o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i"

Transkript

1 o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i ř í j e n r o č n í k 1 č í s lo 1 Terapie hypertenze Léčba diabetu 2. typu Osteoporóza Terapie erektilní dysfunkce Insomnie v ordinaci praktika + Kazuistiky Vydavatel: Practicus s.r.o. MK ČR E ISSN w w w. p r v n i l i n i e. c z

2 Tomáš Janda/Reklama Borský. Tel.: K O N T A K T U J T E N Á S : Lékařské informační centrum Lékařský dům, P.O.BOX 30 Sokolská 31, Praha 2 Tel.: , F a x : E - m a i l : i n f h e l p - l i c. c z w w w. h e l p - l i c. c z w w w. k a t a l o g l e k a r u. c z w w w. d o c t o r h e l p. c z

3 Vydavatel: Practicus s.r.o. MK ČR E ISSN odborný časopis pro lékaře v první linii Redakční rada: doc. MUDr. Věra Adámková, CSc. IKEM, Pracoviště preventivní kardiologie, Praha Vážení čtenáři, právě jste otevřeli první číslo odborného časopisu PRVNÍ LINIE a Vaše první myšlenka možná je: Zase už nějaký nový časopis? Není jich snad už dost? Co nového nám chtějí nabídnout? Máte pravdu, odborných časopisů je u nás dost. Většina z nich vychází již roky a jejich vydavatelství to zpravidla prezentují jako výhodu a tradici, na kterou jsou jejich čtenáři zvyklí. To je ovšem nepochybně pouze jedna strana mince. Tou druhou je fakt, že mnohá periodika, respektive jejich redakce, pokračují v zajetých kolejích také z pohodlnosti. A tak se v jejich novinách a časopisech objevují stále stejná jména i témata, leckdy se pak takový časopis promění v pouhou snůšku tzv. P.R. textů, tedy agenturních či firemních nezávislých článků Naše vydavatelství Practicus vzniklo v roce 2000 a od té doby se náš tým podílel na řadě aktivit v oblasti medicínských periodik a publikací. Mnohé z nich jistě znáte. Naše redakce je v každodenním kontaktu s Vámi, lékaři v 1. linii, a tak si troufáme tvrdit, že víme, co Vás opravdu zajímá a co Vás spíše obtěžuje. V našem novém časopise nenajdete žádné politicko organizační záležitosti. Chceme být ryze odborným periodikem. Naší základní koncepcí bude vytvoření přirozeného komunikačního prostředí mezi lékaři 1. linie a specializovanými odborníky z jednotlivých odvětví medicíny. Hlavní náplň PRVNÍ LINIE budou tvořit dva druhy textů. Stručné přehledové články našich významných odborníků, a také budou ve větší míře, než je obvyklé, zastoupeny kazuistiky. doc. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc. Oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče, FN Motol, Praha MUDr. Irena Kudrnovská Praktická lékařka, Praha MUDr. Milan Kudyn Praktický lékař pro děti a dorost, Praha prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav, Praha prim. MUDr. Hana Roháčová, Ph.D. Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, FN Na Bulovce, Praha prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Toto číslo podpořili: Berlin-Chemie help - Lékařské informační centrum Merck Nycomed zentiva společnost skupiny sanofi e d i t o r i a l Uděláme vše pro to, aby jejich pojetí odpovídalo naší cílové skupině čtenářů lékařů 1. linie. Tedy stručné, jasné, s praktickými radami a doporučeními. Připravujeme: Budeme dbát i na to, aby své zastoupení měli autoři - nebo jejich případní kritici - ze všech českých a moravských regionů. Aby se PRVNÍ LINIE nestala pouze omezenou regionální záležitostí, jak tomu také někdy bývá. Vážení čtenáři, za celou redakci PRVNÍ LINIE doufám, že Vás časopis osloví. A budeme rádi za Vaše komentáře, pochvaly i kritiky. o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i l e d e n r o č n í k 2 č í s lo 2 3 w w w. p r v n i l i n i e. c z Zdeněk Brtnický Editor PRVNÍ LINIE ATB v první linii Očkování Dyslipidémie Léčba kašle Bolest v revmatologii 3

4 Vydavatel: Practicus s.r.o. MK ČR E ISSN odborný časopis pro lékaře v první linii o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i ř í j e n r o č n í k 1 č í s lo 1 ř í j e n r o č n í k 1 č í s lo 1 w w w. p r v n i l i n i e. c z 4o b s a h & t i r á ž 4 Terapie erektilní dysfunkce Léčba diabetu mellitus 2. typu Osteoporóza Insomnie v ordinaci praktika Terapie hypertenze Kazuistiky 4 w w w. p r v n i l i n i e. c z doc. MUDr. Věra Adámková, CSc. Aktuální pohled na terapii hypertenze v ordinaci praktického lékaře 5 prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA Léčba diabetu mellitu 2. typu - role a možnosti lékařů v 1. linii 8 MUDr. Vladimír Němec, Ph.D., Bc. Eva Bočkayová Kazuistika: Boreliová artritida u dětí - včasná diagnostika 12 MUDr. Hana Ciferská, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Horák, CSc., MUDr. Martina Skácelová, MUDr. Andrea Smržová Osteoporóza stručný úvod do diagnostiky a léčby 14 Aktuality... Riziko vzniku zlomenin asociované s přerušením či pokračováním terapie bisfosfonáty u pacientů s primární osteoporózou po 5 letech 19 MUDr. Tatiana Gvozdiaková, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., MUDr. Kamila Michálková Kazuistika: Protrahovaný průběh pleuropneumonie u 10leté dívky s astma bronchiale 20 MUDr. Ondřej Trojan Terapie erektilní dysfunkce 22 MUDr. Andrea Janoušková, MUDr. Jitka Brožová, MUDr. Stanislav Houštěk, MUDr. Marcela Švandová Kazuistika: Vzácná příčina hubnutí u dospívajícího chlapce 27 Pohled do historie... Penicilín 28 MUDr. Miroslav Moráň Aktuální možnosti terapie insomnie v ordinaci praktikého lékaře 29 Vydavatel: Practicus s.r.o. Sládkovičova 1268/ Praha 4 Periodikum: PRVNÍ LINIE Odborný časopis pro lékaře v 1. linii Manažer projektu: Mgr. Zdeněk Brtnický GSM: Garance distribuční databáze: Lékařské informační centrum - Katalog lékařů a zdravotnických zařízení Lékařský dům P.O.BOX 30 Sokolská Praha 2 Distribuce: všem lékařům primární péče v ČR Náklad: kusů MK ČR E ISSN Vydavatel nenese odpovědnost za údaje a názory autorů jednotlivých článků či inzerátů. Repodukce obsahu je povolena pouze s písemným souhlasem redakce. Nepodepsané materiály jsou placenou inzercí.

5 Aktuální pohled na terapii hypertenze v ordinaci praktického lékaře doc. MUDr. Věra Adámková CSc. Institut klinické a experimentální medicíny, Pracoviště preventivní kardiologie, Praha Souhrn: Arteriální hypertenze (HT) je jednou z nejčastějších chorob oběhového systému, v průmyslově vyspělých zemích postihuje 20-50% dospělé populace (6) a ve věku nad 65 let dokonce 60% a nad 75 let věku až 70% populace (10) a zásadně ovlivňuje celkové kardiovaskulární riziko pacienta. Klíčová slova: arteriální hypertenze, léčba, doporučení o d b o r n ý č l á n e k Péče o hypertoniky Léčba arteriální hypertenze patří k denním povinnostem lékařů mnoha odborností praktický lékař, internista, kardiolog, endokrinolog, diabetolog a další. U nekomplikovaných případů má léčbu vést praktický ošetřující lékař, který má o pacientovi nejucelenější přehled informací a zajistí mu dostatečnou zdravotní péči. U nemocných, u kterých je nutné již použít k efektivní léčbě hypertenze kombinaci tří a více preparátů, se má na kontrole léčby podílet také další odborný lékař, protože u těchto nemocných může dojít k rozvoji některé z komplikací arteriální hypertenze. U těžší formy hypertenze je třeba sledovat další biochemické parametry, eventuálně zajistit vyšetření zobrazovacími metodami a další konziliární vyšetření. Prognóza arteriální hypertenze Závisí od výše krevního tlaku, přítomnosti dalších rizikových faktorů (celkovém kardiovaskulárním riziku), subklinickém poškození cílových orgánů a přítomnosti přidružených onemocnění. Pro prognózu onemocnění není rozhodující hodnota krevního tlaku před léčbou, ale hodnota tlaku dosažená při léčbě. Seskupení rizikových faktorů v metabolickém syndromu znamená pro nositele vyšší až vysoké riziko komplikací. Doporučení pro léčbu arteriální hypertenze pro praktické lékaře Novelizovaná doporučení pro praktické lékaře byla vydána v roce 2008 a shrnují nové poznatky o arteriální hypertenzi a současné možnosti léčby s přihlédnutím k evropským doporučením pro léčbu hypertenze (6). Kardiovaskulární riziko Za vysoké kardiovaskulární riziko je považována hodnota > 5% dle tabulek SCORE (tzn. pravděpodobnost úmrtí na kardiovaskulární onemocnění v následujících 10 letech > 5%). Na základě znalostí výsledků řady studií není důvod pro razantní snižování krevního tlaku, protože nejnižší výskyt kardiovaskulárních příhod byl ve studii HOT při krevním tlaku 138/82 mm Hg. Výskyt závažných kardiovaskulárních komplikací narůstá s věkem a u osob nad 65 let přesahuje 20% u mužů, u žen se tomuto procentuálnímu postižení blíží (2). Arteriální hypertenze zhoršuje aterosklerotické komplikace 2-3 x a provedená velká metaanalýza observačních studií ukázala korelaci kardiovaskulárního riziko s věkem dokonce i u normotenzních jedinců. Snížení systolického krevního tlaku o 10 mm Hg a diastolického o 5 mm Hg by mělo v dlouhodobém pohledu snížit riziko úmrtí na cévní mozkovou příhodu o 40% a na koronární příhodu o 30% (7). Snížení hladiny celkového cholesterolu o 10% vede k poklesu kardiovaskulární mortality o 15% a celkové mortality o 10% ( 3). Podle některých prací se nachází až u 57% hypertenzních mužů a u 67% žen ischemická choroba srdeční, nejvyšší výskyt ( až 70%) byl u nemocných s více rizikovými faktory KVO ( 2). U hypertoniků s ischemickou chorobou srdeční se stále celosvětově v řadě mezinárodních studií sleduje odpověď na léčbu, panuje zejména obava z velkých rozdílů krevního tlaku. Na základě znalostí výsledků řady studií není důvod pro razantní snižování krevního tlaku, protože nejnižší výskyt kardiovaskulárních příhod byl ve studii HOT při krevním tlaku 138/82 mm Hg a nebyl podán žádný důkaz pro příznivý účinek systolického tlaku pod 130 mm Hg pro kardiovaskulární příhody (byl naznačen pouze trend pro cévní mozkovou příhodu), při intenzivním snižování krevního tlaku byl naopak vyšší výskyt nežádoucích účinků (12). Arteriální hypertenze a léčba v denní praxi V posledních 10 letech došlo opět ke zlepšení možností léčby, byla modernizována doporučení evropská, národní a odborných společností pro léčbu hypertenze. I v denní rutinní péči o hypertoniky byl nárůst moderních léčiv, příkladně od roku 1997 došlo k nárůstu léčby 5

6 6o d b o r n ý č l á n e k Tab. 1: Nejpoužívanější antihypertenziva běžné praxe účinná látka nejčastější denní dávka poznámka Diuretika Hydrochlorothiazid 12,5 25 mg ( lze i 6,25 mg) denně, obden, i jinak Indapamid 1,5 2,5 mg ( lze i 0,625) mg u DM Chlorthalidon 12,5 mg Furosemid mg ( do 1 g) srdeční, renální selhání, možná hypokaliemie Amilorid 5 10 mg kontrola kalia Spironolakton 12,5-50 mg srdeční selhání, kalium Blokátory beta receptorů Metoprolol 2 x mg Metoprolol SR 1x mg Betaxolol 1x mg Atenolol 2 x mg Bisoprolol 1 x 5 10 mg Acebutolol 1 x mg Blokátory kalciových kanálů Amlodipin 1 x 5-10 mg možné otoky Felodipin 1x 2,5 10 mg Verapamil SR 1 x mg Nitrendipin 1 x mg ACEI Perindopril arginin 1 x 5 10 mg Ramipril 1 x 2,5 10 mg Trandolapril 1 x 2 4 mg Enalapril 2 x 5 20 mg Captopril 3 x 12,5 50 mg pro rychlý nástup účinku, v chronické medikaci jej prakticky nepodáváme Blokátory alfa receptorů Doxazosin 1x 1 8 mg zahajovací dávky vhodnější večer pro možnou přechodnou hypotenzi Agonisté imidazolinových receptorů Rilmenidin 1-2 x 1 mg Moxonidin 1 x 0,2 0,6 mg Blokátory AT 1 receptorů Losartan 1 2 x mg Telmisartan 1x mg Valsartan 1 x mg Irbesartan 1 x mg Centrální alfa 2 adrenergní agonisté Alfa methyldopa 2 3 x mg lék první volby v těhotenství Centrální i periferní účinek na alfa receptory Urapidil 2 x mg ACEI...inhibitory angiotenzinkonvertujícího enzymu Poznámka: V tabulce jsou uvedeny nejčastěji používané látky, nejedná se o kompletní přehled antihypertenzní medikace.

7 u mužů u skupiny ACEI (inhibitory angiotenzinkonvertujícího enzymu) o 21,7% o 5 % u blokátorů kalciových kanálů, o 15,6 % u diuretik a o 16,3 % u betablokátorů. U hypertenzních žen byl také zaznamenám nárůst medikamenzotní léčby o 13% ACEI, téměř 7 % u blokátrů kalciových kanálů, o 11,3% u diuretik a o 24,4% u betablokátorů. Efektivnost podávané léčby byla nejvyšší u betablokátorů (systolický krevní tlak: 139,67 ± 16,731 mmhg muži, 137,04 ± 17,028 ženy) a diuretik (137,87 ± 14,548 mmhg muži, resp. 136,44 ± 17,474 mmhg ženy) (1). Farmakologicky je podle posledních údajů léčeno 60,4 % hypertoniků, průměrné hodnoty systolického krevního tlaku dosahují 137,1 ± 17,9 mm Hg a diastolického krevního tlaku 84,9 ± 10,0 mm Hg. Efektivně bylo léčeno (dosažení cílových hodnot (TK < 140/90 mm Hg ) 31,1 % hypertoniků, z toho mužů 28,1 % a žen 35 % (5). Arteriální hypertenze a diabetes mellitus Diabetiky 1. typu s mikroalbuminurií a všechny diabetiky 2. typu považujeme automaticky za osoby s vysokým kardiovaskulárním rizikem (> 5%). Výskyt metabolického syndromu je u hypertoniků nalezen zhruba ve 30% (8), a ve 45,8% podle kriterií NCEP / ATP III a v 58,8% podle IDF kriterií (2). Pečlivý výběr kombinační léčby je u diabetiků důležitý, protože známe antihypertenziva, která mají i určitým způsobem negativní vliv na metabolizmus sacharidů (11). Zvláštní péče musí být věnována seniorům hypertonikům Senioři a hypertenze u osob nad 70 let věku se izolovaná systolická hypertenze vyskytuje asi v 60% (10) a jejich komorbidity stěžují výběr vhodného antihypertenziva. Základním rysem u starších hypertoniků je snížení poddajnosti a elasticity velkých tepen, čímž se vysvětluje zvýšení systolického a pulzního krevního tlaku. Proliferace tkáně intimy se zvyšuje. U starších osob klesá při zvýšení krevního tlaku glomerulární filtrace, snižuje se schopnost vylučovat z organizmu sodík. U seniorů je třeba nejen při prvním vyšetření, ale také při kontrolách a po zahájení léčby měřit krevní tlak ve stoje, protože až u 30% těchto hypertoniků se může projevit ortostatická hypotenze. I u starších osob zvyšuje arteriální hypertenze riziko dalších komplikací kardiovaskulárního aparátu 2-3 x a tento vztah je kontinuální, zatímco u stejně starých normotoniků je výskyt komplikací relativně nízký (2). Hypertenze nižších věkových skupin Velkou pozornost věnujeme již aktivní depistáži mladých hypertoniků, protože řádná léčba může zamezit dalším komplikacím hypertenze v dospělosti. Je popsáno šest studií, kde je dokazován vztah mezi hodnotou krevního tlaku v dětství a cévní mozkovou příhodou (4). V běžné praxi se praktický lékař stará i o gravidní hypertoničky. Příčina manifestace arteriální hypertenze v graviditě není dosud uspokojivě vysvětlena. Hodnoty krevního tlaku vyšší než 130 mm Hg zdvojnásobují riziko preeklampsie (9). Ovlivnitelné faktory hypertenze v těhotenství Arteriální hypertenze v těhotenství představuje komplikaci pro matku i pro plod, nejlepší prevencí je zlepšení ovlivnitelných rizikových faktorů, kterými jsou: obezita, vysoký body mass index (BMI - více než 35kg/m²), který je spojen u gravidních hypertoniček dvakrát častěji s preeklampsií, zatímco nízký BMI v prvním trimestru (pod 19,8 kg/m²) má méně komplikací preeklampsie, jejíž riziko snižuje také malá konzumace čokolády, česneku, vápníku, vitaminu C, E a omega 3 mastné kyseliny (9). Neovlivnitelnými faktory hypertenze v těhotenství je rodinná anamnéza, předchozí gravidita, věk a etnikum. V běžné praxi zůstává lékem první volby stále methyldopa. Závěr Pro léčbu arteriální hypertenze v ordinaci praktického lékaře platí vždy nutnost komplexní péče, tedy nefarmakologická léčba ( snížení příjmu jedlé soli na 5 6 g / den, optimalizace hmotnosti, nekouření, racionální strava, přiměřená fyzická aktivita). Ve farmakologické léčbě musí vždy ošetřující lékař zvážit všechna rizika, možné lékové interakce a zvolit optimální léčbu pro daného nemocného. Přehled nejpoužívanějších antihypertenziv z běžné praxe ukazuje tabulka 1. Literatura: 1. Adámková V., Cífková R., Škodová Z., Lánská V., Bojanovská E., Galovcová M., Jozífová M., Palouš D., Peterková L., Plášková M., Využití základních antihypertenziv v léčbě hypertenze v ČR. XXIII konference ČSH, XV. konference PK ČKS, XI.konference Srd.selhání ČKS Mariánské Lázně 6.-8,10, Bulas J., Ilčík M., Kozlíková K., Murín J: Rizikový profil hypertonika Vnitř. lék., 2010, 56 (8), Executive summary of the third report of the NCEP expert panel on detection, evaluation and treatment of high blood cholesterol in adults (adult treatment panel III). JAMA, 2001, 285: Galobardes B., Smith G.D., Lynch J.W: Systematic Review of the Influence of Childhood Socioeconomic Circumstance on Risk for Cardiovascular Disease in Adulthood. Ann Epidemiol. 2006, 16, Jozífová M., Cífková R., CSc., Škodová Z.,Adámková V., Bruthans J., Procházka J.,et al: Léčba a kontrola hypertenze v České republice v období 1997/ /2009, Interní Med. 2010; 12(4): Karen I., Widimský J: Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze, ČSPL, 2008, s.8, ISBN Lewington S., Clarke R., Qizilbash N: Age specific relevance of usual blood pressure to vascular mortality a meta-analysis of individual data for one million adults in 61 prospective studies. Prospective Studies Collaborators. Lancet., 2002, 360: Mancia G., parati G., Borghi C et al: AMOOTH investigators. Hypertension prevalence, awareness, control and association with metabolic abnormalities in the San Marino population: the SMOOTH study. J. Hypertens., , Peacock A.S.,. Bogossian F: Antenatal screening and predicting hypertension in pregnancy for midwives. Women and Birth, 2010, 23, Řiháček I., Souček M., Fráńa P., Plachý M. Hypertenze ve stáří. Medicína pro praxi, (11), Souček M: Léčba hypertenze u pacientů s diabetes mellitus a ischemickou chorobou dolních končetin Vnitř.lék., (4), Vítovec J., Špinar J: Léčba hypertenze u ischemické choroby srdeční, Medicína pro praxi, (2), o d b o r n ý č l á n e k 7

8 8o d b o r n ý č l á n e k Léčba diabetu mellitu 2. typu - role a možnosti lékařů v 1. linii prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Souhrn: Praktický lékař má všechny předpoklady diagnostikovat prediabetes i diabetes 2. typu a léčit komorbidity diabetu (složky metabolického syndromu). Korekce hyperglykemie je od těchto postupů prakticky neoddělitelná a praktický lékař má tak možnost léčit pacienta komplexně za použití dostupných antidiabetik. Diabetologa by měl požádat o pomoc především při výskytu mikrovaskulárních komplikací diabetu a nedaří-li se diabetes pacienta kompenzovat. V léčbě diabetu je praktický lékař dnes limitován dvěma omezeními preskripční limitací některých antidiabetik a nedostatkem času na edukaci pacienta. Obě tato omezení jsou řešitelná a v budoucnu lze očekávat ještě větší uplatnění praktických lékařů v léčbě diabetu podobně jako v jiných evropských zemích. Klíčová slova: prediabetes, komorbidity diabetu, komplikace diabetu, perorální antidiabetika, metformin, inkretinová léčba, inzulín Úvod Celosvětovým problémem je vzestup incidence diabetu 2. typu. S diabetiky se tak ve větším měřítku setkávají všichni lékaři. Je dnes chybou diagnostikovat diabetes 2. typu podle klinických symptomů (např. polyurie, polydypsie a hmotnostního úbytku). Diabetes by měl být dnes diagnostikován v asymptomatické fázi při preventivním vyšetřování. Více než 20% diabetiků se také zachytí při předoperačním vyšetření. Velmi důležité je diagnostikovat i tzv. prediabetes, který přináší aterogenní riziko stejné jako diabetes 2. typu a jen o něco nižší významné riziko onkologické než skutečný diabetes a výrazně predikuje vznik diabetu 2. typu (1,2,3). Léčba prediabetu a prevence diabetu 2. typu Léčba prediabetu je především prevencí vzniku diabetu 2. typu Dnes umíme teoreticky účinně preventivně zasahovat u diabetu 2. typu. V praxi jsou však opatření vyžadující spolupráci pacienta málo účinná. Praktický lékař je prakticky jediný lékařem, který může prediabates léčit a zabraňovat tak rozvoji diabetu 2. typu. Jako prediabetické stavy označujeme zvýšenou glykémii na lačno (impaired fasting glucose), která je definována jako glykémie mezi 5,6 6,9 mmol/l, resp.je navrženo i hodnocení podle glykovaného hemoglobinu HbA1c mezi 3,8 4,7 %. a porušenou glukozovou toleranci definovanou podle OGTT. Oba tyto stavy jsou aterogenní a současně predikují vznik diabetu 2. typu. Nejvíce snižuje riziko diabetu pravidelná fyzická aktivita a to až o polovinu (3). Většina pacientů k diabetu 2. typu dospěje při paralelním současném rozvoji obou stavů, tedy neschopnosti inzulínu suprimovat tvorbu glukozy na lačno (zvýšená glykemie na lačno) a neschopnosti glukozu po jídle asimilovat (porušená glukozová tolerance). Prediktivní pro vznik diabetu je glykémie od 5,3 mmol/l výše. Má-li někdo glykemii 5,2 mmol/l a méně, není to již pro vznik diabetu prediktivní a riziko je na glykémii nezávislé. Z tohoto důvodu již například není signifikantně lepší glykémie 4,7 mmol/l než 5,2 mmol/l. Nejenom, že lze vytipovat ohroženou populaci, ale opatření je vhodné cílit i na celou společnost. Diabetem jsou nejvíce ohroženi příbuzní diabetika 2. typu (riziko %, že diabetes během života vznikne), hypertonici (riziko až 2x vyšší než v celé populaci), obézní (riziko závislé na stupni obezity při obezitě II. a III. stupně riziko rovněž %). Významně lze riziko predikovat i podle obvodu pasu. V naší populaci je obecné riziko vzniku diabetu 2. typu během života náhodně vybraného jedince asi 30%. Při výskytu diabetu v rodině je výrazně vyšší až Tab. 1: Dietní postupy snižující výskyt diabetu 2. typu (podrobně v 3, 4) Zabránění vzniku obezity, resp. redukce hmotnosti alespoň o 5 % Snížení příjmu saturovaných tuků a trans-mastných kyselin Snížení příjmu zejména druhotně zpracovaného masa (uzeniny, paštiky, mleté maso apod. Zvýšení příjmu polynenasycených mastných kyselin (rostlinné tuky) Záměna živočišného tuku za rostlinný alespoň z 2 % Příjem potravin s nižším glykemickým indexem a potravin s vlákninou Příjem kávy, ořechů a malého množství alkoholu Pravidelná fyzická aktivita

9 originální metformin 500 mg XR s prodlouženým uvolňováním všem novým pacientům indikovaným pro léčbu metforminem všem pacientům, kteří špatně tolerují generický metformin Zkrácená informace o přípravku Glucophage XR 500 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním. Složení: Metformini hydrochloridum 500 mg což odpovídá 390 mg metforminu v jedné tabletě s prodlouženým uvolňováním. Indikace: Diabetes mellitus 2. typu u dospělých. Kontraindikace: Přecitlivělost na metformin, diabetická ketoacidóza, selhání nebo dysfunkce ledvin, nitrožilní podání kontrastních látek s obsahem jódu, nedostatečnost jater, kojení. Nežádoucí účinky: nauzea, zvracení, průjem, laktátová acidóza, kožní reakce. Interakce: Zvýšené riziko laktátové acidózy při akutní intoxikaci alkoholem, intravenózně podané jodové kontrastní látky mohou vést k renálnímu selhání, které vyvolá akumulaci metforminu a riziko laktátové acidózy. Dávkování: Obvyklá úvodní dávka je jedna tableta denně. Dále je dávka upravena dle výsledků glykémie. Maximální denní dávka je 2 g. Zvláštní upozornění a varování: U pacientů s výrazným selháváním ledvin může vzniknout velmi vzácná, avšak nebezpečná laktátová acidóza. Před začátkem léčby a v pravidelných intervalech v jejím průběhu je nutné kontrolovat funkce ledvin. Uchovávání: Žádné zvláštní podmínky uchovávání. Velikost balení: 30 a 60 tablet s prodlouženým uvolňováním. Registrační čísla: 18/166/04-C. Datum poslední revize SPC: Držitel registračního rozhodnutí: Merck Santé s.a.s., Lyon, Francie. Před podáním léku si přečtěte úplné informace o přípravku. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. MERCK spol. s r.o., Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4, tel: , DIA 11 XR 01

10 o d b o r n ý č l á n e k % u potomka dvou diabetiků 2. typu. Postupy, které snižují výskyt diabetu 2. typu uvádí tabulka 1. Na výskyt diabetu mají významný vliv kvantitativní i kvalitativní změny diety. Téměř každý pacient, kterému sdělíme, že má cukrovku. odpoví : Jak je možné, že jsem dostal cukrovku, když vůbec nejím sladké? To je oprávněné tvrzení. Příjem cukru opravdu nehraje ve vzniku diabetu žádnou roli. Obecně lze říci, že ovoce a zelenina snižují riziko diabetu 2. typu. Podrobnější analýzy však ukázaly, že je významně snižuje pouze listová zelenina a z ovoce s nižším glykemickým indexem např. jablka a citrusy. Významnou redukci výskytu diabetu 2. typu lze dosáhnout farmakoterapií. Mnoho studií prokázalo významný efekt na snížení jeho výskytu po metforminu, akraboze, orlistatu, pioglitazonu a rosiglitazionu. Metformin je již od roku 2007 indikován podle guidelines americké diabetologické spoečnosti u pacientů s prediabetem, pokud je přítomen další rizikový faktor, což je splněno prakticky u každého diabetika (5). Dále platí, že významně nižší výskyt diabetu 2. typu je i po léčbě ACE inhibitory a sartany. Vůči léčbě diuretiky a betablokátory klesá po léčbě ACE inhibitory riziko diabetu o třetinu a při léčbě sartany o čtvrtinu. U obézních má největší vliv na snížení rizika diabetu 2. typu bariatrická chirurgie. Diabetes 2. typu vymizí obvykle v 50-95% případů podle typu výkonu (6). Léčba diabetu 2. typu obecné principy Léčba diabetu 2. typu se od léčby jiných nemocí liší v jediném aspektu. U jiných onemocnění hromadného výskytu léčil vždy praktický lékař a komplikovanější pacienty odesílal do center okresní či krajské nemocnice. V péči o diabetiky byl o desítky předsunut jiný odborník-diabetolog. Až minulá léta navodila zpět logický stav, který je přítomen u jiných onemocnění (např. u dyslipidmie či hypertenze). K diabetologovi je dnes logické odesílat jen nemocné komplikovanější především diabetiky 1. typu, diabetiky se specifickými diabetickými komplikacemi (retinopatií, nefropatií, těžší neuropatií a syndromem diabetické nohy). I tyto nemocné by však praktický lékař měl umět léčit, protože se s nimi setkává např. v terminálních fázích života, při návštěvní službě apod. Pro léčbu diabetu má dnes praktický lékař dobře zpracovaná guidelines (např. v publikovaných doporučených postupech pro praktické lékaře a take na stránkách diabetologické společnosti Vychází nyní i nová kniha Karena a kol. (7). Tab. 2: Cíle léčby nemocného s diabetem 2. typu (v závorce jsou cíle léčby u nemocných s delším trváním diabetu a vysokým kardiovaskulárním rizikem) Parametr Cílová hodnota HbA1c (%) dle IFCC < 4,5 (<6,0) glykemie v žilni plazmě nalačno < 6,0 (<7,0) (mmol/l) Hodnoty glykemie v kapilarni krvi (selfmonitoring) nalačno/před jidlem (mmol/l) postprandialni (mmol/l) 4,0 6,0 (<8,0) 5,0 7,5 (<9,0) krevni tlak (mmhg) /80-85 krevni lipidy celkový cholesterol (mmol/l) < 4,5 LDL cholesterol (mmol/l) < 2,5 u diabetiků po kardiovaskularni přihodě LDL cholesterol pod 2,0 mmol/l HDL cholesterol (mmol/l): <1 / <1,2 muži /ženy triacylglyceroly (mmol/l) <1,7 hmotnost redukce o 5-10% Cíle léčby diabetu V doporučených postupech jsou cíle léčby přesně uvedeny a netýkají se jen korekce hyperglykemie. Léčba hyperglykémie je u nemocneho s diabetem 2. typu součásti komplexních opatřeni, která zahrnuji i léčbu hypertenze, dyslipidemie, obezity a dalšich projevů metabolického syndromu. Léčba by měla být aktivní, s kontrolou HbA1c každé 3 měsíce a opakovanou revizí režimových opatřeni, dokud není dosaženo Hb1c pod 4,5 % u osob s nízkým rizikem nežádoucích příhod (tj. bez závažných přidružených chorob a zejména u krátce trvajícího diabetu), kdežto u osob s přidruženými závažnými chorobami, u nichž hypoglykemie zvyšuje riziko komplikací, postačuje cílová hodnota HbA1c do 6,0 % (dle IFCC). Po dosažení cílových hodnot HbA1c je minimálni frekvence kontrol 1x za 6 měsíců. Cíle léčby by měly byt vždy stanoveny individuálně. Bylo zjištěno, že existuje fenomén tzv. metabolické paměti. Korekce hyperglykemie je nejdůležitější na počátku onemocnění a efekt této dobré kompenzace lze prokázat i za více než 10 let (podrobně např. v 7). Naopak až pozdě dosažená dobrá kompenzace nemusí již mít zásadní vliv. Režimová opatření Režimová opatření jsou základ léčby diabetu 2. typu. K nemocným přistupujeme vždy individuálně. Klíčovým opatřením je edukace v dietě a fyzické aktivitě, který musí mít jasně stanovené cíle a musí být do značné míry individuální. V časopise Practicus byl publikován seriál 3 článků o edukaci (8,9,10). Uvedená fakta a postupy jsou stále platné. Farmakologická léčba Antidiabetikem 1. volby je dnes metformin. Nemůže být podáván při vzestupu kreatininu obvykle nad cca 130 umol/l a dále také pokud ho pacient netoleruje. Nejčastější intolerancí jsou gastrointestinální obtíže. Vyskytují se nejčastěji při zahájení léčby a ve většině případů spontánně odezní. V rámci prevence gastrointestinálních obtíží se doporučuje užívat metformin během jídla nebo po jídle. Gastrointestinální snášenlivost lze zlepšit i pomalým zvyšováním dávky. Metformin má řadu výhodných systémových účinků a je to látka velmi výhodná z hlediska kardiovaskulárního a onkologického. Snižuje významně kardiovaskulární i nádorové riziko u diabetika (11). V další léčbě postupujeme dle nyní již 3 roky platného tzv. Nathanova schématu (12) - viz obr. 1.

11 Obr. 1: Tzv. Nathanovo schéma léčby diabetu 2. typu Krok 1 Po stanovení diagnózy: úprava životního stylu + metformin Krok 2 Další dobře validované léčebné strategie: úprava životního stylu + metformin + bazální inzulín úprava životního stylu + metformin + derivát sulfonylurey Posuneme se vždy po šipce k dalšímu kroku pokud do 3 měsíců nedosáhneme uspokojivé hodnoty glykovaného hemoglobinu - v originální publikaci HbA1c 5,3% IFCC nebo dle tabulky 2. Volba konkétních dávek léků vychází z příslušných SPC. Schéma je obecně využíváno, ale zároveň platí, že vždy je výhodnější přidat další lék než zvyšovat dávky do maximálních dávek. Antidiabetika ve vysokých dávkách nepůsobí často lépe než dávky střední. Je výhodnější kombinovat antidiabetika s různým mechanismem účinku. Nathanovo schéma nezahrnuje ještě léčbu DPP-4 inhibitory. Dnes máme k dispozoci již 4 léky této skupiny (sitagliptin, vildagliptin, saxagliptin a linagliptin). Podle příslušných SPC nejsou tyto léky ani inkretinová analoga (exenatid a liraglutid) využívány zatím v monoterapii. V budoucnu lze však očekávat, že tato tzv. inkretinová léčba bude využívána časně i v monotoerapii (13). U pacientů se špatnou kompenzací neodkládáme pak léčbu Krok 3 Další méně validované léčebné strategie: úprava životního stylu +metformin + inzulínový senzitizér úprava životního stylu + metformin + GLP-1 analog úprava životního stylu + metformin + intenzifikovaná inzulinoterapie úprava životního stylu + metformin + derivát sulfonylurey + inzulínový senzitizér inzulínem a inzulínovými analogy. Ta obvykle vyžaduje také selfomonitoring glykemií. Závěr V léčbě diabetu je praktický lékař dnes limitován dvěma omezeními preskripční limitací některých antidiabetik (např. inkretinové léčby a inzulínových analog) a nedostatkem času na edukaci pacienta. Obě tato omezení jsou řešitelná a v budoucnu lze očekávat ještě větší uplatnění praktických lékařů v léčbě diabetu podobně jako v jiných evropských zemích. Rozhodně již dnes platí, že u nás jsou nejlepší předpoklady pro to, aby diabetiky praktický lékař léčil koordinovaně s blízkým diabetologem a z jejich konkrétních vztahů a lokálních možností vyplynula individuální forma jejich spolupráce. Literatura: 1. Anand SS et al.: Glucose levels are associated with cardiovascular disease and death in an international cohort of normal glycaemic and dysglycaemic men and women: the Epi- DREAM cohort study. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil May 6 E- publikace 2. Zhou XH, Qiao Q, Zethelius B, Pyörälä K, Söderberg S et al.:diabetes, prediabetes and cancer mortality. Diabetologia. 53(9): 2010: Svačina Š. Prevence diabetu a jeho komplikací. Triton, Praha, Svačina Š. a kol. : Poruchy metabolismu a výživy. Galén, Praha, Nathan DM, Davidson MB, DeFronzo RA et al.:.impaired fasting glucose and impaired glucose tolerance: implications for care. Diabetes Care Mar;30(3): Fried M et al.: Metabolická a chirurgická léčba obezity. Mladá Fronta, Praha, Karen I. a kol.: Diabetes v primární péči, Axonite, Praha, Svačina Š.: Základní principy edukace diabetiků, Practicus 7/2009, str Svačina Š.: Edukace diabetika v dietě a fyzické aktivitě, Practicus 8/2009, str Svačina Š.: Edukace v prevenci diabetu 2. typu a v prevenci komplikací diabetu, Practicus 9/2009, str Svačina Š.: Systémové účinky metforminu Postgradualni medicina, 2010, roč. 12, příloha 3, str Nathan DM et al.: Medical management of hyperglycemia in type 2 diabetes: a consensus algorithm for the initiation and adjustment of therapy: a consensus statement of the American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes.Diabetes Care Jan;32(1): Haluzík M., Svačina Š.: Inkretinová léčba diabetu. Mladá Fronta, Praha, úprava životního stylu + metformin + bazální inzulín o d b o r n ý č l á n e k 11

12 Boreliová artritida u dětí - včasná diagnostika k a z u i s t i k y MUDr. Vladimír Němec, PhD. 1,2, Bc. Eva Bočkayová 1 1 Pardubická krajská nemocnice a.s., 2 Univerzita Pardubice Souhrn: Autoři prezentují výsledky skupiny 10 dětí s diagnózou boreliové artritidy. Poukazují na relativně pozdní stanovení diagnózy a zahájení léčby. V diagnostice boreliové artritidy je potřeba vycházet z klinického obrazu, lze využít klinického skóre k diagnostice tohoto onemocnění a k určení dalšího správného postupu k potvrzení diagnózy a zahájení léčby. Samotnou léčbou boreliové artritidy se autoři nezabývají. Klíčová slova: borelióza, artritida, děti 12 Úvod Boreliová artritida byla poprvé popsána Steerem v roce 1977 u skupiny dětí, u kterých byla stanovena diagnóza juvenilní chronické artritidy, ale následně bylo prokázáno, že artritidu způsobila spirochéta Borrelia burgdorferi. Postupně se ukázalo, že artritida je pouze jednou z manifestací boreliové infekce. Onemocnění je způsobeno v Evropě nejčastěji druhy Borrelia afzelii a Borrelia garinii ze skupiny Borrelia burgdorferi sensu lato. Muskuloskeletální projevy boreliové infekce jsou buď časné, projevující se artralgiemi a myalgiemi dny až týdny po počátku infekce, nebo pozdní, které se projevují artritidou typicky po měsících až letech. Boreliová artritida připomíná svými projevy juvenilní idiopatickou artritidu (JIA), kdy dochází k hypertrofii a hyperplazii synoviálních buněk a jejich infiltraci lymfocyty a plazmatickými buňkami. Na rozvoji kloubní patologie se podílí velmi pravděpodobně perzistence samotné infekce a jí navozené imunopatologické děje. [1] Klinické projevy boreliové artritidy jsou nejčastěji v monoartikulární formě (kolenní, hlezenný či loketní kloub), polyartikulární forma je vzácnější. Postižený kloub je zduřelý, zarudnutí je častější než bývá u JIA, je přítomná porucha funkce kloubu. Bolest je individuální, často je jen velmi mírná. Typické jsou recidivující výpotky. Artritida ustupuje po léčbě antibiotiky pomalu a může trvat i několik týdnů. Zhruba u 10% dětí se vyvíjí chronická artritida, která se těžko odlišuje od juvenilní idiopatické artritidy. Boreliovou artritidu je nutné diagnostikovat co nejdříve s včasným zahájením léčby antibiotiky. Vzhledem k finanční nákladnosti laboratorních vyšetření (sérologická vyšetření v krvi či výpotku, stanovení přítomnosti boreliové DNA pomocí polymerázové řetězové reakce - PCR ve výpotku) je vhodné v první diferenciální diagnostice vycházet z klinických příznaků přítomné artritidy. K orientaci o pravděpodobnosti boreliové artritidy lze využít skórovací systém (Tab. 1), kdy hodnota součtu méně než 2,5 bodu prakticky vylučuje toto onemocnění, hodnota 6 bodů a více podporuje přítomnost boreliové artritidy a rozmezí 2,5 5,5 bodů je šedou zónou. Ve většině případů je vhodné provádět širší laboratorní vyšetření až na základě pozitivity skóre (6 bodů a více). Vlastní soubor Autoři rozebrali soubor 10 dětí, které byly odeslány do revmatologické ambulance s artritidou nejasné etiologie a u kterých byla následně prokázána boreliová infekce. Průměrný věk dětí byl 11,9 roku (6 18 let s mediánem 16 let). Všechny děti byly před odesláním do revmatologické ambulance ošetřeny 1x nebo vícekrát na chirurgické či ortopedické ambulanci a byly jim provedeny v průměru 4 kloubní punkce (1 12 punkcí, s mediánem 2 punkce). U všech dětí se jednalo o monoartikulární postižení kolenního kloubu. Kromě kultivace výpotku (vždy negativní výsledek) nebyla prováděna jiná laboratorní vyšetření. Doba od prvních příznaků onemocnění do stanovení správné diagnózy byla v průměru 4,4 měsíce (1 10 měsíců s mediánem 3 měsíce). V anamnéze udával pouze jeden pacient přisátí klíštěte. U všech pacientů byla provedena základní laboratorní vyšetření. Sedimentace červených krvinek byla provedena pouze u 9 pacientů s průměrnou hodnotou 22 mm/hod Tab. 1: Klinické skóre pro diagnózu boreliové artritidy. Upraveno podle Cassidy, Petty: Textbook of Pediatric Rheumatology. Kritérium Počet bodů Epizodická artritida + 4 Artralgie před nástupem artritidy - 3 Věk nástupu artritidy + 0,3 x věk v rocích Iniciální artritida kolenního kloubu + 2 Přisátí klíštěte v anamnéze + 2 Počet postižených kloubů - 0,4 x počet postižených kloubů

13 Tab. 2: Přehled výsledků diagnostického skóre u pacientů souboru (2 51 mm/hodinu), hodnota C reaktivního proteinu (CRP) v séru byla vyšetřena u všech pacientů a byla v průměru 8,1 mg/l (0,44 24 mg/l). Hodnota CRP ve výpotku byla v průměru 10,6 mg/l (1,3 25,9 mg/l). Diagnóza boreliové artritidy byla stanovena vyšetřením boreliových protilátek metodou ELISA v třídách IgG a IgM v séru i výpotku. V séru jsme prokázali pozitivitu v IgG u 9 pacientů, tj. 90% ( jeden pacient s hraniční hodnotou IgG v séru 1,02 měl pozitivní výsledek IgG 5,61 ve výpotku), ve třídě IgM nebyl pozitivní nález u žádného. Kloubní výpotek jsme vyšetřili u 7 pacientů a u všech byl pozitivní výsledek v IgG, u žádného pacienta ve třídě IgM. Výsledky vyšetření ELISA jsou uváděny naší laboratoří jako index pozitivity, kdy pozitivní hodnota je více než 1,1. Hodnota IgG protilátek v séru 4,4 (1,02 7,33) byla ve srovnání s hodnotou ve výpotku 5,7 (4,4 6,97) významně nižší. U všech 10 pacientů byla pozitivita potvrzena ve třídě IgG vyšetřením Western blot v séru a u všech 7 vyšetřených pacientů i v kloubním výpotku. V punktátu jsme rovněž vyšetřili přítomnost DNA borelií metodou PCR u 8 pacientů a prokázali jsme její přítomnost u 3 dětí (37 %). U všech dětí jsme zpětně stanovili hodnotu skóre posuzující pravděpodobnost diagnózy boreliové artritidy, a to v době, kdy byly odeslány do revmatologické ambulance. Výsledky jsou souhrnně v tabulce č. 2. [2] V průměru bylo skóre 9 bodů (6 11 bodů s mediánem 10 bodů). Výsledek skórovacího systému tedy vždy svědčil pro vysokou pravděpodobnost boreliové artritidy. Diskuse Artritida u dítěte projevující se výpotkem, větším či menším zarudnutím, poruchou funkce byť s menší bolestivostí je varovný signál, pro který rodiče většinou velmi časně vyhledají pomoc u lékaře. Přítomnost artritidy vždy vyžaduje širokou diferenciální diagnostiku, od úrazových stavů přes reaktivní (parainfekční) postižení kloubu, bakteriální zánět až k počátečnímu stádiu revmatického nemocnění. Jednou z možných diagnóz je i boreliová artritida, na kterou se často nepomýšlí a právě správná diagnóza tohoto onemocnění může vést k včasné léčbě antibiotiky. Diagnózu boreliové artritidy je možno predikovat již z klinického obrazu. Typický věk pro tento typ artritidy je v průměru 8,3 roku [3] případně obecněji školní věk [4], čemuž odpovídají i naše zkušenosti 11,9 roku. Onemocnění probíhá pod obrazem epizodické artritidy s významnými výpotky. Tak tomu bylo i u našich pacientů, u kterých byly provedeny v průměru více jak 4 punkce postiženého kloubu. Nejčastěji je postižení mono- či oligoartikulární, převážně kolenního kloubu, a to v 66 90% [3,4], v našem souboru ve 100%. Polyartikulární forma či postižení malých kloubů je vzácné. Bolest kloubů je pacienty popisována spíše jako malá nebo žádná [4], což jsme pozorovali i u našich pacientů. Anamnestický údaj o přisátí klíštěte může podporovat diagnózu, ale negativní údaj onemocnění nevylučuje. V našem souboru je udáno přisátí klíštěte pouze u 1 pacienta. Laboratorní vyšetření zánětlivých markerů nejsou přínosná, kdy sedimentace červených krvinek byla pozorována u 70% dětí více než 20 mm/hod a u 46% dětí více než 50 mm/hodinu. [3] Tento výsledek nemůžeme z našeho souboru potvrdit, protože jsme zjistili hodnotu více než 20 mm/hod pouze u 44% dětí a více než 50 mm/hod pouze u 11% dětí. Hodnota C-reaktivního proteinu (CRP) byla vždy nízká. Vyšetření skórovacím systémem je vhodný nástroj k odlišení boreliové artritidy od jiných typů kloubního postižení. Využitím tohoto skóre bylo možno redukovat nákladná vyšetření k vyloučení či potvrzení diagnózy boreliové artritidy o 63%. [5] Diagnostické skóre u všech pacientům v našem souboru svědčilo pro diagnózu boreliové artritidy. K jejímu potvrzení se využívá základních dvou testů průkaz protilátek proti boreliím metodou ELISA v třídě IgG a IgM a následně potvrzení vyšetřením Western blot. V našem souboru byla u všech pacientů (kromě jedno pacienta s hraničním výsledkem IgG v séru) obě vyšetření pozitivní. Navíc jsme prokázali u 3 pacientů přítomnost DNA borelií ve výpotku pomocí PCR (37%). Číslo dítěte Hodnota skóre 6 10,4 11 8,9 8 7,4 10,4 9,8 10,2 7,7 Závěr Z našich zkušeností považujeme za důležité upozornit na skutečnost, že základní péče o dítě patří do rukou praktického lékaře pro děti a dorost. Opakovaná vyšetření vyžádaná rodiči na ortopedických či chirurgických ambulancích s prováděním punkcí kloubů podle našich zkušeností nevedou k určení správné diagnózy, naopak oddalují včasné zahájení antibiotické terapie. A právě praktický lékaře by měl u každé epizodicky probíhající artritidy využít diagnostického skórovacího systému, který pomůže určit pravděpodobnost boreliové artritidy a indikaci provedení dalších nákladných laboratorních vyšetření. I když včas podaná antibiotická léčba (jedna nebo dvě kůry) vede k vyléčení artritidy u více než 80% dětí je vhodné zvážit u této diagnózy konzultaci dětského revmatologa. Literatura: 1. Bartůněk, P. a kol.: Lymeská borelióza, 3. vydání, Grada, Cassidy, J., T., Petty, E., R. : Textbook of Pediatric Rheumatology, Fourth Edition, Saunders Company, Gerber, M., A., Zemel, L., S. et al.: Lyme Arthritis in Children: Clinical Epidemiology and Long-term Outcomes, Pediatrics 1998; 102, ; 4. Lyme arthritis, 5. Huppertz, H., I. et al : Diagnosis of Lyme arthritis by using a clinical score Eur J Pediatr, 1998, Volume 157, Number 4, k a z u i s t i k y 13

14 o d b o r n ý č l á n e k Osteoporóza stručný úvod do diagnostiky a léčby MUDr. Hana Ciferská, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Horák, CSc., MUDr. Martina Skácelová, MUDr. Andrea Smržová III. interní klinika- nefrologická, revmatologická a endokrinologická FN a LF UP, Olomouc Souhrn: Osteoporóza je progresivní systémové onemocnění skeletu. Osteoporotické fraktury vznikají v důsledku úbytku kostní hmoty vedoucí k narušení kostní mikroarchitektoniky. Převládá kostní resorpce nad novotvorbou. Osteoporózu dělíme dle příčiny na postmenopauzální, senilní, idiopatickou a sekundární. Indikací k terapii je buď klinická manifestace osteoporózy zlomeninou, nebo osteoporóza verifikovaná denzitometrickým vyšetřením. Terapie osteoporózy se skládá z nefarmakologické a farmakologické léčby. Tu lze rozdělit na základní dvě větve, na osteoanabolickou a antikatabolickou terapií. Nutností je rovněž suplementace vitamínu D a vápniku k podávané léčbě. Klíčová slova: osteoporóza, raloxifen, bisfosfonáty, teriparatid, parathormon, stroncium ranelát, kostní denzitometrie 14 Úvod Osteoporóza je chronické onemocnění, které se stává s prodlužujícím věkem populace výrazným zdravotním a ekonomickým problémem. Osteoporóza patří mezi progresivní systémová onemocnění skeletu spjatá s poruchou mechanické odolnosti kosti a tím zvýšením její lomivosti i po minimálním inzultu. Strukturální vlastnosti kostí jsou ovlivněny úbytkem jak organické, tak anorganické kostní hmoty. Predispozice, životní styl a přidružená onemocnění mohou výrazně ovlivňovat vznik a progresi osteoporózy. Rizikové faktory závislé na kostní denzitě (BMD) jsou například onemocnění jater a ledvin, střevní onemocnění spojené s malabsorpcí a další, naopak nezávislé faktory na BMD jsou věk, podávání léčiv, kouření či alkoholismus (Tab. 1) (2). Osteoporóza je každoročně příčinou mnoha zlomenin u nemocných po celém světě. Kompresivní zlomeniny obratlů vedou ke zmenšování tělesné výšky, statickým a dynamickým poruchám páteře s následným omezením pohyblivosti a soběstačnosti pacienta. Fraktura krčku femuru zvyšuje riziko mortality svými přidruženými komplikacemi (1). Primární osteoporóza je nejčastějším kostním metabolickým onemocněním postihujícím především postmenopauzální ženy a seniory obého pohlaví ve vyšších věkových kategoriích. Předpokládá se, že v České republice je 7-8% obyvatelstva s osteoporózou, kteří jsou ohroženi zvýšeným rizikem fraktury kostí. Osteoporóza probíhá pomalu a plíživě řadu let do své manifestace první frakturou. Pacienti s těžkou osteoporózou někdy udávají nespecifické kostní bolesti, samozřejmostí pak jsou bolesti v oblasti kostních zlomenin (3). Diagnostika Samotný údaj o zmenšování tělesné výšky s kyfotizací páteře u postmenopauzální ženy je výrazným varovným signálem. Základním prediktivním údajem ke stanovení rizika fraktur je zjištění kostní denzity (BMD). Zlatým standardem k zjištění BMD je dvouenergiová rentgenová absorciometrie (DXA). Diagnostika osteoporózy je založena na změření kostního minerálu pacienta a jeho srovnání s kontrolní skupinou mladých zdravých jedinců stejné rasy a pohlaví. Odchylka těchto hodnot je vyjádřena v počtu standardních deviací (SD) - T skóre (Tab. 2 a 3). Pokles T-skóre o jednu směrodatnou odchylku představuje úbytek kostního minerálu o 10%. Ve skupině dětí, mladistvých, žen před menopauzou a seniorů nad 70 let je vhodnější použít k hodnocení snížení BMD tzv. Z-skóre. Z-skóre vyjadřuje srovnání BMD pacienta se skupinou stejného věku, pohlaví a rasy, stejně jako T skóre je odchylka těchto hodnot vyjádřena v SD. Pokles Z-skóre pod -2 u žen před přechodem je popisován jako nález nižší než je předpokládaný vzhledem k věku. T-skóre a z-skóre jsou diagnostickým nástrojem k průkazu osteoporózy, nevypovídají však o dynamice procesu. Při současné přesnosti a detekčních vlastnostech přístrojové techniky je možno prokázat signifikantní změnu kostní denzity až po roce od prvního měření. Zhodnocení má být provedeno vždy na stejném přístroji. Standardně měřené oblasti jsou bederní páteř v rozsahu prvního až čtvrtého obratle, proximální femur včetně krčku a distálního předloktí. Kompresivní zlomeniny, či osteodegenerativní změny mohou znemožnit hodnocení v oblasti bederní páteře, diagnóza je pak stanovena z jiného méně vhodného místa (proximální femur, pokud ani ten nelze hodnotit pak z distálního předloktí). Další možností přístrojové diagnostiky osteoporózy je kvantitativní ultrazvuk, počítačová tomografie a další. Klinicky je možno diagnostikovat osteoporózu u osob s BMD nižším než -2,5, u kterých došlo ke vzniku zlome-

15 Nycomed: a Takeda Company Calcichew D IU prevence a léčba osteoporózy Tablety Calcichew D 3 obsahují kombinaci vápníku a vitaminu D 3 Lehce se rozpustí na jazyku Nemusejí se zapíjet vodou Nelepí se na zuby ani zubní protézy Mají pomerančovou příchuť ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU CALCICHEW D IU. Název přípravku: Calcichew D IU žvýkací tablety. Složení: 1 žvýkací tableta: Calcium 500 mg (jako calcii carbonas 1250 mg), Colecalciferolum (vitamin D3) 200 IU/5 µg. Úplný seznam pomocných látek se nachází v úplném SPC. Indikace: Prevence a léčba při nedostatku vitaminu D a vápníku. Vitamin D a vápník slouží jako doplněk při léčbě osteoporózy u pacientů, u nichž hrozí nedostatek vitaminu D a vápníku. Dávkování: Doplňková terapie při osteoporóze: 1 Calcichew D IU žvýkací tableta 2 3krát denně. Nedostatek kalcia a vitaminu D: Dospělí: 1 Calcichew D IU žvýkací tableta 1 3krát denně. Děti: 1 Calcichew D IU žvýkací tableta 1 2krát denně. Dávkování při poruše funkce jater: Není třeba upravovat dávku. Dávkování při poruše funkce ledvin: Tablety Calcichew D IU by neměly být podávány pacientům s vážnou poruchou ledvin. Způsob podání: Tableta by měla být rozžvýkána, nebo rozpuštěna na jazyku. Kontraindikace: onemocnění a/nebo stavy způsobující hyperkalcémii a/nebo hyperkalciurii; vápenná nefrolitiáza; hypervitaminóza D; přecitlivělost na účinnou látku nebo jakoukoliv z pomocných látek. Zvláštní upozornění: Při dlouhodobé léčbě je třeba sledovat hladinu kalcia v séru a monitorovat renální funkce měřením kreatininu v séru, zejména u starších pacientů nebo při souběžné léčbě srdečními glykosidy nebo diuretiky a u pacientů s velkým sklonem k tvorbě kamenů. V případě hyperkalcémie nebo příznaků poruchy funkce ledvin by měla být snížena dávka, nebo přerušena léčba. Při podání vitaminu D je třeba věnovat zvýšenou pozornost pacientům s poruchou ledvin a sledovat hladiny kalcia a fosfátů. Nebezpečí kalcifikace měkkých tkání je třeba vzít v úvahu. U pacientů se závažnou renální nedostatečností není vitamin D v podobě cholekalciferolu metabolizován normálně, proto by měly být podány jiné formy vitaminu D. Opatrnosti je nutné dbát u pacientů trpících sarkoidózou z důvodu nebezpečí zvýšeného metabolismu vitaminu D a u imobilizovaných pacientů s osteoporózou vzhledem ke zvýšenému riziku hyperkalcémie. V případě užívání dalších přípravků obsahujících vitamin D je nutné často monitorovat hladiny kalcia v séru a vylučování kalcia v moči. Současné podávání tetracyklinových nebo chinolonových přípravků není doporučováno, nebo je třeba zvláštní pozornosti při jejich současném použití. Tablety Calcichew D IU obsahují aspartam, a neměly by být užívány pacienty s fenylketonurií. Tablety Calcichew D IU obsahují sorbitol a isomalt a neměly by být užívány pacienty s intolerancí sorbitolu a isomaltu. Interakce: Z důvodu zvýšeného rizika hyperkalcémie by mělo být v průběhu souběžného užívání thiazidových diuretik pravidelně sledováno kalcium v séru. Tetracyklinové přípravky měly být podávány nejméně 2 hodiny před nebo 4 až 6 hodin po orálním podání kalcia. Je-li současně užíván bisfosfonát nebo fluorid sodný, měl by být podán nejméně 1 hodinu před podáním Calcichew D IU. Při souběžné léčbě levothyroxinem může být jeho účinek snížen souběžným užíváním kalcia. Při souběžné léčbě chinolonovými antibiotiky je třeba je podat nejméně 2 hodiny před a 4 6 hodin po podání přípravku Calcichew D IU, aby se předešlo riziku snížení absorpce. Těhotenství a kojení: Může být užíván v těhotenství při nedostatku kalcia a vitaminu D a během kojení. Nežádoucí účinky: Méně časté: hyperkalcémie a hyperkalciurie. Vzácné: zácpa, plynatost, nausea, bolesti břicha, průjem, pruritus, vyrážka, urtikarie. Doba použitelnosti: 3 roky. Uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 25 C. Držitel rozhodnutí o registraci: NYCOMED Austria GmbH, St. Peter str. 25, Linz, Rakousko. Registrační číslo: 39/546/00-C. Datum revize textu: Calcichew D IU je volně prodejný léčivý přípravek a je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před použitím se seznamte s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku. CC-11-44

16 o d b o r n ý č l á n e k 16 Tab. 1: Rizikové a predispoziční faktory ke vzniku osteoporózy Životní styl Nedostatek fyzické aktivity, sedavý způsob života Silné kuřáctví a alkoholismus Predispoziční faktory Věk > 65 let. S každou další dekádou života se riziko zlomeniny zvyšuje 1,4 až 1,8 x Ženské pohlaví Postmenopauza, předčasná menopauza Pozdní menarche Nuliparita Kavkazské etnikum Rizikové faktory Zlomeniny po nepřiměřeně malém inzultu Osteoporosa v rodinné anamnéze (matka) Nízké BMI < 19 kg/m 2 Dlouhodobá imobilizace Rizikové onemocnění Osteogenezis imperfekta Hyperkortizolismus Tyreotoxikóza Mentální anorexie Chronická renální insuficience Onemocnění jater Glutenová enteropatie Intolerance laktózy Syndrom krátkého střeva Zánětlivá chronická střevní onemocnění Revmatické choroby Mnohočetný myelom Riziková medikace Kortikosteroidy Antiepileptika Nethiazidová diuretika Antihormonální terapie Cytostatika niny po neadekvátně malém inzultu. Mezi základní laboratorní vyšetření patří ta, která odliší prostou postmenopauzální či senilní osteoporózu od sekundární osteoporózy či jiného onemocnění skeletu (Tab. 4). Hladina kalcia u primární osteoporózy nikdy není zvýšená nad normu danou laboratoří, naopak je zcela normální, nebo pouze mírně snížená. Zvýšená hladina alkalické fosfatázy je typická pro zvýšený kostní obrat u osteomalacie, či kostních metastáz, nikoliv pro primární osteoporózu. Sekundární osteoporóza je častější u mužů než u žen. Pro úspěšnou terapii je nutné odhalit primární příčinu, která sekundární osteoporózu vyvolala (Tab. 1). Absolutní riziko vniku zlomeniny kyčle nebo obratlového těla v průběhu 10 let lze vyhodnotit pomocí prediktivního skórovacího systému FRAX (3). Terapie Osteoporóza se stává s prodlužujícím věkem populace výrazným socioekonomickým problémem. Včasná prevence spojená se zdravým životním stylem, přiměřenou pohybovou aktivitou a přísunem vápníku s vitamínem D v průběhu tvorby kostní hmoty se podílí na adekvátní kvalitě skeletu u mladých lidí v průběhu růstu. Tato režimová opatření jsou důležitá po celý život, a to i u jedinců s rozvinutou osteoporózou. Navíc je nutné pacienta poučit o prevenci pádů, které v osteoporotickém terénu mohou vést ke frakturám (1). Terapie osteoporózy je dlouhodobá, jak nefarmakologická, tak farmakologická. Nefarmakologická terapie a prevence osteoporózy (Tab. 5) Pohyb: Strukturální remodelace skeletu se neobejde bez stimulace pohybem, který prokazatelně zpomaluje proces úbytku kostní hmoty páteře a proximálního femuru. Opakovaná ideálně aerobní zátěž je vhodná tam, kde není výrazná limitace zdravotním stavem. Pohyb by měl být prostý tvrdých dopadů z výšky či rizikových činností vedoucích k pádu u osteoporotických pacientů. Jednou z možností je například chůze, a to alespoň 1,5 km 3x týdně, lépe však více. Jídelníček: Pro správný vývoj a růst kostí a jejich funkci je důležitý pravidelný přísun kalcia a bílkovin ve vyvážené stravě. Fosfor v sycených sladkých nápojích a uzeninách vede k zvýšenému vylučování vápníku močí. Vláknina v potravě snižuje vstřebávání kalcia střevem. Prevence pádů: Osteoporotická kost je křehká kost. Pád, či jen prudké dosednutí, může vést k fraktuře. Snižování výšky a predisponujících faktorů pádů u seniora (osteo artróza, onemocnění centrálního i periferního nervového systému, špatný zrak, sluch) vedou k zvýšené frekvenci pádů, které mohou mít závažné důsledky. Rovněž polypragmazie u seniorů (hypnotika, hypotenziva, sedativa) se spolupodílejí na rizikovém chování. Je nutné upravit prostředí a edukovat pacienta o prevenci pádů společně s farmakologickou terapií osteoporózy. Hůl či chodítko umožňují stabilní chůzi a jistotu tam, kde jsou potřeba. Otázkou jsou protektory kyčlí, které sice chrání proti fraktuře, ale nejsou pro pacienta komfortní (4). Farmakologická terapie osteoporózy Vápník je základní suplementační preparát v terapii osteoporózy, který je důležitý, jak pro prevenci, tak pro terapii osteoporózy. V rámci prevence se klade důraz na dostatečný přísun vápníku potravou (mléčné výrobky). Přípravky dostupné na našem trhu se liší formou a obsahem vápníku. Volíme vždy preparát, který pacient toleruje, aby byl dodržen cílový příjem vápníku 1200-

17 Deriváty parathormonu (PTH 1 34 (teriparatid) a PTH 1 84) jsou vyrobeny rekombinantní technologií a obsahují aminoterminální fragment parathormonu. Nyní jsou k dispozici celkem dva preparáty parathormonu aplikované denně v subkutánní injekci. K zahájení terapie je nutný souhlas indikační komise a terapie je omezena na 24 měsíců, po které se navazuje antiresorpční léčba. Mezi nežádoucí účinky patři hyperkalcemie, hyperkalciodborný časopis pro lékaře v první linii Tab. 2: WHO Klasifikace Normální BMD T-skóre do -1,0 SD Osteopenie T- skóre mezi -1,0 a -2,4 SD Osteoporóza T-skóre -2,5 a nižší BMD kostní denzita, SD směrodatná odchylka Tab. 3: Indikace k denzitometrickému vyšetření Indikace k denzitometrickému vyšetření Ženy starší 65 let a muži starší 70 let Postmenopauzální ženy a muži s přítomností rizkových faktorů osteoporózy (fraktury, předčasná menopauza a další) Pacienti s nově vzniklou frakturou či anamnézou fraktury po neadekvátním inzultu Před plánovaným zahájením terapie osteoporózy a v průběhu monitorace léčby Dlouhodobě imobilní pacienti Pacienti v riziku farmakologicky indukované osteoporózy (glukokortikoidy, antiepileptika a další) 1500 mg denně. Je třeba pamatovat, že část vápníku je získána potravou (3). Vitamín D je podáván v kombinaci s vápníkem v základní suplementační terapii. Doporučované denní minimum vitamínu D se pohybuje mezi IU (vitamín D3 cholekalciferol). Koncentrace vitamínu D v séru by měla být optimálně mezi nmol/l. V průběhu suplementace vitamínem D je nutné sledovat sérovou hladinu vápníku. Podává se ve formě kalcitriolu a alfakalcidolu. Přiměřené slunění je jednou s přirozených cest k zajištění tvorby vitamínu D v organismu (5). Hormonální substituční terapie: Estrogenová substituční terapie je používána jako prevence rozvoje i terapie osteoporózy u žen v přechodu s klimakterickým syndromem. Estrogen má příznivý vliv na kostní metabolismus, nicméně substituční terapie je i přes svůj nesporný benefit spjatá i s rizikem trombembolických příhod, stimulace endometria a zvýšenou incidencí karcinomu prsu. Ženy užívající substituční terapii by měly být pečlivě sledovány (6). Bisfosfonáty: Bisfosfonáty aminobisfosfonáty - tvoří rozsáhlou skupinu léků používaných nejen při terapii osteoporózy, ale i dalších kostních onemocnění jako jsou nádorové kostní metastázy, postižení skeletu u mnohočetného myelomu, či u Pagetovy choroby. Analoga pyrofosfátu inhibují kostní resorpci prostřednictvím svého účinku na osteoklasty s jejich prekurzory. Mají dále vlastnost enzymatické inhibice enzymu mevalonátové cesty syntézy cholesterolu. Pevně se váží na hydroxyapatit v kostech a dlouhodobě se v nich akumulují. Jednotlivé preparáty se liší svými strukturálními vlastnostmi, které vedou k různým dávkovacím schématům a mírně odlišným vlastnostem. Bisfosfonáty patří k lékům první volby v terapii osteoporózy, jejich nasazení následuje po denzitometrickém průkazu osteoporózy nebo při klinické manifestaci typickou osteoporotickou zlomeninou. Mezi nežádoucí účinky bisfosfonátů patří nejčastěji dyspeptické obtíže u perorálních forem. Vzácněji může být pozorován flu-like sydrom u intravenózních forem. Obávanou komplikací je osteonekróza čelisti u pacientů léčených bisfosfonáty. Je doporučováno vynechání terapie při plánovaném stomatologické výkonu. Při dlouhodobé terapii bisfosfonáty byl pozorován rovněž výskyt atypických kostních zlomenin (7). Alendronát se používá jak v terapii osteoporózy u postmenopauzálních žen a osteoporózy u mužů. Studie FIT prokázala signifikantní snížení rizika vertebrálních faktur i nevertebrální fraktur (8). Podává se v dávce 70 mg 1x týdně. Risendronát patří k bisfosfonátům 3. generace a je určen k terapii postmenopauzální osteoporózou. Studie VERT prokázala signifikantní snížení rizika vertebrálních i nevertebrálních zlomenin (9). Podává se v dávce 35 mg 1x týdně. Ibandronát je bisfosfonát 3. generace, který se liší periodou podávání a možností výběru ze dvou lékových forem - intravenózní nebo tabletové. Obě dvě formy mají srovnatelný efekt k snížení relativního rizika fraktur a nárůst BMD v oblasti bederní páteře (10). Tabletová forma 150 mg se podává jednou za měsíc a intravenózní forma v dávce 3 mg 1x za 3 měsíce. Kyselina zolendronová patří mezi bisfosfonáty 3. generace. Její předností je vysoká afinita ke kostnímu minerálu, která umožňuje intravenózní podání v dávce 5 mg jednou ročně. Krom terapie osteoporózy se tento bisfosfonát uplatňuje v léčbě Pagetovy nemoci a kostních metastáz (11). Selektivní modulátory estrogenových receptorů (SERM): SERMy jsou určeny pro pacientky s již odezněným klimakterickým syndromem. Raloxifen a bezadoxifen jsou syntetické látky s estrogenními účinky, které jsou lékem druhé volby při nesnášenlivosti bisfosfonátů ve věkové skupině žen v 6. a 7. deceniu. Mezi nežádoucí účinky patří i mírně vyšší výskyt trombembolických příhod. Naopak SERMy mají určitou protektivní vlastnost proti karcinomem prsu (12). Raloxifen se podává v dávce 60 mg denně perorální formou. Kalcitonin patří k nejstarším lékům užívaných v terapii osteoporózy, dnes je využíván spíše pro své analgetizující účinky u pacientů s čerstvou vertebrální frakturou. Doporučená dávka je 200 IU nazálním sprejem, nebo intravenózní formou (13). o d b o r n ý č l á n e k 17

18 Osteoporóza a bolest Náhle vzniklá bolest či prudké zhoršení bolesti v oblasti zad po pádu či prudkém pohybu u pacienta sledovaného pro osteoporózu naznačuje možnost čerstvé kompresivní fraktury obratle. Je nutné vyloučit vstupně i jiné příčiny bolesti. Průkaz fraktury rentgenovým snímkem je většinou jednoznačný, ale nepostihne drobné mikrofraktury v oblasti obratlových těl, v tomto případě může pomoci vyšetření magnetickou rezonancí. Typické jsou kompresivní zlomeniny obratlových těl (klínovité snížení, prolomení krycích plotének a další). Přístup k pacientovi s kompresivní frakturou páteře je multidisciplinární, poodborný časopis pro lékaře v první linii o d b o r n ý č l á n e k 18 Tab. 4: základní laboratorní a klinická vyšetření v diferenciální diagnostice osteoporózy Základní laboratoř Ukazatele kostního obratu Klinická vyšetření Ca v séru P v séru Sedimentace erytrocytů C-reaktivní protein Urea, kreatinin, clearance kreatininu ELFO séra, celková bílkovina v séru, ELFO moči Krevní obraz Tyreostimulační hormon Pohlavní hormony 25-hydroxyvitamin D3 Osteoresorpce (aktivita osteoklastů) Osteoformace (aktivita osteoblastů) Anamnéza Zobrazovací metody Primární hyperparatyreóza, mnohočetný myelom a další Sekundární hyperparatyreóza Malabsorpční syndromy, sekundární hyperparatyreóza Sekundární hyperparatyreóza z renální příčiny Mnohočetný myelom, malignity, zánětlivá onemocnění Zánětlivá onemocnění skeletu, malignity Detekce ledvinného postižení sekundární osteopatie renální etiologie Mnohočetný myelom Malignity, zánětlivá onemocnění Hypotyreóza Hypertyreóza Hypogonadismus, předčasná menopauza Nedostatek vitamínu D Sérové hladiny N-telopeptidu (NTx) Karboxyterminální telopeptid CTx V moči fragmenty kolagenu deoxypyridinolin, pyrinolin Alkalická fosfatáza kostní izoenzym Osteokalcin Rizikové faktory nástup menopauzy, dietní zvyklosti, rodinná anamnéza se zaměřením na výskyt fraktur a osteoporózy, riziková onemocnění stran sekundární osteoporózy DXA, RTG kostí a páteře, eventuálně v indikovaných případech CT a MR Tab. 5: Terapie osteoporózy Nefarmakologická Přiměřená pohybová aktivita terapie Úprava jídelníčku racionální strava bohatá na vápník Prevence pádů Protektivní pomůcky, např. protektory kyčlí Farmakologická Vápník terapie Vitamín D Hormonální substituční terapie Bisfosfonáty alendronát, ibandronát, risendronát, kyselina zolendronová Kalcitonin Selektivní modulátory estrogenových receptorů (SERM) Deriváty parathormonu - PTH 1 34 (teriparatid) a PTH 1 84 Stroncium ranelát Denosumab urie a bolesti hlavy. Dávkování teriparatidu je 20 µg subkutánně denně (14,15 ). Stroncium ranelát je rozpustný prášek pro perorální užití, který se dávkuje denně a lze ho použít tam, kde nelze nasadit bisfosfonáty. Vápník se musí podávat odděleně, ne v době aplikace preparátu. Stroncium ranelát výrazně snižuje výskyt vertebrálních i nevertebrálních zlomenin (studie SOTI, TROPOS). Nežádoucí účinky jako generalizovaná alergická reakce jsou naštěstí vzácné, nicméně může se vyskytnout nauzea, zvracení a průjem v závislosti na terapii (16). Podává se ve formě rozpustné suspenze v dávce 2 g denně. Denosumab je první biologický lék, který je nyní nově uvolněn k terapii osteoporózy v České republice. Mechanismem jeho účinku je utlumení kostní resorpce a remodelace. Jedná se o velmi potentní antiresorpční lék. Studie FREEDOM prokázala účinost denosumabu v redukci rizika fraktur páteře i nevertebrálních zlomenin (17). Dávkování 60 mg subkutánně jednou za 6 měsíců.

19 dílí se na něm nejen osteolog, ale i neurolog, neurochirurg, ortoped a rehabilitační odborník. Cílem terapie je odstranění bolesti a mobilizace pacienta. Konzervativní terapie zahrnuje analgetizaci, substituci vápníku intravenózní cestou (pokud není kontraindikace), klidový režim s postupnou mobilizací v korzetu. Pokud i přes tato opatření nedojde k úlevě je další možností kyfoplastika či vertebroplastika (3). Závěr Prevence a včasná detekce osteoporózy před její klinickou manifestací vede k omezení výskytu osteoporotických fraktur a jejich komplikací. Denzitometrické vyšetření je dostupné a minimálně radiačně zatěžující. Základním suplementačním terapeutickým prostředkem je dostatečný přísun vápníku a vitamínu D3. U každého pacienta s nově diagnostikovanou osteoporózou by měla být vyloučena sekundární příčina. Literatura: 1. Cauley JA, Thompson DE, Ensrud KC, Scott JC, Black D. Risk of mortality following clinical fractures. Osteoporos Int 2000; 11: Vyskočil V. Osteoporóza a ostatní nejčastější metabolická onemocnění skeletu. Praha Galén Blahoš J, Palička V, Býma S. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře.2006 Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře Společnost všeobecného lékařství. 4. Štěpán J, Bayer M et al Návrh systému péče o nemocné osteoporózou, Osteol. Bull. 1996, 1: Horák P, Skácelová M, et al. Vitamin D a jeho aktivní metabolity v léčbě osteoporózy. Farmakoterapie 2010; 6(supplementum): Eff ects of hormone therapy on bone mineral density: results from the postmenopausal estrogen/progestin interventions (PEPI) trial. The Writing Group for the PEPI. JAMA1996; 276: Ruggiero SL, Mehrotra B, Rosenberg TJ, Engroff SL. Osteonecrosisof the jaws associated with the use of bisphosphonates: a review of 63 cases. J Oral Maxillofac Surg 2004;62: Heaney RP, Zizic TM, Fogelman I, et al. Risedronate reduces the risk of fi rst vertebral fracture in osteoporotic women. Osteoporos Int 2002; 13: Harris ST, Watts NB, Genant HK, et al. Eff ects of risedronate treatment on vertebral and nonvertebral fractures in women with postmenopausal osteoporosis: a randomized controlled trial. Vertebral Effi cacy With Risedronate Therapy (VERT) Study Group. JAMA 1999; 282: Cranney A, Wells GA, Yetisir E, et al. Ibandronate for the prevention of nonvertebral fractures: a pooled analysis of individualpatient data. Osteoporos Int 2009; 20: Reid IR, Brown JP, Burckhardt P, et al. Intravenous zoledronic acid in postmenopausal women with low bone mineral density. N Engl J Med 2002; 346: Delmas PD, Ensrud KE, Adachi JD, et al. Effi cacy of raloxifeneon vertebral fracture risk reduction in postmenopausal women with osteoporosis: four-year results from a randomized clinical trial. J Clin Endocrinol Metab 2002;87: Chesnut CH, Silverman S, Andriano K, et al. A randomized trial of nasal spray salmon calcitonin in postmenopausal women with established osteoporosis: the prevent recurrence of osteoporotic fractures study. Am J Med 2000; 109: Chen P, Satterwhite JH, Licata AA, et al. Early changes in biochemical markers of bone formation predict BMD response to teriparatide in postmenopausal women with osteoporosis. J Bone Miner Res 2005; 20: Greenspan SL, Bone HG, Ettinger MP, et al. Eff ect of recombinant human parathyroid hormone (1 84) on vertebral fracture and bone mineral density in postmenopausal women with osteoporosis: a randomized trial. Ann Intern Med 2007; 146: Reginster JY, Seeman E, De Vernejoul MC, et al. Strontium ranelate reduces the risk of nonvertebral fractures in postmenopausal women with osteoporosis: Treatment of Peripheral Osteoporosis (TROPOS) study. J Clin Endocrinol Metab 2005; 90: Cummings SR, San Martin J, McClung MR, et al. Denosumab for prevention of fractures in postmenopausal women with osteoporosis. N Engl J Med 2009; 361: aktuality... Riziko vzniku zlomenin asociované s přerušením či pokračováním terapie bisfosfonáty u pacientů s primární osteoporózou po 5 letech Počet postižených osteoporózou stále stoupá, v současnosti osteoporózou v Kanadě trpí jedna ze čtyř žen a jeden z osmi mužů. V první linii léčby i prevence přicházejí ke slovu bisfosfonáty, které inhibují kostní resorpci, a to jak u postmenopauzálních žen, tak i u mužů. Řada studií podporuje účinnost léčby bisfosfonáty v prevenci kostní ztráty a snížení rizika vzniku zlomenin do 4 let léčby, ale pouze málo studií se zabývá účinností bisfosfonátů i po 5 letech terapie. Cílem popisované studie tedy bylo právě toto téma stanovení rizik a naopak benefitů podávání bisfosfonátů déle než 5 let v terapii primární osteoporózy. Lékaři provedli průzkum databází MedLine, EMBase, CENTRAL, CINAHL a AgeLine před únorem 2010 a samozřejmě také průzkum literatury. Snahou bylo rovněž najít dosud nepublikované a probíhající studie. Nalezené výsledky pak byly nezávisle hodnoceny dvěma autory a do průzkumu byly zařazeny randomizované kontrolované studie a komparativní nerandomizované studie vyšetřující postmenopauzální ženy či muže ve věku 50 let s primární osteoporózou, kteří byli léčeni bisfosfonáty déle než 5 let, a to kontinuálně či s přerušením. Z celkem nalezených článků splnily vstupní kritéria pouze 3 studie, které zahrnovaly celkem posmenopauzálních žen. Nebyla zastižena signifikantní spojitost mezi incidencí vzniku zlomenin a přerušením terapie po 5 letech, a to pro žádný z typů zlomenin: klinickou nonvertebrální frakturu (RR, relative risk 0,97), klinickou vertebrální frakturu (RR 0,61) ani morfometrickou vertebrální frakturu (RR 0,90). Mezi oběma skupinami pacientů (kontinuální či přerušená léčba) nebyly zastiženy žádné rozdíly ve vedlejších nežádoucích účincích. Zdroj: Fraser L. A. et al. Fracture risk associated with continuation versus discontinuation of bisphosphonates after 5 years of therapy in patients with primary osteroporosis: a systematic review and meta analysis. Ther Clin Risk Manag. 2011; 7: ; doi: /tcrm. S19385 o d b o r n ý č l á n e k 19

20 Protrahovaný průběh pleuropneumonie u 10leté dívky s astma bronchiale k a z u i s t i k y MUDr. Tatiana Gvozdiaková, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D. 1, MUDr. Kamila Michálková 2 1 Dětská klinika, 2 Radiologická klinika, FN a LF UP, Olomouc Souhrn: Autoři prezentují kazuistiku 10leté pacientky, astmatičky, opakovaně přijaté pro levostrannou pleuropneumonii s výpotkem v levé pleurální dutině a nutnosti drenáže. 20 Kazuistika 10leté děvče, s negativní rodinou anamnézou, v osobní anamnéze jen 2x prodělalo bronchopneumonii, v prvním roce života a 6 letech věku. Dívka byla dispenzarizována v alergologické ambulanci od srpna 2004, s pozitivní alergii na inhalační alergeny pyly trav a kočka. Pro astma bronchiale a atopický ekzém, na léčbě budenosid spray 400 ug/den, montelukast tbl 5 mg/den. V polovině února 2010 byla odeslána praktickým lékařem pro děti a dorost, s třídenní horečkou do 40 C, suchým kašlem a únavou k hospitalizaci do spádového dětského oddělení. Při přijetí byla dehydratována s 95% saturaci O 2, s bilaterálně sklípkovým dýcháním. V laboratoři byly zvýšené parametry zánětu: FW 80/95, CRP 405 mg/l, KO Leu 12,7 x 10/9, Neu 74%, negativní nález - hemokultura, výtěr krk a moč kultivační. Na rtg hrudníku byla prokázána zánětlivá infiltrace vlevo bazálně parakardiálně s pleurálním výpotkem. Při ultrazvukovém vyšetření výpotek dosahuje 45 mm. U dívky byla zahájena parenterální léčba cefuroximem a druhý den byla přeložena na JIRP DK FN Olomouc pro nutnost hrudní drenáže a nebezpečí rozvoje respiračního selhání. Během pobytu na dětské klinice, je bez teploty, v objektivním nálezu je oslabené dýchání vlevo bazálně, v laboratoři postupně zaznamenán pokles CRP mg/l a v KO Le 7,5 x 10/9. Při vstupním vyšetření prokázány hraniční IgM a slabě pozitivní IgG protilátky svědčící pro suspektní začátek chlamydiové infekce. Na ultrazvuku byl popsán výpotek vlevo dorzálně jenom 15 mm a laterálně 6 mm, s výraznou konsolidací plicního parenchymu (obrázek 1). Zvolili jsme konzervativní postup, bez nutnosti zavedení hrudního drénu a k cefuroximu přidán claritromycin inj. i.v. a prednison tbl. p.o., přičemž dochází ke zlepšení klinického obrazu a úbytku tekutiny v levé pleurální dutině. A proto pacientka propuštěná 6.den do domácí péče s doporučením dobrání ATB terapie a kontroly v plicní ambulanci za 14 dnů. Po 3 dnech pobytu doma je dívka opět hospitalizována pro teploty do 38 C, bolesti hrudníku vlevo a záchvatovitý suchý kašel. V objektivním nálezu dominuje vlevo oslabené trubicové dýchání, došlo znovu k elevaci zánětlivých markrů: CRP: 130 mg/l, v KO Le: 20,5 x 10/9, s posunem doleva: Neu: 86%, Tr: 514. Na rtg hrudníku je vlevo homogenní zastínění dolní poloviny hrudníku, které přechází na laterální stěnu hrudní až do výše předního průběhu 2 žebra (obrázek 2). Ultrazvuk hrudníku potvrzuje výrazné zvýšení množství tekutiny v pleurální dutině vlevo: subpulmonálně asi 20 mm a podél laterální stěny a zadní stěny hrudní 20 mm (obrázek 3). Pacientka je přijatá na JIRP DK kde byla provedená hrudní drenáž vlevo a zahájená parenterální ATB léčba ciprofloxacinem. Punktát pleurální dutiny vyšetřen mikroskopicky bakterie nenalezeny, kultivačně negativní a cytologicky nález lymfocytů, granulocytů svědčí pro reaktivní zánětlivé změny. Po 4 dnech hrudního sání a parenterální ATB léčbě dochází ke zlepšení klinického nálezu, poklesu zánětlivých parametrů a na ultrazvuku hrudníku snížení množství tekutiny v levé pleurální dutině a proto 7. den léčby ukončeno hrudní sání. 11. den bylo děvče propuštěno do domácí péče, poslechově se sklípkovým dýcháním bilaterálně, laboratorně s negativními zánětlivými parametry, na rtg hrudníku - retrokardiálně bazálně pruhovité zastínění jako residuum po pneumonii a na ultrazvuku hrudníku malé množství tekutiny subpulmonálně vlevo maximální šíře asi 10 mm a mírná konsolidace parenchymu v dolním laloku (obrázek 4,5). Dále pokračujeme v léčbě ciprofloxacinem a prednisonem do 14 dnů a pozvána na kontrolu v plicní ambulanci za týden. Při kontrolním vyšetření v plicní ambulanci bylo děvče subjektivně bez potíží, auskultačně s negativním nálezem. V laboratoři byli negativní parametry zánětu. Serologicky slabě pozitivní IgM 0,773, negativní IgA 0,172 a IgG 0,300 protilátky proti chlamydiím zhodnoceny jako perzistujíci infekce. Na ultrazvuku hrudníku byl jenom 2 mm proužek tekutiny vlevo nad bránicí dorzálně. V léčbě bylo proto ukončeno podávání prednisonu tbl. p.o. a ponechán budesonid spray a montelukast. Souhrn: levostranná pleuropneumonie s fluidothoraxem etiologie dle průběhu Streptococcus pneumoniae, chronická chlamydiová infekce, astma bronchiale. Diskuze Pleurální výpotek je definován jako tekutina v pleurální dutině nejčastěji spojená se zápalem plic, která je v době

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu Kapitoly Ročník 3 Číslo 3/2011 z kardiologie pro praktické lékaře PODPOŘENO EDUKAČNÍMI GRANTY SPOLEČNOSTÍ TEVA A VALEANT z obsahu Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu Péče o pacienty s DM 2. typu

Více

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi Kapitoly Ročník 4 Číslo 4/2012 z kardiologie pro praktické lékaře P o d p o ř e n o e d u k a č n í m g r a n t e m s p o l e č n o s t i T e v a z obsahu Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních

Více

ZE SVĚTA MLADÝCH PRAKTIKŮ RCGP KONFERENCE GLASGOW 3.-6. 10. 2012 STÁŽ V GLASGOW, 1.-4. 10. 2012. PC A DOKTOR KAM S DATY, aneb co není doma, se počítá?

ZE SVĚTA MLADÝCH PRAKTIKŮ RCGP KONFERENCE GLASGOW 3.-6. 10. 2012 STÁŽ V GLASGOW, 1.-4. 10. 2012. PC A DOKTOR KAM S DATY, aneb co není doma, se počítá? Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 3/2013 O B S A H Č Í S L A ročník 12 nejčtenější časopis praktických lékařů příloha: Doporučený postup PREVENCE KVO ODBORNÉ ČLÁNKY

Více

Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, milí čtenáři dm2t,

Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, milí čtenáři dm2t, Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, milí čtenáři dm2t, reagujeme na Vaše pozitivní ohlasy a přinášíme Vám opět malý dárek v podobě elektronického sborníku nejčtenějších článků, které vyšly na odborném

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE Autoři MUDr. Igor Karen Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc. Česká

Více

Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu

Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu K69azK107 Kardio.qxd 9.3.2007 15:19 Stránka 73 DOPORUâENÍ PRO... Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu Doporučené postupy

Více

o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i

o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i r o č n í k 3 č í s lo 2 2 0 1 3 Atopická dermatitida Mýty a omyly v očkování Penicilinová antibiotika Sexuální medicína Hyperaktivní

Více

Doporuèení pro diagnostiku a léèbu dyslipidemií v dospìlosti, vypracované výborem Èeské spoleènosti pro aterosklerózu

Doporuèení pro diagnostiku a léèbu dyslipidemií v dospìlosti, vypracované výborem Èeské spoleènosti pro aterosklerózu Doporučené postupy Doporuèení pro diagnostiku a léèbu dyslipidemií v dospìlosti, vypracované výborem Èeské spoleènosti pro aterosklerózu H. Vaverková 1, V. Soška 2, H. Rosolová 3, R. Češka 4, R. Cífková

Více

practicus Diabetes mellitus Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru Z obsahu čísla: č.

practicus Diabetes mellitus Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru Z obsahu čísla: č. Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 2/2009 ročník 8 t i p t o h o t o č í s l a Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru

Více

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu I. Charakteristika standardu 1.Definice a charakteristika předmětu standardu Diabetes mellitus 2. typu je nejčastější metabolickou chorobou vyznačující

Více

Bariatrická chirurgie

Bariatrická chirurgie Bariatrická chirurgie a primární péče Karin Doležalová Svatopluk Býma Martin Fried Štěpán Svačina a kol. Edice Asclepius Bariatrická chirurgie a primární péče Karin Doležalová Svatopluk Býma Martin Fried

Více

KONGRES PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ A SESTER V OLOMOUCI

KONGRES PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ A SESTER V OLOMOUCI Medicína PRO PRAXI Suppl. B 2015 www.solen.cz ISSN 1214 8687 ISBN 978-80-7471-101-5 ROČNÍK 12. Abstrakta XIII. KONGRES PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ A SESTER V OLOMOUCI 28. 29. 4. 2015 Clarion Congress Hotel Olomouc

Více

practicus Jak letos na chřipku čtěte na str. 21

practicus Jak letos na chřipku čtěte na str. 21 Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 8/2010 t i p t o h o t o č í s l a Jak letos na chřipku čtěte na str. 21 ročník 9 pro praktické lékaře zdarma Pozvánka na výroční

Více

Osteoporóza u postmenopauzálních žen

Osteoporóza u postmenopauzálních žen Osteoporóza u postmenopauzálních žen Pavel Novosad 1, Petr Hrdý 1, Petr Fojtík 2 1 Osteologické centrum Mediekos Labor, s. r. o., Zlín 2 Centrum pro zažívací trakt, Vítkovická nemocnice, a. s., Ostrava-

Více

S V L i n fo r m u j e

S V L i n fo r m u j e S V L i n fo r m u j e Motto: Arnold Schoenberg: "Ideje může rozpoznat jen ten, kdo sám nějaké má. A jen ten může rozpoznat jejich hodnot, kdo jich je sám hoden." MUDr. Jiří Appelt 29. 9. 1939-31. 3. 2011

Více

Sekundární osteoporóza 2012

Sekundární osteoporóza 2012 Sekundární osteoporóza 2012 ISBN: 978-80-87118-06-1 BLOKUJE OSTEOKLASTY DŘÍVE, NEŽ DOSÁHNOU KE KOSTI 1,2 SILNÁ PROTI ZLOMENINÁM Zkrácená informace o přípravku PROLIA Léčivá látka a léková forma: Denosumabum

Více

DYSLIPIDÉMIE. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2004. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře

DYSLIPIDÉMIE. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2004. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře DYSLIPIDÉMIE Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2004 Autoři: Richard Češka Otto Herber Jana Skoupá Tomáš Štulc Svatopluk Býma Igor Karen Bohumil Seifert Oponenti:

Více

Úspěchy české dětské kardiochirurgie: výzva pro kardiology pro dospělé

Úspěchy české dětské kardiochirurgie: výzva pro kardiology pro dospělé B4 Individualizovaná substituční léčba IgG u pacientů s primární imunodeficiencí Časopis Clinical and Experimental Immunology v únoru uveřejnil souhrn terapeutických možností při podání imunoglobulinu

Více

Medicína PRO PRAXI. Abstrakta. MEDICÍNA PRO PRAXI Kongres praktických lékařů a sester, Plzeň. 10. 11. října 2014, Parkhotel Plzeň. Suppl.

Medicína PRO PRAXI. Abstrakta. MEDICÍNA PRO PRAXI Kongres praktických lékařů a sester, Plzeň. 10. 11. října 2014, Parkhotel Plzeň. Suppl. Medicína PRO PRAXI Suppl. E 2014 www.solen.cz ISBN 978-80-7471-083-4 Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI Kongres praktických lékařů a sester, Plzeň 10. 11. října 2014, Parkhotel Plzeň II. interní klinika LF UK

Více

practicus Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Systém přednemocniční neodkladné péče a poskytování lékařské první

practicus Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Systém přednemocniční neodkladné péče a poskytování lékařské první Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus číslo 3/2007 ročník 6 určeno všem praktickým lékařům Součástí tohoto čísla jsou Doporučené postupy Systém přednemocniční neodkladné péče

Více

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. 10. 11. října 2013, Praha. X. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. 10. 11. října 2013, Praha. X. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B Medicína PRO PRAXI Suppl. B 2013 www.solen.cz ISSN 1803-5906 ISBN 978-80-7471-038-4 ROČNÍK 10. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI X. kongres praktických lékařů a sester 10. 11. října 2013, Praha Klinika kardiologie

Více

Náhodný nález GIST u tří bariatrických operací za 6 let MUDr. Ladislav Svoboda /Praha/... 20 Výsledky baratrických/metabolických reoperací doc. MUDr.

Náhodný nález GIST u tří bariatrických operací za 6 let MUDr. Ladislav Svoboda /Praha/... 20 Výsledky baratrických/metabolických reoperací doc. MUDr. Obsah HLAVNÍ PROGRAM... 5 ŠONKOVA PŘEDNÁŠKA... 5 Lipidy a obezita doc. MUDr. Marie Kunešová, CSc. /Praha/... 5 BLOK I Varia I... 6 Obezita v těhotenství a laktaci MUDr. Marian Kacerovský, PhD. /Hradec

Více

Výběr ze světové literatury s klinickými komentáři. Ročník VIII číslo 1 Březen 2010. Těhotenství u dialyzovaných pacientek ano, či ne?...

Výběr ze světové literatury s klinickými komentáři. Ročník VIII číslo 1 Březen 2010. Těhotenství u dialyzovaných pacientek ano, či ne?... Nezávislý informační bulletin Výběr ze světové literatury s klinickými komentáři Ročník VIII číslo 1 Březen 2010 Řídí redakční rada: Předseda: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. Klinika nefrologie 1. LF

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Problematika osteoporózy u žen po menopauze Lenka Drábková Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

practicus IV. Jarní interaktivní konference, Praha 2010 č. 5/2010 ročník 9 pro praktické lékaře zdarma

practicus IV. Jarní interaktivní konference, Praha 2010 č. 5/2010 ročník 9 pro praktické lékaře zdarma Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 5/2010 t i p t o h o t o č í s l a IV. Jarní interaktivní konference, Praha 2010 ročník 9 pro praktické lékaře zdarma Zprávy ze IV.

Více

METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ

METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ diplomová práce Autor práce: Mgr. et Bc. Martina Soprová, R.N. Studijní program:

Více

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta Úvod Lékařské listy 18 3. 11. 2008 3 Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. Klinika gerontologická a metabolická, LF UK a FN Hradec Králové

Více

Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011

Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011 Cor et Vasa Available online at www.sciencedirect.com journal homepage: www.elsevier.com/locate/crvasa Doporučení pro Guidelines Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu

Více

XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních. X. sjezd pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace České kardiologické společnosti

XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních. X. sjezd pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace České kardiologické společnosti XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních X. sjezd pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace České kardiologické společnosti SBORNÍK ABSTRAKT Konstantinovy Lázně 26. - 28. ledna

Více

o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i

o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i r o č n í k 2 č í s lo 1 Antibiotika Očkování Deprese u diabetiků Mužská sexuální dysfunkce Poruchy štítné žlázy + Kazuistiky Vydavatel:

Více