Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Načeradec, okres Benešov za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Načeradec, okres Benešov za školní rok 2013-2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Načeradec, okres Benešov za školní rok Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Načeradec,okres Benešov adresa školy Lhotecká č. 270, Načeradec právní forma příspěvková organizace/školská právnická osoba IČO IZO ZÁKLADNÍ ŠKOLA identifikátor školy vedení školy ředitel: Ing. Bc. Jana Beránková zástupce ředitele: Mgr. Jana Houdková zástupce ředitele pro MŠ: Jaroslava Koubíková kontakt Tel.: , , MŠ: zřizovatel název zřizovatele Městys Načeradec adresa zřizovatele Zámecké náměstí č.152, Načeradec kontakt tel.: fax: součásti školy kapacita Mateřská škola 60 Základní škola 180 Školní družina 58 Školní jídelna základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ Počet dětí/ žáků oddělení Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga (včetně ŘŠ a ZŘŠ) Mateřská škola ,5 16,33 1. stupeň ZŠ 5 71 ( ) 14,4 14,4 2. stupeň ZŠ ,75 7,18 Školní družina ,73 Školní jídelna x 151 x x Komentář: Počet žáků na pedagoga- počítáno dle úvazků pedagogů ( na 1. stupni 5 učitelů s úvazkem 5,0, celkem úvazky 11,55). Škola vykonává VHČ- ve ŠJ stravování pro cizí strávníky(živnostenský list), nájem určených prostor školy(jídelna, tělocvična). 1.5 ZÁKLADNÍ ŠKOLA - materiálně-technické podmínky základní školy Učebny, herny 9 kmenových učeben, 2 herny pro ŠD Odborné pracovny, knihovna, multimediální 6 odborných pracoven- F+Ch, Vv+Hv,2x PC, učebna cv. kuchyň, prac. šití, 1 žákovská knihovna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště není k dispozici Sportovní zařízení tělocvična v budově školy, hřiště obce mimo Dílny a pozemky školní dílna v budově, školní pozemek mimo budovu školy (pozemek u MŠ) 1

2 Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty, žákovská knihovna Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben, metodické materiály Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční rozvoj, vybavení školy Nové lavice a židle v učebně M, do tříd koupené nové skříně, nový nábytek v ředitelně, ostatní nábytek vyhovující ŠD - vyhovující MŠ - vyhovující Zakoupeno- nové učebnice pro výuku anglického jazyka, Pomůcky a učebnice 1. roč.- hrazeno z rozpočtu školy. Průběžná obnova učebnic dle finančních možností školy. Ze sponzorského daru koupeno: optická demonstrační soustava, binokulární lupa, mikroskop, sporák a pánev do šk. kuchyně pro 2 učebny nová PC učebna z dotace EU peníze školám, 7 Notebooků pro učitele, 2 Dataprojektory, ve druhé učebně interaktivní dataprojektor, do ŠJ nový notebook + program pro školní stravování Během školního roku pravidelná údržba, nová ředitelna, školní kuchyně, z bývalé ředitelny pracovna šití a sborovna+ zázemí pro výchovného poradce, řešíme problém výměny oken a žaluzií a zateplení budovy ( realizace by měla být v říjnu 2014 ) Školní jídelna Nová zakoupená smažící elektrická pánev, ostatní vybavení stávající 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 9 Kontakt- předseda ŠR Mgr. Martina Ctiborová, tel Údaje o občanském sdružení při škole Registrace SRPŠ Zaměření Finanční pomoc při zajišťování akcí školy ( LVVZ, plavecký výcvik ), zajištění Vv potřeb, soutěží, cestového a jiných potřeb Kontakt- předseda Bc. Helena Kůrová, tel Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy v základní škole Vzdělávací programy základní školy Vzdělávací program Zařazené třídy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: 1., 2., 3.,4.,5., 6., 7., 8., Cesta k poznání, 9. tř. Č.j.: 4070 / Vzdělávací program v MŠ: Svět očima dětí 2 třídy 2

3 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy fyzické osoby/přepočtené úvazky Počet pracovníků celkem 26/25,185 (12uč.ZŠ+4ŠJ+3spr.+3uč.MŠ+2ukl.+2vych ) Počet učitelů ZŠ 12 / 11, 55 Počet vychovatelů ŠD 2/1,46 Počet asistentek pedagoga 2/0,675 Počet učitelek MŠ 3/3 Počet správních zaměstnanců ZŠ 3/3 Počet správních zaměstnanců MŠ 2/1,5 Počet správních zaměstnanců ŠJ 4/4 (z toho 1 VHČ) 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogič Roků ped. praxe Stupeň tí Funkce Úvazek. vzdělání Aprobace pracovníci 1. Učitelka MŠ 1,0 37 SŠ Učitelství MŠ 2. Učitelka MŠ 1,0 10 VŠ bak.stud. Vychovatelství, speciální pedagogika 3. Učitelka MŠ 1,0 30 SŠ Učitelství MŠ 4. Učitelka 1.st. 1,0 6 VŠ 1.st. 5. Učitelka 1.st. 1,0 21 VŠ 1.st. 6. Učitelka 1.st. 1,0 37 VŠ 1.st. 7. Učitelka 1.st. 1,0 17 VŠ 1. st. 8. Učitelka 2.st. 1,0 18 VŠ 2.st. 9. Učitelka 1.st. 1,0 17 VŠ 1. st. 10. Učitelka 2.st. 1,0 29 VŠ Z+Rj 11. Učitel 2.st. 1,0 1 VŠ PŘ 12. Učitelka 2.st. 1,0 16 VŠ Čj+Hv 13. Učitel 2.st. 0,55 4 VŠ M+F 14. Vychov./ 29 SŠ Vychovatelství asistent ped. 0,96/0, Vychov./ 0,5/0,425 7 SŠ Vychovatelství asistent ped. 16. Zástupkyně 1,0 34 VŠ Čj+Ov ŘŠ 17. Ředitelka 1,0 14 VŠ ČVUT+pedag. způsobilost Komentář: Učitelky 1.st. ZŠ 5,0 úvazku, učitelé 2.st. ZŠ 6,55 úvazku 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 2. stupně 76,33 % Učitelky MŠ 100 Vychovatelky ŠD 100 Asistentky pedagoga 100 3

4 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. veku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1. Údržbář-domovník 1,0 Základní 2. Uklízečka-domovník ZŠ 1,0 SOU 3. Uklízečka ZŠ 1,0 Základní 4. Uklízečka-domovník MŠ 1,0 SOU 5. Uklízečka MŠ 0,5 Základní 6. Vedoucí ŠJ/kuchařka 0,809/ SŠ+SOU 0, Vedoucí kuchařka 1,0 SOU 8. Kuchařka 1,0 SŠ+ SOU 9. Kuchařka-VHČ 1,0 SOU 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok nástup do ZŠ se spec. vzděl. potř. 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 0 0 b) na SŠ zřizované krajem z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy SOU s matur. zk. Jiná škola (pro LMP ) SOU bez matur. zk. celkem c) z toho na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb. učiliště celkem

5 d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 5 0 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků, 2.pololetí školního roku Přehled o prospěchu 1. stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků s vyzn. dostatečnou I II III IV V Celkem Od začátku šk. roku se 3 žáci 1. stupně odhlásili ze školy, byl povolený 1 dodatečný odklad a 1 žák se vrátil zpět ze zahraničí. 2. stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo s Neprospělo Počet žáků Nehodnoceno žáků vyznamenáním s dostatečnou VI VII VIII IX Celkem Od začátku šk. roku se k nám 1 žák přihlásil. Celkový přehled Počet Prospělo s Neprospělo Počet žáků s Nehodnoceno žáků vyznamenáním dostatečnou stupeň stupeň Celkem

6 Komentář: Žák, který se vrátil zpět ze zahraničí, je zahrnutý do hodnocení na konci 2. pololetí. Přehled o chování 1. stupeň Třída Počet žáků Tabule cti Pochvaly na vysvědčení Napomenutí TU Důtky TU I II III IV V Celkem stupeň Třída Důtky ŘŠ Počet žáků Tabule cti Pochvala na vysv. NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň VI VII VIII IX Celkem stupeň Celkový přehled: Počet Tabule Pochvala NTU Důtka Důtka 2.stupeň 3. stupeň žáků cti na vysv. TU ŘŠ stupeň stupeň Celkem Komentář: 2 žáci 9.tř. obdrželi knižní odměnu za činnost v Žákovské samosprávě 5.2 Údaje o zameškaných hodinách za školní rok Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin 1. stupeň ,91 0 0,00 2. stupeň , ,44 Celkem , ,18 Počet neomluvených hodin na žáka 5.3 Údaje o integrovaných žácích v základní škole: Druh postižení: Ročník: Počet žáků: Mentální postižení

7 S vývojovými poruchami chování-zař.do spec.škol S vývojovými poruchami učení- zař. do spec. škol 4.,5.,6.,7.,9. 16 Komentář: Během šk. roku bylo vyšetřeno v PPP 5 žáků, 1 žák v SPC 5.4 Výsledky výchovně-vzdělávacího procesu Hodnocení výsledků výchovného působení: Činnost výchovné poradkyně byla zaměřena do oblastí: 1. Profesionální orientace žáků Na tomto úseku proběhly akce: Výchovná poradkyně se zúčastnila schůzky se zástupci středních škol na ÚP Benešově. předávala info.ohledně volby povolání žákům 9.tř. a jejich rodičům zajistila schůzku rodičů žáků 9.tř.se zástupci SŠ informovala o Přehlídce škol v Benešově připravila vzory přihlášek, kontrolovala údaje na přihláškách upozorňovala na termíny přijímacích zkoušek předávala potvrzené přihlášky žáků zajistila v 8.tř. návštěvu pracovnice z ÚP Benešov zpracovala přehled o vycházejících žácích (umístili se všichni žáci) zpracovala přehled žáků po roce studia na SŠ 2. Spolupráce s PPP, s ÚP Výchovná poradkyně vedla evidenci integrov. žáků a evidenci jejich reedukace, spolupracovala s PPP Vlašim, SPC Benešov, ÚP Benešov ( beseda s pracovnicí ÚP v 8.třídě ) 3. Spolupráce s ostatními pedagogy S metodikem prevence, TU, s předsedou metod. sdružení, ved. vychovatelkou ŠD, koordinátorkou EVVO a p. uč. vykonávající reedukaci postižených žáků - průběžné řešení vzniklých problémů ( individuální doučování, spolupráce s rodiči neprospívajících žáků ) Řešení kázeňských přestupků, osobní jednání s rodiči, telefonické jednání s rodiči. : koordinace práce učitelů integr.žáků, zjištění zájmu žáků 5.tř.o studium na víceletém gymnáziu(žádný zájem), spolupráce s MŠ ( situace týkající se předškoláků a odkladů školní docházky, 17 předškoláků z toho 2 děti mají odklad a jedno dítě přechází na jinou ZŠ) 4. Styk s rodiči, s žáky Informativní schůzka - předání informací Úřadu práce Benešov k volbě povolání,zajištění schůzky se zástupci středních škol na Vlašimsku, individuální spolupráce s rodiči žáků účastnících se přijímacího řízení, jednání s rodiči při řešení kázeňských problémů žáků. Využívání stanovených konzultačních hodin pro žáky a pro rodiče. Výsledky prevence negativních jevů: Činnost v této oblasti se řídila Minimálním preventivním programem, dále jen MPP. MPP je zaměřen na snižování rizika možností výskytu sociálně patologických jevů. Prevence těchto jevů je prováděna dle vlastního dokumentu MPP. Snahou je zvýšit u žáků odolnost vůči sociálně patologickým jevům. Realizace probíhá ve spolupráci s vedením školy, s výchovnou poradkyní, s učiteli, s rodiči, s PPP Vlašim( Benešov), SPC Kolín, s Policií ČR, se sociálním odborem MěÚ Vlašim, s OÚ Načeradec. 7

8 Preventivní aktivity realizované školou: Dlouhodobé preventivní aktivity - Patronát 9.třídy nad prvňáčky (Celoroční projekt vzájemné spolupráce 9.tř. s prvňáčky ( při zahájení škol. roku, cvičení v přírodě, projekt Starší učí mladší, vánoční posezení, pololetní vysvědčení, Projekt Den s knihou, Pasování prvňáčků na čtenáře, pololetní vysvědčení ) Projekt EuDap2 ( celoroční protidrogový projekt tpro žáky 6. třídy týkající se prevence šikany, užívání návykových látek, kyberšikany ), Školní časopis Načeradská beruška Jednorázové aktivity - Láska ano, děti ještě ne - zaměření na sexuální výchovu 8.,9.tř., Společnost Harmonia Universalis motivačni představení - 1. i 2.stupeň, výtvarná soutěž Jak se (ne)dočkat dospělosti - DDM Benešov, Den dětí preventivní program na hřišti ve spolupráci s Policií ČR útvar Benešov, Hasiči Načeradec, + pedagog. pracovníci zdravotní výchova, přírodopis, hlavolamy, sportovní hry, Divadlo VeTři preventivní program pro1.-5.tř. téma Šikana a vandalismus, přednáška sociální kurátorky a Policie Vlašim pro žáky 5., 8., 9. třída rizikové chování ( vandalismus, návykové látky, dopravní kázeň), Dvoudenní akce 8.tř. Dobrých přátel není nikdy dost, Exkurze Vodní nádrž Želivka, Hvězdárna Vlašim, Sellier Bellot Vlašim Projekty : Učíme se spolu, Den s knihou a následně Noc s Andersenem, Vánoční zpívání, Ekohrátky,České pohádky, Cesta kolem světa, Houby, Vánoční trhy, Vánoční vystoupení hudební skupiny Ráchel, masopustní průvod, školní besídka, Velikonoční prodejní trhy Dobročinné projekty Fond Sidus, Život dětem, Sněhuláci pro Afriku metodička prevence koordinovala schůzky žákovské samosprávy ( problémy následně řešeny s ředitelkou školy ) Metodička spolupracuje s ostatními členy vedení, s TU, vychovatelkami, výchovnou poradkyní, účastní se jednání s rodiči, spolupracuje při řešení kázeňských problémů ve škole. Celoroční činnost byla ve spolupráci s Ekocentrem Vlašim, Votice, Policií ČR, MěÚ Vlašim - odbor soc.péče, Městyse Načeradec, PPP, ZŠ Pacov, ZŠ Lukavec organizace akce Dobrých přátel není nikdy dost, KÚ, SDH Načeradec, SPC Kolín. Významné zorganizované akce- Masopustní průvod, Velikonoční školní besídka, Den dětí preventivní program na hřišti, sportovní soutěže pro žáky 2. stupně ( před Vánočními a Letními prázdninami ), pro žáky 8. třídy akce Dobrých přátel není nikdy dost, patronát nad prvňáčky- patrony byli opět žáci 9.tř. Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy: Návštěva divadel, kulturní aktivity, exkurze, soutěže literární soutěž, Školní kolo dějepisné olympiády, návštěva Střediskové knihovny v Načeradci ( 5., 6. třída téma báje a pověsti), exkurze VHS Benešov program Voda čistá špinavá, exkurze na Hvězdárně Vlašim žáci 8. a 9. třídy, Vánoční Praha - turistický kroužek, divadelní představení Zapějme notu pro křiklouna Otu pro MŠ a 1. až 4. třídu, Divadélko pro školy Hradec 8

9 Králové divadelní představení Divadlo nekouše - pro 5. třídu a 2. stupeň a Pohádka - pro MŠ a 1. stupeň, Pochod za povidlovým koláčem - turistický kroužek, ukázka zeměměřičství v hodině matematiky spolupráce se SPŠ Vlašim, představení divadélka Kůzle - v MŠ pro děti z MŠ a 1. až 4. třídu s názvem Nezbednosti žáka Nezbedy Spoluúčast na Vánoční prodejní výstavě organizované Městys Načeradec zpěv vánočních koled ve spolupráci s Klubem Ráchel z Vlašimi Anglický týden pro zájemce ( říjen ) - intenzivní výuka AJ pod vedením 2 lektorů ( rodilých mluvčích ) - 2 studijní skupiny pro žáky zejména ze 2. stupně Zpěv vánočních koled reprezentace naší školy v ZŠ Mladá Vožice, v MŠ Vlašim, Domašin ve spolupráci s občanským sdružením Klub Ráchel z Vlašimi Velikonoční školní besídka ve spolupráci se SRPŠ - prezentace každé třídy+mš prodejní velikonoční výstava organizovaná ŠD a MŠ Projektové dni- Masopustní průvod, EUDAP ( celoroční protidrogový projekt pro žáky 6. třídy), projekt pro 4. třídu Čarodějnický rej, Houby ( celoškolní projekt ) - sběr a určování hub podle atlasů a následná výstava, Učíme se spolu ( starší žáci organizovali výuku pro mladší spolužáky za pomoci svých třídních učitelů ), Den knihy ( následovala Noc s Andersenem pro žáky 1. stupně pořádaná ve spolupráci s místní knihovnou), Zdravé zuby pro 1. stupeň, Velikonoční školní besídka, Zpěv vánočních koled Testování žáků- KALIBRO- 9.tř.(Čj+M+AJ ), KALIBRO - 5.tř. (Čj+M), Kvalita školy ( ČJ, M, AJ, Člověk a jeho svět pro 5. třídu ), a v 9. ročníku z předmětů Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk, Chemie, Fyzika a Biologie. Zdravé zuby pro 1. stupeň, a MŠ Exkurze- Ekocentrum Vlašim, ÚP Benešov, Agrodružstvo Načeradec, Spalovna bioodpadu Načeradec, VHS Benešov, Vodní nádrž Želivka, Hvězdárna Vlašim, Sellier Bellot Vlašim Plavecký výcvik žáků 2.a 3.tř.- Plavecká škola Vlašim. Den dětí - preventivní program na hřišti ve spolupráci s Policií ČR útvar Benešov, Hasiči Načeradec, + pedagog. pracovníci zdravotní výchova, přírodopis, hlavolamy, sportovní hry Školní výlety: - Vlašim - Lásky, nelásky pro 8.,9. tř. - Husitské dny v Táboře 6.,7. třída - Šiklův mlýn westernové městečko, strašidelný zámek Draxmoor a Fotopark Krokodýl 6.,7. třída (odměna za soutěž Kde je to, co je to ) Akce v oblasti environmentální výchovy: Metodik EV inicioval návštěvy Ekocentra Vlašim- účastnily všechny kolektivy např. na programu Co se skrývá na dně, Výstava ovoce, Zvířecí detektivové, Ekohrátky v parku, Výroba papíru. V oblasti EV se konaly další akce: Evropské srdce - krajského kola internetové soutěže tříčlenných skupin ze všeobecných znalostí ( otázky z přírodních věd ) se zúčastnili žáci 2. stupně. Na 4. místě ( z 32 družstev ) se umístila K. Svobodová a T. Kupsová ze 6. třídy, výtvarná soutěž Co se skrývá v lese - ve II. kategorii se na 2. místě umístila Alžběta Jandová ze 4. třídy, výtvarná soutěž Moudrá moudra sovy Rozárky - pro žáky 2. stupně výtvarná soutěž ke Dni Země Co se skrývá v lese - ve II. kategorii se na 2. místě umístila Alžběta Jandová ze 4. třídy, Svět očima dětí - pro žáky 6.,7. třídy exkurze do VHS Benešov program Voda čistá - špinavá Pro žáky 5. třídy byl zorganizovaný projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si svět Celoročně byl prováděn třídami 2. stupně úklid okolí školy. Žáci se pod vedením metodika EV zúčastnili školního i okresního kola zeměpisné olympiády, krajského 9

10 kola Eurorebus - kolektivy ze 3.,5.,7.a 8. tř. ( V rámci doprovodného programu byl vybrán Jan Doubek ze 4. třídy do projektu Splň si svůj sen - zakopal si na brankáře Čecha. ), internetové soutěže Sapere ( Vědět, jak žít ), internetové soutěže Evropské srdce. Byl organizován sběr hliníku, sběr víček od PET lahví, sběr starého papíru se ŠD ). pomerančové kůry, sběr kaštanů (ve spolupráci se ŠD ).Škola se zapojila do Vv soutěže ke Dni Země. Metodik byl celoročně v kontaktu s ostatními pedagogy, spolupracoval s Městysem Načeradec propagace činnosti v Načeradských novinách. Činnost školní družiny: Organizace zájmové činnosti ve 2 odděleních, byla naplněna kapacita ŠD (58 zapsaných dětí), střídání odpočinkové a zájmové činnosti, využíváno těchto prostor 2 klubovny, tělocvična, hřiště, park DDŠ, pracovna PC, cvičná kuchyň. Organizace sportovních, dovednostních soutěží- 1x měsíčně, pro všechny žáky školy Šachový turnaj, Pexesiáda, Výtvarná dílna, vánoční turnaj ve florbale pro 2. stupeň, PUZZLE - soutěž ve skládání, běžecká soutěž, výtvarná dílna ( ubrousková technika ), soutěž ve vybíjené, výtvarná soutěž O nejhezčího draka, O nejlepšího čerta, O nejhezčí účes, O nejhezčí čarodějnici, soutěž Mladých zdravotníků,jízda zručnosti, Dopravní soutěž, soutěž v Dámě, Zlatý slavík. Spolupráce s obecní knihovnou besedy pro děti. ŠD zajistila organizaci sběru starého papíru, pomerančové kůry, sběr kaštanů Výroba přání k Vánocům, dárků k zápisu dětí do 1.tř. Podíl na prodejní Vánoční výstavě, organizace prodejní Velikonoční výstavy Organizace pracovních dílen- výroba keramiky, perníčků, ubrousková technika, pletení pomlázek (výrobky použity do prodejních výstav). Pálení čarodějnic - zábavné odpoledne Pobyt na chalupě ve Slavětíně. ŠD se zapojila do akcí pořádaných školou projektové dni, masopustní průvod, Vánoční trhy, Velikonoční školní besídka spojená s prodejní výstavou, sportovní soutěže. ŠVP v základní škole: Od byly do ŠVP zapracované změny dle RVP pro ZV: Jako povinný druhý cizí jazyk byl na 2. stupni zaveden německý jazyk do předmětu Prvouka na 1. stupni byla zapracovaná témata: Riziková místa a situace osvojování forem vhodného chování (ohleduplnost, pravidla slušného chování, etické zásady) osobní bezpečí ( komunikace s neznámými osobami, riziková místa a situace) dopravní výchova ( účastník dopravního provozu) ochrana občanů ( teroristický útok, havárie s únikem nebezpečných látek, radiační havárie jaderných energetických zařízení, povodně, zemětřesení, postup v případě ohrožení, požáry, integrovaný záchranný systém ) ochrana občanů za mimořádných událostí ( telefonní čísla) do předmětu Matematika na 1. stupni byla zapracovaná témata: přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky do předmětu Tělesná výchova na 2. stupni byla zapracovaná témata: dodržování osobní hygieny, kondiční cvičení, gymnastika, historie a současnost sportu, turistické akce v přírodě význam pohybu pro zdraví, organizace prostoru a pohybových činností, sportovní hry - ringo, základy sebeobrany, komunikace v TV do předmětu Výchova ke zdraví na 2. stupni byla zapracovaná témata: zdravý způsob života, stres, ochrana před přenosnými chorobami, osobní bezpečí, 10

11 nebezpečné situace ( + sebeobrana), bezpečnost, pohled do zrcadla sebepoznání, rizikové chování, manipulativní reklama, lidská sexualita, stanovení osobních cílů, vliv životních podmínek a způsobu stravování na zdraví, životního prostředí na zdraví, prevence před chorobami, návykové látky, nebezpečí internetu, kriminalita mládeže, komunikace se službami odborné pomoci do předmětu Přírodopis na 2. stupni byla zapracovaná témata: epidemie, nemoci, poranění, ochrana člověka za mimořádných událostí ( sopečná činnost, zemětřesení, tsunami, povodně, bouře, sněhové kalamity), atmosféra, pedosféra do předmětu Zeměpis na 2. stupni byla zapracovaná témata: ochrana člověka za mimořádných událostí, při ohrožení zdraví a života ( válka, teroristický útok ) do předmětu Výchova k občanství na 2. stupni byla zapracovaná témata: rozpočet domácnosti, hospodaření, obrana státu, základní práva spotřebitele, globální problémy, korupce, porušování předpisů silničního provozu, povinnosti občana při obraně státu, rozpočet státu, Rada Evropy Ve všech ročnících byly vypracovány pro jednotlivé předměty tématické plány podle ŠVP. Velký důraz byl kladen na rozvoj klíčových kompetencí, to je hlavní cíl vzdělávání, konkrétní obsah je prostředkem pro jejich rozvoj. Naší snahou je vést žáky k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí, pěstovat zájem o zdravý životní styl. Hlouběji se věnujeme environmentální výchově, organizujeme pro žáky sběry, vychováváme k třídění odpadu, k udržování pořádku v obci i v okolí školy. Klademe důraz na vedení žáků k volbě povolání, k využívání ICT technologií, podporujeme výuku na PC. Vhodně zařazujeme průřezová témata. Během školního roku proběhly jednodenní celoškolní projekty- Velikonoční školní besídka, atd. V jednotlivých třídách probíhaly další projekty viz výše. Celoroční spolupráce s žáky 9.tř.- Patronát nad prvňáčky. Během celého roku probíhala dle potřeby spolupráce s třídními učitelkami a s koordinátorem ŠVP. Činnost v oblasti ICT: Pravidelná aktualizace webových stránek. Pravidelná údržba PC (poruchy počítačů, výměna sluchátek, doinstalování potřebných programů). Pravidelná kontrola ových účtů. Provoz programu BAKALÁŘ (archivace a dearchivace). Tisk výpisů vysvědčení a vysvědčení a katalogových listů. Celoroční provoz počítačové učebny a učebny s interaktivním dataprojektorem. Zpracování matriky v elektronické podobě (podzimní a jarní sběr). 6. Údaje o dalším vzdělávání ped.prac. (DVPP) a dalších pracovníků a) studium ke splnění kvalifikačních předpokladů nebo k rozšíření odbor.kvalifikace Učitel 2. stupně je přijat do bakalářského studijního programu specializace v pedagogice, obor učitelství odborných předmětů b) studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Metodička prevence se zúčastnila školení Dokumentace MP, setkání metodiků prevence pořádané PPP Benešov a o.p. s. Magdaléna, Rostlinné drogy, rizika jejich využívání a vývoj současné drogové scény, Právní náležitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeže, Třídnické hodiny, práce s třídním kolektivem Výchovná poradkyně se zúčastnila setkání VP na ÚP Benešov a Školní modelové situace a jejich právní řešení, Jak zvládat agresi dětí ZŘŠ se zúčastnila školení Spisová služba, Občanský zákoník ŘŠ - se zúčastnila školení Právní odpovědnost ped. prac. a ředitelů škol, Změny v novém 11

12 občanském zákoníku Metodička EVVO byla na školení Dnešní svět v souvislostech c) studium k prohlubování odborné kvalifikace Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků učitelka anglického jazyka absolvovala školení Cambridge Day 2013 Pro výuku ICT ŘŠ byla na školení Hrozby v oblasti ICT, kyberkriminalita, šikana. Školení v oblasti přírodních věd s názvem Chemická legislativa a školní pokusy, Dalších 49 fyzikálních experimentů, které se nevešly do krabice od bot, Interaktivní testy jednoduše a rychle se zúčastnili vyučující předměty chemie a přírodopis. Ředitelka školy se zúčastnila webináře Finanční gramotnost a. Učitelka 1. stupně byla na školení zaměřené na výuku předmětů výchovného charakteru Písně, hrátky se zvířátky. Učitelky z MŠ byly na školení Vánoční stromečky trochu jinak-kreativní VV, Jaro a Velikonoce- Tvořivé činnosti v cyklu roku, Ten vánoční čas- Hudební a taneční výchova, Písně, hrátky se zvířátky, Rozvoj motoriky u dětí předškolního věku. Všichni zaměstnanci se zúčastnili Školení První pomoci a Školení BOZP a PO. 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7. 1 Účast žáků školy v soutěžích Snahou školy je účastnit se co nejvíce soutěží s oblastní, okresní či vyšší působností, aby žáci poznali soutěžní atmosféru, aby mohli porovnat své schopnosti a znalosti s dětmi jiných škol - vytvářeli si tak zdravé sebevědomí, příliš se nepřeceňovali ani nepodceňovali, učili se zvládat trému, psychicky náročnější situace. Účastnili jsme se oblastních, okresních kol těchto soutěží: a) znalostní Zeměpisná olympiáda školní a okresní kolo okresního kola se zúčastnili K. Svobodová, M. Čech a K. Doubek Pythagoriáda školní kolo ( 5.,6.,7. třída) Biologická olympiáda školní kolo Dějepisná olympiáda pro žáky 8. a 9. třídy Olympiáda z M školní kola pro jednotlivé ročníky Mladý zahrádkář okresní kolo: 6 soutěžících ze 6. a 7. třídy V. Přibylová z 8. třídy získala 2. místo v kategorii B Evropské srdce krajské kolo internetové soutěže tříčlenných skupin všeobecné znalosti ( otázky z přírodních věd ): žáci 2. stupně. Na 4. místě ( z 32 družstev ) se umístila K. Svobodová a T. Kupsová ze 6. třídy Krajské kolo s. Eurorebus kolektivy ze 3.,5.,7.a 8. tř. ( V rámci doprovodného programu byl vybrán Jan Doubek ze 4. třídy do projektu Splň si svůj sen - zakopal si na brankáře Čecha. ) Soutěž o nejlepší adventní věnec žákyně 8. a 9. třídy Internetová soutěž SAPERE ( Vědět, jak žít )- školní kolo pro žáky 4.,5.,6.,7.,8.,9. třídy, do okresního kola postoupili žáci Trousil, Borková, Vašíčková ( 1. stupeň), Brožková, K. Doubek, Furdanová ( 2. stupeň ) Soutěž Lesníkův učeň žáci 6. a 7. třídy Výtvarná soutěž Moudrá moudra sovy Rozárky - žáci 2. stupně ( z výtvarných děl žáků bude vytvořena soví galerie v Centru ekologické výchovy v Táboře ) Literární soutěž odeslaná báseň O Dráčkovi ( zúčastnily se 4 žákyně z 1. stupně ) soutěž Kde je to, co je to? - žáci naší školy a dostali dárkový poukaz do zábavného areálu Šiklův mlýn, kde strávili 3 dny plné zajímavých výletů b) sportovní Coca Cola školský pohár krajské kolo ve fotbalu žáci 2. stupně Florbal Cup vybraní žáci 1. stupně Vybíjená žáci 3. až 5. třídy Minifotbal žáci 2. až 5. třídy 12

13 Atletická všestrannost: vybraní žáci 1. stupeň c) jiné dovednostní Dopravní soutěž žáci ze 6. třídy Mistrovství České republiky družstev do 12ti let v rapid šachu - Filip Kůra, Petra Píšová a Štěpán Filip - 4. místo Výtvarná soutěž Co se skrývá v lese - ve II. kategorii se na 2. místě umístila Alžběta Jandová ze 4. třídy, Svět očima dětí - pro žáky 6.,7. třídy Zdravotní soutěž d) soutěže org. školou Organizované ŠD - Zlatý slavík, vybíjená, šachy, dáma, nohejbal, florbal, puzzle, Školní dopravní soutěž, běžecká soutěž, sáňkování, bobování, jízda zručnosti, Pexesiáda, výtvarná soutěž O nejhezčího draka, O nejlepšího čerta, O nejhezčí účes, O nejhezčí čarodějnici, výtvarná dílna ( ubrousková technika ), e) další aktivity Výtvarná dílna, pomoc při organizaci akce Cyklorytíř 2014, účast v soutěži Vazba adventních věnců na SZem škole v BN 7.2 Mimoškolní aktivity žáků: Dětský maškarní karneval pořádaný v tělocvičně školy. Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků-u příležitosti zápisu do 1.tř. Setkání starostů obcí, pana faráře s žáky - zahájení školního roku, zakončení školního roku vyhodnocení žáků úspěšně reprezentujících školu a Městys Načeradec v soutěžích. Slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky se zástupci školy a obce. ZÁJMOVÁ ČINNOST ŽÁKŮ: a) nepovinné předměty Náprava čtení a psaní b) kroužky /zajišťované pedag. prac., p. farářem/ anglický jazyk, ruský jazyk, počítačový klub, florbal, sportovní hry, náboženství, turistický, keramika, výtvarná dílna, domácí práce, futsal, sborový zpěv,, čtenářský klub, sólový zpěv, taneční kroužek c)zájmová činnost zajišťovaná jinými org. či osobami Hudební škola p. Volek, ZUŠ Votice-p. Kopecký Hasičský kroužek - manželé Hlinských Rybářský kroužek, včelařský kroužek Fotbal - TJ Blaník Načeradec + SK Načeradec Fotbal v jiných org. ZUŠ Vlašim DDM Vlašim Divadelní kroužek paní Čálková Hokej Vlašim Žabičky - pro předškolní děti Vlastní hodnocení školy: 1) Zhodnocení úkolů vyplývajících z VHŠ 2011/2012: zkvalitnění materiálního zázemí školy: nové úložné skříně pro učitele splněno nové židle do kabinetů nebyly koupeny ( finanční důvody ) vyměnit okna, žaluzie jednáno se zřizovatelem, realizace by měla být v říjnu 2014 bylo vytvořené místo v šatně učitelů pro jednání rodičů s učiteli a vyčleněný prostor 13

14 pro výchovného poradce kontakty s veřejností v žákovských knížkách uvádět ovou adresu rodičů možnost sdělení známek a chování u žáků, kteří zapírají žákovskou knížku - realizováno zprávy do tisku služby učitelů po měsíci - realizováno v případě nekázně třídy mimořádná třídní schůzka realizováno byly vytvořené nové webové stránky školy 2) Z VHŠ 2013/2014 vyplynulo: Pozitivně hodnoceno plnění ŠVP - program školy, podmínky ke vzdělávání Podmínky k výuce předmětu kladně hodnoceno zakoupení nových učebnic na výuku anglického jazyka, nové lupy a mikroskopu na přírodopis. Je třeba více využívat interaktivní dataprojektor. Je nutné obnovit učebnice na předmět Výchova ke zdraví, Přírodopis a učebnice pro 1. stupeň ( vydavatelství Nová škola ). Výsledky vzdělávání v předmětu účast v různých znalostních a sportovních soutěžích a olympiádách, uvedeny konkrétní úspěchy. Výsledky vzdělávání odpovídají schopnostem žáků, souvisí také s domácí přípravou, absencí a pozorností žáků. Výborné výsledky mají žáci v předmětech výchovného charakteru. Hodnocení dokumentace školy bez připomínek. Úkoly pro další školní rok - podmínky ve vzdělávání: Je třeba zkvalitnit estetické prostředí školy, didaktickou podnětnost tříd, materiální zázemí školy. obnova učebnic nové židle do kabinetů výměna oken a žaluzií obnova WC ( ve spolupráci se zřizovatelem ) uzamykatelné skříňky v šatnách ( ve spolupráci se zřizovatelem ) nabídka sportovních kroužků vytvořit moderní informační systém školy Musíme hledat stále nové možnosti a nápady, jak pracovat na dobrých vztazích s okolím a s partnery školy a dále tyto vztahy budovat. Je třeba žáky vést k lepšímu vystupování, disciplinovanosti a k používání náročnějších myšlenkových dovedností. 8. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI Ve školním roce 2013/2014 nebyla provedena kontrola ČŠI. 14

15 9. ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Údaje o hospodaření školy jsou za kalendářní rok 2013: příjmy: ,31 Kč výdaje: ,27 Kč Hospodářský výsledek ,04 Kč 10. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Naše škola se nezapojila do mezinárodních programů. 11. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDÉLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Správní zaměstnanci školy se zúčastnili školení o bezpečnosti práce 1x ročně DVPP v ŠJ: vedoucí školní jídelny se zúčastnila školení Ekonomika strav. Provozu, vedoucí kuchařka se zúčastnila školení: Alergeny 12. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ Ve spolupráci se SPŠ Vlašim jsme zapojeni do projektu Podblanické centrum technických oborů, díky kterému žáci 8. a 9. třídy navštěvovali kroužky zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání, zúčastnili se exkurzí do firem v okolí a výuky přímo na SPŠ. Realizace tohoto projektu bude pokračovat i v příštím roce. Byl zpracován projekt do dotačního programu Národní agentury pro evropské vzdělávací programy Asistentský pobyt Comenius hostitelské instituce. Projekt byl schválen ale bohužel se nenašel vhodný zájemce, který by chtěl působit v naší škole. 13. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ V naší škole není odborová organizace. 14. ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY Dvoutřídní mateřská škola Načeradec je od 1. ledna 2003 součástí subjektu Základní škola a mateřská škola Načeradec. Ve školním roce 20013/2014 navštěvovalo mateřskou školu 50 dětí ve věku 2 7let, z toho 13 dětí předškolního věku. Mateřskou školu navštěvují děti z Načeradce a okolních spádových vesnic Daměnic, Slavětína, Řísnice, Štamberka, Pravětic,Vračkovic, Horní Lhoty a také z Křížova a Kondrace. Provoz školy zůstává beze změny, 6,30 16,30 hod. Tento provoz je vždy na začátku školního roku projednán s rodiči a poté odsouhlasen Úřadu Městyse Načeradec. I. Oddělení Berušky II. Oddělení - Motýlci 15

16 14.2 CHARAKTERISTIKA A OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU SVĚT OČIMA DĚTÍ Úkoly předškolního vzdělávání Při své výchovné i vzdělávací práci jsme pracovali podle našeho Školního vzdělávacího programu s názvem Svět očima dětí který byl vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Cílem naší práce bylo zdravé a spokojené dítě v mateřské škole. Usilovali jsme o osobní rozvoj každého dítěte s ohledem na jeho nadání, potřeby, zájmy a schopnosti, se zřetelem na celkový rozvoj osobnosti v úzké součinnosti s rodinou. Ve své práci jsme upřednostňovali trpělivý a laskavý přístup k dětem, rozvíjeli jsme základní povahové rysy, cítění dětí a dávali dětem možnost samostatně se rozvíjet, mít svůj názor. Zvýšenou pozornost jsme také věnovali dětem, které v září 2014 nastoupí do základní školy, ale i dětem s odkladem školní docházky. Rozvíjeli jsme jemnou i hrubou motoriku dětí, jazykové schopnosti, předmatematickou gramotnost, ale i například schopnost umět prohrávat. Jistou zpětnou vazbou pro nás je, že se děti do mateřské školy těší a nechtějí si nechat ujít žádnou činnost. Ve výchovné činnosti jsme uplatňovali vzájemnou spolupráci mateřské a základní školy. Děti se mezi sebou blíže poznaly a zároveň se seznámily s prostředím školy, do které v září nastoupí jako školáci. Pedagogickou diagnostiku zpracovávají všechny učitelky. Každé dítě má své portfolio, kde učitelky zpracovávají své poznámky o dětech v daném časovém rozmezí. Popisujeme zde posun dětí v oblasti pohybové, hrubé i jemné motoriky, sociálních vztahů, myšlenkových operací, jazykového projevu, hudebních a výtvarných projevů a grafomotoriky. Při řešení výukových i výchovných problémů dětí spolupracujeme s pedagogicko psychologickou poradnou. Při logopedické vadě dítěte spolupracujeme s logopedickou poradnou procvičujeme s dětmi zadané úkoly na odstranění vady dítěte. Záměrem výchovného působení a filozofií naší školy je vytvořit MŠ rodinného typu. Chceme umožnit dětem prožít aktivní a šťastné dětství tím, že jim vytvoříme pohodové a přátelské prostředí bez zbytečného spěchu, kde se budou cítit dobře, kde bude kamarádská nálada, pochopení a láska.usilujeme o rozvoj samostatných a zdravě sebevědomých dětí cestou přirozené výchovy, chceme položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, učit je zdravému stravování, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, a to vše společnou cestou s rodiči. Program naší školy nese název Svět očima dětí. Myšlenka ŠVP je pojítkem mezi všemi činnostmi s dětmi, vč. realizací školních i mimoškolních akcí. Program zasahuje všechny oblasti vývoje dítěte a nabízí taková témata, která seznamují děti s realitou. Jedním z hledisek při sestavování programu je i poloha školy na okraji Městyse Načeradec s možností vycházek do přírody v blízkém okolí. Témata a podtémata vychází z ročních období, svátků, lidových tradic, akcí školy a nabídek ostatních kulturních zařízení. Učitelky při práci využívají dětských knih, encyklopedií, didaktických pomůcek, pokusů, jezdí s dětmi na divadelní představení, pořádají divadelní představení přímo v mateřské škole nebo ve spolupráci se základní školou ( aby byla lepší finanční dostupnost), koncerty, tématické vycházky, exkurse a výlety. Aktivity doplňují vhodně program dětí. Všechny tyto aktivity, včetně jejich četnosti, jsou 16

17 buď pevně začleněny do dětského výchovně vzdělávacího programu či nepravidelně probíhají podle ročního období, plánovaných akcí školy, momentálního stavu dětí a nabídek ostatních kulturních zařízení AKCE ŠKOLY A JEJÍ PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI VE ŠKOL. ROCE 2013/14 Úkoly předškolního vzdělávání Předškolní vzdělávání má usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu. Jeho úkolem je proto rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení, stejně tak i učit dítě žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané. Doplňuje rodinnou výchovu a v úzké vazbě s ní napomáhá zajistit dítěti prostředí s dostatkem podnětů k jeho aktivnímu rozvoji Slavnostní zahájení školního roku 2013/ Vítání občánků Jablíčkový týden Divadelní představení Jak se hraje Otesánek Divadelní představení Potrestaná lakota -divadélko Kůzle Podzimní hrátky - Halloween Screeningové vyšetření dětí Bramboriáda Mikulášská nadílka Divadelní představení Cesta do Betléma Vystoupení učitelek - ZŠ Ml.Vožice Vystoupení učitelek MŠ Domašín Vánoční besídka v MŠ Vystoupení učitelek ve Spolkovém domě Vlašim Vánoční nadílka Vystoupení učitelek v MŠ Velíšská Vlašim Vystoupení učitelek ve Spolkovém domě Trhový Štěpánov Vánoční koncert v ZŠ Načeradec Návštěva předškoláků v ZŠ na Dni otevřených dveří Týden veselých sněhuláků Zápis do Základní školy Načeradec Toulavá kytara písničky s kytarou Pěvecká soutěž Skřivánek 17

18 Divadelní představení ve Vlašimi Švec Matěj a zakletý mlýn Karneval v MŠ Divadelní představení Vlašim-Povídačky naší Kačky Divadélko Kůzle Zazpívej si notu pro křiklouna Otu Zdobení velikonočního stromečku Divadel.představení Jak se vaří pohádka aneb písnička pro draka Jarní záhonek Velikonoční besídka Tanec čarodějnic + prodejní velikonoční výstavka Malujeme velikonoční perníčky Hon na velikonočního zajíčka Fotograf v mateřské škole Zdobíme májku Jak se lítá na koštěti - soutěže Srdíčkový týden Školní výlet na zámek Berchtold a do svíčkárny Šestajovice Návštěva předškoláků v 1.třídě Indiánský týden Návštěva žáků 9.tř. v mateřské škole Korporátní bubnování Oslava MDD-soutěže a zábavné hry Oslava MDD na hřišti Hasiči, policie, zdravotní koutek, soutěže a pohybové hry Divadélko Kůzle Putování žáka Nezbedy Rozlučková besídka Pohádková cesta Diskotéka pro předškoláky Zakončení školního roku ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Zápis do mateřské školy proběhl ve dnech dubna Informace o zápisu vyšly na webových stránkách ZŠ Načeradec, v Načeradských novinách, dále byly vyvěšeny na úřední desce obce, na vývěsce mateřské i základní školy, v okolních vesnicích, v Kondraci, ve Vlašimi. Bylo zapsáno 10 dětí a později ještě jedno dítě. Ředitelka školy, ing.jana Beránková vydala rozhodnutí o přijetí všech přihlášených dětí do mat.školy. Celkem k přijato11dětí. Další 2děti byly přijaty v srpnu 2014 celkem tedy 13 dětí. 18

19 14. 5 POČTY DĚTÍ ŠKOL NÍ ROK POČET DĚTÍ V MŠ DĚTI ZAPSANÉ V PŘIJÍM. ŘÍZENÍ DOCHÁZKA UKONČENÁ V PRŮBĚHU ROKU DĚTI PŘIJATÉ V PRŮBĚHU R. DOCHÁZEJÍC Í DĚTI S ODKLADEM ŠKOL. DOCHÁZKY DĚTI- CIZINCI (mimo EU) DĚTI- CIZINCI (EU) 2013/14 1.tř tř. 28 Celkem Stav počtu dětí je platný k Věkové složení dětí ve škol.roce 2013/14 Počet dětí Počet dětí 1.tř. 2.tř 2letí (nar a později) 1 0 3letí ( nar ) 6 0 4letí (nar ) letí (nar ) letí (nar ) 0 8 7letí (nar. Do ) 0 5 Stav věkového složení dětí je platný k ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY DĚTÍ Z MŠ NAČERADEC VE ŠKOL. ROCE 2013/14 Počet dětí Odklad povinné školní docházky 4 Dodatečné odložení povinné školní docházky 1 Celkem 5 Počty platné k Zápis do první třídy pro školní rok 2014/2015 proběhl ve dnech K přijímacímu řízení se dostavilo 13 dětí naší mateřské školy. Celkem bylo zapsáno 11 předškolních dětí do Základní školy Načeradec Rodiče 2 dětí požádali o odklad školní docházky pro školní rok 2014/

20 14.7 SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI PARTNERY - Spolupráce s rodiči - Spolupráce s rodiči je na dobré úrovni, přesto se některé nedostatky vyskytují např. neplacení školného. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, vstupovat do hry při odpoledních činnostech. Snažíme se informovat rodiče o prospívání dítěte o individuelních pokrocích problémech ve vývoji dětí. Domlouváme se na společném postupu při výchovně vzdělávacím procesu. Učitelky chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost.rodiče spolupracují s učitelkami při adaptaci nově přihlášených dětí. Učitelky objektivně rodiče informují o veškerém dění v MŠ na webových stránkách ZŠ a MŠ, formou nástěnek, vývěsek, či osobním kontaktem. Nabízí jim možnost návštěv na různých akcích pořádaných školou. Rodiče pomáhají s organizací některých akcí (např. Pohádková cesta, Jablíčkový týden, nadílka Mikuláše ) Pomáhají s přípravou kostýmů, zajišťují sladkosti na soutěže, doplňovali školce kreslící materiál čtvrtky, kartony, křídy, pastelky, hračky na vánoční nadílku, pořídili dětem na obě třídy nové ručníčky, nová auta na pískoviště.. - Spolupráce se základní školou Spolupráce MŠ se ZŠ je na dobré úrovni. V rámci spolupráce připravila základní škola Den otevřených dveří, kterého se zúčastnily předškoláci se svými učitelkami. Poznaly učebnu první třídy, seznámily se s počítačovou učebnou, prohlédly si družinu, tělocvičnu, atd. Této akce využili i někteří z řad rodičů budoucích prvňáčků. Děti nadchla i ukázka výuky v první třídě, kde je paní uč.jana Švárová aktivně zapojila do vyučování. I v letošním školním roce navštěvovaly děti mateřské školy kulturní představení v ZŠ a naopak žáci 1.,2.a3.tř. divadelní představení divadélka Kůzle Společně se žáky základní školy oslavily děti mateřské školy Den dětí. Již druhým rokem pomáhají žáci 9.třídy s přípravou Pohádkové cesty, žáci 9.tř. navštívili mateřskou školu s paní uč. Janou Švárovou v červnu, kde besedovali o provozu školky a zároveň mohli předškolní děti pozorovat při odpoledních výchovných činnostech. V červnu se pak uskutečnilo společné setkání rodičů, vedení ZŠ a učitelky 1.třídy. Tato schůzka přinesla rodičům informace o způsobu výuky, o pomůckách, které by měli rodiče do září budoucím prvňáčkům připravit. Schůzka proběhla na Rozlučkové besídce, kde měla možnost uč. ZŠ, M.Ctiborová, poznat svoje budoucí žáky. Ředitelka školy i zástupkyně řed.pro ZŠ jsou přítomny na všech třídních schůzkách mat.školy, provádí pravidelné hospitace a kontroly zaměstnanců. Zástup.řed.školy pro MŠ se schází s řed. školy na pravidel.poradách, kde společně řeší problémy mat.školy, zúčastňuje se slavnostního zahájení a ukončení školního roku. - Spolupráce s Městysem Načeradec Škola spolupracuje se zřizovatelem, Městys Načeradec. Děti z mateřské školy vystupují na Vítání občánků. V letošním školním roce nám zřizovatel přislíbil rekonstrukci umýváren a WC pro děti a zaměstnance. Rekonstrukce byla zahájena Nejprve probíhaly bourací práce, odstranění obkladů v dětských umývárnách, na WC pro děti i zaměstnance, v těchto prostorách i v šatně 1.třídy byla vyměněna stávající okna za plastová. Rekonstrukce byla provedena i v bývalé kuchyňce v 1.patře.Interiér ve všech těchto prostorách je v současné době moderní, vyhovující po všech stránkách hygienickým normám. Částečnou změnu provedl i na školní zahradě. Započal s úpravou prostoru na úklid hraček pro hry na školní zahradě. 20

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Načeradec, okres Benešov za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Načeradec, okres Benešov za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Načeradec, okres Benešov za školní rok 2012-2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Načeradec,okres

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více