Výzkumná zpráva pro Lesy České republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzkumná zpráva pro Lesy České republiky"

Transkript

1 1 Výzkumná zpráv pro Lesy České repuliky Hodnocení vývoje zdrvotního stvu vyrných stnovišť v Krušnohoří od roku 1998 Etp I: Anlýz mkroskopických mrkerů poškození v Krušných horách v roce Hlvní řešitel: Řešitelský kolektiv: Prcoviště: Alrechtová Jn, e-mil: Mgr. Tomáš Polák (přípdný zástupce hlvního řešitele, e-mil: Zuzn Lhotáková Alen Stejsklová Mgr. Drhomír Brtáková Ktedr fyziologie rostlin, Přírodovědecká fkult Univerzity Krlovy (PřF UK), Viničná, Prh, 18 44; Přehled pulikovných výsledků v rámci grntu (kopie strktů přiložen): 1. Rock BN, Alrechtová J, Huntley R (). Monitoring Norwy spruce helth in the Krusne hory from using field spectrl reflectnce methods. Proceedings of the conference 1 Yers of glol chnge Reserch in the Czech Repulic, Otoer -. lecture. Lhotáková Z, Alrechtová J, Polák T, Rock BN, Huntley R (). Monitoring physiologicl sttus of Norwy spruce trees in the Krušné hory in 1: selected metolic nd spectrl nlyses. Astrct Proceedings of the conference 1 Yers of Glol Chnge Reserch in the Czech Repulic, Otoer -. poster 3. Stejsklová A, Alrechtová J, Polák T, Huntley R, Rock BN, () Monitoring physiologicl sttus of Norwy spruce trees in the Krusne hory in : selected metolic, histochemicl nd spectrl nlyses. Proceedings of the conference 1 Yers of Glol Chnge Reserch in the Czech Repulic, Otoer -. poster 4. Alrechtová J, Neústup J, Rock BN, Stejsklová A, Lhotáková Z, Huntley R, Polák T () Structurl mrkers of needle dmge nd lgl occurrence on needles of Norwy spruce in Krusne hory. Proceedings of the conference 1 Yers of Glol Chnge Reserch in the Czech Repulic, Otoer -. lecture Zprávu vyprcovli: Tomáš Polák, Jn Alrechtová V Prze, dne 19.1.

2 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 1 MAKROSKOPICKÉ KRITÉRIUM PRO KLASIFIKACI VÝVOJOVÝCH SMĚRŮ PUPENŮ.... CÍLE METODIKA... 3 STATISTICKÁ ANALÝZA DAT VÝSLEDKY ROK - PODZIM MAKROSKOPICKÉ MARKERY POŠKOZENÍ VÝVOJOVÉ SMĚRY PUPENŮ AKTUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ STAV STROMŮ VLIV STUPNĚ POŠKOZENÍ STROMU NA SLEDOVANÉ PARAMETRY ROK MAKROSKOPICKÉ MARKERY POŠKOZENÍ VÝVOJOVÉ SMĚRY PUPENŮ ZÁVĚRY:... 1 HLAVNÍ ZÁVĚRY... 1 DÍLČÍ ZÁVĚRY SEZNAM LITERATURY ÚVOD Horské lesní porosty jsou v České repulice Většin pohoří v České repulice yl po desetiletí silně ovlivňován extrémní zátěží vzdušného znečištění, po nejdelší dou z nich yly nejvíce postiženy Krušné hory, které yly od. let do konce osmdesátých vystveny nejvyšším koncentrcím v Evropě. Severní Čechy spolu s přilehlým územím Polsk ývlé NDR yly proto nzývány Černým trojúhelníkem. A právě Krušné hory jko první vykzovly symptomy velkoplošného poškození les, které v mnoh výše položených porostech vedlo k úplnému odumření smrkových porostů. Je zjímvé, že první kolps těchto lesních ekosystémů yl zznmenán už v roce 1947, před tím než němečtí vědci zčli upozorňovt vědeckou i širokou veřejnost n jev, který nzvli Wldsteren odumírání les - koncem sedmdesátých let. Už tehdy se dospělo k závěru, že sledovný jev yl v Krušných horách zpříčiněn dlouhodoou stresovou zátěží komince tmosférického znečištění nepříznivých klimtických podmínek. Nejvíce neezpečnými polutnty, které ohrožovly Krušné hory, yly oxid siřičitý oxidy dusíku. Vliv tmosférických polutntů n zdrvotní stv porostů yl nvíc v Krušných horách zesílen šptnou ventilcí tmosféry (Fil kol. 1). Celkové emise síry se v České repulice snížily z 189 ktun v roce 1986 n ktun v roce 1998 (dt Český hydrometeorologický ústv: Ve východním Krušnohoří se koncentrce kyselých iontů v mlze snížil ěhem posledních 1 let o 6-9% (Zimmermnn Zimmermnn ). Součsné hodnoty emisí jsou le stále vysoké v udoucnu se udou snižovt již jen minimálně (Fil kol. 1). Výsledky Klp kol. () indikují, že hodnoty emisí udou prvděpodoně stále přispívt v dlouhodoém hledisku k chřdnutí lesních porostů. S poklesem emisí hlvních polutntů došlo v 9. letech nejprve ke zpomlení zhoršování zdrvotního stvu lesních porostů v Krušných horách, následně i k jeho

3 průměrnému zlepšování. Přesto v roce 1999 došlo ve vyšších ndmořských výškách zápdního Krušnohoří k rozsáhlému poškození smrkových porostů, které se vyznčuje symptomy novodoého chřdnutí, tedy výrzného žloutnutí strších ročníků jehlic. Symptomy poškození stromu npř. tmosférickými polutnty mohou ýt identifikovány n mkroskopické, mikroskopické, metolické nově tké n spektrální úrovni (spektrální úrovní poškození se v projektu zývá prof. Rock z University of New Hmpshire, USA). Jednotlivé přístupy se liší v doě, kdy se podří zznment poškození v jké fázi toto poškození je tké finnční čsovou náročností jednotlivých metodických přístupů. Symptomy poškození jsou nejdříve detekovtelné n metolické úrovni (minuty ž hodiny po zčátku půsoení stresových fktorů). Metolické mrkery poškození zhrnují npř. kumulci fenolických sloučenin (npř. Vogelmnn Rock 1988; Soukupová kol. ), lignifikci uněčných stěn (npř. Soukupová kol. ) syntézu peroxidáz v jehlicích (npř. Soukupová kol. ). Symptomy poškození jsou po něco delší doě půsoení stresových fktorů (hodiny) detekovtelné n mikroskopické úrovni. Potenciální mikroskopické, pro člověk stále neviditelné symptomy poškození stromů mohou ýt npř. ntomická struktur jehlic, (npř. Vogelmnn Rock 1988; Soukupová kol. 1), degrdce chlorofylu (npř. Moss kol. 1998; Soukupová kol. ), zvýšená vkuolizce mezofylových uněk (npř. Wulff Krenlmpi 1996) degrdce epikutikulárních vosků (npř. Viskri ). Studování metolických mikroskopických mrkerů zdrvotního stvu většinou vyžduje lortorní práci, která je jednk drhá jednk čsově velice náročná. Z toho důvodu jsou mkroskopické mrkery poškození stále velice prospěšným nástrojem pro studování chřdnutí lesních porostů. Mnoho vědeckých prcí ylo pulikováno o trdičních mkroskopických mrkerech zdrvotního stvu stromů jko je defolice (odlistění) koruny revné změny jehlic. Stv koruny stromu se liší přirozeně se stářím stromu (npř. Amlid kol. ; Klp kol. ; Blundell Pert 1), sociálním postvením (npř. Doertin Brng 1), ndmořskou výškou (npř. Klp kol. ), genotypem stromu (npř. Chen kol. 1), dostupností živin (npř. Jonsson kol. 1), pod. Stv koruny je negtivně ovlivněn kyselou depozicí (npř. Amlid kol. ; De Vries kol. ; Klp kol. ), ozonem (npř. Klp kol. ), iotickými škůdci choromi (npř. Amlid kol. ; Lvigne kol. 1), vodním deficitem (npř. Klp kol. ), pod. Vysoká defolice má negtivní vliv n jiné funkce stromu. Defolice vede ke snížení vertikálního růstu (npř. Kruse Morin 1999), přírůstů kmene (npř. Solerg Moshug 1999), celkového množství iomsy (npř. Kruse Morin 1999; Chen kol. 1; Lvigne kol. 1; Piene kol. 1), poměru iomsy kořenů similčních orgánů (npř. Lvigne kol. 1), pod. V posledních letech se diskutuje, jestli je defolice pltným indikátorem vitlity stromu (Doertin Brng 1), neoť defoliovné stromy s mlým množstvím similčního prátu mohou přežít n extrémních stnovištích mnoho let neo mohou kompenzovt ztrátu similčního prátu formováním sekundárních výhonů (Cudlin kol. 1), zdrvé stromy s hustým similčním prátem mohou neočekávně zemřít. Mkroskopické kritérium pro klsifikci vývojových směrů pupenů Vývojové směry pupenů yly nvrženy jko potenciálně nový efektivní mrker zdrvotního stvu stromu pro lesní mngement, neoť pikální meristémy pupenů odrážejí součsný zdrvotní stv stromu determinují regenerční procesy koruny. Kždé nrušení diferencice pupenů redukuje množství iomsy /neo kvlitu similčních orgánů produkovných následující rok (Strw kol. ). Kozlowski (1971) klsifikuje pupeny podle ktivity jko ktivní, které produkují prvidelným růstem výhony (tudíž nzývné jko rostoucí pupeny), zylé, které zůstávjí dormntní po celou vegetční sezónu. Inktivní pupeny se můžou vyvíjet několik

4 3 lterntivními cestmi podle komince externích interních fktorů. Z prvé meristemtická olst pupenu může zůstt životschopná zelená po celou sezónu x přinejmenším do sezóny x+1 jko v přípdě dormntních ltentních pupenů. Ltentní pupen ve srovnání s dormntním pupenem neoshuje listová primordi (Hrrison Owens 1983). Z druhé uňky meristemtického pletiv pupenů mohou ýt poškozené neo dokonce mrtvé. Ztrát části pikálního meristému vede ke vzniku pupenových mlformcí (Alrechtová 1997) ztrát celého pikálního meristému k pupenové orci. Aortovné mlformovné pupeny se mohou dále vyvíjet následným znovuonovením dělivé ktivity meristemtických uněk dát tk vznik regenerovným pupenům (Alrechtová 1997). Dormntní, ltentní regenerovné pupeny se pro svoji schopnost ktivce formování sekundárních výhonů v sezóně x+1 neo kdykoliv později oznčují jko pupeny s růstovým potenciálem. N zákldě detilní ntomické studie ylo vytvořeno mkroskopické kritérium pro klsifikci jednotlivých vývojových směrů vegettivních pupenů (Alrechtová 1997). N zákldě zstoupení vývojových směrů pupenů yl stnoven součsný zdrvotní stv stromu.. CÍLE Nše studie měl z cíl: 1) Porovnt vývoj n pěti krušnohorských stnovištích podle zstoupení vývojových směrů pupenů defolice koruny v letech. ) Určit n kolik odhd celkové defolice má dosttečnou výpovědní hodnotu pro informci o součsném trendu vývoje porostu? 3) Určit n kolik nedávno vyvinutý mkroskopický mrker zstoupení vývojových směrů pupenů jeho interpretce umožní predikci dlšího vývoje porostu? 3. METODIKA Výzkum yl proveden n pěti sledovných stnovištích Krušných hor, které zejmén v 8. letech vykzovly vysokou zátěž silný grdient tmosférického znečištění, které se zvyšovlo ve směru od zápdu n východ. Stnoviště 1, 3 jsou umístěn v zápdním Krušnohoří nedleko Přeuze, v doě největších smogových epizod ylo jejich ovlivnění tmosférickým znečištěním mnohem nižší než-li u stnovišť 4 z centrálního Krušnohoří, zejmén díky výhodnému směru převládjících větrů. Stnoviště 3 leží v olsti postihnuté v roce 1999 msivním žloutnutím jehlic; stnoviště 1 je umístěno mimo tuto olst. Stnoviště 4 jsou umístěn v centrálním Krušnohoří (stnoviště 4 u Černého potok - Přísečnice stnoviště u Kovářské), které ylo výrzně ovlivněno tmosférickými polutnty. Všechn stnoviště (3 x 3 m) jsou umístěn v homogenním minimálně 6-letém smrkovém porostu proíhá n nich výzkum již od roku Přesná loklizce včetně ndmořské výšky je uveden v t.1, přiližná loklizce v turistické mpě je v příloze. N kždém stnovišti ylo vyráno po pěti reprezenttivních stromech z nich systemticky oderán větev z produkční části koruny (1-1 m nd zemí). N stromech se hodnotily jednk trdiční jednk nším týmem nově vyvinuté mrkery zdrvotního stvu stromů. Trdiční mrkery zdrvotního stvu zhrnovly: (1) defolici (odlistění) koruny; () stupeň poškození stromu určený n zákldě defolice produkční části koruny (defolice koruny -9%: stupeň poškození stromu, 1-9%: stupeň poškození 1, 3-49%:, -69%: 3 defolice koruny 7-99%: stupeň poškození 4); (3) revné změny jehlic zhrnující chlorózy (reverziilní žloutnutí jehlic) nekrózy (ireverziilní hnědnutí pletiv similčních orgánů) (stupeň : žádné žloutnutí, stupeň 1: žloutnutí < 1% koruny, < 3% stupeň 3 pro žloutnutí n více než 3% koruny); (4) korunový zápoj definovný jko procento plochy stnoviště zrné vertikální projekcí koruny; zstoupení sekundárních výhonů vypovídjící o

5 4 regenerčních procesech stresové historii stromů (Cudlin kol. 1); () počet ročníků jehlic jko mximální věk olistěného výhonu n větvi; (6) jehlicový koeficient; jehlicový koeficient = ((1 defolice koruny) * počet ročníků jehlic) / 1; zdrvé stromy vykzují hodnotu jehlicového koeficientu vyšší než 4, poškozené nižší než 4, (Simmleit kol. 1991). Nově vyvinuté mkroskopické mrkery zdrvotního stvu stromů zhrnují mkroskopické kritérium pro klsifikci jednotlivých vývojových směrů pupenů, které ylo vytvořené n zákldě detilní ntomické studie (Alrechtová 1997). Vývojové směry pupenů můžeme rozdělit n rostoucí pupeny podléhjící prvidelnému růstu dávjící vznik novým výhonům skupinu pupenů nerostoucích. Ty je možné rozdělit dále n pupeny se zchovlým růstovým potenciálem, které jsou připrveny po ktivci vyršit zúčstnit se tk následného typu růstu (z toho důvodu je tké oznčujeme jko rezervy pro náhrdu ztrát similčního prátu) pupeny ez růstového potenciálu. Po rozříznutí je možné jednotlivé vývojové směry pupenů rozeznt podle následujících mkroskopických chrkteristik: Vývojové směry pupenů s růstovým potenciálem: dormntní pupen n podélném průřezu je olst meristémů sytě zelená, vnitřní struktur je chrkteristická pro dormntní pupen. ltentní pupen n průřezu sytě zelený, le je mnohem menší než-li dormntní pupen. regenerovný pupen - je ovykle vychýlen od hlvní osy stonku, jsou zde ptrné šupiny ortovného pupenu přípdně zřetelný ortovný pupen. Vývojové směry pupenů ez růstového potenciálu: mlformovný pupen vzniká poškozením části pikálního meristému, proto dává vznik pokrouceným jehlicím. ortovný pupen celý pikální meristém je odumřelý, n průřezu hnědý. Klsifikce jednotlivých vývojových směrů pupenů yl proveden n dvouletých výhonech tk, y minimální počet pupenů hodnocených n jedné větvi yl 6. Získné hodnoty jednotlivých vývojových směrů pupenů yly převedeny n procentické zstoupení. Sttistická nlýz dt Sttistická nlýz dt yl proveden nlýzou rozptylu jednoduchého třídění v přípdě spojitých dt, shody rozptylů normlity rozdělení; rozdíly mezi dvěm skupinmi yly stnoveny Tukey-Krmerovým testem. Spojitá dt která nesplňovl předpokld shody rozptylů neo normlity rozdělení yl nlyzován Kruskl-Wllisovým testem resp. Kruskl-Wllisovým Z-testem. Ordinální dt yl hodnocen Armitgovým testem resp. Chí-kvdrát testem. Všechny sttistické testy yly provedeny softwrem NCSS, hldin význmnosti testu yl α=,. Tulk 1: Loklizce ndmořská výšk zkoumných stnovišť. Loklizce Stnoviště Ndmořská výšk (m n.m.) Loklizce Zápdní Krušnohoří Centrální Krušnohoří Přeuz 1 (1) N, E Přeuz (4) N, E Přeuz 3 (41) N, E Černý Potok 4 (3) (Přísečnice) 9 3 N, 13 7 E Kovářská (39) N, E

6 4. VÝSLEDKY 4.1. ROK - PODZIM Mkroskopické mrkery poškození Z mkroskopických mrkerů poškození yl n všech plochách sledován korunový zápoj, průměrná defolice koruny, zstoupení sekundárních výhonů, počet ročníků jehlic, jehlicový koeficient revné změny jehlic. V roce yl defolice koruny nejvyšší n stnovištích 3 ze zápdního Krušnohoří, kde došlo v roce 1999 k výrznému žloutnutí smrkových porostů s příznky novodoého chřdnutí kde ylo tké v letošním roce signifikntně vyšší zstoupení revných změn jehlic (grf 1,). Defolice koruny vypovídá spíše o degrdčních procesech v koruně stromu, kdežto zstoupení sekundárních výhonů vypovídá o intenzitě regenerčních procesů. Vysoké zstoupení sekundárních výhonů n stnovištích 4 v centrální části Krušných hor indikuje dlouhodoé půsoení stresových fktorů intenzivnější regenerci v koruně, než-li n stnovištích 1 ž 3 z východního Krušnohoří (grf 1,). Počet ročníků jehlic jehlicový koeficient je sttisticky průkzně nejvyšší pro stnoviště 4 ze zápdního Krušnohoří. To může ýt způsoeno pomlou rekcí iomsy similčního prátu n změny podmínek prostředí jeho nedosttečnou schopností regovt n součsný zdrvotní stv stromu. Průměrná hodnot jehlicového koeficientu je n všech stnovištích vyšší než hodnot 4,, která znčí poškozený strom (Simmleit kol. 1991). Korunový zápoj je výrzně vyšší n stnovištích 1, 3 ze zápdního Krušnohoří. Grfy 1, : Průměrné hodnoty defolice koruny, sekundárních výhonů, korunového zápoje, počtu ročníků jehlic, jehlicového koeficientu revných změn jehlic n zkoumných stnovištích. Vertikální úsečky oznčují směrodtné odchylky, sloupce se shodnými písmeny nejsou sttisticky průkzně odlišné; nlýz rozptylu jednoduchého třídění, α= Defolice koruny Sekundární výhony 1 (1) (4) 3 (41) (39) 4 (3) Korunový zápoj Počet ročníků jehlic Jehlicový koeficient 1 (1) (4) 3 (41) 4 (3) (39) Brevné změny jehlic Vývojové směry pupenů N zákldě interpretčních vlstností jednotlivých vývojových směrů pupenů n zákldě jejich kuzální závislosti (při převedení n procent dává součet všech vývojových směrů pupenů 1%) yly při zprcování vytvořeny dlší dvě ktegorie vycházející z jednotlivých vývojových směrů pupenů: jednk poměr rostoucích ortovných pupenů odrážející intenzitu růstu (čím vyšší poměr, tím více je rostoucích tím méně ortovných pupenů, tzn. tím intenzivnější je růst) dále souor pupenů s růstovým potenciálem (sjednocení dormntních, ltentních regenerovných pupenů), který udává rezervy pro nhrzení similčních orgánů v příštích letech. Grf, udává průměrné hodnoty jednotlivých vývojových směrů pupenů jejich komincí n zkoumných stnovištích. Zstoupení rostoucích pupenů je nejvyšší n

7 6 stnovištích 4 z centrálního Krušnohoří, zejmén n stnovišti 4; zstoupení ortovných pupenů je n těchto stnovištích nopk nejnižší. Grfy, : Průměrné hodnoty jednotlivých vývojových směrů pupenů jejich komincí n zkoumných stnovištích. Vertikální úsečky oznčují směrodtné odchylky, sloupce se shodnými písmeny nejsou sttisticky průkzně odlišné; nlýz rozptylu jednoduchého třídění, α=, Rostoucí S růstovým potenciálem Aortovné Ltentní Dormntní Pupeny 1 (1) (4) 3 (41) 4 (3) (39) Rostoucí : Aortovné 1 (1) (4) 3 (41) 4 (3) (39) Regenerovné Mlformovné Pupeny Aktuální zdrvotní stv stromů N zákldě detilního hodnocení výsledků shlukové nlýzy ylo v roce 1998 při ověřování kritéri mkroskopického hodnocení vývojových směrů pupenů n více než-li 3 stromech, odlišeno pět shluků. Kždý shluk interpretuje ktuální zdrvotní stv stromu nvzájem se shluky mezi seou liší intenzitou růstu, která je dán hodnotmi poměru rostoucích ortovných pupenů rezervmi pro nhrzení similčních orgánů určenými celkovým zstoupením pupenů s růstovým potenciálem (viz grf 3): Zvýšená ktivit; Intenzivní růst, minimální zstoupení pupenů s růstovým potenciálem. Zlepšený zdrvotní stv; Intenzivní růst, vysoké zstoupení pupenů s růstovým potenciálem. Snížená ktivit; Minimální růst, le vysoké zstoupení pupenů s růstovým potenciálem. Zhoršený zdrvotní stv; Minimální růst, minimální zstoupení pupenů s růstovým potenciálem. Grf 3: Klsifikce jednotlivých skupin zdrvotního stvu stromů n zákldě nlýzy jednotlivých vývojových směrů pupenů. Znázorněny jsou i průměry pro zkoumná stnoviště z roku. Pupeny s růstovým potenciálem Snížená ktivit Zlepšený 1 3 zdrvotní stv Zhoršený zdrvotní stv Stilizovný zdrvotní stv Zvýš ená ktivit Rostoucí : Aortovné pupeny Stilizovný zdrvotní stv; Střední hodnoty růstu zstoupení pupenů s růstovým potenciálem. Z výsledků nlýzy vývojových směrů pupenů z rok je možné zkoumná stnoviště rozdělit do těchto skupin (grf 3): A) Stnoviště se zvýšenou růstovou ktivitou: stnoviště 4 Vysokou intenzitu růstu nízké rezervy similčních orgánů má průměrný strom n stnovišti 4, dříve velice silně poškozené olsti centrálního Krušnohoří. Vzhledem k výsledkům 4

8 7 z hodnocení korun (grf 1) předpokládáme, že zvýšená ktivit trvá n tomto stnovišti již několik let je z ní zodpovědné vysoké stresové ztížení stnoviště, které se odráží v intenzivních degrdčních procesech. Stromy investují zvýšené množství similátů do regenerčních procesů, což může ýt z dlouhodoého hledisk neezpečné v tom, že se nedostává potřeného množství similátů jiným procesům strom se vyčerpá. Reltivně ne příliš vysoké zstoupení sekundárních výhonů nznčuje, že průměrný strom n tomto stnovišti ještě není vyčerpný pkliže nedojde k kutním stresovým událostem, očekáváme, že v lízké doě dojde k rovnováze mezi degrdčními regenerčními procesy, růst se zpomlí stromy udou investovt více similátů do jiných procesů než-li jsou ty spojené s regenercí (npř. regenerce kořenového systému, jehož vývoj musel ýt vlivem dlouhodoého půsoení stresových fktorů tké redukovný. Zvýšená lokce similátů do kořenů se dá očekávt i z důvodu zvýšené limitce dostupných živin která je ěžná n strších stnovištích kritická pro olst Krušnohoří (npř. limitce hořčíkem, vápníkem pod.). B) Stnoviště se zlepšeným zdrvotním stvem: stnoviště Průměrný stv stromů n stnovišti, dříve velice silně poškozené olsti centrálního Krušnohoří, je zlepšený, chrkteristický intenzivním růstem, le již vysokým zstoupením pupenů s růstovým potenciálem. Vzhledem ke stresové historii této olsti předpokládáme, že n tomto stnovišti několik let proíhl zvýšená ktivit v součsné doě se ustálil rovnováh mezi regenerčními degrdčními procesy. Očekáváme, že prvděpodoný vývoj n tomto stnovišti ude proíht odoně jko n stnovišti 4. C) Stnoviště se sníženou růstovou ktivitou: stnoviště 1 Průměrný zdrvotní stv stromů n stnovišti 1 ze zápdního Krušnohoří, které ovšem neylo postiženo v roce 1999 ni později msivním žloutnutím, je chrkteristický málo intenzivním růstem, le vysokým zstoupením rezerv pro náhrdu similčních orgánů. Zdrvotní stv stnoviště je dorý, degrdční procesy minimální, proto i málo intenzivní růst dokáže vyprodukovt tkové množství similátů, které postčuje pro zásoování všech procesů udržení životschopnosti pletiv stromu. D) Stnoviště n hrnici stilizovného zdrvotního stvu: stnoviště 3 Zdrvotní stv stromů n stnovištích 3 ze zápdního Krušnohoří u Přeuzi, kde se v roce 1999 ojevilo msivní žloutnutí porostů, je n hrnici stilizovného zdrvotního stvu. Přesto v lízké udoucnosti očekáváme, že půsoení stresových fktorů včetně limitce živinmi povede nejenom ke zvyšování defolice koruny náchylných stromů, le tké v první fázi ke zvýšené mortlitě pupenů stgnci růstu. Očekávné snížení similčních orgánů povede u rezilientních stromů ke spuštění ornných mechnismů, zvýšené růstové ktivitě následné náhrdě koruny stromu. U stromů, které nejsou rezilientní ude prvděpodoně dlší zvýšení defolice koruny letální Vliv stupně poškození stromu n sledovné prmetry Mezi některými vývojovými směry pupenů stupněm poškození stromu přiřzeným n zákldě defolice koruny, je silná korelce. Grf 4 udává pokles zstoupení pupenů s růstovým potenciálem (tudíž rezerv pro náhrdu similčních orgánů) s rostoucím stupněm Grf 4: Průměrné hodnoty jednotlivých proměnných pro jednotlivé stupně poškození stromu n sledovných stnovištích. Vertikální úsečky oznčují směrodtné odchylky, sloupce se shodnými písmeny nejsou sttisticky průkzně odlišné; nlýz rozptylu jednoduchého třídění, α= Pupeny s růstovým potenciálem Rostoucí : Aortovné pupeny c Jehlicový koeficient Stupeň poškození stromu c c 1 3 Počet ročníků jehlic

9 8 poškození stromu. Nproti tomu intenzit růstu vyjádřená poměrem rostoucích ortovných pupenů je u nejvíce odlistěných stromů největší. Nejvíce poškozené stromy vykzují největší intenzitu růstu tím se rání vysoké míře degrdčních procesů. Má-li strom dosttečné množství similčního prátu, pk je intenzit růstu nižší poměrně vysoké je i zstoupení pupenů s růstovým potenciálem. Z grfu 4 tké vyplývá, že se stupněm poškození stromu určeném n zákldě defolice koruny velice doře korelují i dlší mkroskopické mrkery poškození jko je npř. počet ročníků jehlic jehlicový koeficient, které se signifikntně snižují se vzrůstjícím stupněm poškození. Zdrvé stromy vykzují hodnotu jehlicového koeficientu vyšší než 4, poškozené (zde stupeň poškození 3) nižší než 4, (Simmleit kol. 1991). 4.. ROK Mkroskopické mrkery poškození Zkoumná stnoviště jsou kždoročně monitorován již od roku Pouze u stnovišť 1, 3 nejsou k dispozici dt z roku 1999 některé prmetry jko defolice koruny tudíž i jehlicový koeficient neyly v roce 1998 sledovány. Výsledky průměrného stupně poškození stromu, defolice koruny, počtu ročníků jehlic jehlicového koeficientu od roku 1998 ž do roku jsou pro zkoumná stnoviště udány v grfech -d. V grfu je vidět mrkntní rozdíl v průměrném stupni poškození stromů v roce 1998 n stnovištích 1, 3 ze zápdního Krušnohoří, kde yl výrzně nižší než-li 1, n stnovištích 4 z centrálního Krušnohoří, kde yl o něco nižší než 3. Komince stresových fktorů včetně limitce zákldními živinmi způsoil rpidní zhoršení zdrvotního stvu porostu v zápdním Krušnohoří, zejmén n stnovištích 3, kde v roce 1999 došlo k msivnímu žloutnutí doposud zdrvých ploch. N stnovišti 1, kde k žloutnutí nedošlo, neylo zhoršení zdrvotního stvu tk výrzné (grf ). Zvýšená ktivit v kominci se snížením stresové zátěže tmosférickými polutnty n stnovištích 4 z centrálního Krušnohoří vedl k postupnému převládnutí regenerčních procesů nd degrdčními procesy k výrznému zlepšení zdrvotního stvu. Oecně výsledky získné n zákldě defolice koruny odpovídjí trendu vývoje zdrvotního stvu porostů v České repulice. Ten je tkový, že zdrvotní stv smrkových porostů n území České repuliky se průměruje, tzn. že stv v minulosti poškozených porostů se zlepšuje stv porostů v minulosti zdrvých nopk zhoršuje. Zjímvé je, že počet ročníků jehlic, který udává mximální ročník olistěných výhonů, se příliš nezměnil ěhem sledovného odoí n žádném stnovišti.

10 9 Grf -d: Průměrné hodnoty mkroskopických mrkerů poškození n sledovných stnovištích v letech Defolice koruny (1) (4) 3 (41) 4 (3) (39) Stupeň poškození stromu 3, 1, 1, Počet ročníků jehlic Jehlicový koeficient Vývojové směry pupenů Výsledky vyrných vývojových směrů pupenů jejich komincí n sledovných stnovištích v letech 1998 udávjí grfy 6 -d. Zstoupení rostoucích pupenů se n stnovištích 4 víceméně snižovlo ž do roku 1, le v roce se zvýšilo. V roce 1999 n těchto stnovištích došlo k výrznému zvýšení ortovných pupenů, které si nedovedeme vysvětlit, le od roku 1999 se zstoupení ortovných pupenů opět snižuje. Pro sndnější interpretci výsledků yl dt zstoupení vývojových směrů pupenů znázorněn do dvourozměrného grfu (grf 7); horizontální os je reprezentován poměrem rostoucích ortovných pupenů (čím vyšší hodnot, tím intenzivnější je růst) vertikální os zstoupením pupenů s růstovým potenciálem (čím vyšší hodnot, tím vyšší jsou rezervy pro nhrzení similčních orgánů). Komince hodnot oou proměnných určuje opět součsný zdrvotní stv stromu.

11 1 Grf 6 -d: Průměrné hodnoty vyrných vývojových směrů pupenů jejich komincí n sledovných stnovištích v letech Rostoucí pupeny Pupeny s růstovým potenciálem Aortovné pupeny Rostoucí : Aortovné pupeny (1) (4) 3 (41) 4 (3) (39) Zdrvotní stv stromů n stnovištích 4 z centrálního Krušnohoří yl v roce 1998 ve zvýšené růstové ktivitě, intenzit růstu (poměr rostoucích ortovných pupenů) výrzně klesl od roku 1998 ž do roku 1, ptrně jko důsledek postupné kompenzce ztrát similčních orgánů, což může ýt dokázáno snížením defolice stupně poškození (grf ). Zstoupení pupenů s růstovým potenciálem se od roku 1998 zvýšilo, což ukzuje n zlepšení zdrvotního stvu zvyšuje prvděpodonost úspěšné náhrdy similčních orgánů z těchto pupenů při potenciální stresové události. Průměrný zdrvotní stv stromů v roce 1 n stnovišti 4 yl stilizovný n stnovišti mezi sníženou růstovou ktivitou zlepšeným zdrvotním stvem. V roce se intenzit růstu n oou stnovištích opět zvýšil stnoviště 4 je v součsné doě ve zvýšené růstové ktivitě, stnoviště ve zlepšeném zdrvotním stvu. N stnovištích ze zápdního Krušnohoří chyí ohužel dt vývojových směrů pupenů pro rok Poměr ortovných pupenů se signifikntně zvýšil od roku 1998 n stnovištích 3 zápdního Krušnohoří, které yly postiženy msivním žloutnutím, ztímco n nepostiženém stnovišti 1 se poměr ortovných pupenů výrzně nezvýšil. Proto je možné, že ke zvýšené mortlitě pupenů došlo právě vlivem půsoení stresových fktorů zhoršeným zdrvotním stvem stromů. Průměrný zdrvotní stv stromů n stnovišti 1 se měnil minimálně po celé sledovné odoí se pohyuje n hrnici stilizovného zdrvotního stvu snížené růstové ktivity. Zdrvotní stv stnovišť 3 yl v roce 1998 ve zvýšené růstové ktivitě. Poté ptrně vlivem zhoršených podmínek msivního výskytu chloróz došlo v kominci se zvýšenou defolicí koruny ke snížení intenzity růstu součsný zdrvotní stv stromů je n rozmezí snížené růstové ktivity stilizovného zdrvotního stvu. Předpokládáme že následné zvýšení defolice koruny spustí u rezilientních stromů ornné mechnismy, jko npř. detoxifikční mechnismy, které ve svém konečném důsledku mohou vést k omezení výskytu pupenových orcí zvýšení lokce similátů do procesů spojených s regenercí. Zvýšená ktivit může vést k náhrdě ztráty similčních orgánů, le může ýt pro stromy z dlouhodoého hledisk nevýhodná v tom, že udou mít méně similátů pro jiné procesy.

12 Grf 7: Průměrné hodnoty poměru rostoucích ortovných pupenů zstoupení pupenů s růstovým potenciálem n sledovných stnovištích v letech Šipky pro kždé stnoviště směřují ze stvu z roku 1998 do roku ; čerchovná čár spojuje průměrný zdrvotní stv stromů stnovišť 1 3 v roce 1998 v roce ; z rok 1999 dt chyí. Pro sndnější orientci jsou stejné výsledky pro všechn stnoviště reprezentovány v oddělených grfech. Pupeny s růstovým potenciálem Snížená ktivit 1 Stnoviště 1 Pupen y s růstovým potenciálem Zlepšený zdrvotní stv 1998 Stilizovný Zvýšená zdrvotní stv 1 Zhoršený ktivit zdrvotní stv Rostoucí : Aortovné pupeny Snížená ktivit 1 Zhoršený zdrvotní stv Stilizovný zdrvotní stv Zlepšený zdrvotní stv Zvýšená ktivit Pupeny s růstovým potenciálem Rostoucí : Aortovné Stnoviště pupeny Snížená ktivit 1 Stilizovný zdrvotní stv 3 4 Zlepšený zdrvotní stv 1998 Zvýšená ktivit Zhoršený zdrvotní stv Rostoucí : Aortovné pupeny 11 Pupeny s růstovým potenciálem Snížená ktivit 1 Stilizovný zdrvotní stv Stnoviště 3 Zlepšený zdrvotní stv Zvýšená ktivit Zhoršený zdrvotní stv Rostoucí : Aortovné pupeny Pupeny s růstovým potenciálem Snížená 1 Stnoviště 4 Zlepšený zdrvotní stv ktivit Stilizovný zdrvotní stv Zhoršený Zvýšená zdrvotní stv ktivit Rostoucí : Aortovné pupeny Pupeny s růstovým potenciálem Stnoviště Snížená ktivit Stilizovný zdrvotní stv 1999 Zlepšený zdrvotní stv 1998 Zvýšená ktivit 1 Zhoršený zdrvotní stv Rostoucí : Aortovné pupeny

13 1. ZÁVĚRY: Hlvní závěry 1) Odhd celkové defolice nemá sám o soě dosttečnou výpovědní hodnotu pro informci o součsném trendu vývoje porostu, le v kominci s jinými mrkery poškození je nepochyně důležitý. ) Nedávno vyvinutý mkroskopický mrker zstoupení vývojových směrů pupenů jeho interpretce umožňuje určit součsný zdrvotní stv porostu přípdně predikovt jeho dlší prvděpodoný vývoj. Dílčí závěry 1) Průměrný stupeň poškození stromu se n stnovištích 3 ze zápdního Krušnohoří od roku 1998 výrzně zhoršil, z velké míry tké msivním žloutnutím, které se zde ojevilo v roce 1999; n stnovišti 1, které leží mimo olst msivního žloutnutí se stupeň poškození zvýšil jen mírně. N stnovištích 4 v centrálním Krušnohoří se nopk průměrný stupeň poškození stromu výrzně snížil. ) Součsný zdrvotní stv stnoviště 1 je stilizovný je ve fázi snížené růstové ktivity. Zdrvotní stv stromů n stnovištích 3 ze zápdního Krušnohoří, kde se v roce 1999 ojevilo msivní žloutnutí porostů, je n hrnici stilizovného zdrvotního stvu. Přesto v lízké udoucnosti očekáváme, že půsoení stresových fktorů včetně limitce živinmi povede nejenom ke zvyšování defolice koruny náchylných stromů, le tké v první fázi ke zvýšené mortlitě pupenů stgnci růstu. Poté ude následovt zvýšená ktivit rezilientních stromů neo odumření náchylných jedinců. 3) Zdrvotní stv stromů n stnovišti je zlepšený n stnovišti 4 ve zvýšené růstové ktivitě. Stromy se velice doře vyrovnly se zvýšenou stresovou zátěží v minulosti pkliže nedojde k kutním stresovým událostem, očekáváme ndále zlepšování jejich zdrvotního stvu. 6. SEZNAM LITERATURY Amlid D, Torseth K, Venn K, Stunes AO, Solerg S, Hylen G, Christophersen N, Frmstd E (). Chnges of forest helth in Norwegin orel forests during yers. Forest Ecology nd Mngement Alrechtov J (1997). Development nd growth of vegettive uds of Norwy spruce (Pice ies /L./ Krst.): The effect of cid rin. Summry of Ph.D.Thesis. Chrles University in Prgue, Fculty of Science, Deprtment of Plnt Physiology, Czech Repulic. Blundell AG, Pert DR (1). Growth strtegies of shde-tolernt tropicl tree: the interctive effects of cnopy gps nd simulted herivory. Journl of Ecology Chen Z, Kol TE, Clncy KM (1). Mechnisms of Dougls-fir resistnce to western spruce udworm defolition: ud urst phenology, photosynthetic compenstion nd growth rte. Tree Physiology Cudlin P, Novotny R, Morvec I, Chmelikov E (1). Retrospective evlution of the response of montne forest ecosystems to multiple stress. Ekologi-Brtislv Dmrine E, Ciresey N, Pollier B, Girrd S, Grnier A, Lu P, Biron P (199). Minerl element dynmics in the xylem sp of 3-yer old spruce. Annles des Sciences Forestieres De Vries W, Klp JM, Erismn JW (). Effects of environmentl stress on forest crown condition in Europe. Prt I: Hypotheses nd pproch to the study. Wter Air nd Soil Pollution Doertin M, Brng P (1). Crown defolition improves tree mortlity models. Forest Ecology nd Mngement Evns LS, Fitzgerld GA (1993). Histologicl effects of ozone on Slsh pine (Pinus-elliottivr dens). Environmentl nd Experimentl Botny Fil J, Rieder M, Dvokov M, Livorov H (1). Trends in the tmospheric nd hydrologicl cycle of sulphur t ctchments in the Czech Repulic. Atmospheric Environment 3 S-S6.

14 Hrrison DLS, Owens JN (1983). Bud development in Pice engelmnii. 1. Vegettive ud development, differentition, nd erly development of reproductive uds. Cndin Journl of Botny-Revue Cndienne de Botnique Jonsson AM, Kivimenp M, Stjernquist I, Sutinen S(1). Frost hrdiness in rk nd needles of Norwy spruce in southern Sweden. Trees-Structure nd Function Khn AA, Mlhortr SS (198). Peroxidse-ctivity s n indictor of SO injury in Jck pine nd White irch. Biochemie und Physiologie der Pflnzen Klp JM, Voshr JHO, De Vries W, Erismn JW (). Effects of environmentl stress on forest crown condition in Europe. Prt IV: Sttisticl nlysis of reltionships. Wter Air nd Soil Pollution Kozlowski TT (1971) Growth nd Development of Trees. pp Kruse C, Morin H (1999). Tree-ring ptterns in stems nd root systems of lck spruce (Pice mrin) cused y spruce udworms. Cndin Journl of Forest Reserch-Revue Cndienne de Recherche Forestiere Lvigne MB, Little CHA, Mjor JE (1). Incresing the sink : source lnce enhnces photosynthetic rte of 1-yer-old lsm fir folige y incresing lloction of minerl nutrients. Tree Physiology Moss DM, Rock BN, Bogle AL, Bilkov J (1998). Antomicl evidence of the development of dmge symptoms cross growing seson in needles of red spruce from centrl New Hmpshire. Environmentl nd Experimentl Botny Piene H, Ostff DP, Eveleigh ES (1). Growth loss nd recovery following defolition y the lsm fir swfly in young, spced lsm fir stnds. Cndin Entomologist Schreuder MDJ, Brewer CA (1). Effects of short-term, high exposure to chlorine gs on morphology nd physiology of Pinus ponderos nd Pseudotsug menziesii. Annls of Botny Simmleit N, Herrmnn R, Wild A, Forschner W, Grtner E, Eichhorn J, Schulten HR (1991). Selection of iologicl nd chemicl prmeters indicting or ffecting the vitlity of Norwy spruce. Science of the Totl Environment Solerg S, Moshug E (1999). Crown condition of Norwy spruce: within-stnd reltionships nd competition. Forestry Solerg S, Tveite B (). Crown density nd growth reltionships etween stnds of Pice ies in Norwy. Scndinvin Journl of Forest Reserch Soukupov J, Alrechtov J, Svoodov H, Optrn J (). Antomicl nd histochemicl chnges of Norwy spruce uds induced y simulted cid rin. Biologi Plntrum Soukupov J, Cvikrov M, Alrechtov J, Rock BN, Eder J (). Histochemicl nd iochemicl pproches to the study of phenolic compounds nd peroxidses in needles of Norwy spruce (Pice ies). New Phytologist Soukupov J, Rock BN, Alrechtov J (1). Comprtive study of two spruce species in polluted mountinous region. New Phytologist Strw NA, Fielding NJ, Green G, Price J (). The impct of green spruce phid, Eltoium ietinum (Wlker), nd root phids on the growth of young Sitk spruce in Hfren Forest, Wles: effects on height, dimeter nd volume. Forest Ecology nd Mngement Trimcher C, Eckmullner O (1997). A method for quntifying chnges in the epicuticulr wx structure of Norwy spruce needles. Europen Journl of Forest Pthology Viskri EL (). Epicuticulr wx of Norwy spruce needles s indictor of trffic pollutnt deposition. Wter Air nd Soil Pollution Vogelmnn AF, Rock BN (1988). Antomy of red spruce needles from forest decline sites in Vermont. Environmentl nd Experimentl Botny Woodcock H, Vollenweider P, Dus R, Hofer RM (199). Crown ltertions induced y decline study of reltionships etween growth-rte nd crown morphology in eech (Fgus Sylvtic L). Trees-Structure nd Function Wulff A, Krenlmpi L (1996). Effects of long-term open-ir exposure to fluoride, nitrogen compounds nd SO on visile symptoms, pollutnt ccumultion nd ultrstructure of Scots pine nd Norwy spruce seedlings. Trees-Structure nd Function

15 14 SEZNAM PŘÍLOH 1) turistická mp s přiližně zkreslenou loklizcí stnovišť ) kopie pulikcí

Výzkumná zpráva pro Lesy České republiky

Výzkumná zpráva pro Lesy České republiky Alrechtová kol: Výzkumná zpráv pro LČR, 2. etp 1 Výzkumná zpráv pro Lesy České repuliky Hodnocení vývoje zdrvotního stvu vyrných stnovišť v Krušnohoří od roku 1998 Etp II: 1) Anlýz mkroskopických mrkerů

Více

SPEKTRÁLNÍ CHARAKTERISTIKY DOPADAJÍCÍ SLUNEČNÍ RADIACE NA LOKALITĚ BÍLÝ KŘÍŽ

SPEKTRÁLNÍ CHARAKTERISTIKY DOPADAJÍCÍ SLUNEČNÍ RADIACE NA LOKALITĚ BÍLÝ KŘÍŽ Rožnovský, J., Litschmnn, T. (ed): Seminář Mikroklim porostů, rno, 26. řezn 2003, SPEKTRÁLNÍ CHRKTERISTIKY DOPDJÍCÍ SLUNEČNÍ RDICE N LOKLITĚ ÍLÝ KŘÍŽ Mrtin Nvrátil 1, Vldimír Špund 2 1 Ktedr fyziky, Ostrvská

Více

Psychologická metodologie. NMgr. obor Psychologie

Psychologická metodologie. NMgr. obor Psychologie Pržská vysoká škol psychosociálních studií, s.r.o. Temtické okruhy ke státní mgisterské zkoušce Psychologická metodologie NMgr. oor Psychologie 1 Vědecká teorie vědecká metod Vědecké vysvětlení, vědecký

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

ABSTRACT ÚVOD MATERIÁL A METODY

ABSTRACT ÚVOD MATERIÁL A METODY Leugner, Jurásek, Mrtincová: Porovnání růstu mtečných stromů horských populcí smrku ztepilého (Pice ies (L) KARST) jejich vegettivních potomstev vyszených v různých podmínkách POROVNÁNÍ RŮSTU MATEČNÝCH

Více

STATISTICKÝCH METOD PRO SLEDOVÁNÍ JAKOSTNÍHO PROFILU KOMERČNÍ PŠENICE. IVAN ŠVEC a, MARIE HRUŠKOVÁ a a ONDŘEJ JIRSA b. Experimentální část

STATISTICKÝCH METOD PRO SLEDOVÁNÍ JAKOSTNÍHO PROFILU KOMERČNÍ PŠENICE. IVAN ŠVEC a, MARIE HRUŠKOVÁ a a ONDŘEJ JIRSA b. Experimentální část VYUŽITÍ VÍCEROZMĚRNÝCH STATISTICKÝCH METOD PRO SLEDOVÁNÍ JAKOSTNÍHO PROFILU KOMERČNÍ PŠENICE IVAN ŠVEC, MARIE HRUŠKOVÁ ONDŘEJ JIRSA b Ústv chemie technologie schridů, Vysoká škol chemicko-technologická

Více

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR Aktuální informce Ústvu zdrvotnických informcí sttistiky České repuliky Prh 8.1.2004 1 Zhouný novotvr ledviny mimo pánvičku v ČR Počet hlášených onemocnění zhouným novotvrem ledviny mimo pánvičku (dg.

Více

Výzkumná zpráva pro Lesy České republiky

Výzkumná zpráva pro Lesy České republiky Výzkumná zpráv pro Lesy České repuliky Hodnoení vývoje zdrvotního stvu vyrnýh stnovišť v Krušnohoří Etp II - doplněk: ) Loklize stnovišť ) Anlýz mikroskopikýh mrkerů z jrního oděru, srovnání s předhozími

Více

ÚČINEK PŘÍPRAVKŮ NA BÁZI ŘAS NA UJÍMAVOST A ODRŮSTÁNÍ VÝSADEB LESNÍCH DŘEVIN

ÚČINEK PŘÍPRAVKŮ NA BÁZI ŘAS NA UJÍMAVOST A ODRŮSTÁNÍ VÝSADEB LESNÍCH DŘEVIN ZPRÁVY LESNICKÉHO KUPKA VÝZKUMU, I. et l. 60, 2015 (1): 24-28 ÚČINEK PŘÍPRAVKŮ NA BÁZI ŘAS NA UJÍMAVOST A ODRŮSTÁNÍ VÝSADEB LESNÍCH DŘEVIN ALGAE-BASED MATERIALS EFFECT ON MORTALITY AND INITIAL GROWTH PLANTATIONS

Více

Prostorové nároky... 35. Zatížení... 37 Velikost zatížení... 37 Směr zatížení... 37. Nesouosost... 40. Přesnost... 40. Otáčky... 42. Tichý chod...

Prostorové nároky... 35. Zatížení... 37 Velikost zatížení... 37 Směr zatížení... 37. Nesouosost... 40. Přesnost... 40. Otáčky... 42. Tichý chod... Vol typu ložisk Prostorové nároky... 35 Ztížení... 37 Velikost ztížení... 37 Směr ztížení... 37 Nesouosost... 40 Přesnost... 40 Otáčky... 42 Tichý chod... 42 Tuhost... 42 Axiální posuvnost... 43 Montáž

Více

potravinárstvo Martina Ošťádalová 1, Vladimír Pažout 1, Ivan Straka 2

potravinárstvo Martina Ošťádalová 1, Vladimír Pažout 1, Ivan Straka 2 potrvinárstvo ZMĚNY OBSAHU CHLOROFYLŮ V PRŮBĚHU TECHNOLOGICKÉ PŘÍPRAVY KOMERČNÍCH ČAJŮ CHANGES IN CHLOROPHYLLS CONTENT DURING THE TECHNOLOGICAL PREPARATION OF COMMERCIAL TEAS Mrtin Ošťádlová 1, Vldimír

Více

Volitelný předmět Habituální diagnostika

Volitelný předmět Habituální diagnostika Tomáš Žid tomas.zid@mendelu.cz LDF MENDELU Volitelný předmět Habituální diagnostika Vývoj stavu lesních porostů v České republice a v Evropě Program ICP Forests Vývoj zdravotního stavu porostů strana 2

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

visual identity guidelines Česká verze

visual identity guidelines Česká verze visul identity guidelines Česká verze Osh 01 Filosofie stylu 02 Logo 03 Firemní rvy 04 Firemní písmo 05 Vrice log 06 Komince rev Filosofie stylu Filozofie společnosti Sun Mrketing vychází ze síly Slunce,

Více

Využití shlukové analýzy a metody hlavních komponent při identifikaci faktorů ovlivňující přijetí IFRS pro SME

Využití shlukové analýzy a metody hlavních komponent při identifikaci faktorů ovlivňující přijetí IFRS pro SME Trendy ekonomiky mngementu / Trends Economics nd Mngement Využití shlukové nlýzy metody hlvních komponent při identifikci fktorů ovlivňující přijetí IFRS pro SME The Use of Cluster Anlysis nd Principl

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Ktedr sociálních studií speciální pedgogiky Studijní progrm: Studijní oor: Kód ooru: Sociální práce Sociální prcovník 7502R022 Název klářské práce: NÁHRADNÍ

Více

Staveništní malty a suché maltové směsi při obnově památek

Staveništní malty a suché maltové směsi při obnově památek Společnost pro technologie ochrny pmátek Národní technické muzeum Stveništní mlty suché mltové směsi při onově pmátek odorný seminář 18. dun 2013 Národní technické muzeum Kostelní 42, Prh 7 1 Stveništní

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

SYNTÉZA INTERMEDIÁLNÍCH FÁZÍ SYSTÉMU Ti-Al-Si METODOU REAKTIVNÍ SINTRACE

SYNTÉZA INTERMEDIÁLNÍCH FÁZÍ SYSTÉMU Ti-Al-Si METODOU REAKTIVNÍ SINTRACE SYNTÉZA INTERMEDIÁLNÍCH FÁZÍ SYSTÉMU Ti-Al-Si METODOU REAKTIVNÍ SINTRACE PAVEL NOVÁK, DALIBOR VOJTĚCH, JAN ŠERÁK, JIŘÍ KUBÁSEK, FILIP PRŮŠA, VÍTĚZSLAV KNOTEK, ALENA MICHALCOVÁ MICHAL NOVÁK Ústv kovových

Více

Technologie. Rozteč řádků (m)

Technologie. Rozteč řádků (m) Prktické možnosti využití užších řádků u kukuřice v rámci ochrny půdy proti erozi Ing. Václv Brnt, Ph.D., Ing. Petr Zárnský, Ing. Michel Škeříková, Dr. Ing. Jn Pivec, Doc. Ing. Miln Kroulík, Ph.D., Ing.

Více

Rozdělení spojitých veličin

Rozdělení spojitých veličin Rozdělení spojitých veličin Frekvenční distriuční funkce spojité náhodné veličiny (NV) Rovnoměrné spojité rozdělení Normální rozdělení (Gussovo, Guss-Lplceovo) Normální normovné rozdělení Logritmicko -

Více

Měření objektů pozorovaných v průběhu endoskopického vyšetření systémem FOTOM 2008

Měření objektů pozorovaných v průběhu endoskopického vyšetření systémem FOTOM 2008 Technické novinky 79 Měření ojektů pozorovných v průěhu endoskopického vyšetření systémem FOTOM 2008 doc. Ing. Lčezr Ličev, CSc. 1 2, 3, 4, MUDr. Ondřej Urn, Ph.D. 1 Ktedr informtiky FEI, VŠB TU Ostrv

Více

Větvené mazací systémy a jejich proudové poměry tribologicko-hydraulické aspekty

Větvené mazací systémy a jejich proudové poměry tribologicko-hydraulické aspekty OBHAJOBA DISETAČNÍ PÁCE Větvené mzcí systémy jejich proudové poměry triologicko-hydrulické spekty PhD student: Ing. Antonín Dvořák Školitel: Doc. NDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc. Ústv konstruování VUT- BNO

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

Ověření technologie stromy u silnic

Ověření technologie stromy u silnic Ověření technologie stromy u silnic Dtum relizce pokusu: vegetční sezón 211 Řešitel: Symiom, s.r.o; Správ údrž silnic Prduického krje Metodik: Ve spolupráci se Správou údržou silnic Prduického krje yly

Více

Hlavní body - magnetismus

Hlavní body - magnetismus Mgnetismus Hlvní body - mgnetismus Projevy mgt. pole Zdroje mgnetického pole Zákldní veličiny popisující mgt. pole Mgnetické pole proudovodiče - Biotův Svrtův zákon Mgnetické vlstnosti látek Projevy mgnetického

Více

Pájený výměník tepla, XB

Pájený výměník tepla, XB Popis / plikce Deskové výměníky tepl pájené mědí řdy XB jsou určené pro použití v soustvách centrálního zásoování teplem (tzn. v klimtizčních soustvách, v soustvách určených pro vytápění neo ohřev teplé

Více

Měření rozlišovací schopnosti optických soustav

Měření rozlišovací schopnosti optických soustav F Měření rozlišovcí schopnosti optických soustv Úkoly :. Měření rozlišovcí schopnosti fotogrfických objektivů v závislosti n clonovém čísle. Měření hloubky ostrosti fotogrfických objektivů v závislosti

Více

Souhrn Evropských doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi (verze 2012). Připraven Českou kardiologickou společností

Souhrn Evropských doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi (verze 2012). Připraven Českou kardiologickou společností Cor et Vs Aville online t www.sciencedirect.com journl homepge: www.elsevier.com/locte/crvs Doporučení pro Guidelines Souhrn Evropských doporučení pro prevenci krdiovskulárních onemocnění v klinické prxi

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Cor et Vasa. Available online at www.sciencedirect.com. journal homepage: www.elsevier.com/locate/crvasa

Cor et Vasa. Available online at www.sciencedirect.com. journal homepage: www.elsevier.com/locate/crvasa or et Vs ville online t www.sciencedirect.com journl homepge: www.elsevier.com/locte/crvs Doporučení pro Guidelines Doporučené postupy ES týkjící se dietu, predietu krdiovskulárních onemocnění, vytvořené

Více

Moderně s letitou tradicí

Moderně s letitou tradicí ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ZA ROK 2010 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Schválil: Ing. Tomáš Gociek Ing. Zdeněk Vldár referent životního prostředí ředitel společnosti Slévárny Třinec,.s. Dtum: 01.03.2011

Více

1 i= VLIV ZMĚN FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ FLUIDNÍCH VRSTEV NA CHARAKTERISTIKY TLAKOVÝCH FLUKTUACÍ. OTAKAR TRNKA a MILOSLAV HARTMAN. i M

1 i= VLIV ZMĚN FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ FLUIDNÍCH VRSTEV NA CHARAKTERISTIKY TLAKOVÝCH FLUKTUACÍ. OTAKAR TRNKA a MILOSLAV HARTMAN. i M Chem. Listy, 55 53 (7) VLIV ZMĚN FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ FLUIDNÍCH VRSTEV NA CHARAKTERISTIKY TLAKOVÝCH FLUKTUACÍ OTAKAR TRNKA MILOSLAV HARTMAN Ústv chemických procesů, AV ČR, Rozvojová 35, 65 Prh 6 trnk@icpf.cs.cz

Více

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman STEJNOSĚRNÉ STROJE 1. Princip činnosti stejnosměrného stroje 2. Rekce kotvy komutce stejnosměrných strojů 3. Rozdělení stejnosměrných strojů 4. Stejnosměrné generátory 5. Stejnosměrné motory 2002 Ktedr

Více

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení půdy a lesnictví Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Průběžná zpráva Zpracoval: Ing. Dušan Reininger, Ph.D Dr.Ing. Přemysl Fiala

Více

APLIKACE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ STAVEB PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

APLIKACE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ STAVEB PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ Ing. Igor Neckř APLIKACE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ STAVEB PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ posluchč doktorského studi oboru Soudní inženýrství FAST VUT v Brně E-mil: inec@volny.cz Přednášk n konferenci znlců ÚSI

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu Studijní informční systém Elektronický zápis předmětů rozvrhu V odoí elektronického zápisu předmětů proíhá tzv. předěžný zápis. Student má předměty zpsné ztím pouze předěžně může je po celé odoí elektronického

Více

Datamining a AA (Above Average) kvantifikátor

Datamining a AA (Above Average) kvantifikátor Dtmining AA (Above Averge) kvntifikátor Jn Burin Lbortory of Intelligent Systems, Fculty of Informtics nd Sttistics, University of Economics, W. Churchill Sq. 4, 13067 Prgue, Czech Republic, burinj@vse.cz

Více

ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE

ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE MUDr. Mgdlen Koťová, Ph.D. ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE Recenzent: Prof. MUDr. Jiří Mzánek, DrSc. Grd Pulishing,.s., 2006 Fotogrfie z rchivu utorky. Perokresy podle návrhů utorky nkreslil

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI KOSMETICKÉHO PROSTŘEDKU PRO ZDRAVÍ ČLOVĚKA

HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI KOSMETICKÉHO PROSTŘEDKU PRO ZDRAVÍ ČLOVĚKA Dr. et. Mgr. Petr Svobod, posouzení bezpečnosti kosmetických prostředků Krkoškov 4, BRNO 613 00 DIČ: CZ 7206113838 (činnost osvobozená od DPH) č: 3.03.03/2008 HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI KOSMETICKÉHO PROSTŘEDKU

Více

Grant 2006. Výzkum e-learningu - učitelé

Grant 2006. Výzkum e-learningu - učitelé Grnt 2006 Výzkum e-lerningu - učitelé Dosttek informcí o e-lerningu Máte Máte dosttek dosttek informcí informcí o o tom, tom, co co je je to to e-lerning e-lerning (elektronické (elektronické zděláání)?

Více

Pájený tepelný výměník XB

Pájený tepelný výměník XB Popis Řd tepelných výměníků XB s mědí pájenou deskou je určen k použití v systémech dálkového vytápění (DH) neo chlzení (DC), npříkld pro výrou užitkové teplé vody, jko pomocné topné stnice k oddělení

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI NOVÝCH TECHNOLOGIÍ CHOVU RYB

ZPRÁVA O VÝVOJI NOVÝCH TECHNOLOGIÍ CHOVU RYB ZPRÁVA O VÝVOJI NOVÝCH TECHNOLOGIÍ CHOVU RYB Název projektu: Vývoj technologie uchování testikulárního spermtu štiky oecné Registrční číslo projektu: CZ.1.25/3.1.00/13.00447 1 Příjemce dotce: Název neo

Více

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován.

Více

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A Souhrn zákldních výpočetních postupů v Ecelu probírných v AVT 04-05 listopd 2004. Řešení soustv lineárních rovnic Soustv lineárních rovnic ve tvru r r A. = b tj. npř. pro 3 rovnice o 3 neznámých 2 3 Hodnoty

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY USNADNĚNÉ HYDRODYNAMICKÉ DÁVKOVÁNÍ VZORKU DO SEPARAČNÍ KAPILÁRY V LABORATORNÍCH ELEKTROFORETICKÝCH APARATURÁCH TEREZA KADLECOVÁ, FRANTIŠEK OPEKAR PETR TŮMA b Univerzit Krlov

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více

Aplikace plazmového hořáku na kotel PG350

Aplikace plazmového hořáku na kotel PG350 Aplikce plzmového hořáku n kotel PG350 P. Kočvrová, M.Kozuková, VŠB-TU OSTRAVA V článku je prezentován princip plzmové technologie porovnání rychlostí směsi n vstupu do splovcí komory n geometrii s vířivým

Více

Molekulární genetika II. Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN, Praha

Molekulární genetika II. Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN, Praha Molekulární genetik Ústv biologie lékřské genetiky.lf UK VFN, Prh Polymorfismy lidské DN vyu ívné ve vzebné nlýze, p ímé nep ímé dignostice Mikrostelity (syn. krátké tndemové repetice) STR short tndem

Více

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Tehniká dokumente ng Lukáš Proházk Tém: hlvní část dokumentu, orázky, tulky grfy 1) Osh hlvní části dokumentu ) Orázky, tulky grfy ) Vzore rovnie Hlvní část dokumentu Hlvní část dokumentu je řzen v následujíím

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. říjn 2004 Nřízení Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 1935/2004 o mteriálech předmětech určených pro styk s potrvinmi o zrušení směrnic 80/590/EHS 89/109/EHS EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

Více

9 Kladiva, průbojníky, sekáče

9 Kladiva, průbojníky, sekáče Kldiv, průojníky, sekáče Speciální postup při výroě kldiv KAIVO 1. Řezání: n stroji, plochá ocel se nřeže do poždovných tvrů:přesností řezu je zjištěn minimální spotře kvlitního mteriálu. 2. Kování: díly

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI Frntišek Prášek Ostrv 011 1 : Sylbus modulu Upltnění n trhu práce, dílčí část II Bklářská práce + příprv n prxi

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Ktedr geotechniky podzemního stvitelství Modelování v geotechnice Princip metody mezní rovnováhy (prezentce pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Ev Hrubešová, Ph.D. Inovce studijního

Více

POTOČNÍ MAKROZOOBENTOS DEVÍTI VYBRANÝCH POVODÍ SÍTĚ GEOMON Stream benthic macroinvertebrates of nine selected catchments of the GEOMON network.

POTOČNÍ MAKROZOOBENTOS DEVÍTI VYBRANÝCH POVODÍ SÍTĚ GEOMON Stream benthic macroinvertebrates of nine selected catchments of the GEOMON network. 160 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 Česká geologická služ, Prh, 2008 ISSN 0514-8057 POTOČNÍ MAKROZOOBENTOS DEVÍTI VYBRANÝCH POVODÍ SÍTĚ GEOMON Strem enthic mcroinvertertes of nine selected

Více

VLIV VYSYCHÁNÍ BĚHEM MANIPULACE NA RŮST SAZENIC SMRKU ZTEPILÉHO A JEDLE BĚLOKORÉ. Jan Leugner, Antonín Jurásek, Jarmila Martincová

VLIV VYSYCHÁNÍ BĚHEM MANIPULACE NA RŮST SAZENIC SMRKU ZTEPILÉHO A JEDLE BĚLOKORÉ. Jan Leugner, Antonín Jurásek, Jarmila Martincová VLIV VYSYCHÁNÍ BĚHEM MANIPULACE NA RŮST SAZENIC SMRKU ZTEPILÉHO A JEDLE BĚLOKORÉ. Jan Leugner, Antonín Jurásek, Jarmila Martincová Abstrakt Pro upřesnění vlivu vysychání během manipulace na fyziologický

Více

Mikrostruktura a restaurování pravěkých nádob z Běchovic

Mikrostruktura a restaurování pravěkých nádob z Běchovic Mikrostruktur resturování prvěkých nádo z Běchovic Microstructure nd restortion of prehistoric vessels from Běchovice Petr Zemenová 1, Lju Svoodová 2, Alexndr Kloužková 1, Dniel Allová 3 1 Ústv skl kermiky,

Více

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY LABRATRNÍ PŘÍSTRJE A PSTUPY KVANTITATIVNÍ 31 P NMR SPEKTR- SKPIE HUMINVÝCH KYSELIN FRANTIŠEK NVÁK, RICHARD HRABAL b, IVANA BARTŠVÁ b JIŘÍ KALČÍK Ústv půdní biologie AV ČR, N Sádkách 7, 370 05 České Budějovice,

Více

Zpětný výpočet součinitele. v klidu v brněnském jílu na základě konvergenčních měření 3 4/2013. 2. Popis simulované kruhové rozrážky. 1.

Zpětný výpočet součinitele. v klidu v brněnském jílu na základě konvergenčních měření 3 4/2013. 2. Popis simulované kruhové rozrážky. 1. Zpětný výpočet součinitele očního tlku v klidu v rněnském jílu n zákldě konvergenčních měření Josef Rott, Dvid Mšín V článku se věnujeme stnovení součinitele očního tlku v klidu v překonsolidovném jílu

Více

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM Bednářová, E. 1, Kučera, J. 2, Merklová, L. 3 1,3 Ústav ekologie lesa Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova

Více

Potenciometrie. Elektrodový děj je oxidačně-redukční reakce umožňující přenos náboje mezi fázemi. Např.:

Potenciometrie. Elektrodový děj je oxidačně-redukční reakce umožňující přenos náboje mezi fázemi. Např.: Potenciometrie Poločlánek (elektrod) je heterogenní elektrochemický systém tvořeny lespoň dvěm fázemi. Jedn fáze je vodičem první třídy vede proud prostřednictvím elektronů. Druhá fáze je vodičem druhé

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1 Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Ing. Tomáš Gociek referent životního prostředí Schválil: Ing. Zdeněk Vldár ředitel společnosti Slévárny

Více

Nosné stavební konstrukce Výpočet reakcí

Nosné stavební konstrukce Výpočet reakcí Stvení sttik 1.ročník klářského studi Nosné stvení konstrukce Výpočet rekcí Reálné ztížení nosných stveních konstrukcí Prut geometrický popis vnější vzy nehynost silové ztížení složky rekcí Ktedr stvení

Více

SLEDOVÁNÍ VLIVU KONCENTRACE ALKOHOLŮ NA ODEZVU MĚŘENOU METODOU PLASMONOVÉ REZONANCE

SLEDOVÁNÍ VLIVU KONCENTRACE ALKOHOLŮ NA ODEZVU MĚŘENOU METODOU PLASMONOVÉ REZONANCE SLEDOVÁNÍ VLIVU KONCENTRACE ALKOHOLŮ NA ODEZVU MĚŘENOU METODOU PLASMONOVÉ REZONANCE MICHAL LESŇÁK, FRANTIŠEK STANĚK, JAROMÍR PIŠTORA MARIE STAŇKOVÁ b Institut fyziky, Hornicko-geologická fkult, VŠB Technická

Více

Soubor map struktury porostů na TVP v oblasti Modravy v Národním parku Šumava

Soubor map struktury porostů na TVP v oblasti Modravy v Národním parku Šumava Soubor map struktury porostů na TVP v oblasti Modravy v Národním parku Šumava Vacek S., Remeš J., Bílek L., Vacek Z., Ulbrichová I. Soubor map: Mapa struktury porostu na TVP 1 v oblasti Modravy v Národním

Více

Soubor Map: Mapa struktury porostů na 7 TVP v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová I.

Soubor Map: Mapa struktury porostů na 7 TVP v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová I. Soubor Map: Mapa struktury porostů na 7 TVP v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová I. Mapa struktury porostu na TVP 5 v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová

Více

MICHAL PAVLÍK a, JAN VACEK b, BOŘIVOJ KLEJDUS c a VLASTIMIL KUBÁŇ c

MICHAL PAVLÍK a, JAN VACEK b, BOŘIVOJ KLEJDUS c a VLASTIMIL KUBÁŇ c STUDIUM VLIVU SACHAROSY A POLYETHYLENGLYKOLU NA PRODUKCI HYPERICINU A HYPERFORINU V ROSTLINÁCH Hypericum perfortum L. VYSOKO- ÚČINNOU KAPALINOVOU CHROMATOGRAFIÍ MICHAL PAVLÍK, JAN VACEK, BOŘIVOJ KLEJDUS

Více

pro čajovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g a n i z a c e soutěže

pro čajovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g a n i z a c e soutěže H r í ř á d pro čjovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g n i z e soutěže I-1. Vymezení soutěže Soutěž je pořádán pro družstv složená z hráčů, kteří hrjí go pro zpestření svého volného čsu htějí změřit

Více

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA CYSTICKÝCH LÉZÍ LEDVIN

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA CYSTICKÝCH LÉZÍ LEDVIN DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA CYSTICKÝCH LÉZÍ LEDVIN V. Válek, M. Mechl SOUHRN Cysty ledvin ptří mezi jedny z nejčstějších nálezů při ultrzvukovém vyšetření (USG) či vyšetření ledvin řich výpočetní tomogrfií

Více

Různé způsoby studia chemické degradace půd v oblasti silně ovlivněné kyselou depozicí

Různé způsoby studia chemické degradace půd v oblasti silně ovlivněné kyselou depozicí Střelcová,., Škvrenin, J. & Blženec, M. (eds.): BIOCIMATOOGY AND NATURA HAZARDS Interntionl Scientific Conference, Poľn nd Detvou, Slovki, September 17-2, 27, ISBN 978-8-228-17-6-8 Různé způsoby studi

Více

Montazni navod. Mythos 6'x8' - TwinWall Glazing 248x185x209cm / 96¾"x72¾"x82¼" Pomoc zákazníkûm a linka podpory Mobile: 00420-739-661-428

Montazni navod. Mythos 6'x8' - TwinWall Glazing 248x185x209cm / 96¾x72¾x82¼ Pomoc zákazníkûm a linka podpory Mobile: 00420-739-661-428 Montzni nvod Mythos 6'x8' - TwinWll Glzing 2488509cm / 96¾"x72¾"x82¼" Czech_71190 Pomoc zákzníkûm link podpory Moile: 00420-739-661-428 www.plrmpplictions.com CZ DŮLEŽITÉ Předtím, než zčnete sestvovt tento

Více

Rentgenová strukturní analýza

Rentgenová strukturní analýza Rntgnová strukturní nlýz Příprvná část Objktm zájmu difrkční nlýzy jsou 3D priodicky uspořádné struktury (krystly), n ktrých dochází k rozptylu dopdjícího zářní. Díky intrfrnci rozptýlných vln vzniká difrkční

Více

F- FDG PET/ CT v diagnostice mnohočetného myelomu a monoklonální gamapatie nejistého významu: srovnání s 99m Tc- MIBI scintigrafií

F- FDG PET/ CT v diagnostice mnohočetného myelomu a monoklonální gamapatie nejistého významu: srovnání s 99m Tc- MIBI scintigrafií PŮVODNÍ PRÁCE F- FDG PET/ CT v dignostice mnohočetného myelomu monoklonální gmptie nejistého význmu: srovnání s Tc- MIBI scintigrfií F- FDG PET/ CT nd Tc- MIBI Scintigrphy in Evlution of Ptients with Multiple

Více

ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍ ÚLOHY JAKO PROSTŘEDEK ROZVOJE OSOBNOSTI ŽÁKA S NADÁNÍM PRO MATEMATIKU. Vladimír VANĚK- Bohumil NOVÁK

ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍ ÚLOHY JAKO PROSTŘEDEK ROZVOJE OSOBNOSTI ŽÁKA S NADÁNÍM PRO MATEMATIKU. Vladimír VANĚK- Bohumil NOVÁK The Mthemtis Edution into the 1 st Century Projet Proeedings of the Interntionl Conferene The Deidle nd the Undeidle in Mthemtis Edution Brno, Czeh Repuli, Septemer 3 ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍ ÚLOHY JAKO PROSTŘEDEK

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

výchovy na období 2014-2020

výchovy na období 2014-2020 n období 2014-2020 1 ÚVOD k n své procentuální zstoupení v v díky své specifické roli oje. Bez ohledu mldí lidé svou nezstupitelnou roli multikulturní, mldých lidí, který tk trendy jko plurlitní, globální,

Více

10. Suffixové stromy 1 2014-01-23

10. Suffixové stromy 1 2014-01-23 10. Suffixové stromy V této kpitole popíšeme jednu pozoruhodnou dtovou strukturu, pomocí níž dokážeme prolémy týkjící se řetězců převádět n grfové prolémy řešit je tk v lineárním čse. Řetězce, trie suffixové

Více

Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví za rok 2001

Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví za rok 2001 Roční výkz pro mlé ekonomické subjekty vybrných produkčních odvětví z rok 00 P4-0 Registrováno ČSÚ ČV 93/0 ze dne 30. 8.00 IKF 500 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 00. Podle zákon

Více

Metodická příručka pro žadatele o příspěvky na vybrané myslivecké činnosti

Metodická příručka pro žadatele o příspěvky na vybrané myslivecké činnosti Metodická příručk pro ždtele o příspěvky n vyrné myslivecké činnosti Prvidl poskytování finnčních příspěvků n vyrné činnosti mysliveckého hospodření v roce 04 způsou kontroly jejich využití dle Nřízení

Více

SLXe. Jednoteplotní a víceteplotní chladicí jednotky pro návěsy. e-volution e-nnovation e-fficient e-connect e-cological e-xpertise

SLXe. Jednoteplotní a víceteplotní chladicí jednotky pro návěsy. e-volution e-nnovation e-fficient e-connect e-cological e-xpertise SLXe Jednoteplotní víceteplotní chldicí jednotky pro návěsy e-volution e-nnovtion e-fficient e-connect e-cologicl e-xpertise OBSAH SLXe Dlší generce v trnsportním chlzení SLXe: dlší generce v trnsportním

Více

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2.

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2. 7 Komplexní čísl 71 Komplexní číslo je uspořádná dvojice reálných čísel Komplexní číslo = 1, ) zprvidl zpisujeme v tzv lgebrickém tvru = 1 + i, kde i je imginární jednotk, pro kterou pltí i = 1 Číslo 1

Více

4 / 2010 OBSAH CO JE SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ? ZPRÁVY CHARITY ODBORNÁ PŘÍLOHA. Téma: SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ. Vážení kolegové, přátelé,

4 / 2010 OBSAH CO JE SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ? ZPRÁVY CHARITY ODBORNÁ PŘÍLOHA. Téma: SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ. Vážení kolegové, přátelé, 4 / 2010 ZPRÁVY CHARITY ODBORNÁ PŘÍLOHA Tém: Vážení kolegové, přátelé, dostává se Vám do rukou první číslo Odborné přílohy Zpráv Chrity, věnovné fenoménu sociálního vyloučení, se kterým se jko prcovníci

Více

ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM

ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM Ing. Michl Sedláček, Ph.D. ko-k s.r.o., Thákurov 7, Prh 6 Sptil erth pressure on circulr shft The pper present method for estimtion sptil erth pressure

Více

Pístový efekt výtahů ve stavebních objektech

Pístový efekt výtahů ve stavebních objektech Pístový efekt výthů ve stvebních objektech Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hsičský záchrnný sbor Morvskoslezského krje úzení odbor Opv Těšínská 39, 746 01 Opv e-il: jiripokorny@ujil.cz Klíčová slov Pístový efekt,

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

Varianty snímačů. průmyslová elektronika. K limitnímu snímání hladiny elektricky vodivých i nevodivých kapalin

Varianty snímačů. průmyslová elektronika. K limitnímu snímání hladiny elektricky vodivých i nevodivých kapalin průmyslová elektronik Kpitní hldinové snímče CLS 23 K limitnímu snímání hldiny elektriky vodivýh i nevodivýh kplin Miniturní provedení pro přímou montáž do nádrží, jímek, truek Jednoduhé nstvení pomoí

Více

Odpověď. konkurenci domácnosti firmy stát a. makroekonomie mikroekonomie mezinárodní ekonomie. Co? Jak? Pro koho? Proč? d

Odpověď. konkurenci domácnosti firmy stát a. makroekonomie mikroekonomie mezinárodní ekonomie. Co? Jak? Pro koho? Proč? d Přijímcí řízení kdemický rok 2012/2013 Kompletní znění testových otázek ekonomický přehled 1 Koš Znění otázky Odpověď Odpověď Odpověď Odpověď Správná ) ) c) d) odpověď 1. 1 Mezi ekonomické sujekty trhu

Více

ZMĚNY OBSAHŮ PRVKŮ V POROSTECH SMRKU, BUKU, JEŘÁBU

ZMĚNY OBSAHŮ PRVKŮ V POROSTECH SMRKU, BUKU, JEŘÁBU ZMĚY OBSAHŮ PRVKŮ V POROSTECH SMRKU, BUKU, JEŘÁBU A BŘÍZY V PRŮBĚHU ROKU Řešitel: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Jíloviště-Strnady Doba řešení: 23 24 Řešitelský kolektiv: Vít Šrámek,

Více

Kantor P., Vaněk P.: Komparace produkčního potenciálu douglasky tisolisté... A KYSELÝCH STANOVIŠTÍCH PAHORKATIN

Kantor P., Vaněk P.: Komparace produkčního potenciálu douglasky tisolisté... A KYSELÝCH STANOVIŠTÍCH PAHORKATIN KOMPARACE PRODUKČNÍHO POTENCIÁLU DOUGLASKY TISOLISTÉ NA ŽIVNÝCH A KYSELÝCH STANOVIŠTÍCH PAHORKATIN COMPARISON OF THE PRODUCTION POTENTIAL OF DOUGLAS FIR ON MESOTROPHIC AND ACIDIC SITES OF UPLANDS PETR

Více

STANOVENÍ POMĚRNÉ PLOŠNÉ DRSNOSTI POVRCHU

STANOVENÍ POMĚRNÉ PLOŠNÉ DRSNOSTI POVRCHU STAOVEÍ POMĚRÉ PLOŠÉ DRSOSTI POVRCHU J. Tesř, J. Kuneš ové technologie výzkumné centrum, Univerzitní 8, 06 4, Plzeň Ktedr fyziky, Fkult plikovných věd, Zápdočeská univerzit, Univerzitní, 06 4, Plzeň Abstrkt

Více

Teorie jazyků a automatů I

Teorie jazyků a automatů I Šárk Vvrečková Teorie jzyků utomtů I Sírk úloh pro cvičení Ústv informtiky Filozoficko-přírodovědecká fkult v Opvě Slezská univerzit v Opvě Opv, poslední ktulizce 5. květn 205 Anotce: Tto skript jsou určen

Více

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí.

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí. 10. Nebezpečné dotykové npětí zásdy volby ochrn proti němu, ochrn živých částí. Z hledisk ochrny před nebezpečným npětím rozeznáváme živé neživé části elektrického zřízení. Živá část je pod npětím i v

Více

IES FSV UK. Domácí úkol Pravděpodobnost a statistika I. Cyklistův rok

IES FSV UK. Domácí úkol Pravděpodobnost a statistika I. Cyklistův rok IES FSV UK Domácí úkol Pravděpodobnost a statistika I Cyklistův rok Radovan Fišer rfiser@gmail.com XII.26 Úvod Jako statistický soubor jsem si vybral počet ujetých kilometrů za posledních 1 dnů v mé vlastní

Více

Walky. WL1024, WL1024C Pohon pro křídlové brány

Walky. WL1024, WL1024C Pohon pro křídlové brány WL1024, WL1024C Pohon pro křídlové rány Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výroce si vyhrzuje právo n změny dodtky v návodu ez předešlé domluvy. verze 1.0 www.technoprk.cz

Více

RYCHLÉ ELEKTROFORETICKÉ STANOVENÍ MOČOVÉ KYSELINY V ALANTOICKÉ TEKUTINĚ S DÁVKOVÁNÍM Z KRÁTKÉHO KONCE KAPILÁRY. PETR TŮMA a EVA SAMCOVÁ.

RYCHLÉ ELEKTROFORETICKÉ STANOVENÍ MOČOVÉ KYSELINY V ALANTOICKÉ TEKUTINĚ S DÁVKOVÁNÍM Z KRÁTKÉHO KONCE KAPILÁRY. PETR TŮMA a EVA SAMCOVÁ. RYCHLÉ ELEKTROFORETICKÉ STANOVENÍ MOČOVÉ KYSELINY V ALANTOICKÉ TEKUTINĚ S DÁVKOVÁNÍM Z KRÁTKÉHO KONCE KAPILÁRY PETR TŮMA EVA SAMCOVÁ Ústv biochemie, molekulární buněčné biologie, 3. lékřská fkult, Univerzit

Více