BRNO KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ. LISTOPAD - PROSINEC 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BRNO KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ. www.tsmvyskov.cz, www.tsmkurzy.cz, www.adultseducation.eu LISTOPAD - PROSINEC 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013"

Transkript

1 již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ LISTOPAD - PROSINEC 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 BRNO TSM, spol. s r. o. Dukelská 117/12, Vyškov tel.: , , ; fax: mobil: , , ID datové schránky: aaqave

2 BRNO LISTOPAD - PROSINEC 2015 Obsah ARCHIV Spisová a archivní služba 39 Spisová a archivní služba pro veřejnoprávní i soukromoprávní původce 94 Spisová služba pro podnikatelské subjekty 103 BYTOVÁ OBLAST Nájem a pacht v novém občanském zákoníku 68 Bytové spoluvlastnictví 99 Vlastnictví bytů a nebytových prostor - aktuální výkladové problémy 115 CELNÍ OBLAST Minimum celního deklaranta - 3denní 14 Nový celní sazebník EU pro rok Dodací doložky Incoterms 2010 a jejich vliv na uplatňování DPH 69 Změny (nejen) v zahraničním obchodě se zbožím a službami pro rok Statistika Intrastat CZ Celní předpisy v roce nový kodex EU 112 EKONOMICKÁ OBLAST (DANĚ, ÚČETNICTVÍ, PODNIKOVÁ EKONOMIKA) Základy podvojného účetnictví - 3denní 9 Aktuálně k DPH + informace o novelizacích 9, 99 Pohledávky a závazky z pohledu právního, daňového a účetního 13 Daně z příjmů fyzických a právnických osob Daň silniční 29 Technické zhodnocení investičního majetku 34 2

3 DPH v roce 2015 a novinky roku Cestovní náhrady aktuálně 55, 114 Fakturace od A do Z ve vazbě na novely platné v roce Daň z přidané hodnoty aktuálně včetně kontrolního hlášení 60 Průvodce zákonem o DPH 74 Ekonomické minimum 75 Aktuality v daních a účetnictví 77 Zákon o dani z nemovitých věcí od teorie k příkladům 77 Vymáhání a řešení pohledávek/dluhů 81 Účetní uzávěrka a závěrka pro podnikatelské subjekty 84 Daň silniční 100 Závazky a pohledávky v daních a účetnictví 108 DPH od Účetní závěrka roku Daňové a účetní aktuality MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Zdaňování příjmů ze závislé činnosti 2015/ Mzdové účetnictví nejen pro začátečníky 48 Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce Exekuce ze mzdy - dohoda o srážkách, exekuce 70 Zdaňování příjmů ze závislé činnosti, změny v roce Zdaňování příjmů ze závislé činnosti 2015/2016 a ukončení důchodového spoření 120 Změny ve mzdové účtárně v roce zdaňování mezd, nemocenské pojištění, zdravotní pojištění 130 OBCE, MĚSTA, MAGISTRÁTY, KRAJE Úřední deska 10 3

4 BRNO LISTOPAD - PROSINEC 2015 Správní řád v praxi 11 Obec jako vlastník nemovitostí 15 Katastr nemovitostí v návaznosti na činnost stavebních úřadů 16 Chyby a vady ve správním řízení, jejich důsledky a náprava 25 Veřejná podpora v otázkách a odpovědích - aktuální stav pravidel 27 Doručování ve veřejné správě 35 Správa a údržba pozemních komunikací, zimní údržba 37 Ověřování - vidimace a legalizace 41 Ztráty a nálezy ve světle nového občanského zákoníku 82 Katastr nemovitostí a změny v souvislosti s novým katastrálním zákonem 85 Evidence obyvatel v praxi ohlašoven, Czech Point a základní registry 93 Evidence obyvatel a rodná čísla, trvalý pobyt 105 Správní delikty včetně problematiky ukládání sankcí 107 Katastr nemovitostí - první poznatky ze správy katastru 126 Povinně zveřejňované informace na webových stránkách obce 131 PERSONÁLNÍ OBLAST Zákoník práce komplexně z pohledu teorie i praxe - pro začátečníky, celodenní školení 22 FKSP a sociální fondy konference - profesní setkání personalistů 38 Manažerské pohovory a hodnocení zaměstnanců 43 Pracovnělékařské služby aktuálně 44 Zdravotní pojištění - aktuálně 50 Nemocenské a důchodové pojištění v roce , 123 Praktická personalistika a odměňování v roce 2015 a Zákoník práce - právní minimum pro personalisty 62 Mentální mapování pro manažery 63 Komunikace v personální práci - 2denní 65 4

5 Zákon o ochraně osobních údajů aktuálně 70 Zákoník práce a předpisy související - změny a problémy roku 2015 a Zařazování zaměstnanců do platových tříd, katalog prací 102 Pokročilé řízení náboru pracovníků 109 Zákoník práce, pracovněprávní vztahy, legislativní změny, aktuální judikatura 116 Komunikace v praxi personalisty 121 Zákoník práce - právní minimum pro personalisty - I. část 127 Zákoník práce - právní minimum pro personalisty - II. část 128 POČÍTAČOVÉ KURZY MS PowerPoint - pro pokročilé 18 MS Word - základní kurz 52 MS Excel - pro pokročilé 61 MS Excel - základní kurz 86 MS Word - pro pokročilé 91 PRÁVNÍ OBLAST Ochrana osobních údajů versus informační povinnost správních orgánů 24 Nový občanský zákoník a ochrana spotřebitele 32 Nové dědické právo aneb dědické právo v novém občanském zákoníku 49 Zákon o zveřejňování smluv důvodů, proč nebýt jednatelem či prokuristou 72 Správní řád prakticky (aktuální stav) 79 Správní řízení o opravných prostředcích 83 Novela zákona o zbraních argumentů, proč potřebujete ochrannou známku 110 Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva 127 5

6 BRNO LISTOPAD - PROSINEC 2015 ROZVOJ OSOBNOSTI, KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI Dynamika emocí - emoční inteligence v náročných komunikačních situacích 10 Prodej 13 Profesionální a osobní image moderní ženy - 2denní 19 Úřední písemnosti inspirace praxí 21 Jak respektovat druhého a získat si respekt 28 Rychločtení, racionální čtení, rychlostudium - 2denní 30 Asertivitou proti stresu 32 Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky 42 Úspěšná komunikace, jak ji neznáte 51 Jak učit zajímavě! (kurz nejen pro lektory, trenéry aj.) 54 Komunikovat efektivně nemilé omyly, nebezpečné pasti v komunikaci 57 Kritika a zvládání konfliktů, jak uspět v kritice a efektivně kritizovat 64 Ochrana proti syndromu vyhoření 72 Základy rétoriky lektora, tréma, stres a jejich eliminace 79 Jak se naučit říkat ne - průvodce světem sebeprosazení 86 Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale získat 91 Jednání s lidmi, vyjednávání 93 Profesionální sekretářka, asistentka 97 Komunikovat efektivně!(nácvik komunikačních dovedností) 101 Asertivita v praxi 106 Mediace v praxi aneb nebojte se řešit konflikty druhých! 113 Stres 114 Úřední písemnosti se zaměřením na současný český jazyk - praktické kapitoly 119 Profesionální a osobní image moderní ženy 123 Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky 129 SOCIÁLNÍ OBLAST Etika v sociálních službách 47 6

7 Dítě jako oběť trestného činu 55 Opatrovnictví dle nového občanského zákoníku v praxi 80 Exekuční řízení pro sociální a terénní pracovníky I. 87 Exekuční řízení pro sociální a terénní pracovníky II. 88 Nezletilý cizinec bez doprovodu zákonných zástupců a rodiny cizinců 95 Zadluženost a exekuce 125 SPECIALIZOVANÉ SEMINÁŘE Zdravý životní styl prakticky 24 Základy průmyslové ergonomie 30 Veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení v praxi 45 Datové schránky v praxi 56 Hygienické minimum 90 Web 101 Veřejné zakázky a rozhodovací praxe 108 Veřejné zakázky od A do Z 118 STAVEBNÍ OBLAST Vodovody - kanalizace 31 Správní řízení na úseku stavebního zákona v praxi 33 Památková péče v praxi 67 Aplikace stavebního zákona a souvisejících předpisů - ohlašování a povolování staveb od A do Z 76 ŠKOLY Prováděcí předpisy ke školskému zákonu 16 Projektová žádost EU fondů v oblasti vzdělávání 17 7

8 BRNO LISTOPAD - PROSINEC 2015 Vnitřní předpisy školy 19 Platové předpisy a jejich aplikace ve škole 48 Hospodaření s majetkem 71 Individualizované předškolní vzdělávání 73 Ředitel školy a školského zařízení - výkon práv a povinností zaměstnavatele 78 Zásady managementu ředitele školy. Ředitel školy - manager školy 88 Hodnotící aktivity v mateřské škole 98 Projekty z EU fondů v oblasti školství - realizace 104 ÚČETNICTVÍ ÚSC A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ DPH pro příspěvkové organizace - sestavení kontrolního výkazu 40 Účetní závěrka - příprava na uzávěrku roku Účetnictví příspěvkových organizací v platné metodice, prováděcí předpisy - peněžní fondy v účetnictví příspěvkových organizací 64 Účetní závěrka - praktický průvodce účetní závěrkou 89 Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC a příspěvkových organizací v roce Řádná účetní závěrka 2015 od A do Z, připravované změny v oblasti účetnictví 129 JAZYKOVÉ KURZY Němčina ve stavebnictví 28 Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, číslo akreditované instituce: AK I./I-69/2003 pracovníky školství: Od roku 2005 Akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT v souladu se zákonem číslo 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, č. j.: /05-25 sociální pracovníky: Od roku 2010 Akreditovaná instituce MPSV v souladu se zákonem číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách, číslo akreditované instituce: 2010/216-I podnikatelské subjekty: Od roku držitelé CERTIFIKACE ISO Jsme členy Asociace pro elektronickou komerci APEK. 8

9 AKTUÁLNĚ K DPH + INFORMACE O NOVELIZACÍCH v. s Na semináři budou přednášeny praktické problémové okruhy zákona se zaměřením na jeho správnou aplikaci po novelizacích účinných v letech 2013 až Nebude chybět ani informace o budoucím vývoji v oblasti DPH - od ledna 2016 bude zavedena povinnost elektronického podávání kontrolního hlášení, dojde k rozšíření zdanění dodání pozemků, další změna je navržena jako součást zákona o elektronické evidenci tržeb,... Diskuse, dotazy. LEKTOR: Ing. Ivana LANGEROVÁ, daňová poradkyně KDY: úterý 3. listopadu zahájení v 9:00 hodin (9:00-14:00 h) KDE: BRNO, HOTEL SLOVAN, Lidická ulice 23, přednáškový sál CENA: 1.800,- Kč (v ceně je zahrnuta DPH, coffee break, oběd, písemný materiál + ÚZ DPH) ZÁKLADY PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ - 3denní v. s Obsah semináře: Úloha a zásady účetnictví, legislativní rámec. Účty rozvahové a výsledkové. Dlouhodobý majetek. Zásoby. Finanční majetek. Zúčtovací vztahy. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky. Náklady a výnosy. Účetní uzávěrka a účetní závěrka. Praktické příklady jsou součástí jednotlivých tematických okruhů. Diskuse, dotazy. Seminář je určen nejen pro začínající účetní v podnikatelské sféře. LEKTOR: Ing. Jana BĚLOCHOVÁ, účetní a daňová poradkyně KDY: úterý 3., středa 4. a čtvrtek 5. listopadu zahájení vždy v 9:00 hodin (9:00-15:00 h) CENA: 4.950,- Kč (v ceně je zahrnuta DPH, coffee break, oběd, písemný materiál) On-line přihlášku naleznete na 9

10 BRNO LISTOPAD - PROSINEC 2015 DYNAMIKA EMOCÍ - EMOČNÍ INTELIGENCE V NÁROČNÝCH KOMUNIKAČNÍCH SITUACÍCH - 2denní NOVINKA v. s Cílem semináře je seznámit se s praktickým významem a uplatněním emocionální inteligence a poskytnout návod, jak ji úspěšně využívat a rozvíjet. Na tomto semináři si uvědomíte, jak emoce ovlivňují prožívání a myšlení, porozumíte psychologii emocí. Zjistíte, nakolik využíváte klíčové kompetence emoční inteligence. Pochopíte, jak emoce ovlivňují způsob, jakým komunikujete s ostatními. Zlepšíte svou schopnost komunikovat citlivě, efektivně a naučíte se jak předcházet konfliktu. Inspirujete se, jaký přínos může mít vědomá práce s emocemi pro osobní rozvoj. Obsah semináře: Naučit se říkat jasné ne, udržet si svůj názor; nenechat se zatlačit do kouta. Rozeznávání trojúhelníku OBĚŤ TVŮRCE ZACHRANÁŘ. Komunikační dovednosti v náročných situacích. JASNÉ ANO, JASNÉ NE - Na co máme právo. Jak reagovat na nepřiměřenou kritiku. Práce s dynamikou emocí (které emoce nám energii berou, a které dodávají). Kladení doplňujících otázek (zpřesňující trychtýř). Vytvoření kotvy klidu. Diskuse, dotazy. LEKTOR: Jitka ŠEVČÍKOVÁ, specialistka na emoční inteligenci KDY: úterý 3. listopadu a středa 4. listopadu zahájení vždy v 9:00 hodin (9:00-16:00 h) KDE: CENA: BRNO, HOTEL SLOVAN, Lidická ulice 23, přednáškový sál 5.999,- Kč (v ceně je zahrnuta DPH, 4x coffee break, 2x oběd, písemný materiál) Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup. ÚŘEDNÍ DESKA v. s Seminář je tématicky zaměřen na problematiku úřední desky obcí a krajů. Cílem semináře je poskytnout účastníkům kurzu přehled o dané problematice, který jim v praxi usnadní orientaci v několika tématických okruzích souvisejících s úřední deskou. Právní postavení úřední desky obcí a krajů. V této části bude výklad zaměřen na příslušná ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů; 10

11 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů; ve vztahu k příslušným ustanovením 26 a souvisejícího zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Problematika přístupu k úřední desce, a to z pohledu časového, tedy v otázce časové přístupnosti úřední desky a přístupu dálkového. Výklad se bude věnovat i otázce kombinace způsobů přístupů k úřední desce, a to ve vztahu k řádnému vedení v souladu s právními předpisy. Právní předpisy obcí a krajů a způsob jejich uveřejňování na úřední desce, a to v kontextu jejich platnosti a účinnosti. Obecně závazné vyhlášky obcí a krajů, stejně jako nařízení obcí a krajů. Počítání lhůt při uveřejnění právních předpisů obcí a krajů na úřední desce. Problematika vlastního způsobu uveřejňování dokumentů na úřední desce. Přehled o nejčastěji uveřejňovaných dokumentech na úřední desce a problematice doručování písemností veřejnou vyhláškou uveřejňovanou na úřední desce. Kontrolní mechanismy uvnitř obcí a krajů ve vztahu k úřední desce a vnějším kontrolním mechanismům vedení úřední desky. Sankce a neplatnost právních úkonů činěných prostřednictvím úřední desky. Odpovědnostní vztahy při nesprávném vyvěšení na úřední desce. Vlastní praktické otázky v rámci diskusního bloku. Přednášející umožní účastníkům kurzu i dotazy v průběhu výkladu ve vztahu k projednávané věci, přičemž bude dbát, aby množství dotazů nenarušilo ucelenost výkladu a obsahové zvládnutí kurzu. LEKTOR: JUDr. Michal BORTEL, advokát, specialista na obce a kraje KDY: úterý 3. listopadu zahájení v 9:00 hodin (9:00-13:30 h) CENA: 1.600,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-328/2008. SPRÁVNÍ ŘÁD V PRAXI v. s Seminář, obsahově zaměřený především na instituty správního řádu, kde jejich opomíjení nebo nesprávný aplikační postup v praxi může vést až k hrubým vadám řízení. Seminář je určen pracovníkům správních úřadů všech stupňů, kteří přicházejí 11

12 BRNO LISTOPAD - PROSINEC 2015 do styku se správním řádem. Program semináře sleduje především rozšíření jejich vědomostí a znalostí z oblasti formálního správního řízení za využití zkušeností a poznatků z praxe. Obsah semináře: - Správní řízení (pojem, druhy, obecné požadavky na zákonnost a správnost řízení a procesní důsledky jejich nerespektování v praxi, poučovací povinnost správních orgánů a důsledky jejího nedodržování s uvedením praktických příkladů, příslušnost správních orgánů a rozdílné procesní postupy při řešení otázek nepříslušnosti, zajišťovací prostředky a jejich využívání v průběhu řízení podle správního řádu). - Problematika rychlosti řízení včetně vazby na zákon č. 150/2002 Sb. (soudní řád správní) a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. - Postup před zahájením správního řízení. - Zahajování řízení z moci úřední včetně nesprávných postupů při tomto úkonu; zahájení řízení o žádosti. - Zastupování účastníků na základě plné moci, vyrozumívání zmocněnců a jejich účast u úkonů, doručování písemností zmocněncům. - Podpůrce účastníka (procesní postavení, práva a povinnosti) jako novinka ve správním řádu. - Problematika dokazování. - Rozhodnutí, usnesení, příkaz a jejich specifika; opravy zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí. - Opravné prostředky (členění, charakteristika, uplatňování v praxi). Dotazy, diskuse, vzájemná výměna zkušeností. LEKTOR: JUDr. Miloslav KOKEŠ, lektor se specializací na správní právo procesní a trestní KDY: úterý 3. listopadu zahájení v 9:00 hodin (9:00-14:00 h) CENA: 1.650,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup. Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-574/2011. Absolventi seminářů obdrží osvědčení. 12

13 POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Z POHLEDU PRÁVNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO v. s Obsah semináře: Závazkové právo podle NOZ. Pohledávky v rámci insolvence. Zajištění pohledávek. Pohledávky podle ZDAP a zákona o rezervách. Účtování pohledávek a závazků polhůtních. Diskuse, dotazy. LEKTOR: Ing. Zdenka VOLKÁNOVÁ, lektorka a konzultantka manažerského účetnictví, podnikové ekonomiky a managementu, členka Komory certifikovaných účetních KDY: středa 4. listopadu zahájení v 9:00 hodin (9:00-14:00 h) CENA: 1.700,- Kč (v ceně je zahrnuta DPH, coffee break, písemný materiál) PRODEJ v. s Komunikace jako základní předpoklad úspěšnosti prodeje: - Neverbální komunikace (řeč těla), její podíl a význam na celkové komunikaci, jak dešifrovat a využít jednotlivé signály, výcvik v jejich odhalování a používání. - Umění kladení otázek. - Technika aktivního naslouchání. - Efektivní argumentace, prezentace firmy a produktu. - Image obchodníka - jako základní prvek budování image firmy. - Haló efekt a jak s ním pracovat. Základy obchodních technik: - Příprava obchodního jednání. - Tipování zákazníka. - Sběr informací o zákazníkovi i o jeho konkurenci. - Analýza informací. - Stanovení základního a náhradního cíle. - Stanovení taktiky a strategie. - Etapy obchodního jednání. 13

14 BRNO LISTOPAD - PROSINEC Dešifrování kupních motivů zákazníka. - Námitky a jejich zvládání. - Jednání o ceně. - Zásady telefonní konverzace. - Časové úspory a ztráty. Diskuse, dotazy. Seminář je určen nejen pracovníkům obchodních oddělení, ale všem těm, kteří se problematikou prodeje zabývají. LEKTOR: Ing. Libor MINKS, dlouholetý lektor, trenér, konzultant KDY: středa 4. listopadu zahájení v 9:00 hodin (9:00-15:00 h) CENA: 1.999,- Kč (v ceně je zahrnuta DPH, coffee break, oběd, písemný materiál) Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup. MINIMUM CELNÍHO DEKLARANTA - 3denní v. s Uvedení do problematiky celních předpisů: účel, základní celní předpisy, základní pojmy. Celní hodnota zboží. Pravidla celního hodnocení, vliv dodací doložky INCO- TERMS a stanovení celní hodnoty. Vliv stanovení celní hodnoty na výši základu DPH při dovozu zboží. Praktické příklady. Ustanovení celních předpisů, které se vztahují na zboží od vstupu na celní území Společenství do doby, než je propuštěno do celního režimu: Vstup zboží na celní území Společenství. Předložení zboží k celnímu řízení. Souhrnná celní prohlášení. Dočasné uskladnění zboží. Celně schválená určení a podmínky jejich přidělování celními orgány. Propuštění zboží do celního režimu: Deklarant a zastupování v celním řízení. Formy celních prohlášení. Doklady nutné k celnímu řízení. Kontrola zboží. Rozhodnutí v celním řízení apod. Celní režimy: Druhy celních režimů. Podmínky propuštění. Formy celních prohlášení. Doklady nutné k celnímu řízení. Zjednodušené postupy v celním řízení. Celní dluh: Vznik celního dluhu, formy úhrady apod. Ulehčení platby (odklad, posečkání, splátky). Zajištění celního dluhu. Celní přestupky a celní delikty: Skutkové podstaty. Sankce. Informace k celnímu sazebníku integrovaného do TARIC CZ. Osvobození zboží od dovozního cla. Pravidla vyplňování celních prohlášení pro jednotlivé celní režimy: Specifikace jednotlivých údajů uváděných do celních prohlášení. Diskuse, dotazy. 14

15 LEKTOR: Marek REINOHA, poradce v oblasti cel a unijního obchodu, certifikován jako lektor tématu INCOTERMS 2010 Mezinárodní obchodní komorou (ICC) KDY: středa 4., čtvrtek 5. a pátek 6. listopadu zahájení vždy v 9:00 hodin (9:00-14:00 h) CENA: 4.950,- Kč (v ceně je zahrnuta DPH, coffee break, písemný materiál) Na požádání možnost zajištění ubytování. OBEC JAKO VLASTNÍK NEMOVITOSTÍ, ANEB OBECNÍ ZŘÍZENÍ, OBČANSKÝ ZÁKONÍK A KATASTRÁLNÍ ZÁKON NOVINKA v. s Obce patří mezi nejvýznamnější vlastníky nemovitého majetku v ČR. Současně jsou to specifické právnické osoby, jejichž nakládání s majetkem je přísně regulováno. Dochází k výraznému prolnutí práva soukromého s právem veřejným a ne všechny otázky jsou výkladově zcela jasné. S danou problematikou souvisí i novelizace zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Obsah semináře: Co vše je samostatná nemovitá věc. Co je pouhou součástí nemovitosti a jaké jsou výjimky z pravidla. Specifické postavení obce jakožto veřejnoprávní korporace. Hospodaření s nemovitým majetkem obce, náležitosti nabývání a pozbývání nemovitostí, některé užívací vztahy. Novelizace zák. č. 128/2000 Sb., o obcích. Problematika opuštěných nemovitostí. Obec jako oprávněná či povinná z věcného břemene. Zástavní právo k obecnímu nemovitému majetku. Obec a právo stavby. Diskuse, dotazy. Seminář je určen pracovníkům obecních úřadů zodpovědným za správu majetku obcí. LEKTOR: JUDr. Adam ZÍTEK, Ph.D., advokát, autor monografie Dopady nového občanského zákoníku na postavení a činnost SVJ, spoluautor učebnice Občanské právo hmotné. Závazkové právo. KDY: čtvrtek 5. listopadu zahájení v 9:00 hodin (9:00-14:00 h) CENA: 1.800,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, oběd, písemný materiál) Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-183/

16 BRNO LISTOPAD - PROSINEC 2015 PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY KE ŠKOLSKÉMU ZÁKONU NOVINKA v. s Cílem semináře je seznámit účastníky s tím, jak jsou obecná ustanovení školského zákona provedena v základních nařízeních vlády a vyhláškách, a přispět k usnadnění činnosti škol a školských zařízení při jejich praktickém použití. Obsah semináře: Základní prováděcí předpisy upravující proces vzdělávání (zejména nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání, vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, vyhláška č. 48/2005 Sb., vyhláška o základním vzdělávání, vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání, vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách). Základní prováděcí předpisy související s organizací vzdělávání (zejména vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů). Základní prováděcí předpisy upravující poskytování školních služeb (zejména vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování). Souvislosti s právními předpisy provádějícími jiné zákony (zejména zákon o pedagogických pracovnících, zákon o specifických zdravotních službách). Zapracování do dokumentace školy. Diskuse, dotazy. LEKTOR: PhDr. Mgr. Monika PUŠKINOVÁ, Ph.D., specialistka na školskou problematiku, autorka článků v časopise Řízení školy KDY: čtvrtek 5. listopadu zahájení v 9:00 hodin (9:00-14:00 h) CENA: 1.500,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář je akreditován MŠMT, číslo akreditace: 13460/ KATASTR NEMOVITOSTÍ V NÁVAZNOSTI NA ČINNOST STAVEBNÍCH ÚŘADŮ Obsahem semináře je zejména: - Využití územního rozhodnutí pro zápis do katastru nemovitostí. - Problémy smluv o výstavbě. - Zápis předkupního práva podle stavebního zákona v. s

17 - Zápis staveb do katastru nemovitostí a do RUIANu. - Novinky katastrálního zákona v návaznosti na evidenci staveb v katastru /veřejném seznamu/. - Hranice pozemků a další změny vyplývající z nově schválené vyhlášky ke katastrálnímu zákonu. - Informace o možnostech využití údajů katastru podle nové vyhlášky o poskytování údajů katastru. - Poznatky se zápisem jednotek do katastru, otázky prokazování vzniku společenství při převodu jednotek a další řešené problémy v souvislosti s novými právy. Diskuse, dotazy. LEKTOR: Ing. Naděžda VITULOVÁ, emeritní dlouholetá pracovnice resortu ČUZK Katastrálního pracoviště Brno-město KDY: čtvrtek 5. listopadu zahájení v 9:00 hodin (9:00-13:30 h) CENA: 1.650,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK I./PV-222/2003. PROJEKTOVÁ ŽÁDOST EU FONDŮ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ v. s Máte chuť realizovat projekt z EU fondů, ale nevíte, jak si napsat a podat projektovou žádost? Kurz Vám pomůže najít rychleji cestu k podání Vaší projektové žádosti a zorientování se v problematice EU fondů se zaměřením na oblast školství (vhodné pro školská i neškolská zařízení). Seminář se věnuje základní struktuře projektových žádostí, nabízí pochopení méně srozumitelných pojmů horizontální témata, klíčové aktivity, přímé a nepřímé náklady, monitorovací indikátory, dopady a místa realizace aj. Kurz je členěn do několika částí, v nichž bude prezentováno: - Typy operačních programů kam zařadit svůj projekt? Na koho se obrátit o pomoc, o radu? - OP VVV výzkum, vývoj a vzdělávání, OP Z, IROP. - Spolufinancování kolik peněz je hrazeno z EU, kolik z ČR a kolik spolufinancuji já? - Nové programové období prioritní osy. - Co je to výzva, splňuji její podmínky? 17

18 BRNO LISTOPAD - PROSINEC Základní struktura projektové žádosti. - Práce s příručkou pro příjemce. - Elektronický formulář projektové žádosti a práce s ním. - Propojení klíčových aktivit. - Jak nastavit rozpočet projektu. - Jak sestavit realizační tým nepersonifikovat. - Jak popsat monitorovací indikátory. - Nejčastější formální chyby. Seminář je určen pro pedagogické i nepedagogické zaměstnance MŠ, ZŠ, SŠ, SOŠ, VOŠ, VŠ, neziskové organizace, kulturní a vzdělávací centra, výrobní podniky - výcvikové středisko, praxe studentů. Doporučujeme účastníkům vzít si s sebou notebook. LEKTOR: Mgr. Helena REPAŇOVÁ, projektová manažerka, lektorka KDY: čtvrtek 5. listopadu zahájení v 9:00 hodin (9:00-15:00 h) CENA: 1.400,- Kč (v ceně je zahrnuta DPH, coffee break, oběd, písemný materiál) MS PowerPoint - pro pokročilé v. s Předpokládané znalosti - Samozřejmostí pro úspěšné zvládnutí kurzu MS PowerPoint pro pokročilé je znalost práce s operačním systémem MS Windows a neméně důležité jsou znalosti na základě kurzu MS PowerPoint základy. Zaměření - Po absolvování kurzu budete vytvářet ještě působivější prezentace v programu MS PowerPoint. Kurz je určen pro administrativní a řídící pracovníky, pro které je velmi důležité co nejlépe prezentovat výsledky své práce. Obsah Barevná schémata (pouze verze 2003). Předlohy nadpisů, snímků, podkladů a poznámek. Načítání snímků z externích zdrojů. Vložení objektů (tabulky Excelu, ). Vložení akcí pod texty a objekty. Tlačítka akcí. Vlastní prezentace. Animace podrobně. Komentáře. Týmová práce: sledování změn (revize), směrování. Práce s multimédii. Vložení zvuku a videa. Determinanty tvorby prezentace a její předvádění - tipy a triky. 18

19 Motivy, vylepšené funkce a grafika; SmartArt. LEKTOR: LEKTOŘI autorizovaného školícího střediska NICOM, a. s., KDY: čtvrtek 5. listopadu zahájení v 9:00 hodin (9:00-16:00 h) KDE: BRNO, učebny NICOM, a. s., Smetanova 3 CENA: 3.122,- Kč (v ceně je zahrnuta DPH, výukové materiály) Vždy každý účastník samostatně u PC. Platba pouze převodem. VNITŘNÍ PŘEDPISY ŠKOLY NOVINKA v. s Obsah semináře: Povinné vnitřní předpisy, fakultativní vnitřní předpisy školy nutné pro její chod. Školní řád a vnitřní řád, jejich charakteristika, obsahové uspořádání. Povinnosti ředitele školy a školského zařízení v souvislosti s vydáním a zveřejněním školního a vnitřního řádu. Tvorba vnitřních předpisů. Diskuse, dotazy. LEKTOR: PhDr. Mgr. Monika PUŠKINOVÁ, Ph.D., specialistka na školskou problematiku, autorka článků v časopise Řízení školy KDY: pátek 6. listopadu zahájení v 9:00 hodin (9:00-14:15 h) CENA: 1.400,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, studijní materiál) Seminář konaný v rámci akreditovaného Studia pro ředitele škol a školských zařízení F1. Seminář je možné absolvovat i jako jednodenní. Je podána žádost na MŠMT o akreditaci tohoto jednodenního vzdělávacího semináře. Aktuálně naleznete na PROFESIONÁLNÍ A OSOBNÍ IMAGE MODERNÍ ŽENY - 2denní NOVINKA v. s Obsah semináře: KARIÉRA A OSOBNÍ ŽIVOT (jak stíhat to důležité bez nadměrného stresu, základy a principy TM, tvorba osobního modelu časového rozvrhu). KOMUNIKACE V ZAMĚSTNÁNÍ A V RODINĚ (jak uplatnit základy asertivního jednání 19

20 BRNO LISTOPAD - PROSINEC 2015 a dosáhnout svých cílů, komunikační pomůcky a triky ). CHCI BÝT SEBEVĚDOMÁ, ATRAKTIVNÍ A ÚSPĚŠNÁ (uvědomit si cíle, které chci já, neustále se nepřizpůsobovat tomu, co se po mně chce a co ostatní ode mě očekávají - nebýt sobecká, ale také neztratit sama sebe). NENÍ UMĚNÍ BÝT KRÁSNÁ VE DVACETI (rady a tipy pro mladé ženy a také ty ženy, které jsou úspěšné ve zralém věku a chtějí si zachovat svěžest a atraktivitu až do pozdního seniorského věku). ETIKETA V OBLÉKÁNÍ PRO RŮZNÉ NEFORMÁLNÍ I SPOLEČENSKÉ PŘÍLEŽITOSTI (volba vhodného outfitu do práce, na pracovní schůzku, pracovní oběd, velké společenské akce, kabelky, doplňky, barvy, účesy, šperky ). STYLISTICKÁ PORADNA (jaký jsem typ postavy a jak přizpůsobovat svůj šatník co zvýraznit a jak, co potlačit a jak). MOJE NOVÁ IMAGE - barvová typologie a poradenství, americká metoda + německá metoda (přikládání šátků) - vhodné doplňky, šperky, brýle, látky a vzory - barevné škály dle barvového typu - vhodný účes a střih vlasů, barvení - co rozhodně musím mít v šatníku a co tam nepatří OSOBNÍ MAKE-UP (mini kurz líčení na míru) - vhodný výběr dekorativní kosmetiky - správné líčení, korekce nedostatků, využívání tzv. kamufláží při líčení - denní a večerní make-up - líčení mladé a zralé pleti nezbytné rady a chytré postupy - pomůcky pro líčení a zacházení s nimi - možnosti neinvazivních korekcí obličeje z nabídky estetické dermatologie KOSMETICKÁ PORADNA - odborná diagnostika pleti - péče o pleť s ohledem k věku a dispozicím - domácí péče o pleť na profesionální úrovni - orientace v nabídce kosmetických výrobků základní informace o složení výrobků a jejich účinných látek - získání přehledu o zhodnocení nabídky pro specifické řešení problému - přípravky pro mladou pleť, pleť s akné, kuperózou, prvními projevy vrásek, zralou pleť - novinky v kosmetickém průmyslu a péči o pleť 20

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 BRNO Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: + PRÁZDNINOVÉ SEMINÁŘE pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: + PRÁZDNINOVÉ SEMINÁŘE pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce

Více

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 2015 katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 VZDĚLÁVÁNÍ Jsme poradenské, informační a vzdělávací centrum. Dynamicky

Více

Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.

Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox. V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku

Více

Nezisková sféra. kurzy a semináře září prosinec 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Nezisková sféra. kurzy a semináře září prosinec 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Nezisková sféra kurzy a semináře září prosinec 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Dámy a pánové,

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje

Vzdělávací institut Středočeského kraje Úvod Úvod Vážené kolegyně a vážení kolegové, konec roku 2013 prý znamená konec složitého období a začátek období lepšího a příjemnějšího, ne tak krizového a problematického, jako bylo období několika let

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře září prosinec 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ

Více

ODBORNÉ SEMINÁŘE LISTOPAD-PROSINEC 2011

ODBORNÉ SEMINÁŘE LISTOPAD-PROSINEC 2011 DÁREK ZDARMA PRO vás ODBORNÉ SEMINÁŘE LISTOPAD-PROSINEC 2011 Vzdělávací agentura PROFESIM, akreditovaná instituce MV ČR a MPSV ČR, si Vás dovoluje pozvat na odborné semináře v Olomouci, v Brně, ale i ve

Více

Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V

Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH Vážení a milí klienti, dostáváte od nás

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře září prosinec 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře září prosinec 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře září prosinec 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Dámy a pánové,

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ LISTOPAD-PROSINEC 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ LISTOPAD-PROSINEC 2015 Akreditovaná instituce MV ČR Akreditované semináře MV ČR Akreditované semináře MPSV ČR KATALOG SEMINÁŘŮ LISTOPAD-PROSINEC 2015 www.profesim.cz FINANCE UŠETŘÍTE U ZAKÁZKOVÝCH SEMINÁŘŮ Chcete, aby pro Vás

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2015 Akreditovaná instituce MV ČR Akreditované semináře MV ČR Akreditované semináře MPSV ČR KATALOG SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2015 www.profesim.cz FINANCE UŠETŘÍTE U ZAKÁZKOVÝCH SEMINÁŘŮ Chcete, aby pro Vás bylo

Více

Právo pro právníky i neprávníky

Právo pro právníky i neprávníky V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Právo pro právníky i neprávníky kurzy a semináře leden červen 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za

Více

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ ČERVENEC - SRPEN 2014 Semináře, kurzy a tréninky z oblastí: - Management firem - Rozvoj osobnosti - Marketing, obchodní dovednosti a obchodní právo - Mezinárodní obchod,

Více

ODBORNÉ SEMINÁŘE LISTOPAD-PROSINEC 2012

ODBORNÉ SEMINÁŘE LISTOPAD-PROSINEC 2012 ODBORNÉ SEMINÁŘE LISTOPAD-PROSINEC 2012 Vzdělávací agentura PROFESIM, akreditovaná instituce MV ČR a MPSV ČR, si Vás dovoluje pozvat na odborné semináře konané v Olomouci a v Brně. Akreditované semináře

Více

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA 11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 12. 5. 2015 UPLATŇOVÁNÍ DPH SE

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Katalog PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH únor 2012 červenec 2012 5981 - ICU-Katalog 2012.indd 1 30.1.2012 11:03:00 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře květen / srpen 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz předplatné on-line

Více

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO DUBEN - SRPEN 2015 Vedení firem, organizační management Sekretářky, asistentky Rozvoj osobnosti Marketing, obchodní dovednosti, obchodní

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ 2015 Vážené klientky, vážení klienti, Dostává se Vám do rukou katalog s nabídkou vzdělávacích kurzů a seminářů, kterou pro rok 2015 připravil Ústav profesních studií,

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 HRADEC KRÁLOVÉ Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ SOVA STUDIO

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ SOVA STUDIO PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ SOVA STUDIO listopad 2014 únor 2015 Organizační management Sekretářky, asistentky Rozvoj osobnosti Marketing, obchodní dovednosti, obchodní právo Mezinárodní obchod,

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

ODBORNÉ PUBLIKACE. účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní. management rozvoj osobnosti časopisy

ODBORNÉ PUBLIKACE. účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní. management rozvoj osobnosti časopisy ODBORNÉ PUBLIKACE účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní management rozvoj osobnosti časopisy 2011 NAKLADATELSTVÍ ANAG OBSAH ÚČETNICTVÍ 2 13 DANĚ 14 23 PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ 24 39 PRÁVO OSTATNÍ

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Ve všech našich

Více