SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) k v ě t e n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) k v ě t e n 2 0 1 2"

Transkript

1 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) k v ě t e n O B S A H Název periodika Počet záznamů Strana Beton TKS, 2012, č Elektroinstalatér, 2011, č. 3, 4, ERA 21, 2012, č. 3, speciál 17 8 Chlazení a klimatizace, 2011, č Konstrukce, 2012, č Silnice, mosty, 2012, č Silniční obzor, 2012, č Soudní inženýrství, 2011, č Stavba (Č), 2012, č Stavebné a environmentálne inžinierstvo, 2012, č Stavební technika, 2011, č Uhlí, rudy, geologický průzkum, 2012, č Urbanismus a územní rozvoj, 2012, č Tunel, 2012, č Zahrada park - krajina, 2012, č Zakládání, 2012, č Zprávy památkové péče, 2012, č

2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) Signální informace zpracovávají pracovníci Střediska vzdělávání a informací ČKAIT z odborných stavebních časopisů českých a slovenských a z časopisů příbuzných oborů; z ročenek a sborníků z odborných konferencí a seminářů. Formou bibliografických záznamů jsou sledovány odborné statě, články a příspěvky, informující o nových poznatcích, technologiích či výrobcích ve stavební teorii a praxi. Bibliografický záznam obsahuje údaje: jméno autora název článku (příspěvku) bibliografický popis (je uváděn v normalizované podobě:název periodika nebo sborníku, ročník, číslo periodika, čísla stránek, počet vyobrazení, číslo ISSN mezinárodně přidělovaný kód časopisu) klíčová slova (základní slovní hesla řízeného slovníku příslušné počítačové databáze) anotace (stručná charakteristika obsahu článku) Signální informace jsou zpřístupňovány v měsíčních dávkách. Měsíční dávka obsahuje bibliografické záznamy z odborných časopisů, které obdržela ČKAIT v průběhu předcházejícího měsíce. Členové ČKAIT si mohou podle vlastního výběru následně objednat xerokopie článků, které je zajímají. V knihovně ČKAIT lze rovněž zadat zpracování r e š e r š e na zvolené téma (výběr bibliografických záznamů podle zadaných klíčových slov). 2 Signální informace V/2012

3 Beton TKS. 3/2012 PODZIMEK, Josef - DOLFI, Lucie - VRZAL, Jiří Nová věž ve věži Jindřišské Beton TKS, 2012, V. 12, No. 3, p. 3-7, 19 figs. - ISSN Klíčová slova: Česká republika; města hlavní; stavby historické; zvonice; věže; rekonstrukce budov; památková péče; využití architektonických památek; vestavby; konstrukce železobetonové; konstrukce skeletové; základy deskové Příspěvek přibližuje rekonstrukci pražské Jindřišské věže, realizované před deseti lety. Vzhledem k náročným požadavkům hlavně z hlediska ochrany historické podstaty Jindřišské věže a také požárně bezpečnostním a hygienickým podmínkám se jedná o "věž ve věži" - nezávislou železobetonovou skeletovou konstrukci založenou na vlastní nově vybudované základové desce. I přes značné komplikace v průběhu realizace vestavby z důvodu velice omezeného prostoru pro zařízení staveniště a obtížnou vnitřní staveništní dopravu materiálu a manipulaci s ním uvnitř věže se podařilo díky nadšení nájemce vdechnout nový život středověké zvonici. KUBISZOVÁ, Milena - VOLNÝ, Ondřej Konverze průmyslového objektu octárny na polyfunkční dům Beton TKS, 2012, V. 12, No. 3, p. 8-11, 17 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy staré; stavby průmyslové; stavby potravinářského průmyslu; budovy dvoupodlažní; konstrukce skeletové; konstrukce železobetonové; rekonstrukce budov a staveb; konverze; budovy víceúčelové; budovy halové; kompozice architektonická; kompozice prostorová Článek popisuje rekonstrukci původního objektu továrny na výrobu octa a hořčice. Cílem rekonstrukce bylo v maximální možné míře zachovat charakter industriální stavby - železobetonového sloupového systému s vyzdívanými stěnami. V současné době se v objektu nachází wellness centrum, fitness centrum, penzion a prodejna. V druhé etapě je plánováno využití dalších prostorů. ŠIMEČKOVÁ, Lucie Transformace ponorkové základny ve francouzském Saint-Nazaire Beton TKS, 2012, V. 12, No. 3, p , 15 figs., 4 refs. - ISSN Klíčová slova: přístavy námořní; stavby přístavní; stavby historické; konstrukce betonové; rekonstrukce budov a staveb; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; řešení interiérů; konverze; střediska kulturní Surová impozantní konstrukce byla postavena během druhé světové války ve francouzském přístavu Saint-Nazaire. Nedávno byla část této tajemné upomínky na válku zrekonstruována a našla nové využití. Stala se místem pro centrum nově vznikajících forem umění a současnou hudbu. 3 Signální informace V/2012

4 ŠIMEČKOVÁ, Lucie Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků Projekt rekonstrukce mostu Tai Ping Beton TKS, 2012, V. 12, No. 3, p , 12 figs. - ISSN Klíčová slova: Čína; sídla venkovská; stavby historické; mosty přes řečiště; mosty o více polích; mosty obloukové; mosty masivní; konstrukce z přírodního kamene; poškození budov a staveb; opravy budov a staveb; sanace konstrukcí; obnova památek Projekt Tai Ping Bridge spočívající v rekonstrukci a povrchové úpravě tři sta let starého mostu v čínské provincii Guizhou, byl vedený studenty a profesory z hongkongské univerzity, trval dva roky a byl součástí udržitelného rozvoje čínských vesnic. Třebaže prvním úkolem byla oprava poškozeného oblouku, důležitější otázkou bylo jak revitalizovat kdysi tak důležité a historické místo. Po rekonstrukci se revitalizace podařila a most se opět stal veřejným místem. ŠTĚPÁNEK, Petr - ŠIMŮNEK, Petr - LANÍKOVÁ, Ivana Zesílení betonové konstrukce - analýza varianty návrhu a realizace Beton TKS, 2012, V. 12, No. 3, p , 17 figs., 3 refs. - ISSN Klíčová slova: budovy staré; školy vysoké; budovy výukové; rekonstrukce budov a staveb; průzkum stavebně technický; konstrukce betonové; pevnost v tlaku; konstrukce skeletové; sloupy; průvlaky; sanace konstrukcí; zesilování konstrukcí; bandáže; konstrukce ocelové; předpínání dodatečné; výpočty konstrukcí; výpočty statické V rámci rekonstrukce a dostavby areálu vysoké školy v Olomouci byly zjištěny nedostatečné pevnosti betonu nosné konstrukce objektu, jehož výstavba probíhala v 50. letech minulého století. Na základě výsledku stavebního průzkumu byly navrženy tři varianty statických opatření: ocelová bandáž doplněná vnějším předpětím, ocelová bandáž doplněná tuhou ocelovou výztuží nebo přídavná železobetonová konstrukce ze stříkaného betonu. Varianty byly porovnány z technického a ekonomického hlediska. Článek popisuje vybranou variantu - ocelovou bandáž doplněnou vnějším předpětím. ŠENBERGER, Tomáš Železobeton v industriálu Beton TKS, 2012, V. 12, No. 3, p , 18 figs., 9 refs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; stavby průmyslové; konstrukce nosné; konstrukce železobetonové; konstrukce skeletové; architektonické dědictví; Velká Británie; přádelny; výrobní objekty; výrobny automobilů; mlýny obilí; přestavby budov; využití architektonických památek; konverze Železobetonové skeletové konstrukce se na začátku 20. století realizovaly nejprve na industriálních budovách a teprve později se rozšířily i do dalších typologických odvětví. I po sto letech existence jsou tyto stavby funkční, krásné a zasluhují si naši pozornost. ŠTĚRBA, Alain Příměsi dříve a nyní, část 3 Beton TKS, 2012, V. 12, No. 3, p , 3 figs., 4 tabs., 16 refs. - ISSN Signální informace V/2012

5 Klíčová slova: cementy; beton; příměsi; pojiva; zrnitost; zrno, velikost; měrný povrch; potřeba vody; vodní součinitel; zpracovatelnost; ztekucovadla; pevnost v tlaku; hutnost; mikrosilika; metakaolin; zkoušky laboratorní; složení betonové směsi Pokračování článku o současných a možných budoucích přínosech využívání příměsí při výrobě betonu. Předchozí dvě části článku byly uveřejněny v časopise Beton TKS v č.6/2011 a 2/2012. Tato část je zaměřena hlavně na příměsi, jejichž střední rozměr je menší než 100 μm a hlavně na příměsi, které jsou označovány jako chemicky inertní. Je ukázáno, že použití těchto příměsí může mít kladný vliv na zpracovatelnost (tekutost) a pevnost betonu i při konstantní hodnotě ekvivalentního vodního součinitele. PAZDERKA, Jiří - ZIGLER, Radek Odvětrávání soklové části vlhkých budov použitím systému betonových tvarovek Beton TKS, 2012, V. 12, No. 3, p , 7 figs., 5 refs. - ISSN Klíčová slova: budovy staré; vlhkost zemní; vysoušení budov; konstrukce obvodové; sokly; sanace vlhkého zdiva; tvárnice; konstrukce betonové; složení betonové směsi; příměsi; krystalizátory; odvětrání Článek představuje nový sanační systém pro odvětrávání soklové části zdiva vlhkých budov, jehož podstatou je sestava speciálních tvarovek ve tvaru písmene C vyrobených z betonu s krystalizační příměsí. Tvarovky jsou opřeny svými konci o stěnu objektu po jejím obvodu a jejich vnitřní prostor tvoří provětrávanou vzduchovou dutinu pro odpar vlhkosti ze zdiva nebo základu objektu. DOHNÁLEK, Jiří Vliv mrazuvzdornosti betonu na jeho povrchové úpravy Beton TKS, 2012, V. 12, No. 3, p , 7 figs., 13 refs. - ISSN Klíčová slova: beton; odolnost proti mrazu; zkušební metody; konstrukce betonové; vlastnosti povrchu; úpravy povrchové; podklad; jakost; sanace konstrukcí; poruchy, příčiny Mrazuvzdornost betonu je rozhodujícím parametrem, který ovlivňuje trvanlivost jeho povrchových úprav včetně prováděných sanačních zásahů. V příspěvku jsou uvedeny příklady, kdy nevhodně zvolená úprava nebo neprověřená mrazuvzdornost podkladního betonu vedly k závažným poruchám. ZICH, Miloš - KOLÁČEK, Jan - DANĚK, Petr Použití strunových tenzometrů pro zatěžovací zkoušky mostů Beton TKS, 2012, V. 12, No. 3, p , 18 figs., 6 refs. - ISSN Klíčová slova: mosty silniční; mosty o více polích; konstrukce nosné; konstrukce železobetonové; konstrukce spřažené; konstrukce ocelobetonové; mostovka; konstrukce z předpjatého betonu; zkoušky zatěžovací; deformace při zatížení; měření; přístroje zkušební; tenzometry; výsledky měření; výpočty konstrukcí; výpočty statické V loňském 4. čísle časopisu Beton TKS byla představena koncepce dlouhodobého sledování tří mostů na dálnici D47 Ostrava Hrušov-Bohumín. V navazujícím příspěvku jsou prezentovány hodnoty poměrného přetvoření betonu naměřené během zatěžovacích zkoušek mostů. Je uvedeno srovnání naměřených a vypočtených hodnot. 5 Signální informace V/2012

6 BILČÍK, Juraj - HOLLÝ, Ivan Účinky korózie výstuže na spoľahlivosť betónových konštrukcií Beton TKS, 2012, V. 12, No. 3, p , 6 figs., 3 tabs., 14 rfs. - ISSN Klíčová slova: konstrukce železobetonové; konstrukce, životnost; spolehlivost; únosnost; modelování; poruchy, příčiny; beton; karbonatace; vznik trhlin; krycí vrstva; soudržnost; výztuž ocelová; koroze, příčiny; koroze, odolnost V příspěvku je modelována životnost jako pasivní resp. aktivní stadium koroze výztuže a rozlišují se poruchy z hlediska mezních stavů použitelnosti a únosnosti. Jsou uvedeny rovnice pro stanovení pravděpodobnosti koroze výztuže iniciované karbonatací betonu, depasivací výztuže, rozvojem trhlin v betonu, odpadnutím krycí vrstvy a ztrátou soudržnosti. HAMOUZ, Jan - VRÁBLÍK, Lukáš Posudek chladicí věže jaderné elektrárny Mochovce dle nově platných evropských norem a její stabilitní analýza Beton TKS, 2012, V. 12, No. 3, p , 7 figs., 4 refs. - ISSN Klíčová slova: Slovenská republika; elektrárny jaderné; chladicí věže; konstrukční řešení; konstrukce železobetonové; výztuž ocelová; krycí vrstva; metody výpočtu konstrukcí; normy evropské /EN/; zatížení normové; zatížení větrem; zatížení teplotou; síly vnitřní; únosnost; výpočty stability; deformace při zatížení Posudky konstrukcí dle nově platných evropských norem EC jsou v mnoha ohledech přísnější, než tomu bylo v případě dnes již neplatných ČSN. Cílem příspěvku je posoudit konstrukci realizovanou před 25 lety dle nových evropských norem. Vzhledem ke štíhlosti konstrukce je provedena i její stabilitní analýza. REITERMAN, Pavel - KOLÁŘ, Karel - HOLČAPEK, Ondřej - KEPPERT, Martin - KA- DLECOVÁ, Zlata - ADÁMEK, Jiří Zohlednění trvanlivosti při hodnocení kvality povrchové vrstvy betonu Beton TKS, 2012, V. 12, No. 3, p , 4 figs., 6 tabs., 15 refs. - ISSN Klíčová slova: výzkum; zkoušky laboratorní; zkušební metody; přístroje zkušební; beton; povrchové vrstvy; propustnost plynů; propustnost kapalin; permeabilita; hodnocení jakosti; trvanlivost V příspěvku jsou představeny vybrané experimentální metody pro hodnocení kvality povrchové vrstvy betonu zaměřené na sledování propustnosti betonu, neboť permeabilita betonu je vlastnost ovlivňující trvanlivost betonu. Popsané metody jsou doplněny experimentálními výsledky a dalšími tradičními zkouškami. NOSEK, Karel - UNČÍK, Stanislav Vliv gumového granulátu na základní vlastnosti samonivelačních cementových potěrů Beton TKS, 2012, V. 12, No. 3, p , 4 figs., 4 tabs., 3 refs. - ISSN Klíčová slova: vývoj; využití odpadu; odpadní guma; granulace; plniva; potěry; mazaniny cementové; složení směsi; zkoušky laboratorní 6 Signální informace V/2012

7 Příspěvek se zaobírá ověřením možnosti využití odpadního gumového granulátu jako částečné náhrady plniva pro výrobu polymer cementových hmot. Jsou zde uvedeny výsledky, které byly dosaženy s jeho aplikací při vývoji nového samonivelačního cementového potěru. VILDT, Jiří - ZEMAN, Jan - ŠEJNOHA, Jiří - TVRZNÍK, Vladimír Informační systém pro podporu opravy Karlova mostu Beton TKS, 2012, V. 12, No. 3, p , 3 figs., 16 refs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; mosty přes řečiště; mosty masivní; mosty obloukové; mosty o více polích; památková péče; obnova památek; opravy budov a staveb; informační systémy; diagnostika staveb; stavební materiály; mechanické vlastnosti hmot; základy; simulace; výpočetní modely; zkoušky in situ; výsledky měření; software; dokumentace Cílem článku je představit informační systém IS KarlůvMost, který byl vyvinut v posledních třech letech jako podpůrný jako podpůrný prostředek pro opravu Karlova mostu. NOVOTNÁ, Jarmila Vady a poruchy betonových podlah, aneb když se nedaří. Část 2 Beton TKS, 2012, V. 12, No. 3, p , 8 figs.- ISSN Klíčová slova: podlahy; vrstvy nášlapné; mazaniny betonové; závady; podklad; soudržnost; vlastnosti povrchu; odolnost proti obrusu; barevnost; poruchy, příčiny Druhá část seriálu o vadách a poruchách betonových podlah je věnována poruchám nášlapné vrstvy, mezi které patří delaminace, sprašování povrchu, nízká odolnost v obrusu a také barevná nejednotnost vsypových podlah. Elektroinstalatér. 3/2011 MERAVÝ, Ján Ochrana fotovoltaických zariadení pred bleskom a prepätím Elektroinstalatér, V. XVII, No 3 (příloha), 2011, p , 5 figs, 5 refs Klíčová slova: fotovoltaické panely, ochrana před bleskem a přepětím Instalace fotovoltaických zařízení je spojeno s rizikem zásahu bleskem a odpovídajících následků. Uvádějí se zásadní možnosti ochrany tří velikostně rozdílných zařízení: velké sluneční elektrárny na volné ploše na zemi, větší elektrárny na ploché střeše a malé elektrárny na střeše rodinného domu. Spolehlivým řešením ochrany je oddálený bleskosvod, v případě velké elektrárny představovaný svodnými tyčemi umístěnými podél konstrukce s fotovoltaickými panely. V případě větší elektrárny na střeše je řešením rovněž oddálený bleskosvod sestávající ze svodných tyčí mechanicky upevněných na konstrukci stojanu panelů. V případě elektrárny na střeše rodinného domu je nejjednodušší umístění panelů v ochranném prostoru existující ochranné soustavy, jinak je nutná nová vnější ochrana objektu před bleskem. Jestliže nelze použít oddálený bleskosvod, je nutná pečlivá volba prvků. Je třeba zabránit přímému vodivému spojení bleskosvodu a kovových konstrukcí fotovoltaických zařízení. 7 Signální informace V/2012

8 Elektroinstalatér. 4/2011 MIKULA, Tomáš Projektování slaboproudu ve výstavbě - 1. část Elektroinstalatér, V. XVII, No 4, 2011, p , 8 refs. Klíčová slova: projektová dokumentace, živnostenský zákon, požární bezpečnost staveb Cílem seriálu článků je nastínit současnou problematiku tohoto tématu. Články se zaměřují na systémy a zařízení související s výstavbou a s aktuálními změnami v právních předpisech i technice. První část je především zaměřena na podrobnou charakteristiku jednotlivých stupňů projektové dokumentace (studie, dokumentace pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, pro výběr dodavatele, pro provádění stavby, pro realizaci, dokumentace výrobní a dílenská a dokumentace skutečného provedení Elektroinstalatér. 5/2011 MIKULA, Tomáš Projektování slaboproudu ve výstavbě - 2. část Elektroinstalatér, V. XVII, No 5, 2011, p , 9 refs. Klíčová slova: projektová dokumentace, živnostenský zákon, požární bezpečnost staveb Cílem seriálu článků je nastínit současnou problematiku tohoto tématu. Články se zaměřují na systémy a zařízení související s výstavbou a s aktuálními změnami v právních předpisech i technice. Druhá část se zabývá problematikou projektování z pohledu živnostenského zákona, pozicí projektanta a projektováním z pohledu požární bezpečnosti staveb. ERA /2012 RÁFTL, Jindřich Stavba jako učebnice místního rozvoje: Škola v Kedjom Keku, Kamerun ERA 21, 2012, V. V. 12, No. 3, p , 12 figs. - ISSN X Klíčová slova: Kamerun; budovy nové; školy; umístění budov; klimatické podmínky; kompozice architektonická; orientace; kompozice prostorová; půdorysné řešení; řešení průčelí budov; zastřešení; dřevostavby; místní hmoty; technologie výstavby Výukové centrum je umístěno na náhorní plošině v prostředí mlžného horského lesa. Orientování je podle slunečné osy východ-západ a reaguje na specifické klimatické podmínky prostředí. Na stavbu jsou použity přírodní suroviny nacházející se v její blízkosti. Nejvýraznějším prvkem je střecha s velkým přesahem, která objekt chrání jak před tropickými deští, tak před sluncem v období sucha. MACHÁČKOVÁ, Pavlína - MAKOVCOVÁ, Klára 8 Signální informace V/2012

9 Čím větší stavba, tím víc hrdosti: Zemědělské učiliště v Catabole, Angola ERA 21, 2012, V. 12, No. 3, p , 11 figs. - ISSN X Klíčová slova: Angola; budovy nové; učiliště odborná; kompozice urbanistická; umístění budov; kompozice architektonická; hmotové řešení; členění; konstrukční řešení; konstrukce skeletové; konstrukce železobetonové; stěny; konstrukce zděné; střešní plášť vlnitý; místní hmoty; technologie výstavby Stavbu školy iniciovala Česká zemědělská univerzita v Praze spolu s Českou rozvojovou agenturou v rámci rozvojového grantu. Obě organizace působí v Angole již několik let a realizaci vedli a svými zkušenostmi přispívali jejich zaměstnanci. Výchozím bodem konceptu byl kromě místních klimatických podmínek také seznam lokálně dostupných stavebních materiálů a stavebních technologií. SVOBODA, Luděk Srozumitelný návod k použití: Pedagogické centrum v Kuitu, kachník a drůbežárna Nequilo, Angola ERA 21, 2012, V. 12, No. 3, p , 16 figs. - ISSN X Klíčová slova: Angola; sídla venkovská; budovy nové; zařízení dětská; pavilony; půdorysné řešení; mnohoúhelník; konstrukční řešení; stavby zemědělské; stavby pro chov drůbeže; konstrukční řešení; konstrukce nosné; místní hmoty; zastřešení; typologie budov a staveb; technologie výstavby Záměrem bylo vytvořit bezpečný a přátelský soubor místností pro výchovu a hru dětí v jejich volném čase. Budova je inspirována typologií mnohoúhelníkových staveb žango, které ve vesnicích plní roli jakéhosi fóra: řeší se v nich podstatné události společenského života a lidé mají k těmto místům obecně důvěru. Žanga umožňují dostatečný přehled situace zvenčí, ale poskytují zároveň dostatek soukromí pro řešení záležitostí uvnitř. KODYM, Michal - ŘEZNÍČEK, Matěj Jak to vidí místní architekti: Základní škola ve vesnici Kargyak, Zanskar, Indie ERA 21, 2012, V. 12, No. 3, p , 14 figs. - ISSN X Klíčová slova: Indie; velehory; sídla venkovská; budovy nové; školy základní; kompozice architektonická; pasivní využití slunečního záření; konstrukční řešení; místní hmoty; orientace; jih; půdorysné řešení; Trombeho stěna; tepelná akumulace; pasivní dům Solární školu vybudovalo v severní části Himaláje v pohoří Zanskar občanské sdružení BlueLand pro šedesát dětí z Kargyaku a okolních vesnic, které tak získají základní vzdělání. Konstrukce školy je jednoduchá a využívá převážně místní materiály (nepálené cihly, kámen, slámu). Sofistikovaná je pouze jižní fasáda, která pasivně využívá sluneční energii prostřednictvím Trombeho stěn integrovaných do systému výplní. Naakumulované teplo umožňuje celoroční výuku. KNAP, Martin Nejen budova, ale i plán rozvoje: Školní internát Mulbekh, Ladákh Indie ERA 21, 2012, V. 12, No. 3, p , 15 figs. - ISSN X 9 Signální informace V/2012

10 Klíčová slova: Indie; velehory; sídla venkovská; budovy nové; školy internátní; internáty; kompozice architektonická; orientace; obnovitelné zdroje energie; energie sluneční; pasivní využití slunečního záření; tepelná akumulace; větrání; sluneční kolektory Výstavba internátu je součástí rozsáhlejšího rozvojového projektu školního areálu v himálajské vesnici. Kromě stavební části řeší plán také otázky ekonomické, personální, řídicí strukturu a podobně. Rozvoj vzdělanosti by měl oblasti pomoci obstát v konfrontaci s vývojem globalizace a zamezit odchodu nadaných lidí a úpadku místní kultury, tradic a identity. Stavební řešení je založeno na intenzivním využití sluneční energie k vytápění budov (pro denní i noční provoz), ohřev vody a větrání. SVATOŇ, Jakub Vše začíná volbou vhodné konstrukce: Bambusová škola a prádelna v oblasti Kavre, Nepál ERA 21, 2012, V. 12, No. 3, p , 12 figs. - ISSN X Klíčová slova: Nepál; budovy nové; školy základní; kompozice architektonická; kompozice prostorová; půdorysné řešení; konstrukční řešení; konstrukční systémy; místní hmoty; dřeviny; technologie výstavby; pracovní postup Stavba vybudovaná za použití jednoduchých technologií z lokálních materiálů by měla pomoci řešit problémy stávajících venkovských škol, kterými jsou především nedostatek místa a světla ve třídách, hluk nebo nedostatečná cirkulace vzduchu. Objekt by se měl stát vzorem pro školní výstavbu, kterou realizuje v Nepálu česká nezisková organizace Namasté Nepál ve spolupráci s nepálskou a britskou Development of Children &Women Centre (DCWC). Navrhované stavební postupy byly prověřeny na již dokončené prádelně. GULYÁSOVÁ, Erzsébet - POZSÁR, Peter Malé zásahy pro velká zlepšení: Beret Rozvojový projekt pro maďarskou vesnici ERA 21, 2012, V. 12, No. 3, p , 4 figs. - ISSN X Klíčová slova: Maďarsko; sídla venkovská; vesnice; budovy nové; místnosti sanitární; obytné domy nízkopodlažní; odvodňování; dostavby; verandy; zařízení dětská; umění výtvarné; kompozice architektonická Vesnice Beret leží v mikroregionu Encs na severovýchodě Maďarska. Cílem projektu bylo zlepšení vybavení Komunitního centra vybudováním veřejného sanitárního zařízení. Kromě toho projekt zahrnoval další dvě oblasti: osazení odvodňovacích žlabů u obytných budov a letní školu zapojující do projektu děti formou výtvarných dílen. GRONTVEDT GIERTSEN, Andreas - HANSTAD, Yashar - EDNA, Ole Jorgen Okamžitá řešení pro naléhavé situace: Lázeň a knihovna pro sirotčinec Bezpečný přístav, domy Soe Ker Tie pro sirotčinec v Noh Bo, Thajsko ERA 21, 2012, V. 12, No. 3, p , 25 figs. - ISSN X Klíčová slova: Thajsko; sídla venkovská; budovy nové; dřevostavby; konstrukce lehké; domovy dětské; místnosti sanitární; umývárny; záchody; prádelny; knihovny; místnosti obytné; kompozice architektonická; kompozice prostorová; konstrukční řešení; místní hmoty 10 Signální informace V/2012

11 Na podzim roku 2008 odcestoval tým TYIN do Noh Bo, malé vesničky na thajsko-barmské hranici, aby zde navrhl a vybudoval domy pro děti karenských uprchlíků. Šedesát let trvající konflikt v Barmě donutil několik stovek tisíc lidí opustit své domovy. Konflikt za sebou zanechal mnoho sirotků s malou nadějí v budoucnost. Hlavní hnací silou v projektu sirotčince Soe Ker Tie House byla touha poskytnout dětem soukromý prostor, místo, kterému by mohly říkat domov a prostor pro vzájemný kontakt a hry. Realizace spojuje místní dovednosti a evropské architektonické znalosti. V lednu roku 2009 pozvalo studio TYIN patnáct studentů architektury z Norské univerzity vědy a techniky (NTNU), aby se zúčastnili workshopu v sirotčinci Bezpečný přístav v Thajsku. Sirotčinec nejnaléhavěji potřeboval nové hygienické zařízení a knihovnu. A tak zatím co TYIN pracovalo společně s karenskými dělníky na budově sociálního zařízení, účastníci workshopu soustředili své úsilí na knihovnu. Nová budova sanitárního zařízení pokrývá základní hygienické potřeby sirotčince: nacházejí se zde toalety, umývárna a prádelna. Stávající vnitřní konstrukce se stala kostrou nového projektu. Knihovna byla postavena s využitím místních materiálů a byla dokončena za pouhé dva týdny. ERA 21. speciál/2012 VALOVÁ, Radka - DOLEŽALOVÁ, Pavla Mít vše pod kontrolou: Interiér vzorového bytu v rezidenci Mostecká 21, Praha ERA 21, 2012, V. 12, Speciál, p , 5 figs. - ISSN X Klíčová slova: budovy obytné; budovy staré; rekonstrukce budov; byty; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; interiér, výtvarná úprava; řešení barevné Atelier OOOOX je partnerem developera, který rekonstruuje malostranský bytový dům "U Hradeb" z počátku 60. let. V systému zvaném shell core si budoucí obyvatelé kupují byt jako hrubou stavbu, kterou si nechají dokončit podle předem navržených standardů či individuálně. Zobrazený byt je pilotní realizací "standardu OOOOX". ČENĚK, Martin Účelné soustředit, život uvolnit: Konverze výrobní haly, interiér bytu v Praze 12 ERA 21, 2012, V. 12, Speciál, p , 6 figs. - ISSN X Klíčová slova: budovy staré; výrobní objekty; přestavby budov; konverze; budovy obytné; byty; kompozice architektonická; kompozice prostorová; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; interiér, výtvarná úprava; řešení barevné; design Koncept přestavby vycházel ze snahy byt opticky zvětšit a zároveň zachovat pocit vzdušnosti. Jedinou větší stavební úpravou byla přestavba koupelny a vybourání příčky mezi vstupní halou a obývacím pokojem. Většina střídmého nábytku je vestavěná, bíle lakovaný povrch doplňují barevné akcenty ve snaze přiblížit se moderním japonským interiérům, které jsou ideálem majitelů bytu. KALIVODA, Jan - KAAS, Vojtěch Zdivo, nebo nábytek? Univerzální had! : Rekonstrukce bytu v Čechově ulici v Praze ERA 21, 2012, V. 12, Speciál, p , 10 figs. - ISSN X 11 Signální informace V/2012

12 Klíčová slova: stavby historické; budovy obytné vícepodlažní; secese; byty; rekonstrukce budov; kompozice architektonická; kompozice prostorová; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; interiér, výtvarná úprava; řešení barevné; design Cílem konceptu bylo zachovat hodnotné historické prostory a prvky, s minimem zásahů je zkombinovat s novodobými a využít vlastnosti obou. Vedle dispozičních úprav je nejviditelnější změnou vložení novotvaru, objektu na pomezí architektury a designu, spojujícího funkci prostorotvornou, úložnou a technologickou. RESSOVÁ, Jitka - PAVÉZKA, Jan Barevné ostrůvky čeřící hladiny historie: Rekonstrukce bytu na Toulovcově náměstí v Litomyšli ERA 21, 2012, V. 12, Speciál, p , 9 figs. - ISSN X Klíčová slova: stavby historické; budovy obytné vícepodlažní; byty; rekonstrukce budov; kompozice architektonická; kompozice prostorová; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; interiér, výtvarná úprava; řešení barevné Přestavba bytu v patře historického domu vyústila v rozdělení na dvě samostatné bytové jednotky. Komplikované prostorové souvislosti objektu si vynutily specifické uspořádání. Jeho jádrem je v každém z bytů kompaktní nábytkový blok, polyfunkční buňka vložená do dispozice formou odnímatelné vestavby. HOLIŠ, Hynek - HOLIŠOVÁ ŠOCHOVÁ, Šárka Od modulového příbytku k velkorysosti: Rekonstrukce a interiér panelového bytu v Rožnově pod Radhoštěm ERA 21, 2012, V. 12, Speciál, p , 6 figs. - ISSN X Klíčová slova: budovy staré; budovy obytné vícepodlažní; konstrukce panelové; byty; rekonstrukce budov; kompozice architektonická; kompozice prostorová; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; interiér, výtvarná úprava; řešení barevné; design Rekonstruovaný byt v domě se všemi obvyklými neduhy "paneláku" má na rozdíl od většiny obdobných dvě nesporné výhody. Volnou okolní zástavbu plnou městské zeleně a umístění v posledním osmém patře s výhledem na věž kostela Všech svatých na pozadí Západních Beskyd. Byt 3+1 sloužil dříve čtyřčlenné rodině, rekonstrukcí byla dispozice přizpůsobena pro jednoho obyvatele. HALMI, Roman - POLAKOVIČ, Števo - JURKOVIČ, Peter - KORDÍK, Lukáš Otvorenosť je cnosťou: P13. Konverzia jednoizbového bytu v Bratislave na jednopriestorový miniloft ERA 21, 2012, V. 12, Speciál, p , 5 figs. - ISSN X Klíčová slova: budovy staré; budovy obytné; byty jednopokojové; rekonstrukce budov; lofty; kompozice architektonická; kompozice prostorová; členění; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; interiér, výtvarná úprava; struktura materiálová; řešení barevné Jednou z priorit rekonstrukce bylo maximálně otevřít původní dispozici a a vytvořit tak prostor co nejvíce vzdušný. Komínová stěna uvnitř půdorysu přirozeně dělí prostor na dva plány: vstup s 12 Signální informace V/2012

13 hygienickým boxem, kuchyňskou linkou a jídelním stolem a obývací část s nikou na spaní. Při rekonstrukci byl odhalen původní žebírkový betonový strop, který se po očištění stal součástí interiéru. V protikladu s jeho surovým vzhledem je použita hladká dubová podlaha procházející v jedné ploše celým bytem. Byt je zařízený jednoduchým vestavěným nábytkem z překližky, jediným výraznějším objektem je bleděmodrá kuchyňská linka minimálních rozměrů. POKORNÁ, Olga Chladná účelnost pro klid v duši: Industriální interiér bytu pro dva v Praze ERA 21, 2012, V. 12, Speciál, p , 8 figs. - ISSN X Klíčová slova: budovy staré; budovy obytné vícepodlažní; rekonstrukce budov; přízemí; byty; kompozice architektonická; kompozice prostorová; členění; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; interiér, výtvarná úprava; řešení barevné Rekonstruovaný prostor se nachází v přízemí bytového domu z padesátých let v průmyslové čtvrti. Stavební úpravy spočívají ve sjednocení obytných ploch do volně plynoucího prostoru a úpravě povrchů. Architektonický koncept směřoval záměrně k syrovému, industriálnímu vyznění, chlad a jednobarevnost materiálů by měly prostoru dodat klid. Minimalisticky čistý interiér majitelce kompenzuje vizuálně náročný profesní život, který je materiály a barvami přesycen. Byt prozatím užívají dva lidé, ale díky vysokým stropům je možné jej přizpůsobit třem obyvatelům. Příčka uprostřed dispozice tvoří základ pro budoucí vestavěné spací patro rodičů, pod kterým vznikne dětský pokoj. HANCZAR, Szymon Kde domov můj? : Rekonstrukce místnosti na byt, Vratislav ERA 21, 2012, V, 12, Speciál, p , 7 figs. - ISSN X Klíčová slova: Polsko; budovy staré; rekonstrukce budov; místnosti; byty jednopokojové; kompozice architektonická; kompozice prostorová; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; místnosti sanitární Vskutku úsporný byt je vhodný pro příslušníka nastupující generace, jednotlivce nebo dobře sladěný pár, který tráví většinu dne mimo domov. V posledních letech se naše společnost proměnila: odkládáme založení rodiny, upřednostňujeme zážitky před vlastnictvím. Mnohem jednodušeji, rychleji a levněji cestujeme a naše soukromí je čím dál častěji redukováno na notebook. Díky tomu hledáme spíše skrýš v městské džungli než dlouhodobou pevnost. ZOMBOR, Gábor - FALB, Anita Jeviště pro každý den: Adaptace podkroví v budapešťské čtvrti Kispest ERA 21, 2012, V. 12, Speciál, p , 7 figs. - ISSN X Klíčová slova: Maďarsko; města hlavní; domy rodinné; rekonstrukce budov; podkroví; vestavby; byty; kompozice architektonická; kompozice prostorová; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; řešení barevné; kontrast Rodinný dům, ve kterém je byt situován, stojí v zahradním městě na budapešťském předměstí Kispest (neboli Malá Pešť). Cílem rekonstrukce podkroví bylo vytvořit jednoduchý rámec pro předměty každodenní potřeby, jimiž se obyvatelé rádi obklopují a které vnímají jako nedílnou součást života, jako důležité střípky vlastní minulosti. Tomuto konceptu bytu jako neutrální scény pro živé i neživé 13 Signální informace V/2012

14 herce bylo podřízeno prostorové a barevné řešení. Bylo záměrně rozostřeno vnímání jednotlivých etap vývoje domu, z rejstříku prostorotvorných faktorů byla vyřazena barva, emocionální působení zprostředkovává kontrast pevných bílých a mobilních černých součástí interiéru. Scénické vnímání funguje i ve vztahu k exteriéru, stěny podkroví tvoří paspartu výhledů do zahrady a okolí. Výsledné dílo sestává ze dvou částí: prostorově minimalistických ložnic a mezilehlé koupelny a velkorysého otevřeného prostoru ve zbytku podkroví. Chlazení a klimatizace 5/2011 Moderní řešení v zelené kancelářské budově Chlazení a klimatizace, V. XVII, No. 5, 2011, p Klíčová slova: zelená budova, životní prostředí, certifikace LEED Platinum Charakteristika nové budovy City Green Court postavené společností Skanska v Praze 4 u příležitosti pronájmu této budovy společnosti PriceWaterhouse Coopers. Tato budova jako první v ČR získala precertifikaci LEED Platinum, o níž chce Skanska usilovat u všech svých chystaných projektů. Ve stručném přehledném výčtu se uvádějí skutečnosti charakterizující novou budovu, zaměřené na vytápění, chlazení a ventilaci; osvětlení; provozní koncept; hospodaření s vodou; použité materiály; komfort provozu. Konstrukce 3/2012 SUCHARDA, Oldřich - BROŽOVSKÝ, Jiří Vyhodnocení porušení a plasticity betonu u rovinných úloh Konstrukce, 2012, V. 11, No. 3, p. 9-12, 9 figs., 16 refs. - ISSN Klíčová slova: konstrukce betonové; konstrukce železobetonové; konstrukce nosné; výpočty konstrukcí; výpočty statické; výpočty v plastickém oboru; stavy napjatosti; porušení; poruchy, příčiny; modelování; výpočetní modely Příspěvek se zabývá srovnáním vybraných podmínek porušení a plasticity betonu u úlohy rovinné napjatosti. Dále je v článku provedena studie pro parametry počáteční podmínky plasticity u fyzikálně nelineární stavební konstrukce. Vybrané podmínky porušení jsou srovnány v rovině hlavních napětí a dvě jsou dále použity u analýzy vysokého nosníku. Pro studii parametrů počáteční plasticity je zvolen železobetonový nosník zatížený dvěma silami. Použitý konstitutivní model betonu pro nelineární analýzu kombinuje Cheo-Chenovu podmínku plasticity a model zpevnění vypracovaný Ohtanim. GRAMBLIČKA, Štefan Vystuženie stľpov a stien monolitických železobetónových nosných konštrukcií stavieb Konstrukce, 2012, V. 11, No. 3, p , 21 figs., 7 refs. - ISSN Klíčová slova: konstrukce nosné; konstrukce železobetonové; konstrukce monolitické; metody navrhování konstrukcí; výpočty konstrukcí; sloupy; nosné stěny; výztuž ocelová; výztuž měkká; výztužné pruty; výztužné koše; projektování, zásady Monolitické nosné železobetonové konstrukce staveb mají mnoho výhod. Vyžaduje to však při jejich navrhování dodržovat některá specifika. V článku autor upozorňuje na důležitost podrobného návrhu a dodržování konstrukčních zásad. Mnohokrát je potřeba při realizační projektové dokumentaci 14 Signální informace V/2012

15 rozkreslovat podrobnosti výztuže v monolitických železobetonových nosných konstrukčních prvcích, případně v jejich vzájemných stycích. 15 Signální informace V/2012

16 JÁNA, Tomáš - JIRKŮ, Jiří - WALD, František Požární odolnost přípojů při zkouškách ve Veselí nad Lužnicí Konstrukce, 2012, V. 11, No. 3, p , 11 fogs., 1 tabs., 7 refs. - ISSN Klíčová slova: požární zkušebnictví; požární zkoušky, metody; požární zkoušky experimentální; administrativní budovy; budovy dvoupodlažní; konstrukce nosné; konstrukce skeletové; sloupy; nosníky; konstrukce ocelobetonové; spoje; požární odolnost konstrukcí; šíření požáru; teplota; požární ochrana Čtvrtý článek o požárních zkouškách na experimentální budově ve Veselí nad Lužnicí v září roku 2011 popisuje rozvoj teplot v přípojích pomocí U profilu a čelní desky a v přípojích deskou na stojinu. Jsou řešeny požárně nechráněné i požárně chráněné přípoje ocelobetonových nosníků na ocelobetonové sloupy kruhového průřezu. NYÁRSIK, Peter Požiarna odolnosť stropných konštrukcií Konstrukce, 2012, V. 11, No. 3, p , 15 figs., 14 refs. - ISSN Klíčová slova: konstrukce nosné; stropy; požární odolnost konstrukcí; metody navrhování konstrukcí; metody výpočtu konstrukcí; výpočty v pružném oboru; normy evropské /EN/; síly vnější; membrány Ve všeobecnosti lze říci, že při posuzování a návrhu stropních konstrukcí podle platných evropských norem jsou používány teorie, založené na elastickém (pružném) chování konstrukčních materiálů. Tyto teorie nezohledňují plastické působení jednotlivých materiálů. To znamená, že použitím teorie, která využívá pouze pružné působení konstrukčního materiálu, jsou využívány materiály pouze do určité hranice.(meze kluzu). Příspěvek se zabývá i využitím příznivého účinku membránových sil ke zvýšení požární odolnosti stropních konstrukcí. Silnice, mosty.. 2/2012 NEKULA, Leoš Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací: část 6, díl 2: protismykové vlastnosti cementobetonových krytů vozovek - nové technologie Silnice, mosty, 2012, -, No. 2, p , 10 figs. Klíčová slova: pozemní komunikace; vozovky; kryt; beton silniční; zatížení dopravou; vlastnosti povrchu; drsnost; úpravy povrchové a dokončovací; textura; zkoušky in situ; zkušební úseky; výsledky měření Minulá část seriálu článků Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací byla věnována protismykovým vlastnostem stávajících cementobetonových krytů. Ve druhé části budou popsány protismykové vlastnosti nových technologií zdrsňování povrchů cementobetonových krytů, které jsou už běžně používány v zahraničí a v České republice byly prozatím vyzkoušeny na zkušebních úsecích. Podrobný popis těchto technologií je uveden v závěrečné zprávě výzkumného projektu "Zlepšení trvanlivosti protismykových vlastností nově položených i opravených povrchů cementobetomových krytů vozovek s vysokým dopravním zatížením". Vzhledem k obsažnosti problematiky byla část 6 seriálu článků rozdělena do tří dílů. 16 Signální informace V/2012

17 Silniční obzor. 5/2012 MARTOLOS, Jan - BARTOŇ, Luděk Využití výsledků celostátního sčítání dopravy pro aktualizaci dopravně inženýrských metodik Silniční obzor, 2012, V. 73, No. 5, p , 4 figs., 2 tabs., 9 refs. - ISSN Klíčová slova: dopravní inženýrství; doprava, sčítání; doprava, rozbory; pozemní komunikace; doprava automobilová; doprava, intenzita; dopravní proud; výzkum; metodické materiály; prognózy V roce 2010 opět proběhlo Celostátní sčítání dopravy (CSD). Ve výsledcích jsou nově pro každý sčítaný úsek komunikace prezentovány další údaje charakterizující intenzitu dopravy, které jsou využitelné v dopravně inženýrské praxi a silničním stavitelství. Článek informuje o možnostech využití výsledků a poznatků z CSD 2010 a popisuje příklad jejich využití v rámci projektu výzkumu Metodika optimalizace návrhu opatření k usměrnění pohybu živočichů přes pozemní komunikace. HAVLÍČEK, Tomáš - ADÁMEK, Jan Chování chodců na světelně řízených přechodech v Praze - 1. část Silniční obzor, 2012, V. 73, No. 5, p , 10 figs., 1 tabs. - ISSN Klíčová slova: dopravní inženýrství; doprava, průzkumy; doprava, sčítání; doprava, rozbory; pěší ruch; chodci; přechod pro pěší; přechod úrovňový; zařízení pro řízení dopravy; signalizace optická; data, zpracování grafické Článek se zabývá chováním chodců na řízených přechodech v Praze. Bylo vybráno 64 světelně řízených přechodů v Praze, rozděleno do čtyř skupin podle typu a na nich byli ručně sčítáni chodci ve špičkových hodinách pracovního dne na podzim roku Přecházející chodci byli zařazováni do skupin podle toho, jak respektovali signály na SSZ v okamžiku vstupu do vozovky. Podíly přecházejících chodců na zelenou, na červenou a mimo přechod (do cca 50 m od přechodu) z celkového počtu byly následně zobrazeny do grafů podle typu přechodu. Závěrem autoři uvádějí souhrnné výsledky průzkumů, zhodnocení a širší souvislosti. HAVLÍČEK, Tomáš - MERTA, Jiří Doporučené hodnoty kritických mezer v programu VISSIM Silniční obzor, 2012, V. 73, No. 5, p , 3 figs., 2 tabs., 7 refs. - ISSN Klíčová slova: pozemní komunikace; křižovatky úrovňové; doprava, průzkumy; dopravní sítě, kapacita; modelování; propustnost; doprava, bezpečnost; vozidla silniční; kritický odstup; technické podmínky Článek se zabývá hodnotami kritických mezer v programu VISSIM. Autoři seznamují s principem zadávání předností v jízdě pomocí přednostních pravidel (priority rules). Na základě podrobného průzkumu na vybraných křižovatkách byly stanovené průměrné mezery pro daný křižovatkový pohyb a případně mírně upraveny dle výsledků simulace. V závěru je uvedeno orientační porovnání zjištěných hodnot s doporučenými hodnotami používanými pro výpočet kapacity neřízených křižovatek dle TP 188 Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek. 17 Signální informace V/2012

18 VAFEK, Michael Příklad bezpečnostní inspekce místa smrtelné dopravní nehody Silniční obzor, 2012, V. 73, No. 5, p , 7 figs., 1 tabs. - ISSN Klíčová slova: silnice doplňkové sítě; doprava, bezpečnost; doprava, rozbory; nehody; úrazy dopravní; úrazy smrtelné; kontrola inspekční; značky dopravní svislé; trasování; délka rozhledu Článek řeší bezpečnostní inspekci místa smrtelné nehody na silnici III/0462 mezi obcemi Drysice - Brodek u Prostějova. Zabývá se analýzou původního stavu, realizovanými opatřeními a navrženým řešením. Soudní inženýrství 2-3/2011 BRUMOVSKÝ, Martin Zprávy o výsledcích ocenění majetku z pohledu standardů IVS a EVS a českých právních předpisů Soudní inženýrství, 2011, V. 22, No. 2-3, p , 1figs., 9 refs. Klíčová slova: oceňování; Evropské standardy; zákony a předpisy; posudky; požadavky Seznámení odborné veřejnosti s možnými způsoby informování o výsledcích ocenění majetku používanými v ČR a v zahraničí. Požadavky na znalecký posudek ocenění z hlediska standardů IVS 2007 a EVS 2009 a českých právních předpisů (vyhl. č. 36/1967 Sb., a 37/1967 Sb.,). (Aktualizovaná verze příspěvku z 1. odborné konference doktorského studia "Junior Forensic Science Brno 2009.) CHMELÍK, Tomáš Stanovení nájemného z bytů Soudní inženýrství, 2011, V. 22, No. 2-3, p , 4 figs., 2 tabs., 9 refs. Klíčová slova: nájemné; cena bytu; výpočet Navrhuje se náhradní metoda výpočtu nájemného z obecné ceny v různých lokalitách a v různém čase. Analyzují se faktory ovlivňující vztah nájemného a ceny (atraktivita lokality, technický stav a vybavení, dispozice/velikost bytu). Příklad výpočtu. ŠIMŮNEK, Petr - ŠTĚPÁNEK, Petr - LANÍKOVÁ, Ivana - GIRGLE, František Problémy a současná situace hurdiskových stropů Soudní inženýrství, 2011, V. 22, No. 2-3, p , 13 figs., 3 refs. Klíčová slova: hurdisky; poruchy budov a staveb; smrštění; sanace Konstatuje se nárůst počtu závažných poruch a havárií hurdiskových konstrukcí. Praktický pohled na problém a informace vhodné i pro soudně znaleckou praxi. Popis poruch a havárií, nejvýznamnější příčiny, projevy poruch. 18 Signální informace V/2012

19 BRUMOVSKÝ, Martin Stručný pohled na profesi odhadce ve Španělsku, Francii a Spojeném království Soudní inženýrství, 2011, V. 22, No. 2-3, p , 21 refs. Klíčová slova: odhady nemovitosti; realitní trh; oceňovací metody Informace o postavení odhadce nemovitostí v zahraničí. Charakteristika zemí (Španělsko, Francie, Spojené království), jejich profesní a vzdělávací instituce, situace na realitních trzích, hlavní používané oceňovací metody, praktické poznatky. BUREŠ, Petr Rizika škod na vodohospodářských funkcích lesa při stavebních činnostech Soudní inženýrství, 2011, V. 22, No. 2-3, p , 4 figs., 5 refs. Klíčová slova: stavební činnosti; krajina; vody podzemní; vody povrchové; pásma ochranná Uvádějí se vybraná významná rizika na VH funkcích lesa v souvislosti se stavební činností na pozemcích určených k plnění funkce lesa a v ochranném pásmu lesa. Zaměření na proudění podzemních vod, odtok povrchových vod a vody vyvěrající na povrch. Rozdělení rizik. Specifikace škod v různých etapách na příkladech (příprava stavby, realizace, provoz). (Příspěvek z XX. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství, Brno 2011). BRUMOVSKÝ, Martin Reziduální metoda a její postavení v rozvojových metodách Soudní inženýrství, 2011, V. 22, No. 2-3, p , 2 figs., 5 refs. Klíčová slova: oceňování nemovitosti; posouzení; tržní hodnota; metody Reziduální metoda oceňování nemovitosti, u nás kritizovaná a považovaná za kontroverzní, je v zahraničí často používaná. Její vztah k dalším analýzám a výkonnostním ukazatelům. Popis metody, 2 varianty postupu (oceňovací režim, posuzovací režim), výhody a nevýhody. (Upravená verze příspěvku z 2. odborné konference doktorského studia "Junior Forensic Science Brno 2010.) BRADÁČ, Albert Novelizace českého občanského zákoníku II - Právo stavby Soudní inženýrství, 2011, V. 22, No. 2-3, p , 3 refs. Klíčová slova: zákony a předpisy; nemovitosti; stavby Porovnání ustanovení o právu stavby podle zákona č. 86 ř. z., z (o právu stavby, I. Ustanovení soukromoprávní, 1 až 12) a připravované novely občanského zákoníku (návrh 2011: 491 a 499; díl 5, oddíl 1, pododdíl 1, 1231 až 1247; díl 8, oddíl 1, 1986 a 1989). Příklad ocenění práva stavby. BRADÁČ, Albert - DAŇHEL, Petr 19 Signální informace V/2012

20 Současný stav znalecké činnosti v ČR Soudní inženýrství, 2011, V. 22, No. 2-3, p , 10 figs., 3 tabs., 1 refs. Klíčová slova: znalecký ústav; znalecký posudek; mapy cenové Současný stav znalecké činnosti. Počty znalců a znaleckých ústavů v ČR (v letech ) podle oborů. Legislativní novinky v roce Přehled cenových map stavebních pozemků obcí k (XX. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství, Brno 2011). Stavba (Č) 2/2012 SLÁDEČEK, Svatopluk Náhrobek Jana Nováka Stavba (Č), 2012, V. 19, No. 2, p , 3 figs. - ISSN Klíčová slova: města velká; hřbitovy; náhrobky; plastiky; žula Jan Novák, vynikající český skladatel 20. století, byl po dlouhá léta spjat s městem Brnem. V letech žil v Brně, po okupaci Československa emigroval s celou rodinou. Žil nejprve v Dánsku, poté v Itálii a v Německu. Jan Novák zemřel 17. listopadu roku 1984 ve věku 63 let. Byl pohřben na vlastní přání v Roveretu v Itálii. Jeho urna byla na jaře v roce 2011 přenesena do Brna a uložena do hrobu na čestném pohřebišti Ústředního hřbitova v Brně. Pomník tvoří čtyři desky a čtyři žulové trámce stejných rozměrů. Na svislých stěnách trámců je po obou stranách latinský nápis MVSARVM CVLTOR JAN NOVÁK Skladba pomníku začíná a končí polovinou modulu žulové desky. NOÉ, Lorenzo - BELLASIO, Gian Maria Via Regina Stavba (Č), 2012, V. 19, No. 2, p , 10 figs. - ISSN Klíčová slova: města malá; jezera; svahy; historické jádro; zdi nábřežní; zařízení rekreační; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; terasy; konstrukce dřevěné; přístaviště; schodiště; ozelenění vertikální; parky; Itálie Brienno stále zůstává vesničkou u jezera. Na rozdíl od mnohých jiných sídel nebylo její území postiženo nekontrolovatelným růstem a dokáže si udržet silnou identitu. Řešené místo zahrady Via Regina leží severně od historického centra a pod kostelem se hřbitovem, kde je ve výšce asi 6 metrů nad normální jezerní hladinou kamenná nábřežní zeď se třemi oblouky. Zeď nemůže být upravována a ani nesnese další zátěž. Aby bylo možné tento sráz dále využít, byla nad jezerem postavena konstrukce na ustupujících sloupech s vlastními jednotlivými základy a mikropilotami vespod. Projekt sestává z několika prvků: kamenného schodiště, dřevěné terasy a přístavního můstku. Rovina terasy se lehce svažuje k severu, což zesiluje její prostorový účinek a na konci se přeměňuje v plošinu, která nabízí nové pohledy na historické centrum a na protější pobřeží. Směrem k jihu park uzavírají dva dřevěné objekty: toaleta a přístupové schodiště ke skladu a přístavu loděk. Prostor mezi novou terasou a předchozí úrovní terénu je ohraničen ocelovými lany, která slouží jako podpěry pro popínavou zeleň. NAGY, Sebastian - ALEXY, Andrej Otio Stavba (Č), 2012, V. 19, No. 2, p , 11 figs. - ISSN Signální informace V/2012

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 CÍL PŘEDNÁŠKY seznámit s aktuálními TP v oblasti dopravního inženýrství, použití TP v projektování, možnosti

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

Pasportizace trhlin a sanační opatření na budově č.p.15, Zámecká, Veselí nad Moravou (bývalá myslivna) Stránka 1 (13)

Pasportizace trhlin a sanační opatření na budově č.p.15, Zámecká, Veselí nad Moravou (bývalá myslivna) Stránka 1 (13) Stránka 1 (13) POUŽITÁ LITERATURA, SOFTWARE : EUROKÓD ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ EUROKÓD 1 ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ EUROKÓD 2 NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ EUROKÓD 3 NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ EUROKÓD

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4 Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H strana 1.0 Úvod 2 2.0 Identifikační údaje 3 3.0 Popis výchozího stavu 4 4.0 Zhodnocení výchozího stavu 67 5.0 Návrhy opatření ke snížení

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

36-47-M/01 Stavebnictví

36-47-M/01 Stavebnictví Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví ŠVP

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET Dokumentace pro ohlášení stavby REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU Jeremenkova 959/80, Praha 4 2011/05-149 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.490.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY 22.10.2003 OBECNĚ Metody návrhu prefabrikovaných betonových konstrukcí jsou založeny na otevřeném modulárním systému. Příklady řešení řadových a věžových prefabrikovaných bytových

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Popis nemovitostí Oceňovaná nemovitost Byt č. 1391/27 (4+kk) Krakovská, Praha 1 - Nové Město zdroj informací: VÝPOČET POROVNÁVACÍ HODNOTY nemovitost č. 1 nemovitost č. 2 nemovitost č. 3 nemovitost č. 4

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3 EKOLINE 1237 4 00 000 Kč 2 720 000 Kč 114 m 2 7686 m 3 114 m 2 909 m 2

Více

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Ing. Jan Bedřich Výkonný ředitel 1 ČKLOP odborná a členská základna Počet zaměstnanců ve firmách ČKLOP a celkový obrat firem ČKLOP za rok 2012 zdroj

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele AUKČNÍ KARTA OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58 Označení vyhlašovatele a poskytovatele Vyhlašovatel: Poskytovatel: AMÁDEUS REAL, a.s. se sídlem Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 116 78 IČ: 272 41 131

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

člen Centra pasivního domu

člen Centra pasivního domu Pasivní rodinný dům v Pticích koncept, návrh a realizace dřevostavba se zvýšenou akumulační schopností, Jan Růžička, Radek Začal Charlese de Gaulla 5, Praha 6 atelier@kubus.cz, www.kubus.cz For Pasiv 2014

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

rezidenční zóna 52 Domus Aurea

rezidenční zóna 52 Domus Aurea rezidenční zóna Elegantní stavba od studia JM Architecture je pojata jako dvoupodlažní. Nad zem vyčnívá skleněný pavilon ve tvaru písmene U, pod ním je do svahu zapuštěný betonový blok. 52 Domus Aurea

Více

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE NOVINKA PRAKTIK 1316 s garáží předpokl spotřeba energie za rok malá, vhodný i na malé a užší parcely komfortní zádveří velkoprostor obývacího pokoje s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin pod

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 4: Využití nástroje HDM-4 pro hodnocení silničních staveb v ČR Softwarový nástroj HDM-4 a metodika

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Příloha č. 3 opatření obecné povahy ÚP Ševětín Ševětín, okres České Budějovice Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Zadavatel: Městys Ševětín, náměstí Šimona Lomnického 2, 373 63, Ševětín Zhotovitel:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Česká republika 12/1998 04/1999 Inženýrská činnost, vedení stavby, technický dozor investora Třípodlažní železobetonový administrativní a obchodní objekt

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM. 1. Identifikační údaje

SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM. 1. Identifikační údaje SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM 1. Identifikační údaje Název projektu: Soubor staveb pod Vítkovem Místo stavby: Pernerova

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů

Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů Lukáš Vráblík, Vladimír Křístek 1. Úvod Jedním z nejzávažnějších faktorů ovlivňujících hlediska udržitelné výstavby mostů

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

zemní vruty základy bez betonu!

zemní vruty základy bez betonu! zemní vruty základy bez betonu! ZEMNÍ VRUTY KRINNER moderní systém zakládání staveb Použití: dřevostavby haly, účelové stavby kontejnery, garáže městské a veřejné stavby fotovoltaiky dopravní značení reklamní

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu exekuce Předmět ocenění Bytová jednotka

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo - Přepeře, krok 2 1

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo - Přepeře, krok 2 1 Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo Přepeře, krok 2 1 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity a omezení

Více

Přitažlivost řešení bungalovu

Přitažlivost řešení bungalovu HAAS FERTIGBAU, S.R.O.: BASIC LINE 116 Přitažlivost řešení bungalovu TYP: Basic Line 116 POČET MÍSTNOSTÍ: 3+1 ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 138,3 m 2 PODLAHOVÁ PLOCHA: 116,0 m 2 VHODNÝ POČET OSOB: 3-4 OBESTAVĚNÝ PROSTOR:

Více

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Jan Růžička*) **), Radek Začal**) *) Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Stavební veletrhy Seminář PERSPEKTIVY BYDLENÍ 24. dubna 2013, Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - Hodnocení budov obecně přehled metod - Hodnocení energetické

Více

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 VAŠE SPRÁVNÁ CESTA MABA Prefa spol. s r.o. Čtvrť J. Hybeše 549 391 81 Veselí nad Lužnicí T: (+420) 381

Více

o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4

o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4 Znalecký posudek č. 7591/2012 o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4 Vlastník nemovitosti: SEMOS a.s. (úpadce) Kyslíková 1984/4 143 00 Praha 4 Objednavatel

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč ELEGOHOUSE základový systém Izolovaný základový systém inovativní řešení na klíč Základová konstrukce je jednou z nejdůležitějších částí stavby. Vady základových konstrukcí se vždy výrazně promítají do

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

Infračervená termografie ve stavebnictví

Infračervená termografie ve stavebnictví Infračervená termografie ve stavebnictví Autor: Ing. Marcela POČINKOVÁ, Ph.D., Ing. Olga RUBINOVÁ, Ph.D. Termografické měření a následná diagnostika je metodou pro bezkontaktní a poměrně rychlý průzkum

Více

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012 MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012 Rádi bychom Vás pozvali v rámci 9. ročníku Mezinárodního dne pasivních domů na prohlídku pasivních a nízkoenergetických domů, které byly

Více

26 rodinné domy. úsporný dům. Vstříc novým trendům

26 rodinné domy. úsporný dům. Vstříc novým trendům 26 rodinné domy Energeticky úsporný dům Vstříc novým trendům Rukopis architekta Jiřího Houši bývá v sousedství jiných rodinných domů na první pohled jasně čitelný. Hladce omítnutá stavba s plochou střechou,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů

Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů Cenové ukazatele jsou vztaženy na účelovou měrnou jednotku (m3 obestavěného prostoru, m2 komunikace a plochy, bm liniové stavby) Stavební

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Krytá terasa zvyšuje komfort

Krytá terasa zvyšuje komfort FUTUR, S.R.O.: JITKA Krytá terasa zvyšuje komfort podlahové plochy TYP: Jitka POČET MÍSTNOSTÍ: 4+1 ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 146,6 m 2 PODLAHOVÁ PLOCHA: 126,7 m 2 Jeden zmenších domků nabízených společností Futur

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Vlastník stavby: Bytová jednotka - č. 04 v domě čp. 1054 Jablonského 1054, 50801 Hořice

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG. Č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006 VÝSTUPY PROJEKTU

PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG. Č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006 VÝSTUPY PROJEKTU kód SM1 SM2 SM3 OBOR STROJNÍ MECHANIK Název učebnice Technická dokumentace Technické normy a tabulky Technologická dokumentace PROJEKT PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG.

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více