OBECŇÁČEK. Informace Obecního úřadu Zlatníky-Hodkovice. Číslo 3/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBECŇÁČEK. Informace Obecního úřadu Zlatníky-Hodkovice. Číslo 3/2009"

Transkript

1 OBECŇÁČEK Informace Obecního úřadu Zlatníky-Hodkovice Číslo 3/2009

2 Vážení občané, valí se to na nás ze všech stran. Nabídka aţ neuvěřitelně skvělých spotřebitelských úvěrů a hned hrozba exekucí, ujištění o dalším mnohaměsíčním prohlubování krize a z jiných úst sebevědomé odhady o nastartovaném hospodářském růstu. Jestli je vám okolo padesáti, tak máte nějakou naději alespoň na pár korun důchodu a hned ujištění pro ty mladší, ţe na důchody nezbude vůbec nic a třicátníci mohou význam slova důchodce klidně zapomenout. V tomhle blázinci nebudeme vnímat ani vůni vánočního cukroví a to první, co nás při třesku světlic na Silvestra napadne, bude domněnka, ţe někdo zaútočil na radar v Brdech. Ale dost takové nadsázky. Zastavte se. Nic Vám opravdu neuteče. Ţijte kaţdý den naplno. Neřešte to, co jiţ bylo, to jiţ odnesla voda a i kdyţ se na hlavu postavíte, tak to nezměníte. Nestrachujte se ani z toho, co přijde. Učiňte kroky, aby, pokud se to stane, jste utrpěly co nejmenší ztráty a víc si s tím hlavu netrapte. Jak říkají statistiky, většinu toho nepříjemného, co má přijít, vyřeší čas a nebo to ani nikdy nenastane. Ţijte dnešní den a tento okamţik. Kdyţ něco nevyjde, tak se tomu zkrátka zasmějte a jistě Vám bude líp. Začnete potom vnímat krásy Vašeho okolí, Vaši rodinu, přátele, přírodu a jejíţ ţivot a s klidem na duši si Vánoce krásně proţijete a do Nového roku vstoupíte pozitivně naladění. Právě hodně té pozitivní energie, klid a pohodu vánočních svátků a hodně zdraví do nového roku Vám přeje se svým kolektivem zastupitelů a pracovníků obecního úřadu. Ing. Jiří Rezek Starosta Obce 2

3 Aktuální dění v obci V sobotu 19. září 2009 jsme na Základní škole ve Zlatníkách přivítali další nové občánky obce. Za obec je přivítal starosta Ing. Jiří Rezek. Nových občánků obce bylo 15, z toho 10 chlapečků a 5 holčiček. Malou slavnost zpestřily svým milým vystoupením děti ze ZŠ Zlatníky za doprovodu paní učitelky Hacaperkové. Rodiče jako již tradičně byli obdarováni pamětním listem, plaketou a fotografiemi jako vzpomínkou na tento den. Přejeme rodičům i dětem hlavně hodně zdraví, lásky a trpělivosti. Ať se Vám u nás dobře žije. Kompletní fotografie z vítání občánků naleznete na webu obce v sekci fotogalerie. 3

4 4

5 30. listopadu 2009 proběhlo Rozsvícení vánočního stromu před budovou ZŠ ve Zlatníkách. Přítomné spoluobčany přivítal pan starosta ing. Rezek a popřál všem klidné prožití vánočních svátků. Potom zazpíval nově vzniklý pěvecký sbor dětí z MŠ a ZŠ Zlatníky Hodkovice. Všichni si na závěr společně zazpívali a vţdy od do proběhne Výstava vánočních dekorací v druţině ZŠ Zlatníky Hodkovice a v MŠ Zlatníky Hodkovice. 19. prosince 2009 ve hodin Vás srdečně zveme na Vánoční setkání občanů, které se bude konat u ZŠ ve Zlatníkách. Na programu bude vystoupení žáků ZŠ a MŠ, nebude chybět tradiční vánoční občerstvení hrneček na teplé nápoje vezměte s sebou. Na konci setkání bude rozdáno Betlémské světlo. 5

6 24. prosince 2009 ve hodin vás zveme do kostela sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách na Půlnoční Rybovu mši. Tipy na společenské akce v okolí Zámecký ples Tradiční ples na zámku Štiřín s bohatým programem Vstupné 550,- Kč Karlštejn Gotický hrad založený v roce 1348, zaujímá mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. Hrad Karlštejn byl vybudován českým králem a římským císařem Karlem IV. jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů Advent na náměstí v obci, vystoupení tanečních, pěveckých a hudebních souborů Přemýšlíte kam na výlet? Nedaleko Zlatníků Hodkovic se nachází Zbraslavská minizoo. Najdete ji u hlavní silnice ze Zbraslavi na Dolní Břežany (poblíž mostu Závodu míru). ZOO není veliká a najdete v ní zvířátka, která žijí v našich lesích. Daňky, lišku, kunu, výra, bažanty, divoká prasata a další. ZOO je umístěna na okraji lesa, takže i v letním počasí jste před sluncem chráněni stromy. U výběhu daňků je posezení. Další posezení najdete pod Hálkovým pomníkem, když projdete ZOO a půjdete lesem dále proti proudu Břežanského potoka. Do ZOO se můžete dopravit autem (možnost parkování). Zastávka vlaku a autobusu je vzdálena cca 10 minut pomalou chůzí. Pokud máte možnost, přineste zvířátkům tvrdé pečivo, kaštany nebo žaludy. Vedle výběhu divočáků je místo, kam můžete vše i s taškou vhodit. Vstup je zdarma. V této oblasti se můžete vydat i na zhruba 7 km dlouhou středně náročnou procházku. Od nádraží Zbraslav se vydáte směrem k MiniZOO. Na druhé straně trati se napojíte na žlutou značku a kolem Hřiště - Břežanské údolí budete stoupat do strmého kamenitého vrchu k Altánu s vyhlídkou. Dále po žluté směrem na Hradiště. Cesta vede již po rovině nebo s mírným stoupáním lesem. Po příchodu na Oppidum si můžete na informačních tabulích přečíst něco o historii Hradiště. Stále po žluté k rozcestí Hradiště a tam se napojíte na modrou, která vás zavede do Lhoty u Dolních Břežan. Pokračujte po modré, která vás dovede až k vyhlídce nad Jarovem. Poté cesta pokračuje strmým klesáním skalnatým terénem, ale je 6

7 schůdná. Přijdete k zastávce Jarov. Poté můžete nastoupit na vlak, nebo pokračovat jednou z částí této cesty. Buď směrem přes Károvské údolí zpět na Zbraslav nebo Jarovským údolím do Vraného nad Vltavou. Důležité informace Drobný elektroodpad Na našem úřadě ve Zlatníkách je sběrný kontejner na drobný elektroodpad, u nás můžete bezplatně odevzdat vybrané vysloužilé elektrospotřebiče. Do kontejneru patří: notebooky, myši, klávesnice, tiskárny, telefony, kalkulačky, teploměry, tlakoměry, baterie, toustovače, vrtačky, feny, holicí strojky, fotoaparáty Bioodpad Rádi bychom vás opět informovali o možnosti likvidace bioodpadu v roce 2010, v případě vašeho zájmu kontaktujte Obecní úřad Zlatníky Hodkovice písemnou formou. Občané, kteří již specielní kompostejner vlastní, budou hradit poplatek v termínu od 18. ledna do 25.března Poplatek za TKO pro rok 2010 Zastupitelstvo obce Zlatníky Hodkovice schválilo na svém zasedání dne následující poplatky: a) Poplatek za směsný odpad 500,-Kč/fyzická osoba, trvale bydlící v obci Zlatníky-Hodkovice, u rekreačních objektů platí za svoz odpadu vlastník nemovitosti b) Lístky na 110lt nádobu /popelnici/ jsou vydávány následovně: - pro dvoučlennou rodinu 1 lístek/samolepka/ - pro tříčlennou a vícečlennou rodinu 2 lístky - při požadavku na další lístek nad výše uvedené limity činí jeho cena 2 000,- Kč/ks c) Poplatek za směsný odpad jednotliví podnikatelé a podnikatelské subjekty ve výši 2 000,-Kč/110lt nádobu/rok d) Poplatek za psa (roční) - za jednoho psa 150,-Kč, za každého dalšího 200,-Kč e) Poplatek za odchyceného psa volně pobíhajícího v obci a jeho provizorní umístnění do zařízení obce 100,-/den Výše uvedené poplatky jsou povinni uhradit všichni trvale hlášení občané v obci Zlatníky-Hodkovice na OÚ ve Zlatníkách v termínu od 18.ledna do 28.února

8 Na nejčastější dotazy, týkající se ţivota v naší obci jsme se zeptali starosty Ing. Jiřího Rezka - Kdy bude zprovozněna silnice Hodkovice Vestec Uzávěra silnice Hodkovice Vestec je povolena do , podle informaci z posledního kontrolního dne stavby SOKP 513 bude přemostění dokončeno do konce listopadu letošního roku a následně silnice otevřena veřejnosti, to znamená, že od prvních dnů v prosinci ji bude možné využívat. - Jak je to z čištěním silnic Na čistění místních komunikaci nejsou vyčleněny žádné prostředky v našem rozpočtu, do budoucna ani s žádnou významnou sumou nepočítáme. Do konce příštího roku budou mít veškeré místní komunikace nový povrch, a proto pokud budeme důslední a nedopustíme jejich zaneřádění, bude stačit průjezd čistícího vozu max. jedenkrát za dva měsíce, spíš nárazově podle ročního období. Komunikace krajské tj. průtahy Zlatník a Hodkovic se po dobu výstavby SOKP snažíme udržet v solidním stavu ve spolupráci s Alpine a do poloviny příštího roku budou i zbývající s novými povrchy. - Jak pokračuje spolupráce s AV ČR a projekt ELI Námi připravené území ve Vědeckotechnickém parku v Hodkovicích má rozlohu cca 15ha a je na něm možné okamžitě stavět. Naše snaha byla co nejvíce vyhovět původnímu požadavku AV ČR a všechny ostatní zájemce s menšími projekty jsme požádali o posečkání a odsouvali. Takto to probíhalo od roku V září letošního roku zastupitelstvo rozhodlo, že dále nebudeme čekat na neurčitý výsledek a byla zahájena jednání s dalšími subjekty. Podmínkou je výhradně využití pro vědu a výzkum. Je velice pravděpodobné, že v parku budou jiné subjekty dříve, než Brusel vůbec o umístnění ELI v rámci Evropy rozhodne. Předpokládá se, že rozhodnutí padne v roce Fyzikální ústav AV ČR v Dolních Břežanech připravuje výstavbu výzkumného pracoviště HILLASE, z kterého výstupy mají být využívány i pro uvedený velký projekt ELI. Pro ELI, případně jiný projekt Akademie je v tomto okamžiku stále rezerva cca 6,5ha. - Hovoří se o Obecní policii, jak je to s ní V tomto okamžiku máme uzavřenou Veřejnoprávní smlouvu s obcí Jesenice a využíváme jejich služeb v omezeném rozsahu nahodilými kontrolami a preventivním dohledem hlavně ve snaze omezit vandalství, krádeže, užívání drog a další typy negativních jevů. Zároveň byla obnovena jednání o zřízení Obecní policie v rámci Dobrovolného svazku Dolnobřežansko a vše směrujeme k tomu, aby od cca poloviny roku

9 byla zřízena OP v našich obcích. na plný úvazek která by dohlížela na problematiku života - Co je nového s přípravou výstavby cyklostezky Jesenice Hodkovice Zlatníky Dolní Břežany Projektová dokumentace k Územnímu rozhodnutí na úsek Zlatníky- Hodkovice Dolní Břežany je před dokončením. Projektová dokumentace na úsek Zlatníky-Hodkovice Jesenice je prováděna v rámci pozemkových úprav v obou obcích, tím dochází ke zpoždění. Na 16. prosince v rámci pozemkových úprav je svoláno setkání s vlastníky pozemků a pokud již nebudou výhrady, vše významně poskočí. Finance na celou trasu jsou jako součást SOKP 513 zajištěny, v roce 2010 by mělo být vše dokončeno. - Co je dále v plánu se zelení a návsí v Hodkovicích a Zlatníkách V Hodkovicích bude na návsi provedena výsadba dřevin podle původního projektu. Jako architektonické bohatství vedle návsi, zvoničky, zámečku, pomníku, je vedena i ulice Na Osice, rybníček na plácku směr po ulici K Cihelně k Vestecké a část Vestecké směr k parku na návsi. Předpokládáme, že zadáme studii na celý tento okruh a ta následně bude dána k diskusi. Na základě výsledků bude řešena i další výsadba a travnaté plochy Ve Zlatníkách je připravována žádost o zařazení kostela sv. Petra a Pavla jako národní památky a tím je naděje na otevření cesty na spolufinancování z dotačních titulů a to na obnovu fasády, střechy věže, ciferníků, zvonů a oken. Obnova stromoví probíhá podle dendrologického plánu od roku Jak postupuje schvalování Územního plánu obce V současné době je schválen Návrh Územního plánu obce, byly zapracovány schválené připomínky a probíhá druhé kolo před finálním schválením ÚP obce, které předpokládáme v létě Multifunkční objekt Na Multifinkční objekt máme zpracovanou projektovou dokumentaci. Ve vlastním objektu vedle ordinace pro lékaře, kanceláře pro obecní policii, a prostor pro maminky s malými dětmi bude i umístněn obecní úřad. Vlastní budova bude cca uprostřed mezi Zlatníky a Hodkovicemi. Celé území bude do konce června 2010 zasíťováno inženýrskými sítěmi včetně nové komunikace. - Prý je možné na našem úřadu zjistit, jestli jako řidič nemám již ztrátu bodů? Ano, na našem úřadu je nainstalován CzechPoint, tedy vybavení, kterým máme možnost nahlížet a následně vydávat důležité dokumenty jako Výpisy z katastru nemovitostí, Výpisy z rejstříku trestů ale i můžeme zájemci z řad řidičů sdělit, jak je na tom s trestnými body. 9

10 - Co problematika nepřihlášených obyvatel k trvalému pobytu, žijících v naší obci Je to jednoduché. Na každého občana trvale přihlášeného v naší obci z přerozdělení daní získá obec do rozpočtu cca 6tis. Kč za rok. Z těchto prostředků následně hradíme např. platby za veřejné osvětlení, spolufinancujeme autobusovou dopravu, spolufinancujeme chod školy a školky, údržbu zeleně, úklid obce atd., zkrátka věci a služby, které usnadňují a zpříjemňují našim občanům život v naší obci. Za občana, který zde žije, ale není zde přihlášen k trvalému pobytu, nedostaneme ani korunu, on pouze služby a výhody využívá, vlastně parazituje na trvale přihlášených. - Jak je to s ulicí K Cihelně Ulice K Cihelně je jedna ze dvou ulic, kde nemáme ještě zcela dořešeny vlastnické vztahy a část pozemku pod komunikací je soukromá. Hledáme řešení, jak vlastnické vztahy narovnat. Je to i důvod, proč není možné na takovou komunikaci získat dotační prostředky a patří tyto dvě komunikace mezi poslední, které čeká generální oprava. - Co bude dále u Vrchu Kamínek Jakmile to počasí umožní, vytvarujeme u paty vrchu cyklokrosovou dráhu pro naši omladinu, podél Vrchu Kamínek v příštím roce povede již zmíněná cyklotrasa. Na další využití jak Vrchu, tak okolí, bude zadána studie a o finální verzi proběhne diskuse. Za redakční radu zpovídala starostu R.C. Informace ze základní a mateřské školy Školní okénko Není to tak dávno, co jsme ukončili školní rok a těšili se na prázdniny. Ty opět utekly jako voda v místním potoce a opět tu byl nový školní rok. Velmi nás zklamalo, že někteří zapsaní prvňáčci bez udání důvodu nenastoupili. Proto máme v první třídě jenom 6 žáčků. 10

11 Co nás ale potěšilo a co pozvedne úroveň školní družiny, je nástup nové vychovatelky, která je aprobovaná s několikaletou praxí. Celkový počet žáků ve škole je 22. Od října začaly na škole fungovat i zájmové kroužky (keramika, logopedie, pohybové hry, sborový zpěv, dramatická výchova začne v lednu) a to podle zájmu dětí. Pro malý zájem není v letošním školním roce kroužek anglického jazyka. Hned na začátku září jsme společně s dětmi z MŠ navštívili centrum ekologické výchovy Toulcův dvůr na Praze 10. Děti zde byly rozděleny do malých skupin podle věku a pro každou skupinu byl připraven jiný program. Dětem se dopoledne líbilo, neboť si odnesly spoustu zážitků ze setkání se zvířátky, ale i ručně vyrobené předměty. Dne 15. září proběhlo oficiální zahájení školního roku. Již tradičně s táborákem, diskotékou a spaním ve škole. Velmi nás těší, že se takovýchto akcí zúčastňují i naši bývalí žáci. V rámci průřezového tématu Zdraví a bezpečnost jsme navštívili jednotku Hasičského záchranného sboru na Praze 4. Děti se zde seznámily s technikou a pomůckami. Nejvíce ocenily, že si vše mohly osahat. Na toto průřezové téma jsme navázali divadelním představením s názvem Můj dům, můj hrad. Žáci byli seznámeni 11

12 zábavnou formou o škodlivosti kouření, pití alkoholu a konzumaci sladkostí pro jejich organizmus. Tak jako každý rok, když začne foukat ze strnišť, pořádáme ve spolupráci s OÚ slet draků a dráčků na fotbalovém hřišti ve Zlatníkách. Účast byla hojná, všichni zúčastnění byli odměněni drobným pohoštěním. Za nejlépe létající draky si děti odnesly hodnotné věcné dary. Počátkem listopadu, již tradičně, žáci a děti z MŠ lampionovým průvodem uložili broučky k zimnímu spánku. V rámci cyklu Toulky jsme navštívili regionální muzeum v Jílovém u Prahy. Velmi zdařilá akce bylo posezení s panem starostou a rodiči s názvem Čaj o páté. Pan starosta seznámil rodiče s plány akcí nejen pro obec, ale i s dalšími záměry týkající se školy. Přítomní využili možnosti zeptat se, vyjádřit své názory i připomínky. Mrzí nás, že se této akce nezúčastnilo více rodičů ev. ostatních obyvatel. V této aktivitě bychom chtěli pokračovat, neboť si myslíme, že tím se dá předejít tzv. zaručeným zprávám, jedna paní povídala. Vedle vzdělávací práce bude prosinec probíhat v duchu vánočních příprav. 12

13 První adventní pondělí proběhlo slavnostní rozsvícení vánočního stromu doprovázené zpěvem dětí z nově založeného pěveckého sboru. Tuto akci zahájil svým vystoupením pan starosta. Žáky i děti MŠ příjemně překvapila návštěva čerta, anděla i Mikuláše. Výměnou za říkanky a písničky byli všichni obdarováni drobným dárkem. Již tradičně ve spolupráci s obcí proběhne výstava vánočních pohledů spojená se soutěží, podle věkových kategorií, o nejhezčí vánoční pohlednici. Nejlepší práce budou odměněny hezkými cenami. Jako v uplynulých letech proběhnou vánoční dílny a následně hojně navštěvovaný vánoční jarmark. Výtěžek bude přidán k předchozí sbírce, za kterou bude zakoupena keramická pec. Tento adventní čas vyvrcholí školní vánoční besídkou, kdy se žáci vzájemně obdarovávají. V období září až prosinec jsme vedle plnění školního vzdělávacího programu pokračovali s pravidelnými Chvilkami s knížkou, které vedli učitelé. Od ledna je povedenou postupně všichni žáci, počínaje nejstarším ročníkem. A co nás čeká po Novém roce??? ve škole Den otevřených dveří 9.2. mezi hod. zápis dětí do 1. třídy 13

14 od II. pololetí plavecký výcvik jarní prázdniny recitační soutěž Zlaté vajíčko velikonoční dílny - velikonoční výstava pořádaná ve spolupráci s OÚ velikonoční jarmark koleda po vsi Činnost dětí v mateřské školce vychází z vlastního školního vzdělávacího plánu s názvem Barevné kamínky, kdy v rámci těchto činností jsou průběžně rozvíjeny schopnosti a zdraví vývoj dětí. Z výše uvedeného přehledu akcí ZŠ je patrné, že se zúčastňují děti řady programů vhodné k jejich věku. Pravidelně jednou v měsíci hostí MŠ divadelní spolky s naučně poznávacími prvky. Na závěr letošního kalendářního roku děti společně s učitelkami připravují vánoční besídku pro rodiče. Zápis dětí do mateřské školy pro nový školní rok se uskuteční ve středu od 13,30 do 16,30 hod. podle uveřejněných kritérií. Vážení rodiče a přátelé školy. Vážíme si Vašeho zájmu o naši školu, děkujeme Vám za podporu a dosavadní spolupráci! Do nového roku 2010 Vám přejeme pevné zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchů, spokojenosti a elánu k další spolupráci s námi!!!!!! VÝZVA!!! Vážení rodiče, prarodiče a ostatní obyvatelé, jelikož v letošním školním roce oslavuje naše škola 655 let od 1. zmínky, obracíme se na Vás s prosbou, zda ti, kteří navštěvovali v minulosti zdejší školu, by se nemohli podělit o svoje vzpomínky s našimi dětmi. Chceme pokračovat v dobré započaté tradici a vyzýváme např. ty, kteří se poznali na fotografiích, aby přišli mezi nás 14

15 15

16 Za ZŠ a MŠ Zlatníky-Hodkovice PaedDr. Vladislava Hluchá Sbor dobrovolných hasičů Zlatníky Akce, kterých jsme se zúčastnili: * 22.srpna pomoc při zajištění posezení občanů pod lípou * 5.září v Davle - soutěž o pohár starosty okresního sdružení hasičů Praha-západ, umístili jsme se na 3.místě. * 16.září Dolní Břežany - nácvik evakuace břežanské školy * 19.září Psáry - memoriál Jaroslava Štíbra * 17.října jsme provedli úklid hasičské zbrojnice. * 7.listopadu shromáždění představitelů SDH okresu Praha-západ, které se konalo v Ohradní ulici v Praze * 14.listopadu jsme společně se sborem hasičů z Hodkovic pořádali posvícenskou zábavu, která se velice líbila. 16

17 V současné době provádíme nutné opravy a připravujeme techniku na zimní období. Mirek Bouček starosta SDH Zlatníky 17

18 Sokol Zlatníky poločasová zpráva Fotbalisté Sokola Zlatníky se momentálně nacházejí v poločase své předem ohlášené bitvy o postup do III. třídy okresního přeboru Praha západ, neboli v polovině sezóny 2009/2010. Po podzimní části soutěže přezimují na 4.místě se sedmibodovou ztrátou na vedoucí Vestec (viz tabulka), což není špatné umístění, nicméně je třeba přiznat, že je horší, než by se zejména po jejich impozantním vstupu do soutěže dalo očekávat. Posuďte sami, zde je kompletní seznam všech odehraných zápasů i s výsledky: Psáry B Zlatníky 1:3 Zlatníky Libeř B 6:1 Průhonice B Zlatníky 2:6 D. Břežany B Zlatníky 3:3 Zlatníky Libeň 2:0 Zlatníky Radlík 3:3 Vestec Zlatníky 4:2 Zlatníky Jílové C 3:3 Davle B Zlatníky 0:2 Zlatníky D. Jirčany B 4:1 Štěchovice B Zlatníky 0:2 Jíloviště B Zlatníky 3:0 Zlatníky Okrouhlo 2:0 Vrané B Zlatníky 1:0 Po podzimu má tedy tabulka IV.A třídy následující podobu (body / skóre): 1. Vestec 34 58:21 2. Štěchovice 30 47:17 3. Okrouhlo 27 38:17 4. Zlatníky 27 38:22 5. Jílové C 26 40:24 6. D. Břežany 23 47:40 7. Radlík 22 38:35 8. Jíloviště B 22 33:37 9. Libeň 20 38: Vrané B 18 26: D. Jirčany 14 24: Davle B 13 30: Libeř B 13 30: Psáry B 7 24: Průhonice 1 14:67 18

19 Přes velmi nabitý zápasový program (hrálo se několikrát i ve středu, a to nejen mistrovská, ale i pohárová utkání) si hráči našli čas i na brigády, během kterých se snažili zušlechtit prostředí fotbalového hřiště ve Zlatníkách. Mimo jiné byly pověšeny nové sítě za brankou, svařeny žákovské branky z odlehčeného materiálu a byla zahájena výstavba schodiště do dosud nevyužívaného horního patra kabin. Ke kazům právě uplynulého podzimu bezesporu patřila návštěva sanitky na domácím mistrovském utkání, kdy náš hráč Ondra Plíšek přehnal bojovnost a po střetu s hostujícím gólmanem zůstal bezvládně ležet na hřišti. Přivolaná rychlá záchranná služba ho převezla do nemocnice, odkud byl však naštěstí po vyšetření brzy propuštěn do domácího ošetřování a ke konci sezóny již opět nastupoval v základní sestavě. Naši mladší žáci měli úlohu v okresním přeboru Praha západ ztíženu tím, že vzhledem k nedorozumění s Okresním fotbalovým svazem jim bylo několik zápasů zkontumováno ve prospěch soupeře kvůli neoprávněnému startu staršího hráče v dané věkové kategorii. Přesto se po podzimu umístili na velmi pěkném 6. místě, což dokládá následující tabulka (opět body / skóre): 1. D. Břežany 24 63:14 2. Řevnice 18 46:16 3. Jílové 18 46:20 4. Všenory 15 39:13 5. Jinočany 12 27:32 6. Zlatníky 7 12:24 7. Tursko 6 9:31 8. Jíloviště 6 6:55 9. Čisovice 1 10:53 (Bližší informace k žákovské soutěži viz zpráva Michala Roda.) Do jarní části sezóny tedy držme společně palce jak jim, tak našemu Á-čku! Jiří Bůžek (předseda Sokola Zlatníky) Sokol Zlatníky mladší žáci Nová fotbalová sezóna mladších žáků pro rok 2009 / 2010 pro nás nezačala zrovna nejlépe, i když jsme do sezóny vstoupili výhrou nad Všenorským SK ( 5 : 2 ). Tento a ještě další dva zápasy nám byly zkontumovány ve prospěch soupeřů, jen díky špatné komunikaci s Okresním fotbalovým svazem pro Prahu - západ. Tyto kontumace nás stáhly z krásného třetího místa v tabulce na místo předposlední. Všechny nás toto jednání hodně zaskočilo, ale kluci se nenechali touto věcí rozhodit a opět ukázali ostatním kam patříme. V polovině této sezóny jsme se přiblížili k horním místům tabulky, tudíž jsme zatím pátí. Ukončení první části této sezóny proběhlo cestou z posledního utkání v Jinočanech posezením u McDonald's. Zhruba v polovině 19

20 probíhající části sezóny nás fotbalový svaz oslovil ve věci výběru talentů pro reprezentaci OFS, který se konal dne na hřišti TJ Sokol Měchenice a to utkáním proti výběru OFS Příbram. Z našeho oddílu se do tohoto reprezentačního týmu zaslouženě dostali : Jan Bouček, Vlastimil Horák a náhradní golman Jakub Kubišta. Tito tři kluci byli nominováni již před zmíněným výběrem díky svému zápalu pro hru během probíhajících zápasů a to delegátem OFS. Pro kluky je to nová zkušenost a pro ostatní výborná motivace. Také nás oslovil oddíl žáků Slavia Jesenice a nabídl nám pro ročníky 1996, kteří již nemohou hrát za mladší žáky, hostování v již zmíněném klubu. Jelikož v tomto oddílu jsou poplatky desetinásobně vyšší než u nás, není tato nabídka pro náš oddíl zajímavá, a proto jsme v této věci oslovili Dolní Břežany, zatím s negativním výsledkem. Úplné ukončení podzimní části sezóny 2009 / 2010 proběhne dne ve 14.hodin v klubu Sokola Zlatníky Mikulášskou besídkou žáků našeho oddílu. Za kolektiv trenérů žáků Sokola Zlatníky Michal Rod 20

21 21

22 Něco z historie Občas náhodný nález archívních materiálů umožní nahlédnout do života předků, jejich každodenních strastí lépe, než lecjaká kronika. Příkladem může být materiál Výkaz dítek z roku 1896 uchovávaný v Okresním státním archivu Praha-západ ve fondu zlatnické školy, který jmenovitě popisuje situaci v rodinách nejchudších zlatnických a hodkovických školáků. Bída a těžké živobytí je popsáno výstižně několika slovy, na druhou stranu ale materiál zároveň dokládá pochopení c. a k. rakouských škol pro potřeby nejchudších a snahu vycházet jim vstříc tak, aby nebyla ohrožena ani školní docházka ani potřeby rodiny. Pro rozsah materiálu uvádíme nyní jen první část. Výkaz dítek, jimž na základě 21. zákona ze dne 2. května 1883 úleva v návštěvě školy poskytnouti se může 1. Josef Rzounek Nar , rodiče Josef Rzounek, nádeník v Zlatníkách č.33, do školy začal chodit , chodí do školy 6 let 7 měsíců, navštěvuje 2 odd. 2. třídy, prospěch dobrý; Důvody podstatné pro úlevu mluvící: Rodiče, aby uživili svoji šestičlennou rodinu nuceni jsou oba po celé léto z domu po výdělku jíti a nemají, kdo by dvě nedospělé (roční a tříleté) jich dítky ošetřoval, nejstarší syn Josef má je v tom zastávati Sborový návrh místní školní rady: Budiž osvobozen od 1. května do 15. července a na dobu sklizně bramborů a řepy, t.j. od 1. října do 15. listopadu. 2. Alžběta Adámkova Nar , rodiče Jan Adámek, kovář v Hodkovicích čís.35, do školy začal chodit , chodí do školy 6 let 7 měsíců, navštěvuje 2. odd. 2. třídy, prospěch velmi dobrý; Důvody podstatné pro úlevu mluvící: Otec jsa nucen mimo řemeslo, jemu celoroční výdělek neposkytující i polařstvím se zabývati, kteréž v nynější krisi hospodářské nevynáší tolik, aby zjednati si mohl dělníky, potřebuje dceru Alžbětu na léto ku pomoci v pracích polních jako: okopávání řepy, nosení trávy, uklízení dobytka a podobných. Sborový návrh místní školní rady: Budiž osvobozena od 1. května do 15. července a od 1. října do 15. listopadu. 3. Anežka Císaříkova Nar , rodiče Josef Císařík, tesařský pomocník v Hodkovicích čís.11, do školy začal chodit , chodí do školy 6 let 7 měsíců, navštěvuje 2. odd. 2. třídy, prospěch velmi dobrý; Důvody podstatné pro úlevu mluvící: důvody tytéž jako u předcházející. Sborový návrh místní školní rady: Návrh týž 22

23 4. Antonie Davídkova Nar , rodiče Jan Davídek, zedník ve Zlatníkách č.37, do školy začal chodit , chodí do školy 6 let 7 měsíců, navštěvuje 2. odd. 2. třídy, prospěch velmi dobrý; Důvody podstatné pro úlevu mluvící: důvody tytéž jako u.čís.2. Sborový návrh místní školní rady:návrh týž. 5. Albína Hruškova Nar , rodiče Václav Hruška, rolník v Libni čís.3, do školy začal chodit , chodí do školy 6 let 7 měsíců, navštěvuje 2. odd. 2. třídy, prospěch velmi dobrý; Důvody podstatné pro úlevu mluvící: Otec maje hospodářství prodlužené stižen jest hospodářskou krisí nynější v té míře, že nemá prostředků k zjednání potřebných dělníků a maje mimo to 2 nedospělé dítky (roční a čtyřleté) potřebuje dceru Albínu nevyhnutelně jednak k práci, jednak k ošetřování nedospělých sourozenců v době, kdy celá rodina z domu odejíti musí. Sborový návrh místní školní rady: Návrh týž. 6. Kateřina Hanouskova Nar , rodiče Jan Hanousek, nádeník v Zlatníkách čís.47, do školy začal chodit , chodí do školy 6 let 7 měsíců, navštěvuje 1. odd. 2. třídy, prospěch dobrý; Důvody podstatné pro úlevu mluvící: Rodiče jdou celé léto oba za výživou a Kateřina musí jim jednak oběd vařiti, jednak svoji 3 letou sestru opatrovati. Sborový návrh místní školní rady: Budiž osvobozena od 1. května do 15. července. 7. Bedřich Kopecký Nar , rodiče Antonín Kopecký, obuvník v Hodkovicích čís. 29, do školy začal chodit , chodí do školy 6 let 7 měsíců, navštěvuje 2. odd. 2. třídy, prospěch dobrý; Důvody podstatné pro úlevu mluvící: Důvody tytéž co u.čís.2. Sborový návrh místní školní rady: Budiž osvobozen od 1. května do 15. července a od 1. října do 15. listopadu. 8. Anežka Kocourkova Nar , rodiče Josef Kocourek, zedník ve Zlatníkách čís.30, do školy začal chodit , chodí do školy 6 let 7 měsíců, navštěvuje 2. odd. 2. třídy, prospěch dostatečný; Důvody podstatné pro úlevu mluvící: Důvody tytéž co u čís. 2 a opatrování nedospělých sourozenců. Sborový návrh místní školní rady: Návrh týž. 9. Barbora Loučkova Nar , rodiče Marie Loučková, dělnice vdova v Hodkovicích čís.37, do školy začal chodit , chodí do školy 6 let 7 měsíců, navštěvuje 2. odd. 2. třídy, prospěch velmi dobrý; 23

24 Důvody podstatné pro úlevu mluvící: Jest jedinou pomocí chudičké, churavé matky, vdovy, kterouž v nemoci ošetřovati a v době té za ní o výživu starati se musí. Sborový návrh místní školní rady: Návrh týž. 10. Antonie Mendova Nar , rodiče Josef Menda, dělník v Hodkovicích čís.21, do školy začal chodit , chodí do školy 6 let 7 měsíců, navštěvuje 2. odd. 2. třídy, prospěch dobrý; Důvody podstatné pro úlevu mluvící: Důvody tytéž co u čís.6. Sborový návrh místní školní rady: Návrh týž. 11. Albína Míkova Nar , rodiče Vojtěch Míka, nádeník v Hodkovicích čís.18, do školy začal chodit , chodí do školy 6 let 7 měsíců, navštěvuje 2. odd. 2. třídy, prospěch dobrý; Důvody podstatné pro úlevu mluvící: Důvody tytéž co u čís.6. Sborový návrh místní školní rady: Návrh týž. Připravil Karel Fous 24

25 Je možno inzerovat v našem Obecňáčku za tyto ceny: ČB A5 900,- Barevně A ,- ½ 500,- ½ 1 000,- ¼ 300,- ¼ 600,- Dále Vám nabízíme možnost pronajmutí tělocvičny ve Zlatníkách za cenu 220,-Kč/hod Bližší informace na tel. čísle Obecňáček, číslo 3/2009, vychází v prosinci 2009, vydává: Obec Zlatníky-Hodkovice, Náves sv. Petra a Pavla 41, Dolní Břežany, IČO: , registrační číslo: MK ČR E

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku Opavský září 2013 přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku V Žimrovicích se nebojí velkých projektů Projekt Český les na ZŠ Vávrovice Černýš hajní posel

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

OBECŇÁČEK. Informace Obecního úřadu Zlatníky-Hodkovice

OBECŇÁČEK. Informace Obecního úřadu Zlatníky-Hodkovice OBECŇÁČEK Informace Obecního úřadu Zlatníky-Hodkovice Vážení občané, následující řádky píši se smíšenými pocity. Má snaha, vždy Vás něčím potěšit, je silně atakována současnými probíhajícími procesy ve

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Zápis z valné hromady členů Občanského sdružení 02/10

Zápis z valné hromady členů Občanského sdružení 02/10 Zápis z valné hromady členů Občanského sdružení 02/10 ze dne: 11. prosince 2010 počet přítomných členů: 39 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2010 3. Zpráva

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán. Z á p i s č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 10. července 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D.,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více