Dům porcelánu s modrou krví Z OBSAHU...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dům porcelánu s modrou krví Z OBSAHU..."

Transkript

1 zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Dům porcelánu s modrou krví Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Nová autobusová zastávka... Dům porcelánu s modrou krví... Výročí založení Československa... Výsledky voleb... Soutěže seniorů... Z dubských škol... Pozvánka na pohádkové výstavy... Podzimní výlet... Vánoce v Domě porcelánu... Oznámení a blahopřání... Inzerce... Pozvánka na adventní odpoledne... MKZ zve...

2 listopad 2013 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, srdečně Vás všechny opět po měsíci zdravím na stránkách našeho Dubského zpravodaje a rád Vás budu informovat o dění na radnici a ve městě. V současné době je jednoznačně nejdůležitější prací na radnici příprava rozpočtu na příští rok. Naší snahou je sestavit vyrovnaný rozpočet, ale musím říci, že pokud chceme pokračovat v opravách našich školských zařízení a rekonstruovat alespoň nějaké komunikace a chodníky, tak musím přiznat, že se to příliš nedaří. Zatím to vypadá, že budeme mít rozpočet mírně schodkový v řádu dvou až tří milionů korun, ale o tom všem bude ještě celá řada jednání na úrovni Rady města Dubí, Finančního výboru ZM Dubí a samozřejmě Zastupitelstva města Dubí. Předpokládaný termín schválení rozpočtu pro rok 2014 je polovina měsíce prosince. Dominantní výdaje rozpočtu jsou jako každý rok kapitoly technického odboru, odboru vnitřních věcí a Městské policie Dubí. Celkové příjmy se předpokládají ve výši cca 101 milionů korun a celkové výdaje ve výši cca 104 milionů korun. Velkou starost nám dělají výdaje za svoz domovního odpadu a provoz sběrného dvora. Když jsme nastavili tuto službu jako bezplatnou, tak celkové výdaje na tuto položku nepřesahovaly částku 2,7 milionu korun. Pro příští rok máme předpoklad výdajů na tuto službu 7,5 milionů korun!!! Toto navýšení má celou řadu příčin: tou nejzásadnější je stálé navyšování poplatků za skládkování ze strany státu a samozřejmě zvyšující se celkové provozní náklady firem,které tyto služby provozují, a s tím nemůžeme vůbec nic dělat. Další příčinou je stále se zvyšující náklad na provoz sběrného dvora a zde jsem někdy docela rozpačitý, protože jako vždy někteří lidé dovedou dobré myšlenky zneužít. Máme poznatky, že se dějí takové věci, jako například když občan našeho města vyklidí někomu za peníze sklep nebo půdu, co se dá spálit, tak spálí a zbytek odveze na náklady města do sběrného dvora. Musíte uznat, že se jedná o docela dobrý podnikatelský záměr. Dále, co víme, že se děje, je skutečnost, že mnoho odpadu z podnikatelské činnosti je odváženo do sběrného dvora na náklady města s tvrzením, že původcem je občan nepodnikatel. To jsou drobnosti, které postupně tento systém zatěžují a prodražují. Také musím konstatovat, že jsme zprovoznili sběrný dvůr zdarma s cílem zamezit černým skládkám a tento záměr podle situace ve městě nebyl příliš naplněn. Černých skládek moc neubylo a tam, kde vznikaly v minulosti, vznikají i nyní. O tomto problému jsme vedli se zastupiteli velké diskuze a musím říci, že nás velice pravděpodobně v budoucnu čeká přijetí rozhodnutí tento stav řešit, protože při tomto strmém nárůstu nákladů za likvidaci odpadu nebudeme schopni nadále likvidaci odpadu poskytovat bezplatně. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet v příštím roce. Ještě zde zmíním k tomuto problému jednu kuriozitu, co vše dokážeme: v lokalitě zatopeného bývalého dolu ČSM, nyní rybářského ráje, nám vznikaly ve velkém černé skládky, protože se sem dalo dobře zajet i nákladním vozidlem a sklopit zde nerušeně téměř cokoliv. Rozhodli jsme proto o osazení značkami Zákaz vjezdu motorových vozidel a začaly problémy s rybáři, že nemohou jezdit až dolů k vodě. Po několika jednáních s teplickou organizací rybářů jsme se dohodli, že budeme vydávat povolení a rybáři osadí závoru, kterou budou vždy po průjezdu zavírat a klíče budou na podpis 2 s vydáním povolenky. Během roku, kdy tento systém takto funguje, se vydalo více než povolení, závora je stále otevřená a opatření se zcela minulo účinkem, protože skládky nám tam vznikají stále. Není divu, při tomto provozu není nikdo schopen kontrolovat všechna vozidla. Městská policie sice namátkově kontroly provádí, ale nemůže tam stát 24 hodin denně a hlídat. Někteří rybáři to ještě vylepšili, protože si prodávají klíče od závory sami mezi sebou bez povolení a bez evidence teplické rybářské organizace. Zde je krásný příklad toho, jak se dá vše obejít a zneužít. V nejbližší době budeme jednat o tom, jak tento stav zlepšit a narovnat. No, to jsem se dostal od rozpočtu pěkně daleko, ale ono to s těmi penězi souvisí. Pokud nebudeme vydávat nesmyslně peníze za úklid černých skládek, tak nám zůstane více na jiné užitečnější věci. Musím však docela skepticky konstatovat, že po sedmi letech ve funkci starosty moc nevěřím v zásadní zlepšení problému vzniku černých skládek. Máme to zkrátka nějak v sobě zakořeněné, že je jednodušší odpad hodit do příkopu nebo do roští, než ho vláčet kamsi do sběrného dvora. Ale polevit ve snaze o nápravu nesmíme a jsem rád, že v poslední době se díky nové technice podařilo městské policii dopadnout několik hříšníků, kteří černé skládky bohatě zásobovali svými produkty. Jistě jste si všimli, že je definitivně hotová kruhová křižovatka spojující ulice Ruská, Krušnohorská a Pohraniční stráže. V nejbližší době by měla být již zkolaudována a tím bude celá akce ukončena. Pracovníci technického odboru si po dokončení vydechli, protože se zde vyskytlo mnoho problémů se sítěmi, ale hlavně velice špatnou a ošizenou prací těch, co v minulosti tyto sítě pokládali. Vše se podařilo zdárně vyřešit a mám radost z toho, že kruhová křižovatka plní svůj účel, a tím je plynulá a bezpečná doprava. V souvislosti s touto akcí jsme uvolnili finance na opravu chodníků a autobusové zastávky na Ruské ulici od křižovatky směrem na Cínovec. Můžeme říci, že máme zase kousek dobré práce hotové. Blíží se také termín instalace nové autobusové zastávky v Krušnohorské ulici, která bude sloužit cestujícím směrem do Bystřice, Pozorky a Teplic. Termín zahájení provozu je spojen s novým jízdním řádem, který bude platit od poloviny prosince. Jako každý rok, tak i letos Rada města Dubí schválila Nařízení města Dubí o rozsahu, způsobu a lhůtách zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti na místních komunikacích na území města Dubí v zimním období. Zde jsou uvedeny jednotlivé ulice, v jakém pořadí důležitosti budou uklízeny a upravovány v zimním období. Tento dokument je dostupný na našich webových stránkách. Musíme věřit, že zima k nám bude milosrdná, protože si nemůžeme namlouvat, že je v silách města uklidit vše ideálně. Když pořádně zapadá sníh, tak to neumí vyřešit ani v Kanadě a tam jsou na to zvyklí a mají k tomu lepší techniku. Je to jako se vším, pohybujeme se v reálném životě a někdy je třeba více trpělivosti a tolerance. Zase bych velice rád poprosil všechny občany o pomoc při úklidu sněhu před svými domy. Vím, že to není již jejich zákonná povinnost, ale každý metr uklizeného chodníku pomůže našemu městu ušetřit pár korun. V měsíci říjnu se konaly dvě akce pro seniory. Dne 4. října se v Košťanech uskutečnila tradiční akce Sportovní hry seniorů. Naše město reprezentovala dvě družstva a jedno z nich se umístilo na druhém místě v celkovém pořadí. Za dobrou reprezentaci města dostali všichni účastníci Pamětní list a dobrou čokoládovou medaili. Děkujeme všem účastníkům. Dne 16. října se konala další akce pro seniory a tentokrát to byla rovněž tradiční akce s názvem Dubský koláč, která se uskutečnila v domově důchodců Na Výšině. Zde vždy soutěží družstva z dalších domovů důchodců a seniorských center našeho regionu v různých dovednostních disciplínách a hlavní soutěž je ve zdobení a úpravě koláčů. Letos se soutěžilo v kategorii slaných koláčů a musím říci, že zde byla k vidění zajímavá díla. Z doslechu mám informaci, že byla i chutná. Je velice dobře, když se mohou naši senioři zúčastňovat takovýchto akcí a že se na ně nezapomíná. Já osobně velice rád tyto akce podporuji, protože je třeba si uvědomit, že všichni jednou dojdeme do věku, kdy nás budou řadit do kategorie seniorů a tito lidé si naši pozornost po jejich celoživotní práci jistě zaslouží. Dne 1. listopadu se uskutečnil Dušičkový koncert k uctění památky zesnulých, a to v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Dubí a vystoupení zde měl Brixiho pěvecký sbor. Jako vždy předvedli překrásný výkon a v důstojných prostorách našeho kostela byl celý zážitek ještě umocněn prostředím. Vzpomínku dne Památky zesnulých uvedl svým svátečním slovem pan farář Patrik Maturkanič a připomněl velmi důležitou věc a sice to, že nejsme na zemi na věky, ale je nám zde propůjčen jen krátký čas. Tento čas bychom měli využít účelně a prospěšně, ale bohužel v naší společnosti často vidíme, že ne vždy se to každému daří. Proto je velice dobré si tuto realitu čas od času připomenout a zamyslet se nad tím, co každý z nás dělá. Hlavním posláním tohoto koncertu však bylo připomenutí si památky všech, kterým se čas již naplnil, a nejsou již s námi. To se určitě podařilo. Je neuvěřitelné, že za necelých sedm týdnů budeme slavit vánoční svátky. S těmito svátky je u nás ve městě již tradičně spojeno pořádání adventních koncertů. První koncert se uskuteční ve čtvrtek 28. listopadu v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci. Druhý a třetí vždy o týden později u kapliček v Pozorce a Mstišově, kde vystoupí žáci dubských škol a děti z našich škol mateřských. Čtvrtý adventní koncert se uskuteční dne 19. prosince v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Dubí. Srdečně Vás zveme, přijďte si odpočinout a na chvíli se zastavit v tom našem každodenním shonu a nasát trochu té slavnostní atmosféry předvánočního času. Snad jsem informoval o všem podstatném dění, které se událo v posledním období ve městě Dubí a na radnici. Až budete číst příští vydání Dubského zpravodaje, tak bude zbývat do Vánoc již jen dvanáct dnů. Vždy, když píši svůj příspěvek do Zpravodaje, tak si každý měsíc uvědomuji, jak ten čas rychle utíká a připadá mi to vše až neuvěřitelně rychlé. Přeji Vám všem vše nejlepší, pevné zdraví, životní pohodu a nezapomeňme se na chvíli zastavit a také si trochu odpočinout a udělat si čas na své přátele. Poslední dobou mi připadá, že toho setkávání přátel je nějak méně a to je špatně. Předvánoční čas je tím správným obdobím pro přátelská setkání, tak toho využijme. Mějte se všichni dobře a za měsíc zase na shledanou. Ing. Petr Pípal, starosta

3 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA RM na své schůzi dne 30. září mj. projednala: Usnesení 1111/61/2013: RM po projednání souhlasí s realizací investiční akce Výstavba kanalizace v ulici Mstišovská v Dubí 1. Usnesení č. 1113/61/2013: RM po projednání souhlasí s ponecháním průzkumného vrtu v pozemku p. č. 349/1 k. ú. Cínovec s tím, že společnost ISAtech, s. r. o., Praha zajistí bezpečné označení vrtu a mechanickou zábranu kolem vlastního vrtu. Usnesení 1117/61/2013: RM po projednání souhlasí s podáním Žádosti o spolufinancování stavby kanalizace Běhánky na SVS, a. s. se sídlem Přítkovská 1689, Teplice. Usnesení č. 1120/61/2013: RM po projednání nesouhlasí se zveřejněním záměru pronájmu osvětlovací věže na parkovišti TIR na pozemku p. č. 1167/1 a lávky pro pěší přes I/8 Cínovec, a to poblíž hotelu Pomezí u pozemku p. č. 1255/149, vše v k. ú. Cínovec pro umístění reklamy Casina na Cínovci. Usnesení č. 1122/61/2013: RM po projednání souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu pozemku p.č. 349/4 o výměře m 2, p.p.č. 1167/1 o výměře 987m 2, části p. p. č. 376/18 o výměře 3 603m 2 a p. p. č. 376/13 o výměře 59 m 2 vše k. ú. Cínovec za účelem zřízení překladiště nadměrných konstrukčních částí větrných elektráren. Usnesení č. 1123/61/2013: RM po projednání bere na vědomí program tradičních Adventních koncertů (Program pro jednotlivé koncerty je zveřejněn v Dubském zpravodaji, v informačních skříňkách MKZ a na výlepových plochách pozn. red.) Usnesení č. 1127/61/2013: RM po projednání souhlasí s navýšením kapacity školní družiny ZŠ Dubí 1 z 50 na 63 žáků, a to v budově na adrese Tovární 364, Dubí 1. poblíž o á 36 Usnesení č. 1128/61/2013: RM po projednání souhlasí s poskytnutím příspěvku na projekt CEPÍK a/ MŠ U Křemílka Dubí 2; b/ MŠ Cibuláček, Dubí 1. Usnesení č. 1129/61/2013: RM po projednání schvaluje zveřejnění veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka židlí a stolů do kulturního zařízení města Dubí. Usnesení č. 1130/61/2013: RM po projednání souhlasí s navýšením kapacity školní jídelny při ZŠ Dubí 2. Usnesení č. 1131/61/2013: RM po projednání souhlasí s předfinancováním projektu Pádluj, co ti síly stačí, a to pro ZŠ Dubí 1. (Jedná se společný týdenní pobyt žáků ZŠ Dubí 1 a žáků z partnerského města Bannewitz, který se uskuteční v měsíci květnu r pozn. red.) (šl) MĚSTSKÁ POLICIE DUBÍ Střední 154, Dubí Telefon + Fax: , Tel.: Městská policie Dubí získala dotace z programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR na nákup nových fotopastí, které jsou oproti těm stávajícím rychlejší a pořizují kvalitnější záznam. Zaznamenané události jsou posílány na služebnu městské policie, kde strážník vykonávající stálou službu má ihned přehled o tom, co se kolem fotopasti děje. Fotopasti jsou umísťovány v zimním období do zahrádkářských kolonií, aby nedocházelo k jejich vykrádání, když se tam majitelé zdržují jen minimálně. Pomocí fotopastí monitorujících velice úspěšně černé skládky jsme již odhalili mnoho jejich zakladatelů. Nově pomocí těchto přístrojů dohlížíme na místa, kde se schází mládež a narušuje veřejný pořádek či odhazuje odpadky a ničí majetek. Na konci měsíce září hlídky městské policie vyjížděly na oznámení k dopravní nehodě pod nádražím v Dubí, kde osobní vozidlo se tříčlennou osádkou narazilo do sloupu elektrického vedení. Při nehodě na místě zamřeli dva lidé a třetí zemřel po převozu do nemocnice. Příčina nehody se vyšetřuje. Policie ČR požádala strážníky městské policie o spolupráci při zajištění pořádku v restauraci Čtyřlístek, kde došlo ke rvačce účastníků zábavy, při níž utrpěl jeden muž vážné zranění. Přivolaná záchranná služba odvážela zraněného muže na vyšetření do nemocnice, a protože muž byl v podnapilém stavu a agresivní, museli strážníci provést doprovod záchranářům, aby nedošlo k jejich napadení. Raněný muž byl hospitalizován v nemocnici s krvácením do mozku. Případ vyšetřuje Policie ČR. Strážníci v ranních hodinách spatřili vycházející kouř z pozemku za Penny marketem, kde si vypaloval jeden, strážníkům dobře známý, muž z Košťan kabely. Ten uvedl, že kabely nalezl v popelnici v horním Dubí. Vypálené kabely byly v souladu se zákonem muži odňaty a předány správnímu orgánu, který se bude na podnět strážníků zabývat přestupkem proti majetku, kdy si muž ponechal věc nalezenou. Vymahatelnost práva v případech jako je tento byla u správního orgánu doposud velice nízká, protože ve většině případů, pokud byla pachateli uložena ve správním řízení pokuta, tak nebyla vymožena. Nově je ale možné udělit sankci zákaz pobytu, což je jediný účinný nástroj proti těmto osobám dopouštějících se drobných majetkových deliktů, které občany Dubí velice trápí. Sankce zákaz pobytu nám pomůže zamezit nebo alespoň snížit počet vykradených zahrádek a snížit počet drobných krádeží kovů na území města. Porušení zákazu pobytu je trestný čin, za který může soud již uložit nepodmíněný trest odnětí svobody. Při hlídkové službě strážníci potkali muže, který odpovídal popisu osoby, po níž bylo vyhlášeno Policií ČR pátrání. Při kontrole totožnosti vyšlo najevo, že se skutečně jedná o hledanou osobu. Hlídka muže předala Policii ČR. Strážníci městské policie se zúčastnili námětového cvičení v Dubí nad rybníkem na silnici E55, kde hasičský záchranný sbor naaranžoval velkou dopravní nehodu nákladního vozidla a několika osobních. Při nehodě bylo zraněno velké množství osob (jednalo se o profesionálně namaskované figuranty). Cvičení mělo prověřit všechny složky integrovaného záchranného sboru, jejich přístup a časy dojezdu na místo nehody. Strážníci městské policie nevěděli, že se jedná o cvičení, o němž bylo informováno pouze vedení městské policie a očekávali jsme, jak se strážníci při tak veliké nehodě zachovají. Strážnici městské policie velice často zasahují při dopravních nehodách a vyjíždějí při zástavách srdce, proto mají dobré zkušenosti. Cvičení bylo předběžně vyhodnoceno ze strany organizátorů, že strážníci velice dobře uspěli. Ostraha z Penny marketu oznámila, že jim neznámý muž utekl s nákupem z obchodu bez zaplacení a běžel směrem na Teplice. Ze záznamu z kamerového systému bylo vidět, že běžel do ulice Mírová, kde na něho čekalo osobní vozidlo Škoda Octavia. Muž si nasedl na místo spolujezdce a vozidlo odjelo směrem do Pozorky, kde se otočilo a jelo na kruhový objezd a dále směrem na Teplice, kde sjelo na parkoviště u tržnice. Muži byli dostiženi přivolanou hlídkou městské policie. Ve vozidle ale žádné odcizené zboží z Penny marketu nebylo, proto šli strážníci stejnou cestou, odkud muž vyšel z obchodu a v lesíku nad ulicí Mírová nalezli nákupní tašku plnou odcizeného zboží z obchodu. Muž i s nalezenými věcmi byl předán Policii ČR pro podezření ze spáchání trestného činu. Tomáš Pykal, velitel MP Dubí NOVÁ AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA Dne 22. října byla opětovně zprovozněna zastávka MHD Městský úřad, Ruská ul. směr Teplice. Práce na okolních chodnících skončily 31. října, stejně tak obnovení vodorovného dopravního značení. Technický odbor MěÚ Dubí PRÁCE MĚSTSKÉ POLICIE OČIMA DĚTÍ Pan strážník Ota Rössler navštívil prvňáčky ze ŠD v Dubí 2 a vyprávěl jim o nelehké práci městského strážníka: kdy a kde zasahují, jaké případy řeší, jaké obranné zbraně mohou použít a že kromě lidí, dětí a účastníků silničního provozu mají na starosti i odchyt psů a koček. Děti si mohly prohlédnout nejen pouta, zbraň bez nábojů, ale dokonce se svezly i služebním automobilem, a to se všem líbilo asi nejvíc. Děkujeme panu strážníkovi za skvělou besedu a těšíme se na další spolupráci. Hanka Šírová a děti 3

4 listopad 2013 DŮM PORCELÁNU S MODROU KRVÍ Dne 1. října byl slavnostně otevřen Dům porcelánu s modrou krví, který vznikl přebudováním objektu bývalého kina, kde bylo ukončeno promítání v roce Jedná se o víceúčelový objekt, kde najde své uplatnění infocentrum, stálá expozice porcelánu nejen z našeho města, ale i z dalších porcelánek z Ústeckého a Karlovarského kraje a jemu přilehlých oblastí Bavorska. Součástí je rovněž malý konferenční sál, který dobře poslouží pro pořádání odborných seminářů, přednášek a společenských setkání. Celé přebudování bylo financováno z Regionálního operačního programu regionu Severozápad, z prioritní oblasti 4 udržitelný rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 4.1 budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu. Otevření proběhlo za účasti starosty města Dubí Ing. Petra Pípala, generálního ředitele a.s. Český porcelán Dubí Ing. Vladimíra Feixe, pozvání přijal rovněž hejtman Ústeckého kraje pan Oldřich Bubeníček; ti společně přestřihli pásku speciálními porcelánovými nůžkami a zahájili tak zkušební provoz. Všechny zájemce expozicí provedl a poutavým slovem doplnil sám generální ředitel Ing. Feix, který zodpověděl i všechny zvídavé otázky. Odpoledne bylo dobrou příležitostí k řadě neformálních setkání a příjemnou atmosféru jim doplnilo hudební podbarvení skupinou BRASS BOMBERS. Lze si jen přát, aby tento víceúčelový objekt dokázal přilákat ke zhlédnutí stálé výstavy nejen občany našeho města, ale do Dubí přivést i další návštěvníky nejen z České republiky, ale i z dalších evropských zemí; vždyť výroba porcelánu žije s naším městem již téměř 150 let a je jedním z pevných atributů jemu náležejících. Ladislava Hamrová 4

5 95. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY Ve čtvrtek 24. října si představitelé města Dubí, zástupci ČSBS i občané připomněli 95. výročí založení Československé republiky položením věnce a květin k pomníku Obětem boje za svobodu. Se svým projevem k tomuto významnému výročí vystoupil starosta města Ing. Petr Pípal. Žáci dubských škol tento slavnostní akt doplnili verši a písní. Anna Gürtlerová, MKZ VOLBY DO PS PARLAMENTU ČR VOLEBNÍ VÝSLEDKY ZE DNE 26. ŘÍJNA 2013 EVAULACE TRPASLIČÍHO PROJEKTU JAK VOLILI OBČANÉ V DUBÍ Voliči Voliči, Platné v seznamu kteří se dostavili k volbám účast v % hlasy Celkem , PODROBNÉ VÝSLEDKY počet platných hlasů ANO Česká pirátská strana 56 Česká strana sociálně demokratická 594 Dělnická strana sociální spravedlnosti 57 HLAVU VZHŮRU volební blok 7 Komunistická strana Čech a Moravy 658 Koruna Česká (monarchistická strana Čech,Moravy a Slezska) 10 Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová 60 LEV 21 Národní socialisté 6 Občanská demokratická strana 182 Politické hnutí Změna 20 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 86 Strana soukromníků České republiky 10 Strana svobodných občanů 71 Strana zelených 89 Suverenita Strana zdravého rozumu 13 TOP Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 310 Anna Klímová, vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ Dubí Ve dnech října proběhlo v Penzionu Daniela na Božím Daru hodnocení celoročního Trpasličího projektu, který měl za cíl zajistit spolupráci MŠ v příhraničních oblastech. Naše mateřská škola společně s mateřskou školou Křemílek začala spolupráci s příspěvkovou organizací Kindergarten Sonnenschein v Chemnitz. Celý projekt začal v listopadu loňského roku, kde jsme si našli partnerskou školku, pokračoval druhým setkáním v Krásné Lípě, kde jsme si vytyčili společné body spolupráce a jasné termíny společných návštěv. Jako první navštívili v dubnu naše školky němečtí kamarádi. V květnu proběhlo další setkání malých kamarádů, a to ve školce v Chemnitz. Celý projekt vyvrcholil společným víkendovým setkáním na Božím Daru v penzionu Daniela. Společně s německými kolegyněmi jsme v minulých dnech zhodnotili uplynulý projekt za zdařilý. Na obou stranách došlo k obohacení nejen po stránce pracovní, kde došlo k výměně mnoha zkušeností, ale i po stránce osobnostní. Pevně doufáme, že ačkoli projekt financující tuto spolupráci skončil, že se najdou i do budoucna finance, jak ve společně dobře započaté spolupráci pokračovat. Za kolektiv MŠ Cibuláček a MŠ Křemílek Bc. Lucie Fiedlerová 5

6 listopad 2013 EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ Letos již podruhé, leč se zpožděním, se uskutečnil Evropský den jazyků. Tématem druhého ročníku byla Procházka světem pohádek známých německých spisovatelů Jakoba a Wilhelma Grimma. Žáci sedmé a osmé třídy se proměnili v pohádkové bytosti, které se představily a zahrály krátké scény v anglickém a německém jazyce. A tak jsme se mohli setkat se Sněhurkou a sedmi trpaslíky, Popelkou, Šípkovou Růženkou, Jeníčkem a Mařenkou, Červenou Karkulkou a vlkem. Své prezentace pohádkových postav či úryvků z pohádek předvedli svým spolužákům počínaje prvními třídami a konče šestou třídou. Doprovodným programem byly úkoly připravené na interaktivní tabuli. Do hodin anglického jazyka si ještě děti odnesly pracovní listy. Poděkování patří nejen učitelům, ale obzvláště žákům sedmé a osmé třídy, kteří se se ctí ujali svých rolí a předstoupili před své spolužáky. Mgr. Hana Dubnová, ZŠ Dubí 1 VÝLET ZA POHÁDKOU Ve středu 2. října odjelo přes šedesát dětí z 1. stupně ZŠ Dubí 2 za dobrodružstvím do Ploskovic. Po příjezdu jsme se nasvačili na sluníčku v zámeckých zahradách a kolem nás se procházeli krásní pávi. Po svačině nás přivítal Vypravěč, od kterého se děti dozvěděly pohádkový příběh, ve kterém si samy zahrají a nakonec vysvobodí zakletou princeznu. V zámeckém parku již čekaly pohádkové bytosti : víla, Plamínek, kouzelný strom, duch vody, komorná a nakonec zlý čaroděj, kterého děti zaklely pomocí předem naučeného zaklínadla. Tím osvobodily princeznu, která se jim za jejich pomoc odměnila kouzelným kamínkem. Celá pohádková cesta se nám všem velice líbila a budeme se těšit na další podobnou akci v tomto nebo v příštím roce. Dana Burgerová, Anastázie Fialová, Kateřina Kottová MÁME RÁDI ZVÍŘÁTKA Dne 26. září se školní družina v Dubí 2 proměnila v menší zoo. Paní Petra Koudelová přivedla francouzského buldočka Bobíka, slečna Kateřina Kottová ročního kocourka Robina a Ondra Syrový, známý terarista, celou škálu svých miláčků. Některé děti viděly možná poprvé živé agamy, užovky červené, raka poustevníka, mnohonožky, strašilky a chameleona. Všichni hosté zasvěceně vyprávěli, jak o zvířátka pečovat a co všechno ke spokojenému žití potřebují. Povídali jsme si také o zvířatech volně žijících, vysvětlili jsme si, čím jsou užitečná a čím škodí. V rámci besedy jsme si dokonce zazpívali známé písně o zvířátkách a na jejím konci si děti mohly přítomná zvířata prohlédnout a pohladit. Dětem se akce moc líbila. Za spolupráci bychom chtěli moc poděkovat paní učitelce Kottové, paní Koudelové a Ondrovi Syrovému. Simona Zaspalová, Hana Šírová, ZŠ Dubí 2 ROLLING ROCK V PODÁNÍ SEVEROČESKÉ FILHARMONIE TEPLICE The Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, Queen či ABBA hity těchto světově známých kapel si mohli poslechnout žáci naší školy na koncertu Severočeské filharmonie. Jedinečný zážitek si žáci vychutnali ve čtvrtek 17. října, kdy jsme navštívili Dům kultury Teplice. A na koncertě s názvem Rolling Rock bylo opravdu co poslouchat. Jak již název akce napovídá, nesla se ve znamení hudby 60. a 70. let minulého století. Žáci se kromě poslechu známých skladeb seznámili též se zajímavými informacemi o jednotlivých skupinách v podání dirigenta Miloše Machka. Děkujeme Severočeské filharmonii za velmi působivý zážitek. Mgr. Adéla Hufová, ZŠ Dubí 1 6 KREATIVNÍ TVOŘENÍ a opět jsme zde s naším kroužkem ruční tvorby. Děti se schází každé pondělí od 14:30 do 16:00 hodin. Začátkem října jsme kreslili vtipné a nápadité obrázky na termokelímky. Také si děti vyrobily pěkné indiánské lapače snů, které byly složitější, ale vše jsme nakonec zvládli. Posuďte sami... Za kolektiv Dagmar Pšeničková ŠKOLSKÁ RADA ZŠ DUBÍ 2 NA NÁVŠTĚVĚ V PRVNÍCH TŘÍDÁCH V pátek 27. září přivítali prvňáčci naší školy ve svých třídách zástupce Školské rady, pana Davida Emmera a Ing. Jiřího Janečka. Oba pánové, kteří zastupují ve Školské radě rodiče našich žáků, projevili zájem poznat, jak velkou práci mají od začátku nového školního roku za sebou naši nejmenší žáci. Do tříd je doprovodila paní ředitelka, která ocenila trvalý zájem rodičů o chod školy a její potřeby. Pro děti byla tato návštěva první příležitostí ukázat, co se ve škole již naučily. A nebylo toho málo. Návštěvu přivítaly veselým pásmem v pohádkových kostýmech. Žáčci se také pochlubili, že už umí tři písmenka české abecedy. Letos se však naši prvňáčci podle nového školního vzdělávacího programu učí i anglickému jazyku. Přestože od nástupu do školy uplynulo jen málo času, děti se uměly představit i anglicky. Děti byly hrdé na svoje úspěchy, za kterými stojí ale i nadšená práce jejich třídních učitelek a pečlivý dohled rodičů na domácí přípravu. Společnými silami se nám snad bude dařit i nadále, aby vzdělávání bylo pro naše žáky radostí jako pro tyto prvňáčky. Mgr. Marie Hůlková, ZŠ Dubí 2 PROJEKT NAŠE POSVÍCENÍ V rámci mezinárodní kampaně Food Right Now - Postavme se hladu připravila společnost Člověk v tísni akci s názvem Naše posvícení, do které se zapojila i naše škola. Cílem tohoto projektu bylo podpořit lokální spotřebu potravin a pomoci tak řešení problému hladu ve světě. Ve středu 16. října se proto v naší školní jídelně vařilo pouze z tuzemských potravin pochutnali jsme si na drůbeží polévce a buřtguláši. Kromě toho žáci během dne zhlédli zajímavé dokumenty týkající se především chudoby a bídy zemí třetího světa. Diskutovalo se o této smutné problematice a mnozí jsme si uvědomili, jaké štěstí máme, že jsme se narodili v Evropě, kde každý den bezstarostně jíst a pít patří pro většinu lidí k samozřejmým věcem. Mgr. Adéla Hufová, Hana Durneková, ZŠ Dubí

7 SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ Dne 4. října se konal tradiční, letos již pátý ročník sportovních her seniorů v Košťanech, na kterém dvě družstva z Dubí nemohla chybět. Kvůli náhlému onemocnění se bohužel nemohli dostavit všichni přihlášení hráči, takže vystoupení mažoretek se letos nekonalo a nebylo možné sestavit družstva po šesti členech, naštěstí nám ale vypomohlo družstvo z Krupky a Chlumce, které nám půjčilo do každého družstva jednoho svého náhradníka, abychom měli také šanci na výhru, takže jim za to patří náš velký dík. Disciplín bylo celkem deset, mezi nimi např. skládání sirek do krabičky jednou rukou na čas, házení medicinbalem, srážení plechovek či kopání míče do branky. Soutěžní družstva byla tentokrát hotová zhruba za hodinu, za další hodinu proběhlo vyhlášení výsledků. I přes lezavé, chladné počasí se všichni dobře bavili, vzájemně se povzbuzovali a atmosféra byla více než příjemná. Co se našich družstev týče, druhé se dostalo na krásnou stříbrnou pozici, první družstvo pak na sedmé místo. V ženské kategorii jsme obsadili hned dvě ze tří předních příček, a to první místo paní Szedalovou, naší náhradnicí z Chlumce, a třetí místo paní Hynkovou. V mužské kategorii druhé místo získal pan Holeček. Všem účastníkům byly předány diplomy a čokoládové medaile za město Dubí, které přijel předat osobně pan starosta, od pořadatele dostaly vítězné týmy velký frgál, medaile a pohár. Na naše seniory jsme tedy právem hrdí a pro příští rok plánujeme týmy posílit. Děkujeme všem zúčastněným a gratulujeme k úspěchu! Odbor školství a sociálních věcí MěÚ Dubí SOUTĚŽ O DUBSKÝ KOLÁČ Dne 16. října proběhl v domově Dubí již XIII. ročník soutěže o Dubský koláč. Letos se této akce zúčastnilo 13 družstev z domovů pro seniory i ze vzdálenějšího okolí. Díky své popularitě si tato akce našla dokonce už i své sponzory. Letos jimi byli: Ing. Petr Pípal, který věnoval dorty a Český porcelán a. s. Dubí, který věnoval pamětní talíře pro vítěze. Jako každý rok, tak i letos mělo celé klání dvě části. Jednou částí je soupeření družstev v motorických, vědomostních, ale i kreativních disciplínách. Všichni účastníci byli z našich disciplín nadšení více než v minulých ročnících, zejména pak z pantomimy, filmových hádanek, ale také z podzimního úklidu. První místo si v této části vybojoval Klub seniorů z Krupky, druhé skončilo naše družstvo a na třetím místě se umístili hráči z DPS Severní Terasa. V druhé části se potom hodnotí vzhled a chuť koláčů, které si jednotlivá družstva vyrobila ve svých zařízeních a přivezla k nám. Letos bylo téma SLANÝ KOLÁČ. Chuť hodnotí odborná porota složená z našeho šéfkuchaře a potom z každého družstva jeden hráč. Vzhled se hodnotí pomocí žetonků, které jsou vhazovány do nádob k jednotlivým soutěžním zákuskům. Musím však říci, že hodnocení druhé části soutěže nebylo vůbec lehké, protože všechny zákusky byly velmi pěkné a až hříšně dobré. Porota měla velmi zodpovědný a nelehký úkol. Ono ochutnat 13 zákusků asi není nic snadného. Porotci nakonec rozhodli, že nejchutnější slaný koláč připravilo naše družstvo Dubí, druhé místo se svým zákuskem vybojovalo družstvo z DD Dobětice a třetí místo si odnášeli hosté z DPS Chlumec. Všichni se ze svých úspěchů velmi radovali. Po tomto velmi náročném klání nám zahrála kapela Pichlovanka a kdo měl zájem, mohl i tančit. K odpolední zábavě samozřejmě nesměla chybět ani dobrá káva a zákusek, tentokrát ale sladký. Hosté ze širokého okolí se vraceli zpět do svých zařízení s plnými bříšky, dobrou náladou a spoustou zážitků a dojmů. Nezbývá než dodat, že všem účastníkům srdečně děkujeme, že přijali naše pozvání a soutěžili ze všech sil. Velké díky patří i personálu, a to především z oddělení sociální terapie a zaměstnancům kuchyně. Barbora Haincová,DiS. vedoucí sociální terapie Dne 16. října proběhl v našem domově Na Výšině již 13. ročník soutěže o Dubský koláč. Zúčastnilo se ho 13 soutěžních družstev. Soutěže zahájili projevem zástupce pana ředitele pan Žid, starosta města Dubí pan Pípal a vedoucí volnočasových aktivit paní Baruška. Soutěžilo se ve velmi zajímavých disciplínách. Všem soutěžícím se vedlo velice dobře, i když vítěz mohl být jen jeden. Družstvo našeho domova se umístilo na velmi pěkném druhém místě, při hodnocení koláčů dokonce na prvním místě. Chtěla bych zde hlavně pochválit pracovnice volnočasových aktivit za vzornou přípravu prostředí, za výbornou organizaci celé soutěže, za milé pozornosti, zde vyrobené v keramické dílně, mističky se svíčkou a emblémem soutěže. Během celého soutěžního klání se také výborně staraly o občerstvení a společně se sestřičkami o podávání oběda. Po vyhlášení vítězů nám hezky zahrála kapela Pichlovanka, byla podávána káva i moučník. Eva Vondráková 7

8 listopad 2013 POZVÁNKA NA PROCHÁZKU POHÁDKOU... v našem městě, v prostorách Lidového domu v Pozorce, probíhá až do konce měsíce listopadu výstava originálních filmových kostýmů z pohádky Princ a Večernice. Vedle kostýmů titulních představitelů můžete zhlédnout kostýmy celé královské rodiny, nechybí ani kostýmy Měsíčníka, Větrníka, Slunečníka, ale ani obávaného čaroděje Mrakomora Otevřeno je denně kromě pondělí od do hod. Mimo otevírací dobu je možno pro skupiny dohodnout prohlídku na tel. čísle V malém sále Lidového domu je ke zhlédnutí doprovodná výstava s názvem Dětský film v pohledu českého filmového plakátu. Od 16. listopadu až do 2. března 2014 můžete znovu navštívit velkou zimní výstavu, která Vás provede legendární pohádkou Tři oříšky pro Popelku. Koná se v sousedním Sasku, a to na zámku Moritzburg, kde se film v roce 1973 rovněž natáčel. Podrobnější informace najdete na internetové stránce zámku: a to rovněž v českém jazyce. Další informace najdete na (-mkz-) EXKURZE DO TOVÁRNY PETROF Metropoli východních Čech Hradec Králové navštívila 9. října osmnáctičlenná skupina žáků a pedagogů ZUŠ Dubí. Hlavním účelem cesty byla návštěva továrny PETROF, která vyrábí od roku 1864 klavíry a pianina. Pro všechny to byl obrovský zážitek: jak pro ty, kteří tam byli poprvé, tak pro nás, kteří jsme zde byli již po několikáté. Továrna se stále vyvíjí, vznikají nové technologie a my jsme viděli výrobu od prvopočátku. Usazování rámů, výroba kladívek, strun a kláves, sestavování všech komponentů... Největším zážitkem asi byla možnost zahrát si v sále, kde jsou vystaveny hotové nástroje (v tu dobu právě šest koncertních křídel), samozřejmě všichni hráli současně, někdy čtyřručně a pochopitelně každý něco jiného. Vzhledem k tomu, že mezi zúčastněnými byli kromě jedné výtvarnice a dvou kytaristek samí klavíristé, ozývalo se skutečně zvuků bohatě. PETROFka je velmi dobře připravena pořádat prohlídky s odborným výkladem. Pro nás, coby školu pro začínající muzikanty, uspořádala prohlídku zdarma. Eva Valtová, řed. ZUŠ Dubí 10. JUBILEJNÍ LAMPIONOVÝ PRŮVOD JE ZA NÁMI... V sobotu 19. října se od 18:15 hodin konal tradiční lampionový průvod v Dubí. Tentokrát se mohl pyšnit jubilejním číslem 10. A protože nám počasí přálo, byla i účast velmi hojná. Dokonce předčila očekávání pořadatelů, neboť se konečně podařilo pokořit ať už malých, velkých, místních či přespolních účastníků. Ti nejmenší dostali na startu tradiční perníčky, které napekla paní Horčičková. A tak se dlouhý špalír vydal napříč podvečerním Dubím za hřmotu bubnů bubeníků skupiny historického šermu "Černá korouhev". V čele průvodu předváděla svou diodovou světelnou show děvčata ze skupiny "GIRALDELL". Na bezpečnost zejména při průchodu hlavními silnicemi dohlíželi strážníci Městské policie Dubí. Na louce pod Kudrákem, kde mají své zázemí dobrovolní hasiči, přivítala přicházející průvod country skupina "Na poslední chvíli". Po přivítací řeči hlavního organizátora akce, Tomáše Zíky, který zejména poděkoval všem, kteří se celých DESET let na úspěchu této akce podíleli, vystoupila ještě jednou děvčata Jana a Pavla. Tentokráte předvedla divákům show ohnivou. Po následné písničce pak z pódia pozdravil účastníky hejtman Ústeckého kraje pan Oldřich Bubeníček. Poté již následoval zlatý hřeb večera - ohňostroj, který připravil pan Zacharda. A tak se nebe nad Dubím na několik minut rozzářilo pestrou paletou barev. Pak už se opět rozezněly libé tóny kytar. Kdo chtěl, tancoval. Kdo nechtěl, poslouchal a mnozí se zatím občerstvili u stánků. A tak už mi nezbývá než poděkovat všem organizátorům a spoluorganizátorům za jejich práci. Všem sponzorům za finanční podporu. A hlavně pak chci poděkovat Vám, účastníkům, za to, že jste v takovém počtu přišli!!! Úplným závěrem mohu jen říci, že 10. jubilejní lampionový průvod je za námi a já už se teď těším s Vámi na viděnou na jedenáctém ročníku. Za organizátory: Tomáš Zíka, zastupitel města Dubí 8 SLAVNOSTNÍ VEČER V ÚSTECKÉM DIVADLE Viktorka Bromová, žákyně ZUŠ Dubí (ped. H. Cimplová), vítězka celostátní soutěže Teplické flautohry, vystoupila v pátek 11. října v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem na Koncertě laureátů soutěží ve školním roce 2012/2013. Koncert se konal při příležitosti 1. konference učitelů základních uměleckých škol Ústeckého kraje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Součástí slavnostního dne byla i vernisáž výstavy výtvarných děl žáků našeho kraje ve společenských prostorách divadla. Krajská umělecká rada Ústeckého kraje a ZUŠ Litvínov vydaly historicky první společný katalog, ve kterém jsou představeny všechny naše ZUŠky. Celá akce se uskutečnila za podpory Evropského sociálního fondu, Evropské unie, MŠMT a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Eva Valtová, ředitelka ZUŠ Dubí

9 PODZIMNÍ VÝLET I letošní podzimní výlet za poznáním pro dubské seniory se setkal s jejich zájmem. Cílem cesty bylo tentokrát Litoměřicko a Lounsko. Ačkoliv jsme museli z organizačních důvodů operativně změnit pořadí našich cílů, viděli jsme vše, co bylo v plánu. Důvodem změny bylo natáčení filmu Tři mušketýři v produkci BBC na libochovickém zámku, takže náš první cíl byl ve starobylé Peruci na Lounsku, městysu, o němž první zmínky pocházejí až z roku Tato obec je výrazně spjata s našimi dějinami, a tak naším prvním cílem byla návštěva proslulého dubu, u něhož se podle pověsti snad setkal Oldřich s Boženou. Třebaže cesta k němu si vyžádala téměř kilometrovou procházku, tak většina výletníků ji ve slunečném ránu absolvovala, ačkoliv se jednalo při návratu o vcelku strmý výstup. Poté jejich kroky vedly do Muzea české vesnice, které se nachází v areálu zámeckého parku. Mnozí mezi exponáty nacházeli ty, které si ve vzpomínkách na vlastní dětství ještě vybavily, a tak tehdy moderní pračky, ždímačky, pečící formy a další druhy kuchyňských potřeb, ale třeba i mandl na prádlo vyvolaly příjemné vzpomínky, stejně tak pohled do simulované školní třídy s lavicemi a kalamářem a někdejšími slabikáři a početnicemi. Poté naše cesta vedla do Roudnice nad Labem, historického města, jehož vznik je doložen zmínkou o majetku pražských biskupů z roku Zde byl individuální program, mnozí si prošli historické Karlovo náměstí v bezprostřední blízkosti roudnického zámku, z kamenného mostu, který je třetí nejstarší v Čechách a vůbec první kamenný přes řeku Labe, se nabízely pěkné pohledy směrem k vyvýšeninám blízkého Českého středohoří. Poté přišlo vhod k odpočinku posezení v některé z místních restaurací či cukráren. Pravdou je, že na návštěvě Roudnice nad Labem jsme se shodli na cestě do Lázních Mšených, jelikož toto malé městečko by nenabídlo ke zhlédnutí tolik zajímavostí, jak tomu bylo v Roudnici, jelikož do návštěvy libochovického zámku nám zbývaly ještě téměř tři hodiny. Do Libochovic, rodiště Jana Evangelisty Purkyně, jsme přijeli před třetí hodinou odpolední a následovala prohlídka zámeckého parku. Na místě dnešního zámku kdysi stávala dřevěná tvrz, kterou na počátku 15. století dal Zbyněk Zajíc přestavět na zděnou, a to v gotickém slohu, která již byla schopna obývání. Z této stavby se však nic nedochovalo. Tvrz neodolala husitským válkám a byla vypálena, stejně jako město. Až v polovině 16. století se koupí dostává do rukou Jana z Lobkovic, který na místě vypálené tvrze začal se stavbou nového zámku v renesančním stylu. V roce 1683 je zámek znovu přestavován a jeho dnešní podoba je dílem italského architekta Antonia Porty. O celé historii zámku jsme se dozvěděli ze zajímavého vyprávění paní průvodkyně, která dodala i nejednu zajímavost z historie zámku, ze života jeho někdejších majitelů i celého panství. Po krátkém odpočinku na zámeckém nádvoří již naše cesta vedla zpět do Dubí. Snad můžeme říci, že podzimní výlet se vydařil a již nyní plánuje další cesty za poznáním, na které Vás pozveme v příštím roce. Anna Gürtlerová, Jiří Šiller PODĚKOVÁNÍ Dne 15. října v hodin proběhla v naší mateřské škole Cibuláček významná akce, prohlídka budovy mateřské školy po celkové rekonstrukci. Úspěšně byl dokončen projekt Zateplení objektu MŠ Cibuláček, Tovární 517, Dubí 1, na který byla získaná dotace ze Státního fondu životního prostředí. Ředitelka školy Bc. Milada Minaříková poděkovala za celý projekt Městu Dubí v zastoupení pana starosty Ing. Petra Pípala, projektových manažerů, tajemnice úřadu a ostatních pracovnic městského úřadu z odboru školství a sociálních věcí, stavebního úřadu a dalších Mateřská škola Cibuláček se tak do podzimních měsíců vybarvila do modrošedých barev. Za kolektiv MŠ Bc. Milada Minaříková Rádi bychom popřáli Veronice Oppitzové k jejím 25. narozeninám a Pavlu Srbovi k jeho 50. narozeninám, které oba oslavili společně v říjnu Všichni oběma přejeme mnoho zdraví, pracovních úspěchů a hlavně lásky. Zároveň jim gratulujeme k devítiletému výročí jejich vztahu a přejeme mnoho dalších skvěle prožitých let. Z celého srdce přeje Raduška, Eva, Radek, Libuška, Jiřík, Alenka, Drážík, Natálka, Marek, Milča, Katrin, David, Džína a Džorč. Moucha mouše Dne 3. listopadu oslavil 78. narozeniny pan Jaroslav Kolář Mnoho štěstí, zdraví a životního elánu do dalších let přejí Anna Dieneltová a Ela Kolářová. 25. října oslavila krásné životní jubileum 85 let paní Marta Mayhofferová z DPS Dubí 3. Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti přejí Jaroslav Kolář a Anička Dieneltová 9

10 říjen 2013 KNIHOVNA OZNAMUJE Základní škola Dubí 1 srdečně zve na Adventní odpoledne s rodiči 27. listopadu od 15:00 do 17:30 hodin v budově Tovární ul. 364 Pro současné i budoucí žáky školy, jejich rodiče i přátele je připraveno příjemné předvánoční posezení spojené s poslechem koled. Každý si může vyrobit adventní věnec, lucerničku, zápich a další dekorace. Těší se na Vás kolektiv paní učitelek 1. stupně Ve dnech a bude knihovna otevřená pouze do 15: 00 hod. Děkujeme za pochopení. Knihovna Dubí OZNÁMENÍ REDAKČNÍ RADY Vážení přispěvatelé, vzhledem k tomu, že jsme do listopadového vydání Dubského zpravodaje obdrželi větší množství příspěvků, není v našich silách všechny zařadit. Ty, u nichž to jejich aktuálnost dovolí, přeřazujeme do příštího vydání. Děkujeme za pochopení. Redakční rada Dubského zpravodaje VÁNOCE S ČESKÝM PORCELÁNEM V DOMĚ PORCELÁNU S MODROU KRVÍ Nedávno otevřený Dům porcelánu s modrou krví, tzv. Modrodům stále ještě voní svěží novotou ou a my bychom ho již brzy rádi naplnili životem. Proto vás rádi přivítáme v našem domě, kde můžete potěšit své oko stálou expozicí současné produkce nejen Českého porcelánu, a. s. Dubí, velkoformátovými kobaltových malbami pod glazuru, originálními hrnky, ale také můžete zhlédnout a případně se inspirovat naší stylovou předvánoční porcelánovou výzdobou, překrásným vánočním stromkem plným porcelánových ozdob a samozřejmostí bude i porcelánový betlém a další malá vánoční překvapení. Julie Šišková Otvírací doba do Po Pá : hod, So - Ne - zavřeno Otvírací doba od Po Pá: hod, So Ne zavřeno Kontakt na tel. čísle: PODĚKOVÁNÍ Chceme tímto poděkovat pracovníkům Veřejně prospěšných prací, jmenovitě panu Čikalovi a paní Štíbrové, kteří pod vedením paní Vaškové velmi dobře odvádí svou práci. Tak čisto ve Sportovní ulici v Dubí 2 nepamatujeme. Jsou příkladem těch občanů, kteří neradi sedí s rukama v klíně. Občané ze Sportovní ulice v Dubí 2 ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY NA HŘBITOVĚ V NOVOSEDLICÍCH Od 3. listopadu došlo ke změně otevírací doby na hřbitově v Novosedlicích; hlavní brána bude otevřena denně od 8:00 do 17:00 hodin, a tzv. zadní brána pro vstup na hřbitov z Bystřické ulice bude otevřena rovněž denně, a to od 8:00 do 16:00 hodin. Tyto otevírací hodiny budou v platnosti po dobu středoevropského zimního času. (šl) 10 Dne 18. listopadu uplynou dva roky od úmrtí paní Anny Jokelové S láskou vzpomíná manžel Luděk, synové Luděk, Jan a František s rodinami, vnuk Jakub, Alois, Natálka a ostatní příbuzní a známí.

11 ŠKOLA V PŘÍRODĚ V posledním týdnu měsíce září se zúčastnilo dvaadvacet dětí z mateřské školy Cibuláček školy v přírodě v rekreačním středisku Poslův Mlýn - Doksy ve spolupráci se zvolenou agenturou. Celý týden se nesl v indiánském duchu, a to pod vedením uč. A. Minaříkové a Bc. L. Fiedlerové. Děti poznávaly indiánské tradice a zvyklosti, snažily se o soužití s přírodou, sbíraly houby a borůvky, stavěly z přírodnin domečky pro zvířátka a indiánská tee-pee, absolvovaly také výpravu za indiánským pokladem a nechyběl lov bizonů. Na závěr týdne se děti převlékly do masek a rozloučily se indiánskou oslavou zvanou POW WOW, kde předvedly své nově získané dovednosti a znalosti z celého týdne. Návrat byl plný nadšení a už se moc těšíme na další školu v přírodě, která proběhne na jaře. Za kolektiv MŠ Cibuláček Bc. Lucie Fiedlerová INZERCE Upeču VÁNOČNÍ CUKROVÍ domácí výroba 285,-Kč za 1 kg až 10 druhů tel , První pomoc pro vaše PC Nabízím pomoc při opravě vašeho stolního počítače nebo notebooku. Opravu, instalaci Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8. Zálohu dat, instalaci tiskárny či Wi-Fi routeru. Případní zájemci o mou pomoc mohou volat od pondělí do neděle na tel. č KRISTA ŠÍBOVÁ (BUBENÍČKOVÁ) oznamuje znovuotevření pánského, dětského a dámského KADEŘNICTVÍ v prostorách bývalého zdravotního střediska v Pozorce. Otevřeno od Pracovní doba 11:00 17:00 a dále krátký a dlouhý týden. Informace na tel. čísle: nebo na dveřích provozovny. Těším se na vaši návštěvu, budete mile vítáni. Tel: Web: Fax: Ve školním roce Střední škola stavební, Teplice odloučené pracoviště Krupka nabízí tyto atraktivní obory: studijní (dvouletý obor ukončený maturitní zkouškou) L/51 - Podnikání L/51 - Provozní technika učební (tříletý obor ukončený závěrečnou zkouškou) H/01 - Obráběč kovů (možnost prospěchového stipendia) H/01 - Elektrikář (možnost prospěchového stipendia) E/01 - Strojírenské práce Měsíčník DUBSKÝ ZPRAVODAJ vydává Město Dubí, Ruská 264, DUBÍ, IČO evidenční číslo MK ČR E vychází v Dubí 12. den v měsíci v nákladu 2000 výtisků Redakční rada: Mgr. Soňa Kosová - šéfredaktorka, Martin Dlouhý - redaktor, Anna Gürtlerová - redaktorka, Jiří Šiller - redaktor Sazba a tisk: ALWAC, a. s. U příspěvků delších než rozsah A4 si redakce vyhrazuje právo obsah bez porušení smyslu přiměřeně zkrátit. Příspěvky, náměty a dotazy do Dubského zpravodaje zasílejte na Městské kulturní zařízení nebo telefonujte na nebo či mailujte na: Příspěvky do DZ zasílejte zásadně formou přílohy. Nevlastníte-li počítač s připojením na internet, využijte této služby v knihovně. Uzávěrka Dubského zpravodaje je vždy 25. dne v měsíci. Nezaručujeme, že příspěvky došlé po tomto datu budou zařazeny. Nevyžádané rukopisy nevracíme. 11

12 listopad 2013 MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ 12

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40 1 Obsah: 1. Zákonná úprava 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Plnění závazných ukazatelů 4. Rozpočtová opatření 5. Výsledek hospodaření a stav finančních prostředků 6. Hospodářská činnost 7. Majetek

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Domanínský zpravodaj září - říjen 2013, číslo 85

Domanínský zpravodaj září - říjen 2013, číslo 85 září - říjen 2013, číslo 85 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 2 Příspěvky od občanů... 3 Domanínské zajímavosti... 4 Víte, že... 5 Kultura a sport... 7 Co

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA Z pyžamové párty v Bakově Rákos nad zlato V pohádkách se sice vypráví sůl nad zlato, ale rákos živil i zdejší obyvatele. Takže by se dalo říct rákos nad zlato.

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Uběhlo čtrnáct dní a my vám přinášíme další číslo Deváťáckých novin. Začátek února se předvedl spíše jarním počasím než zamrzlými rybníky a zasněženou krajinou. Doufáme, že napadne nějaký sníh

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Číslo 4. Ročník II. Červen 2012

Číslo 4. Ročník II. Červen 2012 Školní ilustrovaný magazín III. základní školy Jindřichův Hradec Číslo 4. Ročník II. Červen 2012 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková,

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Zvonek 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Oboz. tohle slovo mi jeden čas znělo jako tajemné zaklínadlo. Tenkrát jsem

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015 Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová Měsíčník jedné třídy březen 2015 MINI REPORTÉR Mini úvod Pokud již čtete úvod, znamená to, že držíte

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte?

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte? sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? 82 sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? Ano Frequency Cumulative 82 1, 1, 1, sc2 Jakým způsobem bydlíte? 82 sc2 Jakým způsobem bydlíte? Ve vlastním domě či v domě, který patří

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA V průběhu roku 2012 byly završeny stavební úpravy objektu, v důsledku kterých došlo k výrazným změnám v poskytování péče a v posunu klientů k větší

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013 Projekt Já a moje město 1. třída Zajíčci šk. rok 2012/2013 Projekt: Já a moje město Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Já a moje

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Domov. Srdce v dlaních

Domov. Srdce v dlaních Domov Srdce v dlaních 12.číslo Zpravodaj Listopad 2014 Horoskop Štír Lidé narození ve znamení Štíra mají velmi jasné myšlení, bystrý úsudek a přesný odhad situace. Nemají jen dobrou paměť, ale mají i aktivní

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Začátek roku 2013 se nesl v duchu plánování rekonstrukce pavilonu A. Na tomto pavilonu je plánováno vybudovat dvě

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

Archiv 6. třídy. Mezinárodní matematická soutěž Klokan 6. a 7. ročník kategorie BENJAMÍN obsadil Vláďa Světlík krásné 2. místo. MOC GRATULUJEME.

Archiv 6. třídy. Mezinárodní matematická soutěž Klokan 6. a 7. ročník kategorie BENJAMÍN obsadil Vláďa Světlík krásné 2. místo. MOC GRATULUJEME. Archiv 6. třídy ČERVEN 2011 prohlédněte si aktuální články k těmto akcím 3. 6. Projektový den Děti dětem, aneb Známe své město? 6. 6. Preventivní program Klima třídy /zde klikněte/ 10. 6. Přírodopisná

Více

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba Vás zvou na 2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Konference národních geoparků se koná

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Herr Shakespeare? Keine Angst

Herr Shakespeare? Keine Angst Herr Shakespeare? Keine Angst Delegace z české a německé školy společně vytvořily projekt s názvem Vorhang auf für Romeo und Julia im neuen Europa!, jenž byl uskutečněn díky programu Comenius. Hlavním

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více