Seznam publikační činnosti doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam publikační činnosti doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D."

Transkript

1 Knižní monografie Seznam publikační činnosti doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. HNILICA, Jiří, FOTR, Jiří. Aplikovaná analýza rizika. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, s. ISBN KISLINGEROVÁ, Eva, HNILICA, Jiří. Finanční analýza krok za krokem. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, s. ISBN KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 2. přepr. dopl. vyd. Praha : C.H.Beck, s. ISBN (Další autoři: HNILICA, Jiří, ČEPELKA, Vítězslav, SCHOLLEOVÁ, Hana, BOUKAL, Petr, SIEBER, Patrik, NOVOTNÝ, Jiří, VÁVROVÁ, Hana). KISLINGEROVÁ, Eva, aj. Nová ekonomika. Nové příležitosti? 1. vyd. Praha : C.H.Beck, s. ISBN (Další autoři: SOUKUP, Jindřich, BOUKAL, Petr, SIEBER, Patrik, HEŘMAN, Jan, NOVÝ, Ivan, KRAUSE, Josef, SCHOLLEOVÁ, Hana, FOTR, Jiří, ŠPAČEK, Miroslav, SOUČEK, Ivan, NOWAK, Ondřej, HNILICA, Jiří, SYNEK, Miloslav, DVOŘÁČEK, Jiří, SMRČKA, Luboš, TRUNEČEK, Jan, VLČEK, Radim, PERNICA, Petr, SURYNEK, Alois, ŠPIČKA, Jindřich). KISLINGEROVÁ, Eva, NOVÝ, Ivan. Chování podniku v globalizujícím se prostředí. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, s. ISBN (Další autoři: BEDRNOVÁ, Eva, ČEPELKA, Vítězslav, DOLÁK, Pavel, DVOŘÁKOVÁ, Zuzana, HLAČINOVÁ, Petra, HNILICA, Jiří, CHVOJKA, Petr, JAKUBÍKOVÁ, Dagmar, JAROŠOVÁ, Eva, JAVOR, Miroslav, KAFKA, Tomáš, KOPALOVÁ, Helena, KRAUSE, Josef, LECIÁNOVÁ, Gabriela, LUKEŠ, Martin, MALÝ, Milan, MAREŠ, David, RUDOLF, Filip, SCHOLLEOVÁ, Hana, SIEBER, Patrik, SYNEK, Miloslav, UCHYTIL, Radek, VÁVROVÁ, Hana, VEBER, Jaromír). KISLINGEROVÁ, Eva, SYNEK, Miloslav, aj. Podniková ekonomika ve světle vývoje posledních dvacet let. Praha : Oeconomica, s. ISBN (Další autoři: BOUKAL, Petr, ČÁMSKÁ, Dagmar, DVOŘÁČEK, Jiří, EISLER, Jan, HEŘMAN, Jan, HNILICA, Jiří, KLEČKA, Jiří, KOTÁB, Jiří, KRAUSE, Josef, KRAUSEOVÁ, Jaruše, MAJDÚCHOVÁ, Helena, MAJTÁN, Štefan, MIKAN, Pavel, MIKOLÁŠ, Zdeněk, MIKOVCOVÁ, Hana, NEUMAIEROVÁ, Inka, NOVOTNÝ, Jiří, SEDLÁČKOVÁ, Helena, SCHOLLEOVÁ, Hana, SIEBER, Patrik, SMRČKA, Luboš, VÁVROVÁ, Hana). MÁLEK, Jiří. Kreditní riziko. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, s. ISBN (Další autoři: MÍŠEK, Radoslav, TRAN, Van Quang, HNILICA, Jiří, ONDER, Štěpán, JANDA, Karel, RADOVÁ, Jarmila). Knižní monografie - příspěvek FOTR, Jiří, HNILICA, Jiří. Risk Management [CD-ROM]. In: KISLINGEROVÁ, Eva, aj. Inovace nástrojů ekonomiky a managementu organizací. Praha : C.H.Beck, 2008, s s. C.H.Beck pro praxi. ISBN HNILICA, Jiří. Soubor hesel k ekonomice podniku. In: HINDLS, Richard, HRONOVÁ, Stanislava, HOLMAN, Robert. Ekonomický slovník. Praha : C.H.Beck, s. ISBN Články v časopise (Scopus) MACHEK, Ondřej, HNILICA, Jiří, HEJDA, Jan. Estimating Productivity of Software Development Using the Total Factor Productivity Approach. International Journal of Engineering Business Management [online], 2012, roč. 4, č s. ISSN URL: t/estimating-productivity-of-software-development-using-the-total-factor-productivity-approach. MACHEK, Ondřej, NOWAK, Ondřej, HNILICA, Jiří. Prediction of the Price Cap under RPI-X Incentive Regulation of Network Industries Based on Productivity Benchmarking. International Journal of Mathematics and Computers in Simulation [online], 2013, roč. 7, č. 1, s ISSN URL: NOWAK, Ondřej, HNILICA, Jiří. Improving business Valuation with the Use of Simulation Techniques. International journal of mathematical models and methods in applied sciences [online], 2012, roč. 6, č. 5, s ISSN URL: Jiří Hnilica seznam publikační činnosti rektorské volby VŠE /6

2 Články v časopise s impakt faktorem ŠPIČKA, Jindřich, HNILICA, Jiří. A Methodical Approach to Design and Valuation of Weather Derivatives in Agriculture. Advances in Meteorology, vol. 2013, ID URL: [Impakt faktor 2011: 0.274] SIEBER, Patrik, HNILICA, Jiří. Cost-Benefit analýza a riziko v socioekonomickém hodnocení projektů. Ekonomický časopis, 2011, roč. 59, č. 7, s ISSN [Impakt faktor 2012: 1.239] Příspěvky na konferenci s CPCI evidované v mezinárodní databázi WoS HNILICA, Jiří. Weather Derivatives and their role in the company risk management. Hradec Králové In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006, s ISBN Články v časopise - recenzované HNILICA, Jiří. Audit oceňování investic v regulovaném prostředí distribuce plynu. Poradce-auditor [CD-ROM], 2009, roč. 1, č. 2, s ISSN HNILICA, Jiří. Kvalitativní a semikvalitativní analýza rizika. Acta Oeconomica Pragensia, 2008, roč. 16, č. 3, s ISSN HNILICA, Jiří. Několik poznámek k oceňování plynárenských aktiv v prostředí regulace činnosti distribuce zemního plynu v České republice. Working Paper [CD-ROM], 2008, roč. 2, č. 1, s ISSN HNILICA, Jiří. O vlivu risk managementu na hodnotu firmy. Acta Oeconomica Pragensia, 2005, roč. 13, č. 4, s ISSN HNILICA, Jiří. Problémy při určování rizikové expozice plynárenské firmy na změny počasí. Ekonomika a manažment podniku, 2004, č. 2, s ISSN HNILICA, Jiří. Risk Management of Non-Financial Companies and Shareholder Value. Acta Oeconomica Cassoviensia, 2004, roč. 10, č. 8, s ISSN ISBN HNILICA, Jiří. Simple Model of Financial Market with Information Sharing. Student papers of Complex Systems Summer School, 2001, roč. N, č s. HNILICA, Jiří. Volatilita volatility. Acta Oeconomica Pragensia, 2001, roč. 9, č. 7, s ISSN HNILICA, Jiří. Weather Hedging In The Gas Industry: A Teaching Tool In Risk Management. International Journal of Case Method Research & Application, 2006, s ISSN HNILICA, Jiří, NOWAK, Ondřej. Využití simulace Monte Carlo při oceňování podniku. Oceňování, 2011, roč. 4, č. 3, s ISSN ILTIS, Martin, HNILICA, Jiří. Specifika oceňování leteckých dopravců. Oceňování, 2012, č. 2, s ISSN MACHEK, Ondřej, HNILICA, Jiří. Metody regulace síťových odvětví. Ekonomika a management, 2010, roč. 4, č s. ISSN MACHEK, Ondřej, HNILICA, Jiří. Total Factor Productivity Approach in Competitive and Regulated World. Procedia Social and Behavioral Sciences [online], 2012, č. 57, s ISSN URL: NOWAK, Ondřej, HNILICA, Jiří. Rafinérský průmysl v České republice a energetická bezpečnost v oblasti dodávek ropy. Ekonomika a management, 2010, roč. 4, č. 3, s ISSN HNILICA, Jiří. Classical Doctrines and Alternatives in Decision-Making Under Risk with Respect to Asset Price Dynamics. CAF Working papers, 2002, roč. N, č s. ISSN Jiří Hnilica životopis rektorské volby VŠE /6

3 Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí HNILICA, Jiří. Aplikace metodiky value-at-risk na nefinanční instituce. Praha In: KOPALOVÁ, Helena (ed.). Adaptační a rozvojové procesy firem po vstupu do EU. Praha : VŠE, 2004, s ISBN HNILICA, Jiří. Burn Analysis in Weather Derivatives Valuation. Sozopol In: V. International Scientific Conference Management and Engineering 07 [CD-ROM]. Sofie : Ekonomická fakulta Technické univerzity, 2007, s ISSN HNILICA, Jiří. Crystal Ball in Weather-Linked Derivatives Valuation. Denver In: The 2007 Crystal Ball User Conference. [online] Denver : DecisioneeRing,ING, s. URL: HNILICA, Jiří. Čistá současná hodnota, korelace a simulace Monte Carlo. Praha In: KISLINGEROVÁ, Eva, KOPALOVÁ, Helena, KRAUSE, Josef (ed.). Nová teorie ekonomiky a managementu organizací [CD-ROM]. Praha : Oeconomica, 2006, s ISBN X. HNILICA, Jiří. Hedging, Bankruptcy Costs and Firm Value. Praha In: KOPALOVÁ, Helena (ed.). Adaptační a rozvojové procesy firem po vstupu do EU. Praha : VŠE, 2004, s ISBN HNILICA, Jiří. Issues Surrounding Valuation of Assets in Regulated Gas Distribution Industry. Durham In: North American case Research Association [CD- ROM]. Durham : University of New Hampshire, s. HNILICA, Jiří. Několik poznámek k oceňování plynárenských aktiv v prostředí regulace činnosti distribuce zemního plynu v České republice. Hradec Králové In: JEDLIČKA, Pavel (ed.). Hradecké ekonomické dny [CD-ROM]. Hradec Králové : Universita, s. ISBN HNILICA, Jiří. NPV-teoretické základy a vybrané problémy praktických aplikací. Praha In: DVOŘÁKOVÁ, Zuzana, STŘÍTESKÝ, Marek (ed.). Svět práce a kvalita života [CD- ROM]. Praha : VŠE FPH, s. ISBN HNILICA, Jiří. Oceňování podniku a simulace Monte Carlo. Ostrava In: Finanční řízení podniků a finančních institucí. [online] Ostrava : VŠB, 2009, s ISBN URL: HNILICA, Jiří. Od podnikatelského plánu k simulacím monte carlo aneb risk management nejenom pro korporace. Praha In: SRPOVÁ, Jitka, LUKEŠ, Martin (ed.). Pokrok ve výzkumu malých a středních podniků. Praha : VŠE, 2004, s ISBN HNILICA, Jiří. Rationality and Irrationality Revisited. Bratislava In: MAJTÁN, Miroslav (ed.). Ekonomika, financie a manažment podniku rok Bratislava : Ekonomická univerzita, 2002, s ISBN HNILICA, Jiří. Rationality and Irrationality Revisited. Praha In: NOVÝ, Ivan (ed.). Teoretické, metodologické a empirické aspekty podnikání v mezinárodním prostředí. Praha : VŠE, 2003, s ISBN HNILICA, Jiří. Riziko kurzových změn a Earnings-at-Risk. Modrá In: Podnik a podnikatelské prostředí v SR v období vstupu do EU. Bratislava : Ekonomická univerzita, 2004, s ISBN HNILICA, Jiří. Řízení rizik v nefinanční firmě. Praha In: KISLINGEROVÁ, Eva (ed.). Ekonomika a management organizací Nová teorie ekonomiky. Praha : Oeconomica, 2005, s ISBN HNILICA, Jiří. Teplota jako rizikový faktor výkonnosti firmy. Bratislava In: Ekonomika, finance a manažment podniku rok Bratislava : Ekonomická univerzita, 2005, s ISBN HNILICA, Jiří. The Use of Simulation Approaches in Company management. Bratislava In: Manažment hodnoty podniku rok Bratislava : Slovenská asociácia ekonomických znalcov, 2006, s ISBN Jiří Hnilica životopis rektorské volby VŠE /6

4 HNILICA, Jiří. Value-added risk management and emerging markets. Michalovce In: Ekonomika firem 98. Michalovce : Podnikovohospodárská fakulta, 2004, s ISBN HNILICA, Jiří. Weather Derivatives and their role in company risk management. Hradec Králové In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006, s ISBN HNILICA, Jiří, KISLINGEROVÁ, Eva. Hodnota firmy ve světle risk managementu. Bratislava In: ŠUBEROVÁ, Elena (ed.). Podnikanie a podnikatelské prostredie v SR. Bratislava : Ekonomická univerzita, 2005, s ISBN HNILICA, Jiří, KISLINGEROVÁ, Eva. Risk management a jeho vliv na hodnotu firmy. Praha In: Metodické problémy oceňování podniku. Praha : Institut oceňování majetku, 2004, s ISBN HNILICA, Jiří, STRACHOTA, Luboš. Model oceňování plynárenských aktiv v prostředí regulace činnosti distribuce zemního plynu v České republice. Praha In: KRAUSE, Josef (ed.). Facility management [CD-ROM]. Praha : VŠE FPH, s. ISBN HNILICA, Jiří, ŠEVČÍK, Petr. Některé aspekty možnosti omezit přijímání cizích zdrojů ze strany podnikatelských osob. Praha In: KISLINGEROVÁ, Eva, ŠPIČKA, Jindřich (ed.). Transakční náklady českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování a zlepšení statistiky insolvenčních řízení [CD-ROM]. Praha : Oeconomica, 2012, s ISBN KISLINGEROVÁ, Eva, HNILICA, Jiří. Konkurenceschopnost podniků v podmínkách globalizace. Ostrava In: Konkurenceschopnost podniků v podmínkách globalizace. Ostrava : Ekonomická fakulta VŠB, 2005, s ISBN MACHEK, Ondřej, ILTIS, Martin, HNILICA, Jiří. Měření produktivity síťových odvětví a možnosti aplikace TFP v zemědělsví. Praha In: KISLINGEROVÁ, Eva, ŠPIČKA, Jindřich (ed.). Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí [CD-ROM]. Praha : Oeconomica, 2012, s ISBN NOWAK, Ondřej, HNILICA, Jiří. Business Valuation under Uncertainty. Harvard, Cambridge, USA In: JHA, Manoj K., LAZARD, Myriam, ZAHARIM, Azami, SOPIAN, Kamaruzzaman (ed.). Recent Advances In Business Administration. Harvard : WSEAS Press, 2012, s ISBN ISSN ŠPIČKA, Jindřich, HNILICA, Jiří. Efficiency of Financial Weather Contracts in Czech Agriculture. Zlín In: PAVELKOVÁ, Drahomíra, STROUHAL, Jiří, PASEKOVÁ, Marie (ed.).advances in Economics, Risk management, Political & Law Science. Athény : WSEAS Press, 2012, s ISBN ISSN X. Metodika uplatněná a doporučená orgánem státní správy pro praxi HNILICA, Jiří, SIEBER, Patrik, SIEBER, Martina, KOPECKÝ, František, MALÍNEK, Lubomír. Analýza rizika v CBA. [Metodika]. Praha : VŠE FPH, HNILICA, Jiří, SIEBER, Patrik, SIEBER, Martina, KOPECKÝ, František, MALÍNEK, Lubomír. Simulace Monte Carlo v CBA. [Metodika]. Praha : VŠE FPH, Knižní monografie - učebnice Skripta KISLINGEROVÁ, Eva, BOUKAL, Petr, ČEPELKA, Vítězslav, HNILICA, Jiří, NOVOTNÝ, Jiří, SCHOLLEOVÁ, Hana, SIEBER, Patrik, VÁVROVÁ, Hana. Manažerské finance. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN KISLINGEROVÁ, Eva, aj. Manažerské finance. 3. vyd. Praha : C.H.Beck, s. ISBN (Další autoři: BOUKAL, Petr, ČEPELKA, Vítězslav, HNILICA, Jiří, NOVOTNÝ, Jiří, SCHOLLEOVÁ, Hana, SCHÖNFELD, Jaroslav, SIEBER, Patrik, VÁVROVÁ, Hana). HNILICA, Jiří. Risk management v nefinanční firmě. 1. vyd. Praha : Oeconomica, s. ISBN Jiří Hnilica životopis rektorské volby VŠE /6

5 KISLINGEROVÁ, Eva, HNILICA, Jiří. Měření výkonnosti podniku. 1. vyd. Praha : VŠE, s. ISBN SCHOLLEOVÁ, Hana. Podniková ekonomika 2 sbírka příkladů. 1. vyd. Praha : VŠE, s. ISBN (Další autoři: BOUKAL, Petr, HNILICA, Jiří, MAREŠ, David, SVOBODOVÁ, Ivana, ŠTĚPÁNOVÁ, Helena, VÁVROVÁ, Hana). Příspěvky ve sborníku z konference bez mezinárodní účasti FOTR, Jiří, HNILICA, Jiří, SCHOLLEOVÁ, Hana, ŠPAČEK, Miroslav, ŠVECOVÁ, Lenka. Riziko a nejistota v řízení a oceňování. Praha In: Workshop. Praha, s. HNILICA, Jiří. Co si trhy pamatují. Praha In: BLAŽKOVÁ, Martina (ed.). III. diskusní fórum studentů doktorského studia FPH. Praha : VŠE, s. ISBN HNILICA, Jiří. Devitalizující teorie efektivních trhů. Praha In: DRDEL, Stanislav, LITTOVÁ, Jana (ed.). II. diskusní fórum studentů doktorského studia. Praha : VŠE FPH, 2001, s ISBN HNILICA, Jiří. Internet a mravenci. Praha In: NOVÝ, Ivan (ed.). Teoretické, metodologické a empirické aspekty podnikání v mezinárodním prostředí. Praha : VŠE FPH, s. ISBN HNILICA, Jiří. Rostoucí výnosy z rozsahu, komplexita a strategie. Hradec Králové In: JEDLIČKA, Pavel (ed.). Hradecké ekonomické dny. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004, s ISBN HNILICA, Jiří, SIEBER, Patrik. Shareholder value a fundamentální hodnota. Brno In: 5. odborná konference doktorandského studia. Brno : VUT FAST, 2003, s ISBN Abstrakt příspěvku na konferenci publikovaný ve sborníku HNILICA, Jiří. Problém baru v EI Farol aneb indukce a dedukce v ekonomickém rozhodování. Praha In: Ekonomika a management Praha : VŠE, 2003, s. 61. ISBN X. HNILICA, Jiří. Weather hedging in gas industry. Liberec In: MARŠÍKOVÁ, Kateřina (ed.). Ekonomické fórum Liberec : Technická universita, 2005, s ISBN KISLINGEROVÁ, Eva, HNILICA, Jiří. Hodnota firmy ve světle jejího řízení. Ostrava In: Konkurenceschopnost podniků v podmínkách globalizace. Ostrava : TU Ostrava, 2005, s ISBN Články v časopise - nerecenzované HNILICA, Jiří. Simulace Monte Carlo při oceňování podniku. Controller News, 2007, roč. XIII, č. 3, s ISSN Výzkumné zprávy - reporty HNILICA, Jiří. Oceňování podniku, NPV-at-Risk a dluh. [Výzkumná zpráva]. Praha : VŠE FFU, s. HNILICA, Jiří. Řízení rizik firmy a její hodnota. [Výzkumná zpráva]. Praha : Oeconomica, s. (Další autoři: KISLINGEROVÁ, Eva, FOTR, Jiří, SCHOLLEOVÁ, Hana, FUŇKOVÁ, Alena, ŠVECOVÁ, Lenka). KISLINGEROVÁ, Eva, BOUKAL, Petr, BREŇOVÁ, Lubomíra, DOLÁKOVÁ, Helena, DVOŘÁČEK, Jiří, EISLER, Jan, FOTR, Jiří, HINDLS, Richard, HNILICA, Jiří, KLEČKA, Jiří, KRAUSE, Josef, LORENCOVÁ, Hana, NEČADOVÁ, Marta, NOVOTNÝ, Jiří, NOVÝ, Ivan, PECÁKOVÁ, Iva, PERNICA, Petr, SCHOLLEOVÁ, Hana, SIEBER, Patrik, SMRČKA, Luboš, SOUKUP, Jindřich, SURYNEK, Alois, SYNEK, Miloslav, THEODOR, Michal, TRUNEČEK, Jan, VÁVROVÁ, Hana, VYSKOČIL, Vlastimil Karel, VLČEK, Radim, ZAMAZALOVÁ, Marcela. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Primární analýza výsledků [CD- ROM]. 2.fáze empirického výzkumu. [Výzkumná zpráva]. Praha : Oeconomica, s. KISLINGEROVÁ, Eva, FOTR, Jiří, NOVÝ, Ivan, SOUKUP, Jindřich, DVOŘÁČEK, Jiří, PERNICA, Petr, BREŇOVÁ, Lubomíra, EISLER, Jan, NOVOTNÝ, Jiří, HNILICA, Jiří, SCHOLLEOVÁ, Hana, BOUKAL, Petr, Jiří Hnilica životopis rektorské volby VŠE /6

6 KLEČKA, Jiří, NEČADOVÁ, Marta, VÁVROVÁ, Hana, SURYNEK, Alois, SMRČKA, Luboš, KRAUSE, Josef, HOROVÁ, Olga, SCHÖNFELD, Jaroslav, LORENC, Miroslav, TRUNEČEK, Jan, SYNEK, Miloslav, VLČEK, Radim, THEODOR, Michal, SIEBER, Patrik, HEŘMAN, Jan, VYSKOČIL, Vlastimil Karel. Vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření [CD-ROM]. [Výzkumná zpráva]. Praha : VŠE, s. KISLINGEROVÁ, Eva, KRAUSE, Josef, BOUKAL, Petr, BREŇOVÁ, Lubomíra, DOLÁKOVÁ, Helena, DVOŘÁČEK, Jiří, EISLER, Jan, HINDLS, Richard, HNILICA, Jiří, KLEČKA, Jiří, LORENCOVÁ, Hana, NEČADOVÁ, Marta, NOVOTNÝ, Jiří, NOVÝ, Ivan, PECÁKOVÁ, Iva, PERNICA, Petr, SCHOLLEOVÁ, Hana, SIEBER, Patrik, SMRČKA, Luboš, SOUKUP, Jindřich, SURYNEK, Alois, SYNEK, Miloslav, THEODOR, Michal, TRUNEČEK, Jan, VÁVROVÁ, Hana, VYSKOČIL, Vlastimil Karel, VLČEK, Radim, ZAMAZALOVÁ, Marcela, FOTR, Jiří. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Primární analýza výsledků 1 [CD-ROM]. 1.fáze empirického šetření. [Výzkumná zpráva]. Praha : VŠE FPH, s. SCHOLLEOVÁ, Hana. Základní možnosti stanovení volatility reálných opcí. [Výzkumná zpráva]. Praha : Oeconomica, s. (Další autoři: HNILICA, Jiří). Kvalifikační práce Recenze HNILICA, Jiří. Rozhodování riziko a cenová dynamika aktiv : Doktorská disertační práce. Praha : VŠE FPH, s. HNILICA, Jiří. Decision-Making Under Risk. (Rec.: FOTR, Jiří, ŠVECOVÁ, Lenka, DĚDINA, Jiří, HRŮZOVÁ, Helena, RICHTER, Jiří, Manažerské rozhodování. 3.přeprac.vydání. Praha : Ekopress. ISBN ) In: Prague Economic Papers, 2008, roč. XVII, č. 2, s ISSN HNILICA, Jiří. Financial Modeling with Crystal Ball and Excel. (Rec.: CHARNES, John, Financial Modeling with Crystal Ball and Excel. 1.vyd. London : John Wiley-Sons. ISBN ) In:Working Paper [CD-ROM], 2008, roč. 2, č. 1, s ISSN HNILICA, Jiří. Rozhodování za rizika. (Rec.: FOTR, Jiří, ŠVECOVÁ, Lenka, DĚDINA, Jiří, HRŮZOVÁ, Helena, RICHTER, Jiří, Manažerské rozhodování postupy, metody a nástroje. 1. vyd. Praha : Ekopress. ISBN ) In: Politická ekonomie, 2007, č. 1, s ISSN HNILICA, Jiří. Řízení firmy a počasí. (Rec.: DISHEL, R, Climate Risk and the Wheather Market Financial Risk Management with Weather Hedges. London : Risk Books. ISBN ) In:Politická ekonomie, 2006, roč. LII, s ISSN Oponentské posudky HNILICA, Jiří. posudek KAFKA, Tomáš, Průvodce pro interní audit a risk management. 1.vyd. Praha : C.H.Beck. Praha : C.H.Beck, s. HNILICA, Jiří. posudek LUKEŠ, Martin, LAGUNA, Mariola, Entrepreneurship a Psychological Approach. 1. vyd. Praha : Oeconomica s. (Další autoři: ZALESKI, Zbigniew). Jiné publikace HNILICA, Jiří. Analýza rizika a finanční modelování 3PE563 [CD-ROM]. Praha : Oeconomica, s. ISBN Učební pomůcka pro magisterské navazující studium. Praha, , doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. Jiří Hnilica životopis rektorské volby VŠE /6

DĚDINA, Jiří, ODCHÁZEL, Jiří. Management a moderní organizování firmy. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2007. 324 s. ISBN 978-80-247-2149-1.

DĚDINA, Jiří, ODCHÁZEL, Jiří. Management a moderní organizování firmy. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2007. 324 s. ISBN 978-80-247-2149-1. 1 z 14 8.10.2009 18:32 Knižní monografie HUČKA, Miroslav, MALÝ, Milan, OKRUHLICA, František. Správa společností. 1. vyd. Praha : Kenberg, 2007. 268 s. ISBN 978-80-903962-0-3. (Další autoři: ČVANČAROVÁ,

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 12. 11. 2014

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 12. 11. 2014 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 12. 11. 2014 Místo konání: 12.11.2014 10:00 12:30 hodin v NB 169 Přítomni: viz prezenční listina (seznam členů

Více

EKONOMICKÁ FAKULTA VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

EKONOMICKÁ FAKULTA VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 2 OBSAH OBSAH Důležité události v životě fakulty 5 Část první: Fakulta a její organizace 6 Organizace fakulty a složení jejích orgánů

Více

KRIŠOVÁ, Z., POKORNÝ, M. 2013. Diagnostics of a student s learning style with the use of modern information technologies. New Educational Rewue. Vol.

KRIŠOVÁ, Z., POKORNÝ, M. 2013. Diagnostics of a student s learning style with the use of modern information technologies. New Educational Rewue. Vol. 2014 KEPRT, A. Binary Matrix Pseudo-division and Its Applications. In Innovations in Bio-inspired Computing and Applications. 2014, s. 153-164. Springer Verlag, 2014. ISBN 978-3-319-01780-8. In Advances

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2014 1 Obsah Výkaz... 3 Slovní zhodnocení přínosu specifického vysokoškolského výzkumu na VŠE...

Více

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Analýza a řízení nákladů ve vybrané společnosti 1. Význam analýzy a řízení nákladů pro management podniku. 2. Metody a nástroje analýzy a řízení nákladů, kalkulační metody, podnikové plánování. 3. Analýza

Více

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ FAKULTY 2008 OBSAH OBSAH... 2 ÚVODNÍ SLOVO... 3 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ŽIVOTĚ FAKULTY V ROCE 2008... 4

Více

Vydáno v roce: 2011 Vydání: první ISBN 978-80-86710-35-8

Vydáno v roce: 2011 Vydání: první ISBN 978-80-86710-35-8 Ročenka 2010 Seznam publikací a zpráv zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce členů akademické obce Vysoké školy Karla Engliše, a.s. za rok 2010 Brno 2011 Jazyková korektura nebyla provedena. Za

Více

Výroční zpráva o činnosti. Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti. Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze za rok 2013 Předkládá: doc. RNDr. Luboš Marek, CSc., děkan fakulty Praha, květen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Organizační struktura fakulty...

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 Brno, květen 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 1 Úvod 1.1 Základní informace AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2009 Praha, květen 2010 Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica Praha 2010 ISBN 978-80-245-1659-2 Předmluva Výroční zpráva

Více

1. Pracoviště Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze.

1. Pracoviště Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Popis řešení projektu 1. Pracoviště Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. a) Postup při řešení projektu Řešitelé pracoviště se zaměřili na pět okruhů problémů. J. Kodera a Tran

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE 2012 2012 ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA Při ohlédnutí za uplynulým rokem nemohu začít nikde jinde než v pedagogické

Více

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech (Publications in International Scientific Journals) 1.Mandysová I.: Providing services in the region. Acta Oeconomica Cassoviensia No 6.Košice 2002, s.98-105,

Více

HRADECKÉ EKONOMICKÉ DNY 2008

HRADECKÉ EKONOMICKÉ DNY 2008 UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU VĚDECKÁ KONFERENCE HRADECKÉ EKONOMICKÉ DNY 2008 STRATEGIE ROZVOJE REGIONŮ A STÁTŮ HRADEC KRÁLOVÉ 5. A 6. ÚNORA 2008 SBORNÍK ABSTRAKTŮ HRADEC

Více

Jazyková korektura nebyla provedena. Za obsah a úplnost citací odpovídají ředitelé ústavů VŠKE, a.s. Název: Ročenka 2014 Vydavatel: Vysoká škola

Jazyková korektura nebyla provedena. Za obsah a úplnost citací odpovídají ředitelé ústavů VŠKE, a.s. Název: Ročenka 2014 Vydavatel: Vysoká škola Ročenka 2014 Seznam publikací a zpráv zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce členů akademické obce Vysoké školy Karla Engliše, a.s., za rok 2014 Brno 2015 Jazyková korektura nebyla provedena. Za

Více

Údaje o vědecké činnosti, k 25. 05. 2015

Údaje o vědecké činnosti, k 25. 05. 2015 Údaje o vědecké činnosti, k 25. 05. 2015 Ing. Filip Bušina, Ph.D., MBA nar. 10. 07. 1976 kontaktní adresa: Rytířská 410/6, 110 00 Praha 1 Staré město mobil: +420 606644772 email: filipbusina@seznam.cz

Více

Jazyková korektura nebyla provedena. Za obsah a úplnost citací odpovídají vedoucí ústavů VŠKE, a. s. Název: Ročenka 2011 Vydavatel: Vysoká škola

Jazyková korektura nebyla provedena. Za obsah a úplnost citací odpovídají vedoucí ústavů VŠKE, a. s. Název: Ročenka 2011 Vydavatel: Vysoká škola Ročenka 2011 Seznam publikací a zpráv zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce členů akademické obce Vysoké školy Karla Engliše, a. s. za rok 2011 Brno 2012 Jazyková korektura nebyla provedena. Za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. IČ: 67985998 Sídlo: Politických vězňů 936/7, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Dozorčí radou pracoviště projednána dne: 6. 5. 2014 Radou

Více

GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ČERVEN 2006 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány GF VŠEM a jejich personální složení 3. Činnost

Více

Vysoká škola Karla Engliše, a. s.

Vysoká škola Karla Engliše, a. s. Vysoká škola Karla Engliše, a. s. Ročenka Seznam publikací a zpráv zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce členů akademické obce Vysoké školy Karla Engliše, a. s. 2013 Ročenka 2013 Seznam publikací

Více

Přírůstkové číslo Signatura Název Autor ISBN Vydání Nakladatel.údaje Faktura Cena

Přírůstkové číslo Signatura Název Autor ISBN Vydání Nakladatel.údaje Faktura Cena 38691 658.14-036/d Investiční rozhodování a dlouhodobé financování / 38693 311-037 Quantitative data analysis with IBM SPSS 17, 18 and 19 : 38694 311-037/a Quantitative data analysis with IBM SPSS 17,

Více

Mezinárodní vědecká konference. Program

Mezinárodní vědecká konference. Program Mezinárodní vědecká konference Program 3. 2. 4. 2. 2015 Rámcový program: 3. 2. 2015 08:30-10:30 prezence 10:30-12:30 zahájení konference, vstupní referáty, aula J1 12:30-14:00 oběd (v místě konání konference)

Více

Roční Zpráva. Praha 2014

Roční Zpráva. Praha 2014 Roční Zpráva 2013 Praha 2014 ROČNÍ ZPRÁVA 2013 Praha 2014 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Mánesova 1453/75, 120 56 Praha 2 IČ 00027251 Tel. ústředna 222 000 222 provolba 222 000 xxx Fax 222 725

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

Insolvence 2015: Šedé zóny a selhání v insolvenční praxi

Insolvence 2015: Šedé zóny a selhání v insolvenční praxi VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta podnikohospodářská katedra strategie Sborník z mezinárodní vědecké konference (Proceedings of the International Scientific Conference) Insolvence 2015: Šedé zóny

Více

121 Analýza vývoje nezaměstnanosti a hospodářských souvislostí na trhu práce v ČR a Německu Michaela Martincová

121 Analýza vývoje nezaměstnanosti a hospodářských souvislostí na trhu práce v ČR a Německu Michaela Martincová 1 ABC praktické personalistiky Josef Koubek 2 ABC práva ES Informační centrum EU 3 (ABC) práva evropských společenství Evropská komise 4 Abeceda (podvojného účetnictví) pro podnikatele Eva Fišerová, Rostislav

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Životopis Osobní údaje Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. Rooseveltova 84 779 00 Olomouc helena.grecmanova@seznam.cz 777 578 494

Více

Základní východiska přechodu Vysoké školy ekonomické v Praze na systém evropských kreditů (ECTS)

Základní východiska přechodu Vysoké školy ekonomické v Praze na systém evropských kreditů (ECTS) Základní východiska přechodu Vysoké školy ekonomické v Praze na systém evropských kreditů (ECTS) Teze k celoškolní diskusi stav k 22. 6. 2004 Autorský tým Igor Čermák, Richard Gažo, Vojtěch Krebs, Tomáš

Více