Docházková kázeň našich zastupitelů VÁNOČNÍ STROM ROZSVÍTÍME ÚDEREM SEDMNÁCTÉ, POHLED NA CHÁTRAJÍCÍ PARK A ZÁMEČEK VĚTŠINĚ Z NÁS VADÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Docházková kázeň našich zastupitelů VÁNOČNÍ STROM ROZSVÍTÍME ÚDEREM SEDMNÁCTÉ, POHLED NA CHÁTRAJÍCÍ PARK A ZÁMEČEK VĚTŠINĚ Z NÁS VADÍ"

Transkript

1 Compag Votice má novou posilu str. 5 Galerie sv. Františka otevřena str. 6 Ohlédnutí za archeologickým výzkumem ve Voticích str. 15 VOTICKÉ NOVINY Bystřice u Benešova Červený Újezd Heřmaničky Jankov Ješetice Miličín Neustupov Olbramovice Ratměřice Smilkov Vojkov Votice Vrchotovy Janovice Zvěstov Čtrnáctideník pro Voticko a Mikroregion Džbány Vydáno: Cena 10, Kč Ročník XXI Číslo 23 Docházková kázeň našich zastupitelů Votice Uběhl více než rok od komunálních voleb a tak je čas na ohlédnutí se za ním po stránce účasti na jednáních. Jistě není žádnou novinkou, že Votice mají mezi devatenácti zastupiteli pět radních. Zastupitelé měli zatím sedm veřejných zasedání dvě loni a zbytek letos, na pořadu je ještě jedno 12. prosince. Na žádném zatím nebylo přítomno všech devatenáct, ale stoprocentní účast přeci jen na jednom byla. Hned na tom prvním, volícím vedení města, se sešlo všech 18 tehdejších zastupitelů, protože Jaroslav Kýval starší se ten den vzdal mandátu. Petr Havlík, který ho nahradil, se zastupitelem dle zákona mohl stát až den po rezignaci. Od té doby nechyběl ani jednou. Jednotlivých zasedání se postupně zúčastnilo 18, 17, 14, 18, 16, 13 a 17 zvolených zástupců občanů. Ani jednou nechybělo osm zastupitelů, žádnému neklesl procentní údaj účasti pod polovinu. Účast Jméno (abecedně) v % 7x Jiří Čáp 100 Marie Kumštová 86 Vlastimil Kachlík 100 Jana Kocurová 100 Radek Pohan 100 Ivana Dvorská 100 Radka Štěpánová 100 Jana Zelenková 100 6x Luděk Budil 86 Viktor Červ 86 Petr Havlík 100 Milan Němec 86 Jiří Slavík 86 Tomáš Válek 86 5x Zbyšek Kupský 71 Jana Volková 71 4x Jaroslava Pokorná 57 Milan Šedivý 57 Petr Vodňanský 57 Pozn.: Tučně vytištěni jsou radní. Rada města se běžně schází každých čtrnáct dní, o prázdninách jednou v měsíci. Proto už by za sebou měli všichni mít 24 účastí přesně tolik už bylo jednání. Zde nemá všechny čárky nikdo, ale nikdo nevynechal více než čtvrtinu. Účast Jméno (abecedně) v % 23x Jiří Čáp 96 Jana Kocurová 96 21x Tomáš Válek 88 19x Milan Šedivý 79 17x Petr Vodňanský 75 Pouhá docházka samozřejmě nevypovídá o činnosti jednotlivých osob. Zbyšek Kupský POHLED NA CHÁTRAJÍCÍ PARK A ZÁMEČEK VĚTŠINĚ Z NÁS VADÍ Votice - V nejbližších dnech dostanete do schránek dotazník, který se bude týkat záměru využití kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích. Jeho zpracovatelkou je Bc. Andrea Vokrouhlíková, která je studentkou Katedry cestovního ruchu Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Ve své diplomové práci se věnuje otázce nabídky a využití historických památek ve Voticích turistům. Výsledky dotazníkového šetření budou kromě studijních účelů využity pro další činnost a směřování občanského sdružení. Dotazník v elektronické podobě a podrobnější informace naleznete na oficiálních stránkách občanského sdružení: Jsme přesvědčeni, že votický klášter by měl pro Votice zůstat zachován. Je součástí votické historie téměř čtyřista let a byla by ohromná škoda, kdyby v tomto duchu nepokračoval. Většině z nás vadí pohled na chátrající zámeček a nepřístupný park - nedovolme, aby klášter potkal podobný osud. Proto, prosíme, věnujte dotazníku svůj čas. Děkujeme. Za občanské sdružení Jana Zelenková a Jiří Maršíček VÁNOČNÍ STROM ROZSVÍTÍME ÚDEREM SEDMNÁCTÉ, Jana Pavluková. Foto: P. Čiperová říká ředitelka MKC Votice Jana Pavluková Votice - Oslava začátku adventu a rozsvícení vánočního stromu patří ve Voticích k jedné z nejkrásnějších akcí v roce. Letošní rozsvícení bude navíc obohaceno o slavnostní otevření nově zrekonstruovaného náměstí. Jak se na pátek 25. listopadu připravuje votické Městské kulturní rum, které celou akci společně s Rádiem BLANÍK pořadatelsky zajišťuje, centjsme se zeptali jeho ředitelky Jany Pavlukové. V pátek 25. listopadu budete na Komenského náměstí rozsvícet vánoční strom. Měli jste i náhradní řešení v případě, že by se revitalizace náměstí protáhla? Nad žádným náhradním řešením jsme nepřemýšleli. Termín dokončení náměstí byl daný už v počátku rekonstrukce, proto nebyl důvod. pokračování na straně 3 Jak hodnotí první rok svého volebního období sami zastupitelé, se dočtete na straně 4. Votický klášter. Foto: K. Davidová U starosty v Neustupově str. 7 Vánoční stromy osvítí náměstí i návsi str. 8 Kam dnes na oběd? str

2 2 strana Votické noviny ročník XXI, číslo 23 Informace z 24. schůze Rady města Votic konané dne Zveřejňována je upravená verze usnesení z důvodu dodržování přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města souhlasí s výstavbou elektrické přípojky k domu č. p. 20 na Beztahově v pozemku parc. č. 383/1 v katastrálním území Beztahov s tím, že komunikace ve vlastnictví města parc. č. 1381/1 nebude výstavbou dotčena. Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. KN 838/1 v katastrálním území Budenín o výměře cca m 2 za cenu 300,- Kč/rok na dobu určitou, a to po dobu dvou let s tím, že pozemky budou řádně udržovány a nebude omezen přístup k nemovitosti č. e. 7. Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou, a to po dobu dvou let, na pozemek parc. č. KN 839 v katastrálním území Budenín o výměře 388 m 2 rybník za cenu 2 000,- Kč/rok s tím, že rybník bude řádně užíván a udržován. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města vyhlásit záměr prodeje části pozemku KN 1621/1 (cca 500 m 2 ) a to části, která sahá na hranici pozemku parc. č. KN 558/2 vše katastrální území Martinice. Rada města vyhlašuje záměr pronájmu bytu č. 11 v č. p. 349, ul. Wolkerova ul., Votice. Nájemní poměr na dobu určitou 1 roku, nájemné ve výši 37,53 Kč/m 2 /měsíc. Rada města vyhlašuje záměr pronájmu bytu č. 1 v č. p. 389, ul. Wolkerova, Votice. Nájemní poměr na dobu určitou 1 roku, nájemné ve výši 42,- Kč/m 2 /měsíc. Rada města vyhlašuje záměr pronájmu bytu č. 1 v č. p. 360, Malé nám., Votice. Nájemní poměr na dobu určitou 1 roku, nájemné ve výši 36,73 Kč/m 2 /měsíc. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č. p. 290, Pražská ul., Votice. Nájemné 41,06 Kč/m 2 /měsíc, nájemní poměr na dobu určitou 1 roku. Dálniční známky výrazně podraží ČR - Od 1. ledna 2012 zdraží dálniční známky a mýtné, rozhodlo tak ministerstvo dopravy. Za roční kupon zaplatíme o 300 Kč více, než v tomto roce, tedy Kč. Stejným poměrem zdraží i dálniční kupony s platností menší než jeden rok. Mýtné se má navýšit o čtvrtinu, přičemž v pátek od 15. do 21. hodin zůstávají zvýšené sazby mýtného. Snížené sazby, platící od září pro autobusy, mají zůstat beze změny. Dokument, který umožní často jezdícím kamionům obdržet slevu na mýtné, je v legislativním procesu a čeká se na jeho přijetí, slevu tudíž zatím není možné uplatnit. Navýšení cen dálničních známek by do Státního fondu dopravní infrastruktury mělo přinést sedm set milionů korun. Resort dopravy očekává, že na mýtném by mohlo v roce 2012 vybrat 9,5 miliard korun. Nela Mustafov Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č. p. 494, Šrámkova ul., Votice. Nájemné 36,73 Kč/m 2 /měsíc, nájemní poměr na dobu určitou 1 roku. Rada města vyhovuje žádosti nájemce bytu č. 8 v č. p. 666, Lidická ul., Votice o povolení k umístění satelitního přijímače na střechu domu. Pokud by došlo při instalaci k poškození majetku města, bude hradit náklady na opravu nájemce bytu. Rada města vyhovuje žádosti nájemce bytu č. 3 v č. p. 401, Wolkerova ul., Votice o výměnu vany za sprchový kout s tím, že rozdílné náklady uhradí nájemce bytu sám. Rada města schvaluje prodloužení nájemních smluv u bytů č. 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15 a 17 v č. p. 872, ul. Martinů, Votice o dva roky, pokud budou splněny podmínky dotace. V případě, že podmínky dotace nebudou splněny a o byt nebude mít nikdo jiný zájem, bude jim nájemní smlouva prodlužena o 1 rok. Rada města projednala žádost Komerční banky, a.s., v zastoupení paní Jitky Přibylové o možnosti pronájmu nebytových prostor pro zřízení nové pobočky banky a pověřuje starostku města dalším jednáním v této věci s paní Jitkou Přibylovou. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2011, dle přílohy. Rada města schvaluje poskytnutí příspěvku občanskému sdružení Ochrana koček ve výši 600,- Kč. Rada města projednala návrh Plánu odpadového hospodářství města Votic a pověřuje starostku města, aby ho zaslala k připomínkování na Krajský úřad Středočeského kraje a poté předložila Zastupitelstvu města. Rada města uděluje ZŠ Votice předchozí písemný souhlas k nabytí do vlastnictví města majetku v pořizovací ceně nad ,- Kč tabule Triptych dle předloženého návrhu ředitele ZŠ PaedDr. Karla Vinše. Zprávy z radnice Rada města po projednání: a) Schvaluje předložení žádosti o dotaci na akci Restaurování sochy sv. Jan Nepomucký, Votice v rámci Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje pro rok 2012 v souladu s vyhlášenou výzvou a metodickými pokyny v termínu do na základě předložené dokumentace. b) Pověřuje starostku města k podání žádosti a v případě kladného rozhodnutí poskytovatele i podpisem smlouvy o přidělení této dotace. c) Schvaluje spolufinancování projektu z rozpočtu města Votic v daném roce. Rada města po projednání: a) Schvaluje předložení žádosti o dotaci na akci Rekonstrukce chodníků ve Voticích ulice Šrámkova, Smetanova, Blanická, Kaplířova v rámci programu FROM Fond rozvoje měst a obcí Středočeského kraje pro rok 2012 v souladu s vyhlášenou výzvou a metodickými pokyny v termínu do na základě předložené dokumentace. b) Pověřuje starostku města k podání žádosti a v případě kladného rozhodnutí poskytovatele i podpisem smlouvy o přidělení této dotace. c) Schvaluje spolufinancování projektu z rozpočtu města Votic v daném roce. Rada města pověřuje starostku města zasláním vyjádření Ministerstvu životního prostředí k Posudku o vlivech záměru D3 Středočeská část na životní prostředí ve znění, že pro město Votice je varianta C3 nepřípustná zejména z důvodu ohrožení vodních zdrojů. Proto město Votice i nadále podporuje z hlediska prospěchu obyvatel, s uvážením realizovatelnosti a v souladu s územně plánovacími dokumentacemi variantu západního koridoru Z2. Rada města bere na vědomí Školní vzdělávací program MŠ Votice pod názvem Putování po světě předložený ředitelkou MŠ Votice Ivanou Vávrovou. Mgr. Jaroslava Ptáčková tajemnice úřadu Informace z úřadů Změny u předškoláků s odkladem ČR Poslední ročník mateřské školy zůstane bezplatný alespoň u školek zřizovaných obcí. Bezplatný však bude pouze na dobu dvanácti měsíců. Toto řešení by mělo pomoci omezit často zbytečné odklady školní docházky u dětí. V důsledku to znamená, že rodiče dětí s odkladem budou platit běžnou cenu za docházku do mateřské školy, bude li jejich dítě navštěvovat předškoláckou třídu více než dvanáct měsíců. Zároveň získání odkladu bude obtížnější. Musí jej doporučit příslušné školní poradenské zařízení a zároveň odborný lékař nebo klinický psycholog. Pokud změnu úspěšně projedná i senát, nastane její platnost od ledna Nela Mustafov Dochází ke změně občanského zákoníku ČR - Dosud platný Občanský zákoník vstoupil v platnost roku 1964, poslanecká sněmovna však nyní schválila rozsáhlou novelu, která do našich životů přinese mnoho změn. Novela se dotkne práv dítěte, kterým přibude i povinnost pečovat o své rodiče a poslouchat je v době, kdy k němu mají výchovné povinnosti. Soudy by také nově měly rozhodovat o umístění dítěte do ústavní výchovy každé tři roky, ne rozhodnout pouze jednou, jako je tomu nyní, kdy rozsudek platí do věku osmnácti let dítěte. Dojde ke změně práv zvířete, které již nebude věcí, ale smysly obdařeným tvorem, změní se dědické, osobnostní, smluvní i rodinné právo. Zajímavá změna nastane i v obchodním právu, kdy pro založení společnosti s ručením omezeným již nebude potřeba složit jistinu ve výši statisíců, ale postačí pouhá jedna koruna. Nový zákoník také posílí práva kupujícího, vyjasní problematiku kolem náhrady škody a také nám za jistých podmínek zajistí náhradu při ztrátě radosti z dovolené. Nela Mustafov Elektronické občanské průkazy ČR - Dne 1. ledna 2012 nabývá účinnosti novela zákona č. 328/ 1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů. Od začátku ledna příštího roku budou občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem vydávány pouze na obcích s rozšířenou působností, tedy v Benešově, ve Vlašimi a ve Voticích. Končí nabírání žádostí o občanský průkaz na matričních úřadech (správní obvod Bystřice, Čerčany, Divišov, Neveklov, Týnec nad Sázavou, Sázava). Občané budou moci od výše uvedeného data žádat o vydání e-op na jakékoliv ORP. Podání žádosti není tedy vázáno na místo trvalého pobytu jako u cestovních dokladů. V případě podání žádosti o e-op se bude postupovat procesně stejně jako u cestovních dokladů. Občan bude vyfotografován úředníkem v kabince a bude pořízen jeho vlastnoruční podpis určený k jeho dalšímu digitálnímu zpracování. Připravila Jana Spálenková

3 ročník XXI, číslo 23 Votické noviny strana 3 Ptáme se za Vás Votice - Advent klepe na dveře. Proto i otázka v rubrice Ptáme se za Vás je adventní. Tentokrát jsme se zeptali vedoucího odboru Správy majetku a investic města Votice Ing. Tomáše Rosola na to, odkud bude pocházet letošní votický vánoční strom. Vánoční strom nám bezplatně daruje obec Červený Újezd. Tímto bych jí rád poděkoval. Strom bude umístěn před radnicí. Přesné místo snadno poznáte podle nově zbudovaného otvoru jak pro vlastní strom, tak pro jeho ukotvení. Termín instalace ještě není znám, ale odehraje se v týdnu od 21. do 24. listopadu. Instalace proběhne firmou COMPAG Votice, a to za pomoci jeřábu. Jana Spálenková VÁNOČNÍ STROM ROZSVÍTÍME ÚDEREM SEDMNÁCTÉ, Stejně jako loni budete rozsvícet s Rádiem BLA- NÍK. Jaký program jste pro nás připravili? Ano a jsem za to velice ráda - ať už se jedná o mediální propagaci, tak o technické zázemí. Program bude velice pestrý. Zahájen bude ve 14,00 moderátorem Rádia BLANÍK Vláďou Slezákem, poté si vyslechneme slovo faráře Piotra Henryka Adamczyka, následně ve 14:25 vystoupí děti ze ZŠ Votice, ve 14:55 taneční skupina Dancing Crackers a v 15:20 vystoupí děti ze ZUŠ Votice. V 15,45 se můžete těšit na vystoupení skupiny Horváth band. Skupina VAT nám zatroubí z ochozu radnice a v 17,00 hodin slavnostně rozsvítíme vánoční strom. Rozsvícením stromečku ale letošní program neskončí. Jak bude pokračovat? Program bude pokračovat křtem náměstí. Poté si prohlédneme jeho nové osvětlení. V 17,35 nás pobaví skupina Maxim Turbulenc a v 18,30 se můžeme těšit na ohňostoj. V průběhu programu nebude chybět slovo starostky města Jany Kocurové, slovo místostarosty Tomáše Válka a vstupy moderátora BLANÍKU Vládi Slezáka. Rádio BLANÍK přiveze kromě dobré nálady a hlavního hosta skupiny Maxim Turbulenc spoustu dárků pro děti i dospělé. Myslím, že se máte na co těšit. Proč jste se rozhodli ukončit akci právě ohňostrojem? Ve Voticích je tradicí, že jsou ohňostrojem ukončeny Svatováclavské slavnosti. Letos, z důvodu rekonstrukce náměstí, tomu tak nebylo, proto si ho budeme moci užít právě při příležitosti rozsvícení stromečku v pátek 25. listopadu. Můžeme se těšit na vánoční jarmark? Jaké zboží budeme moci zakoupit? Poděkování Tímto bych chtěl, jistě za všechny čtenáře, poděkovat paní Zelenkové a Kramperové za kladný přístup, vždy dobrou náladu, ochotu a splnění téměř nemožných přání. Ještě jednou - DÍKY. Václav Svatoň Místo pro vánoční strom s prostory připravenými k ukotvení stromu ocelovými lanky. Foto: L. Rosolová dokončení ze strany 1 Ano, i letos bude na náměstí vánoční jarmark. Své výrobky budou nabízet ZŠ Votice, votická knihovna, DS Jankov, ICSS Odlochovice, ZŠ Miličín. Budete moci zakoupit různé pochutiny (pendreky, perníčky, ořechy v čokoládě, nakládané sýry, smažené brambůrky, trdelníky, aj.), medovinu či svařák pro zahřátí, také dřevěné vánoční ozdoby či dřevěné hračky, vánoční svíčky a dekoraci, vyšívané ubrusy s vánoční tématikou, koření, Připravili jste nějaký doprovodný program přímo v prostorách Městského kulturního centra? Součástí programu bude prodejní Vánoční výstava v MKC Votice, kterou zahájíme 25. listopadu. Budete mít možnost si prohlédnout či zakoupit dřevěné hračky Františka Tomeše, svíčky z včelího vosku Miroslava Dvořáka a také zdobené vánoční perníčky Moniky Schizsmanové. Výstavu budete moci navštívit až do konce prosince od 8,00 do 12,00 a od 12,30 do 16,00 hodin. Jak to bude s průjezdností a parkováním na náměstí v den akce? V tento den bude náměstí uzavřeno z technických a bezpečnostních důvodů. Budete moci využít parkovacích míst u MŠ Votice nebo pod Sitronicsem. Na jakou část programu se nejvíce těšíte? Já osobně se těším na celé odpoledne. I přesto, že počasí zatím nenaznačuje blížící se Vánoce, čas adventu se kvapem blíží. Mám ráda předvánoční atmosféru - nedokážu upřednostnit žádnou část programu - vnímám akci jako celek a k tomuto dojmu jistě přispějí všichni svým dílem. Největší odměnou pro mě bude zájem občanů Votic i okolí, alespoň tedy doufám, že tato akce dokáže vytáhnout lidi na náměstí J. Jana Spálenková Výherkyně soutěže Dívejte se kolem sebe Jitka Hukkelová z Votic Votice Sloupek Chcete kamaráda? Už jako malý kluk jsem chtěl pejska, přestože jsem jedináček nebyl. Protože jsme ale bydleli po bytovkách, nechtěli mi ho naši dovolit a dobře dělali. Svůj dětský sen jsem si splnil, až když jsem si postavil svůj vlastní domeček. Náš první pes byl vlčák blonďák, tedy kříženec kolie a pravděpodobně vlčáka. Byl to hezký a hodný pes. Protože vyrůstal spolu se synem, byl zvyklý na děti a rád si s nimi hrál, a protože se dveře u nás netrhly, věděl, že nesmí ublížit ani příchozím. Protože na něj byli všichni hodní, byl hodný i on. Jeho jedinou vadou bylo, že neměl rád kola a motorky. Naučila ho to jeho máma, která k nám často chodila na návštěvu. Přišli jsme o něj nešťastnou náhodou. Večer vběhl pod osobní auto, které neviděl, protože jelo za náklaďákem. Ani ne za týden jsem si domů přivezl štěně vlčáka. Vyrostl z něj krásný a zase hodný pes. Měl rád i děti i vítal příchozí. Když mu bylo jedenáct, ochrnul a museli jsme ho nechat utratit. Netrvalo dlouho a pořídili jsme si další štěňátko, tentokrát vyloženě pouliční směs byl tam afgánský chrt, pudlík a pravděpodobně i knírač. Tohle byl a ještě je doopravdy milý pes. Jenže je mu už šestnáct a to je na pejska už docela dost. Neslyší, skoro nevidí, s čichem to také není už nejlepší, zlobí ho artróza. Přesto nás má pořád rád stejně jako my jeho, i když občas to přes noc na verandě nevydrží a udělá loužičku. Aby mu nebylo smutno, pořídily mu naše děti vloni kamaráda border kolii. To byste nevěřili, jak dědek se psím miminkem omládl. Hráli si jakoby byli štěňata oba dva. Dneska je ze štěněte roční klacek, ale autoritu stále uznává. Nosí mu hračky a přemlouvá ho, aby se s ním o ně přetahoval. Bohužel už mu to nejde, ale pořád je v jeho společnosti rád. A proč to píšu? Protože se blíží Vánoce, doba dárků a určitě je spousta těch, kteří by pod stromečkem pejska chtěli. Je to paráda, když přijdete domů a kamarád vás vítá vřeleji než manželka, ale je potřeba si uvědomit, že budete chtít jet na dovolenou, na prázdniny a tak je nutné, aby se o vašeho přítele nejvěrnějšího někdo postaral, a udělal to s láskou, tak jako vy. My jsme museli psa brát s sebou i na tábor, kam jsme celou dobu jezdili a toho druhého taky. Oba byli mezi dětmi ve svém živlu, ale každý pes takový není. A podle připravovaného zákona zvíře přestane být konečně věcí a stane se bytostí nadanou rozumem. A věřte, že nejenom pes, ale i kočka nebo křeček svůj rozum má a pozná, jak se k němu kdo chová a to mu také vrátí. Jan Žaloudek Sněmovní panoptikum... Při poslechu večerního zpravodajství se záběry a ukázkami z poslanecké sněmovny jsem si jen s úsměvem vzpomněl na několik v Čechách známých mouder a pořekadel. Při maratónské noční i ranní exhibici opozičních obstrukcí - Kůň je nebezpečný zezadu, býk zepředu a blbec ze všech stran. Vůl zůstane volem a pařez pařezem. Kůň, který dodělává, nejvíc kope. Milan Zelenka

4 4 strana Votické noviny ročník XXI, číslo 23 Zastupitelé hodnotí první rok volebního období Votice Votičtí zastupitelé mají za sebou první rok volebního období Vyzvala jsem všech devatenáct zastupitelů, aby zhodnotili své roční působení ve funkci, popřípadě působení zastupitelstva jako celku. Zde jsou jejich odpovědi: Máte za sebou první rok ve funkci zastupitele. Jak byste zhodnotili své roční působení ve funkci, popřípadě působení zastupitelstva jako celku? Luděk Budil: Sám sebe bych nerad hodnotil, ale zastupitelstvo jako celek hodnotím kladně. Jenom jedna věc mě na zastupitelstvu trochu mrzí, že někteří zastupitelé na zasedání, které není veřejné, se chovají tak, že skoro vše probíhá ve shodě nebo věcné debatě, ale když je možnost vystoupit na veřejném zastupitelstvu, tak si své nacvičené vystoupení spletou s divadlem a nechají si za své vystou- pení tleskat a povzbuzovat svými divadelními kolegy. Jiří Čáp: Z pohledu města byl rok náročný a zajímavý zároveň. Po investiční stránce se podařilo v oblasti školství postupně zrekonstruovat a zateplit budovy základní školy, umělecké školy a školky. Město obstálo v náročných kontrolách, které město navštívily a ne vždy jen na základě řádného plánu kontrolní činnosti. V plném proudu je revitalizace náměstí, kde dotační titul byl poskytnut v max. výši. Došlo k zakoupení tolik potřebného hasičského vozidla. Stabilizovala se situace ve spol.compag s.r.o. Především je připraven rozpočet na rok 2012 a i přes stále nižší příjmy se našly prostředky na další investice. Z výše uvedených důvodů si myslím, že to byl rok úspěšný. Viktor Červ: Funkce zastupitele je pro mě nová, a tak se v této funkci rozkoukávám. Samozřejmě se snažím ovlivnit dění ve městě. Pro někoho možná dobře, pro jiné špatně, ale to je věcí názoru občanů. V uplynulém roce se prováděly především akce započaté minulým vedením města, které moc ovlivňovat z různých důvodů již nešly, takže zásluhy si nelze přivlastňovat. Ivana Dvorská (Procházková): Zasedání zastupitelstva jsou vždy dobře připravena, projednávané materiály dostávají zastupitelé s dostatečným časovým předstihem a na každý bod jednání se tedy můžeme připravit, utvořit si na projednávanou záležitost vlastní názor a tento na jednání prosazovat. Jsem přesvědčena, že zastupitelé mají při svém rozhodování na mysli především zájmy obce a jejích občanů. Přínos každého jednotlivého zastupitele pak zhodnotí ti, kteří nám dali svůj hlas, a to jsou právě občané. Petr Havlík: První rok ve funkci zastupitele znamenal nový pohled na fungování a chod našeho města. Vlastimil Kachlík: To ať zhodnotí jiní. Jana Kocurová: V roce 2011 se podařilo úspěšně dokončit akce, na které město v uplynulém období získalo dotace, nebo byly naplánovány v rámci schváleného rozpočtu. Jde o rekonstrukci, zateplení a vybavení základní umělecké školy, zateplení základní školy, revitalizace náměstí Komenského i prostranství v tzv. Židech. Byla zvýšena kapacita mateřské školy o jednu třídu, položeno cca m 2 nových povrchů chodníků, na hřbitově je nové kolumbárium, investovalo se do oprav bytového fondu včetně zateplení, hasiči používají nové zásahové vozidlo, opravovalo se i v místních částech. Mám radost, že se společnosti Tenis a.s. podařilo postavit novou tenisovou halu se zázemím, a že i přes současné potíže bude brzy otevřen nový Penny market. Spolupráce mezi zastupiteli nefunguje zatím tak, jak bych si představovala. Radnice je otevřená všem k jejich připomínkám, dotazům a nápadům. Bohužel, část zastupitelů tuto vstřícnost nevyužívá a svoje projevy si nechává pouze na zasedání zastupitelstva, kde to ke konstruktivnímu jednání určitě nepřispívá. Marie Kumštová: Jsem ve funkci první rok a podle mého mínění se v tomto období udělalo hodně práce pro občany Votic. Zbyšek Kupský: Je to každopádně dobrá zkušenost. Přesvědčil jsem se na vlastní kůži o tom, že nechce-li Zastupitelé při zasedání v jídelně Eurestu. Foto. J. Spálenková se o něčem jednat nebo něco udělat, najde se mnoho zdůvodnění nebo i jiných činností, jako třeba pozvání certifikované kontrolorky. Milan Němec: I přesto, že se zastupitelé musí seznámit s novými informacemi a řešit je někdy i v časově náročných termínech při výkonu svého povolání, odhlasovali většinu projednávaných bodů kladně. Rok je poměrně krátká doba na nějaké hodnocení, hodnotit by měli spíše občané. Radek Pohan: Vládnoucí koalice našeho zastupitelstva je složena převážně ze zaměstnanců města a živnostníků, kteří se podílejí na veřejných zakázkách pro město. Už tento fakt je alarmující. Postupně byla zrušena diskuse, protože jsou prý pokládány nepříjemné otázky, na které se špatně odpovídá a důležité body k projednání bývají schované ve složce různé a nedostáváme k nim žádné materiály. Děje se zde dost věcí na hraně zákona a minimálně v rozporu s dobrými mravy. Netvrdím, že se vše dělá špatně, ale za velké peníze, které má město k dispozici, by zde mělo být vykonáno podstatně víc. K tomu je ale potřeba hospodář s tahem na branku. Pochybuji však, že zaměstnanci sami sebe donutí k většímu výkonu, nebo že je k němu poženou živnostníci, kteří od nich mají zakázky. Jaroslava Pokorná (Drábová): Hodnotit práci zastupitelů by měli především občané a na úvod musím říci, že mě velice mrzí nízká účast obyvatel města na zastupitelstvech. To sice není nic nového, ale pokud jsou řešeny zásadní záležitosti týkající se vzhledu, chodu a investic města, očekávala bych větší zájem a širší diskusi. Co se týká mojí práce, jako zastupitelky, první rok byl víceméně seznamovací, myslím si ale, že se kus práce udělal. Stávající zastupitelstvo vnímám vesměs jako pracovité, otevřené diskusi. Některé situace a záležitosti mě coby zastupitelku překvapily, některé kauzy, které byly emotivně probírány, stále vnímám jako nedořešené. Vždy jsem se snažila přistupovat ke každému problému objektivně a myslím si, že tak činí většina kolegů. S potěšením kvituji, že se nekonalo rozdělení zastupitelstva na dva tábory, jak se zpočátku mohlo zdát. Vidím snahu a chuť spolupracovat i když jsou občas kladeny nepříjemné otázky a zastupitelstva se odehrávají v poněkud dramatickém duchu. To k politice patří, je třeba si vyjasňovat nejasné... Ještě lepší pocit bych měla, kdyby i členům nekoaličních stran a sdružení byl býval dán prostor ve finančním a kontrolním výboru. To bychom skutečně mohli mluvit o objektivitě ve všech směrech. Jiří Slavík: V zastupitelstvu nejsem, tak jako mnoho dalších zastupitelů, prvním rokem a mohu tedy srovnávat. Současné zastupitelstvo se od předchozích liší především tím, že zastupitelům zvoleným za uskupení, která nejsou zastoupena v Radě města (koalici), nebylo umožněno být členy v kontrolním ani finančním výboru. Tyto orgány kontrolují mimo jiné hospodaření města a plnění usnesení zastupitelstva a rady. Takováto situace se ve Voticích za posledních 20 let ještě nestala. Považuji to za porušení základních demokratických zvyklostí a pravidel. I přes tuto skutečnost se snažím v zastupitelstvu vyjadřovat k věcem, kterým rozumím a prosazovat body našeho volebního programu, což se někdy i daří. Milan Šedivý: První rok zastupitelstva v tomto složení na mě působí, že někteří zastupitelé pojali tento rok tak, že musí něco najít na starostku a místostarostu. Myslím, že prospěšnější by bylo, kdyby spíše plnili své předvolební programy, které byly plné možností způsobů získání dotací a jiných možností ve prospěch města. Takže mi chybí větší spolupráce zastupitelů a to i mimo veřejná zastupitelstva a využití společných možností ve prospěch města. Radka Štěpánová: Svůj první rok v zastupitelstvu bych nazvala slušně řečeno rokem otevřených úst. Nestačila jsem se divit, co se kolem mne dělo a děje, počínaje ustavujícím zasedáním Zastupitelstva města Votic. Tomáš Válek: Mám za sebou pátý rok ve funkci zastupitele a myslím si, že hodnocení práce zastupitelů i zastupitelstva přísluší občanům našeho města. Petr Vodňanský: V tomto období se podařilo z evropských dotací realizovat Výstavbu kanalizace - Západ, Rekonstrukci ZUŠ, Zateplení ZŠ, Revitalizace náměstí, Zateplení bytového domu č.p a další stavby z rozpočtu Města. Jana Volková: Své roční působení v řadách zastupitelstva mohu zhodnotit jen slovy: Jednotlivec nemá šanci mezi většinou s jiným názorem uspět. Ostatně vše nastavilo první zastupitelstvo, kterého jsem se spolu s ostatními obyvateli a zastupiteli města zúčastnila. Některé informace, které se k mé osobě dostaly za uplynulý rok, mě utvrzují v rozhodnutí, že velice děkuji občanům za důvěru, ale s díky svou funkci v zastupitelstvu města opouštím. Upřímně řečeno to, nad čím se udivujeme ve vysoké politice, je možné i na úrovni našeho města. Jana Zelenková: Jako úplný nováček se snažím co nejlépe seznamovat s předkládanými materiály, které obdržíme vždy v časovém předstihu. Pokud tápu, obracím se na zkušenější kolegy. První rok mají zastupitelé za sebou. Vesměs ho hodnotí kladně. Byl to rok velkých změn, během něhož některé kouty města získaly zcela novou podobu. Velkým dílem byly tyto změny připraveny předchozím zastupitelstvem. To nové (vlastně rok staré) zastupitelstvo bude mít další tři roky na to ukázat, co v něm je. V příštím vydání Votických novin se dočtete, co si zastupitelé myslí o zrevitalizovaném Komenského náměstí. Jana Spálenková

5 ročník XXI, číslo 23 Votické noviny strana 5 VE VOTICÍCH SE PODNIKATELŮM DAŘÍ LÉPE NEŽ LONI Votice Ve Voticích se podnikatelům daří lépe než loni. Alespoň podle čtvrtého ročníku srovnávacího průzkumu Město pro byznys. Loni se Votice mezi šestadvaceti středočeskými městy umístily na čtrnácté příčce, letos poskočily na jedenáctou. Nejlepším městem pro podnikání ve Středočeském kraji je Benešov, který poskočil z loňského čtvrtého místa na první. Na Skokana roku by ve stejném regionu mohlo kandidovat Mnichovo Hradiště, které si polepšilo z deváté příčky na druhou. Třetí místo obsadilo město Lysá nad Labem. Loňský král Středočechů Beroun, se naopak propadl, skončil až devátý. Zvláštní cenu společnosti Eurovia za přístup veřejné správy přebrala Příbram. Ale zpět k Voticím. Výsledné umístění města vycházelo z hodnocení šesti základních oblastí podnikatelské prostředí, kvalita lokality, pracovní trh, veřejná správa, cenové podmínky a průzkum mezi podnikateli. Některé z oblastí, například míru nezaměstnanosti, město ovlivní těžko. Jiné, například přístup radnice k podnikatelům (a tudíž i jejich odpovědi co se vstřícnosti úředníků týče), radnice ovlivnit může. Město pro byznys letos pro každé hodnocené město stanovilo jeho slabé a silné stránky. Votice získávaly body za jedno z nejméně znečištěných ovzduší v kraji. Za silnou stránku byl hodnotiteli považován také poměrně nízký počet žáků ve třídách místní základní školy. S nezaměstnaností je to podobné, bývalý okres Benešov patří dlouhodobě mezi okresy s nejnižší mírou nezaměstnanosti v republice. Kladně hodnotilo Město pro byznys také rychlost úředníků, co se týče vyřizování elektronických odpovědí na dotazy občanů, nízké ceny pozemků a bytů a poměrně nízkou cenu vodného a stočného (v porovnání s celorepublikovým průměrem). Jako slabé stránky určili hodnotitelé nízký počet právnických subjektů působících ve městě, poměrně velkou vzdálenost k dálniční síti, nízký počet studentů s odborným vzděláním (potencionálních odborníků) a poměrně vysokou cenu za svoz odpadu pro právnické osoby. Co z toho vyplývá pro naše podnikatele? V roce 2008 (první ročník Města pro byznys) byly Votice na jedenáctém místě z celkových šestadvaceti hodnocených měst. O rok později spadly na devatenáctou příčku. Loni si polepšily, obsadily čtrnáctou příčku. Letos je to místo jedenácté. Pořadí měst se každoročně mění a výsledky jsou nejednou překvapivé (ojedinělé nejsou ani propady o devět příček). Kromě roku 2009 si Votice v průzkumu vedly dobře umístily se vždy kolem poloviny tabulky. Letos za sebou nechaly například taková města, jako je Dobříš, Český Brod, Vlašim, Sedlčany, Říčany nebo Kolín a Kutná Hora. Více informací najdete na Jana Spálenková Kontroly řidičů, odchyty psů a zabezpečení veřejného pořádku Říjen z pohledu městských strážníků Votice - Dvacet čtyři případů řešili během října strážníci votické policie Luboš Bindl a Martin Prokeš. Strážníci se v říjnu v součinnosti s policií České republiky zaměřili na kontrolu řidičů nejen ve Voticích, ale také v Ratměřicích. Ve spolupráci s PČR se podařilo vyhledat osobu celostátně hledanou a dále hned začátkem měsíce přijali strážníci dvě stížnosti na rozbité výplně dveří v bytových domech. U obou případů byli zjištěni viníci, kteří sjednali nápravu. Domluvou vyřešili policisté také rušení veřejného pořádku v Music baru ve Voticích. Během října odchytili strážníci na území města a v přilehlých osadách psy, z nichž většina byla následně předána majitelům, jeden musel být odvezen do útulku do Hrachova, ale dalšímu se podle tetování v uchu podařilo najít majitele byl jím pán až z Klatov, pes mu byl tedy vrácen. Součinnost strážníků s městským úřadem (dohled na MěÚ při vítání občánků, dohled na MěÚ při svatbě, zasedání s přestupkovou komisí a rozvoz Votických novin) a kontrola města (a hlavně jeho odlehlých částí), je samozřejmostí, kterou snad nemusím čtenáři ani připomínat. Jana Spálenková Luboš Bindl při měření rychlosti. Foto: Archiv MP Votice. COMPAG VOTICE s.r.o. má novou posilu Votice COMPAG VOTICE, s.r.o. má novou posilu. Radek Mrázek bydlí ve Vrchotových Janovicích, je mu třicet dva let a má dvě děti. V COMPAGu VOTICE zastává pozici obchodního zástupce. Právě on má nelehký úkol - zařídit, aby všichni zákazníci byli se službami votického COMPAGu spokojeni. Po třech měsících na pozici obchodního zástupce jsem se Radka Mrázka zeptala na několik otázek: Proč jste se rozhodl pracovat právě pro votický COMPAG? Do COMPAGu jsem se dostal přes informaci pana ředitele Jiřího Kymly. Prošel jsem pohovory s ředitelem a jednateli a 15. srpna jsem do COMPAGu Votice nastoupil. Dříve jsem pracoval jako obchodní zástupce a prodejce náhradních dílů na komunální a zemědělskou techniku. Ještě před tím jsem byl deset let u firmy zabývající se přestavbami a úpravami osobních a užitkových vozidel. Co je náplní Vaší práce? V COMPAGu Votice mám na starost přípravu smluv a dodatků pro klienty, vyhledávání nových zákazníků. Ve smluvně vázaných obcích mám na starost podnikatelské subjekty. Hlavní náplní mojí práce je komunikace se zákazníky, které většinou navštěvuji, ať už jde o obecní úřady nebo právnické osoby. Dávám totiž přednost osobnímu kontaktu. Nastoupil jste v polovině srpna. Už se Vám podařilo rozšířit počet zákazníků COMPAGu Votice? Počet zákazníků se nám podařil rozšířit a ještě ho rozšířit plánujeme. V současné době máme dvacet osm obcí. Plus právnické subjekty například jenom v Sedlci Prčici je přes šedesát právnických subjektů. Se všemi musíme mít uzavřené smlouvy. Od nového roku budeme zajišťovat služby pro obec Běleč a městys Divišov. Rádi bychom nabídli své služby více také na Bechyňsku, Táborsku a Benešovsku. V tuto chvíli je ale pro nás zásadní zdokonalení služeb pro naše klienty a jejich spokojenost. Důležité je si stávající klienty udržet tak, aby byli spokojeni. COMPAG jim totiž může nabídnout nejen odvoz, třídění a zpracování komunálního odpadu, ale také například služby zahradníka, správu vodovodního řadu, opravy silnic zástřikem a další komunální služby. O jaké nejčastější služby zákazníci COMPAG Votice žádají? Nejčastěji nás zákazníci žádají o svoz komunálního odpadu a velkoobjemových kontejnerů. Co může COMPAG Votice zákazníkům nabídnout? Nabízíme individuální přístup. Na všem se snažíme se zákazníky dohodnout tak, aby byly spokojeny obě strany. Pokud dojde k závadě, například na vodovodním řadu, jsme schopni poměrně rychle sjednat nápravu. Jakých cílů byste chtěl jako obchodní zástupce COMPAGu Votice dosáhnout? Přál bych si, aby stávající zákazníci byli s našimi službami a s jejich provedením vždy spokojeni. Dále by mě samozřejmě potěšilo, kdyby našich nabídek do budoucna využilo více zákazníků. Rád bych zpřehlednil evidenci právnických osob a vytvořil pevný vztah se zákazníky (ať už s obcemi či právnickými osobami), tak, aby neměli důvod přejít ke konkurenci. Jana Spálenková Radek Mrázek ve své kanceláři. Foto: J. Spálenková

6 6 strana Votické noviny ročník XXI, číslo 23 Votice - Téměř celoroční práce na rekonstrukci jednoho z křídel františkánského kláštera ve Voticích byla dokončena. Spojovací chodba mezi kostelem a klášterem byla kompletně obnovena. Stavební práce prováděla firma Votická stavební s.r.o., která zvítězila v rámci řádného výběrového řízení. Jednalo se zejména o opravu krovů, výměnu střešní krytiny, odvodnění chodby, vnitřní a vnější omítky. Mimo to byla značná část celé rekonstrukce vykonána formou dobrovolnické práce pod vedením pana Jiřího Maršíčka. Všem, kteří přiložili ruku k dílu, patří obrovský dík. Pokud jste měli možnost se do zrekonstruované chodby již podívat, jistě mi dáte za pravdu, že se povedla. Nová střecha září, dříve opadané omítky jsou opravené, z kamenných dlaždic zmizela zelená plíseň, celý prostor se prosvětlil a získal slavnostní atmosféru. A pokud se podíváte okny do rajského dvora, jen těžko si vzpomenete, kolik suti, přerostlých divizen, plevelu a kamení tady ještě před více než rokem bylo. Naštěstí už je z oken pohled zcela jiný. Nádvoří je upravené, vyčištěné a čeká na své další využití. V klášterní chodbě zazářila nově zrestaurovaná velkoplošná plátna s biblickou tématikou z celého souboru šesti obrazů jsou již čtyři obnoveny, další čekají na zajištění potřebných finančních prostředků. V Galerii sv. Františka upoutají i nově vzniklé prosklené lomené vitríny úctyhodných rozměrů, které vyplňují výklenky chodby v přízemí. V mariánské vitríně je k vidění řada sošek Panny Marie, ve františkánské je to mimo jiné františkánské roucho a původní betlém. Nově vybílené stěny přízemí i prvního patra zrekonstruované chodby zdobí nástěnné malby s popisky. Na doplnění expozice se stále pracuje, přibudou i informační panely věnované zakladateli kostela a kláštera, františkánskému řádu, průběhu realizace projektu a další. V průběhu rekonstrukce klášterní chodby byly objeveny v omítce směrem do rajského dvora sluneční hodiny. O jejich existenci v době zpracování projektu nikdo nevěděl, a proto nebyly zahrnuty do tak již napjatého rozpočtu. Nicméně i na ně se podařilo získat dostatek finančních prostředků. Jejich obnovení uhradí občanské sdružení Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi za přispění města Votice. Latinský nápis In sole posuit tabernaculum suum je verš ze žalmu 18 Galerie sv. Františka otevřena! Galerie sv. Františka ožívá. Foto: Archiv občanského sdružení Za záchranu františkánského kláštera. a znamená na slunci (resp. starší překlady ve slunci) si zbudoval svůj stan. Stavební práce na rekonstrukci klášterního křídla byly realizovány v rámci projektu Galerie sv. Františka Votice. Jeho předkladatelem byla Římskokatolická farnost Votice. Celkové náklady projektu činily cca 2,2 mil. Kč. Projekt se podařilo zrealizovat díky získané dotaci ve výši 1,8 mil Kč prostřednictvím Místní akční skupiny Posázaví z Programu rozvoje venkova. Podrobné informace jsou dostupné na Dofinancování projektu nad rámec dotace bylo zajištěno z veřejné sbírky na obnovu kostela. Myšlenka projektu a většina stavebních prací byly uskutečněny ve spolupráci s panem farářem Janem Böhmem a dokončeny P. Piotrem H. Adamczykem. Mariánská a františkánská vitrína byly realizovány díky příspěvkům dobrovolných dárců a za přispění Města Votic. To také po projednání v zastupitelstvu zapůjčilo farnosti peníze na překlenutí období od realizace projektu po vyúčtování a proplacení dotace. Mimo to bylo na klášterní chodbě odpracováno téměř 600 hodin dobrovolné práce. V současné době je připravována drobná publikace průvodce Galerií sv. Františka. Nově zrekonstruovanou chodbu je možné navštívit v době otevření kostela (po mších nedávno např. v rámci Hubertské mše sloužené na konci října) nebo po dohodě s panem farářem či členy občanského sdružení Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi. Rozšíření průvodcovské činnosti předpokládáme v rámci letní sezóny Podrobné informace ohledně dění kolem votického kláštera jsou zveřejňovány na internetových stránkách Lucie Krubnerová Občanské sdružení Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích vyhlašuje VEŘEJNOU SBÍRKU na zrestaurování dřevěné sochy poustevníka sv. Ivana. Socha pochází z druhé poloviny 17. století a její současný stav je velmi špatný. Dřevo je silně poškozeno dřevokazným hmyzem a rozpadá se. Povrch plastiky pokrývá souvislá vrstva nečistot a novějších přemaleb. V minulosti byla necitlivě zpevněna hřebíky. Potřebná částka na restaurování je Kč. Občanské sdružení formou grantu, který zpracovala ing. Krubnerová, získalo již Kč. Na účet sbírky byl vložen i výtěžek červnového koncertu votického chrámového sboru Kč. Zbývá ještě získat Kč. Veřejná sbírka bude zahájena 25. listopadu 2011 u příležitosti rozsvícení vánočního stromu na náměstí (stánek Městské knihovny). Pokladničky budou umístěny po dobu jednoho roku v Městské knihovně a v Infocentru (stará radnice). Číslo účtu: /0800 Věříme, že společným úsilím zabráníme tomu, aby se tato vzácná historická památka proměnila v prach. Za občanské sdružení: Jana Zelenková, Jiří Maršíček

7 ročník XXI, číslo 23 Votické noviny strana 7 Starosti starostů Letos podali celkem čtyři žádosti, uspěli pouze jedenkrát Neustupov - Josef Škréta je starostou Neustupova jeden rok. Před tím zastával funkci zastupitele a místostarosty. Od mala (kromě jedenácti let, kdy bydlel ve Voticích) ve svém městysi žije. Jak se žije v Neustupově a co městys trápí? Na tyto otázky odpovídal v našem starostovském seriálu právě starosta Neustupova Josef Škréta: V komunální politice působíte už dvanáct let jako zastupitel, místostarosta a teď starosta. Co se za těch dvanáct let v Neustupově změnilo? Změnilo se mnoho. V Neustupově se zrealizovala spousta projektů ať už jde o vybudování náměstí nebo výstavba Podvršského rybníka - revitalizace Slupského potoka, na něž jsme dostali dotace. Na úřadě přibylo papírování. Před lety jsme mysleli, že nám éra počítačů od papírování pomůže, opak je pravdou. Velkým problémem jsou myslím (a to nejen v Neustupově) mezilidské vztahy ať už jde o sousedské spory, závist nebo vandalismus v obci. Moje oblíbená otázka - Jak je na tom Neustupov s komunikacemi? Já bych řekl, že jsme na tom celkem dobře. Nový asfalt nám chybí z Vlčkovic k Mouřenínu. To ale nejsou naše pozemky, chystáme se je vykoupit nebo směnit. Předloni jsme za pomoci dotace opravili komunikace po přívalových deštích, letos jsme provedli výspravu výtluků místních komunikací. Zmiňujete dotace. Na jaké projekty jste o peníze žádali? Letos jsme podali celkem čtyři žádosti, ale úspěch byl malý dostali jsme pouze dotaci na opravu části cesty do Svojšic./ realizace - duben 2012/ Žádali jsme například na opravu sociálního zařízení v kulturním domě, na opravu kaple na neustupovském hřbitově, na opravu fasády kapličky u Broumovic, na opravu a nátěr fasády č.p. 94, 11, 10 v Neustupově Neustupov vlastní sál. Jak náročné je pro obec jeho provozování a udržování? Snažíme se, aby byl sál využitý. Kdysi byl mezi lidmi vyhlášen a každou chvíli tu byla nějaká zábava. V současnosti slouží k pořádání kulturních akcí obce a spolků, v sále se cvičí zumba a v zimě tam probíhají plesy. Cestou pronajímat sál provozovatelům diskoték už jít nechceme, s diskotékami totiž souvisely problémy, jako zvýšený hluk v nočních hodinách a vandalismus. Dominantou Neustupova je zámek a kostel. Jaký je stav těchto památek? Zámek je v soukromém vlastnictví, po restituci připadl Aichelburgům, kteří jej prodali. Kostel je myslím v dobrém stavu, s farou je to horší. Ta je na prodej, ale asi za poměrně vysokou cenu. V kostele jsme měli skvělého faráře, kterého biskup letos v únoru povolal do Strakonic. Jednali jsme, aby zde pan farář zůstal, ale nebylo to nic platné. Farář k nám teď dojíždí, takže tradice půlnoční mše a jeho návštěv na našich kulturních akcích asi skončily. Jak se Neustupov připravuje na zimu? U nás je zima krutá. Máme připravené obecní radlice a dostatečnou zásobu posypu. Rád bych řekl, že nás zima nezaskočí, ale počasí je nevyzpytatelné. Na prohrnování si najímáme soukromníky. Neustupov vlastní lesy. Jak v nich hospodaříte? Obec dříve lesy pronajímala. Dnes na nich hospodaříme sami, máme dvacet šest hektarů. V minulých letech jsme poráželi a letos jsme přes hektar a půl vysázeli listnáče i jehličnany. Řídíme se heslem, že pokud chceme těžit a mít z lesa užitek, musíme se o něj pravidelně starat. Jak je to s vodovodem a kanalizací? Starý vodovod v Neustupově se nám podařilo opravit. Vodovod v Jiřeticích je nový od roku 2008 na základě povolení o provozování vodovodu pro veřejnou Budova Obecního úřadu Neustupov. Foto: J. Spálenková Josef Škréta ve své kanceláři. Foto. J. Spálenková Region potřebu. Kanalizaci máme dešťovou, na tu splaškovou asi nedojde. Alespoň ne bez dotací. Odkanalizovat všechny osady jenom z rozpočtových peněz je nemožné. Spravujete sedmnáct osad a další místní části. Jak je to náročné? Přiznám se, že to dá hodně práce. Snažíme se vyhovět všem, i občanům v osadách. Samozřejmostí je zajištění základních věcí údržby veřejných ploch, zimní prohrnování, osvětlení a tak dále. Vytipovali jsme také osady, které se omlazují v těch jsme vybudovali dětská hřiště. Jaké další projekty máte připravené, o jakých investicích uvažujete? Rádi bychom opravili obecní budovu ve dvoře. Jedná se ale o sto let starou budovu a bez dotace si její opravu nebudeme moci dovolit. Také přemýšlíme o obecním rozhlasu. Na dotaci nedosáhneme, takže ho uvažujeme zafinancovat z rozpočtu. Bezdrátový rozhlas pro pět největších osad by nás vyšel asi na dvě stě šedesát tisíc. Přesto myslíme, že se taková investice vyplatí. V Neustupově totiž rozhlas do roku 2006 byl. Pět let nefunguje a je to škoda. Také bychom chtěli vybudovat polyfunkční dům, který by sloužil jako úložiště, a to například obecního posypu, rozmetadla a tak dále. Trápí nás také nevyužitý prostor prodejny v Neustupově. Dnešní nájemce využívá asi polovinu budovy, pro tu druhou hledáme využití. Mysleli jsme, že by ji mohli využívat hasiči, ale ti využívají asi před osmi lety opravenou hasičárnu. Zmínil jste hasiče. Jaké další spolky tu působí? U nás působí hasičské družstvo Neustupova, Vlčkovic, Jiřetic a Chlistova. V Jiřeticích máme navíc družstvo hasiček. Každý spolek má svou stříkačku, Neustupov a Jiřetice mají dokonce svojí cisternu jsou díky tomu i v zimě připraveni k okamžitému výjezdu. Zmínit musím také myslivce podílejí se na kulturních akcích v městysi (ples a dětský den) a budou také dělat brigády pro obec. Máme také Svaz žen. Ty se pravidelně scházejí na obci. Vydali jste knihu Kapličky a křížky Neustupovska, jaké na ni máte ohlasy? Velice dobré. Z pěti set výtisků jich máme po roce prodaných více než polovinu. Knihu napsal pan Antonín Holubovský. Kniha je stále v prodeji, můžete ji zakoupit buď u nás na úřadě, nebo třeba v Městském kulturním centru ve Voticích. Víte, že: Rozloha městyse Neustupov je ha a v roce 2010 zde žilo 538 obyvatel. Obec vznikla z bývalých tří obcí (Neustupov, Vlčkovice a Jiřetice) a v současné době je rozdělena do sedmnácti místních částí - Barčov, Bořetice, Broumovice, Dolní Borek, Hojšín, Chlístov, Jiřetice, Královna, Neustupov, Podlesí, Sedlečko, Slavín, Vlčkovice, Vrchy, Záhoříčko, Zálesí a Žinice a chatová osada Věcov. Neustupov patří k nejstarším osadám mikroregionu. Na začátku 12. století tu založil statek vladyka Neustup (někde Neostup). Rod Neustupů založil ve 12. nebo 13. století kostel (dnes kostel Nanebevstoupení Panny Marie v románském slohu), později i tvrz a rod se v Neustupově udržel až do roku Od druhé poloviny 15. století do druhé půle století následujícího patřil Neustupov Radimským ze Slavkova, poté jej drželi Kaplířové ze Sulevic. Po popravě Kašpara Kaplíře na Staroměstském náměstí bylo jeho bezhlavé tělo uloženo ve zdejším kostele, zkonfiskované panství získal don Martin de Hoeff-Huerta. Po něm se držitelé Neustupova střídali, až do roku 1892, kdy se držiteli Neustupova stali Aichelburgové, kterým byl Neustupov po roce 1948 zabaven. V restituci byl zámek Aichelburgům znovu navrácen. V rámci soutěže Vesnice roku 2005, kterou pravidelně vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, získala obec Neustupov ve středočeském kole soutěže Zelenou stuhu - ocenění za péči o zeleň a životní prostředí. S oceněním souvisela i finanční ohodnocení ve výši Kč. Jana Spálenková

8 8 strana Votické noviny ročník XXI, číslo 23 Vánoční stromy osvítí náměstí i návsi Voticko Advent se blíží a tak už v tomto vydání Votických novin přinášíme přehled předvánočních akcí v našem regionu. V posledních letech se rozhodly rozsvícet strom nejen města, ale i vesnice. Osvícené vánoční stromy na veřejných prostranstvích stály už za první republiky. Poprvé byl vánoční strom postavený na brněnském Náměstí svobody spisovatelem Rudolfem Těsnohlídkem. Pohnula ho k tomu událost, kdy v roce 1919 nalezl při procházce v bílovickém lese prochladlé děvčátko. O Vánocích roku 1924 se proto Těsnohlídek rozhodl vztyčit strom, a pod ním uspořádat sbírku na pomoc všem opuštěným dětem. Jedním z nejslavnějších českých vánočních stromů byl čtyřiadvacet metrů vysoký smrk z Beskyd, který ozdobil o Vánocích 1999 vatikánské Svatopetrské náměstí. Vánoční stromy se do historie zapsaly i černě, nechvalně se například proslavil vánoční smrk na pražském Staroměstském náměstí, který 6. prosince 2003 spadl a zranil čtyři lidi. Kde všude v našem regionu se letos rozsvítí vánoční stromy? V pátek 25. listopadu v 17:00 se rozsvítí vánoční strom na Komenského náměstí ve Voticích. Kulturní program s Rádiem BLANÍK začíná už od 13:00. V pátek 25. listopadu v 18:00 se vánoční strom rozsvítí před úřadem ve Vrchotových Janovicích. Těšit se můžete na kulturní vystoupení, teplé občerstvení. K zakoupení budou výrobky DÚSP Tloskov. V sobotu 26. listopadu v 15:00 se vánoční strom rozsvítí v Neustupově u kostela. V sobotu 26. listopadu v 15:00 se rozsvítí vánoční strom na Ješutově náměstí v Bystřici. V sobotu 26. listopadu v 16:45 bude na návsi v Červeném Újezdě rozsvícen vánoční strom. Teplé občerstvení je zajištěno. V sobotu 26. listopadu v 17:00 bude rozsvícen vánoční strom před Obecním úřadem ve Smilkově. Těšit se můžete na čaj, grog a punč. K rozsvěcení zahraje Třetí dech. V neděli 27. listopadu od 16:30 se vánoční strom rozsvítí v Ratměřicích na návsi. V neděli 27. listopadu od 16:30 bude na parkovišti před potravinami U Macháčků v Olbramovicích rozsvícen vánoční strom. V pátek 2. prosince v 17:00 se vánoční strom rozsvítí na náměstí v Jankově. Před tím je od 14:00 připraven školní jarmark. V 17:30 vystoupí v sále Obecního úřadu v Jankově pěvecký soubor Dech. Ať už si z naší nabídky rozsvícení vyberete, nebo si počkáte na rozsvícení stromku ve Vašem obýváku, nechte se zlákat nezaměnitelnou adventní atmosférou! Starostům a starostkám děkuji za informace ohledně rozsvícení vánočních stromků v jejich obcích a přeji jim i jejich obyvatelům krásný adventní čas. Jana Spálenková Jak se Vám podniká Práce kadeřnice Lucii Budilovou vždy lákala Votice - Po mateřské dovolené se vrátila ke kadeřničině Lucie Budilová. Ráda bych vám ji představila v následujícím rozhovoru. Lucko, můžeš se votickým čtenářům představit? Jmenuji se Lucie Budilová, pocházím z Jankova a své profesi se věnuji již 13 let. Měla jsi blízko k tomuto oboru již na studiu? Ano a velmi, tato práce mě vždy moc lákala. Co všechno mohou od tebe zákazníci očekávat? Doufám, že příjemné prostředí a kvalitní práci, která se bude každému líbit.. Máš pevnou pracovní dobu nebo pracuješ na objednávky? Pouze na objednávku, ale vždy se snažím, aby byly spokojené obě strany. Jistě se musíš v tomto oboru stále vzdělávat To ano, snažím se navštěvovat školení, stále se mám co učit. V tomto oboru je to nutné. Každý rok je něco nového. Poslední novinkou je narovnávání vlasů, mohla bys to trochu čtenářům specifikovat? To je velká novinka a má mnoho způsobů a technik. Já pracuji s brazilským keratinem TAHE, je přírodní a to je pro mě důležité. Vlasy především regeneruje, posiluje a ozdravuje. Výsledek je znát hned na první pohled. U lehce zvlněných vlasů dojde k narovnání už po první kůře. Vlasy vydrží zdravé a rovné až šest měsíců. Značek a přípravků je jistě mnoho, jakou značku ve svém kadeřnictví používáš? Hlavně pracuji se značkou BLACK, je to italská firma. Výrobky a barvy má velmi kvalitní. Pak ještě Thermokeratin TAHE a ALFAPARF. Moc Ti děkuji za rozhovor a přeji mnoho spokojených zákazníků a zákaznic. Jana Pavluková Lucie Budilová ve svém kadeřnictví. Foto: P. Čiperová

9 ročník XXI, číslo 23 Votické noviny strana 9 Adventní zamyšlení Co je vlastně advent? Na to můžeme odpovědět různě. Bez přemýšlení lze říci, že to vnímáme často jako nějaký převlek pro hektičnost, stres, kšeft, který je ozdoben levnými šablonami, na něž už stejně dávno nikdo nevěří. V mnohém to může být pravda, ale přesto to nevyjadřuje celou podstatu. Lze ovšem také zcela opačně říci, že advent je časem, v němž se uprostřed nevěřícího světa stává viditelným něco ze světla ztracené víry. Jako bychom vnímali jeho odlesk. Hvězdy vidíme ještě dlouho poté, co vyhasly. Protože jejich původní světlo je stále na cestě k nám. Proto lze také říci, že advent je časem, v němž ožívá dobro, které už bylo zapomenuto. Probouzí se ochota myslet na druhé a prokazovat jim dobro. Ochota otevřít se boží přítomnosti, pomalu ji přijímat, dovolit jí, aby do nás mohla proniknout, to je to, co se děje v adventu. První záblesky světla v ještě tolik temné noci. Advent není žádný náhlý div či zázrak, Bůh s námi jedná vždy zcela lidsky. Krok za krokem nás vede a čeká na nás. Dny adventu se podobají také tichému klepání na naše nitra. Abychom se odvážili hledat tajemnou boží přítomnost, která jako jediná může člověka zcela osvobodit a dát mu klid v duši. První neděli adventní začíná nový liturgický rok, v jehož průběhu každoročně církev slaví, připomíná si a zpřítomňuje důležité klíčové okamžiky dějin spásy a lidstva tak, jak se naplnily v Ježíši Kristu. Je pěkné, že svátky a advent prožívá celá společnost. Začátek adventu se bude slavit na našich zámcích a náměstích a na dalších místech naší vlasti. Advent je radostná doba a Vánoce jsou svátky veselé a radostné. Čtyři neděle adventní jsou časem, v němž si křesťané četbou písma, zvláště Starého zákona, připomínají, že Ježíšův příchod před dvěma tisíci lety nenastal jako blesk z čistého nebe, ale že byl předpovídán. Starozákonní Židé byli na něj připravováni a příchod Mesiáše byl celým izraelským národem očekáván. Proto Vám z celého srdce přeji krásný, klidný a požehnaný advent. Snažme se vycházet k sobě navzájem vstříc, ať už úsměvem, dobrým slovem nebo dobrým skutkem. P. Piotr Adamczyk, votický farář Zpracováno na základě knihy Josefa Ratzingera: Boží světlo v naší době, nakl. Paulínky Římskokatolická farnost Votice P. Mgr. Piotr Henryk Adamczyk Táborská 57, Votice Tel: Úřední hodiny: Středa: 9:00-11:00 Čtvrtek: 14:00-16:00 P. Piotr Adamczyk na faře ve Voticích. Foto: J. Spálenková BOHOSLUŽBY VOTICE Společnost NEDĚLE 11:00 Kostel svatého Václava STŘEDA 8:00 Kostel svatého Václava ČTVRTEK 8:00 klášterní kostel PÁTEK 8:00 Kostel svatého Václava SOBOTA 17:00 Kostel svatého Václava Možnost svatého smíření je půl hodiny před každou bohoslužbou, po domluvě i jindy. Vernisáž výstavy obrazů Vladislava Kasky Votice Ve středu 2. listopadu byla ve votickém infocentru zahájena výstava obrazů Vladislava Kasky. Po úvodním slově zahrála přítomným Jana Arazimová několik skladeb od Johanna Sebastiana Bacha, čímž podtrhla nádhernou atmosféru večera. Následně si všichni přítomní připili, popřáli autorovi hodně úspěchů a prohlédli si vystavené obrazy. Po celý večer panovala velice příjemná nálada. Přijďte se podívat na výstavu obrazů, která potrvá do 31. října v budově staré radnice (od pondělí do pátku, 8,00 16,00 hodin) Jana Pavluková Kultura Falešná kočička navštívila Votice Votice Sobotní večer 5. listopadu patřil ve Voticích v sokolovně Miličínskému ochotnickému divadlu. Přijelo nám zahrát hru Falešná kočička, která trvala dvě hodiny. Myslím, že ti, kteří dorazili, a účast byla velmi příjemná, nelitovali. Herci podali skvělý výkon a celá hra byla opravdu záživná a velmi pěkná. Petra Čiperová Vladislav Kaska s Janou Arazimovou. Foto: J. Pavluková Velice poutavý příběh. Foto: P. Čiperová

10 10 strana Votické noviny ročník XXI, číslo 23

11 ročník XXI, číslo 23 Votické noviny strana 11 V prodeji též kalendáře Vladislava Kasky 2012, cena 150 Kč Dne 26. listopadu 2011 Vás srdečně zvou Beztahovští kozlíci do hospody u nás na Beztahově, kde se koná turnaj v pinčesu od 9,00-19,00 hodin Ihned po vítězném míčku je zábava. HRAJE KAPELA REMIX Určitě přijďte - nebudete litovat! Vstupné 50,- Kč Ať žije Slávie!

12 12 strana Votické noviny ročník XXI, číslo 23 Kulturní kalendář VÝSTAVY MKC Votice Vás srdečně zve na Prodejní vánoční výstavu Františka Tomeše, Miroslava Dvořáka a Moniky Schizsmanové Kde: MKC Votice, budova staré radnice OSTATNÍ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Každé pondělí Výtvarný kroužek Kde: v tvůrčí dílně ArtTeck v budově FÚ, 15-17,00 hodin, modelářský kroužek se otevře při vyšším počtu zájemců - hlaste se nadále na tel.: , budete včas informováni Každá středa 15,30-17,30 Dancing Crackers Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů Kdy: pondělí - pátek Od: hodin Kam: stanice pro zraněné živočichy Zámecká 810, Votice, Centrum ekologické výchovy Farského 887, Tábor 11., 18., Večery před adventem Kde: Olbramovice ZŠ od hodin Třetí dech Kde: v obřadní síni MěÚ Votice od 18,00 hodin Poezie na volné noze Kde: v Ateliéru Prčice od 19,00 hodin Vstup: 30,- Kč Vítání občánků Kde: v salónku pohostinství v Neustupově od 14,00 hodin Rozsvícení vánočního stromu Kde: Votice náměstí od 14,00 hodin Rozsvícení vánočního stromu Kde: Vrchotovy Janovice od 18,00 hodin Rozsvícení vánočního stromu Kde: v Červeném Újezdě na návsi od 16,45 hodin Benešov plný strašidel - tradiční soutěž pro děti benešovského okresu Pinčesový turnaj Kde: v hospodě U nás na Beztahově Hraje: Remix Vstup: 50,- Kč Adventní vazba Kde: stanice pro zraněné živočichy od 9,00 hodin Cena dílny: 100,- Kč Adventní koncert Kde: Olbramovice - místní kostel od 18,00 hodin Adventní setkání Kde: v Jankově na náměstí od 15,30 hodin KINO VOTICE Kino Votice - prodej vstupenek 1 hodinu před představením, jednotné vstupné 74,- + 1,-. Informace na tel.: Sobota od hodin Kamarád taky rád - romantická komedie USA Sobota od hodin Barbar Conan - legendární Barbar Conan je zpátky! Nové zpracování comixové postavy Sobota od hodin Ošetřovatel - zvířata v zoo zbožňují svého ošetřovatele, který chce od nich odejít. Proto v záchvatu paniky poruší prastaré pravidlo mlčení a odhalí své tajemství... umí mluvit Sobota od Saxana a Lexikon kouzel - Saxana žije nyní normálním životem v rodinné vile se svým manželem Janem a dcerou Saxankou. Ale na co úplně zapomněla, je půda skrývající tajemství o jejím předešlém čarodějnickém životě! Podzimní zpívání v kostele sv. Martina ve Vrchotových Janovicích Vrchotovy Janovice - Zveme všechny zájemce o chrámovou hudbu do kostele sv. Martina ve Vrchotových Janovicích v neděli 20. listopadu od 15 hodin. Za doprovodu hudby zde bude zpívat chrámový sbor z Votic a skupina Včeláci z Tábora. Dobrovolné vstupné bude předáno kostelu sv. Martina na drobné opravy. za kulturní komisi Mgr. Inge Kliková Elvis a ti ostatní Svět - Elvis Aaron Presley byl jen jeden a jeho největší obdivovatelé tvrdí, že nezemřel, ale že žije někde v ústraní a všechno sleduje. Asi víte, že byl řidičem náklaďáku a svoji první písničku natočil v jakémsi obskurním studiu pro svoji maminku, kterou hrozně miloval. Písnička se jmenuje That s all right, Mama a můžete si ji poslehnout na adrese Na Youtube najdete i spoustu dalších jeho písniček a doporučuji vám sehnat si film Elvis, který docela věrně mapuje jeho život. Věrohodně jej ztvárnil Kurt Russel a máte-li Elvise rádi, přijdete si na své. Když už jsem narazil na rokenrolové filmy, doporučuji ještě V zajetí rytmu o diskžokeji Rádia Luxembourg Allanu Freedovi, který prosadil rokenrol do rádií a uvidíte ve filmu řadu tehdejších hvězd Little Richarda, Chucka Berryho, Screaming Jay Hawkinse a další. Dobré jsou i Hail, hail Rock n roll (Chuck Berryho šedesátka) a Jerry Lee Lewis ten je hraný, stejně jako Elvis. Samozřejmě musel Elvis také na vojnu, kterou si odbyl v tehdejším Západním Německu, Když se pak vrátil, zdál se jemu a hlavně jeho manažerovi plukovníku Parkerovi rokenrol moc obyčejný a tak se vrhl na pop. Ale i tam měl samozřejmě spoustu příznivců a fanynek. Natočil i řadu filmů, včetně kovbojek. Zůstal však bílým (zdůrazňuji bílým ) králem rokenrolu a dokázal, že rokenrol přestal být jen rasovou záležitostí černochů. Měl i řadu napodobitelů a následovníků, dodnes se v Americe konají setkání a soutěže Elvisových imitátorů. Z těch známější je to britský Elvis - Cliff Richards, o němž John Lennon prohlásil: Je to hodný chlapec a jeho matka na něj může být hrdá. Ten vystupoval se skupinou Shadows a kromě spousty desek se u nás promítal i jeho film The Young Ones (u nás jako Klub mladých). Jednu z jeho starších věcí můžete vidět na Ukázka s titulní písní z filmu: Málokdo ale ví, že u nás byl jeho skvělým napodobitelem Karel Zich. Jeho Modré semišky (Blue Suede Shoes) jsou od Elvisova podání skoro k nerozeznání. Legenda českého rokenrolu Miky Volek k Elvisovým písničkám přistupoval po svém, ale třeba Fever Josefa Laufera byla ve své době k sežrání. Příště se těšte na povídání o jednom z prvních amerických rokenrolových hudebníků - Billu Haleym. Jan Žaloudek Zemřel Ivan Martin Jirous (* , Humpolec , Praha ) Věnováno památce zesnulého umělce a tvůrce obnovené občanské svobody a kulturního projevu České republiky Ivan Martin Jirous se narodil v rodině berního úředníka. Po maturitě na SVVŠ v Humpolci pracoval rok jako topič a stavební dělník. Od roku 1963 studoval dějiny umění na FF UK a působil jako spoluorganizátor a teoretik neoficiálního výtvarně-literárního seskupení tzv. Křižovnické školy čistého humoru bez vtipu (Karel Nepraš, Jan Steklík, Otakar Slavík, Eugen Brikcius aj.). Diplomovou práci Vizuální poezie. Jiří Kolář a Henri Michaux obhájil v roce Koncem 60. let byl ex- Vzpomínka Čas plyne, nevrátí co vzal. Ty žiješ Miroslave v našich srdcích dál. Dne 7. listopadu uplynuly 3 smutné roky, kdy nás navždy opustil pan Miroslav Kosina z Drachkova. S láskou vzpomínají manželka, děti a sourozenci s rodinami Ivan Martin Jirous. Zdroj:

13 ročník XXI, číslo 23 Votické noviny strana 13 terním spolupracovníkem časopisu Výtvarná práce, od začátku 70. let pracoval jako noční hlídač a pomocný dělník; od roku 1976 většinou bez stálého pracovního poměru. V roce 1967 začal spolupracovat s rockovou hudební skupinou The Primitives Group a od roku 1969 byl uměleckým vedoucím skupiny The Plastic People of the Universe. V souvislosti s tím působil v 70. a 80. letech jako přední český ideolog a organizátor hnutí undergroundu. Uspořádal řadu ilegálních či pololegálních koncertů, výstav a dva festivaly druhé kultury (1974 v Postupicích, 1976 v Bojanovicích); byl iniciátorem samizdatového časopisu Vokno (od roku 1979). Roku 1977 podepsal základní dokument Charty 77. Údajně většinou za výtržnictví, avšak de facto za svou organizátorskou a uměleckou činnost byl v této době pětkrát soudně trestán (většinou podle paragrafu 202). Po listopadu 1989 žil střídavě v Praze a v Prostředním Vydří u Dačic, kde pořádal letní hudební festivaly. V roce 1985 byla Jirousovi udělena exilová Cena Toma Stopparda za sbírku Magorovy labutí písně; v roce 2006 se stal laureátem Ceny Jaroslava Seiferta za dosavadní básnické dílo. Ve druhé polovině 60. let otiskoval především studie o výtvarném umění a hudbě v časopisech Výtvarná práce, Výtvarné umění, Divadlo, Sešity pro mladou literaturu aj. Později články, recenzemi a polemikami přispíval do samizdatových časopisů Vokno, Revolver Revue, Infoch, Dialogy, Jazzstop, Obsah, Mašličkový časopis, Moravská čítanka, Váhy aj. V samizdatu publikoval sbírky Magorův ranní zpěv (1975), Magorova krabička (1979), Mládí nevykouřené (1980), Magorovo borágo (1981), Magorova mystická růže (1981), Magorovy labutí písně (1985, v uspořádáním odlišném od pozdějších samizdatů a knižních vydání), Ochranný dohled (1985), Magor dětem (1986), Magorovi ptáci (1987), Magorův Jeruzalém (1987). Samizdatově byl též realizován první pokus o souborné vydání Jirousových textů esejistických i básnických: Dílo Ivana Jirouse, sv. 1 (1983, ed. Ivan Lamper). Všechny básnické sbírky vyšly pak knižně v definitivním uspořádání až v souboru Magorova summa (1998). Po roce 1989 pak drobnější publicistikou, polemickými statěmi, rozhovory, ale též básnickými Říjen - měsíc prevence na ZŠ Votice, Smetanova ulice Votice - Po celý rok se na škole věnujeme prevenci návykových látek a rizikovému chování. Náš cíl vychází z Minimálního preventivního programu, který každoročně vypracováváme. Měsíc říjen jsme pojali jako měsíc prevence. Do projektu se zapojili všichni žáci i pedagogičtí pracovníci naší školy. V rámci projektu se uskutečnila beseda s tiskovou mluvčí ČP paní Zuzanou Stránskou na téma Kriminalita mládeže, beseda se školní protidrogovou koordinátorkou na téma Kouření a beseda s videoprojekcí s votickými hasiči. Žáci se také zúčastnili výtvarné soutěže na dané téma. Práce byly vystaveny na třídní nástěnce. V rámci výuky žáci absolvovali různé sociální hry. Své poznatky pak shrnuli při vyplňování dotazníku zaměřeného na drogovou problematiku. Dotazníky byly následně vyhodnoceny. Tímto projektem prevence na naší škole samozřejmě nekončí, ale bude prolínat výukou po celý školní rok. Mgr. I. Zoulová výbory předcházejícími knižní vydání přispíval např. do Ateliéru, Babylonu, Divadelních novin, Hostu, Iniciál, Potulného dělníka, Lidových novin, Literárních novin, Mašurkovského podzemného, MFD, Nových knih, Práva a Salonu Práva, Proglasu, Prostoru Zlín, Reflexu, Respektu, Revolver Revue, Rolling Stone, Souvislostí, Tvorby, Vokna, Voknovin, Výtvarného umění (II), Yazzyku, Xantypy aj. Napsal rovněž řadu předmluv či doslovů ke knihám jiných autorů (např. Milan Knížák, Jiří Tichý, Quido Machulka, Josef Vondruška, Abbé J. Libánský, soubor textů Plastic People, soubor textů Garáže). Jirousovy básnické texty, pocházející především ze sbírky Magorovy labutí písně, byly otištěny v řadě sborníků i čítanek a rovněž v několika zahraničních překladových antologiích (např. anglicky, francouzsky, německy, maďarsky, polsky, rusky). Uspořádal také tři samizdatové sborníky poezie. Jirousova tvorba se sestává jednak z umělecké publicistiky, kritických statí a svérázných memoárů, jednak z poezie. Ve své rané umělecké publicistice z konce 60. let se Jirous projevuje jako nadšený apologeta konkrétních uměleckých projevů i jako propagátor nejaktuálnějších uměleckých trendů. Zásadní význam pro pochopení uměleckých a lidských ambicí českého undergroundového společenství 70. let má zejména jeho rekapitulační a manifestační studie Zpráva o třetím českém hudebním obrození (1975), vydaná mnohokrát samizdatově, několikrát tiskem a přeložená též do řady cizích jazyků. Doplňkem k této studii je především faktograficky nesmírně bohatý memoárový text Pravdivý příběh Plastic People ( , ). Jeho básnický debut, samizdatový Magorův ranní zpěv, jakož i sbírky následné (Magorova krabička, Mládí nevykouřené), lze charakterizovat jako kolekci literárních efemerid, provokací a citací, jejíž komponenty většinou nelze vnímat mimo kontext celku (pravděpodobný je vliv Bondyho tzv. trapné poezie či poetiky Stankovičovy a Lamplovy). Na pozadí dadaistických veršů, hraničících mnohdy s poetikou vizuální poezie, se objevují momenty křesťanské pokory, kontrastně prokládané blasfémiemi, založenými na silně expresivním, běžně tabuizovaném výrazivu. Zlom v Jirousově tvorbě přináší až sbírka Magorovy labutí písně, jež vznikala během jeho věznění v Litoměřicích, Ostrově nad Ohří a Valdicích ( ). Básně, vystavěné na tradičních rýmových schématech a významově pracující i s příležitostnými primitivismy či makarónismy, vytvářejí prostor vězňova univerza. Ve výpovědi se prolínají úryvky jakoby z vězeňského deníku s literárními výpůjčkami, citacemi a reminiscencemi, s intimními vzpomínkami na rodinu a přátele, s modlitbami a žalmy, s ironickými i sebeironickými glosami a epigramy, ale i s hrůzně realistickými črtami a perziflážemi. Tato poetika umožňuje Magorovy labutí písně vnímat nejen jako určující typ literatury undergroundu (společně s nejvýznamnějšími básnickými texty např. Egona Bondyho, Vratislava Brabence, Andreje Stankoviče, Fandy Pánka, Pavla Zajíčka, Quida Machulky), ale vřadit je též do kontextu literatury vězeňské a rovněž do souvislostí moderní české katolické literatury (Jakub Deml, Bohuslav Reynek, Jan Zahradníček, Bedřich Fučík). Navazující sbírky (Ochranný dohled, Magorovi ptáci aj.) zřetelně těží ze získaných zkušeností. Sbírky z let , uspořádané autorem až při přípravě souborného vydání ve svazku Magorova summa (Magorův soumrak, Wydrzie Mediocri, Magorova děťátka) tvoří opět zejména texty reminiscenční, zpovědní, ale též literární parafráze a citace. Ve svých posledních sbírkách Jirous tuto poetiku dále rozvíjí, přičemž s postupem let začíná v jeho poezii převládat stále pochmurnější tón, k čemuž přispívají též nová témata ekologická a apokalyptická; rovněž časté milostné téma je vesměs chmurné (např. Magorova vanitas, Ubíječ labutí, Rattus norvegicus). Ojedinělým Jirousovým pokusem v jiném žánru je sbírka básní a pohádek Magor dětem. Jirousova korespondence, tj. jeho publikované listy z vězení, doplňuje jeho literární dílo v užším slova smyslu a jsou cenným dokumentem, přispívajícím k autorovu lidskému a uměleckému portrétu. Připravila Kateřina Cerinová Školník Druhá třída z Jankova navštívila knihovnu Jankov - V pondělí 31. října jsme se vydali autobusem do Votic. Před knihovnou na nás čekal Kubík, který tady bydlí. Paní knihovnice nás krásně uvítala a provedla nás knihovnou. Ukázala nám obrázky dětí z různých škol i obrovský obraz namalovaný na skle, u kterého jsme dostali hádanku: Najít dvě ukrytá vajíčka a tři malé dinosaury. Povedlo se! Našli jsme je. V oddělení pro děti jsme objevili náš hrad i pohádkové postavičky. Zaujal nás drak, perníková chaloupka, kamenný hrad, mamut a pračlovíčkové, jeskyně i obrázky Šmoulů. Paní knihovnice nám vyprávěla o tom, jak knihovna funguje, jaké tu mají knihy i o Týdnu knihoven. Přečetla nám pohádku O hrochovi, který se bál injekce a bajku O městské myšce a polní myšce. Na cestu domů jsme dostali sladkost. Rozloučili jsme se s paní knihovnicí a s kašpárkem, který hlídá u vchodových dveří. Na autobusovém nádraží jsme posvačili. Cestou do Jankova jsme viděli stádo koní. Ve třídě jsme kreslili pohlednice, o které nás v knihovně požádali. Za měsíc nás čeká pasování na čtenáře. Jsme zvědaví, co nás čeká. Žáci 2. ročníku ZŠ a MŠ Jankov Děti navštívily knihovnu ve Voticích. Foto: Archiv ZŠ Jankov II. Prodloužená Kde: sokolovna Votice Kdy: 19. listopadu od 19,00 hodin Vstupné: 80 Kč

14 14 strana Votické noviny ročník XXI, číslo 23 OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY ZŠ VOTICE čl. 1 Podle článku III. volebního řádu Školské rady schváleného MěR Votic dne svolávám k volbám do školské rady oprávněné osoby: 1) zákonné zástupce nezletilých žáků 2) pedagogické pracovníky čl. 2 Volby do školské rady se uskuteční tajným hlasováním. čl. 3 Návrhy na kandidáty za výše uvedené oprávněné osoby mohou podávat oprávněné osoby: a) za pedagogické pracovníky pedagogičtí pracovníci b) za zákonné zástupce nezletilých žáků jejich zákonní zástupci Termín podání návrhů: do v budově ZŠ Votice k rukám pí Zdeňky Hanibalové, členky přípravného a volebního výboru. čl. 4 Návrh musí obsahovat: 1) jméno a příjmení kandidáta 2) adresu bydliště 3) za kterou skupinu oprávněných osob je navrhován 4) prohlášení kandidáta, že s návrhem souhlasí 5) datum, jméno a podpis navrhovatele Ve Voticích Zdeňka Hanibalová PaedDr. Karel Vinš za přípravný výbor ředitel ZŠ Votice Kam dnes na oběd? Benešovsko, Příbramsko - Jistě už si nejeden z nás položil otázku Kam dnes na oběd? Díky webovým stránkám můžete mít jasno ihned a pohodlně. Na tomto serveru naleznete abecední seznam restaurací, denní menu, různé akční nabídky, Požádala jsem realizátory tohoto projektu (který byl spuštěn před rokem na Příbramsku, v dnešní době se rozvíjí a rozšiřuje na Benešovsko a Táborsko) o rozhovor, abychom se dozvěděli, co na stránkách můžeme najít, k čemu slouží. Na otázky odpovídali Martin Mišinec, Jiří Trnka a Antonín Bernášek. Jaký byl prvotní impuls k založení webových stránek s přehledem restaurací? I přesto, že na českém internetu existovalo několik portálů s katalogy restaurací, žádné z nich neuváděly restaurace z příbramského a benešovského okresu a jeho okolí, a navíc informace uvedené na těchto portálech byly, dle našeho názoru, nedostačující. Kam dnes na oběd - to je zajímavý název, bylo složité se k němu dopracovat? První verze názvu byla Na oběd. Doména naobed.cz však již byla zaregistrována někým jiným, proto jsme začali vymýšlet nové varianty názvu tohoto projektu. Při promýšlení jsme se snažili dbát v první řadě na volné internetové domény, na použitá klíčová slova (vhodná pro internetové vyhledavače) a na srozumitelnost pro návštěvníky. Jak dlouho tento server funguje, co na něm mohou zájemci nalézt? Myšlenka vznikla v dubnu roku Více než rok se v našem volném čase vyvíjela spustitelná verze portálu. Oficiální spuštění proběhlo 16. července 2010 a do dnešního dne je portál průběžně vyvíjen, rozšiřován a vylepšován. Provozovatelům restaurací nabízí portál Kam- -Dnes-Na-Oběd.cz jednoduchou správu a přehledné zobrazování důležitých a zajímavých informací. Tým KDNO. Foto: Archiv KDNO

15 ročník XXI, číslo 23 Votické noviny strana 15 A to nejen pro ně samotné, ale hlavně pro jejich zákazníky. Vaše služby jsou určeny jak pro restauratéry, tak pro jejich zákazníky co mohou očekávat? Návštěvníci najdou na portále informace o konkrétní restauraci, o nabízených službách, nabídku denního menu, nabídku stálého jídelního lístku nebo aktuální nápojový lístek. Provozovatel restaurace může také díky KDNO.cz upozorňovat své zákazníky na akční nabídky nebo zveřejňovat volná pracovní místa ve svém podniku. Přehled restaurací jedná se o přehled z jakých okresů? Kolik restaurací je již zaregistrováno na Vašem serveru, zvyšuje se zájem o registraci? Na portále je v současné době v databázi okolo 150 restaurací z příbramského okresu a 30 restaurací z okresů Benešov, Písek, Plzeň-jih a Prachatice. Další podniky, které jsou na portále uvedeny, jsou typů pivnice, bar, apod. Opravdu aktivních podniků je pouze okolo 20. V budoucnu předpokládáme růst díky rozšíření povědomí a evidentním výhodám (především ve spolupráci portálu s obecními a městskými internetovými stránkami, infocentry,...). Ačkoliv je administrační prostředí pro provozovatele maximálně přehledné a jednoduché, někteří z provozovatelů zkrátka nejsou tomuto druhu propagace nakloněni, nebo jsou příliš zaneprázdněni, popř. nedůvěřují ve své dovednosti v ovládání PC nebo doposud nepochopili přednosti internetového sdílení a rychlého šíření informací. I přesto však zájem o registraci stoupá a některé restaurace se začínají ozývat samy, že mají zájem se prostřednictvím portálu KDNO.cz zviditelnit dalším potenciálním zákazníkům. My věříme, že se to v budoucnu stane trendem či snad pravidlem. Nabízíte i jiné služby, plánujete rozšířit Vaši nabídku? Vývojáři portálu se neustále snaží provozovatelům co nejvíce zjednodušit propagaci jejich restaurace a rozšiřovat způsoby, kterými to lze dosáhnout. Těmito jsou např. i možnost tisku denního menu restaurace přímo z portálu, propojení internetových stránek restaurace s portálem, automatické zasílání denního menu svým hostům na jejich ovou adresu či propagace restaurace různými reklamními prostředky (soutěžemi, zobrazováním jejich profilů a nabídek na obecních, městských internetových stránkách a podobně). Nabídka služeb portálu jak pro návštěvníky, tak pro provozovatele či partnery se stále rozšiřuje. Většinou na základě nových poznatků a podnětů přímo od provozovatelů či návštěvníků, známých, partnerů. Vývojový tým se nebrání žádnému doporučení na zlepšení služeb. Každá připomínka je analyzována a skoro vždy také realizována. V poslední době byla např. přidána u restaurací ikonka bezbariérový přístup, která návštěvníky upozorňuje na tuto skutečnost, nebo byla spuštěna několik měsíců pro provozovatele vyvíjená funkce hromadného přidávání jídel do denních menu, která jim dle ohlasů šetří mnoho času při vyplňování obědových menu. Jaké máte plány do budoucna? Ohlasy na náš portál jsou velmi pozitivní, a to jak od aktivních provozovatelů restaurací, tak od městských a informačních portálů a v neposlední řadě od jeho návštěvníků, čehož je jasným důkazem neustálý nárůst návštěvnosti. Cílem našeho portálu je nabízet provozovatelům restaurací jednoduchou a levnou propagaci svých služeb a zobrazovat tak návštěvníkům vždy dostatek aktuálních informací. Rádi bychom tak dosáhli potřebné stability v tomto odvětví a to nejprve v Příbrami, Benešově a jejich okolí a v budoucnu i v dalších okresech. Hlavním cílem je zkvalitňování našich služeb pro provozovatele restaurací, návštěvníky portálu i pro partnery či reklamní inzerenty. Dále máme v plánu spustit již nyní připravované internetové projekty, které budou navazovat na myšlenku portálu Kam-Dnes-Na-Obed.cz a přinášet návštěvníkům další zajímavé informace. Více zatím prozradit nemůžeme, ale určitě se máte na co těšit. Věříme, že v průběhu roku 2012 se podaří minimálně jeden z projektů spustit. Děkuji za rozhovor a přeji mnoho dalších úspěchů ve vašich činnostech. Jana Pavluková Vzpomínky na minulost Ohlédnutí za archeologickým výzkumem ve Voticích Votice - V srpnovém čísle Votických novin jsme přinesli rozhovor s Mgr. Pavlem Huštákem, ředitelem firmy Pueblo archeologická společnost, o.p.s., která prováděla v letních měsících letošního roku archeologický výzkum na Komenského náměstí. Dnes nás seznámí s prvními výsledky a závěry prováděného výzkumu. Jak si mohli obyvatelé Votic všimnout, záchranný archeologický výzkum probíhal v rámci revitalizace Komenského náměstí, a nejen tam, ale také na náměstí Malém. Musím připustit, že vzhledem k okolnosti, že bylo náměstí v minulosti opakovaně upravováno, neočekávali jsme závažnější výsledky či nálezy. Jsem rád, že dnes mohu konstatovat, že opak byl pravdou a že archeologický výzkum přinesl neočekávaná zjištění. Co konkrétně mám na mysli? Dnešní Komenského náměstí bylo opakovaně upravováno, jednou velmi radikálně sníženo. Ačkoliv jsme se této situace obávali, ukázalo se, že byly odebírány pouze vrstvy nedávné, takže se v naprosté většině plochy Komenského náměstí zachoval celý kontinuální vývoj osídlení. V písemných pramenech vystupují od roku 1396 Votice jako město, od poloviny 14. století je již připomínán hrad i osada kolem tehdejšího (tj. i současného) kostela sv. Václava. Jednou z důležitých otázek archeologického výzkumu bylo nejen sledování průběhu proměny původní vsi v městečko, ale také jeho následný vývoj do dnešní podoby. K tomuto poznání nám pomohl systém výkopů pro inženýrské sítě, kde archeologové ve vzniklých profilech mohli číst jednotlivé stratigrafie jako události zapsané v knize. Charakter archeologických situací zachycovaly úrovně dlažeb, kdy nejspodnější horizont, datovaný podle nálezů již do 16. století, byl vydlážděn z lomového kamene. Dále byly zachyceny mladší úrovně dlažeb a především požárních vrstev, tvořené zejména vypálenou hliněnou hmotou z omazů hrázděných pater domů. Novověké dějiny města byly bohužel neklidné; v průběhu století postihly Votice četné požáry, z nichž ten v roce 1661 zničil značnou část domů i kolem náměstí. Kromě těchto zjištění byly na Komenského náměstí nalezeny zbytky kachlů, keramiky, železných předmětů, mincí ze 17. až 19. století. Z nálezů kostí byl nejčastěji zastoupeným druhem tur domácí, následovaný prasetem domácím, širší skupinou ovce/koza, koněm domácím a husou domácí. Překvapivým byl pro nás také nález zaniklého potoka, o kterém můžeme podle nálezů prohlásit, že tekl přes náměstí ještě v první třetině 17. století. Asi v polovině 17. století byl potok přeložen do uměle vytvořeného kanálu a nerušeně protéká od ulice Pražské pod náměstím směrem k ulici Táborská dodnes. Daleko výraznějším vývojem však prošla plocha Malého náměstí, která byla rovněž předmětem archeologického výzkumu. Ve vybraných sondách zaznamenali archeologové četné doklady o zástavbě této plochy. Protože geologické podloží Malého náměstí je tvořeno jíly, udržuje se v archeologických vrstvách vysoká vlhkost, která přirozeným způsobem napomáhá uchovávání předmětů organické povahy. Proto se kromě nálezů podobných těm z Komenského náměstí podařilo nalézat i zlomky dřevěných předmětů, resp. jejich fragmentů. Tyto vzorky můžeme velmi přesně (až na rok přesně) datovat použitím metody k tzv. dendrochronologického datování. Dále byly jílovité vrstvy vhodné pro odběr vzorků pro pylovou analýzu, která nám prozradí skladu rostlinného pokryvu v okolí Votic. Na výsledky výše uvedených analýz zatím ještě čekáme, ale v budoucnu se s nimi budete moci seznámit v některém z dalších čísel Votických novin. Důležitým nálezem z Malého náměstí je vyzvednutí jednoho ze základních kamenů dnes již zaniklé synagogy, která zde stávala od 18. století do roku Jak jsem již výše naznačil, jedním z okruhů otázek, které si archeologové na počátku výzkumu kladou, jsou otázky týkající se proměny a charakteru osídlení. Nejstarší osídlení Votic dokládá nález kostrových hrobů objevených v šedesátých letech 19. století v lokalitě Na Vápence. Nálezy lze z dochovaných popisů záušnic, které se v hrobech nacházely, datovat do 12. stol. Z písemných pramenů víme, že Votice měly centrum okolo kostela sv. Václava, který pochází podle stavebně historického průzkumu snad již z počátku 13. století. Zde bylo i centrum vrcholně středověkých Votic. Mezi nejdůležitější poznatek archeologického výzkumu je rozdílné datování nálezů z Malého náměstí (snad již polovina 15. století) a Komenského náměstí, kde jsou nálezy cca o 100 let mladší. Lze se tedy z prvních výsledků domnívat, že na místě dnešního Malého náměstí existovala oddělená sídelní aglomerace, později známá jako Židovské město, která byla spojena se zbytkem města až výstavbou dnes nazývaného Komenského náměstí. Mgr. Pavel Hušták, Mgr. Přibyslava Hoffmannová Malé náměstí, zachycené základy synagogy. Foto: P. Hušták Nález krejcaru ze zaniklého potoka na Komenského nám., Ferdinand II Foto: K. Smíšek Kanál, přeložka potoka pod Komenského nám. 17. stol. Foto: P. Mudra

16 16 strana Votické noviny ročník XXI, číslo 23 Ztracený kamarád Brakýř přiběhl až z Klatov Votice - V minulém čísle Votických novin jsem Vás informovala o odchytu netradičního plemene německý brakýř na Srbickém vrchu. Po několika dnech plných pokusů o navázání kontaktu se nám psa podařilo přesvědčit ke spolupráci. Po kontrole ušních boltců a slabin jsme skutečně zjistili, že je pejsek tetovaný. Takže hurááá do víru telefonátů. Na plemenné knize jsem dostala kontakt na chovatelskou stanici Z Vochovny, kde se pes v březnu loňského roku narodil. Ihned jsem kontaktovala chovatele, který mi sdělil, že pes zůstal v jeho vlastnictví. Chovatel byl velice překvapený, protože Art utekl 28. srpna na naháňce prasat do kukuřičného pole a od té doby o něm neměl žádné zprávy. Během dvou měsíců se Artík proběhl ze 120 km vzdálených Klatov až sem k nám. Ještě ten večer si majitel s celou rodinou pro Artíka přijel Lucie Spálenková, Ochrana fauny ČR Ztracený pejsek již je doma u svého pána. Foto: L. Spálenková OFČR Z přírody Přikrmování ptactva v zimních měsících ČR - Právě začátek listopadu je ideální období pro zahájení zimního přikrmování ptactva. Zpočátku na krmítko předkládáme pouze malé množství krmiva, které musíme s přibývající sněhovou přikrývkou postupně zvyšovat. Nejpodstatnější zásady zimního přikrmování drobného ptactva najdete zde: Čím se máme řídit při výběru ptačího krmítka? Kam ho máme umístit? Trh nám v dnešní době nabízí neuvěřitelné množství krmítek různého tvaru i materiálu. Samozřejmě tím nejdůležitějším kritériem při nákupu či výrobě ptačího krmítka je zachování základní funkce, kterou je ochrana krmiva před deštěm a sněhem. Nejvhodnější je umístění krmítka na závětrné, klidné místo. Např. na okenní parapet či keř, kde mají ptáci možnost úkrytu před útokem krahujce a jiných predátorů. Čím uděláme ptačím návštěvníkům největší radost? Základní složku krmné směsi tvoří slunečnice. Jako zpestření podáváme: vlašské a lískové ořechy, proso, mák, řepku, lněné semínko, pšenici, ovesné vločky, čerstvé jablko, hovězí lůj Pokud jsme byli na podzim aktivní, návštěvníci ptačích krmítek jistě přivítají i sušené jeřabiny, hloh nebo bezinky. Nikdy nepodáváme zbytky lidského jídelníčku, zejména solené a kořeněné potraviny! Stejně tak jako zaplísněné a jinak závadné krmivo by se ptákům mohlo stát osudným! Které druhy můžeme na krmítku nejčastěji pozorovat? Přikrmování ptactva v zimních měsících. Foto: L. Spálenková OFČR K nejhojnějším návštěvníkům krmítek patří sýkora koňadra, sýkora modřinka, sýkora babka, vrabec domácí i polní, kos černý, brhlík lesní, strakapoud velký, dlask tlustozobý, hýl obecný, zvonek zelený Lucie Spálenková, Ochrana fauny ČR Nové odběrné místo myslivci oceňují Votice - Nové odběrné místo myslivci oceňují, během krátké doby v záchranné stanici odevzdalo šest mysliveckých sdružení šestnáct vzorků svaloviny z ulovené černé zvěře. Vzorky dále putují do Státního veterinárního ústavu v Praze, kde jsou podrobeny parazitologickému vyšetření. K diagnostice svalovce stočeného je nejčastěji používána tzv. trávicí metoda. V laboratorních podmínkách jsou larvy trichinel z vyšetřované svaloviny uměle uvolňovány díky kyselému prostředí a přítomnosti žaludečního enzymu pepsinu. Pod mikroskopem je ihned potvrzena či vyloučena přítomnost parazita. Vzorky i nadále můžete po dohodě na mob odevzdávat v areálu záchranné stanice ve Voticích. Nezapomeňte: ideálním vzorkem je min. 10 g z bránice uloveného kusu, kde je v případě onemocnění nejsilnější invaze larviček. Vzorek by měl být zabalen v igelitovém sáčku s popiskou obsahující: identifikaci honitby, číslo plomby, jméno a příjmení střelce, kontakt. Lucie Spálenková, Ochrana fauny ČR Mohlo by vás zajímat Rozjímání votického občana Když kráčíš po dlažbě nového náměstí, co tě asi napadá? Stovky dlažebních kostek, je to kámen z beztahovského lomu? Možná, kvalitní granit, jeden z nejlepších. Díry z chodníků jsou pryč, radní zabodovali, konec konců, proto jsme je volili. Školka i škola mají nový kabát, to se musí pochválit. Nové náměstíčko, nové parkoviště. Co to bylo s náměstím? Malý zázrak, sotva se odrostlé stromy zasadily, druhý den pak zmizely, ale teď máme úplně nové. Co se to všechno v našich Voticích děje? A jo, to hlavní, fotbal - pýcha našeho města a pak lukostřelba. Jenže když se tak málo zajímám o sport, zůstává ve mě taková nejistota, je to opravdu všechno, co naše lidská maličkost potřebuje? Něco takového jako duchovní centrum? Zní to hrozně honosně, ale vždyť to je právě to, co nám nabízí snaha o obnovu kláštera svatého Františka a ta duše Voticím chybí. A je docela možné, že ze zachování kláštera pro Votice nic nebude! Nemohou se najít správní sponzoři? Nebo chybí dobrá vůle? Jako ten normální votický občan, neznám pozadí různých zázraků, vlastně ani ničemu nerozumím, pouze vše vidím, vnímám, klopýtám po dlažbě a snažím se nepřestat myslet. M. Marešová Děkujeme všem, kteří posílají příspěvky do Votických novin. Příští číslo vyjde 18. listopadu, uzávěrka dalšího čísla bude 10. listopadu. Příspěvky a inzeráty můžete posílat na adresu: MKC Votice, Komenského nám do redakce:

17 ročník XXI, číslo 23 Votické noviny strana 17 Votický fotbal října Muži A, divize: Votice (4.) Dukla Praha B 2:0. Muži B, I.B třída: Poříčí n. S. - Votice (5.) 1:2. Muži C, III. třída: Soběhrdy - Votice (3.) 3:2. Dorost, I.A třída: Votice (10.) Jílové 1:2. Žáci, I.A třída: Jesenice Votice (5.) 1: listopadu: Muži A: Tábor Votice (7.) 1:0. Muži B: Votice (4.) Jesenice 7:0. Muži C: Votice (3.) - Úročnice 4:0. Dorost: Březnice Votice (10.) 3:2. Žáci: Votice (6.) - Kouřim 0:5. Regionální kopaná října OP: Olbramovice (13.) Jankov (8.) 1:1, V. Janovice (11.) Miřetice 1:2. III. třída A: Soběhrdy - Votice C (3.) 3:2, Miličín (9.) 2:0, Netvořice - Bystřice (13.) 2:1. III. třída B: Kondrac B - Mezno (6.) 1:0, Načeradec - Ratměřice (8.) 1:3. IV. třída A: Bystřice B (10.) - Václavice 0:1, Úročnice B - Heřmaničky (12.) 9:0. IV. třída B: Olbramovice B (3.) V. Janovice B (5.) 3:0, Budenín (6.) - Miličín B (8.) 9:0, Mezno B (9.) - Maršovice B 3:4, Heřmaničky B (10.) - Jankov B (12.) 5:1, Ratměřice B (11.) - Drachkov 1:6. OS dorost: Olbramovice (1.) - Bystřice (5.) 5:0, Maršovice - Ratměřice (2.) 2:0. I.A třída žáci: Jesenice Votice (5.) 1:3, Mezno (6.) Sedlčany 7:2. OP starší žáci: T. Štěpánov - Miličín (3.) 4:3, Bystřice (8.) - Postupice 0:2. OS starší žáci 6 + 1: Olbramovice (1.) V. Janovice (4.) 5:5. OP mladší žáci 7 + 1: V. Janovice (5.) - Krhanice 5:2. OS mladší žáci 5 + 1: Mezno (7.), Ratměřice (8.). OP starší přípravka 5 + 1: Bystřice (5.) - Sedlec- -Prčice 3:1. OS starší přípravky A: Olbramovice (1.) Senohraby 16:1, Maršovice - Jankov (6.) 3:4, Jankov 6:0, Nespeky B - Miličín (8.) 11: listopadu: OP: Jankov (9.) V. Janovice (8.) 0:2, Neveklov Olbramovice (14.) 4:1. III. třída A: Votice C (3.) - Úročnice 4:0, Miličín (10.) - Myslič 1:2, Bystřice (13.) - Pyšely 1:2. III. třída B: Mezno (6.) N. Lhota 3:0, Ratměřice (10.) - Postupice 0:2. IV. třída A: Bukovany - Bystřice B (11.) 8:0, Heřmaničky (12.) - Neveklov B 0:6. IV. třída B: Maršovice B - Olbramovice B (3.) 1:2, V. Janovice B (5.) - Heřmaničky B (10.) 6:2, Drachkov - Budenín (6.) 4:1, Miličín B (8.) - Sedlec-Prčice B 0:7, Přestavlky - Mezno B (9.) 1:0, Jankov B (12.) - Ratměřice B (11.) 2:3. OS dorost: Olbramovice (1.), Ratměřice (2.), Bystřice (5.). I.A třída žáci: Votice (6.) - Kouřim 0:5, Č. Brod Mezno (5.) 2:3. OP starší žáci: Miličín (3.), Bystřice (7.). OS starší žáci 6 + 1: Tichonice - Olbramovice (1.) 4: 2, V. Janovice (4.) - Neveklov 10:1. OP mladší žáci 7 + 1: V. Janovice (5.). OS mladší žáci 5 + 1: Mezno (7.), Ratměřice (8.). OP starší přípravka 5 + 1: Tichonice - Bystřice (5.) 2:2. OS starší přípravky A 5 + 1: Olbramovice (1.), Jankov (6.), Miličín (8.). Pohár OFS Benešov O státním svátku se odehrály odvetné zápasy okresních fotbalových pohárů mládeže. Tučně vytištěné týmy postupují do druhého kola. Dorost: Čechtice Ratměřice 2:2 (první zápas 0:4), Poříčí Olbramovice 1:2 (2:3), Úročnice Bystřice 2:1 (1:1). Starší žáci: Bystřice Bílkovice 0:2 (1:3), Sedlec Prčice Miličín 3:0 (3:1). Mladší žáci: Sedlec Prčice V. Janovice 5:2 (14:0). Podle připravil Zbyšek Kupský Hokejoví Čerti zabrali Další novinky přinesly zápasy sedlčanského turnaje O pohár starosty města. Nováček 3. ligy Čerti Votice se dočkal první výhry. Proti Tučňákům z Kosovky dal všechny pekelné góly Tomáš Doležal. Odsunul tak na desáté místo tým Rumola. S tím si to rozdali v pátek 11. listopadu. Tento den se stal významný tím, že se poprvé potkaly oba Sport votické celky na jednom ledě Marila před zápasem Čertů nastoupila proti HC STROS. Stará garda Štětkovice nastřílela v prvoligovém zápase s týmem SK Cetos Příbram 11 gólů, z toho Jiří Kahoun 10 gólů v řadě - to se v Poháru dosud nikomu nepovedlo. Olbramovičtí zde byli na osmém místě, ve 2. lize vedla Marila, HC Miličín byl na 11. místě. 28. listopadu je čeká vzájemný zápas. 1. liga, 29. října: HC Olbramovice HC Delikomat 3: 9, 6. listopadu: HC Blackmilk Olbramovice 5:0. 2. liga, 22. října: HC Bubák Chlum Miličín 3:5, 30. října: Marila HC Domino 5:5, 7. listopadu: Miličín Žabáci Solopysky 1:7. 3. liga, 6. listopadu: Čerti HC Tučňáci Kosova Hora 4:3. Více informací na připravil Zbyšek Kupský Heřmaničky a déčko bez porážky Na zelených stolech okresní soutěže smíšených družstev stolních tenistů je už jen devět týmů bez porážky, z toho dokonce sedm bez ztráty bodu. Patří mezi ně první tým Heřmaniček a votické déčko. Po čtyřech odehraných kolech bylo bez porážky osm borců, votický Petr Švestka nehrál, stejně jako celé áčko, a nejen proto zůstal v elitní skupině neporažených. V okresním přeboru tak mělo votické áčko na 5. místě o zápas méně, v nejvyšší soutěži neregistrovaných patřilo 2. místo áčku z Heřmaniček, votické béčko bylo páté a céčko desáté. V regionálními družstvy nejpočetněji zastoupené SN2 byl třetí Smilkov, olbramovické áčko se před svým béčkem a zálohou Heřmaniček seřadily na 6., 7. a 9. místě. Déčko a éčko votického Sokola zaujaly v nejnižší soutěži 2. a 7. místo. 4. listopadu, 4. kolo: OP: Petroupim B Votice odloženo na 20. listopadu. SN1: Votice C Lešany 9:9, Votice B Vlašim 8: 10. SN2: Vlašim B Smilkov 10:8, Olbramovice B Neveklov B 14:4, Louňovice B Olbramovice 14: 4, Heřmaničky B Pyšely 3:15. SN3: Votice E Týnec C 0:18, Krusičany B Votice D 8:10. Více informací na připravil Zbyšek Kupský

18 18 strana Votické noviny ročník XXI, číslo 23 ČERTOVSKÉ RADOVÁNKY Sokolovna Votice Sobota MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI Začátek - 14,00 hodin Dětské Disco Soutěže Mikulášská nadílka pro každého a hlavně návštěva z pekla Vstup: děti 20,- Kč, dospělí 30,- Kč SILVESTROVSKÉ VESELÍ ANEB PŘIJĎTE ZAPAŘIT Restaurace sokolovna Votice od 20,00 hodin Disco všech žánrů, písničky na přání... HRAJE - DJ IKER Soutěže o ceny, míchané drinky, dobrá zábava zaručena. Nutná rezervace míst v restauraci sokolovna nebo na tel.: P. F ČERTOVSKY ŽHAVÁ ZÁBAVA Sokolovna Votice Sobota Začátek - 20,30 hodin Hraje skupina VAT Speciální akce na drinky PŮLNOČNÍ DÁMSKÝ A PÁNSKÝ STRIPTÝZ Dobrá zábava zaručena Vstup: 99,- Kč

19 ročník XXI, číslo 23 Votické noviny strana 19

20 20 strana Votické noviny ročník XXI, číslo 23 MASÁŽE - SOLÁRIUM VOTICE - NÁMĚSTÍ Tel.: Stavební a zahradnické práce Nově výroba dětských houpaček, zahradních domků, pískovišť atd. Tel.:

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2010 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola usnesení zápisů a uložených úkolů 2. Projednání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 23. dubna 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 23. dubna 2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 23. dubna 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011 Celkové pořadí Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011 Podnikatelské prostředí (více detailů v tabulce č. 2) Kvalita lokality (více detailů v tabulce

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na červen 2012 Termín: středa 27. 06. 2012 od 19 hodin v budově hasičárny v Kamenici

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Michal Kulhánek, Michal Šidák, Marie Dvořanová, Jaromír Dvořák, Karel Turek, Ladislav

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov Starosta obce zahájil 3. zasedání ZO Bezkov v 16.00 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod č.

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin 47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 44. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 5.11. 2012 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V.,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin 1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Starosta na základě prezenční listiny zkontroloval přítomnost členů

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné.

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, František Drs, Bc. Vilma Szutová,

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny.

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Zahájení: 18,40 starostka. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Volba pracovních orgánů 4. Kontrola plnění

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Z á p i s č. 8/2009 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Přítomní členové rady: Z. Březina Mgr. M. Kadrnožka Ing. M. Burešová Mgr. G. Žďárská Ing. Petrášek Omluven: Přizváni: p.

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 Přítomni: 8 (zastupitelé p.brtek, p.ledvina, p.linhartová se dostavili po schválení programu) Hosté: 4 Zahájení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Usnesení č. 231 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 5. 03. 2007. Usnesení č. 232 Rada města souhlasí s umístěním zmrzlinového stánku

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,00 hod. Zasedání řídil : Pavel Rataj starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva Omluveni : 0 Neomluveni : 0 Zapisovatel : Renata Hladíková

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 16.12.2013

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 16.12.2013 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 16.12.2013 Přítomni: Omluven: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová Ing. Petr Bednarčík Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více