Farní zpravodaj Podzim 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Farní zpravodaj Podzim 2014"

Transkript

1 Farní zpravodaj Podzim 2014 TÁBOR, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí a Malšice milí farníci Pojďte, trochu si odpočiňte (Mk 6,31). sv. Terezie od Dítěte Ježíše (svátek ) Snad jsme využili čas prázdnin pro odpočinek od starostí, ale také pro spočinutí v důvěrném spojení s Otcem. Snad pro nás byl tento čas příležitostí poznat nová místa, navázat nové vztahy, ale také příležitostí znovu se byť jiným způsobem setkat s Otcem. Snad jsme všichni překonali případné nebezpečí bez úhony a ze všech krizových situací vyšli posíleni, ale také znovu poznali mocnou ochranu našeho nebeského Otce. Děkuji Bohu, že jsem mohl i o letošních prázdninách toto vše zažít v koncentrované podobě na ktišském EnterCampu. Zažil jsem opět dotek Ducha svatého, který zve moje srdce k tak úzkému a tak niternému spolunažívání. Zážitek blízkosti Boha, bez zvláštních efektů, bez pompéznosti nebo sladké podbízivé kýčovitosti. 1

2 Takový zážitek představuje Ježíše jako průvodce v každodennosti. Neumím ani vypovědět ten pocit, při kterém jsem měl slzy v očích, kdy téměř dvě stovky mladých lidí naprosto upřímně a ze srdce chválí Boha. Takový pocit naprosté svobody před milujícím nebeským tatínkem zažijeme v kostele asi málokdy. Nedávno jsem se ptal farníků, co je nejdůležitější v životě. Děkuji všem, kteří na mou otázku odpověděli a bylo to pro mě velmi obohacující a povzbuzující: pro mnohé z vás je důležité žít v lásce a také lásku dávat v konkrétní službě. Pro ty, kdo prožívají veliké trápení, je posilou v životě vědomí, že vás Bůh má přes to přeze všechno rád. Pro ty, Další info na kteří ztratili své blízké, je nezbytná pevná naděje na znovushledání v nebeském domově. Pro mnohé pak je důležité prostě být dobrým člověkem. Nejde tedy dát universální odpověď, ale musíme si takové otázky znovu a znovu klást v každé nové situaci našeho života. A časem, když zjišťujeme, že nemůžeme dělat všechno a mít všechno, stává se otázka stále naléhavější: Co je nejdůležitější? Právě na EnerCampu jsem si uvědomil, že ještě důležitější a základnější otázka je, kým jsem před Bohem, bez ohledu na to, jaký jsem nebo co dělám. Kéž bychom to dovedli takto opravdu do hloubky prožít: Jsem milovaným synem Božím, Jsem milovanou Boží dcerou. (Ž139,13) P. Jenda fejetonek o EnterCampu Enter. Vstoupit, vejít, proniknout, otevřít, vepsat, objeví se hned několik variant překladu v internetových slovnících. Organizátoři letošního entercampu se již po šesté pokusili spoustě mladým lidem zase o kousek pootevřít dveře. V roce 2009 se stal inspirací pro Romana Dvořáka, hlavního organizátora akce, tradiční tábor Jump v Kostelním Vydří. Kvůli zřetelnému převisu tak vzniklo něco velmi podobného. Koupání, pohybové aktivity, stolní hry. Z jedné strany klasický týdenní letní tábor pro mládež v rozmezí let. Večer ovšem u ohniště, v hospodě ani na tenisovém kurtu nikoho nepotkáte. Kostel na náměstí obce 2

3 Ktiš, jihočeské vesničky nedaleko Českých Budějovic, je nacpaný k prasknutí. Za doprovodu skvělé kapely, Enterbandu, probíhá večerní modlitba. Někdo tiše klečí v zadních lavicích, někdo přichází dopředu k oltáři. Koberec v hlavní uličce je plný, několik šťastlivců si opírá záda o boční kraje lavic. Zájemci postupně odcházejí, aby přijali svátost smíření či požádali dvojici animátorů o přímluvnou modlitbu. Den vždy začíná tematickou ranní katechezí. Letošní témata rozdělená do celého týdne se týkala otcovství, božího synovství, poznání vlastní identity a poodkrytí našich darů. Pokaždé následovala reflexe ve skupinách v čele s animátory a jedním z mladých kněží, hry a odpolední workshopy. Někdo zamířil na přednášku o Tanzánii, o dobrovolnictví nebo o hledání životní cesty. Někdo dal přednost žonglování či si výrobě drátkovaného těžítko. Večer pokračoval mší svatou spojenou s chválami. Mnoho účastníků považuje týden strávený na ktišské faře za mezník roku. Čerpám z toho pak celý rok, říká jedna z rozesmátých dívek. Člověk asi potřebuje být občas vytržen z reality, odpočinout si a trochu zalapat po dechu,. Každý entercamp je ohromným krokem na cestě víry mladého člověka, která je v nevěřícím prostředí často velmi strmá. Ať požehnán je Bůh, zní kostelem poslední sobotní mši. Hlasitost se opírá o bolesti a radosti prožitého roku. Poslední bohoslužba letošního entercampu. Oči se lesknou, mráz běhá po zadech, objevují se široké úsměvy. A hurá domů, hurá do života. Získal by Tobijáš Sáru, kdyby se nikdy neodhodlal vydat se na cestu? směje se Roman do mikrofonu. Nezískal. Veronika Koubová školní rok 2013/2014 v Církevní základní škole Orbis - Pictus Školní rok 2013/14 byl již čtrnáctým rokem činnosti naší farní základní školy. I v tomto roce jsme se všichni, učitelé i žáci, snažili odvádět dobrou práci, vzdělávat se, růst, zdokonalovat se a hledat dobro a své místo na světě. Jak se nám to podařilo, ukáže až čas. 3

4 Ráda bych vás ale v krátkosti seznámila s některými konkrétními činnostmi a projekty, jimiž jsme se v uplynulém roce zabývali. V rámci pětileté udržitelnosti projektu OTEVŘENO jsme pokračovali v jeho klíčových aktivitách. Proběhly čtyři celoškolní projektové dny se zajímavými tématy. Na podzim, při příležitosti 400. výročí vydání Bible kralické, jsme se zabývali právě biblí. V prosinci jsme do hloubky, a pro mnohé žáky nově, prožili téma adventu a Vánoc. V březnu se všichni žáci se svými učiteli vypravili do Červeného Újezdu u Votic, kde navštívili komunitní dům Villa Vallila. Ten poskytuje službu chráněného bydlení, odlehčovací služby a další asistenční služby. Poslední z projektových dnů se zabýval tématem Fair Trade a regionálních potravin. Každá třída také věnovala jeden školní den práci pro nějakou neziskovou organizaci v rámci Dne pro druhé. Pomáhali jsme ve Fokusu, v Domě s pečovatelskou službou v Čekanicích, v soběslavské Rolničce, ve Ville Vallile v Červeném Újezdě, uklízeli jsme kostel Proměnění Páně a farní zahradu, vyráběli jsme dárečky pro dobročinný obchůdek Domácího hospice Jordán a uklízeli jsme i odpočinkové zóny ve městě. Deváťáci dobrovolničili celý předposlední týden školy, jejich práce byla rozdělena mezi Domácí hospic Jordán a úklid města. Jako každoročně, i v proběhlém školním roce se všechny třídy vypravily na zimní ozdravné pobyty do českých hor. Mírná a na sníh skoupá zima mnohým nedopřála kvalitní lyžovačku, ale týden na čerstvém vzduchu a se třídou si radostně prožili všichni. Další společný týden mimo školní budovu nám byl dopřán na jaře, v rámci kurzu prosociálního chování. Třídy se vypravily na Ktiš v Blanském lese, na kolech do Libošovic v Českém ráji, do Zbraslavic u Kutné Hory a do Bechyně. Během celého školního roku se konalo i mnoho zajímavých akcí pro žáky i rodiče, vybírám některé z nich: škola pořádala Cesty za uměním, v květnu zájezd dětí 2. stupně do Anglie, pravidelné lovení pokladu, výlet lodí ke Dni dětí, účastnili jsme se Dětské vikariátní pouti v Soběslavi, běžel se již tradiční výstup na K2, sami žáci připravili pro ostatní Mikulášskou nadílku, Adventní čaj, Den dětí a pasování osmáků na deváťáky. Taneční kroužek, sbor a divadelní kroužek vystupoval 4

5 na různých školních i společenských akcích, mnoho dětí se zapojilo do Tříkrálové charitní sbírky. Žáci školy byli úspěšní v několika výtvarných soutěžích, zúčastnili se matematické olympiády i olympiády v českém a anglickém jazyce. V okresním kole pěvecké soutěže jihočeský zvonek uspěl Benjamin Horváth, umístil se ve zlatém pásmu a postoupil do krajského kola. Kateřina Princová získala ocenění společnosti SCIO za nejlepší výsledek v Jihočeském kraji v testování českého jazyka pro deváté třídy mezi žáky základních škol. Členové školního uzlařského týmu znovu vybojovali Putovní pohár Zlaté růže. Uprostřed prázdnin se uskutečnil pravidelný tábor školní družiny v překrásné Žirovnici. Všichni si velice vážíme úspěchu, kterého naše škola v uplynulém roce dosáhla. Obdržela významné ocenění zlatou plaketu Etická škola. Jedná se o novou aktivitu společnosti Etická výchova, která uděluje cenu vybraným školám v naší republice. Zlatou plaketu získaly pouze dvě školy v zemi. Tento úspěch je pro nás velmi povzbuzující, motivující, ale i zavazující. Se závěrem loňského školního roku se také rozvinuly dvě důležité a povzbuzující novinky v životě školy. K pravidelným každodenním modlitbám učitelů před začátkem vyučování přibyly i pravidelné páteční modlitby dětí školy vedené P. Jendou Turkem a (zatím ještě nepravidelné) modlitby rodičů a přátel za školu Orbis- Pictus. Zváni jsou všichni, komu leží výchova dětí a naše škola na srdci. Kdo by se chtěl o činnosti farní školy Orbis-Pictus dozvědět víc, může si prohlédnout internetové stránky nebo (ještě lépe) naši školu navštívit. Budeme se na vás těšit. V pondělí 1. září 2014 začal nový školní rok s novými úkoly a možnostmi. Prosíme, provázejte nás svými modlitbami, budeme to potřebovat. Zároveň ze srdce děkujeme všem, kteří už školu do svých modliteb zahrnují. Dana Milerová 5

6 malá cesta Terezie z Lisieux Na začátku mého duchovního života, když mi bylo třináct či čtrnáct let, jsem si kladla otázku, co bych mohla ještě později získat, protože jsem se domnívala, že dokonalost se už lépe pochopit nedá. Velmi rychle jsem poznala, že čím více člověk na této cestě pokročí, tím více se vzdaluje od cíle; proto jsem nyní smířena s tím, když vidím, že jsem stále nedokonalá, a nacházím v tom radost (citát Terezie z L. z autobiografického rukopisu věnovaného matce Anežce od Ježíše ) Ano, můj Miláčku, takto se stráví můj život Nemám jiný prostředek, jak ti dokázat svou lásku, než házet květy. To znamená, že si nenechám ujít žádnou malou oběť, žádný pohled, žádné slovo, že budu využívat všech nejmenších věcí a dělat je z lásky Chci se těšit z lásky a z lásky i trpět, a tak budu házet květy před tvůj trůn. Z každého květu, který najdu, otrhám lístky pro tebe A když pak budu házet své květy, budu zpívat, i kdybych měla své květy trhat mezi trním, a můj zpěv bude o to melodičtější, čím delší a pichlavější budou trny. (citát Terezie z L. z autobiografického rukopisu věnovaného sestře Marii od Nejsvětějšího Srdce ) Svatost nesestává z toho či onoho počínání. Spočívá v dispozici srdce, která nás činí pokornými a malými v náruči Boží, jež si je vědoma své slabosti a až opovážlivě důvěřuje v Otcovu dobrotu. (Poslední rozhovory, Paříž, Cerf 1971) 6

7 pracovní dokument k biskupské synodě o rodině PASTORAČNÍ VÝZVY PRO RODINU V PODMÍNKÁCH EVANGELIZACE Tzv. Instrumentum laboris, přípravný pracovní dokument pro nadcházející generální shromáždění biskupské synody o rodině, obsahuje a shrnuje výsledky dotazníku, který v prosinci loňského roku rozeslal Vatikán biskupským konferencím. Jednotlivá témata mohou nyní biskupské konference dále promýšlet, zejména v kontextu své země. Úkolem mimořádného shromáždění synody, které proběhne v Římě ve dnech října 2014, bude zhodnotit a prohloubit údaje pocházející z různých částí světa. 7 Výsledkem mimořádného shromáždění bude nový pracovní dokument, opět nazvaný Instrumentum laboris. Ten bude sloužit jako pracovní materiál pro řádné shromáždění synody, jež se bude konat na podzim roku Zde budou již navrženy vhodné pastorační linie. Následně bude papeži Františkovi předložen závěrečný dokument. Tématem mimořádného shromáždění, které se bude konat v říjnu 2014, jsou Pastorační výzvy rodiny v kontextu nové evangelizace. Zástupcem ČBK zde bude olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Dokument můžete nalézt na: pravidelný týdenní program v Táboře den čas akce místo neděle 8:30 Mše svatá děkanský kostel 9:30 Farní kavárna děkanství 18:00 Mše svatá klášterní kostel úterý 8:00 Ranní chvály děkanský kostel středa 8:15 Ranní chvály děkanský kostel 9:30 Setkání maminek s dětmi děkanství

8 (občasně, ne každý týden) 18:00 Mše svatá, nešpory děkanský kostel 19:30 Setkání nad nedělní liturgií a děkanství společná modlitba čtvrtek 8:00 Mše svatá, ranní chvály děkanský kostel pátek 8:00 Ranní chvály děkanský kostel 18:00 Mše svatá, nešpory (1. pátek v měsíci adorace) děkanský kostel další program Další akce na podzim datum čas akce místo :00 poutní mše sv. v kostele Narození Panny Marie v Táboře, zpívat bude Táborský chrámový sbor Klášterní kostel Tábor :30 poutní mše sv. v kostele Povýšení svatého kříže v Sezimově Ústí :30 setkání farní rady v Táboře :00 přednáška Miloše Doležala o P. Josefu Toufarovi a číhošťských událostech s promítáním a s živým hudebním doprovodem :00 poutní mše sv. v kostele sv. Václava v Plané nad Lužnicí diecézní pouť dětí v Jindřichově Hradci :00 koncert pěveckého sboru Sonitus Písek Kostel Sezimovo Ústí Děkanský kostel Tábor Děkanský kostel Tábor Kostel Planá n. Luž. Děkanský kostel Tábor Tiráž: Farní zpravodaj Tábor a okolí, Podzim 2014, vydává ŘK farnost Tábor kontakt: farář P. Petr Plášil, ŘK farnost Tábor, Děkanská 305, Tábor, telefon: toto číslo připravila: Eva Zenklová 8 náklad 400 ks bezplatné

Zpravodaj 2/2015. duben FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN

Zpravodaj 2/2015. duben FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN 2/2015 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, při nedávné návštěvě jednoho devadesátiletého kněze jsem slyšel zajímavou myšlenku. Řekl mi, Jendo, my děláme velkou katechetickou

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Kalendář

20 let na cestě. Slovo na cestu. Kalendář Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě leden 2015 Slovo na cestu 20 let na cestě Kalendář Bratři a sestry, milí přátelé! Před několika dny jsme začali psát nový letopočet.

Více

FCHODoviny 7-8 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK 6 2007

FCHODoviny 7-8 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK 6 2007 FCHODoviny 7-8 Farnost se konečně zakládá na jisté teologické skutečnosti, neboť je to společenství eucharistické. To znamená, že farnost je společenství schopné slavit eucharistii, v ní se nachází živý

Více

IKD. Mládež v církvi. Vracejí nás k ideálům. 20 Kč. Káva s příchutí dobrých skutků. Kněz mezi mladými. Informace královéhradecké diecéze

IKD. Mládež v církvi. Vracejí nás k ideálům. 20 Kč. Káva s příchutí dobrých skutků. Kněz mezi mladými. Informace královéhradecké diecéze 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Mládež v církvi Vracejí nás k ideálům Káva s příchutí dobrých skutků Kněz mezi mladými 3 Proglas Radio Proglas v královéhradecké diecézi naladíte

Více

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV.

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 9 září 2014 ročník XXIV. Půst, modlitbu a almužnu za každých okolností Nikdy se nám nedostane štěstí přijít do

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

1 / 2014 LEDEN. Nám, nám narodil se. tyto svátky snad na každém kroku. Toto dnes

1 / 2014 LEDEN. Nám, nám narodil se. tyto svátky snad na každém kroku. Toto dnes LEDEN 1 / 2014 Betlém je město Vánoc, kde se připomínají tyto svátky snad na každém kroku. Toto dnes stotisícové město se rozprostírá na táhlých svazích a na vrcholu se tyčí zdaleka viditelná bazilika

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

AKTUALITY. Povolání jsou znamením naděje založené na víře. duben 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. Povolání jsou znamením naděje založené na víře. duben 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 4 duben 2013 ročník XXIII. Povolání jsou znamením naděje založené na víře (...) Kněžská a řeholní povolání se rodí

Více

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12.

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Po 26. 12. Vánoční koncert souboru Cantica (17:00 kostel sv. Jakuba) Betlémské světlo (10:00 Palackého náměstí) Vánoční pásmo P. Jana Uhlíře a Studené Sprchy (16:30 kostel

Více

AKTUALITY. U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je Víra a láska: Také my jsme

AKTUALITY. U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je Víra a láska: Také my jsme SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANSKÉ PRO ČASOPIS DIECÉZNÍ AKTUALITY 1 leden 2014 ročník XXIV. Také my jsme povinni položit život za své bratry U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je

Více

Nová kaple v Bukovanech První kapli zasvěcenou zesnulému papeži Janu

Nová kaple v Bukovanech První kapli zasvěcenou zesnulému papeži Janu 11 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 listopad 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Rok víry ukončí věřící v Olomouci Dnem arcidiecéze Jako ukončení celosvětového

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 4 S far Ř e ímsk v nost P er ní př ok lz at edměstí eň olick á

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 4 S far Ř e ímsk v nost P er ní př ok lz at edměstí eň olick á VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Římskokatolická farnost Plzeň Severní předměstí Tři "kouzelná" slova Milí farníci, obracím se tímto slovem zvláště k manželům, protože vnímám silnou potřebu vás povzbudit a podepřít.

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě březen 2015 20 let na cestě Bratři a sestry, před několika dny, na Popeleční středu, jsme při mši obdrželi popelec. Jako

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Apoštolským listem Porta fidei vyhlásil papež Benedikt XVI. Rok víry. Jeho oslava začala 11. října 2012, u příležitosti padesátého výročí zahájení II. vatikánského koncilu,

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti 11/2009 LISTOPAD Obruče Za komunistů to bylo celkem jednoduché, zaslechnete možná ještě dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti čemu se stavíme. Ano, železná opona a přítomný nesmrtelný režim

Více

2 / 2014 ÚNOR. že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný. Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle.

2 / 2014 ÚNOR. že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný. Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle. ÚNOR 2 / 2014 Každý rok si připomínáme Světový den nemocných. Památka Panny Marie Lurdské nás k této myšlence přivádí. V jeskyni u řeky Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni

Více

5 / 07 Společenství. Společenství 05 /07

5 / 07 Společenství. Společenství 05 /07 Společenství 05 /07 Být vděčný znamená rozpoznávat lásku Boha ve všem, co nám dal - a Bůh nám dal všechno. - Thomas Merton OBSAH: ROZHOVOR S OTCEM MARKEM 2 JAK VYZRÁT NA DEPRESE... 3 TROSEČNÍCI NA ORLÍM

Více

Obsah. Úvodní slovo. Dítě Boží!

Obsah. Úvodní slovo. Dítě Boží! Obsah 2 Ježíš ustanovil eucharistii 4 Papež neustálých překvapení 6 P. F. Kohn: Pastorace mládeže dnes 11 Svědectví na CSA v Třešti 15 Toronto reunion in Krakov 16 Noční bdění 18 Informace BUDOUCNOST CÍRKVE,

Více

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením.

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. 12/2012 PROSINEC Milé sestry a milí bratři v Kristu Ježíši, našem Pánu! Na začátku nového církevního roku se na Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. S vděčností se ohlížím za minulým rokem a chci Vám

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Září 2008 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! POZOR! Nový rozpis bohoslužeb ve farnosti.... str. 2! Co se dělo: Kdyby byl Bavorov... aneb mladí v jižních Čechách. str. 10! Co se dělo: Tam, kde láska

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě červenec srpen 2015 Slovo na cestu 20 let na cestě Cesta domů Při svých výletech jsem se kdysi ocitl na svazích hustého lesa, kde končila

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008 Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy Milí přátelé, na začátku října, měsíce růžence a misií, bych si chtěl všimnout jedné mladé francouzské dívky,

Více

VZKŘÍŠENÍ FARNÍ ZPRAVODAJ. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 84 říjen 2009

VZKŘÍŠENÍ FARNÍ ZPRAVODAJ. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 84 říjen 2009 Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ FARNÍ ZPRAVODAJ Č. 84 říjen 2009 Z obsahu Slovo na okraj Zprávy z farnosti Program farnosti Vybíráme z kroniky Tváře naší farnosti

Více

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 2 únor 2015 ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož Posilněte svá srdce Postní doba je časem obnovy pro církev, pro její

Více