MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK"

Transkript

1 MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 25

2 1. Identifikační údaje Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Plátce DPH: Číslo smlouvy: Datum zahájení realizace projektu: Datum ukončení realizace projektu: Celková výše finanční podpory: Číslo monitorovací zprávy: Pořadové číslo zprávy: Datum finalizace zprávy: Sledované období od: Sledované období do: Předpokládané datum předložení ŘO/ZS: K této MZ bude zpracována Žádost o platbu: Podpora ICT vzdělávání v regionu Moravských Budějovic CZ.1.07/1.3.02/ ZŠ MORAVSKÉ BUDĚJOVICE /2/0002 0z238PM , Přepracovaný harmonogram aktivit: Obecný popis projektu: Zhotovitel MZ/HoP: Příjmení: Telefon I: Sedláček Funkce: Hlavní kontaktní osoba: Příjmení: Sedláček Telefon I: Funkce: zástupce ředitele, metodik ICT Statutární zástupce: Příjmení: Dostál Telefon I: Funkce: ředitel 2. Indikátory hlášení Jméno: Telefon II: Fax: Jméno: Telefon II: Fax: Jméno: Telefon II: Fax: Oldřich Oldřich František Strana 2 z 25

3 Kód indikátoru: Název indikátoru: Cílová hodnota: Datum cílové hodnoty: Hodnota: Datum dosažené hodnoty: Měrná jednotka: Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 17, , produkt Počet nově vytvořených produktů za monitorovací období 0. Celkový počet zůstává 8. Kód indikátoru: Název indikátoru: Cílová hodnota: Datum cílové hodnoty: Hodnota: Datum dosažené hodnoty: Měrná jednotka: Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT 3, , produkt Počet nově vytvořených produktů s komponentou ICT za monitorovací období 0. Celkový počet zůstává 3. Kód indikátoru: Název indikátoru: Cílová hodnota: Datum cílové hodnoty: Hodnota: Datum dosažené hodnoty: Měrná jednotka: Počet podpořených osob klienti služeb 420, , Počet osob Strana 3 z 25

4 Kód indikátoru: Název indikátoru: Cílová hodnota: Datum cílové hodnoty: Hodnota: Datum dosažené hodnoty: Měrná jednotka: Počet podpořených osob klienti služeb muži 150, , muži Zdroje dat, kterými dokládáme naplnění MI za monitorovací období jsou následující: Počty podpořených osob jsou zde započítány nově podpořené osoby tj. osoby, které zahájily kurz, doručily řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku a absolvovaly alespoň jednu lekci v monitorovacím období. Tyto hodnoty dokládáme: přihláškou a prezenčními listinami originály jsou uloženy v archivu projektu na ZŠ pracovními výkazy lektorů a přílohou č. 21. Evidence kurzů realizovaných v monitorovacím období. Počet podpořených osob (muži) za monitorovací období 26, celkem 97. Kód indikátoru: Název indikátoru: Cílová hodnota: Datum cílové hodnoty: Hodnota: Datum dosažené hodnoty: Měrná jednotka: Počet podpořených osob klienti služeb ženy 270, , ženy Počet podpořených osob (ženy) za monitorovací období 71, celkem 289. Kód indikátoru: Název indikátoru: Cílová hodnota: Datum cílové hodnoty: Hodnota: Datum dosažené hodnoty: Měrná jednotka: Počet podpořených osob poskytovatelé služeb 8, , Počet osob Počet osob poskytující služby za monitorovací období se aktivně zapojil jeden nový lektor projektu. (paní Marcela Hanáková kurzy č. 41, 43, 44). Využití ICT v environmentálním vzdělávání). Celkový počet osob poskytující služby se zvýšil na 6. Strana 4 z 25

5 Kód indikátoru: Název indikátoru: Cílová hodnota: Datum cílové hodnoty: Hodnota: Datum dosažené hodnoty: Měrná jednotka: Počet úspěšně podpořených osob muži 140, , Počet osob Počty úspěšně podpořených osob jsou zde započítány osoby, které v monitorovacím období úspěšně ukončily kurz (docházka, vyplněný evaluační dotazník, odevzdaná práce). Tyto hodnoty dokládáme: přihláškou a prezenčními listinami, evaluačními dotazníky, pracemi účastníků originály jsou uloženy v archivu projektu na ZŠ pracovními výkazy lektorů a přílohou č. 21. Evidence kurzů. Každá úspěšně podpořená osoba po ukončení kurzu dostává osvědčení o absolvování kurzu. Počet úspěšně podpořených osob (muži) za monitorovací období 23, celkem 92. Kód indikátoru: Název indikátoru: Cílová hodnota: Datum cílové hodnoty: Hodnota: Datum dosažené hodnoty: Měrná jednotka: Počet úspěšně podpořených osob ženy 260, , Počet osob Počet úspěšně podpořených osob (ženy) za monitorovací období 80, celkem Výběrová řízení Pořadové číslo VŘ: Je VŘ evidováno v ISVZ: Název VŘ: Vyhlašovatel: Vyplňované údaje k: VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Stav VŘ: Druh výběrového/zadávacího řízení: Vybráno: Specifikace druhu zadavatele: Druh VŘ podle předmětu: Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 001 Výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky Základní škola Moravské Budějovice Havlíčkova ul. 933 okres Třebíč Výběrové řízení Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) Výběrové řízení ukončeno osoba, která není zadavatelem dle zákona Dodávky ,00 Strana 5 z 25

6 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: Datum podpisu smlouvy o dílo: , Bude vypsáno výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky. Jedná se o PC sestavy pro lektora a účastníky školení včetně příslušenství. Budou dodrženy podmínky stanovené pro výběrové řízení při pořizování služeb z prostředků finanční podpory OP VK pro hodnotu zakázky od do , Kč bez DPH. Výběrové řízení s více dodavateli: Dodavatel(é) výběrového řízení: GA holding s.r.o ,00 Strana 6 z 25

7 4. Publicita Název publicity: Publicita splněna: Název publicity: Publicita splněna: Název publicity: Publicita splněna: Název publicity: Publicita splněna: Název publicity: Publicita splněna: Název publicity: Publicita splněna: Název publicity: Publicita splněna: Název publicity: Publicita splněna: Název publicity: Publicita splněna: Název publicity: Publicita splněna: Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie, prezenční listiny, certifikáty atd.) Prezenční listiny, přihlášky ke kurzům, evaluační dotazníky, vydané certifikáty jsou opatřeny příslušným logolinkem dle příručky. Tato aktivita probíhá průběžně v návaznosti na realizované kurzy. Propagační předměty Na kurzech jsou účastníci informováni o projektu a jeho financování. Rovněž jsou všem účastníkům předávány drobné reklamní předměty s příslušnými logy. Oznámení ve všech vzdělávacích materiálech Na kurzech účastníci dostávají manuály a podpůrné materiály tyto jsou opatřeny příslušným logolinkem. Viditelné umístění trvalé informační desky U hlavního vchodu školy je trvale umístěna informační tabule ohledně realizace projektu a jeho financování. Souhlas se zveřejním v seznamu příjemců Je obsahem smlouvy o projektu. Zvláštní tiskové a mediální zprávy Na celostátní konferenci "Počítač ve škole" v Novém Městě na Moravě jsme vystoupili s workshopem, kde jsme informovali o realizaci našeho projektu včetně jeho financování. Oznámení ve všech mediálních prezentacích Na všech kurzech je mediálně prezentována informace o projektu a jeho financování. Internetové stránky projektu Internetové stránky projektu jsou pravidelně aktualizovány. Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech Na kurzech jsou účastníci informováni o projektu a jeho financování. Školicí místnost je opatřena příslušným logem, v učebně je nástěnka s materiály ohledně projektu a jeho financování. Vyvěšení vlajky na místě realizace projektu v průběhu týdne, na který připadá 9. květen Termín 9. 5 spadá mimo sledované monitorovací období. 5. Rozpočet projektu Strana 7 z 25

8 Kód Název nákladu Počet kusů 01 OSOBNÍ NÁKLADY Platy, odměny z dohod a pojistné Náklady na odborné zaměstnance, v tom Odměny z dohod (DPP) Lektoři , ,00 0,00 os. *měs. (hod.) 1 0,00 0,00 0,00 os. * měs. (hod.) 22,38 Autorské honoráře Náklady na administrativní zaměstnance, v tom Odměny z dohod (DPČ) 0 0, , 00 0,00 53,96 0 0, ,00 0,00 46,35 Platy 0 0,00 0,00 0,00 os. * měs. (hod.) 0 0, ,00 0,00 os. * měs. (hod.) 0 0, ,00 0,00 23,97 Platy 0 0,00 0,00 0,00 os. * měs. (hod.) Odměny z dohod (DPČ) Odměny z dohod (DPP) Manažerští pracovníci Administrativní pracovník Jiné povinné údaje (Zákonné pojištění zaměstnanců) 0 0, ,00 0,00 22,38 0 0,00 0,00 0,00 os. * měs. (hod.) 22, FKSP 02 CESTOVNÍ NÁHRADY (dle zákona 262/2006 Sb.) Služební cesty tuzemské Cestovné (vč. provozu služebního auta) Cena kusu [Kč] Náklady celkem [Kč] 0 0, ,00 0,00 os. * měs. (hod.) , ,00 0,00 os * měs. (hod.) , ,00 0,00 os. * měs. (hod.) DPH Jednotka % Režim podpory Zdravotní pojištění , ,00 0,00 2,01 0 0, ,00 0,00 2,39 0 0, ,00 0,00 2, , ,00 0,00 cesta 2, Ubytování 8 550, ,00 0,00 osoba*den 0, Stravné 60 60, ,00 0,00 osoba*den 0, ,97 21,25 Autorské honoráře Sociální pojištění , ,00 0,00 5,6 2,71 Strana 8 z 25

9 Nutné vedlejší výdaje Služební cesty zahraniční Cestovné (vč. provozu služebního auta) Ostatní 03 ZAŘÍZENÍ 0 0, ,00 0,00 24, hmotný majetek do 60 tis. Kč Drobný hmotný majetek PS sestava pro účastníky kurzů , ,00 0,00 kus 11, PC sestava lektora , ,00 0,00 kus 0, Tiskárna , ,00 0,00 kus 0, Tiskárna barevná , ,00 0,00 kus 0, Mikrofon k PC 5 500, ,00 0,00 kus 0, Repro k PC 1 900,00 900,00 0,00 kus 0, Tablet k PC , ,00 0,00 kus 0, Webkamera , ,00 0,00 kus 0, Dataprojektor , ,00 0,00 kus 0, Notebook , ,00 0,00 kus 0, Vizualizér , ,00 0,00 kus 1, Mikroskop pro přenost obrazu do PC 1 0,00 0,00 0,00 kus Ubytování 0 0,00 0,00 0,00 osoba*den Stravné 0 0,00 0,00 0,00 osoba*den 0 0 0, ,00 0,00 5, Software 0 0, ,00 0,00 kus 5, SW na úpravu videa Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0,00 0,00 0,00 cesta , ,00 0,00 licence 0,68 Office , ,00 0,00 licence 1,26 Zoner Calisto , ,00 0,00 multilicence 0,73 Interaktivní učebnice , ,00 0,00 kus 1,12 Výukový software , ,00 0,00 multilicence 1, Ostatní Software Ostatní 0 0, ,00 0,00 kus 18, , ,00 0,00 kus 0, Externí záložní disk , ,00 0,00 kus 0, Čtečka karet 1 420,00 420,00 0,00 kus 0, Skener , ,00 0,00 kus 0,17 Strana 9 z 25

10 Spotřební materiál, kancelářské potřeby, tisk pro cílovou skupinu Použitý drobný hmotný majetek Nájem zařízení, leasing Křížové financování Vzdělávání lektorů pedagogů Občerstvení účastníků kurzů Podpora účastníků (stravné, ubytování?) Investiční část investiční část 04 MÍSTNÍ KANCELÁŘ Spotřební zboží a provozní materiál , ,00 0,00 měsíc 1,66 0 0,00 0,00 0,00 kus Odpisy 0 0,00 0,00 0,00 měsíc Výdaje na opravy a údržbu Knihy, publikace pro lektory Kancelářské potřeby, papíry, tisk Telefon, poštovné, fax Spotřeba vody, paliv a energie Publikace/školící materiály/manuály Školící publikace pro cílovou skupinu účastníky kurzů Odborné služby/studie a výzkum Zapojení PC do domény, nastavení v síti, instalace SW Náklady na konference/kurzy , ,00 0,00 měsíc 0,45 0 0, ,00 0,00 3,69 0 0, ,00 0,00 měsíc 2, , ,00 0,00 kus 1, , ,00 0,00 měsíc 1, , ,00 0,00 měsíc 1, Nájemné 05 NÁKUP SLUŽEB 0 0, ,00 0,00 13,71 0 0, ,00 0,00 dokument 0, , ,00 0,00 kus 0,64 0 0, ,00 0,00 služba 0, , ,00 0,00 služba 0,47 0 0, ,00 0,00 konference 8, , ,00 0,00 kurz 7, , ,00 0,00 kurz 0,47 0 0,00 0,00 0,00 osoba Jiné náklady 0 0, ,00 0,00 měsíc 4, www , ,00 0,00 měsíc 1,81 Strana 10 z 25

11 Publicita, propagační materiály pro cílovou skupinu 06 STAVEBNÍ ÚPRAVY Drobné stavební úpravy Stavební úpravy v rámci křížového financování Celkové nezpůsobilé výdaje investiční Celkové nezpůsobilé výdaje neinvestiční 11 CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU 07 PŘÍMA PODPORA Mzdové příspěvky 0 0,00 0,00 0,00 osoba Cestovné, ubytování a stravné Doprovodné aktivity 08 NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ PŘÍMO ZE SMLOUVY/ROZH ODNUTÍ Publicita povinná, propagační materiály 09 CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE Celkové způsobilé výdaje investiční Celkové způsobilé výdaje neinvestiční 10 CELKOVÉ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE Celkem investiční výdaje Celkem neinvestiční výdaje , ,00 0,00 měsíc 2,41 0 0,00 0,00 0,00 úprava 0 0 0,00 0,00 0,00 osoba 0 0 0,00 0,00 0,00 osoba 0 0 0, ,00 0,00 1, Audit 0 0,00 0,00 0,00 audit Publicita 0 0, ,00 0,00 1, , ,00 0,00 měsíc 1, Ostatní 0 0, ,00 0,00 0, Banka , ,00 0,00 měsíc 0,3 0 0, , , , 00 0, , , 00 0, , , , 00 0, Strana 11 z 25

12 12 PŘÍJMY PROJEKTU CELKEM Příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje Příjmy projektu připadající na nezpůsobilé výdaje 13 ZDROJE PŘIPADAJÍCÍ NA NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE 14 KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ Komentář k rozpočtu: 6. Přehled financování Zdroj Náklady projektu (v Kč) Procenta nákladů Celkové výdaje projektu , Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje ,00 Soukromé spolufinancování 0,00 0,00 Veřejné spolufinancování Příspěvek ze strukturálních fondů ,20 85,00 Příspěvek ze státního rozpočtu ,80 15,00 7. Harmonogram čerpání Pořadí žádosti o platbu Datum předložení žádosti o platbu Částka dotace Částka dotace skutečnost ,00 0, , , , , , , , , ,70 0, ,86 0, ,50 0, ,00 0, ,00 0, ,20 0,00 Strana 12 z 25

13 8. Prioritní téma Číslo Název 72 Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení Částka 9. Klíčové aktivity , ,2 Číslo aktivity: Název klíčové aktivity: Podrobný popis realizace klíčové aktivity: 01 Vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení V rámci této klíčové aktivity je hlavní činností organizování a realizace kurzů pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení v regionu. Tato aktivita bude prováděna lektorským týmem projektu pod vedením administrátora projektu. Cílová skupina bude zapojena především svou aktivní účastí na pořádaných kurzech, vyplněním evaluačních dotazníků a zpracováním výstupu (samostatné práce). Kromě vlastního školení je hlavní aktivitou rovněž konzultační a poradenská činnost lektorů (zvláště v případě E learningu). I když projekt začíná , počítáme s touto aktivitou od Ta bude dále probíhat do konce projektu s výjimkou letních prázdnin a posledního měsíce realizace projektu. Termín byl zvolen záměrně, aby byl dostatek prostoru na přípravu konkretního harmonogramu kurzů, dořešení akreditací, dopracování podpůrných materiálů pro účastníky kurzů. Náklady na aktivitu: materiální zabezpečení učeben. Je třeba inovovat hardware a software, aby byl v souladu s aktuálním trendem v praxi. Starší technika již nestačí novým programům, zvláště v oblasti multimedií. Počítáme s pořízením nových výukových programů, včetně interaktivních učebnic. náklad na lektory (výuka + konzultace) V průběhu realizace projektu počítáme s uspořádáním cca 50 kurzů pro pedagogické pracovníky. Výstup klíčové aktivity: Výstupem této klíčové aktivity je počet proškolených pedagogických pracovníků, jejich zpracované samostatné práce a evaluační dotazníky. Stav klíčové aktivity: Realizována Strana 13 z 25

14 Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO: V průběhu monitorovacího období bylo zahájeno celkem 12 akreditovaných kurzů. Jedná se o následující: Kurz č.35 Tvorba vlastních výukových materiálů (6 účastníků, zahájen ) Kurz č.36 Tvorba vlastních výukových materiálů (7 účastníků, zahájen ) Kurz č.37 Tvorba vlastních výukových materiálů (6 účastníků, zahájen ) Kurz č.38 Microsoft Office Word 2007 (11 účastníků, zahájen ) Kurz č.39 Tvorba vlastních výukových materiálů (6 účastníků, zahájen ) Kurz č.40 Tvorba vlastních výukových materiálů (6 účastníků, zahájen ) Kurz č.41 Využití ICT v EVVO (8 účastníků, zahájen ) Kurz č.42 Využití ICT v EVVO (12 účastníků, zahájen ) Kurz č.43 Využití ICT v EVVO (9 účastníků, zahájen ) Kurz č.44 Využití ICT v EVVO (10 účastníků, zahájen ) Kurz č.45 Tvorba vlastních výukových materiálů (8 účastníků, zahájen ) Kurz č.46 Digitální technologie ve škole (8 účastníků, zahájen ) Podrobný přehled realizovaných kurzů tvoří přílohu č. 21 Monitorovací zprávy (seznam zahájených či ukončených kurzů v monitorovacím období, data účastníků, termíny realizace kurzů, lektoři, čísla certifikátů). Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO: Aktivita probíhá dle plánu výsledkem je zahájení 12 akreditovaných kurzů s celkem 97 účastníky. Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO: Ve sledovaném období budeme nadále komunikovat s jednotlivými školami v regionu s cílem domluvy realizace kurzů na příští školní rok (termín 09/ /2011). Strana 14 z 25

15 Číslo aktivity: Název klíčové aktivity: Podrobný popis realizace klíčové aktivity: 02 Zpracování nabídky akreditovaných vzdělávacích programů včetně podpůrných školicích materiálů Hlavními činnostmi této klíčové aktivity jsou: vytvoření nabídky vzdělávacích programů a jejich postupná akreditace MŠMT ČR zpracování podpůrných materiálů pro pedagogy k jednotlivým kurzům. Tato klíčová aktivita bude zajištěna lektorským týmem pod vedením administrátora projektu. Aktivita bude probíhat po většinu doby trvání projektu, zvláště v prvních měsících realizace. Bude reagovat na poptávku a vyhodnocení evaluačních dotazníků z jednotlivých kurzů. Cílová skupina se může do této aktivity zapojit svými připomínkami, náměty na konzultacích či samotných kurzech. Dále budou vyhodnocovány evaluační dotazníky z jednotlivých kurzů. Náklady na aktivitu: vypracování a namnožení podpůrných materiálů (náklady na tisk, CD...) zpracování nabídky kurzů a jejich akreditace (plánujeme postupně akkreditovat minimálně 8 kurzů). Výstup klíčové aktivity: Výstupem této klíčové aktivity bude počet nabízených kurzů a k nim vytvořené podpůrné studijní materiály. Stav klíčové aktivity: Realizována Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO: Manuály a podpůrný materiál je průběžně doplňován. Jsou využity následující podklady: podněty a připomínky z kurzů nové informace ze školení (účast lektorů na školeních ICT) vzájemná výměna materiálů a informací (mezi lektory) poznatky z odborné literatury, samostudium Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO: Aktivita probíhá dle plánu, výsledkem je průběžné doplňování materiálů k akreditovaným programům. Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO: Na základě již realizovaných kurzů bude podpůrný školicí materiál aktualizován a doplňován. Strana 15 z 25

16 Číslo aktivity: Název klíčové aktivity: Podrobný popis realizace klíčové aktivity: 03 Zpracování výstupů z kurzů, vytvoření databanky pracovních materiálů Podmínkou úspěšného ukončení kurzu bude zpracování přípravy, pracovních listů či návrhu projektů pro žáky. Tyto materiály budou lektory zkompletovány pod vedením administrátora projektu. Vytvořená databanka materiálů bude k dispozici v tištěné i elektronické formě a bude dána k užívání pedagogům v regionu. Tímto oslovíme cílovou skupinu (pedagogy v regionu), kteří se podílí na tvorbě i využívání databanky pracovních materiálů. Podmínkou pro tuto aktivitu je ukončení dostatečného počtu kurzů, proto bude tato aktivita převážně probíhat ve druhé polovině projektu. Náklady na aktivitu: odměna lektorů (finální úprava materiálů, kompletace) náklady na tisk, umístění na internetové stránky a přenosné nosiče Výstup klíčové aktivity: Výstupem této aktivity je databanka pracovních materiálů z ukončených kurzů (tištěná i elektronická podoba). Přestože tento materiál byl vytvořen pedagogy, kteří se účastnili kurzů, bude k dispozici i ostatním pedagogům. Stav klíčové aktivity: Realizována Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO: Vzhledem k enormnímu množství zahájených kurzů probíhá především evidence a roztřídění materiálů. Vlastní zpracování a publikování bude realizováno v méně vytíženém období. Jinak tato aktivita probíhala průběžně, zejména pak v návaznosti na realizované kurzy. Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO: Aktivita probíhá dle plánu, výsledkem je evidence a roztřídění prací účastníků. Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO: Po řádném ukončení kurzu lektoři projdou odevzdané práce jednotlivých účastníků, tyto se setřídí, upraví a zkompletují pro konečnou databanku pracovních materiálů. Tato aktivita bude probíhat v návaznosti na ukončené kurzy. Strana 16 z 25

17 Číslo aktivity: Název klíčové aktivity: Podrobný popis realizace klíčové aktivity: 04 Vzdělávání lektorského týmu Především lektoři musí zachytit stále rychlejší tempo vývoje ICT, musí reagovat rovněž na potřeby a poptávku pedagogů. Proto je nutné, aby lektorský tým průběžně absolvoval odborná školení a semináře z oblasti ICT, jejich využití ve výuce a návaznosti na ŠVP. Kromě školení lektorů je třeba o nových poznatcích se vzájemně informovat (pravidelné porada lektorského týmu 1 x za měsíc). Za činnost lektorského týmu odpovídá administrátor projektu. Tato aktivita bude probíhat průběžně po celou dobu trvání projektu. Cílová skupina bude v přímém kontaktu s lektory. Svou aktivní účastí na kurzech může ovlivnit poptávku po jednotlivých vzdělávacích aktivitách a tím i orientaci lektorů na požadované téma. Náklady na aktivitu: školení lektorů cestovné, nocležné odborné publikace Výstup klíčové aktivity: počet proškolených lektorů množství získaných materiálů v kurzech a seminářích počet různých typů školení, kterých se lektoři účastní Stav klíčové aktivity: Realizována Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO: V průběhu monitorovacího období se lektoři zúčastnili následujících odborných ICT kurzů: "Intenzivní kurz využití interaktivní tabule ve výuce 1. část a 2. část " (9.2. a ) Akce proběhla v Brně a byla zajištěna vzdělávací agenturou DESCARTES v.o.s. Semináře se zúčastnili lektoři projektu (Drahomíra Bendová, Marcela Hanáková, Jiří Grambal, Dana Menšíková, Blanka Ryvolová, Oldřich Sedláček). "Google" nejen vyhledávání pojmů? ( ) Zúčastnili se tři lektoři projektu (Oldřich Sedláček, Jiří Grambal, Dana Menšíková) Seminář pořádala Akademie moderního vzdělávání, o.p.s. "PHP redakční systém Drupal" (31.3. a ) Akce proběhla v počítačové škole Gopas Praha. Kurzu se zúčastnil Oldřich Sedláček lektor a administrátor projektu. "Techniky k rozvoji informační a čtenářské gramotnosti napříč aprobačním spektrem" (12.4. a ) Semináře se zúčastnili dva lektoři projektu (paní Blanka Ryvolová a Eva sibová) Akci pořádala vzdělávací agentura Descartes v.o.s. "Počítač ve škole 2011" ( ) Konference se zúčastnil pan Oldřich Sedláček. Konference byla zaměřena na metodickou podporu zapojení ICT do života školy, online aplikace a přírodní vědy. Všechny kurzy byly zaměřeny na oblast ICT, zvyšují odbornost lektorů a nové poznatky jsou využívány při přípravě a realizaci dalších kurzů. Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO: Výsledkem je proškolení sedmi lektorů projektu v různých oblastech ICT. Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO: Průběžně bude monitorována a vyhodnocována nabídka vzdělávacích aktivit pro lektory, kteří se následně účastní vybraných kurzů. Strana 17 z 25

18 Číslo aktivity: Název klíčové aktivity: Podrobný popis realizace klíčové aktivity: 05 Evaluace výsledků vzdělávání pedagogických pracovníků Každý účastník našeho kurzu po jeho absolvování vyplní evaluační dotazník. Kromě zhodnocení kvality kurzu bude v dotazníku dán prostor pro návrhy, připomínky a další náměty. Tyto informace budou zpracovány a vyhonoceny managerským týmem a budou podkladem pro stanovení další strategie projektu. Cílová skupina se tímto na této aktivitě přímo podílí. Tato aktivita bude probíhat vždy po ukončení jednotlivých kurzů, výsledky budou čtvrtletně sumarizovány a vyhodnocovány. V časovém harmonogramu počítáme s touto aktivitou převážně v druhé polovině realizace projektu. Výstup klíčové aktivity: počet vyplněných evaluačních dotazníků vyhodnocení dotazníků, zpětná vazba zmapování poptávky po dalším vzdělávání, podklady pro vytvoření nabídky Stav klíčové aktivity: Realizována Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO: Tato aktivita probíhá po každém ukončení kurzu. Na závěr každého kurzu účastníci odevzdávají vyplněný evaluační dotazník, který slouží jako zpětná vazba pro lektory a řídicí tým projektu. Evaluační dotazníky jsou zakládány v archivu u jednotlivých kurzů. Dotazníky jsou vyhodnocovány, aby bylo možné co nejdříve reagovat na případné nedostatky, připomínky či náměty. Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO: Výstup: vyplněné evaluační dotazníky z ukončených kurzů (kurzy č ). Originály všech evaluačních dotazníků jsou uloženy v archivu projektu. Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO: Součástí každého kurzu je vyplnění a následné vyhodnocení evaluačního dotazníku. Na základě získaných informací zapracujeme případné připomínky a náměty do vzdělávacích aktivit. Strana 18 z 25

19 10. Harmonogram aktivit Rok Číslo aktivity Vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Zpracování nabídky akreditovaných vzdělávacích programů včetně podpůrných školicích materiálů Zpracování výstupů z kurzů, vytvoření databanky pracovních materiálů X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Vzdělávání lektorského týmu X X X X X X X X X X X Zpracování nabídky akreditovaných vzdělávacích programů včetně podpůrných školicích materiálů Zpracování výstupů z kurzů, vytvoření databanky pracovních materiálů Vzdělávání lektorského týmu X X Evaluace výsledků vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Zpracování nabídky akreditovaných vzdělávacích programů včetně podpůrných školicích materiálů Zpracování výstupů z kurzů, vytvoření databanky pracovních materiálů Evaluace výsledků vzdělávání pedagogických pracovníků Evaluace výsledků vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Zpracování nabídky akreditovaných vzdělávacích programů včetně podpůrných školicích materiálů Zpracování výstupů z kurzů, vytvoření databanky pracovních materiálů Evaluace výsledků vzdělávání pedagogických pracovníků X X X X X X X X X X X X X X X Vzdělávání lektorského týmu X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Vzdělávání lektorského týmu X X X X X X X X X X X 11. Kontroly na místě Klíčová aktivita I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Strana 19 z 25

20 12. Podstatné/nepodstatné změny Typ změny: Název změny: podstatná Změna rozpočtu projektu Popis změny: V průběhu monitorovacího období došlo k následujícím nepodstatným změnám v rozpočtu: 1) kapitola 5. Nákup služeb V rámci kapitoly byla převedena částka 2 600, Kč z položky Vzdělávání pedagogů do položky Občerstvení účastníků kurzů. Způsobeno realizací většího počtu rozsáhlejších kurzů. 2) kapitola 3. Zařízení U položek Office 2007 a Zoner calisto 5 zůstaly nedočerpány zůstatky ve výši 2040, Kč a 5 480, Kč (v průběhu realizace projektu došlo ke snížení ceny). Z těchto položek byla posílena položka č Spotřební materiál, tisk pro cíl. skupinu o 809, Kč a byla pořízena řezačka v hodnotě 4 767,24 Kč a skartovačka v hodnotě 1 943,76 Kč. 13. Přílohy Číslo přílohy: 1 Název přílohy: Monitorovací indikátory (tabulka v Excelu nebo sestava vygenerovaná z IS Benefit 7 online) Počet listů: 1 Počet výtisků: Doložena v papírové podobě: Příloha: Doložena na CD: Naplnění MI za monitorovací období + celková dosažená hodnota. Číslo přílohy: 4 Název přílohy: Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on line) Počet listů: 3 Počet výtisků: Doložena v papírové podobě: Příloha: Doložena na CD: Vytištěná žádost o platbu nezfinalizováno z důvodu neukončené administrace MZ č. 5. Strana 20 z 25

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu Název projektu Číslo prioritní osy 1.1

Více

Finální verze (VK-GP) Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU Z OP VK

Finální verze (VK-GP) Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU Z OP VK Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 18 1. Identifikační údaje Finální verze (VK-GP) Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Plátce DPH: Číslo smlouvy: Datum zahájení

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.12/01.0029 Název projektu

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.02/01.0011 Název projektu

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.02/01.0011 Název projektu

Více

Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík

Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík Program semináře Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík Výběr dodavatele v projektech OPPK Ing. Linda Sadílková Coffee break Kontroly projektu, změny v projektu, monitorovací

Více

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ)

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) Druhou část monitorovací zprávy o realizaci projektu je třeba vyplnit ve formátu.doc (MS Word), vytisknout a odeslat společně s první

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

1WvK3PØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu

1WvK3PØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Finální verze žádosti (VK-IP) Unikátní kód žádosti: 1WvK3PØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti

Více

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu/hlášení o pokroku 1 předkládá

Více

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Identifikační číslo: MAD 31 Příloha Operačního manuálu N Neřízená kopie 1.5.2005 Číslo vydání: 1 Číslo revize:

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ. Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ. Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor implementace

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY projektu financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.3B platnost od 15.

POKYNY K VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY projektu financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.3B platnost od 15. POKYNY K VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY projektu financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.3B platnost od 15. září 2011 OBSAH Způsob předkládání Monitorovací zprávy... 1 Vyplnění

Více

1.2.1 Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a zastávky

1.2.1 Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a zastávky Smlouva o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2011/0143/OKP (dále jen Smlouva ) uzavřená na základě ustanovení 269

Více

Vyhlášení programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2015

Vyhlášení programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2015 Vyhlášení programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2015 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, sekce ekonomiky a politiky životního prostředí vyhlašuje PROGRAM NA PODPORU PROJEKTŮ

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Výzvy PO3 Individuální projekty systémové VERZE: 1 DATUM PLATNOSTI: VYDAL: Řídící

Více

PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A ÚČASTNÍKY

PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A ÚČASTNÍKY PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A ÚČASTNÍKY projektu Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením reg. č. CZ.1.04/1.1.00/A5.00001 doba realizace: 1. 1. 2013 30. 8. 2015 registrační číslo projektu: CZ 1.04./1.1.00/A5.00001

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

Rozpočet Způsobilé výdaje

Rozpočet Způsobilé výdaje Rozpočet Způsobilé výdaje Přiměřené, hospodárné, účelné, efektivní Související s činnostmi projektu Doložitelné účetními doklady Datum uskutečnění výdaje v době trvání projektu datum podpisu akceptace

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Prioritní oblast 3 : Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Oblast intervence : 3.3 c) vybudování a podpora informačně-vzdělávacích středisek Řízená kopie (elektronická)

Více

GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE

GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE PŘÍLOHA MATERIÁLU 407/ZK/12 Schváleno usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. XXX/2012/ZK-XX ze dne 20. 12. 2012 GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE PODPORA MINIMÁLNÍ SÍTĚ PROTIDROGOVÝCH SLUŽEB NA

Více