Nový informační portál města

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový informační portál města"

Transkript

1 květen 2013 Cena 6,00 Kč POZVÁNKY Květen 5.5. Jarní trh Výlet na Šumavu Jarní trh ročník Suchdolského vejšlapu Dětské rybářské závody v Hrdlořezích Oslava Dne dětí Nový informační portál města INFORMACE Z RADNICE Rada města schválila převedení pravomocí na povolování a prodlužování podnájmů bytů v domech čp. 751; 752 a 753 sídliště Na Pražské na odbor správy majetku a rozvoje města. Pokud dojde k hrubému porušování povinností vyplývajících ze Smluv o nájmech a budoucích koupí těchto bytů bude o dalším postupu rozhodovat Rada města. Rada města schválila vyhlášení výběrového řízení/výzvy k podání cenové nabídky na výměnu střešní krytiny objektu čp. 724 KEG Servis. Rada města vzala na vědomí a postoupila Zastupitelstvu města nabídku k převodu pozemků p. č. 1420/2 a p. č.1422/3 oba v k. ú. Suchdol nad Lužnicí do vlastnictví města. Rada města uložila jednat s panem A.D. o možném převodu či prodeji spoluvlastnického podílu k pozemkům p. č. 1420/2 a p. č.1422/3 v k. ú. Suchdol nad Lužnicí Rada města schválila záměr pronájmu pozemků v k. ú. Suchdol nad Lužnicí: p. č o výměře 3530 m 2 ostatní plocha - ost. komunikace p. č o výměře 5221 m 2 " p.č o výměře 9067 m 2 " p.č o výměře 2057 m 2 " p.č o výměře 3176 m 2 " p.č o výměře 6669 m 2 " p.č o výměře 5661 m 2 " p.č o výměře 1426 m 2 " p.č o výměře 5030 m 2 " p.č o výměře 1508 m 2 trvalý trav. porost p.č o výměře 1456 m 2 " p.č o výměře 3143 m 2 " Rada města schválila zveřejnění záměru pronájmu p.č vodní plocha o výměře m 2. Rada města uložila odboru správy majetku a rozvoje města připravit návrh na zabezpečení letní sezony v našem katastru (Velká a Malá pískovna) vč. zabezpečení odvozu odpadků, mobilní sociální zařízení. Rada města schválila podání výpovědi mandátní smlouvy č /96 o podmínkách výkonu funkce odborného lesního hospodáře uzavřenou mezi Městem Suchdol nad Lužnicí a Lesy České republiky s.p. k datu pokračování na str. 2 Rada města schválila nabídku firmy yconix.com s.r.o. na provozování oficiálního informačního a ubytovacího portálu našeho města, který bude vybaven moderními nástroji pro podporu turistického ruchu na Suchdolsku. Portál je od dubna 2013 dostupný na adrese a bude nabízet řadu služeb a funkcí jak občanům a návštěvníkům Suchdola a jeho okolí, tak poskytovatelům ubytování, stravování a dalších souvisejících služeb. Informační portál zveřejní základní informace o poskytovatelích služeb (název, nabízené služby, adresu a telefonické spojení) zdarma. Za příplatek v řádech stokorun za měsíc bude dále možno publikovat např. odkazy na www stránky a ové adresy, rezervační formuláře, fotogalerie apod. Další informace najdete na webových stránkách města

2 2 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ květen 2013 INFORMACE Z RADNICE pokračování ze str. 1 Rada města schválila uzavření smlouvy na výkon činnosti odborného lesního hospodáře v lesích Města Suchdol nad Lužnicí s panem J.Š. od Rada města projednala a postoupila Zastupitelstvu města účetní uzávěrku Města Suchdol nad Lužnicí za rok Rada města schválila podání žádosti o dotaci Jihočeského kraje a její spolufinancování na projekt Materiální dovybavení základny Sboru dobrovolných hasičů Suchdol nad Lužnicí. Rada města schválila zadání zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí podle požadavků města (místo,kapacita,vybavení a dalších podmínky) a zpracování žádosti o dotaci na nový sběrný dvůr a kompostárnu firmě SKLÁDKA RŮŽOV, spol.s.r.o., B. Němcové 12/2, Č. Budějovice. Rada města schválila kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Suchdol nad Lužnicí pro školní rok Rada města vzala na vědomí Zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ v Suchdole nad Lužnicí pro školní rok Rada města doporučila ZM schválit delegování starosty Mgr. Pavla Mráčka k účasti a zastupování města na valných hromadách společnosti Teplospol a.s. Jindřichův Hradec. Rada města schválila změnu jímky čerpací stanice Kanalizace-Jiráskova ul. z monolitické na prefabrikovanou. Rozpočet se nemění. Rada města souhlasí s cenovou nabídkou ve výši ,72 Kč vč.dph firmy Michal Vránek, Blatské sídl.589/i, Veselí Stavební práce v Suchdole nad Lužnicí pokračují nad Lužnicí, IČ na dodávku a výsadbu 12 ks lip v rámci investiční akce Rekonstrukce komunikací Suchdol nad Lužnicí, I. etapa. Rada města souhlasila s cenovou nabídkou ve výši ,- Kč vč.dph firmy Zdeněk Novák, Drahov 48, Veselí nad Lužnicí, IČ na zemní práce včetně dodávky a výměny substrátu v rámci investiční akce Rekonstrukce komunikací Suchdol nad Lužnicí, I. etapa. Rada města souhlasila s cenovou nabídkou firmy K+V Interier s.r.o., Rudolfovská 2010/1, České Budějovice, IČ ve výši ,38 Kč vč. DPH na vybavení klubovny hokejbalového areálu na Gráfovci. Rada města souhlasila se zřízením a provozováním ubytovacího portálu na webových stránkách Města Suchdol nad Lužnicí. Rada města schválila rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy v Suchdole nad Lužnicí za rok Rada města schválila hospodářský výsledek hospodaření Základní školy v Suchdole nad Lužnicí za rok Rada města schválila účetní uzávěrku Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí za rok Rada města schválila účetní uzávěrku Základní školy v Suchdole nad Lužnicí za rok Rada města schválila a doporučila ZM ke schválení záměr vypořádání vlastnických podílů k pozemkům v k.ú.tušť: Lesní pozemky na LV p.č.683/24 o výměře 8377 m 2, p.č. 688/6 o výměře 6815 m 2, p.č. 687/6 o výměře 153 m 2. Pozemky na LV p.č. 677/3 o výměře 5097 m 2, p.č. 685/6 o výměře m 2. Pozemky na LV p.č. Oznámení o změně na městském úřadě Vážení spoluobčané, na základě výsledků výběrové řízení byl na městský úřad přijat pan Bc. Michal Kouba, který nahradil pana Vladimíra Edera, pracovníka na odboru správy majetku a rozvoje města. Pan Kouba bude pracovat na pozici referenta hospodaření s majetkem a převážná část jeho pracovní náplně bude spočívat ve správě, evidenci a zajišťování údržby bytového fondu města a v přípravě organizačního zajištění veřejných zakázek města. Občané se mohou na pana Koubu obracet osobně v úředních hodinách městského úřadu nebo na tel. č Na závěr bych chtěl novému zaměstnanci popřát mnoho úspěchů a odcházejícími panu Ederovi poděkovat za dlouholetou práci, kterou vykonal pro město a městský úřad. Mgr. Petr Vrchota, tajemník městského úřadu 683/22 o výměře m 2, p.č. 687/5 o výměře 184 m 2,p.č. 688/5 o výměře 1973 m 2, p.č. 791/4 o výměře 569 m 2, p.č o výměře 477 m 2, p.č.1441 o výměře 8588 m 2, p.č o výměře 2169 m 2. Pozemky ve spoluvlastnictví Města Suchdol nad Lužnicí a pana F.K., paní M.R. a paní.o.b., a to do vlastnictví FK, MR, OB pozemky p.č. 683/24, p.č. 683/22, p.č. 685/6 a p.č.687/5 o celkové výměře m 2 a do vlastnictví Města Suchdol nad Lužnicí p.č.688/6, p.č. 688/5, p.č. 687/6, p.č. 677/3, p.č. 1440, p.č. 1441, p.č p.č. 791/4 o celkové výměře m 2. Finanční dorovnání dle ZP ve prospěch Města Suchdol n.l. Úhradu nákladů na vypracování ZP, smlouvy by hradilo město. Rada města schválila a doporučila zastupitelstvu města ke schválení zprávu Ústřední inventarizační komisi o inventarizaci majetku ve vlastnictví Města Suchdol nad Lužnicí k Rada města schválila bezúplatný pronájem kulturního domu v Suchdole nad Lužnicí MO Českého svazu žen ve dnech za účelem pořádání Charitoburzy Rada města souhlasila s podáním žádosti o dotaci do grantového programu Ministerstva vnitra ČR-HZS reprodukce požární techniky pro jednotku požární ochrany Suchdol nad Lužnicí na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (CAS). Rada města projednala a doporučila ZM zřízení osadních výborů v místních částech Klikov a Tušť. Rada města schválila a doporučila ke schválení návrh dokumentace pro územní rozhodnutí včetně technického řešení a tvaru křižovatky v rámci akce Rekonstrukce komunikací Suchdol nad Lužnicí II. etapa.

3 květen 2013 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 3 Program kina na měsíc květen 3. pátek hod. 127 min. PŘÍBĚH MÉHO SYNA Svobodná matka přijíždí se svým dospívajícím synem do Sarajeva, aby poznal zemi, ve které se narodil. Před 16 lety jí musely kvůli válce opustit. Hrají: Penélope Cruz, Emile Hirsch, Jane Birkin. České titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno. Vstupné 90,- Kč pribeh-meho-syna 10. pátek hod. 133 min. BABOVŘESKY V lehkém nadhledu a komediální nadsázce budeme sledovat vršící se řadu až neuvěřitelných souher náhod a nedorozumění v nové komedii Zdeňka Trošky. Hrají: Veronika Žilková, Jana Synková, Lukáš Langmajer, Pavel Kikinčuk, Jan Dolanský. Mládeži do 12 let nepřístupno. Vstupné 80,- Kč středa hod. 95 min. JAKO ZA STAREJCH ČASŮ Krimi komedie. Ve filmu se pod vedením režiséra Fischera Stevense sešly herecké legendy v rolích stárnoucích gangsterů. Jeden z nich však musí zemřít. Hrají: Al Pacino, Christopher Walken, Alan Arkin. České titulky. Mládeži přístupno. Vstupné 100,- Kč jako-za-starejch-casu 17. pátek hod. 125 min. HOSTITEL Hostitel je nový příběh od autorky fenomenální ságy Twilingh Stephenie Meyerové. Zemi teď kontrolují neviditelní mimozemšťané, kteří ovlivňují naší duši. Hrají: Saoirse Ronan, Diane Kruger, Jake Abel. České titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno. Vstupné 90,- Kč středa hod. 109 min. ZLOMENÉ MĚSTO Nikdy nekousejte do ruky, která vás krmí. Billy byl kdysi chloubou policejního sboru, jenže když jeden gauner znásilnil a zavraždil sestru jeho přítelkyně, rozhodl se, že ho potrestá sám. Hrají: Mark Wahlberg, Russell Crowe, Catherine Zeta Jones. České titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno. Vstupné 90,- Kč pátek hod. 114 min. JACK A OBŘI Když mladý farmářský dělník náhodou otevře bránu dělící náš svět od hrůzostrašných obrů, vzplane nanovo starodávná válka. Hrají: Nicholas Hoult, Eleanor Tomlinson, Bill Nighy. Česká verze. Mládeži přístupno. Vstupné 90,- Kč pátek hod. 90 min. LESNÍ DUCH Horor. V dlouho očekávaném remaku kultovního hororu z roku 1981 se pět mladých přátel vydává na výlet do odlehlé chaty hluboko v lesích. Hrají: Jane Levy, Lou Taylor Pucci, Jessica Lukas. České titulky. Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné 90,- Kč Pozvánka Odpadové hospodářství města v roce 2012 V loňském roce město a jeho občané vč. podnikatelů vyprodukovali: 1 041,35 tun směsného komunálního odpadu 65,79 tun velkoobjemového odpadu 26,36 tun elektroodpadu 33,47 tun plastových odpadů 59,37 tun skla 56,28 tun papíru a lepenky 30,83 tun bioodpadu 5,71 tun pneumatik 3,41 tun textilního odpadu 2,68 tun nebezpečných odpadů 1,74 tun kompozitních odpadů (nápojové kartony od mléka, džusů apod.) Město děkuje všem, kteří se zasloužili o vytřídění těchto odpadů. Celkové náklady města na likvidaci odpadů v roce 2012 dosáhly výše ,- Kč. Příjmy od občanů, podnikatelů a za recyklaci odpadů dosáhli výše ,- Kč. Rozdíl ve výši ,- Kč mezi náklady a příjmy dotovalo město ze svého rozpočtu. Na jednoho občana (poplatníka) tak dotace činila 310,- Kč. Pavel Hrbek, městský úřad V úterý 14. května pořádá základní organizace Svazu tělesně postižených v Suchdole nad Lužnicí ZÁJEZD NA TÁBORSKO V programu je návštěva Chýnovských jeskyní, Klokot a Muzea čokolády a marcipánu. Cena zájezdu je 200 Kč / doprava a vstup do muzea /, odjezd v 7.15 hodin z autobusového nádraží. Zájemci se mohou přihlásit v klubu důchodců každé pondělí od 14 do 15 hodin, nebo na telefonním čísle u paní Šlápotové. INFORMACE V pondělí 27. května 2013 bude v Městské knihovně v Suchdole nad Lužnicí zahájen nový kurz k získání řidičského oprávnění Přihlášky v městské knihovně /přístavba místní základní školy/ Informace na tel. čísle

4 4 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ květen 2013

5 květen 2013 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 5 ČSŽ v Suchdol nad Lužnicí VELIKONOČNÍ VÝSTAVA Naše tradičně již několikátý rok pořádaná velikonoční výstava se vydařila. I přes to, že byla přístupová cesta ve výstavbě, navštívilo naši výstavu hodně lidiček. Nejvíce obdivovatelů bylo z řad dětiček, jak z mateřské školy, tak i ze základní školy. K vidění zde byly výrobky týkající se svátků jara - Velikonoc, ale i ke koupi byla spousta dárečků i pro naše blízké. Všechny výrobky byla ruční práce našich spoluobčanů, a že se povedly, bylo vidět, nebo spíše nevidět, na konci výstavy, kdy zůstaly stoly téměř prázdné. Proto věříme, že výstava se vydařila a také se líbila. Na závěr musíme poděkovat panu Pávkovi, že nám zapůjčil sál v podobě sponzorského daru. Všem ostatním děkujeme, že se přišli podívat na naši výstavu, a budeme se těšit na další akce, které budeme pořádat. Základní organizace chovatelů v Suchdole nad Lužnicí oznamuje občanům, že jako každým rokem i letos proběhnou v Suchdole nad Lužnicí JARNÍ TRHY Jedná se o následující termíny: 5. května a 12. května 2013 Jedná se vždy o neděle, začátek v 7.00 hodin do vyprodání sazenic a podobně, jinak zpravidla do hodin. Zveme občany do areálu pod bývalým hotelem Lužnice /opravna sudů/. Občané mohou sami přinést a nabídnout k prodeji své výsledky chovatelské a zahrádkářské práce. O termínech trhů budou občané informováni také místním rozhlasem. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL Opět po roce jsme se sešly na dětském maškarním karnevalu v hasičárně. Přišla spousta pohádkových bytostí i se svými rodiči či prarodiči. Předvedly se nám tu princezničky, princové, karkulky, víly a jiné bytosti v plné kráse. Při soutěžích se i ti malincí snažili dostihnout ty větší, ale sladká odměna byla vždy milá. Při soutěžích se předvedly nejen děti, ale i dospělí, kteří zápasili s koblížky i navíjeli víčka za velké podpory svých ratolestí. Muziku nám zajistil pan Petr Macho, který výběrem písniček roztančil celý sál a k tomu mu zvlášť děkujeme. Děti se těšily i z tomboly, kterou vždy pečlivě rozložily po stolech. Nejvíce na obdiv přišel panák, do kterého se trefovaly míčkem, a také chytání rybiček i stavění komínu z koleček. Poděkovat musíme panu Soudkovi a jeho kolektivu za chutné koblížky, bez kterých si ani naše akce nedokážeme představit, panu Rostislavu Górnému za občerstvení i městskému úřadu za sponzorský dar v podobě sálu v hasičárně. Jen trochu chmury do celé, jinak velmi vydařené akce, vnesli manželé Šlápotovi na závěr akce a doufáme, že se to příště napraví a nebude opakovat. Jinak se těšíme na další setkání s dětmi i dospělými na dalších akcích. ČSŽ ZVE DO SVÝCH ŘAD NOVÉ ČLENKY, KTERÉ BY CHTĚLY S NÁMI SPOLUPRACOVAT A KTERÉ BYCHOM RÁDI PŘIVÍTALY A PODĚLILY SE S NÁMI NA AKCÍCH I NOVÝCH NÁMĚTECH. ČLENKY ČESKÉHO SVAZU ŽEN V SUCHDOLE nad LUŽNICÍ s PŘEDSEDKYNÍ VĚROU KRYŠPÍNOVOU

6 6 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ květen 2013

7 květen 2013 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 7 Neztrácejte naději, hledejte radost V regionu Třeboňska již zanedlouho začne působit domácí hospicová péče, která má za svůj cíl všestranně podporovat rodiny, které na sebe převezmou péči o nevyléčitelně nemocného člověka a umožní mu tak prožít konec života doma mezi svými nejbližšími. Co nového přináší tato služba? Tým lékařů a sester s dostupností 24 hodin denně pomůže kvalifikovaně zvládnout bolest a další průvodní jevy většinou nádorového onemocnění v terminální fázi. Tým domácí hospicové péče dále ale také zajišťuje sociální, psychologickou i duchovní podporu a pomoc nejen pro pacienta, ale i pro celou doprovázející rodinu. Hospicová péče nemocnému garantuje, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, bude vždy respektována jeho lidská důstojnost a že v posledních chvílích nezůstane osamocen. Co možná nejvyšší kvalita života nemocného v posledních dnech je cílem nabízené komplexní péče. V hospicové péči nezůstává jakkoli stranou rodina, která nemocného doprovází a ze zřetele se nepouští ani po smrti blízkého člověka. Myšlenka hospicové péče vychází z úcty k člověku jako jedinečné neopakovatelné bytosti a z jeho potřeb: biologických, psychologických, sociálních a duchovních. Hospic je součástí širšího konceptu medicínské péče známé jako paliativní medicína. Jaká forma hospicové péče se v každé zemi vyvine, záleží na místních zákonech, způsobu financování zdravotní péče a v neposlední řadě na výši myšlení lidí, kteří o těchto věcech rozhodují. Tam, kde má kvalita života nemocného přednost před ekonomickým aspektem, se dá předpokládat, že i hospicová péče je rozvinutá více. Jak uvádí MUDr. Svatošová ve své knize, bylo také zjištěno, že všude, kde vznikly hospice, bylo časem zaznamenáno výrazné zlepšení péče o umírající i v nemocnicích. Úkolem hospice je pomáhat a sloužit. Nedává si za cíl odstranit utrpení. Hospic respektuje smrt jako nedílnou a přirozenou součástí života. Filozofie hospice vyžaduje hluboce lidský a současně profesionální přístup stejně tak, jako i týmovou práci všech zúčastněných, včetně dobrovolníků, kteří tvoří neoddělitelnou část těchto týmů. (převzato z webu Zřizovatelé domácí (mobilní) hospicové péče musí zajišťovat kromě personálního obsazení i finance na provoz. Jak letos vyplynulo z fóra mobilních hospiců v ČR, ve většině případů nejsou pojišťovny ochotny podepsat smlouvy a hradit tak kvalifikovanou péči o nevyléčitelně nemocné v jejich domácím prostředí. Bez darů, grantů, práce dobrovolníků, ale i další podpory např. z měst a obcí by mobilní hospicová péče nemohla fungovat. A tak neztrácejte společně s námi naději, ale hledejte radost Mgr. Petra Brychtová, předsedkyně Občanského sdružení pro podporu mobilního hospice na Třeboňsku Poděkování Ráda bych touto cestou vyjádřila velké uznání a poděkování firmě Pekárna Suchdol v.o.s., zejména jejímu majiteli, panu Soudkovi, za velmi rychlé a vstřícné jednání a dodání nádherně vypadajících /a stejně tak chutnajících/ koláčů pro účastníky spojeného Mistrovství Jižních Čech a Vysočiny v orientačním sprintu, které se konalo v sobotu v Třeboni. Obyvatelé i návštěvníci Třeboně určitě zaznamenali zvýšený pohyb běžců v centru města, někteří odvážní si tento moderní sport i vyzkoušeli na vlastní kůži v kategorii zvlášť připravené pro příchozí. K úspěchu celé akce významně přispěly výše zmíněné výrobky pekárny ze Suchdola nad Lužnicí, protože dostat jako bonus k medaili skvělý koláč největší velikosti za 1. místo, jen o trošku menší za 2. místo, atd., tomu prostě děti ani dospělí nemohli odolat. Ještě jednou velmi děkujeme firmě za pochopení pro sportovce a na všechny sportovní a jiné akce pro děti i dospělé vřele doporučujeme! Jana Tichá, Třeboň FOTOSOUTĚŽ aneb prohlédni si tuto zemi "I když vidíme jen obyčejné věci, stejně toho vidíme hodně", říká ve své knize Václav Cílek. Vážení spoluobčané, prohlédněte si obrázek "chaloupky pod horami"... obrysy těchto hor můžete spatřit nedaleko od suchdolské radnice. Kterým směrem se tedy vydáte, v jakém místě se nachází dům na obrázku a jak se jmenují dva zvýrazněné kopce na horizontu? Tři otázky, pro některé domorodce velice jednoduché...ale to tak na začátek :-) Přijďte se svou odpovědí do Městské knihovny, kde pro první tři úspěšné řešitele, má paní Renata Rohrbachová připravenou malou výhru.

8 8 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ květen 2013 P O Z V Á N K A Výbor MO ČRS Suchdol nad Lužnicí zve rybářskou i nerybářskou mládež od 5 do 15 let na DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY, které se konají v sobotu 25. května 2013 od 7 hodin na návesním rybníce v Hrdlořezích. Startovné se neplatí. Občerstvení pro závodníky je v režii MO ČRS Suchdol nad Lužnicí. Podmínkou účasti je doprovod osoby starší 18 let,jež za nezletilého účastníka závodů odpovídá po celou dobu konání závodů až po jeho předání zákonnému zástupci rodičům - po skončení soutěže. Soutěží se v kategoriích: mladší žáci od 5 do 12 let starší žáci od 12 do 15 let soutěž o největší ulovenou rybu bez rozdílu věku (kategorií) Program: hod. prezentace + losování míst hod. informace a organizační pokyny k samotným závodům a přesun na vylosovaná místa hod. I. kolo závodů hod. přestávka + střídání vylosovaných míst hod. II. kolo závodů hod. občerstvení hod. vyhlášení výsledků, předání pohárů a cen hodin ukončení dětských rybářských závodů Tip na výlet: Zpět k pramenům aneb kde se řeka rodí Paní Renata Rohrbachová připravila ve spolupráci s panem Koželuhem, znalcem krajiny a charismatickým vypravěčem z oblasti Novohradských hor, moc hezký výlet- okolo Horní Malše a říčky Různice (v mapě jako Hranický potok). Autobusem jsme nejprve dojeli do Dolního Příbrání a pomalou pěšárnou spojenou se zajímavým výkladem, dlouhou cca 15 km, jsme ušli vyznačený okruh. Přestože bylo pod mrakem, ani jedna kapka na nás z nebe nespadla. S panem Koželuhem jsme putovali mimo turistické trasy... po pradávných cestách člověka... který když osidloval zemi, postupoval proti toku řek, prodíral se houštinami, brodil se potůčky, zdolával bažiny...i my jsme vystoupali až tam, kde se řeka rodí- k místům, která byla odpradávna uctívána a opatrována...zpět k pramenům-k vodě a kamenům. Velký obdiv zaslouží turisté, dříve narození, kteří i těm mladším udávali tempo. Také nejmladší účastník Kryštof byl velmi statečný. Vydané kalorie jsme pak doplnili v hospůdce Baronův most v Leopoldově, kdy někteří znavení turisté hodovali na půlce pečené kachny i s přílohou. Děkujeme za fantastický zážitek organizátorce výletu a našemu průvodci. Marie K.

9 květen 2013 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 9 INFORMACE ZE ŠKOLY Kdybych byl architektem To je název projektu Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, který vypsala v tomto školním roce pro základní, základní umělecké a střední školy. Naše škola se projektů zúčastňuje již pátým rokem ve výtvarném oboru. Cílem projektu bylo přimět žáky více si všímat svého okolí a zamyslet se nad prostředím, ve kterém žijeme. Žáci 9. ročníku si zvolili téma Naše město putování časem. Na tématu pracovali intenzivně již od listopadu. Společně jsme se zamysleli nad tím, jak jsme spokojeni s architekturou našeho města. Vybrali jsme si budovy, které nejsou zrovna naší chloubou. Pokusili jsme se je vlastními návrhy změnit na funkční a estetické části našeho města. Ve středu 27. března jsme se zúčastnili vernisáže výstavy Kdybych byl architektem v Zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou. Mgr. A. Ficalová Lyžařský kurz naší školy Janské Lázně Tradiční akcí pro žáky 7. ročníku je lyžařský výchovně výcvikový zájezd. I v letošním školním roce tomu nebylo jinak. Po prvotních potížích s naším odjezdem v původně plánovaném termínu před jarními prázdninami se podařilo sehnat termín náhradní. Místo konání zůstalo stejné jako v letech předchozích, a to Hotel Siréna v Janských Lázních, kam se naše škola s oblibou ráda vrací. Ideální sněhové podmínky, upravené sjezdovky, vhodné terény jak pro začínající, tak i pro pokročilé lyžaře a snowboardisty. V hotelu jsme bydleli společně s dětmi z Dětského domova z Krompachu. Měli jsme tu k dispozici velkou společenskou místnost, kde probíhaly přednášky, beseda s horskou službou, promítání, soutěže, hry i diskotéka. Lyžařského kurzu se zúčastnilo 24 sedmáků a 8 žáků z vyšších ročníků, které jsme doplnili ještě o další 3 suchdolské zájemce. Dopravu nám zajistil pan V. Švarc, který zde s námi strávil celý týden a přepravil nás také do bazénu v Trutnově nebo ke kabinkové lanovce. Sněhové podmínky se nám den ode dne zlepšovaly. Děti si nejednou vyzkoušely jízdu na manšestru (na rolbou upravených sjezdovkách) a v prašanu, který nám v týdnu připadl. Prostě ideální. Navíc sjezdovky zely téměř prázdnotou, a tak jsme si mohli bez obav krásně zalyžovat. V odpoledních hodinách, kdy se do svahu opřelo sluníčko, jsme zkusili i jízdu v těžkém jarním sněhu. Po našem sobotním příjezdu do Janských Lázní jsme odpoledne vytáhli lyže a následovalo rozježdění a následné rozdělení žáků do skupin dle lyžařské vyspělosti. Nedělí začal samotný výcvik, kdy si žáci osvojovali základní lyžařské dovednosti či prohlubovali dosud získané. Vyzkoušeli jsme si různé druhy sjezdovek, jízdu na pomě či v kabinkové lanovce na Černou horu. Úterní odpoledne jsme regenerovali svaly a mysl v bazénu v Trutnově. Ve čtvrtek odpoledne jsme měli zamluvenou slalomovou dráhu s brankami a časomírou na sjezdovce Sporty na Černé hoře. Zde žáci závodili dvoukolově podle družstev a nutno říci, že se s tím poprali bez jediného pádu. Všichni zvládli záludnosti trati, bylo vidět, že se všichni naučili pěkně lyžovat. Nejlepší závodníci obdrželi diplom, medaili a také něco na zub. Absolutním vítězem mezi chlapci a žáky vůbec se stal Jiří Macho a mezi děvčaty to byla Michaela Křížová. Během celého našeho pobytu si děti musely (nebo spíše měly) průběžně uklízet své pokoje, pokračování na str. 10

10 10 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ květen 2013 Lyžařský kurz naší školy pokračování ze str. 8 protože vždy po snídani probíhalo bodování pokojů. Nejuklizenějším pokojem byl pokoj Kristýny Johanové a Michaely Gregorové, o některých pokojích se ale raději nebudeme zmiňovat (je zachyceno na videu). V soutěži Kufr byla nejúspěšnější dvojice Jiří Macho a Martin Tesař. Během kurzu měli žáci také dvě diskotéky. Ta závěrečná se konala večer před naším odjezdem, kdy jsme provedli zhodnocení celého kurzu, vyhodnotili závody a další soutěže. Všichni jsme dostali od vedení hotelu zmrzlinový pohár a nápoj zdarma. Poděkování patří vedoucímu zájezdu p. řediteli L. Ondřichovi za přípravu a uskutečnění celé akce, panu Mgr. F. Maxovi a paní Mgr. A. Brothánkové jako instruktorům a paní zdravotnici Ivě Kollmannové, která celý týden bedlivě pečovala o naše zdraví. Pevně věříme, že na kurz budou účastníci dlouho a rádi vzpomínat. Sešla se zde prima parta a celý kurz proběhl ke spokojenosti nás všech a hlavně bez jediného úrazu. Vše jsme pečlivě zdokumentovali a pro rodiče účastníků chystáme společné promítání videa a fotografií z této akce. Mgr. A. Brothánková a Mgr. L. Ondřich Báječná pohádková noc Noc s Andersenem se i podvanácté skutečně vyvedla Děti pracují s básní E. Frynty V budově na I. stupni základní školy se sešlo 28 pohádkychtivých dětí a 6 pedagogů. Ze dne 5. na 6. dubna se opravdu moc nespalo, ale o to více si všichni dobrodružnou noc užili. Byli jsme jednou z 436 škol a z celkového počtu více než 1000 míst v ČR, kde se s knihami nocovalo. Pracovali jsme s básněmi Emanuela Frynty, malovali, četli, tančili, zpívali a vyprávěli. Nejatraktivnější byla pro žáky stezka noční neosvětlenou školou do školní knihovny. Cestou malé dobrodruhy potrápily nadpřirozené bytosti, jež vylézaly z nejrůznějších děr a zákoutí školy. Mnozí spáči usnuli až k ránu. Po chutné snídani z pekárny pana Soudka odcházeli,,noční šichtu dospat jak děti, tak i dospělí. Noc se vydařila i díky pomoci šestici žáků z 9. ročníku, kteří vydatně pomáhali s organizací celého večera. Díky! Poděkování patří všem přítomným pedagogům, paní učitelce H. Budíkové za pamětní pohádkový list, panu J. Soudkovi za sladkou tečku (snídani), paní L. Havelkové za zapůjčení kostýmů, paní Z. Šachlové ze školní kuchyně a ostatním, kteří svou troškou do mlýna zpříjemnili dětem neobyčejný večer. Tak zase za rok! Ukázka veršů E. Frynty (letos by měl 90. výročí narození) Když byla malá naše bába, Překousla v dalamánku švába. Já seděl zase u kávy S vykasanými rukávy, A když jsem sáhl pro moučník, Vylezl z něho kloboučník. Vypadal chudák celý vzteklý. Povídám:,,Snad vás nezapekli? On mlčky slezl z koláče A dal se tiše do pláče. Z toho je vidět, jak je smutné, Když mistr pekařský se utne. Žáci Šebesta, Korčáková, Křížová, Kolářová, Rakoušová, Špale M.H.

11 květen 2013 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 11 Výstava STOPY TOTALITY Základní škola v Suchdole nad Lužnicí převzala v měsíci březnu putovní výstavu připravenou občanským sdružením Zapomenutí. Žáci 9. ročníku se v rámci hodin občanské výchovy a dějepisu s obdobím 50. let předběžně seznámili a pak ještě své poznatky prohloubili v rámci následného semináře. Nejvíce je však zaujaly příběhy konkrétních lidí, kteří se nechtěli podvolit komunistickému režimu nebo se mu jen prostě znelíbili. Nejdříve se zdálo, že proběhne pouze seminář, žáci se seznámí s výstavou, tedy s jednotlivými příběhy zpracovanými žákovskými či studentskými skupinami z různých koutů naší republiky, výstava se nechá volně k dispozici v prostorách naší školy, a tím vše skončí. Nakonec se však všichni žáci třídy IX. A dohodli, že zkusí předat dál to, co se dozvěděli. A tak se uskutečnila série prezentací, zakončená v úterý 26. března besedou s veřejností. Nutno podotknout, že se zúčastnili úplně všichni žáci 9. ročníku a je jasné, že ne pro všechny to bylo jednoduché. O to větší obdiv a poděkování jim patří. Jak celou akci vnímali samotní žáci, ukazují následující 2 příspěvky. Mgr. Iva Mráčková My, žáci 9. ročníku, jsme měli tu příležitost seznámit mladší žáky a veřejnost s 50. léty totalitního režimu. Osobně si myslíme, že naše prezentace měla úspěch. Od první přednášky až k poslední, která byla pro veřejnost, jsme se hodně zlepšili ve vyjadřování. U první jsme měli docela velkou trému, ale v průběhu jsme ji překonali, až do chvíle, kdy přišla veřejnost. Skoro všichni jsme se báli, abychom to nepokazili. Ale zvládli jsme to. Tyto příběhy nás velmi zaujaly a doufáme, že se tato doba nebude nikdy opakovat. Proto jsme s tím seznámili naše mladší spolužáky, aby i oni věděli, jak byla 50. léta krutá. Mladší spolužáci nás pozorně poslouchali, a dokonce měli i dotazy k příběhům, což nás velice potěšilo a překvapilo, protože jsme takový zájem ani nečekali. Olga Čalkovská a Kateřina Hanusová Měsíc březen jsme zasvětili nauce o komunistické totalitě v 50. letech. Z panelů, na kterých byly zpracovány příběhy lidí, jejichž život komunistická totalita nehezky poznamenala, jsme se dozvěděli spousty informací o 50. letech minulého století. O ně jsme se pak podělili jak s našimi mladšími spolužáky, tak i s veřejností. Někdo poslouchal pozorněji, někdo méně, ale i tak jsme se všichni snažili, abychom příběh odprezentovali alespoň trochu poutavým způsobem, a musí se nechat, že se snažili všichni a všichni se svoji část příběhu dokázali naučit a následně vylézt ze své ulity, aby jej mohli řádně odprezentovat. To se všem povedlo na jedničku. Doslova. Já osobně jsem byl vždy lehce nervózní, obzvláště, když jsme příběhy měli odprezentovat před veřejností, ale nakonec ze mě nervozita opadla a já mohl všem náležitě předvést svůj rétorický talent. Myslím si, že myšlenka celého programu je skvělá a je to naprosto originální nápad a skvělý způsob, jakým vyučovat ve školách. I přes to, že totalita nebyla vůbec lehké období pro spoustu lidí, tak si myslím, že na takové věci a události by se nemělo zapomínat a ve školách by se měly učit i další roky. A je dobře, že jsou učeny zrovna takovým způsobem, který žáky baví určitě více nežli posedávání v lavici a poslouchání učitele. Petr Kříž Rybářská olympiáda Kdo je nejlepší rybář na naší škole? To odhalilo školní kolo Rybářské olympiády, které proběhlo po Velikonočním pondělí, v úterý S velkým náskokem zabodovala Tereza Zárubová z 8. A, která za sebou nechala 2 své další soupeře ze 7. A. Tereza nasbírala 75 bodů z maximálních 90. Účasti Matěje Svobody a Tadeáše Březiny si cením, protože se nebáli změřit si síly v této soutěži, trošku (víc) mne mrzí, že se nepřihlásilo více zapřisáhlých rybářů. Jsem ráda, že se rybařina v dnešní době plné techniky nevytratila z výčtu koníčků dnešní mládeže. S rybářskou nadsázkou doufám, že Tereza se letos v červnu podívá do Vodňan na pořádání dalšího postupového kola Rybářské olympiády. Takže přeji Petrův zdar! Mgr. P. Šimková

12 12 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ květen 2013 Občanské sdružení Klidný domov informuje V minulém čísle zpravodaje jsem se zmínil o první prioritě OS, a tou je chodník od domku pana Chata k prodejně Flop. Dnes bych se chtěl zmínit o prioritě číslo dva. Jedná se o návrh na zřízení Městské policie v Suchdole nad Lužnicí. A teď to bude, jako když šlápne na minu, po stránce protiargumentů. Rozhodně tu bude zmínka o místní služebně státní policie. Pro velký katastr nemá šanci řádně a včas ve městě zasahovat. Dalším argumentem jsou např. vysoké náklady. Jedná se tu hlavně o klid a bezpečí občanů, a tak je tento názor bezpředmětný. Najdou se peníze často na hlouposti, proč by se nenašly na tuto věc. Největší kritici jsou v místě z řad prominentů často nedodržujících zákony a pravidla na komunikacích. Můžeme si takzvaně vyšperkovat město zákazy, příkazy apod., které bohužel většina řidičů nerespektuje. Jedná se o zlozvyky, jako nedodržování přikázané rychlosti, stavění vozidel často i do křižovatek, parkování na místech pro pacienty a vyznačená místa pro invalidy, vandalství všeho druhu, včetně sprejerů, ničení dopravních značek, vysypávání popelnic a odpadkových košů, požívání nejen alkoholu, ale i drog mladistvými bez kontrol a následného postihu. Státní policie disponuje v rámci našeho okresu 2 radary na měření rychlosti. Průjezd přetížených kamionů přes město zůstane trvale pouze zbožným přáním. Městská policie např. v Třeboni, Trhových Svinech apod. vlastní tyto radary sama, není tedy na nikom závislá. Začnou letní měsíce a opět se budeme potýkat s nedodržováním nočního klidu. Opilci, zpravidla z jiných míst ČR, zde budou mít snahu se odreagovávat, nic se však nebude dít. Budou narůstat krádeže všeho druhu. Kdo argumentuje, že se situace vyvíjí k lepšímu, je buďto šprýmař, nebo člověk zasluhující lékařské vyšetření. Bude narůstat kriminalita spojená i se zvyšováním nezaměstnanosti a snaze udržet si třeba jen mizernou životní úroveň. Spravedlnost už dávno vzala za své a zůstane skutečně pouze ta, tzv. nelegální, pokud lidé tuto vezmou do vlastních rukou. Vrazi a další těžcí zločinci budou dostávat amnestii anebo budou mít hrůzu z toho, že by je mohl postihnout i trest veřejně prospěšných prací. Brutalita a násilí bude stoupat bez postihu a soudy se budou hlavně zabývat, zda byla proti zločincům skutečně použita takzvaně přiměřená obrana. Pokud bude oběť movitá a bude mít peníze, dopadne např. jako Janoušek, pokud je mít nebude, může dopadnout např. jako Kamínek. Tento člověk není bez viny, obnovení jeho procesu však vede k úvaze, proč takový odpor. Rozhodně organizovaný zločin už pronikl mezi naše politické a hospodářské špičky a nezachrání to ani funkce na potírání korupce, protože tato by tyto musela postihnout hlavně mezi sebou. Uvedl jsem pouze několik argumentů. Prominenti budou mít vždy za státní peníze ochranky pro celé své rodiny. Tolik tedy pouze pro zamyšlení. Zaniklá sídla na Třeboňsku po roce 1945 (2. část) Oblastí Třeboňsko v nadpisu tohoto článku rozumíme území zahrnující politický okres Třeboň, který zanikl reorganizací státní správy v roce Rozprostíral se v západní části současného jindřichohradeckého okresu a na svém obvodu vytvářel hranici s Rakouskem o délce 46 km. Podél této hranice od města České Velenice po Staňkovský rybník byly po druhé světové válce vysídleny a následně zbourány tři obce a dvě osady. Z historickogeografického hlediska si můžeme tato sídla rozdělit do dvou skupin. Do první bychom zařadili pouze obec Nová Ves u Klikova, jež se rozkládala nejseverněji z těchto vesnic. Nová Ves od počátku vzniku až do svého zániku, s výjimkou období německé okupace, náležela k Čechám. Ostatní zde popisovaná sídla, tedy Kunšach, Krabonoš, Blata a Rybné se nacházela v oblasti, která na počátku 19. století obdržela pojmenování Vitorazsko. Toto nevelké území lokalizované podél horního toku řeky Lužnice patřilo minimálně od doby vrcholného středověku do roku 1920 k Dolnímu Rakousku. Zajímavé je, že vitorazské vesnice nevytvářely jakýsi sjednocený homogenní region. Naopak se zde projevovala jejich originalita s rozdílnou historií, jiným národnostním poměrem a jinými vazbami. Posledními osadníky, kteří se museli vystěhovat z pohraničního území jindřichohradeckého okresu, byli právě obyvatelé obce Rapšachu a jeho bezprostředního okolí. Tyto události se odehrály v červnu roku 1953, a tak si v letošním roce připomínáme smutné 60. výročí těchto fatálních skutečností. Nová Ves u Klikova (původně chlumecké panství) Počátek historie Nové Vsi, jejíž osudy se podstatně liší od osudů ostatních obcí na panství, je nutno hledat v polovině 18. století, kdy byla postavena při řece Dračici první sklárna na panství chlumeckém. Uvedená lokalita se nacházela nejen na jihovýchodním okraji dominia knížecího rodu Fünfkirchenů, ale zároveň i při tehdejší zemské hranici, kterou řeka Dračice oddělovala Země koruny české a Dolní Rakousy. Zřejmě z důvodu vyčerpání dřeva byla po třiceti letech provozu sklárna přemístěna hlouběji do nitra lesů blíže k Chlumu do místa pojmenovaného Nová Huť. Na pusté holině v místech zrušené sklárny založil pak roku 1791 majitel panství František Jan Fünfkirchen na podnět svého rádce a ředitele panství Kösslera ves, do které se zpočátku stěhovali vedle několika málo českých rodin z Chlumu a okolí převážně osadníci německé národnosti ze sousedního rakouského Vitorazska. Na památku a na počest správce Kösslera byla po něm nová obec pojmenována v úředním německém jazyce Kösslersdorf a česky Nová Ves, ale ani jedno pojmenování se u lidu nevžilo. Německy hovořící osadníci používali kupodivu německý překlad českého úředního názvu Nová Ves Neudorf a pro Čechy všude na panství to byl tím pádem prostě Najdorf. Původní osada lesních dělníků o několika dřevěných chatrčích se během dalších generací rozrostla do takové míry, že v roce 1900 dosáhl počet obyvatel obce svého vrcholu tak, jak dokládají následující tabulky: Rok sčítání sklárna Počet obyvatel Počet domů neuved Rok sčítání Počet obyvatel Počet domů O národnostním složení obyvatel Nové Vsi vypovídají statistické údaje v následující tabulce. Musíme však být obezřetní při hodnocení těchto čísel, neboť v sousedních vitorazských obcích jsou obdobné statistiky velmi rozporuplné. Tamní obyvatelé totiž necítili nacionalisticky, ale jaksi patrioticky a měli problém v různých obdobích uvést svoji národnost. V případě Nové Vsi můžeme tento jev vidět při srovnání sčítání v roce 1910 a Rok sčítání nár. česká nár. německá Poznámka: Do sčítání v roce 1921 i r je třeba zahrnout navíc jednu osobu označovanou dle tehdejší klasifikace jako cizozemec, tedy obyvatele hlásící se k jiné národnosti. Za relativně rychlý rozvoj vděčila Nová Ves především rašelině, která tu byla těžena na rozloze téměř 100 ha, rozprostírající se těsně při severovýchodním okraji vesnice. Zde je nutno říci, že s běžným typem jihočeských vesnic neměla Nová Ves nic společného. Byla to jen dlouhá řada domů a domků, táhnoucí se půldruhého kilometru po pravé straně silnice, směřující k rakouské hranici. Kromě této převážně přímé linie zástavby se v blízkém okolí nacházelo několik osamocených domů. K jednotlivým obytným stavením náležely většinou úzké a dlouhé pozemky, jež ohraničoval les obklopující celou obec. Od souvislé linie chalup směrem k Františkovu se na těchto pozemcích nacházely louky s chudými políčky a na parcelách před domy ve směru ke Za OS Klidný domov Zdeněk Mrázek pokračování na str. 13

13 květen 2013 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 13 Krajina Suchdolska nabízí plno překrásných přírodních scenérií. Můžete chodit každý den jen za humna, nebo se vydat o víkendu na delší procházku a vždy narazíte na obrazy, které občerství Vaši mysl. Někdy je přírodní úkaz zvláštním způsobem spojen s lidským osudem; třeba názvem, místem pobytu, inspirací Začtěte se do životního příběhu muže, jehož jméno z úcty a vděku bylo vetknuto do názvu rybníka, kolem kterého většina z nás měla někdy cestu. Když jsem se náhodně ptala, kde vzal tento rybník své jméno, většina dotazovaných spojitost s velkým rybníkářem neznala. Rybník Šustov nemyslí na dějiny, jen se přirozeně rozprostírá v krajině a s člověkem má rozdílnou paměť. Pokud půjdete po jeho hrázi kolem mohutných kmenů, které vypadají jako pevnosti proti času, a zadíváte se do korun staletých dubů, třeba si vzpomenete na spojení dvou rozdílných bytostí: rybníkáře a rybníku. Genius loci: ŠUSTOV u Hrdlořez Odejmeme našim rovinám a pláním rybníků a zbavíte je všeho kouzla; voda toť život a hráze s věkovitými stromy toť oasy v nedozírné šedi roli. (Václav Šusta) Oblast Třeboňska nikdy nepatřila k nejúrodnějším, ale může být velkou inspirací všem, kteří chtějí objevit prazvláštní kouzlo. Snad jsou to ony hráze s věkovitými stromy, mlhy a blata, ale určitě si zdejší krajinu nedovedeme představit bez oněch vodních zrcadel odrážející okolní vrbové a jiné porosty, bez oněch zádumčivých zákoutí podél řek, potoků a rybníků, které ovlivňují povahu lidí i přírody. K rozvoji rybníků v jižních Čechách docházelo již během 14. století, ovšem nejslavnějším obdobím rozkvětu rožmberského rybníkářství je století 16., kdy ve službách tohoto rodu působili Štěpánek Netolický a Jakub Krčín z Jelčan. Čím oni byli v tomto století v rybníkářství, tím se stal v 19. století Josef Šusta. Zatímco Krčín dal kaprovi dostatek vodních nádrží, Šusta nejen v tomto díle pokračoval, ale zároveň poskytl praktickému chovu ryb teoretické základy, které do vydání jeho záslužných prací, tomuto oboru zcela chyběly. Josef Šusta byl Jihočech. Narodil se v Jankově u Votic jako syn tamního řezníka a hostinského Josefa a jeho ženy Barbory. Živnost jim vzkvétala a rozrůstala se i rodina, pět dětí se dožilo dospělosti, Josef byl nejmladší. Po absolvování jankovské venkovské školy přechází studovat na německou hlavní školu v Praze na Starém Městě, kde ho zastihl také revoluční rok Později přestoupil na staroměstské Akademické gymnázium, které bylo proslaveno svým vlastenectvím. Patřil k nejlepším žákům. Dával kondice a přispíval do různých časopisů. Zajímala ho třeba také italština, kterou nepřestal milovat po celý život. Po dokončení gymnaziálních studií r odešel na dva roky do Uherských Starých Hradů na hospodářskou akademii. V roce 1858 se uvolnilo místo na severočeském panství Schwarzenberků v Postoloprtech, kam Šusta nadšeně pokračování na str. 13 Zaniklá sídla na Třeboňsku po roce 1945 pokračování ze str. 12 státní hranici vyplňovalo tento prostor rašeliniště. Černohnědá rašeliniště se stojatými černými vodami na dně vytěžených jam vtiskla vesnici a okolí neveselý a zasmušilý ráz. Zdejší obyvatelé se mimo těžby rašeliny živili prací na svých relativně malých polích, dále pak při těžbě dříví v okolních lesích a konečně také pletli košíky a opálky. Z hlediska církevní samosprávy náležela tato obec v prvních desetiletích své existence k farnosti lutovské. Od r až do svého zániku v r byla přifařena k obci Rapšach, která se nalézala do r na rakouském území. Ostatně místní obyvatelé docházeli na bohoslužby do chrámu sv. Zikmunda v Rapšachu a místem jejich posledního odpočinku býval rapšašský hřbitov. Německá škola byla v obci založena v r. 1875, česká obecní škola matiční roku Budova školy s německým vyučovacím jazykem (dvoutřídní) byla postavena v roce Do té doby se německy vyučovalo ve staré budově s věžičkou (zvonicí) v čp. 55. Českému jazyku se nejprve vyučovalo v najaté místnosti domu čp. 38 patřící Bartoloměji Chattovi. V srpnu roku 1896 byla dokončena stavba druhé školní budovy v této obci a o měsíc později se tady začalo vyučovat česky. Česká školní budova pak byla v roce 1926 rozšířena o zadní trakt, kde vznikly byty pro učitele. Po první světové válce byla německá škola zrušena, vystavěna finančnice a hasičská zbrojnice. Nalevo od budovy finanční stráže, situované na hlavní křižovatce v obci, stával pomníček obětem první světové války. V obci pracoval odbor Národní jednoty pošumavské, strojní hospodářské družstvo, sbor dobrovolných hasičů a divadelní ochotnický spolek. Ačkoliv český živel v Nové Vsi po první světové válce zcela převládl a v roce 1928 se ze 457 obyvatel jen 3 hlásili k německé národnosti, byla obec po mnichovském diktátu na podzim r spolu s osadou Františkov u Klikova jako jediná z bývalého chlumeckého panství odtržena od ČSR a přivtělena k Velkoněmecké říši. Při sčítání obyvatel v květnu 1939 se z celé vesnice přihlásilo k německé národnosti jen 23 osob. Po ukončení druhé světové války byly v této obci v činnosti čtyři hospody, tři obchody, hájovna a cementárna. Asi v roce 1948 si ještě místní osadníci z vlastních zdrojů nechali postavit kapličku. V roce 1951 bylo zřízeno zakázané pásmo, jež procházelo obcí Nová Ves. Z důvodu bezproblémové ostrahy státní hranice bylo v červnu 1953 místní obyvatelstvo nuceně vysídleno a domy určeny k demolici. Do dnešních dnů se ve zmíněné lokalitě dochoval objekt bývalé hájovny (nyní po rekonstrukci), kovový kříž na kamenném podstavci a polozřícená stodola. V listopadu roku 2008 umístili zaměstnanci obecního úřadu v Rapšachu na parcelu, kde stávala hasičská zbrojnice, křížek z místního hřbitova. Křížek je opatřen tabulkou s datacemi této zaniklé vesnice. Do uvedené lokality nevedou zatím žádné turisticky značené trasy, a tak je toto místo alespoň tímto způsobem označeno. Seznam použité literatury: František a Jiřina Kodlovi: Chlum u Třeboně (1979) Anna Smolková: Sklárny na panství Chlum u Třeboně v letech (AT 1986) Seznam míst v království Českém (Praha ) Statistický lexikon obcí v republice Československé (Praha ) Kronika české školy v Nové Vsi u Klikova (SOkA J.Hradec) Vladimír Bednář

14 14 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ květen 2013 Genius loci: ŠUSTOV u Hrdlořez pokračování ze str. 13 nastupuje. Časem byl povýšen a vedl hospodářský účet celého panství. Věnoval se i zkoumání zemědělské výroby. Roku 1863 byl vyslán knížetem Janem Adolfem ze Schwarzenberku na studijní cestu do Magdeburska a Pruského Slezska byl přeložen do Třeboně, na cestu se mu opět dostalo pochvaly a povýšení. Brzy po příchodu do Třeboně se oženil se manželkou Josefa Šusty stala teprve sedmnáctiletá kráska jižanského půvabu Karolina Körnerová z přední patricijské třeboňské rodiny. Paní Karolína řídila chod domácnosti a její manžel se plně věnoval své profesi a svým vědeckým a praktickým zájmům. Vycházejí mu studie, ve kterých informuje veřejnost o výsledcích své práce. Šustovy zájmy byly mnohem širší a v mnohém předběhl svou dobu. Vyjadřoval se také k ekologickým otázkám, a ačkoli byl zastáncem meliorací, měl na mysli vždy uvážené zásahy do přírody. S použitím moderní terminologie můžeme říci, že Josef Šusta byl velice schopným manažerem, který uměl nejen počítat náklady a výnosy, ale především ovládal jednu věc velmi cennou pro každého vedoucího pracovníka, totiž umění jednat s lidmi. Své schopnosti mohl zejména uplatnit po roce 1879, kdy se stal ředitelem třeboňského velkostatku a s plným nasazením se začal věnovat oboru, který ho zajímal od příchodu do Třeboně, a to rybářství a rybníkářství. Rodina se také musela stěhovat. Ředitelským bytem byl tradičně Ruthardovský dům na třeboňském náměstí. (Na tomto domě jsou dvě pamětní desky. První připomíná slavného třeboňského rybníkáře, Krčínova předchůdce, Mikuláše Rutharda z Malešova, a druhá otce a syna - Josefy Šusty, kteří v tomto domě žili. Profesor Ph. Dr. Josef Šusta mladší byl významný český historik, spisovatel a politik.) Do 19. století vstoupily třeboňské rybníky v dosti špatném stavu. Nízké ceny ryb trvající celá desetiletí a malé výnosy, to obojí ovlivňovalo upadající zájem o rybníkářství. Josef Šusta studoval existující nepříliš rozsáhlou literaturu o chovu kapra, studoval také archivní prameny, aby získal podklady k posouzení výkonnosti jednotlivých rybníků. Roku 1884 vydal další svou knihu Výživa kapra a jeho družiny rybničné, která se stala rybníkářským bestsellerem pro celou Evropu i svět. Byl také stavitelem rybníků; již roku 1879 postavil 7 rybníků (s vodní plochou 91 ha), roku 1880 to bylo 12 rybníků (124 ha) a v letech pět větších rybníků (124 ha). Do roku 1898 bylo zbudováno 36 rybníků (413 ha). Celkově rozšířil rybníkářství o více než 500 ha vodní plochy, tedy více než 9%. Všechny jeho snahy byly úspěšné. Jako ředitel však stárnul, blížil se k 40. služebnímu roku, a tak začal uvažovat o odchodu. Snad k tomu přispěla i smrt téměř 90letého majitele panství Jana Adolfa, velkého podporovatele snah Josefa Šusty a především jeho hospodářského pokroku. Zásadový realista Josef Šusta byl vždy mužem pevného a ryzího charakteru. Dokázal své rodině poskytnout slušnou životní úroveň a dobrou výchovu dětem. Byl oceněn čestnými členstvími v řadě hospodářských a rybářských spolků mj. také rytířským řádem Františka Josefa I. V roce 1898 zažádal o přeložení do výslužby a rozhodl se žít společně s manželkou v Praze na Královských Vinohradech, k čemuž přispěla i únava ze života na klevetícím maloměstě a snaha vrátit se do míst, spojených s jeho mládím. Vazby k jižním Čechám si zachovával prostřednictvím svého syna Václava, dědice rybářské tradice, ale i svých následovníků a také žáků, neboť se nikdy neváhal podělit o své znalosti. Josef Šusta zemřel na počátku první světové války dne Jeho žena vedla vdovskou domácnost, až posléze spočinula po jeho boku ve společném hrobě na hřbitově v Malvazinkách na Smíchově. Josef Šusta se nezapomenutelně zapsal do všech evropských rybářských příruček jako zakladatel moderního rybníkářství, jako stále aktuální autor, k němuž se vracejí jeho věrní žáci. Jeho osobnost nestora rybářství nám připomíná pomník, zbudovaný na hrázi rybníka Svět, který byl odhalen v říjnu 1927, kdy se konal v Třeboni VI. rybářský sjezd, jehož jednání řídil předseda Československé ústřední jednoty rybářské a ředitel státních statků a rybářství Václav Šusta. Během konference byla připravena pro účastníky odborná exkurze po třeboňských rybnících. Seznámili se i s rybníkem na samém jižním cípu Třeboňské pánve, který nese jméno Šusta (Šustov). A tak tu Josef Šusta zanechal trvalou stopu, stejnojmenný rybník. Po dlouhé hrázi rybníka je příjemná procházka, stejně tak příjemná jako vzpomínka na dobrého člověka Josefa Šustu, zasloužilého rybáře, nad kterým ochránce svého cechu, sv. Petr, držel vždy ochrannou ruku. Marie K. Jak šel život vzpomínka na mého otce Můj otec Václav Šebesta se narodil v Suchdole nad Lužnicí a zde také až do své smrti žil. Po ukončení školní docházky se vyučil obuvníkem u pana Sedláčka v Suchdole nad Lužnicí. Aby získal praxi, odešel hned po vyučení do Kutné Hory k mistru svrškáři, kde se naučil vyrábět kompletně celou obuv včetně bot jezdeckých. Protože velmi záhy ztratil rodiče, hned po návratu z Kutné Hory se oženil a založil vlastní firmu. Pracoval nejdříve sám, později s pomocníkem a jedním učněm. Postupem času přibral učedníky i nějakého pomocníka, kteří se věnovali opravám obuvi, on sám vyráběl nové boty na míru. Práce se dařila, ale bohužel přišla třicátá léta, doba krize, objevil se Baťa s levným zbožím a otec se ocitl téměř bez práce. Nikdy ale nešel pro podporu v nezaměstnanosti jako mnoho lidí v této době. Chodil s maminkou sázet lesní stromky za desetikorunovou denní mzdu, maminka dostávala osm korun. Na skromné přežití to stačilo. Po čase se zákazníci začali vracet, protože poznali kvalitu ruční práce. V roce 1938 postavili rodiče rodinný domek na třešňové aleji, kde oba žili až do své smrti. Přišla ale válečná léta, byl omezen příděl kůží, a tak se šily filcové válenky, často z přineseného materiálu. V té těžké válečné době přijal otec do učení židovského chlapce, syna místního obchodníka p. Steina / dnešní Zlatý klas/. Přijal ho i přes důrazné varování německého komisaře Trska. Jirka u nás zůstal až do roku 1943, kdy byl s celou rodinou odvlečen do koncentračního tábora, odkud se nikdo z nich nevrátil. Přešla válečná léta, život se pomalu vracel do normálu. Krátce po válce přivedl k nám syn Dr. Trůbla Miloš svého kamaráda Emila Zátopka, v té době nepříliš známého atleta, s tím, aby mu otec ušil běžecké boty s hřeby tretry. Miloš už měl s nimi od mého otce dobré zkušenosti. Směly mít jen určitou váhu, a tak se běhalo do kuchyně na kuchyňskou váhu ani deko nesměly mít navíc. Spokojenost byla veliká. Zátopek v nich vyhrál několik závodů, ještě mám schované děkovné pozdravy z několika závodů. Padesátá léta se těžce podepsala na drobných živnostech. Většina jich byla zrušena a zkušení mistři svého oboru byli nahnáni na těžké práce, které neznali, neuměli. Můj otec pracoval na Lipně, v cihelně, v kamenolomu a skončil v Jihočeských dřevařských závodech, kde pracoval až do odchodu do důchodu. Ale ani pak na své řemeslo nezapomněl a obětavě pro své přátele a známé dělal drobné opravy obuvi až do konce svého života. Zemřel náhle při své práci ve věku 82 let. Prosím vás, Vy, suchdolští pamětníci, vzpomeňte se mnou na tohoto dobrého pracovitého člověka. Věra Wolfová, dcera

15 květen 2013 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 15 Slavnost města Suchdol nad Lužnicí a kostela sv. Mikuláše - neděle let od 1. písemné zmínky kostela v Suchdole nad Lužnicí Z roku 1363 pochází první písemný záznam o kostele v Suchdole nad Lužnicí, který byl později zasvěcen sv. Mikuláši. V neděli se proto bude konat slavnost, která začne mší svatou v 11 hodin. Odpoledne budeme mít možnost si vyslechnout přednášku o historii a architektuře kostela a zhlédnout krátkou divadelní hru zachycující vyprávění o osadě Tři Facky. Další a podrobnější program bude upřesněn, ale už teď jste všichni na naši společnou slavnost srdečně zváni. Pochod pro život Začíná měsíc květen, ve kterém většinou všechno víc začíná růst, kvést, běhat po loukách a lesích apod. A volají nás povinnosti, o kterých v zimě můžeme jen přemýšlet práce na poli, na zahrádce, sekání zahrady a jiné venkovní úpravy. Ale měsíc květen znamená ještě něco jiného můžeme říct, že je to měsíc mateřství. V církvi je totiž zasvěcen Panně Marii, Matce Boží, které nás Ježíš Kristus svěřil, a tak se stala i naší matkou. A také je Den matek (neděle 12. května). Z těchto důvodů se ještě vracím do jedné březnové události. V sobotu se konal již 13. ročník Pochodu pro život. Pochod pro život pořádá Hnutí pro život a účastní se ho tisíce lidí na důkaz touhy obnovit v naší zemi úctu k lidskému životu od okamžiku početí. Je to jedna z možností, jak pomáhat nejen matkám čekajícím nečekaně dítě, ale i těm dětem, o které jejich rodiče ani společnost nestojí. Proto se nebojíme usilovat o nezcizitelné právo každého člověka na život od okamžiku početí. Chceme, aby každý dostal šanci. V ČR je dovolen potrat ze zdravotních důvodů do 24. týdne, jinak bez udání důvodu do 12. týdne těhotenství. Důvody potratů bývají obhajovány nejčastěji sociálními situacemi, studiem, nevěrou, finančními důvody, nemocemi. Rozhodují zde osoby, které se považují ve svém rozhodování za nadřazené nenarozenému dítěti. V ČR bylo od roku 1957 usmrceno 3,1 milionů dětí, v současné době jde o 66 potracených dětí denně. Z toho vyplývá otázka, co by mohlo být v naší zemi jinak, jestli by byla lepší sociální situace, kdyby se tyto děti narodily. Účastníci Pochodu pro život se na tato fakta snaží upozornit a přimět veřejnost, aby se nedívala na potraty jako na jediné řešení, ale uvědomila si, že každým potratem se zabíjí lidský život. Z naší farnosti spolu s farníky z Chlumu u Třeboně jsme se zúčastnili poprvé a celkem nás bylo 14. V Praze jsme po chvíli hledání kolem dorazili do kostela sv. Jiljí u dominikánů. Již cestou jsme se smísili s jinou skupinkou, což bylo příslibem toho, že na protest nebudeme sami. Už na růženec před vystavenou Nejsvětější svátostí byl skoro plný kostel a při mši sv. se zaplnil i na stupních vedlejších oltářů. Celebroval řeckokatolický biskup Mons. Ladislav Hučko, který při kázání zmínil, že neprotestujeme proti něčemu, ale pro něco tedy ne proti potratům, ale pro život. Kněží s radostí mohli vnímat, kolik mladých lidí i celých rodin tomu věnovali svůj volný den, jak poznamenal náš pan farář. Po mši sv. jsme pochodovali přes Národní třídu na Václavské náměstí. Jinak i přes větrné a mrazivé počasí jsme se všichni shodli na tom, že jsme byli rádi, že jsme jeli. Ta oběť všech zúčastněných určitě přispěje k tomu, aby ženy našly více pochopení a větší zázemí, aby se s odvahou rozhodly pro život nového dítěte. K tomu vybízel i transparent Dítě je vždy nadějí. Ten nesl i náš Pepa, a tak jsem mohla víc vnímat, jak je krásné, že nás rodiče chtěli a mají nás rádi. Mimo různé transparenty jsme v tom skoro dvou tisícihlavém zástupu nesli mnoho křížů. Pro některé to mohlo být nepochopitelné, bylo to však symbolické za oběti moderní doby (nenarozené děti), které nemají vlastní hroby (podobně bezejmenné oběti válek). Od nezúčastněných pozorovatelů byly různé reakce, např.: fotili si nás, říkali, že nechtějí s námi mít nic společného a řidiči troubili. Jeden mladík, procházející proti nám, stále opakoval: Radši potrat, než V takových chvílích se můžeme jen modlit za něj a podobné lidi, aby poznali Krista a s ním svoji hodnotu a přijetí od druhých. Před sochou sv. Václava jsme celé setkání ukončili okolo Svatováclavskou hymnou. A co na to naši nejmenší? Šestiletý Martin byl rád, že jel vlakem a hrál karty. A o dva roky starší Radovan na to řekl: Chtěl jsem jet s maminkou, a abych něco udělal proto, aby se nezabíjela miminka. Ten také nesl již zmíněný kříž asi z únavy špatně a jeden z mladíků na něj volal: Dej si to obráceně, ať nejsi satanista. I když apoštol Petr z úcty k Pánu byl ukřižován hlavou dolů A večer po vzájemném rozloučení a zamávání jsme mohli usínat s pocitem dobře prožitého dne a s modlitbou na rtech za nenarozené děti a jejich rodiny. Za naše farníky Iva Hojková ZE SPORTU Turnaj st. přípravky KOTÁSKOVIC-CUP Horní řada zleva: Brychta Marek, Havelka Martin, Kamenišťak Jakub, Toul Vojtěch, Šantroch Pavel, Sládek Tomáš, Veith Jakub Dolní řada zleva: Opelka Jan, Kamenišťaková Veronika, Šťastný Jakub Ležící: Brabec Jan

16 16 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ květen 2013 PODĚKOVÁNÍ Touto cestou srdečně děkuji panu Jaromíru Křivánkovi a dvěma suchdolským hasičům, kteří mi nechtěli ani sdělit jméno a dne 5. dubna 2013 mi poskytli velmi účinnou pomoc. Drahoslava Tesárková Fotbalová sezona květen středa muži A Suchdol A / Kaplice sobota OP muži B Suchdol B / H. Žďár středa dorost I A Suchdol / Nové Hrady středa OP muži B Suchdol B / Studená středa Muži A Suchdol A / Č. Velenice sobota dorost I A Suchdol / Ševětín neděle muži A Suchdol A / Větřní středa ST.PŘ.OP Suchdol / H.Ždár pátek dorost I A Suchdol / Lišov neděle I.A žáci Suchdol / Rudolfov neděle OP muži B Suchdol B / Kunžak sobota dorost I A Suchdol / Borovany neděle muži A Suchdol A / Borovany středa ST.PŘ.OP Suchdol / Třeboň B Marek Šolmes Srazil navštívil školní družinu Autorizované stavitelství Štěpán s.r.o. nabízí: Stavební poradenství /stavba, fasády, nátěry, staveb. profese/ Výkon autorizovaného stavbyvedoucího, stavebního dozoru Profesionální odstraňování plísní v domech a bytech včetně příčin jejich vzniku Zhotovení průkazů energetické náročnosti budov Odstraňování sprejových nástřiků na fasádách / graffiti/, preventivní ochrana před nimi, ochrana fasád před povětrnostními vlivy, nečistotami,psí močí atd. ANTÉNY, SATELITY MONTÁŽ SERVIS Libor Vondrášek Kontakt - tel.: , mail: www: stepansro.cz KDO INZERUJE, TEN PROSPERUJE

17 květen 2013 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 17 VS servis Valeriy Hrabovskyy Suchdol nad Lužnicí nabízím provádění různých prací - menší zednické práce - natěračské práce - malířské práce - ruční výkopové práce - ruční úpravy terénu - úklidové práce - vyklízení nepotřebných věcí (půdy, sklepy) - práce na zahradě - sekání trávy - údržbářské práce - menší opravy střech Práce provádím rychle kvalitně a za přijatelné ceny!!! Kontakt: Valeriy Hrabovskyy, Suchdol nad Lužnicí Tel: , KDO INZERUJE, TEN PROSPERUJE LEGIOS a.s. - významná výrobní společnost zabývající se výrobou, modernizací a rekonstrukcí železničních vozů hledá pro závod v Českých Velenicích vhodné spolupracovníky na pozice: Mistr elektro Požadujeme: SPŠ elektrotechnická, vyhl. 50/1978 Sb. 7, víceletá praxe, zkušenosti s vedením lidí Obchodní zástupce s NJ Požadujeme: SPŠ strojní, praxe min. 2 roky ve strojírenské firmě, komunikativní NJ, obchodní dovednosti Kontaktní osoba: Renata Vodová, tel.: ,

18 18 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ květen 2013 Vydalo Město Suchdol n. Lužnicí. IČO: Registrováno pod číslem MK ČR E Vedoucí redakčního kolektivu R. Rohrbachová, Vychází měsíčně č. 5, Uzávěrka každého čísla je 15. den v měsíci. Připadne-li 15. den na den pracovního klidu je uzávěrka poslední pracovní den předcházející dnu pracovního klidu. Sazba a tisk JAVA Třeboň. Počet výtisků 600 kusů. Anonymy nebudou otištěny a uveřejněné příspěvky redakce nevrací. Za obsah příspěvku ručí autor.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 17. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 19. 6. 2013 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé:

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA Z pyžamové párty v Bakově Rákos nad zlato V pohádkách se sice vypráví sůl nad zlato, ale rákos živil i zdejší obyvatele. Takže by se dalo říct rákos nad zlato.

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Upgrade internetových stránek www.ceska-kanada.info 12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

POKYNY. Společné informace. Nová Ves lyžařský areál SKP Olomouc, GPS: 49 59'25.719"N, 17 15'48.289"E

POKYNY. Společné informace. Nová Ves lyžařský areál SKP Olomouc, GPS: 49 59'25.719N, 17 15'48.289E POKYNY Společné informace Pořadatel: Magnus Orienteering (ASU) Datum: 16. 18. srpna 2013 Centrum + kemp: Nová Ves lyžařský areál SKP Olomouc, GPS: 49 59'25.719"N, 17 15'48.289"E Funkcionáři: ředitel závodu

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí USNESENÍ 22. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 16. 6. 2014 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

INTERNATIONAL ORIENTEERING COMPETITION

INTERNATIONAL ORIENTEERING COMPETITION ČESTNÝ PATRONÁT: PŘEDSEDA POLSKÉHO SVAZU ORIENTAČNÍCH SPORTŮ STAROSTA OBCE LIMANOWA STAROSTA OBCE TYMBARK POŘADATEL: Žákovský sportovní klub PATRIA MŁYNNE 34-601 Limanowa 3 IČO: 737-17-49-167 tel. +48

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007 Obec Sviny Čj.10 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 9. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 12. 3. 2012 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé:

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

S P O L K O V É S T A N O V Y 2 0 1 4

S P O L K O V É S T A N O V Y 2 0 1 4 SP OLKOVÉ STANOVY 2 0 1 4 Stanovy Vševltavského spolku 1. Název spolku Vševltavský spolek, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová - lázně ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 27.2.2007 Směrnice nabývá platnosti

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Radim Špringl, Luboš Šmiraus, Dana Kozáková Hosté: viz. prezenční listina

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 6/2015 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 30. 3. 2015 Přítomní členové rady: Omluveni:

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte,

Více

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti.

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti. PŘIJĎTE K NÁM, NAUČÍME VÁS LYŽOVAT!!! Víkendová výuka lyžování nebo snowboardingu Milé děti, vážení rodiče, připravili jsme program pro školáky ve věku 6 15 let na 7 zimních sobot nebo prázdninových dní.

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Uběhlo čtrnáct dní a my vám přinášíme další číslo Deváťáckých novin. Začátek února se předvedl spíše jarním počasím než zamrzlými rybníky a zasněženou krajinou. Doufáme, že napadne nějaký sníh

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii Č.P. 15 - bývalá hospoda. Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii ukončil roku 1993. Fotografie z r.1996. Dnešní pamětníci ještě stále pamatují na tři zde existující hostinské

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Evropský týden mobility 16. 22. září 2014

Evropský týden mobility 16. 22. září 2014 Evropský týden mobility 16. 22. září 2014 Motto: Naše ulice, naše město. Evropský týden mobility je kampaň, která probíhá každoročně od roku 2002 a má za cíl propagovat bezpečné, ekologicky šetrné způsoby

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Herr Shakespeare? Keine Angst

Herr Shakespeare? Keine Angst Herr Shakespeare? Keine Angst Delegace z české a německé školy společně vytvořily projekt s názvem Vorhang auf für Romeo und Julia im neuen Europa!, jenž byl uskutečněn díky programu Comenius. Hlavním

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Knihovna města Olomouce

Knihovna města Olomouce Těšíme se na jaro Knihovna města Olomouce V pátek 9. ledna se žáci 4. třídy za velkého náledí vydali do městské knihovny na náměstí Republiky. Program pod názvem Veršovaný svět představil především naše

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba Vás zvou na 2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Konference národních geoparků se koná

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více