Nový informační portál města

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový informační portál města"

Transkript

1 květen 2013 Cena 6,00 Kč POZVÁNKY Květen 5.5. Jarní trh Výlet na Šumavu Jarní trh ročník Suchdolského vejšlapu Dětské rybářské závody v Hrdlořezích Oslava Dne dětí Nový informační portál města INFORMACE Z RADNICE Rada města schválila převedení pravomocí na povolování a prodlužování podnájmů bytů v domech čp. 751; 752 a 753 sídliště Na Pražské na odbor správy majetku a rozvoje města. Pokud dojde k hrubému porušování povinností vyplývajících ze Smluv o nájmech a budoucích koupí těchto bytů bude o dalším postupu rozhodovat Rada města. Rada města schválila vyhlášení výběrového řízení/výzvy k podání cenové nabídky na výměnu střešní krytiny objektu čp. 724 KEG Servis. Rada města vzala na vědomí a postoupila Zastupitelstvu města nabídku k převodu pozemků p. č. 1420/2 a p. č.1422/3 oba v k. ú. Suchdol nad Lužnicí do vlastnictví města. Rada města uložila jednat s panem A.D. o možném převodu či prodeji spoluvlastnického podílu k pozemkům p. č. 1420/2 a p. č.1422/3 v k. ú. Suchdol nad Lužnicí Rada města schválila záměr pronájmu pozemků v k. ú. Suchdol nad Lužnicí: p. č o výměře 3530 m 2 ostatní plocha - ost. komunikace p. č o výměře 5221 m 2 " p.č o výměře 9067 m 2 " p.č o výměře 2057 m 2 " p.č o výměře 3176 m 2 " p.č o výměře 6669 m 2 " p.č o výměře 5661 m 2 " p.č o výměře 1426 m 2 " p.č o výměře 5030 m 2 " p.č o výměře 1508 m 2 trvalý trav. porost p.č o výměře 1456 m 2 " p.č o výměře 3143 m 2 " Rada města schválila zveřejnění záměru pronájmu p.č vodní plocha o výměře m 2. Rada města uložila odboru správy majetku a rozvoje města připravit návrh na zabezpečení letní sezony v našem katastru (Velká a Malá pískovna) vč. zabezpečení odvozu odpadků, mobilní sociální zařízení. Rada města schválila podání výpovědi mandátní smlouvy č /96 o podmínkách výkonu funkce odborného lesního hospodáře uzavřenou mezi Městem Suchdol nad Lužnicí a Lesy České republiky s.p. k datu pokračování na str. 2 Rada města schválila nabídku firmy yconix.com s.r.o. na provozování oficiálního informačního a ubytovacího portálu našeho města, který bude vybaven moderními nástroji pro podporu turistického ruchu na Suchdolsku. Portál je od dubna 2013 dostupný na adrese a bude nabízet řadu služeb a funkcí jak občanům a návštěvníkům Suchdola a jeho okolí, tak poskytovatelům ubytování, stravování a dalších souvisejících služeb. Informační portál zveřejní základní informace o poskytovatelích služeb (název, nabízené služby, adresu a telefonické spojení) zdarma. Za příplatek v řádech stokorun za měsíc bude dále možno publikovat např. odkazy na www stránky a ové adresy, rezervační formuláře, fotogalerie apod. Další informace najdete na webových stránkách města

2 2 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ květen 2013 INFORMACE Z RADNICE pokračování ze str. 1 Rada města schválila uzavření smlouvy na výkon činnosti odborného lesního hospodáře v lesích Města Suchdol nad Lužnicí s panem J.Š. od Rada města projednala a postoupila Zastupitelstvu města účetní uzávěrku Města Suchdol nad Lužnicí za rok Rada města schválila podání žádosti o dotaci Jihočeského kraje a její spolufinancování na projekt Materiální dovybavení základny Sboru dobrovolných hasičů Suchdol nad Lužnicí. Rada města schválila zadání zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí podle požadavků města (místo,kapacita,vybavení a dalších podmínky) a zpracování žádosti o dotaci na nový sběrný dvůr a kompostárnu firmě SKLÁDKA RŮŽOV, spol.s.r.o., B. Němcové 12/2, Č. Budějovice. Rada města schválila kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Suchdol nad Lužnicí pro školní rok Rada města vzala na vědomí Zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ v Suchdole nad Lužnicí pro školní rok Rada města doporučila ZM schválit delegování starosty Mgr. Pavla Mráčka k účasti a zastupování města na valných hromadách společnosti Teplospol a.s. Jindřichův Hradec. Rada města schválila změnu jímky čerpací stanice Kanalizace-Jiráskova ul. z monolitické na prefabrikovanou. Rozpočet se nemění. Rada města souhlasí s cenovou nabídkou ve výši ,72 Kč vč.dph firmy Michal Vránek, Blatské sídl.589/i, Veselí Stavební práce v Suchdole nad Lužnicí pokračují nad Lužnicí, IČ na dodávku a výsadbu 12 ks lip v rámci investiční akce Rekonstrukce komunikací Suchdol nad Lužnicí, I. etapa. Rada města souhlasila s cenovou nabídkou ve výši ,- Kč vč.dph firmy Zdeněk Novák, Drahov 48, Veselí nad Lužnicí, IČ na zemní práce včetně dodávky a výměny substrátu v rámci investiční akce Rekonstrukce komunikací Suchdol nad Lužnicí, I. etapa. Rada města souhlasila s cenovou nabídkou firmy K+V Interier s.r.o., Rudolfovská 2010/1, České Budějovice, IČ ve výši ,38 Kč vč. DPH na vybavení klubovny hokejbalového areálu na Gráfovci. Rada města souhlasila se zřízením a provozováním ubytovacího portálu na webových stránkách Města Suchdol nad Lužnicí. Rada města schválila rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy v Suchdole nad Lužnicí za rok Rada města schválila hospodářský výsledek hospodaření Základní školy v Suchdole nad Lužnicí za rok Rada města schválila účetní uzávěrku Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí za rok Rada města schválila účetní uzávěrku Základní školy v Suchdole nad Lužnicí za rok Rada města schválila a doporučila ZM ke schválení záměr vypořádání vlastnických podílů k pozemkům v k.ú.tušť: Lesní pozemky na LV p.č.683/24 o výměře 8377 m 2, p.č. 688/6 o výměře 6815 m 2, p.č. 687/6 o výměře 153 m 2. Pozemky na LV p.č. 677/3 o výměře 5097 m 2, p.č. 685/6 o výměře m 2. Pozemky na LV p.č. Oznámení o změně na městském úřadě Vážení spoluobčané, na základě výsledků výběrové řízení byl na městský úřad přijat pan Bc. Michal Kouba, který nahradil pana Vladimíra Edera, pracovníka na odboru správy majetku a rozvoje města. Pan Kouba bude pracovat na pozici referenta hospodaření s majetkem a převážná část jeho pracovní náplně bude spočívat ve správě, evidenci a zajišťování údržby bytového fondu města a v přípravě organizačního zajištění veřejných zakázek města. Občané se mohou na pana Koubu obracet osobně v úředních hodinách městského úřadu nebo na tel. č Na závěr bych chtěl novému zaměstnanci popřát mnoho úspěchů a odcházejícími panu Ederovi poděkovat za dlouholetou práci, kterou vykonal pro město a městský úřad. Mgr. Petr Vrchota, tajemník městského úřadu 683/22 o výměře m 2, p.č. 687/5 o výměře 184 m 2,p.č. 688/5 o výměře 1973 m 2, p.č. 791/4 o výměře 569 m 2, p.č o výměře 477 m 2, p.č.1441 o výměře 8588 m 2, p.č o výměře 2169 m 2. Pozemky ve spoluvlastnictví Města Suchdol nad Lužnicí a pana F.K., paní M.R. a paní.o.b., a to do vlastnictví FK, MR, OB pozemky p.č. 683/24, p.č. 683/22, p.č. 685/6 a p.č.687/5 o celkové výměře m 2 a do vlastnictví Města Suchdol nad Lužnicí p.č.688/6, p.č. 688/5, p.č. 687/6, p.č. 677/3, p.č. 1440, p.č. 1441, p.č p.č. 791/4 o celkové výměře m 2. Finanční dorovnání dle ZP ve prospěch Města Suchdol n.l. Úhradu nákladů na vypracování ZP, smlouvy by hradilo město. Rada města schválila a doporučila zastupitelstvu města ke schválení zprávu Ústřední inventarizační komisi o inventarizaci majetku ve vlastnictví Města Suchdol nad Lužnicí k Rada města schválila bezúplatný pronájem kulturního domu v Suchdole nad Lužnicí MO Českého svazu žen ve dnech za účelem pořádání Charitoburzy Rada města souhlasila s podáním žádosti o dotaci do grantového programu Ministerstva vnitra ČR-HZS reprodukce požární techniky pro jednotku požární ochrany Suchdol nad Lužnicí na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (CAS). Rada města projednala a doporučila ZM zřízení osadních výborů v místních částech Klikov a Tušť. Rada města schválila a doporučila ke schválení návrh dokumentace pro územní rozhodnutí včetně technického řešení a tvaru křižovatky v rámci akce Rekonstrukce komunikací Suchdol nad Lužnicí II. etapa.

3 květen 2013 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 3 Program kina na měsíc květen 3. pátek hod. 127 min. PŘÍBĚH MÉHO SYNA Svobodná matka přijíždí se svým dospívajícím synem do Sarajeva, aby poznal zemi, ve které se narodil. Před 16 lety jí musely kvůli válce opustit. Hrají: Penélope Cruz, Emile Hirsch, Jane Birkin. České titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno. Vstupné 90,- Kč pribeh-meho-syna 10. pátek hod. 133 min. BABOVŘESKY V lehkém nadhledu a komediální nadsázce budeme sledovat vršící se řadu až neuvěřitelných souher náhod a nedorozumění v nové komedii Zdeňka Trošky. Hrají: Veronika Žilková, Jana Synková, Lukáš Langmajer, Pavel Kikinčuk, Jan Dolanský. Mládeži do 12 let nepřístupno. Vstupné 80,- Kč https://www.falcon.cz/film/babovresky 15. středa hod. 95 min. JAKO ZA STAREJCH ČASŮ Krimi komedie. Ve filmu se pod vedením režiséra Fischera Stevense sešly herecké legendy v rolích stárnoucích gangsterů. Jeden z nich však musí zemřít. Hrají: Al Pacino, Christopher Walken, Alan Arkin. České titulky. Mládeži přístupno. Vstupné 100,- Kč https://www.falcon.cz/film/ jako-za-starejch-casu 17. pátek hod. 125 min. HOSTITEL Hostitel je nový příběh od autorky fenomenální ságy Twilingh Stephenie Meyerové. Zemi teď kontrolují neviditelní mimozemšťané, kteří ovlivňují naší duši. Hrají: Saoirse Ronan, Diane Kruger, Jake Abel. České titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno. Vstupné 90,- Kč 22. středa hod. 109 min. ZLOMENÉ MĚSTO Nikdy nekousejte do ruky, která vás krmí. Billy byl kdysi chloubou policejního sboru, jenže když jeden gauner znásilnil a zavraždil sestru jeho přítelkyně, rozhodl se, že ho potrestá sám. Hrají: Mark Wahlberg, Russell Crowe, Catherine Zeta Jones. České titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno. Vstupné 90,- Kč 24. pátek hod. 114 min. JACK A OBŘI Když mladý farmářský dělník náhodou otevře bránu dělící náš svět od hrůzostrašných obrů, vzplane nanovo starodávná válka. Hrají: Nicholas Hoult, Eleanor Tomlinson, Bill Nighy. Česká verze. Mládeži přístupno. Vstupné 90,- Kč 31. pátek hod. 90 min. LESNÍ DUCH Horor. V dlouho očekávaném remaku kultovního hororu z roku 1981 se pět mladých přátel vydává na výlet do odlehlé chaty hluboko v lesích. Hrají: Jane Levy, Lou Taylor Pucci, Jessica Lukas. České titulky. Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné 90,- Kč https://www.falcon.cz/film/lesni-duch Pozvánka Odpadové hospodářství města v roce 2012 V loňském roce město a jeho občané vč. podnikatelů vyprodukovali: 1 041,35 tun směsného komunálního odpadu 65,79 tun velkoobjemového odpadu 26,36 tun elektroodpadu 33,47 tun plastových odpadů 59,37 tun skla 56,28 tun papíru a lepenky 30,83 tun bioodpadu 5,71 tun pneumatik 3,41 tun textilního odpadu 2,68 tun nebezpečných odpadů 1,74 tun kompozitních odpadů (nápojové kartony od mléka, džusů apod.) Město děkuje všem, kteří se zasloužili o vytřídění těchto odpadů. Celkové náklady města na likvidaci odpadů v roce 2012 dosáhly výše ,- Kč. Příjmy od občanů, podnikatelů a za recyklaci odpadů dosáhli výše ,- Kč. Rozdíl ve výši ,- Kč mezi náklady a příjmy dotovalo město ze svého rozpočtu. Na jednoho občana (poplatníka) tak dotace činila 310,- Kč. Pavel Hrbek, městský úřad V úterý 14. května pořádá základní organizace Svazu tělesně postižených v Suchdole nad Lužnicí ZÁJEZD NA TÁBORSKO V programu je návštěva Chýnovských jeskyní, Klokot a Muzea čokolády a marcipánu. Cena zájezdu je 200 Kč / doprava a vstup do muzea /, odjezd v 7.15 hodin z autobusového nádraží. Zájemci se mohou přihlásit v klubu důchodců každé pondělí od 14 do 15 hodin, nebo na telefonním čísle u paní Šlápotové. INFORMACE V pondělí 27. května 2013 bude v Městské knihovně v Suchdole nad Lužnicí zahájen nový kurz k získání řidičského oprávnění Přihlášky v městské knihovně /přístavba místní základní školy/ Informace na tel. čísle

4 4 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ květen 2013

5 květen 2013 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 5 ČSŽ v Suchdol nad Lužnicí VELIKONOČNÍ VÝSTAVA Naše tradičně již několikátý rok pořádaná velikonoční výstava se vydařila. I přes to, že byla přístupová cesta ve výstavbě, navštívilo naši výstavu hodně lidiček. Nejvíce obdivovatelů bylo z řad dětiček, jak z mateřské školy, tak i ze základní školy. K vidění zde byly výrobky týkající se svátků jara - Velikonoc, ale i ke koupi byla spousta dárečků i pro naše blízké. Všechny výrobky byla ruční práce našich spoluobčanů, a že se povedly, bylo vidět, nebo spíše nevidět, na konci výstavy, kdy zůstaly stoly téměř prázdné. Proto věříme, že výstava se vydařila a také se líbila. Na závěr musíme poděkovat panu Pávkovi, že nám zapůjčil sál v podobě sponzorského daru. Všem ostatním děkujeme, že se přišli podívat na naši výstavu, a budeme se těšit na další akce, které budeme pořádat. Základní organizace chovatelů v Suchdole nad Lužnicí oznamuje občanům, že jako každým rokem i letos proběhnou v Suchdole nad Lužnicí JARNÍ TRHY Jedná se o následující termíny: 5. května a 12. května 2013 Jedná se vždy o neděle, začátek v 7.00 hodin do vyprodání sazenic a podobně, jinak zpravidla do hodin. Zveme občany do areálu pod bývalým hotelem Lužnice /opravna sudů/. Občané mohou sami přinést a nabídnout k prodeji své výsledky chovatelské a zahrádkářské práce. O termínech trhů budou občané informováni také místním rozhlasem. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL Opět po roce jsme se sešly na dětském maškarním karnevalu v hasičárně. Přišla spousta pohádkových bytostí i se svými rodiči či prarodiči. Předvedly se nám tu princezničky, princové, karkulky, víly a jiné bytosti v plné kráse. Při soutěžích se i ti malincí snažili dostihnout ty větší, ale sladká odměna byla vždy milá. Při soutěžích se předvedly nejen děti, ale i dospělí, kteří zápasili s koblížky i navíjeli víčka za velké podpory svých ratolestí. Muziku nám zajistil pan Petr Macho, který výběrem písniček roztančil celý sál a k tomu mu zvlášť děkujeme. Děti se těšily i z tomboly, kterou vždy pečlivě rozložily po stolech. Nejvíce na obdiv přišel panák, do kterého se trefovaly míčkem, a také chytání rybiček i stavění komínu z koleček. Poděkovat musíme panu Soudkovi a jeho kolektivu za chutné koblížky, bez kterých si ani naše akce nedokážeme představit, panu Rostislavu Górnému za občerstvení i městskému úřadu za sponzorský dar v podobě sálu v hasičárně. Jen trochu chmury do celé, jinak velmi vydařené akce, vnesli manželé Šlápotovi na závěr akce a doufáme, že se to příště napraví a nebude opakovat. Jinak se těšíme na další setkání s dětmi i dospělými na dalších akcích. ČSŽ ZVE DO SVÝCH ŘAD NOVÉ ČLENKY, KTERÉ BY CHTĚLY S NÁMI SPOLUPRACOVAT A KTERÉ BYCHOM RÁDI PŘIVÍTALY A PODĚLILY SE S NÁMI NA AKCÍCH I NOVÝCH NÁMĚTECH. ČLENKY ČESKÉHO SVAZU ŽEN V SUCHDOLE nad LUŽNICÍ s PŘEDSEDKYNÍ VĚROU KRYŠPÍNOVOU

6 6 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ květen 2013

7 květen 2013 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 7 Neztrácejte naději, hledejte radost V regionu Třeboňska již zanedlouho začne působit domácí hospicová péče, která má za svůj cíl všestranně podporovat rodiny, které na sebe převezmou péči o nevyléčitelně nemocného člověka a umožní mu tak prožít konec života doma mezi svými nejbližšími. Co nového přináší tato služba? Tým lékařů a sester s dostupností 24 hodin denně pomůže kvalifikovaně zvládnout bolest a další průvodní jevy většinou nádorového onemocnění v terminální fázi. Tým domácí hospicové péče dále ale také zajišťuje sociální, psychologickou i duchovní podporu a pomoc nejen pro pacienta, ale i pro celou doprovázející rodinu. Hospicová péče nemocnému garantuje, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, bude vždy respektována jeho lidská důstojnost a že v posledních chvílích nezůstane osamocen. Co možná nejvyšší kvalita života nemocného v posledních dnech je cílem nabízené komplexní péče. V hospicové péči nezůstává jakkoli stranou rodina, která nemocného doprovází a ze zřetele se nepouští ani po smrti blízkého člověka. Myšlenka hospicové péče vychází z úcty k člověku jako jedinečné neopakovatelné bytosti a z jeho potřeb: biologických, psychologických, sociálních a duchovních. Hospic je součástí širšího konceptu medicínské péče známé jako paliativní medicína. Jaká forma hospicové péče se v každé zemi vyvine, záleží na místních zákonech, způsobu financování zdravotní péče a v neposlední řadě na výši myšlení lidí, kteří o těchto věcech rozhodují. Tam, kde má kvalita života nemocného přednost před ekonomickým aspektem, se dá předpokládat, že i hospicová péče je rozvinutá více. Jak uvádí MUDr. Svatošová ve své knize, bylo také zjištěno, že všude, kde vznikly hospice, bylo časem zaznamenáno výrazné zlepšení péče o umírající i v nemocnicích. Úkolem hospice je pomáhat a sloužit. Nedává si za cíl odstranit utrpení. Hospic respektuje smrt jako nedílnou a přirozenou součástí života. Filozofie hospice vyžaduje hluboce lidský a současně profesionální přístup stejně tak, jako i týmovou práci všech zúčastněných, včetně dobrovolníků, kteří tvoří neoddělitelnou část těchto týmů. (převzato z webu Zřizovatelé domácí (mobilní) hospicové péče musí zajišťovat kromě personálního obsazení i finance na provoz. Jak letos vyplynulo z fóra mobilních hospiců v ČR, ve většině případů nejsou pojišťovny ochotny podepsat smlouvy a hradit tak kvalifikovanou péči o nevyléčitelně nemocné v jejich domácím prostředí. Bez darů, grantů, práce dobrovolníků, ale i další podpory např. z měst a obcí by mobilní hospicová péče nemohla fungovat. A tak neztrácejte společně s námi naději, ale hledejte radost Mgr. Petra Brychtová, předsedkyně Občanského sdružení pro podporu mobilního hospice na Třeboňsku Poděkování Ráda bych touto cestou vyjádřila velké uznání a poděkování firmě Pekárna Suchdol v.o.s., zejména jejímu majiteli, panu Soudkovi, za velmi rychlé a vstřícné jednání a dodání nádherně vypadajících /a stejně tak chutnajících/ koláčů pro účastníky spojeného Mistrovství Jižních Čech a Vysočiny v orientačním sprintu, které se konalo v sobotu v Třeboni. Obyvatelé i návštěvníci Třeboně určitě zaznamenali zvýšený pohyb běžců v centru města, někteří odvážní si tento moderní sport i vyzkoušeli na vlastní kůži v kategorii zvlášť připravené pro příchozí. K úspěchu celé akce významně přispěly výše zmíněné výrobky pekárny ze Suchdola nad Lužnicí, protože dostat jako bonus k medaili skvělý koláč největší velikosti za 1. místo, jen o trošku menší za 2. místo, atd., tomu prostě děti ani dospělí nemohli odolat. Ještě jednou velmi děkujeme firmě za pochopení pro sportovce a na všechny sportovní a jiné akce pro děti i dospělé vřele doporučujeme! Jana Tichá, Třeboň FOTOSOUTĚŽ aneb prohlédni si tuto zemi "I když vidíme jen obyčejné věci, stejně toho vidíme hodně", říká ve své knize Václav Cílek. Vážení spoluobčané, prohlédněte si obrázek "chaloupky pod horami"... obrysy těchto hor můžete spatřit nedaleko od suchdolské radnice. Kterým směrem se tedy vydáte, v jakém místě se nachází dům na obrázku a jak se jmenují dva zvýrazněné kopce na horizontu? Tři otázky, pro některé domorodce velice jednoduché...ale to tak na začátek :-) Přijďte se svou odpovědí do Městské knihovny, kde pro první tři úspěšné řešitele, má paní Renata Rohrbachová připravenou malou výhru.

8 8 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ květen 2013 P O Z V Á N K A Výbor MO ČRS Suchdol nad Lužnicí zve rybářskou i nerybářskou mládež od 5 do 15 let na DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY, které se konají v sobotu 25. května 2013 od 7 hodin na návesním rybníce v Hrdlořezích. Startovné se neplatí. Občerstvení pro závodníky je v režii MO ČRS Suchdol nad Lužnicí. Podmínkou účasti je doprovod osoby starší 18 let,jež za nezletilého účastníka závodů odpovídá po celou dobu konání závodů až po jeho předání zákonnému zástupci rodičům - po skončení soutěže. Soutěží se v kategoriích: mladší žáci od 5 do 12 let starší žáci od 12 do 15 let soutěž o největší ulovenou rybu bez rozdílu věku (kategorií) Program: hod. prezentace + losování míst hod. informace a organizační pokyny k samotným závodům a přesun na vylosovaná místa hod. I. kolo závodů hod. přestávka + střídání vylosovaných míst hod. II. kolo závodů hod. občerstvení hod. vyhlášení výsledků, předání pohárů a cen hodin ukončení dětských rybářských závodů Tip na výlet: Zpět k pramenům aneb kde se řeka rodí Paní Renata Rohrbachová připravila ve spolupráci s panem Koželuhem, znalcem krajiny a charismatickým vypravěčem z oblasti Novohradských hor, moc hezký výlet- okolo Horní Malše a říčky Různice (v mapě jako Hranický potok). Autobusem jsme nejprve dojeli do Dolního Příbrání a pomalou pěšárnou spojenou se zajímavým výkladem, dlouhou cca 15 km, jsme ušli vyznačený okruh. Přestože bylo pod mrakem, ani jedna kapka na nás z nebe nespadla. S panem Koželuhem jsme putovali mimo turistické trasy... po pradávných cestách člověka... který když osidloval zemi, postupoval proti toku řek, prodíral se houštinami, brodil se potůčky, zdolával bažiny...i my jsme vystoupali až tam, kde se řeka rodí- k místům, která byla odpradávna uctívána a opatrována...zpět k pramenům-k vodě a kamenům. Velký obdiv zaslouží turisté, dříve narození, kteří i těm mladším udávali tempo. Také nejmladší účastník Kryštof byl velmi statečný. Vydané kalorie jsme pak doplnili v hospůdce Baronův most v Leopoldově, kdy někteří znavení turisté hodovali na půlce pečené kachny i s přílohou. Děkujeme za fantastický zážitek organizátorce výletu a našemu průvodci. Marie K.

9 květen 2013 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 9 INFORMACE ZE ŠKOLY Kdybych byl architektem To je název projektu Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, který vypsala v tomto školním roce pro základní, základní umělecké a střední školy. Naše škola se projektů zúčastňuje již pátým rokem ve výtvarném oboru. Cílem projektu bylo přimět žáky více si všímat svého okolí a zamyslet se nad prostředím, ve kterém žijeme. Žáci 9. ročníku si zvolili téma Naše město putování časem. Na tématu pracovali intenzivně již od listopadu. Společně jsme se zamysleli nad tím, jak jsme spokojeni s architekturou našeho města. Vybrali jsme si budovy, které nejsou zrovna naší chloubou. Pokusili jsme se je vlastními návrhy změnit na funkční a estetické části našeho města. Ve středu 27. března jsme se zúčastnili vernisáže výstavy Kdybych byl architektem v Zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou. Mgr. A. Ficalová Lyžařský kurz naší školy Janské Lázně Tradiční akcí pro žáky 7. ročníku je lyžařský výchovně výcvikový zájezd. I v letošním školním roce tomu nebylo jinak. Po prvotních potížích s naším odjezdem v původně plánovaném termínu před jarními prázdninami se podařilo sehnat termín náhradní. Místo konání zůstalo stejné jako v letech předchozích, a to Hotel Siréna v Janských Lázních, kam se naše škola s oblibou ráda vrací. Ideální sněhové podmínky, upravené sjezdovky, vhodné terény jak pro začínající, tak i pro pokročilé lyžaře a snowboardisty. V hotelu jsme bydleli společně s dětmi z Dětského domova z Krompachu. Měli jsme tu k dispozici velkou společenskou místnost, kde probíhaly přednášky, beseda s horskou službou, promítání, soutěže, hry i diskotéka. Lyžařského kurzu se zúčastnilo 24 sedmáků a 8 žáků z vyšších ročníků, které jsme doplnili ještě o další 3 suchdolské zájemce. Dopravu nám zajistil pan V. Švarc, který zde s námi strávil celý týden a přepravil nás také do bazénu v Trutnově nebo ke kabinkové lanovce. Sněhové podmínky se nám den ode dne zlepšovaly. Děti si nejednou vyzkoušely jízdu na manšestru (na rolbou upravených sjezdovkách) a v prašanu, který nám v týdnu připadl. Prostě ideální. Navíc sjezdovky zely téměř prázdnotou, a tak jsme si mohli bez obav krásně zalyžovat. V odpoledních hodinách, kdy se do svahu opřelo sluníčko, jsme zkusili i jízdu v těžkém jarním sněhu. Po našem sobotním příjezdu do Janských Lázní jsme odpoledne vytáhli lyže a následovalo rozježdění a následné rozdělení žáků do skupin dle lyžařské vyspělosti. Nedělí začal samotný výcvik, kdy si žáci osvojovali základní lyžařské dovednosti či prohlubovali dosud získané. Vyzkoušeli jsme si různé druhy sjezdovek, jízdu na pomě či v kabinkové lanovce na Černou horu. Úterní odpoledne jsme regenerovali svaly a mysl v bazénu v Trutnově. Ve čtvrtek odpoledne jsme měli zamluvenou slalomovou dráhu s brankami a časomírou na sjezdovce Sporty na Černé hoře. Zde žáci závodili dvoukolově podle družstev a nutno říci, že se s tím poprali bez jediného pádu. Všichni zvládli záludnosti trati, bylo vidět, že se všichni naučili pěkně lyžovat. Nejlepší závodníci obdrželi diplom, medaili a také něco na zub. Absolutním vítězem mezi chlapci a žáky vůbec se stal Jiří Macho a mezi děvčaty to byla Michaela Křížová. Během celého našeho pobytu si děti musely (nebo spíše měly) průběžně uklízet své pokoje, pokračování na str. 10

10 10 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ květen 2013 Lyžařský kurz naší školy pokračování ze str. 8 protože vždy po snídani probíhalo bodování pokojů. Nejuklizenějším pokojem byl pokoj Kristýny Johanové a Michaely Gregorové, o některých pokojích se ale raději nebudeme zmiňovat (je zachyceno na videu). V soutěži Kufr byla nejúspěšnější dvojice Jiří Macho a Martin Tesař. Během kurzu měli žáci také dvě diskotéky. Ta závěrečná se konala večer před naším odjezdem, kdy jsme provedli zhodnocení celého kurzu, vyhodnotili závody a další soutěže. Všichni jsme dostali od vedení hotelu zmrzlinový pohár a nápoj zdarma. Poděkování patří vedoucímu zájezdu p. řediteli L. Ondřichovi za přípravu a uskutečnění celé akce, panu Mgr. F. Maxovi a paní Mgr. A. Brothánkové jako instruktorům a paní zdravotnici Ivě Kollmannové, která celý týden bedlivě pečovala o naše zdraví. Pevně věříme, že na kurz budou účastníci dlouho a rádi vzpomínat. Sešla se zde prima parta a celý kurz proběhl ke spokojenosti nás všech a hlavně bez jediného úrazu. Vše jsme pečlivě zdokumentovali a pro rodiče účastníků chystáme společné promítání videa a fotografií z této akce. Mgr. A. Brothánková a Mgr. L. Ondřich Báječná pohádková noc Noc s Andersenem se i podvanácté skutečně vyvedla Děti pracují s básní E. Frynty V budově na I. stupni základní školy se sešlo 28 pohádkychtivých dětí a 6 pedagogů. Ze dne 5. na 6. dubna se opravdu moc nespalo, ale o to více si všichni dobrodružnou noc užili. Byli jsme jednou z 436 škol a z celkového počtu více než 1000 míst v ČR, kde se s knihami nocovalo. Pracovali jsme s básněmi Emanuela Frynty, malovali, četli, tančili, zpívali a vyprávěli. Nejatraktivnější byla pro žáky stezka noční neosvětlenou školou do školní knihovny. Cestou malé dobrodruhy potrápily nadpřirozené bytosti, jež vylézaly z nejrůznějších děr a zákoutí školy. Mnozí spáči usnuli až k ránu. Po chutné snídani z pekárny pana Soudka odcházeli,,noční šichtu dospat jak děti, tak i dospělí. Noc se vydařila i díky pomoci šestici žáků z 9. ročníku, kteří vydatně pomáhali s organizací celého večera. Díky! Poděkování patří všem přítomným pedagogům, paní učitelce H. Budíkové za pamětní pohádkový list, panu J. Soudkovi za sladkou tečku (snídani), paní L. Havelkové za zapůjčení kostýmů, paní Z. Šachlové ze školní kuchyně a ostatním, kteří svou troškou do mlýna zpříjemnili dětem neobyčejný večer. Tak zase za rok! Ukázka veršů E. Frynty (letos by měl 90. výročí narození) Když byla malá naše bába, Překousla v dalamánku švába. Já seděl zase u kávy S vykasanými rukávy, A když jsem sáhl pro moučník, Vylezl z něho kloboučník. Vypadal chudák celý vzteklý. Povídám:,,Snad vás nezapekli? On mlčky slezl z koláče A dal se tiše do pláče. Z toho je vidět, jak je smutné, Když mistr pekařský se utne. Žáci Šebesta, Korčáková, Křížová, Kolářová, Rakoušová, Špale M.H.

11 květen 2013 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 11 Výstava STOPY TOTALITY Základní škola v Suchdole nad Lužnicí převzala v měsíci březnu putovní výstavu připravenou občanským sdružením Zapomenutí. Žáci 9. ročníku se v rámci hodin občanské výchovy a dějepisu s obdobím 50. let předběžně seznámili a pak ještě své poznatky prohloubili v rámci následného semináře. Nejvíce je však zaujaly příběhy konkrétních lidí, kteří se nechtěli podvolit komunistickému režimu nebo se mu jen prostě znelíbili. Nejdříve se zdálo, že proběhne pouze seminář, žáci se seznámí s výstavou, tedy s jednotlivými příběhy zpracovanými žákovskými či studentskými skupinami z různých koutů naší republiky, výstava se nechá volně k dispozici v prostorách naší školy, a tím vše skončí. Nakonec se však všichni žáci třídy IX. A dohodli, že zkusí předat dál to, co se dozvěděli. A tak se uskutečnila série prezentací, zakončená v úterý 26. března besedou s veřejností. Nutno podotknout, že se zúčastnili úplně všichni žáci 9. ročníku a je jasné, že ne pro všechny to bylo jednoduché. O to větší obdiv a poděkování jim patří. Jak celou akci vnímali samotní žáci, ukazují následující 2 příspěvky. Mgr. Iva Mráčková My, žáci 9. ročníku, jsme měli tu příležitost seznámit mladší žáky a veřejnost s 50. léty totalitního režimu. Osobně si myslíme, že naše prezentace měla úspěch. Od první přednášky až k poslední, která byla pro veřejnost, jsme se hodně zlepšili ve vyjadřování. U první jsme měli docela velkou trému, ale v průběhu jsme ji překonali, až do chvíle, kdy přišla veřejnost. Skoro všichni jsme se báli, abychom to nepokazili. Ale zvládli jsme to. Tyto příběhy nás velmi zaujaly a doufáme, že se tato doba nebude nikdy opakovat. Proto jsme s tím seznámili naše mladší spolužáky, aby i oni věděli, jak byla 50. léta krutá. Mladší spolužáci nás pozorně poslouchali, a dokonce měli i dotazy k příběhům, což nás velice potěšilo a překvapilo, protože jsme takový zájem ani nečekali. Olga Čalkovská a Kateřina Hanusová Měsíc březen jsme zasvětili nauce o komunistické totalitě v 50. letech. Z panelů, na kterých byly zpracovány příběhy lidí, jejichž život komunistická totalita nehezky poznamenala, jsme se dozvěděli spousty informací o 50. letech minulého století. O ně jsme se pak podělili jak s našimi mladšími spolužáky, tak i s veřejností. Někdo poslouchal pozorněji, někdo méně, ale i tak jsme se všichni snažili, abychom příběh odprezentovali alespoň trochu poutavým způsobem, a musí se nechat, že se snažili všichni a všichni se svoji část příběhu dokázali naučit a následně vylézt ze své ulity, aby jej mohli řádně odprezentovat. To se všem povedlo na jedničku. Doslova. Já osobně jsem byl vždy lehce nervózní, obzvláště, když jsme příběhy měli odprezentovat před veřejností, ale nakonec ze mě nervozita opadla a já mohl všem náležitě předvést svůj rétorický talent. Myslím si, že myšlenka celého programu je skvělá a je to naprosto originální nápad a skvělý způsob, jakým vyučovat ve školách. I přes to, že totalita nebyla vůbec lehké období pro spoustu lidí, tak si myslím, že na takové věci a události by se nemělo zapomínat a ve školách by se měly učit i další roky. A je dobře, že jsou učeny zrovna takovým způsobem, který žáky baví určitě více nežli posedávání v lavici a poslouchání učitele. Petr Kříž Rybářská olympiáda Kdo je nejlepší rybář na naší škole? To odhalilo školní kolo Rybářské olympiády, které proběhlo po Velikonočním pondělí, v úterý S velkým náskokem zabodovala Tereza Zárubová z 8. A, která za sebou nechala 2 své další soupeře ze 7. A. Tereza nasbírala 75 bodů z maximálních 90. Účasti Matěje Svobody a Tadeáše Březiny si cením, protože se nebáli změřit si síly v této soutěži, trošku (víc) mne mrzí, že se nepřihlásilo více zapřisáhlých rybářů. Jsem ráda, že se rybařina v dnešní době plné techniky nevytratila z výčtu koníčků dnešní mládeže. S rybářskou nadsázkou doufám, že Tereza se letos v červnu podívá do Vodňan na pořádání dalšího postupového kola Rybářské olympiády. Takže přeji Petrův zdar! Mgr. P. Šimková

12 12 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ květen 2013 Občanské sdružení Klidný domov informuje V minulém čísle zpravodaje jsem se zmínil o první prioritě OS, a tou je chodník od domku pana Chata k prodejně Flop. Dnes bych se chtěl zmínit o prioritě číslo dva. Jedná se o návrh na zřízení Městské policie v Suchdole nad Lužnicí. A teď to bude, jako když šlápne na minu, po stránce protiargumentů. Rozhodně tu bude zmínka o místní služebně státní policie. Pro velký katastr nemá šanci řádně a včas ve městě zasahovat. Dalším argumentem jsou např. vysoké náklady. Jedná se tu hlavně o klid a bezpečí občanů, a tak je tento názor bezpředmětný. Najdou se peníze často na hlouposti, proč by se nenašly na tuto věc. Největší kritici jsou v místě z řad prominentů často nedodržujících zákony a pravidla na komunikacích. Můžeme si takzvaně vyšperkovat město zákazy, příkazy apod., které bohužel většina řidičů nerespektuje. Jedná se o zlozvyky, jako nedodržování přikázané rychlosti, stavění vozidel často i do křižovatek, parkování na místech pro pacienty a vyznačená místa pro invalidy, vandalství všeho druhu, včetně sprejerů, ničení dopravních značek, vysypávání popelnic a odpadkových košů, požívání nejen alkoholu, ale i drog mladistvými bez kontrol a následného postihu. Státní policie disponuje v rámci našeho okresu 2 radary na měření rychlosti. Průjezd přetížených kamionů přes město zůstane trvale pouze zbožným přáním. Městská policie např. v Třeboni, Trhových Svinech apod. vlastní tyto radary sama, není tedy na nikom závislá. Začnou letní měsíce a opět se budeme potýkat s nedodržováním nočního klidu. Opilci, zpravidla z jiných míst ČR, zde budou mít snahu se odreagovávat, nic se však nebude dít. Budou narůstat krádeže všeho druhu. Kdo argumentuje, že se situace vyvíjí k lepšímu, je buďto šprýmař, nebo člověk zasluhující lékařské vyšetření. Bude narůstat kriminalita spojená i se zvyšováním nezaměstnanosti a snaze udržet si třeba jen mizernou životní úroveň. Spravedlnost už dávno vzala za své a zůstane skutečně pouze ta, tzv. nelegální, pokud lidé tuto vezmou do vlastních rukou. Vrazi a další těžcí zločinci budou dostávat amnestii anebo budou mít hrůzu z toho, že by je mohl postihnout i trest veřejně prospěšných prací. Brutalita a násilí bude stoupat bez postihu a soudy se budou hlavně zabývat, zda byla proti zločincům skutečně použita takzvaně přiměřená obrana. Pokud bude oběť movitá a bude mít peníze, dopadne např. jako Janoušek, pokud je mít nebude, může dopadnout např. jako Kamínek. Tento člověk není bez viny, obnovení jeho procesu však vede k úvaze, proč takový odpor. Rozhodně organizovaný zločin už pronikl mezi naše politické a hospodářské špičky a nezachrání to ani funkce na potírání korupce, protože tato by tyto musela postihnout hlavně mezi sebou. Uvedl jsem pouze několik argumentů. Prominenti budou mít vždy za státní peníze ochranky pro celé své rodiny. Tolik tedy pouze pro zamyšlení. Zaniklá sídla na Třeboňsku po roce 1945 (2. část) Oblastí Třeboňsko v nadpisu tohoto článku rozumíme území zahrnující politický okres Třeboň, který zanikl reorganizací státní správy v roce Rozprostíral se v západní části současného jindřichohradeckého okresu a na svém obvodu vytvářel hranici s Rakouskem o délce 46 km. Podél této hranice od města České Velenice po Staňkovský rybník byly po druhé světové válce vysídleny a následně zbourány tři obce a dvě osady. Z historickogeografického hlediska si můžeme tato sídla rozdělit do dvou skupin. Do první bychom zařadili pouze obec Nová Ves u Klikova, jež se rozkládala nejseverněji z těchto vesnic. Nová Ves od počátku vzniku až do svého zániku, s výjimkou období německé okupace, náležela k Čechám. Ostatní zde popisovaná sídla, tedy Kunšach, Krabonoš, Blata a Rybné se nacházela v oblasti, která na počátku 19. století obdržela pojmenování Vitorazsko. Toto nevelké území lokalizované podél horního toku řeky Lužnice patřilo minimálně od doby vrcholného středověku do roku 1920 k Dolnímu Rakousku. Zajímavé je, že vitorazské vesnice nevytvářely jakýsi sjednocený homogenní region. Naopak se zde projevovala jejich originalita s rozdílnou historií, jiným národnostním poměrem a jinými vazbami. Posledními osadníky, kteří se museli vystěhovat z pohraničního území jindřichohradeckého okresu, byli právě obyvatelé obce Rapšachu a jeho bezprostředního okolí. Tyto události se odehrály v červnu roku 1953, a tak si v letošním roce připomínáme smutné 60. výročí těchto fatálních skutečností. Nová Ves u Klikova (původně chlumecké panství) Počátek historie Nové Vsi, jejíž osudy se podstatně liší od osudů ostatních obcí na panství, je nutno hledat v polovině 18. století, kdy byla postavena při řece Dračici první sklárna na panství chlumeckém. Uvedená lokalita se nacházela nejen na jihovýchodním okraji dominia knížecího rodu Fünfkirchenů, ale zároveň i při tehdejší zemské hranici, kterou řeka Dračice oddělovala Země koruny české a Dolní Rakousy. Zřejmě z důvodu vyčerpání dřeva byla po třiceti letech provozu sklárna přemístěna hlouběji do nitra lesů blíže k Chlumu do místa pojmenovaného Nová Huť. Na pusté holině v místech zrušené sklárny založil pak roku 1791 majitel panství František Jan Fünfkirchen na podnět svého rádce a ředitele panství Kösslera ves, do které se zpočátku stěhovali vedle několika málo českých rodin z Chlumu a okolí převážně osadníci německé národnosti ze sousedního rakouského Vitorazska. Na památku a na počest správce Kösslera byla po něm nová obec pojmenována v úředním německém jazyce Kösslersdorf a česky Nová Ves, ale ani jedno pojmenování se u lidu nevžilo. Německy hovořící osadníci používali kupodivu německý překlad českého úředního názvu Nová Ves Neudorf a pro Čechy všude na panství to byl tím pádem prostě Najdorf. Původní osada lesních dělníků o několika dřevěných chatrčích se během dalších generací rozrostla do takové míry, že v roce 1900 dosáhl počet obyvatel obce svého vrcholu tak, jak dokládají následující tabulky: Rok sčítání sklárna Počet obyvatel Počet domů neuved Rok sčítání Počet obyvatel Počet domů O národnostním složení obyvatel Nové Vsi vypovídají statistické údaje v následující tabulce. Musíme však být obezřetní při hodnocení těchto čísel, neboť v sousedních vitorazských obcích jsou obdobné statistiky velmi rozporuplné. Tamní obyvatelé totiž necítili nacionalisticky, ale jaksi patrioticky a měli problém v různých obdobích uvést svoji národnost. V případě Nové Vsi můžeme tento jev vidět při srovnání sčítání v roce 1910 a Rok sčítání nár. česká nár. německá Poznámka: Do sčítání v roce 1921 i r je třeba zahrnout navíc jednu osobu označovanou dle tehdejší klasifikace jako cizozemec, tedy obyvatele hlásící se k jiné národnosti. Za relativně rychlý rozvoj vděčila Nová Ves především rašelině, která tu byla těžena na rozloze téměř 100 ha, rozprostírající se těsně při severovýchodním okraji vesnice. Zde je nutno říci, že s běžným typem jihočeských vesnic neměla Nová Ves nic společného. Byla to jen dlouhá řada domů a domků, táhnoucí se půldruhého kilometru po pravé straně silnice, směřující k rakouské hranici. Kromě této převážně přímé linie zástavby se v blízkém okolí nacházelo několik osamocených domů. K jednotlivým obytným stavením náležely většinou úzké a dlouhé pozemky, jež ohraničoval les obklopující celou obec. Od souvislé linie chalup směrem k Františkovu se na těchto pozemcích nacházely louky s chudými políčky a na parcelách před domy ve směru ke Za OS Klidný domov Zdeněk Mrázek pokračování na str. 13

13 květen 2013 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 13 Krajina Suchdolska nabízí plno překrásných přírodních scenérií. Můžete chodit každý den jen za humna, nebo se vydat o víkendu na delší procházku a vždy narazíte na obrazy, které občerství Vaši mysl. Někdy je přírodní úkaz zvláštním způsobem spojen s lidským osudem; třeba názvem, místem pobytu, inspirací Začtěte se do životního příběhu muže, jehož jméno z úcty a vděku bylo vetknuto do názvu rybníka, kolem kterého většina z nás měla někdy cestu. Když jsem se náhodně ptala, kde vzal tento rybník své jméno, většina dotazovaných spojitost s velkým rybníkářem neznala. Rybník Šustov nemyslí na dějiny, jen se přirozeně rozprostírá v krajině a s člověkem má rozdílnou paměť. Pokud půjdete po jeho hrázi kolem mohutných kmenů, které vypadají jako pevnosti proti času, a zadíváte se do korun staletých dubů, třeba si vzpomenete na spojení dvou rozdílných bytostí: rybníkáře a rybníku. Genius loci: ŠUSTOV u Hrdlořez Odejmeme našim rovinám a pláním rybníků a zbavíte je všeho kouzla; voda toť život a hráze s věkovitými stromy toť oasy v nedozírné šedi roli. (Václav Šusta) Oblast Třeboňska nikdy nepatřila k nejúrodnějším, ale může být velkou inspirací všem, kteří chtějí objevit prazvláštní kouzlo. Snad jsou to ony hráze s věkovitými stromy, mlhy a blata, ale určitě si zdejší krajinu nedovedeme představit bez oněch vodních zrcadel odrážející okolní vrbové a jiné porosty, bez oněch zádumčivých zákoutí podél řek, potoků a rybníků, které ovlivňují povahu lidí i přírody. K rozvoji rybníků v jižních Čechách docházelo již během 14. století, ovšem nejslavnějším obdobím rozkvětu rožmberského rybníkářství je století 16., kdy ve službách tohoto rodu působili Štěpánek Netolický a Jakub Krčín z Jelčan. Čím oni byli v tomto století v rybníkářství, tím se stal v 19. století Josef Šusta. Zatímco Krčín dal kaprovi dostatek vodních nádrží, Šusta nejen v tomto díle pokračoval, ale zároveň poskytl praktickému chovu ryb teoretické základy, které do vydání jeho záslužných prací, tomuto oboru zcela chyběly. Josef Šusta byl Jihočech. Narodil se v Jankově u Votic jako syn tamního řezníka a hostinského Josefa a jeho ženy Barbory. Živnost jim vzkvétala a rozrůstala se i rodina, pět dětí se dožilo dospělosti, Josef byl nejmladší. Po absolvování jankovské venkovské školy přechází studovat na německou hlavní školu v Praze na Starém Městě, kde ho zastihl také revoluční rok Později přestoupil na staroměstské Akademické gymnázium, které bylo proslaveno svým vlastenectvím. Patřil k nejlepším žákům. Dával kondice a přispíval do různých časopisů. Zajímala ho třeba také italština, kterou nepřestal milovat po celý život. Po dokončení gymnaziálních studií r odešel na dva roky do Uherských Starých Hradů na hospodářskou akademii. V roce 1858 se uvolnilo místo na severočeském panství Schwarzenberků v Postoloprtech, kam Šusta nadšeně pokračování na str. 13 Zaniklá sídla na Třeboňsku po roce 1945 pokračování ze str. 12 státní hranici vyplňovalo tento prostor rašeliniště. Černohnědá rašeliniště se stojatými černými vodami na dně vytěžených jam vtiskla vesnici a okolí neveselý a zasmušilý ráz. Zdejší obyvatelé se mimo těžby rašeliny živili prací na svých relativně malých polích, dále pak při těžbě dříví v okolních lesích a konečně také pletli košíky a opálky. Z hlediska církevní samosprávy náležela tato obec v prvních desetiletích své existence k farnosti lutovské. Od r až do svého zániku v r byla přifařena k obci Rapšach, která se nalézala do r na rakouském území. Ostatně místní obyvatelé docházeli na bohoslužby do chrámu sv. Zikmunda v Rapšachu a místem jejich posledního odpočinku býval rapšašský hřbitov. Německá škola byla v obci založena v r. 1875, česká obecní škola matiční roku Budova školy s německým vyučovacím jazykem (dvoutřídní) byla postavena v roce Do té doby se německy vyučovalo ve staré budově s věžičkou (zvonicí) v čp. 55. Českému jazyku se nejprve vyučovalo v najaté místnosti domu čp. 38 patřící Bartoloměji Chattovi. V srpnu roku 1896 byla dokončena stavba druhé školní budovy v této obci a o měsíc později se tady začalo vyučovat česky. Česká školní budova pak byla v roce 1926 rozšířena o zadní trakt, kde vznikly byty pro učitele. Po první světové válce byla německá škola zrušena, vystavěna finančnice a hasičská zbrojnice. Nalevo od budovy finanční stráže, situované na hlavní křižovatce v obci, stával pomníček obětem první světové války. V obci pracoval odbor Národní jednoty pošumavské, strojní hospodářské družstvo, sbor dobrovolných hasičů a divadelní ochotnický spolek. Ačkoliv český živel v Nové Vsi po první světové válce zcela převládl a v roce 1928 se ze 457 obyvatel jen 3 hlásili k německé národnosti, byla obec po mnichovském diktátu na podzim r spolu s osadou Františkov u Klikova jako jediná z bývalého chlumeckého panství odtržena od ČSR a přivtělena k Velkoněmecké říši. Při sčítání obyvatel v květnu 1939 se z celé vesnice přihlásilo k německé národnosti jen 23 osob. Po ukončení druhé světové války byly v této obci v činnosti čtyři hospody, tři obchody, hájovna a cementárna. Asi v roce 1948 si ještě místní osadníci z vlastních zdrojů nechali postavit kapličku. V roce 1951 bylo zřízeno zakázané pásmo, jež procházelo obcí Nová Ves. Z důvodu bezproblémové ostrahy státní hranice bylo v červnu 1953 místní obyvatelstvo nuceně vysídleno a domy určeny k demolici. Do dnešních dnů se ve zmíněné lokalitě dochoval objekt bývalé hájovny (nyní po rekonstrukci), kovový kříž na kamenném podstavci a polozřícená stodola. V listopadu roku 2008 umístili zaměstnanci obecního úřadu v Rapšachu na parcelu, kde stávala hasičská zbrojnice, křížek z místního hřbitova. Křížek je opatřen tabulkou s datacemi této zaniklé vesnice. Do uvedené lokality nevedou zatím žádné turisticky značené trasy, a tak je toto místo alespoň tímto způsobem označeno. Seznam použité literatury: František a Jiřina Kodlovi: Chlum u Třeboně (1979) Anna Smolková: Sklárny na panství Chlum u Třeboně v letech (AT 1986) Seznam míst v království Českém (Praha ) Statistický lexikon obcí v republice Československé (Praha ) Kronika české školy v Nové Vsi u Klikova (SOkA J.Hradec) Vladimír Bednář

14 14 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ květen 2013 Genius loci: ŠUSTOV u Hrdlořez pokračování ze str. 13 nastupuje. Časem byl povýšen a vedl hospodářský účet celého panství. Věnoval se i zkoumání zemědělské výroby. Roku 1863 byl vyslán knížetem Janem Adolfem ze Schwarzenberku na studijní cestu do Magdeburska a Pruského Slezska byl přeložen do Třeboně, na cestu se mu opět dostalo pochvaly a povýšení. Brzy po příchodu do Třeboně se oženil se manželkou Josefa Šusty stala teprve sedmnáctiletá kráska jižanského půvabu Karolina Körnerová z přední patricijské třeboňské rodiny. Paní Karolína řídila chod domácnosti a její manžel se plně věnoval své profesi a svým vědeckým a praktickým zájmům. Vycházejí mu studie, ve kterých informuje veřejnost o výsledcích své práce. Šustovy zájmy byly mnohem širší a v mnohém předběhl svou dobu. Vyjadřoval se také k ekologickým otázkám, a ačkoli byl zastáncem meliorací, měl na mysli vždy uvážené zásahy do přírody. S použitím moderní terminologie můžeme říci, že Josef Šusta byl velice schopným manažerem, který uměl nejen počítat náklady a výnosy, ale především ovládal jednu věc velmi cennou pro každého vedoucího pracovníka, totiž umění jednat s lidmi. Své schopnosti mohl zejména uplatnit po roce 1879, kdy se stal ředitelem třeboňského velkostatku a s plným nasazením se začal věnovat oboru, který ho zajímal od příchodu do Třeboně, a to rybářství a rybníkářství. Rodina se také musela stěhovat. Ředitelským bytem byl tradičně Ruthardovský dům na třeboňském náměstí. (Na tomto domě jsou dvě pamětní desky. První připomíná slavného třeboňského rybníkáře, Krčínova předchůdce, Mikuláše Rutharda z Malešova, a druhá otce a syna - Josefy Šusty, kteří v tomto domě žili. Profesor Ph. Dr. Josef Šusta mladší byl významný český historik, spisovatel a politik.) Do 19. století vstoupily třeboňské rybníky v dosti špatném stavu. Nízké ceny ryb trvající celá desetiletí a malé výnosy, to obojí ovlivňovalo upadající zájem o rybníkářství. Josef Šusta studoval existující nepříliš rozsáhlou literaturu o chovu kapra, studoval také archivní prameny, aby získal podklady k posouzení výkonnosti jednotlivých rybníků. Roku 1884 vydal další svou knihu Výživa kapra a jeho družiny rybničné, která se stala rybníkářským bestsellerem pro celou Evropu i svět. Byl také stavitelem rybníků; již roku 1879 postavil 7 rybníků (s vodní plochou 91 ha), roku 1880 to bylo 12 rybníků (124 ha) a v letech pět větších rybníků (124 ha). Do roku 1898 bylo zbudováno 36 rybníků (413 ha). Celkově rozšířil rybníkářství o více než 500 ha vodní plochy, tedy více než 9%. Všechny jeho snahy byly úspěšné. Jako ředitel však stárnul, blížil se k 40. služebnímu roku, a tak začal uvažovat o odchodu. Snad k tomu přispěla i smrt téměř 90letého majitele panství Jana Adolfa, velkého podporovatele snah Josefa Šusty a především jeho hospodářského pokroku. Zásadový realista Josef Šusta byl vždy mužem pevného a ryzího charakteru. Dokázal své rodině poskytnout slušnou životní úroveň a dobrou výchovu dětem. Byl oceněn čestnými členstvími v řadě hospodářských a rybářských spolků mj. také rytířským řádem Františka Josefa I. V roce 1898 zažádal o přeložení do výslužby a rozhodl se žít společně s manželkou v Praze na Královských Vinohradech, k čemuž přispěla i únava ze života na klevetícím maloměstě a snaha vrátit se do míst, spojených s jeho mládím. Vazby k jižním Čechám si zachovával prostřednictvím svého syna Václava, dědice rybářské tradice, ale i svých následovníků a také žáků, neboť se nikdy neváhal podělit o své znalosti. Josef Šusta zemřel na počátku první světové války dne Jeho žena vedla vdovskou domácnost, až posléze spočinula po jeho boku ve společném hrobě na hřbitově v Malvazinkách na Smíchově. Josef Šusta se nezapomenutelně zapsal do všech evropských rybářských příruček jako zakladatel moderního rybníkářství, jako stále aktuální autor, k němuž se vracejí jeho věrní žáci. Jeho osobnost nestora rybářství nám připomíná pomník, zbudovaný na hrázi rybníka Svět, který byl odhalen v říjnu 1927, kdy se konal v Třeboni VI. rybářský sjezd, jehož jednání řídil předseda Československé ústřední jednoty rybářské a ředitel státních statků a rybářství Václav Šusta. Během konference byla připravena pro účastníky odborná exkurze po třeboňských rybnících. Seznámili se i s rybníkem na samém jižním cípu Třeboňské pánve, který nese jméno Šusta (Šustov). A tak tu Josef Šusta zanechal trvalou stopu, stejnojmenný rybník. Po dlouhé hrázi rybníka je příjemná procházka, stejně tak příjemná jako vzpomínka na dobrého člověka Josefa Šustu, zasloužilého rybáře, nad kterým ochránce svého cechu, sv. Petr, držel vždy ochrannou ruku. Marie K. Jak šel život vzpomínka na mého otce Můj otec Václav Šebesta se narodil v Suchdole nad Lužnicí a zde také až do své smrti žil. Po ukončení školní docházky se vyučil obuvníkem u pana Sedláčka v Suchdole nad Lužnicí. Aby získal praxi, odešel hned po vyučení do Kutné Hory k mistru svrškáři, kde se naučil vyrábět kompletně celou obuv včetně bot jezdeckých. Protože velmi záhy ztratil rodiče, hned po návratu z Kutné Hory se oženil a založil vlastní firmu. Pracoval nejdříve sám, později s pomocníkem a jedním učněm. Postupem času přibral učedníky i nějakého pomocníka, kteří se věnovali opravám obuvi, on sám vyráběl nové boty na míru. Práce se dařila, ale bohužel přišla třicátá léta, doba krize, objevil se Baťa s levným zbožím a otec se ocitl téměř bez práce. Nikdy ale nešel pro podporu v nezaměstnanosti jako mnoho lidí v této době. Chodil s maminkou sázet lesní stromky za desetikorunovou denní mzdu, maminka dostávala osm korun. Na skromné přežití to stačilo. Po čase se zákazníci začali vracet, protože poznali kvalitu ruční práce. V roce 1938 postavili rodiče rodinný domek na třešňové aleji, kde oba žili až do své smrti. Přišla ale válečná léta, byl omezen příděl kůží, a tak se šily filcové válenky, často z přineseného materiálu. V té těžké válečné době přijal otec do učení židovského chlapce, syna místního obchodníka p. Steina / dnešní Zlatý klas/. Přijal ho i přes důrazné varování německého komisaře Trska. Jirka u nás zůstal až do roku 1943, kdy byl s celou rodinou odvlečen do koncentračního tábora, odkud se nikdo z nich nevrátil. Přešla válečná léta, život se pomalu vracel do normálu. Krátce po válce přivedl k nám syn Dr. Trůbla Miloš svého kamaráda Emila Zátopka, v té době nepříliš známého atleta, s tím, aby mu otec ušil běžecké boty s hřeby tretry. Miloš už měl s nimi od mého otce dobré zkušenosti. Směly mít jen určitou váhu, a tak se běhalo do kuchyně na kuchyňskou váhu ani deko nesměly mít navíc. Spokojenost byla veliká. Zátopek v nich vyhrál několik závodů, ještě mám schované děkovné pozdravy z několika závodů. Padesátá léta se těžce podepsala na drobných živnostech. Většina jich byla zrušena a zkušení mistři svého oboru byli nahnáni na těžké práce, které neznali, neuměli. Můj otec pracoval na Lipně, v cihelně, v kamenolomu a skončil v Jihočeských dřevařských závodech, kde pracoval až do odchodu do důchodu. Ale ani pak na své řemeslo nezapomněl a obětavě pro své přátele a známé dělal drobné opravy obuvi až do konce svého života. Zemřel náhle při své práci ve věku 82 let. Prosím vás, Vy, suchdolští pamětníci, vzpomeňte se mnou na tohoto dobrého pracovitého člověka. Věra Wolfová, dcera

15 květen 2013 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 15 Slavnost města Suchdol nad Lužnicí a kostela sv. Mikuláše - neděle let od 1. písemné zmínky kostela v Suchdole nad Lužnicí Z roku 1363 pochází první písemný záznam o kostele v Suchdole nad Lužnicí, který byl později zasvěcen sv. Mikuláši. V neděli se proto bude konat slavnost, která začne mší svatou v 11 hodin. Odpoledne budeme mít možnost si vyslechnout přednášku o historii a architektuře kostela a zhlédnout krátkou divadelní hru zachycující vyprávění o osadě Tři Facky. Další a podrobnější program bude upřesněn, ale už teď jste všichni na naši společnou slavnost srdečně zváni. Pochod pro život Začíná měsíc květen, ve kterém většinou všechno víc začíná růst, kvést, běhat po loukách a lesích apod. A volají nás povinnosti, o kterých v zimě můžeme jen přemýšlet práce na poli, na zahrádce, sekání zahrady a jiné venkovní úpravy. Ale měsíc květen znamená ještě něco jiného můžeme říct, že je to měsíc mateřství. V církvi je totiž zasvěcen Panně Marii, Matce Boží, které nás Ježíš Kristus svěřil, a tak se stala i naší matkou. A také je Den matek (neděle 12. května). Z těchto důvodů se ještě vracím do jedné březnové události. V sobotu se konal již 13. ročník Pochodu pro život. Pochod pro život pořádá Hnutí pro život a účastní se ho tisíce lidí na důkaz touhy obnovit v naší zemi úctu k lidskému životu od okamžiku početí. Je to jedna z možností, jak pomáhat nejen matkám čekajícím nečekaně dítě, ale i těm dětem, o které jejich rodiče ani společnost nestojí. Proto se nebojíme usilovat o nezcizitelné právo každého člověka na život od okamžiku početí. Chceme, aby každý dostal šanci. V ČR je dovolen potrat ze zdravotních důvodů do 24. týdne, jinak bez udání důvodu do 12. týdne těhotenství. Důvody potratů bývají obhajovány nejčastěji sociálními situacemi, studiem, nevěrou, finančními důvody, nemocemi. Rozhodují zde osoby, které se považují ve svém rozhodování za nadřazené nenarozenému dítěti. V ČR bylo od roku 1957 usmrceno 3,1 milionů dětí, v současné době jde o 66 potracených dětí denně. Z toho vyplývá otázka, co by mohlo být v naší zemi jinak, jestli by byla lepší sociální situace, kdyby se tyto děti narodily. Účastníci Pochodu pro život se na tato fakta snaží upozornit a přimět veřejnost, aby se nedívala na potraty jako na jediné řešení, ale uvědomila si, že každým potratem se zabíjí lidský život. Z naší farnosti spolu s farníky z Chlumu u Třeboně jsme se zúčastnili poprvé a celkem nás bylo 14. V Praze jsme po chvíli hledání kolem dorazili do kostela sv. Jiljí u dominikánů. Již cestou jsme se smísili s jinou skupinkou, což bylo příslibem toho, že na protest nebudeme sami. Už na růženec před vystavenou Nejsvětější svátostí byl skoro plný kostel a při mši sv. se zaplnil i na stupních vedlejších oltářů. Celebroval řeckokatolický biskup Mons. Ladislav Hučko, který při kázání zmínil, že neprotestujeme proti něčemu, ale pro něco tedy ne proti potratům, ale pro život. Kněží s radostí mohli vnímat, kolik mladých lidí i celých rodin tomu věnovali svůj volný den, jak poznamenal náš pan farář. Po mši sv. jsme pochodovali přes Národní třídu na Václavské náměstí. Jinak i přes větrné a mrazivé počasí jsme se všichni shodli na tom, že jsme byli rádi, že jsme jeli. Ta oběť všech zúčastněných určitě přispěje k tomu, aby ženy našly více pochopení a větší zázemí, aby se s odvahou rozhodly pro život nového dítěte. K tomu vybízel i transparent Dítě je vždy nadějí. Ten nesl i náš Pepa, a tak jsem mohla víc vnímat, jak je krásné, že nás rodiče chtěli a mají nás rádi. Mimo různé transparenty jsme v tom skoro dvou tisícihlavém zástupu nesli mnoho křížů. Pro některé to mohlo být nepochopitelné, bylo to však symbolické za oběti moderní doby (nenarozené děti), které nemají vlastní hroby (podobně bezejmenné oběti válek). Od nezúčastněných pozorovatelů byly různé reakce, např.: fotili si nás, říkali, že nechtějí s námi mít nic společného a řidiči troubili. Jeden mladík, procházející proti nám, stále opakoval: Radši potrat, než V takových chvílích se můžeme jen modlit za něj a podobné lidi, aby poznali Krista a s ním svoji hodnotu a přijetí od druhých. Před sochou sv. Václava jsme celé setkání ukončili okolo Svatováclavskou hymnou. A co na to naši nejmenší? Šestiletý Martin byl rád, že jel vlakem a hrál karty. A o dva roky starší Radovan na to řekl: Chtěl jsem jet s maminkou, a abych něco udělal proto, aby se nezabíjela miminka. Ten také nesl již zmíněný kříž asi z únavy špatně a jeden z mladíků na něj volal: Dej si to obráceně, ať nejsi satanista. I když apoštol Petr z úcty k Pánu byl ukřižován hlavou dolů A večer po vzájemném rozloučení a zamávání jsme mohli usínat s pocitem dobře prožitého dne a s modlitbou na rtech za nenarozené děti a jejich rodiny. Za naše farníky Iva Hojková ZE SPORTU Turnaj st. přípravky KOTÁSKOVIC-CUP Horní řada zleva: Brychta Marek, Havelka Martin, Kamenišťak Jakub, Toul Vojtěch, Šantroch Pavel, Sládek Tomáš, Veith Jakub Dolní řada zleva: Opelka Jan, Kamenišťaková Veronika, Šťastný Jakub Ležící: Brabec Jan

16 16 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ květen 2013 PODĚKOVÁNÍ Touto cestou srdečně děkuji panu Jaromíru Křivánkovi a dvěma suchdolským hasičům, kteří mi nechtěli ani sdělit jméno a dne 5. dubna 2013 mi poskytli velmi účinnou pomoc. Drahoslava Tesárková Fotbalová sezona květen středa muži A Suchdol A / Kaplice sobota OP muži B Suchdol B / H. Žďár středa dorost I A Suchdol / Nové Hrady středa OP muži B Suchdol B / Studená středa Muži A Suchdol A / Č. Velenice sobota dorost I A Suchdol / Ševětín neděle muži A Suchdol A / Větřní středa ST.PŘ.OP Suchdol / H.Ždár pátek dorost I A Suchdol / Lišov neděle I.A žáci Suchdol / Rudolfov neděle OP muži B Suchdol B / Kunžak sobota dorost I A Suchdol / Borovany neděle muži A Suchdol A / Borovany středa ST.PŘ.OP Suchdol / Třeboň B Marek Šolmes Srazil navštívil školní družinu Autorizované stavitelství Štěpán s.r.o. nabízí: Stavební poradenství /stavba, fasády, nátěry, staveb. profese/ Výkon autorizovaného stavbyvedoucího, stavebního dozoru Profesionální odstraňování plísní v domech a bytech včetně příčin jejich vzniku Zhotovení průkazů energetické náročnosti budov Odstraňování sprejových nástřiků na fasádách / graffiti/, preventivní ochrana před nimi, ochrana fasád před povětrnostními vlivy, nečistotami,psí močí atd. ANTÉNY, SATELITY MONTÁŽ SERVIS Libor Vondrášek Kontakt - tel.: , mail: www: stepansro.cz KDO INZERUJE, TEN PROSPERUJE

17 květen 2013 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 17 VS servis Valeriy Hrabovskyy Suchdol nad Lužnicí nabízím provádění různých prací - menší zednické práce - natěračské práce - malířské práce - ruční výkopové práce - ruční úpravy terénu - úklidové práce - vyklízení nepotřebných věcí (půdy, sklepy) - práce na zahradě - sekání trávy - údržbářské práce - menší opravy střech Práce provádím rychle kvalitně a za přijatelné ceny!!! Kontakt: Valeriy Hrabovskyy, Suchdol nad Lužnicí Tel: , KDO INZERUJE, TEN PROSPERUJE LEGIOS a.s. - významná výrobní společnost zabývající se výrobou, modernizací a rekonstrukcí železničních vozů hledá pro závod v Českých Velenicích vhodné spolupracovníky na pozice: Mistr elektro Požadujeme: SPŠ elektrotechnická, vyhl. 50/1978 Sb. 7, víceletá praxe, zkušenosti s vedením lidí Obchodní zástupce s NJ Požadujeme: SPŠ strojní, praxe min. 2 roky ve strojírenské firmě, komunikativní NJ, obchodní dovednosti Kontaktní osoba: Renata Vodová, tel.: ,

18 18 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ květen 2013 Vydalo Město Suchdol n. Lužnicí. IČO: Registrováno pod číslem MK ČR E Vedoucí redakčního kolektivu R. Rohrbachová, Vychází měsíčně č. 5, Uzávěrka každého čísla je 15. den v měsíci. Připadne-li 15. den na den pracovního klidu je uzávěrka poslední pracovní den předcházející dnu pracovního klidu. Sazba a tisk JAVA Třeboň. Počet výtisků 600 kusů. Anonymy nebudou otištěny a uveřejněné příspěvky redakce nevrací. Za obsah příspěvku ručí autor.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Regionální dějepisně zeměpisný katalog Třeboňska

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Regionální dějepisně zeměpisný katalog Třeboňska Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Regionální dějepisně zeměpisný katalog Třeboňska Zpracováno v rámci projektu " Vzdělávání pro konkurenceschopnost - konkurenceschopnost pro

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově

Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově Státní zámek Plumlov Zámek nedávno oslavil 333 let svého výročí od založení a byl pro nás lákavou nabídkou k návštěvě, případný pobyt v Plumlově umožňuje podnikat

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

ZÁVĚREČNÁ EXKURZE KPÚ a VVK 21.6. 25.6. 2014

ZÁVĚREČNÁ EXKURZE KPÚ a VVK 21.6. 25.6. 2014 ZÁVĚREČNÁ EXKURZE KPÚ a VVK 21.6. 25.6. 2014 Vašimi průvodci budou: Katka Zímová (KBUK) hlavní organizátor Jakékoli dotazy a komplikace ohledně exkurze řešte zde: zimovak@fzp.czu.cz ; 605 505 529 Vraťka

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce Obyvatelstvo K 31.12.2013 žilo v obci 349 obyvatel. Tříkrálová sbírka V Tříkrálové sbírce 2014 se v obci vybrala částka 5.007,- Kč. Všem občanům, kteří přispěli děkujeme. Poděkování patří také dětským

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 17. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 19. 6. 2013 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé:

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 26. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.1.2013 od 19.00 hodin do 20.00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Nepomyšli Přítomni: Josef Lněníček,

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2007 V tomto roce pracovala knihovnice p. Ouředníková na zkrácený úvazek, poté, co ji v tomto ohledu zaměstnavatel vyhověl. I přes zkrácený úvazek,

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 3.

2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 3. 2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 3. Obsah 1. Grónsko 2. Madagaskar 3. Exkurze do Prahy 4. Vánoční laťka 5. Zápis do 1. třídy 6. Lyžařský výcvik 7. třída 7. Škola v přírodě 4. třída

Více

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Z á p i s č. 8/2009 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Přítomní členové rady: Z. Březina Mgr. M. Kadrnožka Ing. M. Burešová Mgr. G. Žďárská Ing. Petrášek Omluven: Přizváni: p.

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Mistrovství ČR žáků a juniorů v rybolovné technice SEDLČANY 6.-8.6. 2014

Mistrovství ČR žáků a juniorů v rybolovné technice SEDLČANY 6.-8.6. 2014 Mistrovství ČR žáků a juniorů v rybolovné technice SEDLČANY 6.-8.6. 2014 Vítejte v Sedlčanech Na samé hranici středních a jižních Čech se rozkládá osmitisícové město Sedlčany. Jeho pány v minulosti byli

Více

Výsledky voleb do parlamentu ČR ze dne 29.5.2010

Výsledky voleb do parlamentu ČR ze dne 29.5.2010 Vážení spoluobčané! Letošní jarní měsíce přinesly klimatické podmínky, v opačném pořadí než jsme obvykle zvyklí. Poměrně rychlý nástup jara a vysokých teplot vystřídal abnormálně deštivý a chladný květen.

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

Mistrovství republiky juniorů a žáků v rybolovné technice 2006

Mistrovství republiky juniorů a žáků v rybolovné technice 2006 M í s t n í o r g a n i z a c e Č R S B í l i n a O b e c n í ú ř a d K o s t o m l a t y p o d M i l e š o v k o u K l u b r y b o l o v n é t e c h n i k y B í l i n a Důlní 85, 418 01 Bílina z pověření

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Žerotický zpravodaj léto 2010

Žerotický zpravodaj léto 2010 Žerotický zpravodaj léto 2010 1 Vážení a milí občané, nejen léto, ale i čtyřleté volební období pomalu končí a tak tu máme opět pro vás žhavé novinky z posledních letních měsíců. Kanalizace Před několika

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Offpark je první volnočasové outdoorové centrum na Šumavě, které nabízí celou řadu sportovního a lehce adrenalinového vyžití. Zážitkové aktivity jsou soustředěny

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

PŘEDSTAVENÍ RYCHLEBSKÝCH STEZEK

PŘEDSTAVENÍ RYCHLEBSKÝCH STEZEK RYCHLEBSKÉ STEZKY PŘEDSTAVENÍ RYCHLEBSKÝCH STEZEK Rychlebské stezky leží v severním cípu Olomouckého kraje ve velmi chudém regionu, kde v minulosti nebyl žádný turistický ruch. Myšlenku vybudovat trailcentrum

Více

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Dne: 1.10.2009 Přítomni: Výbor KRPŠ (p.holzmannová, p.koudelková, p.valčuhová, p.nitschová, p. Zlámalová) p.kanisová, p.langrová, p.vojáček Omluveni:

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Radim Špringl, Luboš Šmiraus, Dana Kozáková Hosté: viz. prezenční listina

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Snahou obce Petrovice bude, aby jednak udržela a zvyšovala počet obyvatel, vytvářela podmínky pro rodiny s dětmi a také vytvořila podmínky pro klidné a důstojné

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Vyvěšeno na úřední desce dne 29.11.2011 Sejmuto 16.12.2011 Sumář rozpočtu na rok 2012 Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2012 na

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Pozvánka. na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013. ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013

Pozvánka. na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013. ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013 Pozvánka na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013 ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013 1 Vážené dámy a pánové, milovníci rybářského sportu a turistiky!! Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji ji pozvat

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin)

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) Malé krůčky k bezpečné cestě do školy Již čtvrtým rokem působí na naší škole rodičovská dopravní skupinka, která se snaží

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období květen 2014 až červenec 2014. Ve

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

620 let městyse Spálov

620 let městyse Spálov 620 let městyse Spálov V červenci 2014 slavil městys Spálov 620 let od svého založení. Při této příležitosti měli občané městyse a další návštěvníci možnost zhlédnout v sokolovně výstavu mapující dějiny

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více