provádět pravidelně. Jinak se provádí údržba u mladých porostů a jinak samozřejmě již u vzrostlejších dřevin.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "provádět pravidelně. Jinak se provádí údržba u mladých porostů a jinak samozřejmě již u vzrostlejších dřevin."

Transkript

1 VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 2/2013 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 6/2013 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, Dovolte mi, abych vám tímto předložil naše již 2. číslo letošního Loučenského zpravodaje. Nacházíme se v roce plném dramatických událostí, hlavně co se týká přírodních katastrof. Povodně, které zasáhly část naší republiky, se mohou zdát jako něco z našeho pohledu daleko, ale v každém případě v nás vyvolávají určité myšlenky. Ty jsou spojeny v našem případě mnohdy s rokem 1997, ale jsou spojeny i s pocitem účasti s těmi, kteří byli touto katastrofou postiženi. A najednou se ta vzdálenost ztratí. Přijdou extrémně teplé dni, aby na ne již tak vzdálené město Krnov dne udeřila silná bouře možná spojena s tornádem nebo jiným typem větrné síly. Samozřejmě znovu se myšlení ubírá směrem k emocím a soucitem s postiženými. To bych řekl, že je jedna stránka věci. Druhá by měla směřovat směrem k nám. Trošku oprášit všechna protipovodňová opatření, o kterých jsme jako obec dříve psali (evakuace atd.), a možná si trochu udělat doma revizi o pojištění majetku a zda máme tyto náležitosti v pořádku. Mým záměrem nebylo nikoho strašit. Říká se, kdo je alespoň trochu připraven, není překvapen. Na závěr mi dovolte mimo tu úvodní chmurnou pasáž, abych vám popřál krásné letní dny, příjemné dovolené a dětem bezva prázdniny. Ing. Pavel Martínek starosta obce Loučná nad Desnou KÁCENÍ DŘEVIN PRŮTOČNÝ PROFIL Tak jako v případě Povodí Moravy s. p., kdy jsme požádali o kácení dřevin v průtočném profilu řeky Desné, tj. v úsecích, které mají ve správě Lesy ČR s. p., jsme požádali Lesy ČR s. p. Naše žádost byla směřována na úseky Poniklého potoka a část Hučivé Desné, které mají Lesy ČR s. p. ve své správě. Odstranění dřevin z průtočného profilu řeky má pro naši obec dosti velký význam, co se týká povodňové prevence. Jinak z minulosti jistě dobře pamatujeme, jak dřevní hmota ucpala některé z mostů. K této aktivitě je na závěr nutno uvést, že je třeba tyto práce z pohledu správců toků provádět pravidelně. Jinak se provádí údržba u mladých porostů a jinak samozřejmě již u vzrostlejších dřevin. KÁCENÍ DŘEVIN MIMOLESNÍ ZELEŇ I naše obec musela v letošním roce přikročit ke kácení dřevin. Jednalo se o stromy, které byly již dříve označeny za rizikové vzhledem ke svému stavu. Zhoršený stav je vždy spojen s houbovými chorobami. Jiný přístup je k dřevinám v lese, případně v rezervacích, a jiný na veřejných prostranstvích v parcích nebo v blízkosti komunikací. Tak jsme museli přistoupit ke kácení lip v aleji vedle základní školy a některých dřevin v zámeckém parku. Za připomenutí toho, co dokážou houbové choroby, stojí zřícení lípy nacházející se mezi budovou bývalé školy a restaurací Na Staré poště, která byla původně součástí aleje vedoucí k hrobce rodiny Kleinů. Strom se nejevil až tak problémový (normální listí). Vyvrátil se ale tak, že v zemi zůstala díra cca 50 cm hluboká o průměru kmenu. Všechny kořeny byly uhnilé. Při zřícení nedošlo až k takovým škodám, protože jak strom padal, tak se opřel o větve koruny, po nichž se svalil. Po kácení stromů budeme výsadbou obnovovat včetně přípravy, tj. frézování pařezů. Výsadbu provádíme kus za kus. V případě zámeckého parku se snažíme dodržovat původní umístění stromu, které vychází z původního projektu a dále z nových podkladů, které postupně připravujeme (starý hřbitov a další). VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ NAROZENÝCH V ROCE 2012 Dne 6. dubna 2013 se v kulturním domě uskutečnilo vítání občánků obce narozených v roce Uvítali jsme celkem 12 dětí, z toho bylo 7 děvčat a 5 chlapců. Celé odpoledne bylo v kulturním domě velmi hezkým zážitkem. Jako již tradičně v rámci vítání dětí a poděkování rodičům vystoupil pěvecký sbor Loučňáček pod vedením Mgr. Hany Svatoňové a Mgr. Petra Lukáše. Rodiče obdrželi finanční dárek, maminky květinu a děti hračku. Pro příští období, tj. pro rodiče, jejichž dítě se narodí v roce 2013, schválilo zastupitelstvo finanční dárek ve výši 5 tis. Kč. Je nutné zdůraznit, že finanční dárek je od naší obce, nikoliv od státu. Finanční částka je myšlena jako poděkování a 1

2 trocha počáteční pomoci, ale nikoliv jako motivace pro zvýšení porodnosti. Ta je, jak jistě všichni víme, ovlivňována mnoha dalšími faktory. Na závěr mi dovolte, abych rodičům dětí ještě jednou poděkoval, jako i těm, kteří se podíleli organizačně nebo vystoupením na moc hezkém dni. MEMORIÁL BOBA STEINERA Dne 23. března 2013 se uskutečnila v kulturním domě jedna lze říci již z tradičně nejnavštěvovanějších koncertních akcí. Sál byl pro sedící až na 1 místo úplně vyprodán a na stání zůstalo na balkoně neprodáno 20 míst. Celkem bylo 162 diváků. O perfektní jazzovou zábavu se postarala hostující kapela z Prahy a potom tradičně místní kapela Dixieland Loučná. Mezi hlavní sponzory akce patřil Olomoucký kraj, za jehož podporu ve výši 25 tis. Kč bych chtěl tímto způsobem velmi poděkovat. Mezi další sponzory patřila i naše obec, na což jsme z pohledu tradice k tomuto hudebnímu žánru a kořenům, které u nás v obci historicky má, hrdi. Za bezvadnou zábavu patří poděkování všem účinkujícím a organizátorům celé akce. Pevně věřím, že pro příští rok se můžeme opět těšit, a tak na závěr nezbývá říci než na shledanou ve Skleníku v roce 2014 u dalšího ročníku Memoriálu Boba Steinera. TURISTICKÉ INFORMAČNÍ TABULE MAPY Na jaře letošního roku jsme společně s Klubem českých turistů provedli výměnu turistických map za aktuální. Mapy byly vyměněny ve stávajících dřevěných stojanech. Chtěl bych tímto Klubu českých turistů poděkovat za poskytnutí map. LÁVKA ČERVENOHORSKÉ SEDLO, OPRAVA KOMUNIKACE I/44 ČHS KOUTY NAD DESNOU V měsíci dubnu jsme s projektantem absolvovali společné jednání na Státním fondu dopraní infrastruktury ČR (SFDI ČR) ve věci dotační podpory stavby lávky na Červenohorském sedle. Musím říci, že se nám všichni odpovědní maximálně věnovali se snahou nám pomoci, ale bohužel uvedená stavba nelze napasovat na žádný dotační titul. Poděkovat musím panu Ing. Michálkovi, který vše na SFDI ČR předjednal a připravil jednání s odpovídajícími pracovníky, byť jsme nedosáhli žádného výsledku. Nyní bude vše záviset na přístupu Olomouckého kraje. Celá stavba by se měla realizovat současně s obnovou silnice I/44 v úseku od Červenohorského sedla do místní části Kouty nad Desnou. Pro tuto stavbu je to tak jedna z posledních šancí. Před návštěvou SFDI ČR jsme byli přítomni společnému jednání ve věci obnovy silnice I/44. Ředitel Ředitelství silnic a dálnic Olomouc Ing. M. Smolka, MBA informoval o stavu připravenosti obchvatů obcí ve směru Šumperk Mohelnice a dále o připravenosti obnovy I/44 v úseku Červenohorské sedlo místní část Kouty nad Desnou. 2 Představil také harmonogram prací. V letošním roce by proběhly přípravné práce na Červenohorském sedle (jih) a následně v roce 2014/2015 stavba s tím, že by komunikace byla v zimním období na Červenohorském sedle otevřena. Ředitelství silnic a dálnic Olomouc tak vyhovělo požadavkům všech institucí a místních podnikatelů. Je samozřejmé, že případná uzavírka bude mít velký vliv na naše místní podnikatele, neboť se staneme pro větší část roku koncovým, tj. slepým údolím. JARNÍ PRÁCE 2013 Všechny uvažované práce se nám vzhledem ke klimatickým podmínkám posunuly. Začali jsme pracovat na kácení dřevin spojeným s úklidem dřevní hmoty (rozvoz dle žádostí občanů) včetně rozvozu štěpků. Dále jsme prováděli drobný úklid a umístili sochu rytíře v prostoru nad hasičskou zbrojnicí. Z nejdůležitějších akcí bylo zahájeno pokračování a dokončení stavby kanalizace v místní části Rejhotice. ŽÁDOSTI O DOTACE Dotací bylo vypsáno minimálně. Důvodem je, že končí jedno programové období Evropské unie a další vlna s menším počtem operačních programů se očekává v roce 2014/2015. Nám se podařilo uspět v oblasti nižších dotací s převážným určením na sport a kulturu. Neuspěli jsme v Programu obnovy venkova Olomouckého kraje, kde komise dala dle bodového hodnocení přednost menším obcím a těm, které neuspěly v minulých letech. Naše žádost byla v tomto programu směřována na odvodnění komunikace v chatové oblasti v místní části Kouty nad Desnou. V rámci Regionálního operačního programu jsme žádost na Revitalizaci středu obce II. etapa nepodali z důvodu, že zde byl zvýšen vlastní podíl žadatele. Projekt ale bude připraven pro další programové období EU. ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU SITUACE V OBCI Je pro nás všechny jistě dobrou zprávou, že v podpoře o dotaci uspěli majitelé zámku. Záměrem je vybudovat čtyřhvězdičkový hotel s kapacitou cca 40 osob, přičemž obnova je rozdělena na etapy. Obdržená, respektive schválená dotace činí cca 7,7 mil. Kč. Celkový rozpočet činí 16,5 mil. Kč. Takže by se náš střed obce, co se týká vzhledu, mohl po mnoha letech výrazně zlepšit, neboť budova zámku je skutečně dominantní. Chtěl bych tímto popřát majitelům, aby se jim záměr zdařil. Mezi zajímavé údaje vážící se k obci patři jistě počet přespání. Tento údaj vychází pouze z toho, kolik vybíráme peněz z poplatků z ubytovací kapacity za rok. Je možná ještě několik dalších poskytovatelů ubytování, kteří ubytovávají na černo, tzn., že poplatek neodvádí. Tímto by se dalo vyvodit, že údaj o přespání by mohl být ještě o něco vyšší. Počet ubytovaných: v roce 2010 ~ v roce 2011 ~

3 v roce 2012 ~ Čísla se zdají být poměrně vysoká a nárůst je skutečně velmi zajímavý. Pokud ale vezmeme v úvahu, že lůžková kapacita na území obce činí cca lůžek, pohybuje se lůžková využitelnost okolo necelých 9 % průměrně za kalendářní rok. Z výpočtu vyplývá, že pokud by měla být využitelnost cca 50 %, muselo by se ubytovat 500 tis. návštěvníků. Pro ilustraci lyžařský areál Kouty nad Desnou (zimní i letní provoz) má návštěvnost necelých 90 tis. návštěvníků za rok. To by činilo 1400 ubytovaných denně. Již tento teoretický výpočet klade mnoho dalších otázek. Jedna se týká např. územního plánu obce ve vztahu k udržitelnosti rozvoje území. - Sezónnost: díky tomuto jevu jsou zařízení využívána ve dvou vlnách. Budou se měnit v mimosezónní době ubytovací zařízení v mrtvé objekty? V Krkonoších se tomu děje v apartmánových komplexech. - Další rozvoj ubytovacích zařízení: zdá se, že další stavby ubytovacích zařízení se pohybují na tržní hranici obsaditelnosti těchto zařízení do budoucna včetně těch stávajících. - Dopady na obec odpadní hospodářství: zde mohou vyvstat vyšší náklady na likvidaci odpadů, které se mohou výrazně dotknout rozpočtu obce. Již nyní pozorujeme v sezónním období nedostatek kontejnerů na separaci odpadu, které se snažíme posilovat. Tolik krátké zamyšlení ve vztahu k tomuto výraznému odvětví, jakým je cestovní ruch, a k otázkám, jak může naši obec ovlivnit. STAVBA ZÁZEMÍ PRO TJ SPARTAK Na svém květnovém zasedání obdrželo zastupitelstvo obce žádost představitelů TJ Spartak týkající se havarijního stavu tribuny. Pravá strana této stavby (při čelním pohledu) se stále bortí. Bylo již provedeno několik oprav a současně předseda TJ již třetí rok neúspěšně žádá o dotaci na Ministerstvu školství a tělovýchovy ČR. Otázek k původnímu objektu tribuny může být mimo havarijní stav více. Jednak je to poloha této stavby (dříve její polohu určila atletická dráha) a velikost, tj. její využitelnost. Z těchto a dalších důvodů zastupitelstvo obce rozhodlo pomoci a to tím, že k uvedenému záměru nové stavby necháme zpracovat studii, která by měla zahrnovat současné požadavky na stavbu ze strany sportovců a dala by nám odpověď, jaké by nová stavba včetně demolice stávající představovala finanční náklady. Tato studie by mohla být předstupněm přípravy pro možnou žádost o dotaci v novém programovém období Evropské unie ZPRÁVA O ČINNOSTI MÍSTNÍ KNIHOVNY V LOUČNÉ NAD DESNOU ZA ROK 2012 Knihovna v Loučné nad Desnou půjčuje dvakrát týdně v pondělí a ve čtvrtek (6 hodin). Funkci knihovníka vykonávají paní Dostálková a paní Tomečková. Do knihovny zavítalo 1290 návštěvníků, z toho na internet 285. Zaregistrovalo se 114 čtenářů, z toho 27 dětí a mládeže, vypůjčeno bylo 5745 svazků knih, z toho 1482 periodik. Mírný pokles je ve výpůjčkách i ve čtenářích. Knihovna se řadí mezi nejlepší knihovny našeho střediska. Je útulná, světlá a velmi pěkná. Svoji obec reprezentuje dobře v oblasti kultury a informační vzdělanosti obyvatel. V dnešní době musí knihovny čelit velké konkurenci v podobě televize a nejrůznějších multimédií. Nemusíme se ale obávat, že by o knihovny nebyl zájem. Je jen škoda, že chodí málo dětských čtenářů. Mladí čtou málo, mají jiné zájmy, než je četba knih. Záleží ale na každém jedinci a také na výchově z rodiny. Knihovna odebírá 5 titulů časopisů, má počítač a je připojena k internetu. Má elektronický katalog Opac, který nahrazuje jmenný a názvový katalog. Za dotaci obce jsme nakoupili 75 svazků knih (14 412,- Kč) a bylo zaplaceno předplatné časopisů na rok 2013 (4 640,-Kč). Zapsali jsme 76 svazků darů (8 787,60 Kč), které jsme dostali od čtenářů. Jsou mezi nimi velice pěkné a i nové knihy. Všechny knihy byly zpracovány tj. zapsány do databáze knihovnického programu KPwinSQL, kde je registrován fond celého střediska. Pro každou pobočku vedeme evidenci knih ve formě kartotéky a na kartách pohybu. Pro všechny knihovny je zajišťována statistická evidence. V cirkulačních souborech jsme dodali 101 svazků knih v 5 souborech a vráceno bylo 62 svazků knih ve 3 souborech. I nadále jsme stahovali knihy na opravu a také na přebal. V knihovně proběhly 2 kulturní akce, kterých se zúčastnilo 45 dětí. Z těchto akcí se velice dobře získávají noví čtenáři. Knihovna v Koutech nad Desnou byla k 1. říjnu 2012 zrušena pro svoji nerentabilitu. Byla málo využívaná. Obyvatelé si již zvykli navštěvovat knihovnu v Loučné a studenti chodí do knihoven v místech svého studia. Možná byla i nevyhovující půjčovní doba. Paní knihovnice byla ale snaživá a přívětivá. Po dobu 9 měsíců přišlo 62 návštěvníků, zaregistrovalo se 6 čtenářů, vypůjčeno bylo 140 knih. I do Kout byly doručeny cirkulační soubory (20 svazků), ty jsou ale již zahrnuty v cirkulaci Loučné. Děkujeme všem 3 knihovnicím za jejich dobrou práci, kterou knihovnám a jejich čtenářům věnují. Obci Loučná nad Desnou za podporu a vynikající podmínky, které knihovnám vytváří. Zapsala: Nyklíčková Hana vedoucí střediskové knihovny 3

4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.1/2013 A TRŽNÍ ŘÁD OBCE Oba tyto dokumenty schválilo zastupitelstvo obce, které tím reagovalo na množící se stížnosti občanů a to na pálení odpadů a dále na podomní prodej. Oba tyto dokumenty jsou součástí našeho zpravodaje (viz níže). Stížnosti v obou případech bude řešit Přestupková komise při Městském úřadu Šumperk na základě oznámení a to prostřednictvím písemné stížnosti s pokud možno uvedením svědků. V případě podomního prodeje doporučuji předat neprodleně oznámení na Policii ČR. PARKOVÝ BĚH A PARKOVÁ CHŮZE Mezi velmi zdařilé akce letošního roku patřil Parkový běh a ještě I. ročník Parkové chůze. Obě akce se konaly v zámeckém parku. Jako zázemí sloužil objekt nové hasičské zbrojnice. Třetího ročníku Parkového běhu se zúčastnili závodníci i ryzí amatéři v počtu 162 běžců a běžkyň. Hlavního závodu se zúčastnilo 26 běžců. Součástí závodu byl vložený závod Šumperský prcek m, v němž soupeřilo 58 mladých závodníků. Dále byla novinkou kategorie Mrňata 400 m, kde bojovalo o vítězství 18 závodníků. Závod finančně podpořil Olomoucký kraj a mezi další sponzory patřili Obec Loučná nad Desnou, MK Fruit s. r. o., Spona s. r. o., Jespil s. r. o., Pivovar Holba, Knihkupectví TÓN, firma Pauli, Ski areál Kareš, Tesařství Jaroslav Kachtík. Hlavním pořadatelem byla AVZO Rybník Kocián David Chytil, Roman Fišnar a Ondřej Tříska. Obdobnou podporu a organizační zázemí měla i Parková chůze. Hlavní závodní kategorií byla seniorky a senioři do 69 let a seniorky a senioři nad 70 let. Závodu se zúčastnilo 25 seniorů. Dovolte, abych na závěr poděkoval všem organizátorům a sponzorům za bezvadnou sportovní akci. STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Mnozí občané se dotazují na povolování resp. odstraňování nepovolených staveb. K této problematice musím uvést, že obec v současné době stavby a to jakékoliv (domy, ploty a další) nepovoluje a ani nemá žádné zákonné možnosti je nechat odstranit. Veškerou pravomoc v této oblasti má stavební úřad obce s rozšířenou působností, v našem případě Městský úřad Šumperk. Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou schválilo na svém zasedání ze dne usnesením č.790, na základě zmocnění 16 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákona o ochraně ovzduší ) a v souladu s 10 odst. d), 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 1) 2) zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška ): Článek 1 Úvodní ustanovení Za účelem ochrany vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek stanoví obec Loučná nad Desnou podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů, které lze spalovat v otevřených ohništích. 3) Článek 2 Podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů (1) Podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Loučná nad Desnou se stanovují takto: - lze v otevřených ohništích spalovat pouze suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami - je zakázáno spalovat suché rostlinné materiály v neděli a státem uznané svátky - spalování bude prováděno osobou starší 18 let. (2) - Spalování suchých rostlinných materiálů je zakázáno v době od vyhlášení signálu upozornění na možnost výskytu smogové situace a vyhlášení signálu regulace při vzniku smogové situace pro území obce Loučná nad Desnou a v extrémně suchém a požárně nebezpečném období a v době inverzí. 4) Článek 3 Sankce Porušení této vyhlášky se posuzuje podle zvláštních právních předpisů. 5) Článek 4 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem KOMUNIKACE NA PŘEMYSLOV Olomoucký kraj vyhověl naší žádosti a zařadil silnici III. třídy vedoucí na Přemyslov do plánu zimní údržby správy silnic Olomouckého kraje. OBEC LOUČNÁ NAD DESNOU OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2013, KTEROU SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO SPALOVÁNÍ SUCHÝCH ROSTLINNÝCH MATERIÁLŮ 4 1) 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou, stanoví-li tak zvláštní zákon. 2) 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: zastupitelstvu obce je vyhrazeno vydávat obecně závazné vyhlášky obce.

5 3) 16 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů: v otevřených ohništích lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. Obec může obecně závaznou vyhlášku stanovit podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů podle 16 odst. 5 nebo jejich spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jeho odstranění podle jiného právního předpisu (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Při stanovení podmínek nebo zákazu obec přihlíží zejména ke klimatickým podmínkám, úrovni znečištění ve svém územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě zástavby. 4) 9 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů: Vznik smogové situace a její ukončení vyhlašuje ministerstvo neprodleně ve veřejně přístupném informačním systému a v médiích. Současně neprodleně informuje inspekci a dotčené krajské a obecní úřady a dotčené provozovatele stacionárních zdrojů, kterým byly uloženy zvláštní podmínky provozu podle 9 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. 5) 46 odst. 2 a 3 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů: přestupkem proti pořádku ve věcech územní samosprávy je porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí a krajů vydaných na úseku jejich samostatné působnosti. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše Kč. 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: obec může uložit právnické osobě a fyzické, která je podnikatelem a porušila povinnost stanovenou právním předpisem obce, pokutu až do výše ,- Kč. OBEC LOUČNÁ NAD DESNOU NAŘÍZENÍ OBCE Č.1/2013, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce se na svém veřejném zasedání usneslo dne usnesením č Vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 11 odst. 1 a 102 odst. 4 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení: Článek 1 Základní pojmy Pro účely tohoto nařízení se rozumí: a) prodejcem fyzická nebo právnická osoba, která prodává zboří nebo poskytuje služby, za prodejce se rovněž považuje fyzická nebo právnická osoba, která zprostředkovává prodej nebo poskytování služeb, 5 b) podomním prodejem nabídka, prodej zboží a nabídka, poskytování služeb, kdy je bez předchozí objednávky nabízeno, prodáváno zboží a nabízeny, poskytovány služby prodejcem uživatelům v objektech určených k bydlení Článek 2 Podomní prodej Podomní prodej je na území obce Loučná nad Desnou zakázán. Článek 3 Kontrola Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Obecní úřad Loučná nad Desnou prostřednictvím svých zaměstnanců a Policie ČR. Článek 4 Sankce (1) Poruší-li právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, při výkonu podnikatelské činnosti povinnost stanovenou tímto nařízením, může jí být podle zvláštního právního předpisu 1) uložena pokuta do výše Kč. (2) Poruší-li fyzická osoba povinnosti stanovené tímto nařízením, může jí být podle zvláštního právního předpisu 2) uložena pokuta do výše Kč. Článek 5 Závěrečná ustanovení Toto nařízení nabývá účinnosti dnem CENÍK HŘBITOVNÍCH SLUŽEB Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou stanovilo dne v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách za pronájem místa takto: Cena za m 2-10 Kč/ rok Cena za služby Kč/ rok Doba pronájmu je 15 let. K ceně za každé pronajaté hrobové místo se připočítává roční paušální částka na dobu 15 let za hřbitovní služby, jež zahrnují zejména: - odběr užitkové vody - údržba travnatých ploch - údržba a čištění komunikací (v zimním období pouze hlavní cesta) - úklid odpadků - údržba zařízení hřbitova Tento ceník platí od a je nedílnou součástí Řádu veřejného pohřebiště v Loučné nad Desnou. ÚDRŽBA HŘBITOVA V rámci údržby hřbitova prosíme tímto občany, aby za náhrobní desky neukládali sklenice, svítilny a další materiál. Je to z důvodu sekání trávy, kdy většinou dochází k rozbití skla a toto se mnohdy rozletí do dalších části

6 v místě sekání. Dále bychom chtěli požádat, aby odpadní materiál byl ukládán do kontejnerů vedle hřbitova a nikoliv přes zeď do betonové jímky, ze které se nám materiál komplikovaně vyváží a likviduje. Děkujeme za pochopení. Plakát s bližšími informacemi na www stránkách Loučné nad Desnou nebo na NÁJEMNÍ SMLOUVY K HROBŮM Placení poplatků za veřejné pohřebiště bude probíhat v měsíci září Všichni nájemníci budou obesláni návrhem smlouvy s termínem platby. UPOZORNĚNÍ OBČANŮM Chtěl bych tímto požádat naše spoluobčany a další majitele nemovitostí, aby omezili svoji hlučnou pracovní činnost o nedělích a státem uznaných svátcích. Obdrželi jsme již několik žádostí o realizaci obecně závazné vyhlášky, která by tuto hlučnou činnost v tyto dny zakazovala pod pokutou. Myslím si, že prvním stupněm než vydávat zákazné vyhlášky je lidský přístup každého z nás ke svému okolí. DŘEVOSOCHÁNÍ 2013 Součástí našeho zpravodaje je i leták, respektive plakát s celým programem oslav výročí příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, kterých je Dřevosochání součástí. Pro letošní rok jsme trochu změnili program, přičemž na základě této změny vypadlo noční představení a ohňostroj. Následně jsme byli požádáni o zařazení těchto atraktivních prvků do programu dodatečně, ale po zvážení nákladů na obě akce a již určený rozpočet, jsme se rozhodli tyto atrakce do programu nezahrnovat a realizovat je příští rok. Pevně věřím, že i tak bude program zajímavý a každý si tam najde něco pro sebe a rád naše slavnosti navštíví. KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI 2013 Dovolte nám, abychom vás v rámci této velmi významné kulturní akce Cyklu koncertů pozvali na jeden, který se bude konat v našem kulturním domě a kterým je Čtvero ročních dob od Antonia Vivaldiho. Koncert se bude konat v hodin. Organizátor Mgr. Janků pro náš kulturní dům vybral právě toto dílo, které je svým tématem blízko přírodě, to je okolí kulturního domu, ve které je zasazen. Předprodej vstupenek je v Infostředisku v Šumperku v KD v Rapotíně a na OÚ v Loučné nad Desnou. Přejeme zajímavý kulturní zážitek. PONTIS ŠUMPERK Poskytované služby: - denní stacionář - pečovatelská služba - nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot - krizový byt pro ženy - informační středisko - sociálně aktivizační služby - kontaktní a poradenské centrum - dům pro osamělé rodiče s dětmi v tísni 6

7 7

8 8

Městys Zlonice, Nám. Pod Lipami 29,

Městys Zlonice, Nám. Pod Lipami 29, Městys Zlonice, Nám. Pod Lipami 29, 273 71 MĚSTYS ZLONICE Nařízení č. 1/2016, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada městyse Zlonice se na svém zasedání dne 6.1.2016 usnesla vydat na základě 11 odst. 1 a 102

Více

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u. Nařízení č. 1/2015

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u. Nařízení č. 1/2015 M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u Nařízení č. 1/2015 města Bakov nad Jizerou kterým se vydává Tržní řád ve znění nařízení č. 2/2015 Rada města Bakov nad Jizerou se na svém zasedání dne 29. 6. 2015

Více

Nařízení obce Vítonice č. 1/2013, kterým se vydává t r ž n í ř á d

Nařízení obce Vítonice č. 1/2013, kterým se vydává t r ž n í ř á d Nařízení obce Vítonice č. 1/2013, kterým se vydává t r ž n í ř á d Zastupitelstvo obce se na zasedání dne 29. 5. 2013 usneslo vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

Nařízení obce č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád

Nařízení obce č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád Obec Nepolisy Nařízení obce č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 25. 04. 2013 usnesením č. 31 usneslo vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb.,

Více

Nařízení městyse Kounice č. 1/2014, kterým se vydává tržní řád

Nařízení městyse Kounice č. 1/2014, kterým se vydává tržní řád MĚSTYS KOUNICE Nařízení městyse Kounice č. 1/2014, kterým se vydává tržní řád Zastupitelstvo městyse Kounice se na svém zasedání dne 10.9.2014 usnesením č. 28 vydalo v souladu s ustanoveními 11 odst. 1)

Více

Obecně závazná vyhláška č. 6/2016. regulující noční klid a hlučné činnosti

Obecně závazná vyhláška č. 6/2016. regulující noční klid a hlučné činnosti Obecně závazná vyhláška č. 6/ Zastupitelstvo města Třince se na svém 14. zasedání konaném dne 20.09. usnesením č. 14/399/ usneslo vydat na základě ustanovení 10 písm. a), b) a d) a ustanovení 84 odst.

Více

kterým se vydává tržní řád

kterým se vydává tržní řád Nařízení obce Hostěradice č. 1 / 2013, kterým se vydává tržní řád Zastupitelstvo obce Hostěradice se na svém veřejném zasedání dne 18.9.2013, usnesením č. 31/2013, usneslo vydat na základě zmocnění dle

Více

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM. Nařízení města Bystřice pod Hostýnem č. 1/2015, kterým se vydává. Článek 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM. Nařízení města Bystřice pod Hostýnem č. 1/2015, kterým se vydává. Článek 1 Úvodní ustanovení MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Nařízení města Bystřice pod Hostýnem č. 1/2015, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada města Bystřice pod Hostýnem na základě zmocnění uvedeného v ustanovení 18 odst. 1 a 3 zákona

Více

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování M Ě S T O P Ř Í B R A M Nařízení města č. 19/2003 ze dne 10.11.2003 Tržní řád Rada města Příbram se na svém zasedání dne 10.11.2003 usnesla v souladu s ustanovením 11 a 102 odst. 2 písmeno d) zákona č.

Více

MĚSTO SLANÝ TRŽNÍŘÁD. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Místa pro nabídku, prodej a poskytování služeb

MĚSTO SLANÝ TRŽNÍŘÁD. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Místa pro nabídku, prodej a poskytování služeb Nařízení č. 1/2016, kterým se vydává TRŽNÍŘÁD Rada města Slaný se na svém zasedání dne 17.08.2016 usnesla vydat na základě 11 odst. 1 a 1 Zákon č. I 83/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Obec Rusava TRŽNÍ ŘÁD

Obec Rusava TRŽNÍ ŘÁD Obec Rusava Nařízení obce č. 1/2016, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada obce Rusava se na svém zasedání dne 12. 09. 2016 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 24.02.2016 usnesením č. 282/2016 usneslo

Více

Městys Buchlovice. NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

Městys Buchlovice. NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Městys Buchlovice NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada městyse Buchlovice se na svém zasedání dne 21. 5. 2014 usnesením č. 7 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona

Více

Obec Veselíčko. Obecně závazná vyhláška Obce Veselíčko č. 2/2013. Tržní řád

Obec Veselíčko. Obecně závazná vyhláška Obce Veselíčko č. 2/2013. Tržní řád Obecně závazná vyhláška Obce Veselíčko č. 2/2013 Tržní řád Zastupitelstvo obce Veselíčko se na svém zasedání dne 3. dubna 2013 usnesením č. 5A) usneslo vydat v souladu s ustanoveními 18 zákona č. 455/1991

Více

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014)

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014) Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014) Ministerstva vnitra Ing. Bc. Miroslav Veselý Nejčastější nedostatky v obecně závazných vyhláškách Počet posouzených

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

Odbor dozoru a kontroly veřejné správy. Ministerstva vnitra. Mgr. Hana Zábojníková

Odbor dozoru a kontroly veřejné správy. Ministerstva vnitra. Mgr. Hana Zábojníková Ministerstva vnitra Mgr. Hana Zábojníková Nejčastější pochybení v obecně závazných vyhláškách obcí Přehled nejčastěji vydávaných obecně závazných vyhlášek v roce 2013 požární řád 2% regulace sázkových

Více

MĚSTO SLANÝ. TRžNí ŘÁD. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Místa pro nabídku, prodej a posky1tování služeb

MĚSTO SLANÝ. TRžNí ŘÁD. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Místa pro nabídku, prodej a posky1tování služeb MĚSTO SLANÝ Nař ízen í č. 3/2013, kterým se vydává TRžNí ŘÁD Rada města Slaný se na svém zasedání dne 23.10.2013!Usnesla vydat na základě 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

OBEC HABARTICE ZASTUPITELSTVO OBCE HABARTICE

OBEC HABARTICE ZASTUPITELSTVO OBCE HABARTICE OBEC HABARTICE ZASTUPITELSTVO OBCE HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska Zastupitelstvo města Nýrsko se na svém zasedání dne 14.12.2015 usneslo na základě ust. 10 písm. a), b),

Více

Město Stráž pod Ralskem Nařízení Města č. 1/2013. Nařízení Města Stráž pod Ralskem. č. 1/2013. TRŽNíŘÁo

Město Stráž pod Ralskem Nařízení Města č. 1/2013. Nařízení Města Stráž pod Ralskem. č. 1/2013. TRŽNíŘÁo Nařízení Města Stráž pod Ralskem č. 1/2013 TRŽNíŘÁo 1 Rada města Stráž pod Ralskem se na svém zasedání dne 21. srpna 2013 usnesením č. R/20112013 rozhodla vydat na základě 18, odst. (1) a (3) zákona č.

Více

1/2015, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ

1/2015, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ MĚSTO PROSEČ Nařízení města Proseč č. 1/2015, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ Číslo: N/01/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 18. 8. 2015 Účinnost od: 18. 8. 2015 Platnost

Více

2/2013, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ

2/2013, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ MĚSTO PROSEČ Nařízení města Proseč č. 2/2013, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ Číslo: N/02/2013 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 7. 2013 Účinnost od: 1. 8. 2013 Platnost

Více

NAŘÍZENÍ OBCE LUBNÍK Č.1/2015 TRŽNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Článek I. Článek II. Předmět úpravy

NAŘÍZENÍ OBCE LUBNÍK Č.1/2015 TRŽNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Článek I. Článek II. Předmět úpravy Obec Lubník Lubník č.p. 94, 563 01 IČ: 00279196 Email : obec@lubnik.cz www.lubnik.cz Tel:465381026 NAŘÍZENÍ OBCE LUBNÍK Č.1/2015 TRŽNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Lubník na svém zasedání dne.2015 usnesením

Více

Nařízení obce Račice-Pístoviceč. 1/2013, kterým se vydává tržní řád

Nařízení obce Račice-Pístoviceč. 1/2013, kterým se vydává tržní řád Nařízení obce Račice-Pístoviceč. 1/2013, kterým se vydává tržní řád Zastupitelstvo obce Račice-Pístovice se na svém veřejném zasedání dne 29. 08. 2013, usnesením č. 3, usneslo vydat na základě zmocnění

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007,

NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007, MĚSTO TŘINEC NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ŘÁD Schváleno: 16.4.2007 Vyvěšeno: 25.4.2007 Sejmuto: 11.5.2007 Účinnost: 10.5.2007 Zpracovatel: Odbor živnostenský úřad Změna: 1.5.2013,

Více

OS 13. Název materiálu: Obecně závazné vyhlášky města - noční klid a veřejné produkce hudby

OS 13. Název materiálu: Obecně závazné vyhlášky města - noční klid a veřejné produkce hudby Podklady na zasedání ZM dne: 20.10.2016 OS 13. Název materiálu: Obecně závazné vyhlášky města - noční klid a veřejné produkce hudby Předkládá: Vypracoval: Zdeněk Hovorka Zúčastní se projednávání v ZM:

Více

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Zastupitelstvo obce Lužnice se na svém zasedání dne 5. 11. 2013 usneslo vydat na základě ustanovení 24 odst. 2 zákona č.

Více

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu)

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu) Příjmy Schválený Pol. Org UZ Schválený Daňové příjmy 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 300,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti 60,00 1113 0000 Daň

Více

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná Systém ASPI - stav k 9.11.2014 do částky 101/2014 Sb. a 31/2014 Sb.m.s. 5/2011 - o čistotě a veřejném pořádku - poslední stav textu Změna: 13/2011 5/2011 Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karviná

Více

Město Horažďovice. Článek 1

Město Horažďovice. Článek 1 Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Zastupitelstvo města Horažďovice se

Více

A. Evidence platných právních předpisů statutárního města Děčín B. Evidence zrušených právních předpisů statutárního města Děčín

A. Evidence platných právních předpisů statutárního města Děčín B. Evidence zrušených právních předpisů statutárního města Děčín Statutární město A. Evidence platných právních předpisů statutárního města B. Evidence zrušených právních předpisů statutárního města A. Evidence platných právních předpisů statutárního města Číslo Název

Více

Nařízení obce Lelekovice č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Nařízení obce Lelekovice č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení Nařízení obce Lelekovice č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád Zastupitelstvo obce Lelekovice se na svém zasedání dne 23.9.2013 usneslo vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

Obec Prusinovice Zámčisko 350, 768 42 Prusinovice IČO:00287644. Nařízení obce Prusinovice č. 1/2012, kterým se vydává

Obec Prusinovice Zámčisko 350, 768 42 Prusinovice IČO:00287644. Nařízení obce Prusinovice č. 1/2012, kterým se vydává Obec Prusinovice Zámčisko 350, 768 42 Prusinovice IČO:00287644 Nařízení obce Prusinovice č. 1/2012, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Prusinovice se na své veřejné schůzi dne 13.12.2012 usnesla

Více

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 Město Stříbro Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Stříbře a na jeho veřejných prostranstvích, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Více

Tržní řád. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Předmět úpravy

Tržní řád. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Předmět úpravy Tržní řád Rada města Jevíčko se na svém zasedání dne 27. 1. 2014 usnesením č. 22/85 usnesla vydat na základě ustanovení 18 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce o místních

Více

Hřbitovní řád. čl. 1 Úvodní ustanovení

Hřbitovní řád. čl. 1 Úvodní ustanovení Hřbitovní řád schválen zastupitelstvem Obce Holoubkov dne 16.4.2007 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a na základě zákona č. 258/2001 Sb., o pohřebnictví. čl.

Více

předpisů (Obec může uložit pokutu až do výše Kč osobě, která porušila povinnost

předpisů (Obec může uložit pokutu až do výše Kč osobě, která porušila povinnost Obec Tuklaty Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

OBEC PŘEŠTĚNICE Přeštěnice 17, Milevsko Tel: ,

OBEC PŘEŠTĚNICE Přeštěnice 17, Milevsko Tel: , Nařízení obce č. 1/2015 Kterým se vydává tržní řád Zastupitelstvo obce Přeštěnice se na svém jednání dne 11.9.2015 usneslo vydat na základě ustanovení 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

Obecně závazná vyhláška obce Záhornice. Čl. 1 Základní ustanovení

Obecně závazná vyhláška obce Záhornice. Čl. 1 Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška obce Záhornice K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území obce Záhornice Zastupitelstvo obce Záhornice se dne usnesením č. usneslo vydat podle 10 a 84 odst. 2)

Více

Nařízení Obce Lovčice č. 1 /2013, kterým se vydává tržní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

Nařízení Obce Lovčice č. 1 /2013, kterým se vydává tržní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb Nařízení Obce Lovčice č. 1 /2013, kterým se vydává tržní řád Zastupitelstvo obce Lovčice se na svém zasedání dne 16.1.2013 usneslo vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

*MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor

*MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor *MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 94960-2/ODK-2015 Obec Doubravčice Doubravčice 94 282 01 Český Brod

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce o místních poplatcích

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC DĚPOLTOVICE. o zajišťování a ochraně veřejného pořádku

OBEC DĚPOLTOVICE. o zajišťování a ochraně veřejného pořádku OBEC DĚPOLTOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku Zastupitelstvo obce Děpoltovice se na svém zasedání dne 16.10.2013 usnesením z 18. Zasedání zastupitelstva obce

Více

Strana 635 Věstník právních předpisů Částka 13 Jihomoravského kraje 16. NAŘÍZENÍ

Strana 635 Věstník právních předpisů Částka 13 Jihomoravského kraje 16. NAŘÍZENÍ Strana 635 Věstník právních předpisů Částka 13 16. NAŘÍZENÍ ze dne 4. 10. 2012, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada vydává dle ust. 27 odst. 2 písm. b) bod 2. zákona

Více

MĚSTO NETOLICE Nařízení č.2/2013 TRŽNÍ ŘÁD

MĚSTO NETOLICE Nařízení č.2/2013 TRŽNÍ ŘÁD MĚSTO NETOLICE Nařízení č.2/2013 TRŽNÍ ŘÁD Rada města Netolice se na své schůzi dne 2.prosince 2013 usnesením č.231/2013 usnesla vydat na základě 18 odst.1 až 3 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. září 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. září 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. září 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk

Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk Zastupitelstvo města Rumburk se na svém 6. zasedání dne 13. září 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

Nařízení Města Velké Opatovice

Nařízení Města Velké Opatovice Nařízení Města Velké Opatovice TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA VELKÉ OPATOVCE Rada Města Velké Opatovice na svém zasedání dne 25.3.2013, Usnesením Č. 7/2013, rozhodla vydat na základě * 18 odst. 1 a 3 zákona Č. 455/1991

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Obec Rozdrojovice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Zastupitelstvo obce Rozdrojovice se na svém 22. zasedání dne 26.9. 2013 usnesením č. 22/2013 usneslo vydat na základě 10 písm. a)

Více

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 2/2012 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 6/2012 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E 18030 SLOVO STAROSTY

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 2/2012 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 6/2012 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E 18030 SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 2/2012 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 6/2012 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E 18030 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se vám na úvod omluvil

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

M ě s t o R o k y c a n y

M ě s t o R o k y c a n y M ě s t o R o k y c a n y Strana 1 (celkem 6) Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 Požární řád města Rokycany Zastupitelstvo města Rokycany se na svém zasedání dne 20. dubna 2015 usnesením č. 3933 usneslo

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

Město Lovosice. Nařízení Rady města Č. 1/2016

Město Lovosice. Nařízení Rady města Č. 1/2016 Město Lovosice Nařízení Rady města Č. 1/2016 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Lovosice za účelem organizování dopravy Rada Města Lovosice se usnesla

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 1 Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Organizační řád Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí schválený radou města dne 5.8.2014, který nabyl účinnosti dnem 1.9.2014, se

Více

Město Telč Úplné znění Nařízení č. 1/2009 O placeném stání na místních komunikacích nebo jejich vymezených úsecích (ve znění novelizace č. 1/2010) Úplné znění nařízení má pouze informativní charakter a

Více

Nařízení obce Pravlov č.1/2015 kterým se vydává tržní řád

Nařízení obce Pravlov č.1/2015 kterým se vydává tržní řád Nařízení obce Pravlov č.1/2015 kterým se vydává tržní řád Zastupitelstvo obce Pravlov se na svém 8. zasedání konaném dne 7.10.2015 usneslo vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

Vyhláška č. 1/2001. o nakládání s komunálním odpadem na správním území obce Radovesnice I. Článek 2 Základní pojmy pro účely této vyhlášky

Vyhláška č. 1/2001. o nakládání s komunálním odpadem na správním území obce Radovesnice I. Článek 2 Základní pojmy pro účely této vyhlášky Vyhláška č. 1/2001 o nakládání s komunálním odpadem na správním území obce Radovesnice I Obecní zastupitelstvo v Radovesnicích I podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění

Více

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují Nařízení č. 5/2016 Rada města Nové Město nad Metují se usnesením č. RM 351-14983/16 ze dne 4. července 2016 usnesla vydat podle 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

P r á vn í vý k l a d k z ákonnému zmocnění odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

P r á vn í vý k l a d k z ákonnému zmocnění odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra P r á vn í vý k l a d k z ákonnému zmocnění odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra K obecně závazné vyhlášce, kterou se stanoví podmínky spalování nebo zákaz spalování suchých rostlinných

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014. Požární řád obce Vavřinec

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014. Požární řád obce Vavřinec OBEC VAVŘINEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014 Požární řád obce Vavřinec Zastupitelstvo obce Vavřinec se dne 31. ledna 2014 usneslo vydat v souladu s ustanoveními 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Město Jemnice Vyhláška č. 2/2004. Požární řád města

Město Jemnice Vyhláška č. 2/2004. Požární řád města Město Jemnice Vyhláška č. 2/2004 Zastupitelstvo města Jemnice se na svém zasedání dne 16.12.2004 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Nařízení města Třince č. 2/2007, kterým se vydává tržní řád

Nařízení města Třince č. 2/2007, kterým se vydává tržní řád Město Třinec 2007 Nařízení města Třince č. 2/2007, kterým se vydává tržní řád Rada města Třince se na svém zasedání dne 16.4.2007 usnesla vydat na základě 18 zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

MĚSTO OSTROV. Nařízení města č. 2/2009, kterým se vydává tržní řád

MĚSTO OSTROV. Nařízení města č. 2/2009, kterým se vydává tržní řád MĚSTO OSTROV Nařízení města č. 2/2009, kterým se vydává tržní řád Rada města Ostrov se na svém jednání dne 28. 05. 2009 usnesením č. 370/09, usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb.,

Více

MĚSTO OSTROV Nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád. Čl. 1 Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

MĚSTO OSTROV Nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád. Čl. 1 Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb MĚSTO OSTROV Nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád Rada města Ostrov se na svém zasedání dne 10. června 2013, usnesením č. 428/13, usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991

Více

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 100 000,00 Daň z příjmů fyzických osob 380 000,00 Daň z příjmů vybíraných srážkou 400 000,00 Daň

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje PLATNOST OD: 14. září 2015 ÚČINNOST OD: 15. září 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval:

Více

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj ZÁSADY NÁZEV: Zásady Zastupitelstva Královéhradeckého kaje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje ÚČINNOST OD: 1. 1. 2017 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009,

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Písečná vznikajícím na území obce Písečná Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání konaném

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

MĚSTO PŘEROV KTEROU SE STANOVUJÍ PODMÍNKY K ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY PŘI AKCÍCH, KTERÝCH SE ZÚČASTNÍ VĚTŠÍ POČET OSOB

MĚSTO PŘEROV KTEROU SE STANOVUJÍ PODMÍNKY K ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY PŘI AKCÍCH, KTERÝCH SE ZÚČASTNÍ VĚTŠÍ POČET OSOB Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2003, MĚSTO PŘEROV KTEROU SE STANOVUJÍ PODMÍNKY K ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY PŘI AKCÍCH, KTERÝCH SE ZÚČASTNÍ VĚTŠÍ POČET OSOB Zastupitelstvo města Přerova vydalo dne 19.2.2003

Více

MĚSTO JÍLOVÉ. Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky

MĚSTO JÍLOVÉ. Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky MĚSTO JÍLOVÉ Obecně závazná vyhláška č. 7/2009 o udržování čistoty veřejných prostranství, ochraně životního prostředí a ochraně veřejné zeleně na území města Zastupitelstvo města Jílového na svém zasedání

Více

Požární řád obce Číhaň. Obecně závazná vyhláška č.1/2014

Požární řád obce Číhaň. Obecně závazná vyhláška č.1/2014 Požární řád obce Číhaň Obecně závazná vyhláška č.1/2014 Zastupitelstvo obce Číhaň se na svém veřejném zasedání dne 15.12.2014 usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní

Více

Obec Rudná pod Pradědem

Obec Rudná pod Pradědem Obec Rudná pod Pradědem (návrh) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013 obce Rudná pod Pradědem O VEŘEJNÉM POŘÁDKU Zastupitelstvo obce Rudná pod Pradědem se na svém x. zasedání dne xx.xx.2013 usnesením č. xx/x/2013

Více

Nařízení města č. 1/2012, kterým se stanoví tržní řád pro stánkový prodej v Plané

Nařízení města č. 1/2012, kterým se stanoví tržní řád pro stánkový prodej v Plané Nařízení města č. 1/2012, kterým se stanoví tržní řád pro stánkový prodej v Plané Rada města Planá se na svém zasedání dne 23.5.2012 usnesením č. 172/12 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č.

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

ROZHODNUTÍ hejtmana Jihočeského

ROZHODNUTÍ hejtmana Jihočeského Věstník Jihočeského kraje, částka 7, rok 2015 ROZHODNUTÍ hejtmana Jihočeského č. 1/2015 ze dne 24. 7. 2015 kraje O vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru Podle článku 2 písmo a) Nařízení Jihočeského

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA DESNÁ Zastupitelstvo města Desná se na svém zasedání dne 22.2.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985

Více

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Obec LÍBEZNICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Zastupitelstvo obce Líbeznice se na svém zasedání dne 21.05.2014 usnesením č.

Více

Knihovní řád Obecní knihovny v Metylovicích

Knihovní řád Obecní knihovny v Metylovicích Knihovní řád Obecní knihovny v Metylovicích 1. Obecní knihovna v Metylovicích (dále jen knihovna) je veřejnou univerzální knihovnou, zajišťující všeobecnou a demokratickou dostupnost informací všem občanům

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

č. 3/2009 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC o veřejném pořádku

č. 3/2009 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC o veřejném pořádku č. 3/2009 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC o veřejném pořádku Zastupitelstvo města Liberec se na svém zasedání dne 29. 10. 2009 usneslo vydat na základě ustanovení 10 písm. a), b) a c)

Více

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona.

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona. Nařízení města Hustopeče č. 3/2005, kterým se vydává Tržní řád Rada města Hustopečí se usnesla na svém zasedání konaném dne 17.5.2005 na základě zmocnění v ustanovení 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více