V tomto čísle najdete: Krátce... TÝDENÍK DUBNA 2014 XXII. ROČNÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V tomto čísle najdete: Krátce... TÝDENÍK 17 30. DUBNA 2014 XXII. ROČNÍK"

Transkript

1 TÝDENÍK V tomto čísle najdete: DUBNA 2014 XXII. ROČNÍK Jednotné přijímací zkoušky?... 2 Problémy ve vztazích v kolektivu třídy pomohou vyřešit koně... 5 Při činnostní výuce zažívají všichni žáci úspěch... 7 FOTO: Petr MERTA Mnohdy je důležitější vědět, o čem se mlčí, než to, o čem se mluví. Roman Kozel Krátce května Lásky čas, ale i svátek práce, který se po celém světě slaví od roku 1890 z rozhodnutí kongresu 2. internacionály. 2. května Začíná společná část státní maturitní zkoušky. Studenti středních škol budou až do 15. května postupně psát didaktické testy a písemné práce. 3. května Od roku 1971 se z iniciativy sdružení v USA (NASA, UNEP) slaví Den Slunce. 3. května V roce 1991 uspořádalo sdružení Reportéři bez hranic poprvé Mezinárodní den svobody tisku. Nabídnou pedagogické fakulty nekvalifikovaným učitelům možnost doplnit si vzdělání? V České republice je, podle analýzy ministerstva školství, bez kvalifikace pedagogů. Část z nich ale již studuje, část plánuje studium zahájit. Pokud by se tak nestalo, museli by podle platného zákona o pedagogických pracovnících ze školství 1. ledna 2015 odejít. Aby k tomu nedošlo, připravilo ministerstvo školství novelu zákona, která by měla situaci řešit. Novela zákona o pedagogických pracovnících zavádí čtyři výjimky z kvalifikace. První se vztahuje na ty zaměstnance, kteří k 1. lednu 2015 dosáhnou věku 55 let a mají nejméně dvacetiletou praxi za katedrou, další pak na tzv. rodilé mluvčí nebo odborné pracovníky ve školství, například umělce, trenéry, ale také mistry odborného výcviku. Poslední se pak týká těch případů, kdy ředitel školy nebude moci ve svém okrese sehnat kvalifikovaného pedagoga. Pak bude moci na nezbytně nutnou dobu přijmout i nekvalifikovaného. Tím však, podle návrhu novely zákona, není dotčena odpovědnost ředitele školy nebo školského zařízení za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb podle zvláštního právního předpisu. Novela sice nabízí další možnosti pro nekvalifikované, podstatou ale stále zůstává, že vzdělávat naše žáky mohou jen kvalifikovaní pedagogové. Proto Marcel Chládek, ministr školství, podle svých slov domluvil s děkany pedagogických fakult, že ještě letos vypíšou speciální termíny přijímání pro zájemce o doplnění vzdělání z řad nekvalifikovaných pedagogů. Zajímalo nás proto, jestli tomu tak je a zda pedagogické fakulty opravdu nabídnou zájemcům o doplnění kvalifikace nějaké kurzy či jiný druh studia a zda dostaly od ministerstva školství konkrétní požadavky i příslib peněz na zajištění tohoto studia. O odpověď jsme požádali děkanky a děkany všech pedagogických fakult. Jako první reagoval Pavel DOULÍK, děkan Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem. Pokud jde o studijní obory a další programy (v rámci celoživotního vzdělávání), které naše fakulta nabízí nekvalifikovaným učitelům, pak samozřejmě podporujeme myšlenku pana ministra, dohodli jsme se na tom i v rámci jednání Asociace děkanů pedagogických fakult ČR. Těmto uchazečům nabízíme široké spektrum oborů směřujících k učitelské kvalifikaci. (Pokračování na str. 3)

2 2 Zápisník Ministr na Slovensku Ministr školství Marcel Chládek navštívil minulý týden v rámci společného setkání vlád Slovenskou republiku. V průběhu návštěvy se ministr podíval například do jednoho ze slovenských výchovných ústavů, jednal se zástupci slovenských sportovních svazů a běžel také Račianský půlmaraton. mšmt Vítězství Devět výherců soutěže Cisco Networking Academy Games v Praze ze středních škol v Plzni, Šumperku a České Třebové má možnost studovat na FIT ČVUT bez přijímacích zkoušek. Soutěž pořádá Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze. jh Vím proč Soutěž o nejlepší fyzikální pokus na webových stránkách www. VIMPROC.cz má vítěze. Nejvíc hlasů veřejnosti v kategorii ZŠ získal pokus s názvem Coca-Cola dvakrát v akci od Kláry Mužíkové ze Stříbra. Během čtyř měsíců trvání soutěže se do ní zapojilo 614 žáků. jk Podpora psychologů Ministerstvo školství vyhlašuje Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce Školám budou poskytnuty finanční prostředky na mzdy pro školní psychology a speciální pedagogy ve výši 50 milionů korun. mšmt Nic si z toho, že ti to rozpočitadlo nějak nevychází, nedělej, Maruško. My taky s rozpočtem každoročně nevycházíme! KRESBA: Milan KOCMÁNEK Pedagogičtí pracovníci by mohli mít status chráněné osoby Učitelé a vychovatelé by mohli mít status chráněné osoby, chovanci, kteří by je napadli, by pak dostali mnohem přísnější tresty. S tímto návrhem přišel ministr školství Marcel Chládek po jednání s řediteli výchovných ústavů. Ředitele svolal kvůli nedávnému brutálnímu útoku chovanců na vychovatele ústavu v Králíkách. Ústavy také mají dostat víc peněz, ministr zvažuje i navýšení personálu. Je to signál společnosti, že tato skupina osob si zaslouží zvýšenou ochranu, řekl M. Chládek k návrhu. K napadání prý totiž dochází i v běžných školách, kantorům či vychovatelům vyhrožují často i rodiče žáků či chovanců. Statusem chráněné osoby se inspiroval na Slovensku, toto řešení by prý pro ochranu kantorů bylo vhodnější než status veřejného činitele, jak původně zvažoval. Není to tak lehce zneužitelné, vysvětlil. Novinka by si ale vyžádala i změny dalších zákonů. Ochrana by se vztahovala jak na fyzické, tak i slovní útoky či kyberšikanu. Jsem zastáncem toho, že i přísnější tresty mohou být prevencí, dodal ministr. Zároveň upozornil, že děti se chovají jinak než v minulosti a společnost na to musí reagovat. Při té příležitosti kritizoval své předchůdce, že tuto problematiku zanedbali a vše se zametalo pod koberec. Ministr chce ústavům přidat víc peněz na vybavení a školení vychovatelů. Přesnou částku prý ale budou napřed muset vyčíslit. Řešit chce také to, jak by měla být zařízení zabezpečena. Za současného stavu se totiž nediví, že chovanci mohou snadno utéct. čtk MŠMT startuje debatu k jednotným přijímacím zkouškám Ministerstvo školství připravuje zavedení centrálního systému přijímacích zkoušek pro maturitní obory středních škol. Již nyní jednotné přijímací testy řada krajů zajišťuje za pomoci soukromých firem. Ministerstvo školství by však testy školám poskytlo zdarma. Hlavním důvodem pro jejich zavedení je snižující se úroveň žáků, kteří vycházejí ze Překvapující zpráva: Děti čtou Podle průzkumu Čtení pomáhá navštěvují knihovny čtyři pětiny žáků a studentů základních a středních škol. Polovina respondentů přečte ročně 13 a více knih. Pouze necelé jedno procento nepřečte za rok ani jeden titul. Více než 80 procent dotázaných bere do rukou také časopisy. Podle výsledků Media projektu Unie vydavatelů jsou nejčtenějšími časopisy pro děti a mládež ABC, Bravo a Popcorn. První knihou, kterou české děti přečtou úplně samy, bývá nejčastěji Honzíkova cesta, Harry Potter a Deník malého poseroutky. Mezi nejmladšími čtenáři projektu Čtení pomáhá jsou populární také časopisy Čtyřlístek a Sluníčko. ij základních škol. Podmínkou pro jejich zavedení je podle M. Chládka také změna způsobu financování regionálního školství. Po této změně mohou být podle něj i připravované přijímací zkoušky jedním z nástrojů, který napomůže udržovat kvalitu regionálního školství. S debatou nad jednotnými testy začínáme již nyní, a to hlavně z toho důvodu, abychom zvážili všechna pro a proti takovéhoto zásadního kroku. Potřeba jednotných celostátních testů vzešla především z podnětu krajů, školských odborů, ale i mnohých ředitelů středních i základních škol. Proto budeme právě s nimi probírat argumenty pro a proti včetně možných rizik, říká k celé záležitosti ministr školství M. Chládek. mšmt

3 Nabídnou pedagogické fakulty nekvalifikovaným učitelům... (Dokončení ze str. 1) Navíc je třeba zdůraznit, že přípravou učitelů se na UJEP v Ústí nad Labem zabývají tři fakulty PF (MŠ, 1. stupeň ZŠ, anglický jazyk, český jazyk, hudební výchova, výtvarná výchova a tělesná výchova), FF (německý jazyk, historie, základy společenských věd) a PřF (fyzika, chemie, biologie, matematika, informatika a geografie). Konkrétně mohu uvést, že jsme uchazečům o studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ prodloužili možnost podávat přihlášky až do 30. dubna. V rámci celoživotního vzdělávání pak nabízíme dlouhodobě různé formy doplňujícího pedagogického studia (pro učitele SŠ, 2. stupně ZŠ, učitele odborného výcviku či praktického vyučování) a nově též rozšiřující studium pro učitele 1. stupně ZŠ. Filozofická fakulta pak nabízí v kombinované formě studia učitelské studium německého jazyka, PřF učitelské studium fyziky, matematiky, chemie a nově též biologie v kombinované formě studia. Myslím si, že nabídka je značně široká. Osobně jsem přesvědčen, že nekvalifikovaní učitelé mají (a měli i v uplynulých 10 letech, kdy se o doplnění potřebné kvalifikace vědělo) dostatečný prostor k doplnění nutné kvalifikace. Pan ministr hovořil na našem jednání i na tiskové konferenci o tom, že MŠMT má na dokvalifikování učitelů částku až 21 miliónů. Tu přislíbil pro fakulty připravující učitele, které pomohou se získáním kvalifikace učitelům. Pravdou je, bohužel, že se zatím nehovořilo o tom, jak bude tato podpora vypadat a jak bude částka rozdělena. Navíc ministerstvo ve věci financí jedná vždy s vysokou školou, nikoli s fakultami. Právě od výše zmíněné finanční podpory se bude odvíjet množství uchazečů, které budeme moci přijmout. Limity financovaných studentů v posledních letech cíleně klesají a není v silách fakult, aby připravovaly další (nadlimitní) studenty bez příslušné finanční podpory. Propad státní dotace je na PF UJEP za poslední 3 roky cca 10 miliónů (10 % rozpočtu). Takže ano, rádi ministerstvo podpoříme a svého poslání v získávání kvalifikace učitelů se nevzdáváme, potřebujeme ale finanční podporu právě ze strany ministerstva. Odpověď nám poslal i Čestmír SERAFÍN, děkan Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ILUSTRAČNÍ FOTO: Stanislav JUGA 3 již mnoho let nabízí vzdělávací kurzy v rámci celoživotního vzdělávání pro nekvalifikované učitele působící v praxi a rovněž realizuje bakalářská a na ně navazující studia magisterská vedoucí k získání kvalifikace učit na mateřských, základních i středních školách v kombinaci prezenční a distanční formy studia pro učitele nebo zájemce o tato studia, resp. povolání, nemající vysokoškolské vzdělání. Nabídka je tudíž dostatečně široká a poměrně stálá a dlouhotrvající. Stanovisko ostatních děkanek a děkanů nám zaslal Michal VANČURA, děkan Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Minulý týden (PO- ZNÁMKA REDAKCE: 15. dubna) proběhlo jednání Asociace děkanů pedagogických fakult České republiky (ADPF ČR). Jelikož jsme se shodli, že jsme všichni dostali mail se stejnými dotazy, byl jsem pověřen, abych za děkanky a děkany pedagogických fakult reagoval. Dne 11. dubna 2014 Vám pan děkan Doulík zaslal odpověď za PedF v Ústí nad Labem. V podobném duchu se na našem zasedání vyjádřili i ostatní děkanky a děkani PedF. Proto prosím přijměte odpověď děkana Doulíka jako odpověď za všechny pedagogické fakulty s dodatkem, že ve čtvrtek 17. dubna 2014 rektoři našich univerzit obdrželi dopis od ministra školství, ve kterém deklaruje jak finanční podporu, tak navýšení limitů počtu studujících pro fakulty, které do svých studijních programů přijímají učitele z praxe pro dokvalifikování. Olga ŠEDIVÁ Z dopisu Marcela Chládka rektorům univerzit: inisterstvo školství, mlá- a tělovýchovy Mdeže provedlo podrobné zjišťování zaměřené na počty a zaměření učitelů, jichž se tato povinnost týká. Z výsledků šetření vyplývá, že se jedná zejména o povinnost doplnění kvalifikace studiem v bakalářských a magisterských oborech zaměřených na předškolní pedagogiku, speciální pedagogiku, učitelství pro I. stupeň a učitelství pro II. stupeň a střední školy, zejména pro cizí jazyky. Velice oceňuji přístup vysokých škol a jejich snahu tuto nelehkou situaci řešit, třeba i tím, že jsou vysoké školy připraveny prodloužit termíny přijímacího řízení a přijmout vyšší počet uchazečů o studium. Financování tímto krokem navýšeného počtu studentů bude zajištěno zvýšením limitu počtu studií. Toto navýšení bude předmětem dohodovacího řízení v souladu s čl. 41 a 43 Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT 1318/ Zdůvodnění žádosti o zvýšení limitu, předložené rektorem příslušné veřejné vysoké školy, bude vycházet ze skutečnosti počtu přijatých studentů v rámci výše uvedeného opatření.

4 4 ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ ŠKOLSTVÍ Předsedou ČMKOS byl zvolen Josef Středula Novým předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů se stal dosavadní šéf nejsilnějšího svazu KOVO Josef Středula. Na příští čtyři roky ho do čela největší odborové centrály v zemi zvolili delegáti VI. sjezdu ČMKOS, získal 142 z 227 hlasů. Jak je upravena doba účinnosti kolektivní smlouvy? Dotazy na to, jak je v zákoníku práce upravena doba účinnosti kolektivní smlouvy, dostáváme často. Zeptali jsme se proto právníka Víta Berky a požádali ho i o upřesnění, zda je možno některé závazky sjednávat i zpětně. Vustanovení 26 odst. 2 zákoníku práce je uvedeno: Účinnost kolektivní smlouvy začíná prvním dnem období, na které byla kolektivní smlouva uzavřena, a končí uplynutím tohoto období, pokud doba účinnosti některých práv nebo povinností není v kolektivní smlouvě sjednána odchylně. Z citovaného ustanovení zákona je podle Víta Berky patrné, že mezi specifika kolektivní smlouvy jako smluvního typu patří skutečnost, že může být uzavřena se zpětnou účinností. Tento závěr vychází ze skutečnosti, že účinnost kolektivní smlouvy začíná prvním dnem období, na které byla uzavřena, a končí uplynutím tohoto období. Dané období může na základě dohody stran začít i v minulosti, což může být praktické například pro případ dlouhotrvajícího kolektivního vyjednávání, kdy bude kolektivní smlouva pro daný rok uzavřena až v průběhu toho roku. Rovněž je možné sjednat odlišným způsobem účinnost různých částí kolektivní smlouvy i jednotlivých závazků. Tento postup se v praxi často týká problematiky odměňování, o kterých se vyjednává zpravidla každý rok na rozdíl od zbytku kolektivní smlouvy, který je uzavřen na delší období, popřípadě na dobu neurčitou, vysvětluje Vít Berka. red Návštěva Domažlic potvrdila přátelství mezi odboráři Vzájemné návštěvy kolegů odborářů ze Slovenska a členů Krajské rady odborového svazu pracovníků školství Plzeňského kraje se stávají milou tradicí. Potvrzením toho byl i pobyt předsedy OZ PŠaV SŠ východoslovenského regionu L. Kvašniaka a jeho dvou kolegů v našem Plzeňském kraji. Tentokrát se staly jejich hostiteli Domažlice. Po uvítání místostarostou v krásné obřadní síni radnice navštívili hosté střední odborné učiliště. Školské odbory: informace, fakta, argumenty Josef Středula porazil svého protikandidáta, dosavadního místopředsedu ČMKOS Václava Pícla. Toho podpořilo 67 odborářů. ČMKOS neměla lídra od podzimu, kdy její tehdejší předák Jaroslav Zavadil po svém zvolení do sněmovny odešel z funkce. ČMKOS zastřešuje 29 svazů s asi 370 tisíci členy. Neodpustím křivdy na za- městnancích. Umím být hodně tvrdý, charakterizoval sám rový svaz Kovo. Je mu 46 let, sebe nový šéf odborů a poslal vystudoval Střední průmyslo- tak vzkaz vládě i zaměstnavavou školu strojnickou v Opa- telům. Hned po zvolení do čevě. Po škole pracoval ve vítkola ČMKOS se J. Středula vzdal vických železárnách na údržbě funkce v čele odborového svaválcovací trati, v roce 1990 se zu Kovo. Vedení ČMKOS do- ve 22 letech stal místopředseplnili dva místopředsedové Vít dou základní organizace od- Samek a Radka Sokolová. borů; od roku 1993 působil ja- Josef Středula byl výrazný ko místopředseda Odborovéku 2005 vedl největší odbo- kritik pravicových vlád, od roho svazu Kovo. FOTO: AUTOR Absolvovali prohlídku učeben, pracovišť kadeřnic, kosmetiček i truhlářské dílny. Seznámili se s konkrétními výsledky spolupráce s bavorskými školami a firmami. K návštěvě Domažlic patřilo i zdolání 196 schodů na věž kostela. Odměnou byly nádherné rozhledy nejen na město samotné, ale i na významná místa v okolí. Po náročném sestupu naše hosty i doprovázející členy krajské rady očekával ponocný. Nejenže nám zazpíval písničku, která se ozývá na domažlickém náměstí ve večerních hodinách, ale umožnil nám i vstup do kostela. Kromě nádherné barokní výzdoby jsme mohli vidět unikátní skleněný oltář. Další naše kroky vedly na Hrádek. Po připomenutí dávné historie odbojných Chodů Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová Tominová z ČSSD odborářům na sjezdu slíbila, že se zasadí o zlepšení podmínek zaměstnanců, posílení požadavků na bezpečnost práce či zvýšení minimální mzdy. Druhý den sjezdu ČMKOS mezi odboráře zavítali i prezident Miloš Zeman a premiér Bohuslav Sobotka. idnes.cz v čele s Janem Sladkým Kozinou jsme vyjeli na Výhledy, oblíbené místo spisovatele J. Š. Baara. Zcela jiné dojmy si naši hosté odváželi z návštěvy podvodní pozorovatelny, která je v hloubce osm metrů pod hladinou zatopeného lomu. Potom už byl čas jen na krátkou procházku po domažlickém náměstí a zpáteční cestu do místa přechodného domova v Plané u Mariánských Lázní. Hosté odjížděli domů se slibem, že na podzim se opět uvidíme. Tentokrát v roli hostů na východním Slovensku budeme my. Jiří POPELKA předseda KROS Plzeňského kraje

5 5 Problémy ve vztazích v kolektivu třídy pomohou vyřešit koně Snad všichni pedagogové řeší potíže v třídním kolektivu uzavření žáci, s nimiž se nikdo nebaví a je potřeba dodat jim sebevědomí, třídní kápo, který je mnohdy až agresorem a je potřeba trochu mu srazit hřebínek. Problémy v oblasti chování, učení, vztahů v kolektivu nebo přímo šikanu mohou překvapivě pomoci vyřešit koně. To, že koně pomáhají dětem i dospělým s pohybovými problémy, je dobře známý fakt. Obor hiporehabilitace je ale mnohem širší. Jedna ze čtyř jeho disciplín nazvaná aktivity s využitím koní (AVK) je specializovaným pedagogickým a sociologickým oborem, jehož posláním je pomáhat lidem znevýhodněným především v oblasti rozvoje sociálních schopností a dovedností, například dětem s poruchami chování nebo učení, rizikovým sociálně znevýhodněným skupinám mládeže, ale často i dětem z běžné populace, které potřebují například posílit schopnost spolupracovat ve skupině. Koně jsou, stejně jako lidé, sociálně žijící tvorové, ale pravidla jejich společenského života jsou relativně jednodušší a jednoznačnější. Pokud má člověk možnost nahlédnout do jejich světa, může se mnoho dozvědět i o sobě, o vztazích mezi lidmi. Má-li třeba dítě problém najít si kamarády, je nesmělé, neprůbojné, může mu kůň pomoci najít ztracenou sebedůvěru a zvýšit sebehodnocení. Kůň je totiž pro dítě většinou symbolem síly a klamně i odvahy. Dejte dítěti do ruky vodítko, na jehož konci stojí to nádherné obrovské zvíře, a naučte ho, jak správně a bezpečně navázat s koněm kontakt, jak porozumět jeho řeči těla a jak mu vlastním tělem říci, co od něho chce a to veliké zvíře ho začne poslouchat. To je přece úspěch. Když dokážu klidně a důsledně stát za svým, ten kůň mě poslouchá. Z takového prožitku si dítě může hodně odnést, říká Jindřiška Vladyková z jezdeckého klubu Vladykův Dvůr, kde se na aktivity s využitím koní specializují. Když je dítě naopak sebevědomé až příliš a nerado se podřizuje autoritám, kůň mu svými přirozenými reakcemi velice rychle ukáže, kde jsou jeho hranice a že agresivitou a vztekem ničeho nedosáhne. Toho lze využít například při řešení problémů se šikanou. Kůň totiž funguje jako přirozený regulátor chování. Zde je důležitá práce s celým kolektivem, ve kterém se šikana objevila. Děti jsou v pro ně neobvyklém prostředí tím jsou vytrženy z obvyklého stereotypu, který jim šikanu umožňuje. Pak nastupují pro ně neobvyklé úkoly čistit koně, připravovat ho pro práci, překonávat s ním různé překážky a plnit zajímavé úkoly. Aby to dokázaly, musí se nejen naučit porozumět koni, ale především spolupracovat mezi sebou vzájemně. Rozdíly v sociálním postavení jednotlivých dětí v rámci třídy se stírají a místo nich nastupuje atmosféra spolupráce. Třídní agresor dostane za úkol pracovat s koněm dominantním, který mu nic neodpustí, a dětem, které jsou obětí šikany, je přidělen kůň lehce ovladatelný a ochotný. To umožní vyrovnat síly, stabilizovat situaci v kolektivu a nasměrovat jej více ke vzájemnému respektu a toleranci, popisuje Jindřiška Vladyková. Školní kolektivy se v našich podmínkách bohužel ke koním dostávají stále pouze ve výjimečných případech, a to i přesto, že obor AVK je v České republice dostupný již od roku 2009 a v současné době se mu věnuje 24 hiporehabilitačních středisek po celé republice. Informovanost rodičů, pedagogů a psychologů je stále velmi slabá. Práce s celými kolektivy je dosud velmi problematická, protože v systému našeho školství naráží na řadu překážek. Ať už finančních, či technických. A tak se ke koním dostávají stále spíše jednotlivci. Zahájení programu AVK ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV předchází vstupní pohovor s instruktorem, který vám pomůže identifikovat, s čím potřebuje dítě pomoci. Nedílnou součástí vstupního procesu je písemný souhlas lékaře či psychologa. Důležité je najít takové hiporehabilitační středisko, které má vhodné podmínky především vycvičeného koně správného charakteru pro řešení konkrétního problému. Jedná-li se o řešení problémů celého kolektivu, je nejlepší, když se třídní učitelka či vychovatelka obrátí přímo na Českou hiporehabilitační společnost, respektive na středisko, které se v příslušném regionu AVK věnuje. Instruktoři střediska vám připraví program odpovídající konkrétnímu problému, který se ve třídě objevil. Děti ani nemusí vědět, že se jedná o řízenou práci s kolektivem, pobyt u koní mohou vnímat podobně jako třeba školní výlet či exkurze a projekty, kterých se školy běžně účastní. Více informací na

6 6 Dodatek ke smlouvě Zaměstnavatel chce od zaměstnankyně po rodičovské dovolené podepsat dodatek pracovní smlouvy s jiným pracovním zařazením. Pokud jej nepodepíše, nehrozí jí automatické skončení FOTO: Petr MERTA pracovního poměru? Ve smyslu 40 zákoníku práce je každý dodatek pracovní smlouvy dohodou o změně obsahu pracovního poměru. K uzavření takové dohody je ale nutný souhlas obou smluvních stran. Jednostranné vyhotovení dodatku k pracovní smlouvě zaměstnavatelem, aniž by s takovým dodatkem zaměstnanec souhlasil a svůj souhlas vyjádřil podpisem (nestačí ale podpis pouze potvrzující, že byl návrh zaměstnavatele na změnu převzat), nemůže mít žádné právní účinky. Z 564 občanského zákoníku vyplývá, že v případě, že pracovní smlouva byla uzavřena písemně, musí být její změna také provedena písemně. Nesouhlas zaměstnankyně se změnou obsahu pracovní smlouvy vyjádřený tím, že dohodu o její změně nepodepíše, nemůže mít za následek ukončení jejího pracovního poměru. Pokud by zaměstnavatel nemohl bez změny pracovní smlouvy vyřešit své provozní problémy (a zaměstnankyně jakoukoliv změnu odmítne), musel by postupovat některým ze způsobů upravených zákonem. V daném případě by pravděpodobně šlo o nadbytečnost s možností výpovědi podle 52 písm. c) zákoníku práce nebo skončení pracovního poměru dohodou z téhož důvodu. V takovém případě ovšem vznikne nárok na odstupné. Vít BERKA K zápisu o rok později Pokud dítě dostane rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a současně je povolen odklad povinné školní docházky, musí znovu o rok později k zápisu? Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, nedochází tím automaticky k přijetí na následující školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Je možno podat žádost i v jiné škole, než v které byla podána žádost původně. Dítě se k zápisu osobně dostavit nemusí. Vít BERKA Ukončování vzdělávání Byla již provedena změna vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem? Ve Sbírce zákonů ČR, částce 14, rozeslané dne je publikována vyhláška č. 36/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb. a která nabyla účinnosti dnem 15. března Vyhláškou se mění tato ustanovení: 2 odst. 1, 3, 4; 4 odst. 5; 5 odst. 1 a 2; 6 odst. 1 a 4. Do vyhlášky je novelou dále vložen nový 10 a) tohoto znění: Odměňování předsedů zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky a předsedů zkušebních komisí pro absolutorium v konzervatoři: Předsedovi zkušební komise pro závěrečné zkoušky a předsedovi zkušební komise pro absolutorium v konzervatoři náleží odměna ve výši 130 Kč za každou započatou hodinu výkonu činnosti předsedy. Počet hodin výkonu činnosti vykáže předseda řediteli školy. Odměna je splatná v pravidelných termínech výplaty mzdy nebo platu pro zaměstnance v pracovním poměru. Vít BERKA Náležitosti zřizovací listiny Jaký má být obsah zřizovací listiny příspěvkové organizace, kterou zřizuje obec? Který právní předpis tyto náležitosti upravuje? Zřizování příspěvkových organizací územními samosprávními celky upravuje 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kde se v odst. 2 stanoví náležitosti zřizovací listiny tímto způsobem: Zřizovatel vydá o vzniku příspěvkové organizace zřizovací listinu, která musí obsahovat a) úplný název zřizovatele, je-li jím obec, uvede se také její zařazení do okresu, b) název, sídlo příspěvkové organizace a její identifikační číslo osoby poskytnuté správcem základního registru osob; název musí vylučovat možnost záměny s názvy jiných příspěvkových organizací, c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti, d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace, e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření (dále jen svěřený majetek ), f) vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena; zejména se uvedou práva a povinnosti spojené s jeho plným efektivním a ekonomicky účelným využitím, s péčí o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení, podmínky pro jeho případnou další investiční výstavbu, dále pravidla pro výrobu a prodej zboží, pokud jsou předmětem činnosti organizace, práva a povinnosti spojené s případným pronajímáním svěřeného majetku jiným subjektům a podobně, g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, kterou jí zřizovatel povolí k tomu, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců; tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně, h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena. Uvedené náležitosti zřizovací listiny jsou obligatorní, ale není vyloučeno, aby v ní byly uvedeny i další údaje a informace. Vít BERKA

7 zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady Všichni žáci zažívají opakovaně pocit úspěchu Vyučovací styl, který umožňuje zapojení všech žáků do výuky co nejvíce smysly zrakem, sluchem, ale navíc také hmatem chápeme jako interaktivní neboli vnitřně činorodou výuku. Dalším důležitým rysem je hovor žáků o tom, co dělají a pozorují. A v neposlední řadě vnitřní motivace daná tím, že učivo vychází ze života žáků. Interaktivní tabule nám v tomto procesu dobře poslouží za účelem názoru, motivace a společné zpětné vazby. Skutečně interaktivní výuku ale sama o sobě nezajistí. Barevné zlomkovnice Ve výuce vycházíme z metodiky činnostního učení v pojetí Tvořivé školy, kterou si můžeme přiblížit na příkladu činnostní výuky zlomků. Zlomky jsou jedno z nejdůležitějších témat matematiky v 7. ročníku. Jednou z možností, jak je skutečně dobře zavést a ukázat základní práci s nimi, je vytvořit si s dětmi pomůcku zlomkovnice. S její základní variantou v naší škole pracujeme již na prvním stupni. Jednoduché zlomkovnice z barevných papírů si snadno vyrobíte s dětmi sami. Při výrobě si děti uvědomí, jak vlastně zlomky vznikají, a získají základní znalosti i o velikosti zlomků. Děti si nakreslí na barevné papíry stejně veliké kruhy a vystřihnou je. Potom jednotlivé kruhy rozstříhají na dílky. Pro celek jsme zvolili bílý papír, pro poloviny červený, pro třetiny zelený, pro čtvrtiny modrý, pro šestiny žlutý a pro osminy růžový papír. Všechny díly zlomkovnice pak doporučujeme podepsat nebo označit značkami žáků, protože později používají žáci i více zlomkovnic dohromady a značky usnadní následné třídění. Žáci si vloží zlomkovnici do obálky a nechají si ji ve škole. Kolik je částí celku? Při zavádění zlomků, ale i při následné práci s nimi je potřeba, aby žáci o zlomcích sami co nejvíce hovořili. Je nutné soustavně se ptát proč, aby si žáci uvědomili podstatu věci a nepracovali pouze mechanicky. Na začátku pokládáme jednoduché otázky a úkoly: Zvedněte červený dílek. Jaká je to část z celku? Jak jsme tuto část získali? Zapište ji zlomkem. Kolik těchto částí je do jednoho celku? Děti si rády hrají a toto je pro ně hra. Samy potom otázky tvoří a pokládají je spolužákům, ať už ve dvojici, nebo v celé třídě. Později se ptají i na další zlomky. Přitom pokládají jednotlivé barevné dílky zlomkovnice na bílý celek a tím neustále porovnávají části s celkem. Zadáme například úkol: Ukažte 2/2. Je možné 2/2 vytvořit i jinak? Jak je možné tyto 2/2 zapsat? Děti pokládáním na celek zjistí další možnosti. 2/2 = 4/4 = 8/8 = 1 atd. Další úkol může být: Jestliže mám 3/4, kolik schází do celku? A kolik by to bylo osmin? A proč? Děti snadno přijdou na to, že osmina je polovina čtvrtiny. A takových otázek a různých kombinací je spousta. Práce se zlomky Je důležité, aby děti dobře chápaly, co jim zápis zlomku říká. Zlomková čára představuje dělení (zlomky vytváříme 7 dělením). Jmenovatel říká, kolik dílků jsme při dělení z celku získali, po tomto počtu i zlomek pojmenujeme. Čitatel ukazuje, kolik jednotlivých dílků při výpočtu používáme (počet dílků). Žák si s pomocí zlomkovnice utvoří představu o velikosti dílku, ví, jak dílek vznikl, a uvědomí si, že pokud je ve jmenovateli větší číslo, tak je jeden dílek vždy menší, tedy 1/4 < 1/2. A odvodí si to z práce se zlomkovnicí sám. Když chceme porovnávat zlomky s různým jmenovatelem a zavést zároveň rozšiřování a krácení, opět dětem zlomkovnice hodně pomůže. Ptáme se například: Jak je možné vyjádřit 1/2 jiným způsobem? Žáci pokládají na 1/2 další zlomky, každý žák začne většinou něčím jiným. Do sešitu si zapisují možnosti, všechny doplňujeme postupně i na tabuli: 1/2 = 2/4 = 4/8 = 3/6. Dále pokračujeme s podobnými otázkami na 1/3, 1/4 atd. Žáci si zadání stále znázorňují na zlomkovnici, aby viděli, o čem se mluví. Takto vytvořené představy jsou pro další používání zlomků velice cenné. Průběžně se žáky o zlomcích mluvíme a necháváme je o nich hovořit se spolužáky formou otázek a odpovědí. Směřujeme je k tomu, aby sami vymýšleli i další varianty, které už na zlomkovnici nemohou najít: 1/2 = 5/10 = 12/24 = Tím je vedeme k pravidlu pro rozšiřování zlomků: Co udělám s 1/2, abych dostala 4/8? Co udělám s 1/3, abych dostala 2/6? Děti rychle objeví pravidlo pro rozšiřování zlomků samy. Dokážou přijít i na to, že ve jmenovateli zlomku nesmíme mít nulu. Žáci při této práci neustále vidí celek i části, odvodí si sami rozšiřování i krácení, vyučující je pouze vede, je jim průvodcem, nepředkládá řešení. Žáci přemýšlejí samostatně a sami vymýšlejí příklady pro spolužáky a používají přitom i zlomky s jiným jmenovatelem, které nemají vymodelované pomocí zlomkovnice. Pozitivní vliv na sebeúctu Chytřejší žáci zlomkovnici brzy odsunou, slabším pomáhá dál. Není dobré odsouvat zlomkovnici frontálně, děti ji opustí samy, až si budou jisté svou prací a občas se k ní vrací i ti nejšikovnější. Uvedené postupy je dobré opakovat v hodinách krátce, ale každou hodinu, aby si žáci tyto postupy skutečně osvojili. Kromě skutečnosti, že tímto způsobem pochopí zlomky prakticky všechny děti, považujeme za nesmírně cenné, že při tomto stylu výuky zažívají všichni žáci opakovaně pocit úspěchu, což má, kromě jiného, pozitivní vliv na utváření jejich sebeúcty. Přiblížení interaktivní výuky matematiky a dalších předmětů učitelům základních škol Libereckého kraje je cílem projektu Interaktivní výuka technických a přírodovědných předmětů na ZŠ (www.aktivnivyuka.cz), který realizuje ZŠ DOCTRINA v Liberci. Kurzy pro projekt dodává akreditovaná vzdělávací instituce Tvořivá škola (www. tvorivaskola.cz). Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jiří PACLT Základní škola DOCTRINA, Liberec

Do Prahy se svými příznivci

Do Prahy se svými příznivci TÝDENÍK 13 2. DUBNA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Blýská se v technickém vzdělávání na lepší časy?... 3 Neobsazené základny EXOD 2014... 4 Tam, kde si umějí vybrat inovativní metody výuky... 7 Krátce...

Více

To, že naše školství je dlouhodobě

To, že naše školství je dlouhodobě TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 15 16. DUBNA 2014 XXII. ROČNÍK Mateřské školy v kolotoči rozpisu rozpočtu... 3 Učíte a nejste na Facebooku? Možná děláte chybu... 5 Ajaxův zápisník ve školách Karlovarského

Více

Týdeník Školství je mediálním

Týdeník Školství je mediálním TÝDENÍK 30 9. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Chudoba se nikomu nevyhýbá. Hrozí i českým dětem?... 3 Virtuální škola, kde se kdokoli může naučit cokoli... 5 Ředitelé škol mají nárok na odstupné.

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Novou kvalifikaci lze získat i bez absolvování školy... 3 Multikulturní výchova v mateřinkách... 5 Soutěž Pohár vědy: I fyzika může být zábavná...

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 10. února TÝDENÍK 6 12. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 10. února TÝDENÍK 6 12. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK TÝDENÍK 6 12. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Co ukazuje letošní rozpočet pro regionální školství... 3 Učitelé vypracovávají digitální prezentace se zoufalou kvalitou... 5 Výměna zkušeností

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE. Krátce... 27. ledna TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK

NEPŘEHLÉDNĚTE. Krátce... 27. ledna TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle vyjde přehled základen EXOD 2014. Kdo si oblíbil tuto formu prázdninové rekreace, nebo ten, kdo ji chce teprve vyzkoušet, má možnost

Více

Podle školského zákona. Přejmenování bývalých zvláštních škol na základní nestačí. V tomto čísle najdete: Krátce... 13.

Podle školského zákona. Přejmenování bývalých zvláštních škol na základní nestačí. V tomto čísle najdete: Krátce... 13. TÝDENÍK V tomto čísle najdete: Podle školského zákona musí všechny školy respektovat zásadu rovného přístupu ke vzdělávání a zohledňovat vzdělávací potřeby dětí. Jednotlivé paragrafy školského zákona sice

Více

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí TÝDENÍK 7 17. ÚNORA 2010 XVIII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Prosíme ty, kteří dosud nedostali fakturu na předplatné Týdeníku Školství pro letošní rok, aby se ozvali co nejdříve na: predplatne@tydenik-skolstvi.cz.

Více

Návrhy změn dvou vyhlášek,

Návrhy změn dvou vyhlášek, TÝDENÍK 38 4. PROSINCE 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Bude se pokračovat v testování žáků základních škol?... 3 Školská tripartita o novelách zákonů... 4 Výuka fyziky pomocí nových informačních

Více

Regionální školství jsem si vytkl jako svoji prioritu, říká nový ministr školství Josef DOBEŠ. V tomto čísle najdete: Krátce... 30.

Regionální školství jsem si vytkl jako svoji prioritu, říká nový ministr školství Josef DOBEŠ. V tomto čísle najdete: Krátce... 30. TÝDENÍK V tomto čísle najdete: Jak se tedy Vaše priorita regionální školství, pane ministře, projeví v životě učitelů, konkrétně v jejich platech? Při financování regionálního školství se musíme nejprve

Více

25 2. ZÁŘÍ 2009 XVII. ROČNÍK

25 2. ZÁŘÍ 2009 XVII. ROČNÍK TÝDENÍK 25 2. ZÁŘÍ 2009 XVII. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Co přinese nový školní rok... 3 Školy mohou letos ušetřit stovky milionů korun... 4 Strážníci učili žáky, jak se chovat v ožehavých situacích...

Více

Letošní finalisté spolu s ministrem školství a dosavadní Zlatou Ámoskou.

Letošní finalisté spolu s ministrem školství a dosavadní Zlatou Ámoskou. TÝDENÍK 11 19. BŘEZNA 2014 XXII. ROČNÍK Ámos Sympaťák 2014 Zvolte Ámose Sympaťáka! Hlasovat můžete od 21. do 28. března 2014 do 12:00 hodin. Svůj hlas posílejte pomocí SMS ve tvaru AMOS mezera 1 až 6 (například

Více

16. května Krajské kolo soutěže žáků základních škol Paragraf 11/55 se konalo v kulturním domě v Dolních Kounicích. Tématem akce bylo dodržování

16. května Krajské kolo soutěže žáků základních škol Paragraf 11/55 se konalo v kulturním domě v Dolních Kounicích. Tématem akce bylo dodržování další peníze do regionálního školství podle počtu žáků na jeden kilometr čtvereční STRANA 3 bude zákon o dalším vzdělávání přínosem pro všechny občany? STRANA 5 mateřské školy o letních prázdninách (stanovisko

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. června TÝDENÍK 24 18. ČERVNA 2014 XXII. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. června TÝDENÍK 24 18. ČERVNA 2014 XXII. ROČNÍK TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 24 18. ČERVNA 2014 XXII. ROČNÍK Poznat jiné země i jejich vzdělávací systémy nikdy neuškodí... 3 Stojí vůbec žáci o dokonalého kantora?... 5 Týden dětské radosti v mateřské

Více

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Najde se řešení pro učňovské školství?... 3 Dobrý odborník, ale na pracovišti problémový kolega... 5 Děti navrhovaly město svých snů... 7 Školy

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE 18 10. KVĚTNA 2006 XIV. ROČNÍK

NEPŘEHLÉDNĚTE 18 10. KVĚTNA 2006 XIV. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle zahajujeme rozsáhlý seriál článků o tvorbě školních vzdělávacích programů. Provedeme vás krok za krokem reformou obsahu vzdělávání. Začínáme málotřídními školami. Podněty

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 8. dubna TÝDENÍK 14 10. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 8. dubna TÝDENÍK 14 10. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK TÝDENÍK 14 10. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Budete upravovat své ŠVP? Víme, kde najdete pomoc... 3 Jak by se měli stravovat školáci... 5 Cestování s blechou naučilo naše žáky spolupracovat...

Více

Platy ve školství zhruba stejné jako loni Rozhovor s Vlastimilem Finkem z ministerstva školství

Platy ve školství zhruba stejné jako loni Rozhovor s Vlastimilem Finkem z ministerstva školství TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 2 13. LEDNA 2010 XVIII. ROČNÍK Alergií trpí téměř každý třetí školák... 5 Zahraniční stáže otevírají žákům cestu do světa... 7 Dopřejte si misku přebraného tisku... 8 FOTO:

Více

Letošní rozpočty mnohé školy nenadchly, na osobní opět nezbývá

Letošní rozpočty mnohé školy nenadchly, na osobní opět nezbývá TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 16 20. DUBNA 2011 XIX. ROČNÍK Asociace ZUŠ podporuje petici... 4 Soutěž pro mladé učně ukázala, že máme schopné řemeslníky... 5 Africké bubnování ve škole naše žáky nadchlo...

Více

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září Proč ministerstvo školství zrušilo metodické pokyny STRANA 3 Šikanu na školách lze léčit STRANA 7 Seznam vyhlášek platných v resortu školství STRANA 10 27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK Nevím, co mám dělat,

Více

30. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK

30. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK TÝDENÍK 21 30. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Průměrné platy ve školství v roce 2006... 3 Maturity se musí odložit, soudí většina ředitelů středních škol... 5 Komenského škola hrou pro školáky

Více

11. března Ministryně školství Petra Buzková slavnostně vyhlásí vítěze ankety Zlatý Ámos 2005 na Kantorském bále v Kongresovém centru v Praze.

11. března Ministryně školství Petra Buzková slavnostně vyhlásí vítěze ankety Zlatý Ámos 2005 na Kantorském bále v Kongresovém centru v Praze. demoverzi školského portálu spustíme v dubnu 2005 STRANA 3 ukázky problémových úloh z mezinárodního výzkumu pro patnáctileté žáky STRANA 7 nová vyhláška ministerstva financí o stravování zaměstnanců škol

Více

6. ČERVNA 2007 XV. ROČNÍK

6. ČERVNA 2007 XV. ROČNÍK TÝDENÍK Vypadá to jako souhra ojedinělých nepříjemných incidentů, ale možná vypovídají o stavu současného českého školství víc, než jsme ochotni připustit. Učitelé jsou přetížení a zvlášť na konci školního

Více

Krácení investic do vzdělávání

Krácení investic do vzdělávání TÝDENÍK 3 21. LEDNA 2009 XVII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle přineseme plné znění oficiální verze vzorové kolektivní smlouvy. Společně ji připravili právníci ministerstva školství a školských odborů.

Více

4 25. LEDNA 2006 XIV. ROČNÍK

4 25. LEDNA 2006 XIV. ROČNÍK Šance pro školy na peníze z Evropského sociálního fondu STRANA 3 Víte, jak vypadá elektronické cukrářství? STRANA 7 Zápis do prvních tříd základních škol a zákonné normy STRANA 10 4 25. LEDNA 2006 XIV.

Více

17. února 17. února Karla TONDLOVÁ

17. února 17. února Karla TONDLOVÁ TÝDENÍK 7 8 19. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V tomto mimořádném dvojčísle zveřejňujeme vzor kolektivní smlouvy, který zohledňuje legislativní změny platné k 1. lednu 2014. Chceme tak pomoci všem

Více

Pokud se na vyhlášených

Pokud se na vyhlášených TÝDENÍK 13 3. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Chcete si ověřit své jazykové znalosti? Víme, jak na to.... 3 Genetická metoda čtení... 5 Druhý český Digital Learning Day Den s panem Googlem...

Více

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Volitelnou zkoušku státní maturity bych odložil STRANA 3 Na výchovné poradce se valí čím dál víc povinností STRANA 7 Školská reforma krok za krokem STRANA 8 10 34 8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Než začnu

Více

Zvláštňák versus obyčejný žák? V tomto čísle najdete: Krátce... 9. května TÝDENÍK 19 12. KVĚTNA 2010 XVIII. ROČNÍK

Zvláštňák versus obyčejný žák? V tomto čísle najdete: Krátce... 9. května TÝDENÍK 19 12. KVĚTNA 2010 XVIII. ROČNÍK TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 19 12. KVĚTNA 2010 XVIII. ROČNÍK Speciální školy: Místo uznání nařčení?... 3 Vesnická malotřídka, nebo raději městská škola s dojížděním?... 5 Bubnováním ke stmelování třídních

Více

4 31. LEDNA 2007 XV. ROČNÍK

4 31. LEDNA 2007 XV. ROČNÍK TÝDENÍK Maturity chce ministryně odložit, ze školních programů nesleví Učitelům základních škol vzkazuje, že se ze školních vzdělávacích programů už letos nevyvlíknou. Zkrátka, musí je připravit. Pedagogy

Více