Přírodě blízké lesní hospodaření a certifikace FSC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přírodě blízké lesní hospodaření a certifikace FSC"

Transkript

1 FSC ČR Přírodě blízké lesní hospodaření a certifikace FSC Sborník Seminář s exkurzí Solnice 28. června 27 1

2 2

3 Editor: Tomáš Duda Příspěvky ve sborníku neprošly jazykovou korekturou. Seminář se uskutečnil s podporou Ministerstva životního prostředí ČR v rámci projektu Poradenství vlastníkům lesů o Českém standardu FSC. Vydalo občanské sdružení: FSC ČR Poděbradova Brno 3

4 OBSAH: 1/ Michal Rezek Systém lesní certifikace FSC v ČR a ve světě / Milan Hron Český standard FSC v podmínkách lesního provozu / Martin Zavrtálek Zkušenosti z certifikačního auditu podle certifikačního systému FSC u státního podniku LČR / Milan Reška Certifikační audit FSC z pohledu certifikační firmy / Tomáš Duda Ponechávání dřeva v lese na rozpad dle standardu FSC / Milan Košulič, ml. Využití výběrného principu v hospodářských lesích / Vasil Hutník Zkušenosti se změnou druhové skladby

5 1. Systém lesní certifikace FSC v ČR a ve světě Mgr. Michal Rezek (FSC ČR) Systém lesní certifikace FSC v ČR a ve světě Seminář PBLH a certifikace FSC, Solnice Michal Rezek, FSC ČR Seminář PBLH a FSC Solnice 27April 25 Kontext vzniku FSC 8. a 9. léta minulého století: se zvyšuje zájem o problematiku destrukce světových přírodních zdrojů roste povědomí o významu lesů pro život společnosti, dřevo jako obnovitelný zdroj uznává se potřeba mimoprodukčních funkcí lesa (ekologické a sociální) zvyšuje se zneužívání označování produktů (6 značek šetrného lesnictví) Seminář PBLH a FSC Solnice 27April 25 Proč FSC vzniklo? Identifikace ekologicky, hospodářsky a sociálně šetrně obhospodařovaných lesů a výrobků z nich Poskytnutí nezávislé garance o bezvadném původu dřeva Seminář PBLH a FSC Solnice 27April 25 5

6 FSC je Mezinárodní sdružení založené v roce 1993 zástupci lesníků, dřevozpracovatelů, nevládních organizací a obchodníků. 7 členů z více než 7 zemí organizovaných ve třech sekcích: ekonomické, sociální a ekologické Seminář PBLH a FSC Solnice 27April 25 Programové prohlášení FSC FSC prosazuje: ENVIRONMENTÁLNĚ VHODNÉ SOCIÁLNĚ PROSPĚŠNÉ A EKONOMICKY ŽIVOTASCHOPNÉ VYUŽÍVÁNÍ SVĚTOVÝCH LESŮ Seminář PBLH a FSC Solnice 27April 25 Celosvětová síť FSC FSC Evropa FSC mezinárodní centrum, Bonn, Německo FSC Rusko FSC Kanada FSC Čína FSC USA FSC Asie FSC Amerika, Panama FSC Afrika, Ghana Seminář PBLH a FSC Solnice 27April 25 6

7 FSC je. prestižním systémem pro certifikaci lesů a dřevěných výrobků působící v 82 zemích světa certifikace: měkký tržní nástroj trvale udržitelného rozvoje Seminář PBLH a FSC Solnice 27April 25 FSC je systém dotažený ke spotřebiteli papír dveře a okenní rámy podlahy + 2 druhů výrobků nábytek kartony tužky Seminář PBLH a FSC Solnice 27April 25 Zapojení různých zájmových skupin Seminář PBLH a FSC Solnice 27April 25 7

8 Přijato významnými obchodními řetězci Seminář PBLH a FSC Solnice 27April 25 FSC odpovědné nakupování Individuální spotřebitelská znalost loga FSC: Nizozemí (63%) 33%, Švýcarsko 2%, Německo 13%, ČR 11% (?) Průzkum trhu stovky výrobků v řetězcích v ČR, databáze výrobků Institucionální spotřeba: Při zadávání veřejných zakázek a nákupech vládních institucí, firem a korporací (CSR) Seminář PBLH a FSC Solnice 27April 25 Nárůst poptávky po FSC výrobcích Roční obrat s FSC zbožím, 5 mld. USD Poptávka ze Švýcarska, Nizozemí, VB, Francie, Německa, Belgie, Dánska, Itálie Rostoucí poptávka po listnatém i jehličnatém dřevě a zejména finálních výrobcích Komparativní výhoda na evropském trhu Nenahrazuje další kvality výrobků Databáze firem LH a CoC Seminář PBLH a FSC Solnice 27April 25 8

9 Jak FSC pracuje? Akreditace (a kontrola) Akreditační jednotka FSC (Bonn) národních iniciativ, národních standardů pro lesní hospodaření, certifikačních firem. Seminář PBLH a FSC Solnice 27April 25 Jak FSC pracuje? Standardizace 41 národních iniciativ akreditovaných při FSC (např. FSC ČR) vytváření národních standardů pro lesní hospodaření Seminář PBLH a FSC Solnice 27April 25 Jak FSC pracuje? Certifikace 17 akreditovaných certifikačních firem, v ČR pobočky Soil Association, SmartWood NEPCon, SGS, další na Seminář PBLH a FSC Solnice 27April 25 9

10 Jak FSC pracuje? FSC Akreditace Klient, spotřebitel Certifikace Certifikační firma Informace Standardizace (FSC ČR) Podnik LH/CoC Seminář PBLH a FSC Solnice 27April 25 Typy certifikace I Certifikace: certifikace lesního hospodaření certifikace podniků ve zpracovatelském řetězci (CoC) - sledování původu dřeva z lesa až k výrobku, různé podíly certifikovaného dřeva, kontrolované dřevo Seminář PBLH a FSC Solnice 27April 25 Loga FSC Seminář PBLH a FSC Solnice 27April 25 1

11 Typy certifikace II Certifikace: individuální skupinová sdružení vlastníků lesů - snižuje náklady, navíc zjednodušení pro malé lesy pod 5 ha Seminář PBLH a FSC Solnice 27April 25 Celosvětové principy FSC 1. Dodržování zákonů a principů FSC 2. Vlastnická práva, práva na užívání pozemků a odpovědnost 3. Práva domorodých obyvatel 4.Vztahy k místnímu obyvatelstvu a práva zaměstnanců 5. Užitky z lesa 6. Vliv na životní prostředí 7. Hospodářský plán 8. Kontrola a hodnocení 9. Zachování lesů s vysokou hospodářskou hodnotou 1. Plantáže >> 56 kritérií >> 158 indikátorů >> Český standard FSC Seminář PBLH a FSC Solnice 27April 25 Certifikáty LH a CoC ve světě 92 mil. ha > 5 certifikátů CoC 82 zemí Seminář PBLH a FSC Solnice 27April leden 27

12 Certifikované lesy Přírodě-blízké lesy Přírodní lesy 368 Boreální lesy Lesy mírného pásma Tropické a Subtropické lesy Veřejné lesy Plantáže 217 Soukromé lesy Obecní lesy Seminář PBLH a FSC Solnice 27April 25 April 27 Certifikáty FSC v ČR Školní lesní podnik MZLU ha Lesní správa Lány ha Skupinová certifikace Sdružení vlastníků Svitavy ha Hlavní město Praha ha LHC Žehrov, LS Nymburk, LČR s.p. 2 zpracovatelských podniků Seminář PBLH a FSC Solnice 27April 25 Certifikáty LH FSC v SR Lesy SR, š.p., LS Prešov ha Gemerské reg. združenie vlastníkov neštátných lesov ha Únia diecéznych lesov ha Lesy SR, š.p., Závod Trenčín a P. Bystrica ha Seminář PBLH a FSC Solnice 27April 25 12

13 FSC ve střední a východní Evropě stát rozloha lesů rozloha lesa FSC (tis. ha) cerifikovaných dle počet stát FSC (tisíc ha) počet certifikátů zpracovatelského druh vlastnictví řetězce (FM/C-oC, C-o-C) 2 universitní, soukromé a obecní lesy 21 státní, církevní a soukromé lesy ČR Slovensko Německo soukromé, obecní a zemské lesy Rakousko 5 49 obecní a soukromé lesy Maďarsko státní lesy Polsko Chorvatsko Rumunsko státní a experimentální lesy celé státní lesy státní lesy Litva Lotyšsko státní lesy státní a obecní lesy Estonsko celé státní lesy Rusko státní lesy Seminář PBLH a FSC Solnice 27April 25 FSC ČR, o.s. Nevládní nezisková organizace, 22 Národní iniciativa FSC akreditovaná v říjnu 24 (první z CEE zemí) 35 členů v ekonomické, sociální a ekologické sekci FSC ČR otevřené všem! Řádné a podpůrné členství. Seminář PBLH a FSC Solnice 27April 25 Hlavní úkoly FSC ČR Reprezentace FSC v ČR Interpretace a revize Českého standardu FSC Platforma pro diskusi o PBLH Poradenství všem zájemcům o certifikaci FSC Marketing a propagace konceptu a výrobků FSC Seminář PBLH a FSC Solnice 27April 25 13

14 Český standard FSC 35 členů v ekonomické, sociální a ekologické sekci sdružení, rovnost sekcí, konsenzus Intenzivní práce na Českém standardu FSC 18 schůzek v letech na podkladě principů a kritérií FSC v souladu s politikami FSC pro proces a obsah Harmonizační setkání s FSC Německo a Polsko ad. Konzultace s 8 externími odborníky J. Fanta, V. Ferkl ml., L. Hort, J. Hřebačka, V. Krchov, B. Nejezchleb, J. Pařez, J. Škrňa Národní a mezinárodní diskuse, mj. připomínky LČR a MŽP Seminář PBLH a FSC Solnice 27April 25 Český standard FSC Terénní testování standardu: skupinová certifikace Svitavy KRNAP Městské lesy Volary Kinský dal Borgo Seminář PBLH a FSC Solnice 27April 25 Budoucnost Českého standardu FSC 3. srpna roku 26 Český standard akreditován pro všechny lesní podniky v ČR plně platný rok po akreditaci do 211 musí proběhnout revize standardu schůzky standardizační komise sdružení jste srdečně zváni k členství a diskusi! Seminář PBLH a FSC Solnice 27April 25 14

15 Děkuji za pozornost. Otázky, odpovědi. - Dobré pro les, dobré pro lidi. - Seminář PBLH a FSC Solnice 27April 25 15

16 2. Český standard FSC v podmínkách lesního provozu Ing. Milan Hron (Sdružení obecních a soukromých lesů Svitavy) představení některých požadavků Českého standardu FSC z pohledu lesního hospodáře certifikovaného majetku Informace o lesním majetku Certifikované majetky se nacházejí na Svitavsku v lesní oblasti 31-Českomoravské mezihoří v nadmořské výšce od 32 do 62 m n. m. a různých terénních podmínkách. Jedná se o 9 obecních majetků o výměrách od 8 do 2 ha a 1 majetek soukromý (3 ha). Územně jsou značně roztříštěné mezi severní a jižní částí okresu. Informace o FSC certifikátu K certifikaci našich majetků jsme si vybrali polskou firmu NEPCon Kraków. Certifikát byl skupině majetků udělen jako skupinový certifikát, tj. v mírně odlišném režimu na rozdíl od certifikátu jednotlivého majetku. Pro provedení hlavního auditu byl použit Interní standard SmartWoodu zahrnující nedřevní lesní produkty jako jsou semena, semenáčky, vánoční stromky a okrasný klest z dubna 23, čili ne standard národní, který nebyl v době auditu schválen a byl v rámci auditu provozně testován. Pro poslední průběžný roční audit byl použit standard Interní standard SmartWoodu pro Českou republiku SW-STD-CZ Ten je založen na Interním standardu SmartWoodu zahrnujícím nedřevní lesní produkty jako jsou semena, semenáčky, vánoční stromky a okrasný klest z dubna 23. Na naši žádost je měněn statut skupiny na kategorii malé lesy a lesy s nízkou intenzitou obhospodařování. Praktické zkušenosti s aplikací českého standardu FSC v lesním hospodaření (!platí pro certifikované majetky Svitavska!) V českém lesnictví není snadné naplnit samotné zákonné a podzákonné požadavky. Certifikace FSC je potom ještě poměrně vydatným rozšířením. Hlavní audit odhalil řadu nesouladů se standardy FSC, které musely být uvedeny do pořádku do tří měsíců nebo do následujícího průběžného auditu. Průběžný audit odhalil pak další méně závažné nedostatky. Jako problematické se u nás ukázaly následující požadavky standardů (aktuálně českého standardu FSC): Znění: 5.5 V rámci lesních hospodářských opatření je nutno uznávat, udržovat a tam, kde je to třeba, zvyšovat hodnotu funkcí lesa a dalších zdrojů, jako jsou například vodní zdroje a rybolov. Problém: Při hlavním auditu jsme neprokázali existenci směrnic pro hospodaření v tzv. ochranných pásmech lesních porostů, podle auditora cca 1 m porostního okraje. Komentář: V průběhu řešení vznesl auditor požadavek na prakticky bezzásahovost v tomto prostoru. Při následujícím průběžném auditu nebyly shledány závady. 16

17 Znění: 6.1 Vlivy na životní prostředí, adekvátní způsobu a intenzitě lesního hospodaření a jedinečnosti dotčených zdrojů, musí být zhodnoceny a výsledky hodnocení dostatečně zapracovány do systémů hospodaření. Hodnocení bere zřetel jak na dopady na úrovni krajiny, tak na vlivy činností prováděných v lesních porostech. Vliv na životní prostředí musí být vyhodnocen před započetím prací narušujících ráz území. Problém: Požadavek auditora Za účelem kontroly dopadu těžebních prací na životní prostředí a k zajištění kvality vykonaných prací, musí být doplněny existující formuláře na objednávky prací pro dodavatele a formuláře na potěžební zápisy o 1) plánek umístění hodnotných přírodních objektů, směrů kácení a vyklizovacích linií; 2) seznam těch složek životního prostředí, které mají být chráněny během prací, jako je mrtvé dřevo, doupné stromy, místa přirozeného zmlazení atd. Lesní hospodář a dodavatelé prací musí podepisovat tyto formuláře před započetím a po dokončení prací Komentář: Provozní náročnost, úředničina, změny projektů. Znění: 6.3 Je nutné uchovat, posílit nebo obnovit ekologické funkce a hodnoty, k nimž patří: XVI. Vlastník* lesa o výměře do 5 ha ponechává v porostech k zetlení nejméně 5 stromů na hektar. Problém: Evidence, stálý přehled o vybraných stromech, pracovní náročnost Komentář: Není problém stromy najít, ale označit a hlídat. Znění: XVIII: Pálení klestu a těžebních zbytků není přípustné. Výjimka je možná při kalamitním výskytu podkorních škůdců. Problém: Občasná vysoká koncentrace klestu na malé ploše, zákaz i v oblastech s posílenou rekreační funkcí lesa Komentář: Absolutní zákaz je odstrašující, přesto že se lze bez pálení prakticky obejít. Někdy je klest objektivně na překážku. Kůrovce je možné vymyslet vždy. Znění: 6.6 Systémy řízení lesního hospodaření musí prosazovat rozvoj a používání environmentálně vhodných metod boje proti škůdcům na nechemické bázi a snažit se vyhýbat používání chemických pesticidů. Je zakázáno používat pesticidy skupiny... Dochází-li k používání chemikálií, musí být zajištěno odpovídající vybavení a školení, aby se minimalizovala zdravotní a environmentální rizika. Problém: Sdružení nemá psané procedury nebo pravidla pro bezpečné používání chemikálií. Skupinový manager má elektronickou evidenci použitých chemikálií, není zde zmíněna žádná chemikálie zakázaná FSC (nález auditora). Komentář: Přestože chemické zásahy provádí jen dva externí dodavatelé a jsou proškoleni, bylo nutné vyrobit směrnici. Znění: 7.1. Hospodářský plán* a podpůrná dokumentace musí obsahovat: (mimo jiné) XI. Vlastník* s výměrou lesa nad 5 ha má k dispozici ekologickou mapu zachycující zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma, registrované významné krajinné prvky, referenční plochy, prvky územního systému ekologické stability, lesy s vysokou ochranářskou hodnotou a další ekologicky citlivá místa, např. vodní plochy, mokřady, prameniště, skalní výchozy a sutě. Problém: Rozlišovací schopnost map, zpočátku neujasněnost obsahu, zachycení migrujících živočichů Komentář: Mapa je poměrně náročné dílo, hodně různých zachycených prvků, složitější grafika. Problém bude snad lépe vyřešen při obnovách LHP (převážně 28). 17

18 Znění: 6.7 Chemikálie, obaly a tekuté a pevné neorganické odpady včetně paliv a maziv musí být likvidovány environmentálně vhodnými způsoby mimo místo použití. Problém: Požadavek na zajištění olejových absorbentů u pracovníků s JMP. Komentář: Ano, jde to, problém je ve vynutitelnosti používání, používáním vzniká nebezpečný odpad, Další problémové body českého standardu Jak vznikl standard? Intenzivní prací tří sekcí českého FSC a následným konsensem (trpný souhlas, někdy doslova). Z toho vycházejí i následující slabiny českého standardu: Znění: 6.4 Reprezentativní vzorky ekosystémů nacházejících se v krajině musí být chráněny ve svém přirozeném stavu a zaznamenávány do mapy, to vše s ohledem na rozsah a intenzitu zásahů a jedinečnost jimi ovlivňovaných zdrojů. I. Vlastník* lesa o výměře nad 5 ha vymezí nejméně 2 % lesa, u obecních majetků 3%, u státních majetků 5 % lesů jako referenční plochy*. V. Referenční plochy* musí být trvale vyjmuty z intenzivního lesnického využívání a slouží jako ukázky lesních ekosystémů s přirozenou dynamikou vývoje. Provádějí se pouze zásahy, které směřují k přirozenému stavu. VI. Porosty nebo jejich části v přirozeném stavu, které jsou součástí referenčních ploch*, jsou ponechány v bezzásahovém režimu. Problém: Není dořešena metodika (ne)obhospodařování referenčních ploch, legislativa bezzásahovosti Znění: volně-povinnosti držitelů certifikátu nad 5 ha obecně (posouzení vlivu na ŽP byť zjednodušeně před započetím veškerých prací; další směrnice, monitoring a hodnocení, systém vnitřní kontroly, Odbyt? Základ úspěchu certifikací Základní podmínkou bezproblémového odbytu certifikovaného dříví je poptávka spotřebitelů po certifikovaných výrobcích. Přesto, že jich je dost a v širokém sortimentu, na našem trhu je nabízejí (a někdy i propagují) zejména nadnárodní řetězce, do kterých české firmy nejsou schopny proniknout. Teoreticky možné dodávky na export jsou limitovány ekonomikou doprava dokonale smaže konkurenční výhodu certifikovaného dříví. V praxi neexistuje rozumná poptávka po jehličnatém FSC dříví (rozumná = kombinace objem-cena-vzdálenost-trvalost). FSC dříví je tedy převážně prodáváno jako necertifikované, často za lepších podmínek pro prodávajícího, než jsou nabízeny certifikovaným odběratelem. Při srovnání obou certifikačních systémů v odbytu platí cca toto: PEFC certifikovaná hmota: prakticky nulové náklady na certifikaci, prakticky nulové zvýhodnění na trhu. FSC certifikovaná hmota: vyšší náklady na certifikaci (u nás prakticky cca 4 Kč/m3), kolísavé zvýhodnění na trhu. Předpokládané mimofinanční zvýhodnění FSC dříví (přednostní odběr FSC cert. dříví, exkluzivní řetězec,..) se nedostavilo kromě pozitivního přijetí samotnými vlastníky (vyšší povědomí o nějaké zvláštnosti našich lesů mezi občany). 18

19 Odbyt není vše Pořízení FSC certifikátu s sebou nese i další ekonomicky hůře prokazatelné nebo sporné efekty. Jsou-li spíše kladné nebo záporné je na vyhodnocení uchazeče o certifikát. Mezi významnější patří zejména (jen výběr): 1. pro vlastníka lesa nezávislou kontrolu hospodaření zvenčí (kromě OSSL, ČIŽP, ) nadzákonná omezení v hospodaření (podíl MZD, velikost holin, pálení klestu, investice v lesích ) určitou výjimečnost mezi srovnatelnými majetky jednodušší komunikaci s NNO a řešení střetů ekonomicky jiné přístupy k hospodaření (zejména ústup od holosečí, omezení dříve nezbytných prací v lese) 2. pro lesního hospodáře rozšíření obzorů myšlení, nutnost posuzovat své jednání multikriteriálně navázání nových dodavatelsko-odběratelských vztahů daleko více práce a stresu na straně jedné, daleko méně práce a více radosti na straně druhé 3. pro veřejnost jednoznačné posílení ekologického a sociálního pilíře lesnického hospodaření prospěšnější zaměstnanecká politika v lesích větší váha hlasu lidu při hospodaření v lese Audity lesnického hospodaření v pojetí PEFC a FSC Oba systémy jsou prospěšné českému lesnictví. Pojetí se liší (administrativní / praktický). Náročnost pro vlastníka je nesrovnatelná (administrativní, personální, finanční). Výhody a nevýhody jsou popsány výše. 19

20 3. Zkušenosti z certifikačního auditu podle certifikačního systému FSC u státního podniku LČR Ing. Martin Zavrtálek (Lesy ČR, s. p., Hradec Králové) Úvod Již v roce 25 bylo vedením LČR, s.p. rozhodnuto o realizaci pilotního projektu certifikace jednoho vybraného lesního hospodářského celku systémem FSC. Konkrétní aktivity započaly až téměř o rok později, zejména v souvislosti s probíhajícími diskusemi nad v té době připravovaným zněním národního standardu FSC, jehož schválení a akreditace v srpnu 26 přinesla do procesu certifikace nemalé změny. Charakteristika pilotního objektu Jako pilotní objekt byl zvolen LHC Žehrov na Lesní správě Nymburk. Těžiště tohoto celku se nachází v okolí obce Branžež na Mladoboleslavsku, menší izolované části se pak táhnou zhruba 15 km jižním směrem až k obci Dobrovice. Z majetkového hlediska se jedná o jeden ucelený komplex a větší množství menších lokalit navazujících na ostatní vlastníky. Výběr byl proveden zejména s ohledem na přiměřenou výměru celku a na vysoké zastoupení ploch, potenciálně vhodných pro vymezení referenčních ploch. Svou roli hrála samozřejmě i skutečnost, že lesní hospodářský celek je nejnižší jednotkou, u které lze bez jakýchkoli komplikací oddělit účetnictví, hospodářskou evidenci i fyzickou produkci od ostatního obhospodařovaného lesa. Výměra PUPFL na LHC činí 2633,8 ha, z toho 2576,1 ha porostní půdy. Převážná většina celku náleží do PLO 18 - Severočeská pískovcová plošina a Český ráj, menší jižní část pak do PLO 17 - Polabí. Významnou část LHC v jeho severní části zaujímá CHKO Český Ráj (I.zóna 535,46 ha, II.zóna 484,53 ha, III.zóna 138,65 ha). V zájmovém území jsou výrazně zastoupeny také ochranné lesy (272,2 ha) a maloplošná zvláště chráněná území (579,12ha, z toho 133,5 ha v překryvu s ochrannými lesy), z nichž nejvýznamnější jsou přírodní rezervace Příhrazské skály a přírodní památky V dubech a Křižánky. Z hospodářského hlediska dominují cílové HS 1 mimořádně nepříznivá stanoviště, 13 přirozená borová stanoviště, 23 kyselá stanoviště nižších poloh, 43 kyselá stanoviště středních poloh, dohromady s více než 75% zastoupením. Tomuto faktu odpovídá i dřevinná skladba s převahou BO (55%) a SM (21%), dále DB (1%), BR (4%), BK, MD (3%), DG, VJ, HB, JS (1%). Významnou část LHC (cca 348 ha) tvoří obora Žehrov (v pronájmu) s normovanými stavy 1 ks muflona a 25 ks daňka. Předpokládané dopady na hospodaření Na základě analýzy znění národního standardu FSC a výsledků předauditu, zpracovaného firmou NEPCon, Sp. z o.o., Kraków, byly definovány hlavní hospodářsky významné oblasti, které je třeba při úvahách o zavádění certifikace brát v potaz. Zavedení certifikace s sebou v první řadě nese nutnost vyrovnat se se zvýšenými nároky standardu na podíl tzv. ekostabilizačních dřevin při obnově porostu. Možný dopad na hospodaření si ukážeme na příkladu našeho modelového celku: 2

21 SLT K 1,3,5,7 3K 2K K 2,4,6 3S 3M 3I 4Q 2M Z Y 2S 2I 2D P 2H 3N 2L 2P T M 1L 2B 3P 1V 2Q 1C 3A 1H ostatní plocha 379,65 375,48 344,15 184,82 139,13 95,1 88,52 84,58 78,8 72,74 61,67 56,38 52,73 44,3 4,1 38,34 38,73 36,63 31,27 29,22 25,66 26,98 26,55 26,52 18,94 18,56 15,3 12,4 11,27 122,66 podíl 14,7 14,6 13,4 7,2 5,4 3,7 3,4 3,3 3 2,8 2,4 2,2 2 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,2 1, ,7,7,6,5,4 5 navýšení oproti podíl min.podí vyhl.83/1996 načítaně l EsD Sb. 14,7 29,3 42,7 49,9 55, ,4 65,7 68,7 71,5 73,9 76,1 78,1 79,8 81,4 82,9 84,4 85, ,1 89,1 9,1 91,1 92,1 92,8 93,5 94,1 94, Pokud dopočítáme průměrný požadovaný podíl zpevňujících dřevin, dostaneme se v případě LHC Žehrov pro obnovní cíle podle FSC na 41,4%, podle vyhlášky 83/1996 Sb. na 21,8% (skutečnost v roce 26 činila 31,9%). To samozřejmě představuje značnou ekonomickou zátěž. Vzhledem k stávajícímu charakteru porostů je nutno se při vnášení stabilizačních dřevin spoléhat výhradně na umělou obnovu. Zvýšené náklady se projevují v rozdílných cenách sazenic (DB oproti BO cca 1,5 násobek, BK cca 2 násobek) navíc u BO se cca 4% ročně obnovuje přirozeně na holině. Nákladovost zvyšuje také nutnost chránit výsadby proti zvěři, ať již repelenty nebo oplocováním. Naopak snížení nákladů představuje rozdíl v ceně práce při zalesnění některými EsD (DB,BK). Snížení nákladů také přináší odhadovaný menší podíl intenzivnějších způsobů přípravy půdy. Změna počtu sazenic při náhradě BO EsD nehraje v nákladech podstatnou roli. Po zahrnutí 21

22 všech těchto faktorů do výpočtu lze pro konkrétní území uvažovat zvýšení ročních nákladů průměrně o 75 Kč/ha, které nebude v nejbližších deceniích nijak významně klesat. To lze očekávat až ve vzdáleném výhledu, kdy se současná příznivější skladba zakládaných porostů projeví ve vyšších věkových stupních. Tento typ vícenákladů je vysoce proměnlivý v závislosti na povaze současných mýtných porostů, výhodnější je pochopitelně situace v oblastech s vysokým zastoupením listnáčů. Jako poměrně těžko řešitelný se v kontextu variabilních podmínek ČR jeví potenciální konflikt mezi požadavky standardu na zastoupení EsD a požadavky na omezení holosečí na 1/3 celkové mýtní těžby. Domnívám se, že v současnosti by měla přeměna druhové skladby představovat pro svěřený les daleko vyšší prioritu než neurčitě odůvodněný praktický zákaz holosečí - připomínám, že podstatnou část z přípustného podílu holosečných obnov spolknou nahodilé těžby. Je iluzorní se domnívat, že významné zvýšení podílu EsD v podmínkách naprosté převahy jehličnanů lze i při maximálním využití podsadeb stinných dřevin realizovat bez přiměřeného využití holosečných prvků. Bylo by již skutečně zapotřebí vytřídit cíle reálně dosažitelné v horizontu jednoho životního cyklu lesa od cílů z kategorie zbožných přání. Na tomto místě bych rád pro inspiraci uvedl pasáž z dánského národního standardu FSC, kde je v indikátoru 6.3.I stanovena povinnost minimalizovat holé seče, ale v poznámce je výslovně uvedeno, že toto ustanovení se neaplikuje na porosty, kde budou obnovovány přirozeně světlomilné dřeviny jako bříza, borovice a dub. Dalším posuzovaným hlediskem byly dopady zavedení konceptu mrtvého dřeva do praxe. Následující vývody vychází z předpokladu, že se vhodným výběrem a umístěním referenčních ploch do obtížně obhospodařovatelných lokalit podařilo udržet nutné ponechávání jedinců k dožití a zetlení v intenzivně obhospodařovaných lesích na minimálních počtech, tzn. 5 ks na hektar. Při hodnocení ekonomických dopadů bylo v souladu s připravenou vnitropodnikovou směrnicí uvažováno s odepisováním ponechávané hmoty a jejím vyznačováním až bezprostředně před realizací těžby. Tak je lépe vyjádřen faktický charakter ztrát a umožněn optimální výběr ponechávaných jedinců. Pro kalkulaci ztrát byly použity údaje o průměrném zpeněžení těžené hmoty -včetně paliva, tak, aby bylo zohledněno upřednostňování méně hospodářsky hodnotných jedinců mezi ponechávanými. Míru snížení fiktivního zpeněžení hmoty ponechaných jedinců oproti průměru ale spolehlivě vyjádřit nelze, vypočtené hodnoty je proto nutno brát jako maximální. Lze předpokládat, že proměnlivost těchto ztrát bude mnohem menší oproti ostatním typům zvýšených nákladů, v podmínkách pilotního objektu vychází maximální průměrná roční ztráta (včetně průběžného nahrazování rozkládající se hmoty) cca 85 Kč/ha. Poslední závažný ekonomický dopad představuje postupný přechod k bezzásahovému režimu v referenčních plochách (viz indikátory 6.4.V a 6.4.VI). Dopad tohoto procesu bude silně proměnlivý a bude se odvíjet z podílu referenčních ploch, které jsou v současnosti při respektování zájmů ochrany přírody (plány péče) a technologické dosažitelnosti porostů hospodářsky využitelné. V podmínkách LHC Žehrov, kde jsou referenční plochy umístěny především do maloplošných ZCHÚ a ochranných lesů, se jedná o cca 2% (3 ha) jejich plochy. Tento typ ztrát bude postupně narůstat s přibližováním referenčních ploch cílovému stavu, po jeho dosažení se ustálí na ekvivalentu hodnotového přírůstu těchto lokalit. Současný přírůst činí v těchto porostech okolo 4,9 m3/ha za rok, v dnešních cenách tak vychází roční ztráta přibližně na 12 Kč, což v přepočtu činí cca 46 Kč/ha certifikovaného celku za rok. Ostatní požadavky vyplývající ze zjištění předauditu nebo z rozboru znění národního standardu se v ekonomice lesního hospodaření nejeví jako příliš podstatné. Dosud nezodpovězenou otázkou ale zůstává míra nárůstu administrativy spojené s certifikací, z čehož mezi venkovním personálem panují značné obavy. 22

23 Závěr Podle zhodnocení dosavadních poznatků lze očekávat okamžité nezanedbatelné zhoršení ekonomické situace lesních podniků po zavedení certifikátu FSC. Odhad celkových dopadů se u pilotního objektu pohybuje okolo 2 Kč/ha za rok bez nákladů na audit a poplatků za používání loga. Provedená analýza hlavních charakteristik jednotlivých LHC ve správě LČR nedává příliš prostoru pro výběr k certifikaci jednoznačně vhodných celků. Kladné dopady příznivější druhové skladby jsou zpravidla eliminovány menším podílem potenciálních referenčních ploch (1.zóny CHKO, ochranné lesy, maloplošné ZCHÚ, lesy kategorie 32e se zvýšenou funkcí půdoochrannou). Nedá se ovšem vyloučit možnost zcela jiné situace u menších majetků do 5 ha, kde za příhodných podmínek může být zvýšení nákladů zanedbatelné. Naopak ekonomické přínosy zavedení certifikace jsou pro největší vlastníky s velkými objemy realizované hmoty v současnosti nevýznamné, poptávka po certifikované surovině není tak velká, aby ovlivnila bilanci takového podniku jako celku. Dá se říci, že za stávající situace přistoupením k certifikaci vlastník nabízí na své náklady společnosti určitou přidanou hodnotu v oblasti mimoprodukčních funkcí lesa. V současnosti vedené úvahy o rozšíření certifikace na některé další hospodářské jednotky LČR jsou proto nyní orientovány zejména na to, aby takto vynaložené vícenáklady splnily svůj účel v maximální míře. LČR proto bude usilovat o získání certifikátu u několika dalších celků s mimořádně významnými mimoprodukčními funkcemi lesa. Diskuse nad výběrem těch nejvhodnějších právě probíhají. Na závěr musím znovu zopakovat, že nejzásadnějším problémem zůstává znění indikátoru 6.3.VI, který od základů podkopává dosažitelnost certifikátu. Chci tímto vyzvat autory standardu, aby uvážili zrušení striktní hranice pro přípustný podíl holosečí a přenesly zodpovědnost za posouzení akceptovatelnosti způsobů hospodaření ve smyslu indikátoru 6.3.IV na certifikační společnost. 23

24 4. Certifikační audit FSC z pohledu certifikační firmy Ing. Milan Reška (Soil Association) Certifikační audit FSC z pohledu certifikační firmy Woodmark Soil Association South Plaza Marlborough Street Bristol, BS1 3NX, UK Ing. Milan Reška Certifikace lesního hospodaření & Certifikace spotřebitelského řetězce (COC) Při certifikaci lesního hospodaření se hodnotí sociální, přírodní a ekonomické aspekty. Výsledkem auditu je certifikovaný les a hospodaření v něm. Při certifikaci spotřebitelského řetězce je hlavním cílem zaručit to, že se ve výsledném výrobku nachází skutečně certifikovaná surovina. Certifikace: jednotlivé kroky Kontakt s certifikační firmou Přípravná návštěva Zpráva obsahující doporučení Příprava na hlavní audit Smlouva o provedení auditu Konzulta ce před auditem Hlavní audit Zpráva o výsledcích auditu Konzultac e po auditu Oponentura zprávy z auditu Rozhodnutí o udělení certifikátu 24

25 Základní proces Vyplnění základního dotazníku Přípravná návštěva (>1,ha nebo lesy lesů s vysokou ochranářskou hodnotou, COC) Hlavní audit certifikát platný 5 roků 4 každoroční audity RE-certifikace Požadavky na auditorskou firmu Akreditace pro certifikaci FSC Nestrannost Bez konfliktu zájmů Cena auditu Požadavky na auditora Odborné předpoklady Znalost standardů a kritérií FSC Univerzitní vzdělání ekologie, LH, antropologie Praxe v lesnictví min. 5 roků Bez konfliktu zájmů 25

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny C e r t i f i k a č n í p r o c e s y 19. říjen 2006 Základní data o ŠLP Křtiny založen v roce 1923 obhospodařovaná plocha 10 273 ha 46% jehličnaté a 54% listnaté

Více

Nízký a střední les. alternativa budoucnosti. Jan Kadavý

Nízký a střední les. alternativa budoucnosti. Jan Kadavý Nízký a střední les alternativa budoucnosti Jan Kadavý Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Kapitola 0 - obsah Obsah prezentace

Více

Ing. Vlastimil Vala, CSc. Předmět : Ekonomická efektivnost LH

Ing. Vlastimil Vala, CSc. Předmět : Ekonomická efektivnost LH Téma 9-12 Ekonomická efektivnost dlouhodobých záměrů Ing. Vlastimil Vala, CSc. Předmět : Ekonomická efektivnost LH Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio

Více

PĚSTEBNÍ POSTUPY ZVYŠUJÍCÍ

PĚSTEBNÍ POSTUPY ZVYŠUJÍCÍ PĚSTEBNÍ POSTUPY ZVYŠUJÍCÍ STABILITU A ODOLNOST LESNÍCH POROSTŮ S VÝZNAMNÝM PODÍLEM SMRKU VE STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH POLOHÁCH JIŘÍ REMEŠ FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Adaptační

Více

Certifikační systémy v lesnictví

Certifikační systémy v lesnictví Certifikační systémy v lesnictví Základní informace o certifikačních systémech v ČR Ing. Andrea Pondělíčková LDF MENDELU Brno 19. 11. 2013 a 21.11.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření v lesích Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. takové hospodaření, při němž je les trvale schopen plnit

Více

Lesní certifikace je pro vlastníka lesa moderním

Lesní certifikace je pro vlastníka lesa moderním Lesní certifikace Forest Stewardship Council (FSC) pro malé lesy Co je FSC FSC je mezinárodní nevládní nezisková organizace se sídlem v Bonnu. Byla založena roku 1993 zástupci dřevozpracujícího průmyslu,

Více

LESNICKÁ POLITIKA ČÁST 14. Základní charakteristiky stavu lesů, lesního hospodářství v ČR JAROMÍR VAŠÍČEK

LESNICKÁ POLITIKA ČÁST 14. Základní charakteristiky stavu lesů, lesního hospodářství v ČR JAROMÍR VAŠÍČEK LESNICKÁ POLITIKA ČÁST 14 Základní charakteristiky stavu lesů, lesního hospodářství v ČR JAROMÍR VAŠÍČEK ZDROJE INFORMACÍ V DATOVÉM SKLADU ÚHÚL BRANDÝS NAD LABEM Národní Inventarizace Lesů (NIL) 4letý

Více

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ II. Etát a legislativa

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ II. Etát a legislativa MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ II. Etát a legislativa 1.Základní pojmy A) Etát = objem dříví, které lze na daném LHC za dané období vytěžit s ohledem na dosažení stavu vyrovnanosti a těžební nepřetržitosti

Více

Moravský Krumlov Hodnotové přírůstové hospodářství dubu. cesta relativní výnosové a ekologické stability v čase globální klimatické změny

Moravský Krumlov Hodnotové přírůstové hospodářství dubu. cesta relativní výnosové a ekologické stability v čase globální klimatické změny Moravský Krumlov 18.6.2015 Hodnotové přírůstové hospodářství dubu cesta relativní výnosové a ekologické stability v čase globální klimatické změny Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. odbor ekologie lesa, Brno Ústav

Více

Těžba dříví. Základní názvosloví

Těžba dříví. Základní názvosloví Těžba dříví Základní názvosloví 1. Kácení = oddělení stojícího stromu do pařezu + usměrnění jeho pádu do předem určeného směru. 2. Opracování pokáceného stromu = činnosti při zpracování pokáceného stromu

Více

Šetrné lesní hospodaření aneb Stromy s visačkami

Šetrné lesní hospodaření aneb Stromy s visačkami Šetrné lesní hospodaření aneb Stromy s visačkami Plzeň, 20.1. 2011 Tomáš Duda FSC, A.C./FSC ČR All rights reserved FSC-SECR-0038 20. ledna, 2011 1 Obsah prezentace A. Lesní hospodaření B. Stromy s visačkami

Více

O B E C N Í L E S Y O B O R A - E X K U R Z E P R O G R A M

O B E C N Í L E S Y O B O R A - E X K U R Z E P R O G R A M O B E C N Í L E S Y O B O R A - E X K U R Z E 2. 1 0. 2 0 1 4 Základní údaje: Pořadatel: Pro Silva Bohemica a Obec Obora P R O G R A M Výměra celkem: 309,24 ha, z toho porostní půda: 305,79 ha Zásoba celkem:

Více

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ IV. Postup výpočtu etátu

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ IV. Postup výpočtu etátu MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ IV. Postup výpočtu etátu Obecný postup výpočtu etátu A) TĚŽBA MÝTNÍ Stanovení těžebních procent pro zadaný hospodářský soubor (dále jen HS) podle parametrů u - obmýtí a o - obnovní

Více

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ I. Teorie normálního lesa

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ I. Teorie normálního lesa MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ I. Teorie normálního lesa Teorie normálního lesa Od počátku byla HÚL orientována na definování stavu lesa zabezpečujícího nepřetržitou a vyrovnanou těžbu (výnos) Vytvořila se

Více

I. Vytvoření východiska obnovy kombinací okrajové clonné seče a vložených prvků listnatých dřevin

I. Vytvoření východiska obnovy kombinací okrajové clonné seče a vložených prvků listnatých dřevin Úvod: Pro LHC SLH Dr.R. Kinský Žďár nad Sázavou, který se nachází na okrese Žd'ár nad Sázavou a Havlíčkův Brod I byl zpracován LHP s platností 1999-2008. LHP vypracoval, Lesprojekt Hradec Králové, s.r.o.

Více

Lesní certifikace Tomáš Duda FSC ČR Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Lesní certifikace Tomáš Duda FSC ČR Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Lesní certifikace Tomáš Duda FSC ČR Přednáška byla uskutečněna v rámci předmětu Pěstování účelových lesů a projektu INOBIO Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem

Více

doporučený zásah životů a majetku třetích osob. Vytěžené dříví bude ponecháno k zetlení na místě.

doporučený zásah životů a majetku třetích osob. Vytěžené dříví bude ponecháno k zetlení na místě. Příloha T.1: Popis ních porostů a výčet plánovaných ů v nich Název chráněného území: PR Hřebečovský Organice LH: Lesy ČR, s.p. Lesní správa: Svitavy 225 C 6 225 C 8 225 C 9 Z část 225 C 9 V část y doporučený

Více

Lesní certifikace FSC: šance pro vlastníky a správce nejen menších lesů

Lesní certifikace FSC: šance pro vlastníky a správce nejen menších lesů FSC Česká republika Lesní certifikace FSC: šance pro vlastníky a správce nejen menších lesů Velká Bíteš, 15. 11. 2016 Editoval: Ing. Tomáš Duda Vydalo Fairwood, z. s.: Národní kancelář FSC ČR Kounicova

Více

Obnova lesních porostů. Hospodářské způsoby obnovy lesa

Obnova lesních porostů. Hospodářské způsoby obnovy lesa Obnova lesních porostů Hospodářské způsoby obnovy lesa Základní způsoby obnovy porostů podle hospodářských způsobů Obnova lesa je charakterizovaná v lesním zákoně 289/1995 Sb. Tento zákon rozlišuje 4 hospodářské

Více

Těžební zbytky u LČR

Těžební zbytky u LČR Těžební zbytky u LČR Základní pojmy Těžební zbytky dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů, jejich odvětvování a po druhování surového dříví, tj. větve, vršky stromů, třísky, manipulační odřezky,

Více

Těžební zbytky u LČR

Těžební zbytky u LČR Těžební zbytky u LČR Základní pojmy Těžební zbytky = dendromasa, zbývající na pracovišti po kácení stromů, odvětvování a po druhování surového dříví, tj. větve, vršky stromů, třísky, manipulační odřezky,

Více

Příloha č. 1. Rámcové směrnice péče o les v CHKO Křivoklátsko

Příloha č. 1. Rámcové směrnice péče o les v CHKO Křivoklátsko P Ř Í L O H Y Příloha č. 1 Rámcové směrnice péče o les v CHKO Křivoklátsko V Rámcových směrnicích péče o les pro I. a II. zónu CHKO Křivoklátsko jsou oproti OPRL pro PLO č. 8 Křivoklástko a Český kras

Více

Postup práce na realizaci NLP II v roce 2013. 23. ledna 2014 Hradec Králové

Postup práce na realizaci NLP II v roce 2013. 23. ledna 2014 Hradec Králové Postup práce na realizaci NLP II v roce 2013 23. ledna 2014 Hradec Králové Rok 2013 pátý rok realizace Národního lesnického programu II Priority roku 2013 z pohledu MŽP využití přijatých doporučení ke

Více

Certifikace FSC a EU TR

Certifikace FSC a EU TR Certifikace FSC a EU TR Ing. Tomáš Duda FSC ČR, o. s. 16. května, Brno 1 16. května 2013 FSC vzniklo v 1993 propaguje environmentálně vhodné sociálně přínosné ekonomicky životaschopné lesní hospodaření

Více

II. Informační seminář FRAMEADAPT. Rámcové směrnice hospodaření vybraných přírodních lesních oblastí. Jan Kadavý, LDF MENDELU

II. Informační seminář FRAMEADAPT. Rámcové směrnice hospodaření vybraných přírodních lesních oblastí. Jan Kadavý, LDF MENDELU II. Informační seminář FRAMEADAPT Rámcové směrnice hospodaření vybraných přírodních lesních oblastí Jan Kadavý, LDF MENDELU 12.11.2015 Adaptační opatření VSTUPY Z KA1: 1. Změna dřevinné skladby 2. Postupné

Více

Zvýšení konkurenceschopnosti vlastníků lesů v ČR

Zvýšení konkurenceschopnosti vlastníků lesů v ČR Zvýšení konkurenceschopnosti vlastníků lesů v ČR NEJVÝZNAMNĚJŠÍ VLIVY NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ V ČR Nejpřísnější lesní zákon na světě Vysoký podíl lesa ve vlastnictví státu Vícekolejnost státní správy, překryv

Více

Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice

Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice k.ú. Boršice u Blatnice Vypracoval: Obsah: Ing. Petr Kvapil Textová část Položkový rozpočet s krycím listem Výkaz výměr Zákres do map Fotodokumentace

Více

Prezentace projektu na vybraném biocentru.

Prezentace projektu na vybraném biocentru. Prezentace projektu na vybraném biocentru. Vracet krajině její původní charakter? Navracet lesu jeho původní funkci? Podporovat domácí druhy dřevin? Na takové a řadu souvisejících otázek lze dát bezpochyby

Více

Hodnocení rizika nákupu dřevní suroviny pro oblast Česká republika. v rámci FSC

Hodnocení rizika nákupu dřevní suroviny pro oblast Česká republika. v rámci FSC Směrnice č. 1 / 09 IMPLEMENTACE POŽADAVKŮ FSC NA ZPRACOVATELSKÝ ŘETĚZEC (V1) - Příloha č. 4 Příloha č. 4 rizika nákupu dřevní suroviny pro oblast Česká republika v rámci FSC V Hradci Králové 23. 11. 2009

Více

Příloha č. 1. Mapa hnízdišť chřástala polního na území PO Labské pískovce v části zasahující do CHKO Lužické hory

Příloha č. 1. Mapa hnízdišť chřástala polního na území PO Labské pískovce v části zasahující do CHKO Lužické hory P Ř Í L O H Y 1 Příloha č. 1 Mapa hnízdišť chřástala polního na území PO Labské pískovce v části zasahující do CHKO Lužické hory 2 Příloha č. 2 Rámcové směrnice péče o les v CHKO Lužické hory V rámcových

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

ochrany přírody Lesy zvláštního určení s prioritou MENDELU, LDF, ÚZPL Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. odbor ekologie lesa

ochrany přírody Lesy zvláštního určení s prioritou MENDELU, LDF, ÚZPL Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. odbor ekologie lesa Lesy zvláštního určení s prioritou ochrany přírody Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. odbor ekologie lesa & MENDELU, LDF, ÚZPL Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR

Více

Komplexní lesnický a. ověřovací analytické. od lesa. studie v LH

Komplexní lesnický a. ověřovací analytické. od lesa. studie v LH Komplexní lesnický a Pojďme ekonomický na audit, to ověřovací analytické od lesa studie v LH Aforismus neznámý autor Žádný experiment nelze považovat za naprostý nezdar - vždy může totiž posloužit jako

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy Česká lesnická společnost, pobočka Pro Silva Bohemica & Odbor rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl.m. Prahy Přechod k nepasečnému hospodaření na lesním majetku hlavního města Prahy Průvodce exkurzní

Více

Přílohy návrhové části. plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027

Přílohy návrhové části. plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027 Přílohy návrhové části plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027 Příloha č. 1 - I. zóny: rámcové směrnice řízení vývoje pro I. zóny Označení Zóna CHKO Soubory lesních typů Kategorie 29 olšová stanoviště na podmáčených

Více

Ing. Jan Leugner, Ph.D. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Úvodní seminář k projektu č. EHP-CZ02-OV

Ing. Jan Leugner, Ph.D. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Úvodní seminář k projektu č. EHP-CZ02-OV Představení projektu, příklady pěstebních opatřeních hodnocených v rámci projektu Pěstební opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích Ing. Jan Leugner, Ph.D. Výzkumný ústav lesního

Více

Role a význam lesnického rámcového plánování v podmínkách GZK

Role a význam lesnického rámcového plánování v podmínkách GZK Role a význam lesnického rámcového plánování v podmínkách GZK Jan Kadavý, LDF MENDELU 4. 10. 2016 Projekt FRAMEADAPT Cíl projektu přispět k návrhu lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících

Více

Poznámky z přednášek HUL. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Poznámky z přednášek HUL. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Poznámky z přednášek HUL Aktualizace zadávání a schvalování LHP LHP jako nástroj vlastníka. Historický vývoj LHP a jeho využití do současnosti. Význam LHP pro vlastníky lesů. Legislativní rámec LHP, zákony

Více

OBCHOD SE DŘEVEM. Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a environmentální Katedra EŘLH 2005/2006 X.

OBCHOD SE DŘEVEM. Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a environmentální Katedra EŘLH 2005/2006 X. OBCHOD SE DŘEVEM Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a environmentální Katedra EŘLH 2005/2006 X. Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s., 2005 / 2006 Ing. Jiří Marvan 11.1 Nejrozšířenější

Více

Historie a současnost společnosti Rostislav Polášek

Historie a současnost společnosti Rostislav Polášek Historie a současnost společnosti 1994-2014 Rostislav Polášek Vznik společnosti Od podzimu r. 1991 do konce r. 1993 správa lesů spadá do působnosti MěÚRožnov, hosp.odb., násl. odbor správy městských lesů

Více

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu Ekonomika energetických plodin Životnost projektů výsadby energetických plodin: PROJEKTY s krátkým

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu

Více

Ekonomika lesního hospodářství

Ekonomika lesního hospodářství Ekonomika lesního hospodářství Cvičení Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Výrobní podmínky a hospodářská opatření v lesním

Více

Oceňování škod a újem v LH

Oceňování škod a újem v LH Oceňování škod a újem v LH Listina základních práv a svobod Nucené omezení vlastnického práva je možná ve veřejném zájmu, na základě zákona a za náhradu Vlastnictví zavazuje- nesmí bát poškozováno lidské

Více

PRINCIPY A KRITÉRIA FSC (Forest Stewardship Council) CERTIFIKACE

PRINCIPY A KRITÉRIA FSC (Forest Stewardship Council) CERTIFIKACE PRINCIPY A KRITÉRIA FSC (Forest Stewardship Council) CERTIFIKACE A. Vstupní informace Principy a kritéria FSC se týkají všech lesů tropických, lesů mírného pásma i lesů boreálních. Velká část principů

Více

file:///home/moje/dokumenty/prace/olh/pred...

file:///home/moje/dokumenty/prace/olh/pred... 335/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. června 2006, kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku Ministerstvo

Více

Otázky SZZ Lesní inženýrství Ekonomika LH

Otázky SZZ Lesní inženýrství Ekonomika LH Otázky SZZ Lesní inženýrství Ekonomika LH 1. Finanční matematika, časová hodnota peněz. Faktor času. 2. Pracovníci a práce v lesním hospodářství. Produktivita práce a její měření. Mzdové formy odměňování.

Více

Alternativní postupy hospodaření podle. polohách. požadavků ochrany přírody ve středních. J. Souček, VÚLHM, VS Opočno

Alternativní postupy hospodaření podle. polohách. požadavků ochrany přírody ve středních. J. Souček, VÚLHM, VS Opočno Alternativní postupy hospodaření podle požadavků ochrany přírody ve středních polohách J. Souček, VÚLHM, VS Opočno Střední polohy - 3. 5. (DB-BK, BK, JD-BK) LVS, 400-700 m n.m., střední roční teplota 7,5-5,5

Více

Státní lesnická politika

Státní lesnická politika Státní lesnická politika Teoretické zpracování hospodářského a společenského postavení lesů a lesního hospodářství ve státě a v národním hospodářství. Jde zejména o vymezení vztahů mezi vlastníky lesů

Více

Zavádění Českého standardu FSC do praxe. FSC ČR, o. s., Brno 2007

Zavádění Českého standardu FSC do praxe. FSC ČR, o. s., Brno 2007 Zavádění Českého standardu FSC do praxe FSC ČR, o. s., Brno 2007 Obsah prezentace A. B. Role a cíle FSC vznik FSC o FSC ČR, o. s. Certifikace krok za krokem C. snímek 3 13 snímek 14 36 popis jednotlivých

Více

Znalecký posudek číslo: 2196/2009

Znalecký posudek číslo: 2196/2009 Ing.František Tejkal soudní znalec v oboru lesní hospodářství, ekonomika, odvětví ceny a odhady pozemků, lesa, škod na lese a tržní ocenění nemovitostí 591 02 Žďár nad Sázavou 2, Nová 18 telefon : 602

Více

Metodika speciální finanční analýzy lesních podniků - použití a výsledky

Metodika speciální finanční analýzy lesních podniků - použití a výsledky Zasedání EK OLH ČAZV Rožnov pod Radhoštěm 29. 4. 2014 Ing. Josef Lenoch, Ph.D. Metodika speciální finanční analýzy lesních podniků - použití a výsledky Představení metodiky strana 2 Metodika speciální

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Lesnictví v České republice (stav k 31.12.2011)

Lesnictví v České republice (stav k 31.12.2011) Lesnictví v České republice (stav k 31.12.2011) Ing. Jaromír Vašíček, CSc. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Státní lesnická

Více

Skladba a struktura lesních porostů

Skladba a struktura lesních porostů Skladba a struktura lesních porostů Struktura (skladba) - lesních porostů Diferenciace přírodních podmínek Vlastnosti dřevin (biologické, morfologické, ekologické Lesní porost je složen z velkého množství

Více

HISTORIE A SOUČASNOST STÁTNÍ LESNICKÉ POLITIKY ČR

HISTORIE A SOUČASNOST STÁTNÍ LESNICKÉ POLITIKY ČR HISTORIE A SOUČASNOST STÁTNÍ LESNICKÉ POLITIKY ČR Ing. František Morávek Stav lesnické politiky před revolucí 1989 Státní lesnická politika neexistovala Existence resortních výhledů ze statistik a SLHP

Více

č í s l o 144-7 / 2007

č í s l o 144-7 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 144-7 / 2007 o ceně pozemku a lesních porostů v katastrálním území Deštná u Jindřichova, obci Deštná, okres Jindřichův Hradec, evidovaných na listu vlastnictví č.

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Bc. Pávek

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Bc. Pávek PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014 2020 Představení operací 2. kola 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lese 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách 8.4.2 Odstranění škod způsobených povodněmi 8.5.1 Investice

Více

Výzva k vyhotovení LHP 2014-2023. Obec Hradčovice. Se sídlem Hradčovice, 687 33, č. p. 168, IČ 00290963

Výzva k vyhotovení LHP 2014-2023. Obec Hradčovice. Se sídlem Hradčovice, 687 33, č. p. 168, IČ 00290963 Výzva k vyhotovení LHP 2014-2023 Obec Hradčovice Se sídlem Hradčovice, 687 33, č. p. 168, IČ 00290963 Výzva k předložení nabídky na veřeinou zakázku malého rozsahu Zadavatel: obec Hradčovice, IČ 00290963,

Více

Zpráva o hospodaření Městských lesů Česká Lípa spol. s r.o. za rok 2013

Zpráva o hospodaření Městských lesů Česká Lípa spol. s r.o. za rok 2013 Zpráva o hospodaření Městských lesů Česká Lípa spol. s r.o. za rok 2013 Rok 2013 byl posledním rokem platnosti Lesního hospodářského plánu (dále jen LHP), který byl zpracován pro Lesní hospodářský celek

Více

Krkonošský národní park. Ekonomická, ekologická a sociální specifika péče o národní park

Krkonošský národní park. Ekonomická, ekologická a sociální specifika péče o národní park Ing. Václav Jansa Krkonošský národní park Ekonomická, ekologická a sociální specifika péče o národní park Hříběcí boudy 8.10.2013 15.10.2013 1 1. Prostředí a jeho limity 2. Sledujeme cíle. 3. V Krkonoších

Více

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2014

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2014 IV. VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2014 Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení

Více

Ing. Jaroslav Hofmann, znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady lesních porostů, lesních pozemků a škod na lesních porostech ZNALECKÝ POSUDEK

Ing. Jaroslav Hofmann, znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady lesních porostů, lesních pozemků a škod na lesních porostech ZNALECKÝ POSUDEK Ing. Jaroslav Hofmann, znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady lesních porostů, lesních pozemků a škod na lesních porostech ZNALECKÝ POSUDEK Evidenční č. 51-01 / 2012 Ocenění lesních pozemků a

Více

ENERGETICKÉHO S PRŮMYSLOVÝM. Prof. Ing. Vladimír r Simanov, CSc. 2008

ENERGETICKÉHO S PRŮMYSLOVÝM. Prof. Ing. Vladimír r Simanov, CSc. 2008 STŘET ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ DŘÍVÍ S PRŮMYSLOVÝM ZPRACOVÁNÍM M DŘEVAD Prof. Ing. Vladimír r Simanov, CSc. 2008 Dřevo první materiál použitý člověkem všestranná využitelnost dřeva vedoucí k přílišné exploataci

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

JAKÁ JE BUDOUCNOST LESA NÍZKÉHO NA LESNÍ SPRÁVĚ ZNOJMO?

JAKÁ JE BUDOUCNOST LESA NÍZKÉHO NA LESNÍ SPRÁVĚ ZNOJMO? JAKÁ JE BUDOUCNOST LESA NÍZKÉHO NA LESNÍ SPRÁVĚ ZNOJMO? Ot. Březiny 682, 675 71 Náměšť nad Oslavou VOBORNÍK PŘEMYSL ABSTRAKT: Les nízký se u LČR,s.p. Lesní správě Znojmo vyskytuje na plochách okolo 2.500ha

Více

Možnosti využití informací NIL pro oblastní plány rozvoje lesů

Možnosti využití informací NIL pro oblastní plány rozvoje lesů XIX. Sněm Lesníků, Národní Inventarizace lesů, druhý cyklus (2011-2015) Možnosti využití informací NIL pro oblastní plány rozvoje lesů Radim Adolt Analytické Centrum NIL (ACNIL) Ústav pro hospodářskou

Více

E- learningový materiál Pěstování dřevinné vegetace Hlavní typy hospodářství

E- learningový materiál Pěstování dřevinné vegetace Hlavní typy hospodářství Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji E- learningový materiál Pěstování dřevinné vegetace Hlavní typy hospodářství Smrkové hospodářství Ing. Robert Knott, Ph.D. Podpora

Více

Zvyšování podílu buku a přechod na nepasečné hospodaření na úpatí Železných hor Průvodce exkurzní trasou

Zvyšování podílu buku a přechod na nepasečné hospodaření na úpatí Železných hor Průvodce exkurzní trasou Česká lesnická společnost, pobočka PRO SILVA BOHEMICA & Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Nasavrky Zvyšování podílu buku a přechod na nepasečné hospodaření na úpatí Železných hor Průvodce exkurzní

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Provádění lesnických činností s prodejem

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

VY_32_INOVACE_381. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_381. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_381 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Obnova lesních porostů úvod Vyučovací předmět:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4001-17/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4001-17/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4001-17/2015 O ceně lesních pozemků p.č.314/7 o výměře 9836m 2 a p.č.330/4 o výměře 7398m 2, oba v obci a k.ú.prachovice, okres Chrudim Objednatel znaleckého posudku: EURODRAŽBY.CZ

Více

Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR

Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR Příklady realizace NLP II v roce 2013 1) Příprava programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Lesy České republiky, s.p. - lesní správa Janovice & Česká lesnická společnost - pobočka Pro Silva Bohemica PĚSTEBNÍMI POSTUPY"

Lesy České republiky, s.p. - lesní správa Janovice & Česká lesnická společnost - pobočka Pro Silva Bohemica PĚSTEBNÍMI POSTUPY Lesy České republiky, s.p. - lesní správa Janovice & Česká lesnická společnost - pobočka Pro Silva Bohemica "ZVYŠOVÁNÍ PODÍLU JEDLE DLOUHODOBÝMI PĚSTEBNÍMI POSTUPY" průvodce exkurzními porosty čtvrtek

Více

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2012 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, www.uhul.cz vypracovala: Ing. Stanislava Postlová pob. České

Více

č í s l o 143-6 / 2007

č í s l o 143-6 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 143-6 / 2007 o ceně pozemků a lesních porostů v katastrálním území Bělušice, obci Bělušice, okres Kolín, evidovaných na listu vlastnictví č. 8 Posudek vypracoval:

Více

Odpovídá výše podpory do lesního hospodářství významu lesů pro společnost?

Odpovídá výše podpory do lesního hospodářství významu lesů pro společnost? Odpovídá výše podpory do lesního hospodářství významu lesů pro společnost? SVOL KSL, JIHLAVA, 26.2.2015 Do roku 2005 - finanční příspěvky na podporu LH vypláceny z MZe na základě přílohy č. 10 ke státnímu

Více

Zkušenosti SFŽP s posuzováním nákladovosti projektů Operačního programu ŽP. zelená linka:

Zkušenosti SFŽP s posuzováním nákladovosti projektů Operačního programu ŽP.  zelená linka: Zkušenosti SFŽP s posuzováním nákladovosti projektů Operačního programu ŽP www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Hodnocení projektů v PO 6 2007-2013 Hodnotící kritéria rozdělena na dvě skupiny

Více

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II Nejvyšší koncepční materiál lesního hospodářství Pro období do roku 2013 Schválen vládou ČR 1. 10. 2008

Více

SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU

SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU Jiří Eichler Abstrakt Příspěvek popisuje systémy lesnického hospodaření a obnovu lesa v lužních

Více

JAVORINA MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

JAVORINA MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI JAVORINA MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví,

Více

Cíl I - KA 2: Podpořit výzkum a technologický rozvoj s cílem zvýšit konkurenceschopnost lesnického sektoru. Petr Zahradník a kolektiv

Cíl I - KA 2: Podpořit výzkum a technologický rozvoj s cílem zvýšit konkurenceschopnost lesnického sektoru. Petr Zahradník a kolektiv Cíl I - KA 2: Podpořit výzkum a technologický rozvoj s cílem zvýšit konkurenceschopnost lesnického sektoru Petr Zahradník a kolektiv Řešitelský tým doc. Dr. Ing. Petr Horáček doc. Dr. Ing. Libor Jankovský

Více

Částky vyplacené v letech jako náhrady újmy dle 58 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Částky vyplacené v letech jako náhrady újmy dle 58 zákona o ochraně přírody a krajiny. Tabulka č. 1 Částky vyplacené v letech 2004 2010 jako náhrady újmy dle 58 zákona o ochraně přírody a krajiny. Žádáno (mil. Kč) Vyplaceno (mil. Kč) Rok ZPF 1 Rybníky PUPFL 2 Celkem ZPF Rybníky PUPFL Celkem

Více

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková Chráněná území v České republice RNDr. Alena Vopálková Hlavní cíle ochrany přírody a krajiny Udržení a obnova ekologické stability krajiny Zachování přírodních hodnot a krajinného rázu Ochrana biologické

Více

Náležitosti lesního hospodářského plánu. Kurz oceňování lesa Jan KADAVÝ

Náležitosti lesního hospodářského plánu. Kurz oceňování lesa Jan KADAVÝ Náležitosti lesního hospodářského plánu Kurz oceňování lesa Jan KADAVÝ Obsah prezentace 1. Základní pojmy 2. Náležitosti plánu 3. Digitální plán 4. Informační standard LH 5. Databáze plánu Základní pojmy

Více

Zpráva o hospodaření Městských lesů Česká Lípa spol. s r.o. za rok 2011

Zpráva o hospodaření Městských lesů Česká Lípa spol. s r.o. za rok 2011 Zpráva o hospodaření Městských lesů Česká Lípa spol. s r.o. za rok 2011 Městské lesy spol. s r.o. vznikly v roce 2002 za účelem správy lesních pozemků ve vlastnictví Města Česká Lípa (současná výměra 630

Více

První výsledky NIL2. 7. října Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem. Forest Management Institute, Czech Republic

První výsledky NIL2. 7. října Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem. Forest Management Institute, Czech Republic První výsledky NIL2 7. října 2015 Základní pojmy Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Statistická inventarizace lesů: - zjišťování stavu a vývoje lesů na základě výběrového šetření - zaznamenání

Více

č í s l o / 2007

č í s l o / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 141-4 / 2007 o ceně pozemku a lesních porostů v katastrálním území Klášterec nad Orlicí, obci Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí, evidovaných na listu vlastnictví

Více

Význam lesů pro společnost a jejich podpora ze strany státu a krajů

Význam lesů pro společnost a jejich podpora ze strany státu a krajů Význam lesů pro společnost a jejich podpora ze strany státu a krajů SVOL, PELHŘIMOV, 16.4.2015 Do roku 2005 - finanční příspěvky na podporu LH vypláceny z MZe na základě přílohy č. 10 ke státnímu rozpočtu

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných Novela zákona o ochraně ovzduší transpozice kritérií udržitelnosti biopaliv uvedených ve směrnici 2009/28/ES a 2009/30/ES Ing. Jiří Hromádko, Ph.D. Hlavní cíle novely zákona Transpozice kritérií udržitelnosti

Více

Národní park Šumava a lýkožrout smrkový historie, současnost a budoucnost. Petr ZAHRADNÍK Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Národní park Šumava a lýkožrout smrkový historie, současnost a budoucnost. Petr ZAHRADNÍK Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Národní park Šumava a lýkožrout smrkový historie, současnost a budoucnost Petr ZAHRADNÍK Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Velkoplošná chráněná území Ptačí oblasti Území NATURA

Více

R. Adolt Národní inventarizace lesů v České republice, druhý cyklus (2011-

R. Adolt Národní inventarizace lesů v České republice, druhý cyklus (2011- Národní inventarizace lesů v České republice, druhý cyklus (2011-2015) Ing. Radim Adolt, Ph.D. ÚHÚL Brandýs nad Labem pobočka Kroměříž Analyticko-metodické Centrum Národní Inventarizace Lesů (ACNIL) 4.

Více

Ekonomika lesního hospodářství

Ekonomika lesního hospodářství Ekonomika lesního hospodářství Cvičení Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Oceňování škod a újem v LH Ekonomika lesního hospodářství

Více