OBECŇÁČEK. Informace Obecního úřadu Zlatníky-Hodkovice. Číslo 4/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBECŇÁČEK. Informace Obecního úřadu Zlatníky-Hodkovice. Číslo 4/2010"

Transkript

1 OBECŇÁČEK Informace Obecního úřadu Zlatníky-Hodkovice Číslo 4/2010

2 Vážení občané, v říjnových komunálních volbách jste svými hlasy rozhodli o složení nového zastupitelstva, které má nyní za úkol zabezpečit přidanou hodnotu ve všech aktivitách v obci. O jmenovitém rozdělení úkolů, pravomocí a odpovědnosti jste informováni na další straně Obecňáčku. Nosný program nového zastupitelstva zachovává kontinuitu rozvoje obce a vychází ze Strategického plánu rozvoje obce, zpracovaného na základě Vaší účasti při sociologickém průzkumu v letech 2008 a Podpora je soustředěna zejména na práci s dětmi a jejich aktivit. V našem hledáčku je trvale naše základní škola, jejíž význam v regionu neustále narůstá i tím, že se jedná o školu rodinného typu s individuálním přístupem k jednotlivým dětem. viz Vážení občané, jsme jedna z mála obcí, která již nemusí řešit, kterou ulici rekonstruuje dříve a kterou později. Máme všude nové rozvody inženýrských sítí a nové povrchy. Ulice K cihelně je součástí cyklostezky a věřím, že v rámci pozemkových úprav v roce 2011 bude I. etapa vybudována. Čeká nás však intenzifikace ČOV Hodkovice, rekonstrukce budovy mateřské školy, rekonstrukce budov hasičáren a další aktivity. Vzhledem ke stavu státních financí můžeme spoléhat pouze na vlastní síly. Věřím, že uspějeme a jak s oblibou říkám naši vesničku střediskovou opět posuneme k výjimečnému prostoru, kde se v pohodě a dobře žije. V tomto předvánočním čase Vám, vážení občané, přeji pohodu, dobrou náladu, radost z nakoupených a obdržených dárků a do nového roku hodně zdraví, štěstí a radosti. Ing. Jiří Rezek Starosta obce 2

3 Aktuální dění v obci Složení zastupitelstva obce Zlatníky Hodkovice, období Starosta: Ing. Jiří Rezek Místostarosta: Zdeněk Kocourek Finanční výbor Předseda: Věra Kovačková Členové finančního výboru: Marcela Syrovátková, Eva Klímová Kontrolní výbor Stavební výbor Předseda: Lucie Funferová Členové kontrolního výboru: Tomáš Klíma, Ing. Jiří Bůžek Předseda: Josef Mrázek Členové stavebního výboru: Miroslav Bouček, Tomáš Klíma, Eva Klímová Sportovní a kulturní výbor Sociální výbor Předseda: Ing. Jiří Bůžek Členové sportovního a kulturního výboru: Antonín Růžička, Lucie Funferová Předseda: Marcela Syrovátková Členové sociálního výboru: Antonín Růžička 3

4 29. listopadu 2010 proběhlo Rozsvícení vánočního stromu před budovou ZŠ ve Zlatníkách. Všechny přítomné spoluobčany přivítala paní ředitelka Mgr. Iva Jelínková, popřála všem klidné prožití vánočních svátků. Potom zazpívaly děti z MŠ a ZŠ Zlatníky Hodkovice. 18. prosince 2010 ve hodin Vás srdečně zveme na Vánoční setkání občanů, které se bude konat u ZŠ ve Zlatníkách. Na programu bude vystoupení žáků ZŠ a MŠ, nebude chybět tradiční vánoční občerstvení hrneček na teplé nápoje vezměte s sebou. Na konci setkání bude rozdáno Betlémské světlo. 24. prosince 2010 ve hodin Vás zveme do kostela sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách na Půlnoční Rybovu mši. 4

5 P o p l a t e k z a T K O pro rok 2011 Zastupitelstvo obce Zlatníky Hodkovice schválilo na svém zasedání dne následující poplatky: a) Poplatek za směsný odpad 500,-Kč/fyzická osoba, trvale bydlící v obci Zlatníky-Hodkovice, u rekreačních objektů platí za svoz odpadu vlastník nemovitosti b) Lístky na 110lt nádobu /popelnici/ jsou vydávány následovně: - pro dvoučlennou rodinu 1 lístek/samolepka/ - pro tříčlennou a vícečlennou rodinu 2 lístky - při požadavku na další lístek nad výše uvedené limity činí jeho cena 2 000,- Kč/ks c) Poplatek za směsný odpad jednotliví podnikatelé a podnikatelské subjekty ve výši 2 000,-Kč/110lt nádobu/rok d) Poplatek za psa (roční) - za jednoho psa 150,-Kč, za každého dalšího 200,-Kč e) Poplatek za odchyceného psa volně pobíhajícího v obci a jeho provizorní umístnění do zařízení obce 100,-/den Výše uvedené poplatky jsou povinni uhradit všichni trvale hlášení občané v obci Zlatníky-Hodkovice na OÚ ve Zlatníkách v termínu od do B i o o d p a d svoz 1x za 14 dní od Nádoba o objemu 120 lt 740,- Kč za svozové období vč. DPH Nádoba o objemu 240 lt 966,- Kč za svozové období vč. DPH Cena zahrnuje pronájem nádoby, svoz odpadu a využití na kompostárně Poplatek za bioodpad se bude vybírat v termínu od do

6 Informace ze základní a mateřské školy Počátek podzimu byl teplotně příznivý, rozmar počasí = velmi silný vítr, přál, mezi dětmi velmi oblíbené akci, tj. pouštění draků. Každý pouštěč draka obdržel pitíčko a sladkosti. Druhý den ve škole a školce proběhlo vyhodnocení a nejúspěšnější získali drobný dárek (plyšáčka, sladkost). 12. října se žáci základní školy zúčastnili exkurze u hasičů na centrále Budějovická. Přítomní si prohlédli hasičské vozy, jejich vybavení, vyzkoušeli si hasičskou helmu. Ti odvážnější si sjeli po tyči, která se používá při poplachu. Všechny nadchl výhled na Prahu z vysunutého žebříku. O týden později si tuto exkurzi zopakovaly děti z MŠ. 6

7 V polovině října si žáci 3. a 5. třídy zábavnou formou procvičili vyjmenovaná slova v pořadu Hrátky s češtinou, který se konal v kulturním centru K 12 na Praze 4. Žáci se zúčastnili výtvarné soutěže ZÁLOŽKA. Výrobky našich žáků byly recipročně zaslány ZŠ Lastomír (Michalovce) na Slovensku. Jako již každý rok jsme zdobili vánoční hvězdu pro Interspar Štěrboholy. V závěru října se žáci zúčastnili zajímavé besedy s MVDr. Vítem Lohrem na téma Zvířata žijící ve volné přírodě. Počátkem listopadu se v naší škole rozezněly bubny bubeníka Milana Dvořáčka, který nás seznámil s historií bubnů a s jejich využitím v hudbě. Pořad Veselé bubnování žáky velmi nadchl. Někteří odvážlivci z řad žáků si během programu i zatančili. Tohoto poučně zábavného programu se zúčastnily i předškoláčci z MŠ. 7

8 9. listopadu za účasti dětí MŠ a žáků ZŠ, jejich rodinných příslušníků a dalších zájemců i mimo naše obce se uskutečnil lampionový průvod pod názvem Ukládání broučků. Poté se žáci vrátili do školy, kde pokračovali v různých soutěžích. Tento den ukončili spaním ve škole. 8

9 Velmi zdařilý byl výlet do Ekocentra ve Vlašimi, kde žijí hendikepovaná zvířata, která by ve volné přírodě nepřežila. Tohoto výletu se zúčastnily i děti z MŠ. Všem se nejvíce líbil rys ostrovid a prolézačka labyrintem. Koncem listopadu (23.11.) naši nejmladší žáčci uspořádali pro své rodiče ukázku ze své práce během vyučování pod názvem Co už umím. Rodiče z tohoto setkání odcházeli dojatí a náležitě pyšní na své potomky, na to, co se už stačili naučit a jak se umí aktivně a tvořivě zapojit do školní práce. První adventní pondělí (29.11.) se v podvečer za účasti žáků, dětí z MŠ, rodičů, prarodičů, zástupců obecního úřadu a dalších občanů slavnostně rozzářil vánoční strom, pod kterým našel důstojné místo Zlatnický betlém vyrobený občany ze Zlatník. Ke slavnostní atmosféře přispěl i malý kulturní program připravený dětmi MŠ a ZŠ. V pátek 3. prosince jako překvapení jsme celá škola i školka odjely do Modřanského biografu na Mikulášský rej, děti měly možnost se aktivně zapojit do programu. Představení se všem moc líbilo. V závěru všichni přítomní dostali od Mikuláše, nebo čerta či anděla sladký perník. 9

10 Poslední dekáda kalendářního měsíce bude v duchu předvánočních příprav. Žáci mezi sebou rádi uvítají rodiče, prarodiče, kteří by s nimi pracovali o vánočních dílnách, které se konají 20. prosince od 10 do 12 hodin. POZVÁNKA Děti mateřské i základní školy zvou nejen své rodiče, prarodiče, ale i všechny příznivce školy na vánoční jarmark, který se koná 22. prosince ve škole od 16 hodin. Trhy uvedou děti ZŠ i MŠ malým kulturním vystoupením. Co nás čeká v novém kalendářním roce 2011? Budou to akce, které jsou již avizovány v plánu školy pro letošní školní rok. Především bychom chtěli pozvat do naší školy předškoláčky a jejich rodiče na den otevřených dveří, který se koná 12. ledna mezi 10 a 12 hod. V této době rádi uvítáme i rodiče současných žáků, kdy mohou shlédnout výuku a práci svých ratolestí při školní činnosti. V polovině února 15.2., mezi 14 až 16,30 hod., jako již každý rok, někteří naši žáci v přestrojení za pohádkové bytosti uvítají budoucí prvňáčky a provedenou je celým zápisem do 1. třídy. Podrobný přehled akcí máme uveden na web. stránkách školy V závěru letošního kalendářního roku bychom chtěly zaměstnankyně školy i školky spolu se žáky a dětmi - všem rodičům, prarodičům, pracovníkům obecního úřadu a ostatním přátelům školy poděkovat za dosavadní spolupráci a popřát pevné zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů v novém roce Za ZŠ a MŠ Zlatníky-Hodkovice PaedDr. Vladislava Hluchá 10

11 Sbor dobrovolných hasičů Hodkovice Dlouho plánovaný generální úklid hasičské zbrojnice jsme provedli začátkem července. Zároveň byly doplněny pohonné hmoty do požární techniky a provedena údržba hasičského auta. Během prázdnin byly pořádány memoriály v Osnici a v Průhonicích, kterých jsme se zúčastnili pouze jako pozorovatelé. Důvod neúčasti družstev bylo pracovní vytížení a dovolené. Začátkem srpna jsme navrhli kandidáty do Obecního úřadu Zlatníky-Hodkovice. V listopadu navštívil starosta sboru shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů okresu Praha-západ v Michli. Koncem tohoto měsíce jsme také provedli důkladnou inventuru výzbroje a zazimování techniky. Na poslední výroční valné hromadě jsme si určili, že se budeme setkávat každý měsíc v roce tak, abychom mohli včas řešit momentální situaci. Je potěšující, že se toto daří plnit. Na posledním setkání v tomto roce jsme zhodnotili uplynulý rok a naplánovali činnost na rok 2011, určili delegáty na VVH okrsku a VVH okolních sborů a také si určili termín naší VVH. Naši kandidáti, kteří byli zvoleni do Obecního úřadu, Zdeněk Kocourek a Eva Klímová, nás seznámili s návrhem rozpočtu OÚ a programovým prohlášením zastupitelstva obce Zlatníky-Hodkovice. Naše členky 5. prosince v přestrojení za Mikuláše, čerty a anděla navštívily zlobivé, ale i hodné děti v naší obci. Členové sboru žijí s končícím rokem přípravou na naši výroční valnou hromadu, která se bude konat dne 8.ledna 2011 v jídelně AGRA. Hasičský sbor Hodkovice přeje všem občanům naší obce Vánoce plné radosti a pohody, dobrou náladu, štěstí, zdraví a krásný nový rok Starosta SDH Hodkovice Jaroslav Kocourek 11

12 Sbor dobrovolných hasičů Zlatníky 21. srpna jsme pomáhali zabezpečit posezení u Lípy. Odpoledne předvedlo naše družstvo požární útok. Po skončení útoku si mohly děti zastříkat na terče. 28. srpna se naše družstvo zúčastnilo memoriálu Antonína Harvánka v Osnici. Umístili jsme se na krásném 1. místě. 4. září se náš člen David Marienko zúčastnil mezinárodní hasičské soutěže IRON FIREMAN, která se konala v Praze na Pankráci. Umístil se zhruba ve středu žebříčku, což je veliký úspěch, protože většina účastníku jsou profesionálové. 25. září jsme se zúčastnili v Psárech memoriálu Jaroslava Štíbra. V měsíci říjnu jsme na cisternové vozidlo namontovali nové majáky a sirény, které nám zakoupil Obecní úřad. V listopadu jsme připravili techniku na zimní období. Přejeme všem občanům krásné a pohodové Vánoce a mnoho štěstí v novém roce Starosta SDH Zlatníky Miroslav Bouček 12

13 Žáci Sokola Zlatníky Podzimní část sezony nám skončila a opět tu máme její hodnocení. V této části sezony jsme odehráli deset zápasů, z toho jsme pětkrát prohráli, čtyřikrát vyhráli a jednou remizovali. Velkým překvapením byly výhry nad týmy z čela tabulky. S Jesenicí jsme vyhráli 3:1 a s Dolními Břežany 3:0. Nově přihlášené týmy jako Dobříč a Povltavská fotbalová akademie nás také zaskočili. S Dobříčí se nám podařilo uhrát remizu, ale Povltavská akademie, vůči které měli chlapci respekt již od doby přihlášení do soutěže, nás bohužel po velikém boji porazila s výsledkem 4:3. Ale i tak stále se držíme ve středu tabulky na 7. místě z 11. týmů. Je velmi smutné, že nás nechali na pospas těmto zápasům kluci, kteří svým věkem a fotbalovostí byli součástí týmu a oporou obrany, tudíž jsme tým doplnili chlapci, kteří jsou v prvních třídách, nebo tam teprve směřují. O to větší práce zůstala na zbývajících hráčích, ale i ti menší nám ukázali, že si svá místa v sestavě opravdu zaslouží a bojují do posledních sil, aby pomohli týmu k lepším výsledkům a za to jim patří veliké poděkování. Velké díky patří také našim reprezentantům výběru okresního fotbalového svazu a to Vlastíkovi Horákovi a Honzíkovi Boučkovi, kteří nás reprezentují opravdu se ctí. Veškeré odehrané reprezentační zápasy s ostatními okresy vyhráli. "GRATULUJEME." Podzimní část fotbalové sezony jsme jako každý rok ukončili pro naše malé talenty Mikulášskou besídkou. Chlapci po odříkání básniček, dostali nadílku a pokračovalo se do večerních hodin dětskou diskotékou a občerstvením. 13

14 14

15 Děkujeme všem našim příznivcům, sponzorům a také rodičům, že nás tento rok podporovali a těšíme se na příští rok, kdy budeme pokračovat v našem započatém úsilí. Rod Michal Sokol Zlatníky oddíl kopané V neděli odpoledne 5. prosince se sešli členové Sokola Zlatníky k brigádě na odklízení sněhu na nejvíce frekventovaných místech v obou částech obce. Soustředili jsme se na zastávky autobusu, na chodníky v blízkosti přechodů přes hlavní silnice a na chodník od kruhového objezdu ve Zlatníkách až ke hřbitovu. Pomocí ocelových škrabek jsme zbavili nejvíce frekventovaná místa a chodníky ledových ploten a výrazně tak napomohli k bezpečnému pohybu chodců v naší obci. Po brigádě jsme připili výborným grogem na zdraví všem Mikulášům, čertům a andělům. 15

16 V případě další sněhové nadílky se chystáme, tentokrát i za hojnější účasti hráčů, znovu pomoci s údržbou zastávek a chodníků. 16

17 17 Za Sokol Jirka Bůžek

18 Něco z historie Z vyprávění zlatnického rodáka... (2) V počátku mých školních let, tedy před těmi sedmdesáti lety, byl řídícím učitelem Obecné školy ve Zlatníkách pan Somer. Vyučoval vždy prváky a druháky. Vzpomínám, jak rád využíval při vyučování rákosku. Třetí až pátý ročník učila učitelka Hornychová. Ve školní budově byl i byt řídícího a obecní knihovna, kterou sám řídící vedl. Škola se od těch dob prakticky nezměnila. Několikrát se v obci jednalo o výstavbě nové školy i pro druhý stupeň, tzv. měšťanky, ale nedošlo k tomu. Později, když byly zřizovány tzv. Střediskové obce, byla škola postavena v Dolních Břežanech, která se jí stala. Za protektorátu byla ve škole výuka němčiny. Dále bylo také ještě povinné katolické náboženství. Vyučujícím náboženství v tu dobu byl farář Šimoníček. Byl postarší, rozšafný a laskavý, v obci byl oblíben. Zemřel v roce Na faře byla také knihovna, do té si chodili půjčovat knížky farníci. V přízemí byla též záložna Spořitelní a záložní spolek pro Zlatníky a okolí. Do záložny, ve které se úřadovalo jen v neděli dopoledne, chodili hospodáři s úsporami, častěji však splácet dluhy. V patře byla kancelář a velký přijímací pokoj. K faře patřily také i hospodářské budovy stodola a chlévy. Předchozí farář Tomša vedle služby v kostele i hospodařil. Vyprávělo se, že mnohdy přiběhl do kostela sloužit mši přímo z chléva, v botách od hnoje. Za faráře Šimoníčka bylo už hospodářství opuštěné. Pole, která k faře patřila, byla propachtována farníkům. Hřbitov za vsí má dvě části starou a novou. V nové části je hned u vchodu dřevěný kříž s letopočtem 1892 že by snad datum otevření této nové části? Pravděpodobnější bude, že k otevření došlo až později. Je zde také pomník padlým ruským vojákům za druhé světové války. Jejich padnutí prý však spočívalo v tom, že na oslavu vítězství vypili v Libni denaturovaný líh a asi sedm se jich otrávilo. V rohu hřbitova je i hrob několika německých vojáků zabitých rudoarmějci na konci války, za přispění některých zlatnických občanů. Ti je pak také pomohli vysvléknout a vyzout z bot. Vojáci se ukrývali ve stohu na poli za vsí k Jesenici, tam byli vyzrazeni a dopadeni. Průčelí hřbitova a hřbitovní domek /márnici/ využili filmaři v roce 1966 do filmu Romance pro křídlovku. Ve filmu můžeme vidět jednu scénu, pro kterou bylo nutno v domku, kde údajně bydlí hrobník, vestavět nové okno do silnice. U něho se scéna odehrála. Autor předlohy filmu František Hrubín se ve své básni zmiňuje o tom, že rodina představitelky hlavní role /Terina/ má ve Zlatníkách dům, a tak filmaři předpokládali, že byla na zdejším hřbitově i pohřbena. Proto snad zde natočili tuto scénu. Za hřbitovem byla polní cesta k lomu "Kamínku". Dnes je na jeho místě navezený velký kopec hlíny. V "Kamínku" starý Pavlis odstřeloval kámen pro 18

19 stavby domů ve vsi i okolí. Za mého mládí se zde už kámen netěžil, lom byl z části zatopen vodou a chodili jsme se tam v létě koupat. Zlatnický lesík "Struha" také již zmizel. Byl u silnice z Břežan do Libně. Byl vykácen a zavezen odpadky. Za ním stála cihelna pana Kubáta. Vyráběl zde velmi kvalitní, dobře vypálené cihly. Pan Kubát za revoluce roku 1945 tragicky zahynul. Byl zastřelen blízko silnice projíždějícími německými vojáky, kteří ho asi považovali za partyzána. U lesíka byl také jediný kopec v okolí, kde se dalo v zimě lyžovat a sáňkovat. Málokdo už ví, že na kraji lesa, poblíž cesty do cihelny, bylo svého času také přírodní divadlo, ve kterém zlatničtí divadelní ochotníci hráli. Jako malí kluci jsme tam při výpravách napodobovali herce a jako též hráli. V tu dobu byl ještě zachovaný upravený terén vyvýšené jeviště a hrboly co by lavice v hledišti. Obecní louce na jižním konci vsi se říkalo "Draha". Tam se původně vyháněl na pastvu dobytek. Jako kluci jsme tam chodili hrát "čutanou" tedy kopanou. Jiné lepší místo ani hřiště ve vsi nebylo, kromě malého hřišťátka u školy, které ale pan řídící střežil. Běda, přelítl-li míč na školní dvorek! Ze "Drah" vedla cesta do Libře, kam se jezdilo do mlýna. Bylo to blíž než po silnici a za protektorátu bezpečnější, vezlo-li se mouky víc, než bylo povoleno. Teprve později tu byl vysázen i malý lesík. pokračování příště V. P. 19

20 20

21 Je možno inzerovat v našem Obecňáčku za tyto ceny: ČB A5 900,- Barevně A ,- ½ 500,- ½ 1 000,- ¼ 300,- ¼ 600,- Dále Vám nabízíme možnost pronajmutí tělocvičny ve Zlatníkách za cenu 220,-Kč/hod Bližší informace na tel. čísle Obecňáček, číslo 4/2010, vychází v prosinci 2010 vydává: Obec Zlatníky-Hodkovice, Náves sv. Petra a Pavla 41, Dolní Břežany, IČO: , registrační číslo: MK ČR E 14437

OBECŇÁČEK. Informace Obecního úřadu Zlatníky-Hodkovice Číslo 2/2012

OBECŇÁČEK. Informace Obecního úřadu Zlatníky-Hodkovice Číslo 2/2012 OBECŇÁČEK Informace Obecního úřadu Zlatníky-Hodkovice Číslo 2/2012 Vážení občané, v loňském roce touto dobou jsme Vás informovali o přípravě na rekonstrukci a přístavbu naší mateřské školy. Vše se podařilo

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2014 T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Slovo úvodem Vážení občané, významnou událostí podzimních měsíců letošního roku byly volby do samospráv měst a obcí v České republice.

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VIII. Číslo 3/2014 Úvodník starostky Vážení občané, milí čtenáři, dostáváte do rukou poslední letošní číslo Chýňského zpravodaje, které jsme pro vás připravili k vánočnímu či novoročnímu

Více

PŘEDMĚŘICKÝ. zpravodaj ZDARMA. PROSINEC 2013 Vydává Obecní úřad Předměřice nad Labem jako informační věstník. Základní škola Předměřice nad Labem

PŘEDMĚŘICKÝ. zpravodaj ZDARMA. PROSINEC 2013 Vydává Obecní úřad Předměřice nad Labem jako informační věstník. Základní škola Předměřice nad Labem PŘEDMĚŘICKÝ zpravodaj ZDARMA PROSINEC 2013 Vydává Obecní úřad Předměřice nad Labem jako informační věstník Základní škola Předměřice nad Labem TJ Slavoj Předměřice nad Labem fotbal Mateřská školka Mikuláš

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti Vám přeje Obec Boršice strana 1

Příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti Vám přeje Obec Boršice strana 1 č.3/2006 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 850 ks. MK ČR E 10096. Toto číslo vyšlo dne 21. 12. 2006 Příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku hodně zdraví, štěstí a osobní

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané! Skončila plesová sezona, a to je neklamným znamením, že začne jarní období. Podle kalendáře by jaro již mělo být tady, ale počasí v posledních dnech tomu nenasvědčuje.

Více

ZPRAVODAJ OBCÍ. Slovo starosty Vážení spoluobčané,

ZPRAVODAJ OBCÍ. Slovo starosty Vážení spoluobčané, ZPRAVODAJ OBCÍ SRCH. HRÁDEK. POHRÁNOV Vydává Obecní úřad Srch Ročník II prosinec 2011 Slovo starosty Vážení spoluobčané, bude tomu již rok, co jsem Vás oslovil jako nový starosta z titulní strany tohoto

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

VALEČ. zpravodaj obce PROSINEC 2010 ÚVODEM. Pozvánka na novoroční pozdrav. Krátký pohled zpět do roku 2010

VALEČ. zpravodaj obce PROSINEC 2010 ÚVODEM. Pozvánka na novoroční pozdrav. Krátký pohled zpět do roku 2010 zpravodaj obce PROSINEC 2010 VALEČ Vydává Obec Valeč, 675 53, IČO: 00290637,místo a datum vydání: Valeč, 23. 12. 2010 ÚVODEM Vážení spoluobčané, rád bych Vám u příležitosti vydání zpravodaje poděkoval

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009

Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009 Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009 Prodloužená... Výročí bitvy Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce Informace 4 Další informace 4 203. výročí bitvy u Slavkova 4 Poděkování 5 Kulatá

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

10. ledna 2014 ZDARMA ročník 23/číslo 112

10. ledna 2014 ZDARMA ročník 23/číslo 112 10. ledna 2014 ZDARMA ročník 23/číslo 112 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ SPORT V OBCI ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE Foto: Zdena Tomková Vážení spoluobčané, na prahu nového roku

Více

PŘEDSLAVICKÝ. Infomace obecního úřadu. Zpráva o činnosti SDH. Výlet do historie. 3/2012 Iročník 3. Předslavice Úlehle Kakovice Marčovice - Všechlapy

PŘEDSLAVICKÝ. Infomace obecního úřadu. Zpráva o činnosti SDH. Výlet do historie. 3/2012 Iročník 3. Předslavice Úlehle Kakovice Marčovice - Všechlapy 3/2012 Iročník 3. č.3/2012 Vychází každé 4 měsíce/ zdarma Infomace obecního úřadu Zpráva o činnosti SDH Výlet do historie Předslavice Úlehle Kakovice Marčovice - Všechlapy Milé čtenářky a čtenáři, zpravodaj

Více

VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE TRHOVÁ KAMENICE ČÍSLO 09/ 2014

VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE TRHOVÁ KAMENICE ČÍSLO 09/ 2014 VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE TRHOVÁ KAMENICE ČÍSLO 09/ 2014 ROČNÍK 43 Milí čtenáři, U V N I T Ř T O H O T O V Y D Á N Í N A J D E T E : K O M U N Á L N Í V O L- B Y 2 0 1 4 U S N E S E N Í Č. 2 1 / 2 0 1 4 5 7

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.eu cena 5 Kč 1 prosinec 2010 1. 12. St Prodejní výstava knih a bižuterie (více: KS) 9.00-17.00 hod. Schůzka Klubu učitelů - důchodců v KS (více: KS) 14.00 hod.

Více

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny www.knezpole.cz Kněžpolské noviny Kněžpolské noviny č.4/2014 Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky a klidu, úspěšný vstup do roku 2015, hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů přeje Rada obce

Více

listy ŠTĚRBOHOLSKÉ LISTY 1/2009 HISTORIE MĚSTSKÁ POLICIE SOUTĚŽ KULÍŠKOV ŠKOLA KLUB SENIORŮ

listy ŠTĚRBOHOLSKÉ LISTY 1/2009 HISTORIE MĚSTSKÁ POLICIE SOUTĚŽ KULÍŠKOV ŠKOLA KLUB SENIORŮ Šterboholské ŠTĚRBOHOLSKÉ 1/2009 LISTY listy HISTORIE MĚSTSKÁ POLICIE SOUTĚŽ KULÍŠKOV ŠKOLA KLUB SENIORŮ ÚVODNÍK V Vážení spoluobčané, starý rok je za námi a já bych Vás, občany Štěrbohol, rád pozdravil

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

4/2013. Křepický zpravodaj 4/2013 Strana 1

4/2013. Křepický zpravodaj 4/2013 Strana 1 Křepický zpravodaj 4/2013 Strana 1 Motýlková školička Děti v motýlkové školičce se těší na vánoční svátky. Pečou cukroví a perníky, vyrábí voňavá jablíčka, zdobí vánoční stromečky. To jsme ale přeskočili

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

číslo 44 prosinec 2014

číslo 44 prosinec 2014 číslo 44 prosinec 2014 Vážení spoluobčané, do Vašich domovů se dostává vánoční vydání Kameneckých listů. V úvodním článku Vás nejdříve seznámím s činností zastupitelstva obce v posledním období. Po říjnových

Více

Kronika města Krásné Údolí V.díl - rok 2013. Rok 2013. Krásné Údolí. Zápis zpracoval: Martin Frank (leden 2014) Strana 1 / celkem stran 27

Kronika města Krásné Údolí V.díl - rok 2013. Rok 2013. Krásné Údolí. Zápis zpracoval: Martin Frank (leden 2014) Strana 1 / celkem stran 27 Rok 2013 Krásné Údolí Zápis zpracoval: Martin Frank (leden 2014) Strana 1 / celkem stran 27 Rok 2013 byl pro naše město rokem dokončení a následného dovyúčtování dotace ze Státního zemědělského intervenčního

Více

Další premiéra Dražických komediantů

Další premiéra Dražických komediantů Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané, skončila vláda zimy, která v tomto roce byla mimořádně mírná až přívětivá. Věřím, že období, které nyní nastává, nám dodá nové síly do naší činnosti v posledním

Více

z jednání rady a zastupitelstva - Dění ve městě - Ze základní školy

z jednání rady a zastupitelstva - Dění ve městě - Ze základní školy z jednání rady a zastupitelstva - Dění ve městě - Ze základní školy - VÁNOČNÍ PROGRAMY V BĚLÉ - společenská rubrika - ze sportu PROSINEC 12/2013 Vážení spoluobčané, vítejte na stránkách prosincového Zpravodaje,

Více

Slovo starosty. Den dětí na venkově v Buchově. Vážení spoluobčané,

Slovo starosty. Den dětí na venkově v Buchově. Vážení spoluobčané, červen 2007 16 Slovo starosty Vážení spoluobčané, v květnu uplynul právě rok, od vydání prvního rozšířeného Postupického zpravodaje, jehož podobu máte i dnes před sebou. Jde o páté vydání v této grafické

Více