Obecnický ZPRAVODAJ LEDEN 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecnický ZPRAVODAJ LEDEN 2010"

Transkript

1 Obecnický ZPRAVODAJ LEDEN 2010 Vydává Obecní úřad ( ) Redakce Bohouš Svoboda ( ) Co také najdete v Obecnickém zpravodaji: MZŠ MŠ ZLATÝ NUGET BEČÁNOVA MASOPUSTNÍ PRŮVOD DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL PYŽAMOVÝ BÁL Koukám si takhle z okna na zasněžené podbrdské louky a najednou jsem jej zahlédl. Šel sám, nejistým krokem, zachumlaný do šály a svých myšlenek. Pohled měl tak trochu nepřítomný, zabořený kamsi do dálky a bylo vidět, že si pro sebe cosi mumlá. Neumím moc odezírat, ale zdálo se mi, jakoby nadával. Asi na sobě ucítil můj pohled, náhle se otočil a hezky se na mne usmál. V tom jsem jej poznal. Byl to on, Nový rok. Hodil jsem rychle na sebe bundu a vyběhl ven, podívat se jak vypadá zblízka. Rozhlížím se po okolí a nikde nikdo. Jen po louce se táhla šňůra stop daleko k obzoru. No nic, holt si budu muset počkat, však poznám. Vždycky nějak bylo nějak bude. Jak tak člověk poslouchá, co nemá, odevšad zaznívají předpovědi, že bude hůř. Nejsem pesimista a jak se tak zamýšlím, musím uznat, že opravdu nějak bude. To je fakt úžasná myšlenka, poslední dobou mám samé takové, jak u nás doma říkají štěpné. Prostě jsem chtěl říct, že život budeme mít takový, jaký si ho uděláme. A stejně budeme nadávat. Já ale při zprávách a při pohledu do jiných částí světa si myslím, že jsme se narodili na dobrém místě a můžeme být dost spokojeni a i š astní. Vždy nám napadl i sníh. Zkoulovat se může- me, vyválet v závějích, svaly utužit, zatopit si a vůbec. Jen si tak občas říkám, třikrát a dost. Já vím,ono to někdy ani třikrát nejde. Zkuste si za sebou třikrát vystát frontu u doktora, třikrát za den odhazovat sníh, třikrát v týdnu se zkoulovat, třikrát... Nebo si vezměte to rčení do třetice všeho dobrého i zlého. O dobrém nevím, jestli to funguje třikrát za sebou, ale to zlé určitě ano. Nedávno jsem si k snídani mazal dva chleby s máslem. Ležely na prkénku do té doby než jsem o ně brnknul loktem. Samo sebou šly tou namazanou na podlahu. Posbírám to a jdu ke stolu. Natáhl jsem se pro med a vylil hrnek čaje do novin. Sprostá slova létala po kuchyni a honila se s těmi ještě sprostějšími. Tak a co do třetice. Do oběda nic, až těsně před ním jsem trochu hřešil a potají něco pucoval. Kousl jsem se do jazyka, do pl, ani jsem tu nadávku nemohl vyslovit, ale uklidnil jsem se, když jsem vzpomněl na pořekadlo, jak na Nový rok Rychle jsem si dal předsevzetí, žádné do třetice, prostě jednou a dost. Ono je to někdy lepší. Jo a taky budu hodnej, budu šikovnej, nebudu nic potají pucovat, nebudu se koulovat, nebudu nadávat, nebudu Jak říkám, jen jednou a dost. No a co vy? bs Z OBECNÍHO ÚŘADU Zápis z veřejného jednání zastupitelstva obce dne Přítomni: viz prezenční listina 11 zastupitelů, 4 omluveni, 2 hosté 1. Návrhová komise: p. Vohradský, p. Oktábec 2. Ověření zápisu z minulé schůze: předminulý zápis p. Zapletal bez závad; minulý zápis pí Poláková, p. Oktábec bez závad, ověřovatelé zápisu: p. Šefl, p. Juříček 3. Informace starosty poruchy vodovodního řádu 11 x porucha, vyměněna nová trasová šoupata u p. Kopeckého, Šrutky, bohužel se musela rozkopat i nová komunikace lépe se pak hledá porucha, podařilo se snížení o 30 m 3, rok 2010 bude se dělat kanalizace v Lukách (dotace 5 mil. Kč), při té příležitosti se vymění i voda (z vlastního rozpočtu), začala výstavba na mateřské škole, proběhlo uvedení čističky do trvalého provozu, příprava žádostí o dotace - Veský rybník, údržba zeleně, nový vodojem pod Třemošnou, FROM cesta v Koutě (rozpočet 8 mil.), Hospoda v Obecnici Vánoční setkání se spoluobčany (73 vánočních balíčků bylo rozdáno starším spoluobčanům) (pokračování na str. 2) Kouzelná zima... cesta z Kloboučku k Octárně Foto Lukáš Stejskal Příště můžeme otisknout i Vaši zajímavou fotografii... Foto pošlete na ovou adresu:

2 2 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Leden 2010 Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI Zápis z veřejného jednání zastupitelstva obce (dokončení ze str. 1) 4. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2010 viz příloha - výdaje celkem ,26 tis. Kč - OZ souhlasí 5. Projednání a schválení rozpočtového výhledu na rok viz příloha OZ souhlasí 6. Žádost MŠ a ŠJ o navýšení rozpočtu na rok 2009 žádost o navýšení o 70 tis. Kč (el. energie, kuchyně) OZ souhlasí se záměrem pronájmu 7. Úprava rozpočtu na rok 2009 viz příloha úspora ,05 Kč OZ souhlasí s úpravou 8. Pověření rady obce provést veškerá rozpočtová opatření týkajících se roku 2009 OZ souhlasí 9. Pověření rady obce k provádění rozpočtových opatření, týkajících se změn schváleného rozpočtu v rámci jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby OZ souhlasí s pověřením 10. Navýšení příspěvku na 1 žáka v MZŠ na 6500,- Kč na rok 2010 OZ souhlasí s navýšením 11. Pronájem pozemků Petr a Markéta Lansperských, cena 100,- Kč/rok OZ souhlasí s pronájmem OZ souhlasí s cenou 100,- Kč p. Srch, cena 100,- Kč/rok OZ souhlasí s pronájmem OZ souhlasí s cenou 100,- Kč Klára Vöröšová, č. 64/1 k. ú. OZ souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu 12. Žádosti o prodej pozemků manželé Paboučkovi, k. ú. OZ souhlasí se záměrem prodeje Vlasta Stěhulová, k. ú. OZ souhlasí se záměrem prodeje p. Punčochář, k. ú. Láz 163 m 2 OZ souhlasí se záměrem prodeje 13. Schválení uzavření kupních smluv na prodej st. parcel pan starosta opustil na hlasování jednací místnost a neúčastnil se hlasování p. Burian č. p. 409 OZ souhlasí s uzavřením p. J. Karas ml. 33 OZ souhlasí, s uzavřením 14. Žádost o pronájem kadeřnictví OZ souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu kadeřnictví 15. Žádost o zařazení pozemku do ÚP Obce p. F. Kubín pozemky jsou již v ÚP zařazeny 16. Schválení složení inventarizačních komisí dle přiloženého návrhu OZ souhlasí se složením komisí 17. Schválení podání žádostí o poskytnutí dotací FROM cesta v Koutě, SFŽP vodojem pod Třemošnou, FPDH a IZS dovybavení hasiči, SFŽP dotace na revitalizaci sídelní zeleně OZ souhlasí 18. Diskuse volby r. 2010, přání do nového roku 2010, kontejnery na plasty v Koutě, možnost osvětlení u bytovky v Koutě, zpráva na rádiu Region o znečištění potoka proběhla kontrola, vše v pořádku dle zákona, p. starosta vše vysvětlil, retardér měl by být instalován ještě tento rok, možnost zateplení vrat v hasičárně a vytápění. Zapsala: M. Švehlová Z obecních kronik a archivů: OSEČSKÁ HISTORIE XI. ROK 1918 Úvod red. Na začátku války odešli do zahraničí čeští vlastenci Tomáš Garrigue Masaryk a Edvard Beneš, kteří se ve Francii sešli se Slovákem Milanem Rastislavem Štefánikem a společně s dalšími začali organizovat boj proti habsburské monarchii ( zahraniční odboj). Proto v polovině roku 1918 Tomáš Garrigue Masaryk dosáhl příslibu uznání nezávislosti od mocností Dohody. V Paříži byla ustanovena prozatímní československá vláda. Doma se mezitím politické strany dohodly na vytvoření Národního výboru, který se měl připravovat na převzetí moci. 28. října 1918 ráno se v Praze vydali představitelé Národního výboru Antonín Švehla a František Soukup převzít Obilní ústav, aby zabránili odvozu obilí na frontu. Poté se v Praze rozšířila zpráva o uznání podmínek míru Rakouskem Uherskem, které obsahovaly také uznání nezávislosti všech národů Rakouska Uherska. Lidé začali strhávat znaky rakouské říše, po celém městě zavlály červenobílé prapory, v ulicích hrála hudba a tančilo se. U pomníku svatého Václava byla provolávána sláva samostatnému československému státu. Všude zněla píseň Kde domov můj. Navečer vydal Národní výbor první zákon o zřízení samostatného státu. O dva dny později kapitulovalo v Praze definitivně rakouské vojenské velitelství a slovenští politici se Martinskou deklarací přijatou v Turčianském Svätém Martině přihlásili ke společnému státu s Čechy. Na počátku roku 1918 již nestačily armády Rakouska Uherska a Německa spolu se svými odolávat útokům vojsk západních spojenců a 1. světová válka skončila v listopadu 1918 jejich porážkou. To jen na úvod z učebnic pro oživení tématu a dál pokračujeme z osečské kroniky. První zpráva o převratu pronikla do obce naší 28. října 1918, když lid, ubírající se za svým zaměstnáním, byl zprávou touto překvapen. Nadšení, jaké všude zavládlo, bylo neutuchající.vše opouštělo práci a hrnulo se v houfech do okresního města Příbramě. Narychlo zhotoveny prapory barvy červenobílé, které vlály takřka na všech budovách. Lid v nadšení strhával všechny odznaky upomínající jho rakouské a šlapal po nich. Místy byly pořádány i ohně, na nichž pozůstatky rakouské nadvlády páleny. Jsouce zproštěni veškeré tísně, byli jsme jako znovuzrozeni. Průvody s hudbou procházely a zpestřovaly dojem tento. Pak počalo zlepšené zásobování lidu moukou americkou a tuky. Hlavní podíl na zlepšení zásobování měl národní výbor jehož zatímním ministrem byl člen tohoto výboru Václav Johanis, za jehož působení byla zlevněna mouka americká z pěti na tři koruny, takže byla dostupná svojí cenou i těm nejchudším. Zásobování dělo se ještě na lístky. Do oběhu přišly prozatímní československé peníze, z nichž nejznámější byly jednokorunové papírové. Ku stabilitě valuty československé přikročeno v dubnu roku 1919 kolkováním peněz. To poznalo se komu válka tato pomohla a komu ublížila. (pokračování na str. 3)

3 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Leden OSEČSKÁ HISTORIE XI. ROK 1918 (dokončení ze str. 2) Vždy vracel se do naší republiky muž, jenž spolu s T. G. Masarykem vyšlapával cestičky a pěšinky k samostatnosti československého národa. Mužové tito bu tež nám světlým majákem v dalším vedení naší drahé svobodné vlasti. Všem, kdož tuto kroniku budou po nás čísti, opatrovati jí, doplňovati, kladu na srdce, že samostatnost československého národa a jeho svobody našimi předky, otci a bratry tak draze vykoupenou, udržíme jen potud, pokud mezi námi bude vládnouti svornost a láska. Ztratíme li tuto, ztratíme tím vše, co nám naši předkové ztrátou vlastních životů a statků odkázali. Tím končím zápis událostí až do dne 15. prosince Dvacátého prvního prosince se vrátil do vlasti T. G. Masaryk. Devatenáctého prosince 1918 byl uzákoněn a v platnost uveden zákon o osmihodinové pracovní době. První volby dle nového volebního řádu byly všude ve znamení stran socialistických a následkem těchto všude doznány veliké změny ve vedení samosprávných svazků. U nás bylo v té době zvoleno všech dvanáct členů obecního zastupitelstva za stranu československé sociálně demokratické strany dělnické. Tragickou smrtí našeho prvního ministra vojenství Milana Rastislava Štefánika, která se stala 5. května 1919 havárií letadla, byla českolovenská republika hluboce zarmoucena. Tu ztratili jsme jednoho z nejpřednějších organizátorů našeho vojenství. Návrat Dr. Eduarda Beneše, prvního ministra zahraničních záležitostí, byl slavný. V Oseči, dne 15. prosince 1935 Josef Rada, pisatel kroniky. Pokračování příště Rok 1936 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici PŘEDVÁNOČNÍ OBDOBÍ VE ŠKOLE Vánoce jsou mimo jiné spojeny také s mnoha lidovými zvyky a tradicemi. Byla by určitě škoda, kdyby se na jejich dodržování zapomínalo, a proto jsme připravili ve škole projekt pro první až devátou třídu, jehož cílem bylo vyhledat některé obyčeje, seznámit se s nimi, vyzkoušet si je a je přiblížit druhým. Děti si připomněly, jakou tradici má výroba betlémů na Příbramsku, seznámili se s pranostikami a zvyklostmi od svátku sv. Martina přes adventní dobu, Štědrý den, následující sváteční dny až po Tři krále. Lidových zvyků objevily při svém pátrání celou řadu. Žáci každé třídy si na dané téma připravili vystoupení, ve kterém přiblížili vypátrané tradice ostatním. A bylo nač se dívat i co poslouchat. Výsledky činnosti si vzájemně prezentovali všichni účastníci projektu na společném setkání v tělocvičně. Atmosféra byla opravdu předvánoční, všichni přítomní (střídavě v roli vystupujících a diváků) byli dobře naladěni a připraveni. Po společné části následovala prohlídka výstavy betlémů. Perník, šustí, keramika, přírodniny, papír aj., to jsou materiály, které posloužily žákům k vytvoření zajímavých dílek různých rozměrů. Ve čtvrté třídě se do tvoření zapojily i šikovné maminky. K nahlédnutí byly také výtvarné a slohové práce dětí. Žáci deváté třídy si připravili pro děti z prvního stupně dílny. Zahráli Vánoční pohádku s maňásky, učili prostírání svátečního stolu a skládání ubrousků, asistovali u lití vosku (to místo olova), předvedli prezentaci na téma Kdo nosí dárky ve světě?, informovali o tradicích výroby betlémů v okolí Příbrami. Starší žáci se věnovali literatuře a zvykům v okolních zemích. Žáci osmé třídy využili informace z dopisování s dětmi z Francie a Slovenska v anglickém jazyce. Program jsme zakončili tradičním zpíváním koled na schodech a svátečním posezením ve třídách. Celý projekt byl doprovázen dalšími akcemi, které měly nabídnout dětem různé aktivity pro volný čas (př. návště- (pokračování na str. 4)

4 4 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Leden 2010 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA / (dokončení ze str. 3) Vítězové sportovních soutěží Vánoční turnaj v přehazované 1. místo: tým dívek z deváté třídy ve složení T. Bredlová, M. Biskupová, K. Tintěrová, A. Nelibová, L. Kratochvílová Vánoční turnaj ve florbalu - 1. místo: M. Hnízdil, M. Dohnal, O. Tumpach Turnaj školní družiny ve florbalu 1. místo: Ďáblíci (J. Strmiska, D. Polák, D. Sandr) Všem vítězům blahopřejeme. va různých divadelních představení, výstav a lední revue, sportovní turnaje). Ve II., III. a IV. třídě proběhlo vánoční tvoření s rodiči, školní družina připravovala vánoční jarmark, konala se Vánoční besídka školy pro rodiče a veřejnost, žáci školy vystoupili na setkání s občany. Chlapci a děvčata z osmé třídy zorganizovali ve škole dvě cha- ritativní akce, Udělej něco pro zvířata (předali útulku v Lazci 370,- Kč) a Přispěj na Adventní koncert ČT (na konto adventních koncertů bylo složeno 1 200,- Kč). Výtvarné práce žáků VI. a VIII. třídy s doprovodnými texty na téma Moje nejkrásnější Vánoce, které byly zaslány do soutěže redakce MF Dnes a dětského internetu Alík cz., získaly čestné uznání. Společným úsilím se podařilo nejen připomenou lidové tradice, ale i rozvíjet tvořivost, oceňovat práci druhých, posilovat vztahy v kolektivu. Poděkování za průběh i výsledky celého projektu patří dětem i jejich pedagogům. Anna Kadlecová OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE V prosinci proběhlo školní kolo 36. ročníku Olympiády v českém jazyce. Vítěznými řešiteli úkolů se stali: Jan Lopata, Tereza Bredlová, Adam Kratochvíl. V okresním kole budou školu reprezentovat J. Lopata a T. Bredlová. PŘEDVÁNOČNÍ Ondřej Srch (2. tř.) DÁREČEK Jonáš Polák (2. tř.) Z kuchyně to zavoní, když s maminkou peču cukroví. Matík ještě za tepla jeden kousek ochutná. S tatínkem zas v rybníčku nahodíme udičku. Úlovek je vánoční kapr na stůl sváteční Nejkrásnější dáreček je, když voní stromeček. Doma voní vánočky, brzy rozbalíme dárečky. V síni visí jmelí, venku se chumelí. Ježíšek si dopis odnesl, dáreček mi pod stromeček přinesl. MATEŘSKÁ ŠKOLA Zprávičky ze školky Naší mateřskou školu navštívil p.uč. Matějka z MZŠ. Seznámil se s budoucími prvňáčky, popovídal si s dětmi a děti mu předvedly co umí. Jako každým rokem, tak i letos, nám přišel zahrát dramatický kroužek při MZŠ pohádku Čert a Káča. Dne se konala v naší MŠ vánoční besídka,na které děti zahrály vánoční hru: O malém Jezulátku. Zájem veřejnosti byl veliký. Po vystoupení si děti převzaly vánoční nadílku. (pokračování na str. 5)

5 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Leden Zprávičky ze školky (dokončení ze str. 4) Dne navštívily děti MZŠ. Seznámily se s prostředím školy, společně si zazpívaly koledy. Také se byly podívat ve vánoční Hornické chaloupce, kde si vyzkoušely lití olova,vykrajovat perníčky, malování postaviček do Betléma apod. Děti z MŠ se zúčastnily vánočního veřejného vystoupení pro důchodce a veřejnost, kde zazpívaly koledy a zahrály úryvky z vánoční hry. V pondělí jsme šly na dopolední vycházku do lesa, kde jsme pozorovaly stopy zvířat, kterým jsme přinesly něco na zub. 18. ledna 2010 navštívil naší školku kouzelník. Děti shlédly kouzelnické vystoupení a některá kouzla a triky se také mohly učit. Ve čtvrtek přijedou do naší MŠ zástupci z OFČR Votice, téma Stopy. R.M. Lékař a my CHŘIPKA A NACHLAZENÍ Máte za sebou chřipku nebo na ní teprve čekáte? A byla to vůbec chřipka? Časopis Naše zdraví ví, jak se liší od obyčejného nachlazení. Obě nákazy vyvolávají viry, obě se vyskytují v takzvaném chřipkovém období, tedy v chladných měsících. I příznaky jsou podobné, ale v mnoha věcech se obě choroby liší. Nachlazení je způsobeno řadou virů a příznaky začínají pomaleji. Patří k nim rýma, kýchání, škrábání v krku, slzení očí, bolesti kloubů a zvýšená teplota, která se ale objevuje až druhý nebo třetí den a nepřekračuje obvykle 38 stupňů. S nástupem teploty se škrábání v krku mění v intenzivní bolest, přidává se chrapot a může se objevit i reakce krčních uzlin, které se zvětší a jsou bolestivé. Jediné, co můžeme udělat, je nešířit infekci dál. Zalézt do postele, teplé nápoje, dostatečný pitný režim, užít nosní kapky, léky proti bolesti a v případě kašle léky na snazší odkašlání. Při teplotě pod 38 stupňů není třeba ani návštěva u lékaře. Tělu víc prospěje silná česnečka česnek má antivirové účinky (podobně jako cibule), silný kuřecí vývar dodá krom tekutin i sůl ztracenou při pocení a bílkoviny, které tělo při infekci potřebuje. Med zmírní bolest v krku, citron dodá vitamin C a v kombinaci s čajem doplní i tekutiny. Tělo si musí s virovou infekcí poradit samo, antibiotika jsou v případě virového onemocnění nic platná. Na rozdíl od nachlazení probíhá chřipka mnohem agresivněji. Ráno se cítíte zcela v pořádku, během několika hodin z plného zdraví nastoupí silné bolesti hlavy, očí, zimnice, horečka stupňů, postupně se přidají bolesti svalů, kloubů, velká únava a vyčerpanost. Typický je suchý dráždivý kašel s bolestí na hrudi, někdy i zažívací potíže. Na rozdíl od nachlazení neprovází chřipku rýma. Příznaky odezní obvykle do 10 dnů, ale únava a slabost může přetrvávat i týdny. Léčba je podobná jako u nachlazení, jen vysokou horečku je potřeba snížit. Paracetamol je nejpoužívanější lék na snížení teploty a zmírnění bolesti. Je použitelný pro děti, těhotné ženy, pacienty s onemocněním žaludku, ale pozor, poškozuje játra. Je obsažen v řadě volně prodejných přípravků, proto čtěte pozorně složení. Poškození jater vzniká při vysokých dávkách, ale lidé s nemocnými játry by se mu měli vyhnout a dát přednost třeba Ibalginu. Dávkování paralenu by se mělo řídit váhou a věkem. Mezi 34 a 50 kilogramy a věkem let stačí jedna tableta Paralenu několikrát denně, kilogramů a věk 14 let dospělí l,5 tablety a těžší váhy 2 tablety několikrát denně, maximální dávka je 60 mg na kilogram váhy denně. Při dramatickém průběhu chřipky lze nasadit antivirotika a pokud na virózu nasedne i bakteriální infekce (neustupuje vysoká teplota, objeví se bolestivě zvětšené uzliny ), pak teprve jsou na místě i antibiotika. Bakterie jsou živé organismy schopné se samostatně množit, viry jsou na rozdíl od nich závislé na hostiteli. Sami se množit nemohou, musí do buněk napadeného pacienta vpravit svou genetickou informaci a změnit buňky tak, aby produkovaly virové částice. Původním zdrojem chřipkových virů jsou volně žijící vodní ptáci, dnes kolují v populaci krom virů sezónní chřipky i typy H5N1 ptačí a H1N1 prasečí chřipky. Virus se přenáší kapénkami při kašli, kýchání, rozhovoru s nemocným. Onemocnění pak vznikne během 1-3 dnů. K nákaze ale může dojít i přenosem z různých povrchů, jako jsou kliky u dveří, madla v opravních prostředcích, klávesnice na počítači tady virus přežívá 1-2 dny. Na penězích nebo papírových či látkových kapesnících přežije 8-12 hodin, na pokožce (třeba rukou) asi 5 minut. Po vdechnutí se virus usadí na sliznici dýchacích cest a první dva dny se rychle množí. Pak množení viru ustává, ale napadení sliznice zůstávají ještě další dva týdny méně odolné vůči jiným infekcím, kterým by se zdravá sliznice dobře ubránila. Mohou tak vzniknout choroby komplikující původní chřipku. Patří sem zánět středního ucha, zánět vedlejších nosních dutin, zápal plic, zánět mozkových blan nebo angína. Přechod virosy do bakteriální infekce s sebou nese změny, které lze prokázat laboratorním vyšetřením. Nejrychlejší je stanovení tzv. CRP (C reaktivní protein). Jeho zvýšená hodnota signalizuje bakteriální infekci a teprve tehdy jsou na místě antibiotika. Jinými slovy, toto vyšetření je prevencí zbytečného užívání antibiotik a prevencí vzniku resistence (odolnosti) bakterií k léčbě. Ta by mohla být zbytečným rizikem v případě život ohrožující infekce někdy v budoucnosti. Takže chovejte se raději preventivně, myjte si často ruce, pokud to není možné, noste s sebou v období chřipek třeba desinfekční gel a po vystoupení z autobusu si potřete ruce. A možná raději cho te pěšky a pokud onemocníte i vy, nešiřte infekci dál. Drsvo

6 6 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Leden 2010 Řeč těla VII. - GESTA ZKŘÍŽENÝCH NOHOU Zkřížené nohy jsou stejně jako zkřížené ruce gestem odmítavým nebo obranným. Jako zkřížené ruce měly chránit srdce a hrudník, zkřížené nohy byly ochranou pro pohlavní orgány. Ruce jsou gestem nápadnějším a intenzivnějším. Gesto zkřížených nohou je třeba interpretovat opatrně a v souvislosti s celkovou situací. Se zkříženýma nohama sedávají i lidé v chladném prostředí nebo lidé na nepohodlné židli při delší přednášce. Pokud však doplní zkřížení nohou i založenýma rukama před hrudníkem, je to jasný odmítavý postoj. Přehození nohy přes nohu může mít i podobu čísla 4, kdy horní noha je přes stehno druhé nohy položena dolní částí lýtka. Je to hádavý nebo soutěživý postoj a jeho neústupnost je někdy zvýrazněna tím že si člověk horní nohu přidrží rukama. Zaklesnutí jedné nohy špičkou za druhou nohu používají výhradně ženy. Gesto je typické pro ženy ostýchavé a nesmělé. Žena, která použije toto gesto se stáhla do sebe jako želva do krunýře a jednání s ní bude vyžadovat hodně laskavosti a vstřícnosti. Pokud ve skupině lidí stojí lidé se zkříženýma nohama a rukama, pravděpodobně se navzájem neznají a postoj vyjadřuje nejistotu. Pokud skupina lidí stojí uvolněně a jeden se by tváří uvolněně, ale stojí s zkříženýma rukama a nohama, rozhodně se ve skupině necítí sebejistě a pohodlně. Pokud skupina lidí stojí uvolněně a baví se a přidá se člověk, který bude stát se zkříženýma nohama a rukama, postupně toto postavení zaujmou i ostatní členové skupiny. Do uvolněného postavení se vrátí zase až ve chvíli, kdy rušivý element skupinu opustí. Zkřížení nohou u kotníků se dá přirovnat tomu, když se někdo kouše do rtu, aby ovládl své emoce. Například soudci vidí tento postoj velmi často u lidí bezprostředně před slyšením u soudu. Někteří lidé tento postoj považují za pohodlný, ale pokud používáte negativní gesta, okolí vás bude považovat za konfliktního a odmítavého člověka. Chcete-li zvýšit své sebevědomí a zlepšit své vztahy s druhými lidmi, používejte raději otevřená a vstřícná gesta. Evas Naši milí přátelé a příznivci Zlatého nugetu Bečánova, pokud se přihlásíte do závodu, budete účastníky jubilejního třicátého ročníku úžasného závodu lidských spřežení. sobota 6. února 2010 Závodu, ve kterém se podíváte po krásné přírodě, po našich brdských velehorách, budete se brodit blátem či hlubokým sněhem, abyste měli dobrý pocit z pobytu v našem příjemném brdském prostředí. Již po třicáté na vás čeká milovaný kopec Třemošná i mnoho dobrých lidí. Na tradiční trati si vyzkoušíte svojí fyzičku či smysl pro recesi podle toho, jak závod pojmete. Vaše tříčlenná posádka bude s sebou mít saně s dvěma skluznicemi, minimální váhou 8 kg bez vybavení (sekera a pila). Saně, které se umístí na předních místech, mohou být převáženy a nebudou-li mít předepsanou váhu, dostanou časovou penalizaci. Závod se běží za každého počasí a na vlastní nebezpečí. Večer v saloonu při vyhodnocení hraje skupina Bonanza. Rozhodujícím pro přijetí posádky je vyhlášený stopstav 80 posádek nebo termín 1. února Posádky, které se přihlásí po vyhlášení stopstavu, budou informovány, přihláška jim bude vrácena nebo mohou běžet mimo závod, ale nebudou hodnoceny a do sálu se nedostanou (omezená kapacita sálu). Stopstav bude vyhlášen na internetových stránkách v rubrice akce v obci ZNB. PROGRAM: hod. prezentace hod. výklad trati hod. řazení na start hod. start závodu hod. ukončení závodu hod. otevření salonu hod. občerstvení (večeře) hod. vyhodnocení hod. konec 30. ročníku ZNB Startovné a přihlášky k závodu zasílejte na adresu Pavel Kadlec 335, psč Přihláška nebude přijata, pokud nebude zaplacena. Pokud jste ji neobdrželi, najdete ji na stránkách Startovné činí 50 Kč (tj. 150 Kč za spřežení). Pokud chcete večeři, podbrdský guláš a knedlík, zapla te k tomu ještě 60,- Kč spolu se startovným (180 za celou posádku). Všechny vás zvou pořadatelé Pavel Kadlec, Petr Čech, Bohouš Svoboda a ti ostatní. Zlatý nuget Bečánova posádka Hasiči.

7 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Leden Slavoj SLAVOJ OBECNICE Slavoj Vánoční turnaj neregistrovaných ve stolním tenise Ženy celkem se bojů účastnilo čtrnáct žen. Pořadí na prvních pěti místech: 1. Olina Nohová Drahlín 2. Lenka Petráňová 3. Danka Scherferová Drahlín 4. Petra Zapletalová 5. Jarka Pešlová Muži od 30 let účast dvanáct mužů 1. Václav Pinc Lhota u Pb. 2. Zdeněk Smrček 3. Dan Klír 4. Kamil Matuška 5. Zdeněk Petráň Výsledky a umístění A Březnice C 13:5 A Březnice B 16:2 RP I 4. místo B - Brod 13:5 B - TTC B 10:8 RP II 5. místo C - Sedlčany D 8:10 C - Sedlčany E 15:3 RP III 7. místo LEDNÍ HOKEJ Výsledky od 3 kola 3. kolo Slavoj - Spartak Hořovice B 14:5, třetiny: 7:1, 3:2, 4:2., branky : Dvořák 3x, Novotný 3x, Veselý 2x, Střeska Jaroslav 2x, Hochmann, Střeska Tomáš, Hudeček, Procházka, asistence: Moser 3x, Hochmann 2x, Střeska Jan 2x, Procházka 2x, Novotný, Střeska Tomáš. vyloučení: 8:7 4. kolo Spartak TOS Žebrák - Slavoj 6:1, třetiny: 1:1, 3:0, 2:0, branka: Veselý (bez asistence), vyloučení: 8:8 (z toho domácí 1xOT) 5. kolo Slavoj - Sokol Cerhovice 6:1, třetiny: 3:1, 0:0, 3:0, branky: Veselý 2x, Srch Oldřich, Procházka, Hochmann, Dvořák, asistence: Hanáček 3x, Uzel, Střeska Tomáš, Babíček Aleš, vyloučení: 3:6 + 1xOT, Cerhovice 1xOT + 1x do konce utkání 6. kolo HC SKP Beroun - Slavoj 4:5, třetiny: 1:1, 2:3, 1:1, branky : Hanáček, Hochmann, Střeska Jaroslav, Střeska Tomáš, Veselý, asistence: Střeska Jaroslav, Babíček Jakub, Srch, Babíček Aleš, vyloučení: 6:7 14. kolo předehrávka HC Důl Kladno - Slavoj 4:4, třetiny: 2:1, 1:1, 1:2, branky Kladno: Štechmiler, Koubek, Poljakov, Michálek, branky: Srch, Střeska Tomáš, Hanáček, Babíček Jakub, asistence: Střeska Tomáš, Srch, Kubják, Srch, vyloučení: 5:8 7. kolo Slavoj - HC Důl Kladno 2 : 6, třetiny: 0:2, 1:1, 1:3, branky : Veselý, Procházka, asistence: Procházka, Hanáček, vyloučení: 11:17+ OT+ i Kladno trestné střílení (nikdo neproměnil) 8. kolo Slavoj - HK Příbram 99 8 : 6, třetiny: 2:2, 2:3, 4:1, branky: Veselý 2x, Hochmann 2x, Kubista Josef, Ureš, Kubista Jan, Procházka, asistence: Procházka 2x, Kubista Jan, Střeska Jaroslav, Veselý, Střeska Tomáš, vyloučení: 13:9 Do ZOO i v zimě V minulých dnech mne zaujal rozhlasový rozhovor s novým ředitelem pražské Zoo RNDr.Miroslavem Bobkem. Hovořil o své původní činnosti zoologa, také o práci v rozhlasové stanici Leonardo i o plánech na další rozvoj a zvelebování zoologické zahrady. V jeho plánech je získávání nových druhů živočichů. V dalších letech je na předním místě velemlok čínský (lat. Andreas davidianus), což je největší žijící obojživelník, měří až 1,8 metru. Jeho vzhled je velmi zvláštní a jistě by mnohé napadla souvislost se hrou Karla Čapka Válka s mloky. V závěru pořadu zval všechny k návštěvě Zoo, aby i v zimě měla zvířata nějaké rozptýlení! Prý nejen lidé se baví pohledem na obyvatele ZOO, ale i zvířata s chutí pozorují návštěvníky. Okukování je tedy vzájemné. E.T.

8 8 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Leden 2010 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Zveme dobrovolné dárce na odběr krve ve čtvrtek 18. března 2010 v Příbrami Daruj krev zachráníš život Průvod masek po obci, pivo, muzika a na závěr potlačení vzpoury obecnických žen a vepřové hody. Srdečně Vás zve OÚ, Divadelní soubor Skalka, SDH, ČČK, MŠ a MZŠ Obecní úřad v Obecnici a Divadelní soubor Skalka pořádají v pátek 26. února 2010 VI. ročník PYŽAMOVÝ BÁL Staročeská hospoda v Obecnici Začátek ve 20 hodin Doprovázet po celý večer bude skupina A JE TO! Oblečte si pyžamo a přij te se s námi pobavit. Všechny nocležníky srdečně zveme! Těšíme se na Vás! Jubilea v lednu slavili a slaví Otília Stašková 60 let Eliška Tomanová 65 let Marie Smrčková 65 let Rudolf Líbal 65 let Pavel Burian 75 let Zdeněk Procházka 55 let Jubilea v únoru budou slavit Božena Zapletalová 65 let Marie Pučálková 80 let Hana Veselá 55 let Jarmila Hylánová 55 let Jaroslav Mach 60 let František Bartůněk 70 let Jiří Oktábec 60 let Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let OÚ, Zahrádkáøi a TJ Slavoj poøádají DÌTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL v nedìli 28. února 2010 od od 14 hodin ve Staroèeské hospodì v Obecnici Pro dìti jsou pøipravené soutìze a na závìr probìhne vyhodnocení Nejlepší maska Srdeènì Vás zvou poøadatelé! Poděkování Děkujeme všem známým a přátelům, kteří se přišli rozloučit s panem Jaroslavem Říhou z. Děkujeme za květinový dar Obecnímu úřadu v Obecnici i ostatním přítomným. Rodina Hejnalova OBECNICKÝ ZPRAVODAJ Vydává OÚ Uzávěrka vždy 13. v měsíci Grafická úprava Katka Stejskalová Tisk Příbramská tiskárna

Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2012 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI VÝSTAVBA VODOJEMU V OBECNICI

Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2012 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI VÝSTAVBA VODOJEMU V OBECNICI Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2012 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ Obecnice Výstavba vodojemu SDH MZŠ MŠ Obecnická

Více

Obecnický ZPRAVODAJ PROSINEC 2013. Tradiční zpívání u vánočního stromu na Štědrý den 24. prosince 2013, začínáme ve 22 hodin

Obecnický ZPRAVODAJ PROSINEC 2013. Tradiční zpívání u vánočního stromu na Štědrý den 24. prosince 2013, začínáme ve 22 hodin Obecnický ZPRAVODAJ PROSINEC 2013 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ

Více

Obecnický ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ OBECNICE CZ.1.15/3.3.00/83.01870

Obecnický ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ OBECNICE CZ.1.15/3.3.00/83.01870 Obecnický ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MZŠ MŠ KNIHOVNA SLAVOJ OBECNICE VÍTÁNÍ

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

DUBEN 2008. Začíná jaro. Věra Kuchařová

DUBEN 2008. Začíná jaro. Věra Kuchařová Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2008 Vydává Obecní úřad Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice-oficial.com Vykouklo sluníčko, vykouklo nad kopec, vesele pustilo se do kluků.

Více

ÚNOR 2015. Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MZŠ MŠ KNIHOVNA SLAVOJ OBECNICE

ÚNOR 2015. Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MZŠ MŠ KNIHOVNA SLAVOJ OBECNICE Obecnický ZPRAVODAJ ÚNOR 2015 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MZŠ MŠ KNIHOVNA SLAVOJ OBECNICE Únor bílý,

Více

Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2015. Účelová dotace na krytí povodňových škod z června 2013

Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2015. Účelová dotace na krytí povodňových škod z června 2013 Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2015 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MZŠ MŠ KNIHOVNA SLAVOJ OBECNICE Přátelé

Více

Obecnický ZPRAVODAJ. LUCERNA pátek 27. června sobota 28. června pátek 4. července sobota 5. července pátek 11. července sobota 12.

Obecnický ZPRAVODAJ. LUCERNA pátek 27. června sobota 28. června pátek 4. července sobota 5. července pátek 11. července sobota 12. Obecnický ZPRAVODAJ ČERVEN 2014 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ ŠKOLA

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.eu cena 5 Kč 1 prosinec 2010 1. 12. St Prodejní výstava knih a bižuterie (více: KS) 9.00-17.00 hod. Schůzka Klubu učitelů - důchodců v KS (více: KS) 14.00 hod.

Více

Ročník VI Číslo 5 květen 2005 Máj lásky čas

Ročník VI Číslo 5 květen 2005 Máj lásky čas Ročník VI Číslo 5 květen 2005 Líbí se mi to kouzlo, co v sobě máš. Ten malý zázrak, co v sobě ukrýváš. Máj lásky čas Vyznání Bára Novotná Láska je bezedná hlubina, upadneš do ní jen jednou a snáze, ale

Více

12. 2. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ STAVBY METRA D INFORMACE K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

12. 2. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ STAVBY METRA D INFORMACE K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL LIBUŠ A PÍSNICE 12. 2. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ STAVBY METRA D INFORMACE K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 2 2015 ANKETA: NAŠI ZASTUPITELÉ TERMÍNY SBĚRU ODPADŮ AKTUALIZOVANÝ ADRESÁŘ MÍSTNÍCH SLUŽEB 1 2 3 4 5 6 1

Více

Z P R AV O D A J. č. 4/2014. První pozdrav zimy na rybníku Štikovec

Z P R AV O D A J. č. 4/2014. První pozdrav zimy na rybníku Štikovec OŘECHOVSKÝ Z P R AV O D A J č. 4/2014 První pozdrav zimy na rybníku Štikovec Slovo starosty obce Vážení spoluobčané, i když od voleb uběhl již nějaký čas, chtěl bych touto cestou poděkovat Vám všem, kteří

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Podivínský. zpravodaj

Podivínský. zpravodaj Podivínský Ročník XL číslo 2 ČERVEN 2010 VYDÁVÁ MĚSTO PODIVÍN 1 Informace ze zasedání zastupitelstva města č. XXI ze dne 09.03. 2010 a č. XXII ze dne 21.04. 2010 Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Výprachtické noviny leden - únor 2014

Výprachtické noviny leden - únor 2014 Vážení přátelé, sousedé, občané, lidé místní i přespolní, tak už zde máme opět další rok. Měsíce by měly být zimní, ale zatím to tak nevypadá. Paní zima zatím šetří obecní rozpočet, není totiž nutné uklízet

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Jaroslav Koutský Malířská dílna Barvy, štětce nachystali, s chutí do práce se dali. Přesto musí na své děti starý malíř dohlížeti! Vůle pevná, vše se daří, radost vidět ze všech tváří. Na okénku vyrůstají

Více

Smiřic, Rodova a Holohlav. číslo 1 červen 2012

Smiřic, Rodova a Holohlav. číslo 1 červen 2012 Smiřic, Rodova a Holohlav číslo 1 červen 2012 Ráno 11. května 2012. Poznáte, ze kterého města je tento snímek? Foto: M. Volák Z obsahu: Městská policie Smiřice Ke dni 1. ledna 2012 byla ve Smiřicích zřízena

Více

OBČASNÍK CHÝNOVSKA. číslo 100 březen 2014 Ze zasedání zastupitelstva 11. 3. 2014

OBČASNÍK CHÝNOVSKA. číslo 100 březen 2014 Ze zasedání zastupitelstva 11. 3. 2014 OBČASNÍK CHÝNOVSKA číslo 100 březen 2014 Ze zasedání zastupitelstva 11. 3. 2014 Vzhledem k nemocnosti a pracovním povinnostem bylo tentokrát přítomno na zasedání pouze 11 zastupitelů. Ostatní byli řádně

Více

PROSINEC 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč

PROSINEC 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč PROSINEC 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč Tvorba adventních věnců proběhla 28. listopadu., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek, P. Píglová, H. Janotová,

Více

Březolupský zpravodaj

Březolupský zpravodaj Poločas Užívám podobný titulek jako v roce 2000 a 2004. To proto, že zase uplynula polovina funkčního období zastupitelstva a není marné provést jistou rekapitulaci. Jestliže byl rok 2007 označen jako

Více

kalendář akcí březen 2015

kalendář akcí březen 2015 kalendář akcí březen 2015 1. 3. Ne 2 od - do hod. více v rubr. 2. 3. Po BURZA KNIH po celý týden 9.00-17.00 Knihovna DAŇOVÉ PORADENSTVÍ 12.00-16.00 Městys Šachový kroužek Pionýra 16.00 Pionýr 3. 3. Út

Více

kalendář akcí únor 2015

kalendář akcí únor 2015 kalendář akcí únor 2015 od - do hod. více v rubr. 1. 2. Ne LEDOVÁ PRAHA - Pionýr 2. 2. Po Šachový kroužek Pionýra 16.00 Pionýr 3. 2. Út Mateřské centrum 8.30-11.30 MC Jinečáček Senior-klub 14.00 Kult.

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ LISTOPAD 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU AFGÁNSKÁ DELEGACE STR. 2 UPOZORNĚNÍ MOTORISTŮM STR. 6 ZÁPIS DO ŠKOL STR. 8 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

ROČNÍK 20 LISTOPAD/PROSINEC 2005 ČÍSLO 11-12 CENA 4 Kč

ROČNÍK 20 LISTOPAD/PROSINEC 2005 ČÍSLO 11-12 CENA 4 Kč ROČNÍK 20 LISTOPAD/PROSINEC 2005 ČÍSLO 11-12 CENA 4 Kč Miloš Vavrečka Vánoční Foto zimních motivů v tomto čísle od žáků Střední školy oděvní a služeb Vizovice Až Vánoce nám postaví střechu nad hlavou,

Více

Zpravodaj Městyse Švábenice číslo 1/2014

Zpravodaj Městyse Švábenice číslo 1/2014 Zpravodaj Městyse Švábenice číslo 1/2014 Když rozkvetou první jarní květy a vůní jara naplní se vzduch, tehdy je všem známo, že odešel již zimní duch. Všechno voní, bzučí, zpívá, sluníčko se na to dívá.

Více

17., 18. a 19. prosince 2013. v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00, Zpravodaj města Chropyně 10/2013. Vážení spoluobčané, Poděkování redakce

17., 18. a 19. prosince 2013. v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00, Zpravodaj města Chropyně 10/2013. Vážení spoluobčané, Poděkování redakce Zpravodaj města Chropyně Vážení spoluobčané, už je skoro za námi další rok. Již za několik dní budeme slavit Štědrý den a následující vánoční svátky. Advent je doba určená k zamyšlení a vzpomínkám. Žijeme

Více