VOSA. sdružených pod OCV. Jak to vidí předsedové ZO. MOTTO: Mít vynikající vlastnosti nestačí. Je třeba je umět uplatnit. ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOSA. sdružených pod OCV. Jak to vidí předsedové ZO. MOTTO: Mít vynikající vlastnosti nestačí. Je třeba je umět uplatnit. ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ"

Transkript

1 VOSA ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 23. LEDNA2012 ROČNÍK XVIII. - ČÍsLO1 Jak to vidí předsedové ZO sdružených pod OCV 1) Splnil rok 2011 Vaše představy v odborářské i pracovní činnosti? 2) Co očekáváte od nadcházejícího roku 2012? Zdeněk Kološ, předseda ZO OS KOVO Ocelárna a válcovny 1) Rok 2011 bychom mohli rozdělit na dvě různá pololetí: na to lepší a to horší. V tom prvním se dařilo naší společnosti vyrábět a prodávat a tím se dostat do zisku. Tato skutečnost se samozřejmě promítla do spokojenosti všech zaměstnanců a odborářů. V prvním pololetí také proběhly velice úspěšné akce, pořádané odborovou organizací: Den otevřených dveří dne 1. května a Dětský den, který proběhl na hřišti TJ Sokol Hrabová. Také byly před dovolenou vyplaceny mimořádné odměny všem zaměstnancům. Bohužel v druhém pololetí se situace ve výrobě a odbytu začala měnit k horšímu. Některé provozy jely jen omezeně. Tím se nepodařilo splnit hospodářský výsledek a všichni zaměstnanci začali žít v nejistotě. Vedení odborové organizace se snažilo tyto nepříjemné dopady co nejvíce zmírnit. 2) Od roku 2012 lze očekávat velké problémy, jak v zaměstnání, tak v soukromém životě nás všech. Odborová činnost se musí hlavně zaměřit na zachování zaměstnanosti, reálných mezd a sociálního smíru v celé naší republice. Počátkem roku chceme dojednat a podepsat se společností dodatek mzdové části KS. Od listopadu nás čekají velká a složitá jednání o nové KS podle změn v novém ZP. Přejeme si a věříme, že nám v tomto pomůže každý odborář a také ti zaměstnanci, kteří nejsou organizováni pochopí, že když vstoupí do odborové organizace, podpoří lepší pozici při všech jednáních s vedením společnosti. Na závěr bych chtěl poděkovat všem odborářům a zaměstnancům za podporu a popřát všem i jejich rodinám zdraví, štěstí a spokojenost. Jiří Slíva, předseda ZO OS KOVO VTTŽ 1) Minulý rok byl určitě lepší než rok předcházející. Mzdový nárůst jsme měli nasmlouván okolo 5%. V průběhu roku se podařilo dojednat několik odměn za splnění a překročení hospodářského výsledku tak, že celkový nárůst mezd za minulý rok je přes 13%. Třinecké železárny splnily slib a během minulého roku začalo v několika krocích docházet ke srovnávání osobní mzdy v profesích, ve kterých jsme byli níže než Třinec a to tak, že i zde si mnozí zaměstnanci polepšili. Samozřejmě, že byly problémy. Lidé dosti těžko stravovali některé novinky, které se v našem provozu zaváděly. Největší problém byl asi se zavedením programu 5S. Program 5S je asi několikanásobný (dříve známý) jako prvomájový úklid, ovšem trvalý. Změn bylo více a můj osobní dojem je, že začíná být velká podrážděnost mezi zaměstnanci z neustálých novot. Možná by to chtělo trochu zvolnit a mít více klidu na samotnou práci. 2) Byl bych rád, aby letošní rok alespoň kopíroval ten minulý. Možná, že nebude tak špatný, jak teď slyšíme ze všech stran. Zakázkovou náplň na první kvartál máme dobrou a majitelé do našeho provozu stále investují nemalé peníze, takže uvidíme. Jozef Sedláček, předseda ZO OS KOVO Ředitelství 1) Obrazně řečeno bylo vše sečteno, podtrženo a uzavřeno. Rok 2011 je za námi. A co nám zanechal? Odpověď opravdu nesnadná. Kdo sledoval dění v odborech a nejen vítkovických, má o čem přemýšlet. Předně jsem si všímal výroků představitelů státu na adresu odborů. Mnohé byly pro mne doslova šokující. Tak například pan premiér vlády se vyjádřil: odbory se dnes chovají jak partyzáni na konci II. světové války. Ještě lepší se mi zdá jeho výrok, který měl pronést v Ostravě: odbory nelze sice označit jako zločineckou organizaci (!), ale přece 15% zaměstnanců (myšleno odborově organizovaných) nemůže ovládat celou zaměstnaneckou sféru. Ptám se, čemu a komu to má sloužit? Vím, že mezi podnikatelskou sférou a odbory bude vždy napětí, jinak to ani nemůže být. Ale aby představitelé státu doslova uráželi skupinu lidí, majících zájem na civilizovaných pracovních podmínkách zaměstnanců, zašlo už i za příslovečnou mez. Někdo si řekne, už jsme si zvykli i na horší věci, jako jsou například obludné zlodějny vysoce postavených představitelů státu. A řešení těchto obludných kauz? Nemůže být nic humornějšího. Vizte třeba tu blamáž s 12ti miliardami ve Švýcarsku. To je výmluv a vytáček, nikdo za nic nemůže, to ti druzí měli konat Opravdu pitoreskní divadlo. Chování podnikatelské sféry, jak se mi jeví, zřejmě má taky svoje vžité zákonitosti. Dovede mi někdo vysvětlit a pozoruji to již několik let, jako by s oblibou ke konci roku představitelé některých firem oznamují propouštění zaměstnanců z důvodu krize, malé zakázkové náplně apod. Příkladem z nejbližšího okolí může být ArcelorMittal Ostrava. Na dlažbě má skončit cca Pokračování na str. 2 MOTTO: Mít vynikající vlastnosti nestačí. Je třeba je umět uplatnit.

2 2 VOsA Jak to vidí předsedové ZO sdružených pod OCV Pokračování ze str zaměstnanců. Opravdu pěkný dárek k Vánocům a taky k 60. výročí vzniku Nové huti Kunčice. Nedejme se zmást tzv. vysokým odstupným, které vedení AMO propuštěným zaměstnancům nabízí. Pro mnohé to může znamenat momentálně větší peníz na kontě, avšak když se dotyčnému nepodaří po určité době získat práci, to už nemluvím o práci v oboru, pak má vážný problém. A jak je v Česku pravidlem, propuštění zaměstnanci vyšších věkových kategorií - pro ně zpravidla pracovní místa nejsou vůbec! V duchu se ptám, čím se provinili? V cizině se uchazeče o zaměstnání zpravidla ptají co umí, u nás, kolik je mu let S příchodem zahraničních investorů jsou mnohdy čeští zaměstnanci konfrontováni s jinými způsoby práce, než na jaké byli zvyklí. Na jednom odborářském školení jsem se dověděl, o tzv. utajeném členství. Pracovníci nedaleké automobilky si proti vůli zaměstnavatele vytvořili vlastní odborovou organizaci. Ve snaze znemožnit jakoukoli činnost, vedení firmy a jak se zjistilo nejiniciativnější jsou čeští (!) vedoucí, nepovolí na území závodu žádné odborářské schůze, natož pronajmutí kanceláře. Někteří, dnes už členové odborů, souhlasili se vstupem do závodní organizace jen pod podmínkou, že nebudou vedeni na seznamu odborově organizovaných zaměstnanců. Nechtějí riskovat ztrátu pracovního místa. Příspěvky údajně platí z ruky. Zdá se vám to milí čtenáři absurdní? Mi ano. Nejsem přítelem nakupování ve velkých obchodních řetězcích. O důvodech nechci psát. Odboroví předáci ve službách, v tomto případě v obchodě, marně celá léta usilují o lidštější pracovní dobu. Vzpomeňme jen loňský Štědrý den. Dvě obchodní společnosti nebyly ochotny uzavřít krám ani ve 14 a vyhovět většinou ženám se připravit na největší svátky roku. Jak vidět, hlad po zisku nezná hranic, bohužel tento zisk končí většinou za našimi hranicemi Všiml jsem si jízlivé poznámky jednoho novináře na naši adresu. V jistých souvislostech se vyjadřoval o bezzubých odborech. Nadzvedlo mne to. Musím však přiznat, že něco pravdy na tom je. Stále se neumíme semknout a tak ukázat větší sílu. Chabé mi připadají rady z Bruselu a senátu. Mám na mysli bývalé odborové předáky, kol. Falbra a Štěcha. Pro mne jednoduše odešli z odborů a zvolili si politickou, určitě lukrativnější kariéru A doma? Snad máme štěstí v tom, že ve společnosti VMG nejsme v současné době konfrontováni s ostrými sociálními spory. To však neznamená, že panuje ideální stav. Vůbec ne. Je pravdou, že probíhá komunikace mezi vedením společnosti a odbory. Zdá se mi však, že chybí jasné odpovědi a stanoviska, především k plnění uzavřené Kolektivní smlouvy. Členy odborů a zaměstnance velmi zajímá mzdová část KS. Inflace je neúprosná a otázky mezd jsou stále v řešení 2) A co lze očekávat od roku 2012? Očekávám důraznější postup odborů v konkrétních otázkách, se kterými přicházejí jak samotní odboráři, tak i zaměstnanci. Jestliže dochází například na závodech k organizačním změnám a část zaměstnanců se ocitá v nejistotě, pak je naší povinností jim podat pomocnou ruku, bránit jejich zájmy a poskytnout jim maximální servis. To je naše úloha. Jana Žižková, předsedkyně ZO OS KOVO Servis 1 1) Co se týče pracovní činnosti byl rok 2011 pro VTC velmi úspěšný, podařilo se splnit navržený hospodářský plán. Zaměstnanci podávali skvělé pracovní výkony a proto byli po zásluze odměněni mimořádnou vánoční odměnou, kterou si za svou práci opravdu zasloužili. Škoda jen, že i přes dlouhotrvající vyjednávání dohodovacích komisí mezi OCV, OSV a vedením VMG nedošlo v roce 2011 k podepsání dodatku ke KS, nebylo přistoupeno k navýšení mezd a benefitů. 2) Rok 2012 bude rokem změn, výrazně zdraží základní životní potřeby, což povede k tomu, že lidé omezí spotřebu, protože na to nebudou mít. Firmy budou méně vyrábět, začnou propouštět a dostaneme se tak do začarovaného kruhu. Proto si můžeme jen přát, aby se VMG v následujícím roce dařilo, potažmo VTC a mohlo se jednání o mzdové úpravě zdárně ukončit, protože dobře zaplacený zaměstnanec je spokojený zaměstnanec, který dýchá pro firmu. POPrVé V novém roce Vánoční svátky utekly zajišťovali občerstvení na k podávání návrhů, na čem bychom jídelny. Dovnitř se nedostali, neskutečně rychle a znovu je akcích jednotlivých dceřiných si rádi pochutnali a ale způsobili několikatisícovou tady začátek nového roku, ze společností spojených jak v jídelníčku to není, takže pokud škodu, že je to pořád baví všeho nejdřív bych proto ještě s koncem roku, tak s jeho zahájením. máte nějaké nápady nebo A nakonec bych se chtěla chtěla touto cestou popřát nám I tady proběhlo vše splnitelná přání, sem s nimi ohradit proti tvrzení, že si na všem co nejklidnější průběh k plné spokojenosti. Při této příležitosti bych se stravovací komisi jenom celého roku I stravovací Dále nás paní Brzáková informovala chtěla také zmínit, že se stěžujeme a vlastně nemáme komise začala hned pracovat o zaváděných změ- všeobecně ustupuje od na co. My pouze reagujeme na a první schůzka proběhla nách a novinkách v jídelníčku. nakupování polotovarů a podněty a zprávy, které se Budou zařazována časově většinu jídel si kuchaři připravují k nám dostanou od strávníků a Na začátku schůzky jsme se ještě vrátili do konce minulého roku, kdy nás paní Brzáková informovala o bezproblémovém průběhu soutěže o kapra, náročnější jídla včetně zvěřiny, jehněčího nebo například špízy. Případně budou zváženy možnosti použít různé exotičtější druhy mas jako je pštrosí, sami, ať se jedná o různá sekaná masa, špízy, prejt, ale také například všechny druhy knedlíků. Takže vyzkoušejme si, co všechno nám dokážou naši z vlastních zkušeností, takže pokud budete chválit, budeme chválit i my a věřte, že moc rádi. Myslím, že cílem všech zúčastněných je co největší která se konala v týdnu před klokaní, žraločí. Bude také páni kuchaři splnit. počet spokojených a možná i vánocemi. Oba výherci si svou výhru, po dohodě s personálem rozšířena nabídka vegetariánských jídel s ohledem na zdravý Začátkem roku také došlo opětovně k pokusu o vy- trochu šťastnějších strávníků. Takže příště nad talířem s dob- jídelen, vyzvedli a jistě životní styl a podobně. Dokonce kradení jídelny Lesík, kdy rým jídlem nashledanou. si i následně pochutnali. Taky nás paní ředitelka vyzvala pachatelé vyrazili dvě okna do Lenka Petrášová

3 VOsA 3 nezapomeňte na daňovou úlevu z penzijního připojištění za rok 2011 Částka, kterou lze od daňového základu odečíst, je dána součtem všech příspěvků zaplacených samotným účastníkem daňovým poplatníkem (nikoliv zaměstnavatelem) na jeho penzijní připojištění za rok 2011, který je snížen o 6 000,- Kč. Maximální částka, kterou lze odečíst za zdaňovací období, činí ,- Kč. Příklad : Měsíční příspěvek účastníka 800,- Kč x 12 měsíců = 9 600,- Kč, po odečtení 6 000,- Kč od celkové výše ročních příspěvků dostaneme částku 3 600,- Kč a na ni bude daňový odpočet uplatňován. Účastníkům penzijního připojištění, kteří mají nárok na Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna Preventivní programy platné od Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna připravila pro věkové kategorie dětí do 6 let, dětí a mládeže od 7 do 18 let a pojištěnců nad 19 let soubory aktivit, které jsou sloučeny do balíčků preventivní péče v hodnotě do Kč. Pro každou tuto kategorii jsou vytvořeny skupiny aktivit, ze kterých mohou pojištěnci dle vlastního výběru čerpat, u očkování, stomatologie, léčby zrakových vad laserem a aktivit pro těhotné do výše Kč, u ostatních aktivit pro děti a mládež do výše 500 Kč, u všech ostatních do výše 300 Kč, pokud u jednotlivých aktivit není jiné omezení, např. u nákupu vitamínu do výše 100 Kč. Čerpání na aktivity označené jako Bonusy k preventivním programům se nezapočítává do ročního limitu Kč. Balíček pro děti do 6 let Kč/rok očkování do Kč Preventivní očkování proti: l pneumokoku vakcínami PREVENAR 13 dětem ve věku daňový odpočet (zaplaceno více než 6 000,- Kč ročně samotným účastníkem) bude zasláno na přelomu měsíce ledna a února letošního roku od příslušného penzijního fondu Potvrzení o platbách příspěvků účastníka na penz. připojištění se státním příspěvkem Pokud účastník splnil zákonné předpoklady pro realizaci tohoto daňového odpočtu a neobdrží do Potvrzení, je nutno v jeho zájmu se neprodleně obrátit na příslušný penzijní fond. Účastníci PP AXA a.s. se obrátí na Inf. středisko PP Vítkovice, Kotkova 2. V případě, že údaje uvedené v Potvrzení nebudou odpovídat od 2 měsíců do 5 let, PNEUMO 23 dětem ve věku od 2 do 5 let a SYNFLORIX dětem ve věku od 6 týdnů do 2 let, čerpání l klíšťové encefalitidě (EN- CEPUR, FSME-IMMUN), případně přeočkování, čerpání l hepatitidě typu A, B, AB (AMBIRIX, AVAXIM, ENGERIX B, HAVRIX, TWINRIX), čerpání l rotaviru vakcínou RO- TATEQ, ROTARIX dětem do 4 měsíců, čerpání do 300 Kč, l spalničkám, zarděnkám, a příušnicím vakcínou PRIORIX, PRIORIX TETRA, čerpání do 300 Kč l planým neštovicím např. vakcínou VARILRIX dětem od 9 měsíců, čerpání do 300 Kč, l meningokokovému onemocnění (MENINGOCOCCAL, MENJUGATE, MENVEO, NEI- SVAC-C), čerpání do 300 Kč l černému kašli, tetanu a záškrtu např. vakcínou ADACEL, dětem od 4 let, čerpání do 300 Kč l chřipce (BEGRIVAC, FLU- AD, FLUARIX, IDFLU, INFLU- VAC, AXIGRIP), čerpání do 300 Kč zdravotní programy do 300 Kč Vyšetření zrakového nervu na: l GDx analyzátoru nervových vláken skutečnosti, bude nutno výši potvrzených prostředků pro daňový odpočet reklamovat u příslušného penzijního fondu. Nárok na daňový odpočet se prokazuje Potvrzením od příslušného penzijního fondu a uplatňuje se 2 způsoby : 1. U svého zaměstnavatele mzdové účtárny nejpozději do Po tomto termínu poplatník účastník uplatní odpočet formou daňového přiznání u místně příslušného finančního úřadu. Nárok na daňový odpočet lze přiznat ze strany FÚ do 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém nárok vznikl. 2. U místně příslušného finančního úřadu, v případě, že účastník podává daňové l HRT Heidelberg Retina Tomograf l OCT Optical Coherent Tomograf Test na CS (Celiakální sprue nesnášenlivost lepku glutenu), čerpání do 200 Kč. Nákup léčiva na fluoridaci zubů v lékárnách (Natrium fluoratum, Zymafluor), čerpání do 100 Kč. Nákup vitamínů od 3 let věku, čerpání do 100 Kč (dle seznamu na ostatní aktivity Plavání dětí do 3 let věku organizovaný kurz. Kurzy plavání dětí organizované mateřskou školou. Školky v přírodě trvající minimálně 5 dní. Balíček pro děti a mládež od 7 do 18 let Kč/rok očkování do Kč Úhrada preventivního očkování proti: l klíšťové encefalitidě (EN- přiznání sám, a to nejpozději do V tomto případě kromě Potvrzení musí být doložena fotokopie smlouvy o penzijním připojištění. Další informace Vám poskytne Oldřich Lindovský na Informačním středisku penzijního připojištění Vítkovice, Kotkova 2. tel. č (v případě nepřítomnosti zanechejte Váš vzkaz s tel. č. na záznamníku) mobil : Provozní doba: pondělí, úterý, středa, čtvrtek hod hod. (mimo provozní dobu je možno si sjednat schůzku po telefonické dohodě) Informační středisko penzijního připojištění Vítkovice nabídka PreVenTiVníCh PrOgraMů na rok 2012 CEPUR, FSME-IMMUN), případně přeočkování, čerpání l hepatitidě typu A, B, AB (AMBIRIX do 15 let, AVAXIM, ENGERIX B, HAVRIX, TWINRIX), čerpání l planým neštovicím např. vakcínou VARILRIX dětem do 12 let, čerpání do 300 Kč, l meningokokovému onemocnění (MENINGOCOCCAL, MENJUGATE, MENVEO, NEI- SVAC-C), čerpání do 300 Kč l černému kašli, tetanu a záškrtu (ADACEL, BOOST- RIX), čerpání do 300 Kč l chřipce (BEGRIVAC, FLU- AD, FLUARIX, IDFLU, INFLU- VAC, VAXIGRIP), čerpání do 300 Kč stomatologie do Kč Léčba vadného růstu chrupu fixním aparátkem. Léčba vadného růstu chrupu snímatelným aparátkem, čerpání do 300 Kč. zdravotní programy do 300 Kč Vyšetření zrakového nervu na: l GDx analyzátoru nervových vláken l HRT Heidelberg Retina Tomograf l OCT Optical Coherent Tomograf Test na CS (Celiakální sprue nesnášenlivost lepku glutenu), čerpání do 200 Kč Periodické prohlídky registrovaných sportovců. Účast v programu STOB (stop obezitě). Nákup vitamínů, čerpání do 100 Kč (dle seznamu na ostatní aktivity Pokračování na str. 4

4 4 VOsA nabídka PreVenTiVníCh PrOgraMů na rok 2012 Pokračování ze str. 3 Kurzy plavání dětí organizované základní školou pro I. stupeň. Školy v přírodě, ozdravné pobyty a lyžařské kurzy trvající minimálně 5 dní. Kontaktní čočky pro děti od 15 let. Balíček pro pojištěnce starší 19 let Kč/rok očkování do Kč Úhrada preventivního očkování proti: l klíšťové encefalitidě (EN- CEPUR, FSME-IMMUN), případně přeočkování, čerpání l hepatitidě typu A, B, AB (AVAXIM, ENGERIX B, HAVRIX, TWINRIX), čerpání l chřipce (BEGRIVAC, FLU- AD, FLUARIX, IDFLU, INFLU- VAC, PREFLUCEL,VAXIGRIP), čerpání do 300 Kč l černému kašli, záškrtu a tetanu (ADACEL, BOOST- RIX), čerpání do 300 Kč Úhrada preventivního očkování pro cestovatele proti: l břišnímu tyfu (TYPHERIX, TYPHIM VI), čerpání do 300 Kč l choleře (např. DUKORAL), čerpání do 300 Kč l vzteklině (RABIPUR, VERORAB), čerpání do 300 Kč l žluté zimnici (např. STAMARIL), čerpání do 300 Kč zdravotní programy do Kč Léčba zrakových vad laserem (netýká se vyšetření). zdravotní programy do 300 Kč Vyšetření zrakového nervu na: l GDx analyzátoru nervových vláken l HRT Heidelberg Retina Tomograf l OCT Optical Coherent Tomograf Úhrada testu na CS (Celiakální sprue nesnášenlivost lepku glutenu), čerpání do 200 Kč. Absolvování odborně vedeného kurzu proti obezitě Periodické prohlídky registrovaných sportovců Pojištěncům od 40 do 60 let příspěvek jednou ročně na komplexní vyšetření lékařem na kardiovaskulární a metabolické onemocnění, včetně laboratorního vyšetření Příspěvek na ošetření rázovou vlnou jednou ročně Příspěvek na genetické vyšetření provedená u renomované laboratoře (GHC Genetics, s.r.o., GENDetective, s.r.o. apod.) Nákup vitamínů, čerpání do 100 Kč (dle seznamu na ostatní aktivity do 300 Kč Příspěvek na kontaktní čočky. Účast otce při porodu. Vybrané léčivé přípravky při nezhoubnému zbytnění prostaty u mužů nad 45 let věku. Vybrané hormonální přípravky předepsané ošetřujícím lékařem a nehormonální přípravky na prevenci osteoporózy a negativních meno-pauzálních stavů u žen nad 40 let věku. aktivity pro těhotné ženy do Kč Kurz psychoprofylaxe a těhotenského tělocviku, tj. přípravy ženy k porodu. Nákup vitamínů v lékárnách v době těhotenství. Příspěvek na epidurální analgezii při porodu. Příspěvek na ultrazvukové vyšetření v I. trimestru. Bonusy k preventivním programům Balíček pro novorozence, který rodiče obdrží po narození dítěte při jeho přihlášení na pracovišti RBP. Zajištění a většinová úhrada léčebných pobytů v přímořských a horských střediscích dětem od 8 do 14 let s recidivujícími onemocněními horních cest dýchacích, alergiemi a dermatózami. Pojištění léčebných výloh v zahraničí se slevou. Zdravotní programy Úhrada preventivního očkování proti: l lidskému papilomaviru, tj. prevence proti rakovině děložního čípku u dívek a žen a genitálním bradavicím u chlapců po ukončení očkovacího cyklu, čerpání do Kč - dívkám a ženám od 12 do 26 let (CERVARIX, GARDASIL, SILGARD) - dívkám a ženám od 12 do 30 let (SILGARD), účastnicím akce 3. vakcína zdarma, které vyplnily Certifikát - chlapcům od 12 do 15 let (SILGARD). l Příspěvek na mamografické vyšetření, čerpání nebo příspěvek na ultrasonografické vyšetření prsů, čerpání do 220 Kč ženám do 44 let l Úhrada vyšetření na okultní krvácení ve stolici, čerpání do 200 Kč, pojištěncům do 49 let l Příspěvek na preventivní vyšetření prostaty, včetně laboratorního vyšetření mužům jednou za 2 roky, čerpání do 300 Kč l Příspěvek na preventivní vyšetření pigmentových změn kůže jednou ročně od 7 let, čerpání do 300 Kč Program Zdraví 90 Příspěvek na aktivity podporující zdraví, čerpání. l Čerpat může pojištěnec, který: - je zařazen do Programu P90 a je starší 19 let, - dodržuje doporučenou frekvenci preventivních prohlídek u praktického lékaře, stomatologa a gynekologa (u žen), - má optimální BMI (18-26), je nekuřák a není závislý na jiných omamných a návykových látkách včetně alkoholu (potvrzení vydá ošetřující lékař) l Příspěvek je možno využít na úhradu: - nákupu v lékárnách a prodejnách zdravotnické techniky, - nákupu v prodejnách oční optiky, - léčbu zrakových vad laserem, - očkování nehrazené ze zdravotního pojištění, - nákupu permanentky na plavání. Bezpříspěvkovým dárcům krve, plazmy a kostní dřeně l Úhrada vitamínu, který jim bude bezprostředně po odběru vydán na transfúzní stanici; pokud dárce daruje krev na transfúzní stanici, která vitamíny nemá k dispozici, obdrží je dodatečně po vyžádání na kontaktním místě RBP l Příspěvek na úhradu vybraných aktivit podporujících zdraví* těm, kteří darovali krev: - nejméně 10x (Bronzová a Stříbrná Janského plaketa), přičemž poslední odběr musí být po , a to do výše 500 Kč, - nejméně 40x (Zlatá Janského plaketa) do výše Kč, - nejméně 80x (Zlatý kříž ČČK 1., 3. třídy) do výše Kč. l Příspěvek na úhradu vybraných aktivit podporujících zdraví* těm, kteří darovali kostní dřeň do výše Kč. * Dárce krve nebo kostní dřeně může příspěvek využít na úhradu: nákupu v lékárnách, prodejnách zdravotnické techniky, nákupu v prodejnách oční optiky, léčby zrakových vad laserem, očkování a ošetření nehrazeného ze zdravotního pojištění, stomatologické péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění. Pracovníkům rizikových pracovišť - na základě dohody pojišťovny se zaměstnavatelem l Poskytování vitamínových přípravků 1x ročně. l Úhrada rekondiční péče. l Úhrada preventivních prohlídek pojištěnců pracujících v prostředí s rizikem úrazu, vzniku nemoci z povolání a jiných těžkých poškození zdraví. Informace k proplácení zlepšené zdravotní péče i bonusového programu Aktivity Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny, v oblasti prevence a zlepšené zdravotní péče se proplácejí pojištěncům podle následujících zásad: n Pojištěnec má ve své věkové kategorii nárok na příspěvek, pokud je splněno: - pojišťovna neeviduje u pojištěnce dluh na pojistném nebo penále - pojištěnec se nezaregistroval k jiné zdravotní pojišťovně pro následující období. n Jednotlivé limity a aktivity lze čerpat pouze na konkrétního pojištěnce, nelze je tedy převádět na rodinné příslušníky nebo do dalšího roku. Nárok lze uplatnit pouze na zlepšenou zdravotní péči čerpanou v rámci České republiky n Na příspěvky na zlepšenou péči a bonusový program nemají nárok cizinci, kteří jsou u RBP pojištěni kratší dobu než 6 měsíců a všichni pojištěnci v období, kdy jsou evidování jako pojištěnci EU nebo s dlouhodobým pobytem v cizině n Pro stanovení věkové hranice klienta je rozhodující kalendářní rok, ve kterém dosáhne určeného věku (např. od 7 do 18 let je od kalendářního roku ve kterém dosáhne 7 let, do konce

5 VOsA 5 nabídka PreVenTiVníCh PrOgraMů na rok 2012 kalendářního roku, ve kterém dosáhne 18 let.) n Jednotlivé doklady lze uplatnit nejpozději do dvou měsíců po jejich vystavení (vystavení musí být provedeno neprodleně po ukončení aktivity, kurzu, pobytu, naočkování apod.), proto například doklad vystavený 4. června může být předložen jen do 4. srpna. Pokud pojištěnec v tomto termínu neuplatní příslušné doklady, nárok zaniká. V tomto kalendářním roce lze doklady předložit nejpozději do na všech pracovištích a do poštou (rozhodující je podací razítko pošty). Doklady budou zpracovány do 30 dnů. Žádosti podané po nebudou pojišťovnou akceptovány pro úhradu z limitu roku 2012 n Úhrada účtu může být provedena pouze bezhotovostně, a to po předložení (zaslání) čitelného originálu účtu a dále uvedených dokladů na pracoviště RBP nebo poštou na adresu jejího ředitelství. Žádost musí být doplněna vyplněným tiskopisem Žádost o úhradu příspěvku z balíčku preventivní péče. Žadatel v ní musí uvést číslo bankovního účtu, na který chce platbu zaslat a žádost vlastnoručně podepsat Preventivní programy pro děti a mládež do 18 let včetně (až Kč) Příspěvky lze čerpat na tyto jednotlivé preventivní programy v rámci balíčků: Balíček Očkování: až Kč Příspěvek platí pro všechna očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění. Balíček Škola: Kč Školky v přírodě (děti do 7 let včetně) Školy v přírodě (děti ve věku 6-16 let včetně) Lyžařské kurzy (děti od 10 do 18 let včetně) Balíček Aqua: 500 Kč Organizované plavecké kurzy (děti do 8 let včetně) Saunování pro děti (děti od 3 do 8 let včetně) Balíček Zdravé zuby: Kč Pevná a snímatelná ortodontická rovnátka n Vlastnictví bankovního účtu musí pojištěnec doložit buď průkazním lístkem z banky nebo fotokopií výpisu z běžného účtu, který slouží pro kontrolu vlastnictví účtu a správnosti uvedeného čísla (výpis musí obsahovat jméno a příjmení, číslo účtu, případně adresu; finanční údaje z výpisu mohou být jakkoliv odstraněny - přelepeny, začerněny, zakryty). Platby mohou být zaslány na společný účet (manželmanželka) nebo na účet zletilých dětí (rodiče) n Účty k úhradě musí být vždy předložené v originálu a měly by být vystaveny vždy pro jednotlivé pojištěnce. Účty mohou být vystaveny zdravotnickým zařízením, sportovním zařízením, školou apod., v případě dokladu za vitamíny jen lékárnou, prodejnou zdravotnické techniky nebo výrobcem vitamínů. Účet bude vždy obsahovat rodné číslo, datum vystavení, uhrazenou částku, zdůvodnění platby (název výrobku, služby), identifikační údaje poskytovatele (prodejce), jeho razítko a podpis a dále: - doklad za školku a školu v přírodě délku pobytu a potvrzení účasti (úhrada jen po absolvování, hradí se jen pobyty organizované školkou/školou v průběhu školního roku mimo Balíček Miminko: 500 Kč Program Miminko (Cvičení a masáže miminek + vybraný sortiment produktů z lékáren) Balíček Mix: Kč Kontaktní čočky (děti od 13 do 18 let včetně) Celiakie Sportovní prohlídka Balíček Gratis: Vitaminy na pobočkách Novorozenecké balíčky Na shodnou výši příspěvku má nárok každý pojištěnec do věku 18 let včetně, bez ohledu na to, zda jsou jeho rodiče pojištěnci ČPZP. Preventivní programy pro ženy ve věku od 19 let (až Kč) Příspěvky lze čerpat na tyto jednotlivé preventivní programy v rámci balíčků: prázdnin, nepřispívá se na sportovní soustředění, turistické tábory apod.). - doklad za očkování název vakcíny, datum aplikace u zakoupené vakcíny nemusí být dodržena dvouměsíční platnost dokladu, zde je rozhodující datum aplikace (vždy nutno předložit očkovací průkaz nebo doklad o naočkování) - doklady za ostatní aktivity - registrovaní sportovci registrační průkaz sportovního klubu nebo tělovýchovného svazu, dárci krve kartičku dárce krve, těhotné ženy těhotenský průkaz n Finanční prostředky se mohou proplatit pouze pojištěnci RBP, kterému byla zlepšená zdravotní péče poskytnuta, za nezletilé pojištěnce do 15 let věku zákonným zástupcům, tj. rodičům, opatrovníkům apod., za pojištěnce od 15 do 18 let pojištěncům i zákonným zástupcům. Podmínkou je prokázání jejich totožnosti, případně doklad o jejich zastupování n V případě příspěvku na veškeré léčivé a vitamínové přípravky lze uplatnit nárok pouze na ty, které jsou uvedeny na aktualizovaném seznamu na nebo na pracovištích RBP Balíček Očkování: až Kč Příspěvek platí pro všechna očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění. Balíček Prevence: až Kč Prevence rakoviny prsu ultrasonografické (věk let včetně), mamografické nebo ultrasonografické vyšetření (40-44 let) Prevence rakoviny tlustého střeva Prevence rakoviny kůže - příspěvek na vyšetření pigmentových skvrn Prevence glaukomu (vyšetření zrakového nervu) Balíček Mix: až Kč Sportovní prohlídka Celiakie Laserové operace očí Hormonální substituční terapie + prevence osteoporózy n V případě příspěvku pro Program Zdraví 90, má pojištěnec možnost čerpat příspěvky po předložení Potvrzení schváleného praktickým lékařem. V prvém období (0-11 měsíců od data uvedeného na Potvrzení ), nárok na čerpání příspěvku ve výši 500 Kč. V druhém období (12-23 měsíců) bude mít klient nárok na čerpání dalších 500 Kč příspěvku - Příspěvek nevyčerpaný v období č. 1 se nepřevádí do období č. 2. Rovněž příspěvek nevyčerpaný v období č. 2 nelze převádět dále - Účetní doklad (za služby, péči nebo produkty) musí být vystaven nejdříve v den vystavení Potvrzení, zároveň nemůže být starší 2 měsíců. - Částku 500 Kč může pojištěnec čerpat nejvýše ve dvou splátkách. n Pojišťovna si vyhrazuje právo v průběhu roku uvedené programy upravit. Pokud k takovéto změně přistoupí, platí nové nadstandardy vždy od nově stanoveného data, a to i pro doklady vystavené před tímto datem, není-li v textu uvedeno jinak. Pro přiznání nároku na původní nadstandard je rozhodující datum předání na pracoviště nebo podací razítko pošty. Vydáno se souhlasem RBP Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Balíček Manažerka mateřství: až Kč Manažerka mateřství (těhotenské kurzy, nadstandardní vyšetření a péče, vybrané produkty ze sortimentu lékáren) Preventivní programy pro muže ve věku od 19 let (až Kč) Příspěvky lze čerpat na tyto jednotlivé preventivní programy v rámci balíčků: Balíček Očkování: až Kč Příspěvek platí pro všechna očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění. Balíček Prevence: až Kč Prevence rakoviny tlustého střeva Prevence rakoviny kůže - příspěvek na vyšetření pigmentových skvrn Prevence glaukomu (vyšetření zrakového nervu) Balíček Mix: až Kč Pokračování na str. 6

6 6 VOsA Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Pokračování ze str. 5 Sportovní prohlídka Celiakie Laserové operace očí Ostatní produkty: mimo limit Kč vysokohorské a přímořské pobyty pro děti ve věku od 7 do 15 let, trpící alergiemi, bronchiálním astmatem, atopickým ekzémem, lupenkou a dalšími zdravotními obtížemi n Získej pojištěnce, získáš bonus: až 500 Kč na léčebný tělocvik a regeneraci pro pojištěnce, který zajistí registraci nového pojištěnce - Balíček vitaminů pro držitele bronzové a stříbrné Jánského plakety - Příspěvek pro držitele zlaté Jánského plakety, až Kč - Příspěvek pro držitele Zlatého kříže ČČK 3. třídy, až Kč - Příspěvek pro držitele Zlatého kříže ČČK 2. třídy, až Kč - Příspěvek pro držitele Zlatého kříže ČČK 1. třídy, až Kč - Příspěvek pro dárce kostní dřeně, až Kč Příspěvek pro držitele zlaté Jánského plakety, Zlatého kříže a dárce kostní dřeně je možno čerpat např. na: pohybové aktivity a léčebné kúry a procedury v lázeňských zařízeních, masáže, plavání, saunu, pobyt v solné jeskyni, preventivní očkování, kontaktní čočky a laserové operace očí. Další informace: O konkrétních podmínkách preventivních programů se informujte na na pobočkách ČPZP a na lince infocentra Vydáno se souhlasem ČPZP n Bonus Plus (až 500 Kč) - preventivní program pro všechny pojištěnce bez k ČPZP omezení věku, který je založený n Preventivní programy pro na principu získávání a čerpání bodů podle předem stanovených kritérií. n Ozdravně léčebné pobyty - dárce krve: - Vitaminy po každém odběru - Příspěvek pro nové dárce, až 200 Kč PráVní servis radí Pracovní volno k doprovodu dítěte k lékaři Zaměstnanec má dvě děti (5 a 2,5 roku). Jeho manželka je na rodičovské dovolené. Má nárok na placené volno k doprovodu mladšího dítěte k lékaři? Nárok na pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení upravuje příloha k nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. Zde je v bodě 8 pod písm. a) stanoveno, že pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu s náhradou mzdy nebo platu, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela; má-li zaměstnanec nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění, nepřísluší mu náhrada mzdy nebo platu. Volno bez náhrady mzdy nebo platu přísluší, jde-li o ostatní rodinné příslušníky. Žádný právní předpis nestanoví, který z rodičů má na toto volno nárok. Pokud je matka dítěte na rodičovské dovolené, dovoluje to její zdravotní stav nebo zdravotní stav druhého dítěte, zřejmě by měla dítě k lékaři doprovázet ona. Ovšem zaměstnavatel z důvodu, že druhý rodič je na rodičovské dovolené, nemůže poskytnutí volna svému zaměstnanci odmítnout. Je však třeba zvážit, zda toto vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu. Judikát publikovaný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem R 6/1986, který se sice vztahuje k vyšetření nebo ošetření zaměstnance ve zdravotnickém zařízení, ale který lze vztáhnout i k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení, uvádí, že odmítne-li zaměstnavatel poskytnout pracovní volno zaměstnanci s poukazem na to, že zaměstnanec má možnost uskutečnit návštěvu zdravotnického zařízení jindy než v pracovní době, nejde z jeho strany o pokyn učiněný v rozporu s právními předpisy. Odmítne-li však zaměstnavatel bezdůvodně poskytnout pracovní volno k vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení a nařídil-li výkon práce, jde o pokyn, který už je v rozporu s právními předpisy. Jestliže má zaměstnavatel podezření, že zaměstnanec doprovod dítěte k lékaři zneužívá, může si od zaměstnance vyžádat potvrzení od lékaře, že vyšetření nebo ošetření dítěte nebylo možné provést mimo pracovní dobu zaměstnance. JUDr. František Muška Jak je to s právem monitorovat zaměstnance na počítači Firmy stále více využívají softwary, které monitorují činnost zaměstnance na počítači. Jak vnímáte tento postup ze strany zaměstnavatelů? Měli by se zaměstnanci proti monitorování bránit? V souvislosti se stále se rozvíjejícími komunikačními a informačními technologiemi a jejich používáním při práci zaměstnanců se vyskytují problémy s jejich zneužíváním nebo využíváním zaměstnanci pro soukromé účely. Pokrok v technologiích však představuje nová rizika pro ochranu lidských práv a svobod včetně práv zaměstnanců a zaměstnavatelů. Zákoník práce na tuto situace pamatuje v 316. Zde je v odstavci 1 stanoveno, že zaměstnanci nesmějí bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniky ani jeho telekomunikační zařízení. Dodržování zákazu podle věty první je zaměstnavatel oprávněn přiměřeným způsobem kontrolovat. V odstavci 2 je však stanoveno, že zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci. Jestliže je u zaměstnavatele dán závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele, který odůvodňuje zavedení kontrolních mechanizmů podle odstavce 2, je zaměstnavatel povinen přímo informovat zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění. Znamená to tedy, že má-li zaměstnavatel důvod předpokládaný zákonem, má právo zavést určité kontrolní mechanizmy. Nové technologie umožňují také zaměstnavatelům mít zaměstnance neustále pod dohledem, svádějí je ke kontrole elektronické pošty, obsahu hlasových komunikací, k monitorování využívání počítačů i tam, kde k tomu důvod spočívající ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele není. Je to velmi citlivý problém, protože na jedné straně je nutné respektovat soukromí zaměstnance, ale na druhé straně má zaměstnavatel právo sledovat u svých zaměstnanců dodržování pracovní doby a jejího využití.

7 VOsA 7 PráVní servis radí Výkon tohoto práva však neznamená, že by zaměstnavatel měl právo sledovat, monitorovat a zpracovávat obsah korespondence svých zaměstnanců. Zaměstnavatel může pouze sledovat počet e- mailů došlých a odeslaných u svých zaměstnanců a požadovat, aby své soukromé záležitosti v pracovní době a na pracovištích vyřizovalo v přiměřené a v nezbytné míře. O tom, že hodlá sledovat četnost přijímaných či odesílaných ových zpráv, by měl zaměstnavatel předem své zaměstnance uvědomit. Zaměstnavatel by měl ve vnitřním předpisu podrobněji stanovit pravidla, v jakém rozsahu mohou zaměstnanci využívat firemní výpočetní techniku, především y, také pro své soukromé účely. Striktní zákazy pravděpodobně nejsou nejlepším řešením. I v případech síťové bezpečnosti, povinnosti předcházet a chránit zaměstnance před různými formami obtěžování, ochrany obchodního tajemství apod. zřejmě nebude možné akceptovat trvalé monitorování zaměstnanců. S o- hledem na citovaný 316 zákoníku práce by měla stačit pouze namátková, jednorázová kontrola. JUDr. František Muška Tip na volný čas l DK Akord, pohádkový karneval, karneval s Hopsalínem l KD P. Bezruče, Havířov, Vše o ženách (J. Krausová, A. Šišková, J. Schneiderová) l Vítkovice Aréna, Multifunkční hala, Ostravská laťka, mezinárodní halový atletický mítink ve skoku do výšky l NDM, Divadlo Jiřího Myrona, Hello, Dolly! derniéra l Dům knihy Librex, Sůl nad zlato, beseda k premiéře činohry NDM l DK Akord, reprezentační ples Městského obvodu Ostrava Jih l Sanatoria Klimkovice, Reprezentační ples města Klimkovice l do Nová síň, Poruba, Mongolská, Svět podle nás, výstava prací nevidomých malířů s předáním Ceny hejtmana l Slezskoostravský hrad (SOH), Fauna trhy l DK Akord, Szidi Tobias, koncert slovenské šansoniérky l 6.2. Dům kultury města Ostravy (DKmO), Švandovo divadlo Praha, Kdo je tady ředitel? l ČEZ Aréna, Broadway On Ice-muzikálová lední show l 14.2 DKmO, Laura a její tygři l DK Akord, P. Novák ml., O zvířatech, hudební pořad l SOH, Masopust na hradě l DK Akord, Pohádkový karneval l do SOH, Zpátky do pohádky, výstava s kostýmy z televizních pohádek kvíz všeobecných ZnalOsTí 1) Ve kterém století byl postaven indický Tádž Mahal? a) ve 20. stol. b) v 17. stol. c) v 18. stol. d) v 19. stol. 2) Když Alžběta Pechová psala své romány, podepisovala je: a) Božena Němcová b) Karolína Světlá c) Eliška Krásnohorská d) Vlasta Javořická 3) Marie Curie-Sklodowská proslula objevy v oblasti radioaktivity. Co bylo příčinou její smrti? a) leukemie b) autonehoda c) španělská chřipka d) přirozená smrt 4) Co je to španělská muška? a) dámská ozdoba b) jídlo, obdoba známého španělského ptáčka c) hmyz, jehož extrakt je afrodisiakem d) druh hledí u střelných zbraní 5) Dokonalý stroj na pletení punčoch vynalezl: a) Angličan Henry Maudslay b) Francouz Joseph Marie Jacquard c) Číňan Pi Šeng d) Angličan William Lee 6) Kterou z těchto her nenapsal W. Shakespeare? a) Hamlet b) Romeo a Julie c) Othello d) Večer dvoukrálový 7) Co nebo kdo je katoreno? a) sečná jednoruční zbraň ve tvaru srpu s bodcem na spodní straně rukojeti b) jedno ze starých náboženství západní Afriky, v němž hrají hlavní roli ochranná božstva a mrtví předkové c) malíř, sochař a architekt řeckého původu známý jako hlavní představitel španělského manýrismu a pozdní renesance d) pokrm z mrkve připravovaný hlavně ve Španělsku 8) První ropný vrt v Pensylvánii? a) 1855 b) 1857 c) 1859 d) ) Česká republika vznikla: a) b) c) d) ) Kdo byl matkou francouzské královny Marie Antoinetty? a) císařovna Marie Terezie b) Marie Medicejská, francouzská královna c) Marie Stuartovna, královna Skotska d) Marie Katolická, anglická královna Řešení: 1 b), 2 c), 3 a), 4 c), 5 d), 6 d), 7 a), 8 c), 9 b), 10 a)

8 8 VOsA kupon VOsí křížovka O Ceny 1 Perské přísloví: Hlupák uvažuje o tom, co řekl. (dále tajenka) POmůCKA: KYNNA, LATO KOČKOVITÁ ŠELMA DRAVÝ PTÁK (SLOVENSKY) VÝCHOVA (Z LATINY) SOCHA KRISTOVY MATKY POTRAVINÁŘ- SKÉ ZÁVODY SLADKO- VODNÍ RYBY JUDSKÝ KRÁL DRUH ŽÁBY ZNIČENÝ (HOVOR.) PTAČÍ PERA KANČÍ RYPÁK TATÍNEK (SLOVENSKY) ALKALOID BOLEHLAVU FIBICHOVA SKLADBA CITOSLOVCE MALÁ STŘELA VÝROBEK Z OVČÍ SYROVÁTKY OŘECHOVÝ KEŘ OBEC OKRESU ŽĎÁR N. SÁZ. JÍZDA TAXÍKEM DLOUHÉ PUTOVÁNÍ 1. ČÁST TAJENKY SEVERŠTÍ MOŘŠTÍ PTÁCI DROBNÁ ŠELMA MUŽSKÉ JMÉNO ŘÍMSKY 101 OBLÉKAT AFRICKÝ STÁT JIHOAMERIC- KÉ HORSTVO TĚLOVĚDEC DRUH KVĚTENSTVÍ ŠETŘIT LYŽE KAZAŠSKÉ HL. MĚSTO PORTUGAL. ENKLÁVA NA ČÍNSKÉM ÚZEMÍ VIDINA ŽENSKÉ JMÉNO ŠERMOVACÍ HŮL NORSKÁ ŘEKA DŮRAZNÝ ZÁPOR ZNAČKA CUKRÁTEK STROM SLZNÝ PLYN (SPREJ) VÝKON ATLETA BÝVALÝ POLSKÝ FOTBALISTA ASIJSKÝ LIDOVÝ PĚVEC ZNAČKA RADIA RUSKÁ VESNICE ČÍSLOVKA STAH SRDEČNÍHO SVALU ZNAČKA VYSAVAČŮ 2. ČÁST TAJENKY BÝVALÝ OSTRAVSKÝ HEREC STARÝ NÁZEV RADONU JEDNOTKY JASU (NT) OSAHÁNÍ ÚTOK EGYPTSKÝ BŮH SLUNCE Kdoměl tentokrát štěstí? Správná odpověď na soutěžní otázku z VOSY č. 12 je - Ladislav Smoljak. Ze správných odpovědí byl vylosován pan Strauch Tomáš, NS Jmenovaný se stává výhercem 100,- Kč. Tajenka z č. 12 zní: Kdo váhá, ten hledá důvody, proč nesmí. Vylosováni byli tito čtenáři: 1. Janásek Aleš, Gearwoks 200,- Kč 2. Gabrielová Renáta, VTC ,- Kč 3. Martinásek Pavel, NS ,- Kč Všichni vylosovaní výherci si mohou přijít pro svou výhru na OCV, tel Odpověď na soutěžní otázku a vyluštěnou tajenku zasílejte s kuponem na adresu OCV, Ruská 56 nejpozději do Soutěž pro 1. číslo VOSY Která česká spisovatelka zemřela v lednu před 150 lety? VOSA Zpravodaj odborářů VÍTKOVIC. Vychází měsíčně. Vydává OS KOVO Odborová centrála VÍTKOVICE, Kotkova 4, Ostrava-Vítkovice, tel.: , IČO Za vydání zodpovídá redakční rada OCV. Grafická úprava fa KaMOŠ. Tisk Tiskárna DOT Domu techniky Ostrava. Registrace MKR ČR E Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Publikované názory se nemusejí shodovat se stanovisky redakce. ZDARMA

ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22. LEDEN2014 ROČNÍK XX. - ČÍsLO 1. SPolEČná deklarace ocelářů. České republiky, Polska a Slovenska. a podporován. EU.

ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22. LEDEN2014 ROČNÍK XX. - ČÍsLO 1. SPolEČná deklarace ocelářů. České republiky, Polska a Slovenska. a podporován. EU. VOSA ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22. LEDEN2014 ROČNÍK XX. - ČÍsLO 1 SPolEČná deklarace ocelářů České republiky, Polska a Slovenska MoTTo: V říjnu 2013 se ve Žiaru na Slovensku konalo

Více

Skupina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP má jednotnou kolektivní smlouvu

Skupina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP má jednotnou kolektivní smlouvu VOSA ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22. BŘEZEN 2010 ROČNÍK XVI. - ČÍSLO 3 Skupina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP má jednotnou kolektivní smlouvu Od 1. 4. 2010 budou mít všechny společnosti ve

Více

ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 21. ÚNOR2014 ROČNÍK XX. - ČÍsLO 2. Podepsán dodatek. Masivní porušování odborových a zaměstnaneckých práv v roce 2013

ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 21. ÚNOR2014 ROČNÍK XX. - ČÍsLO 2. Podepsán dodatek. Masivní porušování odborových a zaměstnaneckých práv v roce 2013 VOSA ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 21. ÚNOR2014 ROČNÍK XX. - ČÍsLO 2 Podepsán dodatek KoleKtivní smlouvy Společnost EVRAZ Vítkovice Steel, a.s. a odborová organizace ZO OS KOVO Vítkovice

Více

TPCA: KOLEKTIVNÍ SMLOUVA UZAVŘENA

TPCA: KOLEKTIVNÍ SMLOUVA UZAVŘENA Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Zprávy ze zahraniãí - str. 3 Kovy v m tech a skuteãnosti - str. 4 PŘÍLOHA - STR. I AŽ IV: Pfiíspûvek na péãi jako dávka sociálních sluïeb (VI.) Preventivní programy

Více

EVROPSKÝ ROZHOVOR TENTOKRÁT V PRAZE

EVROPSKÝ ROZHOVOR TENTOKRÁT V PRAZE 8 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 19. ÚNORA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 27. ÚNORA 2009, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Kde se nejvíce propouští str. 2 a 3 Zkušenost se zaměstnaneckým

Více

REDAKČNÍ ANKETA NA TÉMA KAMERY :

REDAKČNÍ ANKETA NA TÉMA KAMERY : 7 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 18. ÚNORA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 26. ÚNORA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Jak dál v automobilovém průmyslu (II.) str. 2 Zprávy ze

Více

PLUS PRO ZDRAVÍ. Radosti Dagmar Patrasové a Felixe Slováčka Nové preventivní programy Hádanky pro děti Karta života

PLUS PRO ZDRAVÍ. Radosti Dagmar Patrasové a Felixe Slováčka Nové preventivní programy Hádanky pro děti Karta života ZPRAVODAJ ČESKÉ PRŮMYSLOVÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY PLUS PRO ZDRAVÍ Radosti Dagmar Patrasové a Felixe Slováčka Nové preventivní programy Hádanky pro děti Karta života úvodní slovo Česká průmyslová zdravotní

Více

Včasné očkování je rozhodující. Klub zdraví OZP. Zdravotní péče po vstupu do EU. www.ozp.cz

Včasné očkování je rozhodující. Klub zdraví OZP. Zdravotní péče po vstupu do EU. www.ozp.cz 1 2004 Včasné očkování je rozhodující Klub zdraví OZP Zdravotní péče po vstupu do EU Jadran 2004 Černá Hora letecky z Ostravy, Brna a Prahy SUTOMORE - ZLATNA OBALA Cenový zázrak hotel *** Letecky 8 dní,

Více

Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler

Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler 2009 Vojenské zdravotní pojišťovny ČR Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler Náš organizmus Doc. PaedDr. Pavel Kolář Cestujeme do zahraničí Preventivní programy PODROBNÉ INFORMACE ZÍSKÁTE na všech pracovištích

Více

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA. ročenka VoZP ČR. Foto: www.janschejbal.com. VoZP ČR. pojišťovna pro rok 2010

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA. ročenka VoZP ČR. Foto: www.janschejbal.com. VoZP ČR. pojišťovna pro rok 2010 2010 VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ročenka VoZP ČR Foto: www.janschejbal.com VoZP ČR pojišťovna pro rok 2010 VoZP čr - pobočky, infolinky, web PObOčKY 1/PRAhA Bělehradská 130, P.O. BOX 57, 120 00 Praha

Více

07_ Projekt 3. dávka zdarma. 08_ Martin Lukeš Baníku i českému fotbalu mám stále co nabídnout. 12_ ČPZP a festival Colours of Ostrava

07_ Projekt 3. dávka zdarma. 08_ Martin Lukeš Baníku i českému fotbalu mám stále co nabídnout. 12_ ČPZP a festival Colours of Ostrava 07_ Projekt 3. dávka zdarma 08_ Martin Lukeš Baníku i českému fotbalu mám stále co nabídnout 12_ ČPZP a festival Colours of Ostrava 13_ Prevence rakoviny kůže Rozmístění a seznam poboček ČPZP Moravskoslezský

Více

OPTIMISMUS V KRÁLOVOPOLSKÉ

OPTIMISMUS V KRÁLOVOPOLSKÉ 9 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 4. BŘEZNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 12. BŘEZNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz EMF ke strategii EU 2020 str. 2 Zprávy ze zahraničí str.

Více

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) BONUS2 2006 Mimořádný rok ve zdravotnictví Preventivní programy v roce 2007 Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc.

Více

Vojenské zdravotní pojištovny ČR 2015. Pojišťovna moderních technologií

Vojenské zdravotní pojištovny ČR 2015. Pojišťovna moderních technologií Vojenské zdravotní pojištovny ČR 2015 Pojišťovna moderních technologií Editorial 03 Obsah 4 Rozhovor s generálním ředitelem VoZP ČR MUDr. Karlem Šteinem 7 Hospodaření VoZP ČR 8 Rozhovor s generálporučíkem

Více

PLUS PRO ZDRAVÍ. Zdravotní pojištění Informace nejen pro studenty. Tour de Kids Když do pedálů šlapou kluci a holky

PLUS PRO ZDRAVÍ. Zdravotní pojištění Informace nejen pro studenty. Tour de Kids Když do pedálů šlapou kluci a holky ZPRAVODAJ ČESKÉ PRŮMYSLOVÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY PLUS PRO ZDRAVÍ Zdravotní pojištění Informace nejen pro studenty Tour de Kids Když do pedálů šlapou kluci a holky Na základní škole jsem se vymlouval z tělocviku,

Více

PLUS pro zdraví. Pavel Kubina: Doma je prostě doma ZPRAVODAJ ČPZP 1/2010. Rok 2009-rok expanze a změn. Preventivní programy na rok 2010

PLUS pro zdraví. Pavel Kubina: Doma je prostě doma ZPRAVODAJ ČPZP 1/2010. Rok 2009-rok expanze a změn. Preventivní programy na rok 2010 3 Pavel Kubina: Doma je prostě doma 6 10 14 Rok 2009-rok expanze a změn Preventivní programy na rok 2010 Nová pobočka ČPZP PLUS pro zdraví ZPRAVODAJ ČPZP 1/2010 Spolehlivá zdravotní péče pro celou rodinu

Více

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. kód 205

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. kód 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 1 22/2/2014 kód 205 2. největší zaměstnanecká zdravotní pojišťovna v České republice cca 1,2 mil. pojištěnců 25 000 smluvních zdravotnických zařízení celorepubliková

Více

ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22.ZÁŘÍ2011 ROČNÍK XVII. - ČÍsLO 9. schválená novela zákoníku práce

ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22.ZÁŘÍ2011 ROČNÍK XVII. - ČÍsLO 9. schválená novela zákoníku práce VOSA ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22.ZÁŘÍ2011 ROČNÍK XVII. - ČÍsLO 9 schválená novela zákoníku práce vládní pobídka pro vyhazování mladých lidí Novela zákoníku práce přes dílčí opatření,

Více

Kontakty VoZP ČR. Hradec Králové. (pobočka) fax: 495 000 800, pob-hka@vozp.cz, ID datové schránky: rcbf5x6. Karlovy Vary.

Kontakty VoZP ČR. Hradec Králové. (pobočka) fax: 495 000 800, pob-hka@vozp.cz, ID datové schránky: rcbf5x6. Karlovy Vary. Brno (pobočka) Banskobystrická 40, 621 00 Brno, tel.: 541 429 811, fax: 541 429 817, pob-brn@vozp.cz, ID datové schránky: hmvf5pt Jihlava (jednatelství) Husova 1656/ 52, 586 01 Jihlava, tel.: 560 590 090,

Více

VLÁDNÍ SMRŠŤ PŘEDE DVEŘMI

VLÁDNÍ SMRŠŤ PŘEDE DVEŘMI 9 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 3. BŘEZNA 2011, DATUM VYDÁNÍ: 11. BŘEZNA 2011, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Už dospělí, nebo ještě děti? str. 2 Smuteční oznámení str.

Více

Nemocem můžeme předejít ZDRAVOTNĚ PREVENTIVNÍ PROGRAMY 2005. Evropský průkaz zdravotního pojištění. OZP přivítala 600 000. pojištěnce. www.ozp.

Nemocem můžeme předejít ZDRAVOTNĚ PREVENTIVNÍ PROGRAMY 2005. Evropský průkaz zdravotního pojištění. OZP přivítala 600 000. pojištěnce. www.ozp. 2 2004 Nemocem můžeme předejít ZDRAVOTNĚ PREVENTIVNÍ PROGRAMY 2005 Evropský průkaz zdravotního pojištění OZP přivítala 600 000. pojištěnce Více služeb OZP pro Vaše zdraví SLOVO ÚVODEM OBSAH Vážení klienti,

Více

Silnější u nás stále ještě pomáhají slabším Martin Kovář

Silnější u nás stále ještě pomáhají slabším Martin Kovář Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny ZIMA 2012 4 VZP je váš stabilní partner a garant dostupné a kvalitní péče, říká ředitel VZP ČR Ing. Zdeněk Kabátek 19 Štítná žláza řídí náš život víc, než tušíme

Více

zima 2011 jaro 2012 Velké menu OZP Rok změn a reforem OZP v akci

zima 2011 jaro 2012 Velké menu OZP Rok změn a reforem OZP v akci zima 2011 jaro 2012 Velké menu OZP Rok změn a reforem OZP v akci Do Londýna s OZP OBSAH Rok změn a reforem... 3 Reforma a my 4 OZP vaše elektronická pojišťovna 6 Inspirujte nás 8 Medicína je tvrdá a spravedlivá

Více

ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010. Dneska my zítra vy ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB

ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010. Dneska my zítra vy ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB 6 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010 PŘEČTĚTE SI: Dneska my - zítra vy str. 1 Připojte se i vy k petici.... str. 2 Do

Více

jaro 2012 léto 2012 Anna K. a její Relativní čas OZP podporuje kampaň Anny K. na prevenci rakoviny prsu

jaro 2012 léto 2012 Anna K. a její Relativní čas OZP podporuje kampaň Anny K. na prevenci rakoviny prsu jaro 2012 léto 2012 Anna K. a její Relativní čas OZP podporuje kampaň Anny K. na prevenci rakoviny prsu 2 OBSAH Patero generálního ředitele OZP... 3 Relativní čas Anny K.... 4 VITAKARTA stále lepší...

Více

VoZP ČR pojišťovna pro rok 2011. VoZP ČR - pobočky, infolinky, ČR2011 web VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA. Foto: Jaroslav Jiřička

VoZP ČR pojišťovna pro rok 2011. VoZP ČR - pobočky, infolinky, ČR2011 web VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA. Foto: Jaroslav Jiřička VOJENSKÁ VoZP ČR - pobočky, infolinky, ČR2011 web ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA Foto: Jaroslav Jiřička VoZP ČR pojišťovna pro rok 2011 VoZP_posledni.indd 1 8.6.2011 22:04:05 Kontaktní místa VoZP ČR POBOČKY INFORMAČNÍ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Liběna Tvrdíková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Liběna Tvrdíková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 212 Liběna Tvrdíková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Liběna Tvrdíková Studijní obor:

Více

ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22. DUBNA 2009 ROČNÍK XV. - ČÍSLO 4. Dost lidí zavrhuje majetek, ale málokdo se ho umí vzdát.

ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22. DUBNA 2009 ROČNÍK XV. - ČÍSLO 4. Dost lidí zavrhuje majetek, ale málokdo se ho umí vzdát. VOSA ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22. DUBNA 2009 ROČNÍK XV. - ČÍSLO 4 MOTTO: Dost lidí zavrhuje majetek, ale málokdo se ho umí vzdát. 2 VOSA DŮCHODY OD LEDNA 2010 PO NOVU (IV.) Změny

Více

Mám důvěru v život, v to, že všechno je, jak má být Jan Potměšil

Mám důvěru v život, v to, že všechno je, jak má být Jan Potměšil Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny JARO 2011 4 Za zdravotní péči jsme loni uhradili přes 140 miliard korun, říká ředitel VZP 10 Pečujte o své zdraví, my vás odměníme 14 Na téma drogy: Jde o experiment,

Více

Ukázky platných formulářů jednotlivých zdravotních pojišťoven, které jsou třeba pro získání příspěvku na léčbu závislosti na tabáku.

Ukázky platných formulářů jednotlivých zdravotních pojišťoven, které jsou třeba pro získání příspěvku na léčbu závislosti na tabáku. Podmínky čerpání finančních příspěvků na léčbu závislosti na tabáku, jednotlivých zdravotních pojišťoven, zveřejněných na webu a platných pro rok 2009. Ukázky platných formulářů jednotlivých zdravotních

Více