OBECŇÁČEK. Informace Obecního úřadu Zlatníky-Hodkovice. Číslo 3/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBECŇÁČEK. Informace Obecního úřadu Zlatníky-Hodkovice. Číslo 3/2009"

Transkript

1 OBECŇÁČEK Informace Obecního úřadu Zlatníky-Hodkovice Číslo 3/2009

2 Vážení občané, valí se to na nás ze všech stran. Nabídka aţ neuvěřitelně skvělých spotřebitelských úvěrů a hned hrozba exekucí, ujištění o dalším mnohaměsíčním prohlubování krize a z jiných úst sebevědomé odhady o nastartovaném hospodářském růstu. Jestli je vám okolo padesáti, tak máte nějakou naději alespoň na pár korun důchodu a hned ujištění pro ty mladší, ţe na důchody nezbude vůbec nic a třicátníci mohou význam slova důchodce klidně zapomenout. V tomhle blázinci nebudeme vnímat ani vůni vánočního cukroví a to první, co nás při třesku světlic na Silvestra napadne, bude domněnka, ţe někdo zaútočil na radar v Brdech. Ale dost takové nadsázky. Zastavte se. Nic Vám opravdu neuteče. Ţijte kaţdý den naplno. Neřešte to, co jiţ bylo, to jiţ odnesla voda a i kdyţ se na hlavu postavíte, tak to nezměníte. Nestrachujte se ani z toho, co přijde. Učiňte kroky, aby, pokud se to stane, jste utrpěly co nejmenší ztráty a víc si s tím hlavu netrapte. Jak říkají statistiky, většinu toho nepříjemného, co má přijít, vyřeší čas a nebo to ani nikdy nenastane. Ţijte dnešní den a tento okamţik. Kdyţ něco nevyjde, tak se tomu zkrátka zasmějte a jistě Vám bude líp. Začnete potom vnímat krásy Vašeho okolí, Vaši rodinu, přátele, přírodu a jejíţ ţivot a s klidem na duši si Vánoce krásně proţijete a do Nového roku vstoupíte pozitivně naladění. Právě hodně té pozitivní energie, klid a pohodu vánočních svátků a hodně zdraví do nového roku Vám přeje se svým kolektivem zastupitelů a pracovníků obecního úřadu. Ing. Jiří Rezek Starosta Obce 2

3 Aktuální dění v obci V sobotu 19. září 2009 jsme na Základní škole ve Zlatníkách přivítali další nové občánky obce. Za obec je přivítal starosta Ing. Jiří Rezek. Nových občánků obce bylo 15, z toho 10 chlapečků a 5 holčiček. Malou slavnost zpestřily svým milým vystoupením děti ze ZŠ Zlatníky za doprovodu paní učitelky Hacaperkové. Rodiče jako již tradičně byli obdarováni pamětním listem, plaketou a fotografiemi jako vzpomínkou na tento den. Přejeme rodičům i dětem hlavně hodně zdraví, lásky a trpělivosti. Ať se Vám u nás dobře žije. Kompletní fotografie z vítání občánků naleznete na webu obce v sekci fotogalerie. 3

4 4

5 30. listopadu 2009 proběhlo Rozsvícení vánočního stromu před budovou ZŠ ve Zlatníkách. Přítomné spoluobčany přivítal pan starosta ing. Rezek a popřál všem klidné prožití vánočních svátků. Potom zazpíval nově vzniklý pěvecký sbor dětí z MŠ a ZŠ Zlatníky Hodkovice. Všichni si na závěr společně zazpívali a vţdy od do proběhne Výstava vánočních dekorací v druţině ZŠ Zlatníky Hodkovice a v MŠ Zlatníky Hodkovice. 19. prosince 2009 ve hodin Vás srdečně zveme na Vánoční setkání občanů, které se bude konat u ZŠ ve Zlatníkách. Na programu bude vystoupení žáků ZŠ a MŠ, nebude chybět tradiční vánoční občerstvení hrneček na teplé nápoje vezměte s sebou. Na konci setkání bude rozdáno Betlémské světlo. 5

6 24. prosince 2009 ve hodin vás zveme do kostela sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách na Půlnoční Rybovu mši. Tipy na společenské akce v okolí Zámecký ples Tradiční ples na zámku Štiřín s bohatým programem Vstupné 550,- Kč Karlštejn Gotický hrad založený v roce 1348, zaujímá mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. Hrad Karlštejn byl vybudován českým králem a římským císařem Karlem IV. jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů Advent na náměstí v obci, vystoupení tanečních, pěveckých a hudebních souborů Přemýšlíte kam na výlet? Nedaleko Zlatníků Hodkovic se nachází Zbraslavská minizoo. Najdete ji u hlavní silnice ze Zbraslavi na Dolní Břežany (poblíž mostu Závodu míru). ZOO není veliká a najdete v ní zvířátka, která žijí v našich lesích. Daňky, lišku, kunu, výra, bažanty, divoká prasata a další. ZOO je umístěna na okraji lesa, takže i v letním počasí jste před sluncem chráněni stromy. U výběhu daňků je posezení. Další posezení najdete pod Hálkovým pomníkem, když projdete ZOO a půjdete lesem dále proti proudu Břežanského potoka. Do ZOO se můžete dopravit autem (možnost parkování). Zastávka vlaku a autobusu je vzdálena cca 10 minut pomalou chůzí. Pokud máte možnost, přineste zvířátkům tvrdé pečivo, kaštany nebo žaludy. Vedle výběhu divočáků je místo, kam můžete vše i s taškou vhodit. Vstup je zdarma. V této oblasti se můžete vydat i na zhruba 7 km dlouhou středně náročnou procházku. Od nádraží Zbraslav se vydáte směrem k MiniZOO. Na druhé straně trati se napojíte na žlutou značku a kolem Hřiště - Břežanské údolí budete stoupat do strmého kamenitého vrchu k Altánu s vyhlídkou. Dále po žluté směrem na Hradiště. Cesta vede již po rovině nebo s mírným stoupáním lesem. Po příchodu na Oppidum si můžete na informačních tabulích přečíst něco o historii Hradiště. Stále po žluté k rozcestí Hradiště a tam se napojíte na modrou, která vás zavede do Lhoty u Dolních Břežan. Pokračujte po modré, která vás dovede až k vyhlídce nad Jarovem. Poté cesta pokračuje strmým klesáním skalnatým terénem, ale je 6

7 schůdná. Přijdete k zastávce Jarov. Poté můžete nastoupit na vlak, nebo pokračovat jednou z částí této cesty. Buď směrem přes Károvské údolí zpět na Zbraslav nebo Jarovským údolím do Vraného nad Vltavou. Důležité informace Drobný elektroodpad Na našem úřadě ve Zlatníkách je sběrný kontejner na drobný elektroodpad, u nás můžete bezplatně odevzdat vybrané vysloužilé elektrospotřebiče. Do kontejneru patří: notebooky, myši, klávesnice, tiskárny, telefony, kalkulačky, teploměry, tlakoměry, baterie, toustovače, vrtačky, feny, holicí strojky, fotoaparáty Bioodpad Rádi bychom vás opět informovali o možnosti likvidace bioodpadu v roce 2010, v případě vašeho zájmu kontaktujte Obecní úřad Zlatníky Hodkovice písemnou formou. Občané, kteří již specielní kompostejner vlastní, budou hradit poplatek v termínu od 18. ledna do 25.března Poplatek za TKO pro rok 2010 Zastupitelstvo obce Zlatníky Hodkovice schválilo na svém zasedání dne následující poplatky: a) Poplatek za směsný odpad 500,-Kč/fyzická osoba, trvale bydlící v obci Zlatníky-Hodkovice, u rekreačních objektů platí za svoz odpadu vlastník nemovitosti b) Lístky na 110lt nádobu /popelnici/ jsou vydávány následovně: - pro dvoučlennou rodinu 1 lístek/samolepka/ - pro tříčlennou a vícečlennou rodinu 2 lístky - při požadavku na další lístek nad výše uvedené limity činí jeho cena 2 000,- Kč/ks c) Poplatek za směsný odpad jednotliví podnikatelé a podnikatelské subjekty ve výši 2 000,-Kč/110lt nádobu/rok d) Poplatek za psa (roční) - za jednoho psa 150,-Kč, za každého dalšího 200,-Kč e) Poplatek za odchyceného psa volně pobíhajícího v obci a jeho provizorní umístnění do zařízení obce 100,-/den Výše uvedené poplatky jsou povinni uhradit všichni trvale hlášení občané v obci Zlatníky-Hodkovice na OÚ ve Zlatníkách v termínu od 18.ledna do 28.února

8 Na nejčastější dotazy, týkající se ţivota v naší obci jsme se zeptali starosty Ing. Jiřího Rezka - Kdy bude zprovozněna silnice Hodkovice Vestec Uzávěra silnice Hodkovice Vestec je povolena do , podle informaci z posledního kontrolního dne stavby SOKP 513 bude přemostění dokončeno do konce listopadu letošního roku a následně silnice otevřena veřejnosti, to znamená, že od prvních dnů v prosinci ji bude možné využívat. - Jak je to z čištěním silnic Na čistění místních komunikaci nejsou vyčleněny žádné prostředky v našem rozpočtu, do budoucna ani s žádnou významnou sumou nepočítáme. Do konce příštího roku budou mít veškeré místní komunikace nový povrch, a proto pokud budeme důslední a nedopustíme jejich zaneřádění, bude stačit průjezd čistícího vozu max. jedenkrát za dva měsíce, spíš nárazově podle ročního období. Komunikace krajské tj. průtahy Zlatník a Hodkovic se po dobu výstavby SOKP snažíme udržet v solidním stavu ve spolupráci s Alpine a do poloviny příštího roku budou i zbývající s novými povrchy. - Jak pokračuje spolupráce s AV ČR a projekt ELI Námi připravené území ve Vědeckotechnickém parku v Hodkovicích má rozlohu cca 15ha a je na něm možné okamžitě stavět. Naše snaha byla co nejvíce vyhovět původnímu požadavku AV ČR a všechny ostatní zájemce s menšími projekty jsme požádali o posečkání a odsouvali. Takto to probíhalo od roku V září letošního roku zastupitelstvo rozhodlo, že dále nebudeme čekat na neurčitý výsledek a byla zahájena jednání s dalšími subjekty. Podmínkou je výhradně využití pro vědu a výzkum. Je velice pravděpodobné, že v parku budou jiné subjekty dříve, než Brusel vůbec o umístnění ELI v rámci Evropy rozhodne. Předpokládá se, že rozhodnutí padne v roce Fyzikální ústav AV ČR v Dolních Břežanech připravuje výstavbu výzkumného pracoviště HILLASE, z kterého výstupy mají být využívány i pro uvedený velký projekt ELI. Pro ELI, případně jiný projekt Akademie je v tomto okamžiku stále rezerva cca 6,5ha. - Hovoří se o Obecní policii, jak je to s ní V tomto okamžiku máme uzavřenou Veřejnoprávní smlouvu s obcí Jesenice a využíváme jejich služeb v omezeném rozsahu nahodilými kontrolami a preventivním dohledem hlavně ve snaze omezit vandalství, krádeže, užívání drog a další typy negativních jevů. Zároveň byla obnovena jednání o zřízení Obecní policie v rámci Dobrovolného svazku Dolnobřežansko a vše směrujeme k tomu, aby od cca poloviny roku

9 byla zřízena OP v našich obcích. na plný úvazek která by dohlížela na problematiku života - Co je nového s přípravou výstavby cyklostezky Jesenice Hodkovice Zlatníky Dolní Břežany Projektová dokumentace k Územnímu rozhodnutí na úsek Zlatníky- Hodkovice Dolní Břežany je před dokončením. Projektová dokumentace na úsek Zlatníky-Hodkovice Jesenice je prováděna v rámci pozemkových úprav v obou obcích, tím dochází ke zpoždění. Na 16. prosince v rámci pozemkových úprav je svoláno setkání s vlastníky pozemků a pokud již nebudou výhrady, vše významně poskočí. Finance na celou trasu jsou jako součást SOKP 513 zajištěny, v roce 2010 by mělo být vše dokončeno. - Co je dále v plánu se zelení a návsí v Hodkovicích a Zlatníkách V Hodkovicích bude na návsi provedena výsadba dřevin podle původního projektu. Jako architektonické bohatství vedle návsi, zvoničky, zámečku, pomníku, je vedena i ulice Na Osice, rybníček na plácku směr po ulici K Cihelně k Vestecké a část Vestecké směr k parku na návsi. Předpokládáme, že zadáme studii na celý tento okruh a ta následně bude dána k diskusi. Na základě výsledků bude řešena i další výsadba a travnaté plochy Ve Zlatníkách je připravována žádost o zařazení kostela sv. Petra a Pavla jako národní památky a tím je naděje na otevření cesty na spolufinancování z dotačních titulů a to na obnovu fasády, střechy věže, ciferníků, zvonů a oken. Obnova stromoví probíhá podle dendrologického plánu od roku Jak postupuje schvalování Územního plánu obce V současné době je schválen Návrh Územního plánu obce, byly zapracovány schválené připomínky a probíhá druhé kolo před finálním schválením ÚP obce, které předpokládáme v létě Multifunkční objekt Na Multifinkční objekt máme zpracovanou projektovou dokumentaci. Ve vlastním objektu vedle ordinace pro lékaře, kanceláře pro obecní policii, a prostor pro maminky s malými dětmi bude i umístněn obecní úřad. Vlastní budova bude cca uprostřed mezi Zlatníky a Hodkovicemi. Celé území bude do konce června 2010 zasíťováno inženýrskými sítěmi včetně nové komunikace. - Prý je možné na našem úřadu zjistit, jestli jako řidič nemám již ztrátu bodů? Ano, na našem úřadu je nainstalován CzechPoint, tedy vybavení, kterým máme možnost nahlížet a následně vydávat důležité dokumenty jako Výpisy z katastru nemovitostí, Výpisy z rejstříku trestů ale i můžeme zájemci z řad řidičů sdělit, jak je na tom s trestnými body. 9

10 - Co problematika nepřihlášených obyvatel k trvalému pobytu, žijících v naší obci Je to jednoduché. Na každého občana trvale přihlášeného v naší obci z přerozdělení daní získá obec do rozpočtu cca 6tis. Kč za rok. Z těchto prostředků následně hradíme např. platby za veřejné osvětlení, spolufinancujeme autobusovou dopravu, spolufinancujeme chod školy a školky, údržbu zeleně, úklid obce atd., zkrátka věci a služby, které usnadňují a zpříjemňují našim občanům život v naší obci. Za občana, který zde žije, ale není zde přihlášen k trvalému pobytu, nedostaneme ani korunu, on pouze služby a výhody využívá, vlastně parazituje na trvale přihlášených. - Jak je to s ulicí K Cihelně Ulice K Cihelně je jedna ze dvou ulic, kde nemáme ještě zcela dořešeny vlastnické vztahy a část pozemku pod komunikací je soukromá. Hledáme řešení, jak vlastnické vztahy narovnat. Je to i důvod, proč není možné na takovou komunikaci získat dotační prostředky a patří tyto dvě komunikace mezi poslední, které čeká generální oprava. - Co bude dále u Vrchu Kamínek Jakmile to počasí umožní, vytvarujeme u paty vrchu cyklokrosovou dráhu pro naši omladinu, podél Vrchu Kamínek v příštím roce povede již zmíněná cyklotrasa. Na další využití jak Vrchu, tak okolí, bude zadána studie a o finální verzi proběhne diskuse. Za redakční radu zpovídala starostu R.C. Informace ze základní a mateřské školy Školní okénko Není to tak dávno, co jsme ukončili školní rok a těšili se na prázdniny. Ty opět utekly jako voda v místním potoce a opět tu byl nový školní rok. Velmi nás zklamalo, že někteří zapsaní prvňáčci bez udání důvodu nenastoupili. Proto máme v první třídě jenom 6 žáčků. 10

11 Co nás ale potěšilo a co pozvedne úroveň školní družiny, je nástup nové vychovatelky, která je aprobovaná s několikaletou praxí. Celkový počet žáků ve škole je 22. Od října začaly na škole fungovat i zájmové kroužky (keramika, logopedie, pohybové hry, sborový zpěv, dramatická výchova začne v lednu) a to podle zájmu dětí. Pro malý zájem není v letošním školním roce kroužek anglického jazyka. Hned na začátku září jsme společně s dětmi z MŠ navštívili centrum ekologické výchovy Toulcův dvůr na Praze 10. Děti zde byly rozděleny do malých skupin podle věku a pro každou skupinu byl připraven jiný program. Dětem se dopoledne líbilo, neboť si odnesly spoustu zážitků ze setkání se zvířátky, ale i ručně vyrobené předměty. Dne 15. září proběhlo oficiální zahájení školního roku. Již tradičně s táborákem, diskotékou a spaním ve škole. Velmi nás těší, že se takovýchto akcí zúčastňují i naši bývalí žáci. V rámci průřezového tématu Zdraví a bezpečnost jsme navštívili jednotku Hasičského záchranného sboru na Praze 4. Děti se zde seznámily s technikou a pomůckami. Nejvíce ocenily, že si vše mohly osahat. Na toto průřezové téma jsme navázali divadelním představením s názvem Můj dům, můj hrad. Žáci byli seznámeni 11

12 zábavnou formou o škodlivosti kouření, pití alkoholu a konzumaci sladkostí pro jejich organizmus. Tak jako každý rok, když začne foukat ze strnišť, pořádáme ve spolupráci s OÚ slet draků a dráčků na fotbalovém hřišti ve Zlatníkách. Účast byla hojná, všichni zúčastnění byli odměněni drobným pohoštěním. Za nejlépe létající draky si děti odnesly hodnotné věcné dary. Počátkem listopadu, již tradičně, žáci a děti z MŠ lampionovým průvodem uložili broučky k zimnímu spánku. V rámci cyklu Toulky jsme navštívili regionální muzeum v Jílovém u Prahy. Velmi zdařilá akce bylo posezení s panem starostou a rodiči s názvem Čaj o páté. Pan starosta seznámil rodiče s plány akcí nejen pro obec, ale i s dalšími záměry týkající se školy. Přítomní využili možnosti zeptat se, vyjádřit své názory i připomínky. Mrzí nás, že se této akce nezúčastnilo více rodičů ev. ostatních obyvatel. V této aktivitě bychom chtěli pokračovat, neboť si myslíme, že tím se dá předejít tzv. zaručeným zprávám, jedna paní povídala. Vedle vzdělávací práce bude prosinec probíhat v duchu vánočních příprav. 12

13 První adventní pondělí proběhlo slavnostní rozsvícení vánočního stromu doprovázené zpěvem dětí z nově založeného pěveckého sboru. Tuto akci zahájil svým vystoupením pan starosta. Žáky i děti MŠ příjemně překvapila návštěva čerta, anděla i Mikuláše. Výměnou za říkanky a písničky byli všichni obdarováni drobným dárkem. Již tradičně ve spolupráci s obcí proběhne výstava vánočních pohledů spojená se soutěží, podle věkových kategorií, o nejhezčí vánoční pohlednici. Nejlepší práce budou odměněny hezkými cenami. Jako v uplynulých letech proběhnou vánoční dílny a následně hojně navštěvovaný vánoční jarmark. Výtěžek bude přidán k předchozí sbírce, za kterou bude zakoupena keramická pec. Tento adventní čas vyvrcholí školní vánoční besídkou, kdy se žáci vzájemně obdarovávají. V období září až prosinec jsme vedle plnění školního vzdělávacího programu pokračovali s pravidelnými Chvilkami s knížkou, které vedli učitelé. Od ledna je povedenou postupně všichni žáci, počínaje nejstarším ročníkem. A co nás čeká po Novém roce??? ve škole Den otevřených dveří 9.2. mezi hod. zápis dětí do 1. třídy 13

14 od II. pololetí plavecký výcvik jarní prázdniny recitační soutěž Zlaté vajíčko velikonoční dílny - velikonoční výstava pořádaná ve spolupráci s OÚ velikonoční jarmark koleda po vsi Činnost dětí v mateřské školce vychází z vlastního školního vzdělávacího plánu s názvem Barevné kamínky, kdy v rámci těchto činností jsou průběžně rozvíjeny schopnosti a zdraví vývoj dětí. Z výše uvedeného přehledu akcí ZŠ je patrné, že se zúčastňují děti řady programů vhodné k jejich věku. Pravidelně jednou v měsíci hostí MŠ divadelní spolky s naučně poznávacími prvky. Na závěr letošního kalendářního roku děti společně s učitelkami připravují vánoční besídku pro rodiče. Zápis dětí do mateřské školy pro nový školní rok se uskuteční ve středu od 13,30 do 16,30 hod. podle uveřejněných kritérií. Vážení rodiče a přátelé školy. Vážíme si Vašeho zájmu o naši školu, děkujeme Vám za podporu a dosavadní spolupráci! Do nového roku 2010 Vám přejeme pevné zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchů, spokojenosti a elánu k další spolupráci s námi!!!!!! VÝZVA!!! Vážení rodiče, prarodiče a ostatní obyvatelé, jelikož v letošním školním roce oslavuje naše škola 655 let od 1. zmínky, obracíme se na Vás s prosbou, zda ti, kteří navštěvovali v minulosti zdejší školu, by se nemohli podělit o svoje vzpomínky s našimi dětmi. Chceme pokračovat v dobré započaté tradici a vyzýváme např. ty, kteří se poznali na fotografiích, aby přišli mezi nás 14

15 15

16 Za ZŠ a MŠ Zlatníky-Hodkovice PaedDr. Vladislava Hluchá Sbor dobrovolných hasičů Zlatníky Akce, kterých jsme se zúčastnili: * 22.srpna pomoc při zajištění posezení občanů pod lípou * 5.září v Davle - soutěž o pohár starosty okresního sdružení hasičů Praha-západ, umístili jsme se na 3.místě. * 16.září Dolní Břežany - nácvik evakuace břežanské školy * 19.září Psáry - memoriál Jaroslava Štíbra * 17.října jsme provedli úklid hasičské zbrojnice. * 7.listopadu shromáždění představitelů SDH okresu Praha-západ, které se konalo v Ohradní ulici v Praze * 14.listopadu jsme společně se sborem hasičů z Hodkovic pořádali posvícenskou zábavu, která se velice líbila. 16

17 V současné době provádíme nutné opravy a připravujeme techniku na zimní období. Mirek Bouček starosta SDH Zlatníky 17

18 Sokol Zlatníky poločasová zpráva Fotbalisté Sokola Zlatníky se momentálně nacházejí v poločase své předem ohlášené bitvy o postup do III. třídy okresního přeboru Praha západ, neboli v polovině sezóny 2009/2010. Po podzimní části soutěže přezimují na 4.místě se sedmibodovou ztrátou na vedoucí Vestec (viz tabulka), což není špatné umístění, nicméně je třeba přiznat, že je horší, než by se zejména po jejich impozantním vstupu do soutěže dalo očekávat. Posuďte sami, zde je kompletní seznam všech odehraných zápasů i s výsledky: Psáry B Zlatníky 1:3 Zlatníky Libeř B 6:1 Průhonice B Zlatníky 2:6 D. Břežany B Zlatníky 3:3 Zlatníky Libeň 2:0 Zlatníky Radlík 3:3 Vestec Zlatníky 4:2 Zlatníky Jílové C 3:3 Davle B Zlatníky 0:2 Zlatníky D. Jirčany B 4:1 Štěchovice B Zlatníky 0:2 Jíloviště B Zlatníky 3:0 Zlatníky Okrouhlo 2:0 Vrané B Zlatníky 1:0 Po podzimu má tedy tabulka IV.A třídy následující podobu (body / skóre): 1. Vestec 34 58:21 2. Štěchovice 30 47:17 3. Okrouhlo 27 38:17 4. Zlatníky 27 38:22 5. Jílové C 26 40:24 6. D. Břežany 23 47:40 7. Radlík 22 38:35 8. Jíloviště B 22 33:37 9. Libeň 20 38: Vrané B 18 26: D. Jirčany 14 24: Davle B 13 30: Libeř B 13 30: Psáry B 7 24: Průhonice 1 14:67 18

19 Přes velmi nabitý zápasový program (hrálo se několikrát i ve středu, a to nejen mistrovská, ale i pohárová utkání) si hráči našli čas i na brigády, během kterých se snažili zušlechtit prostředí fotbalového hřiště ve Zlatníkách. Mimo jiné byly pověšeny nové sítě za brankou, svařeny žákovské branky z odlehčeného materiálu a byla zahájena výstavba schodiště do dosud nevyužívaného horního patra kabin. Ke kazům právě uplynulého podzimu bezesporu patřila návštěva sanitky na domácím mistrovském utkání, kdy náš hráč Ondra Plíšek přehnal bojovnost a po střetu s hostujícím gólmanem zůstal bezvládně ležet na hřišti. Přivolaná rychlá záchranná služba ho převezla do nemocnice, odkud byl však naštěstí po vyšetření brzy propuštěn do domácího ošetřování a ke konci sezóny již opět nastupoval v základní sestavě. Naši mladší žáci měli úlohu v okresním přeboru Praha západ ztíženu tím, že vzhledem k nedorozumění s Okresním fotbalovým svazem jim bylo několik zápasů zkontumováno ve prospěch soupeře kvůli neoprávněnému startu staršího hráče v dané věkové kategorii. Přesto se po podzimu umístili na velmi pěkném 6. místě, což dokládá následující tabulka (opět body / skóre): 1. D. Břežany 24 63:14 2. Řevnice 18 46:16 3. Jílové 18 46:20 4. Všenory 15 39:13 5. Jinočany 12 27:32 6. Zlatníky 7 12:24 7. Tursko 6 9:31 8. Jíloviště 6 6:55 9. Čisovice 1 10:53 (Bližší informace k žákovské soutěži viz zpráva Michala Roda.) Do jarní části sezóny tedy držme společně palce jak jim, tak našemu Á-čku! Jiří Bůžek (předseda Sokola Zlatníky) Sokol Zlatníky mladší žáci Nová fotbalová sezóna mladších žáků pro rok 2009 / 2010 pro nás nezačala zrovna nejlépe, i když jsme do sezóny vstoupili výhrou nad Všenorským SK ( 5 : 2 ). Tento a ještě další dva zápasy nám byly zkontumovány ve prospěch soupeřů, jen díky špatné komunikaci s Okresním fotbalovým svazem pro Prahu - západ. Tyto kontumace nás stáhly z krásného třetího místa v tabulce na místo předposlední. Všechny nás toto jednání hodně zaskočilo, ale kluci se nenechali touto věcí rozhodit a opět ukázali ostatním kam patříme. V polovině této sezóny jsme se přiblížili k horním místům tabulky, tudíž jsme zatím pátí. Ukončení první části této sezóny proběhlo cestou z posledního utkání v Jinočanech posezením u McDonald's. Zhruba v polovině 19

20 probíhající části sezóny nás fotbalový svaz oslovil ve věci výběru talentů pro reprezentaci OFS, který se konal dne na hřišti TJ Sokol Měchenice a to utkáním proti výběru OFS Příbram. Z našeho oddílu se do tohoto reprezentačního týmu zaslouženě dostali : Jan Bouček, Vlastimil Horák a náhradní golman Jakub Kubišta. Tito tři kluci byli nominováni již před zmíněným výběrem díky svému zápalu pro hru během probíhajících zápasů a to delegátem OFS. Pro kluky je to nová zkušenost a pro ostatní výborná motivace. Také nás oslovil oddíl žáků Slavia Jesenice a nabídl nám pro ročníky 1996, kteří již nemohou hrát za mladší žáky, hostování v již zmíněném klubu. Jelikož v tomto oddílu jsou poplatky desetinásobně vyšší než u nás, není tato nabídka pro náš oddíl zajímavá, a proto jsme v této věci oslovili Dolní Břežany, zatím s negativním výsledkem. Úplné ukončení podzimní části sezóny 2009 / 2010 proběhne dne ve 14.hodin v klubu Sokola Zlatníky Mikulášskou besídkou žáků našeho oddílu. Za kolektiv trenérů žáků Sokola Zlatníky Michal Rod 20

21 21

22 Něco z historie Občas náhodný nález archívních materiálů umožní nahlédnout do života předků, jejich každodenních strastí lépe, než lecjaká kronika. Příkladem může být materiál Výkaz dítek z roku 1896 uchovávaný v Okresním státním archivu Praha-západ ve fondu zlatnické školy, který jmenovitě popisuje situaci v rodinách nejchudších zlatnických a hodkovických školáků. Bída a těžké živobytí je popsáno výstižně několika slovy, na druhou stranu ale materiál zároveň dokládá pochopení c. a k. rakouských škol pro potřeby nejchudších a snahu vycházet jim vstříc tak, aby nebyla ohrožena ani školní docházka ani potřeby rodiny. Pro rozsah materiálu uvádíme nyní jen první část. Výkaz dítek, jimž na základě 21. zákona ze dne 2. května 1883 úleva v návštěvě školy poskytnouti se může 1. Josef Rzounek Nar , rodiče Josef Rzounek, nádeník v Zlatníkách č.33, do školy začal chodit , chodí do školy 6 let 7 měsíců, navštěvuje 2 odd. 2. třídy, prospěch dobrý; Důvody podstatné pro úlevu mluvící: Rodiče, aby uživili svoji šestičlennou rodinu nuceni jsou oba po celé léto z domu po výdělku jíti a nemají, kdo by dvě nedospělé (roční a tříleté) jich dítky ošetřoval, nejstarší syn Josef má je v tom zastávati Sborový návrh místní školní rady: Budiž osvobozen od 1. května do 15. července a na dobu sklizně bramborů a řepy, t.j. od 1. října do 15. listopadu. 2. Alžběta Adámkova Nar , rodiče Jan Adámek, kovář v Hodkovicích čís.35, do školy začal chodit , chodí do školy 6 let 7 měsíců, navštěvuje 2. odd. 2. třídy, prospěch velmi dobrý; Důvody podstatné pro úlevu mluvící: Otec jsa nucen mimo řemeslo, jemu celoroční výdělek neposkytující i polařstvím se zabývati, kteréž v nynější krisi hospodářské nevynáší tolik, aby zjednati si mohl dělníky, potřebuje dceru Alžbětu na léto ku pomoci v pracích polních jako: okopávání řepy, nosení trávy, uklízení dobytka a podobných. Sborový návrh místní školní rady: Budiž osvobozena od 1. května do 15. července a od 1. října do 15. listopadu. 3. Anežka Císaříkova Nar , rodiče Josef Císařík, tesařský pomocník v Hodkovicích čís.11, do školy začal chodit , chodí do školy 6 let 7 měsíců, navštěvuje 2. odd. 2. třídy, prospěch velmi dobrý; Důvody podstatné pro úlevu mluvící: důvody tytéž jako u předcházející. Sborový návrh místní školní rady: Návrh týž 22

23 4. Antonie Davídkova Nar , rodiče Jan Davídek, zedník ve Zlatníkách č.37, do školy začal chodit , chodí do školy 6 let 7 měsíců, navštěvuje 2. odd. 2. třídy, prospěch velmi dobrý; Důvody podstatné pro úlevu mluvící: důvody tytéž jako u.čís.2. Sborový návrh místní školní rady:návrh týž. 5. Albína Hruškova Nar , rodiče Václav Hruška, rolník v Libni čís.3, do školy začal chodit , chodí do školy 6 let 7 měsíců, navštěvuje 2. odd. 2. třídy, prospěch velmi dobrý; Důvody podstatné pro úlevu mluvící: Otec maje hospodářství prodlužené stižen jest hospodářskou krisí nynější v té míře, že nemá prostředků k zjednání potřebných dělníků a maje mimo to 2 nedospělé dítky (roční a čtyřleté) potřebuje dceru Albínu nevyhnutelně jednak k práci, jednak k ošetřování nedospělých sourozenců v době, kdy celá rodina z domu odejíti musí. Sborový návrh místní školní rady: Návrh týž. 6. Kateřina Hanouskova Nar , rodiče Jan Hanousek, nádeník v Zlatníkách čís.47, do školy začal chodit , chodí do školy 6 let 7 měsíců, navštěvuje 1. odd. 2. třídy, prospěch dobrý; Důvody podstatné pro úlevu mluvící: Rodiče jdou celé léto oba za výživou a Kateřina musí jim jednak oběd vařiti, jednak svoji 3 letou sestru opatrovati. Sborový návrh místní školní rady: Budiž osvobozena od 1. května do 15. července. 7. Bedřich Kopecký Nar , rodiče Antonín Kopecký, obuvník v Hodkovicích čís. 29, do školy začal chodit , chodí do školy 6 let 7 měsíců, navštěvuje 2. odd. 2. třídy, prospěch dobrý; Důvody podstatné pro úlevu mluvící: Důvody tytéž co u.čís.2. Sborový návrh místní školní rady: Budiž osvobozen od 1. května do 15. července a od 1. října do 15. listopadu. 8. Anežka Kocourkova Nar , rodiče Josef Kocourek, zedník ve Zlatníkách čís.30, do školy začal chodit , chodí do školy 6 let 7 měsíců, navštěvuje 2. odd. 2. třídy, prospěch dostatečný; Důvody podstatné pro úlevu mluvící: Důvody tytéž co u čís. 2 a opatrování nedospělých sourozenců. Sborový návrh místní školní rady: Návrh týž. 9. Barbora Loučkova Nar , rodiče Marie Loučková, dělnice vdova v Hodkovicích čís.37, do školy začal chodit , chodí do školy 6 let 7 měsíců, navštěvuje 2. odd. 2. třídy, prospěch velmi dobrý; 23

24 Důvody podstatné pro úlevu mluvící: Jest jedinou pomocí chudičké, churavé matky, vdovy, kterouž v nemoci ošetřovati a v době té za ní o výživu starati se musí. Sborový návrh místní školní rady: Návrh týž. 10. Antonie Mendova Nar , rodiče Josef Menda, dělník v Hodkovicích čís.21, do školy začal chodit , chodí do školy 6 let 7 měsíců, navštěvuje 2. odd. 2. třídy, prospěch dobrý; Důvody podstatné pro úlevu mluvící: Důvody tytéž co u čís.6. Sborový návrh místní školní rady: Návrh týž. 11. Albína Míkova Nar , rodiče Vojtěch Míka, nádeník v Hodkovicích čís.18, do školy začal chodit , chodí do školy 6 let 7 měsíců, navštěvuje 2. odd. 2. třídy, prospěch dobrý; Důvody podstatné pro úlevu mluvící: Důvody tytéž co u čís.6. Sborový návrh místní školní rady: Návrh týž. Připravil Karel Fous 24

25 Je možno inzerovat v našem Obecňáčku za tyto ceny: ČB A5 900,- Barevně A ,- ½ 500,- ½ 1 000,- ¼ 300,- ¼ 600,- Dále Vám nabízíme možnost pronajmutí tělocvičny ve Zlatníkách za cenu 220,-Kč/hod Bližší informace na tel. čísle Obecňáček, číslo 3/2009, vychází v prosinci 2009, vydává: Obec Zlatníky-Hodkovice, Náves sv. Petra a Pavla 41, Dolní Břežany, IČO: , registrační číslo: MK ČR E

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VIII. Číslo 3/2014 Úvodník starostky Vážení občané, milí čtenáři, dostáváte do rukou poslední letošní číslo Chýňského zpravodaje, které jsme pro vás připravili k vánočnímu či novoročnímu

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Slovo starosty Vážení spoluobčané, toto číslo našeho obecního informačního zpravodaje tentokrát vychází o něco později než je obvyklé. Důvodem tohoto zpoždění

Více

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim 2013 Téma: Investice 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem První červencový

Více

D O L NÍ BŘ E Ž A N Y L H O TA Z Á L EPY JA R O V

D O L NÍ BŘ E Ž A N Y L H O TA Z Á L EPY JA R O V N E P R A V I D E L N Ý I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N d u b e n 2 0 11 3 4. v y d á n í D O L NÍ BŘ E Ž A N Y L H O TA Z Á L EPY JA R O V Kde se uvidíme na jaře? 6. 4. 17. 4. 30. 4. 7. 5. 8. 5. 14.

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009

Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009 Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009 Prodloužená... Výročí bitvy Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce Informace 4 Další informace 4 203. výročí bitvy u Slavkova 4 Poděkování 5 Kulatá

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

ZPRAVODAJ OBCÍ. Slovo starosty Vážení spoluobčané,

ZPRAVODAJ OBCÍ. Slovo starosty Vážení spoluobčané, ZPRAVODAJ OBCÍ SRCH. HRÁDEK. POHRÁNOV Vydává Obecní úřad Srch Ročník II prosinec 2011 Slovo starosty Vážení spoluobčané, bude tomu již rok, co jsem Vás oslovil jako nový starosta z titulní strany tohoto

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2008 Velikonoční jarmark ve Slivenci V sobotu 15. března ve 14:00 zahájili žáci ZŠ Slivenec letošní velikonoční jarmark ve Slivenci milým vystoupením.

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr) zima 2013 MK ČR E 20196 04/2013 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str.

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str. BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 4 vyšlo v dubnu 2014 Ročník 38. Náklad 1200 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Výstaba v

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

temperamentní. Oba poslušní, zvyklý na vodítko, bez obojků. Odvezla je záchranná služba

temperamentní. Oba poslušní, zvyklý na vodítko, bez obojků. Odvezla je záchranná služba OBECNÍ ZPRAVODAJ DOUBRAVČICE listopad - únor 2009 číslo 13 INZERCE POZOR ZMĚNA!!! Inzerce řádková je pro občany stále zdarma. Oznámení, gratulace, kulturní akce apod. zůstávají zdarma. Firemní inzerce

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

noviny č.1/2013 Kněžpolské noviny Kněžpolské Krásné a veselé velikonoční svátky, bohatou pomlázku a dny plné sluníčka přeje

noviny č.1/2013 Kněžpolské noviny Kněžpolské Krásné a veselé velikonoční svátky, bohatou pomlázku a dny plné sluníčka přeje www.knezpole.cz Kněžpolské noviny Kněžpolské noviny č.1/2013 Slovo starosty Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás pozdravil v prvním letošním vydání Kněžpolských novin. Ačkoliv se již kalendářně přihlásilo

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Vánoční strom rozsvícen

Vánoční strom rozsvícen 12 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2005 Vratislavický zpravodaj Vítání občánků Dne 22. listopadu se letos podruhé zaplnila obřadní síň úřadu městského obvodu nejmenšími občánky

Více

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 ROČNÍK 41 ČÍSLO 1 LEDEN ÚNOR 2013 207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 Jubilanti, 13. prosince 2012 Obsah Slovo starosty 3 Aktuality z obce 5 Informace o proběhlých

Více

Ďáblický. Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12. prosinec 2013

Ďáblický. Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12. prosinec 2013 Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e prosinec 2013 Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady a zastupitelstva...2 Třetí společná beseda...3

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané! Skončila plesová sezona, a to je neklamným znamením, že začne jarní období. Podle kalendáře by jaro již mělo být tady, ale počasí v posledních dnech tomu nenasvědčuje.

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Jaroslav Koutský Malířská dílna Barvy, štětce nachystali, s chutí do práce se dali. Přesto musí na své děti starý malíř dohlížeti! Vůle pevná, vše se daří, radost vidět ze všech tváří. Na okénku vyrůstají

Více

MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J. ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 AKCÍ V MOCHOVĚ... 42. Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová

MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J. ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 AKCÍ V MOCHOVĚ... 42. Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová Redakční sloupek... 3 Z obecního úřadu... 4 Škola, školka, KNIHOVNA... 13 Zajímavosti mochovských

Více

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Ořechovský Louskáček občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Vybíráme z obsahu: Připravili jsme 2. ročník Velikonočního jarmarku Zúčastnili jsme se slavností vína v Uh. Hradišti Opravujeme kapli sv. Václava

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Podivínský. zpravodaj

Podivínský. zpravodaj Podivínský Ročník XL číslo 2 ČERVEN 2010 VYDÁVÁ MĚSTO PODIVÍN 1 Informace ze zasedání zastupitelstva města č. XXI ze dne 09.03. 2010 a č. XXII ze dne 21.04. 2010 Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo

Více