Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014"

Transkript

1 Vyšší dbrná škla a Střední průmyslvá škla elektrtechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkpě 16 Přehled plánvaných akcí a činnsti primární prevence na š.r Vypracval: Jarslav Burdys V Praze dne: Schválil: Ing. Pavel Khutek, zástupce statutárníh rgánu

2 Vyšší dbrná škla a Střední průmyslvá škla elektrtechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkpě 16 Struktura dkumentu: 1) Úvd 2) Pradenský tým 3) Stanvení cílů ŠPP 4) Subr aktivit pr dsažení cílů 5) Evaluace ŠPP Úvd Tent Přehled vychází ze Šklníh preventivníh prgramu (ŠPP), který je pr šklu závazný a splu s Šklní preventivní strategií (ŠPS) pdléhá kntrle České šklní inspekce (ČŠI) ŠPP na šklní rk se řídí především tut platnu legislativu: Metdické dpručení k primární prevenci rizikvéh chvání u dětí, žáků a studentů ve šklách a šklských zařízeních, č. j.: / ve znění zveřejněném v lednu 2012 a dalšími metdickými pkyny MŠMT uvedenými v ŠPS, splu s ŠPS je p schválení vedením škly pdkladem pr vypracvání: Kalendáře šklních akcí na aktuální šklní rk Krizvých plánů pr řešení (vzhledem k specifikám škly) nejvíce rizikvých situací vychází ze ŠPS a vytváří se vždy na aktuální šklní rk. Při vypracvání ŠPP a stanvení cílů pr š.r byly brány v ptaz především tyt skutečnsti: Charakteristika škly Evaluace ŠPP (prvedla RNDr.Věra Hájkvá) Analýza výchzí situace (prvedl Jarslav Burdys) Mnitring prstřednictvím dtazníkvéh šetření (prvedl Pražské centrum primární prevence) Všechny tyt dkumenty (ŠPP, ŠPS, Mnitring ) jsu veřejnsti k nahlédnutí u metdika prevence či zástupce ředitele pr SPŠ. Šklní preventivní prgram Page 2

3 Vyšší dbrná škla a Střední průmyslvá škla elektrtechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkpě Pradenský tým zástupce vedení škly: Ing. Pavel Khutek, ředitel, zástupce statutárníh rgánu, tel , RNDr. Věra Hájkvá, zástupce pr SPŠ, tel , výchvný pradce: Ing. Anna Mudruňkvá, tel , Knzultační hdiny: budva Na Příkpě: čtvrtek budva v Peckvě: úterý p vzájemné dhdě je mžný i jiný termín. metdik prevence: Jarslav Burdys, tel , Knzultační hdiny: budva Na Příkpě: pndělí budva v Peckvě: čtvrtek vždy p vzájemné dhdě. 2. Stanvení cílů ŠPP Prevence sciálně patlgických jevů u žáků škly se ve šklním rce zaměřuje především na aktivity v blastech prevence: záškláctví kyberšikany netlismu rizikvéh sexuálníh chvání a hržvání mravní výchvy mládeže hmfbie, xenfbie, rasismu, intlerance a antisemitismu užívání návykvých látek Další dluhdbé cíle: preventivně půsbit v c nejširší blasti rizikvých frem chvání usilvat dbré vztahy mezi rdinu a šklu, splupráce s rdiči při řešení prblémů kmunikvat se žáky, dávat prstr k jejich vyjádření snažit se trvalý úzký kntakt výchvnéh pradce a metdika s prblémvými žáky budvat vzájemný vztah důvěry mezi jedntlivými pedaggy s metdikem prevence psilvat sciální imunitní systém žáků, pmáhat jim nalézt míst ve splečnsti, dkrývat pravé hdnty živta Šklní preventivní prgram Page 3

4 Vyšší dbrná škla a Střední průmyslvá škla elektrtechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkpě 16 Našim cílem v rámci preventivníh půsbení je žák vybavený přiměřeným sciálně psychlgickými dvednstmi, schpný samstatnéh rzhdvání při vědmí všech alternativ a mžných důsledků, schpný řešit prblémy, nalézat pmc pr jejich řešení, žák s vyhraněným negativním vztahem k návykvým látkám, aktivně přijímací zdravý živtní styl. Chceme tedy, aby se nedílnu sučástí celéh výchvně vzdělávacíh prcesu stal průběžné půsbení všech vyučujících, budeme dbát na právní a eticku výchvu (tlerance, úcta, svjvání splečenských nrem) a výchvu ke zdravému živtnímu stylu. Našim cílem je zvyšvat standart v kmunikaci učitel-žák a pracvat na zlepšení v kmunikaci učitel-rdič. Další střednědbé cíle: systematická výuka a výchva ke zdravému živtnímu stylu aktivní zapjení studentů d preventivních činnstí a aktivit na škle (peer asistenti) pskytnutí dstatečných nabídek směřvaných k vhdnému využití vlnéh času zvyšvání důvěry v interakci učitel žák zvyšvání infrmvansti žáků v blasti sciálně patlgických jevů, pdpra vlastních aktivit žáků a rzvj jejich sciálně kmunikativních dvednstí začleňvání méně průbjných žáků d klektivu, dstranění nevhdnéh chvání mezi žáky zapjení celéh pedaggickéh sbru škly d systému prevence aktivní splupráce s rdiči žáků, tevřenst vůči veřejnsti Naším cílem je zlepšit esteticku úpravu škly takvými prstředky, které prpjí vlastní tvřivé a kreativní sebevyjádření žáků s světvu a edukativní činnstí v blasti prevence scipatlgických jevů (bdy art), vést žáky systematicky k pzitivnímu vztahu v blasti úpravy tříd, chdeb a dbrných učeben (nvé inf nástěnky ve třídách), vytvářet na škle pzitivní mezilidské vztahy, pdprvat zdravé sebevědmí, schpnst a chuť pmci. V letšním šklním rce se zaměříme především na chranu splečnéh majetku a sbních věcí (zřízení nvých skříňkvých šaten pr žáky). Další krátkdbé cíle: pěstvání pzitivníh sciálníh klimatu ve třídách i v rámci celé škly sledvání prblémů žáků užší splupráce členů pradenskéh týmu průběžné pkračvání v akcích pr šklu zaměřených na prblémy dspívajících systematické vedení žáků k svjvání mezilidských vztahů zalžených na demkratických principech a vzájemné tleranci rganizvání mimšklních akcí infrmvat rdiče situaci v blasti prevence rizikvéh chvání na škle, seznámit je s prací metdika prevence a výchvnéh pradce, nabídnut rdičům knzultační hdiny Budeme se snažit frmu mdelvých situací trénvat způsby vyrvnávání se se stresem, frustrací, učit se řešit knflikty a zvládat své emce (adaptační kurz). Prstřednictvím interaktivní výuky pdprvat žáky v svjvání dvednsti kriticky přemýšlet, klást tázky a vyjádřit svůj názr. Ve splupráci učitel žák jasně frmulvat pravidla kmunikace a splupráce ve všech třídách, dbát na jejich ddržvání. Šklní preventivní prgram Page 4

5 Vyšší dbrná škla a Střední průmyslvá škla elektrtechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkpě Subr aktivit pr dsažení cílů Specifická prevence splupráce s rganizacemi nabízejícími pmc a pradenství v blasti sciálně patlgických jevů v blasti: kyberšikana: Beseda s Plicií ČR (1. A 2.rčníky) Prezentace na hdinách ICT (3.rčníky, připraví J. Burdys) netlismus: Prezentace na hdinách ICT (1.,2.rčníky, připraví J. Burdys) Interaktivní seminář s psychlgem (3.rčníky, rganizuje J. Burdys) rizikvé sexuální chvání: beseda Rady začínajícím milencům (1.rčníky, rganizuje Ing.A.Mudruňkvá) beseda s bětí ertickéh scautingu (2.a 3.rčníky, rganizuje J.Burdys) hmfbie: seminář zabývající se prblematiku menšinvých sexuálních identit, stdružení PROUD (2.a 3.rčníky, rganizuje J.Burdys) užívání návykvých látek: blk primární prevence bčanskéh sdružení česká kalice prti tabáku,.s. Típni t I.část Prevence tabakismu (1.rčníky, rganizuje J.Burdys) blk primární prevence bčanskéh sdružení česká kalice prti tabáku,.s Típni t II.část Prevence marihuany (2.rčníky, navazují na lňsku I.část, rganizuje J.Burdys) kmpnvaný přad S hudbu prti drgám (3.rčníky, rganizuje J.Burdys) xenfbie, rasismus, antisemitismus: filmvé představení Hanin kufřík (2.a 3.rčníky) návštěva muzea a kncentračníh tábra Terezín (3.rčníky) záškláctví přednáška: Jak se učit - pr žáky prvníh rčníku v září (Mudruňkvá) beseda v září a únru p rčnících, kdex žáka škly (Khutek) diagnstika sciálních vztahů v jedntlivých třídách účast žáků škly na charitativních prjektech Květinvý den, Srdíčkvý den, Cihla pr šklu v Africe průběžné využívání nabídek akcí aktualizace stálých nástěnek metdika prevence a výchvné pradkyně přístupných pr všechny žáky aktualizace webvých stránek metdika prevence a výchvné pradkyně na www škly pradenská činnst výchvné pradkyně a metdika prevence individuální knzultace výchvné pradkyně a metdika prevence Šklní preventivní prgram Page 5

6 Vyšší dbrná škla a Střední průmyslvá škla elektrtechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkpě 16 Bdyartvá infgrafika Jedná se velkplšnu grafiku, svým charakterem velmi dbře reznující s věkvu skupinu našich žáků. Je prt velmi vhdná pr výzdbu prstr, ve kterých se zdržují mladí lidé Je nenárčná na vytvření, jsu ji schpni velmi snadn vytvřit i umělecky nenadaní žáci. Velmi dbře se dá při její tvrbě využít skupinvé práce a aplikvat tak v praxi různé frmy pržitkvých a sci - psychlgických her Je velmi vhdné pužít tut techniku ve skupině na závěr libvlné preventivní akce, bzvláště jednal-li se pasivní či neinteraktivní činnst, jak prstředek k rzebrání, zpracvání a emcinálnímu zažití právě pržitéh. Navíc lze d tét grafiky zakmpnvat vhdnu frmu právě získané infrmace, výsledkem je pak nejen vkusná ale i světvá a infrmující grafika INFOGRAFIKA, na jejíž tvrbě se aktivně splupdíleli sami žáci. V knečném důsledku má tak bdy art vliv i na snižvání vandalismu ve šklních prstrách, které si žáci sami vyzdbili, a prt se dá předpkládat, že si budu tét výzdby a své námahy více vážit. Nespecifická prevence prevence v rámci vyučvacích hdin (ŠVP): kriminalita On, ČJ, ICT vlný čas a jeh využití, živtní styl On, Čj, Aj, TV sebevýchva, sebepznání On, Čj, Aj,TV závislsti a jejich vliv na sbnst člvěka On, Dě, CH, Aj sebevládání, asertivita On, TV šikana, agrese On, TV kyberšikana, nebezpečí na Internetu ICT netlismus Čj, ICT bj prti rasismu, xenfbii, antisemitismu On, Dě, Čj, Aj řízená diskuze, seminární práce a prjekty v hdinách ČJ, Dě, ICT a On na témata týkající se negativních jevů využití multimédií a literatury z knihvny metdika prevence (její průběžná aktualizace a rzšiřvání) pravidelné schůzky Rady studentů sestavené ze zástupců jedntlivých tříd (jednu měsíčně) třídnické hdiny služí k lepší vzájemné kmunikaci mezi žáky a učiteli péče prfesní rientaci žáků splupráce s Infrmačním střediskem při Úřadu práce pr Prahu 1 účast na Dnech tevřených dveří na jedntlivých vyských šklách kulturní akce, návštěva filmvéh a divadelníh představení: filmvé představení Hanin kufřík kulturní den ředitele škly adaptační kurz (1. rčníky), lyžařský kurz (2. rčníky), sprtvní kurz (3.rčníky) účast na dbrných sutěžích a lympiádách exkurze, výlety, sprtvní akce: vlejbalvý turnaj Kapr Cup sprtvní den ředitele škly návštěva Pslanecké sněmvny aktivity ve vlném čase: rzšiřvání kružků, přádané šklu pr vlnčasvé aktivity svých žáků úzká splupráce s rdiči prblémvých žáků Šklní preventivní prgram Page 6

7 Vyšší dbrná škla a Střední průmyslvá škla elektrtechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkpě 16 Splupráce s rdiči Škla navazuje úzký kntakt s rdiči třídní schůzky, knzultační hdiny pr rdiče, rzdávání brazvých a textvých materiálů týkajících se bje prti scipatlgickým jevům, individuální phvry s jedntlivými učiteli, předávání infrmací rdičům adresy zařízení, která mhu rdičům účinně pmci při prblémech s výchvu jejich dětí. Škla vychází rdičům vstříc i kmunikací v elektrnické pdbě (klasifikace a dcházka přístupná n-line, s učiteli lze kmunikvat prstřednictvím jejich šklní vé adresy). Pradenská činnst ve splupráci s třídními učiteli rzpznávat varvné signály spjené s rzvjem sciálně patlgických jevů u jedntlivých žáků a tříd ve splupráci s OPPP a rdiči vytvářet pdmínky pr integraci žáků s pruchami chvání ve škle a krdinace pskytvání preventivních a pradenských služeb těmt žákům ze strany škly a specializvaných šklských zařízení pmáhat při sjednávání kntaktů s dbrnými pracvišti pr jedntlivé žáky a jejich rdiče Vybudvání týmu peer asistentů metdika prevence dbrvlní zástupci žáků z každé třídy, kteří pmáhají metdikvi prevence při navrhvání, přípravě, rganizaci a realizaci preventivních aktivit na škle jsu pmcníky a rádci nvě příchzím žákům z prvních rčníků, pmáhají jim v rychlejší adaptaci a rientaci v nvém šklním prstředí v závislsti na právě prbíhajících akcích se s metdikem prevence scházejí jednu týdně až jednu měsíčně jsu prstředníky mezi preventistu a třídu, přinášejí z prad s preventistu infrmační materiál na nástěnky svých tříd zletilí asistenti se mhu pdílet i na rganizaci některých preventivních akcí při navázání pzitivníh vztahu asistentů s metdikem prevence, zalženéh na vzájemné důvěře a respektu, se peer asistenti mhu stát cenným a přitm přirzeným indikátrem atmsféry a rizikvé situace v knkrétních třídních klektivech Splupráce s dbrníky (vnější zdrje): Kntaktvání příslušnéh dbrnéh pracviště v případě akutníh výskytu sciálně patlgických jevů. Shrmažďvání dbrných zpráv a infrmací žácích v pradenské péči a zajišťvání infrmací v suladu s předpisy chraně sbních údajů. Účast výchvnéh pradce a metdika prevence na seminářích. Šklní preventivní prgram Page 7

8 Vyšší dbrná škla a Střední průmyslvá škla elektrtechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkpě Evaluace ŠPP Vyhdncení celéh prgramu bude prveden v září rku O prgramu však šklní preventista vede průběžné záznamy, s jejichž výsledky bude pravidelně seznamvat vedení škly, statní pedaggické pracvníky a rdiče žáků. Záznamy se týkají věcné pdstaty realizace jedntlivých akcí a aktivit, dává přehled pčtech účastníků, finančních nákladech, schpnsti realizvat jedntlivé prgramy apd. Vyhdncení výsledků uskutečňvanéh prcesu změn se týká především: zhdncení psychsciálníh klimatu ve škle, kázně a případně i prspěchu žáků zhdncení psunu v pstjích a hdntvých systémech dětí zhdncení výskytu sciálně patlgických jevů ve škle Prces změn bude vyhdncván průběžně a trvale pmcí prstředků pskytujících zpětnu vazbu. Dtazníky a škály pmhu bjevit slepé uličky, selhání neb nereálné nárky prgramu, cž lze pté napravit vypracváním upravené verze pr další bdbí. Šklní preventivní prgram Page 8

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Šklní rk: 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa škly, pr kteru platí tent MPP Jmén a příjmení ředitele Telefn na ředitele 573 380 682 Minimální preventivní prgram ZŠ praktická a ZŠ speciální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škly KNIH,.p.s. v Brně Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1.9.2011 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3

Více

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP Minimální standard vzdělávání v sciální práci ASVSP B. Kmentvaný návrh bsahu studia Dále uvedená minimální kncepce bsahu studia sciální práce předpkládá, že dbrnu kvalifikaci pr samstatný výkn sciální

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY Sciální pedaggika ZUZANA SLEZÁKOVÁ Obr Sciální pedaggika z phledu studentů danéh bru Bakalářská práce Veducí

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk 2009 2010 Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice 30.09.2010... František Dstál, ředitel ZŠ Obsah výrční

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Rţňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium Šklní vzdělávací prgram pr smileté gymnázium 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název škly: Gymnázium, Karviná, příspěvkvá rganizace Adresa: Mírvá 1442, Karviná - Nvé Měst, 735 06 IČ: 623 317 95 IZO:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Červenec 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Červenec 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení Zásady hdncení a klasifikace žáků vnitřní klasifikační řád ZŠ Jana Palacha v Kutné Hře Vnitřní klasifikační řád vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (Šklský zákn). Je sučástí řádu škly. Nedílnu sučástí výchvně

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více