VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2010/2011. ředitelka školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2010/2011. ředitelka školy"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2010/2011 ředitelka školy 1

2 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, Chyšky právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitelka: Mgr. Jana Korandová zástupkyně ředitelky: Mgr. Monika Bardová tel.: kontakt www: zschysky.cz 1.2 zřizovatel název zřizovatele adresa zřizovatele kontakt Obec Chyšky, okres Písek Chyšky 27, Chyšky tel.: součásti školy kapacita Základní škola 200 Školní družina 60 Školní jídelna ZŠ základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu 1. stupeň ZŠ stupeň ZŠ Školní družina materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště 9 učeben, 2 herny (oddělení školní družiny). Nábytek v hernách je nově natřený, ale je zastaralý. 3 odborné pracovny (chemie - fyzika, počítačová učebna, cvičná kuchyně), 2 knihovny (žákovská, učitelská). Asfaltové hřiště, zahrada. Tělocvična, doskočiště před školou, hřiště pro Sportovní zařízení vrh koulí,asfaltové hřiště, běžecká rovinka Dílny a pozemky Dílny pro technické činnosti, pozemky - prostory pro výuku pěstitelství byly na pronajatém pozemku. Majitel pozemků vypověděl k ZŠ další možnost pronájmu. Vedení školy využívá pro výuku 2

3 Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou pěstitelství pozemky, které náleží zřizovateli. V letošním školním roce byla také započata stavba venkovní učebny, která bude dokončena v srpnu Všech devět tříd včetně odborné učebny fyziky a chemie je vybaveno výškově nastavitelným nábytkem. Třídy vybavené kvalitními učebními pomůckami (dle finančních možností školy ), zakoupené nové hračky do školní družiny (financováno z úplaty za pobyt ve školní družině ). Učebnice jsou nakupovány dle potřeby vyučujících, zakoupeny nové učebnice pro výuku českého jazyky, německého jazyka, pro výuku jazyka anglického do 4.třídy (dle finančních možností školy ). Kabinety a laboratoře vybavovány novými učebními pomůckami dle finančních možností. Ve školním roce 2008/2009 proběhla kompletní rekonstrukce počítačové učebny pod vedením nového správce ICT. Ve školním roce 2010/2011 zakoupeno 20 nových počítačů a 2 interaktivní tabule z dotace EU peníze školám.učebna v plné míře odpovídá výuce informatiky pro stávající počet dětí. Audiovizuální technika v dostačující míře. Komentář: Na škole je stále zastaralé vybavení v učebně technických činností ( učebna byla pouze vymalována a byla zde vyměněna podlahová krytina, která byla původní). Nevyhovující jsou umývárny u tělocvičny, které jsou v původním stavu. Jelikož se bude muset vyměnit i vodovodní potrubí, tak škola tuto rekonstrukci může uskutečnit pouze v rámci finančních možností zřizovatele. 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 12 Kontakt Jana Vaverková, Chyšky, tel.: Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1. Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené třídy Základní škola - č.j / ročník 3

4 Obecná škola - č.j /97-20 Národní škola - č.j /97-20 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j / ) 1.,2.,3.,4., 6.,7.,8, 9. ročník ŠVP pro základní vzdělávání Škola pro všechny 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 20 Počet učitelů ZŠ 12 Počet vychovatelů ŠD 1 Počet správních zaměstnanců ZŠ 3 Počet správních zaměstnanců ŠJ 4 Pedagogičtí pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Aprobace zástupkyně Bardová Monika ředitelky 1,0 VŠ ČJ - D školy Peciválová Ivana vychovatelka 1,0 SŠ vychovatelka ŠD Fuka Josef učitel 1,0 VŠ Z - TV Korandová Jana ředitelka školy 1,0 VŠ I.stupeň (+VV ) + AJ Málková Alena učitelka 1,0 VŠ I. stupeň Pešičková Lenka učitelka 1,0 VŠ I. stupeň +VV Hejcmanová Radka učitelka 1,0 VŠ I. stupeň + HV Pancová Kristýna učitelka 1,0 VŠ AJ Řehořová Martina učitelka, koordionátor 1,0 VŠ M - PŘ ka EVVO Vachta Josef učitel, výchovný poradce 1,0 VŠ F - TČ Tvrdíková Karolína učitelka 1,0 VŠ Zemanová Hana učitelka 1,0 VŠ ČJ - OV Vošahlíková Hana učitelka 1,0 VŠ M-Z-NJ VŠZ + pedagogické minimum Komentář: nastoupila Mgr. Radka Hejcmanová na I. stupeň za Mgr. Květu Průšovou MD uzavřela sňatek Bc. Kristýna Pancová, která bude používat příjmení Koukalová. Ve školním roce 2011/2012 bude pokračovat v magisterském studiu na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. 3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace Aprobovanost ve výuce 4

5 Učitelé 1. stupně 5 Učitelé 1. stupně Matematiku ve 4. a 5. třídě vyučuje aprobovaná učitelka matematiky z II. stupně. Český jazyk v 5. třídě vyučuje aprobovaná učitelka ČJ z II. stupně. Ostatní vyučující jsou aprobovaní pro výuku na I. stupni. Učitelé 2. stupně 7 Učitelé 2. stupně Není plně zajištěna aprobovanost výtvarné výchovy a hudební výchovy. Výuku chemie zajišťuje absolventka VŠZ s vystudovaným pedagogickým minimem. Výuku anglického jazyka na I.stupni ( 3.,4.třída ) zajišťuje vyučující s dosaženou jazykovou úrovní B1. Ostatní předměty jsou vyučovány aprobovaně. Vychovatelka ŠD Vychovatelka ŠD Aprobovaná pro práci ve školní družině. Komentář: Vedení školy zajistilo ve školním roce 2008/2009 vyšší aprobovanost pro výuku Aj od 5. do 9. ročníku - Kristýna Pancová - First certificate in English ( English for speakers of other languages ) a ing. Karolínu Tvrdíkovou pro výuku chemie, kde byla výuka nedostačující. 3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Jiřina Jirecová samostatná odb. kuchařka 1,0 SOU Lenka Čapková kuchařka 1,0 SOU Hana Chocholová pomocná kuchařka 0,6 SŠ Marie Lachoutová ved. školní jídelny ZŠ 1,0 SOU Josef Kudrna školník 1,0 SOU Jaroslava Petříková uklízečka 1,0 SOU 5

6 Jaromíra Hanusová uklízečka 1,0 SŠ 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce Počet prvních tříd počet dětí přijatých do z toho počet dětí počet odkladů pro prvních tříd starších 6-ti let (nástup školní rok 2011/2012 po odkladu) Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: gymnázium Milevsko třídu neotvíralo b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední střední celkem akademie školy školy školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 4 2 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 2. pololetí školního roku 2010/2011 Přehled o prospěchu 1. stupeň: Třída Počet Prospělo Prospělo žáků s vyzn. Neprospělo Nehodnoceno I II III

7 IV V Celkem stupeň: Třída Počet Prospělo Prospělo s Neprospělo Nehodnoceno žáků vyznamenáním VI VII VIII IX Celkem Celkový přehled: Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Nehodnoceno 1. stupeň stupeň Celkem Přehled o chování 1. stupeň: Třída Počet žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí třídního učitele Důtky TU I II III IV V Celkem stupeň: Třída Důtky ŘŠ Počet Pochvala Pochvala Důtka Důtka 2. NTU žáků TU ŘŠ TU ŘŠ stupeň VI VII VIII IX Celkem stupeň 7

8 Celkový přehled: Počet žáků 1. stupeň 2. stupeň Pochvala TU Pochvala ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň Celkem Údaje o zameškaných hodinách- 2. pololetí školního roku 2009/2010 Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň 2. stupeň , ,32 6 0,35 Celkem , Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 0 Zrakové postižení 0 0 S vadami řeči 0 0 Tělesné postižení 0 0 S kombinací postižení 0 0 S vývojovými poruchami učení 6.,8.ročník Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy rozvrh hodin (psychohygiena) vzdělávání mimořádně nadaných žáků školní řád, klasifikační řád informační systém vůči žákům a rodičům Rozvrh hodin sestaven tak, aby splňoval požadavky psychohygieny žáků. Zveřejněn na internetových stránkách školy. Individuální práce s talentovanými žáky. Zveřejněn na internetových stránkách školy, v jednotlivých třídách a vyvěšen na úřední desce ZŠ Chyšky. Žákovské knížky, internetové 8

9 činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC prevence sociálně-patologických jevů stránky školy, třídní schůzky, Den otevřených dveří, Školská rada Chyšky. Spolupráce s PPP Písek individuální konzultace učitelů k problémovým dětem, vyšetření problém.žáků, škol.zralost. Spolupráce s PPP, spolupráce s MÚ Milevsko sociální odbor, Arkáda Písek protidrogová prevence, besedy. 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: 13 Údaje jsou za školní rok 2010/2011: Metodický seminář etwinning I partnerství škol v Evropě Metodický seminář etwinning II spolupráce škol prostřednictvím informačních a komunikačních technologií Metodický seminář Word 2007 pokročilí I Metodický seminář Excel 2007 pokročilí I Vzdělávací kurz Globální problémy ochrany životního prostředí Schůzka školních metodiků prevence ZŠ ADHD poruch aktivity a pozornosti, hyperkinetická porucha chování Další vzdělání pedagogických pracovníků s využitím multimediální techniky a e- learningu M.R.K.E.V metodika a realizace komplexní ekologické výchovy Regionální setkání M.R.K.E.V k ekologické výchově Tvořivá škola činnostní učení ve výuce českého jazyka ve 4. a 5. ročníku Tvořivá škola činnostní učení ve výuce matematiky v 1.a 2. ročníku Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením I. Projekt Evvoluce pro učitele I.stupně Požární ochrana a bezpečnost a ochrana zdraví při práci II.setkání školních koordinátorů ekologické výchovy Jihočeského kraje k Mezinárodnímu roku lesů Seminář zaměřený na problematiku nemocenského a důchodového pojištění a pracovního práva Seminář dobré praxe programu Ekoškola 9

10 Seminář- Project: Read and Discover Školení programu Avensio Software Mgr. Hana Vošahlíková absolvovala v letech 2009 až 2011 studium pro výchovné poradce podle 8 vyhlášky č. 317/ 2005 Sb. v rozsahu 250 hodin ( studium zahájila ), vykonala úspěšně závěrečnou zkoušku a obhájila závěrečnou písemnou práci na téma Hry v pedagogické praxi. 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Údaje o významných mimoškolních aktivitách prezentace školy na veřejnosti: - slavnostní přivítání žáků první třídy - předávání medailí - vydávání školního časopisu My všichni školou povinní ( škola obdržela čestné uznání v soutěži Školní časopis roku) - vydání bulletinu na Jarní akademii žáků přehled roční práce školy - vydání Zpravodaje školy pro obec Přeštěnici - vystoupení žáků školy v obci Přeštěnice na slavnostním požehnání znaku a vlajky obce Přeštěnice - přihlášení do mezinárodního programu Ekoškola - spolupráce s krajským EUROPE DIRECT - spolupráce s FF UK projekt Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor - zeměpisný projekt Vůně čaje - zeměpisný projekt Amerika, Asie, Evropa - matematický projekt Matematika na Divokém západě - zapojení do projektu Žákovský diář - zapojení do celostátní soutěže Čeština je i můj jazyk - projektový den Jablečná slavnost - projektový den Den ptactva - projektový den Naše tělíčko a naše zdravíčko - projektový den Každý jsme ze stejného těsta - projektový den Můj domov Chyšecko a okolí - projektový den v rámci AJ Halloween - projektový den Den telekomunikace - projekt Krok za krokem větev Přírodní zahrada - projekt Impuls pro kariéru - soutěž komiks na téma FV zájezd do Belgie ( vyučující ) - Školní atletická olympiáda - Vánoční florbalový turnaj - v rámci NJ 9.tř. vydání školních certifikátů NJ - v rámci AJ 3.,4. tř. vydání školních certifikátů - setkání žáků z měšťanské školy (ročník ) v ZŠ 10

11 - vyhodnocení nejlepších žáků na konci školního roku - soutěž ve sběru papíru - finanční sbírka CPK-CHRPA hiporehabilitace - občanské sdružení Píšťalka pomoc dětem se získaným handicapem finanční sbírka - Srdíčkový den občanské sdružení Život dětem- na pomoc nemocným dětem finanční sbírka - Červená stužka veřejná sbírka pro českou společnost AIDS pomoc a Dům světla - sbírka Fond Sidus (všechny finanční sbírky byly dobročinné a uskutečněny na základě zakoupení nabízených předmětů od jednotlivých sdružení ) - zapojení žáků do II. ročníku vědomostní soutěže PaySecCup - zapojení do projektu Ukliďme si svět - Advent rozsvícení vánočního stromu v obci, Vánoční jarmark na návsi - Den otevřených dveří - třídní schůzky - setkání s rodiči žáků I. Třídy - Mikulášská obchůzka - Vánoční akademie - připomenutí tradice Tří králů- finanční sbírka na hospic Prachatice - IX.školní ples - Masopustní den- přehlídka masek žáků ve škole - maškarní průvod obcí - divadelní vystoupení žáků školy v Božeticích - zápis do I. třídy - Jarní receptář - Den naruby ( v rámci svátku Dne učitelů ) - koncert ke Dni matek - Den Země - projektový den -Dřevěný den- práce se dřevem Martin Komárek - Květinový den-český den proti rakovině 2010 finanční sbírka - sbírková akce Pomozte dětem Velikonoční skautské kuřátko - vybudování venkovní učebny - projektový den -Věda je zábava- prezentace fyzikálních pokusů - pasování malých čtenářů na OÚ Chyšky - Myslivecké slavnosti - Den dětí - Testování třída ( ) Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj 11

12 Spolupráce školy a dalších subjektů : - spolupráce se Školskou radou Chyšky - se žákovskou a místní knihovnou - spolupráce se školním parlamentem - spolupráce s MŠ Chyšky - spolupráce s jinými ZŠ ( Kovářov, Milevsko ) - spolupráce s divadelním ochotnickým spolkem Božejovice - spolupráce s dětským divadelním souborem Hlásek z Milevsko - spolupráce se ZŠ prof. Švejcara Praha 4 divadelní představení, sportovní utkání - korespondence se školou Unterweissenbach v Rakousku - spolupráce s rodiči a veřejností formou zájmových útvarů Významné akce školy Akce k prevenci sociálně patologických jevů: - Šikana přednáška I.stupeň ( Zlobivé lopatičky ) - Alkohol beseda Než užiješ alkohol, užij mozek -7.třída - Policie ČR - beseda Akce k environmentální výchově : - přihlášení do mezinárodního programu Ekoškola - Dřevěný den práce se dřevem Martin Komárek - výstavba venkovní učebny, zakládání školní zahrady - exkurze Přírodní zahrada - výroba krmelce - exkurze na skládku odpadů v Růžové u Borovan - EKOKOM- třídění odpadů - výukový ekologický program Votice - Nenechme se otrávit - Školní přírodní zahrady - projekt Les ve škole škola v lese - Den Země celosvětová kampaň Ukliďme svět - zapojení do sítě M.R.K.E.V( metodika a realizace komplexní ekologické výchovy ) zapojení do projektů a aktivit Cassiopeia (centrumekol. glob.výchovy ) - účast na projektu Na jedné lodi - Multikulturní výchova s využíváním interaktivních metod výuky Recyklohraní - škola vzdělává žáky v oblast třídění recyklace odpadů - sběr papíru - Elektrowin sběr vyřazených elektrospotřebičů 12

13 ( škola za získané body obdrží dary pro žáky) - spolupráce v regionu a náměty pro realizaci EVVO práce Ekotýmu školy zástupci jednotlivých tříd - Ochrana fauny ČR -vynálezy z pet lahví - škola obdržela Certifikát o vytvoření světového rekordu (největší galerie znaků měst obcí vyrobených z odpadových materiálů ) Další aktivity školy : - Ochrana člověka za mimořádných událostí - branný den - výcvik na dopravním hřišti v Písku - plavecký výcvik Písek - Sokolská akademie (1. -3.tř.) - instalace výstav prací žáků Výlety: - Červená Lhota 1.,2.,3. Třída - Chyšecko pěší výlet 4.třída - Monínec cyklovýlet 5. Třída - Veselí nad Lužnicí - 6.třída - Praha, Český Krumlov, Přeštěnice 7.třída - Tábor 8.třída - Třeboňsko - 9.třída - Praha žáci, kteří navštěvují nepovinný předmět náboženství- dozor-p.děkan J.Berka Besedy, přednášky, exkurze, koncerty, divadla: - exkurze Vzdělání a řemeslo výstaviště České Budějovice - exkurze Praha Národní muzeum Praha - beseda zubní hygiena II.stupeň - beseda Jazyky používané v zemích a institucích EU - exkurze Praha - beseda Alkohol 7.třída - beseda Votice ekologická výchova I.stupeň, II.stupeň - divadelní vystoupení žáků v Božeticích 13

14 - přednáška - mise KFOR- kaplan - vystoupení žáků v Přeštěnici ( hudební vystoupení a aerobik ) - beseda kosmetika II.stupeň - hudební pořad Pavel Hrabě ukázky hudebních nástrojů - přednáška o houbách I. a II. stupeň Jaroslav Malý - beseda o PO poučení žáků školy před letními prázdninami - Den ptactva - exkurze ZVVZ - exkurze Německo Bavorský les - beseda Policie ČR - exkurze Přírodní zahrada - exkurze SOU Písek Péče o volný čas žáků: Na škole ve školním roce 2010/2011 byly otevřeny tyto zájmové útvary: - Divadelní kroužek - Výtvarný kroužek - Aerobik pro děti a dospělé - Kytarový kroužek - Mladí zdravotníci - Míčové hry - Jóga pro děti i dospělé I ve školním roce 2010/2011 byl vybírán poplatek za pobyt ve školní družině ( 50,-Kč za žáka měsíčně ) a za zájmové útvary (částka 20,-Kč za žáka měsíčně ). Finanční částky slouží k nákupu hraček ve školní družině a k lepšímu vybavení pomůckami v jednotlivých zájmových útvarech. Ve školním roce 2010/2011 nebyl otevřen taneční kroužek ( mateřská dovolená lektorky ). Hudební vystoupení zajišťovali vyučující I. a II. stupně. Lyžařský výcvik: Vzhledem k nepříznivým sněhovým podmínkách se lyžařský výcvik žáků 7.třídy neuskutečnil v jednom týdnu, ale přerušovaně podle sněhových podmínek v délce 5 dnů (11.1., ,2.2., ). 7.2 Účast žáků školy v soutěžích MIMOŘÁDNÉ ÚSPĚCHY ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Okresní kolo Olympiády v českém jazyce Markéta Petrová místo 14

15 Dominika Trpková 32. místo Okresní kolo Dějepisné olympiády Vojtěch Chochole Okresní kolo Fyzikální olympiády kat. E Markéta Petrová Lukáš Lívanec kat. F Dominika Trpková 10. místo 7. místo 10. místo 3. místo Okresní kolo Matematické olympiády kategorie Klokánek 3 nejlepší řešitelé Tereza Kroužková Daniel Zítek Václav Strouhal kategorie Benjamín 3 nejlepší řešitelé David Mašek Josef Jakeš, Vojtěch Petřík Anna Pintová kategorie Kadet 3 nejlepší řešitelé David Havel Markéta Petrová Dominika Trpková Okresní kolo Zeměpisné olympiády kat. A Kristýna Petrová Celestina Vaverková Okresní kolo Zeměpisné olympiády kat.b Miroslav Pešička Anna Průšová Okresní kolo Zeměpisné olympiády kat.c David Havel Dominika Trpková 13. místo 14. místo místo 18. místo 19. místo 23. místo Dopravní soutěž mladých cyklistů družstva I. kat. 5. místo 15

16 II. kat. jednotlivci Lukáš Lívanec Okresní kolo Chemické olympiády kat.d Veronika Vostřáková Okresní kolo Biologické olympiády kat.d Anna Průšová Anežka Řehořová Okresní kolo Biologické olympiády kat.c Veronika Vostřáková 3. místo místo 11. místo 2. místo 8. místo 8. místo Okresní kolo Hlídek mladých zdravotníků 2. stupeň družstvo 2. místo Literární soutěž Požární ochrana očima dětí Okresní kolo literární práce kat.l1 Zuzana Kořánková 3.místo kat.l2 Jana Křížková kat.l3 Markéta Petrová Kateřina Pilíková 3.místo 2.místo 3.místo Čestné uznání OSH ČMS Písek Adam Fridrich výtvarné práce kat.zš 2 Vlastimil Dvořák kat.zš 4 Miloslav Louda 2.místo 4.místo Jihočeský zvonek okresní kolo 1.kategorie Jana Křížková Duo: Anna Pintová Jana Křížková stříbrné pásmo postup do KK stříbrné pásmo 16

17 Hasičský záchranný sbor JČK územní odbor Písek soutěž Mladý záchranář dokaž, že umíš kat. starší 3.místo Okresní kolo Zlatá srnčí trofej kat. B Tereza Kroužková Anna Kohoutová Miroslav Pešička 1.místo 8. místo 3. místo Českomoravská myslivecká jednota Den Sv.Huberta ( okresní myslivecký spolek Písek ) -soutěž přírodovědných znalostí žáků pátých tříd ZŠ Monika Chocholová, Tereza Kroužková,Tomáš Vostřák - 1.místo Literární soutěž Městská knihovna Milevsko Která postava z českých dějin mě nejvíce zaujala Účastnili se: Vojtěch Chochole, Václav Strouhal, Celestina Vaverková Soutěž třídních kolektivů Znaky měst a obcí z odpadových materiálů -3.místo ZŠ Chyšky Výtvarná soutěž Jak si hraju ( Humanitární organizace Adra ) odesláno 8 prací Výtvarná soutěž Malovaný venkov ( vyhlásil Svazek obcí Milevska) - odesláno 15 výtvarných prací Výtvarná soutěž Cassiopeia Jak naslouchat stromům Patrik Čapek, Jakub Tkadlec 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Poslední hloubková inspekce proběhla na škole ve dnech Výsledky inspekční činnosti založeny v ředitelně školy. Ve školním roce 2010/2011 přijala škola jednu ústní stížnost, kterou neprodleně vyřešila. Žádnou písemnou stížnost škola neobdržela. 9. Závěry Ve školním roce 2010/2011 probíhala výuka v 5. ročníku podle programu Základní škola čj /96-22 včetně pozdějších úprav. V 1.,2.,3.,4 a 6.,7.,8.,9 ročníku začala výuka podle ŠVP pro základní vzdělávání - Škola pro všechny. Ve výchovně vzdělávací práci jsou i nadále stanoveny nejdůležitější priority školního roku: prevence šikany, prevence užívání návykových látek, rasismu, výuka cizích jazyků, práce s počítačem, zapojení žáků do soutěží. 17

18 Většina učitelů na škole se snaží, aby všichni žáci maximálně rozvinuli své předpoklady, dávají důvěru ve schopnosti žáků, nabízejí podporu, všímají si pozorně pokroku každého žáka a oceňují jej. V letošním školním roce se podařilo žákům naší školy ve vědomostních soutěžích obsadit přední místa Olympiáda z českého jazyka, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Fyzikální olympiáda, Biologická olympiáda. I když se vyučující pečlivě věnovali přípravě žáků i na ostatní vědomostní soutěže, problém spatřujeme v tom, že stále stejní nadaní žáci II. stupně jsou obsazováni do všech probíhajících soutěží a jejich příprava na soutěže je časově náročná. Velmi dobrých úspěchů dosahují žáci v oblasti sportu ( viz příloha ). Na škole i nadále velmi dobře pracuje školní parlament. Žáci se aktivně zapojují do činnosti školy, posilují se vztahy mezi učiteli a žáky. Byla stanovena Pedagogická pravidla školy (viz úřední deska školy a internetové stránky školy). Žáci vydávají i vlastní školní časopis My všichni školou povinní. Redakční rada jsou žáci 9. třídy, kteří časopis upravují a vedení školy bylo s jejich aktivitou a snahou velmi spokojeno. Za tento časopis v rámci soutěže Jihočeského kraje získal časopis Čestné uznání ( pouze dvě menší školy Chýnov a Chyšky ). Na škole pracovalo ve školním roce 2010/2011 sedm zájmových útvarů. Nebyl zaveden taneční kroužek, lektorka je v současné době na mateřské dovolené. U zájmových útvarů vidíme problém v tom, že děti nepovažují návštěvu zájmových útvarů za povinnou a kroužek, do kterého se přihlásili, navštěvují libovolně. Proto musely být některé kroužky zrušeny - přírodovědný, kroužek studené a teplé kuchyně. Výborných výsledků dosáhl i v tomto školním roce kroužek Hlídka mladých zdravotníků II. stupně. Přední místa obsadili žáci školy i v soutěži Zlatá srnčí trofej, v Dopravní soutěži mladých cyklistů, v soutěži Jihočeský zvonek Pedagogové se zúčastnili celé řady vzdělávacích akcí DVPP. Problematikou zůstává komplikované spojení do vzdělávacích středisek, časová náročnost cestování a s tím spojena finanční náročnost cestovného i suplování. Pedagogové velmi dobře znají klima školy a společně vyhodnocují možná rizika. Ve škole panuje řád a pořádek, pravidla jsou jasná a sdílená, četnost kázeňských přestupků byla i ve školním roce 2010/2011 velmi nízká, oceňování žáků převažuje nad tresty. Práce i chování žáků jsou monitorovány, výsledkům je přikládán velký význam, stejná pozornost je věnována i výsledkům práce školy. Při nedostatečné spolupráci s problematickými žáky a rodinami okamžitě spolupracujeme s odborem sociální péče a při vulgárním a hrubém chování žáka s policií. Každé čtvrtletí provádíme kontrolu v oblasti záškoláctví, násilí a šikanování. Nepřítomnost ve škole je pečlivě a průběžně sledována.v případě nutnosti je okamžitě řešena se zákonnými zástupci žáků. Ve školním roce 2011/2012 chce vedení školy opět zajistit testování k žáků k volbě povolání, ve spolupráci s PF České Budějovice katedra pedagogiky a psychologie pod vedením PhDr. Jandové,neboť se setkalo s velmi dobrou odezvou u žáků i rodičů. V letošním školním roce jsme provedli testování žáků 5. a 9. tříd v rámci realizovaného projektu ESF OP VK pod názvem Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj. Testování bylo elektronické a toto testování prováděla Společnost pro kvalitu školy, o.s. Moravská Ostrava. Termín testování byl , účastnilo se 23 žáků ( 5. a 9. třída ). V celé ČR účast žáků, v Jihočeském kraji žáků. Složení testů : 18

19 5.ročník - český jazyk a člověk a jeho svět ( každý test 30 minut ) - matematika a anglický jazyk ( každý test 20 minut ) Celkem oba bloky 100 minut testování. 9.ročník - český jazyk a člověk a příroda ( každý test 40 minut ) - -matematika a cizí jazyk ( AJ )- každý test 30 minut Celkem oba bloky 140 minut. Celkové výsledky přiloženy. Závěr: Průměrná úspěšnost našich žáků je srovnatelná s úspěšností žáků v ČR, v kraji.výsledky porovnával výchovný poradce. Škola je otevřena rodičům a aktivně usiluje o spolupráci s nimi. 2x ročně se konají Dny otevřených dveří pro rodiče, kdy rodiče mohou pobýt se svým dítětem po celý den ve škole. Konají se školní projekty, na které jsou zváni i rodiče. Při těchto projektech, kdy si žáci osvojují učivo formou vědomostních her, soutěží atd. se setkáváme často s negativním hodnocením rodičů. Přestože příprava těchto projektů je pro vyučující velmi náročná, někteří rodiče hodnotí tyto dny slovy: Zase jste se neučili.. Vyučující poté ztrácejí motivaci tyto projekty uskutečňovat. Škola klade velký důraz na získání těch rodičů, kteří se spolupráci brání. Učitelé dávají konkrétní návody, jak mají pracovat se svými dětmi. Jednotlivé problémy, které se vyskytnou, jsou řešeny během celého roku hospitace, individuální pohovory, školská rada. V loňském školním roce zpracovalo vedení školy dotazníkovou metodou ( kroužkováním) dotazník pro potřebu ředitelů a dotazník pro učitele. V anonymním dotazníku pro potřeby ředitelů šlo o zmapování vztahů ředitel a učitel. V dotazníku pro učitele si chtělo vedení školy zmapovat, jaké cítí učitelé klima na škole, co by chtěli na pracovišti zlepšit (dotazníky založeny v ředitelně školy ). V následujícím školním roce chce vedení školy opět zmapovat klima na škole. Na konci školního roku také proběhlo anonymní šetření mezi žáky školy, jak školu hodnotí, co by chtěli zlepšit, které předměty jsou pro ně zajímavé atd. Žáci ukládali svá hodnocení do zalepeného boxu v hale školy. Vedení školy na základě těchto poznatků provedlo v závěru roku jednotlivá opatření. Většina pedagogických pracovníků má stanoveny pracovní cíle, kterých chce dosáhnout. Vzhledem k lokalitě školy vidí největší příležitosti ke zlepšení práce školy v oblasti environmentální výchovy ( viz akce školy v oblasti EVVO ). V loňském školním roce se škola přihlásila do mezinárodního programu Ekoškola. Škola byla v oblasti EVVO několikrát finančně oceněna a byla vybrána již podruhé na Lesní setkání. V letošním školním roce se žáci školy mimo jiných aktivit zapojili do projektu Krok za krokem, program přírodní zahrada studnice prožitků a poznání. Žáci v rámci výtvarné výchovy dělali návrhy na to, jak by si představovali školní zahradu. Práce žáků jsou vystaveny na OÚ Chyšky. Na konci školního roku se začala budovat venkovní učebna, která bude sloužit výuce přírodovědných předmětů a v odpoledních hodinách žákům ve školní družině. V okolí venkovní učebny budeme dle možných získaných dotací dále rozšiřovat školní zahradu. Do budoucna by vedení školy rádo zajistilo na volném prostranství dětské hřiště s hracími prvky. Mezi možná ohrožení školy patří nízký počet žáků a spojování tříd. K silným stránkám školy patří pracovitý kolektiv, vstřícné vedení ( učitelé se společně s vedením školy podílejí na rozhodování související s pedagogickým procesem ), velké množství projektů a akcí. 19

20 K negativním stránkám v současném vzdělávacím procesu patří zhoršující se vztahy mezi rodiči a učiteli, zvyšující se vulgárnost a kázeň dětí a neochota ze strany rodičů ke spolupráci a k nápravě negativního chování dětí. I ve školním roce 2010/2011 se zorganizoval na škole týdenní lyžařský výcvik pro žáky 7. ročníku. V jednotlivých týdnech byly využity místní dobré sněhové podmínky. Při organizování mimoškolních akcí je velmi dobrá spolupráce se Školskou radou při ZŠ Chyšky. Ve školním roce 2009/2010 se nám podařilo zorganizovat pro žáky školy výměnný pobyt do rakouské školy v Unterweisenbachu. V letošním školním roce měl proběhnout výměnný pobyt u nás. Pro nemoc pedagoga rakouské školy se tento výměnný pobyt nekonal, přestože vedení školy zajistilo sponzory. Ale i nadále probíhá korespondence mezi žáky naší a rakouské školy. V tomto roce jsme opět naplánovali poznávací zájezd do Londýna, ale neuskutečnil se pro malý zájem žáků ( finanční náročnost ). Měli jsme také zájem o testování anglického jazyka ( projekt CEFLA ) společnosti Scio. O tento projekt měla zájem pouze malá skupina dětí a rodičů pro finanční nákladnost ( test 249,-Kč, certifikát 90,-Kč ). Ve školním roce 2010/2011 se nám podařilo vybavit poslední dvě učebny nastavitelným nábytkem, na škole je v současné době vybaveno všech devět tříd. Zrekonstruovaná a velmi moderní učebna fyziky a chemie velmi dobře slouží jako posluchárna pro žáky při různých projektech. Dále byla velmi dobře zrekonstruována počítačová učebna pod vedením nového správce ICT. Ve školním roce 2010/11 v rámci dotace EU peníze školám bylo zakoupeno 20 nových počítačů a počítačová učebna plně vyhovuje stávajícímu počtu žáků. Z dotace také byly zakoupeny dvě interaktivní tabule a čtyři notebooky.učebna byla pedagogy v letošním školním roce hojně využívána. Je zde nainstalován i dataprojektor. Na škole je neekonomické vytápění ( elektrické přímotopy), které velmi zatěžuje rozpočet školy. I když ve školním roce 2008/2009 by provedeno zateplení budovy a v letošním školním roce bylo provedeno úsporné opatření ( přímotopy řízené po dosažení požadované teploty počítačem ), došlo ke snížení spotřeby elektrické energie,tak zároveň došlo k navýšení cen za elektrickou energii. Ve velmi špatném stavu jsou i nadále přilehlé umývárny u tělocvičny, které jsou v původním stavu. Jelikož zde bude muset dojít k výměně vodovodního potrubí, škola tuto rekonstrukci může uskutečnit pouze podle finančních možností zřizovatele. V letošním školním roce byla nově vymalována školní jídelna a natřeny původní dveře. Byly vymalovány a natřeny dívčí a chlapecké toalety v hlavní budově školy. Byla vymalována spojovací chodba do školní jídelny. Z finančních nedostatků nemohla být ve spojovací chodbě vyměněna podlahová krytina, která je původní a nemohly být obnoveny nátěry u šaten. Dále byly vyměněny původní baterie a umyvadla ve třech třídách. Všechny třídy jsou vybaveny nastavitelným nábytkem ( v letošním školním roce byl zakoupen nábytek do poslední třídy, kde byly původní žákovské lavice ). Byla opravena klimatizace ve školní jídelně a zakoupena nová škrabka na brambory, která byla původní. Na začátku školního roku byla zakoupena nová kopírka do sborovny, která slouží všem vyučujícím ke kopírování materiálu pro výuku. Každý vyučující má přidělen svůj kód a vedení školy monitoruje každé čtvrtletí počet nakopírovaných materiálů. Základní škola Chyšky je od roku 2007 podlimitní. Základní škola se všemi devíti třídami měla v letošním školním roce 121 žáků, to je průměrný počet žáků na třídu 13,4. Z důvodu 20

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole . ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky právní forma příspěvková organizace

Více

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole . ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky právní forma příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007. ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fa : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva. o činnosti ZŠ Liptál

Výroční zpráva. o činnosti ZŠ Liptál Výroční zpráva o činnosti ZŠ Liptál ve školním roce 2009-2010 foto: Dny vietnamské kultury Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40

Výroční zpráva ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40 Výroční zpráva ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 70877564 IZO 102226440 identifikátor školy 6000046320 vedení školy Základní

Více

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce Obsah: Část I. : Základní charakteristika školy 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy 1.5 Materiálně technické podmínky školy 1.6 Údaje o škole 1.7 Údaje o sdružení

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Za školní rok 2013/2014 Ekonomická zpráva za rok 2013 Zprávu předkládá: Mgr. Dagmar Adamová, ředitelka školy Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2011 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2011 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2011 2012 Pedagogická rada schválila dne 4. 9. 2012 Školská rada schválila dne 24. 10. 2012 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 do 31. 7. 2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a

Více

Základní škola a mateřská škola DUBICKO, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a mateřská škola DUBICKO, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola DUBICKO, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2006-2007 1 Školní rok: 2006-2007 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 zpracoval Ing. Josef Stieborský, ředitel školy

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 Hradec Králové, září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 ZPRACOVAL: Mgr. Pavel PETRŽELA - ředitel školy Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy 1.2 Zařazení

Více