Svědectví map. Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svědectví map. Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky"

Transkript

1 Svědectví map Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky

2 Autoři: Prof. Ing. Ivan Roček, CSc. Ing. Petr Fencl od třetího dílu PhDr. Vladimír Waage Spolupracující instituce: NZM Praha, FLD ČZU Praha, ÚHÚL Brandýs nad Labem, Vojenský kartografický ústav, Národní archiv a další státní oblastní a zemské archivy

3 Vznik Na základě informací z historického průzkumu lesů prováděného Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů, díky vlastnímu průzkumu autorů, kvalitní digitalizaci vybraných map, entuziasmu autorů a mnoha spoluautorů, vůli spolupracujících institucí, díky sponzorům - Lesům České republiky a Ministerstvu zemědělství České republiky.

4 Sponzoři projektu: Lesy České republiky, státní podnik Ministerstvo zemědělství České republiky

5 Zatím vyšly tři díly Svědectví map, Praha 2001 Svědectví map Mapy lesa, Praha 2003 Svědectví map lesní mapy, Praha 2010 celkem je tak reprodukováno 88 map Autoři uvažují o dalších dílech a jejich formách!!

6 Formát a forma Mapy i texty jsou tištěny na volných listech formátu A2 každý svazek je opatřen úvodem a komentáři k jednotlivým mapám, v komentářích je věnována pozornost autorům map a historickým mírám, mapy jsou doplněny výřezy z dnešního mapování určenými k lokalizaci historických map, edice je trojjazyčná, u některých map jsou navíc doplněny přepisy a překlady původních textů.

7 Mapa Dobříšského panství Rok vzniku: přelom 16. a 17. století Autor: Anonymous Rozměr: 30x750mm Signatura: Národní archiv, SMP (Sbírka map a plánů), Inventární číslo: 63, Signatura A/ IV/3 Svědectví map, mapa č. 1

8 Mapa okolí vesnic Nebeská Rybná, Kunštát a Hamernice Velikost: 320 x 400 mm Rukopisná mapa. Autor: Šimon Podolský z Podolí Rok vzniku: 1611 Národní archiv, SMP (Sbírka map a plánů), inv. č. 1625, sign. B/XIV/23 Svědectví map - Mapy lesa, Mapa č. 1

9 Velikost: 360 x 460 mm Rukopisná mapa. Autor: Samuel Globic z Bučiny Rok vzniku: 1676 Národní archiv, Nová manipulace, sign. J2/36 Holešovický lesík Svědectví map - Mapy lesa, Mapa č. 3

10 Mapa lesů na panství Vimperk s vyznačením území, které má využívat Tobiáš Adler pro svou skelnou huť U Žlíbků Velikost: 650 x 570 mm Rukopisná mapa. Autor: Johann Georg Plansker Rok vzniku: 1755 Státní oblastní archiv Třeboň, pobočka Český Krumlov, Velkostatek Vimperk, sign. 68 Svědectví map - Mapy lesa, Mapa č. 10

11 Plán vodní nádrže a vodních toků pro možné plavení dříví v revíru Včelná pod Boubínem Velikost: 4710 x 370 mm Rukopisná mapa. Autor: Jan Karel Max Rok vzniku: 1765 Státní oblastní archiv Třeboň, Velkostatek Hluboká II, sign. 4 Svědectví map - Mapy lesa, Mapa č. 13

12 Repertorium lesů panství Lipník Velikost: 465 x 360 mm Rukopisná mapa. Autor: Maxmilian Tadeáš Wohlfrom Rok vzniku: 1778 Svědectví map - Mapy lesa, Mapa č. 20

13 Velkostatek Kunštát, porostní mapy porostní mapa čtvrtého lesa, druhá část Velikost: 640 x 450 mm Rukopisná mapa. Autor: Jan Richter Doba vniku: konec 18. století Moravský zemský archiv Brno, Velkostatek Kunštát, inv. č Svědectví map - Mapy lesa, Mapa č. 30

14 MAPA TAK ZVANÉHO ROKLANU Doba vzniku:1764 Autor: Antonín Jan Knittl Velikost: 570 x 440 mm NA Praha fond SMP 400 D II 15 Svědectví map lesní mapy, Mapa č. 1

15 MAPA HRANICKÝCH LESŮ Rok vzniku 1779 František Haydemon velikost 450 x 350 mm ZA Opava, pobočka Olomouc fond VS Hranice na Moravě Svědectví map lesní mapy, Mapa č. 2

16 NÁVOD K LESNÍMU HOSPODAŘENÍ Doba vzniku: 1790 Autor: Bötger Velikost: 495 x 345 mm SOA Litoměřice, pobočka Děčín fond VS Klášterec nad Ohří, inv. č. 1961/1 Svědectví map lesní mapy, Mapa č.5

17 GENERÁLNÍ PLÁN PANSTVÍ ČIMELICE Vznik: 1802 Autor: Jan Tomášek Velikost: 1080 x 970 mm SOA Třeboň - fond VS Čimelice, sign. J-1a Svědectví map lesní mapy, Mapa č. 10

18 PLÁN II HOSPODÁŘSKÉHO DVORA ČIMELICE A RAKOVICE Vznik: 1802 Autor: Jan Tomášek Velikost: 1560 x 1140 mm SOA Třeboň - fond VS Čimelice, sign. J -1b Svědectví map lesní mapy, Mapa č.11

19 PLÁN III HOSPODÁŘSKÉHO DVORA Vznik: 1802 Autor: Jan Tomášek Velikost: 1160 x 965 mm SOA Třeboň fond VS Čimelice, sign. J 1c BISINGROV Svědectví map lesní mapy, Mapa č. 12

20 PLÁN IV a V HOSPODÁŘSKÉHO DVORA Vznik: 1802 Autor: Jan Tomášek Velikost: 1395 x 1130 mm SOA Třeboň fond VS Čimelice, sign. J 1d NERESTCE A KRSICE Svědectví map lesní mapy, Mapa č. 13

21 PLÁN VII LESNÍHO REVÍRU KARLOV. Autor: Jan Tomášek Velikost: 1215 x 1185 mm SOA Třeboň fond VS Čimelice, sign. J 1f 1802 Svědectví map lesní mapy, Mapa č. 15

22 HONITBA NA PANSTVÍ JINDŘICHŮV HRADEC U JEMČINY Vznik: 1847 Autor: M. Huml Velikost: 555 x 400 mm SOA Třeboň, pobočka Jindřichův Hradec fond VS Jindřichův Hradec, inv. č Svědectví map lesní mapy, Mapa č.29

23 VÝKAZ VÝMĚR HOSPODÁŘSKÉHO DVORA MIRABELL Vznik: 1819 Autor: Alois Josef Vatter Velikost: 580 x 350 mm SOA Litoměřice, pobočka Děčín fond VS Děčín, inv. č. 68a Svědectví map lesní mapy, Mapa č.35

24 MAPA BAŽANTNICE V ERVĚNICÍCH, BAŽANTNICE A REMÍZKY V KYJICÍCH A LESÍKU V ZAJEČICÍCH Vznik: polovina 19. stol. Anonym Velikost: 715 x 495 mm SOA Litoměřice, pobočka Žitenice fond LÚ Jezeří, inv. č. 294 Svědectví map lesní mapy, Mapa č. 40

25 GENERÁLNÍ MAPA FÜRSTENBERSKÉHO FIDEIKOMISNÍHO MAJETKU S PANSTVÍMI KŘIVOKLÁT Vznik: 1830 Anonym, tištěná mapa Velikost: 880 x 650 SOA Praha fond VS Křivoklát, inv. č. 10 Svědectví map lesní mapy, Mapa č. 43

26 Dnešní poloha Bažantnice Ervěnice Dvůr Mirabell

27 Parergy Významný doplněk historických map

28 Severky Každý tvůrce map používal své symboly pro označení světových stran Samuel Globic Johann Georg Plansker Jan Richter

29 Informace Vzhledem k tomu, že první a druhý díl Svědectví map byly účelové neprodejné tisky, lze v současné době zakoupit v pokladně NZM pouze poslední třetí svazek za 400,- Kč nebo 500,- Kč (podle desek). Viz internetová stránka NZM Praha

30 Kolektiv autorů Svědectví map děkuje za pozornost Prof.Ing.Ivan Roček, CSc. FLD ČZU Praha Ing. Petr Fencl NZM Praha PhDr. Vladimír Waage Národní archiv

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KŘIVOKLÁTSKO - SLEDOVÁNÍ VÝVOJE KRAJINY NA STARÝCH MAPÁCH DEVELOPMENT OF LANDSCAPE ON OLD MAPS (REGION OF KŘIVOKLÁT)

Více

PRŮVODCE VÝSTAVOU. Staré a nové mapy z území České republiky

PRŮVODCE VÝSTAVOU. Staré a nové mapy z území České republiky PRŮVODCE VÝSTAVOU Staré a nové mapy z území České republiky ZÚ ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD www.cuzk.cz STARÉ A NOVÉ MAPY Z ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY Výstava ze sbírek Ústředního archivu zeměměřictví a katastru Zeměměřického

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA HORNICKO-GEOLOGICKÁ FAKULTA DĚJINY ZEMĚMĚŘICTVÍ VÝVOJ ČESKÉ KARTOGRAFIE (DO ROKU 1918)

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA HORNICKO-GEOLOGICKÁ FAKULTA DĚJINY ZEMĚMĚŘICTVÍ VÝVOJ ČESKÉ KARTOGRAFIE (DO ROKU 1918) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA HORNICKO-GEOLOGICKÁ FAKULTA LADISLAV PLÁNKA DĚJINY ZEMĚMĚŘICTVÍ VÝVOJ ČESKÉ KARTOGRAFIE (DO ROKU 1918) (PRACOVNÍ VERZE) STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY

Více

David Mikoláš (2013)

David Mikoláš (2013) David Mikoláš (2013) Typologie pramenů 1. Písemné prameny 2. Kartografické prameny 3. Ikonografické prameny 4. Plány 5. Hmotné prameny 6. Další informativní prameny 2 1. Písemné prameny 1. 1 Prameny diplomatického

Více

Základy archivního výzkumu. Jan Šimek. Přehledové studie 02/09

Základy archivního výzkumu. Jan Šimek. Přehledové studie 02/09 Základy archivního výzkumu Jan Šimek Přehledové studie 02/09 Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu (CAAT) Katedra antropologických a historických věd FF ZČU www.caat.cz CAAT 2009 ZÁKLADY

Více

Vývoj zobrazování polohopisu na našem území

Vývoj zobrazování polohopisu na našem území Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studijní program: Studijní obor: Zadávající katedra: Vedoucí katedry: B4106 Zemědělská specializace Pozemkové úpravy a převody nemovitostí

Více

Úvod. 1. Personální situace a vzdělávání pracovníků

Úvod. 1. Personální situace a vzdělávání pracovníků Úvod V lidském životě padesát let znamená, řečeno slovy mého ředitelského předchůdce, dobu, kdy se člověk v poměrném mládí dožívá slušného stáří. Instituce docilující obdobné časové mety jsou považovány

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE 2012 I. díl KULTURNÍ DĚDICTVÍ MUZEA, GALERIE A PAMÁTKOVÉ OBJEKTY NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Centrum informací a statistik

Více

Historická kartografická díla České republiky pro studium vývoje krajiny

Historická kartografická díla České republiky pro studium vývoje krajiny LADISLAV PLÁNKA Historická kartografická díla České republiky pro studium vývoje krajiny Plánka, L.: Historical Cartographic Works of the Czech Republic to the Study of Landscape Evolution. Životné prostredie,

Více

Historické mapy a stavební plány

Historické mapy a stavební plány Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Historické mapy a stavební plány Martin Ebel metodika přednášky I. Obecně uvod, délkové míry Znalost historických map a plánů a jejich čtení lze využít pro

Více

západočeské archivy 2011

západočeské archivy 2011 západočeské archivy 2011 Porta fontium Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů Společný přeshraniční projekt je zaměřen na digitalizaci archiválií v západočeských a některých bavorských archivech,

Více

Významná data v tematické kartografii mezi roky 1600 a 1700. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Významná data v tematické kartografii mezi roky 1600 a 1700. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Významná data v tematické kartografii mezi roky 1600 a 1700 Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita poslední aktualizace: 4.12.2006 Rok 1600 v Čechách 31.8.1600

Více

Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2010

Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2010 Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2010 PhDr. Eva Drašarová, CSc. ředitelka Národního archivu, s použitím podkladů ze zpráv o činnosti vedoucích jednotlivých oddělení V Praze 15. 2. 2011 OBSAH

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE 2011 I. díl KULTURNÍ DĚDICTVÍ MUZEA, GALERIE A PAMÁTKOVÉ OBJEKTY NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Centrum informací a statistik

Více

I. Historické měřické postupy při tvorbě nejstarších samostatných map Čech, Moravy a Slezska

I. Historické měřické postupy při tvorbě nejstarších samostatných map Čech, Moravy a Slezska I. Historické měřické postupy při tvorbě nejstarších samostatných map Čech, Moravy a Slezska Drahomír Dušátko, Josef Marek 1 Úvod První zmínky v českých zemí o vyměřování půd a záznamech o nich jsou doloženy

Více

historická krajina česka a co po ní zůstalo

historická krajina česka a co po ní zůstalo historická krajina česka a co po ní zůstalo věda kolem nás (1) prostory společné paměti Historická krajina součást výzkumného programu Historického ústavu Akademie věd České republiky Historický ústav

Více

Průběžná zpráva projektu SP/2d4/31/07za 2. a 3. čtvrtletí 2007. ke kontrolnímu dni 3. 12 2007

Průběžná zpráva projektu SP/2d4/31/07za 2. a 3. čtvrtletí 2007. ke kontrolnímu dni 3. 12 2007 Průběžná zpráva projektu SP/2d4/31/07za 2. a 3. čtvrtletí 2007 ke kontrolnímu dni 3. 12 2007 Rozšíření tisu červeného v České republice se zřetelem na jeho ekologickou amplitudu, vyhodnocení rizikových

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Samospráva v Lomnici nad Popelkou (1864 1914) Bc. Dana Grabcová

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Samospráva v Lomnici nad Popelkou (1864 1914) Bc. Dana Grabcová Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Samospráva v Lomnici nad Popelkou (1864 1914) Bc. Dana Grabcová Diplomová práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRACHATICKÉHO MUZEA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRACHATICKÉHO MUZEA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRACHATICKÉHO MUZEA ZA ROK 2008 Obsah: Úvod (P. Fencl) 1. ODBORNÁ ČINNOST Starší dějiny (F. Kubů) Mladší dějiny (P. Fencl) Dějiny umění (Z.Oberfalcerová) Archeologie (M. Parkman)

Více

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice ENArC European Network on Archival Cooperation Projekt Monasterium v České republice Jitka Křečková Národní archiv v Praze www.nacr.cz www.monasterium.net ICARUS základní cíle a aktivity: Mezinárodní

Více

Buk lesní1. Lesy České republiky, s.p.

Buk lesní1. Lesy České republiky, s.p. 1 3 Buk lesní1 Výroční zpráva 2013 Lesy České republiky, s.p. 1 Obsah Úvodní slovo 2 Hlavní události roku 3 Profil státního podniku 4 Organizační uspořádání 8 Personální obsazení a orgány státního podniku

Více

ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK NA ODBORNÝ SEMINÁŘ K historii průmyslu a techniky na Moravě a ve Slezsku II. Od konce 18. století do roku 1918

ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK NA ODBORNÝ SEMINÁŘ K historii průmyslu a techniky na Moravě a ve Slezsku II. Od konce 18. století do roku 1918 PURKYŇOVA 105 / 612 00 BRNO / T +420 541 421 411 / F +420 541 214 418 / INFO@TECHNICALMUSEUM.CZ / WWW.TECHNICALMUSEUM.CZ ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK NA ODBORNÝ SEMINÁŘ K historii průmyslu a techniky na Moravě

Více

Rekonstrukce změn plochy lesních ekosystémů Krkonoš v 16. až 18. století Theodor Lokvenc

Rekonstrukce změn plochy lesních ekosystémů Krkonoš v 16. až 18. století Theodor Lokvenc Rekonstrukce změn plochy lesních ekosystémů Krkonoš v 16. až 18. století Theodor Lokvenc Úvod Lesy obou Krkonošských národních parků na straně české i polské zaujímají 80 % jejich plochy. Rozloha, druhová

Více

Krajinná ekologie Skripta ke cvičením

Krajinná ekologie Skripta ke cvičením ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A ENVIRONMENTÁLNÍ LABORATOŘ EKOLOGIE KRAJINY Krajinná ekologie Skripta ke cvičením Ing. Jana Nováková, Csc. Ing. Jan Skaloš RNDr. Ivana Kašparová Kostelec

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE ANALÝZY PŮVODNÍCH TISKOVÝCH MATRIC A TISKŮ MÜLLEROVY MAPY ČECH Analyse of the Original Prints and Matrices

Více

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví.

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Ing. Filip Antoš, Ing. Milan Talich, Ph.D., Ing. Ondřej Böhm, Ing. Jan Havrlant, Ph.D.,

Více

Husitské muzeum v Táboře

Husitské muzeum v Táboře Husitské muzeum v Táboře nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva za rok 2003 Vypracoval:

Více

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 1999 OBSAH Památkový ústav v Ostravě v roce 1999 Ing. arch. Jiří Gwuzd, CSc. ORGANIZACE A ODBORNÁ ČINNOST...5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODNIKU...6 SEZNAM STÁLÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PARDUBICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PARDUBICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PARDUBICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PARDUBICÍCH 1 ISBN 80-86234-80-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4 (NPÚ, ústřední

Více

Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2014

Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2014 Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2014 PhDr. Eva Drašarová, CSc. ředitelka Národního archivu, s použitím podkladů ze zpráv o činnosti vedoucích jednotlivých oddělení V Praze 25. 2. 2014 OBSAH

Více