Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Charakteristika školského zařízení 1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště. Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace. Pláňavy 550, Halenkovice 2. Zřizovatel, adresa zřizovatele. Obec Halenkovice, Pláňavy 76, Halenkovice 3. Právní forma školy ( právní subjekt od kdy, organizační složka obce) Příspěvková organizace od , IČO Jméno ředitele školy, u právního subjektu statutární orgán. Mgr. Vojtěch Tělupil 5. Kontakt na zařízení (tel., fax,, ), jméno pracovníka pro informace. Hana Huťková, tel , e mail / 6. Datum zřízení (založení) školy, datum zařazení do sítě, poslední aktualizace v síti, identifikační číslo ředitelství v síti škol , aktualizace v síti , IZO Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity. Základní škola 240 žáků IZO Školní jídelna 250 jídel IZO Školní družina 25 žáků IZO Škola sdružuje : Mateřská škola 50 žáků IZO Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2007/2008 : Počet tříd /skupin Počet žáků Počet žáků na třídu /skupinu Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj Počet žáků na ped.úvazek 1. stupeň ,6 5,4 14,4 2. stupeň , ,4 Školní družina ,69 25 Školní klub* Mateřská škola ,81 12,5 Školní jídelna x 180 x 3,5 x jiné x x x x x 9. Rada školy zřízena : ANO

2 Datum zřízení : Počet členů : 6 Počet jednání : Seznam školních nebo občanských sdružení při škole (sdružení rodičů, nadační fond, sportovní klub apod.). SRPŚ ŠSK Vzdělávací programy školy vzdělávací program č.j.mšmt školní rok 2007/2008 v ročnících počet žáků Národní škola x x x Obecná škola Základní škola 16847/ Jiné * Veselá škola 1., Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání. NE 2.Nabídka volitelných a nepovinných předmětů. Volitelné : Vedení domácnosti, Ruční práce a šití, Technické kreslení, Informatika, Technické činnosti, Přírodovědné praktikum Nepovinné předměty : Náboženství 3.Kurzy k doplnění základního vzdělání, počet účastníků kurzu, počet úspěšných absolventů. NE 4.Mezinárodní spolupráce a programy. NE Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008 : počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci Externí pracovníci 0 0 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2007/2008: (u pedagogů důchodového věku vyznačte vedle pořadového čísla D, u absolventů A) 2

3 Ped. pracovníci - poř.číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace 1 Ředitel 1 VŠ, uč ročníku 29 2 Zástupce ředitele 1 VŠ, M,OV 28 3 Vedoucí učitelka MŠ 1 SŠ,uč. MŠ 27 4 Učitel 1 VŠ, NŠ, Fr 39 5 Učitelka 1 VŠ, uč ročníku 29 6 Učitelka 1 VŠ, uč ročníku 14 7 Učitelka 1 VŠ, uč ročníku 9 8 Učitel 1 VŠ, uč ročníku 12 Roků ped. praxe 3 9 Učitel 1 VŠ, Jč, Vv Učitel 1 VŠ Př, Pv 2 11 Učitelka 1 VŠ, M, Ze D 12 Učitel 1 VŠ, Tv.,Z Učitelka MŚ 0,81 SŠ, uč. MŠ 1 14 Učitelka MŠ 1 SŠ, uč. MŠ Učitelka MŠ 1 SŠ, uč. MŠ Vychovatelka, učitelka 1,19 SŠ,vychovatelka 25 Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje : Věkový průměr pracovníků: 45,8 roků. Odchody pedagogických pracovníků: 1 / důchodce,zástup za MD/. Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů : v % Požadovaný stupeň vzdělání : 95,5 Aprobovanost výuky : 79,4 Komentář k dané problematice. Chybí aprobace : JA, Hv, Rv, Dě Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008: počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 9 8,88 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2007/2008 : Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, Úvazek Stupeň vzdělání, obor - poř.číslo funkce 1 Školník, topič 1,5 Vyučen, klempíř 2 Uklizečka 0,91 Základní 3 Uklizečka 0,88 Vyučena, plastikářka 4 Uklizečka 0,53 Vyučena, koželužský chemik 5 Ved. ŚJ 0,5 SŠ -ekonomická 6 Kuchařka 1 Vyučena v oboru 7 Kuchařka 1 Vyučena v oboru 8 Kuchařka 1 Vyučena v oboru 3

4 9 Účetní 0,5 SŠ -ekonomická 10 Uklizečka 1 Základní 11. Kuchařka 0,06 Základní 4 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků školy : Výčet studií, kurzů, seminářů apod., kterých se pracovníci zúčastnili, počet účastníků. Celoroční kurz MEJA AJ : 1 Semináře pro uč. : 5/11 seminářů/ Semináře pro účetní a vedoucí ŠJ, kuchařky: 3/3 Finanční náklady na DVPP pedagogických pracovníků ,-Kč, Vzniklá potřeba DVPP a vzdělávání ostatních pracovníků. 300,-Kč Údaje o zařazování dětí a žáků Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2007/2008 : Zapsaní do 1. Počet žádostí Nastoupili do Zapsaní do 1. Počet žádostí Nastoupí do tříd 2007 o odklad 1. třídy 2007 tříd 2008 o odklad 1. třídy Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2007/2008: Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně Celkem 1.stupeň Celkem 2. stupeň Škola celkem Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2007/2008: Gymnázium SOŠ SOU, U OU, PrŠ 8 leté 6 leté 4 leté vč.konzervatoří přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí

5 5 Hodnocení výsledků výchovného působení Problematika výchovného poradenství na škole. Problematika volby povolání se nevyučuje jako samostatný předmět, ale je výchovným poradcem rozvržena do řady vyuč. předmětů. Školu navštěvovali náboroví pracovníci, na třídních schůzkách byli o problematice informováni rodiče, pomoc při výběru povolání poskytl i Úřad práce ve Zlíně, který žáci, v doprovodu výchovného poradce, navštívili. Žáci při svém rozhodování využívají programu na počítačích nebo internet web kde najdou podrobné informace o přijímacím řízení i brožuru Kam na školu. Výsledky prevence sociálně patologických jevů: řešeny problémy záškoláctví, kouření, ubližování spolužákům, hrubého, vulgárního vyjadřování. Škola má vypracován preventivní program, se kterým jsou seznámeni všichni vyučující a 2x do roka je prováděna kontrola jeho plnění. Jeho vyhodnocení je zasíláno PPP ve Zlíně a krajskému preventistovi. Pochvaly a ocenění (Uvede se počet žáků, kdo udělil, důvod.). 41 žáků knižní odměnu za prospěch, reprezentaci školy, sběrovou činnost SRPŠ 1 žák věcný dar nejlepší žákyně školy starosta obce 10 žáků pochvalu třídního učitele panel cti Napomenutí a důtky ( Uvede se počet žáků, typ opatření, kdo udělil, důvod) Napomenutí třídního učitele 2 žáci - neplnění školních povinností Důtka třídního učitele 1 žák - neplnění školních povinností a vulgární chování Důtka ředitele školy 1 nekázeň, nevhodné chování Počet % ze všech žáků školy 2 uspokojivé 2 1,32 3 neuspokojivé 0 0 Neomluvené hodiny za školní rok 2007/2008 Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí pololetí 0 0 za školní rok 0 0 Údaje o integrovaných žácích : Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2007/2008 Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 0 Zrakové postižení 0 0 S vadami řeči 0 0 Tělesné postižení 0 0 S kombinací postižení 0 0 S vývojovými poruchami učení 4.,6.,8. 4 5

6 6 Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2007/2008 : Název přehlídky soutěže, Školní kolo/ Okrskové Počty účastníků : Okresní kolo Oblastní kolo Ústřední kolo Zeměpisná olympiáda Matematická Pythagoriada Matík 0/6 1 Recitační soutěž 13/ Klokan 121/ Jč olympiáda 25/ Mladý historik 15/ Poznej a chraň 12/ Olymp. V Ja 0/5 0 Pěvecká soutěž 1.st. 48/ Výtvarná soutěž 24/ Vybíjená 1.st. 30/ Košíková chlapci 18/ dívky 20/0 10 Malá kopaná 15/ Halová kopaná 12/8 0 Florbalová liga 32/ Mladý zdravotník 19/ Dopravní soutěž 69/ Fyzikální Atletický čtyřboj 12/ Trnavský vrch 0 8 Veslařský kopeček 0/ Partyzánský samopal 0/ Pohár rozhlasu 0/ Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy:. Škola organizovala zájezdy, vycházky na : o divadelní představení do Slováckého divadla v Uherském Hradišti o poznávací - různá místa v republice v rámci školních výletů o exkurze Tajmac Zlín, Mohyla míru o hvězdárna Zlín o sběrný dvůr Halenkovice 6

7 přednášky : o Rodina a sexuální výchova 8-9. roč. Thegate Zlín o PEER program studenti gymnázia o Zdravý životní styl 6. roč. Centrum o Můj život bez drog 7. roč. Centrum o Závislost vývoj a její formy roč. Centrum o Škodlivost kouření Pekařová o HIV AIDS - Pekařová 7 Žáci 1.,2.,3. ročníku se zdokonalovali v plavání, 3.,4. ročníku v dopravní výchově Průkaz cyklisty získalo 17 žáků. Pro žáky 8. ročníku připravil ČČK zdravotní kurz a 17 žáků získalo osvědčení: Mladý zdravotník. Pro nedostatek sněhu se neuskutečnil lyžařský kurz a žáci se mohou zúčastnit v 8. roč. Údaje o významných mimoškolních aktivitách Vedení kroužků sportovní, divadelní, zdravotní, dyslektický, výtvarný, počítačový, modelářský Pedagogové pracují v těchto občanských aktivitách: Sbor pro občanské záležitosti příprava vystoupení k vítání občánků, setkání důchodců. V kulturní komisi obce, v redakční radě, ve výborech TJ Sokol, Červený kříž, Svaz zahrádkářů. Významné mimoškolní aktivity žáků: Účast ve sběrových soutěžích druhotné suroviny 26 t - šípky 527 kg - léčivé byliny 74 kg Spolupráce školy a dalších subjektů. TJ Halenkovice, Biatlon klub Halenkovice, Červený kříž, SRPŠ - výlet do Pohádky, ZUŠ Napajedla detašované pracoviště, obor hudební a výtvarný Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Státní kontrola podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č 561/2004 Sb školský zákon ve dnech viz. protokol 7

8 8 Hospodaření za kalendářní rok 2007 Část A : Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu : Poskytnuto k Vyčerpáno k Neinvestiční dotace ,- Kč ,- Kč v tom Průměrné náklady na vzdělávání ,- Kč ,- Kč v tom a/ platy b/ OON ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč c/ ostatní (pojistné, FKSP,ONIV) ,- Kč ,- Kč Státní informační politika ,- Kč ,- Kč Dotace z kraje celkem ,- Kč ,- Kč Část B: Finanční vypořádání dotací z obce a jiných příjmů: Příjmy za rok ,- Kč A/ Obec Halenkovice B/ Stravné C/ Úroky D/ Pronájem tělocvičny E/ Úplata na předškolní vzdělávání F/ Zúčtování fondů FRIM ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Výdaje za rok ,- Kč Spotřební materiál ,- Kč z toho Čistící prostředky ,- Materiál na opravy ,- Kancelářské potřeby ,- Knihy časopisy ,- Zdravotní materiál 298,- Ostatní materiál ,- Materiál pro výuku 611,- DDHM ,- Drobný majetek ,- PHM 0,- Energie ,- Kč z toho Elektrická energie ,- Plyn ,- Voda 5 185,- Cestovné 1 304,- Kč Služby ,- Kč z toho Telefon ,- Poštovné 3 093,- Odpady ,- Školení 500,- Revize ,- 8

9 Licence účetního programu, počítač. tř ,- Praní, střežení ,- Poplatky bankovní 6 413,- Nájem bazénu ,- Zpracování mezd ,- Pořízení DDNM ,- Pojištění 3 640,- Kč Odpisy ,- Kč Spotřeba potravin ,- Kč Mzdy HOČ ,- Kč Údržba ,- Kč Zůstatek k ,- Kč 9 Po schválení Zastupitelstvem obce zisk rozdělen: do fondu reprodukce do fondu rezervního ,- Kč ,- Kč Závěr výroční zprávy Činnost základní i mateřské školy vycházela z celoročního plánu práce a většina úkolů byla splněna. Důležitým úkolem bylo zahájení výuky podle vlastního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Veselá škola a to v 1., 6. ročníku. V ostatních ročnících se vyučovalo podle vzdělávacího programu Základní škola. Probíhající změna vzdělávacího programu není a nebude příliš problematická a žáci ji ani nepocítí. Výchovně vzdělávací činnost v mateřské škole vycházela ze školního programu: Rok u broučků. Cílem tohoto vzdělávacího programu je vytvořit co nejlepší podmínky pro přirozený osobnostní rozvoj, spokojený život a úspěšné vzdělávání každého dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami a možnostmi. V programu je upřednostňována atmosféra klidu, radosti, porozumění, zdraví, pohody, sounáležitosti s výchovou v rodině a umožňuje prožít aktivní a šťastné dětství bohaté na shodné citové prožitky. MŠ též zajišťuje logopedickou a grafomotorickou prevenci dětí. Pravidelnými akcemi se již staly: podzimní světélkování, mikulášská nadílka s besídkou, besídky pro rodiče, návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ, výlety za kamarády v jiných MŠ v okolí, sportovní olympiáda, pasování na školáka, velikonoční tvoření s ukázkami. Děti pravidelně navštěvují výstavy, divadla, kulturní akce v okolí, zapojily se do výtvarných soutěží a dovednosti získané v plaveckém výcviku uplatnily na olympiádě Malých kapříků, vystupují na vítání občánků, setkání důchodců. MŠ umožnila dětem pracovat v keramickém kroužku rozvoj jemné motoriky, v kroužku Veselého pískání na zobcovou flétnu a cvičit v kroužku Cvičíme pro radost. Velmi pěkné vzpomínky budou mít děti na školu v přírodě ve Velkých Karlovicích I žáci základní školy si porovnávali své vědomosti, schopnosti a dovednosti se žáky okolních škol: Druh soutěže Okrsek místo Okres místo Pěvecká 3. Velká vybíjená 4. Otrokovická flor. liga 6. Dopravní soutěž ml. 2. Dopravní soutěž st Mladý zdravotník 5. Malá kopaná

10 Atletický čtyřboj 6. Partyzánský samopal 10. /60 škol/ Veslařský kopeček Pohár rozhlasu 1.,4. Výtvarná soutěž 1. Poznej a chraň 1.,2 7.,5. 10 Žáci 8. roč. sehráli pro veřejnost pohádku Popelka. Žáci 9. ročníku překvapili návštěvníky tradičního rodičovského plesu svým předtančením. Pro žáky školy, v rámci oslav dětského dne, připravila sportovní komise OÚ a pedagogové branný den s ukázkami práce hasičů, modelářů, vojáků v záloze, servisu při přípravě závodního automobilu a branný závod, při kterém na stanovištích vypomáhali členové Biatlon klubu, TJ, Červeného kříže. Celkem soutěžilo 15 šestičlenných hlídek. Svoji sportovní zdatnost si prověřilo 120 žáků školy v přespolním běhu O velikonoční vajíčko. V průběhu školního roku žáci přispívali básněmi a povídkami do Halenkovického zpravodaje. Také školní družina zahájila výuku podle svého vzdělávacího programu Správný kluk a správná holka. V průběhu roku připravovala pro děti řadu soutěží: atletickou miniolympiádu, turnaj v šipkách, atletický čtyřboj, drakiádu, vycházky do okolí s opékáním špekáčků, pěveckou soutěž Doremi, dárky, přáníčka pro budoucí prvňáčky i zaměstnance školy, zasílala práce do výtvarných soutěží. Velkým zážitkem pro děti byla návštěva muzea ve Zlíně, kde pro ně byla připravena výstava s výkladem Tajemný jednorožec. V průběhu školního roku byla projektově připravena rekonstrukce hygienického zařízení a šatny v budově č.p Vlastní realizace se uskutečnila v průběhu prázdnin. Novým, výškově stavitelným, nábytkem byly vybaveny učebny I. stupně. Poděkování patří zřizovateli, za pravidelné zasílání finančních prostředků a za možnost využít odpisů k další rekonstrukci nebo ke zlepšení vybavení školy. Děkuji také SRPŠ za organizování akcí a získávání prostředků na nákup školních potřeb, které žáci dostávají zdarma, všem dobrovolníkům, kteří věnují svůj volný čas dětem a zdarma vedou kroužky počítačový, modelářský, ale i všem ochotným zaměstnancům školy, kteří vykonávají činnosti nad rámec svých povinností. Datum zpracování zprávy : Datum projednání v pedagogické radě: Datum projednání v radě školy: Podpis ředitele a razítko školy : 10

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Charakteristika školského zařízení 1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště. Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola Zlín, Křiby 4788 Tel./Fax. 577 142 075 PSČ 760 05 E-mail: zskriby@zlinedu.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2004/2005 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 (zpracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole 1 1. Název školy: Základní škola Napajedla, Komenského 298, okres Zlín 2. Zřizovatel: Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 76361 Napajedla 3. Právní forma školy: Příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice http://www.zsslusovice.cz 2 Výroční zpráva o činnosti základní školy

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní škola a Mateřská škola Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště Starý Hrozenkov 233, 687 74 Čj: ZŠ a MŠ 71/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole

Více

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE 1. Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace Školní 403, okres Zlín, IČO 708 71 540, identifikátor zařízení: 600 114 473 2. Zřizovatel: Město Slavičín, Osvobození

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy 2013-2014 Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice

Výroční zpráva o činnosti základní školy 2013-2014 Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2013-2014 Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice http://www.zsslusovice.cz 2 Výroční zpráva o činnosti základní

Více

8. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2006/2007. Počet žáků na třídu /skupinu

8. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2006/2007. Počet žáků na třídu /skupinu I. Základní údaje o škole 1. Název školy: 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace 2. Zřizovatel: Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 76361 Napajedla 3. Právní forma školy: Příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2008 / 2009

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2008 / 2009 Č.j. 2/2009-2010 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2008 / 2009 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Právní forma školy: Ředitel školy: Zástupce statutárního orgánu:

Více

Základní škola Hluk. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Hluk. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hluk Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace nám. Komenského 950, 687 25 Hluk Odloučené pracoviště ZŠ (1.

Více

výroční zpráva o činnosti školy

výroční zpráva o činnosti školy výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace nám. Komenského 950, 687 25 Hluk Odloučené pracoviště ZŠ (1. 2. třídy), nám. Komenského

Více

2.ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAPAJEDLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

2.ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAPAJEDLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2.ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAPAJEDLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 2 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Základní údaje o škole II. Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 1) Základní údaje o škole za školní rok 2009/2010 zpracována dle 7, odst.

Více

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email:

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: zsostrnves@uhedu.cz Výroční zpráva 2010/2011 V Ostrožské

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2007 / 2008

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2007 / 2008 Č.j. 2/2008-2009 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2007 / 2008 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Právní forma školy: Ředitel školy: Zástupce statutárního orgánu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Výroční zpráva je zpracována v souladu s 10 zákona 561/2004 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb. v platných zněních A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 V Třinci dne 27. 9. 2013 Zpracoval: Mgr. Ivo Klen, ředitel Strana 1 (celkem 29) Charakteristika školského zařízení Jubilejní Masarykova

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014 Z á k l a d n í š k o l a B a b i c e, o k r e s U h e r s k é H r a d i š t ě, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e ZŠ Babice, Babice 377, 687 03 Babice 572585065, e-mail: zsbabice@zsbabice.cz, web.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POZLOVICE, okres Zlín, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POZLOVICE, okres Zlín, příspěvková organizace , Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pozlovice,, Výroční zpráva je vypracována v souladu s ustanovením 10 zákona 561/2004 Sb., 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. a zahrnuje období školního roku 2012/2013 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Základní škola Lešná, okres Vsetín. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Lešná, okres Vsetín. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Lešná, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 a) Základní údaje o škole Základní škola Lešná, okres Vsetín, č.p. 133, 756 41 Lešná. Zřizovatel: Obec Lešná, se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a v B o j k o v i c í c h VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Základní škola T. G.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více