POZNÁMKY K PRAVIDLŮM HRY. Modifikace ( úpravy)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZNÁMKY K PRAVIDLŮM HRY. Modifikace ( úpravy)"

Transkript

1 POZNÁMKY K PRAVIDLŮM HRY Modifikace ( úpravy) Předpokládá se, že každý subjekt, který jedná v souladu s Asociací, bude považovat Pravidla hry za daná a bude se jimi řídit. Pravidla mohou být upravena, jedná-li se o zápasy žen, hráčů mladších 16 let, veteránů (nad 35 let) a hráčů s tělesným postižením. Přípustné jsou některé či všechny z následujících úprav: velikost hřiště, velikost, hmotnost a použitý materiál míče, šířka mezi tyčemi branky a výška břevna od země, trvání jednotlivých částí hry, počet hráčů. Bez souhlasu Mezinárodní fotbalové asociace nejsou možné žádné opra vy či dodatky k těmto pravidlům. Všechny subjekty zmiňované v Pravidlech plážového fotbalu (hráči, roz hodčí, časoměřiči, úřední osoby) jsou uváděny v mužském rodě. Jde o pouhé zjednodušení - pravidla jsou použitelná jak pro muže, tak pro ženy.

2 CONTENTS 4

3 OBSAH: Pravidlo Strana 1 Hřiště 6 2 Míč 12 3 Počet hráčů 14 4 Vybavení hráčů 17 5 Rozhodčí a druhý rozhodčí 20 6 Časoměřič a třetí rozhodčí 23 7 Hrací doba 26 8 Začátek a obnovení hry 28 9 Míč ve hře a mimo hru Způsob skórování Fauly a nedovolené chování Přímý volný kop Penaltový kop Hra z autu Vhození míče brankářem Dvojitá hra domů Rohový kop Postupy určující vítěze zápasu 58 Signály rozhodčích 62 Dodatečné pokyny pro rozhodčí, 2. a 3. rozhodčí a časoměřiče 64

4 USTANOVENÍ CONTENTS 1 - HŘIŠTĚ Povrch hřiště Povrch je složen z písku, je rovný, zbaven kamínků, mušlí a jiných předmětů, které by mohly způsobit zranění hráčů. Pro účely mezinárodních soutěží musí být písek jemný a alespoň 40 cm hluboký. Musí být prosíván tak dlouho, dokud není vhodný ke hře, nesmí být hrubý či obsahovat kamínky nebo jiné nebezpečné části, avšak ne tak jemný, aby způsoboval prašnost poraňující pokožku hráčů. 1 2 m m m 8 10 cm 5m 6

5 Rozměry Hřiště má obdélníkový tvar. Touch line (dotyková, postranní čára) musí být delší než Goal line (přední/zadní čára). Délka: m Šířka: m Vymezení hřiště Hranice hřiště jsou označeny čarami, které patří k oblastem, jež ohraničjí. Dvě delší hraniční čáry se nazývají Touch lines. Dvě kratší hraniční čáry se nazývají Goal lines, avšak mezi tyčemi branky čára není m 9m 9m 7

6 USTANOVENÍ CONTENTS 1 - HŘIŠTĚ Všechny čáry(lajny) jsou 8-10 cm široké. Jsou zhotoveny z modré pásky, All aby lines kontrastovaly are 8cm to s 10cm pískem. wide Páska and musí are made být pružná of blue a pevná, tape to ale contrast nesmí škodit with the chodidlům sand. The hráčů. tape Lajny must musí be flexible být pevně and ukotveny hard-wearing zvláštními but svorkami k písku, a to v každém rohu, uprostřed postranních čar a za pomoci not harm the players feet. These lines must be firmly anchored to the sand at each corner and in the middle of each touch line with special gumových clamps, and kroužků to the k goals tyčím with branky. rubber rings attached to the posts. The Hřiště pitch je rozděleno is divided na dvě into poloviny two halves pomyslnou by an dělící imaginary čarou, která halfway je označena marked dvěma by two červenými red flags praporky located umístěnými outside the vně pitch. hřiště. line The Střed middle této pomyslné of this imaginary půlící čáry line je přesně is the místo exact výkopu position a určitých for the přímých kick-off and certain direct free kicks. volných kopů. The penalty area Penaltové vápno The penalty (trestné area území) is the area between the goal line and an imaginary parallel line joining both touch lines at a distance of 9m from the goal line Penaltové and marked vápno je by území two yellow mezi zadní flags placed čarou a next pomyslnou to each vodorovnou touch line outside čarou(penaltová the pitch. čára), která je od zadní lajny vzdálená 9 metrů, a označena dvěma žlutými praporky umístěnými vně hřiště vedle postranních čar. The imaginary penalty mark is located in the middle of the penalty area Pomyslná line, equidistant penaltová značka from each je umístěna goal post. uprostřed penaltové čáry, ve stejné vzdálenosti od obou tyčí branky. Flags Praporky Each corner is marked with a pole with a blunt end and a red flag made of pliable, durable, weatherproof plastic. Každý roh je označen tyčkou s tupým koncem a červeným praporkem. Tyčky yellow jsou zhotoveny flag is placed z ohebného, at each voděodolného end of the imaginary a nerozbitného lines marking plastu. the A penalty area and two red flags at each side of the halfway line, all of Žlutý which praporek are securely je umístěn anchored na at každém a distance konci of pomyslné between čáry 1 and označující 1.5m penaltové outside the vápno touch a dva lines. červené praporky na každé straně půlící čáry. Všechny praporky jsou bezpečně upevněny ve vzdálenosti The flagpoles must be at least 1.5m high. 1-1,5 m vně postranních čar. 8

7 >1.5 m m 1 2 m 8 10 cm Substitution Oblast střídání zone Oblast střídání je území na postranní čáře, kde hráči vstupují a opouštějí The substitution zone is the area on the touch line where the players hřiště. enter and leave the pitch. It Je is umístěna situated před in front stolem of the časoměřičů timekeeper s a měří table 5 metrů and - 2,5 measures m na každé a total straně od with bodu, 2.5m kde on se either napojuje side půlící of the čára point na postranní where the lajnu. halfway Lavičky line týmů joins of 5m, jsou the touch umístěny line. za The postranními teams benches čarami tak, are aby placed byla behind oblast střídání the touch volná. lines in such a way that the substitution zone is kept clear. 9

8 USTANOVENÍ CONTENTS 1 - HŘIŠTĚ Goals Branky The Branky goals jsou are umístěny placed uprostřed in the middle zadních of each čar. Skládají goal line. se ze They dvou consist svislých of tyčí two umístěných upright posts ve stejné equidistant vzdálenosti from od each každého corner rohu and a joined spojených at the svrchu top vodorovným by a horizontal břevnem. crossbar. The Vzdálenost distance (měřeno (inside uvnitř) measurement) mezi tyčkami between je 5,5 the m a posts vzdálenost is 5.5m od and the spodního distance from okraje the břevna lower k zemi edge 2,2 of the m. crossbar to the ground is 2.2m. The posts and crossbar have the same width and thickness of not less Tyčky a břevno mají stejnou tloušťku - ne méně než 10 a ne více než 20 cm than 10cm and not more than 20cm all around and are painted in a - colour a jsou contrasting natřeny barvou with kontrastující the sand. s pískem. The Sítě, nets, zhotoveny made z of konopí, hemp, juty jute či nylonu, or nylon, jsou are připevněny attached na to the zadní back straně of the tyček posts a břevna. and crossbar. For Z bezpečnostních safety reasons, důvodů the má bottom každá of tyčka each na spodní post has části a výčnělek, ledge that který is je anchored ukotven pod beneath písek. the Dvě sand. vodorovné Two tyčky horizontal měří 1,5 bars m. Jsou measuring připevněny 1.5m na attached to the back of each post are joined by a bar or chain at the zadní straně tyčí branky a spojeny tyčkou či řetězem - ty jsou na zadní straně back covered with plastic, with hooks and knots at each end, and placed pokryty on the plastem, sand na surface. každém This konci bar mají (or chain) háčky a is uzly also a anchored jsou takto in umístěny sand. na písečný povrch. Zmíněna tyčka (řetěz) je také ukotvena v the písku. 10

9 5.5 m 2.2 m cm 1.5 m Safety Bezpečnost The Hřiště pitch je obklopeno is surrounded bezpečnostní by a safety zónou, zone která perimeter je 1-2 m measuring široká. 1m to 2m wide. Branky mohou být přenosné, ale během hry musí být bezpečně The ukotveny goals k may zemi. be portable but they must be anchored securely to the ground during play. 11

10 USTANOVENÍ CONTENTS 2 - MÍČ Properties Vlastnosti a and rozměry measurements Míč: The ball: is je spherical; kulatý, is zhotoven made of z kůže leather či jiného or another vhodného suitable materiálu, material který that je is odolný crush-proof and proti resistant odření, nárazu to water a vodě, and abrasion; has má obvod a circumference ne méně než of 68 not cm less a ne than více než 68cm 70 cm, and not more than 70cm; na začátku zápasu váží ne méně než 400 g a ne více než 440 g, weighs má atmosférický not less than tlak 0, O,6 grams atmosfér. and not more than 440 grams at the start of the match; has a pressure equal to atmospheres at sea level cm Replacement Umístění poškozeného of a defective míčeball If Pokud the ball míč bursts praskne or nebo becomes je poškozen defective během during zápasu: the course of a match: play hra je is zastavena, stopped; the zápas match je obnoven is restarted dle opatření in accordance uvedených with v Ustanovení the provisions 8. of Law 8. If Pokud the ball míč bursts praskne or nebo is damaged je poškozen while mimo not in hru play (při (at výkopu, a kick-off, gólovém goal kopu, kick, corner rohovém kick, kopu, direct přímém free kick, volném penalty kopu, kick penaltovém or ball inbound): kopu či vhození/kopnutí play is autu): restarted in accordance with the Laws. hra je obnovena dle příslušných ustanovení. 12

11 Decisions Rozhodnutí 1 1. The Míč official používaný ball v used ofi ciálních in competitions soutěžích musí must být be schválen approved FIFOU. by FIFA. 2. In V competition soutěžních zápasech matches, je only povoleno balls that používat meetpouze the minimum míče, které technical requirements splňují minimální stipulated technické in Law požadavky 2 are permitted uvedené v for Ustanovení use. 2. In V FIFA soutěžních competition zápasech matches FIFA a v and zápasech in competition pořádaných matches pod záštitou organised Konfederace the je podmínkou auspices of použít the confederations, míče nesoucí jedno acceptance ze tří následujících of the useozna- of a under football is conditional upon the football bearing one of the following čení: three designations: logo FIFA APPROVED, logo FIFA INSPECTED či označení INTERNA- The TIONAL official MATCHBALL FIFA APPROVED STANDARD (IMS). logo or the official FIFA INSPECTED logo or the INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD reference. Toto označení deklaruje, že byly míče oficiálně testovány a jsou ve shodě Such se specifickými a designation technickými on a football požadavky, indicates příslušnými thatpro it has rozdílné been kategorie tested officially a zároveň and splňují found minimální to be inpožadavky compliance uvedené with specific v Ustanovení technical 2. requirements, different for each category and additional to the minimum specifications stipulated in Law 2. FIFA issues the list of additional FIFA vydává seznam doplňujících požadavků určených pro každou příslušnou kategorii a vybírá instituce řídící testy kvality. requirements specific to each of the respective categories and selects the institutes conducting the quality tests. Association Soutěže Asociace competitions mohou požadovat may require použití the use míče, of balls který bearing nese jedno any z one výše of uvedených these three označení. designations. In Míč all používaný other matches, v ostatních thezápasech ball usedmusí must splňovat fulfil the požadavky requirements uvedené of v Law Ustanovení If an association imposes the use of balls bearing the FIFA APPROVED Pokud Asociace povolí při své soutěži použití míče s logem FIFA APPROor FIFA INSPECTED logos for its own competitions, it must also permit the VED use a of logem balls FIFA bearing INSPECTED, the royalty-free musí INTERNATIONAL povolit také použití MATCHBALL míče označeného IMS. STANDARD designation. 13

12 USTANOVENÍ CONTENTS 3 - POČET HRÁČŮ Players Hráči A Zápas match hrají is dvě played mužstva. by two Každé teams, se skládá each consisting ne z více než of no 5 hráčů, more than přičemž five players, jeden z nich one je of brankář. whom is the goalkeeper. Substitution Proces střídání procedure Substitutes Náhradníci se may mohou be used účastnit in any jakéhokoliv match played zápasu, under který se the koná rules podle of an official pravidel competition ofi ciální soutěže at FIFA, na confederation úrovni FIFA, Asociace or association a Konfederace. level. The Maximální maximum povolený number počet of hráčů, substitutes kteří mohou permitted střídat, is five. je 5. 14

13 The Počet number střídání of v průběhu substitutions zápasu made je neomezený. during a Hráč, match který is unlimited. byl vystřídán, A player se může who opět has vrátit been na replaced hřiště. may return to the pitch as a substitute for another player. Střídání lze uskutečnit kdykoliv, bez ohledu na to, zda je míč ve hře. A substitution may be made at any time, whether the ball is in or out Sleduje se splnění těchto podmínek: of play, as long as the following conditions are observed: the Hráč, player který wishing si přeje vstoupit enter na the hřiště, pitch signalizuje signals his svůj intention záměr tak, to do so by že zvedntriko raising a sign do hry with či the nikoliv. number of the player whom he intends to Střídání replace je ukončeno, above his head; když střídající vstupuje do hřiště a předá the střídanému player being ceduli replaced s číslem, leaves přičemž the se pitch stává through aktivním his hráčem own team s substitution a střídaný přestává zone; hrát. the player entering the pitch does so from his own team s substitution zone but not until the player leaving the pitch has crossed Během střídání se nezastavuje čas. the touch line completely; a substitute is subject to the authority and jurisdiction of the referees whether he is called upon to play or not; the substitution is complete when the substitute entering the pitch hands the player leaving the pitch the sign with the player s number, at which point the substitute becomes an active player and the player he is replacing ceases to be one. The stopwatch is not stopped while players are substituted. Changing Výměna brankáře goalkeepers A Brankář goalkeeper může být may vystřídán be substituted kdykoliv. at Při any střídání time. brankářů The stopwatch se is not stopped nezastavuje while čas. goalkeepers are substituted. Brankáře může vystřídat jakýkoliv hráč. Postup: Any Před player uskutečněním may change střídání places je with informován the goalkeeper, rozhodčí. providing: the Střídající referee hráč is si informed musí obléknout before the dres substitution brankáře. takes place; the player must wear a goalkeeper s shirt. 15

14 USTANOVENÍ CONTENTS 3 - POČET HRÁČŮ Offences Přestupky/Sankce / sanctions If, Pokud while střídající a substitution vstoupí na is being hřiště nebo made, střídaný a substitute opustí hřiště enters jinudy, the pitch než or přes a vlastní player zónu being střídání, substituted nebo leaves poruší jinak the pitch předpisy via střídání, an area s that výjimkou does not zranění belong či v souvislosti to his own s Ustanovením team s substitution 4., pak: zone, or he infringes the substitution Hra je zastavena. procedure, except in the case of injury or in connection with Provinilý Law 4: hráč je napomenut, dostává žlutou kartu a musí opustit hřiště, is aby stopped; byl proces střídání řádně proveden. play the offending player is cautioned, shown the yellow card and ordered to leave the pitch to carry out the substitution procedure Zápas je obnoven přímým volným kopem, který provede mužstvo protivníka properly; the match z pomyslného is restarted bodu with uprostřed a direct půlící free čáry. kick to Pokud be taken byl míč by mimo the opposing hru, zápas team je obnoven from v the souladu imaginary s Pravidly point hry. in the middle of the halfway line; if the ball was out of play, the match is restarted in accordance Pokud náhradník, with the který Laws má of již the udělen Game; trest, poruší během střídání if opět a substitute pravidla, je with poslán a previous pryč v důsledku caution commits udělení druhé an infringement žluté karty. while Jeho mužstvo entering však the není pitch oslabeno, during the dokud substitution není ukončen procedure proces that střídání. Zápas another je obnoven caution, v souladu he is sent s opatřeními, off as a result která jsou of two uvedena yellow v warrants cards, but his team is not reduced in number as the substitution předchozím bodě. procedure was not completed. The match is restarted in accordance with the provisions of the previous point. Decisions Rozhodnutí 1 1. At Na the začátku start of zápasu a match, musí each mít team každé must mužstvo have alespoň at least 4 four hráče. players. Pokud If vstoupí other players do zápasu arrive po jeho at the začátku match další after hráči, play mohou hasse started, ho zúčastnit, they will pouze be allowed pokud byli tojako take hráči part označeni in the match již před ifvýkopem, they were a designated rozhodčí byl as řádně players informován. before kick-off and the referees were informed accordingly. 2 If, as the result of a sending-off or injury, fewer than three players 2. Pokud zůstanou v mužstvu (včetně brankáře) méně než 3 hráči, např. (including the goalkeeper) are left in either team, the match must v důsledku zranění či vyloučení, zápas musí být ukončen. be abandoned. 16

15 USTANOVENÍ 4 VYBAVENÍ HRÁČŮ Safety Bezpečnost A Hráč player nesmí must používat not use vybavení equipment či oblečení or wear (včetně anything šperků), (including které by any kind of mohlo jewellery) být nebezpečné that could jak be dangerous pro něj, tak to pro himself ostatní or hráče. another player. Basic Základní equipment vybavení The Základní basic compulsory vybavení equipment of a player comprises the following separate Základní items: povinné vybavení hráče obsahuje následující věci: Triko a jersey s krátkým or shirt; nebo dlouhým rukávem. shorts if thermal undershorts are worn, they must be the same Kraťasy pokud má hráč spodní termální kraťasy, musí mít stejnou main colour as the shorts; hlavní barvu jako kraťasy. Footwear is not permitted. Elastic binding around the ankles or feet and Obuv plastic není spectacles povolena. may Hráč be smí worn mít pro for svou protection. ochranu elastická obinadla kolem chodidel či kotníků, povoleny jsou i plastické brýle. 17

16 USTANOVENÍ CONTENTS 4 VYBAVENÍ HRÁČŮ Jersey Triko or shirt Barvy The colours čísel musí of the jasně numbers kontrastovat must s contrast barvou trika. clearly with the colours of the shirt. For Při mezinárodních international matches, zápasech se the musí number číslo objevit on the nejen back na must zádech, also ale appear také vpředu on the na front triku of či the kraťasech, shirt or shorts a to v menším in a smaller provedení. size. Brankáři Goalkeepers The Brankář goalkeeper má povoleny is permitted dlouhé kalhoty to wear long trousers. Each Každý goalkeeper brankář musí must mít takovou wear colours barvu that dresu, distinguish aby byl odlišen him from od ostatních the hráčů players a rozhodčí and the other referees. 18

17 Offences Přestupky/Sankce / sanctions For Pokud any je infringement porušen předpis of this z tohoto Law: ustanovení: The Hráč, player který at pochybil, fault is instructed je poslán by rozhodčím the referees z hřiště, to leave aby the upravil pitch své to vybavení correct či his doplnil equipment chybějící or část to obtain výbavy. any Pokud missing není item vystřídán, of equipment. nesmí se vrátit If he na has hřiště, not dokud been substituted, neukáže svou he výbavu may not jednomu return z to rozhodčí, the pitch včetně until 3. rozhodčího, he has shown který his posoudí, outfit to zda one je of již the vše referees, v pořádku. including Rozhodčí the nebo third 2. rozhodčí referee, mu who povolí will návrat judge na hřiště. whether the equipment is now correct. Either the referee or the second referee gives him permission to re-enter the pitch. Restart Obnovení of hry play If Pokud the referees rozhodčí stop zastaví play hru, to aby caution varoval the provinilého offending hráče: player: play Hra je is obnovena restarted přímým with a direct volným free kopem, kick který to be provede taken by mužstvo a player of the soupeře opposing z pomyslného team from bodu the uprostřed imaginary půlící point čáry. in the middle of the halfway line. Decisions Rozhodnutí 1. Players Hráči nesmí must not odhalit reveal spodní undershirts prádlo, that které contain obsahuje slogans slogany or či advertisingmu. Jakýkoliv Any player hráč, who který lifts vytáhne his shirtriko, to reveal aby odhalil slogans slogan or advertising či reklamu, rekla- will bude bepotrestán sanctioned pořadatelem by the competition soutěže. organiser. 22. The Trika shirts musí must mít rukávy. have sleeves. 19

18 USTANOVENÍ CONTENTS 5 ROZHODČÍ A 2. ROZHODČÍ The Pravomoc referees rozhodčího authority Each Každý match zápas is je controlled kontrolován by dvěma two referees, rozhodčími, who kteří have mají the pravomoc authority prosazovat pravidla the Laws hry of během the Game zápasů, in the do match kterých for byli which jmenováni they - have od vstupu been to enforce appointed, do zařízení, from kde je the umístěno moment hřiště, they po enter jeho the opuštění. facilities where the pitch is situated until they leave. Powers Práva a and povinnosti duties 20 The referees: Rozhodčí: enforce the Laws of the Game; allow Prosazují play Pravidla to continue hry. if the team against which an offence has been Povolí committed pokračování stands hry, pokud to benefit tým, proti from kterému such an byl advantage, spáchán přestupek, dostává the original právo výhody, offence a if původní the anticipated přestupek advantage je potrestán, does pokud not and punish accrue předpokládaná at that time; výhoda nenaroste. keep Zaznamenávají a record of průběh the match zápasu, and poskytují provide the příslušným appropriate institucím authorities hlášení o a zápasu, match report které obsahuje that includes informace information o disciplinárním on any disciplinary řízení proti with action hráčům taken a technické against obsluze players mužstva, or team officials stejně tak as informace well as any o other všech incidents that occur before, during or after the match; incidentech, které se objevily před, během a po zápase. the referee acts as timekeeper if the latter or third referee is not present; Působí jako časoměřič, pokud není přítomen další nebo třetí the rozhodčí. referee stops, suspends or terminates the match for any infringement Zastavuje, of přerušuje the Laws nebo or as ukončuje a result of zápas, any pokud outside jsou interference; porušena take Pravidla disciplinary nebo v důsledku action against určitých players vnějších guilty zásahů. of offences warranting Uděluje a caution tresty hráčům or sending-off; obviněným z přestupku tím, že je napomene take nebo action vyloučí against ze hry. team officials who are guilty of misconduct and, Koná if opatření necessary, proti dismiss členům them technické from obsluhy, the pitch kteří area jsou without obviněni showing them a card; z pochybení a pokud je to nezbytné, vykáže je z hřiště, aniž by dostali ensure that no unauthorised persons enter the pitch; interrupt kartu. play if a player is deemed to be wasting time; stop Zajišťuje, the match aby se if, na in hřiště their nedostala opinion, a neoprávněná player is seriously osoba. injured, and ensure Přeruší that hru, pokud the player hráč is úmyslně carried zdržuje. off the pitch; allow Pokud play je podle to continue jeho názoru until hráč the vážně ball is zraněn, out of zastaví play if a hru player a ujistí is, se, in their že hráč opinion, opustí hřiště. only slightly injured; ensure Povolí pokračování that any balls hry used dokud meet je the míč requirements mimo hru, pokud of Law je 2; dle jeho názoru hráč jen lehce zraněn. Zajišťuje, že jsou všechny použité míče v souladu s požadavky Ustanovení 2.

19 Referees Rozhodnutí decisions rozhodčí The Rozhodnutí decisions rozhodčí, of the která referee obsahují regarding skutečnosti facts connected týkající se with zápasu, play jsou are konečná. final. The Rozhodčí referee a 2. and rozhodčí second smí referee změnit may svá only rozhodnutí, change pokud a decision uvědomili if they chybu realise nebo that pokud they have to považují made za a mistake nutné. or if they deem it necessary to do so, provided that play has not restarted or the match has not terminated. 21

20 USTANOVENÍ CONTENTS 5 ROZHODČÍ A 2. ROZHODČÍ Decisions Rozhodnutí 1 1. If Pokud the referee rozhodčí and i 2. second rozhodčí referee signalizují both signal současně a foul faul simultaneously a panuje and neshoda, therekterý is a disagreement tým má být potrestán, as to which převažuje teamrozhodnutí is to be penalised, rozhodčího. decision of the referee will prevail. the 2 2. Both Jak rozhodčí, the referee tak 2. and rozhodčí second smí referee napomenout mayči caution vyloučit or hráče. sendv off a player, but in the case of a disagreement between them, the případě neshody mezi nimi však převažuje rozhodnutí rozhodčího. referee s decision will prevail In Pokud the event učiní 2. of rozhodčí unduenesprávný interference či nepřiměřený or improper zásah, conduct zbaví of ho the second rozhodčí referee, povinností, the referee zajistí jeho will výměnu relievea the vypracuje second o referee tom záznam of his duties, pro příslušné arrange autority. for his replacement and submit a report to the appropriate authorities. 22

21 USTANOVENÍ 6 ČASOMĚŘIČ A 3. ROZHODČÍ Duties Povinnosti A Časoměřič timekeeper a 3. and rozhodčí third jsou referee do své are funkce appointed. jmenováni. They Jsou are seated usazeni outside the v místě pitch pomyslné at the imaginary půlící čáry halfway a na stejné line straně on the jako same je zóna side as the vně hřiště, střídání. substitution zone. The Časoměřič timekeeper a 3. rozhodčí and third jsou referee vybaveni are provided vhodnými with stopkami, a suitable které stopwatch by the association or club under whose jurisdiction the match jim poskytne asociace či klub, pod jejichž záštitou se zápas hraje. is being played. 23

22 USTANOVENÍ CONTENTS 6 ČASOMĚŘIČ A 3. ROZHODČÍ The Časoměřič timekeeper ensures Zajišťuje, that že průběh the duration zápasu of odpovídá the match opatřením complies uvedeným with the provisions v of Ustanovení Law 7 by: 7., tím, že: - Zapne starting stopky his stopwatch bezprostředně as soon po výkopu. as the match kicks off; - Zastaví stopping stopky, the stopwatch jakmile padne as soon gól, je-li as a rozhodnuto goal has been o penaltovém scored, a či penalty přímém kick volném or direct kopu free nebo kick rozhodčí awarded, signalizuje or the zranění referees či have zdržování. signalled that a player is injured or for time-wasting. stopping the stopwatch whenever the referees signal him to - Zastaví stopky pokaždé, kdy mu to nařídí rozhodčí. do so; - Znovu restarting spustí the stopky, stopwatch pokud after je proveden a kick-off, výkop, a direct penaltový free kick kop or či a přímý penalty volný kick kop. has been taken. checking Sleduje 2-minutový the two-minute trest při effective vyloučení time hráče. punishment period when a Ohlašuje player has konec been části sent hry, off; celého zápasu a prodloužení odlišným indicating hvizdem nebo the zvukovým end of each signálem. period, the match and extra time with Signalizuje a different rozhodčím, whistle kdy or přesně acoustic začíná signal druhá from a třetí those část used zápasu by the po referees; 3-minutové přestávce, a pokud je to nutné, kdy začíná prodloužení. signalling to the referees exactly when to start the second and third periods of play after the three-minute break and when to start extra time, if necessary. 24

23 The Třetí third rozhodčí referee The Třetí third rozhodčí referee pomáhá assists rozhodčím the referees a časoměřiči and timekeeper tím, že: by: keeping Zaznamenává a record přerušení of stoppages hry a důvody in the pro game tato přerušení. and the reasons for them; Zajišťuje správný průběh střídání a použitím hvizdu či zvukového signálu ohlašuje that substitutions porušení pravidel are correctly střídání, carried pokud nemůže out and, být by použito using a ensuring different pravidlo výhody. whistle or acoustic signal from those used by the referees, indicating Zaznamenává any čísla infringement hráčů, kteří that střelili has gól, occurred a v jaké during minutě substitution, zápasu. if the advantage rule cannot be applied; Zaznamenává čísla napomenutých a vyloučených hráčů, stejně tak making a note of the numbers of the players who score goals and in důvody which pro minute tato rozhodnutí. of play; recording Poskytuje jakékoliv the names další and informace numbers související of the players s hrou. cautioned or sent off; Sleduje chování osob na lavičce náhradníků. providing Informuje mužstva any other o tom, information kdy přesně relevant mohou to střídat the game; vyloučeného monitoring hráče. the conduct of those persons seated on the substitutes Pokud bench; je některý z rozhodčích zraněn, 3. rozhodčí ho zastoupí a nabývá informing the teams exactly when a player may substitute another tak pravomoc jako 2. rozhodčí. who has been sent off. If either of the other referees is injured, the third referee replaces him, assuming the function of the second referee. Decisions Rozhodnutí 1 1. For Při mezinárodních international matches, zápasech je the účast use časoměřiče of a timekeeper a 3. rozhodčího and third referee povinná. is compulsory In Pokud the event učiní časoměřič of undue či interference 3. rozhodčí nepřiměřený by the timekeeper zásah, rozhodčí or third je referee, zbaví povinností, the referee zajistí will jejich relieve výměnu either a of vypracuje his duties, záznam arrange pro přísluš- for his replacement and submit a report to the appropriate authorities. né autority. 25

24 USTANOVENÍ CONTENTS 7 HRACÍ DOBA Periods Části hryof play The Zápas match trvá 3 lasts x 12 three minut. equal O časové periods záznamy of 12 minutes se stará each. časoměřič, The timekeeping is jsou carried uvedeny out by v Ustanovení a timekeeper, 6. whose duties are defined in jehož povinnosti Law 6. Čas musí být zastaven způsobem uvedeným v Ustanovení 6.: The Kdykoli time must je vstřelen be stopped gól. as described in Law 6: whenever Kdykoli je nařízena a goal is penalta scored; či přímý volný kop. whenever a direct free kick or a penalty kick is awarded; V případě signálu rozhodčího. whenever the referees signal accordingly; Pokud hráči zdržují hru. whenever the referees signal that a player is wasting time. The Doba duration každé části of hry each smí period být prodloužena, may be prolonged pokud je nařízen to enable penaltový a penalty kop nebo kick or přímý a direct volný free kop. kick Zápas to nebo be taken. část hry The končí, match když: or period of play ends je when: míč vstřelen do brány a gól je uznán, the je míč ball vykopnut goes directly z hřiště, into a goal and a goal is scored; after míč tečuje the ball brankáře, has been tyčky, kicked břevno and nebo it passes písek over a skončí the boundaries v brance gól of the pitch; je uznán, the ball touches the goalkeeper or the posts, crossbar or sand and pokud míč po kopnutí tečuje jiného hráče kromě brankáře, passes into goal the goal is awarded; the pokud ball brankář touches zastaví any player míč nebo other se than míč odrazí the goalkeeper od tyček či after břevna, it has ale been neskončí kicked; v brance. the defending goalkeeper stops the ball or it rebounds from the Časoměřič goalposts určuje or crossbar konec každé and 12-minutové does not enter části the hry. goal. The Pokud timekeeper se ozve hvizd determines či houkačka, the rozhodčí end of each signalizuje period konec of 12 každé (twelve) části minutes. hry. Po tomto signálu nejsou již dovoleny žádné akce, kromě výše uvedených. Pokud již bylo kopnuto do míče, rozhodčí musí počkat na ukončení When the whistle or horn is blown, the referee signals the end of each akce, period která or the byla match. započata After před this tím, signal, než no časoměřič other action zapískal, will be aby allowed ukončil apart část hry from nebo those zápasu. specified above. If the ball has been kicked, the referees must wait for the completion of the action that began before the timekeeper blew the whistle or horn before they can terminate the period of play or match. 26

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

Změny pravidel volejbalu schválené kongresem FIVB 2014. (nový text je vyznačen červeně)

Změny pravidel volejbalu schválené kongresem FIVB 2014. (nový text je vyznačen červeně) Změny pravidel volejbalu schválené kongresem FIVB 2014 (nový text je vyznačen červeně) Ruletext 2013-16 Ruletext 2015-16 1. HRACÍ PLOCHA 1.1 Rozměry Hřiště je obdélník o rozměrech 18x9 m obklopený volnou

Více

MEZINÁRODNÍ ASOCIACE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH SPORTOVCŮ INTERNATIONAL BLIND SPORTS FEDERATION GOALBALL RULES 2014-2017 PRAVIDLA GOALBALLU 2014-2017

MEZINÁRODNÍ ASOCIACE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH SPORTOVCŮ INTERNATIONAL BLIND SPORTS FEDERATION GOALBALL RULES 2014-2017 PRAVIDLA GOALBALLU 2014-2017 INTERNATIONAL BLIND SPORTS FEDERATION GOALBALL RULES 2014-2017 MEZINÁRODNÍ ASOCIACE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH SPORTOVCŮ PRAVIDLA GOALBALLU 2014-2017 January 1, 2014 1. ledna 2014 Goalball is a game played by

Více

Každá liga musí mít alespoň jednoho Garanta. Garantem Školních lig je Pražský svaz

Každá liga musí mít alespoň jednoho Garanta. Garantem Školních lig je Pražský svaz Miniházená 4 + 1 1. Garant ligy Každá liga musí mít alespoň jednoho Garanta. Garantem Školních lig je Pražský svaz házené (PSH). Garant dává k dispozici svůj personál pro organizaci jednotlivých turnajů

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2003 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, FC Slovan Liberec,,

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ. Praha 4 Braník, ul. Za mlýnem 1774. tráva, v případě nepříznivého počasí UMT

PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ. Praha 4 Braník, ul. Za mlýnem 1774. tráva, v případě nepříznivého počasí UMT PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: ABC Braník U13 Ředitel turnaje a předseda STK: Pavel MAŘÍK Organizační výbor: STK: Pavel MAŘÍK, Jan PŘIBYL, Stanislav KUČERA organizační výbor turnaje Termín konání:

Více

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší Okresní fotbalový svaz Opava

Více

Address for returning of the passport accordance with Article 6 point 4 of Regulation (EC) No 1760/2000

Address for returning of the passport accordance with Article 6 point 4 of Regulation (EC) No 1760/2000 COMPETENT AUTHORITY responsible for ensuring compliance with Regulation (EC) No 1760/2000 title I is: Ministry of Agriculture of the Czech Republic Těšnov 17 117 05 Prague 1 Czech Republic Contact person:

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Míčové hry. Přehazovaná - pravidla

Míčové hry. Přehazovaná - pravidla Míčové hry Přehazovaná - pravidla http://www.oknet.cz/jiki/sport/site/prehaz.htm Pravidla jsou stejná jako u volejbalu (počítání, střídání, změny postavení, hráči přední a zadní řady atd.), ale míč se

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ. Praha 4 Braník, ul. Za mlýnem 1774

PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ. Praha 4 Braník, ul. Za mlýnem 1774 PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: Ředitel turnaje a předseda STK: Organizační výbor: STK: ABC Braník U11 Pavel MAŘÍK Pavel MAŘÍK, Jan PŘIBYL, Stanislav KUČERA organizační výbor turnaje Termín konání:

Více

ALFA 300. TECHO a.s. SIDE montážní desk návod stolu. přísedové stoly 2 DETAIL 1 DETAIL 2. www.interier-ricany.cz. U Továren 770/1b.

ALFA 300. TECHO a.s. SIDE montážní desk návod stolu. přísedové stoly 2 DETAIL 1 DETAIL 2. www.interier-ricany.cz. U Továren 770/1b. ALFA 00 přísedové stoly SIDE montážní desk návod stolu DETAIL ALFA 00 ALFA 00 montážní návod montážní stolu návod stolu U Továren 770/b 0 TECHO 00 Praha 0 a.s. U Továren 770/b 0 00 Praha 0 A A B C B C

Více

A. Všeobecná ustanovení

A. Všeobecná ustanovení A. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel kvalifikace: ONDRÁŠOVKA a.s., FAČR, SKFS Petr Lacina manažer sportovních projektů Telefon: 725 800 114 e-mail: ondrasovkalacina@seznam.cz, ondrasovkalacina@email.cz

Více

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší Účastníci turnaje: FK BAUMIT Jablonec A,B, SK Jičín,, FA Petra Voříška Děčín, TJ Sokol

Více

17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší

17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Víceúčelová sportovní hala 17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší OFS tel: 553625474 Vodárenská 18 web: www.fotbal.cz 747

Více

Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006. pořádaného. OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice. 5. ročník: BYŠKOVICE CUP

Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006. pořádaného. OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice. 5. ročník: BYŠKOVICE CUP Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006 pořádaného OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice 5. ročník: BYŠKOVICE CUP 06.06.2015 Pořadatel : Termín : 6. června 2015 Čas : 09:00 14:15

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Změny a doplňky v Pravidlech fotbalu FAČR platných od 1.7.2013

Změny a doplňky v Pravidlech fotbalu FAČR platných od 1.7.2013 Fotbalová asociace České republiky Pravidlová komise Diskařská 2431/4, 160 17, Praha 6 Strahov Změny a doplňky v Pravidlech fotbalu FAČR platných od 1.7.2013 Uvedeny jsou zde stručně pouze podstatnější

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

8. Od posledního okamžiku, kdy míček leží nehybně před vyhozením do výšky, až do okamžiku, kdy je udeřen

8. Od posledního okamžiku, kdy míček leží nehybně před vyhozením do výšky, až do okamžiku, kdy je udeřen 1. K hrací ploše patří 2. "Síťka" se skládá 3. Strana pálky, používaná k udeření míčku 4. Strana pálky, která se nepoužívá ke hře 5. Hráč je povinen poskytnout pálku, s níž chce hrát k přezkoumání 6. Pálku

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší OFS Opava tel: 553625474 Vodárenská

Více

series Awards program

series Awards program 733 series Awards program Č AV Č e s k o m o r a v š t í a m a t é ř i v y s í l a č i Č A V P O D P O R U J E Q - K L U B V e ř e j n á s b í r k a Osvědčení ve smyslu Zákona č.117/2001 Sb. vydal Krajský

Více

Česká asociace squashe občanské sdružení IČ : 481 32 217 Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Strahov Tel./fax.:+420 2 2051 1098, 777/ 638 360

Česká asociace squashe občanské sdružení IČ : 481 32 217 Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Strahov Tel./fax.:+420 2 2051 1098, 777/ 638 360 Zkrácená Pravidla squashe Tato zkrácená verze Pravidel squashe byla vytvořena, aby pomohla hráčům pochopit základy. Všichni hráči by si měli přečíst kompletní verzi Pravidel squashe. Čísla v závorkách

Více

The global leader in door opening solutions

The global leader in door opening solutions Cylinder CYLINDRICKÉ locks VLOŽKY 2011 The global leader in door opening solutions Cylindrické Cylinder locks vložky with se increased zvýšenou protection ochranou pro for entrance vstupní dveře doors

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů)

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) Propozice Sportovní klub Benešov ve spolupráci s S trio Benešov a S centrum Benešov pořádají mládežnické turnaje v minikopané přípravek na UMT 4. generace Benešov S centrum

Více

CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015

CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015 CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015 Dodací lhůty a podmínky: * 4-5 týdnů po objednání * zabezpečujeme dopravu na místo určení na náklady zákazníka * při

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ CONFLICT OF INTEREST POLICY ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 1. Introduction 1.1

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Title of project STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Alexandra Holubová Faculty of transportation sciences Czech Technical University in Prague Czech Republic 2006 TRAFFIC IN REGION The town Český

Více

Avène Eluage Gel. Gel proti vráskám 15 ml. Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242. Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml

Avène Eluage Gel. Gel proti vráskám 15 ml. Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242. Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml Avène Eluage Gel Gel proti vráskám 15 ml Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242 1 Darky kupon.indd 1 26.3.2007 15:22:34 Gel proti vráskám Eluage

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM Ing. Tran Thanh Huan, Ing. Nguyen Ba Nghien, Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc Abstract: In this paper, we introduce the WYSIWYG editor pro XML Form. We also show how to create a form

Více

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14. předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek. Počítačová hra Fotbalový Manažer. ročníkový projekt.

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14. předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek. Počítačová hra Fotbalový Manažer. ročníkový projekt. Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek Počítačová hra Fotbalový Manažer ročníkový projekt Jan, 1E květen 2014 Anotace: Fotbalový Manažer je strategická hra pouze

Více

SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14

SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14 SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14 1. Věkové hranice U6 mini 1.7. 2007 a mladší U8 benjamínci 1.7. 2005 a mladší U10 přípravka 1.7. 2003 a mladší U12 mladší žactvo 1.7.2001 a mladší Od podzimu 2014

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

KOMA CUP I.ročník (2011/2012)

KOMA CUP I.ročník (2011/2012) KOMA CUP I.ročník (2011/2012) Třebešín 11.12.2011 2002 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour, 728 871

Více

Pořadatel : TJ Jiskra Rýmařov Datum : 20. 6. 21. 6. 2014

Pořadatel : TJ Jiskra Rýmařov Datum : 20. 6. 21. 6. 2014 XV. ročník fotbalového turnaje LORD CUP RÝMAŘOV 2014 Pořadatel : TJ Jiskra Rýmařov Datum : 20. 6. 21. 6. 2014 Přílohy : Propozice Pravidla Časový harmonogram Tabulka výsledků Soupiska mužstva (odevzdat

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

Otvírací turnaj Starobrno Univerzitní ligy Jarní část 2015

Otvírací turnaj Starobrno Univerzitní ligy Jarní část 2015 Otvírací turnaj Starobrno Univerzitní ligy Jarní část 2015,,Ukaž svou sílu. Propozice turnaje TERMÍN: 28.2.2015 MÍSTO: Venkovní hřiště TJ Sokol Brno 1, Kounicova 20, 602 00, Brno, Česká Republika HARMONOGRAM

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí AŠSK ČR, ČMFS, MŠMT ČR, McDonald s ČR PROPOZICE Svátek fotbalu McDonald s Cup 2009 / 2010 Jablonec nad Nisou 31.5. 1.6.2010 Časový rozpis 31.května 2010 - pondělí 12:00 13:00 prezence týmů, rozdání balíčků

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : h ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : 1 The Channel Tunnel, also called the Chunnel, is a

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Letná 4.2.2012 odpoledne 2002 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour, 728

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Jak dobře vám to myslí?

Jak dobře vám to myslí? Jak dobře vám to myslí? Prosím, vyplňte tento formulá ř perem bez pomoci druhé osoby. Jméno Datum narození / / Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Jsem muž žena Jsem Asiat černoch Hispánec běloch

Více

English training session Anglická tréninková jednotka. A) Welcome

English training session Anglická tréninková jednotka. A) Welcome English training session Anglická tréninková jednotka A) Welcome Hello boys, how are you. Is everything fine? Do you have some problems? Ahoj kluci, jak se vede. Je všechno v pořádku? Máte nějaké problémy?

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

147.A.210 147.A.300 147.A.305. Schválené kurzy. Paragraf / Odstavec. Subject / Předmět

147.A.210 147.A.300 147.A.305. Schválené kurzy. Paragraf / Odstavec. Subject / Předmět Part147 APPROVAL RECOMMENDATION REPORT EASA FORM 22 DOPORUČUJÍCÍ ZPRÁVA PRO VYDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ PODLE Části147 FORMULÁŘ 22 EASA Part 1: General / Část 1: Všeobecně Name of organisation / Název organizace:

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny Telefonování (Leaving s) 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny Procvičení se studenty telefonování v angličtině, přebírání a zanechávání

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

Pravidla KORFBALU. Povinné signály rozhodčích Tato část je nedílnou součástí pravidel korfbalu ČKS. Část C. Český korfbalový svaz

Pravidla KORFBALU. Povinné signály rozhodčích Tato část je nedílnou součástí pravidel korfbalu ČKS. Část C. Český korfbalový svaz Pravidla KORFBALU Povinné signály rozhodčích Tato část je nedílnou součástí pravidel korfbalu ČKS Část C Český korfbalový svaz Platnost pravidel od 1.7.2010 1 POZNÁMKY : Tato pravidla jsou překladem anglického

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

ČÁST 4 - PRAVIDLA HRY

ČÁST 4 - PRAVIDLA HRY ČÁST 4 - PRAVIDLA HRY 1. Každý tým smí mít v průběhu hry na ledě vždy jen jednoho brankáře. 2. Brankář smí být z hřiště odvolán a nahrazen hráčem. Tento hráč však nesmí využívat výhod brankáře. 400 - HRÁČI

Více

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze Plantronics Explorer 50 Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Buďte opatrní 5 Pair and Charge 6 Get Paired 6 Activate pair mode 6 Use two phones 6 Reconnect 6 Charge

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

Compact power switches K 16 and K 32 J. Kompaktní výkonové spínače K 16 a K 32 J. Použití. Use > 96 <

Compact power switches K 16 and K 32 J. Kompaktní výkonové spínače K 16 a K 32 J. Použití. Use > 96 < Použití K 16 J a K 32 J jsou 2-modulové třípólové vypínače jmenovitého proudu 16A a 32A se spínacím úhlem 90. Spínače mohou být upevněny na DIN lištu, nebo pomocí šroubů M4 na základovou desku. Rovněž

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Dorant Cup 2014. Propozice

Dorant Cup 2014. Propozice Dorant Cup 2014 Letos pořádáme v pořadí již 3. ročník vánočního či chcete-li mikulášského turnaje Dorant Cup 2014. V minulých ročnících se nám podařilo uspořádat kvalitní turnaje a letos na to opět chceme

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více