VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní rok 2011 / 2012 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní rok 2011 / 2012 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škla a mateřská škla Žďárec u Skutče, kres Chrudim Šklní rk 2011 / 2012 Mgr. Radka Červinkvá, Zuzana Čáslavská

2 2 Charakteristika šklskéh zařízení Název škly: Základní škla a mateřská škla Žďárec u Skutče, kres Chrudim Sídl rganizace: Žďárec u Skutče 8, Skuteč Zřizvatel: Měst Skuteč Právní frma:bec, IČO: Adresa: Palackéh náměstí Skuteč Ředitelka škly: Kntakt: Tel: ZŠ : Tel: MŠ : Mgr. Radka Červinkvá WWW: Datum pslední aktualizace zařazení d sítě škl: (Rzhdnutí MŠMT č.j /02-21 ). Identifikátr zařízení: Sučásti škly pdle Rzhdnutí zařazení d sítě a jejich kapacity: 1. Mateřská škla kapacita 25 dětí IZO Základní škla kapacita 60 žáků IZO Šklní družina kapacita 25 žáků IZO Šklní výdejna kapacita 64 jídel IZO

3 3 Základní údaje škle a sučástech, které sdružuje za šklní rk 2011 / 2012 D naší škly dchází celkem 27 dětí, z th 12 dětí ze Žďárce, 11 dětí z Radčic, 2 děti z Oldřetic,1 ze Skutče, 1 z Hlinska v Čechách. Jsu t děti pracvité, zdpvědné k sbě i k mladším splužákům, prtže jsu vedeni ke splupráci a hleduplnsti již d mateřské škly. V naší škle je jejich sudržnst a tlerance na prvním místě. Je zde také nejvyšší průměrné prcent věřících dětí na šklu ze všech tří základních škl skutečska. Škla je p materiální stránce velmi dbře vybavena. Díky prjektu EU mají děti nvý nábytek a magneticku tabuli, ale i jejich učitelé nvé katedry a pčítače. V každé třídě jsu umístěny SMART interaktivní tabule. Dispnujeme pčítačvým vybavením pr jednu třetinu žáků, z th sm pčítačů umžňuje dětem přístup na internet. Šklní družina začíná v hdin bědem a pkračuje dpledními vlnčasvými aktivitami d hdin. Ve šklní budvě je zřízena výdejna, kde se hřívá a vydává jídl pr celu základní a mateřsku šklu. Před šklu jsme vybudvali nvé hřiště s brankami pr ftbal, se sítí pr míčvé hry, s hrazdu na gymnastiku a tyčemi pr šplh. Okraj hřiště je zaknčen rzběžištěm a dskčištěm pr skk d dálky. Škla vlastní zahradu rzlze 400 m2, která je vybavena průlezkami, hupačkami, dvěma dmečky a tramplínu. Je využívána mateřsku šklu a šklní družinu. Žáci mají k dispzici i velké ftbalvé hřiště na kraji vesnice. Pravidelně navštěvujeme skutečský zimní stadin, plavecký bazén a sprtvní halu. 1.třída 2.třída 3.třída 4.třída 5.třída Mateřská šk. Šklní druž. Jídelna Pčet žáků Způsb spjení rčníků 1a2 2a1 3a4a5 4a5a3 5a4a3 jedntřídní 1.,2.,3.,4.a5. ZŠaMŠ údaje jsu uvedeny ze zahajvacích výkazů k říjnu rku 2011

4 4 SEZNAM DĚTÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA 1. rčník Janda Marek Vaňkvá Vanesa Benešvá Ludmila 2.rčník Hrmádkvá Lucie Kavkvá Vernika Pavlišvá Kateřina Vařejčk Tmáš 3.rčník Budínský Lukáš Flídr Jan Janáček Radek Michálek Jsef Nvtný Martin Skála Dminik Spilkvá Dminika 4.rčník Bačkvská Adéla Hádlík Marek Hladík Ondřej Kavka David Nvák Michal Pavliš Damián Svárvský Matuš Štěpánek Radim Vdičkvá Vernika 5.rčník Bielák Tmáš Kubíkvá Marie Spilk Václav Škrpík Jakub SEZNAM DĚTÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA Mateřsku šklu navštěvval celkem 27 dětí (25 dětí byl zapsán k září 2011 a dvě děti nastupily v průběhu rku) - 14 dětí ze Žďárce, 8 dětí z Radčic, 2 děti z Oldřetic, 1 ze Skutče a 2 z Hlinska Bielák Denis Ceralvá Anežka Flídrvá Tereza Filáčkvá Nela Hrmádk Ondřej Hrubešvá Adéla

5 5 Chalupka Petr Janáčkvá Nikla Janda Filip Janda Jakub Jelínek Marek Kratchvíl Matyáš Kratchvílvá Natálie Malínská Mnika Malínský Ladislav Nvtná Eliška Oplíštil Daniel Pavlišvá Eva Peňáz Filip Skálvá Diana Spilkvá Kateřina Škrpík Tmáš Štěpánek Adam Ťpkvá Eliška Uchytilvá Vernika Váchvá Karlína Zahálkvá Daniela K zápisu d1.třídy se dstavil celkem 10 žáků - 3 chlapci a 7 dívek. VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAMY ŠKOLY vzdělávací prgram č.j.mšmt šklní rk 2010/ 2011 ZŠŽ 114/2008 v rčnících Pčet žáků ŠVP Já jsem X 1.,2.,3.,4,5 27 MŠ, ŠVP My jsme malí šikulvé X MŠ 27 Zaměstnanci škly: Mgr.Radka Červinkvá - ředitelka Mgr.Lucie Odvárkvá - učitelka Martina Uchytilvá vychvatelka, učitelka Zuzana Čáslavská veducí uč. mateřské škly, zástupce ředitele Magdalena Zahálkvá učitelka mateřské škly Marie Burešvá asistentka pedagga, učitelka A.j. 3.rč., uč. VV, Vl. Věra Škrpíkvá nemc Petra Štěpánkvá - veducí výdejny v kuchyni, uklizečka Milan Vdička tpič, dmvník

6 6 Údaje pracvnících ZŠ V celém pedaggickém sbru základní škly pracují čtyři paní učitelky s průměrným věkem d 40 let: Mgr. Radka Červinkvá ředitelka a třídní učitelka 1.,2. a 3. rčníku, Mgr. Lucie Odvárkvá třídní učitelka 4. a 5. rčníku, Martina Uchytilvá vychvatelka šklní družiny a učitelka výtvarné výchvy, pracvníh vyučvání, prvuky a tělcviku, dále Marie Burešvá - učitelka cizíh jazyka a zárveň asistentka pedagga. Žáci mají mžnst navštěvvat řadu kružků, včetně výuky nábženství. Zaměstnanců škly, pedaggických i nepedaggických je celkem sm a s přihlédnutím na jejich neustálu pedaggicku a výchvnu činnst jsu všichni nedílnu sučástí výchvnéh prcesu. Další členvé pracvníh klektivu: Zuzana Čáslavská zástupce ředitele a veducí učitelka mateřské škly, Magdalena Zahálkvá učitelka mateřské škly, Věra Škrpíkvá a Petra Štěpánkvá - výdej a úklid, Milan Vdička tpič, dmvník. Jmén Aprbace Praxe (pčet let) Červninkvá Radka VŠ ped.- I. stupeň 21 Odvárkvá Lucie VŠ ped. I.stupeň 8 Burešvá Marie SŠ nepedag., asistent 2 Uchytilvá Martina SŠ vychvatel a ped.vlnéh času 15 Čáslavská Zuzana SŠ učitelství pr mateřs.škly 29 Magdalena Zahálkvá SŠ vychvatelství pr ÚSP 10 Další vzdělávání pedaggických pracvníků. V letšním šklním rce se naše paní učitelky dále vzdělávaly na těcht seminářích: Paní učitelka Magda Zahálkvá: Na hudbu trchu jinak - v rzsahu 6 hdin Rzvíjení matematických představ a pjmů v předšklním věku - v rzsahu 5 hd. Zdravý živtní styl ve šklách z phledu bezpečnsti v rzsahu 8 hdin Paní uč. Zuzana Čáslavská: Spisvá služba ve šklách a ZŠ a její změny d rku Tvrba spisvéh řádu se spisvým a skartačním plánem v rzsahu 6 hdin Paní učitelka Odvárkvá: Metdy aktivizace a mtivace žáků v hdinách matematiky v rzsahu 8 hdin Creative English Tvřivá angličtina v rzsahu 16 hdin Paní učitelka Uchytilvá: Zdravý živtní styl ve šklách z phledu bezpečnsti v rzsahu 8 hdin Učení přírdě na 1. stupni ZŠ v ŠVP a EV v rzsahu 6 hdin Paní ředitelka Mgr. Červinkvá: Legislativní změny ve šklství, tázky péče žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami, zařazvání dětí d speciálníh vzdělávání.. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

7 7 Celkvý prspěch žáků ve škle za uplynulý šklní rk 2011 / 2012 : Rčník Pčet žáků celkem Prspěl s vyznamenáním Prspěl Neprspěl Průměrný prspěch , SL.HOD , ,433 Celkem 1.stupeň ,256 PŘEHLED KROUŽKŮ, KLUBŮ A PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY V mateřské škle jsme pr velký pčet předšklních dětí řešili jejich dplední dpčívání. Na pedaggické radě byl djednán (ve splupráci s p. učitelku ze základní škly), že nabídneme těmt nejstarším dětem jinu činnst, zaměřenu na prhlubvání znalstí a vědmstí dětí, ptřebných k nástupu dětí d základní škly. Dětem tak během každéh týdne byl nabídnut vyjadřvat svji kreativitu v práci s keramicku hlínu pd vedením p.uč. M. Zahálkvé, získávat základní znalsti v angličtince pr nejmenší s p.uč. Burešvu, svje phybvé dvednsti využívat v tanečních lekcích pd vedením. Radky Večeřvé, která djížděla z Krucemburku, dále mhly rzvíjet svje výtvarné i pracvní dvednsti, také s p. uč. Burešvu. Tt řešení se nám svědčil i prt, že ty malé (spící ) děti měly na dpčinek větší klid. V tmt rce jsme se i nadále věnvali péči děti se zhršenu výslvnstí. MŠ stále nabízí mžnst rdičům navštívit mateřsku šklu v průběhu celéh dne a zúčastnit se tak výchvnéh prcesu. Jak tradičně byla tevřena výuka nábženství s vyučující řádvu sestru Blanku. Přihlásil se celkem 10 žáků z 27 t je 40% dětí škly. Někteří žáci, jak tradičně byli připravváni na první svaté přijímání. 1 krát v týdnu prbíhala reedukační náprava dětí s pstižením dysfunkce a škla úzce splupracvala se Speciální šklu i speciálním centrem ve Skutči. Mim výchvně vzdělávací práce byly d října rganizvány tyt kružky. K. ANGLIČTINY1.třída a pslední rčník mateřské škly -p.uč. M. Burešvá Šklní knihvna je pr děti k dispzici p celý šklní rk. Snažíme se každým rkem bnvit knihy avšak ptýkáme se s nedstatkem financí. Ve šklní družině prbíhaly p celý rk různé zajímavé činnsti V každém měsíci žáci pracvali v cyklech, za který získali drbné dměny. ZÁŘÍ - BYLINKOVÝ TÝDEN- sběr a určvání bylin, příprava čaje, získávání infrmací čaji a bylinách - nácvik sestav na tramplíně - ATLETICKA běh na 50m, skk z místa, driblvání, hd míčkem, šplh, cviky na hrazdě

8 8 - přírdvědné vycházky d klí - pzrvání a sběr přírdnin - práce na šklní zahradě ŘÍJEN - UKAŽ, JAK JSI ŠIKOVNÝ. panáčci z dýní, pdzimní výzdba škly - výrba dráčků z barevnéh papíru - výrba zvířátek z pdzimních pldů - HALLOWEEN - práce s prgramy na interaktivní tabuli - výlet d Prahy LISTOPAD - KERAMICKÁ DÍLNA výrba figurek pr radst - výrba vánčních dárečků - zimní hrátky na šklním hřišti - MIKULÁŠ, ČERT, ANDĚL práce s barevným papírem - tanec na taneční pdlžce - exkurze d sběrnéh dvra v Hlinsku PROSINEC - vystřihvání zimních mtivů - zimní výzdba škly - PEČENÍ VÁNOČNÍHO CUKROVÍ - BUĎ FIT! dřepy, lehy-sedy, stání na jedné nze - živt zvířat a ptáků v zimě - výrba vánčních přáníček - Vánce ve ŠD - vánční besídka LEDEN - měsíc s phádku: MACH A ŠEBESTOVÁ. - příprava a účast na zápise žáků d 1.třídy - výrba dárečků k zápisu prvňáčků -přírdvědná vycházka - pzrvání změn v přírdě - práce s prgramy na interaktivní tabuli - bruslení - návštěva pana Radka z Prahy

9 9 ÚNOR - příprava tanečních sestav na taneční sutěž - skládanky z papíru - pkusy vážení a prvnávání bjemu - práce s textilem - karneval - účast ve výtvarné sutěži - bruslení - tanec na taneční pdlžce BŘEZEN - vystřihvánky z papíru - vesnice z krabiček - jarní výzdba škly - tvrba mandal - nácvik tanečních sestava - návštěva Záchranné stanice a ekcentra Pasíčka - veliknční výrbky - přírdvědná vycházka pzrvání změn v přírdě + vypracvání úklů ve skupinách DUBEN - sprtvně-přírdvědný den v parku Střelnice Chrudim Den Země - phybvé hry před šklu - zdbné bálky práce s raznicemi - stavby z kstek - taneční sutěž SPV Krucemburk - Pyšný banán- představení žáků 3.třídy - prgramy na interaktivní tabuli - čardějnický rej plný sutěží - určvání rstlin v přírdě KVĚTEN - sestavy na tramplíně - přáníčka ke Dni matek - zvířátka z papíru - kresby d výtvarné sutěže - úklid šklní zahrádky - výrba dárečků na branný závd - pchdvé cvičení d Dupnic - Dupníkův branný závd

10 10 - jízda na klech před šklu - ftbalvé utkání žáků - návštěva CineStar Pardubice - výchvná etiketa Ladislava Špačka ČERVEN - příprava žáků na cyklzávd urč. dprav. značek, základní pravidla silnič. prvzu - slava dne dětí - prcvičvání paměti - STEPMANIA sutěž žáků - sprtvní den ve Skutči - cyklzávd - sestavy cviků přes švihadl - vycházka na nádraží - šklní výlet d Plničky a Ležáků Materiálně technické zajištění škly /nvé investiční výdaje / Schválený a pužitý rzpčet na r Energie Elektrická energie ,- Plyn ,- Vda 6.000,- Služby Telefny ,- Náklady na prvz internetu ,- Pštvné 800,- Pplatky bance 2.500,- Služby - účetnictví ,- Pjistné ,- Revize 3.000,- Odvz dpadu 6.000,- Výpčetní technika ,- Plavecký výcvik 9.000,- Drbné pravy ,- Materiál Kacelářské ptřeby ,- Čistící a mycí prstředky 8.000,- Materiál na dr. pravy a prvz ,- Nviny, dbrné publikace 8.000,- Materiál ŠJ (nádbí) 2.000,- Jízdy, pjištění, pravy auta ,- šklné příjem ,- úrky z účtu ,- Celkem ,- Závazné investice:

11 11 Malvání ,- dveře v MŠ Kč Pdlaha MŠ ,- rk 2012 radiátry MŠ a ZŠ Kč Celkem investice ,- CELKEM ROZPOČET ,- Přídili jsme nvé plastvé vstupní dveře d mateřské škly a vyměnili velmi špatné kn směrem na západ, jež netěsnil a dcházel tak k velkým ztrátám a úniku tepla. Dále byl zaptřebí vyměnit dva radiátry a prjít celu sestavu radiátrů ve škle. Zjistili se drbné závady a dšl k dstranění. Dšl k pravě pltu na západní straně plcení. Díky spnzrství, náklnnsti rdičů, přátel šk. I radčickéh sbru hasičů, jsme získali řadu nvých věcí. Kberec a nábytek d kanceláře v MŠ p. P. Štěpánkvá Látkvé kapsáře a ptahy na dětská křesílka p. P. Štěpánkvá Drbné dárky pd strmeček d rdičů Peněžní příspěvek na ceny firma Dialg Net Každrčně se rdiče pdílí na nákupu cen pr Dupníkův branný závd, dále jsme dstali peněžní dar z MěÚ Skuteč, ceny pr sutěžící z firmy Spektrum Spnzrský dar d radčických hasičů, Pmc p. Dležala při drbných pravách SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI A DALŠÍMI INSTITUCEMI, PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Nejužší splupráce je pr nás mezi základní a mateřsku šklu. Splečně pracujeme na našich prgramech d kterých jsme zapjeni. Splečně navštěvujeme divadelní představení, akce na nejbližších šklách. Splečně zveme divadelní subry, jezdíme na výlety.lets t byl výlet na závěr rku d Plničky MŠ a 1.,2.,3. třída. Neustále splupracujeme s statními šklami. V letšním šklním rce jsme nejvíce splupracvali se Speciální šklu ve Skutči, také s nvě vzniklým Speciálním centrem Skuteč a Základní šklu Smetanva.Jejich speciální psychlg, paní Mgr. J. Melezínkvá k nám djížděla každé úterý na reedukační péči pr děti se speciálními pruchami. Také jsme splupracvali na sestavení individuálních plánů pr tyt žáky. Na ppud Speciální škly jsme lets pprvé splečně se všemi skutečskými základními šklami (Kmenskéh, Smetanva, Speciální) a( MŠ Pršva a Osady Ležáků) zdbili vánční strmečky a splečnými písněmi přivítali vánční čas. Se Základní a mateřsku šklu Hletín jsme splečně návštívili Záchrannu stanici v Pasíčkách u Prseče a zúčastnili se tak dne 5. března jejich vzdělávacíh prjektu na záchranu bjživelníků. Byl t velmi pěkné zážitkvé dpledne. I lets pkračvala splupráce s Městsku plicií Skuteč. Dne 15. června se knal 4. kl Cyklzávdu dvednstní jízda na kle a znalsti dpravních předpisů a značek. Plicisté vrchní strážník p. Stuna a strážník p. Kuba lets pr děti vyrbili imitace řidičských průkazů pr 10leté žáky. tzv. řidičské průkazy na kl. Prtže tut akci přádáme již něklikátý rk, její úrveň je stále lepší a lepší. Již smý rk splupracujeme s TJ.Skl Radčice. Ti nám zdarma zapůjčují svůj sprtvní areál a my jim za t na plátku s dětmi vyplejeme zarstlé chdníčky, psekáme klní zelené plchy, zameteme a umyjeme prstranství v celém areálu. Lets se tent úklid knal 23. května. TJ Skl nám přím na akci Dupníkův branný závd zajistí blíbenu lanvu dráhu.

12 12 Vznikl nám nvý pracvní vztah s Ekcentrem Paleta Chrudim zástupci Ekpalety nás 11. listpadu navštívili ve škle s prgramem Recyklhraní- prgram a představení správném chvání k přírdě a třídění dpadu. My jsme si zase zajeli na slavu Dne země dne dubna Sprtvně přírdvědný den v parku Střelnice. Na závěr šklníh rku dne 26. června- se knal pietní pchd k uctění památky 70.výrčí vypálení Ležáků ( za dprvdu přírdvědce Mgr. Tibra Schwarze- pracvníka Ekcentra Palety Chrudim)viz. Př..z deníku Chrudimsk. I v mateřské škle celrčně splupracují se skutečskými šklkami, pravidelně se s dětmi navštěvují, navazují nvá přátelství, pznávají nvá místa, mají mžnst phrát si s jinými hračkami, pznat živt v jiné šklce.minimálně dvakrát rčně navštívíme mateřsku šklu Pršva ulice a ni na plátku zavítají s dětmi k nám. S mateřsku šklu Osady Ležáků jezdíme příležitstně na splečné výlety. Účast na sutěžích a mimšklních akcích. - Účast žáků v detektivně výtvarném úklu na téma: Reálný sběrný dvůr spjený s vypracváním zadaných sutěžních úklů. viz. braz. přílha 1. A, 1.B Žáci v sutěži získali celkem 200 bdů. - Účast žáků ve výtvarné sutěži Na c rád (ráda) vzpmínám, kteru přádala Obec Zaječice a Osvětvá beseda Zaječice. viz. braz. přílha 2 Umístění žáků v tét sutěži: ve II.kategrii čestné uznání Lucie Hrmádkvá ve III. kategrii 3. míst Radim Štěpánek a Václav Spilk ve III. kategrii čestné uznání Jakub Škrpík - Účast žáků v 19. rčníku mezinárdní výtvarné sutěži, Barevný svět za hranicí všedníh, šedéh a nehezkéh, na téma: Přes překážky ke hvězdám. viz. braz. přílha 3 - Účast žáků v taneční sutěži SPV Krucemburk. Žáci získali 1. míst. viz. braz. přílha 4 Navštěvujeme výtvarné, přírdvědné výstavy knané v jiných šklách. Dále navštěvujeme divadelní, hudební i jinak výchvná představení, přádané městem Skuteč. K Váncům jsme s dětmi základní škly uspřádali krásné vánční psezení s rdiči a prardiči u kulatéh stlu.náplní byl vyprávění vánčních zvycích a tradicích splu s přednesem básní a písní našich dětí.k dbré náladě přispěla i vůně punče a upečenéh vánčníh cukrví. Akce s velmi líbila. Účast na prgramu recyklhraní pr škly.plnili jsme tak zadávané úkly a sbíraly bdy v sutěži. Kntrlní a hspitační činnst KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOST VEDENÍ ŠKOLY BYLA ZAMĚŘENA NA VEDENÍ ŠKOLNÍ DOKUMENTACE, PLNĚNÍ PRACOVNÍCH POVINNOSTÍ A PŘÍPRAVY NA VYUČOVÁNÍ DLE VZDĚLÁVACÍDO PROGRAMU DLE ŠVP. PROBĚHLA KONTROLA FINANČNÍHO ODDĚLENÍ MĚSTA SKUTČE. PRAVIDELNĚ TAKÉ PROBÍHALY KONTROLY NA OSSZ CHRUDIM,VZP CHRUDIM. Nejúspěšnější akce letšníh rku v mateřské škle:

13 13 - divadelní představení Ozvěny se zvířátky - přad písní, phybu a tance - divadelní představení Víly srdíčkvé Děda listnáč a skřítek Kvítek - paleta barev Recyklhraní představení správném chvání k přírdě, ke třídění dpadu - kncert pr děti hudební vystupení zpěváka Pavla Nváka - čertvská nadílka návštěva čerta a Mikuláše - návštěva v základní škle- shlédnutí vánční besídky, prhlídka vánční výstavy - vánční besídka pr rdiče a prardiče a děti ze škly - návštěva předškláků při vyučvání v základní škle - divadelní představení Víly srdíčkvé- O princezně Slimánské - výuka bruslení na zimním stadinu ve Skutči 5 lekcí - karneval v mateřské škle sutěže, hry a tancvání - divadelní představení Víly srdíčkvé- Míša, Máša a lupič - pálení čardějnic- pékání buřtíků - divadelní představení ve Skutči Není drak jak drak - dupníkův branný závd - návštěva multikina v Pardubicích- animvaná phádka Hal Afrik - výlet d Skutče- pznávání významných budv, prhlídka sprt. haly, hry na místním. hřišti - beseda s myslivci, ukázka sklnictví - výcvik dravců - návštěva dětí v mateřské škle Pršva Skuteč - divadelní představení v KD Skuteč Jak Kraknš pekařku Jířu napravil - návštěva dětí z mateřské škly Pršva ulice Skuteč -shlédnutí vystupení dětskéh aerbiku v kulturním dmě ve Skutči - návštěva v mateřské škle Pršva ve Skutči - šklní výlet d zábavnéh centra v Plničce u Žďáru nad Sázavu - výlet d Hlinska spjený s kupáním a hrami na skákacím hradu Akce a činnsti v základní škle: Říjen - Vlastivědný výlet d Prahy - Hallween Listpad - Divadl srdíčkvé víly phádka Děda Listnáč a skřítek Kvítek - Exkurze sběrné surviny Hlinsk-úkly z recyklhraní - Paleta Chrudim -recyklhryní - Představení Pavla Nváka ve Skutči Prsinec - Mikulášská nadílka - Strjení strmečků Základní škla Smetanva, Skuteč - Vánční psezení u kulatéh stlu besídka ZŠ - Vánční prdejní výstava

14 14 - Návštěva vánční besídky MŠ Leden - Zápis d 1. rčníku - Divadl srdíčkvé víly phádka O princezně slimánské - Bruslení Únr - Bruslení - Karneval ve ŠD - Recitační sutěž Březen - Beseda s knihvnicí MK Skuteč O knize s knihu - Návštěva Záchranné stanice Pasíčka - ekvýchva - Divadl srdíčkvé víly Míša, Máša a lupič Lišák Duben - Taneční sutěž ve ŠD - Den Země, Chrudim -ekvýchva - Čardějnický rej ve ŠD Květen - knkurz ředitele škly - Návštěva výrbny vánčních zdb, Hrní Bradl - Pchdvé cvičení - Branný závd Dupník - Návštěva filmvéh představení Hurá d Afriky, Pardubice Červen - Sprtvní den - Cyklzávd - Den Bezpečnsti, Hlinsk

15 15 - Beseda s myslivci,, Dravci - 4. a 5. rčník pchd Ležáky - 1., 2., 3. rčník a MŠ výlet d Plničky Prjekt z EU peníze d škl. Název prjektu: S úsměvem d škly, s úsměvem ze škly Hdnta prjektu: Kč Dba trvání prjektu: 30 měsíců (d d ) Zdrje financvání prjektu: prgram EU peníze šklám Prjekt naší škle pmhl realizvat aktivity i nákup učebních pmůcek a vybavení, na které bychm za běžných klnstí neměli prstředky. Byly zakupeny dvě interaktivní tabule včetně ptřebnéh sftwarvéh vybavení, učební pmůcky pr výuku angličtiny a kmpletně nvý nábytek d tříd. V rámci prjektu dšl k individualizaci výuky a k psílení její hdinvé dtace. Jde především hdiny anglickéh jazyka a prvuky. Díky prjektu je již v 1. a 2. rčníku zařazena výuka anglickéh jazyka. Snažíme se reagvat na sučasné prblémy českých žáků v nárdních i mezinárdních srvnávacích zkuškách. Prt byl v rámci prjektu zařazen předmět zaměřený na čtenářsku a literární gramtnst. Pdrbněji viz mnitrvací zpráva prjektu. Přílha č. 5 ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY Závěr výrční zprávy bych chtěla uvést citací ze skutečských nvin paní učitelky Lucie Odvárkvé. Paní učitelka v něm velmi výstižně a vhdně ppisuje celistvě naší šklu : citace:

16 16 MALÁ ŠKOLA, VELKÉ MOŽNOSTI Priritu nás pedaggů Základní škly ve Žďárci u Skutče byla a je především připravenst a kvalita vzdělání našich žáků. Neméně důležité je pr nás pěstvat u žáků schpnst zdravě se prsadit, maximálně využít získaných vědmstí a dvednstí, kultivvaně vyjadřvat svůj názr, být tvůrčím, přínsným a dpvědným bčanem v buducím živtě tak, jak t vyžaduje mderní splečnst. Prstředí malé škly plně umžňuje pedaggům pracvat se žáky individuálním způsbem. Vyský pčet dětí ve třídě je jedním z negativních faktrů, na které učitelé větších škl upzrňují. Menší klektiv znamená více času pr jedntlivce. V takvých pdmínkách je mžné plně respektvat žákvy individuální ptřeby, zdárně rzvíjet jeh slabé, ale především silné stránky. Individuální práce umžňuje učiteli například účelně pracvat se žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami, jak jsu výjimečně nadaní žáci či žáci s pruchami učení. Ve škle půsbí také asistent pedagga, cž ji řadí mezi vyský standard vzdělávacích zařízení pdle sučasných trendů. Všichni členvé pedaggickéh sbru sustavně pracují na své dbrné připravensti, na vytváření příznivéh šklníh prstředí a rganizaci vzdělávacích i mimšklních akcí. Naše škla navíc nabízí vzdělávání v příjemných, materiálně i technicky dbře vybavených interiérrech. Třídy jsu nvě zařízené nábytkem interaktivní Smart tabulí, praktickými pmůckami pr názrnu výuku. Žáci běžně pracují s pčítačvu techniku. Pčítače nejsu umístěny ve specializvaných učebnách, ale v běžných třídách. Jsu tak k dispzici každému žáku pdle ptřeby. Díky prjektu je již v 1.,2.. rčníku zařazena výuka anglickéh jazyku. Snažíme se reagvat na sučasné prblémy českých žáků v nárdních i mezinárdních srvnávacích zkuškách. Prt byl v rámci prjektu zařazen předmět zaměřený na čtenářsku a literární gramtnst.. knec citace Nejdůležitější v tmt šklním rce byla spjatst a sudržnst našeh šklníh klektivu. Nebť v takt malém klektivu záleží pravdu na každém a právě na něm. Můžeme se na sebe splehnut a máme pr sebe pchpení, úctu. Jsme velmi pěkný klektiv stále příjemně, pzitivně naladěný s úsměvem na rtech i v srdci. A t je základem pr dbru atmsféru škly a příjemné klima pr žáky. T by však pr zdárný chd škly nestačil. Je třeba neustálé zdknalvání a vzdělávání se v blasti pedaggiky, psychlgie a výuky dbrných předmětů. Zaměstnanci naší škly pravidelně dle mžnstí navštěvují tat šklení. Mají vstřícný a tevřený pstj k nvým přístupům. D výuky začleňujeme různé způsby - prjektvé, tematické, individuální, kperativní vyučvání. Již třetím rkem seznamujeme žáky už v mateřské škle s předmětem Anglický jazyk a s jeh výuku pak plynule přecházíme d 1.a 2. třídy základní škly. Zde mají žáci 1 až 2 hdiny týdně angličtiny dle vlastníh zájmu a zájmu jejich rdičů. Žáci tak vlným a plynulým způsbem zvládají výuku cizíh jazyka a nepržívají h jak nvý stresvý předmět. Umžňujeme vzdělání také žákům s individuálními a speciálními vzdělávacími ptřebami. Pr tyt účely máme již něklik let zřízenéh asistenta pedagga.věnujeme se i pdpře žáků s výjimečným nadáním. Využíváme metdu pchvaly, a t zejména u nvých či nejistých dětí k navzení pcitu bezpečí a jistty. Upevňujeme pcit sebedůvěry a rvncennsti a zárveň dvednst být dpvědný sám za sebe. Tut cestu snižujeme závislst na hdncení druhéh - učitele. Naším záměrem je vytvářet a psilvat pcit radsti z vlastníh umu. Uvědmujeme si důležitst radsti ze samtné práce a z vlastníh výsledku. Snažíme se vést žáky k autmatickému sebehdncení. Vedeme je k vnímání krásy jejich klí, přírdy a krásy kamžiku. Citlivým a láskyplným pstjem upevňujeme v dětech dbré charaktervé vlastnsti a pstje. Naším krédem je myšlenka Marie Mntessri:,,Pmz mi, abych t dkázal sám. V letšním šklním rce vyhlásil zřizvatel, měst Skuteč, na naší škle knkurz na ředitele škly. Pr mě t znamenal bhájit svji pzici ředitele. T se mi pdařil a byl velmi příjemné vnímat náklnnst a pzitivní přání mých splupracvnic i zástupců města Skutče. Dufám, že mé pslání na tét škle bude i nadále pdprván zřizvatelem škly a pdaří se mi další nvé plány, které na tét škle mám. C se nám nepdařil:

17 17 -zprvznit internetvé stránky naší škly, tak abychm je měli stále aktuální a mdernější -získat dstatečné prstředky na vybavení a zrestaurvání šklní zahrady -nepdařil se nám najít čas a tevřít zájmvé kružky pr děti na naší škle - stále se nám nedaří vypěstvat kvalitní trávu na hřišti před šklu Datum zpracvání zprávy: Prjednán a schválen na prvzní pradě pedaggicku. radu škly: Prjednán a schválen radu škly dne: Členvé rady: Čáslavská Zuzana Balunvá Lenka Pavlišvá Eva Pdpis ředitele a razítk škly :

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní rok 2012 / 2013 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní rok 2012 / 2013 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní rok 2012 / 2013 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská 2 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk 2009 2010 Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice 30.09.2010... František Dstál, ředitel ZŠ Obsah výrční

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015 Šklní rk 2014-2015 Aby se dítě mhl zdravě rzvíjet, musí se cítit v bezpečí a spkjené Chalupka Šklní vzdělávací prgram šklskéh zařízení pr zájmvé vzdělávání - ŠD (šklní rk 2014/2015) 1 Obsah 1. Identifikační

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Rţňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání Mateřská škla TASOV Název: PÍSNIČKOVÝ SVĚT platnst: 2010 2013 1 P Í S N I Č K O V Ý S V Ě T = MY S PÍSNIČKOU JDEM KROK ZA KROKEM MĚSÍC PO MĚSÍCI CELÝM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská 2 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola a mateřská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škly KNIH,.p.s. v Brně Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1.9.2011 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Šklní rk: 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa škly, pr kteru platí tent MPP Jmén a příjmení ředitele Telefn na ředitele 573 380 682 Minimální preventivní prgram ZŠ praktická a ZŠ speciální

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942 Výrční zpráva škly 2012/2013 Základní škla U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídl škly: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární

Více

Obsah. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace... 3. Charakteristika školy... 3. Orgány školy a další organizace...

Obsah. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace... 3. Charakteristika školy... 3. Orgány školy a další organizace... STUDIJNÍ BROŽURA 2015/2016 Obsah Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvkvá rganizace... 3 Charakteristika škly... 3 Orgány škly a další rganizace... 3 Lidé ve škle... 4 Organizace šklníh rku 2015/2016...

Více

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Placení pplatku za kmunální dpad důležité změny str 1 S Martini d nvéh rku str 6 Prdej městských bytů str 24 Blanenský uličník Křížkvskéh str 5 Tříkrálvá sbírka str 6 Zpravdaj města Blanska čísl 2 2 ledna

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942 Výrční zpráva škly 2013/2014 Základní škla U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj 1 Základní data Sídl škly: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rk 2010 Název rganizace: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace Sídl: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ rganizace: 45671702

Více