OBECŇÁČEK. Informace Obecního úřadu Zlatníky-Hodkovice. Číslo 3/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBECŇÁČEK. Informace Obecního úřadu Zlatníky-Hodkovice. Číslo 3/2009"

Transkript

1 OBECŇÁČEK Informace Obecního úřadu Zlatníky-Hodkovice Číslo 3/2009

2 Vážení občané, valí se to na nás ze všech stran. Nabídka aţ neuvěřitelně skvělých spotřebitelských úvěrů a hned hrozba exekucí, ujištění o dalším mnohaměsíčním prohlubování krize a z jiných úst sebevědomé odhady o nastartovaném hospodářském růstu. Jestli je vám okolo padesáti, tak máte nějakou naději alespoň na pár korun důchodu a hned ujištění pro ty mladší, ţe na důchody nezbude vůbec nic a třicátníci mohou význam slova důchodce klidně zapomenout. V tomhle blázinci nebudeme vnímat ani vůni vánočního cukroví a to první, co nás při třesku světlic na Silvestra napadne, bude domněnka, ţe někdo zaútočil na radar v Brdech. Ale dost takové nadsázky. Zastavte se. Nic Vám opravdu neuteče. Ţijte kaţdý den naplno. Neřešte to, co jiţ bylo, to jiţ odnesla voda a i kdyţ se na hlavu postavíte, tak to nezměníte. Nestrachujte se ani z toho, co přijde. Učiňte kroky, aby, pokud se to stane, jste utrpěly co nejmenší ztráty a víc si s tím hlavu netrapte. Jak říkají statistiky, většinu toho nepříjemného, co má přijít, vyřeší čas a nebo to ani nikdy nenastane. Ţijte dnešní den a tento okamţik. Kdyţ něco nevyjde, tak se tomu zkrátka zasmějte a jistě Vám bude líp. Začnete potom vnímat krásy Vašeho okolí, Vaši rodinu, přátele, přírodu a jejíţ ţivot a s klidem na duši si Vánoce krásně proţijete a do Nového roku vstoupíte pozitivně naladění. Právě hodně té pozitivní energie, klid a pohodu vánočních svátků a hodně zdraví do nového roku Vám přeje se svým kolektivem zastupitelů a pracovníků obecního úřadu. Ing. Jiří Rezek Starosta Obce 2

3 Aktuální dění v obci V sobotu 19. září 2009 jsme na Základní škole ve Zlatníkách přivítali další nové občánky obce. Za obec je přivítal starosta Ing. Jiří Rezek. Nových občánků obce bylo 15, z toho 10 chlapečků a 5 holčiček. Malou slavnost zpestřily svým milým vystoupením děti ze ZŠ Zlatníky za doprovodu paní učitelky Hacaperkové. Rodiče jako již tradičně byli obdarováni pamětním listem, plaketou a fotografiemi jako vzpomínkou na tento den. Přejeme rodičům i dětem hlavně hodně zdraví, lásky a trpělivosti. Ať se Vám u nás dobře žije. Kompletní fotografie z vítání občánků naleznete na webu obce v sekci fotogalerie. 3

4 4

5 30. listopadu 2009 proběhlo Rozsvícení vánočního stromu před budovou ZŠ ve Zlatníkách. Přítomné spoluobčany přivítal pan starosta ing. Rezek a popřál všem klidné prožití vánočních svátků. Potom zazpíval nově vzniklý pěvecký sbor dětí z MŠ a ZŠ Zlatníky Hodkovice. Všichni si na závěr společně zazpívali a vţdy od do proběhne Výstava vánočních dekorací v druţině ZŠ Zlatníky Hodkovice a v MŠ Zlatníky Hodkovice. 19. prosince 2009 ve hodin Vás srdečně zveme na Vánoční setkání občanů, které se bude konat u ZŠ ve Zlatníkách. Na programu bude vystoupení žáků ZŠ a MŠ, nebude chybět tradiční vánoční občerstvení hrneček na teplé nápoje vezměte s sebou. Na konci setkání bude rozdáno Betlémské světlo. 5

6 24. prosince 2009 ve hodin vás zveme do kostela sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách na Půlnoční Rybovu mši. Tipy na společenské akce v okolí Zámecký ples Tradiční ples na zámku Štiřín s bohatým programem Vstupné 550,- Kč Karlštejn Gotický hrad založený v roce 1348, zaujímá mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. Hrad Karlštejn byl vybudován českým králem a římským císařem Karlem IV. jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů Advent na náměstí v obci, vystoupení tanečních, pěveckých a hudebních souborů Přemýšlíte kam na výlet? Nedaleko Zlatníků Hodkovic se nachází Zbraslavská minizoo. Najdete ji u hlavní silnice ze Zbraslavi na Dolní Břežany (poblíž mostu Závodu míru). ZOO není veliká a najdete v ní zvířátka, která žijí v našich lesích. Daňky, lišku, kunu, výra, bažanty, divoká prasata a další. ZOO je umístěna na okraji lesa, takže i v letním počasí jste před sluncem chráněni stromy. U výběhu daňků je posezení. Další posezení najdete pod Hálkovým pomníkem, když projdete ZOO a půjdete lesem dále proti proudu Břežanského potoka. Do ZOO se můžete dopravit autem (možnost parkování). Zastávka vlaku a autobusu je vzdálena cca 10 minut pomalou chůzí. Pokud máte možnost, přineste zvířátkům tvrdé pečivo, kaštany nebo žaludy. Vedle výběhu divočáků je místo, kam můžete vše i s taškou vhodit. Vstup je zdarma. V této oblasti se můžete vydat i na zhruba 7 km dlouhou středně náročnou procházku. Od nádraží Zbraslav se vydáte směrem k MiniZOO. Na druhé straně trati se napojíte na žlutou značku a kolem Hřiště - Břežanské údolí budete stoupat do strmého kamenitého vrchu k Altánu s vyhlídkou. Dále po žluté směrem na Hradiště. Cesta vede již po rovině nebo s mírným stoupáním lesem. Po příchodu na Oppidum si můžete na informačních tabulích přečíst něco o historii Hradiště. Stále po žluté k rozcestí Hradiště a tam se napojíte na modrou, která vás zavede do Lhoty u Dolních Břežan. Pokračujte po modré, která vás dovede až k vyhlídce nad Jarovem. Poté cesta pokračuje strmým klesáním skalnatým terénem, ale je 6

7 schůdná. Přijdete k zastávce Jarov. Poté můžete nastoupit na vlak, nebo pokračovat jednou z částí této cesty. Buď směrem přes Károvské údolí zpět na Zbraslav nebo Jarovským údolím do Vraného nad Vltavou. Důležité informace Drobný elektroodpad Na našem úřadě ve Zlatníkách je sběrný kontejner na drobný elektroodpad, u nás můžete bezplatně odevzdat vybrané vysloužilé elektrospotřebiče. Do kontejneru patří: notebooky, myši, klávesnice, tiskárny, telefony, kalkulačky, teploměry, tlakoměry, baterie, toustovače, vrtačky, feny, holicí strojky, fotoaparáty Bioodpad Rádi bychom vás opět informovali o možnosti likvidace bioodpadu v roce 2010, v případě vašeho zájmu kontaktujte Obecní úřad Zlatníky Hodkovice písemnou formou. Občané, kteří již specielní kompostejner vlastní, budou hradit poplatek v termínu od 18. ledna do 25.března Poplatek za TKO pro rok 2010 Zastupitelstvo obce Zlatníky Hodkovice schválilo na svém zasedání dne následující poplatky: a) Poplatek za směsný odpad 500,-Kč/fyzická osoba, trvale bydlící v obci Zlatníky-Hodkovice, u rekreačních objektů platí za svoz odpadu vlastník nemovitosti b) Lístky na 110lt nádobu /popelnici/ jsou vydávány následovně: - pro dvoučlennou rodinu 1 lístek/samolepka/ - pro tříčlennou a vícečlennou rodinu 2 lístky - při požadavku na další lístek nad výše uvedené limity činí jeho cena 2 000,- Kč/ks c) Poplatek za směsný odpad jednotliví podnikatelé a podnikatelské subjekty ve výši 2 000,-Kč/110lt nádobu/rok d) Poplatek za psa (roční) - za jednoho psa 150,-Kč, za každého dalšího 200,-Kč e) Poplatek za odchyceného psa volně pobíhajícího v obci a jeho provizorní umístnění do zařízení obce 100,-/den Výše uvedené poplatky jsou povinni uhradit všichni trvale hlášení občané v obci Zlatníky-Hodkovice na OÚ ve Zlatníkách v termínu od 18.ledna do 28.února

8 Na nejčastější dotazy, týkající se ţivota v naší obci jsme se zeptali starosty Ing. Jiřího Rezka - Kdy bude zprovozněna silnice Hodkovice Vestec Uzávěra silnice Hodkovice Vestec je povolena do , podle informaci z posledního kontrolního dne stavby SOKP 513 bude přemostění dokončeno do konce listopadu letošního roku a následně silnice otevřena veřejnosti, to znamená, že od prvních dnů v prosinci ji bude možné využívat. - Jak je to z čištěním silnic Na čistění místních komunikaci nejsou vyčleněny žádné prostředky v našem rozpočtu, do budoucna ani s žádnou významnou sumou nepočítáme. Do konce příštího roku budou mít veškeré místní komunikace nový povrch, a proto pokud budeme důslední a nedopustíme jejich zaneřádění, bude stačit průjezd čistícího vozu max. jedenkrát za dva měsíce, spíš nárazově podle ročního období. Komunikace krajské tj. průtahy Zlatník a Hodkovic se po dobu výstavby SOKP snažíme udržet v solidním stavu ve spolupráci s Alpine a do poloviny příštího roku budou i zbývající s novými povrchy. - Jak pokračuje spolupráce s AV ČR a projekt ELI Námi připravené území ve Vědeckotechnickém parku v Hodkovicích má rozlohu cca 15ha a je na něm možné okamžitě stavět. Naše snaha byla co nejvíce vyhovět původnímu požadavku AV ČR a všechny ostatní zájemce s menšími projekty jsme požádali o posečkání a odsouvali. Takto to probíhalo od roku V září letošního roku zastupitelstvo rozhodlo, že dále nebudeme čekat na neurčitý výsledek a byla zahájena jednání s dalšími subjekty. Podmínkou je výhradně využití pro vědu a výzkum. Je velice pravděpodobné, že v parku budou jiné subjekty dříve, než Brusel vůbec o umístnění ELI v rámci Evropy rozhodne. Předpokládá se, že rozhodnutí padne v roce Fyzikální ústav AV ČR v Dolních Břežanech připravuje výstavbu výzkumného pracoviště HILLASE, z kterého výstupy mají být využívány i pro uvedený velký projekt ELI. Pro ELI, případně jiný projekt Akademie je v tomto okamžiku stále rezerva cca 6,5ha. - Hovoří se o Obecní policii, jak je to s ní V tomto okamžiku máme uzavřenou Veřejnoprávní smlouvu s obcí Jesenice a využíváme jejich služeb v omezeném rozsahu nahodilými kontrolami a preventivním dohledem hlavně ve snaze omezit vandalství, krádeže, užívání drog a další typy negativních jevů. Zároveň byla obnovena jednání o zřízení Obecní policie v rámci Dobrovolného svazku Dolnobřežansko a vše směrujeme k tomu, aby od cca poloviny roku

9 byla zřízena OP v našich obcích. na plný úvazek která by dohlížela na problematiku života - Co je nového s přípravou výstavby cyklostezky Jesenice Hodkovice Zlatníky Dolní Břežany Projektová dokumentace k Územnímu rozhodnutí na úsek Zlatníky- Hodkovice Dolní Břežany je před dokončením. Projektová dokumentace na úsek Zlatníky-Hodkovice Jesenice je prováděna v rámci pozemkových úprav v obou obcích, tím dochází ke zpoždění. Na 16. prosince v rámci pozemkových úprav je svoláno setkání s vlastníky pozemků a pokud již nebudou výhrady, vše významně poskočí. Finance na celou trasu jsou jako součást SOKP 513 zajištěny, v roce 2010 by mělo být vše dokončeno. - Co je dále v plánu se zelení a návsí v Hodkovicích a Zlatníkách V Hodkovicích bude na návsi provedena výsadba dřevin podle původního projektu. Jako architektonické bohatství vedle návsi, zvoničky, zámečku, pomníku, je vedena i ulice Na Osice, rybníček na plácku směr po ulici K Cihelně k Vestecké a část Vestecké směr k parku na návsi. Předpokládáme, že zadáme studii na celý tento okruh a ta následně bude dána k diskusi. Na základě výsledků bude řešena i další výsadba a travnaté plochy Ve Zlatníkách je připravována žádost o zařazení kostela sv. Petra a Pavla jako národní památky a tím je naděje na otevření cesty na spolufinancování z dotačních titulů a to na obnovu fasády, střechy věže, ciferníků, zvonů a oken. Obnova stromoví probíhá podle dendrologického plánu od roku Jak postupuje schvalování Územního plánu obce V současné době je schválen Návrh Územního plánu obce, byly zapracovány schválené připomínky a probíhá druhé kolo před finálním schválením ÚP obce, které předpokládáme v létě Multifunkční objekt Na Multifinkční objekt máme zpracovanou projektovou dokumentaci. Ve vlastním objektu vedle ordinace pro lékaře, kanceláře pro obecní policii, a prostor pro maminky s malými dětmi bude i umístněn obecní úřad. Vlastní budova bude cca uprostřed mezi Zlatníky a Hodkovicemi. Celé území bude do konce června 2010 zasíťováno inženýrskými sítěmi včetně nové komunikace. - Prý je možné na našem úřadu zjistit, jestli jako řidič nemám již ztrátu bodů? Ano, na našem úřadu je nainstalován CzechPoint, tedy vybavení, kterým máme možnost nahlížet a následně vydávat důležité dokumenty jako Výpisy z katastru nemovitostí, Výpisy z rejstříku trestů ale i můžeme zájemci z řad řidičů sdělit, jak je na tom s trestnými body. 9

10 - Co problematika nepřihlášených obyvatel k trvalému pobytu, žijících v naší obci Je to jednoduché. Na každého občana trvale přihlášeného v naší obci z přerozdělení daní získá obec do rozpočtu cca 6tis. Kč za rok. Z těchto prostředků následně hradíme např. platby za veřejné osvětlení, spolufinancujeme autobusovou dopravu, spolufinancujeme chod školy a školky, údržbu zeleně, úklid obce atd., zkrátka věci a služby, které usnadňují a zpříjemňují našim občanům život v naší obci. Za občana, který zde žije, ale není zde přihlášen k trvalému pobytu, nedostaneme ani korunu, on pouze služby a výhody využívá, vlastně parazituje na trvale přihlášených. - Jak je to s ulicí K Cihelně Ulice K Cihelně je jedna ze dvou ulic, kde nemáme ještě zcela dořešeny vlastnické vztahy a část pozemku pod komunikací je soukromá. Hledáme řešení, jak vlastnické vztahy narovnat. Je to i důvod, proč není možné na takovou komunikaci získat dotační prostředky a patří tyto dvě komunikace mezi poslední, které čeká generální oprava. - Co bude dále u Vrchu Kamínek Jakmile to počasí umožní, vytvarujeme u paty vrchu cyklokrosovou dráhu pro naši omladinu, podél Vrchu Kamínek v příštím roce povede již zmíněná cyklotrasa. Na další využití jak Vrchu, tak okolí, bude zadána studie a o finální verzi proběhne diskuse. Za redakční radu zpovídala starostu R.C. Informace ze základní a mateřské školy Školní okénko Není to tak dávno, co jsme ukončili školní rok a těšili se na prázdniny. Ty opět utekly jako voda v místním potoce a opět tu byl nový školní rok. Velmi nás zklamalo, že někteří zapsaní prvňáčci bez udání důvodu nenastoupili. Proto máme v první třídě jenom 6 žáčků. 10

11 Co nás ale potěšilo a co pozvedne úroveň školní družiny, je nástup nové vychovatelky, která je aprobovaná s několikaletou praxí. Celkový počet žáků ve škole je 22. Od října začaly na škole fungovat i zájmové kroužky (keramika, logopedie, pohybové hry, sborový zpěv, dramatická výchova začne v lednu) a to podle zájmu dětí. Pro malý zájem není v letošním školním roce kroužek anglického jazyka. Hned na začátku září jsme společně s dětmi z MŠ navštívili centrum ekologické výchovy Toulcův dvůr na Praze 10. Děti zde byly rozděleny do malých skupin podle věku a pro každou skupinu byl připraven jiný program. Dětem se dopoledne líbilo, neboť si odnesly spoustu zážitků ze setkání se zvířátky, ale i ručně vyrobené předměty. Dne 15. září proběhlo oficiální zahájení školního roku. Již tradičně s táborákem, diskotékou a spaním ve škole. Velmi nás těší, že se takovýchto akcí zúčastňují i naši bývalí žáci. V rámci průřezového tématu Zdraví a bezpečnost jsme navštívili jednotku Hasičského záchranného sboru na Praze 4. Děti se zde seznámily s technikou a pomůckami. Nejvíce ocenily, že si vše mohly osahat. Na toto průřezové téma jsme navázali divadelním představením s názvem Můj dům, můj hrad. Žáci byli seznámeni 11

12 zábavnou formou o škodlivosti kouření, pití alkoholu a konzumaci sladkostí pro jejich organizmus. Tak jako každý rok, když začne foukat ze strnišť, pořádáme ve spolupráci s OÚ slet draků a dráčků na fotbalovém hřišti ve Zlatníkách. Účast byla hojná, všichni zúčastnění byli odměněni drobným pohoštěním. Za nejlépe létající draky si děti odnesly hodnotné věcné dary. Počátkem listopadu, již tradičně, žáci a děti z MŠ lampionovým průvodem uložili broučky k zimnímu spánku. V rámci cyklu Toulky jsme navštívili regionální muzeum v Jílovém u Prahy. Velmi zdařilá akce bylo posezení s panem starostou a rodiči s názvem Čaj o páté. Pan starosta seznámil rodiče s plány akcí nejen pro obec, ale i s dalšími záměry týkající se školy. Přítomní využili možnosti zeptat se, vyjádřit své názory i připomínky. Mrzí nás, že se této akce nezúčastnilo více rodičů ev. ostatních obyvatel. V této aktivitě bychom chtěli pokračovat, neboť si myslíme, že tím se dá předejít tzv. zaručeným zprávám, jedna paní povídala. Vedle vzdělávací práce bude prosinec probíhat v duchu vánočních příprav. 12

13 První adventní pondělí proběhlo slavnostní rozsvícení vánočního stromu doprovázené zpěvem dětí z nově založeného pěveckého sboru. Tuto akci zahájil svým vystoupením pan starosta. Žáky i děti MŠ příjemně překvapila návštěva čerta, anděla i Mikuláše. Výměnou za říkanky a písničky byli všichni obdarováni drobným dárkem. Již tradičně ve spolupráci s obcí proběhne výstava vánočních pohledů spojená se soutěží, podle věkových kategorií, o nejhezčí vánoční pohlednici. Nejlepší práce budou odměněny hezkými cenami. Jako v uplynulých letech proběhnou vánoční dílny a následně hojně navštěvovaný vánoční jarmark. Výtěžek bude přidán k předchozí sbírce, za kterou bude zakoupena keramická pec. Tento adventní čas vyvrcholí školní vánoční besídkou, kdy se žáci vzájemně obdarovávají. V období září až prosinec jsme vedle plnění školního vzdělávacího programu pokračovali s pravidelnými Chvilkami s knížkou, které vedli učitelé. Od ledna je povedenou postupně všichni žáci, počínaje nejstarším ročníkem. A co nás čeká po Novém roce??? ve škole Den otevřených dveří 9.2. mezi hod. zápis dětí do 1. třídy 13

14 od II. pololetí plavecký výcvik jarní prázdniny recitační soutěž Zlaté vajíčko velikonoční dílny - velikonoční výstava pořádaná ve spolupráci s OÚ velikonoční jarmark koleda po vsi Činnost dětí v mateřské školce vychází z vlastního školního vzdělávacího plánu s názvem Barevné kamínky, kdy v rámci těchto činností jsou průběžně rozvíjeny schopnosti a zdraví vývoj dětí. Z výše uvedeného přehledu akcí ZŠ je patrné, že se zúčastňují děti řady programů vhodné k jejich věku. Pravidelně jednou v měsíci hostí MŠ divadelní spolky s naučně poznávacími prvky. Na závěr letošního kalendářního roku děti společně s učitelkami připravují vánoční besídku pro rodiče. Zápis dětí do mateřské školy pro nový školní rok se uskuteční ve středu od 13,30 do 16,30 hod. podle uveřejněných kritérií. Vážení rodiče a přátelé školy. Vážíme si Vašeho zájmu o naši školu, děkujeme Vám za podporu a dosavadní spolupráci! Do nového roku 2010 Vám přejeme pevné zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchů, spokojenosti a elánu k další spolupráci s námi!!!!!! VÝZVA!!! Vážení rodiče, prarodiče a ostatní obyvatelé, jelikož v letošním školním roce oslavuje naše škola 655 let od 1. zmínky, obracíme se na Vás s prosbou, zda ti, kteří navštěvovali v minulosti zdejší školu, by se nemohli podělit o svoje vzpomínky s našimi dětmi. Chceme pokračovat v dobré započaté tradici a vyzýváme např. ty, kteří se poznali na fotografiích, aby přišli mezi nás 14

15 15

16 Za ZŠ a MŠ Zlatníky-Hodkovice PaedDr. Vladislava Hluchá Sbor dobrovolných hasičů Zlatníky Akce, kterých jsme se zúčastnili: * 22.srpna pomoc při zajištění posezení občanů pod lípou * 5.září v Davle - soutěž o pohár starosty okresního sdružení hasičů Praha-západ, umístili jsme se na 3.místě. * 16.září Dolní Břežany - nácvik evakuace břežanské školy * 19.září Psáry - memoriál Jaroslava Štíbra * 17.října jsme provedli úklid hasičské zbrojnice. * 7.listopadu shromáždění představitelů SDH okresu Praha-západ, které se konalo v Ohradní ulici v Praze * 14.listopadu jsme společně se sborem hasičů z Hodkovic pořádali posvícenskou zábavu, která se velice líbila. 16

17 V současné době provádíme nutné opravy a připravujeme techniku na zimní období. Mirek Bouček starosta SDH Zlatníky 17

18 Sokol Zlatníky poločasová zpráva Fotbalisté Sokola Zlatníky se momentálně nacházejí v poločase své předem ohlášené bitvy o postup do III. třídy okresního přeboru Praha západ, neboli v polovině sezóny 2009/2010. Po podzimní části soutěže přezimují na 4.místě se sedmibodovou ztrátou na vedoucí Vestec (viz tabulka), což není špatné umístění, nicméně je třeba přiznat, že je horší, než by se zejména po jejich impozantním vstupu do soutěže dalo očekávat. Posuďte sami, zde je kompletní seznam všech odehraných zápasů i s výsledky: Psáry B Zlatníky 1:3 Zlatníky Libeř B 6:1 Průhonice B Zlatníky 2:6 D. Břežany B Zlatníky 3:3 Zlatníky Libeň 2:0 Zlatníky Radlík 3:3 Vestec Zlatníky 4:2 Zlatníky Jílové C 3:3 Davle B Zlatníky 0:2 Zlatníky D. Jirčany B 4:1 Štěchovice B Zlatníky 0:2 Jíloviště B Zlatníky 3:0 Zlatníky Okrouhlo 2:0 Vrané B Zlatníky 1:0 Po podzimu má tedy tabulka IV.A třídy následující podobu (body / skóre): 1. Vestec 34 58:21 2. Štěchovice 30 47:17 3. Okrouhlo 27 38:17 4. Zlatníky 27 38:22 5. Jílové C 26 40:24 6. D. Břežany 23 47:40 7. Radlík 22 38:35 8. Jíloviště B 22 33:37 9. Libeň 20 38: Vrané B 18 26: D. Jirčany 14 24: Davle B 13 30: Libeř B 13 30: Psáry B 7 24: Průhonice 1 14:67 18

19 Přes velmi nabitý zápasový program (hrálo se několikrát i ve středu, a to nejen mistrovská, ale i pohárová utkání) si hráči našli čas i na brigády, během kterých se snažili zušlechtit prostředí fotbalového hřiště ve Zlatníkách. Mimo jiné byly pověšeny nové sítě za brankou, svařeny žákovské branky z odlehčeného materiálu a byla zahájena výstavba schodiště do dosud nevyužívaného horního patra kabin. Ke kazům právě uplynulého podzimu bezesporu patřila návštěva sanitky na domácím mistrovském utkání, kdy náš hráč Ondra Plíšek přehnal bojovnost a po střetu s hostujícím gólmanem zůstal bezvládně ležet na hřišti. Přivolaná rychlá záchranná služba ho převezla do nemocnice, odkud byl však naštěstí po vyšetření brzy propuštěn do domácího ošetřování a ke konci sezóny již opět nastupoval v základní sestavě. Naši mladší žáci měli úlohu v okresním přeboru Praha západ ztíženu tím, že vzhledem k nedorozumění s Okresním fotbalovým svazem jim bylo několik zápasů zkontumováno ve prospěch soupeře kvůli neoprávněnému startu staršího hráče v dané věkové kategorii. Přesto se po podzimu umístili na velmi pěkném 6. místě, což dokládá následující tabulka (opět body / skóre): 1. D. Břežany 24 63:14 2. Řevnice 18 46:16 3. Jílové 18 46:20 4. Všenory 15 39:13 5. Jinočany 12 27:32 6. Zlatníky 7 12:24 7. Tursko 6 9:31 8. Jíloviště 6 6:55 9. Čisovice 1 10:53 (Bližší informace k žákovské soutěži viz zpráva Michala Roda.) Do jarní části sezóny tedy držme společně palce jak jim, tak našemu Á-čku! Jiří Bůžek (předseda Sokola Zlatníky) Sokol Zlatníky mladší žáci Nová fotbalová sezóna mladších žáků pro rok 2009 / 2010 pro nás nezačala zrovna nejlépe, i když jsme do sezóny vstoupili výhrou nad Všenorským SK ( 5 : 2 ). Tento a ještě další dva zápasy nám byly zkontumovány ve prospěch soupeřů, jen díky špatné komunikaci s Okresním fotbalovým svazem pro Prahu - západ. Tyto kontumace nás stáhly z krásného třetího místa v tabulce na místo předposlední. Všechny nás toto jednání hodně zaskočilo, ale kluci se nenechali touto věcí rozhodit a opět ukázali ostatním kam patříme. V polovině této sezóny jsme se přiblížili k horním místům tabulky, tudíž jsme zatím pátí. Ukončení první části této sezóny proběhlo cestou z posledního utkání v Jinočanech posezením u McDonald's. Zhruba v polovině 19

20 probíhající části sezóny nás fotbalový svaz oslovil ve věci výběru talentů pro reprezentaci OFS, který se konal dne na hřišti TJ Sokol Měchenice a to utkáním proti výběru OFS Příbram. Z našeho oddílu se do tohoto reprezentačního týmu zaslouženě dostali : Jan Bouček, Vlastimil Horák a náhradní golman Jakub Kubišta. Tito tři kluci byli nominováni již před zmíněným výběrem díky svému zápalu pro hru během probíhajících zápasů a to delegátem OFS. Pro kluky je to nová zkušenost a pro ostatní výborná motivace. Také nás oslovil oddíl žáků Slavia Jesenice a nabídl nám pro ročníky 1996, kteří již nemohou hrát za mladší žáky, hostování v již zmíněném klubu. Jelikož v tomto oddílu jsou poplatky desetinásobně vyšší než u nás, není tato nabídka pro náš oddíl zajímavá, a proto jsme v této věci oslovili Dolní Břežany, zatím s negativním výsledkem. Úplné ukončení podzimní části sezóny 2009 / 2010 proběhne dne ve 14.hodin v klubu Sokola Zlatníky Mikulášskou besídkou žáků našeho oddílu. Za kolektiv trenérů žáků Sokola Zlatníky Michal Rod 20

21 21

22 Něco z historie Občas náhodný nález archívních materiálů umožní nahlédnout do života předků, jejich každodenních strastí lépe, než lecjaká kronika. Příkladem může být materiál Výkaz dítek z roku 1896 uchovávaný v Okresním státním archivu Praha-západ ve fondu zlatnické školy, který jmenovitě popisuje situaci v rodinách nejchudších zlatnických a hodkovických školáků. Bída a těžké živobytí je popsáno výstižně několika slovy, na druhou stranu ale materiál zároveň dokládá pochopení c. a k. rakouských škol pro potřeby nejchudších a snahu vycházet jim vstříc tak, aby nebyla ohrožena ani školní docházka ani potřeby rodiny. Pro rozsah materiálu uvádíme nyní jen první část. Výkaz dítek, jimž na základě 21. zákona ze dne 2. května 1883 úleva v návštěvě školy poskytnouti se může 1. Josef Rzounek Nar , rodiče Josef Rzounek, nádeník v Zlatníkách č.33, do školy začal chodit , chodí do školy 6 let 7 měsíců, navštěvuje 2 odd. 2. třídy, prospěch dobrý; Důvody podstatné pro úlevu mluvící: Rodiče, aby uživili svoji šestičlennou rodinu nuceni jsou oba po celé léto z domu po výdělku jíti a nemají, kdo by dvě nedospělé (roční a tříleté) jich dítky ošetřoval, nejstarší syn Josef má je v tom zastávati Sborový návrh místní školní rady: Budiž osvobozen od 1. května do 15. července a na dobu sklizně bramborů a řepy, t.j. od 1. října do 15. listopadu. 2. Alžběta Adámkova Nar , rodiče Jan Adámek, kovář v Hodkovicích čís.35, do školy začal chodit , chodí do školy 6 let 7 měsíců, navštěvuje 2. odd. 2. třídy, prospěch velmi dobrý; Důvody podstatné pro úlevu mluvící: Otec jsa nucen mimo řemeslo, jemu celoroční výdělek neposkytující i polařstvím se zabývati, kteréž v nynější krisi hospodářské nevynáší tolik, aby zjednati si mohl dělníky, potřebuje dceru Alžbětu na léto ku pomoci v pracích polních jako: okopávání řepy, nosení trávy, uklízení dobytka a podobných. Sborový návrh místní školní rady: Budiž osvobozena od 1. května do 15. července a od 1. října do 15. listopadu. 3. Anežka Císaříkova Nar , rodiče Josef Císařík, tesařský pomocník v Hodkovicích čís.11, do školy začal chodit , chodí do školy 6 let 7 měsíců, navštěvuje 2. odd. 2. třídy, prospěch velmi dobrý; Důvody podstatné pro úlevu mluvící: důvody tytéž jako u předcházející. Sborový návrh místní školní rady: Návrh týž 22

23 4. Antonie Davídkova Nar , rodiče Jan Davídek, zedník ve Zlatníkách č.37, do školy začal chodit , chodí do školy 6 let 7 měsíců, navštěvuje 2. odd. 2. třídy, prospěch velmi dobrý; Důvody podstatné pro úlevu mluvící: důvody tytéž jako u.čís.2. Sborový návrh místní školní rady:návrh týž. 5. Albína Hruškova Nar , rodiče Václav Hruška, rolník v Libni čís.3, do školy začal chodit , chodí do školy 6 let 7 měsíců, navštěvuje 2. odd. 2. třídy, prospěch velmi dobrý; Důvody podstatné pro úlevu mluvící: Otec maje hospodářství prodlužené stižen jest hospodářskou krisí nynější v té míře, že nemá prostředků k zjednání potřebných dělníků a maje mimo to 2 nedospělé dítky (roční a čtyřleté) potřebuje dceru Albínu nevyhnutelně jednak k práci, jednak k ošetřování nedospělých sourozenců v době, kdy celá rodina z domu odejíti musí. Sborový návrh místní školní rady: Návrh týž. 6. Kateřina Hanouskova Nar , rodiče Jan Hanousek, nádeník v Zlatníkách čís.47, do školy začal chodit , chodí do školy 6 let 7 měsíců, navštěvuje 1. odd. 2. třídy, prospěch dobrý; Důvody podstatné pro úlevu mluvící: Rodiče jdou celé léto oba za výživou a Kateřina musí jim jednak oběd vařiti, jednak svoji 3 letou sestru opatrovati. Sborový návrh místní školní rady: Budiž osvobozena od 1. května do 15. července. 7. Bedřich Kopecký Nar , rodiče Antonín Kopecký, obuvník v Hodkovicích čís. 29, do školy začal chodit , chodí do školy 6 let 7 měsíců, navštěvuje 2. odd. 2. třídy, prospěch dobrý; Důvody podstatné pro úlevu mluvící: Důvody tytéž co u.čís.2. Sborový návrh místní školní rady: Budiž osvobozen od 1. května do 15. července a od 1. října do 15. listopadu. 8. Anežka Kocourkova Nar , rodiče Josef Kocourek, zedník ve Zlatníkách čís.30, do školy začal chodit , chodí do školy 6 let 7 měsíců, navštěvuje 2. odd. 2. třídy, prospěch dostatečný; Důvody podstatné pro úlevu mluvící: Důvody tytéž co u čís. 2 a opatrování nedospělých sourozenců. Sborový návrh místní školní rady: Návrh týž. 9. Barbora Loučkova Nar , rodiče Marie Loučková, dělnice vdova v Hodkovicích čís.37, do školy začal chodit , chodí do školy 6 let 7 měsíců, navštěvuje 2. odd. 2. třídy, prospěch velmi dobrý; 23

24 Důvody podstatné pro úlevu mluvící: Jest jedinou pomocí chudičké, churavé matky, vdovy, kterouž v nemoci ošetřovati a v době té za ní o výživu starati se musí. Sborový návrh místní školní rady: Návrh týž. 10. Antonie Mendova Nar , rodiče Josef Menda, dělník v Hodkovicích čís.21, do školy začal chodit , chodí do školy 6 let 7 měsíců, navštěvuje 2. odd. 2. třídy, prospěch dobrý; Důvody podstatné pro úlevu mluvící: Důvody tytéž co u čís.6. Sborový návrh místní školní rady: Návrh týž. 11. Albína Míkova Nar , rodiče Vojtěch Míka, nádeník v Hodkovicích čís.18, do školy začal chodit , chodí do školy 6 let 7 měsíců, navštěvuje 2. odd. 2. třídy, prospěch dobrý; Důvody podstatné pro úlevu mluvící: Důvody tytéž co u čís.6. Sborový návrh místní školní rady: Návrh týž. Připravil Karel Fous 24

25 Je možno inzerovat v našem Obecňáčku za tyto ceny: ČB A5 900,- Barevně A ,- ½ 500,- ½ 1 000,- ¼ 300,- ¼ 600,- Dále Vám nabízíme možnost pronajmutí tělocvičny ve Zlatníkách za cenu 220,-Kč/hod Bližší informace na tel. čísle Obecňáček, číslo 3/2009, vychází v prosinci 2009, vydává: Obec Zlatníky-Hodkovice, Náves sv. Petra a Pavla 41, Dolní Břežany, IČO: , registrační číslo: MK ČR E

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

OBECŇÁČEK. Informace Obecního úřadu Zlatníky-Hodkovice. Číslo 1/2010

OBECŇÁČEK. Informace Obecního úřadu Zlatníky-Hodkovice. Číslo 1/2010 OBECŇÁČEK Informace Obecního úřadu Zlatníky-Hodkovice Číslo 1/2010 Vážení občané, opět se setkáváme na stránkách našeho Obecňáčku. Cílem je předat Vám, občanům, co nejvíce informací o dění v obci. Letošní

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola v Kojeticích sídlí v přízemní

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice, IČ: 75000849 Čj. ZS-109/2010-Koc Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Adresa: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Výroční zpráva v činnosti MŠ Libčice nad Vltavou

Výroční zpráva v činnosti MŠ Libčice nad Vltavou Výroční zpráva v činnosti MŠ Libčice nad Vltavou 1) Charakteristika školy Mateřská škola je pětitřídní zařízení. Dvě oddělení jsou heterogenní, tři oddělení jsou homogenní. Škola je obklopena velkou zahradou

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Výroční zpráva 2014. Spolek Valštejn

Výroční zpráva 2014. Spolek Valštejn Výroční zpráva 2014 Spolek Valštejn Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o Spolku Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2014... 5 Plány do roku 2015... 7 Úvodní slovo Vážení přátelé valštejnských údolí,

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Zápis č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice, konaného dne 2. 2. 2015 od 17:30 hodin.

Zápis č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice, konaného dne 2. 2. 2015 od 17:30 hodin. Obec Vilantice Zastupitelstvo obce Vilantice Zápis č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice, konaného dne 2. 2. 2015 od 17:30 hodin. Přítomni: Jarošová D., Blahovec Z., Essender P., Hlaváček Z.,

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř.

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 9. 9. třídní schůzky 2.

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více