o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i"

Transkript

1 o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i ř í j e n r o č n í k 1 č í s lo 1 Terapie hypertenze Léčba diabetu 2. typu Osteoporóza Terapie erektilní dysfunkce Insomnie v ordinaci praktika + Kazuistiky Vydavatel: Practicus s.r.o. MK ČR E ISSN w w w. p r v n i l i n i e. c z

2 Tomáš Janda/Reklama Borský. Tel.: K O N T A K T U J T E N Á S : Lékařské informační centrum Lékařský dům, P.O.BOX 30 Sokolská 31, Praha 2 Tel.: , F a x : E - m a i l : i n f h e l p - l i c. c z w w w. h e l p - l i c. c z w w w. k a t a l o g l e k a r u. c z w w w. d o c t o r h e l p. c z

3 Vydavatel: Practicus s.r.o. MK ČR E ISSN odborný časopis pro lékaře v první linii Redakční rada: doc. MUDr. Věra Adámková, CSc. IKEM, Pracoviště preventivní kardiologie, Praha Vážení čtenáři, právě jste otevřeli první číslo odborného časopisu PRVNÍ LINIE a Vaše první myšlenka možná je: Zase už nějaký nový časopis? Není jich snad už dost? Co nového nám chtějí nabídnout? Máte pravdu, odborných časopisů je u nás dost. Většina z nich vychází již roky a jejich vydavatelství to zpravidla prezentují jako výhodu a tradici, na kterou jsou jejich čtenáři zvyklí. To je ovšem nepochybně pouze jedna strana mince. Tou druhou je fakt, že mnohá periodika, respektive jejich redakce, pokračují v zajetých kolejích také z pohodlnosti. A tak se v jejich novinách a časopisech objevují stále stejná jména i témata, leckdy se pak takový časopis promění v pouhou snůšku tzv. P.R. textů, tedy agenturních či firemních nezávislých článků Naše vydavatelství Practicus vzniklo v roce 2000 a od té doby se náš tým podílel na řadě aktivit v oblasti medicínských periodik a publikací. Mnohé z nich jistě znáte. Naše redakce je v každodenním kontaktu s Vámi, lékaři v 1. linii, a tak si troufáme tvrdit, že víme, co Vás opravdu zajímá a co Vás spíše obtěžuje. V našem novém časopise nenajdete žádné politicko organizační záležitosti. Chceme být ryze odborným periodikem. Naší základní koncepcí bude vytvoření přirozeného komunikačního prostředí mezi lékaři 1. linie a specializovanými odborníky z jednotlivých odvětví medicíny. Hlavní náplň PRVNÍ LINIE budou tvořit dva druhy textů. Stručné přehledové články našich významných odborníků, a také budou ve větší míře, než je obvyklé, zastoupeny kazuistiky. doc. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc. Oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče, FN Motol, Praha MUDr. Irena Kudrnovská Praktická lékařka, Praha MUDr. Milan Kudyn Praktický lékař pro děti a dorost, Praha prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav, Praha prim. MUDr. Hana Roháčová, Ph.D. Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, FN Na Bulovce, Praha prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Toto číslo podpořili: Berlin-Chemie help - Lékařské informační centrum Merck Nycomed zentiva společnost skupiny sanofi e d i t o r i a l Uděláme vše pro to, aby jejich pojetí odpovídalo naší cílové skupině čtenářů lékařů 1. linie. Tedy stručné, jasné, s praktickými radami a doporučeními. Připravujeme: Budeme dbát i na to, aby své zastoupení měli autoři - nebo jejich případní kritici - ze všech českých a moravských regionů. Aby se PRVNÍ LINIE nestala pouze omezenou regionální záležitostí, jak tomu také někdy bývá. Vážení čtenáři, za celou redakci PRVNÍ LINIE doufám, že Vás časopis osloví. A budeme rádi za Vaše komentáře, pochvaly i kritiky. o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i l e d e n r o č n í k 2 č í s lo 2 3 w w w. p r v n i l i n i e. c z Zdeněk Brtnický Editor PRVNÍ LINIE ATB v první linii Očkování Dyslipidémie Léčba kašle Bolest v revmatologii 3

4 Vydavatel: Practicus s.r.o. MK ČR E ISSN odborný časopis pro lékaře v první linii o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i ř í j e n r o č n í k 1 č í s lo 1 ř í j e n r o č n í k 1 č í s lo 1 w w w. p r v n i l i n i e. c z 4o b s a h & t i r á ž 4 Terapie erektilní dysfunkce Léčba diabetu mellitus 2. typu Osteoporóza Insomnie v ordinaci praktika Terapie hypertenze Kazuistiky 4 w w w. p r v n i l i n i e. c z doc. MUDr. Věra Adámková, CSc. Aktuální pohled na terapii hypertenze v ordinaci praktického lékaře 5 prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA Léčba diabetu mellitu 2. typu - role a možnosti lékařů v 1. linii 8 MUDr. Vladimír Němec, Ph.D., Bc. Eva Bočkayová Kazuistika: Boreliová artritida u dětí - včasná diagnostika 12 MUDr. Hana Ciferská, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Horák, CSc., MUDr. Martina Skácelová, MUDr. Andrea Smržová Osteoporóza stručný úvod do diagnostiky a léčby 14 Aktuality... Riziko vzniku zlomenin asociované s přerušením či pokračováním terapie bisfosfonáty u pacientů s primární osteoporózou po 5 letech 19 MUDr. Tatiana Gvozdiaková, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., MUDr. Kamila Michálková Kazuistika: Protrahovaný průběh pleuropneumonie u 10leté dívky s astma bronchiale 20 MUDr. Ondřej Trojan Terapie erektilní dysfunkce 22 MUDr. Andrea Janoušková, MUDr. Jitka Brožová, MUDr. Stanislav Houštěk, MUDr. Marcela Švandová Kazuistika: Vzácná příčina hubnutí u dospívajícího chlapce 27 Pohled do historie... Penicilín 28 MUDr. Miroslav Moráň Aktuální možnosti terapie insomnie v ordinaci praktikého lékaře 29 Vydavatel: Practicus s.r.o. Sládkovičova 1268/ Praha 4 Periodikum: PRVNÍ LINIE Odborný časopis pro lékaře v 1. linii Manažer projektu: Mgr. Zdeněk Brtnický GSM: Garance distribuční databáze: Lékařské informační centrum - Katalog lékařů a zdravotnických zařízení Lékařský dům P.O.BOX 30 Sokolská Praha 2 Distribuce: všem lékařům primární péče v ČR Náklad: kusů MK ČR E ISSN Vydavatel nenese odpovědnost za údaje a názory autorů jednotlivých článků či inzerátů. Repodukce obsahu je povolena pouze s písemným souhlasem redakce. Nepodepsané materiály jsou placenou inzercí.

5 Aktuální pohled na terapii hypertenze v ordinaci praktického lékaře doc. MUDr. Věra Adámková CSc. Institut klinické a experimentální medicíny, Pracoviště preventivní kardiologie, Praha Souhrn: Arteriální hypertenze (HT) je jednou z nejčastějších chorob oběhového systému, v průmyslově vyspělých zemích postihuje 20-50% dospělé populace (6) a ve věku nad 65 let dokonce 60% a nad 75 let věku až 70% populace (10) a zásadně ovlivňuje celkové kardiovaskulární riziko pacienta. Klíčová slova: arteriální hypertenze, léčba, doporučení o d b o r n ý č l á n e k Péče o hypertoniky Léčba arteriální hypertenze patří k denním povinnostem lékařů mnoha odborností praktický lékař, internista, kardiolog, endokrinolog, diabetolog a další. U nekomplikovaných případů má léčbu vést praktický ošetřující lékař, který má o pacientovi nejucelenější přehled informací a zajistí mu dostatečnou zdravotní péči. U nemocných, u kterých je nutné již použít k efektivní léčbě hypertenze kombinaci tří a více preparátů, se má na kontrole léčby podílet také další odborný lékař, protože u těchto nemocných může dojít k rozvoji některé z komplikací arteriální hypertenze. U těžší formy hypertenze je třeba sledovat další biochemické parametry, eventuálně zajistit vyšetření zobrazovacími metodami a další konziliární vyšetření. Prognóza arteriální hypertenze Závisí od výše krevního tlaku, přítomnosti dalších rizikových faktorů (celkovém kardiovaskulárním riziku), subklinickém poškození cílových orgánů a přítomnosti přidružených onemocnění. Pro prognózu onemocnění není rozhodující hodnota krevního tlaku před léčbou, ale hodnota tlaku dosažená při léčbě. Seskupení rizikových faktorů v metabolickém syndromu znamená pro nositele vyšší až vysoké riziko komplikací. Doporučení pro léčbu arteriální hypertenze pro praktické lékaře Novelizovaná doporučení pro praktické lékaře byla vydána v roce 2008 a shrnují nové poznatky o arteriální hypertenzi a současné možnosti léčby s přihlédnutím k evropským doporučením pro léčbu hypertenze (6). Kardiovaskulární riziko Za vysoké kardiovaskulární riziko je považována hodnota > 5% dle tabulek SCORE (tzn. pravděpodobnost úmrtí na kardiovaskulární onemocnění v následujících 10 letech > 5%). Na základě znalostí výsledků řady studií není důvod pro razantní snižování krevního tlaku, protože nejnižší výskyt kardiovaskulárních příhod byl ve studii HOT při krevním tlaku 138/82 mm Hg. Výskyt závažných kardiovaskulárních komplikací narůstá s věkem a u osob nad 65 let přesahuje 20% u mužů, u žen se tomuto procentuálnímu postižení blíží (2). Arteriální hypertenze zhoršuje aterosklerotické komplikace 2-3 x a provedená velká metaanalýza observačních studií ukázala korelaci kardiovaskulárního riziko s věkem dokonce i u normotenzních jedinců. Snížení systolického krevního tlaku o 10 mm Hg a diastolického o 5 mm Hg by mělo v dlouhodobém pohledu snížit riziko úmrtí na cévní mozkovou příhodu o 40% a na koronární příhodu o 30% (7). Snížení hladiny celkového cholesterolu o 10% vede k poklesu kardiovaskulární mortality o 15% a celkové mortality o 10% ( 3). Podle některých prací se nachází až u 57% hypertenzních mužů a u 67% žen ischemická choroba srdeční, nejvyšší výskyt ( až 70%) byl u nemocných s více rizikovými faktory KVO ( 2). U hypertoniků s ischemickou chorobou srdeční se stále celosvětově v řadě mezinárodních studií sleduje odpověď na léčbu, panuje zejména obava z velkých rozdílů krevního tlaku. Na základě znalostí výsledků řady studií není důvod pro razantní snižování krevního tlaku, protože nejnižší výskyt kardiovaskulárních příhod byl ve studii HOT při krevním tlaku 138/82 mm Hg a nebyl podán žádný důkaz pro příznivý účinek systolického tlaku pod 130 mm Hg pro kardiovaskulární příhody (byl naznačen pouze trend pro cévní mozkovou příhodu), při intenzivním snižování krevního tlaku byl naopak vyšší výskyt nežádoucích účinků (12). Arteriální hypertenze a léčba v denní praxi V posledních 10 letech došlo opět ke zlepšení možností léčby, byla modernizována doporučení evropská, národní a odborných společností pro léčbu hypertenze. I v denní rutinní péči o hypertoniky byl nárůst moderních léčiv, příkladně od roku 1997 došlo k nárůstu léčby 5

6 6o d b o r n ý č l á n e k Tab. 1: Nejpoužívanější antihypertenziva běžné praxe účinná látka nejčastější denní dávka poznámka Diuretika Hydrochlorothiazid 12,5 25 mg ( lze i 6,25 mg) denně, obden, i jinak Indapamid 1,5 2,5 mg ( lze i 0,625) mg u DM Chlorthalidon 12,5 mg Furosemid mg ( do 1 g) srdeční, renální selhání, možná hypokaliemie Amilorid 5 10 mg kontrola kalia Spironolakton 12,5-50 mg srdeční selhání, kalium Blokátory beta receptorů Metoprolol 2 x mg Metoprolol SR 1x mg Betaxolol 1x mg Atenolol 2 x mg Bisoprolol 1 x 5 10 mg Acebutolol 1 x mg Blokátory kalciových kanálů Amlodipin 1 x 5-10 mg možné otoky Felodipin 1x 2,5 10 mg Verapamil SR 1 x mg Nitrendipin 1 x mg ACEI Perindopril arginin 1 x 5 10 mg Ramipril 1 x 2,5 10 mg Trandolapril 1 x 2 4 mg Enalapril 2 x 5 20 mg Captopril 3 x 12,5 50 mg pro rychlý nástup účinku, v chronické medikaci jej prakticky nepodáváme Blokátory alfa receptorů Doxazosin 1x 1 8 mg zahajovací dávky vhodnější večer pro možnou přechodnou hypotenzi Agonisté imidazolinových receptorů Rilmenidin 1-2 x 1 mg Moxonidin 1 x 0,2 0,6 mg Blokátory AT 1 receptorů Losartan 1 2 x mg Telmisartan 1x mg Valsartan 1 x mg Irbesartan 1 x mg Centrální alfa 2 adrenergní agonisté Alfa methyldopa 2 3 x mg lék první volby v těhotenství Centrální i periferní účinek na alfa receptory Urapidil 2 x mg ACEI...inhibitory angiotenzinkonvertujícího enzymu Poznámka: V tabulce jsou uvedeny nejčastěji používané látky, nejedná se o kompletní přehled antihypertenzní medikace.

7 u mužů u skupiny ACEI (inhibitory angiotenzinkonvertujícího enzymu) o 21,7% o 5 % u blokátorů kalciových kanálů, o 15,6 % u diuretik a o 16,3 % u betablokátorů. U hypertenzních žen byl také zaznamenám nárůst medikamenzotní léčby o 13% ACEI, téměř 7 % u blokátrů kalciových kanálů, o 11,3% u diuretik a o 24,4% u betablokátorů. Efektivnost podávané léčby byla nejvyšší u betablokátorů (systolický krevní tlak: 139,67 ± 16,731 mmhg muži, 137,04 ± 17,028 ženy) a diuretik (137,87 ± 14,548 mmhg muži, resp. 136,44 ± 17,474 mmhg ženy) (1). Farmakologicky je podle posledních údajů léčeno 60,4 % hypertoniků, průměrné hodnoty systolického krevního tlaku dosahují 137,1 ± 17,9 mm Hg a diastolického krevního tlaku 84,9 ± 10,0 mm Hg. Efektivně bylo léčeno (dosažení cílových hodnot (TK < 140/90 mm Hg ) 31,1 % hypertoniků, z toho mužů 28,1 % a žen 35 % (5). Arteriální hypertenze a diabetes mellitus Diabetiky 1. typu s mikroalbuminurií a všechny diabetiky 2. typu považujeme automaticky za osoby s vysokým kardiovaskulárním rizikem (> 5%). Výskyt metabolického syndromu je u hypertoniků nalezen zhruba ve 30% (8), a ve 45,8% podle kriterií NCEP / ATP III a v 58,8% podle IDF kriterií (2). Pečlivý výběr kombinační léčby je u diabetiků důležitý, protože známe antihypertenziva, která mají i určitým způsobem negativní vliv na metabolizmus sacharidů (11). Zvláštní péče musí být věnována seniorům hypertonikům Senioři a hypertenze u osob nad 70 let věku se izolovaná systolická hypertenze vyskytuje asi v 60% (10) a jejich komorbidity stěžují výběr vhodného antihypertenziva. Základním rysem u starších hypertoniků je snížení poddajnosti a elasticity velkých tepen, čímž se vysvětluje zvýšení systolického a pulzního krevního tlaku. Proliferace tkáně intimy se zvyšuje. U starších osob klesá při zvýšení krevního tlaku glomerulární filtrace, snižuje se schopnost vylučovat z organizmu sodík. U seniorů je třeba nejen při prvním vyšetření, ale také při kontrolách a po zahájení léčby měřit krevní tlak ve stoje, protože až u 30% těchto hypertoniků se může projevit ortostatická hypotenze. I u starších osob zvyšuje arteriální hypertenze riziko dalších komplikací kardiovaskulárního aparátu 2-3 x a tento vztah je kontinuální, zatímco u stejně starých normotoniků je výskyt komplikací relativně nízký (2). Hypertenze nižších věkových skupin Velkou pozornost věnujeme již aktivní depistáži mladých hypertoniků, protože řádná léčba může zamezit dalším komplikacím hypertenze v dospělosti. Je popsáno šest studií, kde je dokazován vztah mezi hodnotou krevního tlaku v dětství a cévní mozkovou příhodou (4). V běžné praxi se praktický lékař stará i o gravidní hypertoničky. Příčina manifestace arteriální hypertenze v graviditě není dosud uspokojivě vysvětlena. Hodnoty krevního tlaku vyšší než 130 mm Hg zdvojnásobují riziko preeklampsie (9). Ovlivnitelné faktory hypertenze v těhotenství Arteriální hypertenze v těhotenství představuje komplikaci pro matku i pro plod, nejlepší prevencí je zlepšení ovlivnitelných rizikových faktorů, kterými jsou: obezita, vysoký body mass index (BMI - více než 35kg/m²), který je spojen u gravidních hypertoniček dvakrát častěji s preeklampsií, zatímco nízký BMI v prvním trimestru (pod 19,8 kg/m²) má méně komplikací preeklampsie, jejíž riziko snižuje také malá konzumace čokolády, česneku, vápníku, vitaminu C, E a omega 3 mastné kyseliny (9). Neovlivnitelnými faktory hypertenze v těhotenství je rodinná anamnéza, předchozí gravidita, věk a etnikum. V běžné praxi zůstává lékem první volby stále methyldopa. Závěr Pro léčbu arteriální hypertenze v ordinaci praktického lékaře platí vždy nutnost komplexní péče, tedy nefarmakologická léčba ( snížení příjmu jedlé soli na 5 6 g / den, optimalizace hmotnosti, nekouření, racionální strava, přiměřená fyzická aktivita). Ve farmakologické léčbě musí vždy ošetřující lékař zvážit všechna rizika, možné lékové interakce a zvolit optimální léčbu pro daného nemocného. Přehled nejpoužívanějších antihypertenziv z běžné praxe ukazuje tabulka 1. Literatura: 1. Adámková V., Cífková R., Škodová Z., Lánská V., Bojanovská E., Galovcová M., Jozífová M., Palouš D., Peterková L., Plášková M., Využití základních antihypertenziv v léčbě hypertenze v ČR. XXIII konference ČSH, XV. konference PK ČKS, XI.konference Srd.selhání ČKS Mariánské Lázně 6.-8,10, Bulas J., Ilčík M., Kozlíková K., Murín J: Rizikový profil hypertonika Vnitř. lék., 2010, 56 (8), Executive summary of the third report of the NCEP expert panel on detection, evaluation and treatment of high blood cholesterol in adults (adult treatment panel III). JAMA, 2001, 285: Galobardes B., Smith G.D., Lynch J.W: Systematic Review of the Influence of Childhood Socioeconomic Circumstance on Risk for Cardiovascular Disease in Adulthood. Ann Epidemiol. 2006, 16, Jozífová M., Cífková R., CSc., Škodová Z.,Adámková V., Bruthans J., Procházka J.,et al: Léčba a kontrola hypertenze v České republice v období 1997/ /2009, Interní Med. 2010; 12(4): Karen I., Widimský J: Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze, ČSPL, 2008, s.8, ISBN Lewington S., Clarke R., Qizilbash N: Age specific relevance of usual blood pressure to vascular mortality a meta-analysis of individual data for one million adults in 61 prospective studies. Prospective Studies Collaborators. Lancet., 2002, 360: Mancia G., parati G., Borghi C et al: AMOOTH investigators. Hypertension prevalence, awareness, control and association with metabolic abnormalities in the San Marino population: the SMOOTH study. J. Hypertens., , Peacock A.S.,. Bogossian F: Antenatal screening and predicting hypertension in pregnancy for midwives. Women and Birth, 2010, 23, Řiháček I., Souček M., Fráńa P., Plachý M. Hypertenze ve stáří. Medicína pro praxi, (11), Souček M: Léčba hypertenze u pacientů s diabetes mellitus a ischemickou chorobou dolních končetin Vnitř.lék., (4), Vítovec J., Špinar J: Léčba hypertenze u ischemické choroby srdeční, Medicína pro praxi, (2), o d b o r n ý č l á n e k 7

8 8o d b o r n ý č l á n e k Léčba diabetu mellitu 2. typu - role a možnosti lékařů v 1. linii prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Souhrn: Praktický lékař má všechny předpoklady diagnostikovat prediabetes i diabetes 2. typu a léčit komorbidity diabetu (složky metabolického syndromu). Korekce hyperglykemie je od těchto postupů prakticky neoddělitelná a praktický lékař má tak možnost léčit pacienta komplexně za použití dostupných antidiabetik. Diabetologa by měl požádat o pomoc především při výskytu mikrovaskulárních komplikací diabetu a nedaří-li se diabetes pacienta kompenzovat. V léčbě diabetu je praktický lékař dnes limitován dvěma omezeními preskripční limitací některých antidiabetik a nedostatkem času na edukaci pacienta. Obě tato omezení jsou řešitelná a v budoucnu lze očekávat ještě větší uplatnění praktických lékařů v léčbě diabetu podobně jako v jiných evropských zemích. Klíčová slova: prediabetes, komorbidity diabetu, komplikace diabetu, perorální antidiabetika, metformin, inkretinová léčba, inzulín Úvod Celosvětovým problémem je vzestup incidence diabetu 2. typu. S diabetiky se tak ve větším měřítku setkávají všichni lékaři. Je dnes chybou diagnostikovat diabetes 2. typu podle klinických symptomů (např. polyurie, polydypsie a hmotnostního úbytku). Diabetes by měl být dnes diagnostikován v asymptomatické fázi při preventivním vyšetřování. Více než 20% diabetiků se také zachytí při předoperačním vyšetření. Velmi důležité je diagnostikovat i tzv. prediabetes, který přináší aterogenní riziko stejné jako diabetes 2. typu a jen o něco nižší významné riziko onkologické než skutečný diabetes a výrazně predikuje vznik diabetu 2. typu (1,2,3). Léčba prediabetu a prevence diabetu 2. typu Léčba prediabetu je především prevencí vzniku diabetu 2. typu Dnes umíme teoreticky účinně preventivně zasahovat u diabetu 2. typu. V praxi jsou však opatření vyžadující spolupráci pacienta málo účinná. Praktický lékař je prakticky jediný lékařem, který může prediabates léčit a zabraňovat tak rozvoji diabetu 2. typu. Jako prediabetické stavy označujeme zvýšenou glykémii na lačno (impaired fasting glucose), která je definována jako glykémie mezi 5,6 6,9 mmol/l, resp.je navrženo i hodnocení podle glykovaného hemoglobinu HbA1c mezi 3,8 4,7 %. a porušenou glukozovou toleranci definovanou podle OGTT. Oba tyto stavy jsou aterogenní a současně predikují vznik diabetu 2. typu. Nejvíce snižuje riziko diabetu pravidelná fyzická aktivita a to až o polovinu (3). Většina pacientů k diabetu 2. typu dospěje při paralelním současném rozvoji obou stavů, tedy neschopnosti inzulínu suprimovat tvorbu glukozy na lačno (zvýšená glykemie na lačno) a neschopnosti glukozu po jídle asimilovat (porušená glukozová tolerance). Prediktivní pro vznik diabetu je glykémie od 5,3 mmol/l výše. Má-li někdo glykemii 5,2 mmol/l a méně, není to již pro vznik diabetu prediktivní a riziko je na glykémii nezávislé. Z tohoto důvodu již například není signifikantně lepší glykémie 4,7 mmol/l než 5,2 mmol/l. Nejenom, že lze vytipovat ohroženou populaci, ale opatření je vhodné cílit i na celou společnost. Diabetem jsou nejvíce ohroženi příbuzní diabetika 2. typu (riziko %, že diabetes během života vznikne), hypertonici (riziko až 2x vyšší než v celé populaci), obézní (riziko závislé na stupni obezity při obezitě II. a III. stupně riziko rovněž %). Významně lze riziko predikovat i podle obvodu pasu. V naší populaci je obecné riziko vzniku diabetu 2. typu během života náhodně vybraného jedince asi 30%. Při výskytu diabetu v rodině je výrazně vyšší až Tab. 1: Dietní postupy snižující výskyt diabetu 2. typu (podrobně v 3, 4) Zabránění vzniku obezity, resp. redukce hmotnosti alespoň o 5 % Snížení příjmu saturovaných tuků a trans-mastných kyselin Snížení příjmu zejména druhotně zpracovaného masa (uzeniny, paštiky, mleté maso apod. Zvýšení příjmu polynenasycených mastných kyselin (rostlinné tuky) Záměna živočišného tuku za rostlinný alespoň z 2 % Příjem potravin s nižším glykemickým indexem a potravin s vlákninou Příjem kávy, ořechů a malého množství alkoholu Pravidelná fyzická aktivita

9 originální metformin 500 mg XR s prodlouženým uvolňováním všem novým pacientům indikovaným pro léčbu metforminem všem pacientům, kteří špatně tolerují generický metformin Zkrácená informace o přípravku Glucophage XR 500 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním. Složení: Metformini hydrochloridum 500 mg což odpovídá 390 mg metforminu v jedné tabletě s prodlouženým uvolňováním. Indikace: Diabetes mellitus 2. typu u dospělých. Kontraindikace: Přecitlivělost na metformin, diabetická ketoacidóza, selhání nebo dysfunkce ledvin, nitrožilní podání kontrastních látek s obsahem jódu, nedostatečnost jater, kojení. Nežádoucí účinky: nauzea, zvracení, průjem, laktátová acidóza, kožní reakce. Interakce: Zvýšené riziko laktátové acidózy při akutní intoxikaci alkoholem, intravenózně podané jodové kontrastní látky mohou vést k renálnímu selhání, které vyvolá akumulaci metforminu a riziko laktátové acidózy. Dávkování: Obvyklá úvodní dávka je jedna tableta denně. Dále je dávka upravena dle výsledků glykémie. Maximální denní dávka je 2 g. Zvláštní upozornění a varování: U pacientů s výrazným selháváním ledvin může vzniknout velmi vzácná, avšak nebezpečná laktátová acidóza. Před začátkem léčby a v pravidelných intervalech v jejím průběhu je nutné kontrolovat funkce ledvin. Uchovávání: Žádné zvláštní podmínky uchovávání. Velikost balení: 30 a 60 tablet s prodlouženým uvolňováním. Registrační čísla: 18/166/04-C. Datum poslední revize SPC: Držitel registračního rozhodnutí: Merck Santé s.a.s., Lyon, Francie. Před podáním léku si přečtěte úplné informace o přípravku. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. MERCK spol. s r.o., Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4, tel: , DIA 11 XR 01

10 o d b o r n ý č l á n e k % u potomka dvou diabetiků 2. typu. Postupy, které snižují výskyt diabetu 2. typu uvádí tabulka 1. Na výskyt diabetu mají významný vliv kvantitativní i kvalitativní změny diety. Téměř každý pacient, kterému sdělíme, že má cukrovku. odpoví : Jak je možné, že jsem dostal cukrovku, když vůbec nejím sladké? To je oprávněné tvrzení. Příjem cukru opravdu nehraje ve vzniku diabetu žádnou roli. Obecně lze říci, že ovoce a zelenina snižují riziko diabetu 2. typu. Podrobnější analýzy však ukázaly, že je významně snižuje pouze listová zelenina a z ovoce s nižším glykemickým indexem např. jablka a citrusy. Významnou redukci výskytu diabetu 2. typu lze dosáhnout farmakoterapií. Mnoho studií prokázalo významný efekt na snížení jeho výskytu po metforminu, akraboze, orlistatu, pioglitazonu a rosiglitazionu. Metformin je již od roku 2007 indikován podle guidelines americké diabetologické spoečnosti u pacientů s prediabetem, pokud je přítomen další rizikový faktor, což je splněno prakticky u každého diabetika (5). Dále platí, že významně nižší výskyt diabetu 2. typu je i po léčbě ACE inhibitory a sartany. Vůči léčbě diuretiky a betablokátory klesá po léčbě ACE inhibitory riziko diabetu o třetinu a při léčbě sartany o čtvrtinu. U obézních má největší vliv na snížení rizika diabetu 2. typu bariatrická chirurgie. Diabetes 2. typu vymizí obvykle v 50-95% případů podle typu výkonu (6). Léčba diabetu 2. typu obecné principy Léčba diabetu 2. typu se od léčby jiných nemocí liší v jediném aspektu. U jiných onemocnění hromadného výskytu léčil vždy praktický lékař a komplikovanější pacienty odesílal do center okresní či krajské nemocnice. V péči o diabetiky byl o desítky předsunut jiný odborník-diabetolog. Až minulá léta navodila zpět logický stav, který je přítomen u jiných onemocnění (např. u dyslipidmie či hypertenze). K diabetologovi je dnes logické odesílat jen nemocné komplikovanější především diabetiky 1. typu, diabetiky se specifickými diabetickými komplikacemi (retinopatií, nefropatií, těžší neuropatií a syndromem diabetické nohy). I tyto nemocné by však praktický lékař měl umět léčit, protože se s nimi setkává např. v terminálních fázích života, při návštěvní službě apod. Pro léčbu diabetu má dnes praktický lékař dobře zpracovaná guidelines (např. v publikovaných doporučených postupech pro praktické lékaře a take na stránkách diabetologické společnosti Vychází nyní i nová kniha Karena a kol. (7). Tab. 2: Cíle léčby nemocného s diabetem 2. typu (v závorce jsou cíle léčby u nemocných s delším trváním diabetu a vysokým kardiovaskulárním rizikem) Parametr Cílová hodnota HbA1c (%) dle IFCC < 4,5 (<6,0) glykemie v žilni plazmě nalačno < 6,0 (<7,0) (mmol/l) Hodnoty glykemie v kapilarni krvi (selfmonitoring) nalačno/před jidlem (mmol/l) postprandialni (mmol/l) 4,0 6,0 (<8,0) 5,0 7,5 (<9,0) krevni tlak (mmhg) /80-85 krevni lipidy celkový cholesterol (mmol/l) < 4,5 LDL cholesterol (mmol/l) < 2,5 u diabetiků po kardiovaskularni přihodě LDL cholesterol pod 2,0 mmol/l HDL cholesterol (mmol/l): <1 / <1,2 muži /ženy triacylglyceroly (mmol/l) <1,7 hmotnost redukce o 5-10% Cíle léčby diabetu V doporučených postupech jsou cíle léčby přesně uvedeny a netýkají se jen korekce hyperglykemie. Léčba hyperglykémie je u nemocneho s diabetem 2. typu součásti komplexních opatřeni, která zahrnuji i léčbu hypertenze, dyslipidemie, obezity a dalšich projevů metabolického syndromu. Léčba by měla být aktivní, s kontrolou HbA1c každé 3 měsíce a opakovanou revizí režimových opatřeni, dokud není dosaženo Hb1c pod 4,5 % u osob s nízkým rizikem nežádoucích příhod (tj. bez závažných přidružených chorob a zejména u krátce trvajícího diabetu), kdežto u osob s přidruženými závažnými chorobami, u nichž hypoglykemie zvyšuje riziko komplikací, postačuje cílová hodnota HbA1c do 6,0 % (dle IFCC). Po dosažení cílových hodnot HbA1c je minimálni frekvence kontrol 1x za 6 měsíců. Cíle léčby by měly byt vždy stanoveny individuálně. Bylo zjištěno, že existuje fenomén tzv. metabolické paměti. Korekce hyperglykemie je nejdůležitější na počátku onemocnění a efekt této dobré kompenzace lze prokázat i za více než 10 let (podrobně např. v 7). Naopak až pozdě dosažená dobrá kompenzace nemusí již mít zásadní vliv. Režimová opatření Režimová opatření jsou základ léčby diabetu 2. typu. K nemocným přistupujeme vždy individuálně. Klíčovým opatřením je edukace v dietě a fyzické aktivitě, který musí mít jasně stanovené cíle a musí být do značné míry individuální. V časopise Practicus byl publikován seriál 3 článků o edukaci (8,9,10). Uvedená fakta a postupy jsou stále platné. Farmakologická léčba Antidiabetikem 1. volby je dnes metformin. Nemůže být podáván při vzestupu kreatininu obvykle nad cca 130 umol/l a dále také pokud ho pacient netoleruje. Nejčastější intolerancí jsou gastrointestinální obtíže. Vyskytují se nejčastěji při zahájení léčby a ve většině případů spontánně odezní. V rámci prevence gastrointestinálních obtíží se doporučuje užívat metformin během jídla nebo po jídle. Gastrointestinální snášenlivost lze zlepšit i pomalým zvyšováním dávky. Metformin má řadu výhodných systémových účinků a je to látka velmi výhodná z hlediska kardiovaskulárního a onkologického. Snižuje významně kardiovaskulární i nádorové riziko u diabetika (11). V další léčbě postupujeme dle nyní již 3 roky platného tzv. Nathanova schématu (12) - viz obr. 1.

11 Obr. 1: Tzv. Nathanovo schéma léčby diabetu 2. typu Krok 1 Po stanovení diagnózy: úprava životního stylu + metformin Krok 2 Další dobře validované léčebné strategie: úprava životního stylu + metformin + bazální inzulín úprava životního stylu + metformin + derivát sulfonylurey Posuneme se vždy po šipce k dalšímu kroku pokud do 3 měsíců nedosáhneme uspokojivé hodnoty glykovaného hemoglobinu - v originální publikaci HbA1c 5,3% IFCC nebo dle tabulky 2. Volba konkétních dávek léků vychází z příslušných SPC. Schéma je obecně využíváno, ale zároveň platí, že vždy je výhodnější přidat další lék než zvyšovat dávky do maximálních dávek. Antidiabetika ve vysokých dávkách nepůsobí často lépe než dávky střední. Je výhodnější kombinovat antidiabetika s různým mechanismem účinku. Nathanovo schéma nezahrnuje ještě léčbu DPP-4 inhibitory. Dnes máme k dispozoci již 4 léky této skupiny (sitagliptin, vildagliptin, saxagliptin a linagliptin). Podle příslušných SPC nejsou tyto léky ani inkretinová analoga (exenatid a liraglutid) využívány zatím v monoterapii. V budoucnu lze však očekávat, že tato tzv. inkretinová léčba bude využívána časně i v monotoerapii (13). U pacientů se špatnou kompenzací neodkládáme pak léčbu Krok 3 Další méně validované léčebné strategie: úprava životního stylu +metformin + inzulínový senzitizér úprava životního stylu + metformin + GLP-1 analog úprava životního stylu + metformin + intenzifikovaná inzulinoterapie úprava životního stylu + metformin + derivát sulfonylurey + inzulínový senzitizér inzulínem a inzulínovými analogy. Ta obvykle vyžaduje také selfomonitoring glykemií. Závěr V léčbě diabetu je praktický lékař dnes limitován dvěma omezeními preskripční limitací některých antidiabetik (např. inkretinové léčby a inzulínových analog) a nedostatkem času na edukaci pacienta. Obě tato omezení jsou řešitelná a v budoucnu lze očekávat ještě větší uplatnění praktických lékařů v léčbě diabetu podobně jako v jiných evropských zemích. Rozhodně již dnes platí, že u nás jsou nejlepší předpoklady pro to, aby diabetiky praktický lékař léčil koordinovaně s blízkým diabetologem a z jejich konkrétních vztahů a lokálních možností vyplynula individuální forma jejich spolupráce. Literatura: 1. Anand SS et al.: Glucose levels are associated with cardiovascular disease and death in an international cohort of normal glycaemic and dysglycaemic men and women: the Epi- DREAM cohort study. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil May 6 E- publikace 2. Zhou XH, Qiao Q, Zethelius B, Pyörälä K, Söderberg S et al.:diabetes, prediabetes and cancer mortality. Diabetologia. 53(9): 2010: Svačina Š. Prevence diabetu a jeho komplikací. Triton, Praha, Svačina Š. a kol. : Poruchy metabolismu a výživy. Galén, Praha, Nathan DM, Davidson MB, DeFronzo RA et al.:.impaired fasting glucose and impaired glucose tolerance: implications for care. Diabetes Care Mar;30(3): Fried M et al.: Metabolická a chirurgická léčba obezity. Mladá Fronta, Praha, Karen I. a kol.: Diabetes v primární péči, Axonite, Praha, Svačina Š.: Základní principy edukace diabetiků, Practicus 7/2009, str Svačina Š.: Edukace diabetika v dietě a fyzické aktivitě, Practicus 8/2009, str Svačina Š.: Edukace v prevenci diabetu 2. typu a v prevenci komplikací diabetu, Practicus 9/2009, str Svačina Š.: Systémové účinky metforminu Postgradualni medicina, 2010, roč. 12, příloha 3, str Nathan DM et al.: Medical management of hyperglycemia in type 2 diabetes: a consensus algorithm for the initiation and adjustment of therapy: a consensus statement of the American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes.Diabetes Care Jan;32(1): Haluzík M., Svačina Š.: Inkretinová léčba diabetu. Mladá Fronta, Praha, úprava životního stylu + metformin + bazální inzulín o d b o r n ý č l á n e k 11

12 Boreliová artritida u dětí - včasná diagnostika k a z u i s t i k y MUDr. Vladimír Němec, PhD. 1,2, Bc. Eva Bočkayová 1 1 Pardubická krajská nemocnice a.s., 2 Univerzita Pardubice Souhrn: Autoři prezentují výsledky skupiny 10 dětí s diagnózou boreliové artritidy. Poukazují na relativně pozdní stanovení diagnózy a zahájení léčby. V diagnostice boreliové artritidy je potřeba vycházet z klinického obrazu, lze využít klinického skóre k diagnostice tohoto onemocnění a k určení dalšího správného postupu k potvrzení diagnózy a zahájení léčby. Samotnou léčbou boreliové artritidy se autoři nezabývají. Klíčová slova: borelióza, artritida, děti 12 Úvod Boreliová artritida byla poprvé popsána Steerem v roce 1977 u skupiny dětí, u kterých byla stanovena diagnóza juvenilní chronické artritidy, ale následně bylo prokázáno, že artritidu způsobila spirochéta Borrelia burgdorferi. Postupně se ukázalo, že artritida je pouze jednou z manifestací boreliové infekce. Onemocnění je způsobeno v Evropě nejčastěji druhy Borrelia afzelii a Borrelia garinii ze skupiny Borrelia burgdorferi sensu lato. Muskuloskeletální projevy boreliové infekce jsou buď časné, projevující se artralgiemi a myalgiemi dny až týdny po počátku infekce, nebo pozdní, které se projevují artritidou typicky po měsících až letech. Boreliová artritida připomíná svými projevy juvenilní idiopatickou artritidu (JIA), kdy dochází k hypertrofii a hyperplazii synoviálních buněk a jejich infiltraci lymfocyty a plazmatickými buňkami. Na rozvoji kloubní patologie se podílí velmi pravděpodobně perzistence samotné infekce a jí navozené imunopatologické děje. [1] Klinické projevy boreliové artritidy jsou nejčastěji v monoartikulární formě (kolenní, hlezenný či loketní kloub), polyartikulární forma je vzácnější. Postižený kloub je zduřelý, zarudnutí je častější než bývá u JIA, je přítomná porucha funkce kloubu. Bolest je individuální, často je jen velmi mírná. Typické jsou recidivující výpotky. Artritida ustupuje po léčbě antibiotiky pomalu a může trvat i několik týdnů. Zhruba u 10% dětí se vyvíjí chronická artritida, která se těžko odlišuje od juvenilní idiopatické artritidy. Boreliovou artritidu je nutné diagnostikovat co nejdříve s včasným zahájením léčby antibiotiky. Vzhledem k finanční nákladnosti laboratorních vyšetření (sérologická vyšetření v krvi či výpotku, stanovení přítomnosti boreliové DNA pomocí polymerázové řetězové reakce - PCR ve výpotku) je vhodné v první diferenciální diagnostice vycházet z klinických příznaků přítomné artritidy. K orientaci o pravděpodobnosti boreliové artritidy lze využít skórovací systém (Tab. 1), kdy hodnota součtu méně než 2,5 bodu prakticky vylučuje toto onemocnění, hodnota 6 bodů a více podporuje přítomnost boreliové artritidy a rozmezí 2,5 5,5 bodů je šedou zónou. Ve většině případů je vhodné provádět širší laboratorní vyšetření až na základě pozitivity skóre (6 bodů a více). Vlastní soubor Autoři rozebrali soubor 10 dětí, které byly odeslány do revmatologické ambulance s artritidou nejasné etiologie a u kterých byla následně prokázána boreliová infekce. Průměrný věk dětí byl 11,9 roku (6 18 let s mediánem 16 let). Všechny děti byly před odesláním do revmatologické ambulance ošetřeny 1x nebo vícekrát na chirurgické či ortopedické ambulanci a byly jim provedeny v průměru 4 kloubní punkce (1 12 punkcí, s mediánem 2 punkce). U všech dětí se jednalo o monoartikulární postižení kolenního kloubu. Kromě kultivace výpotku (vždy negativní výsledek) nebyla prováděna jiná laboratorní vyšetření. Doba od prvních příznaků onemocnění do stanovení správné diagnózy byla v průměru 4,4 měsíce (1 10 měsíců s mediánem 3 měsíce). V anamnéze udával pouze jeden pacient přisátí klíštěte. U všech pacientů byla provedena základní laboratorní vyšetření. Sedimentace červených krvinek byla provedena pouze u 9 pacientů s průměrnou hodnotou 22 mm/hod Tab. 1: Klinické skóre pro diagnózu boreliové artritidy. Upraveno podle Cassidy, Petty: Textbook of Pediatric Rheumatology. Kritérium Počet bodů Epizodická artritida + 4 Artralgie před nástupem artritidy - 3 Věk nástupu artritidy + 0,3 x věk v rocích Iniciální artritida kolenního kloubu + 2 Přisátí klíštěte v anamnéze + 2 Počet postižených kloubů - 0,4 x počet postižených kloubů

13 Tab. 2: Přehled výsledků diagnostického skóre u pacientů souboru (2 51 mm/hodinu), hodnota C reaktivního proteinu (CRP) v séru byla vyšetřena u všech pacientů a byla v průměru 8,1 mg/l (0,44 24 mg/l). Hodnota CRP ve výpotku byla v průměru 10,6 mg/l (1,3 25,9 mg/l). Diagnóza boreliové artritidy byla stanovena vyšetřením boreliových protilátek metodou ELISA v třídách IgG a IgM v séru i výpotku. V séru jsme prokázali pozitivitu v IgG u 9 pacientů, tj. 90% ( jeden pacient s hraniční hodnotou IgG v séru 1,02 měl pozitivní výsledek IgG 5,61 ve výpotku), ve třídě IgM nebyl pozitivní nález u žádného. Kloubní výpotek jsme vyšetřili u 7 pacientů a u všech byl pozitivní výsledek v IgG, u žádného pacienta ve třídě IgM. Výsledky vyšetření ELISA jsou uváděny naší laboratoří jako index pozitivity, kdy pozitivní hodnota je více než 1,1. Hodnota IgG protilátek v séru 4,4 (1,02 7,33) byla ve srovnání s hodnotou ve výpotku 5,7 (4,4 6,97) významně nižší. U všech 10 pacientů byla pozitivita potvrzena ve třídě IgG vyšetřením Western blot v séru a u všech 7 vyšetřených pacientů i v kloubním výpotku. V punktátu jsme rovněž vyšetřili přítomnost DNA borelií metodou PCR u 8 pacientů a prokázali jsme její přítomnost u 3 dětí (37 %). U všech dětí jsme zpětně stanovili hodnotu skóre posuzující pravděpodobnost diagnózy boreliové artritidy, a to v době, kdy byly odeslány do revmatologické ambulance. Výsledky jsou souhrnně v tabulce č. 2. [2] V průměru bylo skóre 9 bodů (6 11 bodů s mediánem 10 bodů). Výsledek skórovacího systému tedy vždy svědčil pro vysokou pravděpodobnost boreliové artritidy. Diskuse Artritida u dítěte projevující se výpotkem, větším či menším zarudnutím, poruchou funkce byť s menší bolestivostí je varovný signál, pro který rodiče většinou velmi časně vyhledají pomoc u lékaře. Přítomnost artritidy vždy vyžaduje širokou diferenciální diagnostiku, od úrazových stavů přes reaktivní (parainfekční) postižení kloubu, bakteriální zánět až k počátečnímu stádiu revmatického nemocnění. Jednou z možných diagnóz je i boreliová artritida, na kterou se často nepomýšlí a právě správná diagnóza tohoto onemocnění může vést k včasné léčbě antibiotiky. Diagnózu boreliové artritidy je možno predikovat již z klinického obrazu. Typický věk pro tento typ artritidy je v průměru 8,3 roku [3] případně obecněji školní věk [4], čemuž odpovídají i naše zkušenosti 11,9 roku. Onemocnění probíhá pod obrazem epizodické artritidy s významnými výpotky. Tak tomu bylo i u našich pacientů, u kterých byly provedeny v průměru více jak 4 punkce postiženého kloubu. Nejčastěji je postižení mono- či oligoartikulární, převážně kolenního kloubu, a to v 66 90% [3,4], v našem souboru ve 100%. Polyartikulární forma či postižení malých kloubů je vzácné. Bolest kloubů je pacienty popisována spíše jako malá nebo žádná [4], což jsme pozorovali i u našich pacientů. Anamnestický údaj o přisátí klíštěte může podporovat diagnózu, ale negativní údaj onemocnění nevylučuje. V našem souboru je udáno přisátí klíštěte pouze u 1 pacienta. Laboratorní vyšetření zánětlivých markerů nejsou přínosná, kdy sedimentace červených krvinek byla pozorována u 70% dětí více než 20 mm/hod a u 46% dětí více než 50 mm/hodinu. [3] Tento výsledek nemůžeme z našeho souboru potvrdit, protože jsme zjistili hodnotu více než 20 mm/hod pouze u 44% dětí a více než 50 mm/hod pouze u 11% dětí. Hodnota C-reaktivního proteinu (CRP) byla vždy nízká. Vyšetření skórovacím systémem je vhodný nástroj k odlišení boreliové artritidy od jiných typů kloubního postižení. Využitím tohoto skóre bylo možno redukovat nákladná vyšetření k vyloučení či potvrzení diagnózy boreliové artritidy o 63%. [5] Diagnostické skóre u všech pacientům v našem souboru svědčilo pro diagnózu boreliové artritidy. K jejímu potvrzení se využívá základních dvou testů průkaz protilátek proti boreliím metodou ELISA v třídě IgG a IgM a následně potvrzení vyšetřením Western blot. V našem souboru byla u všech pacientů (kromě jedno pacienta s hraničním výsledkem IgG v séru) obě vyšetření pozitivní. Navíc jsme prokázali u 3 pacientů přítomnost DNA borelií ve výpotku pomocí PCR (37%). Číslo dítěte Hodnota skóre 6 10,4 11 8,9 8 7,4 10,4 9,8 10,2 7,7 Závěr Z našich zkušeností považujeme za důležité upozornit na skutečnost, že základní péče o dítě patří do rukou praktického lékaře pro děti a dorost. Opakovaná vyšetření vyžádaná rodiči na ortopedických či chirurgických ambulancích s prováděním punkcí kloubů podle našich zkušeností nevedou k určení správné diagnózy, naopak oddalují včasné zahájení antibiotické terapie. A právě praktický lékaře by měl u každé epizodicky probíhající artritidy využít diagnostického skórovacího systému, který pomůže určit pravděpodobnost boreliové artritidy a indikaci provedení dalších nákladných laboratorních vyšetření. I když včas podaná antibiotická léčba (jedna nebo dvě kůry) vede k vyléčení artritidy u více než 80% dětí je vhodné zvážit u této diagnózy konzultaci dětského revmatologa. Literatura: 1. Bartůněk, P. a kol.: Lymeská borelióza, 3. vydání, Grada, Cassidy, J., T., Petty, E., R. : Textbook of Pediatric Rheumatology, Fourth Edition, Saunders Company, Gerber, M., A., Zemel, L., S. et al.: Lyme Arthritis in Children: Clinical Epidemiology and Long-term Outcomes, Pediatrics 1998; 102, ; 4. Lyme arthritis, 5. Huppertz, H., I. et al : Diagnosis of Lyme arthritis by using a clinical score Eur J Pediatr, 1998, Volume 157, Number 4, k a z u i s t i k y 13

14 o d b o r n ý č l á n e k Osteoporóza stručný úvod do diagnostiky a léčby MUDr. Hana Ciferská, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Horák, CSc., MUDr. Martina Skácelová, MUDr. Andrea Smržová III. interní klinika- nefrologická, revmatologická a endokrinologická FN a LF UP, Olomouc Souhrn: Osteoporóza je progresivní systémové onemocnění skeletu. Osteoporotické fraktury vznikají v důsledku úbytku kostní hmoty vedoucí k narušení kostní mikroarchitektoniky. Převládá kostní resorpce nad novotvorbou. Osteoporózu dělíme dle příčiny na postmenopauzální, senilní, idiopatickou a sekundární. Indikací k terapii je buď klinická manifestace osteoporózy zlomeninou, nebo osteoporóza verifikovaná denzitometrickým vyšetřením. Terapie osteoporózy se skládá z nefarmakologické a farmakologické léčby. Tu lze rozdělit na základní dvě větve, na osteoanabolickou a antikatabolickou terapií. Nutností je rovněž suplementace vitamínu D a vápniku k podávané léčbě. Klíčová slova: osteoporóza, raloxifen, bisfosfonáty, teriparatid, parathormon, stroncium ranelát, kostní denzitometrie 14 Úvod Osteoporóza je chronické onemocnění, které se stává s prodlužujícím věkem populace výrazným zdravotním a ekonomickým problémem. Osteoporóza patří mezi progresivní systémová onemocnění skeletu spjatá s poruchou mechanické odolnosti kosti a tím zvýšením její lomivosti i po minimálním inzultu. Strukturální vlastnosti kostí jsou ovlivněny úbytkem jak organické, tak anorganické kostní hmoty. Predispozice, životní styl a přidružená onemocnění mohou výrazně ovlivňovat vznik a progresi osteoporózy. Rizikové faktory závislé na kostní denzitě (BMD) jsou například onemocnění jater a ledvin, střevní onemocnění spojené s malabsorpcí a další, naopak nezávislé faktory na BMD jsou věk, podávání léčiv, kouření či alkoholismus (Tab. 1) (2). Osteoporóza je každoročně příčinou mnoha zlomenin u nemocných po celém světě. Kompresivní zlomeniny obratlů vedou ke zmenšování tělesné výšky, statickým a dynamickým poruchám páteře s následným omezením pohyblivosti a soběstačnosti pacienta. Fraktura krčku femuru zvyšuje riziko mortality svými přidruženými komplikacemi (1). Primární osteoporóza je nejčastějším kostním metabolickým onemocněním postihujícím především postmenopauzální ženy a seniory obého pohlaví ve vyšších věkových kategoriích. Předpokládá se, že v České republice je 7-8% obyvatelstva s osteoporózou, kteří jsou ohroženi zvýšeným rizikem fraktury kostí. Osteoporóza probíhá pomalu a plíživě řadu let do své manifestace první frakturou. Pacienti s těžkou osteoporózou někdy udávají nespecifické kostní bolesti, samozřejmostí pak jsou bolesti v oblasti kostních zlomenin (3). Diagnostika Samotný údaj o zmenšování tělesné výšky s kyfotizací páteře u postmenopauzální ženy je výrazným varovným signálem. Základním prediktivním údajem ke stanovení rizika fraktur je zjištění kostní denzity (BMD). Zlatým standardem k zjištění BMD je dvouenergiová rentgenová absorciometrie (DXA). Diagnostika osteoporózy je založena na změření kostního minerálu pacienta a jeho srovnání s kontrolní skupinou mladých zdravých jedinců stejné rasy a pohlaví. Odchylka těchto hodnot je vyjádřena v počtu standardních deviací (SD) - T skóre (Tab. 2 a 3). Pokles T-skóre o jednu směrodatnou odchylku představuje úbytek kostního minerálu o 10%. Ve skupině dětí, mladistvých, žen před menopauzou a seniorů nad 70 let je vhodnější použít k hodnocení snížení BMD tzv. Z-skóre. Z-skóre vyjadřuje srovnání BMD pacienta se skupinou stejného věku, pohlaví a rasy, stejně jako T skóre je odchylka těchto hodnot vyjádřena v SD. Pokles Z-skóre pod -2 u žen před přechodem je popisován jako nález nižší než je předpokládaný vzhledem k věku. T-skóre a z-skóre jsou diagnostickým nástrojem k průkazu osteoporózy, nevypovídají však o dynamice procesu. Při současné přesnosti a detekčních vlastnostech přístrojové techniky je možno prokázat signifikantní změnu kostní denzity až po roce od prvního měření. Zhodnocení má být provedeno vždy na stejném přístroji. Standardně měřené oblasti jsou bederní páteř v rozsahu prvního až čtvrtého obratle, proximální femur včetně krčku a distálního předloktí. Kompresivní zlomeniny, či osteodegenerativní změny mohou znemožnit hodnocení v oblasti bederní páteře, diagnóza je pak stanovena z jiného méně vhodného místa (proximální femur, pokud ani ten nelze hodnotit pak z distálního předloktí). Další možností přístrojové diagnostiky osteoporózy je kvantitativní ultrazvuk, počítačová tomografie a další. Klinicky je možno diagnostikovat osteoporózu u osob s BMD nižším než -2,5, u kterých došlo ke vzniku zlome-

15 Nycomed: a Takeda Company Calcichew D IU prevence a léčba osteoporózy Tablety Calcichew D 3 obsahují kombinaci vápníku a vitaminu D 3 Lehce se rozpustí na jazyku Nemusejí se zapíjet vodou Nelepí se na zuby ani zubní protézy Mají pomerančovou příchuť ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU CALCICHEW D IU. Název přípravku: Calcichew D IU žvýkací tablety. Složení: 1 žvýkací tableta: Calcium 500 mg (jako calcii carbonas 1250 mg), Colecalciferolum (vitamin D3) 200 IU/5 µg. Úplný seznam pomocných látek se nachází v úplném SPC. Indikace: Prevence a léčba při nedostatku vitaminu D a vápníku. Vitamin D a vápník slouží jako doplněk při léčbě osteoporózy u pacientů, u nichž hrozí nedostatek vitaminu D a vápníku. Dávkování: Doplňková terapie při osteoporóze: 1 Calcichew D IU žvýkací tableta 2 3krát denně. Nedostatek kalcia a vitaminu D: Dospělí: 1 Calcichew D IU žvýkací tableta 1 3krát denně. Děti: 1 Calcichew D IU žvýkací tableta 1 2krát denně. Dávkování při poruše funkce jater: Není třeba upravovat dávku. Dávkování při poruše funkce ledvin: Tablety Calcichew D IU by neměly být podávány pacientům s vážnou poruchou ledvin. Způsob podání: Tableta by měla být rozžvýkána, nebo rozpuštěna na jazyku. Kontraindikace: onemocnění a/nebo stavy způsobující hyperkalcémii a/nebo hyperkalciurii; vápenná nefrolitiáza; hypervitaminóza D; přecitlivělost na účinnou látku nebo jakoukoliv z pomocných látek. Zvláštní upozornění: Při dlouhodobé léčbě je třeba sledovat hladinu kalcia v séru a monitorovat renální funkce měřením kreatininu v séru, zejména u starších pacientů nebo při souběžné léčbě srdečními glykosidy nebo diuretiky a u pacientů s velkým sklonem k tvorbě kamenů. V případě hyperkalcémie nebo příznaků poruchy funkce ledvin by měla být snížena dávka, nebo přerušena léčba. Při podání vitaminu D je třeba věnovat zvýšenou pozornost pacientům s poruchou ledvin a sledovat hladiny kalcia a fosfátů. Nebezpečí kalcifikace měkkých tkání je třeba vzít v úvahu. U pacientů se závažnou renální nedostatečností není vitamin D v podobě cholekalciferolu metabolizován normálně, proto by měly být podány jiné formy vitaminu D. Opatrnosti je nutné dbát u pacientů trpících sarkoidózou z důvodu nebezpečí zvýšeného metabolismu vitaminu D a u imobilizovaných pacientů s osteoporózou vzhledem ke zvýšenému riziku hyperkalcémie. V případě užívání dalších přípravků obsahujících vitamin D je nutné často monitorovat hladiny kalcia v séru a vylučování kalcia v moči. Současné podávání tetracyklinových nebo chinolonových přípravků není doporučováno, nebo je třeba zvláštní pozornosti při jejich současném použití. Tablety Calcichew D IU obsahují aspartam, a neměly by být užívány pacienty s fenylketonurií. Tablety Calcichew D IU obsahují sorbitol a isomalt a neměly by být užívány pacienty s intolerancí sorbitolu a isomaltu. Interakce: Z důvodu zvýšeného rizika hyperkalcémie by mělo být v průběhu souběžného užívání thiazidových diuretik pravidelně sledováno kalcium v séru. Tetracyklinové přípravky měly být podávány nejméně 2 hodiny před nebo 4 až 6 hodin po orálním podání kalcia. Je-li současně užíván bisfosfonát nebo fluorid sodný, měl by být podán nejméně 1 hodinu před podáním Calcichew D IU. Při souběžné léčbě levothyroxinem může být jeho účinek snížen souběžným užíváním kalcia. Při souběžné léčbě chinolonovými antibiotiky je třeba je podat nejméně 2 hodiny před a 4 6 hodin po podání přípravku Calcichew D IU, aby se předešlo riziku snížení absorpce. Těhotenství a kojení: Může být užíván v těhotenství při nedostatku kalcia a vitaminu D a během kojení. Nežádoucí účinky: Méně časté: hyperkalcémie a hyperkalciurie. Vzácné: zácpa, plynatost, nausea, bolesti břicha, průjem, pruritus, vyrážka, urtikarie. Doba použitelnosti: 3 roky. Uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 25 C. Držitel rozhodnutí o registraci: NYCOMED Austria GmbH, St. Peter str. 25, Linz, Rakousko. Registrační číslo: 39/546/00-C. Datum revize textu: Calcichew D IU je volně prodejný léčivý přípravek a je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před použitím se seznamte s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku. CC-11-44

16 o d b o r n ý č l á n e k 16 Tab. 1: Rizikové a predispoziční faktory ke vzniku osteoporózy Životní styl Nedostatek fyzické aktivity, sedavý způsob života Silné kuřáctví a alkoholismus Predispoziční faktory Věk > 65 let. S každou další dekádou života se riziko zlomeniny zvyšuje 1,4 až 1,8 x Ženské pohlaví Postmenopauza, předčasná menopauza Pozdní menarche Nuliparita Kavkazské etnikum Rizikové faktory Zlomeniny po nepřiměřeně malém inzultu Osteoporosa v rodinné anamnéze (matka) Nízké BMI < 19 kg/m 2 Dlouhodobá imobilizace Rizikové onemocnění Osteogenezis imperfekta Hyperkortizolismus Tyreotoxikóza Mentální anorexie Chronická renální insuficience Onemocnění jater Glutenová enteropatie Intolerance laktózy Syndrom krátkého střeva Zánětlivá chronická střevní onemocnění Revmatické choroby Mnohočetný myelom Riziková medikace Kortikosteroidy Antiepileptika Nethiazidová diuretika Antihormonální terapie Cytostatika niny po neadekvátně malém inzultu. Mezi základní laboratorní vyšetření patří ta, která odliší prostou postmenopauzální či senilní osteoporózu od sekundární osteoporózy či jiného onemocnění skeletu (Tab. 4). Hladina kalcia u primární osteoporózy nikdy není zvýšená nad normu danou laboratoří, naopak je zcela normální, nebo pouze mírně snížená. Zvýšená hladina alkalické fosfatázy je typická pro zvýšený kostní obrat u osteomalacie, či kostních metastáz, nikoliv pro primární osteoporózu. Sekundární osteoporóza je častější u mužů než u žen. Pro úspěšnou terapii je nutné odhalit primární příčinu, která sekundární osteoporózu vyvolala (Tab. 1). Absolutní riziko vniku zlomeniny kyčle nebo obratlového těla v průběhu 10 let lze vyhodnotit pomocí prediktivního skórovacího systému FRAX (3). Terapie Osteoporóza se stává s prodlužujícím věkem populace výrazným socioekonomickým problémem. Včasná prevence spojená se zdravým životním stylem, přiměřenou pohybovou aktivitou a přísunem vápníku s vitamínem D v průběhu tvorby kostní hmoty se podílí na adekvátní kvalitě skeletu u mladých lidí v průběhu růstu. Tato režimová opatření jsou důležitá po celý život, a to i u jedinců s rozvinutou osteoporózou. Navíc je nutné pacienta poučit o prevenci pádů, které v osteoporotickém terénu mohou vést ke frakturám (1). Terapie osteoporózy je dlouhodobá, jak nefarmakologická, tak farmakologická. Nefarmakologická terapie a prevence osteoporózy (Tab. 5) Pohyb: Strukturální remodelace skeletu se neobejde bez stimulace pohybem, který prokazatelně zpomaluje proces úbytku kostní hmoty páteře a proximálního femuru. Opakovaná ideálně aerobní zátěž je vhodná tam, kde není výrazná limitace zdravotním stavem. Pohyb by měl být prostý tvrdých dopadů z výšky či rizikových činností vedoucích k pádu u osteoporotických pacientů. Jednou z možností je například chůze, a to alespoň 1,5 km 3x týdně, lépe však více. Jídelníček: Pro správný vývoj a růst kostí a jejich funkci je důležitý pravidelný přísun kalcia a bílkovin ve vyvážené stravě. Fosfor v sycených sladkých nápojích a uzeninách vede k zvýšenému vylučování vápníku močí. Vláknina v potravě snižuje vstřebávání kalcia střevem. Prevence pádů: Osteoporotická kost je křehká kost. Pád, či jen prudké dosednutí, může vést k fraktuře. Snižování výšky a predisponujících faktorů pádů u seniora (osteo artróza, onemocnění centrálního i periferního nervového systému, špatný zrak, sluch) vedou k zvýšené frekvenci pádů, které mohou mít závažné důsledky. Rovněž polypragmazie u seniorů (hypnotika, hypotenziva, sedativa) se spolupodílejí na rizikovém chování. Je nutné upravit prostředí a edukovat pacienta o prevenci pádů společně s farmakologickou terapií osteoporózy. Hůl či chodítko umožňují stabilní chůzi a jistotu tam, kde jsou potřeba. Otázkou jsou protektory kyčlí, které sice chrání proti fraktuře, ale nejsou pro pacienta komfortní (4). Farmakologická terapie osteoporózy Vápník je základní suplementační preparát v terapii osteoporózy, který je důležitý, jak pro prevenci, tak pro terapii osteoporózy. V rámci prevence se klade důraz na dostatečný přísun vápníku potravou (mléčné výrobky). Přípravky dostupné na našem trhu se liší formou a obsahem vápníku. Volíme vždy preparát, který pacient toleruje, aby byl dodržen cílový příjem vápníku 1200-

17 Deriváty parathormonu (PTH 1 34 (teriparatid) a PTH 1 84) jsou vyrobeny rekombinantní technologií a obsahují aminoterminální fragment parathormonu. Nyní jsou k dispozici celkem dva preparáty parathormonu aplikované denně v subkutánní injekci. K zahájení terapie je nutný souhlas indikační komise a terapie je omezena na 24 měsíců, po které se navazuje antiresorpční léčba. Mezi nežádoucí účinky patři hyperkalcemie, hyperkalciodborný časopis pro lékaře v první linii Tab. 2: WHO Klasifikace Normální BMD T-skóre do -1,0 SD Osteopenie T- skóre mezi -1,0 a -2,4 SD Osteoporóza T-skóre -2,5 a nižší BMD kostní denzita, SD směrodatná odchylka Tab. 3: Indikace k denzitometrickému vyšetření Indikace k denzitometrickému vyšetření Ženy starší 65 let a muži starší 70 let Postmenopauzální ženy a muži s přítomností rizkových faktorů osteoporózy (fraktury, předčasná menopauza a další) Pacienti s nově vzniklou frakturou či anamnézou fraktury po neadekvátním inzultu Před plánovaným zahájením terapie osteoporózy a v průběhu monitorace léčby Dlouhodobě imobilní pacienti Pacienti v riziku farmakologicky indukované osteoporózy (glukokortikoidy, antiepileptika a další) 1500 mg denně. Je třeba pamatovat, že část vápníku je získána potravou (3). Vitamín D je podáván v kombinaci s vápníkem v základní suplementační terapii. Doporučované denní minimum vitamínu D se pohybuje mezi IU (vitamín D3 cholekalciferol). Koncentrace vitamínu D v séru by měla být optimálně mezi nmol/l. V průběhu suplementace vitamínem D je nutné sledovat sérovou hladinu vápníku. Podává se ve formě kalcitriolu a alfakalcidolu. Přiměřené slunění je jednou s přirozených cest k zajištění tvorby vitamínu D v organismu (5). Hormonální substituční terapie: Estrogenová substituční terapie je používána jako prevence rozvoje i terapie osteoporózy u žen v přechodu s klimakterickým syndromem. Estrogen má příznivý vliv na kostní metabolismus, nicméně substituční terapie je i přes svůj nesporný benefit spjatá i s rizikem trombembolických příhod, stimulace endometria a zvýšenou incidencí karcinomu prsu. Ženy užívající substituční terapii by měly být pečlivě sledovány (6). Bisfosfonáty: Bisfosfonáty aminobisfosfonáty - tvoří rozsáhlou skupinu léků používaných nejen při terapii osteoporózy, ale i dalších kostních onemocnění jako jsou nádorové kostní metastázy, postižení skeletu u mnohočetného myelomu, či u Pagetovy choroby. Analoga pyrofosfátu inhibují kostní resorpci prostřednictvím svého účinku na osteoklasty s jejich prekurzory. Mají dále vlastnost enzymatické inhibice enzymu mevalonátové cesty syntézy cholesterolu. Pevně se váží na hydroxyapatit v kostech a dlouhodobě se v nich akumulují. Jednotlivé preparáty se liší svými strukturálními vlastnostmi, které vedou k různým dávkovacím schématům a mírně odlišným vlastnostem. Bisfosfonáty patří k lékům první volby v terapii osteoporózy, jejich nasazení následuje po denzitometrickém průkazu osteoporózy nebo při klinické manifestaci typickou osteoporotickou zlomeninou. Mezi nežádoucí účinky bisfosfonátů patří nejčastěji dyspeptické obtíže u perorálních forem. Vzácněji může být pozorován flu-like sydrom u intravenózních forem. Obávanou komplikací je osteonekróza čelisti u pacientů léčených bisfosfonáty. Je doporučováno vynechání terapie při plánovaném stomatologické výkonu. Při dlouhodobé terapii bisfosfonáty byl pozorován rovněž výskyt atypických kostních zlomenin (7). Alendronát se používá jak v terapii osteoporózy u postmenopauzálních žen a osteoporózy u mužů. Studie FIT prokázala signifikantní snížení rizika vertebrálních faktur i nevertebrální fraktur (8). Podává se v dávce 70 mg 1x týdně. Risendronát patří k bisfosfonátům 3. generace a je určen k terapii postmenopauzální osteoporózou. Studie VERT prokázala signifikantní snížení rizika vertebrálních i nevertebrálních zlomenin (9). Podává se v dávce 35 mg 1x týdně. Ibandronát je bisfosfonát 3. generace, který se liší periodou podávání a možností výběru ze dvou lékových forem - intravenózní nebo tabletové. Obě dvě formy mají srovnatelný efekt k snížení relativního rizika fraktur a nárůst BMD v oblasti bederní páteře (10). Tabletová forma 150 mg se podává jednou za měsíc a intravenózní forma v dávce 3 mg 1x za 3 měsíce. Kyselina zolendronová patří mezi bisfosfonáty 3. generace. Její předností je vysoká afinita ke kostnímu minerálu, která umožňuje intravenózní podání v dávce 5 mg jednou ročně. Krom terapie osteoporózy se tento bisfosfonát uplatňuje v léčbě Pagetovy nemoci a kostních metastáz (11). Selektivní modulátory estrogenových receptorů (SERM): SERMy jsou určeny pro pacientky s již odezněným klimakterickým syndromem. Raloxifen a bezadoxifen jsou syntetické látky s estrogenními účinky, které jsou lékem druhé volby při nesnášenlivosti bisfosfonátů ve věkové skupině žen v 6. a 7. deceniu. Mezi nežádoucí účinky patří i mírně vyšší výskyt trombembolických příhod. Naopak SERMy mají určitou protektivní vlastnost proti karcinomem prsu (12). Raloxifen se podává v dávce 60 mg denně perorální formou. Kalcitonin patří k nejstarším lékům užívaných v terapii osteoporózy, dnes je využíván spíše pro své analgetizující účinky u pacientů s čerstvou vertebrální frakturou. Doporučená dávka je 200 IU nazálním sprejem, nebo intravenózní formou (13). o d b o r n ý č l á n e k 17

18 Osteoporóza a bolest Náhle vzniklá bolest či prudké zhoršení bolesti v oblasti zad po pádu či prudkém pohybu u pacienta sledovaného pro osteoporózu naznačuje možnost čerstvé kompresivní fraktury obratle. Je nutné vyloučit vstupně i jiné příčiny bolesti. Průkaz fraktury rentgenovým snímkem je většinou jednoznačný, ale nepostihne drobné mikrofraktury v oblasti obratlových těl, v tomto případě může pomoci vyšetření magnetickou rezonancí. Typické jsou kompresivní zlomeniny obratlových těl (klínovité snížení, prolomení krycích plotének a další). Přístup k pacientovi s kompresivní frakturou páteře je multidisciplinární, poodborný časopis pro lékaře v první linii o d b o r n ý č l á n e k 18 Tab. 4: základní laboratorní a klinická vyšetření v diferenciální diagnostice osteoporózy Základní laboratoř Ukazatele kostního obratu Klinická vyšetření Ca v séru P v séru Sedimentace erytrocytů C-reaktivní protein Urea, kreatinin, clearance kreatininu ELFO séra, celková bílkovina v séru, ELFO moči Krevní obraz Tyreostimulační hormon Pohlavní hormony 25-hydroxyvitamin D3 Osteoresorpce (aktivita osteoklastů) Osteoformace (aktivita osteoblastů) Anamnéza Zobrazovací metody Primární hyperparatyreóza, mnohočetný myelom a další Sekundární hyperparatyreóza Malabsorpční syndromy, sekundární hyperparatyreóza Sekundární hyperparatyreóza z renální příčiny Mnohočetný myelom, malignity, zánětlivá onemocnění Zánětlivá onemocnění skeletu, malignity Detekce ledvinného postižení sekundární osteopatie renální etiologie Mnohočetný myelom Malignity, zánětlivá onemocnění Hypotyreóza Hypertyreóza Hypogonadismus, předčasná menopauza Nedostatek vitamínu D Sérové hladiny N-telopeptidu (NTx) Karboxyterminální telopeptid CTx V moči fragmenty kolagenu deoxypyridinolin, pyrinolin Alkalická fosfatáza kostní izoenzym Osteokalcin Rizikové faktory nástup menopauzy, dietní zvyklosti, rodinná anamnéza se zaměřením na výskyt fraktur a osteoporózy, riziková onemocnění stran sekundární osteoporózy DXA, RTG kostí a páteře, eventuálně v indikovaných případech CT a MR Tab. 5: Terapie osteoporózy Nefarmakologická Přiměřená pohybová aktivita terapie Úprava jídelníčku racionální strava bohatá na vápník Prevence pádů Protektivní pomůcky, např. protektory kyčlí Farmakologická Vápník terapie Vitamín D Hormonální substituční terapie Bisfosfonáty alendronát, ibandronát, risendronát, kyselina zolendronová Kalcitonin Selektivní modulátory estrogenových receptorů (SERM) Deriváty parathormonu - PTH 1 34 (teriparatid) a PTH 1 84 Stroncium ranelát Denosumab urie a bolesti hlavy. Dávkování teriparatidu je 20 µg subkutánně denně (14,15 ). Stroncium ranelát je rozpustný prášek pro perorální užití, který se dávkuje denně a lze ho použít tam, kde nelze nasadit bisfosfonáty. Vápník se musí podávat odděleně, ne v době aplikace preparátu. Stroncium ranelát výrazně snižuje výskyt vertebrálních i nevertebrálních zlomenin (studie SOTI, TROPOS). Nežádoucí účinky jako generalizovaná alergická reakce jsou naštěstí vzácné, nicméně může se vyskytnout nauzea, zvracení a průjem v závislosti na terapii (16). Podává se ve formě rozpustné suspenze v dávce 2 g denně. Denosumab je první biologický lék, který je nyní nově uvolněn k terapii osteoporózy v České republice. Mechanismem jeho účinku je utlumení kostní resorpce a remodelace. Jedná se o velmi potentní antiresorpční lék. Studie FREEDOM prokázala účinost denosumabu v redukci rizika fraktur páteře i nevertebrálních zlomenin (17). Dávkování 60 mg subkutánně jednou za 6 měsíců.

19 dílí se na něm nejen osteolog, ale i neurolog, neurochirurg, ortoped a rehabilitační odborník. Cílem terapie je odstranění bolesti a mobilizace pacienta. Konzervativní terapie zahrnuje analgetizaci, substituci vápníku intravenózní cestou (pokud není kontraindikace), klidový režim s postupnou mobilizací v korzetu. Pokud i přes tato opatření nedojde k úlevě je další možností kyfoplastika či vertebroplastika (3). Závěr Prevence a včasná detekce osteoporózy před její klinickou manifestací vede k omezení výskytu osteoporotických fraktur a jejich komplikací. Denzitometrické vyšetření je dostupné a minimálně radiačně zatěžující. Základním suplementačním terapeutickým prostředkem je dostatečný přísun vápníku a vitamínu D3. U každého pacienta s nově diagnostikovanou osteoporózou by měla být vyloučena sekundární příčina. Literatura: 1. Cauley JA, Thompson DE, Ensrud KC, Scott JC, Black D. Risk of mortality following clinical fractures. Osteoporos Int 2000; 11: Vyskočil V. Osteoporóza a ostatní nejčastější metabolická onemocnění skeletu. Praha Galén Blahoš J, Palička V, Býma S. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře.2006 Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře Společnost všeobecného lékařství. 4. Štěpán J, Bayer M et al Návrh systému péče o nemocné osteoporózou, Osteol. Bull. 1996, 1: Horák P, Skácelová M, et al. Vitamin D a jeho aktivní metabolity v léčbě osteoporózy. Farmakoterapie 2010; 6(supplementum): Eff ects of hormone therapy on bone mineral density: results from the postmenopausal estrogen/progestin interventions (PEPI) trial. The Writing Group for the PEPI. JAMA1996; 276: Ruggiero SL, Mehrotra B, Rosenberg TJ, Engroff SL. Osteonecrosisof the jaws associated with the use of bisphosphonates: a review of 63 cases. J Oral Maxillofac Surg 2004;62: Heaney RP, Zizic TM, Fogelman I, et al. Risedronate reduces the risk of fi rst vertebral fracture in osteoporotic women. Osteoporos Int 2002; 13: Harris ST, Watts NB, Genant HK, et al. Eff ects of risedronate treatment on vertebral and nonvertebral fractures in women with postmenopausal osteoporosis: a randomized controlled trial. Vertebral Effi cacy With Risedronate Therapy (VERT) Study Group. JAMA 1999; 282: Cranney A, Wells GA, Yetisir E, et al. Ibandronate for the prevention of nonvertebral fractures: a pooled analysis of individualpatient data. Osteoporos Int 2009; 20: Reid IR, Brown JP, Burckhardt P, et al. Intravenous zoledronic acid in postmenopausal women with low bone mineral density. N Engl J Med 2002; 346: Delmas PD, Ensrud KE, Adachi JD, et al. Effi cacy of raloxifeneon vertebral fracture risk reduction in postmenopausal women with osteoporosis: four-year results from a randomized clinical trial. J Clin Endocrinol Metab 2002;87: Chesnut CH, Silverman S, Andriano K, et al. A randomized trial of nasal spray salmon calcitonin in postmenopausal women with established osteoporosis: the prevent recurrence of osteoporotic fractures study. Am J Med 2000; 109: Chen P, Satterwhite JH, Licata AA, et al. Early changes in biochemical markers of bone formation predict BMD response to teriparatide in postmenopausal women with osteoporosis. J Bone Miner Res 2005; 20: Greenspan SL, Bone HG, Ettinger MP, et al. Eff ect of recombinant human parathyroid hormone (1 84) on vertebral fracture and bone mineral density in postmenopausal women with osteoporosis: a randomized trial. Ann Intern Med 2007; 146: Reginster JY, Seeman E, De Vernejoul MC, et al. Strontium ranelate reduces the risk of nonvertebral fractures in postmenopausal women with osteoporosis: Treatment of Peripheral Osteoporosis (TROPOS) study. J Clin Endocrinol Metab 2005; 90: Cummings SR, San Martin J, McClung MR, et al. Denosumab for prevention of fractures in postmenopausal women with osteoporosis. N Engl J Med 2009; 361: aktuality... Riziko vzniku zlomenin asociované s přerušením či pokračováním terapie bisfosfonáty u pacientů s primární osteoporózou po 5 letech Počet postižených osteoporózou stále stoupá, v současnosti osteoporózou v Kanadě trpí jedna ze čtyř žen a jeden z osmi mužů. V první linii léčby i prevence přicházejí ke slovu bisfosfonáty, které inhibují kostní resorpci, a to jak u postmenopauzálních žen, tak i u mužů. Řada studií podporuje účinnost léčby bisfosfonáty v prevenci kostní ztráty a snížení rizika vzniku zlomenin do 4 let léčby, ale pouze málo studií se zabývá účinností bisfosfonátů i po 5 letech terapie. Cílem popisované studie tedy bylo právě toto téma stanovení rizik a naopak benefitů podávání bisfosfonátů déle než 5 let v terapii primární osteoporózy. Lékaři provedli průzkum databází MedLine, EMBase, CENTRAL, CINAHL a AgeLine před únorem 2010 a samozřejmě také průzkum literatury. Snahou bylo rovněž najít dosud nepublikované a probíhající studie. Nalezené výsledky pak byly nezávisle hodnoceny dvěma autory a do průzkumu byly zařazeny randomizované kontrolované studie a komparativní nerandomizované studie vyšetřující postmenopauzální ženy či muže ve věku 50 let s primární osteoporózou, kteří byli léčeni bisfosfonáty déle než 5 let, a to kontinuálně či s přerušením. Z celkem nalezených článků splnily vstupní kritéria pouze 3 studie, které zahrnovaly celkem posmenopauzálních žen. Nebyla zastižena signifikantní spojitost mezi incidencí vzniku zlomenin a přerušením terapie po 5 letech, a to pro žádný z typů zlomenin: klinickou nonvertebrální frakturu (RR, relative risk 0,97), klinickou vertebrální frakturu (RR 0,61) ani morfometrickou vertebrální frakturu (RR 0,90). Mezi oběma skupinami pacientů (kontinuální či přerušená léčba) nebyly zastiženy žádné rozdíly ve vedlejších nežádoucích účincích. Zdroj: Fraser L. A. et al. Fracture risk associated with continuation versus discontinuation of bisphosphonates after 5 years of therapy in patients with primary osteroporosis: a systematic review and meta analysis. Ther Clin Risk Manag. 2011; 7: ; doi: /tcrm. S19385 o d b o r n ý č l á n e k 19

20 Protrahovaný průběh pleuropneumonie u 10leté dívky s astma bronchiale k a z u i s t i k y MUDr. Tatiana Gvozdiaková, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D. 1, MUDr. Kamila Michálková 2 1 Dětská klinika, 2 Radiologická klinika, FN a LF UP, Olomouc Souhrn: Autoři prezentují kazuistiku 10leté pacientky, astmatičky, opakovaně přijaté pro levostrannou pleuropneumonii s výpotkem v levé pleurální dutině a nutnosti drenáže. 20 Kazuistika 10leté děvče, s negativní rodinou anamnézou, v osobní anamnéze jen 2x prodělalo bronchopneumonii, v prvním roce života a 6 letech věku. Dívka byla dispenzarizována v alergologické ambulanci od srpna 2004, s pozitivní alergii na inhalační alergeny pyly trav a kočka. Pro astma bronchiale a atopický ekzém, na léčbě budenosid spray 400 ug/den, montelukast tbl 5 mg/den. V polovině února 2010 byla odeslána praktickým lékařem pro děti a dorost, s třídenní horečkou do 40 C, suchým kašlem a únavou k hospitalizaci do spádového dětského oddělení. Při přijetí byla dehydratována s 95% saturaci O 2, s bilaterálně sklípkovým dýcháním. V laboratoři byly zvýšené parametry zánětu: FW 80/95, CRP 405 mg/l, KO Leu 12,7 x 10/9, Neu 74%, negativní nález - hemokultura, výtěr krk a moč kultivační. Na rtg hrudníku byla prokázána zánětlivá infiltrace vlevo bazálně parakardiálně s pleurálním výpotkem. Při ultrazvukovém vyšetření výpotek dosahuje 45 mm. U dívky byla zahájena parenterální léčba cefuroximem a druhý den byla přeložena na JIRP DK FN Olomouc pro nutnost hrudní drenáže a nebezpečí rozvoje respiračního selhání. Během pobytu na dětské klinice, je bez teploty, v objektivním nálezu je oslabené dýchání vlevo bazálně, v laboratoři postupně zaznamenán pokles CRP mg/l a v KO Le 7,5 x 10/9. Při vstupním vyšetření prokázány hraniční IgM a slabě pozitivní IgG protilátky svědčící pro suspektní začátek chlamydiové infekce. Na ultrazvuku byl popsán výpotek vlevo dorzálně jenom 15 mm a laterálně 6 mm, s výraznou konsolidací plicního parenchymu (obrázek 1). Zvolili jsme konzervativní postup, bez nutnosti zavedení hrudního drénu a k cefuroximu přidán claritromycin inj. i.v. a prednison tbl. p.o., přičemž dochází ke zlepšení klinického obrazu a úbytku tekutiny v levé pleurální dutině. A proto pacientka propuštěná 6.den do domácí péče s doporučením dobrání ATB terapie a kontroly v plicní ambulanci za 14 dnů. Po 3 dnech pobytu doma je dívka opět hospitalizována pro teploty do 38 C, bolesti hrudníku vlevo a záchvatovitý suchý kašel. V objektivním nálezu dominuje vlevo oslabené trubicové dýchání, došlo znovu k elevaci zánětlivých markrů: CRP: 130 mg/l, v KO Le: 20,5 x 10/9, s posunem doleva: Neu: 86%, Tr: 514. Na rtg hrudníku je vlevo homogenní zastínění dolní poloviny hrudníku, které přechází na laterální stěnu hrudní až do výše předního průběhu 2 žebra (obrázek 2). Ultrazvuk hrudníku potvrzuje výrazné zvýšení množství tekutiny v pleurální dutině vlevo: subpulmonálně asi 20 mm a podél laterální stěny a zadní stěny hrudní 20 mm (obrázek 3). Pacientka je přijatá na JIRP DK kde byla provedená hrudní drenáž vlevo a zahájená parenterální ATB léčba ciprofloxacinem. Punktát pleurální dutiny vyšetřen mikroskopicky bakterie nenalezeny, kultivačně negativní a cytologicky nález lymfocytů, granulocytů svědčí pro reaktivní zánětlivé změny. Po 4 dnech hrudního sání a parenterální ATB léčbě dochází ke zlepšení klinického nálezu, poklesu zánětlivých parametrů a na ultrazvuku hrudníku snížení množství tekutiny v levé pleurální dutině a proto 7. den léčby ukončeno hrudní sání. 11. den bylo děvče propuštěno do domácí péče, poslechově se sklípkovým dýcháním bilaterálně, laboratorně s negativními zánětlivými parametry, na rtg hrudníku - retrokardiálně bazálně pruhovité zastínění jako residuum po pneumonii a na ultrazvuku hrudníku malé množství tekutiny subpulmonálně vlevo maximální šíře asi 10 mm a mírná konsolidace parenchymu v dolním laloku (obrázek 4,5). Dále pokračujeme v léčbě ciprofloxacinem a prednisonem do 14 dnů a pozvána na kontrolu v plicní ambulanci za týden. Při kontrolním vyšetření v plicní ambulanci bylo děvče subjektivně bez potíží, auskultačně s negativním nálezem. V laboratoři byli negativní parametry zánětu. Serologicky slabě pozitivní IgM 0,773, negativní IgA 0,172 a IgG 0,300 protilátky proti chlamydiím zhodnoceny jako perzistujíci infekce. Na ultrazvuku hrudníku byl jenom 2 mm proužek tekutiny vlevo nad bránicí dorzálně. V léčbě bylo proto ukončeno podávání prednisonu tbl. p.o. a ponechán budesonid spray a montelukast. Souhrn: levostranná pleuropneumonie s fluidothoraxem etiologie dle průběhu Streptococcus pneumoniae, chronická chlamydiová infekce, astma bronchiale. Diskuze Pleurální výpotek je definován jako tekutina v pleurální dutině nejčastěji spojená se zápalem plic, která je v době

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do PL neprovádí důsledně skríning diabetu

Více

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Jaromíra Gajdová II. Interní klinika LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů

Více

OSTEOPORÓZA. Markéta Vojtová

OSTEOPORÓZA. Markéta Vojtová OSTEOPORÓZA Markéta Vojtová Kost 1 Metabolicky aktivní orgán mechanická role + zásobárna minerálů organická složka (osein = kolagenní fibrily) anorganická složka (Ca, P, F) Maximum kostní hmoty 3. dekáda

Více

Colecalciferoli pulvis odpovídá Colecalciferolum (vitamin D3) 200 IU/5mikrogramů

Colecalciferoli pulvis odpovídá Colecalciferolum (vitamin D3) 200 IU/5mikrogramů sp.zn. sukls117792/2010 a sukls46226/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CALCICHEW D 3 200 IU žvýkací tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna žvýkací tableta obsahuje: Calcium

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Žvýkací tablety Bílé, kulaté, bikonvexní nepotažené tablety o průměru 18 mm, které mohou mít malé skvrny.

Žvýkací tablety Bílé, kulaté, bikonvexní nepotažené tablety o průměru 18 mm, které mohou mít malé skvrny. Sp.zn. sukls213693/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CALCICHEW D 3 Lemon 800 IU žvýkací tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna žvýkací tableta obsahuje: Calcii carbonas odpovídá

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM 1. Cíle dietní léčby pacientů s diabetem CHARAKTERISTIKA STANDARDU Cílem dietní léčby diabetiků je zlepšení kompenzace diabetu, především: Udržováním individuální

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Vitamin D 3 Radaydrug 800 IU potahované tablety Vitamin D 3 Radaydrug 1 000 IU potahované

Více

Sp.zn.sukls88807/2015

Sp.zn.sukls88807/2015 Sp.zn.sukls88807/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NORMAGLYC 500 mg, potahované tablety NORMAGLYC 850 mg, potahované tablety NORMAGLYC 1000 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015 Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015 Self-monitorning glykémie: Jak můžeme být úspěšní? Jan Šoupal 3. Interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze Hodnocení kompenzace diabetu

Více

Léčba hypertenze fixními kombinacemi. MUDr. Igor Karen Člen výboru SVL ČLK JEP odborný garant pro AHT a KV oblast

Léčba hypertenze fixními kombinacemi. MUDr. Igor Karen Člen výboru SVL ČLK JEP odborný garant pro AHT a KV oblast Léčba hypertenze fixními kombinacemi MUDr. Igor Karen Člen výboru SVL ČLK JEP odborný garant pro AHT a KV oblast Doporučení pro cílové hodnoty TK ESH/ESC* a JNC 7** doporučuje tyto cílové hodnoty :

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Pomocné látky se známým účinkem : Jedna potahovaná tableta obsahuje částečně hydrogenovaný sojový olej 0,3 mg a sacharózu 1,52 mg.

Pomocné látky se známým účinkem : Jedna potahovaná tableta obsahuje částečně hydrogenovaný sojový olej 0,3 mg a sacharózu 1,52 mg. Sp.zn.sukls21356/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Calcium Cholecalciferol Béres 600 mg/400 IU potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009

Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009 Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GLUCOPHAGE XR 750 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Sp.zn. sukls35181/2015

Sp.zn. sukls35181/2015 Sp.zn. sukls35181/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Calcium/Vitamin D 3 Sandoz 500 mg/440 IU žvýkací tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna žvýkací tableta obsahuje: calcii

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 30. 10. 2014 4 Souhrn Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v Olomouckém kraji v

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls137371/2011 sp. zn. sukls59100/2012 a sukls137336/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Calcium/Vitamin D3 Acis 500 mg/400 IU Žvýkací tableta 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 4 30. 12. 2013 Souhrn Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v Moravskoslezském

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls80329/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls80329/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls80329/2011 Příbalová informace - Rp. Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Diabetes mellitus v ordinaci praktického lékaře

Diabetes mellitus v ordinaci praktického lékaře MUDr. Igor Karen praktický lékař, Benátky nad Jizerou; člen výboru SVL ČLS JEP, odborný garant pro diabetologii Diabetes mellitus v ordinaci praktického lékaře Diabetes mellitus (DM) je v posledních letech

Více

KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ DALŠÍ RIZIKOVÝ FAKTOR ATEROSKLERÓZY

KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ DALŠÍ RIZIKOVÝ FAKTOR ATEROSKLERÓZY KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ DALŠÍ RIZIKOVÝ FAKTOR ATEROSKLERÓZY Piťha J. /Praha/, Fórum zdravé výživy Celostátní konference nutričních terapeutů 2013 Výživa od začátků 20.11.2013 Obsah Rizikové faktory kardiovaskulárních

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 9 15.7.2004 Diabetologie - činnost v kraji Vysočina v roce 2003 Podkladem pro zpracování dat

Více

Arteriální hypertenze

Arteriální hypertenze Arteriální hypertenze K. Horký II. interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN Praha Přednáška pro studenty medicíny 2010 Definice arteriální hypertenze Setrvalé zvýšení TK nad hraniční hodnoty

Více

Péče o diabetika v primární péči. MUDr. Igor Karen praktický lékař pro dospělé Odborný garant pro diabetologii za SVL ČLS JEP

Péče o diabetika v primární péči. MUDr. Igor Karen praktický lékař pro dospělé Odborný garant pro diabetologii za SVL ČLS JEP Péče o diabetika v primární péči MUDr. Igor Karen praktický lékař pro dospělé Odborný garant pro diabetologii za SVL ČLS JEP Péče o diabetika v primární péči V celé Evropě kromě ČR a SR pečují standardně

Více

Současná léčba diabetu. MUDr. V. Loyková Diabetologické centrum II. Interní klinika

Současná léčba diabetu. MUDr. V. Loyková Diabetologické centrum II. Interní klinika Současná léčba diabetu MUDr. V. Loyková Diabetologické centrum II. Interní klinika Klasifikace diabetu Základní rys hyperglykemie Diabetes mellitus 1. typu a)autoimuně podmíněný (včetně LADA) b)idiopatický

Více

CALCICHEW D 3 200 IU, žvýkací tablety Vápník (jako calcii carbonas), vitamín D (jako colecalciferolum)

CALCICHEW D 3 200 IU, žvýkací tablety Vápník (jako calcii carbonas), vitamín D (jako colecalciferolum) sp.zn. sukls117792/2010 a sukls46226/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele CALCICHEW D 3 200 IU, žvýkací tablety Vápník (jako calcii carbonas), vitamín D (jako colecalciferolum) Přečtěte si

Více

Klinické a laboratorní aspekty osteoporosy

Klinické a laboratorní aspekty osteoporosy Klinické a laboratorní aspekty osteoporosy Vladimír Palička Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Osteocentrum Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Hradec Králové BIOLAB, Hradec Králové, 31. května

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství

Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství Vzhledem k rostoucímu počtu diabetu 1.typu i diabetu 2.typu v populaci a zlepšení péče o pacienty s diabetem v posledních dvou desetiletích stoupá i počet

Více

CALCICHEW D 3 200 IU, žvýkací tablety Vápník (jako calcii carbonas), vitamín D (jako colecalciferolum)

CALCICHEW D 3 200 IU, žvýkací tablety Vápník (jako calcii carbonas), vitamín D (jako colecalciferolum) sp.zn. sukls91037/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE CALCICHEW D 3 200 IU, žvýkací tablety Vápník (jako calcii carbonas), vitamín D (jako colecalciferolum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou

Více

asné trendy rizikových faktorů KVO

asné trendy rizikových faktorů KVO Současn asné trendy rizikových faktorů KVO v České republice Renata CífkovC fková a kol. Institut klinické a experimentáln lní medicíny Praha Standardizovaná úmrtnost podle příčinp Česká republika 2007

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství

Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství Vzhledem k rostoucímu počtu diabetu 1.typu i diabetu 2.typu v populaci a zlepšení péče o pacienty s diabetem v posledních dvou desetiletích stoupá i počet

Více

NÁRODNÍ DIABETOLOGICKÝ PROGRAM 2012 2022 (12. 12. 2012)

NÁRODNÍ DIABETOLOGICKÝ PROGRAM 2012 2022 (12. 12. 2012) NÁRODNÍ DIABETOLOGICKÝ PROGRAM 2012 2022 (12. 12. 2012) Obsah Základní téze.. 1 Příloha č. 1: Epidemiologie diabetes mellitus a jeho pozdních komplikací 8 Příloha č. 2: Rezervy v péči o nemocné s diabetem

Více

CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ

CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ DO ROKU 2020 BY SE MĚLA SNÍŽIT NEMOCNOST, ČETNOST ZDRAVOTNÍCH NÁSLEDKŮ A PŘEDČASNÁ ÚMRTNOST V DŮSLEDKU HLAVNÍCH CHRONICKÝCH NEMOCÍ NA NEJNIŽŠÍ MOŽNOU ÚROVEŇ Nejčastějšími

Více

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. II. interní klinika, FN u sv. Anny v Brně Pekařská 53, Brno

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. II. interní klinika, FN u sv. Anny v Brně Pekařská 53, Brno Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. II. interní klinika, FN u sv. Anny v Brně Pekařská 53, Brno Kardiovaskulární onemocnění jsou důsledkem působení kombinace několika rizikových faktorů. Rizikové faktory

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 12 5.10.2005 Diabetologie - činnost oboru v Karlovarském kraji v roce 2004 Diabetology

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Hypertenze v těhotenství

Hypertenze v těhotenství Gynekologicko porodnická klinika MU a FN Brno Přednosta: prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc. Hypertenze v těhotenství Petr Janků Kritické stavy v porodnictví 2010 Praha, 11. 12. 2010 Nomenklatura a klasifikace

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

Diabetik v ordinaci VPL v ČR. MUDr. Josef Olšr Praktický lékař SVL ČLS JEP Ostrava Vítkovice

Diabetik v ordinaci VPL v ČR. MUDr. Josef Olšr Praktický lékař SVL ČLS JEP Ostrava Vítkovice Diabetik v ordinaci VPL v ČR MUDr. Josef Olšr Praktický lékař SVL ČLS JEP Ostrava Vítkovice Diabetik v ordinaci VPL v ČR Od 1.1.2010 byl vyhláškou MZ ČR vydán kód 01201...což znamená: PÉČE O STABILIZOVANÉHO

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu I. Charakteristika standardu 1.Definice a charakteristika předmětu standardu Diabetes mellitus 2. typu je nejčastější metabolickou chorobou vyznačující

Více

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem.

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem. Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls127013/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Orlistat Polpharma 60 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka

Více

Žvýkací tablety Bílé, kulaté, bikonvexní nepotažené žvýkací tablety o průměru 16 mm, které mohou mít malé skvrny.

Žvýkací tablety Bílé, kulaté, bikonvexní nepotažené žvýkací tablety o průměru 16 mm, které mohou mít malé skvrny. Sp.zn. sukls213693/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CALCICHEW D 3 Lemon 400 IU žvýkací tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje: Calcium 500 mg (jako calcii

Více

Jistota účinnosti léčby osteoporózy. Potvrzení kostními markery již po 90 dnech

Jistota účinnosti léčby osteoporózy. Potvrzení kostními markery již po 90 dnech Jistota účinnosti léčby osteoporózy Potvrzení kostními markery již po 90 dnech Kosti jsou živé tkáně Věděli jste, že vaše kosti samy přeměňují různé živiny? Kostní tkáň se po celý váš život neustále odbourává

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls103444/2011 a sukls103455/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Calcium-Sandoz forte 500 mg Calcium-Sandoz FF 1000 mg calcii lactogluconas

Více

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová Klinika dětí a dorostu a Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy 3. LF UK a FNKV Honzík ve věku 11,5 let 128 kg, 184 cm, BMI 37,8

Více

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí metody TES-terapie

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí metody TES-terapie Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí metody TES-terapie Léčba diabetu druhého typu je složitým terapeutickým problémem kvůli rostoucímu počtu onemocnění, jeho chronické povaze a kombinované medikamentózní

Více

STANDARDY PÉČE O DIABETES MELLITUS 2. TYPU

STANDARDY PÉČE O DIABETES MELLITUS 2. TYPU STANDARDY PÉČE O DIABETES MELLITUS 2. TYPU DMEV 4/2007 I. CHARAKTERISTIKA STANDARDU 1. Definice a charakteristika předmětu standardu Diabetes mellitus 2. typu je nejčastější metabolickou chorobou vyznačující

Více

Arteriální hypertenze Lékové interakce

Arteriální hypertenze Lékové interakce Arteriální hypertenze Lékové interakce MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

OBSAH. Nové poznatky o mikroalbuminurii jako biologickém markeru renálních a kardiovaskulárních onemocnění...37

OBSAH. Nové poznatky o mikroalbuminurii jako biologickém markeru renálních a kardiovaskulárních onemocnění...37 OBSAH Ročník 1 Ročník 1, č. 1-2007 Měření glomerulární filtrace v klinické praxi...2 Cévní přístup a srdeční onemocnění existuje mezi nimi nějaký vztah?...7 Antihypertenzní léčba obézních hypertoniků...12

Více

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu I. Celková charakteristika 1. Definice a charakteristika předmětu doporučeného postupu Diabetes mellitus 1. typu je onemocnění, které se vyznačuje různě

Více

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu I. Celková charakteristika 1. Definice a charakteristika předmětu doporučeného postupu Diabetes mellitus 2. typu je nejčastější metabolickou chorobou

Více

Předcházíme onemocněním srdce a cév. MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO

Předcházíme onemocněním srdce a cév. MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO Předcházíme onemocněním srdce a cév MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO ÚZIS ČR 2013 Celková úmrtnost ČR 22 45 8 25 KV nemoci Onkologické nemoci Plicní nemoci Ostatní

Více

AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ TK V LÉČBĚ HYPERTENZE DIABETIKŮ

AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ TK V LÉČBĚ HYPERTENZE DIABETIKŮ AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ TK V LÉČBĚ HYPERTENZE DIABETIKŮ Ve svém sdělení bych vás chtěla seznámit s principem ambulantního monitorování TK a s jeho využitím u hypertenzních diabetiků. Nesprávně bývá toto

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

MĚŘENÍ TLAKU KRVE V LÉKÁRNĚ

MĚŘENÍ TLAKU KRVE V LÉKÁRNĚ OBSAH 1. ÚVOD 2. POMŮCKY A PRINCIP MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU 3. TECHNIKA MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU 4. MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU U TĚHOTNÝCH ŽEN 5. NEFARMAKOLOGICKÁ OPATŘENÍ / DOPORUČENÍ PŘI NAMĚŘENÍ VYSOKÉHO TK 6.

Více

Standardy péče o diabetes mellitus 2. typu

Standardy péče o diabetes mellitus 2. typu Standardy péče o diabetes mellitus 2. typu I. Charakteristika standardu 1. Definice a charakteristika předmětu standardu Diabetes mellitus 2. typu je nejčastější metabolickou chorobou vyznačující se relativním

Více

DM v ordinaci VPL v ČR Shrnutí pro praxi. MUDr. Igor Karen Místopředseda SVL ČLS JEP pro profesní záležitosti Odborný garant pro diabetologii

DM v ordinaci VPL v ČR Shrnutí pro praxi. MUDr. Igor Karen Místopředseda SVL ČLS JEP pro profesní záležitosti Odborný garant pro diabetologii DM v ordinaci VPL v ČR Shrnutí pro praxi MUDr. Igor Karen Místopředseda SVL ČLS JEP pro profesní záležitosti Odborný garant pro diabetologii DM v ordinaci VPL v ČR - Shrnutí pro praxi Od 1.1.2010 byl vyhláškou

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Cukrovka a srdeční onemocnění telemedicínské sledování

Cukrovka a srdeční onemocnění telemedicínské sledování Cukrovka a srdeční onemocnění telemedicínské sledování Autor: Marek Vícha, Školitel: MUDr. Ivona Šimková Výskyt Nárůst výskytu nových případů cukrovky je v posledních letech celosvětovým fenoménem. Jenom

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

Vápník v prevenci a léčbě osteoporózy M. Stránský ISPM UNI Zürich

Vápník v prevenci a léčbě osteoporózy M. Stránský ISPM UNI Zürich Vápník v prevenci a léčbě osteoporózy M. Stránský ISPM UNI Zürich VI. Západoslovenské dni o osteoporóze Nitra 7. -8.2.2008 Osteoporóza je dětská nemoc (Kasper) Definice osteoporózy Osteoporóza je systémové

Více

CO JE TO DIABETES Péče e o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyněčeské diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče e o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyněčeské diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče e o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyněčeské diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa. Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.cz Úmrtnost na onemocnění srdce a cév v ČR V současnosti v

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Základní epidemiologická data Incidence renálního selhání s kreatininem > 1,5

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU /AMTK/

AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU /AMTK/ AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU /AMTK/ XXXV. Výročná konferencia SSVPL Vysoké Tatry 16. 10. 2014 MUDr. Otto Herber, praktický lékař AMTK Dlouhodobé monitorování TK umožňující jeho objektivizaci

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Co je nového v diagnostice a léčbě diabetu

Co je nového v diagnostice a léčbě diabetu Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Co je nového v diagnostice a léčbě diabetu Souhrn: Výskyt diabetes mellitus zejména 2. typu v současné době stoupá prakticky

Více

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s.

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Laboratorní diagnostika celiakie MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Celiakie Autoimunní onemocnění způsobené požitím lepku (glutenu) s typickým zánětlivým postižením tenkého střeva s genetickou

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Borgal 200/40 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje: Léčivé látky: Sulfadoxinum 200 mg Trimethoprimum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn. sukls66657/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Calcichew D3 Jahoda 500 mg/400 IU žvýkací tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna žvýkací tableta obsahuje: Calcii carbonas

Více

Změny v laboratorní diagnostice a sledování stavu diabetu mellitu. ÚKBH FN a LF UK Plzeň

Změny v laboratorní diagnostice a sledování stavu diabetu mellitu. ÚKBH FN a LF UK Plzeň Změny v laboratorní diagnostice a sledování stavu diabetu mellitu V. Petříkov ková,, M. Šolcová ÚKBH FN a LF UK Plzeň Karlovy Vary 23. 5. 2007 Změny v hodnocení sacharidového ho metabolizmu 1/2004 hodnocení

Více

Diabetes mellitus a pubertapohled. J. Venháčová, P. Venháčová Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc

Diabetes mellitus a pubertapohled. J. Venháčová, P. Venháčová Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc Diabetes mellitus a pubertapohled diabetologa J. Venháčová, P. Venháčová Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc Dospívání (adolescence) = přechod z dětství do dospělosti Věkově spadá

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Standardy péče o diabetes mellitus 1.typu. I. Charakteristika standardu. 1. Definice a charakteristika předmětu standardu

Standardy péče o diabetes mellitus 1.typu. I. Charakteristika standardu. 1. Definice a charakteristika předmětu standardu I. Charakteristika standardu 1. Definice a charakteristika předmětu standardu Standardy péče o diabetes mellitus 1.typu Diabetes mellitus 1.typu je onemocnění, které se vyznačuje různě rychle probíhajícím

Více

PREVENCE VZNIKU A ROZVOJE ATEROSKLERÓZY U DĚTÍ (Prevence ischemické choroby srdeční v průběhu dětství)

PREVENCE VZNIKU A ROZVOJE ATEROSKLERÓZY U DĚTÍ (Prevence ischemické choroby srdeční v průběhu dětství) PREVENCE VZNIKU A ROZVOJE ATEROSKLERÓZY U DĚTÍ (Prevence ischemické choroby srdeční v průběhu dětství) Metodický pokyn pro realizaci vyšetřování celkového cholesterolu, triacylglyceridů a HDL cholesterolu

Více

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem.

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem. sp.zn. sukls186765/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PREPARATION H čípky 23 mg / 69 mg 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivé látky: Faecis extractum fluidum 1,00 % hmot., t.j. 23

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU UNIPRES 10 UNIPRES 20 tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

V Ý Ž I V A D I A B E T I K Ů

V Ý Ž I V A D I A B E T I K Ů Podpora rozvoje dalšího vzdělávání ve zdravotnictví v Moravskoslezském kraji V Ý Ž I V A D I A B E T I K Ů Obsah... 2 1. Význam výživy pro člověka... 4 1.1 Definice diabetu a jeho prevalence... 4 1.2 Typy

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Diabetes mellitus (DM)

Diabetes mellitus (DM) Diabetes mellitus (DM) a laboratorní vyšetření Jaroslav Racek Ústav klinické biochemie a hematologie LF UK a FN Plzeň Laboratorní vyšetření u DM má zásadní význam pro: stanovení diagnózy sledování léčby

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Calcichew D3 Lemon 500 mg/1000 IU žvýkací tablety calcium, colecalciferolum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Calcichew D3 Lemon 500 mg/1000 IU žvýkací tablety calcium, colecalciferolum Sp.zn. sukls66658/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Calcichew D3 Lemon 500 mg/1000 IU žvýkací tablety calcium, colecalciferolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než

Více