VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní rok 2011 / 2012 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní rok 2011 / 2012 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škla a mateřská škla Žďárec u Skutče, kres Chrudim Šklní rk 2011 / 2012 Mgr. Radka Červinkvá, Zuzana Čáslavská

2 2 Charakteristika šklskéh zařízení Název škly: Základní škla a mateřská škla Žďárec u Skutče, kres Chrudim Sídl rganizace: Žďárec u Skutče 8, Skuteč Zřizvatel: Měst Skuteč Právní frma:bec, IČO: Adresa: Palackéh náměstí Skuteč Ředitelka škly: Kntakt: Tel: ZŠ : Tel: MŠ : Mgr. Radka Červinkvá WWW: Datum pslední aktualizace zařazení d sítě škl: (Rzhdnutí MŠMT č.j /02-21 ). Identifikátr zařízení: Sučásti škly pdle Rzhdnutí zařazení d sítě a jejich kapacity: 1. Mateřská škla kapacita 25 dětí IZO Základní škla kapacita 60 žáků IZO Šklní družina kapacita 25 žáků IZO Šklní výdejna kapacita 64 jídel IZO

3 3 Základní údaje škle a sučástech, které sdružuje za šklní rk 2011 / 2012 D naší škly dchází celkem 27 dětí, z th 12 dětí ze Žďárce, 11 dětí z Radčic, 2 děti z Oldřetic,1 ze Skutče, 1 z Hlinska v Čechách. Jsu t děti pracvité, zdpvědné k sbě i k mladším splužákům, prtže jsu vedeni ke splupráci a hleduplnsti již d mateřské škly. V naší škle je jejich sudržnst a tlerance na prvním místě. Je zde také nejvyšší průměrné prcent věřících dětí na šklu ze všech tří základních škl skutečska. Škla je p materiální stránce velmi dbře vybavena. Díky prjektu EU mají děti nvý nábytek a magneticku tabuli, ale i jejich učitelé nvé katedry a pčítače. V každé třídě jsu umístěny SMART interaktivní tabule. Dispnujeme pčítačvým vybavením pr jednu třetinu žáků, z th sm pčítačů umžňuje dětem přístup na internet. Šklní družina začíná v hdin bědem a pkračuje dpledními vlnčasvými aktivitami d hdin. Ve šklní budvě je zřízena výdejna, kde se hřívá a vydává jídl pr celu základní a mateřsku šklu. Před šklu jsme vybudvali nvé hřiště s brankami pr ftbal, se sítí pr míčvé hry, s hrazdu na gymnastiku a tyčemi pr šplh. Okraj hřiště je zaknčen rzběžištěm a dskčištěm pr skk d dálky. Škla vlastní zahradu rzlze 400 m2, která je vybavena průlezkami, hupačkami, dvěma dmečky a tramplínu. Je využívána mateřsku šklu a šklní družinu. Žáci mají k dispzici i velké ftbalvé hřiště na kraji vesnice. Pravidelně navštěvujeme skutečský zimní stadin, plavecký bazén a sprtvní halu. 1.třída 2.třída 3.třída 4.třída 5.třída Mateřská šk. Šklní druž. Jídelna Pčet žáků Způsb spjení rčníků 1a2 2a1 3a4a5 4a5a3 5a4a3 jedntřídní 1.,2.,3.,4.a5. ZŠaMŠ údaje jsu uvedeny ze zahajvacích výkazů k říjnu rku 2011

4 4 SEZNAM DĚTÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA 1. rčník Janda Marek Vaňkvá Vanesa Benešvá Ludmila 2.rčník Hrmádkvá Lucie Kavkvá Vernika Pavlišvá Kateřina Vařejčk Tmáš 3.rčník Budínský Lukáš Flídr Jan Janáček Radek Michálek Jsef Nvtný Martin Skála Dminik Spilkvá Dminika 4.rčník Bačkvská Adéla Hádlík Marek Hladík Ondřej Kavka David Nvák Michal Pavliš Damián Svárvský Matuš Štěpánek Radim Vdičkvá Vernika 5.rčník Bielák Tmáš Kubíkvá Marie Spilk Václav Škrpík Jakub SEZNAM DĚTÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA Mateřsku šklu navštěvval celkem 27 dětí (25 dětí byl zapsán k září 2011 a dvě děti nastupily v průběhu rku) - 14 dětí ze Žďárce, 8 dětí z Radčic, 2 děti z Oldřetic, 1 ze Skutče a 2 z Hlinska Bielák Denis Ceralvá Anežka Flídrvá Tereza Filáčkvá Nela Hrmádk Ondřej Hrubešvá Adéla

5 5 Chalupka Petr Janáčkvá Nikla Janda Filip Janda Jakub Jelínek Marek Kratchvíl Matyáš Kratchvílvá Natálie Malínská Mnika Malínský Ladislav Nvtná Eliška Oplíštil Daniel Pavlišvá Eva Peňáz Filip Skálvá Diana Spilkvá Kateřina Škrpík Tmáš Štěpánek Adam Ťpkvá Eliška Uchytilvá Vernika Váchvá Karlína Zahálkvá Daniela K zápisu d1.třídy se dstavil celkem 10 žáků - 3 chlapci a 7 dívek. VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAMY ŠKOLY vzdělávací prgram č.j.mšmt šklní rk 2010/ 2011 ZŠŽ 114/2008 v rčnících Pčet žáků ŠVP Já jsem X 1.,2.,3.,4,5 27 MŠ, ŠVP My jsme malí šikulvé X MŠ 27 Zaměstnanci škly: Mgr.Radka Červinkvá - ředitelka Mgr.Lucie Odvárkvá - učitelka Martina Uchytilvá vychvatelka, učitelka Zuzana Čáslavská veducí uč. mateřské škly, zástupce ředitele Magdalena Zahálkvá učitelka mateřské škly Marie Burešvá asistentka pedagga, učitelka A.j. 3.rč., uč. VV, Vl. Věra Škrpíkvá nemc Petra Štěpánkvá - veducí výdejny v kuchyni, uklizečka Milan Vdička tpič, dmvník

6 6 Údaje pracvnících ZŠ V celém pedaggickém sbru základní škly pracují čtyři paní učitelky s průměrným věkem d 40 let: Mgr. Radka Červinkvá ředitelka a třídní učitelka 1.,2. a 3. rčníku, Mgr. Lucie Odvárkvá třídní učitelka 4. a 5. rčníku, Martina Uchytilvá vychvatelka šklní družiny a učitelka výtvarné výchvy, pracvníh vyučvání, prvuky a tělcviku, dále Marie Burešvá - učitelka cizíh jazyka a zárveň asistentka pedagga. Žáci mají mžnst navštěvvat řadu kružků, včetně výuky nábženství. Zaměstnanců škly, pedaggických i nepedaggických je celkem sm a s přihlédnutím na jejich neustálu pedaggicku a výchvnu činnst jsu všichni nedílnu sučástí výchvnéh prcesu. Další členvé pracvníh klektivu: Zuzana Čáslavská zástupce ředitele a veducí učitelka mateřské škly, Magdalena Zahálkvá učitelka mateřské škly, Věra Škrpíkvá a Petra Štěpánkvá - výdej a úklid, Milan Vdička tpič, dmvník. Jmén Aprbace Praxe (pčet let) Červninkvá Radka VŠ ped.- I. stupeň 21 Odvárkvá Lucie VŠ ped. I.stupeň 8 Burešvá Marie SŠ nepedag., asistent 2 Uchytilvá Martina SŠ vychvatel a ped.vlnéh času 15 Čáslavská Zuzana SŠ učitelství pr mateřs.škly 29 Magdalena Zahálkvá SŠ vychvatelství pr ÚSP 10 Další vzdělávání pedaggických pracvníků. V letšním šklním rce se naše paní učitelky dále vzdělávaly na těcht seminářích: Paní učitelka Magda Zahálkvá: Na hudbu trchu jinak - v rzsahu 6 hdin Rzvíjení matematických představ a pjmů v předšklním věku - v rzsahu 5 hd. Zdravý živtní styl ve šklách z phledu bezpečnsti v rzsahu 8 hdin Paní uč. Zuzana Čáslavská: Spisvá služba ve šklách a ZŠ a její změny d rku Tvrba spisvéh řádu se spisvým a skartačním plánem v rzsahu 6 hdin Paní učitelka Odvárkvá: Metdy aktivizace a mtivace žáků v hdinách matematiky v rzsahu 8 hdin Creative English Tvřivá angličtina v rzsahu 16 hdin Paní učitelka Uchytilvá: Zdravý živtní styl ve šklách z phledu bezpečnsti v rzsahu 8 hdin Učení přírdě na 1. stupni ZŠ v ŠVP a EV v rzsahu 6 hdin Paní ředitelka Mgr. Červinkvá: Legislativní změny ve šklství, tázky péče žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami, zařazvání dětí d speciálníh vzdělávání.. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

7 7 Celkvý prspěch žáků ve škle za uplynulý šklní rk 2011 / 2012 : Rčník Pčet žáků celkem Prspěl s vyznamenáním Prspěl Neprspěl Průměrný prspěch , SL.HOD , ,433 Celkem 1.stupeň ,256 PŘEHLED KROUŽKŮ, KLUBŮ A PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY V mateřské škle jsme pr velký pčet předšklních dětí řešili jejich dplední dpčívání. Na pedaggické radě byl djednán (ve splupráci s p. učitelku ze základní škly), že nabídneme těmt nejstarším dětem jinu činnst, zaměřenu na prhlubvání znalstí a vědmstí dětí, ptřebných k nástupu dětí d základní škly. Dětem tak během každéh týdne byl nabídnut vyjadřvat svji kreativitu v práci s keramicku hlínu pd vedením p.uč. M. Zahálkvé, získávat základní znalsti v angličtince pr nejmenší s p.uč. Burešvu, svje phybvé dvednsti využívat v tanečních lekcích pd vedením. Radky Večeřvé, která djížděla z Krucemburku, dále mhly rzvíjet svje výtvarné i pracvní dvednsti, také s p. uč. Burešvu. Tt řešení se nám svědčil i prt, že ty malé (spící ) děti měly na dpčinek větší klid. V tmt rce jsme se i nadále věnvali péči děti se zhršenu výslvnstí. MŠ stále nabízí mžnst rdičům navštívit mateřsku šklu v průběhu celéh dne a zúčastnit se tak výchvnéh prcesu. Jak tradičně byla tevřena výuka nábženství s vyučující řádvu sestru Blanku. Přihlásil se celkem 10 žáků z 27 t je 40% dětí škly. Někteří žáci, jak tradičně byli připravváni na první svaté přijímání. 1 krát v týdnu prbíhala reedukační náprava dětí s pstižením dysfunkce a škla úzce splupracvala se Speciální šklu i speciálním centrem ve Skutči. Mim výchvně vzdělávací práce byly d října rganizvány tyt kružky. K. ANGLIČTINY1.třída a pslední rčník mateřské škly -p.uč. M. Burešvá Šklní knihvna je pr děti k dispzici p celý šklní rk. Snažíme se každým rkem bnvit knihy avšak ptýkáme se s nedstatkem financí. Ve šklní družině prbíhaly p celý rk různé zajímavé činnsti V každém měsíci žáci pracvali v cyklech, za který získali drbné dměny. ZÁŘÍ - BYLINKOVÝ TÝDEN- sběr a určvání bylin, příprava čaje, získávání infrmací čaji a bylinách - nácvik sestav na tramplíně - ATLETICKA běh na 50m, skk z místa, driblvání, hd míčkem, šplh, cviky na hrazdě

8 8 - přírdvědné vycházky d klí - pzrvání a sběr přírdnin - práce na šklní zahradě ŘÍJEN - UKAŽ, JAK JSI ŠIKOVNÝ. panáčci z dýní, pdzimní výzdba škly - výrba dráčků z barevnéh papíru - výrba zvířátek z pdzimních pldů - HALLOWEEN - práce s prgramy na interaktivní tabuli - výlet d Prahy LISTOPAD - KERAMICKÁ DÍLNA výrba figurek pr radst - výrba vánčních dárečků - zimní hrátky na šklním hřišti - MIKULÁŠ, ČERT, ANDĚL práce s barevným papírem - tanec na taneční pdlžce - exkurze d sběrnéh dvra v Hlinsku PROSINEC - vystřihvání zimních mtivů - zimní výzdba škly - PEČENÍ VÁNOČNÍHO CUKROVÍ - BUĎ FIT! dřepy, lehy-sedy, stání na jedné nze - živt zvířat a ptáků v zimě - výrba vánčních přáníček - Vánce ve ŠD - vánční besídka LEDEN - měsíc s phádku: MACH A ŠEBESTOVÁ. - příprava a účast na zápise žáků d 1.třídy - výrba dárečků k zápisu prvňáčků -přírdvědná vycházka - pzrvání změn v přírdě - práce s prgramy na interaktivní tabuli - bruslení - návštěva pana Radka z Prahy

9 9 ÚNOR - příprava tanečních sestav na taneční sutěž - skládanky z papíru - pkusy vážení a prvnávání bjemu - práce s textilem - karneval - účast ve výtvarné sutěži - bruslení - tanec na taneční pdlžce BŘEZEN - vystřihvánky z papíru - vesnice z krabiček - jarní výzdba škly - tvrba mandal - nácvik tanečních sestava - návštěva Záchranné stanice a ekcentra Pasíčka - veliknční výrbky - přírdvědná vycházka pzrvání změn v přírdě + vypracvání úklů ve skupinách DUBEN - sprtvně-přírdvědný den v parku Střelnice Chrudim Den Země - phybvé hry před šklu - zdbné bálky práce s raznicemi - stavby z kstek - taneční sutěž SPV Krucemburk - Pyšný banán- představení žáků 3.třídy - prgramy na interaktivní tabuli - čardějnický rej plný sutěží - určvání rstlin v přírdě KVĚTEN - sestavy na tramplíně - přáníčka ke Dni matek - zvířátka z papíru - kresby d výtvarné sutěže - úklid šklní zahrádky - výrba dárečků na branný závd - pchdvé cvičení d Dupnic - Dupníkův branný závd

10 10 - jízda na klech před šklu - ftbalvé utkání žáků - návštěva CineStar Pardubice - výchvná etiketa Ladislava Špačka ČERVEN - příprava žáků na cyklzávd urč. dprav. značek, základní pravidla silnič. prvzu - slava dne dětí - prcvičvání paměti - STEPMANIA sutěž žáků - sprtvní den ve Skutči - cyklzávd - sestavy cviků přes švihadl - vycházka na nádraží - šklní výlet d Plničky a Ležáků Materiálně technické zajištění škly /nvé investiční výdaje / Schválený a pužitý rzpčet na r Energie Elektrická energie ,- Plyn ,- Vda 6.000,- Služby Telefny ,- Náklady na prvz internetu ,- Pštvné 800,- Pplatky bance 2.500,- Služby - účetnictví ,- Pjistné ,- Revize 3.000,- Odvz dpadu 6.000,- Výpčetní technika ,- Plavecký výcvik 9.000,- Drbné pravy ,- Materiál Kacelářské ptřeby ,- Čistící a mycí prstředky 8.000,- Materiál na dr. pravy a prvz ,- Nviny, dbrné publikace 8.000,- Materiál ŠJ (nádbí) 2.000,- Jízdy, pjištění, pravy auta ,- šklné příjem ,- úrky z účtu ,- Celkem ,- Závazné investice:

11 11 Malvání ,- dveře v MŠ Kč Pdlaha MŠ ,- rk 2012 radiátry MŠ a ZŠ Kč Celkem investice ,- CELKEM ROZPOČET ,- Přídili jsme nvé plastvé vstupní dveře d mateřské škly a vyměnili velmi špatné kn směrem na západ, jež netěsnil a dcházel tak k velkým ztrátám a úniku tepla. Dále byl zaptřebí vyměnit dva radiátry a prjít celu sestavu radiátrů ve škle. Zjistili se drbné závady a dšl k dstranění. Dšl k pravě pltu na západní straně plcení. Díky spnzrství, náklnnsti rdičů, přátel šk. I radčickéh sbru hasičů, jsme získali řadu nvých věcí. Kberec a nábytek d kanceláře v MŠ p. P. Štěpánkvá Látkvé kapsáře a ptahy na dětská křesílka p. P. Štěpánkvá Drbné dárky pd strmeček d rdičů Peněžní příspěvek na ceny firma Dialg Net Každrčně se rdiče pdílí na nákupu cen pr Dupníkův branný závd, dále jsme dstali peněžní dar z MěÚ Skuteč, ceny pr sutěžící z firmy Spektrum Spnzrský dar d radčických hasičů, Pmc p. Dležala při drbných pravách SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI A DALŠÍMI INSTITUCEMI, PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Nejužší splupráce je pr nás mezi základní a mateřsku šklu. Splečně pracujeme na našich prgramech d kterých jsme zapjeni. Splečně navštěvujeme divadelní představení, akce na nejbližších šklách. Splečně zveme divadelní subry, jezdíme na výlety.lets t byl výlet na závěr rku d Plničky MŠ a 1.,2.,3. třída. Neustále splupracujeme s statními šklami. V letšním šklním rce jsme nejvíce splupracvali se Speciální šklu ve Skutči, také s nvě vzniklým Speciálním centrem Skuteč a Základní šklu Smetanva.Jejich speciální psychlg, paní Mgr. J. Melezínkvá k nám djížděla každé úterý na reedukační péči pr děti se speciálními pruchami. Také jsme splupracvali na sestavení individuálních plánů pr tyt žáky. Na ppud Speciální škly jsme lets pprvé splečně se všemi skutečskými základními šklami (Kmenskéh, Smetanva, Speciální) a( MŠ Pršva a Osady Ležáků) zdbili vánční strmečky a splečnými písněmi přivítali vánční čas. Se Základní a mateřsku šklu Hletín jsme splečně návštívili Záchrannu stanici v Pasíčkách u Prseče a zúčastnili se tak dne 5. března jejich vzdělávacíh prjektu na záchranu bjživelníků. Byl t velmi pěkné zážitkvé dpledne. I lets pkračvala splupráce s Městsku plicií Skuteč. Dne 15. června se knal 4. kl Cyklzávdu dvednstní jízda na kle a znalsti dpravních předpisů a značek. Plicisté vrchní strážník p. Stuna a strážník p. Kuba lets pr děti vyrbili imitace řidičských průkazů pr 10leté žáky. tzv. řidičské průkazy na kl. Prtže tut akci přádáme již něklikátý rk, její úrveň je stále lepší a lepší. Již smý rk splupracujeme s TJ.Skl Radčice. Ti nám zdarma zapůjčují svůj sprtvní areál a my jim za t na plátku s dětmi vyplejeme zarstlé chdníčky, psekáme klní zelené plchy, zameteme a umyjeme prstranství v celém areálu. Lets se tent úklid knal 23. května. TJ Skl nám přím na akci Dupníkův branný závd zajistí blíbenu lanvu dráhu.

12 12 Vznikl nám nvý pracvní vztah s Ekcentrem Paleta Chrudim zástupci Ekpalety nás 11. listpadu navštívili ve škle s prgramem Recyklhraní- prgram a představení správném chvání k přírdě a třídění dpadu. My jsme si zase zajeli na slavu Dne země dne dubna Sprtvně přírdvědný den v parku Střelnice. Na závěr šklníh rku dne 26. června- se knal pietní pchd k uctění památky 70.výrčí vypálení Ležáků ( za dprvdu přírdvědce Mgr. Tibra Schwarze- pracvníka Ekcentra Palety Chrudim)viz. Př..z deníku Chrudimsk. I v mateřské škle celrčně splupracují se skutečskými šklkami, pravidelně se s dětmi navštěvují, navazují nvá přátelství, pznávají nvá místa, mají mžnst phrát si s jinými hračkami, pznat živt v jiné šklce.minimálně dvakrát rčně navštívíme mateřsku šklu Pršva ulice a ni na plátku zavítají s dětmi k nám. S mateřsku šklu Osady Ležáků jezdíme příležitstně na splečné výlety. Účast na sutěžích a mimšklních akcích. - Účast žáků v detektivně výtvarném úklu na téma: Reálný sběrný dvůr spjený s vypracváním zadaných sutěžních úklů. viz. braz. přílha 1. A, 1.B Žáci v sutěži získali celkem 200 bdů. - Účast žáků ve výtvarné sutěži Na c rád (ráda) vzpmínám, kteru přádala Obec Zaječice a Osvětvá beseda Zaječice. viz. braz. přílha 2 Umístění žáků v tét sutěži: ve II.kategrii čestné uznání Lucie Hrmádkvá ve III. kategrii 3. míst Radim Štěpánek a Václav Spilk ve III. kategrii čestné uznání Jakub Škrpík - Účast žáků v 19. rčníku mezinárdní výtvarné sutěži, Barevný svět za hranicí všedníh, šedéh a nehezkéh, na téma: Přes překážky ke hvězdám. viz. braz. přílha 3 - Účast žáků v taneční sutěži SPV Krucemburk. Žáci získali 1. míst. viz. braz. přílha 4 Navštěvujeme výtvarné, přírdvědné výstavy knané v jiných šklách. Dále navštěvujeme divadelní, hudební i jinak výchvná představení, přádané městem Skuteč. K Váncům jsme s dětmi základní škly uspřádali krásné vánční psezení s rdiči a prardiči u kulatéh stlu.náplní byl vyprávění vánčních zvycích a tradicích splu s přednesem básní a písní našich dětí.k dbré náladě přispěla i vůně punče a upečenéh vánčníh cukrví. Akce s velmi líbila. Účast na prgramu recyklhraní pr škly.plnili jsme tak zadávané úkly a sbíraly bdy v sutěži. Kntrlní a hspitační činnst KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOST VEDENÍ ŠKOLY BYLA ZAMĚŘENA NA VEDENÍ ŠKOLNÍ DOKUMENTACE, PLNĚNÍ PRACOVNÍCH POVINNOSTÍ A PŘÍPRAVY NA VYUČOVÁNÍ DLE VZDĚLÁVACÍDO PROGRAMU DLE ŠVP. PROBĚHLA KONTROLA FINANČNÍHO ODDĚLENÍ MĚSTA SKUTČE. PRAVIDELNĚ TAKÉ PROBÍHALY KONTROLY NA OSSZ CHRUDIM,VZP CHRUDIM. Nejúspěšnější akce letšníh rku v mateřské škle:

13 13 - divadelní představení Ozvěny se zvířátky - přad písní, phybu a tance - divadelní představení Víly srdíčkvé Děda listnáč a skřítek Kvítek - paleta barev Recyklhraní představení správném chvání k přírdě, ke třídění dpadu - kncert pr děti hudební vystupení zpěváka Pavla Nváka - čertvská nadílka návštěva čerta a Mikuláše - návštěva v základní škle- shlédnutí vánční besídky, prhlídka vánční výstavy - vánční besídka pr rdiče a prardiče a děti ze škly - návštěva předškláků při vyučvání v základní škle - divadelní představení Víly srdíčkvé- O princezně Slimánské - výuka bruslení na zimním stadinu ve Skutči 5 lekcí - karneval v mateřské škle sutěže, hry a tancvání - divadelní představení Víly srdíčkvé- Míša, Máša a lupič - pálení čardějnic- pékání buřtíků - divadelní představení ve Skutči Není drak jak drak - dupníkův branný závd - návštěva multikina v Pardubicích- animvaná phádka Hal Afrik - výlet d Skutče- pznávání významných budv, prhlídka sprt. haly, hry na místním. hřišti - beseda s myslivci, ukázka sklnictví - výcvik dravců - návštěva dětí v mateřské škle Pršva Skuteč - divadelní představení v KD Skuteč Jak Kraknš pekařku Jířu napravil - návštěva dětí z mateřské škly Pršva ulice Skuteč -shlédnutí vystupení dětskéh aerbiku v kulturním dmě ve Skutči - návštěva v mateřské škle Pršva ve Skutči - šklní výlet d zábavnéh centra v Plničce u Žďáru nad Sázavu - výlet d Hlinska spjený s kupáním a hrami na skákacím hradu Akce a činnsti v základní škle: Říjen - Vlastivědný výlet d Prahy - Hallween Listpad - Divadl srdíčkvé víly phádka Děda Listnáč a skřítek Kvítek - Exkurze sběrné surviny Hlinsk-úkly z recyklhraní - Paleta Chrudim -recyklhryní - Představení Pavla Nváka ve Skutči Prsinec - Mikulášská nadílka - Strjení strmečků Základní škla Smetanva, Skuteč - Vánční psezení u kulatéh stlu besídka ZŠ - Vánční prdejní výstava

14 14 - Návštěva vánční besídky MŠ Leden - Zápis d 1. rčníku - Divadl srdíčkvé víly phádka O princezně slimánské - Bruslení Únr - Bruslení - Karneval ve ŠD - Recitační sutěž Březen - Beseda s knihvnicí MK Skuteč O knize s knihu - Návštěva Záchranné stanice Pasíčka - ekvýchva - Divadl srdíčkvé víly Míša, Máša a lupič Lišák Duben - Taneční sutěž ve ŠD - Den Země, Chrudim -ekvýchva - Čardějnický rej ve ŠD Květen - knkurz ředitele škly - Návštěva výrbny vánčních zdb, Hrní Bradl - Pchdvé cvičení - Branný závd Dupník - Návštěva filmvéh představení Hurá d Afriky, Pardubice Červen - Sprtvní den - Cyklzávd - Den Bezpečnsti, Hlinsk

15 15 - Beseda s myslivci,, Dravci - 4. a 5. rčník pchd Ležáky - 1., 2., 3. rčník a MŠ výlet d Plničky Prjekt z EU peníze d škl. Název prjektu: S úsměvem d škly, s úsměvem ze škly Hdnta prjektu: Kč Dba trvání prjektu: 30 měsíců (d d ) Zdrje financvání prjektu: prgram EU peníze šklám Prjekt naší škle pmhl realizvat aktivity i nákup učebních pmůcek a vybavení, na které bychm za běžných klnstí neměli prstředky. Byly zakupeny dvě interaktivní tabule včetně ptřebnéh sftwarvéh vybavení, učební pmůcky pr výuku angličtiny a kmpletně nvý nábytek d tříd. V rámci prjektu dšl k individualizaci výuky a k psílení její hdinvé dtace. Jde především hdiny anglickéh jazyka a prvuky. Díky prjektu je již v 1. a 2. rčníku zařazena výuka anglickéh jazyka. Snažíme se reagvat na sučasné prblémy českých žáků v nárdních i mezinárdních srvnávacích zkuškách. Prt byl v rámci prjektu zařazen předmět zaměřený na čtenářsku a literární gramtnst. Pdrbněji viz mnitrvací zpráva prjektu. Přílha č. 5 ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY Závěr výrční zprávy bych chtěla uvést citací ze skutečských nvin paní učitelky Lucie Odvárkvé. Paní učitelka v něm velmi výstižně a vhdně ppisuje celistvě naší šklu : citace:

16 16 MALÁ ŠKOLA, VELKÉ MOŽNOSTI Priritu nás pedaggů Základní škly ve Žďárci u Skutče byla a je především připravenst a kvalita vzdělání našich žáků. Neméně důležité je pr nás pěstvat u žáků schpnst zdravě se prsadit, maximálně využít získaných vědmstí a dvednstí, kultivvaně vyjadřvat svůj názr, být tvůrčím, přínsným a dpvědným bčanem v buducím živtě tak, jak t vyžaduje mderní splečnst. Prstředí malé škly plně umžňuje pedaggům pracvat se žáky individuálním způsbem. Vyský pčet dětí ve třídě je jedním z negativních faktrů, na které učitelé větších škl upzrňují. Menší klektiv znamená více času pr jedntlivce. V takvých pdmínkách je mžné plně respektvat žákvy individuální ptřeby, zdárně rzvíjet jeh slabé, ale především silné stránky. Individuální práce umžňuje učiteli například účelně pracvat se žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami, jak jsu výjimečně nadaní žáci či žáci s pruchami učení. Ve škle půsbí také asistent pedagga, cž ji řadí mezi vyský standard vzdělávacích zařízení pdle sučasných trendů. Všichni členvé pedaggickéh sbru sustavně pracují na své dbrné připravensti, na vytváření příznivéh šklníh prstředí a rganizaci vzdělávacích i mimšklních akcí. Naše škla navíc nabízí vzdělávání v příjemných, materiálně i technicky dbře vybavených interiérrech. Třídy jsu nvě zařízené nábytkem interaktivní Smart tabulí, praktickými pmůckami pr názrnu výuku. Žáci běžně pracují s pčítačvu techniku. Pčítače nejsu umístěny ve specializvaných učebnách, ale v běžných třídách. Jsu tak k dispzici každému žáku pdle ptřeby. Díky prjektu je již v 1.,2.. rčníku zařazena výuka anglickéh jazyku. Snažíme se reagvat na sučasné prblémy českých žáků v nárdních i mezinárdních srvnávacích zkuškách. Prt byl v rámci prjektu zařazen předmět zaměřený na čtenářsku a literární gramtnst.. knec citace Nejdůležitější v tmt šklním rce byla spjatst a sudržnst našeh šklníh klektivu. Nebť v takt malém klektivu záleží pravdu na každém a právě na něm. Můžeme se na sebe splehnut a máme pr sebe pchpení, úctu. Jsme velmi pěkný klektiv stále příjemně, pzitivně naladěný s úsměvem na rtech i v srdci. A t je základem pr dbru atmsféru škly a příjemné klima pr žáky. T by však pr zdárný chd škly nestačil. Je třeba neustálé zdknalvání a vzdělávání se v blasti pedaggiky, psychlgie a výuky dbrných předmětů. Zaměstnanci naší škly pravidelně dle mžnstí navštěvují tat šklení. Mají vstřícný a tevřený pstj k nvým přístupům. D výuky začleňujeme různé způsby - prjektvé, tematické, individuální, kperativní vyučvání. Již třetím rkem seznamujeme žáky už v mateřské škle s předmětem Anglický jazyk a s jeh výuku pak plynule přecházíme d 1.a 2. třídy základní škly. Zde mají žáci 1 až 2 hdiny týdně angličtiny dle vlastníh zájmu a zájmu jejich rdičů. Žáci tak vlným a plynulým způsbem zvládají výuku cizíh jazyka a nepržívají h jak nvý stresvý předmět. Umžňujeme vzdělání také žákům s individuálními a speciálními vzdělávacími ptřebami. Pr tyt účely máme již něklik let zřízenéh asistenta pedagga.věnujeme se i pdpře žáků s výjimečným nadáním. Využíváme metdu pchvaly, a t zejména u nvých či nejistých dětí k navzení pcitu bezpečí a jistty. Upevňujeme pcit sebedůvěry a rvncennsti a zárveň dvednst být dpvědný sám za sebe. Tut cestu snižujeme závislst na hdncení druhéh - učitele. Naším záměrem je vytvářet a psilvat pcit radsti z vlastníh umu. Uvědmujeme si důležitst radsti ze samtné práce a z vlastníh výsledku. Snažíme se vést žáky k autmatickému sebehdncení. Vedeme je k vnímání krásy jejich klí, přírdy a krásy kamžiku. Citlivým a láskyplným pstjem upevňujeme v dětech dbré charaktervé vlastnsti a pstje. Naším krédem je myšlenka Marie Mntessri:,,Pmz mi, abych t dkázal sám. V letšním šklním rce vyhlásil zřizvatel, měst Skuteč, na naší škle knkurz na ředitele škly. Pr mě t znamenal bhájit svji pzici ředitele. T se mi pdařil a byl velmi příjemné vnímat náklnnst a pzitivní přání mých splupracvnic i zástupců města Skutče. Dufám, že mé pslání na tét škle bude i nadále pdprván zřizvatelem škly a pdaří se mi další nvé plány, které na tét škle mám. C se nám nepdařil:

17 17 -zprvznit internetvé stránky naší škly, tak abychm je měli stále aktuální a mdernější -získat dstatečné prstředky na vybavení a zrestaurvání šklní zahrady -nepdařil se nám najít čas a tevřít zájmvé kružky pr děti na naší škle - stále se nám nedaří vypěstvat kvalitní trávu na hřišti před šklu Datum zpracvání zprávy: Prjednán a schválen na prvzní pradě pedaggicku. radu škly: Prjednán a schválen radu škly dne: Členvé rady: Čáslavská Zuzana Balunvá Lenka Pavlišvá Eva Pdpis ředitele a razítk škly :

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015 Šklní rk 2014-2015 Aby se dítě mhl zdravě rzvíjet, musí se cítit v bezpečí a spkjené Chalupka Šklní vzdělávací prgram šklskéh zařízení pr zájmvé vzdělávání - ŠD (šklní rk 2014/2015) 1 Obsah 1. Identifikační

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky!

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky! Mateřská škla MiniSvět Tel: 602 348 255; e-mail:inf@minisvetsklka.cz www.minisvetsklka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ MINISVĚT 2015/2016 Šťastné dětství začíná výběrem správné šklky! Mateřská škla MiniSvět

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení Praha 6 Řepy, U Brviček 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA činnsti Základní škly pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 šklní rk 2013 / 2014

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 splufinancvanéh z ESF a SR ČR 19.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942 Výrční zpráva škly 2012/2013 Základní škla U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídl škly: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Projekt SIPVZ. "Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS.

Projekt SIPVZ. Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS. Prjekt SIPVZ "Pužití videknferenčníh systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prsince 2005 byla slavnstně tevřena učebna s VKS. Cíl prjektu: Cílem prjektu je vytvření hardwarvých a sftwarvých pdmínek pr

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škla a Mateřská škla, Červený Kstelec, Olešnice 190 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání Výchva dětí je zaměstnání, kde musíme umět ztrácet čas, abychm h v buducnu ušetřili (J.J.Russeau)

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Jezerní lidé za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Jezerní lidé za rok 2011 Výrční zpráva činnsti kmene LLM Jezerní lidé za rk 2011 Kmen Jezerní lidé byl zalžen 19. 4. 2004 registrací na Ústředí LLM v Praze Organizační struktura: Členvé kmene na pdzimním 14. sněmu dne 30.12.2010

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

DOPOLEDNÍ DOSTAVENÍČKO

DOPOLEDNÍ DOSTAVENÍČKO DUBEN DOPOLEDNÍ DOSTAVENÍČKO aneb představuje se Nárdní divadl Mravskslezské Operetní subr ptěšil svu návštěvu především ty z klientů, kteří nemhu navštěvvat divadelní představení.tentkrát jsme si prstřednictvím

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Pár základních parametrů, čísel a ftgrafií Městská knihvna Kutná Hra 1. 3. 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Rzpis akcí rku 2006 leden

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škla Benátky nad Jizeru Husv náměstí 55, 29471 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zřizvatel: Vedení škly: ředitel: zástupkyně: hspdářka: Měst Benátky nad Jizeru Mgr. Radek Dstál Mgr. Alena

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠVP byl prjednán a schválen pd č. j. 186/2013-1 1-3 dne 23. 8. 2013 s účinnstí d 1. 9. 2013 Základní škla

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Šklní rk 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPIDLNO Šklní rk 2010/2011 (srpen 2010 - červen 2011) Obsah:

Více

Letní semestr 2012/2013 Zimní semestr 2013/2014

Letní semestr 2012/2013 Zimní semestr 2013/2014 2013 Letní semestr 2012/2013 Zimní semestr 2013/2014 Tat závěrečná zpráva shrnuje infrmace šklním klubu Junir Diplmat Initiative (JDI) a jeh činnsti v kalendářním rce 2013, tedy v letním semestru 2012/2013

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Informační list 6/2005

Informační list 6/2005 Infrmační list 6/2005 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU VNOROVY Dne 15.10.2005 v dbě d 9.00 d 11.00 hdin se uskuteční sběr nebezpečnéh dpadu na parkvišti u základní škly. Odlžit zde můžete televizry, ledničky,

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH 1. Míst kde žijeme Žák si utváří představy živtě v rdině, vytváří si pzitivní vztah ke škle a šklní družině na základě zkušenstí z každdenníh živta, pznává nejbližší klí, vytváří

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL

ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL SCHŮZE VVS V PRAZE DNE 3. 3. 2015 PREZENCE PŘÍTOMNI ZA VV > Rbin Vladyka PŘÍTOMNI ZA KRK > VIA TELEFON > František Nejedl > Vernika Hubrtvá > Tmáš Vančura NEPŘÍTOMNI PROGRAM JEDNÁNÍ

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

s o u h l a s í s předloženou zprávou a Výroční zprávu o činnosti přijímá.

s o u h l a s í s předloženou zprávou a Výroční zprávu o činnosti přijímá. Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Zpráva byla prjednána ve Šklské radě dne 9. října 2008 s tímt závěrem: Šklská rada s u h l a s í s předlženu zprávu a Výrční zprávu činnsti přijímá. V Lipníku

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114)

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) Vzrvé snvy dplňujícíh vzdělávacíh bru EtV (prjekt Etická a učebnice reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) 1. rčník Etická Téma Základy mezilidských vztahů Žák: Výstup si svjí slvvání křestními jmény,

Více

Kde jsem se tu vzal? 1. třída Zajíčci Projekt:

Kde jsem se tu vzal? 1. třída Zajíčci Projekt: 1. třída Zajíčci Prjekt: Kde jsem se tu vzal? Šklní vzdělávací prgram: Rk v přírdě Integrvaný blk: Kd jsem a kde žiji Téma: Kde jsem se tu vzal. Pedaggický záměr: Seznámit děti se vznikem a vývjem člvěka,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Základní škla Eden Praha 10, Vladivstcká 6/1035 Mtt : Se sprtem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název šklníh vzdělávacíh prgramu...3 1.2. Údaje

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antonína Komenského 907 676 02 Moravské Budějovice

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antonína Komenského 907 676 02 Moravské Budějovice ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antnína Kmenskéh 907 676 02 Mravské Budějvice Zřizvatel: SPRÁVNÍ RADA: DOZORČÍ RADA: Kngregace Milsrdných sester sv. Karla Brmejskéh Šprkva 12 180 00 Praha

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání na bdbí d 1.9. 2009 d 31.8. 2012 Mateřská škla Štětí, příspěvkvá rganizace Stračenská 561 Šklní vzdělávací prgram Mateřské škly Štětí č.j. 174/ 2009 Prjednán

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vyšší dbrná škla a Střední průmyslvá škla elektrtechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkpě 16 Přehled plánvaných akcí a činnsti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vypracval: Jarslav Burdys V Praze dne: 1.9.2013

Více

Komentář ke statistickému výkazu za rok 2009

Komentář ke statistickému výkazu za rok 2009 Kmentář ke statistickému výkazu za rk 2009 Městská knihvna Ržnv pd Radhštěm, příspěvkvá rganizace (včetně pbček) Demgrafické údaje Obyvatelstv: Ržnv pd Radhštěm 2009 2008 2007 Pčet byvatel 17 121 17 196

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Ubytování DOZP: DOZP Všebořice, Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem.

Ubytování DOZP: DOZP Všebořice, Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem. Ubytvání V našem zařízení jsu k dispzici jednlůžkvé a dvulůžkvé pkje. Frmy bydlení jsu rzdělené pdle veliksti sukrmí, pžadavků na samstatnst a dvednsti klientů. DOZP asistence pracvníků je k dispzici 24

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MŠ. Mgr. Dagmar Herudková, ředitelka školy

PROVOZNÍ ŘÁD MŠ. Mgr. Dagmar Herudková, ředitelka školy Základní škla a mateřská škla KOZMICE, kres Opava, příspěvkvá rganizace PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: 12/2014 Vypracvala: Schválila: Prvzní prada prjednala dne: 9. ledna 2014 Směrnice nabývá platnsti de dne: 9.

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006 / 2007 Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2006 / 2007 1. základní škla Příbram, Balbínva 328 261 01 Příbram II d 31.8.2007 Základní škla pd Svatu Hru, Příbram d 1.9.2007 zpracval : Mgr. Petr Rčňák, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Výrční zpráva činnsti škly ve šklním rce 2006/2007 Základní škla Jindřichův Hradec I, Štítnéh 121 tel.: 384361282 e-mail: inf@1zs.jhnet.cz Prjednán na pedaggické radě škly 18. 9. 2007 Výchvně vzdělávací

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách Pdklady k výuce témat chrany člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí v základních šklách Obsah 1. Vymezení prblematiky chrany člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí charakteristika, cíle 2.

Více

BULLETIN 10/2011 Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom

BULLETIN 10/2011 Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom BULLETIN 10/2011 Pr zákazníky a partnery splečnsti MICOS spl. s r.., divize Telcm Vážení bchdní partneři, ve splupráci se splečnstí PROFiber jsme pr Vás připravili šklení na téma: OPTICKÉ ROZVADĚČE MONTÁŽ

Více