Obecnický ZPRAVODAJ LEDEN 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecnický ZPRAVODAJ LEDEN 2010"

Transkript

1 Obecnický ZPRAVODAJ LEDEN 2010 Vydává Obecní úřad ( ) Redakce Bohouš Svoboda ( ) Co také najdete v Obecnickém zpravodaji: MZŠ MŠ ZLATÝ NUGET BEČÁNOVA MASOPUSTNÍ PRŮVOD DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL PYŽAMOVÝ BÁL Koukám si takhle z okna na zasněžené podbrdské louky a najednou jsem jej zahlédl. Šel sám, nejistým krokem, zachumlaný do šály a svých myšlenek. Pohled měl tak trochu nepřítomný, zabořený kamsi do dálky a bylo vidět, že si pro sebe cosi mumlá. Neumím moc odezírat, ale zdálo se mi, jakoby nadával. Asi na sobě ucítil můj pohled, náhle se otočil a hezky se na mne usmál. V tom jsem jej poznal. Byl to on, Nový rok. Hodil jsem rychle na sebe bundu a vyběhl ven, podívat se jak vypadá zblízka. Rozhlížím se po okolí a nikde nikdo. Jen po louce se táhla šňůra stop daleko k obzoru. No nic, holt si budu muset počkat, však poznám. Vždycky nějak bylo nějak bude. Jak tak člověk poslouchá, co nemá, odevšad zaznívají předpovědi, že bude hůř. Nejsem pesimista a jak se tak zamýšlím, musím uznat, že opravdu nějak bude. To je fakt úžasná myšlenka, poslední dobou mám samé takové, jak u nás doma říkají štěpné. Prostě jsem chtěl říct, že život budeme mít takový, jaký si ho uděláme. A stejně budeme nadávat. Já ale při zprávách a při pohledu do jiných částí světa si myslím, že jsme se narodili na dobrém místě a můžeme být dost spokojeni a i š astní. Vždy nám napadl i sníh. Zkoulovat se může- me, vyválet v závějích, svaly utužit, zatopit si a vůbec. Jen si tak občas říkám, třikrát a dost. Já vím,ono to někdy ani třikrát nejde. Zkuste si za sebou třikrát vystát frontu u doktora, třikrát za den odhazovat sníh, třikrát v týdnu se zkoulovat, třikrát... Nebo si vezměte to rčení do třetice všeho dobrého i zlého. O dobrém nevím, jestli to funguje třikrát za sebou, ale to zlé určitě ano. Nedávno jsem si k snídani mazal dva chleby s máslem. Ležely na prkénku do té doby než jsem o ně brnknul loktem. Samo sebou šly tou namazanou na podlahu. Posbírám to a jdu ke stolu. Natáhl jsem se pro med a vylil hrnek čaje do novin. Sprostá slova létala po kuchyni a honila se s těmi ještě sprostějšími. Tak a co do třetice. Do oběda nic, až těsně před ním jsem trochu hřešil a potají něco pucoval. Kousl jsem se do jazyka, do pl, ani jsem tu nadávku nemohl vyslovit, ale uklidnil jsem se, když jsem vzpomněl na pořekadlo, jak na Nový rok Rychle jsem si dal předsevzetí, žádné do třetice, prostě jednou a dost. Ono je to někdy lepší. Jo a taky budu hodnej, budu šikovnej, nebudu nic potají pucovat, nebudu se koulovat, nebudu nadávat, nebudu Jak říkám, jen jednou a dost. No a co vy? bs Z OBECNÍHO ÚŘADU Zápis z veřejného jednání zastupitelstva obce dne Přítomni: viz prezenční listina 11 zastupitelů, 4 omluveni, 2 hosté 1. Návrhová komise: p. Vohradský, p. Oktábec 2. Ověření zápisu z minulé schůze: předminulý zápis p. Zapletal bez závad; minulý zápis pí Poláková, p. Oktábec bez závad, ověřovatelé zápisu: p. Šefl, p. Juříček 3. Informace starosty poruchy vodovodního řádu 11 x porucha, vyměněna nová trasová šoupata u p. Kopeckého, Šrutky, bohužel se musela rozkopat i nová komunikace lépe se pak hledá porucha, podařilo se snížení o 30 m 3, rok 2010 bude se dělat kanalizace v Lukách (dotace 5 mil. Kč), při té příležitosti se vymění i voda (z vlastního rozpočtu), začala výstavba na mateřské škole, proběhlo uvedení čističky do trvalého provozu, příprava žádostí o dotace - Veský rybník, údržba zeleně, nový vodojem pod Třemošnou, FROM cesta v Koutě (rozpočet 8 mil.), Hospoda v Obecnici Vánoční setkání se spoluobčany (73 vánočních balíčků bylo rozdáno starším spoluobčanům) (pokračování na str. 2) Kouzelná zima... cesta z Kloboučku k Octárně Foto Lukáš Stejskal Příště můžeme otisknout i Vaši zajímavou fotografii... Foto pošlete na ovou adresu:

2 2 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Leden 2010 Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI Zápis z veřejného jednání zastupitelstva obce (dokončení ze str. 1) 4. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2010 viz příloha - výdaje celkem ,26 tis. Kč - OZ souhlasí 5. Projednání a schválení rozpočtového výhledu na rok viz příloha OZ souhlasí 6. Žádost MŠ a ŠJ o navýšení rozpočtu na rok 2009 žádost o navýšení o 70 tis. Kč (el. energie, kuchyně) OZ souhlasí se záměrem pronájmu 7. Úprava rozpočtu na rok 2009 viz příloha úspora ,05 Kč OZ souhlasí s úpravou 8. Pověření rady obce provést veškerá rozpočtová opatření týkajících se roku 2009 OZ souhlasí 9. Pověření rady obce k provádění rozpočtových opatření, týkajících se změn schváleného rozpočtu v rámci jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby OZ souhlasí s pověřením 10. Navýšení příspěvku na 1 žáka v MZŠ na 6500,- Kč na rok 2010 OZ souhlasí s navýšením 11. Pronájem pozemků Petr a Markéta Lansperských, cena 100,- Kč/rok OZ souhlasí s pronájmem OZ souhlasí s cenou 100,- Kč p. Srch, cena 100,- Kč/rok OZ souhlasí s pronájmem OZ souhlasí s cenou 100,- Kč Klára Vöröšová, č. 64/1 k. ú. OZ souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu 12. Žádosti o prodej pozemků manželé Paboučkovi, k. ú. OZ souhlasí se záměrem prodeje Vlasta Stěhulová, k. ú. OZ souhlasí se záměrem prodeje p. Punčochář, k. ú. Láz 163 m 2 OZ souhlasí se záměrem prodeje 13. Schválení uzavření kupních smluv na prodej st. parcel pan starosta opustil na hlasování jednací místnost a neúčastnil se hlasování p. Burian č. p. 409 OZ souhlasí s uzavřením p. J. Karas ml. 33 OZ souhlasí, s uzavřením 14. Žádost o pronájem kadeřnictví OZ souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu kadeřnictví 15. Žádost o zařazení pozemku do ÚP Obce p. F. Kubín pozemky jsou již v ÚP zařazeny 16. Schválení složení inventarizačních komisí dle přiloženého návrhu OZ souhlasí se složením komisí 17. Schválení podání žádostí o poskytnutí dotací FROM cesta v Koutě, SFŽP vodojem pod Třemošnou, FPDH a IZS dovybavení hasiči, SFŽP dotace na revitalizaci sídelní zeleně OZ souhlasí 18. Diskuse volby r. 2010, přání do nového roku 2010, kontejnery na plasty v Koutě, možnost osvětlení u bytovky v Koutě, zpráva na rádiu Region o znečištění potoka proběhla kontrola, vše v pořádku dle zákona, p. starosta vše vysvětlil, retardér měl by být instalován ještě tento rok, možnost zateplení vrat v hasičárně a vytápění. Zapsala: M. Švehlová Z obecních kronik a archivů: OSEČSKÁ HISTORIE XI. ROK 1918 Úvod red. Na začátku války odešli do zahraničí čeští vlastenci Tomáš Garrigue Masaryk a Edvard Beneš, kteří se ve Francii sešli se Slovákem Milanem Rastislavem Štefánikem a společně s dalšími začali organizovat boj proti habsburské monarchii ( zahraniční odboj). Proto v polovině roku 1918 Tomáš Garrigue Masaryk dosáhl příslibu uznání nezávislosti od mocností Dohody. V Paříži byla ustanovena prozatímní československá vláda. Doma se mezitím politické strany dohodly na vytvoření Národního výboru, který se měl připravovat na převzetí moci. 28. října 1918 ráno se v Praze vydali představitelé Národního výboru Antonín Švehla a František Soukup převzít Obilní ústav, aby zabránili odvozu obilí na frontu. Poté se v Praze rozšířila zpráva o uznání podmínek míru Rakouskem Uherskem, které obsahovaly také uznání nezávislosti všech národů Rakouska Uherska. Lidé začali strhávat znaky rakouské říše, po celém městě zavlály červenobílé prapory, v ulicích hrála hudba a tančilo se. U pomníku svatého Václava byla provolávána sláva samostatnému československému státu. Všude zněla píseň Kde domov můj. Navečer vydal Národní výbor první zákon o zřízení samostatného státu. O dva dny později kapitulovalo v Praze definitivně rakouské vojenské velitelství a slovenští politici se Martinskou deklarací přijatou v Turčianském Svätém Martině přihlásili ke společnému státu s Čechy. Na počátku roku 1918 již nestačily armády Rakouska Uherska a Německa spolu se svými odolávat útokům vojsk západních spojenců a 1. světová válka skončila v listopadu 1918 jejich porážkou. To jen na úvod z učebnic pro oživení tématu a dál pokračujeme z osečské kroniky. První zpráva o převratu pronikla do obce naší 28. října 1918, když lid, ubírající se za svým zaměstnáním, byl zprávou touto překvapen. Nadšení, jaké všude zavládlo, bylo neutuchající.vše opouštělo práci a hrnulo se v houfech do okresního města Příbramě. Narychlo zhotoveny prapory barvy červenobílé, které vlály takřka na všech budovách. Lid v nadšení strhával všechny odznaky upomínající jho rakouské a šlapal po nich. Místy byly pořádány i ohně, na nichž pozůstatky rakouské nadvlády páleny. Jsouce zproštěni veškeré tísně, byli jsme jako znovuzrozeni. Průvody s hudbou procházely a zpestřovaly dojem tento. Pak počalo zlepšené zásobování lidu moukou americkou a tuky. Hlavní podíl na zlepšení zásobování měl národní výbor jehož zatímním ministrem byl člen tohoto výboru Václav Johanis, za jehož působení byla zlevněna mouka americká z pěti na tři koruny, takže byla dostupná svojí cenou i těm nejchudším. Zásobování dělo se ještě na lístky. Do oběhu přišly prozatímní československé peníze, z nichž nejznámější byly jednokorunové papírové. Ku stabilitě valuty československé přikročeno v dubnu roku 1919 kolkováním peněz. To poznalo se komu válka tato pomohla a komu ublížila. (pokračování na str. 3)

3 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Leden OSEČSKÁ HISTORIE XI. ROK 1918 (dokončení ze str. 2) Vždy vracel se do naší republiky muž, jenž spolu s T. G. Masarykem vyšlapával cestičky a pěšinky k samostatnosti československého národa. Mužové tito bu tež nám světlým majákem v dalším vedení naší drahé svobodné vlasti. Všem, kdož tuto kroniku budou po nás čísti, opatrovati jí, doplňovati, kladu na srdce, že samostatnost československého národa a jeho svobody našimi předky, otci a bratry tak draze vykoupenou, udržíme jen potud, pokud mezi námi bude vládnouti svornost a láska. Ztratíme li tuto, ztratíme tím vše, co nám naši předkové ztrátou vlastních životů a statků odkázali. Tím končím zápis událostí až do dne 15. prosince Dvacátého prvního prosince se vrátil do vlasti T. G. Masaryk. Devatenáctého prosince 1918 byl uzákoněn a v platnost uveden zákon o osmihodinové pracovní době. První volby dle nového volebního řádu byly všude ve znamení stran socialistických a následkem těchto všude doznány veliké změny ve vedení samosprávných svazků. U nás bylo v té době zvoleno všech dvanáct členů obecního zastupitelstva za stranu československé sociálně demokratické strany dělnické. Tragickou smrtí našeho prvního ministra vojenství Milana Rastislava Štefánika, která se stala 5. května 1919 havárií letadla, byla českolovenská republika hluboce zarmoucena. Tu ztratili jsme jednoho z nejpřednějších organizátorů našeho vojenství. Návrat Dr. Eduarda Beneše, prvního ministra zahraničních záležitostí, byl slavný. V Oseči, dne 15. prosince 1935 Josef Rada, pisatel kroniky. Pokračování příště Rok 1936 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici PŘEDVÁNOČNÍ OBDOBÍ VE ŠKOLE Vánoce jsou mimo jiné spojeny také s mnoha lidovými zvyky a tradicemi. Byla by určitě škoda, kdyby se na jejich dodržování zapomínalo, a proto jsme připravili ve škole projekt pro první až devátou třídu, jehož cílem bylo vyhledat některé obyčeje, seznámit se s nimi, vyzkoušet si je a je přiblížit druhým. Děti si připomněly, jakou tradici má výroba betlémů na Příbramsku, seznámili se s pranostikami a zvyklostmi od svátku sv. Martina přes adventní dobu, Štědrý den, následující sváteční dny až po Tři krále. Lidových zvyků objevily při svém pátrání celou řadu. Žáci každé třídy si na dané téma připravili vystoupení, ve kterém přiblížili vypátrané tradice ostatním. A bylo nač se dívat i co poslouchat. Výsledky činnosti si vzájemně prezentovali všichni účastníci projektu na společném setkání v tělocvičně. Atmosféra byla opravdu předvánoční, všichni přítomní (střídavě v roli vystupujících a diváků) byli dobře naladěni a připraveni. Po společné části následovala prohlídka výstavy betlémů. Perník, šustí, keramika, přírodniny, papír aj., to jsou materiály, které posloužily žákům k vytvoření zajímavých dílek různých rozměrů. Ve čtvrté třídě se do tvoření zapojily i šikovné maminky. K nahlédnutí byly také výtvarné a slohové práce dětí. Žáci deváté třídy si připravili pro děti z prvního stupně dílny. Zahráli Vánoční pohádku s maňásky, učili prostírání svátečního stolu a skládání ubrousků, asistovali u lití vosku (to místo olova), předvedli prezentaci na téma Kdo nosí dárky ve světě?, informovali o tradicích výroby betlémů v okolí Příbrami. Starší žáci se věnovali literatuře a zvykům v okolních zemích. Žáci osmé třídy využili informace z dopisování s dětmi z Francie a Slovenska v anglickém jazyce. Program jsme zakončili tradičním zpíváním koled na schodech a svátečním posezením ve třídách. Celý projekt byl doprovázen dalšími akcemi, které měly nabídnout dětem různé aktivity pro volný čas (př. návště- (pokračování na str. 4)

4 4 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Leden 2010 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA / (dokončení ze str. 3) Vítězové sportovních soutěží Vánoční turnaj v přehazované 1. místo: tým dívek z deváté třídy ve složení T. Bredlová, M. Biskupová, K. Tintěrová, A. Nelibová, L. Kratochvílová Vánoční turnaj ve florbalu - 1. místo: M. Hnízdil, M. Dohnal, O. Tumpach Turnaj školní družiny ve florbalu 1. místo: Ďáblíci (J. Strmiska, D. Polák, D. Sandr) Všem vítězům blahopřejeme. va různých divadelních představení, výstav a lední revue, sportovní turnaje). Ve II., III. a IV. třídě proběhlo vánoční tvoření s rodiči, školní družina připravovala vánoční jarmark, konala se Vánoční besídka školy pro rodiče a veřejnost, žáci školy vystoupili na setkání s občany. Chlapci a děvčata z osmé třídy zorganizovali ve škole dvě cha- ritativní akce, Udělej něco pro zvířata (předali útulku v Lazci 370,- Kč) a Přispěj na Adventní koncert ČT (na konto adventních koncertů bylo složeno 1 200,- Kč). Výtvarné práce žáků VI. a VIII. třídy s doprovodnými texty na téma Moje nejkrásnější Vánoce, které byly zaslány do soutěže redakce MF Dnes a dětského internetu Alík cz., získaly čestné uznání. Společným úsilím se podařilo nejen připomenou lidové tradice, ale i rozvíjet tvořivost, oceňovat práci druhých, posilovat vztahy v kolektivu. Poděkování za průběh i výsledky celého projektu patří dětem i jejich pedagogům. Anna Kadlecová OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE V prosinci proběhlo školní kolo 36. ročníku Olympiády v českém jazyce. Vítěznými řešiteli úkolů se stali: Jan Lopata, Tereza Bredlová, Adam Kratochvíl. V okresním kole budou školu reprezentovat J. Lopata a T. Bredlová. PŘEDVÁNOČNÍ Ondřej Srch (2. tř.) DÁREČEK Jonáš Polák (2. tř.) Z kuchyně to zavoní, když s maminkou peču cukroví. Matík ještě za tepla jeden kousek ochutná. S tatínkem zas v rybníčku nahodíme udičku. Úlovek je vánoční kapr na stůl sváteční Nejkrásnější dáreček je, když voní stromeček. Doma voní vánočky, brzy rozbalíme dárečky. V síni visí jmelí, venku se chumelí. Ježíšek si dopis odnesl, dáreček mi pod stromeček přinesl. MATEŘSKÁ ŠKOLA Zprávičky ze školky Naší mateřskou školu navštívil p.uč. Matějka z MZŠ. Seznámil se s budoucími prvňáčky, popovídal si s dětmi a děti mu předvedly co umí. Jako každým rokem, tak i letos, nám přišel zahrát dramatický kroužek při MZŠ pohádku Čert a Káča. Dne se konala v naší MŠ vánoční besídka,na které děti zahrály vánoční hru: O malém Jezulátku. Zájem veřejnosti byl veliký. Po vystoupení si děti převzaly vánoční nadílku. (pokračování na str. 5)

5 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Leden Zprávičky ze školky (dokončení ze str. 4) Dne navštívily děti MZŠ. Seznámily se s prostředím školy, společně si zazpívaly koledy. Také se byly podívat ve vánoční Hornické chaloupce, kde si vyzkoušely lití olova,vykrajovat perníčky, malování postaviček do Betléma apod. Děti z MŠ se zúčastnily vánočního veřejného vystoupení pro důchodce a veřejnost, kde zazpívaly koledy a zahrály úryvky z vánoční hry. V pondělí jsme šly na dopolední vycházku do lesa, kde jsme pozorovaly stopy zvířat, kterým jsme přinesly něco na zub. 18. ledna 2010 navštívil naší školku kouzelník. Děti shlédly kouzelnické vystoupení a některá kouzla a triky se také mohly učit. Ve čtvrtek přijedou do naší MŠ zástupci z OFČR Votice, téma Stopy. R.M. Lékař a my CHŘIPKA A NACHLAZENÍ Máte za sebou chřipku nebo na ní teprve čekáte? A byla to vůbec chřipka? Časopis Naše zdraví ví, jak se liší od obyčejného nachlazení. Obě nákazy vyvolávají viry, obě se vyskytují v takzvaném chřipkovém období, tedy v chladných měsících. I příznaky jsou podobné, ale v mnoha věcech se obě choroby liší. Nachlazení je způsobeno řadou virů a příznaky začínají pomaleji. Patří k nim rýma, kýchání, škrábání v krku, slzení očí, bolesti kloubů a zvýšená teplota, která se ale objevuje až druhý nebo třetí den a nepřekračuje obvykle 38 stupňů. S nástupem teploty se škrábání v krku mění v intenzivní bolest, přidává se chrapot a může se objevit i reakce krčních uzlin, které se zvětší a jsou bolestivé. Jediné, co můžeme udělat, je nešířit infekci dál. Zalézt do postele, teplé nápoje, dostatečný pitný režim, užít nosní kapky, léky proti bolesti a v případě kašle léky na snazší odkašlání. Při teplotě pod 38 stupňů není třeba ani návštěva u lékaře. Tělu víc prospěje silná česnečka česnek má antivirové účinky (podobně jako cibule), silný kuřecí vývar dodá krom tekutin i sůl ztracenou při pocení a bílkoviny, které tělo při infekci potřebuje. Med zmírní bolest v krku, citron dodá vitamin C a v kombinaci s čajem doplní i tekutiny. Tělo si musí s virovou infekcí poradit samo, antibiotika jsou v případě virového onemocnění nic platná. Na rozdíl od nachlazení probíhá chřipka mnohem agresivněji. Ráno se cítíte zcela v pořádku, během několika hodin z plného zdraví nastoupí silné bolesti hlavy, očí, zimnice, horečka stupňů, postupně se přidají bolesti svalů, kloubů, velká únava a vyčerpanost. Typický je suchý dráždivý kašel s bolestí na hrudi, někdy i zažívací potíže. Na rozdíl od nachlazení neprovází chřipku rýma. Příznaky odezní obvykle do 10 dnů, ale únava a slabost může přetrvávat i týdny. Léčba je podobná jako u nachlazení, jen vysokou horečku je potřeba snížit. Paracetamol je nejpoužívanější lék na snížení teploty a zmírnění bolesti. Je použitelný pro děti, těhotné ženy, pacienty s onemocněním žaludku, ale pozor, poškozuje játra. Je obsažen v řadě volně prodejných přípravků, proto čtěte pozorně složení. Poškození jater vzniká při vysokých dávkách, ale lidé s nemocnými játry by se mu měli vyhnout a dát přednost třeba Ibalginu. Dávkování paralenu by se mělo řídit váhou a věkem. Mezi 34 a 50 kilogramy a věkem let stačí jedna tableta Paralenu několikrát denně, kilogramů a věk 14 let dospělí l,5 tablety a těžší váhy 2 tablety několikrát denně, maximální dávka je 60 mg na kilogram váhy denně. Při dramatickém průběhu chřipky lze nasadit antivirotika a pokud na virózu nasedne i bakteriální infekce (neustupuje vysoká teplota, objeví se bolestivě zvětšené uzliny ), pak teprve jsou na místě i antibiotika. Bakterie jsou živé organismy schopné se samostatně množit, viry jsou na rozdíl od nich závislé na hostiteli. Sami se množit nemohou, musí do buněk napadeného pacienta vpravit svou genetickou informaci a změnit buňky tak, aby produkovaly virové částice. Původním zdrojem chřipkových virů jsou volně žijící vodní ptáci, dnes kolují v populaci krom virů sezónní chřipky i typy H5N1 ptačí a H1N1 prasečí chřipky. Virus se přenáší kapénkami při kašli, kýchání, rozhovoru s nemocným. Onemocnění pak vznikne během 1-3 dnů. K nákaze ale může dojít i přenosem z různých povrchů, jako jsou kliky u dveří, madla v opravních prostředcích, klávesnice na počítači tady virus přežívá 1-2 dny. Na penězích nebo papírových či látkových kapesnících přežije 8-12 hodin, na pokožce (třeba rukou) asi 5 minut. Po vdechnutí se virus usadí na sliznici dýchacích cest a první dva dny se rychle množí. Pak množení viru ustává, ale napadení sliznice zůstávají ještě další dva týdny méně odolné vůči jiným infekcím, kterým by se zdravá sliznice dobře ubránila. Mohou tak vzniknout choroby komplikující původní chřipku. Patří sem zánět středního ucha, zánět vedlejších nosních dutin, zápal plic, zánět mozkových blan nebo angína. Přechod virosy do bakteriální infekce s sebou nese změny, které lze prokázat laboratorním vyšetřením. Nejrychlejší je stanovení tzv. CRP (C reaktivní protein). Jeho zvýšená hodnota signalizuje bakteriální infekci a teprve tehdy jsou na místě antibiotika. Jinými slovy, toto vyšetření je prevencí zbytečného užívání antibiotik a prevencí vzniku resistence (odolnosti) bakterií k léčbě. Ta by mohla být zbytečným rizikem v případě život ohrožující infekce někdy v budoucnosti. Takže chovejte se raději preventivně, myjte si často ruce, pokud to není možné, noste s sebou v období chřipek třeba desinfekční gel a po vystoupení z autobusu si potřete ruce. A možná raději cho te pěšky a pokud onemocníte i vy, nešiřte infekci dál. Drsvo

6 6 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Leden 2010 Řeč těla VII. - GESTA ZKŘÍŽENÝCH NOHOU Zkřížené nohy jsou stejně jako zkřížené ruce gestem odmítavým nebo obranným. Jako zkřížené ruce měly chránit srdce a hrudník, zkřížené nohy byly ochranou pro pohlavní orgány. Ruce jsou gestem nápadnějším a intenzivnějším. Gesto zkřížených nohou je třeba interpretovat opatrně a v souvislosti s celkovou situací. Se zkříženýma nohama sedávají i lidé v chladném prostředí nebo lidé na nepohodlné židli při delší přednášce. Pokud však doplní zkřížení nohou i založenýma rukama před hrudníkem, je to jasný odmítavý postoj. Přehození nohy přes nohu může mít i podobu čísla 4, kdy horní noha je přes stehno druhé nohy položena dolní částí lýtka. Je to hádavý nebo soutěživý postoj a jeho neústupnost je někdy zvýrazněna tím že si člověk horní nohu přidrží rukama. Zaklesnutí jedné nohy špičkou za druhou nohu používají výhradně ženy. Gesto je typické pro ženy ostýchavé a nesmělé. Žena, která použije toto gesto se stáhla do sebe jako želva do krunýře a jednání s ní bude vyžadovat hodně laskavosti a vstřícnosti. Pokud ve skupině lidí stojí lidé se zkříženýma nohama a rukama, pravděpodobně se navzájem neznají a postoj vyjadřuje nejistotu. Pokud skupina lidí stojí uvolněně a jeden se by tváří uvolněně, ale stojí s zkříženýma rukama a nohama, rozhodně se ve skupině necítí sebejistě a pohodlně. Pokud skupina lidí stojí uvolněně a baví se a přidá se člověk, který bude stát se zkříženýma nohama a rukama, postupně toto postavení zaujmou i ostatní členové skupiny. Do uvolněného postavení se vrátí zase až ve chvíli, kdy rušivý element skupinu opustí. Zkřížení nohou u kotníků se dá přirovnat tomu, když se někdo kouše do rtu, aby ovládl své emoce. Například soudci vidí tento postoj velmi často u lidí bezprostředně před slyšením u soudu. Někteří lidé tento postoj považují za pohodlný, ale pokud používáte negativní gesta, okolí vás bude považovat za konfliktního a odmítavého člověka. Chcete-li zvýšit své sebevědomí a zlepšit své vztahy s druhými lidmi, používejte raději otevřená a vstřícná gesta. Evas Naši milí přátelé a příznivci Zlatého nugetu Bečánova, pokud se přihlásíte do závodu, budete účastníky jubilejního třicátého ročníku úžasného závodu lidských spřežení. sobota 6. února 2010 Závodu, ve kterém se podíváte po krásné přírodě, po našich brdských velehorách, budete se brodit blátem či hlubokým sněhem, abyste měli dobrý pocit z pobytu v našem příjemném brdském prostředí. Již po třicáté na vás čeká milovaný kopec Třemošná i mnoho dobrých lidí. Na tradiční trati si vyzkoušíte svojí fyzičku či smysl pro recesi podle toho, jak závod pojmete. Vaše tříčlenná posádka bude s sebou mít saně s dvěma skluznicemi, minimální váhou 8 kg bez vybavení (sekera a pila). Saně, které se umístí na předních místech, mohou být převáženy a nebudou-li mít předepsanou váhu, dostanou časovou penalizaci. Závod se běží za každého počasí a na vlastní nebezpečí. Večer v saloonu při vyhodnocení hraje skupina Bonanza. Rozhodujícím pro přijetí posádky je vyhlášený stopstav 80 posádek nebo termín 1. února Posádky, které se přihlásí po vyhlášení stopstavu, budou informovány, přihláška jim bude vrácena nebo mohou běžet mimo závod, ale nebudou hodnoceny a do sálu se nedostanou (omezená kapacita sálu). Stopstav bude vyhlášen na internetových stránkách v rubrice akce v obci ZNB. PROGRAM: hod. prezentace hod. výklad trati hod. řazení na start hod. start závodu hod. ukončení závodu hod. otevření salonu hod. občerstvení (večeře) hod. vyhodnocení hod. konec 30. ročníku ZNB Startovné a přihlášky k závodu zasílejte na adresu Pavel Kadlec 335, psč Přihláška nebude přijata, pokud nebude zaplacena. Pokud jste ji neobdrželi, najdete ji na stránkách Startovné činí 50 Kč (tj. 150 Kč za spřežení). Pokud chcete večeři, podbrdský guláš a knedlík, zapla te k tomu ještě 60,- Kč spolu se startovným (180 za celou posádku). Všechny vás zvou pořadatelé Pavel Kadlec, Petr Čech, Bohouš Svoboda a ti ostatní. Zlatý nuget Bečánova posádka Hasiči.

7 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Leden Slavoj SLAVOJ OBECNICE Slavoj Vánoční turnaj neregistrovaných ve stolním tenise Ženy celkem se bojů účastnilo čtrnáct žen. Pořadí na prvních pěti místech: 1. Olina Nohová Drahlín 2. Lenka Petráňová 3. Danka Scherferová Drahlín 4. Petra Zapletalová 5. Jarka Pešlová Muži od 30 let účast dvanáct mužů 1. Václav Pinc Lhota u Pb. 2. Zdeněk Smrček 3. Dan Klír 4. Kamil Matuška 5. Zdeněk Petráň Výsledky a umístění A Březnice C 13:5 A Březnice B 16:2 RP I 4. místo B - Brod 13:5 B - TTC B 10:8 RP II 5. místo C - Sedlčany D 8:10 C - Sedlčany E 15:3 RP III 7. místo LEDNÍ HOKEJ Výsledky od 3 kola 3. kolo Slavoj - Spartak Hořovice B 14:5, třetiny: 7:1, 3:2, 4:2., branky : Dvořák 3x, Novotný 3x, Veselý 2x, Střeska Jaroslav 2x, Hochmann, Střeska Tomáš, Hudeček, Procházka, asistence: Moser 3x, Hochmann 2x, Střeska Jan 2x, Procházka 2x, Novotný, Střeska Tomáš. vyloučení: 8:7 4. kolo Spartak TOS Žebrák - Slavoj 6:1, třetiny: 1:1, 3:0, 2:0, branka: Veselý (bez asistence), vyloučení: 8:8 (z toho domácí 1xOT) 5. kolo Slavoj - Sokol Cerhovice 6:1, třetiny: 3:1, 0:0, 3:0, branky: Veselý 2x, Srch Oldřich, Procházka, Hochmann, Dvořák, asistence: Hanáček 3x, Uzel, Střeska Tomáš, Babíček Aleš, vyloučení: 3:6 + 1xOT, Cerhovice 1xOT + 1x do konce utkání 6. kolo HC SKP Beroun - Slavoj 4:5, třetiny: 1:1, 2:3, 1:1, branky : Hanáček, Hochmann, Střeska Jaroslav, Střeska Tomáš, Veselý, asistence: Střeska Jaroslav, Babíček Jakub, Srch, Babíček Aleš, vyloučení: 6:7 14. kolo předehrávka HC Důl Kladno - Slavoj 4:4, třetiny: 2:1, 1:1, 1:2, branky Kladno: Štechmiler, Koubek, Poljakov, Michálek, branky: Srch, Střeska Tomáš, Hanáček, Babíček Jakub, asistence: Střeska Tomáš, Srch, Kubják, Srch, vyloučení: 5:8 7. kolo Slavoj - HC Důl Kladno 2 : 6, třetiny: 0:2, 1:1, 1:3, branky : Veselý, Procházka, asistence: Procházka, Hanáček, vyloučení: 11:17+ OT+ i Kladno trestné střílení (nikdo neproměnil) 8. kolo Slavoj - HK Příbram 99 8 : 6, třetiny: 2:2, 2:3, 4:1, branky: Veselý 2x, Hochmann 2x, Kubista Josef, Ureš, Kubista Jan, Procházka, asistence: Procházka 2x, Kubista Jan, Střeska Jaroslav, Veselý, Střeska Tomáš, vyloučení: 13:9 Do ZOO i v zimě V minulých dnech mne zaujal rozhlasový rozhovor s novým ředitelem pražské Zoo RNDr.Miroslavem Bobkem. Hovořil o své původní činnosti zoologa, také o práci v rozhlasové stanici Leonardo i o plánech na další rozvoj a zvelebování zoologické zahrady. V jeho plánech je získávání nových druhů živočichů. V dalších letech je na předním místě velemlok čínský (lat. Andreas davidianus), což je největší žijící obojživelník, měří až 1,8 metru. Jeho vzhled je velmi zvláštní a jistě by mnohé napadla souvislost se hrou Karla Čapka Válka s mloky. V závěru pořadu zval všechny k návštěvě Zoo, aby i v zimě měla zvířata nějaké rozptýlení! Prý nejen lidé se baví pohledem na obyvatele ZOO, ale i zvířata s chutí pozorují návštěvníky. Okukování je tedy vzájemné. E.T.

8 8 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Leden 2010 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Zveme dobrovolné dárce na odběr krve ve čtvrtek 18. března 2010 v Příbrami Daruj krev zachráníš život Průvod masek po obci, pivo, muzika a na závěr potlačení vzpoury obecnických žen a vepřové hody. Srdečně Vás zve OÚ, Divadelní soubor Skalka, SDH, ČČK, MŠ a MZŠ Obecní úřad v Obecnici a Divadelní soubor Skalka pořádají v pátek 26. února 2010 VI. ročník PYŽAMOVÝ BÁL Staročeská hospoda v Obecnici Začátek ve 20 hodin Doprovázet po celý večer bude skupina A JE TO! Oblečte si pyžamo a přij te se s námi pobavit. Všechny nocležníky srdečně zveme! Těšíme se na Vás! Jubilea v lednu slavili a slaví Otília Stašková 60 let Eliška Tomanová 65 let Marie Smrčková 65 let Rudolf Líbal 65 let Pavel Burian 75 let Zdeněk Procházka 55 let Jubilea v únoru budou slavit Božena Zapletalová 65 let Marie Pučálková 80 let Hana Veselá 55 let Jarmila Hylánová 55 let Jaroslav Mach 60 let František Bartůněk 70 let Jiří Oktábec 60 let Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let OÚ, Zahrádkáøi a TJ Slavoj poøádají DÌTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL v nedìli 28. února 2010 od od 14 hodin ve Staroèeské hospodì v Obecnici Pro dìti jsou pøipravené soutìze a na závìr probìhne vyhodnocení Nejlepší maska Srdeènì Vás zvou poøadatelé! Poděkování Děkujeme všem známým a přátelům, kteří se přišli rozloučit s panem Jaroslavem Říhou z. Děkujeme za květinový dar Obecnímu úřadu v Obecnici i ostatním přítomným. Rodina Hejnalova OBECNICKÝ ZPRAVODAJ Vydává OÚ Uzávěrka vždy 13. v měsíci Grafická úprava Katka Stejskalová Tisk Příbramská tiskárna

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

8 jídel proti chřipce. Funguje to!

8 jídel proti chřipce. Funguje to! 8 jídel proti chřipce. Funguje to! 14. 10. 2012 / 18:27h z webu centrum.cz Mezi chřipkou a nemocemi z nachlazení je trochu rozdíl, ale bránit se jim dá stejně. Chřipka je daleko závažnější onemocnění než

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Obec Dobšín. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 13. listopadu 2015 v 18:00hod. v budově OÚ

Obec Dobšín. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 13. listopadu 2015 v 18:00hod. v budově OÚ Obec Dobšín Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 13. listopadu 2015 v 18:00hod. v budově OÚ Přítomni: Jaroslav Černý, Lenka Bočková, Jiří Čech, Václav Červinka, Filip Hájek, Jaroslav

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV

Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.26 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Ing. Jaroslav

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

AŤ SE. 2. číslo 2011

AŤ SE. 2. číslo 2011 AŤ SE 2. číslo 2011 VÍ Úvodník Milí čtenáři a čtenářky časopisu Ať se ví! V tomto čísle na nás čeká spoustu nového. Dočtete se zde o turnaji ve florbale a přehazované. Dozvíte se, jak vypadalo vystoupení

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Z Á P I S. ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009

Z Á P I S. ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009 Z Á P I S ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Ing. Jiří Lesse Dále přítomno: 8 občanů, dle prezenční listiny

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ Přítomno: Omluven: P r o g r a m: 10 členů zastupitelstva obce 1 člen zastupitelstva obce 1) Zahájení, jmenování

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor ***************************************************************************

Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor *************************************************************************** O m i c k ý zpravodaj Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor *************************************************************************** Velmi se omlouváme všem čtenářům, kteří čekali na lednové číslo zpravodaje,

Více

NÁZEV/TÉMA: Virová onemocnění dětského věku

NÁZEV/TÉMA: Virová onemocnění dětského věku NÁZEV/TÉMA: Virová onemocnění dětského věku Vyučovací předmět: Základy epidemiologie a hygieny Škola: SŠZZE Vyškov Učitel: Mgr. Šárka Trávníčková Třída: 2. B Počet žáků: 20 Časová jednotka: 1 vyučovací

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013

Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, V. Otřísal, p. Michálek, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M. Spačková, L.

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00 SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724-905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA Vznik Československa První republika 28. 10. 1918-30. 9. 1938 po rozpadu Rakouska-Uherska v závěru první světové války nový státního útvaru bez historické tradice Československo

Více

Vánoce u nás a ve světě

Vánoce u nás a ve světě Rozdělení dílen na projektový den 1. Vánoční ní zvyky Vánoce u nás a ve světě 4. 9. ročník Popis: Vánoční zvyky u nás doma, odlévání plovoucích svíček, ochutnávka cukroví z jiných rodin. psací potřeby,

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 80/2014 konaného dne 28.1.2014. Schválený program jednání:

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 80/2014 konaného dne 28.1.2014. Schválený program jednání: Obec Sousedovice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 80/2014 konaného dne 28.1.2014 Přítomni: Polanka P., Marek M., Ježek R., Kotrch Vl. Nepřítomni: Beneš J., Nehézová M., Houdek M. Hosté:

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

Omluveni: Mgr. Jitka Sochorová, pí. Jana Tymlová, p. Antonín Kmoníček

Omluveni: Mgr. Jitka Sochorová, pí. Jana Tymlová, p. Antonín Kmoníček Zápis ze 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 4.11.2015 od 18.00 hodin Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007 Obec Sviny Čj.10 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: Ověřovatelé: Zapisovatel: viz prezenční listina Ing. Petr Kollert,

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Příušnice Samostatná práce Informatika a výpočetní technika KIV/IFYER jmeno a prijmeni Obsah 1 Příušnice

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013

Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013 Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013 Starosta (dále jen předsedající ) Martin Hájek zahájil 18. zasedání Zastupitelstva obce (dále jen OZ) v18. hodin a všechny

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 8. číslo prosinec 2010 Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku, co že komu dobrého neseš na památku. Vánoce, Vánoce

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Zápis ze schůze výboru tenisového oddílu

Zápis ze schůze výboru tenisového oddílu Zápis ze schůze výboru tenisového oddílu Přítomni: 1. Miroslav Andrlík 2. Michal Dvořák 3. Václav Dvořák 4. Miroslav Chaloupka 5. Jaroslav Kokeš 6. Martin Kratochvíl 7. Pavel Sobíšek Hosté 1. Pavel Janík

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis z valné hromady Svazku obcí Podbrdského regionu ze dne 24. 11. 2011

Zápis z valné hromady Svazku obcí Podbrdského regionu ze dne 24. 11. 2011 Zápis z valné hromady Svazku obcí Podbrdského regionu ze dne 24. 11. 2011 Přítomni: Ing. Martin Matuna (Bohutín), Ladislav Turek (Bohutín) Milan Kříž (Podlesí), Milan Smíšek (Trhové Dušníky), Jiří Kufa

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov Starosta obce zahájil 3. zasedání ZO Bezkov v 16.00 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod č.

Více

Poznávací zájezd BENELUX

Poznávací zájezd BENELUX Poznávací zájezd BENELUX Anglický týden Projektový týden prezentace absolventských prací Lyžařský výcvik Deváťáci se loučí s prvňáčky Žákovský parlament v Praze Úspěchy ve stolním tenisu Mezinárodní taneční

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více