VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA MALÁ HRAŠTICE, okres Příbram ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA MALÁ HRAŠTICE, okres Příbram ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA MALÁ HRAŠTICE, okres Příbram ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Projednáno na ped. radě dne : Schváleno Školskou radou dne : č.j. 65/2012 1

2 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Malá Hraštice, okres Příbram 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO IZO Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, Nový Knín příspěvková organizace identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr. I.Hrabáková kontakt tel.: fax: www: skolahrastice.com 1.2 zřizovatel název zřizovatele Obec Malá Hraštice adresa zřizovatele Malá Hraštice 115 kontakt tel.: fax: součásti školy kapacita Mateřská škola 35 Základní škola 60 Školní družina 20 Školní jídelna základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet chlapců/dívek Počet žáků na pedagoga Mateřská škola ,5 1. stupeň ZŠ II./ 1.roč. 7 2/8 19 II./ 2. roč. 7 2/1 II./ 3. roč. 4 3/4 I./ 4. roč. 7 6/1 16 I./ 5. roč. 7 2/7 Školní družina Školní jídelna x 28 x x Komentář: 1žákyně 1. ročníku je vzdělávaná podle 38 ŠZ ( vzdělávání v cizině) 2

3 Charakteristika školy Základní školu a Mateřskou školu Malá Hraštice tvoří součásti základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. MŠ a ZŠ navštěvují děti z Malé a Velké Hraštice Budova ZŠ se nachází v klidné části obce uprostřed veliké školní zahrady, od byla otevřena další třída MŠ jako odloučené pracoviště v domě číslo 53. Základní škola je málotřídní základní škola s ročníkem. Ve školním roce 2011/12 navštěvovalo základní školu 33 žáků (1 žákyně je vzdělávána podle 38 v cizině, 3 žáci se přistěhovali v průběhu roku ). Žáci byli zapsáni ve dvou třídách, ale výuka probíhala ve třech učebnách, které má škola k dispozici. Do I. třídy byl zařazen 4.a 5. ročník (14 žáků), do II. třídy byl zařazen 1.,2. a 3. ročník (18 žáků). Třída se třemi ročníky (1.,2. a 3. ročník) byla na většinu předmětů (kromě výchov) ještě rozdělena podle ročníků na 2 skupiny ( 1. roč + 2. a 3.roč.) a každá skupina byla vyučována odděleně ve dvou učebnách. Do školní družiny bylo zapsáno 20 žáků. Mateřská škola je od dvoutřídní. V mateřské škole bylo ve školním roce 2011/2012 zapsáno25dětí, od ještě dalších 10 dětí. 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny 1 Odborné pracovny, knihovna, multimediální Knihovna je řešena pouze skříněmi učebna v každé učebně Odpočinkový areál zahrada, školní hřiště Sportovní zařízení Škola nemá vlastní tělocvičnu, výuka TV probíhá za příznivého počasí venku na školním nebo místním fotbalovém hřišti. Za nepříznivého počasí cvičíme v místní sokolovně. V zimním období organizujeme plavecký výcvik. Dílny a pozemky Školní pozemek je využíván pro sport, rekreaci a pěstování ovocných stromů Žákovský nábytek Výškově nastavitelné jednostolky, ve třídách byl zakoupen nový nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, Vybavení je průběžně doplňováno a sportovním nářadím apod. modernizováno Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Žáci mají k dispozici učebnice, pracovní sešity, encyklopedie, atlasy, soubory k procvičování učiva, demonstrační pomůcky, výukové programy na PC Vybavení kabinetů a učeben pomůckami Vybavení je průběžně doplňováno a modernizováno Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 11 PC pro žáky, 2 PC pro učitelky, 2 technikou notebooky Investiční rozvoj Komentář: Nové učebnice a učební pomůcky jsou převážně hrazeny z rozpočtu MŠMT, který je nám přidělen podle počtu dětí v daném školním roce. Pokud výše rozpočtu MŠMT neumožňuje 3

4 pravidelně učebnice obnovovat a modernizovat, je potřeba použít i finanční prostředky od zřizovatele. V dubnu roku 2011 se škola zapojila do projektu EU peníze školám. Škole byla přidělena dotace ve výši ,- Kč. V první vlně škola obdržela dotaci ve výši ,40 Kč která byla využita na nákup tabule ENO, dataprojektoru s ozvučením, 2 ks notebooků, serveru a dále na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Do konce roku 2011 byla vyčerpaná částka ,- Kč. OPRAVY a REVIZE Hasící přístroje kontrola a výměna Kotelna revize Revize venkovního nářadí a zařízení Revize el. přenosného nářadí, hromosvodů, el. zařízení Oprava oplocení Pokládka lina v družině Oprava světel montáž nového osvětlení družina, šatna ZŠ, jídelna kuchyně, přípravna před kuchyní, ředitelna Oprava vodovodních rozvodů, přípojka konvektomatu, dřezu kuchyně Oprava kopírky Nový potah kolečkových židlí 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 3 Kontakt Údaje o občanském sdružení při škole Registrace Zaměření Kontakt 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání a) nová soustava Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Tvořivá škola RVP 1.až 5. ročník b) dobíhající soustava Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších předpisů Zařazené třídy 4

5 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program Tvořivá škola - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zařazené třídy 1.až 5. ROČNÍK 3 Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem - fyzicky 12 Počet učitelů ZŠ 4 Počet vychovatelů ŠD 1 Počet učitelek MŠ 4 Počet správních zaměstnanců ZŠ - externích 1 Počet správních zaměstnanců MŠ 0 Počet správních zaměstnanců ŠJ 1 Počet zaměstnanců ŠJ 2 Počet ostatních zaměstnanců Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Roků Stupeň Funkce Úvazek. pracovníci ped.praxe vzdělání Aprobace 1 učitelka 1,0 nad 20 VŠ r. 1 učitelka 1,0 nad 10 VŠ r. 1 učitelka 1,0 nad 10 SŠ r. 1 učitelka 0,09 nad 10 SŠ 1. 5.r. 1 vychovatelka 0,667 nad 10 SŠ ŠD 1 učitelka MŠ 1 nad 20 SŠ MŠ 1 učitelka MŠ 1 nad 10 SŠ MŠ 1 učitelka MŠ 1 nad SŠ MŠ 1 učitelka MŠ 0,5 SŠ Komentář: 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 100 Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 Komentář 5

6 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. veku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Komentář 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 samostatná odb. kuchařka 1,0 SOU 1 pomocná kuchařka 0,5 SOU 1 školnice 1,0 SOU 1 ved. školní jídelny ZŠ 0,2 SŠ 1 účetní externě SŠ 1 topič Sezon. 0,6 ZŠ Komentář 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2012/13 počet prvních tříd počet dětí zapsaných do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 20012/ Komentář : 1. dítě nastoupilo do ZŠ v Praze 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: 0 žák z pátého ročníku gymnázia zřiz. krajem 0 soukromá gymnázia církevní gymnázia 6

7 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu 1. pololetí Ročník Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků s vyzn. dostatečnou I II III IV V Celkem pololetí Ročník Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků s vyzn. dostatečnou I II III IV V Celkem Komentář Hodnocení a chování bylo vždy projednáno na pedagogických poradách. 1žákyně 2. ročníku je vzdělávaná podle 38 ŠZ ( vzdělávání v cizině) Přehled o chování 1. pololetí Třída Počet žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ I. 7 II. 7 III. 4 VI V. 6 Celkem

8 2. pololetí Třída Počet žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ I. 7 II. 8 3 III. 4 VI. 7 6 V. 7 5 Celkem Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ 5.2 Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. pololetí , žáků pololetí , žáků Celkem , Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 0 Zrakové postižení 0 0 S vadami řeči 0 0 Tělesné postižení 0 0 S kombinací postižení 0 0 Autismus 1. 1 S vývojovými poruchami učení 4. 1 S vývojovými poruchami chování 0 0 Komentář 8

9 5.4 Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy Vzdělávání žáků probíhá podle vypracovaného rozvrhu hodin. Ten sestavujeme vždy s ohledem na obtížnost předmětu vzhledem k potřebě většího soustředění dětí začínáme hlavními předměty a poté zařazujeme výchovy. Zvláštní péči věnujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, rovněž tak žákům nadaným. Výchovný proces se prolíná samozřejmě s vzdělávacím procesem Pravidla chování máme zakotveny ve Školním řádu, pravidla pro hodnocení žáků máme v Klasifikačním řádu. S oběma listinami se seznamují žáci i jejich rodiče, jsou zveřejněny na webu školy. Informační systém je pro nás velice důležitý a potřebný. Zajišťujeme ho jak pomocí nástěnek a informačních tabulí ve škole, tak i vlastními webovými stránkami a jedenkrát ročně vydávaným časopisem. Průběh a výsledky vzdělávání Naše škola je integrovaná s mateřskou školou, což nám umožňuje sladit výuku s cíli předškolního vzdělávání a plynule na ně navázat. Máme možnost sledovat děti již od útlého věku a to nám usnadňuje stanovit vhodné a přiměřené cíle výuky vzhledem k individuálním potřebám žáků. Rovněž spojením ročníků v jedné třídě můžeme navázat učivem na předcházející témata. Našim cílem je zapojení každého žáka do školní práce s respektováním jeho osobních možností a potřeb. Usilujeme o to, abychom vychovali zdravě sebevědomého žáka, který přijímá zodpovědnost za sebe, za druhé a za životní prostředí. Na základě výchovně vzdělávacích strategií stanovených v ŠVP jsme se snažili utvářet ve škole příjemné a klidné pracovní prostředí a tvůrčí atmosféru, podporovat spoluúčast žáků na chodu školy. Předáváme žákům především znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě. Žáci se učí používat znalosti v praktických situacích; nepracují jen s učebnicemi, ale učí se vyhledávat informace v encyklopediích a na internetu. Využíváme efektivní výukové metody nově i použití dataprojektoru, kterými vedeme žáky k zájmu o vzdělávání, k tvořivosti, týmové práci, ke vzájemnému respektu a pomoci; učivo si žáci osvojují činnostně prostřednictvím nejrůznějších učebních pomůcek. Materiální podpora výuky Během posledních let se nám podařilo výrazně zlepšit vybavení školy. Třídy jsou vybaveny výškově nastavitelnými jednostolky, vyměnili jsme staré tabule za nové keramické a pohyblivé. V každé třídě jsou počítače ( v I.třídě 5ks, ve II.třídě 4ks) zapojené do sítě s přístupem na internet ( ten máme zdarma), ve školní družině jsou 2 počítače zatím bez přístupu na internet. Nově byla zakoupena tabule ENO s dataprojektorem a ozvučením a server, pro lepší propojení PC. Průběžně dokupujeme i knihy a encyklopedie do knihoven. Vybavení pomůckami je také dostatečné. Vyučovací formy a metody Vyučovací formy používáme především skupinové s možností seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností. Výuku zpestřujeme pomocí her, soutěží a celoškolních projektů. Ve výuce běžně používáme počítače, kde máme nainstalovány programy téměř do každého předmětu. Podporujeme osobnostní a sociální rozvoj žáků, jejich sebedůvěru, sebeúctu, vzájemné respektování a toleranci. 9

10 Při hodnocení žáků se snažíme o věcnost, konkrétnost a schopností. Vedeme žáky k sebehodnocení. respektování individuálních Velkou naší snahou je otevřený přístup k rodičům - konzultační hodiny, návštěva výuky, školní časopis. Propagujeme také naší práci na veřejnosti, pořádáme výstavy fotografií ze života školy, výstavku dětských prací a kulturní vystoupení žáků. Pro rodiče pořádáme besídky často spojené s vánočním nebo velikonočním trhem. Velkou pozornost věnujeme po celou školní docházku dyslektickým dětem, jednání o těchto dětech je pravidelným bodem programu každé pedagogické rady. Soustavná péče je také věnována dětem s poruchou řeči. Logopedický nápravu vede učitelka MŠ M. Zamrazilová. ZÁJMOVÉ KROUŽKY Počítačový kroužek Sportovní kroužek Výtvarný kroužek Zobcová flétna Mgr. B.Schovánková Mgr.J.Průšová R.Batulková Mgr.V.Chaloupková Hodnocení žáků V tomto školním roce byli žáci hodnoceni na vysvědčení podle klasifikačního řádu, který byl schválen pedagogickou radou a Radou školy. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka učitelé získávali zejména těmito formami, metodami a prostředky: soustavným diagnostickým pozorováním žáka soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové) kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami analýzou výsledků činností žáka konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny rozhovory se žáky a s jejich zákonnými zástupci Průběžné hodnocení se nejčastěji provádělo ústně, a to nejen učiteli, ale i žáci se učili hodnotit pokroky své i svých spolužáků. Učitelky hodnotí žáky nejen známkou, ale i pomocí dalších motivačních činitelů; podporujeme žáky s různým druhem nadání, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod. (zájmové útvary), nabídkou zájmových aktivit chceme také rozvíjet tvořivost a zájmy žáků a učit žáky účelně využívat volný čas. Vedení školy sledovalo úroveň vědomostí žáků, organizaci, metodiku a efektivitu výuky, využívání učebních pomůcek a celkovou atmosféru učitel- žák na základě rozhovorů s učiteli, rozboru vých.-ped. činnosti, hospitací. 10

11 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili Údaje jsou za školní rok 2011/ Institucionální vzdělávání 1.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů a) Studium v oblasti pedagogických věd b) Studium BOZP a PO pracovník termín studia instituce (VŠ/zaříze ní pro další vzdělávání) název akce financování c) Studium pro asistenta pedagoga d) Studium pro ředitele škol Mgr.I.Hrabáková PAU Kurz pro vedoucí prac.ve školství a ČŠI 890, Comenius Agency Odměňování ped.prac. a prac.právní problematika 998,- e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace 1.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky Mgr.I.Hrabáková P.Zeman Změny ve školské leg. k ,- 11

12 b) Studium z prostředků EU Mgr.I.Hrabáková Mgr.J.Průšová Mgr.I.Hrabáková +Mgr.J.Průšová Mgr.J.Průšová VISK VISK NIDV VISK Podpora matemat. gramotnosti na 1.st. ZŠ - Algoritmy Rozvíjíme čtenářskou gramotnost na 1. st. ZŠ Interaktivní tabule Smart Board ve výuce Podpora matemat. gramotnosti na 1.st. ZŠ Hrajeme si v M 600,- 600,- 700,-+700,- b) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií Mgr.I.Hrabáková IT ve škole Příprava projektů na ZŠ a využ ICT ve výuce zdarma d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost asistent pedagoga g) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti R.Batulková APLA Mgr.I.Hrabáková Ochrana fauny ČR Výchova a vzděl. dětí s autismem Aby nám bylo doma dobře zdarma Zdarma enviromentální výchovy 1.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace 12

13 Mateřská škola M.Zamrazilová VISK Příběh Pražského hradu 650,- Školní družina 2 Samostudium Popis samostudia 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 ŠKOLNÍ AKCE Návštěva divadel -- Divadlo U Hasičů Princezny jsou na draka Labutí princezna Divadlo Příbram O třech námořnících Divadlo Krab Žabák Žak a rak Jak Jiné pořady - návštěva kouzelníka Navaro - Masopustní karneval - Prohlídka Anežského kláštera téma Velikonoce - prohlídka baziliky na Svaté Hoře v Příbrami - MDD Becki Land dětské herní zařízení Praha - školní výlet Skanzen v Přerově nad Labem a výstava hraček v Benátkách nad Jizerou - Kino IMAX Vesmír PROJEKTY Dřevíčkova dílnička Projekt ZIMA Beseda s Policií ČR šikana, záškoláctví drogy krádeže Dopravní výchova návštěva dopravního hřiště Příbram Minimální preventivní program Školní mléko Ovoce do škol 13

14 ZAPOJENÍ DO SOUTĚŽÍ Fotbalová soutěž Mc Donald s CUP Výtvarná soutěž Testy ČŠI 5. ročník ČJ, M, AJ Mezinárodní výzkum čtenářské gramotnosti 2012 TIMSS a PIRLS 5. ročník EVVO Škola věnuje velikou pozornost výuce a výchově k EVVO. Uzavřely jsme spolupráci s firmou Ekolamp a staly se sběrným místem. Mimo běžně zařazovaná témata do výuky jako je ochrana životního prostředí, třídění odpadů, šetření energie apod. jsme zorganizovaly tyto akce : Projekt připravený organizací Ochrana fauny ČR Votice : Život v půdě Smyslů zbaveni Kdo tu s námi bydlí Ekolamp sběr starých zářivek a úsporných žárovek Dřevíčkova dílnička práce se dřevem, ukázky různých druhů, dřevo a jeho význam pro život Projekt Posvícení - tradice, pečení koláčů, symboly Projekt ZIMA práce s keramickou hlínou a papírem Vánoční jarmark zpracování odpadového materiálu ( papír, plasty, textil ) Přírodovědná vycházka poznávání rostlin, stromů a živočichů v blízkém okolí PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Školní zpravodaj - pro snadnější přehled o akcích pořádaných školou v průběhu školního roku vydáváme každoročně zpravodaj, kde se mohou rodiče seznámit s rozvržením školního roku, pomůckami potřebnými na VV a Pč, zájmovými kroužky apod. Webové stránky - zde jsou zveřejněny všechny dokumenty, informace o poplatcích školy, plánované akce, fotogalerie, kroužky, informace o MŠ, ŠJ a ŠD Další akce, které pořádáme pro veřejnost : Vystoupení pro seniory v místní sokolovně Rozsvěcení vánočního stromu + Vánoční jarmark Vánoční besídka Táborák a posezení s rodiči na závěr školního roku, vystoupení hudebního kroužku Nocování ve škole 14

15 7.2 Účast žáků ve sportovních soutěžích Oblastní kolo Mc Donaldś CUP finále B Soutěže pořádané školou : sportovní den celodenní klání v různých sportovních disciplinách - ŠD - skoky v pytlích, štafetové hry - fotbalový turnaj - vybíjená 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V tomto školním roce neproběhla žádná kontrola ČŠI 15

16 HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 9. Základní údaje o hospodaření školy Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2011 a) příjmy - podrobně viz příloha 1. celkové příjmy KÚ ,- Kč Zřizovatel ,- Kč Dotace KÚ ,- Kč Dotace EU ,- 2. poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců: MŠ ,- Kč ŠD ,- Kč Stravovací služby ,- Kč 3. příjmy z doplňkové činnosti : Kroužky ,- Kč 4. ostatní příjmy; Tržby z prodeje služeb 1 000,- Kč b) výdaje podrobně viz příloha 1. investiční výdaje celkem : 0,- 2. neinvestiční výdaje celkem a z toho náklady na platy pracovníků školy : MŠ ,- ZŠ ,- ŠJ ,- zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění : ,- Kč výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky, DVPP ( ze stát. rozpočtu): ,- Kč ostatní výdaje z provozu viz příloha 16

17 P Ř Í L O HA 17

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo adresa školy 671 31 Únanov 56 právní forma příspěvková organizace IČO 709 92

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fa : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 V Ústí nad Labem dne: 4. 8. 2014 Schválena pedagogickou radou dne: 25. 8. 2014 Schválena školskou

Více

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření školy za školní rok 2008-2009 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel

Více

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření školy za školní rok 2007-2008 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. července 2014 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 PaedDr. Iva Jinková Rada školy schválila dne: Obsah Výroční zpráva 1 Školní rok 2013/2014 1 I. Základní údaje o škole 4 1.1 Zřizovatel... 4 1.3 Základní údaje o součástech

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40

Výroční zpráva ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40 Výroční zpráva ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 70877564 IZO 102226440 identifikátor školy 6000046320 vedení školy Základní

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Výroční zpráva - školní rok 2011/2012

Výroční zpráva - školní rok 2011/2012 + Základní škola a mateřská škola Pernink, okr. Karlovy Vary Výroční zpráva - školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 47701617 IZO 047701617 Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 zpracovala ředitelka Mgr. Jana Šejbová ŠR schválila dne: Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Boţičany, okres

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více