SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) k v ě t e n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) k v ě t e n 2 0 1 2"

Transkript

1 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) k v ě t e n O B S A H Název periodika Počet záznamů Strana Beton TKS, 2012, č Elektroinstalatér, 2011, č. 3, 4, ERA 21, 2012, č. 3, speciál 17 8 Chlazení a klimatizace, 2011, č Konstrukce, 2012, č Silnice, mosty, 2012, č Silniční obzor, 2012, č Soudní inženýrství, 2011, č Stavba (Č), 2012, č Stavebné a environmentálne inžinierstvo, 2012, č Stavební technika, 2011, č Uhlí, rudy, geologický průzkum, 2012, č Urbanismus a územní rozvoj, 2012, č Tunel, 2012, č Zahrada park - krajina, 2012, č Zakládání, 2012, č Zprávy památkové péče, 2012, č

2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) Signální informace zpracovávají pracovníci Střediska vzdělávání a informací ČKAIT z odborných stavebních časopisů českých a slovenských a z časopisů příbuzných oborů; z ročenek a sborníků z odborných konferencí a seminářů. Formou bibliografických záznamů jsou sledovány odborné statě, články a příspěvky, informující o nových poznatcích, technologiích či výrobcích ve stavební teorii a praxi. Bibliografický záznam obsahuje údaje: jméno autora název článku (příspěvku) bibliografický popis (je uváděn v normalizované podobě:název periodika nebo sborníku, ročník, číslo periodika, čísla stránek, počet vyobrazení, číslo ISSN mezinárodně přidělovaný kód časopisu) klíčová slova (základní slovní hesla řízeného slovníku příslušné počítačové databáze) anotace (stručná charakteristika obsahu článku) Signální informace jsou zpřístupňovány v měsíčních dávkách. Měsíční dávka obsahuje bibliografické záznamy z odborných časopisů, které obdržela ČKAIT v průběhu předcházejícího měsíce. Členové ČKAIT si mohou podle vlastního výběru následně objednat xerokopie článků, které je zajímají. V knihovně ČKAIT lze rovněž zadat zpracování r e š e r š e na zvolené téma (výběr bibliografických záznamů podle zadaných klíčových slov). 2 Signální informace V/2012

3 Beton TKS. 3/2012 PODZIMEK, Josef - DOLFI, Lucie - VRZAL, Jiří Nová věž ve věži Jindřišské Beton TKS, 2012, V. 12, No. 3, p. 3-7, 19 figs. - ISSN Klíčová slova: Česká republika; města hlavní; stavby historické; zvonice; věže; rekonstrukce budov; památková péče; využití architektonických památek; vestavby; konstrukce železobetonové; konstrukce skeletové; základy deskové Příspěvek přibližuje rekonstrukci pražské Jindřišské věže, realizované před deseti lety. Vzhledem k náročným požadavkům hlavně z hlediska ochrany historické podstaty Jindřišské věže a také požárně bezpečnostním a hygienickým podmínkám se jedná o "věž ve věži" - nezávislou železobetonovou skeletovou konstrukci založenou na vlastní nově vybudované základové desce. I přes značné komplikace v průběhu realizace vestavby z důvodu velice omezeného prostoru pro zařízení staveniště a obtížnou vnitřní staveništní dopravu materiálu a manipulaci s ním uvnitř věže se podařilo díky nadšení nájemce vdechnout nový život středověké zvonici. KUBISZOVÁ, Milena - VOLNÝ, Ondřej Konverze průmyslového objektu octárny na polyfunkční dům Beton TKS, 2012, V. 12, No. 3, p. 8-11, 17 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy staré; stavby průmyslové; stavby potravinářského průmyslu; budovy dvoupodlažní; konstrukce skeletové; konstrukce železobetonové; rekonstrukce budov a staveb; konverze; budovy víceúčelové; budovy halové; kompozice architektonická; kompozice prostorová Článek popisuje rekonstrukci původního objektu továrny na výrobu octa a hořčice. Cílem rekonstrukce bylo v maximální možné míře zachovat charakter industriální stavby - železobetonového sloupového systému s vyzdívanými stěnami. V současné době se v objektu nachází wellness centrum, fitness centrum, penzion a prodejna. V druhé etapě je plánováno využití dalších prostorů. ŠIMEČKOVÁ, Lucie Transformace ponorkové základny ve francouzském Saint-Nazaire Beton TKS, 2012, V. 12, No. 3, p , 15 figs., 4 refs. - ISSN Klíčová slova: přístavy námořní; stavby přístavní; stavby historické; konstrukce betonové; rekonstrukce budov a staveb; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; řešení interiérů; konverze; střediska kulturní Surová impozantní konstrukce byla postavena během druhé světové války ve francouzském přístavu Saint-Nazaire. Nedávno byla část této tajemné upomínky na válku zrekonstruována a našla nové využití. Stala se místem pro centrum nově vznikajících forem umění a současnou hudbu. 3 Signální informace V/2012

4 ŠIMEČKOVÁ, Lucie Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků Projekt rekonstrukce mostu Tai Ping Beton TKS, 2012, V. 12, No. 3, p , 12 figs. - ISSN Klíčová slova: Čína; sídla venkovská; stavby historické; mosty přes řečiště; mosty o více polích; mosty obloukové; mosty masivní; konstrukce z přírodního kamene; poškození budov a staveb; opravy budov a staveb; sanace konstrukcí; obnova památek Projekt Tai Ping Bridge spočívající v rekonstrukci a povrchové úpravě tři sta let starého mostu v čínské provincii Guizhou, byl vedený studenty a profesory z hongkongské univerzity, trval dva roky a byl součástí udržitelného rozvoje čínských vesnic. Třebaže prvním úkolem byla oprava poškozeného oblouku, důležitější otázkou bylo jak revitalizovat kdysi tak důležité a historické místo. Po rekonstrukci se revitalizace podařila a most se opět stal veřejným místem. ŠTĚPÁNEK, Petr - ŠIMŮNEK, Petr - LANÍKOVÁ, Ivana Zesílení betonové konstrukce - analýza varianty návrhu a realizace Beton TKS, 2012, V. 12, No. 3, p , 17 figs., 3 refs. - ISSN Klíčová slova: budovy staré; školy vysoké; budovy výukové; rekonstrukce budov a staveb; průzkum stavebně technický; konstrukce betonové; pevnost v tlaku; konstrukce skeletové; sloupy; průvlaky; sanace konstrukcí; zesilování konstrukcí; bandáže; konstrukce ocelové; předpínání dodatečné; výpočty konstrukcí; výpočty statické V rámci rekonstrukce a dostavby areálu vysoké školy v Olomouci byly zjištěny nedostatečné pevnosti betonu nosné konstrukce objektu, jehož výstavba probíhala v 50. letech minulého století. Na základě výsledku stavebního průzkumu byly navrženy tři varianty statických opatření: ocelová bandáž doplněná vnějším předpětím, ocelová bandáž doplněná tuhou ocelovou výztuží nebo přídavná železobetonová konstrukce ze stříkaného betonu. Varianty byly porovnány z technického a ekonomického hlediska. Článek popisuje vybranou variantu - ocelovou bandáž doplněnou vnějším předpětím. ŠENBERGER, Tomáš Železobeton v industriálu Beton TKS, 2012, V. 12, No. 3, p , 18 figs., 9 refs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; stavby průmyslové; konstrukce nosné; konstrukce železobetonové; konstrukce skeletové; architektonické dědictví; Velká Británie; přádelny; výrobní objekty; výrobny automobilů; mlýny obilí; přestavby budov; využití architektonických památek; konverze Železobetonové skeletové konstrukce se na začátku 20. století realizovaly nejprve na industriálních budovách a teprve později se rozšířily i do dalších typologických odvětví. I po sto letech existence jsou tyto stavby funkční, krásné a zasluhují si naši pozornost. ŠTĚRBA, Alain Příměsi dříve a nyní, část 3 Beton TKS, 2012, V. 12, No. 3, p , 3 figs., 4 tabs., 16 refs. - ISSN Signální informace V/2012

5 Klíčová slova: cementy; beton; příměsi; pojiva; zrnitost; zrno, velikost; měrný povrch; potřeba vody; vodní součinitel; zpracovatelnost; ztekucovadla; pevnost v tlaku; hutnost; mikrosilika; metakaolin; zkoušky laboratorní; složení betonové směsi Pokračování článku o současných a možných budoucích přínosech využívání příměsí při výrobě betonu. Předchozí dvě části článku byly uveřejněny v časopise Beton TKS v č.6/2011 a 2/2012. Tato část je zaměřena hlavně na příměsi, jejichž střední rozměr je menší než 100 μm a hlavně na příměsi, které jsou označovány jako chemicky inertní. Je ukázáno, že použití těchto příměsí může mít kladný vliv na zpracovatelnost (tekutost) a pevnost betonu i při konstantní hodnotě ekvivalentního vodního součinitele. PAZDERKA, Jiří - ZIGLER, Radek Odvětrávání soklové části vlhkých budov použitím systému betonových tvarovek Beton TKS, 2012, V. 12, No. 3, p , 7 figs., 5 refs. - ISSN Klíčová slova: budovy staré; vlhkost zemní; vysoušení budov; konstrukce obvodové; sokly; sanace vlhkého zdiva; tvárnice; konstrukce betonové; složení betonové směsi; příměsi; krystalizátory; odvětrání Článek představuje nový sanační systém pro odvětrávání soklové části zdiva vlhkých budov, jehož podstatou je sestava speciálních tvarovek ve tvaru písmene C vyrobených z betonu s krystalizační příměsí. Tvarovky jsou opřeny svými konci o stěnu objektu po jejím obvodu a jejich vnitřní prostor tvoří provětrávanou vzduchovou dutinu pro odpar vlhkosti ze zdiva nebo základu objektu. DOHNÁLEK, Jiří Vliv mrazuvzdornosti betonu na jeho povrchové úpravy Beton TKS, 2012, V. 12, No. 3, p , 7 figs., 13 refs. - ISSN Klíčová slova: beton; odolnost proti mrazu; zkušební metody; konstrukce betonové; vlastnosti povrchu; úpravy povrchové; podklad; jakost; sanace konstrukcí; poruchy, příčiny Mrazuvzdornost betonu je rozhodujícím parametrem, který ovlivňuje trvanlivost jeho povrchových úprav včetně prováděných sanačních zásahů. V příspěvku jsou uvedeny příklady, kdy nevhodně zvolená úprava nebo neprověřená mrazuvzdornost podkladního betonu vedly k závažným poruchám. ZICH, Miloš - KOLÁČEK, Jan - DANĚK, Petr Použití strunových tenzometrů pro zatěžovací zkoušky mostů Beton TKS, 2012, V. 12, No. 3, p , 18 figs., 6 refs. - ISSN Klíčová slova: mosty silniční; mosty o více polích; konstrukce nosné; konstrukce železobetonové; konstrukce spřažené; konstrukce ocelobetonové; mostovka; konstrukce z předpjatého betonu; zkoušky zatěžovací; deformace při zatížení; měření; přístroje zkušební; tenzometry; výsledky měření; výpočty konstrukcí; výpočty statické V loňském 4. čísle časopisu Beton TKS byla představena koncepce dlouhodobého sledování tří mostů na dálnici D47 Ostrava Hrušov-Bohumín. V navazujícím příspěvku jsou prezentovány hodnoty poměrného přetvoření betonu naměřené během zatěžovacích zkoušek mostů. Je uvedeno srovnání naměřených a vypočtených hodnot. 5 Signální informace V/2012

6 BILČÍK, Juraj - HOLLÝ, Ivan Účinky korózie výstuže na spoľahlivosť betónových konštrukcií Beton TKS, 2012, V. 12, No. 3, p , 6 figs., 3 tabs., 14 rfs. - ISSN Klíčová slova: konstrukce železobetonové; konstrukce, životnost; spolehlivost; únosnost; modelování; poruchy, příčiny; beton; karbonatace; vznik trhlin; krycí vrstva; soudržnost; výztuž ocelová; koroze, příčiny; koroze, odolnost V příspěvku je modelována životnost jako pasivní resp. aktivní stadium koroze výztuže a rozlišují se poruchy z hlediska mezních stavů použitelnosti a únosnosti. Jsou uvedeny rovnice pro stanovení pravděpodobnosti koroze výztuže iniciované karbonatací betonu, depasivací výztuže, rozvojem trhlin v betonu, odpadnutím krycí vrstvy a ztrátou soudržnosti. HAMOUZ, Jan - VRÁBLÍK, Lukáš Posudek chladicí věže jaderné elektrárny Mochovce dle nově platných evropských norem a její stabilitní analýza Beton TKS, 2012, V. 12, No. 3, p , 7 figs., 4 refs. - ISSN Klíčová slova: Slovenská republika; elektrárny jaderné; chladicí věže; konstrukční řešení; konstrukce železobetonové; výztuž ocelová; krycí vrstva; metody výpočtu konstrukcí; normy evropské /EN/; zatížení normové; zatížení větrem; zatížení teplotou; síly vnitřní; únosnost; výpočty stability; deformace při zatížení Posudky konstrukcí dle nově platných evropských norem EC jsou v mnoha ohledech přísnější, než tomu bylo v případě dnes již neplatných ČSN. Cílem příspěvku je posoudit konstrukci realizovanou před 25 lety dle nových evropských norem. Vzhledem ke štíhlosti konstrukce je provedena i její stabilitní analýza. REITERMAN, Pavel - KOLÁŘ, Karel - HOLČAPEK, Ondřej - KEPPERT, Martin - KA- DLECOVÁ, Zlata - ADÁMEK, Jiří Zohlednění trvanlivosti při hodnocení kvality povrchové vrstvy betonu Beton TKS, 2012, V. 12, No. 3, p , 4 figs., 6 tabs., 15 refs. - ISSN Klíčová slova: výzkum; zkoušky laboratorní; zkušební metody; přístroje zkušební; beton; povrchové vrstvy; propustnost plynů; propustnost kapalin; permeabilita; hodnocení jakosti; trvanlivost V příspěvku jsou představeny vybrané experimentální metody pro hodnocení kvality povrchové vrstvy betonu zaměřené na sledování propustnosti betonu, neboť permeabilita betonu je vlastnost ovlivňující trvanlivost betonu. Popsané metody jsou doplněny experimentálními výsledky a dalšími tradičními zkouškami. NOSEK, Karel - UNČÍK, Stanislav Vliv gumového granulátu na základní vlastnosti samonivelačních cementových potěrů Beton TKS, 2012, V. 12, No. 3, p , 4 figs., 4 tabs., 3 refs. - ISSN Klíčová slova: vývoj; využití odpadu; odpadní guma; granulace; plniva; potěry; mazaniny cementové; složení směsi; zkoušky laboratorní 6 Signální informace V/2012

7 Příspěvek se zaobírá ověřením možnosti využití odpadního gumového granulátu jako částečné náhrady plniva pro výrobu polymer cementových hmot. Jsou zde uvedeny výsledky, které byly dosaženy s jeho aplikací při vývoji nového samonivelačního cementového potěru. VILDT, Jiří - ZEMAN, Jan - ŠEJNOHA, Jiří - TVRZNÍK, Vladimír Informační systém pro podporu opravy Karlova mostu Beton TKS, 2012, V. 12, No. 3, p , 3 figs., 16 refs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; mosty přes řečiště; mosty masivní; mosty obloukové; mosty o více polích; památková péče; obnova památek; opravy budov a staveb; informační systémy; diagnostika staveb; stavební materiály; mechanické vlastnosti hmot; základy; simulace; výpočetní modely; zkoušky in situ; výsledky měření; software; dokumentace Cílem článku je představit informační systém IS KarlůvMost, který byl vyvinut v posledních třech letech jako podpůrný jako podpůrný prostředek pro opravu Karlova mostu. NOVOTNÁ, Jarmila Vady a poruchy betonových podlah, aneb když se nedaří. Část 2 Beton TKS, 2012, V. 12, No. 3, p , 8 figs.- ISSN Klíčová slova: podlahy; vrstvy nášlapné; mazaniny betonové; závady; podklad; soudržnost; vlastnosti povrchu; odolnost proti obrusu; barevnost; poruchy, příčiny Druhá část seriálu o vadách a poruchách betonových podlah je věnována poruchám nášlapné vrstvy, mezi které patří delaminace, sprašování povrchu, nízká odolnost v obrusu a také barevná nejednotnost vsypových podlah. Elektroinstalatér. 3/2011 MERAVÝ, Ján Ochrana fotovoltaických zariadení pred bleskom a prepätím Elektroinstalatér, V. XVII, No 3 (příloha), 2011, p , 5 figs, 5 refs Klíčová slova: fotovoltaické panely, ochrana před bleskem a přepětím Instalace fotovoltaických zařízení je spojeno s rizikem zásahu bleskem a odpovídajících následků. Uvádějí se zásadní možnosti ochrany tří velikostně rozdílných zařízení: velké sluneční elektrárny na volné ploše na zemi, větší elektrárny na ploché střeše a malé elektrárny na střeše rodinného domu. Spolehlivým řešením ochrany je oddálený bleskosvod, v případě velké elektrárny představovaný svodnými tyčemi umístěnými podél konstrukce s fotovoltaickými panely. V případě větší elektrárny na střeše je řešením rovněž oddálený bleskosvod sestávající ze svodných tyčí mechanicky upevněných na konstrukci stojanu panelů. V případě elektrárny na střeše rodinného domu je nejjednodušší umístění panelů v ochranném prostoru existující ochranné soustavy, jinak je nutná nová vnější ochrana objektu před bleskem. Jestliže nelze použít oddálený bleskosvod, je nutná pečlivá volba prvků. Je třeba zabránit přímému vodivému spojení bleskosvodu a kovových konstrukcí fotovoltaických zařízení. 7 Signální informace V/2012

8 Elektroinstalatér. 4/2011 MIKULA, Tomáš Projektování slaboproudu ve výstavbě - 1. část Elektroinstalatér, V. XVII, No 4, 2011, p , 8 refs. Klíčová slova: projektová dokumentace, živnostenský zákon, požární bezpečnost staveb Cílem seriálu článků je nastínit současnou problematiku tohoto tématu. Články se zaměřují na systémy a zařízení související s výstavbou a s aktuálními změnami v právních předpisech i technice. První část je především zaměřena na podrobnou charakteristiku jednotlivých stupňů projektové dokumentace (studie, dokumentace pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, pro výběr dodavatele, pro provádění stavby, pro realizaci, dokumentace výrobní a dílenská a dokumentace skutečného provedení Elektroinstalatér. 5/2011 MIKULA, Tomáš Projektování slaboproudu ve výstavbě - 2. část Elektroinstalatér, V. XVII, No 5, 2011, p , 9 refs. Klíčová slova: projektová dokumentace, živnostenský zákon, požární bezpečnost staveb Cílem seriálu článků je nastínit současnou problematiku tohoto tématu. Články se zaměřují na systémy a zařízení související s výstavbou a s aktuálními změnami v právních předpisech i technice. Druhá část se zabývá problematikou projektování z pohledu živnostenského zákona, pozicí projektanta a projektováním z pohledu požární bezpečnosti staveb. ERA /2012 RÁFTL, Jindřich Stavba jako učebnice místního rozvoje: Škola v Kedjom Keku, Kamerun ERA 21, 2012, V. V. 12, No. 3, p , 12 figs. - ISSN X Klíčová slova: Kamerun; budovy nové; školy; umístění budov; klimatické podmínky; kompozice architektonická; orientace; kompozice prostorová; půdorysné řešení; řešení průčelí budov; zastřešení; dřevostavby; místní hmoty; technologie výstavby Výukové centrum je umístěno na náhorní plošině v prostředí mlžného horského lesa. Orientování je podle slunečné osy východ-západ a reaguje na specifické klimatické podmínky prostředí. Na stavbu jsou použity přírodní suroviny nacházející se v její blízkosti. Nejvýraznějším prvkem je střecha s velkým přesahem, která objekt chrání jak před tropickými deští, tak před sluncem v období sucha. MACHÁČKOVÁ, Pavlína - MAKOVCOVÁ, Klára 8 Signální informace V/2012

9 Čím větší stavba, tím víc hrdosti: Zemědělské učiliště v Catabole, Angola ERA 21, 2012, V. 12, No. 3, p , 11 figs. - ISSN X Klíčová slova: Angola; budovy nové; učiliště odborná; kompozice urbanistická; umístění budov; kompozice architektonická; hmotové řešení; členění; konstrukční řešení; konstrukce skeletové; konstrukce železobetonové; stěny; konstrukce zděné; střešní plášť vlnitý; místní hmoty; technologie výstavby Stavbu školy iniciovala Česká zemědělská univerzita v Praze spolu s Českou rozvojovou agenturou v rámci rozvojového grantu. Obě organizace působí v Angole již několik let a realizaci vedli a svými zkušenostmi přispívali jejich zaměstnanci. Výchozím bodem konceptu byl kromě místních klimatických podmínek také seznam lokálně dostupných stavebních materiálů a stavebních technologií. SVOBODA, Luděk Srozumitelný návod k použití: Pedagogické centrum v Kuitu, kachník a drůbežárna Nequilo, Angola ERA 21, 2012, V. 12, No. 3, p , 16 figs. - ISSN X Klíčová slova: Angola; sídla venkovská; budovy nové; zařízení dětská; pavilony; půdorysné řešení; mnohoúhelník; konstrukční řešení; stavby zemědělské; stavby pro chov drůbeže; konstrukční řešení; konstrukce nosné; místní hmoty; zastřešení; typologie budov a staveb; technologie výstavby Záměrem bylo vytvořit bezpečný a přátelský soubor místností pro výchovu a hru dětí v jejich volném čase. Budova je inspirována typologií mnohoúhelníkových staveb žango, které ve vesnicích plní roli jakéhosi fóra: řeší se v nich podstatné události společenského života a lidé mají k těmto místům obecně důvěru. Žanga umožňují dostatečný přehled situace zvenčí, ale poskytují zároveň dostatek soukromí pro řešení záležitostí uvnitř. KODYM, Michal - ŘEZNÍČEK, Matěj Jak to vidí místní architekti: Základní škola ve vesnici Kargyak, Zanskar, Indie ERA 21, 2012, V. 12, No. 3, p , 14 figs. - ISSN X Klíčová slova: Indie; velehory; sídla venkovská; budovy nové; školy základní; kompozice architektonická; pasivní využití slunečního záření; konstrukční řešení; místní hmoty; orientace; jih; půdorysné řešení; Trombeho stěna; tepelná akumulace; pasivní dům Solární školu vybudovalo v severní části Himaláje v pohoří Zanskar občanské sdružení BlueLand pro šedesát dětí z Kargyaku a okolních vesnic, které tak získají základní vzdělání. Konstrukce školy je jednoduchá a využívá převážně místní materiály (nepálené cihly, kámen, slámu). Sofistikovaná je pouze jižní fasáda, která pasivně využívá sluneční energii prostřednictvím Trombeho stěn integrovaných do systému výplní. Naakumulované teplo umožňuje celoroční výuku. KNAP, Martin Nejen budova, ale i plán rozvoje: Školní internát Mulbekh, Ladákh Indie ERA 21, 2012, V. 12, No. 3, p , 15 figs. - ISSN X 9 Signální informace V/2012

10 Klíčová slova: Indie; velehory; sídla venkovská; budovy nové; školy internátní; internáty; kompozice architektonická; orientace; obnovitelné zdroje energie; energie sluneční; pasivní využití slunečního záření; tepelná akumulace; větrání; sluneční kolektory Výstavba internátu je součástí rozsáhlejšího rozvojového projektu školního areálu v himálajské vesnici. Kromě stavební části řeší plán také otázky ekonomické, personální, řídicí strukturu a podobně. Rozvoj vzdělanosti by měl oblasti pomoci obstát v konfrontaci s vývojem globalizace a zamezit odchodu nadaných lidí a úpadku místní kultury, tradic a identity. Stavební řešení je založeno na intenzivním využití sluneční energie k vytápění budov (pro denní i noční provoz), ohřev vody a větrání. SVATOŇ, Jakub Vše začíná volbou vhodné konstrukce: Bambusová škola a prádelna v oblasti Kavre, Nepál ERA 21, 2012, V. 12, No. 3, p , 12 figs. - ISSN X Klíčová slova: Nepál; budovy nové; školy základní; kompozice architektonická; kompozice prostorová; půdorysné řešení; konstrukční řešení; konstrukční systémy; místní hmoty; dřeviny; technologie výstavby; pracovní postup Stavba vybudovaná za použití jednoduchých technologií z lokálních materiálů by měla pomoci řešit problémy stávajících venkovských škol, kterými jsou především nedostatek místa a světla ve třídách, hluk nebo nedostatečná cirkulace vzduchu. Objekt by se měl stát vzorem pro školní výstavbu, kterou realizuje v Nepálu česká nezisková organizace Namasté Nepál ve spolupráci s nepálskou a britskou Development of Children &Women Centre (DCWC). Navrhované stavební postupy byly prověřeny na již dokončené prádelně. GULYÁSOVÁ, Erzsébet - POZSÁR, Peter Malé zásahy pro velká zlepšení: Beret Rozvojový projekt pro maďarskou vesnici ERA 21, 2012, V. 12, No. 3, p , 4 figs. - ISSN X Klíčová slova: Maďarsko; sídla venkovská; vesnice; budovy nové; místnosti sanitární; obytné domy nízkopodlažní; odvodňování; dostavby; verandy; zařízení dětská; umění výtvarné; kompozice architektonická Vesnice Beret leží v mikroregionu Encs na severovýchodě Maďarska. Cílem projektu bylo zlepšení vybavení Komunitního centra vybudováním veřejného sanitárního zařízení. Kromě toho projekt zahrnoval další dvě oblasti: osazení odvodňovacích žlabů u obytných budov a letní školu zapojující do projektu děti formou výtvarných dílen. GRONTVEDT GIERTSEN, Andreas - HANSTAD, Yashar - EDNA, Ole Jorgen Okamžitá řešení pro naléhavé situace: Lázeň a knihovna pro sirotčinec Bezpečný přístav, domy Soe Ker Tie pro sirotčinec v Noh Bo, Thajsko ERA 21, 2012, V. 12, No. 3, p , 25 figs. - ISSN X Klíčová slova: Thajsko; sídla venkovská; budovy nové; dřevostavby; konstrukce lehké; domovy dětské; místnosti sanitární; umývárny; záchody; prádelny; knihovny; místnosti obytné; kompozice architektonická; kompozice prostorová; konstrukční řešení; místní hmoty 10 Signální informace V/2012

11 Na podzim roku 2008 odcestoval tým TYIN do Noh Bo, malé vesničky na thajsko-barmské hranici, aby zde navrhl a vybudoval domy pro děti karenských uprchlíků. Šedesát let trvající konflikt v Barmě donutil několik stovek tisíc lidí opustit své domovy. Konflikt za sebou zanechal mnoho sirotků s malou nadějí v budoucnost. Hlavní hnací silou v projektu sirotčince Soe Ker Tie House byla touha poskytnout dětem soukromý prostor, místo, kterému by mohly říkat domov a prostor pro vzájemný kontakt a hry. Realizace spojuje místní dovednosti a evropské architektonické znalosti. V lednu roku 2009 pozvalo studio TYIN patnáct studentů architektury z Norské univerzity vědy a techniky (NTNU), aby se zúčastnili workshopu v sirotčinci Bezpečný přístav v Thajsku. Sirotčinec nejnaléhavěji potřeboval nové hygienické zařízení a knihovnu. A tak zatím co TYIN pracovalo společně s karenskými dělníky na budově sociálního zařízení, účastníci workshopu soustředili své úsilí na knihovnu. Nová budova sanitárního zařízení pokrývá základní hygienické potřeby sirotčince: nacházejí se zde toalety, umývárna a prádelna. Stávající vnitřní konstrukce se stala kostrou nového projektu. Knihovna byla postavena s využitím místních materiálů a byla dokončena za pouhé dva týdny. ERA 21. speciál/2012 VALOVÁ, Radka - DOLEŽALOVÁ, Pavla Mít vše pod kontrolou: Interiér vzorového bytu v rezidenci Mostecká 21, Praha ERA 21, 2012, V. 12, Speciál, p , 5 figs. - ISSN X Klíčová slova: budovy obytné; budovy staré; rekonstrukce budov; byty; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; interiér, výtvarná úprava; řešení barevné Atelier OOOOX je partnerem developera, který rekonstruuje malostranský bytový dům "U Hradeb" z počátku 60. let. V systému zvaném shell core si budoucí obyvatelé kupují byt jako hrubou stavbu, kterou si nechají dokončit podle předem navržených standardů či individuálně. Zobrazený byt je pilotní realizací "standardu OOOOX". ČENĚK, Martin Účelné soustředit, život uvolnit: Konverze výrobní haly, interiér bytu v Praze 12 ERA 21, 2012, V. 12, Speciál, p , 6 figs. - ISSN X Klíčová slova: budovy staré; výrobní objekty; přestavby budov; konverze; budovy obytné; byty; kompozice architektonická; kompozice prostorová; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; interiér, výtvarná úprava; řešení barevné; design Koncept přestavby vycházel ze snahy byt opticky zvětšit a zároveň zachovat pocit vzdušnosti. Jedinou větší stavební úpravou byla přestavba koupelny a vybourání příčky mezi vstupní halou a obývacím pokojem. Většina střídmého nábytku je vestavěná, bíle lakovaný povrch doplňují barevné akcenty ve snaze přiblížit se moderním japonským interiérům, které jsou ideálem majitelů bytu. KALIVODA, Jan - KAAS, Vojtěch Zdivo, nebo nábytek? Univerzální had! : Rekonstrukce bytu v Čechově ulici v Praze ERA 21, 2012, V. 12, Speciál, p , 10 figs. - ISSN X 11 Signální informace V/2012

12 Klíčová slova: stavby historické; budovy obytné vícepodlažní; secese; byty; rekonstrukce budov; kompozice architektonická; kompozice prostorová; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; interiér, výtvarná úprava; řešení barevné; design Cílem konceptu bylo zachovat hodnotné historické prostory a prvky, s minimem zásahů je zkombinovat s novodobými a využít vlastnosti obou. Vedle dispozičních úprav je nejviditelnější změnou vložení novotvaru, objektu na pomezí architektury a designu, spojujícího funkci prostorotvornou, úložnou a technologickou. RESSOVÁ, Jitka - PAVÉZKA, Jan Barevné ostrůvky čeřící hladiny historie: Rekonstrukce bytu na Toulovcově náměstí v Litomyšli ERA 21, 2012, V. 12, Speciál, p , 9 figs. - ISSN X Klíčová slova: stavby historické; budovy obytné vícepodlažní; byty; rekonstrukce budov; kompozice architektonická; kompozice prostorová; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; interiér, výtvarná úprava; řešení barevné Přestavba bytu v patře historického domu vyústila v rozdělení na dvě samostatné bytové jednotky. Komplikované prostorové souvislosti objektu si vynutily specifické uspořádání. Jeho jádrem je v každém z bytů kompaktní nábytkový blok, polyfunkční buňka vložená do dispozice formou odnímatelné vestavby. HOLIŠ, Hynek - HOLIŠOVÁ ŠOCHOVÁ, Šárka Od modulového příbytku k velkorysosti: Rekonstrukce a interiér panelového bytu v Rožnově pod Radhoštěm ERA 21, 2012, V. 12, Speciál, p , 6 figs. - ISSN X Klíčová slova: budovy staré; budovy obytné vícepodlažní; konstrukce panelové; byty; rekonstrukce budov; kompozice architektonická; kompozice prostorová; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; interiér, výtvarná úprava; řešení barevné; design Rekonstruovaný byt v domě se všemi obvyklými neduhy "paneláku" má na rozdíl od většiny obdobných dvě nesporné výhody. Volnou okolní zástavbu plnou městské zeleně a umístění v posledním osmém patře s výhledem na věž kostela Všech svatých na pozadí Západních Beskyd. Byt 3+1 sloužil dříve čtyřčlenné rodině, rekonstrukcí byla dispozice přizpůsobena pro jednoho obyvatele. HALMI, Roman - POLAKOVIČ, Števo - JURKOVIČ, Peter - KORDÍK, Lukáš Otvorenosť je cnosťou: P13. Konverzia jednoizbového bytu v Bratislave na jednopriestorový miniloft ERA 21, 2012, V. 12, Speciál, p , 5 figs. - ISSN X Klíčová slova: budovy staré; budovy obytné; byty jednopokojové; rekonstrukce budov; lofty; kompozice architektonická; kompozice prostorová; členění; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; interiér, výtvarná úprava; struktura materiálová; řešení barevné Jednou z priorit rekonstrukce bylo maximálně otevřít původní dispozici a a vytvořit tak prostor co nejvíce vzdušný. Komínová stěna uvnitř půdorysu přirozeně dělí prostor na dva plány: vstup s 12 Signální informace V/2012

13 hygienickým boxem, kuchyňskou linkou a jídelním stolem a obývací část s nikou na spaní. Při rekonstrukci byl odhalen původní žebírkový betonový strop, který se po očištění stal součástí interiéru. V protikladu s jeho surovým vzhledem je použita hladká dubová podlaha procházející v jedné ploše celým bytem. Byt je zařízený jednoduchým vestavěným nábytkem z překližky, jediným výraznějším objektem je bleděmodrá kuchyňská linka minimálních rozměrů. POKORNÁ, Olga Chladná účelnost pro klid v duši: Industriální interiér bytu pro dva v Praze ERA 21, 2012, V. 12, Speciál, p , 8 figs. - ISSN X Klíčová slova: budovy staré; budovy obytné vícepodlažní; rekonstrukce budov; přízemí; byty; kompozice architektonická; kompozice prostorová; členění; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; interiér, výtvarná úprava; řešení barevné Rekonstruovaný prostor se nachází v přízemí bytového domu z padesátých let v průmyslové čtvrti. Stavební úpravy spočívají ve sjednocení obytných ploch do volně plynoucího prostoru a úpravě povrchů. Architektonický koncept směřoval záměrně k syrovému, industriálnímu vyznění, chlad a jednobarevnost materiálů by měly prostoru dodat klid. Minimalisticky čistý interiér majitelce kompenzuje vizuálně náročný profesní život, který je materiály a barvami přesycen. Byt prozatím užívají dva lidé, ale díky vysokým stropům je možné jej přizpůsobit třem obyvatelům. Příčka uprostřed dispozice tvoří základ pro budoucí vestavěné spací patro rodičů, pod kterým vznikne dětský pokoj. HANCZAR, Szymon Kde domov můj? : Rekonstrukce místnosti na byt, Vratislav ERA 21, 2012, V, 12, Speciál, p , 7 figs. - ISSN X Klíčová slova: Polsko; budovy staré; rekonstrukce budov; místnosti; byty jednopokojové; kompozice architektonická; kompozice prostorová; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; místnosti sanitární Vskutku úsporný byt je vhodný pro příslušníka nastupující generace, jednotlivce nebo dobře sladěný pár, který tráví většinu dne mimo domov. V posledních letech se naše společnost proměnila: odkládáme založení rodiny, upřednostňujeme zážitky před vlastnictvím. Mnohem jednodušeji, rychleji a levněji cestujeme a naše soukromí je čím dál častěji redukováno na notebook. Díky tomu hledáme spíše skrýš v městské džungli než dlouhodobou pevnost. ZOMBOR, Gábor - FALB, Anita Jeviště pro každý den: Adaptace podkroví v budapešťské čtvrti Kispest ERA 21, 2012, V. 12, Speciál, p , 7 figs. - ISSN X Klíčová slova: Maďarsko; města hlavní; domy rodinné; rekonstrukce budov; podkroví; vestavby; byty; kompozice architektonická; kompozice prostorová; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; řešení barevné; kontrast Rodinný dům, ve kterém je byt situován, stojí v zahradním městě na budapešťském předměstí Kispest (neboli Malá Pešť). Cílem rekonstrukce podkroví bylo vytvořit jednoduchý rámec pro předměty každodenní potřeby, jimiž se obyvatelé rádi obklopují a které vnímají jako nedílnou součást života, jako důležité střípky vlastní minulosti. Tomuto konceptu bytu jako neutrální scény pro živé i neživé 13 Signální informace V/2012

14 herce bylo podřízeno prostorové a barevné řešení. Bylo záměrně rozostřeno vnímání jednotlivých etap vývoje domu, z rejstříku prostorotvorných faktorů byla vyřazena barva, emocionální působení zprostředkovává kontrast pevných bílých a mobilních černých součástí interiéru. Scénické vnímání funguje i ve vztahu k exteriéru, stěny podkroví tvoří paspartu výhledů do zahrady a okolí. Výsledné dílo sestává ze dvou částí: prostorově minimalistických ložnic a mezilehlé koupelny a velkorysého otevřeného prostoru ve zbytku podkroví. Chlazení a klimatizace 5/2011 Moderní řešení v zelené kancelářské budově Chlazení a klimatizace, V. XVII, No. 5, 2011, p Klíčová slova: zelená budova, životní prostředí, certifikace LEED Platinum Charakteristika nové budovy City Green Court postavené společností Skanska v Praze 4 u příležitosti pronájmu této budovy společnosti PriceWaterhouse Coopers. Tato budova jako první v ČR získala precertifikaci LEED Platinum, o níž chce Skanska usilovat u všech svých chystaných projektů. Ve stručném přehledném výčtu se uvádějí skutečnosti charakterizující novou budovu, zaměřené na vytápění, chlazení a ventilaci; osvětlení; provozní koncept; hospodaření s vodou; použité materiály; komfort provozu. Konstrukce 3/2012 SUCHARDA, Oldřich - BROŽOVSKÝ, Jiří Vyhodnocení porušení a plasticity betonu u rovinných úloh Konstrukce, 2012, V. 11, No. 3, p. 9-12, 9 figs., 16 refs. - ISSN Klíčová slova: konstrukce betonové; konstrukce železobetonové; konstrukce nosné; výpočty konstrukcí; výpočty statické; výpočty v plastickém oboru; stavy napjatosti; porušení; poruchy, příčiny; modelování; výpočetní modely Příspěvek se zabývá srovnáním vybraných podmínek porušení a plasticity betonu u úlohy rovinné napjatosti. Dále je v článku provedena studie pro parametry počáteční podmínky plasticity u fyzikálně nelineární stavební konstrukce. Vybrané podmínky porušení jsou srovnány v rovině hlavních napětí a dvě jsou dále použity u analýzy vysokého nosníku. Pro studii parametrů počáteční plasticity je zvolen železobetonový nosník zatížený dvěma silami. Použitý konstitutivní model betonu pro nelineární analýzu kombinuje Cheo-Chenovu podmínku plasticity a model zpevnění vypracovaný Ohtanim. GRAMBLIČKA, Štefan Vystuženie stľpov a stien monolitických železobetónových nosných konštrukcií stavieb Konstrukce, 2012, V. 11, No. 3, p , 21 figs., 7 refs. - ISSN Klíčová slova: konstrukce nosné; konstrukce železobetonové; konstrukce monolitické; metody navrhování konstrukcí; výpočty konstrukcí; sloupy; nosné stěny; výztuž ocelová; výztuž měkká; výztužné pruty; výztužné koše; projektování, zásady Monolitické nosné železobetonové konstrukce staveb mají mnoho výhod. Vyžaduje to však při jejich navrhování dodržovat některá specifika. V článku autor upozorňuje na důležitost podrobného návrhu a dodržování konstrukčních zásad. Mnohokrát je potřeba při realizační projektové dokumentaci 14 Signální informace V/2012

15 rozkreslovat podrobnosti výztuže v monolitických železobetonových nosných konstrukčních prvcích, případně v jejich vzájemných stycích. 15 Signální informace V/2012

16 JÁNA, Tomáš - JIRKŮ, Jiří - WALD, František Požární odolnost přípojů při zkouškách ve Veselí nad Lužnicí Konstrukce, 2012, V. 11, No. 3, p , 11 fogs., 1 tabs., 7 refs. - ISSN Klíčová slova: požární zkušebnictví; požární zkoušky, metody; požární zkoušky experimentální; administrativní budovy; budovy dvoupodlažní; konstrukce nosné; konstrukce skeletové; sloupy; nosníky; konstrukce ocelobetonové; spoje; požární odolnost konstrukcí; šíření požáru; teplota; požární ochrana Čtvrtý článek o požárních zkouškách na experimentální budově ve Veselí nad Lužnicí v září roku 2011 popisuje rozvoj teplot v přípojích pomocí U profilu a čelní desky a v přípojích deskou na stojinu. Jsou řešeny požárně nechráněné i požárně chráněné přípoje ocelobetonových nosníků na ocelobetonové sloupy kruhového průřezu. NYÁRSIK, Peter Požiarna odolnosť stropných konštrukcií Konstrukce, 2012, V. 11, No. 3, p , 15 figs., 14 refs. - ISSN Klíčová slova: konstrukce nosné; stropy; požární odolnost konstrukcí; metody navrhování konstrukcí; metody výpočtu konstrukcí; výpočty v pružném oboru; normy evropské /EN/; síly vnější; membrány Ve všeobecnosti lze říci, že při posuzování a návrhu stropních konstrukcí podle platných evropských norem jsou používány teorie, založené na elastickém (pružném) chování konstrukčních materiálů. Tyto teorie nezohledňují plastické působení jednotlivých materiálů. To znamená, že použitím teorie, která využívá pouze pružné působení konstrukčního materiálu, jsou využívány materiály pouze do určité hranice.(meze kluzu). Příspěvek se zabývá i využitím příznivého účinku membránových sil ke zvýšení požární odolnosti stropních konstrukcí. Silnice, mosty.. 2/2012 NEKULA, Leoš Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací: část 6, díl 2: protismykové vlastnosti cementobetonových krytů vozovek - nové technologie Silnice, mosty, 2012, -, No. 2, p , 10 figs. Klíčová slova: pozemní komunikace; vozovky; kryt; beton silniční; zatížení dopravou; vlastnosti povrchu; drsnost; úpravy povrchové a dokončovací; textura; zkoušky in situ; zkušební úseky; výsledky měření Minulá část seriálu článků Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací byla věnována protismykovým vlastnostem stávajících cementobetonových krytů. Ve druhé části budou popsány protismykové vlastnosti nových technologií zdrsňování povrchů cementobetonových krytů, které jsou už běžně používány v zahraničí a v České republice byly prozatím vyzkoušeny na zkušebních úsecích. Podrobný popis těchto technologií je uveden v závěrečné zprávě výzkumného projektu "Zlepšení trvanlivosti protismykových vlastností nově položených i opravených povrchů cementobetomových krytů vozovek s vysokým dopravním zatížením". Vzhledem k obsažnosti problematiky byla část 6 seriálu článků rozdělena do tří dílů. 16 Signální informace V/2012

17 Silniční obzor. 5/2012 MARTOLOS, Jan - BARTOŇ, Luděk Využití výsledků celostátního sčítání dopravy pro aktualizaci dopravně inženýrských metodik Silniční obzor, 2012, V. 73, No. 5, p , 4 figs., 2 tabs., 9 refs. - ISSN Klíčová slova: dopravní inženýrství; doprava, sčítání; doprava, rozbory; pozemní komunikace; doprava automobilová; doprava, intenzita; dopravní proud; výzkum; metodické materiály; prognózy V roce 2010 opět proběhlo Celostátní sčítání dopravy (CSD). Ve výsledcích jsou nově pro každý sčítaný úsek komunikace prezentovány další údaje charakterizující intenzitu dopravy, které jsou využitelné v dopravně inženýrské praxi a silničním stavitelství. Článek informuje o možnostech využití výsledků a poznatků z CSD 2010 a popisuje příklad jejich využití v rámci projektu výzkumu Metodika optimalizace návrhu opatření k usměrnění pohybu živočichů přes pozemní komunikace. HAVLÍČEK, Tomáš - ADÁMEK, Jan Chování chodců na světelně řízených přechodech v Praze - 1. část Silniční obzor, 2012, V. 73, No. 5, p , 10 figs., 1 tabs. - ISSN Klíčová slova: dopravní inženýrství; doprava, průzkumy; doprava, sčítání; doprava, rozbory; pěší ruch; chodci; přechod pro pěší; přechod úrovňový; zařízení pro řízení dopravy; signalizace optická; data, zpracování grafické Článek se zabývá chováním chodců na řízených přechodech v Praze. Bylo vybráno 64 světelně řízených přechodů v Praze, rozděleno do čtyř skupin podle typu a na nich byli ručně sčítáni chodci ve špičkových hodinách pracovního dne na podzim roku Přecházející chodci byli zařazováni do skupin podle toho, jak respektovali signály na SSZ v okamžiku vstupu do vozovky. Podíly přecházejících chodců na zelenou, na červenou a mimo přechod (do cca 50 m od přechodu) z celkového počtu byly následně zobrazeny do grafů podle typu přechodu. Závěrem autoři uvádějí souhrnné výsledky průzkumů, zhodnocení a širší souvislosti. HAVLÍČEK, Tomáš - MERTA, Jiří Doporučené hodnoty kritických mezer v programu VISSIM Silniční obzor, 2012, V. 73, No. 5, p , 3 figs., 2 tabs., 7 refs. - ISSN Klíčová slova: pozemní komunikace; křižovatky úrovňové; doprava, průzkumy; dopravní sítě, kapacita; modelování; propustnost; doprava, bezpečnost; vozidla silniční; kritický odstup; technické podmínky Článek se zabývá hodnotami kritických mezer v programu VISSIM. Autoři seznamují s principem zadávání předností v jízdě pomocí přednostních pravidel (priority rules). Na základě podrobného průzkumu na vybraných křižovatkách byly stanovené průměrné mezery pro daný křižovatkový pohyb a případně mírně upraveny dle výsledků simulace. V závěru je uvedeno orientační porovnání zjištěných hodnot s doporučenými hodnotami používanými pro výpočet kapacity neřízených křižovatek dle TP 188 Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek. 17 Signální informace V/2012

18 VAFEK, Michael Příklad bezpečnostní inspekce místa smrtelné dopravní nehody Silniční obzor, 2012, V. 73, No. 5, p , 7 figs., 1 tabs. - ISSN Klíčová slova: silnice doplňkové sítě; doprava, bezpečnost; doprava, rozbory; nehody; úrazy dopravní; úrazy smrtelné; kontrola inspekční; značky dopravní svislé; trasování; délka rozhledu Článek řeší bezpečnostní inspekci místa smrtelné nehody na silnici III/0462 mezi obcemi Drysice - Brodek u Prostějova. Zabývá se analýzou původního stavu, realizovanými opatřeními a navrženým řešením. Soudní inženýrství 2-3/2011 BRUMOVSKÝ, Martin Zprávy o výsledcích ocenění majetku z pohledu standardů IVS a EVS a českých právních předpisů Soudní inženýrství, 2011, V. 22, No. 2-3, p , 1figs., 9 refs. Klíčová slova: oceňování; Evropské standardy; zákony a předpisy; posudky; požadavky Seznámení odborné veřejnosti s možnými způsoby informování o výsledcích ocenění majetku používanými v ČR a v zahraničí. Požadavky na znalecký posudek ocenění z hlediska standardů IVS 2007 a EVS 2009 a českých právních předpisů (vyhl. č. 36/1967 Sb., a 37/1967 Sb.,). (Aktualizovaná verze příspěvku z 1. odborné konference doktorského studia "Junior Forensic Science Brno 2009.) CHMELÍK, Tomáš Stanovení nájemného z bytů Soudní inženýrství, 2011, V. 22, No. 2-3, p , 4 figs., 2 tabs., 9 refs. Klíčová slova: nájemné; cena bytu; výpočet Navrhuje se náhradní metoda výpočtu nájemného z obecné ceny v různých lokalitách a v různém čase. Analyzují se faktory ovlivňující vztah nájemného a ceny (atraktivita lokality, technický stav a vybavení, dispozice/velikost bytu). Příklad výpočtu. ŠIMŮNEK, Petr - ŠTĚPÁNEK, Petr - LANÍKOVÁ, Ivana - GIRGLE, František Problémy a současná situace hurdiskových stropů Soudní inženýrství, 2011, V. 22, No. 2-3, p , 13 figs., 3 refs. Klíčová slova: hurdisky; poruchy budov a staveb; smrštění; sanace Konstatuje se nárůst počtu závažných poruch a havárií hurdiskových konstrukcí. Praktický pohled na problém a informace vhodné i pro soudně znaleckou praxi. Popis poruch a havárií, nejvýznamnější příčiny, projevy poruch. 18 Signální informace V/2012

19 BRUMOVSKÝ, Martin Stručný pohled na profesi odhadce ve Španělsku, Francii a Spojeném království Soudní inženýrství, 2011, V. 22, No. 2-3, p , 21 refs. Klíčová slova: odhady nemovitosti; realitní trh; oceňovací metody Informace o postavení odhadce nemovitostí v zahraničí. Charakteristika zemí (Španělsko, Francie, Spojené království), jejich profesní a vzdělávací instituce, situace na realitních trzích, hlavní používané oceňovací metody, praktické poznatky. BUREŠ, Petr Rizika škod na vodohospodářských funkcích lesa při stavebních činnostech Soudní inženýrství, 2011, V. 22, No. 2-3, p , 4 figs., 5 refs. Klíčová slova: stavební činnosti; krajina; vody podzemní; vody povrchové; pásma ochranná Uvádějí se vybraná významná rizika na VH funkcích lesa v souvislosti se stavební činností na pozemcích určených k plnění funkce lesa a v ochranném pásmu lesa. Zaměření na proudění podzemních vod, odtok povrchových vod a vody vyvěrající na povrch. Rozdělení rizik. Specifikace škod v různých etapách na příkladech (příprava stavby, realizace, provoz). (Příspěvek z XX. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství, Brno 2011). BRUMOVSKÝ, Martin Reziduální metoda a její postavení v rozvojových metodách Soudní inženýrství, 2011, V. 22, No. 2-3, p , 2 figs., 5 refs. Klíčová slova: oceňování nemovitosti; posouzení; tržní hodnota; metody Reziduální metoda oceňování nemovitosti, u nás kritizovaná a považovaná za kontroverzní, je v zahraničí často používaná. Její vztah k dalším analýzám a výkonnostním ukazatelům. Popis metody, 2 varianty postupu (oceňovací režim, posuzovací režim), výhody a nevýhody. (Upravená verze příspěvku z 2. odborné konference doktorského studia "Junior Forensic Science Brno 2010.) BRADÁČ, Albert Novelizace českého občanského zákoníku II - Právo stavby Soudní inženýrství, 2011, V. 22, No. 2-3, p , 3 refs. Klíčová slova: zákony a předpisy; nemovitosti; stavby Porovnání ustanovení o právu stavby podle zákona č. 86 ř. z., z (o právu stavby, I. Ustanovení soukromoprávní, 1 až 12) a připravované novely občanského zákoníku (návrh 2011: 491 a 499; díl 5, oddíl 1, pododdíl 1, 1231 až 1247; díl 8, oddíl 1, 1986 a 1989). Příklad ocenění práva stavby. BRADÁČ, Albert - DAŇHEL, Petr 19 Signální informace V/2012

20 Současný stav znalecké činnosti v ČR Soudní inženýrství, 2011, V. 22, No. 2-3, p , 10 figs., 3 tabs., 1 refs. Klíčová slova: znalecký ústav; znalecký posudek; mapy cenové Současný stav znalecké činnosti. Počty znalců a znaleckých ústavů v ČR (v letech ) podle oborů. Legislativní novinky v roce Přehled cenových map stavebních pozemků obcí k (XX. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství, Brno 2011). Stavba (Č) 2/2012 SLÁDEČEK, Svatopluk Náhrobek Jana Nováka Stavba (Č), 2012, V. 19, No. 2, p , 3 figs. - ISSN Klíčová slova: města velká; hřbitovy; náhrobky; plastiky; žula Jan Novák, vynikající český skladatel 20. století, byl po dlouhá léta spjat s městem Brnem. V letech žil v Brně, po okupaci Československa emigroval s celou rodinou. Žil nejprve v Dánsku, poté v Itálii a v Německu. Jan Novák zemřel 17. listopadu roku 1984 ve věku 63 let. Byl pohřben na vlastní přání v Roveretu v Itálii. Jeho urna byla na jaře v roce 2011 přenesena do Brna a uložena do hrobu na čestném pohřebišti Ústředního hřbitova v Brně. Pomník tvoří čtyři desky a čtyři žulové trámce stejných rozměrů. Na svislých stěnách trámců je po obou stranách latinský nápis MVSARVM CVLTOR JAN NOVÁK Skladba pomníku začíná a končí polovinou modulu žulové desky. NOÉ, Lorenzo - BELLASIO, Gian Maria Via Regina Stavba (Č), 2012, V. 19, No. 2, p , 10 figs. - ISSN Klíčová slova: města malá; jezera; svahy; historické jádro; zdi nábřežní; zařízení rekreační; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; terasy; konstrukce dřevěné; přístaviště; schodiště; ozelenění vertikální; parky; Itálie Brienno stále zůstává vesničkou u jezera. Na rozdíl od mnohých jiných sídel nebylo její území postiženo nekontrolovatelným růstem a dokáže si udržet silnou identitu. Řešené místo zahrady Via Regina leží severně od historického centra a pod kostelem se hřbitovem, kde je ve výšce asi 6 metrů nad normální jezerní hladinou kamenná nábřežní zeď se třemi oblouky. Zeď nemůže být upravována a ani nesnese další zátěž. Aby bylo možné tento sráz dále využít, byla nad jezerem postavena konstrukce na ustupujících sloupech s vlastními jednotlivými základy a mikropilotami vespod. Projekt sestává z několika prvků: kamenného schodiště, dřevěné terasy a přístavního můstku. Rovina terasy se lehce svažuje k severu, což zesiluje její prostorový účinek a na konci se přeměňuje v plošinu, která nabízí nové pohledy na historické centrum a na protější pobřeží. Směrem k jihu park uzavírají dva dřevěné objekty: toaleta a přístupové schodiště ke skladu a přístavu loděk. Prostor mezi novou terasou a předchozí úrovní terénu je ohraničen ocelovými lany, která slouží jako podpěry pro popínavou zeleň. NAGY, Sebastian - ALEXY, Andrej Otio Stavba (Č), 2012, V. 19, No. 2, p , 11 figs. - ISSN Signální informace V/2012

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 CÍL PŘEDNÁŠKY seznámit s aktuálními TP v oblasti dopravního inženýrství, použití TP v projektování, možnosti

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií Centrum AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického

Více

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky Obor: Název SZZ: Konstrukce staveb Rekonstrukce staveb Vypracoval: Ing. Jan Plachý, Ph.D. Podpis: Schválil garant oboru Prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Podpis: Datum vydání 8.9.2014 Platnost od: AR 2014/2015

Více

Označení a číslo Název normy normy

Označení a číslo Název normy normy S účinností od 26. 8. 2009 nabyla platnosti vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, kde bylo použito systému normových hodnot. Proto, jako pracovní pomůcka, byl zpracován seznam

Více

identifikační údaje kapacitní údaje

identifikační údaje kapacitní údaje pozemky chrustenice rd1 identifikační údaje název pozemky chrustenice, lokalita dolejší alej, rodinný dům typ 1 místo chrustenice, okres beroun pozemky č.1-10 investor GEISON REAL, a.s. Na výsluní 201/13

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. ŠIKMÉ A STRMÉ STŘECHY PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Jednou z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu je vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012

Více

str. 1/9 Rekonstrukce mezonetového bytu Autorská zpráva k projektu

str. 1/9 Rekonstrukce mezonetového bytu Autorská zpráva k projektu str. 1/9 Rekonstrukce mezonetového bytu Autorská zpráva k projektu Koncepce Mezonetový byt na pražských Vinohradech vznikl adaptací podkroví bytového domu a propojením jednotlivých podkrovních prostor.

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 32 BYTŮ V OBJEKTU CENA PROJEKTU: 235 270 Kč 1 np np EUROLINE 200 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY: 15 667 90 Kč ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA 1m

Více

Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata

Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata D.1.1 Architektonicko-stavební řešení a) Technická zpráva architektonické, výtvarné,

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva str. 1/6 B. Souhrnná technická zpráva Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř, Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

Více

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc., Ing. Radim Bařinka, Ing. Petr Klimek Czech RE Agency, o.p.s.

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68 d o m a a.s., září 2012 SEZNAM VÝKRESŮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TEXTOVÁ ČÁST ŠIRŠÍ VZTAHY a ÚZEMNÍ PLÁN SITUACE-PLOCHY POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED NA

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 8868-117/11 o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010 1 Jaká máme zatížení? 2 Co je charakteristická hodnota zatížení? 3 Jaké jsou reprezentativní hodnoty proměnných zatížení? 4 Jak stanovíme návrhové hodnoty zatížení? 5 Jaké jsou základní kombinace zatížení

Více

Aktuální trendy v oblasti modelování

Aktuální trendy v oblasti modelování Aktuální trendy v oblasti modelování Vladimír Červenka Radomír Pukl Červenka Consulting, Praha 1 Modelování betonové a železobetonové konstrukce - tunelové (definitivní) ostění Metoda konečných prvků,

Více

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Technologie staveb podle konstrukce Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Konstrukční třídění Konstrukční systém-konstrukční systém je celek tvořený navzájem propojenými konstrukčními prvky a subsystémy,

Více

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou Michal Kovařík, 3.S termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou současně základem pro téměř nulové

Více

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009 P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009 Asociace dodavatelů montovaných domů CENTRUM VZOROVÝCH DOMŮ EDEN 3000 BRNO - VÝSTAVIŠTĚ 603 00 BRNO 1 Výzkumný

Více

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ Pozemní stavitelství DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ - dle stavebního zákona a prováděcích vyhlášek Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy Zákony:

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Ing. Jan Bedřich Výkonný ředitel 1 ČKLOP odborná a členská základna Počet zaměstnanců ve firmách ČKLOP a celkový obrat firem ČKLOP za rok 2012 zdroj

Více

B.Souhrnná technická zpráva

B.Souhrnná technická zpráva B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní

Více

člen Centra pasivního domu

člen Centra pasivního domu Pasivní rodinný dům v Pticích koncept, návrh a realizace dřevostavba se zvýšenou akumulační schopností, Jan Růžička, Radek Začal Charlese de Gaulla 5, Praha 6 atelier@kubus.cz, www.kubus.cz For Pasiv 2014

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce 1. Dimenzování dřevěných trámů na ohyb 2. Dimenzování dřevěných sloupů 3. Dimenzování ocelových sloupů 4. Dimenzování ocelových válcovaných

Více

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY ABSTRAKT Václav Ráček 1 Jan Vodička 2 Jiří Krátký 3 Matouš Hilar 4 V příspěvku bude uveden příklad návrhu drátkobetonu pro prefabrikované segmentové ostění tunelu. Bude

Více

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

Nosné ocelové konstrukce z hlediska trvale udržitelného rozvoje ve výstavbě. AMECO3 software 16.9.2014

Nosné ocelové konstrukce z hlediska trvale udržitelného rozvoje ve výstavbě. AMECO3 software 16.9.2014 Nosné ocelové konstrukce z hlediska trvale udržitelného rozvoje ve výstavbě 3 software 16.9.2014 software : Software pro zhodnocení životního cyklu budov a mostů s ocelovou nosnou konstrukcí Výpočty jsou

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI Investor: Ing. Jan Průcha (zástupce společenství investorů) CS architects Ing. Petra Brzobohatá (petra.brzobohata@centrum.cz; 00420 604 723 762) Ing.

Více

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ REGULAČNÍ PLÁN BÍLÁ PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ NÁVRH ZADÁNÍ sestavený k projednání ve smyslu 61 a 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaný

Více

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009 876 m 2 PŘÍZEMÍ [celková plocha m 2 ] [celková plocha 32 m 2 ] s přístřeškem 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč malá, vhodné na malé a úzké parcely rozdělená denní a noční část přízemí je tvořené velkoprostorem

Více

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY 22.10.2003 OBECNĚ Metody návrhu prefabrikovaných betonových konstrukcí jsou založeny na otevřeném modulárním systému. Příklady řešení řadových a věžových prefabrikovaných bytových

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Ladislav Dobiáš PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 434 01 MOST Jana Kubelíka 1472/7 Tel.: 723 413 292 (mobil) e-mail : lada.dobias@seznam.cz B. Souhrnná technická zpráva Stavba : Vybudování sklepních kojí laťových J.Dobrovského

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1/URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Zhodnocení staveniště: Budova centra postižených byla postavena v roce 1928. Postupně došlo k několika změnám, byly

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

CARLA U HŘIŠTĚ. 2.990.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

CARLA U HŘIŠTĚ. 2.990.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE Nízkoenergetický Rodinný dům CARLA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 2.990.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O JEDNOPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM

Více

TERMÁLNÍ LÁZNĚ YVERDON, PĚT SMYSLŮ V ARCHITEKTUŘE

TERMÁLNÍ LÁZNĚ YVERDON, PĚT SMYSLŮ V ARCHITEKTUŘE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN TERMÁLNÍ LÁZNĚ YVERDON, PĚT SMYSLŮ V ARCHITEKTUŘE THERMAL

Více

Popis nemovitostí Oceňovaná nemovitost Byt č. 1391/27 (4+kk) Krakovská, Praha 1 - Nové Město zdroj informací: VÝPOČET POROVNÁVACÍ HODNOTY nemovitost č. 1 nemovitost č. 2 nemovitost č. 3 nemovitost č. 4

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE. 3.390.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA

BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE. 3.390.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.390.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více

Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy

Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy I. ROZDĚLENÍ PODLE KONSTRUKCE: Stěnový Skeletový Kombinovaný Zvláštní 2 A. Stěnový systém a) Podélný b) Příčný c) Obousměrový 3 Ad a) Podélný stěnový systém

Více

Pasportizace trhlin a sanační opatření na budově č.p.15, Zámecká, Veselí nad Moravou (bývalá myslivna) Stránka 1 (13)

Pasportizace trhlin a sanační opatření na budově č.p.15, Zámecká, Veselí nad Moravou (bývalá myslivna) Stránka 1 (13) Stránka 1 (13) POUŽITÁ LITERATURA, SOFTWARE : EUROKÓD ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ EUROKÓD 1 ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ EUROKÓD 2 NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ EUROKÓD 3 NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ EUROKÓD

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná

Více

Sanace nosných konstrukcí

Sanace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Historický dům v Telči Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu dům

Více

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1)

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1) Tabulka 2 Stropy Požární odolnost v minutách 15 30 45 90 1 1 Stropy betonové, staticky určité, (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Desky z hutného betonu), výztuž v

Více

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství I. Svislé nosné konstrukce Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. NOSNÉ STĚNY Kamenné stěny Mechanicko - fyzikálnívlastnosti: -pevnost v tlaku až 110MPa, -odolnost proti vlhku, -inertní vůči

Více

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ZLÍNTHERM 2014 SPORTOVNÍ HALA EURONICS U STADIONU 4286 ZLÍN 28. BŘEZNA 2014 JOSEF

Více

Telefon: +420 608 380 100 / E-mail: uspornebydleni@email.cz Stránka 1

Telefon: +420 608 380 100 / E-mail: uspornebydleni@email.cz Stránka 1 Telefon: +420 608 380 100 / E-mail: uspornebydleni@email.cz Stránka 1 O SPOLEČNOSTI Úsporné bydlení s.r.o. nabízí komplexní služby v oblasti výstavby dřevostaveb. V počáteční fázi pomůžeme klientům k vypracování

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA 2003 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha

Více

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ]

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ] 1643 m 2 [celková plocha 83 m 2 ] [celková plocha 790 m 2 ] s garáží 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč praktický a pohodlný patrový dům s moderním vzhledem, vhodný i do města kompaktní tvar je předpokladem nižší

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 6.11.2014 13.1.2015 21.1.2015 Obsah 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 3.1 HODNOTY

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

PASPORTIZACE STATIKY

PASPORTIZACE STATIKY STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec

Více

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.490.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3 EKOLINE 1237 4 00 000 Kč 2 720 000 Kč 114 m 2 7686 m 3 114 m 2 909 m 2

Více

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH STAVBY 1.ZŠ Krátká 676 Klášterec nad Ohří 431 51 A0 TECHNICKÁ ZPRÁVA Strana

Více

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY. Tibor Csukás, Petr Slepánek květen 2012

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY. Tibor Csukás, Petr Slepánek květen 2012 REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY Obsah identifikační údaje stavby PRŮVODNÍ ZPRÁVA PŮDORYS 1.NP... 1:100 PŮDORYS 2.NP... 1:100 PŘÍČNÝ ŘEZ DOMEM... 1:100 POHLEDY... 1:200 ZÁKRES DO FOTOGRAFIE

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. 2015 Rozdílová zkouška k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. OBSAH Úvod...

Více

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva Zdeňka Havířová Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Dřevo Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb přírodní materiál rostlinného původu obnovitelný buněčná

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZATEPLENÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 148 BEDŘICHOV B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: ing. Miroslav Moţíš Počet stran dokumentu: 6 Jméno dokumentu: B.Souhrnná technická zpráva Špindlerův Mlýn

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Identifikace stavby Účel stavby : REKONSTRUKCE VÝTAHU v objektu MěÚ Třebíč Místo stavby: Kraj: Charakter stavby: Stupeň: Investor: Projektant:

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby CZ.1.07/3.2.07/04.0082 OBSAH 1. ÚVOD 2. SOFTWAROVÁ PODPORA V POZEMNÍM STAVITELSTVÍ

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení : a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí, stavebně historický

Více

Modelování dopravního hluku

Modelování dopravního hluku Modelování dopravního hluku Ing. Rudolf Cholava Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., http://szp.cdv.cz Modelování dopravního hluku Hluk z dopravy nejvýznamnější zdroj nadměrného hluku v životním prostředí

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru požární návrh Cíl návrhové metody požární návrh 2 požární návrh 3 Obsah prezentace za požáru ocelobetonových desek za běžné Model stropní desky Druhy porušení

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÝ DŮM HELUZ HIT MATERIÁL HELUZ od 189 000 Kč Víte, že firma HELUZ nabízí 20 variant řešení obvodového zdiva pro pasivní dům HELUZ HIT? můžete

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému

Více

17STRAN BUNGALOVY 11/14 MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM NEJLEPŠÍ ENERGIE BYDLENÍ BEZ SCHODŮ SI ZAMILUJETE I VY

17STRAN BUNGALOVY 11/14 MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM NEJLEPŠÍ ENERGIE BYDLENÍ BEZ SCHODŮ SI ZAMILUJETE I VY 19. ročník / listopad 2014 NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS O BYDLENÍ 11/14 www.dumazahrada.cz MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM SPECIÁLNÍ TÉMA 17STRAN ENERGIE VELKOPLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ ZMĚNA DODAVATELE

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více