Vývoj území na základě porovnání historických leteckých snímků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj území na základě porovnání historických leteckých snímků"

Transkript

1 Plán péče pro PR Meandry Smědé SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1: Příloha č. 2: Příloha č. 3: Příloha č. 4: Příloha č. 5: Příloha č. 6: Příloha č. 7: Příloha č. 8: Příloha č. 9: Příloha č. 10: Příloha č. 11: Příloha č. 12: Příloha č. 13: Příloha č. 14: Příloha č. 15: Příloha č. 16: Příloha č. 17: Příloha č. 18: Samostatná příloha: Orientační mapa ZCHÚ Mapa parcelního vymezení ZCHÚ Parcelní vymezení (výpisy z KN) Snímky lesní porostní mapy Snímek lesní typologické mapy Mapa stupně přirozenosti lesních porostů Rámcová směrnice péče o les Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich Vymezení dílčích ploch na nelesních pozemcích (obrázek) Popis dílčích ploch na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich Mapa zásahů Botanický popis dílčích ploch Floristický přehled Vývoj území na základě porovnání historických leteckých snímků Oponentní posudek Zápisy z projednání plánu péče s vlastníky, nájemci, s orgány veřejné správy, obcemi, kraji a s dalšími dotčenými subjekty a zápisy o provedené oponentuře Protokol o způsobu vypořádání připomínek Manipulační řád na Dubovém rybníce Fotodokumentace Mgr. Richard Višňák, Ph.D. Strana 44 biologické a ekologické průzkumy

2

3 Parcelní vymezení PR Meandry Smědé k. ú Andělka Příloha č. 3 parcela dle KN druh pozemku způsob využití LV výměra celkem výměra v ZCHÚ vlastník 1560/3 trvalý travní porost Vodáková Anna, Dlouhá tř. 1173/101c, Havířov-Podlesí 1560/5 trvalý travní porost ČR, Pozemkový fond ČR, Husinecká 1560/6 trvalý travní porost Dobrovodský Josef, Loučná 32, Višňová, 1560/7 trvalý travní porost Matula Vladimír JUDr., Cihlářská 669, Liberec /8 trvalý travní porost Vodáková Anna, Dlouhá tř. 1173/101c, Havířov-Podlesí 1578/1 trvalý travní porost Winter Petr a Winterová Dana, Husova 348, ; Oblačná 1278, Frýdlant v Č. 1578/15 trvalý travní porost ČR, Pozemkový fond ČR, Husinecká 1578/16 trvalý travní porost Winter Petr a Winterová Dana, Husova 348, ; Oblačná 1278, Frýdlant v Č. 1578/17 trvalý travní porost ČR, Pozemkový fond ČR, Husinecká 1578/18 trvalý travní porost Vitásek Jaroslav, Dolní Pertoltice 37, 1578/19 trvalý travní porost De Bruyne Karl Wenzel a Kosková Jana, Hejnice 83, Hejnice 1578/20 trvalý travní porost Němcová Anna, Filipovka 5, Višňová, 1578/21 trvalý travní porost GRAIN a. s., Poustka 97, Višňová, 1578/22 trvalý travní porost Frýdová Jana, Smechnice 123, Dobruška; Kreclová Marie, Slavoňov 69, N. Město nad Metují; Šereda Jaroslav, Semechnice 122, Dobruška; Šereda Jiří, Semechnice 73, Dobruška; Šereda Josef, Semechnice 148, Dobruška; Vitásek Jaroslav, Dolní Pertoltice 37, 1578/23 trvalý travní porost Dobrovodský Josef, Loučná 32, Višňová, 1578/24 trvalý travní porost ČR, Pozemkový fond ČR, Husinecká 1578/25 trvalý travní porost Matula Vladimír JUDr., Cihlářská 669, Liberec /26 trvalý travní porost Vodáková Anna, Dlouhá tř. 1173/101c, Havířov-Podlesí 1578/27 trvalý travní porost Krejčí Roman, Ohradní 1348/23, Praha 4-Michle 1579 trvalý travní porost ČR, Pozemkový fond ČR, Husinecká 1717 ostatní plocha ostatní komunikace ČR, Pozemkový fond ČR, Husinecká 1718 trvalý travní porost ČR, Pozemkový fond ČR, Husinecká Strana 2

4 parcela dle KN druh pozemku způsob využití LV výměra celkem výměra v ZCHÚ vlastník 1725/4 trvalý travní porost ČR, Pozemkový fond ČR, Husinecká 1725/6 trvalý travní porost Kosková Jana, Hejnice 83, Hejnice 1725/7 trvalý travní porost ČR, Pozemkový fond ČR, Husinecká 1734/15 ostatní plocha neplodná půda ČR, Pozemkový fond ČR, Husinecká 1735 vodní plocha zamokřená plocha Obec Višňová, Višňová 184, 1739/50 vodní plocha zamokřená plocha Obec Višňová, Višňová 184, 1788/2 vodní plocha zamokřená plocha Obec Višňová, Višňová 184, 1788/3 vodní plocha zamokřená plocha Obec Višňová, Višňová 184, 1788/4 vodní plocha zamokřená plocha Obec Višňová, Višňová 184, 1808 ostatní plocha ostatní komunikace Obec Višňová, Višňová 184, 1970/1 ostatní plocha neplodná půda ČR, Pozemkový fond ČR, Husinecká 1970/2 ostatní plocha neplodná půda GRAIN a. s., Poustka 97, Višňová, 1972 vodní plocha vodní tok v korytě Obec Višňová, Višňová 184, 1973/1 vodní plocha vodní tok v korytě Parcelní vymezení PR Meandry Smědé k. ú Boleslav parcela dle KN druh pozemku způsob využití LV výměra celkem Obec Višňová, Višňová 184, výměra v ZCHÚ vlastník 327 ostatní plocha jiná plocha ČR, AOPK ČR, Kališnická 343/14 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 355/2 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 415/1 vodní plocha vodní tok v korytě ČR, Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, Hr. Králové 3 415/3 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 415/4 vodní plocha vodní tok v korytě ČR, Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, Hr. Králové 3 416/1 vodní plocha vodní tok v korytě ČR, Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, Hr. Králové 3 416/2 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 416/3 vodní plocha vodní tok v korytě ČR, Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, Hr. Králové 3 418/1 vodní plocha vodní tok v korytě Obec Černousy, Černousy 72, Strana 3

5 Parcelní vymezení PR Meandry Smědé k. ú Černousy parcela dle KN druh pozemku způsob využití LV výměra celkem výměra v ZCHÚ vlastník 228/2 lesní pozemek Obec Černousy, Černousy 72, 285 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 286/1 lesní pozemek Obec Černousy, Černousy 72, 286/3 vodní plocha vodní tok v korytě přiroz. nebo uprav ČR, Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, Hr. Králové lesní pozemek Obec Černousy, Černousy 72, 288 lesní pozemek Obec Černousy, Černousy 72, 293 lesní pozemek Obec Černousy, Černousy 72, 605/2 ostatní plocha ostatní komunikace Obec Černousy, Černousy 72, 640/1 vodní plocha vodní tok v korytě přiroz. nebo uprav ČR, Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, Hr. Králové 3 640/2 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 640/3 vodní plocha vodní tok v korytě přiroz. nebo uprav Parcelní vymezení PR Meandry Smědé k. ú Předlánce parcela dle KN druh pozemku způsob využití LV výměra celkem ČR, Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, Hr. Králové 3 výměra v ZCHÚ vlastník 132/1 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 154/1 lesní pozemek ČR, Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 154/2 lesní pozemek Dvořáček František, Hornická 1728/7, Český Těšín 154/3 lesní pozemek Obec Višňová, Višňová 184, 155/1 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 156/1 vodní plocha zamokřená plocha ČR, AOPK ČR, Kališnická 157/1 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 158/1 lesní pozemek ČR, Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 158/2 lesní pozemek les jiný než hospodářský Kyncl Stanislav, Husova 1194, 158/3 lesní pozemek Obec Višňová, Višňová 184, 158/4 lesní pozemek ČR, Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 158/5 lesní pozemek ČR, Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 158/6 lesní pozemek ČR, Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové Strana 4

6 parcela dle KN druh pozemku způsob využití LV výměra celkem výměra v ZCHÚ vlastník 158/7 lesní pozemek Lacinová Jarmila, Žitavská 811, (1/3); Starý František, Předlánce 73, Višňová, (1/3); Střížková Marie, Vlnařská 708/17, Liberec 6 161/1 ostatní plocha neplodná půda ČR, AOPK ČR, Kališnická 176/1 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 176/2 trvalý travní porost Kyncl Stanislav, Husova 1194, 177 trvalý travní porost Luňáček František, Zelená 1359, 178 trvalý travní porost Luňáček František, Zelená 1359, 179/1 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 179/2 trvalý travní porost Luňáček František, Zelená 1359, 179/3 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 180/1 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 180/2 trvalý travní porost Luňáček František, Zelená 1359, 180/3 trvalý travní porost Stehlíková Kamila, Bělíkova 1295, 182 vodní plocha zamokřená plocha ČR, AOPK ČR, Kališnická 183 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 184 vodní plocha zamokřená plocha ČR, AOPK ČR, Kališnická 186 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 187/2 trvalý travní porost Kyncl Stanislav, Husova 1194, 187/20 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 187/21 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 187/22 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 187/23 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 187/24 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 187/25 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 187/26 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 187/27 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 187/28 trvalý travní porost Luňáček František, Zelená 1359, Strana 5

7 parcela dle KN druh pozemku způsob využití LV výměra celkem výměra v ZCHÚ vlastník 187/45 vodní plocha vodní tok v korytě Obec Višňová, Višňová 184, 187/49 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 187/50 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 187/51 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 187/52 trvalý travní porost Luňáček František, Zelená 1359, 187/53 trvalý travní porost Luňáček František, Zelená 1359, 187/54 trvalý travní porost Lacinová Jarmila, Žitavská 811, (1/3); Starý František, Předlánce 73, Višňová, (1/3); Střížková Marie, Vlnařská 708/17, Liberec vodní plocha zamokřená plocha ČR, AOPK ČR, Kališnická 189/1 vodní plocha zamokřená plocha ČR, AOPK ČR, Kališnická 190/1 vodní plocha vodní tok v korytě Stehlíková Kamila, Bělíkova 1295, 190/2 vodní plocha vodní tok v korytě Obec Višňová, Višňová 184, 190/3 vodní plocha zamokřená plocha ČR, AOPK ČR, Kališnická 190/10 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 190/15 lesní pozemek ČR, Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 190/16 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 190/17 trvalý travní porost Obec Višňová, Višňová 184, 190/18 vodní plocha vodní tok v korytě Obec Višňová, Višňová 184, 190/19 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 190/20 trvalý travní porost Stehlíková Kamila, Bělíkova 1295, 191 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 192 vodní plocha zamokřená plocha ČR, AOPK ČR, Kališnická 193 ostatní plocha jiná plocha ČR, AOPK ČR, Kališnická 194 vodní plocha rybník ČR, AOPK ČR, Kališnická 291/1 ostatní plocha jiná plocha ČR, AOPK ČR, Kališnická 291/2 ostatní plocha jiná plocha ČR, AOPK ČR, Kališnická 1057/1 ostatní plocha ostatní komunikace ČR, AOPK ČR, Kališnická Strana 6

8 parcela dle KN druh pozemku způsob využití LV výměra celkem výměra v ZCHÚ vlastník 1057/2 ostatní plocha ostatní komunikace Obec Višňová, Višňová 184, 1060/1 ostatní plocha ostatní komunikace Obec Višňová, Višňová 184, 1085 vodní plocha vodní tok v korytě ČR, Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, Hr. Králové vodní plocha vodní tok v korytě Obec Višňová, Višňová 184, 1087/1 vodní plocha vodní tok v korytě Obec Višňová, Višňová 184, Ochranné pásmo Parcelní vymezení ochranného pásma PR Meandry Smědé k. ú Předlánce parcela dle KN druh pozemku způsob využití LV výměra celkem výměra v ZCHÚ vlastník 292/1 trvalý travní porost Petr Kalinič, Jana Zrzavého 2880, Česká Lípa 304/4 trvalý travní porost František Jiránek, Mládežnická 613, Chlumec nad Cidlinovu; Václava Kocmanová, Na Veselce 1013, Úpice; Božena Klapková, nám. K. V. Raise 20, Lázně Bělohrad; Miluška Munzarová, Dřevěnice č. p /9 trvalý travní porost Petr Kalinič, Jana Zrzavého 2880, Česká Lípa 304/10 trvalý travní porost Petr Kalinič, Jana Zrzavého 2880, Česká Lípa 305/1 trvalý travní porost František Starý, Předlánce 73, Višňová; Marie Střížková, Vlnařská 708/17, Liberec 6; Jarmila Lacinová, Žitavská 811, Frýdlant 305/2 ostatní plocha neplodná půda František Starý, Předlánce 73, Višňová; Marie Střížková, Vlnařská 708/17, Liberec 6; Jarmila Lacinová, Žitavská 811, Frýdlant Pozn.: dle zřizovací vyhlášky tvoří ochranné pásmo 6 m pruh od břehové čáry. Její průběh se však nemusí krýt (a zřejmě ani nekryje) s hranicí parcely vodního toku. Výše uvedené výměry vycházejí z předpokladu, že tomu tak je. Parcela č. 309/1, která dle vyhlášky spadá rovněž do ochranného pásma, již leží ± za hranicí 6 m od hranice parcely vodního toku (č. 1085). Strana 7

9 Pořadí vlastníků podle výměry zaujatých parcel (bez ochranného pásma) vlastník parcely ha v PR podíl PR ČR, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 54, ,2 % Obec Višňová 31, ,2 % Winter Petr a Winterová Dana 11,9342 8,7 % ČR, Pozemkový fond ČR 11,3697 8,2 % Kyncl Stanislav 3,8284 2,8 % Kosková Jana 3,0068 2,2 % ČR, Lesy České republiky, s. p. 2,9050 2,1 % Stehlíková Kamila 2,5021 1,8 % Lacinová Jarmila, Starý František, Střížková Marie 2,4092 1,7 % Luňáček František 2,0183 1,5 % Vitásek Jaroslav 1,6085 1,2 % Vodáková Anna 1,5734 1,1 % ČR, Povodí Labe, s. p. 1,5484 1,1 % GRAIN, a. s. 1,2731 0,9 % Matula Vladimír JUDr. 1,2722 0,9 % Dobrovodský Josef 1,2117 0,9 % Krejčí Roman 1,0615 0,8 % Obec Černousy 0,8479 0,6 % De Bruyne Karl Wenzel a Kosková Jana 0,6218 0,5 % Němcová Anna 0,4403 0,3 % Dvořáček František 0,2528 0,2 % Frýdová Jana, Kreclová Marie, Šereda Jaroslav, Jiří a Josef, Vitásek Jaroslav 0,2033 0,1 % Strana 8

10 Snímky lesní porostní mapy A) Lesy obce Višňová Příloha č. 4 Strana 9

11 B) Státní lesy (Lesy ČR) Strana 10

12 C) Lesy obce Černousy D) Soukromé lesy p. Stanislav Kyncl Poznámka: Do území zasahuje ještě les druhého soukromého vlastníka (p. František Dvořáček), a to v nejjižnější části lesního komplexu nad Smědou (por. sk. 9 B 9d). Strana 11

13 Snímek lesní typologické mapy Příloha č. 5 Strana 12

14 Strana 13

15 Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů Směrnice č. Kategorie lesa Soubory lesních typů* 1 les zvláštního určení 3S, 3I, 3O (2L, 3L, 3C) Cílová druhová skladba dřevin ( desítky %) při obnově lesa SLT * základní dřeviny meliorační a zpevňující dřeviny ostatní dřeviny 3S,3O 3I (3L) 2L db 2, lp 3, bk 3 db 3, lp 2, bk 2 db 3, ol 2, vr 2 hb 1-2, kl, jv hb 2, kl, jv, js lp 1, js 1, jv 1, hb, jl bř, jd bř, ol A) Porostní typ B) Porostní typ C) Porostní typ smíšený listnatý přírodě blízký (db, lp, bk, hb) smíšený listnatý druhově pozměněný (ol, bř, os, kl) smrkový (kulturní) Příloha č. 7 Základní rozhodnutí Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba 160/ fyzický věk 50 / nepřetržitá Hospodářský způsob zjemnělý podrostní nebo výběrný Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty dosažení přirozené druhové skladby s vysokým podílem bk a lp, podpora bohaté vertikální struktury s ponecháním části stromů na dožití Způsob obnovy a obnovní postup clonné seče menší intenzity pro podporu zmlazení cílových dřevin, umělá obnova jen u výrazně deficitních dřevin; porost při úpatí optimálně ponechat samovývoji Péče o nálety, nárosty a kultury dle potřeby ochrana před zvěří Výchova porostů probírky menší intenzity ve prospěch dřevin cílové skladby, tj. potlačení zejména pionýrských a kulturních dřevin (sm, bo, md, bř, ol, místy i hb a kl) Opatření ochrany lesa Hospodářský způsob podrostní nebo skupinovitě výběrný postupná přeměna druhové skladby na přirozenou, vytvoření členité vertikální struktury silnějšími probírkami podpořit zmlazování cílových dřevin a vytvořit prostor pro jejich dosadbu, zásahy po letech opakovat až k úplnému potlačení stanovištně nevhodných dřevin dle potřeby ochrana před zvěří a buření (ožínání) intenzivní výchovné zásahy s cílem přeměny druhové skladby předčasná obnova porostu Provádění nahodilých těžeb jen v nezbytné míře, s maximálním šetřením porostu Doporučené technologie standardní postup vyklizování dřeva z porostu koněm nebo lehčí mechanizací (v dopravně zpřístupněných místech), s maximálním šetřením půdy a okolního porostu Poznámka *) SLT dle lesní typologické mapy. Reálná situace charakteristice typologických jednotek příliš neodpovídá: stanovištní potenciál indikuje spíše přechod mezi 2. a 3. lvs a živnější charakter než by odpovídalo uváděným edafickým kategoriím; v případě SLT 3O je i plošně nadhodnocen rozsah hydromorfního ovlivnění půd. Navržené cílové druhové skladby jsou přizpůsobeny lokálním podmínkám. Strana 14

16 Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich (botanický popis porostních skupin viz v příloze č. 12) 1) Obecní lesy Černousy Příloha č. 8 JPRL výměra SLT zast. SLT (%) RS/ PT dřeviny zast. dřevin věk doporučený zásah nal. poznámka st. přir. 10 G 7 0,40 2L 2L 95 1A DB LHP: bez zásahu porost různorodého charakteru, 3/2 3O 5 HB 40 PP: bez zásahu zčásti v podmáčeném terénu BR 10 OL G 8 0,15 3O 3O 100 1A OL LHP: bez zásahu skladba v LHP neodpovídá skutečnosti 3/3 PP: bez zásahu (= dbl, sm, bř, ol) 10 G 14 0,08 2L 2L 90 1A DB LHP: bez zásahu snížené zakmenění na přechodu do 3/2 3C 10 VR 50 PP: bez zásahu bezlesí 2) Obecní lesy Višňová JPRL výměra SLT zast. SLT RS/ v ha (%) PT 9 B 1 0,09 3S 3S 100 1A 9 B 4c 1,34 3O 3O 90 3L 10 9 B 7 0,31 3I 3I 50 3S 50 1C 1A 9 B 9b 0,26 3I 3I 100 1A 9 B 14b 2,55 3I 3S 50 3I 50 1A dřeviny zast. dřevin BK 60 DB 40 SM 80 DB 20 KL 40 LP 20 HB 15 DB 15 OL 10 KL 50 DB 50 DB 30 LP 30 HB 20 BK 20 věk doporučený zásah nal. poznámka st. přir. 1 LHP: bez zásahu 2-3 4/1 PP: výhledově prořezávka, podpora bk a pestré příměsi dalších stanovištně vhodných dřevin 33 LHP: těžba výchovná 2 nerovnoměrně smíšený porost, 5/3-4 PP: probírka na úkor smrku a modřínu dole převaha db, nahoře sm i md 63 LHP: bez zásahu 3 3/2-3 PP: zatím bez zásahu, výhledově snížit podíl klenu a břízy 83 LHP: bez zásahu PP: bez zásahu 132 LHP: bez zásahu PP: probírky v mladších částech porostu, snížit podíl olše (ve prospěch lp, hb, db), výhledově v jižní části zavést buk stržový reliéf, 3-4/ narušený terén (strže), na jihu 3/1-2 eutrofizace, hojná olše

17 9 B 15b 3,61 3S 3O 95 3I 5 9 B 15c (etáž) 9 B 9c (etáž) 3,41 (0,85) (2,56) 3S 3O 70 3I 20 3S 10 1A (1C) 1A DB 30 BK 25 BO 20 KL 15 SM 10 BK 55 DB 40 HB 5 BR 30 BK 20 KL 20 HB 15 JS LHP: obnovní těžba cca 1/5 zásoby PP: při úpatí bez těžebních zásahů, prosvětlení smrkové části na severu, podsadba bk, lp, db, obecně přednostně těžit sm, bo, md a chránit bk; pouze jemné clonné (až jedn. výběrné) seče LHP: vytěžení části břízy PP: probírky v mladších částech porostu ve prospěch bk, db, lp, částečně i hb (v místech jeho menšího zastoupení), netěžit staré bk 2 v okrajové severní části smrková kmenovina s příměsí modřínu; dolní část svahu optimálně ponechat samovývoji 2 věkově a druhově značně různorodý porost, v dolní části svahu zbytky smíšené bučiny, výše s mladší výplní, nahoře mladší listnaté směsi, na jihu ve strži převaha klenu; úpatí optimálně ponechat samovývoji 3-5/2-4 3/2 3) Lesy České republiky, LHC Frýdlant JPRL vým. v ha SLT zast. SLT (%) RS/ PT dřeviny zast. dřevin věk doporučený zásah nal. poznámka st. přir. 9 B 4a 0,73 3I 3I 100 1C SM LHP: výchovná těžba 1 smrková tyčovina až tenká kmenovina 5/4 PP: silnější probírka s prosadbou lp, db, bk 9 B 5a 0,16 3I 3I 100 1B 9 B 9a 0,85 3I 3I 100 1A 9 B 14a 0,51 3I 3I 60 3S 40 9 B 15a 0,12 3I 3I 100 (3S) 1A 1A OL 85 BR 15 DB 60 BR 15 SM 10 KL 10 JS 5 LP 35 OL 25 BK 20 HB 20 DB 60 HB LHP: výchovná těžba PP: probírka ve prospěch lp, hb 83 LHP: bez zásahu PP: probírka na úkor olše a břízy 132 LHP: bez zásahu PP: bez zásahu, popř. slabá probírka ve prospěch lp, db, bk, hb 141 LHP: bez zásahu PP: bez zásahu, popř. slabá probírka ve prospěch lp, db 2 na S strž, por. v horní části přechází do sukcesní olšiny na nelesní půdě 2 dvě části v severní hb, bř, js, kl, db, v jižní ol, kl, bř, hb 3 lesní okraj, na jihu přechod do pionýrské olšiny 5/4 4/2-3 3/2 3 lesní okraj 3/2

18 4) Soukromý vlastník Stanislav Kyncl JPRL výměra SLT zast. SLT RS/ v ha (%) PT 9 B 4b 1,22 3I 3I 100 1C dřeviny zast. dřevin SM 95 MD 5 9 B 5b 0,47 3I 3I 100 1B OL LHP: výchovná těžba PP: místně prosvětlit, vyřezat bez, podsadit lp, hb, bk, pravidelně ožínat (buřeň!) 5) Soukromý vlastník František Dvořáček věk doporučený zásah nal. poznámka st. přir. 33 LHP: výchovná těžba 1 smrková tyčovina až tenká kmenovina 5/4 PP: silnější probírka s podsadbou lp, db, bk 1 olšová monokultura bez příměsi, souvislý podrost bezu černého JPRL výměra v ha SLT zast. SLT (%) RS/ PT dřeviny zast. dřevin věk doporučený zásah nal. poznámka st. přir. 9 B 9d 0,25 3S 3S 100 1A LHP: PP: bez zásahů menší část porostu leží již vně rezervace 4/2-3 Vysvětlivky: JPRL jednotka prostorového rozdělení lesa výměra je-li vyjádřena zlomkem, znamená čitatel plochu zaujatou ZCHÚ a jmenovatel celkovou rozlohu porostní skupiny; SLT převažující SLT dle hospodářské knihy; zast. SLT přibližný plošný podíl zastoupených SLT dle typologické mapy; RS/PT rámcová směrnice / porostní typ (viz příloha č. 8); dřeviny, zast. dřevin údaj v %, dle hospodářské knihy; věk dle LHP, k datu jeho pořízení, tj. 2002; doporučený zásah uvedeny jsou nejprve zásahy navržené v platném LHP (decenium ), dále pak doporučení plánu péče pro období , pokud je použit výraz výhledově, znamená to doporučení na další decenia; naléhavost týká se pouze zde navrhovaných opatření: zásah 1 naléhavý, nezbytný pro předmět ochrany, 2 vhodný, 3 možný, zbytný; st. přir. stupeň přirozenosti vyjádřený zlomkem: v čitateli stupeň dle platné metodiky, ve jmenovateli dle staré metodiky, pouze na základě druhové skladby (blíže viz kap ) 5/4

doporučený zásah životů a majetku třetích osob. Vytěžené dříví bude ponecháno k zetlení na místě.

doporučený zásah životů a majetku třetích osob. Vytěžené dříví bude ponecháno k zetlení na místě. Příloha T.1: Popis ních porostů a výčet plánovaných ů v nich Název chráněného území: PR Hřebečovský Organice LH: Lesy ČR, s.p. Lesní správa: Svitavy 225 C 6 225 C 8 225 C 9 Z část 225 C 9 V část y doporučený

Více

Příloha č. 1. Mapa hnízdišť chřástala polního na území PO Labské pískovce v části zasahující do CHKO Lužické hory

Příloha č. 1. Mapa hnízdišť chřástala polního na území PO Labské pískovce v části zasahující do CHKO Lužické hory P Ř Í L O H Y 1 Příloha č. 1 Mapa hnízdišť chřástala polního na území PO Labské pískovce v části zasahující do CHKO Lužické hory 2 Příloha č. 2 Rámcové směrnice péče o les v CHKO Lužické hory V rámcových

Více

Příloha č. 1. Rámcové směrnice péče o les v CHKO Křivoklátsko

Příloha č. 1. Rámcové směrnice péče o les v CHKO Křivoklátsko P Ř Í L O H Y Příloha č. 1 Rámcové směrnice péče o les v CHKO Křivoklátsko V Rámcových směrnicích péče o les pro I. a II. zónu CHKO Křivoklátsko jsou oproti OPRL pro PLO č. 8 Křivoklástko a Český kras

Více

I. Vytvoření východiska obnovy kombinací okrajové clonné seče a vložených prvků listnatých dřevin

I. Vytvoření východiska obnovy kombinací okrajové clonné seče a vložených prvků listnatých dřevin Úvod: Pro LHC SLH Dr.R. Kinský Žďár nad Sázavou, který se nachází na okrese Žd'ár nad Sázavou a Havlíčkův Brod I byl zpracován LHP s platností 1999-2008. LHP vypracoval, Lesprojekt Hradec Králové, s.r.o.

Více

T1 - Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich přírodní památka Onřejovsko

T1 - Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich přírodní památka Onřejovsko T - Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich přírodní památka Onřejovsko JPRL výměra 9 8,60 BR, BO, MD 89 2,0 45SM SM N Při výchovných zásazích podpora listnáčů SM mlaziny a tyčkoviny, příměs

Více

Příloha III. Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů / hospodářských souborů pro ZCHÚ

Příloha III. Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů / hospodářských souborů pro ZCHÚ Příloha III Rámcové péče o les podle souborů lesních typů / hospodářských souborů pro ZCHÚ 01 lesy zvláštního 0X listnaté dřeviny mimo akát borovice (zvláště BOC) akát 110-200 40 110 40 100-f 30- podrostní,

Více

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy I. Identifikace žadatele Vlastník pozemku: Petr Šust Datum narození: 2.8.1963 Adresa: Na Horánku 275, 384 11 Netolice Kontakt: 605 356 147 II. Identifikace zpracovatele

Více

Hospodářský způsob. porosty BO, SM, AK a stanovištně nevhodné dřeviny. porosty listnáčů DB, HB a přimíšených

Hospodářský způsob. porosty BO, SM, AK a stanovištně nevhodné dřeviny. porosty listnáčů DB, HB a přimíšených PR Slavičí údolí 00 09 /8 Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů PR Slavičí údolí 00 09 LHC Dobřichovice LHP.. 009 3.. 008 Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů Les zvláštního

Více

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy Česká lesnická společnost, pobočka Pro Silva Bohemica & Odbor rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl.m. Prahy Přechod k nepasečnému hospodaření na lesním majetku hlavního města Prahy Průvodce exkurzní

Více

Přílohy návrhové části. plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027

Přílohy návrhové části. plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027 Přílohy návrhové části plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027 Příloha č. 1 - I. zóny: rámcové směrnice řízení vývoje pro I. zóny Označení Zóna CHKO Soubory lesních typů Kategorie 29 olšová stanoviště na podmáčených

Více

Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště

Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště Kód lokality Název EVL Kategorie ochrany: CZ0614134 Údolí Jihlavy NPR, PR, PP Kód typu přírodního stanoviště/kód Název stanoviště/název Kód a název biotopu

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

Ing. Vlastimil Vala, CSc. Předmět : Ekonomická efektivnost LH

Ing. Vlastimil Vala, CSc. Předmět : Ekonomická efektivnost LH Téma 9-12 Ekonomická efektivnost dlouhodobých záměrů Ing. Vlastimil Vala, CSc. Předmět : Ekonomická efektivnost LH Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio

Více

Tabulková část OG ÚSES okresu Jeseník - biocentra. OK 2 Rychlebské hory Račí údolí (NC) NK 85 NK 86. RC 488 Hraničky RK 824

Tabulková část OG ÚSES okresu Jeseník - biocentra. OK 2 Rychlebské hory Račí údolí (NC) NK 85 NK 86. RC 488 Hraničky RK 824 Odůvodnění ÚP: Tabulková část OG ÚSES okresu Jeseník - biocentra Výběr BC pro katastrální území obce (včetně BC navazujících na obec, propojených biokoridory s BC v obci apod.) a s úpravami BC navrženými

Více

PĚSTEBNÍ POSTUPY ZVYŠUJÍCÍ

PĚSTEBNÍ POSTUPY ZVYŠUJÍCÍ PĚSTEBNÍ POSTUPY ZVYŠUJÍCÍ STABILITU A ODOLNOST LESNÍCH POROSTŮ S VÝZNAMNÝM PODÍLEM SMRKU VE STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH POLOHÁCH JIŘÍ REMEŠ FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Adaptační

Více

1. Základní identifikační údaje

1. Základní identifikační údaje Plán péče o přírodní památku Salesiova výšina pro období 2013 2022 1. Základní identifikační údaje 1.1. Kategorie, název a kód ZCHÚ: přírodní památka Salesiova výšina, kód 1005. 1.2. Platný právní předpis

Více

Ing. Jaroslav Hofmann, znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady lesních porostů, lesních pozemků a škod na lesních porostech ZNALECKÝ POSUDEK

Ing. Jaroslav Hofmann, znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady lesních porostů, lesních pozemků a škod na lesních porostech ZNALECKÝ POSUDEK Ing. Jaroslav Hofmann, znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady lesních porostů, lesních pozemků a škod na lesních porostech ZNALECKÝ POSUDEK Evidenční č. 51-01 / 2012 Ocenění lesních pozemků a

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI ING. PAVEL C. JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI Pro roky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4001-17/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4001-17/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4001-17/2015 O ceně lesních pozemků p.č.314/7 o výměře 9836m 2 a p.č.330/4 o výměře 7398m 2, oba v obci a k.ú.prachovice, okres Chrudim Objednatel znaleckého posudku: EURODRAŽBY.CZ

Více

O B E C N Í L E S Y O B O R A - E X K U R Z E P R O G R A M

O B E C N Í L E S Y O B O R A - E X K U R Z E P R O G R A M O B E C N Í L E S Y O B O R A - E X K U R Z E 2. 1 0. 2 0 1 4 Základní údaje: Pořadatel: Pro Silva Bohemica a Obec Obora P R O G R A M Výměra celkem: 309,24 ha, z toho porostní půda: 305,79 ha Zásoba celkem:

Více

Lesy České republiky, s.p. - lesní správa Janovice & Česká lesnická společnost - pobočka Pro Silva Bohemica PĚSTEBNÍMI POSTUPY"

Lesy České republiky, s.p. - lesní správa Janovice & Česká lesnická společnost - pobočka Pro Silva Bohemica PĚSTEBNÍMI POSTUPY Lesy České republiky, s.p. - lesní správa Janovice & Česká lesnická společnost - pobočka Pro Silva Bohemica "ZVYŠOVÁNÍ PODÍLU JEDLE DLOUHODOBÝMI PĚSTEBNÍMI POSTUPY" průvodce exkurzními porosty čtvrtek

Více

Krkonošský národní park. Ekonomická, ekologická a sociální specifika péče o národní park

Krkonošský národní park. Ekonomická, ekologická a sociální specifika péče o národní park Ing. Václav Jansa Krkonošský národní park Ekonomická, ekologická a sociální specifika péče o národní park Hříběcí boudy 8.10.2013 15.10.2013 1 1. Prostředí a jeho limity 2. Sledujeme cíle. 3. V Krkonoších

Více

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ IV. Postup výpočtu etátu

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ IV. Postup výpočtu etátu MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ IV. Postup výpočtu etátu Obecný postup výpočtu etátu A) TĚŽBA MÝTNÍ Stanovení těžebních procent pro zadaný hospodářský soubor (dále jen HS) podle parametrů u - obmýtí a o - obnovní

Více

Zvyšování podílu buku a přechod na nepasečné hospodaření na úpatí Železných hor Průvodce exkurzní trasou

Zvyšování podílu buku a přechod na nepasečné hospodaření na úpatí Železných hor Průvodce exkurzní trasou Česká lesnická společnost, pobočka PRO SILVA BOHEMICA & Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Nasavrky Zvyšování podílu buku a přechod na nepasečné hospodaření na úpatí Železných hor Průvodce exkurzní

Více

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ II. Etát a legislativa

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ II. Etát a legislativa MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ II. Etát a legislativa 1.Základní pojmy A) Etát = objem dříví, které lze na daném LHC za dané období vytěžit s ohledem na dosažení stavu vyrovnanosti a těžební nepřetržitosti

Více

II. Informační seminář FRAMEADAPT. Rámcové směrnice hospodaření vybraných přírodních lesních oblastí. Jan Kadavý, LDF MENDELU

II. Informační seminář FRAMEADAPT. Rámcové směrnice hospodaření vybraných přírodních lesních oblastí. Jan Kadavý, LDF MENDELU II. Informační seminář FRAMEADAPT Rámcové směrnice hospodaření vybraných přírodních lesních oblastí Jan Kadavý, LDF MENDELU 12.11.2015 Adaptační opatření VSTUPY Z KA1: 1. Změna dřevinné skladby 2. Postupné

Více

č í s l o 140-3 / 2007

č í s l o 140-3 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 140-3 / 2007 o ceně pozemků a lesních porostů v katastrálním území Helvíkovice, obci Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí, evidovaných na listu vlastnictví č. 51 Posudek

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území. Přírodní rezervace Jaronínská bučina

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území. Přírodní rezervace Jaronínská bučina Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Jaronínská

Více

Náležitosti projektu založení lesního porostu

Náležitosti projektu založení lesního porostu Příloha č. 2 k NV č. 185/2015 Sb. Náležitosti projektu založení lesního porostu A. Povinné údaje uváděné v projektu založení lesního porostu I. Identifikace žadatele: a) je-li fyzickou osobou 1. jméno,

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU VRÁSA. na období

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU VRÁSA. na období PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU VRÁSA na období 2013-2022 Zpracoval: Ing., Ing. Pavel Jaroš Zpracovali Autorizace Datum 31.8.2011 Ing., Ing. Pavel Jaroš Konzultace Počet stran textu Přílohy 13 Mgr. Pavel

Více

1. Základní identifikační a popisné údaje

1. Základní identifikační a popisné údaje 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 397 Kategorie: PP Název: Slavkovský chlumek Kategorie IUCN: IV. 1.2 Platný právní

Více

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2012 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, www.uhul.cz vypracovala: Ing. Stanislava Postlová pob. České

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012 O ceně nemovitosti: p.č. 1668 dle KN, LV č. 745, obec Doubravník, katastrální území Doubravník, okres Brno - venkov Objednavatel posudku: Dražební kancelář Dražbyprost, Mírové

Více

č í s l o 143-6 / 2007

č í s l o 143-6 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 143-6 / 2007 o ceně pozemků a lesních porostů v katastrálním území Bělušice, obci Bělušice, okres Kolín, evidovaných na listu vlastnictví č. 8 Posudek vypracoval:

Více

LHC Obecní lesy Čížkov

LHC Obecní lesy Čížkov LHC Obecní lesy Čížkov Plzeňský lesprojekt, a.s. TEXTOVÁ ČÁST LHP LHC Obecní lesy Čížkov Platnost 1. 1. 2012 31. 12. 2021 OBSAH 1. Všeobecné údaje... 3 1.1. Označení LHC, identifikace vlastníka... 3 1.2.

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Těšnov 17, 117 05 Praha 1 V Praze dne 19. 10. 2009 Č.j. 35925/09-16210 Vyřizuje:Tomášek / 221 812 330 Definice obsahu předávaného výměnného formátu digitálních dat lesních hospodářských

Více

č í s l o 144-7 / 2007

č í s l o 144-7 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 144-7 / 2007 o ceně pozemku a lesních porostů v katastrálním území Deštná u Jindřichova, obci Deštná, okres Jindřichův Hradec, evidovaných na listu vlastnictví č.

Více

Cholupická bažantnice

Cholupická bažantnice Plán péče o přírodní památku PP Cholupická bažantnice 2010 2019 1/19 Cholupická bažantnice na období 2010 2019 20 09-1/19 - PP Cholupická bažantnice 2010 2019 2/19 1. Základní údaje o zvláště chráněném

Více

LESNICKÁ POLITIKA ČÁST 14. Základní charakteristiky stavu lesů, lesního hospodářství v ČR JAROMÍR VAŠÍČEK

LESNICKÁ POLITIKA ČÁST 14. Základní charakteristiky stavu lesů, lesního hospodářství v ČR JAROMÍR VAŠÍČEK LESNICKÁ POLITIKA ČÁST 14 Základní charakteristiky stavu lesů, lesního hospodářství v ČR JAROMÍR VAŠÍČEK ZDROJE INFORMACÍ V DATOVÉM SKLADU ÚHÚL BRANDÝS NAD LABEM Národní Inventarizace Lesů (NIL) 4letý

Více

č í s l o / 2007

č í s l o / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 141-4 / 2007 o ceně pozemku a lesních porostů v katastrálním území Klášterec nad Orlicí, obci Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí, evidovaných na listu vlastnictví

Více

Skladba a struktura lesních porostů

Skladba a struktura lesních porostů Skladba a struktura lesních porostů Struktura (skladba) - lesních porostů Diferenciace přírodních podmínek Vlastnosti dřevin (biologické, morfologické, ekologické Lesní porost je složen z velkého množství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 715/68/2014 NEMOVITOST: Pozemky, zapsané na LV č. 3877 pro k.ú. Hořejší Vrchabí a obec Vrchlabí, vedené u KP Trutnov Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres

Více

Náležitosti lesního hospodářského plánu. Kurz oceňování lesa Jan KADAVÝ

Náležitosti lesního hospodářského plánu. Kurz oceňování lesa Jan KADAVÝ Náležitosti lesního hospodářského plánu Kurz oceňování lesa Jan KADAVÝ Obsah prezentace 1. Základní pojmy 2. Náležitosti plánu 3. Digitální plán 4. Informační standard LH 5. Databáze plánu Základní pojmy

Více

Těžba dříví. Základní názvosloví

Těžba dříví. Základní názvosloví Těžba dříví Základní názvosloví 1. Kácení = oddělení stojícího stromu do pařezu + usměrnění jeho pádu do předem určeného směru. 2. Opracování pokáceného stromu = činnosti při zpracování pokáceného stromu

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Bc. Pávek

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Bc. Pávek PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014 2020 Představení operací 2. kola 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lese 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách 8.4.2 Odstranění škod způsobených povodněmi 8.5.1 Investice

Více

Alternativní postupy hospodaření podle. polohách. požadavků ochrany přírody ve středních. J. Souček, VÚLHM, VS Opočno

Alternativní postupy hospodaření podle. polohách. požadavků ochrany přírody ve středních. J. Souček, VÚLHM, VS Opočno Alternativní postupy hospodaření podle požadavků ochrany přírody ve středních polohách J. Souček, VÚLHM, VS Opočno Střední polohy - 3. 5. (DB-BK, BK, JD-BK) LVS, 400-700 m n.m., střední roční teplota 7,5-5,5

Více

Znalecký posudek číslo: 2196/2009

Znalecký posudek číslo: 2196/2009 Ing.František Tejkal soudní znalec v oboru lesní hospodářství, ekonomika, odvětví ceny a odhady pozemků, lesa, škod na lese a tržní ocenění nemovitostí 591 02 Žďár nad Sázavou 2, Nová 18 telefon : 602

Více

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2014

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2014 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2014 Vypracovala: Ing. Stanislava Postlová Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka České Budějovice,

Více

Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice

Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice k.ú. Boršice u Blatnice Vypracoval: Obsah: Ing. Petr Kvapil Textová část Položkový rozpočet s krycím listem Výkaz výměr Zákres do map Fotodokumentace

Více

E- learningový materiál Pěstování dřevinné vegetace Hlavní typy hospodářství

E- learningový materiál Pěstování dřevinné vegetace Hlavní typy hospodářství Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji E- learningový materiál Pěstování dřevinné vegetace Hlavní typy hospodářství Smrkové hospodářství Ing. Robert Knott, Ph.D. Podpora

Více

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Obecně je vymezeno jedenáct dotačních titulů, na které jsou poskytovány finanční příspěvky

Více

Obnova lesních porostů. Hospodářské způsoby obnovy lesa

Obnova lesních porostů. Hospodářské způsoby obnovy lesa Obnova lesních porostů Hospodářské způsoby obnovy lesa Základní způsoby obnovy porostů podle hospodářských způsobů Obnova lesa je charakterizovaná v lesním zákoně 289/1995 Sb. Tento zákon rozlišuje 4 hospodářské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6656/5-2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6656/5-2013 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6656/5-2013 o ceně nemovitosti pozemkových parcel čk. 1363, 1366, 1370/1, 1370/2, 1373/2, 1400, 1405 v k.ú. Zásada, obec Zásada, okres Jablonec nad Nisou, včetně součástí Objednavatel

Více

Příloha 1 Rámcové směrnice péče o les v CHKO Brdy

Příloha 1 Rámcové směrnice péče o les v CHKO Brdy P Ř Í L O H Y Příloha 1 Rámcové směrnice péče o les v CHKO Brdy V Rámcových směrnicích péče o les (RSPL) pro CHKO Brdy hory jsou oproti OPRL pro PLO č. 7 Brdská vrchovina zohledněna specifika hospodaření

Více

Plán péče o přírodní památku Smrčina

Plán péče o přírodní památku Smrčina Plán péče o přírodní památku Smrčina (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 946 kategorie ochrany: přírodní

Více

Základní údaje a přírodní poměry.

Základní údaje a přírodní poměry. LESY ČESK ESKÉ É REPUBLIKY, s. p. Lesníí závod Židlochovice Lesn Vložte text 1 Základní údaje a přírodní poměry. Většina území LZ patří do nejsušší a nejteplejší oblasti ČR Katastrální výměra LZ 167 169

Více

Historie a současnost společnosti Rostislav Polášek

Historie a současnost společnosti Rostislav Polášek Historie a současnost společnosti 1994-2014 Rostislav Polášek Vznik společnosti Od podzimu r. 1991 do konce r. 1993 správa lesů spadá do působnosti MěÚRožnov, hosp.odb., násl. odbor správy městských lesů

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 321-02/2014 o ceně pozemků v k.ú. Lhenice pozemek 654/3 vodní plocha koryto umělé o výměře 1154 m2, podíl 1/6, k.ú. Vodice u Lhenic pozemek 710/51 ostatní plocha jiná plocha o výměře

Více

Zpráva o hospodaření Městských lesů Česká Lípa spol. s r.o. za rok 2013

Zpráva o hospodaření Městských lesů Česká Lípa spol. s r.o. za rok 2013 Zpráva o hospodaření Městských lesů Česká Lípa spol. s r.o. za rok 2013 Rok 2013 byl posledním rokem platnosti Lesního hospodářského plánu (dále jen LHP), který byl zpracován pro Lesní hospodářský celek

Více

Strategie péče o lesní ekosystémy

Strategie péče o lesní ekosystémy Strategie péče o lesní ekosystémy Předmluva Lesními porosty jsou v rámci tohoto materiálu formulovány porosty NP a jeho ochranného pásma mimo 9.LVS. Od doby kdy péče o lesní porosty v Krkonoších spadá

Více

SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU

SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU Jiří Eichler Abstrakt Příspěvek popisuje systémy lesnického hospodaření a obnovu lesa v lužních

Více

Babí lom. Název ZCHÚ: Kód ZCHÚ: Kategorie ZCHÚ: Zřizovací předpis: Kraj:

Babí lom. Název ZCHÚ: Kód ZCHÚ: Kategorie ZCHÚ: Zřizovací předpis: Kraj: Název ZCHÚ: Kód ZCHÚ: 89 Kategorie ZCHÚ: Přírodní rezervace Zřizovací předpis: XIX/0-07; /9 Kraj: Jihomoravský kraj Obec s rozš. působností. st. Blansko, Kuřim (Brno-venkov) Katastrální území: Lelekovice,

Více

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina Návrh P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina na období 2009-2018 Správa NP a CHKO Šumava 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie

Více

Znalecký posudek č. 2826-101/11

Znalecký posudek č. 2826-101/11 č.j.: 137Ex 3486/05 Znalecký posudek č. 2826-101/11 O obvyklé ceně zemědělských pozemků pp.č. 199/16, 227/1, 231/1, Lázně Bělohrad, bez příslušenství, včetně součástí, katastrální území Brtev, obec Lázně

Více

Název okresu Název obce Název k.ú. OPSUB - typ OPSUB - r.č. / IČ Hradec Králové Nepolisy Luková nad Cidlinou OFO

Název okresu Název obce Název k.ú. OPSUB - typ OPSUB - r.č. / IČ Hradec Králové Nepolisy Luková nad Cidlinou OFO Název okresu Název obce Název k.ú. OPSUB - typ OPSUB - r.č. / IČ Hradec Králové Nepolisy Zadražany OFO OPSUB - název OPSUB - adresa Podíl čitatel Podíl jmenovatel Právní vztah - název Louda Václav 1 5

Více

Metody klasifikace stanovištní vhodnosti druhové skladby lesních biocenter Jaromír Macků, macku@brno.uhul.cz

Metody klasifikace stanovištní vhodnosti druhové skladby lesních biocenter Jaromír Macků, macku@brno.uhul.cz Metody klasifikace stanovištní vhodnosti druhové skladby lesních biocenter Jaromír Macků, macku@brno.uhul.cz Metodická východiska Hodnocení druhové skladby lesních porostů významně souvisí vedle jejich

Více

1.1 Základní identifikační údaje

1.1 Základní identifikační údaje Plán péče o přírodní památku Černovice na období 2011 2019 (návrh na vyhlášení) 1. Základní identifikační údaje 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: kategorie ochrany: přírodní památka název

Více

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH OSNOV. ORP Lysá nad Labem LHO Lysá nad Labem ZO Mělník. s platností od do

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH OSNOV. ORP Lysá nad Labem LHO Lysá nad Labem ZO Mělník. s platností od do ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH OSNOV ORP Lysá nad Labem LHO 101813 Lysá nad Labem ZO Mělník s platností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2026 1 1. PŘEDMĚT ZPRACOVÁNÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH OSNOV Předmětem

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

Ing. Miroslav Němeček znalec z oboru ekonomika odvětví ceny a odhady specializace lesa, lesních porostů a pozemků a škod na nich

Ing. Miroslav Němeček znalec z oboru ekonomika odvětví ceny a odhady specializace lesa, lesních porostů a pozemků a škod na nich Ing. Miroslav Němeček znalec z oboru ekonomika odvětví ceny a odhady specializace lesa, lesních porostů a pozemků a škod na nich ZNALECKÝ POSUDEK č. 511-2/12 o cenách ideálních třetin pozemků p.č.369/3,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0989-167/2015 NEMOVITÁ VĚC: Podíl 1/2 z celku pozemků v katastrálním území Týnec nad Labem Vlastníci pozemků: Ladislav Rapčák, Vinařice 10, 281 26 Týnec nad Labem,

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Uhřínov - Benátky (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Uhřínov - Benátky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany

Více

Název. OPSUB - OPSUB - okresu Název obce Název k.ú. typ r.č. / IČ OPSUB - název OPSUB - adresa čitatel jmenovatel název. výměra

Název. OPSUB - OPSUB - okresu Název obce Název k.ú. typ r.č. / IČ OPSUB - název OPSUB - adresa čitatel jmenovatel název. výměra Název OPSUB - OPSUB - Podíl Podíl Právní vztah - Parcela - okresu Název obce Název k.ú. typ r.č. / IČ OPSUB - název OPSUB - adresa čitatel jmenovatel název výměra Teplice Proboštov Proboštov u Teplic OPO

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 2391/111/11

ZNALECKÝ POSUDEK 2391/111/11 ZNALECKÝ POSUDEK 2391/111/11 o obvyklé ceně nemovitostí, zapsaných na listech vlastnictví: č. 1203 - k.ú. Lidečko, č. 1251 - k.ú. Francova Lhota, č. 8040 - k.ú. Zlín, č. 581 - k.ú. Louky nad Dřevnicí Objednatel

Více

Výtisk č.: číslo 2108/18/2014

Výtisk č.: číslo 2108/18/2014 Výtisk č.: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2108/18/2014 o ceně dále uvedených pozemků ( PK ) z LV č. 568, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj Katastrální pracoviště Tábor v k. ú. R a

Více

Hospodářská úprava lesů 1

Hospodářská úprava lesů 1 Hospodářsk ská úprava lesů 1 Hospodářsk ská úprava lesů 1) Pojem, úkoly a cílc Ekonomicko technologická nauka o organizaci a rozvoji hospodařen ení (provozu v lese v souhlasu s plánem organizace (uživatele

Více

Objednatel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary IČ: 70891168

Objednatel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary IČ: 70891168 PLÁN PÉČE O ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ - PŘÍRODNÍ PAMÁTKU GOETHOVA SKALKA 2015 2034 Objednatel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary IČ: 70891168 Zpracovatel: Občanské sdružení Ploučnice Lipová

Více

Tlející dřevo (m3/ha) SM 75, BK 14, BR 2, Ost. List.7, MD 1

Tlející dřevo (m3/ha) SM 75, BK 14, BR 2, Ost. List.7, MD 1 Typy vývoje lesa Plochy jsou převzaty z výstupů provozní inventarizace, bez generalizace hranic v rámci vytyčení jednotek prostorového rozdělení lesa. V přehledu jsou uvedeny skutečné druhové skladby ve

Více

Nízký a střední les. alternativa budoucnosti. Jan Kadavý

Nízký a střední les. alternativa budoucnosti. Jan Kadavý Nízký a střední les alternativa budoucnosti Jan Kadavý Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Kapitola 0 - obsah Obsah prezentace

Více

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2008

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2008 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2008 Vypracovala: Ing. Stanislava Postlová, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka České Budějovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03433-0065 B / 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03433-0065 B / 2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 03433-0065 B / 2015 o ceně nemovitostí - pozemkové parcely č.782/5, č.782/31, č.1147/4, č.1148, č.1151 a č.1152 v k.ú. Doubí u Liberce, obec Liberec, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého

Více

Zalesňování zemědělských půd a vyhotovení projektu ing.josef Topka text zpracovaný pro časopis Lesnická práce

Zalesňování zemědělských půd a vyhotovení projektu ing.josef Topka text zpracovaný pro časopis Lesnická práce Zalesňování zemědělských půd a vyhotovení projektu ing.josef Topka text zpracovaný pro časopis Lesnická práce Zalesňování zemědělských půd a ostatních ploch pro zemědělské obhospodařování nevhodných, probíhalo

Více

Výzva k vyhotovení LHP 2014-2023. Obec Hradčovice. Se sídlem Hradčovice, 687 33, č. p. 168, IČ 00290963

Výzva k vyhotovení LHP 2014-2023. Obec Hradčovice. Se sídlem Hradčovice, 687 33, č. p. 168, IČ 00290963 Výzva k vyhotovení LHP 2014-2023 Obec Hradčovice Se sídlem Hradčovice, 687 33, č. p. 168, IČ 00290963 Výzva k předložení nabídky na veřeinou zakázku malého rozsahu Zadavatel: obec Hradčovice, IČ 00290963,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 7061/95-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 7061/95-2015 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 7061/95-2015 o ceně nemovitosti pozemkových parcel zapsaných v LV č. 1687 v k.ú. Suchdol nad Lužnicí, obec Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec Objednavatel posudku: Exekutorský

Více

3.1. Lesní hospodářství

3.1. Lesní hospodářství 3.1. Lesní hospodářství Charakteristika problematiky Lesy jsou v CHKO Jizerské hory nejvýznamnějším přírodním fenoménem a pokrývají 2/3 plochy CHKO. V severní části se dochovaly rozsáhlé komplexy přírodních

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č.4 /2010 ze dne 2.listopadu 2010

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č.4 /2010 ze dne 2.listopadu 2010 NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č.4 /2010 ze dne 2.listopadu 2010 o zřízení přírodní rezervace Jílovka a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák. č. 129/2000Sb.,

Více

Role a význam lesnického rámcového plánování v podmínkách GZK

Role a význam lesnického rámcového plánování v podmínkách GZK Role a význam lesnického rámcového plánování v podmínkách GZK Jan Kadavý, LDF MENDELU 4. 10. 2016 Projekt FRAMEADAPT Cíl projektu přispět k návrhu lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících

Více

málo ovlivněné porosty (+ přechody k L3.3 - karp. dubohabřinám) L2.4 - měkké luhy nížinných řek

málo ovlivněné porosty (+ přechody k L3.3 - karp. dubohabřinám) L2.4 - měkké luhy nížinných řek Rámcová směrnice péče o lesy č. 1 Kód lokality Název EVL Kategorie ochrany CZ0714085 Morava Chropyňský luh národní přírodní rezervace (podle 28 zákona č. 114/1992 Sb.) Kód typu přírodního Název stanoviště

Více

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle 1 Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.:

Více

Znalecký posudek číslo 2293-244/2012

Znalecký posudek číslo 2293-244/2012 Znalecký posudek číslo 2293-244/2012 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI O obvyklé ceně ideální 1/2 pozemku a lesního porostu zapsaných na LV č.566 pro obec a katastrální území Držkov, okres Jablonec nad Nisou. Objednatel

Více

Přírodní rezervace 395/1992 Sb. (Vyhláška č. XIX/590-13) Jihomoravský kraj Tišnov (Brno - venkov) Lažánky u Veverské Bítýšky.

Přírodní rezervace 395/1992 Sb. (Vyhláška č. XIX/590-13) Jihomoravský kraj Tišnov (Brno - venkov) Lažánky u Veverské Bítýšky. Název ZCHÚ: Kód ZCHÚ: 1015 Kategorie ZCHÚ: Zřizovací předpis: Kraj: Obec s rozš. působností 3. st. Katastrální území: Vojenský újezd: - - - Velkoplošné ZCHÚ: Výměra ZCHÚ: Přírodní rezervace 395/1992 Sb.

Více

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2010

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2010 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2010 Vypracovala: Ing. Stanislava Postlová a kolektiv, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka České

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Kačerov" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Kačerov (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Kačerov Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Kačerov" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany modrásek bahenní

Více

Ú P L N É Z N Ě N Í P R Á V N Í H O P Ř E D P I S U K ( s e z a h r n u t í m i z m ě n ú č i n n ý c h o d 1. 9.

Ú P L N É Z N Ě N Í P R Á V N Í H O P Ř E D P I S U K ( s e z a h r n u t í m i z m ě n ú č i n n ý c h o d 1. 9. Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., kterým

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Troják CZ

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Troják CZ Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Troják CZ0720153 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Troják Kód lokality: CZ0720153 Kód lokality v ÚSOP: 3359

Více

Plán péče pro Přírodní památku. na období 1.1.2006 31.12.2015

Plán péče pro Přírodní památku. na období 1.1.2006 31.12.2015 Plán péče pro Přírodní památku MULTERBERSKÉ RAŠELINIŠTĚ. na období 1.1.2006 31.12.2015 EKOSERVIS Výzkumné středisko krajinné ekologie 370 01 Široká ulice 8 České Budějovice 1 + Fax 386352723 X/2007 1.

Více

PRO SILVA BOHEMICA pobočka České lesnické společnosti Branch Office of the Czech Forest Society. Česká lesnická společnost, pobočka Pro Silva Bohemica

PRO SILVA BOHEMICA pobočka České lesnické společnosti Branch Office of the Czech Forest Society. Česká lesnická společnost, pobočka Pro Silva Bohemica PRO SILVA BOHEMICA pobočka České lesnické společnosti Branch Office of the Czech Forest Society Česká lesnická společnost, pobočka Pro Silva Bohemica ve spolupráci s Obcí Obora a Lesy České republiky,

Více

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum S-MHMP/1068880/2012/OOP/VII/272 Ing. Stehlíková/4217 20.8.2012

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum S-MHMP/1068880/2012/OOP/VII/272 Ing. Stehlíková/4217 20.8.2012 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - dle rozdělovníku - Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum S-MHMP/1068880/2012/OOP/VII/272 Ing. Stehlíková/4217 20.8.2012

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Vražba" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Vražba (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Vražba Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Vražba" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany Zvonovec liliolistý

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní

Více