V tomto čísle najdete: Krátce října TÝDENÍK ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK"

Transkript

1 TÝDENÍK ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Novou kvalifikaci lze získat i bez absolvování školy... 3 Multikulturní výchova v mateřinkách... 5 Soutěž Pohár vědy: I fyzika může být zábavná... 7 Krátce října Předsedové základních organizací ČMOS PŠ ze škol Karlovarského kraje se sešli na společné konferenci, kde rozhodli o sloučení všech tří oblastních organizačních jednotek do jedné. 22. října V Praze v Domě odborových svazů proběhlo jednání republikového výboru sekce seniorů. Vedle aktuálních informací z činnosti školských odborů se výbor věnoval také přípravě sjezdu ČMOS pracovníků školství října V České republice se uskuteční předčasné volby do Poslanecké sněmovny. Jejich konání ovlivní i chod škol, protože většina volebních místností je právě ve školách. Školské odbory a volební programy politických stran Za několik dní nás čekají předčasné volby do Poslanecké sněmovny. Dění kolem nich bylo i hlavním tématem rozhovoru s Františkem DOBŠÍKEM, předsedou Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Jak hodnotíte volební programy politických stran, které se týkají regionálního školství? Především bych chtěl zdůraznit, že nechceme nikomu říkat, koho má kdo volit. Lidé ve školách jsou dostatečně zkušení a inteligentní na to, aby sami zhodnotili představy politických stran o budoucnosti našeho školství a podle toho se rozhodli, koho ve volbách podpoří. Odborový svaz ale volební programy stran, které mají šanci dostat se do Sněmovny, pečlivě analyzoval. To ano. Srovnávali jsme je s naším memorandem České školství co chceme, v němž jsme už před rokem jasně definovali naše požadavky. V některých bodech se naše představy s cíli politických stran setkávají, v jiných ne. Vezměme to třeba podle abecedy. Co vás zaujalo u hnutí ANO? Volební program hnutí ANO je v oblasti školství velmi obecný, zaměřený spíše na vysoké školství a vědu. Shodujeme se například v oblasti středního školství u maturit, kde toto hnutí požaduje jasně nastavené a levné státní maturity, které budou respektovat různou úroveň a zaměření škol. Co říkáte programu ČSSD? Programové cíle sociální demokracie nejsou v rozporu se záměry a aktivitami ČMOS pracovníků školství. Odborový svaz však své představy, pokud jde o pracovní podmínky a platové poměry zaměstnanců ve školství, v memorandu České školství co chceme vymezuje daleko podrobněji. A navíc se týkají jak pedagogů, tak nepedagogických zaměstnanců škol. Odlišnosti vidíme spíše ve formulacích, v míře obecnosti vymezování cílů. Naprostá shoda je v tom, že rozhodujícím garantem rozvoje školství má být stát. ČMOS pracovníků školství na rozdíl od dokumentů ČSSD výslovně zdůrazňuje otázky finančního zabezpečení ze státního rozpočtu a nutnost zvyšování výdajů na školství vzhledem k HDP na úroveň vyspělých států Evropské unie. Přiznat své minusy je plus. Ivan Kraus FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Souhlasíme i s tím, že se naše školy musí modernizovat. Podmínkou jsou však dostatečné finanční zdroje a stabilita finančního zajištění chodu našich škol. To odborový svaz vždy výslovně zdůrazňoval. Součástí záměru odborového svazu obhajovat důstojné pracovní podmínky zaměstnanců ve školství je i snižování administrativní zátěže, v čemž se s ČSSD také shodujeme. (Pokračování na str. 4)

2 2 Zápisník Školský pohár 2014 Dvanáctý ročník Coca- -Cola Školského poháru ve fotbale odstartoval. Do turnaje je přihlášeno 713 chlapeckých a 115 dívčích týmů z druhého stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. Ty se utkají o zájezd na zahraniční fotbalový zápas. zm Podpora řemesel Olomoucký kraj rozšiřuje počet učebních oborů, jejichž žáci mohou čerpat učňovská stipendia, aby firmám v regionu pomohl zajistit dostatek kvalifikovaných pracovníků. Nově hejtmanství podpoří žáky vzdělávacího oboru elektrotechnické a strojně montážní práce. Obor je vyučován ve Střední škole technické a zemědělské v Mohelnici na Šumpersku. čtk Oranžové kolo na sněhu Pražská náplavka na Rašínově nábřeží hostila druhý říjnový víkend netradiční akci Après Ski. Festival plný sněhu a zimních radovánek bavil děti i dospělé. Každý návštěvník měl také možnost přispět na charitu prostřednictvím Oranžového kola. dn Dobrovolnické práce Více než mladých lidí se během několika dnů zapojilo do dobrovolnické práce, v rámci projektu 72 hodin zvelebovali své okolí nebo bavili seniory. Akci uspořádala druhým rokem Česká rada dětí a mládeže. čtk O Budulínkovi, Smolíčkovi a Karkulce už známe, přečteme si dneska novou třeba nějaký volební program! KRESBA: Milan KOCMÁNEK MŠMT chystá projekt digitalizace škol Ministerstvo školství informovalo vládu o strategickém záměru Digitální vzdělávání/touch your future, jehož cílem je rozšířit do výuky v celé České republice nejmodernější digitální technologie. Úkol vypracovat tuto strategii pro MŠMT vyplývá z dokumentu Digitální Česko 2.0 schváleného vládou a je i v souladu s akčním plánem Evropské komise, který má za cíl vyřešit problémy související s digitálními technologiemi, které brání školám a univerzitám v Evropské unii v poskytování vysoce kvalitního vzdělání a v rozvoji digitálních dovedností, jež se do roku 2020 stanou nezbytným předpokladem pro 90 procent pracovních míst. Jedná se především o podporu využití informačních a komunikačních technologií ve školách všech stupňů, stejně jako v mimoškolním a v celoživotním vzdělávání, říká 1. náměstek ministra Jindřich Fryč. V úvodní etapě strategický záměr navrhuje nasadit do vybraných tříd základních a středních škol v Česku zařízení typu touch-pad/tablet. V závěrečné fázi by pak podle projektu mohly být tablety nabídnuty školám plošně. Digitální technologie ve školách by v žádném případě ale neměla nahradit psaný projev žáků. Co se týká výukového softwaru, záměr počítá jak s vývojem nových výukových nástrojů, tak s tím, že by mohly být digitalizovány dosud existující osvědčené textové učební zdroje. Hlavními gestory projektu mají být MŠMT a MPSV. Projekt počítá ale i se zapojením dalších rezortů. Financování projektu by z velké části mělo být hrazeno z prostředků Evropské unie. Daňové zvýhodnění spolupráce firem se školami Firmy a podnikatelé můžou počítat s daňovým zvýhodněním, pokud svůj majetek použijí na odborné vzdělávání učňů a studentů. Počítá s tím zákonné opatření o změnách daňových zákonů, které schválil Senát. Firmy a podnikatelé si budou moci například odečíst Jak to bude doopravdy? mšmt Ministerstvo školství minulý týden informovalo veřejnost, že v příštím roce by se měly platy ve školství zvýšit v průměru o 411 korun. Umožní to navýšení rozpočtu rezortu o 1,88 procenta. Je však třeba dodat, že nejde o posílení tarifních platů, ale nenárokových složek platu, takže se klidně může stát, že někdo dostane osm set korun navíc, a jiný nic. Při zveřejňování tak citlivých informací by ministerstvo mělo být možná korektnější a nevzbuzovat u učitelů falešné naděje a u veřejnosti pocit, že učitelům se neustále přidává. kt až 110 procent vstupní ceny nového majetku, který pořídí pro odborné vzdělávání a který pro něj bude sloužit z více než 50 procent. Podmínkou bude, aby firma pořídila tento majetek za účelem vzdělávání. Firma bude muset být prvním majitelem takového majetku, který navíc bude muset sloužit vzdělávání alespoň po tři roky. Možnost odpočtu se také nebude vztahovat na majetek, na jehož pořízení firma dostala jinou formu veřejné podpory, například dotaci. Od základu daně bude také možné odečíst výdaje vynaložené na žáka nebo studenta. čtk

3 Novou kvalifikaci lze získat i bez absolvování školy 3 Projekt bude pokračovat i po roce 2015, kdy již nebude financován z prostředků Evropské unie. Počet nezaměstnaných lidí v České republice se neustále zvyšuje. K 30. září 2013 bylo bez práce lidí, z toho absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Trh práce však mnohdy hledá profese, které se zatím ani nevyučují. Zda je možné i v těchto profesích získat vzdělání, na to jsme se zeptali Vladimíra VOZNIČKY z Národního ústavu pro vzdělávání. Od roku 2005 se v České republice buduje národní soustava kvalifikací v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Ten nařizuje uznávat znalosti a dovednosti tvořící profesní kvalifikaci bez ohledu na způsob jejich nabytí (formálním vzděláváním, neformálním vzděláváním, informálním učením). Staví tak pokud jde o odborné vzdělávání na stejnou úroveň počáteční a další vzdělávání (získané praxí). Aby byl tento záměr v praxi proveditelný, je třeba vytvořit národní soustavu kvalifikací jakožto registr profesních kvalifikací existujících na pracovním trhu v České republice. Kolik profesí je popsáno doposud, kolik jich plánujete popsat? Do současné doby je schváleno 496 standardů profesních kvalifikací, dalších 200 až 300 je v různých stadiích rozpracovanosti. Do 30. června 2015 by mělo existovat přibližně 1100 kvalifikačních standardů, což by mělo podle kvalifikovaného odhadu zaměstnavatelů pokrýt všechny profesní kvalifikace na úrovni středoškolského vzdělání s výučním listem i s maturitní zkouškou požadované českým pracovním trhem. Kompletní přehled schválených kvalifikací je dostupný na našem webu. Popis kvalifikace je jedna věc, druhá, podstatnější je možnost získání nové kvalifikace. Jak ji lze tedy získat? Ke každé profesní kvalifikaci existuje kvalifikační a hodnoticí standard. Kvalifikační standard stanovuje, jaké způsobilosti je třeba si osvojit u té které kvalifikace, hodnoticí standard pak stanovuje, jak ověřit, zda zájemce o danou kvalifikaci tyto kompetence skutečně má. Stanovuje také, za jakých FOTO: Stanislav JUGA podmínek může takové ověření proběhnout. Využití standardů je opravdu mnohostranné. Občané v nich nacházejí hodnověrný zdroj informací o obsahu jednotlivých kvalifikací, o tom, co musí umět, chtějí- -li se uplatnit v povolání, jehož výkon jim daná kvalifikace umožňuje. Zaměstnavatelé v nich získávají například popisy pracovních míst, jednotně formulované požadavky pro nábor pracovníků a mnohé další. Sloužit mohou i vzdělávacím institucím, kariérovým poradcům či úřadům práce. Jednoznačně závazné jsou pro všechny autorizované osoby, tedy pro právnické nebo fyzické osoby, jimž autorizující orgán (zpravidla příslušné ministerstvo) udělí právo organizovat a provádět zkoušky. A jak lze kvalifikaci získat? Osvědčení o získání profesní kvalifikace lze získat po úspěšném složení zkoušky před autorizovanou osobou. U každé kompetence uvedené v kvalifikačním standardu je číselný údaj o její úrovni na škále 1 až 8, která přibližně koresponduje s Evropským rámcem kvalifikací. Součástí oficiálního názvu každé profesní kvalifikace je i kód, který ladí s kódem oboru vzdělání na stejné vzdělávací úrovni. Musím také doplnit, že zkoušky jsou zpoplatněny a uhrazení poplatku je podmínkou pro výkon zkoušky. Výši poplatku stanovuje autorizovaná osoba s ohledem na náklady spojené se zkouškou. Máte už nějakou zpětnou vazbu o využívání národní soustavy kvalifikací? Kolik lidí již složilo kvalifikační zkoušky, jaké mají uplatnění v praxi? Do současné doby úspěšně vykonalo zkoušku více než žadatelů, přičemž neúspěšných bylo asi 10 procent žadatelů. Nabytím osvědčení o profesní kvalifikaci je jejich postavení na trhu práce u nás zcela srovnatelné s těmi, kteří svou profesní kvalifikaci získali v počátečním vzdělávání. V celé řadě profesí je mohou zaměstnavatelé upřednostňovat, neboť jejich kvalifikace je aktuálnější, více odpovídá současným potřebám. Jejich zaměstnanost ale nezjišťujeme, na to nemáme finanční prostředky. Olga ŠEDIVÁ

4 4 (Dokončení ze str. 1) Jaké styčné body nacházíte s programem KSČM? Shodu lze nalézt v podpoře učňovského školství a ve zkvalitňování učebních dokumentů na úrovni základních škol. Změny ve financování vzdělávání ve vazbě na efektivitu a kvalitu jsou v programu KSČM nastíněny velmi obecně, nelze z toho dovodit náznak či příslib na zlepšení podmínek pro vzdělávání. Záměr KSČM prohloubit spolupráci s odbory a konzultovat legislativní změny odpovídá aktivitám našeho svazu, pokud jde o účast sociálních partnerů na přípravě právních předpisů ve školství. Co vás oslovilo na programu KDU ČSL? Určitě záměr zlepšit způsob financování regionálního školství a navýšit finanční zdroje pro školství. Také programový cíl KDU-ČSL navýšit prostředky na mzdy učitelů v návaznosti na kariérní systém se v podstatě shoduje se záměry odborového svazu. My se v našem dokumentu České školství co chceme zabýváme i tím, v čem by měl být doplněn obsah přípravy pedagogických pracovníků na budoucí povolání, což je v souladu s programem KDU- -ČSL prosadit změny v přípravě na učitelské povolání. Na řadě je volební program ODS. Co vás zaujalo na něm? Ta část, která hovoří o tom, že české školy potřebují stabilní, jasná a jednoduchá pravidla, řád a možnost spolehnout se na podmínky od státu do značné míry prolíná s programovým dokumentem školských odborů. ODS své cíle formuluje spíše obecně, my akcentujeme vytvoření ekonomických podmínek pro plnění těchto programových cílů. ODS uvádí konkrétní částku tří miliard korun na podporu kvalitních pedagogů, dá se předpokládat, že jde o zlepšení platových poměrů. Shodně se zdůrazňuje potřeba motivačního kariérního řádu. Omezení administrativní zátěže škol a školských zařízení je oprávněným zájmem zaměstnanců, Školské odbory: informace, fakta, argumenty Školské odbory a volební programy politických stran který ČMOS pracovníků školství také prosazuje. Shoda (byť jsou užity jiné formulace) panuje v potřebě vytvářet dostatek míst v mateřských školách. Zásadní rozdíl je ale v přístupu k dětským skupinám jako alternativní formě péče o děti. Odborový svaz tento záměr odmítá, což vyjádřil i ve svých připomínkách k návrhu příslušného zákona. V programovém dokumentu České školství co chceme jsou stanoveny záměry i v oblasti základního vzdělávání, ale v jiném pojetí, než uvádí program ODS. Programové cíle ODS však s cíli a aktivitami našeho svazu nejsou v rozporu. Potřebu nového systému financování regionálního školství konstatují ODS i ČMOS pracovníků školství. Program ODS také zdůrazňuje potřebu rychle dohodnout pravidla pro státní maturity. Společný zájem máme i na rozvoji odborného školství. Co říkáte na program Strany práv občanů Zemanovci (SPOZ)? Oceňujeme, že zdůrazňují význam vzdělávání jako investice celospolečenského významu, ale chybí nám konstatování o způsobu financování regionálního školství. Dalo by se říci, že Zemanovci navozují celou řadu otázek, bohužel odpovědi jejich volební program dostatečně nenabízí. Požadavek na zvýšení platů pedagogů a ostatních pracovníků a program projektů k oživení učňovského školství včetně zmínky o polytechnické výchově koresponduje s naším memorandem České školství co chceme. Promítl se fakt, že Strana zelených měla svého času ve svém středu ministra školství, v jejich volebním programu? Tak to nedovedu posoudit, ale obecně mohu říci, že se shodujeme v několika bodech: motivační kariérní řád, nutnost zlepšování podmínek pro DVPP a profesní rozvoj pedagogických pracovníků, zakotvení psychické pracovní zátěže pedagogických pracovníků do právních norem. Shoda panuje i na státní maturitě s jednou úrovní. FOTO: ARCHIV ČMOS pracovníků školství dlouhodobě upozorňuje na nízkou úroveň odměňování pedagogických pracovníků (nejen učitelů), ale i nepedagogických pracovníků, takže i zde je shoda. Zajímavé je navrhované tvůrčí volno pro každého učitele základní a střední školy vždy po pěti letech. Podle nás je to návrh hodný diskuze. Přestože odborový svaz pracovníků školství si je vědom, že pouhé zvýšení objemu výdajů na vzdělávání není konečným řešením problémů ve školství, jsme přesvědčeni, že jde o nutnou podmínku pro zlepšování stavu českého školství. Memorandum České školství co chceme zmiňuje nutnost zvyšování výdajů na vzdělávání na úroveň vyspělých států EU. Oceňujeme, že Strana zelených se chce zasadit o navýšení prostředků na vzdělávání na 6 procent HDP. Také hnutí Úsvit má podle posledních průzkumů šanci dostat se do Sněmovny. Program tohoto hnutí se podle našeho názoru týká školství pouze v obecné rovině, a přestože nalezneme obecnou shodu například v oblasti financování či praktických škol, je tento program při dalším uplatňování v praxi pro svoji nekonkrétnost těžko kontrolovatelný. Je vzdělání klíčem k budoucnosti, jak to ve svém programu tvrdí TOP 09? S tím, že dobré vzdělání je vstupenkou do života, předpokladem dalšího rozvoje člověka a prevencí sociálního vyloučení, bude souhlasit asi většina lidí. ČMOS pracovníků školství a TOP 09 se shodují i v tom, že je nutné do vzdělávání dát více prostředků, TOP 09 hovoří o transparentním financování vzdělávacích institucí, o což usilují i školské odbory. Naše názory se potkávají také v tom, že je nutné vytvořit kariérní systém pro pedagogy. TOP 09 zmiňuje standardy pro počáteční vzdělávání pedagogů a jejich kariérní rozvoj. Cíle TOP 09 a školských odborů se částečně potkávají i v tom smyslu, že je třeba rozšířit síť mateřských škol tak, aby byly dostupné potřebnému počtu dětí, a zlepšit postavení a pracovní podmínky ředitelek a učitelek mateřských škol. Záměry ČMOS pracovníků školství a TOP 09 se shodují především ve snaze o zlepšení postavení a pracovních podmínek pedagogů základních škol, a to jak v ekonomickém, tak i právním smyslu. Potkáváme se například i v úsilí o zachování kvalitní sítě základních uměleckých škol a v podpoře učňovského školství. Karla TONDLOVÁ

5 Multikulturní výchova v mateřských školách pomáhá k adaptaci cizinců Se začleňováním dětí cizinců má naše Mateřská škola Mezi Domy v Praze-Libuši bohaté zkušenosti. Těsná blízkost obchodního a kulturního centra areálu Sapa i nová výstavba bytů v okolí jsou důvodem stále se zvyšujícího zájmu cizinců o umístění dětí do našeho předškolního zařízení. Nejedná se pouze o děti vietnamské národnosti, ale také čínské, ruské, ukrajinské a slovenské. Obtížná komunikace Komunikace s dětmi, které k nám přicházejí z jiného jazykového prostředí, je pro nás pedagogy velmi obtížná. Často nerealizovatelná je i domluva s jejich rodiči, kteří převážně česky také nehovoří. Problémy se objevují již při samotných zápisech do mateřské školy a jakákoli další spolupráce během roku je prakticky nemožná. Na všechny děti cizinců, bez ohledu na formu pobytu a sociálně-ekonomickou situaci rodiny, se vztahuje povinná školní docházka. Aby se maximálně snížilo riziko problémů dítěte z odlišného jazykového prostředí na počátku jeho vzdělávací dráhy, mělo by se právě účastnit předškolního vzdělávání. Cizinci bez informací České děti na vstup do školky připraví většinou jejich rodiče, kteří s ní mají bohaté zkušenosti, ale žáky cizince nemá na české školství kdo připravit. Mnohdy jejich rodiče chodili do školy i na opačné polokouli. Cizincům chybějí v různé míře základní informace, jejichž užitečnost či nezbytnost si ani nemusíme uvědomovat, protože nám je prostředí školy důvěrně známé. Základním předpokladem pro snadnější orientaci cizinců v českém vzdělávacím systému je předávání informací o organizaci a jejím provozu, jejich možnostech, právech a povinnostech. Rodiče často nezaznamenají důležité a klíčové informace o schůzkách, besídkách, výletech, lékařských vyšetřeních, kulturních a sportovních akcích, a to nám každodenní náročnou práci velmi komplikuje. Adaptace dětí Multikulturní výchova představuje výchovu, která akceptuje kultury všech národností dětí, které docházejí do naší mateřské školy. Adaptace cizinců do společnosti v rámci mateřské školy je citlivý proces, který musí učitelka pozitivně motivovat a podporovat. Úkolem každé pedagogické pracovnice je to, aby napomohla adaptaci dítěte z jiné etnické skupiny do naší společnosti. Děti kolem tří let nemají ještě předsudky, neuvědomují si své odlišnosti, proto je velice důležité začínat s multikulturní výchovou již v předškolním věku. Vhodnou motivací, kladnými příklady, vytvářením přátelských vztahů mezi dětmi dochází k vytváření základů kladných postojů na celý život. Děti z majoritní společnosti si utváří postoj k dětem z jiných etnik, učí se vzájemné toleranci a schopnosti žít v multikulturní společnosti. Všechny děti jsou svou mentalitou v podstatě stejné, ať mluví jakýmkoli jazykem. Každé dítě si chce hrát, mít kamarády, má snahu komunikovat, poznávat, učit se, rozumět věcem a dění kolem sebe. Jinak tomu není ani u dětí, které vyrůstají v jazykově cizím prostředí. ILUSTRAČNÍ FOTO: Petr MERTA Sociální? Demokratická? Efektivní? 5 Individuální péče Samozřejmě, že dítě, které nerozumí učitelce z důvodu jazykové bariéry, vyžaduje individuální péči. Učitelky v mateřské škole připravují dětem takové podmínky, aby se každé jednotlivé dítě přirozeně rozvíjelo, dovedou rozpoznat vzdělávací potřeby dětí, odhalo- EU vat nedostatky v jejich rozvoji a pracovat s dětmi tak, aby byly jejich potřeby uspokojovány a nedostatky vyrovnávány. Ovšem je nutné přihlédnout k maximální naplněnosti našich tříd, která nedovoluje zcela aplikovat tolik potřebný individuální přístup. Řešit tento problém pouze stávajícími pedagogickými pracovnicemi je nemožné. Proto jsme se zapojili do projektu Podpora multikulturního soužití celé občanské společnosti na území Praha-Libuš v roce 2013 a očekáváme zlepšení situace. Díky schválené dotaci máme od září do prosince na několik hodin týdně asistentku pedagoga a v případě potřeby i tlumočníka. Pro děti s odlišným mateřským jazykem a jejich rodiče pořádáme jednou týdně kroužek českého jazyka. Zajistit tyto služby bude však potřebné i do budoucna, a tak musíme hledat další zdroje financování. Irena PROCHÁZKOVÁ, ředitelka Mateřské školy Mezi domy, Praha 4-Libuš Kritické myšlení / Diskuse / Interakce Výukové materiály o Evropské unii stahujte na stránkách

6 6 Kdy končí pracovní poměr? Požádal jsem svého zaměstnavatele o skončení pracovního poměru dohodou. Ten ale neodpovídá, takže předpokládám, že pracovní poměr končí k datu, které jsem stanovil. Podle ustanovení 49 odst. 1 zákoníku práce platí, že při dohodě zaměstnance a zaměstnavatele na rozvázání pracovního poměru končí tento pracovní poměr sjednaným dnem. V praxi smluvní strany pracovního poměru vycházejí někdy z chybného předpokladu, že na žádost o uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru nemusí druhá strana odpovídat a že pak pracovní poměr končí v navrženém termínu (v daném případě v termínu navrženém zaměstnancem). Jestliže však zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že navrhuje ukončení pracovního poměru k určitému dni a uvede v žádosti požadovaný termín odpovědi, není dohoda uzavřena, pokud zaměstnavatel v navrženém termínu neodpoví a nevysloví s návrhem dohody souhlas. K uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru tedy nedojde, jestliže účastník, kterému je návrh předložen, návrh odmítne, nebo K uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru nedojde, jestliže druhý účastník návrh odmítne, nebo na něj vůbec nereaguje. FOTO: Alena TUČÍMOVÁ na něj nebude vůbec reagovat. Rovněž k uzavření dohody nedojde, pokud je návrh přijat opožděně, nebo požaduje-li druhý účastník změny. V tomto druhém případě jde o nový návrh předložený účastníkem, který požaduje změny v původním návrhu dohody. Navrhne-li zaměstnavatel nebo zaměstnanec druhému účastníkovi uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru, aniž by určil lhůtu k přijetí návrhu, je třeba návrh přijmout bez zbytečného odkladu. Bez zbytečného odkladu je návrh přijat ve lhůtě, která druhému účastníkovi s ohledem na všechny okolnosti případu umožňuje, aby se s náležitou znalostí věci rozhodl o tom, zda požadavek na rozvázání pracovního poměru dohodou přijme. Předkladateli dohody lze doporučit, aby v písemném návrhu dohody určil lhůtu k jeho přijetí druhým účastníkem pracovněprávního vztahu. Vít BERKA Řešení šikany ve školách MŠMT vydalo nový metodický pokyn k řešení šikanování Novela zákoníku práce Byla již vydána novela zákoníku práce v návaznosti na ve školách a školských zařízeních. Ve Věstníku MŠMT sešitě 8, vydaném v srpnu 2013, je publikován metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních (čj. MSMT /2013). Tento pokyn nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění ve Věstníku MŠMT a zároveň se jím zrušuje metodický pokyn ministra školství k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení čj / V úvodu publikovaného metodického pokynu se mimo jiné uvádí: Cílem předkládaného metodického pokynu je poskytnout pedagogickým pracovníkům základní informace především k samotnému řešení tohoto vysoce rizikového chování. Text metodického pokynu je provázán s Metodickým doporučením k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, čj / , ve znění pozdějších úprav (dále jen metodické doporučení ), ve kterém lze nalézt komentáře k metodickým postupům a užitečná metodická vodítka pro diagnostiku a nápravu v podobě tabulek. Metodický pokyn je určen pro právnické osoby vykonávající činnost škol zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Podpůrně je doporučován k využití ostatním školám zapsaným do školského rejstříku a poskytovatelům služeb souvisejících se vzděláváním a výchovou. mšmt nový občanský zákoník? Ve Sbírce zákonů České republiky částce 116, rozeslané dne 30. září 2013, je publikován zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva. V části šedesáté sedmé tohoto zákona jsou uvedeny změny zákoníku práce. Zákon č. 303/2013 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. ledna Vít BERKA Úkony v obecném zájmu V ustanovení 203 zákoníku práce jsou uvedeny jiné úkony v obecném zájmu, které jsou překážkou v práci, kdy zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci pracovní volno. Je možno tento seznam úkonů rozšířit v kolektivní smlouvě? V 203 odst. 1 zákoníku zkoušky, maturitní zkoušky, práce je uvedeno, že absolutorium v konzervatoři, činnost komisaře, účast jiné úkony v obecném zájmu stanoví tento zákon nebo členů v akreditační komisi). zvláštní zákon. Výčet těchto Ustanovení 203 zákoníku jiných úkonů stanovený zákoníkem práce je uveden v aby bylo určeno nebo sjed- práce nepřipouští možnost, 203 odst. 2. V poznámce náno, že i v jiných případech, pod čarou jsou uvedeny příkladem některé zvláštní záním výčtu v zákoníku práce než je uvedeno v taxativkony, v nichž jsou také stanoveny jiné úkony v obecném jde o jiný úkon v obecném nebo ve zvláštních zákonech, zájmu. Mezi těmito příklady zájmu. Tedy ani v kolektivní smlouvě nelze uvádět je uveden i 184 školského zákona (účast členů ve zkušební komisi pro závěrečné v obecném zájmu. Vít další případy jiných úkonů BERKA

7 zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady Soutěž Pohár vědy jsme vyhráli a navíc jsme dokázali, že fyzika může být zábavná Rádi bychom se s vámi podělili o náš triumf v oblasti fyziky na celostátní soutěži Pohár vědy, která se konala v polovině června v Nymburku. Pro nás žáky Základní a Mateřské školy Nerudova z Českých Budějovic vše začalo na konci roku Tehdy jsme se na podnět našeho učitele fyziky Radovana Mikeše přihlásili do celostátní fyzikální soutěže Pohár vědy Nobel 2013, která probíhala pod záštitou Asociace malých debrujárů České republiky. Náš tým tvořilo šest žáků z 6. A Aleš Kropík, Antonín Brabec, Jan Čejka, Adam Mikeš, Andrea Matejičová a Kristýna Petříková. Stáli jsme před nelehkým úkolem vypracovat úkoly čtyř soutěžních kol. Kreativita, výzkum a projekt Každé soutěžní kolo mělo tři části kreativita, teorie a výzkum, praxe a projekt. V části Kreativita se uplatnila naše vynalézavost. Měli jsme například vymyslet název týmu, bojový pokřik, namalovat vlajku a vytvořit vlastní trička. Zde vznikl i název našeho týmu Prometeus X. V části Teorie a výzkum jsme hledali informace o elektromotorech, teploměrech, siloměrech a dírkových komorách. Vše jsme názorně zpracovali a vytvořili prezentace. Nejzajímavější částí soutěžního kola byla Praxe a projekt. Zde se ukázala naše zručnost, protože jsme měli vyrobit různá zařízení, vyzkoušet je a vysvětlit jejich princip. Tak se u nás ve škole postupně objevil elektromotor, teploměry, siloměry a dírkové komory. Dokonce jsme si vyrobili v tělocvičně velký siloměr, na který jsme se sami věšeli a měřili sílu, kterou nás přitahuje Země. Postup do finále V květnu jsme netrpělivě čekali, zda postoupíme do finále v Nymburku. Konkurence byla obrovská, protože se letos přihlásilo 142 družstev. O to větší byla naše radost, když jsme dostali zprávu, že jsme byli vybráni mezi dvacet nejlepších družstev, z čehož dvě byla z Anglie. Pilně jsme se začali připravovat a těšili se na souboj s ostatními týmy. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, které bodovala odborná porota a vyučující, kteří přijeli se svými žáky. První den byla prezentace týmu na pódiu měli jsme pět minut na to, abychom představili náš tým a poutavým způsobem předvedli fyzikální pokus, který jsme si předem vybrali. Vše nám klaplo a z reakce publika jsme vytušili, že jsme se líbili. Druhý den nás čekal těžký úkol. Na přidělený stolek jsme naaranžovali vše, co jsme vytvořili v předešlých čtyřech kolech. Byli jsme bodováni za to, jak naše výrobky vypadaly a fungovaly, ale také za to, jak jsme dokázali vysvětlit jejich princip. Absolutní vítězi Porota počítala body a my jsme si zatím prohlédli město Nymburk, kde jsme měli pět stanovišť s odborným výkladem. Odpoledne uteklo jako voda a byl tu večer, kdy jsme se měli dozvědět, jak jsme uspěli. Utěšovali jsme se tím, že jsme se dostali do finále, a to byl sám o sobě velký úspěch. Když v naší kategorii, Druhý stupeň základní školy, přečetli třetí a druhé místo, už jsme nedoufali. A náhle to zaznělo. Na prvním místě se umístil Prometeus X z Českých Budějovic. Štěstím jsme se rozklepali a šli si převzít věcné ceny a hlavně zlatý pohár. Poté následovalo ještě očekávanější vyhlášení týmu, který získal absolutně nejvíce bodů. Když prezident Asociace malých debrujárů Petr Zapletal přečetl opět naše jméno, mysleli jsme si, že je to jen sen. 7 Domů do Českých Budějovic jsme přivezli dvě první místa. Nejúspěšnější tým v kategorii Druhý stupeň základní školy a nejúspěšnější tým v České republice. V naší škole bude na rok vystaven putovní pohár, na kterém bude na věky vyryto naše jméno. Zkuste to také Nechcete to zkusit také? Jde jen o to překročit svoji pohodlnost. Odměnou vám bude spousta zajímavých zážitků, pocit, že děláte něco smysluplného, a pokud budete dobří, tak i účast ve finále, které bude určitě dokonale organizované, jako bylo letos. Přihlásit se můžete na webových stránkách www. poharvedy.cz, kde se musíte do konce prosince zaregistrovat. Soutěží se ve čtyřech kategoriích předškoláci, první stupeň základních škol, druhý stupeň základních škol a střední školy. Radovan MIKEŠ Kontakt: ZŠ a MŠ Nerudova 9 České Budějovice Tel.: zsnerudova.cz

8 8 Lze čerpat dovolenou předem? Umožňuje zákoník práce, aby zaměstnanec čerpal část dovolené v běžném roce z dovolené příštího roku? Například zaměstnanec chce čerpat v prosinci dovolenou, ale nezbývá mu dostatečný počet dnů. Podle ustanovení 217 odst. 2 zákoníku práce zaměstnavatel může určit zaměstnanci čerpání dovolené, i když ještě nesplnil podmínky pro vznik práva na dovolenou, jestliže je možné předpokládat, že zaměstnanec tyto podmínky splní do konce kalendářního roku, popřípadě do skončení pracovního poměru. Z tohoto ustanovení lze tedy vyvozovat (a výklady k uvedenému 217 zákoníku práce to rovněž připouštějí), že zaměstnanec může čerpat dovolenou i předem, to je dříve, než mu právo na tuto dovolenou vznikne. Z hlediska zaměstnavatele je podstatné, zda lze reálně očekávat vznik práva na dovolenou zaměstnanci v budoucnu přinejmenším v takovém rozsahu, v jakém byla vyčerpána. Pracující důchodce Jaké jsou podmínky pro souběh výdělečné činnosti s pobíráním starobního důchodu? Jaký pracovněprávní vztah má být s poživatelem důchodu uzavřen? Česká správa sociálního zabezpečení podala k tomuto dotazu následující výklad: Lidé, kteří pobírají tzv. řádný starobní důchod a pracují současně v pracovněprávním vztahu, nemusí již od 1. ledna 2010 takový vztah sjednávat na dobu určitou (nepřesahující jeden rok). V praxi to znamená, že starobní důchod včetně jeho výplaty je možné bez problémů přiznat a pobírat, i když důchodce setrvá nadále v pracovněprávním vztahu sjednaném na dobu neurčitou. Není třeba, jako tomu bylo do 31. prosince 2009, před přiznáním výplaty důchodu měnit pracovní poměr z doby neurčité na dobu určitou, případně ukončovat dosavadní pracovní poměr a navazovat nový. Pro poživatele tzv. předčasných starob- Střídání v ošetřování dítěte Je možné, aby se manželé vystřídali v průběhu doby ošetřování dítěte ve věku do deseti let? Ten z manželů, který se ujal péče o dítě jako v pořadí druhý, uplatní nárok na ošetřovné tiskopisem Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči) a odevzdá ho svému zaměstnavateli. Na tomto ních důchodů v období do dosažení důchodového věku se od 1. ledna 2010 nic nemění výplata jejich důchodu nenáleží po dobu jakékoli výdělečné činnosti zakládající účast na důchodovém pojištění, byť by byla sjednána na dobu jakkoli krátkou a byly v ní dosahovány relativně nízké pracovní příjmy. Poté, co poživatel předčasného starobního důchodu dosáhne důchodového věku, pro něj ovšem ve vztahu k výkonu výdělečné činnosti platí stejné možnosti jako pro poživatele řádných starobních důchodů. tiskopise zaměstnanec (rodič) vyplní požadované údaje a přiloží k němu II. díl tiskopisu Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřo- vání (péče), Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče) nebo kopii kteréhokoli dílu uvedeného tiskopisu a tiskopis Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče), který vystaví ošetřující lékař. Tiskopis podepisuje také pojištěnec, od kterého se ošetřování (péče) přebírá. Při uzavření dětského výchovného zaří- zení se použije k uplatnění nároku na ošetřovné druhé vyhotovení tiskopisu Žá- dost o ošetřovné při péči o dítě do deseti let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy). Na vaše otázky odpovídá Mgr. Ing. Vít BERKA Dopřejte si misku přebraného tisku Podle tajemníka akreditační komise Jiřího Smrčky se kvalita soukromých vysokých škol zlepšila. Pane jo. Jak to tam asi muselo vypadat, když byla horší? Mladoboleslavská SŠ Maja plánuje příští rok otevřít nový obor kominík, protože poptávka po této profesi stoupá. Jak by ne všechno se to tu sype, štěstí potřebuje každý. Podle NÚV pracuje na pozicích odpovídajících středoškolskému, případně jen bakalářskému vzdělání, zhruba 25 procent absolventů humanitních oborů. Všechna místa podnikových filozofů jsou asi už beznadějně obsazena. Mezinárodní testování PIAAC naznačilo, že delší docházka do školy neznamená vždycky vyšší úroveň gramotnosti, píší LN. Dělat šestou třídu třikrát prostě není pokaždé terno. Mnoho dětí končí v bývalých zvláštních školách, protože přímo nezapadají do stanovených škatulek, hořce konstatuje Jan Černý v MF DNES. Přesně: Jak má dítě IQ pod MEDIÁLNÍ VÝVAR 50, hned bychom mu upírali víceletý gympl. Nejen farnosti, pozemky či obrazy. Církve si v rámci majetkového narovnání se státem nárokují také školu, glosují lidovky snahu budějovického biskupství dále hostit vzdělávací ústav pro sluchově postižené, jenž před 140 lety založilo. Kde se tohle učí? Na VUMLu? Z nové analýzy společnosti Scio plyne, že známky ze základní školy nevypovídají nic o tom, jak žáci dopadnou u přijímacích zkoušek na střední školy. Na to jsme potřebovali analýzu při takovém převisu nabídky nad poptávkou? Dobře dopadnou jak asi jinak. Do Třeboně se sjeli studenti rybářských škol z Norska, Portugalska a Francie. V rámci evropského vzdělávacího programu Comenius budou připravovat ryby. Výstupem bude kuchařka, informuje ČRo. Prosím? V Olomouci roste zájem o kurzy arabštiny, píše MF DNES. Přirozeně. Další očekávaná misie asi nebude ze Soluně. Petr KUKAL

9 Chemie v barvách duhy aneb Kouzelná laboratoř Add.: Aktivační centra. (TŠ, č. 29) Při četbě článku o Aktivačních centrech mě nejvíce zaujala myšlenka o možnosti zřizovat v naší zemi zařízení obdobná jako v Dánsku, kde mají již tradici a jsou projevem vyspělosti společnosti, která nezapomíná na žádnou skupinu svých občanů. Rozhodně je třeba podpořit snahy odborníků a také rodin starajících se o blízké s mentálním postižením. Vyjádřením toho, že se jejich krajně obtížnou dlouhodobou životní situací někdo zabývá a že nejsou společnosti lhostejní, by bylo chápání celé této velmi složité a náročné výchovné a vzdělávací oblasti jako součásti vzdělávací politiky státu. Jistě by se tím pomohlo dosáhnout systematičnosti v péči, návaznosti zařízení podle věku, či propojení do běžného života, i když Kolik z nás může říci, že umí kouzlit jako v pohádce, ví, co je to tajné písmo, chemická zahrádka, barevné bublinky? Že vůbec nevíte, neznáte? To děti z Mateřské školy Komenského ve Šternberku už ano. Dozvěděly se to letos v září, kdy za nimi přijel tým vědců a zaměstnanců katedry analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Hrnečku, dost! volaly děti na rostoucí pěnu ve zkumavce, s nadšením a otevřenou pusou pozorovaly měnící se barvičky duhy. Po krátké ukázce dostaly možnost si vše i samy vyzkoušet. Děti neskrývaly obrovské nadšení, když kouzelná zahrádka vykvetla, když rozluštily tajné písmo, či namíchaly bublinkový nápoj. Jako odměnu za absolvování duhové chemie získaly všechny děti diplom a balonek. A jaká byla představa dětí o budoucím povolání? Ano, tušíte správně, většina by jich chtěla být chemikem. Děti v předškolním věku mají totiž obrovský zájem poznávat nové a zajímavé věci, zkoumat, experimentovat a objevovat. A naše mateřská škola chce dětem zajistit prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jejich aktivnímu rozvoji a učení, motivovat je k pozitivnímu přístupu k přírodním vědám zábavnou formou, což bylo prvotním záměrem této akce. Děkujeme všem zúčastněným pracovníkům katedry analytické chemie za skvělý zážitek pro všechny děti. Věříme, že velmi netradiční, zajímavá a pěkná akce nebyla poslední, a už nyní se těšíme na její pokračování. Drahomíra SOLDÁNOVÁ jsem si vědoma, že s určitou izolací těchto lidí je třeba počítat i přes veškeré snažení rodin, pedagogů, společnosti. Myslím, že je třeba projevovat lidem, kteří se zabývají prací s těmito dětmi i jejich rodinami a snaží se pro ně prosadit ve společnosti trvalé zlepšování pomoci a péče, velmi často uznání a podporu. Adéla KOCMANOVÁ Angličtina nám pomáhá poznat nové kamarády V letošním školním roce odjela skupina žáků Základní školy Svatoplukova ve Šternberku na desetidenní výměnný pobyt do švédského města Kungsbacka už v září. Jde o projekt, na kterém pracují učitelé naší i švédské školy Törås desátým rokem. V rámci bohatého programu, na jehož přípravě se vždy podílejí i rodiče, se všichni seznámili, společně chodili několik dní do školy, kde nejen pracovali, ale užili si i dost zábavy. Kromě hraní různých her tvořili krátké filmy, v nichž herci používali rozdílné jazyky. Prezentovali výměnné pobyty v nižších třídách, také si již tradičně upekli ve školní kuchyni typické švédské pečivo. Po celou dobu bydleli v rodinách svých nových kamarádů. Jedno odpoledne společně soupeřili v bowlingu, Znáte je? Africký příběh lásky DAPHNE SHELDRICKOVÁ Život v keňském národním parku je podtitulem knihy z nakladatelství Ikar. Strhující příběh z exotického prostředí popisuje životní osudy samotné autorky. Narodila se v Keni, vyrůstala obklopená překrásnou přírodou, a tak není divu, že si tento svět zamilovala. Péči o zvířata, především o osiřelá mláďata, zasvětila celý život. Ve své autobiografii líčí bohaté zážitky, studium, první lásku a zasnoubení, ale popisuje i boje hnutí Mau Mau proti bílým osadníkům. Za zásluhy ji britská královna povýšila do šlechtického stavu a v roce 2001 se jí dostalo ocenění od keňské vlády. Autorka patří mezi živoucí legendy. 9 večery pak zaplnila zajímavá a všemi očekávaná návštěva Nintenda a společné hraní na hřišti. Velkým zdrojem informací byla návštěva Universea v blízkém Göteborgu. V oddělení přírody si studenti mohli pohladit rejnoky či pozorovat žraloky. Zároveň si v technické části zkoušeli svůj postřeh, nebo si zahráli virtuální házenou. Největší zážitky však určitě přinesla celodenní návštěva zábavního parku Liseberg, která celý program ukončila. Protože i počasí v tomto roce všem aktivitám přálo, odjížděli všichni spokojeni. Zjistili, že díky angličtině, kterou se učí ve škole už od druhé třídy, se mohou nejen dorozumět, ale získat i nové přátele. Nyní se všichni těší na květen, kdy skupina švédských dětí přijede do Šternberka. Jana NEMRAVOVÁ

10 10 Mezinárodní výzkum vědomostí a dovedností dospělých PIAAC Mezinárodní výzkum OECD PIAAC, o kterém jsme vás podrobně informovali v minulém čísle, proběhl na přelomu roku 2011/ 2012 ve 24 zemích mezi náhodně vybranými respondenty. Celkem se ho zúčastnilo 166 tisíc lidí. Odpovídali na různé typy otázek, které vypovídají o úrovni jejich vědomostí a dovedností. V matematické gramotnosti dosáhli čeští dospělí nadprůměrných výsledků. Konkrétní příklady najdete na Úroveň Pod Úrovní 1 Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 Úroveň 5 Skórové rozmezí Méně než 176 bodů bodů bodů bodů bodů Více než 376 bodů Úrovně způsobilosti, numerická gramotnost Podíl dospělých na dané úrovni průměr zúčastněných zemí (průměr ČR) 5,0 % (ČR 1,7 %) 14,0 % (ČR 11,1 %) 33,0 % (ČR 34,7 %) 34,4 % (ČR 40,4 %) 11,4 % (ČR 10,6 %) 1,1 % (ČR 0,9 %) Typy úspěšně splněných úloh na dané úrovni způsobilosti Úlohy na této úrovni vyžadují, aby respondent provedl jednoduché úkony, jako je počítání, třídění, provádění základních početních operací s celými čísly či s penězi nebo rozpoznání základních prostorových zobrazení v konkrétních, důvěrně známých kontextech, přičemž matematický obsah je jednoznačný, s minimem textu a minimálním počtem rozptylujících informací. Úlohy na této úrovni vyžadují od respondenta, aby provedl základní matematické operace v běžných, konkrétních kontextech, přičemž matematický obsah je jednoznačný. Vyskytuje se zde málo textu a minimum rozptylujících prvků. Úlohy obvykle vyžadují použití jednoduchých postupů, včetně počítání, třídění, provádění základních početních operací, porozumění jednoduchým procentuálním údajům, jako je např. 50 %, a nalézání a identifikaci jednoduchých prvků grafického či prostorového zobrazení. Úlohy na této úrovni vyžadují, aby respondent nalezl a zpracoval matematické informace a pojmy zahrnuté do běžných kontextů, přičemž matematický obsah je poměrně jednoznačný či zjevný s poměrně malým počtem rozptylujících prvků. Úlohy často vyžadují aplikaci dvou či více kroků nebo procesů zahrnujících počítání s celými čísly a s běžnými desetinnými čísly, procenty a zlomky, jednoduchá měření a prostorová znázornění, odhady a interpretaci poměrně jednoduchých dat a statistik z textů, tabulek a grafů. Úlohy na této úrovni vyžadují, aby respondent rozuměl matematickým informacím, které mohou být méně jednoznačné nebo které mohou být dány do neznámých či složitěji vyjádřených kontextů. K vyřešení úlohy je potřeba provést několik kroků a vybrat správnou strategii řešení. V úlohách je častěji vyžadováno uplatnění smyslu pro čísla a prostor, rozpoznávání matematických vztahů, zákonitostí a poměrů vyjádřených slovní či číselnou formou a práce s nimi, stejně jako interpretace a základní analýza dat a statistik z textů, tabulek a grafů. Úlohy na této úrovni vyžadují, aby respondent rozuměl řadě matematických informací, které mohou být složité, abstraktní nebo začleněné do neznámých kontextů. Tyto úlohy vyžadují provádění více kroků a výběr náležitých postupů a strategií k řešení problému. Úlohy také obvykle vyžadují analýzu a složitější uvažování o množství a datech, statistice a pravděpodobnosti, prostorových vztazích a změně, poměrech a matematických vzorcích. Správné vyřešení úloh na této úrovni může vyžadovat porozumění argumentům či schopnost zformulovat odůvodněné vysvětlení. Úlohy na této úrovni vyžadují, aby respondent porozuměl složitějším znázorněním a abstraktním a formálním matematickým a statistickým pojmům, které jsou obsaženy ve složitějších textech. V úlohách zaměřených na výklad či interpretaci musí být respondent schopen kombinovat více typů matematických informací. Jedná se zejména o vyvozování závěrů, vytváření matematických tvrzení či modelů a práci s nimi a obhájení, hodnocení, kritické posouzení řešení nebo volby správné cesty, která k němu vede.

11 11 Jak vidí návrhy na změny v systému evaluace a monitoringu odborná veřejnost? Odpovědi na tuto otázku přinesla veřejná diskuze, která se konala v rámci IPn projektu Kompetence III, aktivity Posouzení systému evaluace a monitoringu v České republice. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na čtrnácti seminářích, z nichž byly dva specificky zaměřeny pouze na zřizovatele a fakulty připravující učitele, se setkalo celkem 610 účastníků. Diskuze na seminářích se týkala návrhů, jež jsou obsaženy v doporučeních OECD pro Českou republiku. Klíčová témata byla vybrána s ohledem na tři úrovně hodnocení žáka, učitele a školy. K návrhům na změny systému hodnocení se vyjádřilo široké spektrum účastníků, zejména učitelé, ředitelé škol všech stupňů, zástupci zřizovatelů, vysokých škol, odborných a výzkumných ústavů, asociací, Parlamentu České republiky, pracovníci ČŠI a MŠMT. V rámci setkání vyplnili účastníci anketu, jejíž výsledky se promítají do závěrů z veřejné diskuze a jsou důležitou zpětnou vazbou k doporučením OECD. Pedagogická veřejnost považuje podle anketního šetření z hlediska zlepšení situace v hodnocení za nejzásadnější téma srovnatelnosti hodnocení. Za opatření, jejichž realizace si vyžádá relativně krátkou dobu, považují účastníci změny v hodnocení učitelů a změny rolí ředitelů a učitelů. Největší odpovědnost za důležité změny v hodnocení nese podle respondentů MŠMT. Nečekaným zjištěním je nízké očekávání od fakult připravujících učitele, které podle respondentů hrají výraznější roli pouze při zavedení kariérního systému a při změnách ve využívání sumativního a formativního hodnocení, ale i zde jsou až za vedením školy a MŠMT. Většina opatření si podle respondentů vyžádá výraznější navýšení rozpočtu škol. V externím hodnocení školy by podle respondentů měla hrát největší roli ČŠI, posílení role je očekáváno rovněž od zřizovatele. Pro hodnocení na úrovni žáků byl vznesen zásadní požadavek na to, aby změny byly stanoveny v návaznosti na upřesnění cílů vzdělávání. Zavádění standardizovaného hodnocení žáků, ať už maturitní zkoušky, nebo plošného testování žáků na úrovni 5. a 9. ročníků, je vnímáno spíše pozitivně s ohledem na požadavek srovnatelnosti a zvyšování motivace pro dosahování lepších výsledků, ale částečně i s obavami z neujasněnosti využívání výsledků těchto zkoušek (porovnávání škol, žebříčky ). V souvislosti s hodnocením žáků se podle pedagogů objevují dva základní problémy: Je stále náročnější motivovat žáky k co nejlepším výsledkům. Příliš velké kapacity středních škol, které ve spojení se snížením požadavků na uchazeče o studium vedou ke snižování nároků při hodnocení. Hodnocení na úrovni učitelů je aktéry vnímáno jako zanedbatelný problém našeho školství, který musí řešit především ředitel školy, a bez navýšení finančních prostředků je jeho vliv na zlepšování výsledků omezený. Většina aktérů považuje kariérní systém a profesní profil učitele za potřebný, ale ztrácejí důvěru v jeho úspěšné dokončení a v jeho napojení na zvýšené finanční zdroje. Diskuze o hodnocení učitelů se nevyhnula ani otázkám nedostatečného financování a nízkých platů ve školství, zvláště když na tento nedostatek upozorňuje i zpráva OECD. Diskuze i výsledky ankety v hodnocení ředitele školy ukázaly, že odborná veřejnost vnímá důležitost obou jeho rolí, manažera i lídra pedagogického sboru. Ředitelé si chtějí ponechat možnost učit přes to, že je to zatěžuje, ale uvítali by větší metodickou i praktickou pomoc, zejména v případě malých škol. Významné místo mezi doporučeními OECD na změny má i hodnocení školy. Vzhledem ke zvyšování zájmu a vlivu veřejnosti, role zřizovatele a školských rad zazněl v diskuzi výrazný požadavek na srozumitelnost a využitelnost inspekčních zpráv pro hodnocení školy, respektive ředitele školy, a na jistou formu poradenství i ze strany ČŠI. Stávající externí hodnocení školy zajišťované ČŠI je pro většinu škol informací o tom, jak plní své povinnosti. Inspekční zjištění jim pomáhá odstraňovat nedostatky, a to jak formální, tak v zajišťování kvalitního vzdělávání. Většina aktérů nepožaduje žádné zásadní změny v inspekčním hodnocení, ale uvítala by větší důraz na zpětnou vazbu, na zaznamenání vývoje školy, její posun v jednotlivých kritériích. Diskuze ukázala, že zřizovatelé s inspekčním hodnocením školy zatím většinou systematicky nepracují a považují je za příliš odborné. Zejména pro většinu zastupitelů obcí a rodičů nemají inspekční zprávy dostatečnou vypovídací hodnotu. Pro hodnocení na všech úrovních se ukazuje nevyužitý potenciál fakult připravujících učitele. Z diskuze vyplynulo, že fakulty při přípravě budoucích učitelů nevěnují dostatečnou pozornost jiné než odborné (předmětové) přípravě. U absolventů je za nedostatečné považováno vybavení v dovednostech týkajících se didaktiky, v dovednostech hodnocení a motivace. Mimo odpovědi na plánované otázky je v závěrech z veřejné diskuze nutné zdůraznit konstatování, že pedagogické veřejnosti chybí odborná diskuze v regionech. Účastníci, zejména ředitelé a učitelé, na regionálních set ká ních ocenili již samotnou možnost vyjádřit se k tématům, slyšet zkušenosti a získat inspiraci od kolegů z jiných škol. Uvedená zjištění, stejně jako další potřeby aktérů, budou dále ověřeny i kvantitativním výzkumem, jehož výsledky budou v blízké době zveřejněny na webových stránkách ČŠI. Podrobné údaje o výsledcích ankety a průběhu veřejné diskuze jsou uvedeny na webových stránkách ČŠI, v sekci Mezinárodní šetření Posouzení systému evaluace a monitoringu v České republice. Ing. Michaela ŠOJDROVÁ národní koordinátorka aktivity Posouzení systému evaluace a monitoringu v České republice projektu Kompetence III

12 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v tomto vydání Týdeníku ŠKOLSTVÍ jsme pro Vás připravili soutěže o osm cen. Už jste si namíchali letošní novinku, vitaminy na míru Mixturam? Letos v květnu spustila skupina mladých absolventů ČVUT v čele s Janem Kolaříkem a Tomášem Valentou službu Mixturam.cz. Jde o unikátní službu, která umožňuje každému namíchat si do jedné kapsle svůj vlastní mix vitaminů a potravinových doplňků. V nabídce mají několik desítek užitečných látek, včetně bylinek a bylinných extraktů, například ostropestřec, rakytník, echinaceu, ženšen, zázvor, guaranu, chlorellu, mladý ječmen. Najdete tam také látky na klouby, cholesterol, imunitu, paměť nebo detoxikaci. Se službou letos uspěli v soutěži Vodafone Nápad roku 2013, kde v konkurenci 122 projektů obsadili 4. místo. Výhodou oproti běžným doplňkům stravy je především to, že si sestavíte směs na míru svým potřebám a nemusíte nikde složitě hledat po lékárnách nebo platit za látky, které nepotřebujete. Na stránkách funguje také interaktivní rádce, který s výběrem pomůže. Stačí jen zaškrtnout, co vás aktuálně trápí. Systém automaticky ohlídá možné kontraindikace a maximální denní dávky. Výslednou směs si můžete originálně pojmenovat na etiketě, směs vám poté vyrobí, natobolkují a do deseti dnů zašlou poštou domů. Balení obsahuje 100 tobolek, což je množství na tři měsíce. Pokud byste to chtěli vyzkoušet, připravili jsme pro vás soutěž o tři balení. Stačí jen správně odpovědět na soutěžní otázku. Vyhrajte koupelové přísady od La Chèvre Česká kosmetická značka La Chèvre vyrábí mnoho produktů pro péči o pleť a tělo a kromě klasické nabídky krémů, sér apod. se specializuje také na výrobu koupelových přísad s originální recepturou. V nabídce má aktuálně dvě přísady a vy máte nyní šanci vyhrát jeden z pěti balíčků obsahujících obě dvě Regenerační syrovátkovou koupelovou přísadu a Hydratační mléčnou koupelovou přísadu. Tyto léčebné a relaxační koupele blahodárně působí na tělo, obsahují totiž unikátní biologický systém ze sušeného kozího mléka, který pokožku hydratuje a vyživuje, dále také sůl z Růžového jezera (velmi podobná soli z Mrtvého moře) pro regeneraci pokožky. Regenerační koupelová Zřizovatel školy: Československá provincie Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské Beethovenova 1/235, Opava vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Církevní konzervatoř Opava Potřebné předpoklady, obsahové náležitosti přihlášky najdete na stránkách školy www. konzervator.cz. Předpokládaný nástup na pracovní místo: , předpokládaná doba výkonu činnosti: 5 let Přihlášky podávejte do na adresu: Církevní konzervatoř Opava, Beethovenova 1, Opava. přísada je vhodná pro všechny typy pokožky, zvláště pak pro atopiky, psoriatiky nebo osoby s akné. Hydratační přísada je vhodná pro pokožku suchou a zralou. Pomáhá ji omladit a ochránit před škodlivými vlivy životního prostředí. SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: Jaká má být teplota vody pro koupel s přísadami La Chèvre? Více informací a odpověď na soutěžní otázku naleznete na Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce, kteří obdrží vitamin na míru. Odpovědi posílejte na do 1. listopadu Do předmětu uveďte MIXTURAM. SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: Jaké látky vám k namíchání nabídne interaktivní webový rádce Mixturam, když si v něm zaškrtnete, že vás trápí snížená imunita, bolesti kloubů a zhoršená kvalita vlasů a nehtů? Nápovědu k soutěžní otázce hledejte na webových stránkách Ze správných odpovědí vylosujeme pět výherců. Odpovědi posílejte na do 1. listopadu Do předmětu uveďte La CHEVRE. Výhry budou po ukončení soutěží k vyzvednutí v redakci Týdeníku ŠKOLSTVÍ. V případě, že výhra nebude vyzvednuta do tří týdnů od vyhlášení výsledků, bude postoupena náhradnímu výherci. Na výhru nevzniká právní nárok. Nabídka pro všechny školy, které chtějí prezentovat projekty ESF Redakce Týdeníku ŠKOLSTVÍ připravila il pro řešitele l projektů, které jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem, placený prostor s výraznou, 80procentní slevou oproti ceně běžné inzerce. Neváhejte a kontaktujte nás na tel.: , mobil: , TÝDENÍK Číslo října 2013 Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, Praha 1. Šéfredaktorka Mgr. Karla Tondlová, tel , fax příjmení Inzerce: Za rok vychází 40 čísel, celoroční předplatné tištěné podoby 1180 Kč, elektronické verze 790 Kč, na nebo Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Vyrábí SOFIPRIN Praha. Rozšiřuje Česká pošta, s. p., Postservis. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt v Praze č. j. NP 3160/1994. ISSN MK ČR E 4861.

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

Pokud se na vyhlášených

Pokud se na vyhlášených TÝDENÍK 13 3. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Chcete si ověřit své jazykové znalosti? Víme, jak na to.... 3 Genetická metoda čtení... 5 Druhý český Digital Learning Day Den s panem Googlem...

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

Budoucí Zlatý Ámos učí možná právě u vás

Budoucí Zlatý Ámos učí možná právě u vás TÝDENÍK 36 19. LISTOPADU 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Hradit, či nehradit poslední rok mateřské školy?... 3 Učitelé a domácí násilí v rodinách... 5 Od osmičky k osmičce projekt žáků z Košíř...

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

Reforma školství v České republice

Reforma školství v České republice Varianty Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Reforma školství v České republice www.varianty.cz Obsah 1 Obsah......................................... 1 Reforma školství v České republice..........................

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace 3 září 2012 8. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Financování sociálních služeb: rovný přístup 2 5 Arnošt Goldflam ČESKÝ DIVADELNÍK, SPISOVATEL A PEDAGOG SOLIDARITU

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, prosinec 2010 www.gac.cz PROJEKT BYL FINANČNĚ ZAJIŠTĚN Z PROSTŘEDKŮ

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Rumunská 29, 120 00 Praha 2 tel/fax: +420 222 521 446 info@meta-os.cz, www.meta-os.cz Závěrečná zpráva z průzkumu bariér a potřeb mladých migrantů v jejich přístupu ke vzdělání 2007 META o. s. Sdružení

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 Vstupní materiál do veřejné konzultace k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost Bulletin č.11-12 listopad - prosinec 9. 12. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz POZOR: Mění se výše a termíny plateb příspěvků strana 16 Začátek since je už ve

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Obsah Úvod proč vznikla tato zpráva?... 1 Shrnutí... 3 Cíle a metodika... 7 1. Proč něco měnit... 11 1.1 Výsledky... 11 1.1.1

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav zdraví dětí a mládeže Jana Nedbalová Kvalita základních škol z hlediska podpory zdraví Quality primary schools from standpoints supports health Bakalářská

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více