MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU"

Transkript

1 MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU Possibilities of Multiple-Source Financing of Lifelong Learning in the Czech Republic Using a Voucher System Jana Fialková Sodexho Pass Česká Republika, a.s. Anotace Cílem prezentace je ukázat jednu z možných cest ke zvyšování financí pro celoživotní vzdělávání v České republice prostřednictvím vícezdrojového financování a inspirovat všechny, kterých se to týká, k přechodu od psaní dalších studií k realizaci v nich uvedených principů a zkušeností. Prezentace je zaměřena na aplikaci poukázkových systémů financování celoživotního vzdělávání - nástroje, pro jehož využití jsou solidní teoretické podklady i praktické zkušenosti ze zahraničí. Prezentace představuje základní principy fungování poukázkového systému ve vzdělávání dospělých a poukazuje na jeho hlavní výhody. Pro inspiraci jsou uvedeny příklady využití poukázkových systémů v zemích Evropské unie. Annotation The aim of the presentation is to show one of the possible ways for increasing finances for lifelong education in the Czech Republic by means of multiple-source financing, and to inspire all individuals concerned to the transformation from writing further studies to the realization of the principles and experiences listed therein. It is mainly aimed at applications of voucher systems of financing lifelong education instruments, for whose use there are solid theoretical bases and practical experience from abroad. The presentation introduces the basic principles of functioning of the voucher system in the area of lifelong learning and point out the main advantages. For inspiration there are listed examples of using voucher systems in countries of European Union. Bezpečná a účelová distribuce prostředků veřejné podpory Společnost Sodexho Pass se zabývá vývojem a poskytováním inovativních metod pro řízení vícezdrojového financování již 25 let. Vícezdrojové financování je vhodným nástrojem pro distribuci prostředků veřejné podpory, který zajistí bezpečné a účelové doručení podpory vybrané cílové skupině občanů. V současné době řídí společnost Sodexho Pass například systémy podpory nezaměstnaných osob, podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků a jazykového vzdělávání dospělých v Belgii, systém podpory rodin s dětmi a azylové systémy ve Velké Británii, systém podpory podnikání v Belgii a ve Francii, podpory mimoškolních aktivit studentů středních škol ve Francii, podpory kulturního vyžití rodin a mobility postižených osob v Německu, aj.

2 Fungování vícezdrojového financování Fungování modelu vícezdrojového financování v rámci podpory dalšího vzdělávání dospělých není v Evropě ojedinělý. V Belgii již 6 let běží projekt na podporu vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků, v severní části Itálie existuje rozvinutá síť pro distanční vzdělávání dospělých. Příkladem nám může být také Rakousko, kde je model dalšího vzdělávání výrazně rozvinutější než v České republice. Vzdělávání, které zájemcům poskytuje většina rakouských spolkových zemí a především pak rakouská Komora práce, funguje systémem vícezdrojového financování, přičemž největší část nákladů na další odborné vzdělávání v tomto případě hradí zaměstnavatelé. Rakouské regionální orgány využívají poukázkového systému jak v oblasti vzdělávání, tak na podporu podnikání nebo na podporu výzkumných aktivit mladých vědců a výzkumníků. Tento systém financování je podpořen legislativními kompetencemi tamních regionálních orgánů, 1 které v České republice zatím chybí. Poukázkový systém ve vzdělávání je běžně využíván ostatními evropskými státy již řadu let. Časté využívání poukázkového systému je přitom oprávněné, neboť se jedná o velmi jednoduchý a nejméně nákladný způsob realizace vícezdrojového financování. Navíc čárový kód poukázek umožňuje sledovat a kontrolovat čerpání zdrojů u každého z přispěvatelů zvlášť (viz Obr. 1). Poukázkový systém tak umožňuje bezpečné a účelové řízení finančních toků, čímž naplňuje základní podmínky požadované při distribuci veřejných financí adresnost, účelovost a transparentnost. Zpracováním poukázek na vyspělých technologiích lze navíc získat statistické informace jako např. která školení jsou nejčastěji navštěvována, jaká školení využívá jaká cílová skupina, které vzdělávací instituce mají nejvíce zájemců atd. Tato data pak mohou sloužit k vysledování nových trendů v oblasti dalšího vzdělávání a k vytváření strategií rozvoje této oblasti. Obr. 1 Fungování systému vícezdrojového financování Zdroje financování Zaměstnavatel Zaměstnanec EU EU Stát Region Poukázka s čárovým kódem Distribuce podpory cílové skupině Čárový kód umožňující kontrolu čerpání prostředků z jednotlivých zdrojů 1 Viz článek Poukázky na kurzy a akreditace, časopis Ekonom, č. 19,

3 Vzdělávání živnostníků a zaměstnanců malých a středních podniků v Belgii V Belgii ve Valonském regionu je již od roku 1998 realizován projekt Školení zaměstnanců malých a středních podniků. Cílem projektu je podpořit živnostníky a zaměstnance malých a středních podniků v dalším profesním vzdělávání a přispět tak ke konkurenceschopnosti tamních firem. Zaměstnanci malých a středních podniků a živnostníci mohou dostat příspěvek na vzdělávání od tamní vlády a svého zaměstnavatele formou poukázky Cheque Formation (viz Obr. 2). Nominální hodnota poukázky je 3, což je hodnota jedné hodiny školení. Zaměstnavatel přispívá stejnou částkou jako tamní vláda (tj. 15 ). Do současné doby bylo tímto systémem proškoleno 9 živnostníků a zaměstnanců malých a středních podniků a do projektu se zapojilo více jak 3 certifikovaných vzdělávacích institucí. Od roku 26 rozšířila vláda tento systém o další nástroj podpory - poukázky na jazykové vzdělávání Cheque-Formation Language. Celkově vláda hodnotí projekt jako velmi úspěšný, což lze vysledovat i na údajích již v prvních letech realizace ( ) (viz Graf 1 až 3). Všechny údaje prezentované v grafech níže byly získány čtením čárového kódu na poukázkách. Obr. 2 Poukázka na vzdělávání zaměstnanců v Belgii Jak znázorňují níže uvedené grafy, již v prvních třech letech se do projektu zapojilo podniků (57 %) a živnostníků (43 %), a 61 školících institucí proškolilo hodin. Kritériem pro zapojení vzdělávacích institucí do projektu je tzv. malý audit, který má ověřit kvalitu poskytovaného vzdělávání vzhledem k potřebám malých a středních podniků. Vzdělávací instituce musí projít tímto auditem každý rok a musí zaplatit mírný poplatek. V roce 21 a 22 se počet vzdělávacích institucí snížil na 53. Ke snížení počtu zapojených institucí došlo v důsledku jejich neúspěchu přilákat dostatečný počet zájemců o své kursy. Placení poplatku za audit v následujícím roce zhodnotily jako neefektivní a do projektu se již nezapojily. Pozitivní ovšem je, že od roku 22 počet zapojených vzdělávacích institucí neustále stoupal, až k dnešnímu dni dosáhl počtu více jak 3 vzdělávacích institucí. Graf 1

4 Počet proškolených živnostníků a zaměstnanců malých a středních podniků r r. 2 r. 21 r. 22 Graf 2 Počet zapojených vzdělávacích institucí r r. 2 r. 21 r. 22 Graf 3 Počet realizovaných hodin vzdělávání r r. 2 r. 21 r. 22 Závěrem k financování systému celoživotního vzdělávání v ČR V České republice se tématu celoživotního vzdělávání věnuje zvýšená pozornost již řadu let. Faktem však zůstává, že v současné době neexistuje žádné systémové řešení, ani jeho ucelená koncepce, která by upravovala alespoň základní nástroje systému celoživotního

5 vzdělávání. Hlavním problémem je především neexistence legislativního rámce, který by upravoval systém financování a tedy konkrétních stimulů ke vzdělávání. Mezi efektivní nástroje stimulace patří finanční pobídky jako možnost odpočítání nákladů spojených se vzděláváním zaměstnanců z daní z příjmů (např. odpočet mzdy zaměstnance za dobu, kdy byl zaměstnanec na školení), nebo příspěvek na vzdělávání od zaměstnavatele, regionálních orgánů, státu aj. Vícezdrojové financování je vhodným nástrojem k zajištění těchto finančních pobídek a lze ho realizovat jednoduchým a transparentním způsobem - formou poukázkového systému. Poukázkový systém nabízí jednoduché řešení distribuce veřejné podpory cílové skupině, která je využita účelově, adresně a transparentně. Poukázkový systém není ničím ojedinělým a v současné době je využíván již řadu let po celé Evropě (viz vzdělávací poukázky Pracovní komory Vídeň v Rakousku, poukázky na vzdělávání a poradenství Adviescheque a e-poukázka na vzdělávání Opleidingscheque ve Vlámském regionu v Belgii; poukázky na vzdělávání Cheque Formation ve Valonském regionu v Belgii; vzdělávací šeky FORCE, poukázky na podporu vyučených osob Chequier Equipement a šeky na využití osobních počítačů ve Francii; poukázka na vzdělávací kursy v Itálii; roční vzdělávací šeky ve Švýcarsku aj.). Zahraniční zkušenosti tak můžeme kdykoliv využít k realizaci systému podpory profesního vzdělávání dospělých i v České republice.

Financování rozvoje lidských zdrojů

Financování rozvoje lidských zdrojů Autorská studie č. 21 Financování rozvoje lidských zdrojů Zvýšení efektivnosti veřejných zdrojů a mobilizace soukromých zdrojů Podkladová studie ke kapitole 4.6 - Financování rozvoje lidských zdrojů -

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Mobilita výzva a příležitost pro studenty Katedry rozvojových studií

Univerzita Palackého v Olomouci. Mobilita výzva a příležitost pro studenty Katedry rozvojových studií Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Autorka práce: Blanka Poštulková Mobilita výzva a příležitost pro studenty Katedry rozvojových studií Bakalářská práce

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 30. 11. 2013 ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

Most k budoucnosti: Evropská politika odborného vzdělávání a přípravy 2002-10 Národní zpráva o politice odborného vzdělávání Česká republika

Most k budoucnosti: Evropská politika odborného vzdělávání a přípravy 2002-10 Národní zpráva o politice odborného vzdělávání Česká republika Most k budoucnosti: Evropská politika odborného vzdělávání a přípravy 2002-10 Národní zpráva o politice odborného vzdělávání Česká republika Národní konsorcium ReferNet Česká republika Upozornění: Tato

Více

Rámec rozvoje vysokého školství do roku 2020

Rámec rozvoje vysokého školství do roku 2020 Rámec rozvoje vysokého školství do roku 2020 Ra mec rozvoje vysoke ho s kolstvı do roku 2020 Obsah Obsah...1 Úvod...2 Východiska...3 Analýza stávající situace...5 Demografický vývoj... 5 Zabezpečování

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Problematika financování regionálního školství The issue of financing of regional education Iveta HAVLÍČKOVÁ Plzeň 2012 Čestné prohlášení

Více

Nepřímá podpora výzkumu, vývoje a inovací. Podklad pro přípravu nové NP VaVaI

Nepřímá podpora výzkumu, vývoje a inovací. Podklad pro přípravu nové NP VaVaI Nepřímá podpora výzkumu, vývoje a inovací Podklad pro přípravu nové NP VaVaI 2012 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a podklady pro realizaci a aktualizaci Národní

Více

Strategie celoživotního učení ČR

Strategie celoživotního učení ČR Strategie celoživotního učení ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 2007 2 OBSAH ÚVOD... 5 1. POJETÍ CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ... 7 1.1 Vymezení pojmu celoživotní učení... 7 1.2 Vývoj koncepce

Více

Studie EMN Uspokojování poptávky po pracovní síle prostřednictvím migrace Česká republika

Studie EMN Uspokojování poptávky po pracovní síle prostřednictvím migrace Česká republika Národní kontaktní místo Evropské migrační sítě v České republice Studie EMN Uspokojování poptávky po pracovní síle prostřednictvím migrace 2010 Studie financována Evropskou komisí a Ministerstvem vnitra

Více

Zavedení školného a sociální situace studentů

Zavedení školného a sociální situace studentů Bankovní institut vysoká škola Praha Fakulta finančních obchodů Zavedení školného a sociální situace studentů Diplomová práce Autor: Bc. Tokhtar Karina Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Evžen

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

2012_10_obal publikace_v04.pdf 1 10.10.2012 10:52:16 CMY

2012_10_obal publikace_v04.pdf 1 10.10.2012 10:52:16 CMY 2012_10_obal publikace_v04.pdf 1 10.10.2012 10:52:16 C M Y CM MY CY CMY K Text neprošel jazykovou úpravou. Olomoucký klastr inovací, družstvo Autor: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Olomouc 2012 Obsah

Více

Analýza možností využití finančních nástrojů v podpoře vědy, výzkumu a inovací

Analýza možností využití finančních nástrojů v podpoře vědy, výzkumu a inovací Analýza možností využití finančních nástrojů v podpoře vědy, výzkumu a inovací Tato analýza vznikla v Technologické agentuře ČR jako podkladový materiál pracovní skupiny Nové finanční nástroje v letech

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Příručka pro žadatele o grant Strana 1/46 OBSAH: 1. ČÁST ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU INICIATIVY

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

ANALÝZA MOŽNOSTÍ A NÁVRH BUDOUCÍCH VÝMĚN PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A ŽÁKŮ

ANALÝZA MOŽNOSTÍ A NÁVRH BUDOUCÍCH VÝMĚN PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A ŽÁKŮ ANALÝZA MOŽNOSTÍ A NÁVRH BUDOUCÍCH VÝMĚN PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A ŽÁKŮ vypracovaná v rámci sub-projektu Programu švýcarsko-české spolupráce Mezinárodní partnerství technických škol Podpořeno z Programu

Více

Media4u Magazine. 8. ročník 1/2011. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 8. ročník 1/2011. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha. 8. ročník 1/2011 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly

Více

BLENDED LEARNING STRATEGIE KURZŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

BLENDED LEARNING STRATEGIE KURZŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BLENDED LEARNING STRATEGIE KURZŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY LUDVÍK EGER Západočeská univerzita v Plzni Abstrakt: Evropská unie podporuje řadou aktivit celoživotní vzdělávání. V poslední

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Nové formy podpory exportu v ČR

Nové formy podpory exportu v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Nové formy podpory exportu v ČR Bakalářská práce Autor: Adéla Popelková bankovní management Vedoucí práce: Ing. Petr Soukup, CSc.

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA. Vzdělání a trh práce. Respekt institut, o.p.s.

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA. Vzdělání a trh práce. Respekt institut, o.p.s. EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA Vzdělání a trh práce Respekt institut, o.p.s. 1 Tento dokument vznikl v rámci projektu Evropská regionální fóra, který realizuje Respekt institut, o.p.s., za finančního přispění

Více

květen 2012 Svaz průmyslu a dopravy České republiky Freyova 948/11 190 05 Praha 9

květen 2012 Svaz průmyslu a dopravy České republiky Freyova 948/11 190 05 Praha 9 SHRNUTÍ PODNĚTŮ A NÁZORŮ SEKTOROVÝCH RAD ZÁSTUPCŮ ZAMĚSTNAVATELŮ V RÁMCI ŘEŠENÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT A ZÁSADNÍCH BARIÉR V OBLASTI ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ V ČESKÉ REPUBLICE květen 2012 Svaz průmyslu a dopravy

Více

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013)

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) OBSAH A. Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice: definice a statistické údaje...2 A.1 Definice... 2 A.2 Statistické údaje...

Více

ISBN 978-80-214-4829-2

ISBN 978-80-214-4829-2 Ing. Radka Pittnerová, Mgr. Hana Šprtová, Ing. Jitka Vepřková, Jana Kopecká, Doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D., 2013 Obálka, typografie a sazba Jan Janák, 2013 ISBN 978-80-214-4829-2 Kolektiv autorů Ing.

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Komparace systémů finanční podpory kultury v ČR s vybranými vyspělými státy

Komparace systémů finanční podpory kultury v ČR s vybranými vyspělými státy Komparace systémů finanční podpory kultury v ČR s vybranými vyspělými státy Prosinec 2008 Zpracovatel: Projektová a rozvojová agentura, a.s. Obsah: 1. Zadání, cíl a smysl studie... 4 1.1. Identifikace

Více