Seznam publikační činnosti doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam publikační činnosti doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D."

Transkript

1 Knižní monografie Seznam publikační činnosti doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. HNILICA, Jiří, FOTR, Jiří. Aplikovaná analýza rizika. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, s. ISBN KISLINGEROVÁ, Eva, HNILICA, Jiří. Finanční analýza krok za krokem. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, s. ISBN KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 2. přepr. dopl. vyd. Praha : C.H.Beck, s. ISBN (Další autoři: HNILICA, Jiří, ČEPELKA, Vítězslav, SCHOLLEOVÁ, Hana, BOUKAL, Petr, SIEBER, Patrik, NOVOTNÝ, Jiří, VÁVROVÁ, Hana). KISLINGEROVÁ, Eva, aj. Nová ekonomika. Nové příležitosti? 1. vyd. Praha : C.H.Beck, s. ISBN (Další autoři: SOUKUP, Jindřich, BOUKAL, Petr, SIEBER, Patrik, HEŘMAN, Jan, NOVÝ, Ivan, KRAUSE, Josef, SCHOLLEOVÁ, Hana, FOTR, Jiří, ŠPAČEK, Miroslav, SOUČEK, Ivan, NOWAK, Ondřej, HNILICA, Jiří, SYNEK, Miloslav, DVOŘÁČEK, Jiří, SMRČKA, Luboš, TRUNEČEK, Jan, VLČEK, Radim, PERNICA, Petr, SURYNEK, Alois, ŠPIČKA, Jindřich). KISLINGEROVÁ, Eva, NOVÝ, Ivan. Chování podniku v globalizujícím se prostředí. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, s. ISBN (Další autoři: BEDRNOVÁ, Eva, ČEPELKA, Vítězslav, DOLÁK, Pavel, DVOŘÁKOVÁ, Zuzana, HLAČINOVÁ, Petra, HNILICA, Jiří, CHVOJKA, Petr, JAKUBÍKOVÁ, Dagmar, JAROŠOVÁ, Eva, JAVOR, Miroslav, KAFKA, Tomáš, KOPALOVÁ, Helena, KRAUSE, Josef, LECIÁNOVÁ, Gabriela, LUKEŠ, Martin, MALÝ, Milan, MAREŠ, David, RUDOLF, Filip, SCHOLLEOVÁ, Hana, SIEBER, Patrik, SYNEK, Miloslav, UCHYTIL, Radek, VÁVROVÁ, Hana, VEBER, Jaromír). KISLINGEROVÁ, Eva, SYNEK, Miloslav, aj. Podniková ekonomika ve světle vývoje posledních dvacet let. Praha : Oeconomica, s. ISBN (Další autoři: BOUKAL, Petr, ČÁMSKÁ, Dagmar, DVOŘÁČEK, Jiří, EISLER, Jan, HEŘMAN, Jan, HNILICA, Jiří, KLEČKA, Jiří, KOTÁB, Jiří, KRAUSE, Josef, KRAUSEOVÁ, Jaruše, MAJDÚCHOVÁ, Helena, MAJTÁN, Štefan, MIKAN, Pavel, MIKOLÁŠ, Zdeněk, MIKOVCOVÁ, Hana, NEUMAIEROVÁ, Inka, NOVOTNÝ, Jiří, SEDLÁČKOVÁ, Helena, SCHOLLEOVÁ, Hana, SIEBER, Patrik, SMRČKA, Luboš, VÁVROVÁ, Hana). MÁLEK, Jiří. Kreditní riziko. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, s. ISBN (Další autoři: MÍŠEK, Radoslav, TRAN, Van Quang, HNILICA, Jiří, ONDER, Štěpán, JANDA, Karel, RADOVÁ, Jarmila). Knižní monografie - příspěvek FOTR, Jiří, HNILICA, Jiří. Risk Management [CD-ROM]. In: KISLINGEROVÁ, Eva, aj. Inovace nástrojů ekonomiky a managementu organizací. Praha : C.H.Beck, 2008, s s. C.H.Beck pro praxi. ISBN HNILICA, Jiří. Soubor hesel k ekonomice podniku. In: HINDLS, Richard, HRONOVÁ, Stanislava, HOLMAN, Robert. Ekonomický slovník. Praha : C.H.Beck, s. ISBN Články v časopise (Scopus) MACHEK, Ondřej, HNILICA, Jiří, HEJDA, Jan. Estimating Productivity of Software Development Using the Total Factor Productivity Approach. International Journal of Engineering Business Management [online], 2012, roč. 4, č s. ISSN URL: t/estimating-productivity-of-software-development-using-the-total-factor-productivity-approach. MACHEK, Ondřej, NOWAK, Ondřej, HNILICA, Jiří. Prediction of the Price Cap under RPI-X Incentive Regulation of Network Industries Based on Productivity Benchmarking. International Journal of Mathematics and Computers in Simulation [online], 2013, roč. 7, č. 1, s ISSN URL: NOWAK, Ondřej, HNILICA, Jiří. Improving business Valuation with the Use of Simulation Techniques. International journal of mathematical models and methods in applied sciences [online], 2012, roč. 6, č. 5, s ISSN URL: Jiří Hnilica seznam publikační činnosti rektorské volby VŠE /6

2 Články v časopise s impakt faktorem ŠPIČKA, Jindřich, HNILICA, Jiří. A Methodical Approach to Design and Valuation of Weather Derivatives in Agriculture. Advances in Meteorology, vol. 2013, ID URL: [Impakt faktor 2011: 0.274] SIEBER, Patrik, HNILICA, Jiří. Cost-Benefit analýza a riziko v socioekonomickém hodnocení projektů. Ekonomický časopis, 2011, roč. 59, č. 7, s ISSN [Impakt faktor 2012: 1.239] Příspěvky na konferenci s CPCI evidované v mezinárodní databázi WoS HNILICA, Jiří. Weather Derivatives and their role in the company risk management. Hradec Králové In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006, s ISBN Články v časopise - recenzované HNILICA, Jiří. Audit oceňování investic v regulovaném prostředí distribuce plynu. Poradce-auditor [CD-ROM], 2009, roč. 1, č. 2, s ISSN HNILICA, Jiří. Kvalitativní a semikvalitativní analýza rizika. Acta Oeconomica Pragensia, 2008, roč. 16, č. 3, s ISSN HNILICA, Jiří. Několik poznámek k oceňování plynárenských aktiv v prostředí regulace činnosti distribuce zemního plynu v České republice. Working Paper [CD-ROM], 2008, roč. 2, č. 1, s ISSN HNILICA, Jiří. O vlivu risk managementu na hodnotu firmy. Acta Oeconomica Pragensia, 2005, roč. 13, č. 4, s ISSN HNILICA, Jiří. Problémy při určování rizikové expozice plynárenské firmy na změny počasí. Ekonomika a manažment podniku, 2004, č. 2, s ISSN HNILICA, Jiří. Risk Management of Non-Financial Companies and Shareholder Value. Acta Oeconomica Cassoviensia, 2004, roč. 10, č. 8, s ISSN ISBN HNILICA, Jiří. Simple Model of Financial Market with Information Sharing. Student papers of Complex Systems Summer School, 2001, roč. N, č s. HNILICA, Jiří. Volatilita volatility. Acta Oeconomica Pragensia, 2001, roč. 9, č. 7, s ISSN HNILICA, Jiří. Weather Hedging In The Gas Industry: A Teaching Tool In Risk Management. International Journal of Case Method Research & Application, 2006, s ISSN HNILICA, Jiří, NOWAK, Ondřej. Využití simulace Monte Carlo při oceňování podniku. Oceňování, 2011, roč. 4, č. 3, s ISSN ILTIS, Martin, HNILICA, Jiří. Specifika oceňování leteckých dopravců. Oceňování, 2012, č. 2, s ISSN MACHEK, Ondřej, HNILICA, Jiří. Metody regulace síťových odvětví. Ekonomika a management, 2010, roč. 4, č s. ISSN MACHEK, Ondřej, HNILICA, Jiří. Total Factor Productivity Approach in Competitive and Regulated World. Procedia Social and Behavioral Sciences [online], 2012, č. 57, s ISSN URL: NOWAK, Ondřej, HNILICA, Jiří. Rafinérský průmysl v České republice a energetická bezpečnost v oblasti dodávek ropy. Ekonomika a management, 2010, roč. 4, č. 3, s ISSN HNILICA, Jiří. Classical Doctrines and Alternatives in Decision-Making Under Risk with Respect to Asset Price Dynamics. CAF Working papers, 2002, roč. N, č s. ISSN Jiří Hnilica životopis rektorské volby VŠE /6

3 Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí HNILICA, Jiří. Aplikace metodiky value-at-risk na nefinanční instituce. Praha In: KOPALOVÁ, Helena (ed.). Adaptační a rozvojové procesy firem po vstupu do EU. Praha : VŠE, 2004, s ISBN HNILICA, Jiří. Burn Analysis in Weather Derivatives Valuation. Sozopol In: V. International Scientific Conference Management and Engineering 07 [CD-ROM]. Sofie : Ekonomická fakulta Technické univerzity, 2007, s ISSN HNILICA, Jiří. Crystal Ball in Weather-Linked Derivatives Valuation. Denver In: The 2007 Crystal Ball User Conference. [online] Denver : DecisioneeRing,ING, s. URL: HNILICA, Jiří. Čistá současná hodnota, korelace a simulace Monte Carlo. Praha In: KISLINGEROVÁ, Eva, KOPALOVÁ, Helena, KRAUSE, Josef (ed.). Nová teorie ekonomiky a managementu organizací [CD-ROM]. Praha : Oeconomica, 2006, s ISBN X. HNILICA, Jiří. Hedging, Bankruptcy Costs and Firm Value. Praha In: KOPALOVÁ, Helena (ed.). Adaptační a rozvojové procesy firem po vstupu do EU. Praha : VŠE, 2004, s ISBN HNILICA, Jiří. Issues Surrounding Valuation of Assets in Regulated Gas Distribution Industry. Durham In: North American case Research Association [CD- ROM]. Durham : University of New Hampshire, s. HNILICA, Jiří. Několik poznámek k oceňování plynárenských aktiv v prostředí regulace činnosti distribuce zemního plynu v České republice. Hradec Králové In: JEDLIČKA, Pavel (ed.). Hradecké ekonomické dny [CD-ROM]. Hradec Králové : Universita, s. ISBN HNILICA, Jiří. NPV-teoretické základy a vybrané problémy praktických aplikací. Praha In: DVOŘÁKOVÁ, Zuzana, STŘÍTESKÝ, Marek (ed.). Svět práce a kvalita života [CD- ROM]. Praha : VŠE FPH, s. ISBN HNILICA, Jiří. Oceňování podniku a simulace Monte Carlo. Ostrava In: Finanční řízení podniků a finančních institucí. [online] Ostrava : VŠB, 2009, s ISBN URL: HNILICA, Jiří. Od podnikatelského plánu k simulacím monte carlo aneb risk management nejenom pro korporace. Praha In: SRPOVÁ, Jitka, LUKEŠ, Martin (ed.). Pokrok ve výzkumu malých a středních podniků. Praha : VŠE, 2004, s ISBN HNILICA, Jiří. Rationality and Irrationality Revisited. Bratislava In: MAJTÁN, Miroslav (ed.). Ekonomika, financie a manažment podniku rok Bratislava : Ekonomická univerzita, 2002, s ISBN HNILICA, Jiří. Rationality and Irrationality Revisited. Praha In: NOVÝ, Ivan (ed.). Teoretické, metodologické a empirické aspekty podnikání v mezinárodním prostředí. Praha : VŠE, 2003, s ISBN HNILICA, Jiří. Riziko kurzových změn a Earnings-at-Risk. Modrá In: Podnik a podnikatelské prostředí v SR v období vstupu do EU. Bratislava : Ekonomická univerzita, 2004, s ISBN HNILICA, Jiří. Řízení rizik v nefinanční firmě. Praha In: KISLINGEROVÁ, Eva (ed.). Ekonomika a management organizací Nová teorie ekonomiky. Praha : Oeconomica, 2005, s ISBN HNILICA, Jiří. Teplota jako rizikový faktor výkonnosti firmy. Bratislava In: Ekonomika, finance a manažment podniku rok Bratislava : Ekonomická univerzita, 2005, s ISBN HNILICA, Jiří. The Use of Simulation Approaches in Company management. Bratislava In: Manažment hodnoty podniku rok Bratislava : Slovenská asociácia ekonomických znalcov, 2006, s ISBN Jiří Hnilica životopis rektorské volby VŠE /6

4 HNILICA, Jiří. Value-added risk management and emerging markets. Michalovce In: Ekonomika firem 98. Michalovce : Podnikovohospodárská fakulta, 2004, s ISBN HNILICA, Jiří. Weather Derivatives and their role in company risk management. Hradec Králové In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006, s ISBN HNILICA, Jiří, KISLINGEROVÁ, Eva. Hodnota firmy ve světle risk managementu. Bratislava In: ŠUBEROVÁ, Elena (ed.). Podnikanie a podnikatelské prostredie v SR. Bratislava : Ekonomická univerzita, 2005, s ISBN HNILICA, Jiří, KISLINGEROVÁ, Eva. Risk management a jeho vliv na hodnotu firmy. Praha In: Metodické problémy oceňování podniku. Praha : Institut oceňování majetku, 2004, s ISBN HNILICA, Jiří, STRACHOTA, Luboš. Model oceňování plynárenských aktiv v prostředí regulace činnosti distribuce zemního plynu v České republice. Praha In: KRAUSE, Josef (ed.). Facility management [CD-ROM]. Praha : VŠE FPH, s. ISBN HNILICA, Jiří, ŠEVČÍK, Petr. Některé aspekty možnosti omezit přijímání cizích zdrojů ze strany podnikatelských osob. Praha In: KISLINGEROVÁ, Eva, ŠPIČKA, Jindřich (ed.). Transakční náklady českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování a zlepšení statistiky insolvenčních řízení [CD-ROM]. Praha : Oeconomica, 2012, s ISBN KISLINGEROVÁ, Eva, HNILICA, Jiří. Konkurenceschopnost podniků v podmínkách globalizace. Ostrava In: Konkurenceschopnost podniků v podmínkách globalizace. Ostrava : Ekonomická fakulta VŠB, 2005, s ISBN MACHEK, Ondřej, ILTIS, Martin, HNILICA, Jiří. Měření produktivity síťových odvětví a možnosti aplikace TFP v zemědělsví. Praha In: KISLINGEROVÁ, Eva, ŠPIČKA, Jindřich (ed.). Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí [CD-ROM]. Praha : Oeconomica, 2012, s ISBN NOWAK, Ondřej, HNILICA, Jiří. Business Valuation under Uncertainty. Harvard, Cambridge, USA In: JHA, Manoj K., LAZARD, Myriam, ZAHARIM, Azami, SOPIAN, Kamaruzzaman (ed.). Recent Advances In Business Administration. Harvard : WSEAS Press, 2012, s ISBN ISSN ŠPIČKA, Jindřich, HNILICA, Jiří. Efficiency of Financial Weather Contracts in Czech Agriculture. Zlín In: PAVELKOVÁ, Drahomíra, STROUHAL, Jiří, PASEKOVÁ, Marie (ed.).advances in Economics, Risk management, Political & Law Science. Athény : WSEAS Press, 2012, s ISBN ISSN X. Metodika uplatněná a doporučená orgánem státní správy pro praxi HNILICA, Jiří, SIEBER, Patrik, SIEBER, Martina, KOPECKÝ, František, MALÍNEK, Lubomír. Analýza rizika v CBA. [Metodika]. Praha : VŠE FPH, HNILICA, Jiří, SIEBER, Patrik, SIEBER, Martina, KOPECKÝ, František, MALÍNEK, Lubomír. Simulace Monte Carlo v CBA. [Metodika]. Praha : VŠE FPH, Knižní monografie - učebnice Skripta KISLINGEROVÁ, Eva, BOUKAL, Petr, ČEPELKA, Vítězslav, HNILICA, Jiří, NOVOTNÝ, Jiří, SCHOLLEOVÁ, Hana, SIEBER, Patrik, VÁVROVÁ, Hana. Manažerské finance. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN KISLINGEROVÁ, Eva, aj. Manažerské finance. 3. vyd. Praha : C.H.Beck, s. ISBN (Další autoři: BOUKAL, Petr, ČEPELKA, Vítězslav, HNILICA, Jiří, NOVOTNÝ, Jiří, SCHOLLEOVÁ, Hana, SCHÖNFELD, Jaroslav, SIEBER, Patrik, VÁVROVÁ, Hana). HNILICA, Jiří. Risk management v nefinanční firmě. 1. vyd. Praha : Oeconomica, s. ISBN Jiří Hnilica životopis rektorské volby VŠE /6

5 KISLINGEROVÁ, Eva, HNILICA, Jiří. Měření výkonnosti podniku. 1. vyd. Praha : VŠE, s. ISBN SCHOLLEOVÁ, Hana. Podniková ekonomika 2 sbírka příkladů. 1. vyd. Praha : VŠE, s. ISBN (Další autoři: BOUKAL, Petr, HNILICA, Jiří, MAREŠ, David, SVOBODOVÁ, Ivana, ŠTĚPÁNOVÁ, Helena, VÁVROVÁ, Hana). Příspěvky ve sborníku z konference bez mezinárodní účasti FOTR, Jiří, HNILICA, Jiří, SCHOLLEOVÁ, Hana, ŠPAČEK, Miroslav, ŠVECOVÁ, Lenka. Riziko a nejistota v řízení a oceňování. Praha In: Workshop. Praha, s. HNILICA, Jiří. Co si trhy pamatují. Praha In: BLAŽKOVÁ, Martina (ed.). III. diskusní fórum studentů doktorského studia FPH. Praha : VŠE, s. ISBN HNILICA, Jiří. Devitalizující teorie efektivních trhů. Praha In: DRDEL, Stanislav, LITTOVÁ, Jana (ed.). II. diskusní fórum studentů doktorského studia. Praha : VŠE FPH, 2001, s ISBN HNILICA, Jiří. Internet a mravenci. Praha In: NOVÝ, Ivan (ed.). Teoretické, metodologické a empirické aspekty podnikání v mezinárodním prostředí. Praha : VŠE FPH, s. ISBN HNILICA, Jiří. Rostoucí výnosy z rozsahu, komplexita a strategie. Hradec Králové In: JEDLIČKA, Pavel (ed.). Hradecké ekonomické dny. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004, s ISBN HNILICA, Jiří, SIEBER, Patrik. Shareholder value a fundamentální hodnota. Brno In: 5. odborná konference doktorandského studia. Brno : VUT FAST, 2003, s ISBN Abstrakt příspěvku na konferenci publikovaný ve sborníku HNILICA, Jiří. Problém baru v EI Farol aneb indukce a dedukce v ekonomickém rozhodování. Praha In: Ekonomika a management Praha : VŠE, 2003, s. 61. ISBN X. HNILICA, Jiří. Weather hedging in gas industry. Liberec In: MARŠÍKOVÁ, Kateřina (ed.). Ekonomické fórum Liberec : Technická universita, 2005, s ISBN KISLINGEROVÁ, Eva, HNILICA, Jiří. Hodnota firmy ve světle jejího řízení. Ostrava In: Konkurenceschopnost podniků v podmínkách globalizace. Ostrava : TU Ostrava, 2005, s ISBN Články v časopise - nerecenzované HNILICA, Jiří. Simulace Monte Carlo při oceňování podniku. Controller News, 2007, roč. XIII, č. 3, s ISSN Výzkumné zprávy - reporty HNILICA, Jiří. Oceňování podniku, NPV-at-Risk a dluh. [Výzkumná zpráva]. Praha : VŠE FFU, s. HNILICA, Jiří. Řízení rizik firmy a její hodnota. [Výzkumná zpráva]. Praha : Oeconomica, s. (Další autoři: KISLINGEROVÁ, Eva, FOTR, Jiří, SCHOLLEOVÁ, Hana, FUŇKOVÁ, Alena, ŠVECOVÁ, Lenka). KISLINGEROVÁ, Eva, BOUKAL, Petr, BREŇOVÁ, Lubomíra, DOLÁKOVÁ, Helena, DVOŘÁČEK, Jiří, EISLER, Jan, FOTR, Jiří, HINDLS, Richard, HNILICA, Jiří, KLEČKA, Jiří, KRAUSE, Josef, LORENCOVÁ, Hana, NEČADOVÁ, Marta, NOVOTNÝ, Jiří, NOVÝ, Ivan, PECÁKOVÁ, Iva, PERNICA, Petr, SCHOLLEOVÁ, Hana, SIEBER, Patrik, SMRČKA, Luboš, SOUKUP, Jindřich, SURYNEK, Alois, SYNEK, Miloslav, THEODOR, Michal, TRUNEČEK, Jan, VÁVROVÁ, Hana, VYSKOČIL, Vlastimil Karel, VLČEK, Radim, ZAMAZALOVÁ, Marcela. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Primární analýza výsledků [CD- ROM]. 2.fáze empirického výzkumu. [Výzkumná zpráva]. Praha : Oeconomica, s. KISLINGEROVÁ, Eva, FOTR, Jiří, NOVÝ, Ivan, SOUKUP, Jindřich, DVOŘÁČEK, Jiří, PERNICA, Petr, BREŇOVÁ, Lubomíra, EISLER, Jan, NOVOTNÝ, Jiří, HNILICA, Jiří, SCHOLLEOVÁ, Hana, BOUKAL, Petr, Jiří Hnilica životopis rektorské volby VŠE /6

6 KLEČKA, Jiří, NEČADOVÁ, Marta, VÁVROVÁ, Hana, SURYNEK, Alois, SMRČKA, Luboš, KRAUSE, Josef, HOROVÁ, Olga, SCHÖNFELD, Jaroslav, LORENC, Miroslav, TRUNEČEK, Jan, SYNEK, Miloslav, VLČEK, Radim, THEODOR, Michal, SIEBER, Patrik, HEŘMAN, Jan, VYSKOČIL, Vlastimil Karel. Vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření [CD-ROM]. [Výzkumná zpráva]. Praha : VŠE, s. KISLINGEROVÁ, Eva, KRAUSE, Josef, BOUKAL, Petr, BREŇOVÁ, Lubomíra, DOLÁKOVÁ, Helena, DVOŘÁČEK, Jiří, EISLER, Jan, HINDLS, Richard, HNILICA, Jiří, KLEČKA, Jiří, LORENCOVÁ, Hana, NEČADOVÁ, Marta, NOVOTNÝ, Jiří, NOVÝ, Ivan, PECÁKOVÁ, Iva, PERNICA, Petr, SCHOLLEOVÁ, Hana, SIEBER, Patrik, SMRČKA, Luboš, SOUKUP, Jindřich, SURYNEK, Alois, SYNEK, Miloslav, THEODOR, Michal, TRUNEČEK, Jan, VÁVROVÁ, Hana, VYSKOČIL, Vlastimil Karel, VLČEK, Radim, ZAMAZALOVÁ, Marcela, FOTR, Jiří. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Primární analýza výsledků 1 [CD-ROM]. 1.fáze empirického šetření. [Výzkumná zpráva]. Praha : VŠE FPH, s. SCHOLLEOVÁ, Hana. Základní možnosti stanovení volatility reálných opcí. [Výzkumná zpráva]. Praha : Oeconomica, s. (Další autoři: HNILICA, Jiří). Kvalifikační práce Recenze HNILICA, Jiří. Rozhodování riziko a cenová dynamika aktiv : Doktorská disertační práce. Praha : VŠE FPH, s. HNILICA, Jiří. Decision-Making Under Risk. (Rec.: FOTR, Jiří, ŠVECOVÁ, Lenka, DĚDINA, Jiří, HRŮZOVÁ, Helena, RICHTER, Jiří, Manažerské rozhodování. 3.přeprac.vydání. Praha : Ekopress. ISBN ) In: Prague Economic Papers, 2008, roč. XVII, č. 2, s ISSN HNILICA, Jiří. Financial Modeling with Crystal Ball and Excel. (Rec.: CHARNES, John, Financial Modeling with Crystal Ball and Excel. 1.vyd. London : John Wiley-Sons. ISBN ) In:Working Paper [CD-ROM], 2008, roč. 2, č. 1, s ISSN HNILICA, Jiří. Rozhodování za rizika. (Rec.: FOTR, Jiří, ŠVECOVÁ, Lenka, DĚDINA, Jiří, HRŮZOVÁ, Helena, RICHTER, Jiří, Manažerské rozhodování postupy, metody a nástroje. 1. vyd. Praha : Ekopress. ISBN ) In: Politická ekonomie, 2007, č. 1, s ISSN HNILICA, Jiří. Řízení firmy a počasí. (Rec.: DISHEL, R, Climate Risk and the Wheather Market Financial Risk Management with Weather Hedges. London : Risk Books. ISBN ) In:Politická ekonomie, 2006, roč. LII, s ISSN Oponentské posudky HNILICA, Jiří. posudek KAFKA, Tomáš, Průvodce pro interní audit a risk management. 1.vyd. Praha : C.H.Beck. Praha : C.H.Beck, s. HNILICA, Jiří. posudek LUKEŠ, Martin, LAGUNA, Mariola, Entrepreneurship a Psychological Approach. 1. vyd. Praha : Oeconomica s. (Další autoři: ZALESKI, Zbigniew). Jiné publikace HNILICA, Jiří. Analýza rizika a finanční modelování 3PE563 [CD-ROM]. Praha : Oeconomica, s. ISBN Učební pomůcka pro magisterské navazující studium. Praha, , doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. Jiří Hnilica životopis rektorské volby VŠE /6

ANTUŠÁK, Emil. Krizový management. Hrozby krize příležitosti. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2009. 394 s. ISBN 978-80-7357-488-8.

ANTUŠÁK, Emil. Krizový management. Hrozby krize příležitosti. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2009. 394 s. ISBN 978-80-7357-488-8. 1 z 8 23.6.2010 10:50 Knižní monografie ANTUŠÁK, Emil. Krizový management. Hrozby krize příležitosti. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2009. 394 s. ISBN 978-80-7357-488-8. HNILICA, Jiří, FOTR, Jiří. Aplikovaná

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE v návaznosti na předmět PE_925 Podniková ekonomika 1. Předmět, metody a historie podniku a podnikového hospodářství. Vývoj v Evropě a ve světě. Specifikujte hlavní závěry ve vazbě na Vaši doktorskou práci.

Více

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu a literatura z odborného předmětu 1 a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu Aktualizace: 9. 10. 2007 Podniková ekonomika 1. Pojetí podniku a jeho právní

Více

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 12. 11. 2014

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 12. 11. 2014 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 12. 11. 2014 Místo konání: 12.11.2014 10:00 12:30 hodin v NB 169 Přítomni: viz prezenční listina (seznam členů

Více

5 kroků k úspěšnému projektu : 22 šablon klíčových dokumentů a 3 kompletní Doležal, reálné Janprojekty

5 kroků k úspěšnému projektu : 22 šablon klíčových dokumentů a 3 kompletní Doležal, reálné Janprojekty název autor 5 kroků k úspěšnému projektu : 22 šablon klíčových dokumentů a 3 kompletní Doležal, reálné Janprojekty Bankovní obchody Liška, Petr Bankovnictví Polouček, Stanislav BPMN modeling and reference

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Analýza procesu zpracování účetních informací se zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Řešitelský kolektiv: Akademičtí zaměstnanci: Ing.

Více

Vývoj počtu insolvenčních návrhů regionální úroveň

Vývoj počtu insolvenčních návrhů regionální úroveň Vývoj počtu insolvenčních návrhů regionální úroveň Trends in the number of insolvency proposals regional level Lee Louda * Dagmar Čámská ** ABSTRAKT Cílem tohoto příspěvku je analyzovat vývoj počtu insolvenčních

Více

FOTR, Jiří, DĚDINA, Jiří, HRŮZOVÁ, Helena. Manažerské rozhodování. 2. vyd. Praha : Ekopress, 2000. 231 s. ISBN 80-86119-20-3.

FOTR, Jiří, DĚDINA, Jiří, HRŮZOVÁ, Helena. Manažerské rozhodování. 2. vyd. Praha : Ekopress, 2000. 231 s. ISBN 80-86119-20-3. 1 z 5 8.10.2009 18:25 Knižní monografie FOTR, Jiří, DĚDINA, Jiří, HRŮZOVÁ, Helena. Manažerské rozhodování. 2. vyd. Praha : Ekopress, 2000. 231 s. ISBN 80-86119-20-3. VEBER, Jaromír, aj. Management: základy,

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz Iveta Hashesh (rozená Matušíková) se narodila v ČR v Uherském Hradišti.

Více

KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI.

KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI. KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI. Navrhovaná struktura diplomové práce Úvod 1. Krize a krizová připravenost 1.1 Pojmový aparát krizového managementu

Více

MLÁDKOVÁ, Ludmila. Management znalostí v praxi. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2004. 155 s. ISBN 80-86419-51-7.

MLÁDKOVÁ, Ludmila. Management znalostí v praxi. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2004. 155 s. ISBN 80-86419-51-7. 1 z 6 8.10.2009 18:29 Knižní monografie MLÁDKOVÁ, Ludmila. Management znalostí v praxi. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2004. 155 s. ISBN 80-86419-51-7. PICHANIČ, Mikuláš. Mezinárodní management

Více

Ekonomická analýza stavebního podniku ve fázi založení a růstu. Autor: Karel Košař Vedoucí práce: Ing. Jiří Richter

Ekonomická analýza stavebního podniku ve fázi založení a růstu. Autor: Karel Košař Vedoucí práce: Ing. Jiří Richter Ekonomická analýza stavebního podniku ve fázi založení a růstu Autor: Karel Košař Vedoucí práce: Ing. Jiří Richter Vybraný podnik ROCKNET s.r.o. Sídlo Předmět podnikání Počet zaměstnanců Málkov 37, Chomutov,

Více

Použití modelu Value at Risk u akcií z

Použití modelu Value at Risk u akcií z Použití modelu Value at Risk u akcií z pražské Burzy cenných papírů Radim Gottwald Mendelova univerzita v Brně Abstrakt Článek se zaměřuje na model Value at Risk, který se v současnosti často používá na

Více

autor: Tomáš Pohl, Petr Čech, vydal: Nakladatelství Aspi a Institut Svazu účetních v roce 2007

autor: Tomáš Pohl, Petr Čech, vydal: Nakladatelství Aspi a Institut Svazu účetních v roce 2007 01 Účetnictví I. - 3.vydání autor: Hana Březinová, vydal: Institut Svazu účetních, a.s. v roce 2007 Cena: 695,00 Kč adepty systému certifikace: 625,00 Kč posluchače přípravných a kondičních kurzů ke zkouškám:

Více

Zpráva. o hospodaření Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze v roce 2014

Zpráva. o hospodaření Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze v roce 2014 Zpráva o hospodaření Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze v roce 2014 1. Hlavní činnost Zpracováno dle struktury v ifis v tis. Kč Tabulka č.1 Rozpočet provozních prostředků FPH VŠE v roce 2014 v tis.

Více

Zápis z vědecké rady Z VR / F3-01/13

Zápis z vědecké rady Z VR / F3-01/13 1/10 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 13. 03. 2013 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Zahájení - prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. 2. Habilitačního

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Výuka Logistiky na ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLE, o.p.s

Výuka Logistiky na ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLE, o.p.s Výuka Logistiky na ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLE, o.p.s Ing. DAVID HOLMAN, Ph.D. Zástupce vedoucího Katedry logistiky a řízení kvality, ŠAVŠ 2 roky, Katedra Logistiky a řízení kvality, ŠAVŠ 6 let, Plánování

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /PEM Podniková ekonomie a management vyučující: Ing. Zlámal

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Osobní údaje Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D., 31. leden 1978 bydliště Přestavlky 5, 25791 Sedlec-Prčice (Přestavlky) Vzdělání 2002 Ing. VŠE, Fakulta managementu Ekonomika a

Více

Hodnocení PPP 1 projektů

Hodnocení PPP 1 projektů Hodnocení PPP 1 projektů Eva Kislingerová, Patrik Sieber 2, Abstrakt PPP projekty jsou jednou z forem jak realizovat vybrané veřejně prospěšné akce. Metodické nástroje hodnocení se zaměřují jak na otázku

Více

VEBER, Jaromír. Společenská odpovědnost organizací. In: DYTRT, Zdeněk. Etika v podnikatelském prostředí. Praha : Grada, 2006, s. 101 110.

VEBER, Jaromír. Společenská odpovědnost organizací. In: DYTRT, Zdeněk. Etika v podnikatelském prostředí. Praha : Grada, 2006, s. 101 110. 1 z 13 8.10.2009 18:31 Knižní monografie VEBER, Jaromír. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. 1. vyd. Praha : Management Press, 2006. 358 s. ISBN 80-7261-146-1. (Další autoři: PLÁŠKOVÁ,

Více

Závěrečná zpráva. k projektu FRVŠ 755/2011/F5/a. Inovace předmětu Audit podniku a jeho operací. Ing. Mgr. David Suchánek, Ph.D.

Závěrečná zpráva. k projektu FRVŠ 755/2011/F5/a. Inovace předmětu Audit podniku a jeho operací. Ing. Mgr. David Suchánek, Ph.D. Závěrečná zpráva k projektu FRVŠ 755/2011/F5/a Inovace předmětu Audit podniku a jeho operací Řešitel projektu: Spoluřešitelé: Pracoviště: Ing. Ondřej Svoboda doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc. Ing. Mgr. David

Více

Společenská odpovědnost firem, aplikace normy ISO 26000 v Evropě

Společenská odpovědnost firem, aplikace normy ISO 26000 v Evropě Společenská odpovědnost firem, aplikace normy ISO 26000 v Evropě Ing. Martina Ortová, Ph.D. Datum: 13. ledna 2011 Řešitelé projektu Ing. Martina Ortová, Ph.D. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D. Ing. Magdalena

Více

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy Co jsme slíbili a kam jsme došli? 14. koordinační schůzka řešitelů projektu Hnanice, 21.-23.9. 2011 Oddělení socioekonomie

Více

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU Michal Tvrdoň Proděkan pro vědu a výzkum ÚVOD Během posledních 5 let zásadní změny v hodnocení VaV (metodika 2004 = 6 stran textu, metodika 2012= 50 stran textu) Důraz

Více

Sensitivity analysis application possibilities in company valuation by two-phase discounted cash flows method

Sensitivity analysis application possibilities in company valuation by two-phase discounted cash flows method VŠB-U Ostrava Faculty of EconomicsFinance Department 0 th th September 202 Sensitivity analysis application possibilities in company valuation by two-phase discounted cash flows method Možnosti aplikace

Více

Publikační činnost za rok 2003:

Publikační činnost za rok 2003: Publikační činnost za rok 2003: [1] Collection of scientific papers, Faculty of agriculture in České Budějovice : series for economics, management and trade. Vol. 27, 2003, 1. 2003. ΙSBN 1212-5598. [2]

Více

Zápis z 9. jednání pracovní skupiny č. 2 projektu DOPSIT

Zápis z 9. jednání pracovní skupiny č. 2 projektu DOPSIT Zápis z 9. jednání pracovní skupiny č. 2 projektu DOPSIT Datum jednání: 09. 06. 2014 Čas jednání: 13:00 Místo jednání: Pracovní skupina: 2 Integrace dopravy Jednací místnosti č. 314 (stará budova) Centra

Více

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova BOHUŇOVSKÁ, Jana. Efektivita veřejných výdajů státu. Brno : Rašínova vysoká škola s.r.o., 2010. 78 s. BOHUŇOVSKÝ, Ivan. Využití po měrových ukazatelů pro efektivní řízení podniku. Brno : Rašínova vysoká

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Pomocné materiály k Řízení rizik

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Pomocné materiály k Řízení rizik Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Pomocné materiály k Řízení rizik Doporučená literatura: BLAHA, Z.: Řízení rizika a finanční inženýrství. Praha: Management Press, 2004, ISBN 80-7261-113-5 ČERMÁK,

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

Seznam publikací, Ing. Josef Půta, Ph.D.

Seznam publikací, Ing. Josef Půta, Ph.D. Seznam publikací, Ing. Josef Půta, Ph.D. 1. Půta, J. Hodnocení efektivnosti temperace vstřikovacích forem. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2005. 2. Lenfeld, P., Půta, J., Ausperger, A., Běhálek,

Více

MLÁDKOVÁ, Ludmila. Management znalostních pracovníků. 1.vyd. Praha : C.H.Beck, 2008. 129 s. ABC. ISBN 978-80-7400-013-3.

MLÁDKOVÁ, Ludmila. Management znalostních pracovníků. 1.vyd. Praha : C.H.Beck, 2008. 129 s. ABC. ISBN 978-80-7400-013-3. 1 z 10 8.10.2009 18:33 Knižní monografie MLÁDKOVÁ, Ludmila. Management znalostních pracovníků. 1.vyd. Praha : C.H.Beck, 2008. 129 s. ABC. ISBN 978-80-7400-013-3. NĚMEC, Petr. Indie jako výzva a jako partner.

Více

MANAGEMENT Systém managementu kvality

MANAGEMENT Systém managementu kvality MANAGEMENT Systém managementu kvality doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Program XVI. mezinárodní vědecké konference TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ 8. - 9. 4. 2011 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Program XVI. mezinárodní vědecké konference TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ 8. - 9. 4. 2011 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Program XVI. mezinárodní vědecké konference TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ 8. - 9.. 0 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Rajská budova VŠE, místnost RB 09 (první patro) 8:0-9: Registrace

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2014 Praha, červen 2015 Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica Praha 2015 ISBN 978-80-245-2082-7 Předmluva Výroční zpráva

Více

Společenská odpovědnost firem společensky odpovědné investování

Společenská odpovědnost firem společensky odpovědné investování Společenská odpovědnost firem společensky odpovědné investování Ing. Martina Ortová, Ph.D. 18. ledna 2012 Voroněžská 13 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 351 111 ef@tul.cz www.ef.tul.cz Řešitelky projektu

Více

DĚDINA, Jiří, ODCHÁZEL, Jiří. Management a moderní organizování firmy. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2007. 324 s. ISBN 978-80-247-2149-1.

DĚDINA, Jiří, ODCHÁZEL, Jiří. Management a moderní organizování firmy. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2007. 324 s. ISBN 978-80-247-2149-1. 1 z 14 8.10.2009 18:32 Knižní monografie HUČKA, Miroslav, MALÝ, Milan, OKRUHLICA, František. Správa společností. 1. vyd. Praha : Kenberg, 2007. 268 s. ISBN 978-80-903962-0-3. (Další autoři: ČVANČAROVÁ,

Více

Fakulta ekonomicko-správní Faculty of Economics and Administration

Fakulta ekonomicko-správní Faculty of Economics and Administration Fakulta ekonomicko-správní Faculty of Economics and Administration Ústav ekonomie Institute of Economics Ústav ekonomiky a managementu Institute of Economy and Management

Více

~ 1 ~ Publikační činnost Doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D.

~ 1 ~ Publikační činnost Doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D. Publikační činnost Doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D. [1] BERAN, Th. Nové poslání účetnictví, Zpravodaj Kovofiniš, a.s. Ledeč nad Sázavou, 1993. [2] BERAN, Th. České a americké účetnictví recense, Účetnictví

Více

EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE

EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD a GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Program mezinárodní vědecké konference EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE Konference se koná pod

Více

Racionální spotřebitelské chování a vliv iracionality

Racionální spotřebitelské chování a vliv iracionality Racionální spotřebitelské chování a vliv iracionality Jan Závodný Pospíšil Vratislav Kozák VeRBuM, 2013 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro vědu a výzkum doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. a statutární zástupce rektorky (do 30. 6. 2005)

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Principy a pravidly finančního řízení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

1.3 Složení orgánů VŠE v Praze. 1.3.1 Vedení VŠE v Praze. Rektor prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.

1.3 Složení orgánů VŠE v Praze. 1.3.1 Vedení VŠE v Praze. Rektor prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. 1 Úvod 1.1 Vysoká škola ekonomická v Praze, její fakulty Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) má šest fakult. Pět fakult sídlí v Praze na adrese nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Žižkov. Jsou to tyto

Více

Marketingové řízení památkových objektů. Petr Dostál, Jitka Černá a kolektiv

Marketingové řízení památkových objektů. Petr Dostál, Jitka Černá a kolektiv Marketingové řízení památkových objektů Petr Dostál, Jitka Černá a kolektiv Marketingové řízení památkových objektů Petr Dostál, Jitka Černá a kolektiv I. vydání 2014 Vydalo nakladatelství Ekopress, s.

Více

Představení projektu. Magdalena Chmelařová, Helena Kolibová. Opava, 11. 9. 2015

Představení projektu. Magdalena Chmelařová, Helena Kolibová. Opava, 11. 9. 2015 Projekt Specializované mapy a systémy na podporu seniorů a spolupráce participujících aktérů pro rozvoj dobrovolnictví, registrační číslo TD020048 je řešen s finanční podporou TA ČR Představení projektu

Více

Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře

Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře A. Bibliografická citace knihy nebo jiného samostatně vydaného monografického dokumentu Bibliografické

Více

Doktorské studium 2015-2016

Doktorské studium 2015-2016 Doktorské studium 015-01 Doktorské studium 015-01 Karviná, 18.3.015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS Doktorské

Více

Analýza využití strojních zařízení firmy EPCOS, s.r.o. v Šumperku. Martin Moravec

Analýza využití strojních zařízení firmy EPCOS, s.r.o. v Šumperku. Martin Moravec Analýza využití strojních zařízení firmy EPCOS, s.r.o. v Šumperku Martin Moravec Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Tématem mé bakalářské práce je Analýza využití strojních zařízení firmy EPCOS, s.r.o.

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Úvod Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Ve vazbě na základní předmět výzkumu v oblasti manažerského účetnictví manažersky orientované informační systémy, které by měly společně

Více

PANM 17. List of participants. http://project.dml.cz. Terms of use:

PANM 17. List of participants. http://project.dml.cz. Terms of use: PANM 17 List of participants In: Jan Chleboun and Petr Přikryl and Karel Segeth and Jakub Šístek and Tomáš Vejchodský (eds.): Programs and Algorithms of Numerical Mathematics, Proceedings of Seminar. Dolní

Více

Koncepce rozvoje SU OPF v oblasti výzkumu, vědy a inovací na léta 2015 2017 Materiál k projednání Vědeckou radou SU OPF

Koncepce rozvoje SU OPF v oblasti výzkumu, vědy a inovací na léta 2015 2017 Materiál k projednání Vědeckou radou SU OPF Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Koncepce rozvoje SU OPF v oblasti výzkumu, vědy a inovací na léta 2015 2017 Materiál k projednání Vědeckou radou SU OPF 1 Současný stav

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Staňkova 242/32 Obchodně podnikatelská fakulta 700 30 Ostrava-Výškovice Katedra financí tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

UKÁZKA VYUŽITÍ PROGRAMU WINQSB PŘI VÝUCE KVANTITATIVNÍCH METOD V ROZHODOVÁNÍ V DISTANČNÍ FORMĚ STUDIA

UKÁZKA VYUŽITÍ PROGRAMU WINQSB PŘI VÝUCE KVANTITATIVNÍCH METOD V ROZHODOVÁNÍ V DISTANČNÍ FORMĚ STUDIA UKÁZKA VYUŽITÍ PROGRAMU WINQSB PŘI VÝUCE KVANTITATIVNÍCH METOD V ROZHODOVÁNÍ V DISTANČNÍ FORMĚ STUDIA ALENA KOLČAVOVÁ, LENKA DRÁBKOVÁ Abstrakt: V úvodu příspěvku je nastíněna současná situace stavu připravenosti

Více

Tvorba strategie a strategické plánování

Tvorba strategie a strategické plánování SIMPLY CLEVER TVORBA STRATEGIE A STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jiří Fotr, Emil Vacík, Ivan Souček, Miroslav Špaček, Stanislav Hájek Kone n i ervená ísla mohou znamenat zisk ISBN www.skoda-auto.cz OcRS_Grada_StrategickePlanovani_163x246.indd

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

INTEGRACE RIZIKA A NEJISTOTY DO INVESTIČNÍHO ROZHODOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ

INTEGRACE RIZIKA A NEJISTOTY DO INVESTIČNÍHO ROZHODOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ Konzultace INTEGRACE RIZIKA A NEJISTOTY DO INVESTIČNÍHO ROZHODOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ Jiří Fotr, Eva Kislingerová, Vysoká škola ekonomická v Praze* 1. Úvod Manažeři a podnikoví ekonomové pracují v prostředí,

Více

Evropské fórum vědy a techniky praha

Evropské fórum vědy a techniky praha Evropské fórum vědy a techniky praha EFEKTIVITA EVROPSKÉ VĚDY A JEJÍ KONKURENCESCHOPNOST VŮČI SVĚTU 22. květen 2008, Praha www.ceskahlava.cz GENERÁLNÍ PARTNEŘI: MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: Datum konání: 22. květen

Více

ČSR Česká společnost pro religionistiku, o.s., Arna Nováka 1, 602 00 Brno

ČSR Česká společnost pro religionistiku, o.s., Arna Nováka 1, 602 00 Brno Zápis z desátého valného shromáždění České společnosti pro religionistiku (Brno, 9. 2. 2015) Přijetí programu 1. Přivítání účastníků a slovo předsedy 2. Zpráva tajemníka za léta 2011-2014 3. Zpráva hospodáře

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 16. 10. 2013

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 16. 10. 2013 1/7 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 16. 10. 2013 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1) Zahájení - prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. 2) Habilitační

Více

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-482 412 111 fax +420-482 412 222

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-482 412 111 fax +420-482 412 222 R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Informační a mediální výchova dětí na ZŠ. Využití počítačů, internetu, knih, knihoven, televize, rozhlasu, novin a časopisů (médií) ve vzdělávání

Více

Seznam publikační činnosti

Seznam publikační činnosti Seznam publikační činnosti prof. Ing. Josef Arlt, CSc. Knižní publikace (monografie) Arlt, J., Arltová, M.: Ekonomické časové řady. Professional Publishing, 275 str., 2009. ISBN 978-80-86946-85-6. Arlt,

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 5 Číslo 3, 2005 Možnosti využití nástrojů ekonomie blahobytu

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

ŽIVOTOPIS. OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení Martin Dolejš

ŽIVOTOPIS. OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení Martin Dolejš ŽIVOTOPIS OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení Martin Dolejš Tituly PhDr., Ph.D. Datum narození 23. 09. 1980 Místo narození Aš Trvalé bydliště Riegerova 7, 35002 Cheb Přechodné bydliště Masarykova třída 33, 77200

Více

Ing. Ondřej Audolenský

Ing. Ondřej Audolenský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Ing. Ondřej Audolenský Vedoucí: Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Rizika podnikání malých a středních

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

Seznam doplňující dokumentace za vědecko-výzkumnou činnost

Seznam doplňující dokumentace za vědecko-výzkumnou činnost Seznam doplňující dokumentace za vědecko-výzkumnou činnost Příloha k podkladům pro habilitační a jmenovací řízení na Fakultě mechatroniky informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci

Více

České akademické hry 2007 Liberec 2.5.2007-3.5.2007 50/8

České akademické hry 2007 Liberec 2.5.2007-3.5.2007 50/8 České akademické hry 2007 Liberec 2.5.2007-3.5.2007 50/8 1 50 m Volný způsob Ženy 1. Lefnerová Hana 85 UHK :27.99 2. Nývltová Alena 82 MU :29.25 3. Turická Veronika 83 OU :29.73 4. Žizlavská Monika 83

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

PODNIKÁNÍ V ZAHRANIČÍ

PODNIKÁNÍ V ZAHRANIČÍ Metodické listy pro předmět Vstup České republiky do EU nutně vyžaduje větší rozsah znalostí mezinárodního obchodu a různých forem podnikání v zahraničí. Cílem předmětu je poskytnout studentům potřebné

Více

Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

Informace o projektu APSYS

Informace o projektu APSYS Informace o projektu APSYS Název projektu: Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV Poskytovatel podpory: Evropský sociální fond, přes MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum

Více

1. Úvod Přehled akreditovaných DSP/DSO: Hospodářská politika a správa

1. Úvod Přehled akreditovaných DSP/DSO: Hospodářská politika a správa Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava září 2012 O hodnocení doktorských studijních programů

Více

Vysoká Škola Finanční a Správní, o.p.s. Metodický list pro kombinované magisterské studium předmětu N_SRS Správa řízení společnosti

Vysoká Škola Finanční a Správní, o.p.s. Metodický list pro kombinované magisterské studium předmětu N_SRS Správa řízení společnosti 1. soustředění Název tématického celku: Corporate Governance - Úvod Vysoká Škola Finanční a Správní, o.p.s. Metodický list pro kombinované magisterské studium předmětu N_SRS Správa řízení společnosti Cíl:

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií

Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií Místo konání: Lyžarský areál Zadov - Kobyla Datum konání: 25/01/2013 Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií Kategorie: Lyže M1 1 153 HLÁVKA Vítězslav 1986 CZE CZP Brno 00:37.16

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Název projektu Výzkum prevence v boji proti počítačovému pirátství žáků základních a středních škol Specifikace řešitelského týmu Odpovědný

Více

ID Jméno Počet hlasů Přitomno Přítomen hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 # 1 1,11 1 1,11 0,00 0,00

ID Jméno Počet hlasů Přitomno Přítomen hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 # 1 1,11 1 1,11 0,00 0,00 Aktivní ID Jméno Počet hlasů Přitomno hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 2 Balia Vlastimil, Mgr. 0,31 3 Beck Petr 1,11 4 Beck Petr 0,45 5 Bezák Miroslav 0,70 6 Bodnár Vladimír,

Více

Spokojenost zákazníků a metody jejího měření v oblasti cestovního ruchu

Spokojenost zákazníků a metody jejího měření v oblasti cestovního ruchu Spokojenost zákazníků a metody jejího měření v oblasti cestovního ruchu Odpovědná řešitelka: doc. Ing. Jozefína Simová katedra marketingu Spoluřešitelky: Ing. Lenka Půlpánová Ing. Adéla Zemanová Projekt

Více

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25.

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. Strana 1/ 5 Program: 1. Zahájení - prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. února 2009 2. Habilitační řízení PhDr. Ing.

Více

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb.

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo

Více

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel. 1 Informační systémy Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 485 352 442 Přednášky: úterý 12 30 H35 Cvičení: Mgr.

Více