TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRHOVOSVINENSKÉ LISTY"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Červen 2008 Číslo 6 Ročník XVIII Stalo se tradicí, že mateřské školy v našem městě slaví MDD Týdnem dětských radostí. Co to je? Je to týden úžasných zážitků, radostí i nových poznatků a dovedností. Každý den je nějaká zábavná akce. Jak to bylo letos? Jeden den byly děti na výletě v Českém Krumlově podívat se na medvědy, prohlédly si zámecká nádvoří, pohrály si v zámecké zahradě, nezapomněli jsme ani na zmrzlinu. Jak jsme slavili Mezinárodní den dětí v mateřských školách? Druhý den byla stezka Z pohádky do pohádky s úkoly zaměřenými na znalost pohádek, v závěru děti našly sladký poklad. V tomto týdnu přijelo do mateřské školy divadlo s představením Klaun a jeho kamarádi. Zahradní pouť na školních zahradách byla plná smíchu a veselí. Při plnění netradičních úkolů dostali odměnu ve formě různých sladkostí všichni. Sponzorem byla firma Shmied, které patří poděkování, protože na naše děti nikdy nezapomene. Vyvrcholením oslav Mezinárodního dne dětí byly sportovní hry. Záštitu nad těmito hrami převzal pan starosta ing. Bušek a ing. Kahounová. Přivítali jsme i hosty místostarostu Mgr. Steinbauera, Mgr. Tomanovou z KÚ a ing. Božákovou. Regionálních sportovních her se zúčastnily i spřátelené mateřské školy ze Slavče a Borovan. Sluníčko nám přálo, radostná nálada vyzařovala ze všech zúčastněných. Do svých her zapojily děti i pana starostu, s dětmi skákal, přetahoval lanem s pani učitelkou, házel, atd.. Bylo opravdu veselo. Úžasný zážitek měly děti na nafukovacím Závodníkovi, kde mohly klouzat, prolézat tunelem, házet, atd. Pronájem této atrakce zaplatil MěÚ. Závěr týdne byl ukončen slavnostním obědem s marcipány od pana Šnokhause, který na děti v mateřské škole nezapomíná žádný rok. Děkujeme. Alena Felendová Dobrovolní hasiči nejezdí jen k ohni, ale i... Program Festivalu dechových hudeb Karel Valdauf na tradiční soutěž veteránů Křivonoska ( ), kde letos se svým historickým vozidlem, samozřejmě v historických uniformách, dojeli ve své kategorii na 3. místě... kmitají v hasičárně, např. při tak vyjímečné události, jako je výměna starého nábytku za nový v klubovně SDH, nebo kolem nového vozu Tatra, který už zkusil několik výjezdů k požáru... trénují, jezdí na soutěže, různá školení a odborné výcviky (třeba polygon na dýchací přístroje) a námětová cvičení (během toho posledního se jako hasil novohradský hrad)... lákají do svých řad mladou krev, a tak po delší době začínají při SDH v našem městě pracovat i nejmladší hasiči z 1. stupně ZŠ (díky moc Milanu Krajčirikovi, Martinu Filkovi, Miroslavu Maškovi, Frant. Jandovi, Andree Kohoutové a bratrům Vávrovým, prostě všem, kteří se naší omladiny ujali)... přichystali ke Dni dětí zábavné soutěžní dopoledne s ukázkou požární techniky, a to pro děti z MŠ a prvních tříd ZŠ (ve čtvrtek ) a také pro Domeček (ve středu ); to vše za vydatné podpory profesionální zásahové jednotky... připravují tradiční soutěž družstev (v sobotu od 14 hod.) v areálu tržnice, kde bude postaráno o vaše občerstvení i dobrou náladu a proto PŘIJĎTE FANDIT TRHOVOSVINENSKÝM HASIČŮM!!! Ladislav Viktorin, jednatel SDH Vysokohorská jízda veteránů se pojede v červenci Dne 26. července 2008 se bude konat IV. ročník veteran rallye "Vysokohorská jízda". Předpokládaný sraz účastníků bude od 9 hodin na náměsti v Trhových Svinech, samotný start I. etapy je plánován na 11. hodinu na témže místě. Trasa dále povede přes Jílovice, Žár, Horní Stropnici, Černé Údolí, Benešov nad Černou a Žumberk. Diváci jsou vřele zváni! Pořádá Veteran car club Trhové Sviny pod záštitou Veteran car clubu České Budějovice. Lukáš Buřič XI. ročník Festivalu dechových hudeb Karel Valdauf 2008 se bude konat ve dnech 23. a 24. srpna 2008 opět na Žižkově náměstí v Trhových Svinech. Program Festivalu: SOBOTA - 23.srpna dechový orchestr z Rakouska Veselá muzika Budvarka Moravanka Plechová kapela Cimbálová muzika + Podhoranka NEDĚLE - 24.srpna znělka Festivalu slavnostní zahájení vystoupení moderátora Alexandra Hemaly Plechová kapela Veselá muzika Strahovanka vystoupení Stanislava Hložka Velký orchestr paláce Žofín se sólisty: Josef Oplt, Ivana Zbořilová, Ivana Brožová, Bohuš Matuš, Stanislav Hložek, Jožka Šmukař vystoupení Bohuše Matuše Moravanka Babouci Podhoranka zakončení Festivalu Bližší informace: Ing. Ivana Božáková, tel

2 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA Usnesení z 8. jednání RM, které se konalo ) Sportovní areál - záměr výstavby. Usnesení č. RM 191/08. RM schválila investiční záměr na revitalizaci sportovní areálu v prostorách pod pekárnou (křižovatka Pekárenské s Husovou ulicí) a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Finanční poradenství s.r.o. Praha 4 za účelem vypracování žádosti do ROP. (Regionální operační program) 2) Projekt kanalizace Rejta Usnesení č. RM 192/08 RM rozhodla, že pro obec Rejta bude zpracována projektová dokumentace na tlakovou kanalizaci 33) Žádost o přemístění parkoviště u bytového domu v Budovatelské ul. Usnesení č. RM 224/08 RM ukládá předložit návrh možností vybudování parkovacích míst u bytového domu a FÚ Usnesení ze 9. jednání RM, které se konalo Finanční prostředky pro město dosahují téměř miliónu korun Odbor regionálního rozvoje pokračuje i v letošním roce v získávání finančních prostředků pro město. Kromě spolupráce na žádostech o finanční prostředky z Regionálního operačního programu a z Operačního programu životního prostředí zpracovává i žádosti o dotace z grantů, které vyhlašuje Jihočeský kraj. V současné době má město schváleny příspěvky v celkové výši ,- Kč. Jedná se o následující aktivity: Zpracování projektové dokumentace Odkanalizování části Rejta tis. Kč Oprava komunikace mezi obcemi Todně - Něchov tis. Kč Vybavení SDH Todně - 95 tis. Kč Vybavení SDH Trhové Sviny - 70 tis. Kč Zhotovení propagačních materiálů tis. Kč Příspěvek na zpracování nového územního plánu tis. Kč V současné době čekáme na výsledky 2. výzvy Regionálního operačního programu, v rámci které jsme požádali o finanční prostředky na rekonstrukci chodníků v ulici Nové Město a na rekonstrukci horní části Žižkova náměstí (usměrnění dopravy a zvýšení parkovacích míst). Připravujeme podklady pro žádosti do 3. výzvy Regionálního operačního programu. V pondělí odsouhlasila rada města, že se Trhové Sviny budou ucházet o finanční prostředky pro Základní školu na rekonstrukci tělocvičny, zřízení jazykové učebny a venkovní terasy mezi 2. a 3. pavilonem. Dále bude podána žádost na rekonstrukci budovy polikliniky, a to zejména na výstavbu výtahu, který nahradí stávající rampu před budovou s lékárnou a na zastřešení budovy A. Dalším investičním záměrem města je výstavba sportovního areálu v prostoru pod centrální kotelnou mezi Husovou a Pekárenskou ulicí. Pokud bude naše žádost o dotaci úspěšná vzniknou zde dva tenisové kurty, víceúčelové hřiště a dětské hřiště. Ing. Ivana Božáková Nový nábytek v klubovně SDH v Trhových Svinech, foto Fr. Kolář 3) Vodovod a kanalizace Svatá Trojice Usnesení č. RM 229/08 RM vzala na vědomí žádost zástupců Svatá Trojice o zařazení zpracování projektu vodovodu a kanalizace Svatá Trojice. RM ukládá MěÚ zadat výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace na vodovod a kanalizaci Svatá Trojice 6) Předložení žádostí do ROP - (Regionální operační program) Usnesení č. RM 233/08. RM souhlasí s podáním žádosti o finanční prostředky do 3.výzvy ROP Půdní vestavba MŠ Trhové Sviny a Rekonstrukce tělocvičny ZŠ, zřízení jazykové učebny a realizace odpočinkového prostoru pro děti Vzhledem k možnostem tisku byly vybrány pouze některá usnesení. Zápisy v plném znění jsou umístněny na webových stránkách města Ze zápisů RM sestavil Jan Steinbauer INFORMACE Z RADNICE Městská policie a kamerový systém Všichni si postupně zvykáme, že nás sledují kamery. Kamery jsou v čekárnách u lékařů, na křižovatkách a frekventovaných ulicích ve větších městech. Kamerou jsme monitorováni i při výběrech z bankomatů. Pro mnohé je to nepříjemné zjištění, ale z hlediska prevence ale i usvědčování pachatelů trestné činnosti to má stále větší význam. Město Trhové Sviny chce postupně zavést kamerový systém na některá místa především z hlediska prevence. Již řadu let máme kameru, který hlídá sběrný dvůr. V květnu tohoto roku přibyly 3 kamery na budovu základní školy. Tyto kamery monitorují prostor před školou až k novinovému stánku. RM při výběru firmy se rozhodla pro firmu Backer Computers s.r.o., která předložila nejvýhodnější nabídku. Přístup k informacím z kamerového systému mají strážníci městské policie. Postupně bude monitorován prostor náměstí, okolí městského kulturního střediska a další. Nejen z důvodů zavedení kamerového systému ale především z důvodů vyplývajících z nového zákoníku práce RM rozhodla navýšit počet strážníků na čtyři. Tento počet umožňuje lepší zajišťování služeb během sobot a nedělí a také ve večerních hodinách. Rovněž se zlepší možnost při zajišťování akcí ve městě a jeho okolí. Seznam městských strážníků a kontakt na ně. Junek Jan, vedoucí MěP , Bartoš František, strážník MěP , Fajtl Aleš strážník, MěP , Konárek Jiří strážník, MěP , Jan Steinbauer, místostarosta města 2 Poděkování BYLO V REDAKČNÍ POŠTĚ Děkuji starostovi našeho města ing. Buškovi a paní Pokorné za květinové dary při úmrtí mé matky Marie Studené, která byla nejstarší občankou Trhových Svinů a v září by se dožila 100 roků. Byla jsem velice dojata tím, že starosta spolu s paní Pokornou i přes své starosti, kterých mají jistě dost, nezapomněli ani na tuto starou občanku. Dále bych chtěla poděkovat panu Poppovi a paní Trajerové, nakonec i panu Hajnému za jejich lidský přístup a ochotu při této smutné příležitosti. Nakonec děkuji všem, kteří se přišli s mojí maminkou rozloučit i za květinové dary. Blažena Gelnarová

3 3

4 Z FARNÍ KRONIKY XII. DÍL PAMĚTI DĚKANA ŠIMÁKA První c.k. pošta v Trho - Svinech Toho roku 1850 se zřídila poněkud pořádněji silnice z Nových Hradů do Budějovic a byla jako dříve již na Nových Hradech také v Trho - Svinech c.k. pošta ustanovena. První p. poštovský byl p. Ferdinand Porák spolu soused a mistr řeznický ze Svinů č. 94. Věž Toho roku se počalo jednati o vystavení věže a pokrytí báně plechem. Od roku 1828, kdežto Božím ohněm věž i se všemi zvony zmařená byla, se pořáde o stavení věže mluvilo, neboť byla ta pozůstalá věž jen bídnou šindelovou stříškou přikrytá. Zvony předešlé se v roce 1828 docela rozlily, nezůstalo z nich jen 26 liber litiny, která se po ohni dílem ve věži, dílem okolo věže nasbírala. Tu litinu dali zdejší osadníci zvonaři do Lince (jménem Holleder) a nechali místo předešlých 5ti zvonů ulíti 4. Ten nejmenší z nich st.josephi byl vyhotoven a posvěcen v Linci 13ho Máje 1829, ostatní 3, totiž velký ad kon st. Joanis Nep., prostřední (tak nazvaná Maina, dle jemu podobného z těch prvních) ad kon. st. Josephi a malý ad kon. st. a malý ad kon. st. Floriani byly uliti a posvěceni v Linci dne 17. Máje Toho samého měsíce byly přivezeni a ještě v Oktávě sv. Jana Nep. slavně na věž daní. Stály tyto 4 zvony mimo nadjmenované látky totiž 26 liber 22 ještě na hotovosti se vším přívozem atd zl 17 k v stříbře. Zvony byly tak zřízeny, ale věž stála až do tohoto roku jen tak šindelovou stříškou přikrytá a bez okenic, sem tam rozpukaná. I počalo se jednati o to, aby se pořádná báně vyhotovila a plechem přikryla. K tomu cíli se sešli všichní představení obce, učinil se návrh, mnoho-li by stála, načež tehdejší tesařský mistr Jan Ziegrosser z Trho - Svinů č. 47 tu práci převzal za ustanovenou sumu 2910 zl 12 w/w. Na tuto cenu dal jsem já 400 zl w/w a za místo, kde stála dříve před ohněm škola, totiž zrovna před kostelem za kostelní zdí od kapličky až k domu Ondřeje Bilda souseda a kramáře pod číslem 127 se utržilo 1000 zl od Jana Weisfeita, který si jakožto kostelník na tom místě dům vystavěl a obrátilo se těch 1000 zl také na zhotovení věže, tedy ouhrnem 1400 zl w/w. To ostatní co scházelo na tu nadjmenovanou cenu pozůstávající s 2910 zl 12 w/w k totiž 1510 zl 12 k w/w složili osadníci. Tímto způsobem byla brzy věž vystavená a plechem přikrytá. Ten kříž na věži, v jehož to malé báničce se jeden spis a mnohé toho času jdoucí penízy vynachází, se dával na horu jmenovitě na den povýšení s. kříže 14ho září Každý byl žádostiv viděti, až se bude kříž na horu dávati. Okolo 3tí hodiny odpoledne jsem šel s p. kaplany p. Františkem Fialou a p. Petrem Pilbauerem do chrámu Páně a vyšli jsme se vším jakž příslušelo k svěcení téhož kříže, který ještě na zemi na níž podepřený stál. Bylo velké množství lidu shromážděného. Použil jsem té chvíle a promluvil jsem asi takto: Řeč při dávání kříže na věž Dříve než-li k svěcení tohoto s. kříže přikročíme, jest věc záslužná, abych k láskám Vaším alespoň několik slov promluvil. Dvojnásobně důležitý jest den Vybavení učebny přírodopisu pro podporu environmentální výchovy V letošním školním roce si ZŠ Trhové Sviny podala žádost o přidělení grantu Jihočeského kraje. Potřebujeme si zlepšit vybavenost učebny přírodopisu moderními pomůckami, s nimiž jak děti, tak i učitelé budou rádi pracovat. Naše škola byla úspěšná při podání žádosti na Krajský úřad - Jihočeský kraj a obdržela dotaci ve výši Kč na podporu enviromentální výchovy. Nakoupíme za to několik mikroskopů, sady pro výuku botaniky, zoologie a biologie člověka, pro pozorování v terénu i v učebně. Děkuji tímto Krajskému úřadu Jihočeského kraje, konkrétně odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví za finanční příspěvek a paní ing. Ivaně Božákové za pomoc při zpracování tohoto grantu. Ludmila Bustová, učitelka ZŠ MOJE JIŽNÍ ČECHY poprvé Víte, co obsahoval archeologický nález z 19. století u Bukvice, který světec je vyobrazen na borovanské radnici nebo koho představují mužské sochy na radnici v Trhových Svinech? Většina žáků 8. a 9. tříd ZŠ odpovědi na tyto i mnohé další otázky zná. 20. května 2008 se v naší škole konal 1. ročník znalostní soutěže MOJE JIŽNÍ ČECHY. HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ AKTUÁLNĚ 4 dnešní znamenitý předně pro celé křesťanstvo, neboť světíme jakožto katoličtí křesťané den povýšení s. kříže. Když totiž před 18ti sty léty Kristus Pán na dřevci kříže svůj život dokonal, byl ten kříž s., na kterém zemřel, do země zakopán a teprv po 300 letech od nábožné Heleny, matky císaře Constantina nalezen a na to místo opět postaven, kde Pan Kristus na něm zemřel. Po mnoha letech byl tentíž kříž s. od Perského krále, jenž se Jeruzaléma zmocnil, s jinou kořistí do země Perské odvezen. Po 14 letech však uzavřením pokoje opět jakožto ta nejhlavnější výmínka navrácen a od Heraklea jenž jej nazpět přivezl, od brány na ramenech nesen a na to místo hory Kalvárie, kde P. Ježíš zemřel, opět postaven. Velká to musila býti radost našich příkladných předků, když na tento den kříž s. na svém místě povýšiti viděli. My beřeme podíl na této radosti našich nábožných předků každoročně na dnešní den povýšení s. kříže, rozjímajíce sobě ty milosti, jichž jsme byli smrtí Pana Krista oučastní. Než N! důležitý jest tento dnešní den za druhé zvláště všem zdejším osadníkům tou dlouho čekanou událostí, že se tento s. kříž řádně posvětí a pak na své již připravené místo vyzdvíhne. Mnohý z vás se těšil již dlouho na toto okamžení, ano, všichní co jest vás zde shromážděných, cítíte zajisté jakousi neobyčejnou radost v srdcích svých. A kdo by se nad tím nezaradoval, vždyť jest to patrný důkaz našeho nábožného a právě křesťanského smýšlení, každý, kdož zdravý rozum má a pováží v tuto chvíli, co se jenom skrze tyto dvě léta při zdejším chrámu Páně učinilo, musí říci, že jsou zde osadníci nábožní a bohabojní, nebo kdo dům Boží ozdobuje dává najevo, že ho sobě váží a v příslušné uctivosti má. Stojí to ovšem mnohé výlohy, ale co jest to tak mnoho? Ten malý díl, co na každý jednotlivý dům celé osady vypadá (1 zl 57 k w/w), doufám, že každý s radostí zapraví neboť jest to k zvelebení Boha a k našich duší spasení. Než o tom pomlčím, jenom to dokládám, že by bez Božského požehnání všecko naše vynasnažení marné bylo, a protož že věc potřebná jest, bychom se všichní jednohlasně k Bohu obrátili, žádajíce o tu milost, aby na budoucí časy tento chrám Páně od všelikého neštěstí zachránit ráčil, aby skrze znamení tohoto povýšeného s. kříže, kdykoli se k němu vroucně obrátíme jak od zdejšího místa, tak od celé osady všelikou pohromu odvrátili a nám nad všemi nepřáteli našeho spasení a nad všelikým pokušením vítězství milostivě popřál. N. My již dlouho, tam na nyní krásně ozdobeném hřbitově hníti budeme, ale naše památka, ta dlouho, dlouho po nás v zdejší osadě zůstane. Jako my se modlíme za ty dobrodince, kteří nám tento slavný chrám Páně vystavěli, tak se doufám jistě, budou modliti k Bohu za nás všichní naší budoucí zdejší osadníci. Než nechci vás déle svou řečí obtěžovati, protož přikročíme již k svěcení tohoto s. kříže. Především se však pomodlíme, aby toto dílo, které se teď v skutek uvádí, jakž jistě všech oumysl jest, ke cti a chvále Boha všemohoucího, většímu zvelebení našeho s. náboženství k prospěchu celé církve s. a tím i k našich duší spasení prospívalo, řkouce: S Otčenáš a Zdrávas M. Na to byl kříž s. posvěcen a slavně a slavně uprostřed velkého zástupu vyzdvížen a na své místo povýšen. Hudba hrála v dole i na hoře mezi tím, co se kříž na horu táhnul, všech oči byly k němu obráceny - bylo to pěkné podívání. Deo gratis! Dle farní kroniky připravil Jiří Čajan Žáci, kteří se do soutěže přihlásili, pracovali dvě vyučovací hodiny v počítačové učebně, kde si vyhledávali odpovědi. První část úkolů obsahovala otázky s tematikou celého Jihočeského kraje, druhá část patřila zajímavostem z měst a obcí spojených do Sdružení Růže. V nesporné výhodě byli ti žáci, kteří v loňském nebo letošním školním roce navštěvovali volitelný předmět Seminář ze zeměpisu, který se právě věnuje regionální geografii, historii i současnosti. Prvními vítězi 1. ročníku se s velmi pěkným bodovým ziskem stali žáci Jiří Tomášek z 8.A (nejlepší v kategorii 8. ročníků) a Kristýna Němečková z 9.B (kategorie 9. ročníků). Výherci na místě v obou kategoriích mohli být oceněni opravdu pěknými a hodnotnými knižními cenami, a to díky ochotě a vstřícnosti Odboru regionálního rozvoje a Rady města T. Sviny. Ještě jednou děkujeme, vítězům blahopřejeme a těšíme se na 2. ročník soutěže v příštím školním roce. Za vyučující zeměpisu a občanské výchovy, kteří soutěž připravili, Mgr. Hana Halešová (Abychom čtenářům TSL nepřipravili bezesné noci, prozradíme, že v Bukvici se našly římské mince, v Borovanech mají sv. Floriána a my Jiřího z Poděbrad s Vladislavem II. Jagellonským.)

5 Primánci nad propastí Konec roku je tradičně dobou školních výletů. Naše třída prima gymnázia v Trhových Svinech si letos zvolila za cíl Moravský kras. Po tříhodinové cestě autobusem jsme si nejprve trochu protáhli nohy a po asi 4km dlouhé cestě vyšli k hornímu okraji propasti Macocha. Pohled dolů stál za to, i když si někteří z nás na můstku nad propastí nepřipadali příliš jistě. Pak jsme seběhli dolů k Punkevním jeskyním. I když většina z nás už v nějaké jeskyni byla, prohlídka jednoho z nejkrásnějších krasových útvarů u nás je vždycky zážitek. Sice se nám do krku nezakousl netopýr, živící se krví návštěvníků, jak sliboval průvodce, ale zato jsme mohli obdivovat nádherné útvary, vytvořené trpělivou pří rodou za tisíce let. Zlatým hřebem prohlídky byla plavba podzemím po řece Punkvě. V autobuse cestou domů pak většina z nás neměla problémy s otázkami v kvízu. Zkuste si odpovědět s námi: 1) Kolik jeskyní je přibližně v Moravském krasu? 2) Kolik z nich je přístupných veřejnosti? 3) Jak hluboká je propast Macocha? 4) Jak se nazývá krápník, který roste zdola nahoru? 5) Jak se nazývá krápník, který roste od stropu dolů? 6) Jaká je v jeskyních teplota? 7) Jaká je v jeskyních vlhkost vzduchu? Text i foto: Mgr. H.Kunzová Žáci Základní školy v Trhových Svinech, se 1. až 5. června 2008 zúčastnili poznávacího zájezdu do Londýna a okolí. Cílem cesty bylo poznat alespoň střípky z historického a kulturního dědictví Velké Británie. Cesta patnácti žáků vedla z Trhových Svinů do Votic, kde se připojili žáci ZŠ Votice. Přes Německo, Belgii a Francii cestovali celkem 18 hodin. V Calais (Francie) se přepravili Eutonelem do Folkestone (Velká Británie). Celý první den strávili v Hastings, kde navštívili akvárium a pašerácké jeskyně. Další dny probádali Londýn. Byli ubytováni v anglických rodinách v klidné jižní části města. Mohli si tak ověřit své znalosti angličtiny a poznat anglický způsob rodinného života. Žáci navštívili Natural History Museum, The Tower of London, London Eye, Greenwich Park, St.Paul s Categral, The Tower Bridge atd... Cestovali dvoupatrovým autobusem, nadzemní drahou a také lodí po Temži. Buckingham Palace, Westminster Abbey a další známá místa již nejsou jenom Cestujeme za poznáním aneb Tunelem za kanál prázdné pojmy z učebnice. Na cestě za poznáním dalšího kousku Evropy žákům pomáhaly dvě učitelky Mgr. Naděžda Salcerová a Mgr. Daniela Zelenková, které využily bezchybných služeb Cestovní vzdělávací agentury CK CVA. Žáci i učitelé věří, že budou mít možnost v příštích letech objevovat další části Evropy. Text i foto Mgr. Naděžda Salcerová Správné odpovědi: 1) asi 1 000, 2) pět, 3) 138metrů, 4) stalagmit, 5) stalaktit), 6) kolem 8 C, 7) 98,5%) Německý zápisník GTS V Concordu i ponorce bylo dost těsno Stáli jste někdy na křídle obrovského letadla Boeing 747 Jumbo Jet? Zkusili jste si sednout za řízení ponorky? Hráli jste si s opravdickým německým tankem Panther? Ne? Nevadí, protože podobné zážitky nabízí dvě velká technická muzea v sousedním Německu. Právě do nich zamířili 14. června studenti Gymnázia Trhové Sviny na zajímavou exkursi. Auto und Technik Museum v Sinsheimu a Technik Museum ve Speyeru se sice nacházejí v různých spolkových zemích, Bádensku Württembersku a Porýní Falci, vzdáleny jsou však od sebe pouhých 40 km. Obě muzea patří k největším svého druhu v Evropě. Museum v Sinsheimu upoutá své návštěvníky už zdálky. Nachází se totiž Letící Jumbo (Speyer) 5 v těsné blízkosti dálnice A6 spojující Norimberk s Mannheimem a neznalé řidiče tu většinou dost překvapí velká vznášející se letadla. Jsou to dvě lákadla zdejšího muzea: nadzvukové dopravní letouny Concorde a Tupolev 144. Raritou je skutečnost, že jedině zde si lze oba tyto stroje hezky zblízka osahat a porovnat, a to i zevnitř. Téměř všechna velká letadla v Sinsheimu i Speyeru jsou návštěvníkům přístupná. V Sinsheimu jsou dvě rozlehlé výstavní haly, nad nimiž se vznáší řada letadel. K vidění je tu např. největší sbírka vozů Formule 1 v Evropě, hojně zastoupeny jsou tu vozy značka Mercedes, Rolls Royce, Ferrari adal. Spatřit tu lze vlastně celou historii automobilismu od prvních veteránů až po moderní vozy. Je tu železniční a vojenská technika, obrovské lodní motory i velká sbírka hracích skříní, které akusticky ozvláštňují návštěvu muzea. Atraktivní zejména pro mladší návštěvníky je i to, že řadu strojů lze rozpohybovat a ovládat. Zprovoznit jde např. veliký katr, tank Panter, rozhýbat jde kokpit Boeingu 747 atp. Najdeme zde i řadu jedinečných exponátů například původní dělo z německé bitevní lodi Tirpitz, Mercedes Adolfa Hitlera či nejrychlejší raketové auto na světě The Blue Flame, s nímž Američan Gabelich v roce 1970 dosáhl rekordní rychlosti 1001 km/hod. Zhruba půlhodinku jízdy od Sinsheimu se za řekou Rýn nachází jedno z významných starobylých měst spolkové země Porýní Falc Speyer (česky Špýr). Přestože zdejší Technické muzeum vzniklo až v roce 1991 a je tedy o deset let mladší než muzeum v Sinsheimu, v počtu a zajímavosti exponátů příliš nezaostává. K jednoznačným tahákům zde patří největší dopravní letoun minulého století Boeing 747 Jumbo Jet, obří sovětský nákladní letoun Antonov An-22 a také německá dieselelektrická ponorka U-9. Jumbo Jet se nachází v letové pozici a ve výšce asi 25 m nad zemí. Studenti ho mohli prozkoumat od kokpitu až po nákladní prostory. Z křídla tohoto drobečka je nádherný výhled na špýrskou katedrálu. Před několika lety prodala letecká společnost Lufthansa tento stroj muzeu za symbolické 1 euro.

6 Staré časy na hamru se vrátily na Den dětí Dej Vám pánbu pěkný odpoledne, vítám vás u nás na hamru - takto pěkně stylově pozdravila účastníky dětského odpoledne v neděli 1. června v Buškově hamru Helena Králová alias paní Bušková (na snímku č. 2) v obytné části expozice tohoto technického muzea. Nezůstalo ale jen u pozvání mezi dveřmi, paní Bušková zavedla více než stovku dětí a jejich rodičů na zasvěcenou prohlídku doudlebské světničky a malé kuchyňky, vyprávěla o životě v dávných dobách a pro všechny měla i čerstvě napečené buchty. Buškův hamr se to odpoledne alespoň na pár chvil vrátil do let, kdy v kovárně pracoval pan mistr Bušek (Karel Buřič na snímku č. 1) a v náhonu nad vantroky žil hodný ochranitel hamru vodník Vantroček (Miroslava Jandová). Děti viděly hamr v chodu, mohly obdivovat sílu vody, která dokázala rozhýbat ohromný buchar kobylu, poslechly si i vyprávění o těžké práci hamerníků. V bývalé stodole se pak mohly prohlédnout výstavu loutek z depozitáře trhovosvinenského kulturního domu, poslechnout si písničky oblíbené skupiny S.A.M a na závěr si i trochu zasoutěžit. Chtěly jsme u příležitosti letošního Mezinárodního dne dětí přijít s něčím novým, a přesto tradičním, abychom toto krásné místo přiblížily co nejvíce lidem. Doufáme, že forma kostýmovaných prohlídek děti i jejich rodiče zaujala. Také bychom touto cestou chtěly poděkovat za pomoc našim kolegům ochotníkům z Divadla Otty Schwarzmullera - a skupině S.A.M, kteří nám s realizací pomohli, shodly se provozovatelky Buškova hamru Lenka Kříhová a Pavla Majerová. Václav Heidinger 1 Ponorka U-9 sloužila v německém námořnictvu ve druhé polovině minulého století. Přestože patří k menším ponorkám, jejích 50 m délky a 500 tun váhy vzbuzuje zblízka docela respekt. Uvnitř je pak opravdu dost těsno. I v tomto muzeu je k vidění letecká, železniční a automobilová technika. Na své by si tu přišli zejména hasiči, neboť muzeum ve Speyeru vlastní početnou sbírku hasičských aut, a to z Evropy i z Ameriky. Mladší návštěvníky, ale i jejich velké tatínky, jistě zaujme muzeum modelů. Velkou atrakcí se od září 2008 stane nová hala věnovaná kosmické technice. Muzeu se na jaře letošního roku podařilo zakoupit ruský raketoplán Buran, který se stane stěžejním tahákem této expozice. My jsme ho bohužel mohli vidět jen zdálky, protože už je umístěn v dokončované hale. Na závěr exkurse si ještě studenti mohli ve Speyeru prohlédnout a navštívit jednu z největších a nejkrásnějších románských katedrál Evropy z přelomu 11. a 12. století, zasvěcenou Panně Marii a sv. Štěpánovi. Němci ji také nazývají Kaiserdom, neboť v největší zaklenuté kryptě Německa je tu pohřbeno několik římských císařů. Leží tu např. Rudolf I. Habsburský, přemožitel našeho Přemysla Otakara II. Sinsheim a Speyer nabízejí tedy celou řadu zajímavostí, které jinde v našem dosahu spatřit nelze. Návštěva obou muzeí opravdu stojí za to. Text i foto: Mgr. František Slípka Chemie se nebojíme! V pondělí 12. května navštívili Základní školu v Trhových Svinech dva studenti z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Podařilo se mi zajistit program, v němž vysokoškoláci předvedli našim osmákům a deváťákům zajímavé pokusy z chemie. Zaujali je též vtipnými hláškami o atomech, sestavování vzorců či katalyzátorech. Děvčata si zahrála na vařiče kouzelných lekvarů čili čarodějnice, další odvážlivci si nechali podřezat žíly. Zažili jsme namlouvání svatojánských broučků, zapalování ohně bez použití zapalovače, výbuch plechovky s vodíkem a viděli i jednoduchý model japonského rychlovlaku nebo hořící kostku cukru. Na závěr studenti překvapili žáky zmraženým karafiátem v kapalném dusíku. Doufám, že si všichni, i ti zatvrzelí morousové, které nic nebaví, po hodině odnášeli poznatek, že chemie je KRÁSNÁ, POTŘEBNÁ a VŠUDE NÁS PROVÁZEJÍCÍ VĚDA. L. Bustová Nové ceny a rozložení inzerce Vážení inzerenti, s účinností od 1. července se rozhodnutím Rady města v Trhovosvinenských listech mění ceny a rozložení inzerce, a to takto: 2 Děkujeme Vám za dosavadní přízeň a těšíme se na další spolupráci s Vámi. Petra Vicková 6

7 NÁŠ ROZHOVOR Každý se může stát dobrým kreslířem, stačí neztrácet chuť a odvahu říká Mgr. Lenka Kalová V předminulém díle TSL jsme představili alternativní pohled na léčení nemocí pomocí květových esencí. Dnešní rozhovor se od čistě medicínského tématu poněkud odklání, ale s jistotou můžeme říci, že poznání sebe sama, získání nových obzorů, dovedností a nabytí sebedůvěry je pro mnohé z nás lékem k nezaplacení. Zajímavý obor kreslení pravou mozkovou hemisférou - nám v rozhovoru představí lektorka Mgr. Lenka Kalová z Adamova u Českých Budějovic (na snimku s portrétem Václava Postraneckého, kresleného pravou hemisférou). Vystudovala Pedagogickou fakultu a více než 15 let pracuje na Základní škole Matice školské v Českých Budějovicích jako učitelka. Před necelými 10ti lety učila ve třídě pro dyslektické žáky. Tyto děti měly potíže se psaním, čtením, soustředěním. Chtěla jim pomoci zvládat požadavky výuky a tato snaha ji přivedla k metodě Kineziologie-One Brain. Tato metoda se velmi zjednodušeně řečeno snaží pomoci člověku využít všechny jeho schopnosti ke spokojenému životu. Šest let ji studovala a zaměřila se především na využití nejnovějších poznatků v moderních vyučovacích metodách, v progresivním a efektivním učení a kreativním myšlení. Potenciál pravé hemisféry se ve školách, ale i v celém našem kulturním prostředí podle jejích slov nedoceňuje a nerozvíjí. Školství v minulých letech využívalo často jen část schopností naší mysli - především levou hemisféru, která pracuje logicky, postupně, racionálně a verbálně. Moderní metody učení hledají způsoby využití pravé hemisféry, která je iracionální, prostorová, intuitivní, pocitová a kreativní. Toto umožňuje posunout naše osobní hranice ve všech oblastech našeho života, nejen ve škole. Motto: "Nemůžete nikoho nic naučit. Můžete mu nanejvýš pomoci, aby to sám v sobě nalezl." (Galileo) Mohla byste našim čtenářům přiblížit kreslení pravou mozkovou hemisférou? Komu jsou Vaše kurzy určeny? Je třeba si uvědomit, že kreslení pravou hemisférou má dvě hlavní polohy. Mohou to být emocionální intuitivní obrázky nebo realistické kresby zobrazující skutečné předměty, tváře či např. krajinu. Systém výuky realistického kreslení rozpracovala učitelka kreslení na kalifornské univerzitě Američanka Betty Edwards, která studovala rozdíly ve funkcích mozkových hemisfér. Vycházela při tom z objevů psychobiologa Rogera Sperryho, který za výzkumy činnosti mozku získal v roce 1981 Nobelovu cenu. Zásady a principy využité v této metodě využívali například i umělci v renesanci. Metoda kreslení pravou hemisférou je považovaná za nejefektivnější vyučovací metodu kreslení, jaká byla doposud vyvinuta. Podstatnou část intenzivního kurzu 7 tvoří praktická cvičení, která demonstrují účastníkům jejich schopnost naučit se kreslit a též vidět věci jasněji. Na kurzy mohou přijít všichni, kteří se chtějí naučit kreslit. Na kurzech pro děti učím děti mezi 8 a 15ti lety. Kurzy pro dospělé jsou určeny všem od 12ti let, horní věková hranice není omezená. Přichází nejčastěji úplní začátečníci, kteří v sobě chtějí objevit radost z kreslení a vyzkoušet, co s tužkou v ruce dokáží. Vzpomínám si na paní, která se na kurzu rozplakala. Bylo jí přes 70 let a říkala, že od 15 let, kdy jí spolužačka pohanila její obrázek, se bála kreslit, ačkoli po tom vždy toužila. Litovala, že o sobě pochybovala, protože na kurzu se přesvědčila, že její pochybnosti byly zbytečné. Tato paní ale nebyla jediný člověk, který byl dojatý, nadšený či překvapený z toho, co s tužkou v ruce dokáže. Hranice lidských možností je stále obestřena tajemstvím, opravdu je možné v každém z nás objevit potenciál k mistrovskému dílu? Lidé si často myslí, že dobrým kreslířem se může stát jen ten, kdo má výjimečné nadání. Toto tvrzení je předsudek. Kdo se naučil psát, naučí se i velmi dobře kreslit, a to v jakémkoli věku. Je třeba naučit se respektovat osobitý rukopis svůj i ostatních. Jako každý jinak píšeme, nakreslíme také stejnou věc různým způsobem. Je velmi užitečné pochopit, jak si můžeme pomoci, abychom neztráceli odvahu a chuť nejen ke kreslení, ale ke všemu, co by se na první pohled mohlo zdát jako nesplnitelný sen. Může mít tento způsob kreslení i nějakou terapeutickou funkci? V čem nám kromě radosti z objevování sebe sama může pravá hemisféra pomoci v běžném životě? Kreslení pravou hemisférou je výborná relaxace. Rozvíjí intuici, schopnost soustředění, koordinaci ruky a očí, sebedůvěru. Technika kresby se na kurzech učí na lidské tváři, protože na jejím výrazu jsme všichni citově závislí a jakékoli změny ve tvaru či intenzitě světla si ihned všimneme. Ti, kdo mají zájem, se mohou při kresbě autoportrétu dozvědět, co o nich vypovídají rysy obličeje. Je to poučné ve vztahu k sobě samému i v mezilidských vztazích. Tvar čela nám může například napovědět, myslí-li dítě pomalu nebo rychle a podle toho pak přizpůsobíme své chování k němu, abychom předešli mnohdy zbytečnému pláči. Pochopíme, proč děti mají rády rituály, proč jsou intuitivní, proč potřebují pohyb Kreslení je jen jedna z mnoha činností, které mohou podporovat spolupráci mozkových hemisfér. Nejlepší pro naši celkovou pohodu je totiž využívat možnosti obou částí mozku tu intuitivní i tu logickou. Příroda je velmi moudrá a vytvořila pro člověka výborné cvičení. Před tím, než se děti naučí chodit, lezou po čtyřech. Lezení aktivuje pravou a levou hemisféru mozku a především jejich propojení, které je pro schopnost soustředění v pozdějším věku velmi důležité. Čím déle lezení po čtyřech trvá, tím lépe. To by měly mladé maminky vědět. Podobně působí například hra na klavír. Všimněme si, že děti, které hrají dobře na klavír či na jiný hudební nástroj, mají problémy se soustředěním jen zřídka. Je ale mnoho dalších činností, které propojení hemisfér podporují. Jak na tuto techniku reagují děti? Pokračují Vaši žáci ve výtvarné činnosti i po skončení kurzů? Děti jsou skvělé, protože jsou spontánní. Do zhruba 10. roku věku jsou jak houby nadšeně nasávající každou novou zkušenost. Nemají předsudky. Kreslení si prostě užívají a většinou jim ten jejich obrázek přijde ze všech nejlepší. Starší děti jsou kritické k druhým i k sobě. Srovnávají své kresby se skutečností a vidí rozdíly. Touží po informacích, které by jim pomohly naučit se dobře kreslit realisticky. Kreslení pravou hemisférou je v tom výborným pomocníkem. V minulém roce jsem dostala od mladého absolventa kurzu. Psal, že studuje ve Velké Británii a přivydělává si kresbou portrétů. Pro někoho se kreslení stane koníčkem. Na kurzy chodí učitelé, kteří zde hledají inspiraci pro svou práci, i výtvarníci, kteří se chtějí zdokonalit v realistické kresbě nebo si naopak odpočinout při relaxačním kreslení. Někomu stačí, že se přesvědčí, že se dokáže vše naučit. Někteří chodí na kurz, aby lépe poznali sami sebe při kresbě autoportrétu a pomocí typologie tváře. Při kreslení také poznáme, do jaké míry jsme schopni kompromisu, umíme-li se odpoutat od logiky, kolik máme odvahy, jak zvýšit své sebevědomí. Kurz kreslení pravou hemisférou by měl nastartovat člověka k tomu, aby se zamyslel, co v životě skutečně chce a uvědomil si, že možnosti a schopnosti každého z nás jsou omezené pouze našimi předsudky. Děkuji za rozhovor. Pro zájemce ještě uvádíme kontakt - Mgr. Lenka Kalová, tel , Petra Vicková, foto: Archiv

8 MATEŘSKÉ CENTRUM ČLOVÍČEK NEBOJSA INFORMUJE Po krátké odmlce způsobené nedostatkem času se opět hlásíme v plné síle, tedy alespoň pokud mohu mluvit za sebe. Za poslední dva měsíce se opět událo mnoho nových věcí. V první řadě se nám opět podařilo získat další grant tedy peníze pro Vás a Vaše malé ratolesti, abychom Vám mohly zpříjemnit chvíle nejen na mateřské dovolené. Tento grant jsou opět peníze účelově zaměřené, tedy nedostaly jsme je jen tak, abychom si za ně mohly nakoupit, co se nám zlíbí. Žádost o ně jsme vypracovávaly s úmyslem Vás maminky na Trhovosvinensku nenechat zanedbat na mateřské dovolené, ale naopak Vás vybavit do dalšího života novými znalostmi v oblasti jazyků, již v červnu začínáme s výukou jazyků německého a anglického (úroveň začátečníci a pokročilí). Od září budou probíhat kury počítačové gramotnosti ve spolupráci s firmou HaralComp. Pro dětičky předškolního věku bude od září možnost navštěvovat hru na flétničku, kde se budou učit vztahu k hudbě, poznávat první tóny a třeba i zahrát nějakou lehkou písničku a v neposlední řadě má i pozitivní zdravotní dopad. Nemalou částku z grantu jsme vyčlenily na tvorbu nových www stránek, jejichž realizaci má na starosti jeden moc šikovný tatínek z řad dobrovolníků našeho mateřského centra. Celková získaná částka od Krajského úřadu Jihočeského kraje je Kč. Chtěla bych dále upozornit na malou změnu programu, která ještě není zcela vyjasněna během období prázdnin, proto sledujte prosím naše letáky a informace ve vývěsní skříňce na náměstí nebo na nástěnce u centra. Velmi bych chtěla dnes ještě poděkovat panu Vlastimilu Poppovi a pracovníkům jeho firmy, kteří mě oslovili s nabídkou výletu maminek s dětmi do ZOO Ohrada na Hluboké nad Vltavou. Tento výlet se uskutečnil 9. května 2008 a myslím, že se maminkám i jejich dětičkám moc líbil, cena za dopravu byla opravdu velmi symbolická a nabídka mi udělala velkou radost. Kéž by jich a ochoty spoluobčanů u nás ve městě bylo VÍCE! Natálie Bustová SPOLEČENSKÁ KRONIKA Ve čtvrtek 29. května 2008 si v obřadní síni staré radnice převzali svá maturitní vysvědčení studenti oktávy Gymnázia Trhové Sviny. Maturitní zkoušku složilo úspěšně všech 23 maturantů, pět z nich prospělo s vyznamenání. Dne 30. květnna 2008 převzali vysvědčení také maturanti Střední odborné školy v Trhových Svinech. Mgr. F. Slípka Staň se malířem - slušně vyděláš a lidem zkrášlíš domov V poslední době došlo vedení SOŠ a SOU Trhové Sviny několik dopisů, jejichž autoři děkují žákům naší školy v oboru malíř za kvalitní a čistě provedenou práci a zároveň vyslovují uznání učitelům odborného výcviku p. Gobymu a p. Davidovi za profesionální vedení a vzornou organizaci práce. Tyto dopisy nás velmi těší, proto je nám líto, že na tak potřebný a slušně placený obor se nám hlásí stále méně žáků. Rádi bychom, aby veřejnost, tedy naši zákazníci byli i nadále spokojeni se službami našich učňů, jen lidí se občas nedostává. Pracovníci stavebních profesí se ani do budoucna nedostatku práce obávat nemusí. Mgr. Jaroslav Michal, ředitel školy ÚPLNOU NABÍDKU PŘEDPLATNÉHO KULTURNÍCH POŘADŮ KULTURNÍHO DOMU TRHOVÉ SVINY na II. pololetí 2008 naleznete v KULTURNÍM MĚSÍČNÍKU č.7/08 ČERVEN NOVINKY VE FONDU KNIHOVNY Březinová, Anna: Královská láska Historický román z doby Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Robbins, Christopher: Neznámý Kazachstán Co všechno nevíte o deváté největší zemi světa. Cueni, Claude: Velká hra Životní osudy Jaohna Lawa, geniálního vynálezce bankovek a loterie. Alsanea, Rajaa: Děvčata z Rijádu Láska, sex a manželství v arabském světě. Martini, Manuela: Záře purpurové hory Temná tajemství pod palčivým australským sluncem. Boyne, John: Chlapec v pruhovaném pyžamu Příběh o chlapci v koncentračním táboře. Patočka, Karel: Území ostnatého drátu Napínavý špionážní příběh, ve kterém nechybí pohled na praktiky StB, intriky a zločiny. Nadel, Barbara: Vášeň zabíjet Vraždy zdánlivě bez motivu, ale počet mrtvých narůstá. Laurenzi, Laura: Láska je láska V této knize ožívají zakázané lásky slavných osobností. Michl, Jan: Cizinci v RAF Stíhači z okupované Evropy od obrany k vítězství. Junek, Václav: Rudolf II. Příběh posledních dnů rudolfínské doby. Glantz, David. M.: Bouře směřuje na Balkán Neúspěšná sovětská invaze do Rumunska na jaře Od do knihovna uzavřena - dovolená Marcela Dudová Vladislava Maria Zítová zve srdečně na výstavu obrazů "ANDĚLÉ " do Koželužny na Nových Hradech. Otevřeno: středa hodin, sobota a neděle hodin Výstava bude otevřena do 20. července 2008 a v rámci ní se uskuteční: Výtvarná dílna pro zájemce o malování. Termín 4. až , poplatek 50 Kč, výtvarné potřeby zajištěny. Taneční a pohybová dílna pro zájemce o orientální tance, tai-či. Termín , poplatek 50 Kč. 8

9 DOLBY DIGITAL PROGRAM KINA DOLBY DIGITAL V době od 1. července do 6. července 2008 kino nepromítá DOVOLENÁ pondělí ve hod. - Premiéra úterý ve hod. Německé barevné širokoúhlé historické akční drama 129 min. MONGOL - ČINGISCHÁN Byl zrozen k vítězství Hrají: Tadanobu Asano, Honglei Sun, Khulan Chuluun a další Mládeži do 15 let nepřístupno středa ve hod. - Premiéra čtvrtek ve hod. Americká barevná akční komedie SUPRHRDINA Takový elasťáky neměl ani Spiderman Hrají: Sara Paxton, Drake Bell, Leslie Nielsen a další pátek ve hod. - Premiéra sobota ve hod. Americký barevný širokoúhlý dobrodružný film Vstupné: 60,- Kč 85 min. Vstupné: 65,- Kč 122 min. INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY Devatenáct let čekání skončilo. Jedna z nejslavnějších postav filmové historie se vrací na stříbrné plátno. Hrají: Harrison Ford, Cate Blanchett, Shia LaBeouf a další Vstupné: 65,- Kč sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Americká barevná animovaná pohádka v českém znění 85 min. HORTON Tvůrci Doby ledové přicházejí se zbrusu novou pohádkou pro děti i dospělé. Mládeži přístupno neděle ve hod. - Premiéra pondělí ve hod. Americký barevný širokoúhlý akční thriller Vstupné: 65,- Kč 125 min. IRON MAN Hrdinové se sami nenarodí. Musíme si je vyrábět. Hrají: Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Jeff Bridges a další úterý ve hod. - Premiéra středa ve hod. Americký barevný sci-fi horor Vstupné: 65,- Kč 84 min. CLONA Smrt může být začátek... Hrají: Joshua Jackson, Rahael Taylor, Megumi Okina a další čtvrtek ve hod. - Premiéra pátek ve hod. Česko-albánský barevný romantický film Vstupné: 60,- Kč 110 min. SMUTEK PANÍ ŠNAJDEROVÉ Letní milostná romance. Hrají: Nik Xhelilaj, Anna Geislerová, Michele Placido, Bára Štěpánová, Tomáš Tőpfer a další Mládeži přístupno sobota ve hod. - Premiéra neděle ve hod. Americký barevný širokoúhlý thriller Vstupné: 70,- Kč 121 min. V ÚDOLÍ ELAH Někdy je snazší pravdu odhalit, než jí čelit. Hrají: Tommy Lee Jones, Charlize Theron, Jason Patrick a další Mládeži do 15 let nepřístupno pondělí ve hod. - Premiéra úterý ve hod. Americká barevná romantická komedie SEX VE MĚSTĚ Nechte se unést... Vstupné: 65,- Kč 145 min. Hrají: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon a další Vstupné: 65,- Kč VE STŘEDU KINO NEPROMÍTÁ ZIMBABWE AFRIKA TANČÍ čtvrtek ve hod. - Premiéra pátek ve hod. Americké barevné širokoúhlé drama min ÚTĚK DO DIVOČINY Málokdo z nás má takovou odvahu Hrají: Emile Hirsch, William Hurt, Marcia Gay Harden a další Mládeži do 15 let nepřístupno sobota ve hod. - Premiéra neděle ve hod. Americké barevné širokoúhlé drama Vstupné: 60,- Kč OKO BERE Pět studentů, jeden skvělý plán a Las Vegas na lopatkách. Hrají: Jim Sturgees, Kate Bosworth, Kevin Spacey a další pondělí ve hod. - Premiéra úterý ve hod. Americká barevná širokoúhlá komedie 123 min. Vstupné: 70,- Kč MEJDAN V LAS VEGAS Štěstí na dosah? Hrají: Cameron Diaz, Ashton Kutcher, Queen Latifah a další středa v hod. a ve hod. - Premiéra čtvrtek v hod. a ve hod. Americký dobrodružný film v českém znění 99 min. Vstupné: 60,- Kč 93min. LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN Všechno, co jste dosud znali, se navždy změnilo. Hrají: Georgie Henley, Skandar Keynes, Anna Popplewell, William Moseley, Ben Barnes, Peter Dinklage, Warwick Davis, Sergio Castellitto, Liam Neeson a další Mládeži přístupno DIVADLA KONCERTY V STAVY Vstupné: 70,- Kč pátek od hod. BUŠKŮV HAMR sobota od hod. Divadlo Otty Schwarzmüllera Trhové Sviny uvádí pohádkovou komedii Jana Drdy HRÁTKY S ČERTEM V představení uvidíte hrát: KARLA BUŘIČE, MONIKU HAN- ZALOVOU, TOMÁŠE KALENU, JOSEFA ZETTLA, FRANTIŠKA KOLÁŘE, JANU SOJKOVOU, JANA KALENU, FRANTIŠKA ZMEŠKALA, JIŘÍHO ČAJANA, PAVLA RANDU, PETRA VOJTU, PETRA SOJKU, PAVLA ŠINDELÍŘE, JANU RANDOVOU, MIRKU JANDOVOU, HELENU KRÁLOVOU, KLÁRU RYCHTAŘÍKOVOU, HANU JOCHOVOU, PAVLA RANDU ml. Vstupné: 100,- Kč, děti 50,- Kč středa od hod. sál KD T. S. IYASA Inkululeko Yabatsha School of Arts / ZIMBABWE - AFRIKA TANČÍ - Třináctičlenná africká taneční skupina studentů umělecké školy v Bula-wayo v Zimbabwe přijíždí opět po roce na své turné do Evropy Vstupné: dobrovolné čtvrtek od hod. BUŠKŮV HAMR ČANKIŠOU Divoké taneční ethno, kapela již roztancovala publikum ve 13 zemích světa. Sedmičlenná kapela Čankišou pronikla do povědomí posluchačů doma i v zahraničí díky svým koncertům nabitým energií a divokými rytmy. Ty se pod vedením hlasem i postavou impozantního zpěváka Karla Heřmana po pár minutách mění v divoký taneční rej. Čankišou se svou fůzí různých etnických vlivů na rockovém základě a bohatou sbírkou exotických nástrojů projeli svět od ostrova Réunion v Indickém oceánu až po Pakistán. Vstupné: v předprodeji 150,- Kč a před koncertem 200,- Kč čtvrtek od hod. BUŠKŮV HAMR IVO JAHELKA - Písničky zpod taláru Vstupné: v předprodeji 100,- Kč a před koncertem 150,- Kč foyer KD T. SVINY ŽIVOTY LADISLAVA STRÁSKÉHO - výstava u příležitosti 120. výročí narození svinenského rodáka bývalého starosty a podnikatele

10 10

11 MANDA LEDENICE PRODEJ UHLÍ, PÍSKŮ, DRTÍ A KAČÍRKŮ možnost dopravy UHELNÉ SKLADY LEDENICE nabízejí: HNĚDÉ UHLÍ, BRIKETY!!! ROZVOZ UHLÍ ZDARMA!!! *!!! NOVINKA!!! PRO VŠECHNY NAŠE ZÁKAZNÍKY * OD 1. ČERVNA TÉŽ V PROVOZU VOZIDLO S DOPRAVNÍM PÁSEM. SLOŽENÍ UHLÍ NA VÁMI URČENÉ MÍSTO * PRODEJ VŠECH DRUHŮ PÍSKŮ /betonářský, maltařský a zásypový/ * pondělí - pátek: 7-17 hod. sobota :7-12hod. Tel: , Ledenice

12 Mladí fotbalisté válí, mají za sebou výjimečně úspěšnou sezónu Právě skončený ročník fotbalových soutěží 2007/2008 patří mezi jeden z nejúspěšnějších v historii mládeže oddílu kopané Spartaku Trhové Sviny. V soutěžích jsme měli 5 mládežnických celků a všechny si vedly výborně. Dorost pod vedením trenéra Pavla Randy dokázal s náskokem 6 bodů vyhrát Okresní přebor pouze s jednou porážkou z 18 zápasů a zaslouženě postoupil do krajské I.A třídy. Ještě většího úspěchu dosáhli žáci našeho oddílu. Starší žáci pod vedením trenéra Milana Haleše obsadili v druhé nejvyšší soutěži v kraji (v I.A třídě) 3. místo, když před sebou nechali jen týmy Loko Č. Budějovice B a Č. Krumlov B, což jsou celky, jejichž A týmy hrají vyšší soutěže a mají tím i větší hráčskou základnu. Skvělý výsledek starších žáků dokázali ještě vylepšit mladší žáci. Pod vedením Františka Kodrase a Pavla Vondruše totiž obsadili v I.A třídě 1. místo a druhou nejvyšší soutěž v kraji tak dokázali suverénně vyhrát s náskokem 6 bodů. Ve 22 zápasech nenašli ani jednou přemožitele, 18-krát vyhráli a 4- krát remizovali. I skóre 128:11 vypovídá o převaze našich mladších žáků. Oceněním práce s mládeží je i pozvání hráče mladších žáků Michala Švepeše do reprezentace Jihočeského kraje, kde se potkává s hráči z takových klubů jako je Dynamo Č.Budějovice, Tábor, Strakonice, Milevsko apod. Před posledním zápasem sezóny přišel oběma celkům žáků za výbornou reprezentaci města osobně poděkovat starosta ing.bušek Radislav, který všem hráčům předal pamětní medaile. Ani starší přípravka se nenechala zahanbit. Pod vedením Radka Ježka skončila v Okresní soutěži na 2. místě Kuželkáři TJ Spartak Trhové Sviny mají důvod k oslavě Po určité stagnaci výkonnosti v minulém roce je hodnocení za herní sezónu podzim jaro 2008 vysoce příznivé. Hráči družstva "A" s přehledem vyhráli krajský přebor B, a tím družstvo postoupilo do nejvyšší soutěže hrané v jihočeské oblasti, a to krajský přebor I. Porazit týmy z tradičních kuželkářských míst, kde mají zkušenosti i s ligovými soutěžemi, jako jsou např.dačice, Písek, Strakonice, Nová Bystřice a další se podařilo odpovědným přístupem hráčů, herní kázní a vynikajícími výkony jednotlivců.tímto určitě přispěli k dobré reprezentaci a popularizaci trhosvinenského sportu na jihu Čech. Vždyť v pořadí jednotlivců skončil Jarda Vychodil výkonem 424,4 průměrně shozených kuželek ve všech jedenácti zápasech na druhém místě, Jan Dvořák /413,9/ na místě devátém a Mirek Fiala /405,4/ na místě dvacátém z více než sta hráčů. Vrcholem sezóny a úspěchů se stala účast Jardy Vychodila na Mistrovství České republiky v kategorii juniorů, kdy umístění na dvacátém místě v konkurenci ligových hráčů a reprezentantů ČR je snem každého mladého kuželkáře nejen z Trhových Svinů ale i ostatních kuželkářských míst. Další dvě mužstva odehrála své zápasy v okresním přeboru s umístěním na čtvrtém a osmém místě. Družstvo B dlouho drželo pozici s možností postupu do soutěže vyšší, tzn.krajského přeboru B. Potěšitelné je i to, že hráči dorosteneckého věku získávali zkušenosti v družstvu C. Přes tyto úspěchy zůstávají problémy, které přímo omezují rozvoj tohoto sportu v oblasti Trhovosvinenska a rovněž snižují dobré renomé vybudované při reprezentaci města Trhových Svin v jihočeské oblasti. Nejhorší a letitý problém přetrvává v technické vybavenosti kuželny. Z pohledu nezaujatých odborníků a kolegů z mnohých kuželkářských týmů je až nepochopitelné, že kvalitní výkony našich hráčů jsou dosahovány v nejhorší kuželně v Jihočeském kraji, že asfaltové dráhy jsou viděny již jen v Trhových Svinech, popřípadě ve sportovním muzeu.trvale se projevuje absence zájmu vlastníka a zřizovatele sportoviště /Město Trh.Sviny TJ Spartak/ zejména v oblasti technické a finanční podpory. Nebýt mnoha brigádnických hodin, finančních a materiálových pomocí, SPORT a Macák Jiří se stal druhým nejlepším střelcem této soutěže. Dokázal vstřelit 36 branek, což je nejvíc ze všech celků našeho oddílu. Posledním celkem mládeže oddílu kopané je mladší přípravka. Tito benjamínci sehráli svou první sezónu ve své začínající kariéře a pod vedením Marka Neužila a Davida Štojdla se zlepšovali zápas od zápasu a nakonec obsadili krásné 7. místo v Okresním přeboru. Svůj největší úspěch si schovali na květen, když dokázali vyhrát výborně obsazený turnaj O pohár starosty města Trhové Sviny. Jsme rádi, že se všem celkům mládeže tak dařilo. O budoucnost oddílu kopané se nemusíme bát. David Beneš Na snímku tým mladších žáků pod vedením Františka Kodrase a Pavla Vondruše, kteří suverénně vyhráli druhou nejvyšší soutěž v kraji. osobního sponzoringu jednotlivých členů oddílu kuželek by možná dnes kuželkářský sport ve městě Trhové Sviny neexistoval. Proto voláme "HELP" a obracíme se na zřizovatele sportoviště, sponzory i všechny zainteresované osoby - pomozte nám tento sport s více jak padesátiletou tradicí v městě udržet! Za oddíl kuželek TJ Spartak Trhové Sviny ing. Stanislav Rojdl Trhovosvinenští kuželkáři - dole zleva: Pavel Stodolovský, Jaroslav Vychodil, Jan Dvořák, nahoře zleva Josef Svoboda, ing. Marek Rojdl, Jiří Malovaný, Jan Stodolovský, ing. Stanislav Rojdl, Bohuslav Švepeš a Jiří Švepeš, chybí Miroslav Fiala. Své náměty, připomínky a informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, předejte paní Ing. Božákové na Městském úřadě v Trhových Svinech nebo na podatelně tamtéž.. Příspěvky prosím dodejte buď písemně nebo v elektronické podobě nejlépe v MS Word, fotografie a obrázky ve formátech JPG či PDF. Kontaktní údaje: Ing. Božáková tel , podatelna tel , více na Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Uzávěrka čísla je vždy 10. dne v měsíci. Zpravodaj občanů města Trhové Sviny a okolí Vydává Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, Trhové Sviny IČO ev. šč. MK ČR E Vychází 12 x ročně Předsedkyně redakční rady a redakční úpravy Petra Vicková DTP Petr Hnilička, photo & graphic studio Náklad 600 výtisků Cena tohoto výtisku 5,- Kč

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové.

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové. Praha plná památek Soutěž Praha plná památek je zaměřena na seznámení a bližší poznání památek, pamětních a zajímavých míst Prahy, jejíž starobylé centrum bylo pro své mimořádné hodnoty zapsáno na Seznam

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Plánované akce 2008-2009

Plánované akce 2008-2009 Plánované akce 2008-2009 Září 2008 11.9.2008 - Výstava Orbis pictus v Č.Budějovicích /exkurse pro seminář Vv 5.A + 6.A/ D: M.Marková 20.9.2008 - Věda v ulicích Plzeň /zájemci/ D: H.Kunzová 22.- 26.9. -

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Plánované akce 2010-2011

Plánované akce 2010-2011 Plánované akce 2010-2011 Září 2010 13.- 17.9. - Sportovní kurs 8.A Třeboň D: M.Berka 18.9.2010(So) - Exkurse: Věda v ulicích Plzeň /zájemci/ D: H.Kunzová 21.9.2010(Út) - Filmové představení Protektor /pro

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Modul: 4. modul - MŠ s alternativními metodami výuky - Montessori metoda)

Modul: 4. modul - MŠ s alternativními metodami výuky - Montessori metoda) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Země: Velká Británie Město: Londýn Zařízení: Montessori Dulwich Oaks Modul: 4. modul - MŠ s alternativními metodami výuky - Montessori metoda) Termín: 1. - 6. 3. 2015 Jmenuji se Lenka

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin. 1) Tepelné hospodářství. 2) Rozbor hospodaření k 30.6.2007. 3) Vyúčtování položek výpočtu vodného a stočného

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Solná komora-h.rakousko

Solná komora-h.rakousko Jezero Wolfgangsee Plavba lodí po jezeře denní jízdenka: 17,60 se Salzkammergut Erlebnis-Card: 16,40 www.wolgangseeschifffahrt.at Schafbergbahn jízda úzkokolejkou na horu Schafbergbahn jízda tam i zpět:

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU PÁTEK 11.4. ODBORNÝ A KULTURNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU konané ve dnech od 11. 4. do 13. 4. 2014 10.00 hod. Slavnostní zahájení 22. ročníku výstavy 11.30, 13.30 a 16.30 hod.

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 Pokud se do kroužku nepřihlásí dostatečný počet žáků, nebude otevřen. Forma úhrady poplatků za kroužky: v hotovosti při 1. hodině kroužku nebo na účet školy:

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky SOVIČKA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8 1. POLOLETÍ 2013/14 Školní časopis Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky ZÁŘÍ začínáme Po prázdninách jsme se 2. září potkali opět ve škole. V tomto

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST Zařízení pro děti a mládež SEZNAM NAVŠTÍVENÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 09. 10. 2012 Jesle Londýnská, Londýnská 16, Praha 2 30. 10. 2012 Mateřské centrum

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Pondělí. Přijď si zastřílet z profesionálního luku, kuše či foukačky.

Pondělí. Přijď si zastřílet z profesionálního luku, kuše či foukačky. Pondělí 10:15 11:30 Relax yourself Výroba náušnic Kongresový sál Vyrob si vlastní nášnice z různých materiálů. 15:00 16:00 Get the feel Lukostřelba - Sraz u hlavní recepce Přijď si zastřílet z profesionálního

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt Prezentace zájezdu Orlí hnízdo (Kehlsteihaus) Cestovní a dopravní kancelář Tihelka Autor: Antonín Tihelka 1 Vážený zákazníku, vítáme Vás na stránkách

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více