Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež

2 Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání /Školský zákon/ a podle vyhlášky č. 15/2005 7, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 1) Základní údaje o škole název: sídlo: Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim ul. Vítězslava Nováka 934, Skuteč právní forma: příspěvková organizace s účinností od zřizovatel: Město Skuteč, Palackého nám. 133, Skuteč IZO: Identifikátor zařízení: Území: CZO 531 2) Charakteristika školy a) Kapacita školy: Kapacita školy je 400 žáků, na škole jsou vyučovány tyto studijní obory: 1) Hudební 3) Taneční 2) Výtvarný 4) Literárně dramatický Součástí školy je pobočka v Proseči a detašovaná třída výtvarného oboru v Perálci. Ředitelem školy byl od 18. listopadu 2008 do Jan Švestka, ustanovený do funkce na základě konkurzu a jmenování zřizovatelem. Dne byl na základě konkurzu do funkce ředitele školy jmenován Jan Papež

3 b) Rozdělení studia: 1) 1. přípravné (děti předškolního věku a 1. tříd ZŠ) 2) 2. přípravné (děti ve věku 2. třídy ZŠ) 3) Studium I. stupně (děti ve věku2., 3. až 9. třídy ZŠ) 4) Studium II. stupně (žáci od 14 let) c/ Počet žáků ve školním roce 2010/2011 Obor Počet celkem taneční výtvarný LDO hudební indiv. kolektiv. Žáci celkem Obor Počet celkem HO individuální výuka 246 HO kolektivní výuka 35 VV 84 TO 35 LDO 13 Celkový počet tříd: 14 Stav k d) Pobočka Proseč a taneční. Výuka probíhá v prostorách ZŠ v Proseči a vyučovány jsou tyto obory: výtvarný, hudební V hudebním oboru je vyučována hra na tyto nástroje : 1) klavír 5) zobcová flétna 2) keyboard 6) klarinet 3) akordeon 7) kytara 4) housle Školní aktivity probíhají formou pravidelných vystoupení minimálně 4 krát ročně. Pro tyto účely jsou využívány prostory místní Sokolovny, evangelického kostela a učebny Hudební výchovy na ZŠ

4 3) Úplata za vzdělávání žáků dle vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání 8 činila ve školním roce 2010/2011 úplata za vzdělání takto: Hudební obor měsíčně pololetně Individuální výuka 200,- Kč 1000,- Kč Skupinová výuka (2-3 žáci) 120,- Kč 600,- Kč Sborový zpěv 120,- Kč 600,- Kč Přípravná hudební výchova /PHV/ 150,- Kč 750,- Kč Hudebně pohybový soubor /HUPS/ 150,- Kč 750,- Kč Hra na druhý nástroj 160,- Kč 850,- Kč Výtvarný obor měsíčně pololetně Základní studium 160,- Kč 800,- Kč Přípravná výtvarná výchova /PVV/ 160,- Kč 800,- Kč Odloučené pracoviště Perálec 120,- Kč 600,- Kč Taneční obor měsíčně pololetně Základní studium 120,- Kč 600,- Kč Přípravná taneční výchova /PTV/ 120,- Kč 600,- Kč Literárně Dramatický obor měsíčně pololetně Základní studium: 100,- Kč 500,- Kč Přípravná dramatická výchova /PDV/ 100,- Kč 500,- Kč Do školného jsou zahrnuty povinné i nepovinné předměty. Rozsah stanoví učební plány v jednotlivých ročnících a oborech

5 Příspěvek na zapůjčení hudebního nástroje a učebních pomůcek je stanoven takto: Hodnota půjčené věci v Kč Pololetně v Kč nad ) Zaměstnanci ZUŠ Celkový počet pracovníků k činí 25, z toho 23 pedagogických (14 interních a 9 externích) a 2 nepedagogičtí. Z toho je pak 15 žen a 8 mužů. Přepočtený počet zaměstnanců k je pak 14,3. Odborná způsobilost pedagogického sboru je: 1) s praxí do 5 let 7 pedagogů 2) s praxí od 5 do 10 let 7 pedagogové 3) s praxí nad 10 let 10 pedagogů Seznam pedagogických pracovníků Jméno a příjmení Hudební nástroj Poznámka Mgr. Burešová Šárka HUPS, PHV, klavír zástupce ředitele Boštíková Petra Klavír, zpěv od do Mgr. Čimborová Irena Dechové nástroje Divoš Václav Dechové nástroje-žestě od Dostálová Lenka Zpěv, klavír Fuxa Josef Kytara Za rodičovskou dovolenou od do Hemelíková Lucie Klavír MgA. Hostinský Petr Klavír, varhany Hrubá Jana LDO Mgr. Jinochová Iveta Klavír, keyboard vedoucí pobočky Klas Petr Housle,viola Kudrnka Zdeněk Sborový zpěv, keyboard Kyncl Viktor Dechové nástroje Lepori-Paličková Iveta TO Lidmila David Bicí Mgr. Luftmanová Zora VO Machačová Petra Kontrabas, violoncello MD od MgA. Machač František Kontrabas, violoncello Za MD od Novotná Iveta Kytara od rodičovská dovolená Novotná Klára Housle Papež Jan Dechové nástroje-dřevěné do , od

6 Mgr. Pavlovičová Jana Klavír, HN Bc. Šlegrová Lucie Dechové nástroje Štirský Václav Klavír Švestka Jan Housle ředitel školy do MgA. Švestka Štěpán Violoncello, HN, klavír Žaludová Edita Akordeon 5) Akce školy v roce 2010/2011 Soutěžní koncert Skutečský slavík Žákovské vystoupení - sál ZUŠ Soustředění pěveckého sboru Žákovské vystoupení - pobočka Proseč Žákovské vystoupení - sál ZUŠ Adventní koncert - muzeum Adventní žákovské vystoupení sál ZUŠ Žákovské vystoupení - pobočka Proseč Vánoční koncert KKS Skuteč Zpívání sboru pod vánočním stromem-skuteč Vánoční besídka sokolovna Proseč Taneční akademie, souborový koncert KKS Skuteč Školní kolo soutěže Vystoupení v penzionu Žákovské vystoupení - pobočka Proseč Žákovské vystoupení - sál ZUŠ Soustředění pěveckého sboru Žákovské vystoupení - sál ZUŠ 25.a Festival TNHS pěvecké sbory Žákovské vystoupení - pobočka Proseč Zahrada písní Praha ( soutěž pěveckých sborů) Žákovské vystoupení - sál ZUŠ Pěvecká soutěž B. Martinů, Polička Třídní přehrávka (L. Dostálová, P. Hostinský, Š. Burešová) Vystoupení dechovky na majálesu GSŘMR Skuteč Absolventský koncert sál ZUŠ Třídní přehrávka (L. Šlegrová, V. Kyncl) Třídní přehrávka (V. Divoš, E. Žaludová) Souborový koncert KKS Skuteč Třídní přehrávka (I. Jinochová, P. Klas) Žákovské vystoupení - pobočka Proseč Třídní přehrávka (L. Papežová, K. Novotná, J. Švestka) Vystoupení dechovky na Májovém jarmarku ve Skutči Třídní přehrávka (I. Čimborová, V. Štirský, Š. Švestka, Z. Kudrnka) Nábory nových žáků a přijímací řízení Vystoupení dechovky v rámci festivalu Zrcadlo umění - Pardubice - 6 -

7 Skutečský slavík - výběrové kolo HUPS pohovory s rodiči Vydání vysvědčení 6) Seznam absolventů 2011 Jméno učitele Jméno absolventů Ročník Nástroj Mgr. Iveta Jinochová Birínyi Tibor 7./I. klavír Nováková Jana 7./I. klavír Ondráčková Michaela 7./I. klavír Divoš Václav Nekvinda Štěpán 4./I. tenor Pavlas Filip 4./I. tuba Pavliš Jakub 4./I. trubka MgA. Hostinský Petr Pavliš David 7./I. klavír Šmahelová Lenka 4./I. keyboard Smělá Andrea 4./II. klavír Šmok Jan 7./I. klavír Krejčí Petr 4./II. klavír Bc. Šlegrová Lucie Svítilová Kristýna 4./I. příčná flétna Žaludová Edita Slavíková Radka 4./II. akordeon Mgr. Pavlovičová Jana Zahradníková Kateřina 7./I. klavír 7) Prospěch žáků ve školním roce 2010/2011 Hudební obor (HO) Vyznamenání Prospěl Neprospěl I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí prospěl s prospěl neprospěl prospěl s prospěl neprospěl vyznamenáním vyznamenáním klavír keyboard akordeon varhany housle viola violoncello kontrabas kytara zobcová flétna příčná flétna hoboj fagot

8 klarinet saxofon trubka lesní roh pozoun tenor tuba bicí nástroje pěv. hlas. vých Sborový zpěv Taneční obor (TO) Vyznamenání Prospěla Neprospěl I. pololetí II. pololetí Výtvarný obor (VO) I. pololetí II. pololetí Literárně dramatický obor I. pololetí II. pololetí ) Další vzdělávání pedagogů a) Vzdělání pedagogických pracovníků: Mgr. Burešová Šárka NIDV - Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení Brno (144 hod.) Lenka Dostálová Kurz hlasové a mluvní výchovy pro pedagogy Praha (15 hod.) CCV - Vzdělávací program Učíme děti zpívat - Pardubice (6 hod.) NIDV - Využití nových metod a forem ve výuce pěveckého hudebního oboru na ZUŠ - Vysoké Mýto (8 hod.) Jana Hrubá 16. celostátní dílna dramatické výchovy ve škole - Jičín (55 hod.) Mgr.Iveta Jinochová Studium na univerzitě v Hradci Králové obor: sbormistrovství, hra na nástroj klavír, sbormistrovství chrámové hudby. Klavírní seminář prof. A. Vlasákové - Choceň (6 hod.) b) Další vzdělávání nepedagogických pracovníků: Lada Filipiová Akademie J. A. Komenského, Chrudim - 8 -

9 1)Přehled změn v oblasti zdravotního a sociálního pojištění od )Roční zúčtování mezd za rok 2010 a změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce )Seminář k problematice zpracování mezd Hradec Králové 9) Soutěže ZUŠ 2010/2011 Okresní kolo soutěže ZUŠ smyčcové nástroje, hra na akordeon, hra na klavír Příjmení, jméno nástroj kategorie vyučující umístění Doležalová Magdaléna housle I. Klas Petr 2.cena Jirásko Marian housle II. Klas Petr 2.cena Talácková Blanka housle III. Klas Petr 1.cena s postupem Brahová Noemi housle V. Klas Petr 2.cena Jirásková Kristýna housle IV. Klas Petr 2.cena Pavliš Václav kontrabas III. Machačová Petra 1.cena s postupem Pavlišová Veronika violoncello III. Machačová Petra 2.cena Pospíšilová Radmila akordeon V. Žaludová Edita 1.cena s postupem Novotná Veronika akordeon I. Žaludová Edita 1.cena s postupem Talácková Blanka akordeon II. Žaludová Edita 1.cena s postupem Picpauer Zdeněk klavír I. Lucie Papežová 3.cena Renzová Michaela klavír I. Mgr.Iveta Jinochová 3.cena Štikarová Markéta klavír V. Mgr.Iveta Jinochová čestné uznání Burešová Kristýna klavír II. MgA. Petr Hostinský 3.cena Krajské kolo soutěže ZUŠ smyčcové nástroje, hra na akordeon, hra na klavír Příjmení, jméno nástroj kategorie vyučující umístění Talácková Blanka housle III. Klas Petr 2.cena Pavliš Václav kontrabas III. Machačová Petra 2.cena Pospíšilová Radmila akordeon V. Žaludová Edita čestné uznání Novotná Veronika akordeon I. Žaludová Edita 3.cena Talácková Blanka akordeon II. Žaludová Edita 3.cena 10) Ostatní soutěže Mládí Bohuslava Martinů- soutěžní přehlídka Polička Příjmení, jméno nástroj kategorie vyučující umístění Vašulínová Natálie zpěv Dostálová Lenka zlaté pásmo Novotná Marie zpěv Dostálová Lenka zlaté pásmo - 9 -

10 Zahrada písní ročník celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů Příjmení, jméno nástroj kategorie vyučující umístění Cantando pěvecký sbor II. Kudrnka Zdeněk zlaté pásmo 11) Žáci ZUŠ přijati na střední a vysoké školy uměleckého nebo pedagogického zaměření Příjmení, jméno vyučující škola studijní obor/předmět Zelenková Kateřina Dostálová Lenka Konzervatoř sólový zpěv P.J. Vejvanovského Kroměříž Balonová Denisa Mgr. Luftmanová Zora Floristická střední škola Hradec Králové Ve Skutči dne 29. září Zpracoval: Jan Papež

11 - 11 -

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

školní rok 2012-2013

školní rok 2012-2013 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1. Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast

Více

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Základní umělecká škola Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2012/2013 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní umělecká škola Zlín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Základní umělecká škola Zlín ČTYŘBAREVNÁ ŠKOLA. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2013/2014 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní

Více

Výroční zpráva ZUŠ Chrudim za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZUŠ Chrudim za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZUŠ Chrudim za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZUŠ Chrudim je zpracována na základě vyhlášky č. 15/ 2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního

Více

Charakteristika školy

Charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ MORAVA, spol. s r.o. 2013/2014 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola MORAVA, spol. s r.o. Sídlo: Kotěrova 4395, Zlín Odloučené pracoviště: Provodov, Fryšták,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY za škol. rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY za škol. rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY za škol. rok 2012/2013 část I. 1) Název školy, sídlo, právní forma, IČO : ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, BRNO, CHARBULOVA 84, 618 00 IČO : 44993463 IZO : 044993463

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 22-23 Základní údaje o škole: Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok 2013 2014 Obsah: 1) Pracovníci školy 2) Další vzdělávání pracovníků 3) Přehled o stavu

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Charakteristika školy

Charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ MORAVA, spol. s r.o. 2011/2012 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola MORAVA, spol. s r.o. Sídlo: Lorencova 3791/9, 760 01 Zlín Odloučené pracoviště: Provodov,

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy Výroční zpráva školní rok 2008-2009 1. Charakteristika školy Základní umělecká škola /dále ZUŠ/ V. Nováka v Jindřichově Hradci je státní školou s právní subjektivitou hospodařící jako příspěvková organizace.

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Základní údaje o organizaci, charakteristika

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zařazování žáků str. 11, 12, 13, 14 5. Výsledky vzdělávání

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz OBSAH Strana I. Základní charakteristika

Více