Program ALFA OPPI ROZVOJ OPPI. zažádejte o část z více než 6 miliard pro podporu podnikání! podpora výzkumu a vývoje pro konkurenceschopnost.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program ALFA OPPI ROZVOJ OPPI. zažádejte o část z více než 6 miliard pro podporu podnikání! podpora výzkumu a vývoje pro konkurenceschopnost."

Transkript

1 Zpravodaj pro žadatele a příjemce dotace 2 LISTOPAD 2013 ZDARMA OPPI zažádejte o část z více než 6 miliard pro podporu podnikání! Program ALFA podpora výzkumu a vývoje pro konkurenceschopnost. OPPI ROZVOJ POSLEDNÍ možnost získat až 50 % na nákup strojů a technologií! 1 1 Vydává EMD advisory

2 EMD advisory, specializovaná divize společnosti EMD consultants, nabízí komplexní konzultační služby v oblasti čerpání dotací pro soukromý sektor, municipality a neziskové organizace. Zaměřujeme se na strukturální fondy EU, investiční pobídky a veřejné zakázky. Vycházíme ze stále se zvyšující poptávky po profesionálních službách dotačního poradenství. Dotační poradenství Výběrová řízení Poskytujeme odborné dotační poradenství v oblasti financování projektových záměrů ze Strukturálních fondů EU. Zdarma zpracujeme expertízu dotačních možností a prověříme relevantnost u příslušného implementačního orgánu a poskytovatelem dotace. Zajistíme kompletní průběh výběrového řízení pro váš projekt a zajistíme co nejsnazší průběh výběru vhodného dodavatele dle legislativy zákona č. 37/2006 Sb. o veřejných zakázkách i mimo jeho režim. Jsme připraveni být v této problematice vašim partnerem Žádosti o dotaci Vzdělávání Zpracujeme pro Vás kompletní žádost o dotaci včetně povinných příloh. Nad rámec těchto služeb Vám také poradíme i v méně standardních situacích, které mohou nastat. Nabízíme školení a vzdělávání pro pracovníky veřejné správy, podnikatele či neziskové organizace. Klademe důraz na aktuálnost informací a odbornou kvalitu informací. Administrace projektu Zpravodaj Zařídíme za vás realizaci výběrových řízení, zabezpečíme odbornou asistenci a administraci vašeho projektového záměru. Jedná se o klíčovou aktivitu vedoucí k udržení dotace po celou dobu monitorovacího období Jako první vydáváme zdarma měsíčník pod názvem DOTAČNÍ ZPRAVODAJ, který podává pravidelné informace o aktuálním dění v oblasti dotací a témat Evropské unie. Měsíčník zasíláme čtenářům em. Adam Michálek EMD consultants, s.r.o. Vedoucí divize EMD advisory divize EMD advisory Tolstého 51/ Praha 10 Pokud budete mít jakékoliv otázky týkající se obsahu nebo dotačních možností, vyzkoušejte náš informační servis. Rádi vám poradíme. Jsme zde pro vás. Adam Michálek 2

3 Obsah DOTACE z OPPI - více než 6 miliard pro podporu podnikání. 4 Program Alfa podporuje výzkum a vývoj.. 5 OPPI Ict a Strategické služby 6 ICT a Strategické služby, případová studie ICT a Strategické služby, případová studie OPPI Rozvoj.. 9 Rozvoj, případová studie. 10 OPPI Inovace

4 EDITORIAL Vážení čtenáři, letošní podzim nás překvapil nejen prvními chladnými dny, ale i štědrou dotační podporou podnikatelů a municipalit. Sestavili jsme pro vás přehled toho nejzajímavějšího, co se v dotační oblasti v současnosti odehrává. Přeji příjemné čtení. Adam Michálek DOTACE z OPPI - více než 6 miliard pro podporu podnikání! Operační program Podnikání a inovace na podzim roku 2013 otevřel tří výzvy na podporu podnikatelů v České republice. Konkrétně se jedná o programy Rozvoj, Inovace a ICT a SS, pro které je vyčleněno přibližně 6 mld. Kč. Aktuální zprávy z programu Rozvoj poukazují na to, že konec programového období bude štědrý i k podnikatelským subjektům. Agentura pro podporu podnikání a investic Czechinvest ohlásila prodloužení příjmu registračních žádostí do programu Rozvoj. Ty lze nově podávat až do 16. prosince 2013 prostřednictvím webové aplikace eaccount. Více peněz očekáváme i u dalších dotačních programů Inovace a ICT a SS. Ptáte se, co tento obrat zapříčinilo? Důvod je prostý! Česká národní banka oslabila českou korunu vůči dolaru a euru, což vede ke zvýšení inflace a navýšení cenové hladiny koruny k euru. Protože se finanční alokace programu Rozvoj schvaluje v jednotkách eura, došlo ke zvýšení celkové alokace nově vyhlášených výzev OPPI. Devizová intervence ČNB se projevila ve snížení hodnoty české měny o cca 2 Kč. V objemném balíku všech aktuálně otevřených programů OPPI se oslabení koruny vůči euru projeví navýšením alokace. strojů a nastartování nové podnikatelské aktivity, obměně stávající strojní výroby, pořízení inovativních technologií, vývoji nového softwaru či zakládání datových center. Harmonogram výzev Rozvoj Registrační žádost: do Plná žádost: do Inovace Registrační žádost: do Plná žádost: do ICT a Strategické služby Registrační žádost: do Plná žádost: do Malé a střední firmy mají v tuto chvíli jednu z největších příležitostí, jak získat dotaci z Rozvoje, Inovací či ICT a SS. V jejich prospěch hraje i potřeba vyčerpat evropské peníze do konce programovacího období Výjimečnou příležitost mohou firmy zhodnotit např. v pořízení nových 4

5 Program Alfa podporuje výzkum a vývoj Program ALFA podporuje aplikovaný výzkum a experimentální vývoj zaměřený především na oblast progresivních technologií, materiálů, systémů a energetických zdrojů, ochrany nebo tvorby životního prostředí, ale i na oblast udržitelného rozvoje dopravy. Poskytovatelem podpory je Technologická agentura ČR (TA ČR). Aktuálně je vyhlášena 4. veřejná soutěž. Příjem návrhů projektů bude ukončen 20. prosince Parametry veřejné soutěže Příjemcem podpory na projekt může být právnická i fyzická osoba. Podporovány jsou zejména společné projekty v oblasti výzkumu či vývoje progresivních technologií, materiálu a systému, dále projekty, jež přispívají k ochraně a tvorbě životního prostředí a usilují o udržitelný rozvoj dopravy. Kolik lze získat? Mezi příjemce bude rozděleno 400 mil. Kč. Maximální částka finanční podpory vynaložená na jeden projekt na celou dobu řešení je omezena na 3 mil. EUR. dotace na aplikovaný výzkum ve výši % dotace na experimentální vývoj ve výši % Maximální míra podpory na jeden projekt v této veřejné soutěži je 65 % celkových uznaných nákladů. Maximální míra podpory je stanovena vždy na celý projekt, tedy za všechny uchazeče v projektu dohromady. Tato míra je platná i pro projekt realizovaný pouze výzkumnou organizací. Příjemci musí zbylých 35 % prostředků nutných na spolufinancování hradit z neveřejných zdrojů. Délka řešení projektů minimálně 24 měsíců maximálně 42 měsíců Na co se dotace vztahuje na osobní náklady a výdaje výzkumných pracovníků na náklady na služby (subdodávky) na ostatní přímé náklady (náklady na ochranu duševního vlastnictví pro MSP a pro VO náklady na získání práv k průmyslovému vlastnictví; další provozní náklady) na ostatní nepřímé náklady - režie Podporované aktivity V programu ALFA mohou být podporovány pouze takové projekty, které odůvodněně předpokládají dosažení alespoň jednoho z následujících druhů výsledků dle Rejstříku informací o výsledcích: patent poloprovoz, ověřená technologie výsledky s právní ochranou - užitný vzor, průmyslový vzor technicky realizované výsledky - prototyp, funkční vzorek certifikované metodiky a postupy a mapy s odborným obsahem software Ve 4. veřejné soutěži bude počet a kvalita výsledků jedním z hlavních kritérií hodnocení návrhu projektu. Každý výsledek podporovaný programem ALFA musí být přiřazen ke konkrétním cílům vybrané podoblasti Národních priorit orientovaného výzkumu. 5 5

6 OP Podnikání a inovace ICT a Strategické služby Cílem programu ICT a Strategické služby je podpora všech typů podnikatelských subjektů, které se zaměřují na vývoj software anebo vytváří tzv. centra strategických služeb. Chystá se Vaše společnost rozšiřovat nabídku informačních a komunikačních služeb, nebo potřebuje získat finanční prostředky pro svůj rozvoj či investici do technologické infrastruktury? Potom je program ICT a Strategické služby určen právě Vám. Ministerstvo průmyslu a obchodu, prostřednictvím agentury Czechinvest, vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí právě v tomto odvětví. Základní podmínkou je v obou případech vytvoření minimálního počtu pracovních míst. Kdy se podávají žádosti? příjem registračních žádostí: příjem plných žádostí: Podpora je určena všem podnikům, bez ohledu na jejich velikost. Dotace směřuje především na: vybudování / rozšíření center nabízejících IT služby, sdílené služby, datová centra, high-tech opravárenská centra. Kdo může žádat? Velikost podniku Min. výše investice v mil. Kč Výše dotace Min. počet nových pracovních míst malý 0,5 60 % 3 střední 1 50 % 5 velký 3 40 % 10 Na co lze žádat? tvorba a vývoj IS/ICT řešení a aplikací, zakládání a rozvoj center sdílených služeb a datových center s výrazným mezinárodním zaměřením, zakládání a rozvoj high-tech opravárenských center. Na co se dotace dále vztahuje? Na superhrubé mzdy zaměstnanců v oblasti vývoje software nebo outsourcingu služeb po dobu až dvou let nebo na investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. 6

7 ICT a Strategické služby Případová studie 1 Popis projektu Společnost o 10 zaměstnancích, která vyvíjí aplikace / software, má za cíl vytvořit nové aplikační středisko pro tvorbu mobilních aplikací pro stávající a novou klientelu. Strategickým cílem je posílení konkurenceschopnosti v ČR, rozšíření své působnosti v zahraničí, přísun nových klientů, případně rozšíření portfolia o další nabízené služby. Délka projektu 24 měsíců. Rozpočet projektu Položka Počet Cena za ks. Cena celkem Mzdové náklady 5 x 24 měs , ,- Školení zaměstnanců , ,- Pracovní vybavení* , ,- Marketing projektu , ,- Celkové náklady ,- Dotace 60% ,- Financování firmy ,- 7 7 *Pracovní vybavení mů ž e žahrnovat tyto polož ky: pc/notebook, tiska rna, software, monitor, na bytek, server pro projektove c innosti, na stroje pro komůnikaci, videoconferencing, ostatní drobny majetek, atp.

8 ICT a Strategické služby Případová studie 2 Popis projektu Softwarová společnost, která působí v oblasti poskytování ICT služeb pro podnikatele, žádala o dotaci na nový software. Předmětem projektu je vývoj, testování a zprovoznění software, který umožní poskytovat aplikační prostředí stávajícím a novým zákazníkům společnosti uvnitř vlastní vysokorychlostní sítě a zároveň i přes internetové připojení a mobilní telefon ve formě aplikace pro mobilní operační systém Google Android. Rozpočet projektu Položka Počet Cena za ks. Cena celkem Software , ,- Servery , ,- Počítače , ,- Ostatní vybavení , ,- Celkové náklady ,- Dotace 60% ,- Financování firmy ,- 8

9 OP Podnikání a inovace Rozvoj Cílem programu Rozvoj, který vyhlásila agentura Czechinvest, je podpora malých a středních podniků zejména z oblasti zpracovatelského průmyslu a zvýšení jejich konkurenceschopnosti v podporovaných krajích v rámci České Republiky. Kdo může dotace získat? Malé a střední podniky, tj. podniky do 250 zaměstnanců, působící ve zpracovatelském průmyslu či průřezových odvětvích (např. biotechnologie, nanotechnologie, optoelektronika, atd.). Projekt musí být realizován v jednom z podporovaných regionů. Kolik lze získat? Dotace EU se pohybuje ve výši 1-20 mil. Kč na jeden projekt. Procentuální výše dotace je určena velikostí podniku: malý podnik - 50 % způsobilých výdajů střední podnik - 40 % způsobilých výdajů Na co se dotace vztahuje? Program Rozvoj dotuje nákup strojů, technologií a zařízení včetně řídícího software. město, Strakonice, Rakovník, Tábor, Chrudim, Cheb, Havlíčkův Brod, Frýdek - Místek Obce z rozšířenou působností: Frýdlant, Králíky, Ostrov, Světlá nad Sázavou, Šternberk, Uničov, Valašské Klobouky, Vítkov území bývalých vojenských újezdů: Ralsko, Milovice-Mladá Příjem žádosti Registrační žádost: do Plná žádost: do Alokace na tuto výzvu 2,5 miliardy Kč Seznam podporovaných regionů okresy: Bruntál, Blansko, Břeclav, Česká Lípa, Český Krumlov, 9 9 Děčín, Chomutov, Hodonín, Jablonec nad Nisou, Jeseník, Karlovy Vary, Karviná, Kroměříž, Liberec, Litoměřice, Louny, Most, Nový Jičín, Nymburk, Olomouc, Opava, Ostrava-město, Prostějov, Přerov, Příbram, Sokolov, Svitavy, Šumperk, Tachov, Teplice, Třebíč, Ústí nad Labem, Vsetín, Znojmo, Žďár nad Sázavou, Trutnov, Kutná Hora, Kolín, Semily, Kladno, Uherské Hradiště, Brno -

10 Rozvoj Případová studie Popis projektu Společnost působící ve strojírenském průmyslu plánuje rozšířit kapacitu výroby a modernizovat stávající výrobu. V rámci projektu budou pořízeny dvě automatické výrobní linky, dva obráběcí stroje a příslušenství. Podnik zaměstnává 240 zaměstnanců, lze jej zařadit tedy do kategorie střední podnik. V rámci výzvy o dotaci má nárok na dotaci ve výši 40 % z nákladů projektu. Rozpočet projektu Položka Počet Cena za ks. Cena celkem Automat. výrobní linka , ,- Obráběcí stroje , ,- Příslušenství , ,- Ostatní vybavení , ,- Celkové náklady ,- Dotace 40% ,- Financování firmy ,- 10

11 OP Podnikání a inovace Inovace Cílem programu Inovace je podpora zavedení nově vyvinutých či inovovaných výrobků, technologií a služeb do výroby a na trh (např. inovace produktu, zefektivnění organizace firemních procesů, zavedení nových prodejních kanálů, optimalizace spolupráce s jinými subjekty, projekty na ochranu práv duševního vlastnictví...)logie/inovace#sthash.lrcbenvs.dpuf Kdo může dotace získat? Program Inovace je určen pro podniky všech velikostí, které zavádí do výroby a na trh nově vyvinuté/ inovované výrobky, služby a technologie. Projekt musí být realizován mimo území hl.m. Praha. Kolik lze získat? Na jeden projekt lze získat dotaci ve výši 1-75 mil. Kč. Procentuální výše dotace je určena velikostí podniku: malý podnik - 50 % způsobilých výdajů střední podnik % způsobilých výdajů velký podnik % způsobilých výdajů na podporu provozních nákladů pro malé a střední podniky (externí odborné poradenství, zvláštní školení, tvorba webových stránek, mzdy a pojistné) Příjem žádosti Registrační žádost: do Plná žádost: do Alokace na tuto výzvu 2,5 miliardy Kč V případě realizace projektů zaměřených na výzkum a vývoj můžete využít daňový odpočet a ušetřit 19% na daních z příjmů právnických osob. Na co se dotace vztahuje? na pořízení nových výrobních strojů, zařízení, hardware a sítě na projekty na ochranu práv duševního vlastnictví (licencí, patentů...), software a dat na nákup, zhodnocení či výstavby nemovitostí 111

12 INZERCE Jak získat dotaci? Zeptejte se! informační servis

Ict a strategické služby - informace o programu

Ict a strategické služby - informace o programu Ict a strategické služby - informace o programu Příjem registračních žádostí je v období od 6. 11. do 17. 12. 2013, příjem plných žádostí bude od 6. 11. 2013 do 7. 2. 2014. Termín ukončení projektu musí

Více

OP Vzdělávání pro konkureneschopnost

OP Vzdělávání pro konkureneschopnost Zpravodaj pro žadatele a příjemce dotace 1 ÚNOR 2014 ZDARMA Program rozvoje venkova zažádejte o 60% dotace pro váš mikropodnik! OP Vzdělávání pro konkureneschopnost dotace pro města a obce na ICT Program

Více

Možnosti financování zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe ze strukturálních fondů (program Inovace) Operační program Podnikání a inovace

Možnosti financování zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe ze strukturálních fondů (program Inovace) Operační program Podnikání a inovace Možnosti financování zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe ze strukturálních fondů (program Inovace) Operační program Podnikání a inovace Aktualizováno: 04/2010 Obsah prezentace 1. Program Inovace

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj únor 2010 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1. Úvodní

Více

Podpora podnikatelů ze strukturálních fondů EU. Antonín Weber Praha 24.5. 2007

Podpora podnikatelů ze strukturálních fondů EU. Antonín Weber Praha 24.5. 2007 Podpora podnikatelů ze strukturálních fondů EU Antonín Weber Praha 24.5. 2007 Obsah -- CzechInvest Kdo jsme Naše služby a klienti -- Nové období 2007-2013 Operační programy Proces žádání o dotaci Kdo jsme

Více

Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce.

Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce. Portfolio služeb: Analýza dotačních možností na míru Komplexní příprava projektů Řízení projektů Administrativní zajištění projektů Příprava výběrových řízení Publicita Evaluace a další Předmětem našeho

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA DUBEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí www.asistencnicentrum.cz 1 Obsah A. Program Investiční pobídky... 3 A. 1. Program Investiční pobídky... 3 B. Operační program Lidské

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA ČERVEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí Přehled dotačních programů a příležitostí vytváříme jako odborný garant pro Hospodářskou komoru ČR a její členy. 1 Obsah AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ

Více

Operační program Podnikání a Inovace

Operační program Podnikání a Inovace Operační program Podnikání a Inovace Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Vznik firem... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj firem... 2 Prioritní osa 3: Efektivní energie...

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah Číslo: 06/2015 Datum vydání: 1. 6. 2015 Monitoring Obsah gg dotačních příležitostí Výzvy OPPIK vyhlášeny... 3 Inovace... 3 Úspory energie... 4 ICT a sdílené služby - vývoj softwaru... 7 ICT a sdílené služby

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost První šance pro podnikatele v novém programovém období 2014 2020

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost První šance pro podnikatele v novém programovém období 2014 2020 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost První šance pro podnikatele v novém programovém období 2014 2020 Podnikatelé se konečně dočkají prvních výzev v rámci nového programového období. V první

Více

OTEVŘENÉ A OČEKÁVANÉ VÝZVY OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

OTEVŘENÉ A OČEKÁVANÉ VÝZVY OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST OTEVŘENÉ A OČEKÁVANÉ VÝZVY OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST První dlouho očekávané výzvy v rámci OP Podnikaní a inovace pro konkurenceschopnost jsou vyhlášeny - nabízíme pomoc s přípravou

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika duben 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní slovo

Více

Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Unie malých a středních podniků ČR Mgr. David Šeich Praha 18.11.2014 OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP PIK) Globální cíl Operačního programu:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT a strategické služby

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT a strategické služby Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT a strategické služby Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy ICT a strategické

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT a strategické služby Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA LEDEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí www.asistencnicentrum.cz 1 Obsah A. Program Investiční pobídky... 3 A. 1. Program Investiční pobídky... 3 B. Operační program Lidské

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Struktura programových dokumentů Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec operační programy Prováděcí dokument Programy podpory Výzvy Druhy

Více

EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007

EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007 EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007 Program semináře -- Představení CzechInvestu -- ICT V PODNICÍCH 12:30 13:15 občerstvení -- ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY -- SPOLUPRÁCE -- ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA -- SEDMÝ RÁMCOVÝ

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika leden, únor 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Regionální

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj duben 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1.

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt Prioritní

Více

ÚVODNÍK. Vážení čtenáři,

ÚVODNÍK. Vážení čtenáři, NÁZOROVÝ ČLÁNEK LABUTÍ PÍSEŇ DOTACÍ Nutno říci, že v poslední době vypadá oblast dotací lépe než dříve. S předstihem známe harmonogram stěžejních výzev na letošní rok a protože nám v České republice zbývá

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Název programu podpory Prioritní

Více