VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní rok 2011 / 2012 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní rok 2011 / 2012 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škla a mateřská škla Žďárec u Skutče, kres Chrudim Šklní rk 2011 / 2012 Mgr. Radka Červinkvá, Zuzana Čáslavská

2 2 Charakteristika šklskéh zařízení Název škly: Základní škla a mateřská škla Žďárec u Skutče, kres Chrudim Sídl rganizace: Žďárec u Skutče 8, Skuteč Zřizvatel: Měst Skuteč Právní frma:bec, IČO: Adresa: Palackéh náměstí Skuteč Ředitelka škly: Kntakt: Tel: ZŠ : Tel: MŠ : Mgr. Radka Červinkvá WWW: Datum pslední aktualizace zařazení d sítě škl: (Rzhdnutí MŠMT č.j /02-21 ). Identifikátr zařízení: Sučásti škly pdle Rzhdnutí zařazení d sítě a jejich kapacity: 1. Mateřská škla kapacita 25 dětí IZO Základní škla kapacita 60 žáků IZO Šklní družina kapacita 25 žáků IZO Šklní výdejna kapacita 64 jídel IZO

3 3 Základní údaje škle a sučástech, které sdružuje za šklní rk 2011 / 2012 D naší škly dchází celkem 27 dětí, z th 12 dětí ze Žďárce, 11 dětí z Radčic, 2 děti z Oldřetic,1 ze Skutče, 1 z Hlinska v Čechách. Jsu t děti pracvité, zdpvědné k sbě i k mladším splužákům, prtže jsu vedeni ke splupráci a hleduplnsti již d mateřské škly. V naší škle je jejich sudržnst a tlerance na prvním místě. Je zde také nejvyšší průměrné prcent věřících dětí na šklu ze všech tří základních škl skutečska. Škla je p materiální stránce velmi dbře vybavena. Díky prjektu EU mají děti nvý nábytek a magneticku tabuli, ale i jejich učitelé nvé katedry a pčítače. V každé třídě jsu umístěny SMART interaktivní tabule. Dispnujeme pčítačvým vybavením pr jednu třetinu žáků, z th sm pčítačů umžňuje dětem přístup na internet. Šklní družina začíná v hdin bědem a pkračuje dpledními vlnčasvými aktivitami d hdin. Ve šklní budvě je zřízena výdejna, kde se hřívá a vydává jídl pr celu základní a mateřsku šklu. Před šklu jsme vybudvali nvé hřiště s brankami pr ftbal, se sítí pr míčvé hry, s hrazdu na gymnastiku a tyčemi pr šplh. Okraj hřiště je zaknčen rzběžištěm a dskčištěm pr skk d dálky. Škla vlastní zahradu rzlze 400 m2, která je vybavena průlezkami, hupačkami, dvěma dmečky a tramplínu. Je využívána mateřsku šklu a šklní družinu. Žáci mají k dispzici i velké ftbalvé hřiště na kraji vesnice. Pravidelně navštěvujeme skutečský zimní stadin, plavecký bazén a sprtvní halu. 1.třída 2.třída 3.třída 4.třída 5.třída Mateřská šk. Šklní druž. Jídelna Pčet žáků Způsb spjení rčníků 1a2 2a1 3a4a5 4a5a3 5a4a3 jedntřídní 1.,2.,3.,4.a5. ZŠaMŠ údaje jsu uvedeny ze zahajvacích výkazů k říjnu rku 2011

4 4 SEZNAM DĚTÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA 1. rčník Janda Marek Vaňkvá Vanesa Benešvá Ludmila 2.rčník Hrmádkvá Lucie Kavkvá Vernika Pavlišvá Kateřina Vařejčk Tmáš 3.rčník Budínský Lukáš Flídr Jan Janáček Radek Michálek Jsef Nvtný Martin Skála Dminik Spilkvá Dminika 4.rčník Bačkvská Adéla Hádlík Marek Hladík Ondřej Kavka David Nvák Michal Pavliš Damián Svárvský Matuš Štěpánek Radim Vdičkvá Vernika 5.rčník Bielák Tmáš Kubíkvá Marie Spilk Václav Škrpík Jakub SEZNAM DĚTÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA Mateřsku šklu navštěvval celkem 27 dětí (25 dětí byl zapsán k září 2011 a dvě děti nastupily v průběhu rku) - 14 dětí ze Žďárce, 8 dětí z Radčic, 2 děti z Oldřetic, 1 ze Skutče a 2 z Hlinska Bielák Denis Ceralvá Anežka Flídrvá Tereza Filáčkvá Nela Hrmádk Ondřej Hrubešvá Adéla

5 5 Chalupka Petr Janáčkvá Nikla Janda Filip Janda Jakub Jelínek Marek Kratchvíl Matyáš Kratchvílvá Natálie Malínská Mnika Malínský Ladislav Nvtná Eliška Oplíštil Daniel Pavlišvá Eva Peňáz Filip Skálvá Diana Spilkvá Kateřina Škrpík Tmáš Štěpánek Adam Ťpkvá Eliška Uchytilvá Vernika Váchvá Karlína Zahálkvá Daniela K zápisu d1.třídy se dstavil celkem 10 žáků - 3 chlapci a 7 dívek. VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAMY ŠKOLY vzdělávací prgram č.j.mšmt šklní rk 2010/ 2011 ZŠŽ 114/2008 v rčnících Pčet žáků ŠVP Já jsem X 1.,2.,3.,4,5 27 MŠ, ŠVP My jsme malí šikulvé X MŠ 27 Zaměstnanci škly: Mgr.Radka Červinkvá - ředitelka Mgr.Lucie Odvárkvá - učitelka Martina Uchytilvá vychvatelka, učitelka Zuzana Čáslavská veducí uč. mateřské škly, zástupce ředitele Magdalena Zahálkvá učitelka mateřské škly Marie Burešvá asistentka pedagga, učitelka A.j. 3.rč., uč. VV, Vl. Věra Škrpíkvá nemc Petra Štěpánkvá - veducí výdejny v kuchyni, uklizečka Milan Vdička tpič, dmvník

6 6 Údaje pracvnících ZŠ V celém pedaggickém sbru základní škly pracují čtyři paní učitelky s průměrným věkem d 40 let: Mgr. Radka Červinkvá ředitelka a třídní učitelka 1.,2. a 3. rčníku, Mgr. Lucie Odvárkvá třídní učitelka 4. a 5. rčníku, Martina Uchytilvá vychvatelka šklní družiny a učitelka výtvarné výchvy, pracvníh vyučvání, prvuky a tělcviku, dále Marie Burešvá - učitelka cizíh jazyka a zárveň asistentka pedagga. Žáci mají mžnst navštěvvat řadu kružků, včetně výuky nábženství. Zaměstnanců škly, pedaggických i nepedaggických je celkem sm a s přihlédnutím na jejich neustálu pedaggicku a výchvnu činnst jsu všichni nedílnu sučástí výchvnéh prcesu. Další členvé pracvníh klektivu: Zuzana Čáslavská zástupce ředitele a veducí učitelka mateřské škly, Magdalena Zahálkvá učitelka mateřské škly, Věra Škrpíkvá a Petra Štěpánkvá - výdej a úklid, Milan Vdička tpič, dmvník. Jmén Aprbace Praxe (pčet let) Červninkvá Radka VŠ ped.- I. stupeň 21 Odvárkvá Lucie VŠ ped. I.stupeň 8 Burešvá Marie SŠ nepedag., asistent 2 Uchytilvá Martina SŠ vychvatel a ped.vlnéh času 15 Čáslavská Zuzana SŠ učitelství pr mateřs.škly 29 Magdalena Zahálkvá SŠ vychvatelství pr ÚSP 10 Další vzdělávání pedaggických pracvníků. V letšním šklním rce se naše paní učitelky dále vzdělávaly na těcht seminářích: Paní učitelka Magda Zahálkvá: Na hudbu trchu jinak - v rzsahu 6 hdin Rzvíjení matematických představ a pjmů v předšklním věku - v rzsahu 5 hd. Zdravý živtní styl ve šklách z phledu bezpečnsti v rzsahu 8 hdin Paní uč. Zuzana Čáslavská: Spisvá služba ve šklách a ZŠ a její změny d rku Tvrba spisvéh řádu se spisvým a skartačním plánem v rzsahu 6 hdin Paní učitelka Odvárkvá: Metdy aktivizace a mtivace žáků v hdinách matematiky v rzsahu 8 hdin Creative English Tvřivá angličtina v rzsahu 16 hdin Paní učitelka Uchytilvá: Zdravý živtní styl ve šklách z phledu bezpečnsti v rzsahu 8 hdin Učení přírdě na 1. stupni ZŠ v ŠVP a EV v rzsahu 6 hdin Paní ředitelka Mgr. Červinkvá: Legislativní změny ve šklství, tázky péče žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami, zařazvání dětí d speciálníh vzdělávání.. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

7 7 Celkvý prspěch žáků ve škle za uplynulý šklní rk 2011 / 2012 : Rčník Pčet žáků celkem Prspěl s vyznamenáním Prspěl Neprspěl Průměrný prspěch , SL.HOD , ,433 Celkem 1.stupeň ,256 PŘEHLED KROUŽKŮ, KLUBŮ A PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY V mateřské škle jsme pr velký pčet předšklních dětí řešili jejich dplední dpčívání. Na pedaggické radě byl djednán (ve splupráci s p. učitelku ze základní škly), že nabídneme těmt nejstarším dětem jinu činnst, zaměřenu na prhlubvání znalstí a vědmstí dětí, ptřebných k nástupu dětí d základní škly. Dětem tak během každéh týdne byl nabídnut vyjadřvat svji kreativitu v práci s keramicku hlínu pd vedením p.uč. M. Zahálkvé, získávat základní znalsti v angličtince pr nejmenší s p.uč. Burešvu, svje phybvé dvednsti využívat v tanečních lekcích pd vedením. Radky Večeřvé, která djížděla z Krucemburku, dále mhly rzvíjet svje výtvarné i pracvní dvednsti, také s p. uč. Burešvu. Tt řešení se nám svědčil i prt, že ty malé (spící ) děti měly na dpčinek větší klid. V tmt rce jsme se i nadále věnvali péči děti se zhršenu výslvnstí. MŠ stále nabízí mžnst rdičům navštívit mateřsku šklu v průběhu celéh dne a zúčastnit se tak výchvnéh prcesu. Jak tradičně byla tevřena výuka nábženství s vyučující řádvu sestru Blanku. Přihlásil se celkem 10 žáků z 27 t je 40% dětí škly. Někteří žáci, jak tradičně byli připravváni na první svaté přijímání. 1 krát v týdnu prbíhala reedukační náprava dětí s pstižením dysfunkce a škla úzce splupracvala se Speciální šklu i speciálním centrem ve Skutči. Mim výchvně vzdělávací práce byly d října rganizvány tyt kružky. K. ANGLIČTINY1.třída a pslední rčník mateřské škly -p.uč. M. Burešvá Šklní knihvna je pr děti k dispzici p celý šklní rk. Snažíme se každým rkem bnvit knihy avšak ptýkáme se s nedstatkem financí. Ve šklní družině prbíhaly p celý rk různé zajímavé činnsti V každém měsíci žáci pracvali v cyklech, za který získali drbné dměny. ZÁŘÍ - BYLINKOVÝ TÝDEN- sběr a určvání bylin, příprava čaje, získávání infrmací čaji a bylinách - nácvik sestav na tramplíně - ATLETICKA běh na 50m, skk z místa, driblvání, hd míčkem, šplh, cviky na hrazdě

8 8 - přírdvědné vycházky d klí - pzrvání a sběr přírdnin - práce na šklní zahradě ŘÍJEN - UKAŽ, JAK JSI ŠIKOVNÝ. panáčci z dýní, pdzimní výzdba škly - výrba dráčků z barevnéh papíru - výrba zvířátek z pdzimních pldů - HALLOWEEN - práce s prgramy na interaktivní tabuli - výlet d Prahy LISTOPAD - KERAMICKÁ DÍLNA výrba figurek pr radst - výrba vánčních dárečků - zimní hrátky na šklním hřišti - MIKULÁŠ, ČERT, ANDĚL práce s barevným papírem - tanec na taneční pdlžce - exkurze d sběrnéh dvra v Hlinsku PROSINEC - vystřihvání zimních mtivů - zimní výzdba škly - PEČENÍ VÁNOČNÍHO CUKROVÍ - BUĎ FIT! dřepy, lehy-sedy, stání na jedné nze - živt zvířat a ptáků v zimě - výrba vánčních přáníček - Vánce ve ŠD - vánční besídka LEDEN - měsíc s phádku: MACH A ŠEBESTOVÁ. - příprava a účast na zápise žáků d 1.třídy - výrba dárečků k zápisu prvňáčků -přírdvědná vycházka - pzrvání změn v přírdě - práce s prgramy na interaktivní tabuli - bruslení - návštěva pana Radka z Prahy

9 9 ÚNOR - příprava tanečních sestav na taneční sutěž - skládanky z papíru - pkusy vážení a prvnávání bjemu - práce s textilem - karneval - účast ve výtvarné sutěži - bruslení - tanec na taneční pdlžce BŘEZEN - vystřihvánky z papíru - vesnice z krabiček - jarní výzdba škly - tvrba mandal - nácvik tanečních sestava - návštěva Záchranné stanice a ekcentra Pasíčka - veliknční výrbky - přírdvědná vycházka pzrvání změn v přírdě + vypracvání úklů ve skupinách DUBEN - sprtvně-přírdvědný den v parku Střelnice Chrudim Den Země - phybvé hry před šklu - zdbné bálky práce s raznicemi - stavby z kstek - taneční sutěž SPV Krucemburk - Pyšný banán- představení žáků 3.třídy - prgramy na interaktivní tabuli - čardějnický rej plný sutěží - určvání rstlin v přírdě KVĚTEN - sestavy na tramplíně - přáníčka ke Dni matek - zvířátka z papíru - kresby d výtvarné sutěže - úklid šklní zahrádky - výrba dárečků na branný závd - pchdvé cvičení d Dupnic - Dupníkův branný závd

10 10 - jízda na klech před šklu - ftbalvé utkání žáků - návštěva CineStar Pardubice - výchvná etiketa Ladislava Špačka ČERVEN - příprava žáků na cyklzávd urč. dprav. značek, základní pravidla silnič. prvzu - slava dne dětí - prcvičvání paměti - STEPMANIA sutěž žáků - sprtvní den ve Skutči - cyklzávd - sestavy cviků přes švihadl - vycházka na nádraží - šklní výlet d Plničky a Ležáků Materiálně technické zajištění škly /nvé investiční výdaje / Schválený a pužitý rzpčet na r Energie Elektrická energie ,- Plyn ,- Vda 6.000,- Služby Telefny ,- Náklady na prvz internetu ,- Pštvné 800,- Pplatky bance 2.500,- Služby - účetnictví ,- Pjistné ,- Revize 3.000,- Odvz dpadu 6.000,- Výpčetní technika ,- Plavecký výcvik 9.000,- Drbné pravy ,- Materiál Kacelářské ptřeby ,- Čistící a mycí prstředky 8.000,- Materiál na dr. pravy a prvz ,- Nviny, dbrné publikace 8.000,- Materiál ŠJ (nádbí) 2.000,- Jízdy, pjištění, pravy auta ,- šklné příjem ,- úrky z účtu ,- Celkem ,- Závazné investice:

11 11 Malvání ,- dveře v MŠ Kč Pdlaha MŠ ,- rk 2012 radiátry MŠ a ZŠ Kč Celkem investice ,- CELKEM ROZPOČET ,- Přídili jsme nvé plastvé vstupní dveře d mateřské škly a vyměnili velmi špatné kn směrem na západ, jež netěsnil a dcházel tak k velkým ztrátám a úniku tepla. Dále byl zaptřebí vyměnit dva radiátry a prjít celu sestavu radiátrů ve škle. Zjistili se drbné závady a dšl k dstranění. Dšl k pravě pltu na západní straně plcení. Díky spnzrství, náklnnsti rdičů, přátel šk. I radčickéh sbru hasičů, jsme získali řadu nvých věcí. Kberec a nábytek d kanceláře v MŠ p. P. Štěpánkvá Látkvé kapsáře a ptahy na dětská křesílka p. P. Štěpánkvá Drbné dárky pd strmeček d rdičů Peněžní příspěvek na ceny firma Dialg Net Každrčně se rdiče pdílí na nákupu cen pr Dupníkův branný závd, dále jsme dstali peněžní dar z MěÚ Skuteč, ceny pr sutěžící z firmy Spektrum Spnzrský dar d radčických hasičů, Pmc p. Dležala při drbných pravách SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI A DALŠÍMI INSTITUCEMI, PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Nejužší splupráce je pr nás mezi základní a mateřsku šklu. Splečně pracujeme na našich prgramech d kterých jsme zapjeni. Splečně navštěvujeme divadelní představení, akce na nejbližších šklách. Splečně zveme divadelní subry, jezdíme na výlety.lets t byl výlet na závěr rku d Plničky MŠ a 1.,2.,3. třída. Neustále splupracujeme s statními šklami. V letšním šklním rce jsme nejvíce splupracvali se Speciální šklu ve Skutči, také s nvě vzniklým Speciálním centrem Skuteč a Základní šklu Smetanva.Jejich speciální psychlg, paní Mgr. J. Melezínkvá k nám djížděla každé úterý na reedukační péči pr děti se speciálními pruchami. Také jsme splupracvali na sestavení individuálních plánů pr tyt žáky. Na ppud Speciální škly jsme lets pprvé splečně se všemi skutečskými základními šklami (Kmenskéh, Smetanva, Speciální) a( MŠ Pršva a Osady Ležáků) zdbili vánční strmečky a splečnými písněmi přivítali vánční čas. Se Základní a mateřsku šklu Hletín jsme splečně návštívili Záchrannu stanici v Pasíčkách u Prseče a zúčastnili se tak dne 5. března jejich vzdělávacíh prjektu na záchranu bjživelníků. Byl t velmi pěkné zážitkvé dpledne. I lets pkračvala splupráce s Městsku plicií Skuteč. Dne 15. června se knal 4. kl Cyklzávdu dvednstní jízda na kle a znalsti dpravních předpisů a značek. Plicisté vrchní strážník p. Stuna a strážník p. Kuba lets pr děti vyrbili imitace řidičských průkazů pr 10leté žáky. tzv. řidičské průkazy na kl. Prtže tut akci přádáme již něklikátý rk, její úrveň je stále lepší a lepší. Již smý rk splupracujeme s TJ.Skl Radčice. Ti nám zdarma zapůjčují svůj sprtvní areál a my jim za t na plátku s dětmi vyplejeme zarstlé chdníčky, psekáme klní zelené plchy, zameteme a umyjeme prstranství v celém areálu. Lets se tent úklid knal 23. května. TJ Skl nám přím na akci Dupníkův branný závd zajistí blíbenu lanvu dráhu.

12 12 Vznikl nám nvý pracvní vztah s Ekcentrem Paleta Chrudim zástupci Ekpalety nás 11. listpadu navštívili ve škle s prgramem Recyklhraní- prgram a představení správném chvání k přírdě a třídění dpadu. My jsme si zase zajeli na slavu Dne země dne dubna Sprtvně přírdvědný den v parku Střelnice. Na závěr šklníh rku dne 26. června- se knal pietní pchd k uctění památky 70.výrčí vypálení Ležáků ( za dprvdu přírdvědce Mgr. Tibra Schwarze- pracvníka Ekcentra Palety Chrudim)viz. Př..z deníku Chrudimsk. I v mateřské škle celrčně splupracují se skutečskými šklkami, pravidelně se s dětmi navštěvují, navazují nvá přátelství, pznávají nvá místa, mají mžnst phrát si s jinými hračkami, pznat živt v jiné šklce.minimálně dvakrát rčně navštívíme mateřsku šklu Pršva ulice a ni na plátku zavítají s dětmi k nám. S mateřsku šklu Osady Ležáků jezdíme příležitstně na splečné výlety. Účast na sutěžích a mimšklních akcích. - Účast žáků v detektivně výtvarném úklu na téma: Reálný sběrný dvůr spjený s vypracváním zadaných sutěžních úklů. viz. braz. přílha 1. A, 1.B Žáci v sutěži získali celkem 200 bdů. - Účast žáků ve výtvarné sutěži Na c rád (ráda) vzpmínám, kteru přádala Obec Zaječice a Osvětvá beseda Zaječice. viz. braz. přílha 2 Umístění žáků v tét sutěži: ve II.kategrii čestné uznání Lucie Hrmádkvá ve III. kategrii 3. míst Radim Štěpánek a Václav Spilk ve III. kategrii čestné uznání Jakub Škrpík - Účast žáků v 19. rčníku mezinárdní výtvarné sutěži, Barevný svět za hranicí všedníh, šedéh a nehezkéh, na téma: Přes překážky ke hvězdám. viz. braz. přílha 3 - Účast žáků v taneční sutěži SPV Krucemburk. Žáci získali 1. míst. viz. braz. přílha 4 Navštěvujeme výtvarné, přírdvědné výstavy knané v jiných šklách. Dále navštěvujeme divadelní, hudební i jinak výchvná představení, přádané městem Skuteč. K Váncům jsme s dětmi základní škly uspřádali krásné vánční psezení s rdiči a prardiči u kulatéh stlu.náplní byl vyprávění vánčních zvycích a tradicích splu s přednesem básní a písní našich dětí.k dbré náladě přispěla i vůně punče a upečenéh vánčníh cukrví. Akce s velmi líbila. Účast na prgramu recyklhraní pr škly.plnili jsme tak zadávané úkly a sbíraly bdy v sutěži. Kntrlní a hspitační činnst KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOST VEDENÍ ŠKOLY BYLA ZAMĚŘENA NA VEDENÍ ŠKOLNÍ DOKUMENTACE, PLNĚNÍ PRACOVNÍCH POVINNOSTÍ A PŘÍPRAVY NA VYUČOVÁNÍ DLE VZDĚLÁVACÍDO PROGRAMU DLE ŠVP. PROBĚHLA KONTROLA FINANČNÍHO ODDĚLENÍ MĚSTA SKUTČE. PRAVIDELNĚ TAKÉ PROBÍHALY KONTROLY NA OSSZ CHRUDIM,VZP CHRUDIM. Nejúspěšnější akce letšníh rku v mateřské škle:

13 13 - divadelní představení Ozvěny se zvířátky - přad písní, phybu a tance - divadelní představení Víly srdíčkvé Děda listnáč a skřítek Kvítek - paleta barev Recyklhraní představení správném chvání k přírdě, ke třídění dpadu - kncert pr děti hudební vystupení zpěváka Pavla Nváka - čertvská nadílka návštěva čerta a Mikuláše - návštěva v základní škle- shlédnutí vánční besídky, prhlídka vánční výstavy - vánční besídka pr rdiče a prardiče a děti ze škly - návštěva předškláků při vyučvání v základní škle - divadelní představení Víly srdíčkvé- O princezně Slimánské - výuka bruslení na zimním stadinu ve Skutči 5 lekcí - karneval v mateřské škle sutěže, hry a tancvání - divadelní představení Víly srdíčkvé- Míša, Máša a lupič - pálení čardějnic- pékání buřtíků - divadelní představení ve Skutči Není drak jak drak - dupníkův branný závd - návštěva multikina v Pardubicích- animvaná phádka Hal Afrik - výlet d Skutče- pznávání významných budv, prhlídka sprt. haly, hry na místním. hřišti - beseda s myslivci, ukázka sklnictví - výcvik dravců - návštěva dětí v mateřské škle Pršva Skuteč - divadelní představení v KD Skuteč Jak Kraknš pekařku Jířu napravil - návštěva dětí z mateřské škly Pršva ulice Skuteč -shlédnutí vystupení dětskéh aerbiku v kulturním dmě ve Skutči - návštěva v mateřské škle Pršva ve Skutči - šklní výlet d zábavnéh centra v Plničce u Žďáru nad Sázavu - výlet d Hlinska spjený s kupáním a hrami na skákacím hradu Akce a činnsti v základní škle: Říjen - Vlastivědný výlet d Prahy - Hallween Listpad - Divadl srdíčkvé víly phádka Děda Listnáč a skřítek Kvítek - Exkurze sběrné surviny Hlinsk-úkly z recyklhraní - Paleta Chrudim -recyklhryní - Představení Pavla Nváka ve Skutči Prsinec - Mikulášská nadílka - Strjení strmečků Základní škla Smetanva, Skuteč - Vánční psezení u kulatéh stlu besídka ZŠ - Vánční prdejní výstava

14 14 - Návštěva vánční besídky MŠ Leden - Zápis d 1. rčníku - Divadl srdíčkvé víly phádka O princezně slimánské - Bruslení Únr - Bruslení - Karneval ve ŠD - Recitační sutěž Březen - Beseda s knihvnicí MK Skuteč O knize s knihu - Návštěva Záchranné stanice Pasíčka - ekvýchva - Divadl srdíčkvé víly Míša, Máša a lupič Lišák Duben - Taneční sutěž ve ŠD - Den Země, Chrudim -ekvýchva - Čardějnický rej ve ŠD Květen - knkurz ředitele škly - Návštěva výrbny vánčních zdb, Hrní Bradl - Pchdvé cvičení - Branný závd Dupník - Návštěva filmvéh představení Hurá d Afriky, Pardubice Červen - Sprtvní den - Cyklzávd - Den Bezpečnsti, Hlinsk

15 15 - Beseda s myslivci,, Dravci - 4. a 5. rčník pchd Ležáky - 1., 2., 3. rčník a MŠ výlet d Plničky Prjekt z EU peníze d škl. Název prjektu: S úsměvem d škly, s úsměvem ze škly Hdnta prjektu: Kč Dba trvání prjektu: 30 měsíců (d d ) Zdrje financvání prjektu: prgram EU peníze šklám Prjekt naší škle pmhl realizvat aktivity i nákup učebních pmůcek a vybavení, na které bychm za běžných klnstí neměli prstředky. Byly zakupeny dvě interaktivní tabule včetně ptřebnéh sftwarvéh vybavení, učební pmůcky pr výuku angličtiny a kmpletně nvý nábytek d tříd. V rámci prjektu dšl k individualizaci výuky a k psílení její hdinvé dtace. Jde především hdiny anglickéh jazyka a prvuky. Díky prjektu je již v 1. a 2. rčníku zařazena výuka anglickéh jazyka. Snažíme se reagvat na sučasné prblémy českých žáků v nárdních i mezinárdních srvnávacích zkuškách. Prt byl v rámci prjektu zařazen předmět zaměřený na čtenářsku a literární gramtnst. Pdrbněji viz mnitrvací zpráva prjektu. Přílha č. 5 ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY Závěr výrční zprávy bych chtěla uvést citací ze skutečských nvin paní učitelky Lucie Odvárkvé. Paní učitelka v něm velmi výstižně a vhdně ppisuje celistvě naší šklu : citace:

16 16 MALÁ ŠKOLA, VELKÉ MOŽNOSTI Priritu nás pedaggů Základní škly ve Žďárci u Skutče byla a je především připravenst a kvalita vzdělání našich žáků. Neméně důležité je pr nás pěstvat u žáků schpnst zdravě se prsadit, maximálně využít získaných vědmstí a dvednstí, kultivvaně vyjadřvat svůj názr, být tvůrčím, přínsným a dpvědným bčanem v buducím živtě tak, jak t vyžaduje mderní splečnst. Prstředí malé škly plně umžňuje pedaggům pracvat se žáky individuálním způsbem. Vyský pčet dětí ve třídě je jedním z negativních faktrů, na které učitelé větších škl upzrňují. Menší klektiv znamená více času pr jedntlivce. V takvých pdmínkách je mžné plně respektvat žákvy individuální ptřeby, zdárně rzvíjet jeh slabé, ale především silné stránky. Individuální práce umžňuje učiteli například účelně pracvat se žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami, jak jsu výjimečně nadaní žáci či žáci s pruchami učení. Ve škle půsbí také asistent pedagga, cž ji řadí mezi vyský standard vzdělávacích zařízení pdle sučasných trendů. Všichni členvé pedaggickéh sbru sustavně pracují na své dbrné připravensti, na vytváření příznivéh šklníh prstředí a rganizaci vzdělávacích i mimšklních akcí. Naše škla navíc nabízí vzdělávání v příjemných, materiálně i technicky dbře vybavených interiérrech. Třídy jsu nvě zařízené nábytkem interaktivní Smart tabulí, praktickými pmůckami pr názrnu výuku. Žáci běžně pracují s pčítačvu techniku. Pčítače nejsu umístěny ve specializvaných učebnách, ale v běžných třídách. Jsu tak k dispzici každému žáku pdle ptřeby. Díky prjektu je již v 1.,2.. rčníku zařazena výuka anglickéh jazyku. Snažíme se reagvat na sučasné prblémy českých žáků v nárdních i mezinárdních srvnávacích zkuškách. Prt byl v rámci prjektu zařazen předmět zaměřený na čtenářsku a literární gramtnst.. knec citace Nejdůležitější v tmt šklním rce byla spjatst a sudržnst našeh šklníh klektivu. Nebť v takt malém klektivu záleží pravdu na každém a právě na něm. Můžeme se na sebe splehnut a máme pr sebe pchpení, úctu. Jsme velmi pěkný klektiv stále příjemně, pzitivně naladěný s úsměvem na rtech i v srdci. A t je základem pr dbru atmsféru škly a příjemné klima pr žáky. T by však pr zdárný chd škly nestačil. Je třeba neustálé zdknalvání a vzdělávání se v blasti pedaggiky, psychlgie a výuky dbrných předmětů. Zaměstnanci naší škly pravidelně dle mžnstí navštěvují tat šklení. Mají vstřícný a tevřený pstj k nvým přístupům. D výuky začleňujeme různé způsby - prjektvé, tematické, individuální, kperativní vyučvání. Již třetím rkem seznamujeme žáky už v mateřské škle s předmětem Anglický jazyk a s jeh výuku pak plynule přecházíme d 1.a 2. třídy základní škly. Zde mají žáci 1 až 2 hdiny týdně angličtiny dle vlastníh zájmu a zájmu jejich rdičů. Žáci tak vlným a plynulým způsbem zvládají výuku cizíh jazyka a nepržívají h jak nvý stresvý předmět. Umžňujeme vzdělání také žákům s individuálními a speciálními vzdělávacími ptřebami. Pr tyt účely máme již něklik let zřízenéh asistenta pedagga.věnujeme se i pdpře žáků s výjimečným nadáním. Využíváme metdu pchvaly, a t zejména u nvých či nejistých dětí k navzení pcitu bezpečí a jistty. Upevňujeme pcit sebedůvěry a rvncennsti a zárveň dvednst být dpvědný sám za sebe. Tut cestu snižujeme závislst na hdncení druhéh - učitele. Naším záměrem je vytvářet a psilvat pcit radsti z vlastníh umu. Uvědmujeme si důležitst radsti ze samtné práce a z vlastníh výsledku. Snažíme se vést žáky k autmatickému sebehdncení. Vedeme je k vnímání krásy jejich klí, přírdy a krásy kamžiku. Citlivým a láskyplným pstjem upevňujeme v dětech dbré charaktervé vlastnsti a pstje. Naším krédem je myšlenka Marie Mntessri:,,Pmz mi, abych t dkázal sám. V letšním šklním rce vyhlásil zřizvatel, měst Skuteč, na naší škle knkurz na ředitele škly. Pr mě t znamenal bhájit svji pzici ředitele. T se mi pdařil a byl velmi příjemné vnímat náklnnst a pzitivní přání mých splupracvnic i zástupců města Skutče. Dufám, že mé pslání na tét škle bude i nadále pdprván zřizvatelem škly a pdaří se mi další nvé plány, které na tét škle mám. C se nám nepdařil:

17 17 -zprvznit internetvé stránky naší škly, tak abychm je měli stále aktuální a mdernější -získat dstatečné prstředky na vybavení a zrestaurvání šklní zahrady -nepdařil se nám najít čas a tevřít zájmvé kružky pr děti na naší škle - stále se nám nedaří vypěstvat kvalitní trávu na hřišti před šklu Datum zpracvání zprávy: Prjednán a schválen na prvzní pradě pedaggicku. radu škly: Prjednán a schválen radu škly dne: Členvé rady: Čáslavská Zuzana Balunvá Lenka Pavlišvá Eva Pdpis ředitele a razítk škly :

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 -

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 - ČÍSLO ÚČTU A INTERNETOVÉ STRÁNKY FIRMY ADEVA, DODÁVAJÍCÍ OBĚDY NA DRUHÝ STUPEŇ, KAM JE TŘEBA ZASLAT MINIMÁLNĚ 200,- Kč, ABY SI DĚTI MOHLI NA PONDĚLÍ OBJEDNAT OBĚD: www.adeva.cz č. ú.:1243116379/0800 SVAČINY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková.

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková. Akční plán pr šklní rk 2015/16 Charakteristika akčníh plánu Akční plán vychází ze Šklníh plánu EVVO a je sestavván vždy na 1 šklní rk. Nedílnu sučástí je vyhdncení akčníh plánu. Krdinátr EVVO Krdinátrem

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

Základní škola, Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, okres Mladá Boleslav, 29471

Základní škola, Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, okres Mladá Boleslav, 29471 Základní škla, Benátky nad Jizeru, Husv náměstí 55, kres Mladá Bleslav, 29471 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za šklní rk 2006/2007 www.1-zsbenatky.cz tel: 326 316 319 4.6.2012 zsbenatky@vlny.cz Zřizvatel: Měst

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škla a Mateřská škla Sudice, příspěvkvá rganizace Okres: Opava, PSČ: 747 25, IČ: 70975507, tel.: 553 762 032, 608 783 483 E-mail: skla@sklasudice.cz www.sklasudice.cz Výrční zpráva škly Zpráva

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se realizaceprjektuna2.stupnizšamšlišv splupráci s MÚ Lišv škla zahájila již v únru 2010 (záměr vytvřit jeden bd naučné stezky a prpjit jej se sítí turistických tras) d tvrby naučné stezky si slibujeme: prbuzení

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015 Šklní rk 2014-2015 Aby se dítě mhl zdravě rzvíjet, musí se cítit v bezpečí a spkjené Chalupka Šklní vzdělávací prgram šklskéh zařízení pr zájmvé vzdělávání - ŠD (šklní rk 2014/2015) 1 Obsah 1. Identifikační

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Školní rok 2015 / 2016

Školní rok 2015 / 2016 P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2015/2016) Šklní rk 2015 / 2016 Prjednán na pedaggické radě dne 28.8.2015.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011 Mateřská škla Paskv, příspěvkvá rganizace, Místecká 758, 739 21 Paskv Mezinárdní prgram předšklníh vzdělávání prjekt Z a č í t s p l u Šklní vzdělávací prgram mateřské škly Paskv pr šklní rk 2010-2011

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Projekt SIPVZ. "Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS.

Projekt SIPVZ. Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS. Prjekt SIPVZ "Pužití videknferenčníh systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prsince 2005 byla slavnstně tevřena učebna s VKS. Cíl prjektu: Cílem prjektu je vytvření hardwarvých a sftwarvých pdmínek pr

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Základní škola Polná. Plán práce školy

Základní škola Polná. Plán práce školy Základní škla Plná Plán práce škly Šklní rk 2015 / 2016 Základní škla Plná Plán práce škly 2015/2016 Stálé cíle škly dle ŠVP ŠKOLA PRO VŠECHNY Pskytvat základní vzdělání s respektváním schpnstí a mžnstí

Více

Pomáháme učitelům učit finanční témata

Pomáháme učitelům učit finanční témata Pmáháme učitelům učit finanční témata Daniel Kzák ředitel splečnsti TERRA-KLUB,.p.s. 10. 5. 2012 Situace v českém šklství Finanční a eknmická tematika je v psledních letech nvě zařazvána d systému výuky

Více

Tvorba elektronického herbáře

Tvorba elektronického herbáře Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků - Gymnázium Cheb Tvrba elektrnickéh herbáře Autr kurzu: Mgr. Mirslava Vaicvá Vyučvací předmět: Bilgie a infrmatika Rčník: Kvarta smiletéh studia gymnázia, ppř.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2 Občanské sdružení Míst jednání Waldrfské sdružení Ostrava (WSO) ZŠ Waldrfská Ostrava (ZŠWO) Datum jednání 20.10. 2011, 16.00 18:00 Předmět jednání Valná hrmada 1. AGENDA VALNÉ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení Praha 6 Řepy, U Brviček 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA činnsti Základní škly pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 šklní rk 2013 / 2014

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014 Zápis z valné hrmady TJ Skl Mheln dne 23. 2. 2014 SOKOL / 2014 / Valná hrmada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2014... 2 1.1 Zahájení, přivítání hstů... 2 1.2 Vlba předsednictva, návrhvé,

Více

Obsah Základní údaje o škole Koncepční záměry školy (současný stav a výhled) Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících školy

Obsah Základní údaje o škole Koncepční záměry školy (současný stav a výhled) Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících školy Výrční zpráva činnsti ve šklním rce 2012/2013 Základní škla a Mateřské škla Kácv, kres Kutná Hra 1 Obsah 1. Základní údaje škle 1.1. Název a adresa, zřizvatel, právní frma, IČO, DIČ, vedení škly, 4 kntakty,

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

Editorial. Mgr. Klára Machová ředitelka školy

Editorial. Mgr. Klára Machová ředitelka školy Editrial Vážení čtenáři, tevíráte výrční zprávu naší základní škly za uplynulý šklní rk 2014/2015. Krmě základních infrmací škle Vás seznámíme s pestru paletu našich aktivit zahrnující výsledky vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škla a Mateřská škla, Červený Kstelec, Olešnice 190 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání Výchva dětí je zaměstnání, kde musíme umět ztrácet čas, abychm h v buducnu ušetřili (J.J.Russeau)

Více

A. Vize a mise Junior Diplomat Initiative

A. Vize a mise Junior Diplomat Initiative Tat závěrečná zpráva shrnuje infrmace šklním klubu Junir Diplmat Initiative (JDI) a jeh činnsti v akademickém rce 2011/2012 a zimním semestru 2012/2013, tedy v prvním bdbí financvaném z Grantu rektra Vyské

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Výrční zpráva činnsti Základní škly a Mateřské škly Halenkvice Charakteristika šklskéh zařízení 1. Název škly, sídl, dlučená pracviště. Základní škla a Mateřská škla Halenkvice, kres Zlín, příspěvkvá rganizace.

Více

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky!

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky! Mateřská škla MiniSvět Tel: 602 348 255; e-mail:inf@minisvetsklka.cz www.minisvetsklka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ MINISVĚT 2015/2016 Šťastné dětství začíná výběrem správné šklky! Mateřská škla MiniSvět

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942 Výrční zpráva škly 2012/2013 Základní škla U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídl škly: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 splufinancvanéh z ESF a SR ČR 19.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

ČERVENEC Prázdninové čtení na pokračování Veselé letní zpívání Malé sportovní hry

ČERVENEC Prázdninové čtení na pokračování Veselé letní zpívání  Malé sportovní hry ČERVENEC Prázdninvé čtení na pkračvání Tradicí se stal prázdninvé čtení na pkračvání, které získal blibu u všech psluchačů Sluníčkvéh rádia. V letšním rce padla vlba na Zdeňka Jirtku a jeh humrný rmán

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Základní škola a M ateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015

Základní škola a M ateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015 Základní škla a M ateřská škla Rakvice, Hrní 566, kres Břeclav Výrční zpráva za šklní rk 2014/2015 zpracvaná dle 10 zákna č. 561/2004 Sb., šklský zákn a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kteru se stanví náležitsti

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Jezerní lidé za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Jezerní lidé za rok 2011 Výrční zpráva činnsti kmene LLM Jezerní lidé za rk 2011 Kmen Jezerní lidé byl zalžen 19. 4. 2004 registrací na Ústředí LLM v Praze Organizační struktura: Členvé kmene na pdzimním 14. sněmu dne 30.12.2010

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2014/2015 ZŠ Želechvice nad Dřevnicí, příspěvkvá rganizace 24. 8. 2015 1.1. Základní daje škle Název škly Základní škla Želechvice nad Dřevnicí, příspěvkvá rganizace

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

PŘÍPRAVA, ORGANIZACE A REALIZACE PROJEKTU

PŘÍPRAVA, ORGANIZACE A REALIZACE PROJEKTU PŘÍPRAVA, ORGANIZACE A REALIZACE PROJEKTU Příprava a realizace barevných dnů je rzdělena d všech tříd v MŠ. Každá třída připravuje jeden barevný den. Děti se střídají v jedntlivých třídách a každý den

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Prováděcí předpisy pro soutěžní lezení pro rok 2014

Prováděcí předpisy pro soutěžní lezení pro rok 2014 Prváděcí předpisy pr sutěžní lezení pr rk 2014 1. Přadatel 1.1. Každý ddíl registrvaný v Českém hrlezeckém svazu (dále jen "ČHS") neb právnická či fyzická sba s příslušným právněním má práv pžádat ČHS

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Zprávu předkládá: Semily 30. 10. 2012 Mgr. Věra Prvazníkvá ředitelka PPP Semily Stránka 1 z 13 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÉ

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015 20. P ČOS 20. únra 2015 MATERIÁL Č. 20-06-03 Materiál pr jednání P ČOS Předkládá: Tmáš Kučera, člen P ČOS Cíle P ČOS Na 15. jednání P ČOS jsme věnvali dsti času hvru a v závěru i práci na cílech pr P ČOS

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výrční zpráva činnsti škly Základní škla, Hlučín, Gen. Svbdy 8, příspěvkvá rganizace 2014/2015 Hlučín 2015 O B S A H A. 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 2) ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY 3) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

MMB2016000000622. Název: Návrh na poskytnutí dotací na Městsky program prevence kriminality v Brně na rok 2016 - návrh rozpočtového opatření

MMB2016000000622. Název: Návrh na poskytnutí dotací na Městsky program prevence kriminality v Brně na rok 2016 - návrh rozpočtového opatření MMB2016000000622 Rada města Brna Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 21. června 2016 ZM7/1435 Název: Návrh na pskytnutí dtací na Městsky prgram prevence kriminality v Brně na rk 2016 -

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Pár základních parametrů, čísel a ftgrafií Městská knihvna Kutná Hra 1. 3. 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Rzpis akcí rku 2006 leden

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více