Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

2 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o. p. s. Obsah: 1. Úvodní slovo 2 2. Orgány 3 a/ správní rada 3 b/ dozorčí rada 4 c/ ředitelka 5 d/ zaměstnanaci 5 3. Zpráva o činnosti v roce a/ Spolupráce s neziskovým sektorem 7 b/ Spolupráce s vysokými školami 8 c/ Spolupráce se státní správou 8 d/ Zahraniční spolupráce 9 e/ Účast na projektech 11 Projekt AGIS 11 Projekt Terezín 12 Projekt MPSV 13 Projekt CHIPS 15 Projekt EDUCARE 16 Projekt Aby děti věděly Projekt Vzdělávací středisko 17 Projekt JPD 3 17 f/ Další aktivity 21 Projekt Podpora dětských práv 21 g/ Webové stránky Lektorský tým a partneři Představení sponzorů 39 a/ Hlavní sponzor 39 b/ Další sponzoři English Summary Ekonomická část 45 Roční závěrka 45 1

3 1. Úvodní slovo Předsedkyně správní rady Jarmila Knight, MIL Ředitelka Mgr. Jaroslava Hanušová Vážené dámy, vážení pánové, Jsme ve druhém roce činnosti Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o.p.s. a zatím máme tolik aktivit před námi, že na ohlédnutí zpět, snad ani nezbývá čas. Základem činnosti VIODu je partnerství a spolupráce v ochraně dětí. Za cíl jsme si dali vytvoření celoživotního systému multidisciplinárního vzdělávání jak pro pracovníky státní správy, tak pro odborníky, tedy pro všechny pracující s dětmi v rámci svých profesí. Dalším z našich úkolů je také zvyšovat povědomí celé veřejnosti o specifických problémech dětí a jejich právech. V minulém roce jsme navázali úzkou spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi. Začátkem roku 2005 jsme podali projekt Vytvoření programu celoživotního interdisciplinárního učení v ochraně dětí, který byl přijat k financováním v první výzvě v rámci Jednotného programového dokumentu NUTS 3, spolufinancovaném Evropským sociálním fondem, ze státního rozpočtu a z rozpočtu hlavního města Prahy. Podrobnosti tohoto rozsáhlého dvouletého projektu jsou uvedeny ve výroční zprávě. Dále jsme v první polovině roku společně s International Police Association realizovali osm seminářů projektu AGIS Pracujeme společně na prevenci kriminality. Podíleli jsme se i na projektu Terezín do Evropy. Úspěšně jsme podali společně se Sdružením Linka bezpečí tři projekty do komunitárních programů Evropské Unie. Na jednom z nich, distanční vzdělávací program Educare, spolupracujeme s National Society for the Prevention of Cruelty to Children (největší anglickou charitativní organizací na ochranu dětí). Pokud by byl tento pilotní projekt úspěšný, mohla by se otevřít cesta k dostupnému, srozumitelnému, praktickému a certifikovanému vzdělání, které může tvořit základ evropského standardu v této oblasti. Naše motto je parafrází citátu Matky Terezy To, co dělám, je pouhou kapkou v moři: Ale věřím, že by chyběla, kdyby tam nebyla. Pokud je naším společným cílem pomoci druhému člověku, je zapotřeba také vzájemně komunikovat, předávat si mezi sebou informace a zkušenosti. Prací izolovaně od ostatních nic nedokážeme. Svět dětí můžeme ochránit jen společným úsilím! Děkujeme Vám za podporu, porozumění a spolupráci. BezVaší pomoci by naše práce neměla smysl. Září

4 2. Orgány Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o.p.s. Správní rada Jarmila Knight, MIL předsedkyně správní rady Vystudovala obor tlumočnictví, překladatelství na Univerzitě Karlově v Praze a zakončila jazykové vzdělání diplomem na British Institute of Linguists v Londýně. Dvacet pět let pracovala v exportní oblasti ve Velké Británii. Je spoluzakladatelkou Sdružení Linky bezpečí dětí a mládeže a Vzdělávacího institutu ochrany dětí. Vedla již několik projektů podpořených Evropskou unií - například Práva dětí v soudním řízení, Podpora dětských práv, Terezín into Europe, v letech se aktivně podílela jako koordinátora na projektu Pracujeme společně na prevenci kriminality. Je předsedkyní představenstva Sdružení Linky bezpečí a čestnou členkou NSPCC (National Society for Prevention of Cruelty to Children) ve Velké Británii. Ing. Zdeněk Ertl Vystudoval Vysokou školu elektrotechnickou. Řadu let pracoval jako náměstek v technickém provozu. Je členem několika správních a dozorčích rad, v současné době je předsedou Sdružení sportovních svazů ČR. V letech byl členem lektorského týmu komunitárního projektu AGIS Pracujeme společně na prevenci kriminality. Je předsedou představenstva České rozvojové agentury. Mgr. Tomáš Květák Vystudoval Univerzitu Karlovu v Praze - Husitskou teologickou fakultu. V současné době zde studuje doktorandské studium. Řadu let pracoval v oblasti historie a kultury na Městském úřadu v Kroměříži a na úřadu městské části Prahy 8. Dva roky pracoval jako proděkan pro rozvoj na Univerzitě Karlově v Praze Husitské teologické fakultě. Nyní je ředitelem Linky bezpečí pro děti a mládež. MUDr. David Marx (do ) Absolvent Univerzity Karlovy v Praze - Fakulty všeobecného lékařství. Je spoluzakladatelem Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže, kde působil do června 2005 jako člen představenstva. Zároveň je předsedou akademického senátu a odborným asistentem Karlovy univerzity v Praze 3. lékařské fakulty, vyučuje též na Univerzitě Palackého v Olomouci na Lékařské fakultě. Je poradcem ředitele Ústřední vojenské nemocnice Praha, Fakultní nemocnice v Motole a Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze. V současné době působí jako člen správní rady a výkonný ředitel Joint Commission International se sídlem v Chicagu. 3

5 2. PhDr. Alena Plšková Vystudovala UJEP v Brně Filozofickou fakultu, obor pedagogika - psychologie. Od roku 1975 působí u Policie ČR, kde se věnuje problematice trestné činnosti mládeže a páchané na mládeži. Působí jako policejní rada s celorepublikovou působností v oblasti problematiky mládeže. Věnuje se také přednáškové činnosti na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně IMS. Mezi její volnočasové aktivity patří práce s dětmi, hlavně v období letních táborů. Působila jako lektorka v projektu EU Podpora dětských práv, stejně jako v projektu AGIS Pracujeme společně na prevenci kriminality. Ing. Irena Šatavová Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Ve své profesní kariéře působila jako ekonomická novinářka, zástupkyně šéfredaktora Týdeníku obchodu a podnikání, šéfredaktorka týdeníku Ekonom a ředitelka vydavatelské divize agentury AC&C. Druhou část své profesní kariéry věnovala oblasti Public Relations, byla zakládající členkou Asociace PR agentur a pracovala jako tisková mluvčí Komerční banky, Nadace Naše dítě a Sdružení Linka bezpečí. V oblasti neziskových organizací zaměřených na dětskou problematiku působí od roku 2003, kromě práce pro Nadaci Naše dítě a Sdružení Linka bezpečí se podílela na realizaci projektů financovaných EU Podpora dětských práv, Práva dětí soudním řízení a Pracujeme společně na prevenci kriminality. Oldřich Zajíc (od ) Herec, novinář, fotograf. Je členem několika správních rad neziskových organizací. Věnuje se mediálnímu poradenství, PR, marketingu, krizovému managementu, kreativní a analytické činnosti. Působil též jako poradce na úrovni vlády, parlamentu a místní správy. Řídil a realizoval řadu volebních kapaní. Dozorčí rada Prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc. předseda dozorčí rady Doyen české pediatrie, zakladatel výzkumné laboratoře sociální pediatrie a Společnosti sociální pediatrie v ČR. V současné době působí jako profesor-konzultant Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulty a Karlovy univerzity v Praze - Pedagogické fakulty, čestný člen Americké pediatrické společnosti a Slovenské pediatrické společnosti, dopisující člen Německé pediatrické společnosti, konzultant Českého výboru UNICEF, čestný člen Mezinárodního sdružení SOS vesniček a člen několika správních rad dobrovolných organizací v péči o dítě. Publikoval více než 250 odborných prací a knih v oboru pediatrie. 4

6 2. Mgr. Ivana Bartáková, MBA Je absolventkou Karlovy univerzity v Praze, Filozofické fakulty a FTVS. V letech pobývala na pracovní stáži v York University, UK, kde pracovala v rámci vzdělávacího centra Centre for Global Education. Od roku 1994 pracuje ve společnosti Johnson & Johnson na různých obchodně manažerských pozicích. V současné době zastává funkci manažerky pro klíčové zákazníky a koordinátorky Programů společenské odpovědnosti, podílí se také na vzdělávání nově příchozích do společnosti. V letech absolvovala doplňující studium Master of Business Administration při ČVUT a Sheffield Hallam University. Mgr. Kamila Bosáková Absolventka Univerzity Karlovy v Praze Filozofické fakulty, oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, jednooborové psychologie a oboru logika - psychologie. Pracovala jako hlavní supervizorka Linky bezpečí pro děti a mládež, psycholožka Krizového centra Linky bezpečí a Dětského krizového centra v Zápolí. Po mateřské dovolené nastoupila zpět jako psycholožka do Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže. Věnuje se publikační činnosti v oblasti psychického týrání dětí. Byla spoluřešitelkou výzkumného projektu IGA MZ Retrospektivní studie fyzického a psychického týrání v dětství u dospělé populace ČR. Ředitelka: Mgr. Jaroslava Hanušová Vystudovala Zdravotně - sociální fakultu Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, obor Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré lidi. V současně době studuje doktorandské studium na Jihočeské univerzitě - Zdravotně sociální fakultě. Pracuje jako odborná asistentka na Univerzitě Karlově v Praze Pedagogické fakultě a jako ředitelka Vzdělávacího institutu ochrany dětí. Je spoluřešitelkou grantu Ministerstva zahraničních věcí ČR. Má bohaté zkušenosti s administrativním vedením projektů podpořených Evropskou unií - například Podpora Dětských práv, Pracujeme společně na prevenci kriminality. Publikuje v odborných časopisech v oblasti problematiky týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Počátkem roku 2005 ji v nakladatelství Grada vyšla kniha s názvem Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání u nás a ve světě, na které se podílela jako spoluautorka. 5

7 2. Zaměstnanci: Ing. Tomáš Cvikl Vystudoval VŠE v Praze -fakultu mezinárodních vztahů. Od roku 1993 působí na Strahově v pozici sportovního manažera Squashcentra Strahov. Je členem Výkonného výboru České asociace squashe (ČASQ) Od roku působil jako předseda ČASQ, poté jako reprezentační trenér a ústřední trenér CASQ. Mgr. et Mgr. Hana Fišáková Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze - Pedagogickou fakultu (obor francouzština-tělesná výchova) a FTVS (sportovní management). Studijně strávila semestr na Université Montpellier I ve Francii a rok pracovně v Manchesteru v Anglii. Má státní zkoušku a mezinárodní zkoušku DALF z francouzského jazyka a Cambridge zkoušku CAE z anglického jazyka. Pracovala 3 roky jako lektorka a překladatelka AJ a FJ v jazykové škole a rok jako administrativní pracovnice a překladatelka ve fundraisingovém oddělení Sdružení sportovních svazů ČR. V současné době je na mateřské dovolené. Ivana Halamková Vystudovala gymnázium s rozšířeným jazykovým studiem. Absolvovala několik kurzů účetnictví. Pracovala ve firmě Čechofracht Praha - námořní přeprava a Raj jako vedoucí technického oddělení, dopravy. Od roku 1982 pracuje na živnostenský list jako účetní a daňová poradkyně. Jitka Horáková Vystudovala Střední ekonomickou školu v Kroměříži, dokončuje magisterské studium na Univerzitě Karlově v Praze, Filozofické fakultě - obor: sociologie. Působila jako asistentka ředitele v Muzeu Kroměřížska v Kroměříži, vedoucí kanceláře poslance v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, asistentka proděkana Univerzita Karlova v Praze - Husitská teologická fakulta, zástupce vedoucího odboru pro styk s veřejností a kultury Městské části Praha 8 - Úřad městské části. V současné době pracuje jako datová analytička projektů Sdružení Linka bezpečí. Je členkou dozorčí rady Sdružení Linka bezpečí, redakční rady časopisu Hatikva a redakční rady časopisu Linka bezpečí. Mgr. Alžběta Klégrová Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze - Filozofickou fakultu, obor sociální politika a sociální práce. Poté nastoupila na Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor sociálních služeb, oddělení sociální péče. Následovala praxe v občanském sdružení Slovo 21. Nyní je vedoucí projektu a statutární zástupce organizace Home-Start. 6

8 2. Mgr. Robert Kostner Absolvoval Univerzitu Karlovu v Praze Matematicko fyzikální fakultu, obor matematikamanagement. V součastné době studuje učitelství matematiky pro střední školy. Pracoval jako konzultant výpočetní techniky. Nyní je koordinátorem projektu Dětství bez úrazů. V projektu Dětství bez úrazů se podílí na tvorbě výukových materiálů v oblasti prevence úrazů. Lenka Kupková, DiS. Vystudovala střední knihovnickou školu a Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola. Absolvovala kurz, Marketing řízení lidských zdrojů, Efektivní reklama a marketingová komunikace. V současné době pracuje v Českém rozhlase Online, spravuje internetové stránky Českého rozhlasu pro děti jako redaktor zodpovědný za obsahovou a grafickou podobu. Dále organizuje mezinárodní výtvarnou soutěž pro děti, následnou výstavu a dobročinnou aukci ve prospěch handicapovaných dětí. PaedDr. Eva Marádová, CSc. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze Pedagogickou fakultu. Učila na základní, střední škole. Od roku 1990 pracuje jako vedoucí oddělení rodinné výchovy na Univerzitě Karlově v Praze Pedagogické fakultě. Podílela se na tvorbě státních dokumentů v oblasti výchovy ke zdravému životnímu stylu. Vytvořila koncepci vzdělávání učitelů na UK v Praze se zaměřením na výchovu ke zdraví. Je autorkou či spoluautorkou řady publikací zaměřených na výchovu ke zdravému životnímu stylu a vzdělávání učitelů. Mgr. Zuzana Prouzová Vystudovala Pedagogickou fakultu v Hradci Královém, obor pedagogika biologie. Absolvovala roční praxi ve zdravotnictví (ÚVN Praha), 20 let se věnuje práci s dětmi v mimoškolní výchově, na základní i střední škole. Nyní pracuje jako výkonná ředitelka Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu. Věnuje se publikační činnosti na téma sexuální výchovy včetně prevence HIV/AIDS. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Vystudoval obory psychologie na FF UK a pedagogika na PedF UK. Dlouhodobě se zabývá nejširší problematikou vývojových poruch. Působí na psychiatrické klinice, 1. LF UK, v Člověku v tísni, o.p.s. a přednáší na Policejní akademii ČR. Publikoval celou řadu odborných prací z oboru psychologie a psychiatrie v Čechách i zahraničí. Je ředitelem občanského sdružení Hyperaktivita institut pro studium a terapii hyperaktivity a poruch pozornosti. Eva Vintrová Vystudovala Střední odbornou školu služeb zaměření na sociálně-správní činnost. Dále rok studovala na jazykové škole MAVO, s.r.o., Praha 8. V současné době pracuje na částečný úvazek jako odborná referentka na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. 7

9 3. Zpráva o činnosti 2005 V prvé řadě bylo nezbytné zajistit finanční zdroje pro aktivity institutu a začít zpracovávat vlastní projekty, případně se zapojovat do dalších projektů, jejichž společným cílem je posílení ochrany dětí formou různých vzdělávacích aktivit. To znamenalo navázat spolupráci s neziskovým sektorem zabývajícím se ochranou dětí, se státním správou zaměstnávající pracovníky, kteří jsou pověřeni kontaktem s dětmi, a také se zahraničními organizacemi podobného zaměření. V této kapitole vám stručně představíme jednotlivé činnosti: 3a/ Spolupráce s neziskovým sektorem Aby se neziskový sektor mohl stát plnohodnotným partnerem pro státní správu alespoň v určitých vzdělávacích úsecích (v případě VIODu jde o oblast školení, která bude založená na multidisciplinárním přístupu a zahraniční best practice v ochraně dětí), je třeba, aby jednotlivé neziskové instituce jednaly ve vzájemné spolupráci. Za tím účelem navázal VIOD kontakty s následujícími organizacemi a jednal s nimi o budoucím partnerství: Podaná ruka, o.p.s. (projekt Dětství bez úrazů); Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu (program sexuální výchovy na školách); Home Start (program sociální dobrovolnické pomoci rodinám s malými dětmi a samoživitelkám); Hyperaktivita, o.s. (projekt pomoci hyperaktivním dětem s propojením na Institut pro evaluaci, supervizi a vzdělávání); Sdružení Linka bezpečí (partnerství v projektech podávaných u Evropské unie a zaměřených na ochranu dětí); Bílý kruh bezpečí (spolupráce na vzdělávacích programech VIODu); Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o. s. (podpora občanského sektoru prostřednictvím vzdělávacích aktivit, prací s mládeží apod.); International Police Association (partnerství v projektech podávaných u Evropské unie) Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov (podpora občanského sektoru při překonávání překážek v rozvoji občanské společnosti); Sdružení sportovních svazů ČR (vytváří nabídku volnočasových, zájmových, vzdělávacích a výchovných aktivit pro děti a mládež); 8

10 3. Česká rozvojová agentura (podporuje vědeckou studijní činnost studentů a výzkum a vývoj obecně, poskytuje podporu při zpracovávání projektů financovaných ze zdrojů Evropské unie a je aktivní v boji proti násilí a diskriminaci a na obranu lidských práv). Další spolupráce se v budoucnu předpokládá s regionálními neziskovými organizacemi, například s Informačními centry mládeže anebo s Českou radou dětí a mládeže. 3b/ Spolupráce s vysokými školami Byla navázána spolupráce s Univerzitou Karlovou v Praze Pedagogickou fakultou, která se stala garantem odbornosti v podávaných projektech a je připravená spolupracovat s VIODem na výzkumných projektech v ochraně dětí. Dalšími partnery jsou Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta a odborná pracoviště různých vzdělávacích zařízení, která se zabývají prevencí a ochranou dětí. 3c/ Spolupráce se státní správou Probíhala intenzivní jednání VIODu se všemi vzdělávacími a jinými odbory státní správy, které byly uskutečněny především s cílem navázat budoucí spolupráci při vzdělávání pracovníků státní správy v multidisciplinární ochraně dětí. Idea multidisciplinárního přístupu se většinou setkala s velkým porozuměním. Konkrétně bylo jednáno s: Ministerstvem zdravotnictví ČR (možná spolupráce na budoucích vzdělávacích programech včetně vydávání odborných publikací); Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (možná spolupráce na budoucích vzdělávacích programech včetně vydávání odborných publikací); Ministerstvem vnitra ČR (v roce se podílel VIOD na multidisciplinárním vzdělávání policistů v rámci programu Evropské unie Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech AGIS, jehož součástí byly odborné semináře zaměřené na dětská práva, domácí násilí a kriminalitu mládeže. Odborně tato témata zastřešoval právě VIOD.); Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (v roce 2005 zajišťoval VIOD servisní činnosti pro projekt Vzdělávání budoucích inspektorů kvality sociálních služeb a v budoucnu je možná další spolupráce na vzdělávacích programech určených pro pracovníky ministerstva). 9

11 3. 3d/ Spolupráce se zahraničím V zájmu dlouhodobé spolupráce a společné účasti na grantech vypisovaných Evropskou unií v oblasti ochrany dětí proběhla jednání s těmito organizacemi: Vzdělávací centrum National Society for Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) v Leicesteru bylo jednáno o spolupráci resp. o převzetí dlouholetého know-how v oblasti pořádání odborných seminářů zaměřených na ochranu dětí. National Society for Prevention of Cruelty to Children v Londýně proběhla jednání o možném partnerství na programech Evropské unie Daphne. ChildLine seznámení s činností této dětské linky krizové intervence a s tím, jak provádí fundraisingové aktivity. Možnost spolupráce na programech Evropské unie Daphne a převzetí řady vydávaných brožur a publikací, které mohou sloužit jako inspirace pro práci VIODu. Centrex, britské školicí středisko pro policejní sbor Velké Británie - zde byla projednávána spolupráce na projektech zaměřených na prevenci kriminality mládeže v rámci programu Evropské unie AGIS. Pracovnice NSPCC v rámci pracovní návštěvy školení českých lektorů (Zafira Shah, Una Fischer a Rebecca Harling) 10

12 3. 3e/ Účast na projektech VIOD se podílel na realizaci těchto projektů: Pracujeme společně na prevenci kriminality Realizátor projektu: International Police Association (IPA) a Česká rozvojová agentura Financování: 70 % program Evropské unie Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech AGIS, 30 % zprostředkovaně přes Českou rozvojovou agenturu Termín realizace: srpen 2004 červenec 2005 Závěrečná zpráva o projektu Pracujeme společně na prevenci kriminality 11

13 3. Cílem projektu Pracujeme společně na prevenci kriminality bylo nastartovat novou etapu vzdělávání, spolupráce a výměny informací mezi policií, pracovníky justice, sociálními pracovníky, pedagogy, pracovníky neziskových organizací, a to nejenom v rámci České republiky, ale i z pohledu mezinárodního. Proto se zahraničními partnery stali členové kriminální policie z Rakouska a z Mezinárodního vzdělávacího centra International Police Association IPA - IBZ Gimborn v SRN. Vytčeného cíle bylo dosaženo cestou osmi odborných seminářů, z nichž každý byl zaměřen na jedno současné, ožehavé téma, které bylo na semináři diskutováno z různých úhlů pohledu. Byl zde také vytvořen prostor pro výměnu názorů a zkušeností odborníků zastupujících všechny zainteresované složky. Semináře měly charakter dalšího profesního vzdělávání a za celou dobu konání projektu se jich zúčastnilo více než tisíc posluchačů z řad současných i budoucích příslušníků Policie ČR, sociálních pracovníků, pracovníků neziskových organizací a dalších zainteresovaných osob včetně médií, která o nich informovala širokou veřejnost. Dalším výstupem z programu bylo vydání sady publikací a vytvoření speciálních webových stránek, které se staly otevřeným diskusním forem pro všechny, jichž se daná problematika dotýká. Nezpochybnitelným výsledkem celého projektu byl pokrok v umění vzájemné komunikace, který je nutným předpokladem pro jakoukoliv efektivní spolupráci. VIOD zajišťoval organizační část celého projektu a tři semináře (Naplňování Úmluvy o dětských právech, Domácí násilí a Kriminalita mládeže v ČR) zajišťoval také po obsahové stránce. Více informací o projektu najdete na Projekt Terezín do Evropy Realizátor projektu: Magistrát města Terezín Financování: 70 % program Evropské unie, 30 % zprostředkovaně přes Českou rozvojovou agenturu Termín realizace: červen 2004 květen 2005 Terezínská pevnost se stala symbolem holocaustu a mementem hrůz proti lidskosti z období 2. světové války. Terezínská radnice se navzdory tomu rozhodla dát Terezínu novou tvář a přeměnit ho na středoevropské univerzitní město mladých s řadou kulturních a dalších aktivit, které dají nový impulz k rozvoji celého regionu. K tomu měl napomoci jednoletý projekt Terezín do Evropy, který vznikl s finanční podporou Evropské unie a jehož cílem bylo přiblížit historii, současnost i budoucnost města 12

14 3. Mapa Terezína Terezín široké veřejnosti nejen v České republice, ale také v Polsku, Německu a napříč celou Evropou. Součástí projektu bylo otevření dvou kulturních center jednoho přímo v Terezíně, druhého v Praze. Plán terezínské radnice na oživení a obnovu města, který má vrátit Terezínu jeho historický a kulturní význam, zahrnoval kromě vytvoření dvou zmíněných kulturních center také putovní výstavu, na jejímž uspořádání v Praze se organizačně podílel právě VIOD. Dále byly vydány doprovodné brožury, mapy a další materiály, vznikl krátký dokumentární film o Terezínu, stejně jako speciální webové stránky. Cílem všech těchto aktivit je, aby memento Terezína zůstalo varováním pro budoucí generace a zároveň aby se Terezín stal úspěšným pilotním projektem navrácení města zpět na mapu evropského kulturního dědictví. Projekt Vzdělávání inspektorů kvality v oblasti sociálních služeb Realizátor projektu: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Financování: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Termín realizace: březen 2005 listopad 2005 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR prochází procesem transformace sociálních služeb, přičemž si zvolilo program kvality sociálních služeb za jednu ze svých priorit. Součástí tohoto programu je projekt 13

15 3. Zhodnocení spolupráce na projektu Vzdělávání inspektorů kvality sociálních služeb s názvem Vzdělávání inspektorů kvality v oblasti sociálních služeb. VIOD se podílel na realizaci tohoto programu v roce 2005 tím, že v roli servisní organizace zajišťoval organizačně technickou podporu celého projektu. Ve spolupráci s MPSV vytvořil realizační týmy pracovníků, kteří mají předchozí zkušenosti s programem kvality sociálních služeb inspekce kvality, a logisticky zajišťoval dokončení programu vzdělávání inspektorů kvality. Konkrétně šlo o přípravu a organizaci praktického vzdělávání, organizování teoretických školení a organizační zajišťování práce zkušební a registrační komise. 14

16 3. Informační leták o realizaci evropských projektů v ochraně dětí CHIPS Realizátor projektu: Sdružení linka bezpečí, Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s. Financování: Program EU - Daphne Termín realizace: duben 2006 březen 2008 CHIPS je dvouletý projekt zaměřený na vrstevnické vztahy a realizován bude v letech 2006 a 2007 na pěti vybraných českých školách. Jeho cílem je prevence šikany, násilí na dětech, prevence drogových závislostí a podpora zdravého životního stylu mezi dospívající mládeží. 15

17 3. Do projektu jsou zapojeni konzultanti Linky bezpečí, případně Studentský parlament a je zaměřen na zlepšení vrstevnických vztahů na školách, kde chce podchytit dobrou vůli mladých lidí v rezistenci vůči negativním vlivům. Po dohodě s pěti vybranými školami bude realizace projektu zahájena a proškoleni mladí konzultanti. S podporou celoplošné mediální kampaně, kde je partnerem Český rozhlas a další média, je snahou zvýšit povědomí o prevenci šikany, zneužívání omamných látek, prevence rasizmu a násilí. Ve spolupráci s policií České republiky jsou připraveny k využití i dva videofilmy Nechte mě bejt a Zpackané životy. Školitelé, kteří projdou tímto programem dostanou osvědčení o získaných dovednostech. EDUCARE Realizátor projektu: Sdružení linka bezpečí, Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s. Financování: Program EU - Daphne Termín realizace: březen 2006 únor 2007 Jednoletý projekt Educare je určen učitelům, zdravotníkům, policistům a sociálním pracovníkům s cílem proškolení v základních pojmech ochrany dětí, jak rozpoznat symptomy zneužívání a týrání dětí, co dělat a na koho se obrátit v případě podezření a jaké podniknout další kroky. Educare je distanční program vzdělávání vyvinutý a vyzkoušený lety praxe v Anglii a jako základní multidisciplinární prevenční program je určený všem, kdo se v rámci své profese setkávají s dětmi. Účastníci projdou prvotním instruktážním školením, následně budou zapojeni do distančního programu po internetu, kde formou otázek a výběru odpovědí (v češtině) projdou výcvikem, který bude vyhodnocen a certifikován. Dlouhodobým cílem je vytvoření základního distančního vzdělání, které bude akreditováno MŠMT a bude odpovídat evropským standardům ochrany dětí. Po zhodnocení výsledků bude program akreditován a nabídnut státní správě. V prvním roce bude vybráno 150 profesionálů (učitelů, policistů, zdravotníků), kteří budou zdarma vyškoleni a následně se budou podílet na dalším rozšiřování programu formou školení školitelů. Aby děti věděly... Realizátor projektu: Sdružení linka bezpečí, Nadace Terezín, Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s. Financování: Program EU - Daphne Termín realizace: prosinec 2005 listopad

18 3.... je jednoletý projekt Linky bezpečí, Nadace Terezín a Vzdělávacího institutu ochrany dětí, kde již bylo vybráno dvacet škol, aby se podílely na přípravě a prozkoušení metodiky školení formou seminářů o základních právech evropských občanů v rámci Evropské charty lidských práv. Projekt je určen žákům osmých a devátých tříd a formou názorného výkladu na jednodenním výletu do Terezína chceme dětem na příkladech z minulosti ukázat následky nerespektování práv a svobod. Přednáška je spojena s prohlídkou muzea, výtvarným workshopem a promítáním ukázek z Brundibára dětské opery vzniklé a hrané během války v Terezíně. Do jednodenního autobusového výletu je zahrnut oběd, vstupenky do muzea a podkladové materiály k semináři a workshopu. Vzdělávací středisko Realizátor projektu: Sdružení linka bezpečí a jeho partneři ( D občanské sdružení, Česká asociace pracovníků linek důvěry, Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s.) Financování: Evropský sociální fond, státní rozpočet České republiky a rozpočet hl. m. Prahy Termín realizace: prosinec 2005 listopad 2006 Dne Sdružení Linka bezpečí zahájila realizaci nového dvouletého projektu s názvem Výcviky v krizové intervenci. Cílem projektu je založení vzdělávacího střediska, v němž budou výcviky realizovány, vytvoření koncepce výcviků v krizové intervenci a vytvoření metodické příručky. Sdružení Linka bezpečí ke spolupráci na realizaci projektu získalo tyto partnery D občanské sdružení, Česká asociace pracovníků linek důvěry (ČAPLD), Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s. Realizace projektu je umožněna díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. m. Prahy. Vytvoření programu celoživotního interdisciplinární učení v ochraně dětí (JPD 3) Realizátor projektu: VIOD a jeho partneři (HoSt Home Start ČR, Hyperaktivita, Podaná ruka, Sdružení Linka bezpečí, Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu a Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta) Financování: Evropský sociální fond, státní rozpočet České republiky a rozpočet hl. m. Prahy Termín realizace: říjen 2005 září 2007 Cílem projektu je vytvořit systému celoživotního učení v oblasti interdisciplinární spolupráce v ochraně dětí. Systém je akreditován MŠMT ČR. Tvoří ho soubor témat, která se zabývají základními problémy ochra- 17

19 3. ny dětí. Tato témata byla sestavena na základě námi vytvořeného dotazníkového šetření u cílové skupiny a dle odborných konzultací s pracovníky resortních ministerstev na přelomu listopadu a prosince Na projektu participují vedle britské společnosti NSPCC také čeští partneři, a to HoSt Home Start ČR, Hypertaktivita, Podaná ruka, Sdružení Linka bezpečí, Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu a Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta. Cílovou skupinu, pro kterou jsou školení organizována, tvoří lektoři, učitelé, metodičtí a řídící pracovníci, pracovníci veřejné správy hl.m. Prahy a vzdělávací instituce. V přípravné fázi projektu byli lektoři Vzdělávacího institutu a partnerů vyškoleni v principech celoživotního učení v rámci interdisciplinární spolupráce v ochraně dětí britskými lektor Národní společnosti Ukázka odborných letáků 18

20 3. pro prevenci násilí na dětech (NSPCC). V této fázi byla připravena metodika, byly stanoveny vzdělávací okruhy, odborné publikace. V dalších fázích projektu (rok 2006) budou probíhat již samostatná školení. Vzdělávání bude probíhat na principu kaskády (školení školitelů). Pracovní skupiny na semináři by měly být malá, maximálně 20 osob. Na každém semináři budou přednášet dva odborní lektoři. Vzdělávání budou probíhat na dvou bázích - část teoretická (získání odborných informací o daném jevu (např. vymezení pojmu, epidemiologie, etiologie, rizikové faktory, klinický obraz, zdravotní-sociální a právní aspekty, prevence apod.) a část praktická (práce s případovou studií, práce se statistickými daty, tvorba preventivních kroků apod.). Absolventi, kteří splní všechny stanovené podmínky obdrží certifikát. Ukázka plakátu na reklamní kampaň 19

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY CENTRUM LOCIKA VÁS SRDEČNĚ VÍTÁ NA KONFERENCI DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ PROFILY VYSTUPUJÍCÍCH A ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ PŘÍBĚH O LOCICE

Více

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2006

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2006 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o. p. s. Obsah: 1. Úvodní slovo 2 2. Orgány 3 a/ Správní rada 3 b/

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Obsah: A.) Úvodní slovo předsedy správní rady Ing.Zdeňka Ertla. B.) Orgány: Správní rada Dozorčí rada. C.) Zpráva o činnosti

Obsah: A.) Úvodní slovo předsedy správní rady Ing.Zdeňka Ertla. B.) Orgány: Správní rada Dozorčí rada. C.) Zpráva o činnosti Obsah: A.) Úvodní slovo předsedy správní rady Ing.Zdeňka Ertla B.) Orgány: Správní rada Dozorčí rada C.) Zpráva o činnosti Zakládací aktivity Spolupráce s neziskovým sektorem Spolupráce s veřejným sektorem

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. dopravní psychologie 3. primární

Více

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí Obsah: 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady Jarmily Knight 2 2.

Více

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Management Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů 15. listopadu 2005 Kulíková Daniela 2A SOP Molková Michaela Nováková Daniela

Více

Akademické centrum poradenství a supervize Shrnutí dvou let činnosti Pavel Humpolíček Představení projektu Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky

Více

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4.

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. června 2009, Zlín Vzdělání je pro všechny děti pokračování dlouhodobého

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Profesní CV. Osobní informace. Lorencová Radomila, Mgr. radka.lorencova@centrum.cz. Pracovní zkušenosti. Příjmení a jméno, titul

Profesní CV. Osobní informace. Lorencová Radomila, Mgr. radka.lorencova@centrum.cz. Pracovní zkušenosti. Příjmení a jméno, titul 1 Profesní CV Osobní informace Příjmení a jméno, titul Adresa Telefon osobní Telefon pracovní E- mail Národnost Datum narození Lorencová Radomila, Mgr. Bělčická 23, Praha 4, 141 00 606354309 606354309

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Osobní informace Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Trvalé bydliště: Za Poštou 904/11, 10000 Praha Datum narození: 27. 6. 1983 Národnost: Česká Telefonní číslo: +420 737105448 E-mail: sklenar.ondra@seznam.cz

Více

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách 3. června 2014 Hosté: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. MUDr. Jana Mašková Moderují: Lenka Petrášová Lucie Vopálenská Proč MEDialogy? Jsme fakulta, která ročně

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE 8 výukových hodin (akreditace MPSV) 1 500,- Kč (cena zahrnuje osvědčení pro účastníky a drobné občerstvení) Jednodenní akreditovaný seminář Specifika

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Program konference. Termín konání: 17. března 2016, 9.30 17.00 hodin

Program konference. Termín konání: 17. března 2016, 9.30 17.00 hodin Program konference Termín konání: 17. března 2016, 9.30 17.00 hodin Místo konání: Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2 Nové Město Středisko křesťanské

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Výroční zpráva Česká rozvojová agentura o.p.s.

Výroční zpráva Česká rozvojová agentura o.p.s. 2007 Výroční zpráva Česká rozvojová agentura o.p.s. Zdeněk Ertl Česká rozvojová agentura o.p.s. 8.9.2007 Česká rozvojová agentura o.p.s. 2007 výroční zpráva Obsah: A.) Úvodní slovo předsedy správní rady

Více

Základní informace o projektu

Základní informace o projektu E-bezpečí Základní informace o projektu Projekt E-Bezpečí je celorepublikový projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH.

Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH. Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH. 3. setkání českých škol v Severní Americe 27. 28. 6. 2014, Dallas Lucie S. Boucher, předsedkyně spolku

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ "CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY CZ.04.1.03/3.2.15.1/0150 Číslo priority 3.3. Rozvoj celoživotního učení Číslo opatření 3.3.2

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2010 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma "Principy a fungování Agentury domací péče poskytující ošetřovatelskou

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Pardubice Inspekční zpráva Pedagogicko-psychologická poradna, Pardubice-Polabiny, Družby 334 Družby 334, 530 09 Pardubice-Polabiny Identifikátor: 600 034 003 Termín konání

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová Odbor sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Anna Kotoučová Obsah prezentace: 1. Informace o připravovaném zákonu o sociálních službách a) legislativní úprava pozice sociální pracovník b) legislativní úprava pracovníků

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 9 Název kurzu SPECIFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODDĚLENÍ SPO Cílová skupina Pracovníci oddělení SPO Odborný garant Mgr. Miroslav Kappl tel.: 493331317,

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry V. ročník Konference o rozpočtech a financování územních samospráv Praha, 22. září 2011 CEVRO Institut se představuje Vysoká škola akreditovaná podle

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc.

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. Přípravný kurz určený pro zájemce o studium bakalářského studijního

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Termín realizace projektu : 1.květen 2010 30.duben 2012 Klíčové aktivity projektu : 1. Organizační, personální a technické zázemí projektu 2. Zabezpečení publicity projektu 3. Oslovení cílové skupiny -

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009 Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem na vysokých školách v ČR 2009 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Říjen 2009, Praha 1 Úvod Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové (VDV) pomáhá lidem,

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU NENECH SEBOU ZAMETAT! projekt, který poukazuje na aktuální témata, která se týkají dnešní mládeže HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl..

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Číslo kurzu: 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2012 Odborné sociální

Více

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR 1. Vzdělávání v ČR 1.1. Aktuality 1.2. Legislativa 1.3. Dokumenty 1.4. Rámcové vzdělávací programy 1.4.1. RVP pro MŠ 1.4.2. RVP pro ZŠ 1.4.3. RVP pro

Více

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události MEDICÍNA KATASTROF traumatologické plánování a příprava Hradec Králové 14.-15.11.2006 Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události Hana Vraspírová Národní centrum ošetřovatelství

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu

Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu Průvodce projektem Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Plzeň, Karlovarská

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních Závěrečná zpráva projektu s názvem Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a středních škol Moravskoslezského kéh kraje v environmentálních, informačních, komunikačních a strojírenských oborech

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Odborné vzdělávání pro projektové řízení v chemickém průmyslu

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Odborné vzdělávání pro projektové řízení v chemickém průmyslu Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Odborné vzdělávání pro projektové řízení v chemickém průmyslu Základní informace o DRING Consulting Zkušenosti v oblasti grantového a dotačního

Více

& evropský program Grundtvig

& evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťováníškolských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Představení projektu a řešitelského týmu

Představení projektu a řešitelského týmu Představení projektu a řešitelského týmu Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.0005 Dotační titul Operační program: Vzdělávání

Více

TRENDY PATOLOGICKÝCH JEVŮ V

TRENDY PATOLOGICKÝCH JEVŮ V TRENDY PATOLOGICKÝCH JEVŮ V ONLINE PROSTŘEDÍ A ROLE NÁRODNÍHO CENTRA BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU. SEMINÁŘ ZKUŠENOSTI DĚTÍ S NÁSILÍM 24.10.2013 ING. JIŘÍ PALYZA PHDR. ŠÁRKA SOUDKOVÁ, PH.D. RIZIKA SPOJENÁ S

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. 33.konference sociální psychiatrie, Přerov, 22.11.2014 Obsah Stávající situace Vzdělávání psychiatrických sester Mezinárodní

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více