VÝROČNÍ ZPRÁVA SEVEROČESKÉ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA SEVEROČESKÉ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2009"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA SEVEROČESKÉ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2009

2

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA SEVEROČESKÉ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2009

4

5 Obsah 1 Úvod str Sbírky str Výstavy str Publikace str Vzdělání str Veřejnost str Knihovna str Web str PR Galerie str Hospodaření galerie v roce str Kontrolní činnost str Poděkování str Výhled na příští rok str. 30

6

7 1 Úvod 1.1 Slovo ředitele Rok 2009 byl pro Severočeskou galerii výtvarného umění ve znamení úspěšných výstav i zvýšení zájmu veřejnosti o dění v galerii jako takové. Tomu napomohla nejen lepší informovanost a spolupráce s médii, ale i její programová nabídka směrem ke školám i široké veřejnosti. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích se tak prezentovala jako otevřený prostor, který je vstřícný vůči svým návštěvníkům. Galerie plnila všechna zásadní poslání, která vycházejí z její Zřizovací listiny a také všechny závazky, které vyplývají ze zákona č.122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy. Rádi bychom se s Vámi podělili alespoň o některé úspěchy, které jsme v roce 2009 dosáhli: dokázali jsme i v nelehkých ekonomických podmínkách udržet počet návštěvníků v roce 2009 navštívilo naši galerii návštěvníků úspěšně jsme naše sbírky představili na výstavě Poklady Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Památníku Terezín, která proběhla v pražské Galerii Klementinum, a kde jsme prezentovali průřez toho nejlepšího, co mohou naše sbírky návštěvníkům nabídnout připravili jsme výstavu Věčná pomíjivost, která představila Výtvarný odbor Umělecké besedy získali jsme jako dlouhodobý deponát Madonu z kostela sv. Linharta v Březenci u Chomutova, takzvanou Březenskou madonu, která byla kompletně zrestaurována a umístěna v expozici získali jsme dva granty Ministerstva kultury ČR na významné výstavní projekty na výstavu Poklady Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Památníku Terezín a na výstavu Věčná pomíjivost Výtvarný odbor Umělecké besedy vydali jsme výstavní katalogy, které znamenají obohacení trhu s výtvarnými publikacemi v celorepublikovém měřítku zrealizovali jsme několik výtvarných dílen pro veřejnost k těm nejúspěšnějším patřila soutěžní hra Maxisvět Maxipsa Fíka a Litoměřická muzejní noc, kde jsme se stali koordinátory obou projektů dvě naše výstavy Věčná pomíjivost Výtvarný odbor Umělecké besedy a Jaroslav Prášil Přítomnost paměti zaznamenaly pozitivní ohlas v celostátně vydávaných médiích výtvarné dílny navštívilo návštěvníků, což je o 466 návštěvníků více než v roce 2008 zvýšili jsme návštěvnost na vzdělávacích programech žáků a studentů, i jejich počet 203 programy získali jsme dva granty, které významně podpořily naši edukační činnost Tyto úspěchy pro nás samozřejmě znamenají závazky pro další roky, ve kterých bychom rádi v této tradici pokračovali. Z tohoto důvodu jsme si jako priority pro rok 2010 stanovili tyto cíle: udržet stávající návštěvnost zvýšit prostřednictvím promyšlené public relations zájem o galerii jako takovou získat finanční prostředky na rozvoj výstavní i edukační činnosti Činnost Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích by nebyla možná bez metodické a finanční podpory zřizovatele Ústeckého kraje a Krajského úřadu. Rád bych touto cestou proto velmi poděkoval Radě Ústeckého kraje, zejména člence Rady ÚK s kompetencí pro oblast kultury a památkové péče, sociálních věcí Bc. Janě Ryšánkové a zaměstnancům odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje, vedeného PhDr. Petrem Novákem, CSc. Naše poděkování za podporu a spolupráci patří také Městu Litoměřice a starostovi města Mgr. Ladislavu Chlupáčovi, radě města, komisi kultury a všem ostatním partnerům, kteří s galerií spolupracují, nebo ji věcně či finančně podpořili. Děkujeme také všem návštěvníkům, jejichž přízeň je velkou motivací pro naši další práci. Máme velkou radost, že podstatnou část našich návštěvníků tvoří děti a mládež, kteří do naší galerie přicházejí v rámci vzdělávacích programů, ale i akcí pro veřejnost. 1.2 Základní informace o galerii Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje od roku Hlavním posláním této příspěvkové organizace, které je vymezeno ve Zřizovací listině, je plnit funkci galerie ve smyslu ustanovení zákona č.122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména získávat, shromažďovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat sbírky muzejní povahy. Galerie se zaměřuje zejména na české umění od 14. století do současnosti, na evropské umění století a na naivní umění. Tyto sbírky tvoří základ pro prezentaci ve vlastním výstavním programu, ale jsou prezentovámy i na výstavách dalších institucí. Severočeská galerie výtvarného umění byla otevřena pro veřejnost v roce 1958, a řadí se tak k nejstarším galeriím v České republice. V současné době pro výstavní účely využívá tři samostatné objekty v Litoměřicích. V Michalské ulici č. 7 je tzv. hlavní budova, kde se nachází stálá sbírka českého výtvarného umění století a dále pak prostory pro krátkodobé výstavy. Na Mírovém náměstí č. 24 je v předním traktu umístěna Galerie a muzeum litoměřické diecéze a v zadním traktu pak Expozice naivního umění. Pro sezónní výstavy je využíván bývalý jezuitský kostel Zvěstování Panně Marii. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích je členem Rady galerií ČR. PhDr. Jan Štíbr ředitel galerie 04 _ 05

8 1.3 Organizační uspořádání instituce Organizační struktura SGVU ředitel vedoucí ekonomického úseku / ekonom sekretářka ředitele, mluvčí, PR grafik, fotograf, kurátor výstav kurátor sbírkových fondů vedoucí provozního oddělení, správce budov, řidič mzdová účetní lektor, kurátor výstav uklizeč dokumentátor, kurátor výstav pokladník, vedoucí směny restaurátor zřízenec v kulturním zařízení knihovník správce depozitáře, výstavář Počet zaměstnanců v roce 2009 V roce 2009 v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích pracovalo celkem 33 fyzických osob a 23 přepočtených osob.

9 2 Sbírky 1 1 Pohled do expozice gotiky 2 Interiér bývalého jezuitského kostela Zvěstování Panně Marii 3 Detail instalace z interiéru bývalého jezuitského kostela Zvěstování Panně Marii Charakteristika sbírkového profilu instituce 2.2 Prezentace sbírek galerie Úvod Hlavní sbírky Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích tvoří české výtvarné umění od 14. století až po současnost a dále pak rozsáhlá a v České republice ojedinělá sbírka naivního umění, která byla budovaná od roku Sbírkové předměty obsažené v těchto sbírkách pak tvoří páteř stálých expozic, stejně tak jako i různých krátkodobých výstav v naší galerii Stav fondu k Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích eviduje ve svých sbírkách celkem uměleckých předmětů / inventárních čísel. Z toho: podsbírka malby celkem 1986 uměleckých předmětů / inventárních čísel podsbírka kresby a grafiky celkem 3937 uměleckých předmětů / inventárních čísel podsbírka plastiky celkem 630 uměleckých předmětů / inventárních čísel Stav deponátů k Celkem je ve sbírkách Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích dlouhodobě zapůjčeno 148 uměleckých děl a předmětů. DO celkem 70 umělěckých předmětů DP celkem 78 umělěckých předmětů Sbírky Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích se prezentují ve dvou stálých expozicích. Jedná se o sbírku České výtvarné umění století a dále pak unikátní Expozici naivního umění. Obě tyto sbírky byly v roce 2009 představeny na výstavě Poklady Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Památníku Terezín v pražské Galerii Klementinum. Stali jsme se tak první galerií, která otevírala zamýšlenou řadu výstav, mapujících sbírky galerií v České republice. Expozice ČESKÉ VÝTVARNÉ UMĚNÍ STOLETÍ V roce 2009 stálou expozici obohatila zrestaurovaná plastika, takzvaná Březenská madona, která je důležitým přírůstkem sbírky gotického umění, i když jen jako deponát. Další části sbírky zůstaly v tomto roce beze změn, drobné změny proběhly jen přechodně v době, kdy část sbírkových předmětů ze stálé expozice byla prezentována na výstavě Poklady Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Památníku Terezín. Expozice NAIVNÍ UMĚNÍ V samotné expozici Naivního umění nedošlo v průběhu roku 2009 k žádným změnám. Za zmínku však stojí doplnění řady dokumentárních medailonů o jednotlivých naivních umělcích. V roce 2009 se jednalo o dokument Dřevěný minisvět Jana Kučery a Modelování Miloslavy Šenfelderové, které byly natočeny PhDr. Antonínem Jiráčkem, předním odborníkem na naivní umění, ve spolupráci s litoměřickou galerií. 06 _ 07

10 2 1 1 Ukázka programu Putování čarodějnice Bludimíry 2 Ukázka programu Vánoční příběh GALERIE A MUZEUM LITOMĚŘICKÉ DIECÉZE Stálá sbírka této části galerie je tvořena dlouhodobými deponáty z Biskupství litoměřického, mezi které patří například významná díla Lucase Cranacha st., Mistra Tiburtinské Sibylly, Jana Steena, Petra Brandla a dalších. K tomu, aby návštěvník získal další informace o stálých sbírkách, slouží stručný informační leták ve třech jazykových mutacích, české, německé a anglické, vydaný v roce Mimo to je pro školy připraveno celkem 11 interaktivních vzdělávacích programů vědomostních i s výtvarnou aktivitou, které jsou k dispozici v průběhu celého roku. Kromě toho v roce 2009 byly připraveny ještě speciální krátkodobé programy ke stálé sbírce, a to: PUTOVÁNÍ ČARODĚJNICE BLUDIMÍRY program pro mateřské školy a 1. a 2. třídy základních škol seznamoval hravou formou a pomocí úkolů s vybranými výtvarnými díly. SMYSLOVÁNÍ program, který využíval seznámení s výtvarnými díly pomocí smyslů. K programu byly připraveny jednoduché pracovní listy. VÁNOČNÍ PŘÍBĚH program připravený ve spolupráci se studentkami Střední pedagogické školy J. H. Pestalozziho vyprávěl příběh narození Krista na pozadí gotických obrazů. DOPIS JEŽÍŠKOVI prožitkový program s výtvarnou aktivitou, který pracoval s gotickými obrazy s tematikou Narození Krista.

11 2.2.2 Zápůjčky Číslo zápůjčky NÁZEV VÝSTAVY Vypůjčitel Termín výstavy Autor / Název díla, datace Počet vypůjčených děl 1/2009 FRANTIŠEK RONOVSKÝ Správa Pražského hradu František Ronovský / Tři hudebnice, 1965 Návštěva, kolem 1970 Rodina, 1975 Skica k návrhu malby pro KD Teplice, obrazy 2/2009 MICHAEL RITTSTEIN VLHKOU STOPOU Muzeum moderního umění Olomouc Michael Rittstein / Na štangli, obraz 3/2009 KRAJINY JANA ZRZAVÉHO z cyklu Moderní česká krajinomalba Galerie moderního umění v Hradci Králové Jan Zrzavý / Jez II, obraz 4/2009 VINAŘSTVÍ NA LITOMĚŘICKU Oblastní muzeum v Litoměřicích Alois Šrůtek / Velké Žernoseky, nedatováno Alois Šrůtek / Pohled na Středohoří, nedatováno František Hora / Vinice u Žernosek, 1960 Olga Vaicová / Zátiší se Středohořím, 1981 Josef Jíra / Radobýl, 1963 Jan Hruška / Vinobraní, 1987 Alena Čermáková / Vinice v Žernosekách, 1965 Josef Hatka / Česká brána u Žernosek, kresby 2 grafiky 4 obrazy 5/2009 OTAKAR LEBEDA ( ) Národní galerie v Praze Otakar Lebeda / Staré domy, nedatováno Travnatá stráň, nedatováno Krajina u Nové Vsi, obrazy 6/2009 ALFRED KUBIN JOSEF VÁCHAL ŠUMAVA - BÖHMERWALD Západočeská galerie v Plzni Alfred Kubin / Čarodějná noc, 1924 Český jezdec, 1938 Divoká zvířata, 1920 Důvěrný svět, 1926 Fantazie na Šumavě, 1935 Hamr v horách, 1922 Chlapec na bělouši v městské uličce, 1946 Kůň a vlci, 1934 Most na Šumavě, 1934 Návrh na ex-libris Fr. Holešovského, 1943 Návrh na ex-libris, Fr. Holešovského, 1943 Návrh na ex-libris Fr. Holešovského, 1943 Nový tanec smrti, 1938 Poděkování Fr. Holešovskému za přání k 80. narozeninám, 1957 Rübezahl II, 1944 Rübezahl Fünfzig historien des Magisters J. Prätorius ausgewählt, 1927 Ruka s karabáčem, 1947 Rvačka, 1922 Studie hlav, 1926 Zimní krajina, 1932 Štoček pro lept k ex-libris Fr. Holešovského, 1944 Stilzel, 1930 Krajina a lidé v díle Alfreda Kubina, grafik 11 kreseb 1 štoček 1 kniha 1 katalog 7/2009 JAN PODRACKÝ Muzeum města Duchcov Jan Podracký / Dům na předměstí, nedatováno 1 obraz 8/2009 JOSEF ČAPEK Jízdárna Pražského hradu Josef Čapek / Blecha, 1916 Oheň z cyklu V boj, obrazy 9/2009 MICHAEL RITTSTEIN VLHKOU STOPOU Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou Michael Rittstein / Na štangli, obraz 10/2009 ALENA A MICHAEL BÍLKOVI ak. soch. Michael Bílek Michael Bílek / Boží člověk, plastika 11/2009 POKLADY SEVEROČESKÉ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V LITOMĚŘICÍCH A PAMÁTNÍKU TEREZÍN Památník Terezín Jiří Sozanský / Ukřižovaný-svědek, 1973 originál, kopie plastika 08 _ 09

12 Číslo zápůjčky NÁZEV VÝSTAVY Vypůjčitel Termín výstavy Autor / Název díla, datace Počet vypůjčených děl 12/2009 STOPY OHNĚ Galerie výtvarného umění v Ostravě Jan Koblasa / Mrtvý král, plastika 13/2009 MARIE POLANSKÁ Správa kulturních zařízení Chomutov Městská galerie Špejchar Marie Polanská / Krušné hory, 1976 Tušimická elektrárna, 1977 Pod hradem Lestkovem, 1977 Krušné hory na Mostecku, 1977 Květen, 1978 U Roztok na Berounce, 1979 Praha U Rotta, obrazů 15/2009 AUGUST BEDŘICH, CHARLOTTA A LUISA PIEPENHAGENOVI Národní galerie v Praze August B. Piepenhagen / Krajina se zříceninou u jezera, nedatováno Charlotta Piepenhagenová / Měsíční krajina, nedatováno 2 obrazy 16/2009 ALÉN DIVIŠ ( ) MALBY A KRESBY Galerie umění Karlovy Vary Alén Diviš / Starý černoch, obraz 17/2009 JOSEF ČAPEK ZEMĚ A LIDÉ Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem Josef Čapek / Žena s brambory, obraz 18/2009 JIŘÍ TRNKA Pražská plynárenská, a.s. Galerie Smečky Jiří Trnka / Sen noci svatojánské, grafik 19/2009 MARTIN SALCMAN Západočeská galerie v Plzni Martin Salcman / Krajina, 1932 Kytice, 1956 Krajina s lesy, obrazy 21/2009 ALÉN DIVIŠ ( ) MALBY A KRESBY Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě Alén Diviš / Starý černoch, obraz 22/2009 BOHUSLAV REYNEK /zvláštní zápůjčka pro účely zhotovení kvalitních reprodukcí do chystané monografie a výstavě v roce 2011 Galerie Měsíc ve dne České Budějovice Bohuslav Reynek / 38 grafik 38 grafik 24/2009 OSKAR BRÁZDA Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci Oskar Brázda / Paní Barjanskaja, 1924 Modrá krajina, 1949 Portrét muže, 1910 Portrét ženy, obrazy Celkem bylo zapůjčeno 185 sbírkových předmětů. Z toho 34 obrazů, 13 kreseb, 132 grafik (alba i jednotlivé grafické listy), 3 plastiky, 1 artefakt, 1 kniha a 1 katalog výstavy.

13 1 1 Kačer Jiří Fragment (nákup) 2 Žáček Josef Ptáci z cyklu Sen o Apokalypse (nákup) 3 Čapek Josef Žena s brambory (zápůjčka) 2 3 Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích se svými zápůjčkami podílela na celé řadě významných výstav jako byly například retrospektivní výstavy František Ronovský, Josef Čapek, Otakar Lebeda, které jsou uvedeny výše. Mimořádná byla zcela jistě i výstava Alfréd Kubin / Josef Váchal, kam jsme zapůjčili celkem 87 grafik i další materiály z našich sbírek (knihy, štočky apod.) Registr sbírek výtvarného umění Rady galerií ČR Jedním z hlavních cílů je společně s dokumentací a evidencí výtvarných děl i jejich zpřístupňování veřejnosti. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, která se zapojila do projektu Rady galerií ČR a metodického centra CITeM v Brně na vytvoření webového Registru sbírek výtvarného umění, byla jednou z prvních galerií, která své sbírky v rámci tohoto projektu zpřístupnila on-line. V roce 2009 bylo v centrálním registru RG Promus zpřístupněno celkem děl z našich sbírek. Registr sbírek bude po svém definitivním doplnění veřejně zpřístupněn a bude tak sloužit jako souborný katalog sbírek všech galerií, které se do projektu zapojili, a to nejen pro odborné pracovníky, ale i pro veřejnost. Především však odborným pracovníkům výrazně usnadní vzájemnou spolupráci při přípravách výstav a odborných publikací. Prostřednictvím Registru bude také veřejnosti zpřístupněná významná část národního kulturního dědictví. 2.3 Akvizice/Nákupy V roce 2009 byly získány dva obrazy Josefa Žáčka, jeden koupí, jeden darem, a jedna plastika Jiřího Kačera, která byla získána koupí. Konkrétně jde o tato díla: 1/2009 Žáček Josef Ptáci z cyklu Sen o Apokalypse, 2006, kombinovaná technika, plátno, 200 x 145 cm, nesignováno, provenience česká, stav dobrý. Získáno koupí. 2/2009 Žáček Josef Lemurian, 2006, kombinovaná technika, plátno, 195 x 145 cm, nesignováno, provenience česká, stav dobrý. Získáno darem. 3/2009 Kačer Jiří Fragment, 2006, pískovec, 320 x 182 x 40 cm, signováno na straně: 0 JK 6, provenience česká, stav dobrý. Získáno koupí Celková částka vydaná na akviziční činnost v daném roce V roce 2009 byla na akvizice vydána celkem částka Kč. 10 _ 11

14 1 2 1 Madona z kostela sv. Linharta v Březenci u Chomutova,stav před restaurováním 2 Madona z kostela sv. Linharta v Březenci u Chomutova, stav po restaurování 2.4 Významné restaurátorské počiny Úvod Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích má jako jedna z mála galerií vlastní restaurátorské pracoviště, které díky svému vybavení (nažehlovací stůl) umožňuje i práce většího rozsahu. Průběžná péče o umělecká díla, která se nacházejí ve sbírkách buď jako díla vlastní nebo jako deponáty, se zaměřuje na nepřetržitý monitoring klimatu v prostorách expozic, a to především na stav relativní vlhkosti a teploty. Tyto průběžné výstupy se evidovaly v dokumentaci a průběžně vyhodnocovaly. Nedílnou součástí činnosti restaurátorského ateliéru byla i účast při přípravě výstav, které realizovala samotná Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, případně na kterých se podílela. Za všechny je nutno zmínit prestižní výstavu Poklady Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Památníku Terezín, která se konala v období od června do srpna 2009 v reprezentativních prostorech Galerie Klementinum v Praze. Při své činnosti restaurátor litoměřické galerie v průběhu roku spolupracoval s externími konzultanty a příbuznými institucemi, a to především s Národním památkovým ústavem v Ústí nad Labem, který ze zákona o státní památkové péči provádí odborně-metodický dohled nad správou uměleckých děl, které jsou vedeny v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Ze sbírky kresby bylo v roce 2009 restaurováno 45 děl u 35 děl se jednalo o kompletní, u dalších pak zejména o drobnější zásahy. Mezi restaurovanými kresbami patřila k těm nejdůležitějším zrestaurování díla Ukřižování od Bohuslava Reynka (1961), Hadí muž od Františka Tichého (1942), kresba z cyklu Vztahy od Karla Malicha (1961) Nejvýznamnější restaurátorské počiny V průběhu roku 2009 zrealizovala Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích i několik náročných restaurátorských zásahů, a to především na umělecky významných dílech, která má galerie dlouhodobě zapůjčené a prezentuje je ve své stálé expozici starého umění. 1. J. V. J. Neunhertz, Smrt sv. Benedikta Jedná se o vrcholně barokní obraz (inv. č.: Do-208) vysoké umělecké hodnoty, který pochází z bočního oltáře kostela sv. Vojtěcha v Počaplech. Dílo bylo celkově zrestaurováno a umístěno do expozice Galerie a muzea litoměřické diecéze. 2. Madona z kostela sv. Linharta v Březenci u Chomutova Za zásadní restaurátorskou práci je nutno považovat obnovu této raně gotické sochy (inv. č.: Do-209). Skulpturální dílo bylo před komplexním restaurátorským zásahem v restaurátorském ateliéru SGVU v minulosti opakovaně rekonstruováno včetně opakovaných olejových nátěrů a doplňků. Zmíněný náročný restaurátorský zásah umělecky i historicky cenné sochařské dílo de facto přeorientoval do diametrálně odlišných skulpturálních dimenzí, čímž se otevřel prostor pro novou uměleckohistorickou analýzu. Dílo bylo

15 celkově zrestaurováno, po vrstvách byly sejmuty přemalby a byl také proveden laboratorní průzkum. Další restaurátorské zásahy, i když třeba jen drobnějšího charakteru děl proběhly na výtvarných dílech vybraných při přípravách různých výstav, případně při návratu děl před uložením do depozitáře. Největší práce si vyžádala příprava výstavy pro Galerii Klementinum Poklady Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Památníku Terezín, kde proběhlo hned několik zásahů i čištění exponátů od prachu. Pro výstavu Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích 20. století bylo potřeba provést retuše obrazů před vystavením. Průběžně probíhala také kontrola exponátů a čištění děl od prachu, a dále pak nepřetržitý monitoring klimatu v jednotlivých stálých expozicích. 2.5 Evidence a dokumentace sbírek Evidence Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích eviduje své sbírkové předměty ve dvou stupních; 1) v přírůstkových knihách a 2) systematickou evidencí v inventárních knihách podle zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy. Oba dva druhy evidence probíhají v písemné formě. Sbírka Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích je zapsána do Centrální evidence sbírek (CES) na Ministerstvu kultury ČR. K bylo v CES na Ministerstvu kultury ČR nahlášeno celkem sbírkových předmětů, z toho 2 nové přírustky za rok Do přírustkové knihy byla v roce 2009 zapsána celkem 3 přírustková čísla. Do inventární knihy byla v roce 2009 zapsána celkem 3 inventární čísla. Do systému Demus bylo v roce 2009 zapsáno celkem digitálních záznamů, ke dni tedy činil celkový počet digitálních záznamů v systému Demus Dokumentace Pokračovalo se v doplňování jednotlivých vědeckých karet fotodokumentací. Dokumentátor také shromažďuje a třídí digitální fotografickou dokumentaci k jednotlivým sbírkovým předmětům. Fototéka Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích k obsahovala celkem 1129 fotografií v tiskové kvalitě. Výhodou je i to, že profesionální fotograf pracuje přímo v galerii. V roce 2009 bylo zpracováno přes 130 fotografií sbírkových předmětů: a) O cca 60 obrazů b) R 50 grafik c) P 20 plastik (ve více variantách) d) Dp 2 plastiky Téměř veškeré fotografie této skupiny byly určeny pro externí žadatele a zařazeny do archivu SGVU. Kromě toho byla zhotovena řada fotografií pro potřeby jednotlivých výstav (příprava tiskovin, dokumentace vernisáží, instalací apod.) 1) Výstava Jaroslav Hovadík Hovadík je všade Hovadík 16 výtvarných děl (obrazů, koláží, grafik) 43 fotografií z ateliéru 42 fotografií děl z exteriérů 80 fotografií žánrových ateliér/byt cca 100 fotografií z vernisáže 2) Výstava Jaroslav Prášil - Přítomnost paměti 109 výtvarných děl (obrazy, grafiky, autorský papír, náramky) 3) Výstava Věčná pomíjivost Výtvarný odbor Umělecké besedy 58 výtvarných děl 40 variant, celků a detailů cca 100 fotografií z instalace cca 250 fotografií z vernisáže cca 250 fotografií z derniéry 4) Výstava Pravoslav, Jindřiška a Šárka Radovi Ohlédnutí 87 výtvarných děl 25 variantních snímků cca 100 fotografií z vernisáže Publikování sbírkových předmětů v odborné literatuře V roce 2009 bylo celkem 25 sbírkových předmětů reprodukovaných v odborných publikacích: 11 reprodukcí sbírkových předmětů pro katalog výstavy Roky ve dnech, české umění vydaný Arbor vitae pro GHMP 3 reprodukce děl pro katalog výstavy Zdeněk Sýkora vydaný Galerií Benedikta Rejta v Lounech 2 reprodukce pro expozici Husitského muzea v Táboře 3 reprodukce pro katalog výstavy Cyprián Majerník vydaný Galerií mesta Bratislava 3 reprodukce pro katalog výstavy Martin Salcman vydaný Západočeskou galerií v Plzni 1 reprodukce pro přebal CD sboru Páni kluci vydaného ZŠ Boženy Němcové, Litoměřice 1 reprodukce pro publikaci 10 x 10 osobností Ústeckého kraje vydanou Přírodovědeckou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 1 reprodukce pro katalog výstavy Stopy ohně vydaný Galerií výtvarného umění v Ostravě 12 _ 13

16 Čapek Josef Žebrák (detail) 2 Preissig Vojtěch-Sedm havranů (detail) 3 Hoffmeister Adolf - Ten-Ta-Toyen (detail) Inventarizace sbírkového fondu V roce 2009 bylo zinventarizováno celkem 2001 položek kreseb a grafik, a to od inventárního čísla R-1 do čísla R Současně proběhla kontrola zápůjček kreseb a grafických listů. Fyzickou kontrolou všech kreseb a grafických listů v uvedeném rozsahu a jejich srovnáním s lokačními kartami vedenými v depozitáři a vědeckými kartami bylo zjištěno, že všechny sbírkové předměty byly v pořádku na místě svého určení a v depozitáři se nenalézají žádné předměty, které by nebyly řádně evidovány.

17 3 Výstavy Vernisáž výstavy Václav Benda Multifocus (zleva: PhDr Jan Štíbr, Akad. mal. Václav Benda, PhDr. Ivan Neumann) 2 Phdr. Jan Štíbr s Jaroslavem Hovadíkem - vernisáž výstavy 3 Ukázka instalace výstavy Pravoslav, Jindřiška a Šárka Radovi Ohlédnutí Úvod Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích využívá pro výstavní účely jednak hlavní budovu galerie, kde jsou sály vyhrazené pro krátkodobé výstavy, sezónně pak prostory v bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panně Marii. V roce 2009 bylo uskutečněno celkem 6 výstav, z nichž ta první, Jiří Šalamoun Trvalé následky, přecházela ještě z roku 2008 a poslední, Pravoslav, Jindřiška a Šárka Radovi Ohlédnutí, naopak pokračovala i v roce V bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panně Marii se uskutečnila výstava Věčná pomíjivost Výtvarný odbor Umělecké besedy a výstava fotografií Jana Kacara a Jaroslava Kruliše. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích hlavní budova: Jiří Šalamoun Trvalé následky termín: autor výstavy: PhDr. Jan Rous kurátor výstavy: PhDr. Olga Kubelková katalog: vydán v roce 2008 návštěvnost: ( ) Václav Benda Multifocus termín: autor výstavy: PhDr. Ivan Neumann kurátor výstavy: Bc. Jaroslava Píchová katalog: převzat z Oblastní galerie v Liberci návštěvnost: Jaroslav Hovadík Hovadík je všade Hovadík termín výstavy: autor výstavy: PhDr. Ludvík Ševeček kurátoři výstavy: MgA. Jan Brodský, PhDr. Jan Štíbr katalog výstavy: 95 stran (text Jaroslav Hovadík, Vladimír Franz, Ludvík Ševeček) návštěvnost: Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích české umění 20. století termín výstavy: autor výstavy: PhDr. Jaromír Zemina kurátoři výstavy: Bc. Jaroslava Píchová, PhDr. Jan Štíbr katalog výstavy: vydán v roce 2008 k první části výstavy návštěvnost: Jaroslav Prášil Přítomnost paměti termín výstavy: autor výstavy: PhDr. Jan Štíbr, ak. mal. Miloš Michálek kurátor výstavy: PhDr. Jan Štíbr katalog výstavy: 56 stran ( text Stanislav Brouček, Miloš Michálek) návštěvnost: Pravoslav, Jindřiška a Šárka Radovi Ohlédnutí termín výstavy: autor výstavy: PhDr. Jana Orlíková kurátoři výstavy: Alena Beránková, PhDr. Jan Štíbr katalog: 80 stran (text Jana Orlíková) návštěvnost: 821 ( ) 14 _ 15

18 1 1 Vernisáž výstavy Poklady Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Památníku Terezín, Galerie Klementinum, Praha 2 Vernisáž výstavy Věčná pomíjivost Výtvarný odbor Umělecké besedy 2 Bývalý jezuitský kostel Zvěstování Panně Marii Věčná pomíjivost Výtvarný odbor Umělecké besedy termín výstavy: autor výstavy: PhDr. Richard Drury kurátoři výstavy: MgA. Jan Brodský, PhDr. Jan Štíbr katalog: 103 stran (text Richard Drury, Jan Štíbr) návštěvnost: Výstava fotografií Jan Kacar, Jaroslav Kruliš termín výstavy: autoři výstavy: Jan Kacar, Jaroslav Kruliš návštěvnost: 631 Výstavy v jiných institucích: Poklady Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Památníku Terezín Galerie Klementinum, Praha termín výstavy: autor výstavy: PhDr. Anna Janištinová kurátoři výstavy: Alena Beránková, Bc. Jaroslava Píchová, PhDr. Lubomír Turčan, PhDr. Jan Štíbr katalog: 95 stran (text Anna Janištinová, Jan Štíbr) návštěvnost: 2 586

19 4 Publikace Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích připravuje katalogy ke všem výstavám. Stejně tak tomu bylo i v roce 2009, i když katalog k výstavě Václava Bendy Multifocus vznikl ve spolupráci s Oblastní galerií v Liberci. Celkem bylo v tomto roce vydáno 5 katalogů: Jaroslav Hovadík Hovadík je všade Hovadík text: Jaroslav Hovadík, Vladimír Franz, Ludvík Ševeček popis: k výstavě Jaroslav Hovadík Hovadík je všade Hovadík v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích od do , 95 stran, barevné fotografie v textu, 50 číslovaných katalogů je doplněno autorským grafickým listem foto: Jan Brodský vydáno: 2009/ ISBN vydavatel: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích Poklady Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích text: Anna Janištinová, Jan Štíbr popis: k výstavě Poklady Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích v Galerii Klementinum v Praze od do , 95 stran, 69 barevných fotografií foto: Jan Brodský a archiv SGVU v Litoměřicích vydáno: 2009/ISBN vydavatel: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích Věčná pomíjivost Výtvarný odbor Umělecké besedy text: Richard Drury popis: k výstavě Věčná pomíjivost Výtvarný odbor Umělecké besedy v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích od do , 103 stran, 86 barevných fotografií foto: Jan Brodský vydáno: 2009/ ISBN vydavatel: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích Pravoslav, Jindřiška a Šárka Radovi Ohlédnutí text: Jana Orlíková popis: k výstavě Pravoslav, Jindřiška a Šárka Radovi Ohlédnutí v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích od , 80 stran, 70 barevných fotografií foto: Jan Brodský, Oto Palán vydáno: 2009/ ISBN vydavatel: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích 4.1 Významná publikace v roce 2009 Poklady Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích Tento katalog, který slouží jako ucelený přehled toho nejvýznamnějšího, co sbírky Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích obsahují, vyšel jako doprovodná publikace k výstavě Poklady ze sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Památníku Terezín konané v Galerii Klementinum v Praze. Seznamuje jednak s historií vzniku této sbírky, jednak s průřezem toho nejlepšího, co galerie může svým návštěvníkům nabídnout. Přehledný text PhDr. Anny Janištinové a PhDr. Jana Štíbra, který je celý přeložen i do angličtiny, doplňuje velké množství kvalitních fotografií a seznam vystavených prací. Katalog tak může i po výstavě sloužit jako přehledný průvodce sbírkami galerie a může tak obohatit řadu dalších publikací, které se sbírkami litoměřické galerie zabývají. Jaroslav Prášil Přítomnost paměti text: Stanislav Brouček, Miloš Michálek popis: k výstavě Jaroslav Prášil Přítomnost paměti v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích od do , 56 stran, barevné fotografie v textu, 100 číslovaných katalogů je doplněno autorským grafickým listem foto: Jan Brodský vydáno: 2009/ISBN vydavatel: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 16 _ 17

20 Ukázky z programů ke krátkodobým výstavám pro různé cílové skupiny

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ MUSEUM OF MODERN ART Pivovarská 29-34 440 01 Louny telefon: + 42 415 652 634 fax: + 42 415 653 247 Stálá expozice Výstavy

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Praha, 27. - 28. 11. 2013 Obsah O Radě galerií České republiky

Více

Program Kultura v České republice 2001 2013

Program Kultura v České republice 2001 2013 Program Kultura v České republice 2001 2013 Česká republika má přístup do programu Kultura již od roku 2001. Program je od svého vzniku zaměřen především na podporu neziskových mezinárodních projektů spolupráce

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 3 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2013 Finanční zpráva 2013 2 1. Základní informace

Více

Za účelem shromáždění podkladů pro vznik výstavy si Vás dovolujeme oslovit s dotazníkem. Zaslaný dotazník obsahuje tyto části:

Za účelem shromáždění podkladů pro vznik výstavy si Vás dovolujeme oslovit s dotazníkem. Zaslaný dotazník obsahuje tyto části: Fenomén B! Výstavní projekt k 130. výročí založení keramické školy v Bechyni Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně Písecká 203 391 65 Bechyně tel.: +420 381 213 121 fax: +420 381 213 079 e-mail: reditel@supsbechyne.cz

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena v roce 2000 sloučením několika

Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena v roce 2000 sloučením několika PREZENTACE Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena v roce 2000 sloučením několika subjektů působící ve městě (Kulturní dům, Městská

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Městská knihovna Ervína Špindlera, středisko příspěvkové organizace Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za rok 2005 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1. Základní

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA UMĚLECKÁ ŠKOLA Výtvarné studio v podkroví muzea je součástí Základní umělecké školy Benešov. Přesto, že jeho zřízení v polovině 90. let zabralo muzeu prostory potřebné pro plánované expozice, je jeho činnost

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

Václav Hejna Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, 2. 7. 11. 10. 2009

Václav Hejna Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, 2. 7. 11. 10. 2009 - rok 2009 - Svatoslav Krotký Obrazy a kresby, 22. 1. 1. 3. 2009 pozvánka, novinové články (2 ks) Technická univerzita Liberci, Textilní fakulta Textil a oděv, Šperk a sklo pozvánka (2 ks), novinové články

Více

Městský ústav sociálních služeb

Městský ústav sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Rok 2007 byl přelomový nejen pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, ale i pro celou sociální sféru. Začal se uvádět do života nový zákon o sociálních službách, který

Více

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 2 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2012 Finanční zpráva 2012 2 1. Základní informace

Více

Edukační programy v Národním technickém muzeu Praha. 12.9.2014 www.ntm.cz 1

Edukační programy v Národním technickém muzeu Praha. 12.9.2014 www.ntm.cz 1 Edukační programy v Národním technickém muzeu Praha 12.9.2014 www.ntm.cz 1 Národní technické muzeum 15. 2. 2011 znovuotevření NTM po rekonstrukci 8. 10. 2013 budova NTM po 75 letech plně dokončená a zařízená

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok 2007 I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč)

Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok 2007 I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč) Příloha č. 1 k usnesení Rady MČ Praha 1 č.ur08_1168 ze dne 8.12.2008: Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč) č. Předkladatel, sídlo Název a popis projektu Celkový

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

Výroční zpráva 2 0 1 4. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva 2 0 1 4. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 4 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2014 2 1. Základní informace Název, sídlo a

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Návesní průčelí Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi.

Návesní průčelí Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi. Zpravodaj č. 7/ 2012 Vážení přátelé slánského muzea, v letních měsících láká k návštěvě především malebný areál Národopisného muzea ve Třebízi. Jak sami návštěvníci říkají, takový klid a prostředí přímo

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Otto Bartning in Europa / Otto Bartning a Evropa

Otto Bartning in Europa / Otto Bartning a Evropa Otto Bartning in Europa / Otto Bartning a Evropa Jan Mohr Severočeské muzeum v Liberci 30.9.2012 1 Architekt Otto Bartning (1883 1959) 30.9.2012 2 Stavby Otto Bartninga v Čechách, Rakousku a Německu 30.9.2012

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

Strategie Junáka do roku 2022

Strategie Junáka do roku 2022 Strategie Junáka do roku 2022 Miloš Říha Šípek & Vít Rusňák Virus!! Mikulášský seminář Praha, 7. 12. 2013 K čemu slouží strategie? Vytváří rámec pro krátkodobé a střednědobé plánování Pomáhá rozvoji a

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

Galerie moderního umění v Roudnici n.l. příspěvková organizace Zřizovatel Krajský úřad Ústeckého kraje v Ústí n.l. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004

Galerie moderního umění v Roudnici n.l. příspěvková organizace Zřizovatel Krajský úřad Ústeckého kraje v Ústí n.l. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Galerie moderního umění v Roudnici n.l. příspěvková organizace Zřizovatel Krajský úřad Ústeckého kraje v Ústí n.l. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Galerie moderního umění v Roudnici n. L. pracuje podle statutu vypracovaného

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2010 Odborné sociální

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Senioři jako cílová skupina muzeí umění a galerií Zprostředkování umění formou outreach

Senioři jako cílová skupina muzeí umění a galerií Zprostředkování umění formou outreach Senioři jako cílová skupina muzeí umění a galerií Zprostředkování umění formou outreach Mgr. Alice Stuchlíková, Ph.D. katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno seminář

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta za rok 2010 Občanské sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta Noskov 21, pošta Mladá Vožice 391 43 IČ: 27037690,

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 301 00 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát města

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Zážitkové a edukační programy KGVUZ pro Základní školy. www.galeriezlin.cz

Zážitkové a edukační programy KGVUZ pro Základní školy. www.galeriezlin.cz Zážitkové a edukační programy KGVUZ pro Základní školy www.galeriezlin.cz Návštěvnost edukačních programů KGVUZ: V roce 2011-1706 z toho základní školy 76 V roce 2012 - zatím 1247 z toho základní školy

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Základní škola speciální JASNĚNKA, o.p.s. Jiráskova 772 783 91 Uničov Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Zpracovala : Mgr. Miloslava Bártová Datum vydání : 25.8.2014 Platnost : od 31.8.2015

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

PRESS RELEASE TISKOVÁ ZPRÁVA

PRESS RELEASE TISKOVÁ ZPRÁVA PRESS RELEASE TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE: 26.5. 2010 TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2010, 444 KM HISTORIC GIRO ÚSTECKÝM KRAJEM TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2010 je projekt zaměřený na podporu turistického ruchu v České republice.

Více

Péče o národní kulturní poklad

Péče o národní kulturní poklad Péče o národní kulturní poklad Program Péče o národní kulturní poklad 2007-2017 10 323 mil. Kč e - Rekonstrukce objektu depozitáře NM Terezín II - Sanační práce do zahájení rekonstrukce - Rekonstrukce

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl04 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 23. 10. 2012 Třída: 4. - 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl04 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 23. 10. 2012 Třída: 4. - 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl04

Více

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta - 2 - Plán práce ZUŠ v Blatné pro školní rok 2009/2010 Úkoly v plánu práce jsou koncipovány dosahováním

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 Současný stav Od roku 2006 sídlí muzeum v domě čp. 80 v Klácelově ulici. Depozitáře jsou stále umístěny v objektu čp. 2055 na náměstí 17. listopadu.

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Registrační číslo projektu: Název projektu: Název projektu anglicky: Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.10/02.0019 Zdravotnická informatika

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_28 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny SEMINÁŘ 2013 KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU PŘI AMG ČR a NÁRODNÍ MUZEUM, CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 18. 19. 11. 2013 Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

portrét autoportrét vs. Mas umelecke strevo? 2015/16 Soutěž o výtvarném umění pro studenty středních škol a gymnázií.

portrét autoportrét vs. Mas umelecke strevo? 2015/16 Soutěž o výtvarném umění pro studenty středních škol a gymnázií. áš š á Mas umelecke strevo? 2015/16 š Soutěž o výtvarném umění pro studenty středních škol a gymnázií. Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 7. ročníku již tradiční studentské

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří 1a Prohlášení České středohoří je mimořádně hodnotným územím s výjimečnou turistickou atraktivitou. Jsme odhodláni toto území, v kterém žijeme, působíme

Více

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC 24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC Nové logo Praha 18. 6. 2010 Praha 18. 6. 2010 Destinační agentury ČESKÉ ŠVÝCARSKO o.p.s. Ústecký kraj, NP České Švýcarsko, ZO ČSOP Thilia, Krásná Lípa KRUŠNÉ HORY

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Metodika budování sbírky Webarchivu

Metodika budování sbírky Webarchivu Metodika budování sbírky Webarchivu Autoři: Bjačková Barbora, Kvasnica Jaroslav Datum vytvoření: 4. 2. 2015 Terminologie: archivace webu proces sběru, ukládání, trvalého uchovávání a zpřístupňování webových

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Pomyslný základní kámen mikulovského muzea byl položen před 100 lety a pomyslně na něj poklepali pánové založivší v roce 1913 muzejní spolek. Podnět k

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Galerie moderního umění v Hradci Králové (GMU HK) je příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je Královéhradecký kraj. Galerie má své sídlo v Hradci Králové,

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více