Přijďte s námi oslavovat Vážení přátelé,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přijďte s námi oslavovat Vážení přátelé,"

Transkript

1 měsíčník :: číslo 12 / 2005 :: vychází prosinec 2005 neprodejné Přijďte s námi oslavovat Vážení přátelé, srdečně Vás zveme ve čtvrtek 8. prosince 2005 od hodin na Palackého náměstí v Kutné Hoře, kde se uskuteční krátká oslava 10. výročí zápisu města Kutná Hora na Listinu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Devátého prosince roku 1995 byla v Paříži podepsána listina, která zařadila historický střed města Kutná Hora, chrám sv. Barbory a kostel Nanebevzetí Panny Marie na roveň světovým skvostům architektury, přírody a techniky. Jednalo se o významný krok v životě našeho města, které se rázem stalo světoznámým díky Listujeme: na straně 2 Zprávy z rady města na straně 3 Zprávy ze zastupitelstva na straně 4 Z úřední desky na straně 5 Kulturní pozvánka na straně 6 Country večery v České 1 na straně 7 Cestovní ruch na straně 8 Den bez aut očima dětí jednotné propagaci světového kulturního a přírodního dědictví. Pojďme si, v předvečer výročí zápisu, společně zavzpomínat na těch uplynulých 10 let, které uběhly od výše uvedeného data. Vzpomínky nám jistě osvěží výstava, která bude realizována v preghausu Vlašského dvora občané se zde budou moci seznámit s výší příspěvků, které byly každoročně směrovány do rekonstrukcí historických objektů Kutné Hory v rámci Programu regenerace, Programu záchrany ohrožených památek, apod. Texty budou doplněny srovnávacími fotografiemi rekonstruovaných objektů. Výstavu bude možno shlédnout od 9. do 22. prosince V prvním patře Sankturinovského domu proběhne již 7. prosince v hodin vernisáž 3. ročníku putovní výstavy Poznej světové dědictví UNESCO a ve stejných prostorách bude možno shlédnout ve čtvrtek 8. prosince od do hodin i výrobky přihlášené do soutěže Barbora k nakousnutí. Vlastní čtvrteční podvečerní program začne na Palackého náměstí v hodin krátkým koncertem dětí ze Základní umělecké školy v Kutné Hoře, následovat bude rozsvícení vánočního stromu a představení pěveckého sboru Gaudeamus. O půl šesté bude k vidění na pódiu fragment z muzikálu Jeptišky a poté budou vyhlášeny výsledky soutěže Barbora k nakousnutí. Program na Palackého náměstí bude pokračovat vystoupením kapely Mediterian. Celým podvečerem Vás bude provázet, se šarmem sobě vlastním, kutnohorský bonviván pan Mikuláš Dačický z Heslova (každý z nás již určitě ocenil v této roli skvělého Václava Veselého). Po celou dobu se budete moci na terase hotelu Mědínek zdarma občerstvit horkými nápoji, které Vás jistě zahřejí stejně dobře jako připravený program. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci. Město Kutná Hora Vás všechny co nejsrdečněji zve na společné setkání a připomenutí si významného mezníku v historii Kutné Hory. Přijďte se alespoň na chvíli odreagovat od předvánočního shonu, pobýt na čerstvém vzduchu a zpříjemnit si podvečer trochou kultury a slavnostní nálady v čase adventním. za přípravný výbor Eva Hnátková Foto: Lepor studio

2 prosinec 2005 strana 2 Zprávy z jednání rady města a Dvacáté jednání rady města bylo svoláno na 19. října, zúčastnilo se osm radních. V úvodu jednání byl jako obvykle bod různé. Různé Na MUDr. Procházku se obrátili občané Malína s dotazem na výstavbu domu se státní dotací plánovanou radnicí. V Malíně vzniká obava z výstavby určené pro neplatiče, dokonce se objevil i jakýsi leták s touto informací. Pan starosta vysvětlil, že občané této části města špatně pochopili záměr města, ZM pověřilo RM předložit na prosincové jednání ZM konkrétní variantu na bytovou výstavbu v lokalitě Malín - p.č. 71 a část p.č. 72/1 a 70/1 o celkové výměře cca m 2 s finanční spoluúčastí státu. Tento typ výstavby je určen pro příjmově slabší skupinu obyvatel, čemuž odpovídají např. mladé rodiny s dětmi. Výstavba se uskuteční nejdříve v roce 2007, v průběhu přípravy stavby město určí způsob přidělování. Odvolání místostarosty Dalším projednávaným bodem byl návrh Ing. Benady na odvolání místostarosty. Vyzval jsem pana Benadu ke stažení jeho návrhu a požádal radní o jejich názor. Všichni přítomní radní vyjádřili nesouhlas s návrhem odvolání i s odůvodněním pana Benady. V této věci bylo přijato usnesení, kterým rada navrhuje nesouhlasit s odvoláním a doporučuje takto hlasovat i zastupitelům. Nemocnice Kutná Hora s.r.o. Dalšímu bodu jednání byl přítomen Ing. Malý, ředitel nemocnice. V úvodu jednání doplnil předkládané materiály. Radou byl projednán nákup C ramene rentgenu, nových lůžek, projednány výsledky hospodaření. Nejvíce nepříjemnou byla otázka neplacení za úkony CT ze strany VZP. Zde, po zvažování všech okolností, dospěla rada k závěru, že nelze vyšetření doplácet z rozpočtu nemocnice a doporučila neakutní případy pojištěnců VZP objednávat do jiných nemocnic. Ve věci již proběhlo s VZP několik jednání. Snad nakonec vše dopadne ve prospěch pacientů, což je prioritní cíl města i vedení nemocnice. Projekt propagace města Podnikatelé z oblasti cestovního ruchu se rozhodli společně ucházet o finanční podporu z grantu Středočeského kraje v tématu Podpora tvorby turistických produktů a produktových balíčků a rozhodli se vytvořit propagační brožuru ve společném projektu Rozvoj cestovního ruchu, kultury a sportu v Kutné Hoře. Doporučil jsem do tohoto projektu podnikatelů a Průvodcovské služby zařadit i Město Kutná Hora s tím, že celý projekt zaštítí podnikatel a hoteliér pan Petr Kolář. Radní tuto myšlenku podpořili a souhlasili s poskytnutím finančního příspěvku. Energetická koncepce Rada odsouhlasila další postup při přípravě zadání a výběru zpracovatele územní energetické koncepce. Jedná se o koncepční materiál, který se stane součástí rozvojových záměrů města, bude navazovat na územní plán a doporučí rozvoj jednotlivých sítí nutných pro pokrytí energetických potřeb města s výhledem na dvacet let. Hospodaření města Rada vzala na vědomí zprávu o hospodaření Města za III. čtvrtletí Do bylo do příjmové a výdajové části promítnuto dvanáct změn. Skutečné dosažené příjmy jsou 307 mil. Kč, tj. plnění na 72,8%, výdaje 366 mil. Kč, tj. 75,9% výdajů. Do hospodaření města nejvýrazněji zasáhlo poskytnutí dotace nemocnici ve výši 30 mil. Kč, což bylo pokryto úvěrem. Přesto je plnění rozpočtu rovnoměrné. Nová ulice Napodruhé rada rozhodovala o názvu nové ulice. Nakonec se rozhodla přiklonit k názoru vlastníků novostaveb, kteří požádali o pojmenování Na Třešňovce. Jde o historický název lokality, doporučil jej i předkladatel návrhu. Vánoční trhy Rada souhlasila s konáním předvánočních trhů ve dvou termínech pro dva provozovatele. Radní doporučili soustředit se při přípravě trhu na estetickou stránku vzhledu stánků a sortimentu. Trhy by měly být spíše rozšířením nabídky a oživením předvánoční atmosféry náměstí. Majetkové záležitosti Jako obvykle nejvíce usnesení rada přijala v majetkové oblasti, jejich plné znění je umístěno na webových stránkách městského úřadu, a sice cz. Tam lze najít i nabídku městem prodávaných nemovitostí, včetně podmínek výběrových řízení a fotografií prodávaných domů. 21. zasedání Rady města Kutná Hora se konalo dne 2. listopadu 2005 od hodin. Radní mezi sebou přivítali nově zvoleného radního, pana Ing. arch. Pavla Železného. Značky Ten v bodu různé otevřel téma stále většího počtu značek vyhrazeného stání ve středu města. Tyto značky dost poškozují dojem z památek a ruší návštěvníky i obyvatele. Možná řešení situace, která vzniká při rekolaudacích na základě požadavků ze stavebního zákona na zajištění míst pro zásobování a zákazníky, dostala za úkol navrhnout dopravní komise. Proto kancelář tajemníka pozve na jednání RM dne předsedu dopravní komise pana Ing. Františka Záleského, aby mohl s radou projednat návrhy na další postup. Tepelné hospodářství Dalším bodem byla moje zpráva o dokončení studie o tepelném hospodářství města, kterou zpracovala firma Seven. Rada se shodla na projednání této zprávy se zpracovatelem za přítomnosti zastupitelů, dozorčí rady a ředitele KH Tebis, i pracovníků městského úřadu. K projednání byl stanoven termín po jednání rady. Nemocnice Kutná Hora s.r.o. Radu města navštívil ředitel a jednatel Nemocnice K. Hora s.r.o., který podal zprávu o personálním obsazení primariátů nemocnice, o upraveném plánu hospodaření, dále bylo diskutováno o dalším postupu při pronájmu kutnohorského zařízení a jednání s Mediterou a městem Čáslav. Největším problémem je nejistota, jakým způsobem se bude dál vyvíjet celý sektor zdravotnictví a zdravotního pojištění, včetně financování. Jakékoliv rozhodnutí města v této nejisté době se může při nepředvídatelném vývoji ukázat jako nevýhodné, nejasnost koncepce tak nutí město stále jen dotovat bez možnosti uvážlivého a zodpovědného řešení situace bez dopadu na kvalitu zdravotní péče. Upozornění V letošním roce bylo, na území města Kutné Hory, povoleno několik výkopů v blízkosti vzrostlých stromů. Mimo těchto povolených výkopů byla však zjištěna i místa, kde byly prováděny výkopy bez povolení. Při kopání v blízkosti kmene stromů byly poškozeny kořeny dřevin. Firmám i soukromníkům bylo doposud pouze ústně domlouváno, byl jim vysvětlován správný postup a pachatelé byli seznamováni s platnou legislativou. Městským úřadem bylo nařízeno, k nápravě Park pod Vlašským dvorem Hostem jednání byl Ing. Jiránek, jednatel spol. Zahrada nad Metují s.r.o., která zpracovala návrh projektu. Nejvíce diskutovanými body tohoto projektu se ukázal návrh společnosti na přesunutí altánu (v nějakém článku jsem zahlédl, že by mělo jít o přenesení vzduchem, ale předpokládám, že šlo jen o básnickou licenci, nic takového připraveno není), proto Ing. Jiránek považuje za důležité získat stanovisko rady města ve věci zachování či vypuštění altánu z projektu obnovy parku. Další vysvětlení se týkalo restaurace a jejího provozu v části u letní scény, kde by měla vzniknout ne restaurace s celoročním provozem, ale sezónní kavárna se sociálním zázemím. V dalším jednání se rada rozhodla podpořit projekt jako celek, neodsouhlasila samostatné usnesení o přemístění altánu. To musí být předmětem jednání odborných institucí a dotčených orgánů. Při veřejných prezentacích projektu nebyly občany vzneseny zásadní připomínky. Ale jak to někdy bývá, veřejnost se může ozvat až v okamžiku, kdy se bude blížit realizace a půjde takzvaně do tuhého. Chodník na Kaňk Rada rozhodla o provedení části veřejného osvětlení při chodníku na Kaňk. Na tuto část díla původně nebyly rozpočtovány žádné finance, ale vzhledem k úsporám v kapitole investic je prioritou města chodník dokončit včetně osvětlení co nejdříve. Dokončení je předpokládáno do , takže již tuto zimu chodník podstatným způsobem zvýší bezpečnost i komfort chodců. Opět bylo přijato mnoho usnesení majetkových a provozní povahy, jednání rady ukončil starosta města v půl šesté. Děkuji za Vaši pozornost a přeji Vám pěkný závěr podzimu. Bohumil Dvořák zástupce starosty vzniklé škody, jen odborné ošetření takto poškozených kořenů. Tyto případy se ale množí a pracovníci firem i soukromníci se při provádění prací chovají ke stromům i zeleni v Kutné Hoře celkově velice necitlivě a neohleduplně! Tímto upozorňujeme všechny, kdo budou provádět výkopové práce v blízkosti dřevin a kde bude následně zjištěno nezákonné jednání, že budeme již postupovat přísněji a budeme toto jednání postihovat příslušnou sankcí. J. Palas, M. Starý

3 25.října 2005 se sešlo 24 členů zastupitelstva na 7. zasedání v tomto roce. V čase vymezeném na dotazy a připomínky občanů vystoupila Bc. Žáková, členka bytové komise a přečetla zastupitelům dopis adresovaný radě města. Několikrát již poukazovala na skutečnost, že není vyřizován bytový pořadník a byty se přidělují pouze na odbydlení městských domů či při haváriích a krizových situacích. V jiných městech, jako např. Havlíčkův Brod, je situace mnohem lepší. Bude čekat na vyjádření rady. Za Automotoklub ČR, organizace Kutná Hora vystoupil MUDr. Plaček proti prodeji objektu, který mají v pronájmu. Informoval o založení klubu již před válkou, kdy jeho činnost byla obnovena po válce, postupně přešlo na Svazarm a od roku 1990 jsou samostatní. Nyní mají 26 členů a finanční příjem z dalšího pronájmu autodílny soukromníkovi. Polovina tohoto příjmu jde městu. Starosta Šalátek reagoval, že v radě města byla většina členů pro prodej. Rada se shodla i na tom, že by nájem měl jít městu a chtěla znát co bylo ze získaných prostředků uděláno prospěšného pro město (oprava objektu, akce pro mládež či jiné sportovní aktivity). Dr. Plaček uvedl, že v současné době, vzhledem k finančním prostředkům je velmi složité pořádat nějaké sportovní akce. V majetkové části pak bylo hlasováno o usnesení, kde byl návrh na odprodej nemovitostí z majetku města. Budova, kterou má pronajatu automotoklub, byla z tohoto seznamu vyřazena. Starosta, přestože není proti podpoře automotoklubu, nesouhlasí s fungováním organizace takovýmto způsobem, kdy nevykazuje žádnou prospěšnou činnost pro město a vyžádal si u Plačka předložení zprávy o činnosti automotoklubu za poslední 2 roky včetně akcí prospěšných pro město. Paní Marková kritizovala uzavření jídelny v podniku Modena, kde se stravuje i řada důchodců. Město do této záležitosti nemohlo nijak zasáhnout z důvodu soukromého vlastnictví tohoto objektu. Problém jídelny je ale již k současnému datu a ke spokojenosti strávníků vyřešen. Z řad zastupitelů se Mgr. Blahník zeptal jakým způsobem bude probíhat odprodej domu Fučíkova Ing. Suchánek, vedoucí majetkového odboru uvedl, že tato záležitost bude připravena pro příští zasedání ZM. Mgr. Klečák měl několik připomínek k dopravě v Kutné Hoře. Historické jádro hyzdí les dopravních značek, jejichž instalací je zbytečně mrháno finančními prostředky. Zastupitel Bauer doporučil, aby se v rozpočtu města na r konečně objevila ulice Čs. letců v Sedlci. Z ekonomických záležitostí Zastupitelstvo vzalo na vědomí hospodaření města k 30. září Schváleny byly rovněž změny 12. a 13. městského rozpočtu. 12. změna rozpočtu obsahovala pouze přesun mezi investiční a neinvestiční výdajovou položkou v objemu ,- Kč. Ve změně č. 13 došlo k navýšení v příjmové části rozpočtu prosinec 2005 strana 3 Zprávy ze zastupitelstva města o ,- Kč, o ,- Kč ve financování a o částku ,- Kč ve výdajové části rozpočtu, dle předloženého soupisu. Těsnou většinou byl přijat rozpočtový výhled na r Doporučena byla varianta, která by držela dluhovou službu města na cca 10%. Z personálních záležitostí. Místostarosta Dvořák reagoval na návrh svého odvolání a poděkoval radě města za vyjádření podpory. Návrh na odvolání místostarosty Dvořáka okomentoval za Sdružení nezávislých kandidátů Ing. Benada. Závěrem zdůraznil, že zastupitelstvo za sebou mnoho práce a výsledků nemá. Návrh starosty odvolávat aklamací neprošel a jednání bylo přerušeno na provedení tajné volby. Z celkového počtu 27 hlasovacích lístků, které byly volební komisi předány jich bylo vydáno 19, z toho 13 hlasů bylo platných a 6 neplatných. Pro souhlas s odvoláním byly 4 hlasy a 9 hlasů bylo proti. Starosta konstatoval, že návrh na odvolání nebyl přijat. Ing. Benada pogratuloval panu Dvořákovi, že mu zastupitelstvo dalo důvěru a zároveň měl dotaz na termín pro podání žádosti o grant na alternativní zdroje energie. Letos se to již nestihne a snad se to podaří příští rok, i když to již bude úkol pro nové zastupitele. Doufá, že se místostarosta Dvořák bude snažit, aby svou pověst napravil. Místostarosta Dvořák poděkoval zastupitelům za podporu a řekl, že se vždy bude snažit pracovat pro město a vše je na rozhodování kolektivu, nikdy nerozhoduje jednotlivec. Tajnou volbou proběhlo i doplnění Rady města Kutná Hora o člena za odstoupivšího RNDr. Šance. Z 24 platných hlasů byl většinou 14 hlasů zvolen členem rady Ing. arch. Pavel Železný. Starosta Šalátek mu popřál mnoho úspěchů v této funkci. Řádné zasedání se uskuteční 6. prosince 2005 v hodin ve Vlašském dvoře. Miroslav Franc Rada města v Kutné Hoře, s cílem podpořit kulturní a společenský život města, přijímá prostřednictvím odboru kultury, školství a tělovýchovy MěÚ žádosti o finanční prostředky z PŘÍSPĚVKOVÉHO PROGRAMU MĚSTA KUTNÉ HORY PRO ROK 2006 (granty) Příspěvky na podporu projektů budou udělovány v následujících oblastech: 1) Výstavní a přednášková činnost 2) Pořádání kulturních přehlídek, festivalů a obdobných kulturních akcí 3) Neprofesionální umělecké aktivity 4) Kulturní akce určené pro děti a mládež 5) Projekty škol a školských zařízení se vzdělávacím programem zaměřeným především na oblast umělecké a estetické výchovy (podpora talentované mládeže) 6) Projekty na rozvoj vzdělávacích, metodických a osvětových programů v oblasti kultury a vzdělávání 7) Sociální programy a projekty Žadatel podává žádost písemně na předepsaných formulářích nejpozději do (první kolo) nebo (druhé kolo) na podatelnu MěÚ Kutná Hora ve Vlašském dvoře, Havlíčkovo náměstí 552. Formulář přihlášky je k dispozici na podatelně MěÚ ve Vlašském dvoře nebo je možné přihlášku zkopírovat z internetových stránek města Kutné Hory (www.mu.kutnahora.cz). Foto: Lepor studio Podrobné informace o příspěvkovém programu lze získat na oboru kultury, školství a tělovýchovy MěÚ nebo na internetové adrese

4 prosinec 2005 strana 4 Z ÚŘEDNÍ DESKY Záměry prodeje a pronájmu majetku města Odbor správy majetku oddělení správy nemovitostí, MěÚ Kutná Hora tel.: Prodej: 1. Dlouhodobý záměr na prodej pozemků p. č. 4283/36 a p. č. 4283/37 o celkové výměře 791 m 2 v k. ú. Kutná Hora za kupní cenu 200,- Kč/m 2. Pozemky jsou určeny dle územního plánu ke stavbě rodinného domu o maximální výšce jednoho nadzemního podlaží mimo střechu. Umístění stavby bude vyžadovat náročnější projektovou přípravu. Pozemky jsou přístupné po nezpevněné komunikaci. Sítě nejsou v bezprostřední blízkosti a jejich zajištění bude finančně náročné. 2. Dlouhodobý záměr na prodej pozemků p. č. 4283/34 a p. č. 4283/ 35 o celkové výměře 780 m 2 v k. ú. Kutná Hora za kupní cenu 200,- Kč/ m 2. Pozemky jsou určeny dle územního plánu ke stavbě rodinného domu o maximální výšce jednoho nadzemního podlaží mimo střechu. Umístění stavby bude vyžadovat náročnější projektovou přípravu. Pozemky jsou přístupné po nezpevněné komunikaci. Sítě nejsou v bezprostřední blízkosti a jejich zajištění bude finančně náročné. Úřad práce informuje K bylo evidováno na Úřadu práce v Kutné Hoře celkem 3517 osob. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se počet uchazečů o zaměstnání snížil o 321 osob. Registrováno bylo 2060 nezaměstnaných žen, což bylo 58,6% z celkového počtu nezaměstnaných. Dále 266 absolventů škol všech stupňů a mladistvých, 662 občanů se zdravotním postižením. Míra registrované nezaměstnanosti činila 8,7% (před rokem 9,06%). Na dávkách státní sociální podpory bylo v měsíci vyplaceno 18,8 milionů korun. Z toho na rodičovský příspěvek 6,8 mil. Kč, přídavky na děti 6,7 mil. Kč, sociální příplatek 2,9 mil. Kč. Z našeho města bylo evidováno 1095 osob. Míra nezaměstnanosti 9,39%. Václav Hüttner Pronájem: 1. Výběrové řízení č. SN 35/05 na pronájem bytové jednotky v domě č. p. 34, Barborská ul. v Kutné Hoře o velikosti 2+1, celkové výměře 80,15 m 2 + zahrada o výměře cca 60 m 2. Cena minimálního měsíčního nájemného je 7.000,- Kč. Uzávěrka přihlášek je dne v hodin. 2. Výběrové řízení č. SN 36/05 na pronájem bytové jednotky v domě č. p. 34, Barborská ul. v Kutné Hoře o velikosti 2+1, celkové výměře 62,59 m 2. Cena minimálního měsíčního nájemného je 6.000,- Kč. Uzávěrka přihlášek je dne v hodin. 3. Výběrové řízení č. SN 37/05 na pronájem bytové jednotky v domě č. p. 34, Barborská ul. v Kutné Hoře o velikosti 1+1, celkové výměře 94,30 m 2. Cena minimálního měsíčního nájemného je 7.500,- Kč. Uzávěrka přihlášek je dne v hodin. DDM Kutná Hora Kremnická 32, tel.: , , hod. BATIKA NA HEDVÁBÍ Pro rodiče a děti. Batikování šály, šátku či polštáře MIKULÁŠSKÁ A DOLOVNÁ VÝLET DO PRAHY Návštěva pohádkového divadla Julie Jurištové muzikál pro děti Hastrman a prohlídka Pražského hradu. Přihlášky do v DDM , hod. DÁMSKÝ KLUBÍK - SYPANÁ BATIKA Další způsob batikování. Přineste si cokoliv ze 100% bavlny (triko, polštář, ubrus ) , hod. VÁNOČNÍ KRABIČKY 4. Výběrové řízení č. SN 38/05 na pronájem bytové jednotky v domě č. p. 34, Barborská ul. v Kutné Hoře o velikosti 2+1, celkové výměře 80,05 m 2. Cena minimálního měsíčního nájemného je 6.500,- Kč. Uzávěrka přihlášek je dne v hodin. Dům č. p. 34 v Barborské ulici POZVÁNKA KUTNOHORSKÝCH LISTŮ Akce pro malé děti, výroba kouzelné vánoční krabičky , hod. DÁMSKÝ KLUBÍK - PLETENÉ ZVONĚČKY Z PEDIKU , hod. MALOVANÉ VÁNOCE Malování vánočních motivů na sklo přes šablonu pro děti i dospěláky , hod. VÁNOČNÍ KERAMICKÝ PODVEČER Pro rodiče a děti , hod. Palackého nám. HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ U STROMEČKU SPOJENÉ S PRODEJEM VÝROBKŮ ZE ZK Výtěžek bude věnován na krmení pejsků v útulku. Můžete si s námi zazpívat koledy a nakoupit vánoční dárečky co 2x zahřejí u srdíčka. 5. Výběrové řízení č. SN 39/05 o nájmu nebytových prostorů o celkové výměře 59,84 m 2 v Barborské ul. č. p. 34, Kutná Hora. Prostory jsou vhodné ke zřízení prodejny či kanceláře. Min. roční nájemné činí , Kč. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne v hodin. Foto: Lepor studio , hod. SVÍCÍNKY NA VÁNOČNÍ STŮL Akce pro děti od 7 let. Přineste si různé větvičky NADÍLKA PRO PEJSKY V ÚTULKU Sraz u DDM ve hod., nebo na Masarykově ulici před lékárnou ve hod., předpokládaný konec v hod. u lékárny nebo v hod. u DDM. Půjdeme jako každý rok rozzářit psí očka pamlsky a dárečky na hraní (staré plyšáky), pohrajeme si a pomazlíme se s chlupatými kamarády, kteří chtějí mít také někoho rádi alespoň na vánoce. Po celý prosinec bude v prostorách DDM vánoční výstava dětských prací a výstava keramického betlému vytvořeného v našich keramických kroužcích jste srdečně zváni na načerpání inspirace a vánoční nálady! Na všechny akce je nutné se předem písemně nebo telefonicky přihlásit!

5 prosinec 2005 strana 5 POZVÁNKA KUTNOHORSKÝCH LISTŮ Tylovo divadlo v hod. SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM Mikulášská nadílka pro děti spojená s programem, který již tradičně připravil kutnohorský Ochotnický spolek Tyl v hod. PETR KOTVALD BALADY A ŠANSONY Vánočně laděný komorní koncert ve kterém vystoupí Petr Kotvald a smyčcový komorní kvartet, spoluúčinkuje místní dětský pěvecký sbor. Česká ve hod. BLUE APPLES Kutnohorský folkrock ve hod. HIPHOPSUPRAFONE The Dynamics, Riwa a další v hod. TANZÁNIE A ZANZIBAR + COUNTRY VEČER Cestopisné povídání Olana Bubáka zahrají Brzdaři ve hod. TĚŽKÁ BERTA + CURARE Tvrdý rock regionální legendy a jejich hosta ve hod. FATALERR EXT-DUST Jungle D N B v hod. STRAKA SPORT HORSKÁ KOLA Tématický pořad s promítáním ve hod. RYBIČKY 48 + VOLANT + APP- LE JUICE + LURE OF SENSES Hudební vánoční kapříci a další kousky. Divadelní klub v hod. KLUB SBĚRATELŮ Pravidelné setkání sběratelů všech oborů od do hod. ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE Pořádá Sdružení postižených civilizačními chorobami od do hod. KAVÁRNIČKA PRO SENIORY Zábavné odpoledne s Mikulášem v hod. NA SPRÁVNÉ ADRESE Francouzská komedie pojednávající o soužití několika žen v jednom pařížském domě. Hrají: A. Gondíková / L. Zedníčková, I. Andrlová / V. Jeníková, D. Rous / M. Zounar, V. Čech / Z. Mahdal v hod. O KRÁLOVNĚ VODNÍCH PRA- MÍNKŮ A SMUTNÉM PRINCI Pohádka pro děti. Uvádí Divadelní spolek Krach z Kutné Hory ve hod. ROCKOVÉ OPÉKAČKY Hity 70. a 80. let hrají členové skupiny Derby v hod. COUNTRY VEČER Skoro Silvestr Brzdařů, jejich hudebních hostů a příznivců dobré muziky ve hod. FORMACE + TRAFICC JAM Nadílka folkrocku a blues ve hod. JAM SESSION Sváteční zpestření jazzových hudebníků a posluchačů ve hod. LUBOŠ POSPÍŠIL + UŠIRVÁČ (REVIVAL HUDBA PRAHA) Pospíšila doprovodí Pavel Jakub Ryba, Jiří Kollman a Bohumil Zatloukal. České muzeum stříbra HRÁDEK JAK TO BYLO S MEDVĚDY Vánoční výstava, otevřeno denně mimo pondělí hod hod v hod. křesťanské folkrockové skupiny VOCATIV v hod. OBNOVENÁ SETKÁVÁNÍ S OPEROU Koncert světových pěvců výběr nejkrásnějších árií. Uvádí Dr. Karel Bican v hod. KOLÍNSKÉ FILHARMONIE Spoluúčinkují dětské pěvecké sbory a sólisté, dirigent Ivan Fišer. Na programu: J. J. Ryba - Česká mše vánoční Hej mistře a české koledy v 9.00 hod. STŘÍBRNÉ TAJEMSTVÍ Původní tajuplná klasická činoherní pohádka o mlynářce, čertiskovi, záhadné Andělce, kouzelné stříbrné snítce, o vesničce Zlobulín, která se změní na Veselín... Knížecí dům v hod. ZUŠ Kutná Hora Koncert žáků ZUŠ Kutná Hora Kostel sv. J. Nepomuckého v hod. LIGHT SOUL PEACE + PÍSKLATA v hod. ADVENTNÍ KONCERT Vánoční koncert Richarda Pachmana v hod. KOMOR- NÍHO PĚVECKÉHO SOUBORU CANTICA Na programu středověké české vánoční písně v hod. Koncert žáků ZUŠ Kutná Hora v hod. Vystoupí žesťové hudební těleso. USPS Tyl v hod. Chrám sv. Barbory JAKUB JAN RYBA ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ Varhany V. Uhlíř a USPS Tyl. Vstupné 80 a 40 Kč. Předprodej vstupenek Tylovo divadlo. Kino Svět v hod. NESVATBOVI USA - komedie v hod. HRUBEŠ A MAREŠ JSOU KAMARÁDI DO DEŠTĚ ČR - komedie v hod. POLÁRNÍ EXPRES USA - rodinný animovaný film v hod. GÓÓÓL USA akční v hod. EROS USA, Itálie, Čína, Francie - drama v hod. KURÝR 2 USA akční thriller v hod. STRAŠPYTLÍK USA animovaný v hod. PANENSTVÍ NA OBTÍŽ Norsko / Švédsko komedie v hod. LEGENDA O ZORROVI USA romanticko dobrodružný v hod. NOČNÍ HLÍDKA Rusko sci-fi horror v hod. OLIVER TWIST VB/ČR/Francie rodinné drama v hod. PARAPLÍČKO ČR pohádkové pásmo v hod. JESKYNĚ USA akční horor v hod. 40 LET PANIC USA komedie 22., v hod. KLETBA BRATŘÍ GRIMMŮ VB/ČR dobrodružný thriller Podrobnější informace o kulturních akcích v Kutné Hoře naleznete v prosincovém čísle KULTURNÍHO ZPRAVODAJE.

6 prosinec 2005 strana 6 Dobrá čajovna POZVÁNKA KUTNOHORSKÝCH LISTŮ v hod. VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ NAIVNÍ UMĚNÍ MARUŠKY KOLÁŘOVÉ v hod. Na Jungmannově náměstí před Dobrou čajovnou MIKULÁŠ Pro malé i velké. Jako každý rok tak i letos přijde k čajovně odměnit hodné a potrestat zlobivé Mikuláš s čerty a anděli , hod. VEŘEJNÝ ŠACHOVÝ TURNAJ SRANDA CUP Pro každého, kdo má tuto hru rád , , hod. VÁNOCE Netradiční čajovna s tradičním samovarem , hod. SILVESTR Krámek pod věží , hod. V budově Infocentra (naproti Mědínku) STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ Podvečer plný hudby, poezie, svíček a přání (Pavla Šedivá, Petr Matoušek a další). Silvestr - ohňostroj Silvestr, hod. OHŇOSTROJ NA PALACKÉHO NÁMĚSTÍ Badatelské služby a služby pro veřejnost České muzeum stříbra Tel: , Fax: , OBJEDNÁVKY PROHLÍDEK, PRŮVODCOVSKÁ SLUŽBA: Zdeňka Kubová, ( , linka 28), KNIHOVNA: (odborná, fotodokumentace Českého muzea stříbra): Hrádek, I. patro, Eva Entlerová ( , linka 25), knihovna.cms-kh. cz. Výpůjční doba: pondělí, úterý a hodin. ETNOGRAFIE, UMĚLECKÉ ŘEMESLO, VÝTVARNÉ UMĚNÍ: odborné oddělení, ČMS, Barborská 33, PhDr. Zdeňka Kubíková ( , linka 23), -kh.cz, pondělí, úterý hodin. HISTORIE: PhDr. Světlana Hrabánková ( ), ředitelka ČMS, Hrádek, Barborská 28, NUMISMATIKA: MUDr. Zdeněk Petráň ( , linka 31), odborné oddělení, ČMS, Barborská 33, úterý hodin, Bc. Kateřina Vobořilová, úterý-středa a hodin. GEOLOGIE, PALEONTO- LOGIE, BÁŇSKÁ TECHNIKA: RNDr. Jana Králová ( , linka 24), odborné oddělení, ČMS, Barborská 33, pondělí, úterý a hodin. ARCHIV ČMS, HISTORIE: Bc. Josef Kremla ( , linka 30), odborné oddělení, ČMS, Barborská 33, pondělí - středa a hodin. SPRÁVCE, IT: Pavel Šeplavý ( , linka 31), odborné oddělení, ČMS, Barborská 33, Mimo uvedené termíny dle telefonické domluvy! Příjemné večery s country v České 1 Restaurace a klub Česká 1 je již delší dobu jedním z mála míst, kde mají možnost pravidelně se setkávat vyznavači různých hudebních žánrů. Koncem letošního jara oslovil její spoluprovozovatel Vladimír Košárek členy známé kutnohorské country kapely Brzdaři s návrhem na využití klubových prostor pro countryové pořady. Brzdaři, přestože se za více než 30 let své existence již mnohokrát marně pokoušeli oživit dění v této oblasti v našem městě, souhlasili, a tak vznikly dnes již tradiční, pravidelné a stále více navštěvované čtvrtky s country music v České 1. Začínaly již na počátku léta a prakticky po celé prázdniny pokračovaly v podobě příjemných a pohodových večerů u zahradního grilu na terase restaurace. V září se pak, samozřejmě s ohledem na rozmary počasí, přesunuly do vnitřních prostor vlastního klubu. Od té doby se také traduje spojení těchto večerů se zajímavým cestopisným vyprávěním profesionálního cestovatele a světoběžníka, autora několika knih a vynikajícího fotografa, pana Olana Bubáka. Jeho poutavá vyprávění se spoustou nádherných barevných fotografií z míst, kam se většina z nás nemá nejmenší šanci někdy podívat, si již našlo své stálé posluchače, kteří ani jeden jeho pořad nevynechají. Postupně už jsme navštívili například Tibet, Chile, Galapágy, Nový Zéland a naposledy 24. listopadu Tasmánii. Moderátor country večerů Josef Voda s cestovatelem Milanem Urbanem. Také Brzdaři si zvou své hosty. Koncem září jsme tak měli možnost setkat se s Milanem Urbanem, který na veteránu z třicátých let minulého století projel napříč severoamerickým kontinentem z New Yorku na Aljašku a zpět. V listopadu to zase byl zajímavý audiovizuální pořad sestavený z nejrůznějších videonahrávek legendy světové country music Johnny Cashe. A co návštěvníky countryových čtvrtků čeká v nejbližších týdnech a měsících? Další večer vychází na 8. prosince. I v tomto případě to bude cestopisné vyprávění Olana Bubáka. Cílová lokalita v době uzávěrky tohoto vydání Kutnohorských listů ještě nebyla známa, neboť tu si vždy domlouvají sami návštěvníci na předchozím večeru přímo s hlavním protagonistou. Poslední letošní country večer se uskuteční těsně před vánočními svátky Protože bohužel nevyšel původní záměr s Vítkem Tučným, bratrem Michala Tučného, který má kapelu sestavenou shodou okolností z muzikantů z Kutné Hory a okolí, bude to s největší pravděpodobností vánoční a vlastně tak trochu silvestrovský večer. Se starým rokem se při něm rozloučí muzikanti z kapel z Kutné Hory a okolí, kteří se vlastně během roku potkávají většinou jen na jediném festivalu a tím je samozřejmě Kutnohorská kocábka. A nakonec zmínka ještě o jedné akci - bude to křest nového bluegrassového CD Brzdařů, který proběhne na prvním country večeru v novém roce, a to Vzhledem k plánovanému odchodu jejich mandolinisty Honzy Rotha ke konci letošního roku, za něhož, alespoň prozatím, nemají Brzdaři náhradu, je další existence bluegrassové sestavy této kapely akutně ohrožena. Návštěvu tohoto koncertu tedy nelze než doporučit, neboť se může stát, že bude koncertem v této sestavě posledním. Závěrem se dá říct, že příznivci country našli v Kutné Hoře po dlouhé době dobré zázemí, přičemž je třeba připomenout, že návštěva pravidelných brzdařských čtvrtků v České 1 pro vás nemusí být jen pozvánkou hudební. Vynikající kuchyně, nabízející kromě jiného i nejrůznější lahůdky na grilu, je dnes již v Kutné Hoře vyhlášená a ochotný personál se jistě postará o to, aby každý host strávil večer při dobré muzice co nejpříjemněji tak, aby se sem za dalších čtrnáct dní opět rád vrátil. Josef Voda Bluegrassová sestava Brzdařů.

7 prosinec 2005 strana 7 Vítání občánků Ve středu 2. listopadu 2005 se ve velké zasedací síni Vlašského dvora uskutečnil slavnostní akt přivítání našich nejmenších občánků mezi občany města Kutná Hora. Členka Zastupitelstva města Kutná Hora paní Lenka Frankovicová popřála všem přítomným dětem hodně rodičovské lásky, mnoho zdraví a štěstí v celém jejich životě. Slavnostního aktu se zúčastnili se svými rodiči, prarodiči a přáteli Tomáš Crkal, Kristián Šteidler, Matěj Havránek, Kateřina Novotná, Emílie Baraníková, Štěpán Strnad, Josef Batěk, Pavel Bareš, Pavel Hubal, Dominika Němcová, Matěj Novotný, Ondřej Doležal, Jan Kašpar, Pavel Fereš, Adam Sklář, Roman Doležal, Adéla Veselá a Jakub Hradil. I my se připojujeme s přáním klidného a bezstarostného dětství. Blahopřejeme V měsíci listopadu 2005 oslavily svá životní jubilea naše spoluobčanky Miloslava Němcová, Valerie Obrová, Emilie Matoušková, Pavla Ladrová, Anna Miřátská, Marie Součková, Miloslava Procházková, Stanislava Knížková, Marie Macková a pánové Ladislav Koryza, Radim Malý, Karel Němec a Josef Šulc. Do dalších let jim přejeme zejména pevné zdraví, spokojenost, životní optimismus a alespoň trochu toho vrtkavého štěstí. Předvánoční trhy na Palackého náměstí Tradiční předvánoční trhy na Palackého nám. v Kutné Hoře budou v letošním roce v souladu s usnesením rady města uspořádány ve dvou následujících termínech: Středa od 8.00 do hod. Pořadatel: Čeněk Berousek, Mezilesí 501, Praha 9. Sortiment: bižuterie, bytový textil, keramika, oblečení, ovoce- -zelenina, proutěné výrobky, uzené speciality a pod. Pátek od 8.00 do hod. Pořadatel: František Tyl, Češkova 1212, Pardubice. Sortiment: cukrovinky, dárkové zboží, domácí potřeby, drogerie, hračky, parfumerie, textil. Podporované zaměstnávání pro lidi znevýhodněné na trhu práce Občanské sdružení FORMIKA z Prahy poskytuje službu podporované zaměstnávání zdravotně postiženým i jinak znevýhodněným lidem. Účelem naší pomoci je poskytnutí možnosti těmto lidem pracovat na otevřeném trhu práce (tzn. běžná práce na smluvním podkladu za odpovídající mzdu mezi lidmi bez postižení). Naše pomoc spočívá v individuální práci s klienty, v podpoře při hledání a udržení si zaměstnání. Pomáháme zejména lidem s mentálním, smyslovým, fyzickým a kombinovaným postižením, lidem s duševním onemocněním, lidem, kteří dlouho žili mimo společnost (v zařízeních výkonu trestu, v ústavech, v léčebných zařízeních apod.), ale také jejich rodinám a dalším blízkým lidem, jejich zaměstnavatelům a pracovníkům odborných pracovišť (úřadů práce, lékařských zařízení, poraden apod.). Díky financím z programu Evropské unie PHARE 2003 můžeme poskytovat naše služby i lidem ze Středočeského kraje. Poskytování služeb je téměř bezplatné platí se jen vstupní poplatek 300,- Kč, který má především motivační charakter (náklady na jednu osobu ročně činí ve skutečnosti cca ,- Kč a jsou hrazeny z různých grantů a veřejných zdrojů, příspěvků firem a jednotlivců). Pokud budete chtít využívat naše služby a stanete se klienty FORMIKY, můžeme Vám proplácet jízdné na konzultace a Job kluby. Služeb podporovaného zaměstnávání můžete využít, pokud: Chcete získat a udržet si práci na běžném pracovišti, tedy mezi lidmi bez postižení, na základě pracovní smlouvy, za peníze. Potřebujete při hledání vhodného pracovního místa i k jeho udržení pomoc. (Například pomoc s vytipováním vhodného pracovního místa, pomoc při výběru pracovního místa, pomoc při jednání se zaměstnavateli, pomoc při uzavírání pracovní smlouvy, pomoc při zapracování apod.) Potřebujete získat nové dovednosti, které Vám budou při hledání práce užitečné, a jste ochoten se těmto dovednostem učit. (Například vybrat si vhodný inzerát, hledat práci prostřednictvím internetu, sestavit životopis, absolvovat pohovor se zaměstnavatelem, hovořit o svém znevýhodnění, řešit konflikty na pracovišti apod.) Můžete a jste ochoten dodržovat pravidla programu. (Například pravidelně docházet do občanského sdružení FORMIKA na konzultace a skupinu (Job klub), řešit úkoly spojené s hledáním práce, máte zájem využít pracovní asistenci v případě potřeby apod.). Sešli se podnikatelé v cestovním ruchu Společná cesta - tak stručně charakterizují setkání kutnohorských podnikatelů z oblasti cestovního ruchu jeho iniciátoři Petr Kolář, Dušan Lapáček a Martin Klečka. Uskutečnilo se 17. října v restauraci U Kata za účasti představitelů města a Průvodcovské služby. Podle organizátorů bylo hlavním smyslem setkání prohloubit komunikaci mezi jednotlivci a hledat možnosti, jak společnými silami využít obrovský potenciál Kutné Hory. Turisté se ve městě většinou nezdrží více než pár hodin. Nenechají zde své peníze, které pak utratí na jiných místech. Chceme docílit vytvoření společného uceleného produktu, jenž zaujme turistu a přiměje ho zůstat ve městě alespoň přes jednu noc i déle. Z toho pak mohou profitovat podnikatelé, radnice a formou zvýšení počtu pracovních příležitostí i obyvatelé města a okolí. Prvním krokem je vydání společné prezentace místních podnikatelů a živnostníků, kteří působí v cestovním ruchu. Podle Petra Koláře se již pracuje na společné brožuře, na jejíž vydání by mohli být využity peníze Pokud Vás naše nabídka zaujala, můžete se o naše služby či o bližší informace přihlásit na telefonním čísle (pokud nebudeme přítomni, můžete zanechat vzkaz na záznamníku s Vaším telefonním číslem, zavoláme Vám) nebo Můžete nám také napsat na ovou adresu nebo na adresu o. s. FORMIKA, Hornomlýnská 1255, Praha 4 - Kunratice. Po telefonickém sjednání schůzky nás můžete navštívit přímo na našem pracovišti na výše uvedené adrese. Dostanete se k nám autobusem č.122 nebo 177 ze stanice metra Opatov nebo Chodov (trasa C) nebo bezbariérovým autobusem č.1, do zastávky U Kunratického lesa. Martina Dubnická, o. s. Formika z grantových prostředků. S žádostí o grant nám pomohla Ing. Vopálková z Průvodcovské služby, za což jí chci i touto formou poděkovat. Pokud mají zájem i ostatní subjekty působící v cestovním ruchu se připojit k této aktivitě nechť nás co nejdříve kontaktují. Brožury budou k dispozici na přelomu roku, aby mohly být použity na první veletrhy cestovního ruchu v roce 2006 a k další cílené distribuci. Po realizaci brožury mají aktéři připraveny další kroky společné spolupráce. (vk)

8 prosinec 2005 strana 8 Den bez aut očima dětí Den bez aut očima našich dětí čili výstava Jak si představuješ ekologickou dopravu budoucnosti část druhá: Výstava k ekologické dopravě budoucnosti sice skončila, ale zcela určitě neodjela, neodletěla a neodešla z myslí dětí, které nám svými výkresy ukázaly, jak by měla doprava v jejich světě vypadat. My musíme doufat, že se jim alespoň některé z těchto krásných a rozumných vizí, návrhů dopravních prostředků a dopravních systému podaří zrealizovat. Teď jim znovu děkujeme za letocykly, koloběžky s motorky i křidélky, létající skateboardy i kola, šlapací auta i autobusy, kola, auta i autobusy na solární panely, letadla, vznášedla, rakety, létací bubliny, osedlané ptáky, žirafy i jiná zvířata, dopravní pásy a jiná ekologická pohybovala, a také za chodce, protože doprava budoucnosti, ať už bude jakákoliv, by nás především neměla zbavit schopnosti chodit. Nyní uvádíme další školy a jména dětí, jejichž výkresy byly vystaveny. Základní škola Kamenná stezka: 4. A. Jakub Filip, Daniel Kunášek, Elis Bílá, Marek Vamberský, Barbora Mušková, Šárka Vindušková, Viktor Pršala, 6. B. Barbora Podoláková, Martin Babinský, Michaela Hendrychová, Jan Koudelka, Pavel Katolický, Tereza Rybová, Nicole Hubičková. Základní škola T,G.Masaryka: 3. A. Jana Andrašíková, Matěj Keblovský, Kristýna Kunášková, 6. A. Matěj Fenyk, Vít Dvořák, Nikola Richterová, 6. B. Petr Kostelecký, Tomáš Kropáček, Dominika Kopčíková, Martina Nekvintová, 7. A. Václava Miškovská, 7. B. Tomáš Tvrdík, Kristýna Zelená, Adéla Petránková, 8. A. Petra Říhová, Iveta Vlasáková 8. B. K. Mariánová, Veronika Palusková, 9. A. Zdena Uhlířová, L. Němečková, 9. B. Marie Havlíčková, Teresa Machová, Tomáš Šuráň, Mateřská školka Benešova: Martin Híšek, Markéta Chaloupecká, Josef Sova, Matěj Masopust, Natálie Kalášková, Filip Maník, Jan Škalda, Kateřina Melounová, Nikola Němečková, Lucie Keblovská, USPS TYL ve Slovinsku Poslední říjnový víkend, za krásného podzimního počasí, zajel náš sbor na letošní druhý zahraniční zájezd, do Slovinska. Přijali jsme pozvání Smíšeného pěveckého sboru z Divači, městečka nedaleko italských hranic. Od první chvíle našeho pobytu jsme prožívali krásnou atmosféru přátelského vztahu našich hostitelů. Ti pro nás připravili dva koncerty. První v kostele v nedaleké Senožeči a druhý ve sportovní hale základní školy v Divači. Oba koncerty sledovalo velice vnímavé publikum a nutno poznamenat, že oba prostory byly zcela zaplněné. Náš program byl zaměřen na české skladatele a můžeme prohlásit, že vystoupení se líbilo. Určitě k tomu připělo i to, že všechny skladby s doprovodem pana prof. Uhlíře, který přijal naše pozvání na zájezd, byly výběrem toho nejlepšího, co náš sbor má v repertoiru. Velikým uznáním pro nás je další pozvání do Slovinska od dvou pěveckých sborů. Naši přátelé se postarali nejen o uspořádání dvou našich koncertů, ale i o program doplňkový. Ten nám představil Slovinsko jako zemi s ohromným množstvím přírodních krás, rozvinutým turismem, který je podporován dokonalou silniční sítí, ale hlavně jako zemi nám blízkou jazykem, otevřeností, přátelstvím a pohostinností. Na tento zájezd budou všichni účastníci dlouho a s vděčností vzpomínat. Více o průběhu zájezdu i činnosti sboru na Jiří Kopecký, USPS TYL Mateřská školka Pohádka: Třída Čmeláci s koláží nejen k dopravě, ale i ke krásné vizi lepšího světa. Shyamoli Hájková USPS v Piranu mezi Marsem a Venuší. Foto: Neradostný podzim v Lorci Krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce 2006 přeje svým čtenářům i všem občanům Kutné Hory redakční rada Kutnohorských listů. Nervové soustavy věrných příznivců kutnohorského fotbalu dostávají v posledních letech a měsících pořádně zabrat. Na jaře A mužstvo až v posledním kole výhrou nad už jistým postupujícím ze Stříbrné Skalice odvrátilo blamáž v podobě sestupu do I. A třídy. Novou sezónu zahájil klub s novým názvem SK Sparta ČKD Kutná Hora, a. s., ovšem výrazné zlepšení nenastalo. Naopak, mužstvo prakticky neabsolvovalo letní přípravu, až na poslední chvíli přišly do prořídlého kádru posily (Štainz a Vodička z ligové Čáslavi, Čokina a Žír z Nové Paky). Během podzimu se přidala i zranění a tresty, což v součtu znamená, že Kutná Hora se skromně krčí ve druhé polovině krajského přeboru a jarní boj o dvě postupová místa jí bohužel zajímat nebude. O něco více optimismu vzbuzují dílčí úspěchy mládeže, zejména mladší- ho dorostu. Ten se spolu s příbramským Spartakem pere o 1. místo v krajském přeboru své věkové kategorie. jb Tabulka krajského přeboru (muži) podzim 2005: 1. Beroun : Jirny : Votice :7_ Černolice : Sedlčany : Dobříš : Brandýs : St. Boleslav : Kutná Hora : Semice : Teplýšovice : Nymburk : Měchenice : Vel. Dobrá : Mělník : Vlašim _8:37 7

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, J. Zoubek, M. Holasová, Ing. Josef Vašíček, Ing. Jan Vašíček,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007.

Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007. Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Trojan Pozdní příchod:

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Z á p i s. Jednání výboru se zúčastnili členové Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Z á p i s. Jednání výboru se zúčastnili členové Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Z á p i s z 20. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 21. května 2015 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 konaného dne 24. 3. 2015 ve 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň ÚČAST: Členové společenství vlastníků jednotek pro

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra České muzeum stříbra v Kutné Hoře Příspěvková organizace Středočeského kraje Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, tel: 327 512 159, fax: 327 513 813 info@cms-kh.cz, objednavky@cms-kh.cz, http://www.cms-kh.cz

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č.

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda Mgr. Jana Kostelecká

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Vlasta Zapatová

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc., MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. Zápis z 20. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. 12. 2014 od 12:30 hodin v restauraci Hotelu Vacek Pod věží Hradec Králové

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka

Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka Zastupitelstvo městyse schvaluje: Program zasedání zastupitelstva městyse 1.

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice.

Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice. Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice. Program: 1) Zahájení a přivítání přítomných. 2) Volby orgánů mikroregionu. 3) Organizační a různé: - Návrh rozpočtu mikroregionu

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 5. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. 6. 2015

Zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. 6. 2015 Zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. 6. 2015 Přítomni: Ing. Jan Roth, Ph.D. Nepřítomen: Bc. Tomáš Tvrdík (omluven) Mgr. Martin Drahovzal Zdeněk Hejduk Za OŠKS: Mgr. Petr Kesner Mgr. Pavel Kárník

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý a Ing. Eva Blažková

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 44. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 5.11. 2012 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V.,

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 2 občané. Veřejné zasedání

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 1. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 17. ledna 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 406/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 407/13rm schvaluje

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Usnesení R M 1 / 5 5 / 0 8

Usnesení R M 1 / 5 5 / 0 8 č.j. zápisu MCH 5584/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 55. zasedání dne 15. září 2008 R M 1 / 5 5 / 0 8 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t a n

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Z á p i s. Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 24. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19. listopadu 2015 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 6 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Mgr. Jana Hlináková, Danuše Motejlová, Mgr. Gabriela Fišarová, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr.

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání: Z á p i s z 9. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19.11.2009 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz prezenční

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 5. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. května 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Vladimír Janíček,

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Strana č. 1/5 Z á p i s č. 1 / 2015 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného 14. 1. 2015 v 19.00 hodin na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni členové

Více

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č.

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda PhDr. Richard

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více