Seznam publikační činnosti doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam publikační činnosti doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D."

Transkript

1 Knižní monografie Seznam publikační činnosti doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. HNILICA, Jiří, FOTR, Jiří. Aplikovaná analýza rizika. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, s. ISBN KISLINGEROVÁ, Eva, HNILICA, Jiří. Finanční analýza krok za krokem. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, s. ISBN KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 2. přepr. dopl. vyd. Praha : C.H.Beck, s. ISBN (Další autoři: HNILICA, Jiří, ČEPELKA, Vítězslav, SCHOLLEOVÁ, Hana, BOUKAL, Petr, SIEBER, Patrik, NOVOTNÝ, Jiří, VÁVROVÁ, Hana). KISLINGEROVÁ, Eva, aj. Nová ekonomika. Nové příležitosti? 1. vyd. Praha : C.H.Beck, s. ISBN (Další autoři: SOUKUP, Jindřich, BOUKAL, Petr, SIEBER, Patrik, HEŘMAN, Jan, NOVÝ, Ivan, KRAUSE, Josef, SCHOLLEOVÁ, Hana, FOTR, Jiří, ŠPAČEK, Miroslav, SOUČEK, Ivan, NOWAK, Ondřej, HNILICA, Jiří, SYNEK, Miloslav, DVOŘÁČEK, Jiří, SMRČKA, Luboš, TRUNEČEK, Jan, VLČEK, Radim, PERNICA, Petr, SURYNEK, Alois, ŠPIČKA, Jindřich). KISLINGEROVÁ, Eva, NOVÝ, Ivan. Chování podniku v globalizujícím se prostředí. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, s. ISBN (Další autoři: BEDRNOVÁ, Eva, ČEPELKA, Vítězslav, DOLÁK, Pavel, DVOŘÁKOVÁ, Zuzana, HLAČINOVÁ, Petra, HNILICA, Jiří, CHVOJKA, Petr, JAKUBÍKOVÁ, Dagmar, JAROŠOVÁ, Eva, JAVOR, Miroslav, KAFKA, Tomáš, KOPALOVÁ, Helena, KRAUSE, Josef, LECIÁNOVÁ, Gabriela, LUKEŠ, Martin, MALÝ, Milan, MAREŠ, David, RUDOLF, Filip, SCHOLLEOVÁ, Hana, SIEBER, Patrik, SYNEK, Miloslav, UCHYTIL, Radek, VÁVROVÁ, Hana, VEBER, Jaromír). KISLINGEROVÁ, Eva, SYNEK, Miloslav, aj. Podniková ekonomika ve světle vývoje posledních dvacet let. Praha : Oeconomica, s. ISBN (Další autoři: BOUKAL, Petr, ČÁMSKÁ, Dagmar, DVOŘÁČEK, Jiří, EISLER, Jan, HEŘMAN, Jan, HNILICA, Jiří, KLEČKA, Jiří, KOTÁB, Jiří, KRAUSE, Josef, KRAUSEOVÁ, Jaruše, MAJDÚCHOVÁ, Helena, MAJTÁN, Štefan, MIKAN, Pavel, MIKOLÁŠ, Zdeněk, MIKOVCOVÁ, Hana, NEUMAIEROVÁ, Inka, NOVOTNÝ, Jiří, SEDLÁČKOVÁ, Helena, SCHOLLEOVÁ, Hana, SIEBER, Patrik, SMRČKA, Luboš, VÁVROVÁ, Hana). MÁLEK, Jiří. Kreditní riziko. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, s. ISBN (Další autoři: MÍŠEK, Radoslav, TRAN, Van Quang, HNILICA, Jiří, ONDER, Štěpán, JANDA, Karel, RADOVÁ, Jarmila). Knižní monografie - příspěvek FOTR, Jiří, HNILICA, Jiří. Risk Management [CD-ROM]. In: KISLINGEROVÁ, Eva, aj. Inovace nástrojů ekonomiky a managementu organizací. Praha : C.H.Beck, 2008, s s. C.H.Beck pro praxi. ISBN HNILICA, Jiří. Soubor hesel k ekonomice podniku. In: HINDLS, Richard, HRONOVÁ, Stanislava, HOLMAN, Robert. Ekonomický slovník. Praha : C.H.Beck, s. ISBN Články v časopise (Scopus) MACHEK, Ondřej, HNILICA, Jiří, HEJDA, Jan. Estimating Productivity of Software Development Using the Total Factor Productivity Approach. International Journal of Engineering Business Management [online], 2012, roč. 4, č s. ISSN URL: t/estimating-productivity-of-software-development-using-the-total-factor-productivity-approach. MACHEK, Ondřej, NOWAK, Ondřej, HNILICA, Jiří. Prediction of the Price Cap under RPI-X Incentive Regulation of Network Industries Based on Productivity Benchmarking. International Journal of Mathematics and Computers in Simulation [online], 2013, roč. 7, č. 1, s ISSN URL: NOWAK, Ondřej, HNILICA, Jiří. Improving business Valuation with the Use of Simulation Techniques. International journal of mathematical models and methods in applied sciences [online], 2012, roč. 6, č. 5, s ISSN URL: Jiří Hnilica seznam publikační činnosti rektorské volby VŠE /6

2 Články v časopise s impakt faktorem ŠPIČKA, Jindřich, HNILICA, Jiří. A Methodical Approach to Design and Valuation of Weather Derivatives in Agriculture. Advances in Meteorology, vol. 2013, ID URL: [Impakt faktor 2011: 0.274] SIEBER, Patrik, HNILICA, Jiří. Cost-Benefit analýza a riziko v socioekonomickém hodnocení projektů. Ekonomický časopis, 2011, roč. 59, č. 7, s ISSN [Impakt faktor 2012: 1.239] Příspěvky na konferenci s CPCI evidované v mezinárodní databázi WoS HNILICA, Jiří. Weather Derivatives and their role in the company risk management. Hradec Králové In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006, s ISBN Články v časopise - recenzované HNILICA, Jiří. Audit oceňování investic v regulovaném prostředí distribuce plynu. Poradce-auditor [CD-ROM], 2009, roč. 1, č. 2, s ISSN HNILICA, Jiří. Kvalitativní a semikvalitativní analýza rizika. Acta Oeconomica Pragensia, 2008, roč. 16, č. 3, s ISSN HNILICA, Jiří. Několik poznámek k oceňování plynárenských aktiv v prostředí regulace činnosti distribuce zemního plynu v České republice. Working Paper [CD-ROM], 2008, roč. 2, č. 1, s ISSN HNILICA, Jiří. O vlivu risk managementu na hodnotu firmy. Acta Oeconomica Pragensia, 2005, roč. 13, č. 4, s ISSN HNILICA, Jiří. Problémy při určování rizikové expozice plynárenské firmy na změny počasí. Ekonomika a manažment podniku, 2004, č. 2, s ISSN HNILICA, Jiří. Risk Management of Non-Financial Companies and Shareholder Value. Acta Oeconomica Cassoviensia, 2004, roč. 10, č. 8, s ISSN ISBN HNILICA, Jiří. Simple Model of Financial Market with Information Sharing. Student papers of Complex Systems Summer School, 2001, roč. N, č s. HNILICA, Jiří. Volatilita volatility. Acta Oeconomica Pragensia, 2001, roč. 9, č. 7, s ISSN HNILICA, Jiří. Weather Hedging In The Gas Industry: A Teaching Tool In Risk Management. International Journal of Case Method Research & Application, 2006, s ISSN HNILICA, Jiří, NOWAK, Ondřej. Využití simulace Monte Carlo při oceňování podniku. Oceňování, 2011, roč. 4, č. 3, s ISSN ILTIS, Martin, HNILICA, Jiří. Specifika oceňování leteckých dopravců. Oceňování, 2012, č. 2, s ISSN MACHEK, Ondřej, HNILICA, Jiří. Metody regulace síťových odvětví. Ekonomika a management, 2010, roč. 4, č s. ISSN MACHEK, Ondřej, HNILICA, Jiří. Total Factor Productivity Approach in Competitive and Regulated World. Procedia Social and Behavioral Sciences [online], 2012, č. 57, s ISSN URL: NOWAK, Ondřej, HNILICA, Jiří. Rafinérský průmysl v České republice a energetická bezpečnost v oblasti dodávek ropy. Ekonomika a management, 2010, roč. 4, č. 3, s ISSN HNILICA, Jiří. Classical Doctrines and Alternatives in Decision-Making Under Risk with Respect to Asset Price Dynamics. CAF Working papers, 2002, roč. N, č s. ISSN Jiří Hnilica životopis rektorské volby VŠE /6

3 Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí HNILICA, Jiří. Aplikace metodiky value-at-risk na nefinanční instituce. Praha In: KOPALOVÁ, Helena (ed.). Adaptační a rozvojové procesy firem po vstupu do EU. Praha : VŠE, 2004, s ISBN HNILICA, Jiří. Burn Analysis in Weather Derivatives Valuation. Sozopol In: V. International Scientific Conference Management and Engineering 07 [CD-ROM]. Sofie : Ekonomická fakulta Technické univerzity, 2007, s ISSN HNILICA, Jiří. Crystal Ball in Weather-Linked Derivatives Valuation. Denver In: The 2007 Crystal Ball User Conference. [online] Denver : DecisioneeRing,ING, s. URL: HNILICA, Jiří. Čistá současná hodnota, korelace a simulace Monte Carlo. Praha In: KISLINGEROVÁ, Eva, KOPALOVÁ, Helena, KRAUSE, Josef (ed.). Nová teorie ekonomiky a managementu organizací [CD-ROM]. Praha : Oeconomica, 2006, s ISBN X. HNILICA, Jiří. Hedging, Bankruptcy Costs and Firm Value. Praha In: KOPALOVÁ, Helena (ed.). Adaptační a rozvojové procesy firem po vstupu do EU. Praha : VŠE, 2004, s ISBN HNILICA, Jiří. Issues Surrounding Valuation of Assets in Regulated Gas Distribution Industry. Durham In: North American case Research Association [CD- ROM]. Durham : University of New Hampshire, s. HNILICA, Jiří. Několik poznámek k oceňování plynárenských aktiv v prostředí regulace činnosti distribuce zemního plynu v České republice. Hradec Králové In: JEDLIČKA, Pavel (ed.). Hradecké ekonomické dny [CD-ROM]. Hradec Králové : Universita, s. ISBN HNILICA, Jiří. NPV-teoretické základy a vybrané problémy praktických aplikací. Praha In: DVOŘÁKOVÁ, Zuzana, STŘÍTESKÝ, Marek (ed.). Svět práce a kvalita života [CD- ROM]. Praha : VŠE FPH, s. ISBN HNILICA, Jiří. Oceňování podniku a simulace Monte Carlo. Ostrava In: Finanční řízení podniků a finančních institucí. [online] Ostrava : VŠB, 2009, s ISBN URL: HNILICA, Jiří. Od podnikatelského plánu k simulacím monte carlo aneb risk management nejenom pro korporace. Praha In: SRPOVÁ, Jitka, LUKEŠ, Martin (ed.). Pokrok ve výzkumu malých a středních podniků. Praha : VŠE, 2004, s ISBN HNILICA, Jiří. Rationality and Irrationality Revisited. Bratislava In: MAJTÁN, Miroslav (ed.). Ekonomika, financie a manažment podniku rok Bratislava : Ekonomická univerzita, 2002, s ISBN HNILICA, Jiří. Rationality and Irrationality Revisited. Praha In: NOVÝ, Ivan (ed.). Teoretické, metodologické a empirické aspekty podnikání v mezinárodním prostředí. Praha : VŠE, 2003, s ISBN HNILICA, Jiří. Riziko kurzových změn a Earnings-at-Risk. Modrá In: Podnik a podnikatelské prostředí v SR v období vstupu do EU. Bratislava : Ekonomická univerzita, 2004, s ISBN HNILICA, Jiří. Řízení rizik v nefinanční firmě. Praha In: KISLINGEROVÁ, Eva (ed.). Ekonomika a management organizací Nová teorie ekonomiky. Praha : Oeconomica, 2005, s ISBN HNILICA, Jiří. Teplota jako rizikový faktor výkonnosti firmy. Bratislava In: Ekonomika, finance a manažment podniku rok Bratislava : Ekonomická univerzita, 2005, s ISBN HNILICA, Jiří. The Use of Simulation Approaches in Company management. Bratislava In: Manažment hodnoty podniku rok Bratislava : Slovenská asociácia ekonomických znalcov, 2006, s ISBN Jiří Hnilica životopis rektorské volby VŠE /6

4 HNILICA, Jiří. Value-added risk management and emerging markets. Michalovce In: Ekonomika firem 98. Michalovce : Podnikovohospodárská fakulta, 2004, s ISBN HNILICA, Jiří. Weather Derivatives and their role in company risk management. Hradec Králové In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006, s ISBN HNILICA, Jiří, KISLINGEROVÁ, Eva. Hodnota firmy ve světle risk managementu. Bratislava In: ŠUBEROVÁ, Elena (ed.). Podnikanie a podnikatelské prostredie v SR. Bratislava : Ekonomická univerzita, 2005, s ISBN HNILICA, Jiří, KISLINGEROVÁ, Eva. Risk management a jeho vliv na hodnotu firmy. Praha In: Metodické problémy oceňování podniku. Praha : Institut oceňování majetku, 2004, s ISBN HNILICA, Jiří, STRACHOTA, Luboš. Model oceňování plynárenských aktiv v prostředí regulace činnosti distribuce zemního plynu v České republice. Praha In: KRAUSE, Josef (ed.). Facility management [CD-ROM]. Praha : VŠE FPH, s. ISBN HNILICA, Jiří, ŠEVČÍK, Petr. Některé aspekty možnosti omezit přijímání cizích zdrojů ze strany podnikatelských osob. Praha In: KISLINGEROVÁ, Eva, ŠPIČKA, Jindřich (ed.). Transakční náklady českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování a zlepšení statistiky insolvenčních řízení [CD-ROM]. Praha : Oeconomica, 2012, s ISBN KISLINGEROVÁ, Eva, HNILICA, Jiří. Konkurenceschopnost podniků v podmínkách globalizace. Ostrava In: Konkurenceschopnost podniků v podmínkách globalizace. Ostrava : Ekonomická fakulta VŠB, 2005, s ISBN MACHEK, Ondřej, ILTIS, Martin, HNILICA, Jiří. Měření produktivity síťových odvětví a možnosti aplikace TFP v zemědělsví. Praha In: KISLINGEROVÁ, Eva, ŠPIČKA, Jindřich (ed.). Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí [CD-ROM]. Praha : Oeconomica, 2012, s ISBN NOWAK, Ondřej, HNILICA, Jiří. Business Valuation under Uncertainty. Harvard, Cambridge, USA In: JHA, Manoj K., LAZARD, Myriam, ZAHARIM, Azami, SOPIAN, Kamaruzzaman (ed.). Recent Advances In Business Administration. Harvard : WSEAS Press, 2012, s ISBN ISSN ŠPIČKA, Jindřich, HNILICA, Jiří. Efficiency of Financial Weather Contracts in Czech Agriculture. Zlín In: PAVELKOVÁ, Drahomíra, STROUHAL, Jiří, PASEKOVÁ, Marie (ed.).advances in Economics, Risk management, Political & Law Science. Athény : WSEAS Press, 2012, s ISBN ISSN X. Metodika uplatněná a doporučená orgánem státní správy pro praxi HNILICA, Jiří, SIEBER, Patrik, SIEBER, Martina, KOPECKÝ, František, MALÍNEK, Lubomír. Analýza rizika v CBA. [Metodika]. Praha : VŠE FPH, HNILICA, Jiří, SIEBER, Patrik, SIEBER, Martina, KOPECKÝ, František, MALÍNEK, Lubomír. Simulace Monte Carlo v CBA. [Metodika]. Praha : VŠE FPH, Knižní monografie - učebnice Skripta KISLINGEROVÁ, Eva, BOUKAL, Petr, ČEPELKA, Vítězslav, HNILICA, Jiří, NOVOTNÝ, Jiří, SCHOLLEOVÁ, Hana, SIEBER, Patrik, VÁVROVÁ, Hana. Manažerské finance. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN KISLINGEROVÁ, Eva, aj. Manažerské finance. 3. vyd. Praha : C.H.Beck, s. ISBN (Další autoři: BOUKAL, Petr, ČEPELKA, Vítězslav, HNILICA, Jiří, NOVOTNÝ, Jiří, SCHOLLEOVÁ, Hana, SCHÖNFELD, Jaroslav, SIEBER, Patrik, VÁVROVÁ, Hana). HNILICA, Jiří. Risk management v nefinanční firmě. 1. vyd. Praha : Oeconomica, s. ISBN Jiří Hnilica životopis rektorské volby VŠE /6

5 KISLINGEROVÁ, Eva, HNILICA, Jiří. Měření výkonnosti podniku. 1. vyd. Praha : VŠE, s. ISBN SCHOLLEOVÁ, Hana. Podniková ekonomika 2 sbírka příkladů. 1. vyd. Praha : VŠE, s. ISBN (Další autoři: BOUKAL, Petr, HNILICA, Jiří, MAREŠ, David, SVOBODOVÁ, Ivana, ŠTĚPÁNOVÁ, Helena, VÁVROVÁ, Hana). Příspěvky ve sborníku z konference bez mezinárodní účasti FOTR, Jiří, HNILICA, Jiří, SCHOLLEOVÁ, Hana, ŠPAČEK, Miroslav, ŠVECOVÁ, Lenka. Riziko a nejistota v řízení a oceňování. Praha In: Workshop. Praha, s. HNILICA, Jiří. Co si trhy pamatují. Praha In: BLAŽKOVÁ, Martina (ed.). III. diskusní fórum studentů doktorského studia FPH. Praha : VŠE, s. ISBN HNILICA, Jiří. Devitalizující teorie efektivních trhů. Praha In: DRDEL, Stanislav, LITTOVÁ, Jana (ed.). II. diskusní fórum studentů doktorského studia. Praha : VŠE FPH, 2001, s ISBN HNILICA, Jiří. Internet a mravenci. Praha In: NOVÝ, Ivan (ed.). Teoretické, metodologické a empirické aspekty podnikání v mezinárodním prostředí. Praha : VŠE FPH, s. ISBN HNILICA, Jiří. Rostoucí výnosy z rozsahu, komplexita a strategie. Hradec Králové In: JEDLIČKA, Pavel (ed.). Hradecké ekonomické dny. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004, s ISBN HNILICA, Jiří, SIEBER, Patrik. Shareholder value a fundamentální hodnota. Brno In: 5. odborná konference doktorandského studia. Brno : VUT FAST, 2003, s ISBN Abstrakt příspěvku na konferenci publikovaný ve sborníku HNILICA, Jiří. Problém baru v EI Farol aneb indukce a dedukce v ekonomickém rozhodování. Praha In: Ekonomika a management Praha : VŠE, 2003, s. 61. ISBN X. HNILICA, Jiří. Weather hedging in gas industry. Liberec In: MARŠÍKOVÁ, Kateřina (ed.). Ekonomické fórum Liberec : Technická universita, 2005, s ISBN KISLINGEROVÁ, Eva, HNILICA, Jiří. Hodnota firmy ve světle jejího řízení. Ostrava In: Konkurenceschopnost podniků v podmínkách globalizace. Ostrava : TU Ostrava, 2005, s ISBN Články v časopise - nerecenzované HNILICA, Jiří. Simulace Monte Carlo při oceňování podniku. Controller News, 2007, roč. XIII, č. 3, s ISSN Výzkumné zprávy - reporty HNILICA, Jiří. Oceňování podniku, NPV-at-Risk a dluh. [Výzkumná zpráva]. Praha : VŠE FFU, s. HNILICA, Jiří. Řízení rizik firmy a její hodnota. [Výzkumná zpráva]. Praha : Oeconomica, s. (Další autoři: KISLINGEROVÁ, Eva, FOTR, Jiří, SCHOLLEOVÁ, Hana, FUŇKOVÁ, Alena, ŠVECOVÁ, Lenka). KISLINGEROVÁ, Eva, BOUKAL, Petr, BREŇOVÁ, Lubomíra, DOLÁKOVÁ, Helena, DVOŘÁČEK, Jiří, EISLER, Jan, FOTR, Jiří, HINDLS, Richard, HNILICA, Jiří, KLEČKA, Jiří, KRAUSE, Josef, LORENCOVÁ, Hana, NEČADOVÁ, Marta, NOVOTNÝ, Jiří, NOVÝ, Ivan, PECÁKOVÁ, Iva, PERNICA, Petr, SCHOLLEOVÁ, Hana, SIEBER, Patrik, SMRČKA, Luboš, SOUKUP, Jindřich, SURYNEK, Alois, SYNEK, Miloslav, THEODOR, Michal, TRUNEČEK, Jan, VÁVROVÁ, Hana, VYSKOČIL, Vlastimil Karel, VLČEK, Radim, ZAMAZALOVÁ, Marcela. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Primární analýza výsledků [CD- ROM]. 2.fáze empirického výzkumu. [Výzkumná zpráva]. Praha : Oeconomica, s. KISLINGEROVÁ, Eva, FOTR, Jiří, NOVÝ, Ivan, SOUKUP, Jindřich, DVOŘÁČEK, Jiří, PERNICA, Petr, BREŇOVÁ, Lubomíra, EISLER, Jan, NOVOTNÝ, Jiří, HNILICA, Jiří, SCHOLLEOVÁ, Hana, BOUKAL, Petr, Jiří Hnilica životopis rektorské volby VŠE /6

6 KLEČKA, Jiří, NEČADOVÁ, Marta, VÁVROVÁ, Hana, SURYNEK, Alois, SMRČKA, Luboš, KRAUSE, Josef, HOROVÁ, Olga, SCHÖNFELD, Jaroslav, LORENC, Miroslav, TRUNEČEK, Jan, SYNEK, Miloslav, VLČEK, Radim, THEODOR, Michal, SIEBER, Patrik, HEŘMAN, Jan, VYSKOČIL, Vlastimil Karel. Vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření [CD-ROM]. [Výzkumná zpráva]. Praha : VŠE, s. KISLINGEROVÁ, Eva, KRAUSE, Josef, BOUKAL, Petr, BREŇOVÁ, Lubomíra, DOLÁKOVÁ, Helena, DVOŘÁČEK, Jiří, EISLER, Jan, HINDLS, Richard, HNILICA, Jiří, KLEČKA, Jiří, LORENCOVÁ, Hana, NEČADOVÁ, Marta, NOVOTNÝ, Jiří, NOVÝ, Ivan, PECÁKOVÁ, Iva, PERNICA, Petr, SCHOLLEOVÁ, Hana, SIEBER, Patrik, SMRČKA, Luboš, SOUKUP, Jindřich, SURYNEK, Alois, SYNEK, Miloslav, THEODOR, Michal, TRUNEČEK, Jan, VÁVROVÁ, Hana, VYSKOČIL, Vlastimil Karel, VLČEK, Radim, ZAMAZALOVÁ, Marcela, FOTR, Jiří. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Primární analýza výsledků 1 [CD-ROM]. 1.fáze empirického šetření. [Výzkumná zpráva]. Praha : VŠE FPH, s. SCHOLLEOVÁ, Hana. Základní možnosti stanovení volatility reálných opcí. [Výzkumná zpráva]. Praha : Oeconomica, s. (Další autoři: HNILICA, Jiří). Kvalifikační práce Recenze HNILICA, Jiří. Rozhodování riziko a cenová dynamika aktiv : Doktorská disertační práce. Praha : VŠE FPH, s. HNILICA, Jiří. Decision-Making Under Risk. (Rec.: FOTR, Jiří, ŠVECOVÁ, Lenka, DĚDINA, Jiří, HRŮZOVÁ, Helena, RICHTER, Jiří, Manažerské rozhodování. 3.přeprac.vydání. Praha : Ekopress. ISBN ) In: Prague Economic Papers, 2008, roč. XVII, č. 2, s ISSN HNILICA, Jiří. Financial Modeling with Crystal Ball and Excel. (Rec.: CHARNES, John, Financial Modeling with Crystal Ball and Excel. 1.vyd. London : John Wiley-Sons. ISBN ) In:Working Paper [CD-ROM], 2008, roč. 2, č. 1, s ISSN HNILICA, Jiří. Rozhodování za rizika. (Rec.: FOTR, Jiří, ŠVECOVÁ, Lenka, DĚDINA, Jiří, HRŮZOVÁ, Helena, RICHTER, Jiří, Manažerské rozhodování postupy, metody a nástroje. 1. vyd. Praha : Ekopress. ISBN ) In: Politická ekonomie, 2007, č. 1, s ISSN HNILICA, Jiří. Řízení firmy a počasí. (Rec.: DISHEL, R, Climate Risk and the Wheather Market Financial Risk Management with Weather Hedges. London : Risk Books. ISBN ) In:Politická ekonomie, 2006, roč. LII, s ISSN Oponentské posudky HNILICA, Jiří. posudek KAFKA, Tomáš, Průvodce pro interní audit a risk management. 1.vyd. Praha : C.H.Beck. Praha : C.H.Beck, s. HNILICA, Jiří. posudek LUKEŠ, Martin, LAGUNA, Mariola, Entrepreneurship a Psychological Approach. 1. vyd. Praha : Oeconomica s. (Další autoři: ZALESKI, Zbigniew). Jiné publikace HNILICA, Jiří. Analýza rizika a finanční modelování 3PE563 [CD-ROM]. Praha : Oeconomica, s. ISBN Učební pomůcka pro magisterské navazující studium. Praha, , doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. Jiří Hnilica životopis rektorské volby VŠE /6

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE v návaznosti na předmět PE_925 Podniková ekonomika 1. Předmět, metody a historie podniku a podnikového hospodářství. Vývoj v Evropě a ve světě. Specifikujte hlavní závěry ve vazbě na Vaši doktorskou práci.

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 12. 11. 2014

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 12. 11. 2014 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 12. 11. 2014 Místo konání: 12.11.2014 10:00 12:30 hodin v NB 169 Přítomni: viz prezenční listina (seznam členů

Více

KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI.

KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI. KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI. Navrhovaná struktura diplomové práce Úvod 1. Krize a krizová připravenost 1.1 Pojmový aparát krizového managementu

Více

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

Zpráva. o hospodaření Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze v roce 2014

Zpráva. o hospodaření Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze v roce 2014 Zpráva o hospodaření Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze v roce 2014 1. Hlavní činnost Zpracováno dle struktury v ifis v tis. Kč Tabulka č.1 Rozpočet provozních prostředků FPH VŠE v roce 2014 v tis.

Více

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Analýza procesu zpracování účetních informací se zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Řešitelský kolektiv: Akademičtí zaměstnanci: Ing.

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

autor: Tomáš Pohl, Petr Čech, vydal: Nakladatelství Aspi a Institut Svazu účetních v roce 2007

autor: Tomáš Pohl, Petr Čech, vydal: Nakladatelství Aspi a Institut Svazu účetních v roce 2007 01 Účetnictví I. - 3.vydání autor: Hana Březinová, vydal: Institut Svazu účetních, a.s. v roce 2007 Cena: 695,00 Kč adepty systému certifikace: 625,00 Kč posluchače přípravných a kondičních kurzů ke zkouškám:

Více

MLÁDKOVÁ, Ludmila. Management znalostních pracovníků. 1.vyd. Praha : C.H.Beck, 2008. 129 s. ABC. ISBN 978-80-7400-013-3.

MLÁDKOVÁ, Ludmila. Management znalostních pracovníků. 1.vyd. Praha : C.H.Beck, 2008. 129 s. ABC. ISBN 978-80-7400-013-3. 1 z 10 8.10.2009 18:33 Knižní monografie MLÁDKOVÁ, Ludmila. Management znalostních pracovníků. 1.vyd. Praha : C.H.Beck, 2008. 129 s. ABC. ISBN 978-80-7400-013-3. NĚMEC, Petr. Indie jako výzva a jako partner.

Více

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ

Více

Společenská odpovědnost firem, aplikace normy ISO 26000 v Evropě

Společenská odpovědnost firem, aplikace normy ISO 26000 v Evropě Společenská odpovědnost firem, aplikace normy ISO 26000 v Evropě Ing. Martina Ortová, Ph.D. Datum: 13. ledna 2011 Řešitelé projektu Ing. Martina Ortová, Ph.D. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D. Ing. Magdalena

Více

DĚDINA, Jiří, ODCHÁZEL, Jiří. Management a moderní organizování firmy. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2007. 324 s. ISBN 978-80-247-2149-1.

DĚDINA, Jiří, ODCHÁZEL, Jiří. Management a moderní organizování firmy. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2007. 324 s. ISBN 978-80-247-2149-1. 1 z 14 8.10.2009 18:32 Knižní monografie HUČKA, Miroslav, MALÝ, Milan, OKRUHLICA, František. Správa společností. 1. vyd. Praha : Kenberg, 2007. 268 s. ISBN 978-80-903962-0-3. (Další autoři: ČVANČAROVÁ,

Více

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU Michal Tvrdoň Proděkan pro vědu a výzkum ÚVOD Během posledních 5 let zásadní změny v hodnocení VaV (metodika 2004 = 6 stran textu, metodika 2012= 50 stran textu) Důraz

Více

Společenská odpovědnost firem společensky odpovědné investování

Společenská odpovědnost firem společensky odpovědné investování Společenská odpovědnost firem společensky odpovědné investování Ing. Martina Ortová, Ph.D. 18. ledna 2012 Voroněžská 13 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 351 111 ef@tul.cz www.ef.tul.cz Řešitelky projektu

Více

1.3 Složení orgánů VŠE v Praze. 1.3.1 Vedení VŠE v Praze. Rektor prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.

1.3 Složení orgánů VŠE v Praze. 1.3.1 Vedení VŠE v Praze. Rektor prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. 1 Úvod 1.1 Vysoká škola ekonomická v Praze, její fakulty Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) má šest fakult. Pět fakult sídlí v Praze na adrese nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Žižkov. Jsou to tyto

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

MANAGEMENT Systém managementu kvality

MANAGEMENT Systém managementu kvality MANAGEMENT Systém managementu kvality doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Úvod Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Ve vazbě na základní předmět výzkumu v oblasti manažerského účetnictví manažersky orientované informační systémy, které by měly společně

Více

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Staňkova 242/32 Obchodně podnikatelská fakulta 700 30 Ostrava-Výškovice Katedra financí tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře

Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře A. Bibliografická citace knihy nebo jiného samostatně vydaného monografického dokumentu Bibliografické

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky Tematické okruhy pro Obor: Název SZZ: Ekonomika podniku Logistika a management Vypracoval: Ing. Josef Maroušek, Ph.D., Ing. Ladislav Šolc, Ph.D., Ing. Julie Tužová, doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. Podpis:

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro vědu a výzkum doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. a statutární zástupce rektorky (do 30. 6. 2005)

Více

Koncepce rozvoje SU OPF v oblasti výzkumu, vědy a inovací na léta 2015 2017 Materiál k projednání Vědeckou radou SU OPF

Koncepce rozvoje SU OPF v oblasti výzkumu, vědy a inovací na léta 2015 2017 Materiál k projednání Vědeckou radou SU OPF Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Koncepce rozvoje SU OPF v oblasti výzkumu, vědy a inovací na léta 2015 2017 Materiál k projednání Vědeckou radou SU OPF 1 Současný stav

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /PEM Podniková ekonomie a management vyučující: Ing. Zlámal

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Principy a pravidly finančního řízení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Pomocné materiály k Řízení rizik

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Pomocné materiály k Řízení rizik Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Pomocné materiály k Řízení rizik Doporučená literatura: BLAHA, Z.: Řízení rizika a finanční inženýrství. Praha: Management Press, 2004, ISBN 80-7261-113-5 ČERMÁK,

Více

ZÁVĚREČNÁ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA

ZÁVĚREČNÁ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA ZÁVĚREČNÁ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA NÁZEV VÝZKUMNÉHO ÚKOLU DRUH GRANTU 1 ŘEŠITEL SPOLUŘEŠITELÉ ZPÚSOB FINANCOVÁNÍ CÍL VÝZKUMU PŘEHLED HLAVNÍCH AKTIVIT V JEDNOTLIVÝCH LETECH ZÁVĚRY, JICHŽ BYLO DOSAŽENO Aktuální účetní,

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

SYLABUS MODULU MEZINÁRODNÍ PODNIKÁNÍ 2 MEZINÁRODNÍ MARKETING

SYLABUS MODULU MEZINÁRODNÍ PODNIKÁNÍ 2 MEZINÁRODNÍ MARKETING SYLABUS MODULU MEZINÁRODNÍ PODNIKÁNÍ 2 MEZINÁRODNÍ MARKETING Šárka Vilamová Ostrava 2011 : Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Sylabus modulu podnikání 2 Doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D. první, 2011

Více

Metodický list - Finanční deriváty

Metodický list - Finanční deriváty Metodický list - Finanční deriváty Základní odborná literatura vydaná VŠFS: [0] Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.všfs,praha 2007 Tato literatura platí v plném rozsahu,

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel. 1 Informační systémy Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 485 352 442 Přednášky: úterý 12 30 H35 Cvičení: Mgr.

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Publikační činnost za rok 2005:

Publikační činnost za rok 2005: Publikační činnost za rok 2005: [1] Collection of Scientific papers, Faculty of agriculture in České Budějovice : series for economics, management and trade. 2005. ΙSBN 1212-5598. [2] BONĚK, V. Možnosti

Více

STUDIJNÍ OPORY S PŘEVAŽUJÍCÍMI DISTANČNÍMI PRVKY PRO VÝUKU STATISTIKY PRVNÍ ZKUŠENOSTI. Pavel Praks, Zdeněk Boháč

STUDIJNÍ OPORY S PŘEVAŽUJÍCÍMI DISTANČNÍMI PRVKY PRO VÝUKU STATISTIKY PRVNÍ ZKUŠENOSTI. Pavel Praks, Zdeněk Boháč STUDIJNÍ OPORY S PŘEVAŽUJÍCÍMI DISTANČNÍMI PRVKY PRO VÝUKU STATISTIKY PRVNÍ ZKUŠENOSTI Pavel Praks, Zdeněk Boháč Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB - Technická univerzita Ostrava 17. listopadu

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Datyňská 623 Obchodně podnikatelská fakulta 739 34 Václavovice Katedra financí a účetnictví tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola Autoři kapitol: Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 2, 4, 6, 7 PhDr. Martin Cipro, kap. 4 Mgr. Tereza Francová Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 3 PhDr. Emilie Franková,

Více

Ing. Lucie KULDOVÁ, Ph.D.

Ing. Lucie KULDOVÁ, Ph.D. OSOBNÍ INFORMACE Jméno Adresa Ing. Lucie KULDOVÁ, Ph.D. Edvarda Beneše 12, 301 00 Plzeň, Česká republika Telefon +420 604 948 496 E-mail kuldova@gmail.com Národnost Česká Datum narození 18. 06. 1984 VZDĚLÁNÍ

Více

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. proděkan 1 Citující Kašík, Milan, Havlíček, Karel. Marketing při utváření podnikové strategie. 2. rozšířené vydání. Praha: Vysoká škola

Více

within the Macroprudential Framework. Lambert Academic Publishing, 2014, ISBN 978-3-659-54698-3, 145 str.

within the Macroprudential Framework. Lambert Academic Publishing, 2014, ISBN 978-3-659-54698-3, 145 str. Biblografie Petr Jakubík A vědecké monografie [1] JAKUBÍK, P. Financial Stability and Stress Testing: Risk Identification and Assessment within the Macroprudential Framework. Lambert Academic Publishing,

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Název projektu Výzkum prevence v boji proti počítačovému pirátství žáků základních a středních škol Specifikace řešitelského týmu Odpovědný

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 5. MALOOBCHOD A MALOOBCHODNÍ SÍŤ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova BOHUŇOVSKÁ, Jana. Efektivita veřejných výdajů státu. Brno : Rašínova vysoká škola s.r.o., 2010. 78 s. BOHUŇOVSKÝ, Ivan. Využití po měrových ukazatelů pro efektivní řízení podniku. Brno : Rašínova vysoká

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Doc. Ing. Olga Poláková, CSc

Doc. Ing. Olga Poláková, CSc Doc. Ing. Olga Poláková, CSc Zaměstnání 2005 nyní Metropolitní univerzita Praha (dřívější název Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze) - docentka 1967-2007 Vysoká škola ekonomická

Více

Katedra managementu VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Katedra managementu VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Katedra managementu Pedagogická činnost katedry V roce 2010 katedra zabezpečila všechny plánované pedagogické závazky určené rozvrhem studia ve všech formách výuky, tj. prezenční, kombinované i distanční

Více

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. Odborný životopis: Datum narození: 20. 5. 1965 v Praze Rodinný stav: Ženatý prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. Vzdělání: 1. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, inženýr v oboru Finance

Více

K METODICKÝM OTÁZKÁM MĚŘENÍ VYVOLANÝCH NÁKLADŮ ZDANĚNÍ V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ON THE METHODICAL PROBLEMS OF COMPLIANCE COSTS OF TAXATION MEASUREMENT

K METODICKÝM OTÁZKÁM MĚŘENÍ VYVOLANÝCH NÁKLADŮ ZDANĚNÍ V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ON THE METHODICAL PROBLEMS OF COMPLIANCE COSTS OF TAXATION MEASUREMENT K METODICKÝM OTÁZKÁM MĚŘENÍ VYVOLANÝCH NÁKLADŮ ZDANĚNÍ V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ON THE METHODICAL PROBLEMS OF COMPLIANCE COSTS OF TAXATION MEASUREMENT Václav Vybíhal Anotace: Příspěvek se zabývá metodickými

Více

Tvorba elektronických učebnic. na VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice

Tvorba elektronických učebnic. na VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice projekt CZ.1.07/1.1.7/03.0127 Tvorba elektronických učebnic Tvorba elektronických učebnic na VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice Jiří Sumbal VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice Z obsahu vystoupení stručné představení projektu

Více

OA časopisy pro technické obory

OA časopisy pro technické obory OA časopisy pro technické obory Mgr. Věra Pilecká, Mgr. Lenka Němečková Open access aneb Open your mind! NTK, 26. 10. 2011 Co jsou OA časopisy zlatý open access (gold OA, OA publishing) zajišťuje pro uživatele

Více

Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstvo průmyslu a obchodu 1) FRANCOVÁ, PETRA 2)

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo děkana Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) vznikla v roce 1991 jako pokračovatelka jedné ze

Více

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH Martina SOCHŮRKOVÁ Resumé: Příspěvek pojednává o významu informačních a komunikačních technologií pro oblast hotelnictví. Představuje pojmy jako Property

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

Ing. Ondřej Audolenský

Ing. Ondřej Audolenský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Ing. Ondřej Audolenský Vedoucí: Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Rizika podnikání malých a středních

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Curriculum vitae. Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.

Curriculum vitae. Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Jméno, příjmení: Narozen (datum a místo): Curriculum vitae Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. 03.11.1947 v Praze Vzdělání 1963 1966: SVVŠ Nad Štolou 1, Praha 7 1966-1971: absolvent právnická fakulta University

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Tvorba strategie a strategické plánování

Tvorba strategie a strategické plánování Jiří Fotr, Emil Vacík, Ivan Souček, Miroslav Špaček, Stanislav Hájek Tvorba strategie a strategické plánování Teorie a praxe Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Jiří Fotr, Emil Vacík,

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING E-LEARNING NA KIT E-LEARNING Eva Jablonská, Hana Rysová, Jitka Štěpánová, Radim Bílek, Kateřina Berková Anotace Tento článek se skládá ze dvou částí. V první části článku jsou uvedeny ukázky z e-learningových

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

12:30-13:15. 13:20-14:05 ATK100024 - Sociologie kultury a+b Doc. Martin Matějů (306) ATK100013 - Psychologie kultury c+d PhDr. Karel Hnilica (138)

12:30-13:15. 13:20-14:05 ATK100024 - Sociologie kultury a+b Doc. Martin Matějů (306) ATK100013 - Psychologie kultury c+d PhDr. Karel Hnilica (138) Pátek Čtvrtek Středa Úterý Pondělí ZS 2010/2011 1. ročník 2. ročník 3. ročník 09:10-09:55 10:00-10:45 10:50-11:35 11:40-12:25 ATK100007 - Psychologie kultury a+b PhDr. Karel Hnilica (138) 12:30-13:15 13:20-14:05

Více

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management Anotace předmětu: Předmět rozšiřuje poznatky základního kurzu managementu o témata zaměřená na management změny, prosperitu organizace, výkonnost organizace, strategický management a podnikatelský plán,

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE ZA ROK 2007 Výroční zpráva Fakulty podnikohospodářské za rok 2007 1/32 VÝROČNÍ ZPRÁVA FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE ZA ROK 2007 Zpracoval: J. Veber děkan fakulty Datum a podpis: 23. dubna 2008 Schválil: akademický

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny dle dohody e-mailem Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Strategie vlastního podnikání koncept strategické

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

Správa majetku v životním cyklu stavby

Správa majetku v životním cyklu stavby Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Správa majetku v životním cyklu stavby Úvod do předmětu Základy správy majetku doc. Ing. František Kuda,CSc. Konference Vzdělávání ve FM, 3.-.4. června

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU ANALÝZA, INVESTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, RIZIKO, FLEXIBILITA Dana Dluhošová a kol. Recenzenti: prof. Dr. Ing. Jan Frait prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. prof. Ing. Jozef

Více

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech.

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech. Tato nabídka prezentuje odborné zaměření, nabízené služby, vybrané dosažené výsledky a reference Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.. Je podnětem pro firmy a instituce,

Více

Minitab vznik a historie

Minitab vznik a historie Minitab vznik a historie 1972: MINITAB vzniká na Pennsylvania State University Cíl: (Dr. Thomas A. Ryan, Jr., Dr. Barbara F. Ryan, Dr. Brian L. Joiner) Zahrnout do výuky statistiky použití počítačů. rychlost

Více

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Josef Valach a kolektiv Třetí, přepracované a rozšířené vydání Recenze: prof. Ing. Karol Vlachynský, PhD. Autorský kolektiv: prof. Ing. Josef Valach, CSc.

Více

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013 Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013 Ing. Viera Hudečková, Úřad vlády, Odbor výzkumu, vývoje a inovací DERS, 26. - 27. 2. 2014 1 Obsah 1. Hodnocení výsledků výzkumných

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům studijního oboru Veřejná správa základní orientaci

Více

OKRUHY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA obor EKONOMIKA PODNIKU pro akademický rok 2015/2016

OKRUHY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA obor EKONOMIKA PODNIKU pro akademický rok 2015/2016 OKRUHY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA obor EKONOMIKA PODNIKU pro akademický rok 2015/2016 1. Majetková a kapitálová struktura podniku: charakteristika jednotlivých položek rozvahy

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny Út 10:30 12:30 ESF MU, místnost 650 Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Podnikatelský záměr / plán

Více

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK TJ SPARTAK POLIČKA A, B Mgr. Ludmila HARAŠTOVÁ, Nádražní 648, 572 01 Polička TM: 731 180 433 e-mail: harasta.frantisek@tiscali.cz hala: ZŠ Masarykova, Polička TJ SVITAVY

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Tvorba a úloha rozvojových, adaptačních a motivačních plánů Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Tvorba a úloha rozvojových, adaptačních a motivačních plánů Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Tvorba a úloha rozvojových, adaptačních a motivačních plánů Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze katedra podnikové ekonomiky

Vysoká škola ekonomická v Praze katedra podnikové ekonomiky Vysoká škola ekonomická v Praze katedra podnikové ekonomiky Insolvence 2014 Hledání cesty k vyšším výnosům". Ing. Jaroslav SCHŐNFELD, Ph.D., Doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. Skutečné výsledky insolvenčních

Více

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných SPOLOČNOSŤ PRE ROZVO J SOCIÁLNEJ PRÁCE 4. ročník mezinárodní vědecké konference Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných Praha 9. dubna 2015 Pořádající instituce:

Více

Honorary Profesor, Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c.

Honorary Profesor, Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c. Honorary Profesor, Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c. ž i v o t o p i s Přednášející v předmětech: Management a marketing, Manažerská komunikace, Mezinárodní marketing, Strategický management, Řízení a pedagogika

Více

Vliv interakce daňových a dávkových systémů na zvýšení motivace k participaci na trhu práce a na rodinné chování

Vliv interakce daňových a dávkových systémů na zvýšení motivace k participaci na trhu práce a na rodinné chování Vliv interakce systémů na zvýšení motivace k participaci na trhu práce a na rodinné chování Závěrečná zpráva k projektu MPSV HC 185/10 Vysoká škola ekonomická v Praze prosinec 1. Příjemce a řešitel Název

Více

Oceňování podniku. doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování podniku. doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze Oceňování podniku doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze Obsah přednášky Cena x hodnota Přístupy ke stanovení hodnoty

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více