BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA ZLÍNSKÉHO KRAJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA ZLÍNSKÉHO KRAJE"

Transkript

1 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA ZLÍNSKÉHO KRAJE ROK 2014 Zpracoval: únor 2015 Odbor Kanceláře hejtmana, Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský, krajský koordinátor prevence kriminality

2 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA ZLÍNSKÉHO KRAJE Bezpečnostní analýza, zpracovaná mimo jiné pro možnost přihlášení se Zlínským krajem, případně obcemi Zlínského kraje do Programu prevence kriminality v roce 2015 vyhlášeného v souladu s vládou schválenou Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 Ministerstvem vnitra ČR, vychází z aktualizovaných údajů uvedených zejména v analýze kriminality a dále sociálně-demografické analýze a institucionální analýze, jež jsou součástmi zpracované Koncepce prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta , a údajů v Bezpečnostní analýze Zlínského kraje za rok Pro potřeby zpracované bezpečnostní analýzy, zejména obsažené analýzy kriminality, byly vybrány některé druhy trestné činnosti (dle doporučení odboru prevence kriminality MV ČR uvedeného v již citované strategii). Vzhledem k dostupnosti dat uvolňovaných Policií ČR, Českým statistickým úřadem a dalšími subjekty se jedná o údaje platné k , v některých případech

3 ANALÝZA KRIMINALITY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Analýza kriminality popisuje kriminalitu ve Zlínském kraji za rok 2014, její vývoj v posledních 10 letech (2005 až 2014) a srovnává ji se situací v České republice. Předkládá rozbor některých vybraných druhů trestné činnosti na území kraje a porovnává kriminalitu páchanou na teritoriu jednotlivých okresů a území obvodních oddělení Policie ČR v rámci kraje. KRIMINALITA V ČESKÉ REPUBLICE, KRIMINALITA VE ZLÍNSKÉM KRAJI Celková kriminalita Kriminalita v České republice zaznamenávala od r. 2007, kdy bylo šetřeno celkem trestných činů s výjimkou postupný meziroční pokles. Výjimkou byl pouze rok 2011, kdy v meziročním srovnání došlo k nárůstu počtu policií šetřených trestných činů a to o 3 790, v r opět klesla a to pod hodnotu roku V roce 2013 došlo k výraznějšímu nárůstu, o téměř 21 tisíc šetřených deliktů na trestných činů, v meziročním srovnání (s rokem 2012) to byl nárůst o 6,8 %, ale v r následuje opět pokles (v posledních 10 letech od r nejnižší hodnota). Ve Zlínském kraji má trestná činnost od r (spácháno celkem trestných činů) až do roku 2012 trvale klesající tendenci, a to i bez ohledu na změnu legislativy, která proběhla s účinností k na základě nového trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.) a úpravy stávajících trestných činů (vymezeny původním zákonem č. 140/1961 Sb.) a některých, zákonem nově vymezených. Po uvedeném období byl rok 2013 prvním rokem, kdy byl opětovně zaznamenán nárůst kriminality (částečně související s amnestií prezidenta republiky k ). Ve srovnání s ostatními kraji se jednalo o obdobný jev, avšak procentuální nárůst celkové kriminality nebyl tak výrazný. V r došlo k poklesu kriminality na v posledních 10 letech historicky nejnižší hodnotu. Vývoj celkové kriminality v ČR a krajích (VÚSC) v letech kraj celková trestná činnost meziroční odchylky v % / / / /14 Česká republika ,2% -4,0% 6,8% -11,3 % Praha ,1% -2,4% 13,4% -12,4 % Středočeský ,5% -5,4% 4,9% -16,7 % Jihočeský ,1% -5,5% 7,2% -2,2 % Plzeňský ,7% -6,8% 6,9% -12,6 % Karlovarský ,2% -6,5% 8,1% -18,0 % Ústecký ,9% -9,4% 8,8% -13,1 % Liberecký ,7% -4,9% 7,4% -10,4 % Královehradecký ,1% -2,0% 0,0% -5,6 % Pardubický ,2% -1,8% 1,1% -7,8 % Vysočina ,7% -0,8% 2,6% -7,5 % Jihomoravský ,1% -1,3% 0,9% -9,1 % Olomoucký ,6% 0,1% 2,8% -4,8 % Moravskoslezský ,9% -4,4% 5,5% -13,1 % Zlínský ,2% -3,7% 3,5% -4,2 % Zdroj: MV ČR 3

4 V pořadí zatíženosti krajů (VÚSC) celkovou kriminalitou přepočtenou na index ( obyvatel) byl Zlínský kraj v roce 2014 obdobně jako v předchozím roce na 14. místě (viz následující tabulka), celkem bylo šetřeno trestných činů, což byl 4. nejnižší počet mezi kraji. Kriminalita ve Zlínském kraji tvoří pouze 3,05 % celkové kriminality v ČR, přičemž tento podíl byl v r ,83 %, v r ,92 %, v r ,91 % a v r ,01%. Sestavení pořadí zatíženosti v krajích v roce 2014 Kraj obyv. (k ) násilná TČ krádeže vloup. krádeže prosté majetk. celkem hosp. TČ celková TČ index celk. TČ pořadí dle indexu celk. TČ Česká republika ,59 Praha ,77 1. Ústecký ,22 2. Moravskoslezský ,73 3. Liberecký ,08 4. Středočeský ,94 5. Jihomoravský ,69 6. Jihočeský ,61 7. Karlovarský ,87 8. Olomoucký ,04 9. Plzeňský , Královéhradecký , Pardubický ,41 12 Vysočina , Zlínský , Zdroj: MV ČR Počet trestných činů přepočtený na obyvatel Skladba celkové kriminality - Police ČR člení trestné činy do následujících skupin kriminality: majetková (krádeže prosté, krádeže vloupáním) násilná a mravnostní (loupežné přepadení, úmyslné ublížení na zdraví, znásilnění, ohrožování mravní výchovy, kuplířství, prostituce) ostatní (výtržnictví, překupnictví, maření výkonu úředního rozhodnutí, sprejerství, výroba jedů) zbývající (padělání a pozměňování peněz, opilství + návyk. látky, zanedbání povinné výživy, nedbalostní dopravní nehody) hospodářská (daňové a úvěrové podvody, zpronevěry) 4

5 Z níže uvedené tabulky je patrné, že procentuální skladba vybrané trestné činnosti páchané na území Zlínského kraje se od republikového průměru liší výrazněji menším zastoupením (podílem) všech majetkových trestných činů a krádeží prostých. Naopak nadále je větší podíl trestných činů u krádeží vloupáním, násilné trestné činnosti a hospodářské trestné činnosti. Podíl vybrané kriminality v ZK a ČR v roce 2014 násilná a mrav. kriminalita krádeže vloupáním krádeže prosté majetková celkem hospodářská kriminalita Česká republika 6,64 % 17,08 % 35,93 % 60,14 % 10,65 % Zlínský 8,24 % 17,45 % 26,14 % 50,14 % 11,10 % Zdroj: MV ČR Skladba kriminality ve Zlínském kraji porovnání s ČR za rok 2014 (základ, tj. 100 % = celková kriminalita) ČR - počet ČR - % Kraj - počet Kraj - % Odchylka (%) kraj - ČR Celková TČ , ,00 majetková , ,14-10,00 násilná + mravnostní , ,24 1,61 ostatní kriminalita , ,71 0,41 zbývající kriminalita , ,80 7,53 hospodářská , ,10 0,46 Zdroj: MV ČR Skladba celkové trestné činnosti, která je páchaná na území Zlínského kraje, se od celorepublikového průměru odlišuje, jak již bylo výše uvedeno výrazněji nižším podílem majetkové trestné činnosti a naopak mírně vyšším podílem ostatních skupin kriminality, přičemž výrazněji vyšší je zbývající kriminalita, zahrnující trestné činy uvedené na str. 4. Skladba kriminality ve Zlínském kraji - graficky 5

6 Násilná a mravnostní kriminalita Skladba násilné kriminality ve Zlínském kraji porovnání s ČR za rok 2014 ČR - počet ČR - % Kraj - počet Kraj - % Odchylka (%) kraj - ČR Násilná TČ , ,00 - loupeže , ,73-1,02 úmyslné ublížení na zdraví nebezpečné vyhrožování , ,42 8, , ,12-0,96 vydírání , ,36-3,53 porušování domovní svobody , ,99-0,05 ostatní násilné TČ , ,38-3,14 Zdroj: MV ČR Majetková kriminalita Skladba majetkové kriminality ve Zlínském kraji porovnání s ČR za rok 2014 ČR - počet ČR - % Kraj - počet Kraj - % Odchylka (%) kraj - ČR Majetková TČ , ,00 - krádeže vloupáním krádeže prosté , ,81 6, , ,13-7,61 ostatní* , ,07 1,20 Zdroj: MV ČR * Zahrnuje TČ podvod, zpronevěru, zatajení cizí věci, poškozování a neoprávněné užívání cizí věci a ostatní majetkové TČ Skladba krádeží prostých ve Zlínském kraji porovnání s ČR za rok 2014 ČR - počet ČR - % Kraj - počet Kraj - % Odchylka (%) kraj - ČR Krádeže prosté celkem , ,00 - kapesní , ,13-6,08 jiné na objektech , ,26-4,48 motorová vozidla dvoustopá , ,17-2,24 věci z aut , ,34-7,82 součástky z aut , ,86-2,47 jízdní kola , ,60 7,11 krádeže v bytech a rodinných domech , ,00 1,66 v jiných objektech , ,67 12,93 ostatní , ,99 1,39 Zdroj: MV ČR 6

7 Skladba krádeží vloupáním ve Zlínském kraji porovnání s ČR za rok 2014 ČR - počet ČR - % Kraj - počet Kraj - % Odchylka (%) kraj - ČR Krádeže vloupáním celkem , ,00 - do obchodů , ,26 2,47 do restaurací a hostinců , ,51 2,62 do bytů , ,71-3,95 do chat , ,20 0,18 do rodinných domů , ,61 0,26 ostatní , ,72-1,58 Zdroj: MV ČR Ostatní kriminalita TČ výtržnictví a sprejerství ze skupiny ostatní TČ ve Zlínském kraji porovnání s ČR za rok 2014 ČR - počet ČR - % Kraj - počet Kraj - % Odchylka (%) kraj ČR Ostatní TČ celkem , ,00 - výtržnictví , ,98 0,49 sprejerství , ,21 6,84 ostatní , ,81-7,32 Zdroj: MV ČR Struktura pachatelů Stíháno, vyšetřováno osob v roce 2014 ČR Celkem osob Nezletilí (do 14 let) tj. % Mladiství (15-17) tj. % Recidivisté tj. % Celková TČ , , ,24 násilná , , ,46 mravnostní , , ,02 krádeže vloupáním , , ,41 krádeže prosté , , ,24 ostatní , , ,04 zbývající , , ,05 hospodářská , , ,74 Zdroj: MV ČR 7

8 KRIMINALITA NA ÚROVNI OKRESŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE Celková kriminalita Celkový vývoj kriminality ve Zlínském kraji má od r klesající trend, výjimkou je rok 2013, kdy došlo k meziročnímu nárůstu šetřené kriminality (o 3,5 %). I přes uvedený nárůst v r došlo v posledních 5 letech (r ) k poklesu kriminality o 6,6 %. V jednotlivých okresech Zlínského kraje (shoda působnosti územních odborů Policie České republiky s územím okresů) lze v posledních 5 letech i přes mírný nárůst kriminality v r hovořit o klesajícím trendu kriminality (přes různé drobné meziročními výkyvy). Největší míru poklesu v uvedeném období lze zaznamenat na území okresu Vsetín (-9,5 %), nejmenší na území okresu Zlín (-1,4 %). Na území okresů Kroměříž a Uherské Hradiště je to o -9,2 %, resp. -6,6 %. V r došlo na území všech okresů k meziročnímu poklesu policií šetřené kriminality. Aktuální meziroční pokles (srovnání r oproti r. 2013) je dle míry poklesu následující: Kroměříž (-10,2 %), Vsetín (-6,6 %), Zlín a Uherské Hradiště (-1,0 %). Přes pokles celkové kriminality jsou zajímavé informace, které se v r týkají sprejerství, kdy bylo policií šetřeno o 40,8 % více trestných činů (o 58 TČ) a dále ohrožení pod vlivem návykové látky a opilství, kde bylo šetřeno o 15,9 % více (o 85 TČ) než v r Nejvíce trestných činů přepočtených na počet obyvatel se v r stalo na území obvodních oddělení Valašské Meziříčí, Zlín a Otrokovice. Celková kriminalita ve ZK a jednotlivých okresech ZK v letech 2005 až Kroměříž Uh. Hradiště Vsetín Zlín ZK CELKEM Zdroj: Policie ČR Vývoj celkové kriminality v okresech ZK v letech

9 Na celkové kriminalitě se ve Zlínském kraji v r podílelo celkem osob (2 338 recidivistů, 63 dětí do 15 let a 117 mladistvých), z toho 614 žen. Z uvedeného počtu osob bylo 263 cizinců. Podíly jednotlivých skupin pachatelů se Zlínský kraj výrazně neodlišuje od situace v celé České republice (viz tabulka), výjimkou je pouze nižší podíl recidivistů a žen na páchané celkové trestné činnosti. V r zaznamenaný výrazně vyšší podíl kriminality mladistvých se v r. výrazněji 2014 neprojevuje. Příčinou podílu trestné činnosti mladistvých byla uváděna skutečnost, že ve Zlínském kraji, konkrétně v okrese Kroměříž (v Bystřici pod Hostýnem, Chvalčově a Střílkách) jsou přítomna výchovná zařízení pro děti a mládež a např. relativně častými útěky se chovanci dopouštěli maření výkonu úředního rozhodnutí, přičemž při útěcích se nezřídka dopouštěli různé, zpravidla majetkové, ale i násilné TČ. Tato trestná činnost uvedených pachatelů pak navyšuje na teritoriu běžně páchanou kriminalitu a navyšuje tak i podíl jednotlivých skupin pachatelů (v tomto případě mladistvých). Mladiství pachatelé činí v okresech 1,5 5,3 procentní podíl (ve srovnání s předchozím rokem je počet pachatelů téměř shodný), největší podíl je v Kroměříži (5,3 %, při celkem 50 osobách jeden z důvodů je již uveden výše), nejméně ve Zlíně (1,5 %). Největší podíl trestných činů spáchaných recidivisty byl zaznamenán v okrese Vsetín, kdy více než každý druhý pachatel (57,7 %) byl právě recidivistou. Procentuální podíl recidivistů, nezletilých, mladistvých a žen na celkové trestné činnosti v roce 2014 Recidivisté Nezletilí (do 14 let) Mladiství (15-17 let) Ženy Zlínský kraj 48,95 1,32 2,45 12,86 Česká republika 53,24 1,19 2,26 14,80 ROZDÍL -4,65 0,13 0,19-1,94 Zdroj: Policie ČR Stíháno, vyšetřováno osob v roce 2014 Zlínský kraj (podrobně dle skupin kriminality) Celkem osob Nezletilí (do 14 let) tj. % Rozdíl % k ČR Mladiství (15-17 let) tj. % Rozdíl % k ČR Recidivisté tj. % Rozdíl % k ČR Celková TČ ,32 0, ,45 0, ,95-4,29 násilná ,52-1, ,04-1, ,06-6,39 mravnostní ,00-7, ,43-0, ,34 0,33 kr. vloupáním ,39 2, ,69 0, ,08-10,33 krádeže prosté ,83 0, ,06 1, ,21-0,02 ostatní ,52 1, ,09 1, ,82-5,22 zbývající ,18 0,06 5 0,31-0, ,72 0,67 hospodářská ,00-0,27 4 0,65 0, ,99-6,76 Zdroj: MV ČR 9

10 Majetková kriminalita Nejvýznamnější podíl celkové kriminality majetková kriminalita (zejména krádeže vloupáním a krádeže prosté, ale také různé formy podvodu nebo poškození cizí věci) zaujímá více jak 50 % veškeré kriminality páchané na teritoriu Zlínského kraje (v r ,1 %, oproti předchozímu roku došlo k poklesu). Ve Zlínském kraji došlo v r k poklesu policií šetřené majetkové trestné činnosti a to celkem o -8,0 %. V případě okresů Kroměříž, Uherské Hradiště a Vsetín jde o v posledních 10 letech historicky nejnižší hodnotu této skupiny kriminality. Pokles majetkové kriminality byl v rozsahu 4,4 % (Uherské Hradiště) až po 19,6 % (Kroměříž). V oblasti krádeží prostých dominují krádeže jízdních kol (meziroční nárůst o 27,7 %, krádeže věcí z automobilů a součástek automobilů. U krádeží vloupáním jsou nejvíce objektem zájmu rodinné domy a rekreační a turistické objekty a dále restaurace a hostince. Přes preventivní aktivity je významný počet obětí z řad seniorů (často pak žen). Majetková trestná činnost v letech ve ZK a jednotlivých okresech ZK Kroměříž Uh. Hradiště Vsetín Zlín ZK CELKEM Zdroj: Policie ČR Vývoj majetkové trestné činnosti v okresech ZK v letech

11 Krádeže vloupáním Počet krádeží vloupáním dlouhodoběji do r narůstal a měl jak v kraji, tak jednotlivých okresech spíše rostoucí trend. V r však v kraji výrazně poklesl a to celkem o 17,9 % (při poklesu o 336 trestných činů). V jednotlivých okresech byl pokles od 9,2 % ve Vsetíně až po 31,4 % v Kroměříži (dále Uherské Hradiště 11,9 %, Zlín 23,3 %). Dle objektů zájmu, které policie dle takticko-statistické klasifikace vede, došlo meziročně k poklesu krádeží vloupáním u všech objektů. Např. v případě krádeží vloupáním do obchodů o -34,2 % (o 66 TČ), krádeží vloupáním do chat o -22,7 % (o 37 TČ), rodinných domů o -32,4 % (o 78 TČ). Nejvíce krádeží vloupáním přepočtených na počet obyvatel se v r stalo na území obvodních oddělení Valašské Meziříčí, Bojkovice a Rožnov pod Radhoštěm. Počet krádeží vloupáním v letech ve ZK a jednotlivých okresech ZK Kroměříž Uh. Hradiště Vsetín Zlín ZK CELKEM Zdroj: Policie ČR Vývoj počtu krádeží vloupáním v okresech ZK v letech

12 Krádeže prosté Krádeže prosté v celokrajském rámci zaznamenávají dlouhodobě trvalý pokles, v posledních 3 letech ( ) se stabilizovaly na cca policií šetřených trestných činech (v posledních 5 letech poklesl počet šetřených krádeží o 10,7 %; v posledních 10 letech pak registrován pokles o více než 33 %). V jednotlivých okresech je však situace individuální; v okresech Kroměříž a Vsetín pokles (o 17,3 %, resp. 4,1 %), naopak v okrese Zlín nárůst o 10,1 %. Jedním z mála uvedených typů krádeží prostých, u nichž došlo k meziročnímu nárůstu, jsou již výše uvedené krádeže jízdních kol, které v posledních 5 letech mají setrvale rostoucí trend. Nejvíce prostých krádeží přepočtených na počet obyvatel se v r stalo na území obvodních oddělení Valašské Meziříčí, Otrokovice a Zlín. Počet krádeží prostých v letech ve ZK a jednotlivých okresech ZK Kroměříž Uh. Hradiště Vsetín Zlín ZK CELKEM Zdroj: Policie ČR Vývoj počtu krádeží prostých v okresech ZK v letech Na výše uvedeném poklesu této trestné činnosti se může podílet řada různých, avšak cílených preventivní aktivit. Např. Krajské ředitelství policie Zlínského kraje v letech 2009 a 2012 (v r ještě jako Okresní ředitelství Policie ČR Zlín) realizovalo ve městě Zlíně projekt Víš, s kým cestuješ?, zaměřený na kapesní krádeže; dále v letech realizovalo celokrajský projekt Víš, s kým nakupuješ? zaměřený na kapesní krádeže, zejména v obchodních centrech; dále projekt uskutečněný v roce s názvem Víš, kdo je za dveřmi? zaměřený na krádeže na osobách zejména v bytech a domech. 12

13 Násilná a mravnostní kriminalita V období let lze hovořit jak v kraji, tak jednotlivých okresech spíše o nárůstu násilné a mravnostní kriminality. V r pak v celokrajském měřítku dochází k poklesu této skupiny kriminality (o 11,4 %; o 93 TČ). Při porovnání mezi jednotlivými okresy došlo k poklesu v okresech Zlín a Vsetín (o -27,6 %, resp. -20,3 %) a naopak nárůstu v okresech Kroměříž a Uherské Hradiště (o 4,2 %, resp. o 15,4 %). Nejvíce spáchaných trestných činů z této skupiny kriminality je u nebezpečného vyhrožování, porušování domovní svobody a loupeží. K zajímavému nárůstu došlo u násilí proti úřední osobě, kde byl objektem násilné osoby strážník obecní/městské policie (z průměrných 3 ročně v posledních pěti letech na 9 v r. 2014). Nejvíce se násilných a mravnostních činů přepočtených na počet obyvatel v r stalo na území obvodních oddělení Morkovice-Slížany (dokonce vyšší index než ČR), Kroměříž a Bystřice pod Hostýnem (všechna v okrese Kroměříž). Počet násilných a mravnostních t. č. v letech ve ZK a jednotlivých okresech ZK Kroměříž Uh. Hradiště Vsetín Zlín ZK CELKEM Zdroj: Policie ČR Vývoj násilné a mravnostní kriminality v okresech ZK v letech Řada trestných činů z této skupiny, často páchaných pod vlivem návykových látek (zejména alkoholu) ani nemusí být ze strany obětí z různých důvodů nahlášena (latentnost). Příčiny některých meziročních výkyvů mohou být s výjimkou uvedené latentnosti složitější. Např. u skokového nárůstu a následného poklesu se např. v r v případě okresu Kroměříž a Vsetín jednalo o 2 pachatele, kteří se dopustili série mravnostních trestných činů. 13

14 Zatíženost jednotlivých okresů v kraji dle skupin trestných činů Při přepočtu množství šetřených trestných činů připadajících na obyvatel lze konstatovat, že celkovou kriminalitou nejvíce zatíženým okresem byl i v r nadále okres Vsetín, který hodnotou indexu výrazněji převyšuje hodnotu indexu v rámci celého kraje (opakem je okres Uherské Hradiště). Situace v případě okresu Vsetín je dlouhodobějšího charakteru a přetrvává minimálně od r U násilné a mravnostní kriminality index kraje výrazně převyšuje index u okresu Kroměříž (již uvedeno výše), naopak nejnižší je u okresu Zlín, kde meziroční pokles šetřené násilné a mravnostní kriminality byl o 78 trestných činů oproti r (o 4 indexové body). V oblasti nejčetnější majetkové kriminality krádeží vloupáním a krádeží prostých se výrazně více trestných činů na počet obyvatel stalo v okrese Vsetín. I v tomto případě je situace na Vsetínsku obdobně dlouhodobějšího charakteru. Zatíženost jednotlivých územních odborů PČR (okresů) v kraji dle skupin trestných činů v roce 2014 Obvodní oddělení Počet obyvatel (údaj k ) Absolutní počet TČ celkem Index* Pořadí Násilná a mravnostní TČ Absolutní počet Index* Pořadí Absolutní počet Krádeže vloupáním Index* Pořadí Krádeže prosté Absolutní počet Index* Pořadí Kroměříž , , , ,4 4. Uh. Hradiště , , , ,8 3. Vsetín , , , ,6 1. Zlín , , , ,0 2. Zlínský kraj , , , ,3 Zdroj: Policie ČR *Počet trestných činů na obyvatel Pozn.: údaje dle statistik kriminality k (zvýrazněny jsou údaje přesahující hodnotu indexu kraje) 14

15 Zatíženost jednotlivých obvodních oddělení PČR v kraji Pořadí zatíženosti obvodních oddělení ve Zlínském kraji dle indexu celkové TČ v roce 2014 Pořadí Obvodní oddělení Okres Index* Rozdíl index Rozdíl index Valašské Meziříčí Vsetín 229,5 9,7 0,9 2. Zlín Zlín 181,0-0,1 19,1 3. Otrokovice Zlín 179,1-9,0 4,2 4. Bojkovice Uherské Hradiště 175,0 43,3 9,5 5. Uherské Hradiště Uherské Hradiště 170,6-8,9 6,2 6. Vsetín Vsetín 169,9-30,9 21,9 7. Kroměříž Kroměříž 169,2-19,2 6,7 8. Napajedla Zlín 167,8-6,8 4,9 9. Rožnov pod Radhoštěm Vsetín 162,8-15,6 7,2 10. Morkovice Kroměříž 153,3 5,6-9,0 11. Vizovice Zlín 150,8 4,7-16,9 12. Bystřice pod Hostýnem Kroměříž 142,9-18,1-0,6 13. Luhačovice Zlín 117,0 9,1-8,8 14. Uherský Brod Uherské Hradiště 112,1-8,2-6,4 15. Fryšták Zlín 111,9-7,4 27,1 16. Karolinka Vsetín 111,7-20,2-4,9 17. Jablůnka Vsetín 109,5-16,7 4,9 18. Hulín Kroměříž 109,3-31,4 2,3 19. Uherský Ostroh Uherské Hradiště 109,2 17,8 1,1 20. Holešov Kroměříž 108,8-12,1 8,7 21. Horní Lideč Vsetín 90,9 7,0 7,1 22. Buchlovice Uherské Hradiště 85,4-1,2 4,3 23. Valašské Klobouky Zlín 80,0 9,7-14,4 24. Slavičín Zlín 63,3-25,9 24,7 *Počet trestných činů na obyvatel 15

16 Zatíženost jednotlivých obvodních oddělení PČR v kraji dle skupin trestných činů v roce 2014 Obvodní oddělení Okres Počet obyvatel (údaj k ) Absolutní počet TČ celkem Index* Pořadí Násilná a mravnostní TČ Absolutní počet Index* Pořadí Absolutní počet Krádeže vloupáním Index* Pořadí Krádeže prosté Absolutní počet Index* Pořadí Bojkovice UH , , , ,6 9. Buchlovice UH , , , ,3 18. Bystřice p. H. KM , , , ,6 16. Fryšták ZL , , , ,0 20. Holešov KM , , , ,1 23. Horní Lideč VS , , , ,2 21. Hulín KM , , , ,3 11. Jablůnka VS , , , ,2 19. Karolinka VS , , , ,5 15. Kroměříž KM , , , ,8 8. Luhačovice ZL , , , ,9 13. Morkovice KM , , , ,8 14. Napajedla ZL , , , ,9 6. Otrokovice ZL , , , ,0 2. Rožnov p. R. VS , , , ,1 4. Slavičín ZL , , , ,8 24. Uh. Brod UH , , , ,0 12. Uh. Hradiště UH , , , ,0 5. Uh. Ostroh UH , , , ,3 17. Val. Klobouky Val. Meziříčí ZL , , , ,3 22. VS , , , ,0 1. Vizovice ZL , , , ,4 10. Vsetín VS , , , ,9 7. Zlín ZL , , , ,4 3.. Zlínský kraj , , , ,3 Česká republika , , , ,7 *Počet trestných činů na obyvatel Zdroj: Policie ČR Pozn.: údaje dle statistik kriminality k (zvýrazněny jsou údaje přesahující hodnotu indexu kraje, tučně hodnotu indexu ČR) 16

17 Zatíženost obvodních oddělení PČR ve Zlínském kraji v roce 2014 (dle indexu celkové TČ) Zatíženost obvodních oddělení PČR ve Zlínském kraji v roce 2014 (dle indexu krádeží prostých) 17

18 Zatíženost obvodních oddělení PČR ve Zlínském kraji v roce 2014 (dle indexu krádeží vloupáním) Zatíženost obvodních oddělení PČR ve Zlínském kraji v roce 2014 (dle indexu násilné a mravnostní TČ) 18

19 Domácí násilí V rámci Centra poradenství pro rodinné a partnerské vztahy p.o., (do r pod názvem Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín, p.o.) bylo v r zřízeno Intervenční centrum (IC), které se věnuje pomoci osobám ohroženým domácím násilím. Jedná se zejména o pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ale i o pomoc psychologickou. IC současně spolupracuje s Policií ČR na krocích vedoucích k řešení situace ohrožených osob, např. k vykázání násilných osob (od r dochází k výraznějšímu nárůstu užití tohoto preventivního opatření). Statistické údaje k domácímu násilí ve Zlínském kraji Počty vykázání Počet ohrožených osob v rámci vykázání Počet ohrožených osob nízkoprahový kontakt Celkový počet ohrožených osob evidovaných IC Zdroj: Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p.o. Ve Zlínském kraji bylo v období od do prostřednictvím IC evidováno celkem 624 vykázání násilné osoby ze společného obydlí (v některých případech i opakované), přičemž 2/3 z celkového počtu jich bylo uskutečněno v letech V souvislosti s těmito případy bylo domácím násilím bezprostředně ohroženo 808 osob. Ve sledovaném období IC také eviduje řadu nezletilých dětí, které žijí v domácnostech, kde dochází k domácímu násilí. V roce 2014 je v domácnostech na základě vykázání evidováno celkem 88 dětí. Kromě osob ohrožených domácím násilím, které byly IC kontaktovány na základě institutu vykázání, využilo služby intervenčního centra v rámci nízkoprahových kontaktů v letech celkem osob. V posledním roce byl sice zaznamenaný pokles nízkoprahových uživatelů, ale naopak stoupl počet intervencí, které byly s jednotlivými uživateli vykonány. Z toho vyplývá dlouhodobější spolupráce u více uživatelů s IC a ne pouze jednorázový kontakt. Od roku 2010 zaznamenaný výrazný nárůst počtu vykázání v kraji byl ovlivněn jak systematickou prací s osobami ohroženými domácím násilím ze strany IC a Policie ČR, tak i intenzivní interdisciplinární spoluprací orgánů a institucí zainteresovaných na pomoci osobám ohroženým domácím násilím. Dalším faktorem výrazně ovlivňujícím nárůst počtu vykázání v kraji byly a stále jsou odborné, koncepčně zaměřené, specifické vzdělávací aktivity určené pro policisty realizované metodiky KŘP Zlínského kraje a IC Zlín. Lze se domnívat, že se na nárůstu uvedených statistických údajů mohla od r projevit i realizace projektu kraje podpořeného dotací z MV ČR zaměřeného na problematiku domácího násilí (projekt Nepřehlížejme domácí násilí ). Pro srovnání došlo v ČR v r celkem k případům vykázání, přičemž Zlínský kraj s celkem 83 vykázanými osobami byl v přepočtu na počet obyvatel v kraji krajem se 7. nejvyšším počtem vykázaných osob. Intervenční centrum od roku svého založení až do r zaznamenávalo postupný nárůst klientely. Převážnou většinu tvoří ženy (v r cca 90 %), ale jako osoby ohrožené 19

20 domácím násilím jsou registrováni i muži (v r cca 10 %), a to nejen v partnerském vztahu (manželé, druh/družka), ale také v rámci transgeneračního násilí. Zvýšenou pozornost si také zaslouží vzrůstající počet případů domácího násilí mezi dospělými osobami v domácnostech, kde žijí nezletilé děti, které jsou rovněž z pohledu metodiky MV ČR považovány za oběti domácího násilí. V rámci nízkoprahových kontaktů, obdobně jako u ohrožených osob z případů, kde byl využit institut vykázání, patřily v r k nejpočetnějším věkovým kategoriím kategorie let (dále pak let) a mezi ohroženou a násilnou osobou převládal manželský vztah. V roce 2014 bylo nejvíce ohrožených osob při institutu vykázání evidováno rovněž ve věkové kategorii let a poté ve věkové kategorii let. Nejčastější vztah mezí ohroženou osobou a osobou násilnou je manžel/manželka, ale v řadě případů je to např. rodič zletilé dítě, kdy právě děti jsou násilnými osobami. Ze sdělení pracovníků IC bylo potvrzeno, že v řadě případů je domácí násilí u násilných osob akcelerováno alkoholem, v posledních letech je sledováno, že svoji roli v domácím násilí patrně sehrávají i psychiatrická onemocnění. Domácí násilí ve Zlínském kraji počty vykázaní v okresech v letech Kroměříž Uherské Hradiště Vsetín Zlín ZK CELKEM Zdroj: Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p.o. Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, šetří trestné činy, které vykazují znaky domácího násilí. V roce 2014 to bylo celkem 54 TČ (pro srovnání v r TČ, v r TČ). Tyto činy jsou řešeny v rámci své skutkové podstaty pod závažnějším proviněním, konkrétně trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí ( 199), týrání svěřené osoby ( 198), násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci ( 352), nebezpečné vyhrožování ( 353), případně nebezpečné pronásledování ( 354). Dalšími trestnými činy vyskytujícími se v souvislosti s domácím násilím mohou být trestný čin vraždy ( 140), zabití ( 141), účasti na sebevraždě ( 144), těžkého ublížení na zdraví ( 145), ublížení na zdraví ( 146), ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky ( 146a), neposkytnutí pomoci ( 150), zbavení osobní svobody ( 170), omezování osobní svobody ( 171), vydírání ( 175), útisku ( 177), znásilnění ( 185), sexuálního nátlaku ( 186), pohlavního zneužití ( 187), případně ohrožování výchovy dítěte ( 201). Domácí násilí může velmi často vykazovat i znaky přestupku. Tyto přestupky jsou řešeny jako přestupky proti občanskému soužití dle 49 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích. Z formuláře Statistických údajů správních orgánů k řízení o přestupcích za rok 2014 bylo zjištěno, že v rámci Zlínského kraje bylo přestupkovými orgány obcí vyřizováno celkem přestupků (o 300 méně oproti r. 2013), které vykazovaly znaky domácího násilí. Téměř 4/5 obětí představovaly ženy. 20

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA ZLÍNSKÉHO KRAJE

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA ZLÍNSKÉHO KRAJE BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA ZLÍNSKÉHO KRAJE ROK 2013 Zpracoval: únor 2014 Odbor Kanceláře hejtmana, Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský, krajský koordinátor prevence kriminality BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA

Více

Koncepce prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta 2005-2007

Koncepce prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta 2005-2007 Koncepce prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta 2005-2007 1 KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY VE ZLÍNSKÉM KRAJI NA LÉTA 2005-2007 Obsah: 1. Úvod 3 2. Základní informace - členění Zlínského kraje 4

Více

Přehled na území Zlínského kraje podpořených obcí a projektů a výše poskytnutých dotací v Programu prevence kriminality MV ČR v letech 2008 2015

Přehled na území Zlínského kraje podpořených obcí a projektů a výše poskytnutých dotací v Programu prevence kriminality MV ČR v letech 2008 2015 Přehled na území Zlínského kraje podpořených obcí a projektů a výše poskytnutých dotací v Programu prevence kriminality MV ČR v letech ne Bojkovice 2012 Osvětlení rizikových míst 76 000 - Hřiště pro mládež

Více

Koncepce prevence kriminality města Příbram na léta 2012 2015. Předběžné vyhodnocení. Zpracovala: Klára Vondrušková

Koncepce prevence kriminality města Příbram na léta 2012 2015. Předběžné vyhodnocení. Zpracovala: Klára Vondrušková Koncepce prevence kriminality města Příbram na léta 2012 2015 Předběžné vyhodnocení Červenec 2015 Zpracovala: Klára Vondrušková Obsah Úvod... 3 1. Přehled a financování preventivních projektů zahrnutých

Více

MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ NA LÉTA 2009 2011 Vallaššsské Meziiřřííčíí,, 119.. ssrrpna 2008 Zprracovattellé: : JJan Camffrrlla,, Moniika Ševčííková OBSAH

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTO STRAKONICE PLÁN PREVENCE KRIMINALITY 2014-2018 Poděkování Poděkování všem, kteří se aktivně podíleli na vytvoření PLÁNU PREVENCE KRIMINALITY 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 2 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA... 5 2.1 PROTIPRÁVNÍ

Více

Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2012 2016

Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2012 2016 Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2012 2016 OBSAH 1. Úvod...3 2. Popis současného stavu v kraji ve vztahu k prevenci kriminality...4 2.1. Vybrané socio-demografické jevy...5

Více

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2004 (ve srovnání s rokem 2003)

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2004 (ve srovnání s rokem 2003) Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2004 (ve srovnání s rokem 2003) Praha 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne

Více

Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy

Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 20/17 ze dne 30.10.2008 Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy na léta 2009 až 2012 Motto: Každý občan má právo na bezpečné město Zpracovala: Ing. Alena Šindlerová OKR

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 Zpracoval : únor - květen 2010 Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský, krajský protidrogový koordinátor Mgr. Pavlína

Více

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KUTNÁ HORA NA LÉTA 2012-2015

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KUTNÁ HORA NA LÉTA 2012-2015 KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KUTNÁ HORA NA LÉTA 2012-2015 Úvod... 4 1. Kriminalita její zdroje a formy... 8 2. Koncepce prevence kriminality na období 2012-2015... 10 2.1. Systém prevence kriminality

Více

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 PLÁN prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 Úvod Prevence kriminality je definována jako ofenzivní strategie boje s trestnou činností. Představuje soubor nejrůznějších aktivit

Více

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2014

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2014 Policie České republiky Městské ředitelství policie Ostrava 30. dubna 24 729 21 Ostrava Č.j.: KRPT-73084-1/ČJ-2015-0707KR Ostrava 31. března 2015 Počet listů: 57 Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku

Více

Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje. na období 2013 2016

Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje. na období 2013 2016 Strategie prevence kriminality kého kraje na období 203 206 červenec 202 Strategie prevence kriminality kého kraje na období 203-206 Obsah Úvod... 3 Popis současného stavu... 4 Systém prevence kriminality

Více

Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na léta 2009 2011 byla zpracována na základě metodiky a doporučení k tvorbě koncepcí prevence

Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na léta 2009 2011 byla zpracována na základě metodiky a doporučení k tvorbě koncepcí prevence Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na léta 2009-2011 Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na léta 2009 2011 byla zpracována na základě metodiky a doporučení k tvorbě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský protidrogový koordinátor Schválil:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2013 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský protidrogový koordinátor Schválil:

Více

PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY NA ROK 2013 PRO MĚSTO LIBEREC

PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY NA ROK 2013 PRO MĚSTO LIBEREC PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY NA ROK 2013 PRO MĚSTO LIBEREC Zpracoval: Předkládá: Bc. Lukáš Poruba Mgr. Ladislav Krajčík Počet stran bez příloh: Spolupracující instituce: Ministerstvo vnitra Liberecký kraj

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. na období 2012 až 2016

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. na období 2012 až 2016 PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana Volfová (Kostka

Více

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITYA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE NA LÉTA 2013-2016

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITYA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE NA LÉTA 2013-2016 KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITYA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE NA LÉTA 2013-2016 OBSAH Obsah Obsah 2 1 Úvod... 4 2 Prevence kriminality v Plzeňském kraji, přehled preventivních projektů...

Více

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv 1 Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje. Kancelář ředitele Preventivně informační oddělení

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje. Kancelář ředitele Preventivně informační oddělení Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Kancelář ředitele Preventivně informační oddělení Č.j.: KRPC-150490-2/ČJ-2014-0200PI České Budějovice 12. listopadu 2014 Počet stran: 14 Ing. Petr Vačkář Manažer

Více

Plán prevence kriminality města Hlučín na léta 2012 2015

Plán prevence kriminality města Hlučín na léta 2012 2015 Plán prevence kriminality města Hlučín na léta 2012 2015 ÚVOD Prevence kriminality spočívá v eliminaci trestné činnosti ještě před jejím započetím nebo před jejím pokračováním. Zahrnujeme pod ní veškeré

Více

MĚSTO KOLÍN. Koncepce prevence kriminality města Kolína na období 2009-2011. Obsah 1 ÚVOD:... 4

MĚSTO KOLÍN. Koncepce prevence kriminality města Kolína na období 2009-2011. Obsah 1 ÚVOD:... 4 MĚSTO KOLÍN Koncepce prevence kriminality města Kolína na období 2009-2011 Obsah 1 ÚVOD:... 4 2 SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA... 4 2.1 MIGRACE... 5 2.2 NÁRODNOSTNÍ STRUKTURA A CIZINCI... 6 2.3 NEZAMĚSTNANOST...

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012 Kraj: Praha Výroční zpráva za rok: 2012 Zpracoval /jméno a funkce/: Mgr. Nina Janyšková Odbor zdravotnictví, sociální péče

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ PROTIDROGOVÝ PLÁN MĚSTA PLZNĚ 2013-2015 OBSAH Úvod... 1 1 Charakteristika města - vybrané sociálně - demografické údaje... 3 1.1 Základní údaje o městě... 3 1.2 Obyvatelstvo... 5

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA LIBEREC NA OBDOBÍ 2009-2011

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA LIBEREC NA OBDOBÍ 2009-2011 KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA LIBEREC NA OBDOBÍ 2009-2011 Zadavatel: Magistrát města Liberec Realizátor: AUGUR Consulting s.r.o. Počet stran bez příloh: 73 Spolupracující instituce: Magistrát města

Více

Analýza trendů kriminality v roce 2011

Analýza trendů kriminality v roce 2011 INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI Analýza trendů kriminality v roce 2011 Alena Marešová Eva Biedermanová Martin Cejp Jakub Holas Milada Martinková Jan Tomášek Praha 2012 Autoři: PhDr. Alena

Více

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA LIBEREC NA OBDOBÍ 2009-2011

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA LIBEREC NA OBDOBÍ 2009-2011 KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA LIBEREC NA OBDOBÍ 2009-2011 Zadavatel: Statutární město Liberec Realizátor: AUGUR Consulting s.r.o. Počet stran bez příloh: 74 Spolupracující instituce: Statutární město

Více