POZNÁMKY K PRAVIDLŮM HRY. Modifikace ( úpravy)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZNÁMKY K PRAVIDLŮM HRY. Modifikace ( úpravy)"

Transkript

1 POZNÁMKY K PRAVIDLŮM HRY Modifikace ( úpravy) Předpokládá se, že každý subjekt, který jedná v souladu s Asociací, bude považovat Pravidla hry za daná a bude se jimi řídit. Pravidla mohou být upravena, jedná-li se o zápasy žen, hráčů mladších 16 let, veteránů (nad 35 let) a hráčů s tělesným postižením. Přípustné jsou některé či všechny z následujících úprav: velikost hřiště, velikost, hmotnost a použitý materiál míče, šířka mezi tyčemi branky a výška břevna od země, trvání jednotlivých částí hry, počet hráčů. Bez souhlasu Mezinárodní fotbalové asociace nejsou možné žádné opra vy či dodatky k těmto pravidlům. Všechny subjekty zmiňované v Pravidlech plážového fotbalu (hráči, roz hodčí, časoměřiči, úřední osoby) jsou uváděny v mužském rodě. Jde o pouhé zjednodušení - pravidla jsou použitelná jak pro muže, tak pro ženy.

2 CONTENTS 4

3 OBSAH: Pravidlo Strana 1 Hřiště 6 2 Míč 12 3 Počet hráčů 14 4 Vybavení hráčů 17 5 Rozhodčí a druhý rozhodčí 20 6 Časoměřič a třetí rozhodčí 23 7 Hrací doba 26 8 Začátek a obnovení hry 28 9 Míč ve hře a mimo hru Způsob skórování Fauly a nedovolené chování Přímý volný kop Penaltový kop Hra z autu Vhození míče brankářem Dvojitá hra domů Rohový kop Postupy určující vítěze zápasu 58 Signály rozhodčích 62 Dodatečné pokyny pro rozhodčí, 2. a 3. rozhodčí a časoměřiče 64

4 USTANOVENÍ CONTENTS 1 - HŘIŠTĚ Povrch hřiště Povrch je složen z písku, je rovný, zbaven kamínků, mušlí a jiných předmětů, které by mohly způsobit zranění hráčů. Pro účely mezinárodních soutěží musí být písek jemný a alespoň 40 cm hluboký. Musí být prosíván tak dlouho, dokud není vhodný ke hře, nesmí být hrubý či obsahovat kamínky nebo jiné nebezpečné části, avšak ne tak jemný, aby způsoboval prašnost poraňující pokožku hráčů. 1 2 m m m 8 10 cm 5m 6

5 Rozměry Hřiště má obdélníkový tvar. Touch line (dotyková, postranní čára) musí být delší než Goal line (přední/zadní čára). Délka: m Šířka: m Vymezení hřiště Hranice hřiště jsou označeny čarami, které patří k oblastem, jež ohraničjí. Dvě delší hraniční čáry se nazývají Touch lines. Dvě kratší hraniční čáry se nazývají Goal lines, avšak mezi tyčemi branky čára není m 9m 9m 7

6 USTANOVENÍ CONTENTS 1 - HŘIŠTĚ Všechny čáry(lajny) jsou 8-10 cm široké. Jsou zhotoveny z modré pásky, All aby lines kontrastovaly are 8cm to s 10cm pískem. wide Páska and musí are made být pružná of blue a pevná, tape to ale contrast nesmí škodit with the chodidlům sand. The hráčů. tape Lajny must musí be flexible být pevně and ukotveny hard-wearing zvláštními but svorkami k písku, a to v každém rohu, uprostřed postranních čar a za pomoci not harm the players feet. These lines must be firmly anchored to the sand at each corner and in the middle of each touch line with special gumových clamps, and kroužků to the k goals tyčím with branky. rubber rings attached to the posts. The Hřiště pitch je rozděleno is divided na dvě into poloviny two halves pomyslnou by an dělící imaginary čarou, která halfway je označena marked dvěma by two červenými red flags praporky located umístěnými outside the vně pitch. hřiště. line The Střed middle této pomyslné of this imaginary půlící čáry line je přesně is the místo exact výkopu position a určitých for the přímých kick-off and certain direct free kicks. volných kopů. The penalty area Penaltové vápno The penalty (trestné area území) is the area between the goal line and an imaginary parallel line joining both touch lines at a distance of 9m from the goal line Penaltové and marked vápno je by území two yellow mezi zadní flags placed čarou a next pomyslnou to each vodorovnou touch line outside čarou(penaltová the pitch. čára), která je od zadní lajny vzdálená 9 metrů, a označena dvěma žlutými praporky umístěnými vně hřiště vedle postranních čar. The imaginary penalty mark is located in the middle of the penalty area Pomyslná line, equidistant penaltová značka from each je umístěna goal post. uprostřed penaltové čáry, ve stejné vzdálenosti od obou tyčí branky. Flags Praporky Each corner is marked with a pole with a blunt end and a red flag made of pliable, durable, weatherproof plastic. Každý roh je označen tyčkou s tupým koncem a červeným praporkem. Tyčky yellow jsou zhotoveny flag is placed z ohebného, at each voděodolného end of the imaginary a nerozbitného lines marking plastu. the A penalty area and two red flags at each side of the halfway line, all of Žlutý which praporek are securely je umístěn anchored na at každém a distance konci of pomyslné between čáry 1 and označující 1.5m penaltové outside the vápno touch a dva lines. červené praporky na každé straně půlící čáry. Všechny praporky jsou bezpečně upevněny ve vzdálenosti The flagpoles must be at least 1.5m high. 1-1,5 m vně postranních čar. 8

7 >1.5 m m 1 2 m 8 10 cm Substitution Oblast střídání zone Oblast střídání je území na postranní čáře, kde hráči vstupují a opouštějí The substitution zone is the area on the touch line where the players hřiště. enter and leave the pitch. It Je is umístěna situated před in front stolem of the časoměřičů timekeeper s a měří table 5 metrů and - 2,5 measures m na každé a total straně od with bodu, 2.5m kde on se either napojuje side půlící of the čára point na postranní where the lajnu. halfway Lavičky line týmů joins of 5m, jsou the touch umístěny line. za The postranními teams benches čarami tak, are aby placed byla behind oblast střídání the touch volná. lines in such a way that the substitution zone is kept clear. 9

8 USTANOVENÍ CONTENTS 1 - HŘIŠTĚ Goals Branky The Branky goals jsou are umístěny placed uprostřed in the middle zadních of each čar. Skládají goal line. se ze They dvou consist svislých of tyčí two umístěných upright posts ve stejné equidistant vzdálenosti from od each každého corner rohu and a joined spojených at the svrchu top vodorovným by a horizontal břevnem. crossbar. The Vzdálenost distance (měřeno (inside uvnitř) measurement) mezi tyčkami between je 5,5 the m a posts vzdálenost is 5.5m od and the spodního distance from okraje the břevna lower k zemi edge 2,2 of the m. crossbar to the ground is 2.2m. The posts and crossbar have the same width and thickness of not less Tyčky a břevno mají stejnou tloušťku - ne méně než 10 a ne více než 20 cm than 10cm and not more than 20cm all around and are painted in a - colour a jsou contrasting natřeny barvou with kontrastující the sand. s pískem. The Sítě, nets, zhotoveny made z of konopí, hemp, juty jute či nylonu, or nylon, jsou are připevněny attached na to the zadní back straně of the tyček posts a břevna. and crossbar. For Z bezpečnostních safety reasons, důvodů the má bottom každá of tyčka each na spodní post has části a výčnělek, ledge that který is je anchored ukotven pod beneath písek. the Dvě sand. vodorovné Two tyčky horizontal měří 1,5 bars m. Jsou measuring připevněny 1.5m na attached to the back of each post are joined by a bar or chain at the zadní straně tyčí branky a spojeny tyčkou či řetězem - ty jsou na zadní straně back covered with plastic, with hooks and knots at each end, and placed pokryty on the plastem, sand na surface. každém This konci bar mají (or chain) háčky a is uzly also a anchored jsou takto in umístěny sand. na písečný povrch. Zmíněna tyčka (řetěz) je také ukotvena v the písku. 10

9 5.5 m 2.2 m cm 1.5 m Safety Bezpečnost The Hřiště pitch je obklopeno is surrounded bezpečnostní by a safety zónou, zone která perimeter je 1-2 m measuring široká. 1m to 2m wide. Branky mohou být přenosné, ale během hry musí být bezpečně The ukotveny goals k may zemi. be portable but they must be anchored securely to the ground during play. 11

10 USTANOVENÍ CONTENTS 2 - MÍČ Properties Vlastnosti a and rozměry measurements Míč: The ball: is je spherical; kulatý, is zhotoven made of z kůže leather či jiného or another vhodného suitable materiálu, material který that je is odolný crush-proof and proti resistant odření, nárazu to water a vodě, and abrasion; has má obvod a circumference ne méně než of 68 not cm less a ne than více než 68cm 70 cm, and not more than 70cm; na začátku zápasu váží ne méně než 400 g a ne více než 440 g, weighs má atmosférický not less than tlak 0, O,6 grams atmosfér. and not more than 440 grams at the start of the match; has a pressure equal to atmospheres at sea level cm Replacement Umístění poškozeného of a defective míčeball If Pokud the ball míč bursts praskne or nebo becomes je poškozen defective během during zápasu: the course of a match: play hra je is zastavena, stopped; the zápas match je obnoven is restarted dle opatření in accordance uvedených with v Ustanovení the provisions 8. of Law 8. If Pokud the ball míč bursts praskne or nebo is damaged je poškozen while mimo not in hru play (při (at výkopu, a kick-off, gólovém goal kopu, kick, corner rohovém kick, kopu, direct přímém free kick, volném penalty kopu, kick penaltovém or ball inbound): kopu či vhození/kopnutí play is autu): restarted in accordance with the Laws. hra je obnovena dle příslušných ustanovení. 12

11 Decisions Rozhodnutí 1 1. The Míč official používaný ball v used ofi ciálních in competitions soutěžích musí must být be schválen approved FIFOU. by FIFA. 2. In V competition soutěžních zápasech matches, je only povoleno balls that používat meetpouze the minimum míče, které technical requirements splňují minimální stipulated technické in Law požadavky 2 are permitted uvedené v for Ustanovení use. 2. In V FIFA soutěžních competition zápasech matches FIFA a v and zápasech in competition pořádaných matches pod záštitou organised Konfederace the je podmínkou auspices of použít the confederations, míče nesoucí jedno acceptance ze tří následujících of the useozna- of a under football is conditional upon the football bearing one of the following čení: three designations: logo FIFA APPROVED, logo FIFA INSPECTED či označení INTERNA- The TIONAL official MATCHBALL FIFA APPROVED STANDARD (IMS). logo or the official FIFA INSPECTED logo or the INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD reference. Toto označení deklaruje, že byly míče oficiálně testovány a jsou ve shodě Such se specifickými a designation technickými on a football požadavky, indicates příslušnými thatpro it has rozdílné been kategorie tested officially a zároveň and splňují found minimální to be inpožadavky compliance uvedené with specific v Ustanovení technical 2. requirements, different for each category and additional to the minimum specifications stipulated in Law 2. FIFA issues the list of additional FIFA vydává seznam doplňujících požadavků určených pro každou příslušnou kategorii a vybírá instituce řídící testy kvality. requirements specific to each of the respective categories and selects the institutes conducting the quality tests. Association Soutěže Asociace competitions mohou požadovat may require použití the use míče, of balls který bearing nese jedno any z one výše of uvedených these three označení. designations. In Míč all používaný other matches, v ostatních thezápasech ball usedmusí must splňovat fulfil the požadavky requirements uvedené of v Law Ustanovení If an association imposes the use of balls bearing the FIFA APPROVED Pokud Asociace povolí při své soutěži použití míče s logem FIFA APPROor FIFA INSPECTED logos for its own competitions, it must also permit the VED use a of logem balls FIFA bearing INSPECTED, the royalty-free musí INTERNATIONAL povolit také použití MATCHBALL míče označeného IMS. STANDARD designation. 13

12 USTANOVENÍ CONTENTS 3 - POČET HRÁČŮ Players Hráči A Zápas match hrají is dvě played mužstva. by two Každé teams, se skládá each consisting ne z více než of no 5 hráčů, more than přičemž five players, jeden z nich one je of brankář. whom is the goalkeeper. Substitution Proces střídání procedure Substitutes Náhradníci se may mohou be used účastnit in any jakéhokoliv match played zápasu, under který se the koná rules podle of an official pravidel competition ofi ciální soutěže at FIFA, na confederation úrovni FIFA, Asociace or association a Konfederace. level. The Maximální maximum povolený number počet of hráčů, substitutes kteří mohou permitted střídat, is five. je 5. 14

13 The Počet number střídání of v průběhu substitutions zápasu made je neomezený. during a Hráč, match který is unlimited. byl vystřídán, A player se může who opět has vrátit been na replaced hřiště. may return to the pitch as a substitute for another player. Střídání lze uskutečnit kdykoliv, bez ohledu na to, zda je míč ve hře. A substitution may be made at any time, whether the ball is in or out Sleduje se splnění těchto podmínek: of play, as long as the following conditions are observed: the Hráč, player který wishing si přeje vstoupit enter na the hřiště, pitch signalizuje signals his svůj intention záměr tak, to do so by že zvedntriko raising a sign do hry with či the nikoliv. number of the player whom he intends to Střídání replace je ukončeno, above his head; když střídající vstupuje do hřiště a předá the střídanému player being ceduli replaced s číslem, leaves přičemž the se pitch stává through aktivním his hráčem own team s substitution a střídaný přestává zone; hrát. the player entering the pitch does so from his own team s substitution zone but not until the player leaving the pitch has crossed Během střídání se nezastavuje čas. the touch line completely; a substitute is subject to the authority and jurisdiction of the referees whether he is called upon to play or not; the substitution is complete when the substitute entering the pitch hands the player leaving the pitch the sign with the player s number, at which point the substitute becomes an active player and the player he is replacing ceases to be one. The stopwatch is not stopped while players are substituted. Changing Výměna brankáře goalkeepers A Brankář goalkeeper může být may vystřídán be substituted kdykoliv. at Při any střídání time. brankářů The stopwatch se is not stopped nezastavuje while čas. goalkeepers are substituted. Brankáře může vystřídat jakýkoliv hráč. Postup: Any Před player uskutečněním may change střídání places je with informován the goalkeeper, rozhodčí. providing: the Střídající referee hráč is si informed musí obléknout before the dres substitution brankáře. takes place; the player must wear a goalkeeper s shirt. 15

14 USTANOVENÍ CONTENTS 3 - POČET HRÁČŮ Offences Přestupky/Sankce / sanctions If, Pokud while střídající a substitution vstoupí na is being hřiště nebo made, střídaný a substitute opustí hřiště enters jinudy, the pitch než or přes a vlastní player zónu being střídání, substituted nebo leaves poruší jinak the pitch předpisy via střídání, an area s that výjimkou does not zranění belong či v souvislosti to his own s Ustanovením team s substitution 4., pak: zone, or he infringes the substitution Hra je zastavena. procedure, except in the case of injury or in connection with Provinilý Law 4: hráč je napomenut, dostává žlutou kartu a musí opustit hřiště, is aby stopped; byl proces střídání řádně proveden. play the offending player is cautioned, shown the yellow card and ordered to leave the pitch to carry out the substitution procedure Zápas je obnoven přímým volným kopem, který provede mužstvo protivníka properly; the match z pomyslného is restarted bodu with uprostřed a direct půlící free čáry. kick to Pokud be taken byl míč by mimo the opposing hru, zápas team je obnoven from v the souladu imaginary s Pravidly point hry. in the middle of the halfway line; if the ball was out of play, the match is restarted in accordance Pokud náhradník, with the který Laws má of již the udělen Game; trest, poruší během střídání if opět a substitute pravidla, je with poslán a previous pryč v důsledku caution commits udělení druhé an infringement žluté karty. while Jeho mužstvo entering však the není pitch oslabeno, during the dokud substitution není ukončen procedure proces that střídání. Zápas another je obnoven caution, v souladu he is sent s opatřeními, off as a result která jsou of two uvedena yellow v warrants cards, but his team is not reduced in number as the substitution předchozím bodě. procedure was not completed. The match is restarted in accordance with the provisions of the previous point. Decisions Rozhodnutí 1 1. At Na the začátku start of zápasu a match, musí each mít team každé must mužstvo have alespoň at least 4 four hráče. players. Pokud If vstoupí other players do zápasu arrive po jeho at the začátku match další after hráči, play mohou hasse started, ho zúčastnit, they will pouze be allowed pokud byli tojako take hráči part označeni in the match již před ifvýkopem, they were a designated rozhodčí byl as řádně players informován. before kick-off and the referees were informed accordingly. 2 If, as the result of a sending-off or injury, fewer than three players 2. Pokud zůstanou v mužstvu (včetně brankáře) méně než 3 hráči, např. (including the goalkeeper) are left in either team, the match must v důsledku zranění či vyloučení, zápas musí být ukončen. be abandoned. 16

15 USTANOVENÍ 4 VYBAVENÍ HRÁČŮ Safety Bezpečnost A Hráč player nesmí must používat not use vybavení equipment či oblečení or wear (včetně anything šperků), (including které by any kind of mohlo jewellery) být nebezpečné that could jak be dangerous pro něj, tak to pro himself ostatní or hráče. another player. Basic Základní equipment vybavení The Základní basic compulsory vybavení equipment of a player comprises the following separate Základní items: povinné vybavení hráče obsahuje následující věci: Triko a jersey s krátkým or shirt; nebo dlouhým rukávem. shorts if thermal undershorts are worn, they must be the same Kraťasy pokud má hráč spodní termální kraťasy, musí mít stejnou main colour as the shorts; hlavní barvu jako kraťasy. Footwear is not permitted. Elastic binding around the ankles or feet and Obuv plastic není spectacles povolena. may Hráč be smí worn mít pro for svou protection. ochranu elastická obinadla kolem chodidel či kotníků, povoleny jsou i plastické brýle. 17

16 USTANOVENÍ CONTENTS 4 VYBAVENÍ HRÁČŮ Jersey Triko or shirt Barvy The colours čísel musí of the jasně numbers kontrastovat must s contrast barvou trika. clearly with the colours of the shirt. For Při mezinárodních international matches, zápasech se the musí number číslo objevit on the nejen back na must zádech, also ale appear také vpředu on the na front triku of či the kraťasech, shirt or shorts a to v menším in a smaller provedení. size. Brankáři Goalkeepers The Brankář goalkeeper má povoleny is permitted dlouhé kalhoty to wear long trousers. Each Každý goalkeeper brankář musí must mít takovou wear colours barvu that dresu, distinguish aby byl odlišen him from od ostatních the hráčů players a rozhodčí and the other referees. 18

17 Offences Přestupky/Sankce / sanctions For Pokud any je infringement porušen předpis of this z tohoto Law: ustanovení: The Hráč, player který at pochybil, fault is instructed je poslán by rozhodčím the referees z hřiště, to leave aby the upravil pitch své to vybavení correct či his doplnil equipment chybějící or část to obtain výbavy. any Pokud missing není item vystřídán, of equipment. nesmí se vrátit If he na has hřiště, not dokud been substituted, neukáže svou he výbavu may not jednomu return z to rozhodčí, the pitch včetně until 3. rozhodčího, he has shown který his posoudí, outfit to zda one je of již the vše referees, v pořádku. including Rozhodčí the nebo third 2. rozhodčí referee, mu who povolí will návrat judge na hřiště. whether the equipment is now correct. Either the referee or the second referee gives him permission to re-enter the pitch. Restart Obnovení of hry play If Pokud the referees rozhodčí stop zastaví play hru, to aby caution varoval the provinilého offending hráče: player: play Hra je is obnovena restarted přímým with a direct volným free kopem, kick který to be provede taken by mužstvo a player of the soupeře opposing z pomyslného team from bodu the uprostřed imaginary půlící point čáry. in the middle of the halfway line. Decisions Rozhodnutí 1. Players Hráči nesmí must not odhalit reveal spodní undershirts prádlo, that které contain obsahuje slogans slogany or či advertisingmu. Jakýkoliv Any player hráč, who který lifts vytáhne his shirtriko, to reveal aby odhalil slogans slogan or advertising či reklamu, rekla- will bude bepotrestán sanctioned pořadatelem by the competition soutěže. organiser. 22. The Trika shirts musí must mít rukávy. have sleeves. 19

18 USTANOVENÍ CONTENTS 5 ROZHODČÍ A 2. ROZHODČÍ The Pravomoc referees rozhodčího authority Each Každý match zápas is je controlled kontrolován by dvěma two referees, rozhodčími, who kteří have mají the pravomoc authority prosazovat pravidla the Laws hry of během the Game zápasů, in the do match kterých for byli which jmenováni they - have od vstupu been to enforce appointed, do zařízení, from kde je the umístěno moment hřiště, they po enter jeho the opuštění. facilities where the pitch is situated until they leave. Powers Práva a and povinnosti duties 20 The referees: Rozhodčí: enforce the Laws of the Game; allow Prosazují play Pravidla to continue hry. if the team against which an offence has been Povolí committed pokračování stands hry, pokud to benefit tým, proti from kterému such an byl advantage, spáchán přestupek, dostává the original právo výhody, offence a if původní the anticipated přestupek advantage je potrestán, does pokud not and punish accrue předpokládaná at that time; výhoda nenaroste. keep Zaznamenávají a record of průběh the match zápasu, and poskytují provide the příslušným appropriate institucím authorities hlášení o a zápasu, match report které obsahuje that includes informace information o disciplinárním on any disciplinary řízení proti with action hráčům taken a technické against obsluze players mužstva, or team officials stejně tak as informace well as any o other všech incidents that occur before, during or after the match; incidentech, které se objevily před, během a po zápase. the referee acts as timekeeper if the latter or third referee is not present; Působí jako časoměřič, pokud není přítomen další nebo třetí the rozhodčí. referee stops, suspends or terminates the match for any infringement Zastavuje, of přerušuje the Laws nebo or as ukončuje a result of zápas, any pokud outside jsou interference; porušena take Pravidla disciplinary nebo v důsledku action against určitých players vnějších guilty zásahů. of offences warranting Uděluje a caution tresty hráčům or sending-off; obviněným z přestupku tím, že je napomene take nebo action vyloučí against ze hry. team officials who are guilty of misconduct and, Koná if opatření necessary, proti dismiss členům them technické from obsluhy, the pitch kteří area jsou without obviněni showing them a card; z pochybení a pokud je to nezbytné, vykáže je z hřiště, aniž by dostali ensure that no unauthorised persons enter the pitch; interrupt kartu. play if a player is deemed to be wasting time; stop Zajišťuje, the match aby se if, na in hřiště their nedostala opinion, a neoprávněná player is seriously osoba. injured, and ensure Přeruší that hru, pokud the player hráč is úmyslně carried zdržuje. off the pitch; allow Pokud play je podle to continue jeho názoru until hráč the vážně ball is zraněn, out of zastaví play if a hru player a ujistí is, se, in their že hráč opinion, opustí hřiště. only slightly injured; ensure Povolí pokračování that any balls hry used dokud meet je the míč requirements mimo hru, pokud of Law je 2; dle jeho názoru hráč jen lehce zraněn. Zajišťuje, že jsou všechny použité míče v souladu s požadavky Ustanovení 2.

19 Referees Rozhodnutí decisions rozhodčí The Rozhodnutí decisions rozhodčí, of the která referee obsahují regarding skutečnosti facts connected týkající se with zápasu, play jsou are konečná. final. The Rozhodčí referee a 2. and rozhodčí second smí referee změnit may svá only rozhodnutí, change pokud a decision uvědomili if they chybu realise nebo that pokud they have to považují made za a mistake nutné. or if they deem it necessary to do so, provided that play has not restarted or the match has not terminated. 21

20 USTANOVENÍ CONTENTS 5 ROZHODČÍ A 2. ROZHODČÍ Decisions Rozhodnutí 1 1. If Pokud the referee rozhodčí and i 2. second rozhodčí referee signalizují both signal současně a foul faul simultaneously a panuje and neshoda, therekterý is a disagreement tým má být potrestán, as to which převažuje teamrozhodnutí is to be penalised, rozhodčího. decision of the referee will prevail. the 2 2. Both Jak rozhodčí, the referee tak 2. and rozhodčí second smí referee napomenout mayči caution vyloučit or hráče. sendv off a player, but in the case of a disagreement between them, the případě neshody mezi nimi však převažuje rozhodnutí rozhodčího. referee s decision will prevail In Pokud the event učiní 2. of rozhodčí unduenesprávný interference či nepřiměřený or improper zásah, conduct zbaví of ho the second rozhodčí referee, povinností, the referee zajistí jeho will výměnu relievea the vypracuje second o referee tom záznam of his duties, pro příslušné arrange autority. for his replacement and submit a report to the appropriate authorities. 22

21 USTANOVENÍ 6 ČASOMĚŘIČ A 3. ROZHODČÍ Duties Povinnosti A Časoměřič timekeeper a 3. and rozhodčí third jsou referee do své are funkce appointed. jmenováni. They Jsou are seated usazeni outside the v místě pitch pomyslné at the imaginary půlící čáry halfway a na stejné line straně on the jako same je zóna side as the vně hřiště, střídání. substitution zone. The Časoměřič timekeeper a 3. rozhodčí and third jsou referee vybaveni are provided vhodnými with stopkami, a suitable které stopwatch by the association or club under whose jurisdiction the match jim poskytne asociace či klub, pod jejichž záštitou se zápas hraje. is being played. 23

22 USTANOVENÍ CONTENTS 6 ČASOMĚŘIČ A 3. ROZHODČÍ The Časoměřič timekeeper ensures Zajišťuje, that že průběh the duration zápasu of odpovídá the match opatřením complies uvedeným with the provisions v of Ustanovení Law 7 by: 7., tím, že: - Zapne starting stopky his stopwatch bezprostředně as soon po výkopu. as the match kicks off; - Zastaví stopping stopky, the stopwatch jakmile padne as soon gól, je-li as a rozhodnuto goal has been o penaltovém scored, a či penalty přímém kick volném or direct kopu free nebo kick rozhodčí awarded, signalizuje or the zranění referees či have zdržování. signalled that a player is injured or for time-wasting. stopping the stopwatch whenever the referees signal him to - Zastaví stopky pokaždé, kdy mu to nařídí rozhodčí. do so; - Znovu restarting spustí the stopky, stopwatch pokud after je proveden a kick-off, výkop, a direct penaltový free kick kop or či a přímý penalty volný kick kop. has been taken. checking Sleduje 2-minutový the two-minute trest při effective vyloučení time hráče. punishment period when a Ohlašuje player has konec been části sent hry, off; celého zápasu a prodloužení odlišným indicating hvizdem nebo the zvukovým end of each signálem. period, the match and extra time with Signalizuje a different rozhodčím, whistle kdy or přesně acoustic začíná signal druhá from a třetí those část used zápasu by the po referees; 3-minutové přestávce, a pokud je to nutné, kdy začíná prodloužení. signalling to the referees exactly when to start the second and third periods of play after the three-minute break and when to start extra time, if necessary. 24

23 The Třetí third rozhodčí referee The Třetí third rozhodčí referee pomáhá assists rozhodčím the referees a časoměřiči and timekeeper tím, že: by: keeping Zaznamenává a record přerušení of stoppages hry a důvody in the pro game tato přerušení. and the reasons for them; Zajišťuje správný průběh střídání a použitím hvizdu či zvukového signálu ohlašuje that substitutions porušení pravidel are correctly střídání, carried pokud nemůže out and, být by použito using a ensuring different pravidlo výhody. whistle or acoustic signal from those used by the referees, indicating Zaznamenává any čísla infringement hráčů, kteří that střelili has gól, occurred a v jaké during minutě substitution, zápasu. if the advantage rule cannot be applied; Zaznamenává čísla napomenutých a vyloučených hráčů, stejně tak making a note of the numbers of the players who score goals and in důvody which pro minute tato rozhodnutí. of play; recording Poskytuje jakékoliv the names další and informace numbers související of the players s hrou. cautioned or sent off; Sleduje chování osob na lavičce náhradníků. providing Informuje mužstva any other o tom, information kdy přesně relevant mohou to střídat the game; vyloučeného monitoring hráče. the conduct of those persons seated on the substitutes Pokud bench; je některý z rozhodčích zraněn, 3. rozhodčí ho zastoupí a nabývá informing the teams exactly when a player may substitute another tak pravomoc jako 2. rozhodčí. who has been sent off. If either of the other referees is injured, the third referee replaces him, assuming the function of the second referee. Decisions Rozhodnutí 1 1. For Při mezinárodních international matches, zápasech je the účast use časoměřiče of a timekeeper a 3. rozhodčího and third referee povinná. is compulsory In Pokud the event učiní časoměřič of undue či interference 3. rozhodčí nepřiměřený by the timekeeper zásah, rozhodčí or third je referee, zbaví povinností, the referee zajistí will jejich relieve výměnu either a of vypracuje his duties, záznam arrange pro přísluš- for his replacement and submit a report to the appropriate authorities. né autority. 25

24 USTANOVENÍ CONTENTS 7 HRACÍ DOBA Periods Části hryof play The Zápas match trvá 3 lasts x 12 three minut. equal O časové periods záznamy of 12 minutes se stará each. časoměřič, The timekeeping is jsou carried uvedeny out by v Ustanovení a timekeeper, 6. whose duties are defined in jehož povinnosti Law 6. Čas musí být zastaven způsobem uvedeným v Ustanovení 6.: The Kdykoli time must je vstřelen be stopped gól. as described in Law 6: whenever Kdykoli je nařízena a goal is penalta scored; či přímý volný kop. whenever a direct free kick or a penalty kick is awarded; V případě signálu rozhodčího. whenever the referees signal accordingly; Pokud hráči zdržují hru. whenever the referees signal that a player is wasting time. The Doba duration každé části of hry each smí period být prodloužena, may be prolonged pokud je nařízen to enable penaltový a penalty kop nebo kick or přímý a direct volný free kop. kick Zápas to nebo be taken. část hry The končí, match když: or period of play ends je when: míč vstřelen do brány a gól je uznán, the je míč ball vykopnut goes directly z hřiště, into a goal and a goal is scored; after míč tečuje the ball brankáře, has been tyčky, kicked břevno and nebo it passes písek over a skončí the boundaries v brance gól of the pitch; je uznán, the ball touches the goalkeeper or the posts, crossbar or sand and pokud míč po kopnutí tečuje jiného hráče kromě brankáře, passes into goal the goal is awarded; the pokud ball brankář touches zastaví any player míč nebo other se than míč odrazí the goalkeeper od tyček či after břevna, it has ale been neskončí kicked; v brance. the defending goalkeeper stops the ball or it rebounds from the Časoměřič goalposts určuje or crossbar konec každé and 12-minutové does not enter části the hry. goal. The Pokud timekeeper se ozve hvizd determines či houkačka, the rozhodčí end of each signalizuje period konec of 12 každé (twelve) části minutes. hry. Po tomto signálu nejsou již dovoleny žádné akce, kromě výše uvedených. Pokud již bylo kopnuto do míče, rozhodčí musí počkat na ukončení When the whistle or horn is blown, the referee signals the end of each akce, period která or the byla match. započata After před this tím, signal, než no časoměřič other action zapískal, will be aby allowed ukončil apart část hry from nebo those zápasu. specified above. If the ball has been kicked, the referees must wait for the completion of the action that began before the timekeeper blew the whistle or horn before they can terminate the period of play or match. 26

A ČINNOST POMOCNÝCH ROZHODČÍCH

A ČINNOST POMOCNÝCH ROZHODČÍCH Český svaz ledního hokeje, komise rozhodčích POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ZÁPISU O UTKÁNÍ A ČINNOST POMOCNÝCH ROZHODČÍCH Tyto pokyny vycházejí z Pravidel ledního hokeje 2010-2014 a Příručky IIHF pro pomocné rozhodčí

Více

PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T

PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T 2012-2013 OBSAH PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Stůl 2.1 Síťka 2.2 Míček 2.3 Pálka 2.4 Definice některých pojmů 2.5 Správné podání 2.6 Správné vrácení míčku 2.7 Postup hry 2.8

Více

Manuál k programu TASBS

Manuál k programu TASBS Manuál k programu TASBS TASBS = The Automated ScoreBook for Baseball/ Softball Lenka Richterová 2013/2014 Obsah Game Scoring... 3 Orientace v programu... 3 Play-by-Play Scoring... 4 Způsob zapisování útočných

Více

Všechny otázky bez odpovědí 16.4.2011

Všechny otázky bez odpovědí 16.4.2011 Všechny otázky bez odpovědí 16.4.2011 1 Družstvo, které rozehrává PVK,... 1 nemusí čekat, až se hráči soupeře vzdálí 9,15m. 2 musí vždy vyčkat, až se hráči soupeře vzdálí 9,15m. 3 ve vzdálenosti větší

Více

LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1

LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 Uveřejněno pod číslem

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI PERSONAL ACCIDENT INSURANCE 1. Úvodní ustanovení 1. Initial terms 1.1 Podmínky Tyto pojistné podmínky ( podmínky ) pro úrazové pojištění

Více

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES BORIS ŠEBESTA, DAVID HRUŠKA I. ÚVOD Legislativa jednotlivých států většinou neobsahuje dostatečnou

Více

c. cabin crew, is defined in JAR-OPS; or c. palubním průvodčím je definován v předpisu JAR-OPS; nebo

c. cabin crew, is defined in JAR-OPS; or c. palubním průvodčím je definován v předpisu JAR-OPS; nebo ČÁST 1 JAR-1 JAR 1.1. General Definitions JAR 1.1. Všeobecné definice 'Abortive Start' (turbine engines) means an attempt to start, in which the engine lights up, but fails to accelerate. NOTE: The handling

Více

Změny a doplňky v Pravidlech fotbalu FAČR platných od 1.7.2013

Změny a doplňky v Pravidlech fotbalu FAČR platných od 1.7.2013 Fotbalová asociace České republiky Pravidlová komise Diskařská 2431/4, 160 17, Praha 6 Strahov Změny a doplňky v Pravidlech fotbalu FAČR platných od 1.7.2013 Uvedeny jsou zde stručně pouze podstatnější

Více

ČÁST 4 - PRAVIDLA HRY

ČÁST 4 - PRAVIDLA HRY ČÁST 4 - PRAVIDLA HRY 1. Každý tým smí mít v průběhu hry na ledě vždy jen jednoho brankáře. 2. Brankář smí být z hřiště odvolán a nahrazen hráčem. Tento hráč však nesmí využívat výhod brankáře. 400 - HRÁČI

Více

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011 General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011 při obchodování s hutním materiálem obchodní firmy BMZ Polska Sp. z o.o. platné

Více

ŘÁDY A PRAVIDLA. 2. Struktura přebornických soutěží jednotlivců

ŘÁDY A PRAVIDLA. 2. Struktura přebornických soutěží jednotlivců ŘÁDY A PRAVIDLA I SOUTĚŽNÍ ŘÁD Platný od 1. 10. 2007 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Soutěžní řád stanoví organizaci a řízení tenisových soutěží hraných na území České republiky (dále jen ČR), včetně mezinárodních,

Více

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension under the Agreement between Australia and the Czech Republic on Social Security Poznámky k žádosti o australský starobní důchod podle dohody o sociální péči mezi

Více

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998 STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. 1997 FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE 1 9 9 7 PRAHA 1998 PRAGUE 1998 BC PP, A.S., 1998 OBSAH Pražská burza v roce 1997 7 Podmínky

Více

5354001_REV 00_APR_2011

5354001_REV 00_APR_2011 REJSTŘÍK STRANA 1. OBECNÉ INFORMACE 2 2. ÚVOD 2 3. SYMBOLY POUŽITÉ V MANUÁLU 2 4. VÝROBCE 2 4.1 Korespondence s výrobcem 2 5. POUŽITÍ A UPOZORNĚNÍ, CO NEDĚLAT 3 6. VAROVÁNÍ A BEZPEČNOST 3 6.1 Určení a

Více

Krok za krokem basket balem

Krok za krokem basket balem Krok za krokem basket balem Pro všechny rodiče, učitele a trenéry, kteří mají zájem o sestavení řízeného, bezpečného a hlavně zábavného basketbalového programu pro naše děti. Úvodní slovo Milí basketbaloví

Více

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 26.6.2010 OBSAH Článek Hlava I. Základní ustanovení 101-104 Hlava II. Organizace soutěží části : Řízení soutěží 201-202

Více

Návrh pojištění klíčových osob úraz a nemoc Key Man Proposal Form

Návrh pojištění klíčových osob úraz a nemoc Key Man Proposal Form HCC Specialty Ltd. 40 Lime Street London EC3M 5BS, United Kingdom main +44 (0)20 7929 3223 facsimile +44 (0)20 7626 5470 HCC Specialty Návrh pojištění klíčových osob úraz a nemoc Key Man Proposal Form

Více

Lovci Treasure hunters

Lovci Treasure hunters Nespoutáni létem Unfettered summer strana / page 3 Daniela Šulcová your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto / Summer 2013 30 Vášeň / Passion 19

Více

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Červenec 2012 OBSAH Část I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1 Definice vybraných pojmů...3 2 Podmínky účasti ve třídách obedience...4 3 Zdravotní stav...5

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské unii

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské unii KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16. března 2005 KOM(2005) 97 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské

Více

Změny pravidel volejbalu schválené kongresem FIVB 2014. (nový text je vyznačen červeně)

Změny pravidel volejbalu schválené kongresem FIVB 2014. (nový text je vyznačen červeně) Změny pravidel volejbalu schválené kongresem FIVB 2014 (nový text je vyznačen červeně) Ruletext 2013-16 Ruletext 2015-16 1. HRACÍ PLOCHA 1.1 Rozměry Hřiště je obdélník o rozměrech 18x9 m obklopený volnou

Více

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Svaz potápěčů České republiky Vydání 2015/01 Obsah SOUTĚŽNÍ ŘÁD 1. Základní ustanovení... 4 2. Organizace soutěží ve sportovním potápění... 4 3. Plánování soutěží...

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007)

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) Pardubice 2007 SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto organizátor soutěží fotbalu

Více

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 2 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 10.7.2012 7:21 StrÆnka 3 Fotbalová asociace České republiky o.s. ROZPIS

Více

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44 Obsah MVS 2 Setkání učitelů matematiky všech typů škol 4 N is a number film o Paulu Erdősovi 4 Spolupráce s Zentralblattem se dobře rozběhla 5 Sedmý světový kongres IFSA 97 Prague 6 EMS 9 Z obsahů EMS

Více

Technická pravidla pro všechny disciplíny

Technická pravidla pro všechny disciplíny Český střelecký svaz U Pergamenky 3 170 00 Praha 7 Technická pravidla pro všechny disciplíny Platné od 1.ledna 2014 Vydáno pro vnitřní potřebu členů ČSS Z anglického originálu GENERAL TECHNICAL RULES,

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) COMPLAINTS PROCEDURE RULES The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech Republic) 1.

Více