V tomto čísle najdete: Krátce října TÝDENÍK ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK"

Transkript

1 TÝDENÍK ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Novou kvalifikaci lze získat i bez absolvování školy... 3 Multikulturní výchova v mateřinkách... 5 Soutěž Pohár vědy: I fyzika může být zábavná... 7 Krátce října Předsedové základních organizací ČMOS PŠ ze škol Karlovarského kraje se sešli na společné konferenci, kde rozhodli o sloučení všech tří oblastních organizačních jednotek do jedné. 22. října V Praze v Domě odborových svazů proběhlo jednání republikového výboru sekce seniorů. Vedle aktuálních informací z činnosti školských odborů se výbor věnoval také přípravě sjezdu ČMOS pracovníků školství října V České republice se uskuteční předčasné volby do Poslanecké sněmovny. Jejich konání ovlivní i chod škol, protože většina volebních místností je právě ve školách. Školské odbory a volební programy politických stran Za několik dní nás čekají předčasné volby do Poslanecké sněmovny. Dění kolem nich bylo i hlavním tématem rozhovoru s Františkem DOBŠÍKEM, předsedou Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Jak hodnotíte volební programy politických stran, které se týkají regionálního školství? Především bych chtěl zdůraznit, že nechceme nikomu říkat, koho má kdo volit. Lidé ve školách jsou dostatečně zkušení a inteligentní na to, aby sami zhodnotili představy politických stran o budoucnosti našeho školství a podle toho se rozhodli, koho ve volbách podpoří. Odborový svaz ale volební programy stran, které mají šanci dostat se do Sněmovny, pečlivě analyzoval. To ano. Srovnávali jsme je s naším memorandem České školství co chceme, v němž jsme už před rokem jasně definovali naše požadavky. V některých bodech se naše představy s cíli politických stran setkávají, v jiných ne. Vezměme to třeba podle abecedy. Co vás zaujalo u hnutí ANO? Volební program hnutí ANO je v oblasti školství velmi obecný, zaměřený spíše na vysoké školství a vědu. Shodujeme se například v oblasti středního školství u maturit, kde toto hnutí požaduje jasně nastavené a levné státní maturity, které budou respektovat různou úroveň a zaměření škol. Co říkáte programu ČSSD? Programové cíle sociální demokracie nejsou v rozporu se záměry a aktivitami ČMOS pracovníků školství. Odborový svaz však své představy, pokud jde o pracovní podmínky a platové poměry zaměstnanců ve školství, v memorandu České školství co chceme vymezuje daleko podrobněji. A navíc se týkají jak pedagogů, tak nepedagogických zaměstnanců škol. Odlišnosti vidíme spíše ve formulacích, v míře obecnosti vymezování cílů. Naprostá shoda je v tom, že rozhodujícím garantem rozvoje školství má být stát. ČMOS pracovníků školství na rozdíl od dokumentů ČSSD výslovně zdůrazňuje otázky finančního zabezpečení ze státního rozpočtu a nutnost zvyšování výdajů na školství vzhledem k HDP na úroveň vyspělých států Evropské unie. Přiznat své minusy je plus. Ivan Kraus FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Souhlasíme i s tím, že se naše školy musí modernizovat. Podmínkou jsou však dostatečné finanční zdroje a stabilita finančního zajištění chodu našich škol. To odborový svaz vždy výslovně zdůrazňoval. Součástí záměru odborového svazu obhajovat důstojné pracovní podmínky zaměstnanců ve školství je i snižování administrativní zátěže, v čemž se s ČSSD také shodujeme. (Pokračování na str. 4)

2 2 Zápisník Školský pohár 2014 Dvanáctý ročník Coca- -Cola Školského poháru ve fotbale odstartoval. Do turnaje je přihlášeno 713 chlapeckých a 115 dívčích týmů z druhého stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. Ty se utkají o zájezd na zahraniční fotbalový zápas. zm Podpora řemesel Olomoucký kraj rozšiřuje počet učebních oborů, jejichž žáci mohou čerpat učňovská stipendia, aby firmám v regionu pomohl zajistit dostatek kvalifikovaných pracovníků. Nově hejtmanství podpoří žáky vzdělávacího oboru elektrotechnické a strojně montážní práce. Obor je vyučován ve Střední škole technické a zemědělské v Mohelnici na Šumpersku. čtk Oranžové kolo na sněhu Pražská náplavka na Rašínově nábřeží hostila druhý říjnový víkend netradiční akci Après Ski. Festival plný sněhu a zimních radovánek bavil děti i dospělé. Každý návštěvník měl také možnost přispět na charitu prostřednictvím Oranžového kola. dn Dobrovolnické práce Více než mladých lidí se během několika dnů zapojilo do dobrovolnické práce, v rámci projektu 72 hodin zvelebovali své okolí nebo bavili seniory. Akci uspořádala druhým rokem Česká rada dětí a mládeže. čtk O Budulínkovi, Smolíčkovi a Karkulce už známe, přečteme si dneska novou třeba nějaký volební program! KRESBA: Milan KOCMÁNEK MŠMT chystá projekt digitalizace škol Ministerstvo školství informovalo vládu o strategickém záměru Digitální vzdělávání/touch your future, jehož cílem je rozšířit do výuky v celé České republice nejmodernější digitální technologie. Úkol vypracovat tuto strategii pro MŠMT vyplývá z dokumentu Digitální Česko 2.0 schváleného vládou a je i v souladu s akčním plánem Evropské komise, který má za cíl vyřešit problémy související s digitálními technologiemi, které brání školám a univerzitám v Evropské unii v poskytování vysoce kvalitního vzdělání a v rozvoji digitálních dovedností, jež se do roku 2020 stanou nezbytným předpokladem pro 90 procent pracovních míst. Jedná se především o podporu využití informačních a komunikačních technologií ve školách všech stupňů, stejně jako v mimoškolním a v celoživotním vzdělávání, říká 1. náměstek ministra Jindřich Fryč. V úvodní etapě strategický záměr navrhuje nasadit do vybraných tříd základních a středních škol v Česku zařízení typu touch-pad/tablet. V závěrečné fázi by pak podle projektu mohly být tablety nabídnuty školám plošně. Digitální technologie ve školách by v žádném případě ale neměla nahradit psaný projev žáků. Co se týká výukového softwaru, záměr počítá jak s vývojem nových výukových nástrojů, tak s tím, že by mohly být digitalizovány dosud existující osvědčené textové učební zdroje. Hlavními gestory projektu mají být MŠMT a MPSV. Projekt počítá ale i se zapojením dalších rezortů. Financování projektu by z velké části mělo být hrazeno z prostředků Evropské unie. Daňové zvýhodnění spolupráce firem se školami Firmy a podnikatelé můžou počítat s daňovým zvýhodněním, pokud svůj majetek použijí na odborné vzdělávání učňů a studentů. Počítá s tím zákonné opatření o změnách daňových zákonů, které schválil Senát. Firmy a podnikatelé si budou moci například odečíst Jak to bude doopravdy? mšmt Ministerstvo školství minulý týden informovalo veřejnost, že v příštím roce by se měly platy ve školství zvýšit v průměru o 411 korun. Umožní to navýšení rozpočtu rezortu o 1,88 procenta. Je však třeba dodat, že nejde o posílení tarifních platů, ale nenárokových složek platu, takže se klidně může stát, že někdo dostane osm set korun navíc, a jiný nic. Při zveřejňování tak citlivých informací by ministerstvo mělo být možná korektnější a nevzbuzovat u učitelů falešné naděje a u veřejnosti pocit, že učitelům se neustále přidává. kt až 110 procent vstupní ceny nového majetku, který pořídí pro odborné vzdělávání a který pro něj bude sloužit z více než 50 procent. Podmínkou bude, aby firma pořídila tento majetek za účelem vzdělávání. Firma bude muset být prvním majitelem takového majetku, který navíc bude muset sloužit vzdělávání alespoň po tři roky. Možnost odpočtu se také nebude vztahovat na majetek, na jehož pořízení firma dostala jinou formu veřejné podpory, například dotaci. Od základu daně bude také možné odečíst výdaje vynaložené na žáka nebo studenta. čtk

3 Novou kvalifikaci lze získat i bez absolvování školy 3 Projekt bude pokračovat i po roce 2015, kdy již nebude financován z prostředků Evropské unie. Počet nezaměstnaných lidí v České republice se neustále zvyšuje. K 30. září 2013 bylo bez práce lidí, z toho absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Trh práce však mnohdy hledá profese, které se zatím ani nevyučují. Zda je možné i v těchto profesích získat vzdělání, na to jsme se zeptali Vladimíra VOZNIČKY z Národního ústavu pro vzdělávání. Od roku 2005 se v České republice buduje národní soustava kvalifikací v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Ten nařizuje uznávat znalosti a dovednosti tvořící profesní kvalifikaci bez ohledu na způsob jejich nabytí (formálním vzděláváním, neformálním vzděláváním, informálním učením). Staví tak pokud jde o odborné vzdělávání na stejnou úroveň počáteční a další vzdělávání (získané praxí). Aby byl tento záměr v praxi proveditelný, je třeba vytvořit národní soustavu kvalifikací jakožto registr profesních kvalifikací existujících na pracovním trhu v České republice. Kolik profesí je popsáno doposud, kolik jich plánujete popsat? Do současné doby je schváleno 496 standardů profesních kvalifikací, dalších 200 až 300 je v různých stadiích rozpracovanosti. Do 30. června 2015 by mělo existovat přibližně 1100 kvalifikačních standardů, což by mělo podle kvalifikovaného odhadu zaměstnavatelů pokrýt všechny profesní kvalifikace na úrovni středoškolského vzdělání s výučním listem i s maturitní zkouškou požadované českým pracovním trhem. Kompletní přehled schválených kvalifikací je dostupný na našem webu. Popis kvalifikace je jedna věc, druhá, podstatnější je možnost získání nové kvalifikace. Jak ji lze tedy získat? Ke každé profesní kvalifikaci existuje kvalifikační a hodnoticí standard. Kvalifikační standard stanovuje, jaké způsobilosti je třeba si osvojit u té které kvalifikace, hodnoticí standard pak stanovuje, jak ověřit, zda zájemce o danou kvalifikaci tyto kompetence skutečně má. Stanovuje také, za jakých FOTO: Stanislav JUGA podmínek může takové ověření proběhnout. Využití standardů je opravdu mnohostranné. Občané v nich nacházejí hodnověrný zdroj informací o obsahu jednotlivých kvalifikací, o tom, co musí umět, chtějí- -li se uplatnit v povolání, jehož výkon jim daná kvalifikace umožňuje. Zaměstnavatelé v nich získávají například popisy pracovních míst, jednotně formulované požadavky pro nábor pracovníků a mnohé další. Sloužit mohou i vzdělávacím institucím, kariérovým poradcům či úřadům práce. Jednoznačně závazné jsou pro všechny autorizované osoby, tedy pro právnické nebo fyzické osoby, jimž autorizující orgán (zpravidla příslušné ministerstvo) udělí právo organizovat a provádět zkoušky. A jak lze kvalifikaci získat? Osvědčení o získání profesní kvalifikace lze získat po úspěšném složení zkoušky před autorizovanou osobou. U každé kompetence uvedené v kvalifikačním standardu je číselný údaj o její úrovni na škále 1 až 8, která přibližně koresponduje s Evropským rámcem kvalifikací. Součástí oficiálního názvu každé profesní kvalifikace je i kód, který ladí s kódem oboru vzdělání na stejné vzdělávací úrovni. Musím také doplnit, že zkoušky jsou zpoplatněny a uhrazení poplatku je podmínkou pro výkon zkoušky. Výši poplatku stanovuje autorizovaná osoba s ohledem na náklady spojené se zkouškou. Máte už nějakou zpětnou vazbu o využívání národní soustavy kvalifikací? Kolik lidí již složilo kvalifikační zkoušky, jaké mají uplatnění v praxi? Do současné doby úspěšně vykonalo zkoušku více než žadatelů, přičemž neúspěšných bylo asi 10 procent žadatelů. Nabytím osvědčení o profesní kvalifikaci je jejich postavení na trhu práce u nás zcela srovnatelné s těmi, kteří svou profesní kvalifikaci získali v počátečním vzdělávání. V celé řadě profesí je mohou zaměstnavatelé upřednostňovat, neboť jejich kvalifikace je aktuálnější, více odpovídá současným potřebám. Jejich zaměstnanost ale nezjišťujeme, na to nemáme finanční prostředky. Olga ŠEDIVÁ

4 4 (Dokončení ze str. 1) Jaké styčné body nacházíte s programem KSČM? Shodu lze nalézt v podpoře učňovského školství a ve zkvalitňování učebních dokumentů na úrovni základních škol. Změny ve financování vzdělávání ve vazbě na efektivitu a kvalitu jsou v programu KSČM nastíněny velmi obecně, nelze z toho dovodit náznak či příslib na zlepšení podmínek pro vzdělávání. Záměr KSČM prohloubit spolupráci s odbory a konzultovat legislativní změny odpovídá aktivitám našeho svazu, pokud jde o účast sociálních partnerů na přípravě právních předpisů ve školství. Co vás oslovilo na programu KDU ČSL? Určitě záměr zlepšit způsob financování regionálního školství a navýšit finanční zdroje pro školství. Také programový cíl KDU-ČSL navýšit prostředky na mzdy učitelů v návaznosti na kariérní systém se v podstatě shoduje se záměry odborového svazu. My se v našem dokumentu České školství co chceme zabýváme i tím, v čem by měl být doplněn obsah přípravy pedagogických pracovníků na budoucí povolání, což je v souladu s programem KDU- -ČSL prosadit změny v přípravě na učitelské povolání. Na řadě je volební program ODS. Co vás zaujalo na něm? Ta část, která hovoří o tom, že české školy potřebují stabilní, jasná a jednoduchá pravidla, řád a možnost spolehnout se na podmínky od státu do značné míry prolíná s programovým dokumentem školských odborů. ODS své cíle formuluje spíše obecně, my akcentujeme vytvoření ekonomických podmínek pro plnění těchto programových cílů. ODS uvádí konkrétní částku tří miliard korun na podporu kvalitních pedagogů, dá se předpokládat, že jde o zlepšení platových poměrů. Shodně se zdůrazňuje potřeba motivačního kariérního řádu. Omezení administrativní zátěže škol a školských zařízení je oprávněným zájmem zaměstnanců, Školské odbory: informace, fakta, argumenty Školské odbory a volební programy politických stran který ČMOS pracovníků školství také prosazuje. Shoda (byť jsou užity jiné formulace) panuje v potřebě vytvářet dostatek míst v mateřských školách. Zásadní rozdíl je ale v přístupu k dětským skupinám jako alternativní formě péče o děti. Odborový svaz tento záměr odmítá, což vyjádřil i ve svých připomínkách k návrhu příslušného zákona. V programovém dokumentu České školství co chceme jsou stanoveny záměry i v oblasti základního vzdělávání, ale v jiném pojetí, než uvádí program ODS. Programové cíle ODS však s cíli a aktivitami našeho svazu nejsou v rozporu. Potřebu nového systému financování regionálního školství konstatují ODS i ČMOS pracovníků školství. Program ODS také zdůrazňuje potřebu rychle dohodnout pravidla pro státní maturity. Společný zájem máme i na rozvoji odborného školství. Co říkáte na program Strany práv občanů Zemanovci (SPOZ)? Oceňujeme, že zdůrazňují význam vzdělávání jako investice celospolečenského významu, ale chybí nám konstatování o způsobu financování regionálního školství. Dalo by se říci, že Zemanovci navozují celou řadu otázek, bohužel odpovědi jejich volební program dostatečně nenabízí. Požadavek na zvýšení platů pedagogů a ostatních pracovníků a program projektů k oživení učňovského školství včetně zmínky o polytechnické výchově koresponduje s naším memorandem České školství co chceme. Promítl se fakt, že Strana zelených měla svého času ve svém středu ministra školství, v jejich volebním programu? Tak to nedovedu posoudit, ale obecně mohu říci, že se shodujeme v několika bodech: motivační kariérní řád, nutnost zlepšování podmínek pro DVPP a profesní rozvoj pedagogických pracovníků, zakotvení psychické pracovní zátěže pedagogických pracovníků do právních norem. Shoda panuje i na státní maturitě s jednou úrovní. FOTO: ARCHIV ČMOS pracovníků školství dlouhodobě upozorňuje na nízkou úroveň odměňování pedagogických pracovníků (nejen učitelů), ale i nepedagogických pracovníků, takže i zde je shoda. Zajímavé je navrhované tvůrčí volno pro každého učitele základní a střední školy vždy po pěti letech. Podle nás je to návrh hodný diskuze. Přestože odborový svaz pracovníků školství si je vědom, že pouhé zvýšení objemu výdajů na vzdělávání není konečným řešením problémů ve školství, jsme přesvědčeni, že jde o nutnou podmínku pro zlepšování stavu českého školství. Memorandum České školství co chceme zmiňuje nutnost zvyšování výdajů na vzdělávání na úroveň vyspělých států EU. Oceňujeme, že Strana zelených se chce zasadit o navýšení prostředků na vzdělávání na 6 procent HDP. Také hnutí Úsvit má podle posledních průzkumů šanci dostat se do Sněmovny. Program tohoto hnutí se podle našeho názoru týká školství pouze v obecné rovině, a přestože nalezneme obecnou shodu například v oblasti financování či praktických škol, je tento program při dalším uplatňování v praxi pro svoji nekonkrétnost těžko kontrolovatelný. Je vzdělání klíčem k budoucnosti, jak to ve svém programu tvrdí TOP 09? S tím, že dobré vzdělání je vstupenkou do života, předpokladem dalšího rozvoje člověka a prevencí sociálního vyloučení, bude souhlasit asi většina lidí. ČMOS pracovníků školství a TOP 09 se shodují i v tom, že je nutné do vzdělávání dát více prostředků, TOP 09 hovoří o transparentním financování vzdělávacích institucí, o což usilují i školské odbory. Naše názory se potkávají také v tom, že je nutné vytvořit kariérní systém pro pedagogy. TOP 09 zmiňuje standardy pro počáteční vzdělávání pedagogů a jejich kariérní rozvoj. Cíle TOP 09 a školských odborů se částečně potkávají i v tom smyslu, že je třeba rozšířit síť mateřských škol tak, aby byly dostupné potřebnému počtu dětí, a zlepšit postavení a pracovní podmínky ředitelek a učitelek mateřských škol. Záměry ČMOS pracovníků školství a TOP 09 se shodují především ve snaze o zlepšení postavení a pracovních podmínek pedagogů základních škol, a to jak v ekonomickém, tak i právním smyslu. Potkáváme se například i v úsilí o zachování kvalitní sítě základních uměleckých škol a v podpoře učňovského školství. Karla TONDLOVÁ

5 Multikulturní výchova v mateřských školách pomáhá k adaptaci cizinců Se začleňováním dětí cizinců má naše Mateřská škola Mezi Domy v Praze-Libuši bohaté zkušenosti. Těsná blízkost obchodního a kulturního centra areálu Sapa i nová výstavba bytů v okolí jsou důvodem stále se zvyšujícího zájmu cizinců o umístění dětí do našeho předškolního zařízení. Nejedná se pouze o děti vietnamské národnosti, ale také čínské, ruské, ukrajinské a slovenské. Obtížná komunikace Komunikace s dětmi, které k nám přicházejí z jiného jazykového prostředí, je pro nás pedagogy velmi obtížná. Často nerealizovatelná je i domluva s jejich rodiči, kteří převážně česky také nehovoří. Problémy se objevují již při samotných zápisech do mateřské školy a jakákoli další spolupráce během roku je prakticky nemožná. Na všechny děti cizinců, bez ohledu na formu pobytu a sociálně-ekonomickou situaci rodiny, se vztahuje povinná školní docházka. Aby se maximálně snížilo riziko problémů dítěte z odlišného jazykového prostředí na počátku jeho vzdělávací dráhy, mělo by se právě účastnit předškolního vzdělávání. Cizinci bez informací České děti na vstup do školky připraví většinou jejich rodiče, kteří s ní mají bohaté zkušenosti, ale žáky cizince nemá na české školství kdo připravit. Mnohdy jejich rodiče chodili do školy i na opačné polokouli. Cizincům chybějí v různé míře základní informace, jejichž užitečnost či nezbytnost si ani nemusíme uvědomovat, protože nám je prostředí školy důvěrně známé. Základním předpokladem pro snadnější orientaci cizinců v českém vzdělávacím systému je předávání informací o organizaci a jejím provozu, jejich možnostech, právech a povinnostech. Rodiče často nezaznamenají důležité a klíčové informace o schůzkách, besídkách, výletech, lékařských vyšetřeních, kulturních a sportovních akcích, a to nám každodenní náročnou práci velmi komplikuje. Adaptace dětí Multikulturní výchova představuje výchovu, která akceptuje kultury všech národností dětí, které docházejí do naší mateřské školy. Adaptace cizinců do společnosti v rámci mateřské školy je citlivý proces, který musí učitelka pozitivně motivovat a podporovat. Úkolem každé pedagogické pracovnice je to, aby napomohla adaptaci dítěte z jiné etnické skupiny do naší společnosti. Děti kolem tří let nemají ještě předsudky, neuvědomují si své odlišnosti, proto je velice důležité začínat s multikulturní výchovou již v předškolním věku. Vhodnou motivací, kladnými příklady, vytvářením přátelských vztahů mezi dětmi dochází k vytváření základů kladných postojů na celý život. Děti z majoritní společnosti si utváří postoj k dětem z jiných etnik, učí se vzájemné toleranci a schopnosti žít v multikulturní společnosti. Všechny děti jsou svou mentalitou v podstatě stejné, ať mluví jakýmkoli jazykem. Každé dítě si chce hrát, mít kamarády, má snahu komunikovat, poznávat, učit se, rozumět věcem a dění kolem sebe. Jinak tomu není ani u dětí, které vyrůstají v jazykově cizím prostředí. ILUSTRAČNÍ FOTO: Petr MERTA Sociální? Demokratická? Efektivní? 5 Individuální péče Samozřejmě, že dítě, které nerozumí učitelce z důvodu jazykové bariéry, vyžaduje individuální péči. Učitelky v mateřské škole připravují dětem takové podmínky, aby se každé jednotlivé dítě přirozeně rozvíjelo, dovedou rozpoznat vzdělávací potřeby dětí, odhalo- EU vat nedostatky v jejich rozvoji a pracovat s dětmi tak, aby byly jejich potřeby uspokojovány a nedostatky vyrovnávány. Ovšem je nutné přihlédnout k maximální naplněnosti našich tříd, která nedovoluje zcela aplikovat tolik potřebný individuální přístup. Řešit tento problém pouze stávajícími pedagogickými pracovnicemi je nemožné. Proto jsme se zapojili do projektu Podpora multikulturního soužití celé občanské společnosti na území Praha-Libuš v roce 2013 a očekáváme zlepšení situace. Díky schválené dotaci máme od září do prosince na několik hodin týdně asistentku pedagoga a v případě potřeby i tlumočníka. Pro děti s odlišným mateřským jazykem a jejich rodiče pořádáme jednou týdně kroužek českého jazyka. Zajistit tyto služby bude však potřebné i do budoucna, a tak musíme hledat další zdroje financování. Irena PROCHÁZKOVÁ, ředitelka Mateřské školy Mezi domy, Praha 4-Libuš Kritické myšlení / Diskuse / Interakce Výukové materiály o Evropské unii stahujte na stránkách

6 6 Kdy končí pracovní poměr? Požádal jsem svého zaměstnavatele o skončení pracovního poměru dohodou. Ten ale neodpovídá, takže předpokládám, že pracovní poměr končí k datu, které jsem stanovil. Podle ustanovení 49 odst. 1 zákoníku práce platí, že při dohodě zaměstnance a zaměstnavatele na rozvázání pracovního poměru končí tento pracovní poměr sjednaným dnem. V praxi smluvní strany pracovního poměru vycházejí někdy z chybného předpokladu, že na žádost o uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru nemusí druhá strana odpovídat a že pak pracovní poměr končí v navrženém termínu (v daném případě v termínu navrženém zaměstnancem). Jestliže však zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že navrhuje ukončení pracovního poměru k určitému dni a uvede v žádosti požadovaný termín odpovědi, není dohoda uzavřena, pokud zaměstnavatel v navrženém termínu neodpoví a nevysloví s návrhem dohody souhlas. K uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru tedy nedojde, jestliže účastník, kterému je návrh předložen, návrh odmítne, nebo K uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru nedojde, jestliže druhý účastník návrh odmítne, nebo na něj vůbec nereaguje. FOTO: Alena TUČÍMOVÁ na něj nebude vůbec reagovat. Rovněž k uzavření dohody nedojde, pokud je návrh přijat opožděně, nebo požaduje-li druhý účastník změny. V tomto druhém případě jde o nový návrh předložený účastníkem, který požaduje změny v původním návrhu dohody. Navrhne-li zaměstnavatel nebo zaměstnanec druhému účastníkovi uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru, aniž by určil lhůtu k přijetí návrhu, je třeba návrh přijmout bez zbytečného odkladu. Bez zbytečného odkladu je návrh přijat ve lhůtě, která druhému účastníkovi s ohledem na všechny okolnosti případu umožňuje, aby se s náležitou znalostí věci rozhodl o tom, zda požadavek na rozvázání pracovního poměru dohodou přijme. Předkladateli dohody lze doporučit, aby v písemném návrhu dohody určil lhůtu k jeho přijetí druhým účastníkem pracovněprávního vztahu. Vít BERKA Řešení šikany ve školách MŠMT vydalo nový metodický pokyn k řešení šikanování Novela zákoníku práce Byla již vydána novela zákoníku práce v návaznosti na ve školách a školských zařízeních. Ve Věstníku MŠMT sešitě 8, vydaném v srpnu 2013, je publikován metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních (čj. MSMT /2013). Tento pokyn nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění ve Věstníku MŠMT a zároveň se jím zrušuje metodický pokyn ministra školství k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení čj / V úvodu publikovaného metodického pokynu se mimo jiné uvádí: Cílem předkládaného metodického pokynu je poskytnout pedagogickým pracovníkům základní informace především k samotnému řešení tohoto vysoce rizikového chování. Text metodického pokynu je provázán s Metodickým doporučením k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, čj / , ve znění pozdějších úprav (dále jen metodické doporučení ), ve kterém lze nalézt komentáře k metodickým postupům a užitečná metodická vodítka pro diagnostiku a nápravu v podobě tabulek. Metodický pokyn je určen pro právnické osoby vykonávající činnost škol zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Podpůrně je doporučován k využití ostatním školám zapsaným do školského rejstříku a poskytovatelům služeb souvisejících se vzděláváním a výchovou. mšmt nový občanský zákoník? Ve Sbírce zákonů České republiky částce 116, rozeslané dne 30. září 2013, je publikován zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva. V části šedesáté sedmé tohoto zákona jsou uvedeny změny zákoníku práce. Zákon č. 303/2013 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. ledna Vít BERKA Úkony v obecném zájmu V ustanovení 203 zákoníku práce jsou uvedeny jiné úkony v obecném zájmu, které jsou překážkou v práci, kdy zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci pracovní volno. Je možno tento seznam úkonů rozšířit v kolektivní smlouvě? V 203 odst. 1 zákoníku zkoušky, maturitní zkoušky, práce je uvedeno, že absolutorium v konzervatoři, činnost komisaře, účast jiné úkony v obecném zájmu stanoví tento zákon nebo členů v akreditační komisi). zvláštní zákon. Výčet těchto Ustanovení 203 zákoníku jiných úkonů stanovený zákoníkem práce je uveden v aby bylo určeno nebo sjed- práce nepřipouští možnost, 203 odst. 2. V poznámce náno, že i v jiných případech, pod čarou jsou uvedeny příkladem některé zvláštní záním výčtu v zákoníku práce než je uvedeno v taxativkony, v nichž jsou také stanoveny jiné úkony v obecném jde o jiný úkon v obecném nebo ve zvláštních zákonech, zájmu. Mezi těmito příklady zájmu. Tedy ani v kolektivní smlouvě nelze uvádět je uveden i 184 školského zákona (účast členů ve zkušební komisi pro závěrečné v obecném zájmu. Vít další případy jiných úkonů BERKA

7 zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady Soutěž Pohár vědy jsme vyhráli a navíc jsme dokázali, že fyzika může být zábavná Rádi bychom se s vámi podělili o náš triumf v oblasti fyziky na celostátní soutěži Pohár vědy, která se konala v polovině června v Nymburku. Pro nás žáky Základní a Mateřské školy Nerudova z Českých Budějovic vše začalo na konci roku Tehdy jsme se na podnět našeho učitele fyziky Radovana Mikeše přihlásili do celostátní fyzikální soutěže Pohár vědy Nobel 2013, která probíhala pod záštitou Asociace malých debrujárů České republiky. Náš tým tvořilo šest žáků z 6. A Aleš Kropík, Antonín Brabec, Jan Čejka, Adam Mikeš, Andrea Matejičová a Kristýna Petříková. Stáli jsme před nelehkým úkolem vypracovat úkoly čtyř soutěžních kol. Kreativita, výzkum a projekt Každé soutěžní kolo mělo tři části kreativita, teorie a výzkum, praxe a projekt. V části Kreativita se uplatnila naše vynalézavost. Měli jsme například vymyslet název týmu, bojový pokřik, namalovat vlajku a vytvořit vlastní trička. Zde vznikl i název našeho týmu Prometeus X. V části Teorie a výzkum jsme hledali informace o elektromotorech, teploměrech, siloměrech a dírkových komorách. Vše jsme názorně zpracovali a vytvořili prezentace. Nejzajímavější částí soutěžního kola byla Praxe a projekt. Zde se ukázala naše zručnost, protože jsme měli vyrobit různá zařízení, vyzkoušet je a vysvětlit jejich princip. Tak se u nás ve škole postupně objevil elektromotor, teploměry, siloměry a dírkové komory. Dokonce jsme si vyrobili v tělocvičně velký siloměr, na který jsme se sami věšeli a měřili sílu, kterou nás přitahuje Země. Postup do finále V květnu jsme netrpělivě čekali, zda postoupíme do finále v Nymburku. Konkurence byla obrovská, protože se letos přihlásilo 142 družstev. O to větší byla naše radost, když jsme dostali zprávu, že jsme byli vybráni mezi dvacet nejlepších družstev, z čehož dvě byla z Anglie. Pilně jsme se začali připravovat a těšili se na souboj s ostatními týmy. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, které bodovala odborná porota a vyučující, kteří přijeli se svými žáky. První den byla prezentace týmu na pódiu měli jsme pět minut na to, abychom představili náš tým a poutavým způsobem předvedli fyzikální pokus, který jsme si předem vybrali. Vše nám klaplo a z reakce publika jsme vytušili, že jsme se líbili. Druhý den nás čekal těžký úkol. Na přidělený stolek jsme naaranžovali vše, co jsme vytvořili v předešlých čtyřech kolech. Byli jsme bodováni za to, jak naše výrobky vypadaly a fungovaly, ale také za to, jak jsme dokázali vysvětlit jejich princip. Absolutní vítězi Porota počítala body a my jsme si zatím prohlédli město Nymburk, kde jsme měli pět stanovišť s odborným výkladem. Odpoledne uteklo jako voda a byl tu večer, kdy jsme se měli dozvědět, jak jsme uspěli. Utěšovali jsme se tím, že jsme se dostali do finále, a to byl sám o sobě velký úspěch. Když v naší kategorii, Druhý stupeň základní školy, přečetli třetí a druhé místo, už jsme nedoufali. A náhle to zaznělo. Na prvním místě se umístil Prometeus X z Českých Budějovic. Štěstím jsme se rozklepali a šli si převzít věcné ceny a hlavně zlatý pohár. Poté následovalo ještě očekávanější vyhlášení týmu, který získal absolutně nejvíce bodů. Když prezident Asociace malých debrujárů Petr Zapletal přečetl opět naše jméno, mysleli jsme si, že je to jen sen. 7 Domů do Českých Budějovic jsme přivezli dvě první místa. Nejúspěšnější tým v kategorii Druhý stupeň základní školy a nejúspěšnější tým v České republice. V naší škole bude na rok vystaven putovní pohár, na kterém bude na věky vyryto naše jméno. Zkuste to také Nechcete to zkusit také? Jde jen o to překročit svoji pohodlnost. Odměnou vám bude spousta zajímavých zážitků, pocit, že děláte něco smysluplného, a pokud budete dobří, tak i účast ve finále, které bude určitě dokonale organizované, jako bylo letos. Přihlásit se můžete na webových stránkách www. poharvedy.cz, kde se musíte do konce prosince zaregistrovat. Soutěží se ve čtyřech kategoriích předškoláci, první stupeň základních škol, druhý stupeň základních škol a střední školy. Radovan MIKEŠ Kontakt: ZŠ a MŠ Nerudova 9 České Budějovice Tel.: zsnerudova.cz

8 8 Lze čerpat dovolenou předem? Umožňuje zákoník práce, aby zaměstnanec čerpal část dovolené v běžném roce z dovolené příštího roku? Například zaměstnanec chce čerpat v prosinci dovolenou, ale nezbývá mu dostatečný počet dnů. Podle ustanovení 217 odst. 2 zákoníku práce zaměstnavatel může určit zaměstnanci čerpání dovolené, i když ještě nesplnil podmínky pro vznik práva na dovolenou, jestliže je možné předpokládat, že zaměstnanec tyto podmínky splní do konce kalendářního roku, popřípadě do skončení pracovního poměru. Z tohoto ustanovení lze tedy vyvozovat (a výklady k uvedenému 217 zákoníku práce to rovněž připouštějí), že zaměstnanec může čerpat dovolenou i předem, to je dříve, než mu právo na tuto dovolenou vznikne. Z hlediska zaměstnavatele je podstatné, zda lze reálně očekávat vznik práva na dovolenou zaměstnanci v budoucnu přinejmenším v takovém rozsahu, v jakém byla vyčerpána. Pracující důchodce Jaké jsou podmínky pro souběh výdělečné činnosti s pobíráním starobního důchodu? Jaký pracovněprávní vztah má být s poživatelem důchodu uzavřen? Česká správa sociálního zabezpečení podala k tomuto dotazu následující výklad: Lidé, kteří pobírají tzv. řádný starobní důchod a pracují současně v pracovněprávním vztahu, nemusí již od 1. ledna 2010 takový vztah sjednávat na dobu určitou (nepřesahující jeden rok). V praxi to znamená, že starobní důchod včetně jeho výplaty je možné bez problémů přiznat a pobírat, i když důchodce setrvá nadále v pracovněprávním vztahu sjednaném na dobu neurčitou. Není třeba, jako tomu bylo do 31. prosince 2009, před přiznáním výplaty důchodu měnit pracovní poměr z doby neurčité na dobu určitou, případně ukončovat dosavadní pracovní poměr a navazovat nový. Pro poživatele tzv. předčasných starob- Střídání v ošetřování dítěte Je možné, aby se manželé vystřídali v průběhu doby ošetřování dítěte ve věku do deseti let? Ten z manželů, který se ujal péče o dítě jako v pořadí druhý, uplatní nárok na ošetřovné tiskopisem Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči) a odevzdá ho svému zaměstnavateli. Na tomto ních důchodů v období do dosažení důchodového věku se od 1. ledna 2010 nic nemění výplata jejich důchodu nenáleží po dobu jakékoli výdělečné činnosti zakládající účast na důchodovém pojištění, byť by byla sjednána na dobu jakkoli krátkou a byly v ní dosahovány relativně nízké pracovní příjmy. Poté, co poživatel předčasného starobního důchodu dosáhne důchodového věku, pro něj ovšem ve vztahu k výkonu výdělečné činnosti platí stejné možnosti jako pro poživatele řádných starobních důchodů. tiskopise zaměstnanec (rodič) vyplní požadované údaje a přiloží k němu II. díl tiskopisu Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřo- vání (péče), Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče) nebo kopii kteréhokoli dílu uvedeného tiskopisu a tiskopis Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče), který vystaví ošetřující lékař. Tiskopis podepisuje také pojištěnec, od kterého se ošetřování (péče) přebírá. Při uzavření dětského výchovného zaří- zení se použije k uplatnění nároku na ošetřovné druhé vyhotovení tiskopisu Žá- dost o ošetřovné při péči o dítě do deseti let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy). Na vaše otázky odpovídá Mgr. Ing. Vít BERKA Dopřejte si misku přebraného tisku Podle tajemníka akreditační komise Jiřího Smrčky se kvalita soukromých vysokých škol zlepšila. Pane jo. Jak to tam asi muselo vypadat, když byla horší? Mladoboleslavská SŠ Maja plánuje příští rok otevřít nový obor kominík, protože poptávka po této profesi stoupá. Jak by ne všechno se to tu sype, štěstí potřebuje každý. Podle NÚV pracuje na pozicích odpovídajících středoškolskému, případně jen bakalářskému vzdělání, zhruba 25 procent absolventů humanitních oborů. Všechna místa podnikových filozofů jsou asi už beznadějně obsazena. Mezinárodní testování PIAAC naznačilo, že delší docházka do školy neznamená vždycky vyšší úroveň gramotnosti, píší LN. Dělat šestou třídu třikrát prostě není pokaždé terno. Mnoho dětí končí v bývalých zvláštních školách, protože přímo nezapadají do stanovených škatulek, hořce konstatuje Jan Černý v MF DNES. Přesně: Jak má dítě IQ pod MEDIÁLNÍ VÝVAR 50, hned bychom mu upírali víceletý gympl. Nejen farnosti, pozemky či obrazy. Církve si v rámci majetkového narovnání se státem nárokují také školu, glosují lidovky snahu budějovického biskupství dále hostit vzdělávací ústav pro sluchově postižené, jenž před 140 lety založilo. Kde se tohle učí? Na VUMLu? Z nové analýzy společnosti Scio plyne, že známky ze základní školy nevypovídají nic o tom, jak žáci dopadnou u přijímacích zkoušek na střední školy. Na to jsme potřebovali analýzu při takovém převisu nabídky nad poptávkou? Dobře dopadnou jak asi jinak. Do Třeboně se sjeli studenti rybářských škol z Norska, Portugalska a Francie. V rámci evropského vzdělávacího programu Comenius budou připravovat ryby. Výstupem bude kuchařka, informuje ČRo. Prosím? V Olomouci roste zájem o kurzy arabštiny, píše MF DNES. Přirozeně. Další očekávaná misie asi nebude ze Soluně. Petr KUKAL

9 Chemie v barvách duhy aneb Kouzelná laboratoř Add.: Aktivační centra. (TŠ, č. 29) Při četbě článku o Aktivačních centrech mě nejvíce zaujala myšlenka o možnosti zřizovat v naší zemi zařízení obdobná jako v Dánsku, kde mají již tradici a jsou projevem vyspělosti společnosti, která nezapomíná na žádnou skupinu svých občanů. Rozhodně je třeba podpořit snahy odborníků a také rodin starajících se o blízké s mentálním postižením. Vyjádřením toho, že se jejich krajně obtížnou dlouhodobou životní situací někdo zabývá a že nejsou společnosti lhostejní, by bylo chápání celé této velmi složité a náročné výchovné a vzdělávací oblasti jako součásti vzdělávací politiky státu. Jistě by se tím pomohlo dosáhnout systematičnosti v péči, návaznosti zařízení podle věku, či propojení do běžného života, i když Kolik z nás může říci, že umí kouzlit jako v pohádce, ví, co je to tajné písmo, chemická zahrádka, barevné bublinky? Že vůbec nevíte, neznáte? To děti z Mateřské školy Komenského ve Šternberku už ano. Dozvěděly se to letos v září, kdy za nimi přijel tým vědců a zaměstnanců katedry analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Hrnečku, dost! volaly děti na rostoucí pěnu ve zkumavce, s nadšením a otevřenou pusou pozorovaly měnící se barvičky duhy. Po krátké ukázce dostaly možnost si vše i samy vyzkoušet. Děti neskrývaly obrovské nadšení, když kouzelná zahrádka vykvetla, když rozluštily tajné písmo, či namíchaly bublinkový nápoj. Jako odměnu za absolvování duhové chemie získaly všechny děti diplom a balonek. A jaká byla představa dětí o budoucím povolání? Ano, tušíte správně, většina by jich chtěla být chemikem. Děti v předškolním věku mají totiž obrovský zájem poznávat nové a zajímavé věci, zkoumat, experimentovat a objevovat. A naše mateřská škola chce dětem zajistit prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jejich aktivnímu rozvoji a učení, motivovat je k pozitivnímu přístupu k přírodním vědám zábavnou formou, což bylo prvotním záměrem této akce. Děkujeme všem zúčastněným pracovníkům katedry analytické chemie za skvělý zážitek pro všechny děti. Věříme, že velmi netradiční, zajímavá a pěkná akce nebyla poslední, a už nyní se těšíme na její pokračování. Drahomíra SOLDÁNOVÁ jsem si vědoma, že s určitou izolací těchto lidí je třeba počítat i přes veškeré snažení rodin, pedagogů, společnosti. Myslím, že je třeba projevovat lidem, kteří se zabývají prací s těmito dětmi i jejich rodinami a snaží se pro ně prosadit ve společnosti trvalé zlepšování pomoci a péče, velmi často uznání a podporu. Adéla KOCMANOVÁ Angličtina nám pomáhá poznat nové kamarády V letošním školním roce odjela skupina žáků Základní školy Svatoplukova ve Šternberku na desetidenní výměnný pobyt do švédského města Kungsbacka už v září. Jde o projekt, na kterém pracují učitelé naší i švédské školy Törås desátým rokem. V rámci bohatého programu, na jehož přípravě se vždy podílejí i rodiče, se všichni seznámili, společně chodili několik dní do školy, kde nejen pracovali, ale užili si i dost zábavy. Kromě hraní různých her tvořili krátké filmy, v nichž herci používali rozdílné jazyky. Prezentovali výměnné pobyty v nižších třídách, také si již tradičně upekli ve školní kuchyni typické švédské pečivo. Po celou dobu bydleli v rodinách svých nových kamarádů. Jedno odpoledne společně soupeřili v bowlingu, Znáte je? Africký příběh lásky DAPHNE SHELDRICKOVÁ Život v keňském národním parku je podtitulem knihy z nakladatelství Ikar. Strhující příběh z exotického prostředí popisuje životní osudy samotné autorky. Narodila se v Keni, vyrůstala obklopená překrásnou přírodou, a tak není divu, že si tento svět zamilovala. Péči o zvířata, především o osiřelá mláďata, zasvětila celý život. Ve své autobiografii líčí bohaté zážitky, studium, první lásku a zasnoubení, ale popisuje i boje hnutí Mau Mau proti bílým osadníkům. Za zásluhy ji britská královna povýšila do šlechtického stavu a v roce 2001 se jí dostalo ocenění od keňské vlády. Autorka patří mezi živoucí legendy. 9 večery pak zaplnila zajímavá a všemi očekávaná návštěva Nintenda a společné hraní na hřišti. Velkým zdrojem informací byla návštěva Universea v blízkém Göteborgu. V oddělení přírody si studenti mohli pohladit rejnoky či pozorovat žraloky. Zároveň si v technické části zkoušeli svůj postřeh, nebo si zahráli virtuální házenou. Největší zážitky však určitě přinesla celodenní návštěva zábavního parku Liseberg, která celý program ukončila. Protože i počasí v tomto roce všem aktivitám přálo, odjížděli všichni spokojeni. Zjistili, že díky angličtině, kterou se učí ve škole už od druhé třídy, se mohou nejen dorozumět, ale získat i nové přátele. Nyní se všichni těší na květen, kdy skupina švédských dětí přijede do Šternberka. Jana NEMRAVOVÁ

10 10 Mezinárodní výzkum vědomostí a dovedností dospělých PIAAC Mezinárodní výzkum OECD PIAAC, o kterém jsme vás podrobně informovali v minulém čísle, proběhl na přelomu roku 2011/ 2012 ve 24 zemích mezi náhodně vybranými respondenty. Celkem se ho zúčastnilo 166 tisíc lidí. Odpovídali na různé typy otázek, které vypovídají o úrovni jejich vědomostí a dovedností. V matematické gramotnosti dosáhli čeští dospělí nadprůměrných výsledků. Konkrétní příklady najdete na Úroveň Pod Úrovní 1 Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 Úroveň 5 Skórové rozmezí Méně než 176 bodů bodů bodů bodů bodů Více než 376 bodů Úrovně způsobilosti, numerická gramotnost Podíl dospělých na dané úrovni průměr zúčastněných zemí (průměr ČR) 5,0 % (ČR 1,7 %) 14,0 % (ČR 11,1 %) 33,0 % (ČR 34,7 %) 34,4 % (ČR 40,4 %) 11,4 % (ČR 10,6 %) 1,1 % (ČR 0,9 %) Typy úspěšně splněných úloh na dané úrovni způsobilosti Úlohy na této úrovni vyžadují, aby respondent provedl jednoduché úkony, jako je počítání, třídění, provádění základních početních operací s celými čísly či s penězi nebo rozpoznání základních prostorových zobrazení v konkrétních, důvěrně známých kontextech, přičemž matematický obsah je jednoznačný, s minimem textu a minimálním počtem rozptylujících informací. Úlohy na této úrovni vyžadují od respondenta, aby provedl základní matematické operace v běžných, konkrétních kontextech, přičemž matematický obsah je jednoznačný. Vyskytuje se zde málo textu a minimum rozptylujících prvků. Úlohy obvykle vyžadují použití jednoduchých postupů, včetně počítání, třídění, provádění základních početních operací, porozumění jednoduchým procentuálním údajům, jako je např. 50 %, a nalézání a identifikaci jednoduchých prvků grafického či prostorového zobrazení. Úlohy na této úrovni vyžadují, aby respondent nalezl a zpracoval matematické informace a pojmy zahrnuté do běžných kontextů, přičemž matematický obsah je poměrně jednoznačný či zjevný s poměrně malým počtem rozptylujících prvků. Úlohy často vyžadují aplikaci dvou či více kroků nebo procesů zahrnujících počítání s celými čísly a s běžnými desetinnými čísly, procenty a zlomky, jednoduchá měření a prostorová znázornění, odhady a interpretaci poměrně jednoduchých dat a statistik z textů, tabulek a grafů. Úlohy na této úrovni vyžadují, aby respondent rozuměl matematickým informacím, které mohou být méně jednoznačné nebo které mohou být dány do neznámých či složitěji vyjádřených kontextů. K vyřešení úlohy je potřeba provést několik kroků a vybrat správnou strategii řešení. V úlohách je častěji vyžadováno uplatnění smyslu pro čísla a prostor, rozpoznávání matematických vztahů, zákonitostí a poměrů vyjádřených slovní či číselnou formou a práce s nimi, stejně jako interpretace a základní analýza dat a statistik z textů, tabulek a grafů. Úlohy na této úrovni vyžadují, aby respondent rozuměl řadě matematických informací, které mohou být složité, abstraktní nebo začleněné do neznámých kontextů. Tyto úlohy vyžadují provádění více kroků a výběr náležitých postupů a strategií k řešení problému. Úlohy také obvykle vyžadují analýzu a složitější uvažování o množství a datech, statistice a pravděpodobnosti, prostorových vztazích a změně, poměrech a matematických vzorcích. Správné vyřešení úloh na této úrovni může vyžadovat porozumění argumentům či schopnost zformulovat odůvodněné vysvětlení. Úlohy na této úrovni vyžadují, aby respondent porozuměl složitějším znázorněním a abstraktním a formálním matematickým a statistickým pojmům, které jsou obsaženy ve složitějších textech. V úlohách zaměřených na výklad či interpretaci musí být respondent schopen kombinovat více typů matematických informací. Jedná se zejména o vyvozování závěrů, vytváření matematických tvrzení či modelů a práci s nimi a obhájení, hodnocení, kritické posouzení řešení nebo volby správné cesty, která k němu vede.

11 11 Jak vidí návrhy na změny v systému evaluace a monitoringu odborná veřejnost? Odpovědi na tuto otázku přinesla veřejná diskuze, která se konala v rámci IPn projektu Kompetence III, aktivity Posouzení systému evaluace a monitoringu v České republice. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na čtrnácti seminářích, z nichž byly dva specificky zaměřeny pouze na zřizovatele a fakulty připravující učitele, se setkalo celkem 610 účastníků. Diskuze na seminářích se týkala návrhů, jež jsou obsaženy v doporučeních OECD pro Českou republiku. Klíčová témata byla vybrána s ohledem na tři úrovně hodnocení žáka, učitele a školy. K návrhům na změny systému hodnocení se vyjádřilo široké spektrum účastníků, zejména učitelé, ředitelé škol všech stupňů, zástupci zřizovatelů, vysokých škol, odborných a výzkumných ústavů, asociací, Parlamentu České republiky, pracovníci ČŠI a MŠMT. V rámci setkání vyplnili účastníci anketu, jejíž výsledky se promítají do závěrů z veřejné diskuze a jsou důležitou zpětnou vazbou k doporučením OECD. Pedagogická veřejnost považuje podle anketního šetření z hlediska zlepšení situace v hodnocení za nejzásadnější téma srovnatelnosti hodnocení. Za opatření, jejichž realizace si vyžádá relativně krátkou dobu, považují účastníci změny v hodnocení učitelů a změny rolí ředitelů a učitelů. Největší odpovědnost za důležité změny v hodnocení nese podle respondentů MŠMT. Nečekaným zjištěním je nízké očekávání od fakult připravujících učitele, které podle respondentů hrají výraznější roli pouze při zavedení kariérního systému a při změnách ve využívání sumativního a formativního hodnocení, ale i zde jsou až za vedením školy a MŠMT. Většina opatření si podle respondentů vyžádá výraznější navýšení rozpočtu škol. V externím hodnocení školy by podle respondentů měla hrát největší roli ČŠI, posílení role je očekáváno rovněž od zřizovatele. Pro hodnocení na úrovni žáků byl vznesen zásadní požadavek na to, aby změny byly stanoveny v návaznosti na upřesnění cílů vzdělávání. Zavádění standardizovaného hodnocení žáků, ať už maturitní zkoušky, nebo plošného testování žáků na úrovni 5. a 9. ročníků, je vnímáno spíše pozitivně s ohledem na požadavek srovnatelnosti a zvyšování motivace pro dosahování lepších výsledků, ale částečně i s obavami z neujasněnosti využívání výsledků těchto zkoušek (porovnávání škol, žebříčky ). V souvislosti s hodnocením žáků se podle pedagogů objevují dva základní problémy: Je stále náročnější motivovat žáky k co nejlepším výsledkům. Příliš velké kapacity středních škol, které ve spojení se snížením požadavků na uchazeče o studium vedou ke snižování nároků při hodnocení. Hodnocení na úrovni učitelů je aktéry vnímáno jako zanedbatelný problém našeho školství, který musí řešit především ředitel školy, a bez navýšení finančních prostředků je jeho vliv na zlepšování výsledků omezený. Většina aktérů považuje kariérní systém a profesní profil učitele za potřebný, ale ztrácejí důvěru v jeho úspěšné dokončení a v jeho napojení na zvýšené finanční zdroje. Diskuze o hodnocení učitelů se nevyhnula ani otázkám nedostatečného financování a nízkých platů ve školství, zvláště když na tento nedostatek upozorňuje i zpráva OECD. Diskuze i výsledky ankety v hodnocení ředitele školy ukázaly, že odborná veřejnost vnímá důležitost obou jeho rolí, manažera i lídra pedagogického sboru. Ředitelé si chtějí ponechat možnost učit přes to, že je to zatěžuje, ale uvítali by větší metodickou i praktickou pomoc, zejména v případě malých škol. Významné místo mezi doporučeními OECD na změny má i hodnocení školy. Vzhledem ke zvyšování zájmu a vlivu veřejnosti, role zřizovatele a školských rad zazněl v diskuzi výrazný požadavek na srozumitelnost a využitelnost inspekčních zpráv pro hodnocení školy, respektive ředitele školy, a na jistou formu poradenství i ze strany ČŠI. Stávající externí hodnocení školy zajišťované ČŠI je pro většinu škol informací o tom, jak plní své povinnosti. Inspekční zjištění jim pomáhá odstraňovat nedostatky, a to jak formální, tak v zajišťování kvalitního vzdělávání. Většina aktérů nepožaduje žádné zásadní změny v inspekčním hodnocení, ale uvítala by větší důraz na zpětnou vazbu, na zaznamenání vývoje školy, její posun v jednotlivých kritériích. Diskuze ukázala, že zřizovatelé s inspekčním hodnocením školy zatím většinou systematicky nepracují a považují je za příliš odborné. Zejména pro většinu zastupitelů obcí a rodičů nemají inspekční zprávy dostatečnou vypovídací hodnotu. Pro hodnocení na všech úrovních se ukazuje nevyužitý potenciál fakult připravujících učitele. Z diskuze vyplynulo, že fakulty při přípravě budoucích učitelů nevěnují dostatečnou pozornost jiné než odborné (předmětové) přípravě. U absolventů je za nedostatečné považováno vybavení v dovednostech týkajících se didaktiky, v dovednostech hodnocení a motivace. Mimo odpovědi na plánované otázky je v závěrech z veřejné diskuze nutné zdůraznit konstatování, že pedagogické veřejnosti chybí odborná diskuze v regionech. Účastníci, zejména ředitelé a učitelé, na regionálních set ká ních ocenili již samotnou možnost vyjádřit se k tématům, slyšet zkušenosti a získat inspiraci od kolegů z jiných škol. Uvedená zjištění, stejně jako další potřeby aktérů, budou dále ověřeny i kvantitativním výzkumem, jehož výsledky budou v blízké době zveřejněny na webových stránkách ČŠI. Podrobné údaje o výsledcích ankety a průběhu veřejné diskuze jsou uvedeny na webových stránkách ČŠI, v sekci Mezinárodní šetření Posouzení systému evaluace a monitoringu v České republice. Ing. Michaela ŠOJDROVÁ národní koordinátorka aktivity Posouzení systému evaluace a monitoringu v České republice projektu Kompetence III

12 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v tomto vydání Týdeníku ŠKOLSTVÍ jsme pro Vás připravili soutěže o osm cen. Už jste si namíchali letošní novinku, vitaminy na míru Mixturam? Letos v květnu spustila skupina mladých absolventů ČVUT v čele s Janem Kolaříkem a Tomášem Valentou službu Mixturam.cz. Jde o unikátní službu, která umožňuje každému namíchat si do jedné kapsle svůj vlastní mix vitaminů a potravinových doplňků. V nabídce mají několik desítek užitečných látek, včetně bylinek a bylinných extraktů, například ostropestřec, rakytník, echinaceu, ženšen, zázvor, guaranu, chlorellu, mladý ječmen. Najdete tam také látky na klouby, cholesterol, imunitu, paměť nebo detoxikaci. Se službou letos uspěli v soutěži Vodafone Nápad roku 2013, kde v konkurenci 122 projektů obsadili 4. místo. Výhodou oproti běžným doplňkům stravy je především to, že si sestavíte směs na míru svým potřebám a nemusíte nikde složitě hledat po lékárnách nebo platit za látky, které nepotřebujete. Na stránkách funguje také interaktivní rádce, který s výběrem pomůže. Stačí jen zaškrtnout, co vás aktuálně trápí. Systém automaticky ohlídá možné kontraindikace a maximální denní dávky. Výslednou směs si můžete originálně pojmenovat na etiketě, směs vám poté vyrobí, natobolkují a do deseti dnů zašlou poštou domů. Balení obsahuje 100 tobolek, což je množství na tři měsíce. Pokud byste to chtěli vyzkoušet, připravili jsme pro vás soutěž o tři balení. Stačí jen správně odpovědět na soutěžní otázku. Vyhrajte koupelové přísady od La Chèvre Česká kosmetická značka La Chèvre vyrábí mnoho produktů pro péči o pleť a tělo a kromě klasické nabídky krémů, sér apod. se specializuje také na výrobu koupelových přísad s originální recepturou. V nabídce má aktuálně dvě přísady a vy máte nyní šanci vyhrát jeden z pěti balíčků obsahujících obě dvě Regenerační syrovátkovou koupelovou přísadu a Hydratační mléčnou koupelovou přísadu. Tyto léčebné a relaxační koupele blahodárně působí na tělo, obsahují totiž unikátní biologický systém ze sušeného kozího mléka, který pokožku hydratuje a vyživuje, dále také sůl z Růžového jezera (velmi podobná soli z Mrtvého moře) pro regeneraci pokožky. Regenerační koupelová Zřizovatel školy: Československá provincie Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské Beethovenova 1/235, Opava vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Církevní konzervatoř Opava Potřebné předpoklady, obsahové náležitosti přihlášky najdete na stránkách školy www. konzervator.cz. Předpokládaný nástup na pracovní místo: , předpokládaná doba výkonu činnosti: 5 let Přihlášky podávejte do na adresu: Církevní konzervatoř Opava, Beethovenova 1, Opava. přísada je vhodná pro všechny typy pokožky, zvláště pak pro atopiky, psoriatiky nebo osoby s akné. Hydratační přísada je vhodná pro pokožku suchou a zralou. Pomáhá ji omladit a ochránit před škodlivými vlivy životního prostředí. SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: Jaká má být teplota vody pro koupel s přísadami La Chèvre? Více informací a odpověď na soutěžní otázku naleznete na Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce, kteří obdrží vitamin na míru. Odpovědi posílejte na do 1. listopadu Do předmětu uveďte MIXTURAM. SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: Jaké látky vám k namíchání nabídne interaktivní webový rádce Mixturam, když si v něm zaškrtnete, že vás trápí snížená imunita, bolesti kloubů a zhoršená kvalita vlasů a nehtů? Nápovědu k soutěžní otázce hledejte na webových stránkách Ze správných odpovědí vylosujeme pět výherců. Odpovědi posílejte na do 1. listopadu Do předmětu uveďte La CHEVRE. Výhry budou po ukončení soutěží k vyzvednutí v redakci Týdeníku ŠKOLSTVÍ. V případě, že výhra nebude vyzvednuta do tří týdnů od vyhlášení výsledků, bude postoupena náhradnímu výherci. Na výhru nevzniká právní nárok. Nabídka pro všechny školy, které chtějí prezentovat projekty ESF Redakce Týdeníku ŠKOLSTVÍ připravila il pro řešitele l projektů, které jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem, placený prostor s výraznou, 80procentní slevou oproti ceně běžné inzerce. Neváhejte a kontaktujte nás na tel.: , mobil: , TÝDENÍK Číslo října 2013 Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, Praha 1. Šéfredaktorka Mgr. Karla Tondlová, tel , fax příjmení Inzerce: Za rok vychází 40 čísel, celoroční předplatné tištěné podoby 1180 Kč, elektronické verze 790 Kč, na nebo Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Vyrábí SOFIPRIN Praha. Rozšiřuje Česká pošta, s. p., Postservis. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt v Praze č. j. NP 3160/1994. ISSN MK ČR E 4861.

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 (Gesce odbor 20)* Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ

LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ (PLATNÁ K 1. 9. 2015) Výuka předmětu náboženství se ve školách řídí především těmito legislativními předpisy: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

Opatření na podporu OV

Opatření na podporu OV ŠKOLA VE FIRMĚ FIRMA VE ŠKOLE Opatření na podporu OV Uherský Brod 20. září 2012 Koncepce 2 DZ vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011-2015) DZ vychází z Programového prohlášení vlády: - Podpora

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Platné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 ze dne 1. 10. 2013, č. j.: MSMT- 22886/2013 Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků cizinců z třetích

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ konané dne 27.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni:

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT a OP VK Role MŠMT v rámci OP VK EU peníze školám EU peníze středním školám 2 MŠMT a strategické projekty v rámci OP VK IPn

Více

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-26724/2015-3 V Praze dne 10. září 2015 Vyhlášení pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách 671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 46/2008 Sb.,

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

pro školní rok 2014/2015

pro školní rok 2014/2015 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 pro denní formu čtyřletého studia V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Charakteristiky jednotlivých úrovní a jejich vztah k Evropskému rámci kvalifikací Vydáno v projektu NSK2 jako pracovní materiál Národní ústav odborného

Více

UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL

UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL 2. JEDNOTLIVÉ NOVELIZOVANÉ BODY 19. V 30 odst. 1 písm. a) se slova s pedagogickými pracovníky nahrazují slovy se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení.

Více

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

Učení se praxí. Martina Kaňáková

Učení se praxí. Martina Kaňáková Učení se praxí Martina Kaňáková Učení se praxí Firmy: Nedostatek kvalifikovaných technicky vzdělávaných odborníků Rok 2015 vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání Mateřské školy: podpora polytechnické

Více

Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe

Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe Ministerstvo školství, mládeže a

Více

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT Jednotné přijímací zkoušky v s maturitními obory Praha, červen 2014 1 Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI ) předkládá výsledky inspekčního elektronického zjišťování na téma Jednotné přijímací zkoušky

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Mgr. Martina Kaňáková Národní ústav pro vzdělávání, Manažer KA2 projekt POSPOLU

Více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: MSMT- 32 347/2014-1 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST konané dne 24.05.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

Znění dopisu zaslaného Asociací pro domácí vzdělávání před volbami do Parlamentu České republiky v říjnu 2013.

Znění dopisu zaslaného Asociací pro domácí vzdělávání před volbami do Parlamentu České republiky v říjnu 2013. Znění dopisu zaslaného Asociací pro domácí vzdělávání před volbami do Parlamentu České republiky v říjnu 2013. Vážená paní, vážený pane, Dovolujeme si Vás jménem Asociace pro domácí vzdělávání (ADV) oslovit

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Vytvořil Distribuce dokumentu Datum Česká asociace pro finanční řízení Elektronicky na členy asociace a vybrané personalisty 1. 8. 2013 30. 8.

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o. List číslo: 1 / 17 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-04-06 Výtisk číslo:1 QI 75-04-06 Tato instrukce je majetkem

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Souhrnné poznatky České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Praha, srpen 2012 1/5 1. Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008 Metodický pokyn ke zřizování pracovního místa asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, s účinností od 1.1. 2009

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Právní předpisy Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a

Více

Platné znění vyhlášky 671_2004_Sb kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení.txt. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21.

Platné znění vyhlášky 671_2004_Sb kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení.txt. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách Změna: 422/2006 Sb. Změna: 46/2008 Sb. Změna: 394/2008 Sb.

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol

Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol ZÁKLADNÍ OBECNÉ INFORMACE v rámci 4. klíčové aktivity projektu Národní systém

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2013/2014 ze dne 29. května 2013,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012.

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012. SMĚRNICE č. 2/2012 Mimoškolní akce Obsah : Čl. 1 Úvod Čl. 2 Organizační zajištění Čl. 3 Pracovně právní zajištění mimoškolní akce Čl. 4 Finanční zajištění mimoškolní akce Čl. 5 Bezpečnost a ochrana zdraví

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Praha, leden 2015 Obsah Úvod... 3 Cíle... 3 Metoda... 3 Odborné konzultace... 5 Validita dat... 5 1 Zjištění... 6 1.1 Počty žáků podle vzdělávacího programu...

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Seminář Jak úspěšně čerpat dotace EU Co nás čeká? Projektová gramatika Kdo? Město Kroměříž a Azylový dům pro muže o.p.s.

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 1 Rovný přístup ke vzdělávání a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Kritéria hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

PŘÍLOHA IV - FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ, KRITÉRIA A TERMÍNY

PŘÍLOHA IV - FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ, KRITÉRIA A TERMÍNY Dlouhodobý záměr a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2011 PŘÍLOHA IV - FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ, KRITÉRIA A TERMÍNY REALIZACE VYBRANÝCH OPATŘENÍ Index opatření Znění opatření Kritérium realizace Zodpovědnost

Více