provádět pravidelně. Jinak se provádí údržba u mladých porostů a jinak samozřejmě již u vzrostlejších dřevin.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "provádět pravidelně. Jinak se provádí údržba u mladých porostů a jinak samozřejmě již u vzrostlejších dřevin."

Transkript

1 VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 2/2013 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 6/2013 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, Dovolte mi, abych vám tímto předložil naše již 2. číslo letošního Loučenského zpravodaje. Nacházíme se v roce plném dramatických událostí, hlavně co se týká přírodních katastrof. Povodně, které zasáhly část naší republiky, se mohou zdát jako něco z našeho pohledu daleko, ale v každém případě v nás vyvolávají určité myšlenky. Ty jsou spojeny v našem případě mnohdy s rokem 1997, ale jsou spojeny i s pocitem účasti s těmi, kteří byli touto katastrofou postiženi. A najednou se ta vzdálenost ztratí. Přijdou extrémně teplé dni, aby na ne již tak vzdálené město Krnov dne udeřila silná bouře možná spojena s tornádem nebo jiným typem větrné síly. Samozřejmě znovu se myšlení ubírá směrem k emocím a soucitem s postiženými. To bych řekl, že je jedna stránka věci. Druhá by měla směřovat směrem k nám. Trošku oprášit všechna protipovodňová opatření, o kterých jsme jako obec dříve psali (evakuace atd.), a možná si trochu udělat doma revizi o pojištění majetku a zda máme tyto náležitosti v pořádku. Mým záměrem nebylo nikoho strašit. Říká se, kdo je alespoň trochu připraven, není překvapen. Na závěr mi dovolte mimo tu úvodní chmurnou pasáž, abych vám popřál krásné letní dny, příjemné dovolené a dětem bezva prázdniny. Ing. Pavel Martínek starosta obce Loučná nad Desnou KÁCENÍ DŘEVIN PRŮTOČNÝ PROFIL Tak jako v případě Povodí Moravy s. p., kdy jsme požádali o kácení dřevin v průtočném profilu řeky Desné, tj. v úsecích, které mají ve správě Lesy ČR s. p., jsme požádali Lesy ČR s. p. Naše žádost byla směřována na úseky Poniklého potoka a část Hučivé Desné, které mají Lesy ČR s. p. ve své správě. Odstranění dřevin z průtočného profilu řeky má pro naši obec dosti velký význam, co se týká povodňové prevence. Jinak z minulosti jistě dobře pamatujeme, jak dřevní hmota ucpala některé z mostů. K této aktivitě je na závěr nutno uvést, že je třeba tyto práce z pohledu správců toků provádět pravidelně. Jinak se provádí údržba u mladých porostů a jinak samozřejmě již u vzrostlejších dřevin. KÁCENÍ DŘEVIN MIMOLESNÍ ZELEŇ I naše obec musela v letošním roce přikročit ke kácení dřevin. Jednalo se o stromy, které byly již dříve označeny za rizikové vzhledem ke svému stavu. Zhoršený stav je vždy spojen s houbovými chorobami. Jiný přístup je k dřevinám v lese, případně v rezervacích, a jiný na veřejných prostranstvích v parcích nebo v blízkosti komunikací. Tak jsme museli přistoupit ke kácení lip v aleji vedle základní školy a některých dřevin v zámeckém parku. Za připomenutí toho, co dokážou houbové choroby, stojí zřícení lípy nacházející se mezi budovou bývalé školy a restaurací Na Staré poště, která byla původně součástí aleje vedoucí k hrobce rodiny Kleinů. Strom se nejevil až tak problémový (normální listí). Vyvrátil se ale tak, že v zemi zůstala díra cca 50 cm hluboká o průměru kmenu. Všechny kořeny byly uhnilé. Při zřícení nedošlo až k takovým škodám, protože jak strom padal, tak se opřel o větve koruny, po nichž se svalil. Po kácení stromů budeme výsadbou obnovovat včetně přípravy, tj. frézování pařezů. Výsadbu provádíme kus za kus. V případě zámeckého parku se snažíme dodržovat původní umístění stromu, které vychází z původního projektu a dále z nových podkladů, které postupně připravujeme (starý hřbitov a další). VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ NAROZENÝCH V ROCE 2012 Dne 6. dubna 2013 se v kulturním domě uskutečnilo vítání občánků obce narozených v roce Uvítali jsme celkem 12 dětí, z toho bylo 7 děvčat a 5 chlapců. Celé odpoledne bylo v kulturním domě velmi hezkým zážitkem. Jako již tradičně v rámci vítání dětí a poděkování rodičům vystoupil pěvecký sbor Loučňáček pod vedením Mgr. Hany Svatoňové a Mgr. Petra Lukáše. Rodiče obdrželi finanční dárek, maminky květinu a děti hračku. Pro příští období, tj. pro rodiče, jejichž dítě se narodí v roce 2013, schválilo zastupitelstvo finanční dárek ve výši 5 tis. Kč. Je nutné zdůraznit, že finanční dárek je od naší obce, nikoliv od státu. Finanční částka je myšlena jako poděkování a 1

2 trocha počáteční pomoci, ale nikoliv jako motivace pro zvýšení porodnosti. Ta je, jak jistě všichni víme, ovlivňována mnoha dalšími faktory. Na závěr mi dovolte, abych rodičům dětí ještě jednou poděkoval, jako i těm, kteří se podíleli organizačně nebo vystoupením na moc hezkém dni. MEMORIÁL BOBA STEINERA Dne 23. března 2013 se uskutečnila v kulturním domě jedna lze říci již z tradičně nejnavštěvovanějších koncertních akcí. Sál byl pro sedící až na 1 místo úplně vyprodán a na stání zůstalo na balkoně neprodáno 20 míst. Celkem bylo 162 diváků. O perfektní jazzovou zábavu se postarala hostující kapela z Prahy a potom tradičně místní kapela Dixieland Loučná. Mezi hlavní sponzory akce patřil Olomoucký kraj, za jehož podporu ve výši 25 tis. Kč bych chtěl tímto způsobem velmi poděkovat. Mezi další sponzory patřila i naše obec, na což jsme z pohledu tradice k tomuto hudebnímu žánru a kořenům, které u nás v obci historicky má, hrdi. Za bezvadnou zábavu patří poděkování všem účinkujícím a organizátorům celé akce. Pevně věřím, že pro příští rok se můžeme opět těšit, a tak na závěr nezbývá říci než na shledanou ve Skleníku v roce 2014 u dalšího ročníku Memoriálu Boba Steinera. TURISTICKÉ INFORMAČNÍ TABULE MAPY Na jaře letošního roku jsme společně s Klubem českých turistů provedli výměnu turistických map za aktuální. Mapy byly vyměněny ve stávajících dřevěných stojanech. Chtěl bych tímto Klubu českých turistů poděkovat za poskytnutí map. LÁVKA ČERVENOHORSKÉ SEDLO, OPRAVA KOMUNIKACE I/44 ČHS KOUTY NAD DESNOU V měsíci dubnu jsme s projektantem absolvovali společné jednání na Státním fondu dopraní infrastruktury ČR (SFDI ČR) ve věci dotační podpory stavby lávky na Červenohorském sedle. Musím říci, že se nám všichni odpovědní maximálně věnovali se snahou nám pomoci, ale bohužel uvedená stavba nelze napasovat na žádný dotační titul. Poděkovat musím panu Ing. Michálkovi, který vše na SFDI ČR předjednal a připravil jednání s odpovídajícími pracovníky, byť jsme nedosáhli žádného výsledku. Nyní bude vše záviset na přístupu Olomouckého kraje. Celá stavba by se měla realizovat současně s obnovou silnice I/44 v úseku od Červenohorského sedla do místní části Kouty nad Desnou. Pro tuto stavbu je to tak jedna z posledních šancí. Před návštěvou SFDI ČR jsme byli přítomni společnému jednání ve věci obnovy silnice I/44. Ředitel Ředitelství silnic a dálnic Olomouc Ing. M. Smolka, MBA informoval o stavu připravenosti obchvatů obcí ve směru Šumperk Mohelnice a dále o připravenosti obnovy I/44 v úseku Červenohorské sedlo místní část Kouty nad Desnou. 2 Představil také harmonogram prací. V letošním roce by proběhly přípravné práce na Červenohorském sedle (jih) a následně v roce 2014/2015 stavba s tím, že by komunikace byla v zimním období na Červenohorském sedle otevřena. Ředitelství silnic a dálnic Olomouc tak vyhovělo požadavkům všech institucí a místních podnikatelů. Je samozřejmé, že případná uzavírka bude mít velký vliv na naše místní podnikatele, neboť se staneme pro větší část roku koncovým, tj. slepým údolím. JARNÍ PRÁCE 2013 Všechny uvažované práce se nám vzhledem ke klimatickým podmínkám posunuly. Začali jsme pracovat na kácení dřevin spojeným s úklidem dřevní hmoty (rozvoz dle žádostí občanů) včetně rozvozu štěpků. Dále jsme prováděli drobný úklid a umístili sochu rytíře v prostoru nad hasičskou zbrojnicí. Z nejdůležitějších akcí bylo zahájeno pokračování a dokončení stavby kanalizace v místní části Rejhotice. ŽÁDOSTI O DOTACE Dotací bylo vypsáno minimálně. Důvodem je, že končí jedno programové období Evropské unie a další vlna s menším počtem operačních programů se očekává v roce 2014/2015. Nám se podařilo uspět v oblasti nižších dotací s převážným určením na sport a kulturu. Neuspěli jsme v Programu obnovy venkova Olomouckého kraje, kde komise dala dle bodového hodnocení přednost menším obcím a těm, které neuspěly v minulých letech. Naše žádost byla v tomto programu směřována na odvodnění komunikace v chatové oblasti v místní části Kouty nad Desnou. V rámci Regionálního operačního programu jsme žádost na Revitalizaci středu obce II. etapa nepodali z důvodu, že zde byl zvýšen vlastní podíl žadatele. Projekt ale bude připraven pro další programové období EU. ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU SITUACE V OBCI Je pro nás všechny jistě dobrou zprávou, že v podpoře o dotaci uspěli majitelé zámku. Záměrem je vybudovat čtyřhvězdičkový hotel s kapacitou cca 40 osob, přičemž obnova je rozdělena na etapy. Obdržená, respektive schválená dotace činí cca 7,7 mil. Kč. Celkový rozpočet činí 16,5 mil. Kč. Takže by se náš střed obce, co se týká vzhledu, mohl po mnoha letech výrazně zlepšit, neboť budova zámku je skutečně dominantní. Chtěl bych tímto popřát majitelům, aby se jim záměr zdařil. Mezi zajímavé údaje vážící se k obci patři jistě počet přespání. Tento údaj vychází pouze z toho, kolik vybíráme peněz z poplatků z ubytovací kapacity za rok. Je možná ještě několik dalších poskytovatelů ubytování, kteří ubytovávají na černo, tzn., že poplatek neodvádí. Tímto by se dalo vyvodit, že údaj o přespání by mohl být ještě o něco vyšší. Počet ubytovaných: v roce 2010 ~ v roce 2011 ~

3 v roce 2012 ~ Čísla se zdají být poměrně vysoká a nárůst je skutečně velmi zajímavý. Pokud ale vezmeme v úvahu, že lůžková kapacita na území obce činí cca lůžek, pohybuje se lůžková využitelnost okolo necelých 9 % průměrně za kalendářní rok. Z výpočtu vyplývá, že pokud by měla být využitelnost cca 50 %, muselo by se ubytovat 500 tis. návštěvníků. Pro ilustraci lyžařský areál Kouty nad Desnou (zimní i letní provoz) má návštěvnost necelých 90 tis. návštěvníků za rok. To by činilo 1400 ubytovaných denně. Již tento teoretický výpočet klade mnoho dalších otázek. Jedna se týká např. územního plánu obce ve vztahu k udržitelnosti rozvoje území. - Sezónnost: díky tomuto jevu jsou zařízení využívána ve dvou vlnách. Budou se měnit v mimosezónní době ubytovací zařízení v mrtvé objekty? V Krkonoších se tomu děje v apartmánových komplexech. - Další rozvoj ubytovacích zařízení: zdá se, že další stavby ubytovacích zařízení se pohybují na tržní hranici obsaditelnosti těchto zařízení do budoucna včetně těch stávajících. - Dopady na obec odpadní hospodářství: zde mohou vyvstat vyšší náklady na likvidaci odpadů, které se mohou výrazně dotknout rozpočtu obce. Již nyní pozorujeme v sezónním období nedostatek kontejnerů na separaci odpadu, které se snažíme posilovat. Tolik krátké zamyšlení ve vztahu k tomuto výraznému odvětví, jakým je cestovní ruch, a k otázkám, jak může naši obec ovlivnit. STAVBA ZÁZEMÍ PRO TJ SPARTAK Na svém květnovém zasedání obdrželo zastupitelstvo obce žádost představitelů TJ Spartak týkající se havarijního stavu tribuny. Pravá strana této stavby (při čelním pohledu) se stále bortí. Bylo již provedeno několik oprav a současně předseda TJ již třetí rok neúspěšně žádá o dotaci na Ministerstvu školství a tělovýchovy ČR. Otázek k původnímu objektu tribuny může být mimo havarijní stav více. Jednak je to poloha této stavby (dříve její polohu určila atletická dráha) a velikost, tj. její využitelnost. Z těchto a dalších důvodů zastupitelstvo obce rozhodlo pomoci a to tím, že k uvedenému záměru nové stavby necháme zpracovat studii, která by měla zahrnovat současné požadavky na stavbu ze strany sportovců a dala by nám odpověď, jaké by nová stavba včetně demolice stávající představovala finanční náklady. Tato studie by mohla být předstupněm přípravy pro možnou žádost o dotaci v novém programovém období Evropské unie ZPRÁVA O ČINNOSTI MÍSTNÍ KNIHOVNY V LOUČNÉ NAD DESNOU ZA ROK 2012 Knihovna v Loučné nad Desnou půjčuje dvakrát týdně v pondělí a ve čtvrtek (6 hodin). Funkci knihovníka vykonávají paní Dostálková a paní Tomečková. Do knihovny zavítalo 1290 návštěvníků, z toho na internet 285. Zaregistrovalo se 114 čtenářů, z toho 27 dětí a mládeže, vypůjčeno bylo 5745 svazků knih, z toho 1482 periodik. Mírný pokles je ve výpůjčkách i ve čtenářích. Knihovna se řadí mezi nejlepší knihovny našeho střediska. Je útulná, světlá a velmi pěkná. Svoji obec reprezentuje dobře v oblasti kultury a informační vzdělanosti obyvatel. V dnešní době musí knihovny čelit velké konkurenci v podobě televize a nejrůznějších multimédií. Nemusíme se ale obávat, že by o knihovny nebyl zájem. Je jen škoda, že chodí málo dětských čtenářů. Mladí čtou málo, mají jiné zájmy, než je četba knih. Záleží ale na každém jedinci a také na výchově z rodiny. Knihovna odebírá 5 titulů časopisů, má počítač a je připojena k internetu. Má elektronický katalog Opac, který nahrazuje jmenný a názvový katalog. Za dotaci obce jsme nakoupili 75 svazků knih (14 412,- Kč) a bylo zaplaceno předplatné časopisů na rok 2013 (4 640,-Kč). Zapsali jsme 76 svazků darů (8 787,60 Kč), které jsme dostali od čtenářů. Jsou mezi nimi velice pěkné a i nové knihy. Všechny knihy byly zpracovány tj. zapsány do databáze knihovnického programu KPwinSQL, kde je registrován fond celého střediska. Pro každou pobočku vedeme evidenci knih ve formě kartotéky a na kartách pohybu. Pro všechny knihovny je zajišťována statistická evidence. V cirkulačních souborech jsme dodali 101 svazků knih v 5 souborech a vráceno bylo 62 svazků knih ve 3 souborech. I nadále jsme stahovali knihy na opravu a také na přebal. V knihovně proběhly 2 kulturní akce, kterých se zúčastnilo 45 dětí. Z těchto akcí se velice dobře získávají noví čtenáři. Knihovna v Koutech nad Desnou byla k 1. říjnu 2012 zrušena pro svoji nerentabilitu. Byla málo využívaná. Obyvatelé si již zvykli navštěvovat knihovnu v Loučné a studenti chodí do knihoven v místech svého studia. Možná byla i nevyhovující půjčovní doba. Paní knihovnice byla ale snaživá a přívětivá. Po dobu 9 měsíců přišlo 62 návštěvníků, zaregistrovalo se 6 čtenářů, vypůjčeno bylo 140 knih. I do Kout byly doručeny cirkulační soubory (20 svazků), ty jsou ale již zahrnuty v cirkulaci Loučné. Děkujeme všem 3 knihovnicím za jejich dobrou práci, kterou knihovnám a jejich čtenářům věnují. Obci Loučná nad Desnou za podporu a vynikající podmínky, které knihovnám vytváří. Zapsala: Nyklíčková Hana vedoucí střediskové knihovny 3

4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.1/2013 A TRŽNÍ ŘÁD OBCE Oba tyto dokumenty schválilo zastupitelstvo obce, které tím reagovalo na množící se stížnosti občanů a to na pálení odpadů a dále na podomní prodej. Oba tyto dokumenty jsou součástí našeho zpravodaje (viz níže). Stížnosti v obou případech bude řešit Přestupková komise při Městském úřadu Šumperk na základě oznámení a to prostřednictvím písemné stížnosti s pokud možno uvedením svědků. V případě podomního prodeje doporučuji předat neprodleně oznámení na Policii ČR. PARKOVÝ BĚH A PARKOVÁ CHŮZE Mezi velmi zdařilé akce letošního roku patřil Parkový běh a ještě I. ročník Parkové chůze. Obě akce se konaly v zámeckém parku. Jako zázemí sloužil objekt nové hasičské zbrojnice. Třetího ročníku Parkového běhu se zúčastnili závodníci i ryzí amatéři v počtu 162 běžců a běžkyň. Hlavního závodu se zúčastnilo 26 běžců. Součástí závodu byl vložený závod Šumperský prcek m, v němž soupeřilo 58 mladých závodníků. Dále byla novinkou kategorie Mrňata 400 m, kde bojovalo o vítězství 18 závodníků. Závod finančně podpořil Olomoucký kraj a mezi další sponzory patřili Obec Loučná nad Desnou, MK Fruit s. r. o., Spona s. r. o., Jespil s. r. o., Pivovar Holba, Knihkupectví TÓN, firma Pauli, Ski areál Kareš, Tesařství Jaroslav Kachtík. Hlavním pořadatelem byla AVZO Rybník Kocián David Chytil, Roman Fišnar a Ondřej Tříska. Obdobnou podporu a organizační zázemí měla i Parková chůze. Hlavní závodní kategorií byla seniorky a senioři do 69 let a seniorky a senioři nad 70 let. Závodu se zúčastnilo 25 seniorů. Dovolte, abych na závěr poděkoval všem organizátorům a sponzorům za bezvadnou sportovní akci. STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Mnozí občané se dotazují na povolování resp. odstraňování nepovolených staveb. K této problematice musím uvést, že obec v současné době stavby a to jakékoliv (domy, ploty a další) nepovoluje a ani nemá žádné zákonné možnosti je nechat odstranit. Veškerou pravomoc v této oblasti má stavební úřad obce s rozšířenou působností, v našem případě Městský úřad Šumperk. Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou schválilo na svém zasedání ze dne usnesením č.790, na základě zmocnění 16 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákona o ochraně ovzduší ) a v souladu s 10 odst. d), 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 1) 2) zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška ): Článek 1 Úvodní ustanovení Za účelem ochrany vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek stanoví obec Loučná nad Desnou podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů, které lze spalovat v otevřených ohništích. 3) Článek 2 Podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů (1) Podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Loučná nad Desnou se stanovují takto: - lze v otevřených ohništích spalovat pouze suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami - je zakázáno spalovat suché rostlinné materiály v neděli a státem uznané svátky - spalování bude prováděno osobou starší 18 let. (2) - Spalování suchých rostlinných materiálů je zakázáno v době od vyhlášení signálu upozornění na možnost výskytu smogové situace a vyhlášení signálu regulace při vzniku smogové situace pro území obce Loučná nad Desnou a v extrémně suchém a požárně nebezpečném období a v době inverzí. 4) Článek 3 Sankce Porušení této vyhlášky se posuzuje podle zvláštních právních předpisů. 5) Článek 4 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem KOMUNIKACE NA PŘEMYSLOV Olomoucký kraj vyhověl naší žádosti a zařadil silnici III. třídy vedoucí na Přemyslov do plánu zimní údržby správy silnic Olomouckého kraje. OBEC LOUČNÁ NAD DESNOU OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2013, KTEROU SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO SPALOVÁNÍ SUCHÝCH ROSTLINNÝCH MATERIÁLŮ 4 1) 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou, stanoví-li tak zvláštní zákon. 2) 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: zastupitelstvu obce je vyhrazeno vydávat obecně závazné vyhlášky obce.

5 3) 16 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů: v otevřených ohništích lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. Obec může obecně závaznou vyhlášku stanovit podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů podle 16 odst. 5 nebo jejich spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jeho odstranění podle jiného právního předpisu (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Při stanovení podmínek nebo zákazu obec přihlíží zejména ke klimatickým podmínkám, úrovni znečištění ve svém územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě zástavby. 4) 9 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů: Vznik smogové situace a její ukončení vyhlašuje ministerstvo neprodleně ve veřejně přístupném informačním systému a v médiích. Současně neprodleně informuje inspekci a dotčené krajské a obecní úřady a dotčené provozovatele stacionárních zdrojů, kterým byly uloženy zvláštní podmínky provozu podle 9 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. 5) 46 odst. 2 a 3 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů: přestupkem proti pořádku ve věcech územní samosprávy je porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí a krajů vydaných na úseku jejich samostatné působnosti. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše Kč. 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: obec může uložit právnické osobě a fyzické, která je podnikatelem a porušila povinnost stanovenou právním předpisem obce, pokutu až do výše ,- Kč. OBEC LOUČNÁ NAD DESNOU NAŘÍZENÍ OBCE Č.1/2013, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce se na svém veřejném zasedání usneslo dne usnesením č Vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 11 odst. 1 a 102 odst. 4 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení: Článek 1 Základní pojmy Pro účely tohoto nařízení se rozumí: a) prodejcem fyzická nebo právnická osoba, která prodává zboří nebo poskytuje služby, za prodejce se rovněž považuje fyzická nebo právnická osoba, která zprostředkovává prodej nebo poskytování služeb, 5 b) podomním prodejem nabídka, prodej zboží a nabídka, poskytování služeb, kdy je bez předchozí objednávky nabízeno, prodáváno zboží a nabízeny, poskytovány služby prodejcem uživatelům v objektech určených k bydlení Článek 2 Podomní prodej Podomní prodej je na území obce Loučná nad Desnou zakázán. Článek 3 Kontrola Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Obecní úřad Loučná nad Desnou prostřednictvím svých zaměstnanců a Policie ČR. Článek 4 Sankce (1) Poruší-li právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, při výkonu podnikatelské činnosti povinnost stanovenou tímto nařízením, může jí být podle zvláštního právního předpisu 1) uložena pokuta do výše Kč. (2) Poruší-li fyzická osoba povinnosti stanovené tímto nařízením, může jí být podle zvláštního právního předpisu 2) uložena pokuta do výše Kč. Článek 5 Závěrečná ustanovení Toto nařízení nabývá účinnosti dnem CENÍK HŘBITOVNÍCH SLUŽEB Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou stanovilo dne v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách za pronájem místa takto: Cena za m 2-10 Kč/ rok Cena za služby Kč/ rok Doba pronájmu je 15 let. K ceně za každé pronajaté hrobové místo se připočítává roční paušální částka na dobu 15 let za hřbitovní služby, jež zahrnují zejména: - odběr užitkové vody - údržba travnatých ploch - údržba a čištění komunikací (v zimním období pouze hlavní cesta) - úklid odpadků - údržba zařízení hřbitova Tento ceník platí od a je nedílnou součástí Řádu veřejného pohřebiště v Loučné nad Desnou. ÚDRŽBA HŘBITOVA V rámci údržby hřbitova prosíme tímto občany, aby za náhrobní desky neukládali sklenice, svítilny a další materiál. Je to z důvodu sekání trávy, kdy většinou dochází k rozbití skla a toto se mnohdy rozletí do dalších části

6 v místě sekání. Dále bychom chtěli požádat, aby odpadní materiál byl ukládán do kontejnerů vedle hřbitova a nikoliv přes zeď do betonové jímky, ze které se nám materiál komplikovaně vyváží a likviduje. Děkujeme za pochopení. Plakát s bližšími informacemi na www stránkách Loučné nad Desnou nebo na NÁJEMNÍ SMLOUVY K HROBŮM Placení poplatků za veřejné pohřebiště bude probíhat v měsíci září Všichni nájemníci budou obesláni návrhem smlouvy s termínem platby. UPOZORNĚNÍ OBČANŮM Chtěl bych tímto požádat naše spoluobčany a další majitele nemovitostí, aby omezili svoji hlučnou pracovní činnost o nedělích a státem uznaných svátcích. Obdrželi jsme již několik žádostí o realizaci obecně závazné vyhlášky, která by tuto hlučnou činnost v tyto dny zakazovala pod pokutou. Myslím si, že prvním stupněm než vydávat zákazné vyhlášky je lidský přístup každého z nás ke svému okolí. DŘEVOSOCHÁNÍ 2013 Součástí našeho zpravodaje je i leták, respektive plakát s celým programem oslav výročí příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, kterých je Dřevosochání součástí. Pro letošní rok jsme trochu změnili program, přičemž na základě této změny vypadlo noční představení a ohňostroj. Následně jsme byli požádáni o zařazení těchto atraktivních prvků do programu dodatečně, ale po zvážení nákladů na obě akce a již určený rozpočet, jsme se rozhodli tyto atrakce do programu nezahrnovat a realizovat je příští rok. Pevně věřím, že i tak bude program zajímavý a každý si tam najde něco pro sebe a rád naše slavnosti navštíví. KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI 2013 Dovolte nám, abychom vás v rámci této velmi významné kulturní akce Cyklu koncertů pozvali na jeden, který se bude konat v našem kulturním domě a kterým je Čtvero ročních dob od Antonia Vivaldiho. Koncert se bude konat v hodin. Organizátor Mgr. Janků pro náš kulturní dům vybral právě toto dílo, které je svým tématem blízko přírodě, to je okolí kulturního domu, ve které je zasazen. Předprodej vstupenek je v Infostředisku v Šumperku v KD v Rapotíně a na OÚ v Loučné nad Desnou. Přejeme zajímavý kulturní zážitek. PONTIS ŠUMPERK Poskytované služby: - denní stacionář - pečovatelská služba - nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot - krizový byt pro ženy - informační středisko - sociálně aktivizační služby - kontaktní a poradenské centrum - dům pro osamělé rodiče s dětmi v tísni 6

7 7

8 8

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 3/2008 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 15.12.2008 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E 18030 SLOVO STAROSTY

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 3/2008 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 15.12.2008 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E 18030 SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 3/2008 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 15.12.2008 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E 18030 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, čas bohužel běží neúprosným a rychlým

Více

cena 5 Kč Komentář starosty

cena 5 Kč Komentář starosty cena 5 Kč F u l n e c k ý z p r a v o d a j Vážení spoluobčané, po adventním časem, zpestřeným řadou slavnostních setkání s vámi, ať již při příležitosti akcí pořádaných SPOZ se seniory, při adventních

Více

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008 V y c h á z í č t v r t l e t n ě B ř e z e n 2008 www.hrusovanyubrna.cz zpravodaj.me.cz Obsah Slovo starosty Obecní úřad Obecní úřad 3 Slovo starosty Strategický plán. Bezpečnost v obci. Čistota v obci

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

ROČNÍK V. LEDEN 2013 www.klatovy.cz ZDARMA. Úterý 19. 2. 2013 od 19.00 h. malý sál Kulturního domu

ROČNÍK V. LEDEN 2013 www.klatovy.cz ZDARMA. Úterý 19. 2. 2013 od 19.00 h. malý sál Kulturního domu informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK V. LEDEN 2013 www.klatovy.cz ZDARMA Všímavost je velká pomoc Vážení spoluobčané, okamžiky změny letopočtu, kdy se právě uplynuvší rok stává minulostí, přímo vybízí

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2008 cena: 8,50 Kč Dotace na ekologické vytápění více informací str. 9 Divadlo za sklem program str. 24 ZASTUPITELSTVO MĚSTA dne 18.6.2008 od 17 hod. Sklářské

Více

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str.

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str. BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 4 vyšlo v dubnu 2014 Ročník 38. Náklad 1200 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Výstaba v

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

KONCERT V ZÁMECKÉ KAPLI

KONCERT V ZÁMECKÉ KAPLI VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 1/2013 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 3/2013 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E 18030 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, Dovolte mi, abych Vás touto cestou pozdravil

Více

Co se děje, co se bude dít

Co se děje, co se bude dít KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK VI. LEDEN 2014 www.klatovy.cz ZDARMA Co se děje, co se bude dít Ničit a obtěžovat není normální Kvalitu životního prostředí města určitě významně

Více

SLOVO STAROSTY. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZPRÁVA O STAVU UNIE aneb co přinesl rok 2009 v Plané nad Lužnicí

SLOVO STAROSTY. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZPRÁVA O STAVU UNIE aneb co přinesl rok 2009 v Plané nad Lužnicí Vydává Město Planá nad Lužnicí ZDARMA LEDEN 2010 ročník VII číslo 1/2010 Městský úřad Nová zastávka MHD Škola s novou fasádou Kostel SLOVO STAROSTY ZPRÁVA O STAVU UNIE aneb co přinesl rok 2009 v Plané

Více

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Vážení spoluobčané, opět stojíme na začátku nového roku, hodnotíme rok uplynulý a dáváme si předsevzetí do roku následujícího. Ani v životě města

Více

Teplo z Lovochemie je již v celém městě

Teplo z Lovochemie je již v celém městě Město nechce zvyšovat daň z nemovitosti strana 2 Smlouva o dodávce tepla byla podepsána 27.7.2009 při příležitosti slavnostního zahájení stavby. Termín zahájení vytápění ve zkušebním provozu byl stanoven

Více

www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 4 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Privatizace bytů více na str.

www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 4 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Privatizace bytů více na str. www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 4 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Privatizace bytů více na str. 4 občanské sdružení Cyklus festivalů pořádaných ve spolupráci s Českou

Více

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000.

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 1 K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2009 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 2 Poezie živlů v Moravském Krumlově V rámci zpracované Marketingové

Více

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle:

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle: fiíjen 2006 10 Komunální volby 20. 21. 10. 2006 Vážení čtenáři HRÁDECKA, říjnové vydání je posledním před komunálními volbami, které se uskuteční 20. 21. října 2006. V tomto čísle proto najdete nejenom

Více

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vážení spoluobčané, přiblížil se konec čtyřletého volebního období a je tedy čas se ohlédnout a stručně zhodnotit. Začneme přehledem nejdůležitějších realizovaných

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA Na prahu nového roku Na druhou stranu musím zmínit i záležitosti, jež se zatím ještě nepodařilo plně dotáhnout do úspěšného

Více

ročník I PROSINEC 2011

ročník I PROSINEC 2011 Změny úředních hodin v době svátků V době vánočních svátků nedojde k žádným změnám. Bude otevřeno od úterý 27. 12. do pátku 30. 12. 2011. Úřední hodiny: Středa 28.12. 8:00-17:00 hod Úřední hodiny pro registr

Více

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu zdarma ročník XXV březen 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 1 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, v rukou máte první vydání Týneckých listů v roce 2015. Opět Vám přinášíme informace o dění

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

Život. 1 Ohlédnutí za rokem 6 Zprávy z výborů 7 Kultura 10 Sport 12 Škola

Život. 1 Ohlédnutí za rokem 6 Zprávy z výborů 7 Kultura 10 Sport 12 Škola Život 10/2003 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXVII Slovo starosty Vážení občané, je před námi advent, tedy příprava na svátky vánoční. Pro mnohé je to doba plná shonu

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

měsíčník městského úřadu únor 2004 cena 10,- Kč

měsíčník městského úřadu únor 2004 cena 10,- Kč měsíčník městského úřadu únor 2004 cena 10,- Kč Foto: Zdena Horní Schůze rady..................... 1 str. Nové vyhlášky města.............. 2 str. Kriminalita..................... 9 str. V domově důchodců.............

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

Zastřešení zimního stadionu probíhá dle harmonogramu

Zastřešení zimního stadionu probíhá dle harmonogramu ČÍSLO 2 DUBEN 2011 www.mujicin.cz Zápisy do mateřských škol a nabídka univerzitního studia Na začátku května proběhnou zápisy dětí do mateřských škol v Jičíně. Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze stále

Více