Plesová sezóna je v plném proudu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plesová sezóna je v plném proudu"

Transkript

1 Ročník XXI. Číslo 2 Únor 2013 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Pro čtenáře... Vážení čtenáři, i v tomto vydání Semilských novin pokračujeme ve snaze udělat pro vás noviny pestřejší a zajímavější. Proto se na jejich stránkách od tohoto čísla budou objevovat další dvě nové rubriky. Tou první je List z městské kroniky, v níž se dočtete zajímavosti z aktuální městské kroniky a připravovat ji pro vás bude kronikářka Mgr. Marie Navrátilová. Druhou novinkou na stránkách novin je od nynějška rubrika s názvem Co právě čtete. V ní se budeme ptát známých, ale i méně známých semilských osobností, která kniha právě v tuto chvíli odpočívá na jejich nočním stolku. Věříme, že vás nové rubriky zaujmou a učiní pro vás naše noviny zase o kousek čtivějšími. Vaše redakce Zasedání Zastupitelstva města Semily se uskuteční 4. února 2013 od 17 hodin v divadelním sále budovy radnice Další zasedání ZM v 1. pololetí roku 2012 proběhnou v těchto termínech: 18. března 29. dubna 10. června Plesová sezóna je v plném proudu Jedním z nejvíce navštěvovaných plesů na počátku plesové sezóny je Myslivecký bál v Bozkově. Zásluhu na tom má jistě skvělá hudba, chutná kuchyně i bohatá tombola. Foto: Karel Čermák. (red) Po roce opět naplno vypukla plesová sezóna. Zatímco dámy zkouší večerní róby a pánové leští lakýrky, pořadatelé si tak jako každý rok lámou hlavu s tím, jak svým hostům připravit nezapomenutelný večer. Pokud vsadí na dobrou hudbu a kvalitní kuchyni, tak jako pořadatelé Mysliveckého bálu v Bozkově, úspěch je zaručen. Odměnou jim bude nejen uvolněná atmosféra mezi hosty, pohled na krásné dámy a tančící páry, ale také vysoká návštěvnost, která je dokladem úspěšně zvládnuté organizace. Jak už bylo napsáno v úvodu, plesová sezóna je v plném proudu, a proto zbývá jen dodat: Zadejte se, prosím a dobře se bavte! PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYCHÁZÍ 1. BŘEZNA 2013 Uzávěrka novin 15. února do 12 hodin POZOR: Daň z nemovitostí vs. obnovený katastrální operát Katastrální úřad provedl v uplynulých dvou letech tzv. obnovu katastrálního operátu na území Semil. Laicky lze říci, že katastrální úřad přepracoval mapy do digitální podoby. Pozemky vedené ve zjednodušené evidenci dle pozemkového katastru (tzv. PK parcely) byly nově očíslovány a nadále jsou vedeny již pouze v katastru nemovitostí, mnohdy pod novým parcelním číslem; v mnoha případech došlo ke změně výměry či druhu pozemku. Vlastníci těchto pozemků mají povinnost aktualizovat přiznání k dani z nemovitostí tak, aby odpovídalo stavu v katastru nemovitostí k Zejména pak uvést do daňového přiznání nově vzniklé parcely z původních PK parcel, ze kterých dosud platil daň nájemce (většinou Agrocentrum Jizeran). Lhůta pro podání daňového přiznání je do , poté se vystavujete pokutě min. 500,- Kč za pozdní podání. Doporučujeme vám v případě potřeby postup konzultovat s Finančním úřadem pro Liberecký kraj, územním pracovištěm v Semilech. Bc. Lenka Soukupová

2 Strana 2 Semilské noviny ÚNOR 2013 Prezidentské volby 2013 výsledky První přímá volba přinesla prezidentské křeslo Miloši Zemanovi Krátce Zápis dětí do prvních tříd základních škol Vážení rodiče, dovolujeme si vás pozvat s vašimi budoucími prvňáčky ke slavnostnímu zápisu, který se bude konat v úterý 12. února 2013 od 8 do 17 hodin v těchto semilských základních školách: ZŠ Ivana Olbrachta, Komenského nám. 150 ZŠ Dr. F. L. Riegra, Jizerská 564 ZŠ waldorfská, Tyršova 485 Zapsány budou děti, které dovrší 6 let věku do Rodiče (zástupci) předloží u zápisu svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Historicky první přímá volba prezidenta České republiky se uskutečnila ve dnech 11. a (první kolo) a 25. a (druhé kolo). Prvního kola volby se zúčastnilo celkem 9 kandidátů. O křeslo hlavy státu se utkali: Ing. Jana Bobošíková; Jiří Dienstbier; Ing. Jan Fischer, CSc.; Taťana Fischerová; Prof. JUDr. Vladimír Franz; MUDr. Zuzana Roithová, MBA; Karel Schwarzenberg; MUDr. Přemysl Sobotka a Ing. Miloš Zeman. Konečné vítězství patřilo kandidátu s číslem 6, Ing. Miloši Zemanovi. V prvním kole voleb nezískal ani jeden z kandidátů nadpoloviční většinu všech hlasů, a proto dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů: Miloš Zeman (24,21 %) a Karel Schwarzenberg (23,40 %) společně postoupili do druhého kola prezidentských voleb, které proběhlo ve dnech 25. a 26. ledna. Ve druhém kole voleb si pak s výsledkem 2, platných hlasů (54,80 %) vítězství připsal Miloš Zeman. Ten vystřídá na místě hlavy státu dosavadního prezidenta Václava Klause, jemuž končí volební období 7. března. Karel Schwarzenberg získal ve druhém kole voleb 2, hlasů (45,19 %). Volební účast v Libereckém kraji v těchto volbách byla dle očekávání pvysoká. K volebním urnám přišlo v prvním kole 59,10 % oprávněných voličů, ve druhém pak 56,48 % voličů. Kandidaturu Miloše Zemana podpořilo v prvním kole 20,60 % ( platných hlasů), ve druhém pak 50,23 % voličů ( platných hlasů). V Semilech zvítězil v prvním kole voleb Karel Schwarzenberg se ziskem 21,98 % (939 platných hlasů), Miloše Zemana podpořilo 904 voličů (21,16 %). Naproti tomu ve druhém kole zvítězil u semilských voličů Miloš Zeman, když s výsledkem 52,58 % předstihl Karla Schwarzenberga o 217 hlasů (47,41 %). Volební účast v Semilech dosáhla při prezidentských volbách 60,81% v prvním a 60,19 % ve druhém kole voleb. Přiblížila se tak volební účasti v celé České republice a mírně převýšila volební účast v Libereckém kraji, která dosáhla na 56,48% ve druhém kole voleb. Jak jsme volili v Semilech v 1. kole prezidentských voleb Zápis do MŠ se kvapem blíží Zápis do mateřských škol v Semilech pro školní rok 2013/2014 se uskuteční v úterý 9. dubna 2013 od 8 do 15 hodin ve všech semilských mateřských školách: MŠ Luční, Semily, Pekárenská 468 MŠ Pod Vartou, Semily, Pod Vartou 609 MŠ waldorfská, Semily, Pod Vartou 609 MŠ speciální, Semily, Na Olešce 433 Tento termín zápisu se vztahuje i na případy umístění dítěte v průběhu školního roku. Z kapacitních důvodů MŠ nebude na pozdější žádosti o přijetí dítěte možné brát zřetel. Přijímání dětí probíhá podle kritérií, které stanovuje ředitelka mateřské školy. Pokud nebude žádost o přijetí podána ve výše uvedeném termínu, nelze přijetí dítěte do konkrétní mateřské školy zaručit. Upozorňujeme rodiče, kteří podali přihlášku k nástupu dítěte do MŠ od 1. září 2013 předem, že se musí dostavit v den zápisu do vybrané MŠ ještě jednou. (oškvv) Jak jsme volili v Semilech v 2. kole prezidentských voleb Zdroj: Poznámka redakce: O přímé volbě prezidenta bylo rozhodnuto na podzim roku Zavedením přímé volby prezidenta se Česká republika zařadila ke 12 zemím Evropské unie, které přímou volbu hlavy státu mají (Bulharsko, Finsko, Francie, Irsko, Kypr, Litva, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko). Zajímavostí je, že u těchto států má silné pravomoci pouze francouzský prezident, postavení ostatních hlav států je podobné českému prezidentovi. Připravila Renata Coufalová

3 ÚNOR 2013 Semilské noviny Strana 3 Investice v roce 2013 Pozvánka Oprava komunikací a veřejného osvětlení Zastupitelstvo města Semily v loňském roce zvýšilo daň z nemovitosti a určilo svým usnesením použití prostředků na opravy komunikací a veřejného osvětlení. Z toho navýšení ve výši 3,5 mil. Kč budou opraveny komunikace a doplněno či opraveno veřejné osvětlení. K této částce bylo přidáno ještě 0,5 mil. Kč z rozpočtu města. Celkové opravy komunikací tedy dosáhnou 4 mil. Kč (+ 1 mil. na běžnou údržbu). Vlastní veřejné osvětlení bude tvořit částku cca 0,4 mil Kč. Soupis komunikací k opravě schválila rada města v polovině ledna. Povrchů a komunikací vyžadující opravu je mnoho. Výběr byl sestaven se znalostí místních komunikací a doporučení pasportu, který bude tento rok aktualizován pracovníky ORSM. Vycházelo se tedy z konkrétního stavu, nákladů na průběžné opravy, ale i dlouhodobých požadavků místních občanů. Mezi opravované komunikace bude patřit lokalita Spálov (souvisí s novým vodovodem), ulice Janáčkova, Cihlářská, Mikoláše Alše (větev od čp. 619), Strážník (od hřbitova k začátku panelové cesty), spojka Luční Ke Stadionu (odstranění kaluží), Na Vinici (konečné 2 větve). Jedná se pro rok 2013 převážně o komunikace v okrajových částech města. Způsob konkrétních oprav bude občanům daných komunikací předem oznámen a v případě požadavků následně doplněn či upraven. Seznam obsahuje i komunikace připravené k realizaci na rok 2014, jako je poslední úsek Regulace. Chodník v Husově ul. Město Semily podalo v lednu žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na opravu chodníku v Husově ulici. Na opravu chodníku byla zpracována projektová dokumentace v rámci akce Čistá Jizera, na stavbu je vydáno stavební povolení. Celkové předpokládané náklady dle rozpočtu jsou včetně veřejného osvětlení vyčísleny na 5 mil. Kč. Pokud město získá dotaci, bude stavba zahájena a dokončena v letošním roce. Technicky se týká chodníků a parkovacích míst, vlastní povrch asfaltové komunikace bude zasažen minimálně. Plánované stavební akce Město Semily dosud nemá schválen rozpočet na rok Přesto již nyní je rozpočet připraven do takové míry, že lze popsat jednotlivé investice a připravované stavební práce. Díky zvýšené dani z nemovitosti bude opraveno několik kilometrů komunikací a to především v okrajových částech Semil. Budou vyměněna okna v domově důchodců, v části MŠ Luční a dalších městských budovách. Po dlouholetých plánech dojde k rekonstrukci sociálního zařízení na ZUŠ. Z větších investic bude pokračovat další etapa Regenerace sídliště Řeky (v případě získání dotace) zahrnující diagonální chodník, ulici Textilní a plochu před domovem důchodců. Taktéž dotací je podmíněna úprava Husovy ulice. Dále dojde k úpravám na Ostrově prokácení náhonu, přemostění náhonu v místě garáží, vybudování mola. Z bezpečnostních úprav lze zmínit posunutí přechodu v Luční (u drogerie Teta), zjednosměrnění Špidlenovy ulice, prodloužení chodníku podél Brodské vč. autobusového přístřešku, doplnění chodníku Pod Černým mostem (u odpadového místa). Nevzhledná zadní stěna KC Golf bude zateplena vč. výměny oken. Dojde i k úpravě ploch dalších odpadových hnízd. Stejně tak bude opraveno zábradlí a havarijní místa v Palackého sadech. Z projektových prací nutno zmínit započetí regenerace sídliště Jižní Luční, vyprojektování kabin na fotbalovém hřišti, dořešení pěší dopravy podél ulice Nádražní. K výše uvedenému přibude i větší rozsah oprav městských budov, úprav a doplnění veřejného osvětlení, atd. Ing. Vladimír Bělonohý, odbor správy a rozvoje majetku Za rok 2012 jsme do speciálních kontejnerů vytřídili 36 t textilu Na počátku letošního roku obdržela semilská radnice děkovný dopis od společnosti DIMATEX, s níž dlouhodobě spolupracuje na třídění odpadního textilu. Obsahem dopisu je poděkování občanům města Semily za spolupráci a odpovědný přístup ke třídění této komodity. Město Semily uzavřelo smlouvu o spolupráci se společností DIMATEX již v dubnu roku Od té doby je po městě rozmístěno 10 bílých kontejnerů určených právě na textil. Za tu dobu bylo odevzdáno a zpracováno přibližně 160 tun textilu. Kontejnery jsou sváženy průběžně 1x týdně. V roce 2008 bylo vytříděno 26 tun textilu, v roce 2012 již o 10 tun textilu více. Vytříděné oděvy a textilní materiály se recyklují a dále používají jako surovina pro výrobu čisticích hadrů a plachetek, netkaných textilií, geotextilií a hadrových lepenek. Vhodné a nepoškozené oděvy a ošacení pak DIMATEX bezplatně předává organizacím a sdružením, které oděvy dále distribuují jako pomoc pro sociálně slabé skupiny obyvatelstva. Pro toto i další využití je důležité, aby byl textil do kontejnerů odkládán zabalený a zavázaný do PE-pytlů nebo tašek, protože při vhazování volného textilu dochází k jeho zbytečnému znehodnocení. Co do kontejnerů na textil patří a co ne? ANO: použité a nepotřebné ošacení, ložní prádlo, ručníky, ubrusy apod., a rovněž párovaná obuv. NE: koberce, matrace, molitan, syntetické a pogumované textilie, stany, spací pytle, silně znečištěný a mokrý textil. Myslete prosím na to, že s tímto textilem bude dále ručně manipulováno. Bc. Lenka Soukupová, odbor rozvoje a správy majetku

4 Strana 4 Semilské noviny ÚNOR 2013 Informace z radnice Co nám přinese letošní rozpočet? Na první letošní jednání zastupitelstva dne je připraven ke schválení rozpočet města na rok Rozpočet umožňuje konzervativní investiční činnost, obsahuje více prostředků na opravy a udržování městského majetku, to vše v rámci nastaveného trendu snižování zadluženosti města. Ing. Marcela Volšičková, 1. místostarostka Podle návrhu, který projednala a doporučila rada města dne , počítá rozpočet s přebytkem ve výši 10,8 mil. Kč a s dalšími výdaji ve financování, tzn. zahrnuje splátky dlouhodobých úvěrů ve výši 13,9 mil. Kč a revolvingového úvěru na výstavbu cyklostezky a lávky ve výši 7,6 mil. Kč. K sestavení rozpočtu na rok 2013 pozitivně přispělo zapojení 9,1 mil. Kč z nově schváleného rozpočtového určení daní, 3,5 mil. Kč zvýšení daně z nemovitosti a zapojení disponibilních prostředků na běžném účtu ve výši 10,7 mil. Kč. Vyšší zůstatek k byl ovlivněn lepším Anketa výběrem daní (o 2,4 mil. Kč), oproti rozpočtovaným předpokladům v roce 2012, vyšším výnosem z výherních hracích přístrojů (o 1,1 mil. Kč), nedočerpáním položek ve výdajové části rozpočtu (6,2 mil. Kč) a úsporami ve výdajích (např. úspora v odpadovém hospodářství představuje 1,3 mil. Kč). Co rozpočet městu přinese? Díky zapojení zvýšeného výběru daně z nemovitostí zrychlíme tempo opravy místních komunikací a veřejného osvětlení. Na tyto položky je na základě usnesení zastupitelstva zvýšená daň adresně určena. Opravy komunikací budou prováděny podle schválených priorit a je na ně vyčleněno 5 mil. Kč. Město investuje nemalé prostředky do obnovy, udržování a oprav městského majetku, který představuje hodnotu více než mil. Kč. Tyto prostředky v plné míře na potřebnou obnovu opotřebení a zastarání nestačí. Zapojením nového rozdělení daní budou uvedené položky posíleny. Počítáme dále se zvýšením údržby zeleně, doplněním a opravami městského inventáře (koše, lavičky, vývěsní plochy, klece na tříděný odpad), podporou městských organizací, navýšením Grantového programu pro podporu činnosti neziskových organizací a spolků. Investiční výdaje jsou navrhovány v umírněné výši 15,2 mil. Kč. Zahrnují dokončení I. etapy cyklostezky Z údolí Jizery do údolí Bobru, chodník v Husově ul., projekt regenerace sídliště Řeky III. etapa, investiční příspěvek nemocnici. Aby mohly být uskutečněny všechny naplánované investice, rozpočet předpokládá přijetí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 7 mil. Kč. To potom umožní mimo jiné uhradit vlastní podíl na vybudování vodovodu Spálov a úpravny vody v Příkrém, zateplení severní stěny KC Golf,vyhotovení nových projektových dokumentací. I přes přijetí tohoto úvěru bude město pokračovat ve splácení úvěrů z minulých let a v dalším snižování dlouhodobé úvěrové zadluženosti, v roce 2013 celkem o 8,3 mil. Kč. Ke konci roku 2013 počítáme se zůstatkem nesplacených úvěrů ve výši 67,7 mil. Kč. Pro srovnání uvádím zadluženost k uplynulého roku: 75,9 mil. Kč Vývoj zadluženosti v jednotlivých letech Rok Výše nesplacených dlouhodobých úvěrů v mil. Kč , , , ,7 (výhled) Rada města po projednání dne doporučila návrh rozpočtu ke schválení zastupitelstvu. Dále byl návrh rozpočtu projednán finančním výborem a se zastupiteli města na pracovním jednání. Občané města měli možnost seznámit se s návrhem rozpočtu na úřední desce a na webových stránkách města, kde musí být zveřejněn po dobu 15 dnů před jeho schválením. Do doby schválení město a městské organizace hradí potřebné výdaje podle schváleného rozpočtového provizoria. Připravila Ing. Marcela Volšičková, 1. místostarostka Mezi hlasujícími v anketě zvítězila varianta prostě zdobeného vánočního stromu Když projíždíte v adventním čase vyzdobenými městy a obcemi, vždy vás zaujme vánoční strom, symbol svátků. V některých městech je strom zdobený prostě, jinde se pyšní desítkami světel a barevných ozdob. Zajímalo nás, jak vnímají Semilští i návštěvníci města náš vánoční stromeček. Osloví je jeho velikost, umístění nebo zdobnost? Přikloní se k názoru, že v jednoduchosti je krása, anebo převládne názor, že vánoční strom by měl přitahovat pozornost množstvím ozdob a svým leskem? Proto jsme se vás v uplynulých týdnech formou ankety na webových stránkách města ptali, jaká je vaše představa vánočního stromu. Anketa probíhala po celý měsíc prosinec a ukončena byla 15. ledna t.r. Zúčastnilo se jí 150 hlasujících. Víc jak polovině z nich (76 hlasů) se líbí prostě zdobený strom, který nese pouze světla, 64 hlasujících by dalo přednost bohatě ozdobenému stromu se světly i ozdobami. Zbylí účastníci ankety si zvolili možnost třetí není to pro ně důležité. Tak jak jsme slíbili, přinášíme na stránkách novin výsledky vašeho hlasování. Děkujeme všem, kteří se naší ankety zúčastnili, za jejich názor. Jistě se všichni shodneme na tom, že strom na náměstí symbolizuje slavnostní předvánoční atmosféru, která mezi lidmi v tomto čase panuje. Je to místo setkání s blízkými v čase zklidnění a odpočinku od ruchu všedních dní, a to je pro nás důležité. Ještě jednou děkujeme za vaše názory. dodala Lena Mlejnková, místostarostka. Renata Coufalová

5 ÚNOR 2013 Semilské noviny Strana 5 Omezení provozu semilských mateřských škol o letních prázdninách 2013 (oškvv) Upozorňujeme rodiče dětí umístěných v mateřských školách v Semilech na omezený provoz v MŠ o letních prázdninách. V době od do 2.8. (2 týdny!) budou všechny MŠ v Semilech uzavřeny. V ostatních prázdninových týdnech bude provoz omezen. Rodiče, kteří potřebují umístit dítě do MŠ v době, kdy bude jejich MŠ uzavřena, si podmínky umístění do jiné MŠ projednají s ředitelkou ve své školce. Do je nutno odevzdat u ředitelky náhradní MŠ závaznou přihlášku k letnímu provozu a uhradit školné. Školné je stanoveno příslušnou MŠ MŠ Luční o o o x x x x x o MŠ Pod Vartou o o x x x x x o o MŠ waldorfská x x x x x x x o o MŠ speciální Na Olešce x x x x x o o o o Dárek, který potěší smysly (TIC) Turistické informační centrum Semily neustále pracuje na rozšiřování spektra poskytovaných služeb a doplňkového sortimentu. Nabídka drobných dárků, kterými můžete potěšit své blízké či přátele, byla nyní rozšířena o dárkové balení kvalitního vína Chardonnay pocházejícího z jižní části znojemské vinařské podoblasti. Ušlechtilé Chardonnay 2006 se nyní může stát milou pozorností pro všechny, kteří ocení sladkou chuť vyzrálých hroznů, jenž spolu s medovým zbytkovým cukrem a svěžím tónem tropického ovoce potěší jejich smysly. Víno, které bylo plněné ve Znovínu Znojmo speciálně pro město Semily, dle výrobce nejlépe chutná k rybím pokrmům, ale i dezertům a je vhodné i k delší archivaci. Říká se, že ve víně je pravda, ale nikdo neví, ve které lahvi konkrétně... Přijďte si proto vybrat tu svoji lahev, těšíme se na vaši návštěvu! Lidé bez domova mají naději V současné době se města i obce stále častěji zabývají problematikou osob ohrožených sociálním vyloučením, tj. osob bez domova či osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody bez rodinného zázemí. Ani město Semily není v tomto ohledu výjimkou. V rámci řešení nepříznivé životní situace těchto osob schválila Rada města Semily na svém zasedání dne 14. ledna 2013 uvolnění jedné bytové jednotky, zatím se dvěma lůžky, na ubytovně Pod Vartou 555, Semily. Díky tomuto opatření chce město Semily předcházet situacím, kdy by zejména v zimním období mohlo dojít k poškození zdraví nebo dokonce úmrtí osob ohrožených sociálním vyloučením, a to v případě, že by důvodem byla jen nemožnost zajištění noclehu. Potřebným bude na základě rozhodnutí rady města umožněno po dohodě s ředitelem MBS p. Stanislavem Klápštěm a při respektování ubytovacího a provozního řádu ubytovny přespání na ubytovně v čase od hod. večer do 8.00 hod. ráno za úhradu 50,-Kč / 1 noc v hotovosti. sdělila Radka Andrlová, pracovnice odboru sociálních věcí. Občané, kteří se ocitnou v nepříznivé životní situaci, se tedy mohou obrátit na odbor sociálních věcí Městského úřadu v Semilech, kde jim budou poskytnuty bližší informace ohledně noclehu, případně nabídnuta pomoc při řešení jejich obtížné situace. (red) Městská knihovna vstoupila do roku 2013 s novým vedením a novou koncepcí (red) Pod vedením nové ředitelky, kterou se na základě výběrového řízení a následného jmenování Radou města Semily stala Bc. Alena Matěchová, vstoupila semilská knihovna do nového roku. Alena Matěchová zvítězila ve výběrovém řízení poté, co předložila výběrové komisi svou koncepci dalšího působení knihovny a seznámila ji s plánovaným zachováním, ale i rozšířeným spektrem nabízených služeb. Nová koncepce je již nyní zveřejněna na webových stránkách města Semily v sekci Důležité dokumenty. Jak sdělila ředitelka knihovny, zásadní prioritou budoucnosti všech knihoven je jednoznačná orientace na kvalitní a pohotové služby, které jsou díky využívání informačních technologií v podstatné míře dostupné 24 hodin, sedm dnů v týdnu. Služby knihovny by měly být přístupné bez jakýchkoliv bariér a poskytovány všem bez rozdílu sociálního a ekonomického postavení, vzdělání, věku, etnické či náboženské příslušnosti a podporovat rozvoj čtenářské a informační gramotnosti. Přeji si, aby knihovna byla i nadále příjemným a neutrálním místem pro studium, trávení volného času i setkávání všech generací, prostředím moderním a funkčním. upřesnila Alena Matěchová. Podle jejích slov by knihovníci v takovýchto knihovnách měli plnit úlohu průvodců a navigátorů při vyhledávání a získávání informací, ale i přesto všechno stále zůstávat lidmi. Je důležité, aby čtenáři přicházeli do knihovny za tím svým knihovníkem. Ráda bych v knihovně budovala především její komunitní funkci, rozšiřovala možnosti celoživotního vzdělávání, ať už formou velice populární Virtuální univerzity 3 věku či počítačových kurzů pro seniory. sdělila ředitelka. Bc. Alena Matěchová by se dle svých slov chtěla také více zaměřit na využití dobrovolníků, kteří Pozvánka Bc. Alena Matěchová, ředitelka Městské knihovny knihovně mohou přinést jiný úhel pohledu, pomocné ruce, nové nápady, zkušenosti, dovednosti, nové kontakty i užší propojení s komunitou. Dobrovolníci mohou být navíc přirozenými a neformálními propagátory služeb knihovny. Na dobrovolnictví v knihovnách je také možné nahlížet jako na prostředek získávání užitečné praxe pro mladé lidi, ale i jako na vhodnou aktivizaci seniorů. Chci se také zaměřit na větší propagaci knihovny a služeb, které nabízí. A navázat těsnější spolupráci s místními středními školami. V neposlední řadě prohloubit spolupráci s kinem a muzeem, která již více než rok výborně funguje a je přidanou hodnotou pro všechny tři organizace. doplnila Matěchová.

6 Strana 6 Semilské noviny ÚNOR 2013 První zájemci získali byty ve veřejné soutěži (tz) Celkem osm potenciálních nájemců projevilo zájem o tři ze čtyř městských bytů nabízených k pronájmu formou veřejné soutěže. Ta se úplně poprvé uskutečnila ve středu 15. ledna odpoledne v divadelním sále budovy staré radnice. Soutěž proběhla ve třech po sobě jdoucích časových intervalech. Před samotným zahájením soutěže všem přítomným pravidla vysvětlila předsedkyně soutěžní komise Bc. Lenka Soukupová. Veřejná soutěž o pronájem městských bytů je v Semilech naprostou novinkou, bylo proto nutné všem vysvětlit, jakým způsobem mohou po dobu soutěže podávat své nabídky. Pravidla jsou velmi jednoduchá, soutěž tak proběhla naprosto hladce. uvedla Soukupová. Soutěž samotná je podobná veřejné dražbě. Zúčastnění zájemci obdrží od komise soutěžní čísla. Předsedkyně zahájila dražbu oznámením výše vyvolávací ceny (minimální výše měsíčního nájemného za 1m 2 plochy bytu) a vyzvala soutěžící, aby viditelným zdvižením svého soutěžního čísla a následným ústním projevem zvyšovali vyvolávací cenu (příhoz). V okamžiku, kdy poslední nabídnutá částka nebyla žádným soutěžícím zvýšena ani pro třech po sobě se opakujících výzvách, komise soutěž ukončila. Vítězem se stal účastník, který provedl poslední příhoz a komise jej vyhlásila vítězem. Vyhlášením vítěze komisí na něho přechází právo k uzavření nájemní smlouvy na Pozvánka soutěžený byt za předpokladu, že nedojde ke zmaření soutěže nebo Radou města Semily nebude do 30 dnů ode dne jejího konání rozhodnuto o neschválení jejího výsledku. Jaký je další postup? Další postup je takový, že o výsledku soutěže informujeme radu města, pokud s pronájmem souhlasí, připravíme smlouvu na dobu určitou na jeden rok. Vítěz soutěže pak musí na účet města složit trojnásobek měsíčního nájmu navýšený o zálohy na služby, které vypočítá Městská bytová správa. Od této částky je mu odečtena kauce, s níž se do soutěže přihlásil. Neúspěšným zájemcům je kauce ve výši 500,- Kč vrácena. upřesnila Bc. Soukupová. Co si město od soutěže slibuje? Soutěž nabízí zájemcům o městský byt zcela transparentní možnost, jak tento byt získat. Zároveň zájemce oproti obálkové soutěži nemusí litovat, že nabídl nízké nebo zbytečně vysoké nájemné. Odpadá i čekací doba na výsledek, pokud zájemce splňuje všechny podmínky pro účast v soutěži (dokládá čestným prohlášením např. bezdlužnost vůči městu), zná výsledek okamžitě. MATEŘSKÁ ŠKOLA LUČNÍ V SEMILECH zve srdečně všechny děti i jejich rodiče na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Přijďte si spolu s námi hrát v úterý nebo ve středu v době od 8 do 12 hodin. Víte, co všechno se dá zažít v mateřské škole? Ze zápisníku MP Ohlédnutí za rokem 2012 Každý rok se strážníci zodpovídají ze své činnosti svému zřizovateli ve výroční zprávě. Než se tak stane, ohlédneme se krátce za loňským rokem na stránkách Semilských novin. Stěhování služebny do nových prostor Hned na začátku roku 2012 čekalo strážníky Městské policie Semily stěhování. Z bývalého působiště v ulici 28. října jsme se posunuli blíže k centru města, a od konce ledna 2012 sídlíme v přízemí budovy Městského úřadu Semily. V roce 2012 jsme pracovali v podobném režimu, jako tomu bylo v roce předešlém. Chceme být ve městě vidět, preferujeme pochůzky a v létě jezdíme také na kolech. Přestupky Podle zákona 553/1991 Sb. městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku a v rámci této činnosti mimo jiné odhaluje přestupky a jiné správní delikty. A jak jsme v loňském roce odhalovali, ukáže pohled do statistik Většinu odhalených přestupků tvoří přestupky v dopravě. Není to příliš dlouho, kdy byla v Semilech uvedena do provozu parkoviště s parkovacími kotouči. A právě na těchto parkovištích zaznamenáváme nejvyšší procento všech odhalených přestupků. Nejčastěji řidiči neumístí ve vozidle na viditelném místě parkovací kotouč. Překročení limitu parkování je v pořadí druhým nejčastěji odhaleným prohřeškem a ve velmi malém počtu se setkáváme s řidiči, kteří kotouč během parkování přetáčejí. Na parkovištích s parkovacími kotouči bylo v roce 2012 uloženo 442 blokových pokut v celkové výši , Kč. Pro srovnání uvedu čísla z roku 2011, kdy jsme na parkovištích s kotouči uložili 354 blokových pokut v celkové výši , Kč. Dalším v pořadí nejčastěji spáchaným přestupkem v dopravě je překročení nejvyšší dovolené rychlosti. 220 přestupků jsme řešili na místě blokovou pokutou a 17 bylo oznámeno správnímu orgánu. Na blokových pokutách bylo strážníky za tyto přestupky uloženo celkem , Kč. Strážníci MP Semily neodhalují pouze přestupky v dopravě. Evidujeme přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. V roce 2012 řešili strážníci celkem 1141 přestupků, z nichž 892 bylo řešeno blokovou pokutou, 37 bylo oznámeno správním orgánům a 212 přestupků bylo řešeno domluvou. Na pokutách jsme uložili celkem , Kč, proti , Kč v roce 2011, v kterém evidujeme 1313 přestupků. Několik slov o prevenci Proti represi se MP Semily věnuje aktivně prevenci kriminality. Stalo se již pravidlem, že se strážníci setkávají s žáky, studenty, ale i se seniory. V roce 2012 jsme s žáky a studenty základních škol besedovali celkem 17 x. Od roku 2011 oslovujeme základní školy hned na začátku září, abychom besedovali s prvňáčky na téma dopravní výchova. Poslední setkání se školáky se konalo v prosinci v rámci preventivní akce s názvem Den prevence kriminality, kde jsme besedovali s žáky šestých tříd všech semilských škol. Dvakrát jsme se v roce 2012 setkali se seniory. V roce 2013 budeme pokračovat v podobném duchu, jako tomu bylo v r Více si budeme všímat přestupků chodců. Přecházení vozovky ve vzdálenosti kratší 50 metrů od přechodu pro chodce je v Semilech běžné. Městská policie přeje všem občanům příjemný rok 2013 a připomíná své kontakty. Václav Baudys, vrchní strážník MP Kontaktní čísla na MP Semily Tísňová linka 156 Pevná linka Mobil

7 ÚNOR 2013 Semilské noviny Strana 7 List z městské kroniky Co se v Semilech událo? Vážení čtenáři, v úvodu dnešního vydání jste se mohli dočíst o několika novinkách, které jsme si pro vás pro letošní rok připravili. Jednou z nich je i již zmiňovaná rubrika List z městské kroniky. O obsahu nové rubriky zcela jasně vypovídá již její název. V každém čísle novin se tedy na tomto místě budete setkávat se stručným výčtem důležitých a zajímavých událostí, které se v Semilech za uplynulý měsíc udály (vzhledem k objektivním okolnostem vydávání novin to ovšem bude měsíc předminulý). A protože tedy list za leden vyjde až v č. 3, nabízíme dnes vám, našim čtenářům stručný výtah z událostí roku Leden 1. Novoroční výstup na Kozákov 8. uplynulo 20 let od vydání prvního čísla Semilských novin; vernisáž výstavy Malíři Pojizeří v muzeu 13. vernisáž výstavy Vladimíra Tesaře v okresním archivu 21. Kino Jitřenka: přenos z Metropolitní opery Kouzelný ostrov ; KC Golf: Maturitní ples waldorfské školy 28. KC Golf: Maturitní ples GIO Semily Únor 1. ve vestibulu městského úřadu byla otevřena výstava kreseb školních dětí: O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách 3. KC Golf: Maturitní ples ISŠ Semily; Crépes Café: Pocta Franku Sinatrovi 11. Kino Jitřenka: přenos z Metropolitní opery Soumrak bohů ; KC Golf: Ples města Semily, udělena Cena města Ondřeji Šírovi a Zdeňku Lindnerovi 15. slavnostní zápis do prvních tříd 20. diskuse o budoucnosti Semil v městském kině 25. KC Golf: Absolventský ples GIO Semily 26. kry a záplavy na Jizeře, zejména v okolí Sytové a Železného Brodu Březen 4. vernisáž výstavy Páni kluci v muzeu 8. KC Golf: první lekce tanečních pro začátečníky 9. vernisáž výstavy Kámen, kov a šperk v muzeu 12. zasedání rady města (mj. vyhlášení konkursů na ředitele škol a školských zařízení) 13. setkání nejvěrnějších čtenářů v knihovně 16. KC Golf: krajské kolo orchestrů ZUŠ 31. KC Golf: koncert PSO + orchestr ZUŠ Liberec; velikonoční jarmark v muzeu Duben 2. zasedání rady města (mj. rozhodnuto o přemístění IC do muzea od 1.7.) 13. KC Golf: Semilský džbánek; v muzeu vernisáž výstavy Patříme k sobě 14. Country festival v KC Golf; skauti uklízeli Semily; na náměstí první farmářské trhy 20. vernisáž výstavy obrazů Michaila Ščigola v okresním archivu; střelecký klub: Memoriál ppor. Petra Šimonky 23. koncert v kostele: Nadia Ladkany a Irena Chřibková 26. v podkroví nové radnice beseda s občany Zelené srdce Semil 28. okresní kolo celostátního Závodu vlčat a světlušek Květen 1. čtení z Máje u chaloupek (Lukáš Rieger a Iveta Jiřičková) návštěva zástupců města Semily v Koločavě 6. Farského sbor: koncert Kalandry 10. v podkroví nové radnice debata s občany na téma racionalizačních opatření chodu města 11. ustavující schůze Spolku rodáků a přátel města Semily 12. Semilský cvrnk 13. v archivu: koncert orchestrů waldorfských škol v Semilech a Lucemburku 18. Jazz pod Kozákovem; v muzeu koncert Kateřiny Ochmanové; Semily se účastní setkání parohatých měst v Doksech 19. Jazz pod Kozákovem 20. archiv: Májový koncert orchestru ZUŠ 22. den otevřených dveří v nemocnici 26. Ostrov: Westernový den Červen 1. Noc kostelů 2. hasičský dětský den na Ostrově 3. muzeum: vernisáž výstavy leporela Lucie Seifertové a stavebnice Merkur + návštěva Natalie Tumarecové 4. zasedá rada města (mj. jmenování ředitelů škol a školských zařízení) 8. KC Golf: Píseň česká 9. Muzejní noc 10. v archivu koncert skupiny Plejády; v muzeu Čaj se starostou 11. předávání maturitních vysvědčení GIO v archivu 15. archiv: vernisáž výstavy obrazů Vladimíra Komárka; v kině debata nad Zeleným srdcem města Semily 16. festival her na Kozákově Semilská pouť 26. GIO Academia Červenec 2. slavnostní otevření IC v muzeu 14. kostel sv. Petra a Pavla: koncert sboru Eurochoir a Jizerky 28. Pojizeřím se přehnala bouře Srpen zájezd semilských občanů do Koločavy (dohoda o partnerské spolupráci obou měst) 16. slavnostní přivítání olympionika Lukáše Melicha na semilském náměstí 27. v Černé Hoře tragicky zahynuli MUDr. Pavel Sábl a MUDr. Pavel Sábl ml. Září 3. při Barum rally tragicky zahynul Jiří Kocourek 8. Semilský Pecen 9. v muzeu vernisáž výstavy o historii semilských ochotníků 10. zasedání zastupitelstva města (mj. schválení udělení čestných občanství) 13. Kino Jitřenka: Listování, Payne Turné v hajzlu 17. na stavbu lávky dopraven mostní oblouk 21. archiv: vernisáž semilského Fotoklubu 28. usazena mostovka a oblouk nové lávky Říjen 4. Kino Jitřenka: přímý přenos představení České nebe ; minivernisáž zrestaurovaných vrat na dvoře Ohlasy čtenářů waldorfské školy 6. Drakiáda na Kozákově; pochod maturantů volby do krajského zastupitelstva a senátní volby (v libereckém kraji zvítězili Starostové pro Liberecký kraj) Výstava exotického ptactva, bonsají, květin a kaktusů v KC Golf druhé kolo senátních voleb (v našem obvodu zvítězil Jaroslav Zeman) Semilský Paroháč 25. beseda v kině nad studií Doteky vody 27. otevření nové hasičské zbrojnice v Bítouchově 28. Slavnostní večer v KC Golf, předání čestných občanství O. Kolzrtovi a M. Stuchlíkovi Listopad 3. KC Golf: Semilské impulsy: Tvoříme duší 5. z důvodu rekonstrukce byla uzavřena Riegrova stezka 9. vernisáž v muzeu: Art quilt/patchwork; pokračuje zahájením prodejní výstavy patchworku v knihovně 11. KC Golf: přehlídka dechovek 13. beseda v kině s Táňou Fischerovou 16. KC Golf: koncertní premiéra jednoaktové opery Vodník (verše K. J. Erbena zhudebnil Jaroslav Vávra) + taneční kreace O naději skupiny T.I.K. Jilemnice Prosinec 1. Cervus semilensis: Krkonošské kyselo (zvítězila Vilma Kobrlová) + udělení Ceny CS (René Vaněk a Spálováci a Okolňáci); vánoční jarmark v muzeu 2. rozsvícení vánočního stromu na náměstí a vytvoření českého rekordu zahrál orchestr složený z 97 flétnistů 7. slavnostní otevření lávky přes Jizeru ohňostrojem 13. Kino Jitřenka: půlnoční premiéra Hobita 16. slavnostní koncert v KC Golf, k němuž se spojil Jizeran, Jizerka, Foerster Jičín, Hlas Nová Paka a Podkrkonošský symfonický orchestr 22. Betlémské světlo dorazilo do Semil 26. tradiční vánoční turnaj v sálové kopané Ko-za cup 28. KC Golf: Zatoulaná prodloužená 30. KC Golf: Pepe z kopce. Marie Navrátilová, kronikářka Kostel má opět krásné okolí Před dvěma měsíci stála na tomto místě otázka, zda se dočkáme opravy schodů u kostela sv. Petra a Pavla. K dnešnímu dni jsou schody opraveny, a to včetně úpravy okolí. Takto by celá informace mohla skončit. Opět si tudy můžeme zkracovat cestu na Komenského náměstí a dále na Špejchar. Nicméně jsem přesvědčen, že to nestačí. Schody a přilehlá prostranství jsou v majetku semilské římskokatolické farnosti, která se všemi silami snaží o ně starat. V létě farníci sekají trávu, v zimě se snaží odklízet sníh. Předloni byli nuceni odstranit přerostlé a napadené smrky vedle kostela. Vzhledem k tomu, že semilská farnost patří spíše mezi farnosti ekonomicky slabé, vše se provádí vlastními silami, ve volném čase a s minimem nákladů. Ano, je to náš chrám, ale také si uvědomujeme, že jsme součástí města a snažíme se, abychom byli spíše jeho ozdobou. Oprava schodů se ale zdála nad naše možnosti. Rozpočet na jejich opravu zpracovaný odbornou firmou se vyšplhal do výše několika milionů korun a byl zcela mimo možnosti farnosti. Získat např. dotaci na samotnou opravu schodů či zdi možné není a ani žádný příspěvek od kohokoliv se vyjednat nepodařilo. Protože však byl stav schodů opravdu ostudný, opět se farníci ve svém volném čase sešli a vlastními silami se pokusili schody a opěrnou zeď uvést do ucházejícího stavu. Zda se jim to povedlo, musíte posoudit sami. Poděkování za tuto opravu patří zejména Ing. Josefu Novotnému a Vladimíru Harcubovi, ale také Karlu, Františkovi a Václavu Stránským, Ing. Jiřímu Lukešovi, Františku Slábovi, Ing. Josefu Karmáškovi, Matěji a Janu Kubíkovým a dalším. Velký dík patří rovněž rodině Ing. Milana Kuršela, která svým darem tuto opravu umožnila. Martin Klodner, Semily

8 Strana 8 Semilské noviny ÚNOR 2013 Město nabízí k prodeji a pronájmu tyto nemovitosti Prodej nemovitostí Město Semily nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu rodinných domů Lokalita: Semily, Vinice Minimální cena: 440/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu rodinných domů o výměře 6865 m 2 Lokalita: Semily, Nad Školami (nad ředitelstvím Policie ČR předpoklad 5 RD) Minimální cena: 330/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji část pozemku par. č. 895/2 v k.ú. Semily cca 490 m 2, trvalý travní porost Lokalita: Semily, ul. Brodská Minimální cena: 320 Kč/m 2 KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji pozemek par. č pro výstavbu rodinného domu o výměře 733 m 2 Lokalita: Semily, ul. Mikoláše Alše Minimální cena: 440/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji rodinný dům o 2 bytových jednotkách v ul. Pekárenská č.p. 234, Semily - Podmoklice Minimální cena: 1, Kč rada města doporučila zastupitelstvu snížení ceny (aktuální informace od ) KONTAKT: Tel.: , Pronájem nemovitostí Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 3, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 83,22 m 2 č.p. 150, ul. Bavlnářská, Semily - Podmoklice Min. nájemné: 53,10 Kč/ m 2 /měsíc + od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel nebo Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 1, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 74,99 m 2 č.p. 150, ul. Bavlnářská, Semily - Podmoklice Min. nájemné: 53,10 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel nebo Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 5, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 120,23 m 2 v č.p. 445, ul. Bořkovská, Semily půdní nástavba Min. nájemné: 47,50 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel nebo , Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 4, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 146,74 m 2 v č.p. 445, ul. Bořkovská, Semily půdní nástavba Min. nájemné: 47,50 Kč/m 2 /měsíc + od r val. o míru inflace Bližší informace: tel nebo , Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt č. 6 o velikosti 1 + 2, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 83,33 m 2 v č.p. 112, Komenského náměstí, Semily Min. nájemné: 53,10 Kč/m 2 /měsíc + od r val. o míru inflace Bližší informace: tel nebo , Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu formou soutěže byt č. 7 o velikosti 1 + 2, s nesníženou kvalitou, 49,49 m 2 v č.p. 443, K Jeslím, Semily - Podmoklice Min. nájemné: 53,10 Kč/m 2 /měsíc + od r val. o míru inflace Bližší informace: tel nebo , Prohlídka: dne v hod. Příjem přihlášek do soutěže: do hod. Město Semily nabízí k pronájmu formou soutěže byt č. 66 o velikosti 1 + 1, s nesníženou kvalitou, 62,14 m 2 v č.p. 445, Bořkovská, Semily Podmoklice (půdní nástavba dvoupodlažní) Min. nájemné: 53,10 Kč/m 2 /měsíc + od r val. o míru inflace Bližší informace: tel nebo , Prohlídka: dne v hod. Příjem přihlášek do soutěže: do hod. Město Semily nabízí k pronájmu garáž v ul. Bítouchovská, Semily (za zámkem) Min. nájemné: 620 Kč/měsíc + DPH; od r val. o míru inflace Bližší informace: tel Prohlídka: po předchozí dohodě Město Semily nabízí k pronájmu prodejní stánky/buňky na autobusovém nádraží v Semilech {4 prodejní stánky o výměře 12 m 2 a dále 6 prodejních stánků o výměře 7 m 2 (stánky jsou spojeny, ale je možno je užívat samostatně} Bližší informace: tel , Město Semily nabízí k pronájmu vitrínu v ul. Nádražní v Semilech (dosud užívala Městská knihovna) Příjem nabídek: do Minimální nájemné: 400,-- Kč / rok + DPH Bližší informace: tel ,

9 ÚNOR 2013 Semilské noviny Strana 9 Hasiči radí občanům Jak správně postupovat při evakuaci Evakuace je souhrnem opatření pro rychlé, bezpečné a účinné přemístění osob, zvířat a majetku z objektu nebo oblasti ohrožené mimořádnou událostí do bezpečí. V případě dlouhodobější evakuace jde o přemístění do evakuačních středisek, která jsou předem vytipována. To znamená do prostor, kde je zajištěno nouzové ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění. V Libereckém kraji se jedná zejména o prostory základních škol nebo internátních zařízení. Evakuaci je oprávněn nařídit velitel zásahu při záchranných pracích, zaměstnavatel pro svůj objekt, starosta obce v rámci území své obce, starosta obce s rozšířenou působností pro svůj správní obvod ORP a hejtman kraje pro část území svého kraje. S evakuací se dnes nejčastěji můžeme setkat například při požárech výškových budov, nákupních center a kulturních zařízení nebo při povodních a úniku nebezpečných látek. Pokud hrozí bezprostřední nebezpečí, dozvíme se o evakuaci například od velitele zásahu, zaměstnavatele nebo správce objektu, z místního rozhlasu, z radiovozů policie nebo hasičů. Pokud nebezpečí z prodlení nehrozí, dozvíme se potřebné informace také z médií, zvláště České televize a Českého rozhlasu. V případě vyhlášení evakuace je důležité vědět, co udělat před odchodem z domácnosti, kanceláře či jiného objektu. Dopravní policie Rok 2012 pohledem dopravní policie Na území okresu Semily šetřil v roce 2012 dopravní inspektorát 464 nehod, což je o 51 nehod méně než v roce Usmrceno bylo 8 (+5!) osob, 30 zraněno těžce a 227 (-32) lehce. Hmotné škody přesáhly 17 mil. Kč. Způsob jízdy nezvládlo 230 řidičů, 125 jelo příliš rychle, 47 nedalo přednost a 6 příliš riskovalo při předjíždění. Alkohol měl vliv na 52 nehod. Většina nehod se stala v obci 312, mimo 152. Na sil. I. tř. se stalo 82 nehod, na sil. II. tř. 153 a na III. tř. 94 nehod. Řidiči motorových vozidel zavinili 379 nehod, cyklisté 30, chodci 13 a zvěř 38 nehod. Ve služebním obvodu OOP Semily bylo v roce 2012 šetřeno 99 nehod, při kterých se zranilo 7 osob těžce a 52 lehce, nikdo nebyl usmrcen. Odhad škod činil 3,3 mil. Kč. Alkohol byl zjištěn u 12 řidičů. Nebezpečný způsob jízdy zavinil nehody u 45 řidičů, 31 jich nezvládlo rychlost jízdy a 13 jich od nehody ujelo. Při krátkodobém opuštění objektu (na několik hodin): vypněte všechny plynové a elektrické spotřebiče, zhasněte světla, vypněte vodu uhaste otevřený oheň vypněte topení (plynový kotel) vezměte s sebou zabezpečené domácí mazlíčky malým dětem dejte do kapsy cedulku se jménem a kontaktem na rodiče uzamkněte objekt a přesvědčte se, že i ostatní v budově o evakuaci vědí pomozte malým dětem, osobám starým, invalidním či jinak hendikepovaným Při dlouhodobém opuštění objektu (kromě výše jmenovaných): připravte si evakuační zavazadlo pro zabezpečené domácí mazlíčky, které berete s sebou, nezapomeňte krmivo a vodu zabezpečte hospodářské zvířectvo dostatkem krmiva a vody vypněte hlavní uzávěr vody a plynu označte obydlí zprávou o počtu evakuovaných osob a místě vaší evakuace, která slouží orgánům krizového řízení Evakuační zavazadlo je kufr, taška nebo batoh s věcmi, které jsou nezbytné pro přechodné opuštění domova na více než jeden den. Každá osoba by měla mít pouze jedno zavazadlo (dospělí do 25 kg, děti do 10 kg) označené jménem, případně telefonním kontaktem. Obecně platí, že by evakuační zavazadlo mělo obsahovat věci, které jsou třeba při třídenním pobytu v přírodě. Obsah evakuačního zavazadla: trvanlivé potraviny, pití, hrnek, miska, příbor, zavírací nůž peníze, cennosti, dokumenty, smlouvy, přenosné disky s důležitými daty běžné hygienické potřeby a léky nebo zdravotní pomůcky k dennímu užívání oblečení odpovídající danému ročnímu období, náhradní prádlo a obuv spací pytel, deka, karimatka mobilní telefon s nabíječkou, rádio s náhradními bateriemi, svítilna, šití předměty pro vyplnění volného času knihy, menší společenské hry a hračky Připravila: por. Mgr. Iva Michalíčková, koordinátor preventivně výchovné činnosti HZS Libereckého kraje Foto: DI Semily. Prosinec na Semilsku V prosinci došlo na území OOP Semily k devíti nehodám, při kterých se 5 osob lehce zranilo. Dá se tak říci, že vývoj nehodovosti zde byl v roce 2012 poměrně příznivý, což ale neplatí pro celý okres Semily, kde došlo k nárůstu počtu usmrcených osob v silničním provozu. Z prosincových nehod vybírám jednu na potvrzení staré poučky: Předjíždění je úkon, který může počkat. Konec osoby blízké? Novela silničního zákona v 125 f zavádí s účinností k Správní delikt provozovatele vozidla. Zákonodárci tak reagují na v praxi rozšířené zneužívání institutu osoby blízké u přestupků, kde nebyl řidič na místě ustanoven. Jedná se o přestupky zjištěné radary, kamerami bez obsluhy nebo o neoprávněné zastavení či stání. Zjednodušeně řečeno provozovatel vozidla dostane v takovém případě od správního orgánu na výběr zaplatí navrženou pokutu (do ,- mimo bodový systém) nebo označí pachatele. Provozovatel se může zprostit odpovědnosti za správní delikt, když před jeho zjištěním nahlásí odcizení registrační značky Dne na silnici II/282 směrem od Lestkova na Kozákov nezvládl devětatřicetiletý řidič vozidla Opel Astra předjíždění vozidla Felicia. Pravou přední částí Astry narazil do levé zadní části Felicie, poté vyjel mimo komunikaci a narazil do zábradlí u rodinného domu. Při nehodě nebyl nikdo zraněn, vliv alkoholu byl vyloučen, škoda byla odhadnuta na , Kč. nebo požádá o zápis změny provozovatele v registru vozidel. S diskuzí v médiích k tomuto specifickému postupu vyplývá, že správní orgány budou čelit různým snahám. Praxe ukáže, jak se jim to podaří. Už proto, že konec osoby blízké nenastal (je pevně zakotven v trestním i přestupkovém právu), navíc, zdá se, bude doplněn o institut osoby vzdálené. Policie bude jednoznačně preferovat řešení přestupků s viníky na místě. Kde to objektivně nepůjde, zajistí potřebné důkazy pro správní orgán, provozovatele vozidla si už k podání vysvětlení zvát nebude. komisař Ing. Radek Urban, zástupce vedoucího DI Semily

10 Strana 10 Semilské noviny ÚNOR 2013 Nejvýznamnější zaměstnavatelé Vážení čtenáři, na této straně se budete po celý následující rok setkávat v nové pravidelné rubrice vždy s jedním z největších zaměstnavatelů v Semilech a jejich nejbližším okolí. Prvním, kdo vstoupil na stránky novin, byla Nemocnice s poliklinikou v Semilech, dnes vám představíme jednoho z největších autobusových dopravců u nás, spol. BusLine a.s. BusLine a.s. Sídlo společnosti: Na Rovinkách 211, Semily Jednatel / ředitel: Ing. Tomáš Roubiček Kontakt tel.: , IT adresa: ID datové schránky: 4kcxic3 Předmět činnosti: autobusová doprava Rok založení: 2010 Roční obrat: cca 1 mld. Kč Počet zaměstnanců: 800 Volná místa: v současnosti žádná Pane řediteli, společnost BusLine a.s. v současnosti funguje v pěti krajích České republiky. Dá se spočítat, na kolika regionálních linkách zajišťujete autobusovou přepravu? Ano, naše společnost působí v krajích Libereckém, Královéhradeckém, Ústeckém, Středočeském, nově i v Jihomoravském a naše provozní střediska jsou v Semilech, Liberci, Turnově, Jilemnici, Rokytnici nad Jizerou, Jablonci nad Nisou, České Lípě, Jičíně, Hořicích, Varnsdorfu, Ústí nad Labem, Litoměřicích, Lounech a v Brně. Dopravu zajišťujeme na 13 dálkových linkách, 169 příměstských, 23 linkách městské hromadné dopravy, 15 sezonních a turistických linkách a 1 mezinárodní na trase Špindlerův Mlýn-Harrachov-Liberec-Bautzen-Dresden-Berlin. V loňském roce jsme na všech těchto linkách, vč. zájezdové dopravy, najeli 28,5 mil. km. Tento trend se stále rok od roku zvyšuje, a z toho máme samozřejmě radost. BusLine a.s. se řadí mezi největší zaměstnavatele v Semilech a blízkém okolí. Kolik zaměstnanců našlo práci právě na středisku v Semilech? To bezpochyby, jsme největším zaměstnavatelem na Semilsku. V současnosti naše společnost zaměstnává na 800 lidí, přičemž značnou část samozřejmě tvoří naši řidiči autobusů, je jich více než 600. V Semilech na správě společnosti a semilském středisku pracuje celkem 127 zaměstnanců, z toho 38 řidičů autobusů. Naši pracovníci vnímají, že společnost BusLine a.s. je stabilní firmou, která jim nabízí nejen jistotu zaměstnání, ale rovněž i perspektivu a možnost kariérního růstu. Díky tomu je fluktuace v naší společnosti minimální, v loňském roce šlo pouze o několik pracovníků, kteří odešli do důchodu. Máte na Semilsku plně obsazený stav zaměstnanců, nebo jsou u vaší společnosti nějaká volná místa? Popř. jaká? V současné době zaznamenáváme na Semilsku plný stav zaměstnanců, nicméně průběžně dochází k přirozenému úbytku, především jde o odchody do důchodu. Disponujeme databází uchazečů o zaměstnání v jednotlivých kategoriích a v případě potřeby tyto zájemce oslovujeme. Rovněž využíváme i brigádníky. Nově příchozí zaměstnanci prochází různými vstupními školeními. V případě pozic vedoucích pracovníků, dispečerů, účetních, aj. je průběžně zajišťováno vzdělávání především v souvislosti s měnící se legislativou a v případě řidičů jde o pravidelná školení. Rádi vycházíme vstříc všem těm, kteří mají zájem si zvyšovat svoji kvalifikaci. Vaše společnost neustále přichází s nějakými novinkami, naposledy jste představili autobus pro maximálně bezpečnou přepravu dětí Beruška. V čem tkví jeho jedinečnost? Přesně tak, je to naprostá novinka v české autobusové dopravě, jsme první, kteří odstartovali maximálně bezpečnou přepravu dětí. Naše společnost přepravuje cestující v kvalitních, moderních a bezpečných autobusech, odlišujeme se od těch, které primárně zajímá cena bez ohledu na stáří vozidla. Autobus využíváme přednostně pro děti z mateřských školek na území Libereckého kraje, které jsme s tímto projektem oslovili. Jde o nový moderní autobus SOR ILH 12 výroby 2012, který disponuje kapacitou 51 míst k sezení. Všechna sedadla autobusu jsou vybavena systémem IsoFix, tříbodovými pásy a je tam k dispozici celkem 50 dětských sedaček typu Maxi-CosiFeroFix INTESE RED Otevřený tvar Maxi-Cosi RodiFix umožňuje dítěti lepší přístup do autosedačky. Díky unikátnímu vedení automobilového pásu je upnutí dítěte velmi snadné a rychlé. Systém IsoFix disponuje rovněž unikátní technologií AirProtect poskytující optimální ochranu v případě bočního nárazu. Velkou výhodou této autosedačky je, že doslova roste do výšky i šířky spolu s dítětem, její využitelnost je pro děti od 3 do 12 let. Výraznou oporou pro paní vychovatelky z mateřských školek je příjemný a k dětem vstřícný pan řidič, který absolvoval speciální školení zaměřené na dětskou psychologii, a který je jim vždy nápomocen nejen s připoutáním dětí do sedaček, ale umí děti i zabavit. Do projektu bezpečné přepravy dětí se rovněž zapojili oblíbená moderátorka Gabriela Partyšová a herec Ivan Vyskočil. Společně na konci listopadu autobus pokřtili a ocenili, že přední autobusový dopravce BusLine a.s. dbá na bezpečnost nejmenších cestujících stejně jako ti zahraniční. Kolik takových vozů máte k dispozici? Zatím máme k dispozici jeden autobus tohoto typu, ale vzhledem k tomu, že je o Berušku veliký zájem, už nyní uvažujeme o zakoupení dalšího jednoho nebo dvou vozů. Především z toho důvodu, že budeme tuto službu nabízet i v dalších krajích. Generální ředitel BusLine a.s. Ing. Tomáš Roubiček A nezbytná otázka na závěr: Jak se žije ve společnosti BusLine? Samozřejmě komfortně tak, jak nese slogan naší společnosti Comfort in Time. Zakládáme si na kvalitě služeb, které cestujícím dnes a denně poskytujeme. Jsme potěšeni, že se nám to daří, o čemž svědčí např. již páté ocenění v soutěži Řidič roku, kterou každoročně vyhlašuje Liberecký kraj, nebo ocenění v kategorii Jednání dopravní obsluhy v anketě Dopravce roku Ústeckého kraje. Do podobných anket hlasují sami cestující, a to je pro nás určující. Naprosto klíčová je pro nás bezpečnost, tedy jízda bez nehod, proto se pravidelně zapojujeme do výše zmíněných projektů. BusLine a.s. je pro své zaměstnance stabilní a jistou společností, která se neustále vyvíjí. Děkuji za rozhovor Renata Coufalová Příště: JVS Semilská pekárna, s.r.o.

11 ÚNOR 2013 Semilské noviny Strana 11 Školství Výročí waldorfské školy aneb 20 let waldorfské pedagogiky v Semilech Semily se po listopadu 1989 staly významným střediskem waldorfské pedagogiky. Ta chápe každé dítě jako neopakovatelnou duchovní individualitu a snaží se tomuto přesvědčení plně přizpůsobit ve své vzdělávací praxi. Mnohá desetiletí vlády materialistické komunistické ideologie nemohla udusit hluboko zakořeněnou potřebu člověka hledat skrytou podstatu své bytosti i věcí kolem, nemohla ho zbavit touhy po svobodě v utváření svého života i s ohledem na výchovu a vzdělávání mladé generace. Právě těmito rysy se přeci vždy vyznačovali a jak vidno stále ještě vyznačují právě podhorští blouznivci, hledači drahokamů, lidé semilského Podkrkonoší. Tak se nám může zdát pochopitelnějším, že se zde již v druhé polovině osmdesátých let minulého století pravidelně i několikrát týdně setkávala skupina hledačů úplného, nezúženého, neznásilněného poznání, které věci nechápe jen vnějškově materialisticky, ale poukazuje i k jejich skrytějším duševně duchovním vrstvám. Středem a ohniskem této skupiny byli manželé Alena a Josef Bartošovi. Zvláště Dr. Josef Bartoš dokázal díky své oslnivé inteligenci, širokému rozhledu, fenomenální paměti a strhujícímu řečnickému umění zažehnout v myslích posluchačů oheň nadšení nad otázkami lidských dějin, záhadami světa rostlin, astronomií, hádankami lidské duše, obrazy pohádek a mýtů atd. Bartošův přístup byl důsledně duchovně vědecký, anthroposofický. Z něho ve svobodné části světa v průběhu 20. století vyrůstala řada plodných praktických aplikací: biodynamické zemědělství, anthroposofická medicína a farmacie a v neposlední řadě i waldorfská pedagogika. Většinu posluchačů Bartošových ilegálních bytových přednášek tvořili pedagogové, a tak se stalo, že když se po revoluci 89 přenesly jeho přednášky na veřejnost, stále častěji se ozývaly hlasy volající po vzniku waldorfské mateřské a základní školy v Semilech. Tak došlo již v roce 1990 k rozhovorům s představiteli Ministerstva školství a Parlamentu o tom, jak umožnit waldorfskou pedagogiku v českém školském systému, a také se zástupci Městského i školského úřadu, jak konkrétně realizovat v Semilech školu tohoto druhu. V první řadě bylo zapotřebí důkladně připravit na výrazně odlišnou pedagogickou praxi budoucí waldorfské učitele. Tohoto úkolu se ujal Dr. Bartoš, který pozval do Semil řadu zkušených waldorfských učitelů ze zahraničí, zajistil ve spolupráci se Svobodnou vysokou školou Seminářem pro waldorfskou pedagogiku ve Stuttgartu regulérní tříletý vzdělávací běh pro waldorfské učitele a pod záštitou Mezinárodního sdružení waldorfských mateřských škol tříletý seminář pro vzdělávání učitelek mateřských škol. Tak proběhlo několik seznamujících kurzů v letech 1990 a 1991 a roku 1992 byly zahájeny zmíněné postgraduální vzdělávací semináře, které získaly akreditaci Ministerstva školství. Tehdejší starostka Semil, Dr. Jana Roušarová, spolu se zástupci odboru školství Městského úřadu Školní slavnost v roce Foto: archiv školy. byla myšlence vzniku waldorfské školy v Semilech příznivě nakloněna, podporu získala i u Mgr. Karla Bárty ze Školského úřadu, a tak nic nebránilo tomu, aby byla v září 1991 otevřena v malé budově areálu podmoklické školy jednotřídní mateřská škola, ve které se paní učitelky Helena Jiroutová a Zdena Mučicová snažily důsledně pracovat v duchu waldorfské pedagogiky. O rok později, pod záštitou starostky Ing. Kodejšové a za pomoci pracovníků odboru školství paní Šírové a pana Kubíka už začala v Tyršově ulici vyrůstat i waldorfská základní škola. Stalo se tak zásluhou učitelek Aleny Zdražilové, Miroslavy Kůželové a Libuše Lhotové a vychovatelek Ivety Sadecké a Hany Lamačové. Tyto odvážné a tvořivé ženy se obětavě ujaly obtížného úkolu budování nové základní školy, seznamování se s waldorfskou pedagogikou v zahraničí, prověřování nových pedagogických postupů v českém prostředí, tvorby nových učebních dokumentů, zařizování a vybavování vyučovacích prostor, vytipování nových schopných kolegů-pedagogů, odbourávání zažitých předsudků vůči novotám v řadách veřejnosti a mnohých dalších. V září 1992 byla sice otevřena pouze jedna třída s waldorfským vyučováním pod vedením paní učitelky Zdražilové, ale každý další školní rok přibývala další první třída. Tato škola se rokem 2000 stala úplnou devítiletou základní školou s více než dvěma sty žáky a přibližně patnácti třídními i odbornými učiteli. Mezitím došlo k výraznému posílení vedení školy v osobě ředitele Karla Škopka (od roku 1995), který si zřetelně uvědomoval nutnost upevnění postavení mladičké, ale jedinečné školy v regionu. Stal se jedním z aktivních spolupracovníků Českého sdružení pro waldorfskou pedagogiku a soustředil se spolu s další posilou kolegia školy, paní Ludmilou Skalickou, hospodářkou školy, na pořádání systematického dalšího vzdělávání waldorfských učitelů přímo v semilské škole. Od prvního roku existence školy dojížděl dvakrát až třikrát ročně na několikatýdenní pobyt do školy zkušený a nadaný waldorfský učitel z německého Freiburku, pan Georg Geier. Stal se odborným mentorem vznikající školy a významně přispíval k dalšímu vzdělání učitelů a kzkvalitňování jejich výuky. Díky podpoře města Semily se podařilo zrekonstruovat další prostory pro potřebu školy ve Špidlenově ulici. Mezitím ale od roku 2001 již opouštěli školu její první absolventi. S nemalým ulehčením a jistým pocitem zadostiučinění byla ve škole přijata zpráva o výrazných úspěších těchto žáků v přijímacích zkouškách na střední školy. Přesto se mezi rodiči a dále i mezi mladšími pedagogy množily úvahy o rozšíření pedagogické nabídky až k maturitě a zřízení waldorfské střední školy. Byl vypracován vzdělávací program Waldorfské lyceum, díky spolupráci s Mezinárodním sdružením pro waldorfskou pedagogiku ve střední a východní Evropě (IAO) byl zahájen první orientační vzdělávací kurz pro učitele středních škol. Po nesčetných jednání s představiteli obce, kraje, ministerstva, parlamentu, různých nadací, vysokých škol a dalších došlo v září 2006 ke zprovoznění zrekonstruovaného prvního patra budovy v ulici Jana Žižky v Podmoklicích a k slavnostnímu otevření první třídy Střední školy waldorfské v Semilech. Město Semily se ujalo zřizovatelství nové školy, která tvoří se základní jeden právní subjekt a německá nadace Software AG Stiftung z Darmstadtu přispěla částkou 3,75 miliónů Kč na rekonstrukci vyučovacích prostor. Devatenáct prváků a čtrnáct vyučujících se tak s vervou pustilo do budování semilského waldorfského lycea. K této průkopnické a dobrodružné práci se od září 2007 připojuje každý další rok nová třída studentů, kteří jsou na základě přijímacích zkoušek na lyceum přijímáni. V letošním školním roce ukončí střední školu v pořadí již čtvrtí maturanti. V roce 2009 byla otevřena další část budovy, opět s finanční podporou zmíněné nadace a města. V souladu s dlouhodobým záměrem školy probíhají v současnosti práce spojené se zadáním studie na přestavbu areálu v Podmoklicích na komplex waldorfské mateřské, základní a střední školy. Za dvacetiletou opodstatněnou existenci zdejší waldorfské školy patří poděkování nejen všem nadšeným pedagogům a dětem, ale především obětavým rodičům, mnohým příznivcům a vstřícným zástupcům města Semily. Kolektiv učitelů WŠ

12 Strana 12 Semilské noviny ÚNOR 2013 Školství ZŠ Dr. F. L. Riegra se zapojuje do mnoha projektů Stejně jako mnohé ostatní školy v České republice, tak i Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra v Semilech využila možnosti zapojení do nejrůznějších projektů. Které to jsou? EU PENÍZE ŠKOLÁM reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/ Škola je zapojena od září 2010 do projektu EU peníze školám, projekt bude ukončen v únoru V rámci projektu pedagogové vytvořili učební a digitální výukové materiály v oblastech: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji v oblasti přírodních věd Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol Využili jsme také možnosti zapojení asistenta pedagoga do procesu inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vybavili jsme tři učebny interaktivními tabulemi přírodopis, jazykovou učebnu pro 1. stupěň a pro 2. stupeň, v počítačové učebně jsme dosluhující počítače vyměnili za nové. PRO(EU)ROPE reg. č.: CZ.1.07/1.3.52/ Od do je na naší škole Dr. F. L. Riegra realizován projekt: PRO(EU)ROPE Profesní rozvoj pedagogů Hlavním cílem projektu je zlepšení kompetencí učitelů za pomoci jejich dalšího vzdělávání. Obsahem projektu jsou 4 oblasti vzdělávacích kurzů, které zahrnují 19 různých vzdělávacích programů a 5 elearningových vzdělávacích programů v oblasti cizích jazyků, ICT a kurikulární reformy využívání nových metod v pedagogice a psychologii. Projekt je realizován ve spolupráci se třemi partnerskými školami v Libereckém kraji: Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa; Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou; Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň E-skoly Libereckého kraje reg. č.: CZ.1.07/1.1.22/ Realizátorem projektu je ZŠ Kaplického, Liberec společně se Interaktivní tabule na 1. stupni slouží výuce jazyků. Foto. archiv školy. sedmi spolupracujícími školami: ZŠ Dr. Fr. L. Riegra, Semily; Katolická základní škola majora Rudolfa Háska Jablonec n. N.; ZŠ Doctrina Liberec; ZŠ Ještědská, Liberec; ZŠ U školy, Liberec; ZŠ Jenišovice; Masarykova ZŠ a MŠ Tatobity. Cílem projektu je zvýšit jazykové dovednosti v anglickém a německém jazyce u žáků tříd. Spolupráce mezi školami vznikla na základě reflexe výsledků první vlny celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků ZŠ v cizích jazycích a stanovila prioritu spolupráce v rozvoji jazykových dovedností nutných k úspěšnému zvládnutí těchto testů. V rámci projektu učitelé vytvoří 600 e-learningových materiálů(- testů) pro podporu výuky cizích jazyků AJ a Nj na úrovni 5. a 9. ročníku základních škol a ověří je při výuce. Projekt je realizován v rámci operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, projekt E-skoly Libereckého kraje a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tvorba interaktivních materiálů pro potřeby výuky anglického jazyka v tř. ZŠ reg.č.cz.1.07/1.1.00/ Rádi jsme využili možnosti zapojit se do projektu jehož realizátorem je nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. BRNO. Projekt je zaměřen na tvorbu materiálů pro interaktivní Z městské knihovny výuku angličtiny nejmenších žáků. Díky finančním prostředkům z ESF a státního rozpočtu ČR mají nyní učitelé k dispozici pro každý ročník jedno DVD s multimediálními interaktivními materiály, výuka je pestřejší, zábavnější, ale i dynamičtější a názornější. Byly také vytvořeny další pomůcky pracovní listy, obrázkové karty, magnetické kartičky. Interaktivní materiály jsou průběžně testovány na vybraných školách, připomínkovány vyučujícími i žáky. Vznikly tak výukové materiály, které při výuce opravdu využíváme. Připravila: Mgr. Hana Vavřenová, ZŠ Dr. F. L. Riegra Knižní fond městské knihovny v Semilech se stálé rozrůstá: I díky soukromým dárcům (tz) Fond Městské knihovny Semily je neustále obohacován, ročně je doplněno cca 800 titulů do semilského fondu a titulů do fondu výměnného, který je hrazen z prostředků krajského úřadu a je určen výhradně pro veřejné knihovny regionu. Významný podíl nových knih získá knihovna i prostřednictvím darů, za loňský rok přibylo do fondu touto cestou 206 titulů. Knihovnice průběžně celý rok sledují novinky na trhu knih a nakupují online. Knihovnu navštěvuje i několik stálých distributorů, z jejichž nabídky se vybírá. vysvětluje Bc. Alena Matěchová, ředitelka Městské knihovny v Semilech. Podle jejích slov je fond knihovny doplňován také o nové zvukové dokumenty, jedná se o mluvené slovo audioknihy. Především jde o audioknihy z nabídky Radioservisu, a to tituly jak z české tak světové literatury. Knihovnice také navštěvují každoročně mezinárodní knižní veletrh Svět knihy Praha Pokud budeme mluvit o knižních darech, díky nimž knihovna některé tituly do fondu získala, musím říct, že převážnou část věnovali čtenáři, kteří chtějí zůstat v anonymitě. Přesto bychom rádi touto cestou poděkovali jedné čtenářce, která nově zakoupenou knihu, poté co ji sama přečte, pokaždé věnuje knihovně. V roce 2012 jsme od ní takto získali 50 nových titulů v hodnotě 12,5 tisíce korun. Jednalo se vždy o knihy velmi oblíbené a žádané. upřesnila Matěchová. Mezi dary je třeba počítat i knihy pocházející z grantového fondu Ministerstva kultury Česká knihovna. Jedná se o knihy hodnotné, které ale nepatří mezi bestsellery, nejsou masově čteny širokou veřejností. V roce 2012 knihovna takto získala do oddělení pro dospělé, do dětského a do regionálního oddělení knihy v hodnotě přes 7 tisíc Kč. Od začátku roku 2013 dostává knihovna pravidelně od dárce, který chce také zůstat anonymní, časopis Respekt. Možnost číst si po celý den časopisy v moderním a přívětivém prostředí oddělení pro dospělé je stále více vyhledávaná. Rozšířená nabídka titulů by jistě přilákala do knihovny ještě více návštěvníků. Rádi bychom v blízké budoucnosti nabídli případným sponzorům možnost zapojit se do akce Adoptuj si časopis. doplnila ředitelka knihovny.

13 ÚNOR 2013 Semilské noviny Strana 13 Ptáme se... Co právě čtete? (red) Knihy provázejí člověka od nepaměti. Ať už jde o beletrii, dětskou knihu, literaturu naučnou či cestopisnou, která nás mnohdy přenese do krajin vzdálených i důvěrně známých. Přestože klasické tištěné svazky pomalu mizí z našich domácích knihoven a jsou nahrazovány knihami na nejrůznějších paměťových nosičích, stále je mezi námi mnoho těch, kteří na klasickou knihu v pevné vazbě nedají dopustit. A právě těch se budu v této nové rubrice po celý letošní rok ptát, co jim četba do života přináší, a kterou knihu bychom v současnosti našli rozečtenou na jejich nočním stolku. Na úvod se zeptáme osoby nejpovolanější, nové ředitelky Městské knihovny v Semilech, paní Aleny Matěchové. Otázka zní: Co právě čtete? Patřím k těm čtenářům, kteří mají rozečteno několik knih najednou. První knihou je Dívka, která spadla z nebe spisovatele Simona Mawera, jehož román Skleněný pokoj je velice úspěšný, v roce 2009 nominovaný na Man Bookerovu cenu. Ve Skleněném pokoji se Mawerovi podařilo ve strhujícím románu postihnout fenomén vily Tugendhat a realitu Československa druhé poloviny 20. století. Dívka, která spadla z nebe nezdá se mi být tak magická (Skleněný pokoj se odkládal velice těžko). Druhou rozečtenou knihou je Zlodějka knih Marcuse Zusacka, čtu ji už podruhé a znovu mě fascinuje jazykem, způsobem vyprávění a osobností hlavní hrdinky Liesel Memingerové. Dojemný, silný příběh. A zabírá i na podruhé. Třetí knihou jsou Stalinovy krávy finské autorky Sofi Oksanen. Příběh anorektičky na mě zatím čeká neotevřený na nočním stolku, ale už se na něj těším. Autorčin předchozí román Očista uchvacuje čtenáře na celém světě, její úsporný styl psaní, vývoj postav a pointa celého příběhu, který je vyprávěn ve dvou časových rovinách, je uhrančivý. V českém prostředí mi takové úsporné psaní nabízí ve svých knihách Petra Soukupová. Čtvrtá kniha je pracovní, ale také svým způsobem napínavé čtení Čtenáři a internauti Jiřího Trávníčka, podtitul Obyvatelé ČR a jejich vztah ke čtení, interpretace výzkumu z roku 2010 a jeho porovnání se srovnatelným výzkumem roku V úvodu této studie nalezneme citát Umberta Eca, který nejlépe vystihuje můj vztah ke čtení obecně: Když jsem byl dítě, jedna sousedka mi ke každým Vánocům dala knihu. Jednou se mě zeptala: Řekni, Umbertino, čteš, abys věděl, co v té knize je, nebo prostě z lásky ke čtení? A já jsem musel připustit, že jsem nebyl vždycky nadšen tím, co jsem četl. Četl jsem, protože jsem měl chuť číst. Cokoliv. Potřebuji číst každý den. A zatím stále dávám přednost papírovým knihám. A přestože se říká, že lidé čtou stále méně a méně, registrovaných čtenářů u nás v knihovně stále přibývá a to mě v tomto ohledu naplňuje optimismem, že to s tím naším čtením nebude zas až tak špatné. Na otázku odpověděla Alena Matěchová, ředitelka Městské knihovny v Semilech Pozvánka ZUŠ Žáci ZUŠ Semily se pilně připravují na Národní soutěže základních uměleckých škol. Školní kola soutěží se budou konat (komorní hra s převahou dechových nástrojů), (akordeon) a (komorní hra s převahou smyčcových nástrojů). Základní umělecká škola v Semilech také bude pořádat dvě kola okresní. Žáci ZUŠ v Turnově, Lomnici nad Popelkou, Jablonce nad Jizerou a Jilemnice si do Semil přijedou zasoutěžit v Komorní hře s převahou dechových nástrojů ve čtvrtek 14. února 2013 a akordeonisté z celého okresu budou soutěžit ve čtvrtek 21. února. Obě okresní kola soutěže se konají od cca 9 hod. v sále v podkroví ZUŠ Semily. Přijďte si poslechnout. Koncert žáků se koná v úterý 19. února od 18 hod. v aule Gymnazia Ivana Olbrachta v Semilech. Jiří Kurfiřt, ZUŠ Semily Krátké ohlédnutí za kulturou v semilském okresním archivu Stalo se již příjemnou tradicí, že Státní okresní archiv Semily připravuje ve své dvoraně pro kultury milovné návštěvníky výstavy a koncerty. Výjimkou nebyl ani rok 2012, kdy bylo možno navštívit 9 výstav, 6 koncertů a 1 divadelní představení (16.9. Montalban Úsměvy strejce Floriána). Do byla otevřena výstava 100 let děkanství v Semilech byla zahájena výstava Vladimír Tesař Obrázky z cest, která trvala do Týden poté následovala výstava fotografií Jiřího Čermáka Od reality k abstrakci (do ). 20. dubna byla zahájena výstava úžasných obrazů Michaila Ščigola A.V.E. Valdštejn. V průběhu jejího trvání se uskutečnily 3 koncerty, a to: jedinečný koncert orchestrů waldorfských škol v Semilech a Lucemburku, jarní koncert Orchestru ZUŠ Semily a koncert tvůrčího uskupení Plejády. Následující vernisáž otevřela výstavu obrazů Vladimíra Komárka ani se nechce uvěřit, že již není 10 let mezi námi. Od do trvala výstava Obrazů z druhé strany Kozákova malíře Richarda Náhlovského. Vernisáž otevřela výstavu mimořádných fotografií pod příznačným názvem To nejlepší z archivu semilského Fotoklubu vystoupilo historicky poprvé v Semilech Turnovské orchestrální sdružení. 1. listopadu byla zahájena výstava s názvem Napříč časem spolužáci z Výtvarné školy Adventní čas nás potěšil dvěma koncerty 2. prosince Orchestru waldorfské školy a o týden později Orchestru ZUŠ. Poslední výstavou tohoto roku se stala výstava Art protis a tapisérie Dany Rezkové, kterou jsme zahájili a která trvala do konce ledna Marie Navrátilová

14 Strana 14 Semilské noviny ÚNOR 2013 Ohlédnutí... Když na počátku ledna na svou nejdelší pouť odešel pan Miroslav Prokeš, uvědomila jsem si, že nám tu zase zůstane jedno prázdné, bílé místo. Takové, které zůstává po lidech, kteří nestojí stranou, po těch, kteří nejenom mluví, ale také konají. A protože nejsem sama, komu bude Míra, jak mu jeho přátelé říkali, hrozně chybět, sešlo se v redakci vzpomínek na jednu velkou semilskou osobnost opravdu hodně. Předem se omlouvám těm, jejichž text musel být z důvodu daného rozsahu novin krácen, ale věřím, že to pochopí. Všechny vzpomínky budou následně bez úprav zveřejněny na webových stránkách města v sekci Co se do novin nevešlo. Děkuji všem za pochopení. Renata Coufalová Nedokončené životní blues Míry Prokeše Všichni známe ony tři události, jež se každému z nás na tomto světě udají: narodit se, žít a zemřít. Jak uchopíme život, takoví jsme. Mirek umřel, ale neodešel, v mnohém tu zůstane s námi, protože jeho život byl košatý, plný rozličných zájmů, aktivit a vizí, které bohužel už nedokončil. Znali jsme se jako Semiláci odmalička, ale teprve po r jsme si rozuměli víc a stali se přáteli, kteří pluli na jedné lodi. Míra byl neuvěřitelný všeuměl. A čím vším byl, tím byl rád. Vztah k hudbě a focení zdědil po tatínkovi, jistý šarm po mamince. Výtvarné nadání posílil absolvováním Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě. Jako výtvarník se uplatnil v propagačním oddělení n.p. Kolora. Ovšem po semilském bouřlivém roce 1968, ve kterém nestál stranou, ale dokázal se znelíbit té hlavní straně, si prožil profesní diskriminaci, a tak se stal s radostí speleologem v Bozkovských dolomitových jeskyních. Ostatně ke geologii, petrografii a geomorfologii, jak souhrnně říkával k šutrologii, měl nesmírně vřelý vztah a neživou přírodu obdivoval. Z živé přírody pak miloval stromy, květiny a krásné ženy, ale stále jsem měl dojem, že kameny, skály a hory si zamiloval nejvíce. Vždyť celý život žil v Podkrkonoší, v Českém ráji, tedy v kraji, kde i hory jsou na dosah. A v zimě Za Miroslavem Prokešem (PPSPJC] Hned po novém roce nás zasáhla ta krutá a smutná zpráva. 4. ledna nás opustil člověk, který zanechal výraznou stopu v mnoha kulturních, sportovních a společenských oborech, Míra Prokeš. Vzpomenu hlavně na jeho činnost cimrmanologickou. V roce 1992 zakládá Podkrkonošskou a pojizerskou společnost přátel Járy Cimrmana. Každoročních Májových pochodů, které se konaly převážně na podzim, se vždy zúčastnily stovky nadšených příznivců. Objevil a rekonstruoval dílo významného podkrkonošského barda Jožky Bradleckého Lhotáka, současníka Cimrmanova. Miroslav Prokeš se pod pseudonymem docent Prošek proslavil jako prozaik, dramatik, režisér, herec i jako autor seminářů a zejména živých obrazů. Nejznámějším jsou Jak Semily ke svému jménu přišly. Pro dramatickou sekci této společnosti napsal řadu jednoaktovek, například Paličovu dceru, operetu Maruška a měsíčky a dvě opery Raději bych klidný pokoj a Krásnou Vendulu. Ty dodnes uvádí soubor na různých pak sjížděl jejich svahy s umem kvalitního závodníka sjezdaře. I po těžkém zranění, z kterého se vyléčil, se věnoval trenérské práci v semilském lyžařském oddíle. Aktivně si prožil celou historii semilského golfu, miloval inteligentní humor, kterému zasvětil své kreslířské umění, jehož výsledky nazýval moje čmáranice, které však vystavoval i v našem muzeu, na samostatné výstavě ve Smržovce a v r je chtěl představit ve dvoraně semilského archivu. Vzhledem k tomu, že byl možná nejpřednějším semilským cimrmanologem (vždyť byl i prezidentem společnosti), vymýšlel často nezapomenutelné živé obrazy, jež parodovaly náš současný život a divákům naháněly slzy smíchu do očí. A taky miloval řeky, i tady byla legrace a prostor pro recesi, a proto byl členem Českého ponorného sdružení v Semilech. Pokud poslouchal hudbu, pak jednoznačně jazz byl S Ladislavem Smoljakem divadelních prknech a písně z pravěké opery vskutku zlidověly. Vždyť popěvek: Když jsem šel z Věstonic, dostal jsem zápal plic, mamutí kůže, mě zahřát může si prozpěvovalo mnoho spokojených diváků. Nesměl též chybět u první vodácké hlavní, i když fandil i klasice a dobré muzice jiných žánrů. Po revoluci se stal ředitelem KC Golf, a to až do r Zde vykonal mnoho dobrého, ale tradiční semilský festival Jazz pod Kozákovem byl pro Míru vrcholem sezóny. Jako regionální politik byl důsledný až umanutý, a pokud byl přesvědčen o své pravdě, pak razantně ji prosazoval, jeho osobitý humor se vytrácel, často tak zvážněl, až zmorousovatěl, že jsem měl strach o jeho zdraví, jak vše prožíval. A pokud ho něco moc trápilo, inicioval i otevřený dopis, a to vše pro blaho města Semil. Od roku byl členem zastupitelstva, dokonce radním až do r. 1998, nejprve za OF, pak za ODA, i když straníkem nikdy nebyl. Mimo jiné, mnoho zásadního vykonal pro záchranu semilských roubenek. Současný zkorumpovaný svět ho netěšil. O to častěji vyrážel do přírody, která ho nikdy nezklamala, výpravy Českého ponorného sdružení a potom i na dalších plavbách po českých řekách. Nezbývá než se hluboce uklonit a tiše bez patosu a trochu s úsměvem si říci: Děkujeme Ti, milý Míro a užívej si Českého nebe! Míra Prokeš tak jak jsme ho znali... naopak posilovala, a fotil. Editorsky zpracoval knížku Semily (2010) a měli jsme v plánu další užitečné programy, které se však už nenaplní. Milý Míro, sbohem. Miloš Plachta Golfisté vzpomínají Míra byl jedním z nejznámějších spoluzakladatelů semilského golfu; byl nejenom náruživým hráčem, ale i členem výboru, a také prezidentem klubu. Zároveň se také aktivně dlouhé roky podílel na vedení kroniky klubu, zajišťoval obrazovou dokumentaci z turnajů a dění v klubu. Byl jedním z hlavních pořadatelů turnaje Cimrman, pořádaného každoročně na konci golfové sezóny. Nezapomenutelné jsou Mírovy úvodní golfovo-cimrmanovské přednášky. Pověstný byl Mírův osobitý přístup k humoru, který jako kreslíř uměl vyjádřit i svými kresbami. Velice si vážíme Mírova přínosu pro semilský golf a jsme přesvědčeni, že semilští golfisté ztrácejí jednoho z nejlepších kamarádů. Míro, děkujeme ti za přátelství, obětavost a nadšení, kterými jsi obohacoval naše golfové cesty. Za všechny členy výbor Golf klubu Semily

15 ÚNOR 2013 Semilské noviny Strana 15 Když odejde renesanční osobnost... Mirka Prokeše jsem poznal v několika odlišných rolích. V 90. letech hrál v představení benešovských ochotníků Pan Hašler přijímá na bubny. Více než rok jsem s ním a Míšou Plachtou spolupracoval na Roku Ivana Olbrachta Informační bulletin Mirek upravil graficky. Sháněl na tehdejším Ministerstvu kultury ČR peníze, podílel se významně na dramaturgickém plánu celého roku. Proto mohli návštěvníci zhlédnout v Semilech Baladu pro banditu v podání Klicperova divadla v Hradci Králové, přivítat v samostatném recitálu zpěvačku a houslistku Ivu Bittovou, představitelku Eržiky ve slavném Sísově filmu Balada pro banditu, ale zajet také do Městského divadla v Brně na inscenaci muzikálu Koločava (autor Petr Ulrych). Snažil se uspořádat také zájezd do Koločavy. Neuskutečnil se tehdy pro nezájem lidí. V KC Golf, který řídil, spatřila světlo světa pozoruhodná autorská inscenace Zdeňka Lindnera Proces a deník zavražděného napsaná podle Olbrachtovy povídky Dvě kapitoly románu. Jak se Mirek do něčeho zakousl, dotáhl věc až do úspěšného konce a vše uměl dobře zorganizovat. Jako šéfredaktor měl zásadní podíl na vydání knihy Semily (2010). Výrazně ovlivnil její koncepci, koupil si program, naučil se s ním pracovat a publikaci sám graficky upravil. Co se jen nasháněl fotografií Byly jich možná tisíce. A když se mu zdálo, že nemá tu správnou, šel příslušný objekt vyfotografovat sám. Napsal do ní Úvod i kapitoly Zajímavosti architektury, Ze Semil je všude blízko a Turistika v okolí Semil. Pozvánka Společně jsme psali popisky k fotografiím. Komunikoval s ostatními autory a stále vše cizeloval. Grafiku i textovou část. Nejraději však vzpomínám na lidsky nejhezčí spolupráci na cimrmanovském programovém vstupu připravovaném pro oslavy 600. výročí první zmínky o Benešově u Semil v r Nacvičovali jsme tehdy u Dlabolových a užilo se legrace Mirek alias docent Prošek řídil sbor, napsal notaci s texty písní. Důsledně dbal na kázeň při nácviku a výraz pěveckého přednesu. Jeho znalosti v oblasti jazzu a hudby obecně, jakož i architektury, dějin umění, speleologie, zeměpisných a přírodovědných reálií byly obdivuhodné. Připočteme-li k tomu vlastní tvorbu kreslířskou, již zmíněné muzikantství, úzké spojení s golfem i půvabné pokusy literární spojené se semilskými cimrmanovci, máme před sebou osobnost vpravdě renesančního člověka, s nímž jste mohli někdy nesouhlasit, ale to je tak jediné, co jste mohli, jak by řekl klasik. Věřím, že o něm v Semilských novinách vyjde obsáhlá studie, anebo další vzpomínkové články. Semily ztratily pozoruhodnou osobnost. Jaroslav Vávra Kultura Shirley Valentine to prostě musíte vidět! O této hře se nedá mnoho napsat. To prostě MUSÍTE VIDĚT!!! Bravurní herecký koncert Simony Stašové vás doslova přimrazí do sedadel. Budete s němým úžasem a otevřenou pusou zírat na jeviště a hltat každý její pohyb, každé gesto, každé slovo. Z jeviště na vás bude zářit to, čemu se říká opravdový kumšt. Britský textař, hudební skladatel Willy Russel je rovněž zkušeným dramatikem, který během své bezmála již čtyřicetileté divadelní kariéry přivedl na svět více než dvacet divadelních her a některé se občas objevují i na českých jevištích. Žádná z jeho her však nedosáhla ve světě takové proslulosti jako právě hořká komedie s názvem Shirley Valentine. Možná je to komediálním duchem, v němž se celá hra nese, možná naopak hořkým podtónem, který pod všemi těmi humornými situacemi po celou dobu hry zaznívá. Anebo je to zkrátka tím, že se Willy Russelovi podařilo vytvořit v osobě Shirley Valentine postavu ženy, s níž je pro většinu diváků snadné se ztotožnit. Jedinou interpretkou hry je Simona Stašová, také proto má hra podtitul One woman show Simony Stašové. To, že tato herečka zraje jako víno, napadlo snad každého z nás. Od poloviny devadesátých let se stala jednou z našich nejvytíženějších hereček. Ztvárnila několik desítek postav, nemluvě o mnoha rolích na divadelní scéně, kterým v současnosti dává přednost a hraje zde životní role v několika inscenacích. Jednou z nich je i Shirley, kde Stašová diváka fascinuje v jedinečném představení jedné postavy. Simona už dávno vyšla ze stínu své slavnější herecké matky Jiřiny Bohdalové a sama se stala hvězdou. Excelentní Simona Stašová v roli Shirley. Pracovala velmi trpělivě a nahoru vystupovala poměrně nesnadno. Svou pozici si doslova vydřela a snad i proto právem opanuje dámské divadelní nebe, protože jej dokázala obdarovat svou charismatickou ženskou vášní a touhou, uměním tragikomedie, dominantami, které jsou nezbytnou součástí její herecké osobnosti. Shirley Valentine je obrazem toho, jak se z kdysi vitální holky stane životem unavená ženská, která je rodině dobrá jen k tomu, aby jí dělala služku. O beznadějně stereotypním životě manželky a matky, co si chvíle během vaření krátí mluvením do zdi a sama sebe se ptá, jestli už má opravdu to hezké za sebou. Stačí však setkání s bývalou spolužačkou a řekne si dost! tehdy přeteče pomyslný pohár trpělivosti. Upustí tašky a odletí do vysněného Řecka, kde se zamiluje... do života. Tam začíná nový život, nové dobrodružství, všechno to, co už považovala za ztracené. Autor příběh zasadil do Liverpoolu, ale ve skutečnosti podobné věci zažívají ženy po celém světě. Nenechte si ujít bravurní komedii o hledání vlastní identity. Toto výjimečné představení, které vzniklo ve spolupráci s FDA, budete mít možnost v Semilech vidět ve středu 13. února 2013 od 19 hodin v Kulturním centru Golf. Jitka Bažantová

16 Strana 16 Semilské noviny ÚNOR 2013 Kultura Semily se na Fišerovu Vánoční spojily s Jičínem Koncerty spojených sborů (Jizerka, Jizeran, Foerster Jičín, část sboru Hlas Nová Paka) a Podkrkonošského symfonického orchestru ( v Jičíně a v Semilech), dokázaly, že v neuvěřitelně bohaté nabídce adventních koncertů existuje v našem městě i v Jičíně stále prostor pro dramaturgické překvapení. V minulosti se v Semilech z finančních, organizačních i uměleckých důvodů nemohly uskutečnit Bokovy Snové koledy známé z pohádky Jiřího Stracha Anděl Páně. Jizeran se podílel na jejich realizaci společně s dalšími sbory v Hradci Králové s tamní filharmonií, v Praze pak dokonce 3krát s Českými symfonickými sólisty (leden 2010 a 2011 kostel sv. Fabiána a Šebestiána, leden 2011 kostel sv. Ignáce na Karlově náměstí). Organizačně je významně zaštítil Oblastní výbor Unie českých pěveckých sborů v Hradci. Unijní sbory pak společně s Filharmonií Hradec Králové uvedly v prosinci 2010 Fišerovu skladbu Vánoční pro recitaci, sóla, sbor, varhany a orchestr. Odtud tedy doputoval Fišer do Semil a Jičína. Nic podobného, co se žánru koled a vánočních písní týče, v posledních letech v obou městech nezaznělo. Koledy jsou jednoznačně spojeny s obchůzkou což je, až na tříkrálové charitativní koledování (a velikonoční pomlázku), prakticky téměř mrtvá záležitost a společně s vánočními písněmi pak s duchovní atmosférou kostela. Skladatelé se tedy snaží povýšit jejich duchovní náboj zdánlivě jednoduchou formou. Vytvoří pásmo s hlavním a mnoha vedlejšími vrcholy a vytvářejí tak vlastně vánoční kantáty. Realizovat taková díla není ovšem vůbec snadné. Dovolit si to mohou konzervatoře, profesionální tělesa (často ve spolupráci s amatéry), ale i amatéři, pokud je dostatek dobré vůle. Bohužel, finanční stránka těchto projektů není vůbec levnou záležitostí a to i u amatérského provedení. Jen za zápůjčku notového materiálu a provozovací práva na oba koncerty zaplatili jičínští a semilští pořadatelé téměř Kč. Připočtete-li k tomu náklady na dopravu (2 společné zkoušky v aule Gymnázia Ivana Olbrachta Semily a , dvojí provedení), pronájmy prostor, nutné občerstvení, květinové dary, propagaci apod., máte jistotu, že takovou parádu nelze dělat každý rok. Jizerka i orchestr se navíc vzdaly očekávaného příjmu z vánočního koncertu, honoráře nedostal nikdo žádné, a to včetně dirigenta. Semilské sbory musely ještě uzpůsobit přípravu na vlastní koncerty. V nabitém programu svého koncertního kalendáře by určitě také PSO přivítal klidnější závěr sezóny. Zkrátka, bez absolutní vstřícnosti všech zúčastněných těles by se Fišerovy koledy v té kvalitě, jak zazněly letos v Semilech a Jičíně, nikdy neuskutečnily. Za to patří opravdu upřímné poděkování nejen všem účinkujícím, ale i městům Semily, Jičín, Lepařovu gymnáziu Jičín, Gymnáziu I. Olbrachta, ZŠ Ivana Olbrachta, římskokatolickému arciděkanství v Jičíně, KC Golf Semily a Oblastnímu výboru Unie českých pěveckých sborů v Hradci Králové. Z jednotlivců si zaslouží poděkování všichni sbormistři Ivana Hanzlová (Foerster), Nadia Ladkany, Alena Brádlová (Jizerka), Alena Lelková, Petra Lukavcová (Hlas) a Jiří Kurfiřt (Jizeran), ale Provedení Fišerovy Vánoční řídil Graziano Sanvito, na snímku s Nadiou Ladkany, sbormistryní Jizerky. Foto Štefan Pernecký. také hlavní organizátoři Karel Chutný, Jana Žemličková, Radek Štaff, Ladislav Stříbrný (Foerster); Hana Červenková, Petr Holubička, Jiří Roudnický a Jaroslava Petrásková (PSO); z Jizerky zvláště pí Helena Máková, Iva Bělková, Mirka Vrbenská, manželé Neuhäuselovi, významně také Nadia Ladkany a Alena Brádlová, z Jizeranu obětavý Jiří Kurfiřt. Pořadatelé se v obou městech opravdu činili. Foerster Jičín musel zvládnout vše sám a jeho organizace neměla chyb, méně početnému Jizeranu velmi výrazně a účinně pomohla Jizerka, bez jejíhož nasazení by se rozhodně neuskutečnil takový raut po koncertě. Poděkování patří proto také všem rodičům dětí, kteří se na něm svými výrobky podíleli. Členové výboru rovněž zabezpečovali zpočátku šatnu (za chybu se omlouvám), vybírali vstupné a zajišťovali rovněž květinové dary i jejich distribuci. Vzájemná pomoc obou sborů byla nutná, neboť měly na krku ještě své vlastní koncerty. Zvláštní kapitolou je časově i fyzický náročné stěhování nástrojů a pak i jejich příprava před koncertem, které musí podstoupit PSO, jakož i únavné cestování členů orchestru. Ptáte se, proč tak dlouze píši o organizátorech? Inu proto, že se mě na ně lidé ptají. Sbory a orchestr byly na provedení Fišerova díla výborně připraveny, také sólisté zpívali velmi dobře. Přesto bych chtěl vyzvednout zvláště výkon Jiřího Broula (Jizerka). Výtečný byl i v Linkově díle Pastorela iucunda, kterou jsem ještě tak hezky v sólovém partu v Semilech zpívat neslyšel. Čistě intonuje, jeho kultivovaný hlas nabývá na síle a suverenitě, je muzikální. Rovněž Anna Máková (Jizerka) pěvecký neustále roste a zdá se, že bude disponovat dostatečně průrazným sopránem a citem pro charakter skladby. Nelze nepochválit Kateřinu Greenwoodovou a Alenu Juračkovou (Jizerka) za krátké, ale půvabné sólo v Zavírám písničku. Kdo říká, že děti nemají trému, tak nezná jejich duši. Mají, a jakou! Dívenky však sólo v husté atmosféře obou koncertů zvládly bezvadně v Jičíně i v Semilech. Tomáš Brádle (Jizerka) nic neslevil ze svého kultivovaného pěveckého projevu. V Jičíně mě zaujaly pěvecké výkony Radka Štaffa (baryton), sólo v písni Jak jsi krásné neviňátko Ivany Záveské (soprán), souzvuk tří tenorů (Pavel Krčmárik, Jan Rejha, Adam Zikmund) a recitace Ladislava Stříbrného. Žádný sólista nemusel být zván odjinud. Dobrá pěvecká vizitka! Nechyběl ani autorem předepsaný dětský sbor (krásně znějící Jizerka). Pěkné byly koncertní vstupy Jizerky i Foerstera. Celé provedení Vánoční řídil s pravou italskou grácií Graziano Sanvito (Liberec), jemuž se Fišerovo dílo velmi líbí. Obdivuhodně se vcítil do charakteru českých vánočních koled a písní. Vtipný, klidný, lidský. Povzbuzoval velmi dobrou češtinou sbory, sólisty i orchestr, elegantně napravoval chyby. A umí. Sbory s orchestrem rytmicky zařezávaly, obě tělesa (na 150 účinkujících) dirigent dokázal ukáznit, takže prokázala sílu v pianech i forte. Dramaturgie obou koncertů vsadila na velebnost prostoru mohutného jičínského arciděkanského kostela sv. Jakuba Většího (v Semilech bychom v kostele sv. Petra a Pavla takový počet účinkujících neumístili) a zázemí KC Golf, kde proběhlo zasloužené vydechnutí po náročných koncertech. Odměnou všem účinkujícím za vynaložené úsilí byl v kostele sv. Jakuba Většího (kolem 350 návštěvníků) a v KC Golf (asi 220 návštěvníků) dlouhotrvající potlesk diváků vstoje. Vynutili si dva přídavky. Oba koncerty pak znovu upozornily na fakt, že Semily mají zcela výjimečné pěvecké, muzikantské a orchestrální zázemí. A spojí-li se s takovým partnerem, jakým je jičínský Foerster, úspěch je zaručen. J. Vávra, předseda OV UČPS v Hradci Králové

17 ÚNOR 2013 Semilské noviny Strana 17 V archivu se uskutečnilo setkání kronikářů okresu Semily Ve čtvrtek 29. listopadu 2012 od proběhlo ve studovně Státního okresního archivu Semily pravidelné roční setkání kronikářů obcí a měst Jilemnicka, Semilska a Turnovska, pořádané Krajským úřadem Libereckého kraje, Státním okresním archivem Semily a Muzeem Českého ráje v Turnově. Program zahájil Mgr. Pavel Jakubec, zástupce ředitele SOA Semily, hodinovou přednáškou Epigrafické památky kolem nás o tom, jak se čtou, dokumentují a co všechno sdělují historické nápisy, doplněnou množstvím ilustračních fotografií. Po malé přestávce, vyplněné občerstvením, byli kronikáři seznámeni se společným projektem Státního okresního archivu Semily a Muzea Českého ráje v Turnově s názvem Život v našich městech a obcích v historické fotografii, jehož cílem je záchrana obrazových dokumentů od samých počátků fotografie až po rok Primárně se bude jednat o jejich digitální kopie, jež budou uloženy na nosičích CD nebo DVD ve Státním okresním archivu Semily a v Muzeu Českého ráje v Turnově. Zároveň budou tyto instituce usilovat o ochranu originálů historických fotografií. Předmětem zájmu jsou veškeré historické snímky krajiny, vsí a měst včetně jejich částí, domů a jejich interiérů; osoby, rodiny a skupiny obyvatel a jejich pestrý život; všechny druhy lidské práce jako zemědělství, živnosti, výroba, stavba komunikací, demolice a výstavba nových objektů; veřejný, kulturní a sportovní život; jakékoli další fotografie, které zachycují již zmizelé skutečnosti anebo takové, které se změní v nejbližší době. Konzultantem projektu je Mgr. Pavel Jakubec. Kronikáři obdrželi písemnou metodiku. Následovala informace o vyhlášení soutěže O nejlepší kroniku Libereckého kraje. Soutěž vyhlašuje pod záštitou krajského hejtmana Bc. Martina Půty Krajský úřad Libereckého kraje, Ještědská pobočka České archivní společnosti a Severočeské muzeum v Liberci. Jejím cílem je ocenit náročnou práci městských a obecních kronikářů a upozornit širokou veřejnost na význam kronik pro uchování pravdivého obrazu současnosti budoucím generacím. Soutěže se mohou zúčastnit všechna města a obce Libereckého kraje. Zápisy v kronikách budou hodnoceny za období podle těchto kritérií: obsah a členění zápisů; stylistická úroveň; grafika a výtvarná stránka; přílohy ke kronice. Vyhodnocené obce získají symbolickou finanční odměnu. Soutěžní kroniky budou předány s přihláškou do konce března 2013 do příslušných okresních archivů či muzeí. V květnu proběhne slavnostní vyhodnocení za účasti představitelů Libereckého kraje, starostů a kronikářů v prostorách Severočeského muzea v Liberci. Tam také bude po dva týdny přístupná výstava soutěžících kronik i některých kronik historických. Ředitelka Muzea Českého ráje v Turnově PhDr. Vladimíra Jakouběová vyzdvihla ve svém příspěvku výtečnou práci kronikářů okresu Semily, neboť jich zde pracuje a kroniky píše absolutně nejvíc v celém libereckém kraji. Dále informovala o činnosti muzea za uplynulý rok, významných akcích a výstavách a o připravované stálé expozici horolezectví, načež rozdala všem účastníkům setkání svou novou knihu Z babiččiny zahrádky do dědova sklípku. Jako dárek Státního oblastního archivu v Litoměřicích všichni kronikáři obdrželi 24. číslo ročenky Z Českého ráje a Podkrkonoší. Po konci oficiálního programu následovala ještě živá debata mezi přítomnými kronikáři nad problémy, s nimiž se kronikář při své práci setkává a prohlídka přinesených kronik. Marie Navrátilová Malíří Pojizeří vystavují v Pojizerské galerii již po jedenatřicáté (mapg) V pátek 11. ledna 2013 byla v Pojizerské galerii slavnostně zahájena již tradiční výstava Malíři Pojizeří, společná přehlídka obrazů, kreseb, grafických listů, plastik a instalací. Autory jsou umělci, kteří v našem kraji žijí nebo jsou s ním spjati svojí tvorbou či životním osudem. Jedná se již o 31. sezónu a tato výstava se vždy těší velkému zájmu ze strany návštěvníků. Letos zde své práce představuje dvacet sedm umělců: Hana Hančová, Michal Machat, Pavel Holas, Natalia Akovantseva, Blanka Nováková, Zuzana Kadlecová, Jana Kasalová, Jana Kasalová ml., Ludmila Matoušová, Vlasta Matoušová, Michaela Maupicová, Richard Náhlovský, Tomáš Plesl, Jiří Salaba, Kateřina Salabová, Tereza Salabová, Jan Solovjev, Jaroslava Solovjevová, David Trávníček, Jiří Urban, Markéta Urbanová, Vladimír Véla, Vladimír Veselý, Eva Vlasáková, Václav Žatečka, Vít Jonáš a Mojmír Dlabola. Díla Malířů Pojizeří si mohou návštěvníci Pojizerské galerie prohlédnout až do 24. února 2013 a to denně od 9 do 16 hodin. MaPG Tříkrálová sbírka 2013 I letos se na počátku ledna rozběhlo po Semilech množství malých králů, kteří koledovali pro potřebné. Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá, protože celých 65 % výtěžku se vrací do míst, kde byl získán. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. Jako každý rok bylo v rámci Tříkrálové sbírky uspořádáno několik dalších doprovodných akcí. Již tradiční průvod králů na Riegrovo náměstí se zpíváním koled byl doplněn koncertem písničkářky Evy Henychové, jako poděkování všem dárcům. Koleda tentokrát proběhla i v okolních obcích Benešově, Chuchelně, Slané, Hořensku, Bozkově a Železném Brodě. Tříkráloví koledníci kromě mnohých domácností navštívili s pásmem koled také domov pro seniory, domov Tereza a některé semilské školy. Malí koledníci pomáhají dělat lidem dobré skutky tím, že od nich přijímají dary pro potřebné. Doufáme, že tím současně rozdávají radost, protože dobrý skutek zanechá radost v srdci dárců. Věříme, že jsme v letošním roce přinesli radost i k vám domů a protože vidíme, že přispívají i lidé chudí ze svého nedostatku, upřímně za váš dar děkujeme. Musíme ale poděkovat i všem koledníkům, kterých bylo letos více než 40, také jejich doprovodu, otci Jaroslavu Gajdošíkovi, paní Ivě Srbové se sborem Sedmikrásky, pracovníkům domova pro seniory, zejména paní Martině Farské, zaměstnancům domova Tereza, semilskému kinu Jitřenka v čele s panem Šírem, pracovníkům městského úřadu a mnoha dalším. Výtěžek tříkrálové sbírky 2013 v Semilech činí Kč. Zuzana Klodnerová

18 Strana 18 Semilské noviny ÚNOR 2013 Koncert KPH: Kvarteto Martinů a Jiří Bárta Česká kvartetní škola má ve světě velmi dobrý zvuk. Je zajímavé, že většina českých kvartet vznikla již na konzervatoři. Kvarteto Bohuslava Martinů založili v roce 1976 studenti pražské konzervaře. Velkou inspirací pro ně byla vynikající Smetanovo kvarteto a Vlachovo kvarteto. Původně se jmenovalo podle svého prvního houslisty Havlákovo kvarteto a pod tímto jménem si vydobylo uznání ve světových kvartetních soutěžích, kde získalo 7 laureátských titulů (např. soutěž ARD Mnichov, soutěž ve francouzském Evianu, soutěž Yehudi Menuhina v britském Porthsmouthu a soutěž Pražského jara). Tyto výsledky významně přispěly k nastartování úspěšné mezinárodní kariéry kvarteta. Roku 1985 Havlátovo kvarteto přijalo své nynější jméno jako závazek k propagaci jména a díla jednoho z géniů české hudby Bohuslava Martinů. Jiří Bárta je vynikající violoncellista. Do evropské špičky vstoupil počátkem 90. let 20. století když vyhrál významné hudební soutěže (Drážďany, Los Angeles a Beethovenův Hradec). Po studiích na pražské HAMU studoval violloncellovou hru v Kolíně nad Rýnem u Borise Pargamenščikova. Je pravidelně zván na světové hudební festivaly (Salzburk, Praha, Bratislava, Edinburgh a další). Vystupuje pravidelně s Českou filharmonií, Berlínskými filharmoniky a Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK a dalšími orchestry. Hrává i s komorními soubory, nevyhýbá se ani spolupráci s jazzovými tělesy. Jiří Bárta je iniciátor, dramaturg a spoluzakladatel Mezinárodního festivalu komorní hudby v Kolíně. Tento violoncellista je též nadšeným propagátorem soudobé české hudby, spolupracoval i s Petrem Ebenem a Markem Kopelentem, z mladší autorské generace pro něho píší Pavel Zemek, Martin Smolka a Ondřej Kukal. Jiří Bárta uvedl mnoho skladeb ve světové premiéře. Jiřího Bártu a členy Kvarteta Martinů spojují dlouholeté pracovní i osobní vazby. Naposledy v loňském roce to bylo společné natáčení Tanějevova Kvintetu pro Český Rozhlas. Pro Kvarteto Martinů a Jiří Bárta informaci: Sergej Ivanovič Tanějev ( ) je ruský hudební skladatel a byl klavírním virtuosem. Studoval u Petra Iljiče Čajkovského a Nikolaje Grigorjeviče Rubinštejna. Tanějev byl profesorem a později i ředitelem konzervatoře v Moskvě. Z jeho tvorby uvedu operní trilogii Oresteia, 4 symfonie, 6 smyčcových kvartetů a 2 smyčcová kvinteta Kvarteto Martinů vydalo v loňském roce několik CD, z nichž nejvýraznější je asi CD s Dvořákovými Smyčcovými kvartety op.105 a 106. Poslední recenze tohoto CD ze zpravodaje britské Dvořákovy společnosti je uzavřena těmito slovy: V této hudbě opět cítíme pozitivního, vždy optimistického Dvořáka. Hráči sdělují posluchačům radost ze života a přitom vždy dávají hudbě, co jí náleží, odměřují rozjímavé okamžiky a úryvky zvýšené intenzity, aniž by ztratili smysl a spád těchto stránek. Příspěvek autora průvodního slova mé nadšení pro tyto hudební výkony nijak neovlivňuje! Kvarteto Martinů se nyní zcela jistě řadí mezi přední česká kvarteta střední generace a svými výkony následuje České, Smetanovo a Panochovo. V tomto roce plánuje Kvarteto Martinů pokračovat v natáčení a v prezentování hudby Sergeje Tanějeva, jenž má významné výročí v roce Ve Dvořákově síni pražského Rudolfina a následně v londýnské Kings Hall zahraje jeho Klavírní kvintet s americkou pianistkou Olgou Vinokur. Dalšími projekty Kvarteta Martinů pro tento rok jsou nahrávky letošních oslavenců Vojtěcha Jírovce ( ) nebo českého violoncellisty a skladatele Davida Poppera ( ) nebo pravidelná účast na mezinárodních festivalech na Gozo či ve francouzském Pays de Gex. jedním z vrcholů koncertní sezóny bude vystoupení pro prestižní sérii komorních koncertů v L Octogon Theatre ve Švýcarsku. V Kvartetu Martinů hrají na housle Lubomír Havlák a Libor Kaňka, na violu Zbyněk Paďourek a na violoncello Jitka Vlašánková. V programu zazní Suita č. 6 D dur pro sólové violoncello Johanna Sebastiana Bacha, Smyčcový kvartet f moll Ludwiga van Beethovena a Smyčcový kvintet se dvěma violoncelly Sergeje Ivanoviče Tanějeva. Koncert se koná v pondělí 25. února 2013 od 19 hodin v sále KC Golf v Semilech. Jiří Kurfiřt Virtuální univerzita 3 věku v Městské knihovně Píšeme eseje... Jedním z nepovinných úkolů, který studenti Virtuální univerzity 3 věku plní, je esej vztahující se k právě probíranému tématu. V minulém semestru jsme společně studovali kurz Kouzelná geometrie. Jednou z prací na téma geometrie je esej paní Hany Kousalové. O sněhové vločce V kurzu astronomie jsme se seznámili s Johannem Keplerem. Náhoda tomu chtěla, že nyní, kdy probíráme kouzelnou geometrii, jsem se s tímto učencem setkala opět. Začetla jsem se totiž do knihy Václava Cílka a objevila kapitolu o Keplerově spisku z r Novoroční dar aneb o šesticípé sněhové vločce. Dnes je kniha považována za základní dílo vědecké krystalografie. Už ve druhém století si v Číně všimli, že zatímco květy a stromy jsou pětičetné, sněhová vločka má cípů šest. A tak o tomto nádherném ledovém ornamentu vzniklo během staletí mnoho pojednání. Arcibiskup v Uppsale dokonce nakreslil 23 různých sněhových tvarů už v roce O vločce se zmiňuje i R. Descartes ve své Meteorologii z roku 1635 a následují další práce renomovaných učenců. Ale pouze Kepler s jistotou rozeznal a popsal šestičetnou symetrii sněhu. Významným činem bylo vydání cyklu dřevorytů 97 druhů sněhových vloček v roce 1832 v Japonsku. Historie sněhové vločky je opravdu bohatá! Trocha molekul vody a přeci je každá malým zázrakem, stejně jako květ či kus minerálu... Je příznačné, že zmiňovaná kniha Václava Cílka nese název Prohlédni si tu zemi. Poznáme, že příroda je podobných zázraků plná a že má v sobě řád, v němž dominuje matematika i ta naše kouzelná geometrie. Virtuální univerzita 3 věku v Semilech otevírá pro velký zájem druhý kurz, a to Vývoj informačních technologií Více o kurzu i s ukázkou naleznete na portálu nebo na našich domácích stránkách VU3V Semily webnode.cz. Kurz začíná v úterý 12. února 2013 ve 13 hodin. Osahuje 6 přednášek a to: Historie počítačů, Historie internetu, Internetové vyhledavače, Elektronický obchod (e-obchod), Sociální sítě a Veřejná správa a počítače. Setkávat se budeme každých 14 dní. Cena kurzu je 200,- Kč za semestr. Současně bude probíhat v knihovně kurz Čínská medicína v naší zahrádce. Tento kurz začíná v úterý 12. února 2013 v 15 hodin. Máte-li o kurz Vývoj informačních technologií zájem (ať už samostatně nebo dohromady s kurzem Čínská medicína v naší zahrádce), přihlaste se v knihovně v oddělení pro dospělé čtenáře. Nebo napište na mail Na setkání s vámi se těší Alena Matěchová, pověřená lektorka VU3V v Semilech

19 ÚNOR 2013 Semilské noviny Strana 19 Pozvánka WALDORFSKÉ LYCEUM V SEMILECH srdečně zve na 4. maturitní ples waldorfského lycea v Semilech v sobotu 23. února 2013 od 20 hodin v Kulturním centru Golf. K tanci a poslechu bude hrát skupina Veselí pozůstalí, v pozdějších hodinách netradiční kapela Madafaka. Čeká vás tradiční předtančení, šerpování maturantů, bohatá tombola a mnoho dalšího. Cena vstupného je 130 Kč (na místě i v předprodeji). Vstupenky je možno zakoupit v kanceláři waldorfského lycea (Jana Žižky 375), v kanceláři ZŠ waldorfské (Tyršova 485) nebo v TIC. Přijďte nás podpořit a oslavit s námi tento výjimečný okamžik. Na vaši účast se těší studenti 13. ročníku. Za autobusy do muzea Přijměte srdečné pozvání na výstavu o dopravním závodu ČSAD Semily, která bude zahájena 9. března 2013 ve hodin v budově semilského muzea. K vidnění zde bude většina předmětů, které patřily k běžnému životu tohoto podniku, dále budou vystaveny brašny, kleště, jízdenky, odznaky, zvětšené fotografie vozidel i řidičů a mnoho dalších dokumentů. V rámci doprovodného programu se budete moci svézt historickým autobusem 706 RTO- Jelcz. Přijďte se podělit o své zážitky a zavzpomínat si, jak se dříve cestovalo do práce a do školy s řidiči, kteří vás vozili. Lubomír Fejfar Kino Jitřenka Programová nabídka v únoru Nejen valentýnský filmový klub V únoru nabídne náš filmový klub aktuální produkci. Měsíc únor bude zároveň ve znamení otočení tradičně pořádaných cyklů. Ve čtvrtek 14. února se můžete těšit na film Davida Vondráčka, bývalého reportéra pořadu Na vlastní oči, který při jednom z natáčení na pražském hřbitově objevil život ve velké hrobce. Časosběrným natáčením vznikl mimořádný dokument LÁSKA V HROBĚ, který ukazuje strastiplnou cestu mileneckého páru bez domova. Dokument nezavírá oči před nepříjemnými aspekty bezdomovectví a ukazuje, kam až člověka může dovést nefunkční rodinné zázemí či osobní tragédie. Film získal Zlatého ledňáčka ve Finále Plzeň 2012 a zvítězil v kategorii nejlepší zahraniční dokument na Mezinárodním festivalu nezávislého filmu v Římě (RIFF 2012). 28. února uvidíte v našem kině v rámci cyklu Na cestě film MISTR. Vojáci po návratu z fronty bojují se svými poválečnými traumaty a snaží se začlenit do běžného života. Jedním z nich je i Freddie Quell (Joaquin Phoenix), který se marně pokouší notnými dávkami vlastnoručně namíchaného alkoholu ovládnout svoje běsy. S každým nervovým výbuchem se propadá stále níž a postupně se stává bezprizorním psancem. Metropolitní opera v únoru Režisér Michael Mayer zasadil novou inscenaci Verdiho slavné tragédie RIGOLETTO do Las Vegas šedesátých let dvacátého století. Ve svém pojetí se nechal inspirovat neformálním sdružením herců a umělců Franka Sinatry známým pod názvem Rat Pack. Piotr Beczala ztvární zhýralého vévodu z Mantovy, tragickou roli Rigoletta zpívá Željko Lucic a Diana Damrau Rigolettovu dceru Gildu. Velkolepou operu uvedeme 16. února. Expediční kamera Filmový festival Expediční kamera uvedeme v pátek 8. února. v 19 hod. Tříhodinové pásmo špičkových filmů z celého světa Expediční kamera je o skutečném životě, o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních zážitcích i sportech. Pořadatelem pořadu je společnost Singing Rock ve spolupráci s kinem Jitřenka Don Quijote / Bolšoj balet Nádherný, temperamentní balet plný horkého španělského slunce podle španělského románu Miguela Cervantese, originálně vytvořený pro Bolšoj Mariem Petipou v roce Současná revize choreografie byla vytvořena bývalým šéfem Bolšoj Baletu Alexejem Faděječem. Do kina zve Mgr. Ondřej Šír Pozvánka JUDO CLUB 7 SEMILY MASTERS TEAM poř ádá I. ples JUDA 16. února 2013 od 20 hodin v KD Příkrý 20:00 hodin slavnostní zahájení 20:05 hodin akademie členů s ukázkou juda Hraje ELEKTROLUX Semily Vstupné: 60, Kč předprodej / 70, Kč na místě. Předprodej: Restaurace Příkrý denně, úterý a čtvrtek 17:00 18:00 hodin (tělocvična JC 7 Semily Tyršova 380 za bývalou vojenskou správou). Autobus: v 19:30 hod ze Semil, Riegrovo nám. Svoz a rozvoz (8 míst) po dohodě na tel.:

20 Strana 20 Semilské noviny ÚNOR 2013 Rozhovor s Mojmírem Stuchlíkem 2. část Život jde dál... V první části rozhovoru, kterou jste měli možnost číst v lednovém vydání novin, jsme vzpomenuli na úplné lyžařské začátky Mojmíra Stuchlíka, povídali jsme si o jeho úspěších i pádech a neopomněli jsme ani jeho pozávodní trenérskou činnost. Dnes budeme v našem povídání pokračovat. A protože rozhovor s panem Stuchlíkem byl opravdu velmi zajímavý, dojde i na třetí, poslední část našeho povídání, kterou budete moci číst v březnovém vydání našich novin. Podle mých informací jste společně s panem Mazánkem vychovali mnoho výborných lyžařů. Na koho nejvíc vzpomínáte? Nejlepší byl Vladimír Podzimek, pak Jiří Hájek, sdruženář Petr Prokůpek a bratři Čejchanovi. Jak staří byli, když jste je začal trénovat? Bylo jim sedm let. Vedl jsem je až do dorosteneckého věku. Poté se dostali jako junioři do liberecké Dukly. Do mužské reprezentace se kromě Vládi Podzimka nikdo z nich nedostal. Zmiňoval jste trénink ve staré sokolovně v Semilech, kam jste jezdili skákat? Do Lomnice a do Harrachova. Můžete prozradit, jak vlastně skokani začínají? Z jak vysokého můstku si začínající skokan poprvé skočí? Začíná se na 15-ti metrovém můstku, takový mají např. v Lomnici nad Popelkou. Ten můstek se ze začátku jakoby přejíždí. Učí se tam především nájezd a doskok tak, aby začínající skokani z místa doskoku dokázali odjet. Jak jste získávali děti do skokanského oddílu? Nábor jsme dělali přes rodiče a přes Veřejnou školu lyžování, byl jsem spolu s Otou Rezlerem a Josefem Grohem jejím zakladatelem. Jak dlouho jste se trenérství mládeže věnoval? Jednou jsem řekl, že až půjdu do důchodu, s trénováním skončím. A tak jsem to také udělal. Můžeme se nyní vrátit o pár let nazpět, do 70. let? Tenkrát jste se netajil s názory na dění v naší zemi a kvůli tomu jste prý byl ze strany (KSČ) vyloučen. Diskriminaci pocítila i vaše rodina. První reakce přišla záhy v Technometře jsem v té době vykonával práci svářeče letadlových podvozků, ale musel jsem přejít na soustruh. To by samo o sobě nebylo tak hrozné, daleko víc se to podepsalo na mé dceři Blance, které díky mému kádrovému posudku nebylo umožněno nastoupit na vysokou školu. Byla silně sportovně založená a chtěla vystudovat tělovýchovu, aby se jí mohla pedagogicky věnovat. V té době se pokoušela celkem marně o zkoušky na vysokou školu a třikrát ji kvůli mému posudku nepřijali. Měnila působiště a nastoupila jako M. Stuchlík s rodinou na výletě k jeskyni Amerika. Foto: archiv rodiny. úřednice u s.p. Severočeské sběrné suroviny. Snad aby nebyla tolik na očích tehdejším semilským mocipánům. Přestože změnila okres i kraj, v uskutečnění jejího cíle jí bylo tehdy zabráněno. V té době jí profesor Oldřich Kolzrt, shodou okolností člověk, který byl jmenován současně se mnou čestným občanem Semil, dal radu, které se drží dodnes: Blanko, běž pracovat k dětem. Děti jsou živý materiál. Jako nekvalifikovaná pracovala nejprve ve Stružinci a pak postupně v Semilech a v Liberci. V Semilech ani v Chuchelně na počátku pracovat nemohla. Paní inspektorka jí totiž řekla: To jistě chápete, že když jste z takové rodiny, v Semilech pracovat nesmíte, a ještě k tomu s dětmi. Když jí bylo postupně dovoleno studovat, vystudovala při zaměstnání střední pedagogickou školu v Praze, a také rozšiřující studium speciální pedagogiky na PF UK v Praze během své pedagogické práce v mateřské škole při dětském oddělení nemocnice v Liberci. V současnosti působí již sedmým rokem jako ředitelka česko-anglické Liberecké jazykové školky v Liberci a práce s dětmi ji stále velmi baví. Pokud vím, pane Stuchlíku, tak i vám se do života zamíchal posudek vašeho tatínka. Jak to tenkrát bylo? Na konci války, ve čtyřiačtyřicátém roce jsem vyšel měšťanku a můj táta pracoval s panem Novákem v elektrárně. Ten měl Baťovu školu práce a byl u Bati zaměstnán. Táta s ním mluvil a dohodli se, že bych to mohl zkusit ve Zlíně. Měl jsem to tam už vyjednané, těšil jsem se, ale mělo to háček. Tehdy existovaly úřady práce kdo se chtěl z obvodu těchto úřadů dostat někam ven, tomu to musel úřad schválit. Tak jsme tam s tátou jeli musel jsem se svléknout jako u odvodu a pak jsme čekali na rozhodnutí. Řekli mi, že jsem fyzicky vyspělý a vzhledem k tomu, že v Semilech je letecký průmysl, kde jsou potřeba mladí zdraví lidé, musím zůstat tady. Jeli jsme vlakem z Jičína přes Lomnici a když jsme přijížděli do Semil, tatínek se mě zeptal: A co třeba černé řemeslo? Souhlasil jsem. Zastavili jsme se na Olešce u Ježků (dnešní Semilské strojírny) dělali tam opravy na jezu i na elektrárně a tam jsem našel místo k učení. Udělal jsem dobře, bavilo mě to a vydržel jsem tam až do vojny. Vyučil jsem se v sedmačtyřicátém roce a v roce 1951 jsem se oženil. A v tom samém roce se mi narodil syn. Kde jste sloužil? Protože jsem skákal na lyžích a byl jsem v širším státním družstvu, měl jsem jít do ATK Armádní tělovýchovný klub Praha. Tam byli reprezentanti vojska, ale jelikož měl můj otec špatný posudek (vystoupil v roce 1948 po komunistickém převratu z partaje), šel jsem do Prachatic na Šumavu. Tam jsem se setkal s Jindrou Jeníčkem a Vlastou Šípem, kteří v Turnově dělali lehkou atletiku. Když jsme dělali zkoušky z tělovýchovy, házeli jsme granátem z půli hřiště. Náš instruktor nebral vážně moje varování, že to hřiště přehodím. Vzal jsem tedy do ruky granát, udělal asi pět kroků, prásk a už to bylo. Za plotem bylo pověšené bílé prádlo manželky štábního kapitána Šišky. Bylo to přímo do prostěradla. Ale byla to vlastně velká sláva, protože žádný voják to takhle daleko ještě nehodil. Na armádní spartakiádě jsem byl v hodu granátem (25 dkg) třetí. Prvním byl nějaký Rozsíval, sloužil jako voják u letectva hodil asi 106 m. Takže ATK vám zůstalo zapovězeno? Do ATK jsem se nakonec dostal, i když mě nečekalo skákání, ale atletika. Ptal jsem se, zda bych se alespoň v zimě mohl účastnit nějakých větších závodů, abych z toho úplně nevyšel. S tím problém nebyl. Vzpomínám, že v padesátém čtvrtém roce byl takový výměnný trénink naši plavci šli do Maďarska trénovat a maďarští skokani šli trénovat k nám do Špindlu. Byl jsem jim určený jako trenér. Jeden z nich si s sebou přivezl infekční žloutenku. Dopadlo to tak, že jim skončilo soustředění, odjeli do Maďarska a já jsem skončil v nemocnici. Mohl jsem si vybrat, kam půjdu ležet jestli do Jablonce nebo do Vrchlabí. Vybral jsem si Vrchlabí byl jsem tam 14 dní, když mě poslali do vojenského léčebného ústavu v Karlových Varech. Tam jsem se seznámil s pilotem Ivanem Goblem. Ivan byl pilotem na tryskáčích a hlídal naši západní hranici. Když jsme se dostali z vojny domů, dlouho jsme si psali. Pak jsem se s ním setkal ještě jednou, právě na skokanských závodech v Banské Bystrici, které byly pro Semiláky tak úspěšné. Pracoval v té době na letišti ve Sliači byl šéfem přistávací věže. Která atletická disciplína byla vaše oblíbená? Třeba zrovna vrh koulí a diskem jsem měl hodně rád. Taky hod oštěpem, to byla moje disciplína. Házel jsem oštěp za Jablonec. Když jsem skončil vojnu, lehkoatletický oddíl tam vedl Vašek Poláček a ten mě přesvědčil, abych ještě házel za Jabloneckou ligu. Pokračování příště

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_07 Název materiálu: Evakuační zavazadlo Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. 2) PROGRAM Z Á P I S z 33. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 30.8.2013 od 19.05 hodin do 20.27 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

µ 0765.ΓΡΛ.1/02,ΓΡΛΛ?Γ

µ 0765.ΓΡΛ.1/02,ΓΡΛΛ?Γ ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ SEMILY, BÍTOUCHOVSKÁ 1, 513 14 SEMILY µ 0765.ΓΡΛ.1/02,ΓΡΛΛ?Γ

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Z Á P I S z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček omluven Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Dům dětí a mládeže Šternberk p.o. Opavská 14, 785 01 Šternberk tel. 585 012 957, fax 585012579 IČO: 619 89 941

Dům dětí a mládeže Šternberk p.o. Opavská 14, 785 01 Šternberk tel. 585 012 957, fax 585012579 IČO: 619 89 941 Dům dětí a mládeže Šternberk p.o. Opavská 14, 785 01 Šternberk tel. 585 012 957, fax 585012579 IČO: 619 89 941 2005 Zpracoval: Mgr.Bc.Miroslav Sadil za DDM Šternberk p.o. Šternberk, listopad 2005 1 1.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Z á p i s č. 6 / 2008

Z á p i s č. 6 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 6 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 2. dubna 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hodin Členů zastupitelstva - přítomno

Více

DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ

DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ OBEC : Slaná I. SPOJENÍ, KONTAKTY 1 KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE příjmení Funkce Vlastimil vedoucí KŠ Schovánek starosta Vladimír zást. Ved.

Více

VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU

VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU B3 VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU č. situace str. 1 ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY PŘI PŘEPRAVĚ 2 2 PŘÍVALOVÉ DEŠTĚ 3 3 VICHŘICE/TORNÁDA 4 4 POŽÁR LEŠNÍ / V OBCI 5 5 DLOUHODOBÉ NARUŠENÍ DODÁVEK ELEKTŘINY

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 29. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.4.2013 od 19.00 hodin do 19.52 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Volební účast v %: Výsledky voleb - jednotlivé obce Rýmařovska

Volební účast v %: Výsledky voleb - jednotlivé obce Rýmařovska Výsledky voleb - jednotlivé obce Rýmařovska Břidličná Voličů celkem: 2921 2924 Volební účast: 153 1487 52,38 5,85 : 1525 1482 Dienstbier Jiří 392 Zeman Miloš Ing. 381 1139 Fischer Jan Ing. CSc. 33 Schwarzenberg

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

24. INFORMACE STAROSTY

24. INFORMACE STAROSTY Starosta 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 24. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Lukáš

Více

Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Stanislav Tlášek a Jaroslav Louda.

Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Stanislav Tlášek a Jaroslav Louda. ZÁPIS z veřejného 73. zasedání (4/2009) DSO Mikroregionu Český ráj konaného dne 13.11.2009 v Obci Hnanice, okr, Znojmo Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová,

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 28. srpnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Obec Záryby, okres Praha - východ

Obec Záryby, okres Praha - východ Obec Záryby, okres Praha - východ Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 1/2007 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo obce

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Radim Špringl, Luboš Šmiraus, Dana Kozáková Hosté: viz. prezenční listina

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 19. zasedání konaného dne 21.2.2012 Rada města Železný Brod po projednání 68/12rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 69/12rm ruší odbor kultury a

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

Z Á P I S č. 8/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015

Z Á P I S č. 8/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015 Z Á P I S č. 8/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Začátek jednání: 18 : 00 hodin Přítomni zastupitelé: 8 Omluveni zastupitelé:

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více