TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRHOVOSVINENSKÉ LISTY"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Červen 2008 Číslo 6 Ročník XVIII Stalo se tradicí, že mateřské školy v našem městě slaví MDD Týdnem dětských radostí. Co to je? Je to týden úžasných zážitků, radostí i nových poznatků a dovedností. Každý den je nějaká zábavná akce. Jak to bylo letos? Jeden den byly děti na výletě v Českém Krumlově podívat se na medvědy, prohlédly si zámecká nádvoří, pohrály si v zámecké zahradě, nezapomněli jsme ani na zmrzlinu. Jak jsme slavili Mezinárodní den dětí v mateřských školách? Druhý den byla stezka Z pohádky do pohádky s úkoly zaměřenými na znalost pohádek, v závěru děti našly sladký poklad. V tomto týdnu přijelo do mateřské školy divadlo s představením Klaun a jeho kamarádi. Zahradní pouť na školních zahradách byla plná smíchu a veselí. Při plnění netradičních úkolů dostali odměnu ve formě různých sladkostí všichni. Sponzorem byla firma Shmied, které patří poděkování, protože na naše děti nikdy nezapomene. Vyvrcholením oslav Mezinárodního dne dětí byly sportovní hry. Záštitu nad těmito hrami převzal pan starosta ing. Bušek a ing. Kahounová. Přivítali jsme i hosty místostarostu Mgr. Steinbauera, Mgr. Tomanovou z KÚ a ing. Božákovou. Regionálních sportovních her se zúčastnily i spřátelené mateřské školy ze Slavče a Borovan. Sluníčko nám přálo, radostná nálada vyzařovala ze všech zúčastněných. Do svých her zapojily děti i pana starostu, s dětmi skákal, přetahoval lanem s pani učitelkou, házel, atd.. Bylo opravdu veselo. Úžasný zážitek měly děti na nafukovacím Závodníkovi, kde mohly klouzat, prolézat tunelem, házet, atd. Pronájem této atrakce zaplatil MěÚ. Závěr týdne byl ukončen slavnostním obědem s marcipány od pana Šnokhause, který na děti v mateřské škole nezapomíná žádný rok. Děkujeme. Alena Felendová Dobrovolní hasiči nejezdí jen k ohni, ale i... Program Festivalu dechových hudeb Karel Valdauf na tradiční soutěž veteránů Křivonoska ( ), kde letos se svým historickým vozidlem, samozřejmě v historických uniformách, dojeli ve své kategorii na 3. místě... kmitají v hasičárně, např. při tak vyjímečné události, jako je výměna starého nábytku za nový v klubovně SDH, nebo kolem nového vozu Tatra, který už zkusil několik výjezdů k požáru... trénují, jezdí na soutěže, různá školení a odborné výcviky (třeba polygon na dýchací přístroje) a námětová cvičení (během toho posledního se jako hasil novohradský hrad)... lákají do svých řad mladou krev, a tak po delší době začínají při SDH v našem městě pracovat i nejmladší hasiči z 1. stupně ZŠ (díky moc Milanu Krajčirikovi, Martinu Filkovi, Miroslavu Maškovi, Frant. Jandovi, Andree Kohoutové a bratrům Vávrovým, prostě všem, kteří se naší omladiny ujali)... přichystali ke Dni dětí zábavné soutěžní dopoledne s ukázkou požární techniky, a to pro děti z MŠ a prvních tříd ZŠ (ve čtvrtek ) a také pro Domeček (ve středu ); to vše za vydatné podpory profesionální zásahové jednotky... připravují tradiční soutěž družstev (v sobotu od 14 hod.) v areálu tržnice, kde bude postaráno o vaše občerstvení i dobrou náladu a proto PŘIJĎTE FANDIT TRHOVOSVINENSKÝM HASIČŮM!!! Ladislav Viktorin, jednatel SDH Vysokohorská jízda veteránů se pojede v červenci Dne 26. července 2008 se bude konat IV. ročník veteran rallye "Vysokohorská jízda". Předpokládaný sraz účastníků bude od 9 hodin na náměsti v Trhových Svinech, samotný start I. etapy je plánován na 11. hodinu na témže místě. Trasa dále povede přes Jílovice, Žár, Horní Stropnici, Černé Údolí, Benešov nad Černou a Žumberk. Diváci jsou vřele zváni! Pořádá Veteran car club Trhové Sviny pod záštitou Veteran car clubu České Budějovice. Lukáš Buřič XI. ročník Festivalu dechových hudeb Karel Valdauf 2008 se bude konat ve dnech 23. a 24. srpna 2008 opět na Žižkově náměstí v Trhových Svinech. Program Festivalu: SOBOTA - 23.srpna dechový orchestr z Rakouska Veselá muzika Budvarka Moravanka Plechová kapela Cimbálová muzika + Podhoranka NEDĚLE - 24.srpna znělka Festivalu slavnostní zahájení vystoupení moderátora Alexandra Hemaly Plechová kapela Veselá muzika Strahovanka vystoupení Stanislava Hložka Velký orchestr paláce Žofín se sólisty: Josef Oplt, Ivana Zbořilová, Ivana Brožová, Bohuš Matuš, Stanislav Hložek, Jožka Šmukař vystoupení Bohuše Matuše Moravanka Babouci Podhoranka zakončení Festivalu Bližší informace: Ing. Ivana Božáková, tel

2 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA Usnesení z 8. jednání RM, které se konalo ) Sportovní areál - záměr výstavby. Usnesení č. RM 191/08. RM schválila investiční záměr na revitalizaci sportovní areálu v prostorách pod pekárnou (křižovatka Pekárenské s Husovou ulicí) a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Finanční poradenství s.r.o. Praha 4 za účelem vypracování žádosti do ROP. (Regionální operační program) 2) Projekt kanalizace Rejta Usnesení č. RM 192/08 RM rozhodla, že pro obec Rejta bude zpracována projektová dokumentace na tlakovou kanalizaci 33) Žádost o přemístění parkoviště u bytového domu v Budovatelské ul. Usnesení č. RM 224/08 RM ukládá předložit návrh možností vybudování parkovacích míst u bytového domu a FÚ Usnesení ze 9. jednání RM, které se konalo Finanční prostředky pro město dosahují téměř miliónu korun Odbor regionálního rozvoje pokračuje i v letošním roce v získávání finančních prostředků pro město. Kromě spolupráce na žádostech o finanční prostředky z Regionálního operačního programu a z Operačního programu životního prostředí zpracovává i žádosti o dotace z grantů, které vyhlašuje Jihočeský kraj. V současné době má město schváleny příspěvky v celkové výši ,- Kč. Jedná se o následující aktivity: Zpracování projektové dokumentace Odkanalizování části Rejta tis. Kč Oprava komunikace mezi obcemi Todně - Něchov tis. Kč Vybavení SDH Todně - 95 tis. Kč Vybavení SDH Trhové Sviny - 70 tis. Kč Zhotovení propagačních materiálů tis. Kč Příspěvek na zpracování nového územního plánu tis. Kč V současné době čekáme na výsledky 2. výzvy Regionálního operačního programu, v rámci které jsme požádali o finanční prostředky na rekonstrukci chodníků v ulici Nové Město a na rekonstrukci horní části Žižkova náměstí (usměrnění dopravy a zvýšení parkovacích míst). Připravujeme podklady pro žádosti do 3. výzvy Regionálního operačního programu. V pondělí odsouhlasila rada města, že se Trhové Sviny budou ucházet o finanční prostředky pro Základní školu na rekonstrukci tělocvičny, zřízení jazykové učebny a venkovní terasy mezi 2. a 3. pavilonem. Dále bude podána žádost na rekonstrukci budovy polikliniky, a to zejména na výstavbu výtahu, který nahradí stávající rampu před budovou s lékárnou a na zastřešení budovy A. Dalším investičním záměrem města je výstavba sportovního areálu v prostoru pod centrální kotelnou mezi Husovou a Pekárenskou ulicí. Pokud bude naše žádost o dotaci úspěšná vzniknou zde dva tenisové kurty, víceúčelové hřiště a dětské hřiště. Ing. Ivana Božáková Nový nábytek v klubovně SDH v Trhových Svinech, foto Fr. Kolář 3) Vodovod a kanalizace Svatá Trojice Usnesení č. RM 229/08 RM vzala na vědomí žádost zástupců Svatá Trojice o zařazení zpracování projektu vodovodu a kanalizace Svatá Trojice. RM ukládá MěÚ zadat výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace na vodovod a kanalizaci Svatá Trojice 6) Předložení žádostí do ROP - (Regionální operační program) Usnesení č. RM 233/08. RM souhlasí s podáním žádosti o finanční prostředky do 3.výzvy ROP Půdní vestavba MŠ Trhové Sviny a Rekonstrukce tělocvičny ZŠ, zřízení jazykové učebny a realizace odpočinkového prostoru pro děti Vzhledem k možnostem tisku byly vybrány pouze některá usnesení. Zápisy v plném znění jsou umístněny na webových stránkách města Ze zápisů RM sestavil Jan Steinbauer INFORMACE Z RADNICE Městská policie a kamerový systém Všichni si postupně zvykáme, že nás sledují kamery. Kamery jsou v čekárnách u lékařů, na křižovatkách a frekventovaných ulicích ve větších městech. Kamerou jsme monitorováni i při výběrech z bankomatů. Pro mnohé je to nepříjemné zjištění, ale z hlediska prevence ale i usvědčování pachatelů trestné činnosti to má stále větší význam. Město Trhové Sviny chce postupně zavést kamerový systém na některá místa především z hlediska prevence. Již řadu let máme kameru, který hlídá sběrný dvůr. V květnu tohoto roku přibyly 3 kamery na budovu základní školy. Tyto kamery monitorují prostor před školou až k novinovému stánku. RM při výběru firmy se rozhodla pro firmu Backer Computers s.r.o., která předložila nejvýhodnější nabídku. Přístup k informacím z kamerového systému mají strážníci městské policie. Postupně bude monitorován prostor náměstí, okolí městského kulturního střediska a další. Nejen z důvodů zavedení kamerového systému ale především z důvodů vyplývajících z nového zákoníku práce RM rozhodla navýšit počet strážníků na čtyři. Tento počet umožňuje lepší zajišťování služeb během sobot a nedělí a také ve večerních hodinách. Rovněž se zlepší možnost při zajišťování akcí ve městě a jeho okolí. Seznam městských strážníků a kontakt na ně. Junek Jan, vedoucí MěP , Bartoš František, strážník MěP , Fajtl Aleš strážník, MěP , Konárek Jiří strážník, MěP , Jan Steinbauer, místostarosta města 2 Poděkování BYLO V REDAKČNÍ POŠTĚ Děkuji starostovi našeho města ing. Buškovi a paní Pokorné za květinové dary při úmrtí mé matky Marie Studené, která byla nejstarší občankou Trhových Svinů a v září by se dožila 100 roků. Byla jsem velice dojata tím, že starosta spolu s paní Pokornou i přes své starosti, kterých mají jistě dost, nezapomněli ani na tuto starou občanku. Dále bych chtěla poděkovat panu Poppovi a paní Trajerové, nakonec i panu Hajnému za jejich lidský přístup a ochotu při této smutné příležitosti. Nakonec děkuji všem, kteří se přišli s mojí maminkou rozloučit i za květinové dary. Blažena Gelnarová

3 3

4 Z FARNÍ KRONIKY XII. DÍL PAMĚTI DĚKANA ŠIMÁKA První c.k. pošta v Trho - Svinech Toho roku 1850 se zřídila poněkud pořádněji silnice z Nových Hradů do Budějovic a byla jako dříve již na Nových Hradech také v Trho - Svinech c.k. pošta ustanovena. První p. poštovský byl p. Ferdinand Porák spolu soused a mistr řeznický ze Svinů č. 94. Věž Toho roku se počalo jednati o vystavení věže a pokrytí báně plechem. Od roku 1828, kdežto Božím ohněm věž i se všemi zvony zmařená byla, se pořáde o stavení věže mluvilo, neboť byla ta pozůstalá věž jen bídnou šindelovou stříškou přikrytá. Zvony předešlé se v roce 1828 docela rozlily, nezůstalo z nich jen 26 liber litiny, která se po ohni dílem ve věži, dílem okolo věže nasbírala. Tu litinu dali zdejší osadníci zvonaři do Lince (jménem Holleder) a nechali místo předešlých 5ti zvonů ulíti 4. Ten nejmenší z nich st.josephi byl vyhotoven a posvěcen v Linci 13ho Máje 1829, ostatní 3, totiž velký ad kon st. Joanis Nep., prostřední (tak nazvaná Maina, dle jemu podobného z těch prvních) ad kon. st. Josephi a malý ad kon. st. a malý ad kon. st. Floriani byly uliti a posvěceni v Linci dne 17. Máje Toho samého měsíce byly přivezeni a ještě v Oktávě sv. Jana Nep. slavně na věž daní. Stály tyto 4 zvony mimo nadjmenované látky totiž 26 liber 22 ještě na hotovosti se vším přívozem atd zl 17 k v stříbře. Zvony byly tak zřízeny, ale věž stála až do tohoto roku jen tak šindelovou stříškou přikrytá a bez okenic, sem tam rozpukaná. I počalo se jednati o to, aby se pořádná báně vyhotovila a plechem přikryla. K tomu cíli se sešli všichní představení obce, učinil se návrh, mnoho-li by stála, načež tehdejší tesařský mistr Jan Ziegrosser z Trho - Svinů č. 47 tu práci převzal za ustanovenou sumu 2910 zl 12 w/w. Na tuto cenu dal jsem já 400 zl w/w a za místo, kde stála dříve před ohněm škola, totiž zrovna před kostelem za kostelní zdí od kapličky až k domu Ondřeje Bilda souseda a kramáře pod číslem 127 se utržilo 1000 zl od Jana Weisfeita, který si jakožto kostelník na tom místě dům vystavěl a obrátilo se těch 1000 zl také na zhotovení věže, tedy ouhrnem 1400 zl w/w. To ostatní co scházelo na tu nadjmenovanou cenu pozůstávající s 2910 zl 12 w/w k totiž 1510 zl 12 k w/w složili osadníci. Tímto způsobem byla brzy věž vystavená a plechem přikrytá. Ten kříž na věži, v jehož to malé báničce se jeden spis a mnohé toho času jdoucí penízy vynachází, se dával na horu jmenovitě na den povýšení s. kříže 14ho září Každý byl žádostiv viděti, až se bude kříž na horu dávati. Okolo 3tí hodiny odpoledne jsem šel s p. kaplany p. Františkem Fialou a p. Petrem Pilbauerem do chrámu Páně a vyšli jsme se vším jakž příslušelo k svěcení téhož kříže, který ještě na zemi na níž podepřený stál. Bylo velké množství lidu shromážděného. Použil jsem té chvíle a promluvil jsem asi takto: Řeč při dávání kříže na věž Dříve než-li k svěcení tohoto s. kříže přikročíme, jest věc záslužná, abych k láskám Vaším alespoň několik slov promluvil. Dvojnásobně důležitý jest den Vybavení učebny přírodopisu pro podporu environmentální výchovy V letošním školním roce si ZŠ Trhové Sviny podala žádost o přidělení grantu Jihočeského kraje. Potřebujeme si zlepšit vybavenost učebny přírodopisu moderními pomůckami, s nimiž jak děti, tak i učitelé budou rádi pracovat. Naše škola byla úspěšná při podání žádosti na Krajský úřad - Jihočeský kraj a obdržela dotaci ve výši Kč na podporu enviromentální výchovy. Nakoupíme za to několik mikroskopů, sady pro výuku botaniky, zoologie a biologie člověka, pro pozorování v terénu i v učebně. Děkuji tímto Krajskému úřadu Jihočeského kraje, konkrétně odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví za finanční příspěvek a paní ing. Ivaně Božákové za pomoc při zpracování tohoto grantu. Ludmila Bustová, učitelka ZŠ MOJE JIŽNÍ ČECHY poprvé Víte, co obsahoval archeologický nález z 19. století u Bukvice, který světec je vyobrazen na borovanské radnici nebo koho představují mužské sochy na radnici v Trhových Svinech? Většina žáků 8. a 9. tříd ZŠ odpovědi na tyto i mnohé další otázky zná. 20. května 2008 se v naší škole konal 1. ročník znalostní soutěže MOJE JIŽNÍ ČECHY. HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ AKTUÁLNĚ 4 dnešní znamenitý předně pro celé křesťanstvo, neboť světíme jakožto katoličtí křesťané den povýšení s. kříže. Když totiž před 18ti sty léty Kristus Pán na dřevci kříže svůj život dokonal, byl ten kříž s., na kterém zemřel, do země zakopán a teprv po 300 letech od nábožné Heleny, matky císaře Constantina nalezen a na to místo opět postaven, kde Pan Kristus na něm zemřel. Po mnoha letech byl tentíž kříž s. od Perského krále, jenž se Jeruzaléma zmocnil, s jinou kořistí do země Perské odvezen. Po 14 letech však uzavřením pokoje opět jakožto ta nejhlavnější výmínka navrácen a od Heraklea jenž jej nazpět přivezl, od brány na ramenech nesen a na to místo hory Kalvárie, kde P. Ježíš zemřel, opět postaven. Velká to musila býti radost našich příkladných předků, když na tento den kříž s. na svém místě povýšiti viděli. My beřeme podíl na této radosti našich nábožných předků každoročně na dnešní den povýšení s. kříže, rozjímajíce sobě ty milosti, jichž jsme byli smrtí Pana Krista oučastní. Než N! důležitý jest tento dnešní den za druhé zvláště všem zdejším osadníkům tou dlouho čekanou událostí, že se tento s. kříž řádně posvětí a pak na své již připravené místo vyzdvíhne. Mnohý z vás se těšil již dlouho na toto okamžení, ano, všichní co jest vás zde shromážděných, cítíte zajisté jakousi neobyčejnou radost v srdcích svých. A kdo by se nad tím nezaradoval, vždyť jest to patrný důkaz našeho nábožného a právě křesťanského smýšlení, každý, kdož zdravý rozum má a pováží v tuto chvíli, co se jenom skrze tyto dvě léta při zdejším chrámu Páně učinilo, musí říci, že jsou zde osadníci nábožní a bohabojní, nebo kdo dům Boží ozdobuje dává najevo, že ho sobě váží a v příslušné uctivosti má. Stojí to ovšem mnohé výlohy, ale co jest to tak mnoho? Ten malý díl, co na každý jednotlivý dům celé osady vypadá (1 zl 57 k w/w), doufám, že každý s radostí zapraví neboť jest to k zvelebení Boha a k našich duší spasení. Než o tom pomlčím, jenom to dokládám, že by bez Božského požehnání všecko naše vynasnažení marné bylo, a protož že věc potřebná jest, bychom se všichní jednohlasně k Bohu obrátili, žádajíce o tu milost, aby na budoucí časy tento chrám Páně od všelikého neštěstí zachránit ráčil, aby skrze znamení tohoto povýšeného s. kříže, kdykoli se k němu vroucně obrátíme jak od zdejšího místa, tak od celé osady všelikou pohromu odvrátili a nám nad všemi nepřáteli našeho spasení a nad všelikým pokušením vítězství milostivě popřál. N. My již dlouho, tam na nyní krásně ozdobeném hřbitově hníti budeme, ale naše památka, ta dlouho, dlouho po nás v zdejší osadě zůstane. Jako my se modlíme za ty dobrodince, kteří nám tento slavný chrám Páně vystavěli, tak se doufám jistě, budou modliti k Bohu za nás všichní naší budoucí zdejší osadníci. Než nechci vás déle svou řečí obtěžovati, protož přikročíme již k svěcení tohoto s. kříže. Především se však pomodlíme, aby toto dílo, které se teď v skutek uvádí, jakž jistě všech oumysl jest, ke cti a chvále Boha všemohoucího, většímu zvelebení našeho s. náboženství k prospěchu celé církve s. a tím i k našich duší spasení prospívalo, řkouce: S Otčenáš a Zdrávas M. Na to byl kříž s. posvěcen a slavně a slavně uprostřed velkého zástupu vyzdvížen a na své místo povýšen. Hudba hrála v dole i na hoře mezi tím, co se kříž na horu táhnul, všech oči byly k němu obráceny - bylo to pěkné podívání. Deo gratis! Dle farní kroniky připravil Jiří Čajan Žáci, kteří se do soutěže přihlásili, pracovali dvě vyučovací hodiny v počítačové učebně, kde si vyhledávali odpovědi. První část úkolů obsahovala otázky s tematikou celého Jihočeského kraje, druhá část patřila zajímavostem z měst a obcí spojených do Sdružení Růže. V nesporné výhodě byli ti žáci, kteří v loňském nebo letošním školním roce navštěvovali volitelný předmět Seminář ze zeměpisu, který se právě věnuje regionální geografii, historii i současnosti. Prvními vítězi 1. ročníku se s velmi pěkným bodovým ziskem stali žáci Jiří Tomášek z 8.A (nejlepší v kategorii 8. ročníků) a Kristýna Němečková z 9.B (kategorie 9. ročníků). Výherci na místě v obou kategoriích mohli být oceněni opravdu pěknými a hodnotnými knižními cenami, a to díky ochotě a vstřícnosti Odboru regionálního rozvoje a Rady města T. Sviny. Ještě jednou děkujeme, vítězům blahopřejeme a těšíme se na 2. ročník soutěže v příštím školním roce. Za vyučující zeměpisu a občanské výchovy, kteří soutěž připravili, Mgr. Hana Halešová (Abychom čtenářům TSL nepřipravili bezesné noci, prozradíme, že v Bukvici se našly římské mince, v Borovanech mají sv. Floriána a my Jiřího z Poděbrad s Vladislavem II. Jagellonským.)

5 Primánci nad propastí Konec roku je tradičně dobou školních výletů. Naše třída prima gymnázia v Trhových Svinech si letos zvolila za cíl Moravský kras. Po tříhodinové cestě autobusem jsme si nejprve trochu protáhli nohy a po asi 4km dlouhé cestě vyšli k hornímu okraji propasti Macocha. Pohled dolů stál za to, i když si někteří z nás na můstku nad propastí nepřipadali příliš jistě. Pak jsme seběhli dolů k Punkevním jeskyním. I když většina z nás už v nějaké jeskyni byla, prohlídka jednoho z nejkrásnějších krasových útvarů u nás je vždycky zážitek. Sice se nám do krku nezakousl netopýr, živící se krví návštěvníků, jak sliboval průvodce, ale zato jsme mohli obdivovat nádherné útvary, vytvořené trpělivou pří rodou za tisíce let. Zlatým hřebem prohlídky byla plavba podzemím po řece Punkvě. V autobuse cestou domů pak většina z nás neměla problémy s otázkami v kvízu. Zkuste si odpovědět s námi: 1) Kolik jeskyní je přibližně v Moravském krasu? 2) Kolik z nich je přístupných veřejnosti? 3) Jak hluboká je propast Macocha? 4) Jak se nazývá krápník, který roste zdola nahoru? 5) Jak se nazývá krápník, který roste od stropu dolů? 6) Jaká je v jeskyních teplota? 7) Jaká je v jeskyních vlhkost vzduchu? Text i foto: Mgr. H.Kunzová Žáci Základní školy v Trhových Svinech, se 1. až 5. června 2008 zúčastnili poznávacího zájezdu do Londýna a okolí. Cílem cesty bylo poznat alespoň střípky z historického a kulturního dědictví Velké Británie. Cesta patnácti žáků vedla z Trhových Svinů do Votic, kde se připojili žáci ZŠ Votice. Přes Německo, Belgii a Francii cestovali celkem 18 hodin. V Calais (Francie) se přepravili Eutonelem do Folkestone (Velká Británie). Celý první den strávili v Hastings, kde navštívili akvárium a pašerácké jeskyně. Další dny probádali Londýn. Byli ubytováni v anglických rodinách v klidné jižní části města. Mohli si tak ověřit své znalosti angličtiny a poznat anglický způsob rodinného života. Žáci navštívili Natural History Museum, The Tower of London, London Eye, Greenwich Park, St.Paul s Categral, The Tower Bridge atd... Cestovali dvoupatrovým autobusem, nadzemní drahou a také lodí po Temži. Buckingham Palace, Westminster Abbey a další známá místa již nejsou jenom Cestujeme za poznáním aneb Tunelem za kanál prázdné pojmy z učebnice. Na cestě za poznáním dalšího kousku Evropy žákům pomáhaly dvě učitelky Mgr. Naděžda Salcerová a Mgr. Daniela Zelenková, které využily bezchybných služeb Cestovní vzdělávací agentury CK CVA. Žáci i učitelé věří, že budou mít možnost v příštích letech objevovat další části Evropy. Text i foto Mgr. Naděžda Salcerová Správné odpovědi: 1) asi 1 000, 2) pět, 3) 138metrů, 4) stalagmit, 5) stalaktit), 6) kolem 8 C, 7) 98,5%) Německý zápisník GTS V Concordu i ponorce bylo dost těsno Stáli jste někdy na křídle obrovského letadla Boeing 747 Jumbo Jet? Zkusili jste si sednout za řízení ponorky? Hráli jste si s opravdickým německým tankem Panther? Ne? Nevadí, protože podobné zážitky nabízí dvě velká technická muzea v sousedním Německu. Právě do nich zamířili 14. června studenti Gymnázia Trhové Sviny na zajímavou exkursi. Auto und Technik Museum v Sinsheimu a Technik Museum ve Speyeru se sice nacházejí v různých spolkových zemích, Bádensku Württembersku a Porýní Falci, vzdáleny jsou však od sebe pouhých 40 km. Obě muzea patří k největším svého druhu v Evropě. Museum v Sinsheimu upoutá své návštěvníky už zdálky. Nachází se totiž Letící Jumbo (Speyer) 5 v těsné blízkosti dálnice A6 spojující Norimberk s Mannheimem a neznalé řidiče tu většinou dost překvapí velká vznášející se letadla. Jsou to dvě lákadla zdejšího muzea: nadzvukové dopravní letouny Concorde a Tupolev 144. Raritou je skutečnost, že jedině zde si lze oba tyto stroje hezky zblízka osahat a porovnat, a to i zevnitř. Téměř všechna velká letadla v Sinsheimu i Speyeru jsou návštěvníkům přístupná. V Sinsheimu jsou dvě rozlehlé výstavní haly, nad nimiž se vznáší řada letadel. K vidění je tu např. největší sbírka vozů Formule 1 v Evropě, hojně zastoupeny jsou tu vozy značka Mercedes, Rolls Royce, Ferrari adal. Spatřit tu lze vlastně celou historii automobilismu od prvních veteránů až po moderní vozy. Je tu železniční a vojenská technika, obrovské lodní motory i velká sbírka hracích skříní, které akusticky ozvláštňují návštěvu muzea. Atraktivní zejména pro mladší návštěvníky je i to, že řadu strojů lze rozpohybovat a ovládat. Zprovoznit jde např. veliký katr, tank Panter, rozhýbat jde kokpit Boeingu 747 atp. Najdeme zde i řadu jedinečných exponátů například původní dělo z německé bitevní lodi Tirpitz, Mercedes Adolfa Hitlera či nejrychlejší raketové auto na světě The Blue Flame, s nímž Američan Gabelich v roce 1970 dosáhl rekordní rychlosti 1001 km/hod. Zhruba půlhodinku jízdy od Sinsheimu se za řekou Rýn nachází jedno z významných starobylých měst spolkové země Porýní Falc Speyer (česky Špýr). Přestože zdejší Technické muzeum vzniklo až v roce 1991 a je tedy o deset let mladší než muzeum v Sinsheimu, v počtu a zajímavosti exponátů příliš nezaostává. K jednoznačným tahákům zde patří největší dopravní letoun minulého století Boeing 747 Jumbo Jet, obří sovětský nákladní letoun Antonov An-22 a také německá dieselelektrická ponorka U-9. Jumbo Jet se nachází v letové pozici a ve výšce asi 25 m nad zemí. Studenti ho mohli prozkoumat od kokpitu až po nákladní prostory. Z křídla tohoto drobečka je nádherný výhled na špýrskou katedrálu. Před několika lety prodala letecká společnost Lufthansa tento stroj muzeu za symbolické 1 euro.

6 Staré časy na hamru se vrátily na Den dětí Dej Vám pánbu pěkný odpoledne, vítám vás u nás na hamru - takto pěkně stylově pozdravila účastníky dětského odpoledne v neděli 1. června v Buškově hamru Helena Králová alias paní Bušková (na snímku č. 2) v obytné části expozice tohoto technického muzea. Nezůstalo ale jen u pozvání mezi dveřmi, paní Bušková zavedla více než stovku dětí a jejich rodičů na zasvěcenou prohlídku doudlebské světničky a malé kuchyňky, vyprávěla o životě v dávných dobách a pro všechny měla i čerstvě napečené buchty. Buškův hamr se to odpoledne alespoň na pár chvil vrátil do let, kdy v kovárně pracoval pan mistr Bušek (Karel Buřič na snímku č. 1) a v náhonu nad vantroky žil hodný ochranitel hamru vodník Vantroček (Miroslava Jandová). Děti viděly hamr v chodu, mohly obdivovat sílu vody, která dokázala rozhýbat ohromný buchar kobylu, poslechly si i vyprávění o těžké práci hamerníků. V bývalé stodole se pak mohly prohlédnout výstavu loutek z depozitáře trhovosvinenského kulturního domu, poslechnout si písničky oblíbené skupiny S.A.M a na závěr si i trochu zasoutěžit. Chtěly jsme u příležitosti letošního Mezinárodního dne dětí přijít s něčím novým, a přesto tradičním, abychom toto krásné místo přiblížily co nejvíce lidem. Doufáme, že forma kostýmovaných prohlídek děti i jejich rodiče zaujala. Také bychom touto cestou chtěly poděkovat za pomoc našim kolegům ochotníkům z Divadla Otty Schwarzmullera - a skupině S.A.M, kteří nám s realizací pomohli, shodly se provozovatelky Buškova hamru Lenka Kříhová a Pavla Majerová. Václav Heidinger 1 Ponorka U-9 sloužila v německém námořnictvu ve druhé polovině minulého století. Přestože patří k menším ponorkám, jejích 50 m délky a 500 tun váhy vzbuzuje zblízka docela respekt. Uvnitř je pak opravdu dost těsno. I v tomto muzeu je k vidění letecká, železniční a automobilová technika. Na své by si tu přišli zejména hasiči, neboť muzeum ve Speyeru vlastní početnou sbírku hasičských aut, a to z Evropy i z Ameriky. Mladší návštěvníky, ale i jejich velké tatínky, jistě zaujme muzeum modelů. Velkou atrakcí se od září 2008 stane nová hala věnovaná kosmické technice. Muzeu se na jaře letošního roku podařilo zakoupit ruský raketoplán Buran, který se stane stěžejním tahákem této expozice. My jsme ho bohužel mohli vidět jen zdálky, protože už je umístěn v dokončované hale. Na závěr exkurse si ještě studenti mohli ve Speyeru prohlédnout a navštívit jednu z největších a nejkrásnějších románských katedrál Evropy z přelomu 11. a 12. století, zasvěcenou Panně Marii a sv. Štěpánovi. Němci ji také nazývají Kaiserdom, neboť v největší zaklenuté kryptě Německa je tu pohřbeno několik římských císařů. Leží tu např. Rudolf I. Habsburský, přemožitel našeho Přemysla Otakara II. Sinsheim a Speyer nabízejí tedy celou řadu zajímavostí, které jinde v našem dosahu spatřit nelze. Návštěva obou muzeí opravdu stojí za to. Text i foto: Mgr. František Slípka Chemie se nebojíme! V pondělí 12. května navštívili Základní školu v Trhových Svinech dva studenti z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Podařilo se mi zajistit program, v němž vysokoškoláci předvedli našim osmákům a deváťákům zajímavé pokusy z chemie. Zaujali je též vtipnými hláškami o atomech, sestavování vzorců či katalyzátorech. Děvčata si zahrála na vařiče kouzelných lekvarů čili čarodějnice, další odvážlivci si nechali podřezat žíly. Zažili jsme namlouvání svatojánských broučků, zapalování ohně bez použití zapalovače, výbuch plechovky s vodíkem a viděli i jednoduchý model japonského rychlovlaku nebo hořící kostku cukru. Na závěr studenti překvapili žáky zmraženým karafiátem v kapalném dusíku. Doufám, že si všichni, i ti zatvrzelí morousové, které nic nebaví, po hodině odnášeli poznatek, že chemie je KRÁSNÁ, POTŘEBNÁ a VŠUDE NÁS PROVÁZEJÍCÍ VĚDA. L. Bustová Nové ceny a rozložení inzerce Vážení inzerenti, s účinností od 1. července se rozhodnutím Rady města v Trhovosvinenských listech mění ceny a rozložení inzerce, a to takto: 2 Děkujeme Vám za dosavadní přízeň a těšíme se na další spolupráci s Vámi. Petra Vicková 6

7 NÁŠ ROZHOVOR Každý se může stát dobrým kreslířem, stačí neztrácet chuť a odvahu říká Mgr. Lenka Kalová V předminulém díle TSL jsme představili alternativní pohled na léčení nemocí pomocí květových esencí. Dnešní rozhovor se od čistě medicínského tématu poněkud odklání, ale s jistotou můžeme říci, že poznání sebe sama, získání nových obzorů, dovedností a nabytí sebedůvěry je pro mnohé z nás lékem k nezaplacení. Zajímavý obor kreslení pravou mozkovou hemisférou - nám v rozhovoru představí lektorka Mgr. Lenka Kalová z Adamova u Českých Budějovic (na snimku s portrétem Václava Postraneckého, kresleného pravou hemisférou). Vystudovala Pedagogickou fakultu a více než 15 let pracuje na Základní škole Matice školské v Českých Budějovicích jako učitelka. Před necelými 10ti lety učila ve třídě pro dyslektické žáky. Tyto děti měly potíže se psaním, čtením, soustředěním. Chtěla jim pomoci zvládat požadavky výuky a tato snaha ji přivedla k metodě Kineziologie-One Brain. Tato metoda se velmi zjednodušeně řečeno snaží pomoci člověku využít všechny jeho schopnosti ke spokojenému životu. Šest let ji studovala a zaměřila se především na využití nejnovějších poznatků v moderních vyučovacích metodách, v progresivním a efektivním učení a kreativním myšlení. Potenciál pravé hemisféry se ve školách, ale i v celém našem kulturním prostředí podle jejích slov nedoceňuje a nerozvíjí. Školství v minulých letech využívalo často jen část schopností naší mysli - především levou hemisféru, která pracuje logicky, postupně, racionálně a verbálně. Moderní metody učení hledají způsoby využití pravé hemisféry, která je iracionální, prostorová, intuitivní, pocitová a kreativní. Toto umožňuje posunout naše osobní hranice ve všech oblastech našeho života, nejen ve škole. Motto: "Nemůžete nikoho nic naučit. Můžete mu nanejvýš pomoci, aby to sám v sobě nalezl." (Galileo) Mohla byste našim čtenářům přiblížit kreslení pravou mozkovou hemisférou? Komu jsou Vaše kurzy určeny? Je třeba si uvědomit, že kreslení pravou hemisférou má dvě hlavní polohy. Mohou to být emocionální intuitivní obrázky nebo realistické kresby zobrazující skutečné předměty, tváře či např. krajinu. Systém výuky realistického kreslení rozpracovala učitelka kreslení na kalifornské univerzitě Američanka Betty Edwards, která studovala rozdíly ve funkcích mozkových hemisfér. Vycházela při tom z objevů psychobiologa Rogera Sperryho, který za výzkumy činnosti mozku získal v roce 1981 Nobelovu cenu. Zásady a principy využité v této metodě využívali například i umělci v renesanci. Metoda kreslení pravou hemisférou je považovaná za nejefektivnější vyučovací metodu kreslení, jaká byla doposud vyvinuta. Podstatnou část intenzivního kurzu 7 tvoří praktická cvičení, která demonstrují účastníkům jejich schopnost naučit se kreslit a též vidět věci jasněji. Na kurzy mohou přijít všichni, kteří se chtějí naučit kreslit. Na kurzech pro děti učím děti mezi 8 a 15ti lety. Kurzy pro dospělé jsou určeny všem od 12ti let, horní věková hranice není omezená. Přichází nejčastěji úplní začátečníci, kteří v sobě chtějí objevit radost z kreslení a vyzkoušet, co s tužkou v ruce dokáží. Vzpomínám si na paní, která se na kurzu rozplakala. Bylo jí přes 70 let a říkala, že od 15 let, kdy jí spolužačka pohanila její obrázek, se bála kreslit, ačkoli po tom vždy toužila. Litovala, že o sobě pochybovala, protože na kurzu se přesvědčila, že její pochybnosti byly zbytečné. Tato paní ale nebyla jediný člověk, který byl dojatý, nadšený či překvapený z toho, co s tužkou v ruce dokáže. Hranice lidských možností je stále obestřena tajemstvím, opravdu je možné v každém z nás objevit potenciál k mistrovskému dílu? Lidé si často myslí, že dobrým kreslířem se může stát jen ten, kdo má výjimečné nadání. Toto tvrzení je předsudek. Kdo se naučil psát, naučí se i velmi dobře kreslit, a to v jakémkoli věku. Je třeba naučit se respektovat osobitý rukopis svůj i ostatních. Jako každý jinak píšeme, nakreslíme také stejnou věc různým způsobem. Je velmi užitečné pochopit, jak si můžeme pomoci, abychom neztráceli odvahu a chuť nejen ke kreslení, ale ke všemu, co by se na první pohled mohlo zdát jako nesplnitelný sen. Může mít tento způsob kreslení i nějakou terapeutickou funkci? V čem nám kromě radosti z objevování sebe sama může pravá hemisféra pomoci v běžném životě? Kreslení pravou hemisférou je výborná relaxace. Rozvíjí intuici, schopnost soustředění, koordinaci ruky a očí, sebedůvěru. Technika kresby se na kurzech učí na lidské tváři, protože na jejím výrazu jsme všichni citově závislí a jakékoli změny ve tvaru či intenzitě světla si ihned všimneme. Ti, kdo mají zájem, se mohou při kresbě autoportrétu dozvědět, co o nich vypovídají rysy obličeje. Je to poučné ve vztahu k sobě samému i v mezilidských vztazích. Tvar čela nám může například napovědět, myslí-li dítě pomalu nebo rychle a podle toho pak přizpůsobíme své chování k němu, abychom předešli mnohdy zbytečnému pláči. Pochopíme, proč děti mají rády rituály, proč jsou intuitivní, proč potřebují pohyb Kreslení je jen jedna z mnoha činností, které mohou podporovat spolupráci mozkových hemisfér. Nejlepší pro naši celkovou pohodu je totiž využívat možnosti obou částí mozku tu intuitivní i tu logickou. Příroda je velmi moudrá a vytvořila pro člověka výborné cvičení. Před tím, než se děti naučí chodit, lezou po čtyřech. Lezení aktivuje pravou a levou hemisféru mozku a především jejich propojení, které je pro schopnost soustředění v pozdějším věku velmi důležité. Čím déle lezení po čtyřech trvá, tím lépe. To by měly mladé maminky vědět. Podobně působí například hra na klavír. Všimněme si, že děti, které hrají dobře na klavír či na jiný hudební nástroj, mají problémy se soustředěním jen zřídka. Je ale mnoho dalších činností, které propojení hemisfér podporují. Jak na tuto techniku reagují děti? Pokračují Vaši žáci ve výtvarné činnosti i po skončení kurzů? Děti jsou skvělé, protože jsou spontánní. Do zhruba 10. roku věku jsou jak houby nadšeně nasávající každou novou zkušenost. Nemají předsudky. Kreslení si prostě užívají a většinou jim ten jejich obrázek přijde ze všech nejlepší. Starší děti jsou kritické k druhým i k sobě. Srovnávají své kresby se skutečností a vidí rozdíly. Touží po informacích, které by jim pomohly naučit se dobře kreslit realisticky. Kreslení pravou hemisférou je v tom výborným pomocníkem. V minulém roce jsem dostala od mladého absolventa kurzu. Psal, že studuje ve Velké Británii a přivydělává si kresbou portrétů. Pro někoho se kreslení stane koníčkem. Na kurzy chodí učitelé, kteří zde hledají inspiraci pro svou práci, i výtvarníci, kteří se chtějí zdokonalit v realistické kresbě nebo si naopak odpočinout při relaxačním kreslení. Někomu stačí, že se přesvědčí, že se dokáže vše naučit. Někteří chodí na kurz, aby lépe poznali sami sebe při kresbě autoportrétu a pomocí typologie tváře. Při kreslení také poznáme, do jaké míry jsme schopni kompromisu, umíme-li se odpoutat od logiky, kolik máme odvahy, jak zvýšit své sebevědomí. Kurz kreslení pravou hemisférou by měl nastartovat člověka k tomu, aby se zamyslel, co v životě skutečně chce a uvědomil si, že možnosti a schopnosti každého z nás jsou omezené pouze našimi předsudky. Děkuji za rozhovor. Pro zájemce ještě uvádíme kontakt - Mgr. Lenka Kalová, tel , Petra Vicková, foto: Archiv

8 MATEŘSKÉ CENTRUM ČLOVÍČEK NEBOJSA INFORMUJE Po krátké odmlce způsobené nedostatkem času se opět hlásíme v plné síle, tedy alespoň pokud mohu mluvit za sebe. Za poslední dva měsíce se opět událo mnoho nových věcí. V první řadě se nám opět podařilo získat další grant tedy peníze pro Vás a Vaše malé ratolesti, abychom Vám mohly zpříjemnit chvíle nejen na mateřské dovolené. Tento grant jsou opět peníze účelově zaměřené, tedy nedostaly jsme je jen tak, abychom si za ně mohly nakoupit, co se nám zlíbí. Žádost o ně jsme vypracovávaly s úmyslem Vás maminky na Trhovosvinensku nenechat zanedbat na mateřské dovolené, ale naopak Vás vybavit do dalšího života novými znalostmi v oblasti jazyků, již v červnu začínáme s výukou jazyků německého a anglického (úroveň začátečníci a pokročilí). Od září budou probíhat kury počítačové gramotnosti ve spolupráci s firmou HaralComp. Pro dětičky předškolního věku bude od září možnost navštěvovat hru na flétničku, kde se budou učit vztahu k hudbě, poznávat první tóny a třeba i zahrát nějakou lehkou písničku a v neposlední řadě má i pozitivní zdravotní dopad. Nemalou částku z grantu jsme vyčlenily na tvorbu nových www stránek, jejichž realizaci má na starosti jeden moc šikovný tatínek z řad dobrovolníků našeho mateřského centra. Celková získaná částka od Krajského úřadu Jihočeského kraje je Kč. Chtěla bych dále upozornit na malou změnu programu, která ještě není zcela vyjasněna během období prázdnin, proto sledujte prosím naše letáky a informace ve vývěsní skříňce na náměstí nebo na nástěnce u centra. Velmi bych chtěla dnes ještě poděkovat panu Vlastimilu Poppovi a pracovníkům jeho firmy, kteří mě oslovili s nabídkou výletu maminek s dětmi do ZOO Ohrada na Hluboké nad Vltavou. Tento výlet se uskutečnil 9. května 2008 a myslím, že se maminkám i jejich dětičkám moc líbil, cena za dopravu byla opravdu velmi symbolická a nabídka mi udělala velkou radost. Kéž by jich a ochoty spoluobčanů u nás ve městě bylo VÍCE! Natálie Bustová SPOLEČENSKÁ KRONIKA Ve čtvrtek 29. května 2008 si v obřadní síni staré radnice převzali svá maturitní vysvědčení studenti oktávy Gymnázia Trhové Sviny. Maturitní zkoušku složilo úspěšně všech 23 maturantů, pět z nich prospělo s vyznamenání. Dne 30. květnna 2008 převzali vysvědčení také maturanti Střední odborné školy v Trhových Svinech. Mgr. F. Slípka Staň se malířem - slušně vyděláš a lidem zkrášlíš domov V poslední době došlo vedení SOŠ a SOU Trhové Sviny několik dopisů, jejichž autoři děkují žákům naší školy v oboru malíř za kvalitní a čistě provedenou práci a zároveň vyslovují uznání učitelům odborného výcviku p. Gobymu a p. Davidovi za profesionální vedení a vzornou organizaci práce. Tyto dopisy nás velmi těší, proto je nám líto, že na tak potřebný a slušně placený obor se nám hlásí stále méně žáků. Rádi bychom, aby veřejnost, tedy naši zákazníci byli i nadále spokojeni se službami našich učňů, jen lidí se občas nedostává. Pracovníci stavebních profesí se ani do budoucna nedostatku práce obávat nemusí. Mgr. Jaroslav Michal, ředitel školy ÚPLNOU NABÍDKU PŘEDPLATNÉHO KULTURNÍCH POŘADŮ KULTURNÍHO DOMU TRHOVÉ SVINY na II. pololetí 2008 naleznete v KULTURNÍM MĚSÍČNÍKU č.7/08 ČERVEN NOVINKY VE FONDU KNIHOVNY Březinová, Anna: Královská láska Historický román z doby Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Robbins, Christopher: Neznámý Kazachstán Co všechno nevíte o deváté největší zemi světa. Cueni, Claude: Velká hra Životní osudy Jaohna Lawa, geniálního vynálezce bankovek a loterie. Alsanea, Rajaa: Děvčata z Rijádu Láska, sex a manželství v arabském světě. Martini, Manuela: Záře purpurové hory Temná tajemství pod palčivým australským sluncem. Boyne, John: Chlapec v pruhovaném pyžamu Příběh o chlapci v koncentračním táboře. Patočka, Karel: Území ostnatého drátu Napínavý špionážní příběh, ve kterém nechybí pohled na praktiky StB, intriky a zločiny. Nadel, Barbara: Vášeň zabíjet Vraždy zdánlivě bez motivu, ale počet mrtvých narůstá. Laurenzi, Laura: Láska je láska V této knize ožívají zakázané lásky slavných osobností. Michl, Jan: Cizinci v RAF Stíhači z okupované Evropy od obrany k vítězství. Junek, Václav: Rudolf II. Příběh posledních dnů rudolfínské doby. Glantz, David. M.: Bouře směřuje na Balkán Neúspěšná sovětská invaze do Rumunska na jaře Od do knihovna uzavřena - dovolená Marcela Dudová Vladislava Maria Zítová zve srdečně na výstavu obrazů "ANDĚLÉ " do Koželužny na Nových Hradech. Otevřeno: středa hodin, sobota a neděle hodin Výstava bude otevřena do 20. července 2008 a v rámci ní se uskuteční: Výtvarná dílna pro zájemce o malování. Termín 4. až , poplatek 50 Kč, výtvarné potřeby zajištěny. Taneční a pohybová dílna pro zájemce o orientální tance, tai-či. Termín , poplatek 50 Kč. 8

9 DOLBY DIGITAL PROGRAM KINA DOLBY DIGITAL V době od 1. července do 6. července 2008 kino nepromítá DOVOLENÁ pondělí ve hod. - Premiéra úterý ve hod. Německé barevné širokoúhlé historické akční drama 129 min. MONGOL - ČINGISCHÁN Byl zrozen k vítězství Hrají: Tadanobu Asano, Honglei Sun, Khulan Chuluun a další Mládeži do 15 let nepřístupno středa ve hod. - Premiéra čtvrtek ve hod. Americká barevná akční komedie SUPRHRDINA Takový elasťáky neměl ani Spiderman Hrají: Sara Paxton, Drake Bell, Leslie Nielsen a další pátek ve hod. - Premiéra sobota ve hod. Americký barevný širokoúhlý dobrodružný film Vstupné: 60,- Kč 85 min. Vstupné: 65,- Kč 122 min. INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY Devatenáct let čekání skončilo. Jedna z nejslavnějších postav filmové historie se vrací na stříbrné plátno. Hrají: Harrison Ford, Cate Blanchett, Shia LaBeouf a další Vstupné: 65,- Kč sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Americká barevná animovaná pohádka v českém znění 85 min. HORTON Tvůrci Doby ledové přicházejí se zbrusu novou pohádkou pro děti i dospělé. Mládeži přístupno neděle ve hod. - Premiéra pondělí ve hod. Americký barevný širokoúhlý akční thriller Vstupné: 65,- Kč 125 min. IRON MAN Hrdinové se sami nenarodí. Musíme si je vyrábět. Hrají: Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Jeff Bridges a další úterý ve hod. - Premiéra středa ve hod. Americký barevný sci-fi horor Vstupné: 65,- Kč 84 min. CLONA Smrt může být začátek... Hrají: Joshua Jackson, Rahael Taylor, Megumi Okina a další čtvrtek ve hod. - Premiéra pátek ve hod. Česko-albánský barevný romantický film Vstupné: 60,- Kč 110 min. SMUTEK PANÍ ŠNAJDEROVÉ Letní milostná romance. Hrají: Nik Xhelilaj, Anna Geislerová, Michele Placido, Bára Štěpánová, Tomáš Tőpfer a další Mládeži přístupno sobota ve hod. - Premiéra neděle ve hod. Americký barevný širokoúhlý thriller Vstupné: 70,- Kč 121 min. V ÚDOLÍ ELAH Někdy je snazší pravdu odhalit, než jí čelit. Hrají: Tommy Lee Jones, Charlize Theron, Jason Patrick a další Mládeži do 15 let nepřístupno pondělí ve hod. - Premiéra úterý ve hod. Americká barevná romantická komedie SEX VE MĚSTĚ Nechte se unést... Vstupné: 65,- Kč 145 min. Hrají: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon a další Vstupné: 65,- Kč VE STŘEDU KINO NEPROMÍTÁ ZIMBABWE AFRIKA TANČÍ čtvrtek ve hod. - Premiéra pátek ve hod. Americké barevné širokoúhlé drama min ÚTĚK DO DIVOČINY Málokdo z nás má takovou odvahu Hrají: Emile Hirsch, William Hurt, Marcia Gay Harden a další Mládeži do 15 let nepřístupno sobota ve hod. - Premiéra neděle ve hod. Americké barevné širokoúhlé drama Vstupné: 60,- Kč OKO BERE Pět studentů, jeden skvělý plán a Las Vegas na lopatkách. Hrají: Jim Sturgees, Kate Bosworth, Kevin Spacey a další pondělí ve hod. - Premiéra úterý ve hod. Americká barevná širokoúhlá komedie 123 min. Vstupné: 70,- Kč MEJDAN V LAS VEGAS Štěstí na dosah? Hrají: Cameron Diaz, Ashton Kutcher, Queen Latifah a další středa v hod. a ve hod. - Premiéra čtvrtek v hod. a ve hod. Americký dobrodružný film v českém znění 99 min. Vstupné: 60,- Kč 93min. LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN Všechno, co jste dosud znali, se navždy změnilo. Hrají: Georgie Henley, Skandar Keynes, Anna Popplewell, William Moseley, Ben Barnes, Peter Dinklage, Warwick Davis, Sergio Castellitto, Liam Neeson a další Mládeži přístupno DIVADLA KONCERTY V STAVY Vstupné: 70,- Kč pátek od hod. BUŠKŮV HAMR sobota od hod. Divadlo Otty Schwarzmüllera Trhové Sviny uvádí pohádkovou komedii Jana Drdy HRÁTKY S ČERTEM V představení uvidíte hrát: KARLA BUŘIČE, MONIKU HAN- ZALOVOU, TOMÁŠE KALENU, JOSEFA ZETTLA, FRANTIŠKA KOLÁŘE, JANU SOJKOVOU, JANA KALENU, FRANTIŠKA ZMEŠKALA, JIŘÍHO ČAJANA, PAVLA RANDU, PETRA VOJTU, PETRA SOJKU, PAVLA ŠINDELÍŘE, JANU RANDOVOU, MIRKU JANDOVOU, HELENU KRÁLOVOU, KLÁRU RYCHTAŘÍKOVOU, HANU JOCHOVOU, PAVLA RANDU ml. Vstupné: 100,- Kč, děti 50,- Kč středa od hod. sál KD T. S. IYASA Inkululeko Yabatsha School of Arts / ZIMBABWE - AFRIKA TANČÍ - Třináctičlenná africká taneční skupina studentů umělecké školy v Bula-wayo v Zimbabwe přijíždí opět po roce na své turné do Evropy Vstupné: dobrovolné čtvrtek od hod. BUŠKŮV HAMR ČANKIŠOU Divoké taneční ethno, kapela již roztancovala publikum ve 13 zemích světa. Sedmičlenná kapela Čankišou pronikla do povědomí posluchačů doma i v zahraničí díky svým koncertům nabitým energií a divokými rytmy. Ty se pod vedením hlasem i postavou impozantního zpěváka Karla Heřmana po pár minutách mění v divoký taneční rej. Čankišou se svou fůzí různých etnických vlivů na rockovém základě a bohatou sbírkou exotických nástrojů projeli svět od ostrova Réunion v Indickém oceánu až po Pakistán. Vstupné: v předprodeji 150,- Kč a před koncertem 200,- Kč čtvrtek od hod. BUŠKŮV HAMR IVO JAHELKA - Písničky zpod taláru Vstupné: v předprodeji 100,- Kč a před koncertem 150,- Kč foyer KD T. SVINY ŽIVOTY LADISLAVA STRÁSKÉHO - výstava u příležitosti 120. výročí narození svinenského rodáka bývalého starosty a podnikatele

10 10

11 MANDA LEDENICE PRODEJ UHLÍ, PÍSKŮ, DRTÍ A KAČÍRKŮ možnost dopravy UHELNÉ SKLADY LEDENICE nabízejí: HNĚDÉ UHLÍ, BRIKETY!!! ROZVOZ UHLÍ ZDARMA!!! *!!! NOVINKA!!! PRO VŠECHNY NAŠE ZÁKAZNÍKY * OD 1. ČERVNA TÉŽ V PROVOZU VOZIDLO S DOPRAVNÍM PÁSEM. SLOŽENÍ UHLÍ NA VÁMI URČENÉ MÍSTO * PRODEJ VŠECH DRUHŮ PÍSKŮ /betonářský, maltařský a zásypový/ * pondělí - pátek: 7-17 hod. sobota :7-12hod. Tel: , Ledenice

12 Mladí fotbalisté válí, mají za sebou výjimečně úspěšnou sezónu Právě skončený ročník fotbalových soutěží 2007/2008 patří mezi jeden z nejúspěšnějších v historii mládeže oddílu kopané Spartaku Trhové Sviny. V soutěžích jsme měli 5 mládežnických celků a všechny si vedly výborně. Dorost pod vedením trenéra Pavla Randy dokázal s náskokem 6 bodů vyhrát Okresní přebor pouze s jednou porážkou z 18 zápasů a zaslouženě postoupil do krajské I.A třídy. Ještě většího úspěchu dosáhli žáci našeho oddílu. Starší žáci pod vedením trenéra Milana Haleše obsadili v druhé nejvyšší soutěži v kraji (v I.A třídě) 3. místo, když před sebou nechali jen týmy Loko Č. Budějovice B a Č. Krumlov B, což jsou celky, jejichž A týmy hrají vyšší soutěže a mají tím i větší hráčskou základnu. Skvělý výsledek starších žáků dokázali ještě vylepšit mladší žáci. Pod vedením Františka Kodrase a Pavla Vondruše totiž obsadili v I.A třídě 1. místo a druhou nejvyšší soutěž v kraji tak dokázali suverénně vyhrát s náskokem 6 bodů. Ve 22 zápasech nenašli ani jednou přemožitele, 18-krát vyhráli a 4- krát remizovali. I skóre 128:11 vypovídá o převaze našich mladších žáků. Oceněním práce s mládeží je i pozvání hráče mladších žáků Michala Švepeše do reprezentace Jihočeského kraje, kde se potkává s hráči z takových klubů jako je Dynamo Č.Budějovice, Tábor, Strakonice, Milevsko apod. Před posledním zápasem sezóny přišel oběma celkům žáků za výbornou reprezentaci města osobně poděkovat starosta ing.bušek Radislav, který všem hráčům předal pamětní medaile. Ani starší přípravka se nenechala zahanbit. Pod vedením Radka Ježka skončila v Okresní soutěži na 2. místě Kuželkáři TJ Spartak Trhové Sviny mají důvod k oslavě Po určité stagnaci výkonnosti v minulém roce je hodnocení za herní sezónu podzim jaro 2008 vysoce příznivé. Hráči družstva "A" s přehledem vyhráli krajský přebor B, a tím družstvo postoupilo do nejvyšší soutěže hrané v jihočeské oblasti, a to krajský přebor I. Porazit týmy z tradičních kuželkářských míst, kde mají zkušenosti i s ligovými soutěžemi, jako jsou např.dačice, Písek, Strakonice, Nová Bystřice a další se podařilo odpovědným přístupem hráčů, herní kázní a vynikajícími výkony jednotlivců.tímto určitě přispěli k dobré reprezentaci a popularizaci trhosvinenského sportu na jihu Čech. Vždyť v pořadí jednotlivců skončil Jarda Vychodil výkonem 424,4 průměrně shozených kuželek ve všech jedenácti zápasech na druhém místě, Jan Dvořák /413,9/ na místě devátém a Mirek Fiala /405,4/ na místě dvacátém z více než sta hráčů. Vrcholem sezóny a úspěchů se stala účast Jardy Vychodila na Mistrovství České republiky v kategorii juniorů, kdy umístění na dvacátém místě v konkurenci ligových hráčů a reprezentantů ČR je snem každého mladého kuželkáře nejen z Trhových Svinů ale i ostatních kuželkářských míst. Další dvě mužstva odehrála své zápasy v okresním přeboru s umístěním na čtvrtém a osmém místě. Družstvo B dlouho drželo pozici s možností postupu do soutěže vyšší, tzn.krajského přeboru B. Potěšitelné je i to, že hráči dorosteneckého věku získávali zkušenosti v družstvu C. Přes tyto úspěchy zůstávají problémy, které přímo omezují rozvoj tohoto sportu v oblasti Trhovosvinenska a rovněž snižují dobré renomé vybudované při reprezentaci města Trhových Svin v jihočeské oblasti. Nejhorší a letitý problém přetrvává v technické vybavenosti kuželny. Z pohledu nezaujatých odborníků a kolegů z mnohých kuželkářských týmů je až nepochopitelné, že kvalitní výkony našich hráčů jsou dosahovány v nejhorší kuželně v Jihočeském kraji, že asfaltové dráhy jsou viděny již jen v Trhových Svinech, popřípadě ve sportovním muzeu.trvale se projevuje absence zájmu vlastníka a zřizovatele sportoviště /Město Trh.Sviny TJ Spartak/ zejména v oblasti technické a finanční podpory. Nebýt mnoha brigádnických hodin, finančních a materiálových pomocí, SPORT a Macák Jiří se stal druhým nejlepším střelcem této soutěže. Dokázal vstřelit 36 branek, což je nejvíc ze všech celků našeho oddílu. Posledním celkem mládeže oddílu kopané je mladší přípravka. Tito benjamínci sehráli svou první sezónu ve své začínající kariéře a pod vedením Marka Neužila a Davida Štojdla se zlepšovali zápas od zápasu a nakonec obsadili krásné 7. místo v Okresním přeboru. Svůj největší úspěch si schovali na květen, když dokázali vyhrát výborně obsazený turnaj O pohár starosty města Trhové Sviny. Jsme rádi, že se všem celkům mládeže tak dařilo. O budoucnost oddílu kopané se nemusíme bát. David Beneš Na snímku tým mladších žáků pod vedením Františka Kodrase a Pavla Vondruše, kteří suverénně vyhráli druhou nejvyšší soutěž v kraji. osobního sponzoringu jednotlivých členů oddílu kuželek by možná dnes kuželkářský sport ve městě Trhové Sviny neexistoval. Proto voláme "HELP" a obracíme se na zřizovatele sportoviště, sponzory i všechny zainteresované osoby - pomozte nám tento sport s více jak padesátiletou tradicí v městě udržet! Za oddíl kuželek TJ Spartak Trhové Sviny ing. Stanislav Rojdl Trhovosvinenští kuželkáři - dole zleva: Pavel Stodolovský, Jaroslav Vychodil, Jan Dvořák, nahoře zleva Josef Svoboda, ing. Marek Rojdl, Jiří Malovaný, Jan Stodolovský, ing. Stanislav Rojdl, Bohuslav Švepeš a Jiří Švepeš, chybí Miroslav Fiala. Své náměty, připomínky a informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, předejte paní Ing. Božákové na Městském úřadě v Trhových Svinech nebo na podatelně tamtéž.. Příspěvky prosím dodejte buď písemně nebo v elektronické podobě nejlépe v MS Word, fotografie a obrázky ve formátech JPG či PDF. Kontaktní údaje: Ing. Božáková tel , podatelna tel , více na Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Uzávěrka čísla je vždy 10. dne v měsíci. Zpravodaj občanů města Trhové Sviny a okolí Vydává Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, Trhové Sviny IČO ev. šč. MK ČR E Vychází 12 x ročně Předsedkyně redakční rady a redakční úpravy Petra Vicková DTP Petr Hnilička, photo & graphic studio Náklad 600 výtisků Cena tohoto výtisku 5,- Kč

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Č E R V E N 2008. Začátky představení v 17:30 a 20:00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DOLBY DIGITAL SURROUND EX

Č E R V E N 2008. Začátky představení v 17:30 a 20:00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DOLBY DIGITAL SURROUND EX Č E R V E N 2008 Začátky představení v 17:30 a 20:00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DOLBY DIGITAL SURROUND EX Předprodej probíhá na všechna představení na celý měsíc. Online rezervace vstupenek

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA Majetek Jihomoravského kraje ve správě Masarykova muzea v Hodoníně www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/ mikulcice-valy@masaryk.info, tlf. 518 357 293 BLÍZKÁ MINULOST

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

14.vydání - březen 2009

14.vydání - březen 2009 14.vydání - březen 2009 Zájezd na dětskou lední revue v Hradci Králové Všichni jsme ( alespoň si to myslíme ) pracovali podle svých sil, a proto si na závěr prvního pololetí také zasloužíme odpovídající

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba kresba malba grafika prostorové vyjadřování akce festivaly akční tvorba příprava na SŠ, VŠ za uměním, za vzděláním učitelé 1963-2013 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace 1963

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2008

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2008 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2008 Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Kino: LETNÍ KINO IVANOVICE NA HANÉ ZAHAJUJE

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví )

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví ) OBSAH : 1. Úvod 5. Sport 2. Informační pelmel 6. Slovo mají čtenáři 3. Zprávy z obecního úřadu 7. Závěr 4. Kultura ÚVODEM Nejkrásnější měsíce v roce skončily, léto je pryč. Děti už zase vytáhly své aktovky

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Týden 29. 8. - 4. 9. 2015

Týden 29. 8. - 4. 9. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 29. 8. - 4. 9. 2015 Zveme Vás Dny evropského dědictví Dny evropského dědictví (European Heritage Days) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2 Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2 Měsíční plán: St 17. 2. 13,30 hodin klubovna na faře setkání důchodců beseda a prohlížení starých fotografií s panem Ing. Hudičákem z Musea Fotoateliéru

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Číslo 17 Září 2011. Události ve sportu

Číslo 17 Září 2011. Události ve sportu Číslo 17 Září 2011 DOBRK OV,, LLHO TTK A, ZZA LLU ŽŽ Í, S LLAVČE, MOHUŘI CE, KEB LLANY,, LLN I Š TTĚ Obecní zpravodaj Události ve sportu Převážná část sportovních soutěží jak vyšších tak i nižších se hraje

Více

Plánované akce 2008-2009

Plánované akce 2008-2009 Plánované akce 2008-2009 Září 2008 11.9.2008 - Výstava Orbis pictus v Č.Budějovicích /exkurse pro seminář Vv 5.A + 6.A/ D: M.Marková 20.9.2008 - Věda v ulicích Plzeň /zájemci/ D: H.Kunzová 22.- 26.9. -

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Úvodní slovo. Milí čtenáři, Blecha Cup. vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí.

Úvodní slovo. Milí čtenáři, Blecha Cup. vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí. Úvodní slovo Milí čtenáři, vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí. Díky výborné práci našeho týmu se podařilo spousta věcí, které

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU PÁTEK 11.4. ODBORNÝ A KULTURNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU konané ve dnech od 11. 4. do 13. 4. 2014 10.00 hod. Slavnostní zahájení 22. ročníku výstavy 11.30, 13.30 a 16.30 hod.

Více

1. září Klatovské náměstí Kino Šumava. 2. září Kino Šumava

1. září Klatovské náměstí Kino Šumava. 2. září Kino Šumava 1. září LETNÍ MUZICÍROVÁNÍ HORALKA,od 18.00 Filmový klub: SINGLE MAN 20.00 USA, titulky, od 12 let, 101 minut, Kč. 60,-Vizuálně vytříbené drama o osamělosti a boji s vnitřními démony s Colinem Firthem

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Druhý ročník se opět povedl

Druhý ročník se opět povedl Druhý ročník se opět povedl Zprávy z naší školy www.facebook.cz číslo 6 květen-červen 2015 Bylo to podruhé, a opět nezapomeneutelné! Přišlo také víc lidí než vloni. Sportovní odpoledne, na jehož konci

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

Adélka Kavková 3.třída

Adélka Kavková 3.třída Adélka Kavková 3.třída Obsah Obsah...1 Slavíme společně - leden.. 2 Výlet do mýdlárny. 3 Hrátky s čerty.....4 Hurá do kina 5 Prvňáčci v Betlémské kapli 6-7 Adventní dílny ve fotografii.8 Úspěch na IT olympiádě

Více

Letní noc na Práchovně.

Letní noc na Práchovně. ŘÍJEN 2015 Letní noc na Práchovně. Letní noc srpen 2015 Hasičské okrskové cvičení září 2015 2 Vážení spoluobčané, začátek posledního čtvrtletí každého roku je vždy období, kdy se jakoby dohání co je potřeba,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Poznávací zájezd BENELUX

Poznávací zájezd BENELUX Poznávací zájezd BENELUX Anglický týden Projektový týden prezentace absolventských prací Lyžařský výcvik Deváťáci se loučí s prvňáčky Žákovský parlament v Praze Úspěchy ve stolním tenisu Mezinárodní taneční

Více

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky SOVIČKA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8 1. POLOLETÍ 2013/14 Školní časopis Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky ZÁŘÍ začínáme Po prázdninách jsme se 2. září potkali opět ve škole. V tomto

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co připravujeme. Po vyřešení problémů s výkupem pozemků bylo

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. Mistostarostka obce Renata Dobrá. ČERVEN 2014 (vyšlo 30. 6. 2014) Stručné info. Den dětí 1.6.2014

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. Mistostarostka obce Renata Dobrá. ČERVEN 2014 (vyšlo 30. 6. 2014) Stručné info. Den dětí 1.6.2014 ČERVEN 2014 (vyšlo 30. 6. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Den dětí 1.6.2014 Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. Výlet na horu

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

DÁLE INFORMUJEME. ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin MATEŘSKÁ ŠKOLA

DÁLE INFORMUJEME. ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin MATEŘSKÁ ŠKOLA 17. ročník říjen 2011 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 6. října 2011 Usnesením č. 44/2011 zastupitelé přijali Vlastní hodnocení Mateřské školy Zahrádky za školní rok 2010 2011. Zastupitelé byli

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ZÁŘÍ HURÁ DO ŠKOLKY! Tak jako každý rok se otevřeli dveře školky a do mateřské školky přišly nejen děti, které mateřskou školu již navštěvovaly, ale

Více

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 Nejenom lavičky Václava Havla nacházejí svá místa po světě Hradec Králové se může pyšnit navíc i čerstvě otevřenou Galerií Václava Havla. Každý, kdo si

Více