Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

2 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o. p. s. Obsah: 1. Úvodní slovo 2 2. Orgány 3 a/ správní rada 3 b/ dozorčí rada 4 c/ ředitelka 5 d/ zaměstnanaci 5 3. Zpráva o činnosti v roce a/ Spolupráce s neziskovým sektorem 7 b/ Spolupráce s vysokými školami 8 c/ Spolupráce se státní správou 8 d/ Zahraniční spolupráce 9 e/ Účast na projektech 11 Projekt AGIS 11 Projekt Terezín 12 Projekt MPSV 13 Projekt CHIPS 15 Projekt EDUCARE 16 Projekt Aby děti věděly Projekt Vzdělávací středisko 17 Projekt JPD 3 17 f/ Další aktivity 21 Projekt Podpora dětských práv 21 g/ Webové stránky Lektorský tým a partneři Představení sponzorů 39 a/ Hlavní sponzor 39 b/ Další sponzoři English Summary Ekonomická část 45 Roční závěrka 45 1

3 1. Úvodní slovo Předsedkyně správní rady Jarmila Knight, MIL Ředitelka Mgr. Jaroslava Hanušová Vážené dámy, vážení pánové, Jsme ve druhém roce činnosti Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o.p.s. a zatím máme tolik aktivit před námi, že na ohlédnutí zpět, snad ani nezbývá čas. Základem činnosti VIODu je partnerství a spolupráce v ochraně dětí. Za cíl jsme si dali vytvoření celoživotního systému multidisciplinárního vzdělávání jak pro pracovníky státní správy, tak pro odborníky, tedy pro všechny pracující s dětmi v rámci svých profesí. Dalším z našich úkolů je také zvyšovat povědomí celé veřejnosti o specifických problémech dětí a jejich právech. V minulém roce jsme navázali úzkou spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi. Začátkem roku 2005 jsme podali projekt Vytvoření programu celoživotního interdisciplinárního učení v ochraně dětí, který byl přijat k financováním v první výzvě v rámci Jednotného programového dokumentu NUTS 3, spolufinancovaném Evropským sociálním fondem, ze státního rozpočtu a z rozpočtu hlavního města Prahy. Podrobnosti tohoto rozsáhlého dvouletého projektu jsou uvedeny ve výroční zprávě. Dále jsme v první polovině roku společně s International Police Association realizovali osm seminářů projektu AGIS Pracujeme společně na prevenci kriminality. Podíleli jsme se i na projektu Terezín do Evropy. Úspěšně jsme podali společně se Sdružením Linka bezpečí tři projekty do komunitárních programů Evropské Unie. Na jednom z nich, distanční vzdělávací program Educare, spolupracujeme s National Society for the Prevention of Cruelty to Children (největší anglickou charitativní organizací na ochranu dětí). Pokud by byl tento pilotní projekt úspěšný, mohla by se otevřít cesta k dostupnému, srozumitelnému, praktickému a certifikovanému vzdělání, které může tvořit základ evropského standardu v této oblasti. Naše motto je parafrází citátu Matky Terezy To, co dělám, je pouhou kapkou v moři: Ale věřím, že by chyběla, kdyby tam nebyla. Pokud je naším společným cílem pomoci druhému člověku, je zapotřeba také vzájemně komunikovat, předávat si mezi sebou informace a zkušenosti. Prací izolovaně od ostatních nic nedokážeme. Svět dětí můžeme ochránit jen společným úsilím! Děkujeme Vám za podporu, porozumění a spolupráci. BezVaší pomoci by naše práce neměla smysl. Září

4 2. Orgány Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o.p.s. Správní rada Jarmila Knight, MIL předsedkyně správní rady Vystudovala obor tlumočnictví, překladatelství na Univerzitě Karlově v Praze a zakončila jazykové vzdělání diplomem na British Institute of Linguists v Londýně. Dvacet pět let pracovala v exportní oblasti ve Velké Británii. Je spoluzakladatelkou Sdružení Linky bezpečí dětí a mládeže a Vzdělávacího institutu ochrany dětí. Vedla již několik projektů podpořených Evropskou unií - například Práva dětí v soudním řízení, Podpora dětských práv, Terezín into Europe, v letech se aktivně podílela jako koordinátora na projektu Pracujeme společně na prevenci kriminality. Je předsedkyní představenstva Sdružení Linky bezpečí a čestnou členkou NSPCC (National Society for Prevention of Cruelty to Children) ve Velké Británii. Ing. Zdeněk Ertl Vystudoval Vysokou školu elektrotechnickou. Řadu let pracoval jako náměstek v technickém provozu. Je členem několika správních a dozorčích rad, v současné době je předsedou Sdružení sportovních svazů ČR. V letech byl členem lektorského týmu komunitárního projektu AGIS Pracujeme společně na prevenci kriminality. Je předsedou představenstva České rozvojové agentury. Mgr. Tomáš Květák Vystudoval Univerzitu Karlovu v Praze - Husitskou teologickou fakultu. V současné době zde studuje doktorandské studium. Řadu let pracoval v oblasti historie a kultury na Městském úřadu v Kroměříži a na úřadu městské části Prahy 8. Dva roky pracoval jako proděkan pro rozvoj na Univerzitě Karlově v Praze Husitské teologické fakultě. Nyní je ředitelem Linky bezpečí pro děti a mládež. MUDr. David Marx (do ) Absolvent Univerzity Karlovy v Praze - Fakulty všeobecného lékařství. Je spoluzakladatelem Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže, kde působil do června 2005 jako člen představenstva. Zároveň je předsedou akademického senátu a odborným asistentem Karlovy univerzity v Praze 3. lékařské fakulty, vyučuje též na Univerzitě Palackého v Olomouci na Lékařské fakultě. Je poradcem ředitele Ústřední vojenské nemocnice Praha, Fakultní nemocnice v Motole a Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze. V současné době působí jako člen správní rady a výkonný ředitel Joint Commission International se sídlem v Chicagu. 3

5 2. PhDr. Alena Plšková Vystudovala UJEP v Brně Filozofickou fakultu, obor pedagogika - psychologie. Od roku 1975 působí u Policie ČR, kde se věnuje problematice trestné činnosti mládeže a páchané na mládeži. Působí jako policejní rada s celorepublikovou působností v oblasti problematiky mládeže. Věnuje se také přednáškové činnosti na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně IMS. Mezi její volnočasové aktivity patří práce s dětmi, hlavně v období letních táborů. Působila jako lektorka v projektu EU Podpora dětských práv, stejně jako v projektu AGIS Pracujeme společně na prevenci kriminality. Ing. Irena Šatavová Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Ve své profesní kariéře působila jako ekonomická novinářka, zástupkyně šéfredaktora Týdeníku obchodu a podnikání, šéfredaktorka týdeníku Ekonom a ředitelka vydavatelské divize agentury AC&C. Druhou část své profesní kariéry věnovala oblasti Public Relations, byla zakládající členkou Asociace PR agentur a pracovala jako tisková mluvčí Komerční banky, Nadace Naše dítě a Sdružení Linka bezpečí. V oblasti neziskových organizací zaměřených na dětskou problematiku působí od roku 2003, kromě práce pro Nadaci Naše dítě a Sdružení Linka bezpečí se podílela na realizaci projektů financovaných EU Podpora dětských práv, Práva dětí soudním řízení a Pracujeme společně na prevenci kriminality. Oldřich Zajíc (od ) Herec, novinář, fotograf. Je členem několika správních rad neziskových organizací. Věnuje se mediálnímu poradenství, PR, marketingu, krizovému managementu, kreativní a analytické činnosti. Působil též jako poradce na úrovni vlády, parlamentu a místní správy. Řídil a realizoval řadu volebních kapaní. Dozorčí rada Prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc. předseda dozorčí rady Doyen české pediatrie, zakladatel výzkumné laboratoře sociální pediatrie a Společnosti sociální pediatrie v ČR. V současné době působí jako profesor-konzultant Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulty a Karlovy univerzity v Praze - Pedagogické fakulty, čestný člen Americké pediatrické společnosti a Slovenské pediatrické společnosti, dopisující člen Německé pediatrické společnosti, konzultant Českého výboru UNICEF, čestný člen Mezinárodního sdružení SOS vesniček a člen několika správních rad dobrovolných organizací v péči o dítě. Publikoval více než 250 odborných prací a knih v oboru pediatrie. 4

6 2. Mgr. Ivana Bartáková, MBA Je absolventkou Karlovy univerzity v Praze, Filozofické fakulty a FTVS. V letech pobývala na pracovní stáži v York University, UK, kde pracovala v rámci vzdělávacího centra Centre for Global Education. Od roku 1994 pracuje ve společnosti Johnson & Johnson na různých obchodně manažerských pozicích. V současné době zastává funkci manažerky pro klíčové zákazníky a koordinátorky Programů společenské odpovědnosti, podílí se také na vzdělávání nově příchozích do společnosti. V letech absolvovala doplňující studium Master of Business Administration při ČVUT a Sheffield Hallam University. Mgr. Kamila Bosáková Absolventka Univerzity Karlovy v Praze Filozofické fakulty, oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, jednooborové psychologie a oboru logika - psychologie. Pracovala jako hlavní supervizorka Linky bezpečí pro děti a mládež, psycholožka Krizového centra Linky bezpečí a Dětského krizového centra v Zápolí. Po mateřské dovolené nastoupila zpět jako psycholožka do Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže. Věnuje se publikační činnosti v oblasti psychického týrání dětí. Byla spoluřešitelkou výzkumného projektu IGA MZ Retrospektivní studie fyzického a psychického týrání v dětství u dospělé populace ČR. Ředitelka: Mgr. Jaroslava Hanušová Vystudovala Zdravotně - sociální fakultu Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, obor Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré lidi. V současně době studuje doktorandské studium na Jihočeské univerzitě - Zdravotně sociální fakultě. Pracuje jako odborná asistentka na Univerzitě Karlově v Praze Pedagogické fakultě a jako ředitelka Vzdělávacího institutu ochrany dětí. Je spoluřešitelkou grantu Ministerstva zahraničních věcí ČR. Má bohaté zkušenosti s administrativním vedením projektů podpořených Evropskou unií - například Podpora Dětských práv, Pracujeme společně na prevenci kriminality. Publikuje v odborných časopisech v oblasti problematiky týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Počátkem roku 2005 ji v nakladatelství Grada vyšla kniha s názvem Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání u nás a ve světě, na které se podílela jako spoluautorka. 5

7 2. Zaměstnanci: Ing. Tomáš Cvikl Vystudoval VŠE v Praze -fakultu mezinárodních vztahů. Od roku 1993 působí na Strahově v pozici sportovního manažera Squashcentra Strahov. Je členem Výkonného výboru České asociace squashe (ČASQ) Od roku působil jako předseda ČASQ, poté jako reprezentační trenér a ústřední trenér CASQ. Mgr. et Mgr. Hana Fišáková Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze - Pedagogickou fakultu (obor francouzština-tělesná výchova) a FTVS (sportovní management). Studijně strávila semestr na Université Montpellier I ve Francii a rok pracovně v Manchesteru v Anglii. Má státní zkoušku a mezinárodní zkoušku DALF z francouzského jazyka a Cambridge zkoušku CAE z anglického jazyka. Pracovala 3 roky jako lektorka a překladatelka AJ a FJ v jazykové škole a rok jako administrativní pracovnice a překladatelka ve fundraisingovém oddělení Sdružení sportovních svazů ČR. V současné době je na mateřské dovolené. Ivana Halamková Vystudovala gymnázium s rozšířeným jazykovým studiem. Absolvovala několik kurzů účetnictví. Pracovala ve firmě Čechofracht Praha - námořní přeprava a Raj jako vedoucí technického oddělení, dopravy. Od roku 1982 pracuje na živnostenský list jako účetní a daňová poradkyně. Jitka Horáková Vystudovala Střední ekonomickou školu v Kroměříži, dokončuje magisterské studium na Univerzitě Karlově v Praze, Filozofické fakultě - obor: sociologie. Působila jako asistentka ředitele v Muzeu Kroměřížska v Kroměříži, vedoucí kanceláře poslance v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, asistentka proděkana Univerzita Karlova v Praze - Husitská teologická fakulta, zástupce vedoucího odboru pro styk s veřejností a kultury Městské části Praha 8 - Úřad městské části. V současné době pracuje jako datová analytička projektů Sdružení Linka bezpečí. Je členkou dozorčí rady Sdružení Linka bezpečí, redakční rady časopisu Hatikva a redakční rady časopisu Linka bezpečí. Mgr. Alžběta Klégrová Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze - Filozofickou fakultu, obor sociální politika a sociální práce. Poté nastoupila na Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor sociálních služeb, oddělení sociální péče. Následovala praxe v občanském sdružení Slovo 21. Nyní je vedoucí projektu a statutární zástupce organizace Home-Start. 6

8 2. Mgr. Robert Kostner Absolvoval Univerzitu Karlovu v Praze Matematicko fyzikální fakultu, obor matematikamanagement. V součastné době studuje učitelství matematiky pro střední školy. Pracoval jako konzultant výpočetní techniky. Nyní je koordinátorem projektu Dětství bez úrazů. V projektu Dětství bez úrazů se podílí na tvorbě výukových materiálů v oblasti prevence úrazů. Lenka Kupková, DiS. Vystudovala střední knihovnickou školu a Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola. Absolvovala kurz, Marketing řízení lidských zdrojů, Efektivní reklama a marketingová komunikace. V současné době pracuje v Českém rozhlase Online, spravuje internetové stránky Českého rozhlasu pro děti jako redaktor zodpovědný za obsahovou a grafickou podobu. Dále organizuje mezinárodní výtvarnou soutěž pro děti, následnou výstavu a dobročinnou aukci ve prospěch handicapovaných dětí. PaedDr. Eva Marádová, CSc. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze Pedagogickou fakultu. Učila na základní, střední škole. Od roku 1990 pracuje jako vedoucí oddělení rodinné výchovy na Univerzitě Karlově v Praze Pedagogické fakultě. Podílela se na tvorbě státních dokumentů v oblasti výchovy ke zdravému životnímu stylu. Vytvořila koncepci vzdělávání učitelů na UK v Praze se zaměřením na výchovu ke zdraví. Je autorkou či spoluautorkou řady publikací zaměřených na výchovu ke zdravému životnímu stylu a vzdělávání učitelů. Mgr. Zuzana Prouzová Vystudovala Pedagogickou fakultu v Hradci Královém, obor pedagogika biologie. Absolvovala roční praxi ve zdravotnictví (ÚVN Praha), 20 let se věnuje práci s dětmi v mimoškolní výchově, na základní i střední škole. Nyní pracuje jako výkonná ředitelka Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu. Věnuje se publikační činnosti na téma sexuální výchovy včetně prevence HIV/AIDS. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Vystudoval obory psychologie na FF UK a pedagogika na PedF UK. Dlouhodobě se zabývá nejširší problematikou vývojových poruch. Působí na psychiatrické klinice, 1. LF UK, v Člověku v tísni, o.p.s. a přednáší na Policejní akademii ČR. Publikoval celou řadu odborných prací z oboru psychologie a psychiatrie v Čechách i zahraničí. Je ředitelem občanského sdružení Hyperaktivita institut pro studium a terapii hyperaktivity a poruch pozornosti. Eva Vintrová Vystudovala Střední odbornou školu služeb zaměření na sociálně-správní činnost. Dále rok studovala na jazykové škole MAVO, s.r.o., Praha 8. V současné době pracuje na částečný úvazek jako odborná referentka na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. 7

9 3. Zpráva o činnosti 2005 V prvé řadě bylo nezbytné zajistit finanční zdroje pro aktivity institutu a začít zpracovávat vlastní projekty, případně se zapojovat do dalších projektů, jejichž společným cílem je posílení ochrany dětí formou různých vzdělávacích aktivit. To znamenalo navázat spolupráci s neziskovým sektorem zabývajícím se ochranou dětí, se státním správou zaměstnávající pracovníky, kteří jsou pověřeni kontaktem s dětmi, a také se zahraničními organizacemi podobného zaměření. V této kapitole vám stručně představíme jednotlivé činnosti: 3a/ Spolupráce s neziskovým sektorem Aby se neziskový sektor mohl stát plnohodnotným partnerem pro státní správu alespoň v určitých vzdělávacích úsecích (v případě VIODu jde o oblast školení, která bude založená na multidisciplinárním přístupu a zahraniční best practice v ochraně dětí), je třeba, aby jednotlivé neziskové instituce jednaly ve vzájemné spolupráci. Za tím účelem navázal VIOD kontakty s následujícími organizacemi a jednal s nimi o budoucím partnerství: Podaná ruka, o.p.s. (projekt Dětství bez úrazů); Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu (program sexuální výchovy na školách); Home Start (program sociální dobrovolnické pomoci rodinám s malými dětmi a samoživitelkám); Hyperaktivita, o.s. (projekt pomoci hyperaktivním dětem s propojením na Institut pro evaluaci, supervizi a vzdělávání); Sdružení Linka bezpečí (partnerství v projektech podávaných u Evropské unie a zaměřených na ochranu dětí); Bílý kruh bezpečí (spolupráce na vzdělávacích programech VIODu); Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o. s. (podpora občanského sektoru prostřednictvím vzdělávacích aktivit, prací s mládeží apod.); International Police Association (partnerství v projektech podávaných u Evropské unie) Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov (podpora občanského sektoru při překonávání překážek v rozvoji občanské společnosti); Sdružení sportovních svazů ČR (vytváří nabídku volnočasových, zájmových, vzdělávacích a výchovných aktivit pro děti a mládež); 8

10 3. Česká rozvojová agentura (podporuje vědeckou studijní činnost studentů a výzkum a vývoj obecně, poskytuje podporu při zpracovávání projektů financovaných ze zdrojů Evropské unie a je aktivní v boji proti násilí a diskriminaci a na obranu lidských práv). Další spolupráce se v budoucnu předpokládá s regionálními neziskovými organizacemi, například s Informačními centry mládeže anebo s Českou radou dětí a mládeže. 3b/ Spolupráce s vysokými školami Byla navázána spolupráce s Univerzitou Karlovou v Praze Pedagogickou fakultou, která se stala garantem odbornosti v podávaných projektech a je připravená spolupracovat s VIODem na výzkumných projektech v ochraně dětí. Dalšími partnery jsou Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta a odborná pracoviště různých vzdělávacích zařízení, která se zabývají prevencí a ochranou dětí. 3c/ Spolupráce se státní správou Probíhala intenzivní jednání VIODu se všemi vzdělávacími a jinými odbory státní správy, které byly uskutečněny především s cílem navázat budoucí spolupráci při vzdělávání pracovníků státní správy v multidisciplinární ochraně dětí. Idea multidisciplinárního přístupu se většinou setkala s velkým porozuměním. Konkrétně bylo jednáno s: Ministerstvem zdravotnictví ČR (možná spolupráce na budoucích vzdělávacích programech včetně vydávání odborných publikací); Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (možná spolupráce na budoucích vzdělávacích programech včetně vydávání odborných publikací); Ministerstvem vnitra ČR (v roce se podílel VIOD na multidisciplinárním vzdělávání policistů v rámci programu Evropské unie Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech AGIS, jehož součástí byly odborné semináře zaměřené na dětská práva, domácí násilí a kriminalitu mládeže. Odborně tato témata zastřešoval právě VIOD.); Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (v roce 2005 zajišťoval VIOD servisní činnosti pro projekt Vzdělávání budoucích inspektorů kvality sociálních služeb a v budoucnu je možná další spolupráce na vzdělávacích programech určených pro pracovníky ministerstva). 9

11 3. 3d/ Spolupráce se zahraničím V zájmu dlouhodobé spolupráce a společné účasti na grantech vypisovaných Evropskou unií v oblasti ochrany dětí proběhla jednání s těmito organizacemi: Vzdělávací centrum National Society for Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) v Leicesteru bylo jednáno o spolupráci resp. o převzetí dlouholetého know-how v oblasti pořádání odborných seminářů zaměřených na ochranu dětí. National Society for Prevention of Cruelty to Children v Londýně proběhla jednání o možném partnerství na programech Evropské unie Daphne. ChildLine seznámení s činností této dětské linky krizové intervence a s tím, jak provádí fundraisingové aktivity. Možnost spolupráce na programech Evropské unie Daphne a převzetí řady vydávaných brožur a publikací, které mohou sloužit jako inspirace pro práci VIODu. Centrex, britské školicí středisko pro policejní sbor Velké Británie - zde byla projednávána spolupráce na projektech zaměřených na prevenci kriminality mládeže v rámci programu Evropské unie AGIS. Pracovnice NSPCC v rámci pracovní návštěvy školení českých lektorů (Zafira Shah, Una Fischer a Rebecca Harling) 10

12 3. 3e/ Účast na projektech VIOD se podílel na realizaci těchto projektů: Pracujeme společně na prevenci kriminality Realizátor projektu: International Police Association (IPA) a Česká rozvojová agentura Financování: 70 % program Evropské unie Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech AGIS, 30 % zprostředkovaně přes Českou rozvojovou agenturu Termín realizace: srpen 2004 červenec 2005 Závěrečná zpráva o projektu Pracujeme společně na prevenci kriminality 11

13 3. Cílem projektu Pracujeme společně na prevenci kriminality bylo nastartovat novou etapu vzdělávání, spolupráce a výměny informací mezi policií, pracovníky justice, sociálními pracovníky, pedagogy, pracovníky neziskových organizací, a to nejenom v rámci České republiky, ale i z pohledu mezinárodního. Proto se zahraničními partnery stali členové kriminální policie z Rakouska a z Mezinárodního vzdělávacího centra International Police Association IPA - IBZ Gimborn v SRN. Vytčeného cíle bylo dosaženo cestou osmi odborných seminářů, z nichž každý byl zaměřen na jedno současné, ožehavé téma, které bylo na semináři diskutováno z různých úhlů pohledu. Byl zde také vytvořen prostor pro výměnu názorů a zkušeností odborníků zastupujících všechny zainteresované složky. Semináře měly charakter dalšího profesního vzdělávání a za celou dobu konání projektu se jich zúčastnilo více než tisíc posluchačů z řad současných i budoucích příslušníků Policie ČR, sociálních pracovníků, pracovníků neziskových organizací a dalších zainteresovaných osob včetně médií, která o nich informovala širokou veřejnost. Dalším výstupem z programu bylo vydání sady publikací a vytvoření speciálních webových stránek, které se staly otevřeným diskusním forem pro všechny, jichž se daná problematika dotýká. Nezpochybnitelným výsledkem celého projektu byl pokrok v umění vzájemné komunikace, který je nutným předpokladem pro jakoukoliv efektivní spolupráci. VIOD zajišťoval organizační část celého projektu a tři semináře (Naplňování Úmluvy o dětských právech, Domácí násilí a Kriminalita mládeže v ČR) zajišťoval také po obsahové stránce. Více informací o projektu najdete na Projekt Terezín do Evropy Realizátor projektu: Magistrát města Terezín Financování: 70 % program Evropské unie, 30 % zprostředkovaně přes Českou rozvojovou agenturu Termín realizace: červen 2004 květen 2005 Terezínská pevnost se stala symbolem holocaustu a mementem hrůz proti lidskosti z období 2. světové války. Terezínská radnice se navzdory tomu rozhodla dát Terezínu novou tvář a přeměnit ho na středoevropské univerzitní město mladých s řadou kulturních a dalších aktivit, které dají nový impulz k rozvoji celého regionu. K tomu měl napomoci jednoletý projekt Terezín do Evropy, který vznikl s finanční podporou Evropské unie a jehož cílem bylo přiblížit historii, současnost i budoucnost města 12

14 3. Mapa Terezína Terezín široké veřejnosti nejen v České republice, ale také v Polsku, Německu a napříč celou Evropou. Součástí projektu bylo otevření dvou kulturních center jednoho přímo v Terezíně, druhého v Praze. Plán terezínské radnice na oživení a obnovu města, který má vrátit Terezínu jeho historický a kulturní význam, zahrnoval kromě vytvoření dvou zmíněných kulturních center také putovní výstavu, na jejímž uspořádání v Praze se organizačně podílel právě VIOD. Dále byly vydány doprovodné brožury, mapy a další materiály, vznikl krátký dokumentární film o Terezínu, stejně jako speciální webové stránky. Cílem všech těchto aktivit je, aby memento Terezína zůstalo varováním pro budoucí generace a zároveň aby se Terezín stal úspěšným pilotním projektem navrácení města zpět na mapu evropského kulturního dědictví. Projekt Vzdělávání inspektorů kvality v oblasti sociálních služeb Realizátor projektu: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Financování: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Termín realizace: březen 2005 listopad 2005 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR prochází procesem transformace sociálních služeb, přičemž si zvolilo program kvality sociálních služeb za jednu ze svých priorit. Součástí tohoto programu je projekt 13

15 3. Zhodnocení spolupráce na projektu Vzdělávání inspektorů kvality sociálních služeb s názvem Vzdělávání inspektorů kvality v oblasti sociálních služeb. VIOD se podílel na realizaci tohoto programu v roce 2005 tím, že v roli servisní organizace zajišťoval organizačně technickou podporu celého projektu. Ve spolupráci s MPSV vytvořil realizační týmy pracovníků, kteří mají předchozí zkušenosti s programem kvality sociálních služeb inspekce kvality, a logisticky zajišťoval dokončení programu vzdělávání inspektorů kvality. Konkrétně šlo o přípravu a organizaci praktického vzdělávání, organizování teoretických školení a organizační zajišťování práce zkušební a registrační komise. 14

16 3. Informační leták o realizaci evropských projektů v ochraně dětí CHIPS Realizátor projektu: Sdružení linka bezpečí, Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s. Financování: Program EU - Daphne Termín realizace: duben 2006 březen 2008 CHIPS je dvouletý projekt zaměřený na vrstevnické vztahy a realizován bude v letech 2006 a 2007 na pěti vybraných českých školách. Jeho cílem je prevence šikany, násilí na dětech, prevence drogových závislostí a podpora zdravého životního stylu mezi dospívající mládeží. 15

17 3. Do projektu jsou zapojeni konzultanti Linky bezpečí, případně Studentský parlament a je zaměřen na zlepšení vrstevnických vztahů na školách, kde chce podchytit dobrou vůli mladých lidí v rezistenci vůči negativním vlivům. Po dohodě s pěti vybranými školami bude realizace projektu zahájena a proškoleni mladí konzultanti. S podporou celoplošné mediální kampaně, kde je partnerem Český rozhlas a další média, je snahou zvýšit povědomí o prevenci šikany, zneužívání omamných látek, prevence rasizmu a násilí. Ve spolupráci s policií České republiky jsou připraveny k využití i dva videofilmy Nechte mě bejt a Zpackané životy. Školitelé, kteří projdou tímto programem dostanou osvědčení o získaných dovednostech. EDUCARE Realizátor projektu: Sdružení linka bezpečí, Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s. Financování: Program EU - Daphne Termín realizace: březen 2006 únor 2007 Jednoletý projekt Educare je určen učitelům, zdravotníkům, policistům a sociálním pracovníkům s cílem proškolení v základních pojmech ochrany dětí, jak rozpoznat symptomy zneužívání a týrání dětí, co dělat a na koho se obrátit v případě podezření a jaké podniknout další kroky. Educare je distanční program vzdělávání vyvinutý a vyzkoušený lety praxe v Anglii a jako základní multidisciplinární prevenční program je určený všem, kdo se v rámci své profese setkávají s dětmi. Účastníci projdou prvotním instruktážním školením, následně budou zapojeni do distančního programu po internetu, kde formou otázek a výběru odpovědí (v češtině) projdou výcvikem, který bude vyhodnocen a certifikován. Dlouhodobým cílem je vytvoření základního distančního vzdělání, které bude akreditováno MŠMT a bude odpovídat evropským standardům ochrany dětí. Po zhodnocení výsledků bude program akreditován a nabídnut státní správě. V prvním roce bude vybráno 150 profesionálů (učitelů, policistů, zdravotníků), kteří budou zdarma vyškoleni a následně se budou podílet na dalším rozšiřování programu formou školení školitelů. Aby děti věděly... Realizátor projektu: Sdružení linka bezpečí, Nadace Terezín, Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s. Financování: Program EU - Daphne Termín realizace: prosinec 2005 listopad

18 3.... je jednoletý projekt Linky bezpečí, Nadace Terezín a Vzdělávacího institutu ochrany dětí, kde již bylo vybráno dvacet škol, aby se podílely na přípravě a prozkoušení metodiky školení formou seminářů o základních právech evropských občanů v rámci Evropské charty lidských práv. Projekt je určen žákům osmých a devátých tříd a formou názorného výkladu na jednodenním výletu do Terezína chceme dětem na příkladech z minulosti ukázat následky nerespektování práv a svobod. Přednáška je spojena s prohlídkou muzea, výtvarným workshopem a promítáním ukázek z Brundibára dětské opery vzniklé a hrané během války v Terezíně. Do jednodenního autobusového výletu je zahrnut oběd, vstupenky do muzea a podkladové materiály k semináři a workshopu. Vzdělávací středisko Realizátor projektu: Sdružení linka bezpečí a jeho partneři ( D občanské sdružení, Česká asociace pracovníků linek důvěry, Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s.) Financování: Evropský sociální fond, státní rozpočet České republiky a rozpočet hl. m. Prahy Termín realizace: prosinec 2005 listopad 2006 Dne Sdružení Linka bezpečí zahájila realizaci nového dvouletého projektu s názvem Výcviky v krizové intervenci. Cílem projektu je založení vzdělávacího střediska, v němž budou výcviky realizovány, vytvoření koncepce výcviků v krizové intervenci a vytvoření metodické příručky. Sdružení Linka bezpečí ke spolupráci na realizaci projektu získalo tyto partnery D občanské sdružení, Česká asociace pracovníků linek důvěry (ČAPLD), Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s. Realizace projektu je umožněna díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. m. Prahy. Vytvoření programu celoživotního interdisciplinární učení v ochraně dětí (JPD 3) Realizátor projektu: VIOD a jeho partneři (HoSt Home Start ČR, Hyperaktivita, Podaná ruka, Sdružení Linka bezpečí, Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu a Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta) Financování: Evropský sociální fond, státní rozpočet České republiky a rozpočet hl. m. Prahy Termín realizace: říjen 2005 září 2007 Cílem projektu je vytvořit systému celoživotního učení v oblasti interdisciplinární spolupráce v ochraně dětí. Systém je akreditován MŠMT ČR. Tvoří ho soubor témat, která se zabývají základními problémy ochra- 17

19 3. ny dětí. Tato témata byla sestavena na základě námi vytvořeného dotazníkového šetření u cílové skupiny a dle odborných konzultací s pracovníky resortních ministerstev na přelomu listopadu a prosince Na projektu participují vedle britské společnosti NSPCC také čeští partneři, a to HoSt Home Start ČR, Hypertaktivita, Podaná ruka, Sdružení Linka bezpečí, Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu a Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta. Cílovou skupinu, pro kterou jsou školení organizována, tvoří lektoři, učitelé, metodičtí a řídící pracovníci, pracovníci veřejné správy hl.m. Prahy a vzdělávací instituce. V přípravné fázi projektu byli lektoři Vzdělávacího institutu a partnerů vyškoleni v principech celoživotního učení v rámci interdisciplinární spolupráce v ochraně dětí britskými lektor Národní společnosti Ukázka odborných letáků 18

20 3. pro prevenci násilí na dětech (NSPCC). V této fázi byla připravena metodika, byly stanoveny vzdělávací okruhy, odborné publikace. V dalších fázích projektu (rok 2006) budou probíhat již samostatná školení. Vzdělávání bude probíhat na principu kaskády (školení školitelů). Pracovní skupiny na semináři by měly být malá, maximálně 20 osob. Na každém semináři budou přednášet dva odborní lektoři. Vzdělávání budou probíhat na dvou bázích - část teoretická (získání odborných informací o daném jevu (např. vymezení pojmu, epidemiologie, etiologie, rizikové faktory, klinický obraz, zdravotní-sociální a právní aspekty, prevence apod.) a část praktická (práce s případovou studií, práce se statistickými daty, tvorba preventivních kroků apod.). Absolventi, kteří splní všechny stanovené podmínky obdrží certifikát. Ukázka plakátu na reklamní kampaň 19

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2006

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2006 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o. p. s. Obsah: 1. Úvodní slovo 2 2. Orgány 3 a/ Správní rada 3 b/

Více

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí Obsah: 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady Jarmily Knight 2 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 3 Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Více

strana 1 KATALOG vzdělávacích ne zis kov .cz

strana 1 KATALOG vzdělávacích ne zis kov .cz strana 1 KATALOG vzdělávacích kurzù 2014 ne zis kov.cz strana 2 úvod Dobrý den, dostává se Vám do ruky výsledek naší letní prázdninové práce. Nápad vytvořit katalog kurzů vznikl na strategickém plánování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Výroční zpráva 2012/13 1 Název a sídlo školy: Evangelická akademie

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH KURZÙ 2013 2014. strana 1

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH KURZÙ 2013 2014. strana 1 KATALOG VZDĚLÁVACÍCH KURZÙ 2013 2014 strana 1 strana 2 ÚVOD Dobrý den, dostává se Vám do ruky výsledek naší letní prázdninové práce. Nápad vytvořit katalog kurzů vznikl na strategickém plánování v květnu,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE Název a sídlo organizace Středisko náhradní rodinné péče o.s. Jelení 91, 118 00 Praha 1 IČ: 60457937 Datum vzniku: 12. 9. 1994 Datum

Více

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS Výroční zpráva 2013 obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS 3. Středisko podpory poradenských

Více

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450 TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) Orlí 20, Brno, 602 00, www.trialog-brno.cz, info@trialog-brno.cz, tel.: 542 221 501, fax: 542 221 502 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 3 Představení organizace...4

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Výroční zpráva 2013/14 1 Název a sídlo školy: Evangelická akademie

Více

Národní cena kariérového poradenství 2012. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2012. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2012 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2012 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Název a sídlo školy: Evangelická akademie Vyšší odborná škola

Více

výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ráva výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků NÚV 2013 výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského

Více

ANOTACE K PŘÍSPĚVKŮM A AUTOBIOGRAFIE PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

ANOTACE K PŘÍSPĚVKŮM A AUTOBIOGRAFIE PŘEDNÁŠEJÍCÍCH VI. KONFERENCE O PREVENCI A LÉČBĚ ZÁVISLOSTÍ TÉMA: Příběhy závislostí ANOTACE K PŘÍSPĚVKŮM A AUTOBIOGRAFIE PŘEDNÁŠEJÍCÍCH Národní strategie protidrogové politiky a akční plán na období 2010-dále Bc. HANA

Více

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí.

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a publicistka Vážení přátelé, ráda bych poděkovala všem našim donátorům, dobrovolníkům, členům i klientům,

Více

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce.

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce. KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO - LÉTO 2007 Centrum I. E. S. Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí, Sdružení Podané ruce, o. s. Akreditováno MŠMT jako vzdělávací instituce (č.j.: 20961/05-25)

Více

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 1 2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE Promoce v Českých Budějovicích Z projevu rektora Vysoké školy evropských

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 (zpracováno dle metodických pokynů pro státní dotace na rok 2010) Název a sídlo organizace Středisko náhradní

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. Červen 2014 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

Ú V O D E M E D I T O R I A L. Vážení čtenáři,

Ú V O D E M E D I T O R I A L. Vážení čtenáři, Ú V O D E M Před více jak třiceti lety napsal německý sociolog Georg Picht knihu Die deutsche Bildungskatastrophe, v níž zhodnotil význam vzdělávacích aktivit a svůj rozbor, s ohledem na vysokoškolské

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Cílová skupina Typy aktivit Zdroj fi n a n c o v á n í. aktivit. integrační. 14. 6. 2007 až 14. 6. 2008. Každý kurz proběhne 1 v trvání 3 dnů.

Cílová skupina Typy aktivit Zdroj fi n a n c o v á n í. aktivit. integrační. 14. 6. 2007 až 14. 6. 2008. Každý kurz proběhne 1 v trvání 3 dnů. Organizace Projekt Kontakt Místo realizace Partneři projektu Typ Převažující Cílová skupina Typy Zdroj projekty a Berkat Pontes Mosty Berkatu www.berkat.cz, Rakovice sociální podnikání v Afghánistánu a

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠVSMV v Praze na období 2006-2010

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠVSMV v Praze na období 2006-2010 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠVSMV v Praze na období 2006-2010 1. Východiska Dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr VŠVSMV v Praze byl stanoven v projektu,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více