I n f o r m a c e z r a d n i c e

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I n f o r m a c e z r a d n i c e"

Transkript

1 I n f o r m a c e z r a d n i c e Číslo 6/2014 vydáno Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E O B E C P E T R O V I C E Medailové úspěchy dětí a dorostu SDH Kojetín Máme doma medaile!!! Dne se konalo poslední kolo celoroční soutěže kolektivů mladých hasičů Plamen v Bohutíně. Soutěže se v průběhu roku účastnilo celkem přes 20 družstev mladších a 20 družstev starších žáků. Za SDH Kojetín se účastnily 2 družstva mladších žáků a 1 družstvo starších žáků. V celkovém hodnocení získalo družstvo starších zlato za 1. místo a vybojovalo si tím účast v krajském kole ve Vlašimi, které se uskuteční ve dnech 20. a Družstvo mladších žáků A vybojovalo bronzové medaile za 3. místo a mladší žáci B (nejmenší děti) 11. místo. Zároveň proběhlo i vyhlášení výsledků výtvarné a literární soutěže Požární ochrana očima dětí, kde jsme rovněž sklidili úspěchy. Petra Šimečková a Vendula Jindráková obsadily, každá ve své kategorii 2. místa v okresním kole ve výtvarné části. Petra Šimečková dále získala 3. místo v okresním i krajském kole v literární části. Za umístění v krajském kole obdržela bronzovou medaili a se svou prací postoupila až do celostátního kola, které zatím neproběhlo. Celoroční soutěž probíhala v průběhu roku i na úrovni dorostu. Dorostenci SDH Kojetín obsadili v celkovém hodnocení 3. místo. V kategorii dorostenek jednotlivkyň obsadily Lucie Šimečková a Daniela Procházková 1. místa ve svých kategoriích, Anna Jarolímková 2. místo a Lenka Štemberková 3. místo. Vítězové postupují do krajského kola, které se koná rovněž ve Vlašimi, a to Z úspěchů našich dětí a dorostu máme obrovskou radost a přejeme jim, aby se jim dařilo i nadále Za SDH Kojetín Ludmila Šimečková Vesnice roku 2014 Naše obec se opět přihlásila do prestižní soutěže Vesnice roku Hodnotitelská komise navštíví Petrovicko ve čtvrtek 12. června. S komisí projdeme osady naší obce a představíme jí činnost jednotlivých spolků a život v obci Soutěžení s DABOU 20. května děti naší školy soutěžily s DABOU na hřišti ve třech disciplínách a to v překážkovém běhu, jízdě na kole a ve vytrvalostním běhu. Pořadatelé i pí učitelky dbali na bezpečnost, a proto každý účastník závodu na kole musel mít správně utaženou cyklistickou přilbu. Tentokrát již počasí našemu sportování přálo, a tak byli spokojeni malí soutěžící i pořadatelé. Po vyhodnocení byli nejlepší žáci odměněni. Mgr. Vladislava Kdolská Jedna noc bez maminky Už jste někdy spali na zámku? Nám se to podařilo v noci z 30. na 31. května. Byla nás skupina dvacetidvou dobrodruhů, kterým pan starosta zapůjčil petrovický zámek na jednu noc. A odvaha byla na místě. Pan starosta nás totiž provedl celým zámkem a nevynechal ani půdu obývanou duchem malého princátka. Před prohlídkou zámku jsme hledali poklad v zámeckém parku a byli na exkurzi v zemědělském družstvu. Děkujeme rodičům za důvěru, panu starostovi za azyl a poutavou prohlídku a panu Bartošovi za zajímavý výklad o kravičkách a telátkách. Děti 3. až 5. ročníku základní školy si to s námi báječně užily. Těšíme se někdy příště! Za organizátory Vendula Vrzalová

2 Společenská rubrika Poslední sbohem Od posledního vydání Informací z radnice jsme se rozloučili s Jiřím Doušou, Ohrada 2 Pozůstalým vyslovujeme hlubokou soustrast. Dětský den s rybolovem Svátek dětí jsme společně oslavili u rybníka III: Trubáček, kde Obec Petrovice ve spolupráci s rodiči připravili pro děti pěkné dopoledne plné her a rybaření. Děti absolvovaly různé dovednostní disciplíny, opékaly špekáčky a chytaly ryby. Chytání se letos vydařilo. První záběr byl již pár minut po zahájení. Největší úlovek měl Vojta Krejča z Porešína. Štiku dlouhou 63 cm. Při dětském dni vyhrál každý, kdo se zúčastnil. Děti si domů nesly sladké odměny, CD s písničkami a drobný dárek. Děkujeme pořadatelům za hezky připravený dětský den. Povolenky na rybolov v prodeji Na obecním úřadu Petrovice jsou v prodeji povolenky na lov ryb pro rok 2014 na Třetí Trubáček. Chytá se nově na dva pruty. Cena pro dospělé je Kč a pro děti 500 Kč za celou sezonu. Školní akademie Základní škola Petrovice pořádala v neděli již 6. ročník tradiční školní akademie. Celý program tentokrát kvůli nepříznivému počasí proběhl v tělocvičně ZŠ. Aneta, Lukáš, Radek a Veronika z 9. tř. se ujali moderátorství. Téma akademie předznamenala 4. tř. svým tanečkem s názvem Nám se daří. Akademii odstartovala školní družina tanečním vystoupením, pak dostali prostor prvňáčci, aby se pochlubili, co se jim již podařilo v prvním školním roce zvládnout, druháci - už jako zkušení školáci si hravě poradili s básničkami o jaru, zvířatech i o maminkách. Následovalo pásmo tanečních vystoupení a scének na známé písničky. Připomněli jsme si seriál o Simpsonových, Pomádu, Holky z naší školky, zednickou písničku z pohádky Princové jsou na draka, viděli jsme irský tanec a tleskali jsme Sabině za píseň Nevinná. Závěr patřil již tradičně sborovému zpěvu za kytarového doprovodu Nikoly a Katky. Z akademie jsme měli příjemný pocit, myslíme, že se nám vydařila. Děkujeme všem za pomoc. Článek byl složen z textů, které s vypětím všech sil sepsali V. Jindráková, A. Jankovský, R. Pišný a A. Procházková. Tleskáme! Každý rodič rád vidí své dítě zalité úspěchem. Přesně takový pocit jsme mohli zažít v neděli 18. května na Školní akademii pořádané petrovickou Základní školou. Žáci všech ročníků nám předvedli nápaditá představení. Tělocvična školy se naplnila očekáváním na obou stranách, na straně jeviště i hlediště, a děti pod trpělivým vedením učitelů nezklamaly. Krásná příležitost, kdy může každé dítě okusit záblesk slávy. Děti, tleskám v duši ještě teď! Za všechny, kterým se představení líbilo, Vendula Vrzalová Sbor dobrovolných hasičů Kojetín pořádá Sraz rodáků a přátel Kojetína, Porešína a Mašova a svěcení požárního automobilu za účasti hejtmana Středočeského kraje MVDr. Josefa Řiháka v sobotu 7. června 2014 od 14:30 u kapličky v Kojetíně

3 Stalo se před 100 lety - Císařské manévry 1913 na Sedlčansku První světová válka dorazila na Sedlčansko s předstihem v podobě velkých císařských manévrů, které se zde konaly od 11. do 17. září 1913, tedy necelý rok před vypuknutím skutečného světového konfliktu. Dějištěm manévrů byla velká oblast jižních Čech s centrem v Táboře, kde sídlil jejich štáb, jemuž velel sám následník trůnu a vrchní velitel rakousko-uherského vojska arcivévoda Ferdinand d Este, který byl po dobu manévrů ubytovaný na zámku v Chotovinách. Účastníkem manévrů byl i budoucí císař Karel (současný císař František Ferdinand I. se pro vysoký věk již vojenských cvičení nezúčastňoval). Severní hranice manévrů byla u Benešova, Sedlčanska se tedy dotkly podstatnou měrou. Dochovaly se například údaje o tom, že ve škole v Sedlci bylo ubytováno 500 vojáků, důstojníci žili u zámožnějších rodin. Cílem manévrů bylo vyzkoušení tehdy nejmodernější bojové techniky včetně letadel, pozorovacích balónů, bezdrátových telegrafů a nákladních automobilů. Pro obyvatele kraje tedy šlo o velkou atrakci, mezi přihlížejícími byla i arcivévodova manželka Žofie s dětmi. Další atrakcí byly večerní koncerty vojenských kapel, které každodenně probíhaly v některých městech oblasti vojenského cvičení, například v Sedlci a v Prčici. Během manévrů došlo i k simulaci bitev dvou armád "modré" a "červené", přičemž největší "bitvy" se odehrály u Miličína a u Borotína 15. září. Střet na kopci u Borotína měl poněkud pikantní výsledek, protože oproti předem naplánovanému průběhu v něm zvítězila modrá armáda vedená generálem Auffenbergem nad armádou červených pod velením arcivévody d Este. Ferdinand d Este vyjádřil po skončení manévrů uspokojení s jejich průběhem i výsledky, aniž tušil, že do skutečné války už zbývají jen měsíce a jeho vražda se stane záminkou k jejímu rozpoutání. Mobilizace K atentátu na následníka trůnu arcivévodu Ferdinanda d Este, který se stal záminkou k rozpoutání války, došlo v bosenském Sarajevu 28. června Toho dne se v Sedlčanech zrovna konaly velkolepé dvoudenní oslavy půlstoletí existence zdejšího hospodářského spolku. Zpráva o sarajevské vraždě dorazila ještě téhož večera, právě když začínala taneční zábava. Na oslavách pak promluvil i říšský poslanec za agrární stranu Isidor Zahradník ( ), který při té příležitosti atentát přirovnal k černému mraku a vyslovil obavy, že bude mít dalekosáhlé následky. O začátku války mluví také soukromé zápisky Josefa Stibora (nar. 1891) z Obděnic: "Již druhého dne se lidé o atentátu dověděli a čekali, co z toho bude. Úřední zpráva přišla do obce 30. června a bylo nařízeno půl hodiny zvonit velkým zvonem v 10 hodin dopoledne. V den (arcivévodova) pohřbu 3. července jsme zvonili hodinu všemi zvony od čtvrté do páté hodiny odpoledne. V neděli 26. července jsme slyšeli, že bude válka a že byl někdo ze vsi v Milevsku a tam, že to bylo vyvěšeno. Nikdo tomu nevěřil, ale málokdo obědval a lidé v hloučcích stáli na návsi. Ve tři hodiny přijel v kočáře písař z hejtmanství a ptal se, kde je starosta, a pak přibili na kolnu vyhlášku mobilizační, kde stálo, že Jeho Veličenstvo císař a král František Josef I. ráčil naříditi mobilizaci 8 armádních sborů a vyjmenovány byly, které pluky a že branci od 21 do 39 let se mají ve 24 hodinách hlásiti ku doplňovacímu velitelství. Celá ves byla na nohou, lidé plakali a litovali těch, kteří museli odejít. V pondělí 27. července přišli všichni do kostela na mši svatou a ke svaté zpovědi. Po mši k nim měl farář promluvu. Mimo jiné též pravil, že k válce snad přece nedojde, že teď by to bylo něco hrozného..." Jan A. Novák Obecní knihovna Petrovice zve na výstavu Rok s paličkovanou krajkou. Krajky upaličkovaly sedlčanské krajkářky Magda Milotová a Ladislava Pokorná, které jsou vedoucími Krajkářského klubu při Městské knihovně Sedlčany. Dále vystavuje Dagmar Prokopová, vyučující kroužku paličkování při 1. ZŠ Sedlčany. Paní Ladislava Pokorná nabízí od září možnost kurzu paličkování, bližší informace získáte v knihovně v Petrovicích Veřejná sbírka na opravu varhan v petrovickém kostele Na úplné dofinancování opravy nám ještě chybí zhruba Kč Jak můžete pomoci? Finančním darem v hotovosti do pokladny obce bude zaneseno do sběrací listiny, nebo bezhotovostně na speciálně zřízený sbírkový účet: /

4 Reakce na článek Revoluce v Petrovicích ve vzpomínkách MUDr. Petra Biliny Se zájmem jsem si přečetl zveřejněné vzpomínky dr. Petra Biliny na květnové události roku 1945 v Petrovicích. Je to velmi cenné pro udržení historické paměti, i když se jedná o vzpomínky tenkrát sedmiletého školáka po 69 letech. Já si z té doby nepamatuji nic, byly mi pouhé dva roky. Vše co vím, je pouze z vyprávění rodičů nebo jiných lidí. Když se rozhodlo, že ženy, děti i další osoby mají opustit Petrovice, odvezla mě maminka na kočárku ke Kubíčkovům do Mašova. Tam jsme strávili jen jednu noc, druhý den jsme se vrátili domů. Moji rodiče tenkrát provozovali hostinec u Krbců v čp.16, kde jsme i bydleli. Otec zajišťoval stravování mužů, kteří v obci zůstali, maminku čekala hora špinavého nádobí, často na to později vzpomínala. Po příjezdu sovětské armády do Petrovic, měl její vojáky vítat jménem občanů Karel Pich, tehdy asi dvacetiletý student obchodní školy, který uměl rusky. Pokud vím, tím zraněným byl jeho otec Štěpán Pich. Oba, otce i syna, si dobře pamatuji, oba se později s mými rodiči stýkali. Když v roce 1946 prodali původní dům čp.37 mým rodičům, žil Štěpán Pich ve Skoupém. Zemřel někdy kolem roku 1955 a nikdy si prý nenechal střepinu z břicha vyjmout. Karel Pich žil na Rokycansku a až asi do roku 1970 navštěvoval každoročně o Dušičkách hrob svých rodičů. Obvykle navštívil i naši rodinu, někdy u nás i přespal. Od maminky vím, že zaprášení a unavení sovětští vojáci mě chovali, podávali si mě jeden druhému a říkali něco ve smyslu, že se těší domů, kde mají děti podobné mně. V příštím roce uplyne už 70 roků od těch významných událostí. Bylo by nanejvýš potřebné a záslužné, zaznamenat vzpomínky dosud žijících pamětníků května 1945 v Petrovicích a okolí. Snad by se toho mohli chopit naši žáci a studenti. Určitě znají ve svém okolí někoho, komu je kolem 75 nebo více a zapsat jeho vzpomínky. Určitě by to byla tématika, která by zajímala i čtenáře Informací z radnice. A nemělo by se to příliš odkládat, čas nečeká. Jiří Divoký Dopravní soutěž Třicátého dubna na naší škole proběhla Dopravní soutěž, její praktická část - jízda zručnosti. Trestné body získané v jízdě zručnosti se sečetly s body za špatné odpovědi v testu z pravidel o chování chodce a cyklisty v silničním provozu. Podle výsledků byla sestavena dvě družstva do okresní soutěže v Příbrami. Ta se konala 14. května. Kromě dvou již uvedených disciplín přibyla zdravověda a jízda po dopravním hřišti. Naši žáci si vedli docela dobře a v obou kategoriích stáli na pomyslných stupních vítězů. V mladší kategorii bylo naše družstvo ve složení Aleš Lesák, František Procházka, Johana Jarolímková, a Daniela Vanišová třetí ze třinácti škol. Ve starší kategorii naši žáci ve složení Tomáš Mikota, Lukáš Pešta, Nikola Hadáčková a Veronika Čiháková obsadilil druhé místo z pěti škol okresu Příbram. Mgr. Pavel Kdolský Služby VZP ČR jsou pro občany naší obce k dispozici v zasedací místnosti na zámku od 9:00 do 12:00 hodin pondělí 7. července 2014 pondělí 4. srpna 2014 pondělí 1. září 2014 Děkujeme, že třídíte odpady Obec Petrovice zdarma daruje do každé domácnosti, za kterou je včas a v plné výši uhrazen místní poplatek za odvoz komunálního odpadu, sadu kvalitních tašek na tříděný odpad Tyto tašky jsou zdarma k vyzvednutí v podatelně obecního úřadu (v přízemí zámku) v úřední dny pondělí a středa od 7 17 hodin. 4

5 Dálkové pochody Praha Prčice startovaly 14. května 2014 ze 14 míst v Čechách. Na startu v Petrovicích se registrovalo 377 účastníků. Trasa 30 km dlouhá se nemění a členové KČT Petrovice zajišťují start a kontrolní punkty na Hodětíně u rozhledny, v Obděnicích a ještě další punkt, který je utajený. Na našem startu od Základní školy Petrovice se objevují pochodníci z celé republiky. Muži, ženy, děti i malá mimina v kočárku se svými rodiči. Letos opět startovali vousatí Příbramáci, pan Drahoš Baláš ověšený botičkami z Chvalkovic na Hané a s ním plný autobus turistů ze zmíněného místa. Také sestry Česákovy z Průhonic, pan Nosek s dvěma malými dětmi, z nichž půldruharoční se vezlo v kočárku, z Radenína u Kolína a mnozí další. Posledními pochodníky, kteří prošli 1. punktem u rozhledny byli dva kamarádi z Prahy, z nichž jeden byl nevidomý. Pochodníci startují z těchto míst: Praha jižní město. Letos odtud vyrazilo na 70 km trasu 507 lidí. Dále z Týnce nad Sázavou, Pikovic, Čerčan, Benešova, Bystřice, Olbramovic, Votic, Střezimíře, Tábora, Mladé Vožice, Sedlčan (startovalo 2600 účastníků), Milevska na trasy 30 km a 40 km. Z delší trasy turisté procházejí v Petrovicích přes náměstí a pokračují po Císařské silnici do Obděnic, odkud pokračují společně se startujícími z Petrovic do cíle. Mimo pěších do Prčice jedou i cykloturisté, kterých jelo 643 a vozíčkáři. Těch si trouflo na Prčici rovných 60. Počasí pochodu nepřálo. Dopoledne poprchávalo a odpoledne chvílemi i hustě pršelo. Zajišťování pochodu bylo pro organizátory v této situaci značně náročné. Hůře na tom byli účastníci pochodu, kteří do cíle přicházeli úplně promočeni. Odhad organizátorů pochodu AC Sparta Praha odbor turistiky KČT, že se akce letos konané již po čtyřicátédeváté zúčastní lidí se nesplnil. Pochodovalo odvážlivců. Doufám, že všichni zdrávi došli. Václav Kdolský Poděkování Děkujeme tímto Ing. Františku Křížovi a Ing. Václavu Trčovi za obnovu přechodů přes Brzinu na turistické trase ve svém volném čase. Dále všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě a zajištění Petrovické trasy při pochodu Praha Prčice dne Projekt Odplouváme dál ZŠ Petrovice V loňském školním roce se ZŠ Petrovice přihlásila do zajímavého projektu, který měl pomoci žákům 9. a 8. tříd při jejich rozhodování, kam po základní škole. Doposud měli žáci 9. třídy v případě profesní nevyhraněnosti a nerozhodnosti možnost objednat se prostřednictvím rodičů do PPP v Příbrami, kde je nutné vyplnit testy na profesní orientaci a poté absolvovat konzultaci s odborníkem. Především kvůli časové náročnosti využívali deváťáci se svými rodiči tuto poradnu spíše výjimečně. Z tohoto důvodu se škola rozhodla umožnit alespoň v letošním školním roce deváťákům a osmákům dozvědět se o sobě něco víc z hlediska zájmů, schopností, vědomostí, ale i psychologické typologie, a to přímo ve škole v době školního vyučování. Projekt Odplouváme dál, financovaný z dotací EU, se začal rozjíždět už v červnu minulého školního roku, kdy se zajišťoval po stránce administrativní i technické. Realizaci projektu zastřešilo Republikové centrum vzdělávání, které proškolilo výchovné poradce ze zapojených škol a vyslalo odborníka na jednotlivé školy, aby seznámil s projektem v první fázi tedy na podzim - žáky 9. třídy a v druhé fázi žáky 8. třídy - osmáci byli testováni až na jaře letošního školního roku. Nejdůležitější částí projektu bylo samotné testování žáků, které probíhalo přes internet, bylo pro žáky velmi náročné test obsahoval několik stovek otázek různého typu, ale všichni se s ním vypořádali velice statečně. Po vyhodnocení testů odborníkem přišly na školu opět elektronicky výsledky. Mgr. Brunclíková znovu navštívila naši školu, tzv. vysvědčení žákům rozdala v tištěné podobě a vysvětlila jim, jak jednotlivým výsledkům v grafech rozumět, na pomoc obdrželi i šikovnou příručku. Závěrem celého projektu se staly tzv. individuální interpretace, kdy si s psycholožkou vedle žáků mohli individuálně popovídat i rodiče a podrobně výsledky rozebrat. Ať už k výsledkům vycházející žáci přihlíželi nebo závěry psychologa potvrdily jejich volbu, případně se jimi neřídili, určitě testování žákům rozšířilo obzory o nich samých. Mgr. Ladislava Mrázová, výchovná poradkyně ZŠ Petrovice 5

6 Nejtvrdší hasič přežije V Neděli se uskutečnilo Jarní kolo Milevského poháru TFA na rozhledně Kuníček. Jedná se o silový víceboj jednotlivců v disciplínách TFA což je zkratkou anglického názvu Toughest Firefighter Alive Nejtvrdší hasič přežije. Tyto soutěže jsou považovány za jedny z fyzicky nejnáročnějších sportovních odvětví na světě. Organizátoři soutěže sdružení Racing Rescue z Milevska si na začátku vzali předsevzetí a to uspořádat každou soutěž něčím zajímavou. Úvod poháru Zimní železný hasič se tedy uskutečnil v útrobách zimního stadionu. Pro jarní kolo byl vymyšlen výstup na nejvyšší budovu v Milevsku, 11ti patrový bytový dům. Bohužel nebylo získáno potřebné povolení od zástupců vlastníků a tak organizátoři vymysleli jinou alternativu. Tou se stal výstup na rozhlednu Kuníček v Petrovicích u Sedlčan. Soutěžilo se ve třech kategoriích ŽENY, MUŽI a kategorii MASTER. Jako první se na trať vydaly ženy, po té následovala kategorie mužů. Ta je vypsána jako odlehčená je určena především pro začínající závodníky. Soutěží se v lehkém pracovním stejnokroji, je povolena sportovní přilba a boty, dýchací technika slouží pouze jako zátěž. Zlatý hřeb dne byla královská kategorie MASTER, kde se soutěží v plné zásahové výstroji, včetně aktivované dýchací techniky (tedy se zapojenou maskou na obličeji). Do závodu bylo přihlášeno celkem 67 závodníků, ale vzhledem k velmi chladnému a deštivému počasí, které na konci týdne panovalo, dorazilo v neděli na závod "pouhých" 52 vyznavačů těžké hasičské dřiny. Soutěžní polygon se skládal ze dvou částí. 1 část - silová - obsahovala roztažení 2x proudu B na vzdálenost 40m pro ženy, 8x převalení lehké nákladní pneumatiky, smotání 2 ks B hadic, odnesení závaží 2x 10 kg na 1. ochoz rozhledny. Zde ženy dále pokračovaly vlečením nákladní pneumatiky na vzdálenost 20m. Po té následoval výstup na 2. ochoz rozhledny, kde byl připraven hammerbox na 60 úderů 3 kg těžkou palicí. V kategorii mužů se roztahovalo vedení dvou proudů B na vzdálenost 60m, lehká nákladní pneu byla vyměněna za těžkou, přibyla 2m bariéra, kterou bylo zapotřebí zdolat před motáním hadic. Muži na 1. ochoz vynášeli zátěže o hmotnosti 2x 20 kg, kde je pak čekalo vlečení 80 kg figuríny na vzdálenost 25m. Stejně jako u žen pak následoval výstup na 2. ochoz k hammerboxu, kde byla vyměněna palice za 5kg. V nejtěžší kategorii Master byl polygon ztížen o závaží 2x 30Kg, figurína o hmotnosti 80kg se vlekla na vzdálenost 40m!!! Po vykonání silové části bez přestávky následovala u všech kategorií druhá část soutěžního polygonu - vytrvalostní - výstup na 3. vyhlídkovou plošinu rozhledny Kuníček, která se nachází ve výšce 36m! Zde byl soutěžní pokus ukončen stisknutím tlačítka časomíry. Účastníci hodnotili soutěž jako jednu z nejnáročnějších v ČR, o čemž svědčí i fakt, že pár závodníků soutěž nedokončilo. Postavení polygonu z hlediska silového rozložení bylo pro většinu závodníků rovnoměrné. Dosahované časy odpovídali obtížnosti soutěže, v kategorii Master předvedli perfektní výkon Dušan Plodr, Ondřej Šusta, Pavel Kouřík, kde jejich časy byly pod hranicí 6 minut! Z naší obce se jako jediný do soutěže přihlásil Jiří Krejča z Porešína a v kategorii mužů dosáhl času 8 minut, 10 vteřin. Dalším kolem Milevského poháru TFA bude NOČNÍ ŽELEZNÝ HASIČ, který se uskuteční v Milevském parku Bažantnice a bude součástí městské slavnosti Bartolomějského posvícení. Soutěž je atraktivní zejména prostředím parku, které díky slavnostem navštíví několik tisíc lidí. Netradiční je tím, že se koná v noci, za použití různých světelných a kouřových efektů, které celé soutěži přidávají na jedinečnosti. Více informací naleznete na: 6 Marek Toman

7 NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PETROVICE - VÝZVA V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pořizuje obec Petrovice nový územní plán pro celé správní území. Tento záměr byl schválen zastupitelstvem obce dne 28. dubna S pořízením nového územního plánu obce Petrovice mohou občané nebo fyzické či právnické osoby mající vlastnická práva k pozemku nebo stavbě v termínu do uplatnit návrhy na změnu funkčního využití těchto pozemků nebo staveb. Návrhy musí obsahovat: údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických práv k pozemku nebo stavbě na území obce (informace o parcele) údaje o navrhované změně využití ploch na území obce (snímek katastrální mapy) údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele důvody na provedení změny v území Návrhy je možné zasílat poštou, elektronicky nebo osobně podat na obecní úřad v Petrovicích. Uplatněné návrhy budou posouzeny a v případě splnění požadovaných náležitostí zařazeny do projednávání územního plánu. Očkování psů proti vzteklině Obecní úřad v Petrovicích oznamuje, že v pátek dne 13. června 2014 proběhne očkování psů proti vzteklině. Při očkování je nutné předložit očkovací průkaz a zaplatit poplatek za očkování, a to 150,--Kč za psa Termín očkování dle osad: Krchov 7:45 hodin Zahrádka 8:00 hodin Radešín 8:30 hodin Kuní 9:00 hodin Rybníček 9:30 hodin Kuníček 9:45 hodin Týnčany 10:30 hodin Mezihoří 11:00 hodin Skoupý 15:00 hodin Žemličkova Lhota 15:30 hodin Obděnice 16:00 hodin Radešice 16:45 hodin Vilasova Lhota 17:30 hodin Petrovice 18:00 18:30 hodin Kojetín 19:00 hodin Porešín 19:30 hodin Mašov 20:00 hodin 7

8 Spolek divadelních ochotníků Petrovice pořádá v neděli CESTU POHÁDKOVÝM LESEM začátek cesty na hřišti SK od 13:30 hod. startovné 20Kč Petrovická pouť (29. 6.) Pátek Sobota Neděle :00 Pouťová zábava v zámeckém parku, hraje ODYSEA 13:00 fotbalový turnaj Staří páni Memoriál Míry Kocourka 13:00 vystoupení harmonikářů na hřišti Pěvecký sbor CODEX TEMPORIS Vás zve na KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY v sobotu 28. června 2014 od 17:00 hodin v kostele sv. Petra a Pavla v Petrovicích zazní díla J. S. Bacha, C. Monteverdiho, M. Duruflé, M. Červenky a dalších Výtěžek ze vstupného bude věnován na opravu varhan ZUŠ Sedlčany pobočka Petrovice a OÚ Petrovice Vás srdečně zvou na představení všech oborů Umění v přírodě v neděli 8. června 2014 od 15 hod. v petrovickém zámeckém parku Bude se tančit, hrát divadlo pro děti, zpívat a vystavovat. Vystoupí i Lidový soubor. Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné Občanské sdružení Kuní si dovoluje oznámit, že Ha-Sičárna na Kuní není hospodou, ale klubovnou, kterou provozuje Sdružení. Z tohoto důvodu je možné občerstvení podávat pouze členům klubu. Děkujeme za pochopení 8

Propozice Jarní železný hasič Petrovice

Propozice Jarní železný hasič Petrovice Propozice Jarní železný hasič Petrovice 1. Pořadatel Racing Rescue o.s. J.A.Komenského 1034 399 01 Milevsko IČ: 22007905. 2. Datum konání NEDĚLE 24.5.2015 rozhledna KUNÍČEK PETROVICE u SEDLČAN 3. Pro koho

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

I n f o r m a c e z r a d n i c e

I n f o r m a c e z r a d n i c e I n f o r m a c e z r a d n i c e Číslo 10/2015 vydáno 2. 10. 2015 Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E 11153. O B E C P E T R O V I C E Projekt 72 hodin Jedná se o tři dny plné dobrovolnických

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

P R O P O Z I C E II. krajské soutěže v disciplínách TFA O pohár ředitele HZS Středočeského kraje v TFA Bohdanka 2013

P R O P O Z I C E II. krajské soutěže v disciplínách TFA O pohár ředitele HZS Středočeského kraje v TFA Bohdanka 2013 P R O P O Z I C E II. krajské soutěže v disciplínách TFA O pohár ředitele HZS Středočeského kraje v TFA Bohdanka 2013 I. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel soutěže: Hasičský záchranný sbor Středočeského

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Propozice Zimní železný hasič Milevsko

Propozice Zimní železný hasič Milevsko RACING RESCUE J.A.Komenského 1034 399 01 MILEVSKO IČ:22707905 WWW.VYPROSTOVANI.CZ Propozice Zimní železný hasič Milevsko 1. Pořadatel: Racing Rescue o.s. J.A.Komenského 1034 399 01 Milevsko IČ: 22007905-2.

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

TFA Valašské Klobouky 2016

TFA Valašské Klobouky 2016 Propozice soutěže v disciplínách TFA Valašské Klobouky KVALIFIKAČNÍ SOUTĚŽ ZLÍNSKÉHO KRAJE NA MISTROVSTVÍ ČR V TFA DOBROVOLNÝCH HASIČŮ TFA Valašské Klobouky 2016 6. ročník silové soutěže o KLOBUCKÉHO TVRĎÁKA

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresní sdružení Pelhřimov Požárnická 1240, Pelhřimov

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresní sdružení Pelhřimov Požárnická 1240, Pelhřimov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresní sdružení Pelhřimov Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov Propozice soutěže v disciplínách TFA OKRESNÍ KOLO TFA 2017 1. Nejvyšší orgán nejvyšším orgánem je OSH

Více

TFA Cup Mrač 2015. Úvod: Čas a místo konání soutěže: Podmínky účasti: Soutěžní kategorie: Výstroj závodníka:

TFA Cup Mrač 2015. Úvod: Čas a místo konání soutěže: Podmínky účasti: Soutěžní kategorie: Výstroj závodníka: Úvod: TFA Cup Mrač 2015 SDH Mrač, pořádá 8. ročník silového víceboje TFA Cup Mrač 2015. Soutěž je určená pro jednotlivce, kteří se nebojí sáhnout si až na dno svých sil. Skládá se z několika disciplín

Více

OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ OLOMOUC. doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D.

OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ OLOMOUC. doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ OLOMOUC Vás zve na 2. závod seriálu ČESKÉHO POHÁRU REBEL 2015 OLOMOUCKÝ DVOJBOJ a 100m překážek Pod záštitou Primátora statutárního města Olomouc doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D.

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

III. noční železný hasič Milevsko 2015 - POHÁR FAST KOVOŠTOR Propozice soutěže

III. noční železný hasič Milevsko 2015 - POHÁR FAST KOVOŠTOR Propozice soutěže RACING RESCUE J.A.Komenského 1034 399 01 MILEVSKO IČ:22707905 WWW.VYPROSTOVANI.CZ III. noční železný hasič Milevsko 2015 - POHÁR FAST KOVOŠTOR Propozice soutěže 1. Pořadatel: Racing Rescue o.s. J.A.Komenského

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

P R O P O Z I C E I. krajské soutěže v disciplínách TFA O pohár ředitele HZS Středočeského kraje v TFA Bohdanka 2012

P R O P O Z I C E I. krajské soutěže v disciplínách TFA O pohár ředitele HZS Středočeského kraje v TFA Bohdanka 2012 P R O P O Z I C E I. krajské soutěže v disciplínách TFA O pohár ředitele HZS Středočeského kraje v TFA Bohdanka 2012 I. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel soutěže: Hasičský záchranný sbor Středočeského

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE 2011 Pořadatel Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického kraje ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů ČMS

Více

ZLATOOLEŠNICKÝ ŽELEZNÝ HASIČ

ZLATOOLEŠNICKÝ ŽELEZNÝ HASIČ ZLATOOLEŠNICKÝ ŽELEZNÝ HASIČ Propozice Soutěže 1. ročníku v disciplínách TFA ve Zlaté Olešnici. Pořádající organizace: SDH Zlatá Olešnice Datum: sobota 30. 5. 2015 Místo: SKI areál Zlatá Olešnice, Zlatá

Více

TFA Memoriál Miroslava Petříka 2015

TFA Memoriál Miroslava Petříka 2015 TFA Memoriál Miroslava Petříka 2015 Propozice Soutěže se mohou zúčastnit jen fyzicky a zdravotně způsobilí příslušníci HZS ČR, zaměstnanci HZS podniků a členové JSDHo, JSDHp a SDH, příslušníci Policie

Více

Organizační zabezpečení okresního kola soutěže dorostu ročník

Organizační zabezpečení okresního kola soutěže dorostu ročník Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou; kraj Vysočina Žďár nad Sázavou 3, Komenského 1, PSČ 591 01; tel. 566 621 139 e-mail: zdar@hvp.cz; www.dh-vysocina.cz IČ 488 996 15 DIČ CZ-488

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou. pořádají. XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA

TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou. pořádají. XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou pořádají XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA Bělá nad Radbuzou - fotbalové hřiště sobota 11. dubna 2015 od 14 00 hod. Název

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

P R O P O Z I C E III. krajské soutěže v disciplínách TFA O pohár ředitele HZS Středočeského kraje v TFA Bohdanka 2014

P R O P O Z I C E III. krajské soutěže v disciplínách TFA O pohár ředitele HZS Středočeského kraje v TFA Bohdanka 2014 P R O P O Z I C E III. krajské soutěže v disciplínách TFA O pohár ředitele HZS Středočeského kraje v TFA Bohdanka 2014 I. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel soutěže: Hasičský záchranný sbor Středočeského

Více

Obecní úřad Bystřec. a KČT Malá Haná Velké Opatovice. pořádají. 15. ročník. turistického pochodu a cykloturistiky. Bystřecké kilometry

Obecní úřad Bystřec. a KČT Malá Haná Velké Opatovice. pořádají. 15. ročník. turistického pochodu a cykloturistiky. Bystřecké kilometry Obecní úřad Bystřec a KČT Malá Haná Velké Opatovice pořádají 15. ročník turistického pochodu a cykloturistiky Bystřecké kilometry Datum konání: 8. srpna 2015 Start a cíl pochodu: Hostinec u Špičáků koupaliště

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Organizační zajištění. I. kola postupové soutěže v požárním sportu v roce 2015. dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav

Organizační zajištění. I. kola postupové soutěže v požárním sportu v roce 2015. dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav Organizační zajištění I. kola postupové soutěže v požárním sportu v roce 2015 dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav Pořadatelem I. kola postupové soutěže je Okresní sdružení hasičů Mladá Boleslav. Soutěž

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2008 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008 KONANÁ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE RNDr. Jana Zahradníka Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska KSH Jihočeského

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Pravidla soutěže v disciplínách TFA

Pravidla soutěže v disciplínách TFA RACING RESCUE J.A.Komenského 1034 399 01 MILEVSKO IČ:22707905 WWW.VYPROSTOVANI.CZ Pravidla soutěže v disciplínách TFA Určené pro seriál soutěží MILEVSKÝ POHÁR T.F.A 2016 Konané pod organizací Racing Rescue

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

Pod záštitou senátora a starosty města Vlašimi Mgr. Luďka Jeniště H R Y P L A M E N A C E L O R O Č N Í Č I N N O S T I D O R O S T U

Pod záštitou senátora a starosty města Vlašimi Mgr. Luďka Jeniště H R Y P L A M E N A C E L O R O Č N Í Č I N N O S T I D O R O S T U Krajské sdružení hasičů Středočeského kraje, ve spolupráci s Pod záštitou senátora a starosty města Vlašimi Mgr. Luďka Jeniště p o ř á d á K R A J S K É K O L O H R Y P L A M E N A C E L O R O Č N Í Č

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

P R O P O Z I C E IV. krajské soutěže v disciplínách TFA O pohár ředitele HZS Středočeského kraje v TFA Bohdanka 2015

P R O P O Z I C E IV. krajské soutěže v disciplínách TFA O pohár ředitele HZS Středočeského kraje v TFA Bohdanka 2015 P R O P O Z I C E IV. krajské soutěže v disciplínách TFA O pohár ředitele HZS Středočeského kraje v TFA Bohdanka 2015 I. Všeobecná ustanovení Pořadatel soutěže: Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje,

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE Vážení čtenáři, přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu: z jednání zastupitelstva, z historie obce,

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

DOBROVOLNÝ ŽELEZNÝ HASIČ Senohraby 2. červen 2012

DOBROVOLNÝ ŽELEZNÝ HASIČ Senohraby 2. červen 2012 DOBROVOLNÝ ŽELEZNÝ HASIČ Senohraby 2. červen 2012 O r g a nizačn í zabezp e č en í s outěže Termín konání: 2. června 2012 od 10,00 hodin. Místo konání: Prostor cvičiště za hasičskou zbrojnicí. Hlavní 270,

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Dubno. ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Dubno. ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Dubno ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska Vydávají SMĚRNICE k soutěži TFA mladého hasiče platné pro rok 2012 III. ročník TFA mladého

Více

Den bez ú razú 12. 6. 2015

Den bez ú razú 12. 6. 2015 Den bez ú razú 12. 6. 2015 V pátek 12. 6. se konal již 6. ročník akce Den bez úrazů na dětském dopravním hřišti v Říčanech. Akce je pořádána pod záštitou Zdravého města Říčany, hlavním realizátorem akce

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

K R A J S K É K O L O

K R A J S K É K O L O Krajské sdružení hasičů Středočeského kraje, ve spolupráce s OSH Kladno pod záštitou primátora statutárního města Kladno Mgr. Milana Volfa p o ř á d á K R A J S K É K O L O HRY PLAMEN A CELOROČNÍ ČINNOSTI

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

Zápis ORM MSH hl. m.m Praha z aktivu vedoucích mládeže konaného dne 3. 9. 2013

Zápis ORM MSH hl. m.m Praha z aktivu vedoucích mládeže konaného dne 3. 9. 2013 Zápis ORM MSH hl. m.m Praha z aktivu vedoucích mládeže konaného dne 3. 9. 2013 Místo konání: MSH Praha, Ohradní 26, Praha 4 Začátek: 18.00 hod Svolavatel: ORM MSH hl. město Praha Přítomni: viz prezenční

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

Soutěž v disciplínách TFA na rozhledně Vysoká kvalifikace na MČR

Soutěž v disciplínách TFA na rozhledně Vysoká kvalifikace na MČR Soutěž v disciplínách TFA na rozhledně Vysoká kvalifikace na MČR Krajské sdružení hasičů Středočeského kraje Okresní sdružení hasičů Kutná Hora Krajská odborná rada velitelů KSH Středočeského kraje Okresní

Více

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Motto: Pohyb správným směrem 16. 22. 9. 2012 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Kampaň Evropský týden mobility připomíná problémy s narůstající automobilovou dopravou a je určena všem obyvatelům měst

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

Záštitu nad celým seriálem převzal hejtman Ústeckého kraje, pan Oldřich Bubeníček.

Záštitu nad celým seriálem převzal hejtman Ústeckého kraje, pan Oldřich Bubeníček. Asi každý trénoval během měsíce září, jak se dalo, aby se ukázal ve své nejlepší formě na závěrečném pátém kole soutěže STIMAX CUP 2015. V sobotu 26. září 2015 se na stadion v Krupce sjeli jednotlivci

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Velíšskej přespolňák

Velíšskej přespolňák Velíšskej přespolňák 2. ročník sobota 25. června 2016 Termín: sobota 25. června 2016 Místo konání: Pořadatel: obec Veliš, okres Benešov Tělovýchovná jednota Sokol Veliš ve spolupráci s Obcí Veliš a dalšími

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

42 km - Týnec n.sázavou start: Kulturní dům (7.30-9.15 )

42 km - Týnec n.sázavou start: Kulturní dům (7.30-9.15 ) Přehled startů: Jednotný cíl 11.00-20.00 70 km - Trasa Karla Kulleho start: Praha - metro Háje (5.00-6.30 ) 1.punkt: Týnec n.sázavou (zbývá 42km, 8.30-12.30 ) 2.punkt: Neveklov (zbývá 28km, 9.30-14.30

Více

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2014

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2014 SH ČMS Krajské sdružení hasičů Zlínského kraje spolu s Okresním sdružením hasičů Kroměříž pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 0 Organizátor soutěže :

Více

PŘI NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ ODEVZDAT ORIGINÁL S RAZÍTKEM

PŘI NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ ODEVZDAT ORIGINÁL S RAZÍTKEM Podmínky účasti - cena soustředění je 1000,- Kč za 3 dny - termín konání 29.4 1.5 2011 atletický stadion Pacov - PŘIHLÁŠKY POSÍLAT NA EMAIL cfpscr@email.cz A PŘI NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ ODEVZDAT ORIGINÁL

Více

Vodní záchranná služba místní skupina Nové Mlýny ve spolupráci s Yacht Club Dyje, sportovní středisko Pavlov a hasiči Hustopeče pořádají

Vodní záchranná služba místní skupina Nové Mlýny ve spolupráci s Yacht Club Dyje, sportovní středisko Pavlov a hasiči Hustopeče pořádají Vodní záchranná služba místní skupina Nové Mlýny ve spolupráci s Yacht Club Dyje, sportovní středisko Pavlov a hasiči Hustopeče pořádají 1. ročník prázdninového závodu (nejen) záchranářů Pálavský záchranář

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

ASK Slavia Praha. pořádá PRAŽSKÉ MEMORIÁLY. Praha, atletický stadion SK Slavia Praha ve Vršovicích

ASK Slavia Praha. pořádá PRAŽSKÉ MEMORIÁLY. Praha, atletický stadion SK Slavia Praha ve Vršovicích ASK Slavia Praha pořádá PRAŽSKÉ MEMORIÁLY Praha, atletický stadion SK Slavia Praha ve Vršovicích Neděle 26. června 2016 Vedoucí činovníci Ředitel závodů Technický ředitel Hlavní rozhodčí Ing. Josef Šrámek

Více

Havlíčkobrodské stovkování

Havlíčkobrodské stovkování Havlíčkobrodské stovkování SOUTĚŽ V BĚHU NA 100 M PŘEKÁŽEK JEDNOTLIVCŮ V KATEGORIÍCH DOROSTENCŮ, DOSPĚLÝCH A VETERÁNŮ Pořadatel : Okresní sdružení hasičů Havlíčkův Brod Okresní odborná rada velitelů Okresní

Více

ASK SLAVIA PRAHA. pořádá PRAŽSKÉ MEMORIÁLY. Praha, atletický stadion SK Slavia Praha ve Vršovicích

ASK SLAVIA PRAHA. pořádá PRAŽSKÉ MEMORIÁLY. Praha, atletický stadion SK Slavia Praha ve Vršovicích ASK SLAVIA PRAHA pořádá PRAŽSKÉ MEMORIÁLY Praha, atletický stadion SK Slavia Praha ve Vršovicích Pátek 3. července 2015 Vedoucí činovníci Ředitel závodů Hlavní rozhodčí Technický ředitel Vedoucí závodní

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015 9. 1. 2016 Vážení bratři hasiči, sestry hasičky, vážení hosté. Dovolte, abych vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2015. K dnešnímu dni má náš

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více