TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRHOVOSVINENSKÉ LISTY"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Červen 2008 Číslo 6 Ročník XVIII Stalo se tradicí, že mateřské školy v našem městě slaví MDD Týdnem dětských radostí. Co to je? Je to týden úžasných zážitků, radostí i nových poznatků a dovedností. Každý den je nějaká zábavná akce. Jak to bylo letos? Jeden den byly děti na výletě v Českém Krumlově podívat se na medvědy, prohlédly si zámecká nádvoří, pohrály si v zámecké zahradě, nezapomněli jsme ani na zmrzlinu. Jak jsme slavili Mezinárodní den dětí v mateřských školách? Druhý den byla stezka Z pohádky do pohádky s úkoly zaměřenými na znalost pohádek, v závěru děti našly sladký poklad. V tomto týdnu přijelo do mateřské školy divadlo s představením Klaun a jeho kamarádi. Zahradní pouť na školních zahradách byla plná smíchu a veselí. Při plnění netradičních úkolů dostali odměnu ve formě různých sladkostí všichni. Sponzorem byla firma Shmied, které patří poděkování, protože na naše děti nikdy nezapomene. Vyvrcholením oslav Mezinárodního dne dětí byly sportovní hry. Záštitu nad těmito hrami převzal pan starosta ing. Bušek a ing. Kahounová. Přivítali jsme i hosty místostarostu Mgr. Steinbauera, Mgr. Tomanovou z KÚ a ing. Božákovou. Regionálních sportovních her se zúčastnily i spřátelené mateřské školy ze Slavče a Borovan. Sluníčko nám přálo, radostná nálada vyzařovala ze všech zúčastněných. Do svých her zapojily děti i pana starostu, s dětmi skákal, přetahoval lanem s pani učitelkou, házel, atd.. Bylo opravdu veselo. Úžasný zážitek měly děti na nafukovacím Závodníkovi, kde mohly klouzat, prolézat tunelem, házet, atd. Pronájem této atrakce zaplatil MěÚ. Závěr týdne byl ukončen slavnostním obědem s marcipány od pana Šnokhause, který na děti v mateřské škole nezapomíná žádný rok. Děkujeme. Alena Felendová Dobrovolní hasiči nejezdí jen k ohni, ale i... Program Festivalu dechových hudeb Karel Valdauf na tradiční soutěž veteránů Křivonoska ( ), kde letos se svým historickým vozidlem, samozřejmě v historických uniformách, dojeli ve své kategorii na 3. místě... kmitají v hasičárně, např. při tak vyjímečné události, jako je výměna starého nábytku za nový v klubovně SDH, nebo kolem nového vozu Tatra, který už zkusil několik výjezdů k požáru... trénují, jezdí na soutěže, různá školení a odborné výcviky (třeba polygon na dýchací přístroje) a námětová cvičení (během toho posledního se jako hasil novohradský hrad)... lákají do svých řad mladou krev, a tak po delší době začínají při SDH v našem městě pracovat i nejmladší hasiči z 1. stupně ZŠ (díky moc Milanu Krajčirikovi, Martinu Filkovi, Miroslavu Maškovi, Frant. Jandovi, Andree Kohoutové a bratrům Vávrovým, prostě všem, kteří se naší omladiny ujali)... přichystali ke Dni dětí zábavné soutěžní dopoledne s ukázkou požární techniky, a to pro děti z MŠ a prvních tříd ZŠ (ve čtvrtek ) a také pro Domeček (ve středu ); to vše za vydatné podpory profesionální zásahové jednotky... připravují tradiční soutěž družstev (v sobotu od 14 hod.) v areálu tržnice, kde bude postaráno o vaše občerstvení i dobrou náladu a proto PŘIJĎTE FANDIT TRHOVOSVINENSKÝM HASIČŮM!!! Ladislav Viktorin, jednatel SDH Vysokohorská jízda veteránů se pojede v červenci Dne 26. července 2008 se bude konat IV. ročník veteran rallye "Vysokohorská jízda". Předpokládaný sraz účastníků bude od 9 hodin na náměsti v Trhových Svinech, samotný start I. etapy je plánován na 11. hodinu na témže místě. Trasa dále povede přes Jílovice, Žár, Horní Stropnici, Černé Údolí, Benešov nad Černou a Žumberk. Diváci jsou vřele zváni! Pořádá Veteran car club Trhové Sviny pod záštitou Veteran car clubu České Budějovice. Lukáš Buřič XI. ročník Festivalu dechových hudeb Karel Valdauf 2008 se bude konat ve dnech 23. a 24. srpna 2008 opět na Žižkově náměstí v Trhových Svinech. Program Festivalu: SOBOTA - 23.srpna dechový orchestr z Rakouska Veselá muzika Budvarka Moravanka Plechová kapela Cimbálová muzika + Podhoranka NEDĚLE - 24.srpna znělka Festivalu slavnostní zahájení vystoupení moderátora Alexandra Hemaly Plechová kapela Veselá muzika Strahovanka vystoupení Stanislava Hložka Velký orchestr paláce Žofín se sólisty: Josef Oplt, Ivana Zbořilová, Ivana Brožová, Bohuš Matuš, Stanislav Hložek, Jožka Šmukař vystoupení Bohuše Matuše Moravanka Babouci Podhoranka zakončení Festivalu Bližší informace: Ing. Ivana Božáková, tel

2 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA Usnesení z 8. jednání RM, které se konalo ) Sportovní areál - záměr výstavby. Usnesení č. RM 191/08. RM schválila investiční záměr na revitalizaci sportovní areálu v prostorách pod pekárnou (křižovatka Pekárenské s Husovou ulicí) a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Finanční poradenství s.r.o. Praha 4 za účelem vypracování žádosti do ROP. (Regionální operační program) 2) Projekt kanalizace Rejta Usnesení č. RM 192/08 RM rozhodla, že pro obec Rejta bude zpracována projektová dokumentace na tlakovou kanalizaci 33) Žádost o přemístění parkoviště u bytového domu v Budovatelské ul. Usnesení č. RM 224/08 RM ukládá předložit návrh možností vybudování parkovacích míst u bytového domu a FÚ Usnesení ze 9. jednání RM, které se konalo Finanční prostředky pro město dosahují téměř miliónu korun Odbor regionálního rozvoje pokračuje i v letošním roce v získávání finančních prostředků pro město. Kromě spolupráce na žádostech o finanční prostředky z Regionálního operačního programu a z Operačního programu životního prostředí zpracovává i žádosti o dotace z grantů, které vyhlašuje Jihočeský kraj. V současné době má město schváleny příspěvky v celkové výši ,- Kč. Jedná se o následující aktivity: Zpracování projektové dokumentace Odkanalizování části Rejta tis. Kč Oprava komunikace mezi obcemi Todně - Něchov tis. Kč Vybavení SDH Todně - 95 tis. Kč Vybavení SDH Trhové Sviny - 70 tis. Kč Zhotovení propagačních materiálů tis. Kč Příspěvek na zpracování nového územního plánu tis. Kč V současné době čekáme na výsledky 2. výzvy Regionálního operačního programu, v rámci které jsme požádali o finanční prostředky na rekonstrukci chodníků v ulici Nové Město a na rekonstrukci horní části Žižkova náměstí (usměrnění dopravy a zvýšení parkovacích míst). Připravujeme podklady pro žádosti do 3. výzvy Regionálního operačního programu. V pondělí odsouhlasila rada města, že se Trhové Sviny budou ucházet o finanční prostředky pro Základní školu na rekonstrukci tělocvičny, zřízení jazykové učebny a venkovní terasy mezi 2. a 3. pavilonem. Dále bude podána žádost na rekonstrukci budovy polikliniky, a to zejména na výstavbu výtahu, který nahradí stávající rampu před budovou s lékárnou a na zastřešení budovy A. Dalším investičním záměrem města je výstavba sportovního areálu v prostoru pod centrální kotelnou mezi Husovou a Pekárenskou ulicí. Pokud bude naše žádost o dotaci úspěšná vzniknou zde dva tenisové kurty, víceúčelové hřiště a dětské hřiště. Ing. Ivana Božáková Nový nábytek v klubovně SDH v Trhových Svinech, foto Fr. Kolář 3) Vodovod a kanalizace Svatá Trojice Usnesení č. RM 229/08 RM vzala na vědomí žádost zástupců Svatá Trojice o zařazení zpracování projektu vodovodu a kanalizace Svatá Trojice. RM ukládá MěÚ zadat výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace na vodovod a kanalizaci Svatá Trojice 6) Předložení žádostí do ROP - (Regionální operační program) Usnesení č. RM 233/08. RM souhlasí s podáním žádosti o finanční prostředky do 3.výzvy ROP Půdní vestavba MŠ Trhové Sviny a Rekonstrukce tělocvičny ZŠ, zřízení jazykové učebny a realizace odpočinkového prostoru pro děti Vzhledem k možnostem tisku byly vybrány pouze některá usnesení. Zápisy v plném znění jsou umístněny na webových stránkách města Ze zápisů RM sestavil Jan Steinbauer INFORMACE Z RADNICE Městská policie a kamerový systém Všichni si postupně zvykáme, že nás sledují kamery. Kamery jsou v čekárnách u lékařů, na křižovatkách a frekventovaných ulicích ve větších městech. Kamerou jsme monitorováni i při výběrech z bankomatů. Pro mnohé je to nepříjemné zjištění, ale z hlediska prevence ale i usvědčování pachatelů trestné činnosti to má stále větší význam. Město Trhové Sviny chce postupně zavést kamerový systém na některá místa především z hlediska prevence. Již řadu let máme kameru, který hlídá sběrný dvůr. V květnu tohoto roku přibyly 3 kamery na budovu základní školy. Tyto kamery monitorují prostor před školou až k novinovému stánku. RM při výběru firmy se rozhodla pro firmu Backer Computers s.r.o., která předložila nejvýhodnější nabídku. Přístup k informacím z kamerového systému mají strážníci městské policie. Postupně bude monitorován prostor náměstí, okolí městského kulturního střediska a další. Nejen z důvodů zavedení kamerového systému ale především z důvodů vyplývajících z nového zákoníku práce RM rozhodla navýšit počet strážníků na čtyři. Tento počet umožňuje lepší zajišťování služeb během sobot a nedělí a také ve večerních hodinách. Rovněž se zlepší možnost při zajišťování akcí ve městě a jeho okolí. Seznam městských strážníků a kontakt na ně. Junek Jan, vedoucí MěP , Bartoš František, strážník MěP , Fajtl Aleš strážník, MěP , Konárek Jiří strážník, MěP , Jan Steinbauer, místostarosta města 2 Poděkování BYLO V REDAKČNÍ POŠTĚ Děkuji starostovi našeho města ing. Buškovi a paní Pokorné za květinové dary při úmrtí mé matky Marie Studené, která byla nejstarší občankou Trhových Svinů a v září by se dožila 100 roků. Byla jsem velice dojata tím, že starosta spolu s paní Pokornou i přes své starosti, kterých mají jistě dost, nezapomněli ani na tuto starou občanku. Dále bych chtěla poděkovat panu Poppovi a paní Trajerové, nakonec i panu Hajnému za jejich lidský přístup a ochotu při této smutné příležitosti. Nakonec děkuji všem, kteří se přišli s mojí maminkou rozloučit i za květinové dary. Blažena Gelnarová

3 3

4 Z FARNÍ KRONIKY XII. DÍL PAMĚTI DĚKANA ŠIMÁKA První c.k. pošta v Trho - Svinech Toho roku 1850 se zřídila poněkud pořádněji silnice z Nových Hradů do Budějovic a byla jako dříve již na Nových Hradech také v Trho - Svinech c.k. pošta ustanovena. První p. poštovský byl p. Ferdinand Porák spolu soused a mistr řeznický ze Svinů č. 94. Věž Toho roku se počalo jednati o vystavení věže a pokrytí báně plechem. Od roku 1828, kdežto Božím ohněm věž i se všemi zvony zmařená byla, se pořáde o stavení věže mluvilo, neboť byla ta pozůstalá věž jen bídnou šindelovou stříškou přikrytá. Zvony předešlé se v roce 1828 docela rozlily, nezůstalo z nich jen 26 liber litiny, která se po ohni dílem ve věži, dílem okolo věže nasbírala. Tu litinu dali zdejší osadníci zvonaři do Lince (jménem Holleder) a nechali místo předešlých 5ti zvonů ulíti 4. Ten nejmenší z nich st.josephi byl vyhotoven a posvěcen v Linci 13ho Máje 1829, ostatní 3, totiž velký ad kon st. Joanis Nep., prostřední (tak nazvaná Maina, dle jemu podobného z těch prvních) ad kon. st. Josephi a malý ad kon. st. a malý ad kon. st. Floriani byly uliti a posvěceni v Linci dne 17. Máje Toho samého měsíce byly přivezeni a ještě v Oktávě sv. Jana Nep. slavně na věž daní. Stály tyto 4 zvony mimo nadjmenované látky totiž 26 liber 22 ještě na hotovosti se vším přívozem atd zl 17 k v stříbře. Zvony byly tak zřízeny, ale věž stála až do tohoto roku jen tak šindelovou stříškou přikrytá a bez okenic, sem tam rozpukaná. I počalo se jednati o to, aby se pořádná báně vyhotovila a plechem přikryla. K tomu cíli se sešli všichní představení obce, učinil se návrh, mnoho-li by stála, načež tehdejší tesařský mistr Jan Ziegrosser z Trho - Svinů č. 47 tu práci převzal za ustanovenou sumu 2910 zl 12 w/w. Na tuto cenu dal jsem já 400 zl w/w a za místo, kde stála dříve před ohněm škola, totiž zrovna před kostelem za kostelní zdí od kapličky až k domu Ondřeje Bilda souseda a kramáře pod číslem 127 se utržilo 1000 zl od Jana Weisfeita, který si jakožto kostelník na tom místě dům vystavěl a obrátilo se těch 1000 zl také na zhotovení věže, tedy ouhrnem 1400 zl w/w. To ostatní co scházelo na tu nadjmenovanou cenu pozůstávající s 2910 zl 12 w/w k totiž 1510 zl 12 k w/w složili osadníci. Tímto způsobem byla brzy věž vystavená a plechem přikrytá. Ten kříž na věži, v jehož to malé báničce se jeden spis a mnohé toho času jdoucí penízy vynachází, se dával na horu jmenovitě na den povýšení s. kříže 14ho září Každý byl žádostiv viděti, až se bude kříž na horu dávati. Okolo 3tí hodiny odpoledne jsem šel s p. kaplany p. Františkem Fialou a p. Petrem Pilbauerem do chrámu Páně a vyšli jsme se vším jakž příslušelo k svěcení téhož kříže, který ještě na zemi na níž podepřený stál. Bylo velké množství lidu shromážděného. Použil jsem té chvíle a promluvil jsem asi takto: Řeč při dávání kříže na věž Dříve než-li k svěcení tohoto s. kříže přikročíme, jest věc záslužná, abych k láskám Vaším alespoň několik slov promluvil. Dvojnásobně důležitý jest den Vybavení učebny přírodopisu pro podporu environmentální výchovy V letošním školním roce si ZŠ Trhové Sviny podala žádost o přidělení grantu Jihočeského kraje. Potřebujeme si zlepšit vybavenost učebny přírodopisu moderními pomůckami, s nimiž jak děti, tak i učitelé budou rádi pracovat. Naše škola byla úspěšná při podání žádosti na Krajský úřad - Jihočeský kraj a obdržela dotaci ve výši Kč na podporu enviromentální výchovy. Nakoupíme za to několik mikroskopů, sady pro výuku botaniky, zoologie a biologie člověka, pro pozorování v terénu i v učebně. Děkuji tímto Krajskému úřadu Jihočeského kraje, konkrétně odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví za finanční příspěvek a paní ing. Ivaně Božákové za pomoc při zpracování tohoto grantu. Ludmila Bustová, učitelka ZŠ MOJE JIŽNÍ ČECHY poprvé Víte, co obsahoval archeologický nález z 19. století u Bukvice, který světec je vyobrazen na borovanské radnici nebo koho představují mužské sochy na radnici v Trhových Svinech? Většina žáků 8. a 9. tříd ZŠ odpovědi na tyto i mnohé další otázky zná. 20. května 2008 se v naší škole konal 1. ročník znalostní soutěže MOJE JIŽNÍ ČECHY. HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ AKTUÁLNĚ 4 dnešní znamenitý předně pro celé křesťanstvo, neboť světíme jakožto katoličtí křesťané den povýšení s. kříže. Když totiž před 18ti sty léty Kristus Pán na dřevci kříže svůj život dokonal, byl ten kříž s., na kterém zemřel, do země zakopán a teprv po 300 letech od nábožné Heleny, matky císaře Constantina nalezen a na to místo opět postaven, kde Pan Kristus na něm zemřel. Po mnoha letech byl tentíž kříž s. od Perského krále, jenž se Jeruzaléma zmocnil, s jinou kořistí do země Perské odvezen. Po 14 letech však uzavřením pokoje opět jakožto ta nejhlavnější výmínka navrácen a od Heraklea jenž jej nazpět přivezl, od brány na ramenech nesen a na to místo hory Kalvárie, kde P. Ježíš zemřel, opět postaven. Velká to musila býti radost našich příkladných předků, když na tento den kříž s. na svém místě povýšiti viděli. My beřeme podíl na této radosti našich nábožných předků každoročně na dnešní den povýšení s. kříže, rozjímajíce sobě ty milosti, jichž jsme byli smrtí Pana Krista oučastní. Než N! důležitý jest tento dnešní den za druhé zvláště všem zdejším osadníkům tou dlouho čekanou událostí, že se tento s. kříž řádně posvětí a pak na své již připravené místo vyzdvíhne. Mnohý z vás se těšil již dlouho na toto okamžení, ano, všichní co jest vás zde shromážděných, cítíte zajisté jakousi neobyčejnou radost v srdcích svých. A kdo by se nad tím nezaradoval, vždyť jest to patrný důkaz našeho nábožného a právě křesťanského smýšlení, každý, kdož zdravý rozum má a pováží v tuto chvíli, co se jenom skrze tyto dvě léta při zdejším chrámu Páně učinilo, musí říci, že jsou zde osadníci nábožní a bohabojní, nebo kdo dům Boží ozdobuje dává najevo, že ho sobě váží a v příslušné uctivosti má. Stojí to ovšem mnohé výlohy, ale co jest to tak mnoho? Ten malý díl, co na každý jednotlivý dům celé osady vypadá (1 zl 57 k w/w), doufám, že každý s radostí zapraví neboť jest to k zvelebení Boha a k našich duší spasení. Než o tom pomlčím, jenom to dokládám, že by bez Božského požehnání všecko naše vynasnažení marné bylo, a protož že věc potřebná jest, bychom se všichní jednohlasně k Bohu obrátili, žádajíce o tu milost, aby na budoucí časy tento chrám Páně od všelikého neštěstí zachránit ráčil, aby skrze znamení tohoto povýšeného s. kříže, kdykoli se k němu vroucně obrátíme jak od zdejšího místa, tak od celé osady všelikou pohromu odvrátili a nám nad všemi nepřáteli našeho spasení a nad všelikým pokušením vítězství milostivě popřál. N. My již dlouho, tam na nyní krásně ozdobeném hřbitově hníti budeme, ale naše památka, ta dlouho, dlouho po nás v zdejší osadě zůstane. Jako my se modlíme za ty dobrodince, kteří nám tento slavný chrám Páně vystavěli, tak se doufám jistě, budou modliti k Bohu za nás všichní naší budoucí zdejší osadníci. Než nechci vás déle svou řečí obtěžovati, protož přikročíme již k svěcení tohoto s. kříže. Především se však pomodlíme, aby toto dílo, které se teď v skutek uvádí, jakž jistě všech oumysl jest, ke cti a chvále Boha všemohoucího, většímu zvelebení našeho s. náboženství k prospěchu celé církve s. a tím i k našich duší spasení prospívalo, řkouce: S Otčenáš a Zdrávas M. Na to byl kříž s. posvěcen a slavně a slavně uprostřed velkého zástupu vyzdvížen a na své místo povýšen. Hudba hrála v dole i na hoře mezi tím, co se kříž na horu táhnul, všech oči byly k němu obráceny - bylo to pěkné podívání. Deo gratis! Dle farní kroniky připravil Jiří Čajan Žáci, kteří se do soutěže přihlásili, pracovali dvě vyučovací hodiny v počítačové učebně, kde si vyhledávali odpovědi. První část úkolů obsahovala otázky s tematikou celého Jihočeského kraje, druhá část patřila zajímavostem z měst a obcí spojených do Sdružení Růže. V nesporné výhodě byli ti žáci, kteří v loňském nebo letošním školním roce navštěvovali volitelný předmět Seminář ze zeměpisu, který se právě věnuje regionální geografii, historii i současnosti. Prvními vítězi 1. ročníku se s velmi pěkným bodovým ziskem stali žáci Jiří Tomášek z 8.A (nejlepší v kategorii 8. ročníků) a Kristýna Němečková z 9.B (kategorie 9. ročníků). Výherci na místě v obou kategoriích mohli být oceněni opravdu pěknými a hodnotnými knižními cenami, a to díky ochotě a vstřícnosti Odboru regionálního rozvoje a Rady města T. Sviny. Ještě jednou děkujeme, vítězům blahopřejeme a těšíme se na 2. ročník soutěže v příštím školním roce. Za vyučující zeměpisu a občanské výchovy, kteří soutěž připravili, Mgr. Hana Halešová (Abychom čtenářům TSL nepřipravili bezesné noci, prozradíme, že v Bukvici se našly římské mince, v Borovanech mají sv. Floriána a my Jiřího z Poděbrad s Vladislavem II. Jagellonským.)

5 Primánci nad propastí Konec roku je tradičně dobou školních výletů. Naše třída prima gymnázia v Trhových Svinech si letos zvolila za cíl Moravský kras. Po tříhodinové cestě autobusem jsme si nejprve trochu protáhli nohy a po asi 4km dlouhé cestě vyšli k hornímu okraji propasti Macocha. Pohled dolů stál za to, i když si někteří z nás na můstku nad propastí nepřipadali příliš jistě. Pak jsme seběhli dolů k Punkevním jeskyním. I když většina z nás už v nějaké jeskyni byla, prohlídka jednoho z nejkrásnějších krasových útvarů u nás je vždycky zážitek. Sice se nám do krku nezakousl netopýr, živící se krví návštěvníků, jak sliboval průvodce, ale zato jsme mohli obdivovat nádherné útvary, vytvořené trpělivou pří rodou za tisíce let. Zlatým hřebem prohlídky byla plavba podzemím po řece Punkvě. V autobuse cestou domů pak většina z nás neměla problémy s otázkami v kvízu. Zkuste si odpovědět s námi: 1) Kolik jeskyní je přibližně v Moravském krasu? 2) Kolik z nich je přístupných veřejnosti? 3) Jak hluboká je propast Macocha? 4) Jak se nazývá krápník, který roste zdola nahoru? 5) Jak se nazývá krápník, který roste od stropu dolů? 6) Jaká je v jeskyních teplota? 7) Jaká je v jeskyních vlhkost vzduchu? Text i foto: Mgr. H.Kunzová Žáci Základní školy v Trhových Svinech, se 1. až 5. června 2008 zúčastnili poznávacího zájezdu do Londýna a okolí. Cílem cesty bylo poznat alespoň střípky z historického a kulturního dědictví Velké Británie. Cesta patnácti žáků vedla z Trhových Svinů do Votic, kde se připojili žáci ZŠ Votice. Přes Německo, Belgii a Francii cestovali celkem 18 hodin. V Calais (Francie) se přepravili Eutonelem do Folkestone (Velká Británie). Celý první den strávili v Hastings, kde navštívili akvárium a pašerácké jeskyně. Další dny probádali Londýn. Byli ubytováni v anglických rodinách v klidné jižní části města. Mohli si tak ověřit své znalosti angličtiny a poznat anglický způsob rodinného života. Žáci navštívili Natural History Museum, The Tower of London, London Eye, Greenwich Park, St.Paul s Categral, The Tower Bridge atd... Cestovali dvoupatrovým autobusem, nadzemní drahou a také lodí po Temži. Buckingham Palace, Westminster Abbey a další známá místa již nejsou jenom Cestujeme za poznáním aneb Tunelem za kanál prázdné pojmy z učebnice. Na cestě za poznáním dalšího kousku Evropy žákům pomáhaly dvě učitelky Mgr. Naděžda Salcerová a Mgr. Daniela Zelenková, které využily bezchybných služeb Cestovní vzdělávací agentury CK CVA. Žáci i učitelé věří, že budou mít možnost v příštích letech objevovat další části Evropy. Text i foto Mgr. Naděžda Salcerová Správné odpovědi: 1) asi 1 000, 2) pět, 3) 138metrů, 4) stalagmit, 5) stalaktit), 6) kolem 8 C, 7) 98,5%) Německý zápisník GTS V Concordu i ponorce bylo dost těsno Stáli jste někdy na křídle obrovského letadla Boeing 747 Jumbo Jet? Zkusili jste si sednout za řízení ponorky? Hráli jste si s opravdickým německým tankem Panther? Ne? Nevadí, protože podobné zážitky nabízí dvě velká technická muzea v sousedním Německu. Právě do nich zamířili 14. června studenti Gymnázia Trhové Sviny na zajímavou exkursi. Auto und Technik Museum v Sinsheimu a Technik Museum ve Speyeru se sice nacházejí v různých spolkových zemích, Bádensku Württembersku a Porýní Falci, vzdáleny jsou však od sebe pouhých 40 km. Obě muzea patří k největším svého druhu v Evropě. Museum v Sinsheimu upoutá své návštěvníky už zdálky. Nachází se totiž Letící Jumbo (Speyer) 5 v těsné blízkosti dálnice A6 spojující Norimberk s Mannheimem a neznalé řidiče tu většinou dost překvapí velká vznášející se letadla. Jsou to dvě lákadla zdejšího muzea: nadzvukové dopravní letouny Concorde a Tupolev 144. Raritou je skutečnost, že jedině zde si lze oba tyto stroje hezky zblízka osahat a porovnat, a to i zevnitř. Téměř všechna velká letadla v Sinsheimu i Speyeru jsou návštěvníkům přístupná. V Sinsheimu jsou dvě rozlehlé výstavní haly, nad nimiž se vznáší řada letadel. K vidění je tu např. největší sbírka vozů Formule 1 v Evropě, hojně zastoupeny jsou tu vozy značka Mercedes, Rolls Royce, Ferrari adal. Spatřit tu lze vlastně celou historii automobilismu od prvních veteránů až po moderní vozy. Je tu železniční a vojenská technika, obrovské lodní motory i velká sbírka hracích skříní, které akusticky ozvláštňují návštěvu muzea. Atraktivní zejména pro mladší návštěvníky je i to, že řadu strojů lze rozpohybovat a ovládat. Zprovoznit jde např. veliký katr, tank Panter, rozhýbat jde kokpit Boeingu 747 atp. Najdeme zde i řadu jedinečných exponátů například původní dělo z německé bitevní lodi Tirpitz, Mercedes Adolfa Hitlera či nejrychlejší raketové auto na světě The Blue Flame, s nímž Američan Gabelich v roce 1970 dosáhl rekordní rychlosti 1001 km/hod. Zhruba půlhodinku jízdy od Sinsheimu se za řekou Rýn nachází jedno z významných starobylých měst spolkové země Porýní Falc Speyer (česky Špýr). Přestože zdejší Technické muzeum vzniklo až v roce 1991 a je tedy o deset let mladší než muzeum v Sinsheimu, v počtu a zajímavosti exponátů příliš nezaostává. K jednoznačným tahákům zde patří největší dopravní letoun minulého století Boeing 747 Jumbo Jet, obří sovětský nákladní letoun Antonov An-22 a také německá dieselelektrická ponorka U-9. Jumbo Jet se nachází v letové pozici a ve výšce asi 25 m nad zemí. Studenti ho mohli prozkoumat od kokpitu až po nákladní prostory. Z křídla tohoto drobečka je nádherný výhled na špýrskou katedrálu. Před několika lety prodala letecká společnost Lufthansa tento stroj muzeu za symbolické 1 euro.

6 Staré časy na hamru se vrátily na Den dětí Dej Vám pánbu pěkný odpoledne, vítám vás u nás na hamru - takto pěkně stylově pozdravila účastníky dětského odpoledne v neděli 1. června v Buškově hamru Helena Králová alias paní Bušková (na snímku č. 2) v obytné části expozice tohoto technického muzea. Nezůstalo ale jen u pozvání mezi dveřmi, paní Bušková zavedla více než stovku dětí a jejich rodičů na zasvěcenou prohlídku doudlebské světničky a malé kuchyňky, vyprávěla o životě v dávných dobách a pro všechny měla i čerstvě napečené buchty. Buškův hamr se to odpoledne alespoň na pár chvil vrátil do let, kdy v kovárně pracoval pan mistr Bušek (Karel Buřič na snímku č. 1) a v náhonu nad vantroky žil hodný ochranitel hamru vodník Vantroček (Miroslava Jandová). Děti viděly hamr v chodu, mohly obdivovat sílu vody, která dokázala rozhýbat ohromný buchar kobylu, poslechly si i vyprávění o těžké práci hamerníků. V bývalé stodole se pak mohly prohlédnout výstavu loutek z depozitáře trhovosvinenského kulturního domu, poslechnout si písničky oblíbené skupiny S.A.M a na závěr si i trochu zasoutěžit. Chtěly jsme u příležitosti letošního Mezinárodního dne dětí přijít s něčím novým, a přesto tradičním, abychom toto krásné místo přiblížily co nejvíce lidem. Doufáme, že forma kostýmovaných prohlídek děti i jejich rodiče zaujala. Také bychom touto cestou chtěly poděkovat za pomoc našim kolegům ochotníkům z Divadla Otty Schwarzmullera - a skupině S.A.M, kteří nám s realizací pomohli, shodly se provozovatelky Buškova hamru Lenka Kříhová a Pavla Majerová. Václav Heidinger 1 Ponorka U-9 sloužila v německém námořnictvu ve druhé polovině minulého století. Přestože patří k menším ponorkám, jejích 50 m délky a 500 tun váhy vzbuzuje zblízka docela respekt. Uvnitř je pak opravdu dost těsno. I v tomto muzeu je k vidění letecká, železniční a automobilová technika. Na své by si tu přišli zejména hasiči, neboť muzeum ve Speyeru vlastní početnou sbírku hasičských aut, a to z Evropy i z Ameriky. Mladší návštěvníky, ale i jejich velké tatínky, jistě zaujme muzeum modelů. Velkou atrakcí se od září 2008 stane nová hala věnovaná kosmické technice. Muzeu se na jaře letošního roku podařilo zakoupit ruský raketoplán Buran, který se stane stěžejním tahákem této expozice. My jsme ho bohužel mohli vidět jen zdálky, protože už je umístěn v dokončované hale. Na závěr exkurse si ještě studenti mohli ve Speyeru prohlédnout a navštívit jednu z největších a nejkrásnějších románských katedrál Evropy z přelomu 11. a 12. století, zasvěcenou Panně Marii a sv. Štěpánovi. Němci ji také nazývají Kaiserdom, neboť v největší zaklenuté kryptě Německa je tu pohřbeno několik římských císařů. Leží tu např. Rudolf I. Habsburský, přemožitel našeho Přemysla Otakara II. Sinsheim a Speyer nabízejí tedy celou řadu zajímavostí, které jinde v našem dosahu spatřit nelze. Návštěva obou muzeí opravdu stojí za to. Text i foto: Mgr. František Slípka Chemie se nebojíme! V pondělí 12. května navštívili Základní školu v Trhových Svinech dva studenti z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Podařilo se mi zajistit program, v němž vysokoškoláci předvedli našim osmákům a deváťákům zajímavé pokusy z chemie. Zaujali je též vtipnými hláškami o atomech, sestavování vzorců či katalyzátorech. Děvčata si zahrála na vařiče kouzelných lekvarů čili čarodějnice, další odvážlivci si nechali podřezat žíly. Zažili jsme namlouvání svatojánských broučků, zapalování ohně bez použití zapalovače, výbuch plechovky s vodíkem a viděli i jednoduchý model japonského rychlovlaku nebo hořící kostku cukru. Na závěr studenti překvapili žáky zmraženým karafiátem v kapalném dusíku. Doufám, že si všichni, i ti zatvrzelí morousové, které nic nebaví, po hodině odnášeli poznatek, že chemie je KRÁSNÁ, POTŘEBNÁ a VŠUDE NÁS PROVÁZEJÍCÍ VĚDA. L. Bustová Nové ceny a rozložení inzerce Vážení inzerenti, s účinností od 1. července se rozhodnutím Rady města v Trhovosvinenských listech mění ceny a rozložení inzerce, a to takto: 2 Děkujeme Vám za dosavadní přízeň a těšíme se na další spolupráci s Vámi. Petra Vicková 6

7 NÁŠ ROZHOVOR Každý se může stát dobrým kreslířem, stačí neztrácet chuť a odvahu říká Mgr. Lenka Kalová V předminulém díle TSL jsme představili alternativní pohled na léčení nemocí pomocí květových esencí. Dnešní rozhovor se od čistě medicínského tématu poněkud odklání, ale s jistotou můžeme říci, že poznání sebe sama, získání nových obzorů, dovedností a nabytí sebedůvěry je pro mnohé z nás lékem k nezaplacení. Zajímavý obor kreslení pravou mozkovou hemisférou - nám v rozhovoru představí lektorka Mgr. Lenka Kalová z Adamova u Českých Budějovic (na snimku s portrétem Václava Postraneckého, kresleného pravou hemisférou). Vystudovala Pedagogickou fakultu a více než 15 let pracuje na Základní škole Matice školské v Českých Budějovicích jako učitelka. Před necelými 10ti lety učila ve třídě pro dyslektické žáky. Tyto děti měly potíže se psaním, čtením, soustředěním. Chtěla jim pomoci zvládat požadavky výuky a tato snaha ji přivedla k metodě Kineziologie-One Brain. Tato metoda se velmi zjednodušeně řečeno snaží pomoci člověku využít všechny jeho schopnosti ke spokojenému životu. Šest let ji studovala a zaměřila se především na využití nejnovějších poznatků v moderních vyučovacích metodách, v progresivním a efektivním učení a kreativním myšlení. Potenciál pravé hemisféry se ve školách, ale i v celém našem kulturním prostředí podle jejích slov nedoceňuje a nerozvíjí. Školství v minulých letech využívalo často jen část schopností naší mysli - především levou hemisféru, která pracuje logicky, postupně, racionálně a verbálně. Moderní metody učení hledají způsoby využití pravé hemisféry, která je iracionální, prostorová, intuitivní, pocitová a kreativní. Toto umožňuje posunout naše osobní hranice ve všech oblastech našeho života, nejen ve škole. Motto: "Nemůžete nikoho nic naučit. Můžete mu nanejvýš pomoci, aby to sám v sobě nalezl." (Galileo) Mohla byste našim čtenářům přiblížit kreslení pravou mozkovou hemisférou? Komu jsou Vaše kurzy určeny? Je třeba si uvědomit, že kreslení pravou hemisférou má dvě hlavní polohy. Mohou to být emocionální intuitivní obrázky nebo realistické kresby zobrazující skutečné předměty, tváře či např. krajinu. Systém výuky realistického kreslení rozpracovala učitelka kreslení na kalifornské univerzitě Američanka Betty Edwards, která studovala rozdíly ve funkcích mozkových hemisfér. Vycházela při tom z objevů psychobiologa Rogera Sperryho, který za výzkumy činnosti mozku získal v roce 1981 Nobelovu cenu. Zásady a principy využité v této metodě využívali například i umělci v renesanci. Metoda kreslení pravou hemisférou je považovaná za nejefektivnější vyučovací metodu kreslení, jaká byla doposud vyvinuta. Podstatnou část intenzivního kurzu 7 tvoří praktická cvičení, která demonstrují účastníkům jejich schopnost naučit se kreslit a též vidět věci jasněji. Na kurzy mohou přijít všichni, kteří se chtějí naučit kreslit. Na kurzech pro děti učím děti mezi 8 a 15ti lety. Kurzy pro dospělé jsou určeny všem od 12ti let, horní věková hranice není omezená. Přichází nejčastěji úplní začátečníci, kteří v sobě chtějí objevit radost z kreslení a vyzkoušet, co s tužkou v ruce dokáží. Vzpomínám si na paní, která se na kurzu rozplakala. Bylo jí přes 70 let a říkala, že od 15 let, kdy jí spolužačka pohanila její obrázek, se bála kreslit, ačkoli po tom vždy toužila. Litovala, že o sobě pochybovala, protože na kurzu se přesvědčila, že její pochybnosti byly zbytečné. Tato paní ale nebyla jediný člověk, který byl dojatý, nadšený či překvapený z toho, co s tužkou v ruce dokáže. Hranice lidských možností je stále obestřena tajemstvím, opravdu je možné v každém z nás objevit potenciál k mistrovskému dílu? Lidé si často myslí, že dobrým kreslířem se může stát jen ten, kdo má výjimečné nadání. Toto tvrzení je předsudek. Kdo se naučil psát, naučí se i velmi dobře kreslit, a to v jakémkoli věku. Je třeba naučit se respektovat osobitý rukopis svůj i ostatních. Jako každý jinak píšeme, nakreslíme také stejnou věc různým způsobem. Je velmi užitečné pochopit, jak si můžeme pomoci, abychom neztráceli odvahu a chuť nejen ke kreslení, ale ke všemu, co by se na první pohled mohlo zdát jako nesplnitelný sen. Může mít tento způsob kreslení i nějakou terapeutickou funkci? V čem nám kromě radosti z objevování sebe sama může pravá hemisféra pomoci v běžném životě? Kreslení pravou hemisférou je výborná relaxace. Rozvíjí intuici, schopnost soustředění, koordinaci ruky a očí, sebedůvěru. Technika kresby se na kurzech učí na lidské tváři, protože na jejím výrazu jsme všichni citově závislí a jakékoli změny ve tvaru či intenzitě světla si ihned všimneme. Ti, kdo mají zájem, se mohou při kresbě autoportrétu dozvědět, co o nich vypovídají rysy obličeje. Je to poučné ve vztahu k sobě samému i v mezilidských vztazích. Tvar čela nám může například napovědět, myslí-li dítě pomalu nebo rychle a podle toho pak přizpůsobíme své chování k němu, abychom předešli mnohdy zbytečnému pláči. Pochopíme, proč děti mají rády rituály, proč jsou intuitivní, proč potřebují pohyb Kreslení je jen jedna z mnoha činností, které mohou podporovat spolupráci mozkových hemisfér. Nejlepší pro naši celkovou pohodu je totiž využívat možnosti obou částí mozku tu intuitivní i tu logickou. Příroda je velmi moudrá a vytvořila pro člověka výborné cvičení. Před tím, než se děti naučí chodit, lezou po čtyřech. Lezení aktivuje pravou a levou hemisféru mozku a především jejich propojení, které je pro schopnost soustředění v pozdějším věku velmi důležité. Čím déle lezení po čtyřech trvá, tím lépe. To by měly mladé maminky vědět. Podobně působí například hra na klavír. Všimněme si, že děti, které hrají dobře na klavír či na jiný hudební nástroj, mají problémy se soustředěním jen zřídka. Je ale mnoho dalších činností, které propojení hemisfér podporují. Jak na tuto techniku reagují děti? Pokračují Vaši žáci ve výtvarné činnosti i po skončení kurzů? Děti jsou skvělé, protože jsou spontánní. Do zhruba 10. roku věku jsou jak houby nadšeně nasávající každou novou zkušenost. Nemají předsudky. Kreslení si prostě užívají a většinou jim ten jejich obrázek přijde ze všech nejlepší. Starší děti jsou kritické k druhým i k sobě. Srovnávají své kresby se skutečností a vidí rozdíly. Touží po informacích, které by jim pomohly naučit se dobře kreslit realisticky. Kreslení pravou hemisférou je v tom výborným pomocníkem. V minulém roce jsem dostala od mladého absolventa kurzu. Psal, že studuje ve Velké Británii a přivydělává si kresbou portrétů. Pro někoho se kreslení stane koníčkem. Na kurzy chodí učitelé, kteří zde hledají inspiraci pro svou práci, i výtvarníci, kteří se chtějí zdokonalit v realistické kresbě nebo si naopak odpočinout při relaxačním kreslení. Někomu stačí, že se přesvědčí, že se dokáže vše naučit. Někteří chodí na kurz, aby lépe poznali sami sebe při kresbě autoportrétu a pomocí typologie tváře. Při kreslení také poznáme, do jaké míry jsme schopni kompromisu, umíme-li se odpoutat od logiky, kolik máme odvahy, jak zvýšit své sebevědomí. Kurz kreslení pravou hemisférou by měl nastartovat člověka k tomu, aby se zamyslel, co v životě skutečně chce a uvědomil si, že možnosti a schopnosti každého z nás jsou omezené pouze našimi předsudky. Děkuji za rozhovor. Pro zájemce ještě uvádíme kontakt - Mgr. Lenka Kalová, tel , Petra Vicková, foto: Archiv

8 MATEŘSKÉ CENTRUM ČLOVÍČEK NEBOJSA INFORMUJE Po krátké odmlce způsobené nedostatkem času se opět hlásíme v plné síle, tedy alespoň pokud mohu mluvit za sebe. Za poslední dva měsíce se opět událo mnoho nových věcí. V první řadě se nám opět podařilo získat další grant tedy peníze pro Vás a Vaše malé ratolesti, abychom Vám mohly zpříjemnit chvíle nejen na mateřské dovolené. Tento grant jsou opět peníze účelově zaměřené, tedy nedostaly jsme je jen tak, abychom si za ně mohly nakoupit, co se nám zlíbí. Žádost o ně jsme vypracovávaly s úmyslem Vás maminky na Trhovosvinensku nenechat zanedbat na mateřské dovolené, ale naopak Vás vybavit do dalšího života novými znalostmi v oblasti jazyků, již v červnu začínáme s výukou jazyků německého a anglického (úroveň začátečníci a pokročilí). Od září budou probíhat kury počítačové gramotnosti ve spolupráci s firmou HaralComp. Pro dětičky předškolního věku bude od září možnost navštěvovat hru na flétničku, kde se budou učit vztahu k hudbě, poznávat první tóny a třeba i zahrát nějakou lehkou písničku a v neposlední řadě má i pozitivní zdravotní dopad. Nemalou částku z grantu jsme vyčlenily na tvorbu nových www stránek, jejichž realizaci má na starosti jeden moc šikovný tatínek z řad dobrovolníků našeho mateřského centra. Celková získaná částka od Krajského úřadu Jihočeského kraje je Kč. Chtěla bych dále upozornit na malou změnu programu, která ještě není zcela vyjasněna během období prázdnin, proto sledujte prosím naše letáky a informace ve vývěsní skříňce na náměstí nebo na nástěnce u centra. Velmi bych chtěla dnes ještě poděkovat panu Vlastimilu Poppovi a pracovníkům jeho firmy, kteří mě oslovili s nabídkou výletu maminek s dětmi do ZOO Ohrada na Hluboké nad Vltavou. Tento výlet se uskutečnil 9. května 2008 a myslím, že se maminkám i jejich dětičkám moc líbil, cena za dopravu byla opravdu velmi symbolická a nabídka mi udělala velkou radost. Kéž by jich a ochoty spoluobčanů u nás ve městě bylo VÍCE! Natálie Bustová SPOLEČENSKÁ KRONIKA Ve čtvrtek 29. května 2008 si v obřadní síni staré radnice převzali svá maturitní vysvědčení studenti oktávy Gymnázia Trhové Sviny. Maturitní zkoušku složilo úspěšně všech 23 maturantů, pět z nich prospělo s vyznamenání. Dne 30. květnna 2008 převzali vysvědčení také maturanti Střední odborné školy v Trhových Svinech. Mgr. F. Slípka Staň se malířem - slušně vyděláš a lidem zkrášlíš domov V poslední době došlo vedení SOŠ a SOU Trhové Sviny několik dopisů, jejichž autoři děkují žákům naší školy v oboru malíř za kvalitní a čistě provedenou práci a zároveň vyslovují uznání učitelům odborného výcviku p. Gobymu a p. Davidovi za profesionální vedení a vzornou organizaci práce. Tyto dopisy nás velmi těší, proto je nám líto, že na tak potřebný a slušně placený obor se nám hlásí stále méně žáků. Rádi bychom, aby veřejnost, tedy naši zákazníci byli i nadále spokojeni se službami našich učňů, jen lidí se občas nedostává. Pracovníci stavebních profesí se ani do budoucna nedostatku práce obávat nemusí. Mgr. Jaroslav Michal, ředitel školy ÚPLNOU NABÍDKU PŘEDPLATNÉHO KULTURNÍCH POŘADŮ KULTURNÍHO DOMU TRHOVÉ SVINY na II. pololetí 2008 naleznete v KULTURNÍM MĚSÍČNÍKU č.7/08 ČERVEN NOVINKY VE FONDU KNIHOVNY Březinová, Anna: Královská láska Historický román z doby Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Robbins, Christopher: Neznámý Kazachstán Co všechno nevíte o deváté největší zemi světa. Cueni, Claude: Velká hra Životní osudy Jaohna Lawa, geniálního vynálezce bankovek a loterie. Alsanea, Rajaa: Děvčata z Rijádu Láska, sex a manželství v arabském světě. Martini, Manuela: Záře purpurové hory Temná tajemství pod palčivým australským sluncem. Boyne, John: Chlapec v pruhovaném pyžamu Příběh o chlapci v koncentračním táboře. Patočka, Karel: Území ostnatého drátu Napínavý špionážní příběh, ve kterém nechybí pohled na praktiky StB, intriky a zločiny. Nadel, Barbara: Vášeň zabíjet Vraždy zdánlivě bez motivu, ale počet mrtvých narůstá. Laurenzi, Laura: Láska je láska V této knize ožívají zakázané lásky slavných osobností. Michl, Jan: Cizinci v RAF Stíhači z okupované Evropy od obrany k vítězství. Junek, Václav: Rudolf II. Příběh posledních dnů rudolfínské doby. Glantz, David. M.: Bouře směřuje na Balkán Neúspěšná sovětská invaze do Rumunska na jaře Od do knihovna uzavřena - dovolená Marcela Dudová Vladislava Maria Zítová zve srdečně na výstavu obrazů "ANDĚLÉ " do Koželužny na Nových Hradech. Otevřeno: středa hodin, sobota a neděle hodin Výstava bude otevřena do 20. července 2008 a v rámci ní se uskuteční: Výtvarná dílna pro zájemce o malování. Termín 4. až , poplatek 50 Kč, výtvarné potřeby zajištěny. Taneční a pohybová dílna pro zájemce o orientální tance, tai-či. Termín , poplatek 50 Kč. 8

9 DOLBY DIGITAL PROGRAM KINA DOLBY DIGITAL V době od 1. července do 6. července 2008 kino nepromítá DOVOLENÁ pondělí ve hod. - Premiéra úterý ve hod. Německé barevné širokoúhlé historické akční drama 129 min. MONGOL - ČINGISCHÁN Byl zrozen k vítězství Hrají: Tadanobu Asano, Honglei Sun, Khulan Chuluun a další Mládeži do 15 let nepřístupno středa ve hod. - Premiéra čtvrtek ve hod. Americká barevná akční komedie SUPRHRDINA Takový elasťáky neměl ani Spiderman Hrají: Sara Paxton, Drake Bell, Leslie Nielsen a další pátek ve hod. - Premiéra sobota ve hod. Americký barevný širokoúhlý dobrodružný film Vstupné: 60,- Kč 85 min. Vstupné: 65,- Kč 122 min. INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY Devatenáct let čekání skončilo. Jedna z nejslavnějších postav filmové historie se vrací na stříbrné plátno. Hrají: Harrison Ford, Cate Blanchett, Shia LaBeouf a další Vstupné: 65,- Kč sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Americká barevná animovaná pohádka v českém znění 85 min. HORTON Tvůrci Doby ledové přicházejí se zbrusu novou pohádkou pro děti i dospělé. Mládeži přístupno neděle ve hod. - Premiéra pondělí ve hod. Americký barevný širokoúhlý akční thriller Vstupné: 65,- Kč 125 min. IRON MAN Hrdinové se sami nenarodí. Musíme si je vyrábět. Hrají: Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Jeff Bridges a další úterý ve hod. - Premiéra středa ve hod. Americký barevný sci-fi horor Vstupné: 65,- Kč 84 min. CLONA Smrt může být začátek... Hrají: Joshua Jackson, Rahael Taylor, Megumi Okina a další čtvrtek ve hod. - Premiéra pátek ve hod. Česko-albánský barevný romantický film Vstupné: 60,- Kč 110 min. SMUTEK PANÍ ŠNAJDEROVÉ Letní milostná romance. Hrají: Nik Xhelilaj, Anna Geislerová, Michele Placido, Bára Štěpánová, Tomáš Tőpfer a další Mládeži přístupno sobota ve hod. - Premiéra neděle ve hod. Americký barevný širokoúhlý thriller Vstupné: 70,- Kč 121 min. V ÚDOLÍ ELAH Někdy je snazší pravdu odhalit, než jí čelit. Hrají: Tommy Lee Jones, Charlize Theron, Jason Patrick a další Mládeži do 15 let nepřístupno pondělí ve hod. - Premiéra úterý ve hod. Americká barevná romantická komedie SEX VE MĚSTĚ Nechte se unést... Vstupné: 65,- Kč 145 min. Hrají: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon a další Vstupné: 65,- Kč VE STŘEDU KINO NEPROMÍTÁ ZIMBABWE AFRIKA TANČÍ čtvrtek ve hod. - Premiéra pátek ve hod. Americké barevné širokoúhlé drama min ÚTĚK DO DIVOČINY Málokdo z nás má takovou odvahu Hrají: Emile Hirsch, William Hurt, Marcia Gay Harden a další Mládeži do 15 let nepřístupno sobota ve hod. - Premiéra neděle ve hod. Americké barevné širokoúhlé drama Vstupné: 60,- Kč OKO BERE Pět studentů, jeden skvělý plán a Las Vegas na lopatkách. Hrají: Jim Sturgees, Kate Bosworth, Kevin Spacey a další pondělí ve hod. - Premiéra úterý ve hod. Americká barevná širokoúhlá komedie 123 min. Vstupné: 70,- Kč MEJDAN V LAS VEGAS Štěstí na dosah? Hrají: Cameron Diaz, Ashton Kutcher, Queen Latifah a další středa v hod. a ve hod. - Premiéra čtvrtek v hod. a ve hod. Americký dobrodružný film v českém znění 99 min. Vstupné: 60,- Kč 93min. LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN Všechno, co jste dosud znali, se navždy změnilo. Hrají: Georgie Henley, Skandar Keynes, Anna Popplewell, William Moseley, Ben Barnes, Peter Dinklage, Warwick Davis, Sergio Castellitto, Liam Neeson a další Mládeži přístupno DIVADLA KONCERTY V STAVY Vstupné: 70,- Kč pátek od hod. BUŠKŮV HAMR sobota od hod. Divadlo Otty Schwarzmüllera Trhové Sviny uvádí pohádkovou komedii Jana Drdy HRÁTKY S ČERTEM V představení uvidíte hrát: KARLA BUŘIČE, MONIKU HAN- ZALOVOU, TOMÁŠE KALENU, JOSEFA ZETTLA, FRANTIŠKA KOLÁŘE, JANU SOJKOVOU, JANA KALENU, FRANTIŠKA ZMEŠKALA, JIŘÍHO ČAJANA, PAVLA RANDU, PETRA VOJTU, PETRA SOJKU, PAVLA ŠINDELÍŘE, JANU RANDOVOU, MIRKU JANDOVOU, HELENU KRÁLOVOU, KLÁRU RYCHTAŘÍKOVOU, HANU JOCHOVOU, PAVLA RANDU ml. Vstupné: 100,- Kč, děti 50,- Kč středa od hod. sál KD T. S. IYASA Inkululeko Yabatsha School of Arts / ZIMBABWE - AFRIKA TANČÍ - Třináctičlenná africká taneční skupina studentů umělecké školy v Bula-wayo v Zimbabwe přijíždí opět po roce na své turné do Evropy Vstupné: dobrovolné čtvrtek od hod. BUŠKŮV HAMR ČANKIŠOU Divoké taneční ethno, kapela již roztancovala publikum ve 13 zemích světa. Sedmičlenná kapela Čankišou pronikla do povědomí posluchačů doma i v zahraničí díky svým koncertům nabitým energií a divokými rytmy. Ty se pod vedením hlasem i postavou impozantního zpěváka Karla Heřmana po pár minutách mění v divoký taneční rej. Čankišou se svou fůzí různých etnických vlivů na rockovém základě a bohatou sbírkou exotických nástrojů projeli svět od ostrova Réunion v Indickém oceánu až po Pakistán. Vstupné: v předprodeji 150,- Kč a před koncertem 200,- Kč čtvrtek od hod. BUŠKŮV HAMR IVO JAHELKA - Písničky zpod taláru Vstupné: v předprodeji 100,- Kč a před koncertem 150,- Kč foyer KD T. SVINY ŽIVOTY LADISLAVA STRÁSKÉHO - výstava u příležitosti 120. výročí narození svinenského rodáka bývalého starosty a podnikatele

10 10

11 MANDA LEDENICE PRODEJ UHLÍ, PÍSKŮ, DRTÍ A KAČÍRKŮ možnost dopravy UHELNÉ SKLADY LEDENICE nabízejí: HNĚDÉ UHLÍ, BRIKETY!!! ROZVOZ UHLÍ ZDARMA!!! *!!! NOVINKA!!! PRO VŠECHNY NAŠE ZÁKAZNÍKY * OD 1. ČERVNA TÉŽ V PROVOZU VOZIDLO S DOPRAVNÍM PÁSEM. SLOŽENÍ UHLÍ NA VÁMI URČENÉ MÍSTO * PRODEJ VŠECH DRUHŮ PÍSKŮ /betonářský, maltařský a zásypový/ * pondělí - pátek: 7-17 hod. sobota :7-12hod. Tel: , Ledenice

12 Mladí fotbalisté válí, mají za sebou výjimečně úspěšnou sezónu Právě skončený ročník fotbalových soutěží 2007/2008 patří mezi jeden z nejúspěšnějších v historii mládeže oddílu kopané Spartaku Trhové Sviny. V soutěžích jsme měli 5 mládežnických celků a všechny si vedly výborně. Dorost pod vedením trenéra Pavla Randy dokázal s náskokem 6 bodů vyhrát Okresní přebor pouze s jednou porážkou z 18 zápasů a zaslouženě postoupil do krajské I.A třídy. Ještě většího úspěchu dosáhli žáci našeho oddílu. Starší žáci pod vedením trenéra Milana Haleše obsadili v druhé nejvyšší soutěži v kraji (v I.A třídě) 3. místo, když před sebou nechali jen týmy Loko Č. Budějovice B a Č. Krumlov B, což jsou celky, jejichž A týmy hrají vyšší soutěže a mají tím i větší hráčskou základnu. Skvělý výsledek starších žáků dokázali ještě vylepšit mladší žáci. Pod vedením Františka Kodrase a Pavla Vondruše totiž obsadili v I.A třídě 1. místo a druhou nejvyšší soutěž v kraji tak dokázali suverénně vyhrát s náskokem 6 bodů. Ve 22 zápasech nenašli ani jednou přemožitele, 18-krát vyhráli a 4- krát remizovali. I skóre 128:11 vypovídá o převaze našich mladších žáků. Oceněním práce s mládeží je i pozvání hráče mladších žáků Michala Švepeše do reprezentace Jihočeského kraje, kde se potkává s hráči z takových klubů jako je Dynamo Č.Budějovice, Tábor, Strakonice, Milevsko apod. Před posledním zápasem sezóny přišel oběma celkům žáků za výbornou reprezentaci města osobně poděkovat starosta ing.bušek Radislav, který všem hráčům předal pamětní medaile. Ani starší přípravka se nenechala zahanbit. Pod vedením Radka Ježka skončila v Okresní soutěži na 2. místě Kuželkáři TJ Spartak Trhové Sviny mají důvod k oslavě Po určité stagnaci výkonnosti v minulém roce je hodnocení za herní sezónu podzim jaro 2008 vysoce příznivé. Hráči družstva "A" s přehledem vyhráli krajský přebor B, a tím družstvo postoupilo do nejvyšší soutěže hrané v jihočeské oblasti, a to krajský přebor I. Porazit týmy z tradičních kuželkářských míst, kde mají zkušenosti i s ligovými soutěžemi, jako jsou např.dačice, Písek, Strakonice, Nová Bystřice a další se podařilo odpovědným přístupem hráčů, herní kázní a vynikajícími výkony jednotlivců.tímto určitě přispěli k dobré reprezentaci a popularizaci trhosvinenského sportu na jihu Čech. Vždyť v pořadí jednotlivců skončil Jarda Vychodil výkonem 424,4 průměrně shozených kuželek ve všech jedenácti zápasech na druhém místě, Jan Dvořák /413,9/ na místě devátém a Mirek Fiala /405,4/ na místě dvacátém z více než sta hráčů. Vrcholem sezóny a úspěchů se stala účast Jardy Vychodila na Mistrovství České republiky v kategorii juniorů, kdy umístění na dvacátém místě v konkurenci ligových hráčů a reprezentantů ČR je snem každého mladého kuželkáře nejen z Trhových Svinů ale i ostatních kuželkářských míst. Další dvě mužstva odehrála své zápasy v okresním přeboru s umístěním na čtvrtém a osmém místě. Družstvo B dlouho drželo pozici s možností postupu do soutěže vyšší, tzn.krajského přeboru B. Potěšitelné je i to, že hráči dorosteneckého věku získávali zkušenosti v družstvu C. Přes tyto úspěchy zůstávají problémy, které přímo omezují rozvoj tohoto sportu v oblasti Trhovosvinenska a rovněž snižují dobré renomé vybudované při reprezentaci města Trhových Svin v jihočeské oblasti. Nejhorší a letitý problém přetrvává v technické vybavenosti kuželny. Z pohledu nezaujatých odborníků a kolegů z mnohých kuželkářských týmů je až nepochopitelné, že kvalitní výkony našich hráčů jsou dosahovány v nejhorší kuželně v Jihočeském kraji, že asfaltové dráhy jsou viděny již jen v Trhových Svinech, popřípadě ve sportovním muzeu.trvale se projevuje absence zájmu vlastníka a zřizovatele sportoviště /Město Trh.Sviny TJ Spartak/ zejména v oblasti technické a finanční podpory. Nebýt mnoha brigádnických hodin, finančních a materiálových pomocí, SPORT a Macák Jiří se stal druhým nejlepším střelcem této soutěže. Dokázal vstřelit 36 branek, což je nejvíc ze všech celků našeho oddílu. Posledním celkem mládeže oddílu kopané je mladší přípravka. Tito benjamínci sehráli svou první sezónu ve své začínající kariéře a pod vedením Marka Neužila a Davida Štojdla se zlepšovali zápas od zápasu a nakonec obsadili krásné 7. místo v Okresním přeboru. Svůj největší úspěch si schovali na květen, když dokázali vyhrát výborně obsazený turnaj O pohár starosty města Trhové Sviny. Jsme rádi, že se všem celkům mládeže tak dařilo. O budoucnost oddílu kopané se nemusíme bát. David Beneš Na snímku tým mladších žáků pod vedením Františka Kodrase a Pavla Vondruše, kteří suverénně vyhráli druhou nejvyšší soutěž v kraji. osobního sponzoringu jednotlivých členů oddílu kuželek by možná dnes kuželkářský sport ve městě Trhové Sviny neexistoval. Proto voláme "HELP" a obracíme se na zřizovatele sportoviště, sponzory i všechny zainteresované osoby - pomozte nám tento sport s více jak padesátiletou tradicí v městě udržet! Za oddíl kuželek TJ Spartak Trhové Sviny ing. Stanislav Rojdl Trhovosvinenští kuželkáři - dole zleva: Pavel Stodolovský, Jaroslav Vychodil, Jan Dvořák, nahoře zleva Josef Svoboda, ing. Marek Rojdl, Jiří Malovaný, Jan Stodolovský, ing. Stanislav Rojdl, Bohuslav Švepeš a Jiří Švepeš, chybí Miroslav Fiala. Své náměty, připomínky a informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, předejte paní Ing. Božákové na Městském úřadě v Trhových Svinech nebo na podatelně tamtéž.. Příspěvky prosím dodejte buď písemně nebo v elektronické podobě nejlépe v MS Word, fotografie a obrázky ve formátech JPG či PDF. Kontaktní údaje: Ing. Božáková tel , podatelna tel , více na Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Uzávěrka čísla je vždy 10. dne v měsíci. Zpravodaj občanů města Trhové Sviny a okolí Vydává Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, Trhové Sviny IČO ev. šč. MK ČR E Vychází 12 x ročně Předsedkyně redakční rady a redakční úpravy Petra Vicková DTP Petr Hnilička, photo & graphic studio Náklad 600 výtisků Cena tohoto výtisku 5,- Kč

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Červenec 2008 Číslo 7 Ročník XVIII Život a doba Ladislava Stráského v zajímavé biografii Ve čtvrtek 19. června 2008 se u příležitosti

Více

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Červenec 2011 Číslo 7 Ročník XXI Muzeum je umístěno ve velké hale za bývalou pilou na výjezdu k Novým Hradům. Je tu i velká parkovací

Více

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Říjen 2008 Číslo 10 Ročník XVIII Kamerový systém dohlíží zejména na prostor před školou Rozhodnutím rady města ze dne 21. dubna 2008

Více

Pod jednou střechou - společnou oblohou aneb Kdo má rád tu českou písničku

Pod jednou střechou - společnou oblohou aneb Kdo má rád tu českou písničku Září 2007 Číslo 9 Ročník XVII. Pod jednou střechou - společnou oblohou aneb Kdo má rád tu českou písničku I takto by se dala nazvat hezká atmosféra jubilejního 10. ročníku Mezinárodního festivalu dechových

Více

Buškův hamr má nové provozovatele, poprvé trhovosvinenské občany

Buškův hamr má nové provozovatele, poprvé trhovosvinenské občany Březen 2008 Číslo 3 Ročník XVIII. Noc čarodějnic a den lásky Filipojakubská nebo také Valpuržina noc z 30. dubna na 1. května je jednou z tajemných nocí, kdy prý mají čáry a kouzla větší moc než jindy.

Více

Svinenské hodiny pěkně bijí... Říjen 2007 Číslo 10 Ročník XVII.

Svinenské hodiny pěkně bijí... Říjen 2007 Číslo 10 Ročník XVII. Říjen 2007 Číslo 10 Ročník XVII. Trhovosvinenské maminky se poprvé oficiálně sdružují V polovině října letošního roku bylo v Trhových Svinech slavnostně otevřeno historicky první mateřské centrum s názvem

Více

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Listopad 2010 Číslo 11 Ročník XX Trhové Sviny mají staronového starostu, místostarostkou je Věra Korčaková Veronika Beníšková a její

Více

Generální rekonstrukce KD pokračuje

Generální rekonstrukce KD pokračuje Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč ČERVENEC 2007 CENA 5,- Kč Miroslav Florian RANNÍ POBOŽNOST V zahrádce ztřísněné létem jak dětská dlaň na slunce zprudka narážejí

Více

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Květen 2010 Číslo 5 Ročník XX Město chce od července přísněji postihovat nerespektování dopravních předpisů Letošní turistická sezóna

Více

zpravodaj starolískovecký Informační měsíčník pro občany městské části brno-starý lískovec Starolískovecká superstar. Starolískovecké mladé hody

zpravodaj starolískovecký Informační měsíčník pro občany městské části brno-starý lískovec Starolískovecká superstar. Starolískovecké mladé hody starolískovecký zpravodaj CERVEN 2011 ročník 19 www.staryliskovec.cz Informační měsíčník pro občany městské části brno-starý lískovec Starolískovecká superstar Letošním rokem se snad definitivně dá říci,

Více

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Březen 2011 Číslo 3 Ročník XXI O plesech a bálech V zimním období se velká část naší populace účastní různých plesů. Smysl tohoto dění

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ČERVEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ZAHÁJENÍ SEZONY V MĚST. MUZEU STR. 3 JMENINY MĚSTA STR. 4 NAŠI PŘEDŠKOLÁCI STR. 9 ŠKOLNÍ AKADEMIE STR. 10 11 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU

Více

NOVINY. Pelhřimovské. Nenechte si ujít!

NOVINY. Pelhřimovské. Nenechte si ujít! Číslo 9 Ročník XVII Zdarma 15. května 2015 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

POZVÁNKA. MTB závody v Otavanu. KDMS 10.6. v 10 hod. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 17 červen 2008 cena 8,- Kč

POZVÁNKA. MTB závody v Otavanu. KDMS 10.6. v 10 hod. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 17 červen 2008 cena 8,- Kč $ MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 17 červen 2008 cena 8,- Kč V pátek 23. května se v sále Kulturního domu města Soběslavi konalo slavnostní předání maturitních vysvědčení absolventům zdejšího gymnázia

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 01 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma BENEFICE 2014 aneb Kdo potřebuje pomoc? Pod rozsvíceným vánočním stromkem, v rámci tradiční městské akce Setkání s Mikulášem, předali zástupci firmy

Více

LEKCE SMÍCHU A ZPĚVU ANEB HUMOR A MUZIKÁL. číslo 7 / červenec 2012. Otevření koupaliště Kaplice 30. 6. Olympiáda v Kaplici

LEKCE SMÍCHU A ZPĚVU ANEB HUMOR A MUZIKÁL. číslo 7 / červenec 2012. Otevření koupaliště Kaplice 30. 6. Olympiáda v Kaplici Ročník XVI ZDARMA číslo 7 / červenec 2012 skok vysoký a hod míčkem. V kategorii starších žáků 2 zlaté medaile ve skoku dalekém i vysokém vybojoval František Cais (ZŠ Fantova). Celkové pořadí škol, které

Více

Stašsko VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD STACHY ČÍSLO 2 ČERVENEC 2012

Stašsko VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD STACHY ČÍSLO 2 ČERVENEC 2012 Stašsko VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD STACHY ČÍSLO 2 ČERVENEC 2012 Vážení spoluobčané, již tradičně vychází tento výtisk Stašska v předprázdninovém období, kdy se již všichni těšíme na letní dny plné sluníčka a pohody.

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

První etapa rekonstrukce náměstí dokončena

První etapa rekonstrukce náměstí dokončena Informace pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 7 3/2010 První etapa rekonstrukce náměstí dokončena V podmínkách smlouvy o poskytnutí finanční podpory z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad

Více

Přečtěte si: Vyznamenání Janu Hrubému. www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč. Radniční okénko. str. 2.

Přečtěte si: Vyznamenání Janu Hrubému. www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč. Radniční okénko. str. 2. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Radniční okénko Okno roku str. 2 str. 4 Nová dětská hřiště str. 5 Aktuálně ze škol str. 6-7 PIK roste do krásy str. 8-9 Oslavy osvobození str. 10

Více

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty Fíkovy narozeniny... 5. strana POZVÁNKA 21. června Františkánské léto...str. 3 ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Zastupitelstvo města schválilo odkup zámku Moravský Krumlov

Zastupitelstvo města schválilo odkup zámku Moravský Krumlov Zastupitelstvo města schválilo odkup zámku Moravský Krumlov Město Moravský Krumlov, přesněji řečeno jeho zastupitelé, dne 7. července 2015 rozhodli, že využijí nabídky společnosti Incheba a koupí zámek

Více

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Duben 2009 Číslo 4 Ročník XIX Otevření horní části Žižkova náměstí Dne 1. dubna byla uvedena do provozu nově upravená horní část Žižkova

Více

TÉMA MĚSÍCE: Sídliště AVIA čekají velké změny str. 4 5

TÉMA MĚSÍCE: Sídliště AVIA čekají velké změny str. 4 5 PRAHA LE TŇANY Měsíčník městské části Praha18 Srpen 2011 I Ročník 17 I ZDARMA www.letnany.cz KULTURA V knihovně jsou vystavené hračky a šperky str. 13 SPORT Trenér Barát se vrátil rád str. 15 TÉMA MĚSÍCE:

Více

O SLATINĚ AKTUÁLNĚ ZE SLATINY. č. 6 červen 2013

O SLATINĚ AKTUÁLNĚ ZE SLATINY. č. 6 červen 2013 1. Objekt centra služeb na Přemyslově náměstí 2. Projekt Všechny děti jsou naše pokračuje 3. Farmářské trhy ve Slatině 4. Místa pro děti v mateřských školkách 5. Budování nových parkovišť 6. Park Vlnitá

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Komunální volby v Prachaticích: 1. ODS, 2. ČSSD, 3. KSČM. Měsíčník Města Prachatice

Radniční list. Starostův sloupek. Komunální volby v Prachaticích: 1. ODS, 2. ČSSD, 3. KSČM. Měsíčník Města Prachatice Měsíčník Města Prachatice VIII. ročník, číslo 11 (listopad 2006) Starostův sloupek Předpokládám, že se asi občané po nedávno konaných komunálních volbách budou nově zvolených zastupitelů dotazovat, co

Více

VYBRÁNO ZE SCHŮZE RM PROTIVÍN KONANÉ 26. 5. 2010. souhlasila s prodejem pozemku p. č. 2398/1, trvalý travní porost o vým. 266 m 2 v kú Protivín

VYBRÁNO ZE SCHŮZE RM PROTIVÍN KONANÉ 26. 5. 2010. souhlasila s prodejem pozemku p. č. 2398/1, trvalý travní porost o vým. 266 m 2 v kú Protivín ROČNÍK XIX číslo 6 červen 2010 15 Kč V minulých dnech byla dokončena rekonstrukce Komenského ulice. Foto J.Fialová RADA MĚSTA ZASEDALA VYBRÁNO ZE SCHŮZE RM PROTIVÍN KONANÉ 28. DUBNA 2010 vzala na vědomí

Více