Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Načeradec, okres Benešov za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Načeradec, okres Benešov za školní rok 2013-2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Načeradec, okres Benešov za školní rok Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Načeradec,okres Benešov adresa školy Lhotecká č. 270, Načeradec právní forma příspěvková organizace/školská právnická osoba IČO IZO ZÁKLADNÍ ŠKOLA identifikátor školy vedení školy ředitel: Ing. Bc. Jana Beránková zástupce ředitele: Mgr. Jana Houdková zástupce ředitele pro MŠ: Jaroslava Koubíková kontakt Tel.: , , MŠ: zřizovatel název zřizovatele Městys Načeradec adresa zřizovatele Zámecké náměstí č.152, Načeradec kontakt tel.: fax: součásti školy kapacita Mateřská škola 60 Základní škola 180 Školní družina 58 Školní jídelna základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ Počet dětí/ žáků oddělení Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga (včetně ŘŠ a ZŘŠ) Mateřská škola ,5 16,33 1. stupeň ZŠ 5 71 ( ) 14,4 14,4 2. stupeň ZŠ ,75 7,18 Školní družina ,73 Školní jídelna x 151 x x Komentář: Počet žáků na pedagoga- počítáno dle úvazků pedagogů ( na 1. stupni 5 učitelů s úvazkem 5,0, celkem úvazky 11,55). Škola vykonává VHČ- ve ŠJ stravování pro cizí strávníky(živnostenský list), nájem určených prostor školy(jídelna, tělocvična). 1.5 ZÁKLADNÍ ŠKOLA - materiálně-technické podmínky základní školy Učebny, herny 9 kmenových učeben, 2 herny pro ŠD Odborné pracovny, knihovna, multimediální 6 odborných pracoven- F+Ch, Vv+Hv,2x PC, učebna cv. kuchyň, prac. šití, 1 žákovská knihovna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště není k dispozici Sportovní zařízení tělocvična v budově školy, hřiště obce mimo Dílny a pozemky školní dílna v budově, školní pozemek mimo budovu školy (pozemek u MŠ) 1

2 Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty, žákovská knihovna Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben, metodické materiály Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční rozvoj, vybavení školy Nové lavice a židle v učebně M, do tříd koupené nové skříně, nový nábytek v ředitelně, ostatní nábytek vyhovující ŠD - vyhovující MŠ - vyhovující Zakoupeno- nové učebnice pro výuku anglického jazyka, Pomůcky a učebnice 1. roč.- hrazeno z rozpočtu školy. Průběžná obnova učebnic dle finančních možností školy. Ze sponzorského daru koupeno: optická demonstrační soustava, binokulární lupa, mikroskop, sporák a pánev do šk. kuchyně pro 2 učebny nová PC učebna z dotace EU peníze školám, 7 Notebooků pro učitele, 2 Dataprojektory, ve druhé učebně interaktivní dataprojektor, do ŠJ nový notebook + program pro školní stravování Během školního roku pravidelná údržba, nová ředitelna, školní kuchyně, z bývalé ředitelny pracovna šití a sborovna+ zázemí pro výchovného poradce, řešíme problém výměny oken a žaluzií a zateplení budovy ( realizace by měla být v říjnu 2014 ) Školní jídelna Nová zakoupená smažící elektrická pánev, ostatní vybavení stávající 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 9 Kontakt- předseda ŠR Mgr. Martina Ctiborová, tel Údaje o občanském sdružení při škole Registrace SRPŠ Zaměření Finanční pomoc při zajišťování akcí školy ( LVVZ, plavecký výcvik ), zajištění Vv potřeb, soutěží, cestového a jiných potřeb Kontakt- předseda Bc. Helena Kůrová, tel Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy v základní škole Vzdělávací programy základní školy Vzdělávací program Zařazené třídy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: 1., 2., 3.,4.,5., 6., 7., 8., Cesta k poznání, 9. tř. Č.j.: 4070 / Vzdělávací program v MŠ: Svět očima dětí 2 třídy 2

3 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy fyzické osoby/přepočtené úvazky Počet pracovníků celkem 26/25,185 (12uč.ZŠ+4ŠJ+3spr.+3uč.MŠ+2ukl.+2vych ) Počet učitelů ZŠ 12 / 11, 55 Počet vychovatelů ŠD 2/1,46 Počet asistentek pedagoga 2/0,675 Počet učitelek MŠ 3/3 Počet správních zaměstnanců ZŠ 3/3 Počet správních zaměstnanců MŠ 2/1,5 Počet správních zaměstnanců ŠJ 4/4 (z toho 1 VHČ) 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogič Roků ped. praxe Stupeň tí Funkce Úvazek. vzdělání Aprobace pracovníci 1. Učitelka MŠ 1,0 37 SŠ Učitelství MŠ 2. Učitelka MŠ 1,0 10 VŠ bak.stud. Vychovatelství, speciální pedagogika 3. Učitelka MŠ 1,0 30 SŠ Učitelství MŠ 4. Učitelka 1.st. 1,0 6 VŠ 1.st. 5. Učitelka 1.st. 1,0 21 VŠ 1.st. 6. Učitelka 1.st. 1,0 37 VŠ 1.st. 7. Učitelka 1.st. 1,0 17 VŠ 1. st. 8. Učitelka 2.st. 1,0 18 VŠ 2.st. 9. Učitelka 1.st. 1,0 17 VŠ 1. st. 10. Učitelka 2.st. 1,0 29 VŠ Z+Rj 11. Učitel 2.st. 1,0 1 VŠ PŘ 12. Učitelka 2.st. 1,0 16 VŠ Čj+Hv 13. Učitel 2.st. 0,55 4 VŠ M+F 14. Vychov./ 29 SŠ Vychovatelství asistent ped. 0,96/0, Vychov./ 0,5/0,425 7 SŠ Vychovatelství asistent ped. 16. Zástupkyně 1,0 34 VŠ Čj+Ov ŘŠ 17. Ředitelka 1,0 14 VŠ ČVUT+pedag. způsobilost Komentář: Učitelky 1.st. ZŠ 5,0 úvazku, učitelé 2.st. ZŠ 6,55 úvazku 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 2. stupně 76,33 % Učitelky MŠ 100 Vychovatelky ŠD 100 Asistentky pedagoga 100 3

4 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. veku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1. Údržbář-domovník 1,0 Základní 2. Uklízečka-domovník ZŠ 1,0 SOU 3. Uklízečka ZŠ 1,0 Základní 4. Uklízečka-domovník MŠ 1,0 SOU 5. Uklízečka MŠ 0,5 Základní 6. Vedoucí ŠJ/kuchařka 0,809/ SŠ+SOU 0, Vedoucí kuchařka 1,0 SOU 8. Kuchařka 1,0 SŠ+ SOU 9. Kuchařka-VHČ 1,0 SOU 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok nástup do ZŠ se spec. vzděl. potř. 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 0 0 b) na SŠ zřizované krajem z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy SOU s matur. zk. Jiná škola (pro LMP ) SOU bez matur. zk. celkem c) z toho na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb. učiliště celkem

5 d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 5 0 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků, 2.pololetí školního roku Přehled o prospěchu 1. stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků s vyzn. dostatečnou I II III IV V Celkem Od začátku šk. roku se 3 žáci 1. stupně odhlásili ze školy, byl povolený 1 dodatečný odklad a 1 žák se vrátil zpět ze zahraničí. 2. stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo s Neprospělo Počet žáků Nehodnoceno žáků vyznamenáním s dostatečnou VI VII VIII IX Celkem Od začátku šk. roku se k nám 1 žák přihlásil. Celkový přehled Počet Prospělo s Neprospělo Počet žáků s Nehodnoceno žáků vyznamenáním dostatečnou stupeň stupeň Celkem

6 Komentář: Žák, který se vrátil zpět ze zahraničí, je zahrnutý do hodnocení na konci 2. pololetí. Přehled o chování 1. stupeň Třída Počet žáků Tabule cti Pochvaly na vysvědčení Napomenutí TU Důtky TU I II III IV V Celkem stupeň Třída Důtky ŘŠ Počet žáků Tabule cti Pochvala na vysv. NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň VI VII VIII IX Celkem stupeň Celkový přehled: Počet Tabule Pochvala NTU Důtka Důtka 2.stupeň 3. stupeň žáků cti na vysv. TU ŘŠ stupeň stupeň Celkem Komentář: 2 žáci 9.tř. obdrželi knižní odměnu za činnost v Žákovské samosprávě 5.2 Údaje o zameškaných hodinách za školní rok Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin 1. stupeň ,91 0 0,00 2. stupeň , ,44 Celkem , ,18 Počet neomluvených hodin na žáka 5.3 Údaje o integrovaných žácích v základní škole: Druh postižení: Ročník: Počet žáků: Mentální postižení

7 S vývojovými poruchami chování-zař.do spec.škol S vývojovými poruchami učení- zař. do spec. škol 4.,5.,6.,7.,9. 16 Komentář: Během šk. roku bylo vyšetřeno v PPP 5 žáků, 1 žák v SPC 5.4 Výsledky výchovně-vzdělávacího procesu Hodnocení výsledků výchovného působení: Činnost výchovné poradkyně byla zaměřena do oblastí: 1. Profesionální orientace žáků Na tomto úseku proběhly akce: Výchovná poradkyně se zúčastnila schůzky se zástupci středních škol na ÚP Benešově. předávala info.ohledně volby povolání žákům 9.tř. a jejich rodičům zajistila schůzku rodičů žáků 9.tř.se zástupci SŠ informovala o Přehlídce škol v Benešově připravila vzory přihlášek, kontrolovala údaje na přihláškách upozorňovala na termíny přijímacích zkoušek předávala potvrzené přihlášky žáků zajistila v 8.tř. návštěvu pracovnice z ÚP Benešov zpracovala přehled o vycházejících žácích (umístili se všichni žáci) zpracovala přehled žáků po roce studia na SŠ 2. Spolupráce s PPP, s ÚP Výchovná poradkyně vedla evidenci integrov. žáků a evidenci jejich reedukace, spolupracovala s PPP Vlašim, SPC Benešov, ÚP Benešov ( beseda s pracovnicí ÚP v 8.třídě ) 3. Spolupráce s ostatními pedagogy S metodikem prevence, TU, s předsedou metod. sdružení, ved. vychovatelkou ŠD, koordinátorkou EVVO a p. uč. vykonávající reedukaci postižených žáků - průběžné řešení vzniklých problémů ( individuální doučování, spolupráce s rodiči neprospívajících žáků ) Řešení kázeňských přestupků, osobní jednání s rodiči, telefonické jednání s rodiči. : koordinace práce učitelů integr.žáků, zjištění zájmu žáků 5.tř.o studium na víceletém gymnáziu(žádný zájem), spolupráce s MŠ ( situace týkající se předškoláků a odkladů školní docházky, 17 předškoláků z toho 2 děti mají odklad a jedno dítě přechází na jinou ZŠ) 4. Styk s rodiči, s žáky Informativní schůzka - předání informací Úřadu práce Benešov k volbě povolání,zajištění schůzky se zástupci středních škol na Vlašimsku, individuální spolupráce s rodiči žáků účastnících se přijímacího řízení, jednání s rodiči při řešení kázeňských problémů žáků. Využívání stanovených konzultačních hodin pro žáky a pro rodiče. Výsledky prevence negativních jevů: Činnost v této oblasti se řídila Minimálním preventivním programem, dále jen MPP. MPP je zaměřen na snižování rizika možností výskytu sociálně patologických jevů. Prevence těchto jevů je prováděna dle vlastního dokumentu MPP. Snahou je zvýšit u žáků odolnost vůči sociálně patologickým jevům. Realizace probíhá ve spolupráci s vedením školy, s výchovnou poradkyní, s učiteli, s rodiči, s PPP Vlašim( Benešov), SPC Kolín, s Policií ČR, se sociálním odborem MěÚ Vlašim, s OÚ Načeradec. 7

8 Preventivní aktivity realizované školou: Dlouhodobé preventivní aktivity - Patronát 9.třídy nad prvňáčky (Celoroční projekt vzájemné spolupráce 9.tř. s prvňáčky ( při zahájení škol. roku, cvičení v přírodě, projekt Starší učí mladší, vánoční posezení, pololetní vysvědčení, Projekt Den s knihou, Pasování prvňáčků na čtenáře, pololetní vysvědčení ) Projekt EuDap2 ( celoroční protidrogový projekt tpro žáky 6. třídy týkající se prevence šikany, užívání návykových látek, kyberšikany ), Školní časopis Načeradská beruška Jednorázové aktivity - Láska ano, děti ještě ne - zaměření na sexuální výchovu 8.,9.tř., Společnost Harmonia Universalis motivačni představení - 1. i 2.stupeň, výtvarná soutěž Jak se (ne)dočkat dospělosti - DDM Benešov, Den dětí preventivní program na hřišti ve spolupráci s Policií ČR útvar Benešov, Hasiči Načeradec, + pedagog. pracovníci zdravotní výchova, přírodopis, hlavolamy, sportovní hry, Divadlo VeTři preventivní program pro1.-5.tř. téma Šikana a vandalismus, přednáška sociální kurátorky a Policie Vlašim pro žáky 5., 8., 9. třída rizikové chování ( vandalismus, návykové látky, dopravní kázeň), Dvoudenní akce 8.tř. Dobrých přátel není nikdy dost, Exkurze Vodní nádrž Želivka, Hvězdárna Vlašim, Sellier Bellot Vlašim Projekty : Učíme se spolu, Den s knihou a následně Noc s Andersenem, Vánoční zpívání, Ekohrátky,České pohádky, Cesta kolem světa, Houby, Vánoční trhy, Vánoční vystoupení hudební skupiny Ráchel, masopustní průvod, školní besídka, Velikonoční prodejní trhy Dobročinné projekty Fond Sidus, Život dětem, Sněhuláci pro Afriku metodička prevence koordinovala schůzky žákovské samosprávy ( problémy následně řešeny s ředitelkou školy ) Metodička spolupracuje s ostatními členy vedení, s TU, vychovatelkami, výchovnou poradkyní, účastní se jednání s rodiči, spolupracuje při řešení kázeňských problémů ve škole. Celoroční činnost byla ve spolupráci s Ekocentrem Vlašim, Votice, Policií ČR, MěÚ Vlašim - odbor soc.péče, Městyse Načeradec, PPP, ZŠ Pacov, ZŠ Lukavec organizace akce Dobrých přátel není nikdy dost, KÚ, SDH Načeradec, SPC Kolín. Významné zorganizované akce- Masopustní průvod, Velikonoční školní besídka, Den dětí preventivní program na hřišti, sportovní soutěže pro žáky 2. stupně ( před Vánočními a Letními prázdninami ), pro žáky 8. třídy akce Dobrých přátel není nikdy dost, patronát nad prvňáčky- patrony byli opět žáci 9.tř. Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy: Návštěva divadel, kulturní aktivity, exkurze, soutěže literární soutěž, Školní kolo dějepisné olympiády, návštěva Střediskové knihovny v Načeradci ( 5., 6. třída téma báje a pověsti), exkurze VHS Benešov program Voda čistá špinavá, exkurze na Hvězdárně Vlašim žáci 8. a 9. třídy, Vánoční Praha - turistický kroužek, divadelní představení Zapějme notu pro křiklouna Otu pro MŠ a 1. až 4. třídu, Divadélko pro školy Hradec 8

9 Králové divadelní představení Divadlo nekouše - pro 5. třídu a 2. stupeň a Pohádka - pro MŠ a 1. stupeň, Pochod za povidlovým koláčem - turistický kroužek, ukázka zeměměřičství v hodině matematiky spolupráce se SPŠ Vlašim, představení divadélka Kůzle - v MŠ pro děti z MŠ a 1. až 4. třídu s názvem Nezbednosti žáka Nezbedy Spoluúčast na Vánoční prodejní výstavě organizované Městys Načeradec zpěv vánočních koled ve spolupráci s Klubem Ráchel z Vlašimi Anglický týden pro zájemce ( říjen ) - intenzivní výuka AJ pod vedením 2 lektorů ( rodilých mluvčích ) - 2 studijní skupiny pro žáky zejména ze 2. stupně Zpěv vánočních koled reprezentace naší školy v ZŠ Mladá Vožice, v MŠ Vlašim, Domašin ve spolupráci s občanským sdružením Klub Ráchel z Vlašimi Velikonoční školní besídka ve spolupráci se SRPŠ - prezentace každé třídy+mš prodejní velikonoční výstava organizovaná ŠD a MŠ Projektové dni- Masopustní průvod, EUDAP ( celoroční protidrogový projekt pro žáky 6. třídy), projekt pro 4. třídu Čarodějnický rej, Houby ( celoškolní projekt ) - sběr a určování hub podle atlasů a následná výstava, Učíme se spolu ( starší žáci organizovali výuku pro mladší spolužáky za pomoci svých třídních učitelů ), Den knihy ( následovala Noc s Andersenem pro žáky 1. stupně pořádaná ve spolupráci s místní knihovnou), Zdravé zuby pro 1. stupeň, Velikonoční školní besídka, Zpěv vánočních koled Testování žáků- KALIBRO- 9.tř.(Čj+M+AJ ), KALIBRO - 5.tř. (Čj+M), Kvalita školy ( ČJ, M, AJ, Člověk a jeho svět pro 5. třídu ), a v 9. ročníku z předmětů Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk, Chemie, Fyzika a Biologie. Zdravé zuby pro 1. stupeň, a MŠ Exkurze- Ekocentrum Vlašim, ÚP Benešov, Agrodružstvo Načeradec, Spalovna bioodpadu Načeradec, VHS Benešov, Vodní nádrž Želivka, Hvězdárna Vlašim, Sellier Bellot Vlašim Plavecký výcvik žáků 2.a 3.tř.- Plavecká škola Vlašim. Den dětí - preventivní program na hřišti ve spolupráci s Policií ČR útvar Benešov, Hasiči Načeradec, + pedagog. pracovníci zdravotní výchova, přírodopis, hlavolamy, sportovní hry Školní výlety: - Vlašim - Lásky, nelásky pro 8.,9. tř. - Husitské dny v Táboře 6.,7. třída - Šiklův mlýn westernové městečko, strašidelný zámek Draxmoor a Fotopark Krokodýl 6.,7. třída (odměna za soutěž Kde je to, co je to ) Akce v oblasti environmentální výchovy: Metodik EV inicioval návštěvy Ekocentra Vlašim- účastnily všechny kolektivy např. na programu Co se skrývá na dně, Výstava ovoce, Zvířecí detektivové, Ekohrátky v parku, Výroba papíru. V oblasti EV se konaly další akce: Evropské srdce - krajského kola internetové soutěže tříčlenných skupin ze všeobecných znalostí ( otázky z přírodních věd ) se zúčastnili žáci 2. stupně. Na 4. místě ( z 32 družstev ) se umístila K. Svobodová a T. Kupsová ze 6. třídy, výtvarná soutěž Co se skrývá v lese - ve II. kategorii se na 2. místě umístila Alžběta Jandová ze 4. třídy, výtvarná soutěž Moudrá moudra sovy Rozárky - pro žáky 2. stupně výtvarná soutěž ke Dni Země Co se skrývá v lese - ve II. kategorii se na 2. místě umístila Alžběta Jandová ze 4. třídy, Svět očima dětí - pro žáky 6.,7. třídy exkurze do VHS Benešov program Voda čistá - špinavá Pro žáky 5. třídy byl zorganizovaný projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si svět Celoročně byl prováděn třídami 2. stupně úklid okolí školy. Žáci se pod vedením metodika EV zúčastnili školního i okresního kola zeměpisné olympiády, krajského 9

10 kola Eurorebus - kolektivy ze 3.,5.,7.a 8. tř. ( V rámci doprovodného programu byl vybrán Jan Doubek ze 4. třídy do projektu Splň si svůj sen - zakopal si na brankáře Čecha. ), internetové soutěže Sapere ( Vědět, jak žít ), internetové soutěže Evropské srdce. Byl organizován sběr hliníku, sběr víček od PET lahví, sběr starého papíru se ŠD ). pomerančové kůry, sběr kaštanů (ve spolupráci se ŠD ).Škola se zapojila do Vv soutěže ke Dni Země. Metodik byl celoročně v kontaktu s ostatními pedagogy, spolupracoval s Městysem Načeradec propagace činnosti v Načeradských novinách. Činnost školní družiny: Organizace zájmové činnosti ve 2 odděleních, byla naplněna kapacita ŠD (58 zapsaných dětí), střídání odpočinkové a zájmové činnosti, využíváno těchto prostor 2 klubovny, tělocvična, hřiště, park DDŠ, pracovna PC, cvičná kuchyň. Organizace sportovních, dovednostních soutěží- 1x měsíčně, pro všechny žáky školy Šachový turnaj, Pexesiáda, Výtvarná dílna, vánoční turnaj ve florbale pro 2. stupeň, PUZZLE - soutěž ve skládání, běžecká soutěž, výtvarná dílna ( ubrousková technika ), soutěž ve vybíjené, výtvarná soutěž O nejhezčího draka, O nejlepšího čerta, O nejhezčí účes, O nejhezčí čarodějnici, soutěž Mladých zdravotníků,jízda zručnosti, Dopravní soutěž, soutěž v Dámě, Zlatý slavík. Spolupráce s obecní knihovnou besedy pro děti. ŠD zajistila organizaci sběru starého papíru, pomerančové kůry, sběr kaštanů Výroba přání k Vánocům, dárků k zápisu dětí do 1.tř. Podíl na prodejní Vánoční výstavě, organizace prodejní Velikonoční výstavy Organizace pracovních dílen- výroba keramiky, perníčků, ubrousková technika, pletení pomlázek (výrobky použity do prodejních výstav). Pálení čarodějnic - zábavné odpoledne Pobyt na chalupě ve Slavětíně. ŠD se zapojila do akcí pořádaných školou projektové dni, masopustní průvod, Vánoční trhy, Velikonoční školní besídka spojená s prodejní výstavou, sportovní soutěže. ŠVP v základní škole: Od byly do ŠVP zapracované změny dle RVP pro ZV: Jako povinný druhý cizí jazyk byl na 2. stupni zaveden německý jazyk do předmětu Prvouka na 1. stupni byla zapracovaná témata: Riziková místa a situace osvojování forem vhodného chování (ohleduplnost, pravidla slušného chování, etické zásady) osobní bezpečí ( komunikace s neznámými osobami, riziková místa a situace) dopravní výchova ( účastník dopravního provozu) ochrana občanů ( teroristický útok, havárie s únikem nebezpečných látek, radiační havárie jaderných energetických zařízení, povodně, zemětřesení, postup v případě ohrožení, požáry, integrovaný záchranný systém ) ochrana občanů za mimořádných událostí ( telefonní čísla) do předmětu Matematika na 1. stupni byla zapracovaná témata: přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky do předmětu Tělesná výchova na 2. stupni byla zapracovaná témata: dodržování osobní hygieny, kondiční cvičení, gymnastika, historie a současnost sportu, turistické akce v přírodě význam pohybu pro zdraví, organizace prostoru a pohybových činností, sportovní hry - ringo, základy sebeobrany, komunikace v TV do předmětu Výchova ke zdraví na 2. stupni byla zapracovaná témata: zdravý způsob života, stres, ochrana před přenosnými chorobami, osobní bezpečí, 10

11 nebezpečné situace ( + sebeobrana), bezpečnost, pohled do zrcadla sebepoznání, rizikové chování, manipulativní reklama, lidská sexualita, stanovení osobních cílů, vliv životních podmínek a způsobu stravování na zdraví, životního prostředí na zdraví, prevence před chorobami, návykové látky, nebezpečí internetu, kriminalita mládeže, komunikace se službami odborné pomoci do předmětu Přírodopis na 2. stupni byla zapracovaná témata: epidemie, nemoci, poranění, ochrana člověka za mimořádných událostí ( sopečná činnost, zemětřesení, tsunami, povodně, bouře, sněhové kalamity), atmosféra, pedosféra do předmětu Zeměpis na 2. stupni byla zapracovaná témata: ochrana člověka za mimořádných událostí, při ohrožení zdraví a života ( válka, teroristický útok ) do předmětu Výchova k občanství na 2. stupni byla zapracovaná témata: rozpočet domácnosti, hospodaření, obrana státu, základní práva spotřebitele, globální problémy, korupce, porušování předpisů silničního provozu, povinnosti občana při obraně státu, rozpočet státu, Rada Evropy Ve všech ročnících byly vypracovány pro jednotlivé předměty tématické plány podle ŠVP. Velký důraz byl kladen na rozvoj klíčových kompetencí, to je hlavní cíl vzdělávání, konkrétní obsah je prostředkem pro jejich rozvoj. Naší snahou je vést žáky k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí, pěstovat zájem o zdravý životní styl. Hlouběji se věnujeme environmentální výchově, organizujeme pro žáky sběry, vychováváme k třídění odpadu, k udržování pořádku v obci i v okolí školy. Klademe důraz na vedení žáků k volbě povolání, k využívání ICT technologií, podporujeme výuku na PC. Vhodně zařazujeme průřezová témata. Během školního roku proběhly jednodenní celoškolní projekty- Velikonoční školní besídka, atd. V jednotlivých třídách probíhaly další projekty viz výše. Celoroční spolupráce s žáky 9.tř.- Patronát nad prvňáčky. Během celého roku probíhala dle potřeby spolupráce s třídními učitelkami a s koordinátorem ŠVP. Činnost v oblasti ICT: Pravidelná aktualizace webových stránek. Pravidelná údržba PC (poruchy počítačů, výměna sluchátek, doinstalování potřebných programů). Pravidelná kontrola ových účtů. Provoz programu BAKALÁŘ (archivace a dearchivace). Tisk výpisů vysvědčení a vysvědčení a katalogových listů. Celoroční provoz počítačové učebny a učebny s interaktivním dataprojektorem. Zpracování matriky v elektronické podobě (podzimní a jarní sběr). 6. Údaje o dalším vzdělávání ped.prac. (DVPP) a dalších pracovníků a) studium ke splnění kvalifikačních předpokladů nebo k rozšíření odbor.kvalifikace Učitel 2. stupně je přijat do bakalářského studijního programu specializace v pedagogice, obor učitelství odborných předmětů b) studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Metodička prevence se zúčastnila školení Dokumentace MP, setkání metodiků prevence pořádané PPP Benešov a o.p. s. Magdaléna, Rostlinné drogy, rizika jejich využívání a vývoj současné drogové scény, Právní náležitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeže, Třídnické hodiny, práce s třídním kolektivem Výchovná poradkyně se zúčastnila setkání VP na ÚP Benešov a Školní modelové situace a jejich právní řešení, Jak zvládat agresi dětí ZŘŠ se zúčastnila školení Spisová služba, Občanský zákoník ŘŠ - se zúčastnila školení Právní odpovědnost ped. prac. a ředitelů škol, Změny v novém 11

12 občanském zákoníku Metodička EVVO byla na školení Dnešní svět v souvislostech c) studium k prohlubování odborné kvalifikace Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků učitelka anglického jazyka absolvovala školení Cambridge Day 2013 Pro výuku ICT ŘŠ byla na školení Hrozby v oblasti ICT, kyberkriminalita, šikana. Školení v oblasti přírodních věd s názvem Chemická legislativa a školní pokusy, Dalších 49 fyzikálních experimentů, které se nevešly do krabice od bot, Interaktivní testy jednoduše a rychle se zúčastnili vyučující předměty chemie a přírodopis. Ředitelka školy se zúčastnila webináře Finanční gramotnost a. Učitelka 1. stupně byla na školení zaměřené na výuku předmětů výchovného charakteru Písně, hrátky se zvířátky. Učitelky z MŠ byly na školení Vánoční stromečky trochu jinak-kreativní VV, Jaro a Velikonoce- Tvořivé činnosti v cyklu roku, Ten vánoční čas- Hudební a taneční výchova, Písně, hrátky se zvířátky, Rozvoj motoriky u dětí předškolního věku. Všichni zaměstnanci se zúčastnili Školení První pomoci a Školení BOZP a PO. 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7. 1 Účast žáků školy v soutěžích Snahou školy je účastnit se co nejvíce soutěží s oblastní, okresní či vyšší působností, aby žáci poznali soutěžní atmosféru, aby mohli porovnat své schopnosti a znalosti s dětmi jiných škol - vytvářeli si tak zdravé sebevědomí, příliš se nepřeceňovali ani nepodceňovali, učili se zvládat trému, psychicky náročnější situace. Účastnili jsme se oblastních, okresních kol těchto soutěží: a) znalostní Zeměpisná olympiáda školní a okresní kolo okresního kola se zúčastnili K. Svobodová, M. Čech a K. Doubek Pythagoriáda školní kolo ( 5.,6.,7. třída) Biologická olympiáda školní kolo Dějepisná olympiáda pro žáky 8. a 9. třídy Olympiáda z M školní kola pro jednotlivé ročníky Mladý zahrádkář okresní kolo: 6 soutěžících ze 6. a 7. třídy V. Přibylová z 8. třídy získala 2. místo v kategorii B Evropské srdce krajské kolo internetové soutěže tříčlenných skupin všeobecné znalosti ( otázky z přírodních věd ): žáci 2. stupně. Na 4. místě ( z 32 družstev ) se umístila K. Svobodová a T. Kupsová ze 6. třídy Krajské kolo s. Eurorebus kolektivy ze 3.,5.,7.a 8. tř. ( V rámci doprovodného programu byl vybrán Jan Doubek ze 4. třídy do projektu Splň si svůj sen - zakopal si na brankáře Čecha. ) Soutěž o nejlepší adventní věnec žákyně 8. a 9. třídy Internetová soutěž SAPERE ( Vědět, jak žít )- školní kolo pro žáky 4.,5.,6.,7.,8.,9. třídy, do okresního kola postoupili žáci Trousil, Borková, Vašíčková ( 1. stupeň), Brožková, K. Doubek, Furdanová ( 2. stupeň ) Soutěž Lesníkův učeň žáci 6. a 7. třídy Výtvarná soutěž Moudrá moudra sovy Rozárky - žáci 2. stupně ( z výtvarných děl žáků bude vytvořena soví galerie v Centru ekologické výchovy v Táboře ) Literární soutěž odeslaná báseň O Dráčkovi ( zúčastnily se 4 žákyně z 1. stupně ) soutěž Kde je to, co je to? - žáci naší školy a dostali dárkový poukaz do zábavného areálu Šiklův mlýn, kde strávili 3 dny plné zajímavých výletů b) sportovní Coca Cola školský pohár krajské kolo ve fotbalu žáci 2. stupně Florbal Cup vybraní žáci 1. stupně Vybíjená žáci 3. až 5. třídy Minifotbal žáci 2. až 5. třídy 12

13 Atletická všestrannost: vybraní žáci 1. stupeň c) jiné dovednostní Dopravní soutěž žáci ze 6. třídy Mistrovství České republiky družstev do 12ti let v rapid šachu - Filip Kůra, Petra Píšová a Štěpán Filip - 4. místo Výtvarná soutěž Co se skrývá v lese - ve II. kategorii se na 2. místě umístila Alžběta Jandová ze 4. třídy, Svět očima dětí - pro žáky 6.,7. třídy Zdravotní soutěž d) soutěže org. školou Organizované ŠD - Zlatý slavík, vybíjená, šachy, dáma, nohejbal, florbal, puzzle, Školní dopravní soutěž, běžecká soutěž, sáňkování, bobování, jízda zručnosti, Pexesiáda, výtvarná soutěž O nejhezčího draka, O nejlepšího čerta, O nejhezčí účes, O nejhezčí čarodějnici, výtvarná dílna ( ubrousková technika ), e) další aktivity Výtvarná dílna, pomoc při organizaci akce Cyklorytíř 2014, účast v soutěži Vazba adventních věnců na SZem škole v BN 7.2 Mimoškolní aktivity žáků: Dětský maškarní karneval pořádaný v tělocvičně školy. Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků-u příležitosti zápisu do 1.tř. Setkání starostů obcí, pana faráře s žáky - zahájení školního roku, zakončení školního roku vyhodnocení žáků úspěšně reprezentujících školu a Městys Načeradec v soutěžích. Slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky se zástupci školy a obce. ZÁJMOVÁ ČINNOST ŽÁKŮ: a) nepovinné předměty Náprava čtení a psaní b) kroužky /zajišťované pedag. prac., p. farářem/ anglický jazyk, ruský jazyk, počítačový klub, florbal, sportovní hry, náboženství, turistický, keramika, výtvarná dílna, domácí práce, futsal, sborový zpěv,, čtenářský klub, sólový zpěv, taneční kroužek c)zájmová činnost zajišťovaná jinými org. či osobami Hudební škola p. Volek, ZUŠ Votice-p. Kopecký Hasičský kroužek - manželé Hlinských Rybářský kroužek, včelařský kroužek Fotbal - TJ Blaník Načeradec + SK Načeradec Fotbal v jiných org. ZUŠ Vlašim DDM Vlašim Divadelní kroužek paní Čálková Hokej Vlašim Žabičky - pro předškolní děti Vlastní hodnocení školy: 1) Zhodnocení úkolů vyplývajících z VHŠ 2011/2012: zkvalitnění materiálního zázemí školy: nové úložné skříně pro učitele splněno nové židle do kabinetů nebyly koupeny ( finanční důvody ) vyměnit okna, žaluzie jednáno se zřizovatelem, realizace by měla být v říjnu 2014 bylo vytvořené místo v šatně učitelů pro jednání rodičů s učiteli a vyčleněný prostor 13

14 pro výchovného poradce kontakty s veřejností v žákovských knížkách uvádět ovou adresu rodičů možnost sdělení známek a chování u žáků, kteří zapírají žákovskou knížku - realizováno zprávy do tisku služby učitelů po měsíci - realizováno v případě nekázně třídy mimořádná třídní schůzka realizováno byly vytvořené nové webové stránky školy 2) Z VHŠ 2013/2014 vyplynulo: Pozitivně hodnoceno plnění ŠVP - program školy, podmínky ke vzdělávání Podmínky k výuce předmětu kladně hodnoceno zakoupení nových učebnic na výuku anglického jazyka, nové lupy a mikroskopu na přírodopis. Je třeba více využívat interaktivní dataprojektor. Je nutné obnovit učebnice na předmět Výchova ke zdraví, Přírodopis a učebnice pro 1. stupeň ( vydavatelství Nová škola ). Výsledky vzdělávání v předmětu účast v různých znalostních a sportovních soutěžích a olympiádách, uvedeny konkrétní úspěchy. Výsledky vzdělávání odpovídají schopnostem žáků, souvisí také s domácí přípravou, absencí a pozorností žáků. Výborné výsledky mají žáci v předmětech výchovného charakteru. Hodnocení dokumentace školy bez připomínek. Úkoly pro další školní rok - podmínky ve vzdělávání: Je třeba zkvalitnit estetické prostředí školy, didaktickou podnětnost tříd, materiální zázemí školy. obnova učebnic nové židle do kabinetů výměna oken a žaluzií obnova WC ( ve spolupráci se zřizovatelem ) uzamykatelné skříňky v šatnách ( ve spolupráci se zřizovatelem ) nabídka sportovních kroužků vytvořit moderní informační systém školy Musíme hledat stále nové možnosti a nápady, jak pracovat na dobrých vztazích s okolím a s partnery školy a dále tyto vztahy budovat. Je třeba žáky vést k lepšímu vystupování, disciplinovanosti a k používání náročnějších myšlenkových dovedností. 8. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI Ve školním roce 2013/2014 nebyla provedena kontrola ČŠI. 14

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Načeradec, okres Benešov za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Načeradec, okres Benešov za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Načeradec, okres Benešov za školní rok 2012-2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Načeradec,okres

Více

Výroční zpráva. o činnosti ZŠ Liptál

Výroční zpráva. o činnosti ZŠ Liptál Výroční zpráva o činnosti ZŠ Liptál ve školním roce 2009-2010 foto: Dny vietnamské kultury Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy

Více

Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora

Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 O b s a h: Str. Údaje 2-5 Základní údaje o škole 5-8 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40

Výroční zpráva ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40 Výroční zpráva ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 70877564 IZO 102226440 identifikátor školy 6000046320 vedení školy Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce Obsah: Část I. : Základní charakteristika školy 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy 1.5 Materiálně technické podmínky školy 1.6 Údaje o škole 1.7 Údaje o sdružení

Více

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 zpracoval Ing. Josef Stieborský, ředitel školy

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email:

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: zsostrnves@uhedu.cz Výroční zpráva 2010/2011 V Ostrožské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2011 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2011 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2011 2012 Pedagogická rada schválila dne 4. 9. 2012 Školská rada schválila dne 24. 10. 2012 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva byla schválena na poradě Školské rady dne 15. 10. 2014 a projednána na poradě pracovníků školy dne 13. 10. 2014.

Výroční zpráva byla schválena na poradě Školské rady dne 15. 10. 2014 a projednána na poradě pracovníků školy dne 13. 10. 2014. Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle 10, 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), podle Vyhlášky 2005/15

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více