ZNALECKÝ POSUDEK. č. 83/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 83/2012"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 83/2012 O ceně rodinného domu čp.13 na pozemku p.č. St pozemků p.č. St. 132 a p.č v obci Kozmice, část obce Rousínov, k.ú. Kozmice u Benešova, okres Benešov. Objednatel znaleckého posudku: De - Rooy, s.r.o. Stavební 995/ Ostrava Účel znaleckého posudku: Pro potřeby dražby. Dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 188/2011 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 387/2011 Sb., podle stavu ke dni znalecký posudek vypracoval: Ing. Petr Cvejn Luh - Hanžlov Vsetín telefon: , Znalecký posudek obsahuje 13 stran textu včetně 6-ti stran příloh. Objednateli se předává v 2 vyhotoveních. Ve Vsetíně,

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Znalecký posudek o ceně rodinného domu čp.13 na pozemku p.č. St pozemků p.č. St. 132 a p.č v Kozmicích, část Rousínov u Benešova podle vyhlášky 387/2011 Sb. 2. Informace o nemovitosti Název nemovitosti: Rodinný dům čp. 13 na pozemku p.č. St pozemky p.č. St. 132 a p.č Adresa nemovitosti: Rousínov - Kozmice Kozmice Kraj: Středočeský Okres: Benešov Obec: Kozmice Katastrální území: Kozmice u Benešova Počet obyvatel: 260 Výchozí cena stavebního pozemku C p = 35 + (a ) x 0, = 35,0000 Kč/m 2 kde a je počet obyvatel v obci (pokud je a < 1000; použije se a = 1000) Základní cena podle 28 odst. 1 písm. k) : 35 Kč/m 2 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za přítomnosti - objednavatele. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku - výpis z katastru nemovitostí LV Smlouva o zřízení zástavního práva, o zřízení předkupního práva jako věcného práva o zřízení práva věcného břemene ze dne údaje sdělené objednavatelem - skutečnosti zjištěné znalcem na místě samém 5. Vlastnické a evidenční údaje Vlastník na LV 112: Vaněk Vojtěch, Rousínov 13, Kozmice, Benešov u Prahy / Dokumentace a skutečnost Výkresová dokumentace nebyla k dispozici. Do domu nebyl umožněn vstup - vnitřní prostory foceny jen přes okno. Přítomnost majitele nebyla zjištěna. Dům očividně není trvale obydlen. 7. Celkový popis nemovitosti Vesnice Kozmice patří do dřívějšího okresu Benešov a náleží pod Středočeský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Benešov. Obec Kozmice se rozkládá asi devět kilometrů severovýchodně od Benešova. Úředně žije v katastru této menší vesnice zhruba 230 obyvatel. Kozmice se dále dělí na tři části, konkrétně to jsou: Kácova Lhota, Kozmice a Rousínov. Oceňovaná nemovitost - RD čp. 13 s pozemky - se nachází v okrajové jihozápadní části obce Rousínov u místní komunikace p.č a na břehu místního rybníka. 8. Obsah znaleckého posudku 1. Ocenění staveb 1.1. Rodinný dům čp. 13 s příslušenstvím 2. Ocenění pozemků 2.1. Pozemky p.č. St. 132 a p.č

3 B. Znalecký posudek Popisy objektů, výměra, hodnocení Ocenění nemovitosti je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 188/2011 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 387/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. 1. Ocenění staveb 1.1. Rodinný dům čp. 13 s příslušenstvím Popis: RODINNÝ dům čp. 13 dle vnějšího vzhledu objektu se spíše jedná o chatku rodinné rekreace. Dům je samostatně stojící, zděný, nepodsklepený rodinný dům bez možností podkroví. Základy jsou kamennobetonové s dostatečnou izolací proti vlhkosti, obvodové zdivo zděné, cihelné tl. 45 cm, stropy dřevěné trámové s rovným podhledem, střecha je sedlová pokrytá vlnitým eternitem, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky jsou vápenné hladké, fasádní omítka vápennocementová - poškozená, sokl obložen kabřincem, dveře vnitřní i venkovní dřevěné hladké, okna dřevěná zdvojená, podlahy obytných místností prkenné, podlahy ostatních místností pokryté dlažbou a linem. Vytápění: pravděpodobně nefunkční Napojení na IS: el. instalace světelný a motorový proud, pojistkové automaty, odpad je řešen do jímky, voda z vlastní studny. Technický stav: jedná se o stavbu cca 52 let starou, podprůměrně udržovanou. Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ objektu: Rodinný dům 26a porovnávací metoda Poloha objektu: Středočeský kraj, do obyvatel Stáří stavby: 52 let Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 20a): Kč/m 3 Zastavěné plochy a výšky podlaží: Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 1. NP: 59,67 m 2 2,65 m Obestavěný prostor: 1. NP: (9,25x4,63+3,29x5,12)x(2,65) = 158,13 m 3 Zstřešení: 59,67x0,80+59,67x4,20x0,50 = 173,04 m 3 Obestavěný prostor - celkem: = 331,17 m 3 Podlažnost : Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 = 59,67 m 2 Zastavěná plocha všech podlaží: ZP = 59,67 m 2 Podlažnost: ZP / ZP1 = 1,00-3 -

4 Výpočet indexu cenového porovnání Index vybavení: Název znaku č. V i 0. Typ stavby - Nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny I typ A zastavěné plochy 1.NP - se šikmou nebo strmou střechou 1. Druh stavby - Samostatný rodinný dům III 0,00 2. Provedení obvodových stěn - Cihelné nebo tvárnicové zdivo III 0,00 3. Tloušťka obvod. stěn - 45 cm II 0,00 4. Podlažnost - Hodnota 1 III 0,02 5. Napojení na sítě (přípojky) - Přípojka elektro, voda a III 0,00 odkanalizování RD do žumpy nebo septiku 6. Způsob vytápění stavby - Lokální na tuhá paliva I -0,08 7. Zákl. příslušenství v RD - Pouze částečné ve stavbě nebo úplné II -0,05 podstand. nebo mimo stavbu RD 8. Ostatní vybavení v RD - Bez dalšího vybavení I 0,00 9. Venkovní úpravy - Zanedbatelného rozsahu I -0, Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD - Bez vedlejších staveb II 0,00 nebo jejich celkové zastavěné ploše nad 25 m2 11. Pozemky ve funkčním celku se stavbou - Od 300 m2 do 800 m2 II 0,00 celkem 12. Kriterium jinde neuvedené - Bez vlivu na cenu III 0, Stavebně - technický stav - Stavba ve špatném stavu IV 0,65 (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav) - Stavba je částečně rozestavěná, např. elektroinstalce, voda. Koeficient pro stáří 52 let: 0,70 12 Index vybavení I V = (1 + Σ V i ) x V 13 x 0,70 = 0,382 i = 1 Index polohy: Název znaku č. P i 1. Význam obce - bez většího významu I 0,00 2. Poloha nemovitosti - na okraji zastavěného území obce II 0,00 3. Okolní zástavba a životní prostředí - objekty pro bydlení a rekreaci, III 0,05 parky, význačné přírodní lokality 4. Obchod, služby, kultura v obci - žádný obchod I -0,03 5. Školství a sport - žádná základní škola I -0,03 6. Zdravotní zařízení - žádné zdravotnické zařízení I -0,03 7. Veřejná doprava - omezené dopravní spojení II 0,00 8. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí II 0,00 9. Nezaměstnanost v obci a okolí - průměrná nezaměstnanost II 0, Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0, Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů II 0,00 11 Index polohy I P = (1 + Σ P i ) = 0,960 i = 1 Index trhu s nemovitostmi: - 4 -

5 Název znaku č. T i 1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - poptávka je I -0,10 výrazně nižší než nabídka 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve II 0,00 spoluvlastnictví) 3. Vliv právních vztahů na prodejnost - bez vlivu - Zástava objektu a předkupní právo. II 0,00 3 Index trhu I T = (1 + Σ T i ) = 0,900 i = 1 Celkový index I = I V x I P x I T = 0,382 x 0,960 x 0,900 = 0,330 Ocenění: Cena upravená CU = IPC x I = Kč/m 3 x 0,330 = 1 590,27 Kč/m 3 CP = CU x OP = 1 590,27 Kč/m 3 x 331,17 m 3 = ,72 Kč Cena stanovená porovnávacím způsobem = ,72 Kč 2. Ocenění pozemků 2.1. Pozemky p.č. St. 132 a p.č Ocenění: Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2 a pozemky od této ceny odvozené: Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití) 1,1280 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): 2,1550 Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků: Zatřídění Zákl. cena [Kč/m 2 ] Koef. K i K p Úprava [%] Upr. cena [Kč/m 2 ] 28 odst. 1 a 2 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří 28 odst. 1 a ,00 2,1550 1, , odst. 5 - stavební pozemek - zahrada nebo ost. plocha ve funkčním celku 28 odstavec ,40 2,1550 1, ,032 Typ Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] 28 odst. 1 a 2 zastavěná plocha a St ,00 85, ,13 nádvoří 28 odstavec 5 zahrada ,00 34, ,19 Stavební pozemky - celkem ,32 Pozemky p.č. St. 132 a p.č zjištěná cena = ,32 Kč - 5 -

6 C. Rekapitulace Rekapitulace výsledných cen 1. Ocenění staveb 1.1. Rodinný dům čp. 13 s příslušenstvím ,70 Kč 1. Ocenění staveb celkem ,70 Kč 2. Ocenění pozemků 2.1. Pozemky p.č. St. 132 a p.č ,30 Kč 2. Ocenění pozemků celkem ,30 Kč Celkem Rekapitulace výsledných cen, celkem Výsledná cena nemovitosti činí celkem Výsledná cena po zaokrouhlení dle 46: ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč slovy: Pětsetčtyřicettisícosmsetdevadesát Kč KOMENTÁŘ K CENĚ OBVYKLÉ Výhodou je umístění domu z hlediska dopravy - Obec Kozmice se rozkládá v mírně vlniné krajině 12 km severovýchodně od Benešova, asi 2 km od dálnice D1 Praha - Brno. Bezproblémový přístup po komunikacích ve vlastnictví města Humpolce. Rousínov je část obce Kozmice, jedná se o pěknou, přírodní lokalitu, kterou umocňuje blízkost vodní nádrže - rybníka. Nevýhodou je horší technický stav, větší investice do případné rekonstrukce. Administrativní cena vychází ,- Kč, průměrná porovnávací hodnota ,- Kč. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem ( technický stav, umístění ve velmi atraktivní lokalitě a pod. ), a rovněž k porovnávací hodnotě, navrhuji cenu obvyklou nad porovnávací i administrativní hodnotou, tj. ve výši : ,- Kč Nemovitosti - RD - k porovnání: 1) Prodej menšího rodinného domu o dispozici 2+1 v obci Čechtice, okres Benešov, výměra pozemku 284 m 2, lze levně přikoupit od obce ještě další pozemek, užitná plocha 80 m 2 dílna, vytápění krbovými kamny, dřevěná okna, podlahová krytina - lino, dlažba. Možnost půdní vestavby. Cena: ,- Kč. 2) Prodej rodinného domu 1+1 v Zádolí, potřebuje další úpravy, i když je částečně již rekonstruován. CP 628 m 2, OP 48 m 2, sklep 16 m 2. V domě je jedna obytná místnost, kuchyň a nová koupelna, záchod je suchý na dvoře. Absence kanalizace, nutno řešit septikem. Možnost přístavby a zvětšení nemovitosti. Obec je vzdálená 3 km od Neveklova a 14 km od Sedlčan, kde je veškerá občanská vybavenost. Cena: ,- Kč. 3) Prodej RD 3+kk ve Vrchotových Janovicích, okr. Benešov. Dům stojí na vlastním pozemku v centru obce, celková plocha pozemku činí 318 m 2. Dispozice domu je 3+kk, rozměry místností: veranda 4 m 2, chodba 9 m 2, pokoj 22,50 m 2, pokoj 10,50 m 2, pokoj 16,00 m 2, menší místnost 4 m 2, kde býval kuchyňský kout, koupelna 3 m 2, WC 1 m 2.V koupelně je bojler a vana. Dům není podsklepen, je postaven ze smíšeného zdiva, převážně kamenného, nutná rekonstrukce a izolace proti vlhkosti. Podlahy jsou betonové, okna jsou dřevěná špaletová. Střecha je sedlová, krytina pálené tašky

7 Velká půda, možnost vybudování půdní vestavby. Vytápění bylo lokální na tuhá paliva, nyní zde nejsou kamna, na hranici pozemku je plynová přípojka, voda je z obecního vodovodu, odpad je veden do obecní kanalizace, elektroinstalace 220V. Vedle domu je zděná garáž a kolna. Vrchotovy Janovice se nachází 63 km z centra Prahy, 20 km od Benešova a 8 km od Votic, je zde veškerá občanská vybavenost. V okolí jsou krásné lesy plné hub, ideální prostředí pro turistiku, cykloturistiku, běžky, také možnost sjezdového lyžování na Monínci. Cena: ,- Kč. Průměrná porovnávací hodnota na základě nabídkových cen: ,- Kč 4) Dne ve 13:00 hod. se v sídle Exekutorském úřadu Praha 2 na adrese Přemyslovská 2346/11, Praha 3 koná dražba pod Ex 344/05-37 těchto nemovitostí: Spoluvlastnický podíl o velikosti 5/8 celku na rodinném domě č.p. 87 na parcele St. p.č. 123/1 a garáži bez č.p. na parcele St. p.č. 123/2, dále tyto uvedené pozemky St. p.č. 123/1 a p.č. 123/2 a pozemek p.č.1434/5, vše zapsáno na LV č. 399 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, KP Benešov, obec Mrač, okres Benešov. Výše jistoty (částky nutné složit před dražbou bude v případě nevydražení vrácena) je stanovena ve výši ,-Kč, znalecký posudek je ve výši ,- Kč. Cena: ,- Kč. Nemovitosti - pozemky - k porovnání: 1) Stavební pozemek o velikosti 1718 m2, který se nachází na okraji obce Teplýšovice (ve směru na Kozmice) s přímým výhledem do okolní přírody. K dispozici je vám i videoprohlídka na webových stránkách naší společnosti. Na základě územního plánu obce je pozemek určen pro zastavění RD pro trvalé bydlení, je nedílnou součástí zastavitelného území (venkovská obytná zóna). IS : elektřina 60m od hranice pozemku, kanalizaci nutné řešit vlastní jímkou, voda nutná vlastní studna. Ideální podmínky pro ty, kteří chtějí bydlet v lokalitě poskytující prostor pro odpočinek a současně zajistí v místě standardní občanskou vybavenost. V obci Teplýšovice je dobrá základní vybavenost: ZŠ, MŠ, potraviny, restaurace a úřad. Doprava 15 min. autobusem do Benešova. Cena za 1 m 2 / 900,- Kč. 2) Prodej stavebního pozemku na okraji obce Ostředek, okres Benešov, o velikosti m 2. Inženýrské sítě: vodovod, elektřina, kanalizace, možnost přivést plyn. Dopravní dostupnost 1 km od sjezdu na D1 - Ostředek, 40 km od Prahy, BUS Benešov 30 min. Cena za 1 m 2 / 820,- Kč. 3) Prodej stavební parcely nacházející se nedaleko centra obce Ostředek. IS: elektřina, přípojka zemního plynu, jsou přivedeny na okraj pozemku. Vodovod a kanalizace jsou přislíbeny v krátkém časovém úseku obcí. Přístup na pozemek ze zpevněné komunikace. Parcela je dle ÚP určena pro výstavbu rodinného domu. Okolní zástavba nové rodinné domky. Obec Ostředek je 1 km vzdálen od přípojky na dálnici D1. Nedaleko leží město Sázava s veškerou občanskou vybaveností. Cena za 1 m 2 / 650,- Kč. 4) Prodej stavební parcely o CP m 2. Mírně svažitý až rovinatý pozemek se nachází v klidné lokalitě na okraji obce Kozmice, okr. Benešov. Příjezd je obecní, zpevněný. Elektřina se nachází na sousedním pozemku cca 15 m. Voda studniční, kanalizace (vlastní jímka). Možnost přikoupení dalších sousedních pozemků. Základní občanská vybavenost v místě. Dobrá dostupnost do Prahy po E55 cca 35 min. Cena za 1 m 2 / 505,- Kč. Průměrná porovnávací hodnota na základě nabídkových cen: 720,- Kč/m 2. Ve Vsetíně, Ing. Petr Cvejn Luh - Hanžlov Vsetín tel.: , D. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne č.j.spr. 2379/93 pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 83/2012 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 O ceně rodinného domu v obci Bučovice, Vícemilice, Urbáškova č.p.63, včetně příslušenství a pozemků p.č.438, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 412 m 2 a p.č.439, zahrada,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 O ceně rodinného domu v obci Zborovice, Lesní č.p.157, včetně příslušenství a pozemku p.č.402, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 269 m 2, vše zapsáno na LV č.1421 pro

Více

Znalecký posudek č. 122/17/12

Znalecký posudek č. 122/17/12 Znalecký posudek č. 122/17/12 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 41 s příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 50, 90/4 a 90/5 v k.ú. a obci Uhlířská Lhota, okres Kolín Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/2012. O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/2012. O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice. ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/2012 O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: De -

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/2013 O ceně obvyklé řadového rodinného domu v ul. Tovačovského č.p./ č.o. 2697/17s pozemky č.par. 4915 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 4916 zahrada v obci Prostějov, okres Prostějov,

Více

Znalecký posudek č. 3625/2012

Znalecký posudek č. 3625/2012 Znalecký posudek č. 3625/2012 o ceně obvyklé - 1/2 domu č.p. 43 umístěném na pozemku parc. č. St. 16 a 1/2 pozemků parc. č. St. 16 a parc. č. 24/10 v kat. úz. Pátek u Poděbrad, obec Pátek, okres Nymburk,

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 173/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinný dům č.p. 3247 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 32242 katastrální území : Boršov u Kyjova obec : Kyjov_ okres : Hodonín a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3993-293/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3993-293/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3993-293/2014 O ceně podílu o velikosti 1/8 rodinného domu v obci Budišov nad Budišovkou, Staré Oldřůvky č.p.79, vč.příslušenství a pozemku p.č.st.178, zastavěná plocha a nádvoří, o

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 4715/1 a pozemku p.č. 4715/2, součástí je stavba: Černošice č.p. 1169, objekt bydlení, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4734/2014 NEMOVITÁ VĚC: 1/3 rodinného domu č.p. 195 na pozemku p.č.. St. 205 a 1/3 pozemku tvořeného parcelami č. St. 77, St. 205, 191/1, 191/2 a 1507/6 Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 155-86/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.175

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 261-19/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 261-19/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 261-19/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 90, vedlejší stavby venkovní úpravy a trvalé porosty. Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Prackovice

Více

Znalecký posudek č. 20 2015

Znalecký posudek č. 20 2015 Znalecký posudek č. 20 2015 O ceně obvyklé - pozemku na poz.č.parc.st. 288/2 zapsaná na LV č. 1335, objektu k bydlení čp. 691 na pozemku č.parc. 1379 a pozemků č.parc. 1371,1372/1,1372/2,1379,1380, vše

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 136-9.15

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 136-9.15 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 136-9.15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p.13 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kolín, obec Choťovice, k.ú. Choťovice Adresa nemovité věci: Choťovice 13, 289 05 Vlastník

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4124-424/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4124-424/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4124-424/2014 O ceně pozemku p.č.1566, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 307 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.1028 v ulici Žabovřeská, Zbraslav, hlavní město Praha, včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3610-433/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3610-433/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3610-433/2013 O ceně rodinného domu a garáže bez čp/če v Černošicích, Dr. Janského č.p.2096, včetně příslušenství a pozemků p.č.2657/22, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 119 m

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3436-259/2013 O ceně rodinného domu v obci Šelešovice č.p.45 a zemědělského stavení bez čp/če, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1360 m

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2272 103-12

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2272 103-12 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2272 103-12 o administrativní ceně nemovitostí rodinného domu čp. 250, Nové Hrady, na poz. parc. čís. st. 214/1 zastavěná plocha a nádvoří, poz. parc. čís. 161/1 zahrada, 163/3

Více

Znalecký posudek č. 16 2015

Znalecký posudek č. 16 2015 Znalecký posudek č. 16 2015 O ceně obvyklé - rozestavěného rodinného domu na poz.č.parc.1663/18 a pozemku č. parc. 1658/3 ve výši 1/4 vlastnického podílu, vše zapsané na LV č. 10118, pro obec a k.ú. Chotusice,

Více

Znalecký posudek č. 5753-135/15

Znalecký posudek č. 5753-135/15 Znalecký posudek č. 5753-135/15 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemku parc. č. st. 261, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 190 a pozemku parc. č.

Více

Znalecký posudek č. 2806/09

Znalecký posudek č. 2806/09 Znalecký posudek č. 2806/09 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp. 205 Benátky n/j I., včetně příslušenství a pozemku parc.č. st.174 kú. Nové Benátky obec Benátky nad Jizerou kraj Středočeský okres Mladá

Více

Znalecký posudek č. 3398/2012

Znalecký posudek č. 3398/2012 Znalecký posudek č. 3398/2012 o ceně obvyklé - rodinného domu č.p. 606 umístěného na pozemku parc. č. St. 991 a pozemků parc. č. St. 991 a parc. č. 640/2 v kat. úz. Kojetín, obec Kojetín, okres Přerov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3359/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3359/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3359/2012 O ceně nemovitosti - zemědělské usedlosti č.p. 39 na pozemku parc. č. 145 a pozemku tvořeného parcelami č. 144/1, 144/2 a 145 v kat. úz. Šafov, obec Šafov, okres Znojmo, ve

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3449/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3449/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3449/2012 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 101/2 v domě č.p. 100, 101 a 102 (LV č. 1407) na pozemcích parc. č. 475, 476 a 477 v kat. úz. Kynšperk nad Ohří, obec Kynšperk nad

Více

Znalecký posudek č. 4577-40/12

Znalecký posudek č. 4577-40/12 Znalecký posudek č. 4577-40/12 o ceně řadového rodinného domku čp.461, pozemků parc.č.st.683 a parc.č.615/12 v kat.území Ládví, obec Kamenice, okres Praha-východ. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr.

Více