ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013"

Transkript

1 Gymnázium a SOŠPg, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace, Jeronýmova 425/27, Liberec Tel./fax ; ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Mgr. Jaroslav Šťastný (všeobecná část) Hana Veverková (hospodářská část).. podpis.. podpis Schválil: Mgr. Jaroslav Šťastný.. podpis Předkládá: Mgr. Jaroslav Šťastný.. podpis Razítko organizace V Liberci, květen, /54

2 Zpráva o činnosti organizace za rok Všeobecná část 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci Název: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace Typ: Škola s právní subjektivitou IČO: IZO: ID: Zřizovatel: Liberecký kraj Ředitel školy: Mgr. Jaroslav Šťastný od Kosmonautů 359, Liberec WEB: Školská rada: Eva Píšová (předseda), Jitka Hatriková, Dagmar Helšusová, Dana Lysáková, Miloš Sabáček, Vladimír Balík Součásti školy: Gymnázium čtyřleté, osmileté Střední odborná škola pedagogická (obory PMP a PL) Zařazení do sítě: Kapacita: 750 studentů 2/54 2

3 1.2 Charakteristika a úkoly organizace vyplývající ze zřizovací listiny v hlavní a doplňkové činnosti Přehled studijních oborů a jejich zaměření 1. Číselný kód oboru Název stud. oboru Č.j. učební plán Č.j. schválení oboru Věstník MŠMT 7941K401 ( /00) K/ K/ K/801 ( /00) M/005 ( /00) M/01 Gymnázium (čtyřletý cyklus) Gymnázium (čtyřletý cyklus) Gymnázium (osmiletý cyklus) Gymnázium (osmiletý cyklus) dobíhající stud. Předškolní a mimoškolní pedagogika Předškolní a mimoškolní pedagogika 20595/99-20 ze dne s plat. od RVP/ŠVP RVP/ŠVP 20594/99-22 ze dne s plat. od /98-23/231 ze dne s plat. od /91-20 ze dne s platností od / ze dne s plat. od / ze dne s plat. od /94-23 ze dne s platností od RVP/ŠVP č. j / M/03 Pedagogické lyceum RVP/ŠVP č. j / Údaje o žácích školy Základní údaje o třídách za školní rok 2012/2013 3/1993 5/2007 5/ / / /1994 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. 31. srpna 2010 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. 31. srpna 2010 Obor Počet tříd Počet žáků ø žáků na třídu Gymnázium-čtyřleté ,75 Gymnázium-osmileté ,8 Předškolní a mimoškolní pedagogika ,75 Pedagogické lyceum Celkem ,1 Údaje o přijímacím řízení Složení přijímací komise: Mgr. Jaroslav Šťastný, ředitel školy; Mgr. Jiří Vydra, zástupce ředitele školy; PhDr. Marie Wiedenová, psycholožka a výchovná poradkyně Datum přijímacího řízení: 22. a Přijímací řízení počet Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 459 Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ 0 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 148 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 311 Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ 138 z toho vyřešeno autoremedurou 60 z toho postoupeno krajskému úřadu 78 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 0 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 0 Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 0 Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku 0 3/54 3

4 Úspěšnost žáků při maturitních zkouškách zkoušky v řádném (jarním) termínu počet žáků / konali zkoušku počet žáků / prospěli počet žáků / neprospěli zkoušky v náhradním termínu počet žáků / konali zkoušku počet žáků / prospěli počet žáků / neprospěli počet žáků / konali zkoušku opravné zkoušky počet žáků / prospěli počet žáků / neprospěli Výchovná opatření ve školním roce 2012 / pololetí 2. pololetí pochvala třídního učitele pochvala ředitele školy 0 3 jiná ocenění 0 0 napomenutí 5 26 důtka třídního učitele 15 7 důtka ředitele školy 2 0 sníž. známka z chování 1 1 Přehled o prospěchu žáků za školní rok 2012/ pololetí 2. pololetí prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl 25 7 nehodnocen 4 0 Počty zameškaných a neomluvených hodin žáků ve školním roce 2012/2013 pololetí počet žáků zameškané hodiny neomluvené hodiny Ø zameškaných hodin na žáka I. pololetí ,4 II. pololetí ,9 škola celkem ,3 Uplatnění absolventů 2012/2013 počet absolventů hlásili se na VŠ přijati na VŠ úspěšnost přijetí G % G % Celkem za G ,7 % SOŠPg ,6 % 4/54 4

5 1.4 Údaje o pracovnících organizace Věková skladba pedagogického sboru (včetně externistů) v přepočtených úvazcích < 30 let let let 51 let důch. věk důchodový věk celkem celkem 0,29 18,14 17,00 11,95 2,47 49,84 z toho ženy 0,29 7,14 11,00 9,57 1,62 29,61 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků (včetně externistů) v přepočtených úvazcích odborná i pedagogická způsobilost pouze odborná způsobilost pouze pedagogická způsobilost bez způsobilosti celkem 45,415 3,855 0, ,84 Z toho specializované činnosti: výchovný poradce koordinátor informačních a komunikačních technologií koordinátor školního vzdělávacího programu školní metodik prevence koordinátor environmentální výchovy 1 - Ano 1 - Ano 1 - Ne 1 - Ano 1 - Ne Nepedagogičtí pracovníci počet nepedagogických pracovníků v přepočtených úvazcích: 9,85 Změny v pedagogickém sboru Nástupy odchody pro školní rok 2012/2013 nástup: 8 odchod: 10 Mzdové podmínky pracovníků školní rok 2012/2013 Celkový počet pracovníků 64,31 Počet pedagogických pracovníků 49,80 Průměrná výše hr. měs. mzdy pedagogických pracovníků ,- Průměrná výše hr. měs. mzdy nepedagogických pracovníků ,- Průměr. měs. výše nenárok. složky hr. mzdy ped. pracovníků 2 065,- Průměr. měs. výše nenárok. složky hr. mzdy neped. prac ,- 5/54 5

6 2. Hospodářská část (samostatné číslování stránek) 2.1 Hlavní činnost organizace 2.2 Doplňková činnost organizace 2.3 Výsledky inventarizace za rok Plnění nápravných opatření 2.5 Přílohy Tabulka č. 1: Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT v roce 2013 Tabulka č. 2: Finanční vypořádání ostatních vztahů roku 2013 Tabulka č. 3: Přehled o výsledku hospodaření a stavu fondů p. o. rok 2013 Tabulka č. 4: Peněžní fondy příspěvkové organizace Tabulka č. 5: Stav peněžních fondů a finančních prostředků na běžných účtech k příslušným peněžním fondům Tabulka č. 6: Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v roce 2013 Tabulka č. 7: Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k Tabulka č. 8: Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace ke dni Tabulka č. 9: Plán investic organizace na rok 2013 skutečnost Tabulka č. 10: Přehled obdržených darů leden prosinec Doklady 6/54 6

7 2. Hospodářská část 2.1 Hlavní činnost organizace Výsledek hospodaření z hlavní činnosti za účetní rok 2013 skončil ve ztrátě ve výši ,54Kč. Příčinou ztráty byly vysoké platby za energie, největší část nákladů tvořilo vytápění. Hlavním zdrojem příjmů školy byly dotace: UZ33353 na přímé náklady v r Poskytnuto k Přímé náklady na Použito k , ,03 vzdělávání z toho: platy , ,00 OON , ,00 odvody , ,64 FKSP , ,10 ONIV , ,29 7/54 1

8 Příspěvky na provoz v roce 2013 Příspěvky na provoz od zřizovatele celkem v tom: - příspěvek na čistý provoz ,00 Kč - příspěvek na odpisy ,00 Kč - ostatní účelové příspěvky celkem 5 000,00 Kč v tom jednotlivé tituly: - OLP/1937/ ,00 Kč Kč Účelové dotace poskytnuté v roce 2013 Účelový Poskytnuto k 31. Ukazatel znak Podpora českého kulturního dědictví v zahraničí ,00 Kč Podpora organizace a ukončování vzdělávání maturitní zkouškou v ,00 Kč podzimním termínu Excelence středních škol ,00 Kč Víceleté programy Moderní škola ,40 Kč TechUp ,00 Kč Veškeré příspěvky a dotace jsme se snažili využít účelně a hospodárně. Našimi hlavními cíli bylo udržovat bezproblémový provoz školy, poskytovat kvalitní vzdělávací služby, vytvářet kvalitní zázemí pro studenty i zaměstnance školy. 8/54 2

9 Fondy Rezervní fond byl v roce 2012 použit k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady. K je stav rezervního fondu 0,00Kč. 413,414 - rezervní fond částka v Kč PS k ,00 Kč KS k ,00 Kč Fond odměn je finančně krytý a má k zůstatek 7.900,00Kč Fond odměn částka v Kč PS k ,00 Kč Příděl do fondu z HV 0,00 Kč Čerpání - mzdy ,00 Kč KS k ,00 Kč Fond FKSP je finančně krytý, je veden na samostatném bankovním účtu a je dotován z přímých nákladů za mzdy. Zůstatek k je ,26Kč FKSP částka Kč PS k ,57 Kč Příděl do fondu ,69 Kč Čerpání dle 5 - majetek 3 497,00 Kč Čerpání dle 7 - strav ,00 Kč Čerpání dle 9 - kultura ,00 Kč Čerpání dle 12 - PF,ŽP ,00 Kč Čerpání dle 14 - dary 4 000,00 Kč KS k ,26 Kč Investiční fond (FRIM-fond reprodukce investičního majetku) je finančně krytý, jeho tvorba je závislá na výši odpisů dlouhodobého majetku investiční fond částka v Kč PS k ,22 Kč Odpisy majetku ,45 Kč Rekonstrukce a modernizace ,00 Kč Opravy a údržba ,00 Kč Odvod do rozpočtu zřizovatele ,00 Kč KS k ,67 Kč 9/54 3

10 Závazky, pohledávky Závazky po lhůtě splatnosti k organizace nemá. Pohledávky po lhůtě splatnosti k organizace nemá. Příjmy a výdaje HČ za rok 2013 účet text HČ v Kč 501 spotřeba materiálu , spotřeba energie , opravy a udržování , cestovné , ostatní služby , mzdové náklady , zák.pojištění , jiné pojištění , zák. soc. náklady , jiné soc. náklady (ochr. pom., prohlídky) 6 729, jiné daně a popl , odpisy dl. majetku , náklady z DDM , ostatní náklady ,04 NÁKLADY CELKEM , čerpání fondů , ostatní výnosy , úroky , z transferů ,11 VÝNOSY CELKEM ,25 HV z hlavní činnosti za rok ,54 Záporný HV bude kryt ze zlepšeného výsledku hospodaření v následujícím roce. 10/54 4

11 2.2 Doplňková činnost organizace V doplňkové činnosti tvořily zdroj příjmů v roce 2013 příjmy z pronájmů a s tím spojené služby (např. pronájem bytu školníka, pronájmy nebytových prostor - tělocvičny, školní jídelny, atd.) a také konání zkoušek. Příjmy a výdaje DČ v roce 2013 účet text Kč 501 spotřeba materiálu 2 259, spotřeba energie , ostatní služby 4 130, mzdové náklady , zák. pojištění , jiné pojištění 317, zák. soc. náklady 605, jiné pokuty a penále , odpisy dl. majetku , ostatní náklady 72, Daň z příjmu ,00 NÁKLADY CELKEM , výnosy z prodeje služeb , výnosy z pronájmu ,25 VÝNOSY CELKEM ,80 HV z doplňkové činnosti r ,02 V doplňkové činnosti za rok 2013 vykazujeme zisk ve výši ,02Kč. 2.3 Výsledky inventarizace za rok 2013 Inventarizace k proběhla v souladu s příslušnými předpisy. Při inventarizaci nebyly shledány žádné inventarizační rozdíly. 2.4 Plnění nápravných opatření V roce 2013 nebyla organizaci uložena žádná nápravná opatření 11/54 5

12 2.5 Přílohy Tabulka č. 1: Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT v roce 2013 Tabulka č. 2: Finanční vypořádání ostatních vztahů roku 2013 Tabulka č. 3: Přehled o výsledku hospodaření a stavu fondů příspěvkových organizací rok 2013 Tabulka č. 4: Peněžní fondy příspěvkové organizace Tabulka č. 5: Stav peněžních fondů a finančních prostředků na běžných účtech k příslušným peněžním fondům Tabulka č. 6: Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v roce 2013 Tabulka č. 7: Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k Tabulka č. 8: Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace ke dni Tabulka č. 9: Plán investic organizace na rok 2013 skutečnost Tabulka č. 10: Přehled obdržených darů leden prosinec Doklady Rozvaha k Výkaz zisku a ztrát k Příloha účetní závěrky k Výkaz P1-04 k /54 6

13 Příloha č. 1 Organizace: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace účelový znak Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům nebo hlavnímu městu Praze Část A. Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů Ukazatel Poskytnuto k Čerpáno k Vráceno v průběhu roku na výdajový účet poskytovatele Vráceno v průběhu roku na příjmový účet poskytovatele v Kč na dvě desetinná místa Skutečně Vratka dotací použito při finančním k vypořádání a b = A.1. Neinvestiční dotace celkem , , ,00 0, , ,97 v tom: 0, Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním 0, Informační centra 0, Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí 0, Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru 0, Studium krajanů na středních školách v ČR , , ,00 0, ,00 0, Výběrové řízení na Gymnáziu v Děčíně - výběr studentů na Gymnáziu v Pirně 0, Pirna - česko - saský dvojjazyčný vzdělávací cyklus 0, Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období , , , , Dotace dvojjazyčným gymnáziím s výukou francouštiny 0, Excelence středních škol , , ,00 0, Podpora zavádění diagnostických nástrojů 0, Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe 0, Podpora implementace Etické výchovy 0, Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání 0, Program na zmírnění škod způsobených povodněmi v červnu , Program sociální prevence a prevence kriminality 0, Dotace pro soukromé školy 0, Projekty romské komunity 0, Program protidrogové politiky 0, Soutěže 0, Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami 0, Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách 0, Podpora odborného vzdělávání 0, Integrace cizinců 0, Evropská jazyková cena 0, Program podpory vzdělávání národnostních menšin 0, Přímé náklady na vzdělávání , , , , Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia 0, Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání 0, Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 0,00 ostatní tituly: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A.2. Investiční dotace celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A.3. Dotace celkem (A.1.+ A.2.) , , ,00 0, , ,97 Vysvětlivky: ve sloupci b) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace sloupec 1 - uvádí se výše dotace stanovená v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace sloupec 2 - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce sloupec 3 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na výdajový účet poskytovatele sloupec 4 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na příjmový účet poskytovatele sloupec 5 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace k sloupec 6 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání Sestavil: Veverková H. Kontroloval: Mgr. Šťastný J. Datum a podpis: Datum a podpis: Tel.: /54

14 Název organizace: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace Příloha č / Příspěvky na provoz od zřizovatele celkem ,00 0,00 x , ,00 v tom: - příspěvek na čistý provoz , ,00 - příspěvek na platy pro víceoborové třídy -účelově poskytnuté protředky (ostatní úpravy rozpočtu) - příspěvek na odpisy , ,00 transfery celkem ,00 0,00 x ,00 0,00 v tom jednotlivé tituly: Kapitola grantový fond - odbor školství - OLP/1937/2013 Centrum sportu 5 000, ,00 Kapitola grantový fond - ostatní odbory KÚLK Kapitola působnosti - odbor školství např. stipendia,sympozium, soutěže, EDUCA Kapitola působnosti - ostatní odbory KÚLK Kapitola spolufinancování EU (neinvestice) - odbor školství KÚLK-SR , ,05 Kapitola spolufinancování EU (neinvestice) - odbor školství KÚLK-EU , ,95 Kapitola spolufinancování EU (neinvestice) - ostatní odbory KÚLK-SR Kapitola spolufinancování EU (neinvestice) - ostatní odbory KÚLK-EU 2/ Příspěvky na investice od zřizovatele celkem 0,00 0,00 x 0,00 0,00 v tom jednotlivé tituly: Ukazatel Finanční vypořádání příspěvků, dotací a návratných finančních výpomocí ÚZ Poskytnuto k Vráceno v průběhu roku zpět na účet poskytovatele Datum vrácení Použito k v Kč Vratka dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání Kapitola kapitálové výdaje odbor školství Kapitola spolufinancování EU -ostatní odbory KÚLK - SR Kapitola spolufinancování EU - ostatní odbory KÚLK - EU A/ celkem 1/+2/ x ,00 0,00 x , ,00 3/ Příspěvky, dotace od jiných poskytovatelů-ostn. neinv. celkem vyjma MŠMT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4/Příspěvky, dotace od jiných poskytovatelů - ost. inv. celkem vyjma MŠMT 0,00 0,00 x 0,00 0,00 B./ celkem 3/+4/ x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 C/ CELKEM A+B / / x ,00 0,00 x , ,00 Veškeré podklady k vyúčtování dotací roku 2013 jsou k dispozici ve škole / školském zařízení. Datum: Vypracoval: Telefon: Schválil: Veverková H Mgr. J. Šťastný Poznámka: 14/54

15 Výsledek hospodaření (VH) - rok 2013 číslo organizace 1411 Název příspěv.organizace: Příloha č.3 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace A. Výsledek hospodaření za rok 2013 VH z hlavní činnosti... Komentář ke vzniku VH ,54 Kč.. před zdaněnním Záporný HV vznikl vysokými náklady na energie, především vytápění. VH z doplňkové činnosti Komentář ke vzniku HV ,02 Kč.. před zdaněnním Pronájmy bytových a nebytových prostor (tělocvičny, škol jidelny, bytu školníka apod.). VH CELKEM k před zdaněním Daň z příjmu právnických osob VH CELKEM po zdanění (zisk + / ztráta -) ,52 Kč ,00 Kč ,52 Kč B. Rozdělení a převod zlepšeného VH běžného roku Zisk z hospodaření celkem - za r příděl ze zlepšeného VH roku 2013 v Kč příděl ze zlepšeného VH roku 2013 v % Převod na nerozdělený zisk 0,00 Kč 0,00% Pokrytí neuhrazené ztráty min. let 0,00 Kč 0,00% RF tvořený ze zlepšeného VH (účet 413) 0,00 Kč 0,00% Fond odměnd (účet 411) 0,00 Kč 0,00% úhrn 0,00 Kč 0,00% C. Krytí zhoršeného VH běžného roku Ztráta z hospodaření celkem - za r ,52 Kč v tom krytí ztráty: (částky uvádějte se znaménkem +) - na vrub zůstatku rezervního fondu 0,00 Kč - z rozpočtu zřizovatele 0,00 Kč - přesun na neuhrazenou ztrátu min. let ,52 Kč - z nerozděleného zisku min. let 0,00 Kč D. Rozdělení nerozděleného zisku minulých let - účet 432 Nerozdělený zisk minulých let (účet 432) rozdělovaná část nerozděleného zisku min. let z toho: příděl do RF příděl do FO Zůstatek nerozděleného zisku min. let (účet 432) 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Sestavil: Veverková H. Telefon: Ředitel organizace: Mgr. J. Šťastný podpis: podpis:... 15/54

16 Organizace: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace Příloha č. 4 Peněžní fondy příspěvkové organizace v Kč Tvorba 2013 Čerpání Peněžní fondy číslo Příděl ze zlepš. HV r. Změna stavu za organizace účtu Stav k Jiné zdroje 4 Na neinvestice 5 Na investice 6 Stav k rok (=7-2) Fond odměn ,00 0,00 0,00 0,00 x 7 900, ,00 FKSP ,57 x , ,00 x , ,69 Rezervní fond 413 0,00 0,00 0,00 Rezervní fond 414 0,00 x , ,00 0,00 0,00 Investiční fond ,22 x , , , , ,55 CELKEM ,79 0, , , , , ,86 Komentář: Datum: Vypracoval: Veverková H. Schválil: Mgr. Šťastný J. 16/54

17 Příloha č. 5 Organizace : Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace Stav peněžních fondů a finančních prostředků na běžných účtech k příslušným peněžním fondům v Kč Stav Stav Stav Stav Ukazatel k k k k (fond) (účet) (fond) (účet) Rezervní fond 0,00 0,00 0,00 0,00 Fond reprodukce majetku , , , ,67 Fond odměn , , , ,00 Fond kulturních a sociálních potřeb , , , ,64 Celkem , , , ,31 Komentář: FKSP účet k nepřevedený podíl 15326,62Kč, - závazek 8172,00Kč, + NPO 4500,00Kč Datum: Vypracoval: Schválil: Veverková H. Mgr. Šťastný J. 17/54

18 Organizace : Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace p.č. účet dle vyhl. Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v roce 2013 hlavní a doplňková činnost ukazatel schválený rozpočet rok hlavní činnost skutečnost rok hlavní činnost Příloha č. 6 skutečnost rok % /sl.2/sl.1/*100 doplňková činnost hlavní činnost č. 410 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 1. NÁKLADY CELKEM - účtová třída Spotřebované nákupy spotřeba materiálu , spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie) , spotřeba jiných neskladovatelných dodávek prodané zboží aktivace dlouhodobého majetku aktivace oběžného majetku změna stavu zásob vlastní výroby Služby opravy a udržování , cestovné , náklady na reprezentaci aktivace vnitroorganizačních služeb ostatní služby , Osobní náklady mzdové náklady , zákonné sociální pojištění , jiné sociální pojištění zákonné sociální náklady , jiné sociální náklady Daně a poplatky daň silniční daň z nemovitostí jiné daně a poplatky vratky daní z nadměrných odpočtů Ostatní náklady smluvní pokuty a úroky z prodlení jiné pokuty a penále dary prodaný materiál manka a škody tvorba fondů ostatní náklady z činnosti , Odpisy, rezervy a opravné položky , odpisy dlouhodobého majetku , prodaný dlouhodobý nehmotný majetek prodaný dlouhodobý hmotný majetek prodané pozemky tvorba a zúčtování rezerv tvorba a zúčtování opravných položek náklady z vyřazených pohledávek náklady u drobného dlouhodobého majetku Finanční náklady úroky kurzové ztráty náklady z přecenění reálnou hodnotou ostatní finanční náklady Náklady na transfery náklady vybraných místních vládních institucí z transferů Daň z příjmů daň z příjmů dodatečné odvody daně z příjmů VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída , Výnosy z vlastních výkonů a zboží výnosy z prodeje vlastních výrobků výnosy z prodeje služeb výnosy z pronájmu výnosy z prodaného zboží jiné výnosy z vlastních výkonů Ostatní výnosy , smluvní pokuty a úroky z prodlení jiné pokuty a penále výnosy z vyřazených pohledávek výnosy z prodeje materiálu výnosy z prodeje dlouh.nehm.majetku výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků výnosy z prodeje pozemků čerpání fondů , ostatní výnosy z činnosti , Finanční výnosy , úroky , kurzové zisky výnosy z přecenění reálnou hodnotou výnosy z dlouhodobého finančního majetku ostatní finanční výnosy Výnosy z transferů , výnosy vybraných vládních institucí a transferů , Výsledek hospodaření po zdanění Průměrný měsíční plat na 1 zaměstnance Počet zaměstnanců Datum: Vypracoval: Veverková H. Schválil: Mgr. Šťastný J. v Kč 18/54

19 Organizace : Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace Příloha č. 7 Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k A) Stav závazků po lhůtě splatnosti Částka v Kč Doplňující údaje o závazku Celkem 0,00 v tom: do 1 měsíce do 2 měsíců do 6 měsíců do 1 roku více než 1 rok B) Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Částka v Kč Doplňující údaje o pohledávce (tj. název organizace, částka, předmět, atd.) Celkem - dobytné pohledávky 0,00 v tom: do 1 měsíce do 2 měsíců do 3 měsíců do 6 měsíců do 1 roku do 2 let do 3 let více než 3 roky Celkem - nedobytné pohledávky 0,00 z toho v soudním řízení 0,00 Částka vymožená soudně Komentář: nejsou žádné závazky ani pohledávky po lhůže splatnosti Datum: Vypracoval: Schválil: Mgr. Šťastný J. Veverková H. 19/54

20 Příloha č. 8 Organizace: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace PŘEHLED inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku předaného k hospodaření příspěvkové organizaci ke dni počet stran příloh: č. řádku Název majetku SÚ Inventura Stav svěřeného Skutečný stav Účetní stav Rozdíl F/D majetku dle v Kč v Kč v Kč zřizovací listiny v Kč 1 DDNM 018 F/D , , ,20 0,00 2 DHM 021 F/D , , ,03 0,00 3 DHM 022 F/D , , ,95 0,00 4 DDHM 028 F/D , , ,36 0,00 5 ODDHM 029 F/D , , ,00 0,00 6 Pozemky 031 F/D , , ,00 0, Inventarizační rozdíly byly proúčtovány v souladu se zřizovací listinou a vnitřními předpisy kraje: nebyly zjištěny rozdíly. Vyjádření inventarizační komise k vzniklým inventarizačním rozdílům: nebyly zjištěny rozdíly. Navrhovaná opatření vycházející z inventarizačních zjištění: Během roku 2014 odepsat navrhovaný majetek, který je již nefunkční a nebo jeho oprava je nerentabilní. Datum vyhotovení inventarizačního přehledu: Jména a podpisy zaměstnanců provádějících inventarizaci: předseda: Mgr.Šťastný J. (osoba zodpovědná za provedení členové: (osoby zodpovědné za zjištění skutečnosti) Mgr. Kopalová J. Janstová K. inventarizace) Přílohy: Kopie kompetentním orgánem schváleného proúčtování inventarizačních rozdílů ředitel příspěvkové organizace Mgr. Šťastný Jaroslav 20/54

21 Organizace:Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace Příloha č. 9 PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok skutečnost Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy* věcný obsah rozpočtované náklady investiční fond PO Oprava a údržba majetku - celkem malování , ,000 * doplňkový zdroj financování oprav a údržby majetku v rámci běžného rozpočtu organizace v Kč II. Použití investičního fondu - financování kapitálové části rozpočtu organizace věcný obsah rozpočtované náklady investiční fond PO dotace z rozp. kraje dotace ze SR a SF jiné zdroje 1. Rekonstrukce a modernizace - celkem modernizace počítačové sítě Pořízení dlouhodobého majetku - celkem Programové financování (ISPROFIN) - celk plán investic sestavil: Veverková H. dne: podpis: ředitel organizace: Mgr. Šťastný J. dne: podpis: vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: podpis: 21/54

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2013 IČO: 71220020 Název: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7 odst.

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012)

Licence: DD06 XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) Licence: DD06 XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00673951 Název: Léčebna respiračních nemocí

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace Licence: W15I XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 72052422 Název: Základní umělecká škola Františka

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70868476 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Centrum intervenčních a psychosociálních

Více

Licence: DIQT XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)

Licence: DIQT XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 75027712 Název: Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: DD06 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) Licence: DD06 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00673951 Název: Léčebna respiračních nemocí

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70286001 DOMOV PRO SENIORY Ludmírov čp. 2, 798 55 Ludmírov sestavený k 312012 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastává žádná změna. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70983160 Mateřská škola Libošovice Libošovice čp. 1, 507 42 Libošovice sestavený k 312013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

IČ: 70910987 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Wolkerova PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014

IČ: 70910987 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Wolkerova PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2015 11:27:26 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 47858311 Název: Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 71011196 Název: Mateřská škola Prosečné Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1

Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1 Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 6/2015 příspěvkové organizace

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 70988595 Název: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice,okres Bruntál,příspěvková organizace

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY příspěvkové organizace

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY příspěvkové organizace Licence: DPDF XCRGUVXA / VYA (06012014 / 01012012) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 75015188 Název: Z áklad n í škola a M ateřská

Více

Rozvaha. Předmět činnosti: OKEČ 801020 IČO : 60611871. FENIX, Výkaznictví 7.50.011 Strana 1 Tisk: 27.1.2015 9:07:19. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Rozvaha. Předmět činnosti: OKEČ 801020 IČO : 60611871. FENIX, Výkaznictví 7.50.011 Strana 1 Tisk: 27.1.2015 9:07:19. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 26.01.2015 10:11:59 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 2 144 512,09 1 558 895,80 585 616,29 1 233 297,42 A. Stálá aktiva 1 558

Více

PŘÍLOHA. Informace podle 7 odst. 5 zákona

PŘÍLOHA. Informace podle 7 odst. 5 zákona PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 72547839 Název: Mateřská škola Horní Domaslavice, příspěvková organizace A.1. Informace podle

Více

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71236554 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 49864351 Název: Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace1 Sestavená

Více

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014)

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 70156581 Název: MŠ, Suchovršice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo účetní

Více

PŘÍLOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

PŘÍLOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71010238 Název: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod A.1. Informace

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71176861 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové

Více

Příloha. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE IČ: Právní forma: Předmět činnosti: příspěvková organizace výchova a vzdělávání Sestaveno k: 31. 12.

Příloha. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE IČ: Právní forma: Předmět činnosti: příspěvková organizace výchova a vzdělávání Sestaveno k: 31. 12. A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka byla nucena

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

Komentář k rozboru hospodaření Městské knihovny Klatovy za rok 2014

Komentář k rozboru hospodaření Městské knihovny Klatovy za rok 2014 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz Komentář k rozboru hospodaření Městské knihovny Klatovy za rok 2014 V roce 2014 knihovna hospodařila s těmito prostředky:

Více

Licence: D06P XCRGUVXA / VXA (06012014 / 01012012)

Licence: D06P XCRGUVXA / VXA (06012014 / 01012012) Licence: D06P XCRGUVXA / VXA (06012014 / 01012012) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548 Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení:26.01.2015 23:04:59 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován. A.2. Informace podle 7 odst.

Více

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více