Monitorovací zpráva. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Littrowa 122, Horšovský Týn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Monitorovací zpráva. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Littrowa 122, Horšovský Týn"

Transkript

1 Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Modře zvýrazněný text v počítačové verzi MZ je hypertextovým odkazem na vloženou přílohu MZ 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.12/ Název projektu ŠKOLA PRO PRAKTICKÝ ŽIVOT Číslo prioritní osy 7.1 Celková výše finanční podpory [Kč] Částka ESF [Kč] ,40 Křížové financování [Kč] 0 Datum zahájení realizace projektu Datum ukončení realizace projektu Číslo právního aktu 4220/2009 (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření) Monitorovací zpráva Pořadové číslo zprávy 4. Monitorované období Začátek Konec Typ zprávy Průběžná Závěrečná Mimořádná Žádost o platbu Ano Ne Datum vypracování zprávy Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy Příjemce IČ/DIČ Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Littrowa 122, Horšovský Týn Ing., Bc. Václav Švarc, ředitel školy zastoupený Ing. Jarmilou Ledvinovou, zástupkyní ředitele školy Zhotovitel MZ Jméno a příjmení zhotovitele Ing. Milan Hanuš zprávy Telefonní číslo/fax / A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1

2 A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 3. Realizované klíčové aktivity Číslo klíčové aktivity 01 Studentská firma a výrobky kuchařů Období realizace klíčové aktivity Podrobný popis realizace klíčové aktivity Za Miroslava Kříže převzaly jeho úkoly Romana Koutská (Studená kuchyně v Nádražní ulici zásobuje Studentskou firmu v Nádražní ulici) a Jana Švachová (Studená kuchyně v Littrowě ulici vyrábí pro prodejnu Studentské firmy v Littrowě ulici) Probíhalo ověřování Metodiky 01 Studená kuchyně na 2 pracovištích (Littrowa a Nádražní ulice). Žáci oborů Kuchař ka objednávali potraviny, tvořili pod vedením učitelů odb. výcviku výrobky studené kuchyně (bagety, chléb se řízkem, ovocné a zeleninové saláty (5 druhů), pizzy (4 druhy), cukrářské výrobky (7 druhů) v celkové hodnotě kolem Kč denně). Zpracovávali kalkulace ceny výrobků, poptávky ze strany žáků a zaměstnanců školy, na základě dodacího listu předávali výrobky do prodejny Studentské firmy. Řešili problémy při předávání výrobků a učili se přijímat ocenění či kritiku kvality a chutě výrobků od svých spolužáků a zažívali tak pocit z dobře či špatně odvedené práce. Pracovali se zájmem, snažili se inovovat dodávaný sortiment ( obložené chlebíčky, řízky v chlebu nebo bagetě, párek v rohlíku, tortilly, zeleninové saláty, bramb. saláty, hamburgery, pizzy, vaječnice, obložené mísy, koláčky, zákusky). Žáci oboru Management obchodu při individuální praxi prodávali ve dvou prodejnách Studentské firmy (budovy školy Littrowa a Nádražní ulice). Zpracovávali poptávky ze strany žáků a zaměstnanců školy. Pracovali s účetním programem pro evidenci zboží v obchodě. Udělali inventuru zboží, realizovali kvantitativní i kvalitativní přejímku zboží, stanovili prodejní ceny a evidovali zboží v příslušném softwaru. Učili se zásady prodeje a zacházení s penězi. Vystavili objednávky pro cizí dodavatele, evidovali objednávky od zákazníků a předávali je spolužákům Kuchařům. V aktivitě žáci oboru vzdělání Kuchař-ka 2. ročník (viz prezenční listiny v elektronické příloze) podle Metodiky 01 Staročeská zabijačka pod vedením učitelů odborného výcviku a řezníka zpracovali zakoupené prase na 19 kg jitrnic, 10 kg jelítek, 65 kg tlačenek a navařili 20 litrů polévky. Přínosem aktivity je poznání netradičních a v regionu oblíbených metod zpracování a přípravy pokrmů. Dále žáci 2. ročníku oboru vzdělání Kuchař připravili výstavu velikonočního cukroví s připomenutím symboliky Velikonoc. V průběhu monitorovacího období se žáci na pracovištích v aktivitě 01 Studentská firma střídali. Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 2

3 Žáci pracovali s účetním programem pro evidenci zboží v obchodě. Koncem týdne při předávání prodejny dalšímu spolužákovi inventarizovali zboží. V průběhu praxe realizovali kvantitativní i kvalitativní přejímku zboží od žáků oboru vzdělání Kuchař a dalších firem, stanovili prodejní ceny a evidovali zboží v příslušném softwaru. Učili se zásady prodeje a zacházení s penězi. Vystavovali objednávky pro cizí dodavatele, evidovali objednávky od zákazníků a předávali je spolužákům Kuchařům Průměrná denní tržba ve studentské firmě činila kolem 4 až 5 tisíc korun, z toho asi činila hodnota v rámci spolupráce oborů vzdělání. Tržba má díky zlepšující se kvalitě spolupráce rostoucí tendenci (přínos projektu k rozvoji podnikání v poznání zákonitostí obchodu). Staročeská zabijačka přinesla žákům 2. ročníku oboru vzdělání Kuchař poznání v regionu tradičního zpracování vepřového masa a podpořila týmovou spolupráci. Díky projektu se seznámili s krajovými recepturami a poznali řemeslnou zručnost řezníka při domácí zabijačce. Metodika 01 Staročeská zabijačka je dokončena a připravena ke zveřejnění na webu. Stávající zkušenosti, ohlasy žáků zapojených oborů i žáků zákazníků jsou stále pozitivní. Podporováni jsou žáci všech ročníků oboru vzdělání Kuchař-ka a 2., 3. ročníku oboru vzdělání Management obchodu (střídání žáků na pracovištích a v nástupech na odbornou praxi u oboru vzdělání Management obchodu). Proběhla výstava velikonočního cukroví z tvorby žáků. Problémy při realizaci projektu Problémy nenastaly. Číslo klíčové aktivity 02 Provoz vzdělávacího centra v Horšově Období realizace klíčové aktivity Podrobný popis realizace klíčové aktivity Ing. B. Veit spolu s K. Panglem pracovali na návrhu webové stránky Vzdělávacího centra jako součásti webových stránek projektu tak, aby stránky sloužily jednak k propagaci Vzdělávacího centra a jednak žákům k výuce předmětu Propagace v rámci aktivity 02. Žáci zatím nebyli podpořeni. Dále připravil návrh rozmístění datových a el. zásuvek ve Vzdělávacím centru a vyhledával možnosti využití vhodného softwaru pro recepci a další provozy centra. Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity Ing. Veit připravil osnovu pro internetové stránky Vzdělávacího centra a využití webových stránek ve výuce praxe. Problémy při realizaci projektu Problémy nenastaly. Výstavba Vzdělávacího centra v Horšově probíhá podle harmonogramu. Číslo klíčové aktivity 03 Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. Období realizace klíčové aktivity Podrobný popis realizace klíčové aktivity A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 3

4 V únoru a v březnu probíhaly konzultace žáků s paní Klimentovou (náhrada za Ing. Janečkovou) k závěrečným pracím žáků třídy 4.L (obor vzdělání Technické lyceum) organizované podle Metodiky 03 Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. Ing. Šmíd připravil smlouvy pro praktické vyučování Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 s obchodní firmou Plastik HT a.s. žáků 3.L od do Dále se podílel na doplnění připomínek k pracím žáků a zajistil jejich realizaci žáky. V březnu kontroloval kompletnost prací žáků 4. ročníku oboru vzdělání Technické lyceum a připravil hodnocení těchto prací. Jaroslava Klimentová konzultovala se žáky jejich odborné práce prezentací na školním kole soutěže středoškolské odborné soutěže, kde působila jako členka odborné komise. Ing. Vachtl pracoval se žáky na zpracování modelů a výkresů na PC jako součásti závěrečných prací žáků. Kontroloval úplnost a souvztažnosti dílu s výkresem před obhajobou prací na školním kole soutěže středoškolské odborné soutěže. Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity Učitelé, členové realizačního týmu, vedli žáky při zpracovávání dat získaných na odborné praxi v podniku Plastik Horšovský Týn a.s., kontrolovali a konzultovali výsledky jejich odborné činnosti, vedli je k pečlivosti a důslednosti při zpracování dat prostřednictvím počítačů. Žáci budou v MI vykázáni v 5. MZ (po vykonání maturitní zkoušky obhájení svých prací při praktické MZ). Problémy při realizaci projektu Nenastaly, paní Klimentová bez problémů nahradila Ing. Janečkovou. Číslo klíčové aktivity 04 E-learningový portál pro vybrané předměty Období realizace klíčové aktivity Podrobný popis realizace klíčové aktivity Do systému OLAT jsou přihlášeni žáci oborů zakončených maturitní zkouškou. Se systémem zatím aktivně pracují žáci oboru vzdělání Pozemní stavitelství v předmětech Architektura (ve vybraných vyučovacích hodinách, při domácí přípravě, psaní testů při výuce i v domácím prostředí), Matematika (výuka a domácí příprava), Německý jazyk (jako doplnění metod výuky a domácí přípravy) a Dějepis (rozšíření pestrosti didaktických metod ve výuce, domácí úkoly). Mgr. Zdeňka Hudcová zajišťovala doplnění databáze žáků pro všechny předměty do OLATu a pracovala se žáky s tématy zpracovanými Mgr. M. Fainovou na mateřské dovolené. Zajišťovala též využití e-matematiky jinými učiteli. Veřejně jsou pro hosty na webu přístupné postupně vznikající a upravované studijní materiály bez online testů. Učitelé postupně, jak poznávají možnosti systému OLAT, pracují na Metodikách 04 pro své předměty. Metodika architektury je dokončena a bude zveřejněna na webu projektu. V monitorovacích indikátorech se zapojení žáci objeví po uzavření klasifikace ve 2. pololetí. Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 4

5 V monitorovacím období byla dokončena témata e-architektura: Architektura starověkého Řecka, Architektura Etrusků, Ochrana kulturních památek, Test historismus; e-dějepis 1 téma: Velká Morava; e-matematika: Učivo pro 2. ročník Funkce, Vlastnosti funkcí; Planimetrie, Hranoly, Připraveny podklady pro 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., a 17. maturitní okruh otázek; e-německý jazyk: dokončena témata: Perfektum, Přítomný čas sloves zakončených na -eln, -ern, Podmět man a es, Použití allein a selbst, Otázka zjišťovací Wie als, Budoucí čas, Slovosled ve vedlejší větě, Perfektum způsob. sloves, Shoda podmětu a přísudku, Sloveso "tun, Slovesné vazby, Zájmenná příslovce, vlastní jména osob, Begrüßungen, úvodní text Meine Familie, vytvořeny Testy pro 1. lekci, zpracovány reálie BRD, Rakousko, Švýcarsko. Všechna témata jsou dostupná na přes Přístup pro hosty (bez testů). e-learnigová témata jsou využívána jako nástroj zvýšení názornosti, využití informačních a komunikačních technologií ve výuce, k rozšíření učiva pro nadané žáky nebo zájemce o předmět, domácí procvičování probrané látky, ověřování vědomostí žáků, edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci s poruchami učení, žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí PC ve třídách a na chodbách školy, žáci s poruchami zraku). Problémy při realizaci projektu Nenastaly. Číslo klíčové aktivity 05 Praktický environmentální program Období realizace klíčové aktivity Podrobný popis realizace klíčové aktivity Ing. Vlasák pracoval na Metodice 05 Praktický environmentální program (Monitoring a fotografie ptáků i pro informační tabule ). V terénu probíhala vyhledávání pobytových znaků savců. Zajišťoval sledování daného území s cílem fotografického zadokumentování výskytu zvěře. Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity Jsou připraveny fotografie ke zveřejnění na CD a na naučných tabulích data o flóře a fauně Obory Horšov v ročních obdobích léto, podzim. Pokračují zimní pozorování Ing. Vlasák. Problémy při realizaci projektu Nenastaly, aktivita je realizována podle harmonogramu. Číslo klíčové aktivity 07 Cvičná projektová kancelář Období realizace klíčové aktivity Podrobný popis realizace klíčové aktivity A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 5

6 Ing. Wolfová podle zpracované Metodiky 07 Cvičná projektová kancelář vedla žáky v odborných předmětech a připravovala je k vlastní iniciativní práci v předmětu Konstrukční cvičení. Zde pod vedením Ing. Voříška pracovali v odborné učebně (Cvičná projektová učebna) na vlastním návrhu rodinného domu, který ve 4. ročníku budou obhajovat při praktické maturitní zkoušce. Žáci 4. ročníků oborů vzdělávání Pozemní stavitelství a Technické lyceum zaměření stavebnictví dokončovali pod vedením Ing. Voříška návrhy rodinného domku. V odborné učebně pomocí softwaru Allplan a pokynů na CD ROMu navrhovali, propočítávali skladbu stropů a kreslili pohledy rodinného domu. V předmětu Architektura zpracovávali žáci pomoci počítačů ve Cvičné projektové učebně návrh přestavby starých garáží na dvoře školy v Nádražní ulici na školní aulu. Své projekty pak při vyučování obhajovali formou počítačové prezentace jako nácvik na praktickou maturitní zkoušku. Žáci oboru Technické lyceum se zaměřením na stavebnictví ve 4. ročníku ve Cvičné projektové učebně pracovali na projektech, které prezentovali ve školním kole soutěže odborné činnosti a které po dopracování budou obhajovat při praktické maturitní zkoušce. Dvě práce postoupily v okresním soutěži v Domažlicích do krajského kola SOČ. Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity Zapojení všech žáků výše uvedených oborů vzdělání do práce na vlastních projektech. Vytvoření podkladů plánu rodinného domu pro stavbu základů a přízemí individuální návrhy, práce v týmu, kolektivní posuzování navržených řešení. Vyhledávání vhodných materiálů na internetu a v katalozích firem. Dokončení projektů, kompletace závěrečných studentských projektů a jejich prezentace na školním kole středoškolské odborné činnosti. Problémy při realizaci projektu Nenastaly. Číslo klíčové aktivity 08 Řízení projektu Období realizace klíčové aktivity Podrobný popis realizace klíčové aktivity Management zajišťuje realizaci a koordinaci jednotlivých dílčích aktivit, propagaci projektu, seznámení nových členů týmu s jejich úkoly, porady s kolektivy dílčích aktivit projektu, kontrola plnění těchto aktivit, jednání s partnery projektu, sledování aktualizací požadavků nadř. orgánů, centralizaci naplňování MI, sestavení MZ. Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity Manažer a koordinátor projektu zajistili výdej a využití nakoupeného propagačního materiálu, propagaci projektu na akcích školy a v regionu, průběžné kontroly vykazované práce, na server školy ukládaných výstupů a kvartální kontrola práce týmu v monitorovacího období. Spolupracovali též s auditorkou školy při její kontrole plnění projektu. Výkazy práce jsou vedeny i nadále podle aktivit a jména člena týmu. Ke komunikaci je využívána i počítačová síť školy Intranet. Zajistil pro žáky školy a jejich rodiče anketu Co víš o e-learningu v programu Bakaláři na internetových stránkách a její vyhodnocení. Díky finanční manažerce a jejímu týmu jsou hospodaření projektu a saturace potřeb členů týmu i nadále bezproblémové. Problémy při realizaci projektu Nenastaly. A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 6

7 Číslo klíčové aktivity 09 Exkurze žáků Období realizace klíčové aktivity Popis a cíl klíčové aktivity Jan Pivoňka, učitel odborného výcviku oboru vzdělání Opravář zemědělských strojů, zorganizoval besedy učitelů odborných předmětů v příbuzných oborech vzdělání (zakončených závěrečnou zkouškou výučním listem a oborů zakončených maturitní zkouškou) s cílem výběru a sjednocení požadavků na cíl odborné exkurze. Dále zpracoval Metodiku 09 Exkurze žáků, podle které budou exkurze organizovány. Žáci budou zpracovávat písemně zadané úkoly. Exkurze budou zajištěny cestovní kanceláří. Protože hodnota celé kompletní zakázky je nižší než Kč včetně DPH, nebude vyhlášeno původně zamýšlené výběrové řízení. 4. Další informace o realizaci projektu Od září jsou do projektu zapojováni žáci a žákyně jednotlivých tříd: Aktivita 01 1., ročník Kuchař-ka se žáky 2. a 3. ročníku oboru vzdělání Management obchodu Aktivita 03 vybraní žáci 4. ročníku oboru vzdělání Technické lyceum Aktivita a 4. ročník Pozemní stavitelství (architektura), 1., 2., 4. Pozemní stavitelství (e-matematika), 1. a 2. ročník Podnikání,1. Stavitelství, 2. Pozemní stavitelství, 1. Technické lyceum (e-německý jazyk) Aktivita ročník Agropodnikání Aktivita ročník Pozemní stavitelství a 4. Technické lyceum zaměření stavitelství 5. Plánované klíčové aktivity projektu 1 Číslo klíčové aktivity 01 Studentská firma a výrobky kuchařů Období realizace klíčové aktivity Popis a cíl klíčové aktivity Členové týmu budou pracovat se žáky při ověřování obou metodik v odborném výcviku a odborné praxi. Do realizace budou zapojeni všichni žáci oborů Kuchař-ka a Management obchodu (praxe 2. a 3. roč. žáci postupně se po týdnu po dvojicích během školního roku vystřídají). Bude pokračovat spolupráce žáků oborů Kuchař-ka a Management obchodu. V červnu bude celoroční aktivita ukončena a vyhodnocena (MI). 1 V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku Plánované klíčové aktivity projektu. Každá tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu. A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 7

8 Číslo klíčové aktivity 02 Provoz vzdělávacího centra v Horšově Období realizace klíčové aktivity Popis a cíl klíčové aktivity Vzdělávací centrum nebude ještě dostavěno. Ing. B. Veit a K. Pangl doplní webové stránky projektu výsledky ukončených aktivit, aktuality a snímky z realizace projektu. Číslo klíčové aktivity 03 Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. Období realizace klíčové aktivity Popis a cíl klíčové aktivity V následném období žáci dokončí dle pokynů konzultantů maturitní práce a obhájí je při praktické maturitní zkoušce. Aktivita bude v květnu ukončena a vyhodnocena (MI). Číslo klíčové aktivity 04 E-learning Období realizace klíčové aktivity Popis a cíl klíčové aktivity Učitelé budou pokračovat na doplňování materiálů pro e-learning svých předmětů z navržené struktury. Zpracované materiály budou metodou e-learningu doplňovat výuku ve vybraných třídách oborů vzdělávání zakončených maturitou a to jak ve vlastní výuce (min. 1 x za měsíc) tak v domácí přípravě žáků (průběžně). E-Architektura bude využita při výuce i ve třídách 3. ročníků oboru vzdělávání Zedník (předměty Technologie a Informační a komunikační technologie). Ve 4. ročnících bude aktivita ukončena a vyhodnocena (MI) 30. dubna, v ostatních 30. května Číslo klíčové aktivity 05 Praktický environmentální program Období realizace klíčové aktivity Popis a cíl klíčové aktivity A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 8

9 Ing. Bc. Jaroslav Vlasák bude pokračovat v zoologickém výzkumu obory (chování a výskyt obratlovců v zimě), na dokončení Metodiky 05 Praktický environmentální program a na přípravě naučné stezky. V červnu bude celoroční aktivita vyhodnocena (MI zapojení žáci). Číslo klíčové aktivity 06 Ověřování klíčových kompetencí žáků Období realizace klíčové aktivity Popis a cíl klíčové aktivity Žáci všech tříd všech oborů vzdělání vyjma posledních ročníků budou formou soutěží prokazovat osvojené kompetence za uplynulý školní rok. Do ověřování podle vypracovaných metodik se zapojí většina učitelů všichni učitelé odborného výcviku oborů zakončených závěrečnou zkouškou s výučním listem. Soutěže budou jednodenní a proběhnou počátkem června. Do bude dokončeno vyhodnocení tříd a žáků. Číslo klíčové aktivity 07 Cvičná projektová kancelář Období realizace klíčové aktivity Popis a cíl klíčové aktivity Pod vedením Ing. Voříška žáci 4. ročníků dokončí závěrečné práce a budou je obhajovat u praktické maturitní zkoušky v květnu. Výsledků v krajském kole SOČ bude využito k propagaci projektu. Ing. Petráková v odborných předmětech oborů vzdělání Pozemní stavitelství a Technické lyceum bude žáky 2. a 3. ročníků připravovat na práci ve cvičné projektové kanceláři, povede je k vyhledávání nových stavebních materiálů stavebních technologií. Využitím metod týmové spolupráce a vybavení cvičné projektové kanceláře bude u nich formovat podnikavost a zodpovědnost za vlastní řešení úkolů. Číslo klíčové aktivity 08 Řízení projektu Období realizace klíčové aktivity Popis a cíl klíčové aktivity Management zajistí finanční potřeby projektu, sběr a kontrolu výkazů práce, propagaci projektu dokončení výroby a pořízení prop. předmětů (tabule autobusů exkurzí). Manažer bude shromažďovat výsledky činnosti členů týmu ( ) a umístí je na serveru školy ve složkách jednotlivých členů. Zajistí sběr Pracovních výkazů, jejich kontrolu a předání mzdové účetní. Bude se podílet na organizaci a realizaci všech uskutečňovaných aktivit včetně aktivity 06, již nefinancované z rozpočtu projektu. Číslo klíčové aktivity 09 Exkurze žáků Období realizace klíčové aktivity A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 9

10 Popis a cíl klíčové aktivity Exkurze tříd vybraných oborů se dle Metodiky 09 Exkurze žáků uskuteční počátkem června. Autobusy budou označeny propagační tabulí. 6. Publicita projektu Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu Práce na projektu je propagována: 1. na internetových stránkách školy (www.sos-souhtyn.cz) Schválené projekty ESF - operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost Aktuální informace, starší příspěvky v Archivu novinek. 2. na internetových stránkách projektu v odkazu Aktuality 3. na serveru školy s přístupností pro učitele a pro žáky (Intranet a Studnet) 4. na třídních schůzkách rodičů informace od manažera projektu 5. formou anket v programu Bakaláři pro rodiče žáků na webu školy (Výsledky 1. a 2. ankety) 6. na nástěnkách projektu ve vstupním schodišti školy v Littrowě ulici a vstupní chodbě budovy v Nádražní ulici. (Po dokončení stavby i ve Vzdělávacím centru Horšov). 7. Byla zadána výroba 2 kusů informačních tabulí na autobusy odborných exkurzí. 8. V Novém Domažlicku vyšel článek S jarem přišly Velikonoce o práci žáků oboru vzdělání Kuchař v aktivitě Zadávací řízení ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (ZŘ) vyhlášená v monitorovaném období Popis vyhlášených ZŘ Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném období Popis uzavřených ZŘ Poznámky Ano Ano Ne Ne Podrobný přehled uzavřených zadávacích řízení spolu s dalšími dokumenty k zadávacím řízením bude uveden v příloze č. 2 Monitorovací zprávy. A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 10

11 8. Veřejná podpora Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci Ano Ne Typ veřejné podpory Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci v Kč v EUR Poskytování veřejné podpory dalším subjektům Ano Ne Počet čerpaných veřejných podpor Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům Podrobnosti o poskytnutí a čerpání jednotlivých veřejných podpor uveďte v příloze č. 3A Monitorovací zprávy a/nebo v příloze č. 3B Monitorovací zprávy. 9. Kontrola na místě Kontrola provedená v monitorovaném Ano Ne období Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu Číslo kontroly Datum kontroly Nápravná opatření splněna Ano Ne Částečně Nebyla uložena Lhůta ke splnění Datum nápravných opatření Poznámky 10. Podstatné a nepodstatné změny v projektu Podstatné změny v monitorovaném období Nenastaly Nepodstatné změny Formální změny v monitorovaném období Věcné změny v monitorovaném období Realizátoři projektu : u aktivity 01 Studentská firma a výrobky kuchařů jsou místo Miroslava Kříže realizátory Jana Švachová a Romana Koutská. Ke změně došlo od z důvodu ukončení pracovního poměru Miroslava Kříže. u aktivity 08 Řízení projektu je místo Ing. Zuzany Janečkové realizátorem Ing. Jaroslava Klimentová. A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 11

12 Ke změně došlo od vzhledem k reorganizaci v podniku Plastik H. Týn. Změny rozpočtu v monitorovaném období Nebyly provedeny změny rozpočtu v monitorovacím období. Změny rozpočtu projektu se vyplní do přílohy č. 9 Monitorovací zprávy. 11. Monitorovací indikátory Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář MI V monitorovaném období se hodnota nezměnila. V aktivitě 03 Odborná praxe v Plastiku HT budou obě metodiky uvedeny jako jeden monitorovací indikátor. Hodnota dosud vytvořených produktů proto byla snížena na 6. Celkem od počátku projektu Dokončeny metodiky 01 pro Studentské firmy (MI pro obor vzdělání Management obchodu a Ekonomika a podnikání dle ŠVP MI = 1); pro staročeskou zabijačku; pro vánoční jarmark a pro výstavu velikonočního cukroví. (Všechny metodiky pro obor vzdělání Kuchař-ka a Kuchař číšník dle ŠVP mají hodnotu MI = 1) Dokončeny metodiky 03 pro organizaci praxe v Plastiku HT a.s.; pro zpracování obhajoby odborných prací žáků. (Opraveno dle Metodiky MI na hodnotu MI = 1) Dokončena metodika 06 pro ověřování klíčových kompetencí žáků. (MI =1) Dokončena metodika 07 pro Cvičnou projektovou kancelář; CD ROM úkolů a dat pro cvičnou projektovou kancelář (Vše MI = 1). Internetová stránka projektu (MI = 1) MI až 16 Žáci zapojení v aktivitách 01, 04, 05 a 07 budou započteni po skončení hodnocení žáků, tj. na konci školního roku 2009/2010 nebo po skončení akce. (práce v aktivitách 04 skončí dříve, maturitní třídy). Letošní akce Staročeská zabijačka v lednu proběhla, velikonoční výstava též. Počty zapojených žáků jsou uvedeny v tabulce MI (10 hochů, 25 dívek, tj. 35 žáků za monit. období; 325 kluků, 275 žákyň, tj. 600 žáků od počátku projektu) a jsou dokladovány prezenčními listinami v PDF příloze č. 35 Prezenční listiny cílových osob žáků na Staročeské zabijačce (tř. 2.K) a Ověřování Metodiky studené kuchyně velikonoční beránky (třídy 1.K a 3.K). MI Počet podpořených osob poskytovatelé služeb (učitelé, tvůrci výukových materiálů a jejich evaluátoři, kteří byli vzděláváni pro práci v e-learningovém systému OLAT ve dvou školeních. Účast učitelů dokladována archivovanými prezenčními listinami viz Příloha č. 35 Prezenční listiny školení učitelů tento MI nebyl ve smlouvě uveden Dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů se vykazují pomocí tabulky v excelu nebo sestavy z IS Benefit7 (on-line vyplněné příjemcem), podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 1 Monitorovací zprávy. A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 12

13 B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY Vyplňuje se pouze v případě, že je s Monitorovací zprávou zároveň předkládána žádost o platbu. Žádost o platbu (Příloha MZ č. 4) je předkládána pomocí webové aplikace Benefit Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů Pořadové číslo Žádosti o platbu 4 a. Schválené celkové způsobilé výdaje projektu [Kč] a1. Z toho křížové financování [Kč] 0 b. Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč] b1. Z toho křížové financování [Kč] 0 c. Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu ,41 [Kč] c1. Z toho křížové financování [Kč] 0 d. Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů ,41 [Kč] (řádek b. + řádek c.) d1. Z toho křížové financování [Kč] 0 (řádek b1. + řádek c1.) e. Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč] ,59 (řádek a. řádek d.) e1. Z toho křížové financování [Kč] 0 (řádek a1. řádek d1.) f. Požadováno v přiložené Žádosti o platbu [Kč] ,88 (řádek b. řádek b. tabulky č. 13 řádek c. tabulky č. 15) f1. Z toho křížové financování [Kč] 0 (řádek b1. řádek b1. tabulky č. 13 řádek c1. tabulky č. 15) Poznámky 13. Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů a. Schválené spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních 0 zdrojů [Kč] a1. Z toho křížové financování [Kč] 0 b. Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních 0 zdrojů v monitorovaném období [Kč] b1. Z toho křížové financování [Kč] 0 A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 13

14 c. Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních 0 zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč] c1. Z toho křížové financování [Kč] 0 d. Součet prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.) d1. Z toho křížové financování [Kč] (ř. b1. + řádek c1.) e. Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. řádek d.) e1. Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. řádek d1.) Poznámky Příjmy projektu a. Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč] 43,12 b. Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč] 145,50 c. Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč] 43,12 c1. Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč] d. Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace 145,50 projektu [Kč] Specifikujte zdroj příjmů projektu úroky připsané na projektovém účtu v období 01 03/2010 Poznámky Mezi příjmy projektu patří rovněž úroky připsané na projektovém účtu (vč. úroků vzniklých na jiných účtech příjemce dotace při předčasných převodech prostředků dotace) a úroky připsané na bankovních projektových účtech partnerů, mají-li Partnerskou smlouvou dánu povinnost je zřídit a je-li jim poskytována záloha na financování projektových výdajů. 15. Odhad následující žádosti o platbu Termín Částka [Kč] Poznámky (na co bude částka využita pořádání seminářů/školení, platy, atp.) osobní náklady, outsourcing e-learning. vzdělávání, publicita projektu A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 14

15 C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že: 1. Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů; 2. Projekt je realizován v souladu s Opatřením vrchního ředitele/rozhodnutím o poskytnutí dotace /Smlouvou o realizaci GP; 3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů; 4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži; 5. Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Opatření vrchního ředitele/rozhodnutí o poskytnutí dotace/smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu; 6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují; (Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti). 7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.; 8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK; 9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opatření vrchního ředitele/rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvě o realizaci GP; 10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Opatření VŘ/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP; 11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky; 12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce; 13. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního ředitele/rozhodnutí o poskytnutí dotace/smlouvy o realizaci GP nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 15

16 vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků; 14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH ve vztahu k projektu) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty); Jméno a příjmení Ing. Jarmila Ledvinová statutárního zástupce/oprávněné osoby Funkce v organizaci Zástupce ředitele SOŠ a SOU Horšovský Týn Místo a datum Horšovský Týn, Podpis a razítko Poznámky. *)Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního ředitele/rozhodnutí o poskytnutí dotace/smlouvě o realizaci GP. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky. A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 16

17 D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY Přílohy č. 1 Monitorovací indikátory (tabulka v Excelu nebo sestava vygenerovaná z IS č. 2 č. 3A č. 3B Benefit 7 on-line) Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor v Excelu); Dále příjemce přiloží ke každému zadávacímu řízení v nejbližší MZ po uzavření smlouvy s dodavatelem kopie následujících dokumentů: text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy, zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných nabídek podepsaný relevantními osobami, smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, včetně dodatků k ní, text oznámení o výsledku zahájení zadávacího řízení Přehled čerpání veřejné podpory podle blokových výjimek (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu) Přehled čerpání veřejné podpory podle de minimis (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu) č. 4 Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line) č. 5 Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu) Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o č. 6 platbu) č. 7 Kopie výpisu z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu) č. 8 Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem) č. 9 Přepracovaný rozpočet projektu (aktualizovaný rozpočet je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně) č. 10 Přepracovaný harmonogram projektu (aktualizovaný harmonogram je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně) č. 11 Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé změně) č. 12 Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZY) č. 13 č. 14 Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ VÝDAJE administrativní a odborní zaměstnanci) Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ VÝDAJE tuzemské a zahraniční) č. 15 Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY) Přiloženo Ano Ne č. 16 Požadavek na strukturu zaslané platby (v členění investice x neinvestice) A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 17

18 Přílohy č. 17 Žádost o schválení podstatných změn GP/IP OP VK Přiloženo Ano Ne č. 18 Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou) č. 19 Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou zprávou) č. 20 Přehled plnění MI dle aktivit, tříd, oborů a výstupů projektu (pouze elektronická příloha) č. 21 Ukázky výstupů projektu Metodiky aktivit (pouze elektronická příloha) č. 22 Prezenční listiny cílových osob žáků (skenované - pouze elektronická příloha) č. 23 Úvodní konference (program, fotografie, prezentace) (pouze elektronická příloha) č. 24 Výpisy z běžného účtu související s výdaji projektu výplaty mezd, odvody a výdaje hrazené v hotovosti č. 25 Soupisy čerpání prostředků OON realizátorů projektu - DPČ č. 26 Mzdové lístky pracovníků projektu č. 27 Vnitřní účetní doklady projektu č. 28 Přehled účtů projektu č. 29 Plnění monitorovacích indikátorů projektu Škola pro praktický život k (pouze elektronická příloha) č. 30 Prohlášení o neuplatnění slevy na soc. pojištění č. 31 Fotografie nakoupených propagačních materiálů (jen elektronická příloha) č. 32 Fotodokumentace projektu v monitorovacím období (snímky formátu jpg pouze elektronická příloha) č. 33 Ankety pro rodiče žáků školy k projektu (jen elektronická příloha) č. 34 Seznam školení učitelů tvůrců e-learningu č. 35 Prezenční listiny školení učitelů tvůrců e-learningu (skenované jen elektronická příloha PDF) A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 18

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/ 1.1.01/01.0025 Název projektu

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.7/1.3.6/1.16 Číslo

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.7/1.3.6/1.16 Název projektu Další

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/.. /. Název projektu Číslo prioritní

Více

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.02/02.0004 Název projektu

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.01/02.0043 Název projektu

Více

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu Název projektu Číslo prioritní osy 1.1

Více

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ)

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) Druhou část monitorovací zprávy o realizaci projektu je třeba vyplnit ve formátu.doc (MS Word), vytisknout a odeslat společně s první

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Modře zvýrazněný text v počítačové verzi MZ je hypertextovým odkazem na vloženou přílohu MZ 1. Údaje o projektu

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Modře zvýrazněný text v počítačové verzi MZ je hypertextovým odkazem na vloženou přílohu MZ 1. Údaje o projektu

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.02/01.0011 Název projektu

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.7/1.3.6/1.16 Název projektu Další

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.7/ 1.1.1 /1. 11 Název projektu

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.7/1.3.6/1.16 Název projektu Další

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/ 1.1.01 /01. 0011 Název projektu

Více

,MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

,MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů ,MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Monitorovací zpráva. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Littrowa 122, Horšovský Týn

Monitorovací zpráva. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Littrowa 122, Horšovský Týn Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Modře zvýrazněný text v počítačové verzi MZ je hypertextovým odkazem na vloženou přílohu MZ 1. Údaje o projektu

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/ 1.1.01 /01. 0011 Název projektu

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Verze: 2.1 Platná od 15.2.2007 1. ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ Číslo opatření 3.2 Registrační číslo projektu

Více

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu/hlášení o pokroku 1 předkládá

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.01/01.0011 Název projektu

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Modře zvýrazněný text v počítačové verzi MZ je hypertextovým odkazem na vloženou přílohu MZ 1. Údaje o projektu

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.04/02.0122 Název projektu

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu Název projektu Číslo prioritní osy 1.1

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Modře zvýrazněný text v počítačové verzi MZ je hypertextovým odkazem na vloženou přílohu MZ 1. Údaje o projektu

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PŘÍLOHA Č. 11 HLÁŠENÍ O POKROKU - VZOR Vydání 01, platnost od 22. května 2009 Hlášení o pokroku 1. Údaje o projektu: Prioritní

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.02/02.0004 Název projektu

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.04/02.0122 Název projektu

Více

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Strana 1 z 7 1. Údaje o projektu Registrační číslo projektu: Název projektu: Číslo prioritní

Více

Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu Název projektu Číslo prioritní osy 7.3

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1

MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1 Příloha č. 3 MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU A ZPRÁVĚ I.1 IDENTIFIKACE PROJEKTU Evidenční číslo projektu: ENF 2010 Název projektu: Priorita: 1 2 3 Číslo opatření: Název opatření:

Více

Příloha č. 9. Závěrečná zpráva o realizaci IPRM

Příloha č. 9. Závěrečná zpráva o realizaci IPRM Příloha č. 9 Závěrečná zpráva o realizaci IPRM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP. 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ Údaje o IPRM Registrační číslo

Více

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.01/03.0012 Název projektu

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PROJEKTU Z OP VK

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PROJEKTU Z OP VK ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 13 Strana 2 z 13 1. Identifikační údaje Finální verze (VK-UC) Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Číslo smlouvy: Datum

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Monitorovací zpráva. Zavádění modulárního systému výuky v logistické škole

Monitorovací zpráva. Zavádění modulárního systému výuky v logistické škole Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 1. 11/01. 0022 Název projektu

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.12/01.0029 Název projektu

Více

DRUHÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY (ZÁVĚREČNÉ)

DRUHÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY (ZÁVĚREČNÉ) DRUHÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY (ZÁVĚREČNÉ) 1. ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ Registrační číslo projektu CZ. 1.04/4.1. 00/40.00083 Název projektu Vzdělávání v e-governmentu Číslo monitorovací zprávy

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 TYPY MONITOROVACÍCH ZPRÁV zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ) závěrečná monitorovací

Více

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Příloha č. 1 Monitorovací zprávy OP VK MONITOROVACÍ INDIKÁTORY CZ.1.7/2.4./12.45 Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu O1/21 Stav ke dni 3.6.21 Výstupy

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ)

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) Druhou část monitorovací zprávy o realizaci projektu je třeba vyplnit ve formátu.doc (MS Word), vytisknout a odeslat společně s první

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

PROJEKT CZECHACCELERATOR 2011-2014. Žádost o platbu

PROJEKT CZECHACCELERATOR 2011-2014. Žádost o platbu PROJEKT CZECHACCELERATOR 2011-2014 Žádost o platbu Identifikace projektu projektu (záměru): Registrační číslo projektu účastníka: Název projektu účastníka Verze podané ŽoPl: 6.1 TY/ZCI/001 CA 2011 2014/

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Modře zvýrazněný text v počítačové verzi MZ je hypertextovým odkazem na vloženou přílohu MZ 1. Údaje o projektu

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu JPD 3 verze 1.3 platnost od 1. března 2007

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu JPD 3 verze 1.3 platnost od 1. března 2007 MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu JPD 3 verze 1.3 platnost od 1. března 2007 OBECNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY I. ÚDAJE O PROJEKTU A O PŘÍJEMCI Číslo opatření 7.3.1 Registrační číslo projektu CZ.04.3.07/3.1.01.3/3298

Více

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod PŘÍLOHA Č. 2 MONITOROVACÍ HLÁŠENÍ / ZPRÁVA Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod Monitorovací hlášení/etapová/závěrečná zpráva s žádostí o platbu/monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Více

Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.07/1.1.11/01.0022 Zavádění modulárního systému

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Finální verze (VK-GP) Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU Z OP VK

Finální verze (VK-GP) Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU Z OP VK Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 18 1. Identifikační údaje Finální verze (VK-GP) Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Plátce DPH: Číslo smlouvy: Datum zahájení

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 30 1. Identifikační údaje Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Číslo smlouvy: Datum zahájení realizace projektu: Datum

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.01/01.0011 Název projektu

Více

Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU TECHNICKÉ POMOCI Z OP VK

Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU TECHNICKÉ POMOCI Z OP VK Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU TECHNICKÉ POMOCI Z OP VK Strana 1 z 11 1. Identifikační údaje Finální verze (VK-IP) Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Plátce DPH: Typ plátce

Více

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV O

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV O POKYNY PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV O REALIZACI PROJEKTU OP LZZ A JEJICH PŘÍLOH Identifikační číslo: MAD 100 Příloha OM OP LZZ: D 10 Číslo revize: 1 Číslo vydání: 1.1 Stránka: 1 z 63 Obsah 1. ÚVOD...

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ. Praha 27. 5. 2010/22.6.2010

Seminář pro příjemce OP LZZ. Praha 27. 5. 2010/22.6.2010 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční č část MZ Praha 27. 5. 2010/22.6.2010 Obsah prezentace Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Předkládané účetní doklady

Více

ZPŮSOB PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU

ZPŮSOB PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU POKYNY K VYPLNĚNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.1 platnost od 1. března 2011 ZPŮSOB PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.01/01.0023 Název projektu

Více

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP MMR každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok. 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ Registrační

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 27. 9. 2011 Přílohy monitorovací zprávy ex ante No. dokument počty vzory 1 Podpisové vzory přikládáno k ZZRP 1 x originál www.esfcr.cz 2 Soupiska účetních

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.02/01.0011 Název projektu

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ 2. 2. 2010

Seminář pro příjemce OP LZZ 2. 2. 2010 Seminář pro příjemce OP LZZ Praha 2. 2. 2010 MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část Přílohy MZ B2. Finanční část MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky MF ČR Přílohy

Více

1. Pravidla monitorování realizace projektu a zpracování monitorovacích zpráv

1. Pravidla monitorování realizace projektu a zpracování monitorovacích zpráv 1. Pravidla monitorování realizace projektu a zpracování monitorovacích zpráv 1.1 Monitorování projektu a monitorovací zprávy 1.1.1 Účel monitorování Monitorování je průběžné sledování, sběr dat a informací

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Finální verze (VK-GP) Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU Z OP VK

Finální verze (VK-GP) Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU Z OP VK Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 18 1. Identifikační údaje Finální verze (VK-GP) Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Plátce DPH: Číslo smlouvy: Datum zahájení

Více

Finální verze (VK-GP) Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU Z OP VK

Finální verze (VK-GP) Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU Z OP VK Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 18 1. Identifikační údaje Finální verze (VK-GP) Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Plátce DPH: Číslo smlouvy: Datum zahájení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vývoj e-learningového kurzu 1. Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu) ČD Cargo, a.s. Právní forma Akciová společnost

Více

DRUHÁ ČÁST ZÁVĚREČNÉ MONITOROVACÍ ZPRÁVY

DRUHÁ ČÁST ZÁVĚREČNÉ MONITOROVACÍ ZPRÁVY DRUHÁ ČÁST ZÁVĚREČNÉ MONITOROVACÍ ZPRÁVY 1. ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ Registrační číslo projektu CZ.1.04/1.1.02/35.01637 Název projektu Komplexní vzdělávání pracovníků společnosti Bílovecká

Více

CZ.1.04/4.1.00/62.00011

CZ.1.04/4.1.00/62.00011 Informace o projektu Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00011 k 31. prosinci 2014 Stručný popis projektu Projekt byl zaměřen na

Více

Finální verze (VK-GP) Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU Z OP VK

Finální verze (VK-GP) Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU Z OP VK Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 18 1. Identifikační údaje Finální verze (VK-GP) Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Plátce DPH: Číslo smlouvy: Datum zahájení

Více

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce Program podpory mezinárodní technologické spolupráce 1. Úvodní ustanovení Program podpory mezinárodní technologické spolupráce (dále jen program ) je programem ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ)

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) Druhou část monitorovací zprávy o realizaci projektu je třeba vyplnit ve formátu.doc (MS Word), vytisknout a odeslat společně s první

Více

Vnitřní směrnice č.2/2009 PŘEHLED ARCHIVACE A EVIDENCE DOKLADŮ K PROJEKTU INOVACE KURIKULÁRNÍCH DOKUMENTŮ SOŠ A SOU NERATOVICE I. VYMEZENÍ OBSAHU SMĚRNICE Toto směrnice upravuje postup pro evidenci takových

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

INFORMAČNÍ LISTY OP VK

INFORMAČNÍ LISTY OP VK Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor grantů a dotací INFORMAČNÍ LISTY OP VK Vydání č. 3/2011 Obsah 1. Čerpání dovolené u dohod o pracovní činnosti (DPČ)... 2 2. Nákup služeb souvisejících s realizací

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

ZPRÁVA O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU (dále jako ZZRP ) OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

ZPRÁVA O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU (dále jako ZZRP ) OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST ZPRÁVA O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU (dále jako ZZRP ) OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 1. ÚDAJE O PROJEKTU 1.1. Číslo oblasti podpory 4.4a.1 1.2. Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/89.00116

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 25 1. Identifikační údaje Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Plátce DPH vůči aktivitám projektu: Číslo smlouvy: Datum

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.08/01.0026 Název projektu

Více

Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.07/1.2.05/01.0016 Vzdělávání pedagogů pro integraci

Více

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM Příloha č. 1 k /3/ZM/2013 ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok. 1. ÚDAJE

Více

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany Olšany 66, 683 01 Olšany, IČ: 00368067, tel: 517 374 233 e-mail: obec@olsany.org, www.olsany.org Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany jako zadavatel zakázky malého rozsahu

Více

Finální verze (VK-GP) Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU Z OP VK

Finální verze (VK-GP) Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU Z OP VK Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 23 1. Identifikační údaje Finální verze (VK-GP) Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Plátce DPH: Číslo smlouvy: Datum zahájení

Více

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011 Příručka pro akreditovaná pracoviště Aktualizace: 24. 2. 2011 1 OBSAH: Podmínky akreditovaného pracoviště pro účast na projektu... 3 Povinnosti akreditovaného pracoviště při účasti na projektu... 3 Postup

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Název programu / podprogramu:. Platnost výzvy od:. Platnost výzvy do:. 2. Údaje o žadateli 2.1. Leader 2.1.1. Základní údaje

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Chodníky podél S III/15523 k.ú. Vidov - 1. část - V. a VI. etapa

Chodníky podél S III/15523 k.ú. Vidov - 1. část - V. a VI. etapa Název zakázky Chodníky podél S III/15523 k.ú. Vidov - 1. část - V. a VI. etapa Zadavatel zakázky: Adresa: Vidov 51, 370 07 Č. Budějovice 1/6 1. Vyhlášení zadávacího řízení Tato zakázka nespadá pod režim

Více

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ)

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) Druhou část monitorovací zprávy o realizaci projektu je třeba vyplnit ve formátu.doc (MS Word), vytisknout a odeslat společně s první

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více