I n f o r m a c e z r a d n i c e

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I n f o r m a c e z r a d n i c e"

Transkript

1 I n f o r m a c e z r a d n i c e Číslo 6/2014 vydáno Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E O B E C P E T R O V I C E Medailové úspěchy dětí a dorostu SDH Kojetín Máme doma medaile!!! Dne se konalo poslední kolo celoroční soutěže kolektivů mladých hasičů Plamen v Bohutíně. Soutěže se v průběhu roku účastnilo celkem přes 20 družstev mladších a 20 družstev starších žáků. Za SDH Kojetín se účastnily 2 družstva mladších žáků a 1 družstvo starších žáků. V celkovém hodnocení získalo družstvo starších zlato za 1. místo a vybojovalo si tím účast v krajském kole ve Vlašimi, které se uskuteční ve dnech 20. a Družstvo mladších žáků A vybojovalo bronzové medaile za 3. místo a mladší žáci B (nejmenší děti) 11. místo. Zároveň proběhlo i vyhlášení výsledků výtvarné a literární soutěže Požární ochrana očima dětí, kde jsme rovněž sklidili úspěchy. Petra Šimečková a Vendula Jindráková obsadily, každá ve své kategorii 2. místa v okresním kole ve výtvarné části. Petra Šimečková dále získala 3. místo v okresním i krajském kole v literární části. Za umístění v krajském kole obdržela bronzovou medaili a se svou prací postoupila až do celostátního kola, které zatím neproběhlo. Celoroční soutěž probíhala v průběhu roku i na úrovni dorostu. Dorostenci SDH Kojetín obsadili v celkovém hodnocení 3. místo. V kategorii dorostenek jednotlivkyň obsadily Lucie Šimečková a Daniela Procházková 1. místa ve svých kategoriích, Anna Jarolímková 2. místo a Lenka Štemberková 3. místo. Vítězové postupují do krajského kola, které se koná rovněž ve Vlašimi, a to Z úspěchů našich dětí a dorostu máme obrovskou radost a přejeme jim, aby se jim dařilo i nadále Za SDH Kojetín Ludmila Šimečková Vesnice roku 2014 Naše obec se opět přihlásila do prestižní soutěže Vesnice roku Hodnotitelská komise navštíví Petrovicko ve čtvrtek 12. června. S komisí projdeme osady naší obce a představíme jí činnost jednotlivých spolků a život v obci Soutěžení s DABOU 20. května děti naší školy soutěžily s DABOU na hřišti ve třech disciplínách a to v překážkovém běhu, jízdě na kole a ve vytrvalostním běhu. Pořadatelé i pí učitelky dbali na bezpečnost, a proto každý účastník závodu na kole musel mít správně utaženou cyklistickou přilbu. Tentokrát již počasí našemu sportování přálo, a tak byli spokojeni malí soutěžící i pořadatelé. Po vyhodnocení byli nejlepší žáci odměněni. Mgr. Vladislava Kdolská Jedna noc bez maminky Už jste někdy spali na zámku? Nám se to podařilo v noci z 30. na 31. května. Byla nás skupina dvacetidvou dobrodruhů, kterým pan starosta zapůjčil petrovický zámek na jednu noc. A odvaha byla na místě. Pan starosta nás totiž provedl celým zámkem a nevynechal ani půdu obývanou duchem malého princátka. Před prohlídkou zámku jsme hledali poklad v zámeckém parku a byli na exkurzi v zemědělském družstvu. Děkujeme rodičům za důvěru, panu starostovi za azyl a poutavou prohlídku a panu Bartošovi za zajímavý výklad o kravičkách a telátkách. Děti 3. až 5. ročníku základní školy si to s námi báječně užily. Těšíme se někdy příště! Za organizátory Vendula Vrzalová

2 Společenská rubrika Poslední sbohem Od posledního vydání Informací z radnice jsme se rozloučili s Jiřím Doušou, Ohrada 2 Pozůstalým vyslovujeme hlubokou soustrast. Dětský den s rybolovem Svátek dětí jsme společně oslavili u rybníka III: Trubáček, kde Obec Petrovice ve spolupráci s rodiči připravili pro děti pěkné dopoledne plné her a rybaření. Děti absolvovaly různé dovednostní disciplíny, opékaly špekáčky a chytaly ryby. Chytání se letos vydařilo. První záběr byl již pár minut po zahájení. Největší úlovek měl Vojta Krejča z Porešína. Štiku dlouhou 63 cm. Při dětském dni vyhrál každý, kdo se zúčastnil. Děti si domů nesly sladké odměny, CD s písničkami a drobný dárek. Děkujeme pořadatelům za hezky připravený dětský den. Povolenky na rybolov v prodeji Na obecním úřadu Petrovice jsou v prodeji povolenky na lov ryb pro rok 2014 na Třetí Trubáček. Chytá se nově na dva pruty. Cena pro dospělé je Kč a pro děti 500 Kč za celou sezonu. Školní akademie Základní škola Petrovice pořádala v neděli již 6. ročník tradiční školní akademie. Celý program tentokrát kvůli nepříznivému počasí proběhl v tělocvičně ZŠ. Aneta, Lukáš, Radek a Veronika z 9. tř. se ujali moderátorství. Téma akademie předznamenala 4. tř. svým tanečkem s názvem Nám se daří. Akademii odstartovala školní družina tanečním vystoupením, pak dostali prostor prvňáčci, aby se pochlubili, co se jim již podařilo v prvním školním roce zvládnout, druháci - už jako zkušení školáci si hravě poradili s básničkami o jaru, zvířatech i o maminkách. Následovalo pásmo tanečních vystoupení a scének na známé písničky. Připomněli jsme si seriál o Simpsonových, Pomádu, Holky z naší školky, zednickou písničku z pohádky Princové jsou na draka, viděli jsme irský tanec a tleskali jsme Sabině za píseň Nevinná. Závěr patřil již tradičně sborovému zpěvu za kytarového doprovodu Nikoly a Katky. Z akademie jsme měli příjemný pocit, myslíme, že se nám vydařila. Děkujeme všem za pomoc. Článek byl složen z textů, které s vypětím všech sil sepsali V. Jindráková, A. Jankovský, R. Pišný a A. Procházková. Tleskáme! Každý rodič rád vidí své dítě zalité úspěchem. Přesně takový pocit jsme mohli zažít v neděli 18. května na Školní akademii pořádané petrovickou Základní školou. Žáci všech ročníků nám předvedli nápaditá představení. Tělocvična školy se naplnila očekáváním na obou stranách, na straně jeviště i hlediště, a děti pod trpělivým vedením učitelů nezklamaly. Krásná příležitost, kdy může každé dítě okusit záblesk slávy. Děti, tleskám v duši ještě teď! Za všechny, kterým se představení líbilo, Vendula Vrzalová Sbor dobrovolných hasičů Kojetín pořádá Sraz rodáků a přátel Kojetína, Porešína a Mašova a svěcení požárního automobilu za účasti hejtmana Středočeského kraje MVDr. Josefa Řiháka v sobotu 7. června 2014 od 14:30 u kapličky v Kojetíně

3 Stalo se před 100 lety - Císařské manévry 1913 na Sedlčansku První světová válka dorazila na Sedlčansko s předstihem v podobě velkých císařských manévrů, které se zde konaly od 11. do 17. září 1913, tedy necelý rok před vypuknutím skutečného světového konfliktu. Dějištěm manévrů byla velká oblast jižních Čech s centrem v Táboře, kde sídlil jejich štáb, jemuž velel sám následník trůnu a vrchní velitel rakousko-uherského vojska arcivévoda Ferdinand d Este, který byl po dobu manévrů ubytovaný na zámku v Chotovinách. Účastníkem manévrů byl i budoucí císař Karel (současný císař František Ferdinand I. se pro vysoký věk již vojenských cvičení nezúčastňoval). Severní hranice manévrů byla u Benešova, Sedlčanska se tedy dotkly podstatnou měrou. Dochovaly se například údaje o tom, že ve škole v Sedlci bylo ubytováno 500 vojáků, důstojníci žili u zámožnějších rodin. Cílem manévrů bylo vyzkoušení tehdy nejmodernější bojové techniky včetně letadel, pozorovacích balónů, bezdrátových telegrafů a nákladních automobilů. Pro obyvatele kraje tedy šlo o velkou atrakci, mezi přihlížejícími byla i arcivévodova manželka Žofie s dětmi. Další atrakcí byly večerní koncerty vojenských kapel, které každodenně probíhaly v některých městech oblasti vojenského cvičení, například v Sedlci a v Prčici. Během manévrů došlo i k simulaci bitev dvou armád "modré" a "červené", přičemž největší "bitvy" se odehrály u Miličína a u Borotína 15. září. Střet na kopci u Borotína měl poněkud pikantní výsledek, protože oproti předem naplánovanému průběhu v něm zvítězila modrá armáda vedená generálem Auffenbergem nad armádou červených pod velením arcivévody d Este. Ferdinand d Este vyjádřil po skončení manévrů uspokojení s jejich průběhem i výsledky, aniž tušil, že do skutečné války už zbývají jen měsíce a jeho vražda se stane záminkou k jejímu rozpoutání. Mobilizace K atentátu na následníka trůnu arcivévodu Ferdinanda d Este, který se stal záminkou k rozpoutání války, došlo v bosenském Sarajevu 28. června Toho dne se v Sedlčanech zrovna konaly velkolepé dvoudenní oslavy půlstoletí existence zdejšího hospodářského spolku. Zpráva o sarajevské vraždě dorazila ještě téhož večera, právě když začínala taneční zábava. Na oslavách pak promluvil i říšský poslanec za agrární stranu Isidor Zahradník ( ), který při té příležitosti atentát přirovnal k černému mraku a vyslovil obavy, že bude mít dalekosáhlé následky. O začátku války mluví také soukromé zápisky Josefa Stibora (nar. 1891) z Obděnic: "Již druhého dne se lidé o atentátu dověděli a čekali, co z toho bude. Úřední zpráva přišla do obce 30. června a bylo nařízeno půl hodiny zvonit velkým zvonem v 10 hodin dopoledne. V den (arcivévodova) pohřbu 3. července jsme zvonili hodinu všemi zvony od čtvrté do páté hodiny odpoledne. V neděli 26. července jsme slyšeli, že bude válka a že byl někdo ze vsi v Milevsku a tam, že to bylo vyvěšeno. Nikdo tomu nevěřil, ale málokdo obědval a lidé v hloučcích stáli na návsi. Ve tři hodiny přijel v kočáře písař z hejtmanství a ptal se, kde je starosta, a pak přibili na kolnu vyhlášku mobilizační, kde stálo, že Jeho Veličenstvo císař a král František Josef I. ráčil naříditi mobilizaci 8 armádních sborů a vyjmenovány byly, které pluky a že branci od 21 do 39 let se mají ve 24 hodinách hlásiti ku doplňovacímu velitelství. Celá ves byla na nohou, lidé plakali a litovali těch, kteří museli odejít. V pondělí 27. července přišli všichni do kostela na mši svatou a ke svaté zpovědi. Po mši k nim měl farář promluvu. Mimo jiné též pravil, že k válce snad přece nedojde, že teď by to bylo něco hrozného..." Jan A. Novák Obecní knihovna Petrovice zve na výstavu Rok s paličkovanou krajkou. Krajky upaličkovaly sedlčanské krajkářky Magda Milotová a Ladislava Pokorná, které jsou vedoucími Krajkářského klubu při Městské knihovně Sedlčany. Dále vystavuje Dagmar Prokopová, vyučující kroužku paličkování při 1. ZŠ Sedlčany. Paní Ladislava Pokorná nabízí od září možnost kurzu paličkování, bližší informace získáte v knihovně v Petrovicích Veřejná sbírka na opravu varhan v petrovickém kostele Na úplné dofinancování opravy nám ještě chybí zhruba Kč Jak můžete pomoci? Finančním darem v hotovosti do pokladny obce bude zaneseno do sběrací listiny, nebo bezhotovostně na speciálně zřízený sbírkový účet: /

4 Reakce na článek Revoluce v Petrovicích ve vzpomínkách MUDr. Petra Biliny Se zájmem jsem si přečetl zveřejněné vzpomínky dr. Petra Biliny na květnové události roku 1945 v Petrovicích. Je to velmi cenné pro udržení historické paměti, i když se jedná o vzpomínky tenkrát sedmiletého školáka po 69 letech. Já si z té doby nepamatuji nic, byly mi pouhé dva roky. Vše co vím, je pouze z vyprávění rodičů nebo jiných lidí. Když se rozhodlo, že ženy, děti i další osoby mají opustit Petrovice, odvezla mě maminka na kočárku ke Kubíčkovům do Mašova. Tam jsme strávili jen jednu noc, druhý den jsme se vrátili domů. Moji rodiče tenkrát provozovali hostinec u Krbců v čp.16, kde jsme i bydleli. Otec zajišťoval stravování mužů, kteří v obci zůstali, maminku čekala hora špinavého nádobí, často na to později vzpomínala. Po příjezdu sovětské armády do Petrovic, měl její vojáky vítat jménem občanů Karel Pich, tehdy asi dvacetiletý student obchodní školy, který uměl rusky. Pokud vím, tím zraněným byl jeho otec Štěpán Pich. Oba, otce i syna, si dobře pamatuji, oba se později s mými rodiči stýkali. Když v roce 1946 prodali původní dům čp.37 mým rodičům, žil Štěpán Pich ve Skoupém. Zemřel někdy kolem roku 1955 a nikdy si prý nenechal střepinu z břicha vyjmout. Karel Pich žil na Rokycansku a až asi do roku 1970 navštěvoval každoročně o Dušičkách hrob svých rodičů. Obvykle navštívil i naši rodinu, někdy u nás i přespal. Od maminky vím, že zaprášení a unavení sovětští vojáci mě chovali, podávali si mě jeden druhému a říkali něco ve smyslu, že se těší domů, kde mají děti podobné mně. V příštím roce uplyne už 70 roků od těch významných událostí. Bylo by nanejvýš potřebné a záslužné, zaznamenat vzpomínky dosud žijících pamětníků května 1945 v Petrovicích a okolí. Snad by se toho mohli chopit naši žáci a studenti. Určitě znají ve svém okolí někoho, komu je kolem 75 nebo více a zapsat jeho vzpomínky. Určitě by to byla tématika, která by zajímala i čtenáře Informací z radnice. A nemělo by se to příliš odkládat, čas nečeká. Jiří Divoký Dopravní soutěž Třicátého dubna na naší škole proběhla Dopravní soutěž, její praktická část - jízda zručnosti. Trestné body získané v jízdě zručnosti se sečetly s body za špatné odpovědi v testu z pravidel o chování chodce a cyklisty v silničním provozu. Podle výsledků byla sestavena dvě družstva do okresní soutěže v Příbrami. Ta se konala 14. května. Kromě dvou již uvedených disciplín přibyla zdravověda a jízda po dopravním hřišti. Naši žáci si vedli docela dobře a v obou kategoriích stáli na pomyslných stupních vítězů. V mladší kategorii bylo naše družstvo ve složení Aleš Lesák, František Procházka, Johana Jarolímková, a Daniela Vanišová třetí ze třinácti škol. Ve starší kategorii naši žáci ve složení Tomáš Mikota, Lukáš Pešta, Nikola Hadáčková a Veronika Čiháková obsadilil druhé místo z pěti škol okresu Příbram. Mgr. Pavel Kdolský Služby VZP ČR jsou pro občany naší obce k dispozici v zasedací místnosti na zámku od 9:00 do 12:00 hodin pondělí 7. července 2014 pondělí 4. srpna 2014 pondělí 1. září 2014 Děkujeme, že třídíte odpady Obec Petrovice zdarma daruje do každé domácnosti, za kterou je včas a v plné výši uhrazen místní poplatek za odvoz komunálního odpadu, sadu kvalitních tašek na tříděný odpad Tyto tašky jsou zdarma k vyzvednutí v podatelně obecního úřadu (v přízemí zámku) v úřední dny pondělí a středa od 7 17 hodin. 4

5 Dálkové pochody Praha Prčice startovaly 14. května 2014 ze 14 míst v Čechách. Na startu v Petrovicích se registrovalo 377 účastníků. Trasa 30 km dlouhá se nemění a členové KČT Petrovice zajišťují start a kontrolní punkty na Hodětíně u rozhledny, v Obděnicích a ještě další punkt, který je utajený. Na našem startu od Základní školy Petrovice se objevují pochodníci z celé republiky. Muži, ženy, děti i malá mimina v kočárku se svými rodiči. Letos opět startovali vousatí Příbramáci, pan Drahoš Baláš ověšený botičkami z Chvalkovic na Hané a s ním plný autobus turistů ze zmíněného místa. Také sestry Česákovy z Průhonic, pan Nosek s dvěma malými dětmi, z nichž půldruharoční se vezlo v kočárku, z Radenína u Kolína a mnozí další. Posledními pochodníky, kteří prošli 1. punktem u rozhledny byli dva kamarádi z Prahy, z nichž jeden byl nevidomý. Pochodníci startují z těchto míst: Praha jižní město. Letos odtud vyrazilo na 70 km trasu 507 lidí. Dále z Týnce nad Sázavou, Pikovic, Čerčan, Benešova, Bystřice, Olbramovic, Votic, Střezimíře, Tábora, Mladé Vožice, Sedlčan (startovalo 2600 účastníků), Milevska na trasy 30 km a 40 km. Z delší trasy turisté procházejí v Petrovicích přes náměstí a pokračují po Císařské silnici do Obděnic, odkud pokračují společně se startujícími z Petrovic do cíle. Mimo pěších do Prčice jedou i cykloturisté, kterých jelo 643 a vozíčkáři. Těch si trouflo na Prčici rovných 60. Počasí pochodu nepřálo. Dopoledne poprchávalo a odpoledne chvílemi i hustě pršelo. Zajišťování pochodu bylo pro organizátory v této situaci značně náročné. Hůře na tom byli účastníci pochodu, kteří do cíle přicházeli úplně promočeni. Odhad organizátorů pochodu AC Sparta Praha odbor turistiky KČT, že se akce letos konané již po čtyřicátédeváté zúčastní lidí se nesplnil. Pochodovalo odvážlivců. Doufám, že všichni zdrávi došli. Václav Kdolský Poděkování Děkujeme tímto Ing. Františku Křížovi a Ing. Václavu Trčovi za obnovu přechodů přes Brzinu na turistické trase ve svém volném čase. Dále všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě a zajištění Petrovické trasy při pochodu Praha Prčice dne Projekt Odplouváme dál ZŠ Petrovice V loňském školním roce se ZŠ Petrovice přihlásila do zajímavého projektu, který měl pomoci žákům 9. a 8. tříd při jejich rozhodování, kam po základní škole. Doposud měli žáci 9. třídy v případě profesní nevyhraněnosti a nerozhodnosti možnost objednat se prostřednictvím rodičů do PPP v Příbrami, kde je nutné vyplnit testy na profesní orientaci a poté absolvovat konzultaci s odborníkem. Především kvůli časové náročnosti využívali deváťáci se svými rodiči tuto poradnu spíše výjimečně. Z tohoto důvodu se škola rozhodla umožnit alespoň v letošním školním roce deváťákům a osmákům dozvědět se o sobě něco víc z hlediska zájmů, schopností, vědomostí, ale i psychologické typologie, a to přímo ve škole v době školního vyučování. Projekt Odplouváme dál, financovaný z dotací EU, se začal rozjíždět už v červnu minulého školního roku, kdy se zajišťoval po stránce administrativní i technické. Realizaci projektu zastřešilo Republikové centrum vzdělávání, které proškolilo výchovné poradce ze zapojených škol a vyslalo odborníka na jednotlivé školy, aby seznámil s projektem v první fázi tedy na podzim - žáky 9. třídy a v druhé fázi žáky 8. třídy - osmáci byli testováni až na jaře letošního školního roku. Nejdůležitější částí projektu bylo samotné testování žáků, které probíhalo přes internet, bylo pro žáky velmi náročné test obsahoval několik stovek otázek různého typu, ale všichni se s ním vypořádali velice statečně. Po vyhodnocení testů odborníkem přišly na školu opět elektronicky výsledky. Mgr. Brunclíková znovu navštívila naši školu, tzv. vysvědčení žákům rozdala v tištěné podobě a vysvětlila jim, jak jednotlivým výsledkům v grafech rozumět, na pomoc obdrželi i šikovnou příručku. Závěrem celého projektu se staly tzv. individuální interpretace, kdy si s psycholožkou vedle žáků mohli individuálně popovídat i rodiče a podrobně výsledky rozebrat. Ať už k výsledkům vycházející žáci přihlíželi nebo závěry psychologa potvrdily jejich volbu, případně se jimi neřídili, určitě testování žákům rozšířilo obzory o nich samých. Mgr. Ladislava Mrázová, výchovná poradkyně ZŠ Petrovice 5

6 Nejtvrdší hasič přežije V Neděli se uskutečnilo Jarní kolo Milevského poháru TFA na rozhledně Kuníček. Jedná se o silový víceboj jednotlivců v disciplínách TFA což je zkratkou anglického názvu Toughest Firefighter Alive Nejtvrdší hasič přežije. Tyto soutěže jsou považovány za jedny z fyzicky nejnáročnějších sportovních odvětví na světě. Organizátoři soutěže sdružení Racing Rescue z Milevska si na začátku vzali předsevzetí a to uspořádat každou soutěž něčím zajímavou. Úvod poháru Zimní železný hasič se tedy uskutečnil v útrobách zimního stadionu. Pro jarní kolo byl vymyšlen výstup na nejvyšší budovu v Milevsku, 11ti patrový bytový dům. Bohužel nebylo získáno potřebné povolení od zástupců vlastníků a tak organizátoři vymysleli jinou alternativu. Tou se stal výstup na rozhlednu Kuníček v Petrovicích u Sedlčan. Soutěžilo se ve třech kategoriích ŽENY, MUŽI a kategorii MASTER. Jako první se na trať vydaly ženy, po té následovala kategorie mužů. Ta je vypsána jako odlehčená je určena především pro začínající závodníky. Soutěží se v lehkém pracovním stejnokroji, je povolena sportovní přilba a boty, dýchací technika slouží pouze jako zátěž. Zlatý hřeb dne byla královská kategorie MASTER, kde se soutěží v plné zásahové výstroji, včetně aktivované dýchací techniky (tedy se zapojenou maskou na obličeji). Do závodu bylo přihlášeno celkem 67 závodníků, ale vzhledem k velmi chladnému a deštivému počasí, které na konci týdne panovalo, dorazilo v neděli na závod "pouhých" 52 vyznavačů těžké hasičské dřiny. Soutěžní polygon se skládal ze dvou částí. 1 část - silová - obsahovala roztažení 2x proudu B na vzdálenost 40m pro ženy, 8x převalení lehké nákladní pneumatiky, smotání 2 ks B hadic, odnesení závaží 2x 10 kg na 1. ochoz rozhledny. Zde ženy dále pokračovaly vlečením nákladní pneumatiky na vzdálenost 20m. Po té následoval výstup na 2. ochoz rozhledny, kde byl připraven hammerbox na 60 úderů 3 kg těžkou palicí. V kategorii mužů se roztahovalo vedení dvou proudů B na vzdálenost 60m, lehká nákladní pneu byla vyměněna za těžkou, přibyla 2m bariéra, kterou bylo zapotřebí zdolat před motáním hadic. Muži na 1. ochoz vynášeli zátěže o hmotnosti 2x 20 kg, kde je pak čekalo vlečení 80 kg figuríny na vzdálenost 25m. Stejně jako u žen pak následoval výstup na 2. ochoz k hammerboxu, kde byla vyměněna palice za 5kg. V nejtěžší kategorii Master byl polygon ztížen o závaží 2x 30Kg, figurína o hmotnosti 80kg se vlekla na vzdálenost 40m!!! Po vykonání silové části bez přestávky následovala u všech kategorií druhá část soutěžního polygonu - vytrvalostní - výstup na 3. vyhlídkovou plošinu rozhledny Kuníček, která se nachází ve výšce 36m! Zde byl soutěžní pokus ukončen stisknutím tlačítka časomíry. Účastníci hodnotili soutěž jako jednu z nejnáročnějších v ČR, o čemž svědčí i fakt, že pár závodníků soutěž nedokončilo. Postavení polygonu z hlediska silového rozložení bylo pro většinu závodníků rovnoměrné. Dosahované časy odpovídali obtížnosti soutěže, v kategorii Master předvedli perfektní výkon Dušan Plodr, Ondřej Šusta, Pavel Kouřík, kde jejich časy byly pod hranicí 6 minut! Z naší obce se jako jediný do soutěže přihlásil Jiří Krejča z Porešína a v kategorii mužů dosáhl času 8 minut, 10 vteřin. Dalším kolem Milevského poháru TFA bude NOČNÍ ŽELEZNÝ HASIČ, který se uskuteční v Milevském parku Bažantnice a bude součástí městské slavnosti Bartolomějského posvícení. Soutěž je atraktivní zejména prostředím parku, které díky slavnostem navštíví několik tisíc lidí. Netradiční je tím, že se koná v noci, za použití různých světelných a kouřových efektů, které celé soutěži přidávají na jedinečnosti. Více informací naleznete na: 6 Marek Toman

7 NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PETROVICE - VÝZVA V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pořizuje obec Petrovice nový územní plán pro celé správní území. Tento záměr byl schválen zastupitelstvem obce dne 28. dubna S pořízením nového územního plánu obce Petrovice mohou občané nebo fyzické či právnické osoby mající vlastnická práva k pozemku nebo stavbě v termínu do uplatnit návrhy na změnu funkčního využití těchto pozemků nebo staveb. Návrhy musí obsahovat: údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických práv k pozemku nebo stavbě na území obce (informace o parcele) údaje o navrhované změně využití ploch na území obce (snímek katastrální mapy) údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele důvody na provedení změny v území Návrhy je možné zasílat poštou, elektronicky nebo osobně podat na obecní úřad v Petrovicích. Uplatněné návrhy budou posouzeny a v případě splnění požadovaných náležitostí zařazeny do projednávání územního plánu. Očkování psů proti vzteklině Obecní úřad v Petrovicích oznamuje, že v pátek dne 13. června 2014 proběhne očkování psů proti vzteklině. Při očkování je nutné předložit očkovací průkaz a zaplatit poplatek za očkování, a to 150,--Kč za psa Termín očkování dle osad: Krchov 7:45 hodin Zahrádka 8:00 hodin Radešín 8:30 hodin Kuní 9:00 hodin Rybníček 9:30 hodin Kuníček 9:45 hodin Týnčany 10:30 hodin Mezihoří 11:00 hodin Skoupý 15:00 hodin Žemličkova Lhota 15:30 hodin Obděnice 16:00 hodin Radešice 16:45 hodin Vilasova Lhota 17:30 hodin Petrovice 18:00 18:30 hodin Kojetín 19:00 hodin Porešín 19:30 hodin Mašov 20:00 hodin 7

8 Spolek divadelních ochotníků Petrovice pořádá v neděli CESTU POHÁDKOVÝM LESEM začátek cesty na hřišti SK od 13:30 hod. startovné 20Kč Petrovická pouť (29. 6.) Pátek Sobota Neděle :00 Pouťová zábava v zámeckém parku, hraje ODYSEA 13:00 fotbalový turnaj Staří páni Memoriál Míry Kocourka 13:00 vystoupení harmonikářů na hřišti Pěvecký sbor CODEX TEMPORIS Vás zve na KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY v sobotu 28. června 2014 od 17:00 hodin v kostele sv. Petra a Pavla v Petrovicích zazní díla J. S. Bacha, C. Monteverdiho, M. Duruflé, M. Červenky a dalších Výtěžek ze vstupného bude věnován na opravu varhan ZUŠ Sedlčany pobočka Petrovice a OÚ Petrovice Vás srdečně zvou na představení všech oborů Umění v přírodě v neděli 8. června 2014 od 15 hod. v petrovickém zámeckém parku Bude se tančit, hrát divadlo pro děti, zpívat a vystavovat. Vystoupí i Lidový soubor. Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné Občanské sdružení Kuní si dovoluje oznámit, že Ha-Sičárna na Kuní není hospodou, ale klubovnou, kterou provozuje Sdružení. Z tohoto důvodu je možné občerstvení podávat pouze členům klubu. Děkujeme za pochopení 8

I n f o r m a c e z r a d n i c e

I n f o r m a c e z r a d n i c e I n f o r m a c e z r a d n i c e Číslo 9/2014 vydáno 3. 9. 2014 Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E 11153. O B E C P E T R O V I C E Chceme vůbec kulturní dům v Petrovicích??? Zásadní

Více

640 let od založení obce Bernartice nad Odrou a 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů.

640 let od založení obce Bernartice nad Odrou a 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů. Vážení spoluobčané, v sobotu 28. června 2014 se za nádherného letního počasí uskutečnil v Březovém háji tradiční Den obce. Ten letošní byl však přece jenom něčím výjimečný. V tomto kalendářním roce si

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

PŘEDMĚŘICKÝ. zpravodaj ZDARMA. PROSINEC 2013 Vydává Obecní úřad Předměřice nad Labem jako informační věstník. Základní škola Předměřice nad Labem

PŘEDMĚŘICKÝ. zpravodaj ZDARMA. PROSINEC 2013 Vydává Obecní úřad Předměřice nad Labem jako informační věstník. Základní škola Předměřice nad Labem PŘEDMĚŘICKÝ zpravodaj ZDARMA PROSINEC 2013 Vydává Obecní úřad Předměřice nad Labem jako informační věstník Základní škola Předměřice nad Labem TJ Slavoj Předměřice nad Labem fotbal Mateřská školka Mikuláš

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Prázdniny a čas dovolených

Prázdniny a čas dovolených čtvrtletník číslo 2/2009 Prázdniny a čas dovolených Nejdelší den v roce máme za sebou, začíná léto a s ním přichází jedno z nejoblíbenějších období našich dětí a studentů, tedy prázdniny, a pro mnohé z

Více

Kronika města Krásné Údolí V.díl - rok 2013. Rok 2013. Krásné Údolí. Zápis zpracoval: Martin Frank (leden 2014) Strana 1 / celkem stran 27

Kronika města Krásné Údolí V.díl - rok 2013. Rok 2013. Krásné Údolí. Zápis zpracoval: Martin Frank (leden 2014) Strana 1 / celkem stran 27 Rok 2013 Krásné Údolí Zápis zpracoval: Martin Frank (leden 2014) Strana 1 / celkem stran 27 Rok 2013 byl pro naše město rokem dokončení a následného dovyúčtování dotace ze Státního zemědělského intervenčního

Více

Zprávy obecního úřadu SEMICKÝ ZPRAVODAJ

Zprávy obecního úřadu SEMICKÝ ZPRAVODAJ Zprávy obecního úřadu 100 let založení Sokola str.1 4 str.7 Školství Historie Z dopisů čtenářů WWW.OBECSEMICE.CZ V přísálí sokolovny se uskutečnilo 9.5. milé setkání žen u příležitosti Dne matek, více

Více

Frýdlant čeká velká prázdninová uzavírka Harcovského mostu

Frýdlant čeká velká prázdninová uzavírka Harcovského mostu Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant n. O., Staré Hamry Baška Malenovice Lhotka, Staré Hamry Kultura Pržno, Metylovice Janovice, Ostravice Pstruží, Kunčice p. O. Čeladná, Bílá Zpravodaj

Více

XXXIV. ROČNÍK PROSINEC 2011 11 Kč

XXXIV. ROČNÍK PROSINEC 2011 11 Kč XXXIV. ROČNÍK PROSINEC 2011 11 Kč Vánoce Český národ má podobný počet svátečních dní v roce jako jiné evropské národy, ale s jejich slavením si často neví rady. 28. říjen nenápadně proměňujeme v dušičky,

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Romská rodina reaguje na příspěvky otištěné v Sedlčanském kraji

Romská rodina reaguje na příspěvky otištěné v Sedlčanském kraji Číslo 20/Ročník 25 21/5/2014 www.sedlcansky-kraj.cz Romská rodina reaguje na příspěvky otištěné v Sedlčanském kraji Do redakce Sedlčanského kraje došel ve středu 14. května dopis odeslaný z pošty na Praze

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

75. výročí otevření chaty na Andrlově chlumu

75. výročí otevření chaty na Andrlově chlumu 75. výročí otevření chaty na Andrlově chlumu 2 ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ŘETOVÉ ZPRAVODAJ 2 / 2015 Po dokončené rekonstrukci došlo i na konečnou úpravu okolí celé budovy tělocvičny. Za finanční podpory

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice

Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice www.hodslavice.cz cervenec-srpen ˇ 2013 Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice Le o š Tu r e k, ve l i t e l J S D H H o d s l a v i ce V roce 1883 se rozhodlo

Více

Čtvrté nožířské slavnosti jsou za námi

Čtvrté nožířské slavnosti jsou za námi číslo 5 ročník 25 červen 2015 ZDARMA Tour de Feminin rychlostní premie Mikulášovice 9.7. 2015 Čtvrté nožířské slavnosti jsou za námi Mávnutí stylovým praporkem symbolicky odstartovalo letošní Nožířské

Více

Zpravodaj. Sovětický kalendář uvede Josef Klíma ZLATO KEMPU LODÍN. Pochod historických jednotek bojištěm z roku 1866

Zpravodaj. Sovětický kalendář uvede Josef Klíma ZLATO KEMPU LODÍN. Pochod historických jednotek bojištěm z roku 1866 Zpravodaj číslo 3-2013 www.nechanicko.cz Náklad 3500ks Pochod historických jednotek bojištěm z roku 1866 V pátek 5. července 2013 proběhl v jihozápadní části královéhradeckého bojiště, v předvečer oslav

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

Slovo starosty 2/2015. Vážení občané,

Slovo starosty 2/2015. Vážení občané, 2/2015 Slovo starosty Vážení občané, dovolte, abych Vás již nyní pozval na další plánované jednání zastupitelstva obce, které se bude konat v pondělí dne 16. března 2015 v 17 hodin ve společenském sále

Více

Číslo: 2/2013. Vydává: Obecní úřad Kovářov

Číslo: 2/2013. Vydává: Obecní úřad Kovářov KOVÁŘOVSKÝ Z P R A V O D A J Číslo: 2/2013 Vydává: Obecní úřad Kovářov INFORMACE Z OBCE Evropské peníze i pro Kovářov Po dlouhých letech žádání o evropské peníze se usmálo štěstí i na nás. Obec již dlouhá

Více

Benátecký hrozen 2015

Benátecký hrozen 2015 D e t s k ý d e n Číslo: 6 ročník: 39 8. června 2015 cena: 10 Kč Benátecký hrozen 2015 Rekonstrukce místních komunikací Splatnost místního poplatku za komunální odpad Rozpočtové opatření č. 2 Školy Mezigenerační

Více

ČERVENEC SRPEN 7-8/2015 39. ročník

ČERVENEC SRPEN 7-8/2015 39. ročník z Města a MĚSTSKÉHO ÚŘADU - Dění ve městě - Kulturní léto v Bělé - Mělnická ulice V. - ze sportu a spolkové činnosti Vážení spoluobčané, Léto dorazilo a před námi jsou prázdniny. Jaké bude počasí, se dá

Více

Číslo 4, ročník XVI, květen červen 2013

Číslo 4, ročník XVI, květen červen 2013 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 4, ročník XVI, květen červen 2013 Zlatým Zpěváčkem 2013 je Jakub Ošmera z Postřekova na Domažlicku Již 19. ročník celostátní soutěže dětských zpěváků lidových

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice)

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) MIMOŇSK 319 ČERVEN 2014 Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) Z obsahu Hospodaření města (komentář k rozpočtu)

Více

Ocelové sny Pavla Tasovského. ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč. www.mesto-lipnik.cz

Ocelové sny Pavla Tasovského. ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč. www.mesto-lipnik.cz www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč Detail plastiky Bojovník Pavla Tasovského, foto archiv autora Ocelové sny Pavla Tasovského Od středy 28. května je v přízemí galerie Konírna

Více

kalendář akcí únor 2015

kalendář akcí únor 2015 kalendář akcí únor 2015 od - do hod. více v rubr. 1. 2. Ne LEDOVÁ PRAHA - Pionýr 2. 2. Po Šachový kroužek Pionýra 16.00 Pionýr 3. 2. Út Mateřské centrum 8.30-11.30 MC Jinečáček Senior-klub 14.00 Kult.

Více