KONDRACKÝ ZPRAVODAJ. Pranostiky: Co si můžete přečíst

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONDRACKÝ ZPRAVODAJ. Pranostiky: Co si můžete přečíst"

Transkript

1 KONDRACKÝ ZPRAVODAJ červen - srpen 2006 čtvrtletník pro obce Kondrac, Dub, Krasovice č. 12 V sobotu 17. června byla za přítomnosti zástupců Středočeského kraje, starostů okolních obcí, zástupců firem podílejících se na realizaci stavby, zastupitelstva obce, místních občanů i návštěvníků z blízkého okolí slavnostně otevřena UBYTOVNA U BLANICKÝCH RYTÍŘŮ. Pranostiky: V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno. Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný. Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití. Zvětšují-li mravenci na sv. Annu své hromady, lze očekávati tuhou zimu. Srpen z počátku-li hřeje, zima pak se dlouho sněhem skvěje. Srpen a únor tepla a zimy úmor. Co si můžete přečíst Zlatý erb... 2 Otvírání ubytovny... 3 Osobnosti obce... 5 Hasiči... 8 Fotbal... 9

2 strana 2 OBEC - ZLATÝ ERB Ty tři měsíce od vydání minulého čísla zpravodaje utekly jako voda a my se opět scházíme na našich stránkách, abychom vás informovali o dění v obci. Poslední měsíce uběhly alespoň mě velice rychle a byly naplněny úsilím úspěšně dokončit projekt Po stopách blanických rytířů na kole i pěšky. Snad se nám vše podařilo podle našich představ. Dlouho trvající zima nás zdržela a práce se nakupily na poslední chvíli. Při opravě cesty na Ostrov nás provázely vytrvalé deště a firma Kosta Příbram realizující stavbu musela práci několikrát pro nepřízeň počasí přerušit, ale vše stihla v termínu. Nic stavbě ubytovny nezůstala dlužna ani firma Hora z Tábora, a tak doufám, že ubytovna bude sloužit blahu obce. Mnoho energie bylo věnováno reklamě vlastního otvírání budovy i cyklotrasy, ale věřím, že se nám vše vrátí v podobě většího množství ubytovaných. Dále se nám podařilo dokončit minigolfové hřiště za Procházkovi a průběžně jej budeme ještě vylepšovat. Klíč od hřiště i ostatní vybavení bude u Dubů a je možno si jej zapůjčit a toto sportoviště využívat. Pro potřebu garážování traktoru a úschovny nářadí a strojů byl za čekárnou vybudován další přístřešek, který nám hodně pomůže v další činnosti. Za zmínku stojí i nově vybudovaná plocha na kontejnery tříděného odpadu u prodejny. Společně s asfaltováním plochy okolo ubytovny byla vyasfaltována i vozovka od Kohoutů (čp.92) a tím se cesta pod Matouškovi stala průjezdnou až k prodejně. Částečně bude opravena i cesta na Vracovice, Dub a Krasovice. Zakoupili jsme vlastní vibrační váleček, a tak se vše kolem cest snad i do budoucna zjednoduší a podstatně zlevní. Váleček nám již pomohl při úpravě bývalé požární nádrže, ale i na minigolfovém hřišti. V současné době chystáme výběrové řízení na dodavatele opravy střechy bývalé školy a výměnu oken přízemního bytu. Bylo by třeba v bytě předělat i topení, ale budou chybět finanční prostředky. Celá akce bude uskutečněna za přispění dotace za získané finanční prostředky ,- Kč za loňskou Bílou stuhu v soutěži Vesnice roku. Další připravovanou akcí, kterou bychom chtěli v brzké době začít, je vodovod do Dubu a položení vodovodního řadu k rodinnému domku Hrdličkových. Nemalý objem prací našich pracovníků zabere péče o zeleň v obci. Letošní vlhké počasí trávě opravdu svědčí a nám nemilosrdně přidělává práci. Abychom vše lépe zvládli, byl zakoupen nový křovinořez. S tím, jak se kolem nás neustále upravují plochy, které v minulosti sloužily ke skladování různých odpadů včetně trávy, začíná právě s posekanou trávou Zlatý erb - letos opravdu zlatý Vážení spoluobčané, problém. Dost mě mrzí, že mnohý z občanů volí vždy pro něho nejjednodušší řešení a vysype posekanou trávu, kde ho napadne. Nedávno jsem ji viděl nasypanou přímo do potoka. Nejlépe je trávu zkompostovat a když už si ji nechcete kompostovat doma, vždy se dá odvézt ke kravínu pana Kladivy. Pokud mu tam odvezete jen tento odpad, jistě se zlobit nebude. Nakládání s odpady není jednoduchá záležitost a stojí nás mnoho finančních prostředků, ale když budeme všichni odpady třídit a ukládat je tam, kam patří, bude vše jednodušší. A na samý závěr mého příspěvku Vám všem, kteří nám pomáháte při zlepšování prostředí a zkrášlování naší obce velmi děkuji. Mám velkou radost u každého zasazeného stromku, posekaného trávníku, rozkvetlé kytičky a nebo opravené fasády. To vše dělá naši vesnici takovou jaká je. V pátek 23. června u nás proběhne hodnocení soutěže Vesnice roku. Snad se bude naše ves líbit také komisi. Miroslav Matuška, starosta obce Zápis ze zasedání zastupitelstva Zastupitelstvo schválilo: Finanční příspěvek na opravu střechy kostela. Příspěvek bude poskytnut ve 4.Q Úpravu cesty - propojení na ulici Kamennou. Příspěvek do knihy o soutěži Vesnice roku, kterou vydává Spolek pro obnovu venkova. Zastupitelstvo bylo informováno o: Pan Pavel Potančok daruje obci automobil Avia. Otevírání ubytovny Výsledky voleb v obci Kondrac 1. ČSSD 96 hlasů 2. ODS 67 hlasů 3. KDU - ČSL 35 hlasů 4. KSČM 24 hlasů 5. Strana zelených 6 hlasů 6. Právo a spravedlnost 4 hlasy 7. SNK Evropští demokraté 3 hlasy 8. Strana zdravého rozumu 2 hlasy 9. Balbínova poetická strana 1 hlas VIZE 1 hlas 11. Nezávislí demokraté 1 hlas 12. Strana rovnost šancí 1 hlas voličů celkem: 368 volilo: 243 neplatné: 2 procent: 66% Letos podruhé jsme kondracké internetové stránky přihlásili do soutěže Zlatý erb. V té se soutěží o nejlepší webové stránky obcí a měst a nejlepší elektronickou službu. Soutěž je dvoukolová. Nejprve probíhá na úrovni krajské a vítězové postupují do kola celostátního. Na úrovni krajské se hodnotí povinné informace, doporučené a doplňkové informace, v letošním roce přibyla úřední deska, ovládání webu, navigace a přehlednost stránky, výtvarné zpracování a bezbariérová přístupnost. V kole celostátním je těchto pět kritérií ještě rozšířeno. Po loňském čtvrtém místě jsme letos s napětím očekávali, jak dopadneme. Když začátkem března přišla pozvánka na slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola, bylo jasné, že nás medailová příčka nemine, protože jsou zváni vždy jen první tři v dané kategorii.

3 strana 3 BOŽÍ TĚLO - UBYTOVNA Samotné vyhlášení se konalo na krajském úřadě za přítomnosti novinářů a médií. Ceny předávali hejtman Ing. Petr Bendl, radní Ing. Vilém Žák a Jan Savický za Sdružení Zlatý erb. Pro nás přítomné bylo milým překvapením, že se kondracké internetové stránky umístily na prvním místě v kategorii obcí z 18 přihlášených a tudíž postupovaly do celostátního kola. V kole celostátním pak obsadily šestou příčku. Musím říci, že jsem z prvního místa měla obrovskou radost. Velice mě také potěšila závěrečná zpráva z testu rychlosti vyhledávání zrakově postižených, kde se v závěrečném hodnocení praví: Velké problémy s vyhledáním informací měli hodnotitelé na webech Vsetína a Děčína, dařilo se jim naopak na webech Jiřetína pod Bukovou či Kondrace. Je to znamení, že kondracký web je přístupný i pro lidi s postižením zraku a to mě těší. Jitka Jandová FOTO - MĚSTO VLAŠIM Boží Tělo V letošním roce připadl svátek Těla a krve Páně nebo-li Boží Tělo na čtvrtek 15. června. V Kondraci se tato slavnost slaví vždy následující neděli. Samotné přípravy na tuto slávu začínají již v sobotní podvečer, kdy je třeba vyzdobit kostel a samotný vchod do kostela. V neděli ráno se pak připraví kolem návsi čtyři oltáře. U každého z nich se pak průvod s Nejsvětější svátostí, který zakončuje samotnou mši svatou, zastaví a pomodlí. V čele průvodu kráčí muzikanti, za nimi družičky, které pohazují kvítí a vytváří tak cestu pro kněze nesoucí Nejsvětější svátost. Průvod pak uzavírají samotní věřící. Všem, kteří se na přípravě podílejí patří velký dík. PO STOPÁCH BLANICKÝCH RYTÍŘŮ NA KOLE I PĚŠKY V sobotu 17. června 2006 byla v Kondraci slavnostně otevřena turistická ubytovna U Blanických rytířů, která vznikla rekonstrukcí budovy bývalého obecního úřadu. V nádherně upraveném objektu se dnes nachází čtyři čtyřlůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, společenská místnost, plně vybavená kuchyňka a jeden pokoj pro imobilní občany s kuchyňkou a sociálním zařízením. Slavnostního otevření se účastnili zástupci firem, které prováděly rekonstrukci i vybavení objektu a opravu cesty do Ostrova, dále starostové okolních obcí, zástupci Středočeského kraje a České spořitelny, Občanského sdružení Podblanickem a samozřejmě občané Kondrace a všichni ti, kteří měli zájem shlédnout upravené prostory. Úvodní slovo pronesl místostarosta obce Pavel Procházka, který všechny přítomné uvítal a předal slovo starostovi obce Miroslavu Matuškovi, jež poděkoval všem, kteří podpořili a svou prací přispěli k vytvoření zrekonstruovaného objektu. Zároveň využil této příležitosti ke slavnostnímu udělení čestného uznání panu Miloslavu Zelingrovi za dlouholetou činnost v obci a čestného občanství panu Doc. Ing. Josefu Hauserovi Csc, který v loňském roce sepsal knihu o dějinách Kondrace. Závěrem požádal zástupce Středočeského kraje pana Antonína Podzimka, aby spolu s ním přestřihl pásku. Nyní všichni mohli vstoupit do turistické ubytovny a na vlastní oči se přesvědčit, zda se vše podařilo. V prostorách společenské místnosti byla připravena výstava o historii Kondrace. Zájemci zde mohli získat knihu o Kondraci od pana J. Hausera s jeho vlastnoručním podpisem a podebatovat s oběma oceněnými.

4 strana 4 UBYTOVNA Spolu s otevřením ubytovny se otevírala i nově vzniklá cyklotrasa okolo bájné hory Blaník. Celý projekt byl nazván Po stopách blanických rytířů na kole i pěšky. Startovalo se v Kondraci na návsi od hodin. Na trasu dlouhou 27 km se vydalo přes 160 cyklistů všech věkových kategorií. Na trase na ně čekalo celkem šest stanovišť, kde do kartičky, kterou obdrželi na startu, dostávali razítka. Kartičku předkládali v cíli jako důkaz absolvování celé trasy. Za statečnost byli pasování rytířem ve zbroji na CYKLORYTÍŘE 2006, dostávali diplom a sladkou odměnu. Celková atmosféra byla dokreslována hudbou Dechového orchestru mladých při ZUŠ Vlašim a vystoupením mažoretek ZUŠ Vlašim. Štěpánka Procházková POHLED ZE SILNICE HROMADNÝ START SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PASOVÁNÍ RYTÍŘEM KUCHYŇKA MAŽORETKY A DECHOVÝ ORCHESTR MLADÝCH ZUŠ VLAŠIM

5 strana 5 ČESTNÁ OBČANSTVÍ A UZNÁNÍ - DĚTSKÉ HRY OSOBNOSTI OBCE Zastupitelstvo Obce Kondrac rozhodlo o udělení čestného občanství panu Doc. Ing. Josefu Hauserovi Csc za zpracování a publikování historie obce Kondrac a o udělení čestného uznání panu Miloslavu Zelingrovi za dlouholetou veřejnou činnost a vedení kroniky obce Kondrac. Tato ocenění byla předána oběma pánům 17. června Doc. Ing. Josef Hauser Csc V srpnu roku 2004 vyšla kniha K historii podblanické obce Kondrac, Dub, Krasovice, jejímž autorem je kondracký rodák pan Doc. Ing. Josef Hauser Csc. Mnozí z nás ji mají ve své knihovně, a tak jsme si mohli přečíst poutavé vyprávění o románském kostele sv. Bartoloměje, o vladycích z Kondrace, o vzniku obcí Dub a Krasovice i o zaniklých obcích Libošovice a Jinošov. Autorovi se po dvouleté namáhavé práci podařilo s využitím obecních kronik a písemností pana Michala Navrátila vydat knihu, kterou kladně hodnotili pracovníci Podblanického muzea jako systematicky ucelené zpracování dějin obce. Pan Hauser žije v současné době v Praze, ale neustále se zajímá o svou rodnou obec Kondrac, kde se v roce 1928 narodil v čp. 56 ( u Barušky ). 17. června 2006 se za zpracování a publikování již zmíněné knihy stal tedy druhým čestným občanem Kondrace. Významně se také podílel na výstavbě kabin a později při jejich rekonstrukci i na přístavbě klubovny s ubytovnou. Je také členem hasičů a ve všech organizacích se snaží aktivně zapojit do jejich činnosti. Nevynechá jedinou společenskou akci pořádanou v Kondraci včetně oblíbeného sobotního hraní mariáše. V letech, kdy vedl kondrackou kroniku, se z ní snažil čerpat informace o historii obcí i jednotlivých obyvatel. Tyto znalosti pak předával nám dychtivým posluchačům na setkáních spolků a organizací. Jeho vyprávění bylo vždy velmi poutavé a my jsme si z něj odnášeli nové vědomosti o naší historii. Rád psal a doufáme, že ještě bude psát dál své články do Kondrackého zpravodaje. Přejeme panu Zelingrovi do dalších let hlavně pevné zdraví a stále dobrou náladu, kterou kolem sebe dokáže rozdávat. Redakce Miloslav Zelingr Dne oslavil významné životní jubileum 70 let dlouholetý kronikář a zakládající člen Sokola v Kondraci pan Miloslav Zelingr. Míla, jak ho většina zná i oslovuje, byl v roce 1954 jedním ze zakládajících členů tělovýchovy v Kondraci a o rok později se i jeho zásluhou začal v obci hrát fotbal. Tento sport se stal také jeho celoživotní láskou a dodnes nevynechá jediný zápas, který se na kondrackém hřišti hraje. Od jeho založení patří k hlavním tahounům této organizace a kromě funkce hospodáře se staral o mužstvo dospělých a později také o místní žáky a dorost. V sedmdesátých letech se významnou měrou podílel na pořádání maškarních průvodů, při kterých si užila hodně legrace celá vesnice i přespolní diváci. Dětské hry za první republiky ( ) Tehdejší hry se od těch současných značně lišily. Dnes například hry chlapců a děvčat u počítače si jsou dost podobné. Ovšem hry s panenkami byly a jsou dodnes doménou děvčátek. Kýčovité anorektické barbíny naštěstí tenkrát trh nenabízel. Plyšáčci pochopitelně neexistovaly. Musím podotknout, že ve dvacátých a třicátých letech minulého století se už i malé děti musely účastnit domácích prací. Například v každé chalupě se chovaly husy a vůbec všelijaká domácí drůbež. Husy se od jara do podzimu musely honit na pastvu, zpravidla na obecní neobdělané pozemky. Jen na podzim, kdy už bylo obilí sklizeno, mohlo se pást kdekoli na strništích. Nebyla to povinnost zrovna jednoduchá, takové hejno mívalo třicet, padesát i více kusů. Vzpomínám si, že my, učitelská rodina, jsme mívali jedno z nejmenších hejn ve vsi (za což jsem se tehdy i trochu stydívala), tak ke dvaceti husám. Pro děti to byla značná odpovědnost, protože husy rády utíkaly za lepším, tj. na pšeničná či jiná obilná pole a to bylo zle. Moc zle. Někdy se hejna promíchala, z toho měli hlídači vždycky obavy. Husy se začaly navzájem štípat, útočily (proti těm cizím) a nastal všeobecný zmatek. Husy bývaly také i jinak neposlušné, někdy se totiž uchylovaly ke kolektivní tvrdohlavosti : stály, koukaly kolem sebe, štěbetaly, ale pást se odmítaly. Jenže pasáček či pasačka museli přivést domů hejno syté a ožulit se

6 strana 6 DEN MATEK to nedalo. Volata hus byla buď plná nebo prázdná, na jejich objemu to bylo nepřehlédnutelné. Poslušnost hejna si pasáčci vynucovali silnou dlouhou metlou, husy z ní měly respekt. Šlehnutí bolelo. Avšak při vší té odpovědnosti se na pastvě užilo mnoho legrace. Hrávalo se na honičku, na slepou bábu a všelijaká dovádění naplňovaly čas trávený venku u hejna. Ale i četba pohádek, pověstí a příběhů o dětech a o zvířátkách bývala oblíbeným zaměstnáním. Ve vzpomínkách mám jednu velice dojímavou příhodu, která se mi přihodila právě při pasení hus, ale o tom až někdy jindy. Snad nejmilejší hrou děvčátek byla hra s kamínky. Hrálo se s pěti křemínky velikosti asi do půl druhého centimetru. Z našeho tehdejšího pohledu byly ty nejkrásnější z bílého křemene. Nosily jsme je v kapsičkách zástěrek, ty patřily k běžnému oblečení děvčat i do školy. Častým používáním se kamínky omlely do podoby hladkých oblázků. Dnes se takové najdou jen u mořských pobřeží. Naše naleziště bílého křemene se nacházelo na jednom jediném místě, a to za farou na cestě do Vracovic, kousek za odbočkou do Strejčkovic. Hra s kamínky se provozovala vsedě při počtu nejméně dvou hráček a měla tato pravidla: Všech pět kamínků se vzalo do hrsti pravé ruky (levá ruka se hry neúčastnila) a rozhodily se před sebe. Pak se vzal jeden kamínek do ruky, nadhodil se a před jeho zachycením se musely touž rukou shrábnout nejdříve dva a pak, po opětném vyhození jednoho z držených kamínků, další dva (tedy 2 + 2). Potom se kamínky opět rozhodily a shrábl se a nakonec se musely shrábnout na jedno nadhození všechny čtyři, což bývalo nejobtížnější. Pak se všechny kamínky (stále držené v jedné ruce) nadhodily asi do výše patnácti centimetrů, mezitím se nadhazující ruka musela rychle obrátit hřbetem vzhůru, klesající kamínky se od hřbetu odrazily, ruka se teď vrátila do polohy dlaně vzhůru a nadhozené kamínky musela zručně zachytit. Kolik kamínků hráčka zachytila, tolik si mohla počítat bodů. Vyhrávala hráčka s nejvyšším počtem. Hráčky se střídaly ve hře tehdy, když se nepodařilo vyhozený kamínek zachytit nebo když se nepodařilo shrábnout stanovený počet kamínků. Hrávalo se někde na rovném terénu. V Kondraci býval nejoblíbenější plácek před vchodem do školy, školní chodba dole v přízemí a placatý kámen před sochou Jana Nepomuckého u kostela na návsi. Každé ráno, o přestávce, často i chvíli po škole byla zmíněná místa obsazena náruživými hráčkami: patřívala jsem mezi ně i já. Další rovněž oblíbenou hrou byla školka, což byla hra s gumovým míčkem velikosti asi jako je tenisový nebo o něco větší. Míček se házel proti zdi a zároveň se musely provádět určité úkoly. Každý úkol se prováděl vícekrát (5x, 10x..), to podle domluvy hráček. Úkoly byly např. tyto: po hodu a před chycením zatleskat, hod pod pravou mírně pokrčenou nohou, totéž pod levou, provést otočku, pokleknout na pravé koleno, na levé koleno, udělat dřep atp. Hry s kamínky i s míčem měly značný význam pro motoriku pravé ruky a vůbec pro obratnost. Ale to jsme tenkrát netušily a myslím, že si to neuvědomovali ani naši vyučující. Na typické hry chlapců se moc nepamatuji. Jen vím, že se už tenkrát zajímali o hru s kopacím míčem. Jedna výjimka však přece jen existovala. Na jaře se před obchodem pana Moudrého objevily důlky a dívky i chlapci do nich zuřivě cvrnkali kuličky nebo fazole. Libuše Kubů Den matek V naší obci, kde společenský a sportovní život má mnoho rozdílných podob, se pořádají akce pro děti i pro celé rodiny. Místní organizace i spolky se scházejí se spoluobčany při sportovních utkáních, výlovech, plesech a podobných příležitostech. My ženy jsme zde samozřejmě vždy vítány, ale udělat si odpoledne jen pro sebe nás letos napadlo poprvé a doufáme, že ne naposled. Druhou květnovou neděli patřila restaurace U Matoušků všem maminkám a babičkám z Kondrace, Dubu a Krasovic. Obecní úřad ve spolupráci s redakcí Kondrackého zpravodaje, p. Zdeňkem Kopeckým, půjčovnou společenských šatů QUEEN, kadeřnickým salónem ALEGRO a Martinou Živnéřovou, zástupkyní firmy Mary Kay, uspořádal oslavu Dne matek. U vstupu do sálu vítali příchozí zástupci obecního úřadu, kteří každé mamince a babičce předali kytičku. Krátce po druhé hodině byl sál zcela zaplněn. Moderování se ujali Zdeněk Kopecký, Jiří Jirásek a Martina Živnéřová. Ještě než se připravený program rozjel naplno, představil p. Jirásek všem přítomným tři vybrané maminky z různých věkových kategorií, které během odpoledne podstoupily proměnu pod názvem Vypadáš ještě lépe. Pak se již mikrofonu chopil p. Kopecký. Ten slovem provázel vystoupení svých žáků ze Základní umělecké školy Votice a místních dětí. Zatímco děti na pódiu recitovaly básničky, zpívaly písničky a hrály na hudební nástroje, v zákulisí se pilně pracovalo na proměně. Po dětech se do programu zapojili i naši muži. Moderování se ujala p. Živnéřová, aby okomentovala soutěž o nejkrásnější mužské nohy. Muži postupně vstupovali zahaleni do sálu tak, aby jim byly vidět jen nohy. Z přítomných žen vybraná porota pak každému z nich přidělila body od jedné do pěti. Výherce soutěže si pak odnesl domů výhru v podobě basy piv. Po přestávce se stal průvodcem programu opět p. Jirásek, který zahájil módní přehlídku. Modelky předvedly přítomným kolekci letních a společenských šatů. Vrcholem celého dne bylo představení proměněných maminek. Ty při vstupu vítal mohutný potlesk. Co říci nakonec. Snad jen, že děti byly roztomilé, mužské nohy krásné, dorty sladké, modelky úžasné, proměna maminek neměla chybu a my všechny jsme snad odcházely domů s pocitem pěkně stráveného odpoledne. Děkujeme všem, kteří si na této akci zakoupili deštník nebo srdíčko a přispěli tak na Fond ohrožených dětí. Redakce

7 strana 7 DEN DĚTÍ Můj Den matek Asi měsíc před dnem D se mi telefonicky ohlásila návštěva. Neměla jsem tušení, co se na mě chystá. Dostala jsem nabídku, zda bych se nechtěla zúčastnit připravované akce Vypadáš skvěle. Dostala jsem na rozmyšlenou asi 6 hodin do večera. Po zvážení a diskusi doma jsem potvrdila účast. Začaly předběžné přípravy. Výběr oblečení, návštěva u kadeřnice. Měla jsem smíšené pocity a občas jsem si říkala, zda jsem vůbec měla souhlasit. Ale musím konstatovat, že mě můj souhlas nemrzí, ba naopak alespoň jsem se něco dozvěděla o líčení, o vlasech a o oblékání. V neděli ráno (14.5.) jsem byla značně nervózní a přála si, aby už byl večer. Ve dvě hodiny vypukla akce. Když jsem stála před celým sálem, zrovna dobře mi nebylo. Pak nás odvedli do přípravny a tam začalo mytí hlavy a další procedury. Šokem pro mě bylo to, že nás neustále fotografovali. To bych asi předem odmítla. Ale teď už se nic nedalo dělat, závěr se blížil. Celý tým kolem nás běhal a krášlil, tato situace byla velice příjemná, jelikož se mi dosud nestalo, aby se mi věnovalo tolik lidí najednou. Focení mi ovšem vadilo, ale při tolika činnostech jsem to ani nestačila vnímat. Čas na přeměnu se naplnil a my byly připraveny předstoupit do sálu. Přišel si pro nás pan starosta a místostarosta a jednotlivě nás vodili. Napětí bylo na nejvyšším bodě a ze sálu všechny oči na mně. I když jsem zvyklá stát před lidmi (žáky či rodiči), zde jsem téměř nenacházela slova. Ale nelituji toho, že jsem přislíbila účast. A moc mě potěšilo, když jsem později chodila po chodbě či sále a téměř každý známý mi říkal, že mi to moc slušelo. Od svého manžela jsem dostala přezdívku Urbanka nebo někdy také jen Evina. Ludmila Staňková Stavění máje, lampiónový průvod Letos již potřetí se na kondracké návsi v podvečer pálení čarodějnic sešly děti s rodiči, aby společně vyrazili ke krasovskému vodojemu. Na cestu jim v rukou svítily pestrobarevné lampióny. Tento rok ale poprvé byla nesena na začátku průvodu čarodějnice, kterou starší děti vyrobily, a kterou pak na hranici upálily. V odpoledních hodinách naopak mládenci z Kondrace a Dubu stavěli na návsi máj. Tato tradice provází kondracké již desetiletí a pravděpodobně i staletí. A proč se o filipojakubské noci pálí čarodějnice? Lidé v dávných dobách věřili, že jsou dny, kdy nečisté síly mají větší moc než jindy. A právě noc z 30. dubna na 1. května patřila mezi ně. Čarodějnice se mají v tuto dobu shromažďovat ke svému sabatu a rozletět se pak na košťatech po okolí, aby škodily lidem, dobytku i mladé zeleni, tedy i budoucí úrodě. Pálení ohňů o filipojakubské noci mělo proto očistnou funkci. Postupem doby se z ohňů stalo pálení čarodějnic - chlapci zapalovali košťata a vyhazovali je do výšky, prý proto, aby viděli čarodějnici létající na košťatech v povětří. Mezi další ochranu patřilo např. pokládání narýpaných drnů před vrata domu i chléva. Čarodějnice nejprve musela přepočítat všechna stébla, než mohla vstoupit. Což jí trvalo až do rána, kdy její moc pominula. Nebo se před vrata a na dvůr zapichovaly pruty a pichlavé trní, aby se čarodějnice poranila. Proč se staví máj? Nejstarší známý doklad o stavění máje je z roku 1422, kdy za postavení máje dostal hoch odměnu, a to ruku děvčete. Na základě postavení máje a vzájemného slibu bylo manželství uznáno církevním soudem na pražském hradě a dne 23. června 1422 byla slavena svatba. Dříve svobodní mládenci ozdobené břízky stavěli také u domů svobodných dívek. Společná velká máj se pak stavěla na návsi. Druhý den se pod ní uspořádal veselý průvod s hudbou, někdy i s tancem. Lidé tak vítali příchod jara a nový život. Jitka Jandová použitá literatura: Církevní rok a lidové obyčeje, Vlastimil Vondruška internetové stránky: cestovani.idnes.cz, Dětský sportovní den Při příležitosti Dne dětí uspořádala redakce Kondrackého zpravodaje za finanční podpory SDH Kondrac, TJ Sokol Kondrac, Pekárny Turek s.r.o., Českomoravské stavební spořitelny a Danone a.s. Benešov dne Sportovní dětský den. Obloha se sice od rána kabonila, chvílemi to vypadalo i na pořádný déšť, ale počasí nám nakonec přálo a v hojném počtu jsme si užili květnové sobotní odpoledne. Pro soutěžechtivé děti byly na hřišti připraveny různé sportovní disciplíny jako například jízda na kolech, běh, skákání v pytlích, jízda s kočárky, krmení klauna, opičí dráha, kuželky nebo střelba míčkem do plechovek. Některé soutěže byly odměňovány čokoládovými medailemi, které se předávaly na stupních vítězů, za jiné děti dostávaly razítka, za která si pak vybíraly z připravených cen. Nechyběla ani rodinná soutěž odměňovaná dorty a přetahování lanem, jež letos pro silné osazenstvo soutěžících nevydrželo a prasklo. Soutěžní den byl zakončen židlovanou, které se zúčastnily téměř všechny děti. Na podvečerní hodiny byla pro děti připravena na tenisovém hřišti diskotéka s hudební skupinou PROFIL, která však již začínala za mírného deště a po hodině tance pršelo tak, že jsme akci ukončili. Při odchodu děti dostávaly balíčky jogurtů, které jim věnovala firma Danone. Procházková Lenka

8 strana 8 HASIČI Květen měsíc soutěží kondrackých hasičů Květen a v případě úspěchů i červen patří každý rok v našem sboru dobrovolných hasičů soutěžím v požárním sportu. 6. května se na kondrackém hřišti uskutečnilo jarní kolo hry Plamen a soutěž dorostu okresu Benešov. Dvacet soutěžních družstev mladých hasičů a tři dorostenecké kolektivy se celý den snažily vybojovat si postup do krajského kola. My jsme se jim k tomu snažili vytvořit co nejlepší podmínky. Počasí nám přálo, zásoby pití i jídla byly dostačující a oběd u Matoušků přichystán. O zázemí soutěže se staral tým dvaceti dobře sehraných lidí, kterým tímto velice děkuji. Od brzkých ranních hodin se začalo soutěžit v předepsaných disciplínách. Náš sbor reprezentovala dvě družstva starších žáků, jedno družstvo mladších žáků a dvě dorostenky jednotlivci. Po podzimním vítězství jsme pomýšleli na to, jak se opět po několika letech vrátíme do vyšších soutěžích i v dětech, ale osud, smůla nebo nervozita nás vyřadily z boje o příčky nejvyšší hned v první disciplíně. Přesto jsme se neztratili a i když mladší žáci skončili celkově čtvrtí, potěšili nás krásným druhým nejlepším požárním útokem. A družstvo celkově páté mělo zase pěkný druhý útok CTIF a B družstvo celkově osmé bylo třetí na štafetě 4x60 metrů. A tak naším jediným zástupcem na krajské soutěži v Čáslavi bude Tereza Mančalová, která vyhrála soutěž dorostenek. Lenka Procházková skončila hned za ní na druhém místě. 20. května dvě družstva mužů a jedno družstvo žen SDH Kondrac a muži SDH Okresní kolo v požárním sportu žen Dub odjížděli na okrskovou soutěž do Libže. Letošní pro nás trochu nepochopitelné podmínky pro postup do dalšího kola soutěže dávaly šanci jen výhercům okrsku k postupu na okresní soutěž. Nevíme, co vedlo okresní sdružení ke změnám, které pro většinu výborných družstev z našeho okolí nejen z našeho okrsku - budou znamenat konec soutěžení již v základním kole. Doufáme, že se zamyslí nad připomínkami zástupců okrsků Vlašimska při projednávání organizačního zabezpečení soutěží v příštím roce a nezklamou tak závodníky těchto sborů. Naši FOTO - MĚSTO VLAŠIM muži i ženy samozřejmě chtěli postoupit, a tak do svého snažení dali bojovnost i srdce. Děvčatům se povedlo za účasti čtyř družstev žen z prvního místa postoupit, i když o vítězství tentokrát rozhodla disciplína pořadová příprava. Muži obsadili z patnácti zúčastněných družstev A mužstvo druhé místo a B mužstvo čtvrté místo a mužstvo Dubu bylo páté. I když jsme v této kategorii nedosáhli na příčku nejvyšší, ještě nikdy nebyly všechny naše družstva do pátého místa v celkovém pořadí. Děkujeme všem závodníkům za reprezentaci obce a svých sborů. se letos konalo 11. června 2006 ve Vlašimi. Naše děvčata, jako tradiční účastník tohoto kola, předvedla, že patří mezi špičku na okresní úrovni. Po závodech jednotlivců na 100 m s překážkami jsme měli Terezku Mančalovou na třetím místě a v součtu čtyř nejlepších časů jsme v průběžném pořadí obsadili druhé místo s minimální ztrátou na první Načeradec. Po štafetách na 4x100 m jsme již v průběžném pořadí vedli a nejlepším útokem závodů jsme potvrdili své prvenství. A tak naše ženy po pěti letech opět postoupily do krajské soutěže. Jedinou vadou na kráse tohoto vítězství bylo, že krajské kolo se uskutečnilo v den, kdy se u nás v obci otvírala ubytovna. 17. června v dopoledních hodinách, kdy celá obec žila přípravami na otvírání ubytovny odjížděla naše děvčata do Nymburka. Průběžně nás telefonicky informovala o svých výsledcích, a tak jsme je čekali s večeří a věděli jsme, že jsou po štafetách na pátém místě. V neděli ráno jsme se vraceli zpět na závody již v obvyklém složení závodníci i fanoušci, abychom podpořili náš tým v cestě za pěkným umístěním. Bohužel se nepodařilo. Nechápali jsme, kde se stala chyba. Skvělý útok by nás udržel na páté příčce, ale byli jsme diskvalifikováni za nepovolené úpravy na motorové stříkačce. S touto stříkačkou jezdíme na závody již hezkou řádku let. Letos poprvé se startovaly stroje až po startu a náš startér dle rozhodnutí rozhodčího na platu nevyhovoval pravidlům. Jen je smutné, že nás na to neupozornil před startem, ale s velkým potěšením, až po skončení pokusu, protože dle jeho slov stačilo použít jiné tlačítko na stroji a vše by bylo v pořádku. Někdy člověka až zaráží kolik podlé zloby je v lidech, kteří rozhodují o výsledcích nejen v požárním sportu. Děvčata naštěstí vzala vše sportovně a těšila se z velmi pěkných dosažených časů ve všech disciplínách, tak jako by byly uznány za platné. Děkujeme jim za to, že jsou tak soutěživá parta, která se nenechá rozhodit rozhodnutím rozhodčí. Neboť platí, že rozhodčí má vždycky pravdu. Blanka Matušková

9 strana 9 FOTBAL Fotbalisté zakončili úspěšně sezónu Tak jako v loňské sezóně se i v té letošní našim mužstvům dařilo. Dorostenecké mužstvo, vedené Karlem Zelingrem, skončilo v okresním přeboru na druhém místě, což s největší pravděpodobností bude znamenat historický postup do krajské soutěže, kterou naši dorostenci ještě nikdy nehráli. Je to vynikající úspěch tohoto kolektivu. Naše B mužstvo, které v loňském roce postoupilo do III. třídy, začalo jaro velice špatně a dlouho to vypadalo, že se ve vyšší soutěži neudrží a sestoupí zpět do IV. třídy. V závěru sezóny se ale hráči výrazně zlepšili a přišla vítězství, která znamenají záchranu v soutěži. Je to další dobrá zpráva pro kondracký fotbal. A mužstvo bylo po nevydařené podzimní části na osmém místě a ani ten největší snílek by nevěřil, že bychom mohli zasáhnout do boje o postup. Po kvalitní zimní přípravě s účastí na zimním turnaji v Benešově se kluci v jarní části dostali do velké pohody a stali se suverénně nejlepším mužstvem jarní části. V posledním kole jsme v Popovicích bojovali o historický postup do I. A třídy. Vzhledem k tomu, že se I.A třída rozšiřuje na šestnáct mužstev, postupují totiž z každé skupiny dvě mužstva. Postoupit se nám nakonec nepodařilo, přesto výborné jarní výsledky i výkony udělaly radost všem našim příznivcům a nemáme se rozhodně zač stydět. A Dobře jsme tak reprezentovali naši obec jak na okresní tak i krajské úrovni. 1. Kunice : Suchdol : Tupadly : Kondrac : Paběnice : V. Popovice : T. Štěpánov : Nespeky : B. Podolí : Olbramovice : Pyšely : Sázava : Ratboř : Malín :60 19 B 1. Zdislavice : Chotýšany : Pravonín : Velíš : Postupice : Ratměřice : Popovice : Libouň : Tichonice : Libež : Křivsoudov : Kondrac B : Kamberk : Bílkovice B : dorost 1. Bystřice : Kondrac : Václavice : Neveklov : Teplýšovice : Louňovice p. Bl : Zdislavice : Postupice : Tr. Štěpánov : Olbramovice : Vodoinstalace topenářství Petr Fialka Podzámecká Čechtice tel: mobil: kanalizace, renovace koupelen, topení železo+měď Jste ze Středočeského kraje a hledáte zde práci? Pak čtěte dál o novém projektu na podporu zaměstnanosti. KDO, JAK A PROČ? Úřad práce v Příbrami ve spolupráci s úřady práce ve Středočeském kraji připravil rozsáhlý projekt, jehož obsahem je vzdělávací program, při jehož absolvování nebo krátce po něm si mohou účastníci snáze najít pracovní místo. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jeho realizátorem je Středočeský vzdělávací institut J. A. Komenského v Nymburce. KOMU JE PROJEKT URČEN? - Uchazečům o zaměstnání s dobou evidence na úřadu práce do 9 měsíců - Zájemcům o zaměstnání - Zaměstnancům ohroženým ztrátou zaměstnání - Podmínkou je trvalý pobyt ve Středočeském kraji JAKÉ JSOU VÝHODY PRO ÚČASTNÍKY? - po dobu účasti v projektu hrazení cestovného, stravného, příspěvků na hlídání dětí nebo osob vyžadujících péči druhé osoby CO PROJEKT NABÍZÍ? - Doplnění či zvýšení kvalifikace - zvýšení atraktivity klienta pro zaměstnavatele - Výběr z 33 druhů rekvalifikačních kurzů - Komplexní individuální péči po celou dobu projektu KDE NÁS NAJDETE V OKRESE BENEŠOV? Naše okresní středisko se nachází v Benešově, ulice Vnoučkova 2008 (budova České pojišťovny - 4. patro) - telefon Individuální poradce - Sadílková Jana, mobil Okresní koordinátor - Vilímková Dana, mobil Další informace najdete na

KONDRACKÝ Z P R A V O D A J

KONDRACKÝ Z P R A V O D A J KONDRACKÝ Z P R A V O D A J červen - září 2011 Kondrac, Dub, Krasovice č. 28 Co se vám vybaví, když se řekne Andersen? Princezna na hrášku, Ošklivé káčátko nebo Malá mořská víla. Ano, pohádky známého dánského

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

OBEC TOPOLNÁ PRVNÍCH 30 DNÍ. obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002

OBEC TOPOLNÁ PRVNÍCH 30 DNÍ. obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002 obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002 VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ! Protože se blíží závěr občanského roku, nastal čas hodnocení, a to nejen uplynulého roku 2002, ale i let předcházejících. Proto

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

Výtvarná soutěž telnických školáků. www.telnice.eu. Zprávičky ze školy a školičky. Rozhovor s novým starostou. Pietní akt u pomníku Kopjafa TELNICE

Výtvarná soutěž telnických školáků. www.telnice.eu. Zprávičky ze školy a školičky. Rozhovor s novým starostou. Pietní akt u pomníku Kopjafa TELNICE TELNICE www.telnice.eu TELNICKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XX. ČÍSLO 4 PROSINEC 2010 Zprávičky ze školy a školičky Rozhovor s novým starostou Pietní akt u pomníku Kopjafa Výtvarná soutěž telnických školáků Autorky:

Více

hlučínskénoviny Taneční soutěž Hlučínská lilie zanedlouho oslaví třicet let Ocenění kvalitních pedagogů

hlučínskénoviny Taneční soutěž Hlučínská lilie zanedlouho oslaví třicet let Ocenění kvalitních pedagogů hlučínskénoviny V sobotu 21. dubna 2012 pořadatelé Kulturního domu Hlučín ve spolupráci s KST KD Hlučín a ČSTS MS Divize přivítali v kulturním domě účastníky dalšího ročníku tradiční taneční soutěže Hlučínská

Více

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice)

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) MIMOŇSK 319 ČERVEN 2014 Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) Z obsahu Hospodaření města (komentář k rozpočtu)

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Slovo starosty Vážení spoluobčané, toto číslo našeho obecního informačního zpravodaje tentokrát vychází o něco později než je obvyklé. Důvodem tohoto zpoždění

Více

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého.

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. ROK 2011 Jaké změny nás čekají v roce 2011? S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. PLATY Od ledna se zásadně změnilo odměňování

Více

PODČÁRNÍK. číslo 9 září 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

PODČÁRNÍK. číslo 9 září 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 9 září 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností Havana club na biotopu Kotynka PODČÁRNÍK Časy se mění Patřím mezi ty, kteří v září vždy věnují vzpomínku roku 38. Tenhle měsíc se pro

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let.

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let. č. 3/2014 vydáno dne 04.04.2014 Vydavatel Obec Bulovka, se sídlem Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant, IČ 00262692. Místo vydání Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant Vydáváno 1x měsíčně. Tel./fax: 482 343 006,

Více

Slovácké hody 2006. č. 2 / 2006 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 850 ks. MK ČR E 10096. Toto číslo vyšlo dne 7. 4.

Slovácké hody 2006. č. 2 / 2006 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 850 ks. MK ČR E 10096. Toto číslo vyšlo dne 7. 4. č. 2 / 2006 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 850 ks. MK ČR E 10096. Toto číslo vyšlo dne 7. 4. 2006 Slovácké hody 2006 Opět se blíží měsíc říjen, měsíc, kdy naše obec slaví císařské

Více

KÁCOVSKÝ ZPRAVODAJ 18-19 ZDARMA ŘÍJEN 2013 STR. STR. STR. VYDAŘENÁ ZÁMECKÁ SEZÓNA 2013 KÁCOV UŽ JE TÉMĚŘ V GALA ZE ŠKOLNÍCH LAVIC, AKTUÁLNÍ DĚNÍ V ZŠ

KÁCOVSKÝ ZPRAVODAJ 18-19 ZDARMA ŘÍJEN 2013 STR. STR. STR. VYDAŘENÁ ZÁMECKÁ SEZÓNA 2013 KÁCOV UŽ JE TÉMĚŘ V GALA ZE ŠKOLNÍCH LAVIC, AKTUÁLNÍ DĚNÍ V ZŠ KÁCOVSKÝ ZPRAVODAJ ZDARMA ŘÍJEN 2013 3 STR. KÁCOV UŽ JE TÉMĚŘ V GALA 9 STR. VYDAŘENÁ ZÁMECKÁ SEZÓNA 2013 18-19 STR. ZE ŠKOLNÍCH LAVIC, AKTUÁLNÍ DĚNÍ V ZŠ KÁCOVSKÝ ZPRAVODAJ 2 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané,

Více

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD STACHY ČÍSLO 1 DUBEN 2015

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD STACHY ČÍSLO 1 DUBEN 2015 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD STACHY ČÍSLO 1 DUBEN 2015 stašsko sko Stachy, Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Osobnost roku 2012. Ze společnosti 80. výročí basketu. Ze společnosti Ashia Grzesik v Českém Brodě

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Osobnost roku 2012. Ze společnosti 80. výročí basketu. Ze společnosti Ashia Grzesik v Českém Brodě Ročník 52. / leden 2013 / ZDARMA www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Osobnost roku 2012 Ze společnosti 80. výročí basketu Ze společnosti Ashia Grzesik v Českém Brodě Z historie Bývalý kapucínský

Více

NOVINY. Zašovské ÚVODNÍK. Vážení spoluobčané, Zprávy z obce

NOVINY. Zašovské ÚVODNÍK. Vážení spoluobčané, Zprávy z obce Zašovské NOVINY Ročník ČÍSLO 7- XVIII., 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN 2011 2012 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, je za námi pouť a to také znamená, že vstupujeme do druhé poloviny roku. Pomalu se

Více

KÁCOVSKÝ ZPRAVODAJ 18-19 ZDARMA ZÁŘÍ 2012 STR. STR. STR. VE ZDECH ZÁMKU JE LETOS RUŠNO KÁCOV JAKO JEDNO VELKÉ STAVENIŠTĚ

KÁCOVSKÝ ZPRAVODAJ 18-19 ZDARMA ZÁŘÍ 2012 STR. STR. STR. VE ZDECH ZÁMKU JE LETOS RUŠNO KÁCOV JAKO JEDNO VELKÉ STAVENIŠTĚ KÁCOVSKÝ ZPRAVODAJ ZDARMA ZÁŘÍ 2012 3 STR. KÁCOV JAKO JEDNO VELKÉ STAVENIŠTĚ 8 STR. VE ZDECH ZÁMKU JE LETOS RUŠNO 18-19 STR. ZÁVODY KÁCOVSKÝCH FANDŮ A SRDCAŘŮ KÁCOVSKÝ ZPRAVODAJ 2 SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

Novovčelnický zpravodaj

Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj červenec a srpen 2007 Informace ze zastupitelstva Informace z 8. zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 23. května 2007 Zastupitelstvo města schválilo: - Rozpočtovou

Více

Rozpočty obcí na rok 2013 Řetová Přívrat Řetůvka

Rozpočty obcí na rok 2013 Řetová Přívrat Řetůvka Rozpočty obcí na rok 2013 Řetová Přívrat Řetůvka Příjmy (v Kč) Daňové příjmy 5 968 000 2 710 000 2 226 000 Dotace na školu 16 000 Dotace ze st. rozpočtu 198 000 194 900 54 400 Investiční transfer st. fondu

Více

SLOVO STAROSTY KROJOVANÉ SLAVNOSTI BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI. www.chrlice.brno.cz PŘÍPRAVA KROJOVANÝCH SLAVNOSTÍ

SLOVO STAROSTY KROJOVANÉ SLAVNOSTI BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI. www.chrlice.brno.cz PŘÍPRAVA KROJOVANÝCH SLAVNOSTÍ www.chrlice.brno.cz CHRLICKÉ OKO INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-CHRLICE ROČNÍK 16, ČÍSLO 93 ČERVENEC 2010 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, polovina roku je za námi, žáci ve škole obdrželi vysvědčení

Více

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Říjen - prosinec 2012 Číslo 4-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Slovo starosty 12/2013

Slovo starosty 12/2013 12/2013 Slovo starosty Vážení občané, dovolte, abych Vás srdečně pozdravil v tomto předvánočním čase. Rád bych Vám sdělil několik informací ze života naší obce Dobrá. Na pondělí 16. prosince 2013 je svoláno

Více

JEDOVNICKÝ listopad/prosinec 2013

JEDOVNICKÝ listopad/prosinec 2013 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ listopad/prosinec 2013 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 11/12 2013 Na obálce: Nerealizovaný návrh oltáře pro jedovnický kostel Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace

Více