Odměny v souladu s ustanovením 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odměny v souladu s ustanovením 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce"

Transkript

1 Odměny v souladu s ustanovením 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce Měsíc: únor 2009 Příjmení Jméno Zdůvodnění OdKP Spolupráce při aktualizaci databáze Brownfields na území města v rámci projektu Zlínského kraje; zpracování finální verze připomínek odborů MMZ k dokumentu Strategie rozvoje ZK OMZ Nadstandartní kontrola dřevin z podnětu občanů či organizací v cca 50 lokalitách města Zlína( mimo režim sjednaný s PhD. Kolaříkem); vedení a organizace krizové skupiny, vytvořené z důvodu MS ODaSH Zabezpečení kompletace seznamu investic pro rozpočet 2009 a předběžného seznamu oprav pro rok 2009; projednání koncepčního a technickéhoho řešení a podkladové části variant cyklo Čepkov - Cigánov OPaV Připomínkování návrhu Pravidel využití finančních protředků určených pro vyčleněné místní části v roce 2009, analýza návrhu změn ve výši složek platu zaměstnanců zařazených do Městské policie Zlín, realizace s účinností od , metodická spolupráce s JUDr. Prokůpkem, správcem Želechovic (povinnosti obce jako zaměstnavatele), ORIA Kontrola úplnosti stavební dokumentace některých realizovaných investičních akcí, kontrola plnění časových harmonogramů vybraných akcí OIS E-aukce a on-line výběrová řízení smlouva, pilotní provoz - testování, příprava plošného nasazení, vlastní e-aukce; návrh řešení a aplikace restrikcí v používání nestandardních prostředků komunikace; Zajištění variantních monitorovaných přístupů do jednotlivých aplikací ROB OŽ Příprava, spolupráce a realizace společných kontrolních akcí zaměřených na vietnamské podnikatele ve spolupráci s cizineckou policií, OSSZ a Policií ČR; dokončení správního řízení, u něhož byla vyžadována vysoká míra správního uvážení (podnět dalo Ministerstvo pro místní rozvoj) OKaVA Vypracování Zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2008 pro Krajský úřad a ministerstvo financí; vypracování plánu interního auditu pro rok 2009; zpráva z interního auditu správa pohledávek SMZ Správa domů Zlín, spol. s r. o. OVS Řešení dalšího postupu ve věci veřejné zakázky Bezbariérové úpravy zstávek ve Zlíně, ukončení smlouvy o dílo, příprava nového zadávacího řízení; koordinace podpisů souhlasných prohlášení, smluv o převodu rektasměnek a převodu směnek rubopisy ze SMZ na Ekoinvest a.s. - ve věci řešení majetkových a vlastnických vztahů v bývalém Baťově areálu; příprava novely směrnice o VZ, školení o zadávání veřejných zakázek pro zaměstnance SMZ; příprava a lektorování interní vzdělávací akce k veřejným zakázkám OSM Předání a převzetí bývalé úřadovny smz v Želechovicích (opakovaně - nejdříve zástupcům MV a potom novému starostovi samostatné obce); příprava prezentační techniky OSV a ÚHA (mimo rezervace a lhůty); koordinace a příprava k PD pro stavební úpravy na L. Váchy 602 a NM12 OP Příprava podkladů pro zahrnutí pozemků ve vlastnictví PF ČR do nově zpracovávaného územního plánu s výhledem na jejich následný převod do majetku města; zpracování podkladů pro bezúplatný převod pozemků z ÚZSVM Praha do majetku města /k.ú. Lužkovice, k.ú. Zlín/; zpracování přehledu nemovitostí poskytnutých pro UTB OKŘaO Koordinace spolupráce JPO II při havarijních situacích spojených se sněhovými kalamitami OKP Spolupráce na Eurofestivalu ve Zlíně - projekt související s předsednictvím ČR Radě EU; organizace společné RMZ a RZK; předávání místností (majetku) správci obce a následně novému starostovi; spuštění ostrého provozu IntraDoc - soft RMZ a ZMZ; práce spojené s Redakční radou internetu (správa stránek, atd.); spolupráce při novelizaci JŘ ZMZ OCRVaVV Spolupráce na přípravách veletrhů cestovního ruchu; účast na veletrhu cestovního ruchu v Brně; stěhování oddělení do nových prostor, stěhování skladu propagačních předmětů; zástup v rámci konání veletrhů

2 ÚHA Příprava e realizace přednášek a prezentací v knihovně F. Bartoše a pro seniory ( akademie III. věku) OŽPaZ Příprava a koordinace realizace nového projektu třídění odpadů na Zálešné, příprava veřejného projednání; koordinace akutního řešení bezpečnosti vzrostlé zeleně ve správě OŽPaZ; analýza a vyhodnocení velkého množství připomínek ze strany občanů ke konceptu Územního plánu z pohledu ochrany ŽP OK OSV OS OE OOS OŠZMaTV Připomínkování věcného návrhu nového herního zákona spolu; mimořádně složitá jednání ve věci pronájmů prostor pro občanská sdružení aktivní v kulturním životě města Zlína s Domem kultury s. r. o. a hledání nejvhodnějších náhradních prostor pro zkoušení zájmových uměleckých těles; připomínkování finální verze Koncepce kultury Zlínského kraje na léta Zpracování ročních a čtvrtletních statistik pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (statistiky V1, V9, V10, V20, V26) a další subjekty; příprava a organizace školení pro zaměstnance Odboru sociálních věcí ( aktuální informace ke dni Úřad práce ve Zlíně, Okresní správa sociálního zabezpečení dávky nemocenského a důchodového pojištění) a příprava zpráv Okresnímu soudu ve Zlíně ve věci občanů zbavených či omezených ve způsobilosti k právním úkonům, jimž bylo statutární město Zlín ustanoveno opatrovníkem Spolupráce s primátorkou města Zlína a příprava podkladů pro připomínkování zákona o poplatcích (v oblasti stavební); spolupráce s kompetentním náměstkem a oddělením územního plánování při uplatňování a výkladech zásad územního rozvoje kraje do rozhodovací praxe stavebního úřadu Řešení způsobu naplnění předběžné kontroly u výdajů, které nejsou na základě smluvních vztahů ve spolupráci s OKaVa; zpracovávání analýz, rozborů, názorů k výši prokazatelné ztráty z provozu MHD, financování místních částí, řešení zjištění z průběžného auditu do závěrky roku 2008 ve velmi krátkém čase, připomínkování návrhu kontrolního řádu Složitější adminitrativní vyřizování různých produktů certifikátů pro úředníky MMZ ( běžné certifikáty, duální certifikáty, REP schránky apod.); zpracování připomínek k novelám vyhlášek zákonů a směrnic MV (občanské průkazy, cestovní doklady); příprava jednotlivých administrativních kroků k volbám do EP dle harmonogramu; zajištění ověřování podpisů na jiném místě pro investora (ŘS) I/49 Řešení vzniklých skutečností na ZŠ po tragickém úmrtí dvou žáků; jednáních na MŠ před zápisem do prvních tříd základních škol; řešení vypořádání pozemků pod MŠ a převodu budovy na ulici Mostní Měsíc: květen 2009 Odměny v souladu s ustanovením 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce Příjmení Jméno Zdůvodnění OdKP Zajištění materiálů a prezentací pro jednání strategické komise a příprava společného jednání strategické komise a Výboru pro strategický rozvoj ZK; spolupráce s Úřadem Regionální rady při přípravě dokumentace k výzvě pro předložení projektu KCZ; příprava jednání řídícího výboru IPRM ke schválení textu výzvy; zajištění informačního servisu občanům k projektu MŽP Zelená úsporám, podklady pro benchmarking ODaSH Koordinace obnovy měření rychlosti na úsecích silniční sítě SMZ. Koncepční řešení cyklo Malenovice OBI. Podklady pro koordinaci světelně řízených křižovatek a novou ústřednu. OPaV Organizace školení pro zaměstnankyně odd. bytového (měkké dovednosti); zpracování informačního materiálu o institutu veřejné služby jako podkladu pro rozhodnutí o jeho zavedení (spolupráce s ITEADem - poptávka ve věci pojištění osob); zpracování výroční zprávy OPaV za rok 2008; zpracování analýzy pro rozhodnutí o platech zaměstnanců od změna platových tabulek; zpracování analýz čerpání prostředků na platy za jednotlivá léta ; zpracování analýzy VPP/VS.

3 ORIA OIS OŽ OKaVA OVS OSM OP OKŘaO OKP OCRVaVV ÚHA Vyřešení problémů v oblasti hydroizolace při realizaci nové stavby v areálu ZOO Lešná; organizace výběrového řízení pro Správu domů Zlín (II. Segment na Jižních Svazích) Příprava a provedení auditu přístupnosti webu města; činnosti spojené s přihlášením webu města do soutěže Zlatý erb 2009 a zisk 1. místa v kategorii Nejlepší webové stránky města na krajské úrovni a 5. místa na celostátní úrovni; rutinní zprovoznění integrace MIS CityWare x IS MěPo MEMPHIS; příprava podkladů pro systém dělení dotací do místních částí (k.ú x MČ). Zpracování metodiky a postupů při zpracování změn u zemědělských podnikatelů (k ). Kontrola seznamu a nastavení postupů u zemědělských podnikatelů, kteří se ve stanoveném termínu nezaregistrovali. Zpracování podkladů pro zadání sestav u rozdělené živnosti Ostraha majetku a osob, Služby soukromých detektivů a informace pro podnikatele o povinnostech souvisejících s živností. Kontrola správnosti dat v IS RŽP, týkajících se dat ukončení platnosti živnostenských oprávnění vydaných na dobu určitou a neplatných kódů živností a zajištění oprav. Zajištění a zpracování metodik k jednotlivým reglementovaným živnostem, zveřejňovaných KŽÚ na portále KÚ, seznámení pracovníků odboru s těmito aktuálními metodikami. Kontrola uplatňování v praxi. Ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí příprava společných kontrolních akcí a zpracování problematických povinnostních ustanovení, která nelze postihnout podle živnostenského zákona. Aktualizace směrnice CzechPoint. Zpracování směrnice č. 9/2009 o zajištění finanční kontroly v působnosti SMZ, statut interního auditu SMZ, příprava a provedení mimořádné následné veřejnoprávní kontroly v ZŠ Zlín, Dřevnická 1790 a ZŠ Zlín, M. Alše 558, na vyžádání, náměstka a vedoucího OŠZMaTV Příprava zadávacího řízení pro VZ Úvěr pro statutární město Zlín (otevřené řízení, jednací řízení); řešení návrhu na smírné ukončení sporu Rebel bar; řešení žádosti o úhradu náhrady škody paní Janochové a pana Oldřicha Janocha; příprava dokumentace k výběrovému řízení na Vydávání Magazínu Zlín; řešení uzavření smlouvy o spolupráci MPZ a PČR; spolupráce na výběrových řízeních pro VZMR (zejm. OVS - stavební úpravy v přízemí L.Váchy; OK - plastika v Sadu Svobody aj.), při zadávacích řízeních pro VZ (zejm. ORIA - výměna eskalátoru, PD na koupaliště); příprava podkladů pro VZ zajišťovaných SDZ (výměna oken Středová, materiály do RMZ); J.D.Production - ukončení smlouvy výpovědí, odpověď na reakci na výpověď; příprava variant koupě bývalé budovy soudu (ul. Soudní); řešení ukončení smlouvy o poradenských službách (KUC), seznamu soudních sporů pro potřebu auditu hospodaření za rok 2008; řešení ukončení smluv s Impromat-Computer (dle rozhodnutí ÚOHS) Organizace zahájení stavebních úprav v přízemí budovy na L. Váchy 602 ve Zlíně, zajištění opravy služ. mob. telefonů (bezplatně, po záručních lhůtách); zajištění úsporných opatření na spotřebovanou el. energii SMZ (v předtermínu) s hlavním energetikem; koordinace sběru dat pro upřesnění a spuštění připravované s. r. o. Bezproblémové zajištění a vlastní předání majetku obci Želechovice n. Dřevnicí, zpracování podkladů pro založení obch.společnosti Nemovitosti s.r.o., zpracování podkladů pro směnu pozemků s PF ČR / k.ú. Zlín za k.ú. Klečůvka/ Zpracování metodiky a plánů hospodářských opatření pro krizové stavy, včetně plánu nezbytných dodávek, zpracování plánů regulačních opatření při narušení dodávek produktů velkého rozsahu, zabezpečení přípravy a průběhu svolání a odborného školení členů BR a KŠ, realizace organizačních změn u OKŘaO. Předání majetku obci Želechovice n.d. za OKP (úřadovna, obřadní síň, cestář atd.), spolupráce na organizačním zajištění předání Ceny města Zlína v obřadní síni, setkání starostů správní obvodu, přednáška volby 2009, podpora vzniku KMČ Lužkovice, vznik úřadovny a její personální obsazení, spolupráce s určeným zastupitelem na Salaši při problematice zániku místního obchodu. Webové stránky města: nafocení a uveřejnění fotek publikací o Zlíně vč. informací o nich, přepracování odkazů v oblasti TURISTA, vytvoření anglické verze webu (vytipování textů, jejich setřídění a umístění) ve spolupráci s OIS p. Strakou; asistence při zpracování Průvodce pro rodiny s dětmi; zajištění výroby nových propagačníchpředmětů; zajištění jízdy vláčku z nám. Míru na JS při oslavách 1. máje a předjednání další spolupráce s provozovatelem v rámci konání dalších akcí (MFFDM, výročí..), spolupráce při zpracování podkladů pro výběrové řízení na Magazín Zlín; ukončení 2. kola Fotosoutěže (asistence při sběru fotek, třídění a výběru vítězů a zajištění následné výstavy); vyhlášení nového kola. Spoluorganizování soutěže Stavba roku ZK za rok 2008, vyhodnocování staveb, studentských prací; účast na vyhodnocování studentské soutěže Koma ( spolupráce s FA Brno, Praha); účast na posuzovaní diplomových prací na UTB ( fakulta multimediální); spolupráce se zlínskou galerií na pražské výstavě Baťa; účast a spolupráce na konferenci Utopie Zlín (provázení účastníků, přednáška); příprava přednášek a prezentací na konferenci Zlín ve Vídni a pro akci La Recontre ve Zlíně; regulování velkých investičních záměrů v továrním areálu (lokalita baťák, budova 14.,15,31, 25,25,34)

4 OŽPaZ OK OSV OS OE OOS OŠZMaTV OdKP Koordinace zpracování podkladů pro vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství za rok 2008; koordinace projetu MMZ Benchmarkingová iniciativa a pořízení dat za rok 2008 za MMZ; zástup tajemnice po dobu její nepřítomnosti; zajištění včasného a kvalitního zpracování podkladů pro návrhy priorit KMČ; zajištění včasného a kvalitního plnění úkolů z veřejných schůzí; příprava nácviku činnosti Povodňové komise města Zlína Spolupráce s organizátory mezinárodního architektonického sympózia Utopie Moderny: Zlín, na společenské organizaci zahajovacího dne ve Zlíně s OK KÚ Zlínského kraje včetně účasti volených představitelů na tiskové konferenci organizované na půdě statutárního města Zlína a slavnostním zahájení; spolupráce při organizaci společenské části zahájení výstavy architektury Fenomén Baťa v pražském Veletržním paláci s OK KÚ Zlínského kraje a zejména na následné propagaci výstavy mezi novináři centrálních médií zaměřených na kulturu; koordinace vyplnění a odevzdání zápisového dotazníku pro přihlášení Zlína do sítě měst s titulem Evropské kulturní dědictví; zpracování (na základě zadání nám. Kašného a ve spolupráci s OE) systém rozdělení dotací mezi žadatele z řad církví; jednání ve věci Domu kultury, s. r. o. (s ředitelkou DK i se statutárními zástupci 20 sdružení, která DK využívají jako zázemí pro svou činnost) a zpracování informací o vývoji situace pro primátorku a předsedu kulturní komise; spolupráce při veřejné zakázce (fontánka na památku chlapců - Sad Svobody ve Zlíně) Přednášková činnost; aktualizace Průvodce sociálními a navazujícími službami ve Zlíně, včetně zajištění distribuce; připomínkování statistického formuláře BM iniciativy (agenda 19) a sběr dat a realizace statistiky BM (agenda 17, 19, 43, 50); aktivity spojené s příjezdem rodiny z Barmy (koordinace zajištění potřeb, jednání s institucemi aj.). Spolupráce s odborem právním a příprava na vyvlastňovací řízení v rámci akce rozšíření I/49 Zlín Otrokovice, konzultace s investorem na akci zdvoukolejnění trati Otrokovice Vizovice Vyřešení a koordinace řešení připomínek a zjištění z průběžného auditu, koordinace zpracování kompletního Závěrečného účtu města za rok 2008, včetně vyúčtování fondů, finančního vypořádání s vyššími rozpočty, vypořádání hospodářských výsledků všech příspěvkových organizací, zpracování podrobného Dodatku l příloze účetní závěrky; průběžné zpracovávání potřebných podkladů pro finanční vypořádní s Želechovicemi, koordinace a návrhy řešení převodu movitého a nemovitého majetku nové obci, příprava podkladů pro znalce od jednotlivých společností pro zpracování znaleckých posudků, koordinace řešení stanovení částky z předplaceného nájemného za hrobová místa na předávaných hřbitovech v nové obci; zabezpečení okamžitého řešení kontroly zpracování účetnictví bytového hospodářství společností Správa domů Zlín s.r.o., vysvětlování smyslu nastavení pravidel hospodaření v rámci bytového hospodářství; koordinace nastavení a řešení okruhů problémů vzhledem k plátcovství DPH od ; spolupráce a koordinace při zpracování kontrolního řádu pro naplnění zákona o finanční kontrole s OKaVA; spolupráce při řešení Zajištění hladkého zvládnutí dopadu legislativní změny v agendě cestovních dokladů - otisky prstů, zpracování připomínek k novelám některých zákonů pro SMO, zajištění dalších administrativních kroků k volbám do EP dle harmonogramu, zajištění kontinuity práce agend v odd. dopr. přestupků a řidičských průkazů po organizační změně Zpracování podkladů pro statistická a jiná hlášení, průzkumy a vyplňování dotazníku pro MŠMT; metodické řízení při převodu a předávání majetku MŠ a ZŠ Želechovice; aktivní účast při přípravě výjezdní porady a tvorbě materiálů, podílu na přípravě podkladů pro dohodovací řízení s řediteli zlínských i okolních škol; účast na jednání ohledně úspor energie s možností využití fotovoltaických elektráren na střechy budov mateřských a základních; řešení šikany s rodiči, ředitelem, Policií ČR a Městskou policií na základní škole v Malenovicích; pomoc při zajištění náhradních prostor pro divadelní kroužky. Měsíc: srpen 2009 Odměny v souladu s ustanovením 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce Zdůvodnění spolupráce se ZK v rámci projektu "Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji" (aktualizace databáze); součinnost při aktualizaci směrnice o archivaci (archivace projektů financovaných z mimorozpočtových zdrojů); výkon funkce Manažera IPRM (jmenována RMZ) - příprava podkladů a koordinace činností pro zajištění hodnocení projektu KUC předloženého s žádostí o dotaci v rámci IPRM, jeho schválení Řídícím výborem IPRM a v RMZ a předání k projednání Výboru Regionální rady

5 OMZ vyjednání příspěvku ve formě finančního daru ( Kč) od firmy E - ON na údržbu městské zeleně; příprava projektu "Regenerace zeleně ve Zlíně"; spolupráce při zahájení činnosti společnosti Lesy s.r.o.; organizace přípravy vzhledu města na Barum Rally ODaSH technické řešení a projednání rekonstrukce mostních objektů Příluk, Podvesná XVII; příprava a projednání změny koncepce zimní údržby 2009/2010; příprava a projednání koncepce dopravní obsluhy a zastávek Příluk - Lužkovice pro MHD; projednání podkladové části Generelu dopravy Zlínského kraje pro UDIMO; příprava koncepce preference MHD pro SMZ OPaV ORIA OIS OŽ OKaVA OVS OSM OP OKŘaO zpracování analýzypro rozhodnutí o platech zdravotnických zaměstnanců od nová platová tabulka; zpracování analýzyzaměstnaneckých benefitů pro SR FKSP, spolupráce při řešení personální situace v odd. DP a ŘP (v důsledku organizační změny); zpracování prezentace (veřejná služba - dobrá praxe) pro setkání BI 2005; zpracování odpovědi (obecní zastupitelstvo a jeho nároky na odměnu za výkon funkce) v rámci reakce magistrátu na srpnové Kostelecké listy; průběžné analýzy čerpání prostředků na platy; návrh rozpočtu 2010; připomínkování organizačního řádu koordinace prací pro zajištění předání staveniště KUC generálnímu dodavateli; zajištění zpracování energetických auditů jako součásti podkladů k žádosti o dotace ze SFŽP smluvní zajištění, dodávka a implementace nové ortofotomapy SMZ; analýzy, jednání, výběr mandatáře, řešení - VZ komplexní podpora provozu, užití, další obnova a rozvoj inf. systému Cityware příprava, mandátní smlouva, projednání v příslušných orgánech, vlastní výb. řízení, smluvní vztahy, realizace; řešení případu havárie optického propoje pracovišť MMZ - vybudování náhr. spoje, oprava, překládka, příprava podkladů a řešení poj. události; VZ komplexní podpora provozu a užití počítačových programů firmy VITA software, jejich další obnova a rozvoj příprava, projednání v příslušných orgánech, smluvní vztahy, realizace příprava a zavedení nových opatření k provádění dalších kontrol týkajících se objasňování krádeží motorových vozidel v průběhu II. pololetí (podnikatelé provozující činnosti, kde dochází k nakládání s autovraky a jejich částmi); koordinace veškerých oprav v IS RŽP zajištění sestav, zpracování metodik k jednotlivým reglementovaným živnostem, zpracování sestav podnikatelů bez IČ od roku 1995, nedokončené podněty, chybné kódy živností; příprava činností souvisejících se zajištěním jednotného kontaktního místa; ve spolupráci s PČR příprava a zajištění mimořádné kontrolní akce příprava mimořádného auditu Ekofondu (v rámci srovnání a prověření úrovně poskytování dotací ze všech účelových fondů města; příprava mimořádného auditu Fondu pro mezinárodní styky (prověření dodržování vnitřních předpisů a pravidel stanovených pro poskytování a vyúčtování dotací v roce 2008); kontrolní výbor ZMZ zajištění jednání včetně podkladů a zápisů; řešení kauzy Drahošovi (pozemek k.ú. Vršava OSM); analýza podnětů ve věci vyúčtování tepla a teplé vody za topnou sezónu 2008/2009 Správa domů Zlín, s.r.o.; příprava veřejnoprávních kontrol u příspěvkových organizací města dokončení zadávacího řízení na veřejnou zakázku Úvěr pro statutární město Zlín (mat. RMZ, ZMZ, oznámení o zadání zakázky aj.); řešení dalšího postupu ve věci výběru dodavatele ICT (výběr město zastupující AK, ukončení smluv s Impromatem); zpracování návrhů řešících problematiku provozu KCZ a restaurace a problematiku nemovitostí nabytých městem od společnosti Ekoinvest a.s.; zpracování stanoviska ke smlouvě s Technickými službami s.r.o.; VZ pro ODaSH (Bezbariérové úpravy zastávek 2009, VZMR), SDZ (Výměna oken Vodní, VZMR), ORIA (Výměna eskalátoru, VZMR aj.), OIS (CityWare); řešení uplatnění nároku na náhradu škody u JUDr. Zápotočného oprava 3 služebních tel. přístrojů (bez nutnosti vyhledat servis); spolupráce při zajištění přepravy členů RMZ; spolupráce s ředitelem nově založené s.r.o. Nemovitosti; přeprava uměleckých předmětů pro výstavu, zajištění drobných oprav v prostorách Alternativy; příprava mimořádných ZMZ; podíl na úspěšném dokončení IA rekonstrukce přízemí budovy MMZ L. Váchy 602 (pro MP Zlín a OKŘaO) dořešení směny pozemků s MPÚ Zlín (příprava kupních smluv, zřízení věcných břemen ve zkrácených termínech); zpracování podkladů pro převod pozemků z ÚZSVM na SMZ; zajištění projednání a zpracování dohod o užívání pozemků pro SKZ (k získání dotací od MF ČR) koordinace přestěhování oddělení do nových prostor, zabezpečení a realizace převodu dokumentace a úkrytů SMZ a začlenění převedených 2 zaměstnanců k OKŘaO, rozpracování a realizace úkolů z červnového jednání BR SMZ, dořešení a uzavření nových dohod s veliteli JSDHO MČ, včetně majetkového zodpovědnosti; zpracování nové směrnice o činnosti zaměstnanců SMZ v případě náhlého ohrožení v objektech SMZ, dořešení a příprava systému odvodních řízení s KVV ZK, příprava prověřovacího cvičení pro JPO II/1 norné stěny

6 OKP příprava podkladů pro rozhodnutí o vyhlášení místního referenda a změny k.ú. Kostelec; spolupráce na přípravě a spuštění prvních čtyř webových stránek KMČ; koordinace zpracování analýzy DPČ (tzv. cestářů) pro plán zimní údržby na území SMZ;organizace přijetí hostů v rámci Barum Rally; spolupráce při organizačním zajištění prezentace ve Vídni OCRVaVV asistence při zajištění tradičního sportovního turnaje Radnice open ( ); oprava a doplnění informací na anglické webové stránky města; spolupráce na přípravách podkladů pro tisk stolního kalendáře města Zlína a dalších propagačních brožur; aktivní účast při zahraniční prezentaci Zlína ve Vídni Zlin in Wien ; zástup v MITS v rámci dovolených kmenových zaměstnanců ÚHA presentace, přednáška a provázení účastníků s odborným výkladem po Zlíně na konferenci Les Rencontres, kterou spoluorganizovalo SMZ; presentace a přednáška za SMZ ve Vídni; koordinace prací na ÚPN; příprava materiálu do RMZ a mimořádné ZMZ (za těsné spolupráce a jednání s podnikateli v baťovském areálu, úpravy vyhodnocování, regulativů); koordinace prací na RP, zajišťování presentace pro komise, podnikatele; zajištění výstavy Stavba roku ZK v Galerii 2.patro; zajištění a dořešení urbanistických studií ve Štípě, Malenovicích Svárovci a Kostelci; vyhodnocování pozemkové problematiky pro majetkovou komisi za ÚHA OŽPaZ vedení nácviku činnosti Povodňové komise města Zlína; příprava podkladů pro aktualizaci Plánu odpadového hospodářství na období ; koordinace a příprava podkladů na jednání PS A projetu MMZ Benchmarkingová iniciativa; zpracování podkladů pro Komisi ŽP a Správní radu Ekofondu; koordinace podkladů pro zpracování žádosti na kácení a ošetření stromů z OPŽP; koordinace příprav akce Evropský týden mobility a Evropský den bez aut komunikaci s produkčním štábem společnosti Negativ s. r. o. (film 80 dopisů); zajištění realizace fontány v Sadu Svobody; příprava Barmského večera (dne s Barmským centrem Praha a zaměstnanci MVČR); rozšíření systému medializace dotací udělených z Kulturního fondu města Zlína; zajištění nového opláštění zastřešení pódia na nám. Míru a příprava plánu údržby (včetně ocenění jednotlivých prací na rok 2010; organizace programu města Zlína na Krajských dožínkách v Kroměříži a na Podzimním jarmarku ve městě Zlíně; příprava nominace na ocenění PRO AMICIS MUSAE OK Zlínského kraje spolupráce při pořádání Akademie III. věku vč. organizace závěrečného ceremoniálu, organizace příjezdu rodinybawitlung do Zlína vč. pomoci při řešení jejích potřeb (jednání se Správou uprchlických zařízení, osobní jednání s rodiči, dcerou a ředitelem Praktické a odborné školy v Holešově, zajištění zaměstnání, jednání s MV ČR, Úřadem práce ve Zlíně aj.), zpracování rozboru stávajících zákonných norem MPSV ČR - zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, a zák. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zpracování dotazníků pro Výzkumný ústav práce a sociálních věcí a Svaz měst OSV a obcí koordinace činností a stanovisek v řízení na akci University Tomáše Bati pro výstavbu centra výzkumu polymerních směsí; příprava podkladů srovnání OS výše správních poplatků výběr za rok 2008 přepočet na navrhované nové poplatky OE OOS OŠZMaTV spolupráce s OdKP (žádost - provozování KUC); koordinace výběrového řízení na přijetí úvěru; spolupráce na řešení způsobu vyplácení sociálních dávek formou poukázek; spolupráce při řešení způsobu financování závazku veřejné služby u DSZO; koordinace přípravy podkladů pro vypořádání s Želechovicemi; spolupráce na novelizaci zřizovacích listin MDZ a ZOO dle legislativy a začlenění nových správních rad; příprava řešení výběru peněz na jednotlivých pracovištích přes platební terminály a systémem e-commerce od ČS; koordinace zpracování analýzy vývoje daňových příjmů; zajištění provozu nových funkcionalit CzechPOINT na pracovišti ověřování (konverze dokumentů, datové schránky); administrativní zajištění konání veřejné sbírky města povodně; zpracování analýzy a zprávy do RMZ o stavu agendy dopravních přestupků, předpokládaná opatření; provádění průběžných opatření a nadstandardní součinnost s KÚZK ve věci agendy dopravních přestupků zpracování pravidel pro stanovení platů ředitelů mateřských a základních škol (v návaznosti na novou legislativu) a školských zařízení zřizovaných SMZ; zpracování podkladů pro zjištění volných míst v mateřských školách, příprava a realizace navýšení kapacity na MŠ; příprava a realizace výjezdní porady ředitelů mateřských a základních škol, ředitelů škol okolních obcí a vedoucích organizačních složek; organizace a předání základní a mateřské školy v Želechovicích nově vzniklé obci. Odměny

7 v souladu s ustanovením 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce OdKP OMZ ODaSH ORIA OIS OŽ OKaVA OP OVS OSM OKŘaO Měsíc: listopad 2009 Zdůvodnění Organizační a obsahové zajištění monitorovací návštěvy zástupců EK k projektu KUC, prezentace projektu; zajištění materiálů a prezentací pro jednání Komise pro strategické plánování a EU; prezentace projektu KUC Zlín na jednání pracovní skupiny pro přípravu programu rozvoje CR města Brna na Magistrátu města Brna Získání daru od společnosti SMO ve výši 300 tis.kč na rekonstrukci hřiště na Kútech; zpracování podkladů za odbor pro žádost o dotaci na OPŽP osa 6.5.; spolupráce při řešení staveb v rámci KMČ, zpracování a realizace přednášky na konferenci o zeleni v Havířově; spoluorganizoval vánoční výzdobu na nám.míru Připomínkování nové koncepce záměru zdvoukolejnění trati Otrokovice - Zlín Vizovice; příprava nové koncepce projednávání změn v organizaci dopravy s DI PČR; dokončení akcí KMČ Příprava a realizace jednacích řízení bez uveřejnění na akcích odboru, příprava a následné zajištění smlouvy o dílo mezi SMZ a AED na KUC, příprava dohody o spolupráci mezi SMZ a ERGO VH na akci BD U Majáku 5005, realizace záměru SMZ na pronájem kanalizací ve vlastnictví SMZ Komplexní příprava a realizace VZ ICT (dodávky a služby) - vstupní analýzy, výběr právní kanceláře, varianty zastoupení, smluvní vztah, příprava ZD, výběr a realizace smluvního vztahu; DS a SAS Ginis řešení workflow, redistribuce, dopady, koordinace dodavatelů při nastavení systému a vazeb, instalace dalších softwarových doplňků. V souvislosti s IS DS bylo vybaveno takřka 200 zaměstnanců MMZ certifikáty pro elektronické podepisování. Analýzy a řešení nového způsobu aktualizace kontaktů a vazby na doch. systém MMZ; Atest dlouhodobého řízení ISVS, referenčního rozhraní ISVS a posouzení shody webu dle vyhlášky č. 529/2006 Sb. příprava podkladů, posouzení atestačním střediskem Equica s získání atestů. Zpracování podkladů podstatných změn souvisejících s novelou zemědělského zákona zavedení do praxe. Průběžná kontrola a dohled nad opravami adres provozoven, dále údajů uváděných do souladu s UIR ADR. Zajištění maximálního využití elektronického podání pro podnikatele v režimu živnostenského zákona. Ve spolupráci s OHS příprava a zajištění společných kontrolních akcí cizinců provozující služby. Zajištění a stanovení postupů při realizaci výkonu nově svěřených kompetencí v oblasti cenové kontroly. Připomínkování směrnice č. 12/ o poskytování stravování s příspěvkem, Občerstvení, pohoštění - zpracování prezentace výsledků z IA Čerpání rozpočtu - listopad 2009; Příprava mimořádného auditu (mimo plán) Ekofondu ve správě odboru městské zeleně, konzultace výsledků a zjištění z mimořádného auditu s odpovědnými útvary s cílem změny případně doplnění stávajících norem nastavujících pravidla pro poskytování dotací z účelových fondů SMZ (obecná pravidla, pravidla fondů). Metodická pomoc při zavádění a realizaci doporučení z provedených IA fondů. Realizace zadávacího řízení na služby Vydávání periodika Magazín Zlín; řešení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku Výměna oken Vodní - odborně a časově náročné řešení námitek uchazečů a problematiky zrušení řízení v důsledku chyby Správy domů Zlín, spol. s r. o.; spolupráce na úspěšně ukončeném zadávacím řízení na IT služby a dodávky pro SMZ; řešení budoucího provozování Kongresového centra Zlín (záměry v RMZ); řešení problematiky dalšího provozování areálu Svit - jednání budoucím o provozu kanalizace, jednání o dalším trvání smlouvy s SPBAZ; novelizace směrnice o veřejných zakázkách vč. naplnění usnesení RMZ o spolupráci SMZ s komisemi místních částí Spoluúčast při realizaci probíhající rekonstrukce budovy Příluky 26 (pro NMZ s.r.o.), při realizaci bezp. opatření na sekret. náměstků primátorky II (o víkendu), výpomoc OCRaVV při organizaci doprovodného programu vánočních trhů 2009 (kamion Coca Cola, uměl. kovář), zajištění pozáruční bezplatné opravy služ. mob. telefonu Mgr. Kašného Příprava, projednání a vyhotovení smluv k realizaci směny nemovitostí mezi statutárním městem Zlínem a MITA a.s. Praha ve zkráceném termínu; šetření historického majetku obce v k.ú. Kostelec u Zlína, projednání převodu s PF ČR; zpracování podkladů pro převod pozemků od ÚZSVM v k.ú. Jaroslavice Přepracování směrnice pro užívání VISO. Zpracování a realizace směrnice o postupu zaměstnanců v případě vzniku náhlého ohrožení v objektech MMZ. Příprava a zpracovávání směrnice pro oblast krizového řízení u SMZ. Zpracování komplexní dokumentace pro cvičení AKCE 2009 a organizační zabezpečení průběhu a vyhodnocení. Organizace materiálního zabezpečení KŠ a oblasti KŘ SMZ.

8 OKP OCRVaVV ÚHA OŽPaZ OK OSV OS OE OOS OŠZMaTV Koordinace, příprava a účast na akcích OKP: setkání starostů správního obvodu; výročí oslav 17. listopadu (státní svátek); - přijetí velvyslankyně Švédského království ve Zlíně (neděle); - cvičení krizového štábu (evakuace a příprava evakuačního místa); - setkání členů KMČ a KaMČ v obřadní síni; - setkání dobrovolných spolupracovníků v obřadní síni; - mimořádné zasedání Zastupitelstva města Zlína; - prezentace na výjezdní poradě vedoucích sheduler přítomností volených zástupců SMZ; Příprava novelizací Organizačního řádu MMZ, Statutu KMČ a JŘ KMČ; Aktualizace a tvorba modulu úkolů v Intradoc (včetně zajištění Akceptačního protokolu). Příprava dotazníkové akce pro projekt BlueInfo, zpracování podkladů pro tisk stolních kalendářů, spolupráce na zpracování údajů pro prop. materiál Turistické atraktivity Zlínsko, zpracování podkladů pro průvodce pro rodiny s dětmi, vč. zajištění následného grafického návrhu a tisku, zajištění podkladů pro materiály do RMZ Magazín Zlín, zástup při výdeji propagačních předmětů, stěhování ve skladu prop. předmětů a materiálů, tvorba evidence prop. předmětů, spolupráce na přípravách veletrhu v Brně. Aktivní účast a spoluorganizování Bienále architektury 2009 ve Zlíně; Spoluúčast na arch. výstavě- arch. Drofa; příprava podkladů pro arch. -urb. studii centra Zlína (pro arch. Jiřičnou); koordinace velkých investičních záměrů ( UTB, tovární areál Svit, Jížní svahy..); koordinace prací na ÚPN, RP, územních studiích v Lůžkovicíh, Klečůvce; příprava materiálů pro majetkovou komisi, komisi výstavby; účast a spoluorganizace akce Stavba roku ZK za rok 2008; přípravné práce pro udělení Ceny arch. Karfíka ve Zlíně v roce 2010; přednášky na konferencích Ostrava, Praha, seminář v Hradci Králové odborné Internetové stránky ÚHA Příprava podkladů pro studii proveditelnosti Optimalizace odpadového hospodářství města Zlína; koordinace vyhodnocení projektu zavedení třídění biologického odpadu v lokalitě Zálešná; příprava Odpadového kalendáře ve spolupráci s Technickými službami města Zlína na rok 2010; koordinace a příprava podkladů na jednání PS A projetu MMZ Benchmarkingová iniciativa V Karviné, prezentace města Zlína; zpracování podkladů pro Správní radu Ekofondu; Prezentace systému financování amatérské kultury ve Zlíně v rámci metodických dnů OKaPP KÚ Zlínského kraje. Prezentace povinností obce vyplývajících ze zákona o památkové péči na setkání se starosty správního obvodu statutárního města Zlína a zahájení navazujícího projektu reidentifikace kulturních památek ve správním obvodu města Zlína. Příprava a realizace umístění pamětní desky kpt. Jaroslava Šiky na ulici Díly I. na soukromý dům. Příprava technického zázemí pro přesun občanských sdružení z Domu kultury do 32. budovy v někdejším továrním areálu. Dramaturgická příprava kulturního programu k Vánočnímu jarmarku ve Zlíně. Spolupráce při realizaci vánočního osvětlení města Zlína a příprava slavnostního rozsvícení vánočního stromu na náměstí Míru ve Zlíně dne Příprava kulatého stolu představitelů SMZ s NNO pracujícími pro zlínské rodiny, přednášková činnost (pro Charitu Zlín 3hod prezentace dávky, zněny v oblasti sociální pro rok 2010 aj., a čtyři skupiny komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb ve Zlíně), příprava schůzky náměstka pro oblast sociální a NNO působících ve Zlíně v oblasti sociálních služeb (výstup dopis ministrovi práce a sociálních věcí ve věci dofinancování sociálních služeb na rok 2010) a dále za celoroční práci v KS KZP a v KZP RMZ. Koordinace řízení a činností jednotlivých dotčených orgánů při procesu povolování stavby přímo v centru města Obchodní centrum Zlín pro Moravský Peněžní Ústav; konzultace s investorem a zahájení vyvlastňovacích řízení pro stavbu rozšíření I/49 Zlín Otrokovice Koordinace a spolupráce na podkladech pro zpracování znaleckých posudků na ocenění společností pro vypořádání s Želechovicemi; příprava podkladů pro zpracování analýzy vztahů mezi SDZ a SMZ; koordinace místního šetření FÚ k DPH, jednání na FÚ; účast v Pracovní skupině pro přípravu smlouvy s DSZO, významná spolupráce na jejím zpracování, návrh řešení spoluvlastněných domů a jejich fondů oprav; významná spolupráce na zpracování Pravidel pro opravy bytů a bytových domů; koordinace řešení způsobu vztahu k majetku vloženéh do Nemovitosti Zlín s.r.o.; účast na jednání ke zpracování podkladů pro RR - žádost KUC; koordinace zpracování OZV k poplatkům za KO a psy; koordinace přípravy inventarizace s OSM; zpracovávání analýzy vývoje daňových příjmů města a predikce vývoje do konce roku a pro r. 2010; jednání nad návrhem změny společenské smlouvy PSG Zlín Zabezpečování činností spojených s vedením odd. ŘP a DP, realizace dalších opatření v agendě dopravních přestupků, spolupráce s MPZ a KÚZK; úspěšné výsledky kontroly KÚZK správních agend odboru; zpracování a provedení prezentace na téma extremismus na výjezdní poradě VO Řešení a realizace využitelnosti prostor na 17. ZŠ. Příprava a realizace rozhodnutí o zrušení Mateřského centra. Realizace preventivních projektů minimalizace šikany na školách. Koncepční řešení auditu a legalizace softwaru na základních školách, příprava zajištění dotace na vybudování jazykových tříd ve vybraných školách.

Odměny v souladu s ustanovením 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce

Odměny v souladu s ustanovením 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce Odměny v souladu s ustanovením 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce Měsíc: únor 2010 OdKP OMZ ODaSH OPaV ORIA OIS OŽ OKaVA OP OVS OSM OKŘaO Zdůvodnění spolupráce na projektové žádosti k integrovanému

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Odměny dle 10a) nař. vlády ČR č. 330/03 Sb. v platném znění

Odměny dle 10a) nař. vlády ČR č. 330/03 Sb. v platném znění Odměny Měsíc: únor 2006 Příjmení, jméno: Odbor, odd. Zdůvodnění: Vedoucí odboru OKP, Sekce II Účast na setkání primátorů statutárních měst v Ústí n. Labem zastoupení primátora, organizace novoročního charitativního

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015 R-17239 643 31.3.2015 k návrhu na ukončení soudního sporu ve věci žaloby proti hlavnímu městu Praze o zaplacení 87.057.014 Kč s příslušenstvím a k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2015

Více

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí PROGRAM 5. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 4. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 5. RMČ BS d) Schválení programu 5. RMČ BS 2) Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí

Více

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová Interní audit v Jihočeském kraji Helena Plosová Historie 2002 - zřízení oddělení interního auditu + jmenování vedoucí oddělení 2003 personální posílení IA + 1 2005 personální posílení IA + 1 2006 spojení

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1.1. 2013. v y d á v á

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1.1. 2013. v y d á v á ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1.1. 2013 Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou

Více

z ř i z o v a c í l i s t i n u

z ř i z o v a c í l i s t i n u Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 15/5 ze dne 29. 3. 2012 Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.3.2015 KUMSX01H6PT1 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 1010 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Počet 23 +1 Ekonomika, stížnosti ODD. OCHR. PŘÍRODY A KRAJINY ODD. VODNÍHO HOSP. ODD. OCHRANY LESA A ZPF ODD. OCHRANY OVZDUŠÍ A ODP.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

města Ostrov za období roku 2013

města Ostrov za období roku 2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina Program rozvoje venkova ČR Opatření IV.1.1 Místní akční skupina Zdroj: CP SZIF Analýza 48 vybraných žádostí MAS území MAS Počet obyvatel v území MAS (2006) 1 490 906 14 %ČR Rozloha území MAS (km 2 ) 22

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis rizika Opatření ke snížení rizika Pravděpodobnost výskytu rizika Dopad rizika Míra rizika 1 Rozhodovací pravomoci Snaha o prosazení určitého (osobního, skupinového)

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Městský úřad informace týkající se zejména účelu

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014 Elektronický podpis - 11.5.2015 KUMSX01HRR RC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014 Elektronický podpis - 12.3.2015 KUMSX01H1965 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec Projednaný program 27. RPK 13. 1. 2014: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec 2. Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky Televizní vysílání o Plzeňském

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu

Více

Prevence kriminality, romská problematika, integrace cizinců

Prevence kriminality, romská problematika, integrace cizinců Odpovědnost jednotlivých odborů a oddělení krajského úřadu Sekce Samostatná působnost (samospráva) Přenesená působnost (státní správa) sekretariátu hejtmana krizového řízení a bezpečnosti vnějších vztahů

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti:

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: zajišťuje prodeje, pronájmy a výkupy nemovitostí, jiné dispozice s majetkem města (směny, věcná břemena

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014 Elektronický podpis - 30.3.2015 KUMSX01H9UZ5 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Blanka Gábová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 1.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.4.2015 KUMSX01HJO2A Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

S m ě r n i c e č. 5/2002

S m ě r n i c e č. 5/2002 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Zlín, K majáku 5001 S m ě r n i c e č. 5/2002 ředitele příspěvkové organizace k výkonu majetkové správy silnic ve vlastnictví Zlínského kraje

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014 Elektronický podpis - 3.4.2015 KUMSX01H9R1G Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJOGC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Z ř i z o v a c í l i s t i n a

Z ř i z o v a c í l i s t i n a V Hradci Králové dne Čj. K R Á L O V É H R A D E C K Ý K R A J Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Z ř i z o v a c í l i s t i n a Příspěvkové organizace Královéhradeckého

Více

Nakládání s osobními údaji

Nakládání s osobními údaji Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo je

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07 Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace zřizované krajem Vysočina ze

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k vydávání osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení k pořádání vzdělávacích akcí v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Č.j. 11 031/2001-25

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 Obsah 1. Úvod 2. Rozloha městské zeleně,lesů 3. Správa městské zeleně 4. Údržba městské zeleně 5. Financování 6. Investice

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/54423/2013/KŘ-K/7152 Č.j.: KU OK 9128/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem P o ř a d j e d n á n í 15. zasedání Rady města Ústí nad Labem, které se bude konat dne 10. 6. 2015 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Rady

Více

Současná legislativa

Současná legislativa Současná legislativa Mgr. Ludmila Němcová Svaz měst a obcí České republiky XIII. Sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, 8. dubna 2011, Plzeň Centralizace veřejné správy Novela stavebního zákona Návrh

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Aleš Rubek Jednání

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014 Elektronický podpis - 6.2.2015 KUMSX01GCL76 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo 7.10.2010 10.2.2011 ve dnech: na základě zákona

Více

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb.

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1963/94 Sb.

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice Workshop Investice Představení fází procesu Investice Workshop Investice cíl - Seznámení účastníků (zájemců) s koncepcí workshopů, představit aktivisty a zdůraznit zaměření na praxi; - Sdílení dobré praxe;

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU NA ROK 2012 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. O grant mohou žádat fyzické i právnické osoby. Žádosti o grant hl.m. Prahy (dále jen Žádost

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis Opatření ke snížení Pravděpodobnost výskytu Dopad Míra 1 Rozhodovací pravomoci 2 Pracovní setkání se soukromou a státní sférou 3 Zadávání odborných posudků

Více

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN NÁZEV PROJEKTU Provozování Kongresového centra Zlín formou PPP ZADAVATEL Statutární město Zlín HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU Prioritním záměrem je zajistit dlouhodobou správu a provoz Kongresového

Více