Část 1: Jaké systémové změny by měly zvýšit kvalitu technického vzdělávání v ČR?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Část 1: Jaké systémové změny by měly zvýšit kvalitu technického vzdělávání v ČR?"

Transkript

1

2 Program konference Část 1: Jaké systémové změny by měly zvýšit kvalitu technického vzdělávání v ČR? 9:10 9:25 Martin Kuba, ministr průmyslu a obchodu ČR Představení návrhu systémových opatření, které mají pomoci českému průmyslu s nedostatkem technicky vzdělaných lidí 9:25 9:40 Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jak české podniky reagují na návrhy Ministerstva průmyslu a obchodu ČR? 9:40 9:55 Lubomír Stoklásek, generální ředitel Agrostroj Pelhřimov Je dnes vůbec možné vychovávat si zaměstnance jako Baťa? 9:55 10:25 Panelová diskuze na téma: Jak řeší opatření navrhovaná MPO skutečnou podstatu problémů českého technického školství? Budou přizváni: Pavel Kysilka, předseda představenstva a generální ředitel Česká spořitelna, a.s. Pavel Juříček, generální ředitel a předseda představenstva BRANO GROUP, a.s. Ladislav Minčič, náměstek ministra financí 10:25 11:00 Coffee Break

3 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU PRO PODPORU TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Návrhy Ministerstva průmyslu a obchodu azaměstnavatelů pro zlepšení pozice akvality výstupů odborného školství v oblasti technického vzdělávání Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu

4 Stav českého technického vzdělávání Průměrná vzdělanost českých žáků se mezi lety propadla o 25 bodů. Zdroj: výzkum OECD o vzdělanosti ČR přichází snížením vzdělanosti o cca desítky mld. Kč na nižším HDP každý rok. Zdroj: Národohospodářský ústav AV ČR a CERGE-EI Za sedm let se zvýšil počet vysokoškoláků o 110 tisíc, techniků ale jen o 10 tisíc. Zdroj: Český statistický úřad Technicky orientované vzdělávací programy jsou výrazně podfinancované příspěvek na studenta technické fakulty tvoří jen 60% příspěvku na studenta fakulty přírodovědné. Zdroj: Prohlášení Asociace děkanů technických fakult České republiky 1 Návrhy Ministerstva průmyslu a obchodu azaměstnavatelů pro zlepšení pozice akvality výstupů odborného školství v oblasti technického vzdělávání Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu

5 Průmysl ČR varuje a navrhuje Našemu průmyslu hrozí takřka kolaps, pokud během příštích pěti, deseti let nebude školský systém nastaven tak, aby se na trh práce dostávali akutně potřební technicky vzdělaní odborníci. Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Podporujeme návrh MPO na úpravu zákona o dani z příjmu tak, aby motivovala ty podnikatele, kteří se starají o vzdělávání učňů. Petr Kužel, prezident Hospodářské komory ČR 2 Návrhy Ministerstva průmyslu a obchodu azaměstnavatelů pro zlepšení pozice akvality výstupů odborného školství v oblasti technického vzdělávání Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu

6 Současný zjednodušený stav přerozdělení finančních prostředků Firma -odvod daně MF ČR - přerozdělení daní MŠMT - přerozdělení školám Škola - finanční příjem Plánovaný zjednodušený stav přerozdělení finančních prostředků Firma -přímá platba škole / vyšší daňová úspora Škola -finanční / materiální příjem 3 Návrhy Ministerstva průmyslu a obchodu azaměstnavatelů pro zlepšení pozice akvality výstupů odborného školství v oblasti technického vzdělávání Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu

7 Klíčová navrhovaná opatření A.Změny zákona o dani z příjmu B. Realokace prostředků vop Vzdělávání a konkurenceschopnost na podporu materiálního a technického vybavení škol C. Zjednodušený model financování VŠ -využití ukazatele kvality a výkonu pro stanovení příspěvku na studenta/žáka a množství přijatých studentů/žáků ve vzdělávacím oboru 4 Návrhy Ministerstva průmyslu a obchodu azaměstnavatelů pro zlepšení pozice akvality výstupů odborného školství v oblasti technického vzdělávání Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu

8 A. Změny zákona o dani z příjmu 1) Podpora firemních investic do vzdělávání Umožnění odečtu 110 %hodnoty investice do oblasti vzdělávání od základu daně (ZD) vroce uvedení investice do užívání při současném odepisování této investice Nezbytnou podmínkou je použití na technickou výuku Při použití více než 50 % času investice na výuku je možné aplikovat 110% odečet od ZD V případě použití méně než 50 % času, alespoň však 30 % času investice na výuku, je možné aplikovat 50% odečetodzd 5 Návrhy Ministerstva průmyslu a obchodu azaměstnavatelů pro zlepšení pozice akvality výstupů odborného školství v oblasti technického vzdělávání Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu

9 A. Změny zákona o dani z příjmu 2) Motivace firem kumožnění odborného výcviku vco nejvyšší míře Umožnění odečtu nákladů na žáka konajícího praxi/stáž ve firmě od základu daně paušální částkou: Žák/student musí vykonat praxi/stáž v souhrnné délce min. 400 hodin za rok, aby mohl být uplatněn odpočet od základu daněvevýši80000kčna1žáka/studenta V případě vykonání praxe/stáže v délce hodin za rok je možné aplikovat odpočet od ZD ve výši Kč na 1 žáka/studenta 6 Návrhy Ministerstva průmyslu a obchodu azaměstnavatelů pro zlepšení pozice akvality výstupů odborného školství v oblasti technického vzdělávání Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu

10 A. Změny zákona o dani z příjmu 3) Podpora firemních stipendií Zvýšení částky u daňově uznatelných výdajů na stipendia u technického vzdělávání na 5000 Kč a Kč. Dnes je to 2000 a 5000 Kč viz 24 odst. 2 písm. zu) ZDP. 7 Návrhy Ministerstva průmyslu a obchodu azaměstnavatelů pro zlepšení pozice akvality výstupů odborného školství v oblasti technického vzdělávání Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu

11 A. Změny zákona o dani z příjmu vzorový příklad Podnikatel je střední podnik. HV před zdaněním je Kč. Nakoupí stroje a vybavení za Kč jako investici tvorby vlastního učňovského střediska a zaměstná na praxi 10 učňů. Současný stav Navrhovaný stav HV před zdaněním Kč Kč Daň před snížením Kč Kč Nákup stroje, investice ve výši Kč, použití více než 50% času na vzdělávací účely pro technické vzdělávání Bonus na žáka při splnění výuky min. 400 hodin ročně Není uplatněno snížení daně Kč snížení daně (započtení 110 % investice a její odečtení od ZD x daňová sazba19%) Není uplatněno snížení daně Kč snížení daně (započtení Kč x 10 žáků a její odečtení od ZD x daňová sazba19%) Podpora stipendií žáků Kč snížení daně Kč snížení daně (oproti současnému stavunárůsto57000kč) Daň po snížení Kč Kč (rozdíl Kč) 8 Návrhy Ministerstva průmyslu a obchodu azaměstnavatelů pro zlepšení pozice akvality výstupů odborného školství v oblasti technického vzdělávání Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu

12 B. Realokace prostředků zop VK na podporu materiálního a technického vybavení škol Realokace zop Vzdělání a konkurenceschopnost ve výši 0,8 mld. Kč např. pro systémovou podporu polytechnického vzdělávání, vytvoření sítě regionálních učňovských center propojením se školicími středisky vrámci OP Podnikání a inovace, podpora technického vzdělávání přímo ve školicích střediscích firem atd. 9 Návrhy Ministerstva průmyslu a obchodu azaměstnavatelů pro zlepšení pozice akvality výstupů odborného školství v oblasti technického vzdělávání Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu

13 C. Zjednodušený model financování vysokých škol Využití ukazatele kvality a výkonu pro stanovení příspěvku na studenta/žáka a množství přijatých studentů/žáků ve vzdělávacím oboru 10 Návrhy Ministerstva průmyslu a obchodu azaměstnavatelů pro zlepšení pozice akvality výstupů odborného školství v oblasti technického vzdělávání Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu

14 Ministr Martin Kuba: Je ve veřejném zájmu otevřít odbornou a politickou diskuzi o aktuálním stavu českého technického vzdělávání a jeho dopadu na konkurenceschopnost České republiky, životní úroveň a pracovní místa. Součástí diskuze je i předkládaný návrh, který jsme vypracovali společně se zástupci zaměstnavatelů pro zlepšení situace a rozvoje společnosti. 11 Návrhy Ministerstva průmyslu a obchodu azaměstnavatelů pro zlepšení pozice akvality výstupů odborného školství v oblasti technického vzdělávání Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu

15 Děkuji za pozornost Návrhy Ministerstva průmyslu a obchodu azaměstnavatelů pro zlepšení pozice akvality výstupů odborného školství v oblasti technického vzdělávání Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu

16 Program konference Část 1: Jaké systémové změny by měly zvýšit kvalitu technického vzdělávání v ČR? 9:10 9:25 Martin Kuba, ministr průmyslu a obchodu ČR Představení návrhu systémových opatření, které mají pomoci českému průmyslu s nedostatkem technicky vzdělaných lidí 9:25 9:40 Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jak české podniky reagují na návrhy Ministerstva průmyslu a obchodu ČR? 9:40 9:55 Lubomír Stoklásek, generální ředitel Agrostroj Pelhřimov Je dnes vůbec možné vychovávat si zaměstnance jako Baťa? 9:55 10:25 Panelová diskuze na téma: Jak řeší opatření navrhovaná MPO skutečnou podstatu problémů českého technického školství? Budou přizváni: Pavel Kysilka, předseda představenstva a generální ředitel Česká spořitelna, a.s. Pavel Juříček, generální ředitel a předseda představenstva BRANO GROUP, a.s. Ladislav Minčič, náměstek ministra financí 10:25 11:00 Coffee Break

17 AGROSTROJ a školství návrhy a praktické zkušenosti I. Základní školy zavést systém praktické výuky a motivaci rodičů a žáků zjistit technickou úroveň a manuální zručnost dětí od třídy technicky zdatné děti vést ktechnickým povoláním, speciální exkurze do vybraných strojírenských podniků vregionu technické soutěže na školách, atd. motivace rodičů a žáků pro studium na strojírenských školách a učilištích: technické vzdělání vmístě, praxe a letní brigády vmístě ve firmě ktomu vybavené/technologie, pracovníci/ poskytnutí stipendia po dobu studia od firmy s nabídkou širokého výběru profesí a funkcí po absolvování studia kariérový postup ve firmě, zejména s jazykovými znalosti celoživotní systém školení a vzdělávání ve firmě nebo externě Motivace základních škol: Dotace pro ZŠ, které se zaměřují na technicky zdatné žáky

18 AGROSTROJ a školství návrhy a praktické zkušenosti II. Střední školy pravidelně analyzovat úroveň škol a uplatnění absolventů pravidelné analýzy zregionů centrálně vyhodnocovat na úrovni ministerstva školství a začít důsledně řešit koncepci vzajištění absolventů vtechnických oborech pro rozvoj průmyslu. Přitom vycházet znávrhů a požadavků zaměstnavatelů vregionu a kraji. Na tyto dlouhodobé potřeby /2-5 let/ vázat kapacitu a strukturu středních škol vregionu a ČR celkem. Výrazně zvýšit spolupráci /zaměstnavatel-hospodářská komora-úřad práce-kraj-obecministerstvo/. zavést větší a trvalou podporu technických oborů formou stipendií, materiálních výhod /platba za dopravu, stravu, atd./ zvýšit jazykovou vybavenost studentů středních škol, navázat efektivní spolupráci s odbornou školou v zahraničí zvýšit podíl praxe u vybraných podniků, výsledkem by měl být-připravený absolvent do pracovního procesu

19 AGROSTROJ a školství návrhy a praktické zkušenosti III. Rekvalifikace výraznější podpora rekvalifikace v technických oborech podporu přitom vázat na období 3 let práce voboru po skončení rekvalifikace u vybraného zaměstnavatele podporu směřovat zaměstnavateli, který by sám motivoval rekvalifikanta po uvedenou dobu výkonu práce

20 AGROSTROJ a školství návrhy a praktické zkušenosti IV. Praktické zkušenosti Základem je trvalá systémová práce firmy a školy Formy spolupráce : Základní školy Pravidelné každoroční exkurze ve firmě a to buď samostatně /firma-škola/ nebo vrámci spolupráce se SPŠ a SOU Pelhřimov- Projektové dny, které probíhají vždy na podzim běžného roku/nyní od /. Firma zajišťuje prohlídku podniku a podnikový autobus pro svoz žáků. Celkem se takto ročně zajišťuje 600 a více žáků zcca 20 ZŠ. Střední školy exkurze posluchačů, pravidelné praxe, stipendia/cca 20 ročně/, brigády cca 50 strojařů/rok Specializované kurzy pro pedagogy odborných předmětů, kde přednáší firemní specialisté/dělení materiálů, ohraňování, svařování, obrábění, lakování, výrobní kontrola-iso/ Výstupem kurzu je CERTIFIKÁT Agrostroje. Celoživotní vzdělávání ve firmě samostatné školící středisko pro odbornou a jazykovou výuku, kapacita 50 míst.

21 AGROSTROJ a školství návrhy a praktické zkušenosti V. Výsledky Firma průměrný věk 37 let 94 % zaměstnanců má střední, vyšší nebo vysokoškolské vzdělání 71% zaměstnanců jsou absolventi technických škol, z toho 42% maturantů 22% zaměstnanců je ve věku do 25 let 125 zaměstnanců se domluví min.jedním světovým jazykem Okres Pelhřimov míra nezaměstnanosti k ,83%,/ ztoho 3,5 % žen, 1,3% muži/ z celkového počtu nezaměstnaných je 54% žen podíl mladistvých je 3,4 %

22 AGROSTROJ a školství návrhy a praktické zkušenosti

23 AGROSTROJ a školství návrhy a praktické zkušenosti IQ Industry AKTIVITY JIHOČESKÉHO KRAJE, PROJEKT INOVACE - KVALIFIKACE PROFESNÍ PŘÍPRAVY, registr..cz.1.07/1.3.00/ Téma semináře : Nové technologie v oblasti dělení, ohraňování a svařování materiálů Odborný garant : Ing. Petr Hostička Lektoři : Němeček, Říha dělení materiál Coufal, Pokoj ohraňování Hezina, Bednář, Březina svařování Datum konání semináře : , hodin Program: úvod /zasedačka Horní hala dělení materiálu ohraňování svařování oběd svařování beseda s GŘ /tato doba je pevně stanovena/ test exkurze - ukázka technologií v praxi GARANT: Dr. Zdeněk Pavlovský, personální ředitel

24 AGROSTROJ a školství návrhy a praktické zkušenosti CERTIFIKÁT o úspěšném absolvování desetidenní odborné praxe v oblasti technologie a konstrukce v Agrostroji Pelhřimov, a.s. Jméno : Příjmení : Jan Augsten Datum : Certifikát vystaven v AGROSTROJI Pelhřimov,.a.s. Dr. Zdeněk Pavlovský Personální ředitel

25 AGROSTROJ a školství návrhy a praktické zkušenosti

26 AGROSTROJ a školství Dominantní postavení v regionu, tradice, zaměstnanost Stabilita a perspektiva zaměstnání Nadprůměrné mzdové ohodnocení Kariérové programy, odborné a jazykové kurzy, rekvalifikace Stipendia, ostatní formy podpory při vzdělávání spolupráce se školou Trvalý růst mzdových výdělků Sportovní a kulturní akce Český kapitál a management Vlastní konstrukční vývoj Kvalita Novinky pro rok 2012 : Multifunkční školící středisko Škola Součástí střediska je specializovaná výuka pro posluchače SPŠ SOU Pelhřimov, SOU Dačice lektory Agrostroje Pelhřimov ve spolupráci se střední školou Praxe Přímá spolupráce mezi firmou a školou v prostředí českého vzdělávacího systému

27 Program konference Část 1: Jaké systémové změny by měly zvýšit kvalitu technického vzdělávání v ČR? 9:10 9:25 Martin Kuba, ministr průmyslu a obchodu ČR Představení návrhu systémových opatření, které mají pomoci českému průmyslu s nedostatkem technicky vzdělaných lidí 9:25 9:40 Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jak české podniky reagují na návrhy Ministerstva průmyslu a obchodu ČR? 9:40 9:55 Lubomír Stoklásek, generální ředitel Agrostroj Pelhřimov Je dnes vůbec možné vychovávat si zaměstnance jako Baťa? 9:55 10:25 Panelová diskuze na téma: Jak řeší opatření navrhovaná MPO skutečnou podstatu problémů českého technického školství? Budou přizváni: Pavel Kysilka, předseda představenstva a generální ředitel Česká spořitelna, a.s. Pavel Juříček, generální ředitel a předseda představenstva BRANO GROUP, a.s. Ladislav Minčič, náměstek ministra financí 10:25 11:00 Coffee Break

28 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Konkurenceschopnost ČR založená na kvalitním technickém vzdělávání Praha Ing. Pavel Juříček, Ph.D. generální ředitel Brano Group, viceprezident SP ČR a viceprezident AutoSAP

29 Potřeby zaměstnavatelů vs. situace na SŠ Podíl sektorů na zaměstnanosti Přijatí studenti 1. ročníků SŠ 29% 13% 5% 15% 16% 51% 42% vč.18% studentů gymnázií 29% A - sociální práce, zdravotnictví, pedagogika B - ekonomika, správní činnost, právo C - průmysl, doprava a stavebnictví D - ostatní (přírodní vědy, zemědělství, kultura)

30 Klíčové technické profese - střední vzdělání s výučním listem Současné zastoupení povolání/profesí ve firmách AutoSAP Povolání/profese Střední vzdělání s výučním listem Počet zaměstnanců ve firmách Četnost profese ve firmách dle počtu odpovědí (%) Obráběč kovů % Automechanik % Karosář % Nástrojař % Provozní zámečník a montér % Svářeč % Lisař % Mechanik strojů a zařízení % Autolakýrník % Elektrikář mechanik % Strojní zámečník a rýsovač % Elektromechanik pro slaboproud % Slévač % Elektromechanik pro silnoproud %

31 Klíčové technické profese - střední vzdělání s maturitní zkouškou Současné zastoupení povolání/profesí ve firmách AutoSAP Povolání/profese Střední vzdělání s maturitou Počet zaměstnanců ve firmách Četnost profese ve firmách dle počtu odpovědí (%) Strojírenský technik % Mechanik a seřizovač obráběcích strojů % Technik jakosti ve strojírenství % Elektrotechnik % Programátor NC strojů % Slévárenský technik % Svářečský technolog % Technik autoservisu 53 8% Technik kování 29 6% Autotronik 20 6% Technolog svařování plastů 20 8% Revizní technik 17 10%

32 Co dělat Zdůrazňovat perspektivu zaměstnání v průmyslu. Prezentovat příklady úspěšných firem, sdílení best practices. Technické obory zatraktivnit pro dívky. Podporovat aktivitu a kreativitu studentů. Přispívat ke zkvalitnění výuky jazyků na všech úrovních vzdělání.

33 Děkuji za pozornost. Ing. Pavel Juříček, Ph.D.

34 Program konference Část 2: Role MŠMT a potřeby podniků 11:00 11:15 Petr Bannert, vedoucí Oddělení středního vzdělávání MŠMT ČR Jak postupuje ministerstvo při řešení současné situace v učňovském a středním odborném školství? 11:15 12:00 Panelová diskuze na téma: Může fungovat predikční systém požadavků trhu práce? Jak optimálně nastavit kapacitu a strukturu vzdělávacích oborů? Budou přizváni: Pavel Roman, člen představenstva Česko-německé obchodní a průmyslové komory Eduard Muřický, ředitel Sekce průmyslu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Miloš Rathouský, zástupce Svazu průmyslu a dopravy ČR 12:00 12:45 12:45 13:30 Panelová diskuze na téma: Jaká by měla být role státu při výchově kvalifikovaných dělníků a techniků? Co brání zavedení duálního systému výuky? Budou pozváni: Petr Bannert, vedoucí Oddělení středního vzdělávání MŠMT ČR Miroslav Vrba, člen dozorčí rady Asociace energetických manažerů Karel Chadt, ředitel Středního odborného učiliště strojírenského ŠKODA Martin Lehocký, personální ředitel Vítkovice, a.s. Oběd

35 Role MŠMT a potřeby podniků Jak postupuje MŠMT při řešení současné situace v učňovském a středním odborném školství? Praha 13. listopadu 2012

36 Počty SŠ s přírodovědným a technickým zaměřením SŠ-tech s MZ (%) SŠ-tech s VL (%) SŠ celkem 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 1995/ / / / / / / / / /

37 Struktura žáků ve SŠ 37

38 Počty žáků s přírodovědným a technickým zaměřením žáků-tech s MZ (%) žáků-tech s VL (%) žáků ve SŠ celkem 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 1995/ / / / / / / / / /

39 Počty nově nastupujících žáků s přírodovědným a technickým zaměřením 39

40 Struktura nově nastupujících žáků s přírodovědným a technickým zaměřením 40

41 Struktura nezaměstnaných absolventů 41

42 Vývoj podílu nezaměstnaných čerstvých absolventů středních a vyšších odborných škol podle skupin oborů vzdělání ( ) 42

43 Závěry ze statistik Počet žáků v technických a přírodovědných oborech pokles žáků je dán zejména demografickým poklesem struktura žáků v jednotlivých kategoriích oborů vzdělání je v čase vyrovnaná u oborů vzdělání s VL dochází v posledních letech k mírnému nárůstu Řešením je zejména MOTIVACE 43

44 Počty žáků v technických a přírodovědných oborech => porovnání se zahraničím SŠ ČR EU21 OECD Polsko Rakousko Neměcko Slovensko Dánsko VŠ % Absolventi matematických, přírodovědných a technických oborů (% všech oborů)

45 Zařazování nebo posilování oborů: Kritéria rozvoje RgŠ - SŠ - v souladu s předpokládanými nebo očekávanými budoucími potřebami trhu práce - u unikátních nebo jedinečných oborů je nutná dohoda v rámci Asociace krajů s MŠMT V rámci optimalizace sítě SŠ: - při redukci kapacit SŠ => utlumování oborů, jejichž absolventi vykazují vyšší míru nezaměstnanosti - nepředpokládá se vznik nových SŠ potřeba predikce kvalifikačních potřeb 45

46 Role PREDIKCE kvalifikačních potřeb MOTIVAČNÍ Regulační 46

47 Vybavení: MŠ ZŠ SŠ Podpora polytechnického vzdělávání Prostředky pro vybavení vhodnými stavebnicemi. Investice do laboratoří, fyzikálních přístrojů, vybavení dílen. Investice do laboratoří, dílen praktického vyučování, strojů, software apod. Vzdělávání: - Podporovat badatelské formy vzdělávání. - Podporovat nové přístupy ve vzdělávání matematiky a dalších přírodních věd. 47

48 Podpora spolupráce škol a zaměstnavatelů - Vytvoření podmínek pro posílení role vzdělávání žáků v reálném pracovním prostředí u zaměstnavatelů. - Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol vreálném pracovním prostředí u zaměstnavatelů. - Využití odborníků z praxe při vzdělávání ve školách. - Úprava souvisejících legislativních dokumentů, které spolupráci škol a zaměstnavatelů přímo upravují nebo ji nepřímo ovlivňují + jejich transparentnost. - Daňové zvýhodnění zaměstnavatelů zapojených do vzdělávání. 48

49 Zajištění kvality odborného vzdělávání - Přímá účast zaměstnavatelů a dalších sociálních partnerů: - na torbě vzdělávacích programů, - na vzdělávání, - na hodnocení průběhu a výstupů odborného vzdělávání. - Průběžné a systémové hodnocení souladu školních vzdělávacích programů s rámcovými vzdělávacími programy. - Vytvořit rámcový systém hodnocení odborného vzdělávání. 49

50 Podpora kariérového poradenství - Počáteční a další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti kariérového poradenství v základních školách a středních školách. - Zkvalitnění poradenských služeb v oblastech metodiky poradenství i vlastní poradenské činnosti poskytovaných přímo řízenými organizacemi MŠMT. - Spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Úřadem práce ČR a sdruženími zaměstnavatelů a zřizovatelů škol voblasti kariérového a celoživotního poradenství. - Spolupráce základních a středních škol při realizování tematického okruhu Svět práce v základních školách v souladu srámcovým vzdělávacím programem pro základní školy. 50

51 DZ vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR ( ) Koncepce DZ vychází z Programového prohlášení vlády: - Podpora rozvoje odborného středního vzdělávání a posílení jeho prestiže. - Podpora technického školství pro zajištění a rozvoj kvalitní obslužné a řídící struktury technických odvětví. - Získání a udržení kvalitních a motivovaných učitelů a zajištění jejich co nejlepší přípravy a profesního rozvoje. Akční plán podpory odborného vzdělávání - APOV 2008, průběžné hodnocení APOVu (leden 2012), APOV PS pro řešení problematiky OV => posílení úlohy vlivu na OV + koordinace 51

52 Aktivity MŠMT - příklady Komunikační platformy IPn - Tematické fórum EU pro spolupráci škola firem. - Sektorové dohody. - Pracovní skupina pro řešení problematiky odborného školství. - POSPOLU Podpora a spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání vpraxi (2012 až 2015). - Podpora technických a přírodovědných oborů => zefektivnění marketingové podpory (2009 až 2012). - Metodika II => podpora výměny informací mezi učiteli (portál Podporované projekty - Věda má budoucnost => zatraktivnění matematických a přírodovědných oborů; realizován sdružením AISIS s podporou společností IBM a Bayer. - TECHyes => podporu studia technických oborů (KÚ Libereckého kraje). 52

53 Děkuji Vám za pozornost Petr BANNERT vedoucí oddělení středního vzdělávání (O211) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská Praha 1 tel.: www: 53

54 Program konference Část 2: Role MŠMT a potřeby podniků 11:00 11:15 Petr Bannert, vedoucí Oddělení středního vzdělávání MŠMT ČR Jak postupuje ministerstvo při řešení současné situace v učňovském a středním odborném školství? 11:15 12:00 Panelová diskuze na téma: Může fungovat predikční systém požadavků trhu práce? Jak optimálně nastavit kapacitu a strukturu vzdělávacích oborů? Budou přizváni: Pavel Roman, člen představenstva Česko-německé obchodní a průmyslové komory Eduard Muřický, ředitel Sekce průmyslu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Miloš Rathouský, zástupce Svazu průmyslu a dopravy ČR 12:00 12:45 12:45 13:30 Panelová diskuze na téma: Jaká by měla být role státu při výchově kvalifikovaných dělníků a techniků? Co brání zavedení duálního systému výuky? Budou pozváni: Petr Bannert, vedoucí Oddělení středního vzdělávání MŠMT ČR Miroslav Vrba, člen dozorčí rady Asociace energetických manažerů Karel Chadt, ředitel Středního odborného učiliště strojírenského ŠKODA Martin Lehocký, personální ředitel Vítkovice, a.s. Oběd

55 Odborné školství vs. trh práce (výsledky analýzy disparit SŠ) Ing. Miloš Rathouský, sekce zaměstnavatelská,

56 Analýzy regionálních disparit středního odborného vzdělávání ve vazbě na trh práce Cíl: ověření situace nabídka x poptávka 14 regionálních analýz a 1 celorepubliková V rámci KA 1 projektu USD Realizátor: Asistenční centrum, a.s Data za rok 2011, zdroj: ÚP ČR (OKPráce) Všechny analýzy dostupné na:

57 Hlavní zjištění z analýz Neporovnatelnost dat (CZ-ISCO x KKOV) Vyšší poptávka po vyučených, než po maturantech Nedostatkové: strojírenství, stavebnictví, doprava a spoje (učební obory) Přebytkové: podnikání, gastronomie (maturitní)

58 Jihomoravský kraj: maturitní obory Obchod 63 Ekonomika a administrativa 68 Právní a veřejnosprávní činnost 18 Informatické obory 37 Doprava a spoje 53 Zdravotnictví 21 Hornictví, hutnictví a 32 Kožedělná a obuvnická 43 Veterinářství a veterinární 72 Publicistika, knihovnictví a 28 Technická chemie a chemie 16 Ekologie a ochrana životního 31 Textilní výroba a oděvnictví 33 Zpracování dřeva a výroba 39 Speciální a interdisciplinární 34 Polygrafie, zpracování papíru, 82 Umění a užité umění 36 Stavebnictví, geodézie a 23 Strojírenství a strojírenská 29 Potravinářství a potravinářská 75 Pedagogika, učitelství a 69 Osobní a provozní služby 65 Gastronomie, hotelnictví a 26 Elektrotechnika, komunikační 41 Zemědělství a lesnictví 64 Podnikání v oborech, odvětvích

59 Moravskoslezský kraj: učební obory Strojírenství a strojírenská výroba 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie 21 Hornictví, hutnictví a slévárenství 37 Doprava a spoje 65 Gastronomie, hotelnictví a turismu 68 Právní a veřejnosprávní činnost 26 Elektrotechnika, komunikační a výpočetní technika 66 Obchod 31 Textilní výroba a oděvnictví 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče 39 Speciální a interdisciplinární obory 29 Potravinářství a potravinářská chemie 53 Zdravotnictví 41 Zemědělství a lesnictví 69 Osobní a provozní služby 28 Technická chemie a chemie silikátů 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie 33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů 64 Podnikání v oborech, odvětvích 63 Ekonomika a administrativa 18 Informatické obory 82 Umění a užité umění 16 Ekologie a ochrana životního prostředí 32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů 43 Veterinářství a veterinární prevence 72 Publicistika, knihovnictví a informatika

60 Další postup Vytvoření regionálních predikcí na 3 5 let Udržování a naplňování systému (MPSV, MŠMT, ČSÚ) Optimalizace oborové struktury SŠ (kraje) Určení prioritních oborů pro další vzdělávání (rekvalifikace)

61 Děkuji vám za pozornost

62 Program konference Část 3: Role MPSV a potřeby podniků 13:30 13:45 Karel Machotka, náměstek ministra práce a sociálních věcí ČR Jak může MPSV účelně podpořit rekvalifikaci pracovníků na technické profese? Jak v této oblasti spolupracuje s podnikatelským sektorem? 13:45 14:00 Pavel Puff, manažer útvaru strategický nábor ČEZ, a.s. Jaký je mezi podniky zájem o rekvalifikované pracovníky? Jsou tyto rekvalifikace účinné a účelné? Kde jsou největší rezervy? 14:00 14:45 Panelová diskuze na téma: Mají sektorové dohody očekávaný efekt? Budou přizváni: Miroslav Procházka, ředitel úseku lidských zdrojů, Konsorcium VZ NSP II Trexima Věra Vrchotová, předsedkyně Sektorové rady strojírenství, personální ředitelka Motor Jikov Group Miroslav Zámečník, člen NERV 14:45 14:55 Tomáš Skřivánek, šéfredaktor deníku E15 Zhodnocení konference, poděkování partnerům 15:00 Konec konference

63 Jaké středoškolské obory potřebuje český průmysl? Bude v ČR v roce 2020 dostatek technicky vzdělaných lidí? Mgr. Karel Machotka, náměstek ministra pro trh práce, MPSV

64 Role MPSV a potřeby podniků Jak může MPSV účelně podpořit rekvalifikaci pracovníků na technické profese? Jak v této oblasti spolupracuje s podnikatelským sektorem? Ministerstvo práce a sociálních věcí, Sekce trhu práce, Na Poříčním právu 1, , Praha 2 tel: , ,

65 Rekvalifikace Rekvalifikace se svým zaměřením přizpůsobují požadavkům trhu práce a struktuře volných pracovních míst v daném regionu, resp. požadavkům zaměstnavatelů na pracovní sílu. K tomu slouží: poradní sbory regionální rady rozvoje lidských zdrojů průzkum struktury volných pracovních míst přímý kontakt se zaměstnavateli Ministerstvo práce a sociálních věcí, Sekce trhu práce, Na Poříčním právu 1, , Praha 2 tel: , ,

66 Zvolené rekvalifikace Od 1. ledna 2012 lze využít nového nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, tzv. zvolené rekvalifikace: uchazeč nebo zájemce o zaměstnání má možnost výběru konkrétního rekvalifikačního kurzu a rekvalifikačního zařízení Ministerstvo práce a sociálních věcí, Sekce trhu práce, Na Poříčním právu 1, , Praha 2 tel: , ,

67 Investiční pobídky: - podpora tvorby nových pracovních míst - podpora školení a rekvalifikace zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí, Sekce trhu práce, Na Poříčním právu 1, , Praha 2 tel: , ,

68 Podpora z evropských prostředků Vzdělávejte se pro růst - regionální projekt zaměřený na posilování odborných znalostí, cílený na odvětví české ekonomiky, která mají podle MPSV potenciál růstu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Sekce trhu práce, Na Poříčním právu 1, , Praha 2 tel: , ,

69 Národní soustava povolání Propojení rekvalifikací s Národní soustavou kvalifikací Sektorové rady - sdružují zástupce významných zaměstnavatelů, veřejné správy, profesních organizací, zaměstnanců, vzdělavatelů a dalších odborníků na lidské zdroje Sektorové dohody - jsou dohody o spolupráci mezi zaměstnavateli a ostatními klíčovými partnery Ministerstvo práce a sociálních věcí, Sekce trhu práce, Na Poříčním právu 1, , Praha 2 tel: , ,

70 Děkuji za pozornost Ministerstvo práce a sociálních věcí, Sekce trhu práce, Na Poříčním právu 1, , Praha 2 tel: , ,

71 Program konference Část 3: Role MPSV a potřeby podniků 13:30 13:45 Karel Machotka, náměstek ministra práce a sociálních věcí ČR Jak může MPSV účelně podpořit rekvalifikaci pracovníků na technické profese? Jak v této oblasti spolupracuje s podnikatelským sektorem? 13:45 14:00 Pavel Puff, manažer útvaru strategický nábor ČEZ, a.s. Jaký je mezi podniky zájem o rekvalifikované pracovníky? Jsou tyto rekvalifikace účinné a účelné? Kde jsou největší rezervy? 14:00 14:45 Panelová diskuze na téma: Mají sektorové dohody očekávaný efekt? Budou přizváni: Miroslav Procházka, ředitel úseku lidských zdrojů, Konsorcium VZ NSP II Trexima Věra Vrchotová, předsedkyně Sektorové rady strojírenství, personální ředitelka Motor Jikov Group Miroslav Zámečník, člen NERV 14:45 14:55 Tomáš Skřivánek, šéfredaktor deníku E15 Zhodnocení konference, poděkování partnerům 15:00 Konec konference

72 JAKÝ JE MEZI PODNIKY ZÁJEM O REKVALIFIKOVANÉ PRACOVNÍKY? Pavel Puff, manažer útvaru strategický nábor ČEZ, a. s.

73 BUDE V ČR V ROCE 2020 DOSTATEK TECHNICKY VZDĚLANÝCH LIDÍ? 73

74 BUDE V ČR V ROCE 2020 DOSTATEK TECHNICKY VZDĚLANÝCH LIDÍ? 74

75 BUDE V ČR V ROCE 2020 DOSTATEK TECHNICKY VZDĚLANÝCH LIDÍ? 75

76 BUDE V ČR V ROCE 2020 DOSTATEK TECHNICKY VZDĚLANÝCH LIDÍ? Svaz průmyslu a dopravy ČR provedl analýzu regionálních disparit středního odborného vzdělávání ve vazbě na trh práce 76

77 JAK JE TO VLASTNĚ S REKVALIFIKACEMI REKVALIFIKACE A TECHNIKA?

78 JAK VIDÍ REKVALIFIKACE MÉDIA Zájem o rekvalifikace v době rostoucí nezaměstnanosti výrazně stoupl Největší zájem je o kurzy účetnictví, řidičské průkazy a různé úrovně práce s počítači Na trhu s kurzy je však přetlak a tlačí ceny kurzů dolů Firmy kurzy zlevňují, mnohdy je to na úkor kvality Podle statistik si najde práci do dvanácti měsíců od rekvalifikace každý druhý člověk s rozšířenou kvalifikací Rekvalifikace je pro většinu lidí stále vnímána jen jako okrajový prostředek, jak nabýt nové znalosti a dovednosti Největší zájem je o pedagogické minimum, kurz finančního poradenství a obchodního zástupce Podle MPSV by měly být rekvalifikace modelovány pro konkrétního zaměstnavatele, který nové pracovníky aktuálně poptává. Zároveň je třeba se soustředit na vyučování finanční a počítačové gramotnosti. 78

79 ŠETŘENÍ AKREDITOVANÝCH A NEAKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ MŠMT ZA ROK 2011 Počet vzdělávacích institucí, které poskytují akreditované vzdělávací programy a počet škol, které mohou rekvalifikace poskytovat bez akreditace Typ vzdělávací instituce Počet organizací % Subjekt s platnou akreditací MŠMT ,3 Škola (SŠ, VOŠ) bez platné akreditace MŠMT zapsaná ve školském rejstříku ,8 Vysoká škola bez platné akreditace MŠMT 57 1,9 Celkem Šetření se celkem zúčastnilo subjektů, tj. 40,6 % z celkového počtu kontaktovaných organizací z toho 744 subjektů evidovaných v databázi MŠMT 456 škol, které nemají žádnou akreditaci MŠMT Do celkového zpracování bylo zahrnuto 1063 odeslaných dotazníků 79

80 ŠETŘENÍ AKREDITOVANÝCH A NEAKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ MŠMT ZA ROK 2011 Celkový počet účastníků kurzů Průměrný počet účastníků jednoho kurzu Průměrná délka trvání jednoho kurzu kurzů 6,8 účastníků 196,7 hodin 80

81 POUZE NECELÝCH 16 % REALIZOVANÝCH REKVALIFIKACÍ JE SPOJENO S PRŮMYSLOVÝMI OBORY 81

82 TÉMĚŘ 56 % REKVALIFIKACÍ V PRŮMYSLU SE VZTAHUJE KE SKUPINĚ OBORŮ TECHNIKA 82

83 ÚSPĚŠNOST ÚČASTNÍKŮ REKVALIFIKACÍ JE 92,8 %, U TECHNICKÝCH OBORŮ 91,3 % (5379 ABSOLVENTŮ) 83

84 JAKÉ ZÁVĚRY JE MOŽNO Z DOSTUPNÝCH INFORMACÍ A ŠETŘENÍ MŠMT VYVODIT Poskytování rekvalifikací přispívá k lepší zaměstnatelnosti jejich absolventů Na trhu je přetlak nabídky, který může způsobovat problémy s kvalitou jednotlivých kurzů (tlak na cenu) Ročně je realizována 1/3 akreditovaných kurzů, tyto jsou realizovány 2/3 akreditovaných poskytovatelů Malé zapojení škol do systému rekvalifikací Pouze šestina realizovaných rekvalifikací je spojena s průmyslovými obory Pouze osmina absolventů rekvalifikací absolvuje rekvalifikace spojené s průmyslovými obory 84

85 ABSOLVENTI REKVALIFIKACÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRŮMYSLOVÝCH PODNICÍCH Průmyslová výroba většinou vyžaduje pracovníky se získanou plnou kvalifikací pro výkon konkrétní práce Rekvalifikační kurzy jsou využívány především pro získání dílčích kvalifikací, které umožňují výkon některých doplňkových činností Z tohoto pohledu jsou tyto kurzy vnímány zaměstnavateli jako potřebné a vysílají na ně své zaměstnance ALE Průmyslové podniky budou muset řešit nedostatečnou nabídku plně kvalifikovaných zaměstnanců na trhu práce MUSÍME HLEDAT TAKOVÉ FORMY REKVALIFIKACÍ, KTERÉ BUDOU PROVÁZÁNY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE A NEJLÉPE KONKRÉTNÍM ZAMĚSTNAVATELEM A UMOŽNÍ ZÍSKAT PLNOU KVALIFIKACI PRO VÝKON KONKRÉTNÍ PRÁCE 85

86 JEDNOU Z MOŽNÝCH CEST JE NÁRODNÍ SOUSTAVA KVALIFIKACÍ Co je to Národní soustava kvalifikací databáze kvalifikací uplatnitelných na trhu práce, která obsahuje údaje o tom, co která kvalifikace vyžaduje (tedy jaké kompetence má její vykonavatel mít), údaje o způsobech a podmínkách jejího získání (tzn. jakým způsobem budou kompetence u zkoušky ověřovány). při tvorbě Národní soustavy kvalifikací se vychází ze zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání umožňuje účastníkům rekvalifikačních kurzů získat nejen profesní kvalifikaci, ale i úplnou profesní kvalifikaci složením zkoušky a získat certifikát o dosažení odpovídajícího stupně vzdělání 86

87 V TVORBĚ NÁRODNÍ SOUSTAVY KVALIFIKACÍ HRAJÍ DŮLEŽITOU ROLI SEKTOROVÉ RADY Co je to sektorová rada nástroj zaměstnavatelů při prosazování zájmů daného sektoru v oblasti lidských zdrojů ve vztahu ke státní správě a vzdělávacím institucím deklaruje kvalifikační potřeby (vývojové trendy) sektoru a potřeby trhu práce obecně působí jako partner autorizujícího orgánu, MŠMT a autorizovaných osob v záležitostech realizace zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání v současné době je ustaveno 29 sektorových rad 87

88 JSOU REKVALIFIKACE ŘEŠENÍM NEDOSTATKU TECHNIKŮ NA ČESKÉM TRHU PRÁCE? Stávající systém rekvalifikací není schopen řešit očekávaný nedostatek techniků Může však řešit situaci nezaměstnaných a přispět k jejich lepší zaměstnatelnosti, případně rozšiřovat dovednosti stávajících zaměstnanců Zlepšení situace by mohlo přinést větší využívání systému ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání prostřednictvím Národní soustavy kvalifikací Při tvorbě tohoto systému jsme však v podstatě na začátku, přestože je popsáno 347 profesních kvalifikací bylo provedeno zkoušek bylo akreditováno 483 rekvalifikačních kurzů bylo jmenováno 2598 autorizujících osob 88

89 DĚKUJI ZA POZORNOST 89

REGIONÁLNÍ REŠERŠE PARDUBICKÝ KRAJ

REGIONÁLNÍ REŠERŠE PARDUBICKÝ KRAJ REGIONÁLNÍ REŠERŠE PARDUBICKÝ KRAJ Finální verze ke dni 11. 7. 2014 Zpracování: Ing. Jaroslav Ponert Markéta Heroutová Josef Hostinský Iva Roušarová Lenka Seidlová Sektorové dohody jako nástroj sociálního

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU PRO PODPORU TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU PRO PODPORU TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU PRO PODPORU TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POSLANECKÝ NÁVRH MÍŘÍ DO DOLNÍ KOMORY PARLAMENTU ČR Stav českého technického vzdělávání Průměrná vzdělanost českých žáků se mezi lety

Více

Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání

Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání V Praze dne 15. července 2014 Předkládací zpráva Výkonná místopředsedkyně RHSD ČR a ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová na základě

Více

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA II. V návaznosti na Akční plán podpory odborného vzdělávání, dále jen AP OV, který schválila Vláda ČR dne 16. prosince 2008 pod

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor ství, mládeže a tělovýchovy Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského e 2012 V Karlových Varech dne 19. dubna 2012 Mgr. Monika Šperglová

Více

REGIONÁLNÍ REŠERŠE ZLÍNSKÝ KRAJ

REGIONÁLNÍ REŠERŠE ZLÍNSKÝ KRAJ REGIONÁLNÍ REŠERŠE ZLÍNSKÝ KRAJ Autoři: Ing. Barbara Gergelová, expertka regionálního zastoupení SP ČR PhDr. Luboš Kavan, expert regionálního zastoupení SP ČR Mgr. Richard Koubek, poradce za SP ČR Ing.

Více

Regionální rešerše Jihočeský kraj

Regionální rešerše Jihočeský kraj Regionální rešerše Jihočeský kraj Zpracováno ke dni 20. 6. 2014 Lenka Vohradníková, Zuzana Pavlasová, Dana Feferlová 1 Obsah Regionální rešerše Jihočeský kraj... 1 1 Úvod... 3 2 Současná situace Jihočeského

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR (2011-2015) MŠMT

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR (2011-2015) MŠMT DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR (2011-2015) MŠMT 2011 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2011 (dále jen Dlouhodobý záměr ČR) navazuje

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Helena Šebková

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Helena Šebková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Helena Šebková Dokumenty Ústeckého kraje v souvislosti v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol a vyšší odborné školy Obalky brozura Sebkova

Více

Analýza regionálních disparit středního odborného. vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Střední Morava

Analýza regionálních disparit středního odborného. vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Střední Morava Analýza regionálních disparit středního odborného vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Střední Morava Pro Svaz průmyslu a dopravy ČR zpracovalo Asistenční centrum, a.s. v rámci realizace projektu Udržitelnost

Více

IV. a Příloha. Časový harmonogram plnění navrhovaných opatření. do roku 2009

IV. a Příloha. Časový harmonogram plnění navrhovaných opatření. do roku 2009 IV. a Příloha Časový harmonogram plnění navrhovaných opatření do roku 2009 Oblast Navrhovaná opatření 1. A. 6 provést analýzu dosavadního průběhu kurikulární reformy a její politické a mediální 1. B. 4

Více

květen 2012 Svaz průmyslu a dopravy České republiky Freyova 948/11 190 05 Praha 9

květen 2012 Svaz průmyslu a dopravy České republiky Freyova 948/11 190 05 Praha 9 SHRNUTÍ PODNĚTŮ A NÁZORŮ SEKTOROVÝCH RAD ZÁSTUPCŮ ZAMĚSTNAVATELŮ V RÁMCI ŘEŠENÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT A ZÁSADNÍCH BARIÉR V OBLASTI ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ V ČESKÉ REPUBLICE květen 2012 Svaz průmyslu a dopravy

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím

Více

REGIONÁLNÍ REŠERŠE OLOMOUCKÝ KRAJ. Autoři: PhDr. Jiří Pospíšil, expert regionálního zastoupení SP ČR. Mgr. Richard Koubek, poradce za SP ČR

REGIONÁLNÍ REŠERŠE OLOMOUCKÝ KRAJ. Autoři: PhDr. Jiří Pospíšil, expert regionálního zastoupení SP ČR. Mgr. Richard Koubek, poradce za SP ČR REGIONÁLNÍ REŠERŠE OLOMOUCKÝ KRAJ Autoři: PhDr. Jiří Pospíšil, expert regionálního zastoupení SP ČR Mgr. Richard Koubek, poradce za SP ČR Mgr. Jitka Janečková Moťková, poradce pro regionální RLZ Jiří Šafář,

Více

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období -2020 Březen OBSAH 1. Rozvoj společnosti a vzdělávání 1.1 Mezinárodní souvislosti 1.2 Hlavní trendy v oblasti ekonomiky

Více

Analýza regionálních disparit středního odborného vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Jihozápad

Analýza regionálních disparit středního odborného vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Jihozápad Analýza regionálních disparit středního odborného vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Jihozápad Pro Svaz průmyslu a dopravy ČR zpracovalo Asistenční centrum, a.s. v rámci realizace projektu Udržitelnost

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016)

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016) Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016) leden 2012 Úvod... 4 I. Rozvoj společnosti a vzdělávání...

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ REŠERŠE PRO PLZEŇSKÝ KRAJ, 2014

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ REŠERŠE PRO PLZEŇSKÝ KRAJ, 2014 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ REŠERŠE PRO PLZEŇSKÝ KRAJ, 014 Zpracovali: Ing. Jindřich Jindřich, expert regionálního zastoupení za SP ČR Jindřich Brabec, expert regionálního zastoupení za ČMKOS Michal Lehký,

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Zpracovala: Mgr. Lenka Bílková 30. 6. 2010, Praha Podpořeno grantem

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji 2012 Zpracoval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v souladu s 9 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

5. Prioritní oblast: INTEGROVANÝ ROZVOJ SPOLEČNOSTI

5. Prioritní oblast: INTEGROVANÝ ROZVOJ SPOLEČNOSTI 5. Prioritní oblast: INTEGROVANÝ ROZVOJ SPOLEČNOSTI STRATEGICKÝ CÍL PRO PRIORITNÍ OBLAST INTEGROVANÝ ROZVOJ SPOLEČNOSTI Posílení pozice krajských měst a dalších center v regionu Jihovýchod jako pólů růstu

Více

AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ 2014-2016. Moravskoslezský kraj

AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ 2014-2016. Moravskoslezský kraj AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ 2014-2016 Moravskoslezský kraj Obsah Úvod východiska pro programové období 2014-2020... 1 1. Problémové oblasti vzdělávání v České republice východiska... 4 1.1 Dimenze hlavních cílů...

Více

o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2011/2012

o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2011/2012 Zpracoval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v souladu s 10 zákona č.

Více

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 5. 2. 2015 OBSAH 1. Rozvoj společnosti a vzdělávání 1.1 Mezinárodní souvislosti 1.2 Hlavní trendy v oblasti

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Návrh materiálu pro jednání porady vedení - č.j.: MSMT-43588/2014 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období - 2020 19. 12. 2014 Návrh materiálu pro jednání porady

Více

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou 1 Obsah 1. Plán reformy kurikula 3 1.1. Výchozí dokumenty 3 1.2. Legislativa 3 2. Strategické

Více

Vazby vzdělávání a trhu práce. Obsahová analýza závěrečných zpráv z výběrových šetření realizovaných NÚV (NÚOV) v období 2004-2012

Vazby vzdělávání a trhu práce. Obsahová analýza závěrečných zpráv z výběrových šetření realizovaných NÚV (NÚOV) v období 2004-2012 Vazby vzdělávání a trhu práce Obsahová analýza závěrečných zpráv z výběrových šetření realizovaných NÚV (NÚOV) v období 2004-2012 1 Obsah Úvod, metodologie... 3 Metodologie... 9 1. Názory zaměstnavatelů

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více