V E R Z E EGJE e Mzdy Výdej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V E R Z E EGJE e201110 Mzdy Výdej 20.10.2011"

Transkript

1 V E R Z E EGJE e Mzdy Výdej

2 Číseln selníky Do Kal01 doplněny státní svátky pro rok 2012 Nové interní algoritmy IA3019 Zahraniční pojistné zaměstnance na Sociáln lní pojištění Pojistné vypočtené podle zahraničních předpisů jako obdoba CZ pojistného placeného zaměstnancem na SZ Odesílá se do zahraničí, neovlivňuje pojistné na ČSSZ Může být více SLM pro každou zemi zvlášť

3 IA3029 Zahraniční pojistné zaměstnance na Zdravotní pojištění Pojistné vypočtené podle zahraničních předpisů jako obdoba CZ pojistného placeného zaměstnancem na ZP Odesílá se do zahraničí, neovlivňuje pojistné na české ZP Může být více SLM pro každou zemi zvlášť IA4107 Insolvenční řízen zení Tuto SLm použijete pro insolvenční řízení či osobné bankrot a v případě zadáníčástky též srážení pro insolvenčního správce

4 IA5141 Zahraniční pojistné organizace na Sociáln lní pojištění Pojistné vypočtené podle zahraničních předpisů jako obdoba CZ pojistného placeného zaměstnavatelem na SZ Odesílá se do zahraničí, neovlivňuje pojistné na české SZ Může být založeno více SLM pro každou zemi zvlášť

5 IA Zahraniční pojistné organizace na Zdravotní pojištění Pojistné vypočtené podle zahraničních předpisů jako obdoba CZ pojistného placeného zaměstnavatelem na ZP Odesílá se do zahraničí, neovlivňuje pojistné na české ZP Může být více SLM pro každou zemi zvlášť

6 IA5311 Odpracovaná doba v DPP od začátku roku v předchoz edchozím SW Používá se při přechodu z jiného SW v průběhu roku bez migrace vypočtených dat od začátku roku Slouží ke kontrole legislativní hranice maximálního počtu hodin odpracovaných v DPP SLM zadejte v prvním měsíci rutinního zpracování mezd EGJE a v položce hodiny zadejte doposud odpracované hodiny u dané osoby a zaměstnavatele od začátku roku

7 JPČ jednopoložkov kové číseln selníky mzdové oblasti JPČ forma _dsezn forma doprovodného seznamu ING Je doplněn nový kód ING pro ŽP ING s hodnotou 34 (viz popis Ban15) JPČ kod_zas způsob zasílání CDFF Rozšířena platnost pro Lenovo CZ JPČ druh_korekce druh korekce 8 nová hodnota Korekce dob důchodově nepojištěných před EGJE

8 Započitatelnosti Započitatelnost Vyk08 Úpln plné náklady práce Do skupiny A byly doplněny interní algoritmy pro zařazení 3024 a 3025 Do skupiny A byl zrušen IA pro zařazení 2131

9 Zpětn tné přepo epočty Částe stečně odpracovaný první den nemoci Oprava chybně se promítaly korekce dnů pro DVZ a ELDP při generování informací zpětným přepočtem v případech částečně nebo zcela odpracované směny prvního dne nemoci Promítání změny fondů PD/ kalendáře Při porovnání zpětného a původního výpočtu EGJE nepromítal rozdíly fondů PD Nyní správně vyřešeno i pro dodatečnou změnu kalendáře a záznam ve Mzdovém listě

10 Storno rodičovsk ovské dovolené Vylepšení v EGJE nutno zadat storno RD za každý zúčtovaný měsíc zvlášť Nové hlášení výpočtu VYP105b s informací, za které měsíce je případně nesprávně zadaná SLM ignorována Kontrola Vyp371 nad korekčními SLM ze zpětn tného přepo epočtu Zjišťuje, zda jsou dopočteny hodiny, směny či dny Provádí se za zpětně počítaný měsíc, ne však nad korekčními SLM

11 Zpětn tná změn čísla zdravotní pojišťovny ovny Nová kontrola a chybové hlášení VYP058b Zdravotní pojišťovna za období není shodná se současnou evidencí zdravotní pojišťovny současní ZP

12 Zahraniční pojištění Reakce na rostoucí počet zaměstnanců, kteří nejsou účastni pojištění podle místní legislativy POZOR EGJE nepočítá částky podle zahraniční legislativy, pouze umožňuje zúčtování ručně zadaných částek. Také není možné plnit zahraniční legislativní povinnosti Nové IA pro tuto oblast: 3019/5141 pojištění zaměstnance/organizace na SZ 3029/5142 pojištění zaměstnance/organizace na ZP

13 Při založení SLM povolte možnost pořizování ve vstupech a částky zadávejte na Vyp01/ Vstupy Výpočet zpracovává: 3019, 3029 bez ohledu na nastavení režimů placení pojistného funguje jako srážka odvodů na pojistné, nemají vliv na navýšení mzdy na superhrubou mzdu pro výpočet daní 5141, 5142 evidenční SLM bez ohledu na mzdu zaměstnance Na Sra01 zadat bankovní spojení pro individuální úhradu pojistných na ZP a SZ

14 Poj34 Přehled o pojistném placeném do zahraničí Nová sestava souhrnný přehled o odvodech na zahraniční ZP a SZ podle struktur na jednotlivé zaměstnance včetně zobrazení příslušných SLM Sestava určena pro uživatele s přístupovými právyna celý SO, případně na celou SJ, nehlídá přístupová práva na jednotlivé PV

15 Začátek nemoci změna technologie Zobrazení začátku nemoci na Vyp01/Detail SLM, položka Začátek nepřítomnosti a na Poj01/ Sociální a nemocenské pojištění/ Doby nemoci a placení

16 Konto pracovní doby Neodpracovaný celý měsíc oprava chyb Pokud má zaměstnanec plánovaný fond (IA0008 a 0009), ale nic neodpracuje (např. má dovolenou nebo nemoc), nesmí se mu počítat stálá mzda v plné výši Pokud má zaměstnanec naplánovaný fond nulový, náleží mu stálá mzda správně v plné výši. Kontrola VYP353 byla opravena, aby nehlásila situaci jako chybovou

17 SLM náhrady mzdy bez zadaného datumu Pokud je PV celý měsíc zařazen do KPD a má zadanou SLM nepřítomnosti s náhradou mzdy bez data od, použije se nyní průměrný výdělek evidovaný na Opv03 tj. za 12 měsíců Pokud je PV zařazeno do KPD pouze část měsíce, je nutné datum od zadat, jinak program neví, zda použít průměru za 12 měsíců nebo běžný kvartální průměr

18 Zaměstnanci s fondovým režimem a skutečný fond PD Oprava chybně se generoval fond s IA 0002 pro fondový PV, který byl celý měsíc zařazen do KPD Vyp11,12 průměrný rný výdělek při KPD V případě zařazení PV do KPD jsou standardní VL doplněny o průměrný výdělek používaný pro náhrady po dobu KPD (12-měsíční z Opv03)

19 Vyhodnocení vyrovnávac vacího období pro KPD Nová sestava informace o dosažené a stálé mzdě dosažené za dobu trvání VO (vyrovnávacího období) při práci v režimu KPD a následném případném dorovnání. Zápo počet odpracovaných dnů při KPD pro nárok na dovolenou Oprava chybně se nezapočítávaly odpracované dny pro dovolenou po dobu, kdy byl zaměstnanec v režimu KPD. Pro opravu existujících dat je nutné provést nový výpočet nebo provést korekci přímo na Dov01 odpracované dny pro konkrétní měsíce

20 Evidence období důchodov chodově nepojištěných ných před EGJE Pro Vyk08 Potvrzení zaměstnavatele pro posouzení nároku na dávku v nezaměstnanosti je třeba uvádět trvání důchodového pojištění po dobu posledních 3 let V případě přechodu na EGJE nemusí být tak dlouhé období evidováno, doplněna tedy možnost zadat na Poj0/ Korekce ELDP/DP ve spodníčásti zadat nepojištěná období v okně Evidence dob důchodově nepojištěných před EGJE

21

22 Změna střediska uprostřed měsíce Opv01 - změna střediska či i tarifního zařazen azení Nově kontrola změny zařazení PV do struktur či změna tarifního zařazení při zadání již spočítaného období s varovným hlášením: Za období je již zaměstnanci vypočtena mzda; po změně (zařazení do struktur/ tarifního zařazení) je zapotřebí přepočítat mzdu. Chcete skutečně provést tuto změnu?

23 Výpočet mzdy při změně střediska uprostřed měsíce Doposud bylo třeba udělat k datu změny časový řez se změnou struktur i na Opv02 Nově změna střediska na Opv01 i v průběhu měsíce provede zohlednění dat zadaných na Opv02, není tedy třeba dříve zmiňovanou změnu na Opv02 provádět Tato změna je umožněna pro Kalendářové PV s Odchylkovým režimem Pro ostatní režimy je třeba zadat na Vyp01 odpracovanou dobu (IA1001 či 1002) v jednotlivých časových řezech platnosti dat z Opv02

24 Při nutnosti zadat vstup na Vyp01, který zpracovává přechodové období ( např. změna na Opv02 k , ale SLM ručního vstupu od do ) se zobrazuje varovné hlášení: VYP360 [ERR] SLM číslo SLM přes datum změny tarifu. V případě problémů rozdělte na 2 SLM s rozdílným příznakem proplacení V případě změny tarifních SLM na Opv02 nebo střediska na Opv01uprostřed měsíce doporučujeme rozdělit vstupní SLM používající tyto tarifní SLM na dvěčásti s odlišným příznakem proplacení, aby se nám časové úseky nesvázala a nedošlo k chybě

25 Kontroly a hláš ášen ení výpočtu mezd Kontroly průměrn rného výdělku VYP018 [ERR] Nelze načíst data o průměrech - pro PV druhu Pracovní poměr, pokud pro dané období neexistuje na Pru01 záznam VYP425 [FAT] Nevyplněn nebo nulový či záporný průměr pro PP účely - pokud je Pru01 nevyplněn nebo nulový a hodnota je třeba pro výpočet částky u kódu částky 14, 34, 64, 91, 101, pokud se jedná o končící PV které není DPP

26 Kontrola a hláš ášen ení VYP066 VYP066 Ve vstupech je středisko typu 1 s kódem N/A, které není v archivovaných strukturách Tato kontrola byla upravena Přiřazen azení na neplatné středisko VYP066b [ERR] je přiřazen na středisko s kódem. Které již není platné (viz Opv01) VYP066c [ERR] je vstupech je středisko s kódem. které již není platné - jedná se rozpor mezi zúčtovaným střediskem a jeho platností na Str01

27 VYPXXX VYP15 VYP015 [ERR] Nepodařilo se přiřadit střediska PV na výstupní struktury za období Chyba se může vyskytnout u zpětného přepočtu, kde se nová střediska do DB neukládají Kontrola a hláš ášen ení VYP467d Byla opravena podmínka pro chybové hlášení VYP467d..částka přesahuje 4násobek fondu hodin * průměrný výdělek

28 Kontrola odpracované doby 1.den nemoci VYP449a [ERR] První den nemoci datum odpracována celá směna (nepřítomnost) Nemoc musí dle legislativy začít až následující den VYP449b [ERR] První den nemoci datum odpracována celá směna (placení náhrady) Nemoc musí dle legislativy začít až následující den

29 První překro ekročen ení hranice osvobození od daně VYP535 [WAR] Poprvé v roce překročena hranice osvobození od daně ve výši Kč. Od začátku roku bylo dosud osvobozeno

30 Insolvenční řízen zení Pozastavuje se srážení všech exekucí zaměstnance a po rozhodnutí insolvenčního správce se jím určená částka zasílá na účet správce, který rozesílá poměrné částky věřitelům Zaměstnanec nemusí zaměstnavateli oznámit existenci insolvenčníhořízení vůči své osobě. Zaměstnavatel tedy musí zjišťovat kdo je k insolvenčnímuřízení přihlášen a omezit či zastavit provádění srážek ze mzdy Kon04 Kontrola insolvenčního řízen zení osob Nová sestava ověření proti insolvenčnímu rejstříku

31 Sra10 Insolvenční řízen zení Nový formulář položka Automatická indikace výskytu/změny v rejstříku se naplňuje po spuštění Kon04 K dispozici také tlačítka pro připojení k internetovému rejstříku Po zjištění insolvenčníhořízení u osoby musí uživatel zadat SLM Insolvenčníhořízení s IA4107 a pozastavit platnost srážek s IA 4101 až 4106 Volání rejstříku je možné i pro prověření nově osob nově nastoupilých do PV

32

33 Kontrola exekucí při insolvenčním řízen zení Výpočet mzdy kontroluje souběh SLM s IA4107 Insolvenční řízení a další zákonně srážky (IA ) V případě takového souběhu generuje hlášku: VYP069 [ERR] Načítaná srážka SLM číslo SLM má zadanou částku nebo kód částky 82/83, ale zaměstnanec je v insolvenčním řízení, kdy se zákonné srážky neprovádějí Na Sra01 je tedy potřeba dané srážky ukončit k předchozímu zúčtovacímu období, například zadáním nulové částky

34 Ukončen ení deponace Dodatečné přesm esměrov rování na jiný vlastní bankovní účet Na Vyp02/ Uzávěrka nové tlačítko Dodatečná změna vlastního účtu, aktivní i v uzavřeném termínu

35 Vykazovací jednotka Vykazování vůči státn tním orgánům Na Vyp02/ Uzávěrka nové tlačítko Dodatečná změna vlastního účtu, aktivní i v uzavřeném termínu Nově na Adm21 záložka IČO zde seznam IČO vykazovacích jednotek s oficiálním názvem a adresou Na Adm22 záložka Údaje o SJ IČO vyplňováno podle seznamu IČO v Adm21 Součástí změnového scriptu je naplnění seznamu IČO na Adm21 z hodnot evidovaných na Adm22.

36 POZOR upravte v oficiální název podle obchodního rejstříku Upravené objekty: Poj03 Podklady pro roční výkaz NemÚr Rek21 Práce 2-04 Nově možno zpracovávat data za vykazovací jednotku tvořenou více SJ se společným IČO, které se zadává jako parametr sestavy. Přístupovými právy se potom řídí zobrazení dat správních jednotek za vybrané IČO

37 Mzdy - formuláře Opv02 kopie dat včetn etně středisek Při kopírování záznamu se nově zkopíruje i seznam přiřazených středisek na druhé záložce. Platí i pro změnu prováděnou tlačítkem Změna částky od Opv37 zahrnutí změn mezd/ platů do období Oprava upraveno posuzování, jaké datum patří do posuzovaného období Dov01 Korekce za měsíce nepočítan tané v EGJE Nově možno zadávat korekce za měsíce, které nebyly v EGJE počítány. Dosud se čerpání dovolené nebo absence zadávaly do prvního měsíce výpočtu v EGJE

38 Dan01 - znovunačten tení Oprava chyby v zobrazení platných záznamů daňových úlev při změně období na jiném formuláři než na Dan01 Dan02 Potvrzení a zaměstnanec bez příjm jmů Doplněno zobrazování nulových hodnot (0) u částek v případě, že zaměstnanec v daném období neměl zdanitelné příjmy Vst05/ Vst06 standardní hodnoty Bylo revidováno použití standardních hodnot kódu doby a částky importní dávky evidované na formuláři Vst 05 při spuštění vlastního importu z formuláře Vst06

39 Vst06/ Vst11 paralelní spouštění importů SLM Nově není možno současně vícekrát spustit import SLM z formulářů Vst06 či Vst11 nad stejnou dávkou dat. Tím je zamezeno duplikování importovaných dat Slm02 editace zařazených azených SLM a skupina započitatelnosti Při editaci dat na záložce Zařazení SLM již není možno překliknout na jinou skupinu započitatelnosti Možnost překliknutí byla matoucí

40 Vyp01 zadání vstupů při více PV Opravena chyba možného zadání vstupů na PV, které je počítané pouze při existenci vstupů a již zároveň spočítaném jiném PV dané osoby Poj01 evidence do důchodov chodově nepojištěných ných Záložka Korekce pro ELDP/ DP byla rozšířena o evidenci dob před nasazením EGJE Využito ve Vyk08 Poj16 navigační seznam ZP V navigačním seznamu ZP na Poj16 Přihlášky k ZP jsou zobrazovány pouze ty ZP, které nejsou vyřazeny z použitív JPČ zdr_poj

41 Poj17 generování změn pro ZP změny Podmínkou automatického generování změnových záznamů do ZP za zaměstnance je i nadále skutečnost, že neexistují žádné rozpracované (neakceptované) záznamy Za ruční záznam se nadále považuje ručně zadaný do Osb02/Poj01 Záznam provedený tlačítkem Změna ZP nebo odhlášky přes Opv24 nejsou nadále považov ovány za ruční Poj17 nejdříve smaže neakceptované automaticky vzniklé a znovu je vygeneruje

42

43 Poj17 úpravy generování změn pro ZMR Opraveno chybné datum přihlášení k 1. dni v měsíci u nástupů v průběhu měsíce a dosažených 2.000,- Kč příjmu Pokud ZMR končí v měsíci, kdy byl účasten pojištění, nově se mu generuje i odhláška Podmínkou pro správné generování změn nejsou žádné rozpracované neakceptované záznamy

44 Poj17 úpravy Nově se generují změny i pro druh PV 51 statutáři Kontrola existence trvajícího dalšího PV ke končícímu PV odhláška se nyní nevygeneruje Sra01 Dobírka výplata v hotovosti Není možné zadávat číslo účtu u SLM s IA4411 Dobírka v hotovosti

45 Výpočet mezd Neplatný druh PV 2,3,4 Chybová hláška Vyp022 Legislativně nesprávný druh PV je třeba změnit druh PV na 1 Pracovní poměr Více PV na více SJ s různým IČO Pod různými IČO by měla mít osoba pokaždé zvláštní OSOBU, jedná se o různé zaměstnavatele VYP020a [ERR] Každý PV je ze správní jednotky s jiným IČO chybné nastavení Doporučujeme tuto chybu označit jako FATAL (na Adm32)

46 Zálohy vyplacených mezd V výplatním termínu Dobírka je umožněno na základě tlaku zákazníků deponování dobírky (SLM s IA4411 a 4412) Ve výplatním termínu záloha není deponování dobírky možné!! Kód doby O nebo N a zadanéčasov asové údaje Pokud se ve vstupech na Vyp01 zadá kód doby O nebo N a navíc ještě hodiny, směny či dny, má přednost kód doby, ostatní údaje jsou ignorovány

47 Překryv nepřítomnost tomností ve volných dnech Kontrola pro zpřesnění počtu kalendářních dnů v měsíci Překryv signalizován následující hláškou: VYP330b [ERR] Časově vícekrát obsazený jeden den datum SLM1, SLM2 Data evidenčních SLM z minulých měsíců Oprava chyby změny zadaného data od pro evidenční SLM z předchozích měsíců Dny čerp erpání dovolené režim 1 Oprava chyby výpočtu dnůčerpání dovolené při režimu 1 hodiny přepočtené na dny (Dov01)

48 Kontrola nároku dovolené Při kontrole nároku dovolené se nově zohledňuje zadané ukončení PV v kalendářním roce Nemoc z povolání a pracovní úraz pro účely dovolené Oprava Nemoc z povolání a Pracovní úraz se nepovažovaly za omluvenou nepřítomnost Odstraněno pro následující zpracování, nikoliv za již zúčtovaná data. Zde je třeba provést korekci (nulování) Krácení na Dov01

49 Tarify se zadaným nulovým procentem Vyplnění 0% na SLM v Opv02 je ignorováno a považuje se za 100%. Platí i pro zpětný přepočet, kde byla chyba Výkon trestu ZMR a vyloučen ené doby pro DVZ Oprava - Doba výkonu trestu (SLM s IA0141) se pro DVZ považuje za dobu vyloučenou. Pro ZMR se do vyloučené doby nezapočetla chyba opravena Nemoc a 1. den odpracovaná celá směna Oprava - v případě, že je 1. den nemoci odpracovaná celá směna, v odchylkovém režimu za tento den nebyla mzda

50 Druh PV 51 bez kalendáře e a zdravotní pojištění Oprava členové statutárních orgánů bez evidovaného kalendáře bylo chybně počítáno zdravotní pojištění POZOR statutáři jsou odměňováni za výkon práce, nikoliv přítomnost v práci a proto nastavení Kalendářový režim + Opv02 mzda s IA proplácet svátky je logicky špatně Kontrola maximáln lního počtu hodin pro DPP Do sumy odpracované doby je nově načítána i doba v SLM s IA 5311 ( odpracováno v jiném SW)

51 Nevyplněný ný příznak odpracované doby v Slm01 Pokud nebyla vyplněna položka Příznak odpracované doby byl problém s výpočtem dob (např. při kódu doby HSK) Při nevyplněném příznaku je tento příznak interně čerpán podle IA dané SLM Nerovnoměrn rná délka směny a čerp erpání dovolené při ukončen ení PV Při ukončení PV se vyhodnocuje nárok ke dni ukončení vůči vyčerpané dovolené. Nyní se čerpání sleduje podle evidovaných dnůčerpání dovolené (Vyp14, Detaily SLM) nebo, pokud tato položka není, z položky směny

52

53 Mzdy sestavy a exporty Kmenové PV v sestavách Technologické sjednocení v sestavách Dan02, Dan05, Dan07, Dan08, Dan09, Dan10, Dan12, Dan13 a Dan14 Evidenční dny pro zaměstnance s více PV Úprava pro Vyk05 (Trexima) a Vyk09/10 (ISP) upraveno změnovým scriptem od začátku roku 2011 správné napočítávání Rek02p Rekapitulace mezd podle střediska PV za přístupn stupná PV Oprava na databázi MS SQL

54 Dan03 Mzdový list při zpětn tném přepo epočtu Časové údaje ze zpětného přepočtu se musí promítnout do měsíce podle skutečnosti, doplněno řešení pro situaci na přelomu roků Dan12 Roční zúčtov tování daně a bonusu formát exportu dat Oprava číselného formátu pro číselné položky při exportu do Excelu Ban15 Rozpis rozúčtov tování přísp spěvk vků na PF/ŽP P ve formátu APF (ŽP ING akceptuje) Export umožněn pouze pro českou legislativu

55 Ban15 Export KB Best Pro číslované položky je možné zadávat i nečíselné znaky Parametr První položka máčíslo byl nahrazen parametrem Prefix číslovánířádků, ale celková délka čísla položky je maximálně 5 znaků, proto by prefix měl být maximálně na 2 znaky, v případě počtu do 999 položek příkazu Poj02 Výpis náhrad při pracovní neschopnosti Výsledky sestavy upraveny pro nákladovéčlenění podle zúčtovaného zařazení PV v měsíci za součet SLM

56 Poj03 Podklady pro roční výkaz Nem-Úr Doplněny položky oddílu 212 Náhrady a přirážky Náhrada za bolestné a ztížené spol. uplatnění IA2603 Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu PN IA 2601 Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení PN IA 2602 Poj08, Poj09, Poj11 výběr ZP ze seznamu V parametrech sestav se číslo ZP nově vybírá z číselníku Poj11a Export přehledu o platbách pojistného ZP el. Nov sestava datový export pro elektronické podání ZP

57 Poj14 Export ELDP Dle požadavku ČSSZ je počet záznamů exportovaného souboru omezen na záznamů, pokud je počet vyšší, vytvoří se více souborů Poj15 Tisk ELDP třídění Nově možno třídit tištěné ELDP pole v parametrech zadané struktury a hladiny Poj16 Přihl ihláš ášky k ZP opis exportovaného souboru Automaticky se vytváří opis dávky ve formátu *.pdf Opis se generuje do adresáře, název je Opis-..

58 Poj24 Potvrzení o úhrnu VZ pro zdravotní pojišťovny ovny V průběhu roku se dosud období do naplňovalo prosincem stávajícího roku, nyní se naplňuje posledním zúčtovaným měsícem Poj29 Příloha k žádosti o nemocenskou dávku nový tiskopis Aktualizace podtisku sestavy podle vzoru vydaného v roce 2011 ČSSZ bez avíza o změně Bez obsahové změny

59 Pre02 Čerp erpání limitu přes esčasov asové práce Nově se limit přesčasové práce čerpá z individuálního limitu na Pre01, pokud není vyplněn, čerpá se z limitu přesčasů na Pmi01 nebo podle legislativy 150 hodin Povinný podíl zaměstnanc stnanců OZP Byly nastaveny hodnoty pro rok 2011 Oprava chyba byla v načítání náhrady za přečerpanou dovolenou (IA 2113)

60 Vyk05 Trexima (ISPV) Oprava FONDSTA pro PV se zkráceným úvazkem Upravena též logika nakládání se zpětnými přepočty Vyk08 Potvrzení o zaměstn stnání II Do sledování dob DP jsou nově doplněny i korekce evidované na Poj01/Korekce pro ELDP/DP v oblasti dob důchodově nepojištěných před EGJE Vyk09, Vyk10 Šet etřen ení ISP Položka AA0013 (KZAM-ISCO) má nyní shodnou hodnotu jak v exportu (Vyk10) tak v zobrazení na Vyk09

61 Vyk13 Roční výkaz o výzkumu a vývoji VTR 5-01 Oprava v oddíle 336, položky počtu fyzických osob pro zaměstnance s více PV Vyk14 Potvrzení o příjmu Potvrzení je nyní zpracováno nikoliv za kalendářní rok, ale za maximálně 12 měsíců podle parametru sestavy Vyk21 Potvrzení pro žádost o důchod Oprava v oddílu 3 popisující dočasnou pracovní neschopnost ke dni žádosti o důchod a ke dni vystavení žádosti

62 Vyp27 Zúčtovan tované mzdy na středisko Nový export do Excelu Export zúčtovaných mzdových dat včetně rozborů podle 5 struktur, 4 volené a 5. je struktura 12 Zakázka včetně zobrazených atributů ze Str08 Vyp28 Detaily náklad kladů zaměstnanc stnanců podle středisek Nová sestava Detaily čerpání nákladů na střediska (zakázky) pro kontrolu vzniklých mzdových nákladů

63 Uzávěrka mezd, účetnictv etnictví Vyp02 Uzávěrka Při provádění uzávěrky se mažou staré pracovní záznamy importu SLM - záznamy importované přes databázi - evidence dávek z formuláře Vst06 Mazání se týče všech dat starších než 3 měsíce Vyp02 Rušen ení uzávěrky Rušení uzávěrky maže převodní příkazy

64 Vyp02 Plovouc Plovoucí období pro průměry ry Umožnění rozpočítávání dlouhodobých SLM i jinak než na kvartály

65 Děkuji za pozornost Michaela Pastorová

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2008 Strana 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky Byly přidány následující nové mzdové složky MZS 2624 - Zdr. poj. - úhrn VZ mimo PP - Mzs slouží k

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 V Přerově 26.1.2009 PERZONALISTIKA Evidence personalistiky na 3.záložce OÚ-další byla odstraněna zkratka u důchodů. Sestavy - odstraněna nabídka Předstihové řízení pro

Více

V E R Z E EGJE _ e201105 Mzdy

V E R Z E EGJE _ e201105 Mzdy V E R Z E EGJE _ e201105 Mzdy Výdej 20.5.2011 Rušen ení nepoužívaných část stí EGJE Legislativní platnost do 31.12.2009 - odstraněn výpočet nemocenských dávek, který platil do konce roku 2008/2009 - zrušen

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01 PERZONALISTIKA Evidence pracovníků Evidence pracovníků 4. záložka OÚ - Daně byly doplněny položky počet 1.dětí, 2. a 3. a dalších dětí a počet 1.dětí se ZTP-P, 2. se

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2013 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01

Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01 Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01 PERSONALISTIKA Evidence pracovníků V ovládacím panelu přibyla možnost kontroly rodných čísel na insolvenci s následnou tiskovou sestavou pracovníků v

Více

MZDY- novinky 2014. Ing. Jan Sejpka 29.5.2014

MZDY- novinky 2014. Ing. Jan Sejpka 29.5.2014 MZDY- novinky 2014 Ing. Jan Sejpka 29.5.2014 OBSAH Nárok na dovolenou - pravidelná x nepravidelná pracovní doba Stravenky Srážky z hlediska OSŘ a občanského zákoníku Pracovní konta Konto přesčasů a Konto

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

V E R Z E EGJE e201009 Personalistika

V E R Z E EGJE e201009 Personalistika V E R Z E EGJE e201009 Personalistika Výdej 20.9.2010 Důle ležit ité změny formou patch od verze 201004 Adm01, Adm01p, Adm10, Adm12 rozšíření nabídky osob bez ohledu na status (dříve se nabízely pouze

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

Modul RLZ - parametry a sestavy

Modul RLZ - parametry a sestavy Modul RLZ - parametry a sestavy Školící materiál pro samostudium 13.12.2011 Romana Pavelková Datum tisku 19.12.2011 2 Modul RLZ - parametry a sestavy Modul RLZ - parametry a sestavy Obsah Úvod... 3 Parametry...

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2015 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)...1 1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)...1 1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)...1 1.4 Text

Více

SB KOMPLET novinky roku 2012 v modulu MZDY

SB KOMPLET novinky roku 2012 v modulu MZDY SB KOMPLET novinky roku 2012 v modulu MZDY Co udělat, aneb krok po kroku k pokroku: Spočítat prosincové mzdy a průměry k 12.2011. Provést upgrade na verzi 12.1.50 ze dne 25.1.2012 (jméno souboru je upgrade

Více

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o.

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Věc: Změny ve mzdách od 1. 1. 2012 Upozornění: Instalovaná verze programu mezd a předané pokyny jsou připraveny

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2014 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2009 Strana 1 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky V souvislosti se legislativními změnami byly doplněny následující mzdové složky. Rozdělili jsme

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

Přehled změn pro r. 2011 Personalistika Mzdy. J. Osvaldová

Přehled změn pro r. 2011 Personalistika Mzdy. J. Osvaldová Přehled změn pro r. 2011 Personalistika Mzdy J. Osvaldová CZ - ISCO Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO Zákon 89/1995 Sb. 19 odst. 2 Nová klasifikace zaměstnání CZ-ISCO Nahrazuje dosavadní KZAM-R Platnost od

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: -

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: - Odpovědný úsek: úsek ředitele Jméno Útvar Podpis Zpracoval: Mgr. Michal Kozár právník Schválil: Vydala: Ing. Jan Mlčák, MBA Rada Kraje Vysočina Vydáno dne: Účinnost od: ÚŘ Nahrazuje/ruší: - zřizovatel

Více

Ekonomický a informační systém Micronet. Aktualizace pro rok 2011.1

Ekonomický a informační systém Micronet. Aktualizace pro rok 2011.1 Ekonomický a informační systém Micronet Aktualizace pro rok 2011.1 Mzdy, sociální pojištění a nemocenská Změna redukční hranice Změna 1.RH na 825, 2.RH na 1 237 a 3.RH na 2 474 Kč. Tyto změny jsou zapracovány

Více

Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz

Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 1 Obsah Obsah 1. ZPRACOVÁNÍ MEZD... 3 1.1 Nebojte se zpracování mezd, s naší pomocí to zvládnete!... 3 1.2 Výhody mzdového systému Vema:... 3

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření 1, Legislativní rámec Povinnosti zaměstnavatelů (plátců pojistného) vyplývají zejména z předpisů: Zákon č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření

Více

ELEKTRONICKÝ PRACOVNÍ VÝKAZ příručka pro uživatele verze: listopad 2009

ELEKTRONICKÝ PRACOVNÍ VÝKAZ příručka pro uživatele verze: listopad 2009 ELEKTRONICKÝ PRACOVNÍ VÝKAZ příručka pro uživatele verze: listopad 2009 Aplikace slouží pro časovou evidenci práce na projektech formou vykazování měsíčního souhrnu odpracovaných hodin (timesheet). Elektronická

Více

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních Příklady a postupy pro mzdové účetní 1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na konci měsíce.1 Měsíční povinnosti mzdových účetních.1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

Skalský Dvůr 26.-27.11.2012. Mzdy novinky. Romana Pavelková

Skalský Dvůr 26.-27.11.2012. Mzdy novinky. Romana Pavelková Skalský Dvůr 26.-27.11.2012 Mzdy novinky Romana Pavelková 1. Docházka Evidence začátku a konce, 96 dost. 1) ZP a) Odpracované Směny, Práce přesčas, další dohodnuté práce přesčas, noční práce a doby v době

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Docházka 3000 Export dat v XML formátu

Docházka 3000 Export dat v XML formátu Docházka 3000 Export dat v XML formátu Docházkový systém obsahuje od verze 6.33 z 12.7.2012 podporu pro export sumárních dat výsledovky rozšířený o některé další položky do souboru ve formátu XML. Tímto

Více

BENEFITY HELIOS Green

BENEFITY HELIOS Green BENEFITY HELIOS Green Společnost poskytuje zaměstnancům různé Benefity (ozdravné pobyty, očkování, zdrav. vyšetření, životní pojištění, penzijní připojištění, pracovní benefity, poukázky na služby pop

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

01101 Řádek v účetním deníku. 01202 Měsíční minimum. 01203 Měsíční maximum. 01204 Vyčlenění lidských zdrojů a datového prostoru

01101 Řádek v účetním deníku. 01202 Měsíční minimum. 01203 Měsíční maximum. 01204 Vyčlenění lidských zdrojů a datového prostoru Strana 1 bez 011 Účetnictví 01101 Řádek v účetním deníku Každý řádek v účetním deníku 16,00 21% 19,40 01102 Měsíční minimum Minimální měsíční poplatek 1 600,00 21% 1 936,00 01103 Měsíční maximum Maximální

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

ČSSZ změnila své původní rozhodnutí o termínech, do kdy je možné písemné podání na předepsaných tiskopisech (tedy nikoliv elektronicky) takto:

ČSSZ změnila své původní rozhodnutí o termínech, do kdy je možné písemné podání na předepsaných tiskopisech (tedy nikoliv elektronicky) takto: ENTRY MZDY (verze 02/2013) Důležitá informace ČSSZ. ČSSZ změnila své původní rozhodnutí o termínech, do kdy je možné písemné podání na předepsaných tiskopisech (tedy nikoliv elektronicky) takto: 1) Evidenční

Více

Zaměstnanec má dvě možnosti, jak je za tuto práci přesčas odměněn - práce přesčas je buď proplacena, nebo za práci přesčas čerpá náhradní volno.

Zaměstnanec má dvě možnosti, jak je za tuto práci přesčas odměněn - práce přesčas je buď proplacena, nebo za práci přesčas čerpá náhradní volno. Práce přesčas Zaměstnanec může pracovat přesčas buď ve všední den, nebo v sobotu a v neděli, výjimečně může nastat nejsložitější varianta, kdy pracuje přesčas ve svátek. Zákon č. 262/2006 Sb. upravuje,

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák

Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Školící materiál pro samostudium 8.11.2011 pavelkova Datum tisku 8.11.2011 2 Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Obsah Úvod... 3

Více

Řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojů Řízení lidských zdrojů Nový pohled na pracovní pozici, školení, lékařskou péči, pracovní výkazy, odměny Jana Forejtová Řízení lidských zdrojů seznamte se prosím Jde o novou skupinu úloh zaměřenou na problematiku

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55 V Přerově 15. února 2011 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby přidán parametr pro zamykání evidenčních dokladů v

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Modul RLZ - Zápis zaměstnance

Modul RLZ - Zápis zaměstnance Modul RLZ - Zápis zaměstnance Školící materiál pro samostudium 2.8.2011 Romana Pavelková Datum tisku 18.10.2011 2 Modul RLZ - Zápis zaměstnance Modul RLZ - Zápis zaměstnance Obsah Úvod... 3 Teorie Zápis

Více

Evidenční list důchodového pojištění Sedmá stránka osobní karty

Evidenční list důchodového pojištění Sedmá stránka osobní karty Evidenční list důchodového pojištění Sedmá stránka osobní karty Od verze V02.33 jsou na této stránce podklady pro vytištění až tří samostatných ELDP. Vyplnění ELDP je nově (od verze K3V02.33) umístěno

Více

1.1 Úvod. 1.2 Dohadné položky (DP)

1.1 Úvod. 1.2 Dohadné položky (DP) 1.1 Úvod Dohadné položky jsou vytvářeny pracovníky všech oddělení společnosti, kteří mají informace o nákladech daného období, pro které ještě nejsou v systému zadány faktury došlé nebo tyto faktury ještě

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zaměstnanci Výpočty Tisky Číselníky Servis Firmy Období O programu Nápověda Uživatel Konec

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zaměstnanci Výpočty Tisky Číselníky Servis Firmy Období O programu Nápověda Uživatel Konec Vysvětlivky: Podtržené údaje - zadání je povinné Listovací seznam - [u] vybírá se z předvolených možností Zaškrtávací políčko - označuje se ( Ano Ne) Přepínač - nastavuje se možnost ze zobrazených Numerický

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Pokyny pro uživatele programu SKLAD Odpadů 8

Pokyny pro uživatele programu SKLAD Odpadů 8 1 Pokyny pro uživatele programu SKLAD Odpadů 8 Radim Kopal INISOFT s.r.o. 31.12.2014 Obsah Obsah... 2 Nastavení číselných řad... 3 Kontrola skladové bilance... 4 Uzávěrka roku... 7 Převod evidence do programu

Více

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům ON-LINE PŘÍSTUP K FIREMNÍM DATŮM Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům Oprávnění zaměstnanci klienta mohou pracovat s účetními a dalšími firemními daty 24 hod. denně, 7 dní v týdnu. Zřízením

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

Evidence a zpracování záloh po 1.5.2004

Evidence a zpracování záloh po 1.5.2004 Evidence a zpracování záloh po 1.5.2004 Program Stereo ekonomický software obsahuje funkci pro evidenci a zpracování záloh a je vytvořen tak, aby vystavování dokladů a účtování DPH u zálohových plateb

Více

Nastavení v programu MZDY pro rok 2014

Nastavení v programu MZDY pro rok 2014 M.C. software s.r.o., Kamarytova 161, Humpolec IČO: 608 26 681, DIČ: CZ60826681, Spol. je zapsána u KS v Č.Budějovicích - spis.zn. C.3734 Tel.: 565 532 560, 608 360 101 Fax: 565 536 208, E-mail: info@mcsoftware.cz,

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

9 Sledování docházky. Spuštění modulu. Záložka Výběr uživatele

9 Sledování docházky. Spuštění modulu. Záložka Výběr uživatele 9 Sledování docházky Uživatelský modul Sledování docházky realizuje pracovní výkaz zaměstnance v elektronické podobě se všemi výhodami z toho plynoucími (automatické sčítání, převody do dalšího měsíce,

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ. Praha 27. 5. 2010/22.6.2010

Seminář pro příjemce OP LZZ. Praha 27. 5. 2010/22.6.2010 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční č část MZ Praha 27. 5. 2010/22.6.2010 Obsah prezentace Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Předkládané účetní doklady

Více

Jak si přepočítat výplatu 1

Jak si přepočítat výplatu 1 Jak si přepočítat výplatu 1 Protože dochází k chybám ve výpočtu výplat, není špatné umět si přepočítat výplatu a případně ji reklamovat. Spočítám si svoji výplatu za duben 2012 a to srozumitelně, aby se

Více

Z verze 10.1g na verzi 11.1d. 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH. Z verze 10.1e na verzi 10.

Z verze 10.1g na verzi 11.1d. 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH. Z verze 10.1e na verzi 10. Z verze 10.1g na verzi 11.1d 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH Z verze 10.1e na verzi 10.1g 1. Oprava: Výkazy v závěrce Z verze 10.1c na verzi 10.1e 1. Oprava:

Více

www.idea.cz IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011

www.idea.cz IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011 IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011 O firmě IDEAspol.sr.o. je česko-belgická společnost založená v roce 1991. IDEA je primárně orientovaná na technologii MUMPS, a proto se téměř okamžitě stala

Více

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy!

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Podrobný popis změn ve mzdách od 1.1.2008 (verze 7.51a) Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Změny na základě zákona

Více

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy...

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy... Obsah 1 Doklady... 1 1.1 Změna sazeb DPH v roce 2012...1 1.1.1 Číselník sazby DPH...1 1.1.2 Číselník typů sazeb DPH...2 1.1.3 Zadání dokladu z hlediska sazeb DPH...3 1.1.4 Změna sazby DPH ve skladu...4

Více

Práce s ekonomickými informacemi v oblasti mezd. aktualizováno 11.5.2012 Ing. Jitka Hlaváčková

Práce s ekonomickými informacemi v oblasti mezd. aktualizováno 11.5.2012 Ing. Jitka Hlaváčková Práce s ekonomickými informacemi v oblasti mezd aktualizováno 11.5.2012 Ing. Jitka Hlaváčková Návod, jak vypočítat celkovou částku, kterou máte k dispozici na odměny Modelový příklad Osobní náklady dle

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Změny ve verzi 1.701. Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců

Změny ve verzi 1.701. Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců Změny ve verzi 1.701 Obsah Účetnictví I. Typy DPH pro přenesenou daňovou povinnost II. Vystavování faktur za stavební práce (případně odpady) III. Došlé faktury za stavební práce IV. Výpis z evidence pro

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ~ 1 ~ Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr PROBLEMATIKA DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE OD ROKU 2013 Podrobný komentář včetně odvodové povinnosti na SZ, ZP a daně. 1) Zákoník práce (ZP): Problematiku

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi 15. Odměňování za práci Mgr. Zuzana Válková MZDOVÉ

Více

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

4. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

4. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 4. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Cílem této kapitoly je vysvětlení základních principů z oblasti vztahů mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem a zdravotními pojišťovnami a seznámení čtenáře s potřebnými postupy, výpočty

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Slevy na pojistném na sociální zabezpečení od 1.8.2009

Slevy na pojistném na sociální zabezpečení od 1.8.2009 Slevy na pojistném na sociální zabezpečení od 1.8.2009 Slevy pro zaměstnavatele přináší od 1.8.2009 zákon 221/2009, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku

Více

ve znění pozdějších předpisů

ve znění pozdějších předpisů Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Modul Intrastat. www.money.cz

Modul Intrastat. www.money.cz Modul Intrastat www.money.cz 2 Money S5 Intrastat Co je Intrastat Intrastat je statistika obchodu se zbožím mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropské unie. Informace lze najít na www.czso.cz,

Více

Docházka Hodiny podle firem Výkaz pro zákazníka

Docházka Hodiny podle firem Výkaz pro zákazníka Ing. Ľuboš Prokopovič Docházka Hodiny podle firem Výkaz pro zákazníka (šablony MS Excel pro evidenci odpracovaných hodin za kalendářní měsíc) v 4.00 ze dne 28.4.2013 Uživatelský manuál Obsah 1. Úvod...

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

Modul RLZ - nepřítomnosti

Modul RLZ - nepřítomnosti Modul RLZ - nepřítomnosti Školící materiál pro samostudium 13.10.2011 Pavelkova Romana Datum tisku 16.12.2011 2 Modul RLZ - nepřítomnosti Modul RLZ - nepřítomnosti Obsah Úvod... 3 Nepřítomnosti... 4 Pořízení

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV Pokladna manuál 2007 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont

Více

Monitorovací zprávy v aplikaci Benefit7. Nejčastější dotazy a chyby

Monitorovací zprávy v aplikaci Benefit7. Nejčastější dotazy a chyby Monitorovací zprávy v aplikaci Benefit7 Nejčastější dotazy a chyby Podklady pro příjemce Postup administrace monitorovací zprávy v aplikaci Benefit 7+ je podrobně popsán v dokumentu s názvem Příručka Elektronická

Více

INES - MZDY. Spuštění programu Program se spustí spouštěcím souborem INES.BAT, který se nachází na disku C: ve složce INES.

INES - MZDY. Spuštění programu Program se spustí spouštěcím souborem INES.BAT, který se nachází na disku C: ve složce INES. 1 INES - MZDY Úvod Tato příručka je určena pro koncové uživatele programu INES Upozornění pro uživatele Za zavedená data a správnost výpočtu mezd i nadále zodpovídají příslušní pracovníci mzdové účtárny.

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1

Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1 Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1 V Přerově, 2.2.2009 Účetnictví Při vypnutém automatickém účtování dokladů (Nastavení základní konfigurace Účetnictví záložka Účetní období a

Více