provádět pravidelně. Jinak se provádí údržba u mladých porostů a jinak samozřejmě již u vzrostlejších dřevin.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "provádět pravidelně. Jinak se provádí údržba u mladých porostů a jinak samozřejmě již u vzrostlejších dřevin."

Transkript

1 VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 2/2013 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 6/2013 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, Dovolte mi, abych vám tímto předložil naše již 2. číslo letošního Loučenského zpravodaje. Nacházíme se v roce plném dramatických událostí, hlavně co se týká přírodních katastrof. Povodně, které zasáhly část naší republiky, se mohou zdát jako něco z našeho pohledu daleko, ale v každém případě v nás vyvolávají určité myšlenky. Ty jsou spojeny v našem případě mnohdy s rokem 1997, ale jsou spojeny i s pocitem účasti s těmi, kteří byli touto katastrofou postiženi. A najednou se ta vzdálenost ztratí. Přijdou extrémně teplé dni, aby na ne již tak vzdálené město Krnov dne udeřila silná bouře možná spojena s tornádem nebo jiným typem větrné síly. Samozřejmě znovu se myšlení ubírá směrem k emocím a soucitem s postiženými. To bych řekl, že je jedna stránka věci. Druhá by měla směřovat směrem k nám. Trošku oprášit všechna protipovodňová opatření, o kterých jsme jako obec dříve psali (evakuace atd.), a možná si trochu udělat doma revizi o pojištění majetku a zda máme tyto náležitosti v pořádku. Mým záměrem nebylo nikoho strašit. Říká se, kdo je alespoň trochu připraven, není překvapen. Na závěr mi dovolte mimo tu úvodní chmurnou pasáž, abych vám popřál krásné letní dny, příjemné dovolené a dětem bezva prázdniny. Ing. Pavel Martínek starosta obce Loučná nad Desnou KÁCENÍ DŘEVIN PRŮTOČNÝ PROFIL Tak jako v případě Povodí Moravy s. p., kdy jsme požádali o kácení dřevin v průtočném profilu řeky Desné, tj. v úsecích, které mají ve správě Lesy ČR s. p., jsme požádali Lesy ČR s. p. Naše žádost byla směřována na úseky Poniklého potoka a část Hučivé Desné, které mají Lesy ČR s. p. ve své správě. Odstranění dřevin z průtočného profilu řeky má pro naši obec dosti velký význam, co se týká povodňové prevence. Jinak z minulosti jistě dobře pamatujeme, jak dřevní hmota ucpala některé z mostů. K této aktivitě je na závěr nutno uvést, že je třeba tyto práce z pohledu správců toků provádět pravidelně. Jinak se provádí údržba u mladých porostů a jinak samozřejmě již u vzrostlejších dřevin. KÁCENÍ DŘEVIN MIMOLESNÍ ZELEŇ I naše obec musela v letošním roce přikročit ke kácení dřevin. Jednalo se o stromy, které byly již dříve označeny za rizikové vzhledem ke svému stavu. Zhoršený stav je vždy spojen s houbovými chorobami. Jiný přístup je k dřevinám v lese, případně v rezervacích, a jiný na veřejných prostranstvích v parcích nebo v blízkosti komunikací. Tak jsme museli přistoupit ke kácení lip v aleji vedle základní školy a některých dřevin v zámeckém parku. Za připomenutí toho, co dokážou houbové choroby, stojí zřícení lípy nacházející se mezi budovou bývalé školy a restaurací Na Staré poště, která byla původně součástí aleje vedoucí k hrobce rodiny Kleinů. Strom se nejevil až tak problémový (normální listí). Vyvrátil se ale tak, že v zemi zůstala díra cca 50 cm hluboká o průměru kmenu. Všechny kořeny byly uhnilé. Při zřícení nedošlo až k takovým škodám, protože jak strom padal, tak se opřel o větve koruny, po nichž se svalil. Po kácení stromů budeme výsadbou obnovovat včetně přípravy, tj. frézování pařezů. Výsadbu provádíme kus za kus. V případě zámeckého parku se snažíme dodržovat původní umístění stromu, které vychází z původního projektu a dále z nových podkladů, které postupně připravujeme (starý hřbitov a další). VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ NAROZENÝCH V ROCE 2012 Dne 6. dubna 2013 se v kulturním domě uskutečnilo vítání občánků obce narozených v roce Uvítali jsme celkem 12 dětí, z toho bylo 7 děvčat a 5 chlapců. Celé odpoledne bylo v kulturním domě velmi hezkým zážitkem. Jako již tradičně v rámci vítání dětí a poděkování rodičům vystoupil pěvecký sbor Loučňáček pod vedením Mgr. Hany Svatoňové a Mgr. Petra Lukáše. Rodiče obdrželi finanční dárek, maminky květinu a děti hračku. Pro příští období, tj. pro rodiče, jejichž dítě se narodí v roce 2013, schválilo zastupitelstvo finanční dárek ve výši 5 tis. Kč. Je nutné zdůraznit, že finanční dárek je od naší obce, nikoliv od státu. Finanční částka je myšlena jako poděkování a 1

2 trocha počáteční pomoci, ale nikoliv jako motivace pro zvýšení porodnosti. Ta je, jak jistě všichni víme, ovlivňována mnoha dalšími faktory. Na závěr mi dovolte, abych rodičům dětí ještě jednou poděkoval, jako i těm, kteří se podíleli organizačně nebo vystoupením na moc hezkém dni. MEMORIÁL BOBA STEINERA Dne 23. března 2013 se uskutečnila v kulturním domě jedna lze říci již z tradičně nejnavštěvovanějších koncertních akcí. Sál byl pro sedící až na 1 místo úplně vyprodán a na stání zůstalo na balkoně neprodáno 20 míst. Celkem bylo 162 diváků. O perfektní jazzovou zábavu se postarala hostující kapela z Prahy a potom tradičně místní kapela Dixieland Loučná. Mezi hlavní sponzory akce patřil Olomoucký kraj, za jehož podporu ve výši 25 tis. Kč bych chtěl tímto způsobem velmi poděkovat. Mezi další sponzory patřila i naše obec, na což jsme z pohledu tradice k tomuto hudebnímu žánru a kořenům, které u nás v obci historicky má, hrdi. Za bezvadnou zábavu patří poděkování všem účinkujícím a organizátorům celé akce. Pevně věřím, že pro příští rok se můžeme opět těšit, a tak na závěr nezbývá říci než na shledanou ve Skleníku v roce 2014 u dalšího ročníku Memoriálu Boba Steinera. TURISTICKÉ INFORMAČNÍ TABULE MAPY Na jaře letošního roku jsme společně s Klubem českých turistů provedli výměnu turistických map za aktuální. Mapy byly vyměněny ve stávajících dřevěných stojanech. Chtěl bych tímto Klubu českých turistů poděkovat za poskytnutí map. LÁVKA ČERVENOHORSKÉ SEDLO, OPRAVA KOMUNIKACE I/44 ČHS KOUTY NAD DESNOU V měsíci dubnu jsme s projektantem absolvovali společné jednání na Státním fondu dopraní infrastruktury ČR (SFDI ČR) ve věci dotační podpory stavby lávky na Červenohorském sedle. Musím říci, že se nám všichni odpovědní maximálně věnovali se snahou nám pomoci, ale bohužel uvedená stavba nelze napasovat na žádný dotační titul. Poděkovat musím panu Ing. Michálkovi, který vše na SFDI ČR předjednal a připravil jednání s odpovídajícími pracovníky, byť jsme nedosáhli žádného výsledku. Nyní bude vše záviset na přístupu Olomouckého kraje. Celá stavba by se měla realizovat současně s obnovou silnice I/44 v úseku od Červenohorského sedla do místní části Kouty nad Desnou. Pro tuto stavbu je to tak jedna z posledních šancí. Před návštěvou SFDI ČR jsme byli přítomni společnému jednání ve věci obnovy silnice I/44. Ředitel Ředitelství silnic a dálnic Olomouc Ing. M. Smolka, MBA informoval o stavu připravenosti obchvatů obcí ve směru Šumperk Mohelnice a dále o připravenosti obnovy I/44 v úseku Červenohorské sedlo místní část Kouty nad Desnou. 2 Představil také harmonogram prací. V letošním roce by proběhly přípravné práce na Červenohorském sedle (jih) a následně v roce 2014/2015 stavba s tím, že by komunikace byla v zimním období na Červenohorském sedle otevřena. Ředitelství silnic a dálnic Olomouc tak vyhovělo požadavkům všech institucí a místních podnikatelů. Je samozřejmé, že případná uzavírka bude mít velký vliv na naše místní podnikatele, neboť se staneme pro větší část roku koncovým, tj. slepým údolím. JARNÍ PRÁCE 2013 Všechny uvažované práce se nám vzhledem ke klimatickým podmínkám posunuly. Začali jsme pracovat na kácení dřevin spojeným s úklidem dřevní hmoty (rozvoz dle žádostí občanů) včetně rozvozu štěpků. Dále jsme prováděli drobný úklid a umístili sochu rytíře v prostoru nad hasičskou zbrojnicí. Z nejdůležitějších akcí bylo zahájeno pokračování a dokončení stavby kanalizace v místní části Rejhotice. ŽÁDOSTI O DOTACE Dotací bylo vypsáno minimálně. Důvodem je, že končí jedno programové období Evropské unie a další vlna s menším počtem operačních programů se očekává v roce 2014/2015. Nám se podařilo uspět v oblasti nižších dotací s převážným určením na sport a kulturu. Neuspěli jsme v Programu obnovy venkova Olomouckého kraje, kde komise dala dle bodového hodnocení přednost menším obcím a těm, které neuspěly v minulých letech. Naše žádost byla v tomto programu směřována na odvodnění komunikace v chatové oblasti v místní části Kouty nad Desnou. V rámci Regionálního operačního programu jsme žádost na Revitalizaci středu obce II. etapa nepodali z důvodu, že zde byl zvýšen vlastní podíl žadatele. Projekt ale bude připraven pro další programové období EU. ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU SITUACE V OBCI Je pro nás všechny jistě dobrou zprávou, že v podpoře o dotaci uspěli majitelé zámku. Záměrem je vybudovat čtyřhvězdičkový hotel s kapacitou cca 40 osob, přičemž obnova je rozdělena na etapy. Obdržená, respektive schválená dotace činí cca 7,7 mil. Kč. Celkový rozpočet činí 16,5 mil. Kč. Takže by se náš střed obce, co se týká vzhledu, mohl po mnoha letech výrazně zlepšit, neboť budova zámku je skutečně dominantní. Chtěl bych tímto popřát majitelům, aby se jim záměr zdařil. Mezi zajímavé údaje vážící se k obci patři jistě počet přespání. Tento údaj vychází pouze z toho, kolik vybíráme peněz z poplatků z ubytovací kapacity za rok. Je možná ještě několik dalších poskytovatelů ubytování, kteří ubytovávají na černo, tzn., že poplatek neodvádí. Tímto by se dalo vyvodit, že údaj o přespání by mohl být ještě o něco vyšší. Počet ubytovaných: v roce 2010 ~ v roce 2011 ~

3 v roce 2012 ~ Čísla se zdají být poměrně vysoká a nárůst je skutečně velmi zajímavý. Pokud ale vezmeme v úvahu, že lůžková kapacita na území obce činí cca lůžek, pohybuje se lůžková využitelnost okolo necelých 9 % průměrně za kalendářní rok. Z výpočtu vyplývá, že pokud by měla být využitelnost cca 50 %, muselo by se ubytovat 500 tis. návštěvníků. Pro ilustraci lyžařský areál Kouty nad Desnou (zimní i letní provoz) má návštěvnost necelých 90 tis. návštěvníků za rok. To by činilo 1400 ubytovaných denně. Již tento teoretický výpočet klade mnoho dalších otázek. Jedna se týká např. územního plánu obce ve vztahu k udržitelnosti rozvoje území. - Sezónnost: díky tomuto jevu jsou zařízení využívána ve dvou vlnách. Budou se měnit v mimosezónní době ubytovací zařízení v mrtvé objekty? V Krkonoších se tomu děje v apartmánových komplexech. - Další rozvoj ubytovacích zařízení: zdá se, že další stavby ubytovacích zařízení se pohybují na tržní hranici obsaditelnosti těchto zařízení do budoucna včetně těch stávajících. - Dopady na obec odpadní hospodářství: zde mohou vyvstat vyšší náklady na likvidaci odpadů, které se mohou výrazně dotknout rozpočtu obce. Již nyní pozorujeme v sezónním období nedostatek kontejnerů na separaci odpadu, které se snažíme posilovat. Tolik krátké zamyšlení ve vztahu k tomuto výraznému odvětví, jakým je cestovní ruch, a k otázkám, jak může naši obec ovlivnit. STAVBA ZÁZEMÍ PRO TJ SPARTAK Na svém květnovém zasedání obdrželo zastupitelstvo obce žádost představitelů TJ Spartak týkající se havarijního stavu tribuny. Pravá strana této stavby (při čelním pohledu) se stále bortí. Bylo již provedeno několik oprav a současně předseda TJ již třetí rok neúspěšně žádá o dotaci na Ministerstvu školství a tělovýchovy ČR. Otázek k původnímu objektu tribuny může být mimo havarijní stav více. Jednak je to poloha této stavby (dříve její polohu určila atletická dráha) a velikost, tj. její využitelnost. Z těchto a dalších důvodů zastupitelstvo obce rozhodlo pomoci a to tím, že k uvedenému záměru nové stavby necháme zpracovat studii, která by měla zahrnovat současné požadavky na stavbu ze strany sportovců a dala by nám odpověď, jaké by nová stavba včetně demolice stávající představovala finanční náklady. Tato studie by mohla být předstupněm přípravy pro možnou žádost o dotaci v novém programovém období Evropské unie ZPRÁVA O ČINNOSTI MÍSTNÍ KNIHOVNY V LOUČNÉ NAD DESNOU ZA ROK 2012 Knihovna v Loučné nad Desnou půjčuje dvakrát týdně v pondělí a ve čtvrtek (6 hodin). Funkci knihovníka vykonávají paní Dostálková a paní Tomečková. Do knihovny zavítalo 1290 návštěvníků, z toho na internet 285. Zaregistrovalo se 114 čtenářů, z toho 27 dětí a mládeže, vypůjčeno bylo 5745 svazků knih, z toho 1482 periodik. Mírný pokles je ve výpůjčkách i ve čtenářích. Knihovna se řadí mezi nejlepší knihovny našeho střediska. Je útulná, světlá a velmi pěkná. Svoji obec reprezentuje dobře v oblasti kultury a informační vzdělanosti obyvatel. V dnešní době musí knihovny čelit velké konkurenci v podobě televize a nejrůznějších multimédií. Nemusíme se ale obávat, že by o knihovny nebyl zájem. Je jen škoda, že chodí málo dětských čtenářů. Mladí čtou málo, mají jiné zájmy, než je četba knih. Záleží ale na každém jedinci a také na výchově z rodiny. Knihovna odebírá 5 titulů časopisů, má počítač a je připojena k internetu. Má elektronický katalog Opac, který nahrazuje jmenný a názvový katalog. Za dotaci obce jsme nakoupili 75 svazků knih (14 412,- Kč) a bylo zaplaceno předplatné časopisů na rok 2013 (4 640,-Kč). Zapsali jsme 76 svazků darů (8 787,60 Kč), které jsme dostali od čtenářů. Jsou mezi nimi velice pěkné a i nové knihy. Všechny knihy byly zpracovány tj. zapsány do databáze knihovnického programu KPwinSQL, kde je registrován fond celého střediska. Pro každou pobočku vedeme evidenci knih ve formě kartotéky a na kartách pohybu. Pro všechny knihovny je zajišťována statistická evidence. V cirkulačních souborech jsme dodali 101 svazků knih v 5 souborech a vráceno bylo 62 svazků knih ve 3 souborech. I nadále jsme stahovali knihy na opravu a také na přebal. V knihovně proběhly 2 kulturní akce, kterých se zúčastnilo 45 dětí. Z těchto akcí se velice dobře získávají noví čtenáři. Knihovna v Koutech nad Desnou byla k 1. říjnu 2012 zrušena pro svoji nerentabilitu. Byla málo využívaná. Obyvatelé si již zvykli navštěvovat knihovnu v Loučné a studenti chodí do knihoven v místech svého studia. Možná byla i nevyhovující půjčovní doba. Paní knihovnice byla ale snaživá a přívětivá. Po dobu 9 měsíců přišlo 62 návštěvníků, zaregistrovalo se 6 čtenářů, vypůjčeno bylo 140 knih. I do Kout byly doručeny cirkulační soubory (20 svazků), ty jsou ale již zahrnuty v cirkulaci Loučné. Děkujeme všem 3 knihovnicím za jejich dobrou práci, kterou knihovnám a jejich čtenářům věnují. Obci Loučná nad Desnou za podporu a vynikající podmínky, které knihovnám vytváří. Zapsala: Nyklíčková Hana vedoucí střediskové knihovny 3

4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.1/2013 A TRŽNÍ ŘÁD OBCE Oba tyto dokumenty schválilo zastupitelstvo obce, které tím reagovalo na množící se stížnosti občanů a to na pálení odpadů a dále na podomní prodej. Oba tyto dokumenty jsou součástí našeho zpravodaje (viz níže). Stížnosti v obou případech bude řešit Přestupková komise při Městském úřadu Šumperk na základě oznámení a to prostřednictvím písemné stížnosti s pokud možno uvedením svědků. V případě podomního prodeje doporučuji předat neprodleně oznámení na Policii ČR. PARKOVÝ BĚH A PARKOVÁ CHŮZE Mezi velmi zdařilé akce letošního roku patřil Parkový běh a ještě I. ročník Parkové chůze. Obě akce se konaly v zámeckém parku. Jako zázemí sloužil objekt nové hasičské zbrojnice. Třetího ročníku Parkového běhu se zúčastnili závodníci i ryzí amatéři v počtu 162 běžců a běžkyň. Hlavního závodu se zúčastnilo 26 běžců. Součástí závodu byl vložený závod Šumperský prcek m, v němž soupeřilo 58 mladých závodníků. Dále byla novinkou kategorie Mrňata 400 m, kde bojovalo o vítězství 18 závodníků. Závod finančně podpořil Olomoucký kraj a mezi další sponzory patřili Obec Loučná nad Desnou, MK Fruit s. r. o., Spona s. r. o., Jespil s. r. o., Pivovar Holba, Knihkupectví TÓN, firma Pauli, Ski areál Kareš, Tesařství Jaroslav Kachtík. Hlavním pořadatelem byla AVZO Rybník Kocián David Chytil, Roman Fišnar a Ondřej Tříska. Obdobnou podporu a organizační zázemí měla i Parková chůze. Hlavní závodní kategorií byla seniorky a senioři do 69 let a seniorky a senioři nad 70 let. Závodu se zúčastnilo 25 seniorů. Dovolte, abych na závěr poděkoval všem organizátorům a sponzorům za bezvadnou sportovní akci. STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Mnozí občané se dotazují na povolování resp. odstraňování nepovolených staveb. K této problematice musím uvést, že obec v současné době stavby a to jakékoliv (domy, ploty a další) nepovoluje a ani nemá žádné zákonné možnosti je nechat odstranit. Veškerou pravomoc v této oblasti má stavební úřad obce s rozšířenou působností, v našem případě Městský úřad Šumperk. Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou schválilo na svém zasedání ze dne usnesením č.790, na základě zmocnění 16 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákona o ochraně ovzduší ) a v souladu s 10 odst. d), 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 1) 2) zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška ): Článek 1 Úvodní ustanovení Za účelem ochrany vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek stanoví obec Loučná nad Desnou podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů, které lze spalovat v otevřených ohništích. 3) Článek 2 Podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů (1) Podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Loučná nad Desnou se stanovují takto: - lze v otevřených ohništích spalovat pouze suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami - je zakázáno spalovat suché rostlinné materiály v neděli a státem uznané svátky - spalování bude prováděno osobou starší 18 let. (2) - Spalování suchých rostlinných materiálů je zakázáno v době od vyhlášení signálu upozornění na možnost výskytu smogové situace a vyhlášení signálu regulace při vzniku smogové situace pro území obce Loučná nad Desnou a v extrémně suchém a požárně nebezpečném období a v době inverzí. 4) Článek 3 Sankce Porušení této vyhlášky se posuzuje podle zvláštních právních předpisů. 5) Článek 4 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem KOMUNIKACE NA PŘEMYSLOV Olomoucký kraj vyhověl naší žádosti a zařadil silnici III. třídy vedoucí na Přemyslov do plánu zimní údržby správy silnic Olomouckého kraje. OBEC LOUČNÁ NAD DESNOU OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2013, KTEROU SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO SPALOVÁNÍ SUCHÝCH ROSTLINNÝCH MATERIÁLŮ 4 1) 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou, stanoví-li tak zvláštní zákon. 2) 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: zastupitelstvu obce je vyhrazeno vydávat obecně závazné vyhlášky obce.

5 3) 16 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů: v otevřených ohništích lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. Obec může obecně závaznou vyhlášku stanovit podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů podle 16 odst. 5 nebo jejich spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jeho odstranění podle jiného právního předpisu (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Při stanovení podmínek nebo zákazu obec přihlíží zejména ke klimatickým podmínkám, úrovni znečištění ve svém územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě zástavby. 4) 9 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů: Vznik smogové situace a její ukončení vyhlašuje ministerstvo neprodleně ve veřejně přístupném informačním systému a v médiích. Současně neprodleně informuje inspekci a dotčené krajské a obecní úřady a dotčené provozovatele stacionárních zdrojů, kterým byly uloženy zvláštní podmínky provozu podle 9 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. 5) 46 odst. 2 a 3 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů: přestupkem proti pořádku ve věcech územní samosprávy je porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí a krajů vydaných na úseku jejich samostatné působnosti. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše Kč. 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: obec může uložit právnické osobě a fyzické, která je podnikatelem a porušila povinnost stanovenou právním předpisem obce, pokutu až do výše ,- Kč. OBEC LOUČNÁ NAD DESNOU NAŘÍZENÍ OBCE Č.1/2013, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce se na svém veřejném zasedání usneslo dne usnesením č Vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 11 odst. 1 a 102 odst. 4 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení: Článek 1 Základní pojmy Pro účely tohoto nařízení se rozumí: a) prodejcem fyzická nebo právnická osoba, která prodává zboří nebo poskytuje služby, za prodejce se rovněž považuje fyzická nebo právnická osoba, která zprostředkovává prodej nebo poskytování služeb, 5 b) podomním prodejem nabídka, prodej zboží a nabídka, poskytování služeb, kdy je bez předchozí objednávky nabízeno, prodáváno zboží a nabízeny, poskytovány služby prodejcem uživatelům v objektech určených k bydlení Článek 2 Podomní prodej Podomní prodej je na území obce Loučná nad Desnou zakázán. Článek 3 Kontrola Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Obecní úřad Loučná nad Desnou prostřednictvím svých zaměstnanců a Policie ČR. Článek 4 Sankce (1) Poruší-li právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, při výkonu podnikatelské činnosti povinnost stanovenou tímto nařízením, může jí být podle zvláštního právního předpisu 1) uložena pokuta do výše Kč. (2) Poruší-li fyzická osoba povinnosti stanovené tímto nařízením, může jí být podle zvláštního právního předpisu 2) uložena pokuta do výše Kč. Článek 5 Závěrečná ustanovení Toto nařízení nabývá účinnosti dnem CENÍK HŘBITOVNÍCH SLUŽEB Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou stanovilo dne v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách za pronájem místa takto: Cena za m 2-10 Kč/ rok Cena za služby Kč/ rok Doba pronájmu je 15 let. K ceně za každé pronajaté hrobové místo se připočítává roční paušální částka na dobu 15 let za hřbitovní služby, jež zahrnují zejména: - odběr užitkové vody - údržba travnatých ploch - údržba a čištění komunikací (v zimním období pouze hlavní cesta) - úklid odpadků - údržba zařízení hřbitova Tento ceník platí od a je nedílnou součástí Řádu veřejného pohřebiště v Loučné nad Desnou. ÚDRŽBA HŘBITOVA V rámci údržby hřbitova prosíme tímto občany, aby za náhrobní desky neukládali sklenice, svítilny a další materiál. Je to z důvodu sekání trávy, kdy většinou dochází k rozbití skla a toto se mnohdy rozletí do dalších části

6 v místě sekání. Dále bychom chtěli požádat, aby odpadní materiál byl ukládán do kontejnerů vedle hřbitova a nikoliv přes zeď do betonové jímky, ze které se nám materiál komplikovaně vyváží a likviduje. Děkujeme za pochopení. Plakát s bližšími informacemi na www stránkách Loučné nad Desnou nebo na NÁJEMNÍ SMLOUVY K HROBŮM Placení poplatků za veřejné pohřebiště bude probíhat v měsíci září Všichni nájemníci budou obesláni návrhem smlouvy s termínem platby. UPOZORNĚNÍ OBČANŮM Chtěl bych tímto požádat naše spoluobčany a další majitele nemovitostí, aby omezili svoji hlučnou pracovní činnost o nedělích a státem uznaných svátcích. Obdrželi jsme již několik žádostí o realizaci obecně závazné vyhlášky, která by tuto hlučnou činnost v tyto dny zakazovala pod pokutou. Myslím si, že prvním stupněm než vydávat zákazné vyhlášky je lidský přístup každého z nás ke svému okolí. DŘEVOSOCHÁNÍ 2013 Součástí našeho zpravodaje je i leták, respektive plakát s celým programem oslav výročí příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, kterých je Dřevosochání součástí. Pro letošní rok jsme trochu změnili program, přičemž na základě této změny vypadlo noční představení a ohňostroj. Následně jsme byli požádáni o zařazení těchto atraktivních prvků do programu dodatečně, ale po zvážení nákladů na obě akce a již určený rozpočet, jsme se rozhodli tyto atrakce do programu nezahrnovat a realizovat je příští rok. Pevně věřím, že i tak bude program zajímavý a každý si tam najde něco pro sebe a rád naše slavnosti navštíví. KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI 2013 Dovolte nám, abychom vás v rámci této velmi významné kulturní akce Cyklu koncertů pozvali na jeden, který se bude konat v našem kulturním domě a kterým je Čtvero ročních dob od Antonia Vivaldiho. Koncert se bude konat v hodin. Organizátor Mgr. Janků pro náš kulturní dům vybral právě toto dílo, které je svým tématem blízko přírodě, to je okolí kulturního domu, ve které je zasazen. Předprodej vstupenek je v Infostředisku v Šumperku v KD v Rapotíně a na OÚ v Loučné nad Desnou. Přejeme zajímavý kulturní zážitek. PONTIS ŠUMPERK Poskytované služby: - denní stacionář - pečovatelská služba - nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot - krizový byt pro ženy - informační středisko - sociálně aktivizační služby - kontaktní a poradenské centrum - dům pro osamělé rodiče s dětmi v tísni 6

7 7

8 8

Nařízení obce Vítonice č. 1/2013, kterým se vydává t r ž n í ř á d

Nařízení obce Vítonice č. 1/2013, kterým se vydává t r ž n í ř á d Nařízení obce Vítonice č. 1/2013, kterým se vydává t r ž n í ř á d Zastupitelstvo obce se na zasedání dne 29. 5. 2013 usneslo vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

kterým se vydává tržní řád

kterým se vydává tržní řád Nařízení obce Hostěradice č. 1 / 2013, kterým se vydává tržní řád Zastupitelstvo obce Hostěradice se na svém veřejném zasedání dne 18.9.2013, usnesením č. 31/2013, usneslo vydat na základě zmocnění dle

Více

Obec Veselíčko. Obecně závazná vyhláška Obce Veselíčko č. 2/2013. Tržní řád

Obec Veselíčko. Obecně závazná vyhláška Obce Veselíčko č. 2/2013. Tržní řád Obecně závazná vyhláška Obce Veselíčko č. 2/2013 Tržní řád Zastupitelstvo obce Veselíčko se na svém zasedání dne 3. dubna 2013 usnesením č. 5A) usneslo vydat v souladu s ustanoveními 18 zákona č. 455/1991

Více

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014)

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014) Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014) Ministerstva vnitra Ing. Bc. Miroslav Veselý Nejčastější nedostatky v obecně závazných vyhláškách Počet posouzených

Více

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování M Ě S T O P Ř Í B R A M Nařízení města č. 19/2003 ze dne 10.11.2003 Tržní řád Rada města Příbram se na svém zasedání dne 10.11.2003 usnesla v souladu s ustanovením 11 a 102 odst. 2 písmeno d) zákona č.

Více

Městys Buchlovice. NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

Městys Buchlovice. NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Městys Buchlovice NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada městyse Buchlovice se na svém zasedání dne 21. 5. 2014 usnesením č. 7 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

NAŘÍZENÍ OBCE LUBNÍK Č.1/2015 TRŽNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Článek I. Článek II. Předmět úpravy

NAŘÍZENÍ OBCE LUBNÍK Č.1/2015 TRŽNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Článek I. Článek II. Předmět úpravy Obec Lubník Lubník č.p. 94, 563 01 IČ: 00279196 Email : obec@lubnik.cz www.lubnik.cz Tel:465381026 NAŘÍZENÍ OBCE LUBNÍK Č.1/2015 TRŽNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Lubník na svém zasedání dne.2015 usnesením

Více

2/2013, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ

2/2013, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ MĚSTO PROSEČ Nařízení města Proseč č. 2/2013, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ Číslo: N/02/2013 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 7. 2013 Účinnost od: 1. 8. 2013 Platnost

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007,

NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007, MĚSTO TŘINEC NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ŘÁD Schváleno: 16.4.2007 Vyvěšeno: 25.4.2007 Sejmuto: 11.5.2007 Účinnost: 10.5.2007 Zpracovatel: Odbor živnostenský úřad Změna: 1.5.2013,

Více

Nařízení obce Račice-Pístoviceč. 1/2013, kterým se vydává tržní řád

Nařízení obce Račice-Pístoviceč. 1/2013, kterým se vydává tržní řád Nařízení obce Račice-Pístoviceč. 1/2013, kterým se vydává tržní řád Zastupitelstvo obce Račice-Pístovice se na svém veřejném zasedání dne 29. 08. 2013, usnesením č. 3, usneslo vydat na základě zmocnění

Více

Město Stráž pod Ralskem Nařízení Města č. 1/2013. Nařízení Města Stráž pod Ralskem. č. 1/2013. TRŽNíŘÁo

Město Stráž pod Ralskem Nařízení Města č. 1/2013. Nařízení Města Stráž pod Ralskem. č. 1/2013. TRŽNíŘÁo Nařízení Města Stráž pod Ralskem č. 1/2013 TRŽNíŘÁo 1 Rada města Stráž pod Ralskem se na svém zasedání dne 21. srpna 2013 usnesením č. R/20112013 rozhodla vydat na základě 18, odst. (1) a (3) zákona č.

Více

Obec Prusinovice Zámčisko 350, 768 42 Prusinovice IČO:00287644. Nařízení obce Prusinovice č. 1/2012, kterým se vydává

Obec Prusinovice Zámčisko 350, 768 42 Prusinovice IČO:00287644. Nařízení obce Prusinovice č. 1/2012, kterým se vydává Obec Prusinovice Zámčisko 350, 768 42 Prusinovice IČO:00287644 Nařízení obce Prusinovice č. 1/2012, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Prusinovice se na své veřejné schůzi dne 13.12.2012 usnesla

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

*MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor

*MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor *MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 94960-2/ODK-2015 Obec Doubravčice Doubravčice 94 282 01 Český Brod

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Tržní řád. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Předmět úpravy

Tržní řád. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Předmět úpravy Tržní řád Rada města Jevíčko se na svém zasedání dne 27. 1. 2014 usnesením č. 22/85 usnesla vydat na základě ustanovení 18 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),

Více

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Zastupitelstvo obce Lužnice se na svém zasedání dne 5. 11. 2013 usneslo vydat na základě ustanovení 24 odst. 2 zákona č.

Více

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná Systém ASPI - stav k 9.11.2014 do částky 101/2014 Sb. a 31/2014 Sb.m.s. 5/2011 - o čistotě a veřejném pořádku - poslední stav textu Změna: 13/2011 5/2011 Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karviná

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Obec Rozdrojovice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Zastupitelstvo obce Rozdrojovice se na svém 22. zasedání dne 26.9. 2013 usnesením č. 22/2013 usneslo vydat na základě 10 písm. a)

Více

Nařízení Obce Lovčice č. 1 /2013, kterým se vydává tržní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

Nařízení Obce Lovčice č. 1 /2013, kterým se vydává tržní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb Nařízení Obce Lovčice č. 1 /2013, kterým se vydává tržní řád Zastupitelstvo obce Lovčice se na svém zasedání dne 16.1.2013 usneslo vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Požární řád obce Číhaň. Obecně závazná vyhláška č.1/2014

Požární řád obce Číhaň. Obecně závazná vyhláška č.1/2014 Požární řád obce Číhaň Obecně závazná vyhláška č.1/2014 Zastupitelstvo obce Číhaň se na svém veřejném zasedání dne 15.12.2014 usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

ROZHODNUTÍ hejtmana Jihočeského

ROZHODNUTÍ hejtmana Jihočeského Věstník Jihočeského kraje, částka 7, rok 2015 ROZHODNUTÍ hejtmana Jihočeského č. 1/2015 ze dne 24. 7. 2015 kraje O vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru Podle článku 2 písmo a) Nařízení Jihočeského

Více

Město Telč Úplné znění Nařízení č. 1/2009 O placeném stání na místních komunikacích nebo jejich vymezených úsecích (ve znění novelizace č. 1/2010) Úplné znění nařízení má pouze informativní charakter a

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje PLATNOST OD: 14. září 2015 ÚČINNOST OD: 15. září 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval:

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

Obec Rudná pod Pradědem

Obec Rudná pod Pradědem Obec Rudná pod Pradědem (návrh) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013 obce Rudná pod Pradědem O VEŘEJNÉM POŘÁDKU Zastupitelstvo obce Rudná pod Pradědem se na svém x. zasedání dne xx.xx.2013 usnesením č. xx/x/2013

Více

OBEC DĚPOLTOVICE. o zajišťování a ochraně veřejného pořádku

OBEC DĚPOLTOVICE. o zajišťování a ochraně veřejného pořádku OBEC DĚPOLTOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku Zastupitelstvo obce Děpoltovice se na svém zasedání dne 16.10.2013 usnesením z 18. Zasedání zastupitelstva obce

Více

Nařízení města Třince č. 2/2007, kterým se vydává tržní řád

Nařízení města Třince č. 2/2007, kterým se vydává tržní řád Město Třinec 2007 Nařízení města Třince č. 2/2007, kterým se vydává tržní řád Rada města Třince se na svém zasedání dne 16.4.2007 usnesla vydat na základě 18 zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a. č. 2/2006

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a. č. 2/2006 O B E C V R CH O V A N Y --------------------------------------------------------------- O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 2/2006 kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení

Více

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009,

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Písečná vznikajícím na území obce Písečná Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání konaném

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. září 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. září 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. září 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád = 1 = O B E C P U S T I N A Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád Zastupitelstvo obce Pustina se na svém zasedání dne 3.6.2005 usneslo usnesením č. 2/2005 vydat na

Více

Čl.1 Účel vyhlášky. Čl.2 Členění akcí dle místa konání a počtu osob (1) Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru

Čl.1 Účel vyhlášky. Čl.2 Členění akcí dle místa konání a počtu osob (1) Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKA OBCE NEKOŘ č.2/2012 O stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území obce Nekoř Zastupitelstvo obce Nekoř schválilo

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 2/2012 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 6/2012 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E 18030 SLOVO STAROSTY

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 2/2012 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 6/2012 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E 18030 SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 2/2012 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 6/2012 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E 18030 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se vám na úvod omluvil

Více

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 O stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území města Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 O PLACENÉM PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ BRUNTÁLE Rada města Bruntálu se na svém zasedání dne 17. 2. 2009 usnesením č. 1892/50R/2009 usnesla vydat v souladu s ustanovením 11 odst.

Více

Smlouva č. o nájmu hrobového místa

Smlouva č. o nájmu hrobového místa Smlouva č. o nájmu hrobového místa uzavřená podle 25 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví ). Čl. I Smluvní strany

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 8 / 2000

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 8 / 2000 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 8 / 2000 Požární řád Obec Vřeskovice vydává ve smyslu 14 odst. 1/písm. i) a 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb. v plném znění, po schválení obecním zastupitelstvem

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Nařízení obce Starovice 1/2012. kterým se vydává Tržní řád

Nařízení obce Starovice 1/2012. kterým se vydává Tržní řád Nařízení obce Starovice 1/2012 kterým se vydává Tržní řád Zastupitelstvo Obce Starovice se usneslo na svém zasedání č.7/2012 konaném dne 13.12.2012 na základě zmocnění v ustanovení 18 odst. 1a 3 zákona

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Nařízení rady města Slatiňany. číslo 2/2013 ze dne 12.8.2013 kterým se vydává. Tržní řád

Nařízení rady města Slatiňany. číslo 2/2013 ze dne 12.8.2013 kterým se vydává. Tržní řád Nařízení rady města Slatiňany číslo 2/2013 ze dne 12.8.2013 kterým se vydává Tržní řád Rada města Slatiňany se na svém zasedání dne 12.srpna 2013 usnesla vydat, na základě zmocnění v ustanovení 18 odstavec

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za 1. pololetí 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za 1. pololetí... 3 2

Více

č. 3/2009 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC o veřejném pořádku

č. 3/2009 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC o veřejném pořádku č. 3/2009 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC o veřejném pořádku Zastupitelstvo města Liberec se na svém zasedání dne 29. 10. 2009 usneslo vydat na základě ustanovení 10 písm. a), b) a c)

Více

Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk

Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk Zastupitelstvo města Rumburk se na svém 6. zasedání dne 13. září 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

Město Chodov NAŘÍZENÍ MĚSTA CHODOVA. č. 2/2013. Tržní řád

Město Chodov NAŘÍZENÍ MĚSTA CHODOVA. č. 2/2013. Tržní řád Město Chodov NAŘÍZENÍ MĚSTA CHODOVA č. 2/2013 Tržní řád Rada města Chodova se na svém zasedání dne 18.7.2013 usnesením č. 15R-246-2013 usnesla vydat na základě 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2009 kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona.

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona. Nařízení města Hustopeče č. 3/2005, kterým se vydává Tržní řád Rada města Hustopečí se usnesla na svém zasedání konaném dne 17.5.2005 na základě zmocnění v ustanovení 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 100 000,00 Daň z příjmů fyzických osob 380 000,00 Daň z příjmů vybíraných srážkou 400 000,00 Daň

Více

ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005,

ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005, ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce Změna: 138/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období 32 USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. května 2014 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,

Více

Částka 5 Rozesláno dne 19. listopadu 2013 O B S A H

Částka 5 Rozesláno dne 19. listopadu 2013 O B S A H Ročník 2013 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů L i b e r e c k é h o k r a j e Částka 5 Rozesláno dne 19. listopadu 2013 O B S A H 4. Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanovují úseky silnic,

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení I. Základní ustanovení 1. Městská knihovna Rousínov je knihovnou základní ve smyslu zákona č.257/2001 Sb., - zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Provozní řád veřejného pohřebiště v obci Slavošov

Provozní řád veřejného pohřebiště v obci Slavošov Provozní řád veřejného pohřebiště v obci Slavošov Zastupitelstvo obce Slavošov schválilo dne 7.06.2010 dle 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění, ve smyslu zákona č. 256/2001Sb. o

Více

OBEC SVINOŠICE KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM.

OBEC SVINOŠICE KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM. OBEC SVINOŠICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVINOŠICE č. 03 /2007 KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM. Zastupitelstvo obce Svinošice, se na svém zasedání dne 26.listopadu 2007 usnesením

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

NOVELA č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Desná č. 2/2003 o místních poplatcích

NOVELA č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Desná č. 2/2003 o místních poplatcích NOVELA č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Desná č. 2/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Desná schválilo dne 4. 3. 2004 podle ustanovení 14 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

MĚSTO ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSVO MĚSTA

MĚSTO ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSVO MĚSTA MĚSTO ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 07/2011 o zabezpečení veřejného pořádku při chovu a pohybu psů a jiných zvířat Zastupitelstvo města Česká Skalice se na svém zasedání

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

MĚSTO MIMOŇ. Obecně závazná vyhláška č.../2010. o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

MĚSTO MIMOŇ. Obecně závazná vyhláška č.../2010. o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností MĚSTO MIMOŇ Obecně závazná vyhláška č.../2010 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností Zastupitelstvo města Mimoň se na svém zasedání dne 16. 12. 2010 usneslo vydat na základě ustanovení 10

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008. právních předpisů Zlínského kraje. Částka 1 Rozesláno dne 18.

Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008. právních předpisů Zlínského kraje. Částka 1 Rozesláno dne 18. Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Ročník 2013 VĚSTNÍK právních předpisů Zlínského kraje Částka 1 Rozesláno dne 18. února 2013 O B S A H 1. Nařízení Zlínského kraje, kterým

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o stanovení podmínek k výkonu práce řidiče taxislužby na území města Havířova Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

1) Obec Příbram na Moravě vybírá tyto místní poplatky (dále jen poplatky ):

1) Obec Příbram na Moravě vybírá tyto místní poplatky (dále jen poplatky ): Obec Příbram na Moravě Obecně závazná vyhláška obce Příbram na Moravě č. 2/2009, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, poplatku ze psů a poplatku ze vstupného Zastupitelstvo obce Příbram

Více

=1. 1.J, 2001. Ít1. 11. '2CL) 1. Obecně závazná vyhláška obce 8áňovice č. 1/2001. o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

=1. 1.J, 2001. Ít1. 11. '2CL) 1. Obecně závazná vyhláška obce 8áňovice č. 1/2001. o nakládání s komunálním a stavebním odpadem vi./"" V(VES,f,vO s(;.jmuto, =1. 1.J, 2001 Ít1. 11. '2CL) 1 V =t,c,sil,'p1í"fl. ~C\hA;lf"'O : S.10 2tc1 ~-~~~ Obecně závazná vyhláška obce 8áňovice č. 1/2001 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více