přís.,kempy dotace OH počty Vancouver 2010 Návrh 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "přís.,kempy dotace OH počty Vancouver 2010 Návrh 2"

Transkript

1 ZÁPIS KONFERENCE SLČR, která se konala dne , v aule budovy ČSTV, Zátopkova 100/2, Praha 6 1. Zahájení Konference SLČR 2009 Konferenci SLČR zahájil v prezident SLČR Lukáš Sobotka, přivítáním všech přítomných a přivítáním Kateřiny Neumanové a MuDr Milana Jiráska, předsedy ČOV 2. Volba mandátové komise: Petra Balounová, Michaela Jaroušová, Zora Honzlová- Schváleno: optickou většinou 3. Zpráva mandátové komise: Mandátová komise oznámila v hod, že je přítomno 60 DHR. 4. Volba pracovního předsednictva: Lukáš Sobotka, Petr Graclík, Roman Kumpošt Schváleno: optickou většinou 5. Schválení programu a jednacího řádu Jozífek: požádal o změnu v programu v bodech 16 a 17 a o úpravu Stanov tak, aby při specifických financích neprobíhalo klíčování od zdroje. Sobotka: konstatoval, že se v tomto případě se nejedná o změnu programu, ale o změnu v jednotlivých bodech. Tudíž to patří k diskuzi v bodě 16 a 17. hlasování schválen 6. Volba komisí Přítomno: 63 DHR celkem 63 DHR Návrhová komise: Houser, Skalický,Škoda Zapisovatel: Kopuletá, Zlesáková Ověřovatel: Lipanský,Jozífek hlasování schválen 7. Zpráva Prezidenta o činnosti SLČR od poslední Konference příloha č.1 Prezident Lukáš Sobotka přednesl zprávu o činnosti SLČR od poslední Konference Příprava státní sportovní reprezentace, plnění cílů, finanční podpora - MS Liberec 2009, FIS - CS SKI, s.r.o. marketing SLČR - Majetek SLČR -Členská základna Návrh na usnesení SA Harrachov -Sjednocení evidence trenérů, cvičitelů a rozhodčích -Příprava nových stanov SLČR směřujících k jednokomorovému řízení SLČR tak, aby tento měl podporu napříč jednotlivými odbornými sportovními úseky a Krajskými svazy lyžařů ČR 8. Zpráva o činnosti OSU za rok 2009 příloha č. 2

2 Předsedové jednotlivých úseků přednesli zprávy Přišel 1 DHR - celkem 64 DHR Cikl: Podal návrh ohledně využití areálu Ještěd přišli 2 DHR + 5 hostů celkem 66 DHR + 5 hostů 9. Zpráva prezidentky OC FIS Nordic WSC Liberec 2009 doplněná o předběžné výsledky hospodaření OC příloha č. 3 Prezentaci přednesla prezidentka OC FIS Nordic WSC Liberec 2009 Kateřina Neumannová. V závěru prezidentka konstatovala, že finální zpráva o vyúčtování není zpracována hod přišli 2 DHR celkem 68 DHR Vložen bod 9b: Diskuse k přednesené zprávě: Cikl: vyjadřuje nespokojenost s absencí zprávy o finančních výsledcích MS 2009, je nutné předložit číselnou kalkulaci závazků a pohledávek k určitému datu Sobotka: V současné době je rozpočet vyrovnaný. 10. Zpráva o hospodaření SLČR a CS SKI za rok příloha č.4 Zprávu přednesl Ing. Ladislav Pelc 11. Zpráva o činnosti DR SLČR příloha č. 5 Předseda DR SLČR Roman Kumpošt přednesl svoji zprávu. 12. Zpráva o činnosti RK SLČR příloha č. 6 Zprávu přednesl : Pavel Lipanský, Jiří Krejčí omluven ze zdravotních důvodů. RK řeší 2 statuty komisí: carving a Komisí Tělesně postižených lyžařů a jejich zařazení do SLČR. V současné době vyřešeny 2 statuty úseků: akrobatického lyž. a skoku. Lze konstatovat, že z pohledu revizní komise výkonné orgány SLČR pracovaly v souladu se stanovami SLČR. 13. Zprávy o činnosti KSL příloha č.7 Zprávy KSL byly předloženy DHR v podkladových materiálech KO Zprávy o činnosti Odborných komisí SLČR příloha č.8 Obsahuje: Zprávu Mezinárodní komise SLČR za období červen 2008 květen 2009 Zprávu o činnosti STK-R Zprávu o činnosti metodické komise SLČR Zprávu o činnosti ekonomické komise SLČR Zprávu disciplinární komise 15. Diskuse k předneseným zprávám Vlček- lyž.klub Bílá : sponzorství Lesů ČR: Lesy ČR zaktualizovaly smlouvu o nájmech s lyž.oddíly. Klub Bílá zaplatí za nájem 1.mil Kč ročně, z čehož vyplývá celostátní odhad příjmů cca 20 mil,které Lesy ČR dostanou od jednotlivých klubů SLČR, přičemž do SLČR od Lesů ČR dojde na základě plnění sponzorské smlouvy částka 2.mil. Kč.

3 Sobotka: Lesy ČR zvedly nájmy všeobecně. Doporučuje klubům kontaktovat gen. sekretáře SLČR ohledně úprav nájemních smluv (parc.čísla, katastr.mapy atd.) Tyto specifické požadavky na úpravu nájemní smlouvy budou řešeny s Lesy ČR. 16. Rozpočet SLČR na rok 2009 příloha č.9 Jozífek: Poděkoval Sobotkovi za podporu OSÚ SL při marketinkové činnosti. Předložil nové klíčování financí účelové dotace od MŠMT na přípravu sportovců Vancouver Vycházel z výsledků ZOH Torino.Předložil 2 návrhy; upřednostnil návrh 2. Kumpošt Není potřeba upravovat Stanovy, Konference může klíčování účelové dotace schválit bez porušení Stanov. Krýzl: I v případě,když jde o mimořádnou dotaci? Kumpošt: Finance přišly v jednom programu od MŠMT a nelze je separovat Skrbek: Vysvětlil SpS, ST a SCM. Konstatoval, že poslední DR rozhodla, že zdroje na ST- Sps budou rozklíčovány přímo do úseků, které si průběh finančního zabezpečení budou provádět samy. Klíčování financí na SCM zůstává stejné. Poukazuje na úbytek financí pro úsek BD. Upozorňuje, že ze strany MŠMT je uvolněno pro Vancouver mil Kč. Navrhuje ponechat dosavadní klíčování v souladu se zněním Stanov. Přečetl část Programu č. 1 MŠMT (repre) bod 2. Skrbek žádal na MŠMT, aby SLČR dostal peníze navíc pro úseky SB a AL, jejichž závodníci nebodovali na ZOH. Konstatoval, že nelze změnit klíčování bez porušení stanov. Cikl: Navrhuje změnu v klíčování financí. Žádá o předložení rozhodnutí MŠMT, kde je uvedena přesná částka na podporu SpS. Poukázal na celkový nárůst financí pro ST (SpS) pro rok 2009, který se projevil nárůstem SK. Sobotka: p. Vosyka je nemocen, proto není rozhodnutí MŠMT předloženo. Vše bude bude zahrnuto v rozpočtu č. 4. Jozífek: Kritizoval přidělení loňské dotace pro úsek AD (dotace z MŠMT) přímou cestou, bez přerozdělení mezi úseky, na pořádání SP v roce Kumpošt: Konstatoval, že lze změnit konfiguraci klíče, ale ne změnit klíč. Sobotka: Zastáváme názor dlouhodobě stabilních pravidel, kdy všichni vědí, co mohou očekávat a dosud se tato pravidla respektovala. Klíčování je dané MŠMT a není dobré v tuto chvíli cokoliv měnit. Kaděrka: Chválí VV za získání finančních dotací. Upozorňuje na reálné snížení dotací ze strany ČSTV. Skrbek: Suma od MŠMT je přímo závislá na úspěšnosti na světových soutěžích a také na členské základně. Malé úseky si musí uvědomit, že nezajišťujeme pouze reprezentaci, ale i kluby a 3-stupňové soutěže. Schimmer: Malé úseky mají také úspěchy i soutěže. Škoda: Upozorňuje na přínos sportovních výsledků malých úseků. V souhrnné sumě financí je zahrnuta i úspěšnost závodníků malých úseků na světových soutěžích. Cikl: Současná pravidla klíčování považuje pro malé úseky za likvidační. Návrh na hlasování pro rozpočet na rok Hlasování Rozpočtu SLČR na rok 2009 předloženém DR (3.varianta rozpočtu) hlasování 19 neschválen

4 2. Hlasování o Rozpočtu SLČR na rok 2009, pozměněném podle návrhu p.jozífka (varianta č.2) OSÚ I. - Repre přís.,kempy dotace OH počty Vancouver 2010 Návrh 2 ÚAD Kč ÚBD Kč ÚSL Kč ÚSK Kč ÚAL Kč ÚTL Kč ÚSB Kč ÚZL Kč Kč Kč hlasování 39 schválen Přestávka: Oběd Zpráva Mandátové komise: 65 DHR 17. Klíče pro rozdělení zdrojů SLČR 2010 příloha č.10 Krnáč: ZL nesouhlasí s přerozdělováním dividend od ČSTV na základě počtu závodníků, protože ZL nemá žádné závodníky. Skrbek: Úsek BD oznamuje, že úsek nebude předkládat návrh o překlíčování SCM hlasování schválen 18. Různé Lipanský poděkoval MUDr. M.Jiráskovi, za výraznou pomoc při prosazování pořadatelství SP/AD ve Špindlerově Mlýně. Návrh na klíčování. Buď solidárně, nebo dle úspěšnosti, nebo dle zastoupení sportovců v disciplínách. 19. Klíče pro účast DHR na Konferenci SLČR 2010 příloha č. 11 Návrh: Klíč pro účast DHR na konferenci 2010 schválen Plénem DR SLČR dne Krnáč navrhl změnu klíčování pro účast DHR na Konferenci SLČR, protože jsou znevýhodněni, neboť nemají závodníky. Hlasování o návrhu předloženém DR:

5 hlasování schváleno Návrh p. Krnáče neschválen. 20. Schválení výše členských příspěvků na rok 2010 Návrh ponechat 100,- Kč a způsob použití stejný jako dosud byl jednohlasně schválen. hlasování schváleno 21. Evidence členské základny narok 2010 Bude se uzavírat k datu daného roku hlasování schváleno 22. Projednání a schválení usnesení příloha č. 12 Přednesl: Petr Houser hlasování schváleno 23. Závěr Konference Konference SLČR 2009 skončila v hod. Zapsala: Kopuletá a Zlesáková V Praze dne 29. května 2009 Ověřil: Pavel Lipanský Rostislav Josífek

Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013

Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013 Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Zdeněk Hába, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Omluven: Jiří Krejnický, Petr Záruba

Více

Zápis ze 12. valné hromady ČSST konané dne 14. března 2015 v lobby baru ve Sportovním centru v Nymburce

Zápis ze 12. valné hromady ČSST konané dne 14. března 2015 v lobby baru ve Sportovním centru v Nymburce Zápis ze 12. valné hromady ČSST konané dne 14. března 2015 v lobby baru ve Sportovním centru v Nymburce Zahájení: Předseda Disciplinární komise Tomáš Šárik v 11:15 zahájil valnou hromadu a přivítal přítomné

Více

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven sdružení zaměstnavatelů v bankovnictví a pojišťovnictví ve smyslu 9a zák. 83/1990 Sb. DIČ: CZ 45249334 Na Příkopě 33, 110 00 Praha 1 www.sbap.cz Z á p i s z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven Místo

Více

Zápis z 94. schůze VV ŠSČR

Zápis z 94. schůze VV ŠSČR Zápis z 94. schůze VV ŠSČR Praha, 6. ledna 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Milan Šindelář, Petr Buchníček, Petr Pisk Hosté: Jiří Kejval (předseda ČOV), Jan

Více

Zápis 82. schůze VV ŠSČR

Zápis 82. schůze VV ŠSČR Zápis 82. schůze VV ŠSČR 16. července 2013 v Pardubicích 1 Zápis 82. schůze VV ŠSČR Pardubice, 16. 7. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský,

Více

Místo jednání: malá zasedací místnost Městského úřadu Lanškroun (přízemí radnice)

Místo jednání: malá zasedací místnost Městského úřadu Lanškroun (přízemí radnice) nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 5507/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně dne 16. února 2015

Více

Státní podpora sportu pro rok 2011

Státní podpora sportu pro rok 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 19 833/2010-50 Státní podpora sportu pro rok 2011 Obecná ustanovení 1. Programy státní podpory sportu pro nestátní neziskové organizace pro rok 2011 (dále

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 6. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 10.10.2011 Přítomni: Dále přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka

Více

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Jiří Kučera

Více

Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha

Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha 1 Datum, čas a místo konání 11. dubna 2006, 17:00 19:00 (začátek odloený o 30 minut pro nedostatečný počet zúčastněných delegátů), Praha U Pergamenky 3, Praha

Více

Zápis z výroční členské schůze ČSCHMS

Zápis z výroční členské schůze ČSCHMS Zápis z výroční členské schůze ČSCHMS Skalský Dvůr 9.10.2008 1. prezence Na VČS bylo pozváno celkem 386 řádných členů, 203 zájmových a 5 čestných. Přítomno: 85 řádných členů, 16 zájmových, 7 hostů. Prezenční

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 ÚVOD Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru

Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru Tento materiál obsahuje pravidla pro jednotlivé programy Ministerstva

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 17 v mandátním období 2010 2014

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 17 v mandátním období 2010 2014 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 17 v mandátním období 2010 2014 Místo a termín: Praha-Strahov, 17. 2. 2013; čas jednání 9:00-16:00 Přítomni: J. Kozel, V. Řezáč, J. Badzik, J. Donauschachtl, P. Falta,

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis z 98. schůze VV ŠSČR

Zápis z 98. schůze VV ŠSČR Zápis z 98. schůze VV ŠSČR Havlíčkův Brod, 22. května 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba, Jiří Havlíček, Milan Šindelář Hosté: František

Více

Z Á P I S z jednání prezidia Veterána Policie ČR rozšířeného o krajské koordinátory ze dne 16. 10. 2012

Z Á P I S z jednání prezidia Veterána Policie ČR rozšířeného o krajské koordinátory ze dne 16. 10. 2012 Z Á P I S z jednání prezidia Veterána Policie ČR rozšířeného o krajské koordinátory ze dne 16. 10. 2012 Program jednání: 1. Zahájení jednání, schválení a doplnění programu. - zvolení ověřovatele zápisu.

Více

STANOVY ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACE

STANOVY ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACE STANOVY ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACE dále jen Stanovy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Právní postavení 1.1.1. Česká Triatlonová Asociace o.s. (dále též ČTA ) je občanským sdružením, které vzniklo dne 28.5.1990

Více

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Zápis ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Přítomni: Ing. Dana Nováková (místopředsedkyně), Petr Blokša, Ing. Milan Valeček,

Více

Zápis z Konference delegátů ČSGA ze dne 11. dubna 2013, O 2 aréna Praha

Zápis z Konference delegátů ČSGA ze dne 11. dubna 2013, O 2 aréna Praha Zápis z Konference delegátů ČSGA ze dne 11. dubna 2013, O 2 aréna Praha Přítomni: Za výbor: Jozífek, Žáček, Nečas, Svoboda, Císař, Budinová, Keplová Za kancelář: Barešová, Machová Za kluby: zástupci klubů

Více

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Brno, 21. dubna 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba, Jiří Havlíček Hosté: František Štross (generální sekretář

Více

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Brno, 9. 9. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Pisk, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Hosté: František

Více

ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006

ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: Hasičská zbrojnice Mokropsy, Srbská 999, Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny

Více

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy, konaného dne 31. 1. 2013 v zasedacím sále ÚMČ Brno-Bosonohy Přítomni:

Více

Materiál pro jednání 23. Valné hromady RS ČSTV Jihlava 27. května 2011

Materiál pro jednání 23. Valné hromady RS ČSTV Jihlava 27. května 2011 Materiál pro jednání 23. Valné hromady RS ČSTV Jihlava 27. května 2011 ČÁST II. Schvalovací část Jednání 23. Valné hromady RS ČSTV Jihlava se koná pod záštitou radní kraje Vysočina RNDr. Marie Kružíkové.

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Estrádní sál Domu kultury v Teplicích, Mírové náměstí 2950, 41501 Teplice. Pozvaní a přítomni: Počet pozvaných delegátů : 190

Estrádní sál Domu kultury v Teplicích, Mírové náměstí 2950, 41501 Teplice. Pozvaní a přítomni: Počet pozvaných delegátů : 190 Z á p i s ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice, IČ:00035351, se sídlem Teplice, Gagarinova 1558, zapsané obch. rejstříkem vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn.

Více

Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 11. 3. 2008

Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 11. 3. 2008 Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 11. 3. 2008 Přítomni: Vladimír Vytiska, Jan Liška, Pavlína Freislebenová, Lucie Krzáková,, Josef Šafus, Robert Štěrba, Omluven: Jiří

Více

Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR

Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR Pardubice, 20. července 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba Omluven: Jiří Havlíček Hosté: František Štross

Více