VÝROČNÍ ZPRÁVA SEVEROČESKÉ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA SEVEROČESKÉ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2009"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA SEVEROČESKÉ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2009

2

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA SEVEROČESKÉ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2009

4

5 Obsah 1 Úvod str Sbírky str Výstavy str Publikace str Vzdělání str Veřejnost str Knihovna str Web str PR Galerie str Hospodaření galerie v roce str Kontrolní činnost str Poděkování str Výhled na příští rok str. 30

6

7 1 Úvod 1.1 Slovo ředitele Rok 2009 byl pro Severočeskou galerii výtvarného umění ve znamení úspěšných výstav i zvýšení zájmu veřejnosti o dění v galerii jako takové. Tomu napomohla nejen lepší informovanost a spolupráce s médii, ale i její programová nabídka směrem ke školám i široké veřejnosti. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích se tak prezentovala jako otevřený prostor, který je vstřícný vůči svým návštěvníkům. Galerie plnila všechna zásadní poslání, která vycházejí z její Zřizovací listiny a také všechny závazky, které vyplývají ze zákona č.122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy. Rádi bychom se s Vámi podělili alespoň o některé úspěchy, které jsme v roce 2009 dosáhli: dokázali jsme i v nelehkých ekonomických podmínkách udržet počet návštěvníků v roce 2009 navštívilo naši galerii návštěvníků úspěšně jsme naše sbírky představili na výstavě Poklady Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Památníku Terezín, která proběhla v pražské Galerii Klementinum, a kde jsme prezentovali průřez toho nejlepšího, co mohou naše sbírky návštěvníkům nabídnout připravili jsme výstavu Věčná pomíjivost, která představila Výtvarný odbor Umělecké besedy získali jsme jako dlouhodobý deponát Madonu z kostela sv. Linharta v Březenci u Chomutova, takzvanou Březenskou madonu, která byla kompletně zrestaurována a umístěna v expozici získali jsme dva granty Ministerstva kultury ČR na významné výstavní projekty na výstavu Poklady Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Památníku Terezín a na výstavu Věčná pomíjivost Výtvarný odbor Umělecké besedy vydali jsme výstavní katalogy, které znamenají obohacení trhu s výtvarnými publikacemi v celorepublikovém měřítku zrealizovali jsme několik výtvarných dílen pro veřejnost k těm nejúspěšnějším patřila soutěžní hra Maxisvět Maxipsa Fíka a Litoměřická muzejní noc, kde jsme se stali koordinátory obou projektů dvě naše výstavy Věčná pomíjivost Výtvarný odbor Umělecké besedy a Jaroslav Prášil Přítomnost paměti zaznamenaly pozitivní ohlas v celostátně vydávaných médiích výtvarné dílny navštívilo návštěvníků, což je o 466 návštěvníků více než v roce 2008 zvýšili jsme návštěvnost na vzdělávacích programech žáků a studentů, i jejich počet 203 programy získali jsme dva granty, které významně podpořily naši edukační činnost Tyto úspěchy pro nás samozřejmě znamenají závazky pro další roky, ve kterých bychom rádi v této tradici pokračovali. Z tohoto důvodu jsme si jako priority pro rok 2010 stanovili tyto cíle: udržet stávající návštěvnost zvýšit prostřednictvím promyšlené public relations zájem o galerii jako takovou získat finanční prostředky na rozvoj výstavní i edukační činnosti Činnost Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích by nebyla možná bez metodické a finanční podpory zřizovatele Ústeckého kraje a Krajského úřadu. Rád bych touto cestou proto velmi poděkoval Radě Ústeckého kraje, zejména člence Rady ÚK s kompetencí pro oblast kultury a památkové péče, sociálních věcí Bc. Janě Ryšánkové a zaměstnancům odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje, vedeného PhDr. Petrem Novákem, CSc. Naše poděkování za podporu a spolupráci patří také Městu Litoměřice a starostovi města Mgr. Ladislavu Chlupáčovi, radě města, komisi kultury a všem ostatním partnerům, kteří s galerií spolupracují, nebo ji věcně či finančně podpořili. Děkujeme také všem návštěvníkům, jejichž přízeň je velkou motivací pro naši další práci. Máme velkou radost, že podstatnou část našich návštěvníků tvoří děti a mládež, kteří do naší galerie přicházejí v rámci vzdělávacích programů, ale i akcí pro veřejnost. 1.2 Základní informace o galerii Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje od roku Hlavním posláním této příspěvkové organizace, které je vymezeno ve Zřizovací listině, je plnit funkci galerie ve smyslu ustanovení zákona č.122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména získávat, shromažďovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat sbírky muzejní povahy. Galerie se zaměřuje zejména na české umění od 14. století do současnosti, na evropské umění století a na naivní umění. Tyto sbírky tvoří základ pro prezentaci ve vlastním výstavním programu, ale jsou prezentovámy i na výstavách dalších institucí. Severočeská galerie výtvarného umění byla otevřena pro veřejnost v roce 1958, a řadí se tak k nejstarším galeriím v České republice. V současné době pro výstavní účely využívá tři samostatné objekty v Litoměřicích. V Michalské ulici č. 7 je tzv. hlavní budova, kde se nachází stálá sbírka českého výtvarného umění století a dále pak prostory pro krátkodobé výstavy. Na Mírovém náměstí č. 24 je v předním traktu umístěna Galerie a muzeum litoměřické diecéze a v zadním traktu pak Expozice naivního umění. Pro sezónní výstavy je využíván bývalý jezuitský kostel Zvěstování Panně Marii. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích je členem Rady galerií ČR. PhDr. Jan Štíbr ředitel galerie 04 _ 05

8 1.3 Organizační uspořádání instituce Organizační struktura SGVU ředitel vedoucí ekonomického úseku / ekonom sekretářka ředitele, mluvčí, PR grafik, fotograf, kurátor výstav kurátor sbírkových fondů vedoucí provozního oddělení, správce budov, řidič mzdová účetní lektor, kurátor výstav uklizeč dokumentátor, kurátor výstav pokladník, vedoucí směny restaurátor zřízenec v kulturním zařízení knihovník správce depozitáře, výstavář Počet zaměstnanců v roce 2009 V roce 2009 v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích pracovalo celkem 33 fyzických osob a 23 přepočtených osob.

9 2 Sbírky 1 1 Pohled do expozice gotiky 2 Interiér bývalého jezuitského kostela Zvěstování Panně Marii 3 Detail instalace z interiéru bývalého jezuitského kostela Zvěstování Panně Marii Charakteristika sbírkového profilu instituce 2.2 Prezentace sbírek galerie Úvod Hlavní sbírky Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích tvoří české výtvarné umění od 14. století až po současnost a dále pak rozsáhlá a v České republice ojedinělá sbírka naivního umění, která byla budovaná od roku Sbírkové předměty obsažené v těchto sbírkách pak tvoří páteř stálých expozic, stejně tak jako i různých krátkodobých výstav v naší galerii Stav fondu k Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích eviduje ve svých sbírkách celkem uměleckých předmětů / inventárních čísel. Z toho: podsbírka malby celkem 1986 uměleckých předmětů / inventárních čísel podsbírka kresby a grafiky celkem 3937 uměleckých předmětů / inventárních čísel podsbírka plastiky celkem 630 uměleckých předmětů / inventárních čísel Stav deponátů k Celkem je ve sbírkách Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích dlouhodobě zapůjčeno 148 uměleckých děl a předmětů. DO celkem 70 umělěckých předmětů DP celkem 78 umělěckých předmětů Sbírky Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích se prezentují ve dvou stálých expozicích. Jedná se o sbírku České výtvarné umění století a dále pak unikátní Expozici naivního umění. Obě tyto sbírky byly v roce 2009 představeny na výstavě Poklady Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Památníku Terezín v pražské Galerii Klementinum. Stali jsme se tak první galerií, která otevírala zamýšlenou řadu výstav, mapujících sbírky galerií v České republice. Expozice ČESKÉ VÝTVARNÉ UMĚNÍ STOLETÍ V roce 2009 stálou expozici obohatila zrestaurovaná plastika, takzvaná Březenská madona, která je důležitým přírůstkem sbírky gotického umění, i když jen jako deponát. Další části sbírky zůstaly v tomto roce beze změn, drobné změny proběhly jen přechodně v době, kdy část sbírkových předmětů ze stálé expozice byla prezentována na výstavě Poklady Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Památníku Terezín. Expozice NAIVNÍ UMĚNÍ V samotné expozici Naivního umění nedošlo v průběhu roku 2009 k žádným změnám. Za zmínku však stojí doplnění řady dokumentárních medailonů o jednotlivých naivních umělcích. V roce 2009 se jednalo o dokument Dřevěný minisvět Jana Kučery a Modelování Miloslavy Šenfelderové, které byly natočeny PhDr. Antonínem Jiráčkem, předním odborníkem na naivní umění, ve spolupráci s litoměřickou galerií. 06 _ 07

10 2 1 1 Ukázka programu Putování čarodějnice Bludimíry 2 Ukázka programu Vánoční příběh GALERIE A MUZEUM LITOMĚŘICKÉ DIECÉZE Stálá sbírka této části galerie je tvořena dlouhodobými deponáty z Biskupství litoměřického, mezi které patří například významná díla Lucase Cranacha st., Mistra Tiburtinské Sibylly, Jana Steena, Petra Brandla a dalších. K tomu, aby návštěvník získal další informace o stálých sbírkách, slouží stručný informační leták ve třech jazykových mutacích, české, německé a anglické, vydaný v roce Mimo to je pro školy připraveno celkem 11 interaktivních vzdělávacích programů vědomostních i s výtvarnou aktivitou, které jsou k dispozici v průběhu celého roku. Kromě toho v roce 2009 byly připraveny ještě speciální krátkodobé programy ke stálé sbírce, a to: PUTOVÁNÍ ČARODĚJNICE BLUDIMÍRY program pro mateřské školy a 1. a 2. třídy základních škol seznamoval hravou formou a pomocí úkolů s vybranými výtvarnými díly. SMYSLOVÁNÍ program, který využíval seznámení s výtvarnými díly pomocí smyslů. K programu byly připraveny jednoduché pracovní listy. VÁNOČNÍ PŘÍBĚH program připravený ve spolupráci se studentkami Střední pedagogické školy J. H. Pestalozziho vyprávěl příběh narození Krista na pozadí gotických obrazů. DOPIS JEŽÍŠKOVI prožitkový program s výtvarnou aktivitou, který pracoval s gotickými obrazy s tematikou Narození Krista.

11 2.2.2 Zápůjčky Číslo zápůjčky NÁZEV VÝSTAVY Vypůjčitel Termín výstavy Autor / Název díla, datace Počet vypůjčených děl 1/2009 FRANTIŠEK RONOVSKÝ Správa Pražského hradu František Ronovský / Tři hudebnice, 1965 Návštěva, kolem 1970 Rodina, 1975 Skica k návrhu malby pro KD Teplice, obrazy 2/2009 MICHAEL RITTSTEIN VLHKOU STOPOU Muzeum moderního umění Olomouc Michael Rittstein / Na štangli, obraz 3/2009 KRAJINY JANA ZRZAVÉHO z cyklu Moderní česká krajinomalba Galerie moderního umění v Hradci Králové Jan Zrzavý / Jez II, obraz 4/2009 VINAŘSTVÍ NA LITOMĚŘICKU Oblastní muzeum v Litoměřicích Alois Šrůtek / Velké Žernoseky, nedatováno Alois Šrůtek / Pohled na Středohoří, nedatováno František Hora / Vinice u Žernosek, 1960 Olga Vaicová / Zátiší se Středohořím, 1981 Josef Jíra / Radobýl, 1963 Jan Hruška / Vinobraní, 1987 Alena Čermáková / Vinice v Žernosekách, 1965 Josef Hatka / Česká brána u Žernosek, kresby 2 grafiky 4 obrazy 5/2009 OTAKAR LEBEDA ( ) Národní galerie v Praze Otakar Lebeda / Staré domy, nedatováno Travnatá stráň, nedatováno Krajina u Nové Vsi, obrazy 6/2009 ALFRED KUBIN JOSEF VÁCHAL ŠUMAVA - BÖHMERWALD Západočeská galerie v Plzni Alfred Kubin / Čarodějná noc, 1924 Český jezdec, 1938 Divoká zvířata, 1920 Důvěrný svět, 1926 Fantazie na Šumavě, 1935 Hamr v horách, 1922 Chlapec na bělouši v městské uličce, 1946 Kůň a vlci, 1934 Most na Šumavě, 1934 Návrh na ex-libris Fr. Holešovského, 1943 Návrh na ex-libris, Fr. Holešovského, 1943 Návrh na ex-libris Fr. Holešovského, 1943 Nový tanec smrti, 1938 Poděkování Fr. Holešovskému za přání k 80. narozeninám, 1957 Rübezahl II, 1944 Rübezahl Fünfzig historien des Magisters J. Prätorius ausgewählt, 1927 Ruka s karabáčem, 1947 Rvačka, 1922 Studie hlav, 1926 Zimní krajina, 1932 Štoček pro lept k ex-libris Fr. Holešovského, 1944 Stilzel, 1930 Krajina a lidé v díle Alfreda Kubina, grafik 11 kreseb 1 štoček 1 kniha 1 katalog 7/2009 JAN PODRACKÝ Muzeum města Duchcov Jan Podracký / Dům na předměstí, nedatováno 1 obraz 8/2009 JOSEF ČAPEK Jízdárna Pražského hradu Josef Čapek / Blecha, 1916 Oheň z cyklu V boj, obrazy 9/2009 MICHAEL RITTSTEIN VLHKOU STOPOU Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou Michael Rittstein / Na štangli, obraz 10/2009 ALENA A MICHAEL BÍLKOVI ak. soch. Michael Bílek Michael Bílek / Boží člověk, plastika 11/2009 POKLADY SEVEROČESKÉ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V LITOMĚŘICÍCH A PAMÁTNÍKU TEREZÍN Památník Terezín Jiří Sozanský / Ukřižovaný-svědek, 1973 originál, kopie plastika 08 _ 09

12 Číslo zápůjčky NÁZEV VÝSTAVY Vypůjčitel Termín výstavy Autor / Název díla, datace Počet vypůjčených děl 12/2009 STOPY OHNĚ Galerie výtvarného umění v Ostravě Jan Koblasa / Mrtvý král, plastika 13/2009 MARIE POLANSKÁ Správa kulturních zařízení Chomutov Městská galerie Špejchar Marie Polanská / Krušné hory, 1976 Tušimická elektrárna, 1977 Pod hradem Lestkovem, 1977 Krušné hory na Mostecku, 1977 Květen, 1978 U Roztok na Berounce, 1979 Praha U Rotta, obrazů 15/2009 AUGUST BEDŘICH, CHARLOTTA A LUISA PIEPENHAGENOVI Národní galerie v Praze August B. Piepenhagen / Krajina se zříceninou u jezera, nedatováno Charlotta Piepenhagenová / Měsíční krajina, nedatováno 2 obrazy 16/2009 ALÉN DIVIŠ ( ) MALBY A KRESBY Galerie umění Karlovy Vary Alén Diviš / Starý černoch, obraz 17/2009 JOSEF ČAPEK ZEMĚ A LIDÉ Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem Josef Čapek / Žena s brambory, obraz 18/2009 JIŘÍ TRNKA Pražská plynárenská, a.s. Galerie Smečky Jiří Trnka / Sen noci svatojánské, grafik 19/2009 MARTIN SALCMAN Západočeská galerie v Plzni Martin Salcman / Krajina, 1932 Kytice, 1956 Krajina s lesy, obrazy 21/2009 ALÉN DIVIŠ ( ) MALBY A KRESBY Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě Alén Diviš / Starý černoch, obraz 22/2009 BOHUSLAV REYNEK /zvláštní zápůjčka pro účely zhotovení kvalitních reprodukcí do chystané monografie a výstavě v roce 2011 Galerie Měsíc ve dne České Budějovice Bohuslav Reynek / 38 grafik 38 grafik 24/2009 OSKAR BRÁZDA Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci Oskar Brázda / Paní Barjanskaja, 1924 Modrá krajina, 1949 Portrét muže, 1910 Portrét ženy, obrazy Celkem bylo zapůjčeno 185 sbírkových předmětů. Z toho 34 obrazů, 13 kreseb, 132 grafik (alba i jednotlivé grafické listy), 3 plastiky, 1 artefakt, 1 kniha a 1 katalog výstavy.

13 1 1 Kačer Jiří Fragment (nákup) 2 Žáček Josef Ptáci z cyklu Sen o Apokalypse (nákup) 3 Čapek Josef Žena s brambory (zápůjčka) 2 3 Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích se svými zápůjčkami podílela na celé řadě významných výstav jako byly například retrospektivní výstavy František Ronovský, Josef Čapek, Otakar Lebeda, které jsou uvedeny výše. Mimořádná byla zcela jistě i výstava Alfréd Kubin / Josef Váchal, kam jsme zapůjčili celkem 87 grafik i další materiály z našich sbírek (knihy, štočky apod.) Registr sbírek výtvarného umění Rady galerií ČR Jedním z hlavních cílů je společně s dokumentací a evidencí výtvarných děl i jejich zpřístupňování veřejnosti. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, která se zapojila do projektu Rady galerií ČR a metodického centra CITeM v Brně na vytvoření webového Registru sbírek výtvarného umění, byla jednou z prvních galerií, která své sbírky v rámci tohoto projektu zpřístupnila on-line. V roce 2009 bylo v centrálním registru RG Promus zpřístupněno celkem děl z našich sbírek. Registr sbírek bude po svém definitivním doplnění veřejně zpřístupněn a bude tak sloužit jako souborný katalog sbírek všech galerií, které se do projektu zapojili, a to nejen pro odborné pracovníky, ale i pro veřejnost. Především však odborným pracovníkům výrazně usnadní vzájemnou spolupráci při přípravách výstav a odborných publikací. Prostřednictvím Registru bude také veřejnosti zpřístupněná významná část národního kulturního dědictví. 2.3 Akvizice/Nákupy V roce 2009 byly získány dva obrazy Josefa Žáčka, jeden koupí, jeden darem, a jedna plastika Jiřího Kačera, která byla získána koupí. Konkrétně jde o tato díla: 1/2009 Žáček Josef Ptáci z cyklu Sen o Apokalypse, 2006, kombinovaná technika, plátno, 200 x 145 cm, nesignováno, provenience česká, stav dobrý. Získáno koupí. 2/2009 Žáček Josef Lemurian, 2006, kombinovaná technika, plátno, 195 x 145 cm, nesignováno, provenience česká, stav dobrý. Získáno darem. 3/2009 Kačer Jiří Fragment, 2006, pískovec, 320 x 182 x 40 cm, signováno na straně: 0 JK 6, provenience česká, stav dobrý. Získáno koupí Celková částka vydaná na akviziční činnost v daném roce V roce 2009 byla na akvizice vydána celkem částka Kč. 10 _ 11

14 1 2 1 Madona z kostela sv. Linharta v Březenci u Chomutova,stav před restaurováním 2 Madona z kostela sv. Linharta v Březenci u Chomutova, stav po restaurování 2.4 Významné restaurátorské počiny Úvod Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích má jako jedna z mála galerií vlastní restaurátorské pracoviště, které díky svému vybavení (nažehlovací stůl) umožňuje i práce většího rozsahu. Průběžná péče o umělecká díla, která se nacházejí ve sbírkách buď jako díla vlastní nebo jako deponáty, se zaměřuje na nepřetržitý monitoring klimatu v prostorách expozic, a to především na stav relativní vlhkosti a teploty. Tyto průběžné výstupy se evidovaly v dokumentaci a průběžně vyhodnocovaly. Nedílnou součástí činnosti restaurátorského ateliéru byla i účast při přípravě výstav, které realizovala samotná Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, případně na kterých se podílela. Za všechny je nutno zmínit prestižní výstavu Poklady Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Památníku Terezín, která se konala v období od června do srpna 2009 v reprezentativních prostorech Galerie Klementinum v Praze. Při své činnosti restaurátor litoměřické galerie v průběhu roku spolupracoval s externími konzultanty a příbuznými institucemi, a to především s Národním památkovým ústavem v Ústí nad Labem, který ze zákona o státní památkové péči provádí odborně-metodický dohled nad správou uměleckých děl, které jsou vedeny v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Ze sbírky kresby bylo v roce 2009 restaurováno 45 děl u 35 děl se jednalo o kompletní, u dalších pak zejména o drobnější zásahy. Mezi restaurovanými kresbami patřila k těm nejdůležitějším zrestaurování díla Ukřižování od Bohuslava Reynka (1961), Hadí muž od Františka Tichého (1942), kresba z cyklu Vztahy od Karla Malicha (1961) Nejvýznamnější restaurátorské počiny V průběhu roku 2009 zrealizovala Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích i několik náročných restaurátorských zásahů, a to především na umělecky významných dílech, která má galerie dlouhodobě zapůjčené a prezentuje je ve své stálé expozici starého umění. 1. J. V. J. Neunhertz, Smrt sv. Benedikta Jedná se o vrcholně barokní obraz (inv. č.: Do-208) vysoké umělecké hodnoty, který pochází z bočního oltáře kostela sv. Vojtěcha v Počaplech. Dílo bylo celkově zrestaurováno a umístěno do expozice Galerie a muzea litoměřické diecéze. 2. Madona z kostela sv. Linharta v Březenci u Chomutova Za zásadní restaurátorskou práci je nutno považovat obnovu této raně gotické sochy (inv. č.: Do-209). Skulpturální dílo bylo před komplexním restaurátorským zásahem v restaurátorském ateliéru SGVU v minulosti opakovaně rekonstruováno včetně opakovaných olejových nátěrů a doplňků. Zmíněný náročný restaurátorský zásah umělecky i historicky cenné sochařské dílo de facto přeorientoval do diametrálně odlišných skulpturálních dimenzí, čímž se otevřel prostor pro novou uměleckohistorickou analýzu. Dílo bylo

15 celkově zrestaurováno, po vrstvách byly sejmuty přemalby a byl také proveden laboratorní průzkum. Další restaurátorské zásahy, i když třeba jen drobnějšího charakteru děl proběhly na výtvarných dílech vybraných při přípravách různých výstav, případně při návratu děl před uložením do depozitáře. Největší práce si vyžádala příprava výstavy pro Galerii Klementinum Poklady Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Památníku Terezín, kde proběhlo hned několik zásahů i čištění exponátů od prachu. Pro výstavu Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích 20. století bylo potřeba provést retuše obrazů před vystavením. Průběžně probíhala také kontrola exponátů a čištění děl od prachu, a dále pak nepřetržitý monitoring klimatu v jednotlivých stálých expozicích. 2.5 Evidence a dokumentace sbírek Evidence Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích eviduje své sbírkové předměty ve dvou stupních; 1) v přírůstkových knihách a 2) systematickou evidencí v inventárních knihách podle zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy. Oba dva druhy evidence probíhají v písemné formě. Sbírka Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích je zapsána do Centrální evidence sbírek (CES) na Ministerstvu kultury ČR. K bylo v CES na Ministerstvu kultury ČR nahlášeno celkem sbírkových předmětů, z toho 2 nové přírustky za rok Do přírustkové knihy byla v roce 2009 zapsána celkem 3 přírustková čísla. Do inventární knihy byla v roce 2009 zapsána celkem 3 inventární čísla. Do systému Demus bylo v roce 2009 zapsáno celkem digitálních záznamů, ke dni tedy činil celkový počet digitálních záznamů v systému Demus Dokumentace Pokračovalo se v doplňování jednotlivých vědeckých karet fotodokumentací. Dokumentátor také shromažďuje a třídí digitální fotografickou dokumentaci k jednotlivým sbírkovým předmětům. Fototéka Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích k obsahovala celkem 1129 fotografií v tiskové kvalitě. Výhodou je i to, že profesionální fotograf pracuje přímo v galerii. V roce 2009 bylo zpracováno přes 130 fotografií sbírkových předmětů: a) O cca 60 obrazů b) R 50 grafik c) P 20 plastik (ve více variantách) d) Dp 2 plastiky Téměř veškeré fotografie této skupiny byly určeny pro externí žadatele a zařazeny do archivu SGVU. Kromě toho byla zhotovena řada fotografií pro potřeby jednotlivých výstav (příprava tiskovin, dokumentace vernisáží, instalací apod.) 1) Výstava Jaroslav Hovadík Hovadík je všade Hovadík 16 výtvarných děl (obrazů, koláží, grafik) 43 fotografií z ateliéru 42 fotografií děl z exteriérů 80 fotografií žánrových ateliér/byt cca 100 fotografií z vernisáže 2) Výstava Jaroslav Prášil - Přítomnost paměti 109 výtvarných děl (obrazy, grafiky, autorský papír, náramky) 3) Výstava Věčná pomíjivost Výtvarný odbor Umělecké besedy 58 výtvarných děl 40 variant, celků a detailů cca 100 fotografií z instalace cca 250 fotografií z vernisáže cca 250 fotografií z derniéry 4) Výstava Pravoslav, Jindřiška a Šárka Radovi Ohlédnutí 87 výtvarných děl 25 variantních snímků cca 100 fotografií z vernisáže Publikování sbírkových předmětů v odborné literatuře V roce 2009 bylo celkem 25 sbírkových předmětů reprodukovaných v odborných publikacích: 11 reprodukcí sbírkových předmětů pro katalog výstavy Roky ve dnech, české umění vydaný Arbor vitae pro GHMP 3 reprodukce děl pro katalog výstavy Zdeněk Sýkora vydaný Galerií Benedikta Rejta v Lounech 2 reprodukce pro expozici Husitského muzea v Táboře 3 reprodukce pro katalog výstavy Cyprián Majerník vydaný Galerií mesta Bratislava 3 reprodukce pro katalog výstavy Martin Salcman vydaný Západočeskou galerií v Plzni 1 reprodukce pro přebal CD sboru Páni kluci vydaného ZŠ Boženy Němcové, Litoměřice 1 reprodukce pro publikaci 10 x 10 osobností Ústeckého kraje vydanou Přírodovědeckou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 1 reprodukce pro katalog výstavy Stopy ohně vydaný Galerií výtvarného umění v Ostravě 12 _ 13

16 Čapek Josef Žebrák (detail) 2 Preissig Vojtěch-Sedm havranů (detail) 3 Hoffmeister Adolf - Ten-Ta-Toyen (detail) Inventarizace sbírkového fondu V roce 2009 bylo zinventarizováno celkem 2001 položek kreseb a grafik, a to od inventárního čísla R-1 do čísla R Současně proběhla kontrola zápůjček kreseb a grafických listů. Fyzickou kontrolou všech kreseb a grafických listů v uvedeném rozsahu a jejich srovnáním s lokačními kartami vedenými v depozitáři a vědeckými kartami bylo zjištěno, že všechny sbírkové předměty byly v pořádku na místě svého určení a v depozitáři se nenalézají žádné předměty, které by nebyly řádně evidovány.

17 3 Výstavy Vernisáž výstavy Václav Benda Multifocus (zleva: PhDr Jan Štíbr, Akad. mal. Václav Benda, PhDr. Ivan Neumann) 2 Phdr. Jan Štíbr s Jaroslavem Hovadíkem - vernisáž výstavy 3 Ukázka instalace výstavy Pravoslav, Jindřiška a Šárka Radovi Ohlédnutí Úvod Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích využívá pro výstavní účely jednak hlavní budovu galerie, kde jsou sály vyhrazené pro krátkodobé výstavy, sezónně pak prostory v bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panně Marii. V roce 2009 bylo uskutečněno celkem 6 výstav, z nichž ta první, Jiří Šalamoun Trvalé následky, přecházela ještě z roku 2008 a poslední, Pravoslav, Jindřiška a Šárka Radovi Ohlédnutí, naopak pokračovala i v roce V bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panně Marii se uskutečnila výstava Věčná pomíjivost Výtvarný odbor Umělecké besedy a výstava fotografií Jana Kacara a Jaroslava Kruliše. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích hlavní budova: Jiří Šalamoun Trvalé následky termín: autor výstavy: PhDr. Jan Rous kurátor výstavy: PhDr. Olga Kubelková katalog: vydán v roce 2008 návštěvnost: ( ) Václav Benda Multifocus termín: autor výstavy: PhDr. Ivan Neumann kurátor výstavy: Bc. Jaroslava Píchová katalog: převzat z Oblastní galerie v Liberci návštěvnost: Jaroslav Hovadík Hovadík je všade Hovadík termín výstavy: autor výstavy: PhDr. Ludvík Ševeček kurátoři výstavy: MgA. Jan Brodský, PhDr. Jan Štíbr katalog výstavy: 95 stran (text Jaroslav Hovadík, Vladimír Franz, Ludvík Ševeček) návštěvnost: Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích české umění 20. století termín výstavy: autor výstavy: PhDr. Jaromír Zemina kurátoři výstavy: Bc. Jaroslava Píchová, PhDr. Jan Štíbr katalog výstavy: vydán v roce 2008 k první části výstavy návštěvnost: Jaroslav Prášil Přítomnost paměti termín výstavy: autor výstavy: PhDr. Jan Štíbr, ak. mal. Miloš Michálek kurátor výstavy: PhDr. Jan Štíbr katalog výstavy: 56 stran ( text Stanislav Brouček, Miloš Michálek) návštěvnost: Pravoslav, Jindřiška a Šárka Radovi Ohlédnutí termín výstavy: autor výstavy: PhDr. Jana Orlíková kurátoři výstavy: Alena Beránková, PhDr. Jan Štíbr katalog: 80 stran (text Jana Orlíková) návštěvnost: 821 ( ) 14 _ 15

18 1 1 Vernisáž výstavy Poklady Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Památníku Terezín, Galerie Klementinum, Praha 2 Vernisáž výstavy Věčná pomíjivost Výtvarný odbor Umělecké besedy 2 Bývalý jezuitský kostel Zvěstování Panně Marii Věčná pomíjivost Výtvarný odbor Umělecké besedy termín výstavy: autor výstavy: PhDr. Richard Drury kurátoři výstavy: MgA. Jan Brodský, PhDr. Jan Štíbr katalog: 103 stran (text Richard Drury, Jan Štíbr) návštěvnost: Výstava fotografií Jan Kacar, Jaroslav Kruliš termín výstavy: autoři výstavy: Jan Kacar, Jaroslav Kruliš návštěvnost: 631 Výstavy v jiných institucích: Poklady Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Památníku Terezín Galerie Klementinum, Praha termín výstavy: autor výstavy: PhDr. Anna Janištinová kurátoři výstavy: Alena Beránková, Bc. Jaroslava Píchová, PhDr. Lubomír Turčan, PhDr. Jan Štíbr katalog: 95 stran (text Anna Janištinová, Jan Štíbr) návštěvnost: 2 586

19 4 Publikace Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích připravuje katalogy ke všem výstavám. Stejně tak tomu bylo i v roce 2009, i když katalog k výstavě Václava Bendy Multifocus vznikl ve spolupráci s Oblastní galerií v Liberci. Celkem bylo v tomto roce vydáno 5 katalogů: Jaroslav Hovadík Hovadík je všade Hovadík text: Jaroslav Hovadík, Vladimír Franz, Ludvík Ševeček popis: k výstavě Jaroslav Hovadík Hovadík je všade Hovadík v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích od do , 95 stran, barevné fotografie v textu, 50 číslovaných katalogů je doplněno autorským grafickým listem foto: Jan Brodský vydáno: 2009/ ISBN vydavatel: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích Poklady Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích text: Anna Janištinová, Jan Štíbr popis: k výstavě Poklady Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích v Galerii Klementinum v Praze od do , 95 stran, 69 barevných fotografií foto: Jan Brodský a archiv SGVU v Litoměřicích vydáno: 2009/ISBN vydavatel: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích Věčná pomíjivost Výtvarný odbor Umělecké besedy text: Richard Drury popis: k výstavě Věčná pomíjivost Výtvarný odbor Umělecké besedy v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích od do , 103 stran, 86 barevných fotografií foto: Jan Brodský vydáno: 2009/ ISBN vydavatel: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích Pravoslav, Jindřiška a Šárka Radovi Ohlédnutí text: Jana Orlíková popis: k výstavě Pravoslav, Jindřiška a Šárka Radovi Ohlédnutí v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích od , 80 stran, 70 barevných fotografií foto: Jan Brodský, Oto Palán vydáno: 2009/ ISBN vydavatel: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích 4.1 Významná publikace v roce 2009 Poklady Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích Tento katalog, který slouží jako ucelený přehled toho nejvýznamnějšího, co sbírky Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích obsahují, vyšel jako doprovodná publikace k výstavě Poklady ze sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Památníku Terezín konané v Galerii Klementinum v Praze. Seznamuje jednak s historií vzniku této sbírky, jednak s průřezem toho nejlepšího, co galerie může svým návštěvníkům nabídnout. Přehledný text PhDr. Anny Janištinové a PhDr. Jana Štíbra, který je celý přeložen i do angličtiny, doplňuje velké množství kvalitních fotografií a seznam vystavených prací. Katalog tak může i po výstavě sloužit jako přehledný průvodce sbírkami galerie a může tak obohatit řadu dalších publikací, které se sbírkami litoměřické galerie zabývají. Jaroslav Prášil Přítomnost paměti text: Stanislav Brouček, Miloš Michálek popis: k výstavě Jaroslav Prášil Přítomnost paměti v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích od do , 56 stran, barevné fotografie v textu, 100 číslovaných katalogů je doplněno autorským grafickým listem foto: Jan Brodský vydáno: 2009/ISBN vydavatel: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 16 _ 17

20 Ukázky z programů ke krátkodobým výstavám pro různé cílové skupiny

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 OBSAH I. ÚVODEM... 3 II. PÉČE O SBÍRKY... 6 SPRÁVA SBÍREK... 6 ARCHIV... 6 DIGITALIZACE... 6 REVIZE / OBRAZY... 7 RESTAUROVÁNÍ

Více

příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2014

příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2014 výroční zpráva za rok 2014 l příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2014 1 Obsah Ohlédnutí za rokem 2014 výroční zpráva za rok 2014 l příspěvková organizace 1. Základní informace 14 2. Sbírky 16

Více

výroční zpráva za rok 2013 l příspěvková organizace

výroční zpráva za rok 2013 l příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2013 1 výroční zpráva za rok 2013 l příspěvková organizace 2 3 Obsah Ohlédnutí za rokem 2012 1. Základní informace 14 2. Sbírky 15 3. Výstavy 28 4. Publikace 40 5. Vzdělávání 43 6.

Více

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Havlíčkův Brod, únor 2005 POSLÁNÍ GALERIE Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě je od 1.7.2001 příspěvkovou organizací Kraje

Více

Galerie hlavního města Prahy. Výroční zpráva za rok 2008

Galerie hlavního města Prahy. Výroční zpráva za rok 2008 Magistrát hlavního města Prahy Výroční zpráva za rok 2008 www. ghmp.cz www.citygalleryprague.cz Obsah Úvodem.2 Výstavní činnost GHMP v roce 2008...13 Rozbor činnosti Úseku pro styk s veřejností v roce

Více

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele... 1.2. Základní identifikační údaje... 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace...

Více

Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o. Výroční zpráva za rok 2012

Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o. Výroční zpráva za rok 2012 Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o. Výroční zpráva za rok 2012 Obsah 1. Úvod 3 1.1. Rekapitulace stavu činnosti instituce v roce 2012 3 1.2. Základní informace o galerii 4 1.3. Organizační struktura

Více

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk.

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk. Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2013 Obsah 1. Základní údaje............................ 5 2. Úvod................................... 6 3. Hlavní činnosti organizace.....................

Více

Z á pa d o č e s k á g a l e r i e

Z á pa d o č e s k á g a l e r i e Z á pa d o č e s k á g a l e r i e v P l z n i výroční zpráva za rok 2008 Repro na titulní straně: Bohumil Krs: Dary přírody, kolorovaná kresba v původním polychromovaném rámu, 100 180 cm obsah Základní

Více

Zpráva o činnosti za rok 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Oblastní galerie v Liberci příspěvková organizace U Tiskárny 1, 460 01 Liberec 5 Zpráva o činnosti za rok 2006 Zpracovaly : PhDr. Věra Laštovková, ředitelka Bc. Marcela Vostřáková, ekonomka Liberec, duben

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY 2014-2018 Muzeum romské kultury (MRK)... 5 1. Stručná charakteristika současného stavu organizace... 7 1.1 Sbírkotvorná činnost... 7 1.1.1 Evidence sbírkových

Více

Obsah. V Hodoníně dne 26. února 2015. PhDr. Ilona Tunklová Bc. Renata Měsíčková

Obsah. V Hodoníně dne 26. února 2015. PhDr. Ilona Tunklová Bc. Renata Měsíčková 0 Obsah I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace.. 2 I. 1. Sbírkotvorná činnost.... 2 I. 1. 1. Akvizice.... 3 I. 1. 2. Péče o sbírky uložení, evidence, restaurování, revize... 3 I. 2. Prezentace.....

Více

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 Havlíčkův Brod, únor 2003 1. Základní údaje: Zřizovatel: Kraj Vysočina Ekonomické uspořádání: příspěvková organizace Adresa: Havlíčkovo

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2011

Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2011 Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2011 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele 1.2. Základní identifikační údaje 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace 1.5.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014 WWW.MUZEUM-SUMPERK.CZ EMAIL: VMSUMPERK@MUZEUM-SUMPERK.CZ Zpráva Vlastivědného muzea v Šumperku je rozdělena do 5 základních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č 1 684 01 Slavkov u Brna Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Březen 2015 Vypracoval a předkládá: Mgr Jiří Blažek, pověřený

Více

Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2012. ...tváří v tvář modernímu umění

Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2012. ...tváří v tvář modernímu umění Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2012 mu...tváří v tvář modernímu umění Obsah I. Základní údaje o organizaci................... 3 II. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti

Více

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018 Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 Brno Pražákův palác Jurkovičova vila Rodný dům Josefa Hoffmanna Uměleckoprůmyslové muzeum Místodržitelský

Více

Obsah. Muzeum umění Olomouc. 2 1. Úvodní slovo ředitele Muzea umění Olomouc. 3 2. Sbírkový a expoziční odbor. 4 2.1. Uměleckohistorické oddělení

Obsah. Muzeum umění Olomouc. 2 1. Úvodní slovo ředitele Muzea umění Olomouc. 3 2. Sbírkový a expoziční odbor. 4 2.1. Uměleckohistorické oddělení Obsah Muzeum umění Olomouc 2 1. Úvodní slovo ředitele Muzea umění Olomouc 3 2. Sbírkový a expoziční odbor 4 2.1. Uměleckohistorické oddělení 4 2.1.1. Uměleckohistorické oddělení Staré umění 5 2.1.1.1.

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Husitské muzeum v Táboře nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husitskemuzeum.cz www.husitskemuzeum.cz Výroční zpráva za rok

Více

Muzeum. Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Koncepce. rozvoje na období let

Muzeum. Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Koncepce. rozvoje na období let Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě Koncepce rozvoje na období let 2014 2018 stávající koncepce pro léta I.Vyhodnocení 2009 2013 Čím jsme stručná charakteristika Přemysla Otakara II. 37, 688

Více

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií ČR Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen AMG) je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí,

Více

Výroèní zpráva Židovského muzea v Praze za rok 2011

Výroèní zpráva Židovského muzea v Praze za rok 2011 Výroèní zpráva Židovského muzea v Praze Obsah 1 Právní rámec èinnosti a orgány muzea 2 2 Základní údaje o ŽMP 3 a) Objekty ve správì ŽMP 3 b) Co ŽMP nabízí 4 3 Návštìvnost 5 4 Organizaèní struktura a zamìstnanci

Více

1. Základní údaje. Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 512 538 Datová schránka a6xphib info@galeriehk.cz galeriehk.

1. Základní údaje. Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 512 538 Datová schránka a6xphib info@galeriehk.cz galeriehk. Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2014 Obsah 1. Základní údaje............................ 5 2. Úvod................................... 6 3. Rekonstrukce budovy Galerie moderního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MUZEUM KARLOVY VARY PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KARLOVARSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MUZEUM KARLOVY VARY PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KARLOVARSKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MUZEUM KARLOVY VARY PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KARLOVARSKÉHO KRAJE OBSAH 5 Úvod slovo ředitele základní informace o muzeu 9 Sbírky charakteristika sbírkového fondu akvizice / nákupy / dary

Více

Obsah: Strana (celkem 51) 2

Obsah: Strana (celkem 51) 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 1 Obsah: 1. Základní údaje o středisku volného času... 3 2. Charakteristika střediska volného času... 3 3. Činnost střediska volného

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 Úlohou Rady galerií je reprezentovat sbírkotvorné galerie (muzea umění) s cílem napomáhat jejich rozvoji jako speciální části českého

Více

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH Máchova alej 1, Svitavy www.muzeum.svitavy.cz; e-mail: muzeum@muzeum.svitavy.cz, tel.

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH Máchova alej 1, Svitavy www.muzeum.svitavy.cz; e-mail: muzeum@muzeum.svitavy.cz, tel. MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH Máchova alej 1, Svitavy www.muzeum.svitavy.cz; e-mail: muzeum@muzeum.svitavy.cz, tel.: +420461532704 Vypracovala a předkládá: Mgr. Blanka Čuhelová, ředitelka Městského

Více

Tomáš Urban, pověřen řízením organizace

Tomáš Urban, pověřen řízením organizace Výroční zpráva 2014 Předkládá: Zpracovali: Účetní uzávěrka: Tomáš Urban, pověřen řízením organizace Tomáš Urban Ivana Panochová Lenka Královcová Nina Kvapilová Andrea Pavlíková Lucie Nováková Soňa Oberreiterová

Více