Základní informace o sociálních službách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní informace o sociálních službách"

Transkript

1 Město Rožnov pod Radhoštěm se připojilo k řadě jiných měst, která se rozhodla investovat energii a finanční prostředky do zkvalitnění a zlepšení efektivity sociálních služeb, které na území města budou sloužit Vám, občanům Města Rožnova pod Radhoštěm, a výhledově rovněž občanům okolních spádových obcí. Od října 2006 do května 2008 v našem městě a okolních obcích probíhá realizace projektu, který je spolufinancovaný Evropskou unií, a jehož výsledkem bude střednědobý plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb. V první fázi je projekt zaměřený na osoby se zdravotním postižením a na seniory. V rámci těchto cílových skupin jsme se snažili srozumitelným způsobem a veřejně zjišťovat Vaše skutečné potřeby v oblasti sociálních služeb pomocí analýz, dotazníků a veřejných setkávání. Porovnání potřeb s jejich zajištěností se stane východiskem pro první Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb ve městě Rožnově pod Radhoštěm a na Rožnovsku pro období Bude to návrh strategického dokumentu města Rožnova pod Radhoštěm v oblasti sociálních služeb, který bude určovat směr rozvoje do roku Nebude to uzavřený dokument, bude se i nadále vyhodnocovat, doplňovat či rozšiřovat, aby reagoval na nové změny a potřeby v sociální oblasti. Pouze vzájemná spolupráce a stálá komunikace všech zainteresovaných subjektů tato očekávání naplní. Nejcennější skutečností v oblasti sociálních služeb ve městě Rožnov pod Radhoštěm a okolních obcích je vědomí, že proces komunitního plánování se postupně stává účinným nástrojem sociální politiky. Velké úsilí a množství vykonané práce, jasná definice cílů i nástrojů, systémovost postupných kroků vytváří efektivní předpoklad úspěšných aplikací záměrů, na kterých je celá logika tvorby komunitního plánu postavena. Nezbytným předpokladem úspěšného vývoje komunitního plánování byla erudovanost zpracovatelů a kvalitní volba účastníků celého procesu komunitního plánování. Nejde o věci jednoduché, dosavadní vývoj to jednoznačně potvrdil. Nelze improvizovat, nelze být formální. Sociální oblast je citlivý prostor a je důležité tento prostor ovládat spolehlivými nástroji. Komunitní plán takovým nástrojem určitě je. 1

2 Obsah Úvod 1 Základní informace o sociálních službách 4 Co je to sociální služba Kdo je uživatel (klient), vysvětlivky Kdo je poskytovatel Druhy sociálních služeb Formy sociálních služeb Zařízení sociálních služeb Základní činnosti při poskytování sociálních služeb Druhy sociálních služeb - jejich dělení a odkazy na organizace, které poskytuji sociální služby na Rožnovsku Sociální poradeství Základní sociální poradenství 1.2 Odborné sociální poradenství Poradna pro ženy a dívky - Rožnov pod Radhoštěm Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, pracoviště Vsetín Občanská poradna při občanském sdružení Pod křídly Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, příspěvková organizace Český klub nedoslýchavých HELP Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR - Okresní organizace SONS ČR - Vsetín Rodina Svaté Zdislavy, občanské sdružení Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s. 2. Služby sociální péče Osobní asistence Asociace rodičů a přátel zdrav. postižených dětí v ČR, klub Auxilium, o.s. - Centrum Auxilium Podané ruce, o.s. - Projekt OsA Frýdek - Místek 2.2 Pečovatelská služba Farní charita Rožnov pod Radhoštěm Pečovatelská služba o.p.s. Charita Valašská Bystřice - Pečovatelská služba v obci Valašská Bystřice a Malá Bystřice 2.3 Tísňová péče Průvodcovské a předčitatelské služby Podpora samostatného bydlení Odlehčovací služby 15 Asociace rodičů a přátel zdrav. postižených dětí v ČR, klub Auxilium, o.s. - Centrum Auxilium Diakonie ČCE-Hospic Citadela Valašské Meziříčí 2.7 Centra denních služeb Denní stacionáře Týdenní stacionáře Domovy pro osoby se zdravotním postižením 16 Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová 2.11 Domovy pro seniory.. 17 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm Charitní dům pokojného stáří Valašská Bystřice 2.12 Domovy se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Pržno Chráněné bydlení Domov s chráněným bydlením Valašské Meziříčí 2.14 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče Diakonie ČCE-Hospic Citadela Valašské Meziříčí 3. Služby sociální prevence Raná péče Asociace rodičů a přátel zdrav. postižených dětí v ČR, klub Auxilium, o.s. - Centrum Auxilium Středisko rané péče SPRP Olomouc Středisko rané péče Educo Zlín o.s Středisko rané péče Tamtam - pobočka Olomouc 3.2 Telefonická krizová pomoc 24 Poradna pro ženy a dívky - Rožnov pod Radhoštěm Česká Asociace pro Psychické Zdraví - Linka psychopomoci Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. 3.3 Tlumočnické služby Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR - Zlín Česká unie neslyšících - Tlumočnické služby pro sluchově postižené-zl 3.4 Azylové domy. 27 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Vsetín o.s. - Azylový dům ELIM Charita Valašské Meziříčí - Azylový dům pro matky s dětmi 3.5 Domy na půl cesty.. 29 Občanské sdružení Pod křídly - Dům Pod křídly - dům na půl cesty Občanské sdružení Pod křídly - Dům Pod křídly - dům na půl cesty 3.6 Kontaktní centra. 31 AGARTA o.s. - Kontaktní centrum Klíč 3.7 Krizová pomoc Nízkoprahová denní centra Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.. 32 Charita Valašské Meziříčí Noclehárna Služby následné péče Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Asociace rodičů a přátel zdrav. postižených dětí v ČR, klub Auxilium, o.s. - Centrum Auxilium 3.14 Sociálně terapeutické dílny Kamarád sdružení rodičů a přátel zdrav. postižených dětí a mládeže Domov Kamarád Centrum pro lidi se zdravotním postižením 3.15 Terapeutické komunity Terénní programy.. 36 AGARTA o.s. - Kontaktní centrum Klíč 3.17 Sociální rehabilitace.. 37 Iskérka-občanské sdružení - Sociální centrum denních aktivit Iskérka Tyfloservis, o.p.s Intervenční centra 39 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín, příspěvková organizace Klubová činnost související se sociálními službami a další důležité odkazy 40 Důležitá telefonní čísla Lékařské ambulance v Rožnově p.r. a přilehlých obcích

3 Základní informace o sociálních službách Co je to sociální služba? Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Kdo je uživatel (klient)? Uživatel je osoba, která využívá sociální služby, protože se ocitla v nepříznivé sociální situaci. Vysvětlivky rodiny s dítětem/dětmi osoby v krizi senioři etnické menšiny osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením imigranti a azylanti, oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, osoby komerčně zneužívané, osoby žijící v soc. vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, pachatelé trestné činnosti Kdo je poskytovatel? Poskytovatelé jsou organizace, které služby poskytují a nabízejí, přičemž se může jednat o nestátní neziskové organizace, organizace zřízené obcí nebo krajem, příp. státem. Poskytovatelé vědí, jak služby fungují, a znají poptávku i provozní záležitosti. Druhy sociálních služeb (dle zákona 108/2006 sb. o sociálních službách) 1. sociální poradenství 2. služby sociální péče 3. služby sociální prevence Formy sociálních služeb (dle zákona 108/2006 sb. o sociálních službách) 1. pobytové služby Pobytovými službami se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb. 2. ambulantní služby Ambulantními službami se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování. 3. terénní služby Terénními službami se rozumí služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí. Poskytované sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách 1. sociální poradenství 1.1 základní 1.2 odborné 2. služby sociální péče 2.1 osobní asistence 2.2 pečovatelská služba 2.3 tísňová péče 2.4 průvodcovské a předčitatelské služby 2.5 podpora samostatného bydlení 2.6 odlehčovací služby 2.7 centra denních služeb 2.8 denní stacionář 2.9 týdenní stacionáře 2.10 domovy pro osoby se zdravotním postižením 2.11 domovy pro seniory 4 5

4 2.12 domovy se zvláštním režimem 2.13 chráněné bydlení 2.14 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 3. služby sociální prevence 3.1 raná péče 3.2 telefonická krizová pomoc 3.3 tlumočnické služby 3.4 azylové domy 3.5 domy na půl cesty 3.6 kontaktní centra 3.7 krizová pomoc 3.8 nízkoprahová denní centra 3.9 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3.10 noclehárny 3.11 služby následné péče 3.12 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3.13 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 3.14 sociálně terapeutické dílny 3.15 terapeutické komunity 3.16 terénní programy 3.17 sociální rehabilitace 3.18 intervenční centra 3.19 zařízení následné péče Základní činnosti při poskytování sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, d) poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování, e) pomoc při zajištění chodu domácnosti, f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, g) sociální poradenství, h) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, i) sociálně terapeutické činnosti, j) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, k) telefonická krizová pomoc, l) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, m) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. Druhy sociálních služeb jejich dělení a odkazy na organizace, které poskytuji sociální služby na Rožnovsku 1. Sociální poradenství 1.1 Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit. Toto poradenství poskytují všichni poskytovatelé sociálních služeb, jejichž výčet je uveden níže. 1.2 Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek Poradna pro ženy a dívky Rožnov pod Radhoštěm, terénní Cílová skupina klientů: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, oběti domácího násilí, osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi Věková kategorie klientů: starší děti (11 15 let), dorost (16 18 let), mladí dospělí (19 26 let), dospělí (27 64 let) Adresa zařízení: Zemědělská 500, Rožnov pod Radhoštěm 1. Kontakty: tel , mob

5 Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, pracoviště Vsetín Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, příspěvková organizace Cílová skupina klientů: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, oběti domácího násilí, osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi Věková kategorie klientů: bez omezení věku Adresa zařízení: Rokytnice 153, Rokytnice, Vsetín Kontakty: tel , www: Občanská poradna při občanském sdružení Pod křídly Cílová skupina klientů: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách osoby, které vedou rizikový způsob života, nebo jsou tímto způsobem života ohroženy rodiny s dítětem/dětmi, senioři, etnické menšiny Věková kategorie klientů: bez omezení věku Adresa zařízení: Pod Oborou 804, Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí 1 Kontakty: tel Cílová skupina klientů: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, pachatelé trestné činnosti, rodiny s dítětem/dětmi, senioři, etnické menšiny Věková kategorie klientů: bez omezení věku Adresa zařízení: detašované pracoviště Rožnov pod Radhoštěm Letenská 1183, Rožnov p.r. Kontakty: tel , www: Český klub nedoslýchavých HELP, terénní Cílová skupina klientů: osoby se sluchovým postižením, senioři Věková kategorie klientů: bez omezení věku Adresa zařízení: Mariánské nám. 2187, Uherský Brod, Uherský Brod 1 Kontakty: tel , web: 8 9

6 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR Okresní organizace SONS ČR Vsetín Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s., terénní Cílová skupina klientů: osoby se zrakovým postižením Věková kategorie klientů: dorost (16 18 let), mladí dospělí (19 26 let), dospělí (27 64 let), mladší senioři (65 80 let), starší senioři (nad 80 let) Adresa zařízení: Na Kamencoch 1332, Vsetín, Vsetín 1 Kontakty: tel , Rodina Svaté Zdislavy, občanské sdružení, terénní Cílová skupina klientů: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi Věková kategorie klientů: děti předškolního věku (1-7 let), mladší děti (7 10 let), starší děti (11 15 let), dorost (16 18 let), mladí dospělí (19 26 let), dospělí (27 64 let Adresa zařízení: Solanec pod Soláněm 75, Hutisko-Solanec Kontakty: tel , Cílová skupina klientů: imigranti a azylanti, oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, osoby komerčně zneužívané, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, pachatelé trestné činnosti, rodiny s dítětem/dětmi, senioři, etnické menšiny Věková kategorie klientů: mladí dospělí (19 26 let), dospělí (27 64 let), mladší senioři (65 80 let), starší senioři (nad 80 let) Adresa zařízení: Jiráskova 419, Vsetín, Vsetín 1 Kontakty: tel www:

7 2. Služby sociální péče Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojit se do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. 2.1 Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Auxilium, o.s. Centrum Auxilium 2.2 Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony. Farní charita Rožnov pod Radhoštěm Formy poskytování sociálních služeb: terénní Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením Věková kategorie klientů: děti předškolního věku (1-7 let), mladší děti (7 10 let), starší děti (11 15 let), dorost (16 18 let), mladí dospělí (19 26 let), dospělí (27 64 let) Adresa zařízení: Bratří Hlaviců 97, Vsetín, Vsetín 1 Kontakty: tel , Formy poskytování sociálních služeb: terénní Cílová skupina klientů: senioři, zdravotně postižení Věková kategorie klientů: dospělí (27 64 let), mladší senioři (65 80 let), starší senioři (nad 80 let) Adresa zařízení: Nádražní 23, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm Kontakty: tel: , Pečovatelská služba o.p.s. Podané ruce, o.s. Projekt OsA Frýdek Místek Formy poskytování sociálních služeb: terénní Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zrakovým postižením, senioři Věková kategorie klientů: bez omezení věku Adresa zařízení: Zborovská 465, Místek, Frýdek-Místek 1 Kontakty: tel Formy poskytování sociálních služeb: terénní Cílová skupina klientů: osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, senioři Věková kategorie klientů: bez omezení věku Adresa zařízení: Letenská 1183, Rožnov pod Radhoštěm, Kontakty: tel , ,

8 Charita Valašská Bystřice Pečovatelská služba v obci Valašská Bystřice a Malá Bystřice 2.6 Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Auxilium, o.s. Centrum Auxilium Formy poskytování sociálních služeb: terénní Cílová skupina klientů: senioři Věková kategorie klientů: mladší senioři (65 80 let), starší senioři (nad 80 let) Adresa zařízení: Valašská Bystřice 275, Valašská Bystřice Kontakty: tel , 2.3 Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. Tyto služby v Rožnově p.r. dosud nejsou poskytovány. 2.4 Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby poskytované osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služby mohou být poskytovány též jako součást jiných služeb. Tyto služby v Rožnově p.r. dosud nejsou poskytovány. 2.5 Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Tyto služby v Rožnově p.r. dosud nejsou poskytovány. Formy poskytování sociálních služeb: terénní Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením Věková kategorie klientů: děti předškolního věku (1-7 let), mladší děti (7 10 let), starší děti (11 15 let), dorost (16 18 let), mladí dospělí (19 26 let), dospělí (27 64 let) Adresa zařízení: Bratří Hlaviců 97, Vsetín, Vsetín 1 Kontakty: tel , Diakonie ČCE Hospic Citadela Valašské Meziříčí Formy poskytování sociálních služeb: pobytové Cílová skupina klientů: převážně senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým a zrakovým postižením, osoby se zdravotním postižením Věková kategorie klientů: mladí dospělí (19 26 let), dospělí (27 64 let), mladší senioři (65 80 let), starší senioři (nad 80 let) Adresa zařízení: Žerotínova 1421, Valašské Meziříčí Kontakty:

9 2.7 Centra denních služeb poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Tyto služby v Rožnově p.r. dosud nejsou poskytovány. 2.8 Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Tyto služby v Rožnově p.r. nejsou Domovy pro seniory poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm 2.9 Týdenní stacionáře poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Tyto služby v Rožnově p.r. nejsou Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová Formy poskytování sociálních služeb: pobytové Cílová skupina klientů: senioři Věková kategorie klientů: dospělí (27 64 let), mladší senioři (65 80 let), starší senioři (nad 80 let) Adresa zařízení: Julia Fučíka 1605, Rožnov pod Radhoštěm Kontakty: tel , Charitní dům pokojného stáří Valašská Bystřice Formy poskytování sociálních služeb: pobytové Cílová skupina klientů: osoby s mentálním postižením Věková kategorie klientů: mladí dospělí (19 26 let), dospělí (27 64 let), mladší senioři (65 80 let), starší senioři (nad 80 let) Adresa zařízení: Zašová 45, Zašová Kontakty: tel , fax: Formy poskytování sociálních služeb: pobytové Cílová skupina klientů: senioři Věková kategorie klientů: mladší senioři (65 80 let), starší senioři (nad 80 let) Adresa zařízení: Valašská Bystřice 275, Valašská Bystřice Kontakty: tel ,

10 2.12 Domovy se zvláštním režimem poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Domov se zvláštním režimem Pržno 2.13 Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení. Domov s chráněným bydlením Valašské Meziříčí Formy poskytování sociálních služeb: pobytové Cílová skupina klientů: viz. obecná specifikace výše Věková kategorie klientů: dospělí (27 64 let), mladší senioři (65 80 let), starší senioři (nad 80 let) Adresa zařízení: Pržno 9, Jablůnka Kontakty: tel , Formy poskytování sociálních služeb: pobytové Cílová skupina klientů: osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby se zdravotním postižením Věková kategorie klientů: dospělí (27 64 let), mladší senioři (65 80 let), starší senioři (nad 80 let) Adresa zařízení: Tolstého 1138, Valašské Meziříčí 1 Kontakty: tel ,

11 2.14 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče se poskytují osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb. Diakonie ČCE Hospic Citadela Valašské Meziříčí 3. Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. 3.1 Raná péče je terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Auxilium, o.s. Centrum Auxilium Formy poskytování sociálních služeb: pobytové Cílová skupina klientů: převážně senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým a zrakovým postižením, osoby se zdravotním postižením Věková kategorie klientů: mladí dospělí (19 26 let), dospělí (27 64 let), mladší senioři (65 80 let), starší senioři (nad 80 let) Adresa zařízení: Žerotínova 1421, Valašské Meziříčí Kontakty: Formy poskytování sociálních služeb: terénní Cílová skupina klientů: rodiny s dítětem/dětmi Věková kategorie klientů: bez omezení věku Adresa zařízení: Bratří Hlaviců 97, Vsetín 1 Kontakty: tel ,

12 Středisko rané péče SPRP Olomouc Středisko rané péče Tamtam pobočka Olomouc Formy poskytování sociálních služeb: Cílová skupina klientů: Poskytuje poradenské služby rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením v Olomouckém kraji a části krajů Zlínského a Pardubického. Věková kategorie klientů: Rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením ve věku 0 7 let. Adresa zařízení: Dolní náměstí 38, Olomouc Kontakty: tel: , Středisko rané péče Educo Zlín o.s. Formy poskytování sociálních služeb: terénní Cílová skupina klientů: Středisko rané péče Tamtam Olomouc poskytuje komplex služeb rané péče rodinám dětí se sluchovým a kombinovaným postižením na Moravě. Základem programu Střediska rané péče Tamtam je široká podpora rodiny vychovávající dětí se sluchovým nebo kombinovaným postižením raného věku Věková kategorie klientů: rodiny s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením ve věku 0 7 let Adresa zařízení: Jungmannova 25, Olomouc Kontakty: tel , web: Formy poskytování sociálních služeb: Cílová skupina klientů: Rodina s dítětem s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením a ohroženým vývojem ve věku od narození do 4 až 7 let ve Zlínském kraji Věková kategorie klientů: mladí dospělí (Rodina s dítětem s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením a ohroženým vývojem ve věku od narození do 4 až 7 let ve Zlínském kraji Adresa zařízení: Tř. T. Bati 385, Zlín Kontakty: tel , fax :

13 3.2 Telefonická krizová pomoc je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami. Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Poradna pro ženy a dívky Rožnov pod Radhoštěm Cílová skupina klientů: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, oběti domácího násilí, osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi Věková kategorie klientů: bez omezení Adresa zařízení: Zemědělská 500, Rožnov pod Radhoštěm 1 Kontakty: Celostátní krizová linka: (po-pá: hod.) Česká Asociace pro Psychické Zdraví Linka psychopomoci Cílová skupina klientů: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, imigranti a azylanti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby komerčně zneužívané, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby s chronickým onemocněním, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, pachatelé trestné činnosti, rodiny s dítětem/dětmi, senioři, etnické menšiny Věková kategorie klientů: bez omezení Adresa zařízení: Hrbová 1561, Vsetín 1 Kontakty: tel: , Cílová skupina klientů: dlidé v psychické krizi Věková kategorie klientů: bez omezení Adresa zařízení: - Kontakty: tel , provoz každý všední den 9-21 hodin

14 3.3 Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Zlín 3.4 Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s., terénní Cílová skupina klientů: osoby se sluchovým postižením Věková kategorie klientů: bez omezení Adresa zařízení: třída Tomáše Bati 5330, Zlín 1 Kontakty: tel/fax: , mobil: , Česká unie neslyšících Tlumočnické služby pro sluchově postižené ZL, terénní Cílová skupina klientů: osoby se sluchovým postižením Věková kategorie klientů: bez omezení Adresa zařízení: třída Tomáše Bati 5330, Zlín 1 Kontakty: tel/fax: , mobil: , ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Vsetín, o.s. Azylový dům ELIM Cílová skupina klientů: osoby se sluchovým postižením Věková kategorie klientů: bez omezení Adresa zařízení: Česká unie neslyšících, oblastní organizace Zlín Burešov 4886, Zlín Kontakty: tel/fax: , SMS: , 26 Formy poskytování sociálních služeb: pobytové Cílová skupina klientů: osoby bez přístřeší, osoby v krizi Věková kategorie klientů: mladí dospělí (19 26 let), dospělí (27 64 let), mladší senioři (65 80 let) Adresa zařízení: Horní Jasenka 119, Vsetín Kontakty: tel , fax: ,

15 Charita Valašské Meziříčí Azylový dům pro matky s dětmi 3.5 Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Formy poskytování sociálních služeb: pobytové Cílová skupina klientů: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi Věková kategorie klientů: děti předškolního věku (1-7 let), mladší děti (7 10 let), starší děti (11 15 let), dorost (16 18 let), mladí dospělí (19 26 let), dospělí (27 64 let), děti kojeneckého věku (do 1 roku) Adresa zařízení: Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí 1 Kontakty: tel , Občanské sdružení Pod křídly Dům Pod křídly dům na půl cesty Formy poskytování sociálních služeb: pobytové Cílová skupina klientů: osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče Věková kategorie klientů: mladí dospělí (19 26 let) Adresa zařízení: Hranická 418/6, Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí 1 Kontakty: tel ,

16 Občanské sdružení Pod křídly Dům Pod křídly dům na půl cesty 3.6 Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek AGARTA o.s. Kontaktní centrum Klíč Formy poskytování sociálních služeb: pobytové Cílová skupina klientů: osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče Věková kategorie klientů: mladí dospělí (19 26 let) Adresa zařízení: Fügnerova 600, Valašské Meziříčí 1 Kontakty: tel , Cílová skupina klientů: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy Věková kategorie klientů: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let Adresa zařízení: Ohrada 1879, Vsetín Kontakty: tel mob ,

17 3.7 Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami. Na základě rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí nebo zákazu vstupu do něj vydaného podle zvláštního právního předpisu, je osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc do 48 hodin od doručení opisu tohoto rozhodnutí. V tomto případě je součástí služby koordinace pomoci poskytované orgány veřejné správy a dalšími právnickými a fyzickými osobami osobě ohrožené útokem. Tyto služby v Rožnově p.r. dosud nejsou poskytovány. 3.8 Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší. Tyto služby v Rožnově p.r. dosud nejsou poskytovány. 3.9 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně. Tyto služby v Rožnově p.r. dosud nejsou poskytovány Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování Služby následné péče jsou terénní služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují. Tyto služby v Rožnově p.r. dosud nejsou poskytovány Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Tyto služby v Rožnově p.r. dosud nejsou poskytovány Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Auxilium, o.s. Centrum Auxilium Charita Valašské Meziříčí Noclehárna Cílová skupina klientů: osoby bez přístřeší, osoby v krizi Věková kategorie klientů: dorost (16 18 let), mladí dospělí (19 26 let), dospělí (27 64 let) Adresa zařízení: Zámecká 1, Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí 1 Kontakty: tel , 32, terénní Cílová skupina klientů: osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením Věková kategorie klientů: děti předškolního věku (1-7 let), mladší děti (7 10 let), starší děti (11 15 let), dorost (16 18 let), mladí dospělí (19 26 let), dospělí (27 64 let) Adresa zařízení: Bratří Hlaviců 97, Vsetín 1 Kontakty: tel , 33

18 3.14 Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Centrum pro lidi se zdravotním postižením Kamarád sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a mládeže Domov Kamarád Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením Věková kategorie klientů: dorost (16 18 let), mladí dospělí (19 26 let), dospělí (27 64 let) Adresa zařízení: Volkova 523, Rožnov pod Radhoštěm 1 Kontakty: tel , Cílová skupina klientů: osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením Věková kategorie klientů: mladí dospělí (19 26 let), dospělí (27 64 let) Adresa zařízení: Zdeňka Fibicha 287, Valašské Meziříčí 1 Kontakty: mob

19 3.15 Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem o začlenění do běžného života. Tyto služby v Rožnově p.r. dosud nejsou poskytovány Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována anonymně 3.17 Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb. Iskérka občanské sdružení Sociální centrum denních aktivit Iskérka AGARTA o.s. Kontaktní centrum Klíč Formy poskytování sociálních služeb: terénní program (streetwork) specifická forma sociální práce poskytovaná přímo na ulici, v přirozeném prostředí uživatelů drog Cílová skupina klientů: osoby ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy Věková kategorie klientů: bez omezení Adresa zařízení: Ohrada 1879, Vsetín Kontakty: tel mob , terénní Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby v psychické krizi Věková kategorie klientů: mladí dospělí (19 26 let), dospělí (27 64 let), mladší senioři (65 80 let) Adresa zařízení: 1. máje 864, Rožnov pod Radhoštěm Kontakty: tel

20 Tyfloservis, o.p.s. Cílová skupina klientů: osoby se zrakovým postižením v kombinaci se zdravotním postižením. Podmínkou je zrakové postižení Věková kategorie klientů: rozmezí 15 let neomezeně Adresa zařízení: Burešov 4886, Zlín Kontakty: tel Intervenční centra Na základě rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí nebo zákazu vstupu do něj vydaného podle zvláštního právního předpisu 26) je osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc nejpozději do 48 hodin od doručení opisu tohoto rozhodnutí intervenčnímu centru. Pomoc intervenčního centra může být poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční centrum o ohrožení osoby násilným chováním dozví. Sociální služby v intervenčním centru jsou poskytovány jako služby ambulantní, terénní nebo pobytové. Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín, příspěvková organizace, terénní Cílová skupina klientů: oběti domácího násilí Věková kategorie klientů: rozmezí 19 - neomezeně Adresa zařízení: U náhonu 5208, Zlín 1 Kontakty: tel

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky)

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky) Příloha č. 3 Přehled druhů sociálních služeb, jejich cílových skupin dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, forem poskytování, způsob stanovení kapacity

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2010 2014 1 MOTTO: Smyslem plánování je.. aby lidé

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Pečovatelská služba města Chodova adresa: Komenského 1077, 357 35 Chodov oprávněná osoba: Ing. Josef Hora, starosta města www.mestochodov.cz pecovatelskasluzba@mestochodov.cz

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Zlínský kraj třída Tomáše Bati

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2014

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2014 Příloha č. 1 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2014 Síť sociálních služeb Zlínského kraje - sociální služby zařazené do kategorie A pro rok 2014 POSKYTOVATEL NÁZEV IDENTIFIKÁTOR

Více

Průběžné vyhodnocení realizace plánu

Průběžné vyhodnocení realizace plánu Síť sociálních služeb Zlínského kraje - rozvojové záměry zařazené do kategorie B pro období 2012-2015 Příloha č. 2 Typ sociální SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY Průběžné vyhodnocení plánu Centra denních služeb

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Příloha č. 2 : Ince o poskytovateli Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Identifikace IČO Druh Kapacita Farní charita Aš 3160752 64839991 azylové domy Domov sv. Zdislavy pro matky s

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Síť sociálních služeb Zlínského kraje

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Síť sociálních služeb Zlínského kraje AKČNÍ PLÁN E CH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Síť sociálních služeb Zlínského kraje Příloha č. 1 POSKYTOVATEL lůžek ) PRO SENIORY CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Charita Zlín Domovinka-centrum denních služeb

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 Příloha č. 1 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 Síť sociálních služeb ského kraje - sociální služby zařazené do kategorie A pro rok 2015 POSKYTOVATEL NÁZEV IDENTIFIKÁTOR

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Sociální služby a příspěvek na péči

Sociální služby a příspěvek na péči Sociální služby a příspěvek na péči Duben 2009 České předsednictví V Radě EU Sociální služby a příspěvek na péči Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Ministerská konference o sociálních

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100 Výsledky dotačnícho řízení z Programu podpory v sociální oblasti na rok Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 211 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Zlínský kraj třída Tomáše Bati

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska 2011 ÚVODNÍ SLOVO SLOVO ÚVODEM Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb. Předkládaný aktualizovaný adresář Vám přináší informace

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz):

Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz): Příloha č. 1 Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz): Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s. s působností v Českých Budějovicích. Formy poskytování sociálních

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba)

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba) Příloha č. 5 k 5/ZM/2016 A. Poskytovatelé sociální služby, kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb ( 85 zákona o

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM NA OBDOBÍ LET 2014- Komunitní plánování Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje

Více

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč)

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč) Sumarizace nákladů a souvisejících hodnot sledovaných u služeb v aktuální síti města (včetně podrobného přehledu registrovaných sociálních služeb, kterým město Hradec Králové poskytlo finanční dotaci)

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť služeb nezbytných pro sociální stabilitu

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Obsah Katalog je vydán v rámci realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vydalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Liberecký kraj U Jezu 642/2a Liberec IV-Perštýn

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde uvedené základní informace o poskytovatelích sociálních

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Služby sociální prevence 53 Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Město Rokycany. Září 2010 KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ROKYCANSKA

Město Rokycany. Září 2010 KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ROKYCANSKA Město Rokycany Září 2010 KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ROKYCANSKA ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, Do rukou se Vám dostává nový Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Rokycansku. Město se rozhodlo u příležitosti

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb.

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne ZK-05-2016-130, př. 7 počet stran: 5 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 2 ze dne 13. 9. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na a služby blízké službám sociálním v roce 2012 - za jednotlivé oblasti sociální péče v Kč Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Aktivizace

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011

Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011 Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011 Název krajského úřadu: Krajský úřad Zlínského kraje 1. Souhrnný komentář KÚ ke stanovení reálných návrhů dotací pro rok 2011 1 : Služby

Více

Kontaktní osoba: Mgr.Helena Kosová manažerka firmy, mobil: 602 751 988 e-mail: kosova@financecb.cz

Kontaktní osoba: Mgr.Helena Kosová manažerka firmy, mobil: 602 751 988 e-mail: kosova@financecb.cz Zadavatel: Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice IČ: 26663091 Zastoupeno: panem Josefem Bláhovcem, předsedou sdružení www.chanceinnature.cz Kontaktní

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV Tato analýza vznikla v rámci projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na okrese Benešov, který je podporován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Individuální projekt Jihomoravského kraje Z.1.04/3.1.00/9.00002 s názvem OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Okresní multidisciplinární tým (dále MT) vznikl z iniciativy Jihomoravského

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Karlovarský kraj Závodní 353/88

Více

Minimální síť sociálních služeb pro ORP Votice

Minimální síť sociálních služeb pro ORP Votice Minimální síť sociálních služeb pro ORP Votice Tento dokument popisuje strukturu Minimální sítě sociálních služeb na území ORP Votice a neinvestiční výdaje, které je třeba poskytnout na stabilizaci a udržitelnost

Více

Novela zákona o sociálních službách, změna druhů sociálních služeb

Novela zákona o sociálních službách, změna druhů sociálních služeb Novela zákona o sociálních službách, změna druhů sociálních služeb Mgr. Jan Vrbický vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 Cíle a základní idea novely Zpřehlednění

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2017 Síť sociálních služeb Zlínského kraje

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2017 Síť sociálních služeb Zlínského kraje AKČNÍ PLÁN ROZVOJE CH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2017 Síť sociálních služeb ského kraje Příloha č. 1 POSKYTOVATEL IČ NÁZEV lůžek U PRO SENIORY CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Charita 44117434 Domovinka-centrum

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost Stránka 1 Poskytnutí neinvestičních dotací v rámci Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 213 Název IČ Název služby 1/13

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Priority Základem je zpřehlednění systému sociálních služeb, odstranění duplicit v

Více