MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK"

Transkript

1 MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 25

2 1. Identifikační údaje Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Plátce DPH: Číslo smlouvy: Datum zahájení realizace projektu: Datum ukončení realizace projektu: Celková výše finanční podpory: Číslo monitorovací zprávy: Pořadové číslo zprávy: Datum finalizace zprávy: Sledované období od: Sledované období do: Předpokládané datum předložení ŘO/ZS: K této MZ bude zpracována Žádost o platbu: Podpora ICT vzdělávání v regionu Moravských Budějovic CZ.1.07/1.3.02/ ZŠ MORAVSKÉ BUDĚJOVICE /2/0002 0z238PM , Přepracovaný harmonogram aktivit: Obecný popis projektu: Zhotovitel MZ/HoP: Příjmení: Telefon I: Sedláček Funkce: Hlavní kontaktní osoba: Příjmení: Sedláček Telefon I: Funkce: zástupce ředitele, metodik ICT Statutární zástupce: Příjmení: Dostál Telefon I: Funkce: ředitel 2. Indikátory hlášení Jméno: Telefon II: Fax: Jméno: Telefon II: Fax: Jméno: Telefon II: Fax: Oldřich Oldřich František Strana 2 z 25

3 Kód indikátoru: Název indikátoru: Cílová hodnota: Datum cílové hodnoty: Hodnota: Datum dosažené hodnoty: Měrná jednotka: Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 17, , produkt Počet nově vytvořených produktů za monitorovací období 0. Celkový počet zůstává 8. Kód indikátoru: Název indikátoru: Cílová hodnota: Datum cílové hodnoty: Hodnota: Datum dosažené hodnoty: Měrná jednotka: Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT 3, , produkt Počet nově vytvořených produktů s komponentou ICT za monitorovací období 0. Celkový počet zůstává 3. Kód indikátoru: Název indikátoru: Cílová hodnota: Datum cílové hodnoty: Hodnota: Datum dosažené hodnoty: Měrná jednotka: Počet podpořených osob klienti služeb 420, , Počet osob Strana 3 z 25

4 Kód indikátoru: Název indikátoru: Cílová hodnota: Datum cílové hodnoty: Hodnota: Datum dosažené hodnoty: Měrná jednotka: Počet podpořených osob klienti služeb muži 150, , muži Zdroje dat, kterými dokládáme naplnění MI za monitorovací období jsou následující: Počty podpořených osob jsou zde započítány nově podpořené osoby tj. osoby, které zahájily kurz, doručily řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku a absolvovaly alespoň jednu lekci v monitorovacím období. Tyto hodnoty dokládáme: přihláškou a prezenčními listinami originály jsou uloženy v archivu projektu na ZŠ pracovními výkazy lektorů a přílohou č. 21. Evidence kurzů realizovaných v monitorovacím období. Počet podpořených osob (muži) za monitorovací období 26, celkem 97. Kód indikátoru: Název indikátoru: Cílová hodnota: Datum cílové hodnoty: Hodnota: Datum dosažené hodnoty: Měrná jednotka: Počet podpořených osob klienti služeb ženy 270, , ženy Počet podpořených osob (ženy) za monitorovací období 71, celkem 289. Kód indikátoru: Název indikátoru: Cílová hodnota: Datum cílové hodnoty: Hodnota: Datum dosažené hodnoty: Měrná jednotka: Počet podpořených osob poskytovatelé služeb 8, , Počet osob Počet osob poskytující služby za monitorovací období se aktivně zapojil jeden nový lektor projektu. (paní Marcela Hanáková kurzy č. 41, 43, 44). Využití ICT v environmentálním vzdělávání). Celkový počet osob poskytující služby se zvýšil na 6. Strana 4 z 25

5 Kód indikátoru: Název indikátoru: Cílová hodnota: Datum cílové hodnoty: Hodnota: Datum dosažené hodnoty: Měrná jednotka: Počet úspěšně podpořených osob muži 140, , Počet osob Počty úspěšně podpořených osob jsou zde započítány osoby, které v monitorovacím období úspěšně ukončily kurz (docházka, vyplněný evaluační dotazník, odevzdaná práce). Tyto hodnoty dokládáme: přihláškou a prezenčními listinami, evaluačními dotazníky, pracemi účastníků originály jsou uloženy v archivu projektu na ZŠ pracovními výkazy lektorů a přílohou č. 21. Evidence kurzů. Každá úspěšně podpořená osoba po ukončení kurzu dostává osvědčení o absolvování kurzu. Počet úspěšně podpořených osob (muži) za monitorovací období 23, celkem 92. Kód indikátoru: Název indikátoru: Cílová hodnota: Datum cílové hodnoty: Hodnota: Datum dosažené hodnoty: Měrná jednotka: Počet úspěšně podpořených osob ženy 260, , Počet osob Počet úspěšně podpořených osob (ženy) za monitorovací období 80, celkem Výběrová řízení Pořadové číslo VŘ: Je VŘ evidováno v ISVZ: Název VŘ: Vyhlašovatel: Vyplňované údaje k: VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Stav VŘ: Druh výběrového/zadávacího řízení: Vybráno: Specifikace druhu zadavatele: Druh VŘ podle předmětu: Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 001 Výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky Základní škola Moravské Budějovice Havlíčkova ul. 933 okres Třebíč Výběrové řízení Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) Výběrové řízení ukončeno osoba, která není zadavatelem dle zákona Dodávky ,00 Strana 5 z 25

6 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: Datum podpisu smlouvy o dílo: , Bude vypsáno výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky. Jedná se o PC sestavy pro lektora a účastníky školení včetně příslušenství. Budou dodrženy podmínky stanovené pro výběrové řízení při pořizování služeb z prostředků finanční podpory OP VK pro hodnotu zakázky od do , Kč bez DPH. Výběrové řízení s více dodavateli: Dodavatel(é) výběrového řízení: GA holding s.r.o ,00 Strana 6 z 25

7 4. Publicita Název publicity: Publicita splněna: Název publicity: Publicita splněna: Název publicity: Publicita splněna: Název publicity: Publicita splněna: Název publicity: Publicita splněna: Název publicity: Publicita splněna: Název publicity: Publicita splněna: Název publicity: Publicita splněna: Název publicity: Publicita splněna: Název publicity: Publicita splněna: Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie, prezenční listiny, certifikáty atd.) Prezenční listiny, přihlášky ke kurzům, evaluační dotazníky, vydané certifikáty jsou opatřeny příslušným logolinkem dle příručky. Tato aktivita probíhá průběžně v návaznosti na realizované kurzy. Propagační předměty Na kurzech jsou účastníci informováni o projektu a jeho financování. Rovněž jsou všem účastníkům předávány drobné reklamní předměty s příslušnými logy. Oznámení ve všech vzdělávacích materiálech Na kurzech účastníci dostávají manuály a podpůrné materiály tyto jsou opatřeny příslušným logolinkem. Viditelné umístění trvalé informační desky U hlavního vchodu školy je trvale umístěna informační tabule ohledně realizace projektu a jeho financování. Souhlas se zveřejním v seznamu příjemců Je obsahem smlouvy o projektu. Zvláštní tiskové a mediální zprávy Na celostátní konferenci "Počítač ve škole" v Novém Městě na Moravě jsme vystoupili s workshopem, kde jsme informovali o realizaci našeho projektu včetně jeho financování. Oznámení ve všech mediálních prezentacích Na všech kurzech je mediálně prezentována informace o projektu a jeho financování. Internetové stránky projektu Internetové stránky projektu jsou pravidelně aktualizovány. Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech Na kurzech jsou účastníci informováni o projektu a jeho financování. Školicí místnost je opatřena příslušným logem, v učebně je nástěnka s materiály ohledně projektu a jeho financování. Vyvěšení vlajky na místě realizace projektu v průběhu týdne, na který připadá 9. květen Termín 9. 5 spadá mimo sledované monitorovací období. 5. Rozpočet projektu Strana 7 z 25

8 Kód Název nákladu Počet kusů 01 OSOBNÍ NÁKLADY Platy, odměny z dohod a pojistné Náklady na odborné zaměstnance, v tom Odměny z dohod (DPP) Lektoři , ,00 0,00 os. *měs. (hod.) 1 0,00 0,00 0,00 os. * měs. (hod.) 22,38 Autorské honoráře Náklady na administrativní zaměstnance, v tom Odměny z dohod (DPČ) 0 0, , 00 0,00 53,96 0 0, ,00 0,00 46,35 Platy 0 0,00 0,00 0,00 os. * měs. (hod.) 0 0, ,00 0,00 os. * měs. (hod.) 0 0, ,00 0,00 23,97 Platy 0 0,00 0,00 0,00 os. * měs. (hod.) Odměny z dohod (DPČ) Odměny z dohod (DPP) Manažerští pracovníci Administrativní pracovník Jiné povinné údaje (Zákonné pojištění zaměstnanců) 0 0, ,00 0,00 22,38 0 0,00 0,00 0,00 os. * měs. (hod.) 22, FKSP 02 CESTOVNÍ NÁHRADY (dle zákona 262/2006 Sb.) Služební cesty tuzemské Cestovné (vč. provozu služebního auta) Cena kusu [Kč] Náklady celkem [Kč] 0 0, ,00 0,00 os. * měs. (hod.) , ,00 0,00 os * měs. (hod.) , ,00 0,00 os. * měs. (hod.) DPH Jednotka % Režim podpory Zdravotní pojištění , ,00 0,00 2,01 0 0, ,00 0,00 2,39 0 0, ,00 0,00 2, , ,00 0,00 cesta 2, Ubytování 8 550, ,00 0,00 osoba*den 0, Stravné 60 60, ,00 0,00 osoba*den 0, ,97 21,25 Autorské honoráře Sociální pojištění , ,00 0,00 5,6 2,71 Strana 8 z 25

9 Nutné vedlejší výdaje Služební cesty zahraniční Cestovné (vč. provozu služebního auta) Ostatní 03 ZAŘÍZENÍ 0 0, ,00 0,00 24, hmotný majetek do 60 tis. Kč Drobný hmotný majetek PS sestava pro účastníky kurzů , ,00 0,00 kus 11, PC sestava lektora , ,00 0,00 kus 0, Tiskárna , ,00 0,00 kus 0, Tiskárna barevná , ,00 0,00 kus 0, Mikrofon k PC 5 500, ,00 0,00 kus 0, Repro k PC 1 900,00 900,00 0,00 kus 0, Tablet k PC , ,00 0,00 kus 0, Webkamera , ,00 0,00 kus 0, Dataprojektor , ,00 0,00 kus 0, Notebook , ,00 0,00 kus 0, Vizualizér , ,00 0,00 kus 1, Mikroskop pro přenost obrazu do PC 1 0,00 0,00 0,00 kus Ubytování 0 0,00 0,00 0,00 osoba*den Stravné 0 0,00 0,00 0,00 osoba*den 0 0 0, ,00 0,00 5, Software 0 0, ,00 0,00 kus 5, SW na úpravu videa Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0,00 0,00 0,00 cesta , ,00 0,00 licence 0,68 Office , ,00 0,00 licence 1,26 Zoner Calisto , ,00 0,00 multilicence 0,73 Interaktivní učebnice , ,00 0,00 kus 1,12 Výukový software , ,00 0,00 multilicence 1, Ostatní Software Ostatní 0 0, ,00 0,00 kus 18, , ,00 0,00 kus 0, Externí záložní disk , ,00 0,00 kus 0, Čtečka karet 1 420,00 420,00 0,00 kus 0, Skener , ,00 0,00 kus 0,17 Strana 9 z 25

10 Spotřební materiál, kancelářské potřeby, tisk pro cílovou skupinu Použitý drobný hmotný majetek Nájem zařízení, leasing Křížové financování Vzdělávání lektorů pedagogů Občerstvení účastníků kurzů Podpora účastníků (stravné, ubytování?) Investiční část investiční část 04 MÍSTNÍ KANCELÁŘ Spotřební zboží a provozní materiál , ,00 0,00 měsíc 1,66 0 0,00 0,00 0,00 kus Odpisy 0 0,00 0,00 0,00 měsíc Výdaje na opravy a údržbu Knihy, publikace pro lektory Kancelářské potřeby, papíry, tisk Telefon, poštovné, fax Spotřeba vody, paliv a energie Publikace/školící materiály/manuály Školící publikace pro cílovou skupinu účastníky kurzů Odborné služby/studie a výzkum Zapojení PC do domény, nastavení v síti, instalace SW Náklady na konference/kurzy , ,00 0,00 měsíc 0,45 0 0, ,00 0,00 3,69 0 0, ,00 0,00 měsíc 2, , ,00 0,00 kus 1, , ,00 0,00 měsíc 1, , ,00 0,00 měsíc 1, Nájemné 05 NÁKUP SLUŽEB 0 0, ,00 0,00 13,71 0 0, ,00 0,00 dokument 0, , ,00 0,00 kus 0,64 0 0, ,00 0,00 služba 0, , ,00 0,00 služba 0,47 0 0, ,00 0,00 konference 8, , ,00 0,00 kurz 7, , ,00 0,00 kurz 0,47 0 0,00 0,00 0,00 osoba Jiné náklady 0 0, ,00 0,00 měsíc 4, www , ,00 0,00 měsíc 1,81 Strana 10 z 25

11 Publicita, propagační materiály pro cílovou skupinu 06 STAVEBNÍ ÚPRAVY Drobné stavební úpravy Stavební úpravy v rámci křížového financování Celkové nezpůsobilé výdaje investiční Celkové nezpůsobilé výdaje neinvestiční 11 CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU 07 PŘÍMA PODPORA Mzdové příspěvky 0 0,00 0,00 0,00 osoba Cestovné, ubytování a stravné Doprovodné aktivity 08 NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ PŘÍMO ZE SMLOUVY/ROZH ODNUTÍ Publicita povinná, propagační materiály 09 CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE Celkové způsobilé výdaje investiční Celkové způsobilé výdaje neinvestiční 10 CELKOVÉ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE Celkem investiční výdaje Celkem neinvestiční výdaje , ,00 0,00 měsíc 2,41 0 0,00 0,00 0,00 úprava 0 0 0,00 0,00 0,00 osoba 0 0 0,00 0,00 0,00 osoba 0 0 0, ,00 0,00 1, Audit 0 0,00 0,00 0,00 audit Publicita 0 0, ,00 0,00 1, , ,00 0,00 měsíc 1, Ostatní 0 0, ,00 0,00 0, Banka , ,00 0,00 měsíc 0,3 0 0, , , , 00 0, , , 00 0, , , , 00 0, Strana 11 z 25

12 12 PŘÍJMY PROJEKTU CELKEM Příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje Příjmy projektu připadající na nezpůsobilé výdaje 13 ZDROJE PŘIPADAJÍCÍ NA NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE 14 KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ Komentář k rozpočtu: 6. Přehled financování Zdroj Náklady projektu (v Kč) Procenta nákladů Celkové výdaje projektu , Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje ,00 Soukromé spolufinancování 0,00 0,00 Veřejné spolufinancování Příspěvek ze strukturálních fondů ,20 85,00 Příspěvek ze státního rozpočtu ,80 15,00 7. Harmonogram čerpání Pořadí žádosti o platbu Datum předložení žádosti o platbu Částka dotace Částka dotace skutečnost ,00 0, , , , , , , , , ,70 0, ,86 0, ,50 0, ,00 0, ,00 0, ,20 0,00 Strana 12 z 25

13 8. Prioritní téma Číslo Název 72 Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení Částka 9. Klíčové aktivity , ,2 Číslo aktivity: Název klíčové aktivity: Podrobný popis realizace klíčové aktivity: 01 Vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení V rámci této klíčové aktivity je hlavní činností organizování a realizace kurzů pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení v regionu. Tato aktivita bude prováděna lektorským týmem projektu pod vedením administrátora projektu. Cílová skupina bude zapojena především svou aktivní účastí na pořádaných kurzech, vyplněním evaluačních dotazníků a zpracováním výstupu (samostatné práce). Kromě vlastního školení je hlavní aktivitou rovněž konzultační a poradenská činnost lektorů (zvláště v případě E learningu). I když projekt začíná , počítáme s touto aktivitou od Ta bude dále probíhat do konce projektu s výjimkou letních prázdnin a posledního měsíce realizace projektu. Termín byl zvolen záměrně, aby byl dostatek prostoru na přípravu konkretního harmonogramu kurzů, dořešení akreditací, dopracování podpůrných materiálů pro účastníky kurzů. Náklady na aktivitu: materiální zabezpečení učeben. Je třeba inovovat hardware a software, aby byl v souladu s aktuálním trendem v praxi. Starší technika již nestačí novým programům, zvláště v oblasti multimedií. Počítáme s pořízením nových výukových programů, včetně interaktivních učebnic. náklad na lektory (výuka + konzultace) V průběhu realizace projektu počítáme s uspořádáním cca 50 kurzů pro pedagogické pracovníky. Výstup klíčové aktivity: Výstupem této klíčové aktivity je počet proškolených pedagogických pracovníků, jejich zpracované samostatné práce a evaluační dotazníky. Stav klíčové aktivity: Realizována Strana 13 z 25

14 Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO: V průběhu monitorovacího období bylo zahájeno celkem 12 akreditovaných kurzů. Jedná se o následující: Kurz č.35 Tvorba vlastních výukových materiálů (6 účastníků, zahájen ) Kurz č.36 Tvorba vlastních výukových materiálů (7 účastníků, zahájen ) Kurz č.37 Tvorba vlastních výukových materiálů (6 účastníků, zahájen ) Kurz č.38 Microsoft Office Word 2007 (11 účastníků, zahájen ) Kurz č.39 Tvorba vlastních výukových materiálů (6 účastníků, zahájen ) Kurz č.40 Tvorba vlastních výukových materiálů (6 účastníků, zahájen ) Kurz č.41 Využití ICT v EVVO (8 účastníků, zahájen ) Kurz č.42 Využití ICT v EVVO (12 účastníků, zahájen ) Kurz č.43 Využití ICT v EVVO (9 účastníků, zahájen ) Kurz č.44 Využití ICT v EVVO (10 účastníků, zahájen ) Kurz č.45 Tvorba vlastních výukových materiálů (8 účastníků, zahájen ) Kurz č.46 Digitální technologie ve škole (8 účastníků, zahájen ) Podrobný přehled realizovaných kurzů tvoří přílohu č. 21 Monitorovací zprávy (seznam zahájených či ukončených kurzů v monitorovacím období, data účastníků, termíny realizace kurzů, lektoři, čísla certifikátů). Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO: Aktivita probíhá dle plánu výsledkem je zahájení 12 akreditovaných kurzů s celkem 97 účastníky. Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO: Ve sledovaném období budeme nadále komunikovat s jednotlivými školami v regionu s cílem domluvy realizace kurzů na příští školní rok (termín 09/ /2011). Strana 14 z 25

15 Číslo aktivity: Název klíčové aktivity: Podrobný popis realizace klíčové aktivity: 02 Zpracování nabídky akreditovaných vzdělávacích programů včetně podpůrných školicích materiálů Hlavními činnostmi této klíčové aktivity jsou: vytvoření nabídky vzdělávacích programů a jejich postupná akreditace MŠMT ČR zpracování podpůrných materiálů pro pedagogy k jednotlivým kurzům. Tato klíčová aktivita bude zajištěna lektorským týmem pod vedením administrátora projektu. Aktivita bude probíhat po většinu doby trvání projektu, zvláště v prvních měsících realizace. Bude reagovat na poptávku a vyhodnocení evaluačních dotazníků z jednotlivých kurzů. Cílová skupina se může do této aktivity zapojit svými připomínkami, náměty na konzultacích či samotných kurzech. Dále budou vyhodnocovány evaluační dotazníky z jednotlivých kurzů. Náklady na aktivitu: vypracování a namnožení podpůrných materiálů (náklady na tisk, CD...) zpracování nabídky kurzů a jejich akreditace (plánujeme postupně akkreditovat minimálně 8 kurzů). Výstup klíčové aktivity: Výstupem této klíčové aktivity bude počet nabízených kurzů a k nim vytvořené podpůrné studijní materiály. Stav klíčové aktivity: Realizována Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO: Manuály a podpůrný materiál je průběžně doplňován. Jsou využity následující podklady: podněty a připomínky z kurzů nové informace ze školení (účast lektorů na školeních ICT) vzájemná výměna materiálů a informací (mezi lektory) poznatky z odborné literatury, samostudium Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO: Aktivita probíhá dle plánu, výsledkem je průběžné doplňování materiálů k akreditovaným programům. Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO: Na základě již realizovaných kurzů bude podpůrný školicí materiál aktualizován a doplňován. Strana 15 z 25

16 Číslo aktivity: Název klíčové aktivity: Podrobný popis realizace klíčové aktivity: 03 Zpracování výstupů z kurzů, vytvoření databanky pracovních materiálů Podmínkou úspěšného ukončení kurzu bude zpracování přípravy, pracovních listů či návrhu projektů pro žáky. Tyto materiály budou lektory zkompletovány pod vedením administrátora projektu. Vytvořená databanka materiálů bude k dispozici v tištěné i elektronické formě a bude dána k užívání pedagogům v regionu. Tímto oslovíme cílovou skupinu (pedagogy v regionu), kteří se podílí na tvorbě i využívání databanky pracovních materiálů. Podmínkou pro tuto aktivitu je ukončení dostatečného počtu kurzů, proto bude tato aktivita převážně probíhat ve druhé polovině projektu. Náklady na aktivitu: odměna lektorů (finální úprava materiálů, kompletace) náklady na tisk, umístění na internetové stránky a přenosné nosiče Výstup klíčové aktivity: Výstupem této aktivity je databanka pracovních materiálů z ukončených kurzů (tištěná i elektronická podoba). Přestože tento materiál byl vytvořen pedagogy, kteří se účastnili kurzů, bude k dispozici i ostatním pedagogům. Stav klíčové aktivity: Realizována Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO: Vzhledem k enormnímu množství zahájených kurzů probíhá především evidence a roztřídění materiálů. Vlastní zpracování a publikování bude realizováno v méně vytíženém období. Jinak tato aktivita probíhala průběžně, zejména pak v návaznosti na realizované kurzy. Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO: Aktivita probíhá dle plánu, výsledkem je evidence a roztřídění prací účastníků. Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO: Po řádném ukončení kurzu lektoři projdou odevzdané práce jednotlivých účastníků, tyto se setřídí, upraví a zkompletují pro konečnou databanku pracovních materiálů. Tato aktivita bude probíhat v návaznosti na ukončené kurzy. Strana 16 z 25

17 Číslo aktivity: Název klíčové aktivity: Podrobný popis realizace klíčové aktivity: 04 Vzdělávání lektorského týmu Především lektoři musí zachytit stále rychlejší tempo vývoje ICT, musí reagovat rovněž na potřeby a poptávku pedagogů. Proto je nutné, aby lektorský tým průběžně absolvoval odborná školení a semináře z oblasti ICT, jejich využití ve výuce a návaznosti na ŠVP. Kromě školení lektorů je třeba o nových poznatcích se vzájemně informovat (pravidelné porada lektorského týmu 1 x za měsíc). Za činnost lektorského týmu odpovídá administrátor projektu. Tato aktivita bude probíhat průběžně po celou dobu trvání projektu. Cílová skupina bude v přímém kontaktu s lektory. Svou aktivní účastí na kurzech může ovlivnit poptávku po jednotlivých vzdělávacích aktivitách a tím i orientaci lektorů na požadované téma. Náklady na aktivitu: školení lektorů cestovné, nocležné odborné publikace Výstup klíčové aktivity: počet proškolených lektorů množství získaných materiálů v kurzech a seminářích počet různých typů školení, kterých se lektoři účastní Stav klíčové aktivity: Realizována Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO: V průběhu monitorovacího období se lektoři zúčastnili následujících odborných ICT kurzů: "Intenzivní kurz využití interaktivní tabule ve výuce 1. část a 2. část " (9.2. a ) Akce proběhla v Brně a byla zajištěna vzdělávací agenturou DESCARTES v.o.s. Semináře se zúčastnili lektoři projektu (Drahomíra Bendová, Marcela Hanáková, Jiří Grambal, Dana Menšíková, Blanka Ryvolová, Oldřich Sedláček). "Google" nejen vyhledávání pojmů? ( ) Zúčastnili se tři lektoři projektu (Oldřich Sedláček, Jiří Grambal, Dana Menšíková) Seminář pořádala Akademie moderního vzdělávání, o.p.s. "PHP redakční systém Drupal" (31.3. a ) Akce proběhla v počítačové škole Gopas Praha. Kurzu se zúčastnil Oldřich Sedláček lektor a administrátor projektu. "Techniky k rozvoji informační a čtenářské gramotnosti napříč aprobačním spektrem" (12.4. a ) Semináře se zúčastnili dva lektoři projektu (paní Blanka Ryvolová a Eva sibová) Akci pořádala vzdělávací agentura Descartes v.o.s. "Počítač ve škole 2011" ( ) Konference se zúčastnil pan Oldřich Sedláček. Konference byla zaměřena na metodickou podporu zapojení ICT do života školy, online aplikace a přírodní vědy. Všechny kurzy byly zaměřeny na oblast ICT, zvyšují odbornost lektorů a nové poznatky jsou využívány při přípravě a realizaci dalších kurzů. Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO: Výsledkem je proškolení sedmi lektorů projektu v různých oblastech ICT. Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO: Průběžně bude monitorována a vyhodnocována nabídka vzdělávacích aktivit pro lektory, kteří se následně účastní vybraných kurzů. Strana 17 z 25

18 Číslo aktivity: Název klíčové aktivity: Podrobný popis realizace klíčové aktivity: 05 Evaluace výsledků vzdělávání pedagogických pracovníků Každý účastník našeho kurzu po jeho absolvování vyplní evaluační dotazník. Kromě zhodnocení kvality kurzu bude v dotazníku dán prostor pro návrhy, připomínky a další náměty. Tyto informace budou zpracovány a vyhonoceny managerským týmem a budou podkladem pro stanovení další strategie projektu. Cílová skupina se tímto na této aktivitě přímo podílí. Tato aktivita bude probíhat vždy po ukončení jednotlivých kurzů, výsledky budou čtvrtletně sumarizovány a vyhodnocovány. V časovém harmonogramu počítáme s touto aktivitou převážně v druhé polovině realizace projektu. Výstup klíčové aktivity: počet vyplněných evaluačních dotazníků vyhodnocení dotazníků, zpětná vazba zmapování poptávky po dalším vzdělávání, podklady pro vytvoření nabídky Stav klíčové aktivity: Realizována Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO: Tato aktivita probíhá po každém ukončení kurzu. Na závěr každého kurzu účastníci odevzdávají vyplněný evaluační dotazník, který slouží jako zpětná vazba pro lektory a řídicí tým projektu. Evaluační dotazníky jsou zakládány v archivu u jednotlivých kurzů. Dotazníky jsou vyhodnocovány, aby bylo možné co nejdříve reagovat na případné nedostatky, připomínky či náměty. Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO: Výstup: vyplněné evaluační dotazníky z ukončených kurzů (kurzy č ). Originály všech evaluačních dotazníků jsou uloženy v archivu projektu. Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO: Součástí každého kurzu je vyplnění a následné vyhodnocení evaluačního dotazníku. Na základě získaných informací zapracujeme případné připomínky a náměty do vzdělávacích aktivit. Strana 18 z 25

19 10. Harmonogram aktivit Rok Číslo aktivity Vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Zpracování nabídky akreditovaných vzdělávacích programů včetně podpůrných školicích materiálů Zpracování výstupů z kurzů, vytvoření databanky pracovních materiálů X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Vzdělávání lektorského týmu X X X X X X X X X X X Zpracování nabídky akreditovaných vzdělávacích programů včetně podpůrných školicích materiálů Zpracování výstupů z kurzů, vytvoření databanky pracovních materiálů Vzdělávání lektorského týmu X X Evaluace výsledků vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Zpracování nabídky akreditovaných vzdělávacích programů včetně podpůrných školicích materiálů Zpracování výstupů z kurzů, vytvoření databanky pracovních materiálů Evaluace výsledků vzdělávání pedagogických pracovníků Evaluace výsledků vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Zpracování nabídky akreditovaných vzdělávacích programů včetně podpůrných školicích materiálů Zpracování výstupů z kurzů, vytvoření databanky pracovních materiálů Evaluace výsledků vzdělávání pedagogických pracovníků X X X X X X X X X X X X X X X Vzdělávání lektorského týmu X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Vzdělávání lektorského týmu X X X X X X X X X X X 11. Kontroly na místě Klíčová aktivita I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Strana 19 z 25

20 12. Podstatné/nepodstatné změny Typ změny: Název změny: podstatná Změna rozpočtu projektu Popis změny: V průběhu monitorovacího období došlo k následujícím nepodstatným změnám v rozpočtu: 1) kapitola 5. Nákup služeb V rámci kapitoly byla převedena částka 2 600, Kč z položky Vzdělávání pedagogů do položky Občerstvení účastníků kurzů. Způsobeno realizací většího počtu rozsáhlejších kurzů. 2) kapitola 3. Zařízení U položek Office 2007 a Zoner calisto 5 zůstaly nedočerpány zůstatky ve výši 2040, Kč a 5 480, Kč (v průběhu realizace projektu došlo ke snížení ceny). Z těchto položek byla posílena položka č Spotřební materiál, tisk pro cíl. skupinu o 809, Kč a byla pořízena řezačka v hodnotě 4 767,24 Kč a skartovačka v hodnotě 1 943,76 Kč. 13. Přílohy Číslo přílohy: 1 Název přílohy: Monitorovací indikátory (tabulka v Excelu nebo sestava vygenerovaná z IS Benefit 7 online) Počet listů: 1 Počet výtisků: Doložena v papírové podobě: Příloha: Doložena na CD: Naplnění MI za monitorovací období + celková dosažená hodnota. Číslo přílohy: 4 Název přílohy: Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on line) Počet listů: 3 Počet výtisků: Doložena v papírové podobě: Příloha: Doložena na CD: Vytištěná žádost o platbu nezfinalizováno z důvodu neukončené administrace MZ č. 5. Strana 20 z 25

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/ 1.1.01/01.0025 Název projektu

Více

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ)

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) Druhou část monitorovací zprávy o realizaci projektu je třeba vyplnit ve formátu.doc (MS Word), vytisknout a odeslat společně s první

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.01/02.0043 Název projektu

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PROJEKTU Z OP VK

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PROJEKTU Z OP VK ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 13 Strana 2 z 13 1. Identifikační údaje Finální verze (VK-UC) Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Číslo smlouvy: Datum

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.3.02/02.0002 Název projektu Podpora ICT vzdělávání v regionu Moravských Budějovic

Více

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu Název projektu Číslo prioritní osy 1.1

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.7/1.3.6/1.16 Název projektu Další

Více

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu/hlášení o pokroku 1 předkládá

Více

,MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

,MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů ,MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

IX. Rozpočet projektu

IX. Rozpočet projektu IX. Rozpočet projektu Kód Název nákladu Jednotka 0 OSOBNÍ NÁKLADY 0 438 893,00 7,74 0,00 0.0 Platy, odměny z dohod a pojistné.0.0.0.0.0.0.0.03.0.04.0.05.0.06.0.07.0.08.0.09.0.0.0..0..0.3.0.4.03.03.0.03.0.04.0.0

Více

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ)

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) Druhou část monitorovací zprávy o realizaci projektu je třeba vyplnit ve formátu.doc (MS Word), vytisknout a odeslat společně s první

Více

Finální verze (VK-GP) Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU Z OP VK

Finální verze (VK-GP) Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU Z OP VK Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 18 1. Identifikační údaje Finální verze (VK-GP) Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Plátce DPH: Číslo smlouvy: Datum zahájení

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Verze: 2.1 Platná od 15.2.2007 1. ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ Číslo opatření 3.2 Registrační číslo projektu

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.02/02.0004 Název projektu

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu Název projektu Číslo prioritní osy 1.1

Více

ZPRÁVA O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU (dále jako ZZRP ) OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

ZPRÁVA O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU (dále jako ZZRP ) OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST ZPRÁVA O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU (dále jako ZZRP ) OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 1. ÚDAJE O PROJEKTU 1.1. Číslo oblasti podpory 4.4a.1 1.2. Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/89.00116

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1

MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1 Příloha č. 3 MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU A ZPRÁVĚ I.1 IDENTIFIKACE PROJEKTU Evidenční číslo projektu: ENF 2010 Název projektu: Priorita: 1 2 3 Číslo opatření: Název opatření:

Více

458wHPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu

458wHPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Unikátní kód žádosti: 458wHPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Identifikace operačního programu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo prioritní osy: Název

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.01/03.0012 Název projektu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace 17. května Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463 Zadávací dokumentace Podpora dalšího vzdělávání pedagogů v SPŠ Jedovnice realizováno v rámci projektu Další vzdělávání pracovníků škol a školských

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.12/01.0029 Název projektu

Více

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obecné zásady Odhad celkových výdajů projektu (tzn. plán) v rámci realizace projektu bude

Více

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ)

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) Druhou část monitorovací zprávy o realizaci projektu je třeba vyplnit ve formátu.doc (MS Word), vytisknout a odeslat společně s první

Více

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty.

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty. Zadávací dokumentace k zakázce Rozvoj obecných dovedností zaměstnanců společnosti SATUM CZECH s.r.o. Podmínky výběrového řízení jsou stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

Vnitřní směrnice č.2/2009 PŘEHLED ARCHIVACE A EVIDENCE DOKLADŮ K PROJEKTU INOVACE KURIKULÁRNÍCH DOKUMENTŮ SOŠ A SOU NERATOVICE I. VYMEZENÍ OBSAHU SMĚRNICE Toto směrnice upravuje postup pro evidenci takových

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉHO FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU od MAS Polabí, o.p.s.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉHO FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU od MAS Polabí, o.p.s. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉHO FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU od MAS Polabí, o.p.s. (Vyplní se s ohledem na to, zda je příjemcem finančního příspěvku fyzická či právnická osoba.) 1. Název projektu 2.

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest Název programu / podprogramu: Rozvoj Platnost výzvy

Více

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ)

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) Druhou část monitorovací zprávy o realizaci projektu je třeba vyplnit ve formátu.doc (MS Word), vytisknout a odeslat společně s první

Více

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 TYPY MONITOROVACÍCH ZPRÁV zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ) závěrečná monitorovací

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Projekt Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027

Projekt Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027 Projekt Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027 Závěr projektu - požadavky na součinnost Ing. Ivan Stuchlík Manažer projektu 16.6.2015 1. Dokončení nákupů SW a příslušenství

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Název programu / podprogramu:. Platnost výzvy od:. Platnost výzvy do:. 2. Údaje o žadateli 2.1. Leader 2.1.1. Základní údaje

Více

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Základní škola a mateřská škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace 407 01 Jílové, Školní ul. 287 tel.: 412 550 267 email:zsjilovedc@zsjilovedc.cz Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci akce

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV O

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV O POKYNY PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV O REALIZACI PROJEKTU OP LZZ A JEJICH PŘÍLOH Identifikační číslo: MAD 100 Příloha OM OP LZZ: D 10 Číslo revize: 1 Číslo vydání: 1.1 Stránka: 1 z 63 Obsah 1. ÚVOD...

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.07/1.1.11/01.0022 Zavádění modulárního systému

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

a státním rozpočtem.

a státním rozpočtem. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem. Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Priorita: 4 Adaptabilita a podnikání Opatření: 4.2 Specifické vzdělávání Název projektu:

Více

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Unikátní kód žádosti: I. Souhrnné informace o projektu 44N43PØØØ1 Identifikace operačního programu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo prioritní osy: Název

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 27. 9. 2011 Přílohy monitorovací zprávy ex ante No. dokument počty vzory 1 Podpisové vzory přikládáno k ZZRP 1 x originál www.esfcr.cz 2 Soupiska účetních

Více

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA)

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Číslo globálního

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina Program rozvoje venkova ČR Opatření IV.1.1 Místní akční skupina Zdroj: CP SZIF Analýza 48 vybraných žádostí MAS území MAS Počet obyvatel v území MAS (2006) 1 490 906 14 %ČR Rozloha území MAS (km 2 ) 22

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.2 8. září 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK ZÁKLADNÍ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE Finanční alokace: 1, 5 mld. Kč pro ČR Minimální částka: 300 000 Kč na projekt Výše dotace pro SŠED F-M Výpočet dotace 300 000 Kč + (2

Více

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 tel.: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační

Více

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu:

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu: PROGRAM 2016 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje Podporované

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj BLIŽŠÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení

Více

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ)

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) Druhou část monitorovací zprávy o realizaci projektu je třeba vyplnit ve formátu.doc (MS Word), vytisknout a odeslat společně s první

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: Dodávka vzdělávacích služeb a tvorba a realizace e-kurzu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky Dodávka vzdělávacích služeb pro projekt Komplexní vzdělávání a zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců DAS spol s r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/23.00093

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

a státním rozpočtem.

a státním rozpočtem. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem. Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Priorita: 4 Adaptabilita a podnikání Opatření: 4.2 Specifické vzdělávání Název projektu:

Více

Podmínky dotačního programu

Podmínky dotačního programu Podmínky dotačního programu Číslo programu Název programu 15SMV02 Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů - rozvoj talentů Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 3.11.2014

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 1 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z DOTAČNÍHO PROGRAMU

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.43/01.0014 CZ.1.07/3.2.10/03.0036 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.43/01.0014 CZ.1.07/3.2.10/03.0036 Název projektu: Výzva k podání nabídek (2) (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Formální náležitosti Programů

Formální náležitosti Programů Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory ekologické výchovy ve městě Český Krumlov v roce 2010. 1.2. Zdůvodnění Programu Program podpory

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 5. Zpráva za období: 1.12.2010 30.04.2011 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK ZÁKLADNÍ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE Finanční alokace: 1, 5 mld. Kč pro ČR Minimální částka: 300 000 Kč na projekt Výše dotace pro SŠED F-M Výpočet dotace 300 000 Kč + (2

Více

PROGRAM BETA NABÍDKA TITULNÍ LIST VZOR. Identifikace uchazeče / koordinátora / Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:

PROGRAM BETA NABÍDKA TITULNÍ LIST VZOR. Identifikace uchazeče / koordinátora / Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení: PROGRAM BETA NABÍDKA TITULNÍ LIST Identifikační kód projektu: Název veřejné zakázky: Název veřejné zakázky anglicky: Projekt z výzkumné potřeby: Předpokládané zahájení řešení: Počet měsíců řešení: Důvěrnost

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rozšiř si odbornost! Zajištění lektorských služeb. Střední odborná škola Otrokovice

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rozšiř si odbornost! Zajištění lektorských služeb. Střední odborná škola Otrokovice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 1 Projektový servis UP Projektový servis UP = informačně-poradenské centrum poskytující komplexní služby v oblasti projektového managementu Od 1. 1.

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/125/2015 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava VÝZVA k podání nabídek I. NÁZEV ZAKÁZKY Certifikace počítačové gramotnosti ECDL II. ZADAVATEL ZAKÁZKY Soukromá vyšší odborná škola sociální,

Více

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je: - podpora malých a středních podnikatelů při získávání certifikace

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Verze 2.0 revize č. 1 ke dni 27.06.2008 Vydání č. Platné od 2.0 30.11.2007 Ing. Kaprhálová Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno

Více

Žádost o státní dotaci

Žádost o státní dotaci Žádost o státní dotaci Název poskytovatele dotace: MŠMT Evidenční číslo: 0065/PP/2013 Dotační oblast: Oblast protidrogové politiky 2013 Realizace projektu (počet let): Název projektu: Působnost projektu:

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

Schůzka projektového týmu Postdoc I. 24. (29. 7. 2014)

Schůzka projektového týmu Postdoc I. 24. (29. 7. 2014) Schůzka projektového týmu Postdoc I. 24. () Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0009 Dodatek č. 11 Schválen dodatek č. 11 úprava klíčových

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla)

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla) Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.02/01.0011 Název projektu

Více

Identifikační údaje o zadavateli:

Identifikační údaje o zadavateli: Místní akční skupina Staroměstsko vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění Identifikační

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více