PŘEHLED ZMĚN V AEKO2014 k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED ZMĚN V AEKO2014 k 30. 10. 2014"

Transkript

1 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Odbor ISOP PŘEHLED ZMĚN V AEKO2014 k AUTOR Ladislav Matouš DATUM POSLEDNÍ ZMĚNA :05 VERZE DOKUMENTU 0.1

2 Obsah 1 Úvod Stručný přehled změn Podrobný popis změn Změny v názvosloví Změny v editaci návrhů dotačních titulů Změny v navrhování Celoblokových AEKO prioritní oblast nově Stávající PBÚ prioritní oblast Změny v navrhování Neceloblokových AEKO prioritní oblast nově Nová PBÚ Nástroje k navržení nových PBÚ Úvod Tento dokument souhrnně představuje přehled a popis změn v aplikaci AEKO2014, které byly nasazeny v návaznosti se změnami v nové metodice (viz aktualizované AOPK ČR Metodické listy k dotačním nástrojům v ochraně přírody a krajiny a aktualizovaná Příloha 10 Metodická doporučení k tvorbě registru TP). 2 Stručný přehled změn 1) Umožněno dělení půdních bloků - v rámci nových částí PBÚ a nebo ve volné krajině je možné vybírat z kompletního seznamu titulů (AEKO) 2) Přejmenování vrstev návrhů (NOVĚ: návrh AEkO v hranicích stávajících PBÚ --> vrstvy návrhů "Stávající PBÚ prioritní oblast", "Stávající PBÚ neprioritní oblast" a návrh na dělení PBÚ případně vymezení nového PBÚ ve volné krajině --> vrstva "Nové PBÚ") 3) Ne kombinovatelnost titulů (tzn. v rámci jedné plochy, tedy i na části PBÚ může být navrhováno pouze jedno opatření). V případě návrhu na členění PBÚ mají návrhy na části bloku prioritu nad celoblokovým návrhem a ve výsledku jej tak "ořezávají" o plochu jejich vzájemného překryvu. Tento stav si budete moct ověřit v exportu návrhu do formátu rtf, kde jsou již kalkulovány plochy bez vzájemných překryvů. 4) Původní návrhy neceloblokových titulů (MODRASEK, PODM, SSTaV, AEKO-nic) přesahující 90% plochy aktuálního PBÚ (tedy "celoblokové návrhy") byly v rámci aktualizace aplikace AEKO převedeny do vrstvy "Stávající PBÚ prioritní oblast" a "Stávající PBÚ neprioritní oblast" dle dělení prioritních oblastí

3 3 Podrobný popis změn 3.1 Změny v názvosloví V nové metodice byla zrušena původní koncepce celoblokových a neceloblokových návrhů dotačních titulů. Původní mapové vrstvy a volby v menu byly v aplikaci přejmenovány. Původní název Celobloková AEKO prioritní oblast Celobloková AEKO neprioritní oblast Necelobloková AEKO Stávající název Stávající PBÚ prioritní oblast Stávající PBÚ neprioritní oblast Nové PBÚ 3.2 Změny v editaci návrhů dotačních titulů Změny v navrhování Celoblokových AEKO prioritní oblast nově Stávající PBÚ prioritní oblast Byla přidána možnost nastavovat všechny dotační tituly(1) (I ty původně neceloblokové - MODRASEK, PODM, SSTaV, AEKO-nic). Z technických důvodů přestaly být pro jednotlivé půdní bloky zobrazovány rozlohy. Způsob jakým je možné si zobrazit rozlohu PBÚ je uveden v následující kapitole

4 Zobrazování rozlohy PBÚ pomocí nástroje informace o návrzích Zobrazte okno s nástroji pro zobrazování informací o návrzích (1), zvolte nástroj pro zobrazování informací o PBÚ(2), kliknutím vyberte půdní blok (3), do dialogového okna se načtou informace o návrzích na půdním bloku včetně rozlohy (4). Do této rozlohy jsou promítnuty nově navržené PBÚ v aplikaci AEKO2014 viz kapitola věnovaná navrhování nových PBÚ Zobrazování rozlohy PBÚ pomocí nástroje pro práci s LPIS Zobrazte okno s nástroji pro práci s LPIS (1), zvolte nástroj pro zobrazování informací o PBÚ (2), kliknutím vyberte půdní blok (3), do dialogového okna se načtou informace o vybraném půdním bloku z aplikace LPIS(4). V dialogovém okně se zobrazí rozloha původního půdního bloku (5). Do této rozlohy nejsou promítnuty nově navržené PBÚ v aplikaci AEKO

5 3.2.2 Změny v navrhování Neceloblokových AEKO prioritní oblast nově Nová PBÚ Dle nové metodiky již nejsou dotační tituly kombinovatelné, tedy každý návrh dotačního titulu je také novým půdním blokem Nástroje k navržení nových PBÚ Nástroje pro práci se zákresy (1a,1b) zůstaly oproti původní verzi aplikace nezměněny. Původní nástroje pak byly nahrazeny novými: Vytvoření nových PBÚ uvnitř stávajících PBÚ (2), vytvoření nových PBÚ uvnitř i vně stávajících PBÚ(3), výběr konkrétních PBÚ pro využití při tvorbě nových PBÚ(4), zrušení výběru konkrétních PBÚ(5) Vytvoření návrhů nových PBÚ uvnitř stávajících PBÚ Tento nástroj primárně slouží k navrhování rozdělení stávajících PBÚ na více nových PBÚ. Nejprve je třeba vybrat zákres (1), poté kliknout na správný nástroj pro vytvoření nových PBÚ(2), v mapovém okně dojde ke zvýraznění zákresů vytvořených dotačních titulů (3) a jejich zobrazení v tabulce s návrhy dotačních titulů (4) Vytvoření nových PBÚ uvnitř i vně stávajících PBÚ Tento nástroj primárně slouží k navrhování rozdělení stávajících PBÚ na více nových PBÚ a zároveň umožňuje také navrhovat nové PBÚ i mimo stávající PBÚ (ve volné krajině). Nejprve je třeba vybrat zákres (1), poté kliknout na správný nástroj pro vytvoření nových PBÚ (2), v mapovém okně dojde ke zvýraznění zákresů vytvořených dotačních titulů (3) a jejich zobrazení v tabulce s návrhy dotačních titulů (4)

6 Pokročilá práce při navrhování nových PBÚ Ačkoliv základní použití výše uvedených nástrojů zůstalo na první pohled nezměněno, jejich funkce doznala oproti původní verzi aplikace zásadní změnu, která spočívá zejména v tom, že návrhy nových PBÚ(dříve neceloblokových titulů) se nesmí překrývat. Nástroje byly rozšířeny o automatický ořez již existujících návrhů PBÚ a zároveň možnost určení konkrétních PBÚ, nad kterými má být vytváření nových PBÚ prováděno. Tyto funkce budou představeny na následujícím ilustrativním příkladu: 1. Cílem je rozdělit půdní blok (1) kde je nastaven titul ZAKLAD, na tři části (2) přičemž v jedné zůstane ZAKLAD (2a), v druhé bude MODRASEK (2b) a ve třetí CHRASTAL (2c)

7 1) Nejprve je třeba vytvořit, případně importovat zákresy pro navržení nových půdních bloků 2) Poté je třeba nástrojem výběr bloků (2a) vybrat konkrétní PBÚ (2b), na kterém bude použit nástroj pro vytvoření nových PBÚ ostatní půdní bloky pod zákresem nebudou využity. 3) Dále je třeba použít nástroj pro ořez PBÚ (3c)na první zákres(3a)

8 a) Výsledkem bude nový návrh PBÚ (A), vzniklý průnikem půdního zákresu(3a) a půdního bloku. b) Dále je třeba znovu použít nástroj pro vytvoření nového PBÚ (3c)na tentokrát se zákresem (3b)

9 c) Výsledkem bude nový návrh PBÚ (B), vzniklý průnikem původního zákresu (3b) s vybraným půdním blokem a ořezem překryvu (C) s původně navrženým půdním blokem (A). 4) V tabulce s návrhy dotačních titulů (5a) je třeba nastavit dotační tituly pro nově vytvořené půdní bloky a nastavit jejich parametry. Možné je vybírat ze všech dotačních titulů AEKO (5b)

10 5) Původní návrh dotačního titulu ZAKLAD na celý blok je aktuálně překryt dvěma návrhy nových PBÚ (Chřástal, Modrásek). Takovýto stav je finální z pohledu správného návrhu dělení bloku, neboť nové návrhy na části bloku mají prioritu nad návrhem na celý blok a ve výsledku jej tak "ořezavájí" o plochu jejich vzájemného překryvu. Tento stav si můžete ověřit v exportu návrhovaných opatření do formátu rtf, kde jsou již kalkulovány plochy bez vzájemných překryvů. K finálnímu fyzickému ořezu celoblokových návrhů ve vrstvách Stávají PBÚ prioritní i neprioritní oblast dojde až v momentě předávání dat do LPIS (Mze). Výsledkem našeho příkladu tedy je: Původní PBÚ je tak rozdělen na tři části a to sice na nově navržené PBÚ (2c, 2b) a zbývající část z vrstvy původního PBÚ (2a), která se stane nově navrhovaným půdním blokem v momentě odevzdání dat na MZe Zobrazování aktuálního stavu PBÚ, tedy návrhů nových PBÚ pomocí nástroje informace o návrzích Zobrazte okno s nástroji pro zobrazování informací o návrzích (1), zvolte nástroj pro zobrazování informací o PBÚ(2), kliknutím vyberte půdní blok (3), do dialogového okna se načtou informace o všech návrzích na vybraném půdním bloku včetně rozlohy (4). Od rozlohy návrhu uvedené na stávajícím PBÚ (ZAKLAD), jsou odečteny rozlohy návrhů nových PBÚ na daném půdním bloku (5)

11 Exportování aktuálního stavu PBÚ do dokumentu RTF Zobrazte okno s nástroji pro export (1), zvolte možnost pro vytvoření dokumentu dle záznamů vybraných v tabulce (2), stiskněte tlačítko pro vygenerování dokumentu (3), a poté tlačítko pro uložení vygenerovaného souboru (4). Ve vygenerované sestavě jsou opět uvedeny jednotlivé návrhy se správnými rozlohami. Tedy původní půdní blok je rozdělen do tří samostatných půdních bloků

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU Standardní pozadí snímků má bílou barvu. S pozadím snímků si můžete trochu pohrát. Pozadí může být jednobarevné, přechodové, vzorované, na pozadí může být umístěn libovolný obrázek

Více

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Téma: Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Vypracovali: Radim Kopal, Tomáš Vrba Tento dokument popisuje

Více

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

Dokumentace k aplikaci CDS (centra lní datový sklad pro mapý povodn ove ho nebezpec í a povodn ový ch rizik) (verze pro ver ejnost)

Dokumentace k aplikaci CDS (centra lní datový sklad pro mapý povodn ove ho nebezpec í a povodn ový ch rizik) (verze pro ver ejnost) Dokumentace k aplikaci CDS (centra lní datový sklad pro mapý povodn ove ho nebezpec í a povodn ový ch rizik) (verze pro ver ejnost) Cíl projektu Cílem projektu je soustředit všechny mapové a textové informace

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic,

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení VIKLAN - Základ Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Základ Verse 1.10.11.1 Copyright

Více

Vazba na digitální spisovnu SPISOVÁ SLUŽBA

Vazba na digitální spisovnu SPISOVÁ SLUŽBA SPISOVÁ SLUŽBA OBSAH 1 ÚVOD... 1 2 VYTVOŘENÍ SIP BALÍČKU A JEHO PŘEDÁNÍ DO DS... 2 3 ZJIŠTĚNÍ STAVU SIP BALÍČKŮ PŘEDANÝCH DO DS... 4 4 OPRAVA NEVALIDNÍHO SIP BALÍČKU A JEHO OPĚTOVNÉ ODESLÁNÍ DO DS... 5

Více

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky:

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky: Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...3 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

Výpočtový program armatur DiVent

Výpočtový program armatur DiVent Obsah Výpočtový program armatur DiVent Instalace a první kroky KAPITOLA 1...2 Úvod...2 1.1 Návrh regulační armatury...2 KAPITOLA 2...3 Instalace a první spuštění...3 2.1 Instalace programu DiVent...3 2.2

Více

AKTUALIZACE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZMĚNOU ÚZEMNÍHO PLÁNU

AKTUALIZACE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZMĚNOU ÚZEMNÍHO PLÁNU AKTUALIZACE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZMĚNOU ÚZEMNÍHO PLÁNU Metodický pokyn Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje únor 2014 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Komu je metodika určena... 1 1.2 Důvod a účel

Více

}w!"#$%&'()+,-./012345<ya

}w!#$%&'()+,-./012345<ya }w!"#$%&'()+,-./012345

Více

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout Pokyny pro práci s internetovými formuláři pro vstup žádostí o dotaci v Programu obnovy venkova Pardubického kraje na r. 2014 (vkládání v červenci-září 2013) 1. Organizační informace Žádosti o dotaci z

Více

Systém řízení přístupu

Systém řízení přístupu Systém řízení přístupu (Fingerprint Access Control systém) Ver: 3.5.0.17 Strana 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Požadavky na hardware... 4 1.2 Upřesnění pojmů... 4 2. Instalace a odinstalace programu... 5 2.1

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Manuál pro práci s programem EndNote

Manuál pro práci s programem EndNote Manuál pro práci s programem EndNote František Chmelík & Karel Frömel 2013 Tento manuál byl vytvořen v rámci řešení projektu FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL 693/2013 Obsah Co je program EndNote a k čemu slouží?...

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

Jak začít s FlexiBee...

Jak začít s FlexiBee... Jak začít s FlexiBee... 1. Obecný úvod... 2 Obsah 2. Jak založit novou firmu v systému FlexiBee... 4 3. Základní ovládání systému FlexiBee... 12 4. Nastavení číselníků pro práci se systémem FlexiBee...

Více

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST Verze: 1 červenec 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán

Více

1 Postup tvorby konstrukčních

1 Postup tvorby konstrukčních Lekce 1 Postup tvorby konstrukčních rámů Přehled tvorby konstrukčních rámů Pomocí prostředí Konstrukce rámů v dokumentu sestavy je možné vytvořit segmenty trajektorie a konstrukční rámy. V prostředí konstrukce

Více

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání tuzemského příkazu v úhradě v CZK zadání zahraniční platby ověření stavu odeslané transakce

Více