V E R Z E EGJE e Mzdy Výdej

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V E R Z E EGJE e201110 Mzdy Výdej 20.10.2011"

Transkript

1 V E R Z E EGJE e Mzdy Výdej

2 Číseln selníky Do Kal01 doplněny státní svátky pro rok 2012 Nové interní algoritmy IA3019 Zahraniční pojistné zaměstnance na Sociáln lní pojištění Pojistné vypočtené podle zahraničních předpisů jako obdoba CZ pojistného placeného zaměstnancem na SZ Odesílá se do zahraničí, neovlivňuje pojistné na ČSSZ Může být více SLM pro každou zemi zvlášť

3 IA3029 Zahraniční pojistné zaměstnance na Zdravotní pojištění Pojistné vypočtené podle zahraničních předpisů jako obdoba CZ pojistného placeného zaměstnancem na ZP Odesílá se do zahraničí, neovlivňuje pojistné na české ZP Může být více SLM pro každou zemi zvlášť IA4107 Insolvenční řízen zení Tuto SLm použijete pro insolvenční řízení či osobné bankrot a v případě zadáníčástky též srážení pro insolvenčního správce

4 IA5141 Zahraniční pojistné organizace na Sociáln lní pojištění Pojistné vypočtené podle zahraničních předpisů jako obdoba CZ pojistného placeného zaměstnavatelem na SZ Odesílá se do zahraničí, neovlivňuje pojistné na české SZ Může být založeno více SLM pro každou zemi zvlášť

5 IA Zahraniční pojistné organizace na Zdravotní pojištění Pojistné vypočtené podle zahraničních předpisů jako obdoba CZ pojistného placeného zaměstnavatelem na ZP Odesílá se do zahraničí, neovlivňuje pojistné na české ZP Může být více SLM pro každou zemi zvlášť

6 IA5311 Odpracovaná doba v DPP od začátku roku v předchoz edchozím SW Používá se při přechodu z jiného SW v průběhu roku bez migrace vypočtených dat od začátku roku Slouží ke kontrole legislativní hranice maximálního počtu hodin odpracovaných v DPP SLM zadejte v prvním měsíci rutinního zpracování mezd EGJE a v položce hodiny zadejte doposud odpracované hodiny u dané osoby a zaměstnavatele od začátku roku

7 JPČ jednopoložkov kové číseln selníky mzdové oblasti JPČ forma _dsezn forma doprovodného seznamu ING Je doplněn nový kód ING pro ŽP ING s hodnotou 34 (viz popis Ban15) JPČ kod_zas způsob zasílání CDFF Rozšířena platnost pro Lenovo CZ JPČ druh_korekce druh korekce 8 nová hodnota Korekce dob důchodově nepojištěných před EGJE

8 Započitatelnosti Započitatelnost Vyk08 Úpln plné náklady práce Do skupiny A byly doplněny interní algoritmy pro zařazení 3024 a 3025 Do skupiny A byl zrušen IA pro zařazení 2131

9 Zpětn tné přepo epočty Částe stečně odpracovaný první den nemoci Oprava chybně se promítaly korekce dnů pro DVZ a ELDP při generování informací zpětným přepočtem v případech částečně nebo zcela odpracované směny prvního dne nemoci Promítání změny fondů PD/ kalendáře Při porovnání zpětného a původního výpočtu EGJE nepromítal rozdíly fondů PD Nyní správně vyřešeno i pro dodatečnou změnu kalendáře a záznam ve Mzdovém listě

10 Storno rodičovsk ovské dovolené Vylepšení v EGJE nutno zadat storno RD za každý zúčtovaný měsíc zvlášť Nové hlášení výpočtu VYP105b s informací, za které měsíce je případně nesprávně zadaná SLM ignorována Kontrola Vyp371 nad korekčními SLM ze zpětn tného přepo epočtu Zjišťuje, zda jsou dopočteny hodiny, směny či dny Provádí se za zpětně počítaný měsíc, ne však nad korekčními SLM

11 Zpětn tná změn čísla zdravotní pojišťovny ovny Nová kontrola a chybové hlášení VYP058b Zdravotní pojišťovna za období není shodná se současnou evidencí zdravotní pojišťovny současní ZP

12 Zahraniční pojištění Reakce na rostoucí počet zaměstnanců, kteří nejsou účastni pojištění podle místní legislativy POZOR EGJE nepočítá částky podle zahraniční legislativy, pouze umožňuje zúčtování ručně zadaných částek. Také není možné plnit zahraniční legislativní povinnosti Nové IA pro tuto oblast: 3019/5141 pojištění zaměstnance/organizace na SZ 3029/5142 pojištění zaměstnance/organizace na ZP

13 Při založení SLM povolte možnost pořizování ve vstupech a částky zadávejte na Vyp01/ Vstupy Výpočet zpracovává: 3019, 3029 bez ohledu na nastavení režimů placení pojistného funguje jako srážka odvodů na pojistné, nemají vliv na navýšení mzdy na superhrubou mzdu pro výpočet daní 5141, 5142 evidenční SLM bez ohledu na mzdu zaměstnance Na Sra01 zadat bankovní spojení pro individuální úhradu pojistných na ZP a SZ

14 Poj34 Přehled o pojistném placeném do zahraničí Nová sestava souhrnný přehled o odvodech na zahraniční ZP a SZ podle struktur na jednotlivé zaměstnance včetně zobrazení příslušných SLM Sestava určena pro uživatele s přístupovými právyna celý SO, případně na celou SJ, nehlídá přístupová práva na jednotlivé PV

15 Začátek nemoci změna technologie Zobrazení začátku nemoci na Vyp01/Detail SLM, položka Začátek nepřítomnosti a na Poj01/ Sociální a nemocenské pojištění/ Doby nemoci a placení

16 Konto pracovní doby Neodpracovaný celý měsíc oprava chyb Pokud má zaměstnanec plánovaný fond (IA0008 a 0009), ale nic neodpracuje (např. má dovolenou nebo nemoc), nesmí se mu počítat stálá mzda v plné výši Pokud má zaměstnanec naplánovaný fond nulový, náleží mu stálá mzda správně v plné výši. Kontrola VYP353 byla opravena, aby nehlásila situaci jako chybovou

17 SLM náhrady mzdy bez zadaného datumu Pokud je PV celý měsíc zařazen do KPD a má zadanou SLM nepřítomnosti s náhradou mzdy bez data od, použije se nyní průměrný výdělek evidovaný na Opv03 tj. za 12 měsíců Pokud je PV zařazeno do KPD pouze část měsíce, je nutné datum od zadat, jinak program neví, zda použít průměru za 12 měsíců nebo běžný kvartální průměr

18 Zaměstnanci s fondovým režimem a skutečný fond PD Oprava chybně se generoval fond s IA 0002 pro fondový PV, který byl celý měsíc zařazen do KPD Vyp11,12 průměrný rný výdělek při KPD V případě zařazení PV do KPD jsou standardní VL doplněny o průměrný výdělek používaný pro náhrady po dobu KPD (12-měsíční z Opv03)

19 Vyhodnocení vyrovnávac vacího období pro KPD Nová sestava informace o dosažené a stálé mzdě dosažené za dobu trvání VO (vyrovnávacího období) při práci v režimu KPD a následném případném dorovnání. Zápo počet odpracovaných dnů při KPD pro nárok na dovolenou Oprava chybně se nezapočítávaly odpracované dny pro dovolenou po dobu, kdy byl zaměstnanec v režimu KPD. Pro opravu existujících dat je nutné provést nový výpočet nebo provést korekci přímo na Dov01 odpracované dny pro konkrétní měsíce

20 Evidence období důchodov chodově nepojištěných ných před EGJE Pro Vyk08 Potvrzení zaměstnavatele pro posouzení nároku na dávku v nezaměstnanosti je třeba uvádět trvání důchodového pojištění po dobu posledních 3 let V případě přechodu na EGJE nemusí být tak dlouhé období evidováno, doplněna tedy možnost zadat na Poj0/ Korekce ELDP/DP ve spodníčásti zadat nepojištěná období v okně Evidence dob důchodově nepojištěných před EGJE

21

22 Změna střediska uprostřed měsíce Opv01 - změna střediska či i tarifního zařazen azení Nově kontrola změny zařazení PV do struktur či změna tarifního zařazení při zadání již spočítaného období s varovným hlášením: Za období je již zaměstnanci vypočtena mzda; po změně (zařazení do struktur/ tarifního zařazení) je zapotřebí přepočítat mzdu. Chcete skutečně provést tuto změnu?

23 Výpočet mzdy při změně střediska uprostřed měsíce Doposud bylo třeba udělat k datu změny časový řez se změnou struktur i na Opv02 Nově změna střediska na Opv01 i v průběhu měsíce provede zohlednění dat zadaných na Opv02, není tedy třeba dříve zmiňovanou změnu na Opv02 provádět Tato změna je umožněna pro Kalendářové PV s Odchylkovým režimem Pro ostatní režimy je třeba zadat na Vyp01 odpracovanou dobu (IA1001 či 1002) v jednotlivých časových řezech platnosti dat z Opv02

24 Při nutnosti zadat vstup na Vyp01, který zpracovává přechodové období ( např. změna na Opv02 k , ale SLM ručního vstupu od do ) se zobrazuje varovné hlášení: VYP360 [ERR] SLM číslo SLM přes datum změny tarifu. V případě problémů rozdělte na 2 SLM s rozdílným příznakem proplacení V případě změny tarifních SLM na Opv02 nebo střediska na Opv01uprostřed měsíce doporučujeme rozdělit vstupní SLM používající tyto tarifní SLM na dvěčásti s odlišným příznakem proplacení, aby se nám časové úseky nesvázala a nedošlo k chybě

25 Kontroly a hláš ášen ení výpočtu mezd Kontroly průměrn rného výdělku VYP018 [ERR] Nelze načíst data o průměrech - pro PV druhu Pracovní poměr, pokud pro dané období neexistuje na Pru01 záznam VYP425 [FAT] Nevyplněn nebo nulový či záporný průměr pro PP účely - pokud je Pru01 nevyplněn nebo nulový a hodnota je třeba pro výpočet částky u kódu částky 14, 34, 64, 91, 101, pokud se jedná o končící PV které není DPP

26 Kontrola a hláš ášen ení VYP066 VYP066 Ve vstupech je středisko typu 1 s kódem N/A, které není v archivovaných strukturách Tato kontrola byla upravena Přiřazen azení na neplatné středisko VYP066b [ERR] je přiřazen na středisko s kódem. Které již není platné (viz Opv01) VYP066c [ERR] je vstupech je středisko s kódem. které již není platné - jedná se rozpor mezi zúčtovaným střediskem a jeho platností na Str01

27 VYPXXX VYP15 VYP015 [ERR] Nepodařilo se přiřadit střediska PV na výstupní struktury za období Chyba se může vyskytnout u zpětného přepočtu, kde se nová střediska do DB neukládají Kontrola a hláš ášen ení VYP467d Byla opravena podmínka pro chybové hlášení VYP467d..částka přesahuje 4násobek fondu hodin * průměrný výdělek

28 Kontrola odpracované doby 1.den nemoci VYP449a [ERR] První den nemoci datum odpracována celá směna (nepřítomnost) Nemoc musí dle legislativy začít až následující den VYP449b [ERR] První den nemoci datum odpracována celá směna (placení náhrady) Nemoc musí dle legislativy začít až následující den

29 První překro ekročen ení hranice osvobození od daně VYP535 [WAR] Poprvé v roce překročena hranice osvobození od daně ve výši Kč. Od začátku roku bylo dosud osvobozeno

30 Insolvenční řízen zení Pozastavuje se srážení všech exekucí zaměstnance a po rozhodnutí insolvenčního správce se jím určená částka zasílá na účet správce, který rozesílá poměrné částky věřitelům Zaměstnanec nemusí zaměstnavateli oznámit existenci insolvenčníhořízení vůči své osobě. Zaměstnavatel tedy musí zjišťovat kdo je k insolvenčnímuřízení přihlášen a omezit či zastavit provádění srážek ze mzdy Kon04 Kontrola insolvenčního řízen zení osob Nová sestava ověření proti insolvenčnímu rejstříku

31 Sra10 Insolvenční řízen zení Nový formulář položka Automatická indikace výskytu/změny v rejstříku se naplňuje po spuštění Kon04 K dispozici také tlačítka pro připojení k internetovému rejstříku Po zjištění insolvenčníhořízení u osoby musí uživatel zadat SLM Insolvenčníhořízení s IA4107 a pozastavit platnost srážek s IA 4101 až 4106 Volání rejstříku je možné i pro prověření nově osob nově nastoupilých do PV

32

33 Kontrola exekucí při insolvenčním řízen zení Výpočet mzdy kontroluje souběh SLM s IA4107 Insolvenční řízení a další zákonně srážky (IA ) V případě takového souběhu generuje hlášku: VYP069 [ERR] Načítaná srážka SLM číslo SLM má zadanou částku nebo kód částky 82/83, ale zaměstnanec je v insolvenčním řízení, kdy se zákonné srážky neprovádějí Na Sra01 je tedy potřeba dané srážky ukončit k předchozímu zúčtovacímu období, například zadáním nulové částky

34 Ukončen ení deponace Dodatečné přesm esměrov rování na jiný vlastní bankovní účet Na Vyp02/ Uzávěrka nové tlačítko Dodatečná změna vlastního účtu, aktivní i v uzavřeném termínu

35 Vykazovací jednotka Vykazování vůči státn tním orgánům Na Vyp02/ Uzávěrka nové tlačítko Dodatečná změna vlastního účtu, aktivní i v uzavřeném termínu Nově na Adm21 záložka IČO zde seznam IČO vykazovacích jednotek s oficiálním názvem a adresou Na Adm22 záložka Údaje o SJ IČO vyplňováno podle seznamu IČO v Adm21 Součástí změnového scriptu je naplnění seznamu IČO na Adm21 z hodnot evidovaných na Adm22.

36 POZOR upravte v oficiální název podle obchodního rejstříku Upravené objekty: Poj03 Podklady pro roční výkaz NemÚr Rek21 Práce 2-04 Nově možno zpracovávat data za vykazovací jednotku tvořenou více SJ se společným IČO, které se zadává jako parametr sestavy. Přístupovými právy se potom řídí zobrazení dat správních jednotek za vybrané IČO

37 Mzdy - formuláře Opv02 kopie dat včetn etně středisek Při kopírování záznamu se nově zkopíruje i seznam přiřazených středisek na druhé záložce. Platí i pro změnu prováděnou tlačítkem Změna částky od Opv37 zahrnutí změn mezd/ platů do období Oprava upraveno posuzování, jaké datum patří do posuzovaného období Dov01 Korekce za měsíce nepočítan tané v EGJE Nově možno zadávat korekce za měsíce, které nebyly v EGJE počítány. Dosud se čerpání dovolené nebo absence zadávaly do prvního měsíce výpočtu v EGJE

38 Dan01 - znovunačten tení Oprava chyby v zobrazení platných záznamů daňových úlev při změně období na jiném formuláři než na Dan01 Dan02 Potvrzení a zaměstnanec bez příjm jmů Doplněno zobrazování nulových hodnot (0) u částek v případě, že zaměstnanec v daném období neměl zdanitelné příjmy Vst05/ Vst06 standardní hodnoty Bylo revidováno použití standardních hodnot kódu doby a částky importní dávky evidované na formuláři Vst 05 při spuštění vlastního importu z formuláře Vst06

39 Vst06/ Vst11 paralelní spouštění importů SLM Nově není možno současně vícekrát spustit import SLM z formulářů Vst06 či Vst11 nad stejnou dávkou dat. Tím je zamezeno duplikování importovaných dat Slm02 editace zařazených azených SLM a skupina započitatelnosti Při editaci dat na záložce Zařazení SLM již není možno překliknout na jinou skupinu započitatelnosti Možnost překliknutí byla matoucí

40 Vyp01 zadání vstupů při více PV Opravena chyba možného zadání vstupů na PV, které je počítané pouze při existenci vstupů a již zároveň spočítaném jiném PV dané osoby Poj01 evidence do důchodov chodově nepojištěných ných Záložka Korekce pro ELDP/ DP byla rozšířena o evidenci dob před nasazením EGJE Využito ve Vyk08 Poj16 navigační seznam ZP V navigačním seznamu ZP na Poj16 Přihlášky k ZP jsou zobrazovány pouze ty ZP, které nejsou vyřazeny z použitív JPČ zdr_poj

41 Poj17 generování změn pro ZP změny Podmínkou automatického generování změnových záznamů do ZP za zaměstnance je i nadále skutečnost, že neexistují žádné rozpracované (neakceptované) záznamy Za ruční záznam se nadále považuje ručně zadaný do Osb02/Poj01 Záznam provedený tlačítkem Změna ZP nebo odhlášky přes Opv24 nejsou nadále považov ovány za ruční Poj17 nejdříve smaže neakceptované automaticky vzniklé a znovu je vygeneruje

42

43 Poj17 úpravy generování změn pro ZMR Opraveno chybné datum přihlášení k 1. dni v měsíci u nástupů v průběhu měsíce a dosažených 2.000,- Kč příjmu Pokud ZMR končí v měsíci, kdy byl účasten pojištění, nově se mu generuje i odhláška Podmínkou pro správné generování změn nejsou žádné rozpracované neakceptované záznamy

44 Poj17 úpravy Nově se generují změny i pro druh PV 51 statutáři Kontrola existence trvajícího dalšího PV ke končícímu PV odhláška se nyní nevygeneruje Sra01 Dobírka výplata v hotovosti Není možné zadávat číslo účtu u SLM s IA4411 Dobírka v hotovosti

45 Výpočet mezd Neplatný druh PV 2,3,4 Chybová hláška Vyp022 Legislativně nesprávný druh PV je třeba změnit druh PV na 1 Pracovní poměr Více PV na více SJ s různým IČO Pod různými IČO by měla mít osoba pokaždé zvláštní OSOBU, jedná se o různé zaměstnavatele VYP020a [ERR] Každý PV je ze správní jednotky s jiným IČO chybné nastavení Doporučujeme tuto chybu označit jako FATAL (na Adm32)

46 Zálohy vyplacených mezd V výplatním termínu Dobírka je umožněno na základě tlaku zákazníků deponování dobírky (SLM s IA4411 a 4412) Ve výplatním termínu záloha není deponování dobírky možné!! Kód doby O nebo N a zadanéčasov asové údaje Pokud se ve vstupech na Vyp01 zadá kód doby O nebo N a navíc ještě hodiny, směny či dny, má přednost kód doby, ostatní údaje jsou ignorovány

47 Překryv nepřítomnost tomností ve volných dnech Kontrola pro zpřesnění počtu kalendářních dnů v měsíci Překryv signalizován následující hláškou: VYP330b [ERR] Časově vícekrát obsazený jeden den datum SLM1, SLM2 Data evidenčních SLM z minulých měsíců Oprava chyby změny zadaného data od pro evidenční SLM z předchozích měsíců Dny čerp erpání dovolené režim 1 Oprava chyby výpočtu dnůčerpání dovolené při režimu 1 hodiny přepočtené na dny (Dov01)

48 Kontrola nároku dovolené Při kontrole nároku dovolené se nově zohledňuje zadané ukončení PV v kalendářním roce Nemoc z povolání a pracovní úraz pro účely dovolené Oprava Nemoc z povolání a Pracovní úraz se nepovažovaly za omluvenou nepřítomnost Odstraněno pro následující zpracování, nikoliv za již zúčtovaná data. Zde je třeba provést korekci (nulování) Krácení na Dov01

49 Tarify se zadaným nulovým procentem Vyplnění 0% na SLM v Opv02 je ignorováno a považuje se za 100%. Platí i pro zpětný přepočet, kde byla chyba Výkon trestu ZMR a vyloučen ené doby pro DVZ Oprava - Doba výkonu trestu (SLM s IA0141) se pro DVZ považuje za dobu vyloučenou. Pro ZMR se do vyloučené doby nezapočetla chyba opravena Nemoc a 1. den odpracovaná celá směna Oprava - v případě, že je 1. den nemoci odpracovaná celá směna, v odchylkovém režimu za tento den nebyla mzda

50 Druh PV 51 bez kalendáře e a zdravotní pojištění Oprava členové statutárních orgánů bez evidovaného kalendáře bylo chybně počítáno zdravotní pojištění POZOR statutáři jsou odměňováni za výkon práce, nikoliv přítomnost v práci a proto nastavení Kalendářový režim + Opv02 mzda s IA proplácet svátky je logicky špatně Kontrola maximáln lního počtu hodin pro DPP Do sumy odpracované doby je nově načítána i doba v SLM s IA 5311 ( odpracováno v jiném SW)

51 Nevyplněný ný příznak odpracované doby v Slm01 Pokud nebyla vyplněna položka Příznak odpracované doby byl problém s výpočtem dob (např. při kódu doby HSK) Při nevyplněném příznaku je tento příznak interně čerpán podle IA dané SLM Nerovnoměrn rná délka směny a čerp erpání dovolené při ukončen ení PV Při ukončení PV se vyhodnocuje nárok ke dni ukončení vůči vyčerpané dovolené. Nyní se čerpání sleduje podle evidovaných dnůčerpání dovolené (Vyp14, Detaily SLM) nebo, pokud tato položka není, z položky směny

52

53 Mzdy sestavy a exporty Kmenové PV v sestavách Technologické sjednocení v sestavách Dan02, Dan05, Dan07, Dan08, Dan09, Dan10, Dan12, Dan13 a Dan14 Evidenční dny pro zaměstnance s více PV Úprava pro Vyk05 (Trexima) a Vyk09/10 (ISP) upraveno změnovým scriptem od začátku roku 2011 správné napočítávání Rek02p Rekapitulace mezd podle střediska PV za přístupn stupná PV Oprava na databázi MS SQL

54 Dan03 Mzdový list při zpětn tném přepo epočtu Časové údaje ze zpětného přepočtu se musí promítnout do měsíce podle skutečnosti, doplněno řešení pro situaci na přelomu roků Dan12 Roční zúčtov tování daně a bonusu formát exportu dat Oprava číselného formátu pro číselné položky při exportu do Excelu Ban15 Rozpis rozúčtov tování přísp spěvk vků na PF/ŽP P ve formátu APF (ŽP ING akceptuje) Export umožněn pouze pro českou legislativu

55 Ban15 Export KB Best Pro číslované položky je možné zadávat i nečíselné znaky Parametr První položka máčíslo byl nahrazen parametrem Prefix číslovánířádků, ale celková délka čísla položky je maximálně 5 znaků, proto by prefix měl být maximálně na 2 znaky, v případě počtu do 999 položek příkazu Poj02 Výpis náhrad při pracovní neschopnosti Výsledky sestavy upraveny pro nákladovéčlenění podle zúčtovaného zařazení PV v měsíci za součet SLM

56 Poj03 Podklady pro roční výkaz Nem-Úr Doplněny položky oddílu 212 Náhrady a přirážky Náhrada za bolestné a ztížené spol. uplatnění IA2603 Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu PN IA 2601 Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení PN IA 2602 Poj08, Poj09, Poj11 výběr ZP ze seznamu V parametrech sestav se číslo ZP nově vybírá z číselníku Poj11a Export přehledu o platbách pojistného ZP el. Nov sestava datový export pro elektronické podání ZP

57 Poj14 Export ELDP Dle požadavku ČSSZ je počet záznamů exportovaného souboru omezen na záznamů, pokud je počet vyšší, vytvoří se více souborů Poj15 Tisk ELDP třídění Nově možno třídit tištěné ELDP pole v parametrech zadané struktury a hladiny Poj16 Přihl ihláš ášky k ZP opis exportovaného souboru Automaticky se vytváří opis dávky ve formátu *.pdf Opis se generuje do adresáře, název je Opis-..

58 Poj24 Potvrzení o úhrnu VZ pro zdravotní pojišťovny ovny V průběhu roku se dosud období do naplňovalo prosincem stávajícího roku, nyní se naplňuje posledním zúčtovaným měsícem Poj29 Příloha k žádosti o nemocenskou dávku nový tiskopis Aktualizace podtisku sestavy podle vzoru vydaného v roce 2011 ČSSZ bez avíza o změně Bez obsahové změny

59 Pre02 Čerp erpání limitu přes esčasov asové práce Nově se limit přesčasové práce čerpá z individuálního limitu na Pre01, pokud není vyplněn, čerpá se z limitu přesčasů na Pmi01 nebo podle legislativy 150 hodin Povinný podíl zaměstnanc stnanců OZP Byly nastaveny hodnoty pro rok 2011 Oprava chyba byla v načítání náhrady za přečerpanou dovolenou (IA 2113)

60 Vyk05 Trexima (ISPV) Oprava FONDSTA pro PV se zkráceným úvazkem Upravena též logika nakládání se zpětnými přepočty Vyk08 Potvrzení o zaměstn stnání II Do sledování dob DP jsou nově doplněny i korekce evidované na Poj01/Korekce pro ELDP/DP v oblasti dob důchodově nepojištěných před EGJE Vyk09, Vyk10 Šet etřen ení ISP Položka AA0013 (KZAM-ISCO) má nyní shodnou hodnotu jak v exportu (Vyk10) tak v zobrazení na Vyk09

61 Vyk13 Roční výkaz o výzkumu a vývoji VTR 5-01 Oprava v oddíle 336, položky počtu fyzických osob pro zaměstnance s více PV Vyk14 Potvrzení o příjmu Potvrzení je nyní zpracováno nikoliv za kalendářní rok, ale za maximálně 12 měsíců podle parametru sestavy Vyk21 Potvrzení pro žádost o důchod Oprava v oddílu 3 popisující dočasnou pracovní neschopnost ke dni žádosti o důchod a ke dni vystavení žádosti

62 Vyp27 Zúčtovan tované mzdy na středisko Nový export do Excelu Export zúčtovaných mzdových dat včetně rozborů podle 5 struktur, 4 volené a 5. je struktura 12 Zakázka včetně zobrazených atributů ze Str08 Vyp28 Detaily náklad kladů zaměstnanc stnanců podle středisek Nová sestava Detaily čerpání nákladů na střediska (zakázky) pro kontrolu vzniklých mzdových nákladů

63 Uzávěrka mezd, účetnictv etnictví Vyp02 Uzávěrka Při provádění uzávěrky se mažou staré pracovní záznamy importu SLM - záznamy importované přes databázi - evidence dávek z formuláře Vst06 Mazání se týče všech dat starších než 3 měsíce Vyp02 Rušen ení uzávěrky Rušení uzávěrky maže převodní příkazy

64 Vyp02 Plovouc Plovoucí období pro průměry ry Umožnění rozpočítávání dlouhodobých SLM i jinak než na kvartály

65 Děkuji za pozornost Michaela Pastorová

V E R Z E EGJE _ e201105 Mzdy

V E R Z E EGJE _ e201105 Mzdy V E R Z E EGJE _ e201105 Mzdy Výdej 20.5.2011 Rušen ení nepoužívaných část stí EGJE Legislativní platnost do 31.12.2009 - odstraněn výpočet nemocenských dávek, který platil do konce roku 2008/2009 - zrušen

Více

Leden 2013 SKA. Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend. verze 2013 MZDY. uživatelská příručka

Leden 2013 SKA. Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend. verze 2013 MZDY. uživatelská příručka Leden 2013 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2013 MZDY uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Skalská Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

MZDY A PERSONALISTIKA 5-1

MZDY A PERSONALISTIKA 5-1 MZDY A PERSONALISTIKA 5-1 OBSAH ÚVOD... 3 OBECNÉ A ÚČETNÍ NASTAVENÍ MEZD... 3 PARAMETRY MEZD... 5 SEZNAM POJIŠŤOVEN... 6 PERSONALISTIKA ZAMĚSTNANCI... 7 TISK/ZOBRAZENÍ - SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ... 8 SESTAVY

Více

16. Mzdy. WINSTROM - modul MZDY. 16.1 Vlastnosti a možnosti programu. 16.2 Stručný návod na zpracování mezd

16. Mzdy. WINSTROM - modul MZDY. 16.1 Vlastnosti a možnosti programu. 16.2 Stručný návod na zpracování mezd WINSTROM - modul MZDY 16. Mzdy Program WinMzdy je program určený na komplexní zpracování mezd malé i velké organizace pracující pod operačním systémem Windows. WinMzdy navazují a dále rozvíjejí dosovský

Více

KEO4 Mzdy. 2015 ALIS spol. s r.o.

KEO4 Mzdy. 2015 ALIS spol. s r.o. 12.8.2015 2 Obsah 0 6 1 Úvod 2 Prvotní nastavení 10 3 Zaměstnanci 11 3.1 Osobní karta 11 Základní údaje... 12 Důchod... 14 Kontaktní údaje... 15 Rodinní příslušníci... 15 Údaje k platu... 16 Ostatní...

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zaměstnanci Výpočty Tisky Číselníky Servis Firmy Období O programu Nápověda Uživatel Konec

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zaměstnanci Výpočty Tisky Číselníky Servis Firmy Období O programu Nápověda Uživatel Konec Vysvětlivky: Podtržené údaje - zadání je povinné Listovací seznam - [u] vybírá se z předvolených možností Zaškrtávací políčko - označuje se ( Ano Ne) Přepínač - nastavuje se možnost ze zobrazených Numerický

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

MZDY a PERSONALISTIKA pro rozpočtové a příspěvkové organizace

MZDY a PERSONALISTIKA pro rozpočtové a příspěvkové organizace duben 2011 verze 7.81 MZDY a PERSONALISTIKA pro rozpočtové a příspěvkové organizace autor příručky: Drahoslava Mayová distributor 2011 ALIS, spol. s r.o. Česká Lípa 2 MZDY a PERSONALISTIKA - Uživatelská

Více

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2008 Strana 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky Byly přidány následující nové mzdové složky MZS 2624 - Zdr. poj. - úhrn VZ mimo PP - Mzs slouží k

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 19 Ježek software s.r.o. 2011 2 O B S A H Rozdílová

Více

Změny v AdmWin ve verzi 2.26 od 2.20

Změny v AdmWin ve verzi 2.26 od 2.20 Změny v AdmWin ve verzi 2.26 od 2.20 Provádí se update datových struktur z nižších verzí. Zálohy si nelze obousměrně předávat s nižší verzí!!! Před instalací nové verze nutno provést v předcházející verzi

Více

1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2009 Strana 1 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky V souvislosti se legislativními změnami byly doplněny následující mzdové složky. Rozdělili jsme

Více

OBDOBÍ/ZMĚNA OBDOBÍ/OTEVŘENÍ OBDOBÍ

OBDOBÍ/ZMĚNA OBDOBÍ/OTEVŘENÍ OBDOBÍ Školení leden 2015 ÚVOD k nové verzi IMES 2015 1. Datum verze v záhlaví musí být z 01/2015 2. Nápověda, změny verze průběžně se doplňují aktuální změny v systému IMES 3. Otevření období - menu OBDOBÍ/ZMĚNA

Více

I. O programu MZDY: II. Ovládání programu:

I. O programu MZDY: II. Ovládání programu: I. O programu MZDY: 2 Tento program je určen pro zpracování mzdové agendy malých i velkých organizací v rozsahu do až 2000 zaměstnanců. Přestože program je 32-bitovou aplikací, funguje i v prostředí 64-bitového

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace Uživatelská příručka STEREO 22 Ježek software s.r.o. 2014 2 O B S A H Kompletní uživatelská příručka pro STEREO 22 od

Více

kompletní ekonomický systém AKTUALIZOVANÁ Rozdílová dokumentace STEREO 23

kompletní ekonomický systém AKTUALIZOVANÁ Rozdílová dokumentace STEREO 23 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví AKTUALIZOVANÁ Rozdílová dokumentace STEREO 23 Ježek software s.r.o. 2014 2 O B S A H Rozdílová

Více

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy!

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Podrobný popis změn ve mzdách od 1.1.2008 (verze 7.51a) Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Změny na základě zákona

Více

MacMZDY & WinMZDY. verze 10.2.1 / 2004. Masarykova 117 Větrná 490 738 01 Frýdek-Místek 73514 Orlová-Lutyně tel. 558 608111 tel.

MacMZDY & WinMZDY. verze 10.2.1 / 2004. Masarykova 117 Větrná 490 738 01 Frýdek-Místek 73514 Orlová-Lutyně tel. 558 608111 tel. MacMZDY & WinMZDY Uživatelská příručka verze 10.2.1 / 2004 MATTES AD spol. s.r.o. RNDr. Jiří Glac Masarykova 117 Větrná 490 738 01 Frýdek-Místek 73514 Orlová-Lutyně tel. 558 608111 tel. 603 468742 ÚVOD

Více

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 obsah 2 Novinky ve verzi Leden 2014 14 Daňová přiznání TAX: užitečný doplněk pro podnikatele i firmy Tomáš Prchal marketingový manažer STORMWARE s.r.o. 16 Firmy

Více

O B S A H Úvodní informace... 2 Úvodní obrazovka... 4 Hlavní nabídka firmy a její okruhy... 6 Agenda Zaměstnanci... 7 Agenda Mzdy...

O B S A H Úvodní informace... 2 Úvodní obrazovka... 4 Hlavní nabídka firmy a její okruhy... 6 Agenda Zaměstnanci... 7 Agenda Mzdy... O B S A H 1. Úvodní informace... 2 1.1 Instalace... 2 1.2 Spuštění programu... 2 1.3 Aktualizace (update)... 2 1.4 Demoverze, plná verze... 2 1.5 Výbava počítače... 3 2. Úvodní obrazovka... 4 2.1 Založení/zrušení

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 V Přerově 26.1.2009 PERZONALISTIKA Evidence personalistiky na 3.záložce OÚ-další byla odstraněna zkratka u důchodů. Sestavy - odstraněna nabídka Předstihové řízení pro

Více

Obsah 1 Úvod... 1. 2 Instalace účetnictví... 2. 3 Instalace ostatních programů... 8. 4 Ovládání programu... 9. 5 Začínáme... 14

Obsah 1 Úvod... 1. 2 Instalace účetnictví... 2. 3 Instalace ostatních programů... 8. 4 Ovládání programu... 9. 5 Začínáme... 14 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Technické požadavky... 1 1.2 Licenční ujednání... 1 2 Instalace účetnictví... 2 2.1 Spouštěcí ikona... 3 2.1.1 Vytvoření spouštěcí ikony... 3 2.1.2 Úprava spouštěcí ikony (jen v 32

Více

Obsah 1 Úvod... 1. 2 Instalace účetnictví... 2. 3 Instalace ostatních programů... 8. 4 Ovládání programu... 9. 5 Začínáme... 14

Obsah 1 Úvod... 1. 2 Instalace účetnictví... 2. 3 Instalace ostatních programů... 8. 4 Ovládání programu... 9. 5 Začínáme... 14 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Technické požadavky... 1 1.2 Licenční ujednání... 1 2 Instalace účetnictví... 2 2.1 Spouštěcí ikona... 3 2.1.1 Vytvoření spouštěcí ikony... 3 2.1.2 Úprava spouštěcí ikony (jen v 32

Více

Legislativa...2 Obecné...3. Podvojné účetnictví... 11 ODběratelé...13. Evidence...16 Mzdy...16 Skladové hospodářství...18 Zakázky a výroba...

Legislativa...2 Obecné...3. Podvojné účetnictví... 11 ODběratelé...13. Evidence...16 Mzdy...16 Skladové hospodářství...18 Zakázky a výroba... Legislativa...2 Obecné...3 DAŇOVÁ EVIDENCE... 11 Podvojné účetnictví... 11 ODběratelé...13 Dodavatelé...15 Evidence...16 Mzdy...16 Skladové hospodářství...18 Zakázky a výroba...23 DAŇOVÁ KANCELÁŘ...24

Více

Popis změn verze 2012.5

Popis změn verze 2012.5 2012 komplexní ekonomický systém Popis změn verze 2012.5 FUKSA s.r.o. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 223 010 785, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz Veškeré zde

Více

*GORDIC SOFTWARE* WPAM

*GORDIC SOFTWARE* WPAM GORDIC software *GORDIC SOFTWARE* WPAM PRÁCE A MZDY Verze pro Windows 9X *Uživatelská příručka* v. 3.86.1 říjen 2002 OBSAH 1 ÚVOD 5 2 INSTALACE PROGRAMU 7 2.1 Doporučené hardwarové vybavení 7 2.2 Průběh

Více

MAGAZÍN UŽIVATELŮ MONEY S3 PODZIM 2006

MAGAZÍN UŽIVATELŮ MONEY S3 PODZIM 2006 MAGAZÍN UŽIVATELŮ MONEY S3 PODZIM 2006 Vážení uživatelé Money S3, v rámci předplacené služby Aktualizace 2006 zasíláme jejím předplatitelům spolu s tímto magazínem i aktualizační CD s novou verzí Money

Více

STEREO 21 Rozdílová dokumentace

STEREO 21 Rozdílová dokumentace Software s perspektivou www.jezeksw.cz Popis novinek a změn pro rok 2013 Obecné Účetnictví Analýzy Sklady Mzdy Majetek Kancelář O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové

Více

ENTRY výběr z novinek verze 1/2015

ENTRY výběr z novinek verze 1/2015 strana 1 ENTRY výběr z novinek verze 1/2015 Novinky společné všem modulům Vrcholový modul Možnost spouštění uživatelských modulů prostřednictvím nových ikon v dlaždicovém stylu (ve Vrcholovém modulu v

Více