VÝROČNÍ ZPRÁVA SEVEROČESKÉ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA SEVEROČESKÉ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2009"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA SEVEROČESKÉ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2009

2

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA SEVEROČESKÉ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2009

4

5 Obsah 1 Úvod str Sbírky str Výstavy str Publikace str Vzdělání str Veřejnost str Knihovna str Web str PR Galerie str Hospodaření galerie v roce str Kontrolní činnost str Poděkování str Výhled na příští rok str. 30

6

7 1 Úvod 1.1 Slovo ředitele Rok 2009 byl pro Severočeskou galerii výtvarného umění ve znamení úspěšných výstav i zvýšení zájmu veřejnosti o dění v galerii jako takové. Tomu napomohla nejen lepší informovanost a spolupráce s médii, ale i její programová nabídka směrem ke školám i široké veřejnosti. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích se tak prezentovala jako otevřený prostor, který je vstřícný vůči svým návštěvníkům. Galerie plnila všechna zásadní poslání, která vycházejí z její Zřizovací listiny a také všechny závazky, které vyplývají ze zákona č.122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy. Rádi bychom se s Vámi podělili alespoň o některé úspěchy, které jsme v roce 2009 dosáhli: dokázali jsme i v nelehkých ekonomických podmínkách udržet počet návštěvníků v roce 2009 navštívilo naši galerii návštěvníků úspěšně jsme naše sbírky představili na výstavě Poklady Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Památníku Terezín, která proběhla v pražské Galerii Klementinum, a kde jsme prezentovali průřez toho nejlepšího, co mohou naše sbírky návštěvníkům nabídnout připravili jsme výstavu Věčná pomíjivost, která představila Výtvarný odbor Umělecké besedy získali jsme jako dlouhodobý deponát Madonu z kostela sv. Linharta v Březenci u Chomutova, takzvanou Březenskou madonu, která byla kompletně zrestaurována a umístěna v expozici získali jsme dva granty Ministerstva kultury ČR na významné výstavní projekty na výstavu Poklady Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Památníku Terezín a na výstavu Věčná pomíjivost Výtvarný odbor Umělecké besedy vydali jsme výstavní katalogy, které znamenají obohacení trhu s výtvarnými publikacemi v celorepublikovém měřítku zrealizovali jsme několik výtvarných dílen pro veřejnost k těm nejúspěšnějším patřila soutěžní hra Maxisvět Maxipsa Fíka a Litoměřická muzejní noc, kde jsme se stali koordinátory obou projektů dvě naše výstavy Věčná pomíjivost Výtvarný odbor Umělecké besedy a Jaroslav Prášil Přítomnost paměti zaznamenaly pozitivní ohlas v celostátně vydávaných médiích výtvarné dílny navštívilo návštěvníků, což je o 466 návštěvníků více než v roce 2008 zvýšili jsme návštěvnost na vzdělávacích programech žáků a studentů, i jejich počet 203 programy získali jsme dva granty, které významně podpořily naši edukační činnost Tyto úspěchy pro nás samozřejmě znamenají závazky pro další roky, ve kterých bychom rádi v této tradici pokračovali. Z tohoto důvodu jsme si jako priority pro rok 2010 stanovili tyto cíle: udržet stávající návštěvnost zvýšit prostřednictvím promyšlené public relations zájem o galerii jako takovou získat finanční prostředky na rozvoj výstavní i edukační činnosti Činnost Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích by nebyla možná bez metodické a finanční podpory zřizovatele Ústeckého kraje a Krajského úřadu. Rád bych touto cestou proto velmi poděkoval Radě Ústeckého kraje, zejména člence Rady ÚK s kompetencí pro oblast kultury a památkové péče, sociálních věcí Bc. Janě Ryšánkové a zaměstnancům odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje, vedeného PhDr. Petrem Novákem, CSc. Naše poděkování za podporu a spolupráci patří také Městu Litoměřice a starostovi města Mgr. Ladislavu Chlupáčovi, radě města, komisi kultury a všem ostatním partnerům, kteří s galerií spolupracují, nebo ji věcně či finančně podpořili. Děkujeme také všem návštěvníkům, jejichž přízeň je velkou motivací pro naši další práci. Máme velkou radost, že podstatnou část našich návštěvníků tvoří děti a mládež, kteří do naší galerie přicházejí v rámci vzdělávacích programů, ale i akcí pro veřejnost. 1.2 Základní informace o galerii Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje od roku Hlavním posláním této příspěvkové organizace, které je vymezeno ve Zřizovací listině, je plnit funkci galerie ve smyslu ustanovení zákona č.122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména získávat, shromažďovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat sbírky muzejní povahy. Galerie se zaměřuje zejména na české umění od 14. století do současnosti, na evropské umění století a na naivní umění. Tyto sbírky tvoří základ pro prezentaci ve vlastním výstavním programu, ale jsou prezentovámy i na výstavách dalších institucí. Severočeská galerie výtvarného umění byla otevřena pro veřejnost v roce 1958, a řadí se tak k nejstarším galeriím v České republice. V současné době pro výstavní účely využívá tři samostatné objekty v Litoměřicích. V Michalské ulici č. 7 je tzv. hlavní budova, kde se nachází stálá sbírka českého výtvarného umění století a dále pak prostory pro krátkodobé výstavy. Na Mírovém náměstí č. 24 je v předním traktu umístěna Galerie a muzeum litoměřické diecéze a v zadním traktu pak Expozice naivního umění. Pro sezónní výstavy je využíván bývalý jezuitský kostel Zvěstování Panně Marii. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích je členem Rady galerií ČR. PhDr. Jan Štíbr ředitel galerie 04 _ 05

8 1.3 Organizační uspořádání instituce Organizační struktura SGVU ředitel vedoucí ekonomického úseku / ekonom sekretářka ředitele, mluvčí, PR grafik, fotograf, kurátor výstav kurátor sbírkových fondů vedoucí provozního oddělení, správce budov, řidič mzdová účetní lektor, kurátor výstav uklizeč dokumentátor, kurátor výstav pokladník, vedoucí směny restaurátor zřízenec v kulturním zařízení knihovník správce depozitáře, výstavář Počet zaměstnanců v roce 2009 V roce 2009 v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích pracovalo celkem 33 fyzických osob a 23 přepočtených osob.

9 2 Sbírky 1 1 Pohled do expozice gotiky 2 Interiér bývalého jezuitského kostela Zvěstování Panně Marii 3 Detail instalace z interiéru bývalého jezuitského kostela Zvěstování Panně Marii Charakteristika sbírkového profilu instituce 2.2 Prezentace sbírek galerie Úvod Hlavní sbírky Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích tvoří české výtvarné umění od 14. století až po současnost a dále pak rozsáhlá a v České republice ojedinělá sbírka naivního umění, která byla budovaná od roku Sbírkové předměty obsažené v těchto sbírkách pak tvoří páteř stálých expozic, stejně tak jako i různých krátkodobých výstav v naší galerii Stav fondu k Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích eviduje ve svých sbírkách celkem uměleckých předmětů / inventárních čísel. Z toho: podsbírka malby celkem 1986 uměleckých předmětů / inventárních čísel podsbírka kresby a grafiky celkem 3937 uměleckých předmětů / inventárních čísel podsbírka plastiky celkem 630 uměleckých předmětů / inventárních čísel Stav deponátů k Celkem je ve sbírkách Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích dlouhodobě zapůjčeno 148 uměleckých děl a předmětů. DO celkem 70 umělěckých předmětů DP celkem 78 umělěckých předmětů Sbírky Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích se prezentují ve dvou stálých expozicích. Jedná se o sbírku České výtvarné umění století a dále pak unikátní Expozici naivního umění. Obě tyto sbírky byly v roce 2009 představeny na výstavě Poklady Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Památníku Terezín v pražské Galerii Klementinum. Stali jsme se tak první galerií, která otevírala zamýšlenou řadu výstav, mapujících sbírky galerií v České republice. Expozice ČESKÉ VÝTVARNÉ UMĚNÍ STOLETÍ V roce 2009 stálou expozici obohatila zrestaurovaná plastika, takzvaná Březenská madona, která je důležitým přírůstkem sbírky gotického umění, i když jen jako deponát. Další části sbírky zůstaly v tomto roce beze změn, drobné změny proběhly jen přechodně v době, kdy část sbírkových předmětů ze stálé expozice byla prezentována na výstavě Poklady Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Památníku Terezín. Expozice NAIVNÍ UMĚNÍ V samotné expozici Naivního umění nedošlo v průběhu roku 2009 k žádným změnám. Za zmínku však stojí doplnění řady dokumentárních medailonů o jednotlivých naivních umělcích. V roce 2009 se jednalo o dokument Dřevěný minisvět Jana Kučery a Modelování Miloslavy Šenfelderové, které byly natočeny PhDr. Antonínem Jiráčkem, předním odborníkem na naivní umění, ve spolupráci s litoměřickou galerií. 06 _ 07

10 2 1 1 Ukázka programu Putování čarodějnice Bludimíry 2 Ukázka programu Vánoční příběh GALERIE A MUZEUM LITOMĚŘICKÉ DIECÉZE Stálá sbírka této části galerie je tvořena dlouhodobými deponáty z Biskupství litoměřického, mezi které patří například významná díla Lucase Cranacha st., Mistra Tiburtinské Sibylly, Jana Steena, Petra Brandla a dalších. K tomu, aby návštěvník získal další informace o stálých sbírkách, slouží stručný informační leták ve třech jazykových mutacích, české, německé a anglické, vydaný v roce Mimo to je pro školy připraveno celkem 11 interaktivních vzdělávacích programů vědomostních i s výtvarnou aktivitou, které jsou k dispozici v průběhu celého roku. Kromě toho v roce 2009 byly připraveny ještě speciální krátkodobé programy ke stálé sbírce, a to: PUTOVÁNÍ ČARODĚJNICE BLUDIMÍRY program pro mateřské školy a 1. a 2. třídy základních škol seznamoval hravou formou a pomocí úkolů s vybranými výtvarnými díly. SMYSLOVÁNÍ program, který využíval seznámení s výtvarnými díly pomocí smyslů. K programu byly připraveny jednoduché pracovní listy. VÁNOČNÍ PŘÍBĚH program připravený ve spolupráci se studentkami Střední pedagogické školy J. H. Pestalozziho vyprávěl příběh narození Krista na pozadí gotických obrazů. DOPIS JEŽÍŠKOVI prožitkový program s výtvarnou aktivitou, který pracoval s gotickými obrazy s tematikou Narození Krista.

11 2.2.2 Zápůjčky Číslo zápůjčky NÁZEV VÝSTAVY Vypůjčitel Termín výstavy Autor / Název díla, datace Počet vypůjčených děl 1/2009 FRANTIŠEK RONOVSKÝ Správa Pražského hradu František Ronovský / Tři hudebnice, 1965 Návštěva, kolem 1970 Rodina, 1975 Skica k návrhu malby pro KD Teplice, obrazy 2/2009 MICHAEL RITTSTEIN VLHKOU STOPOU Muzeum moderního umění Olomouc Michael Rittstein / Na štangli, obraz 3/2009 KRAJINY JANA ZRZAVÉHO z cyklu Moderní česká krajinomalba Galerie moderního umění v Hradci Králové Jan Zrzavý / Jez II, obraz 4/2009 VINAŘSTVÍ NA LITOMĚŘICKU Oblastní muzeum v Litoměřicích Alois Šrůtek / Velké Žernoseky, nedatováno Alois Šrůtek / Pohled na Středohoří, nedatováno František Hora / Vinice u Žernosek, 1960 Olga Vaicová / Zátiší se Středohořím, 1981 Josef Jíra / Radobýl, 1963 Jan Hruška / Vinobraní, 1987 Alena Čermáková / Vinice v Žernosekách, 1965 Josef Hatka / Česká brána u Žernosek, kresby 2 grafiky 4 obrazy 5/2009 OTAKAR LEBEDA ( ) Národní galerie v Praze Otakar Lebeda / Staré domy, nedatováno Travnatá stráň, nedatováno Krajina u Nové Vsi, obrazy 6/2009 ALFRED KUBIN JOSEF VÁCHAL ŠUMAVA - BÖHMERWALD Západočeská galerie v Plzni Alfred Kubin / Čarodějná noc, 1924 Český jezdec, 1938 Divoká zvířata, 1920 Důvěrný svět, 1926 Fantazie na Šumavě, 1935 Hamr v horách, 1922 Chlapec na bělouši v městské uličce, 1946 Kůň a vlci, 1934 Most na Šumavě, 1934 Návrh na ex-libris Fr. Holešovského, 1943 Návrh na ex-libris, Fr. Holešovského, 1943 Návrh na ex-libris Fr. Holešovského, 1943 Nový tanec smrti, 1938 Poděkování Fr. Holešovskému za přání k 80. narozeninám, 1957 Rübezahl II, 1944 Rübezahl Fünfzig historien des Magisters J. Prätorius ausgewählt, 1927 Ruka s karabáčem, 1947 Rvačka, 1922 Studie hlav, 1926 Zimní krajina, 1932 Štoček pro lept k ex-libris Fr. Holešovského, 1944 Stilzel, 1930 Krajina a lidé v díle Alfreda Kubina, grafik 11 kreseb 1 štoček 1 kniha 1 katalog 7/2009 JAN PODRACKÝ Muzeum města Duchcov Jan Podracký / Dům na předměstí, nedatováno 1 obraz 8/2009 JOSEF ČAPEK Jízdárna Pražského hradu Josef Čapek / Blecha, 1916 Oheň z cyklu V boj, obrazy 9/2009 MICHAEL RITTSTEIN VLHKOU STOPOU Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou Michael Rittstein / Na štangli, obraz 10/2009 ALENA A MICHAEL BÍLKOVI ak. soch. Michael Bílek Michael Bílek / Boží člověk, plastika 11/2009 POKLADY SEVEROČESKÉ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V LITOMĚŘICÍCH A PAMÁTNÍKU TEREZÍN Památník Terezín Jiří Sozanský / Ukřižovaný-svědek, 1973 originál, kopie plastika 08 _ 09

12 Číslo zápůjčky NÁZEV VÝSTAVY Vypůjčitel Termín výstavy Autor / Název díla, datace Počet vypůjčených děl 12/2009 STOPY OHNĚ Galerie výtvarného umění v Ostravě Jan Koblasa / Mrtvý král, plastika 13/2009 MARIE POLANSKÁ Správa kulturních zařízení Chomutov Městská galerie Špejchar Marie Polanská / Krušné hory, 1976 Tušimická elektrárna, 1977 Pod hradem Lestkovem, 1977 Krušné hory na Mostecku, 1977 Květen, 1978 U Roztok na Berounce, 1979 Praha U Rotta, obrazů 15/2009 AUGUST BEDŘICH, CHARLOTTA A LUISA PIEPENHAGENOVI Národní galerie v Praze August B. Piepenhagen / Krajina se zříceninou u jezera, nedatováno Charlotta Piepenhagenová / Měsíční krajina, nedatováno 2 obrazy 16/2009 ALÉN DIVIŠ ( ) MALBY A KRESBY Galerie umění Karlovy Vary Alén Diviš / Starý černoch, obraz 17/2009 JOSEF ČAPEK ZEMĚ A LIDÉ Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem Josef Čapek / Žena s brambory, obraz 18/2009 JIŘÍ TRNKA Pražská plynárenská, a.s. Galerie Smečky Jiří Trnka / Sen noci svatojánské, grafik 19/2009 MARTIN SALCMAN Západočeská galerie v Plzni Martin Salcman / Krajina, 1932 Kytice, 1956 Krajina s lesy, obrazy 21/2009 ALÉN DIVIŠ ( ) MALBY A KRESBY Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě Alén Diviš / Starý černoch, obraz 22/2009 BOHUSLAV REYNEK /zvláštní zápůjčka pro účely zhotovení kvalitních reprodukcí do chystané monografie a výstavě v roce 2011 Galerie Měsíc ve dne České Budějovice Bohuslav Reynek / 38 grafik 38 grafik 24/2009 OSKAR BRÁZDA Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci Oskar Brázda / Paní Barjanskaja, 1924 Modrá krajina, 1949 Portrét muže, 1910 Portrét ženy, obrazy Celkem bylo zapůjčeno 185 sbírkových předmětů. Z toho 34 obrazů, 13 kreseb, 132 grafik (alba i jednotlivé grafické listy), 3 plastiky, 1 artefakt, 1 kniha a 1 katalog výstavy.

13 1 1 Kačer Jiří Fragment (nákup) 2 Žáček Josef Ptáci z cyklu Sen o Apokalypse (nákup) 3 Čapek Josef Žena s brambory (zápůjčka) 2 3 Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích se svými zápůjčkami podílela na celé řadě významných výstav jako byly například retrospektivní výstavy František Ronovský, Josef Čapek, Otakar Lebeda, které jsou uvedeny výše. Mimořádná byla zcela jistě i výstava Alfréd Kubin / Josef Váchal, kam jsme zapůjčili celkem 87 grafik i další materiály z našich sbírek (knihy, štočky apod.) Registr sbírek výtvarného umění Rady galerií ČR Jedním z hlavních cílů je společně s dokumentací a evidencí výtvarných děl i jejich zpřístupňování veřejnosti. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, která se zapojila do projektu Rady galerií ČR a metodického centra CITeM v Brně na vytvoření webového Registru sbírek výtvarného umění, byla jednou z prvních galerií, která své sbírky v rámci tohoto projektu zpřístupnila on-line. V roce 2009 bylo v centrálním registru RG Promus zpřístupněno celkem děl z našich sbírek. Registr sbírek bude po svém definitivním doplnění veřejně zpřístupněn a bude tak sloužit jako souborný katalog sbírek všech galerií, které se do projektu zapojili, a to nejen pro odborné pracovníky, ale i pro veřejnost. Především však odborným pracovníkům výrazně usnadní vzájemnou spolupráci při přípravách výstav a odborných publikací. Prostřednictvím Registru bude také veřejnosti zpřístupněná významná část národního kulturního dědictví. 2.3 Akvizice/Nákupy V roce 2009 byly získány dva obrazy Josefa Žáčka, jeden koupí, jeden darem, a jedna plastika Jiřího Kačera, která byla získána koupí. Konkrétně jde o tato díla: 1/2009 Žáček Josef Ptáci z cyklu Sen o Apokalypse, 2006, kombinovaná technika, plátno, 200 x 145 cm, nesignováno, provenience česká, stav dobrý. Získáno koupí. 2/2009 Žáček Josef Lemurian, 2006, kombinovaná technika, plátno, 195 x 145 cm, nesignováno, provenience česká, stav dobrý. Získáno darem. 3/2009 Kačer Jiří Fragment, 2006, pískovec, 320 x 182 x 40 cm, signováno na straně: 0 JK 6, provenience česká, stav dobrý. Získáno koupí Celková částka vydaná na akviziční činnost v daném roce V roce 2009 byla na akvizice vydána celkem částka Kč. 10 _ 11

14 1 2 1 Madona z kostela sv. Linharta v Březenci u Chomutova,stav před restaurováním 2 Madona z kostela sv. Linharta v Březenci u Chomutova, stav po restaurování 2.4 Významné restaurátorské počiny Úvod Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích má jako jedna z mála galerií vlastní restaurátorské pracoviště, které díky svému vybavení (nažehlovací stůl) umožňuje i práce většího rozsahu. Průběžná péče o umělecká díla, která se nacházejí ve sbírkách buď jako díla vlastní nebo jako deponáty, se zaměřuje na nepřetržitý monitoring klimatu v prostorách expozic, a to především na stav relativní vlhkosti a teploty. Tyto průběžné výstupy se evidovaly v dokumentaci a průběžně vyhodnocovaly. Nedílnou součástí činnosti restaurátorského ateliéru byla i účast při přípravě výstav, které realizovala samotná Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, případně na kterých se podílela. Za všechny je nutno zmínit prestižní výstavu Poklady Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Památníku Terezín, která se konala v období od června do srpna 2009 v reprezentativních prostorech Galerie Klementinum v Praze. Při své činnosti restaurátor litoměřické galerie v průběhu roku spolupracoval s externími konzultanty a příbuznými institucemi, a to především s Národním památkovým ústavem v Ústí nad Labem, který ze zákona o státní památkové péči provádí odborně-metodický dohled nad správou uměleckých děl, které jsou vedeny v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Ze sbírky kresby bylo v roce 2009 restaurováno 45 děl u 35 děl se jednalo o kompletní, u dalších pak zejména o drobnější zásahy. Mezi restaurovanými kresbami patřila k těm nejdůležitějším zrestaurování díla Ukřižování od Bohuslava Reynka (1961), Hadí muž od Františka Tichého (1942), kresba z cyklu Vztahy od Karla Malicha (1961) Nejvýznamnější restaurátorské počiny V průběhu roku 2009 zrealizovala Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích i několik náročných restaurátorských zásahů, a to především na umělecky významných dílech, která má galerie dlouhodobě zapůjčené a prezentuje je ve své stálé expozici starého umění. 1. J. V. J. Neunhertz, Smrt sv. Benedikta Jedná se o vrcholně barokní obraz (inv. č.: Do-208) vysoké umělecké hodnoty, který pochází z bočního oltáře kostela sv. Vojtěcha v Počaplech. Dílo bylo celkově zrestaurováno a umístěno do expozice Galerie a muzea litoměřické diecéze. 2. Madona z kostela sv. Linharta v Březenci u Chomutova Za zásadní restaurátorskou práci je nutno považovat obnovu této raně gotické sochy (inv. č.: Do-209). Skulpturální dílo bylo před komplexním restaurátorským zásahem v restaurátorském ateliéru SGVU v minulosti opakovaně rekonstruováno včetně opakovaných olejových nátěrů a doplňků. Zmíněný náročný restaurátorský zásah umělecky i historicky cenné sochařské dílo de facto přeorientoval do diametrálně odlišných skulpturálních dimenzí, čímž se otevřel prostor pro novou uměleckohistorickou analýzu. Dílo bylo

15 celkově zrestaurováno, po vrstvách byly sejmuty přemalby a byl také proveden laboratorní průzkum. Další restaurátorské zásahy, i když třeba jen drobnějšího charakteru děl proběhly na výtvarných dílech vybraných při přípravách různých výstav, případně při návratu děl před uložením do depozitáře. Největší práce si vyžádala příprava výstavy pro Galerii Klementinum Poklady Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Památníku Terezín, kde proběhlo hned několik zásahů i čištění exponátů od prachu. Pro výstavu Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích 20. století bylo potřeba provést retuše obrazů před vystavením. Průběžně probíhala také kontrola exponátů a čištění děl od prachu, a dále pak nepřetržitý monitoring klimatu v jednotlivých stálých expozicích. 2.5 Evidence a dokumentace sbírek Evidence Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích eviduje své sbírkové předměty ve dvou stupních; 1) v přírůstkových knihách a 2) systematickou evidencí v inventárních knihách podle zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy. Oba dva druhy evidence probíhají v písemné formě. Sbírka Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích je zapsána do Centrální evidence sbírek (CES) na Ministerstvu kultury ČR. K bylo v CES na Ministerstvu kultury ČR nahlášeno celkem sbírkových předmětů, z toho 2 nové přírustky za rok Do přírustkové knihy byla v roce 2009 zapsána celkem 3 přírustková čísla. Do inventární knihy byla v roce 2009 zapsána celkem 3 inventární čísla. Do systému Demus bylo v roce 2009 zapsáno celkem digitálních záznamů, ke dni tedy činil celkový počet digitálních záznamů v systému Demus Dokumentace Pokračovalo se v doplňování jednotlivých vědeckých karet fotodokumentací. Dokumentátor také shromažďuje a třídí digitální fotografickou dokumentaci k jednotlivým sbírkovým předmětům. Fototéka Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích k obsahovala celkem 1129 fotografií v tiskové kvalitě. Výhodou je i to, že profesionální fotograf pracuje přímo v galerii. V roce 2009 bylo zpracováno přes 130 fotografií sbírkových předmětů: a) O cca 60 obrazů b) R 50 grafik c) P 20 plastik (ve více variantách) d) Dp 2 plastiky Téměř veškeré fotografie této skupiny byly určeny pro externí žadatele a zařazeny do archivu SGVU. Kromě toho byla zhotovena řada fotografií pro potřeby jednotlivých výstav (příprava tiskovin, dokumentace vernisáží, instalací apod.) 1) Výstava Jaroslav Hovadík Hovadík je všade Hovadík 16 výtvarných děl (obrazů, koláží, grafik) 43 fotografií z ateliéru 42 fotografií děl z exteriérů 80 fotografií žánrových ateliér/byt cca 100 fotografií z vernisáže 2) Výstava Jaroslav Prášil - Přítomnost paměti 109 výtvarných děl (obrazy, grafiky, autorský papír, náramky) 3) Výstava Věčná pomíjivost Výtvarný odbor Umělecké besedy 58 výtvarných děl 40 variant, celků a detailů cca 100 fotografií z instalace cca 250 fotografií z vernisáže cca 250 fotografií z derniéry 4) Výstava Pravoslav, Jindřiška a Šárka Radovi Ohlédnutí 87 výtvarných děl 25 variantních snímků cca 100 fotografií z vernisáže Publikování sbírkových předmětů v odborné literatuře V roce 2009 bylo celkem 25 sbírkových předmětů reprodukovaných v odborných publikacích: 11 reprodukcí sbírkových předmětů pro katalog výstavy Roky ve dnech, české umění vydaný Arbor vitae pro GHMP 3 reprodukce děl pro katalog výstavy Zdeněk Sýkora vydaný Galerií Benedikta Rejta v Lounech 2 reprodukce pro expozici Husitského muzea v Táboře 3 reprodukce pro katalog výstavy Cyprián Majerník vydaný Galerií mesta Bratislava 3 reprodukce pro katalog výstavy Martin Salcman vydaný Západočeskou galerií v Plzni 1 reprodukce pro přebal CD sboru Páni kluci vydaného ZŠ Boženy Němcové, Litoměřice 1 reprodukce pro publikaci 10 x 10 osobností Ústeckého kraje vydanou Přírodovědeckou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 1 reprodukce pro katalog výstavy Stopy ohně vydaný Galerií výtvarného umění v Ostravě 12 _ 13

16 Čapek Josef Žebrák (detail) 2 Preissig Vojtěch-Sedm havranů (detail) 3 Hoffmeister Adolf - Ten-Ta-Toyen (detail) Inventarizace sbírkového fondu V roce 2009 bylo zinventarizováno celkem 2001 položek kreseb a grafik, a to od inventárního čísla R-1 do čísla R Současně proběhla kontrola zápůjček kreseb a grafických listů. Fyzickou kontrolou všech kreseb a grafických listů v uvedeném rozsahu a jejich srovnáním s lokačními kartami vedenými v depozitáři a vědeckými kartami bylo zjištěno, že všechny sbírkové předměty byly v pořádku na místě svého určení a v depozitáři se nenalézají žádné předměty, které by nebyly řádně evidovány.

17 3 Výstavy Vernisáž výstavy Václav Benda Multifocus (zleva: PhDr Jan Štíbr, Akad. mal. Václav Benda, PhDr. Ivan Neumann) 2 Phdr. Jan Štíbr s Jaroslavem Hovadíkem - vernisáž výstavy 3 Ukázka instalace výstavy Pravoslav, Jindřiška a Šárka Radovi Ohlédnutí Úvod Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích využívá pro výstavní účely jednak hlavní budovu galerie, kde jsou sály vyhrazené pro krátkodobé výstavy, sezónně pak prostory v bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panně Marii. V roce 2009 bylo uskutečněno celkem 6 výstav, z nichž ta první, Jiří Šalamoun Trvalé následky, přecházela ještě z roku 2008 a poslední, Pravoslav, Jindřiška a Šárka Radovi Ohlédnutí, naopak pokračovala i v roce V bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panně Marii se uskutečnila výstava Věčná pomíjivost Výtvarný odbor Umělecké besedy a výstava fotografií Jana Kacara a Jaroslava Kruliše. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích hlavní budova: Jiří Šalamoun Trvalé následky termín: autor výstavy: PhDr. Jan Rous kurátor výstavy: PhDr. Olga Kubelková katalog: vydán v roce 2008 návštěvnost: ( ) Václav Benda Multifocus termín: autor výstavy: PhDr. Ivan Neumann kurátor výstavy: Bc. Jaroslava Píchová katalog: převzat z Oblastní galerie v Liberci návštěvnost: Jaroslav Hovadík Hovadík je všade Hovadík termín výstavy: autor výstavy: PhDr. Ludvík Ševeček kurátoři výstavy: MgA. Jan Brodský, PhDr. Jan Štíbr katalog výstavy: 95 stran (text Jaroslav Hovadík, Vladimír Franz, Ludvík Ševeček) návštěvnost: Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích české umění 20. století termín výstavy: autor výstavy: PhDr. Jaromír Zemina kurátoři výstavy: Bc. Jaroslava Píchová, PhDr. Jan Štíbr katalog výstavy: vydán v roce 2008 k první části výstavy návštěvnost: Jaroslav Prášil Přítomnost paměti termín výstavy: autor výstavy: PhDr. Jan Štíbr, ak. mal. Miloš Michálek kurátor výstavy: PhDr. Jan Štíbr katalog výstavy: 56 stran ( text Stanislav Brouček, Miloš Michálek) návštěvnost: Pravoslav, Jindřiška a Šárka Radovi Ohlédnutí termín výstavy: autor výstavy: PhDr. Jana Orlíková kurátoři výstavy: Alena Beránková, PhDr. Jan Štíbr katalog: 80 stran (text Jana Orlíková) návštěvnost: 821 ( ) 14 _ 15

18 1 1 Vernisáž výstavy Poklady Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Památníku Terezín, Galerie Klementinum, Praha 2 Vernisáž výstavy Věčná pomíjivost Výtvarný odbor Umělecké besedy 2 Bývalý jezuitský kostel Zvěstování Panně Marii Věčná pomíjivost Výtvarný odbor Umělecké besedy termín výstavy: autor výstavy: PhDr. Richard Drury kurátoři výstavy: MgA. Jan Brodský, PhDr. Jan Štíbr katalog: 103 stran (text Richard Drury, Jan Štíbr) návštěvnost: Výstava fotografií Jan Kacar, Jaroslav Kruliš termín výstavy: autoři výstavy: Jan Kacar, Jaroslav Kruliš návštěvnost: 631 Výstavy v jiných institucích: Poklady Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Památníku Terezín Galerie Klementinum, Praha termín výstavy: autor výstavy: PhDr. Anna Janištinová kurátoři výstavy: Alena Beránková, Bc. Jaroslava Píchová, PhDr. Lubomír Turčan, PhDr. Jan Štíbr katalog: 95 stran (text Anna Janištinová, Jan Štíbr) návštěvnost: 2 586

19 4 Publikace Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích připravuje katalogy ke všem výstavám. Stejně tak tomu bylo i v roce 2009, i když katalog k výstavě Václava Bendy Multifocus vznikl ve spolupráci s Oblastní galerií v Liberci. Celkem bylo v tomto roce vydáno 5 katalogů: Jaroslav Hovadík Hovadík je všade Hovadík text: Jaroslav Hovadík, Vladimír Franz, Ludvík Ševeček popis: k výstavě Jaroslav Hovadík Hovadík je všade Hovadík v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích od do , 95 stran, barevné fotografie v textu, 50 číslovaných katalogů je doplněno autorským grafickým listem foto: Jan Brodský vydáno: 2009/ ISBN vydavatel: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích Poklady Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích text: Anna Janištinová, Jan Štíbr popis: k výstavě Poklady Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích v Galerii Klementinum v Praze od do , 95 stran, 69 barevných fotografií foto: Jan Brodský a archiv SGVU v Litoměřicích vydáno: 2009/ISBN vydavatel: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích Věčná pomíjivost Výtvarný odbor Umělecké besedy text: Richard Drury popis: k výstavě Věčná pomíjivost Výtvarný odbor Umělecké besedy v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích od do , 103 stran, 86 barevných fotografií foto: Jan Brodský vydáno: 2009/ ISBN vydavatel: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích Pravoslav, Jindřiška a Šárka Radovi Ohlédnutí text: Jana Orlíková popis: k výstavě Pravoslav, Jindřiška a Šárka Radovi Ohlédnutí v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích od , 80 stran, 70 barevných fotografií foto: Jan Brodský, Oto Palán vydáno: 2009/ ISBN vydavatel: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích 4.1 Významná publikace v roce 2009 Poklady Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích Tento katalog, který slouží jako ucelený přehled toho nejvýznamnějšího, co sbírky Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích obsahují, vyšel jako doprovodná publikace k výstavě Poklady ze sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Památníku Terezín konané v Galerii Klementinum v Praze. Seznamuje jednak s historií vzniku této sbírky, jednak s průřezem toho nejlepšího, co galerie může svým návštěvníkům nabídnout. Přehledný text PhDr. Anny Janištinové a PhDr. Jana Štíbra, který je celý přeložen i do angličtiny, doplňuje velké množství kvalitních fotografií a seznam vystavených prací. Katalog tak může i po výstavě sloužit jako přehledný průvodce sbírkami galerie a může tak obohatit řadu dalších publikací, které se sbírkami litoměřické galerie zabývají. Jaroslav Prášil Přítomnost paměti text: Stanislav Brouček, Miloš Michálek popis: k výstavě Jaroslav Prášil Přítomnost paměti v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích od do , 56 stran, barevné fotografie v textu, 100 číslovaných katalogů je doplněno autorským grafickým listem foto: Jan Brodský vydáno: 2009/ISBN vydavatel: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 16 _ 17

20 Ukázky z programů ke krátkodobým výstavám pro různé cílové skupiny

Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad Ústeckého kraje od 1. července 2001

Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad Ústeckého kraje od 1. července 2001 Výroční zpráva Galerie moderního umění v Roudnici n.l. za rok 2001 Galerie moderního umění v Roudnici n.l. Očkova 5, Roudnice n.l., tel. a fax 0411 837301 Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SEVEROČESKÉ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA SEVEROČESKÉ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA SEVEROČESKÉ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2010 Obsah 1 Úvod........................................................................................... 5 1.1 Slovo ředitele...................................................................................

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace 20.11.2014 Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková Představené vzdělávací aktivity: cyklus Film

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 Vernisáž výstavy JAROSLAV BEJVL. MINCE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SEVEROČESKÉ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA SEVEROČESKÉ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA SEVEROČESKÉ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA SEVEROČESKÉ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2012 Obsah 1 Úvod.......................................................................................

Více

MUO dětem, žákům a studentům

MUO dětem, žákům a studentům MUO dětem, žákům a studentům nabídka vzdělávacích programů Muzea umění Olomouc http://www.olmuart.cz/vzdelavani facebook: MUO dětem září říjen 2015 Arcidiecézní muzeum Kroměříž Tel: 778 714 935 / email:

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ Muzeum je svými expozicemi a aktuálními výstavami velmi vhodným místem setkávání,

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ MUSEUM OF MODERN ART Pivovarská 29-34 440 01 Louny telefon: + 42 415 652 634 fax: + 42 415 653 247 Stálá expozice Výstavy

Více

Cíle stáže: Popis pracoviště či hostitelské instituce:

Cíle stáže: Popis pracoviště či hostitelské instituce: Jméno: BcA. Petra Zítková Obor studia a ročník: Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury, ročník 1. Termín: 18. 8. - 18. 9. 2014 Instituce, místo pobytu na stáži:

Více

GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace Ústeckého kraje

GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace Ústeckého kraje GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace Ústeckého kraje 2006 GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH muzeum moderního umění příspěvková organizace zřizuje: Ústecký kraj Pivovarská 29 34, 440

Více

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E O B L A S T N Í G A L E R I E V Y S O Č I N Y V J I H L A V Ě Adresa: Komenského 10, 586 01 Jihlava Tel 066/730

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Zpracovala Milena Nová

Zpracovala Milena Nová Zpracovala Milena Nová Osobnost Mistra Jana Husa je pro Dětské centrum Srdíčko a i pro NO CČSH v Žebráku každoročně pramenem inspirací, jak se dotknout nejen životního osudu Mistra Jana, ale především

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Městská galerie Litomyšl

Městská galerie Litomyšl Městská galerie Litomyšl Zpráva o činnosti rok 2011 Mgr. Dana Schlaichertová, ředitelka 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ GALERIE LITOMYŠL V ROCE 2011 ÚVOD Sbírka výtvarného umění, kterou spravuje Městská galerie

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015

Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 1) Název subjektu, adresa, IČ Název organizace: Městské muzeum Nové Město nad

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Projekt spolupráce muzea a školy Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Návštěva výstavy Svět Krušných hor Oblastního muzea v Chomutově Obecný záměr projektu Obecným záměrem projektu

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA UMĚLECKÁ ŠKOLA Výtvarné studio v podkroví muzea je součástí Základní umělecké školy Benešov. Přesto, že jeho zřízení v polovině 90. let zabralo muzeu prostory potřebné pro plánované expozice, je jeho činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SEVEROČESKÉ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA SEVEROČESKÉ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA SEVEROČESKÉ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2011 Obsah 1 Úvod....................................................................................... 5 1.1 Slovo ředitele................................................................................

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Provozní řád společenské a kulturní místnosti Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř, organizační složky města Chotěboř

Provozní řád společenské a kulturní místnosti Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř, organizační složky města Chotěboř Provozní řád společenské a kulturní místnosti Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř, organizační složky města Chotěboř Společenská a kulturní místnost organizační složky města Chotěboř,

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 2013 / 2014 0 1. CÍL PROJEKTU Předškolní vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KDE NÁS NAJDETE Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkovo náměstí 87 580 02 Havlíčkův Brod 2 Telefon: + 420 569 400 499 GSM: + 420 777 327 844 Fax: + 420 569 400 490 E-mail: knihovna@kkvysociny.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002. Městská knihovna Ostrov

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002. Městská knihovna Ostrov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 Městská knihovna Ostrov Výroční zpráva MK Ostrov v roce 2002 Úvod: V roce 2002 působila MK Ostrov poprvé celý rok jako samostatná příspěvková organizace zřízená městem Ostrov

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Digitalizace fondů NPÚ

Digitalizace fondů NPÚ Digitalizace fondů NPÚ Digitalizace fondů NPÚ umožnila postupně on-line zpřístupnit veškeré listinné a fotografické dokumenty ke kulturním památkám veřejnosti i státní správě a zároveň zachránit a uchovat

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

Strategie vztahu muzea k veřejnosti

Strategie vztahu muzea k veřejnosti Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Strategie vztahu muzea k veřejnosti Alexandra Brabcová metodika přednášky Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání STRATEGIE MUZEA VE VZTAHU K VEŘEJNOSTI

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vít Richter Národní ČR vit.richter@nkp.cz EU = 63 000 veřejných knihoven, ČR = 5 401 EU = 1,3VK/10 000 obyv. ČR = 5,1VK/10 000 obyv. Knihovny jsou financovány

Více

FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA

FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA Film je součástí vizuálního umění. Od druhé polovině 20. století, kdy jej výtvarníci zejména formou videa začali více používat ve své tvorbě, zdomácněl v muzeích umění a galeriích.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 pro organizované skupiny, příměstské tábory, DD, kolektivy dětí a mládeže atd. www.muzeumhk.cz Stezky muzejní budovou 1) Stezky po muzeu Účastníci tohoto putování muzejní

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě - centrum vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě - centrum vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Možnosti vzdělávání školních knihovníků (nejen) v Moravskoslezském kraji Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě - centrum vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou půjčka hluboká nad vltavou zámek otevírací doba. Podívejte se jaká je Otevírací doba PENN lokalitě. sociální dávky 2012 Nebankovní půjčky bez příjmu Levné nebankovní půjčky rychle. více Pomoc pro zoo v

Více

Program Kultura v České republice 2001 2013

Program Kultura v České republice 2001 2013 Program Kultura v České republice 2001 2013 Česká republika má přístup do programu Kultura již od roku 2001. Program je od svého vzniku zaměřen především na podporu neziskových mezinárodních projektů spolupráce

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace. Zpráva o činnosti za rok 2011

Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace. Zpráva o činnosti za rok 2011 Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace Zpráva o činnosti za rok 2011 Mgr. Petra Hejralová 29. 2. 2012 Městské muzeum v Železném Brodě Své stálé expozice prezentuje ve dvou budovách. Sklářskou

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Otto Bartning in Europa / Otto Bartning a Evropa

Otto Bartning in Europa / Otto Bartning a Evropa Otto Bartning in Europa / Otto Bartning a Evropa Jan Mohr Severočeské muzeum v Liberci 30.9.2012 1 Architekt Otto Bartning (1883 1959) 30.9.2012 2 Stavby Otto Bartninga v Čechách, Rakousku a Německu 30.9.2012

Více

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka.

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. Výroční zpráva 2014 Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. a) Předseda správní rady: Renzová Vendula b) Členové správní rady: Kačírková Hana Dušková

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

MORAVSKÁ GALERIE BRNO. Koncept rozvoje, poslání, cíle a řízení organizace. Obsah

MORAVSKÁ GALERIE BRNO. Koncept rozvoje, poslání, cíle a řízení organizace. Obsah MORAVSKÁ GALERIE BRNO Koncept rozvoje, poslání, cíle a řízení organizace Obsah 1. Úvod 2. Cíle, rozvoj a poslání MG dle státní kulturní politiky 3. Analýza současného stavu 4. Návrhy dalšího rozvoje pro

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

Zážitkové a edukační programy KGVUZ pro Základní školy. www.galeriezlin.cz

Zážitkové a edukační programy KGVUZ pro Základní školy. www.galeriezlin.cz Zážitkové a edukační programy KGVUZ pro Základní školy www.galeriezlin.cz Návštěvnost edukačních programů KGVUZ: V roce 2011-1706 z toho základní školy 76 V roce 2012 - zatím 1247 z toho základní školy

Více

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Nové možnosti prezentace předmětů kulturního dědictví METODICKÁ CENTRA MINISTERSTVA KULTURY ČR 1 Metodické pracoviště pro otázky evidence a inventarizace sbírek

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr Ve Vtelně, 31.3.2012 Obsah 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr 1) Úvodem Myšlenka založit sdružení

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-674/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Muzeologie Muzeum a komunikace s veřejností

Muzeologie Muzeum a komunikace s veřejností Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Muzeologie Muzeum a komunikace s veřejností přednášející: Ing. Mgr. Ivana Havlíková Úvod Návštěvník Komunikace Muzejní komunikace Marketingová

Více

Zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. 6. 2015

Zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. 6. 2015 Zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. 6. 2015 Přítomni: Ing. Jan Roth, Ph.D. Nepřítomen: Bc. Tomáš Tvrdík (omluven) Mgr. Martin Drahovzal Zdeněk Hejduk Za OŠKS: Mgr. Petr Kesner Mgr. Pavel Kárník

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více