Z jednání. zastupitelstva obce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z jednání. zastupitelstva obce"

Transkript

1

2 Vážení občané, když jsem si před psaním tohoto článku pročítal úvodníky z minulých zpravodajů, zjistil jsem, že se točí většinou kolem dvou témat. Rozpočty a odpady. A protože je začátek roku, neporuším tradici a budu se věnovat tématu č. 1, tedy rozpočtu. Celkově byl rozpočet schválen zastupitelstvem jako přebytkový, na stránce příjmů ve výši ,- Kč a na stránce výdajů ,- Kč s rezervou ,- Kč. Rezerva se zdá vysoká, ale jsou pro to tři důvody. První je ten, že letos počítáme s akcemi, na které nemáme ještě zpracovaný projekt, a víme proto jen přibližně, kolik budou stát. Druhý důvod je ten, že se připravují investice většího rozsahu, především kanalizace a ČOV pro Jaronín a Sedm Chalup a zateplení základní školy, na které je nutné našetřit na vlastní podíl poté, co se podaří uspět se žádostí o dotaci na realizaci. Netvrdím, že úvěr v žádném případě, ale jsem toho názoru, že pouze v krajní nutnosti. Třetím důvodem je to, že zastupitelstvo se snaží hospodařit tak, aby po nás nezbyly dluhy, které by zatěžovaly budoucí vedení obce. Naopak se podařilo v loňském roce splatit všechny předchozí závazky, takže v současné době je obec bez jakéhokoliv dluhu. Dalším důvodem je i to, že musíme být opatrní v odhadech, jaký bude letošní příjem daní. Schválený rozpočet sice počítá s daňovými příjmy o pět procent nižšími než byla skutečnost loňského roku, ale současný vývoj ekonomiky nás nutí být opatrnějšími. Ještě větší propad může být způsoben dalšími balíčky, které budou naservírovány. Odpuštění záloh daní sice pouze příjem obce odloží na další rok, ale také může jenom vyrovnat propad v dalším roce. Proto se letošní rozpočet snaží myslet na zadní kolečka více než jindy. Ani druhé téma neporuší tradici. Odpady. Finanční krize se projevila i v odpadovém hospodářství a to již v loňském roce, tedy dříve, než se začala nějak více projevovat v ostatních oblastech hospodářství a to obrovským propadem výkupních cen za vytříděné suroviny. Na sezení Sdružení obcí Vltava, které se zabývá především odpadovým hospodářstvím členských obcí, jsme se však dohodli, že třídění musí pokračovat i dále, neboť jeho omezení by bylo krokem zpět a ve svém důsledku mnohem dražší. Musíme však počítat s tím, že příjmy za prodej vytříděných surovin a příspěvky od firmy Eko-kom nepokryjí náklady jako v minulých letech, ale budou se podílet i obce ze svých rozpočtů. Závěrem bych rád vyjádřil obdiv lidem, jako byl třeba Karel Čapek či Rudolf Křesťan, kteří dokážou, či dokázali denně sednout a napsat článek na jakékoli dané téma a dokonce si to téma vymyslet! Já mám problémy napsat článek jednou za čtvrt roku. Libor Lev, starosta obce Z jednání zastupitelstva obce Vážení spoluobčané, rád bych vás přivítal v novém roce, ve kterém si v listopadu připomeneme 20 let svobody. Nezačal pro mne dobře. Pojďme k tématu Minule avizované poslední zasedání zastupitelů v roce 2008 se konalo a opět bylo v něčem nej. Projednávali jsme tehdy totiž plných 13 bodů. Hovořili jsme o KD a jeho budoucnosti, vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 12, schválili návrh rozpočtu roku 2009 a také rozpočtový výhled na roky , zabývali se žádostmi o dotace do POV, jednali nad desetiletým plánem obnovy vodovodního a kanalizačního řadu v Brloze i přilehlých osadách, schválili jsme poskytnutí finančního daru výjezdové jednotce, posvětili změnu kolektivní smlouvy obce se zaměstnanci, schválili Obecně závaznou vyhlášku o volném pohybu psů (viz minulý Zpravodaj) a projednali dvě žádosti o změnu územního plánu. Dále jsme zamítli jeden prodej obecního pozemku, přispěli Diecézní katechetické společnosti na dopravu dětí na výlet, schválili udělení výjimky škole na minimální počet žáků a rovněž přesun prostředků ve školním účetnictví. Starosta nás seznámil s právě projednávanou změnou územního plánu č. 2 a nakonec jsme odsouhlasili náklady na opravu obecních hodin v kanceláři starosty. Ty totiž ukazují stále za pět minut dvanáct, což řadu zastupitelů silně znepokojuje. Také 12. ledna mohl starosta zahájit v 19 hodin naši již 27. řádnou schůzku. Toto jednání bylo ozdobeno přítomností několika občanů a podle plánu mělo být jen krátké. Pouhé dva body slibovaly brzký návrat k rodinám. Skutečnost byla trochu jiná. V diskusích jsme se dostávali mnohdy dosti daleko od původního tématu. Starosta zdůvodnil potřebu rozpočtové změny č. 13 roku 2008, dále nás seznámil s výsledkem hledání zájemců o nájem v KD, diskutovalo se v návaznosti na předchozí zasedání o jeho budoucnosti, probrali jsme naši účast ve dvou nových grantových programech, vyjádřili se k námitce SCHKO k projednávané změně územního plánu č. 2, vyslechli si stížnosti na stav jedné cesty, dotaz na skládku odbagrovaného asfaltového odpadu a vysvětlili jsme si s přítomnými pravidla pro ukládání velkoobjemového odpadu ve sběrně. Posledním bodem bylo řešení havárie topení a vodovodu v KD po zamrznutí. Ani zasedání konané 9. února v obvyklý čas a na obvyklém místě nebylo v počtu projednávaných bodů rekordní. Přijali jsme usnesení, kterým jsme rozšířili počet obecních pracovníků o jednoho stálého, starosta jmenoval členy výběrových komisí pro několik nejbližších investičních akcí (hřiště, komunikace, kamerový systém, atd.). V bodu různé jsme doporučili SDH zlepšit evidenci historického majetku, uložili starostovi dohlédnout na finální opravu (dokončení opravy) vandalem poškozených dveří autobusové zastávky Rohy a jeden ze zastupitelů přislíbil najít řešení pro zabezpečení kapliček před případnými vandaly. Květiny ve vázách našich drahých žen se ještě od včerejška nestačily ani dokonale rozvinout (9. března) a my už od 19 hodin zahřívali 9 židlí ve starostově kanceláři (loni to bylo dva dny není to zajímavé? ). Už nám to začalo rozpočtová strana 2 BRLOH 2009

3 změna č. 2 pro letošní rok. Schválili jsme dovybavení pracoviště CzechPOINT pro spisovou službu a práci s datovými schránkami, ustanovili jsme dobu a místo konání bezplatných svatebních obřadů pro naše občany, projednali všechna stanoviska SCHKO Blanský les a OŽP MěÚ ČK ke změně územního plánu č. 2 a ke třem zamítavým vydali rozpor a nakonec starostka SDH přednesla žádost o příspěvek na dětský karneval, kterou starosta vyslyšel. Musím říct, že můj návrh, aby tvorba této rubriky byla putovní se i přes můj očividný údiv setkala u zastupitelů s nesouhlasem, a tak to vypadá, že to se mnou budete muset vydržet i nadále... P.S. Mám pro vás zajímavou možnost vyžití: když vás nebaví přijít si poslechnout naše zasedání, nechcete si někdo zahrát (i děti nebo mládež) volejbal či badminton? Kontakt na mne je Martin Toman, místostarosta ŽIVÝ BETLÉM Prosinec bez sněhu nenavodil tu správnou předvánoční atmosféru, ale kdo přišel 19. prosince v 18 hodin do místního kostela, jistě nelitoval. Děti ze základní školy, pod vedením pani učitelky Marie Markové, dokázaly všechny přítomné příjemně naladit na sváteční vánoční čas. Celé vystoupení bylo opravdovým pohlazením po duši. Díky. Z historie naší obce Zima před 80 lety Předloni bylo sněhu poskrovnu a loni ho nenapadlo ani tolik, aby se mohl rozjet vlek v Rohách. I letošní zima byla u nás na bílou nadílku velice skoupá, lyžovat se dalo pouhé dva týdny. Přesto jsme kolikrát nadávali, že není včas prohrnuto, ani posypáno. Co bychom asi tak říkali dnes (nemluvě o současné technice), kdyby přišla zima jako v roce 1929? Toto nelehké období poctivě zaznamenal do farní kroniky pan farář Jan Novák. Cituji: Vánoční prázdniny na školách stanoveny byly od 23. prosince do 3. ledna. Poněvadž ale mnoho sněhu napadlo, nemohly děti z vesnic ani po prázdninách do školy přijít. Do německé školy nepřišlo žádné dítko, pročež nebylo vyučování. Dne 15. ledna v úterý jsem jel do Budějovic na pohřeb Františka Puffer, děkana a bisk. vikáře z Rychnova nad Malší, který zemřel v budějovické nemocnici. Na dráhu do Mříčí dojel autobus s velkou obtíží, cesty byly přes noc zaváty. Tenkráte sněžilo silně celý den. K odpolednímu vlaku o půl třetí hodině se autobus také dostal, ale na zpáteční cestě se nám vedlo špatně. Sníh vyplnil vyházenou cestu a autobus to nemohl prorazit. Museli před vozem sníh odhazovat a sotva lopatou odhodili, bouře větrná, která zuřila, zase vyházenou cestu zasypala. Zůstali jsme v sněhu vězet. Za námi jeli na saních svatebčani z Českých Chalup, svatba Tomáše Švarce byla v Křemži. Poněvadž v cestě uvázlo naše auto, oni se museli vlevo vyhnout, aby nás předjeli. Při vyhýbání museli jeti, přes ten vyházený sníh, přičemž se saně převrátily a všechny svatebčany do sněhu vyklopily. Při tom zuřila taková větrná bouře, že venku nebylo možno oči otevřít. Poněvadž auto nemohlo závěj prorazit, vystoupila většina pasažérů a brodila se pěšky sněhem. V autobuse jsme zůstali as 4 sedět, já mezi nima, poněvadž jsme měli pouze soukenné boty. Tato nehoda stihla nás na silnici mezi Loučejí a Lhotkou, kde silnice stoupá. Za Roušínem u kapličky byla také veliká závěj, kterou nám BRLOH 2009 strana 3

4 roušínští hoši proházeli. Pod kopcem u Doubravy, bylo zase tolik sněhu, že auto s obtíží dolů se dostalo. Domů jsme přijeli kolem sedmé hodiny večerní. Dne 16. ledna ve středu zuřila tato větrná bouře a padání sněhu ve stejné míře. Následkem toho byly hluboké cesty, jako u Kočoubarovy kapličky až za Mačova pole, pod Zásadnicí úplně zaváty, vyrovnány tak, že se po cestě jíti nemohlo, nýbrž po mezích se chodit muselo. Následkem toho nemohly ani venkovské dítky do školy jíti. Sněžilo stále až do konce měsíce a napadlo tolik sněhu, že to ani ti nejstarší lidé nepamatovali. Nejenom, že po celý leden sněžilo, ale při tom byly i velké mrazy a největší mráz -20 C byl dne 7. ledna v pondělí po sv. Tří králích. Toho dne byl pohřeb dítka Josef Mauer z Brloha č. 105 (syn Vojtěcha Mauer, zámečníka a Anny rozené Borovka). Když jsme šli na pohřeb do domku, byl bouřlivý a mrazivý vítr. Ministranti byli tak přemrzlí, že Josefovi Tancer (Dudků) křížek z ruky vypadl a chlapec se dal bolestí do pláče, pročež jsme ministranty poslali domů. Jako skoro po celý leden sněžilo, tak zase po celý únor byly kruté mrazy. Dne 3. února byl mráz -24 C a dne 11. února bylo -26 C. V době těchto mrazů a silných větrů byl dne 12. února pohřeb Jana Mikeše, domkáře na výměnku z Brloha č. 39. Dne 13. února pohřeb Šimona Hošny, chalupníka z Brloha č. 53. Ten den byla stejná zima a větrná bouře, že to nebylo k snesení. Dne 14. února byl pohřeb Marie Soukupové, manželky nájemníka z Brloha č. 13. Toho dne byla stejná zima a bouřlivý vítr, takže museli lidé dítky zemřelé matky, které se chtěli pohřbu zúčastnit, domů odnést a pouze dospělí se těchto pohřbů zúčastnili. Následkem těchto mrazů a množství sněhu nařídil okr. škol. výbor v Č. Krumlově, aby školní vyučování do 21. února zastaveno bylo a dle nařízení ministerstva školství bylo zavření škol do 24. února prodloužené. Následkem toho nepříznivého počasí a neschůdnosti cest byla návštěva kostela o nedělích velmi slabá. Na neděli 17. února hlášeno bylo v kostele, že pro velké mrazy a množství sněhu se svaté zpovědi na pozdější dobu odkládají. Dne 26. února jsem byl v Č. Budějovicích, kdež lidé naříkali, že mají vodovody a záchody úplně zamrzlé. Tam také byla větší zima nežli zde, přes -30 C. Tyto bouře sněhové a mrazy trvaly i na počátku měsíce března. Zvláště v pátek 1. března začal v poledne velmi hustě sníh padat. Odpoledne jsem měl hodinu ve druhé třídě německé a tu se sypal sníh tak hustě, že se ve třídě tma udělala. Mnozí z rodičů přišli do školy pro dítky, aby si je domů odvedli, neboť ty menší z Oberhäuser by se byly sotva domů dostaly. Dne 6. dubna byla opět větrná bouře, při níž silně sněžilo. Všechny cesty byly tak zaváty, že venkovské děti do školy přijíti nemohly. Do německé školy nepřišlo ani jedno dítko. Marta Tomanová Jak se žije v Brloze starostce SDH Brložští hasiči oslaví letos 125. výročí svého založení. Proto jsem dnes pozvala k rozhovoru Jarmilu Tykalovou, první ženu na nejvyšším postu Sboru dobrovolných hasičů v Brloze. Je jí 50 let, je rozvedená a bydlí v Brloze na Klondajku. Co, nebo spíš kdo, tě k hasičům přivedl? Je pravda, že táta byl u hasičů dlouho, ale oslovila mě až tehdejší děvčata, protože potřebovala doplnit družstvo. Jak dlouho už jsi členem? Tenkrát mi bylo 16 let, takže u hasičů jsem 34 let. Jaké funkce jsi zastávala? Nastoupila jsem jako členka soutěžního družstva (s ženami jsem cvičila ještě asi před pěti lety, ale jen na okrskové soutěži), postupem času jsem si vzala na starost děti a to trvalo až do prosince 2004, kdy jsem byla zvolena starostkou sboru. Přitom jsem dělala taky jednatele. Jsi opravdu první ženou v čele místního SDH za celou dobu jeho existence? Nemám informace, že by tam byla jiná žena. Dělí se SHD na nějaké skupiny? Slyšela jsem o zásahové jednotce. Zásahová jednotka je zařízením obce, za které zodpovídá starosta obce a ten také jmenuje velitele zásahové jednotky. Jsou tam členové našeho sboru, protože jsou vycvičení, ale teoreticky tam naši členové vůbec nemusí být. Máme sice referentku, která má na starosti mládež, referentku, která má na starosti ženy, atd., ale jsme jeden sbor, nijak se nedělíme. Zúčastňujete se různých soutěží, můžeš nám říct jakých? Tak začnu od dětí. Ty se zúčastňují Okresního poháru, což jsou soutěže v rámci okresu. Je tam zařazeno pět soutěží, z nich se sčítají výsledky a celkově za sezonu vyhodnotí. Dále se děti zúčastňují celostátní hry Plamen, to je postupová soutěž až do republikového kola. V historii jsme se do celostátního kola dostali dvakrát. Dále se zúčastňují muži (ti dnešní už jsou vlastně moji odchovanci) okresních i mimo okresních soutěží v požárním strana 4 BRLOH 2009

5 útoku. Pak máme družstvo žen, které loni cvičilo pouze okrsek, protože děvčata měla starosti s maturitami a těžko se scházela. Rok před tím spadaly ještě do kategorie dorostenek a soutěžily v krajském kole. Loni dokonce soutěžili i muži nad padesát let. Byli na soutěži ve Škodějově v Podkrkonoší, kam jezdíme pravidelně na soutěž víc než deset let. Máte družbu i s jinými hasiči? Máme družbu s hasiči z rakouského Schenkenfeldenu. Pravidelně k nám jezdí v létě na několikadenní Setkání mladých hasičů, které bývá na koupališti (letos už pořádáme 5. ročník) a my zase jezdíme na tábor k nim, když ho pořádají. Ovšem jejich tábory mají poněkud jiný rozměr, tam bývá až tisíc dětí. A pak sem jezdí na náš maškarní bál, který se jim moc líbí. Jak jsi spokojená se zázemím a technickým vybavením hasičů? Technické vybavení je spíš věc výjezdové jednotky. Co se týče soutěží, tak to si kluci (muži) z větší části vydělali na novou mašinu sečením obecních ploch. Teď už se nemůžou vymlouvat na špatnou techniku. A zázemí? V současné době se částečně rekonstruuje hasičská zbrojnice. Budou nová sekční vrata, sociální zařízení, nahoře malá kuchyňka a lokální vytápění klubovny. Co chystáte na oslavu 125. výročí? V červnu tady bude v rámci Okresního poháru soutěž dětí, na pouť připravujeme do klubovny výstavu z historie sboru a pak slavnostní valnou hromadu, kde budou oceněni nejlepší a nejstarší hasiči. A co slavnostní průvod? Průvod nebudeme dělat, ale uvažujeme, že bychom o pouti vytáhli starou techniku. A jestli se mi podaří dohodnout s Krumlovem, tak by byla i ukázka z té nové, moderní techniky. Pracuješ u hasičů i jinde? Dělám vedoucí odborné rady mládeže na okrese a pak jsem první náměstek starosty Okresního sdružení hasičů. To ti musí zabrat hodně času, kolik asi? Dost, ale je to nárazové. Někdy je toho víc, když třeba připravuji školení vedoucích, tak to dá spoustu práce. Co tvoje povolání, stále učíš? Pořád učím na základce ve Chvalšinách matematiku, dílny a neaprobovaně fyziku. Jaké jsou dnešní děti, zlobí víc? Zlobí. Rozhodně jsou průbojnější, nebojí se říct, co si myslí, někdy nevhodně. Prostě jsou jiné. Jsou odrazem dnešní společnosti. Další tvá aktivita je v zastupitelstvu obce. Jak dlouho jsi zastupitelkou? Nevím, ale už dost dlouho. Jsi v Brloze spokojená, nebo bys něco změnila, vadí ti něco? Myslím si, že změn by tady bylo potřeba docela dost, ale Vadí mi třeba psí lejna, nebo ovzduší, když se v zimě topí (od nás z kopce je pěkně vidět jak se ves utápí v dýmu). Je vidět, že jsi časově velmi vytížená. Jak sama zvládáš péči o dům a zahradu? Zatím to zvládám sama, i když ne všechno včas (co se týče zahrady) jak by bylo potřeba. A pak to hlavně doháním o prázdninách, jako nadělat si dříví na zimu, vybílit a tak podobně. Máš nějaké koníčky, zájmy? HASIČE!!! A o těch už jsme mluvili. Počkej, já myslela třeba vyšívání, filmy, knihy Vyšívání? To vůbec ne! A na televizi moc nekoukám. Čtení mě baví, ale nezbývá mi na něj tolik času, kolik bych chtěla. Ale víš, co ráda dělám? Spím. Když můžu, tak se ráda dobře vyspím. Také je třeba stále se vzdělávat. Plány do budoucna? Co život přinese. A přání na závěr? Hlavně zdraví. A co se týče hasičů, aby nám to šlapalo čím dál tím líp. To byl fofr. Takhle stručně mi snad ještě nikdo neodpovídal. Nejsem češtinářka. Jsem matematička, pro mě platí krátce, jasně a stručně. Děkuji ti za rozhovor, do dalších let ti přeji hodně úspěchů jak u hasičů, tak v osobním životě, hodně elánu, dobrý spánek a hlavně, pevné zdraví. MT Maškary na sjezdovce Rohy 28. února 2009 po 13. hodině se na sjezdovce sešlo více než 70 masek, převážně na lyžích, pár snouborďáků a 8 malých závodníků soutěžilo na bobech. Výsledky: Závody boby: 1. Vojta Jakubec 2. Honza Rusinko 3. Lucka Křížová Závody na lyžích: 0 6 let (12 závodníků) 1. Kryštof Kratochvíl KOČKA, 2. Kateřina Rozboudová PIKAČU 3. Anna Kuborcová SKŘÍTEK 6 12 let (36 závodníků) 1. Jindra Kukač PIRÁT, 2. Anežka Paloudová BOBR 3. Veronika Zahálková ČARODĚJNICE BRLOH 2009 strana 5

6 12 15 let (12 závodníků) 1. Jan Kočí PES 2. Kateřina Hrdličková HAVRAN 3. Andrea Hadrová KOČKA nad 15 let (16 registrovaných závodníků) 1. Robert Loos EMANUEL 2. Tomáš Kratochvíl DĚDEK 3. Martin Moch PIRÁT Cenu za nejhezčí masku získal MOTÝL EMANUEL. Svůj asi první diplom a cenu získal nejmladší závodník na lyžích Vašek Zahálka MRNÍSEK věk 1,5 roku. Drobnou odměnu získal snad každý, kdo projevil soutěžního ducha a smysl pro humor. Ze ZŠ Brloh jsem napočítal jenom 5 závodníků v maskách, a to bylo pěkné počasí a celý týden na lyž. výcviku jsem je lákal na krásné ceny a klobásky přímo z udírny. Jinak se tento 34. ročník ZIMNÍ OLYMPIÁDY MLÁDEŽE a 10. ročník MAŠKAR NA SJEZDOVCE vydařil. Za SKI KLUB ROHY musím poděkovat všem pořadatelům, drobným sponzorům a hlavnímu dárci OÚ Brloh, který věnoval na ceny a diplomy 2 000,- Kč. Na konec jako ZAROHÁK přeji více takto strávených chvilek, sportovního ducha a život beze všech krizí. Jak vznikalo jméno ochránce lidí, kopců, lesů a strání ZAROHÁK Odpoledne před 1. ročníkem maškar a 24. ročníkem závodů pěkně mrzlo (až moc). Než jsme připravili sjezdovku, bobovou dráhu a vytyčili trať pro slalom, padala už tma. To ještě nebyla sjezdovka osvětlená. Předsunutí zmrzlíci topili v malé dvouosé maringotce a na petrách vařili svařák. Když jsem otevřel dveře, nebylo už tam k hnutí, ale vůně svařáku se slivovicí (poměr 4:1) a příjemné teplo nás všechny usadilo. Promýšleli jsme poslední organizační drobnosti a hlavně masky. Já že půjdu za Krakonoše, to se schválilo hned, až na to blbý jméno. A začalo se spontánně vymýšlet. Kráťa hlásí: Vezme si ruksak a půjde strana 6 BRLOH 2009

7 za FIDLÁRKA. Méně rozehřátý Vašek navrhuje POKLEŤÁK. Dlouho vede BULOVÁK, KOZÍBLÁK i KÁMO. Pak už padají samé ptákoviny jako BÍDÁK, RUMOŠ, GROČÁK, SUDAŘ Někdo vytahuje ze šosu poslední placatici, a tak Pepík Kráťa jde domů pro lahváče. Na čerstvém vzduchu přichází na nápad ROHÁK. Každý si dáme pivo a rodí se předpona ZA. A je to! Jdeme spát. Po obědě přicházím s širákem, vlasem a vousem z konopí, holí, ošatkou, pláštěm, na kterém svítí nápis ZAROHÁK. Všichni, co jsme to vymýšleli, se na sebe spokojeně usmíváme. Malé děti, ale i někteří dospělci, mi stejně říkají Krakonoši. Radost nám to nekazí, však oni si zvyknou. PS: Po deseti letech je to zatím stejný. Jiří Tancer Pozvání do knihovny Kniha mého srdce Česká televize připravuje ve spolupráci s Českým rozhlasem, Svazem českých knihkupců a nakladatelů a s knihovnami ČR pořad Kniha mého srdce (KMS), jehož cílem je nalézt nejoblíbenější knihu obyvatel České republiky. Jedná se o formát pořadu, který uvedla v roce 2003 britská BBC pod názvem The Big Read (www.bbc.co.uk/bigread). Od dubna do října 2009 se uskuteční rozsáhlý cyklus televizních a rozhlasových pořadů, které budou provázet hlasování veřejnosti o nejoblíbenější knihu. V pořadech vystoupí řada známých herců, autorů, politiků, zpěváků a dalších osobností, které vyjádří svůj vztah k četbě i milovaných knihám. Cílem celé akce není pouze hledání nejoblíbenější knihy, ale především široce pojatá popularizace četby, literatury, vydávání knih a také činnosti knihoven. V roce 2004 organizoval SKIP podobné celostátní hlasování pod názvem Moje kniha (www.mojekniha.cz). Knihovny bez podpory největších médií získaly tehdy více než hlasů. Hlasování o nejoblíbenější knihu proběhne ve třech základních vlnách: 1. HLASOVÁNÍ od 4. do 19. dubna úvodní nominační hlasování, kdy každý může dát hlas pro svou nejoblíbenější knihu. Hlasuje se pomocí webového formuláře (www.knihasrdce.cz) a hlasovacích kuponů. Hlasovací období je velmi krátké. Preferuje se v zásadě hlasování pomocí webového formuláře. Čtenář může hlasovat na počítači v knihovně, v zaměstnání, doma. Z každé ové adresy je možno poslat pouze jeden hlas. Pro ty, kdo odmítají elektronické hlasování, se použijí hlasovací lístky. Vyplněné můžete odeslat poštou přímo do ČT, nebo odevzdat v knihovně. 2. HLASOVÁNÍ květen (přesné datum bude oznámeno nejpozději 4. dubna). V tomto období bude již hlasování zúženo na volbu z TOP 100 nejoblíbenějších knih, které budou vybrány z úvodního, nominačního kola. Toto hlasování proběhne již pouze pomocí webového formuláře (www.knihasrdce.cz), ale také zřejmě pomocí mobilního telefonu, respektive SMS zpráv. Abecední seznam TOP 100 bude zveřejněn a lidé budou hlasovat již pouze pro pořadové číslo, které bude konkrétnímu dílu přiděleno. I v tomto případě je hlasovací období velmi krátké. 3. HLASOVÁNÍ červen až říjen (přesný termín bude oznámen nejméně měsíc před jeho konáním). V tomto období bude hlasování zúženo na hlasování o TOP 12 nejoblíbenějších knihách, které vzejdou z předchozího kola. Toto hlasování proběhne převážně pomocí SMS zpráv a webového formuláře (www.knihasrdce.cz). Bude zveřejněn abecední seznam TOP 12 nejoblíbenějších knih a lidé budou opět hlasovat jen pro určité pořadové číslo. Závěrečné období hlasování bude oproti předchozím trvat více než 3 měsíce a zahrne i dobu dovolených a letních prázdnin. KMS vyvrcholí závěrečným televizním pořadem, kdy bude vyhlášena nejoblíbenější kniha přesné datum bude oznámeno. Nové knihy Věřím, že ani letošní rok nebude na nové přírůstky v naší knihovně skoupý. Ostatně, posuďte sami. Pro nejmenší čtenáře máme: Zvířátkové leporelo - NÁŠ LES, krátké povídání -DALŠÍ POHÁDKY ZE STATKU STRÝCE JOSEFA, příběhy k procvičování postřehu - DOBRÝ DEN MEDVÍDKU! a krásné první čtení s ilustracemi Heleny Zmatlíkové POHÁD- KY KOUZELNÝCH KAMÍNKŮ. Děti určitě potěší i TEREZČINY POHÁDKY, které napsala chytrá holčička, nebo dvě publikace příběhů o nezbedných písmenkách a číslicích ZATOULANÁ PÍSMENKA a ZATOULANÉ ČÍSLICE, které se učí malí čtenáři poznávat a mohou si je podle návodu i vymodelovat, anebo BRLOH 2009 strana 7

8 prázdninové dobrodružství prožité na horách a na statku - TE- REZKA A JEJÍ KAMARÁDI. Pro starší děti máme knihu ALENKA V KRAJI DIVŮ A ZA ZRCADLEM, dvoudílný fantastický, napínavý příběh o dospívání draka a mladého muže ve stejný čas - ERA- GON a ELGEST a knížku MALÝ LORD, kterou si rádi přečtou i dospělí. 13 nejvýznamnějších převyprávěných her - PŘÍBĚHY ZE SHAKESPEARA ocení asi především studenti středních škol. Pro slečny máme dívčí romány NEJTĚŽŠÍ PŘEKÁŽKA, POMSTA, TEN FRAJER BUDE MŮJ!, LETÍM KE HVĚZDÁM a HON NA KLUKY. Z naučné literatury pro mládež, nabízím dvě populárně naučné knihy o zvířatech JÁ NĚCO VÍM POZOROVÁNÍ ZVÍŘAT V ZOO a JÁ NĚCO VÍM POZOROVÁNÍ ZVÍŘAT V LESE A NA POLI. Další dvě publikace poradí, jak zdravě zaplnit dětem volný čas - 69 NEJLEPŠÍCH HER PRO DĚTI VENKU a 61 NEJLEPŠÍCH HER UVNITŘ. Podle dalších dvou brožur - PRIMA VAŘEČKY a PRIMA VAŘEČKY V KUCHYNI, si snadno vyrobíte třeba vařečkové divadlo nebo jen dekorace do kuchyně. Že v každém ročním období se dá něco dělat, vytvářet, vařit, poznávat atd. poradí - HRAJEME SI CELÝ ROK. Poslední SIRKOVÉ HLAVOLAMY zvou k procvičování mozku hrou všechny šikulky od 10 do 110 let. Z beletrie pro dospělé nabízím ČAS NÁVRATU A NADĚJE pokračování životopisného románu našeho rodáka akademického malíře Josefa Hošny, ŠUMAVSKÉ POVÍDKY o krásných i drsných místech Karla Klostermanna, BÍDNICI známé dvousvazkové dílo Victora Huga, PLANETA INTERTERRA napínavý scifi román, MANŽEL JE TAKÉ ČLOVĚK aneb 55 důvodů proč se nerozvádět, ČEŠI, BLINDUJTE SE! pravdivý příběh emigranta, LETOPISY KRÁLOVSKÉ KOMORY III. napínavé historické příběhy z pera Vlastimila Vondrušky a ještě tolik oblíbené romantické a napínavé čtení pro ženy: ELLINOR DCERA PRADLENY, POLIBEK ĎÁB- LA, DAR LÁSKY, NA GRUNTECH U ZDOBILŮ, RACKOVÉ, NEHODA, ANDĚL Z VYSOČINY, NEVĚSTA Z VYSOČINY, SRDCE Z VYSOČINY, PRAVÁ LÁSKA, CESTY Z RODINNÉHO KRUHU a ŽÍT NA VLASTNÍ PĚST. Naučná literatura pro dospělé přináší dvě publikace BOJ PROTI BOLESTI ZAD a BOJ PROTI STRESU se základními informacemi přírodní léčby těchto onemocnění, dále ŽÁRLIVOST A RIVALITA pomůže řešit problémy soužití mladších sourozenců, DINOSAUŘI MALÁ KNIHA - pro všechny, kteří se zajímají o pravěká zvířata, jež obývala Zemi a kuchařku z edice Vaříme s chutí - SLANÉ A SLADKÉ MUFINY A ŘEZY. Kniha rozhovorů ERAZIM KO- HÁK POUTNÍK PO HVĚZDÁCH nabízí ucelený pohled na životní příběh známého filozofa, PROROCTVÍ PYRA- MID tajemství posvátných kamenů a jejich energie, HYBATELÉ DĚJIN encyklopedie světových osobností od prehistorie po současnost, VOLBA PROFESORA KLOSTER- MANNA životopisné autografické vyprávění známého spisovatele, ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ucelená, přehledná a osvědčená příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na střední a vysoké školy a nakonec SVĚTOVÁ ŠKOLNÍ ČETBA NA DLANI obsahy z děl 300 světových spisovatelů a ŠKOLNÍ ČETBA NA DLANI obsahy děl českých a slovenských spisovatelů. Navíc na vás čeká další výměnný soubor sedmdesáti knih z Českého Krumlova. Takže vidíte, že je opravdu z čeho vybírat, stačí jen přijít! A nezapomeňte také přijít dát svůj hlas pro Knihu mého srdce. Těší se na vás knihovnice Marta Tomanová Ještě bych chtěla upozornit všechny čtenáře, že někdy během dubna až května (záleží, kdy nám dodají okna) bude knihovna z důvodů částečné rekonstrukce uzavřena (odhadem asi 2 3 týdny). Přesný termín bude oznámen místním rozhlasem a vývěskou. ZŠ a MŠ Brloh Vánoční besídka Ve čtvrtek uspořádala škola obdobně jako v předešlých letech vánoční besídku. Tělocvičnu krásně vyzdobily paní učitelky za školy i z družiny. Večerem provázeli žáci 9. třídy Erik Poula a David Šimeček. Prvňáci si připravili pásmo básniček o povolání, druháci básničky se zimní tématikou (doplněné koledami), třeťáci zahráli dvě pohádky (O chytrém Budulínkovi a O hloupém Honzovi), čtvrťáci zatančili svůj country taneček, páťáci předvedli pásmo říkanek o ročních obdobích a jednotlivých měsících. Mezi vystoupeními 1. a 2. stupně zatančila Sára Sklářová. Šesťáci zinscenovali Dívčí válku, sedmáci Fausta, osmáci zatančili a deváťáci předvedli přednášku s názvem Jak nenaštvat svého puberťáka. Na závěr vystoupili žáci, kteří navštěvují hodiny náboženství a naladili diváky hudbou a zpěvem na čas Vánoc třída 7. třída strana 8 BRLOH 2009

9 BRLOH třída 5. třída 2. třída 6. třída 3. třída 8. třída 4. třída 9. třída strana 9

10 Lyžařský výcvik V týdnu od 23. do 27. února proběhl na nedaleké sjezdovce Rohy lyžařský výcvik. Kurz byl určen pro žáky 7. a 8. tříd. Díky snadné dostupnosti autobusem a nenáročné trati se účastnila většina žáků. Vzhledem k tomu, že někteří žáci stáli na lyžích poprvé, začali jsme od úplných základů správného lyžování. Všichni žáci se během týdne naučili lyžovat a koncem týdne sjížděli celý svah samostatně. Poslední den byl pro žáky připraven slalom. Ačkoli někteří s lyžováním na výcviku teprve začínali, slalom zdolali všichni žáci. Voda Ve čtvrtek se v naší základní škole uskutečnil projektový den s názvem VODA. Žáci druhého stupně se rozdělili do různých předmětových skupin podle vlastního zájmu. Vybírat mohli z pěti témat: Voda a živočichové (kde se dozvěděli o druzích vodních živočichů či ekosystému rybníka), Voda a její tajemství (zde zjišťovali světová nej z oboru hydrogeografie, barvu či chuť vody), Příběh o vodě (dozvěděli se, jak se voda řekne v různých cizích jazycích a dokonce tvořili vlastní básničky, písničky), Voda v dějinách (poodhalovali symboliku vody a její význam v dějinách), Fyzikální vlastnosti vody a pokusy s vodou (kde ukázali své praktické schopnosti v nově opravené učebně fyziky). První čtyři vyučovací hodiny pracovali ve svých skupinkách cca po 13 žácích, následující dvě hodiny pak svou práci prezentovali před ostatními. Během dne byl na sjezdovce otevřen stánek s občerstvením, kde se dal zakoupit horký čaj nebo něco malého k jídlu. Sněhové podmínky byly po celý týden výborné. S lyžařským výcvikem byli spokojeni jak učitelé tak i děti. Můžeme si jen přát, aby se stejně vydařil za rok i příští kurz. Žáci třídy se připojili k projektu Voda plněním různých úkolů ve svých třídách. 1. třída cestovala za pokladem. Na své cestě děti plnily dané úkoly, seznámily se s Vénou a jeho pohádkou, napily se čisté vody, která jim dala sílu. Naučily se šetřit pitnou vodou. Ve 2. třídě si žáci zpívali písničky o vodě, malovali obrázky s tématem voda a nakonec si promítli film o životě v mořích. 3. třída zpracovávala koláž Mořské dno. K tomu žáci vytvořili tento text: Voda v moři je slaná. V mořské vodě žijí ryby a živočichové, kterým se ve slané vodě daří dobře. Moří je na zeměkouli více než pevné země. V teplých mořích žije víc než tisíc druhů ryb. Ve studených mořích žijí jiné ryby a jiná zvířata. Na skalnatých březích se usadily sasanky podobné květinám, ale jsou to živočichové. V moři žijí také medúzy. V síti rybářů uvíznou i různé škeble, ale i chobotnice. Obyvatelkami moře jsou i různé druhy mořských želv. K nejchytřejším mořským živočichům patří delfíni. Žáci 4. třídy využili znalostí z vlastivědy a hudební výchovy a vytvořili koláž našich českých řek. Zaměřili se hlavně na řeku Vltavu, protože ji oslavuje ve stejnojmenné symfonické básni Bedřich Smetana. Hudebně ztvárnil, jak protéká českou krajinou, až ji přivítá Praha a nakonec se její voda ztrácí v cizině. 5. třída zpracovávala téma Voda básnicky. Žáci se snažili v rámci svých možností složit básničku s touto tématikou. Do jaké míry se jim to povedlo, můžete posoudit sami. Voda a loď ka Voda teče, loďka pluje, kapitán ji kormidluje. Vlnky kolem šplouchají, rybáři se radují. (D. Šolc) Toky Letní voda v řece ochladí mě velice. Večer se mi potom zdá, jak je voda chladivá. Čisté vody z křišťálu, máme dnes už pomálu. Zlepší se už naše toky, aby nepřipomínaly stoky? (L. Lindauerová) Rybář a jeho rybník Rybář ten má vodu rád, ani v zimě mu nedá spát. Když zamrzne rybník hned jde dělat díry na led. Kapři se plavou nadýchnout, je jich tam potom moc, rybář se pak často bojí zda vydrží do Vánoc. (Jiří Švarc) strana 10 BRLOH 2009

11 Zápis do 1. třídy 19. ledna proběhl zápis do 1. třídy. Budoucí prvňáky ve škole přivítala Sněhurka se svými sedmi trpaslíky. Pohádkové postavy (žáci 1. a 6. třídy) si pro ně připravily několik zábavných úkolů. Po splnění úkolů byly děti odměněny a zapsány do velké školy. Z 22 dětí bylo zapsáno 18 (6 děvčat a 12 chlapců). U čtyř dětí se jedná o odkladu povinné školní docházky o jeden rok. Všem budoucím prvňáčkům přejeme, aby se jim ve škole líbilo. Jarní prázdniny na Ktiši Dva dny plné her a zábavy prožila naše děvčata z 5. a 6. třídy spolu s dívkami prachatického okresu v krásném prostředí ktišské fary. Největším zážitkem pro dívky byl poslední večer strávený posezením v čajovně.,,líbil se mi tam pult, polštářky a hezký malý stolky s ozdobnou svíčkou. Pak ještě dveře. Na nich bylo hezky napsané ČAJOVNA. Lucka L.,,Nejvíce se mi v čajovně líbilo, jak jsme si všichni vyprávěli vtipy a že jsme si povídaly s holkama. Anetka F.,,Líbilo se mi nejvíce vyprávění vtipů a povídání s holkama. Katka H.,,Nejvíce se mi líbilo to, jak jsme byli ve tmě a povídali si hezké vtipy. Obdivovala jsem oranžově natřenou stěnu a rozsvícené svícny. Dášenka Š. Marie Marková Mateřská škola Brloh přijímá přihlášky dětí na školní rok 2009/2010. Přihlášky si můžete vyzvednout v mateřské škole. Zde také získáte další informace (popřípadě na tel ). Termín odevzdání přihlášky je polovina května. BRLOH 2009 strana 11

12 Středisko ekologické výchovy Pod skálou Stožec Co je to vlněný česanec? Žijí na Šumavě ještě vlci? Proč jsou na některých stromech dva červené pruhy? Odpovědi nejen na tyto otázky se dozvěděli šesťáci ve středisku ekologické výchovy v Národním parku Šumava. Druhý týden v březnu tam absolvovali pobytový výukový program s ekologickou tématikou. Na úvod jsme vyslechli přednášku o Národním parku Šumava. Výuka probíhala zábavnou formou. Např. jednotlivé pravidla chování v NP museli žáci předvést pomocí pantomimy. Další den se jmenoval Lesem nahoru na horu a byl věnován tématu les. Zde jsme se seznámili s jednotlivými lesními ekosystémy na Šumavě. Celou středu jsme věnovali ruční výrobě. Žáci měli možnost vyzkoušet si, co obnáší zpracování vlny, a to počínaje od praní, přes sušení a česání až ke předení ve vlákno. Každý si utkal malý kousek látky a metodou plstění vyrobil kuličku nebo jednoduchou hračku. Pobyt jsme zakončili ve čtvrtek sadou her na téma Chováme se jako zvířata. Dopolední programy ve vnitřních prostorách centra jsme střídali s odpoledním pobytem venku. Jelikož na horách ležel ještě sníh, naše aktivity byly přizpůsobené počasí. Uspořádali jsme malou zimní olympiádu s netradičními disciplínami jako skok do hlubokého sněhu, hod sněhovou koulí nebo běh ve trojici. Samozřejmě nechyběla ani soutěž ve stavění nejhezčí sochy ze sněhu. Nevynechali jsme ani výlet na dřevěnou Stožeckou kapli, která je krásnou ukázkou lidové řezbářské práce a nachází se v první zóně NP. Všechny programy byly velmi dobře připraveny, prolínaly se hry a vzdělávací aktivity. Žáci měli možnost vyzkoušet si různé druhy úkolů samostatně i ve skupinách, vedli diskuze na zadané téma a učili se prezentovat vytvořené práce. Různou formou tedy získávali a upevňovali nové poznatky o přírodě v Národním parku Šumava. Český červený kříž Začátkem února uplynulo již devadesát let od vzniku první samostatné národní společnosti Červeného kříže na našem území Československého červeného kříže. Český červený kříž je jeho pokračovatelem i dědicem jeho tradic. Připomeňme si tedy alespoň ve stručnosti toto výročí. Do vzniku samostatné republiky v říjnu 1918 působil na našem území Vlastenecký pomocný spolek království české, založený již v roce 1868, který byl součástí Rakouské společnosti Červeného kříže. Po třech měsících od vzniku Republiky československé uspěly snahy o ustavení ČSČK do finále. Dne proběhla přípravná schůzka sociálních a zdravotních pracovníků v Obecním domě v Praze, odkud vzešel oficiální návrh na ustavení ČSČK i návrh na jeho předsedkyni, který byl adresován prezidentu T. G. Masarykovi. Ten svým rozhodnutím z vyslovil s ustanovením ČSČK souhlas a jmenoval do jeho čela Alici Masarykovou, svou dceru. Je vhodné zdůraznit, že nešlo o pouhé formální obsazení funkce předsedy, jak by se snad mohlo na první pohled zdát (dcera hlavy státu), ale že A. Masaryková měla v té době již rozsáhlé zkušenosti ze sociální práce. ČSČK měl, jako organizace nového státu, velkou podporu obyvatelstva. Řadil se k velmi úspěšným národním společnostem Evropy a jeho aktivity v sociální oblasti, zdravotní výchově, školení obyvatelstva i přípravě profesionálních zdravotnických pracovníků či práci s dětmi a mladými, byly mezinárodně oceňovány. Český červený kříž, jako nástupce ČSČK, může být oprávněně hrdý na tyto tradice. Tradice nás zavazují především k tomu, abychom v současných podmínkách, stále se měnících tak, jak se mění sám život, dokázali rozvíjet činnost Českého červeného kříže. Upravený text z tiskopisu Noviny Červeného kříže Valná hromada ČČK 25. února 2009 se sešli členové MS ČČK v Brloze na své výroční schůzi Valné hromadě. Zhodnotili jsme svoji loňskou činnost, zjistili jsme, jak hospodaříme s červenokřížskými prostředky a naplánovali jsme si nové i osvědčené akce pro tento kalendářní rok. Všechny naše schůze mají kromě toho, aby naplňovaly Stanovy ČČK, hlavně společenskou funkci. Je znát, že se členky MS na tato naše setkání těší. A aby byla setkání hezká a družná, přispívají k tomu i svou prací pečením různých dobrot. Na Valném shromáždění se jich sešlo opravdu hodně a všem nám moc chutnalo. Díky! Jsme moc rádi, že se s vámi, milé členky, setkáváme! MS ČČK má před sebou velký úkol: získávat nové mladé členy i nové bezpříspěvkové dárce krve. Za velkou a již známou akci považujeme prodej kytiček při Českém dnu proti rakovině. Letos se tento den uskuteční Tématické zaměření této sbírky je: Kolorektální karcinom primární a sekundární prevence. Účelem sbírky je: nádorová prevence, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podpora onkologické výchovy, výzkumu a vybavenosti onkologických center. V tento den budete opět potkávat v obci a na vypsaných stanovištích žlutě oblečené členy ČČK, kteří budou nabízet k prodeji žluté kvítky měsíčku lékařského. Cena jednoho kvítku je 20,- Kč, můžete však dát za kvítek i více peněz, podle svého uvážení. Obdržíte také propagační letáček, který vás poučí a doporučí různé formy preventivního vyšetření. Kde si květinu 13. května můžete koupit: základní škola 7,00-7,30 9,20-9,40 jídelna ZŠ 10,30-10,40 u obchodu 11,05-11,30 zemědělské družstvo 11,35 dům s peč. službou 12,00 Pokud na těchto stanovištích květiny neprodáme, navštívíme i další pracoviště v obci. Každý rok nám někteří občané sdělují svou lítost, že květinky nedostali. Pokud chcete tuto akci podpořit, doporučujeme vám, abyste využili svých dětí a vnoučat a jejich prostřednictvím zakoupili květinu ve škole. Těšíme se na setkání s vámi a věříme, že se naši prodejci setkají s vaším vlídným přijetím. Marie Anderlová ZO ČČK strana 12 BRLOH 2009

13 CZECH POINT (úřad blíže lidem) Již několikrát jsme občany informovali o službách, které v rámci CZECH POINTU provádíme na obecním úřadě. Jde o tyto ověřené výstupy: Výpis z rejstříku trestů, výpis s Katastru nemovitostí, výpis z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku. Od pak i podání Živnostenskému úřadu k založení živnosti. Toto podání je možné učinit v elektronické nebo v listinné podobě. Od letošního roku nabízí CZECH POINT novou službu a to výpis z registru řidičů. Z tohoto výpisu se dozvíte, kolik máte bodů na svém kontě řidiče. Cena za vyhotovení tohoto výpisu je 100,- Kč. Abychom mohli tento výpis vyhotovit, je třeba mít s sebou občanský průkaz. složce Úřední deska zveřejňovat ty materiály, které si zatím mohou občané přečíst jen na úřední desce na budově kina a na chodbě obecního úřadu. Dále se budu snažit zveřejňovat ty informace, o kterých si myslím, že by mohly naše občany, ale i jiné návštěvníky zajímat. Obec během roku dělá různé akce pro své občany, proto se chystám na stránky přidat nějaké zajímavé fotografie. Ještě jednou pro případné zájemce zveřejňuji , na který mi můžete posílat své náměty Můžete mě i navštívit přímo na obecním úřadě. Jsem tu prakticky (až na nějaké drobné výjimky) k zastižení po celý pracovní týden. Tak - snažte se! Anna Hampelová Pro informaci uvádím, kolik jsme v loňském roce vyhotovili výpisů pomocí služby CZECH POINT Výpis z Rejstříku trestů žádalo 35 občanů Výpis z Katastru nemovitostí celkem 41 výpisů Výpis z Obchodního rejstříku 3 výpisy Minulý týden nás navštívila pracovnice z ministerstva, prohlédla si naše pracoviště a přivezla nám nové označení pro tuto službu. V blízké době si občané budou moci všimnout nové cedule vedle budovy obecního úřadu a nových samolepek na dveřích do kanceláře a šipek s označením směru. Internetové stránky obce Pečlivým čtenářům Zpravodajů nemusím připomínat, že obec Brloh má své internetové stránky, a že jejich adresa je: V poslední době sledujeme větší zájem občanů o stránky naší obce. Přes odkaz na stránkách obce si mohou občané, kromě informací přímo z obecního úřadu, najít vše potřebné o knihovně (jaké nové knihy jsme pro Vás nakoupili, akce, které probíhají nebo se připravují a další užitečné informace). Tuto část připravuje kolegyňka Marta Tomanová. V záložce Stránky DPS najdete pak různé informace o domě s pečovatelskou službou a fotografie z různých akcí, které se zde uskutečnily. O tuto část se zase stará další kolegyňka Danuška Sixlová. Nově jsem připojila i odkaz na lyžařský vlek Ski klub Rohy a základní školu. Základní škola má taky moc pěkné stránky. Schválně se podívejte! Již v loňském roce jsem vyzývala občany, kteří mají nějaké nápady nebo připomínky k našim internetovým stránkám, aby mi poslali nebo případně zavolali. Bohužel zatím jsem dostala jen jednu připomínku, kterou jsem již vyřídila. Trochu mě to zklamalo, čekala jsem větší zájem od občanů. Již několikrát jsem vyzývala spolky, aby mi dodaly nějaké informace a fotografie, abychom zpestřili web. Bohužel se se mnou spojil pouze ČČK a SDH Brloh. Spolek sportovců (který od obce dostává nejvíce dotací na svou činnost) se zatím nijak nesnaží reprezentovat na našich stránkách. Můj názor: Asi naši obec moc nereprezentuje a nemá co zveřejnit. Nebo jo?! Mám za sebou uzávěrku roku a audit, tak se chystám vrhnout na vylepšení stránek. Ráda bych dodržela to, co jsem občanům v čísle č. 3/2008 slíbila a budu se snažit na našich stránkách ve Upozorňujeme občany na splatnost poplatků a vodného, které vybírá obecní úřad. Vodné za rok 2008 do konce května 2009, po této lhůtě je připočítáno penále 0,1 % za každý den prodlení. Dále upozorňujeme občany, že mají možnost si zaplatit od zálohu na vodné a stočné na rok Cena vodného na tento rok je 15,- Kč/m 3, stočné 10,- Kč/m 3. Poplatek za psa na rok 2009 do Pokud si občan pořídí nového psa, je povinen podat přiznání (údaje o chovaném psu) a zaplatit poplatek. Platí se ze psů starších 3 měsíců. Dále upozorňujeme, že si mohou občané na obecním úřadě vyzvednout (zdarma) sáčky na psí exkrementy. Jsou stále občané, kteří nemají zaplacen poplatek za tříděný odpad, který byl splatný do Žádáme občany, aby zaplatili co nejdříve. Kdo nezaplatil ve stanovené lhůtě, má správce poplatku právo vyměřit poplatek platebním výměrem a může zvýšit nezaplacený poplatek až o 50 %. BRLOH 2009 strana 13

14 Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s mým manželem Karlem Toncarem. Anna Toncarová Velmi děkujeme paní Anně Veverkové a paní Ivaně Vančurové za pomoc, kterou poskytly mému nanželovi při úrazu. rodina Trousilova Ženíme se, vdáváme se DUBEN Ingeburg Borovka Kateřina Lošková Anastázie Klementová Pavlína Vránová Anežka Kafková KVĚTEN Anna Ondřichová František Švarc Jiřina Salzerová Anna Dánová ČERVEN Jakub Jungwirth 70 let 89 let 81 let 75 let 80 let 75 let 81 let 70 let 75 let 81 let Letos jsme měli zatím pouze jednu svatbu. 21. února si v obřadní síni OÚ Brloh řekli své ANO nevěsta Veronika Mottlová a ženich Jan Kovář z Jánského Údolí. Na společné cestě životem, přejeme novomanželům hodně štěstí! Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme do dalších let hodně štěstí a spokojenosti. Ať prožijete další léta ve zdraví, s úsměvem na tváři a v pohodě v blízkosti svých příbuzných, přátel a známých. Rádi bychom pogratulovali všem našim spoluobčanům. Bohužel, mnozí ze seniorů stále ještě neodevzdali na obecní úřad tiskopis se souhlasem zveřejňovat jejich jména, který je podle nového zákona k tomuto účelu nutný. Tiskopis je k dispozici na OÚ. Tento souhlas se vztahuje nejen na zveřejňování a zasílání blahopřání, ale i na předávání dárkových balíčků od obecního úřadu k životním jubileím. Podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů obec sama nemůže zvát rodiče dětí na vítání občánků. Pokud se chcete této akce zúčastnit, je nutné se na OÚ předem přihlásit. Předpokládáme, že první letošní vítání se uskuteční během června. Děkujeme za pochopení. strana 14 BRLOH 2009

15 Příspěvky čtenářů Zpravodaje BADMINTON Začátkem roku 2009 se v Č. Budějovicích hrál celostátní přebor smíšených družstev mladých badmintonistů. Kategorie hráčů do 13 let se jako host zúčastnilo i družstvo hráčů Křemže. Soutěže se zúčastnilo devět týmů z opravdu silných oddílů z Prahy, Brna, Plzně či Liberce. Zdálo by se, že tým reprezentující Region Podkletí nemá proti družstvům z velkých měst mnoho šancí. Ukázalo se, že opak je pravdou. K oporám družstva Křemže patřil i brložský Jindra Kukač, který na konto svého týmu spolehlivě střádal body už v dopoledních zápasech ve tříčlenné základní skupině. Neprohrál ani set a dopomohl tak k postupu do semifinále. Tam se tým z Podkletí utkal s domácími hráči Sokola Č. Budějovice a Jindra se významnou měrou podílel na vítězství 6:4 a na postupu do finále. Tam naše družstvo čekal velmi těžký soupeř hráči z Brna. Ve vyrovnaném zápase se od týmu Křemže odvrátilo štěstí, a i když se hráči prali o každý míček, soupeř měl v závěru zápasu navrch. Přesto konečné druhé místo a stříbrná medaile z turnaje s družstvy z celé republiky je výborným výsledkem. Gratulujeme. MUDr. Václav Koudelka Jindřich Kukač, Petr Beran, Michaela Koudelková stříbrní medailisté z celostátního přeboru Obce Sokolské v družstvech žáků do 13 let Co jste možná nevěděli... o kaviáru Kaviárem se to v receptech a situacích (ne)reálného světa jenjen hemží. Kuchaři ho sypou do polévek, kosmetický průmysl do pleťových krémů, filmoví hrdinové se jím ládují polévkovou lžící z kilových plechovek... Skutečnost je však přibližně jako ve filmu Dědictví aneb ~hošigutentag, když Bolek Bohuš Polívka pozval své buranské přátele do noblesní restaurace. Pouze jeden chtěl ochutnat kaviárový toust, což se setkalo s nepochopením a posměchem ostatních ( Dám si pivo..., pivo a rum..., já su nažratý, jen pivo..., guláš se šesti knedlama, ja?... ). Kaviár má pro některé z nás dvě odpudivé vlastnosti: zaprvé jsou to přece téměř syrová rybí vajíčka a oni ryby nejedí ani vařené, natož potom syrové, omdlí nad suši nebo carpacciem... Druhou ošklivou vlastností kaviáru (některého) je jeho nehorázná cena. Tato luxusní pochoutka patří mezi postradatelné potraviny podobně jako lanýže, cibetková káva Kopi Luwak, slavičí jazýčky, roh jednorožce??... Ale podobně bychom si mohli odpustit i kávu, čokoládu a skončit u kořínků a vody z potoka. Pokud jste natrefili v obchodě na skleničku s nápisem CAVIAR Capellin, jedná se o jikry mořské ryby huňáček severní. Potravinářský průmysl dodal tomuto výrobku kromě dostatku konzervantů také černou nebo úžasnou signálně oranžovou barvu. Co to udělá s vaší trávicí sliznicí, je zřejmé. Cena i kvalita je zanedbatelná. Dobrou střední třídou je kaviár z lososa a pstruha. Lososí kaviár se vyrábí např. i v Rybářství Hluboká. Z Aljašky se dovážejí celé chlazené rybí vaječníky, které se do 24 hodin musejí zpracovat, prosolit a zakonzervovat. Pokud jste předsedou správní rady, nebo vaše skupina právě vydala nové CD, jste správný snob, znalec nebo zhohatlík, určitě si vyberete ten jediný správný, pravý černý ruský nebo íránský kaviár (za pakatel 3400,- Kč vč. DPH za 113 g). Proč je ta cena tak nestydatě vysoká? Pravý kaviár se získává z jeseterovitých ryb z jesetera hvězdnatého Sevruga, jesetera ruského Osetra a vyzy velké Beluga. Tyto druhy žijí v Kaspickém moři a jsou na pokraji vyhynutí. Během 20 let se početní stavy snížily o 90%. Jesetera chrání bezpočet organizací celníci, pohraničníci (kolem Kaspického moře jsou 4 státy z původní sovětské federace a Írán), námořní hlídky, ochránci přírody, dobrovolníci, CITES (organizace pro obchod s ohroženými druhy)..., avšak pytláci výborně technicky vybaveni rychlými čluny, satelitní navigací, často i kalašnikovy, jsou vždy o krok napřed. Rozlehlá delta Volhy jim poskytuje četné úkryty, bezútěšná situace a bída dodávají odvahu k zoufalému způsobu obživy. Proti jeseterům stojí ještě neutuchající zájem o ropu, těženou ze dna Kaspického moře... Kaviáru na černých trzích je vždy dostatek a snobové mají vždy zájem. Rybáři se snaží jesetery uměle rozmnožovat, ale státy kolem Kaspického moře mají jiné starosti, než dotovat zatím nevýnosný chov jesetera (jikernačky dospívají až ve stáří 7 let). Genofond naštěstí zůstane zachován, o umělé rozmnožování se pokoušejí i čeští rybáři. Co je tedy na kaviáru tak neodolatelného? Poučme se od zvířat, vědí, co jim prospívá. Aljašští medvědi každoročně čekají na divoké lososy, kteří neomylně v létě táhnou z moře zpět do řeky, kde se vykulili z oplodněných vajíček. Jsou vysíleni třením a dlouhou cestou, kdy nepřijímali potravu. A to je právě chvíle pro medvědy. Na mělčinách masakrují vše živé, co se jim dostane BRLOH 2009 strana 15

16 do tlap. Z oblohy se snášejí orli bělohlaví a dokonávají dílo zkázy. Když je dostatek lososů a málo medvědů, žerou medvědi hlavně nejvýživnější část ryby jikry, aby se co nejrychleji vykrmili a zakulatili pro období zimního spánku. S konzumací jiker začali sami rybáři v Astrachani. Zjistili totiž, že jim dodávají neobvyklou energii. Kromě ryb prosolili i rybí jikry a kupci, kteří tuto lahůdku ochutnali, se stali prvními distributory tohoto artiklu. Kaviár se stal žádaným zbožím a jeho úprava se neustále zdokonalovala. Proč tedy jíst kaviár? Pro názornost si představme, že z jikry se vykulí rybička, která si do života přináší jakýsi batůžek - žloutkový váček, který vystačí vykulené rybičce k přežití až tří týdnů bez potravy. Nás zajímají obsažené látky: rybí tuk ve formě nenasycených mastných kyselin (proti vysokému krevnímu tlaku, tvorbě krevních sraženin, snižují hladinu cholesterolu, mají protizánětlivé účinky), vitamíny skupiny B, mimořádně velké množství vitamínu A, vitamínu E, který je důležitý pro zlepšení vitality a kondice organismu, dále množství důležitých minerálů (fosfor, draslík, jód). Nezdá se vám to jako seznam na multivitamínových tabletách? Cena je srovnatelná. Co si vyberete?? A na závěr několik receptů: Nejlepší je jíst kaviár malou lžičkou rovnou ze skleničky a zapíjet sektem. K pravému kaviáru zakupte francouzské šampaňské nějaké známé značky. Oranžový lososový/pstruhový kaviár vypadá hezky také na Maki suši, můžeme připravit chlebíčky s máslem a kaviárem, maximálně s vejcem natvrdo a snítkou kopru. Některé rybí polévky snesou dozdobení lžičkou kaviáru. Zkuste placičky z jemného bramborového těsta pečené v lívanečníku nebo malé palačinky s kysanou smetanou a kaviárem. Krásné jaro všem a rybám zvlášť přeje Marie Jurášová Všímálek Děkujeme žákům naší školy a jejich učitelkám za krásnou vánoční besídku. Zárověň bychom chtěli požádat rodiče, aby zvážili, zda je dobré brát na tyto akce své malé děti, které ještě nevydrží být v klidu po celé představení a ruší tím jak ostatní diváky, tak i všechny učinkující. Podblanické jabloně Byly vyšlechtěny v osadě Vlastišov na Podblanicku Petrem Kumštou z Votic. Udržovací šlechtění a výrobu roubového materiálu zajišťuje Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy v Podkrkonoší pod vedením ing. Jana Blažka, CSc. Blaník - odrůda jabloně vznikla křížením Floriny a Šampionu, registrována byla v roce Plody jsou nadprůměrné velikosti, kuželovitého tvaru s malými žebry. Slupka je suchá, ojíněná, středně tlustá, základní barvu překrývá červené rozmyté líčko téměř na celém povrchu plodu. Dužnina je světle krémové barvy, pevná, rozplývavá, středně šťavnatá. Chuť je navinule sladká, aromatická, velmi dobrá. Plodnost je brzká, velká a pravidelná. Sklizeň se provádí koncem září, konzumně dozrává v listopadu, dá se skladovat do února až března. Odolnost proti strupovitosti je rezistentní, proti napadení padlím jabloňovým je střední až vyšší a vyšší je i odolnost proti fyziologickým poruchám dužniny. Odrůdu lze vysazovat ve všech polohách vhodných pro jabloně. Fany - odrůda vznikla křížením Šampionu a Jonathanu, byla registrována v roce Plod je velký, pravidelně kulovitý. Slupka je lesklá, hladká, tenká, základní barvu má zelenožlutou, překrytou červeným líčkem ve formě žíhání. Dužnina je nažloutlá, středně tuhá, středně šťavnatá. Chuť je navinule sladká, aromatická, velmi dobrá. Plodnost je brzká, vysoká, pravidelná. Sklizeň se provádí v polovině září, konzumně dozrává počátkem listopadu, dá se skladovat do ledna. Odolnost proti napadení strupovitostí je střední, proti napadení padlím jabloňovým je vyšší. Kvalitní a vzhledná odrůda pro přímý konzum, středně náročná na polohu, půdy vyžaduje dobře zásobené živinami a vláhou. Petra - odrůda vznikla křížením Jolany a Šampionu, je povolena k množení od ledna 2008 v kategorii CAC. Plody jsou střední velikosti, kulovitého až kuželovitého, méně vyrovnaného tvaru. Slupka je lesklá, hladká, slabě mastná, středně tlustá, základní barvu má zeleno žlutou překrytou červeným žíháním přecházející v rozmyté líčko v rozsahu asi 3/4 povrchu plodu. Dužnina je bílé barvy, do které prostupuje růžové žíhání, středně tuhá až měkčí, středně šťavnatá. Chuť je navinule sladká, slabě aromatická, velmi dobrá. Plodnost je brzká, dosti vysoká a pravidelná. Sklizeň se provádí koncem srpna až v polovině září, konzumně dozrává v září, dá se skladovat do listopadu. Odolnost proti strupovitosti je rezistentní, a proti padlím jabloňovým je vyšší. Nenáročná odrůda, můžeme ji pěstovat ve všech polohách vhodných pro jabloně. Více informací o těchto odrůdách jabloní můžete získat ve večerních hodinách na kontaktech telefon: , mobil: a dotazy můžete posílat na strana 16 BRLOH 2009

17 Něco o a pro zdraví Radost ze zdravých dětí Nadpis tohoto článku je zároveň názvem nedávno vydané knihy od Vladimíry Strnadelové a Jana Zerzána. MUDr. V. Strnadelová se zabývá alternativní medicínou a spolu se svým manželem J. Zerzánem jsou uznávanými dietology na mezinárodní úrovni. Polovina knihy obsahuje recepty a druhá půlka rady, které jsou prospěšné našemu zdraví. Toto téma je i pro mě aktuální, protože mám malé dítě, a ráda bych, aby bylo zdravé. Všichni rodiče by chtěli mít zdravé děti. Strava je jednou z hlavních částí, jak si udržet zdraví a preventivně předcházet nemocem. Uvedené rady budou prospěšné celé rodině. Naše tělo je vystaveno několika cyklickým rytmům. Jedním z nich je i střídaní ročních období. Upravením a přizpůsobením naší stravy, podle ročních rytmů, se změní i náš vnitřní pocit. Zima patří k energii vody a voda odpovídá energii ledvin. Tento orgán je celou zimu na vrcholu svých sil, a proto je celou zimu zranitelný, jak chladem, tak nevhodnou potravou. V tomto období náš organismus šetří a regeneruje síly. Zima je obdobím, kdy přirozeně používáme více tuků. Je dobré zařadit i potraviny, které nám umožní tuk zpracovat. Jsou to například ředkve. V zimním období dáváme přednost zelenině, která je tepelně upravená. Měla by to být zelenina z našeho pásma, která se dá přirozeně skladovat. Patří sem zelenina kořenová a kulatá, jako dýně a zelí. Na zahrádce pod sněhem vydrží kadeřávek, nebo pórek. Zelená zelenina, jako petrželová, nebo cibulová nať, může zdobit naše kuchyňské okno. Potřebný zdroj vitamínů a enzymů nám dodá kvašená zelenina. Typický pro náš kraj je kvašené zelí. Z obilí používáme hlavně pohanku, která v zimě prohřívá organismus. Dále oves, ječmen, jáhly a kulatou rýži. Kukuřice by měla být jen vzácnou součástí zimního jídelníčku, protože ochlazuje organismus. V zimě by měli být na talíři častěji i luštěniny. Snadno stravitelné jsou fazole azuki, které léčí slinivku a ledviny. V zimním období zabudováváme teplo do organismu delší tepelnou přípravou. Dlouhé vývary a pečená jídla si uchovávají i minerály, které také potřebujeme. Pro inspiraci jeden recept: Fazolový guláš Fazole azuki uvaříme v tlakovém hrnci. Na oleji orestujeme cibuli, přidáme 1 lžičku sladké papriky, zamícháme a přidáme ostatní koření bobkový list, 3 kuličky nového koření. Pak přidáme fazole i s vývarem, utřený česnek a krátce povaříme. Dochutíme sójovou omáčkou. Přílohou může být rýže s pohankou. Na hrnek rýže dáme půl hrnku pohanky, 3 hrnky vody a sůl. Pohanku do rýže přidáme, až když se rýže začne vařit. Mléčné výrobky. Nejhlouběji je ve společnosti zakořeněn mýtus o tom, že mléko je vhodným zdrojem vápníku a že je to základní životní potřeba. Když se na tuto záležitost podíváme v souvislostech, zjistíme, že objektivní pravda je jinde. Mléko je u savců komplexním zdrojem výživy jen pro novorozence a jeho skladba odpovídá potřebám toho kterého druhu. Tele se bezprostředně po porodu musí postavit na nohy. Kravské mléko je tedy postaveno tak, aby telátku sílila kostra. Naopak lidskému mláděti se v prvním roce nejvíce rozvíjí mozek, a proto má mateřské mléko více fosforu a cholesterolu. Jak mládě odrůstá, přestávají se mu tvořit enzymy potřebné na štěpení mléčné bílkoviny. Dítěti je mateřské mléko plně prospěšné do dvou let. Pak se postupně mění trávení. Tele pije mléko jenom půl roku. Na zemi žije mnoho národů, které mléko a výrobky z něho nemají vůbec v jídelníčku, a přesto mají pevné kostry a zuby. V osmdesátých letech minulého století byla provedena rozsáhlá studie pod záštitou organizace UNESCO. Mimo jiné dokazuje, že v zemích, kde se mléčné výrobky hojně konzumují, je naopak větší lámavost kostí, častý výskyt osteoporózy a ordinace stomatologů jsou přeplněné. Měli bychom tedy náš vztah k mléku přehodnotit. Pokud občas používáme mléko a výrobky z něj, neutrpíme žádnou újmu, pokud nemáme alergii na laktózu. Dnes se rodí poměrně velké procento dětí, které alergii na laktózu mají. Jak to poznáte? Laktóza bakterie vyživuje. Pokud máte zahleněné dítě a chcete jej uzdravit, hlídejte si potraviny s laktózou. Občas se stane, že dítě dostane opakovaně za sebou antibiotika. A bakterie se stále drží. Je stále udržovaná při životě krmená mléčnými výrobky. Nevím, jak dnes, ale dříve bylo na příbalovém letáku u antibiotik upozornění, že mléčné výrobky snižuji jejich účinnost. V obchodě se zdravou výživou je možné koupit si různá obilná mléka i sojový jogurt, které nezahleňují organismus. Jsou dostatečně výživné. Obilná mléka obsahují polysacharid, což je základní stavební kámen pro organismus malých dětí. Pokud máte odvahu a chuť objevit nové chutě, doporučuji tato mléka vyzkoušet. A doporučuji vyzkoušet i následující recepty: Tofu jako smažená vajíčka Na oleji orestujeme najemno nakrájenou cibuli s trochou soli, rukou rozdrtíme přírodní tofu, ochutíme sojovou omáčkou a kurkumou a ještě chvilku orestujeme. Podáváme s tmavým pečivem nebo chlebem. Košíčky s tofu krémem Suchá část: 1½ šálku rozemletých ovesných vloček, 2 šálky rýžové mouky, 1½ šálku nastrouhaných ořechů Mokrá část: 1½ lžíce medového sladovitu, ½ šálku oleje, špetka soli Mokrou část našleháme a postupně vmícháme suchou část. Vypracujeme vláčné těsto /pokud je třeba, přidáme trochu vlažné vody/. Necháme v lednici odležet nejméně 6 hodin. Formičky na košíčky vymažeme olejem a plníme těstem. Pečeme v předehřáté troubě 7 8 minut. Po vyklopení plníme krémem. Krém: Agar-agar namočíme do ovocné šťávy asi na 2 hodiny pak důkladně povaříme. Přidáme povařený kousek tofu, namleté mandle, rozinky a trochu ztuženého rostlinného tuku. Vše za tepla rozmixujeme. Plničkou plníme do košíčků. gaudi BRLOH 2009 strana 17

18 Ohlédnutí za kulturními akcemi Ochotnický bál 17. ledna se konal už 6. Ochotnický bál a jako tradičně s malým překvapením. Počet dobře se bavících návštěvníků se ustálil, i lístky na tombolu byly brzy rozebrány. Tímto se omlouvám těm, na které se nedostalo, a zároveň bych chtěl poděkovat všem, kdo nám do tomboly přispěli, byť sebemenší drobností. Co víc si přát než spokojené návštěvníky, o které bylo u baru také dobře postaráno. Tak zase za rok nashledanou. Za Ochotnickou jednotu principál Lubomír Hovorka MAŠKARNÍ PLES Tradiční maškarní hasičský ples jsme uspořádali 14. února. Byli jsme mile překvapeni množstvím masek. U pořadatelů vyhrály postavy z krkonošských pohádek. Nezklamala ani každoroční uklizečka a jaronští námořníci. Děkujeme všem maskám i ostatním, kteří nás svou návštěvou podpořili. MASOPUSTNÍ PRŮVOD Další akcí, pod patronátem hasičů, byl MASOPUSTNÍ PRŮVOD v sobotu 21. února. Protože každým rokem masek ubývá, doufáme, že tato pěkná tradice v Brloze neskončí. strana 18 BRLOH 2009

19 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL A hasiči do třetice. Opakem masopustního průvodu byl v počtu masek dětský maškarní karneval. Zúčastnilo se 137 dětí, z toho 102 masek. Tradičně je čekala spousta her, vyhlášení nejlepší masky, tancování a tombola. Děti přišlo podpořit 160 dospělých. Musíme pochválit mooooooooooooc hezké masky. Za SDH Brloh Stanislava Trávníková BRLOH 2009 strana 19

20 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU SE BLÍŽÍ Volby proběhnou jako vždy v pátek a sobotu, a to 5. a 6. června Volební místnost bude v obřadní síni Obecního úřadu v Brloze. strana 20 BRLOH 2009

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2 Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2 Měsíční plán: St 17. 2. 13,30 hodin klubovna na faře setkání důchodců beseda a prohlížení starých fotografií s panem Ing. Hudičákem z Musea Fotoateliéru

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině.

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině. Září 2013 V pátek 27. září proběhla školní drakiáda. Děti s velkým nadšením pouštěly své draky a dráčky. Bylo velmi pěkné, slunečné, ale málo větrné počasí. Akce byla přesunuta na další týden. Do I. třídy

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

OBČASNÍK. OBECNÍHO ÚŘADU RÁJEC č. 1/2015

OBČASNÍK. OBECNÍHO ÚŘADU RÁJEC č. 1/2015 OBČASNÍK OBECNÍHO ÚŘADU RÁJEC č. 1/2015 Vážení občané, po delší odmlce se Vám opět dostává do rukou letošní první a poslední číslo Občasníku plné zajímavých informací. Toto číslo shrnuje dění v obci od

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 D R A K Úvodní slovo: Vážené dámy, pánové a milé děti! Na těchto stránkách se Vám budeme snažit zrekapitulovat rok 2013, kdy bylo naše občanské

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

..vydáno ke dni 21. 1. 2014...

..vydáno ke dni 21. 1. 2014... ..vydáno ke dni 21. 1. 2014... I. ročník, 1. číslo název článku + stran 1 Něco málo o nás Kdo jsme? Mostecký parlament mládeže (MPM) je neformální uskupení dětí a mládeže z Mostu, kteří chtějí řešit problematiku

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : Výstava v knihovně......1 Má nejoblíbenější květina...2 Beseda v knihovně........3

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová,

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Hanka Šinkorová co už to umí, mohou sami do časopisu přispívat.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Projekt: Pohyb a výživa

Projekt: Pohyb a výživa Základní škola a Mateřská škola Ústí nad labem, Jitřní 277, p. o. Projekt: Pohyb a výživa Téma: Světový den výživy Školní rok: 2014-2015 Třída: 5. Datum. 16. 10. 2014 Světový den výživy v 5. třídě Každoročně

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

STUDIJNÍ DOVEDNOSTI DIDAKTICKÝ TEST. Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! SD1ACZZ506DT. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5.

STUDIJNÍ DOVEDNOSTI DIDAKTICKÝ TEST. Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! SD1ACZZ506DT. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. SD1ACZZ506DT Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. ročníků ZŠ 2006 STUDIJNÍ DOVEDNOSTI DIDAKTICKÝ TEST A Testový sešit obsahuje 18 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi pište do záznamového archu.

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více