POZNÁMKY K PRAVIDLŮM HRY. Modifikace ( úpravy)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZNÁMKY K PRAVIDLŮM HRY. Modifikace ( úpravy)"

Transkript

1 POZNÁMKY K PRAVIDLŮM HRY Modifikace ( úpravy) Předpokládá se, že každý subjekt, který jedná v souladu s Asociací, bude považovat Pravidla hry za daná a bude se jimi řídit. Pravidla mohou být upravena, jedná-li se o zápasy žen, hráčů mladších 16 let, veteránů (nad 35 let) a hráčů s tělesným postižením. Přípustné jsou některé či všechny z následujících úprav: velikost hřiště, velikost, hmotnost a použitý materiál míče, šířka mezi tyčemi branky a výška břevna od země, trvání jednotlivých částí hry, počet hráčů. Bez souhlasu Mezinárodní fotbalové asociace nejsou možné žádné opra vy či dodatky k těmto pravidlům. Všechny subjekty zmiňované v Pravidlech plážového fotbalu (hráči, roz hodčí, časoměřiči, úřední osoby) jsou uváděny v mužském rodě. Jde o pouhé zjednodušení - pravidla jsou použitelná jak pro muže, tak pro ženy.

2 CONTENTS 4

3 OBSAH: Pravidlo Strana 1 Hřiště 6 2 Míč 12 3 Počet hráčů 14 4 Vybavení hráčů 17 5 Rozhodčí a druhý rozhodčí 20 6 Časoměřič a třetí rozhodčí 23 7 Hrací doba 26 8 Začátek a obnovení hry 28 9 Míč ve hře a mimo hru Způsob skórování Fauly a nedovolené chování Přímý volný kop Penaltový kop Hra z autu Vhození míče brankářem Dvojitá hra domů Rohový kop Postupy určující vítěze zápasu 58 Signály rozhodčích 62 Dodatečné pokyny pro rozhodčí, 2. a 3. rozhodčí a časoměřiče 64

4 USTANOVENÍ CONTENTS 1 - HŘIŠTĚ Povrch hřiště Povrch je složen z písku, je rovný, zbaven kamínků, mušlí a jiných předmětů, které by mohly způsobit zranění hráčů. Pro účely mezinárodních soutěží musí být písek jemný a alespoň 40 cm hluboký. Musí být prosíván tak dlouho, dokud není vhodný ke hře, nesmí být hrubý či obsahovat kamínky nebo jiné nebezpečné části, avšak ne tak jemný, aby způsoboval prašnost poraňující pokožku hráčů. 1 2 m m m 8 10 cm 5m 6

5 Rozměry Hřiště má obdélníkový tvar. Touch line (dotyková, postranní čára) musí být delší než Goal line (přední/zadní čára). Délka: m Šířka: m Vymezení hřiště Hranice hřiště jsou označeny čarami, které patří k oblastem, jež ohraničjí. Dvě delší hraniční čáry se nazývají Touch lines. Dvě kratší hraniční čáry se nazývají Goal lines, avšak mezi tyčemi branky čára není m 9m 9m 7

6 USTANOVENÍ CONTENTS 1 - HŘIŠTĚ Všechny čáry(lajny) jsou 8-10 cm široké. Jsou zhotoveny z modré pásky, All aby lines kontrastovaly are 8cm to s 10cm pískem. wide Páska and musí are made být pružná of blue a pevná, tape to ale contrast nesmí škodit with the chodidlům sand. The hráčů. tape Lajny must musí be flexible být pevně and ukotveny hard-wearing zvláštními but svorkami k písku, a to v každém rohu, uprostřed postranních čar a za pomoci not harm the players feet. These lines must be firmly anchored to the sand at each corner and in the middle of each touch line with special gumových clamps, and kroužků to the k goals tyčím with branky. rubber rings attached to the posts. The Hřiště pitch je rozděleno is divided na dvě into poloviny two halves pomyslnou by an dělící imaginary čarou, která halfway je označena marked dvěma by two červenými red flags praporky located umístěnými outside the vně pitch. hřiště. line The Střed middle této pomyslné of this imaginary půlící čáry line je přesně is the místo exact výkopu position a určitých for the přímých kick-off and certain direct free kicks. volných kopů. The penalty area Penaltové vápno The penalty (trestné area území) is the area between the goal line and an imaginary parallel line joining both touch lines at a distance of 9m from the goal line Penaltové and marked vápno je by území two yellow mezi zadní flags placed čarou a next pomyslnou to each vodorovnou touch line outside čarou(penaltová the pitch. čára), která je od zadní lajny vzdálená 9 metrů, a označena dvěma žlutými praporky umístěnými vně hřiště vedle postranních čar. The imaginary penalty mark is located in the middle of the penalty area Pomyslná line, equidistant penaltová značka from each je umístěna goal post. uprostřed penaltové čáry, ve stejné vzdálenosti od obou tyčí branky. Flags Praporky Each corner is marked with a pole with a blunt end and a red flag made of pliable, durable, weatherproof plastic. Každý roh je označen tyčkou s tupým koncem a červeným praporkem. Tyčky yellow jsou zhotoveny flag is placed z ohebného, at each voděodolného end of the imaginary a nerozbitného lines marking plastu. the A penalty area and two red flags at each side of the halfway line, all of Žlutý which praporek are securely je umístěn anchored na at každém a distance konci of pomyslné between čáry 1 and označující 1.5m penaltové outside the vápno touch a dva lines. červené praporky na každé straně půlící čáry. Všechny praporky jsou bezpečně upevněny ve vzdálenosti The flagpoles must be at least 1.5m high. 1-1,5 m vně postranních čar. 8

7 >1.5 m m 1 2 m 8 10 cm Substitution Oblast střídání zone Oblast střídání je území na postranní čáře, kde hráči vstupují a opouštějí The substitution zone is the area on the touch line where the players hřiště. enter and leave the pitch. It Je is umístěna situated před in front stolem of the časoměřičů timekeeper s a měří table 5 metrů and - 2,5 measures m na každé a total straně od with bodu, 2.5m kde on se either napojuje side půlící of the čára point na postranní where the lajnu. halfway Lavičky line týmů joins of 5m, jsou the touch umístěny line. za The postranními teams benches čarami tak, are aby placed byla behind oblast střídání the touch volná. lines in such a way that the substitution zone is kept clear. 9

8 USTANOVENÍ CONTENTS 1 - HŘIŠTĚ Goals Branky The Branky goals jsou are umístěny placed uprostřed in the middle zadních of each čar. Skládají goal line. se ze They dvou consist svislých of tyčí two umístěných upright posts ve stejné equidistant vzdálenosti from od each každého corner rohu and a joined spojených at the svrchu top vodorovným by a horizontal břevnem. crossbar. The Vzdálenost distance (měřeno (inside uvnitř) measurement) mezi tyčkami between je 5,5 the m a posts vzdálenost is 5.5m od and the spodního distance from okraje the břevna lower k zemi edge 2,2 of the m. crossbar to the ground is 2.2m. The posts and crossbar have the same width and thickness of not less Tyčky a břevno mají stejnou tloušťku - ne méně než 10 a ne více než 20 cm than 10cm and not more than 20cm all around and are painted in a - colour a jsou contrasting natřeny barvou with kontrastující the sand. s pískem. The Sítě, nets, zhotoveny made z of konopí, hemp, juty jute či nylonu, or nylon, jsou are připevněny attached na to the zadní back straně of the tyček posts a břevna. and crossbar. For Z bezpečnostních safety reasons, důvodů the má bottom každá of tyčka each na spodní post has části a výčnělek, ledge that který is je anchored ukotven pod beneath písek. the Dvě sand. vodorovné Two tyčky horizontal měří 1,5 bars m. Jsou measuring připevněny 1.5m na attached to the back of each post are joined by a bar or chain at the zadní straně tyčí branky a spojeny tyčkou či řetězem - ty jsou na zadní straně back covered with plastic, with hooks and knots at each end, and placed pokryty on the plastem, sand na surface. každém This konci bar mají (or chain) háčky a is uzly also a anchored jsou takto in umístěny sand. na písečný povrch. Zmíněna tyčka (řetěz) je také ukotvena v the písku. 10

9 5.5 m 2.2 m cm 1.5 m Safety Bezpečnost The Hřiště pitch je obklopeno is surrounded bezpečnostní by a safety zónou, zone která perimeter je 1-2 m measuring široká. 1m to 2m wide. Branky mohou být přenosné, ale během hry musí být bezpečně The ukotveny goals k may zemi. be portable but they must be anchored securely to the ground during play. 11

10 USTANOVENÍ CONTENTS 2 - MÍČ Properties Vlastnosti a and rozměry measurements Míč: The ball: is je spherical; kulatý, is zhotoven made of z kůže leather či jiného or another vhodného suitable materiálu, material který that je is odolný crush-proof and proti resistant odření, nárazu to water a vodě, and abrasion; has má obvod a circumference ne méně než of 68 not cm less a ne than více než 68cm 70 cm, and not more than 70cm; na začátku zápasu váží ne méně než 400 g a ne více než 440 g, weighs má atmosférický not less than tlak 0, O,6 grams atmosfér. and not more than 440 grams at the start of the match; has a pressure equal to atmospheres at sea level cm Replacement Umístění poškozeného of a defective míčeball If Pokud the ball míč bursts praskne or nebo becomes je poškozen defective během during zápasu: the course of a match: play hra je is zastavena, stopped; the zápas match je obnoven is restarted dle opatření in accordance uvedených with v Ustanovení the provisions 8. of Law 8. If Pokud the ball míč bursts praskne or nebo is damaged je poškozen while mimo not in hru play (při (at výkopu, a kick-off, gólovém goal kopu, kick, corner rohovém kick, kopu, direct přímém free kick, volném penalty kopu, kick penaltovém or ball inbound): kopu či vhození/kopnutí play is autu): restarted in accordance with the Laws. hra je obnovena dle příslušných ustanovení. 12

11 Decisions Rozhodnutí 1 1. The Míč official používaný ball v used ofi ciálních in competitions soutěžích musí must být be schválen approved FIFOU. by FIFA. 2. In V competition soutěžních zápasech matches, je only povoleno balls that používat meetpouze the minimum míče, které technical requirements splňují minimální stipulated technické in Law požadavky 2 are permitted uvedené v for Ustanovení use. 2. In V FIFA soutěžních competition zápasech matches FIFA a v and zápasech in competition pořádaných matches pod záštitou organised Konfederace the je podmínkou auspices of použít the confederations, míče nesoucí jedno acceptance ze tří následujících of the useozna- of a under football is conditional upon the football bearing one of the following čení: three designations: logo FIFA APPROVED, logo FIFA INSPECTED či označení INTERNA- The TIONAL official MATCHBALL FIFA APPROVED STANDARD (IMS). logo or the official FIFA INSPECTED logo or the INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD reference. Toto označení deklaruje, že byly míče oficiálně testovány a jsou ve shodě Such se specifickými a designation technickými on a football požadavky, indicates příslušnými thatpro it has rozdílné been kategorie tested officially a zároveň and splňují found minimální to be inpožadavky compliance uvedené with specific v Ustanovení technical 2. requirements, different for each category and additional to the minimum specifications stipulated in Law 2. FIFA issues the list of additional FIFA vydává seznam doplňujících požadavků určených pro každou příslušnou kategorii a vybírá instituce řídící testy kvality. requirements specific to each of the respective categories and selects the institutes conducting the quality tests. Association Soutěže Asociace competitions mohou požadovat may require použití the use míče, of balls který bearing nese jedno any z one výše of uvedených these three označení. designations. In Míč all používaný other matches, v ostatních thezápasech ball usedmusí must splňovat fulfil the požadavky requirements uvedené of v Law Ustanovení If an association imposes the use of balls bearing the FIFA APPROVED Pokud Asociace povolí při své soutěži použití míče s logem FIFA APPROor FIFA INSPECTED logos for its own competitions, it must also permit the VED use a of logem balls FIFA bearing INSPECTED, the royalty-free musí INTERNATIONAL povolit také použití MATCHBALL míče označeného IMS. STANDARD designation. 13

12 USTANOVENÍ CONTENTS 3 - POČET HRÁČŮ Players Hráči A Zápas match hrají is dvě played mužstva. by two Každé teams, se skládá each consisting ne z více než of no 5 hráčů, more than přičemž five players, jeden z nich one je of brankář. whom is the goalkeeper. Substitution Proces střídání procedure Substitutes Náhradníci se may mohou be used účastnit in any jakéhokoliv match played zápasu, under který se the koná rules podle of an official pravidel competition ofi ciální soutěže at FIFA, na confederation úrovni FIFA, Asociace or association a Konfederace. level. The Maximální maximum povolený number počet of hráčů, substitutes kteří mohou permitted střídat, is five. je 5. 14

13 The Počet number střídání of v průběhu substitutions zápasu made je neomezený. during a Hráč, match který is unlimited. byl vystřídán, A player se může who opět has vrátit been na replaced hřiště. may return to the pitch as a substitute for another player. Střídání lze uskutečnit kdykoliv, bez ohledu na to, zda je míč ve hře. A substitution may be made at any time, whether the ball is in or out Sleduje se splnění těchto podmínek: of play, as long as the following conditions are observed: the Hráč, player který wishing si přeje vstoupit enter na the hřiště, pitch signalizuje signals his svůj intention záměr tak, to do so by že zvedntriko raising a sign do hry with či the nikoliv. number of the player whom he intends to Střídání replace je ukončeno, above his head; když střídající vstupuje do hřiště a předá the střídanému player being ceduli replaced s číslem, leaves přičemž the se pitch stává through aktivním his hráčem own team s substitution a střídaný přestává zone; hrát. the player entering the pitch does so from his own team s substitution zone but not until the player leaving the pitch has crossed Během střídání se nezastavuje čas. the touch line completely; a substitute is subject to the authority and jurisdiction of the referees whether he is called upon to play or not; the substitution is complete when the substitute entering the pitch hands the player leaving the pitch the sign with the player s number, at which point the substitute becomes an active player and the player he is replacing ceases to be one. The stopwatch is not stopped while players are substituted. Changing Výměna brankáře goalkeepers A Brankář goalkeeper může být may vystřídán be substituted kdykoliv. at Při any střídání time. brankářů The stopwatch se is not stopped nezastavuje while čas. goalkeepers are substituted. Brankáře může vystřídat jakýkoliv hráč. Postup: Any Před player uskutečněním may change střídání places je with informován the goalkeeper, rozhodčí. providing: the Střídající referee hráč is si informed musí obléknout before the dres substitution brankáře. takes place; the player must wear a goalkeeper s shirt. 15

14 USTANOVENÍ CONTENTS 3 - POČET HRÁČŮ Offences Přestupky/Sankce / sanctions If, Pokud while střídající a substitution vstoupí na is being hřiště nebo made, střídaný a substitute opustí hřiště enters jinudy, the pitch než or přes a vlastní player zónu being střídání, substituted nebo leaves poruší jinak the pitch předpisy via střídání, an area s that výjimkou does not zranění belong či v souvislosti to his own s Ustanovením team s substitution 4., pak: zone, or he infringes the substitution Hra je zastavena. procedure, except in the case of injury or in connection with Provinilý Law 4: hráč je napomenut, dostává žlutou kartu a musí opustit hřiště, is aby stopped; byl proces střídání řádně proveden. play the offending player is cautioned, shown the yellow card and ordered to leave the pitch to carry out the substitution procedure Zápas je obnoven přímým volným kopem, který provede mužstvo protivníka properly; the match z pomyslného is restarted bodu with uprostřed a direct půlící free čáry. kick to Pokud be taken byl míč by mimo the opposing hru, zápas team je obnoven from v the souladu imaginary s Pravidly point hry. in the middle of the halfway line; if the ball was out of play, the match is restarted in accordance Pokud náhradník, with the který Laws má of již the udělen Game; trest, poruší během střídání if opět a substitute pravidla, je with poslán a previous pryč v důsledku caution commits udělení druhé an infringement žluté karty. while Jeho mužstvo entering však the není pitch oslabeno, during the dokud substitution není ukončen procedure proces that střídání. Zápas another je obnoven caution, v souladu he is sent s opatřeními, off as a result která jsou of two uvedena yellow v warrants cards, but his team is not reduced in number as the substitution předchozím bodě. procedure was not completed. The match is restarted in accordance with the provisions of the previous point. Decisions Rozhodnutí 1 1. At Na the začátku start of zápasu a match, musí each mít team každé must mužstvo have alespoň at least 4 four hráče. players. Pokud If vstoupí other players do zápasu arrive po jeho at the začátku match další after hráči, play mohou hasse started, ho zúčastnit, they will pouze be allowed pokud byli tojako take hráči part označeni in the match již před ifvýkopem, they were a designated rozhodčí byl as řádně players informován. before kick-off and the referees were informed accordingly. 2 If, as the result of a sending-off or injury, fewer than three players 2. Pokud zůstanou v mužstvu (včetně brankáře) méně než 3 hráči, např. (including the goalkeeper) are left in either team, the match must v důsledku zranění či vyloučení, zápas musí být ukončen. be abandoned. 16

15 USTANOVENÍ 4 VYBAVENÍ HRÁČŮ Safety Bezpečnost A Hráč player nesmí must používat not use vybavení equipment či oblečení or wear (včetně anything šperků), (including které by any kind of mohlo jewellery) být nebezpečné that could jak be dangerous pro něj, tak to pro himself ostatní or hráče. another player. Basic Základní equipment vybavení The Základní basic compulsory vybavení equipment of a player comprises the following separate Základní items: povinné vybavení hráče obsahuje následující věci: Triko a jersey s krátkým or shirt; nebo dlouhým rukávem. shorts if thermal undershorts are worn, they must be the same Kraťasy pokud má hráč spodní termální kraťasy, musí mít stejnou main colour as the shorts; hlavní barvu jako kraťasy. Footwear is not permitted. Elastic binding around the ankles or feet and Obuv plastic není spectacles povolena. may Hráč be smí worn mít pro for svou protection. ochranu elastická obinadla kolem chodidel či kotníků, povoleny jsou i plastické brýle. 17

16 USTANOVENÍ CONTENTS 4 VYBAVENÍ HRÁČŮ Jersey Triko or shirt Barvy The colours čísel musí of the jasně numbers kontrastovat must s contrast barvou trika. clearly with the colours of the shirt. For Při mezinárodních international matches, zápasech se the musí number číslo objevit on the nejen back na must zádech, also ale appear také vpředu on the na front triku of či the kraťasech, shirt or shorts a to v menším in a smaller provedení. size. Brankáři Goalkeepers The Brankář goalkeeper má povoleny is permitted dlouhé kalhoty to wear long trousers. Each Každý goalkeeper brankář musí must mít takovou wear colours barvu that dresu, distinguish aby byl odlišen him from od ostatních the hráčů players a rozhodčí and the other referees. 18

17 Offences Přestupky/Sankce / sanctions For Pokud any je infringement porušen předpis of this z tohoto Law: ustanovení: The Hráč, player který at pochybil, fault is instructed je poslán by rozhodčím the referees z hřiště, to leave aby the upravil pitch své to vybavení correct či his doplnil equipment chybějící or část to obtain výbavy. any Pokud missing není item vystřídán, of equipment. nesmí se vrátit If he na has hřiště, not dokud been substituted, neukáže svou he výbavu may not jednomu return z to rozhodčí, the pitch včetně until 3. rozhodčího, he has shown který his posoudí, outfit to zda one je of již the vše referees, v pořádku. including Rozhodčí the nebo third 2. rozhodčí referee, mu who povolí will návrat judge na hřiště. whether the equipment is now correct. Either the referee or the second referee gives him permission to re-enter the pitch. Restart Obnovení of hry play If Pokud the referees rozhodčí stop zastaví play hru, to aby caution varoval the provinilého offending hráče: player: play Hra je is obnovena restarted přímým with a direct volným free kopem, kick který to be provede taken by mužstvo a player of the soupeře opposing z pomyslného team from bodu the uprostřed imaginary půlící point čáry. in the middle of the halfway line. Decisions Rozhodnutí 1. Players Hráči nesmí must not odhalit reveal spodní undershirts prádlo, that které contain obsahuje slogans slogany or či advertisingmu. Jakýkoliv Any player hráč, who který lifts vytáhne his shirtriko, to reveal aby odhalil slogans slogan or advertising či reklamu, rekla- will bude bepotrestán sanctioned pořadatelem by the competition soutěže. organiser. 22. The Trika shirts musí must mít rukávy. have sleeves. 19

18 USTANOVENÍ CONTENTS 5 ROZHODČÍ A 2. ROZHODČÍ The Pravomoc referees rozhodčího authority Each Každý match zápas is je controlled kontrolován by dvěma two referees, rozhodčími, who kteří have mají the pravomoc authority prosazovat pravidla the Laws hry of během the Game zápasů, in the do match kterých for byli which jmenováni they - have od vstupu been to enforce appointed, do zařízení, from kde je the umístěno moment hřiště, they po enter jeho the opuštění. facilities where the pitch is situated until they leave. Powers Práva a and povinnosti duties 20 The referees: Rozhodčí: enforce the Laws of the Game; allow Prosazují play Pravidla to continue hry. if the team against which an offence has been Povolí committed pokračování stands hry, pokud to benefit tým, proti from kterému such an byl advantage, spáchán přestupek, dostává the original právo výhody, offence a if původní the anticipated přestupek advantage je potrestán, does pokud not and punish accrue předpokládaná at that time; výhoda nenaroste. keep Zaznamenávají a record of průběh the match zápasu, and poskytují provide the příslušným appropriate institucím authorities hlášení o a zápasu, match report které obsahuje that includes informace information o disciplinárním on any disciplinary řízení proti with action hráčům taken a technické against obsluze players mužstva, or team officials stejně tak as informace well as any o other všech incidents that occur before, during or after the match; incidentech, které se objevily před, během a po zápase. the referee acts as timekeeper if the latter or third referee is not present; Působí jako časoměřič, pokud není přítomen další nebo třetí the rozhodčí. referee stops, suspends or terminates the match for any infringement Zastavuje, of přerušuje the Laws nebo or as ukončuje a result of zápas, any pokud outside jsou interference; porušena take Pravidla disciplinary nebo v důsledku action against určitých players vnějších guilty zásahů. of offences warranting Uděluje a caution tresty hráčům or sending-off; obviněným z přestupku tím, že je napomene take nebo action vyloučí against ze hry. team officials who are guilty of misconduct and, Koná if opatření necessary, proti dismiss členům them technické from obsluhy, the pitch kteří area jsou without obviněni showing them a card; z pochybení a pokud je to nezbytné, vykáže je z hřiště, aniž by dostali ensure that no unauthorised persons enter the pitch; interrupt kartu. play if a player is deemed to be wasting time; stop Zajišťuje, the match aby se if, na in hřiště their nedostala opinion, a neoprávněná player is seriously osoba. injured, and ensure Přeruší that hru, pokud the player hráč is úmyslně carried zdržuje. off the pitch; allow Pokud play je podle to continue jeho názoru until hráč the vážně ball is zraněn, out of zastaví play if a hru player a ujistí is, se, in their že hráč opinion, opustí hřiště. only slightly injured; ensure Povolí pokračování that any balls hry used dokud meet je the míč requirements mimo hru, pokud of Law je 2; dle jeho názoru hráč jen lehce zraněn. Zajišťuje, že jsou všechny použité míče v souladu s požadavky Ustanovení 2.

19 Referees Rozhodnutí decisions rozhodčí The Rozhodnutí decisions rozhodčí, of the která referee obsahují regarding skutečnosti facts connected týkající se with zápasu, play jsou are konečná. final. The Rozhodčí referee a 2. and rozhodčí second smí referee změnit may svá only rozhodnutí, change pokud a decision uvědomili if they chybu realise nebo that pokud they have to považují made za a mistake nutné. or if they deem it necessary to do so, provided that play has not restarted or the match has not terminated. 21

20 USTANOVENÍ CONTENTS 5 ROZHODČÍ A 2. ROZHODČÍ Decisions Rozhodnutí 1 1. If Pokud the referee rozhodčí and i 2. second rozhodčí referee signalizují both signal současně a foul faul simultaneously a panuje and neshoda, therekterý is a disagreement tým má být potrestán, as to which převažuje teamrozhodnutí is to be penalised, rozhodčího. decision of the referee will prevail. the 2 2. Both Jak rozhodčí, the referee tak 2. and rozhodčí second smí referee napomenout mayči caution vyloučit or hráče. sendv off a player, but in the case of a disagreement between them, the případě neshody mezi nimi však převažuje rozhodnutí rozhodčího. referee s decision will prevail In Pokud the event učiní 2. of rozhodčí unduenesprávný interference či nepřiměřený or improper zásah, conduct zbaví of ho the second rozhodčí referee, povinností, the referee zajistí jeho will výměnu relievea the vypracuje second o referee tom záznam of his duties, pro příslušné arrange autority. for his replacement and submit a report to the appropriate authorities. 22

21 USTANOVENÍ 6 ČASOMĚŘIČ A 3. ROZHODČÍ Duties Povinnosti A Časoměřič timekeeper a 3. and rozhodčí third jsou referee do své are funkce appointed. jmenováni. They Jsou are seated usazeni outside the v místě pitch pomyslné at the imaginary půlící čáry halfway a na stejné line straně on the jako same je zóna side as the vně hřiště, střídání. substitution zone. The Časoměřič timekeeper a 3. rozhodčí and third jsou referee vybaveni are provided vhodnými with stopkami, a suitable které stopwatch by the association or club under whose jurisdiction the match jim poskytne asociace či klub, pod jejichž záštitou se zápas hraje. is being played. 23

22 USTANOVENÍ CONTENTS 6 ČASOMĚŘIČ A 3. ROZHODČÍ The Časoměřič timekeeper ensures Zajišťuje, that že průběh the duration zápasu of odpovídá the match opatřením complies uvedeným with the provisions v of Ustanovení Law 7 by: 7., tím, že: - Zapne starting stopky his stopwatch bezprostředně as soon po výkopu. as the match kicks off; - Zastaví stopping stopky, the stopwatch jakmile padne as soon gól, je-li as a rozhodnuto goal has been o penaltovém scored, a či penalty přímém kick volném or direct kopu free nebo kick rozhodčí awarded, signalizuje or the zranění referees či have zdržování. signalled that a player is injured or for time-wasting. stopping the stopwatch whenever the referees signal him to - Zastaví stopky pokaždé, kdy mu to nařídí rozhodčí. do so; - Znovu restarting spustí the stopky, stopwatch pokud after je proveden a kick-off, výkop, a direct penaltový free kick kop or či a přímý penalty volný kick kop. has been taken. checking Sleduje 2-minutový the two-minute trest při effective vyloučení time hráče. punishment period when a Ohlašuje player has konec been části sent hry, off; celého zápasu a prodloužení odlišným indicating hvizdem nebo the zvukovým end of each signálem. period, the match and extra time with Signalizuje a different rozhodčím, whistle kdy or přesně acoustic začíná signal druhá from a třetí those část used zápasu by the po referees; 3-minutové přestávce, a pokud je to nutné, kdy začíná prodloužení. signalling to the referees exactly when to start the second and third periods of play after the three-minute break and when to start extra time, if necessary. 24

23 The Třetí third rozhodčí referee The Třetí third rozhodčí referee pomáhá assists rozhodčím the referees a časoměřiči and timekeeper tím, že: by: keeping Zaznamenává a record přerušení of stoppages hry a důvody in the pro game tato přerušení. and the reasons for them; Zajišťuje správný průběh střídání a použitím hvizdu či zvukového signálu ohlašuje that substitutions porušení pravidel are correctly střídání, carried pokud nemůže out and, být by použito using a ensuring different pravidlo výhody. whistle or acoustic signal from those used by the referees, indicating Zaznamenává any čísla infringement hráčů, kteří that střelili has gól, occurred a v jaké during minutě substitution, zápasu. if the advantage rule cannot be applied; Zaznamenává čísla napomenutých a vyloučených hráčů, stejně tak making a note of the numbers of the players who score goals and in důvody which pro minute tato rozhodnutí. of play; recording Poskytuje jakékoliv the names další and informace numbers související of the players s hrou. cautioned or sent off; Sleduje chování osob na lavičce náhradníků. providing Informuje mužstva any other o tom, information kdy přesně relevant mohou to střídat the game; vyloučeného monitoring hráče. the conduct of those persons seated on the substitutes Pokud bench; je některý z rozhodčích zraněn, 3. rozhodčí ho zastoupí a nabývá informing the teams exactly when a player may substitute another tak pravomoc jako 2. rozhodčí. who has been sent off. If either of the other referees is injured, the third referee replaces him, assuming the function of the second referee. Decisions Rozhodnutí 1 1. For Při mezinárodních international matches, zápasech je the účast use časoměřiče of a timekeeper a 3. rozhodčího and third referee povinná. is compulsory In Pokud the event učiní časoměřič of undue či interference 3. rozhodčí nepřiměřený by the timekeeper zásah, rozhodčí or third je referee, zbaví povinností, the referee zajistí will jejich relieve výměnu either a of vypracuje his duties, záznam arrange pro přísluš- for his replacement and submit a report to the appropriate authorities. né autority. 25

24 USTANOVENÍ CONTENTS 7 HRACÍ DOBA Periods Části hryof play The Zápas match trvá 3 lasts x 12 three minut. equal O časové periods záznamy of 12 minutes se stará each. časoměřič, The timekeeping is jsou carried uvedeny out by v Ustanovení a timekeeper, 6. whose duties are defined in jehož povinnosti Law 6. Čas musí být zastaven způsobem uvedeným v Ustanovení 6.: The Kdykoli time must je vstřelen be stopped gól. as described in Law 6: whenever Kdykoli je nařízena a goal is penalta scored; či přímý volný kop. whenever a direct free kick or a penalty kick is awarded; V případě signálu rozhodčího. whenever the referees signal accordingly; Pokud hráči zdržují hru. whenever the referees signal that a player is wasting time. The Doba duration každé části of hry each smí period být prodloužena, may be prolonged pokud je nařízen to enable penaltový a penalty kop nebo kick or přímý a direct volný free kop. kick Zápas to nebo be taken. část hry The končí, match když: or period of play ends je when: míč vstřelen do brány a gól je uznán, the je míč ball vykopnut goes directly z hřiště, into a goal and a goal is scored; after míč tečuje the ball brankáře, has been tyčky, kicked břevno and nebo it passes písek over a skončí the boundaries v brance gól of the pitch; je uznán, the ball touches the goalkeeper or the posts, crossbar or sand and pokud míč po kopnutí tečuje jiného hráče kromě brankáře, passes into goal the goal is awarded; the pokud ball brankář touches zastaví any player míč nebo other se than míč odrazí the goalkeeper od tyček či after břevna, it has ale been neskončí kicked; v brance. the defending goalkeeper stops the ball or it rebounds from the Časoměřič goalposts určuje or crossbar konec každé and 12-minutové does not enter části the hry. goal. The Pokud timekeeper se ozve hvizd determines či houkačka, the rozhodčí end of each signalizuje period konec of 12 každé (twelve) části minutes. hry. Po tomto signálu nejsou již dovoleny žádné akce, kromě výše uvedených. Pokud již bylo kopnuto do míče, rozhodčí musí počkat na ukončení When the whistle or horn is blown, the referee signals the end of each akce, period která or the byla match. započata After před this tím, signal, než no časoměřič other action zapískal, will be aby allowed ukončil apart část hry from nebo those zápasu. specified above. If the ball has been kicked, the referees must wait for the completion of the action that began before the timekeeper blew the whistle or horn before they can terminate the period of play or match. 26

Změny pravidel fotbalu od

Změny pravidel fotbalu od Změny pravidel fotbalu od 1.7. 2016 OFS Kroměříž 15.7. 2016 největší změny za poslední dobu CELKEM 93 ZMĚN Pravidlo 1: Hrací plocha Pojem rohový oblouk nahrazuje rohové území Na rohových praporcích jsou

Více

.A.S.A. SPORT GAMES. The rules of a small football 5 +1

.A.S.A. SPORT GAMES. The rules of a small football 5 +1 .A.S.A. SPORT GAMES The rules of a small football 5 +1 Rule 1 Number of players I. Games will participate in two teams, each playing surface has a maximum of six players, one of whom must be the goalkeeper.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

PODROBNÁ PRAVIDLA ZAJEČOVSKÉHO POHÁRU 2015

PODROBNÁ PRAVIDLA ZAJEČOVSKÉHO POHÁRU 2015 PODROBNÁ PRAVIDLA ZAJEČOVSKÉHO POHÁRU 2015 1. HRACÍ PLOCHA Veškeré zápasy turnaje jsou hrány na hřištích s travnatým povrchem (TJ Zaječov) Rozměr hřiště: 20x40m. 2. DÉLKA HRY Délka hrací doby ve skupinách

Více

Hrací plocha. Rozměry Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Délka: 90 m (100 yardů) - 120 m (130 yardů) Šířka: 45 m (50 yardů) - 90 m (100 yardů)

Hrací plocha. Rozměry Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Délka: 90 m (100 yardů) - 120 m (130 yardů) Šířka: 45 m (50 yardů) - 90 m (100 yardů) Pravidla fotbalu Hrací plocha Hrací plocha Rozměry Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Délka: 90 m (100 yardů) - 120 m (130 yardů) Šířka: 45 m (50 yardů) - 90 m (100 yardů) Míč musí být kulatý, musí

Více

PRAVIDLA PRO MINIFOTBAL 1 HRACÍ PLOCHA. Nejde o oficiální verzi. Jde o zjdednodušenou verzi.

PRAVIDLA PRO MINIFOTBAL 1 HRACÍ PLOCHA. Nejde o oficiální verzi. Jde o zjdednodušenou verzi. PRAVIDLA PRO MINIFOTBAL Nejde o oficiální verzi. Jde o zjdednodušenou verzi. 1 HRACÍ PLOCHA Hrací plocha je polovinou normální hrací plochy, jejíž pomezní čáry jsou čárami brankovými a středová i branková

Více

Pravidla soutěže STARŠÍCH PŘÍPRAVEK OFS Brno - venkov (5+1)

Pravidla soutěže STARŠÍCH PŘÍPRAVEK OFS Brno - venkov (5+1) Pravidla soutěže STARŠÍCH PŘÍPRAVEK OFS Brno - venkov (5+1) Pravidlo I: Počet hráčů a počet minitýmů Hraje se s 5 hráči v poli a brankářem, buď na jednom minihřišti nebo souběžně na dvou minihřištích.

Více

Pravidla 2009 Úprava ELV 2008

Pravidla 2009 Úprava ELV 2008 Pravidla 2009 Úprava ELV 2008 Od 1. 8. 2009 vstupují pro soutěže ČSRU v platnost následující upravená Pravidla ragby. IRB provedlo po roce celosvětového zkoušení aktualizaci Pravidel ragby a některá ELV

Více

FUTSAL 3х3 a 4х4 (Mikrofutsal)

FUTSAL 3х3 a 4х4 (Mikrofutsal) ČESKÁ FEDERACE MICROFUTSALU z.s. ČESKÁ REPUBLIKA FUTSAL 3х3 a 4х4 (Mikrofutsal) Pravidla 2015 Obsah 1 Pravidlo 1- Hrací plocha... 3 1.1 Tvar hrací plochy... 3 1.2 Rozměry... 3 1.3 Dispozice... 3 1.4 Brankoviště...

Více

Pravidla malé kopané turnajů SlaviaTour

Pravidla malé kopané turnajů SlaviaTour Pravidla malé kopané turnajů SlaviaTour Článek I. Počet hráčů 1. Hraje se systémem 4+1, tj. 4 hráči v poli a brankář. Brankář je od ostatních hráčů barevně odlišen. 2. Obdrží-li hráč žlutou nebo červenou

Více

PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA. Rozměry hrací plochy. Pokutové území

PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA. Rozměry hrací plochy. Pokutové území PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA Rozměry hrací plochy Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Délka hrací plochy musí být větší než šířka. Délka: minimum 25 m, maximum 42 m Šířka: minimum 15 m, maximum 25

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

Hřiště: m m Branka 2 5 m (opatřená sítěmi), nebo 7,32 2,44 m po domluvě, viz níže

Hřiště: m m Branka 2 5 m (opatřená sítěmi), nebo 7,32 2,44 m po domluvě, viz níže Pravidla hry 7+1 Základní organizační ustanovení Hráči: 7+1:7+1 Hřiště: 43-50 m 50-70 m Branka 2 5 m (opatřená sítěmi), nebo 7,32 2,44 m po domluvě, viz níže Čas: 3 30-35 minut (5 minut přestávka) Míč:

Více

Částečný překlad nejdůležitějších pravidel kanoepola

Částečný překlad nejdůležitějších pravidel kanoepola Částečný překlad nejdůležitějších pravidel kanoepola 7. Omezení systému, programu a rozpisu soutěže 7.1. Mezinárodní soutěže nesmí přesáhnout více než sedm(7) po sobě následujících dnů. 7.2. Prvotní fáze

Více

REVIZE PRAVIDEL FOTBALU

REVIZE PRAVIDEL FOTBALU REVIZE PRAVIDEL FOTBALU Základní změny a novinek v Pravidlech fotbalu 2016 platných od 1.6.2016 FIFA a 1.7.2016 FAČR Podkladový materiál k semináři R a DFA Pravidla fotbalu 2016/17 Jedná se o nejobsáhlejší

Více

FAAZ PRAHA

FAAZ PRAHA Fotbalový turnaj pro ročník 2007 Propozice dopoledního turnaje Pořadatel: Fotbalová a Sportovní Akademie Praha 5, z.ú. Termín: Sobota 03.12.2016 Výkop: 9:00 hod Místo konání: - RADOTIN, U Starého stadionu

Více

Číslo testu: 802. Pravidlová komise FAČR Testy. Tento test vypracoval:

Číslo testu: 802. Pravidlová komise FAČR Testy. Tento test vypracoval: Tento test vypracoval: Pravidlová komise FAČR Testy Číslo testu: 802 Dne: 1 Je hráč v ofsajdu, převezme-li v ofsajdové pozici míč přímo z kopu z rohu? 2 Je rozhodčí povinen dát po dosažení branky znamení

Více

Golden Tour, Ekonoprint, Česká televize, Metropol TV, Seznam.cz

Golden Tour, Ekonoprint, Česká televize, Metropol TV, Seznam.cz Agentura I.S.C. Sports a subkomise plážové kopané FA ČR představuje pro rok 2012 nový cílevědomý projekt, který se má stát každoroční podporou stále rostoucího zájmu o beachsoccer v České republice. Akce

Více

Změny pravidel volejbalu schválené kongresem FIVB 2014. (nový text je vyznačen červeně)

Změny pravidel volejbalu schválené kongresem FIVB 2014. (nový text je vyznačen červeně) Změny pravidel volejbalu schválené kongresem FIVB 2014 (nový text je vyznačen červeně) Ruletext 2013-16 Ruletext 2015-16 1. HRACÍ PLOCHA 1.1 Rozměry Hřiště je obdélník o rozměrech 18x9 m obklopený volnou

Více

TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE. oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE. Met Life Cup. tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST

TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE. oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE. Met Life Cup. tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE Met Life Cup tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST (hráči narození v roce 1997 a mladší) SOBOTA 14. PROSINCE 2013,

Více

TJ LOKOMOTIVA P R O P O Z I C E

TJ LOKOMOTIVA P R O P O Z I C E TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE oddíl kopané P R O P O Z I C E 42. ročník MEMORIÁLU JANA PODHRADSKÉHO halového turnaje určeného pro hráče narozené v roce 1998 a mladší SOBOTA 29. LISTOPADU 2014, HALA LOKO

Více

fotbalové hřiště poločas (období) cíl half-time ochranné mountain climbing

fotbalové hřiště poločas (období) cíl half-time ochranné mountain climbing Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: leden 2013 Ročník: 1. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: tennis, ice-hockey, skiing, football, athletics, climbing Cíl práce a způsob

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

MALÁ KOPANÁ TŘINEC - PRAVIDLA

MALÁ KOPANÁ TŘINEC - PRAVIDLA MALÁ KOPANÁ TŘINEC - PRAVIDLA Pravidlo 1 Hrací plocha Hrací plocha fotbalové hřiště u 4. ZŠ s umělým povrchem. Brankové území má tvar obdélníku a je totožné s pokutovým územím. Branka je umístěna na brankové

Více

Mezinárodní výbor florbalu na elektrických vozících (ICEWH) International Committee Electric Wheelchair Hockey (ICEWH)

Mezinárodní výbor florbalu na elektrických vozících (ICEWH) International Committee Electric Wheelchair Hockey (ICEWH) Mezinárodní výbor florbalu na elektrických vozících (ICEWH) International Committee Electric Wheelchair Hockey (ICEWH) Sportovní část IWAS Sport Section of the IWAS Mezinárodní hnutí florbalu na elektrických

Více

FOTBAL herní činnosti

FOTBAL herní činnosti FOTBAL herní činnosti Hrací plocha - tvar obdélníku, pomezní čára je delší než branková. Délka hřiště 90-120m a šířka 45-90m. Branka má rozměry 7,32 x 2,44m. Hra rukou - žádný hráč kromě brankáře nesmí

Více

Věková kategorie: Turnaje se zúčastní hráči starší přípravky tzn U11 a mladší. Maximální počet hráčů v týmu je 12.

Věková kategorie: Turnaje se zúčastní hráči starší přípravky tzn U11 a mladší. Maximální počet hráčů v týmu je 12. Fotbalový turnaj pro U11 a ml. Propozice Dopoledního turnaje Pořadatel: Fotbalová a Sportovní Akademie Praha 5, z.ú. Termín: Sobota 25.02.2017 Výkop: 09:00 hod Místo konání: - RADOTIN, Hrací plocha: dřevěná

Více

Doplňující otázky a odpovědi z rozhovoru s Edvardem Kožušníkem (zakladatel plážového tenisu v ČR)

Doplňující otázky a odpovědi z rozhovoru s Edvardem Kožušníkem (zakladatel plážového tenisu v ČR) SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1: Příloha č. 2: Příloha č. 3: Doplňující otázky a odpovědi z rozhovoru s Edvardem Kožušníkem (zakladatel plážového tenisu v ČR) Doplňující otázky a odpovědi z rozhovoru s Tomášem

Více

Mezinárodní výbor florbalu na elektrických vozících (ICEWH) International Committee Electric Wheelchair Hockey (ICEWH)

Mezinárodní výbor florbalu na elektrických vozících (ICEWH) International Committee Electric Wheelchair Hockey (ICEWH) Mezinárodní výbor florbalu na elektrických vozících (ICEWH) International Committee Electric Wheelchair Hockey (ICEWH) Sportovní část IWAS Sport Section of the IWAS Mezinárodní hnutí florbalu na elektrických

Více

ZMĚNY PRAVIDEL HÁZENÉ IHF 2016

ZMĚNY PRAVIDEL HÁZENÉ IHF 2016 ZMĚNY PRAVIDEL HÁZENÉ IHF 2016 ZÁKLADNÍ PŘEHLED (překlad materiálu IHF pro národní federace, červen 2016) zpracoval a přeložil J.Konečný Tento materiál je překladem dopisu, který rozeslala světová federace

Více

Pravidla florbalu a jejich výklad Platné od 1. července 2002 Podle oficiálních pravidel florbalu IFF

Pravidla florbalu a jejich výklad Platné od 1. července 2002 Podle oficiálních pravidel florbalu IFF Pravidla florbalu a jejich výklad Platné od 1. července 2002 Podle oficiálních pravidel florbalu IFF OBSAH : 1 Hrací plocha 101 rozměry hřiště 102 vyznačení hřiště 103 branky 104 hráčská lavice a prostor

Více

Změny pravidel basketbalu 2012 platné od 1. října 2012

Změny pravidel basketbalu 2012 platné od 1. října 2012 Změny pravidel basketbalu 2012 platné od 1. října 2012 zpracoval: Robert Vyklický Jan Baloun 2.4.5 Území lavičky družstva Území lavičky družstva je označeno vně hřiště a ohraničeno dvěma čárami tak, jak

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL OBSAH / CONTENTS 1 LOGOTYP 1.1 základní provedení logotypu s claimem 1.2 základní provedení logotypu bez claimu 1.3 zjednodušené provedení logotypu 1.4 jednobarevné a inverzní provedení

Více

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA INTERKROSU

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA INTERKROSU OFICIÁLNÍ PRAVIDLA INTERKROSU Český Svaz interkrosu verze r.2002 Obsah 1) Hrací plocha 2) Výzbroj a výstroj 3) Účastníci hry 4) Hrací doba 5) Všeobecná pravidla hry 6) Standardní situace 7) Tresty 8) Branky

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Jménem chlapeckého basketbalového klubu BK Snakes Ostrava si Vás dovolujeme pozvat na 2. ročník basketbalového turnaje s mezinárodní účastí.

Jménem chlapeckého basketbalového klubu BK Snakes Ostrava si Vás dovolujeme pozvat na 2. ročník basketbalového turnaje s mezinárodní účastí. BABY X MAS SNAKES CUP 2017 Jménem chlapeckého basketbalového klubu BK Snakes Ostrava si Vás dovolujeme pozvat na 2. ročník basketbalového turnaje s mezinárodní účastí. Kdy : 8.12.2017 (pátek) - 10.12.2017

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

CZECH U17 INTERNATIONAL 2017

CZECH U17 INTERNATIONAL 2017 presents CZECH U17 INTERNATIONAL 2017 MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR V BADMINTONU KATEGORIE U17 part of BADMINTON EUROPE U17 CIRCUIT 22 nd 24 th September 2017 Český Krumlov Czech Republic Organiser: Sportovní

Více

TURNAJ PŘÍPRAVKY V MALÉ KOPANÉ ================================================================

TURNAJ PŘÍPRAVKY V MALÉ KOPANÉ ================================================================ TURNAJ PŘÍPRAVKY V MALÉ KOPANÉ ================================================================ SKUPINA č.a FULNEK 1 2 3 4 5 body Skore pořadí 1- FULNEK 9. 2- ODRY 2. 3-BARTOŠOVIC 20 4- STUDÉNKA 1 5- DĚRNÉ

Více

Míčové hry - pravidla. Kopaná Stolní tenis

Míčové hry - pravidla. Kopaná Stolní tenis Míčové hry - pravidla Kopaná Stolní tenis Kopaná - pravidla http://www.nowpublic.com/s ports/good-old-soccer-game Fotbal (z anglického football, foot=noha, ball=míč), též kopaná, je kolektivní míčová hra,

Více

HALOVÝ TURNAJ OFS TŘEBÍČ STARŠÍ ŽÁCI ZIMNÍ LIGA 2017

HALOVÝ TURNAJ OFS TŘEBÍČ STARŠÍ ŽÁCI ZIMNÍ LIGA 2017 HALOVÝ TURNAJ OFS TŘEBÍČ STARŠÍ ŽÁCI ZIMNÍ LIGA 2017 Propozice turnaje Pořadatel Sekretář turnaje Místo KM + STK OFS Třebíč Vrzáček Josef tel. : 723 985 596 email: vrzacekj@seznam.cz TŘEBÍČ hala TJ Spartak

Více

DRAGON CUP Tradiční ragbyový turnaj v ČR. Největší ragbyový turnaj mládeže v České republice ČESKÁ RUGBYOVÁ UNIE

DRAGON CUP Tradiční ragbyový turnaj v ČR. Největší ragbyový turnaj mládeže v České republice ČESKÁ RUGBYOVÁ UNIE 30. 4. 1. 5. Tradiční ragbyový turnaj v ČR DRAGON CUP Rugby Club Dragon Brno, z.s. Cacovice 9, 614 00 Brno rcdragonbrno@email.cz www.dragonbrno.cz ČESKÁ RUGBYOVÁ UNIE VJEZD DRAGON CUP - DISPOZI NÍ USPO

Více

Edice 2013/2014. Pravidla RFL

Edice 2013/2014. Pravidla RFL Edice 2013/2014 Pravidla RFL Pravidla RFL (zkrácená a zjednodušená verze)... 4 1 Herní specifikace... 4 1.1 Hrací plocha... 4 1.1.1 Rozměry hřiště... 4 1.1.2 Brány... 4 1.1.3 Prostor pro střídání... 4

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

FUTSAL 3х3 и 4х4 (MicroFUTSAL)

FUTSAL 3х3 и 4х4 (MicroFUTSAL) Česká federace sálového fotbalu FUTSAL. o.s UNION EUROPEA DE FUTSAL (UEFS) FUTSAL 3х3 и 4х4 (MicroFUTSAL) Pravidla hry 2014 Strana 1 Obsah 1 Pravidlo 1- Hrací plocha...3 1.1 Tvar hrací plochy...3 1.2 Rozměry...3

Více

ZIMNÍ AMATÉRSKÁ LIGA V SÁLOVÉ KOPANÉ 2016/2017. Pravidla soutěže

ZIMNÍ AMATÉRSKÁ LIGA V SÁLOVÉ KOPANÉ 2016/2017. Pravidla soutěže ZIMNÍ AMATÉRSKÁ LIGA V SÁLOVÉ KOPANÉ 2016/2017 Pravidla soutěže PRAVIDLO 1 POČET HRÁČU 1. Hry se zúčastňují dvě družstva. Každé má nejvýše 5 hráčů, z nichž jeden musí být brankář. Při porušení tohoto pravidla

Více

Pravidla turnaje v malé kopané. O pohár starosty obce Dolní Lánov

Pravidla turnaje v malé kopané. O pohár starosty obce Dolní Lánov Pravidla turnaje v malé kopané O pohár starosty obce Dolní Lánov Pravidlo 1 Hrací plocha I. Hrací plocha malého fotbalu 5 + 1 (dále jen MF) má tvar obdélníku: délka 44 54 m, šířka 22 30 m. II. Brankové

Více

MEZINÁRODNÍ ASOCIACE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH SPORTOVCŮ INTERNATIONAL BLIND SPORTS FEDERATION GOALBALL RULES 2014-2017 PRAVIDLA GOALBALLU 2014-2017

MEZINÁRODNÍ ASOCIACE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH SPORTOVCŮ INTERNATIONAL BLIND SPORTS FEDERATION GOALBALL RULES 2014-2017 PRAVIDLA GOALBALLU 2014-2017 INTERNATIONAL BLIND SPORTS FEDERATION GOALBALL RULES 2014-2017 MEZINÁRODNÍ ASOCIACE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH SPORTOVCŮ PRAVIDLA GOALBALLU 2014-2017 January 1, 2014 1. ledna 2014 Goalball is a game played by

Více

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod KATALOG CATALOGUE 024/09/2011 IZOLAČNÍ MANIPULAČNÍ TYČ INSULATED HANDLING ROD TYP IMT KOVOVÁ MANIPULAČNÍ TYČ METALLIC HANDLING ROD TYP KMT ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 Izolační manipulační tyče typ IMT

Více

Florbal se hraje formou utkání mezi dvěma družstvy. Cílem hry je dosáhnout více branek než soupeř při dodržení ustanovení pravidel.

Florbal se hraje formou utkání mezi dvěma družstvy. Cílem hry je dosáhnout více branek než soupeř při dodržení ustanovení pravidel. PODMÍNKY FLORBALU Business Cup Florbal se hraje formou utkání mezi dvěma družstvy. Cílem hry je dosáhnout více branek než soupeř při dodržení ustanovení pravidel. Florbal jakožto halový sport se hraje

Více

TŘEBEŠSKÝ POHÁR STARŠÍCH ŽÁKŮ

TŘEBEŠSKÝ POHÁR STARŠÍCH ŽÁKŮ TŘEBEŠSKÝ POHÁR STARŠÍCH ŽÁKŮ ročník 2000 a mladší Pořadatel: TJ Sokol Třebeš Termín: sobota 10. LEDNA 2015 Místo konání: Sportovní hala Třebeš, Hradec Králové Třebeš tel. (+420) 724 265 036 Startují:

Více

TKGA3. Pera a klíny. Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT"

TKGA3. Pera a klíny. Projekt Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT" Pera a klíny TKGA3 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Pera a klíny Pera a klíny slouží k vytvoření rozbíratelného

Více

Next line show use of paragraf symbol. It should be kept with the following number. Jak může státní zástupce věc odložit zmiňuje 159a.

Next line show use of paragraf symbol. It should be kept with the following number. Jak může státní zástupce věc odložit zmiňuje 159a. 1 Bad line breaks The follwing text has prepostions O and k at end of line which is incorrect according to Czech language typography standards: Mezi oblíbené dětské pohádky patří pohádky O Palečkovi, Alenka

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Veronika Pešková

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Veronika Pešková Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Předpisy pro mezinárodní soutěže

Předpisy pro mezinárodní soutěže Předpisy pro mezinárodní soutěže Předpisy pro mezinárodní soutěže platí pro soutěže světové, kontinentální, olympijské hry, otevřené turnaje a pro mezinárodní utkání. Pro domácí soutěže si může svaz některé

Více

Pravidla florbalu a jejich výklad

Pravidla florbalu a jejich výklad Pravidla florbalu a jejich výklad Pravidla florbalu a jejich výklad podle oficiálních pravidel florbalu IFF HRACÍ PLOCHA Rozměry hřiště Hřiště má rozměry 40 x 20 m povolená tolerance 36-44 x 18-22 m, ohraničeno

Více

Věk: Počet hráč Poče P et hr h áčů: Počet karet: Cíl hry: Správný set: nebo nebo Pravidla hry SNEAK PEEK

Věk: Počet hráč Poče P et hr h áčů: Počet karet: Cíl hry: Správný set: nebo nebo Pravidla hry SNEAK PEEK Věk: 5+ Počet thr hráčů: Počet karet: Cíl hry: shromáždit co nejvíce správných setů Správný set: 3 karty se stejnou barvou, nebo 3 karty se stejným symbolem, nebo 2 dvojice v trojici dvě karty se stejnou

Více

P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/

P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/ P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/ A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Pořadatel: SK Slavia Praha - fotbal a.s. 2. Termín: sobota 5.12.2015 3. Místo: sportovní hala

Více

ZMĚNY PRAVIDLA 11 OFSAJD

ZMĚNY PRAVIDLA 11 OFSAJD Aktivní zapojení do hry ZMĚNY PRAVIDLA 11 OFSAJD předseda pravidlové komise FAČR Změny a doplňky výkladu Pokyny a instrukce Pravidla fotbalu 2013-2014 Moderní pojetí ofsajdu Aktivní zapojení do hry : ovlivňuje

Více

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference. FMD Module

Více

ZMĚNY PRAVIDEL HÁZENÉ IHF 2016 A JEJICH APLIKACE V ČSH

ZMĚNY PRAVIDEL HÁZENÉ IHF 2016 A JEJICH APLIKACE V ČSH ZMĚNY PRAVIDEL HÁZENÉ IHF 2016 A JEJICH APLIKACE V ČSH 2016-17 ZÁKLADNÍ PŘEHLED 1. září 2016 zpracoval a přeložil J.Konečný Tento materiál vychází z informací rozeslaných světovou federací (IHF) členským

Více

PROPOZICE HALOVÉHO TURNAJE OFS TŘEBÍČ PRO MLADŠÍ ŽÁKY

PROPOZICE HALOVÉHO TURNAJE OFS TŘEBÍČ PRO MLADŠÍ ŽÁKY PROPOZICE HALOVÉHO TURNAJE OFS TŘEBÍČ PRO MLADŠÍ ŽÁKY Pořadatel : KTM OFS Třebíč Místo : Městská sportovní hala TJ Spartak Třebíč Termín : sobota 16.2. 2013 Sraz účastníků : skupina,,kraj - 8.00 hod.,

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

PRAVIDLA HRY PRO STARŠÍ ŽÁKY (7+1)

PRAVIDLA HRY PRO STARŠÍ ŽÁKY (7+1) PRAVIDLA HRY PRO STARŠÍ ŽÁKY (7+1) Pravidla fotbalu malých forem (upraveno STK OFS Přerov) 1. Soutěž mohou hrát chlapci narozeni po 1. 1. 2002 a mladší a dívky narozené po 1. 1. 2001 a mladší, věkové kategorie

Více

https://www.plazovakopana.cz/clanky/tuzemsko/herni-rad.html

https://www.plazovakopana.cz/clanky/tuzemsko/herni-rad.html STRUČNÁ PRAVIDLA PLÁŽOVÉ KOPANÉ ZÁKLADNÍ INFORMACE Beachsoccer neboli plážová kopaná je míčová týmová hra, která velmi dbá na FAIR PLAY. Nedílnou součástí, jak již z názvu vyplývá, je písek. Vrstva písku

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20 Uživatelská příručka USB Charger UCH20 Obsah Úvod...3 USB Charger popis... 3 Používání nabíječky USB... 4 Nabíjení zařízení... 4 Právní informace... 5 Declaration of Conformity...6 2 Úvod USB Charger popis

Více

PRAVIDLO XI - OFSAJD. Pravidla fotbalu 2013-2014. Změny a doplňky výkladu Pokyny a instrukce. Pravidlová komise FAČR a Komise rozhodčích FAČR

PRAVIDLO XI - OFSAJD. Pravidla fotbalu 2013-2014. Změny a doplňky výkladu Pokyny a instrukce. Pravidlová komise FAČR a Komise rozhodčích FAČR PRAVIDLO XI - OFSAJD Změny a doplňky výkladu Pokyny a instrukce Pravidla fotbalu 2013-2014 Pravidlová komise FAČR a Komise rozhodčích FAČR IFAB s decision on 2 March, 2013: Interfering with an opponent

Více

Propozice - Ondrášovka Cup v kategorii U13:

Propozice - Ondrášovka Cup v kategorii U13: Propozice - Ondrášovka Cup 2016-17 v kategorii U13: 1. Pořadatel: ONDRÁŠOVKA a.s., FAČR, SKFS www.ondrasovkafotbal.cz A. Všeobecná ustanovení 2. Hlavní koordinátoři turnajů: Roman Vonášek - sekretář mládeže

Více

FOOLBALL.paragrafy Proč? HLAVA PRVNÍ Kapitola první technické podmínky Kapitola druhá počet hráčů Oddíl první

FOOLBALL.paragrafy Proč? HLAVA PRVNÍ Kapitola první technické podmínky Kapitola druhá počet hráčů Oddíl první 1 FOOLBALL.paragrafy Proč? Pravidla této hry jsem vymyslel proto, že se myslím, že na fotbalovém hřišti se dají provozovat i jiné hry než je fotbal. Podle nových pravidel půjde o hru, která nebude svázaná

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

1. Pravidlo 1 - Hrací plocha výklad k pravidlům fotbalu a instrukce (zásady, směrnice) pro rozhodčí - komerční reklamy

1. Pravidlo 1 - Hrací plocha výklad k pravidlům fotbalu a instrukce (zásady, směrnice) pro rozhodčí - komerční reklamy FIFA Oběžník č. 1302 Zürich, 31.5.2012 Novelizace (novela, doplněk, dodatek) k Pravidlům fotbalu - 2012/2013 Pravidla fotbalu a rozhodnutí výboru (rozuměj IFAB) 1. Pravidlo 1 - Hrací plocha výklad k pravidlům

Více

Crazy race. Rider s car is out of fuel. Will you manage to carry enough fuel parts through the racing playground before the time is out?

Crazy race. Rider s car is out of fuel. Will you manage to carry enough fuel parts through the racing playground before the time is out? Crazy race Šéf: Štěpán Tylš - Profesor Potřebný počet IST (na 10 skupin) a jejich role: např. 10, 1 ke každé skupině, vysvětlí a hlídá dodržování pravidel co se má na kterém stanovišti dělat Umístění:

Více

Tento malý průvodce českou házenou byl inspirován z velké části knihou Hrajte s námi českou házenou, Mašita A., z které jsou použity texty a

Tento malý průvodce českou házenou byl inspirován z velké části knihou Hrajte s námi českou házenou, Mašita A., z které jsou použity texty a Abeceda české házené aneb hrajte s námi českou házenou Tento malý průvodce českou házenou byl inspirován z velké části knihou Hrajte s námi českou házenou, Mašita A., z které jsou použity texty a ilustrace.

Více

Česká pravidla minibasketbalu 3x3 platí od 1. 2. 2014

Česká pravidla minibasketbalu 3x3 platí od 1. 2. 2014 Česká pravidla minibasketbalu 3x3 platí od 1. 2. 2014 Hlavní zásada Oficiální pravidla basketbalu FIBA jsou platná pro všechny herní situace, které nejsou specifikovány zde, v těchto pravidlech basketbalu

Více

Jménem chlapeckého basketbalového klubu BK Snakes Ostrava si Vás dovolujeme pozvat na 3. ročník basketbalového turnaje s mezinárodní účastí.

Jménem chlapeckého basketbalového klubu BK Snakes Ostrava si Vás dovolujeme pozvat na 3. ročník basketbalového turnaje s mezinárodní účastí. X MAS SNAKES CUP 2017 Jménem chlapeckého basketbalového klubu BK Snakes Ostrava si Vás dovolujeme pozvat na 3. ročník basketbalového turnaje s mezinárodní účastí. Kdy : 8.12.2017 (pátek) - 10.12.2017 (neděle)

Více

RSCM ROZKOŠ ČESKÁ SKALICE občanské sdružení Sportovní 428, Česká Skalice

RSCM ROZKOŠ ČESKÁ SKALICE občanské sdružení Sportovní 428, Česká Skalice RSCM ROZKOŠ ČESKÁ SKALICE občanské sdružení Sportovní 428, Česká Skalice PROPOZICE ČESKOSKALICKÉHO POHÁRU MLADŠÍCH ŽÁKŮ A) Obecná ustanovení Datum konání: sobota 16. února 2013 Místo konání: sportovní

Více

Míčové hry. Přehazovaná - pravidla

Míčové hry. Přehazovaná - pravidla Míčové hry Přehazovaná - pravidla http://www.oknet.cz/jiki/sport/site/prehaz.htm Pravidla jsou stejná jako u volejbalu (počítání, střídání, změny postavení, hráči přední a zadní řady atd.), ale míč se

Více

Každá liga musí mít alespoň jednoho Garanta. Garantem Školních lig je Pražský svaz

Každá liga musí mít alespoň jednoho Garanta. Garantem Školních lig je Pražský svaz Miniházená 4 + 1 1. Garant ligy Každá liga musí mít alespoň jednoho Garanta. Garantem Školních lig je Pražský svaz házené (PSH). Garant dává k dispozici svůj personál pro organizaci jednotlivých turnajů

Více

Pozvánka na halový turnaj FC Sparta Brno

Pozvánka na halový turnaj FC Sparta Brno Pozvánka na halový turnaj Pořadatel: Kategorie: Místo konání: r. 2000 (U-14) Hráči narozeni po 1.1.2000 a mladší Sportovní hala Křenovice, Bratří Mrázků 635 (u Slavkova u Brna) Termín: neděle 8.12.2013

Více

Vozíčkářské rugby Shrnutí pravidel

Vozíčkářské rugby Shrnutí pravidel Vozíčkářské rugby Shrnutí pravidel Tento dokument není plně ve znění oficiálních pravidel vozíčkářského rugby. Je vytvořený pouze jako jejich shrnutí. Pro úplný popis hry včetně pravidel slouží Mezinárodní

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

Trojanovice, Frenštát pod Radhoštěm. GPS 49 31' 16.2707981" N 18 14' 18.2171917" E

Trojanovice, Frenštát pod Radhoštěm. GPS 49 31' 16.2707981 N 18 14' 18.2171917 E Trojanovice, Frenštát pod Radhoštěm. GPS 49 31' 16.2707981" N 18 14' 18.2171917" E VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Datum: sobota 21.12 2013 Místo konání: Trojanovice, Frenštát p.radh. GPS 49 31' 16.2707981" N 18

Více

A.F.C. HUMPOLEC. HALOVÝ FOTBALOVÝ TURNAJ přípravek - ročník 2005 a ml. (mladší přípravka)

A.F.C. HUMPOLEC. HALOVÝ FOTBALOVÝ TURNAJ přípravek - ročník 2005 a ml. (mladší přípravka) A.F.C. HUMPOLEC POŘÁDÁ HALOVÝ FOTBALOVÝ TURNAJ přípravek - ročník 2005 a ml. (mladší přípravka) pořadatel: fotbalový klub A.F.C. HUMPOLEC Kdy: turnaj v neděli 22.12.2013 od 8.30 hod.- 15.00 hod. Startovné:

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

4Ever H A N D B O O K

4Ever H A N D B O O K 4Ever HANDBOOK Kancelářský systém 4Ever Úvod Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a podélné nosníky. Bočnice je tvořena nohami čtvercového průřezu 45 x 45 mm, spojovacím vodorovným bočním

Více

Výklad Pravidel 2014-2017 Opakování

Výklad Pravidel 2014-2017 Opakování Výklad Pravidel 2014-2017 Opakování Komise rozhodčích ČSA Březen 2015 1. Dočasný běžec Kap.I, 13 - Dočasný běžec (Temporary Runner), Kap.IV, 11 Kap.XII, 2a Poznámka 2 Hlavní principy: Je to běžec za chytače,

Více

Novinky a výklady 2006/7. Tomáš Tůma Hlušice 2007

Novinky a výklady 2006/7. Tomáš Tůma Hlušice 2007 Novinky a výklady 2006/7 Tomáš Tůma Hlušice 2007 Mlýn 2007 Nově 4 fáze pro všechny kategorie Připravte se Chyťte se Čekejte Važte Sehnout Dotek Pauza Vázat Chyťte se (dotek) piliří se svou vnější rukou

Více

platné od 1.7.2012 Změny a doplňky Pravidel fotbalu FIFA Změny a dodatky jsou v textu vyznačeny modře.

platné od 1.7.2012 Změny a doplňky Pravidel fotbalu FIFA Změny a dodatky jsou v textu vyznačeny modře. Změny a doplňky Pravidel fotbalu FIFA platné od 1.7.2012 Mezinárodní výbor pro pravidla fotbalu (IFAB) na svém 126. zasedání, které se konalo dne 3.března 2012 v Anglii, rozhodl o níže uvedených změnách

Více

Rozhodčí, který je držitelem Licence rozhodčího a který byl k utkání delegován ve funkci hlavního rozhodčího (dále jen R)

Rozhodčí, který je držitelem Licence rozhodčího a který byl k utkání delegován ve funkci hlavního rozhodčího (dále jen R) Vážení příznivci futsalu, jednou z klíčových částí Souboru předpisů SF ČR jsou Pravidla futsalu - pravidla našeho nádherného sportu. Futsal se díky podpoře FIFA a UEFA v posledních letech velmi intenzivně

Více

Standardní záruka. http://www.alliedtelesis.cz/support/warranty/signup.aspx

Standardní záruka. http://www.alliedtelesis.cz/support/warranty/signup.aspx Standardní záruka Standardní produkty (Enterprise)» Switches» Routers» Converters» NICs, SFPs Operátorské produkty (NSP)» imgs» imaps» 3rd party (Extricom) Bez registrace 2 roky od prodeje koncovému zákazníkovi

Více

Gymnázium Arabská. Hra Pexeso. ročníkový projekt předmět programování vyučující Tomáš Obdržálek autor Ondřej Novák školní rok 2013/2014

Gymnázium Arabská. Hra Pexeso. ročníkový projekt předmět programování vyučující Tomáš Obdržálek autor Ondřej Novák školní rok 2013/2014 Gymnázium Arabská Hra Pexeso ročníkový projekt předmět programování vyučující Tomáš Obdržálek autor Ondřej Novák školní rok 2013/2014 Anotace Mým projektem byla známá karetní hra pexeso, ovšem s menší

Více

Pravidla PFL Pravidla florbalu v rámci PFL a jejich výklad

Pravidla PFL Pravidla florbalu v rámci PFL a jejich výklad Pravidla PFL Pravidla florbalu v rámci PFL a jejich výklad PODMÍNKY HRY Florbal se hraje formou utkání mezi dvěma družstvy. Cílem hry je dosáhnout více branek než soupeř při dodržení ustanovení pravidel.

Více