Standardy. Monografie x seriály

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Standardy. Monografie x seriály"

Transkript

1 Základy katalogizačních pravidel AACR2R monografie Práce se standardy ISBD(M) - Mezinárodní standardní bibliografický popis pro monografie PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Oddělení jmenné katalogizace Standardy Pravidla AACR2R soubor metodických pokynů, co a jak zapsat Formát - kam zapsat (UNIMARC, MARC 21) Schválené české interpretace AACR Dotazy ke katalogizaci: ISBD (M) Monografie x seriály Monografie - publikace vydané jednorázově (jako jedna fyzicky samostatná publikace nebo publikace o více částech) nebo postupně, přičemž počet částí je předem určen Seriály - publikace postupně vydávaná po částech, mající číselné či chronologické označení bez předem stanovené doby ukončení (např. periodika, ročenky) Struktura bibliografického záznamu Bibliografický záznam se skládá z několika částí: Popisné údaje: bibliografický popis selekční údaje Katalogizační záznam má navíc: lokační údaje: signatura, údaje o jednotkách 1

2 Předepsané prameny popisu Pramen nebo prameny popisu, z nichž se musí přejímat informace pro každý údaj či oblast údajů v bibliografickém popisu Údaje čerpané odjinud dáváme do hranatých závorek [ ] ZKRATKY m Nepoužíváme zkratky, které zde nejsou uvedené, ani: Seznam zkratek pro jmenný a věcný popis. - Praha : NK, (Edice Standardizace ; č. 2). Používáme: AACR2R/UNIMARC : schválené české interpretace. - Praha : NK, (Edice Standardizace ; č. 18). Chyby v textu Zapíšeme tak, jak je na titulní stránce Správné znění můžeme zapsat takto: Sluníko [i.e. sluníčko] virtuální knihona [sic] román na pokačování [!] Karel Čap[e]k i.e. = id est = to je sic = tak, takto Chyby v textu příklad záznamu Cipra, Barry, Chibičky [sic] : a jak je najít dříve než učitel / Barry Cipra ; [z anglického originálu přeložil Luboš Pick] vyd. v českém jazyce. Praha : Dokořán, s. : il. ; 21 cm. - - (Bod) -- Obsahuje bibliografii. Název originálu: Misteaks: -- and how to find them before the teacher does. ISBN: (brož.) 2

3 Oblasti údajů Interpunkce ISBD 1. Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 2. Oblast údajů o vydání 3. Oblast specifických údajů (např. u map) 4. Oblast nakladatelských údajů 5. Oblast údajů fyzického popisu 6. Oblast údajů o edici 7. Oblast údajů poznámky 8. Oblast údajů o standardním čísle a dostupnosti Každá oblast, kromě první (nebo pokud nezačíná novým odstavcem), je uvedena znakem oblasti, tj. tečkou, mezerou, pomlčkou, mezerou. -- Oblast údajů o názvu a odpovědnosti Předepsaný pramen popisu: TITULNÍ STRÁNKA Rozložený titulní list = jeden pramen popisu Údaje převzaté odjinud než z titulní stránky dáváme do [ ] Oblast údajů o názvu a odpovědnosti Přebíráme přesně tak, jak je na titulní stránce uvedeno Mluvnické členy, které jsou prvním slovem názvu, vylučujeme z řazení 3

4 Oblast údajů o názvu a odpovědnosti Interpunkce ISBD - názvové údaje Hlavní název další názvové informace (podnázev) - píšeme malým písmenem souběžný název alternativní název (aneb...) První údaj o odpovědnosti Další údaj o odpovědnosti Hlavní název [ ] Obecné označení druhu dokumentu (u knih se nepoužívá) = souběžný název : další názvová informace (d.n.i.) Např.: Název : d.n.i = souběžný název : souběžná d.n.i. Názvové údaje pravidlo 1.1B1 Vyskytují-li se v názvu, nahradíme je --A přece se točí Hobit, aneb, Cesta tam a zase zpátky (oddělujeme čárkami a 2. část píšeme velkým písmenem ; zapisujeme jako variantní název do selekčního pole) Na tit. listě: ALEPH [úvod do systému] hranaté závorky nahradíme kulatými nebo -- Názvové údaje pravidlo 1.1B2 Pokud název obsahuje údaj o odpovědnosti jako nedílnou součást hlavního názvu, zapište jej jako součást: Ottův slovník naučný Marlowe s playes 4

5 Interpunkce ISBD - údaje o odpovědnosti / První údaj o odpovědnosti ; další údaj o odpovědnosti Např. / napsala Astrid Lindgrenová ; přeložila Bohumila Kučerová ; ilustrovala Helena Zmatlíková Údaje o odpovědnosti Na titulním listě uvedeno: Poslové světla Neale Donald Walsch autor knih Hovory s Bohem Na rubu tit. listu údaje o překladu Zapíšeme: Poslové světla /Neale Donald Walsch ; [z anglického originálu... přeložil Milan Váňa] Údaje o odpovědnosti Oblast údajů o vydání Všechny původce uvedené v selekčních údajích musíme mít zároveň v popisných údajích (v podobě, jak jsou uvedeni na knize) buď v údajích o původcích nebo v poznámce Obráceně to neplatí překladatele u brakové literatury mohu zapsat např. do poznámky, ale není nutné zapsat jako selekční údaj Předepsané prameny popisu: Titulní stránka Další preliminária (listy předcházející titulní stránce + obálka) Tiráž Údaje z jiných než předepsaných pramenů popisu uvedeme do [ ] 5

6 Interpunkce ISBD - údaje o vydání Od oblasti údajů o názvu a odpovědnosti je odděleno tečkou, mezerou, pomlčkou, mezerou. - Údaje o vydání Píšeme v jazyce, v jakém se údaje vyskytují v pramenech popisu: 3. vyd. 2. Aufl. Vyd. 4., dopl. Zkratky použijeme pouze tehdy, jsou-li povolené uvedené v seznamu zkratek Údaje o vydání Použijte arabské číslice: Druhé vydání = 2. vyd. IV. Aufl. = 4. Aufl. 2nd ed. Údaje o vydání Pro dotisk, který se neliší od původního vydání, nevytvářejte samostatný záznam. Údaj, že se jedná o dotisk, se v bibliografickém záznamu může zapsat do poznámky, můžete si to však zapsat i do záznamu o jednotce. Pokud však nemáme původní vydání a popisujeme podle dotisku, musí být v poznámce: Popsáno podle dotisku, rok původního vydání neuveden. 6

7 Oblast nakladatelských údajů Oblast nakladatelských údajů Předepsané prameny popisu: Titulní stránka Další preliminária (listy předcházející titulní stránce + obálka) Tiráž Údaje z jiných než předepsaných pramenů popisu uvedeme do [ ] Místo vydání (tak, jak je uvedeno na tit.str.) Jméno nakladatele, název nakladatelství datum vydání místo tisku (volitelné) jméno tiskárny (volitelné) V Praze Ikar 2002 Oblast nakladatelských údajů Místo vydání - uvádí se znakem oblasti, tj. tečkou, mezerou, pomlčkou, mezerou ; druhé místo vydání (středník s oboustrannou mezerou) : jméno nakladatele, datum (před datem vydání se uvádí čárka - ne s oboustrannou, ale jen s pravostrannou mezerou) Oblast nakladatelských údajůpříklady Praha : Ikar, 2002 Olomouc ; Praha : Votobia, 2003 Brno : Vutium ; Olomouc : Votobia,

8 Oblast nakladatelských údajůpříklady Pokud je to nezbytné pro identifikaci, k místu vydání je možno přidat doplněk, jako např. název země. Je-li doplněk převzat z předepsaných pramenů popisu, je v kulatých závorkách, jinak v hranatých Cambridge (Mass.) London [Ontario] Santiago [Chile] Neuvedené místo vydání Pokud není místo vydání nebo distribuce nikde v publikaci uvedeno, ale zjistili jsme ho (např. podle jména nakladatele), uvádíme ho do hranatých závorek Za název pravděpodobného místa se připojuje otazník [Hamburg?] [Česko?] Neuvedené místo vydání Pokud nelze uvést žádný údaj o místě vydání, nahrazuje se zkratkou s.l. [S.l.] s.l.=sine loco=bez místa Název nakladatelství Je uvozeno : Zapisujeme v takovém tvaru, jak je uvedeno v publikaci Nepoužíváme už [vl.n.], ale jako nakladatele zapíšeme původce díla, např.: [Jan Skála] [Česká společnost ornitologická] Můžeme uvést více nakladatelů 8

9 Název nakladatelství Vynechejte slova, která označují nakladatelskou nebo vydavatelskou funkci, pokud: Tato slova nejsou nedílnou součástí názvu Nejsou spojena gramaticky v jeden celek lze je oddělit, aniž by se změnila pádová koncovka Horizont nikoli Nakladatelství Horizont Nakladatelství Iva Železného Neuvedené jméno nakladatele Pokud nelze uvést žádný údaj o nakladateli, nahrazuje se zkratkou s.n. [S.n.] s.n.=sine nomine=bez jména [S.l. : s.n.] Datum vydání Data se uvádějí arabskými číslicemi Je-li známo, že datum uvedené v publikaci je nesprávné, zapíše se tak, jak je uvedeno a opravené datum se uvede do [ ] 1697 [i.e.1967] Není-li uvedeno datum vydání, uvedeme místo něj datum copyrightu c1990 Přibližné datum vydání [ca. 1980] přibližné datum [1969?] pravděpodobné datum [196-?] pravděpodobné desetiletí 9

10 Zápis hranatých závorek [Olomouc : Votobia, 2004] Olomouc : [Votobia, 2004] Olomouc : Votobia, [2004] [Olomouc]: Votobia, [2004] [Olomouc : Votobia], 2004 Datum vydání u vícedílných monografií Oblast údajů fyzického popisu Rozsah popisné jednotky - předchází znak oblasti. (nebo nový odstavec) Další fyzické údaje - předchází dvojtečka s oboustrannou mezerou Rozměr - předchází středník s oboustrannou mezerou Doprovodný materiál - plus s oboustrannou mezerou Oblast údajů fyzického popisu Předepsaným pramenem popisu je celá popisná jednotka Píšeme v jazyce katalogizační agentury, tj. česky Stránkování římskými čísly ponechejte, ale přepište na malá písmena 10

11 Oblast údajů fyzického popisu Příklady rozsahu: 329 s. iv, 329 s. 15 listů, 329 s. ccxxiv sloupců 3 sv. (u vícesvazkových monografií) Fyzický popis - nečíslované stránky nebo listy [30] s. (nebylo stránkováno - katalogizátor spočítal) ca 200 s. (nebylo stránkováno - katalogizátor odhadl) 196, [2] s. 920 s. (v různém stránkování) - sečteno 1 sv. (v různém stránkování) - používat vyjímečně, správně by se mělo dopočítávat 1 sv. (na volných listech) - bude vycházet postupně Fyzický popis - obrazové přílohy nezahrnuté do stránkování Pokud jsou přílohy číslovány, zapíše se jejich celkový počet: 78 s., 10 příl. Nejsou-li číslovány, katalogizátor je spočítá: vii, 75 s., [3] s. příl. Pokud jsou přílohy číslovány spolu s textem, zapíšeme jen v dalších fyzických údajích : il. Další fyzické údaje : il. : převážně il. : barev. il. : mapy : 32 il. (ilustrace jsou číslovány) : il., 31 barev. map 11

12 Rozměry U knih se uvádí výška v centimetrech, zaokrouhlujeme směrem nahoru Měří-li však popisovaný dokument méně než 10 cm, uvádíme v milimetrech Je-li šířka větší než výška, zapíšeme výška x šířka 20 x 32 cm Doprovodný materiál + 1 disketa + 1 zvuková kazeta + 1 CD-ROM + 1 klíč ke cvičením Edice Předepsané prameny popisu: Titulní stránka Obálka Vazba Ostatní části publikace Edice Uvedeno. - údaje o jedné edici ( ) Před druhou a každou další edicí je mezera Před každým souběžným názvem se uvádí rovnítko s oboustrannou mezerou = Před každou d.n.i. je : s oboustrannou mezerou Před ISSN se uvádí čárka s pravostrannou mezerou Před číslováním v rámci edice se uvádí středník s oboustrannou mezerou ; Před označením řady je tečka s pravostrannou mezerou 12

13 Edice. - (První edice) (Druhá edice). - (Hlavní název edice : d.n.i. ;číslování). - (Hlavní název edice, ISSN ;číslování). - (Souborný název edice. Označení řady) Oblast údajů poznámky Hlavním pramenem popisu mohou být různé prameny (i příručkové) Rozšiřují předchozí popisné údaje Poznámky se zapisují v češtině Oblast údajů poznámky může začínat novým odstavcem nebo je oddělena. - Každá nová poznámka je buď oddělena. - nebo začíná novým odstavcem Poznámky k jednotlivým oblastem k oblasti údajů o názvu a odpovědnosti k údajům o vydání a k bb. historii k nakladatelským údajům k fyzickému popisu k edici k obsahu k vazbě a dostupnosti Formalizované poznámky Název z obálky Bibliografie na s. Obsahuje: Nad názvem: Přívazek k: 13

14 Citační poznámky Citace převzaté z katalogizovaného dokumentu nebo i z jiných pramenů - uvádíme v uvozovkách Volně tvořené poznámky Stručné, katalogizátorem volně vytvořené poznámky bez návěští a bez použití citace Oblast údajů o standardním čísle a dostupnosti Hlavní pramen popisu: údaje lze převzít z jakéhokoliv pramene Zapisuje se do nového odstavce Za standardním číslem může být vysvětlivka v závorce ISBN (váz.) Dostupnost Obsahuje cenu nebo jiný stručný údaj o dostupnosti, připojuje se za dvojtečkou s oboustrannou mezerou Pokud není zapsáno standardní číslo, stává se prvním údajem 14

15 Příklady ISBN (vysvětlivka) : cena ISBN : cena ISBN : cena (vysvětlivka) Cena ISBN (brož.) : Kč 299,00 ISBN : bezplatně (pro členy knižnice) 15

Katalogizace pokračujících zdrojů. Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Katalogizace pokračujících zdrojů. Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Katalogizace pokračujících zdrojů Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Co je seriál? ISBD: seriálovým dokumentem se rozumí publikace (na jakémkoli médiu), vydávaná pravidelně

Více

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková http://www.cz-museums.cz Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková I. Úvod Vážené kolegyně a kolegové, byla jsem požádána, abych se s Vámi podělila o své zkušenosti z normy ČSN

Více

Bibliografické odkazy a citace dokumentů

Bibliografické odkazy a citace dokumentů Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 Olga Biernátová, Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Jan Skůpa, Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna

Více

Tvorba bibliografických odkazů a citací ve vysokoškolských kvalifikačních pracích

Tvorba bibliografických odkazů a citací ve vysokoškolských kvalifikačních pracích POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Knihovna ----------------------------------------------------------------------- Tvorba bibliografických odkazů a citací ve vysokoškolských kvalifikačních pracích

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Název modulu: Jak správně citovat?

Název modulu: Jak správně citovat? Název modulu: Jak správně citovat? Cíl textu: Doplnit animovanou přednášku o textovou formu a umožnit její tisk Rozšířit základní znalosti o praktické postupy citování, odkazování Základní pojmy: citát

Více

Jak správně citovat elektronické zdroje 1

Jak správně citovat elektronické zdroje 1 Mgr. Markéta Panoušková Úvod Jak správně citovat elektronické zdroje 1 O tom, jak citovat elektronické zdroje nás poučuje norma ČSN ISO 690 2 z roku 2011, která nahrazuje normu ČSN ISO 690 z roku 1996

Více

Pole obsahuje soubor znaků sloužících k identifikaci vydání starého tisku nebo jeho variantního vydání.

Pole obsahuje soubor znaků sloužících k identifikaci vydání starého tisku nebo jeho variantního vydání. 026 FINGERPRINT (O) Indikátory nejsou definovány, pozice jsou prázdné (#) Podpole: $a 1. a 2. skupina znaků (NO) $b 3. a 4. skupina znaků (NO) $c Datum vydání (NO) $d Označení svazku nebo části (O) $2

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený

Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený Prohlášení Poděkování (doporučené) Abstrakt (čj) Abstract / Zusammenfassung Obsah 1. Úvod 1.1. Cíl práce (doporučené)

Více

Pokyny pro autory textů odevzdávaných do časopisu Zprávy památkové péče

Pokyny pro autory textů odevzdávaných do časopisu Zprávy památkové péče Pokyny pro autory textů odevzdávaných do časopisu Zprávy památkové péče Cílem časopisu je publikovat nejzajímavější příspěvky ze všech oborů, které souvisejí s péčí o památky. Časopis je rozdělen na dvě

Více

Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení

Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení Poděkování (doporučené) Anotace Autorský referát (čj) Abstract / Zusammenfassung Obsah 1 Úvod 1.1 Cíl práce 2 Teoretická část 2.1 Charakteristika konkrétní

Více

CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ

CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ Ing. Jan Búřil CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ 1. STRUČNÝ POPIS PROCESU ZPRACOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU Pro jednodušší pochopení požadavků na podklady pro příspěvky do časopisu Soudní inženýrství

Více

JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. Přípravný seminář 4. 10. 2010

JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. Přípravný seminář 4. 10. 2010 JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI Přípravný seminář 4. 10. 2010 CO V PŘÍRUČCE NAJDETE? Informace o hodnocení seminární práce a termínech odevzdání Jak má vypadat struktura seminární práce Jak má vypadat formální

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white OBSAH Obsah 1 Doporučený postup při zpracování bakalářské práce 1 1.1 Volba tématu bakalářské

Více

Seminární práce. Jak ji napsat?

Seminární práce. Jak ji napsat? Seminární práce Jak ji napsat? O čem to může být? Kompilát z knih a časopisů na vybrané téma Práce laboratorního či chovatelského charakteru Terénní práce sbírka přírodnin s dokladovým materiálem, který

Více

Instrukce pro autory vědeckých spisů

Instrukce pro autory vědeckých spisů Instrukce pro autory vědeckých spisů Edice PhD Thesis Edice Habilitační a Inaugurační spisy Tisk vědeckých spisů zajišťuje firma NOVPRESS s. r. o. Z organizačních důvodů se prosím pro všechny informace

Více

INFORMACE A POKYNY PRO AUTORY

INFORMACE A POKYNY PRO AUTORY Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. Jana Čeryová, redakce.ceryova@alescenek.cz 120 00 Praha 2, U Zvonařky 16 www.alescenek.cz INFORMACE A POKYNY PRO AUTORY Rozhodnutí o vydání 1. O vydání/nevydání

Více

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP 1. Obecná doporučení Tato doporučení navazují a doplňují Směrnici rektorky č. 5/2007 ke zveřejňování závěrečných

Více

Návěští (NO) Návěští. Indikátory a podpole. Návěští nemá žádné indikátory a podpole, údaje jsou definovány pozicí. Znakové pozice 00-04 Délka záznamu

Návěští (NO) Návěští. Indikátory a podpole. Návěští nemá žádné indikátory a podpole, údaje jsou definovány pozicí. Znakové pozice 00-04 Délka záznamu Návěští (NO) Indikátory a podpole Návěští nemá žádné indikátory a podpole, údaje jsou definovány pozicí. Znakové pozice 00-04 Délka záznamu 05 Status záznamu a doplněný záznam c opravený záznam d zrušený

Více

Základní zásady pro psaní textů ve Wordu:

Základní zásady pro psaní textů ve Wordu: Jak psát Účelem tohoto materiálu není suplovat pravidla českého pravopisu, slovník spisovné češtiny, slovník cizích slov či učebnici mluvnice; jejich používání lze naopak jen doporučit. Zmiňuje se zejména

Více

Osteologický bulletin

Osteologický bulletin Osteologický bulletin Pokyny pro autory Profil časopisu: OSTEOLOGICKÝ BULLETIN je periodikum, zabývající se klinickou a laboratorní problematikou kostního metabolismu v celé šíři, jak ve vlastních základních,

Více

Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2

Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 Část 2 Modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentů Petr Boldiš Verze 3.1 OBSAH Obsah Změny ve verzi 3.1 Byly opraveny chyby

Více

KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS

KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS POKYNY PRO AUTORY Časopis uveřejňuje přehledné práce, původní práce, metodická sdělení, kazuistiky a krátká sdělení: dopisy redakci, diskusní příspěvky, recenze literatury,

Více

Kancelářský řád. HLAVA PRVNÍ Kancelář notáře

Kancelářský řád. HLAVA PRVNÍ Kancelář notáře Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. m) zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas

Více

040 Zdroj katalogizace (NO)

040 Zdroj katalogizace (NO) 040 040 Zdroj katalogizace (NO) První indikátor Druhý indikátor Nedefinován Nedefinován # Nedefinován # Nedefinován Podpole $a Agentura zajišťující původní katalogizaci (NO) $b Jazyk katalogizace (NO)

Více

CHARAKTERISTIKA ČASOPISU A POKYNY AUTORŮM

CHARAKTERISTIKA ČASOPISU A POKYNY AUTORŮM CHARAKTERISTIKA ČASOPISU A POKYNY AUTORŮM 1 CHARAKTERISTIKA ČASOPISU Časopis Auspicia je nezávislým recenzovaným neimpaktovaným vědeckým časopisem pro otázky společenských věd. Je zaloţen na 5 základních

Více

Závazné pokyny pro autory příspěvků

Závazné pokyny pro autory příspěvků Závazné pokyny pro autory příspěvků Obecné: Rozsah: není předem stanoven, v konkrétních případech rozhodují editoři Jazyk příspěvku: čeština nebo slovenština; název článku, klíčová slova (keywords) a abstrakt

Více