Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy Název organizace : Střední odborné učiliště Valašské Klobouky se sídlem: Brumovská Valašské Klobouky VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Zpracoval: Mgr. Přemysl Jaroš Valašské Klobouky dne: Razítko a podpis ředitele školy: Tato výroční zpráva byla schválena školskou radou dne:

2 OBSAH 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy 2. Obory vzdělávání 3. Personální zabezpečení školy 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Výsledky výchovy a vzdělávání 6. Výchovné poradenství a prevence sociálně patologických jevů 7. Zabezpečení odborného výcviku a smluvních pracovišť 8. Školou realizované projekty z cizích zdrojů 9. Spolupráce s odborovými a jinými organizacemi 10. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 11. Základní ekonomické ukazatele 12. Závěr výroční zprávy 2

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název organizace: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky SÍDLO: Brumovská Valašské Klobouky Příspěvková organizace: IČO: IZO: Zřizovatel: Zlínský kraj tř. T. Bati Zlín Datum založení školy: Datum zařazení do sítě škol: , č. j.: 1213/ Jméno ředitele: Statutární zástupce: Celková kapacita SOU: Mgr. Přemysl Jaroš Bc. Josef Zvonek 440 žáků Celková kapacita domova mládeže: 40 lůžek IZO: Ubytováno ve škol. roce 2013/2014: Domov mládeže: 22 žáků ( z toho 9 dívek ) Celková kapacita internátu: 25 lůžek IZO: Ubytováno ve škol. roce 2013/2014: Internát: 12 žáků ( z toho 6 dívek) Kontakt na zařízení: Spojovatelka: Ředitel: , web: Rada školy je zřízena od (dle zákona č.561/2004 Sb., 167) 3

4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Vznik školy se datuje v letech Od té doby škola prošla řadou změn. Důležitou změnu zažil celý areál v roce 2010, kdy došlo k celkové obměně vzhledu všech budov. Areál je postupně modernizován, změnilo se vybavení učeben, zázemí pedagogů, ubytovaných žáků, barevně jsou změněny všechny prostory školy. Žáci si mohou vybrat z řady učebních oborů: vyučujeme jak obory pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami tak klasické učební obory. V naší oborové nabídce nechybí obory se stipendiem preferované učební obory. Završit vzdělání u nás mohou žáci v nástavbovém studiu oboru Podnikání, po získání výučního listu. Při poklesu žáků v naší populaci se škola úspěšně přesunula do sektoru nabídek dalšího vzdělávání dospělých osob. Nabízíme řadu rekvalifikačních kurzů a projektů pro zájemce z řad široké veřejnosti - škola je Centrem dalšího vzdělávání. Škola nabízí širokou nabídku doplňkových činností. Součástí areálu je Stanice technické kontroly a měření emisí. V rámci ubytování nabízíme upravené pokoje i sociální zázemí pro širokou veřejnost. V Hostinské činnosti poskytujeme celodenní stravování, výrobu a realizaci rautů. Velmi dobré výsledky prokazuje Svářečská škola Nabídka je široká, stačí si jen vybrat. V rámci mezinárodní spolupráce se naši žáci zúčastňují zahraničních stáží a praxí zejména v Anglii, Německu, Italské Campanii Partnerskou školou na Slovensku je SOŠ Pruské. 2. PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Škola sdružuje tyto typy škol a školských zařízení: Počet tříd/skup. Počet žáků Počet žáků na třídu podle stavu k Přepočtený počet pedagogických pracovníků Počet žáků na přepočtené pedagogické pracovníky Typ školy SOU ,8 9,63 Odborné učiliště , Domov mládeže ,94 14 Internát SOŠ ,3 6,1 4

5 Typ školského zařízení Počet žáků přihlášených V průměru za rok vařeno Přepočtený počet pracovníků Školní jídelna - obědy ,875 + celý den Vyučované obory ve školním roce 2013/2014: Název oboru: Kód oboru Žáků Ukončilo ZZ Ukončilo MZ Malíř a lakýrník H/ Zedník H/ Podnikání L/ Zednické práce E/ Malířské a natěračské práce E/ Pečovatelské služby E/ Mechanik opravář motorových vozidel H/ Opravář zemědělských strojů H/ Kuchař - číšník H/ Strojírenské práce E/ Stravovací a ubytovací služby E/ Zhodnocení současného stavu školy, naplňování cílů a priorit za uplynulé období, změna v obsahu vzdělávání ve vazbě na naplněnost schválené kapacity, předpoklady dalšího vývoje školy: Ve školním roce 2014/2015 se zabezpečila od počínaje 1. ročníkem výuka nového učebního oboru: Ošetřovatel H/01 5

6 SOU se stalo Místním centrem celoživotního učení. Provádíme rekvalifikační kurzy pro uchazeče Úřadu práce, ale i veřejnosti. Daří se nám v doplňkových činnostech, například při ubytování cizích osob z řad veřejnosti si naše doplňková činnost vedla velmi dobře. Zahraniční spolupráce ( viz. Dále ) květen Stáž žáků v Anglii, září-říjen stáž žáků v Německu. V letošním školním roce škola opět pokračovala v rámci Státní maturity a Jednotné závěrečné zkoušky pro učební obory. Hledáme mladé technické talenty oboru Malíř-lakýrník při první účasti naše SOU získalo 1. místo v krajské soutěži. Mimoškolní nebo občanská sdružení při škole nejsou zřízena. SOU Valašské Klobouky se v rámci EVVO, MPP, projektů EU, programu mobility Leonardo da Vinci, Tandem a volno časových aktivit ubytovaných i dojíždějících žáků, zaměřuje na propojení těchto aktivit. SOU, spolupracuje s ekologickým centrem výchovy Kosenka Valašské Klobouky, Nízkoprahovým zařízení KamPak? Velmi dobře funguje spolupráce s družební školou SOŠ Pruské, jak na úrovni setkávání žáků obou učilišť, tak i vzájemných akcích, setkáních celých pedagogických sborů obou spřátelených škol. Žáci školy ve volném čase využívají 2 klubovny s volným přístupem k internetu, PC místnost, nově plně zrekonstruovanou tělocvičnu, vybavení pro stolní tenis, kulečník, stolní fotbálek, badminton, boxovací pytel, elektronické šipky, posilovnu, zejména děvčata pak uvítají místnost s rotopedy. Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání: Díky právě dvěma probíhajícím projektům je SOU nadstandardně vybaveno PC technikou. Žáci mají k dispozici PC typu all-in-one v jedné ze tří PC učeben. Všechny další učebny jsou modernizovány a plně vybaveny nejmodernější vizualizační technikou (dataprojektory a vizualizéry). WI-FI připojení je v celém areálu všem účastníkům plně k dispozici po celých 24 hodin denně. V rámci e-learnigu mají žáci a též všichni vyučující k dispozici výkonné notebooky v počtu 15ks tzv. mobilní učebnu s připojením na Wi-Fi v libovolné učebně. 3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 : Interní pracovníci k datu počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 34 33,04 Externí pracovníci 2 0,36 6

7 Požadovaná aprobovanost a stupeň vzdělání učitelů ve školním roce 2013/2014: Požadovaný stupeň vzdělání VŠ 95 % Aprobovanost výuky VS 75 % v % Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 H + L obory: - teoretická výuka Funkce Úvazek Vzdělání Aprobace Praxe ZŘTV-1 1 VŠ Čj, D 38 Učitelka 1 VŠ Odbor.př. 15 Učitel 1 VŠ Tv-S 20 Učitel 1 VŠ Odbor.př. 22 Učitelka 1 VŠ Odbor.př. 21 Učitel 1 VŠ Tv, Bv, IKT 30 Učitelka 1 Bc. Neapr.-cizí jaz. 29 Učitel 1 VŠ OP, Bio, M 27 Učitelka 1 VŠ Odbor. př. 22 Učitelka 1 VŠ Cizí jazyk 7 Učitel 1 VŠ Odbor.předm odborný výcvik 7

8 Funkce Úvazek SO ÚSO DPS Plná kvalifikace Praxe Vedoucí učitel OV /Učitel OV 0.5 /0,5 A /A A /A A /A A Bc. /A Bc. 31 /33 Učitel OV 1 A A A A - Bc. 26 Učitel OV 0,75 A A A A Bc. 28 Učitel OV 1 A A A A 39 Učitelka OV 0,75 A A A A Bc. 26 Učitel OV 1 A A A A Bc. 15 Učitel OV 1 A A A A Bc. 15 Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 E obory ( OU ): - teoretická výuka Funkce Úvazek Aprobace Praxe Stat. zást. ředitele 1.0 Bc., ÚSO, spec. ped, DPS 32 Učitelka 1.0 Bc., ÚSO, DPS, spec. ped. 30 Učitelka 1.0 VŠ, DPS, spec.ped.,evvo prac. 39 Učitelka, výchovný poradce 1.0 VŠ, učitelství ŠMVZP, vých. por odborný výcvik 8

9 Funkce Úvazek Aprobace Praxe ZŘ OV 1.0 Bc., ÚSO, DPS, spec. ped. 30 Učitel OV 1.0 ÚSO, DPS, spec. ped. 39 Učitel OV 1.0 ÚSO 32 Učitel OV 0,78 Bc., DPS, ÚSO, spec. ped. 44 Učitel OV 1.0 ÚSO 10 Učitelka OV 0,84 VŠ, VOŠ, DiS. 15 Učitelka OV 1 ÚSO, kurz spec. ped. 32 Učitelka OV 0,84 Bc, DPS, spec. ped. 24 Učitelka OV 1.0 Bc., ÚSO, DPS, spec.ped. 37 Učitelka OV 0,13 Bv., ÚSO, DPS 26 - Internát a domov mládeže Funkce Úvazek Aprobace Praxe Ředitel 1,0 VŠ, spec. ped. ŠMVZP,vych. 30 Vychovatelka 1.0 Bc., ÚSO, DPS,spec.ped. 23 Vychovatel 0,94 ÚSO, DPS, kurz spec. ped. 23 Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje (věková struktura pracovníků, odchody, celkové hodnocení kvalifikovanosti a aprobovanosti pedagog. Pracovníků): Převážná část výuky je vyučována kvalifikovanými pedagogickými pracovníky. Vyvstává nový úkol obměny pedagogického sboru s odchodem řady členů pedagogického sboru do starobního důchodu. Bude potřeba dobře vybrat, nahradit a zapojit nové členy do pedagogického sboru. Pedagogický sbor se sestává z 34 pedagogů a 1 vychovatele na domově mládeže a 1 vychovatelky na internátě. Nepedagogičtí pracovníci v roce 2013/2014 9

10 k datu počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 15 13,3 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014 Pracovní zařazení Vzdělání Úvazek VTEÚ Bc. 1 Hlavní účetní ÚSO 0,88 Mzdová účetní Mgr. 1 Pokladní, účetní ÚSO 0,3125 Adm. prac., sklad. ÚSO 1 Údržbář SO 1 Uklízečka SO 1,75 Uklízečka ZV 2,5 Vedoucí ŠJ ÚSO 0,875 Kuchařka SO 2 Bezpečnostní pracovnice Bc ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 10

11 Žáci přihlášení ke studiu pro školní rok 2013/2014: Název a kód oboru Celkem Do učebních oborů (ZZ) Do studijních oborů (MZ) Mechanik opravář motorových vozidel H/ Opravář zem. strojů H/ Kuchař - číšník H/ Podnikání - denní forma studia L/51 Stravovací a ubytovací služby E/01 Strojírenské práce E/ Zednické práce E/ Malířské a natěračské práce E/ Pečovatelské služby E/01 Zedník Malíř a lakýrník Ošetřovatel Celkem H/ H/ H/ Odvolací řízení pro školní rok 2013/2014: nebylo podáno Žáci, kteří nastoupili ke studiu ve školním roce 2014/

12 Celkem Název a kód oboru Do učebních Do studijních oborů (ZZ) MZ) Mechanik opravář motorových vozidel H/01 Opravář zem. strojů H/ Kuchař-číšník H/ Podnikání - denní forma studia L/ Malíř a lakýrník H/ Zedník H/ Ošetřovatel 53-41H/ Malířské a natěračské práce E/ Pečovatelské služby E/ Stravovací a ubytovací služby E/ Zednické práce E/ Strojírenské práce E/ C e l k e m VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 12

13 Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2013/2014: Počet žáků k Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo a neklas. Zanechalo studia, jiné SOU Odborné učiliště SOŠ Hodnocení ukončení studia : (Maturitní a závěrečné zkoušky) Počet žáků v posledním ročníku Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo Jiné (náhradní termíny apod.) SOU Odborné učiliště SOŠ Žáci všech oborů vykonali závěrečné zkoušky podle nových pravidel - Jednotné zadání závěrečné zkoušky. Hodnocení chování 2013/2014: Pochvaly SOU OU SOŠ Třídního učitele Ředitele školy Pochvaly třídního učitele za dobrý prospěch a vzorné plnění povinností ve škole a o odborném výcviku 13

14 Důtka tř. učitele: SOU 1 OU 4 SOŠ 0 Důtka ředitele: SOU 5 OU 1 SOŠ 0 Podmínečné vyloučení ze studia: 3 žáci za hrubé porušení školního řádu Snížené stupně z chování na konci školního roku 2013/2014 : H obory Počet % ze všech žáků školy 2 uspokojivé 5 2,1 3 neuspokojivé 7 2,9 E obory 2 uspokojivé 9 3,7 3 neuspokojivé 4 4,1 6. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ A PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Hodnocení výsledků výchovného působení: Školní program (strategie) SOU, naplňoval ve školním roce 2013/2014 tyto cíle: 1. Vytvoření primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů. 2. Vybudování příznivého sociálního klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností. 3. Posílení průběžné a dlouhodobé péče o žáky s neprospěchem a vytvoření předpokladů pro jeho snižování. 4. Zajištění individuálních vzdělávacích plánů pro žáky. Na E oborech ve školním roce 2013/14 nebyl ani jeden! 14

15 V odůvodněných případech byl pro žáky nástavbového studia povolen individuální plán, ve všech případech se jednalo o první pololetí školního roku 5. Péče o integrované žáky (jaká postižení, jaká je jim věnována péče) Údaje o integrovaných žácích: Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2013/2014 Ročník Počet žáků SOU OU Sluchové postižení Zrakové postižení S více vadami Tělesné postižení S kombinací postižení - - S vývojovými poruchami učení 1., 2., Mentální postižení 1., 2., Výchovné poradenství ve školním roce pro obory H a L spočívalo především ve vyhledávání a soustřeďování podkladů od nově přijímaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále pokračovala práce se žáky, jejichž chování vyžaduje zvláštní pozornost a sledování žáků ze znevýhodněného prostředí. Byl vypracován seznám žáků se speciálními poruchami učení, který byl předán pedagogickým pracovníkům. V případě nutnosti byla poskytována poradenská činnost pro žáky i rodiče. Žákům druhého ročníku nástavbového studia byly poskytnuty materiály ohledně studia na vysokých školách. Pokračovala spolupráce s metodikem prevence sociálně-patologických jevů, hlavně ohledně záškoláctví. Neomluvená absence, záškoláctví a patologické jevy byly řešeny ve spolupráci s rodiči a učiteli. 15

16 I nadále pokračovala spolupráce s Úřadem práce ve Zlíně, kde žáci obdrželi důležité informace o tom, jak se zaregistrovat v případě nezaměstnanosti a na co si hlavně dát pozor při uzavírání pracovních smluv. Návštěvu Úřadu práce již tradičně absolvují žáci III. ročníků. Ing. Tkáč Ladislav, výchovný poradce pro obory H a L. Péče o žáky oborů E Za jeden ze závažných sociálně nežádoucích jevů považujeme záškoláctví. Výchovný poradce se hlavně zaměřili a úzkou spolupráci s rodiči a včasné informování rodičů o nepřítomnosti jejich syna či dcery ve vyučování. S některými rodiči byla spolupráce dobrá a docházka žáků do školy se zlepšila, ubylo neomluvené absence. Někteří rodiče na oznámení školy vůbec nereagovali. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Ve školním roce 2013/2014 se nám podařilo plnit důležité úkoly nejen stanovené v plánu práce, ale i ve školních vzdělávacích plánech, pokrýváme průřezová témata v jednotlivých předmětech teoretické výuky i v odborném výcviku. Jak v teoretickém vyučování, tak v odborném výcviku jsme učili žáky porozumět základním ekologickým souvislostem, zdůvodňovali jsme nezbytnost udržitelného rozvoje a motivovaly žáky k pozitivnímu postoji k přírodě, k šetření životního prostředí, energiemi, vodou a nakládání s materiály. V rámci odborného výcviku jsou žáci vedeni ke svědomité práci, kvalitě výrobků a služeb. Žáci se zapojovali do aktivní činnosti týkající se úpravy školy - výzdoba školy k různým událostem, ke dnům otevřených dveří a jejího okolí, péče o zeleň v okolí školy. V rámci výuky i v mimoškolních činnostech jsme seznamovali žáky s okolím Valašských Klobouk, pořádali jsme vycházky na Královec, Jelenovskou i do okolních obcí, např. návštěva hradu v Brumově. Dále žáci v mimoškolních činnostech navštěvují nízkoprahové zařízení KamPak? Ve Valašských Kloboukách. Žáci DM a I využívají ve volném čase dvě klubovny, vybavené TV, DVD přehrávačem, kulečníkem, fotbálkem a elektronickými šipkami. Dále mají k dispozici tělocvičnu, posilovnu, vybavení pro stolní tenis a místnost s rotopedy a orbitrekem. Ubytovaní žáci se aktivně zúčastňují akcí na ochranu životního prostředí Den Země, kdy prováděli úklid břehů Klobučky a úklid naučné stezky Královec. Pokračujeme v třídění odpadu ve třídách, v odborném výcviku, na internátě i v domácnostech. Ve spolupráci s Městskou knihovnou ve Valašských Kloboukách vštěpujeme žákům zájem o četbu knih, časopisů, zajišťujeme různé besedy a návštěvy v muzeu. V rámci výuky IKT vyhledáváme se žáky informace o životním prostředí, o aktivitách jiných škol a organizací, středisek ekologické výchovy, neziskových organizací, veřejné správy apod. Chceme i nadále pokračovat ve výchově žáků ke zlepšení životního prostředí a propagace ekologické výchovy v místě školy i v místě bydliště. 16

17 V rámci výchovného poradenství, MPP a EVVO provedeny tyto akce: - Pořadatel krajského kola pro automechaniky Hledáme mladé technické talenty - Přednáška o AIDS - Přednáška o šikaně - Přednáška Policie ČR o kriminalitě mládeže drogové kriminalitě - Přednáška Základy trestního řízení a právní povědomí studentů - Úřad práce ve Zlíně exkurze žáků 3. Ročníků - Návštěva poradenského centra R-EGO centra ve Slavičíně s ukázkovým programem - Návštěva nízko prahového zařízení pro mládež od 15 do 26 let ve Slavičíně - Aktivní účast na 20. ročníku Mikulášského jarmeku ve Valašských Kloboukách - Účast na Projektovém dnu Problémy světa - Účast žáků na mezinárodní konferenci v Neapoli - Beseda s podnikatelem - Úspěšné partnerství v projektech - Účast v literární soutěži ke Dni Země vypsanou MěÚ Valašské Klobouky Při tvoření Školních vzdělávacích programů, které vychází z RVP, se snažíme pokrýt všechna průřezová témata, a to následovně: Téma: Občan v demokratické společnosti napomáhá rozvoji sociálních kompetencí žáků. Zejména v prvním ročníku se zařazují témata k pochopení postavení člověka ve společnosti, formování postojů žáka, aby byli schopni vytvořit dobrý třídní kolektiv, dovedli se navzájem respektovat a pomáhat si využívat i vhodných her na vzájemné poznávání se a na stmelování kolektivu. Do této oblasti rovněž spadá i vyhledávání problémových žáků, kteří narušují kolektiv a řešení těchto situací s výchovným poradcem. Téma: Člověk a životní prostředí vede k pochopení významu přírody a správného chování člověka v přírodě. Toto téma je začleňováno do všeobecně vzdělávacích předmětů a zejména do odborného učiva. Zde klademe důraz na pochopení závislosti člověka na přírodních surovinách, správném hospodaření s energiemi, s výrobky, na odpovědnost člověka za zachování udržitelného rozvoje společnosti. Téma: Člověk a svět práce je realizován motivačními metodami, kdy je formován v žácích dobrý vztah ke zvolenému oboru. Naší snahou bylo zejména naučit žáky vyhledávat potřebné informace o životním prostředí a zejména samostatně se zapojit do jejich plnění. Druhy realizované péče (ambulantní, výjezdy, diagnostika, poradenství ) Zabezpečení poskytování poradenských služeb ve škole provádí výchovný poradce, školní metodik prevence spolu s třídními učiteli a učiteli výchov a vedením školy (problematiku absencí, nekomunikativnost rodičů se školou řešíme výjezdy do rodin, škol, na odbory sociální péče. Každoročně konáme dny otevřených dveří, prezentaci školy i výrobků žáků pro rodiče i veřejnost. Zákonné zástupce informujeme operativně telefonicky, zveme písemně k řešení 17

18 problémů do budovy školy dle školního řádu má zákonný zástupce možnost každou středu od 14 do 15 hodin konzultovat výchovné i vzdělávací výsledky svých dětí. Během školního roku 2013/2014 se nevyskytly problémy v oblasti sociálně patologických jevů, také v evaluačním dotazníku, který vyplňují žáci končících ročníků, došlo ke zlepšení situace. Prevence je prováděna v rámci "Minimálních preventivních programů školy". Žáci školy se ve školním roce 2013/2014 zúčastnili celé řady odborných besed, především na téma kriminalita mládeže a drogové závislosti 7. ZABEZPEČENÍ ODBORNÉHO VÝCVIKU A SMLUVNÍCH PRACOVIŠŤ Odborný výcvik je plně zabezpečován jednak v areálu školy a na smluvních pracovištích různých firem v blízkém okolí. Pedagogickou výuku vedou odborně kvalifikovaní učitelé odborného výcviku. Další nejmladší kolegové si doplnili potřebné bakalářské a magisterské vzdělání. Přehled pracovišť SOU Valašské Klobouky: - Hotel Alfa centrum - Jídelna Penzion, Valašské Klobouky - Zdena Bajzová Šafrán - AGROFYTO Lidečko - Pneuservis, Autoopravna Švirák, Lidečko - Školní jídelna Gymnázia Valašské Klobouky - ZD Javorník Štítná nad Vláří - Opravárenství Pavel Fojtík - Penzion Valašské Klobouky - Domov pro seniory Loučka - AZ Morava Josef Kliš - Zdeněk Dorňák malířství natěračství - 4P INVEST s.r.o. - Stavebniny Belit s.r.o. - VOPS s.r.o. Miloslav Vlček - Stavební bytové družstvo Slavičín - Zámečnictví Vladimír Hlava, Vizovice. 8. ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTY Z CIZÍCH ZDROJŮ 1. UNIV3 Pilotování programu Výpomoc při obsluze hostů H Naše škola se zapojila do Projektu UNIV3, jehož hlavním cílem je zkvalitnit systém rekvalifikací a to podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení. Ve dnech od do škola pilotovala výukový program Výpomoc při obsluze hostů. Programu se zúčastnilo 10 účastnic, které prošly teoretickou i praktickou výukou. V 18

19 teoretických hodinách se účastnice získaly informace o bezpečnosti a hygieně v restauračním zařízení. V praktických hodinách se naučily připravovat různé druhy teplých nápojů a obsluhovat hosty. Výukový program byl zakončen zkouškou, ve které zúročily všechny tyto nabyté vědomosti. Na závěr kurzu účastnice získaly osvědčení o absolvování Programu Výpomoc při obsluze hostů. 2. UNIV 3 Pilotování programu Zhotovitel zateplovacích systémů H Datum zahájení PO: Datum ukončení PO: Kurzu se zúčastnilo 8 účastníků, organizační zabezpečení vycházelo z podmínek školy, která má pro další vzdělávání dospělých přizpůsobeny učebny. Teoretická výuka probíhala v učebně vybavené vizualizační technikou a internetem, praktická výuka probíhala jednak v zednické dílně vybavené pomůckami a nářadím, dále pak ve venkovní části areálu školy na zdech určených pro výuku a zkoušku. Výuka v rozsahu 200 hodin obsahovala osm modulů, které na sebe navazovaly. Po složení zkoušky účastníci získali Certifikát o absolvování kurzu Zhotovitel zateplovacích systémů. 3. UNIV 3 Pilotování programu Šička interiérového vybavení H Do kurzu se přihlásilo 10 účastnic. Teoretická výuka probíhala v učebně vybavené vizualizační technikou a internetem, praktická výuka probíhala v šicí dílně, vybavené vším potřebným zařízením k výuce. Výuka v rozsahu 140 hodin obsahovala šest modulů, které na sebe navazovaly. Po složení zkoušky účastníci získali Certifikát o absolvování kurzu Šička interiérového vybavení. 4. UNIV 3 Pilotování programu Výroba těstovin H Kurz byl zahájen Do kurzu se přihlásilo 9 účastníků. Teoretická výuka probíhala ve škole, kdy účastníci získali teoretické vědomosti o hygieně a bezpečnosti práce ve výrobně a výrobě a přípravě těstovin. Celá praktická výuka probíhala v Divnicích ve firmě Avena s.r.o. Tak jako u všech pilotních kurzů získali účastníci po složení závěrečných zkoušek Certifikát o absolvování kurzu výroba těstovin. 5. SOU je zapojeno do obou forem ukončení studia Nové maturity a Jednotného zadání závěrečné zkoušky u učebních oborů. 6. SOU je účastníkem mnoha partnerství v projektech pořádaných Zlínským krajem 7. Projekt Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT reg.č.: CZ.1.07/1.5.00/ Na naší škole pokračovala závěrečná realizace tohoto projektu, kdy se škola zapojila do výzvy 19

20 MŠMT ČR- EU peníze středním školám. Jedná se o novou oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, které je financováno z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.5 zahrnuje 8 prioritních témat: Čtenářská a informační gramotnost, Cizí jazyky, Využití ICT, Matematika, Odborné kompetence, Finanční gramotnost, Inkluzivní vzdělávání, Mentoring. Projekt pod názvem Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT má rozpočet ,- Kč a probíhal od do V rámci dvou klíčových aktivit II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách a III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, vyučující odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů vytvořili celkem 25 výukových sad DUM, které zároveň ověřovali ve výuce. Škola z tohoto projektu na základě výběrového řízení pořídila a vybavila učebny novou IT a vizualizační technikou a to: 35 počítačů, 3 tablety, 2 vizualizery, 5 dataprojektorů, 4 přehrávače, 3 flashdisky, 3 Wi-Fi dong, 2 tiskárny a Wi-Fi router. 8. Projekt: Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ Období realizace projektu: Rozpočet projektu: ,25 Kč Cíl projektu: zkvalitnění výuky rozšířením využívání moderních výukových metod a informačních technologií ve výuce. Tím se výuka stává pro žáky přitažlivější a zajímavější. Učitelům umožní tento systém obohatit výuku multimediálními (videonahrávky, prezentace) a zpětnovazebnými prvky (e-testy). Vzhledem k vysoké úrovni znalosti ovládání ICT technologií mladou generací je žákům tento styl výuky podstatně bližší než klasické frontální postupy. Současně tento způsob výuky umožňuje vzájemnou kombinaci různých forem vzdělávání. Navíc jsou tyto metody používány i pro výuku nepřítomných žáků (např. nemocných). Výše uvedeného cíle bylo dosaženo komplexní integrací hardwarových a softwarových komponent, jež škola vlastnila či v rámci projektu pořídla. K dosažení stanoveného cíle vedlo i vytvoření souboru e-learningových výukových materiálů, které jsou doplňkem tištěných učebnic, a to pro vybrané odborné předměty oborů typu H. Výše uvedené kroky byly implementovány do školního vzdělávacího programu, čímž došlo k provázání nových metod a prostředků se stávajícím vzdělávacím programem školy. Aktivity projektu, které proběhly od jeho započetí 2012/2013 a 2013/2014 : - do projektu bylo intenzivně zapojeno 12 pedagogů, kteří se podíleli na tvorbě elektronických vzdělávacích materiálů 20

21 - do výuky bylo implementováno kvalitní e-learningové prostředí OLAT obsahující elektronické úložiště interaktivních vzdělávacích materiálů, včetně rozsáhlého výukového obsahu - tvůrci vzdělávacích materiálů i ostatní pedagogové byli externím lektorem vyškoleni v ovládání vzdělávacího prostředí OLAT - všichni žáci tříletých oborů typu H byli proškoleni odborným lektorem na ovládání e- learningového systému OLAT - pro tvůrce vzdělávacích materiálů bylo pořízeno 12 notebooků - pro žáky bylo pořízeno 15 notebooků, které umožní realizovat e-learningovou výuku ve všech učebnách, kde se vyučují odborné předměty - 3 učebny byly vybaveny Wi-Fi technikou - byly pořízeny vizualizéry, dataprojektory, promítací plátna a stabilní PC v každé učebně Projektového cíle bude dosaženo vyšším využíváním digitalizovaných studijních podkladů ve výuce, které jsou mladé generaci bližší než tištěné učebnice. V rámci projektu byly na škole modernizovány informační a komunikační technologie a bylo vytvořeno jednotné vzdělávací prostředí, umožňující učitelům uplatnit elektronické výukové materiály ve výuce. Tyto materiály byly vytvořeny samotnými pedagogy se zaměřením na problematické pasáže. Všechny uvedené prostředky byly začleněny do inovovaného školního vzdělávacího programu. Metodické digitální materiály byly implementovány do ŠVP v rámci jednotlivých předmětů a oborů. Žáci tak ve výsledku mohou při studiu využívat moderní výukové metody, které díky názornosti, působením na více smyslů a interaktivitě vedou k rychlejšímu pochopení probírané látky. Projekt byl ukončen ke dni V závěru projektu byla sepsána Licenční smlouva s Krajem Zlín o možnosti používání vytvořených materiálů v rámci Kraje Zlín. 9. Projekt mobility Být lepší v oboru vznikl ve spolupráci s organizací Tellus Ltd. Velká Británie. Projekt programu Leonardo da Vinci proběhl v květnu 2014 a zúčastnili se jej žáci oboru automechanik naší školy. Žáci byli rozmístěni do autoservisů v městě Portsmouth, na jihu Anglie. Každý z nich žil po dobu praxe v jiné rodině. Žáci prováděli jednoduché opravy nebo odstraňovali závady na osobních vozidlech. Získali větší přehled o nových technologiích a postupech při autoopravách, naučili se větší samostatnosti a schopnosti řešit problémy při práci. Žáci se ve volném čase zúčastnili nabízených kulturních výletů a podívali se na kultovní místo megalitických staveb Stonehenge, prohlédli si gotickou katedrálu v Salisbury, nebo muzeum Titaniku v Southhamptonu. Zdokonalili se v anglickém jazyce, osvojili si a upevnili získané praktické dovednosti a znalosti ve svém oboru. 21

22 10. Projekt přeshraniční praxe v Německu. Ve spolupráci s partnerskou organizací P.I.A proběhly v měsíci září a říjnu 2014 odborné stáže šesti žáků naší školy v jižním Braniborsku. Tyto stáže byly orientovány na obor kuchař-číšník. Projekt byl realizován prostřednictvím koordinačního centra Tandem Regensburg SRN. Praktikanti byli umístěni do hotelů Am Seegraben Cottbus a Best Western Lübbenau. Zde se zúčastnili nejprve jazykových animací, v nichž si rozšířili slovní zásobu zaměřenou na jídla, nápoje, zařízení restaurace, inventář. Pak byli rozděleni na pracovní úseky a prováděli například jednoduchou obsluhu hosta, prostírali snídaně, obědy, večeře, pulérovali skleničky, debarasovali nádobí, pomáhali v kuchyni. Zároveň se seznámili s provozem hotelu a prací pokojské. O víkendech využili kulturních programů a podívali se do oblasti Sprewald, kde se projeli na loďkách, navštívili archeologické interaktivní centrum Welzow a hlavní město Německa Berlín. Praxe pomohou žákům rozšířit jejich dovednosti a získat přehled o německém trhu práce v oblasti pohostinství. 9. SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI A JINÝMI ORGANIZACEMI Při škole je zřízena odborová organizace pracovníků ve školství. Je sepsána a pravidelně aktualizována Kolektivní smlouva. Odborová organizace je pravidelně informována o zamýšlených krocích vedení školy v rámci rozvoje oborů, o pravidlech a čerpání mzdových prostředků. Každoročně je projednávána a schvalována aktuální verze kolektivní smlouvy. Každoročně je zpracován plán čerpání FKSP V rámci kol. Smlouvy je zpracován systém odměňování pracovníků Zástupce odb. organizace je přítomen kontrolám BOZP na pracovišti Vedení školy informuje odb. organizaci o pravidlech a čerpání mzdových prostředků 10. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2013/2014 : Název soutěže, přehlídky Hledáme mladé tech. talenty Automechanik Junior 2014 Školní kolo Krajské kolo 15 2 Ústřední kolo 22

Výroční zpráva o činnosti školy. Střední odborné učiliště Valašské Klobouky se sídlem: Brumovská 456 766 01 Valašské Klobouky. Název organizace :

Výroční zpráva o činnosti školy. Střední odborné učiliště Valašské Klobouky se sídlem: Brumovská 456 766 01 Valašské Klobouky. Název organizace : Výroční zpráva o činnosti školy Název organizace : Střední odborné učiliště Valašské Klobouky se sídlem: Brumovská 456 766 01 Valašské Klobouky Školní rok: 2011/2012 Příspěvková organizace: IČO: 00054771

Více

Střední odborné učiliště Valašské Klobouky se sídlem: Brumovská 456 766 01 Valašské Klobouky

Střední odborné učiliště Valašské Klobouky se sídlem: Brumovská 456 766 01 Valašské Klobouky Výroční zpráva o činnosti školy Název organizace : Střední odborné učiliště Valašské Klobouky se sídlem: Brumovská 456 766 01 Valašské Klobouky Školní rok: 2007/2008 Příspěvková organizace: IČO: 00054771

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

Výroční zpráva o činnosti školy. Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Výroční zpráva o činnosti školy Název organizace : Střední odborné učiliště Valašské Klobouky se sídlem: Brumovská 456 766 01 Valašské Klobouky Motto organizace: Musíme se mnoho učit, abychom poznali,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů zkráceně: Inovace technických oborů (zkratka: ITO) Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů Středa: 16. listopad 2011 Název projektu: Inovace výuky technických předmětů pro zvyšování konkurenceschopnosti

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.2.12/01.0003 Název projektu Zlepšení výuky autoškoly u žáků se speciálními vzdělávacími

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO ŠKOLNÍ ROK 2010-2011 HISTORIE ŠKOLY 1.9. 1957 vznik Odborného učiliště národního podniku ČSAO KNV Brno, Dunajevského 1 1982 změna na SOU dopravní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 VOŠ, SPŠ automobilní a technická Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 Charakteristika Regionální centrum technického vzdělávání 45 let tradice výuky v automobilních a strojírenských oborech Více než

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

VÝROČNĺ ZPRÁVA za školní rok 2012 2013

VÝROČNĺ ZPRÁVA za školní rok 2012 2013 telefon: 386 322 659 fax: 386 322 318 IČO: 005 82 298 VÝROČNĺ ZPRÁVA za školní rok 2012 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Trhové Sviny, Školní 709 Identifikátor zařízení: 600 008 061

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 4.9.2014 Střední škola želeniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004 / 2005 obsah Charakteristika školy Zhodnocení současného stavu školy Vzdělávací programy školy Způsob zabezpečení odborné praxe Personální a statistické

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 1.3.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

školní rok 2014/2015

školní rok 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 29.srpna 2014. Mgr. Michal Vachovec

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

Kvalita prověřená časem

Kvalita prověřená časem 1 2 SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI A PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁNÍ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O TŽ Tradice od roku 1839 Integrovaná

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI Ing. David Fresar Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1 Krátce o škole: hlavní areál budov Učňovská 1, Praha 9 (Jarov) škola teorie a OV stavebních

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2282/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní

Více