Vývoj území na základě porovnání historických leteckých snímků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj území na základě porovnání historických leteckých snímků"

Transkript

1 Plán péče pro PR Meandry Smědé SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1: Příloha č. 2: Příloha č. 3: Příloha č. 4: Příloha č. 5: Příloha č. 6: Příloha č. 7: Příloha č. 8: Příloha č. 9: Příloha č. 10: Příloha č. 11: Příloha č. 12: Příloha č. 13: Příloha č. 14: Příloha č. 15: Příloha č. 16: Příloha č. 17: Příloha č. 18: Samostatná příloha: Orientační mapa ZCHÚ Mapa parcelního vymezení ZCHÚ Parcelní vymezení (výpisy z KN) Snímky lesní porostní mapy Snímek lesní typologické mapy Mapa stupně přirozenosti lesních porostů Rámcová směrnice péče o les Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich Vymezení dílčích ploch na nelesních pozemcích (obrázek) Popis dílčích ploch na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich Mapa zásahů Botanický popis dílčích ploch Floristický přehled Vývoj území na základě porovnání historických leteckých snímků Oponentní posudek Zápisy z projednání plánu péče s vlastníky, nájemci, s orgány veřejné správy, obcemi, kraji a s dalšími dotčenými subjekty a zápisy o provedené oponentuře Protokol o způsobu vypořádání připomínek Manipulační řád na Dubovém rybníce Fotodokumentace Mgr. Richard Višňák, Ph.D. Strana 44 biologické a ekologické průzkumy

2

3 Parcelní vymezení PR Meandry Smědé k. ú Andělka Příloha č. 3 parcela dle KN druh pozemku způsob využití LV výměra celkem výměra v ZCHÚ vlastník 1560/3 trvalý travní porost Vodáková Anna, Dlouhá tř. 1173/101c, Havířov-Podlesí 1560/5 trvalý travní porost ČR, Pozemkový fond ČR, Husinecká 1560/6 trvalý travní porost Dobrovodský Josef, Loučná 32, Višňová, 1560/7 trvalý travní porost Matula Vladimír JUDr., Cihlářská 669, Liberec /8 trvalý travní porost Vodáková Anna, Dlouhá tř. 1173/101c, Havířov-Podlesí 1578/1 trvalý travní porost Winter Petr a Winterová Dana, Husova 348, ; Oblačná 1278, Frýdlant v Č. 1578/15 trvalý travní porost ČR, Pozemkový fond ČR, Husinecká 1578/16 trvalý travní porost Winter Petr a Winterová Dana, Husova 348, ; Oblačná 1278, Frýdlant v Č. 1578/17 trvalý travní porost ČR, Pozemkový fond ČR, Husinecká 1578/18 trvalý travní porost Vitásek Jaroslav, Dolní Pertoltice 37, 1578/19 trvalý travní porost De Bruyne Karl Wenzel a Kosková Jana, Hejnice 83, Hejnice 1578/20 trvalý travní porost Němcová Anna, Filipovka 5, Višňová, 1578/21 trvalý travní porost GRAIN a. s., Poustka 97, Višňová, 1578/22 trvalý travní porost Frýdová Jana, Smechnice 123, Dobruška; Kreclová Marie, Slavoňov 69, N. Město nad Metují; Šereda Jaroslav, Semechnice 122, Dobruška; Šereda Jiří, Semechnice 73, Dobruška; Šereda Josef, Semechnice 148, Dobruška; Vitásek Jaroslav, Dolní Pertoltice 37, 1578/23 trvalý travní porost Dobrovodský Josef, Loučná 32, Višňová, 1578/24 trvalý travní porost ČR, Pozemkový fond ČR, Husinecká 1578/25 trvalý travní porost Matula Vladimír JUDr., Cihlářská 669, Liberec /26 trvalý travní porost Vodáková Anna, Dlouhá tř. 1173/101c, Havířov-Podlesí 1578/27 trvalý travní porost Krejčí Roman, Ohradní 1348/23, Praha 4-Michle 1579 trvalý travní porost ČR, Pozemkový fond ČR, Husinecká 1717 ostatní plocha ostatní komunikace ČR, Pozemkový fond ČR, Husinecká 1718 trvalý travní porost ČR, Pozemkový fond ČR, Husinecká Strana 2

4 parcela dle KN druh pozemku způsob využití LV výměra celkem výměra v ZCHÚ vlastník 1725/4 trvalý travní porost ČR, Pozemkový fond ČR, Husinecká 1725/6 trvalý travní porost Kosková Jana, Hejnice 83, Hejnice 1725/7 trvalý travní porost ČR, Pozemkový fond ČR, Husinecká 1734/15 ostatní plocha neplodná půda ČR, Pozemkový fond ČR, Husinecká 1735 vodní plocha zamokřená plocha Obec Višňová, Višňová 184, 1739/50 vodní plocha zamokřená plocha Obec Višňová, Višňová 184, 1788/2 vodní plocha zamokřená plocha Obec Višňová, Višňová 184, 1788/3 vodní plocha zamokřená plocha Obec Višňová, Višňová 184, 1788/4 vodní plocha zamokřená plocha Obec Višňová, Višňová 184, 1808 ostatní plocha ostatní komunikace Obec Višňová, Višňová 184, 1970/1 ostatní plocha neplodná půda ČR, Pozemkový fond ČR, Husinecká 1970/2 ostatní plocha neplodná půda GRAIN a. s., Poustka 97, Višňová, 1972 vodní plocha vodní tok v korytě Obec Višňová, Višňová 184, 1973/1 vodní plocha vodní tok v korytě Parcelní vymezení PR Meandry Smědé k. ú Boleslav parcela dle KN druh pozemku způsob využití LV výměra celkem Obec Višňová, Višňová 184, výměra v ZCHÚ vlastník 327 ostatní plocha jiná plocha ČR, AOPK ČR, Kališnická 343/14 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 355/2 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 415/1 vodní plocha vodní tok v korytě ČR, Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, Hr. Králové 3 415/3 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 415/4 vodní plocha vodní tok v korytě ČR, Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, Hr. Králové 3 416/1 vodní plocha vodní tok v korytě ČR, Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, Hr. Králové 3 416/2 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 416/3 vodní plocha vodní tok v korytě ČR, Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, Hr. Králové 3 418/1 vodní plocha vodní tok v korytě Obec Černousy, Černousy 72, Strana 3

5 Parcelní vymezení PR Meandry Smědé k. ú Černousy parcela dle KN druh pozemku způsob využití LV výměra celkem výměra v ZCHÚ vlastník 228/2 lesní pozemek Obec Černousy, Černousy 72, 285 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 286/1 lesní pozemek Obec Černousy, Černousy 72, 286/3 vodní plocha vodní tok v korytě přiroz. nebo uprav ČR, Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, Hr. Králové lesní pozemek Obec Černousy, Černousy 72, 288 lesní pozemek Obec Černousy, Černousy 72, 293 lesní pozemek Obec Černousy, Černousy 72, 605/2 ostatní plocha ostatní komunikace Obec Černousy, Černousy 72, 640/1 vodní plocha vodní tok v korytě přiroz. nebo uprav ČR, Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, Hr. Králové 3 640/2 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 640/3 vodní plocha vodní tok v korytě přiroz. nebo uprav Parcelní vymezení PR Meandry Smědé k. ú Předlánce parcela dle KN druh pozemku způsob využití LV výměra celkem ČR, Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, Hr. Králové 3 výměra v ZCHÚ vlastník 132/1 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 154/1 lesní pozemek ČR, Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 154/2 lesní pozemek Dvořáček František, Hornická 1728/7, Český Těšín 154/3 lesní pozemek Obec Višňová, Višňová 184, 155/1 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 156/1 vodní plocha zamokřená plocha ČR, AOPK ČR, Kališnická 157/1 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 158/1 lesní pozemek ČR, Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 158/2 lesní pozemek les jiný než hospodářský Kyncl Stanislav, Husova 1194, 158/3 lesní pozemek Obec Višňová, Višňová 184, 158/4 lesní pozemek ČR, Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 158/5 lesní pozemek ČR, Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 158/6 lesní pozemek ČR, Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové Strana 4

6 parcela dle KN druh pozemku způsob využití LV výměra celkem výměra v ZCHÚ vlastník 158/7 lesní pozemek Lacinová Jarmila, Žitavská 811, (1/3); Starý František, Předlánce 73, Višňová, (1/3); Střížková Marie, Vlnařská 708/17, Liberec 6 161/1 ostatní plocha neplodná půda ČR, AOPK ČR, Kališnická 176/1 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 176/2 trvalý travní porost Kyncl Stanislav, Husova 1194, 177 trvalý travní porost Luňáček František, Zelená 1359, 178 trvalý travní porost Luňáček František, Zelená 1359, 179/1 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 179/2 trvalý travní porost Luňáček František, Zelená 1359, 179/3 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 180/1 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 180/2 trvalý travní porost Luňáček František, Zelená 1359, 180/3 trvalý travní porost Stehlíková Kamila, Bělíkova 1295, 182 vodní plocha zamokřená plocha ČR, AOPK ČR, Kališnická 183 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 184 vodní plocha zamokřená plocha ČR, AOPK ČR, Kališnická 186 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 187/2 trvalý travní porost Kyncl Stanislav, Husova 1194, 187/20 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 187/21 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 187/22 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 187/23 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 187/24 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 187/25 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 187/26 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 187/27 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 187/28 trvalý travní porost Luňáček František, Zelená 1359, Strana 5

7 parcela dle KN druh pozemku způsob využití LV výměra celkem výměra v ZCHÚ vlastník 187/45 vodní plocha vodní tok v korytě Obec Višňová, Višňová 184, 187/49 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 187/50 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 187/51 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 187/52 trvalý travní porost Luňáček František, Zelená 1359, 187/53 trvalý travní porost Luňáček František, Zelená 1359, 187/54 trvalý travní porost Lacinová Jarmila, Žitavská 811, (1/3); Starý František, Předlánce 73, Višňová, (1/3); Střížková Marie, Vlnařská 708/17, Liberec vodní plocha zamokřená plocha ČR, AOPK ČR, Kališnická 189/1 vodní plocha zamokřená plocha ČR, AOPK ČR, Kališnická 190/1 vodní plocha vodní tok v korytě Stehlíková Kamila, Bělíkova 1295, 190/2 vodní plocha vodní tok v korytě Obec Višňová, Višňová 184, 190/3 vodní plocha zamokřená plocha ČR, AOPK ČR, Kališnická 190/10 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 190/15 lesní pozemek ČR, Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 190/16 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 190/17 trvalý travní porost Obec Višňová, Višňová 184, 190/18 vodní plocha vodní tok v korytě Obec Višňová, Višňová 184, 190/19 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 190/20 trvalý travní porost Stehlíková Kamila, Bělíkova 1295, 191 trvalý travní porost ČR, AOPK ČR, Kališnická 192 vodní plocha zamokřená plocha ČR, AOPK ČR, Kališnická 193 ostatní plocha jiná plocha ČR, AOPK ČR, Kališnická 194 vodní plocha rybník ČR, AOPK ČR, Kališnická 291/1 ostatní plocha jiná plocha ČR, AOPK ČR, Kališnická 291/2 ostatní plocha jiná plocha ČR, AOPK ČR, Kališnická 1057/1 ostatní plocha ostatní komunikace ČR, AOPK ČR, Kališnická Strana 6

8 parcela dle KN druh pozemku způsob využití LV výměra celkem výměra v ZCHÚ vlastník 1057/2 ostatní plocha ostatní komunikace Obec Višňová, Višňová 184, 1060/1 ostatní plocha ostatní komunikace Obec Višňová, Višňová 184, 1085 vodní plocha vodní tok v korytě ČR, Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, Hr. Králové vodní plocha vodní tok v korytě Obec Višňová, Višňová 184, 1087/1 vodní plocha vodní tok v korytě Obec Višňová, Višňová 184, Ochranné pásmo Parcelní vymezení ochranného pásma PR Meandry Smědé k. ú Předlánce parcela dle KN druh pozemku způsob využití LV výměra celkem výměra v ZCHÚ vlastník 292/1 trvalý travní porost Petr Kalinič, Jana Zrzavého 2880, Česká Lípa 304/4 trvalý travní porost František Jiránek, Mládežnická 613, Chlumec nad Cidlinovu; Václava Kocmanová, Na Veselce 1013, Úpice; Božena Klapková, nám. K. V. Raise 20, Lázně Bělohrad; Miluška Munzarová, Dřevěnice č. p /9 trvalý travní porost Petr Kalinič, Jana Zrzavého 2880, Česká Lípa 304/10 trvalý travní porost Petr Kalinič, Jana Zrzavého 2880, Česká Lípa 305/1 trvalý travní porost František Starý, Předlánce 73, Višňová; Marie Střížková, Vlnařská 708/17, Liberec 6; Jarmila Lacinová, Žitavská 811, Frýdlant 305/2 ostatní plocha neplodná půda František Starý, Předlánce 73, Višňová; Marie Střížková, Vlnařská 708/17, Liberec 6; Jarmila Lacinová, Žitavská 811, Frýdlant Pozn.: dle zřizovací vyhlášky tvoří ochranné pásmo 6 m pruh od břehové čáry. Její průběh se však nemusí krýt (a zřejmě ani nekryje) s hranicí parcely vodního toku. Výše uvedené výměry vycházejí z předpokladu, že tomu tak je. Parcela č. 309/1, která dle vyhlášky spadá rovněž do ochranného pásma, již leží ± za hranicí 6 m od hranice parcely vodního toku (č. 1085). Strana 7

9 Pořadí vlastníků podle výměry zaujatých parcel (bez ochranného pásma) vlastník parcely ha v PR podíl PR ČR, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 54, ,2 % Obec Višňová 31, ,2 % Winter Petr a Winterová Dana 11,9342 8,7 % ČR, Pozemkový fond ČR 11,3697 8,2 % Kyncl Stanislav 3,8284 2,8 % Kosková Jana 3,0068 2,2 % ČR, Lesy České republiky, s. p. 2,9050 2,1 % Stehlíková Kamila 2,5021 1,8 % Lacinová Jarmila, Starý František, Střížková Marie 2,4092 1,7 % Luňáček František 2,0183 1,5 % Vitásek Jaroslav 1,6085 1,2 % Vodáková Anna 1,5734 1,1 % ČR, Povodí Labe, s. p. 1,5484 1,1 % GRAIN, a. s. 1,2731 0,9 % Matula Vladimír JUDr. 1,2722 0,9 % Dobrovodský Josef 1,2117 0,9 % Krejčí Roman 1,0615 0,8 % Obec Černousy 0,8479 0,6 % De Bruyne Karl Wenzel a Kosková Jana 0,6218 0,5 % Němcová Anna 0,4403 0,3 % Dvořáček František 0,2528 0,2 % Frýdová Jana, Kreclová Marie, Šereda Jaroslav, Jiří a Josef, Vitásek Jaroslav 0,2033 0,1 % Strana 8

10 Snímky lesní porostní mapy A) Lesy obce Višňová Příloha č. 4 Strana 9

11 B) Státní lesy (Lesy ČR) Strana 10

12 C) Lesy obce Černousy D) Soukromé lesy p. Stanislav Kyncl Poznámka: Do území zasahuje ještě les druhého soukromého vlastníka (p. František Dvořáček), a to v nejjižnější části lesního komplexu nad Smědou (por. sk. 9 B 9d). Strana 11

13 Snímek lesní typologické mapy Příloha č. 5 Strana 12

14 Strana 13

15 Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů Směrnice č. Kategorie lesa Soubory lesních typů* 1 les zvláštního určení 3S, 3I, 3O (2L, 3L, 3C) Cílová druhová skladba dřevin ( desítky %) při obnově lesa SLT * základní dřeviny meliorační a zpevňující dřeviny ostatní dřeviny 3S,3O 3I (3L) 2L db 2, lp 3, bk 3 db 3, lp 2, bk 2 db 3, ol 2, vr 2 hb 1-2, kl, jv hb 2, kl, jv, js lp 1, js 1, jv 1, hb, jl bř, jd bř, ol A) Porostní typ B) Porostní typ C) Porostní typ smíšený listnatý přírodě blízký (db, lp, bk, hb) smíšený listnatý druhově pozměněný (ol, bř, os, kl) smrkový (kulturní) Příloha č. 7 Základní rozhodnutí Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba 160/ fyzický věk 50 / nepřetržitá Hospodářský způsob zjemnělý podrostní nebo výběrný Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty dosažení přirozené druhové skladby s vysokým podílem bk a lp, podpora bohaté vertikální struktury s ponecháním části stromů na dožití Způsob obnovy a obnovní postup clonné seče menší intenzity pro podporu zmlazení cílových dřevin, umělá obnova jen u výrazně deficitních dřevin; porost při úpatí optimálně ponechat samovývoji Péče o nálety, nárosty a kultury dle potřeby ochrana před zvěří Výchova porostů probírky menší intenzity ve prospěch dřevin cílové skladby, tj. potlačení zejména pionýrských a kulturních dřevin (sm, bo, md, bř, ol, místy i hb a kl) Opatření ochrany lesa Hospodářský způsob podrostní nebo skupinovitě výběrný postupná přeměna druhové skladby na přirozenou, vytvoření členité vertikální struktury silnějšími probírkami podpořit zmlazování cílových dřevin a vytvořit prostor pro jejich dosadbu, zásahy po letech opakovat až k úplnému potlačení stanovištně nevhodných dřevin dle potřeby ochrana před zvěří a buření (ožínání) intenzivní výchovné zásahy s cílem přeměny druhové skladby předčasná obnova porostu Provádění nahodilých těžeb jen v nezbytné míře, s maximálním šetřením porostu Doporučené technologie standardní postup vyklizování dřeva z porostu koněm nebo lehčí mechanizací (v dopravně zpřístupněných místech), s maximálním šetřením půdy a okolního porostu Poznámka *) SLT dle lesní typologické mapy. Reálná situace charakteristice typologických jednotek příliš neodpovídá: stanovištní potenciál indikuje spíše přechod mezi 2. a 3. lvs a živnější charakter než by odpovídalo uváděným edafickým kategoriím; v případě SLT 3O je i plošně nadhodnocen rozsah hydromorfního ovlivnění půd. Navržené cílové druhové skladby jsou přizpůsobeny lokálním podmínkám. Strana 14

16 Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich (botanický popis porostních skupin viz v příloze č. 12) 1) Obecní lesy Černousy Příloha č. 8 JPRL výměra SLT zast. SLT (%) RS/ PT dřeviny zast. dřevin věk doporučený zásah nal. poznámka st. přir. 10 G 7 0,40 2L 2L 95 1A DB LHP: bez zásahu porost různorodého charakteru, 3/2 3O 5 HB 40 PP: bez zásahu zčásti v podmáčeném terénu BR 10 OL G 8 0,15 3O 3O 100 1A OL LHP: bez zásahu skladba v LHP neodpovídá skutečnosti 3/3 PP: bez zásahu (= dbl, sm, bř, ol) 10 G 14 0,08 2L 2L 90 1A DB LHP: bez zásahu snížené zakmenění na přechodu do 3/2 3C 10 VR 50 PP: bez zásahu bezlesí 2) Obecní lesy Višňová JPRL výměra SLT zast. SLT RS/ v ha (%) PT 9 B 1 0,09 3S 3S 100 1A 9 B 4c 1,34 3O 3O 90 3L 10 9 B 7 0,31 3I 3I 50 3S 50 1C 1A 9 B 9b 0,26 3I 3I 100 1A 9 B 14b 2,55 3I 3S 50 3I 50 1A dřeviny zast. dřevin BK 60 DB 40 SM 80 DB 20 KL 40 LP 20 HB 15 DB 15 OL 10 KL 50 DB 50 DB 30 LP 30 HB 20 BK 20 věk doporučený zásah nal. poznámka st. přir. 1 LHP: bez zásahu 2-3 4/1 PP: výhledově prořezávka, podpora bk a pestré příměsi dalších stanovištně vhodných dřevin 33 LHP: těžba výchovná 2 nerovnoměrně smíšený porost, 5/3-4 PP: probírka na úkor smrku a modřínu dole převaha db, nahoře sm i md 63 LHP: bez zásahu 3 3/2-3 PP: zatím bez zásahu, výhledově snížit podíl klenu a břízy 83 LHP: bez zásahu PP: bez zásahu 132 LHP: bez zásahu PP: probírky v mladších částech porostu, snížit podíl olše (ve prospěch lp, hb, db), výhledově v jižní části zavést buk stržový reliéf, 3-4/ narušený terén (strže), na jihu 3/1-2 eutrofizace, hojná olše

17 9 B 15b 3,61 3S 3O 95 3I 5 9 B 15c (etáž) 9 B 9c (etáž) 3,41 (0,85) (2,56) 3S 3O 70 3I 20 3S 10 1A (1C) 1A DB 30 BK 25 BO 20 KL 15 SM 10 BK 55 DB 40 HB 5 BR 30 BK 20 KL 20 HB 15 JS LHP: obnovní těžba cca 1/5 zásoby PP: při úpatí bez těžebních zásahů, prosvětlení smrkové části na severu, podsadba bk, lp, db, obecně přednostně těžit sm, bo, md a chránit bk; pouze jemné clonné (až jedn. výběrné) seče LHP: vytěžení části břízy PP: probírky v mladších částech porostu ve prospěch bk, db, lp, částečně i hb (v místech jeho menšího zastoupení), netěžit staré bk 2 v okrajové severní části smrková kmenovina s příměsí modřínu; dolní část svahu optimálně ponechat samovývoji 2 věkově a druhově značně různorodý porost, v dolní části svahu zbytky smíšené bučiny, výše s mladší výplní, nahoře mladší listnaté směsi, na jihu ve strži převaha klenu; úpatí optimálně ponechat samovývoji 3-5/2-4 3/2 3) Lesy České republiky, LHC Frýdlant JPRL vým. v ha SLT zast. SLT (%) RS/ PT dřeviny zast. dřevin věk doporučený zásah nal. poznámka st. přir. 9 B 4a 0,73 3I 3I 100 1C SM LHP: výchovná těžba 1 smrková tyčovina až tenká kmenovina 5/4 PP: silnější probírka s prosadbou lp, db, bk 9 B 5a 0,16 3I 3I 100 1B 9 B 9a 0,85 3I 3I 100 1A 9 B 14a 0,51 3I 3I 60 3S 40 9 B 15a 0,12 3I 3I 100 (3S) 1A 1A OL 85 BR 15 DB 60 BR 15 SM 10 KL 10 JS 5 LP 35 OL 25 BK 20 HB 20 DB 60 HB LHP: výchovná těžba PP: probírka ve prospěch lp, hb 83 LHP: bez zásahu PP: probírka na úkor olše a břízy 132 LHP: bez zásahu PP: bez zásahu, popř. slabá probírka ve prospěch lp, db, bk, hb 141 LHP: bez zásahu PP: bez zásahu, popř. slabá probírka ve prospěch lp, db 2 na S strž, por. v horní části přechází do sukcesní olšiny na nelesní půdě 2 dvě části v severní hb, bř, js, kl, db, v jižní ol, kl, bř, hb 3 lesní okraj, na jihu přechod do pionýrské olšiny 5/4 4/2-3 3/2 3 lesní okraj 3/2

18 4) Soukromý vlastník Stanislav Kyncl JPRL výměra SLT zast. SLT RS/ v ha (%) PT 9 B 4b 1,22 3I 3I 100 1C dřeviny zast. dřevin SM 95 MD 5 9 B 5b 0,47 3I 3I 100 1B OL LHP: výchovná těžba PP: místně prosvětlit, vyřezat bez, podsadit lp, hb, bk, pravidelně ožínat (buřeň!) 5) Soukromý vlastník František Dvořáček věk doporučený zásah nal. poznámka st. přir. 33 LHP: výchovná těžba 1 smrková tyčovina až tenká kmenovina 5/4 PP: silnější probírka s podsadbou lp, db, bk 1 olšová monokultura bez příměsi, souvislý podrost bezu černého JPRL výměra v ha SLT zast. SLT (%) RS/ PT dřeviny zast. dřevin věk doporučený zásah nal. poznámka st. přir. 9 B 9d 0,25 3S 3S 100 1A LHP: PP: bez zásahů menší část porostu leží již vně rezervace 4/2-3 Vysvětlivky: JPRL jednotka prostorového rozdělení lesa výměra je-li vyjádřena zlomkem, znamená čitatel plochu zaujatou ZCHÚ a jmenovatel celkovou rozlohu porostní skupiny; SLT převažující SLT dle hospodářské knihy; zast. SLT přibližný plošný podíl zastoupených SLT dle typologické mapy; RS/PT rámcová směrnice / porostní typ (viz příloha č. 8); dřeviny, zast. dřevin údaj v %, dle hospodářské knihy; věk dle LHP, k datu jeho pořízení, tj. 2002; doporučený zásah uvedeny jsou nejprve zásahy navržené v platném LHP (decenium ), dále pak doporučení plánu péče pro období , pokud je použit výraz výhledově, znamená to doporučení na další decenia; naléhavost týká se pouze zde navrhovaných opatření: zásah 1 naléhavý, nezbytný pro předmět ochrany, 2 vhodný, 3 možný, zbytný; st. přir. stupeň přirozenosti vyjádřený zlomkem: v čitateli stupeň dle platné metodiky, ve jmenovateli dle staré metodiky, pouze na základě druhové skladby (blíže viz kap ) 5/4

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI ING. PAVEL C. JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI Pro roky

Více

o Přírodní rezervaci Zátoňská mokřina

o Přírodní rezervaci Zátoňská mokřina P L Á N P É Č E o Přírodní rezervaci Zátoňská mokřina na období 2011-2021 Správa NP a CHKO Šumava 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN evidenční

Více

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina Návrh P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina na období 2009-2018 Správa NP a CHKO Šumava 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie

Více

Plán péče o přírodní rezervaci Vratíkov. na období 2011-2018

Plán péče o přírodní rezervaci Vratíkov. na období 2011-2018 Plán péče o přírodní rezervaci Vratíkov na období 2011-2018 říjen 2009 1 Jiří Chalupa Obsah: 1 Základní identifikační a popisné údaje... 4 2 Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany...

Více

Přírodní rezervace MODLIVÝ DŮL

Přírodní rezervace MODLIVÝ DŮL Přírodní rezervace MODLIVÝ DŮL Plán péče Na období 2011-2020 Ing. Miroslav Mikeska Ph.D. Listopad 2010 PR Modlivý důl - přehledová mapa TopoL 3.11.2010 1 :10000 Plán péče o přírodní rezervaci Modlivý důl

Více

PLÁN PÉČE. o přírodní rezervaci Sochová (návrh na vyhlášení) na období 2014-2023. Českomoravské sdružení pro ochranu přírody

PLÁN PÉČE. o přírodní rezervaci Sochová (návrh na vyhlášení) na období 2014-2023. Českomoravské sdružení pro ochranu přírody PLÁN PÉČE o přírodní rezervaci Sochová (návrh na vyhlášení) na období 2014-2023 Objednatel: Zlínský kraj třída Tomáše Bati 21 761 90 Zlín IČO: 70891320 Zhotovitel: Českomoravské sdružení pro ochranu přírody

Více

Plán péče o. Národní přírodní rezervaci Růžák

Plán péče o. Národní přírodní rezervaci Růžák Plán péče o Národní přírodní rezervaci Růžák na období 1. 1. 2006 31. 12. 2016-1 - 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód: 590

Více

Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly. na období 2008 2017

Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly. na období 2008 2017 Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly na období 2008 207 . Základní identifikační a popisné údaje.. Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 338 Kategorie: ochrany:

Více

Přírodní rezervace KOVAČSKÁ BAŽANTNICE. Plán péče

Přírodní rezervace KOVAČSKÁ BAŽANTNICE. Plán péče Přírodní rezervace KOVAČSKÁ BAŽANTNICE Plán péče Na období 2011-2020 Ing. Miroslav Mikeska Ph.D. Listopad 2010 PR Kovačská bažantnice - přehledová mapa TopoL 2.11.2010 1 :10000 Plán péče o přírodní rezervaci

Více

Plán péče o Přírodní rezervaci Loužek. na období 2014 2023

Plán péče o Přírodní rezervaci Loužek. na období 2014 2023 Plán péče o Přírodní rezervaci Loužek na období 214 223 1 1.1 Základní údaje o zvláště chráněném území Základní identifikační údaje evidenční číslo: kategorie ochrany: název území: druh právního předpisu,

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI RAŠELINIŠTĚ U JEZERA - CÍNOVECKÉ RAŠELINIŠTĚ. na období 2012-2021. Zpracoval: Ing., Ing.

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI RAŠELINIŠTĚ U JEZERA - CÍNOVECKÉ RAŠELINIŠTĚ. na období 2012-2021. Zpracoval: Ing., Ing. ING. PAVEL JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI RAŠELINIŠTĚ U JEZERA

Více

Plán péče pro přírodní rezervaci KOLÉBKY

Plán péče pro přírodní rezervaci KOLÉBKY S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider,Ph.D., Ing. Jitka Schneiderová Plán péče pro přírodní rezervaci KOLÉBKY na období 2007-2016 Ing. Jiří Schneider, Ph.D. 1 OBSAH 1. Základní

Více

Plán péče o přírodní rezervaci Údolí Únětického potoka na období 2011 2018

Plán péče o přírodní rezervaci Údolí Únětického potoka na období 2011 2018 Plán péče o přírodní rezervaci Údolí Únětického potoka na období 2011 2018 1 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód: 1093 Kategorie:

Více

Plán péče o. přírodní rezervaci Homolka

Plán péče o. přírodní rezervaci Homolka Plán péče o přírodní rezervaci Homolka na období 2010 2019 Zpracováno podle Osnovy plánů péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky a jejich ochranná

Více

ODDÍL PRVNÍ LESNÍ POZEMKY

ODDÍL PRVNÍ LESNÍ POZEMKY 84/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 18. března 1996 o lesním hospodářském plánování Ministerstvo zemědělství stanoví podle 25 odst. 5 a 27 odst. 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o

Více

DÁLKOVÝ PRŮZKUM ZEMĚ JAKO PODKLAD PRO TVORBU ALTERNATIVNÍHO MANAGEMENTU LESNÍCH EKOSYSTÉMŮ KRKONOŠ

DÁLKOVÝ PRŮZKUM ZEMĚ JAKO PODKLAD PRO TVORBU ALTERNATIVNÍHO MANAGEMENTU LESNÍCH EKOSYSTÉMŮ KRKONOŠ DÁLKOVÝ PRŮZKUM ZEMĚ JAKO PODKLAD PRO TVORBU ALTERNATIVNÍHO MANAGEMENTU LESNÍCH EKOSYSTÉMŮ KRKONOŠ Otakar Schwarz Stanislav Vacek Jaroslav Simon Abstrakt Schwarz, O., Vacek, S., Simon, J.: Dálkový průzkum

Více

Plán péče. Přírodní památku PODLOUČKY. na období 2010 2019

Plán péče. Přírodní památku PODLOUČKY. na období 2010 2019 Plán péče o Přírodní památku PODLOUČKY na období 2010 2019 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje Evidenční číslo: Kategorie ochrany: přírodní památka Název území:

Více

PLÁN PÉČE NA OBDOBÍ 2014-2023 PRO S P Á L E N IŠ T Ě

PLÁN PÉČE NA OBDOBÍ 2014-2023 PRO S P Á L E N IŠ T Ě PLÁN PÉČE NA OBDOBÍ 2014-2023 PRO S P Á L E N IŠ T Ě Ing. Jiří Wimmer České Budějovice, 2014 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 2264 kategorie

Více

Plán péče. o Chráněnou krajinnou oblast. Český ráj

Plán péče. o Chráněnou krajinnou oblast. Český ráj Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Český ráj listopad 2003 Správa CHKO Český ráj, Turnov / OBSAH Obsah Úvod 3 1 Základní údaje o CHKO Český ráj 4 1.1 Zřizovací právní předpis 4 1.2 Poslání CHKO 4 1.3

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně lesy Krkonošského národního parku a péče o ně Rosteme kolem vás Tato publikace byla vytvořena za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. www.sfzp.cz, www.mzp.cz (1) Sluneční paprsky (2) Ostrůvky kleče na Luční

Více

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy I. Identifikace žadatele Vlastník pozemku: Petr Šust Datum narození: 2.8.1963 Adresa: Na Horánku 275, 384 11 Netolice Kontakt: 605 356 147 II. Identifikace zpracovatele

Více

Plán péče. PP Ondříkovický pseudokrasový systém. 1.7 Parcelní vymezení ZCHÚ podle aktuálního stavu katastru nemovitostí a pozemkového katastru:

Plán péče. PP Ondříkovický pseudokrasový systém. 1.7 Parcelní vymezení ZCHÚ podle aktuálního stavu katastru nemovitostí a pozemkového katastru: Plán péče pro: na období: PP Ondříkovický pseudokrasový systém 2005-2014 1. Základní identifikační a popisné údaje o ZCHÚ 1.1 Kód ZCHÚ: 6 1.2 Platný právní předpis nebo rozhodnutí o vyhlášení ZCHÚ: vydal:

Více

Plán péče pro přírodní památku Orthocerový lůmek

Plán péče pro přírodní památku Orthocerový lůmek Plán péče pro přírodní památku Orthocerový lůmek na období 2010-2022 Ing. Karel Matějka, CSc. 2009 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Název, kategorie, evidenční kód ZCHÚ a kategorie IUCN Název

Více

Plán péče pro přírodní rezervaci KANADA

Plán péče pro přírodní rezervaci KANADA S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider,Ph.D., Ing. Jitka Schneiderová Plán péče pro přírodní rezervaci KANADA na období 2007 2016 Ing. Alice Melicharová Ing. Jiří Schneider, Ph.D.

Více

Plán péče pro přírodní památku Okrouhlík

Plán péče pro přírodní památku Okrouhlík Plán péče pro přírodní památku Okrouhlík na období 2010-2022 Ing. Karel Matějka, CSc. 2009 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Název, kategorie, evidenční kód ZCHÚ a kategorie IUCN Název Okrouhlík

Více

ZP 2016. zadávací protokol pro vyhotovení LHP s platností k 1. 1. 2016

ZP 2016. zadávací protokol pro vyhotovení LHP s platností k 1. 1. 2016 ZP 2016 zadávací protokol pro vyhotovení LHP s platností k 1. 1. 2016 Z a d á v a c í p r o t o k o l p r o v y h o t o v e n í L H P s p l a t n o s t í o d 1. 1. 2 0 1 6 1 Ú V O D Zadávací protokol definuje

Více

PLÁN PÉČE. o přírodní rezervaci Čerňava (návrh na vyhlášení) na období 2014-2023. Českomoravské sdružení pro ochranu přírody

PLÁN PÉČE. o přírodní rezervaci Čerňava (návrh na vyhlášení) na období 2014-2023. Českomoravské sdružení pro ochranu přírody PLÁN PÉČE o přírodní rezervaci Čerňava (návrh na vyhlášení) na období 2014-2023 Objednatel: Zlínský kraj třída Tomáše Bati 21 761 90 Zlín IČO: 70891320 Zhotovitel: Českomoravské sdružení pro ochranu přírody

Více

1 Úvod...4 2 Stručná charakteristika metody tvorby lesních hospodářských plánů pro lesy s nepravidelnou strukturou...

1 Úvod...4 2 Stručná charakteristika metody tvorby lesních hospodářských plánů pro lesy s nepravidelnou strukturou... 1 Úvod...4 2 Stručná charakteristika metody tvorby lesních hospodářských plánů pro lesy s nepravidelnou strukturou...5 3 Přírodě bližší obhospodařování lesů a jeho zařízení...6 3.1 Postavení přírodě bližších

Více

A2.4.5 LESNÍ EKOSYSTÉMY

A2.4.5 LESNÍ EKOSYSTÉMY Obsah A2.4.6 Nelesní ekosystémy >> Další (A2.4.7 Přehled literatury) A2.4.5 LESNÍ EKOSYSTÉMY Lesy zaujímají významnou část území kraje - dle evidence nemovitostí úhrnem kolem 140 tisíc hektarů, což představuje

Více