VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2010/2011. ředitelka školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2010/2011. ředitelka školy"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2010/2011 ředitelka školy 1

2 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, Chyšky právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitelka: Mgr. Jana Korandová zástupkyně ředitelky: Mgr. Monika Bardová tel.: kontakt www: zschysky.cz 1.2 zřizovatel název zřizovatele adresa zřizovatele kontakt Obec Chyšky, okres Písek Chyšky 27, Chyšky tel.: součásti školy kapacita Základní škola 200 Školní družina 60 Školní jídelna ZŠ základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu 1. stupeň ZŠ stupeň ZŠ Školní družina materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště 9 učeben, 2 herny (oddělení školní družiny). Nábytek v hernách je nově natřený, ale je zastaralý. 3 odborné pracovny (chemie - fyzika, počítačová učebna, cvičná kuchyně), 2 knihovny (žákovská, učitelská). Asfaltové hřiště, zahrada. Tělocvična, doskočiště před školou, hřiště pro Sportovní zařízení vrh koulí,asfaltové hřiště, běžecká rovinka Dílny a pozemky Dílny pro technické činnosti, pozemky - prostory pro výuku pěstitelství byly na pronajatém pozemku. Majitel pozemků vypověděl k ZŠ další možnost pronájmu. Vedení školy využívá pro výuku 2

3 Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou pěstitelství pozemky, které náleží zřizovateli. V letošním školním roce byla také započata stavba venkovní učebny, která bude dokončena v srpnu Všech devět tříd včetně odborné učebny fyziky a chemie je vybaveno výškově nastavitelným nábytkem. Třídy vybavené kvalitními učebními pomůckami (dle finančních možností školy ), zakoupené nové hračky do školní družiny (financováno z úplaty za pobyt ve školní družině ). Učebnice jsou nakupovány dle potřeby vyučujících, zakoupeny nové učebnice pro výuku českého jazyky, německého jazyka, pro výuku jazyka anglického do 4.třídy (dle finančních možností školy ). Kabinety a laboratoře vybavovány novými učebními pomůckami dle finančních možností. Ve školním roce 2008/2009 proběhla kompletní rekonstrukce počítačové učebny pod vedením nového správce ICT. Ve školním roce 2010/2011 zakoupeno 20 nových počítačů a 2 interaktivní tabule z dotace EU peníze školám.učebna v plné míře odpovídá výuce informatiky pro stávající počet dětí. Audiovizuální technika v dostačující míře. Komentář: Na škole je stále zastaralé vybavení v učebně technických činností ( učebna byla pouze vymalována a byla zde vyměněna podlahová krytina, která byla původní). Nevyhovující jsou umývárny u tělocvičny, které jsou v původním stavu. Jelikož se bude muset vyměnit i vodovodní potrubí, tak škola tuto rekonstrukci může uskutečnit pouze v rámci finančních možností zřizovatele. 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 12 Kontakt Jana Vaverková, Chyšky, tel.: Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1. Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené třídy Základní škola - č.j / ročník 3

4 Obecná škola - č.j /97-20 Národní škola - č.j /97-20 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j / ) 1.,2.,3.,4., 6.,7.,8, 9. ročník ŠVP pro základní vzdělávání Škola pro všechny 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 20 Počet učitelů ZŠ 12 Počet vychovatelů ŠD 1 Počet správních zaměstnanců ZŠ 3 Počet správních zaměstnanců ŠJ 4 Pedagogičtí pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Aprobace zástupkyně Bardová Monika ředitelky 1,0 VŠ ČJ - D školy Peciválová Ivana vychovatelka 1,0 SŠ vychovatelka ŠD Fuka Josef učitel 1,0 VŠ Z - TV Korandová Jana ředitelka školy 1,0 VŠ I.stupeň (+VV ) + AJ Málková Alena učitelka 1,0 VŠ I. stupeň Pešičková Lenka učitelka 1,0 VŠ I. stupeň +VV Hejcmanová Radka učitelka 1,0 VŠ I. stupeň + HV Pancová Kristýna učitelka 1,0 VŠ AJ Řehořová Martina učitelka, koordionátor 1,0 VŠ M - PŘ ka EVVO Vachta Josef učitel, výchovný poradce 1,0 VŠ F - TČ Tvrdíková Karolína učitelka 1,0 VŠ Zemanová Hana učitelka 1,0 VŠ ČJ - OV Vošahlíková Hana učitelka 1,0 VŠ M-Z-NJ VŠZ + pedagogické minimum Komentář: nastoupila Mgr. Radka Hejcmanová na I. stupeň za Mgr. Květu Průšovou MD uzavřela sňatek Bc. Kristýna Pancová, která bude používat příjmení Koukalová. Ve školním roce 2011/2012 bude pokračovat v magisterském studiu na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. 3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace Aprobovanost ve výuce 4

5 Učitelé 1. stupně 5 Učitelé 1. stupně Matematiku ve 4. a 5. třídě vyučuje aprobovaná učitelka matematiky z II. stupně. Český jazyk v 5. třídě vyučuje aprobovaná učitelka ČJ z II. stupně. Ostatní vyučující jsou aprobovaní pro výuku na I. stupni. Učitelé 2. stupně 7 Učitelé 2. stupně Není plně zajištěna aprobovanost výtvarné výchovy a hudební výchovy. Výuku chemie zajišťuje absolventka VŠZ s vystudovaným pedagogickým minimem. Výuku anglického jazyka na I.stupni ( 3.,4.třída ) zajišťuje vyučující s dosaženou jazykovou úrovní B1. Ostatní předměty jsou vyučovány aprobovaně. Vychovatelka ŠD Vychovatelka ŠD Aprobovaná pro práci ve školní družině. Komentář: Vedení školy zajistilo ve školním roce 2008/2009 vyšší aprobovanost pro výuku Aj od 5. do 9. ročníku - Kristýna Pancová - First certificate in English ( English for speakers of other languages ) a ing. Karolínu Tvrdíkovou pro výuku chemie, kde byla výuka nedostačující. 3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Jiřina Jirecová samostatná odb. kuchařka 1,0 SOU Lenka Čapková kuchařka 1,0 SOU Hana Chocholová pomocná kuchařka 0,6 SŠ Marie Lachoutová ved. školní jídelny ZŠ 1,0 SOU Josef Kudrna školník 1,0 SOU Jaroslava Petříková uklízečka 1,0 SOU 5

6 Jaromíra Hanusová uklízečka 1,0 SŠ 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce Počet prvních tříd počet dětí přijatých do z toho počet dětí počet odkladů pro prvních tříd starších 6-ti let (nástup školní rok 2011/2012 po odkladu) Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: gymnázium Milevsko třídu neotvíralo b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední střední celkem akademie školy školy školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 4 2 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 2. pololetí školního roku 2010/2011 Přehled o prospěchu 1. stupeň: Třída Počet Prospělo Prospělo žáků s vyzn. Neprospělo Nehodnoceno I II III

7 IV V Celkem stupeň: Třída Počet Prospělo Prospělo s Neprospělo Nehodnoceno žáků vyznamenáním VI VII VIII IX Celkem Celkový přehled: Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Nehodnoceno 1. stupeň stupeň Celkem Přehled o chování 1. stupeň: Třída Počet žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí třídního učitele Důtky TU I II III IV V Celkem stupeň: Třída Důtky ŘŠ Počet Pochvala Pochvala Důtka Důtka 2. NTU žáků TU ŘŠ TU ŘŠ stupeň VI VII VIII IX Celkem stupeň 7

8 Celkový přehled: Počet žáků 1. stupeň 2. stupeň Pochvala TU Pochvala ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň Celkem Údaje o zameškaných hodinách- 2. pololetí školního roku 2009/2010 Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň 2. stupeň , ,32 6 0,35 Celkem , Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 0 Zrakové postižení 0 0 S vadami řeči 0 0 Tělesné postižení 0 0 S kombinací postižení 0 0 S vývojovými poruchami učení 6.,8.ročník Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy rozvrh hodin (psychohygiena) vzdělávání mimořádně nadaných žáků školní řád, klasifikační řád informační systém vůči žákům a rodičům Rozvrh hodin sestaven tak, aby splňoval požadavky psychohygieny žáků. Zveřejněn na internetových stránkách školy. Individuální práce s talentovanými žáky. Zveřejněn na internetových stránkách školy, v jednotlivých třídách a vyvěšen na úřední desce ZŠ Chyšky. Žákovské knížky, internetové 8

9 činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC prevence sociálně-patologických jevů stránky školy, třídní schůzky, Den otevřených dveří, Školská rada Chyšky. Spolupráce s PPP Písek individuální konzultace učitelů k problémovým dětem, vyšetření problém.žáků, škol.zralost. Spolupráce s PPP, spolupráce s MÚ Milevsko sociální odbor, Arkáda Písek protidrogová prevence, besedy. 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: 13 Údaje jsou za školní rok 2010/2011: Metodický seminář etwinning I partnerství škol v Evropě Metodický seminář etwinning II spolupráce škol prostřednictvím informačních a komunikačních technologií Metodický seminář Word 2007 pokročilí I Metodický seminář Excel 2007 pokročilí I Vzdělávací kurz Globální problémy ochrany životního prostředí Schůzka školních metodiků prevence ZŠ ADHD poruch aktivity a pozornosti, hyperkinetická porucha chování Další vzdělání pedagogických pracovníků s využitím multimediální techniky a e- learningu M.R.K.E.V metodika a realizace komplexní ekologické výchovy Regionální setkání M.R.K.E.V k ekologické výchově Tvořivá škola činnostní učení ve výuce českého jazyka ve 4. a 5. ročníku Tvořivá škola činnostní učení ve výuce matematiky v 1.a 2. ročníku Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením I. Projekt Evvoluce pro učitele I.stupně Požární ochrana a bezpečnost a ochrana zdraví při práci II.setkání školních koordinátorů ekologické výchovy Jihočeského kraje k Mezinárodnímu roku lesů Seminář zaměřený na problematiku nemocenského a důchodového pojištění a pracovního práva Seminář dobré praxe programu Ekoškola 9

10 Seminář- Project: Read and Discover Školení programu Avensio Software Mgr. Hana Vošahlíková absolvovala v letech 2009 až 2011 studium pro výchovné poradce podle 8 vyhlášky č. 317/ 2005 Sb. v rozsahu 250 hodin ( studium zahájila ), vykonala úspěšně závěrečnou zkoušku a obhájila závěrečnou písemnou práci na téma Hry v pedagogické praxi. 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Údaje o významných mimoškolních aktivitách prezentace školy na veřejnosti: - slavnostní přivítání žáků první třídy - předávání medailí - vydávání školního časopisu My všichni školou povinní ( škola obdržela čestné uznání v soutěži Školní časopis roku) - vydání bulletinu na Jarní akademii žáků přehled roční práce školy - vydání Zpravodaje školy pro obec Přeštěnici - vystoupení žáků školy v obci Přeštěnice na slavnostním požehnání znaku a vlajky obce Přeštěnice - přihlášení do mezinárodního programu Ekoškola - spolupráce s krajským EUROPE DIRECT - spolupráce s FF UK projekt Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor - zeměpisný projekt Vůně čaje - zeměpisný projekt Amerika, Asie, Evropa - matematický projekt Matematika na Divokém západě - zapojení do projektu Žákovský diář - zapojení do celostátní soutěže Čeština je i můj jazyk - projektový den Jablečná slavnost - projektový den Den ptactva - projektový den Naše tělíčko a naše zdravíčko - projektový den Každý jsme ze stejného těsta - projektový den Můj domov Chyšecko a okolí - projektový den v rámci AJ Halloween - projektový den Den telekomunikace - projekt Krok za krokem větev Přírodní zahrada - projekt Impuls pro kariéru - soutěž komiks na téma FV zájezd do Belgie ( vyučující ) - Školní atletická olympiáda - Vánoční florbalový turnaj - v rámci NJ 9.tř. vydání školních certifikátů NJ - v rámci AJ 3.,4. tř. vydání školních certifikátů - setkání žáků z měšťanské školy (ročník ) v ZŠ 10

11 - vyhodnocení nejlepších žáků na konci školního roku - soutěž ve sběru papíru - finanční sbírka CPK-CHRPA hiporehabilitace - občanské sdružení Píšťalka pomoc dětem se získaným handicapem finanční sbírka - Srdíčkový den občanské sdružení Život dětem- na pomoc nemocným dětem finanční sbírka - Červená stužka veřejná sbírka pro českou společnost AIDS pomoc a Dům světla - sbírka Fond Sidus (všechny finanční sbírky byly dobročinné a uskutečněny na základě zakoupení nabízených předmětů od jednotlivých sdružení ) - zapojení žáků do II. ročníku vědomostní soutěže PaySecCup - zapojení do projektu Ukliďme si svět - Advent rozsvícení vánočního stromu v obci, Vánoční jarmark na návsi - Den otevřených dveří - třídní schůzky - setkání s rodiči žáků I. Třídy - Mikulášská obchůzka - Vánoční akademie - připomenutí tradice Tří králů- finanční sbírka na hospic Prachatice - IX.školní ples - Masopustní den- přehlídka masek žáků ve škole - maškarní průvod obcí - divadelní vystoupení žáků školy v Božeticích - zápis do I. třídy - Jarní receptář - Den naruby ( v rámci svátku Dne učitelů ) - koncert ke Dni matek - Den Země - projektový den -Dřevěný den- práce se dřevem Martin Komárek - Květinový den-český den proti rakovině 2010 finanční sbírka - sbírková akce Pomozte dětem Velikonoční skautské kuřátko - vybudování venkovní učebny - projektový den -Věda je zábava- prezentace fyzikálních pokusů - pasování malých čtenářů na OÚ Chyšky - Myslivecké slavnosti - Den dětí - Testování třída ( ) Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj 11

12 Spolupráce školy a dalších subjektů : - spolupráce se Školskou radou Chyšky - se žákovskou a místní knihovnou - spolupráce se školním parlamentem - spolupráce s MŠ Chyšky - spolupráce s jinými ZŠ ( Kovářov, Milevsko ) - spolupráce s divadelním ochotnickým spolkem Božejovice - spolupráce s dětským divadelním souborem Hlásek z Milevsko - spolupráce se ZŠ prof. Švejcara Praha 4 divadelní představení, sportovní utkání - korespondence se školou Unterweissenbach v Rakousku - spolupráce s rodiči a veřejností formou zájmových útvarů Významné akce školy Akce k prevenci sociálně patologických jevů: - Šikana přednáška I.stupeň ( Zlobivé lopatičky ) - Alkohol beseda Než užiješ alkohol, užij mozek -7.třída - Policie ČR - beseda Akce k environmentální výchově : - přihlášení do mezinárodního programu Ekoškola - Dřevěný den práce se dřevem Martin Komárek - výstavba venkovní učebny, zakládání školní zahrady - exkurze Přírodní zahrada - výroba krmelce - exkurze na skládku odpadů v Růžové u Borovan - EKOKOM- třídění odpadů - výukový ekologický program Votice - Nenechme se otrávit - Školní přírodní zahrady - projekt Les ve škole škola v lese - Den Země celosvětová kampaň Ukliďme svět - zapojení do sítě M.R.K.E.V( metodika a realizace komplexní ekologické výchovy ) zapojení do projektů a aktivit Cassiopeia (centrumekol. glob.výchovy ) - účast na projektu Na jedné lodi - Multikulturní výchova s využíváním interaktivních metod výuky Recyklohraní - škola vzdělává žáky v oblast třídění recyklace odpadů - sběr papíru - Elektrowin sběr vyřazených elektrospotřebičů 12

13 ( škola za získané body obdrží dary pro žáky) - spolupráce v regionu a náměty pro realizaci EVVO práce Ekotýmu školy zástupci jednotlivých tříd - Ochrana fauny ČR -vynálezy z pet lahví - škola obdržela Certifikát o vytvoření světového rekordu (největší galerie znaků měst obcí vyrobených z odpadových materiálů ) Další aktivity školy : - Ochrana člověka za mimořádných událostí - branný den - výcvik na dopravním hřišti v Písku - plavecký výcvik Písek - Sokolská akademie (1. -3.tř.) - instalace výstav prací žáků Výlety: - Červená Lhota 1.,2.,3. Třída - Chyšecko pěší výlet 4.třída - Monínec cyklovýlet 5. Třída - Veselí nad Lužnicí - 6.třída - Praha, Český Krumlov, Přeštěnice 7.třída - Tábor 8.třída - Třeboňsko - 9.třída - Praha žáci, kteří navštěvují nepovinný předmět náboženství- dozor-p.děkan J.Berka Besedy, přednášky, exkurze, koncerty, divadla: - exkurze Vzdělání a řemeslo výstaviště České Budějovice - exkurze Praha Národní muzeum Praha - beseda zubní hygiena II.stupeň - beseda Jazyky používané v zemích a institucích EU - exkurze Praha - beseda Alkohol 7.třída - beseda Votice ekologická výchova I.stupeň, II.stupeň - divadelní vystoupení žáků v Božeticích 13

14 - přednáška - mise KFOR- kaplan - vystoupení žáků v Přeštěnici ( hudební vystoupení a aerobik ) - beseda kosmetika II.stupeň - hudební pořad Pavel Hrabě ukázky hudebních nástrojů - přednáška o houbách I. a II. stupeň Jaroslav Malý - beseda o PO poučení žáků školy před letními prázdninami - Den ptactva - exkurze ZVVZ - exkurze Německo Bavorský les - beseda Policie ČR - exkurze Přírodní zahrada - exkurze SOU Písek Péče o volný čas žáků: Na škole ve školním roce 2010/2011 byly otevřeny tyto zájmové útvary: - Divadelní kroužek - Výtvarný kroužek - Aerobik pro děti a dospělé - Kytarový kroužek - Mladí zdravotníci - Míčové hry - Jóga pro děti i dospělé I ve školním roce 2010/2011 byl vybírán poplatek za pobyt ve školní družině ( 50,-Kč za žáka měsíčně ) a za zájmové útvary (částka 20,-Kč za žáka měsíčně ). Finanční částky slouží k nákupu hraček ve školní družině a k lepšímu vybavení pomůckami v jednotlivých zájmových útvarech. Ve školním roce 2010/2011 nebyl otevřen taneční kroužek ( mateřská dovolená lektorky ). Hudební vystoupení zajišťovali vyučující I. a II. stupně. Lyžařský výcvik: Vzhledem k nepříznivým sněhovým podmínkách se lyžařský výcvik žáků 7.třídy neuskutečnil v jednom týdnu, ale přerušovaně podle sněhových podmínek v délce 5 dnů (11.1., ,2.2., ). 7.2 Účast žáků školy v soutěžích MIMOŘÁDNÉ ÚSPĚCHY ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Okresní kolo Olympiády v českém jazyce Markéta Petrová místo 14

15 Dominika Trpková 32. místo Okresní kolo Dějepisné olympiády Vojtěch Chochole Okresní kolo Fyzikální olympiády kat. E Markéta Petrová Lukáš Lívanec kat. F Dominika Trpková 10. místo 7. místo 10. místo 3. místo Okresní kolo Matematické olympiády kategorie Klokánek 3 nejlepší řešitelé Tereza Kroužková Daniel Zítek Václav Strouhal kategorie Benjamín 3 nejlepší řešitelé David Mašek Josef Jakeš, Vojtěch Petřík Anna Pintová kategorie Kadet 3 nejlepší řešitelé David Havel Markéta Petrová Dominika Trpková Okresní kolo Zeměpisné olympiády kat. A Kristýna Petrová Celestina Vaverková Okresní kolo Zeměpisné olympiády kat.b Miroslav Pešička Anna Průšová Okresní kolo Zeměpisné olympiády kat.c David Havel Dominika Trpková 13. místo 14. místo místo 18. místo 19. místo 23. místo Dopravní soutěž mladých cyklistů družstva I. kat. 5. místo 15

16 II. kat. jednotlivci Lukáš Lívanec Okresní kolo Chemické olympiády kat.d Veronika Vostřáková Okresní kolo Biologické olympiády kat.d Anna Průšová Anežka Řehořová Okresní kolo Biologické olympiády kat.c Veronika Vostřáková 3. místo místo 11. místo 2. místo 8. místo 8. místo Okresní kolo Hlídek mladých zdravotníků 2. stupeň družstvo 2. místo Literární soutěž Požární ochrana očima dětí Okresní kolo literární práce kat.l1 Zuzana Kořánková 3.místo kat.l2 Jana Křížková kat.l3 Markéta Petrová Kateřina Pilíková 3.místo 2.místo 3.místo Čestné uznání OSH ČMS Písek Adam Fridrich výtvarné práce kat.zš 2 Vlastimil Dvořák kat.zš 4 Miloslav Louda 2.místo 4.místo Jihočeský zvonek okresní kolo 1.kategorie Jana Křížková Duo: Anna Pintová Jana Křížková stříbrné pásmo postup do KK stříbrné pásmo 16

17 Hasičský záchranný sbor JČK územní odbor Písek soutěž Mladý záchranář dokaž, že umíš kat. starší 3.místo Okresní kolo Zlatá srnčí trofej kat. B Tereza Kroužková Anna Kohoutová Miroslav Pešička 1.místo 8. místo 3. místo Českomoravská myslivecká jednota Den Sv.Huberta ( okresní myslivecký spolek Písek ) -soutěž přírodovědných znalostí žáků pátých tříd ZŠ Monika Chocholová, Tereza Kroužková,Tomáš Vostřák - 1.místo Literární soutěž Městská knihovna Milevsko Která postava z českých dějin mě nejvíce zaujala Účastnili se: Vojtěch Chochole, Václav Strouhal, Celestina Vaverková Soutěž třídních kolektivů Znaky měst a obcí z odpadových materiálů -3.místo ZŠ Chyšky Výtvarná soutěž Jak si hraju ( Humanitární organizace Adra ) odesláno 8 prací Výtvarná soutěž Malovaný venkov ( vyhlásil Svazek obcí Milevska) - odesláno 15 výtvarných prací Výtvarná soutěž Cassiopeia Jak naslouchat stromům Patrik Čapek, Jakub Tkadlec 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Poslední hloubková inspekce proběhla na škole ve dnech Výsledky inspekční činnosti založeny v ředitelně školy. Ve školním roce 2010/2011 přijala škola jednu ústní stížnost, kterou neprodleně vyřešila. Žádnou písemnou stížnost škola neobdržela. 9. Závěry Ve školním roce 2010/2011 probíhala výuka v 5. ročníku podle programu Základní škola čj /96-22 včetně pozdějších úprav. V 1.,2.,3.,4 a 6.,7.,8.,9 ročníku začala výuka podle ŠVP pro základní vzdělávání - Škola pro všechny. Ve výchovně vzdělávací práci jsou i nadále stanoveny nejdůležitější priority školního roku: prevence šikany, prevence užívání návykových látek, rasismu, výuka cizích jazyků, práce s počítačem, zapojení žáků do soutěží. 17

18 Většina učitelů na škole se snaží, aby všichni žáci maximálně rozvinuli své předpoklady, dávají důvěru ve schopnosti žáků, nabízejí podporu, všímají si pozorně pokroku každého žáka a oceňují jej. V letošním školním roce se podařilo žákům naší školy ve vědomostních soutěžích obsadit přední místa Olympiáda z českého jazyka, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Fyzikální olympiáda, Biologická olympiáda. I když se vyučující pečlivě věnovali přípravě žáků i na ostatní vědomostní soutěže, problém spatřujeme v tom, že stále stejní nadaní žáci II. stupně jsou obsazováni do všech probíhajících soutěží a jejich příprava na soutěže je časově náročná. Velmi dobrých úspěchů dosahují žáci v oblasti sportu ( viz příloha ). Na škole i nadále velmi dobře pracuje školní parlament. Žáci se aktivně zapojují do činnosti školy, posilují se vztahy mezi učiteli a žáky. Byla stanovena Pedagogická pravidla školy (viz úřední deska školy a internetové stránky školy). Žáci vydávají i vlastní školní časopis My všichni školou povinní. Redakční rada jsou žáci 9. třídy, kteří časopis upravují a vedení školy bylo s jejich aktivitou a snahou velmi spokojeno. Za tento časopis v rámci soutěže Jihočeského kraje získal časopis Čestné uznání ( pouze dvě menší školy Chýnov a Chyšky ). Na škole pracovalo ve školním roce 2010/2011 sedm zájmových útvarů. Nebyl zaveden taneční kroužek, lektorka je v současné době na mateřské dovolené. U zájmových útvarů vidíme problém v tom, že děti nepovažují návštěvu zájmových útvarů za povinnou a kroužek, do kterého se přihlásili, navštěvují libovolně. Proto musely být některé kroužky zrušeny - přírodovědný, kroužek studené a teplé kuchyně. Výborných výsledků dosáhl i v tomto školním roce kroužek Hlídka mladých zdravotníků II. stupně. Přední místa obsadili žáci školy i v soutěži Zlatá srnčí trofej, v Dopravní soutěži mladých cyklistů, v soutěži Jihočeský zvonek Pedagogové se zúčastnili celé řady vzdělávacích akcí DVPP. Problematikou zůstává komplikované spojení do vzdělávacích středisek, časová náročnost cestování a s tím spojena finanční náročnost cestovného i suplování. Pedagogové velmi dobře znají klima školy a společně vyhodnocují možná rizika. Ve škole panuje řád a pořádek, pravidla jsou jasná a sdílená, četnost kázeňských přestupků byla i ve školním roce 2010/2011 velmi nízká, oceňování žáků převažuje nad tresty. Práce i chování žáků jsou monitorovány, výsledkům je přikládán velký význam, stejná pozornost je věnována i výsledkům práce školy. Při nedostatečné spolupráci s problematickými žáky a rodinami okamžitě spolupracujeme s odborem sociální péče a při vulgárním a hrubém chování žáka s policií. Každé čtvrtletí provádíme kontrolu v oblasti záškoláctví, násilí a šikanování. Nepřítomnost ve škole je pečlivě a průběžně sledována.v případě nutnosti je okamžitě řešena se zákonnými zástupci žáků. Ve školním roce 2011/2012 chce vedení školy opět zajistit testování k žáků k volbě povolání, ve spolupráci s PF České Budějovice katedra pedagogiky a psychologie pod vedením PhDr. Jandové,neboť se setkalo s velmi dobrou odezvou u žáků i rodičů. V letošním školním roce jsme provedli testování žáků 5. a 9. tříd v rámci realizovaného projektu ESF OP VK pod názvem Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj. Testování bylo elektronické a toto testování prováděla Společnost pro kvalitu školy, o.s. Moravská Ostrava. Termín testování byl , účastnilo se 23 žáků ( 5. a 9. třída ). V celé ČR účast žáků, v Jihočeském kraji žáků. Složení testů : 18

19 5.ročník - český jazyk a člověk a jeho svět ( každý test 30 minut ) - matematika a anglický jazyk ( každý test 20 minut ) Celkem oba bloky 100 minut testování. 9.ročník - český jazyk a člověk a příroda ( každý test 40 minut ) - -matematika a cizí jazyk ( AJ )- každý test 30 minut Celkem oba bloky 140 minut. Celkové výsledky přiloženy. Závěr: Průměrná úspěšnost našich žáků je srovnatelná s úspěšností žáků v ČR, v kraji.výsledky porovnával výchovný poradce. Škola je otevřena rodičům a aktivně usiluje o spolupráci s nimi. 2x ročně se konají Dny otevřených dveří pro rodiče, kdy rodiče mohou pobýt se svým dítětem po celý den ve škole. Konají se školní projekty, na které jsou zváni i rodiče. Při těchto projektech, kdy si žáci osvojují učivo formou vědomostních her, soutěží atd. se setkáváme často s negativním hodnocením rodičů. Přestože příprava těchto projektů je pro vyučující velmi náročná, někteří rodiče hodnotí tyto dny slovy: Zase jste se neučili.. Vyučující poté ztrácejí motivaci tyto projekty uskutečňovat. Škola klade velký důraz na získání těch rodičů, kteří se spolupráci brání. Učitelé dávají konkrétní návody, jak mají pracovat se svými dětmi. Jednotlivé problémy, které se vyskytnou, jsou řešeny během celého roku hospitace, individuální pohovory, školská rada. V loňském školním roce zpracovalo vedení školy dotazníkovou metodou ( kroužkováním) dotazník pro potřebu ředitelů a dotazník pro učitele. V anonymním dotazníku pro potřeby ředitelů šlo o zmapování vztahů ředitel a učitel. V dotazníku pro učitele si chtělo vedení školy zmapovat, jaké cítí učitelé klima na škole, co by chtěli na pracovišti zlepšit (dotazníky založeny v ředitelně školy ). V následujícím školním roce chce vedení školy opět zmapovat klima na škole. Na konci školního roku také proběhlo anonymní šetření mezi žáky školy, jak školu hodnotí, co by chtěli zlepšit, které předměty jsou pro ně zajímavé atd. Žáci ukládali svá hodnocení do zalepeného boxu v hale školy. Vedení školy na základě těchto poznatků provedlo v závěru roku jednotlivá opatření. Většina pedagogických pracovníků má stanoveny pracovní cíle, kterých chce dosáhnout. Vzhledem k lokalitě školy vidí největší příležitosti ke zlepšení práce školy v oblasti environmentální výchovy ( viz akce školy v oblasti EVVO ). V loňském školním roce se škola přihlásila do mezinárodního programu Ekoškola. Škola byla v oblasti EVVO několikrát finančně oceněna a byla vybrána již podruhé na Lesní setkání. V letošním školním roce se žáci školy mimo jiných aktivit zapojili do projektu Krok za krokem, program přírodní zahrada studnice prožitků a poznání. Žáci v rámci výtvarné výchovy dělali návrhy na to, jak by si představovali školní zahradu. Práce žáků jsou vystaveny na OÚ Chyšky. Na konci školního roku se začala budovat venkovní učebna, která bude sloužit výuce přírodovědných předmětů a v odpoledních hodinách žákům ve školní družině. V okolí venkovní učebny budeme dle možných získaných dotací dále rozšiřovat školní zahradu. Do budoucna by vedení školy rádo zajistilo na volném prostranství dětské hřiště s hracími prvky. Mezi možná ohrožení školy patří nízký počet žáků a spojování tříd. K silným stránkám školy patří pracovitý kolektiv, vstřícné vedení ( učitelé se společně s vedením školy podílejí na rozhodování související s pedagogickým procesem ), velké množství projektů a akcí. 19

20 K negativním stránkám v současném vzdělávacím procesu patří zhoršující se vztahy mezi rodiči a učiteli, zvyšující se vulgárnost a kázeň dětí a neochota ze strany rodičů ke spolupráci a k nápravě negativního chování dětí. I ve školním roce 2010/2011 se zorganizoval na škole týdenní lyžařský výcvik pro žáky 7. ročníku. V jednotlivých týdnech byly využity místní dobré sněhové podmínky. Při organizování mimoškolních akcí je velmi dobrá spolupráce se Školskou radou při ZŠ Chyšky. Ve školním roce 2009/2010 se nám podařilo zorganizovat pro žáky školy výměnný pobyt do rakouské školy v Unterweisenbachu. V letošním školním roce měl proběhnout výměnný pobyt u nás. Pro nemoc pedagoga rakouské školy se tento výměnný pobyt nekonal, přestože vedení školy zajistilo sponzory. Ale i nadále probíhá korespondence mezi žáky naší a rakouské školy. V tomto roce jsme opět naplánovali poznávací zájezd do Londýna, ale neuskutečnil se pro malý zájem žáků ( finanční náročnost ). Měli jsme také zájem o testování anglického jazyka ( projekt CEFLA ) společnosti Scio. O tento projekt měla zájem pouze malá skupina dětí a rodičů pro finanční nákladnost ( test 249,-Kč, certifikát 90,-Kč ). Ve školním roce 2010/2011 se nám podařilo vybavit poslední dvě učebny nastavitelným nábytkem, na škole je v současné době vybaveno všech devět tříd. Zrekonstruovaná a velmi moderní učebna fyziky a chemie velmi dobře slouží jako posluchárna pro žáky při různých projektech. Dále byla velmi dobře zrekonstruována počítačová učebna pod vedením nového správce ICT. Ve školním roce 2010/11 v rámci dotace EU peníze školám bylo zakoupeno 20 nových počítačů a počítačová učebna plně vyhovuje stávajícímu počtu žáků. Z dotace také byly zakoupeny dvě interaktivní tabule a čtyři notebooky.učebna byla pedagogy v letošním školním roce hojně využívána. Je zde nainstalován i dataprojektor. Na škole je neekonomické vytápění ( elektrické přímotopy), které velmi zatěžuje rozpočet školy. I když ve školním roce 2008/2009 by provedeno zateplení budovy a v letošním školním roce bylo provedeno úsporné opatření ( přímotopy řízené po dosažení požadované teploty počítačem ), došlo ke snížení spotřeby elektrické energie,tak zároveň došlo k navýšení cen za elektrickou energii. Ve velmi špatném stavu jsou i nadále přilehlé umývárny u tělocvičny, které jsou v původním stavu. Jelikož zde bude muset dojít k výměně vodovodního potrubí, škola tuto rekonstrukci může uskutečnit pouze podle finančních možností zřizovatele. V letošním školním roce byla nově vymalována školní jídelna a natřeny původní dveře. Byly vymalovány a natřeny dívčí a chlapecké toalety v hlavní budově školy. Byla vymalována spojovací chodba do školní jídelny. Z finančních nedostatků nemohla být ve spojovací chodbě vyměněna podlahová krytina, která je původní a nemohly být obnoveny nátěry u šaten. Dále byly vyměněny původní baterie a umyvadla ve třech třídách. Všechny třídy jsou vybaveny nastavitelným nábytkem ( v letošním školním roce byl zakoupen nábytek do poslední třídy, kde byly původní žákovské lavice ). Byla opravena klimatizace ve školní jídelně a zakoupena nová škrabka na brambory, která byla původní. Na začátku školního roku byla zakoupena nová kopírka do sborovny, která slouží všem vyučujícím ke kopírování materiálu pro výuku. Každý vyučující má přidělen svůj kód a vedení školy monitoruje každé čtvrtletí počet nakopírovaných materiálů. Základní škola Chyšky je od roku 2007 podlimitní. Základní škola se všemi devíti třídami měla v letošním školním roce 121 žáků, to je průměrný počet žáků na třídu 13,4. Z důvodu 20

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007. ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole . ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole . ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2012/2013. ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2012/2013. ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2012/2013 ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky právní forma příspěvková organizace IČO

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2011/2012. ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2011/2012. ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2011/2012 ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky právní forma příspěvková organizace IČO

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno č. j.: 446/12 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 V Kolči, dne 29. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Michaela Kalkušová Výroční

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více